Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Trump, Parijs en Onze Dijken

fijnmannogeen.jpgEerst tekenden de Amerikanen Kyoto niet, en nu trekken ze zich terug uit Parijs. Het land wat jaarlijks ruim vijf miljard ton koolstofdioxide de lucht inblaast doet niet meer mee. China doet het dubbele en eist honderden miljarden aan subsidie. Westerlingen beloven te betalen en te reduceren, oosterlingen houden de hand op en beloven minder snel te stijgen. De modellen van het Parijs-verdrag gaan uit van honderd jaar aan politieke stabiliteit en commitment in bijna tweehonderd landen om een bepaald doel te halen. Waarbij de meeste temperatuurwinst niet komt uit het Parijs-verdrag zelf, maar uit een cultuuromslag die een reeks nieuwe en betere verdragen moet opleveren. Te midden van oorlogen, economische volksverhuizingen en continenten bevangen door corruptie, filosoferen over een utopische wereld. Waar de ene politicus los is van wetenschappelijk bewijs, leeft de rest op een roze wolk. Wat dat betreft is het prettig dat Trump de rest van de wereld een reality-check geeft en met twee voeten op de grond zet. Je kan een uitgebreide discussie voeren over of de opwarming van de aarde door de mens veroorzaakt wordt, of een normaal natuurverschijnsel is. Even los van wetenschappelijk bewijs en mijn mening, gezamenlijke conclusie van beide kampen is dat ons klimaat in het verre verleden extreem veranderlijk is geweest en dus dat zonder onze inmenging opnieuw kan doen. Je kan daarna een uitgebreide discussie voeren of ons gedrag veranderen, nog tijdig invloed heeft. Ook al is de opwarming niet man-made, de ter compensatie afkoeling kan dat wel zijn. Parijs levert misschien minimale temperatuurdaling op, niets doen kan enkele graden stijging opleveren. Gezamenlijke conclusie van beide stellingen is dat het onzeker is dat klimaatverandering te stoppen is. Naast deze technische discussie is er een economische en een politieke. Zou deze planeet ergens in kunnen samenwerken? Op een extreme schaal, gedurende eeuw, terwijl de vorige eeuw bol staat van oorlog? Als het al kan, gaan we het ook doen? In de laatste twee generaties is de bevolking op deze planeet verdubbeld en die exponentiële groei is nog niet getemperd. Honger Daarin zie ik ook het voornaamste probleem van klimaatverandering. Landbouw is door technische vooruitgang en veredeling gericht op de huidige omstandigheden extreem productief geworden. Die opbrengst per hectare stort in bij andere temperatuur of neerslag. Speel SimFarm maar eens. Het is weersafhankelijk welk plantje, welke kwaliteit en hoeveel van het veld kan komen. Alleen praten over het beïnvloeden van terraforming op deze planeet lijkt mij nogal zinloos. Vooral in een land wat voor de helft onder water ligt bij de huidige zeespiegel. Nu al zien we extremer weer, wat hogere dijken vereist. Mocht de warme golfstroom stilvallen, dan krijgt Nederland tijdens een opwarming van de aarde, een stevige temperatuurdaling. Dijkkring 14 Hoe dun en laag onze kustverdediging was, kan je goed zien in deze Google streetview van Katwijk uit 2009. Je ziet gewoon hoe dichtbij de zee is, en hoe het via de Voorstraat het achterland in kan lopen. Een stap opzij zit je midden in de bouw van 2014. Dan zie je hoe groot de benodigde projecten zijn. In 2015 zie je hoe de kustverdediging een paar meter hoger is, en tientallen meters breder. Een van de eerste adviezen die Nederland gaf na de overstromingen van Katrina was het opsplitsen van de omgeving van New Orleans in meerdere dijkkringen. Katwijk aan Zee, voorheen de zwakste plek in dijkkring 14, die strekt vanaf de Maas in Rotterdam tot en met het Amsterdam-Rijnkanaal. 65% van het Nederlandse BBP. Waarom volgen we ons eigen advies niet op? De laatste risicoanalyse uit 2006 negeert volledig het scenario dat het wassende water uit een naastgelegen gefaalde dijkkring kan komen & schrijft over secundaire dijken die inmiddels zijn afgegraven. Preppen Uit overstromingsoefeningen met dorpen blijkt de overheid het nog niet voor elkaar te hebben. Nederland heeft al een volledig verkeersinfarct op het moment dat zeven miljoen arbeiders naar hun werk gaan, op tijd komen op je werk komen is al een uitdaging, een tijdige evacuatie is een kansloze missie. Er moet dus een plan komen hoe mensen in hun eigen omgeving kunnen overleven. We bouwen huizen in nieuwe polders die bij overstroming tot en met de nok onder water komen te staan. Er werd een website gemaakt om mensen te vertellen tot waar het water komt, maar kan er niet beter een blauwe ring op iedere lantarenpaal? Is het afschaffen van schoolzwemmen vanwege culturele overwegingen een vorm van natuurlijke selectie? Onze alarmsystemen worden afgeschaft, maar hoe lang blijven GSM-masten werken na overstroming!? Oplossing De vraag is eigenlijk of we op dit dossier hetzelfde gaan doen als de gasbel in Groningen. In 1963 ingenieur Meiborg negeren, die waarschuwde voor een meter bodemdaling. In december 2015 regels over aardbevingbestendig bouwen. De schade wordt niet meer afgehandeld door de NAM die boorde, maar de staat die de vergunning afgaf en 90% van de opbrengst beurde. Blijft Nederland aan het zijden draadje van de internationale politiek hangen? We kunnen niet de wereld veranderen, maar wel dijken bouwen.

Reaguursels

Inloggen

De conclusie moet zijn: anticipeer op de gevolgen en stop met dat gezever over de kans of het je treft. Statistiek is sowieso een nogal labiele academische oefening.

van heinde en verre | 05-06-17 | 10:54

Wow, verkeerd topic. Excusez moi.

Joris Draaksteker | 04-06-17 | 22:14

-weggejorist-

Joris Draaksteker | 04-06-17 | 22:13


Stormageddon | 04-06-17 | 17:44
Next Big Future link neemt ook de miljoenen mensen mee die aan luchtvervuiling door olie en kolen overlijden, die zijn ook indirect.

Maar je hebt zeker een punt als je de indirecte doden door lage doseringen straling niet mee wilt nemen. Die relatie tussen straling en risico is lineair aangenomen, zonder bewijs. Veel natuurkundigen zijn voorstander van het J model, waarbij geen achtergrond straling zelfs als ongezond wordt gezien omdat je DNA minder geprikkeld wordt om zichzelf ter reparen. Meest gezond is enkele malen achtergrondstraling om wel een actief herstellend DNA te hebben, zonder te veel te slopen. Als je dat meeneemt vallen die enkele duizenden waar het WHO mee komt er zelfs uit.

Met is kern energie ruim tienduizend keer veiliger, zonder deze groep een miljoen keer veiliger. Niet dat kernenergie ooit zal doorbreken. Bij een kerncentrale maak je bijna alle kosten aan het begin. Dat geeft een enorme financieringsbehoefte. Duurzame energie struikelt op hetzelfde probleem. Dus bouwt men liever goedkope centrales waar je continu dure delfstoffen in moet gooien.

Feynman | 04-06-17 | 18:08

@Feynman | 04-06-17 | 15:47
Ik vind het getal van 4000 ook niet indrukwekkend, vergeleken met de mortaliteit van andere energieopwekking (inclusief zon, wind en water), maar het is slechts een statistisch epidemiologisch berekend getal, geen vastgesteld mortaliteitscijfer met aanwijsbare oorzaak. Dat zijn er echt maar tientallen die een stralingsoverdosis hebben gehad.
Maar goed, we zijn het er verder over eens. Net als over de dijken. (En, ik neem aan energie- en watervoorziening die even belangrijk zijn in het complete verhaal - daar moet de focus op liggen).

Voor wat betreft dat methaan: dat is me bekend. Ik moet dan ook altijd zo lachen als LNG wordt aangemerkt als het schone alternatief voor diesel. Tja. Mensen er zijn erg goed in om zichzelf voor de gek te houden. De tegel van 23:13 was om een ander "betoog" te fileren.

Stormageddon | 04-06-17 | 17:44

Probeer ik een column te schrijven over het klimaat, tonen vijf moslims aan dat het helemaal niet uitmaakt of het afkoelt, warmer wordt of overstroomt, met een mes tussen je ribben heb je daar geen last van. Groetjes aan Theo.

Even wat nazorg omdat ik enkele dingen niet zo duidelijk heb opgeschreven:

kweethetooknietbeter | 03-06-17 | 21:18
Als je verder teruggaat in de historie, dan zie je dat deze planeet aardig wat evenwichtstoestanden gehad heeft, die niet echt acht miljard mensen ondersteunen.

marcoplarco | 03-06-17 | 21:21
Wereldwijd zitten we op zo`n 19cm stijging, en.wikipedia.org/wiki/Sea_level#/medi... in de Noordzee op 10cm, maar het meeste komt nog. www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/na... Dat valt op het blote oog niet op.

Watching the Wheels | 03-06-17 | 21:21
Dat China zoveel uitstoot is nogal verwonderlijk aangezien de meeste van hun bevolking nog in het stenentijdperk leeft.

ing.Autist | 03-06-17 | 21:22
Dat is een tijdelijke oplossing voor een permanent probleem.

Kromme Tenen | 03-06-17 | 21:26
Ehh nee. Kennelijk heb je de drietrapsraket die twee keer in de column staat gemist. Even een nieuwe poging.
1) Of de klimaatverandering nu androgeen is of niet, beide partijen vinden dus dat de aarde op kan warmen.
2) Dan kan je daarna starten met Parijs en honderden miljarden, maar je weet al dat Parijs slechts het begin is en de totale kosten voor dit idee rustig het tienvoudige zijn én je weet niet zeker of het gaat werken.
3) Als 1 & 2 al waar zijn, en daar oordeel ik heel even niet over, dan nog zal je nooit de hele wereld meekrijgen gedurende de hele voorgestelde periode.

Daarom ben ik (ook) lid van het kamp bouw een dijk. Wie er ook gelijk heeft, we kunnen er niet meer op vertrouwen dat dit gaat niet meer tijdig goedkomen.

miko | 03-06-17 | 21:28
Zeespiegelstijging en bodemdaling versterken elkaar. Het ene is niet een oplossing van het andere.

Punksmurf | 03-06-17 | 21:30
U neemt aan dat de redactie niet reeds vele fouten heeft weggehaald. Dit is tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend richting de redactie.

Watching the Wheels | 03-06-17 | 21:37
Er gebeurd veel, maar niet genoeg. Dat stellen de EIGEN adviseurs van RWS al in hun rapport van 2006. publicaties.minienm.nl/documenten/veil...

AntiGratisArbeid | 03-06-17 | 21:40
Volgens mij poneer ik hier een tegengeluid. Als de hysterie al waar is, dan is de oplossing onzeker en politiek & economisch onhaalbaar.

McMarx | 03-06-17 | 21:41
Wat jij bedoelt is als land eis massaal smelt, het massamiddelpunt van de aarde verschuift, en daarmee de zeespiegelstijging niet uniform verdeeld zal zijn. Dat is vooral een puntje als Groenland een keer smelt. Dit soort dingen moet je niet opzoeken, maar afleiden.

Sans Comique | 03-06-17 | 21:46
Omdat het tijd kost die aanpassingen te maken. Als een tuinder een paar uur zijn klimaatbeheersing kwijt is, wordt een oogst weggegooid. Of een suikerbietenboer weet door naar zijn eigen land te kijken op welk dagdeel hij moet oogsten. Dat is allemaal informatie en ervaring die verloren gaat, op het moment dat je gedwongen andere zaken moet verbouwen.

Van Duyvenbode | 03-06-17 | 21:48
Het zal er tussenin liggen, neemt niet weg dat je bij strengere winters dan nu, ook naar hogere dijken moet.

Nehemia | 03-06-17 | 21:54
Ja CO2 hoort in de atmosfeer en in de natuur. Alleen de concentratie is nu verdubbeld. Die 7000 ppm is trouwens slechts 500 miljoen jaar geleden. Over oude koeien gesproken. En dan ook nog met een onzekerheid van de halve meetwaarde. Dat is nog voor het leven op land op deze planeet. Toen was het trouwens 7 graden warmer dan nu en een zeespiegel die 30 tot 90 meter hoger lag. Je kan wel cherrypicken in data, maar accepteer dan ook dat de rest van dat datapunt precies het probleem aantoont.

Watching the Wheels | 03-06-17 | 21:58
IJs wat drijft en smelt geeft geen enkele zeespiegelstijging. Het probleem is ijs dat smelt en de zee instroomt.

devil13 | 03-06-17 | 22:05
Dat wij het niet eens zijn, bepaalt niet wie het niet begrijpt.

kweethetooknietbeter | 03-06-17 | 22:09
Nóg slechter is dat GFT afval te storten of proberen te verbranden. Je moet het goede nulpunt kiezen om mee te vergelijken. Eigen composthoop is uiteraard NOG beter.

Nehemia | 03-06-17 | 22:14
Zie mijn vorige reactie op u.

Naonsdezondvloed | 03-06-17 | 22:15
Nou, heb jij zelf überhaupt wel logica gehad. Ik stel tijdelijk, voor de sake of argument dat ik mij tijdelijk niet meng in de discussie of klimaatverandering androgeen is of niet. Dan kan je namelijk een stapje uit de vastgelopen discussie nemen en een keertje het overzicht zien:

1) Of de klimaatverandering nu androgeen is of niet, beide partijen vinden dus dat de aarde op kan warmen.
2) Dan kan je daarna starten met Parijs en honderden miljarden, maar je weet al dat Parijs slechts het begin is en de totale kosten voor dit idee rustig het tienvoudige zijn én je weet niet zeker of het gaat werken.
3) Als 1 & 2 al waar zijn, en daar oordeel ik heel even niet over, dan nog zal je nooit de hele wereld meekrijgen gedurende de hele voorgestelde periode.

Wat ik poneer is dat het voor Nederland goedkoper en betrouwbaarder is dijken te gaan bouwen.

Methaan is inderdaad schadelijker en zit fors in de USA uitstoot wetenschap.infonu.nl/weer/111095-wat-i... en www.epa.gov/climate-indicators/climat...

jan-lul-de-behanger | 03-06-17 | 22:21
Ad 1, dat rijtje huizen is volgens oude kaartje van Katwijk de primaire kering. Dat was qua ontwerp de dijk. Omdat Katwijk aan Zee gebouwd is op de oude monding van de oude Rijn. Daarna heb jij kennelijk gemist dat er voor de kust van Katwijk alleen al in de jaren negentig driekwart miljoen kubieke meter zand is gestort, om te voorkomen dat het water het trapje bereikt. Zie Tabel 7.1 van Water en zand in balans
Evaluatie zandsuppleties na 1990; een
morfologische beschouwing
P. Roelse

Ad 2, zeespiegel Noordzee is echt heel uitgebreid opgemeten, en ook de daling van Katwijk. www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/na...

Naonsdezondvloed | 03-06-17 | 22:24
Nee politici die schoolzwemmen afschaffen omdat ze de kinderen niet gescheiden willen laten zwemmen die zijn niet goed bij hun hoofd. Of schoolbesturen die een verdronken kind zien als noodzaak te stoppen met de schoolzwemlessen, terwijl het verdronken kind de absolute noodzaak aantoont dat je moet leren zwemmen in een land wat voor de helft in het water ligt.

Vitiligo | 03-06-17 | 22:43
Ik denk dat die horizontaal bedoelt. Als in 15 meter extra strand, wat zo ongeveer de strandverbreding tbv recreatie is.

Stormageddon | 03-06-17 | 23:13
Methaan wordt ook direct uitgestoten door USA, zo`n miljard ton per jaar, en tijdens transport van LNG wordt een derde verdampt om de rest te koelen. www.epa.gov/climate-indicators/climat... en de comments van wetenschap.infonu.nl/weer/111095-wat-i...

Olieboer | 03-06-17 | 23:20
Verplichte ontzwavelen uitlaatgassen en kalk dumpen in Scandinavische natuurgebieden.

Staatsgezind | 03-06-17 | 23:21
Ik mis hoger bouwen. In 1953 hadden huizen zonder dakkapel een probleem, mensen zaten vast onder hun dak. Zo duur is een dakkapel niet, en kan het verschil maken. Tussen de rampen door is het een nuttige uitbreiding van de woning.

Achterhoutje | 03-06-17 | 23:45
Het wordt pas rendabel als regelgeving rond duurzame energie eens stabiel wordt. Zonnepanelen win je in vijf tot tien jaar terug, alleen weet je niet zeker of je langer dan anderhalf jaar mag salderen.

Einde van de Domheid | 04-06-17 | 09:31
Er is een verschil tussen een niets aan te doen kamp, en mijn voorstel OOK dijken te verhogen.

TheoRichel | 04-06-17 | 09:32
Beurzen hebben de aandachtspanne van een oversekste puber. Die kijken niet naar lange termijneffecten, alleen maar naar de nieuwe kwartaalcijfers. Daarna huilen als er weer een bank met een AAA failliet gaat door deze tunnelvisie naar het snelle geld.

Stormageddon | 04-06-17 | 11:19
Voor het nette kan je de 5000 gevallen van schildklierkanker meenemen, maar daarvan zijn er natuurlijk een hoop extra in beeld gekomen vanwege bevolkingsonderzoek. Schilklierkanker is bij tijdige ontdekking meestal niet dodelijk www.who.int/ionizing_radiation/chernob... De WHO komt op 4000 doden. Wat zo ongeveer de jaarlijkse prestatie is van Chinese Kolen of het WK in Qatar.

Watching the Wheels | 04-06-17 | 14:11
Zelfs als je dat doet zie je dat kernenergie de meest veilige energiebron is. www.nextbigfuture.com/2011/03/deaths-p...

Feynman | 04-06-17 | 15:47

@Watching the Wheels | 04-06-17 | 14:11
Niet vast te stellen. Statistische schattingen over de verwachte sterfgevallen. Niet daadwerkelijk vastgestelde overlijdens waarbij de ramp eenduidig de oorzaak is. Het staat er nota bene bij, in je linkje. Man man man...

Stormageddon | 04-06-17 | 15:16

Dit is niet een kwestie van 'waar rook is, is vuur'. Al meer dan 45 jaar lopen we het risico op 'een of andere catastrofe', 'een nieuwe ijstijd', 'de woestijn rukt op', 'de Europese bossen sterven af', 'ieder kwartier verdwijnt er in het Amazone gebied een gebied zo groot als België', 'het gat in de ozonlaag en huidkanker', 'het broeikaseffect', 'de opwarming van de aarde' en nu 'klimaatverandering'.
Het is opvallend dat dezelfde krachten die voor meer meer EU zijn, voor open grenzen en de verspreiding van islam, ook dezelfde krachten zijn die achter dit akkoord stonden. En dan moet je je serieus afvragen waarom dat is.
Waarom, als het lot van duizenden mensen die op dit moment bedreigd worden je niet tot actie beweegt, waarom moet ik dan geloven dat mevrouw Merkel, meneer Rutte, meneer Macron en noem ze allemaal maar op zo ontzettend bezorgd zijn over het lot van onze kinderen en kleinkinderen? Het is maar al te opvallend dat de globalistenknechtjes zoals Rutte zich hard maakt voor dit soort verdragen, om over dat gesjoemel met de Oekraïne nog maar niet te spreken.
Weer iets gevonden om tegen Trump te hetzen, alsof dat al niet genoeg is gedaan de afgelopen maanden. Trump die niet mee wil doen met het afbreken van de eigen economie en energievoorziening voor doelstellingen die nooit en te nimmer reëel waren. Maar Europa en realiteit, dat gaat allang niet meer samen.
Ideologie is wat telt, en dit akkoord had alles te maken met herverdeling van grondstoffen, zoals Hillary 20% van de VS uranium voor een schijntje overdeed aan de Russen. Een gigantische scam waar wij allen onder mogen gaan lijden, want de EU is vooral een top-down repressief regime zonder inspraak, die almaar meer dictaten oplegt die lijnrecht tegen het belang van de burger ingaan.
Naomi Klein, een of andere milieuactivist zag de milieubeweging ook als een middel om een doel te bereiken. Het ging daarbij niet om meer boompjes, plantjes en fluffy bunnies maar om een aanval op het kapitalistische systeem. Niet zo vreemd dat Genosse Merkel hier maar wat graag aan mee wil werken. Alles tot de grond toe afbreken om dan het utopia van de gelijke samenleving te gaan bouwen. En Femke Halsema scheurt lachend langs in haar oude diesel-Mercedes.
De milieubeweging is er voor verantwoordelijk dat half de wereld van achterlijkheid in brand staat, omdat zij de drijvende kracht zijn achter de meest idiote verzinsels als carbon taxes waardoor opkomende economieën de kans niet krijgen tot ontwikkeling te komen. Ja, want stel je voor dat die 'zwartjes' ook allemaal een Kia willen.
Paternalisme en ongehoord narcisme, uitgedragen door de meest corrupte elite sinds de 18e eeuw, hierin bijgestaan door roeptoetermedia die blijkbaar les hebben gehad van Leny Riefenstahl.
En los van of je het eens bent met Trump, dit verdrag mocht hij grondwettelijk niet eens steunen, iets wat je niet hoort in de achterlijke Nederlandse media. Het Parijs-akkoord was namelijk een verdrag, en Obama heeft (voor de zoveelste keer) de wet overtreden door hiermee meteen naar de VN te gaan. Het verdrag had namelijk door het congres geratificeerd moeten worden maar hij wist dat hij hiervoor geen steun zou krijgen - want de Democraten zijn hun meerderheden allang kwijt. Trump kon moeilijk zijn steun hieraan geven zonder zijn base tegen zich in het harnas te jagen.
Het is jammer dat wij gezegend zijn met slappe theezakjes die 'ja' zeggen tegen elk idee dat ons geld, welvaart en veiligheid kost. Kwestie van 'wiens brood men eet, wiens woord men spreekt', en ik denk dat figuren als Rutte, die niet op eigen kracht en intellect vooruit komen (verrassend) enkel door backing van Soros-achtige krachten op posities van macht terecht komen.

Rest In Privacy | 04-06-17 | 14:18

Tsjernobyl

Watching the Wheels | 04-06-17 | 14:12

@Stormageddon | 04-06-17 | 11:19
Minimaal 4000 tot 9000 doden Tjernobyl, het gaat ook om de doden die als gevolg een paar maanden later nog vallen nl.wikipedia.org/wiki/Kernramp_van_Ts... en dan nog wat gezondheidsschade zo links en rechts en economische schade (zelfs in Nederland moesten alle snelgroeiende gewassen zoals spinazie en andyvie direct vernietigd worden).

Watching the Wheels | 04-06-17 | 14:11

de natuur zorgt wel voor balans. En als de natuur het doet, trekt ze de rijken niet voor, de democraten niet, niet links of rechts.

president osama | 04-06-17 | 11:24

@A.Vis | 04-06-17 | 10:34
En hoeveel dodelijke slachtoffers ook alweer bij Fukushima? Oh ja. NUL. En er was een gigantische aardbeving en megatsunami voor nodig. Niet echt een risico in Borssele of Antwerpen
Hoeveel doden bij Tsjernobyl? 30 jaar geleden in een type centrale die toen al verouderd was... Direct 4. Indirect 60. Er gaan jaarlijks wereldwijd gemiddeld meer mijnwerkers in kolenmijnen dood door hun werk.
www.greenfacts.org/en/chernobyl/l-3/2...

Stormageddon | 04-06-17 | 11:19

Enne, hoe zat het ook alweer met kernenergie? Barstjes in de kerncentrale Doel bij Antwerpen, tal van reactoren in de VS blijken uiterst onveilig, Fuckyoushima waar na de meltdown in 2011 dagelijks nog altijd duizenden liters radioactief water de Stille Oceaan in stromen.

Klimaatzorgen zijn pure hysterie, opgezweept door hoernalisten en corrupte politiekers (is een pleonasme) zoals Al Gore. Klopt helemaal niets van, allemaal leugens en niets meer en minder dan een geloof. Bewijs a contrario: er is in de VS al enige tijd een discussie aan de gang om "climate change denial" strafbaar te stellen.

A.Vis | 04-06-17 | 10:34

Feynman, het 'er is toch niets aan te doen-'kamp lijkt erg op de Christenen die de overstroming van Zeeland 'straf van God' noemden.

Einde van de Domheid | 04-06-17 | 09:31

@TuurlijkNiet | 03-06-17 | 21:20

Thorium reactoren googlen.

Durereaguurder | 04-06-17 | 09:12

Aan elke plaag komt een einde.

Go_Vegan | 04-06-17 | 09:06

Spanje, genoeg zon zou je denken. Wat doet de regering . die is extra belasting op zonnepanelen gaan heffen. Niemand heeft ze meer op hun daken, want kost je een vermogen, dankzij de lobby van de elektriciteitsmaatschappij.

gatito | 04-06-17 | 08:27

Marx, 21.09
Er is een wetenschapper aan U verloren gegaan.
U zou zich moeten aanmelden als absolute autoriteit inzake geologische en natuurkundige processen op het Smithonians.
Dat verdient een stuk beter dan rommelen op GS.

mallekater | 04-06-17 | 08:17

Dat de Chinezen mee blijven doen met de Paris-Agreement is logisch: Die lachen zich straks helemaal te barsten met die CO2 windhandel: Kijk maar eens hier:

www.bloomberg.com/news/articles/2017-...

en daar:

en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_i...

Kijk even hoeveel ze er 'under construction' hebben.

Over een jaar of 10 draaien ze allemaal en is de dominantie in het kolen-era aldaar voorbij. Resultaat zal zijn een gratis geldstroom van hier naar China, vanwege de CO2 afspraken. En wij hier maar slapen... Slimme gasten daar in spleet-oogieje...

Dysphemian | 04-06-17 | 07:24

Ondertussen 37500 doden per jaar, elk jaar weer in alleen al Nederland aan kanker. Niet over 100 jaar maar nu as we speak. Dat is het grote probleem vd klimaatdiscussie en verspillingen. Het leidt af van de echt belangrijke zaken.
Als alle co2 en climate change onderzoek was gestoken in het vinden van een cure tegen kanker...

Eric Peter3348 | 04-06-17 | 06:58

If:
Een vulkaanuitbarsting kan zomaar het klimaat voor langere tijd verstoren. In 1816 heerste er in grote delen noordelijk van de alpen hongersnood en viel er in Oost Canada en NO Amerika sneeuw in augustus. Het klimaat was verstoord door de uitbarsting van de vulkaan Tambora in Nederlands Indie op 10 april 1815 en deze verstoring hield tot minimaal 1819 aan. Voor Nederland is het "jaar zonder zomer" in de vergetelheid geraakt, in de plaats waar ik woon in Oostenrijk wordt het nog 2x per jaar herdacht, omdat het hier levens kostte.

Het is waanzin om te praten over 2030 laat staan over 2100. De rampscenario´s die de afgelopen 50 jaar zijn ontwikkeld (zure regen, afkoeling van de aarde, massasterven in China en India door voedselgebrek etc) zijn allemaal niet uitgekomen. Aan de ene kant omdat de aarde het verrekte zich aan de scenario´s te houden, aan de andere kant doordat de mens niet stil is blijven staan, maar redelijke oplossingen heeft gevonden.

Het is prima dat er ontwikkelingen geweest zijn en gaande zijn die zorgen voor minder gebruik en minder vervuiling. Dat is de voor de mens natuurlijke ontwikkeling. We moeten alleen ophouden geld te stoppen in oplossingen die aantoonbaar geen rendement opleveren of het milieu op andere plekken in de wereld verpest zodat het bij ons "beter" wordt. Het wordt tijd om naar de onafhankelijke wetenschappers te kijken (en niet allen naar de klimaatwetenschappers) die de echte oplossingen kunnen brengen zonder groen linkse ideologieën na te lopen en Greenpeace en andere activisten als bron van waarheid te accepteren. Hysterische napraters daar laten staan waar ze horen, in het hokje "vergeten".

bergsbeklimmer | 04-06-17 | 06:16

"Parijs levert misschien minimale temperatuurdaling op, niets doen kan enkele graden stijging opleveren."

Dat is van geen van de kampen het uitgangspunt. Het uitgangspunt is dat de temperatuur (hypothetisch, zie afkoelingshype in de jaren 70) zal doorstijgen en dat die stijging minimaal kleiner zal zijn door Parijs.

bergsbeklimmer | 04-06-17 | 05:48

Nou mist er nogal eens een IQ puntje, maar wat heeft die zwarte steen die er al veel langer ligt eigenlijk met Mohammed te maken?
Jammer dat ze daar zo weinig over nadenken, ze zouden er maar zo sceptisch van kunnen worden.
Maar ja, zelfkritiek...

Hemmenaar7 | 04-06-17 | 04:36

begin nou eens met op iedere lege plek bomen te plannnntennn......!? in plaats van op volle plekken bommen !
Zucht doen doen lucht...?!

postbus51 | 04-06-17 | 03:50

Stormageddon | 03-06-17 | 23:13
Mooi jij hebt gelukkig gezegd wat ik dacht. Dank!
Als aanvulling heb je ook nog het bewegen van de tektonische platen. Hierdoor wordt uiteindelijk de blootstelling van landmassa's aan zonlicht veranderd. Heel langzaam, maar het gebeurd. Schijnt dat we elke 250 mljn jaar een supercontinent verkrijgen. Wat denk je dat zoiets met het weer doet? En dan die 0,3 graden.
Elke meting heeft een fout, je zit er zo een paar tienden naast.

JdelaT | 04-06-17 | 01:17

Gestopt bij het lezen van china in de text ... heeft zich volgens mij ook al terug getrokken door de EU sancties voor de Chinese invoer heffingen op goedkope producten. Burgers in de EU mogen niet profiteren van goedkope import.

kereltie_ut_drenthe | 04-06-17 | 01:11

Dat is ook toevallig: 3 lone-wolfs in 1 busje.
Waarschijnlijk Jehova-getuigen...

Mr. Happy | 04-06-17 | 00:47

Volgens mij is de aarde een zelfregulerende planeet. Misschien is de aarde ook wel heel intelligent als die een 'geest' heeft. Want de aarde schijnt langer te bestaan dan mensen, dus ook veel meer kans op intelligentie. Dat wij dat niet waarnemen ligt misschien aan het feit dat we niet goed (kunnen?) kijken. Misschien is alles wel slimmer dan we denken. Het heelal is best wel oud hè? Of zouden alleen wij, kleine mensjes, een beetje kunnen denken? Wie weet dat?
Maar serieus, het is eigenlijk te zot voor woorden.

AntiSoof | 04-06-17 | 00:43

@Sokratez | 04-06-17 | 00:20
Ik ken die onderzoeken... valt wel wat op af te dingen. Er werd heel duidelijk vooraf gezocht naar die correlatie, met de klimaatmodellen gelijk die van de IPCC. Ik ben er niet zo van onder de indruk, onderzoeken naar een vooraf bepaalde conclusie.
Aardbaan en schommeling van de as zijn meetbare grootheden, die teruggerekend kunnen worden, als ook de verandering van zonneactiviteit door verschillende methoden. Dat zijn bekende grootheden die precies verklaren waardoor er een eind kwam aan de ijstijd. Neemt niet weg dat er heus ook extra vilkanische activiteit een trigger geweest kan zijn. Zou ook verklaarbaar zijn, want de extra gravitatie van de zon heeft effect op de tectonische platen van de korst.

Stormageddon | 04-06-17 | 00:37

@ flat out / 00:33
Ach natuurlijk, wat was ik denkende

Tobi | 04-06-17 | 00:35

'Incidentje' met een 'incidentje' daarboven op in Londen.
Escaleert de pan uit.

pontius | 04-06-17 | 00:33

@Tobi | 04-06-17 | 00:28

Svp geen verwijzingen naar de olifant in de kamer, het kunnen gewoon wat verwarde Modelburgers zijn

flat out | 04-06-17 | 00:33

@Upendo | 04-06-17 | 00:25
Al die insecten zitten in Enkhuizen. Zo'n twee kilo per week op een boot van 45m2. Zal morgen nog een can roundup in de haven gieten, misschien helpt het. Bedankt voor de tip.

Achterhoutje | 04-06-17 | 00:32

Wij worden er in ieder geval niet warm of koud van.Wie de meeste lobbyisten(=geld) heeft krijgt gelijk.
Onze schoorsteen rookt in elk geval gewoon door.

tegenalles | 04-06-17 | 00:32

En nu naar GS artikel van van Rossem.

Jan Dribbel | 04-06-17 | 00:32

Nieuw topic

LuckyGirl | 04-06-17 | 00:32

Stop de persen. Trump gelooft in klimaatverandering, veroorzaakt door de mens! Met dank aan Jake Tapper, een van CNN's betere interviewers. youtu.be/vLozlmUgC1g?t=84

Alleen jammer dat Nikki Haley voor de rest onzin uitkraamt over de totstandkoming van het klimaatverdrag. Opgelegd door andere landen aan de VS en zo. Dan weet ik niet of ik de rest van het interview dan wel moet geloven.

Hoen | 04-06-17 | 00:30

Suspects at large, dus het is wachten op losstaand incident nr 3.

Nuchternederland | 04-06-17 | 00:29

Upendo | 04-06-17 | 00:25
Voedselproducenten hebben een bloedhekel aan sprinkhanen.

de honden blaffen... | 04-06-17 | 00:29

CNN: terror.
BBC: incident.
Het M-woord blijft taboe bij de BBC.

Jan Dribbel | 04-06-17 | 00:29

@ flat out / 00:26
Warmte én honger!

Tobi | 04-06-17 | 00:28

Ik zou graag zien volgens welke formule(s) men berekend heeft, dat het het niet meedoen van de USA met het klimaatakkoord van Parijs, leidt tot 0,3 graad Celsius temperatuurstijging.

de honden blaffen... | 04-06-17 | 00:27

2e lokatie erbij boroughmarket. Duidelijk 2 Lone wolves met last van de warmte dus

flat out | 04-06-17 | 00:26

Second incident at Burough Market, gunshots fired aldus Sky

Nuchternederland | 04-06-17 | 00:26

De weg kwijt?
-
Men loopt via de boulevard (Nice) over de brug (London 2x) langs de kerstmarkt (Berlijn) zo naar het theater. (Bataclan) Daarnaast is het "concert des levens" bezig dat u zoekt.(Manchester)

Rest In Privacy | 04-06-17 | 00:25

2e 'incident' in london op andere locatie zie ik net.

ChristianV | 04-06-17 | 00:25

Inderdaad, is een chaos nu op social media met al die happenings. Wel een nieuw "incident" in Borough Market nu.

panzerIV | 04-06-17 | 00:25

Ik zit hier even een paar dagen naast een bos. 80% minder insecten vanwege pesticiden die overal terecht komen. Joh, mugje minder, mooi toch? Nee, want die insecten zijn juist essentieel voor onze voedselvoorziening. Dat gedoe met CO2 is mooi maar het is echt een fractie van het probleem. Het gaat niet alleen om opwarming, letterlijke vervuiling is een minstens zo groot probleem. We hebben veel meer te doen. En anders kan ik je garanderen dat die volksverhuizingen nog veel grotere vormen gaan aannemen, als het voedsel niet meer te produceren is. Nog meer Afrikanen in de hekken dus. Heb ik dan hier de aandacht al?

Upendo | 04-06-17 | 00:25

LuckyGirl | 04-06-17 | 00:16

I know dear. CNN heeft volle bak beelden. SKY news is los, Al Jazeera, RT. BBC toonde de eerste minuten alleen twitter beelden(?), bizar, maar heeft nu een correspondent ter plekke.
.
Nuchternederland | 04-06-17 | 00:17
.
Engelsen zijn dol op gokken dus 2:1? (cynisme modus)

Basil Fawlty | 04-06-17 | 00:24

De enige sporen van klimaatverandering die ik aantref zijn de bastaards die Nederlandse vrouwen in hun kinderwagen hebben liggen.

Manneke Pislam | 04-06-17 | 00:24

Londen.
Is de redactie van GS dronken of liggen ze liggen ze te ronken ?

pontius | 04-06-17 | 00:23

explosie in turijn nu
De bombathon is nu officieel begonnen
panzerIV | 04-06-17 | 00:16
Dat is gewoon standaard voetbalgeweld.

Nuchternederland | 04-06-17 | 00:23

Ik zeg, meteen die burgemeester in de boeien slaan.
Die heeft namelijk voorspeld dat dit bij een vrije westerse samenleving hoort dus die weet er meer van!

LuckyGirl | 04-06-17 | 00:23

@ panzerIV / 00:16
Bedenk wel dat Juventus uit Turijn net verloren heeft
op La Stampa's (HQ in Turijn) website is nog niets gemeld over een bom, wel een zooitje na de wedstrijd
www.lastampa.it/

Tobi | 04-06-17 | 00:23

De NOS meldt dat het erop lijkt dat er iets heel ernstigs is gebeurd... dixit Tim de Wit. Een incident met een busje, aldus Astrid Kersseboom.
(Zucht)

Stormageddon | 04-06-17 | 00:21

@Stormageddon
De aarde moet helemaal niets. Maar als de mensheid straks een (gemiddelde) temperatuurstijging van 5 of 10 graden te pakken heeft, dan houdt zij te weinig habitat voor zichzelf over. Dat is alles. De aarde draait wel verder en de mieren zullen heus niet uitsterven.
Je kunt niet zomaar zeggen waardoor die ijstijd ten einde kwam. Daar staan de neuzen niet over in dezelfde richting. De aardbaan speelt altijd een rol, maar de exacte oorzaak, of beter: samenkomst van oorzaken, is nog altijd niet goed bekend. Uit het genoemde, grootschalige onderzoek blijkt wel dat CO2 vooraf ging aan de opwarming. Minder duidelijk is waar dat CO2 precies vandaan kwam.

Sokratez | 04-06-17 | 00:20

panzerIV | 04-06-17 | 00:15:
Ja, godverdomme, het is een incident, en als er geschoten is dan is het een schietincident.
Is dat nou zo moeilijk;)

LuckyGirl | 04-06-17 | 00:19

Basil Fawlty | 04-06-17 | 00:07
Ik zie het, op Sky news heeft men het over Armed police en Knife attack.
Dat maakt de kans op een ongeluk vrijwel nihil.
Dus.... wie is de dader.... aaaaand it's muslims. ( Onder voorbehoud....)

Nuchternederland | 04-06-17 | 00:17

-weggejorist-

panzerIV | 04-06-17 | 00:16

Basil Fawlty | 04-06-17 | 00:12:
Ja, op mijn whiteboard zie ik alleen "incident" staan.
Ik heb alleen wel een patroon als ik mijn andere 30 whiteboards ernaast zet.

LuckyGirl | 04-06-17 | 00:16

busje scheurt over de brug, drie mannen springen eruit en beginnen omzich heen te steken. Onbekend waar dat busje nu is en of er geschoten is.

panzerIV | 04-06-17 | 00:15

@Tobi | 04-06-17 | 00:09
U bent werkzaam in de Efteling? Want daar geloven ze ook nog in sprookjes.

Sjefke7807 | 04-06-17 | 00:14

@Stormageddon
Denk aan de grafiek van Christopher Scotese. Paleo-gegevens wijzen er op dat de atmosfeer 2 stabiele niveau's kent: een rond 12 graden (gemiddeld) en een rond 22 graden. We zitten nu iets boven die 12 graden. In potentie kunnen we in no time naar de 22 racen. De temperaturen er tussen in zijn niet stabiel, aldus the record.
De modellen van het IPCC zijn niet veel waard, omdat ze veel te weinig rekening houden met allerlei potentieel zeer invloedrijke processen (zoals het smelten van gashydraten).

Sokratez | 04-06-17 | 00:14

@Naonsdezondvloed | 03-06-17 | 23:50
Dat zal allemaal, maar waarom moet de aarde zich houden aan een standaard van 280 ppm? De allereerste microben op aarde, 4 miljard jaar geleden, vergiftigden de atmosfeer ook. Met zuurstof. Die hielden zich ook niet aan "de standaard."
Het probleem is een beetje dat mensen zichzelf zien als niet bij het leven of ecosysteem horend en daar boven staan of zo. Dat mensen ook geen invloed mogen hebben, anders dan een "positieve". Dat een vogelnestje natuur is en een flatgebouw is kunstmatig. Dat een beverdam puur natuur is, en Hoover dam niet.
En verder: de laatste ijstijd kwam niet tot een einde door een verhoogde CO2, maar door een combi van meer zonneactiviteit en de periodieke schommeling van de aardas en de periodieke verandering van het perihelium.

Stormageddon | 04-06-17 | 00:14

Some kind of an incident, ja hoor blijf je kop maar in het zand steken.

Jan Dribbel | 04-06-17 | 00:13

Waarom zulke zorgen over het klimaat terwijl we 1.000.000 paarden van Troje Europa in laten komen???

Moonwarrior | 04-06-17 | 00:12

LuckyGirl | 04-06-17 | 00:09

"incident" inderdaad Lucky, zucht. Wederom een "incident"

Basil Fawlty | 04-06-17 | 00:12

LuckyGirl | 04-06-17 | 00:07

Ach, Lucky het is wel een leuke ironische persiflage van DKS door Carlitros. ;-)

Basil Fawlty | 04-06-17 | 00:11

Vrachtwagen raakte mensen op London Bridge
men heeft het over 6 slachtoffers (niet per se dood dus)
Vreemde tijd om met je vrachtwagentje te gaan rijden
maar mogelijk is het 'gewoon' een ongeluk
www.bbc.com/news/uk-40146916

Tobi | 04-06-17 | 00:09

En London is een incident.
De BBC, een zeer gerenommeerde omroep zegt het zelf.

LuckyGirl | 04-06-17 | 00:09

Nuchternederland | 04-06-17 | 00:05

Ziet er slecht uit. "van plowed etc.." zijn de headlines.

Basil Fawlty | 04-06-17 | 00:07

Carlitros | 04-06-17 | 00:03:
Nee, je kan niet in DKS' schaduw staan.
Ervaar het als een compliment.

LuckyGirl | 04-06-17 | 00:07

Hoe zit het nou met de sugarrush in Londen?

Nuchternederland | 04-06-17 | 00:05

Een verdrag, waarover 200 landen 20 jaar lang hebben onderhandeld gooi je niet zo bruusk weg, tenzij je overtuigd bent van de beperktheid van de gevolgen.

Hoen | 03-06-17 | 23:53
Xcuse me? We hebben Kyoto en Kopenhagen gehad. Over Parijs is geen 20 jaar gebabbeld. Kyoto (bindend verdrag) waar overigens Canada in 2011 is uitgestapt omdat het niks bijdroeg aan hun beleid en daar jankte niemand over. Parijs was en is een "non binding" verdrag en was ook niet geratificeerd door de VS. Het was een wasse neus. Leuke circle jerking voor de klimaat gekkies en NGO's maar zeer nadelig voor de VS. Laat ik zo stellen. Parijs was voor de VS als volgt. Je buurman mag nog een verdieping op z'n huis bouwen voor 20 jaar zonder isolatie met enkelvoudig glas en dat alles verwarmt door een kolenkachel en jij mag ervoor betalen. Zou jij daar mee akkoord gaan? Want daar kwam het op neer.

Basil Fawlty | 04-06-17 | 00:04


Hm... beetje jammer dat de Slet dit topic niet verrijkt met zijn zienswijze.... zal ik zijn rol dan maar op me nemen?

/
Weten jullie het zelf eigenlijk? Wat doen jullie in het dagelijks leven? Schoenmaker? Blijf bij jullie leest. En hou eens op met denken dat jullie iets weten over iets waar jullie geen verstand van hebben.

Oh wacht. Nee het is erger. Jullie weten niets maar herhalen onzin van andere mensen die er geen verstand van hebben. Snap jullie hoe fucking dom dat is? Jullie hebben schijt aan mensen die er voor geleerd hebben en wél verstand van hebben en jullie lopen hijgend achter een zooitje amateurs die van toeten noch blazen weten als jullie 'waarheid' omdat het in jullie verkrachte wereldbeeld past. Het probleem is niet de wereld het is jullie. Jij hebben een probleem. /

Zo,mijn werk hier is gedaan......

Carlitros | 04-06-17 | 00:03

@Naonsdezondvloed | 03-06-17 | 23:50
Waterdamp (wolken) zijn ook zeer goed in weerkaatsen van zonlicht zodat het niet op de aardkorst valt. Het effect daarvan bij meer verdamping moet je dan óók meenemen. Hoe je het ook beschouwt (en ik heb dat al heel lang gedaan), het blijkt dat er in het klimaat en de atmosfeer heel veel zelfcorrigerende mechanismen zitten die steeds weer op zoek zijn naar een equilibrium. Dat is feitelijk wat klimaat is: een systeem van zelfcorrigerende mechanismen op zoek naar equilibrium.
Het is geen machine waarbij, als je als mensheid aan één knop draait, er een voorspelbaar gevolg uitkomt. Maar dat is het IPCC model wel... (dat elk jaar moet worden aangepast omdat de werkelijkheid zich niet aan het model houdt - observatie terzijde). Daarin heeft 1 verandering 1 voorspelbaar gevolg. Nou, niet dus. Maar met dat model wordt wel de wijsheid gepresenteerd dat met x reductie van CO2 emissies de temperatuurstijging hooguit 2 graden is. Man, dat weten meteorologen over 5 dagen nog niet eens. (Ok, manke vergelijking, maar toch)

Stormageddon | 04-06-17 | 00:03

@Achterhoutje | 03-06-17 | 23:53
Het is de Voldemort ideologie/religie. Datgene-dat-niet-genoemd-mag-worden. Hoelang gaan we deze k*t waanzin nog toelaten voordat er met de vuist op tafel geslagen wordt en we ze er allemaal uit flikkeren? Want dat is de enige manier om dit een halt toe te roepen.

Sjefke7807 | 04-06-17 | 00:00

@Stormageddon
Het verband is gelegd in het artikel 'Global warming preceded by increasing carbon dioxide concentrations during the last deglaciation' (Nature 484, 49–54 (05 April 2012) doi:10.1038/nature10915). Hierin wordt specifiek uitgezocht waardoor de laatste ijstijd ten einde kwam.
280 ppm is de waarde van vóór de industriële revolutie (Law Dome-ijskern Antarctica (Etheridge et al., 1996)). Een sprong naar 410 ppm in zo'n kort tijdsbestek is alleen te verklaren door toedoen van de mens.

Naonsdezondvloed | 04-06-17 | 00:00

London is weer calling of beter gezegd burning jongens. Steek die column van Feynman maar weer waar de sun don't shined. #prayforLondon blabla etc.

Nanker Phelge | 03-06-17 | 23:59

De Londen Aanslag
De grote vraag: is de dader een gefrustreerde Juventus supporter of een ........ Aloeha hakbar

Jan Dribbel | 03-06-17 | 23:58

Die Parijs deal was de zoveelste nagel aan de doodskist van nationale soevereiniteit, het zoveelste plannetje op weg naar een wereldwijde communistische heilstaat, met een beter milieu heeft het niks te maken. Fijn dat de VS is uitgestapt, misschien kan NL ook eens losbreken van die waanzin.

sarcastro | 03-06-17 | 23:58

London is fakenews, geen woord erover in het ramadan hoernaal.
www.npo.nl/live/npo-2

Rest In Privacy | 03-06-17 | 23:58

Partij omhoog gooit

pontius | 03-06-17 | 23:57

Hiddema heeft een nieuwe planeet ontdekt.
En hoe waar onze invloed op die klimaatonzin ook zou kunnen zijn, zolang de politiek erover gaat, gaan we allemaal dood.
www.dumpert.nl/mediabase/7151979/e7bfa...

Over de overbevolking kan ik maar 1 zinnig ding zeggen.
De westerse bevolkingskrimp (vanwege de hogere standaard van leven) is volgens de klimaatfilosofen klimaatvriendelijk.
Door de bevolkingsoverschotten uit Afrika hierheen te transporteren gaan ze in Afrika natuurlijk flink door met reproduceren.
Ik stel dus voor om met Greenpeaceboten de Timmerferries te blokkeren.
*ben geen klimaatexpert maar heb er wel eens 1 gezien op tv*

LuckyGirl | 03-06-17 | 23:57

Nieuws uit Londen aub!!!

Edgecrusher | 03-06-17 | 23:56

Trump heeft groot gelijk. Afgezien van de onwenselijkheid werkt het belasten van primaire behoeften zoals energie of voedsel niet. Dat heeft simpelweg te maken met prijselasticiteit en het feit dat mensen omwegen zoeken. Als je eten zwaar belast blijft iedereen evenveel eten, op mischien een paar dikkerds na. Desnoods gaan mensen stelen of massaal protesteren en een toeslag van de overheid eisen. Het gevolg is inflatie: hetzelfde product gaat meer kosten. Die meerprijs gaat naar de subsidieontvangende overheden en multinationals, met het geld wordt vervolgens niets nuttigs gedaan. Fiscale maatregelen lossen geen 'real world' problemen op.

De oorzaak van het klimaatprobleem ligt in een gebrek aan economisch rendabele technische alternatieven. In een land zonder bergmeren hebben we geen goede methoden om grote hoeveelheden energie efficient op te slaan (en daarbij niet al te veel schadelijke stoffen te gebruiken). Op dit gebied hebben we nog een hoop wetenschappelijk en technisch onderzoek te doen. En vreemd genoeg wordt op dit terrein vrijwel geen origineel onderzoek verricht! Als wetenschapper kun je heel makkelijk onderzoeksgeld krijgen om aan kwantumcomputers te werken, dat is interessant voor de overheid. Voor het oplossen van de energieproblematiek heeft de politiek geen enkele belangstelling. Onze politici dienen het belang van de oliestaten, niet van het volk.

Max Headroom | 03-06-17 | 23:55

Pff... Warm hé....

DannyM | 03-06-17 | 23:54

De beslissing van Trump om uit het verdrag te stappen was een verkiezingsbelofte en viel daarom te verwachten. Ontluisterend is wel de onwetendheid die de Child in Chief met zijn speech, vol met halve en hele onwaarheden, ten toon spreidde.

Een verdrag, waarover 200 landen 20 jaar lang hebben onderhandeld gooi je niet zo bruusk weg, tenzij je overtuigd bent van de beperktheid van de gevolgen.

Mogelijk denkt Trump dat een door de mens veroorzaakte opwarming van de Aarde een hoax is, of een niet eminent probleem, waarvan de oplossing nog wel even op zich kan laten wachten.

Alleen hebben journalisten keer op keer aan diverse spreekbuizen hierover vragen gesteld. Maar niemand wist het antwoord op wat Trump's mening is over wat door alle andere landen kennelijk als het meest bedreigende probleem van de komende eeuw wordt gezien.

Kortom, er is een besluit genomen met wereldwijde verstrekkende gevolgen, zonder dat er inzicht is gegeven in het inhoudelijke standpunt over dit onderwerp. Dat is zeldzaam schandalig.

Hoen | 03-06-17 | 23:53

@Sjefke7807 | 03-06-17 | 23:46
Las het ook net. Zal wel weer iemand zijn die verward is door te weinig drinken en een te hoge suikerspiegel.
Maar laten we het vooral niet benoemen. Laat staan veroordelen. Want dan spelen we terroristen in de kaart. Die hier trouwens niks mee van doen hebben. En de moslims ook niet. Want die zijn vrede of zo. Hoe dan ook, welkom in ons Europa.
*zich afvraagt hoe linkschmensen überhaupt kunnen functioneren*

Achterhoutje | 03-06-17 | 23:53

Ik voel alweer een tsunami hashtag #notmyislam aankomen op twitter.
Yes, your islam, bitches! And it will be that as long as you call yourself muslim and pray to that Meccan black stone 5 times a day.

Stormageddon | 03-06-17 | 23:52

En hier is nog een boosmaker du jour. Het ergste? Het werd stil gehouden omdat men Le Pen niet in de kaart wou spelen. Ben ik nu echt de enige die hier zo ongelofelijk KOTSBEU van heeft???

politiek.tpo.nl/2017/06/03/bericht-fra...

Sjefke7807 | 03-06-17 | 23:52

Feynman kan zich beter beperken tot economische stukjes. Ik kan hier helemaal niets mee. Het weer is helemaal niet extremer en als Feynman minimaal 40 jaar zou zijn dan zou hij dat moeten kunnen beamen uit eigen ervaring. Dat de media ons voorschotelen dat het weer extremer is betekent niet dat het waar is. Voor elke weergebeurtenis kan ik een gebeurtenis in het verleden tevoorschijn toveren die extremer is dan nu. Alleen sinds de satellietmetingen gelden die niet meer voor het KNMI en NASA.

Stonecity | 03-06-17 | 23:50

@Stormageddon
Je hebt gelijk. De zee warmt niet op TOT 20 graden, maar MET ca. 20 graden. Althans, zo'n anomalie werd vorig najaar gemeten. De Noordelijke IJszee is inderdaad diep, maar ten noorden van Siberië ligt een zeer uitgestrekt, ondiep gebied vol met gashydraten. Volgens Peter Wadhams zijn deze zeer kwetsbaar voor een plotselinge temperatuurstijging die het gevolg zou zijn van het verdwijnen van het ijs.
Meer verdamping betekent overigens vooral meer opwarming, omdat waterdamp een potent broeikasgas is. Maar dat de Sahara meer regen kan verwachten, blijkt inderdaad uit de modellen. Soms is het nieuws ook goed.
Wanneer de golfstroom er de brui aan geeft, wordt het heel koud in Europa. Maar dit effect wordt verder in de toekomst geprojecteerd dan het smelten van al het zee ijs.
Tijdens de nucleaire winter is grootschalige landbouw onmogelijk, dus komen er miljarden mensen om. En wanneer het stof is neergedaald, wordt het heter dan ooit.

Naonsdezondvloed | 03-06-17 | 23:50

Berichten van ied's op een markt

keespeop | 03-06-17 | 23:48

Weer 1 van de 23000 jihadisten in GB die zijn roeping volgt. Er komt een moment dat de Britten na hun Brexit overgaan tot een mexit. Die kunnen vervolgens natuurlijk een asielaanvraag indienen in Nederland....

Road to serfdom | 03-06-17 | 23:48

Off topic;
Net op mijn BBC app binnen gevlogen. Op London Bridge in Central London is een busje (van) ingereden op voetgangers. Brug is afgesloten en gewapende politie is ter plaatse. Ben ik de enige wiens onderbuik op hol slaat bij dit bericht?

www.bbc.com/news/uk-40146916

Sjefke7807 | 03-06-17 | 23:46

Stormageddon | 03-06-17 | 23:43
20 mensen overreden en ook nog mensen neergestoken.

Jan Dribbel | 03-06-17 | 23:46

Nathan R Jessup | 03-06-17 | 23:37

Nathan wat was dat verhaal ook alweer over die bonen? Origineel uit Zuid Amerika maar omdat een VS bedrijf die "naam" via de WTO heeft geclaimed en werd goedgekeurd door een meerderheid van landen in die organisatie moeten die boeren in Zuid Amerika voor iedere kilo een percentage aftikken aan dat VS bedrijf, terwijl dat bedrijf nooit een boon heeft verbouwd in zuid Amerika. Bizar verhaal.

Basil Fawlty | 03-06-17 | 23:45

De EU importheffing op zonnepanelen uit China schrappen, en het word rendabel om mijn dak vol te leggen. Doe er nog een beetje subsidie bij,en het gaat lonen om accu's aan te schaffen. Zo kan de energiebalans veel beter passend gemaakt worden.
Kennelijk is het niet de bedoeling om zelfvoorzienend en zelfstandig te zijn. Liever geven we ons geld uit aan zinloze windmolens.

Achterhoutje | 03-06-17 | 23:45

BREKEND.
www.bbc.com/news/uk-40146916
Het komt door de warmte. Het heeft niets met de cultuurverrijkende islam en die geweldige devote hongerstaking genaamd ramadan te maken. Vast niet.

Stormageddon | 03-06-17 | 23:43

Stormageddon | 03-06-17 | 23:13:
Die laatste zin.
Kostelijk vermaakt.

LuckyGirl | 03-06-17 | 23:42

De ramadan is begonnen hoor. London Bridge is falling down.

keespeop | 03-06-17 | 23:41

De watersnoodramp in 1953 was de straf van God, vertelde het toenmalige kabinet.
En ze wasten hun handen in onschuld.

Jan Dribbel | 03-06-17 | 23:39

@Nehemia | 03-06-17 | 21:54
"Daarnaast is die global warming natuurlijk de grootste scam die je kan bedenken. koolstofdioxyde is juist essentieel voor de fotosynthese van planten."

Erg fijn dat het onkruid dan harder gaat groeien. Je moet eens stoppen met het promoten van Monsanto. Global warming is big business voor de Amerikanen met hun gemodificeerde zaden. Een verandering van het klimaat geeft problemen met de voedselvoorziening en opent een markt. Trump weet ook dat de aarde opwarmt alleen ziet hij een mogelijkheid om America great the maken dankzij global warming.
Never let a good crisis go to waist.

Nathan R Jessup | 03-06-17 | 23:37

Doing | 03-06-17 | 23:29
Ja, de natuur (god) zet u vast en zeker apart op een schapje voordat hij de boel opblaast.

Jackanders | 03-06-17 | 23:36

McMarx | 03-06-17 | 23:19
.
Oh zekers niks te klagen hier in A'dam. Geinige anekdote. Over klimaathysterie van stadsdeel (stadsdeel is belangrijk hier) binnenstad. Tot een jaar of 5 geleden mocht men hier geen branders op terras hebben want PVDA en GL heersten. In de Pijp (oud zuid),west, oost geen probleem. Iedere tent had en heeft terrasbranders. Anyways stadsdeel centrum liet een onafhankelijk onderzoek doen naar die branders en na het wederom wegpissen van een sh*tload aan belastinggeld bleek dat als al die dingen branden op de terrassen 0.01% aan NO2 (als ik me niet vergis) meer uitstootten. Zucht. Stadsdeel plaatste het resultaat heel netjes op haar site in pdf vorm. Echter inmiddels niet meer te vinden op die site want ongemakkelijk. Ondertussen heeft iedere kroeg met terras hier branders want IAMSTERDAM! :-/

Basil Fawlty | 03-06-17 | 23:33

@Doing | 03-06-17 | 23:29
Nog even een half uurtje wachten met preken, het is nog geen zondag.

Stormageddon | 03-06-17 | 23:31

De Natuur (God) heeft een plan met ons mensen, en dat plan wordt zonder pardon uitgevoerd.

Schik je naar dat plan, zoniet, voel de gevolgen.

Rest In Privacy | 03-06-17 | 23:29

Goed artikel. Het is van belang dat we de discussie over klimaat breder trekken en niet verkrampen tot GL-argumenten. Een windmolen komt ons bij een calamiteit dus niet redden, daarvoor moeten we meer inzetten op klimaatadaptie. Maatregelen die ons dus beschermen tegen klimaatverandering, dus: veel bredere rivierbedden, meer dijkringen in ere herstellen, zand opspuiten etc. Spendeer daar een veelvoud aan wat we er nu aan uitgeven en haal het uit het 'groene' (lol) wagenpark en flutmolens. En relativeer het 'veilig zijn' met directe dreigingen vanuit ISIS en Rusland die ons meer schade aan kunnen richten dan klimaat ons op dit moment kan raken.

Staatsgezind | 03-06-17 | 23:21

Hoe is het eigenlijk met die zure regen afgelopen. Ik zie dat alle bossen nog steeds niet kaal zijn.

Olieboer | 03-06-17 | 23:20

@Basil Fawlty | 03-06-17 | 23:14
Leuk terrasleven hen jij in ieder geval ;-)

Rest In Privacy | 03-06-17 | 23:19

McMarx | 03-06-17 | 22:21

;-) Deze is ook interessant. Als toevoeging van die Deen: www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/... Overigens McMarx zat gisternacht op terras met een maat van mij en hij is aangaande dit een beetje naief linksig en toen zij ik tegen hem. "It's about economy stupid." net zoals Bill Clinton (oh den ironie) in een andere context ooit zei maar dit is exact hetzelfde. Neem een stap terug, schakel je gevoelens uit en bekijk het koel, alleen naar de financiele cijfers kijken en toen legde ik het hem uit zoals die Deen en Simon Rozendaal doen en verrek hij zei: "Basil zo had ik het nog niet bekeken en je hebt gelijk." Mooie is hij is een rationele vent helaas is 99.9% van de andere kant niet vatbaar voor reden en krijst allen maar hysterisch.

Basil Fawlty | 03-06-17 | 23:14

Yellowstone hoeft maar een flinke boer te laten, en daar zitten we dan, in het duister voor lange tijd en wereldwijd.

Jackanders | 03-06-17 | 23:14

@Naonsdezondvloed | 03-06-17 | 22:15
"Al in 1856 is ontdekt (door Eunice Newton Foote) dat koolstofdioxide infrarode straling absorbeert en daarbij opwarmt."
Niet alleen CO2 doet dat, alle gassen doen dat. CO2 is er, vergeleken met andere gassen (stikstofoxide, methaan en dihydromonoxide aka waterdamp) vrij slecht in. 96% van alle door de aarde weerkaatste infrarode straling passeert moeiteloos het molecuul om de ruimte in te stralen. Van de geabsorbeerde 4% wordt vervolgens maar een fractie terug afgegeven naar het oppervlak.

"Het CO2-gehalte zou vandaag de dag rond de 280 ppm moeten schommelen."
Dit zinnetje intrigeert en verbijsterd me gelijktijdig. Volgens wie zou dat moeten? Wie heeft dat bepaald dat de aarde, haar atmosfeer en het leven op haar korst zich volgens zijn standaard moet gedragen? Is er een comité mee bezig geweest? Van wie moet dat? Een fantasiemannetje op een wolk?

"In werkelijkheid bedraagt het 410 ppm - zonder enige twijfel dankzij de geïndustrialiseerde mens. Dus is het warmer, ja."
In alle fssiele data van prehistorische klimaten is er nog nooit een causaal verband geweest tussen de verhoogde concentratie CO2 en temperatuur. Omgekeerd wel: een hogere temperatuur werd gevolgd door een verhoging van de concentratie van CO2.

"Overigens maakt Trumps beslissing geen verschil. 'Parijs' is een wassen neus. Wanneer binnen enkele jaren de Noordelijke IJszee 's zomers ijsvrij is, stijgt de watertemperatuur ter plekke richting de 20 graden Celsius"
Normaliter kun je een stelling die zonder bewijs wordt geponeerd ook zonder bewijs meteen terzijde schuiven, maar ik heb hier toch een vraagje bij: Volgens welk mechanisme zou zeewater op 90 graden noorderbreedte van het vriespunt kunnen worden opgewarmd tot temperaturen die zelfs in (sub)tropische zeeën zelden gehaald wordt, waar de zon loodrecht op het wateroppervlak schijnt? In subtropische en tropische zeeën worden alleen hele ondiepe gedeelten warmer dan 20 graden. De noordelijke ijszee is behoorlijk diep. De ijszee 20 graden Celsius? Onzin.

"en komt er een kolossale hoeveelheid methaan uit de ondiepe bodem naar boven".
De noordelijke ijszee is niet ondiep. Gemiddeld 5 kilometer diep. Het methaan op de bodem van zeeën zit vast in hydraten, een soort ijs, die zelfs in tropische zeeën niet "smelt", omdat het op die diepten nooit warm genoeg wordt.
Niettemin, methaan is inderdaad en veel beter broeikasgas, houdt meer warmte vast dan CO2. Nochtans is het vrijkomen van methaan niet het eerste gevolg van het mogelijk smelten van de arctische zee, maar het stoppen van de golfstroom door het vele zoete water die het mechanisme verstoort. In dat geval wordt het eerst een heel stuk kouder en is de pool in korte tijd weer een klomp ijs. (Net als een groot deel van Scandinavië, Canada, Alaska en Siberië. En dan gaan we hier ook schreeuwen om de laatste restjes aardgas uit Groningen te pompen, wegens koud. On the plus side: elk jaar elfstedentocht. Fryslán Boppe, en tsjoch op, etc.)

"De temperatuurstijging die dat veroorzaakt maakt een einde aan de landbouw as we know it."
Gesteld dat jouw (onwaarschijnlijke) scenario wel waar is, dan heeft de opwarming twee effecten die je niet meeneemt: meer verdamping, dus meer wolken, dus meer neerslag en meer beschikbare arealen dan ooit. Want de grootste landmassa's liggen immers op het noordelijke deel van het Noordelijk halfrond. Dus: Siberië en Noord-Canada worden de graanschuren.

"Dat worden nog eens leuke vluchtelingenstromen en atoomoorlogen."
Dat hangt er maar helemaal vanaf. Gesteld dat de golfstroom er inderdaad de brui aan geeft dan is het niet onwaarschijnlijk dat de Sahara weer een moesson krijgt zoals tijdens de laatste ijstijd. In dat geval komen er gigantische landbouwgebieden bij waar eerst woestijn was. Zal even duren voordat er weer een vruchtbare bodem is, maar dar is met creatieve geo-engineering ook wel op te lossen. De vluchtelingenstromen kunnen dan wel eens terug naar Afrika gaan.
En als laatste: atoomoorlog betekent nucleaire winter. Zonlicht wordt geblokkeerd voor tientallen jaren en dan is de opwarming dus ook voorbij. De mensheid ook, maar wat is daarvan precies het probleem?

Stormageddon | 03-06-17 | 23:13

@Orakel1958 | 03-06-17 | 23:03
*Snel bootje kopen doet*

AntiGratisArbeid | 03-06-17 | 23:10

Learn to fight. Wat zij ook doen kunne wij beter. Leer te vechten. Sowieso goed voor eigenlijk alles.. Maar leer het. Doen zij ook. Ga op kickboksen . Zij zijn baas. Laat het ze je leren. Wij zijn hollanders. En de eindbaas

deechteprins | 03-06-17 | 23:09

Er zijn nog veel meer autonome processen waar wij geen / amper invloed op hebben, denk aan
transgressie (stijgen zeespiegel), het bestaan van het zogenaamde isostatistch evenwicht (Noorwegen komt omhoog, NL gaat naar beneden0 en inklinking (kleigronden etc.). Nederland komt steeds lager te liggen maar bouwt nog steeds als een gek in het laagst deel van NL (de Randstad). Hoe zot wil het hebben.

ad melkert | 03-06-17 | 23:08

zeeman73 | 03-06-17 | 22:56
Als mens hebben we er zeker mee te maken, maar ik heb totaal niet de illusie dat wanneer we nu alles laten vallen, en weer in een hol gaan zitten, de situatie zal veranderen.
Ook niet als de mens dat een eeuw geleden besloten zou hebben.
Uiteindelijk gaat alles wat nu vertrouwd is gewoon naar de vaantjes, doet geen mens iets aan.

Jackanders | 03-06-17 | 23:08

@kloopindeslootjijook | 03-06-17 | 22:51
En dan op Mars de zaak verder gaan vervuilen, of zoiets?

Rest In Privacy | 03-06-17 | 23:00

@kloopindeslootjijook | 03-06-17 | 22:49
Och, als je veel Sci-Fi films hebt gezien, dan weet je dat we met z'n allen achterlijk zijn en America alles en iedereen redt met het gedachtegoed en gedrag van jongens die amper in de puberteit zitten.

Rest In Privacy | 03-06-17 | 22:57

@Nehemia | 03-06-17 | 22:14
Inderdaad, wat je schrijft. CO2 is leven voor de planten en daarna voor de dieren en mensen. Het lijkt mij ook absurd om CO2 (koolstof dioxide, dat wat in de Cola zit: koolzuur) te verminderen. Werkelijk, geen enkele serieuze wetenschapper gaat dat ontkennen denk ik.
En inderdaad, ik denk ook dat er dingen niet kloppen. Maar ja. Het plan is al klaar. De fietspaden worden aangelegd en ook de busstroken, nieuwe stations, elektrische laad-palen enzovoorts. Dus het lijkt een 'moetje' te zijn, dat klimaat gedoe. Lijkt mij. Het is al 'geregeld'.

AntiSoof | 03-06-17 | 22:56

Jackanders.
Het is zeker een natuurlijk proces, waarin de belangrijkste factoren de groei van de populatie homo sapiens, en de effecten van de technogische vooruitgang van deze soort zijn. Maar dat is allemaal onderdeel van het natuurlijke proces.
Of bedoelt u misschien te zeggen dat mensen er niets mee te maken hebben? In dat geval is discussie niet zinvol.

zeeman73 | 03-06-17 | 22:56

"Het Deltacommissie scenario voor de zeespiegelstijging in 2100 bedraagt 120 cm (exclusief 10 cm bodemdaling). Dit wijkt fors af van het hoogste KNMI'06 scenario van 85 cm"
-
www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/ach...

Vitiligo | 03-06-17 | 22:55

De temperatuurstijging die dat veroorzaakt maakt een einde aan de landbouw as we know it. Dat worden nog eens leuke vluchtelingenstromen en atoomoorlogen.
Naonsdezondvloed | 03-06-17 | 22:15
If true, dan kunnen we als westerse wereld die 3 mld/jr beter besteden om ons daar op voor te bereiden. Ipv het vooraf nog gauw even aan de toekomstige emigratie landen over te maken.....

Gen. Maximus | 03-06-17 | 22:54

Naonsdezondvloed | 03-06-17 | 22:40

Google earth stelt je in staat om een realistische kijk op onze ecosysteem te vormen. Ik ben persoonlijk bijna extreem tegen vervuiling. Ik zie het oppervlaktewater in nederland ontzettend verbeteren. Ik was in australie en zag daar de walvispopulatie ongelofelijk gegroeid en dit werd bevestigd door walvisjagers (toeristenboten) die lachen zich te barsten want ze hoeven maar buitensgaats te gaan en ze moeten ze ontwijken.

Om een potentieel extreem lang verhaal veel korter te maken; het gaat aantoonbaar veel beter met ons mileu/de natuur. Het gezeik over co2 is alleen maar om meer geld uit de zak te kloppen.

Joffri | 03-06-17 | 22:54

@King of the Oneliner | 03-06-17 | 22:34
LOL

Rest In Privacy | 03-06-17 | 22:53

Als de mensheid elkaar niet zo in de weg zou lopen zouden we hele hoop ellende minder hebben en al lang een basis op Mars of zoiets.

kloopindeslootjijook | 03-06-17 | 22:51

@Jackanders | 03-06-17 | 22:45
Samen in omhelzing het zien komen.Ik kan niet wachten.

Rest In Privacy | 03-06-17 | 22:50

Dan wel Soylent Green Halal.

Klinkt als een prachtige film trouwens, maar heb hem nog niet gezien.
Professor Superhirn | 03-06-17 | 22:07
-
Inderdaad een prachtige film, een aanrader!

Vitiligo | 03-06-17 | 22:49

De zoveelste vorm van massahysterie, dat hele klimaat redden.
Zoals al vele malen gezegd hier. De grootste bedreiging voor de aarde is de almaar stijgende wereldbevolking.

Andersdenkend | 03-06-17 | 22:49

Toch jammer dat Trump het heeft over America First en niet over De moderniteit first of life-quality first of zoiets. Amerikanen roepen America first, Rusland roept Rusland first en zo de hele wereld. Terwijl we eigenlijk wel zo'n beetje weten wat belangrijk is, na een paar honderd jaar.

kloopindeslootjijook | 03-06-17 | 22:49

@jan-lul-de-behanger | 03-06-17 | 22:21
Zie mijn Fipo ;-)

Rest In Privacy | 03-06-17 | 22:48

Zou 150 jaar bomen kappen en massaal fossiele brandstoffen er doorheenjagen geen enkele invloed kunnen hebben op het klimaat?

Mouth Of The South | 03-06-17 | 22:47

McMarx | 03-06-17 | 22:31
Van mij mag het, met z'n allen tegelijk tot stof gereduceerd in een geweldige vuurwerk-show.
Dan heeft ook niemand last van de emoties die mensen nu eenmaal hebben bij het verlies van een geliefde.

Jackanders | 03-06-17 | 22:45

jan-lul-de-behanger | 03-06-17 | 22:21
-
Btw, 15 meter is een tikje overdreven, vind je zelf ook niet?

Vitiligo | 03-06-17 | 22:43

@cocktailsmaak
Dit gaat niet over het hele heelal. Dit gaat over een planeetje met een doorsnede van 12.600 kilometer en een atmosfeer van enkele tientallen kilometers dik.

Naonsdezondvloed | 03-06-17 | 22:40

Joffri | 03-06-17 | 22:33
Het is net zoiets als astrologie: denken dat het hele heelal op (letterlijk) om jou draait. Getuigd van ultieme en zeker ook misplaatste arrogantie

cocktailsmaak | 03-06-17 | 22:36

@zeeman73
Fijn dat er hier ook mensen komen die wel eens een oog op de statistieken werpen. Voorkomen is inderdaad onwaarschijnlijk geworden.

Naonsdezondvloed | 03-06-17 | 22:36

het beste toneelspel komt uit Spanje, dat weet ik wel.

skoftig | 03-06-17 | 22:35

Betaal 20 eurie meer per maand en we veranderen de natuur.
Welke mongool geloofT dat?

hebbuh | 03-06-17 | 22:35

jan-lul-de-behanger | 03-06-17 | 22:21
-
Wat merkwaardig, hier in Scheveningen ervaar ik het andersom en dat ligt toch niet zo ver van Katwijk af.

Vitiligo | 03-06-17 | 22:34

Als alle chinezen minder zouden kezen,.... eh nee,
Als alle Chinezen hun koelkastdeur even tien minuten openzetten dropt de temperatuur zo'n 3 graden, dus ik zie geen probleem hier.
•in oplossingen denkt•

King of the Oneliner | 03-06-17 | 22:34

Een paar aardige punten in dit betoog. Dat wij in staat zouden zijn om de globale temperatuur significant te beinvloeden is echter waanzin, niet meer waargenomen sinds de tijd dat we dachten het centrum van het universum te zijn.

Joffri | 03-06-17 | 22:33

@R.B.Scott 'Er speelt zich gewoon een doodgewone cyclus af...'
Natuurlijk bestaan er natuurlijke cycli. Het punt is nu juist dat de huidige situatie zeer sterk van die natuurlijke cyclus afwijkt.

Naonsdezondvloed | 03-06-17 | 22:33

zeeman73 | 03-06-17 | 22:29
U heeft in de gaten dat u hier een natuurlijk proces beschrijft met uw tegel, toch?

Jackanders | 03-06-17 | 22:33

@Jackanders | 03-06-17 | 22:26
Laat die alles vernietigende komeet maar komen.

Nieuwe start, nieuwe kansen maar, ik heb een bepaald geloof op het oog waarvan ik vermoed dat die er opnieuw gaat komen. Regressieve achterlijkheid is namelijk onderdeel van een progressieve ontwikkeling.

Rest In Privacy | 03-06-17 | 22:31

jan-lul-de-behanger | 03-06-17 | 22:21
Goed punt en sterk onderbouwd. Dank!

cocktailsmaak | 03-06-17 | 22:30

De leefbaarheid van onze planeet gaat de komende 100 jaar sterk achteruit, o. A. Door stijging van de temperatuur en alle gevolgen van dien. Dit kan elke idioot nu wel zien aankomen. Voorkomen kan niet meer. Ernst en schade beperken kan wel. Maar er gaan vele honderden miljoenen memsen het leven laten. Voor de huidige generaties nog niet zoveel aan de hand, maar de toekomstige generaties krijgen hiermee te maken.

zeeman73 | 03-06-17 | 22:29

Wat wij met onze aarde doen wordt zeer goed uitgelegd in de docu "Vu du Ciel" op Netflix, een aanrader!!!

Vitiligo | 03-06-17 | 22:27

@R.B.Scott | 03-06-17 | 22:24
*Klopje op de schouder geven doet*

Rest In Privacy | 03-06-17 | 22:26

Komt nog bij dat je je kan afvragen of het voor het grote geheel wel zo erg is als de hele boel afsterft.
Dan kan er weer een nieuwe start gemaakt worden, te beginnen bij niveau kakkerlak.
En dan maar hopen dat daar uiteindelijk geen vorm van welk geloof dan ook uit voortvloeit.

Jackanders | 03-06-17 | 22:26

@R.B.Scott 22:10
Tééééring... ik heb zóóóó gelijk!

R.B.Scott | 03-06-17 | 22:24

@Naonsdezondvloed | 03-06-17 | 22:15
Daar komt bij dat Amerikanen een bloedhekel aan Fransen hebben. dat zie je terug in heel veel literatuur en films. Zo ook aan Canadezen en in het bijzonder aan Hollanders.

Rest In Privacy | 03-06-17 | 22:24

'Is het afschaffen van schoolzwemmen vanwege culturele overwegingen een vorm van natuurlijke selectie?'
Is deze man eigenlijk wel goed bij zijn hoofd?

Naonsdezondvloed | 03-06-17 | 22:24

Het lijkt Noord Korea wel gelet op de stoïcijnse gezichten van de presentatoren/ nieuwslezers en journalisten wanneer zij de zaak voorlezen.
Het is een grote, grote schande voor de journalistiek. Deze propaganda overtreft de propaganda voor de asielzoekers.
AntiGratisArbeid | 03-06-17 | 21:40
.
We hebben hier te maken met een belangrijk punt van een nieuwe religie die de hele wereldbevolking met elkaar moet verbinden.

cocktailsmaak | 03-06-17 | 22:23

Die gekke Portugees lacht die Argentijn zo langzaam aan toch uit.

miko | 03-06-17 | 22:22

Kijk heer Feynman. Als u in Katwijk nu 200 meter verder loopt dan ziet u dit: www.google.nl/maps/@52.2078972,4.3965... U ziet huizen met trapjes, gebouwd in 1950/60 in de wederopbouw van het dorp, verwoest door de atlanticwall in 1943-45. Die trapjes die u ziet waren nodig voor het water. Want anders liep het de gang in. Want bij een flinke vloed liep de boel onder water. In mijn jeugd (Ja, ik woonde daar) gebeurde dat jaarlijks en niemand die er gek van op keek. In 1987 heeft het water voor de laatste keer de boulevard bereikt en is zich daarna terug gaan trekken. Nu ligt de zeespiegel 15 meter lager dan toen. Geen zinnig mens in Katwijk zal geloven in een stijgende zeespiegel. Zeker niet als je met eigen ogen kunt zien dat het klinkklare onzin is. Kortom Feynman, eerst de feiten checken want je hebt een bewijsbaar lulverhaal geschreven.

jan-lul-de-behanger | 03-06-17 | 22:21

@Basil Fawlty | 03-06-17 | 22:08
Je hebt je ieder geval geregistreerd.

Rest In Privacy | 03-06-17 | 22:21

'Je kan een uitgebreide discussie voeren over of de opwarming van de aarde door de mens veroorzaakt wordt, of een normaal natuurverschijnsel is.'
Ik vermoed zomaar dat Feynman geen bèta-pakket gevolgd heeft. Al in 1856 is ontdekt (door Eunice Newton Foote) dat koolstofdioxide infrarode straling absorbeert en daarbij opwarmt. Het CO2-gehalte zou vandaag de dag rond de 280 ppm moeten schommelen. In werkelijkheid bedraagt het 410 ppm - zonder enige twijfel dankzij de geïndustrialiseerde mens. Dus is het warmer, ja.
Overigens maakt Trumps beslissing geen verschil. 'Parijs' is een wassen neus. Wanneer binnen enkele jaren de Noordelijke IJszee 's zomers ijsvrij is, stijgt de watertemperatuur ter plekke richting de 20 graden Celsius en komt er een kolossale hoeveelheid methaan uit de ondiepe bodem naar boven. De temperatuurstijging die dat veroorzaakt maakt een einde aan de landbouw as we know it. Dat worden nog eens leuke vluchtelingenstromen en atoomoorlogen.

Naonsdezondvloed | 03-06-17 | 22:15

Die bangmakerij van Al Gore met zijn Inconvenient Truth is de grootste onzin gebleken, net als de boude beweringen in zijn tweede film. Als men denkt dat de globalisten het beste met ons voor hebben heeft u het mis. Het is gewoon een globale financiële melkkoe die vele biljoenen gaat kosten (er worden bedragen genoemd van boven de honderd biljoen op termijn) die u en ik gaan betalen. De mannen in krijtstreep lachen zich te pletter over hun opgeklopte klimaathoax waarvan de factor mens zeer klein is.
.
"The REAL SCIENCE behind carbon dioxide: Plants use CO2 to create CBD, THC, curcumin and all medicinal molecules"
"The key accomplishment of the climate change cult (so far) has been to convince gullible environmentalists that carbon dioxide is a “pollutant” that’s somehow bad for the planet, even when CO2 is the “greening” molecule for all plant life.
.
Carbon dioxide is the essential molecule for all plant life, and without it, the entire web of life on our planet would instantly collapse. Yet misinformed environmentalists have been exhaustively convinced that carbon dioxide is somehow a “death” molecule for the planet, when exactly the opposite is true: The planet would die without it… and humans would have no vegetables, no fruits, no herbs and no cannabis at all if it wasn’t for carbon dioxide."
www.naturalnews.com/2017-06-02-carbon-...

Nehemia | 03-06-17 | 22:14

Sick stumpers...
Er speelt zich gewoon een doodgewone cyclus af die iedere paar honderd jaar weer de kop opsteekt.
Káppen nou met dat links/groen geneuzel van jaloerse werkweigeraars,krakers en handophouders.

R.B.Scott | 03-06-17 | 22:10

Ach, het hele idee dat we wat aan het klimaat kunnen doen komt al op de tocht te staan als een grote vulkaan voor een langere periode weer actief gaat worden.

cocktailsmaak | 03-06-17 | 22:10

Iets wat overigens ook zinloos is, is om groen 'afval' in de kliko te gooien om deze door de vuilnisman te laten legen met een (vervuilende) vrachtwagen en dan na een aantal maanden de ontstane compost die uit 'afval' ontstaan is weer (gratis) ophalen met de auto om je tuin mee te bemesten.

Rest In Privacy | 03-06-17 | 22:09

Osdorpertje | 03-06-17 | 21:58
Dan wel Soylent Green Halal.

Klinkt als een prachtige film trouwens, maar heb hem nog niet gezien.

Professor Superhirn | 03-06-17 | 22:07

En de eerste vraag is, willen jullie meer of minder kou?

dihydrogenmonoxide | 03-06-17 | 22:07

Dit is veruit het meest warrige artikel ooit door Feynman geplaatst
Kan het worden herzien voordat het zondag is?

Maarten VB | 03-06-17 | 22:06

oglobo.globo.com/fotos/2011/08/10/10_...

En een stelletje malloten aan de buitengrenzen van dit stelsel maakt zich druk over de invloed van de mens.
Ik kan er slechts om glimlachen, die zelfverzekerde overtuiging dat men er ook maar iets toe doet door dingen te doen of te laten.

Jackanders | 03-06-17 | 22:05

Mmh, Feynman, hoewel je van de relatie en situatie tussen Ukraine en Rusland nauwelijks een hol begrijpt, heb je dit onderwerp wel aardig de spijker op z'n kop geslagen.

devil13 | 03-06-17 | 22:05

McMarx | 03-06-17 | 21:55
Zekers. Die Chinese kapitalisten zijn mij wat te stil. De bevolking crepeert. Die smogsteden daar zijn echt een probleem.

Nehemia | 03-06-17 | 22:04

Het onzinnige in deze discussie is weer dat men doet alsof Trump zichzelf terug in de tijd gooit nu 'alle landen' inzetten op technische vooruitgang voor groende energie en Trump dat niet doet. Echter is dat natuurlijk niet per definitie waar. Ten eerste ging het verdrag vooral over het terugdringen van CO2, ten tweede kan de VS prima investeren in zulke technologieën zonder het verdrag. Sterker nog, het is beter voor de economie en ze houden meer geld over dat ze volgens het verdrag moesten afstaan. Daarmee is er dus juist MEER ruimte voor investeringen in zulke technologieën.

DerUnterMensch | 03-06-17 | 22:03

@hebbuh | 03-06-17 | 21:55
Dat is toch al te laat als je kijkt naar welke groepen hier er lustig op door fokken. Ik zeg: zo snel mogelijk alles op gebruiken en daarna de zondvloed.

Rest In Privacy | 03-06-17 | 21:59

verandert (zucht)

Watching the Wheels | 03-06-17 | 21:59

@metalj | 03-06-17 | 21:45
Het gaat om de temperatuur van het water rond en onder het ijs www.trouw.nl/home/groenland-voelt-nat... en www.volkskrant.nl/wetenschap/groenland... , maar het gaat er vooral om dat water dat verwarmd wordt meer volume inneemt (denk aan een eitje koken), dus die zee komt op den duur wel omhoog, maar dat is maar een meter of zo. Een groter probleem is dat het hele klimaat veranderd als die koude polen weg zijn, maar of ze dat kunnen afremmen, geen idee. Zonnepanelen moet je vooral nemen omdat je dan minder afhankelijk bent van moslimlanden en de NAM. Verder bekijken ze het maar, de aarde geeft zelf wel een keer aan waar de grens lag. Dino's zie je ook niet meer de laatste tijd, dus het komt vanzelf goed.

Watching the Wheels | 03-06-17 | 21:58

@Professor Superhirn | 03-06-17 | 21:53
De mensen voortaan Soylent Green te eten geven.

Osdorpertje | 03-06-17 | 21:58

Dat is ook de reden dat als de globalisten echt full in power zijn alle sites die echt vertellen hoe het zit in de digitale kerker gegooid worden. Dat geldt natuurlijk ook voor het klimaatverhaal.
.
"Trump pulls U.S. out of “non-binding” Paris Climate Accord — Here’s why he was right to do it"

www.naturalnews.com/2017-06-01-trump-p...

Nehemia | 03-06-17 | 21:58

Het milieuprobleem mag nooit worden opgelost. Reden is simpel... er mag dan geen milieubelasting meer worden geheven. En daarmee zijn de inners van die belastingen failliet. De overheid dus.

duitse herder | 03-06-17 | 21:57

@Nehemia | 03-06-17 | 21:50
Het feit alleen al dat de Chinezen toeristen hier in 020 rondlopen met van die maskertjes voor hun mond zegt al genoeg over wat ze gewend zijn in hun thuisland. Daar valt weinig van te verwachten anders dan propaganda en gratis verzenden.

Rest In Privacy | 03-06-17 | 21:55

Lange termijn oplossing: geboortebeperking, ik weet dat ik het niet mag zeggen.
Middellange termijn: dijken verhogen
Korte termijn; asiel tsunami beperken. Anders blijken ook deze dijken een Stelling van Amsterdam

gewoondoorlopen | 03-06-17 | 21:55

Lange termijn oplossing: geboortebeperking, ik weet dat ik het niet mag zeggen.
Middellange termijn: dijken verhogen
Korte termijn; asiel tsunami beperken. Anders blijken ook deze dijken een Stelling van Amsterdam

gewoondoorlopen | 03-06-17 | 21:55

Minder mensen in een klein land toelaten is een goed begin.

hebbuh | 03-06-17 | 21:55

Daarnaast is die global warming natuurlijk de grootste scam die je kan bedenken. koolstofdioxyde is juist essentieel voor de fotosynthese van planten.

"The Paris Climate Accord is GENOCIDE against plants, forests and all life on our planet"
.
The primary goal of the Paris Climate Accord — the reduction of atmospheric carbon dioxide — is nothing less than genocide against all plant life across our planet.
That’s because all plants depend on CO2 for their very survival. It’s the “oxygen” for plants, and right now trees, grasses and food crops are starving for CO2 because it sits at nearly the lowest level it has ever been in the history of the Earth (barely above 400 ppm now, when it used to be over 7,000 ppm in the past).
www.naturalnews.com/2017-06-01-the-par...

Nehemia | 03-06-17 | 21:54

Iets wat helaas zelden wordt besproken: niet de klimaatverandering is onze grootste bedreiging, maar de overbevolking. Onze aarde kan N mensen huisvesten, met N ongeveer gelijk aan 10 à 12 miljard. Dan is het gedaan met de vrede, komt er oorlog, gaan er veel mensen dood en is het probleem bizar genoeg weer voor een tijdje opgelost.

Duurzaamheidspolitiek heeft meestal als doel om onze habitat te beschermen en daarmee sterfte te voorkomen. De medische wetenschap heeft ook als doel sterfte te voorkomen. Eigenlijk zijn mensen vooral bezig om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk te laten leven. In elk geval de deugmenschen, maar ook rechts-realistische denkers en onderzoekers.

Laat ik de knuppel eens in het hoenderhok gooien: welke oplossing tegen overbevolking lijkt u het beste?

Professor Superhirn | 03-06-17 | 21:53

Toch nog iets over die eerste paragraaf (en de daarna volgende): helemaal mee eens. Morgenochtend wat extra linkjes, de vermoeidheid slaat toe. Alvast welterusten allen. En morgen gezond weer op.

Rest In Privacy | 03-06-17 | 21:52

China vervuilt twee keer zo veel als Uncle Sam en ze haken in, zeggen ze. Wat u niet in de mainstreammedia leest is dat de Chinese draak pas vanaf 2030 hoeft te leveren. Tot die tijd kunnen ze dus vol op het orgel gaan.
.
"On June 30, 2015, China formally submitted its intended nationally determined contribution (INDC) to the new global climate agreement to be concluded this December in Paris. China committed to the following actions by 2030:
Peaking of carbon dioxide emissions around 2030 and making best efforts to peak early
Lowering carbon dioxide intensity (carbon dioxide emissions per unit of GDP) by 60 to 65 percent from the 2005 level
Increasing the share of non-fossil fuels in primary energy consumption to around 20 percent
and Increasing the forest stock volume by around 4.5 billion cubic meters from the 2005 level
www.c2es.org/docUploads/chinas-contri...

Nehemia | 03-06-17 | 21:50

Lentehaas | 03-06-17 | 21:46
Honderd keer dit.

metalj | 03-06-17 | 21:49

@Feynman:
Goed stuk. Het heeft geen enkele zin alles in de zetten op verminderd gebruik van grondstoffen als we niet in staat zijn de groei van het aantal mensen onder controle te krijgen.
Nederland is rijk omdat hier voldoende water is voor een hoge landbouw productie. De rest in een inhoudsloze poppenkast. Weinig producenten, veel opvreters.

Orakel1958 | 03-06-17 | 21:49

China lacht zich de ballen uit de broek. Terwijl de hele wereld de CO2 uitstoot probeert te beperken doen zij niks en krijgen ze ook nog eens geld toe.

Osdorpertje | 03-06-17 | 21:49

Wegvallen van de Golfstroom heeft geen drastische gevolgen voor het klimaat hier. De breedtegraad is niet de enige bepalende factor van het klimaat. Het is onjuist dat W-Europa een klimaat zou krijgen als New York, of New Foundland. New York heeft een landklimaat, W-Europa een zeeklimaat.
Een betere vergelijking is die met de stad Vancouver, aan de westkust van Canada. Dat ligt nl. ook aan de westzijde van een continent, en heeft dus een zeeklimaat als gevolg van de draaiing van de aarde.
Kijken we naar het klimaat van Vancouver, dan verschilt dat niet veel van Nederland. Goed, daar heb je ook een warme zeestroom, maar die is veel zwakker dan onze Golfstroom.
Hoe dan ook, NL blijft een zeeklimaat, ook zonder Golfstroom, en zal dus relatief mildere winters kennen dan New York.

Rest In Privacy | 03-06-17 | 21:48

Law of the Land | 03-06-17 | 21:37
Woon ten zuiden van de stad, op een zandrug, zoals het nu lijkt blijft het hier droog.

Klik_hier | 03-06-17 | 21:47

De klimaatopwarming is net zo'n hysterie als zure regen, het ozongat, sars, mexicaanse griep en noem de rest ook nog maar op.
In de 70-er jaren was er paniek om de voorspelling dat we een ijstijd tegemoet zouden gaan.
Dat links geleuter leidt ertoe, dat degenen met de laagste inkomens straks hun auto moeten laten staan, omdat ze het rekening rijden niet kunnen betalen.

Lentehaas | 03-06-17 | 21:46

De klimaatopwarming is net zo'n hysterie als zure regen, het ozongat, sars, mexicaanse griep en noem de rest ook nog maar op.
In de 70-er jaren was er paniek om de voorspelling dat we een ijstijd tegemoet zouden gaan.
Dat links geleuter leidt ertoe, dat degenen met de laagste inkomens straks hun auto moeten laten staan, omdat ze het rekening rijden niet kunnen betalen.

Lentehaas | 03-06-17 | 21:46

Dan speel je SimFarm niet goed. Je kunt je gewassen aanpassen aan de veranderingen in het klimaat en het kan best dat in droge schrale gebieden nu beter te landbouwen valt. Waarom iedere verandering van klimaat als een doemscenario wordt uitgelegd is mij een raadsel.

Sans Comique | 03-06-17 | 21:46

''What kind of faggot ice melts at -23 degrees Celsius but not at -23,4?'' Vergeten wie het zei, maar er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Komt nog eens bij dat al dit klimaatgezeur gepushed wordt op het moment dat er een hittegolf is. Vorige maand was zelfs de NOS nog skeptisch. Is allemaal marketing, kijk maar eens naar het feit dat bedrijven als Apple, BP en Shell dit verdrag steunen. Zijn dezelfde bedrijven die hele continenten en oceanen vergiftigd hebben. En als laatste wil ik iedereen aanraden die zeikt over de toekomst van zijn of haar kinderen vooral zelf lekker een elektrische auto/fiets aan te schaffen. Ik zie niet waarom de overheid dit zou moeten betalen.

metalj | 03-06-17 | 21:45

Ik ben voor alles dat ten goede komt voor de natuur maar de overheden denken zo niet.Overheden hebben alleen oog voor geld.En na ontwikkelingshulp is nu het klimaat het nieuwe geldkoetje.En we weten allemaal dat ontwikkelingshulp na decennia miljarden gekregen te hebben de kindjes waar het geld voor was nog steeds met bolle buikjes en vliegen op hun ogen zitten terwijl de dikke SUV's groter en de aangekochte gebouwen alleen maar groter en meer prestigieus werden.Ik ben bang dat dat nu weer gaat gebeuren nu onder de naam climate change.

Hettiet | 03-06-17 | 21:42

@omanders | 03-06-17 | 21:30
Na de ijstijd smolt weliswaar veel ijs maar, een substantieel deel niet. Hoe groter de totale watermassa, des te groter de asymmetrie van de verdeling van die massa - bergen en dalen. Laten wij nu net in zo'n geval in een dal liggen aan de Noordzee. Ik zit naarstig te zoeken naar de bron van dit verhaal waar ik een tijdje geleden tegen aanliep. Hoe waar het is weet in natuurlijk niet maar, het was een verhaal dat tegen de stelling ging dat overal de zeespiegel evenveel stijgt - dat we overal gelijkwaardig door de natuur worden behandeld ;-).

Rest In Privacy | 03-06-17 | 21:41

WtW | 03-06-17 | 21:40 was @Punksmurf | 03-06-17 | 21:30

Watching the Wheels | 03-06-17 | 21:41

Een belangrijke vraag is ook deze: waarom hobbelt de journalistiek massaal achter de klimaathysterie aan?

Elke keer dezelfde propaganda. Geen enkel, enkel tegengeluid bij Pauw, Nieuwsuur, RTL Late Night, RTL boulevard, noem maar op. Goed voor het juist opvoeden van miljoenen kijkers.

Het lijkt Noord Korea wel gelet op de stoïcijnse gezichten van de presentatoren/ nieuwslezers en journalisten wanneer zij de zaak voorlezen.
Het is een grote, grote schande voor de journalistiek. Deze propaganda overtreft de propaganda voor de asielzoekers.

Maar goed, zoals eerder door mij is geschreven: Jessias krijgt de klimaathysterie. Mark mag de sociale zekerheid en de werknemerszekerheid tot op het bot villen.

AntiGratisArbeid | 03-06-17 | 21:40

@pjotr nicknaamtov | 03-06-17 | 21:33
Jij snapt het. En zal dus wel niets te vertellen hebben in deze wereld...

Guido | 03-06-17 | 21:40

@parterretrap | 03-06-17 | 21:22


En die enorme energie schiet zo weer weg als er geen infraroodfilters in de atmosfeer zaten. Broeikasgassen dus.

omanders | 03-06-17 | 21:36

Het is aanpassen of uitsterven volgens de evolutieleer.
Nu is de vraag wat makkelijker aan te passen is; het klimaat of de leefomgeving.
De eerste wordt beinvloed door duizenden variabelen, de tweede alleen met arbeid.

pjotr nicknaamtov | 03-06-17 | 21:33

Net zoals aardbevingen voor Holland geen issue zijn, jeukt het mij niet als in daar alles wegspoelt. Volgens de kaart houd ik droge voeten... *verwarming standje hoger zetten doet*

Klik_hier | 03-06-17 | 21:32

@McMarx | 03-06-17 | 21:09


Dat heeft het na de ijstijd ook niet gedaan.

omanders | 03-06-17 | 21:30

Feynman, je schrijft interessante stukken, maar laat een eindredacteur je tekst eens nalezen. In regel 2 alweer raak: "Het land wat". Het leidt zo af, die taalfouten.

Punksmurf | 03-06-17 | 21:30

Dat beetje zee spiegelstijging vangen we op met bodemdaling in Groningen. Plus,min alles blijft bij het oude!!
*verder gaat met trumpiaans filosoferen*

miko | 03-06-17 | 21:28

Grote bedrijven als Shell zijn ook voor het verdrag. Die zijn ook op de subsidietrein gesprongen.

roze_bril | 03-06-17 | 21:28

Tja. Zeg ik al een tijdje... als het al warmer wordt en de zeespiegel stijgt kun je beter dijken bouwen dan al die miljarden steken CO2 uitstoot verminderen, wat over 100 jaar pas merkbaar werkt, als het überhaupt al werkt. Dat is namelijk nogal een "big if", gebaseerd op heel wat andere "big ifs".

Stormageddon | 03-06-17 | 21:27

Feynman is dus in het kamp dat 100 miljard uitgeeft (aan de Nijpelitaanse windmolen-maffia) om 0.00035 gr Celsius (zie Urgenda-proces) lager uit te komen. Volkomen en totaal onmeetbaar dus en volkomen irrationeel bovendien want geen spoor van wetenschappelijke onderbouwing maar 100% onderbuik. Wel € 1000 erbij op de e-rekening per jaar.
Hoepel toch op.

Kromme Tenen | 03-06-17 | 21:26

Er is grand solar minimum opkomst dus komende decades zullen kouder zijn.

ing.Autist | 03-06-17 | 21:22

in 3 minuten tijd komt er net zoveel energie op aarde als de COMPLETE mensheid (6.000.000.000) verbruikt !
het is waanzin om te geloven dat de mens invloed kan hebben op de temperatuur van de aarde

schone(ere) lucht -> kernenergie

parterretrap | 03-06-17 | 21:22

Stoot China slechts het dubbele uit van de VS met 6 keer zoveel mensen en misschien wel 25% van de productie van de wereld?

Watching the Wheels | 03-06-17 | 21:21

Feynman, leuk verhaal, maar het feit dat er vanalles gebouwd wordt aan de Katwijkse boulevard wil nog niet zeggen dat de zeespiegel gestegen is. Er zijn wel meer projecten gestart op basis van aannames. Ik ben toevallig een dorpje noordelijker geboren en ik kan je verzekeren dat de zee precies daar ligt waar hij 50 jaar geleden ook lag.

marcoplarco | 03-06-17 | 21:21

@General McAuliffe | 03-06-17 | 21:16
Die technologie bestaat al jaren en dat noemen we groen; bomen, struiken, gras, etc. Tenzij ik niet opgelet heb bij de biologieles.

Rest In Privacy | 03-06-17 | 21:21

Het enige wat Trump heeft gedaan is dat ieder zijn keuze kan maken wel of niets aan het milieu te doen. In Nederland wordt die 'keuze' je opgedrongen. En waarom kan een Ferrari V12 niet naast een Tesla Model S bestaan. Waarom is er nooit een midden in een discussie?

Daarbij kunnen meteorologen amper het weer voor volgende week op een graad nauwkeurig voorspellen. Maar deze wetenschappers kunnen wel voorspellen dat over 85(!) jaar het 0,3 graden warmer is..

Misschien helpt het ook als Nederland niet meer toestaat dat er nieuwe energiecentrales worden gebouwd welke fossiele brandstoffen zoals kolen of gas gebruiken. Nederlandse groene stroom is alleen groen, omdat de Nederlandse energieboeren CO2 certificaten uit vooral Scandinavie en Frankrijk kopen. Alle zonnepanelen en windmolens in Nederland (incl. degene welke op zee staan) wekken net iets meer dan 5% van de energie behoefte op.

Misschien kan Nederland beter een aantal kerncentrales bouwen. Kerncentrales wekken 100% groene stroom op met een groot vermogen.

Het afval van deze kerncentrales kan middels de Falcon 9 raketten van SpaceX (Elon Musk) de komende honderd jaar op de maan parkeren. Daar komt niemand, dus is de straling ook geen probleem!

TuurlijkNiet | 03-06-17 | 21:20

Het grootste probleem is dat de mens telkens met een 'oplossing' zit te komen. De aarde, de natuur, heeft al eeuwen zelf voor een balans gezorgd, ook nadat het uit evenwicht was gebracht. En dat doet ze nu ook. Echter, men zit telkens de oplossingen die de aarde, moeder natuur, aandraagt te verstoren, om welke reden dan ook.

Rest In Privacy | 03-06-17 | 21:18

En nu we het toch over technologie hebben. Ik zie de laatste tijd regelmatig technologie voorbij komen die CO2 uit de lucht haalt.
In deze gevallen is CO2 reductie slechts een bijkomstigheid en niet het eindproduct.

En ja, ontruimingen wordt een zootje, niet voor niks dat ik niet meer in het westen van het land woon.

General McAuliffe | 03-06-17 | 21:16

Als de zeespiegel stijgt, dan komt de Noordzee droog te staan. Dat is even een doordenkertje.
*Iets met een niet ronde aarde en draaiing mompelt*

Rest In Privacy | 03-06-17 | 21:09

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl