Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GS Boekverslag. Erdal Balci - De Gevangenisjaren

Er is Verlichting aan het einde van de tunnel

Na het lezen van De Gevangenisjaren, de recente roman van Erdal Balci, begon het tikken van deze recensie met het zoeken naar andere meningen. Die blijken dun gezaaid. In de literatuurbijlagen van diverse media zijn wel enkele interviews met de schrijver te vinden, maar boekverslagen zijn schaars. Wil je dat vriendelijk verklaren, dan kun je stellen dat het boek van Balci in de luwte bleef van het boek van Lale Gül, dat ongeveer gelijktijdig verscheen en de bestsellerlijst aanvoerde. Maar als we het interview in De Volkskrant lezen, waar Balci zelf columnist is, doemt een wat cynischer beeld op: de Turks-Nederlandse romancier verkettert in zijn autobiografische roman zowel de starre islamitische cultuur als de postmoderne westerse plooibaarheid om die islam haar patriarchale positie te blijven gunnen. "Europa superieur? En Auschwitz dan?", wilde de interviewster van hem weten. De gevangenisjaren zijn nog niet voorbij.

De autobiografische vertelling begint in het Anatolische Ardahan, de geboorteplaats van Erdal Balci. Zijn vader werkt in Nederland, zijn moeder is diep ongelukkig in haar gearrangeerde huwelijk en projecteert dat in liefdeloze kilte op haar eigen kinderen. Van de rafelige agrarische armoede, zijn familie en het dorpsleven tot de zomerse bloemenweiden in de bergen en het snijdende winterweer met dodelijke sneeuwstormen, wordt Erdals afkomst mede door trauma en ervaring in zijn wezen gebrand. Als hij op 11-jarige leeftijd naar Utrecht verhuist, is het onbekende Nederland slechts een decor van straatnamen, pleinen, winkels en treinen - en daar begint de zoektocht naar zowel de Nederlandse ziel, als zijn eigen identiteit.

In dat afstandelijke Hollandse decor zijn de details van de Turkse gemeenschap juist dermate indringend beschreven dat je ze bijna kunt ruiken. Van de zoete baksels in slecht geventileerde, overbevolkte portiekwoningen van Lombok tot het zweet in de armoedige vodden van adolescente Turkse jongens. Balci groeit op tot "een soldaat van het feodalisme" en wordt een cipier van de culturele beklemming, die helpt bewaken dat zijn zussen geen spijkerbroeken dragen en voorkomt dat ze onbegeleid op schoolreisje gaan. Schuldgevoel in de maak.

Tegelijkertijd is de drang naar zijn eigen individuele vrijheid evident en zijn de mores van de koran niet aan hem besteed. Dat friet wellicht in hetzelfde vet gebakken is als varkensvlees, weerhoudt hem niet om het te bestellen. Vrome moslims in de Utrechtse Ulu Moskee op de Kanaalstraat - destijds nog een aftands badhuis, tegenwoordig de grootste Diyanet-moskee van Nederland - worden door hem beschreven als “moskeegangers die bereid waren om een miljoen keer met het voorhoofd naar de vloer te gaan om hun schepper een miljoen keer te vergeven voor wat Hij hun aandeed."

Zijn zoektocht naar persoonlijke bevrijding wordt geprojecteerd op zijn eigen ontluikende adolescentie en parallel getrokken met de tunnels die Andy Dufresne graaft in The Shawshank Redemption, zowel in zijn relaties met cipiers en soldaten van de Turkse culturele gevangenis, als in zijn queeste naar een vrije vrouw die hem een vrije identiteit kan helpen verschaffen. Ook bij Erdal wisselen de damesposters aan de muur van zijn gevangenis met de tijd en blijft de grootste liefde onbereikbaar.

Een alliantie tussen religie en westerse intelligentsia
Zijn cel wordt echter niet alleen bewaakt door bewakers uit het eigen kamp: de Hollanders verwachten van een Turk louter dat hij zijn eigen cultuur en tradities in ere houdt. Een gevolg van het postmodernisme, "de stilste revolutie aller tijden", die er voor gezorgd heeft dat "de massa's overtuigd raakten dat intellectuele prestaties, verheffing der volkeren bescherming van het individu en de idealen er veel minder toe deden." Het gevolg is een "alliantie tussen religie en westerse intelligentsia, die leidt tot een consensus van wereldwijde middelmatigheid", en het duurt lang voordat de jonge Erdal begrijpt dat het zo werkt in de wereld. (Inmiddels kan hij het terugzien in de afwezigheid van boekbesprekingen.) Nederland kabbelt immers voort onder de schijn van een vrij land. "Bij iedere persoon loopt het proces van de castratie van het vermogen om op een autonome wijze te denken anders", zo stelt hij zich voor.

Zijn vriendenkring slinkt naarmate de tradities hen in de greep krijgen. Gearrangeerde huwelijken, kinderen, de verwachtingen van hun omgeving en de vrees voor wraak wanneer iemand die ban probeert te breken: een voor een vallen ze ten prooi aan al dan niet afgedwongen cultureel en religieus gewoontegedrag.

Ramadanjournalistiek
Hoewel intelligenter en strijdvaardiger dan zijn vrienden, weet Erdal zich aanvankelijk ook geen weg uit zijn eigen geestelijke gevangenis te graven. Hij belandt via zijn vervolgopleiding in de journalistiek en begint te schrijven wat zijn opdrachtgevers willen lezen: over de gelukzalige voordelen van uithuwelijking, de successen van gesegregeerde Marokkaanse of Turkse sportclubs, over Arabische gedichtenfestivals, de kracht van heimwee, de geur van zoete koekjes en overige ramadanjournalistiek.

De keus om te schrijven wat het publiek wil lezen (of wat ze door de poortwachters van de media geacht worden voorgeschoteld te krijgen), of de moed om een zijspoor in te slaan en de roep van je eigen intuïtie te volgen, eet hem langzaam op: "Ik had heus wel door dat het multiculturalisme op een continent, waar driehonderdvijftig jaar was gestreden om de mens uit de handen van het patriarchaat te halen, alleen bestaansrecht heeft als die multiculturele samenleving geen vrijbrief verschaft aan de feodalen, de obscurantisten, de religieuzen om het individu, het kind en de vrouw te onderdrukken."

Maar in een land van geslepen oplichters, die weten dat ze geen kans maken als de mensen die ze op het oog hebben niet overtuigd zijn van hun goedheid, waar linkse politici de deur plat lopen bij moskeebesturen om zieltjes te winnen en intelligentsia de migranten vooral aanmoedigen om onder de grijze regenwolken van Nederland in hun eigen exotische biotoop te blijven bestaan, zijn te veel tegenstanders: "De paar mensen die een eerlijke stem verhieven, gingen ze vermorzelen." Het maakt hem langzaam ziek. 

Liefde is...
Het juk van diep ingesleten ideeën van je afwerpen is zwaar graafwerk door donkere tunnels en dat hij zichzelf daarbij niet spaart in de beschrijving van zijn vragen, twijfels en tekortkomingen is wat Balci uit laat stijgen boven de gesloten gemeenschap van islamitische migranten in Nederland. Zijn talent om het meeslepend en indringend op te schrijven voedt zowel de kennis over deze gemeenschap als het begrip voor hun benarde positie tussen Holland en de heimwee, maar bovenal is het verlangen naar vrijheid een strijd waarbij zowel de cultuur van het thuisland als de mores van het gastland leed met liefde verwarren. "Liefde is dat je kinderen een eigen identiteit gunt", maar die warme genegenheid en emotionele lenigheid is alles behalve vanzelfsprekend.

De Gevangenisjaren schetst een beklemmend beeld van de hulpeloosheid van een stel migrantenkinderen in de Utrechtse straten en hoe mensen - ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond - beloond worden voor gelatenheid in detentie. Er is Verlichting aan het einde van de tunnel, maar het graafwerk is niet iedereen gegeven. Balci doet een bevrijdende poging.

Erdal Balci - De Gevangenisjaren. Autobiografie over een onbekend Nederland (Singel, 2021)

Reaguursels

Inloggen

Wegsmijtland,.
ongeschreven want bij voorbaat ontaard.
Struikeltocht door kreupelhout van platgebrand oerbos van een verjaagde stam.
schoolzwemmen was al afgeschaft, de museumlessen zouden ook niet volgen.
Droog hielden zij de voeten niet, noch hun schaapjes en hun kippen.
Het ZOUT Jeepee. O'Higgins Bernardo, Hoe roestig kan dubbelkruizend blinkmetaal van ironie zijn?

Loopgraafdagboeken over mijn strijd vallen doorgaans niet in goede aarde.
De overwinnaar weet hoe geschiedenis afschildert en doodverft.

'n Kloddertje roze hierrr.

hallevvezool | 14-06-21 | 12:49

wat ook teleurstellend is, het aantal vrijdenkende (ex)moslims, is zo klein. Je hebt alleen een Erdal Balci, een Lale Gul en een Zihni Ozdil. That's it. De verlichting zal toch binnen die gemeenschap moeten komen, maar daarvoor moeten veel meer Lale Guls opstaan.

martymcfly | 14-06-21 | 11:05

Romeinse Paganisten hebben hun r... afgeveegd met de Christen Joodse traditie in Europa. Wilders gaat bijvoorbeeld voorbij aan 300 jaar kapot maken van religie in het Westen. Alles wat God heeft verboden hebben ze genormaliseerd. En iedereen die voor fatsoen en andere menselijke normen waren hebben ze verketterd. Nadat de Joden en Christenen monddood zijn gemaakt hebben ze zo'n klem gezet op hun hersenen dat ze i.p.v. hun natuurlijke bondgenoten de oprechte moslims, 1 zijn geworden met de vijanden van God om het laatste leger van God ook te knechten.

Meneer Balci heeft wel de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Het levert hem wel geld op en dat is hem gegunt.

Het wachten is op meer mensen die tussen wal en schip zijn geraakt en kiezen voor het geld i.p.v. waarden en waardigheid.

Tegenwoordig is het al een heldendaad als je in al het verderf een beetje normaal kunt doen. Het kost tijd... pijn... en geduld, maar uiteindelijk zullen mensen met waarden zegevieren en mensen met geld zullen achterblijven met niets. Wat niets met een enkele waarde is te koop voor geld.

Kaan78 | 14-06-21 | 10:36

Prima boekrecensie.
Door GS krijg ik weer zin in het lezen van boeken anders dan databoeken.
Net zoals het boek van Lale dit boek kopen gaat doen en dan een coupé in de terin opzoeken gaat doen waar Turken zitten.

aflaatverkoper | 14-06-21 | 07:59 | 2

Die zie ik nooit in de trein. Wel in een VW golf .

Kattie | 14-06-21 | 08:14

De jongens zitten gevangen tussen twee culturen zegt GeenStijl, precies zoals de Volkskrant dat 20 (of was het nou 30?) jaar geleden ook zei.

En het zal best waar zijn maar helaas zegt dat vooral iets over de oorspronkelijke cultuur van de jongens en hoe die zich verhoudt tot andere cultutren. Ook zegt het iets over hoe dominant die cultuur mag zijn in bepaade gebieden in wat ooit toch echt ons land was.

Nog meer navelstaren gaat niet helpen. Het besef dat Aziaten prima integregen en moslims die in een absolute minderheid zijn een stuk beter integregen dan moslims uit bijvoorbeeld de Schilderswijk helpt misschien wel.
Als we niet te laf blijven om het eeuwige debat een keer af te ronden en conclusies te trekken.

Conclusie 1: migratiestop voor moslims
Conclusie 2: expliciete erkenning da Islam tot op heden absoluut geen verrijking voor het land is gebleken en beleid op die erkenning aanpassen
Conclusie 3: het moet mogelijk zijn mensen die er in hun woorden en gedrag blijk van geven Nederland en waar het voor staat te haten een van hun paspoorten af te pakken en uit te zetten naar het land van herkomst (van hun ouders)
Conclusie 4: mensen hebben boekenkasten volgeschreven over hoe achterlijk en beklemmend gereformeerde milieus vaak zijn; daar zijn die milieus niet minder ahterlijk en beklemend van geworden. (Dit soort boeken helpt niet)

beetje.jammer.dit | 14-06-21 | 07:53 | 1

Zo denk ik ook. Het is iets met die islam wat normale integratie belemmert. Het is dan ook een totalitaire en nogal agressieve ideologie, waar kinderen vanaf geboorte volledig mee gehersenspoeld worden. Dat was wellicht in het christendom vroeger ook zo, maar het christendom heeft de verlichting doorgemaakt, de islam niet. Verder is de islam sec gezien veel stelliger in het zwart-wit denken (moslim = rein, niet-moslim = onrein). Hierbij wordt de no true scotsman drogargument altijd van stal gehaald -> "ja, dat zijn geen echte moslims, want een echte moslim doet zoiets niet. De islam schrijft heel wat anders voor".

martymcfly | 14-06-21 | 11:00

Niet alleen de integratie van de meeste moslims is mislukt, maar ook die van de meeste Nederlanders. Ook hier zijn bekrompenheid, doe-maar-gewoon-dan-doe-je-gek-genoeg, en andere kleinsteedse opvattingen bij velen de norm. Nederland blijft een domineesland met een dun laagje 21e eeuw er over... Het probleem is niet 'de Islam', want 10 eeuwen geleden was het Midden Oosten het centrum van poezie en cultuur, het probleem is dat te veel onontwikkelde mensen zich te makkelijk kunnen verplaatsen.

m@rkus | 14-06-21 | 06:22

//"Dat friet wellicht in hetzelfde vet gebakken is als varkensvlees, weerhoudt hem niet om het te bestellen"//

Als voormalig inwoonster van Slotervaart weet ik dat dit het niveau van de levensvragen is die moslims zoal hebben in het westen. En dit na diverse generaties. We moeten ermee leren leven dat dit niet goed komt zoals wij dit willen. Het is kiezen of delen: of geislamiseerd worden (zoals moslims de islamitische wereld geislamiseerd hebben) of radicaal kiezen voor onszelf.

Snoess | 14-06-21 | 06:13

Goed dat dit boek hier zo uitgebreid besproken wordt.
De deugmedia zullen er namelijk weinig aandacht aan gaan schenken. Om voor de hand liggende redenen.
Dat heet geloof ik doodzwijgen.

Buiten dit boek om:
toen de Kauthar-affaire opspeelde, koos de Volkskrant er bewust voor om haar lezers alle consternatie hierover, te onthouden!
ingezonden brieven die repten over de Kauthar-affaire, werden zelfs niet geplaatst.
De linkse omerta in optima forma.
Eigenlijk dus precies zoals GroenLinks dat ook deed.

Maar er was één man die de VK-redactie over het hoofd had gezien. En die ze ook niet onder controle hebben. En dat is columnist Erdal Balci!
Die tegen alle bedoelingen van de redactie in, wél over de affaire Kauthar verhaalde. Die de linkse omerta negeerde.

Een moedig man dus.
Die alleen hier om al, diep respect verdient!
Jammer dat GS deze kant van Balci, onbenoemd heeft gelaten.

michelpen | 14-06-21 | 01:28

Religie is niets meer dan een psychologische gevangenis. Jij onderdrukt jezelf en de mensen om jou heen. Omdat het nu eenmaal zo in een boek geschreven staat. En jij noemt dat dan de waarheid. Omdat papa en mama jou hebben verteld dat het de waarheid is. De waarheid is natuurlijk dat jij helemaal niet zo veel over de waarheid weet, simpelweg omdat jij daar helemaal nooit naar hebt gezocht. Alles wat jij weet is jou met de paplepel ingegoten, en daar geef je elke dag opnieuw weer braaf blijk van. En dit noem jij dan jouw identiteit. Je had net zo goed een kloon kunnen zijn. Ik ben niet eens benieuwd naar wat nummertje 7.890.553.111 over twintig jaar te zeggen heeft nadat hij of zij geïndoctrineerd is door zijn of haar geïndoctrineerde ouders. Ik weet nu al wat hij of zij gaat zeggen, denken en vinden. Ik denk dat mensen die macht willen houden over anderen zulke voorspelbaarheid wel prettig vinden. Oké. Fijn gesprek! Dan ga ik nu weer verder met doen alsof ik dom ben..

VBO_B_Niveau | 13-06-21 | 22:57

In ieder geval een heel stuk interessanter en vooral verduidelijkend.... dan zeiken over voetbal..... enne... van Utreg is niet zo bar veel meer "over" jochie..!

grapjasz | 13-06-21 | 22:02

Erg goed dat Geen Stijl aandacht besteedt aan literatuur. Van de dagbladen kun je op dit gebied weinig meer verwachten. De cultuurredacties zijn inclusief geworden en de verwijving heeft er toegeslagen. De boekenbijlage van de Volkskrant is volledig in handen gekomen van de 'onwelriekende gleuvenbrigade.' (Komrij). De preutse tuthola Bo van Houwelingen stoorde zich vorige week nog in haar bespreking van Van der Heijdens 'Stemvorken' aan diens uitvoerige beschrijving van een lesbische liefdesrelatie en de ode die hij met zijn roman brengt aan de moerasflamoes. Als ze de kans kreeg, zou ze het boek al snotterend op de feministische index plaatsen. Zo'n vrouw heeft niets begrepen van literatuurkritiek. NRC Handelsblad is nauwelijks beter. Heel veel zwart leed, de Holocaust (inmiddels als een Outspansinaasappel uitgeknepen) en oeverloos anti-Amerikanisme (vooral ten tijde van Trump). Kortom: ga op deze weg door Geen Stijl. Het boek van Erdal Balci schaf ik meteen aan.

Rosaturbinata | 13-06-21 | 21:48

Wat een fantastische, invoelende recensie.

Wat schrijvers als Van Het Reve betekend hebben voor de bevrijding van veel Nederlandse christenen, kunnen hopelijk schrijvers als Balci en Gül betekenen voor de bevrijding van Nederlandse moslims.

Hoewel ik (heb enige kennis van de islam vanwege een (gestrand) huwelijk met een 'vrijdenkende' moslim) er een hard hoofd in heb. De islam heeft in de loop der jaren talloze clausules ingebouwd, die het voor angstige vrijdenkers/twijfelaars/gelovigen met een gemiddeld IQ, vrijwel onmogelijk maken zich eraan te ontworstelen zonder angsttrauma.

Snoess | 13-06-21 | 20:42 | 3

Heb ook een korte relatie gehad met een moslima uit een zogenaamde moderne familie. Het hield vooral in dat vaders opnieuw getrouwd was, de dochters wat vrijer waren maar vriendjes buiten het huwelijk om toch taboe bleken, je je uiteindelijk toch moest bekeren om geaccepteerd te worden, ook al had zij zelf niet zoveel met religie maar het zit toch in de cultuur ingebakken. Vaders was professor wiskunde aan een universiteit in istanbul, dochter woont ook in Istanbul, Taksim, het progressieve hart van Istanbul, een hoop schijnheiligheid eigenlijk.

Sinterbikske | 13-06-21 | 21:00

@Sinterbikske | 13-06-21 | 21:00:
Precies dat ja. Die zogenaamde 'vrijdenkendheid' blijkt bedekt door een bedoelde laag traditie en angst. Ik ben inmiddels op het punt gekomen dat ik denk dat verlichting er voor de islam en moslims niet in zit. De islam is niet het christendom. De beide religies bevinden zich in 2021 en kijk naar het verschil.

Snoess | 13-06-21 | 21:32

De islam en westerse samenleving zijn kudt, begrijp ik.
Het had korter gekund, me dunkt. Het wordt nog kudter.

Normpje | 13-06-21 | 19:54 | 1

Mand!

Sinterbikske | 13-06-21 | 21:06

De Islam zal nooit op een punt komen dat er verlichting aan de horizon gloort. Dat zit niet in die ideologie en hopen is in dit geval zinloos. Ik heb als UN figuur met dit soort lieden te maken gehad. Hun gedachtegang is middeleeuws, terwijl ze we in moderne kleren lopen. Wij hebben 8- jaar geleden een hele harde les geleerd. Daar is uit voortgekomen dat we dat nooit meer laten gebeuren, maar de moslims deden niet mee in het verhaal. Dat is nu anders, en het is nog altijd mijn/ons land. Genoeg Surinamers, Antillianen of ander volk dat hier woont, en met wat strubbelingen, redelijk beschaafd tussen de imboorlingen woont. Door al dat wegkijken gaan de moslims straks met de Nederlandse vlag lopen zwaaien, om hem daarna in de fik te steken. En dat zomaar ineens je buurman kunnen zijn die zo goed geïntergreerd is. Ik heb het dus niet over buitenlanderhaat of met een bruin uniformpje met gestrekte arm door de straten marcheren. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren dat ze straks massaal in Jurk, baard en roedel kinderen door de straat wandelen en ondertussen wel de macht hebben. In mijn wijk is dit actief aan de gang. En ja, daar maak ik me ernstig zorgen over. Zeker met de ervaringen uit het verleden.

LV-225 | 13-06-21 | 19:22 | 1

Klopt. Ben opgegroeid in Slotervaart en vorig jaar gelukkig verhuisd naar een Nederlands dorp. Die verstikkende deken van de islam die over dit soort stadsdelen hangt is heel eng. Daar kan bijna niemand aan ontsnappen, net als in islamitische landen.

Snoess | 13-06-21 | 20:47

Wat vinden de nrc en Volkskrant?

thanseeuwen | 13-06-21 | 19:18

Dank voor de recensie, Bart. Goed geschreven, ook.
Ik lees Erdal's columns altijd erg graag - zijn stijl is heel mooi en subtiel krachtig en ongemerkt dwingend te blijven lezen en luisteren want zijn woorden spreken.

Afijn, nu moet ik met mijn zeer beperkte TOZO-budget toch dat boek aanschaffen maar er zijn dingen die meer waarde hebben dan vijf flessen supermarktwijn.

Tierelier | 13-06-21 | 19:14 | 5

@The-loopy-cowboy | 13-06-21 | 20:18: Hey cowboy; heel erg aardig van je, dit aanbod! Het is zo dat ik tegelijk die flessen wijn echt eens wil proberen af te zweren, en een boek kopen ipv vijf flessen is een aardig begin.
Al zal ik er stiekem toch 1 flessie bij doen voor de vrijdag- en zaterdagavond :-)
Die fles per dag begint me weer teveel te worden. Al begrijp ik van sommigen die ik spreek dat ik er als 60-jarige ondernemer/ZZP'er in de TOZO, en ook nog blank en op het platteland, nog niet zo slecht aan toe ben. Kan met die fles en lekker eten nog plezier hebben. 't Verdoofd wel.
In september heb ik een (media-)project gepland, hoop dat 't van de grond komt. Anders; bijstand. En nog 6K aan de taxboys te betalen. Tussen hoop, TOZO, corona, vrees en de ontwikkelingen in economie dus, hier - hence the wine... zonder ben je sterker, met voel je je prettiger. Ik MOET daar doorheen breken.

Hopelijk is er iemand in je omgeving die dit aanbod net zo mooi vindt en het harder als kadootje toekomt dan yours truly.
Zeer hartelijke groeten van een voor zichzelf soms veel te harde en soms te zachte fellow cowboy.
Adios amigo!

Tierelier | 14-06-21 | 11:11

HahA No problem Tierelier. Kan je af en toe een maandje soberheid aanraden overigens. Doet mij altijd goed, het hoofd helder en het lichaam rust. Bedankt voor je reactie, en lees ze wanneer je het boek binnen hebt. Groet!

The-loopy-cowboy | 14-06-21 | 11:19
▼ 2 antwoorden verborgen

Er word altijd veel afgegeven op de Limburgers hier op GS. Spraakgebrek, onbetrouwbaar en altijd te laat. We kennen de clichés wel. De algemeenheid van deze beweringen valt zeker te betwisten.
Maar 1 ding kun je de Limburger wel nageven. De integratie van Turken en Marokkanen verliep in Limburg veel beter toen de immigratie nog relatief kleinschalig was hier.
Ik ken genoeg 2de generatie Turken en Marokkanen die goed geïntegreerd zijn. Allemaal opgegroeid in kleine dorpskernen waar de bevolking nog niet zo "werelds" was. De enige vreemde taal die de ouderen hier spraken was Duits.
Integratie was dus letterlijk, leer de taal en doe zoals ons anders heb je hier weinig te zoeken. En het werkte. Genoeg Turken/ Marokkanen die "plat" praten, goed onderwijs hebben gevolgd en een gezonde afkeer tonen voor mensen met de zelfde afkomst maar dan "geworteld" in calvinistisch en links Nederland.
Met de steeds verder groeiende immigratie en de meer geschoolde ouderen (die hun talen spreken) word het ook in Limburg makkelijker om zonder echt te integreren een leven op te bouwen. Dat was vroeger ondenkbaar.
Gek genoeg is het enige voorbeeld van mislukte integratie dat ik ken een geval van een Hollands koppel dat zich zakelijk in Limburg heeft gevestigd en ondanks dat ze zelf al een zoon & dochter hadden ook nog 2 negertjes moesten adopteren. Hen werd geleerd van zich af te schoppen, vooral geen Limburgs te spreken en en vooral hun eigen cultuur te omarmen. (Wat konden die jongens op die leeftijd nu werkelijk weten van hun cultuur?). Van beide is weinig terecht gekomen hoewel de oudste het zeker in zich had om misschien wel profvoetballer te worden.
Ondertussen maakte het katholicisme ook een verlichting door. De kerk is in de ogen van veel jongeren een ietwat grotesk buurthuis met veel anekdotische vertellingen. Ik ben zelf absoluut niet gelovig (ik heb geweigerd de communie te doen toen ik 7 was) maar mijn leeftijdgenoten die wel nog af en toe de kerk bezoeken zeggen zeker niet in God te geloven en eigenlijk ook het geloof als zodanig niet te omarmen. De meeste zeggen dat ze geloven dat er "iets" is maar dat dat los staat van de katholieke kerk.
Zo zou iedereen in het geloof moeten staan. Wat dat iets is mag iedereen zelf bepalen. Je hoeft het niet te eren of te aanbidden en gezond verstand zou altijd boven geloof moeten staan.

Andersdenkend | 13-06-21 | 18:52 | 2

Meisjes plagen, kusjes vragen. De rest van Nederland is stiekem jaloers op de Limburgers als je het nog niet in de gaten had.

Sinterbikske | 13-06-21 | 19:52

@Sinterbikske | 13-06-21 | 19:52: De echte randstedeling waarschijnlijk niet. Maar ik denk dat degenen die dagelijks leven onder het juk van de randstedelijke denkers zeker verlangen naar de relatieve rust gemoedelijke sfeer in Limburg.

Andersdenkend | 13-06-21 | 20:06

Kwam vanmiddag een groepje moslimvrouwen tegen. Zwaar ingepakt, lange regenjas, hoofddoek, honderd kilo dik, leeftijd naar schatting begin 40. Een treurig beeld op deze zonnige zondag. Edgar Balci heeft gelijk: de integratie is compleet mislukt en het wordt alleen maar erger.

Zonder erg | 13-06-21 | 18:42 | 2

In het geval van Erdal naar Edgar dan zou je kunnen stellen dat het ook wel eens goed kan gaan.

Sinterbikske | 13-06-21 | 19:19

Valt mij ook op in steden als Amsterdam of Utrecht. Ik noem ze altijd penguins, helemaal bekleed, hoofddoek en zwaar obees. Ze waggelen wat over straat. Kan me niet voorstellen dat ze echt gelukkig zijn, maar misschien weten ze ook niet wat gelukkig zijn inhoudt.

martymcfly | 14-06-21 | 11:02

hier kan ik volledig achter staan. Ze zijn als groep zo gericht op sociale controle, de meiden die eventjes hun hoofddoek afdoen op straat in een andere stad, worden toch weer gespot door een verre kennis, neef, nicht etc.
Ook hebben ze allemaal (meestal) hetzelfde kapsel, dezelfde auto, en meer.
Autochtonen zijn wat dat betreft toch minder eenheidsworst, alhoewel wij dus dan ook daardoor een sterke rugdekking/achterban/groep moeten ontberen.
Het islamisme is eigenlijk één grote band of brothers tegen de rest.
Iets wat wij als individualistische vrijdenkende 'Nederlanders' niet hebben, wat gelijk een sterkte en een zwakte is.

King of the Oneliner | 13-06-21 | 18:25 | 1

Niet erg lang meer ben ik bang. Je ziet dat in de (postmoderne) cultuur het individualisme langzaam maar zeker vervangen wordt door tribalisme. Een individu is primair lid van een groep en dient zich te conformeren aan de mores van de groep. Afwijkend gedrag wordt enkel dan getolereerd als het een nóg puriteinsere uiting van de vigerende mening is.

Adminsan | 13-06-21 | 19:03

Goed dat dit boek onder de aandacht wordt gebracht. Columns van Erdal lees ik ook altijd.

ED-209 | 13-06-21 | 18:20

Elke religie is beklemmend. De Nederlandse staat zou alle uitingen van religie moeten verbieden.

Mahatma | 13-06-21 | 18:19

De Nederlandse samenleving is slachtoffer van de sociaal-islamitische dynamiek; schrijf daar eens over.
O, wacht, dat kan niet!

Zoltan | 13-06-21 | 18:18

Elke streng sociaal gecontroleerde gemeenschap (gereformeerd, jehova-getuigen, communisten, GroenLinksers, islamieten Turks/marokkaans) is als de bekende mand met kreeften van , jawel, Charles Bukowski, waarbij de andere kreeften een kreeft die probeert te ontsnappen weer terug trekken naar beneden, en dat komt uit 'The Postoffice', een boek dat ik ook al NIET gekocht heb, want ik heb helaas niet iedere keer 25 Euro te besteden aan een boek, wat ik in één uurtje uit heb.

King of the Oneliner | 13-06-21 | 18:13 | 4

Toen ik arm was had ik een bibliotheekpas. Beter gezegd, mijn moeder had een bibliotheekpas. En die pas had ik dan. Geen idee of dat nog bestaat, bibliotheek.

All_yall | 13-06-21 | 19:10

Het gaat nog dieper. Er is een nog niet ontdekt roofdier dat al die kreeften opvreet. Achteraf is dat dan de geheime dienst die de geheime dient in de gaten houdt. En dit is dus niet uit een boek of film, maar gebeurt ook op het moment dat ik iets tik, Je hebt ook een kikkersoort die dit doet. Het vreet zich een weg naar de top. En er voorlopig nog geen Apex Predator gevonden of ontwikkelt die die kikkersoort terug in het hok kan krijgen. We hebben ons hele leven moeten vechten om de Katholieken in hun hok te schoppen. Van Katholieke basisschool tot de afkeer van religie. Maar daar is wel voorwerk voor nodig om dat binnen 50 jaar voor elkaar te krijgen. En de Islam is serieus van een andere orde. Dat is geen angst, maar als je met lucifers loopt te gooien, dan kan de Duivel zich weleens manifesteren. En omdat we daar niet in geloven, zien we het niet.

LV-225 | 13-06-21 | 20:23

Daar zijn bibliotheken voor.

Kattie | 14-06-21 | 08:23
▼ 1 antwoord verborgen

Blij dat ik hier deze boekbespreking tref. Ik had het gelezen nadat ik Gül uithad. Beide mooie boeken die heel helder de vinger op de pijnlijke plek leggen.

Kale-Meester | 13-06-21 | 18:11 | 1

Kan je de laatste Waterdrinker ook aanraden. Heb op mijn vakantie Gul, Balci, Waterdrinker, Onderwerping en Grand Hotel Europa gelezen. Die laatste is kut, die Pfeiffer mag dan gevierd worden in de media maar damn wat een zichzelf herhalende bagger is dat. Onderwerping was ik ook geen fan van, iets te ver gezocht. We gaan eerder een burgeroorlog in dan die onderwerping aan het islamisme. Maar De rat van Amsterdam! Wat een feest!

The-loopy-cowboy | 13-06-21 | 18:34

(Weer) een boek dat beschrijft wat al lang een feit is: wie als moslim wordt geboren, wordt in een gevangenis geboren.

Er bestaat geen naargeestiger mag-niet-cultuur dan de islamitische.
Nou ja, afgezien van het communisme in Noord-Korea wellicht.

Peter Emile | 13-06-21 | 18:08 | 3

Lekker generaliseren. Dit geldt voor een deel van moslims maar zeker niet voor alle. Een Soufi is geen Aleviet is geen Soeniet is geen Sjiiet. Een Bosniër is wat anders dan een Indonesiër of een Tunesiër of Algerijn of Marokkaan of Arabier of Egyptenaar. Het is natuurlijk heel comfortabel en makkelijk om alles op 1 hoop te flikkeren maar in de echte wereld is het heel anders.

YoMoms | 13-06-21 | 18:21

@YoMoms | 13-06-21 | 18:21: Heel mooi dat je dat zegt, maar wat hebben wij daar mee te maken? Wordt wel ingewikkeld zo, omgekeerd integreren. En dan nog al die andere religies. Nee, laten we dat maar niet doen, laten zij zich maar zoveel mogelijk aanpassen en integreren, zij willen immers hier komen wonen en wij hebben er niet om gevraagd. We bieden ze een veilig nest voor zoveel als mogelijk, beter dan in de meeste andere landen in de wereld zelfs. Nee, onderscheid maken is het allerlaatste wat me moeten doen.

Sinterbikske | 13-06-21 | 19:24

@YoMoms | 13-06-21 | 18:21: De echte wereld laat juist zien dat de diversiteit in de islamitische wereld heel, heel sterk is afgelopen. Alevieten zijn er nauwelijks nog. De kleinere, tolerante stromingen worden onderdrukt, de grotere stromingen regressiever. Van de tolerante Indonesische Islam van een paar decennia geleden is echt helemaal niets meer over bijvoorbeeld.

Japannert | 14-06-21 | 08:03

Bart, jou schrijfsel nodigt wel uit tot het lezen van dat boek hoor. Chapeau en proost. *boek bestellen doet*

grapo | 13-06-21 | 18:04 | 1

Doen. Meen ik, prachtig boek.

The-loopy-cowboy | 13-06-21 | 18:50

Is hij moslim of atheïst.
Is hij Turk of Nederlander.
Of moeten we begrijpen hoeveel emoties een rol spelen en gaat het daarom.

pejoar | 13-06-21 | 18:03 | 1

Kudt, koop gewoon dat boek voor twee tientjes en lees het zelf. Je kunt er daarna altijd nog de haard mee aanstoken.

Sinterbikske | 13-06-21 | 19:33

Die klootzakken van de PvdA. Stemmen winnen, alleen maar stemmen vergaren. Idealen, principes... geen. Alleen maar cynisme.

Rest In Privacy | 13-06-21 | 18:00 | 1

Wat een kutlullen

All_yall | 13-06-21 | 18:04

Elke willekeurige turk/turkin die tegenwoordig een boek uitscheidt is gelijk maar een toptalent tegenwoordig.

Oftewel, gewoon weer de ouderwetse positieve discriminatie.
Ik zie alleen maar overdreven, bijna hysterisch taalgebruik wat voor geen meter loopt qua ritme.
Ziedaar mijn boekbespreking.

King of the Oneliner | 13-06-21 | 17:58 | 3

Nou, daar denken ze bij de npo anders over, daar houden ze ze liever klein, zie Fidan en de kritiek die Lale te verduren kreeg. Deze mensen zouden juist als inspiratiebron gepromoot moeten worden om de segregatie te verminderen en dat de jongere generatie zich vrij durft vechten.

Sinterbikske | 13-06-21 | 18:15

@Sinterbikske | 13-06-21 | 18:15: Slechte reclame is ook reclame. Er zijn ook mensen die een boek schrijven die totale radiostilte krijgen.

King of the Oneliner | 13-06-21 | 18:19

Wanneer de boodschap relevant is en de deugbrigade het er liever niet over heeft, dan neem ik het taalgebruik wel voor lief.

Kukooo1 | 13-06-21 | 18:30

Ik vind de Klein-Anatolische problematiek en achtergrond van immigranten niet boeiend (laat staan de verachtelijke islamitische ‘culturele’ achtergrond) en zou ook niet weten waarom ik daar aandacht aan zou moeten besteden of me in zou moeten verdiepen. Gewoon lekker hier mee doen, aanpassen en in onze maatschappij meedraaien. Ja, dat is erg veel gevraagd, ik weet het.

UpdateAvailable | 13-06-21 | 17:54 | 6

@Sinterbikske | 13-06-21 | 18:03: Nou, Sinterbikske, hier kan ik volledig achter staan. Ze zijn als groep zo gericht op sociale controle, de meiden die eventjes hun hoofddoek afdoen op straat in een andere stad, worden toch weer gespot door een verre kennis, neef, nicht etc.
Ook hebben ze allemaal (meestal) hetzelfde kapsel, dezelfde auto, en meer.
Autochtonen zijn wat dat betreft toch minder eenheidsworst, alhoewel wij dus dan ook daardoor een sterke rugdekking/achterban/groep moeten ontberen.
Het islamisme is eigenlijk één grote band of brothers tegen de rest.
Iets wat wij als individualistische vrijdenkende 'Nederlanders' niet hebben, wat gelijk een sterkte en een zwakte is.

King of the Oneliner | 13-06-21 | 18:25

@King of the Oneliner | 13-06-21 | 18:25: Wij zijn met meer, maar wij zijn over het algemeen idd individuen. Daarmee gaan we het niet winnen, een immigratiestop van voornamelijk islamitische migranten vind ik daarom hoogstnodig als we willen kunnen blijven leven zoals we leven. Het duurt nu al 50 jaar en velen blijven aan de cultuur en gedachtengoed vasthouden van hun voorouders. Nieuwe import zal de kansen van allochtone jongeren om zich vrij te vechten alleen maar beperken.

Sinterbikske | 13-06-21 | 18:36

@Sinterbikske | 13-06-21 | 18:36: Het individualisme heeft het burgerschap op basis van civiel nationalisme mogelijk gemaakt/gecultiveerd; je bent een Nederlander als je integreert en doet wat wij doen. Dit in tegenstelling tot het etnisch nationalisme.

Om het civiel nationalisme tot een succes te maken (mensen zonder een gemeenschappelijke deler) moet de nationale identiteit bewust en programmatisch vorm worden gegeven door het onderwijs en de media, om dan in een succesvol proces na enkele generaties een vanzelfsprekendheid te worden. Daarvoor een sterke centrale overheid nodig.

Het civiel nationalisme is de basis van de VS. En iedereen kan zien hoe goed het daar gaat.

Arachne | 14-06-21 | 00:37
▼ 3 antwoorden verborgen

Dat heb je mooi gedaan Bart, mijn interesse is gewekt. Dit verhaal verdient minstens zoveel aandacht als dat van Lale. Haar boek heb ik net een week binnen, moet er nog aan beginnen maar even te druk nu. Het boek van Erdal ga ik zo meteen bestellen.
Mooi nummer over de worsteling van jongeren tussen twee culturen in: The Blaze - Territory m.youtube.com/watch?v=54fea7wuV6s

Sinterbikske | 13-06-21 | 17:50

mooi Brussen-rant over Greta Volkskrant ook wel. Al doe je zo'n boomermuts er eigenlijk te veel eer mee aan. De uitdrukking laffe tak volstaat.

klimaatsloper | 13-06-21 | 17:46

Verlichting hangt aant plafon.

"de Hollanders verwachten van een Turk louter dat hij zijn eigen cultuur en tradities in ere houdt."

Zo schiet integratie nooit op. Zag men maar in hoe plastisch een geest is, en dat normen en waarden het best gevormd kunnen worden vanuit een eigen ethisch besef, dan vanuit oplegging door je omgeving.

Neuth | 13-06-21 | 17:43 | 5

@FrankVeer | 13-06-21 | 17:47: Er zijn genoeg individuele gevallen bij iedere etniciteit die laten zien dat het wel kan. Waarom het zo mondjesmaat en langzaam gaat lijkt me van belang. Ik denk dat het intellect van die individuen die wel weten te integreren een stuk hoger is dan die van hun omgeving ofzo. Domme mensen verblijven in hun eigen nationalitische achterlijkheid.

Neuth | 13-06-21 | 17:56

@Neuth | 13-06-21 | 17:56: Het gaat er niet om dat er (genoeg) individuele gevallen zijn waarbij het wel lukte, het gaat erom dat vooraf van hoger hand al was aangegeven dat ze niet hoefden te integreren, omdat ze maar tijdelijk zouden blijven. Dat heeft mijns inziens niets met intellect of domheid te maken.

FrankVeer | 13-06-21 | 18:01
▼ 2 antwoorden verborgen

"Europa superieur? En Auschwitz dan?"

Nationaal-Socialisme was het verwerpen van de Europese cultuur.

omanders | 13-06-21 | 17:43 | 7

@Sitting_targets | 13-06-21 | 17:52:
Nationaal socialisme. Je stam is belangrijker dan jijzelf. Net als in de oudheid.Behalve natuurlijk voor de varkens aan de top.

Ambiorix | 13-06-21 | 17:56

@Ambiorix | 13-06-21 | 17:53: Mjah, er is wel degelijk een overkoepelende christelijke Europese cultuur geweest. Je ziet dat aan bijvoorbeeld de verspreiding van de Gotiek.

omanders | 13-06-21 | 17:56

@omanders | 13-06-21 | 17:54:
Europese cultuur omvat meer dan alleen christendom. Europese cultuur is er mee doordrenkt, dat wel. Dat speciale eenheden het christendom moesten afzweren is nieuw voor me, maar zou me niet verbazen. Hitler had sowieso niet veel op met christelijk geloof.

Kijk eens naar de symboliek, de presentatie, de bijeenkomsten. Centraal Europese cultuur (anti Angelsaksisch kapitalisme, anti liberalisme) in nieuw bruin jasje. Het was zeer breed gedragen door heel Europa. Daar willen de meeste landen liever niet aan herinnerd worden.

Maar goed, nu wonen we allemaal in Amerika.

All_yall | 13-06-21 | 18:02
▼ 4 antwoorden verborgen

Even een semi OT vraagje aan de redactie/Joris.
Hoe komt het dat de Nick van @geertwilderspedofiel hieronder na gejorisd te zijn ineens wordt weergegeven als @rest in privacy ? Hebben jullie de dader gevonden ? Ik bedoel er was toch ook een @rest in privacy. Of is het een glitch?

grapo | 13-06-21 | 17:39 | 8

@GU | 13-06-21 | 17:50: Ah oke. Dank GU. Maar het was dus niet reaguurder @rest in privacy ? Want die is er toch ook. Verwarrend allemaal hoor.

grapo | 13-06-21 | 17:52

@GU | 13-06-21 | 18:00: Duidelijk. En dank. Leerzame Zondag vandaag. Proost, neem er een (of 2) op mijn kosten.

grapo | 13-06-21 | 18:06
▼ 5 antwoorden verborgen

goed Van Rossum; dit boekverslag. Daar zou je dan direct een boekverslag tegenover moeten zetten 'De rat van Amsterdam'.

Joyce | 13-06-21 | 17:37 | 2

Mensen, we hebben een directeur, die hier even de lakens uitdeelt.

Rest In Privacy | 13-06-21 | 17:55

'Rat van Amsterdam' is roman van Pieter Waterdrinker.

blikjegrolsch | 13-06-21 | 17:57

Mooi geschreven, Van Rossem. Ik denk dat ik dit boek wel ga kopen, en lezen!

Rhenium | 13-06-21 | 17:30

Best wel interessant, beter als die treitervloggers van tegenwoordig.

de uitbater | 13-06-21 | 17:30

“ het zweet in de armoedige vodden van adolescente Turkse jongens”

Dat ‘ze stinken’, aldus kwam ik achter toen ik zelf mijn kleren moest wassen ooit, komt gewoon door het gebruik van te weinig wasmiddel. En met 6-8 neef-nicht-nakomelingen per keer is genoeg wasmiddel wellicht wat duur. Maar jezus wat stinkt dat als je iets schoon uit de was pakt, maar je minste beweging laat meteen die stank van oud zweet terugkomen. En dat deed me dus denken aan een lucht uit het openbaar vervoer. En het begrijpen waar dat vandaan kwam.

Hemmenaar7 | 13-06-21 | 17:29 | 1

Tja, ze willen natuurlijk niet aan Witte Reus, ook al wast het een berg en kost het een beetje.

J.P.Drapeau | 13-06-21 | 17:57

Wat een mooie boekbespreking!
Meer boekbesprekingen op Geenstijl!

Hume | 13-06-21 | 17:27 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

Grappig hoeveel indruk je in deze tijd nog kan maken door te vertellen dat je een boel boeken hebt gelezen.

Leptob | 13-06-21 | 17:26

Hoe beklemmend de islam is ervaar je ook al als niet-moslim.
Hoe erg moet het wel niet zijn voor moslim vrouwen.
Het is zo intimiderend en bedreigend, dat eruit stappen gevaarlijk is.
Mensen hier in mijn dorp die de kerk de rug hebben toegekeerd, worden met de nek aangekeken en kunnen het verder vergeten in de kerkgemeenschap.
Bij moslims gaat dat een stuk verder met intimidatie, dreiging, eerwraak etc.
Dat geloof is zo hard aan verlichting toe.
Maar zolang man en vrouw niet gelijk zijn en de mannen het voor het zeggen hebben, zal er niets veranderen.
Die mannen vinden het wel best zo.
Baasje spelen met een onderdanig vrouwke.
Verder ken ik Lombok, Kanaalstraat, Damstraat vrij goed van vroeger, ik kwam vaak in de gokhal.
“Monte Carlo” meen ik, vlak naast die oude moskee.
Toen al een broeinest van Turkse boefjes.
Dus ik kan mij een goede voorstelling maken van hoe Erdal daar is opgegroeid.
Turken hebben de pech meegezogen te zijn geworden door de negativiteit rondom de Marokkanen.
Een totaal ander slag volk.
Sinds Erdogan is ook de Turkse gemeenschap negatief verandert, althans dat vind ik.
Ook dat is weer een gevolg van teveel islam.

Ruimedenker | 13-06-21 | 17:25 | 1

Verandert? Ik denk eerder aan slapende cellen die nu wakker durven te worden.

Kukooo1 | 13-06-21 | 18:15

Zo goed geschreven Van Rossum, met een e, dat ik het boek wil lezen.

Hemmenaar7 | 13-06-21 | 17:23
-weggejorist en opgerot-
Rest In Privacy | 13-06-21 | 17:22 | 11
-weggejorist-
Rest In Privacy | 13-06-21 | 17:31

Je bent goed aan het integreren zie ik. Jij komt er wel. Een paar puntjes: Het is achterlijke gladiool, varkensneuker en liegbeest.

entredeuxbieres | 13-06-21 | 17:32
▼ 8 antwoorden verborgen

Heb Lale Gül gelezen, vond het erg beklemmend, maar wel leerzaam. Bedankt voor deze tip.

Diederik_Ezel | 13-06-21 | 17:20
-weggejorist-
EEnzame SchizofrEEN | 13-06-21 | 17:19
-weggejorist-
Jos Tiebent | 13-06-21 | 17:18

Ik heb het boek ook gelezen. Beklemmend en ook beschamend wat toen gebeurde en nu nog steeds gebeurt meestal vanuit progressief links, het bevoogden en klein houden van deze mensen. Zie ook de reactie van Zihni Ozdil op een opiniestuk over het vereenvoudigen van de Nederlandse taal. "Wrik jezelf compleet los van de giftige wurggreep van wit progressief Nederland", aldus Zihni. Klare taal en zo wáár.

antonconstandse | 13-06-21 | 17:17

Eigenlijk eenzelfde boek als Lale Gül schrede, maar wat meer beschouwd en vanuit mannelijk standpunt. Gewoon heel erg goed en aanbevolen voor ieder die zich wil verdiepen in hoe het er in die gemeenschappen aan toe gaat, best ontluisterend

Abu Bachouca | 13-06-21 | 17:16

“Ik had heus wel door dat het multiculturalisme op een continent, waar driehonderdvijftig jaar was gestreden om de mens uit de handen van het patriarchaat te halen, alleen bestaansrecht heeft als die multiculturele samenleving geen vrijbrief verschaft aan de feodalen, de obscurantisten, de religieuzen om het individu, het kind en de vrouw te onderdrukken."

Daar mee krijg je de mensen in “ de portiek “ , niet aan de slag..

neonreclame | 13-06-21 | 17:12

Hoeveel “Nieuwe Nederlanders” kunnen hier niet over meeschrijven?

Ommezwaai | 13-06-21 | 17:07

Klinkt interessant.

Roos | 13-06-21 | 17:03

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen