Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Pascal Bruckners 'Tirannie van het Berouw'. Waarom is 't Westen zo geobsedeerd door schuld?

Ja, wat is dat toch, met ons.

We breken ons al sinds kerst 2014 het hoofd op het verband tussen het christendom en ons post-religieuze schuldgevoel. Heel veel verder zijn we zelf sindsdien niet gekomen, maar Peter Duyf draagt in zijn bovenstaande bespreking van De Tirannie van het Berouw door Franse filosoof Paul Bruckner (wiki) een aantal nieuwe handvatten aan. Bijvoorbeeld de these dat het schuldgevoel niet voortkomt uit het christendom, maar uit het feit dat we (vroeger) alleen konden overleven door te doden en aan de natuur te onttrekken. 

Het christendom zou vervolgens juist een taal hebben geboden om van dat elementaire schuldgevoel tot vergeving te komen. Maar sinds het wegvallen van het christendom is Europa die taal ontnomen, en is dat elementaire schuldgevoel naar binnen geslagen, en heeft het nu een veel destructievere manier gevonden om zichzelf te uiten. Want het is natuurlijk wel gewoon zo: nagenoeg alles wat Europa doet lijkt die schulddimensie als grondslag te hebben.

Al die Boekenplanken zijn erg de moeite waard trouwens, maar na de breek onze drie favorieten. Die over de bijbel, Girard en Sloterdijk. Doe er je voordeel mee, en wees ook eens interessant op feestjes.

Reaguursels

Inloggen

In Nederland lijkt mij dat vooral een grachtengordel dingetje.

VierRuiters | 28-07-20 | 19:43

Vind dat we de moslims een schuldgevoel moeten aanpraten. Wat die hebben uitgevreten vroeguh....

ummeh | 28-07-20 | 17:02

Schuldgevoel is mij vreemd. Sterker, ik ben blij met alle beslissingen die er in het verleden zijn gemaakt. Zonder die beslissingen hadden ik en alle andere niet geleefd. Ofzo, zeker weten doe ik het niet. En ik ben eigenlijk ook niet zo blij met, pak hem beet, 90% van de wereldbevolking. Eigenlijk zijn er best veel kudtbeslissingen genomen. Godverdomme, wat zijn er veel kudtbeslissingen genomen.

Von Knarrenstein | 28-07-20 | 13:40

Heet de beste man nu Paul of Pascal?

der Schmutz | 28-07-20 | 12:12

Het zal vast heel interessant zijn maar wat heeft die man een dodelijk saaie stem en onduidelijke articulatie. Ik kan er echt niet naar luisteren helaas.

Centicuub | 28-07-20 | 12:07

Bruckner maakt een onderscheid tussen schuld in het heden en schuld in het verleden. Wat onze voorvaderen hebben uitgevreten, zegt Bruckner, dat moeten we nooit vergeten, en het is onze taak om zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en vast te houden wat er in ons verleden is gebeurd, maar dat zou niet moeten betekenen dat we de nieuwgeborenen daarmee belasten, hen een historische schuld aanpraten. Anders is het met betrekking tot wat wij als individu, als groep, als gemeenschap, als staat nu uitvreten. Dan mogen we ons, aldus Bruckner, wel degelijk afvragen in hoeverre wij daar schuldig aan zijn, debet aan zijn. Het verleden is niet meer te corrigeren, het heden wel degelijk.
Overigens, schuld is heel wat anders dan zondigheid, en het tonen van berouw is een heel specifiek antwoord, en lang niet altijd het beste antwoord, op het besef ergens schuldig aan te zijn.
Peter Duyf negeert in zijn commentaar het onderscheid dat Bruckner maakt volledig, en stelt onze verhouding tot ons verleden waar wij geen toegang meer toe hebben volledig gelijk aan onze verhouding tot het heden waar wij deel van uitmaken. Aldus kan hij Bruckner voor het karretje van de politiek van FvD spannen. Het opvoeren van Polen en Hongarije als voorbeelden van landen die niet gebukt zouden gaan onder schuldgevoel gooit daar nog een schepje bovenop.

Schoorsteenveger | 28-07-20 | 10:50 | 6

@Dikke_Tammo | 28-07-20 | 11:07:
Uiteraard heeft alles een geschiedenis, maar elk mens wordt zonder die geschiedenis geboren, rolt een bepaalde historische context binnen en dient daar zijn weg in te vinden. Die nieuwe mens heeft op geen enkele wijze meegewerkt aan die geschiedenis en is daar dan ook niet schuldig aan, zou niet beladen moeten worden met die schuld en daardoor verlamd raken. De wokevogels vinden van wel, vinden dat die nieuwgeborene alle schuld met zich meedraagt zo lang hij zich niet volledig van de cultuur en zijn geschiedenis distantieert.

Schoorsteenveger | 28-07-20 | 11:53

@Schoorsteenveger | 28-07-20 | 11:53:
"Anders is het met betrekking tot wat wij als individu, als groep, als gemeenschap, als staat nu uitvreten. Dan mogen we ons, aldus Bruckner, wel degelijk afvragen in hoeverre wij daar schuldig aan zijn, debet aan zijn." (28-07-20 | 10:50)

Ben bang dat je met deze/jouw uitleg wel een boel haakjes geeft aan bv critical theory. Want inderdaad ben ik als individu niet verantwoordelijk, maar als onderdeel van een gemeenschap, land, of zelfs ras kan ik dan wel verantwoordelijk worden gehouden voor het in stand houden of ongedaan maken van een (zo gegroeid) onrecht .

Je bovenstaande redenering deed me denken aan een belangrijk thema in "Opstand der Horden". Namelijk dat alles een geschiedenis heeft. Machtsverhoudingen en welvaart, onrecht en achterstelling ook. Trek dit in deze context radicaal door en je hebt Airfryers en Wekkers. Dus in hoeverre hebben wij morele verplichtingen in het heden voor wat wij als groep/staat nu uitvreten? Dat is nogal een claim namelijk.

Beetje kort door de bocht wegens tijdgebrek en speel beetje advocaat van de duivel.

Dikke_Tammo | 28-07-20 | 12:26

@Dikke_Tammo | 28-07-20 | 12:26:
Je hebt hetzelfde probleem als ik, dat is dat we hier noodgedwongen al te beknopt moeten zijn.
Ik probeerde aan te geven dat Bruckner een duidelijk onderscheid maakt tussen datgene wat wij als mens kunnen beïnvloeden, het heden (en daarmee de toekomst), en datgene wat wij als mens niet meer kunnen beïnvloeden, het verleden. En dat wij niet schuldig zijn aan datgene wat generaties vóór ons misdaan hebben, enkel aan datgene waar wij zelf in ons eigen leven de hand in gehad hebben, de hand in hebben of de hand in zullen hebben.
Ik heb niet met zoveel woorden gezegd dat ik als individu in alle gevallen schuldig ben aan datgene wat de buurman, de burgemeester of de regering aan boze dingen doet. Maar de vraag mag wel met recht gesteld worden of dat het geval is. Het antwoord kan dan ja of nee zijn. Maar aan wat mijn opa in de oorlog verkeerd deed, daar kan ik niet schuldig aan zijn, nooit.
Duyf beweert, zo hoor ik het, dat Bruckner het onderscheid tussen verleden en heden niet maakt en ook met betrekking tot onze verhouding tot het heden en de toekomst ons van schuld wil vrijpleiten. Bruckner maakt dat onderscheid wel degelijk, maar Duyf niet. Die vindt dat al onze zorgen rond kinderarbeid in China (het heden) of rond het klimaat (de toekomst) ook verklaard kunnen worden uit een misplaatst schuldgevoel dat we met ons meeslepen.

Schoorsteenveger | 28-07-20 | 16:45
▼ 3 antwoorden verborgen

Niet dat ik het "christendom" goed wil praten, maar mijn inziens heeft het "schuldgevoel" daar niets mee te maken. Hier in het voormalig Oostblok komt dat gespuis uit den vreemde gewoon niet binnen want "illegaal", op basis van het verdrag van Dublin netjes volgens de regels dus. Er is zeker wel een mogelijkheid om te emigreren of hulp te zoeken in het voormalig Oostblok, mits in bezit van de benodigde papieren en op basis van vluchtelingen status. Dat zgn. "schuldgevoel" wat in het Westen aangepraat wordt door airfraier en consorten, en waar door de linkse media ook nog alle podia wordt geboden, berust meer op het feit dat het koloniale verleden van (bijna) het gehele westen zich schuldig heeft gemaakt, en ze hier nooit kolonieën hebben gehad. Daar zit denk ik het verschil in, en heeft dus mijns inziens niets met het geloof te maken. Het feit dat ze hier niet zitten te wachten op dat gespuis met hun ideologische bedoelingen, heeft meer te maken met de geschiedenid van Europa. Alwaar de islam zo'n 500 jaar geleden aan de poorten van Wenen stonden te rammelen, en bijna heel het Oostblok hadden uitgemoord.....

serieusgenomen | 28-07-20 | 09:52 | 2

Het ging in het artikel toch om het omgekeerde? Dat er al schuld was en een religieus systeem allerlei vormen bood om mee om te gaan. Het voormalig Oostblok is toevallig ook meer Orthodox dan Protestants. En dat zijn echt verschillende systemen hoewel in dezelfde familie van christelijke theologie.

Je beschrijft wel iets interessants: de betekenis van systemen, letters en vertrouwen in de bureaucratie lijkt hoger in het oosten dan het westen van Europa. Dat heeft goede en slechte kanten?

GeenAccount | 28-07-20 | 11:13

@GeenAccount | 28-07-20 | 11:13: Het wantrouwen tegen de bureaucratie (lees politiek) is hier misschien nog wel hoger dan in West-Europa als ik hier mensen spreek, maar dit terzijde. En qua geloof staat denk ik, het Rooms-Katholiek nog steeds op nummer 1 om het zo maar eens te zeggen. Op elk "systeem" is wel wat aan te merken denk ik, vooral het zgn. democratie (kapitalisme). Het echte Communisme, zoals Marx en Engels het beschreven hebben, is zo goed als nergens te realiseren. Dat er een Franse filosoof heeft bestaan die een boek geschreven heeft over hoe om te gaan met een ideoliogie die Islam heet, gaat mij mijn pet te boven. Het waren voornamelijk (niet alleen) de Franssen die b.v. een land als Hongarije, voorstanders waren om het op te delen middels het Trianon verdrag, waarmee heel veel leed is geschapen aan een land dat al zo'n 1000 jaar bestond, met een volk wat bijna helemaal uitgemoord was door diezelfde ideologie. Die fout begaan ze (begrijpelijk) niet nog een keer. Het merendeel van de Hongaren zijn dan ook niet te spreken over het "voornamelijk" Franse voorstel, tot op de dag van vandaag. Na de 2de wereldoorlog is het land ook nog eens "bezet" geweest door de Russen, en pas na de 90er jaren zijn de Hongaren weer een eigen weg ingeslagen, niet dat alles nu beter is maar wel zonder onderdrukking of bezetting van buitenstaanders. Een dictatuur als de EUssr zal hier dan ook nooit zeggenschap krijgen over het volk. Dat de politiek dezer dagen door en door verrot is, toont wel aan denk ik, dat de verschillende systemen maar 1 gemeenschappelijk vriend/doel hebben.... de centjes....

serieusgenomen | 28-07-20 | 12:36

Opzichtig berouw tonen bij Black Lives Matter (BLM), etc., is 'gratuit', zodra je het alleen bij woorden laat. Het doet mij denken aan het bakfietsmoeder- of teslavadersyndroom (MVLHBTIQ+).
Zóoo inspirerend, die inclusieve samenleving!!! Maar ondertussen hypocriet het kroost wegkarren naar een bijzondere (Dalton-, Jenaplan- of Montessori)school, onder het mom van onderwijsvrijheid (artikel 23 Grondwet) vér afgezonderd van de niet-westerse medemens. Snel door naar het werk, opnieuw vér afgezonderd van de niet-westerse medemens. En daarna weer terug naar het grachtenpand of de villa-in-het-groen, en ja, u raadt het al: vér afgezonderd van de niet-westerse medemens. Het lijkt wel 'Apartheid 2.0' of de NIMBY-variant (Not In My Backyard) van BLM. Schuldgevoel voor het eigen hypocriete gedrag lijkt mij dus eerder aan de orde.

Middenmoter | 28-07-20 | 09:44 | 1

Not in my Blackyard!

BigKnor | 28-07-20 | 10:46

BOOM, hippies, bloemen, bijen.
In de open lucht vrijen.

Nu, een invasieve soort, die stoort.

Mja, asje 10 jaar studeert,
is men het betere handwerk verleert.

Import gast die ons verrijkt met arbeid.

Zo.... vrij, iedereen aan de deug én
Ja... wij tegen autoriteit strijd.

Insert realiteit, vrije liefde? Gatverdamme!
Die GENEN zijn wel van diegenen die werkt voor z'n kroost.

Nu is iedereen Omsterboost.

Ok boomer, jij hebt de deug & de deeg.
(Deeg; dough; ssssslang voor 'geld')
De koek die je bakt, trekt op niets,
smaakt mij slecht.

Door de destijds terechte afbraak van autoriteit, is er nu een lacune, een machtsvaccuüm.

En autoriteit die wil deugen,
regeert met de leugen.

Oogkleppen, magni kleppen! Foei!

Een gedeelte van de gefokte jeugd, stormtroopers
van immer links, altijd verongelijkt.

En de rest, die niet zeikt,
Heb schuld!
Huizen veel te duur.

Rechtsaf loop ik naar een pad.
Lik de pad, wat een realiteit!

Hevvlan Demuru | 28-07-20 | 08:46

Mooi topic. Zo is het voor mij écht onbegrijpelijk waarom een niet onaanzienlijk deel van NL vindt dat 'we' als het ware verplicht zijn om oorlogswezen uit Griekenland naar NL te halen.
Kijk, ik gun iedereen het beste maar het gemak waarmee geeist wordt dat een land van 17 mio mensen op een wereldbevolking van 7 miljard, hoe dan ook een bijdrage moet leveren aan de oplossing van dit probleem, verbaast mij. En al helemaal als via de meest wonderlijke redeneringen betoogd wordt dat we (Het Westen) schuldig zijn aan het ontstaan van de wezen.
Waarom vinden mensen in het westen dat zij overal de schuld van zijn? Waarom willen ze alles en iedereen (soms tegen hun eigen zin) redden? Voor mij is dit onbegrijpelijk. Menselijkheid is prima maar wees daar selectief in. Je kunt niet de hele wereld redden.

Amsterdamsko | 28-07-20 | 08:35 | 1

Google even op 'DE RESOLUTIE VAN STRAATSBURG' en er wordt al iets meer duidelijk. Onze zogenaamde leiders krijgen een leven als God in Frankrijk aangeboden, in ruil voor Europa.

benjeallanggek | 28-07-20 | 08:59

Kwam op jijbuis een interview met een rabbijn tegen, die het had over social media. Waarom worden zoveel mensen - beroemd of niet - gecancelled op de socials. Zijn mening was dat door het wegvallen van religie het concept van vergeving ook was weggevallen. En het alternatief - vergeten - niet mogelijk was door de interwebz. Daardoor wordt op elke (vermeende) fout genadeloos gereageerd tot de lengte der dagen.

Ik denk dat het concept van vergeving wel degelijk mogelijk is zonder religie. Alleen past vergeving niet in totalitaire ideologieen zoals fascisme, theocratie en last but zeker niet not least marxisme. Zij eisen dat elke (vermeende) fout jegens hun denkwijze genadeloos wordt afgestraft. Zij eisen struggle sessions van slachtoffers - en deze struggle sessions zijn makkelijker dan ooit uit te voeren via internet en de socials.

Om de huidige purity spiral te doorbreken moet de (op dit moment) meest dominante totalitaire ideologie - marxisme - compleet en volledig afgewezen worden. En wellicht weer terug gaan naar filosofen uit de oudheid (Plato, Aristoteles, Socrates) voor onze portie ethiek en filosofie.

Graaf_van_Hogendorp | 28-07-20 | 08:27 | 2

Die rabbijn loop naast zijn religieuze schoenen. Als hij zegt dat met het wegvallen van de religie ook de vergeving wegvalt, dan claimt hij als religieus leider de vergeving, doet hij het voorkomen dat wij als mensheid zonder God niet in staat zouden zijn tot vergeving.
Duyf hierboven komt met eenzelfde geluid aanzetten. Als God dood is, zo horen we, dan is daarmee de mogelijkheid om vergeven te worden ook niet meer aanwezig. Zonder God geen vergeving.
Dat de 'cancel culture' een symptoom zou zijn van het wegvallen van het religieuze denken is naar mijn idee volkomen lulkoek. Mensen hebben elkaar altijd de deur gewezen, familieruzies, dorpsruzies, vetes, ze zijn er altijd geweest en zwarte schapen hebben er ook altijd rondgelopen. Uitsluiten, dat hebben we altijd gedaan, en de priesters en dominees hebben er altijd tegen moeten strijden.

Schoorsteenveger | 28-07-20 | 10:10

Goed punt. De kern is volgens mij dat de schuld bij de 'tegenstanders' van het marxisme bij voorbaat vast staat. Zo las ik rond dat incident met Ron Jans een opmerking van een van die gekleurde vrouwtjes dat dit incident niet zozeer stond voor een 'fout' maar meer het racisme van Ron Jans blootlegde. Met andere woorden: het racisme is er altijd al geweest, het meezingen van dat liedje was alleen maar bewijs van die aanwezigheid. Daarom is vergeving (en vergeten) ook niet mogelijk, omdat het volgens extreemlinks een bewijs is van iets veel diepers, niet zomaar een verspreking of een fout.

JJMS | 28-07-20 | 10:39

Ik begrijp hieruit ook dat mensen die er schijt aan hebben, en weigeren zich schuldig te voelen of boete te doen voor zaken waar ze eigenljk niks mee te maken hebben tegenwoordig direkt in het vakje "ültra-rechts" terechtkomen. Gezien het feit dat ik uit een doordesemd arbeiders/CPN miljeu kom, vind ik dat een grappige interpretatie. Links is invoelend, en berouwvol, want wij "begrijpen het leed op de wereld" Rechts is hard en medogenloos want lacht de hele boel uit.

BenPakdee | 28-07-20 | 08:25 | 2

Marxisten begrijpen maar een ding - macht. Keer op keer bewezen in veel landen over de hele wereld. Tientallen miljoenen homo sapiens liggend in massa graven kunnen meepraten over hoe meedogenloos het marxisme is. Hoe weinig empathie deze stroming kent. Hoe het. net als fascisme, het woord genade niet kent.

Graaf_van_Hogendorp | 28-07-20 | 08:29

Invoelend en berouwvol is niet mijn eerste associatie bij links. Geen van de linkse machthebbers toont zich zélf invoelend en berouwvol. Integendeel: ánderen moeten invoelend en berouwvol precies doen wat de linksaard zegt en anders ben je een fascist of tenminste een scheldwoord. Het is altijd dwingen, drammen, kleutergedrag. En als links aan de macht is, stijgen de belastingen en daarvan creëren ze bureaucratische verdienmodellen. Geld geld geld macht macht macht.

Cepalislam500mg | 28-07-20 | 10:14

Het is simpel.
Het gaat te goed.
Dan hebben we teveel tijd over en gaan mensen doordraaien.
Het is tijd voor een flinke crisis. Als er net genoeg te eten is, hoor je hier niks meer over.

mark1487 | 28-07-20 | 08:17 | 1

Bukken en boetedoening kun je ook in armoede.

Dikke_Tammo | 28-07-20 | 08:20

Mooi verhaal op zich. Het probleem is dat het beste wat je kan doen als je voorouders verkeerde dingen deden, die niet meer doen. Dat is de optimale boetedoening en microschaal evolutie. Of je ouders nou slavenhandelaren waren, of fout in de oorlog. Of als je pa in een ghetto in Chicago anderen doodschiet of een gang leidt. De enige manier om van dat schuldgevoel af te komen is het niet meer doen.

BBRDWR | 28-07-20 | 08:13

Beetje moeilijk te verstaan zo nu en dan. Denk inderdaad dat "Europa" niet meer 'in zijn kracht durft te staan'. Om het maar even op z'n bakvisjes te zeggen. Kracht en assertiviteit leiden onherroepelijk tot strijd. Dat willen we niet, durven we niet.

Dikke_Tammo | 28-07-20 | 07:51 | 2

Wie zonder kracht en assertiviteit is zal eindigen als het pispaaltje op het wereldlijke schoolplein. Erdogan geeft ons al een voorproefje. VS onder Trump zal er op gegeven moment ook klaar mee zijn. Binnen onze grenzen zien we dit "afkeren en uitdagen van" ook al gebeuren. Verlossing mag wat kosten. Koffie.

Dikke_Tammo | 28-07-20 | 08:05

Stel dat de enige uitweg voor de oorspronkelijke bevolking bekering tot de islam zal zijn (uit 'vrije' wil). Is dat dan ironie?

Dikke_Tammo | 28-07-20 | 08:37

Is er een ‘we’? Links gedachtengoed creëert een soort collectief schuldgevoel maar dat moet wel ver van het linkse individu af staan anders tast het de eigen leefruimte aan. Het komt voort uit een links hypocriete egoïstische gedachtekronkel. Salonsocialistme is daar een mooi voorbeeld van.

BozePaarseMan | 28-07-20 | 07:47

Schuldgevoelens of empathie in algemeen is een hele waardevolle eigenschap indien je binnen de nucleus van een huishouden/ familie/ sociaal coherente groep opereert.

Indien je binnen de walgelijke context van een multiculti samenleving opereert, staat het gelijk aan zelfmoord.

UpdateAvailable | 28-07-20 | 07:19

Ondanks het feit dat ik er niet veel aan heb bijgedragen (hmm, schuldgevoel?) ben ik er trots op wat de westerse en aziatische culturen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze wereld. Zonder de Chinezen, Vikingen, Grieken, Romeinen, Karel de Grote, middeleeuwers, ontdekkingsreizigers, goudeneeuwers, Japanners en 20e eeuwers zouden al die negers nog in Afrika achter hun peniskoker aanlopen. De Arabische wereld heeft de boel lelijk laten versloffen dankzij een bepaalde religie, die het liefste de schaamte verbergt achter het vernietigen van hun geschiedenis (Egypte, Perzie) of het annexeren van verworvenheden van andere culturen (Hagia Sophia). De midden- en Zuid-Amerikaanse culturen zijn o.a. met westerse hulp verdwenen.

Hadden voornoemde westerse en Aziatische groepen het anders moeten doen? Met de kennis van nu kunnen we makkelijk lullen. Hadden ze het anders gedaan, dan hadden we nu geen kennis van nu gehad.

Nee, "we" hebben, met hulp van slaven sinds ver voor Christus -waarvoor gratis dank-, deze wereld tot een plek gemaakt waar het voor iedereen die wil goed toeven kan zijn.

Dat er een groep lemmingen is die wel in luxe willen leven en nog nooit een poot naar onze maatschappij hebben uitgestoken, daarvoor hun luxe leven willen afbreken is jammer, maar daar zouden "we" (vooral de media) eens niet naar moeten luisteren. Dat geldt voor BLM net zo hard als voor FFF klimaatwappies als Gretta (leeft die nog?).

bergsbeklimmer | 28-07-20 | 07:18

Misschien kunnen we toch beter trots zijn op wat we hebben bereikt want de hele wereld en maatschappij is er op gebaseerd zonder ons was het hier op deze wereld echt niet beter. Het is niet meer dan een vals schuldgevoel gebaseerd op een sentiment van het ego. Stel jezelf de vraag maar is of je iets of iemand weet die het beter voor elkaar heeft dan het westen. Dat is er niet. Logischer wijs maakt die kennis ons ook machtig maar zoals je om je heen ziet zijn wij ook instaat om die kennis en macht te delen terwijl er groepen zijn die, zelfs in dit land, alleen maar met huneigen groep bezig zijn, die hebben dus nog steeds niets geleerd.

ricoh | 28-07-20 | 06:42 | 1

Precies

Dwarsdenker | 28-07-20 | 07:05

Huidige sneeuwvlokjes generatie werkt daar ook aan volop aan mee. Wel opvallend dat in landen als Hongarije en Polen dit gedoe totaal niet speelt ook. Denk dat het een kwestie van tijd is dat al die groepen waar we ons schuldig voor moeten voelen het compleet voor zichzelf verzieken. Gewoon achterover leunen en afwachten.

Misterspok | 28-07-20 | 06:42

Je gelukkig voelen, jezelf gelukkig prijzen, moet je ergens durven denk ik... Ergens is dit een egoïstisch daad. Als je als kind, adolescent of volwassene schuldgevoelens hebt bijvoorbeeld t.o.v. minderbedeelden dan getuigd dit van empathie. Mja, jezelf kloten voelen, schuldig, whatever ... schiet niemand iets mee op.

Samen lekker miserabel leven en je schuldig voelen, is oh zo solidair, maar niemand komt zo verder. We moeten allemaal, hup, dat laddertje op vd vooruitgang.

Hier, een oefening: probeer maar eens als levensgenieter, bon-vivant, Bourgondiër eens NIET van het leven te genieten........... En? En?.... Lukt niet e, nou dan..... Count your blessings... en raak de tel kwijt, muhahahaha haha haha ha ha.. ha..... ha... zucht..

Hevvlan Demuru | 28-07-20 | 06:38

1) Het zal me werkelijk allemaal aan mijn reedT roesten. En 2) Het is mijn schuld niet, en waar dat wel het geval is, zie 1).

Ramses Sappie | 28-07-20 | 05:51

Net zoals verlies leidt tot verdriet, leidt schuldgevoel tot medeleven. Medeleven is een staat waarin je de belangen van andere mensen kopieert en die van jezelf negeert. Wat geen gezonde houding is, want als je zelf niet eens voor je eigen belangen opkomt, dan is het niet waarschijnlijk dat andere mensen wel voor jouw belangen opkomen. En dus zal niemand voor jouw belang opkomen. Laat je geen schuldgevoel aanpraten voor iets waar je niet verantwoordelijk voor bent.

petersteenkamp | 28-07-20 | 05:21

Een beetje kritiek is waarschijnlijk nodig om dingen te kunnen verbeteren. Een overdosis kritiek heeft een andere functie: het vernietigen van dingen. En is een stuk gereedschap in de gereedschapskist van degenen die op een criminele manier de macht willen grijpen.

petersteenkamp | 28-07-20 | 05:13

"Tirannie van het berouw"
Voor de echte liefhebbers. De Nederlandse vertaling is te koop bij Antiquariaat De Woudduif Drie Eurootjes!
Wie meer geld uit wilgeven kan terecht bij De Slegte in Leiden, maar daar kost het boek € 12,00.
Beheerst u het Frans prima, dan kunt u terecht bij De Slegte in Gent of bij Kantelberg. Kost dan tien Euro's.
Niet allemaal tegelijk, hoor. Evocatus
PS
Nee, krijg er geen cent voor. Volstrekt belangeloze reclame.
.

Evocatus | 28-07-20 | 01:31

Ik ben blank en man en heb geen berouw. Niet over slaven voor honderd miljard jaar geleden nog voor het klimaat en helemaal niet voor discrimineren. Allemaal gelul. Ik ben bij de brandweer en help echte Afrikaanse diamanten, die met weinig hulp hun eigen leven opbouwen. Deze mensen kijken met minachting neer op de klagende parasieten van hun eigen volk en schamen zich ervoor. Heb echter nog geen islamist getroffen die zich voor welk bloedbad in naam van de islam verontschuldigt of betroffen gevoeld had.

jan huppeldepup | 28-07-20 | 01:28

"L’islam n’est pas qu’un problème, il est aussi un symptôme. Quand les barbus expriment leur aversion de l’Occident, ils n’ont pas à chercher loin, ils n’ont qu’à piocher dans la littérature et la philosophie européennes des deux derniers siècles. Nous leur offrons les armes avec lesquelles ils nous attaquent. Le procès contre l’Europe se poursuit, mené tambour battant, par l’Europe elle-même."

"De islam is niet alleen een probleem, het is ook een symptoom. Wanneer bebaarde mensen hun afkeer van het Westen uiten, hoeven ze niet ver te zoeken, ze hoeven alleen maar in de Europese literatuur en filosofie van de afgelopen twee eeuwen te graven. We bieden ze de wapens waarmee ze ons aanvallen. De rechtszaak tegen Europa wordt voortgezet, met volle kracht geleid door Europa zelf."

"Contre qui nous battons-nous ? D’abord contre nous-mêmes, nos scrupules, nos doutes dévorants. L’on doit moins redouter la virulence des fous de Dieu que la virulence de la haine que nous nous portons et qui commande de nous soumettre. À l’évidence un continent qui ne s’aime pas ne peut être aimé des autres et se prépare moralement à la disparition. Il peut être colonisé parce qu’il est devenu mentalement colonisable."

"Tegen wie vechten we? Eerst tegen onszelf, onze scrupules, de twijfels die ons verteren. We moeten minder bang zijn voor de virulentie van de "Gekken van God" dan voor de virulentie van de haat die we voor onszelf hebben en die ons gebiedt ons te onderwerpen. Het is duidelijk dat een continent dat niet van zichzelf houdt, niet door anderen kan worden bemind en zich moreel voorbereidt op de ondergang. Het kan worden gekoloniseerd omdat het mentaal koloniseerbaar is geworden."
Pascal Bruckner, Un Racisme Imaginaire (2014) blz. 301-302.

Let wel, het ander boek "De Tirannie van het Berouw "werd gepubliceerd al in 2006! In 2006 en de NLse vertaling in 2007!
Doet er uw voordeel mee. Evocatus
PS
Hedenavond het 20:00 journaal gezien, was een soort Mohammedanisme Special. Uitvoerig Suikerfeest- en Hadjproblemen belicht.
.

Evocatus | 28-07-20 | 01:10 | 1

De PS viel mij ook op.

Uw Verzekeringsadvis | 28-07-20 | 02:00

Vrijheid is het hoogste goed en juist de vrijheid komt meer en meer in de verdrukking. Tolerantie, wat één van de vele uitingsaspecten is van beschaving, ligt aan de basis voor het toelaten van massa-immigratie. Dat zal tot op zekere hoogte ook wel kunnen maar als er te veel ‘onvrijheden’ worden binnen gelaten, zal het vrijheidsgevoel zich daartegen gaan verzetten. In alle landen die bezet zijn geweest door de Duitsers zijn er vanwege de diepgewortelde behoefte aan vrijheid, heldendaden verricht tegen de oppressie. Ook nu neemt de verontwaardiging toe als mensen zien dat de onvrijheid die de islam meebrengt, te zeer het dagelijkse leven en dus ook het straatbeeld gaat bepalen. Indien we willen voorkomen dat democratie en dictatuur, vrijheid en beperking, vrede en bedreiging met elkaar gaan clashen, zullen we ons dit alles moeten realiseren en dienen we te waarderen wat we eigenlijk in vele eeuwen hebben opgebouwd. Dat mogen we niet zomaar verloren laten gaan. Daarom durf ik te schrijven dat het nooit zover had mogen komen dat er ooit een burka- en nikaabdiscussie gevoerd moest worden: onvrijheid mag niet getolereerd worden. We mógen trots zijn op wat we hebben bereikt als blanke Europeanen. De voorspoed die wereldwijd bestaat is te danken aan de democratie die juist in Europa is ontstaan, waardoor vrijheid mogelijk werd en de wetenschap zich kon ontwikkelen, technisch en medisch. Daar profiteert de hele wereld van mee! De opkomende weg-met-ons gedachte, de druk om ons te moeten schamen om wie we zijn, ons opgedrongen door linkse partijen en mensen afkomstig uit gebieden waar er helemaal geen democratie, vrijheid en welvaart bestaan, moeten we achter ons laten, willen we zelf niet ook ten onder gaan.
Achter de hele BLM-protesten verschuilen zich haat en Middeleeuwse duisternis, jaloezie en luiheid: ik plunder liever dan dat ik werk voor een grootbeeld flatscreen. Er worden herstelbetalingen verlangd voor slavernij uit vorige eeuwen door Caribische landen en ze eisten enkele jaren geleden al tientallen miljarden. Dat lijkt op de hoop die mensen hebben als ze de lotto invullen. Stel dat het lukt, dat ik win… En anders, jammer, geen miljonair. Herstelbetalingen worden alleen maar van de hardwerkende en softe blanken geëist die vanuit het christendom vol zitten met schuldcomplexen en daarom zelf het hardst meeroepen als er “weg met ons” wordt geschreeuwd. Schuldbewustzijn wordt niet verlangd van de Turken en Noord Afrikaanse zeerovers die het langst zijn doorgegaan met het uitbuiten van slaven. Griekse vrouwen werden op markten verkocht in Turkije tot 1908! In de vorige eeuw waren de Turken het eerst bezig met massamoord: Grieken en Armeniërs, meer dan twee miljoen! Vanwege haat tegen andere stammen zijn er in Afrika miljoenen mensen vermoord: racisme in de ergste vorm leidt tot genocide maar anno 2020 hoor je daar op de Dam niemand over. Landen in het Midden Oosten importeren slaven uit de Filippijnen die uitgebuit worden, mishandeld en vernederd. Niemand die probeert daar iets aan te doen, geen enkel slachtoffer doet aangifte. Waarom niet? Die Arabieren zullen nooit een cent overmaken of schuld bekennen. In de koran wordt gezegd dat andere volkeren minderwaardig zijn en slecht mogen worden behandeld. Punt. Geen resoluties hierover in de VN. Wel tegen Israël, om de aandacht te verleggen denk ik dan bij mezelf. Inmiddels bagatelliseren Europeanen de geïmporteerde steek- en slachtpartijen en plunderingen in Europese steden. Niemand durft het verband met de islam te leggen: we kijken steeds weg en spreken over jonge mannen die zich misdragen als alle winkels worden geplunderd in Stuttgart en politieauto’s branden in Parijs. Als er drie mensen worden doodgestoken en anderen verwond in Groot Brittannië, was het een steekincident en doet de politie nog onderzoek naar de feiten. Het ligt nooit aan de islam, de islam is niet slecht, wij zijn slecht! Wij moeten worden heropgevoed, hè Rutger, Femke, Rob! Er zijn vele Marokkanen naar Nederland gekomen om hier te werken. Ze zijn gebleven. Kregen kinderen en anderen kwamen hun achterna. Inmiddels zijn er ongeveer een half tot een miljoen in Nederland. Zich echt aanpassen hebben ze nooit gedaan. Ze behielden hun gewoontes, geloof, taal en cultuur. Dat is ook prima. Als je persé in een ander land wil wonen en je weigert je aan te passen, kan dat, mits dat andere land tolerant is. Is het dat niet, zul je gedwongen worden om je aan te passen of word je eruit gegooid. Velen klagen nu over discriminatie. Sinds er veel moslims van met name Marokkaanse afkomst in Nederland wonen, voelen homo’s en joden zich niet meer veilig op straat, worden vrouwen nageroepen: kech, psst schatje etc. Dat is ook discriminatie. Dat is onderdrukking van een overgrote meerderheid die immigranten heeft toegelaten om ze een kans te bieden. Gelukkig zijn er onder hen ook die de kansen die ze kregen, hebben aangegrepen en ze zijn succesvol gebleken: Aboutaleb, Marcouch, Arib, etc. Velen echter kozen voor het gemak; lage straffen en lage pakkans: drugshandel, vrouwenhandel/pooiers, plofkraken, diefstal en zelfs moord, schietpartijen, granaten en Kalasjnikovs. Wie hebben er het meeste geleden onder de immigratie? De Marokkanen die miljoenen overmaken naar Marokko en de straten onveilig maken of de Nederlanders die geconfronteerd zijn met angst, miljarden uitgeven aan uitkeringen en moeders die met hun dochters zwembaden vermijden vanwege de grote kans op aanranding en verkrachting? Europeanen moeten af van het schuldgevoel en trots zijn op wat ze de wereld hebben gegeven. Laat de profiteurs zich maar schamen voor hun hebzucht en hun verkeerde argumenten om hardwerkende mensen uit Noord Europa geld af te troggelen door ze schuldgevoelens aan te praten.

Angélica de Sancé | 28-07-20 | 00:51 | 10

Ik zeg voorpagina Volkskrant

Misterspok | 28-07-20 | 06:48
-weggejorist-
Hij-Machine | 28-07-20 | 07:04

Brava Angélica!

gijsbert1308 | 28-07-20 | 09:45
▼ 7 antwoorden verborgen

Bruckners ‘De tirannie van het berouw’ is een prachtboek. Het bevat talloze waardevolle inzichten en uitspraken, over de (vermeende) westerse schuld, de westerse zelfhaat en het cultuurrelativisme. Europeanen dragen de last van de ondeugden en smerigheden die in het verleden hebben plaatsgevonden, aldus Bruckner. Die last is een stigma geworden. Voor de Europeaan is leven tegenwoordig in de eerste plaats zich verontschuldigen. Zoals er haatpredikers zijn binnen de radicale islam, zo zijn er schaamtepredikers in onze democratieën. Maar de westerling zou trots moeten zijn op zichzelf. We hebben misdaden begaan, maar we hebben deze ook erkend en verworpen. Bruckner vergelijkt Europa met een cipier die de gevangene zijn cel induwt, maar hem op hetzelfde moment de sleutel van de celdeur in zijn vingers laat glijden. Europa: het despotisme en de slavernij, maar ook de vrijheid, de verlichting en het abolitionisme. Verder is het herdenken van de doden verworden tot een permanente oproep tot waakzaamheid in plaats van de doden daadwerkelijk te herdenken en te eren. Bruckner heeft een broertje dood aan extreem links en het cultuurrelativisme. Dat laatste beschouwt de westerse waarden eenvoudigweg als vooroordelen, de geloofsleer van een bepaalde stam die zich ‘Westen’ noemt. Extreem links loopt daarbij voorop en gebruikt het islamisme als stormram tegen het kapitalisme. Lees dit boek.

Rosaturbinata | 27-07-20 | 23:44 | 2

Inderdaad, lees dit boek. Het is behoorlijk goed.

Hij-Machine | 27-07-20 | 23:56

Het lezen waard.

zijvanhiernaast | 28-07-20 | 00:11

Voor de enige schuld die ik heb maak ik maandelijks mijn aflaat over aan de hypotheekverstrekker, voor alle overige vermeende schuld kunnen ze m'n rug op.

_pacman_ | 27-07-20 | 23:39 | 1

pacman_ | 27-07-20 | 23:39 Een soort flagelant dus, de hypotheekverstrekker ben je zelf, de bank de hypotheeknemer.

Guiseppe | 28-07-20 | 19:16

Tja. Dat is iets van het schuldgevoel, ondanks dat we vrij weinig of niets mee te maken had. Het staat in de bijbel en dat is voor vele christenen het ultieme boek. Net zoals in de koran, daar staat het dat ze de joden moet doden en de ongelovigen moet haten en soms doden.

Kortom, het is niets aan de hand voor de religie. En, de kinderen worden opgehaald uit het gebied waar barbarij heeft plaatsgevonden.

Filosofie, b.v. Descartes, Bacon, Hume, Locke, Hegel, Kant, Lakatos, Popper, Nietzsche, het zal ze werkelijk een worst zijn.

En dat is ontzettend jammer.

Thoth | 27-07-20 | 23:32 | 1

Ik heb niets met filosofie en laat me absoluut geen schuldgevoel aan praten. Ik kijk alleen wel met verbazing hoe zoveel mensen meegaan in dat zogenaamde schuld gevoel meegaan. Vooral de weg met ons mentaliteit is iets wat ik totaal niet kan begrijpen. Je hebt een maatschappij gecreëerd die superieur is aan alle andere en die ga je dan vernietigen omdat je alle culturen zogenaamd moet respecteren. Complete bullshit! Die andere culture zouden onze cultuur als voorbeeld moeten nemen als ze willen streven naar gelijkwaardigheid met ons. Doen andere culturen dat niet, dan hoor je te kijken naar hun resultaten, zijn ze slechter af, dan weet je toch dat het niet werkt?!

Gandalph | 28-07-20 | 00:37

Of het met het verdwijnen van de religie te maken heeft weet ik niet, maar we hebben af en toe wel een vreemde kijk op onszelf. Er wordt enorm aandacht besteed aan het feit dat blanken slaven hielden, maar er wordt voorbij gegaan aan het feit dat het de blanken waren die het hebben afgeschaft. In de clip wordt ook aangehaald dat blanken zogenaamd AIDS medicatie onthouden aan arme landen, maar we hebben dus geen oog meer voor het feit dat het AIDS medicatie door blanken is ontwikkeld. Al het negatieve wordt bij de blanken wel meegeteld, maar het positieve niet. Echt een heel vreemde eenzijdigheid.

Blauwpetje | 27-07-20 | 23:28 | 4

AIDS is door Soros ontwikkeld! Om later een smoking gun te hebben om de blanken de criminaliseren in de ogen van de zwarten!

Schwanzeleber | 28-07-20 | 00:10

@Gandalph | 28-07-20 | 00:39: Soros is Joods. En of Joden zichzelf blank vinden? Dat ligt gecompliceerd...

petersteenkamp | 28-07-20 | 04:22
▼ 1 antwoord verborgen

Ik mij een beetje schuldig voelen de hele dag... Blijk ik gewoon niet religieus genoeg te zijn! Groeten aan u allen vanuit la Cote d'Azur!

Grapevine | 27-07-20 | 23:22

Peter is in het filmpje zo te zien niet verder gekomen dan bladzijde tien.

Schoorsteenveger | 27-07-20 | 23:20

Pascal Bruckners "Lunes de fiel" is verfilmd door Polanski: Bitter Moon. Heb ik meer dan 20 keer gezien. Briljant.

Een intrigerend verhaal en in tegenstelling tot bijna alle andere films is er geen 'goodie of baddie': je weet niet voor wie je nu eigenlijk partij moet kiezen.

nl.wikipedia.org/wiki/Bitter_Moon

relatief | 27-07-20 | 23:06 | 1

Tnx voor deze tip!

zijvanhiernaast | 28-07-20 | 00:15

Schuldgevoel geeft blijk van geweten nuff said, eerlijke mensen worden vaak voor dom versleten Chinees gezegde time will tell

william7055 | 27-07-20 | 23:02 | 2

Dat geloof ik niet zo, eerlijk gezegd. In de correlatie geloof ik wel, in de causaliteit minder. Er zijn heel veel mensen met (vocaal) schuldgevoel die als puntje bij paaltje komt niet veel vluchtelingen hebben laten 'kom maar bij mij-en'. Ik zie veel virtue signalling terwijl ik van oprecht schuldgevoel iets meer resultaat-focus en daadbereidheid verwacht.

Sjors W. | 27-07-20 | 23:25

@Sjors W. | 27-07-20 | 23:25: interessant dat je schuldgevoel gericht aan vluchtelingen ophangt.

william7055 | 27-07-20 | 23:56

Tjah, en mensen waarvan met de voorouders een paar honderd jaar geleden wat vervelends mee gebeurd is, maken daar dankbaar gebuikt van... kassa!

hotmint | 27-07-20 | 22:57

Ben ik effe blij dat ik een psychopaat ben... Nergens last van dus...

Witte_Willem | 27-07-20 | 22:53

Dat schuldgevoel is bijna geheel voorbehouden aan (ex) protestante landen. In Italie en Spanje zie je daar echt veel minder van. Die gooien zonder bezwaar de vluchtelingen die bij hen aankloppen de noordgrens over en vangen en passant ook nog miljarden voor een corona-hoax.
Zelfs in Nederland zie je dat in Brabant en Limburg dat hele schuld-idee al minder heerst dan in het Westen of hte Noorden. Hier weinig voorstanders voor miljarden uitdelen aan Italie, het onszelf laten vervangen door Derde Wereldbewoners of het doen van herstelbetalingen aan negers.

du Roi Soleil | 27-07-20 | 22:52 | 4

Ook als herversterking van jouw punt: in Braboland en Limbabwe weinig interesse om geld uit te delen aan Italië, maar in het Rooms-katholieke Italië ook niet zo veel interesse om de toestroom van giften uit hun zuiden te omarmen. Het wentelen in schuldgevoel is een Protestants probleem en het is niet gek dat je het deugen vooral in Protestantse landen ziet.

Sjors W. | 27-07-20 | 23:17

Absoluut juiste observatie. Nederland gaat kapot aan het calvinistische schuldcomplex van boven de rivieren. In Brabant en Limburg heerst veel meer de mentaliteit van voor jezelf en je eigen groep zorgen en daarmee basta.

5611 | 27-07-20 | 23:47

Aaaah, de gemoedelijkheid beneden de rivieren, m.u.v. Zeeland (zure griffo's).... overal een bakske koffie ,..... vlaai erbij asge sjans het.... bietje buurten...

Boven de rivieren ander verhaal, andere mentaliteit. Ik zou dit durven te herleiden naar de Romeinse tijd toen de Rijn een natuurlijke grens was.

Calvinisme, ja spaarzaam leven (akkoord) en die Protestanten..... en maar protesteren, en protesteren, en maar prostesteren.... worden jullie daar ni zelf een bietje moe van? Och man, als ik zó zou moeten protesteren, moet ik een halve dag recupereren aan een koffie-infuus en moet men mij vlaai à volonté voejren (comfort food), stel ik me zo voor...

Hevvlan Demuru | 28-07-20 | 07:34
▼ 1 antwoord verborgen

Voor schuld moet je betalen; aflaten kopen. Schuldgevoel is te manipuleren.
Ziedaar...

HerrWolf | 27-07-20 | 22:42

Het leven is te kort om tijd te verspillen aan schuldgevoelens, zelfde geld voor alle andere negatieve emoties en gevoelens.

Het probleem is niet schuldgevoel, maar infantiliteit. Niet volwassen worden.

me,myself and IK | 27-07-20 | 22:39 | 1

Hmm, je groeit in het leven, en daar hoort fouten maken bij. Maar we zijn geen robots, soms blijven we fouten herhalen. Dat zit in de menselijke aard lijkt mij. Dat heeft niet altijd met infantiliteit te maken en je mag je soms zeker schuldig voelen lijkt mij. Niet iedereen is even sterk. Maar jezelf schuldig voelen om iets waar je nooit zelf betrokken bij bent geweest is een gekke kronkel.

Sinterbikske | 27-07-20 | 22:53

Dat schuldgevoel is zeer selectief. Veel socialisten laten hun eigen familie barsten om solidair te zijn met Afrika. De deugers voelen zich geen seconde schuldig over de ellende die ze over hun eigen land afroepen met al dat gedeug. En dat hun schuldgevoel geen enkel nuttig resultaat heeft voor de mensen jegens wie zij zich verplicht voelen, dat maakt ze ook niets uit. Het schuldgevoel is misschien wel oprecht, maar ze vinden het helemaal niet erg als het wordt gezien door hun medeschuldigen.

JvanDeventer | 27-07-20 | 22:35

.. welnee. Voel mij helemaal niet westers-schuldig. Al dat Deuggepeupel is er wel dagelijks over bezig, maar die hebben zelf dan ook redenen genoeg zich schuldig te voelen aan nieuw-opkomend fascisme.
Als zij in staat waren tot zelfreflectie, wat dus niet zo is. Tis allemaal projectie bij die lui.

Jan Passant mk2 | 27-07-20 | 22:33

Ik kende het YT kanaal niet. De video had diepgang. Vergelijk dat eens de VVD. Zo plat als een dubbeltje.

Een zinnige en waardevolle strategie van FvD. En essentieel. Er zijn allerlei waangedachten dominant in Nederland. Zonder diepgaande analyses maak je die niet zichtbaar.

Sitting_targets | 27-07-20 | 22:31 | 1

De serie "Hoe zit het nou echt" van hetzelfde FvD kanaal waarin ze klimaat, thorium, energietransitie, etc. behandelen is ook erg interessant om te zien.

GroetenVanUrk | 28-07-20 | 00:19

Bruckner vindt dat Frankrijk geen 5 miljoen moslims heeft, maar Algerijnen etc. En dat dat vrijdagsmoslims zijn net als anderen zondagskatholieken zijn. Ik wens hem een fijne wedstrijd met zijn laicite, maar ik voel me niet schuldig dat ik hem voor naief verklaar. Hopelojk shopt ie niet in de verkeerde joodse winkel op het verkeerde moment in Parijs of Nantes. Realisme ueber alles

Rest In Privacy | 27-07-20 | 22:30 | 1

Sorry, ik heb nu halve minuut het filmpje geklikt en gekeken. Oei, niet echt een voorleesmoeder. Ik werd ongemakkelijk van het tongbrekende gedoe dat mijn oren inhakte. Snel uitgezet. Inhoud niet meegekregen

Rest In Privacy | 27-07-20 | 22:51

Als vvd66 stemmer moet je je kapot schamen.
Als pvv stemmer heb ik een rein geweten.

Stem je geen pvv? Dan ben je het met deze bullshit eens. Eurofielen zijn onze ondergang en zijn de oorzaak van dit oeverloos gezeik. Bedankt namens onze kinderen.

anti-fatwa | 27-07-20 | 22:30 | 1

Zeer juist, als pvv stemmer ondersteun ik deze boodschap.

Als vvd66 stemmer moet je je kapot schamen want je steunt ondermeer het blm racisme gezeik, dat verdeeldheid en polarisatie genereert. En bedankt hé.

De Briemusketier | 27-07-20 | 22:51

Helemaal van de gekke. Laten we ons door die linkse deugers een schuldgevoel aanpraten?. Ze moesten zich rotschamen. Het enige schuldgevoel dat zij zelf mogen hebben is richting de belastingbetaler op wiens kosten ze een waarschijnlijk totaal onnutte studie hebben gevolg om vervolgens op dezelfde belastingbetaler te parasiteren en met ongeremd gemak het geld van ons uitdelen om hun eigen narcistische geilheid te bevredigen.

strawdog | 27-07-20 | 22:29

Ik geloof dat ik het met alles wat deze Peter Duyf zegt eens ben, maar ik kan niet naar hem luisteren.
Beste Peter, heb je op de basisschool nooit eerder uit een boek moeten voorlezen? Je bent slecht te verstaan en het is jammer dat de juf daar zo slecht op heeft gelet. Ook je eigen woorden draag je erg slecht voor. Spreken in het openbaar is een kunst, maar ten dele kun je je die kunst eigen maken.
Ik kan die boeken maar beter zelf lezen.

JvanDeventer | 27-07-20 | 22:22

"Schuldgevoelens" zijn altijd fake.
Dacht je dat die gasten zelf ook niet weten dat schuldgevoelens onzin zijn? Dat alles voor hun tijd is gebeurd en dat ze er 0 procent voor verantwoordelijk zijn?
Echt wel.

snapal | 27-07-20 | 22:20

Ik vlieg vaak en voel me daar niet schuldig over want thuis bij de haard bedenk ik dan dat ik van die boompjes laat aanplanten ter compensatie. En dat die boompjes dan weer versnipperd kunnen worden en als biomassa dan electrique opwekken die dan weer als groen stroom uit het stopcontact bij Femke en Akwasi stroomt. Wie is hier nou de schuldige, gij of ik ? Bam.

grapo | 27-07-20 | 22:20

Maar hierna heb je alleen nog Nietzsche als uitweg?

Schwanzeleber | 27-07-20 | 22:19 | 2

Of Freud of Jung.

grapo | 27-07-20 | 22:21

Godver, ik zoek al de hele ochtend naar een begrip bij Nietzsche ooit gelezen, betekent aversie t.o.v. macht (autoriteit?), begint met een 'a' dacht ik. Little help please?

Hevvlan Demuru | 28-07-20 | 08:08

Door dat 'schuldgevoel" veroorzaakt door de elite en linksche deugneuzen zitten we nu met wijd-open grenzen en een COA-asiel industrie waar dezelfde elite een vette boterham verdient, kijk maar eens wat voor inkomens daar worden binnengeharkt.
Verder ook nog de vele tientallen schuld-miljarden die na Afrikaanse landen worden verstuurd.
Betalen?? Via kortingen op pensioenen, al tientallen jaren door geen indexering.... en door BTW-verhogingen op voedsel.
Meeste mensen hebben terecht geen enkel schuldgevoel wat de blm en andere deugneuzen ook proberen ons aan te praten, sterker nog je krijgt juist een enorme hekel aan dat soort.

meneer Q | 27-07-20 | 22:16 | 2

Schuldgevoel wordt veroorzaakt door marxisme en dienst opvolger ideologieën. De gewone tata heeft geen schuldgevoel met of zonder grrrrristendom. Maar door marxisme ingepompt via onderwijs, MSM en cultuur voelen ze weer een erfzonde.

Graaf_van_Hogendorp | 27-07-20 | 22:33

@Graaf_van_Hogendorp | 27-07-20 | 22:33:
Ook negers zijn gevoelig voor de erfzonde, want kassa.
Waar blijven de hindoestanen, javanen, indianen en wat er nog meer los loopt in suriname eigenlijk ? Of is het beledigen van autochtone Nederlanders voor geld een exclusief creools dingetje ?

De Briemusketier | 27-07-20 | 22:55

Er zijn oneindig veel dingen waar ik mij schuldig over voel, maar kolonialisme en slavernij horen daar niet bij. Ik vermoed namelijk dat mijn voorouders toen ergens met bloed, zweet en tranen hun schamele kostje bij elkaar moesten scharrelen en niet wisten wat er buiten een cirkel van een paar kilometer allemaal speelde.

MickeyGouda | 27-07-20 | 22:15 | 2

Dit dus. Eens met je, Mickey

Waksol | 27-07-20 | 22:31

Sterker nog, als echte Brabeau kom ik uit een wingewest en zijn mijn voorouders zelf uitgebuit.
Waar kan ik nu gratis geld halen?

Franciscus Borchwerf | 27-07-20 | 22:57

Resumerend: damagecontrol.
Schuldbekentenissen kosten niks, oude standbeelden wel en zijn onvervangbaar/cultureel erfgoed.

snapal | 27-07-20 | 22:14 | 1

Schuldbekentenis kost zeker wel. Wie ten onrechte een moord bekend gaat gewoon de bak in. Wie schuld erkent ten aanzien van 'erfzonden' zal ook berecht en bestraft worden door de BLM 'rechters'. Met geluk mag je blijven leven in de wereld van de sociale rechtvaardigheid als onderdanig wit onderkruipsel, maar als je 'misdaden' te erg zijn bekoop je het met je leven. Vergis je niet, we hebben het hier over Marxisme. En marxisme stopt pas als iedereen die in de weg staat dood is. Een bekentenis zal ook geen standbeelden redden, het zal de radicalen enkel sterken in het eigen gelijk en elk spoor van vermeend kolonialisme/racisme/sexisme/etc nog sneller en gewelddadiger ten gronde richten.

Joostmochtnietsweten | 27-07-20 | 23:04

Mag ik dit artikel even overslaan? Voel me totaal niet aangesproken.

Bull-Sunnyboy | 27-07-20 | 22:13

Filmpjes van het instituut wat met onze Tjer geassocieerd worden tonen @nostyle? Mag dat wel want zo positief zijn jullie de laatste tijd niet over team Terry.

Graaf_van_Hogendorp | 27-07-20 | 22:11 | 1

Onafhankelijk Graaf. Zelfvoorzienend en onafhankelijk dankzij oa uw kroontje.

grapo | 27-07-20 | 22:15

En als je je niet schuldig voelt, ben je dan normaal? Zou zo’n Klaver zich nou schuldig voelen dat ie een houtkachel had? Of dat ie zijn vader nooit heeft erkend totdat ie het electoraal gezien wel handig vond? Of dat ie Zihni buiten heeft geschopt omdat ie wel zelf nadacht?

Feitenpliesie | 27-07-20 | 22:11 | 1

Het is collectief schuldgevoel. Lui als Klaver zullen zich *nooit* schuldig voelen over iets waar zij persoonlijk schuld aan hebben, maar willen wel dat "wij met z'n allen" ons schuldig voelen over van alles en nog wat waar wij niet persoonlijk op kunnen worden aangesproken.

Muxje | 27-07-20 | 22:16

Vooruitgang begint bij berouw te tonen. Elk mens maakt fouten, als je dat als uitgangspunt neemt dan is er niks mee om spijt te betuigen van de fouten die je maakt.

mocroGS | 27-07-20 | 22:09 | 1

KLopt. Ik heb alleen niks fout gedaan.

Franciscus Borchwerf | 27-07-20 | 22:59

Schuld, sja, een soort white privilege. Nou, ik zal jullie dit zeggen: ik voel me nergens schuldig over.

Dat gezegd hebbend; tijd voor pizza en wijn op het terras. *plop

Lerp | 27-07-20 | 22:05

Een kapitalistische samenleving heeft veel mensen nodig die intelligent zijn en gewetensvol. Om succesvol te zijn. Gewetensvolheid kan doorslaan. Een overdreven schuldgevoel. Imposter syndroom. Overdreven verantwoordelijkheidsgevoel.

Sitting_targets | 27-07-20 | 22:03

Ikzelf heb het als christen ook moeilijk met het bijna op wereldvreemdheid, wereldverzaking lijkende gedrag in doen en laten van veel christenen. Ik hielp een Syriër die ik ontmoet had in de sportschool, ik was zo’n beetje de enigste die blijkbaar openstond voor contact middels een vriendelijke houding. Koffie gedronken en hem geholpen met de gang naar kringloopwinkels. Bleek dat ie via Turkije naar Nederland was gekomen. Zijn vrouw en kinderen wilden niet met hem naar Nederland komen want zij hadden het daar reeds enige jaren goed voor elkaar. Een huis, werk voor hen allen en etc... Daar stond ik dus met mijn vriendelijke, open houding. Ik had al enige malen PVV gestemd en die ervaring heeft mij erin gesterkt dat wij christenen niet als volstrekt wereldvreemden in deze wereld moeten staan.

Zetten | 27-07-20 | 22:01 | 7

@Zetten | 27-07-20 | 22:24: ik heb nooit begrepen dat je tot een of andere club moet behoren met opdrachten van boven om je menselijk te kunnen gedragen.

Sinterbikske | 27-07-20 | 22:33

@Sinterbikske | 27-07-20 | 22:33: jawel hoor. En dan gezellig samen zingen en dingen niet eten. En bij kleine jongens een stukje van hun lul afsnijden. Hartstikke tof allemaal.

Franciscus Borchwerf | 27-07-20 | 23:03

@Zetten | 27-07-20 | 22:24:
Ik geef u gelijk. Het conflict dat in opbouw is wordt slim voorbereid: mensen worden erdoor aangestuurd zich aan te sluiten bij groepen waarbij ze geen echt belang hebben maar zich daarna wel gebonden voelen door groepsdynamiek.
De kunst is om je eigen identiteit te ontdekken en de groep te kiezen die daarbij past; dat kan rustig een groep zijn waaraan je een voorgeprogrammeerde hekel had vóórdat je je erin ging verdiepen. Dit huiswerk moet iedereen zelf doen, organisaties hebben immers organisatie belangen en hoe groter de organisaties, hoe groter de belangen.

kindapaas | 28-07-20 | 03:01
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik heb al een boek en op feestjes heb ik tegenwoordig de rol van boze ouwe blanke oom (BOBO). Kan je ongegeneerd foute grappen maken.

knutsel_ | 27-07-20 | 22:00

Op de Jeaup proberen ze ons nog meer schuldgevoelens aan te praten met een ronduit kwaadaardig en leugenachtig stukje. Wie de auteur is staat er niet bij. Antifa zou in de VS al zeker 25 jaar niemand vermoord hebben. Wow, wat een prestatie! Of eigenlijk: wat een wanprestatie, aangezien ze vaak met bordjes ‘kill nazi’s’ rondlopen. De nazi’s zijn dus blijkbaar toch ver te zoeken.

Sinterbikske | 27-07-20 | 22:00 | 1

Ik zou zo al tien voorbeelden van antifamoorden van afgelopen maand in de VS kunnen opduikelen... Waanzinnig volk...

Antiquerulant | 27-07-20 | 22:56

Paul moet Pascal worden.

omanders | 27-07-20 | 21:59

De vraag is of het nodig is om 'ons' schuldig te voelen. Er is heel hard gewerkt na de oorlog om Nederland op te bouwen (ja lieve kinderen, door de door jullie verfoeide boomers!). Terwijl het in andere landen steeds niet lukte om eenheid te vinden, lukte ons dat wel. Dat vroeg offers maar bracht welvaart. Veel welvaart. En moeten we ons daarover schuldig voelen? Nee. Je zorgt verdomme maar lekker voor jezelf stommeling. Bouw je eigen land op in plaats van onze welvaart als een sprinkhaan op te vreten en uit te spugen en er daarna vandoor te gaan. Je bent nog erger dan een hedgefonds.

MisterMr | 27-07-20 | 21:59 | 3

@Mistermr
U vergist zich: de ouders van de boomers hebben Nederland na de oorlog weer opgebouwd.

Flipside | 27-07-20 | 22:31

@Flipside | 27-07-20 | 22:31: correct. En de rijkdom komt voornamelijk van de Marshallhulp en het aardgas. Boomers hebben die rijkdom er zo snel mogelijk doorheen gejaagd.

Franciscus Borchwerf | 27-07-20 | 23:07

@Franciscus Borchwerf | 27-07-20 | 23:07:
Hoe dan ook, er is iets opgebouwd en de vraag is nu met welke argumenten dat van wie afgenomen moet worden. Partiële solidariteit zonder vangnet uit aangeprate schuldgevoelens lijkt mij niet de goede weg.

kindapaas | 28-07-20 | 03:12

Lezen kan hij. Maar niet voor. Sorry maat,

grapo | 27-07-20 | 21:58

Volgens mij is het maar een klein groepje dat zich schuldig voelt, helaas beschikken zij wel over de juiste middelen waardoor het lijkt dat heel Nederland en veel westerse landen met ons, zich zo voelen.

NanoTube | 27-07-20 | 21:57

Zo maar een bericht:
https://www.raymondibrahim.com/2020/07/27/burned-alive-muslim-persecution-of-christians-june-2020/
De Christenen kunnen overal barsten blijkbaar.

Roadblock | 27-07-20 | 21:54

Zat even te luisteren naar de 'Bijbel - Boekenplank'. Waarom leest deze Duyf zo gehaast voor? Nergens een adempauze, alsof er een trein gehaald moet worden of dat er een maximale hoeveelheid woorden gepropt moet worden in een minimaal tijdsbestek. Dat voor dovemansoren doordenderen van Duyf's woordentrein is een teken aan de wand: mene mene tekel upharsin. De schuldenlast vlieger die post-religieus opgelaten wordt is een propaganda vehikel voor Christendom, dat vergevingstaal in pacht heeft. Het doet denken aan de Joodse Jezuïet Naphta in Der Zauberberg van Thomas Mann.

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-07-20 | 21:52

De huidige generaties zijn door hun ouders geboterd en gesuikerd en hebben geen ausdauer meer. Ze worden volledig gestuurd gestuurd door het Wereldwijdeweb

frisenfruitig | 27-07-20 | 21:52

"Westen geobsedeerd door schuld"?
Ik voel me niet aangesproken.

Gerf | 27-07-20 | 21:51 | 2

Helaas , u bent als tegenstribbelde zandkorrel in een zandloper : u gaat gewoon achter de rest aan naar beneden .

Ikbenhet6 | 27-07-20 | 22:01

Gelukkig woon ik ten oosten van jouw westen.

grapo | 27-07-20 | 22:11

Ik vind het altijd hilarisch te moeten lezen dat Het Westen, dit land, WIJ, de S.A.M.E.N.Leving schuld moeten hebben voor allemaal babbel- en boosmaak dingetjes die mij werkelijk echt geen ene typhus kan schelen. Schuldcomplexen zijn helaas niet voor mij weggelegd, kan ik ergens een inclusieve contructuaïre intersectionele diversiteits stoornis subsidie aanvragen om dit werkelijke leed enigszins te verzachten want als ik niet mee kan doen met de totale SJW waanzin dreig ik buiten de inclusieve genderneutrale patriarchale white priviledge utopie te vallen. Red mij. Oh Overheid, where areth thou?

Acar_ketimun | 27-07-20 | 21:49 | 1

De overheid zit zijn muntjes te tellen, die hoor je pas zodra er te weinig nieuwe muntjes worden bijgeworpen

kindapaas | 28-07-20 | 03:19

Gelul allemaal,zoals ik het zie vanuit het buitenland is dat Nederlanders weekdieren zijn puur zang.
Willen een wereld waar alles perfect is,zodra een kat word doodgebeten of plat gereden is het een krantenartikel waard.
Alles en ook echt alles is een probleem,en word dan ook dagen en soms weken lang op tv,radio en zelfs GeenStijl besproken.
Urenlang het zelfde gelul op niks af.
Onlangs nog zitten kijken,en langer dan anderhalf uur hiel ik het niet vol,alleen gejank over Milieu arme azielzoeker etc....word je gewoon een schuldgevoel aangelult.
Elke zender het zelfde gejank en geleuter.

Merk het ook aan Nederlanders die op bezoek komen,echt hele vreemde meningen houden ze er op na.
Nederlanders zijn intussen net afgetrainde aapjes,Nederland rijden ze 80,dus in het buitenland net zo.....kunnen totaal niet meer zelfstandig na denken....en altijd de zelfde mening die door de MSN word voorgelegd.....

Roger-Rabbit | 27-07-20 | 21:49 | 1

Goed gezien. In het buitenland valt pas echt goed op wat een lompe boeren horken de Nederlanders zijn. Stranden in de omgeving van Parijs omdat de navigatie uitgevallen is. Gaan ze ANWB steunpunt in Lyon bellen voor hulp!!

RickVogelschrick | 27-07-20 | 23:43

Het lijkt me juist dat het "weg met ons"-gevoel zijn oorsprong heeft in de meeste softe variaten van het Christendom. De leer die het toekeren van de andere wang een centrale plaats toewijst.

Dat verklaart waarom de grootste apologeten van anti-christelijk geweld vaak christenen zijn. Waarom bijvoorbeeld pastoors asielzoekers uitnodigen in hun huizen en kerken om vervolgens beroofd of neergestoken te worden. En dan nog volop vergevingsgezind zijn.

Dat verklaart ook waarom de kerkleiding in het geval van de brand in de kathedraal van Nantes niet vlamt van woede over de schade aan hun prachtige kerk en het jammerlijke verlies van een van de mooiste barok-orgels van Frankrijk, maar in plaats daarvan vooral vol mededogen is over de dader. Wat er toch van die arme kerel mag terechtkomen, wie weet waarom hij het gedaan heeft? Over de psychologische effecten van de zoveelste laffe aanslag op ons westerse christelijke erfgoed geen woord.

Rare jongens, die christenen.

Leipniz | 27-07-20 | 21:42

Veel mensen zijn slecht bezig maar dat is maatschappelijk gezien al tijden de norm dus hoe rijm je dat in je onderbewuste?

Neuth | 27-07-20 | 21:42

In het zuiden van Europa hebben ze weinig last van schuldgevoel.

Sitting_targets | 27-07-20 | 21:41 | 4

dat zijn katholieken, geen calvinisten

kantje_boord | 27-07-20 | 21:49

Dat volk zit genetisch heel anders in elkaar, veel meer verbale eigenschappen, en veel meer voor zich zelf, of alleen maar! De doorsnee nederlander is tolerant, en hoeft het niet allemaal voor zich zelf te houden.

vluchtelingallergie | 27-07-20 | 21:54
▼ 1 antwoord verborgen

Door de afname van de kerk en het gemeenschapsleven zoeken mensen ergens anders hun missie. In grote steden waar veel eenzame studenten wonen en mensen hun buren niet kennen, kortom heel erg individualistisch geleefd wordt slaat dit vaak door naar sjw; een schreeuw om bij een collectief te horen. In dorpen en steden waar je lokale verenigingen hebt en een sterkere gemeenschap zie je dit veel minder.
Hoewel ik zelf ook een individualist ben denk ik dat individualisme totaal is door geslagen en je ziet dat we geen antwoord hebben op groepen waar dit wel leeft, bv bepaalde moslim gemeenschappen of China.
De EU probeert kunstmatig topdown een EU collectief door te drukken maar dit gaat niet werken want het is kunstmatig en niet authentiek. Er moet juist weer meer geïnvesteerd worden in lokale verenigingen en initiatieven om de mensen bij elkaar te houden. Maar het lijkt dat samenhorigheid op lokaal niveau kapot gemaakt wordt door bv de EU en de angst na WW2.
Trots zijn op Nederland zou weer aangemoedigd moeten worden, ook bij nieuwkomers. En wil je niet mee doen dan is het blijkbaar ergens anders beter en moet je gewoon lekker verkassen.

Struikrover3 | 27-07-20 | 21:40 | 1

Uitstekend punt. Een Europese identiteit ter vervanging van talloze kleinere groepsidentiteiten kan alleen onder dwang en met een goed alternatief voor wie reeds een goede groepsidentiteit heeft.

kindapaas | 28-07-20 | 03:37

Heel goed dit. Die rustige warme voorlees-chad is voor 't eggie sinds lange tijd weer een echte reden op op FvD te stempen.

Kan hij niet altijd de beleesdheid-kant van Terbie belichamen? Als we alle andere facetten van thierry nou ook weer uitbesteden aan figuren die zich in die kant kunnen specialiseren kan theirry zelf weer wat minder ijdel doen en de toko gewoon politiek runnen.

Schwanzeleber | 27-07-20 | 21:39

De beste manier om interessant te zijn op feestjes:
"Ik lees GeenStijl."
Heb je plotseling alle ruimte. Heerlijk!

threeheadedmonkey | 27-07-20 | 21:39 | 2

Heb ik ook eens gedaan. Het werd me meteen duidelijk hoe een cordon sanitaire aanvoelt.

Nivelleermarionet | 27-07-20 | 21:46

Heb ik ook eens gedaan... cordon sanitaire inclusief de bijbehorende vuile blikken, trad onmiddellijk in werking.

meneer Q | 27-07-20 | 22:25

Dat zgn schuldgevoel bestaat alleen in de elkaar napratende wetenschappers en tvmakers. Aan deze kant van de wereld is het goede leven heel lanh heel fijn geweest. Men heeft, in NL althans, armoede een stevige oplazer gegeven en we zijn een heel end gekomen in elkaar levensvrijheid en zelfontwikkeling te gunnen. We hebben de dwingelandij van de kerken naar de zijlijn verwezen en hebben onze ouderen een goede oude dag gegund. We hadden een prima ziekenhuizen, scholen, posterijen en gevangenissen, we waren trots op onze nieuwe wetten met gelijkheid van om het even welke kleur mannen en vrouwen, hetero's en homo's, gelovigen en ongelovigen. Op de voormalige missie wordt teruggekeken met enige gène, de voormalige kolonies zijn losgemaakt danwel op weg naar zelfstandigheid. We hebben alles om trots op te zijn en van wereldwijd kwamen mensen toe die hier willen wonen.
Helaas kwamen er ook veel die van dit land een terug in de tijd walhalla willen maken en hebben we politieke partijen die daartoe hand- en spandiensten verlenen. We zien weer een teruggang in vrouwenrechten onder invloed van deuggedrag, een teruggang in vrouwenrechten in de vrije publieke ruimte door de islam, een teruggang van de zijlijn positie van religie, we zien een nieuwe verdomhoek voor witte mannen, we bezuinigen op zorg dusdanig dat de kwetsbaren in de samenleving tekort wordt gedaan. Met betrekking tot de nieuwe instroom gaan er zo veel zaken fout dat de politiek zelfs niet wil fluisteren ...

eastender | 27-07-20 | 21:37 | 1

al met al voldoende voeding voor een schuldgevoel, me dunkt

kantje_boord | 27-07-20 | 21:52

... wat er aan de hand is. Niemand kan de bevolking duidelijk maken waaraan we de nieuwe situatie hebben verdiend. Niemand vertelt ons hoe en waarom deze mega zware import een verrijking is voor ons eens zo fijne land. Niemand kan het stel in Veenendaal, dat door de zomerse warmte hun deur open had staan, duidelijk maken dat de gewapende overval door mannen die zomaar naar binnen stapten, een bijdrage is aan de nieuwe samenleving die niemand behalve de politiek wil.
Schuld my ass. Het westen is niet geobsedeerd door schuld. Politici in het algemeen en de EU en VN aanhangers in het bezonder hebben schuld aan het kapot maken van Europa. Ga daar zeuren.

eastender | 27-07-20 | 21:37

Eerst hadden we de christelijke kerk, nu is het de linkse kerk die ons een schuldgevoel probeert aan te praten.

laatjenietkisten | 27-07-20 | 21:36

Calvijn en Luther.

de honden blaffen... | 27-07-20 | 21:35

Ik ga de ING-bank om vergiffenis vragen. Kijken of het werkt.

Premier Trutte | 27-07-20 | 21:32

Doden en onttrekken aan de natuur zou onze schuld zijn. Waarschijnlijk wordt hier niet "schuld" maar "schuldlast" bedoeld, want wij zijn daar niet bewust schuldig aan. Het is ons gewoon overkomen. Wij zijn ontworpen/geëvolueerd tot roofdieren die geen alternatief hebben dan doden of onttrekken aan de natuur. Het is verkeerd om je daar schuldig over te voelen, om de simpele reden dat we er niets aan kunnen veranderen. Het Christendom of religie in het algemeen zou ons beter kunnen leren om vrede te hebben met onze situatie, in plaats van ons een aflaat te bieden en ons daarmee impliciet schuldig verklaren. De ware schuldige is ofwel de/een schepper ofwel de programmeur van de simulatie waar we deel van uitmaken. Wees voorzichting en denk aan de corona wanneer u uw zuurverdiende wisselgeld in het zakje deponeert. Wees dankbaar dat u het gevoel van "geven" en "delen" kent, want hele volksstammen kennen alleen het "nemen" gevoel. Het grootste probleem daarmee is dat ze onderweg hierheen zijn.

Nivelleermarionet | 27-07-20 | 21:31 | 2

Zijn wij van de wereld of in de wereld.
Ik ga morgen wel het filmpje kijken.

Dikke_Tammo | 27-07-20 | 21:37

Leven en laten leven, en een airfryer, simons, gario, of akwasi die Ons daarom uitlachen en daar vierkant schijt aan hebben. Zit je dan met je goeie gedrag.

De Briemusketier | 27-07-20 | 21:41

Geobsedeerd door schuld?
Dat maakt de media ervan, het volk houdt zich daarmee niet mee bezig.
Een paar malloten die de pers bedienen, denken te weten wat wij denken.
Ophouden met die flauwekul.

snapal | 27-07-20 | 21:26 | 3

Het is bedoeld om de standbeelden te sparen.
Als wij nou maar genoeg "schuld" bekennen, bedaart dat de gemoederen. (van die paar extremen)

snapal | 27-07-20 | 21:31

Dat maakt dé media er niet alleen maar van , dat voelen de mediamensen zich ook : schuldig . Ze knielen , voor u , zodat u het niet hoeft te doen .
U kunt door blijven werken en rustig slapen , er wordt vóór u geknield.

Goed hè !

Ikbenhet6 | 27-07-20 | 22:15

Religie is na scheiding van kerk en staat in het verdomhoekje geduwd. En terecht.
Het controlefabrikaat middels de erfzonde is reeds doorbroken. Niemand komt ter wereld met een onverwijtbare schuld.

Vraag is, in ons primitieve en door gewiekst personen gestuurde brein, hoe dit machtsblok verder invulling zal vinden. Ieder zijn eigen wet is onhoudbaar.

NiCeY | 27-07-20 | 21:25

Ik ben benieuwd naar de onderbouwing. Ik herken me zonder namelijk totaal niet in deze gedachtegang. Dat het in Afrika barst van de shit hole countries is een logisch gevolg van hoe de mensen zich daar gedragen. Ik voel me daar op geen enkele manier voor verantwoordelijk, laat staan schuldig. Ik hoop wel dat er snel een oplossing komt voor "the strange death of Europe".

hustler01 | 27-07-20 | 21:25

"Ons"? Ik heb geen last van schuld. Desalniettemin veel kracht en wijsheid voor de mensen die wel schuld ervaren.

Quib | 27-07-20 | 21:21

Helegaar geen last van. Het is in mijn geval altijd de schuld van anderen.

sr69 | 27-07-20 | 21:20 | 1

Heel herkenbaar.

RickVogelschrick | 27-07-20 | 22:17

Schuldgevoel is gebaseerd op bescheidenheid en zelfbespiegeling met de verwachting dat er na de dood verantwoording afgelegd moet worden. Zonder die absurde gedachte, kan er gewoon geleefd worden en iedereen beoordeeld worden op hun daden in het nu.
youtu.be/5jn_O3Ah91Q

smdyasc | 27-07-20 | 21:19 | 3

En toch is de postmoderne D66 stemmende atheïst door en door bevangen van schuld. Schuld aan het verleden. Schuld aan het klimaat. Schuld aan arme zuid-Europese landen, schuld aan een racistisch Sinterklaasfeest. Schuld schuld schuld.

Joostmochtnietsweten | 27-07-20 | 21:28

@Joostmochtnietsweten | 27-07-20 | 21:28: ik geloof meer in een maakbaarheidsobsessie. Andersom geredeneerd, maar komt op hetzelfde neer. We kunnen het beter maken. Het klimaat, de economische ongelijkheid, sociale ongelijkheid. We accepteren niet dat het misschien niet kan. Of alleen in kleine stapjes. We zien niet wat wel goed is want er kan zoveel beter gemaakt worden. En als je dat niet ziet, dan wil je dat niet zien, ben je een slecht mens. Of niet meer te redden en dat komt op hetzelfde neer. Jouw mening telt niet.

nietoftochwel | 27-07-20 | 21:35

@Joostmochtnietsweten | 27-07-20 | 21:28:
Hun god, de drie-eenheid van het liberalisme, het globalisme en de eurofileiie is nog extremer en meedogenlozer dan de god van de confessionelen.

smdyasc | 27-07-20 | 21:37

Omdat we geen Islamitische samenleving zijn.

Kaas de Vies | 27-07-20 | 21:18

Ik ben gestopt met gewichtig doen. Sindsdien ben ik wel wat gewichtiger geworden. Causaliteit of slechts correlatie?

beldewouten | 27-07-20 | 21:18

Ik ben verantwoordelijk voor mijn daden maar niet voor wat mijn voorvaderen uitgevreten hebben.

botbot | 27-07-20 | 21:18 | 1

Jij stemt vvd. Maakt niet uit wat je voorvaderen hebben uitgevreten, jij bent de ergste.

anti-fatwa | 27-07-20 | 22:25

Ik ben schuldenvrij.

Bill Cosby | 27-07-20 | 21:17 | 1

Ik ook, maar heb het unheimische gevoel dat ze die categorie in de (nabije?) toekomst gaan naaien.

Crusher | 27-07-20 | 21:46

Bovendien denkt ik niet in schuld, maar in oplossingen.
Je kunt elkaar een hoop verwijten en dan moet je door.
In dit verband voel ik mij niet aangesproken.
Ze kunnen de boom in.
Hardwerkende, belasting betalende, huisie boompie breesie, burgerlijke lul.
Wie maakt me wat?

Ruimedenker | 27-07-20 | 21:16

Ja dat gaat een paar keer meer gezegd worden, maar ik heb nergens last van hoor. Dat is meer als je baan van je mening afhankelijk is, dat je dan je eigen mening ondergeschikt maakt. 111k in de tweede kamer is makkelijker dan solliciteren toch? Of als je bijvoorbeeld journalistiek bedrijft. Die 15 cent per woord is dan best lekker. Of als er ergens een strijkstok is. Dat begrijp ik wel.

Alexis de T. | 27-07-20 | 21:16

Zolang je maar beseft dat 020 tegenwoordig verantwoordelijk is voor alle ellende die over Nederland wordt uitgestort hoef je van schuldgevoel geen last te hebben.

Sterker nog, uw schuldgevoel = kassa in Mokum, dus helpen doet dat niet !

De Briemusketier | 27-07-20 | 21:14 | 2

Vroeger is alleen Amsterdam beter geworden van de voc-mentaliteit. Rest van NL was ook maar een wingewest voor de rijke dames en heren in Mokum.

Quichegerechtigde | 27-07-20 | 21:18

@Quichegerechtigde | 27-07-20 | 21:18:
Momenteel is het in de hoek zetten en de mond snoeren van de Nederlandse Bevolking, naast het leegschudden van argeloze toeristen het nieuwe verdienmodel van Amsterdam. Nu de toeristen wegblijven is het leegschudden van Nederland opgeschaald, hetgeen de blm - racismehysterie verklaard. En dat durft zich hoofdstad te noemen, dat kan je met recht schaamteloos noemen.

De Briemusketier | 27-07-20 | 21:34

Het type mensen dat in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zo aan het afgeven was op de christenen met hun bekrompen zondebeeld zijn de calvinisten van tegenwoordig. Niet serieus te nemen dus...

Quichegerechtigde | 27-07-20 | 21:14 | 1

Zo is het. Want de "veel moderne" islam is zoveel beter. Leid uiteindelijk tot het paradijs, via allah of een bomgordel.

Lochos | 27-07-20 | 22:54

Lekker bezig @Spartacus. Peter Sloterdijks' Sferen zeer aan te raden.

starets | 27-07-20 | 21:13

Wat is het met ons? Wat is het met links, is meer de vraag.

Hommel | 27-07-20 | 21:12

Schuld is als de bank zonder rente. Het verdwijnt als zwarte verf op een witte ondergrond.

Poesman | 27-07-20 | 21:12

De enige schuld die ik heb is een hypotheekje.
Voor de rest nergens last van.
Ze lullen maar een eind weg.

Ruimedenker | 27-07-20 | 21:12

Nérgens last van. Ben apetrots op alle Westerse prestaties!
Hadden de voorouders van de huidige huilstruiken véél harder aan moeten pakken. Waren die deugers, snowflakes en SJW softies ons bespaart gebleven.

RickVogelschrick | 27-07-20 | 21:10 | 1

Precies, ik voel enkel trots en beslist geen schuld. Hadden die huilies destijds maar wat doortastender moeten wezen, dan waren ze niet door hun eigen volk als slaaf aan ons verkocht. Want als we dan toch schuldigen gaan aanwijzen, waar is de vinger richting de slavendrijvers van Afrika? Wat is er nog over van die spiegeltjes en kraaltjes die wij destijds per kop aftikten? Hé?
Ik voel geen enkel berouw of schuld, bovendien niet voor zaken waar ik part noch deel aan had. Ggggghgristen of niet, ere wie ere toekomt. Hoor je dus nooit wat over.

Busverhuur | 28-07-20 | 06:48

Een verzoekje aan de technische dienst van de GS: kan er in de player een >> farst forward knopje komen die op pak 'm beet, zo'n 140% laat afspelen?

Leptob | 27-07-20 | 21:09 | 1

Pijltje naar rechts

Dikke_Tammo | 27-07-20 | 21:25

Ik hoor nog door de kerk galmen op zondag... (zondig dag) 'U bent zondaren...'
en dat kon je dan afkopen tijdens de rondgang van die muntenbak.

Premier Trutte | 27-07-20 | 21:08 | 6

@Premier Trutte | 27-07-20 | 21:13: in de kerk werd tenminste nog gebeden: "vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren." Dat is er bij de SJW-woke-sneeuwvlokken niet meer bij: egomane types zonder zelfreflectie.

Quichegerechtigde | 27-07-20 | 21:16

't Is in ieder geval ouder dan het christendom: Socrates zei ook al dat het kwalijker voor de ziel was om een ander kwaad te doen dan jezelf kwaad te laten overkomen. En dat was sowieso al zo'n Grieks dingetje: zoek maar eens op 'philotimo'.
www.youtube.com/watch?v=aXPJNDVfBgU

Aristotalloss | 27-07-20 | 21:27

@dagpauwoog | 27-07-20 | 21:15: Ik weet van een pastoor in Duitsland dat wanneer er geldkrapte was hij voor de dienst zei...: ik ga even een donderpreek houden' En jawel, iedereen met gebogen hoofd de kerk uit en de clubkas weer gevuld. 'Goeie genade' zie hij dan "Zij hebben nu schuld en de kerk niet meer"
Daarna moesten wij hem dan op weg naar Nederland afzetten in Keulen. Van een klein gedeelte van de opbrengst ging hij dan naar de hoeren.

Premier Trutte | 27-07-20 | 21:28
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken

#BREEK

Bonjour. Vrouw onthoofd, man doodgestoken en meerdere gewonden bij mesaanval in kerk in Nice