Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Sonny Spek - Het Klimaatsprookje van de Zes Politieke Jongerenorganisaties

Inzending van wat we ondertussen wel onze Huiskatwijker kunnen noemen, Sonny Spek:

Het Klimaatsprookje van de Zes Politieke Jongerenorganisaties

Donderdag werd door de jongerenorganisaties van GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SP en Partij voor de Dieren het klimaatmanifest gepresenteerd. Het was opvallend dat de politieke jongerenorganisaties in het midden en aan de rechterflank van het politieke centrum het manifest niet hadden ondertekend. Zij gaven zelf aan het een onrealistisch manifest te vinden met plannen die op de lange termijn meer schade dan goed doen. Drie keer raden wie er niet bij De Vooravond mochten aanschuiven om een weerwoord te geven? Juist.

De energietransitie, waar bibliotheken over zijn volgeschreven, uitgebreide onderhandelingen zijn gevoerd aan de Klimaattafels en experts na lange polemieken nog steeds van mening verschillen, wordt samengevat op de achterkant van een bierviltje. ’Op papier kun je niet verduurzamen’ is de krachtigste samenvatting van het 610 woorden tellende manifest. Allereerst wordt er gesteld dat er uiterlijk in 2035 een klimaatneutrale samenleving moet zijn. U leest het goed: volledig klimaatneutraal.

Waar de kwetsbare Nederlandse burger nu al moet omgaan met een mogelijk baanverlies, stijgende woonlasten en een dalende koopkracht, gooien de jonge sociale politici van deze tijd er voor ieder huishouden nog een extra hoge verduurzamingsbonus bovenop. Op dit moment wordt door de Regionale Energiestrategie in elke gemeente al langzaam duidelijk wat de impact gaat zijn van het inpassen van zonneweides en windmolens in onze omgeving voor de beschikbare vrije grond en het huidige elektriciteitsnet.

U kunt al raden dat de impact niet gering zal zijn en de verzwaring van het net in veel regio’s voor hoge kosten zullen gaan zorgen. Tegelijkertijd lopen overijverige gemeentebesturen in gemeenteland tegen tal van praktische bezwaren en – begrijpelijk – klagende inwoners aan als een wijk gasvrij moet worden gemaakt (zoals in Purmerend, vorige week). Het is precies het overheidsniveau waar de energietransitie uiteindelijk uitgevoerd dient te worden, maar de praktische haalbaarheid zal de politieke jongerenorganisaties een zorg zijn. Als er maar gescoord kan worden met extra hoge ambities die nooit gerealiseerd zullen worden.

Niet-democratische tendens van klimaatbeleid

Een ander punt dat door de jongerenorganisaties naar voren wordt gebracht is het instellen van een ‘burgerberaad. Het is opvallend dat dit standpunt rechtstreeks is overgenomen van de Extinction Rebellion (pdf). Het is ook een logische stap voor mensen die de feiten rond het klimaatdebat niet op orde hebben, want als het huidige parlement je op een deelbelang niet bevalt, dan richt je toch een nieuwe op? Het is exact de niet-democratische tendens die het Klimaatakkoord ook met zich heeft meegedragen: het wordt onoverzichtelijk gemaakt wie precies voor welk beleid heeft gezorgd en daarmee wordt niemand daadwerkelijk verantwoordelijk gehouden. We zien nu met de kritiek op het gasvrij maken van de bebouwde omgeving en de afbouw van gebruik biomassa dat deze niet-transparante van opereren uiteindelijk op weerstand stuit hetgeen zorgt voor een vertraging bij het verduurzamen van Nederland.

Een ander vals argument dat elke keer naar voren wordt gebracht heeft betrekking op ‘de multinationals’ en ‘groene banen’. Ook in het manifest wordt er beweerd dat er veel extra groenen banen worden gecreëerd waardoor de economie een boost kan krijgen. Men vergeet bewust te melden dat de voorgestelde maatregelen een dusdanige impact op onze economie zouden hebben dat er ook banen zullen verdwijnen, want wij zijn die ‘gehate’ multinationals. 

Baanverlies en opgelegde CO₂-taks
Vrijdag werd bekend dat er in de luchtvaartsector zo’n 60.000 banen op de tocht staan door de coronacrisis. Een klein voorproefje voor een beleid waarbij bedrijven het lastig wordt gemaakt zich hier te blijven vestigen. Door de voorgestelde CO₂-tax verdwijnen er niet alleen banen in de fossiele industrie, maar zullen ook aanverwante bedrijven (met hun werkgelegenheid) verhuizen naar omliggende landen. Je kunt niet investeren in een groene economie als bedrijven massaal vertrekken vanwege overijverige en onrealistische ambities die niet overeenkomen met de landen om ons heen. Zij zullen hun CO₂-uitstoot natuurlijk niet beperken, maar ergens anders met minder wet- en regelgeving realiseren. De Nederlandse politiek heeft daarmee een schoon geweten, maar het klimaat is er weinig mee geholpen. 

Daarnaast zullen de bedrijven die in Nederland blijven de opgelegde CO₂-taks doorberekenen aan hun klanten: de inwoners van Nederland. Je zou daar in principe voorstander van kunnen zijn als je daadwerkelijk van mening bent dat er nu op korte termijn iets moet gebeuren om de opwarming van de aarde te stoppen. Als politieke organisatie zou je dan alleen ook het lef moeten hebben om daarbij het eerlijke sociaal-economische verhaal te vertellen en dat is dat mensen het zullen gaan voelen in hun portemonnee.

Windmolens en de ecocide-proef
Als laatste een punt uit het manifest waar ik het volmondig mee eens kan zijn is om het plegen van ecocide, het beschadigen of vernietigen van het ecosysteem, in het Nederlands recht op te nemen als misdrijf. Als we dit consequent gaan toepassen is het namelijk de vraag in hoeverre verduurzamingsprojecten als wind op zee en drijvende zonnepanelen nog daadwerkelijk kans van slagen hebben. Het popcorn voor tijdens de rechtszaken van Milieudefensie tegen alle projecten in de pijplijn met een impact op de biodiversiteit zal ik alvast inslaan. Waarvoor dank.

Misschien is het ingewikkeld om te geloven na mijn kritiek op het huidige klimaatbeleid en ondemocratische tot stand gekomen Klimaatakkoord, maar ook ik zie de noodzaak om de samenleving te gaan verduurzamen. Niet alleen vanuit klimatologisch oogpunt is mitigatie noodzakelijk, maar ook vanuit een geopolitiek en economisch uitgangspunt valt er een goede zaak te maken voor het gebruik van kernenergie en het investeren in uitdagende technologieën. Het feit dat er echter steeds onrealistische en zelfs zeer schadelijke standpunten rond de energietransitie de wereld in worden geslingerd kan niet vaak genoeg onder de aandacht worden gebracht. Op de korte termijn zorgt het niet alleen voor minder resultaat, maar ook voor hogere kosten voor de Nederlandse burger. Het zou voor ons allen fijn zijn als de politieke jongerenorganisaties stoppen met deze profileringsdrang, maar zich focussen op een realistisch klimaatbeleid met behoud van banen en acceptabele lasten voor de burgers in Nederland. We hebben namelijk al sprookjes genoeg.

Sonny Spek is raadslid in Katwijk
Foto CC: B. Gilmour -
Flickr

Reaguursels

Inloggen

70 jaar socialistische hersenspoeling in de media en de scholen kweekt generaties die vast geloven in de almacht en alwetendheid van de staat. De staat kan en weet alles en is bij machte om het wereldklimaat op de tiende graad nauwkeurig in te stellen, het stikstofgehalte in de lucht in te regelen, crimineel waanzinnigen te genezen (TBR), de economie te sturen en noem maar op en dat alles bet behulp van administratieve maatregelen en belastingheffing.

wlodek | 26-10-20 | 07:21

De overbevolking is het grootste probleem. De aarde heeft daar zelf oplossingen voor, zoals natuurrampen en pandemieën. Maar dat willen we niet accepteren. Geef Corona de vrije hand, en de sterksten en slimsten blijven over.

Leffe Blonde | 26-10-20 | 06:50
-weggejorist-
Jullelica | 26-10-20 | 01:57

Al die groene extremisten en extincten verplicht een kurk in hun reet en Nederland wordt een stuk gas vrijer

echtpaul | 25-10-20 | 20:55

Keuze is of een race tot the bottom, ofwel wie maakt zo snel mogelijk zo veel mogelijk grondstoffen op, of we proberen met zijn allen op deze wereld de zaak wat beter aan te pakken. Als het aan rechts ligt, wordt het die race to the bottom.

Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 17:15 | 2

Onzin.

Zoek eerst eens uit of biomassa wel beter is voor het milieu.
Wat er aan grondstoffen nodig is voor elektrische auto's.
Wat de milieuproblemen zijn bij windmolenparken en zonnecellen.

Dandruff | 25-10-20 | 17:57

Houd toch op B-L,
Dat tekort aan fossiele brandstof is nog lang niet aan de orde.
CO2 is ook helemaal geen probleem maar een nieuw verdien model.
Stop met deze onzin en bangmakerij en investeer in kern centrales.

Datgingniegoed | 25-10-20 | 19:57

Gek genoeg kan ik eigenlijk niet wachten tot de tijd dat Europa onafhankelijk wordt van Rusland (gas) en Arabië (olie). Dat gaat een compleet andere wereldpolitiek teweegbrengen.

Expert Homo | 25-10-20 | 17:04 | 1

Joh, tegen die tijd woont half Afrika en het Midden Oosten hier in Nederland. De VVD, D66, CDA, GL, PVDA, zullen hun kiezers voor 50-70% bij die nieuwe Nederlanders vandaan moeten halen en zal dus wederom overstappen op import van goedkope olie omdat de achterban dat wil.

BadPatNL | 25-10-20 | 23:53

Het is echt gemakkelijk om Links en milieuvriendelijk te zijn als je kunt leven van het geld van je ouders.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 17:01

Last in, first out.

Brintabever | 25-10-20 | 16:53

En inmiddels heb ik nog steeds geen goed bewijs gezien dat de verhoogde CO2 concentratie de klimaatverandering veroorzaakt. Laat staan bewijs voor *alle* klimaatverandering. Volgens mij heeft de wereldwijde ontbossing en verstedelijking al veel meer invloed. In de EU zijn overal nog veel meer huizen nodig .. in Africa is meer landbouwgrond nodig voor die 30+ miljoen die er dar ieder jaar bij komen ... Hoe hopeloos!

Expert Homo | 25-10-20 | 16:50 | 1

Volgens jou. Want jij bent de expert?

Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 17:13

Zolang de aanhangers van de profeet er van kinds af aan kinderen uit blijven persen... En die kinderen in een mercedes willen rijden die electronisch lawaai kan maken...
Och zolang ze op stedentrips kunnen, en naar de mac zien ze de domheid van hun iedeetjes niet in.

Winston1 | 25-10-20 | 16:25

Tata Steel is een gigantisch internationaal staalbedrijf uit India dat ook staalfabrieken in Groot Britannie en Nederland bezit. Bij de productie van staal komt veel CO2 vrij.
De internationale vraag naar staal varieert sterk in de tijd. En elke keer dat de vraag daalt of stijgt worden er fabrieken gesloten, ingekrompen of uitgebreidt.
Een aantal jaar geleden sloot Tata de Redcar staalfabrieken in Groot Britannie. De staalproductie in India blijft maar stijgen.
Wellicht is dit een natuurlijk economisch proces. Maar toen de Redcar fabrieken sloten, kon Tata de gratis verkregen "carbon credits" voor honderden miljoenen Euro's per jaar verkopen. Maar als Tata de productie in India uitbreidt, dan kunnen ze CO2 kostenloos uitstoten.
Het eindresultaat van het huidige CO2 cap-and-trade beleid is dat we bedrijven fors geld geven om hun productie over te hevelen naar de Derde Wereld, zonder effect op de wereldwijde uitstoot van CO2. We subsidieren actief het wegpesten van onze industrie.

petersteenkamp | 25-10-20 | 16:05 | 3

Volgens Mark Rutte is dit een uitstekend idee. Die 10.000 werknemers van Tata kunnen dan mooi allemaal klimaatcoach worden. Daar gaan we heel veel centjes mee verdienen want de hele wereld wil onze klimaatcoaches.

5611 | 25-10-20 | 16:25

mijn reaktie komt niet door?

ger1306 | 25-10-20 | 16:35

Zo schattig. Het klimaat veranderd al zo lang als de aarde bestaat (en das best lang!).
Maar deze politieke juppies gaan daar een stokje voor steken. Het moet eens afgelopen zijn met moeder natuur en haar vrije wil in verandering. Kom zeg. Met veranderingen dealen wij te slecht.
En dus moeten U en ik straks opdraaien voor een klimaatneutraal leven. (Iets dat totaal onmogelijk is overigens, geheel terzijde.)

Maar draait het werkelijk om het klimaat? Draait het werkelijk om de aardbol? Natuurlijk niet. Het draait allemaal om hun eigen fijne leefomgeving, zoals zij die nu kennen. Die mag NIET veranderen ja!
Stel je toch eens voor dat we te maken krijgen met een andere vegetatie. Nein!

Dat moeder natuur doet wat ze al eeuwen doet. Nein!
En dat wij allemaal beseffen dat klimaatverandering een onderdeel van de aarde is, met slechts een minimale inbreng van onze zijde. Hell nein!

Schattig, die kids.

Cannabooze | 25-10-20 | 15:45

De combinatie van domheid en tomeloze ambitie is de meest gevaarlijke en destructieve combinatie die er is.

petersteenkamp | 25-10-20 | 15:35

We zijn met teveel, dat is alles.

Tom Hagen | 25-10-20 | 15:23

klimaatbeperkende maatregelen: geboortebeperking in Azie en Afrika, abortusklinieken maar daar is gristelijk Amerika tegen, verminder de consumentenmaatschappij maak en afval industrie. Dat eerste is niet haalbaar vanuit Brussel en de Paus en met betrekking tot het laatste klapt de hele consumentensamenleving gebaseerd op unilever, euronext, alibaba en action in elkaar

HetOorAakel | 25-10-20 | 15:09

Als ik persoonlijk zonder in te leveren op comfort toch minder afval kan produceren dan doe ik dat.
Op verpakking is al een hoop te besparen.
tandpasta zijn tabletten geworden.
plastic tasjes koop ik zelden.

en kleding ben ik niet zuinig op, maar ook als er een vlek of beschadiging aan zit draag ik het nog. Zolang het functioneert ga ik mij niet schamen voor mijn kleding.

Maar ik heb dan weer helemaal niks met de veganisten, misschien vooral omdat ze vaak ook iets tegen democratie hebben en kapitalisme.
Ook ben ik fan van Trump.

Gijsbert | 25-10-20 | 14:52

Die Jan touwtje Terlouw is echt stokoud, het is ook bewonderenswaardig dat hij nog de motivatie en kracht heeft om de jongeren te helpen met wat in hun ogen moet veranderen. Maar dat is nu het issue, er verandert geen ene kut! Jan is een fossiel en de jongeren missen de wijsheid en verbeelding om met goede ideeën te komen. Deze jongeren kunnen nog geen band plakken, letterlijk!

Als er echt verandering zou zijn wordt er geen landbouwgrond geofferd voor weilanden vol zonnepanelen of windmolens. Gaat Lelystad Airport dicht. Geen boontjes of bieslook uit Kenia. Geen prul en praal van grote containerschepen die je voor een stuiver koopt bij de Action of Ikea.

We gaan terug naar kwaliteit i.v.m. kwantiteit, repareren is zinvol en duurzaam (zoals je band plakken). Zoveel mogelijk voedsel uit de omgeving. Meer ruimte voor moedernatuur zonder bemoeienis van mensen. En veel minder mensen op aarde! Dan is er pas echt sprake van verandering Léonie Janssen, dit is een links praatje over een energie transitie dat zogenaamd groen met zijn maar absoluut niet is.

Brulaapje | 25-10-20 | 14:42 | 2

Kut is kut en kut mot kut blève (Haagsch).

Naadblaffer | 25-10-20 | 14:56

Ik ben natuurlijk een ouwe rechtse lul, maar tegen jonge commies zeg ik, ik zie jouw i-phone en dat hoesje van Alibaba en dat bewijst al hoe inconsequent die klimaatgekte is.

Cepalislam500mg | 25-10-20 | 14:59

Het klimaatakkoord is nóg erger dan genocide omdat hier nog eerst een zware lijdensweg vol valse hoop aan vooraf gaat.
De enige echte duurzame oplossing begint bij het concluderen dat we toch met te veel zijn.

Veepert | 25-10-20 | 14:20 | 2

Niet "we" maar al die import.

Cepalislam500mg | 25-10-20 | 15:01

Als "we" moeten kiezen kies ik inderdaad voor "ons".

Veepert | 25-10-20 | 15:15

Biomassa geldt als een klimaat-neutrale energiebron.
Biomassa is zo'n 100% vervuilender dan kolen en 200% vervuilender dan gas. Bovendien is het rendement van biomassa ongeveer 90% lager dan dat van kolen, en 180% lager dan dat van gas.
Maar biomassa heeft het etiket "groene energie".

Dus we gaan van het gas af.
Daarom kappen we hele oerbossen, en drogen het hout in gaskachels.
Jazeker. We drogen dat hout dus in *gaskachels* om van het gas af te kunnen gaan. En de linkse klimaatlobby vindt dat volstrekt logisch.
Affijn. Omdat zelfs dat op gas gedroogde hout niet goed genoeg brandt, worden daar onder andere autobanden aan toegevoegd. Dat leest U goed; om de versnipperde oerbossen beter te laten branden, worden daar versnipperde autobanden aan toegevoegd.
Dat alles maakt biomassa 100% klimaatneutraal, en schoner dan gas.
Natuurlijk.

Deze totale idioterie kenmerkt de "energietransitie". Iemand geeft biomassa het etiket "groen" en daarmee is de discussie gesloten. Wie bezwaar heeft tegen biomassa is vanaf nu een "klimaatontkenner" en wordt zelfs van youtube gejorist. Voor hele redelijke en feitelijk juiste kritiek is geen plaats.

Ook tegen windmolens, zonnecellen, elektrische auto's en warmtepompen zijn talloze gegronde bezwaren, maar we horen ze nooit. Er zitten kennelijk geen mensen met ter zake doende kennis in de clubjes die alle besluiten nemen. En evenmin in de MSM die elk klimaatplan bejubelen.

En nu staat er dus naast alle reeds gesubsidieerde onbenullenverenigingen wéér een clubje van onbelezen kinderen op. Ongetwijfeld ook weer gesubsidieerd mogen ze wetten te bedenken. Buiten het democratisch proces om worden die wetten straks aan ons opgelegd. En niemand heeft hoeven nadenken of die wetten wel haalbaar; betaalbaar; of zelfs maar gunstig voor het milieu zijn. Urgenda all over again.

Hoe slechter geïnformeerd, des te daadkrachtiger het besluit. Dat kenmerkt de klimaatreligie. Met als beste bewijs wel professioneel onbenul Timmerfrans.

Dandruff | 25-10-20 | 14:20 | 3
-weggejorist-
Bert.Huisjes | 25-10-20 | 14:31

Héééélemaal mee eens! Geen speld tussen te krijgen.

Boerenverstand99 | 25-10-20 | 15:10

Kokom, zo erg is biomasa niet. Ze kappen er alleen maar het oerbos voor om. Je moet wel wat voor het milieu over hebben hoor. De beste vooruitgang is terug naar de houtkachel van een eeuw geleden. Misschien dat ze straks nog een verbetering ontdekken en op steenkool overstappen. Of gas.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 17:05

Die snotneuzen weten nergens van af maar zullen wel even uitleggen hoe we met het klimaat moeten omgaan. Pleur op!

B. Randnetel | 25-10-20 | 14:19

Klimaat en milieu,echt gezeik ,er leven meer mensen van dit ,dan dat er mensen dood van gaan.

Simpele Drenth | 25-10-20 | 14:11

Wat Afrikanen vinden van het verwijt dat niet de energieconsumptie het probleem is maar de Afrikaanse kinderen, kan ik vrij kort zijn. Zij zien dat wij eerst alle energie hebben opgestookt voor onze eigen welvaart en dat wij per inwoner meer dan 50 maal zoveel energie verbruiken als een arme sloeber uit Mali. Dit alles grotendeels ten koste van die arme landen waar de meeste olie en grondstoffen toch vandaan zijn gekomen. Dan wordt nu beweerd dat de oplossing niet ligt in iets minder consumptie in het rijke westen maar opnieuw de bal bij de arme Afrikanen wordt neergelegd. Als Afrikaan zou ik daar een mening over hebben.

Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 13:55 | 7

Dat zal best. Maar ik kan me de zeer lage bereidheid van de Afrikanen om ons luxe leventje te blijven garanderen ten koste van hun eigen keuzes wel indenken. Die is nul. En zeer terecht.

Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 17:12

@Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 17:12:

Dus jij vindt dat als er ergens een veilig kaarsje brand, en ergens anders een hele straat afbrandt, alleen de kaars geblust moet worden. Niet vanwege het brandgevaar, maar omdat de eigenaar van de kaars zijn zaakjes beter voor elkaar heeft dan de mensen in die fikkende straat.

Voor jouw doen geen extreem gekke redenering.
Maar toch. Het gaat om de getallen, om de aantallen.
Om de werkelijke bijdrage aan het milieu; niet om het vingerwijzen.

Dandruff | 25-10-20 | 17:45
▼ 4 antwoorden verborgen

Kan iemand die kinderen wijzen op de Klimaatwende van Merkel? Die sloot alle kerncentrales en alle energie moest uit wind en de zon komen. Helaas waait het te weinig in Duitsland en te veel bewolking. De reductie van CO2 was vrijwel nul. Kosten € 590 miljard euro. Lijkt mij een dure les voor die kids.

Piet Karbiet | 25-10-20 | 13:54 | 1

Ze weten nog niet dat ze de lasten voor de rest van hun leven zullen moeten dragen ..

Harry.Langezwaal | 25-10-20 | 14:39

Wat ook ironie is. Milieu was nooit een dingetje van rechts. Vergelijken we Nederland jaren 70 met nu dan is het enorm veel schoner geworden. Grachten, rivieren, meren. Waar destijds nog zeven ooievaars te tellen waren zijn dat er nu duizenden. Vis in de Rijn. Schonere lucht. Milieuwetten. Ik hoor daar rechtste mensen nooit over klagen maar eerder ondanks dan dankzij die partijen is dat schonere milieu nu een feit. Datzelfde zal gaan gebeuren met klimaat en duurzame energie. Eerst een hoop ophef en verzet, is het eenmaal zo ver dan zal rechts weer totaal vergeten zijn dat ze daar zelf nooit iets aan bijgedragen hebben, maar wel blij zijn met het resultaat.

Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 13:46 | 4

Oh ja, net als al die nare voorspellingen van Club van Rome, het Gat in de Ozonlaag, Zure Regen, het Broeikaseffect. Allemaal lariekoek achteraf.

Piet Karbiet | 25-10-20 | 13:55

Je weet dat ik gelijk heb. En juist dat gat in de ozonlaag is één van de successen van milieuwetten. Maar dat wil domrechts graag ontkennen. Blijf volharden in je waan kerel.

Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 13:58

Als er verkeerd gestemd word volgend jaar kijk ik tegen gigantische niet geplande investeringen aan waar ik helemaal geen zin in heb. Ik ben van plan hele andere dingen met mijn geld te doen. Had het nou zin wat wij hier in Nederland willen doen, dan was ik voor! Maar laat klimaat nou niet landsgebonden zijn en laat onze inspanningen hier voor het wereldwijde klimaat absoluut geen effect hebben. Voor mensen met klimaatvrees, een gebrek aan hobbies of mensen zonder geld of bezit is voorbeeldlandje spelen, misschien leuk maar ik kies liever voor zekere en renderende investeringen en die investeringen kies ik zelf! De huidige technieken zijn niet de oplossing, er bestaat sowieso geen serieuze oplossing als er niet naar kernenergie gekeken word. Zolang de grote vervuilers (China, India, USA, etc.) niet meedoen vind ik zeker dat wij lekker moeten zorgen dat we ongeremd geld verdienen zodat we kunnen investeren als de tijd rijp is, wanneer er technieken zijn die ons vooruit helpen in plaats van onze hele economie om zeep helpen. De totaal over het paard getilde notie dat we als gidsland een deuk in een pakje boter gaan slaan en een hele nieuwe economie gaan creëren, is absurd en een sterk staaltje collectieve debiliteit...

TiTi_no_ghost_237 | 25-10-20 | 14:11
▼ 1 antwoord verborgen

"Veel linkse mensen schrijven rechts, hetgeen kan leiden tot kortsluiting in de kleine hersenen." (von Liebenstraum, 1879)

Naadblaffer | 25-10-20 | 13:43

Stom dat de SP zich hiervoor voor het karretje laat spannen. Neem afstand van dit soort elitaire charlatanerij. De kosten van dit soorten plannen zijn het grootst naar rato voor de laagste inkomens.

Phantomas | 25-10-20 | 13:40

Nieuwegein gaat over op aardwarmte. De eerste proefboringen vinden al plaats. Van de drie proeflocaties is er nog één over, onder meer omdat burgers protest aantekenen. Aardwarmte heeft de toekomst. Daarom is de gemeente al volop bezig om de benodigde verhoging van de WOZ en de vergroting van de betaald-parkerenzones te realiseren. Hoera. Eindelijk een vooruitstrevende gemeente. Zie je wel, die stomme windmolens en die idiote zonnepanelen zijn helemaal nergens voor nodig. Stempt allen wederom GL en D666, dan komt alles goed.

Nivelleermarionet | 25-10-20 | 13:38 | 5

@Piet Karbiet | 25-10-20 | 13:44:
Een aardwarmtepomp voor één huis is iets anders dan een warmtenet voor een hele wijk of zelfs voor een hele stad. Dat werkt niet met warmtepompen maar door passief (zonder warmtepomp) warmte af te tappen van hete aardlagen of heet grondwater. Zowel de schaal als de techniek van beide systemen zijn totaal verschillend. Een hele wijk op warmtepompen heeft onvermijdelijk tot resultaat dat sommige huizen in de kou zitten of onevenredig hard moeten pompen (hoog stroomverbruik).

Nivelleermarionet | 25-10-20 | 14:39

@Piet Karbiet | 25-10-20 | 13:44: Wat Atlantis schrijft: doe eens vertellen: kWh en bedrag per jaar. Benieuwd naar de mogelijkheden; als u er zo blij mee bent, willen we er wel eens realistisch naar kijken.

EEnzame SchizofrEEN | 25-10-20 | 14:41

Verbruik hier jaarlijks bijna 26000 kWh, huis verwarmen/koelen, koken, warm water. Bij -12°C en kouder schakelt de verwarming over op stookolie. Kosten ongeveer 1200 1300 dollar per jaar

BennietmeerinNL | 25-10-20 | 16:14
▼ 2 antwoorden verborgen

Red de planeet!
Doe het in de reedt!

Klimaatneutraal!
Iedereen anaal!

Niet protesteren, maar steriliseren!

Minder CO2!
Dichtnaaien die snee!

Laat de Aarde niet vallen!
Eraf met die ballen!

Stop ecocide en neem cyanide!

o)+ | 25-10-20 | 13:35 | 3

Verstandige woorden.
En zo leuk gebracht.
Jij komt er wel.

SterF... | 25-10-20 | 14:07

Dit is gewoon waar. Minder mensen is de oplossing.

Canis.bonus.es | 25-10-20 | 14:17

@Canis.bonus.es | 25-10-20 | 14:17: Mag u twee maal raden wie het langs blijven leven.
Hint: ze spelen in het artikel een hoofdrol.

EEnzame SchizofrEEN | 25-10-20 | 14:43

Deze zich afzettende linkse klimaatpubers komen uit rijke rechtse families en hebben nog nooit, maar dan nog nooit, tussen het gewone volk geleefd. Het zal hun de reet roesten wat het kost want zij worden politici en teren op de subsidie ruiven.
Hun mening gaat veranderen als ze niet in en op het pluche verkozen worden.
Stelletje sukkels.

Troyan horse | 25-10-20 | 13:35

"als je daadwerkelijk van mening bent dat er nu op korte termijn iets moet gebeuren om de opwarming van de aarde te stoppen"prachtig hoor een kritisch stuk. Jammer dat Sonny denkt dat "wij" in staat zijn het klimaat tegen te houden

bergsbeklimmer | 25-10-20 | 13:23 | 4

Net zo goed als dat deze groene khmer coalitie de wil van weinigen op velen wil loslaten. Ga aub eens kijken Dehli, India. 1% beter milieu, lees uitstoot, aldaar is te vergelijken met 100% hier. Dus ga nu direct de wereld in Dehli verbeteren kinderen! Dan doneer ik bij deze ook nog wat.of iets.of wathever.

NorthStar | 25-10-20 | 13:39

@Phantomas | 25-10-20 | 14:14: Helaas niet. Geboortebeperking in landen zonder AOW en/of pensioenstelsels werkt niet; de kinderen zijn daar nog steeds de oudedagsvoorziening.

Harry.Langezwaal | 25-10-20 | 14:44
▼ 1 antwoord verborgen

Ik stel voor alle kosten voor het 'klimaatneutraal maken van Nederland' direct te betrekken van de politieke partijen die dit voorstaan, alsmede hun kiezers. O wacht, socialism is about spending OTHER people's money.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 13:21

Het gaat alleen maar om geld te graaien bij de burger. Diftar is daar mooi voorbeeld van, meer gedumpt afval in natuur en weilanden.

BennietmeerinNL | 25-10-20 | 13:14

Beste groene strijders,
Als jullie nou echt zo begaan zijn met het lot van moeder aarde, waarom kopen jullie dan niet zelf die panelen en een windmolen, met je eigen geld of een lening?
Als de nood zo vreselijk hoog is dat alleen dat ons kan redden van de totale ondergang, dan doe je dat toch? Dat is toch vanzelfsprekend?
Dan is het echt ook lead by example en ben je een inspiratiebron enzo.
Ikzelf heb een zonneboiler op het dak liggen, zelf betaald zonder subsidie!

JdelaT | 25-10-20 | 13:11 | 1

Zij lijken mij minder gebaan met het lot van moeder Aarde dan u.

Usumani | 25-10-20 | 13:24
-weggejorist-
Bert.Huisjes | 25-10-20 | 13:05 | 1

Nu we het toch over jongeren hebben: Dit is de teringzooi die ze achterlaten na hun illegale party-party-party:

www.telegraaf.nl/images/1070x602/filt...

Over "van het gas af moeten" gesproken....

Peter Emile | 25-10-20 | 13:05 | 1

Dát is natuurlijk heel anders.
De 'jeugd' lijdt extreem zwaar in deze (Corona)tijden........
We moeten de 'jeugd' wel wát gunnen hè.....
Sarcasm off

MK27 | 25-10-20 | 13:33

Even OT.
Volgens minister Sander Dekker is het vertonen van spotprenten van Mo de Pedo door leerkrachten niet noodzakelijk om de vrijheid van meningsuiting uit te leggen.
De bukker.

Alco-de-Holist | 25-10-20 | 13:04 | 3

Als ik Dekker hoor kletsen weet ik dat het gedaan is met de democratie, het mietjes bestuur sloopt NL.

Uw Verzekeringsadvis | 25-10-20 | 13:39

Sandertje Dekker, die man weet werkelijk niets, en al helemaal niets van onderwijs.
De lul...

SterF... | 25-10-20 | 14:15

Die vrijheid van meningsuiting is dan ook maar een soort doekje tegen het bloeden. IN een ware vrijheid zou u bijvoorbeeld van alles kunnen plempen alhier totdat u de grenzen van het betamelijke overstapt en in het gebied van onze Joris stapt.
Ik ben het echter wel met u eens dat meneer Dekker een grens overgaat door vanuit zijn eigen waarden en normen te willen gaan opleggen wat de Nederlandse docent wel of niet zou moeten doen... Daar zijn immers Nederlandse wetten en regels voor opgesteld.

EEnzame SchizofrEEN | 25-10-20 | 14:48

Áls je al in die hele fatalistische milieu-hype gelooft, ga dan liever met 1% van wat men er hier in NL tegenaan wil gooien eens andere, veel meer vervuilende landen helpen om dáár de grootste vervuilers aan te pakken. Heeft meer effect dan hier in NL op de vierkante cm met enorme bakken met geld te smijten om de vervuiling van een energie centrale met alle geweld van 17% naar 16% te brengen. Zelfde eigenlijk met de opvang van "asielzoekers": het staat heel leuk en lief dat wij ze allemaal *hier* opvangen, maar voor hetzelfde geld zou je er in de regio 10 of 20 x zoveel kunnen helpen.

RichardBandler | 25-10-20 | 12:48

Het is toch geweldig voor de rijksten der aarde, dat het belastingmelkvee van de toekomst zijn eigen uitzuig en onderdrukkings machines eist en betaalt! Deze jongeren eisen om zich de rest van hun leven krom te werken voor de globalistische klimaathoax.

Cepalislam500mg | 25-10-20 | 12:40

Wat voor zin heeft het om klimaatdoelen te halen als heel Azië, Noord- en Zuid Amerika, Afrika niet meedoen. Alsof het klimaat zich tot Europa beperkt.

Archimedes-2 | 25-10-20 | 12:38 | 3

Het braafste jongetje syndroom

horsteknots | 25-10-20 | 12:43

China bouwt ieder jaar 100 nieuwe bruinkoolfabrieken ofzo.

Piet Karbiet | 25-10-20 | 13:47

Geen enkele zin dan deugpunten willen scoren

Veepert | 25-10-20 | 14:28

Klimaatneutraal zijn in 2050 is voor een land als Nederland al een gigantische opgave die tussen de 500 tot 1000 miljard Euro zal gaan kosten. Om nu te stellen dat de energietransitie even geklaard kan gaan worden binnen 14 jaar is niets meer dan goedkope retoriek en ideologische prietpraat. En wanneer dat wel zou lukken is Nederland volkomen geïndustrialiseerd, zijn er m.n. in de winter perioden tijden wanneer er geen energie geleverd kan gaan worden, is de openbare ruimte volgebouwd met zon- en windparken en zal er massaal hout verbrand moeten gaan worden. Maar ja, links, inclusief de Gristen Unie, een soort en met groen links met de bijbel, is altijd al dol geweest op grote maatschappelijke veranderingen die bijna zonder uitzondering uitlopen op een financieel, economisch en menselijk fiasco.

therealbraindump | 25-10-20 | 12:34 | 7

@2CVOcean | 25-10-20 | 13:34: O ja en wie moet de regels dan verzinnen en uitvoeren uit het raam kijken overbodige ballst zijn je nergens voor schamen en de samenleving goud geld kosten als zelfrijzend bakmeel.
Trap er 20 % uit om zeker te zijn dat het echt geen verschil uitmaakt.

Uw Verzekeringsadvis | 25-10-20 | 13:41

@Uw Verzekeringsadvis | 25-10-20 | 13:04: Maar we gaan dan onze kennis van klimaatpaniek, stikstofhysterie en diversiteitsgedram dan wel voor grof geld aan het buitenland verkopen, want die willen dat natuurlijk ook.

5611 | 25-10-20 | 16:42
▼ 4 antwoorden verborgen

Bepaalt en iswelzo.

Cepalislam500mg | 25-10-20 | 12:41

Nederland was in 2019 goed voor 0,4% van de wereldwijde CO2 uitstoot.
Jongelui, even een gedachte-experiment. Stel: er dreigt een betonblok 1000 kg op je hoofd te vallen. Dodelijk gevaarlijk natuurlijk. Als we er nu tegen giga kosten 0,4% van het gewicht afhalen, blijft er een blok van 996 kilo over.
Denken jullie nu echt dat het grote gevaar nu geweken is en dat jullie hiermee een wezenlijke bijdrage aan de veiligheid hebben geleverd?

Alco-de-Holist | 25-10-20 | 12:31 | 2

Mooie vergelijking. Top.

NorthStar | 25-10-20 | 13:49

Ik neem aan dat dat 0,4% van door mensen geproduceerde CO2 is. De natuurlijke CO2 productie is veel hoger. Het menselijke aandeel is 5%, het natuurlijke aandeel 95%. Nu is het wel zo dat de mechanismes waarmee CO2 uit de atmosfeer wordt opgenomen van nature enkel berekend waren op het natuurlijke aandeel. Door de extra menselijke bijdrage stapelt zich dus extra CO2 op in de atmosfeer. In een dynamisch systeem, gekenmerkt door terugkoppelingen waarmee een evenwichtstoestand wordt gehandhaafd, zou je dan verwachten dat er meer natuurlijke processen optreden die de extra CO2 weer absorberen. Een voorbeeld zou zijn: een toename van plantengroei. Helaas is de mens ook dat aan het tegenwerken. Denk aan de enorme vernietiging van oerwoud. Het juiste beleid zou zijn om juist meer bos aan te planten.
www.sciencemag.org/news/2019/07/addin...

lekgoot | 25-10-20 | 13:55

Al die duujjjzaamheids-mutsen en klimaat-apostelen met hun eikeltjes-pyjama's zouden eens verplicht op excursie moeten gaan naar landen als China,


i.guim.co.uk/img/media/955ff575a1da02...

India,


cdn.mainichi.jp/vol1/2018/07/16/20180...

en Indonesië

i.imgur.com/K5MMI.jpg

om maar eens een paar voorbeelden te noemen, voordat ze gaan zwelgen in trots en deugdzaamheid omdat ze geen plastic rietje meer gebruiken voor hun brandnetel-sapjes, maar een papieren rietje.
Hopelijk raken ze hun laat-puberale, op emoties en blind idealisme gebaseerde illusies dan eindelijk kwijt dat we hier op die insignificante postzegel aan de Noordzee enig verschil zouden kunnen maken waar het het wereldwijde klimaat betreft.

Peter Emile | 25-10-20 | 12:29 | 8

@Harris Pilton | 25-10-20 | 12:50:
Punt is dat je beter daar op kan gaan ruimen, waar je geld en moeite veel effectiever is, voor dit doel.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 13:02

@Harris Pilton | 25-10-20 | 12:50: Neen, wij hebben reeds een opgeruimd huis. Sinds de jaren ‘70 is het milieu er in West Europa met rasse schreden op vooruit gegaan. Smog grotendeels opgelost, rivieren weer proper, bodemvervuiling die langzaam aan verminderd. Maar ipv van te zeggen ‘good job’ wij blijven zo verder doen en de rest van de wereld mag ons voorbeeld ook wel eens volgen komen ze plotseling met nieuwe doelstellingen af. De plastic vervuiling van de oceaan waar wij geen drol mee te maken hebben maar waar we blijkbaar wel voor moeten opdraaien. CO2 is plotseling een probleem (naar mijn mening niet toevallig 1 van de weinige metrics waar het westen veel hoger scoorde dan de rest van de wereld) enzoverder. Hey milieubeweging, in de jaren’70 hadden jullie een punt. Dat punt is ondertussen opgelost dus kappen ermee! (Er zijn trouwens parallellen te trekken met Holebi beweging, na het bekomen van al hun strijdpunten voegen ze plotseling nieuwe doelsstellingen toe, de trans, de queer, de whatever X nu is. En je ziet daar vaak ook dat mensen die zich in beginsel wel met hun argumenten konden meegaan het gedram ondertussen kotsbeu zijn want het houdt nooit op!)

nog-eenbelg | 25-10-20 | 13:09

Wat een zelfgenoegzaamheid. Een wat een dedain voor wie begaan is met het vraagstuk van de duurzaamheid. Projectie ook hier, alsof alles zou gaan om het imago voor de buitenwereld dat zogenaamde deugen. Volgens rechtse mensen bestaat zoiets niet, alles zou verkapt egoïsme zijn uiteindelijk, nietwaar? Projectie jongens. Zegt meer over Peter Emile zelf.

Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 13:49
▼ 5 antwoorden verborgen

In buitenhof nu zeik op een riek Lodewijk van de PvdA snel geschipt naar een muziekzender.
Bij Harry vanmorgen Syb Wynia die wel iets nuttigs te vertellen had.
Voor de liefhebber www.wyniasweek.nl/

likdoorn | 25-10-20 | 12:25 | 2

Lodewijk had wederom het lef niet om maar 1 keer het beestje bij de naam te noemen naar aanleiding van de afslachting van de docent in Frankrijk door een islamitische terrorist

laurentius | 25-10-20 | 12:37

@laurentius | 25-10-20 | 12:37: Was hij niet geschokt, staat hij niet pal voor onze leraren, geen extra wetje er tegen aan gegooid ?

Uw Verzekeringsadvis | 25-10-20 | 13:07

Overbevolking is het probleem. Zolang daar niet over gesproken wordt haak ik af.

FrikandellenEdje | 25-10-20 | 12:25 | 6

@FrikandellenEdje | 25-10-20 | 12:25 |
U bent mij nèt voor. Want dit dus. Zolang dat onderwerp zelfs nog niet bijna bespreekbaar is kunnen ze van mij de boom in met hun kwats.

Sjefke7807 | 25-10-20 | 13:32

Ligt allemaal aan de mensen in Afrika toch?

Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 13:50
▼ 3 antwoorden verborgen

De rechtse "oplossing" is het subsidiëren van de jihad door olie te blijven kopen uit het Midden-Oosten. Ik snap dat nooit zo goed...

* Il Principe * | 25-10-20 | 12:21 | 7

De ironie. Het onderwerp veranderen daar meneertje hier niets zinnigs over te melden heeft.

donkieshot | 25-10-20 | 13:35

@Sans Comique | 25-10-20 | 12:27:
Vol inzetten op duurzaam geproduceerde energie in Europa. Zon/wind/water. Waterstofgas maken als vorm van opslag. We geven de voormalige oliedollars dan binnen Europa uit, goed voor de economie en we draaien daarmee financieel de jihad steunende Saoedi's de nek om.

* Il Principe * | 25-10-20 | 14:03

Olie is Jihad....... korter kon je je lnkse link niet maken.

Koning BongoBongo | 25-10-20 | 18:15
▼ 4 antwoorden verborgen

Bij verstandig beleid had Nederland 600 jaar kunnen stoken op de Groningse aardgasvoorraad.

de honden blaffen... | 25-10-20 | 12:19

Trouwens toch wel benieuwd hoeveel van die jongeren 'hebben gereisd' en op vliegvakantie gaan. Dat verduurzamen moeten de grote mensen kennelijk doen.

Hommel | 25-10-20 | 12:17 | 2

Zo werkt het. wij moeten bloeden omdat wij alles schuld zijn zodat ze ongestoord energie kunnen gebruiken.
Ik had zelfs nog geen verwarming op mijn slaapkamer en moest als kind het met een extra deken en in heel koude winters met een kruik doen!
Pas bij de renovatie in de jaren 90 kwam er een CV installatie.

captain-caveman | 25-10-20 | 12:32

Die GL-kids spiegelen zich allemaal aan deugakela Halsema. Die moest ook van CO 2 vliegvakantie uit Afrika terugkomen om een wapenwedloop in haar ambtswoning weg te spinnen.

marchbrown | 25-10-20 | 21:37

Goed voor de concurrentiepositie ook, productie duurder maken. Daar zullen ze in China en India, waar ze lekker doorgaan met stoken en vervuilen, heel blij mee zijn.

Hommel | 25-10-20 | 12:17 | 1

Noemen ze hypocriet want ooh wat zijn we goed bezig voor het milieu hier, maar kopen wel producten die wel het meest vervuilend en mensonvriendelijk gemaakt zijn. Deugers gaan letterlijk over lijken!

captain-caveman | 25-10-20 | 12:35

.. werd er aan ballonnen gesnoven tijdens deze bijeenkomst van "klimaatjongeren".

Jan Passant mk2 | 25-10-20 | 12:15

In het jeugdboek 'vechten voor overmorgen' (1980) wordt beschreven hoe via indoctrinatie van jongeren een nieuwe, linkse heerschappij tot stand kan komen.

nl.m.wikipedia.org/wiki/Vechten_voor_...

Papa Jones | 25-10-20 | 12:11 | 1

"mijn jongerenkamp", zeg maar

Jan Passant mk2 | 25-10-20 | 12:16

Ik eis in 2021 dat we allemaal klimaat neutraal zijn.
Overtref dat maar eens, linkse loser!

Nuchternederland | 25-10-20 | 12:11

Een "burgerberaad" zal de doodsteek zijn voor dit soort fantasietjes van de wannabe politici. Alleen begrijpen ze dat niet, omdat "de burger" wat meer inhoudt dan hun politiek correcte bubbeltjes.

MikeTheBull | 25-10-20 | 12:11 | 3

Voorheen noemde ze dat toch op zijn Engels een committee? Dat klonk altijd heel chique. Met een hard accent op dat com.

Piet Karbiet | 25-10-20 | 12:17

@Piet Karbiet | 25-10-20 | 12:17: Neen, In het Engels is het peoples assembly. committe werd in het Frans gebruikt dacht ik (en is dan zo via ons Belgenland het Nederlands in geslopen. Maar inderdaad de ouwe getrouwe communistische truuk om iedereen op het plein bij elkaar te roepen. Aan de rand van het plein staan gewapende mannen. Iedereen mag zijn mening geven (van het vorig Komitee weten de burgers ondertussen wel dat mensen met de verkeerde mening de dag erop een gratis enkeltje Goelag kregen) en daarna wordende maatregelen met goedkeuring van allen ingevoerd. En achteraf niet komen klagen want je hebt er immers zelfs mee ingestemd!

nog-eenbelg | 25-10-20 | 12:45

Al die kinderen verplicht naar alle docu s van Marijn poels kijken

oldskoolhollander | 25-10-20 | 12:08 | 1

Helaas ze kunnen niet meer als 3 seconden geconcentreerd kijken.
Hapklare deugbrokken via sociale media kost maar 2 seconden per brok.

captain-caveman | 25-10-20 | 12:38

We zijn weer beland in de glazenbol-fantasten-tijd, dus mijn twee centen.
Die klimaatdoctrine (=EU-ideologie) zal ons nog meer leren dat geld het kwaad van de wereld is, de wereld niet maakbaar en de natuur immoreel.

De veelheid mensen die er in de tussentijd hun plasje over willen doen, geld aan willen verdienen of politiek over willen bedrijven.. zorgt er slechts voor dat het omgekeerde effect wat groter zal zijn. Ik denk aan een oorlog met heel veel doden. Niet in de laatste plaats door de reeds geïmplementeerde links/rechts doctrine, waar vele mensen al in geloven/denken. Polarisatie leidt tot oorlog.

Niet dat ik dat wens, integendeel. Doch, zo werkt de niet-maakbare natuur.
Wat is eigenlijk het omgekeerde van een sprookje? Daar geloof ik in.

Mensdier | 25-10-20 | 12:07 | 2

Niet geld is het kwaad van deze wereld, maar geldzucht.

jansma28542681 | 25-10-20 | 12:33

De Chinezen zullen het prachtig vinden: Europa dat zich met onrendabele plannen en investeringen naar de rand van het wereldtoneel manouvreert. Ze hoeven alleen maar te wachten en het spel voor de vorm een beetje mee te spelen, en de koopjes liggen over enkele decennia voor het oprapen.

Harry.Langezwaal | 25-10-20 | 15:04

Een beetje verandering kan geen kwaad, mits haalbaar en betaalbaar.
En “we laten de rijken en multinationals betalen” is een standaard domme, linkse kreet.

Ruimedenker | 25-10-20 | 12:01 | 3

Arme mensen worden er niets beter van als je de “rijken” kapot belast, op lange termijn wordt het alleen nog slechter.

Conifeer | 25-10-20 | 12:04

@Conifeer | 25-10-20 | 12:04: Diegenen die zich opwerpen als de kampioenen van de zwakkeren en armen zullen ook voor de distributie van al dat afgeroomde extra belastinggeld willen de verantwoordelijkheid willen nemen. En dáár gaat het altijd fout in de Linkse Utopien die, zoals de geschiedenis ons leert, ALTIJD falen.

Sans Comique | 25-10-20 | 12:45

Het is toch altijd weer een beetje ontroerend om te zien wat kinderen op hun verlanglijstje voor Sinterklaas zetten. Geen benul van geld, van helemaal niks.

Leptob | 25-10-20 | 12:01

Jan Terlouw het bedrijfsleven gaat inzien dat... Maar het Europees parlement blijft maar verhuizen. Hoge kosten en kost veel energie om te verhuizen en deze gebouwen zijn nog geen eens energie neutraal. Hard roepen wat andere moeten doen maar zelf niks op doen.

"Wat zijn de kosten als gevolg van het gebruik van Straatsburg als vestigingsplaats van het Parlement?

Uit een onderzoek van 2013 dat door het Europees Parlement is uitgevoerd, blijkt dat 103 miljoen EUR per jaar kan worden bespaard, als alle werkzaamheden van het EP worden overgeheveld van Straatsburg naar Brussel (cijfers voor 2014). Hoewel dit bedrag aanzienlijk is, vertegenwoordigt het slechts 6 % van de begroting van het Parlement, 1 % van de administratieve begroting van de EU, of slechts 0,1 % van de totale EU-begroting.

In 2014 heeft de Rekenkamer een eigen, onafhankelijke analyse verricht naar aanleiding van de resolutie van het EP van 20 november 2013. Daarin werden de conclusies van het onderzoek van 2013 van het EP bevestigd, maar kwam de berekening van de totale uitgaven in verband met Straatsburg als vestigingsplaats uit op 109 miljoen EUR per jaar. De vermindering van de reiskosten in de begrotingen van de Europese Commissie en de Raad zou een besparing opleveren van nog eens 5 miljoen EUR.

franck7020 | 25-10-20 | 12:00 | 1

Van die 109 miljoen zijn wel een hoop lokale banen afhankelijk vergeet dat niet.

normanius | 25-10-20 | 12:12

Jongeren hebben nog maar weinig ervaring met de politiek. Die gaan er nog van uit dat politici hun beloftes ook na komen. Hoe onrealistisch dan ook. Die zijn nog niet gewend dat verkiezingsbeloftes de dag na de verkiezingen vervallen. Dan ruilt een partij zijn principes in om te mogen mee regeren.
Daarnaast hebben jongeren ook geen ervaring met geld. Dat ze met al die duurzame onzin zichzelf uit de markt prijzen en daardoor nooit een eigen woning kunnen veroorloven dat zien ze niet. Voor hun is geld nog iets abstract dat je onbeperkt kunt uit geven voor een betere wereld. Dat je niet meer uit kunt geven dan er je verdient is voor hun nog een onbekend fenomeen.
Vandaar dat jongeren vooral links stemmen. En dat linkse partijen misbruik maken van de stemmen van jongeren.
Vandaar nog even deze wijsheid uit mijn jeugd: "Als je jong bent en niet links stemt heb je geen hart, als je volwassen bent en nog steeds links stemt heb je geen hersenen."

Osdorpertje | 25-10-20 | 11:50 | 6

@Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 11:54: uit onderzoek is al gebleken dat mensen die links stemmen zich primair laten leiden door emoties en fantasie. Maar je hebt je hersenscheet deze zondag weer kunnen laten en nu opbokken naar de witte onderbroek.

MikeTheBull | 25-10-20 | 12:13

@MikeTheBull | 25-10-20 | 12:13: Kom kom, het grapje was best leuk, lekker kort ook. Ik ken BL nog uit de tijd dat we samen op het seminarie zaten. Wat die knaap daar allemaal heeft uitgehaald... ze zijn er in Bavel nog steeds niet over uitgesproken.

Naadblaffer | 25-10-20 | 13:01

Mijn leraar bedrijfskunde voegde er nog iets aan toe: geen hersenen of je bent mislukt..

Dual | 25-10-20 | 13:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Tijd om over de grens te gaan wonen. In de "Heimat" krijg je geld toe als je overstapt op gas.

HenkyPanky | 25-10-20 | 11:48 | 7

We kunnen natuurlijk ook weer vriendjes worden met Vladimir, gas importeren en Rusland verantwoordelijk stellen voor de opwarming van de aarde.

HenkyPanky | 25-10-20 | 12:28

@HenkyPanky | 25-10-20 | 12:28:
Wiebus kan ook het kleine veldenbeleid weer opstarten EBN wil dolgraag boren, alleen kunnen ze geen partners meer vinden.

JdelaT | 25-10-20 | 12:52

@Conifeer | 25-10-20 | 11:52: Gewoon Nederland herdefiniëren als de Randstad. Zijn we in de rest van het land van die linkse zelfhaat, chronische schuldcomplexen en eeuwige gedram af.

5611 | 25-10-20 | 16:49
▼ 4 antwoorden verborgen

Dit zijn verwende luie jongeren die vergeten zijn dat er ergens geld vandaan moet komen om leuke plannetjes te bekostigen.

BozePaarseMan | 25-10-20 | 11:48

Als een Jomanda typ ik vijf getallen op mijn telefoon. Dan opent er een app die getallen weergeeft waar ik dan weer uit op kan maken dat vergroening een hobby is, die niet past bij mij.

Leptob | 25-10-20 | 11:46

Vervelend voor Sonny en voor GS. We zullen iets moeten doen.
Volgens optimisten hebben we tot 2100, volgens de pessimisten is het in 2060 gedaan maar alle landbouwgrond waar we voedsel op verbouwen.
Doen we niks dan leven we tegen die tijd met zijn allen in een apocalyptisch landschap (zie Dust Boal). Een deel kan opgevangen worden met vertical farming dat 4 keer zoveel energie kost. Maar vooral zullen we van miljarden mensen af moeten waar simpelweg geen eten meer voor is.

Dus laten we vooral niet kijken hoe we de dingen anders kunnen doen en laten we vooral ontwikkelingen die wel de goede richting opgaan ridiculiseren en criminaliseren. Weten we allemaal wie de beste kansen maakt op de Darwin Award van de eeuw.

General McAuliffe | 25-10-20 | 11:44 | 4

Altijd goed om minder uit te stoten. Maar Nederland speelt helemaal geen rol in de totale uitstoot. China is verantwoordelijk voor een kwart van de totale uitstoot, de VS 15%. En dan zijn er nog een hoop andere Aziaitische landen die erg veel uitstoten. Al was Nederland gister al helemaal energie neutraal, het helpt geen kont tegen de opwarming van de aarde zolang de grootvervuilers zoals China en de VS niets doen.

Old_Spice | 25-10-20 | 11:53

Hey kijk! Nog een doemvoorspelling die – heel handig- 40 jaar in de toekomst ligt. Sorry maar tegen dan zijn allemaal al dood wegens de nieuwe ijstijd die er 10 jaar geleden ging zijn, he tgat in de ozonlaag, zure regen en natuurlijk de allesvernietigende atoomorloog waar we echt, echt waar deze keer slechts 5 seconden van verwijderd zijn. Als Trump herverkozen wordt gaan we allemaal doood hoor!

nog-eenbelg | 25-10-20 | 12:03

@nog-eenbelg | 25-10-20 | 12:03: De Dust Bowl was een gevolg van inmiddels bekende fluctuaties in o.a. oceaanstromingen en neerslag, en inmiddels is hij minder warm geworden omdat NOAA de data heeft gehomogeniseerd (aangepast) i.v.m. het opwarmingsnarratief.

Harry.Langezwaal | 25-10-20 | 15:10
▼ 1 antwoord verborgen

Er is maar één manier om de gestelde klimaatdoelen te halen.
Met een lockdown.
Denk daar eens over na.

de honden blaffen... | 25-10-20 | 11:44

Het was me ook wat dat de mens de kleine ijstijd veroorzaakte.
Die duurde tot 1850 en inspireerde veel landschapschilders.

Piet Karbiet | 25-10-20 | 11:42 | 2

Die kleine ijstijd is inderdaad door de mens veroorzaakt.
In die tijd werd massaal gebruik van windmolens gemaakt.
Die molens produceerden zoveel wind dat de chillfactor toenam en de temperatuur daalde.
Op dezelfde wijze heeft het massaal gebruik van zonnebanken in de jaren '70 geleid tot globale stijging van de temperatuur.

Dáár zou wel eens wat meer aandacht voor mogen zijn!

Kapitein Sjaak Mus | 25-10-20 | 11:48

@Kapitein Sjaak Mus | 25-10-20 | 11:48: Zeker. Je zou ook een stijging van CO2 verwachten tijdens het begin van de Industriele Revolutie met al die nieuwe zware industrie. Of tijdens WO2 toen de hele wereld in brand stond. Of vanaf de jaren '70 toen men in het Westen massaal toerist werd en overal naar toe ging vliegen. Wat denk je? Nada, niks, nul.

Piet Karbiet | 25-10-20 | 12:24

Als amateur meteoroloog. Kan ik een ieder alvast verklappen dat als er sprake is van opwarming de warme golfstroom stilvalt en wij heeeeeel veel gas nodig gaan hebben

Shadow112 | 25-10-20 | 11:40

Ben helemaal klaar met deze partijen, stem FVD !! Geen andere optie, maar Nanninga maakte vorige week indruk, haar mening is de mijne. Het programma is voor mij belangrijk, ik ben die klimaatidioten helemaal zat. Helaas heeft de PVV nooit een partij programma gehad dus vandaar mijn keuze voor FVD !!

Ziener-2 | 25-10-20 | 11:40 | 2

Mee eens, maar alleen als opa Theo het roer over neemt!

Shadow112 | 25-10-20 | 11:41

Nog een sprookje is de elektrische auto. Zwaar gesubsidieerd en sterk gepropageerd. Alle automerken komen massaal met EV’s maar waar gaat al die elektriciteit vandaan komen. Ook hier wordt voorbij gegaan aan de levering van de benodigde energie. Met EV’s wordt mooi weer gespeeld.

BozePaarseMan | 25-10-20 | 11:39 | 2

Ik zeg 4 mini windmolentjes op dak..... zonnecellen ertussenin..... en rijd de eeuwigheid tegemoet!

Witte-vla | 25-10-20 | 11:58

Zo lang we geen overvloed aan wind en zon hebben, rijden elektrische auto's domweg op bruinkool.

5611 | 25-10-20 | 16:50

Het meest bizarre vindt ik dat het ijkpunt altijd 1990 is op een aarde die 4 miljard jaar oud is.
Welke idioot heeft dit verzonnen?

Trumme | 25-10-20 | 11:38 | 1

Iemand met een geloof dat zegt dat de wereld niet zo oud is, dan valt het nog wel mee

brie-de-penis | 25-10-20 | 12:14

Vraag mij af of de rekentoets nog een voorwaarde is voor de UVA.
Of is een partijlidmaatschapskaart naar goed communistisch gebruik genoeg.

MorgenEenAnder | 25-10-20 | 11:38

Die jongelui van die 6 politieke jongerenorganisaties komen er wel achter als ze een echte baan moeten zoeken en moeten meedragen aan dat stupide plan om in 2035 volledig klimaatneutraal te zijn.
Technisch is dat al onmogelijk en financieel al helemaal niet meer.

Dwarsdenker | 25-10-20 | 11:36 | 1

Die echte baan gaan ze nooit krijgen. Kijk naar Klaver Jetten of Marijnissen.

Trumme | 25-10-20 | 11:40

Zag gisteren nog zo’n storende commercial van WNF
“Ben je vóór of tégen de wereld”

laurentius | 25-10-20 | 11:33 | 5

Ongelooflijk ja bij de vorige lock-down zag je hem dagelijks 15 keer en nu weer. Als de zo verfoeide Multinationals afhaken kopen de milieuclubs de zendtijd.

Trumme | 25-10-20 | 11:43

Daar heb ik dan nu een fraaie variant op:
Wilt u méér of minder van dit onbetaalbare klimaatgeouwehoer?

MK27 | 25-10-20 | 14:13

Een klassieke 'valse tegenstelling' en propaganda.

Harry.Langezwaal | 25-10-20 | 15:14
▼ 2 antwoorden verborgen

Heel veel mensen zijn nog te beroerd om hun afval netjes weg te gooien in de daar voor bestemde afvalbakken, kijk wat voor troep overal ligt, vooral in de bermen van autosnelwegen en vooral ook de middenberm.
Om dat te voorkomen kost niks, alleen mentalliteitsverandering, daar is een wereld te winnen, laten we daar eerst maar mee beginnen.
Heeft misschien niet direct met het klimaat te maken, maar als mensen zich hier al niet druk om maken....
De auto’s worden steeds schoner maar de rommel die door het raam naar buiten worden gegooid vermindert vlgs mij niet.

jan6894 | 25-10-20 | 11:33 | 6

@Trumme | 25-10-20 | 11:44:
Ahh schuld van de buituhlanders dus.
Je lijkt wel een reïncarnatie van die loser Janmaat joh

jaimelavie | 25-10-20 | 11:52

Helemaal met je eens het is een bende langs de snelwegen. Vooral bij op en afritten en als daar dan ook nog mc drive is, alleen maar troep de grond.

franck7020 | 25-10-20 | 11:54

@jaimelavie | 25-10-20 | 11:52: kijk ff in Napels Istanbul of Rome maar je zult wel niet verder dan het Haringvliet komen.

Trumme | 25-10-20 | 12:20
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik kijk ook altijd naar Kees van der Spek.

Montgomery Burns | 25-10-20 | 11:32 | 1

Dat is noch vega, noch halal, noch inclusief.
Geen bonuspunten.

Kapitein Sjaak Mus | 25-10-20 | 11:40

Leefde Nostradamus nog maar. Die zou een haarscherp beeld kunnen schetsen van de toekomst die deze jonge mensen tegemoet gaan als zij hun visie doordrammen. Ook zonder klimaatswaanzin wordt het economisch gezien al geen pretje, laat staan mét.

MickeyGouda | 25-10-20 | 11:32 | 4

Dat zie jij ook wel, dat de toekomst zo wie zo in nederland, met of zonder klimaat terreur, niet al te fraai is!

vluchtelingallergie | 25-10-20 | 11:44

@vluchtelingallergie | 25-10-20 | 11:44:
Jeetje wat een negativiteit allemaal weer.
We leven in een fantastisch land en het is mooi te zien dat jongeren zich actief politiek inzetten.
De werkelijkheid zal iets anders zijn dan ze voor ogen hebben maar dat hou je toch bij politieke jongeren clubs.

jaimelavie | 25-10-20 | 11:49

Over welk land heeft u het?

Witte-vla | 25-10-20 | 12:02
▼ 1 antwoord verborgen

Voor deze klimaatdromers:
Je klimaatdromen zijn bedrog
Maar als je wakker wordt, is jouw klimaatvervuiler er nog
Steeds als ik jou met je waanideeën zie lopen
Gaat mijn knip een klein beetje minder open

MK27 | 25-10-20 | 11:32

Ik denk dat niet één van die jongeren een beta studie heeft gedaan. En dan bedoel ik een echte beta studie als natuurkunde ofzo.

postmodernismisdead | 25-10-20 | 11:25 | 2

Nope, niet één!

Ruler | 25-10-20 | 11:44

@Ruler | 25-10-20 | 11:44: Ben gestopt om met dit soort wereldverbeteraars de duscussie aan te gaan.. maar ja Tek heeft ook kneiterharde en ouderwetse Elektrische Energie techniek gedaan.. tsja en dan ga je a.h.v. berekeningen de discussie aan. Van mij mogen ze de hele economie keihard vast laten lopen, pas als dat volk niets te vreten heeft gaan ze maar nadenken... Tek zit dan tegen die tijd wel in buitenland.. trouwens wel vreemd dat dat ik nog terwijl ik 55+ nog steeds van headhunter volk op mn dak krijg, en niet zo hard hoef te werken voor mn 130k... is er dan toch een kennis schaarste ?

tek | 25-10-20 | 12:51

Is de heer D. Trump te W. d.c. al aangeklaagd voor ecocide?

Zenzeo | 25-10-20 | 11:23

Die jongerenclubjes bestaan toch per definitie uit useful idiots en UvA wichten, om met middelmatige hersencapaciteit toch lekker omhoog te kunnen vallen?

klimaatsloper | 25-10-20 | 11:22

Burgerraad is prima. Laten we beginnen de burgers aandeelhouders te laten zijn van hun gemeente, naar Zwitsers model. Het begin van een directe democratie. Goed plan.

Verduurzaming is ook een goed plan. Begin met het afschaffen van alle subsidies om iig financieel te verduurzamen om de rest te kunnen betalen. Maar schaf dan ook echt alle subsidies af.

Biodiversiteit en andere milieudoelstellingen. Helemaal top. Ook uitstekend voor de volksgezondheid.

Maar laat dat klimaat even lekker het klimaat. Daar kun je namelijk geen reet aan doen.

van heinde en verre | 25-10-20 | 11:22 | 4

@Shitting Bull | 25-10-20 | 11:23:
Dan veranderd er niets!

vluchtelingallergie | 25-10-20 | 11:45

Duurzaam betekent: iets gaat lang mee. Dat “vergroenen” en milieu is dikke bullshit. Het suggereert veel, maar betekent niets.
Geen kinderen krijgen, dat is pas “duurzaam”!

Analia von Solmsch | 25-10-20 | 11:57
▼ 1 antwoord verborgen

Ik heb ook een manifest:
stop met wensdenken door het opstellen van klimaatmaatregelen met het niveautje vmbo die 1) technisch onhaalbaar 2) economisch onhaalbaar zijn 3) praktisch onhaalbaar zijn.
We hebben het geld er niet voor, we hebben al te weinig ruimte en we missen de handjes voor de uitvoering.
En zelfs als alles uitgevoerd zou zijn dan gaat hier alsnog het licht uit.

Analia von Solmsch | 25-10-20 | 11:21

2035 is maar zo een 35 jaar te laat, dus prima. Laten we ervoor gaan.

Wat de Coronacrisis m.i. juist heeft laten zien dat al die mensen die decennia hebben gezegd dat het niet kan, dat het teveel geld kost etc., het verkeerd hadden. Al het geld dat is nu wereldwijd wordt uitgegeven aan Covid-maatregelen/stimulering ($12 biljoen) had ook 20 jaar geleden al kunnen worden uitgegeven aan energietransitie. Ja, het gaat geld kosten. En ja het zal betekenen dat onze levensstandaard iets minder zal worden.

En nee het is geen links/rechts probleem. Je kan niet blijven ontkennen dat klimaatverandering geen probleem is, simpel omdat je het kan accepteren dat de oproep het eerste van 'links' kwam. (net zoals links niet moet ontkennen dat immigratie een probleem is simpelweg omdat die oproepen van 'rechts' komen overigens)

En hoe langer je wacht, hoe meer geld het zal gaan kosten, hoe groter de schade zal zijn, en hoe meer wereldwijde collateral damage er zal optreden in de vorm van voedselcrises, burgeroorlogen en vluchtelingenstromen.

We zijn gewoon al decennia te laat met het nemen van echte serieuze maatregelen.

Japannert | 25-10-20 | 11:20 | 14

@Alfred E. Neuman | 25-10-20 | 11:37:
Dank voor de link, zeer, zeer interessante video!

vluchtelingallergie | 25-10-20 | 13:00
▼ 11 antwoorden verborgen

- De gevolgen van niets doen zijn veel duurder.
- ecocide? Windmolens op zee beschermen grote delen van de zee tegen vissers die constant en overal de hele bodem hebben omgeploegd. Belangen in de Katwijkse visserij soms?
- ondemocratisch het klimaat akkoord? Is door onze gekozen regeringen ondertekend en zelf niet zo democratische regeringen
- we kunnen niet eens goed in kaart brengen wat nou vervuild en hoe we dit beter kunnen maken.
- gemeenten die plannen moeten maken hebben de grootste moeite om in kaart te brengen waar de gasaansluitingen nu zitten. Dat is pas idioot.

brabarosso | 25-10-20 | 11:19 | 1

Windmolens op zee doden anders flink wat vogels en verstoren het leven in de zee. Windmolens op land slopen de biodiversiteit onder insecten, onderzoek in Duitsland heeft dit ook uitgewezen.

Dus ja, ecocide. Verdiep je eens?

Rest In Privacy | 25-10-20 | 11:36

Wat is er eigenlijk mis met fossiel? Betrouwbaar, betaalbaar en voorlopig nog volop beschikbaar, genoeg om tijd te kopen voor echte innovatie. Wiebelstroom en bomencrematoria zijn géén oplossing.

revolte | 25-10-20 | 11:19

De warmtepomp. Opium voor het volk. Vrij naar....

Lorejas | 25-10-20 | 11:19 | 1

Van. Opium van het volk.

Piet Karbiet | 25-10-20 | 11:37

Strijd mee met de heer Spek tegen de intensieve varkenshouderij!

Naadblaffer | 25-10-20 | 11:18

Allemaal prima hoor, idealisme, maar als het tot minder geld leidt bij de mensen wier belastingafdrachten jouw 2500 netto moeten opbrengen, zou ik zeggen: noblesse oblige kameraad, ga dan vóór in die armoede, laat dan zien dat het je mensens is. verkas dan naar die klimaatneutrale (tuurlijk) caravan met je twee kindertjes en neem dan genoegen met 300 euro zakgeld en 2 consumptiebonnen. Hou het dan bij die fietsvakantie in Drenthe. Doe het ons voor. Dat is namelijk precies wat je van anderen eist: minder, voor een betere wereld.

Magdat | 25-10-20 | 11:17 | 1

Vergeet niet hem ook te vragen z’n mobieltje in te leveren evenals die van zijn kids, ook TV, koffiezet apparaat, wasmachine en droger (dat vindt z’n vrouw heel erg leuk), tevens auto inleveren en op de gewone (niet elektrische) fiets. Verder alleen een klein hout kacheltje in de woonkamer en koud douchen. Veel plezier ermee!

Blonde Nel | 25-10-20 | 11:42

Ja mense! Wen er maar aan. Het een beetje leefbaar houden in de toekomst kost geld. Waarom? Omdat we nooit rekening hebben gehouden in onze economische berekeningen met de op-termijn-kosten van het in een noodtempo opmaken van alle fossiele voorraden van de aarde in pak hem beet, 300 jaar.

Deze gratis energiebron, opgebouwd in miljoenen jaren, gooien we nu dus in de brander en daar hebben we dus heel veel vooruitgang aan te danken. Hosanna dus. Want anders was dit moois allemaal niet gelukt. Dat is inderdaad geweldig. Maar die bron raakt dus op en dat vergt - als we een beetje leuk willen blijven leven - een ander beleid: Ofwel met het aanboren van een andere "onuitputtelijjke" energiebron, ofwel met kijken naar een duurzame - op lange termijn houdbare - energievoorziening.

Rechts is er heel goed in dit verhaal gewoon maar helemaal te ontkennen, de olie is immers nog niet 100% op, de aarde nog niet 100% vervuild en de CO2 nog niet zodanig hoog dat we nu aan de Costa del Noordzee zitten achter een zes meter opgehoogde dijk. En dan lekker smalend doen naar jongeren die daar mee bezig zijn, zoals in stukjes als deze. Maar het is natuurlijk domheid, zoals eigenlijk in alles rechts een beetje dommer, egocentrischer en angstiger is voor de echte buitenwereld. Jammer weer, dit.

Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 11:14 | 12

@Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 11:46: Nou beste landgenoot, vanaf eind jaren 70 waarschuwden wij linkse mensen hier al voor maar ook voor overbevolking. Niet alleen wij maar ook de club van Rome. En juist die overbevolking wat de grootste bedreiging is voor de biodiversiteit en het leefbaar houden van onze aarde komt niet terug op de klimaat tafels.
Overigens als u goed had opgelet met de mooie plannen van de heer Timmermans moet u toch ook gezien hebben dat de plannen van de heer Timmermans weer een prachtig onderonsje zijn tussen politici en multinationals.
Er valt weer veel geld te verdienen.
Net zoals met Biomassa wat verkocht werd en wordt als goed voor het klimaat. Een grote hoax waar miljarden aan verdiend worden ten koste van de oerbossen.
Zolang het milieu en de oplossingen er voor een verdien model zijn waar goedgelovige zogenaamde progressieve jongelingen instinken heb ik er niet zoveel vertrouwen in.

Zapata10 | 25-10-20 | 11:59

@Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 11:46:
Zoek psychische hulp BL, het gaat steeds beroerder met jou. Het verwijderen van die betonplaat voor je hoofd zou al een goed begin zijn.

Penus Decoratus | 25-10-20 | 12:19

Het klimaat is louter een verdienmodel BL. Handel in lucht -kastelen. Met de reclame boodschap" Red de wereld" . Links trapt echt overal in. Jongeren hebben nog niet volgroeide hersens en weten niet zo veel dus die vergeef ik hun kortzichtigheid maar er zijn uitzonderingen zoals wonderkind Greta. Het grote energie wonder van links is de amazone te kappen om in onze allesbrander te gooien. Alles aangezwengeld door energie reuzen waar links behalve Michael Moore met Planet of the Humans ietsje van liet zien.
Bekijk dat filmpje eens jongen wordt je volwassen van.

dijkbewaker | 25-10-20 | 13:42
▼ 9 antwoorden verborgen

Het lijkt mij goed dat de volwassen versies van die partijen gedecimeerd worden. Beter waren deze kinderen niet geboren. Bestaat het woord sustainability nog? Of is daar al weer een 3e buzz voor bedacht? Na climate change.

Piet Karbiet | 25-10-20 | 11:13

Goed. Een paar feiten:
1) Afhankelijkheid van aardgas moet RAP omlaag. Met Putin de komende 2 decennia nog invloedrijk wil je dat echt niet. Ons gas is echt op.
2) Alternatief voor verwarmen met aardgas is elektriciteit. Nog meer kolenbakken? Dat is bewijsbaar onverstandig qua klimaat. De economische schade van niets doen tegen klimaatverandering is feitelijk uit te rekenen. Dus geen kolen.
3) Dan kernenergie! Ja, eens, dat zou een deel van de mix kunnen zijn. Maar vergis je niet hoe DUUR dat is. In de UK is een project na járen stopgezet. En vaak worden de kosten om de centrale te ontmantelen na 40? jaar weggemoffeld.
4) Wat dan nog meer? Tjsa. Dan zijn er dus geen alternatieven meer. Dan is zonne energie stikgoedkoop en wordt nog steeds goedkoper. Hetzelfde geldt voor windenergie. Hier moeten we natuurlijk niet alleen kijken naar de kosten voor de installatie maar ook naar de kosten voor uitbreiding van het elektriciteitsnet.... maar dat moeten we toch al ivm meer elektrische auto's (geen hobby, maar simpel onvermijdelijk en beter).
5) Waar je het over kan hebben is het tempo. Dat is politiek.

Elpefo | 25-10-20 | 11:13 | 11

@nog-eenbelg | 25-10-20 | 12:31: Ja, maar van het geld dat we allemaal besparen als we zonnepanelen en windenergie hebben kunnen we dan meer ontwikkelingsgeld sturen naar landen die de dupe zijn van de verminderde consumptie van olie, snap dat dan!!!

Jij woont in België, neem ik aan, ik woon in Limburg. Voor mij is het 10 minuten rijden naar Duitsland alwaar ik ALTIJD tank, al is het maar om de accijns niet aan de Nederlandse staat te betalen. En voordat Duitsland zover is dat ze elektrisch rijden verplichten lig ik in het graf. Ik zal dus ook nooit een elektrische auto rijden, dat heb ik al met mezelf afgesproken. En als ze hier doorgaan met deze ondoordachte klimaatwaanzin dan ben ik zelfs bereid om te verhuizen naar onze oosterburen, dan zien ze geen enkele belastingcent meer van me. Uiteindelijk zullen ze in Duitsland ook wel wat gaan doen aan het klimaat, maar dat loopt daar echt zo'n vaart niet. Zoals iemand al schreef, daar krijg je zelfs subsidie als je overstapt op gas om te stoken en te koken.

Shitting Bull | 25-10-20 | 13:01

@Shitting Bull | 25-10-20 | 13:01: Je moet ze bestrijden met hun eigen middelen. Ik gebruikte al jaren een Vespa om naa rhet werk te gaan (wegens files voorbij kunnen zoeven, mooi meegenomen was ook dat mijn benzineverbruik naar slechts 25 liter in de maand daalde)). Vorig jaar zelf een mountainbike omgebouwd met Bafang 75 W kit (BBS02). Als jij (of de politie) die opstart heb je een doorsnee 25 km/h elektrische fiets. Als ik hem met de juiste toetsencombinatie opstart heb ik een speedmonster die vlot 55 km/h haalt. Controleren kan je enkel door de chip te analyseren en dat mag je als politie helemaal niet.

Werk gaf (domme Covid) me ook 0,22 cent per km dus als ik er 1 vol jaar mee naar mijn werk kan rijden (nogmaals, domme Covid) heb ik de investering terugverdiend (heb ik eigenlijk nu al want die Vespa heb ik voor meer verkocht dan het mij koste om deze fiets in elkaar te draaien). Herladen deed ik op het werk. Ofwel doe ik dat na Covid opnieuw ofwel koop ik me eens de gemaakte kosten echt zijn terugverdiend een zonnepaneeltje en een reservebatterij en dan verdiend de overheid aan mijn mobiliteit werkelijk geen eurocentiem meer. Met 6 maand naar het werk fietsen heb dat er zo bijverdiend. Dus met zo’n 18 maand naar het werk fietsen ben ik qua woon werk verkeer volledig onafhankelijk en verdiend de overheid bijna niks meer hieraan (ja, af en toe eens 1 euro BTW op een nieuwe binnenband en eens om de 3 jaar 100 euro op een nieuwe battterij). En voor mijn gezondheid is het ook nog eens goed!

De overheid zou wel nog eens mooi kunnen verrast worden met al hun groen wensdenken. Ik schat dat we 1 of 2 technologieontwikkelingen af zijn van echte energieonafhankelijkheid op het individueel niveau. Nu al benieuwd in welke bochten ze zich dan gaat wringen om er toch maar in te kunnen slagen om ons toch ergens accijnsen in de nek te kunnen schuiven.

nog-eenbelg | 25-10-20 | 13:36

Niet afhankelijk van Putin. Wel afhankelijk van de VS of Israël (gasvelden voor de kust van Libanon) en of Israël (olie en overig Golan Hoogte) of de VS (olievelden Irak, Libië en Syrië). Denk eens na. We zijn al decennia lang afhankelijk van
Saoedi-Arabië en de VS (prijsbepaling en petrodollar).

Windenergie? Laag rendement. En wie er naast woont, klaagt over de brom.
Wat heeft dat voor gevolg op de lange termijn?

Arachne | 25-10-20 | 15:03
▼ 8 antwoorden verborgen

Zo een burgerberaad lijkt me wel wat..... waar kan ik me aanmelden/opgeven??

Witte-vla | 25-10-20 | 11:12

Dat heeft Links toch verdraaid goed gedaan: in alle sectoren (politiek, bestuur, beleid, NGO's, internationale organisaties, wetenschap, media, ambtenarij, magistratuur, onderwijs, advocatuur, cultuur, zorg en steeds meer het bedrijfsleven etc.) die er toe doen, bepalen zij de richting. Knap.

balustrade | 25-10-20 | 11:09 | 4

@Red shirt | 25-10-20 | 11:13: als u denkt dat iedereen met macht het bij het juiste eind heeft, heb ik medelijden met u.

Big_Tasty_met_bacon | 25-10-20 | 11:39

Je kunt je afvragen waarom "rechts" er niet in geslaagd is de mensen te overtuigen. Mogelijk is hun verhaal gewoon niet zo overtuigend. En nee kom niet aanzetten met "kartel" en "deep state" en dat soort smoesjes. Je hebt als rechtsert gewoon een kontverhaal. Mensen doorzien die lulkoek voor wat het is: Praatjes voor de vaak, om maar niks te hoeven doen aan de problemen in dit land. Blijven wijzen naar de ander, de buitenlander, is niet wat iedereen overtuigt en terecht!

Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 11:53
▼ 1 antwoord verborgen

Goed van u meneer Spek, dat u wel reductie van CO2-emissie wil bereiken. Het risico dat CO2-verdubbeling, verdrievoudiging enz. in de atmosfeer voor het klimaat heeft, en dus voor ons mensen, dat is te groot om te negeren. Kerncentrales bouwen, ondanks alle kosten en nadelen, we moeten het doen. En ook heel veel investeren in onderzoek naar thoriumreactoren en kernfusie, en in het algemeen in onderzoek naar energieopwekking. Misschien zijn we gewoon fucked en komt er niets bruikbaars uit. Maar hopelijk wel.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 11:09 | 2

Thorium, prachtig. Maar het is een nog totaal onbewezen energiebron die nog m,iljarden aan onderzoek en veel tijd vergt. Dat als enige paard in je renstal hebben staan is gewoon dom. Je moet tegelijk inzetten op andere bronnen.

Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 11:19

CO2 noemden we op de lagere school koolzuurgas, en bomen en planten zetten dit om in zuurstof. Daarom zie je ook zoveel 'onkruid' langs de snelweg. Maar droom gerust verder.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 13:19

Alco-de-Holist | 25-10-20 | 10:58 |
Opruiming van de bevolking is al begonnen, de oudjes worden al opgeruimd met Corona, scheelt weer pensioen geld en aow. Want dat zit al in het zuiden.

Shadow112 | 25-10-20 | 11:09 | 1

Dat zet geen zoden aan de dijk.
Bovendien gaat het niet om AOW of pensioenen, maar om het energieverbruik.
Nee, de oplossing ligt echt voor een groot deel bij de huidige jongeren. Alleen zij zijn in staat om het aantal aardklootbewoners op een natuurlijke niet pathologische manier te reduceren.

Alco-de-Holist | 25-10-20 | 11:36

Politieke jongerenorganisaties... Vooral bedoeld om talkshows te vullen als de echte gast vlak voor de uitzending af belt. Niet zo serieus nemen.

beldewouten | 25-10-20 | 11:08

Dit soort plannen krijg je zonder beta's aan boord. Een GroenLinkser kan niet meer dan 1 stap vooruit denken en daarom brengen hun plannen vooral schade aan. Brent Spar, palmolie, biobrandstof, biomassa,.. als het gerealiseerd is en het geld uitgegeven is zien ze pas dat het meer schade dan goeds gedaan heeft.

flashforward | 25-10-20 | 11:08 | 2

Precies. Niet-beta wereldverbeteraars zijn meestal alleen maar "goed" in ethiek, vermanend toespreken, manipulatie, massahysterie en machtswellust. Jarenlang zwoegen om een onderwerp goed te begrijpen, daar hebben ze geen zin in.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 11:15

Omdat een beta ze al meteen gaat vertellen dat ze onzin uitkramen, dus ben je niet uitgenodigd.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 13:20

Wellicht als volgt doen: stel ambitieuze doelen en voer maatregelen in om die te bereiken. Blijkt later dat de doelen niet zijn gehaald ondanks de kostbare maatregelen, dan dienen bedrijven en burgers volledig gecompenseerd te worden door de overheid. De overheid zal deze compensatie vervolgens weer doorberekenen aan milieuorganisaties door dit weg te strepen tegen subsidies en belastingvoordelen.

Big_Tasty_met_bacon | 25-10-20 | 11:06

2035 kunnen we best alle verwarming elektrisch hebben en een stapel kerncentrales gebouwd hebben hoor, lijkt me haalbaar.

Upendo | 25-10-20 | 11:06

het voordeel van corona is dan wel weer dat de hele klimaathysterie is verdwenen. Greta al 8 maanden niet meer op het nieuws gezien. Heerlijk.

yeps | 25-10-20 | 11:05 | 2

Greta heeft haar zin gekregen. Sterke reductie CO2 etc. De natuur heeft maanden rust gehad. Nog nooit heeft iemand zo snel en met zoveel impact haar zin gekregen.

Mauguio | 25-10-20 | 11:13

@Mauguio | 25-10-20 | 11:13: Waarschijnlijk krijgen we een heel strenge winter. Uiteraard zullen de klimaathysterici dan meteen roepen dat CO2-reductie werkt.

5611 | 25-10-20 | 17:25

Democratie geldt in de wereld van de milieubeweging niet voor andersdenkenden.

laurentius | 25-10-20 | 11:02 | 1

Hoi Thiery.. Ben het met je eens!

Shadow112 | 25-10-20 | 11:06

Men leeft boven hun stand. Gezien eindige grondstoffen en eerlijke verdeling hiervan helemaal. Zou ook fijn zijn als de beestjes nog een beetje leefruimte hebben. Enige houdbare economie op termijn is inleveren geblazen. Ik ben voorstander van een deeltijd economie als voorloper hiervan. Minder productie, minder consumptie genoeg arbeidsplaatsen.

Neuth | 25-10-20 | 11:01 | 2

Mensen die daadwerkelijk minder consumptie plegen, worden gemiddeld totaal belachelijk gemaakt.

Zeg eens hardop dat u geen kleding hoeft te kopen, omdat de kast vol ligt en dus niet nodig. Zeg eens hardop dat u pas iets koopt, als het oude is versleten, niet meer werkt EN u dit voorwerp/apparaat echt nodig heeft.

Dan bent u ouderwets en truttig en gierig. De opmerking "zo kan ik niet leven, ik wil iets kopen want dat wil ik" komt ook regelmatig voor.

Arachne | 25-10-20 | 14:57

@Arachne | 25-10-20 | 14:57: Ik word niet belachelijk gemaakt. Materialisme is slecht maar word hier gepropageerd, economie zus, economie zo, helaas. Dit zou ook anders moeten.

Neuth | 25-10-20 | 15:11

Klimaatneutraal? Neutraal klimaat?
Het zou wel humor zijn als in 2040 een ijstijd met gestrekt been in komt zetten.

kleybeuker | 25-10-20 | 11:00 | 2

Dikke kans, het interglaciaal waarin we nu leven is over zijn houdbaarheidsdatum heen.

Der Schnitzeljäger | 25-10-20 | 11:07

Het weer in NL was kudt, is kudt en zal kudt blijven. Tot zover de bespiegelingen over het klimaat.

WhiteShark | 25-10-20 | 11:00

Sowieso slaat het heeeeeelemaal nergens op dat wij met 17 miljoen mensen en ons verbruik ons druk gaan maken over onze uitstoot. Wij zijn al zo schoon dat onze bijdrage aan opwarming van de aarde echt compleet insignificant is. Er zijn maar 2 regio's op aarde waar verduurzaming echt bijdraagt aan het verminderen van de opwarming van de aarde en dat zijn Azië en de VS. Over 20 jaar kunnen we daar wellicht Afrika bij rekenen. Maar Europa? En dan helemaal Nederland?? Nee. Als wij volledig verduurzamen zorgt dat voor geen impact op het gebied van opwarming van de aarde.

Old_Spice | 25-10-20 | 11:00 | 4

Allemaal de schuld van de buurman dat de straat zo vuil is. We gooien dus gewoon ook de rommel maar weer op straat. Wat maakt het ook uit?

Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 11:08

@Old_Spice | 25-10-20 | 11:22: pas je wel op dat je BL geen herseninfarct bezorgd? Schurende hersenhelften door cognitieve dissonantie kan zijn conditie onherstelbaar beschadigen.

MikeTheBull | 25-10-20 | 12:23
▼ 1 antwoord verborgen

Omdat het totaal niet uitmaakt of deze windmolens wél of geen stroom aan het net leveren. Onze overheid geeft aan Brussel door hoeveel megawatt aan vermogen er in ons land is opgesteld en dat telt als meetwaarde voor onze inspanning om de CO2 naar beneden te halen. Of die molens nu draaien of niet is totaal maar dan ook totaal niet relevant in deze, niemand meet namelijk hoeveel megawatt er door deze windmolens daadwerkelijk opgewekt wordt.

eerstneukendanpraten | 25-10-20 | 11:09

"De kwetsbare burger". Alweer zo'n frame. Net als "de rijken".

van Oeffelen | 25-10-20 | 10:59

Gas en olie zijn toch producten van de natuur, wat is daar slecht aan?

pejoar | 25-10-20 | 10:59 | 2

Precies, ik vlieg zo'n 80x per jaar biologisch, gewoon op natuurproduct kerosine. Lijkt me dat ik deug.

Big_Tasty_met_bacon | 25-10-20 | 11:07

Kolen zijn ook biomassa alleen hele oude biomassa.

Piet Karbiet | 25-10-20 | 11:17

Opgestookte en opgefokte jongeren door het stuk dorhout Jan Terlouw.

Goedverdoemme | 25-10-20 | 10:58 | 3

Ik ben het 100 pct met je eens, godverdomme. Excusez le mot.

isitsoornot | 25-10-20 | 11:08

Jan Terlouw laat zich gebruiken/misbruiken door een relatief klein groepje milieudrammers, de toekomstige milieumaffia.

laurentius | 25-10-20 | 11:10

@laurentius | 25-10-20 | 11:10: Jan Terlouw is een wetenschapper. Hij behoort tot de huidige priesterklasse. En op dit blog is de wetenschap god (met kleine letters).

Arachne | 25-10-20 | 14:52

Alles wordt duurder en niks wordt goedkoper. Het is een schande....

Rest In Privacy | 25-10-20 | 10:58

Fantastisch toch, zo'n manifest! Download het en bewaar het zorgvuldig! Als je dan over 20 jaar een discussie hebt met iemand die jonger is dan jij en die jou verwijt dat jouw generatie met idiote maatregelen de economie in een afgrond heeft gestort, waarvan het generaties duurt om er weer uit te krabbelen (terwijl de rest van de wereld dat niet deed), dan kun je het manifest erbij pakken en ze ermee om de oren slaan.

EenGoedBegin | 25-10-20 | 10:58 | 1

Om zo hun gelijk te bewijzen?

maSs | 25-10-20 | 13:26

Kortom, een verstandige jongere gaat voor zijn of haar toekomst over de grens kijken met al die groene bruinhemden.

Deflatiemonster | 25-10-20 | 10:56

Nederland loopt in een doodlopende straat als ze van het gas afgaan. Gas is momenteel de goedkoopste en beste oplossing stroom op te wekken als er een knik in de wind en zonnenenergie ontstaat. Ook is aardgas een brug in de toekomst als er meer en meer *groen gas* ter beschikking komt gewonnen uit afval en chemische splitsing van water. Als al dat geld wat nu verbrand wordt met blinde aktionismus, zou worden gebruikt in onderzoek naar echte oplossingen, doen we meer voor een milieu vriendelijkere toekomst. Wind en zonnenenergie kan altijd maar een klein deeltje van de benodigde energie zijn en is dus niet de toekomst.

jan huppeldepup | 25-10-20 | 10:55 | 4

Daarbij opgeteld het blinde vertrouwen in technologie, ook kernenergie. Nederland is simpelweg niet in staat om binnen 20 jaar een significante hoeveelheid kernenergie hier uit te rollen. De aanbouw in FR en UK kost ook handenvol geld en is meerdere malen vertraagd. We zitten simpelweg nog tientallen jaren aan fossiele brandstoffen vast die ruim meer dan 75% van de mix zullen uitmaken. Gas is dan de meest milieuvriendelijke en financieel beste keus.

ThePozz | 25-10-20 | 11:12

@ThePozz | 25-10-20 | 11:12: die gas rotonde gaat gewoon door hoor, de k*t burger moet van het gas af en Nederland gaat verdienen aan gastransport.

revolte | 25-10-20 | 11:38
▼ 1 antwoord verborgen

De werkelijkheid dient zich aan te passen aan de gestelde doelen, dat is hoe de politiek werkt in Nederland, en grotendeels ook in de EU.

nieuwe_Deen | 25-10-20 | 10:55 | 5

@Leduc | 25-10-20 | 11:01: Inderdaad, nu worden wij weggezet als een stel rechtsee rakkers.. Nee wij zijn realisten.

Shadow112 | 25-10-20 | 11:04

Vergeet niet: de wal keert het schip, hoe groot en zwaar het schip ook is.

ThePozz | 25-10-20 | 11:14
▼ 2 antwoorden verborgen

Natuurlijk mocht er geen tegengeluid aanschuiven bij De Vooravond.

Anders wordt het debat teveel verstoord door verkeerde meningen, aldus Kameraad Gelauff.

Realism Is All | 25-10-20 | 10:54

Bouw maar 10 kerncentrale's ergens in de buurt van A'dam, liefste met een onstabiele reactor. (dat is natuurlijk kantine humor en niet als echt bedoeld) *zelf indekt tegen de nieuwe Joris*

Shadow112 | 25-10-20 | 10:52 | 3

Nee!! Dan word ik ook weggevaagd aangezien ik nét iets te dichtbij 020 woon.

overVecht | 25-10-20 | 10:55

Heerlijk onderwerp op deze druilerige zondagmorgen. Het klimaat en de duurzaamheid. Nou neem van mij aan dat het over twintig jaar nog altijd regent.
Of ik dat nog meemaak, weet ik niet. Dus daarom boeit het mij ook niet.

Dubbelepunthoofd | 25-10-20 | 10:51

Burgerberaad = Burgerverraad. Antidemocratische arrogante burgerhatende drammers.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 10:50

Voor wat betreft die windmolenparken op zee, recent las ik een interessant artikel daarover (kan helaas even geen link vinden). De strekking daarvan was dat die enorme parken zorgen voor een afname van de windkracht achter die molens en waardoor er dus landinwaarts een gebied met minder wind, hogere temperaturen en minder neerslag ontstaat, kortom zou het lokale/regionale klimaat dus weleens drastisch kunnen veranderen daardoor.

Alfred E. Neuman | 25-10-20 | 10:50 | 7

@jan huppeldepup | 25-10-20 | 10:59:
Druiven, kun je wijn maken

Der Schnitzeljäger | 25-10-20 | 11:04

@jan huppeldepup | 25-10-20 | 10:59: een ananas is geen boom maar een plant als een bromelia.

Analia von Solmsch | 25-10-20 | 11:10

Zal er in grote mate van af hangen wat de windrichting is. We hebben wel veel westen wind maar lang niet altijd en ik vermoed dat je zo'n beetje de hele Noordzee moet vol bouwen om die temp stijging etc. te bewerkstelligen.

DerkArie-ut-de-Achte | 25-10-20 | 11:43
▼ 4 antwoorden verborgen

En wedden dat er in dat hele manifest geen woord staat over beperken van immigratie?

discriminazie | 25-10-20 | 10:49 | 5

@Beste_Landgenoten | 25-10-20 | 11:57: Zodra een immigrant van Afrika naar Nederland komt verveelvoudigt zijn energiegebruik. Alleen daarom zou een actieve remigratie van voormalige migranten een goede zaak zijn voor het milieu.

discriminazie | 25-10-20 | 12:26

De overbevolking werd 50 jaar geleden al geduid als groot gevaar voor de mensheid en de wereld. Waarom zou u zonder lezen weten van niet.

AntiZanicz | 25-10-20 | 12:30

@AntiZanicz | 25-10-20 | 12:30: De overbevolking die door de club van Rome werd geduid als groot gevaar, betrof het westen. Het westen, wat 2 wereldoorlogen en een depressie en de communistische genocide in Rusland achter de rug had (tenminste 150 miljoen doden), moest afzien van gezinsvorming, krijgen kinderen. Met name in Duitsland werd dit tot beleid, want de Duitsers zijn per geboorte racisten en antisemieten; op deze manier kon de bevolking uitsterven. Het aantal senioren in Duitsland, dat nooit getrouwd en/of nooit kinderen heeft gekregen ligt hoger dan in overige landen. Met name vrouwen werden "gestimuleerd" zich te richten op een carrière en niet op een gezin. Dit als een soort van boetedoening t.a.v. WO2.

De club van Rome bestond uit communisten, wiens doel was het breken van het westen. Het is uitstekend gelukt. En toen moest het westen, wegens gebrek aan werkkrachten en mensen die later voor de oude etnische bevolking zouden zorgen, volk van ver(der) weg importeren.
Dit met de zegen van diezelfde communisten Club van Rome typen.

Luister goed naar wat deze voormalig oostblok SED politicus en naar zijn woordgebruik:
www.youtube.com/watch?v=s9d87JjYHuk

Arachne | 25-10-20 | 14:20
▼ 2 antwoorden verborgen

""Jongeren"" organisaties. Altijd weer lastig.

grapo | 25-10-20 | 10:46 | 1

Ja, het zijn gewoon kleuters. "jongeren" is teveel eer.

Grachus | 25-10-20 | 11:01

Gewoon wat kerncentrales er bij bouwen te beginnen bij Katwijk en alle energie problemen lossen op als sneeuw voor de zon.

DerkArie-ut-de-Achte | 25-10-20 | 10:46 | 2

Ik heb veel liever een kerncentrale naast me dan een biomassacentrale.

2voor12 | 25-10-20 | 10:47

Geen probleem. Ik woon in het midden van het land en je mag bij mij een kerncentrale in mijn achtertuin bouwen. Dat liever dan lelijke zonneweides of windmolens met slagschaduw.

Old_Spice | 25-10-20 | 10:55

Paar zonnepaneeltjes op schuurdak gelegd (zeer leerzaam). Qua stroom compenseren deze mijn energie verbruik maar qua stoken/koken/auto is een heel ander verhaal. Met die paar windmolens en panelen gaan we het niet redden. Ik zie die transitie niet gebeuren zonder kernenergie. De electrische auto's van nu is niets anders dan de uitlaatpijp verplaatsen. In Duitsland lopen ze zelfs gedeeltelijk nog op steen- en bruinkool.

Der Schnitzeljäger | 25-10-20 | 10:43 | 3

Zonnepanelen op het dak zijn leuk voor een groen gevoel en voor de preppers onder ons (neem wel een omvormer die ook werkt zonder netspanning). Maar voor de energietransitie is het geldverspilling, het is verreweg de duurste vorm van groene stroom. Oh, je kan het ook voor de portemonnee doen, het verdient zichzelf namelijk terug, maar dat geeft maar aan dat de energie”markt” inmiddels tjokvol perverse prikkels zit.

Muxje | 25-10-20 | 11:08

@Muxje | 25-10-20 | 11:08: Niet eens Mux, die micro-installaties zijn verreweg het meest efficient, belasten het net nauwelijks, meeste wordt direct lokaal verbruikt. Grote megaparken is weer typisch top-down denken, veel te duur om net-invoeding te regelen, lokale netspannings verstoring. En voor je het weet zit er een datacenter alles op te eten.

ThePozz | 25-10-20 | 11:17

@ThePozz | 25-10-20 | 11:17:
Ik werk met een gedecentraliseerd plug-in systeem. Invertor per 2 panelen, elke invertor dubbel uitgevoerd, dus monitor per paneel.

Der Schnitzeljäger | 25-10-20 | 12:34

Overigens is het in het kader van “Build Back Better” en de “Great Reset” wachten op een “Lockdown voor de klimaatcrisis “.

Covid is nog maar een proef, hoe je de schapen in bedwang kunt houden.

Glasgow Argus | 25-10-20 | 10:42

Ik meen eens begrepen te hebben dat door het werpen van een gigantische atoombom er troep in de lucht kan komen die de temperatuur op aarde doet dalen. Ik zou zeggen probeer dat eens ergens, zonder dat er doden bij vallen.

Leptob | 25-10-20 | 10:39 | 8

@illuvatar | 25-10-20 | 10:48:
Zolang het krijgen van 12 kinderen in Afrika bij veel volkeren een plicht is zal er weinig gebeuren. En met de hulpmaffia hier die dat om eigen gewin daar in stand houd zal er ook niets veranderen.

2voor12 | 25-10-20 | 10:50
▼ 5 antwoorden verborgen

We gaan eerst maar eens dealen met COVID-20, 21, 22 en 23. Daarna gaan we een derde wereldoorlog uitvechten en daarna aan de Chinezen, de nieuwe heersers, vragen of, we zitten dan al in 2029, het een goed idee is al dat eco geneuzel.
Met je tofu-soja eco katoenen broek die koud is en doorschijnt...

Pedronegro | 25-10-20 | 10:39

Politieke jongerenorganisaties... De kweekvijvertjes voor beleidsmakers, waar zonder enig schade aan te richten proefballonnetjes opgeblazen kunnen worden, absurde correlaties geen consequenties hebben, maar vooral geprofileerd kan worden.
De jongeren met het grootste ego komen boven drijven, de denkers die in staat zijn zaken realistisch en bewust tegen elkaar af te wegen, en dat zijn er al niet zo heel veel, worden overschaduwd en eindigen buiten de politiek.
Doe eens onderzoek naar de achtergronden van de grootste 'kopstukken' bij die jongerenorganisaties. Kijk naar hun netwerkjes, die ze aan het opbouwen zijn. Vraag hen naar hun beweegredenen. Prik door de aangeleerde holle frasen, de retoriek , bedoeld om de jeugd omver te blazen.
En wat doet Sonny Spek? Die zorgt dat die jongeren met hun wilde plannen en nog veel te grote ego op een podium worden gehesen. Het gaat die jongens en meisjes niet om een standpuntje. Het gaat hen om maar één ding. En die zien ze elke dag in de spiegel.

EEnzame SchizofrEEN | 25-10-20 | 10:38 | 3

Probleem is wel dat die jongeren straks de politiek leiders worden van hun partijen. De Jesse Klavertjes waar bakvisjes met nog schommelende hormonen een natte doos van krijgen en daarom op stemmen. Wat ze niet zouden doen als ze zouden inzien dat de plannen van die partijen hun leven zullen verwoesten, maar ja die hormonen he.

2voor12 | 25-10-20 | 10:41

Totdat ook in Nederland een Andres Breivik opstaat.

Leduc | 25-10-20 | 11:10

Niet gehinderd door enige technische- of organisatorische kennis. Niet geleerd om met geld om te gaan, laat staan om op enige schaal te budgetteren. In hoge mate gehinderd door een onderwijssysteem dat in hoog tempo aan kwaliteit inboet. En dat mag straks de dienst uitmaken over u en mij.

bisbisbis | 25-10-20 | 12:43

Sonny, een van de tofste namen denkbaar (geen sarcasme).
En als er dan ook nog "Spek" achteraan valt....
Een naam op jaloeres op te wezen.

chicago river | 25-10-20 | 10:35 | 1

Sonny Spek (1997) is fractievoorzitter in de gemeente Katwijk van de lokale partij DURF en student Politicologie/Midden-Oosten Studies aan de Universiteit Leiden.
-
Fractievoorzitter in Katwijk - nou, gefeliciteerd dan, met je toffe naam.

bisbisbis | 25-10-20 | 12:47

Ah. Het klimaat.
Vroeg mij al af waar deze globalistische belangenverstrengeling bleef, sinds tante Coroana zo'n handig tooltje bleek om demense eronder te houden.

Dikke-ik, vermomd als altruïstisch meeDeugen voor den toekomst van moeder Aarde en omgeving.

Jan Passant mk2 | 25-10-20 | 10:31 | 3

Bespottelijk om anno 2020 nog voor te wenden dat het allemaal wel wat wachten kan omdat het leuke leventje dan in gevaar lijkt te komen.

AntiZanicz | 25-10-20 | 12:31

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland