Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

TVtip. Neuzenhaatdocu die u van de EU niet mag zien

Antisemitisme, best wel een dingetje. De combinatie van domlinkse Palestijnenverering en de achterlijkheidsimport van heel veel jodenhatende moslims is geen gelukkige gebleken voor het oude volk. Nu de laatste mensen met nummers op hun arm het tijdige voor het eeuwige verwisselen, krijgen hun nazaten steeds meer te maken met haat. Over dit onderwerp werd een filmpje gemaakt door ARTE, het zwaar gesubsidieerde kanaal waarop de EU docu's uitzendt voor mensen met moeilijke brillen. Het filmpje werd geweigerd omdat het "te pro-Israël was", waarmee het hele punt van het sluipende antisemitisme maar weer eens fijntjes bevestigd werd. BILD zond de docu echter wel uit - naar eigen zeggen uit een dure verplichting door '33 tot '45 - en wij hebben 'm geript en op Dumpert geknald want we willen niet te boek staan als de mensen die het niet gewoest haben als het weer zo ver is dat Joden hun leven niet meer zeker zijn in de straten van Amsterdam.

Reaguursels

Inloggen

Ravian | 16-06-17 | 14:01
Sorry, maar je debiteert hier echt onzin. Ten eerste waren het niet de Turken die de Joden onteigenden of verjaagden, dat waren de Romeinen in 70 na Christus onder keizer Hadrianus en (later keizer) Titus. Pikant en ironisch detail: dat deden ze omdat die vervelende Joden maar geen genoegen namen met de bezetting van hun voormalig land en zich niet neerlegden bij de opnieuw getekende grenzen door de Romeinen. Klinkt bekend, niet?

Geen enkel volk heeft een historisch recht op een gebied omdat ze (hypothetisch) zouden afstammen van een volk dat daar ooit eerder gewoond heeft. Dan kunnen afstammelingen van de Batavieren, de Friezen of een ander volk dat ooit eerder in Nederland geleefd heeft, maar wellicht door volksverhuizing elders is gaan wonen ook ineens Nederland opeisen. Dan kunnen de afstammelingen van de Kelten heel Frankrijk opeisen, de Mongolen half Azië, de Indianen heel Noord-Amerika, enzovoorts.

Vrijwel ieder rechtssysteem, zelfs de Islam, heeft een concept van achtergelaten goederen (zoals land) die op een gegeven moment, als de oorspronkelijke rechtmatige eigenaar of diens nazaten daar geen claim op leggen, overgaat op de vinder of latere bezitter van dat goed. Net zoals mensen in Polen niet meer hoeven te vrezen dat achterkleinkinderen van verjaagde Duitsers ineens hun land of huis mogen claimen. Je kunt niet tot in het oneindige teruggaan om iemand die ter goeder trouw een woning heeft gekocht en die persoonlijk niets met de diefstal te maken had om de oren te slaan dat het om ooit gestolen waar ging. Net zoals de gevluchte Palestijnen naar fysieke restitutie van hun eigendommen uit 1948 of zelfs 1967 kunnen fluiten waarschijnlijk.

Waar het om gaat is dat een buitenlandse mogendheid niet zomaar jouw land en huis mag inpikken of indelen bij een andere staat omdat ze daar militair toe in staat is. Dat is met de Geneefse conventies verboden, en terecht. Dat landen nog altijd die afspraken sindsdien schonden is geen excuus om het dan maar te blijven doen. Jij zou ook niet zo nonchalant reageren als Duitsland Nederland bezet, de helft teruggeeft onder voorwaarden en als jij op "hun" helft woont je sommeert om dan maar naar de overgebleven helft te vertrekken.

Wol | 16-06-17 | 22:20

@ Wol | 16-06-17 | 11:04

De joden het land terug geven dat hen historisch toebehoord is dus een domme zet…
Vreemd gevoel voor rechtvaardigheid heb jij.

Ik zal het simpel proberen uit te leggen.
Er waren eens twee Palestijnse appels, allebei gestolen door de turken, en daarna geconfisqueerd door de VN.
Nu riep een stelletje moslims heel hard dat beide appels van hen waren, maar de VN wist dat maar één van de appels werkelijk van hen was, en dat ze de andere van de joden gestolen hadden.
De VN besloot dus, heel eerlijk, dat één appel voor de moslims was en één appel voor de joden.
En de joden gunde de moslims hun appel, maar de moslims gunde de joden hun appel niet, omdat hun geloof het stelen van appels van andersgelovigen verplicht stelt.

Nu zijn er dus twee appels, eentje heet Jordanië en de andere heet Israël.
Over die eerste appel praat niemand meer, maar over de tweede, genaamd Israël, is nogal wat te doen.
De moslims vinden dat het hun appel is, de joden hebben geen andere appel, en de gutmenschen vinden dat de joden dan hun appel maar “eerlijk” met de moslims moeten delen, het feit dat er al eerder eerlijk gedeeld was voor het gemak even volledig negerend.
En dat ook een eventueel delen geen oplossing gaat bieden, omdat de moslims door hun geloof verplicht zijn de hele joodse appel opnieuw te stelen, negeren ze ook.

De oplettende lezer weet inmiddels dat ook als de moslims er in mochten slagen zich de hele joodse appel toe te eigenen het probleem met de moslims niet opgelost gaat wezen.
Er bestaan namelijk nog veel meer ooit door de moslims gestolen appels, inmiddels weer in handen van de rechtmatige eigenaren, die nog opnieuw gestolen moeten worden, zo’n beetje heel Zuid Europa bijvoorbeeld.
En ook als ze daarin mochten slagen gaat het probleem met de moslims niet opgelost wezen, hun geloof stelt namelijk dat alle appels in de wereld de moslims toebehoren, en dat de moslims verplicht zijn zich deze toe te eigenen, ook als daar geweld bij van pas moet komen.

Er even vanuit gaande dat de rest van de wereld niet bereid is tot zelfgenocide, en de hele wereld aan de moslims te schenken, is dus de enige vraag die nog rest waar de streep voor de moslims dan getrokken moet gaan worden.
Ergens onder Wenen?
Ergens bij de Pyreneeën?
Of toch maar daar waar hij historisch thuis hoort, in het midden van de Jordaan...

Ravian | 16-06-17 | 14:01

Stormageddon | 16-06-17 | 00:54
Dat is wederom "zij deden het ook, dus het is goed". Ik heb ook al lang sympathie voor Koerden. Met die zot Erdogan en burgeroorlog in Syrië en autonomie in Irak (afgezien van het Iraanse deel misschien) lijkt me dit het uitgelezen moment voor onafhankelijkheid.

Dat Palestijnen niet zouden bestaan als "volk" voor 1974, maakt dat verschil? Vlamingen zijn ook geen "volk" op zichzelf, maar gewoon Nederlandssprekenden. Dat wil niet zeggen dat daarom Brussel maar mag zeggen dat zij geen rechten hebben of als België bij Frankrijk zou worden gevoegd ze maar naar Nederland moeten vertrekken als het Frans ze niet bevalt.

Waar beweer ik dat er momenteel in Israël een etnische zuivering plaatsvindt? Op kleine schaal misschien. Ik zeg alleen dat dat de enige manier is waarop je die Palestijnen weg zou kunnen krijgen en dat zoiets dus veel te ver gaat. Al hebben ze wel al een gedeeltelijke etnische zuivering doorgevoerd door Palestijnse vluchtelingen niet meer terug naar hun huizen en bezittingen te laten keren en dat kolonialisme met die nederzettingen is ook een verkapte vorm van landjepik via salami-taktiek.

Wat mij betreft is Israël op haar huidige locatie een uiterst domme zet geweest, maar een voldongen feit. Het wordt of twee staten of een eenheidsstaat, hun beider keus. Ik pleit in geen enkele zin voor het in de zee of over de grens drijven of rechten ontnemen van alle Joden noch Palestijnen. Van mijn part was dat "Groot-Israël" met de Sinaï, de Palestijnse gebieden en de Golanhoogten erbij gebleven, mits ook de Palestijnen\Arabieren daar gelijke rechten zouden krijgen. Uiteraard met Grondwettelijke garanties (zou eens tijd worden dat ze een Grondwet krijgen) die verhindert dat ze elkaar met een meerderheid hun rechten kunnen ontnemen.

Misschien dat land dan omdopen tot Canaän met zowel Hebreeuws als Arabisch als taal. Of van mijn part Pisraël, met een vlag bestaande uit een smiley met twee blauwe Davidsterren als ogen, een rood kruis als neus en een groene maansikkel als mond.

Wol | 16-06-17 | 11:04

@Wol | 14-06-17 | 21:04
Dat is wel wat eeuwenlang is gezegd tegen de Polen, tegen de Duitsers in Silezië, Pommeren, Elzas en de rest van Oost-Europa, tegen de Hongaren, tegen de Kroaten en Slovenen, en tegen elk volk dat soms autonomie had, soms niet, soms deel van een rijk en soms weer werd veroverd en in drommen verplaatst naar een ander deel. Het is niks nieuws. Koerden hebben al 2000 jaar geen eigen land. Waar is de sympathie voor hun? Waar is het activisme voor die vergeten stam? Palestijnen bestonden niet eens als "volk" voor 1974.
Nochtans is er vanuit de staat Israel geen etnische zuivering of genocide gaande. Kun je wel beweren, het is niet waar. Een ander probleem, en eentje waar ook de staat Israel mee in de maag zit, zijn de messianistische orthodoxe joden die, ondanks dat ze vrijgesteld zijn van militaire dienst en zichzelf ook amper als Israëlisch staatsburger zien, en met steun van gelijkgestemden en radicale christenen in de VS die Armageddon willen nederzettingen bouwen op de westbank, die geen deel zijn van Israël maar wel de bescherming van de Israëlische staat willen en eisen als ze worden aangevallen.
Dat is inderdaad een serieus politiek probleem op dit moment, want die hebben een hele andere agenda dan de staat Israël en die kleine groep kun je zionisten noemen, en daar kun je tegen zijn, maar als antizionisme door links en islamieten wordt gebezigd dan bedoelen ze 2 andere dingen: anti-Israël en anti-joods.

Stormageddon | 16-06-17 | 00:54

Bleek dat even profetisch

Lefgozer | 15-06-17 | 04:39

Hitler: Joden eruit!
Merkel: Antisemieten erin!

Hekkie-jack | 14-06-17 | 22:10

@Arkan Sonney
Gekke Trump kreeg hevige protesten over zijn bewering van feestende moslims na 9/11. In Nederland hebben we echter wel degelijk onze eigen moslimjongeren in groten getale zien feesten na 9/11. Was dat niet in Veenendaal o.i.d.? Zogenaamd gematigde moslims zijn moslims die zelf geen terreuracties zouden plegen, maar uit onderzoek blijkt dat ze er wel achter staan en nooit aangifte zouden doen tegen een 'broeder', als ze een aanslag vermoeden.

johannijhof | 14-06-17 | 21:11

Stormageddon | 14-06-17 | 14:35
Ik gaf al aan dat Jodendom niet evangelistisch\expansionistisch is, dus daar hoef je me niet van te overtuigen. Alleen qua leefregels is ze in haar grondteksten zeer vergelijkbaar met Islam en Christendom die ook uit het Jodendom zijn voortgekomen.

Het Oude Testament staat vol oproepen tot geweld, net als (bijgevolg) de Bijbel en de Koran:
skepticsannotatedbible.com/
skepticsannotatedbible.com/quran/index...

En het is natuurlijk absurd om de situatie van de Palestijnen te vergoeilijken met het (misleidende) argument dat het niet de Joden zelf, maar koloniale machten waren die de knoop doorhakten over waar Israël zou worden gesticht. Daar had de zionistische lobby natuurlijk minstens een flinke vinger in de pap bij. En "hullie deden het ook" waarbij door oorlog en machtspolitiek werd besloten voor vele Lotharingers om van landje te wisselen terwijl ze etnische\linguistisch tot de andere zijde behoorden, laat staan hoe etnische Duitsers via etnische zuivering, massaverkrachting en massamoord hun Ostländer moesten ontvluchten en afstaan door puur wapengeweld van de totalitaire Sovjets overtuigt ook niet bepaald. Niet iedere Duitser was een nazi.

En etnische zuivering of het koloniseren van andere landen is met recht verboden. Anders kun je wel bezig blijven met het "recht van de overwinnaar" om grenzen te herschrijven en volkeren uit te roeien. Zoals het Oude Testament al begon met het etnisch zuiveren van het Beloofde Land van alle Canaänieten, op basis van een religieuze waan. Ben benieuwd hoe jij zou reageren als Nederland wordt bezet en de bezettende macht doodleuk tegen je zegt: "er is al een (ander) Nederland: het heet Vlaanderen. Klaar." Jij hoopt kennelijk dat de Palestijnen spontaan verdwijnen. Dat gaat niet gebeuren. Niet vanzelf.

En er zijn genoeg radicale Joden die een zeer vergelijkbaar beeld hebben over goyim als de Islamistische extremisten hebben over de kaffir. Zoals wijlen Rabbi Ovadia:
www.timesofisrael.com/5-of-ovadia-yose...
en.wikipedia.org/wiki/Ovadia_Yosef

"... The six million Holocaust victims were reincarnations of the souls of sinners, people who transgressed and did all sorts of things that should not be done. They had been reincarnated in order to atone."
"A woman's knowledge is only in sewing... Women should find other jobs and make hamin, but not deal with matters of Torah."
"Why are Gentiles needed? They will work, they will plow, they will reap. We will sit like an effendi and eat. That is why Gentiles were created."
"With gentiles, it will be like any person – they need to die, but (God) will give them longevity. Why? Imagine that one's donkey would die, they'd lose their money. This is his servant... That's why he gets a long life, to work well for this Jew. Gentiles were born only to serve us. Without that, they have no place in the world – only to serve the People of Israel..."

Maar inderdaad, de grootste zegening van het Jodendom als religie is dat er lekker weinig van zijn en ze niet op uitbreiding van ledental of evangelisatie zijn gericht. Plus dat Godzijdank de meeste Joden er niet meer zo over lijken te denken. Laten we hopen dat met Islam hetzelfde gebeurt, zonder pogroms of Holocaust a.u.b...

Wol | 14-06-17 | 21:04

Bedankt voor het plaatsen GeenStijl, inderdaad zeer de moeite waard. Triest dat dit bij ARTE is geweigerd omdat het te pro-Israëlisch zou zijn.

Bob Sponge | 14-06-17 | 20:46

@miko
Bedankt voor de mooie foto. Ik had het in een flits menen te zien op het nieuws, en belde mijn broer, die toen op de ambassade in Kairo werkte om bevestiging te vragen. Hij vertelde ook nog dat het in Egypte wel op het nieuws geweest was. Toen al negeerde bijv. de NRC dat. Maar wat wil je. NRC schreef ook, toen hij gekozen was, dat de neonazi Holger Apfel in een "beige" kostuum verscheen. Dat het exact de tint had van de SA-uniform was mij wel onmiddellijk opgevallen. De info over de litho's kwam ook van mijn broer.

johannijhof | 14-06-17 | 17:14

Zeer de moeite waard om af te kijken.

Schauspieler | 14-06-17 | 15:46

@Arkan Sonney | 14-06-17 | 13:41
Er is geen verschil. Islamisme is een verzinsel om "gewone" moslims een aura van vrede en onschuld te kunnen geven maar ondertussen wel gewoon de oorlogzuchtige totalitaire theocratische ideologie aan te kunnen hangen en die op hun eigen manier te verspreiden door eisen te stellen, de rechtstaat te ondermijnen, rechtzaken, infiltreren in instituties etc.

Stormageddon | 14-06-17 | 14:42

@Wol | 14-06-17 | 11:00
Die vergelijking gaat volkomen mank. Noch de Torah, noch Talmud spreken van onderwerping, en van eindeloze expansie, ook claimt het niet de laatste, onveranderbare religieuze waarheid te vekondigen, noch is er plicht tot jihad en een plicht van gojim om zich te bekeren of te sterven.

De claim van Israel komt niet uit een oud boek, maar gewoon van harde afspraken tussen Engeland en Frankrijk na de eerste wereldoorlog, waar joden zelf amper invloed op hadden. Zoals we ook niet meer zeiken over Elzas-Lotharingen, Silezië, Pommeren. En er is een Arabisch Palestina: het heet Jordanië.
Klaar.

Stormageddon | 14-06-17 | 14:35

Onzin stelling aangezien niet elke Jood een zionist is maar wel elke moslim een islamist, die laatste kan je dus noot loskoppelen .
Castor12 | 14-06-17 | 11:02
.
Ik denk dat jij nog even het verschil moet opzoeken tussen een Islamiet en een Islamist.

Boerkablaffer | 14-06-17 | 13:41

Heb de hele docu net gezien en moet ook concluderen dat de NPO dit hier nooit gaat uitzenden omdat ze het niet willen zien. Inderdaad speelt het Midden Oosten conflict zich nu ook hier in Europa af, maar dit wordt door onze politici lacherig weggewuifd als ware het er niet.
Wij, onze politieke onbenullen, hebben dit gewoon toegestaan. Meer moslims is meer multiculti dachten ze. Nee dus, wij hebben het paard van Troje binnengehaald. Door deze docu blijkt ook maar weer dat een tweede Franse revolutie op handen is. Wij wachten hier als makke schapen wel weer af.

Hebbiehemookweer | 14-06-17 | 13:14

Onzin stelling aangezien niet elke Jood een zionist is maar wel elke moslim een islamist, die laatste kan je dus noot loskoppelen .
Castor12 | 14-06-17 | 11:02

ook onzin van het niveau bullshit. ik persoonlijk ken genoeg moslims die geen islamist zijn.

Bread_Pitt | 14-06-17 | 12:57

-weggejorist-

pluk-87 | 14-06-17 | 12:43

Het probleem is het gebruik van geweld. Iedereen zou zonder het geweld in principe overal kunnen wonen, leven, gedijen. Je hoeft alleen maar te stoppen.

Helaas zijn er veel mensen die het geweld nooit af zullen zweren, ook al voldoet de "ander" aan alle voorwaarden.

Want het gaat niet om de voorwaarden. Het gaat om "de ander". Die moet namelijk gewoon op houden te bestaan.

En voorwaarden, blijken voorwendselen te zijn.

Statler en Waldorf | 14-06-17 | 12:31

Sinds de opkomst van het vierde rijk te Brussel is het antisemitisme bezig met een inhaalslag.
Maar je moet het wel willen zien.

komtdatschot | 14-06-17 | 12:25

Erg gaaf dat de documentaire linkse en rechtse demonstranten tegelijk interviewd en dat ze dan allebei over het joodse complot beginnen.

Axelvon | 14-06-17 | 11:47

Niet 'de Joden', niet 'de Moslims', maar het zionisme en het islamisme. Verwijderen we deze twee stromingen uit ons leven, dan zijn onze problemen voor 90% opgelost.
Arkan Sonney | 14-06-17 | 07:18

Onzin stelling aangezien niet elke Jood een zionist is maar wel elke moslim een islamist, die laatste kan je dus noot loskoppelen .

Castor12 | 14-06-17 | 11:02

Stormageddon | 14-06-17 | 10:10
Ongeveer net zoals veel GeenStijlers denken over Islam: allemaal een complot om de wereld te overheersen (want staat in hun grondtekst dus zo denken ze allemaal), allemaal terroristen, ploflims en voor het doden en onderdrukken van de kaffir. En degenen die zwijgen zijn zogenaamd net zo schuldig als degenen die aanslagen plegen en zelfs degenen die zeggen dat ze tegen aanslagen zijn, want die doen aan "taqiya"...

En nee, ik ben géén fan van Islam of welke andere ideologie dan ook die goedpraat om zichzelf met geweld en dwang aan anderen op te leggen. En dat geldt dus ook voor zionisten die vinden dat ze op basis van hun oude boek of historische links (die ook nog deels wat bedenkelijk zijn) met een volk dat ooit in die regio woonde en waarvan slechts een plukje is achtergebleven het recht hebben om miljoenen mensen te dwingen voortaan in een land te leven van een ander volk. Dat zouden we hier ook niet pikken. Wij klagen al, en terecht, als 10% van de bevolking door immigratie een andere etnische en religieuze achtergrond heeft en weigert te integreren.

Maar goed, zoals ik al zei, het is allemaal zinloos gelul. Israël is gesticht waar het staat en beide zijden zullen met elkaar moeten leren leven. Het alternatief is te afschuwelijk om naar te streven, als je iets geeft om moraal of ethiek tenminste en niet mensen als groep wilt veroordelen en behandelen.

Wol | 14-06-17 | 11:00

@ Wol | 14-06-17 | 10:53
Dank je.

Lewis | 14-06-17 | 10:59

Hebben die islamieten het beter bekeken om altijd voor elkaar op te komen, no matter what. Misschien zijn zij ook de sterkere en verdienen ze het ook om te winnen. Beter groepsgedrag zeg maar.
Ofzo2 | 14-06-17 | 00:42

Bent u niet helemaal goed ?
Islamitische vluchtelingen nemen ze niet op, miljoenen tenten van de Ummah staan leeg , ze moorden elkaar al 1400 jaar uit en elke stroming heeft daar een nieuwe reden voor .
Wat doen ze behalve janken en naar anderen wijzen voor hun Palestijnse broeders , als IS de Palli's afmaakt kraait er ineens geen moslim naar .

Castor12 | 14-06-17 | 10:58

Lewis | 14-06-17 | 09:04
Sterk beargumenteerd.

watergeus | 14-06-17 | 09:23
En van mij mogen verlichte aliens het menselijk ras onder hun curatele stellen, inclusief jou. Zal vast fantastisch gaan, geweldloos, zonder problemen of mensenrechtenschendingen.

En het Christendom en de Islam zijn uitgroeisels oftewel versie 2.0 en 3.0 van het Jodendom, laat dat eens op je inwerken... Die hebben gewoon een evangelistisch\expansionistisch element toegevoegd aan een religie die in de basis best veel lijkt op de Islam met haar miezerige regeltjes voor alles, ongelijkheid voor vrouwen, doodstraf voor homo's, onaanraakbaarheid en minderwaardigheid van de kaffir\goyim. Dat orthodox Joodse vrouwen een leuk trucje hebben bedacht om een pruik te dragen i.p.v. een hoofddoek (want zijn niet de eigen haren hè) en de mannen zich doorgaans beperken tot wiebelen voor de Klaagmuur i.p.v. zichzelf opblazen en ze niet langer overspelige vrouwen en homo's stenigen doet daar niks aan af. Jehovah\God\Allah-zij-dank nemen de meeste Joden die religie en regeltjes niet meer zo serieus en zijn vooral etnisch Joods.

Ik ben altijd erg kritisch op Islam, zeker in haar huidige vorm. Maar er is natuurlijk meer aan de hand dan alleen een gestoorde religie. Zonder het Israël-Palestina conflict, eindeloos bemoeien, dicators steunen, platbranden en regime changen van de Islamitische wereld, zou er ook maar één Moslim een gegronde reden hebben om zichzelf te komen opblazen of de kaffirs te doden in ons Dar al Harb? Noch afgezien dat we geen buitenlanders moeten binnenlaten die geen basale gelijke rechten en vrijheden onderschrijven en niet bereid zijn zich te integreren als Nederlander.

Wol | 14-06-17 | 10:53

@pluk-87 | 14-06-17 | 09:16
Oj veh... want elke zaterdag staan alle joden over de hele wereld met elkaar in contact en hebben ze overleg over hoe ze de gojim gaan onderwerpen. En dat doen ze al duizenden jaren...
Er werkt een jood bij een bank: complot, we worden beroofd door de joden! Er werkt een jood in het theater: complot, we worden voorgelogen! Er werkt een jood bij de TV: complot, we worden gebrainwashed!
Er werken meer christenen bij banken, bij theaters en in de media, maar dat is dan geen complot of zo. Of die zijn allemaal al gecorrumpeerd of zo.

Stormageddon | 14-06-17 | 10:10

Een schitterende documentaire. Het is belachelijk dat dit niet door de WDR/Arte wordt uitgezonden. Maar ja, WDR betekent Werbefernsehen der Linke, het is de Duitse vara. Deze figuren kunnen de waarheid niet onder ogen zien.

tslerf | 14-06-17 | 10:00

Meer meer meer Joden in Europa en minder minder minder Islamieten zou een zegen zijn.

frisenfruitig | 14-06-17 | 09:59

-weggejorist en opgerot-

dooiekadaver | 14-06-17 | 09:44

Zo zien we maar weer, de Duitsers hebben hun vierde rijk. Ze hebben iets conventionelere methoden gebruikt, maar in de kern brauchen sie lebensraum

Ziekeconstipatie | 14-06-17 | 09:44

@Wol | 14-06-17 | 08:49
Van mij mogen de Israëliers het hele Midden-Oosten veroveren. Gebeurt daar eindelijk eens iets opbouwends. Dat is de voorgaande 1400 jaar daar niet meer voorgekomen.
Mensenrechten en ethiek bestaan niet voor moslims, alleen als het hun uitkomt.

watergeus | 14-06-17 | 09:23

Steengoeie actie van GeenStijl/Dumpert. Al meer dan 30 jaar hoor ik 'dit mag nooit meer gebeuren', maar nu gebeurt het weer, en we zien wie er aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. Het meest verwijt ik het de enablers, de appeasers, die zouden bij uitstek beter moeten weten. De Joden zijn de kanarie in de kolenmijn, zij zijn het eerste slachtoffer, dan de ingeburgerde moslims, en dan wij.

Rest In Privacy | 14-06-17 | 09:19

'Antisemitisme' wordt vaak misbruikt om o.a kritiek op Joodse invloed te smoren. Wie die (voor Europeanen desastreuze) invloed niet ziet, snapt niets van geopolitiek. Iets met financiële systemen, olie, makkelijke individualistische consumenten, media & entertainment industrie, lobbyisten en oorlog.

pluk-87 | 14-06-17 | 09:16

De docu niet bekeken omdat ik het allemaal al weet. Dat GS het laat zien is natuurlijk prima. Het probleem is echter dat de Rode fascisten en de nesten waar zij uit komen het niet gaan bekijken omdat zij het ook al weten. (Of je de bruinhemden nog moest vertellen waarom zij de joden moesten haten) De rest, het grauw, zal het een rotzorg zijn, zie het volk dat de pro EU partijen heeft gestemt onlangs, voor de EU technocraten, de grootste aanjagers van de joden haat.

forecastle | 14-06-17 | 09:07

@ Wol | 14-06-17 | 08:49
Je verhaal maakt je niet per se een antisemiet maar wel behoorlijk kortzichtig.

Lewis | 14-06-17 | 09:04

Joden zijn in principe nergens veilig.

nl.wikipedia.org/wiki/Pogrom
Zie "
Overzicht van pogroms in de historie: "

Wajehie | 14-06-17 | 08:56

Hilarisch hoe GeenStijlers hier hun hoofd in allerlei bochten zitten te wringen om recht te lullen wat krom is. Wel lopen klagen (net als ik) dat we gekoloniseerd worden door o.a. semitische volkeren met een Abrahamitisch geloof en dat onze eigen cultuur onder druk staat door al die onaangepaste, niet integrerende buitenlanders, maar tegelijk proberen goed te praten dat Israël en haar Joodse bevolking een gebied dat al eeuwen voornamelijk Arabisch en Islamitisch was bezet. En dan is het natuurlijk volkomen onbegrijpelijk dat de plaatselijke bevolking zich daartegen gewelddadig verzet. Dan bezet je als Israël gewoon ook de andere helft van dat gebied en "verbaas" je je erover dat dat "onechte" Palestijnse volk niet akkoord gaat met je gesjacher over het teruggeven van 45 á 49% van hun oorspronkelijke woonomgeving. Volkomen logisch toch? Onecht of niet, het zijn geen Joden. Als Israël in Beieren was gesticht, maakt het feit dat er geen "Beierse" natie met een eigen taal en geloof bestaat en dat er nog een groter stuk Duitsland bestaat "waar ze toch ook kunnen gaan wonen" het niet minder slecht.

Dat ik dat zeg maakt me natuurlijk een enorme "anti-semiet", net zoals ik "islamofoob", "nazistisch" en "xenofoob" ben omdat ik kritiek heb op het importeren van zoveel buitenlanders en Islamieten naar Nederland. En van radicale of extremistische Joden verwachten we niet dat ze de pijpenkrullen afscheren en zich kleden zoals Nederlanders natuurlijk. We noemen ze ook niet eens extreem en radicaal, noch onaangepast of niet integrerend, maar "orthodox". Want dat geldt alleen voor baarden (zonder snor), hoofddoeken en djellaba's. Maar ja, het is in ieder geval geen uitzaaiend soort godsdienst die probeert de buitenstaander te onderwerpen, dat scheelt. Al zien ze zichzelf wel als superieur en blijven in hun eigen zuiltje leven. Plus ze ontploffen meestal niet spontaan, dat scheelt ook.

Laten we zeggen dat ik vind dat (generaliserend) veel Israëli's en Palestijnen elkaar verdienen. Sadistische dierenmishandelaars en hondsdolle apen, als ik het in GeenStijl-jargon mag duiden. Ze zitten aan elkaar vast en Israël heeft zichzelf hopeloos ingegraven. Ik had liever voor Tasmanië of zo gekozen voor de Joodse Staat: oorspronkelijke bevolking was al uitgeroeid, slechts dunbevolkt door westerse Australiërs, lekker ver weg van alle conflicthaarden.

Maar ja, das war einmal en gedane zaken en zo. Israël bestaat gewoon waar het staat en daar hebben ook de Palestijnen mee te leven. Of het nu een twee-staten oplossing wordt op de grenzen van 1967 of welk ander compromis dan ook, of een eenheidsstaat met gelijke rechten voor Joden en Palestijnen. De rest is gelul en uitstellen van het onvermijdelijke. En mensen die vinden dat de Palestijnen maar moeten "verdwijnen" moeten dan ook niet schijnheilig neuzelen over etnische zuivering of de Holocaust. Je bent zelf geen haar beter met een hele groep over één kam scheren en collectief eenzijdig de schuld toewijzen. Mensenrechten en ethiek gelden voor alle mensen, ook de groepen die je niet mag.

Wol | 14-06-17 | 08:49

@ Stormageddon | 14-06-17 | 00:35
Ja, stel je voor dat je een beetje normaal doet tegen elkaar, zelfs hier.

Lewis | 14-06-17 | 08:48

Islamisme vernietigt
zionisme bouwt
In de PA gebieden worden joden gedood/niet getolereerd
In de joodse gebieden wonen/werken PA

Wajehie | 14-06-17 | 08:47

"Dan denk ik: "zou e.e.a. te maken 'kunnen' hebben met het recente bezoek van Trump aan S.A.?"
Klinkt logisch ; voor wat hoort wat blijkbaar.

Wajehie | 14-06-17 | 08:46

"misschien dat onder Trump,..."
Desmoulins | 13-06-17 | 23:28
.
1.Voorlopig heeft Trump het voornemen om Jeruzalem weer tot hoofdstad van Israel te maken, op de lange baan geschoven/uitgesteld.
2.Vindt Trump plotseling(?) dat Israël moet terugtrekken binnen de grenzen van 1967.
Te lezen op de website van Franklin ter Horst die over het algemeen zeer goed geïnformeerd is.

Dan denk ik: "zou e.e.a. te maken 'kunnen' hebben met het recente bezoek van Trump aan S.A.?"

Lupuslupus | 14-06-17 | 08:40

Arkan Sonney | 14-06-17 | 07:18
Ik sta te kotsen langs de zijlijn. En dat doe ik al jaren. En al helemaal wanneer er kransen worden gelegd, dan vooral. Maar ik kots bovenal op beroerd denken.
Geld en karakter zorgt voor financiele onderdrukking.
Slechte, gestapelde individuele keuzes zorgen voor financiele onderdrukking. Islamisme vernietigd het individu, zionisme is totaal iets anders.
Ik moet weer kotsen.

Zoltan | 14-06-17 | 08:27

Over Eur. subsidies aan de Westbank gesproken:

Een Noorse NGO had een Pal. school gefinancieerd.
Toen bleek dat de school genoemd was naar een vrouwelijke terroriste die betrokken was bij de moord op de Isr. sporters tijdens de Olympische Spelen in Munchen,
Toen Noorwegen erachter kwam, heeft Noorwegen zich teruggetrokken uit het project en wil z'n geld terug.
Dus er is een beginnetje.

Angelina-a | 14-06-17 | 08:23

-weggejorist-

Angelina-a | 14-06-17 | 08:20

De wereld volproppen met domme gelovige zieltjes, zal helemaal niks oplossen.

cat22 | 14-06-17 | 08:13

"Aan de andere kant is er het islamisme,"
dat probeert alle joden en christen en de rest van de kafirs wil vermoorden/laten verdwijnen.
Lijkt erg op de wens van de mensenmoordenaar vanaf den beginne

Wajehie | 14-06-17 | 07:53

@kapitein_iglo
Laat me raden; de flat stort niet in.

Rest In Privacy | 14-06-17 | 07:44

Ik kijk veel arte omdat ze op zich mooie documentaires draaien maar het was me de laatste tijd al opgevallen dat er soms wel een erg suggestieve draai aan werd gegeven. Het hele gebeuren is dan mooi opgebouwd met historische beelden maar blijkt uiteindelijk bedoeld om te laten zien dat Arabieren en moslims een goede reden hebben om Joden en westerlingen te haten of aan te vallen. Politieke extreme weg met ons boodschappen worden op een subtiele manier verpakt. Als je niet beter weet, en dat is bij de meeste mensen het geval, zal je er zeker in trappen.

down | 14-06-17 | 07:39

Er zijn slechts 2 kwaden in deze wereld: het zionisme en het islamisme. De staat Israel is het resultaat van de zionistische agenda. Het lot van de joden tijdens WO 2 is misbruikt om een illegale staat te stichten. Het zionisme zorgt voor financiele ondrukking. Een kleine groep die zich superieur waant aan de rest, niemand behalve hun eigen bloedlijn toelaat en de wereldregie in handen wil hebben.
.
Aan de andere kant is er het islamisme, dat via onderdrukking van het individu en het zelfstandig denken, met veel geweld de wereldregie in handen probeert te krijgen.
.
Het zou goed zijn wanneer Geenstijl deze 2 zaken duidelijker gaat benoemen en een bewustzijn creeert over wat nu oorsprong van de ellende is op aarde. Niet 'de Joden', niet 'de Moslims', maar het zionisme en het islamisme. Verwijderen we deze twee stromingen uit ons leven, dan zijn onze problemen voor 90% opgelost.

Boerkablaffer | 14-06-17 | 07:18

"Dus je beweert dat erin Israël een genocide plaatsvind??"
Trap er niet in vanuit de islam is er een enorme haat tegen de joden / ze verstoppen dat vaak achter wat voor prut-argument ook.
Nog erger ze verwachten een soort messias die even alle joden gaat uitroeien op deze aarde.

Wajehie | 14-06-17 | 07:09

Een hele dikke brand.
21 verdiepingen in brand.
Brandweer heeft een lullig straaltje wat niet verder gaat dan 20 meter hoog.

Jan Dribbel | 14-06-17 | 05:05

Vreselijk dat terugkerende anti jodendom, ook vanuit Duitsland! met Merkel die zegt dat islam ook in Dld hoort! Kijk de foto's eens op internet hoe die Duitsers tekeer zijn gegaan....... A.H. is er niet meer, maar de mensen veranderen niet. De E.U. is opgericht, door wie? Zoek dat uit s.v.p. voordat ik word weggejorist.

Saxofoon | 14-06-17 | 03:51

@Orakel1958 | 14-06-17 | 03:05
Dus je beweert dat erin Israël een genocide plaatsvind??
Dan ben je werkelijk van het padje. Zonder de gezondheidszorg die de Palestijnen van Israël krijgen zou de bevolkingsgroei geremd zijn. het is niet hamas die kinderen de borst geeft.
www.ad.nl/buitenland/joodse-verpleegst...
En lees even goed,NA een ongeval in Israel! Goh,er wonen Palestijnen in Israel??
Vreemd,tijdens de genocide.

miko | 14-06-17 | 03:40

Orakel1958 | 14-06-17 | 03:05
De filestijnen waren wat nu de Gazastrook is. De westbank was al heel lang in de oudheid onderdeel van Israël/Judea. En over het uitmoorden van een stad dat is/was gebruikelijk als een stad zich niet overgaf bij bezetting. Alexander bezetting van Tyre 332BC of de bezetting van Zutphen 1586. Voel me dus nergens echt schuldig om. Misschien verstandig om wat onderzoek te doen naar wat gebruikelijk was tijdens oorlogen en wie welk lapje grond had.

Ca12ny | 14-06-17 | 03:24

Stormageddon | 14-06-17 | 01:23
Ik schreef "premptive strike van Israel op de Egyptische luchmacht" dat was dus in 1967.
Ik hoorde dat twee jaar later tijdens mijn reserveofficieropleiding van een officier 1e klasse.
Zo'n 15 jaar later nog eens bevestigd door een collega die in die tijd kolonel was.

WirMachenMusik | 14-06-17 | 03:14

1300BC. De verovering van Jericho door het volk Israël. Ik heb er vrome liedjes over gezongen. Snik. Ik was een kind en wist niet beter. Maar nu weet ik wel beter. Een gore genocide. "En de strijders van het volk Israël trokken hun zwaard en lieten geen in leven, behoudens de hoer Rachab, want zij had onze bespieders verborgen".
De Filistijnen heten nu Palestijnen. Er is weinig veranderd in 3300 jaar tijd.

Orakel1958 | 14-06-17 | 03:05

@Zoloft | 14-06-17 | 02:58
Ben je werkelijk zo debiel? Zo achterlijk dat je niet even @Rammstein 02:17 terug kan lezen en dan nadenken voor je begint met typen?
Het gaat niet om mij, mafkees. Echt. Ik zeg het je godverdomme voor! En je begint weer over mij... keer op keer.
Dat kan maar twee dingen betekenen: Debiel, of onder invloed. (of allebei.)

Stormageddon | 14-06-17 | 03:03

Anderhalf uur naar Duitse nasynchronisatie luisteren dat trek ik echt niet. Het is ook zeer de vraag of de vertaling klopt, dan wel naar eigen behoefte is aangepast. Zijn de moffen verdomd goed in. Kun je Trump nog makkelijker als dom en onredelijk wegzetten.

Orakel1958 | 14-06-17 | 03:00

@ Orakel1958 | 14-06-17 | 02:56

Goed idee, welterusten!

Zoloft | 14-06-17 | 03:00

-weggejorist-

Zoloft | 14-06-17 | 02:58

@Stormageddon; @Zoloft
Kinderbedtijd.

Orakel1958 | 14-06-17 | 02:56

@Zoloft | 14-06-17 | 02:48
OMG. Zelfs als het voorgezegd wordt snap je het nog niet. Hoe hoog is de dosis van je nickname? Pas op voor een overdosis.

Stormageddon | 14-06-17 | 02:53

@ Stormageddon | 14-06-17 | 02:44

Niet inhoudelijk reageren. En dan schermen met moslims. Je bent nog triester dan ik dacht, en totale nitwit.

Zoloft | 14-06-17 | 02:48

@ miko | 14-06-17 | 02:42

Je zou kunnen vragen naar de liefdesbaby van Rammstein en Stormageddon. Die hebben alles over om de joodse cultuur te handhaven. ;)

Zoloft | 14-06-17 | 02:46

... En dan drie reacties nodig hebben. Zielig. En typisch. Dat toont de slome geest.
En het muntje waart nog steeds gewichtloos rond in het brein. Het wezenlijke punt nog steeds niet begrepen. Het lijkt wel een moslim (oeps... heb ik nu iets verklapt?).

Stormageddon | 14-06-17 | 02:44

@Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 02:15
Ik heb nog een oud recept voor matzes,ik heb er alleen een baby voor nodig,.. vind die maar eens rond dit uur!
*waarschijnlijk weer van botheid beticht word*

miko | 14-06-17 | 02:42

@ Stormageddon | 14-06-17 | 02:31

Mijn vrouw vraagt of ik lekker lepeltje lepeltje kom liggen. Succes met je virtuele vriendin!

Zoloft | 14-06-17 | 02:36

@ Stormageddon | 14-06-17 | 02:31

Als Nederlander jezelf uitgeven als Belg. Dan ben je werkelijk compleet af. Veel droever kan ik me niet voorstellen.

Zoloft | 14-06-17 | 02:33

@ Stormageddon | 14-06-17 | 02:26

So am I, maar het is nooit in mijn beperkte hersencapaciteit opgekomen om mijn afkomst te verloochenen. Ik heb niet meegemaakt dat ik als Nederlander onjuiste ben bejegend na een gezellig kennismakingsgesprek. Misschien zou je iets aan je houding moeten bijstellen om alsnog als Nederlander verwelkomt te worden. Zal moeilijk worden denk ik, je kijkt liever weg.

Zoloft | 14-06-17 | 02:32

@Zoloft | 14-06-17 | 02:20 & 02:25
Nope... muntje valt niet bij je. Totaal niet zelfs. Het zoekt nog steeds naar hersencel met voldoende zwaartekracht.
Ik ga maar met @Rammstein | 14-06-17 | 02:20 mee naar bed.
Löffelchen löffelchen...

Stormageddon | 14-06-17 | 02:31

@Zoloft | 14-06-17 | 02:18
Belgen in den vreemde zijn meestal zeer voorkomend en beleefd en hebben een betere reputatie dan mijn eigen "landgenoten". En dat merk je ook in de bejegening.
Alleen in Duitsland hebben Nederlanders een redelijk goede reputatie, maar in de rest van de wereld valt dat behoorlijk tegen. Trust me. I've been around.

Stormageddon | 14-06-17 | 02:26

@ Stormageddon | 14-06-17 | 02:19

Het muntje is heel goed gevallen. Jij bent iemand die in het buitenland zijn afkomst verloochent. En dat heeft hier dagelijks een grote smoel over alles en iedereen. Gotver wat triest.

Zoloft | 14-06-17 | 02:25

@ Rammstein | 14-06-17 | 02:17

Dat zeg ik toch?! Als Nederlander laten zien hoe het wel hoort in het buitenland. Niet je afkomst verloochenen, niet bang zijn om de confrontatie aan te gaan met het eventuele gajes.

Zoloft | 14-06-17 | 02:20

Stormageddon | 14-06-17 | 02:19

Nee, gaat niet meer gebeuren.

Kom op, we gaan naar bed !

Rammstein | 14-06-17 | 02:20

@Rammstein | 14-06-17 | 02:17
Muntje valt.... niet. Denk ik.

Stormageddon | 14-06-17 | 02:19

@ Stormageddon | 14-06-17 | 02:12

Ik ben blij dat je je liever identificeert met een Belg, zouden meer mensen zoals jij moeten doen.

Zoloft | 14-06-17 | 02:18

Onder Nasser gebruikte het Egyptische regeringsblad Al Ahram nog in de zestiger jaren de litho's van Streichers Der Stürmer, met kwalijke jodenmoppencartoons. Toen Sadat vrede kwam sluiten en in de Knesseth zou verschijnen, droeg hij een stropdas met - je raadt het al - hakenkruismotieven. De Israeli's slikten het en sloten hun vrede.

johannijhof | 14-06-17 | 02:17

Zoloft | 14-06-17 | 02:14

Aanpassen aan een ander land met een andere cultuur, ja.

Denk nou eens door man.

Rammstein | 14-06-17 | 02:17

@ Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 02:12

Gotver, wat een zwaktebod Lewis. Wat ben jij een trieste reaguurder.

Zoloft | 14-06-17 | 02:16

@miko | 14-06-17 | 02:10
Awel, ik heb 'nen goeie Westvloamse tongval, wanneer noodzakelijk.
In Oostende trappen ze er niet in, maar in den vreemde wel.

Stormageddon | 14-06-17 | 02:15

@miko | 14-06-17 | 02:13
Ik heb het recept van een soepnazi.

Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 02:15

Confronterend voor mijzelf dat ik niets nieuws heb gezien en toch oprecht gechoqueerd ben dit allemaal te zien. Het went toch wel, leven in een "multicultureel Nederland" en een anderhalf jaar in Israël. Super dat Geenstijl dit laat zien! Spreek prima Duits maar ik zou voor anderen een kickstarter voor NL subs ruimhartig ondersteunen!

Geert aan de macht | 14-06-17 | 02:15

@ Rammstein | 14-06-17 | 02:08

Hey, wacht eens even ....

Jij zou je distantieren van je afkomst en liever niet laten zien hoe het ook kan? Hulde!

Zoloft | 14-06-17 | 02:14

@Zoloft | 14-06-17 | 02:07
Hoe lang ken ik je nou al, Zoloft? Jij komt hier alleen als je kiespijn hebt, of soortgelijk ongemak. Wat is het deze keer?

Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 02:12

@Zoloft | 14-06-17 | 02:02
Waarom zou ik mij identificeren met gajes? Doe ik niet. Ik ben nu eenmaal niet solidair met groepen waartoe ik door het lot veroordeeld ben. Als man niet met mannen, als blanke niet blanken, als roodharige niet met roodharigen, als Nederlander niet met Nederlanders.
Wat denk je nou, dat ik mezelf Nederlander noem in een stad die net door een stel Feyenoord-, PSV- of Ajax-fans is geplunderd? Ik kijk wel uit.
Dat ik mezelf ga associeren met een groep klagende Nederlanders die dreigen met Frits Bom bij een hotelbalie omdat er niet genoeg handdoeken op de kamer liggen?
Ik wil niet horen bij een stam van stampvoetende kleuters die menen in het buitenland overal "recht op te hebben" omdat ze "ervoor hebben betaald".
Please!

Stormageddon | 14-06-17 | 02:12

@Stormageddon | 14-06-17 | 01:58
Belg?? Dat gelooft niemand, die zitten zo vast aan hun stenen die reizen niet!

miko | 14-06-17 | 02:10

@miko | 14-06-17 | 02:07
LOL
*kopje kibbesoep aanbiedt*

Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 02:10

Zoloft | 14-06-17 | 02:02

Je past je aan wanneer je naar een ander land gaat. Je houdt je afzijdig van de meute die de boel lopen te verkloten. Dat je daar je nationaliteit en gebruiken (lees cultuur of geloof) voor laat vallen, of je distantieert, dat zouden meer mensen moeten doen.

Hey, wacht eens even ....

Rammstein | 14-06-17 | 02:08

@ Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:58

Okee, ik begrijp je. Commentaar op de Israeli is antisemitisme. Je bent nog erger dan Sylvana, totaal niet voor rede vatbaar. Ik hoop voor jou dat je nog jaren kan zwijmelen in je leed. Als objectief reaguurder ben je af, dat dan weer wel.

Zoloft | 14-06-17 | 02:07

@Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:27
Ok ok,.. zucht. Zitten we op een joden topic komen er ook al taalnasies voorbij!

miko | 14-06-17 | 02:07

Stormageddon | 14-06-17 | 01:58

Zo zie je maar, iedereen doet onbeschoft over de grens. En wanneer je normaal, geduldig en beleefd doet, word je ook een beetje meewarig aangekeken.

Engelsen.

Amerikanen.

Verschrikkelijk.

Uitzonderingen daar gelaten.

Rammstein | 14-06-17 | 02:03

@ Stormageddon | 14-06-17 | 01:58

Grote klasse gast! Je zou ook kunnen laten zien dat Nederlanders zich wel kunnen gedragen, maar jij kiest liever een andere nationaliteit in het buitenland. Godver wat een held!

Zoloft | 14-06-17 | 02:02

@Zoloft | 14-06-17 | 01:54
Hoezo zal ik verbaasd staan? Ik weet allang dat antisemitisme wijd verbreid is.

Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:58

@Rammstein | 14-06-17 | 01:39
Het allerergste is een vliegtuig vol Nederlanders. Sowieso, Nederlanders in het buitenland: Plaatsvervangende schaamte, altijd. Ik zeg meestal dat ik een Deen ben, of een Schot, ik heb mezelf zelfs wel eens Belg genoemd.

Stormageddon | 14-06-17 | 01:58

@ Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:47

Dat heb ik gelezen. Negatieve reiservaringen van Israeliers bestempel jij gelijk als antisemitisch. Zelfs na de uitleg van Butterscotch van 1:35 bestempel je hem/haar als antisemiet. Waarom kun je niet accepteren dat Israeliers in het buitenland niet zo geliefd zijn vanwege hun gedrag? Struin het internet eens af en je zal verbaasd staan.

Zoloft | 14-06-17 | 01:54

Graaf van Egmont | 14-06-17 | 01:09
In Egypte sprak ik mensen die niet beter wisten dan dat Egypte had gewonnen. Ze vieren die 'overwinning' zelfs en bij zo'n parade werd Sadat vermoord door de MB die vrede met Israel waar ze de Sinai voor kregen maar niks vond. En Rabin werd vermoord door een ultra-orthodoxe jood die de vrede-voor-land onderhandelingen maar niks vond.

PrinsesStoepje | 14-06-17 | 01:51

@PrinsesStoepje | 14-06-17 | 01:36
Ja, het vergiftigen van water, roven en koken van baby's (en varianten daarop), en al die sprookjes zijn al eeuwen een hoofdbestanddeel van antisemitisme. Het verbaast me ook niks dat de zogenaamde "palestijnen" dat met gretigheid gebruiken voor hun propaganda naar de eigen bevolking. Wat mij wel verbaast is dat diezelfde eeuwenoude bloedsprookjes weerklank vinden bij zelfgebreide Duitse babyboomer kerkmutsjes (wier vaders bij de Wehrmacht zaten en die toch op school die geschiedenis geleerd moet zijn), en weerklank bij de SJW-achtige linkse krakersbende die altijd iedereen voor nazi uitmaakt...

Toen ik jaren geleden hoorde en las, op gerenommeerde plekken en van zogenaamd intellligente mensen dat Israël het water van Gaza vergiftigde kon ik niets anders dan heel hard facepalmen. Dat wordt al eeuwen beweerd, van Moskou tot Lissabon.. de joden vergiftigen het water... en dan komen de pallies met hetzelfde sprookje en zogenaamd intelligente westerse kranten en politici trappen erin. Dezelfde bullshit. Wéér.

Stormageddon | 14-06-17 | 01:50

Butterscotch | 13-06-17 | 23:34

Die Welt ist nicht voll von Arschlöcher, aber strategisch so platziert, das man jeden Tag eines trifft.

Rammstein | 14-06-17 | 01:49

@Zoloft | 14-06-17 | 01:45
Nee. Lees nog even wat mevrouw Scotterbitch schreef.

Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:47

@ Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:43

Dus als ik slechte ervaringen heb met Israelische toeristen ben ik een antisemiet?

Zoloft | 14-06-17 | 01:45

@Zoloft | 14-06-17 | 01:37
Een antisemiet gelijk na de eerste antisemitische uitspraak benoemen als antisemiet, dat is, ahum, efficiënt. Toch? Of moet je wachten tot na de eerste pogrom? Zeg het maar, Zoloft.

Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:43

@Bac | 14-06-17 | 01:36
Roflol.

Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:40

Butterscotch | 13-06-17 | 23:34

Wel eens met Amerikanen gevlogen ? Engelsen ?

Rammstein | 14-06-17 | 01:39

@Butterscotch | 14-06-17 | 01:35
Dank voor de bevestiging. Je bent een antisemiet.

Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:39

@ Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:12

www.lonelyplanet.com/thorntree/forums...

Iemand die een negatief reaguursel plaatst over een Israëliër gelijk wegzetten als antisemiet is een totaal zwaktebod. Dat is exact hetzelfde als onze geliefde Sylvana iedere blanke wegzet als slavenhandelaar. De Israëliër is niet perfect.

Zoloft | 14-06-17 | 01:37

Stormageddon | 14-06-17 | 01:23
Ach joh er zijn nog zoveel dingen die je niet weet.... Die 'dame' (wat een opvallende verbetenheid trouwens bij deze uitgedroogde grijze muizen) op die 'Evangelische' pallie-beurs had ook nog de nodige bloedsprookjes voorhanden. Vergiftigd water, geen import van medicijnen, systematische en willekeurige kindermoord, die Joden zijn er maar druk mee!
Maar de Joops en AnneFleurs kunnen er niet van slapen, zoveel leed als die pallies moeten verduren. Terwijl ze echt heus alleen maar vrede willen....
www.youtube.com/watch?v=y2m_gy-rD_s

PrinsesStoepje | 14-06-17 | 01:36

Lewis Lewinsky@01:27
Dank... hij gebruikte namelijk een andere tijd dan het comment van Rammstein. Dacht even dat ik een taart kreeg... maar een bic-pen is ook lekker.
*kouwt op bic-pen*

Bac | 14-06-17 | 01:36

-weggejorist en opgerot-

Butterscotch | 14-06-17 | 01:35

@Rammstein | 14-06-17 | 01:28
Dan leef ik altijd op.

Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:31

@Butterscotch | 14-06-17 | 01:26
Jij zegt: *De Israëliërs stonden bekend als het meest onbeschofte volk*.

Ik zeg: *Mevrouw Butterscotch stond in de panelen bekend als antisemietin*.
*zwaait*

Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:30

Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:27
Het is laat.

Rammstein | 14-06-17 | 01:28

PrinsesStoepje | 14-06-17 | 01:22

Dat is een deel van de drempel.

Het is ook een deel aan de vrouwen om te gaan in zien, dat ze iets in stand willen houden, wat hun onderdrukking en/of ondergang gaat worden.

Rammstein | 14-06-17 | 01:27

@Bac | 14-06-17 | 01:20
Miko biedt Rammstein een taart aan. Dat laat hij merken met de frase *taart aanbied*. Hij bedoelt natuurlijk *taart aanbiedt*.
*Bac bic-pen aanbiedt*

Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:27

-weggejorist-

Butterscotch | 14-06-17 | 01:26

miko | 14-06-17 | 01:12
Uw geheugen is nog dik in orde.

Ofzo2 | 14-06-17 | 01:13
Er is een middenweg, (utopie alert aan) maar u weet ook in welke hoek een solidariteit in dit land, een van "dit laten we niet gebeuren" aan alle kanten zal worden gesaboteerd door de SJW's, de Groenen, de Staatsmedia en dat is een drempel die genomen moet worden. En daar brandt niemand zich (nog) aan omdat dat de Nederlander jarenlang verboden is.
Dan kunnen de mensen die het wel zien het evengoed nog met elkaar oneens zijn.
Het probleem is dat niemand (nog) een openbare stem wil laten horen zonder meteen met een bloksnor en Hugo Boss pak weggezet te worden.

Rammstein | 14-06-17 | 01:25

@WirMachenMusik | 14-06-17 | 01:14
Goh. En ons werd in dit land wijsgemaakt dat die militairen allemaal naar Indië waren. Maar ze waren dus in Israël in 1948? Dat is wat je zegt? Ik heb een boel antisemitische bullshit en complottheorie gelezen, maar deze kende ik nog niet.
Ik vind 'm wel mooi. Is daar ook een boekje van? Of desnoods een vage blogspot website?

Stormageddon | 14-06-17 | 01:23

Als ik sommige comments lees heeft het linkse onderwijs van de afgelopen decennia zijn uitwerking niet gemist. Maar je zit nog wel op GeenStijl dus er is nog hoop...

PrinsesStoepje | 14-06-17 | 01:22

miko@01:12
Wie krijgt nou die taart? Ik lees het morgen wel ben het draadje wel kwijt zo...

Bac | 14-06-17 | 01:20

@Ofzo2 | 14-06-17 | 01:13
Komop, Ofzo. Sommigen van ons zullen straks inderdaad schouder aan schouder staan en de goede strijd strijden. En dan kan er zomaar iemand naast je staan die hier onaardig tegen je was. Who cares?

Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:18

WirMachenMusik | 14-06-17 | 01:14
Toch raar dat Israel zich zo inspant voor die lullige nederzettingen terwijl ze in één moeite door het hele MO hadden kunnen bezetten. Maar dat doen ze dan misschien morgen. Tja dat krijg je ervan als je geschiedenis hebt gehad van Anja Meulenbelt.

PrinsesStoepje | 14-06-17 | 01:18

@Rammstein | 14-06-17 | 01:09
Ja hoor. Ook 5 reeten. Minstens.
En, om met @Parsons te spreken, ik zou je ook doen.

Stormageddon | 14-06-17 | 01:15

PrinsesStoepje | 14-06-17 | 01:04
Ja, om die mythe te creëren waren was ook al drie maanden voor de zogenaamde premptive strike van Israel op de Egyptische luchmacht ook al 3 maanden tevoren de hele Nederlandse strategigische Nederlandes militaire resereve in Israel. En niet alleen die.
Mijn inziens de het eerste markeringspunt op weg naar Groot-Israel en zelfs de hegemonie over het Midden-Oosten.

WirMachenMusik | 14-06-17 | 01:14

Rammstein | 14-06-17 | 00:56
Natuurlijk niet hakken tegen elkaar klikken en samen marcheren met het volkslied als je dat bedoelt. Maar als gelijkgestemden hier al elkaar het leven zuur maken, hoe zie je dan in godsnaam een tegenwicht tegen de islam? Maar goed, laat maar. Ik wordt inderdaad utopisch dat ik denk dat er nog wat te redden valt met geenstijl en andere nederlanders. Maar je hebt gelijk, we zijn allen individuen en dat wordt ook onze ondergang. Lang leve de vrijheid zolang die duurt.

Ofzo2 | 14-06-17 | 01:13

@Rammstein | 14-06-17 | 01:09
*taart aanbied*
Ik kan ook zo een emo-duimpie geven maar ik kan me herinneren dat je dat niet zo waardeert!

miko | 14-06-17 | 01:12

*Ik heb zelf jarenlang in de toerisme branche gewerkt en de Israëliërs stonden bekend als het meest onbeschofte volk.
Butterscotch | 13-06-17 | 23:34*

Je komt over als een antisemiet. Dat hoor je wel vaker, zeker?

Lewis Lewinsky | 14-06-17 | 01:12

Gelukkig is het plan van Jesse (Jezus) Klaver om miljoenen anti-semieten Europa binnen te halen mislukt.

Jan Dribbel | 14-06-17 | 01:12

@Ofzo2 | 14-06-17 | 00:42
Geloel,Moislimadanen elkaar altijd helpen? Ja,daarom werkte dat pan-arabisme zo goed.

miko | 14-06-17 | 01:11

Graaf van Egmont | 14-06-17 | 01:09

Met dank aan Frankrijk en Engeland

Rammstein | 14-06-17 | 01:11

@Butterscotch | 14-06-17 | 00:52
Ze zijn, in meerderheid, zelf vrijwillig vertrokken. Met de belofte van hun leiders, van de Egyptische, Jordaanse en Syrische regeringen dat ze spoedig terug konden keren, dat de joden de zee in gedreven zouden worden.
Dat zijn de feiten meneer de jodenhater. Er is geen verschil tussen wat jij noemt "antizionisme" en gewoon ouderwets atisemitisme dat al meer dan 2000 jaar bestaat.
Hoe kan Israël een aggressor zijn van 1931-1948? Er was toen nig geen Israël, mafkees!
Je taalgebruik verraad je. Je bedoelt gewoon joden.

Stormageddon | 14-06-17 | 01:10

Rammsteijn@01:07
Ja en ik ook. Spiegel gezien. Nu dan alle neuzen een kant op...

Bac | 14-06-17 | 01:09

De geschiedenis van Israël is er altijd eentje van geweld en conflict. Joden tegen de Engelsen toen het nog een mandaatgebied was, Arabieren tegen de Joden welke eersten meteen het land uitgeflikkerd werden, Joden tegen Hamas en PLO. Allemaal op onze beeldschermen tot uit den treure uitgelegd.
Mijn focus: ga niet naar het kip en het ei verhaal zoeken.
Iedere partij heeft er aan meegedaan.
De 6-daagse oorlog was voor Israel een preventieve aanvalsoorlog om erger te voorkomen. De Yom Kipoer oorlog was een echte verdedigings oorlog, die Israel zowat verloren had. Een Egyptenaar zei mij zelfs verloren had en daarna Israel wel met Saddat moest gaan praten.

Graaf van Egmont | 14-06-17 | 01:09

Stormageddon | 14-06-17 | 01:03

Reeten toch ?

Rammstein | 14-06-17 | 01:09

Bac | 14-06-17 | 01:01

Daar doet Of Zo ofzo dan net zo hard aan mee.

Rammstein | 14-06-17 | 01:07

Butterscotch | 14-06-17 | 00:52
De Nakba was een vernietigings-oorlog van omliggende arabische landen om de Holocaust af te maken. Palestijnen moesten eventjes uit het schootsveld blijven en konden dan weer in een Judenfrei Palestina terugkeren. Dat pakte eventjes anders uit maar ga dan niet lopen miepen met je 'sleutel' uit de antiekwinkel.

PrinsesStoepje | 14-06-17 | 01:04

@Rammstein | 14-06-17 | 00:56
Hoge vijf!
Jij zegt het nog even wat scherper dan ik. Mijn hoge achting, mevrouw.

Stormageddon | 14-06-17 | 01:03

Kritiek op Goldman-Sachs is antisemitisme enz.
In het bijzonder Duitsers hebben de neiging bij gewijzigde (waargenomen) machtsverhoudingen van het ene in het andere extreem te vervalen: van het antisimitisme van toen door 70 jaar re-education van naar het opvallend extrem philosemitime van doen.
Of is het ook gewoon een acceptabele uitlakklep voor moslimhaat?
Ik denk allebei.

WirMachenMusik | 14-06-17 | 01:02

-weggejorist-

shylock88 | 14-06-17 | 01:02

kereltie_ut_drenthe | 14-06-17 | 00:59

Deels mee eens, maar waarom dan deze docu nou speciaal niet uitzenden ?

Rammstein | 14-06-17 | 01:01

Rammstein@00:56
En mede hierom krijgt Ongeblustekalk gelijk met zijn eerste comment onder dit topic.

Bac | 14-06-17 | 01:01

@Ofzo2 | 14-06-17 | 00:42
The enemy of my enemy is not necessarily my friend.
Groepsdenken is nu juist het probleem. Vooral als groepsdenken gebeurt op basis van een kleurtje, van een geslacht of neukvoorkeuren, van religie of ideologie of anderzins verzonnen vage gezamenljkke "identiteit". Ik verzet me tegen lapjes stof die verplicht om vrouwenhoofdjes moeten worden gebonden en lapjes stof die de grenzen van een belastingboerderij markeren.
Of je bent voor individuele vrijheid, voor vrije mening, vrij onderzoek en vrijheid van geweten of je bent dat niet en je denkt in fronten en groepen, beperkt jezelf door groepsdruk, door conformisme aan de stam, de groep, of kerk.
En dat betekent inderdaad ook dat je mogelijk in je eentje sterft tegen de rest. So be it.
Live free or die.

Stormageddon | 14-06-17 | 01:01

Zentgraaff .... Arte word denk ik niet zo zwaar gesubsidieerd door de EU. Het is wel een aardige cultuur zender die veel verder gaat dan enige NPO/RTL zender in Nederland. Het heeft geen enkel probleem met politiek, sex,drugs en rock & roll, en heeft regelmatig stevige muziek in het programma ( zoals de meeste regionale duitse zenders) en laten wel zien hoe maatschappelijke problemen liggen en draaien er niet met de docu's omheen zoals het in Nederland gebeurd.

kereltie_ut_drenthe | 14-06-17 | 00:59

miko | 14-06-17 | 00:45
Het bestaan van Israel en Joden waar dan ook (vraag zo'n pallie-lover waar Joden dan wél mogen wonen of veilig zijn) is een etterende zweer op de islamitische ziel. 1400 jaar lang dromen over het op koranitische wijze uitroeien van Joden en dan worden geconfronteerd met een succesvolle Joodse Staat die je niet eventjes in 4 oorlogen met 5/6 legers de zee in drijft is voor moslims wereldwijd een enorme frustratie. Palestijnen zouden de riantst levende moslims zijn als ze niet continu Joden-moordplannetjes fantaseerden waardoor ze nu achter een muur moeten leven. Israël is nu eenmaal geen Gekke Henkie zoals Europa die de deur openzet voor zijn vijanden.

PrinsesStoepje | 14-06-17 | 00:57

Wij zijn antiantisemieten. Maar hier op GeenStijl lijken wij nog de enigen te zijn die tegen het nieuwe nazi-model zijn. Waarom dit alles gebeurt is duidelijk. Jaloersheid op de intelligentie.

Rest In Privacy | 14-06-17 | 00:57

Ofzo2 | 14-06-17 | 00:42

En ik citeer:

"Misschien zijn zij ook de sterkere en verdienen ze het ook om te winnen. Beter groepsgedrag zeg maar."

Alleen maar omdat er hier veel tegen geluid wordt gegeven, ook aan elkaar, alle neuzen dezelfde kant op ? Zakken tot hyena niveau ?

En nee, geen 13, snotneus.

Of zo.

Rammstein | 14-06-17 | 00:56

Mogen de Koerden nu 365 dagen lang even alle inkomsten van de NGOs van Palestina ontvangen? Eens kijken hoe comfortabel Erdosnor dan zit. En hoe lang Hamas dat vol houdt.

h3* | 14-06-17 | 00:56

als het weer zo ver is dat Joden hun leven niet meer zeker zijn in de straten van Amsterdam.
@ Zentgraaff

Niet alleen in Amsterdam, maar overal in Nederland. Wat denk je van de Folkingestraat in Groningen?

Ik roep de extreemrechtse groeperingen en dito meelezers op om zich niet tegen de Joden te keren. Laat ze met rust. We hebben bovendien wel ergere tegenstanders...

hoogstetijd | 14-06-17 | 00:52

-weggejorist-

Butterscotch | 14-06-17 | 00:52

Rammstein | 14-06-17 | 00:44
Wat? ik kom hier omdat dit de enige site is waar nog af en toe zinnige dingen worden gezegd in tegenstelling tot het gekleurde msm en ik reaguurders zie die dat ook waarderen. Ik denk niet dat dit een grappige site is of een site waar je elkaar lekker de grond in kan boren. Is dat namelijk wat jij denkt dat het is? Ben je 13 ofzo?

Ofzo2 | 14-06-17 | 00:52

miko | 14-06-17 | 00:46

Behangrollen

Rammstein | 14-06-17 | 00:48

Stormageddon@00:24
Nu zal je mij normaal gesproken niet horen over de "toon" van het debat... MAAR voor mensen die de concentratiekampen hebben overleefd mag je toch wel wat respect voor opbrengen. Als mij dat een libelle miep maakt in jouw/jullie ogen dan is dat maar zo. Daarentegen mag je OVERAL grappen over maken... ik vroeg alleen of het een grap was omdat ik niet moest lachen. En daar zal je het mee moeten doen.

Bac | 14-06-17 | 00:46

miko | 14-06-17 | 00:40
Kudo's maat!

Ofzo2 | 14-06-17 | 00:45

@PrinsesStoepje | 14-06-17 | 00:36
Precies, het verweer gaat da zo: Ik heb niets tegen joden maar de joodse staat,... blahblah.

miko | 14-06-17 | 00:45

Ofzo2 | 14-06-17 | 00:42

U weet toch wel, dat u zich niet op Jeup punt en el begeeft ?

Rammstein | 14-06-17 | 00:44

Stormageddon | 14-06-17 | 00:35
Nu doe jij het ook al. Lekker bezig om een front te vormen tegen de islam als we elkaar ook gaan afzeiken. Sterf maar in je eentje tegen de rest dan stormageddon. Hebben die islamieten het beter bekeken om altijd voor elkaar op te komen, no matter what. Misschien zijn zij ook de sterkere en verdienen ze het ook om te winnen. Beter groepsgedrag zeg maar.

Ofzo2 | 14-06-17 | 00:42

@Ofzo2 | 14-06-17 | 00:24
Ja weet ik. Maar dat doe ik normaal nooit hoor.krijg je er van als je niks te zeggen hebt thuis teveel avonden op GS rondhangt met figuren als ongebluste kalk en zo. Daar gaat je tact.

*boetekleed aantrekt*
upload.wikimedia.org/wikipedia/common...

miko | 14-06-17 | 00:40

Als je van alle ellende in de wereld het palestijnse 'leed' (= islamitische vernedering omdat joden land bezitten/bezetten dat ooit als islamitische verovering werd gezien) als hoofdzaak ziet ben je een antisemiet. Niks meer, niks minder. Er zijn tig landen waar minderheden op grotere schaal bloediger worden onderdrukt en tig landen die land bezetten waarmee vergeleken die paar vierkante kilometer 'nederzettingen' een lachertje zijn. Om maar niet te spreken over het lot van palestijnen die door anderen dan Israel worden onderdrukt. Maar goed ik kom net thuis en ga het niet nog een keer uitleggen.

PrinsesStoepje | 14-06-17 | 00:36

Butterscotch | 14-06-17 | 00:15
Niet lullen over Ethiopiën Jews!!
Het is zo dat Abram een Nubische echtgenoot had..

Dr. Frambozenjam | 14-06-17 | 00:36

@Ofzo2 | 14-06-17 | 00:24
Ja, miko is een botte lul en arrogante hork. So what? (Nog even afgezien dat hij gelijk heeft)
Gaan we neuzelen over de "toon"? Over fatsoen en respect?
*teiltje*

Stormageddon | 14-06-17 | 00:35

Joffri | 13-06-17 | 22:08 e.a.

Na los, Leute ! Die schönste Sprache der Welt !

Rammstein | 14-06-17 | 00:34

@Butterscotch | 14-06-17 | 00:15
Ik vroeg om wetten. dus verankerd racisme en discriminatie tegen deze personen in de wet.
Verder is het logisch dat je de Palestijnen die terugkeren niet verwelkomt. Die zijn vertrokken zodat hun Arabische broeders de joden even zee in konden drijven.
Er kan best het een en ander verbetert worden door Israël maar niet die van de Palestijnen door Israël. Die zijn er toch door eigen schuld in terecht gekomen. Dus nee.

miko | 14-06-17 | 00:33

Net docu afgekeken, schocking maar niets wat ik nog niet wist.
Kan me voorstellen dat de deugers dit liever niet aan het grote publiek willen laten zien, sterk van Bild.de om dit wel de ether in te tyften.

Onze man in Mockba | 14-06-17 | 00:31

Goed om dit te plaatsen GS

McKtoom | 14-06-17 | 00:30

@Butterscotch | 14-06-17 | 00:15
Palestijnen bestaan niet. Ze zijn in 1974 uitgevonden als "volk" door de PLO. Het is geen volk met een etnische, culturele, religieuze gemeenschappelijke band of geschiedenis. Het zijn Egyptenaren, Jordanezen en Arabieren, en voor 1918 waren het onderdanen van het Turkse, Ottomaanse kalifaat.
Het sprookje van de Nakba is een zorgvuldig, door miljarden westerse euro's en dollars gecreëerde in en stand gehouden slachtoffermythe verspreid door ultralinks krakerstuig voor consumptie van "fatsoenlijk" links en wereldverbeteraars om antisemitisme salonfähig te maken en nog meer geld in te zamelen dat vervolgens in grote en diepe corrupte zakken verdwijnt. Het is een verdienmodel voor lamlendig tuig. En jij doet er lekker aan mee.
Je bent een verachtelijke jodenhater. There, I called it.

Stormageddon | 14-06-17 | 00:29

Ik ben helemaal voor de smoussies. Totale zionist. Tyfus voor de Palestijnen. Zo. Klare wijn geschonken.

Bigi Bana Boy | 14-06-17 | 00:26

Butterscotch | 14-06-17 | 00:15
De Palestijnen waren gewoon nomadenvolken.
De staat is pas uitgeroepen ze hadden een leven kunnen hebben als een luus op een zeer hoofd maar in plaats om van hun prachtige stranden toeristenoorden te maken investeerden ze liever in wapens.

botbot | 14-06-17 | 00:26

@miko,
Alhoewel je soms goede dingen zegt gedraag je je soms ook als een arrogante botte lul naar anderen toe. Doe er eens wat aan man. Soms zijn het ook je medestanders.

Ofzo2 | 14-06-17 | 00:24

-weggejorist-

shylock88 | 14-06-17 | 00:16

miko@00:09
Dan heb ik niks gezegdT.

Bac | 14-06-17 | 00:16

De Dinsdag is al weer voorbij. het is alweer bijna aanslag dag (vrijdag)

miko | 14-06-17 | 00:16

Net op npo 2 een hele goede docu gezien die ze waarschojnlijk ook liever kwijt dan rijk zijn maar toch gewoon op tv was te zien.
Nothing is forgiven.
Over een strijdlustige Marokkaanse (ja echt) ex moslim vrouw die bij Charlie Ebdo werkt.
Ze weet de zaken goed te verwoorden.
Niet alles is slecht wat de klok slaat bij de npo.
De docu's van zembla en 2doc zijn vaak goed te pruimen en objectief of in ieder geval zoals nu komt ook de andere goede kant aan het woord.
Goede in dit geval voor de gemiddelde geenstijler.
Groen links en de gleuven-brigade hier zien dit soort sterke vrouwen liever gaan dan komen.
Het verkeerde soort idealisme.
Doorgaans realisme genoemd in de volksmond.

klinkklaar | 14-06-17 | 00:15

-weggejorist-

Butterscotch | 14-06-17 | 00:15

@shylock88 | 14-06-17 | 00:07
Ow nee, sorry,dat is Xander nieuws wat geen ruimte meer krijgt hier.

miko | 14-06-17 | 00:12

Zentgraaff, ouwe ripper, goeie actie.

joepiedepeopie | 14-06-17 | 00:11

@ Memek | 13-06-17 | 23:39
Wat een deprimerende tegel, ook al weet elk weldenkend mens natuurlijk al lang dat het zo gaat.

Lewis | 14-06-17 | 00:11

@shylock88 | 14-06-17 | 00:07
*zwaait*

miko | 14-06-17 | 00:11

Oprisp | 14-06-17 | 00:07
De banden tussen Duitsland en Frankrijk dus.

Oprisp | 14-06-17 | 00:11

Overigens wel humor dat iedereen druk zit te reaguren over een film van anderhalf uur, die om tien uur online is gezet. Ik kan eigenlijk alle reacties tot ca. 23:30 niet heel serieus nemen.

Stormageddon | 14-06-17 | 00:10

@Bac | 14-06-17 | 00:06
Waar beledig ik de concentratiekampmensen??
nogmaals je miept, de grap was goed.

miko | 14-06-17 | 00:09

-weggejorist-

shylock88 | 14-06-17 | 00:07

We betalen via die NGO's direct mee aan de aanslagen hier. Niemand weet waar al die miljarden zijn gebleven en niemand interesseert het ook. Er wordt toch wel betaald. Er wordt gelogen en gedraaid en de eigen bevolking gegijzeld want ze moeten oppassen wat ze zeggen.
Zou Van Agt deze docu ook hebben gezien?
Hahaa, wat een grap dat hele Palestina.
Het bed roept. Ik kijk de docu later wel af. Het verbaast me trouwens niks dat ARTE het niet uitzendt. Inderdaad zwaar gesubsidieerd om de vriendschappelijke banden met Duitsland aan te halen, en zo rood als de pest.

Oprisp | 14-06-17 | 00:07

Miko@00:02
Jij mag dat zeggen en vinden. Ik weet nu iig genoeg. Mensen die geen respect kunnen opbrengen voor mensen die de concentratiekampen hebben overleefd heb ik dan weer weinig respect voor. Daarom vroeg ik of je het meende.

Bac | 14-06-17 | 00:06

Het venijn zit, zoals altijd, in de staart van de docu, in de episode over Parijs. De joodse voormalig politieagent Ghozlan legt precies de vinger op de zere plek. Toen de autoriteiten de moskeebesturen, de imams als gesprekspartner gingen nemen, toen die de opdracht kregen om hun eigen jeugd in bedwang te houden in plaats van de seculiere politie, op dat moment deed de Franse republiek haar laïcité in de uitverkoop.

En dat gebeurde in heel Europa. Ik kan me zelf herinneren dat de directeur van de bibliotheek in Rotterdam, toen daar overlast was van Maraokkaanse jeugd bij en in entree van de Centrale Bieb op de Blaak, met imams en moskeeën ging praten. Omdat de politie niets deed, niets kon doen en niet vond dat openbare orde bij een overheidsgebouw haar taak was, of zoiets.
Op dat moment verkoop je dus je seculiere rechtstaat op de straat aan een totalitaire theocratie. En zie het dan maar eens terug te halen.

Stormageddon | 14-06-17 | 00:06

miko | 13-06-17 | 22:19
Hoe de arabische wereld de palestijnen heeft behandeld, is een complex verhaal. Er zijn Palestijnen die vastgoed in jeruzalem bezitten en in Libanon leven als koningen, maar over hen heeft niemand het natuurlijk.
Wat betreft Fatah, die hebben zich overal onmogelijk gemaakt door de boel over te nemen, bv in Jordanie roadblocks op te zetten en tol te eisen. Heeft uiteindelijk tot Zwarte September geleid, waarna ze zijn opgezouten naar Libanon.
Daar veroorzaakten ze zoveel problemen (aanvallen op Israel+wraakacties IDF) dat de sjiieten van de Bekaa vallei een militie opzetten om ze er uit te gooien. Daarna zijn ze naar Libie vertrokken.
Dan had je nog Abu Nidal en zijn terreurorganisatie. Werd protege van Saddam Hussein, die hem gebruikte als wapensmokkelaar voor Irak en als huurmoordenaar. Na aantal jaar stapte hij over naar Assad en organiseerde aanslagen vanuit Damascus. Organisatie ging tijdje bovengronds en vocht in Libanon, zie War of the Camps. Syriers vonden hem te gevaarlijk worden, toen ging hij voor Khadaffi werken, later weer in baghdad. Heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd toen Saddam er achter kwam dat hij Koeweit zijn diensten had aangeboden.
Nee, het zijn geen graag geziene gasten.

KenJijDeSwaffelman | 14-06-17 | 00:05

Parsons | 13-06-17 | 23:55
Klopt , maar een beetje West-Europese cultuur kennende, ik kijk even naar de laatste 1000 jaar, wordt dat uitgeroeid. Tenzij dat in deze eeuw ineens anders is maar ik denk het niet. Met dank aan de "welkom in mijn laaand" zangers. En ik blijf vinden dat we er nog geen last genoeg van hebben hier. Zelfs in Israel niet, tenminste niet genoeg reden om er mee af te rekenen.

skoftig | 14-06-17 | 00:03

@Bac | 13-06-17 | 23:57
Niet zo zeiken juffrouw. En nu,vort, naar de libelle!
Met je restecpt.

miko | 14-06-17 | 00:02

miko@23:59
Nu kan ik me vergissen maar volgens mij zwaait de politieke tak van Hamas nog steeds de scepter in dat stukje niemands land. Officieel ook...

Bac | 14-06-17 | 00:01

-weggejorist-

OverdaanDerOnderheid | 14-06-17 | 00:00

@FW Ta-183 Huckebein | 13-06-17 | 23:25
Ja kom op zeg,trouwens weet je wie ook land van de Palestijnse staat bezet houd? hamas, de gazastrip word door Hamas bezet gehouden tegen de wil van de Palestijnse staat.
Laat ze eerst zichzelf druk maken over de troep in 'eigen' land.

miko | 13-06-17 | 23:59

Miko@23:50
Dude... weet je het niet of gewoon geen respect in je donder?

Bac | 13-06-17 | 23:57

@skoftig | 13-06-17 | 23:52
Het boeit niet of je wel of niet bang bent.

islam streeft maar één doel na.

Het komt vanzelf naar je toe.

Parsons | 13-06-17 | 23:55

Verder heeft zowel Israel als West-Europa niets te vrezen. Middeleeuwse cultuur leidt tot Middeleeuwse veroveringstaktieken en oorlogvoering, met messen en bomgordels en zo. Kut als je kind toevallig naar dat concert ging, maar het gaat natuurlijk nergens over. Totaal kansloos, we vinden het alleen nog niet erg genoeg. De tijd zal leren of we het ooit wel erg gaan vinden (waarbij "we" meer is dan GS). "Ja kind, in 2017 waren wij nog bang dat de Islam het hier ging overnemen"

skoftig | 13-06-17 | 23:52

knutsel | 13-06-17 | 23:45
Weltrusten!

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:51

@rifraf | 13-06-17 | 23:42
Een jongen bij mij in het dorp ook. 88, vreemd hij lijkt me te jong om in een concentratie kamp te hebben gezeten en zeker met zo een laag volgnummer.

miko | 13-06-17 | 23:50

-weggejorist-

dooiekadaver | 13-06-17 | 23:49

Butterscotch | 13-06-17 | 23:34

Dat geldt ook voor de Turkse bezetting + Turkse nederzettingen op Cyprus.
Wat zeg je, daar had je nog nooit van gehoord?
Klopt; er is per maand meer aandacht voor "misstanden" in Israël, dan er per 15 jaar is voor alle overtredingen van alle islamitische landen tezamen. Inclusief een reeks genocides door Pakistan, Afghanistan, Soedan en Irak.

Terug naar de werkelijkheid; er wonen bijna 2 miljoen moslims in Israël.
Er wonen nauwelijks joden in de Arabische landen.
En elke cm2 grond die Israël aan de Arabieren afstaat moet worden "ontjood".

Wie doen er nou aan apartheid?

Dandruff | 13-06-17 | 23:48

@Butterscotch | 13-06-17 | 23:41
Zijn er wetten die deze donkere joden achterstellen? als je dat beweert staan ze vast wel ergens in een wetboek niet??
Nou, stuur een link.
En je verweer dat een democratie dan maar meer kritiek moet verduren dan een autoritaire staat is hemeltergend.
We hebben geen kritiek op SA want ja, dat is en blijft een theocratische dictatoriale monarchie. Kunnen we niets aan doen.

miko | 13-06-17 | 23:47

@Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:19 Lol. Het nonnenklooster. Da's in ieder geval een mooie fantasie om mee naar bed te gaan.
Later!

knutsel | 13-06-17 | 23:45

-weggejorist-

shylock88 | 13-06-17 | 23:44

Mijn opa heeft nog een nummer op zijn arm staan. Bikkel

rifraf | 13-06-17 | 23:42

@Butterscotch | 13-06-17 | 23:34
Ah, het is een persoonlijk iets. Blauwtje gelopen bij een Joodse?
Ga toch weg, de arabieren zouden die joden wel eens de zee in sturen. Nou dat is ze niet gelukt,sterker ze zijn land verloren. Duitsland heeft ook grote delen land verloren na WOII om maar niet te spreken van Oostenrijk/Hongarije na WWI

miko | 13-06-17 | 23:42

-weggejorist-

Butterscotch | 13-06-17 | 23:41

nickolaas | 13-06-17 | 23:23
De verbindende factor is het sufisme, met als hefboom de molslimbroederschap die zijn religieuze basis heeft in Qatar. Erdogan speelt die kaarten nu uit. Problemen aan de horizon.
*comment mede mogelijk gemaakt door Rheinmetall*

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:39

Ik woon in A'dam Zuid waar vele Joodse gezinnen woonden.
Daar merk je nu vrijwel niets meer van, behalve een gezin bij ons om de hoek; ze hebben 4 kinderen, allen jongens, die samen op straat spelen en op de een of andere manier altijd grappig gedrag jegens mij vertonen. Ik ken ze verder niet, maar als ik ze zie gaat mijn oog automatisch naar hun omgeving, anders gezegd is er iets of iemand die hen bedreigt.
Verder de 7 x 24 bewaking van Joodse instellingen, scholen en gebouwen, en bij de sjoel in Buitenveldert, waar wij vaak in de buurt komen, zie je zwaar bewapende eenheden van 3 tot 4 mannen/vrouwen een oogje in het zeil houden. Ik verafschuw dat beeld elke keer weer.
Er is in de stad Amsterdam, als links bolwerk, blijkbaar geen schaamte te vinden voor deze situatie want men heeft het gewoon geaccepteerd. En die bewakings cabines, ach zonde van de 2 parkeerplaatsen.

Memek | 13-06-17 | 23:39

@Iedereen
Het Israël conflict is eigenlijk heel simpel. Als de landen om Israël hun legers afschaffen gebeurt er niets. Als Israël haar legers afschaft worden ze van de kaart geveegd.

Bac | 13-06-17 | 23:38

@Butterscotch | 13-06-17 | 23:14
Maar vertel,waar zou je liever wonen?? In Bijvoorbeeld SA? of toch in Israël? En wie behoud het meeste land bezet? Het Arabische Marokko of Israël? En wie pest het er het meeste?Hezbollah e hamas? Of Israël?
het verbaast me dat mensen zich druk maken om de overtredingen van Israël maar het bij andere landen niets uitmaakt. Of in ieder geval niet genoeg.
Grenzen worden wel eens verlegd. grond verloren omdat je een ander land aanviel vind ik eigenlijk dikke pech.
Of moeten wij ook nog het een en ander terug geven aan Duitsland??
nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_ann...
Bovendien,is het de Palestijnse staat die deze gebieden opeist. Maar sinds wanneer bestaat deze eigenlijk? Voor de stichting van de staat Israël? Voor de eerste Arabische oorlog? Wanneer ook alweer?
Aha,1994.

miko | 13-06-17 | 23:36

Een docu weigeren omdat-ie te pro-Israëlisch of zelfs te pro-joods zou zijn... Al WAS-ie dat, dan zou een beetje tegengif tegen alle antigeluiden alleen maar welkom zijn.
Wat leven we steeds meer op een walgelijk continent. Ik schaam me volledig kapot.

Lewis | 13-06-17 | 23:36

Ze hebben een keer uitgerekend dat iedere Raket die wordt afgevuurd door de Palestijnen voor 60% betaald wordt door de EU. De EU voert een proxy oorlog tegen Israël. Dat zie je ook aan het stem gedrag wat de meeste EU leden vertonen in de VN bijvoorbeeld.

Mark_D_NL | 13-06-17 | 23:35

Als de joden zouden verdwijnen uit Israël is daar helemaal geen probleem mee opgelost. Het enige dat gebeurt is dat de frontlinie wordt verlegd naar Griekenland of Spanje. Ken je geschiedenis.

Joffri | 13-06-17 | 23:34

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-06-17 | 23:22
Dat was een erge nette reply voor mijn doen. Raar dat jij niet aan de drank bent, gezien het onsamenhangende gemuts van die counterpart van je. Omg.
Verder nog iets?

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:34

-weggejorist-

Butterscotch | 13-06-17 | 23:34

Blijft natuurlijk de vraag waarom wij ons blijkbaar verplicht zorgen moeten maken over het feit dat men elkaar 5000 km verderop met volle overgave de nek doorsnijdt.
Nederland gidsland zeker.
Who.fucking.cares.
Als men dergelijke lagere driften maar niet in Nederland belijdt, maar ja dat is dus te laat.
Ben overigens zelf geemigreerd, en hier in Wenen heeft men nog een raszuivere orthodox Joodse wijk, 2e district, wat ik een beetje beschouw als kanarie in de kolenmijn vwb vrovering door de islam. In zo'n beetje het meest Nazistische land van Europa (moet je hier eens een redelijk gesprek met de politie proberen te voeren, bijv omdat je iets verdachts hebt gezien, kejje lachen) is het gewoon mogelijk om met hele Joodse families zwaar traditioneel gekleed de straat over te gaan. Dat kan, omdat het hier een extreem katholiek land is, en iedereen heeft zich maar aan te passen aan die dominante levensvorm. Jauhden vinden het best, en tegelijkertijd worden hier verdacht weinig oma's door vogelnestkapsels bij pinautomaten beroofd. Ze kijken wel uit.
ik ben eigenlijk vergeten waarom ik dit nu optyp.... Oh ja, dus de islam verklaren tot dominante levensvorm, zoals Nederland en Zweden, dat dat dus nog niet overal zo is, zeg maar.

skoftig | 13-06-17 | 23:33

Butterscotch | 13-06-17 | 23:14,

Hamas streeft toch openlijk naar de wereldwijde holocaust?
Dat is de basis van hun ideologie.
En hoewel bijna 0,01% van de linksmensen bijna elk jaar roept dat zij een wereldwijde holocaust bijna half zo kwalijk zouden vinden als islamkritiek, heeft die 0,01% daar nog nooit tegen gedemonstreerd.
Wel 25 tot 45 keer per jaar tegen Israël demonstreren; maar het aantal demonstraties tegen hamas is precies 0.
Net zo groot dus als het aantal linkse demonstraties tegen isis, fatah, hezbollah, ael en een 40-tal andere pro-holocaust-clubjes.
Precies 0.
Dus zo belangrijk vindt die 0,01% linkse tegenstanders van de holocaust het dus niet.

Israël heeft geen "apartheidswetten" zoals vrijwel alle islamitische landen. Israël maakt onderscheid tussen verschillende zaken. Een moslim met een Israëlisch paspoort heeft dezelfde rechten als een jood met een Israëlisch paspoort; maar een moslim met Egyptisch of "palestijns" paspoort niet.
En dat heeft alles te maken met de veiligheid van dat kleine land, dat omringd wordt door tientallen vijandige landen en organisaties, geleid door holocaust-predikers.

Nederland zou er trouwens ook flink op vooruit gaan als verschillende zaken voortaan verschillend beoordeeld zouden worden. Onze uitkeringen zijn gespaard door mensen die daar decennialang voor werkten. Die moeten niet blind weggegeven worden aan vreemden die geen dag gewerkt hebben, maar rovend, plunderend en verkrachtend op onze samenleving parasiteren; tot ze op een dag namens allah met een busje en een messenset los gaan op de handen die hen voedden.

Dandruff | 13-06-17 | 23:33

@Fisccon | 13-06-17 | 23:02

Ja, vermoord door een orthodoxe dwaas maar vrede is niet iets wat de 'Palestijnen' ooit gewild hebben misschien dat onder Trump, die een confrontatie niet schuwt, dat een realiteit kan worden maar kom niet aanzetten met dit soort nonsens...
Legio aan kansen gehad dat verzonnen volk.

Desmoulins | 13-06-17 | 23:28

Van de montheistische religies acht ik het zoroastrisme het meeste. In chronologische volgorde zijn religies door de eeuwen alleen maar achterlijker geworden met culturele regressie als gevolg. Geloof is een persoonlijke aangelegenheid en ik hou het liever bij feiten, logica en deductie. God bestaat niet en profeten zijn charlatans uit het verleden. Ontkenning van de massamoord in naam van het christendom en islam zou strafbaar moeten zijn en deze religies zouden bij wet verboden moeten worden. Beiden zijn crimes against humanity gebleken en de Joden en zoroastristen zijn de enige religies uit het M-O die aanvaardbaar zijn.

stekelvarkentje | 13-06-17 | 23:27

Zoals altijd mist weer de nuance in het Israël vs palestijntjes debat. Die palestijntjes gewoon nuken. Heb je niets aan, wordt nooit wat. Dan kan dat land mooi gebruikt worden voor zonnepanelen, lekker groen. Scheelt weer miljarden euro's belasting geld en EU graaierij.

Mark_D_NL | 13-06-17 | 23:27

miko | 13-06-17 | 22:47

laten we Erdogan voor de lol eens vragen wanneer hij de bezetting van Constantinopel eens beëindigt ! Typische hypocriete moslim die door moslims bezet gebied als eeuwig voor islam ziet maar schreeuwt als een gewond varken als anderen datzelfde doen.

FW Ta-183 Huckebein | 13-06-17 | 23:25

@Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:09
Is ook ingewikkelder dan je denkt, Qatar is net als SA Wahabistische (zit ff op smartphone, dus daar kab een lettertje verkeerd staan) stroming. Maar daar zitten dus qua koninklijke familie en hoe dat er aan toe moet gaan (opvolging) en dus politiek in de regio wrok. En Qatar heeft inderdaad andere bondgenoten. Maar het wisselt dus ook weer wel eens afhankelijk van de context.
Fijn is dan als iemand daar inzicht in probeert te verschaffen.. maar na die eo docu denk je dus wijzer te zijn, maar je bent bij wijze van spreken een jaar bezig daarna om uit te vogelen hoe men je op het verkeerde been heeft proberen te zetten (toevallig lees ik veel nieuws uit die regio en heb ik de meest belangrijke wiki's allemaal wel een keer gelezen over die historie.. maar anders ben je als kijker redelijk kansloos.. ergens kwalijk, al windt de maker er dus geen doekjes om.. oa in Trouw stond een artikel afgelopen weekend).

nickolaas | 13-06-17 | 23:23

moet denken aan wat Leon de Winter ooit schreef: door de miljarden aan VN- en EU-geld kunnen de Palestijnen blijven fokken = veel jonge mannen, geen werk. Dus makkelijk te gebruiken voor jihan en geweld. Simpele oplossing MO: stop de hulpgelden naar Hamas en PA. Dan zullen ze wel moeten met economie opbouwen en contructief bezig zijn. Plus dat het onbeperkt fokken zal stoppen.

FW Ta-183 Huckebein | 13-06-17 | 23:23

@miko | 13-06-17 | 22:47

Hear hear.

Desmoulins | 13-06-17 | 23:22

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:19
Niet teveel alcohol gebruiken voordat je op 'post' drukt! Dat is gewoon een tip want jij bent nu wel heel erg vervelend bezig.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-06-17 | 23:22

Butterscotch | 13-06-17 | 23:14

er is niets illegaals aan die nederzettingen: in 1947/1948 heeft de VN een voorstel tot 2 staten gedaan, de Joden accepteerden dat, de Arabieren niet. Dus omdat er geen overeenkomst werd gesloten blijven de verdragen van na WO1 van kracht, die dit hele gebied als 1 geheel zagen. Dan kan je dit conflict als burgeroorlog zien, en mag Israël gewoon doen wat het doet.
ps resoluties van de VN hebben geen juridische waarde als je daar soms naar wilt verwijzen. Zijn juridisch gezien slechts vrijblijvende statements van een praatclubje.
ps2: toen Jordanië de Westbank bezette, en Egypte Gaza bezette; toen protesteerde niemand, terwijl deze gebieden nooit tot beide landen behoorden!

FW Ta-183 Huckebein | 13-06-17 | 23:20

Butterscotch@23:14
Leven zuur maken? Dankzij Israël hebben de Palestijnen een veel hoger levens standaard dan hun broeders in de regio (gemeten voor de Arabische lente) en het hoogst aantal geletterde. En hoe kwamen ze ook alweer aan stroom en water... en wie betaalt dat?

Bac | 13-06-17 | 23:20

knutsel | 13-06-17 | 23:10
Voor iemand die in het nonnenklooster leeft heb jij best groffe taal in de mond.

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:19

nickolaas | 13-06-17 | 23:06,

De nazi al-Husseini verbleef tussen 1941 en 1945 inderdaad in Duitsland, en ging om met topnazi's waaronder Hitler. Of hij ze elke dag sprak of eens in de maand is irrelevant; er zullen wel meer topnazi's geweest zijn die Hitler nauwelijks zagen.
nl.wikipedia.org/wiki/Amin_al-Hoessei...

Goed gezien dus van de "propagandisten" van de EO.
Had jij ook even op kunnen googelen, overigens.

Dandruff | 13-06-17 | 23:17

Israel , het gezelligste land ter wereld
en de joodse Karl marx , grondlegger van "wir schaffen das"

verzetsman | 13-06-17 | 23:17

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:13
Wow! Dat heb je goed gezegd zèg! Maar wat begrijp jij eigenlijk?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-06-17 | 23:16

Fisccon 23.02.Er zijn overal gekken die door hun overtuiging de weg totaal kwijt zijn.Helaas.De man heeft levenslang plus 14 jaar.Maar u kunt dit niet vergelijken met de totale wereldwijde onderwerping die de islam als doel heeft.

Hettiet | 13-06-17 | 23:16

sarcastro | 13-06-17 | 23:06
Gewoon een blik bruine bonen uit drenthe tegen hun hoofd gooien. Tip van mijn oma.

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:15

Knutsel@23:10
Kijk zo kan het dus ook. Snapt de extra hoofdletter T en heeft een goede cumback. Ik moest lachen...

Bac | 13-06-17 | 23:15

-weggejorist-

Butterscotch | 13-06-17 | 23:14

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-06-17 | 23:04
Ik begrijp dat je aandacht tekort komt en genoeg hebt van het gewrijf, maar je bent te oud. Sorry.

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:13

Jan-LUL@23:10
Ach ik snap het iig wel... verder is je mening nog minder dan zomaar een mening maar een ongefundeerde mening. U is AF!

Bac | 13-06-17 | 23:12

Zu schweriges Deutsch fur mich, leiter...

Binnenbaan | 13-06-17 | 23:11

@Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:00 Een prepper? Ik dacht dat zo iemand een fluffer heet.

knutsel | 13-06-17 | 23:10

Ongeblustekalk heeft zojuist alles al gezegd... volgende topic!
Bac | 13-06-17 | 22:06
Lol en helemaal gelijk!

Ofzo2 | 13-06-17 | 23:10

@Jan Dribbel | 13-06-17 | 22:43
En ook nog een pedalofiel!

miko | 13-06-17 | 23:10

Bac | 13-06-17 | 23:07
Ja jij! Dom. Extreem dom!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-06-17 | 23:10

nickolaas | 13-06-17 | 22:42
Dat conflict gaat zich uitbreiden want erdogan is de shieten en soennieten aan het verenigen en SA aan het uitschakelen. Daar verbleekt het palestijns conflict bij.
Btw buiten de grote steden is Israël een pauperzooi en armoedig.

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:09

@Charles de Batz | 13-06-17 | 22:38
Ik zou mijn lul wel eens vast in Jinek willen zetten,.. oeps. Ben ik nu weer seksistisch??

miko | 13-06-17 | 23:08

miko
Je moet eens leren lezen. Als ik het pijpenkrullen volk niet zo gezellig vind, maak jij ervan dat ik de jodenvervolging uit WO2 een vervolg wil geven. Framen heet dat, is niet zo slim en kun je beter niet doen.

Fisccon | 13-06-17 | 23:08

Jan-LUL@23:04

Als je het niet snapt... moet je een ANDER dom noemen.

Bac | 13-06-17 | 23:07

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:00
Nou ja, ik ben ook wel een beetje een prepperT, maar als er ineens 12 cultuurverrijkers aan de deur staan ben ik toch echt uitgeluld.

sarcastro | 13-06-17 | 23:06

@miko | 13-06-17 | 22:47
In bijna iedere zin zat wel iets, bijvoorbeeld: de grootmufti verbleef tijdens de tweede wereldoorlog bij Hitler is Berlijn. Logisch zou 'bezocht' te gebruiken, omdat dat minder aannemelijk maakt dat ie de hele WO naast Hitler zat om de holicaust te coordineren, maar men wekt denk bewust de suggestie. (rol veel groter laten lijken dan ie was om dus aan te sluiten bij een bepaald naritief).
Ernstiger vond ik dat ze het getal 50% van de inwoners van Israel gebruikten als vluchtelingen uit Arabische landen (en later nog een keer 30% in een soortgelijke context). Waarmee men dus suggereert dat er alleen joden in Israel wonen en ontkent men feitelijk het bestaan(srecht) van dus uit oorspronkelijke Arabische deel - nog steeds 30% van alle inwoners van Israel. Even daarvoor had men etnische zuiveringen door jordanie breed uitgemeten, maar dit soort discours kan net zo goed in hele onfrisse praktijken passen. En bijna iedere zin was naar mijn idee precies zo geconstrueerd, dat je juist een beeld dus krijgt waardoor eigenlijk heel objectief te checken feiten minder waarschijnlijk lijken (men versterkt eigenlijk bestaande hasbara uit het verleden en voorziet meer recente ontwikkelingen dus van spin, die je niet zo vaak meer ziet in het internettijdperk, maar dit was duidelijk gericht op een wat ouder publiek).

nickolaas | 13-06-17 | 23:06

@Hettiet | 13-06-17 | 22:34
In Israel zijn ze niet gezellig, ze zijn ook de groep die het meeste overlast geven op vluchten naar de states.
Kutvolk die orthodoxen.
Moordenaars ook.
www.youtube.com/watch?v=waTGCXkcyTM

miko | 13-06-17 | 23:06

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:00
Een hoofdletter plaatsen aan het einde van een zin staat heel erg dom!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-06-17 | 23:04

-weggejorist-

Bac | 13-06-17 | 23:02

Hettiet
Ex premier Yitzhak Rabin is door een pijpenkrul vermoord. Gewoon omdat hij vrede wilde.

Fisccon | 13-06-17 | 23:02

@Fisccon | 13-06-17 | 22:25
Ow, dus de compleet gestoorde joden maken het ok, om de joden vervolging uit WOII een vervolg te geven??
Tot op heden trouwens weinig keppeltjes en pijpenkrullen volk met auto en vrachtwagens op onze kerstmarkten in zien rijden.

miko | 13-06-17 | 23:01

sarcastro | 13-06-17 | 22:12
Ik niet hoor, ben een prepperT.

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 23:00

@Manneke Pislam | 13-06-17 | 22:22
De wetten??

miko | 13-06-17 | 22:58

-weggejorist-

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-06-17 | 22:58

-weggejorist-

shylock88 | 13-06-17 | 22:58

Het zullen niet alleen de Joden zijn, die hun leven niet zeker zijn, in de zeer nabije toekomst.
En progressief links wil het gewoon niet zien, die kiezen zoals altijd de verkeerde kant.

slipsniffer | 13-06-17 | 22:58

nickolaas | 13-06-17 | 22:42,

Je vond laatst dat ik wat voorbarig was over de hypocrisie van links, omdat ik slechts een 40-tal voorbeelden had gegeven.
Maar je geeft zelf ook weer een mooi voorbeeld; je klaagt dat de EO een keertje net zo partijdig was als de NOS, maar dan pro-Israël in plaats van anti-Israël zoals alle andere publieke omroepen.
Waarom klaag je nooit over de NOS, die stelmatig het pro-holocaust standpunt van hamas, fatah en hezbollah verdedigt?

Nog los van het feit dat deze column niet over de EO of zelfs Israël gaat; maar over toenemend anti-joods geweld in Europa.
Stel dat er sprake zou zijn van geweld tegen Turken in Europa, dan zou toch ook niemand de link met de politiek van Turkije leggen?
Die racistische hypocrisie kenmerkt de alle rode khmer in Nederland.

Wakker worden, Nickolaas.
Israël is de enige democratie in die regio.
Het enige land met persvrijheid, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, normale rechtsspraak, etc.
In Israël wonen 2 miljoen Arabieren, maar elke centimeter grond die aan de Arabieren wordt afgestaan moet eerst worden "ontjood".
En maar zeiken over Israël.

Dandruff | 13-06-17 | 22:57

kijk ze staan applaudisseren, het moreel failliete deugvolk.

raskol | 13-06-17 | 22:49

@nickolaas | 13-06-17 | 22:42
Nou zeg eens, wat was er allemaal gelogen? En het maakt me eigenlijk al geen flikker meer uit. Israël houd geen veldtochten meer en houd vast wat het ooit veroverd heeft in een defensieve oorlog.
Ga je even druk maken over de Elzas en waar de Pools/Duitse grens moet lopen.
Niemand zegt dat Frankrijk en Polen land van de Duitsers bezet houden. Die Palestijnen hadden allang een welvarende staat op kunnen bouwen. Maar het enige wat ze doen is fokken, ze fokken Israël, de rest van de wereld en vooral zichzelf in letterlijke en figuurlijke zin.

miko | 13-06-17 | 22:47

-weggejorist-

Ernst Oosters8389 | 13-06-17 | 22:46

mijn duits is te slecht

aight.. | 13-06-17 | 22:46

Zoiets te maken, maar teleurstellend is het ergens wel.. (post1!1 smartphone, ging iets te vroeg @mezelf)

nickolaas | 13-06-17 | 22:44

Van Agt, ex-premier is ook niet geheel okselfris.

Jan Dribbel | 13-06-17 | 22:43

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 22:01
Als je echt de kunst van propaganda wil zien, dan moet je de driedelige serie over Israel kijken die de eo momenteel uitzend. Daar wordt geen enkele zin in gesproken, die je niet op het verkeerde been zet als je niet heel goed thuis bent in de achtergronden van dat conflict (en de maker had van tevoren ook al ruiterlijk toegegeven dat het geen journalistiek document zou worden of beide kanten zou belichten). Maar ergens was ik toch nog steeds geschokt, die man had net zo goed een uniformpje aan kunnen doen, want dit was gewoon voortzetting van een oorlog met andere middelen (hasbara), zeker niet iets dat bijdraagt in daadwerkelijk inzicht in het conflict en eventuele oplossing ervan. Ja er zal vast nog geld te bietsen te zijn om zoirts

nickolaas | 13-06-17 | 22:42

@charles de batz: Klaver lult zich bij Jinek inderdaad helemaal vast. Wat een droplul....

donkeyman | 13-06-17 | 22:42

O Israël, ge kent de Buffels van Basan..

Dr. Frambozenjam | 13-06-17 | 22:41

Ga eens op vakantie naar Israel en maak live mee hoe gezellig de Joden zijn. Vooral het pijpenkrullen en keppeltjes volk zijn echt hele fijne mensen.
Fisccon | 13-06-17 | 22:25

Nou zo te lezen ben jij ook niet zo gezellig.
Vwb die mannetje met pijpenkrullen, dat sfeertje kun je in Europa ook bij bepaalde bevolkingsgroepen vinden. Geen reden om er een heel volk op af te rekenen.
Doe je dat wel dan mogen ze jou de hersens inslaan vanwege NL voetbalvandalen of NL campingvolk dat zich misdraagt bij voetbalwedstrijden of op Spaanse campings.

General McAuliffe | 13-06-17 | 22:40

J. Klaver lult zich vast bij Jinek op het moment.

Charles de Batz | 13-06-17 | 22:38

Met dank aan het verraad van links de EUnie/Brussel

frisenfruitig | 13-06-17 | 22:37

Fisccon | 13-06-17 | 22:25,

Over historisch besef gesproken, je weerlegt niet de door Zentgraaff genoemde feiten;
- socialisten vereren het islamitisch antisemitisme in Israël;
- moslims in de rest van de wereld zijn minstens zo antisemitisch, ook in Nederland.

En verder is jouw argument "antisemitisme in Europa is wel oké want in Israël zijn sommige mensen wat gespannen" echt het domste wat ik ooit gehoord hebt. En er lopen hier toch heel wat linkse trollen rond.

Dandruff | 13-06-17 | 22:37

Daarom GeenStijl waar niet de leugen regeert maar de ongewenste niet politiek correcte keiharde feiten.

frisenfruitig | 13-06-17 | 22:35

Flacon 22.25.Het klopt dat de orthodoxe joden erg fanatiek zijn maar wanneer hebben die voor het laatst het mes op de keel gezet van ongelovigen? Onderwerping is niet de basis gedachten van de joden sterker nog je moet joods zijn (geboren uit een joodse moeder)om jood te mogen zijn.Zij zijn niet overal in de wereld bezig om orthodoxe joden te werven en aan te zetten tot wandaden.

Hettiet | 13-06-17 | 22:34

Weet je wie ook een hekel aan Joden had?

eerstneukendanpraten | 13-06-17 | 22:32

GS, petje af voor het plaatsen van de film en ook voor jullie commentaar.

orca | 13-06-17 | 22:32

Ik verbaas me er ook altijd over dat links het tegenwoordig over het probleem van 'islamofobie' heeft. Terwijl alle joodse objecten in Amsterdam onder permanente bewaking staan, er muren om joodse scholen heen gebouw moeten worden omdat de kans dat er een keer ene mohammed met een ak47 binnenstapt zoals in Belgie of Frank reëel is, en je je leven niet zeker bent als je 'savonds over straat gaat met een keppeltje in de verkeerde wijk..

henkdekanarie | 13-06-17 | 22:30

Laat Israel en hun gezellige buren die problemen lekker zelf oplossen , ik zie liever pro-nederlandse oplossingen

verzetsman | 13-06-17 | 22:29

Doet me denken aan de twee asieldocu`s die de NPO weigerde uit te zenden voor de verkiezingen. Welke zendercoördinator denkt werkelijk dat dit dossier nog in de doofpot past?!? De geest is uit de fles!

Feynman | 13-06-17 | 22:29

Manneke Pislam | 13-06-17 | 22:20
Ook mee eens, veel anti-islam retoriek komt voort uit een 'judeo-christelijke' traditie, maar dat heeft ook niks met ons volk te maken. Laten we gewoon weer lekker Odin gaan vereren of zo.

sarcastro | 13-06-17 | 22:28

-weggejorist-

Acker | 13-06-17 | 22:27

Hoe is mogelijk dat ieder jaar op 4 mei de hoogwaardigheids bekleders iedere keer zeggen "dat nooit meer" en tegelijkertijd de grootste vijand met open armen ontvangen en volledig gefaciliteerd zich laten wortelen.pffft het is om moe van te worden en heel boos.Bijna iedere dag geeft dit een groot gevoel van onmacht.

Hettiet | 13-06-17 | 22:27

Het zijn niet alleen de Joden die hun leven niet zeker zijn, als niemand de ballen heeft om islam te stoppen.

marcoplarco | 13-06-17 | 22:26

-weggejorist-

Fisccon | 13-06-17 | 22:25

Hear hear en verder wat Ongeblustekalk zegt.

_Fly66_ | 13-06-17 | 22:25

Het is wel een beetje lange documentaire, maar wel de moeite waard denk ik. De positie van Joden wordt er niet beter op sinds de Islamisering van Europa op gang kwam.
Bijna iedere moslim wordt jodenhaat met de paplepel ingegoten. Daarom is het des te opmerkelijker dat Bild dit aan de kaak stelt. Stond dit blad in 2015 niet hosannah te roepen toen er een ongecontroleerde massa islamitische migranten door Europa trok? Het was toch duidelijk dat met deze wilde horde moslims jodenhaat, terreur en oorlog geimporteerd zou worden? Bild heeft boter op zijn hoofd.

donkeyman | 13-06-17 | 22:25

-weggejorist-

Manneke Pislam | 13-06-17 | 22:22

En de wetten van de natuur aanbidden.

Manneke Pislam | 13-06-17 | 22:22

Blijkbaar dus in die volgorde: jodendom,mohammedanisme als laatste christendom.Allemaal religies die niet uit Europa zelf komen. Ze zijn hier naartoe uit het oosten gekomen. Als ze allemaal teruggaan dan kunnen we weer heidenen zijn.

Manneke Pislam | 13-06-17 | 22:20

Mooiste voorbeeld in de Nederlandse docu van die Marokkaan: Israel heeft 750.000 duizend Joodse vluchtelingen opgenomen en inenkele tientallen jaren,geschoold,gehuisvest en ontwikkeld. Wat hebben de Arabische landen gedaan met hun Palestijnse vluchtelingen? in de stront laten zakken, maar het ligt aan de Joden, jawel.

miko | 13-06-17 | 22:19

@sarcastro | 13-06-17 | 22:12
-
... OF een vernietigingskamp...

bisbisbis | 13-06-17 | 22:17

-weggejorist-

shylock88 | 13-06-17 | 22:15

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 22:09
Dus laten we het er nog maar even goed van nemen!

Mark_D_NL | 13-06-17 | 22:15

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 22:01
Inderdaad, ik ben ook wel eens bang dat we met z'n allen in een concentratiekamp eindigen....

sarcastro | 13-06-17 | 22:12

Pfff ja Duits, moet ik even flink in m'n middelbare school geheugen graven.

sarcastro | 13-06-17 | 22:10

Ik was hier al aan begonnen maar die duitse voiceover/vertaler begon na 20 minuten echt de keel uit te hangen. Moet ik nog even doorbijten??

Joffri | 13-06-17 | 22:08

is hiermee ook definitief het 'moslims zijn de nieuwe joden'-argument naar de klote? Fijn.

Bert Konterman | 13-06-17 | 22:06

Ongeblustekalk heeft zojuist alles al gezegd... volgende topic!

Bac | 13-06-17 | 22:06

Geplugd in de panelen vandaag en ik ga de docu zeker kijken, maar ik vrees dat de autochtone bevolking van Europa de nieuwe joden zijn, de oude joden hebben een land waar ze heen kunnen vluchten, nl Israël, wij niet en zullen moeten vechten terwijl links tuig ons een mes in de rug probeert te steken.

Ongeblustekalk | 13-06-17 | 22:01

Zo'n Sophie in 't Veld staat er ook wel weer lekker op. Abbas, Abbas.., applaus en in m'n sas.

Coyote | 13-06-17 | 21:58

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl