Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De tering, de NRC snapt weinig van geld

topicecbnrc.jpgHey, de wijnwinkel annex het activistenpodium van Petertje Vandermeersch heeft weer eens een mening. De binnenstad is vol, alleen mensen met rijke pappies kunnen nog huizen kopen en alle middenstanders worden de stad uitgetyft. Ja, nice. Komt die oplossing van de NRC? Eh, ja, "meer bouwen en beter beleid". De tering, wat snap je er dan weinig van zeg. De crisis op de huizenmarkt komt niet door schaarste, maar door het EU beleid van extreem lage rentes. De EU ligt ekelenomisch op zijn gat, de zuidelijke landen (en de Frambozen) zijn zo overladen met schuld dat als de rente boven de nul uitkomt, die landen al helemaal belly up gaan. Hypotheken zijn gebaseerd op de rekenrente van de ECB, dus die staan historisch laag. Lenen is dus nog nooit zo goedkoop geweest. Daarnaast worden de banken via allerlei omwegen volgepompt met steungeld - quantitative easing - om de consumptie te stimuleren. Aangezien de banken niet bij de Appie euro's kunnen uitdelen is het enige wat ze doen hypotheken uitgeven. Oh, en dan hebben we in Nederland nog de hypotheekrenteaftrek, waardoor het allemaal nog aantrekkelijker is om je zelf tot pakezeltje van je hypotheek te maken. Een perfect storm voor veel te duur vastgoed, wat steeds meer uit de pas loopt bij de rest van de economie. Niet alleen een bubble, wat sowieso vervelend is, maar dus extra kudt voor mensen die afhankelijk zijn van salaris, in plaats van vermogen. Mensen met een gewone baan dus, zoals leraren, politieagenten en margebloggers van een seksistiese website. Kortom, als we Damsko weer betaalbaar willen hebben dan moeten we eindelijk eens uit die rampzalige treurmunt. Beter voor ons, beter voor de knoflookvreters. NEXIT!

Reaguursels

Inloggen

Pierre Tombal | 13-05-17 | 17:01
Waarom krijgen huurders meer te besteden door het compenseren van afschaffen van HRA? Ze krijgen wellicht meer te besteden doordat de huurprijs meedaalt met de huizenprijs bij afschaffing, maar hoezo door de compensatie daarvan? Zij zijn dan juist één van die groepen die als ze aantoonbaar direct profijt hebben van afschaffing van HRA, mee moeten betalen aan de verliezers qua bestedingsruimte.
|
Verhuurders hebben juist nadeel omdat ze minder kunnen krijgen voor hun panden dan met HRA die de prijs opdreef. Het verlies van inkomen door verhuurders of van de waarde van een huis op zich zou ik echter niet compenseren. Het is immers ook alleen maar zo hoog geworden dankzij de HRA en die verstoring\bevoordeling wordt teruggedraaid.
|
Anders zouden we ook nooit een subsidie kunnen afschaffen zodra het een eerste keer verstrekt is, omdat de ontvanger dan kan eisen dat die 100% wordt compenseerd en daarmee dus feitelijk eeuwig in stand blijft. Ook hebben mensen jarenlang relatief voordeel gehad van lagere woonlasten wellicht (voor zover dat niet teniet ging door hogere prijzen). Restschuld die overblijft kun je dan weer wel compenseren aangezien mensen nooit zo'n hoge schuld waren aangegaan zonder HRA en ook werkelijk verlies lijden i.p.v. minder winst maken.
|
Dus ik zou slechts twee dingen compenseren: verlies aan besteedbaar inkomen en restschuld. En dat alleen laten betalen door degenen die meer te besteden krijgen of lagere prijzen betalen door afschaffen. Ik zei eerder dat mensen die winst maken op hun huis ook zouden kunnen meebetalen, maar dat is denk ik onterecht. Zij verliezen immers ook woningwaarde en hebben dan dus een lagere winst dan ze met HRA zouden krijgen. Alleen degenen die nog voor afschaffing verkopen hebben daardoor profijt gehad, niet die daarna.
|
Sowieso zou compensatie niet nodig zijn wanneer de overheid de belasting voor alle getroffen groepen met een zelfde percentage verlaagt als wat ze eerder aan voordeel hadden. Of je als overheid nu 500 euro belast en teruggeeft of het gewoon niet belast, het levert je in beide gevallen niks op. Scheelt wellicht zelfs administratieve kosten.
|
Geleidelijke afbouw is zeker een mogelijkheid, maar dat duurt dan wel lang en zorgt mogelijk voor langdurige malaise en onzekerheid op de woningmarkt. Je kunt ook ineens de voordelen en nadelen slikken en dat dan via de belasting gelijktrekken voor de winnaars en verliezers. Dan hebben mensen tenminste duidelijkheid en rechtszekerheid: de marktprijs is voortaan gewoon gevolg van vraag en aanbod en een woning koop of huur je puur op basis daarvan, niet door pushen van de overheid.
|
Wellicht dat mensen het dan ook weer als een eerste levensbehoefte gaan zien i.p.v. een investering die alleen maar hoger moet worden (en onbereikbaarder voor starters). Je hebt nog altijd het voordeel van lagere woonlasten op je oude dag door kopen en aflossen.

Wol | 13-05-17 | 21:06

@Wol | 13-05-17 | 13:59
Je vergeet iets: niet iedereen heeft zijn huis gekocht. Wanneer je het afschaffen van hypotheekrenteaftrek gaat compenseren krijgen huurders daarmee meer te besteden. Tenzij je tegelijkertijd ook de huren fiks verhoogt. Ik weet zeker dat verhuurders dan heel hard gaan juichen. Het is een catch-22: je kan het niet afschaffen zonder iemand (starters) heel erg te benadelen, of een ander (de rijken) heel erg te bevoordelen.

De huidige gefaseerde methode van afschaffen is wat dat betreft nog de minst schadelijke. Al is het alleen maar dat ook binnen dezelfde salarisgroep het huidige voordeel van hypotheekrenteaftrek niet voor iedereen hetzelfde is. Dat voordeel wordt namelijk steeds kleiner naarmate de hypotheek langer heeft gelopen. Je zou dan dus eigenlijk een variabele compensatie moeten verzinnen die afhankelijk is van hoe lang de hypotheek loopt en bij voorkeur ook tegen welke rente - een soort: hypotheekrenteaftrek.

Pierre Tombal | 13-05-17 | 17:01

Pierre Tombal | 12-05-17 | 23:14
Hm... Het lijkt mij vreemd om iemand die 2000 euro verdient eerst 1000 euro af te pakken en dan 500 euro terug te geven, mits het alleen maar aan een huis wordt besteed. Dan had je ook bij voorbaat 500 euro kunnen belasten en de burger die overige 500 laten uitgeven aan wat hij zelf wil. De overheid verdient er niks meer of minder mee en de burger ook niet. Alleen zullen de huizenprijzen dalen of minder stijgen zonder HRA. Wat op korte termijn misschien nadelig is voor mensen die meer betaalden voor hun huis (zij het “gesubsidieerd” met sigaar uit eigen schatkist), maar op de lange termijn voor iedereen goedkoper. En ook op de korte termijn al gunstig voor alle huurders en koopstarters.
|
Wat betreft de wanverhouding qua voordeel van HRA tussen hoge inkomens en lage inkomens, dat is een kwestie van politieke voorkeur. Je kunt de belastingtarieven en kortingen zodanig aanpassen bij afschaffing van HRA dat rijken en armen niets meer of minder hoeven te betalen. Zelf ben ik niet zo voor belasting en dat de zwaarste schouders andermans lasten moeten dragen. In principe moet iedereen wat mij betreft zijn eigen lasten dragen. Een brood kost wat het kost in de winkel, niet twee keer meer voor wie twee keer modaal verdient.
|
En dat geldt ook voor woonlasten. Als mensen te weinig hebben om van de leven moeten die minstens iets van een laag basisinkomen of een inkomensverzekering hebben. Maar ga a.u.b. niet knoeien met kunstmatige prijzen, of het nu gaat om de prijs van arbeid, voedsel of een woning bouwen, huren of kopen. Daar krijg je alleen maar gelazer mee zoals hogere werkloosheid, voedseltekorten, woningnood, wachtlijsten en kunstmatig dure huizen en absurd geprijsde bouwgrond.
|
Ik verwacht persoonlijk niet dat bij afschaffing van HRA en hogere rente, de woonlasten voor de gemiddelde burger erg zullen stijgen. Bij wie dat wel zal gebeuren, of bij restschuld, kun je dat compenseren. Je kunt simpelweg in de belastingwet zetten, bij afschaffen HRA (en\of lage rente loslaten) dat een burger door stijgende woonlasten als aantoonbaar gevolg daarvan nooit minder inkomen mag overhouden of meer belasting moet betalen dan voorheen. Een soort HRAAA (Hypotheekrenteaftrekafschaffingsaftrek). ;)
|
Sociale huur afschaffen zou ook mensen met een modaal inkomen aanzienlijk helpen om i.p.v. te kopen een betaalbare huurwoning te vinden. Daar zal echter wel tegenover staan dat mensen in de sociale sector aanzienlijk meer moeten gaan betalen. Ook dat kun je compenseren uiteraard, maar zolang er niet meer huurwoningen bijkomen moet iemand die rekening betalen. Nu betaalt de rest van NL dat echter ook al in de vorm van torenhoge huur in de vrije sector of gedwongen moeten kopen tegen hogere prijzen.
|
Misschien is het uiteindelijk allemaal vestzak-broekzak hoor. Dat je lagere huizenprijs als starter weer teniet wordt gedaan door de lagere erfenis uit het goedkoper geworden huis van de generatie voor je. Of je hogere woonlast door hogere rente of wegvallen van HRA je lagere koopprijsvoordeel compenseert. Maar omgekeerd geldt dat waarschijnlijk net zo: de lagere lasten door HRA en lage rente worden weer teniet gedaan door hogere koop- en huurprijzen. Dan heb ik toch liever “natuurlijke” prijzen van de vrije markt. Inkomenspolitiek kun je het beste direct via de belasting voeren, niet via een Diocletiaans circus van prijsregulatie van individuele producten.

Wol | 13-05-17 | 13:59

@Wol | 12-05-17 | 21:46
Wat ik bedoel te zeggen is dat degenen die van de huidige situatie profiteren en degenen die in het door jou geschetste toekomstscenario mogelijk zouden kunnen profiteren waarschijnlijk niet degenen zijn die jij denkt. Het zijn namelijk de lagere inkomens die het meest belangrijke voordeel trekken uit het bestaan van hypotheekrenteaftrek.

Pierre Tombal | 12-05-17 | 23:14

Pierre Tombal | 12-05-17 | 13:34
Ik heb toch het gevoel dat we elkaar niet begrijpen.Sorry, misschien ben ik gewoon te dom, want ik snap niet echt wat je probeert te zeggen.

Wol | 12-05-17 | 21:46

Afgezien hiervan is dit land natuurlijk gewoon over-vol. Eeuwige groei is dus niet de oplossing.

afdankert | 12-05-17 | 16:14

@Wol | 12-05-17 | 07:17
Dat van dat profijt vraag ik mij bijzonder af. In ieder geval zal een verkoper die geld overhoudt dat niet hebben, want die betaalde immers zelf de hoge prijs toen hij kocht. Het enige mogelijke profijt zou kunnen bestaan bij nieuwe starters, mits er inderdaad sprake zal zijn van een daling van de prijs. Alleen: is zo'n daling nog nodig wanneer er een compensatie wordt gegeven in de vorm van lagere inkomstenbelastingen?

Bedenk ook dat met betrekking tot geld het doorgaans weinig zin heeft om in bruto bedragen te spreken. Procenten zeggen een hoop meer en op het moment dat je dat doet zul je ook direct zien dat de rijkste tien procent die op dit moment de helft van het totale belastingvoordeel uit hypotheekrenteaftrek incasseert juist het meeste profijt zal hebben van afschaffen met belastingverlaging. Deze groep betaalt namelijk ook meer dan de helft van wat het rijk aan inkomstenbelasting ophaalt. Effectief haalt deze groep daarmee ongeveer 20% van hun eigen betaalde belasting terug. Iemand met een modaal inkomen die voor 2013 een flatje heeft gekocht van €130.000 haalt heel veel meer terug: ruim 90%! Ga dat maar eens compenseren en dan als overheid toch nog voldoende geld bij elkaar sprokkelen om de Brusselse heren gelukkig te houden.

Pierre Tombal | 12-05-17 | 13:34

Pierre Tombal | 11-05-17 | 23:33
Wol | 12-05-17 | 07:17
Nu ik dat Economist artikel nog wat verder zit te lezen zie ik, afgezien van dat SE net als NL het spreekwoord "dweilen met de kraan open" kent, dat de HRA gewoon nog bestond in November 2015. Ik dacht ook dat die afgeschaft was daar? En ook de Zweden zijn dol op aflossingsvrije hypotheken:
|
"... Almost 40% of Swedish mortgages by value are not being paid down at all, and for many of the remainder the pace of repayments is slow. The FI has been trying to push banks and borrowers to agree voluntary repayment plans. It suggested that those with LTVs above 70% pay down at least 2% a year, and those with LTVs of 50-70% pay 1% a year. But in April a court quashed such efforts, arguing the FI had no authority to promote such plans..."
|
"... up to 30% of mortgage interest can be deducted from personal tax bills and a rebate of up to 50% can be claimed on home extensions and repairs. The Riksbank thinks that abolishing mortgage-interest relief alone could cut aggregate debt as a share of income by more than 50 percentage points over the next 50 years. Reducing the maximum LTV ratio to 80% would only trim debt-to-income ratios by five percentage points; the FI’s repayment scheme would cut them by 12..."

Wol | 12-05-17 | 07:49

Pierre Tombal | 11-05-17 | 23:33
Als ik de Economist mag geloven liggen die Zweedse prijzen juist o.a. aan de lage rente, te weinig bouwen door moeilijke vergunningen, "vluchtelingen" en sociale huurpolitiek (lijkt NL wel):
www.economist.com/news/finance-and-eco...
|
Artikel hierboven geeft ook aan hoezeer de Centrale Banken zichzelf in een hoek geverfd hebben. Als ze de rente verhogen, kukelt de economie weer in elkaar, en de huizenprijzen waarschijnlijk ook. Maar als ze hem zo laag laten, of steeds lager (en negatiever) moeten drukken, gaan we de prijs ongetwijfeld op een andere manier (of door anderen laten) betalen.
|
Er zal zeker een vorm van compensatie worden geëist als de HRA wordt afgeschaft, als een soort van planschade. Maar ironisch genoeg, wie betaalt dat? De overheid produceert niets en kan alleen (als we een eigen munt hadden) geld printen wat indirect ook weer betaald wordt door mensen met spaargeld en investeringen met een vaste rente. Als het uit de belastingkist komt, betalen huurders mee om kopers te compenseren of betalen die kopers een sigaar uit eigen doos.
|
Maar het lijkt me niet goed een bestaande verziekte toestand te laten bestaan, puur omdat het pijn gaat doen die te genezen. Zowel wat betreft die lage rente als de HRA. Wellicht dat met afschaffen van de HRA en wellicht ook van de kunstmatige prijsverschillen tussen bouwgrond en landbouwgrond, ook een belastingverlaging kan worden doorgevoerd als compensatie. Of dat kopers die dan tegen een lagere prijs kunnen kopen of verkopers die winst maken op hun woning een compensatiebelasting betalen voor degenen die met restschuld blijven zitten. Want beide groepen hebben profijt gehad van zowel het bestaan (verkopers met winst) als het afschaffen (kopers tegen een lagere prijs) van de HRA en lage rente. Iemand gaat betalen, maar de overheid betaalt zelf niks en kan dat ook niet, want ze heeft geen eigen geld. Alleen dat van een ander.
|
Sociale huur mogen ze wat mij betreft afschaffen, zeker voor nieuwe gevallen. Huurprijzen moeten gewoon uit vraag en aanbod komen. Economie is een vage wetenschap, maar het is een redelijke wetmatigheid dat te lage prijzen leiden tot tekort en te hoge tot een overschot van aanbod. Als je twee mensen hebt die beiden 500 euro kunnen betalen voor een flat, kun je wel dicteren dat een flat maximaal 500 mag kosten, maar dan heeft de ene geluk en de ander niks. In een vrije markt zouden ze nog kunnen kiezen de flat te delen en samen 1000 euro betalen. Als ze dat niet willen en niemand anders ook, dan zal de prijs door gebrek aan vraag vanzelf dalen.
|
Afschaffen van de HRA en de rente naar haar natuurlijke niveau laten stijgen zou al een stuk helpen. Dan stoppen investeerders hun geld weer op de bank i.p.v. in onroerend goed, de prijs van huizen zal in principe dalen (of minder stijgen) en als er dan nog steeds een tekort is aan betaalbare huurhuizen zal de hoge opbrengst van verhuren, mits de overheid dit niet in de weg staat door kunstmatige beperking van bouwgrond en vergunningen, ertoe leiden dat meer huurhuizen worden gebouwd. Dus wat dat betreft hebben zowel Zentgraaff als de NRC gelijk: beide maatregelen zouden helpen voor lagere prijzen.
|
Woningcorporaties verplichten hun huuropbrengsten en winsten simpelweg te investeren in bouwen van gangbare woningen met een gemiddelde of lagere huurprijs tot het punt dat dat geen winst meer oplevert zou ook helpen. Beter dat dan oppotten, derivaten kopen en investeren in woonschepen en andere prestige-objecten.

Wol | 12-05-17 | 07:17

@Wol | 11-05-17 | 20:54
Je maakt hier twee fouten:
1 - je gaat er vanuit dat hypotheekrenteaftrek geld kost
2 - je gaat er vanuit dat de bruto huizenprijs eerlijk is

Beide veronderstellingen zijn onjuist. Ten opzichte van een niet gemanipuleerde markt betaal je teveel, maar dat extra geld vloeit merendeels rechtstreeks terug naar de Belastingdienst. Afschaffen van hypotheekrenteaftrek levert de zeer vervelende situatie op dat je mensen die al teveel hebben betaald - omdat dat nu eenmaal de norm was - extra gaat straffen. In Zweden hebben ze dat jaren terug overigens wel gedaan en het resultaat zal je verbazen: na een initiële korte inzinking werden de prijzen juist hoger dan ze daarvoor waren geweest. De prijs die bestaande eigenaren van de ene op de andere dag moesten gaan betalen werd namelijk de nieuwe norm.

Nou weet ik niet of dat in Nederland hetzelfde effect zal hebben, maar dat het goedkoper wordt lijkt me buitengewoon sterk. Als ik even terug ga naar mijn oorspronkelijke hypotheeklasten dan bestond 75% uit rente. Als daar de aftrek van verdwijnt wordt deze component 70% duurder. Iemand met een rente van 5% (gangbaar tot 2013) zal daarmee effectief anderhalf keer zoveel gaan betalen. Dan hebben we het in de regel toch over honderden euro's per maand. Vraag is: als je een groep die in principe aan de maatschappelijke verwachtingen/eisen voldoet zo hard in de portemonnee pakt, wat gebeurt er dan met de "asociale" groep scheefhuurders? Want die willen we natuurlijk wel nog steeds in beweging krijgen. Gaat de overheid dan gokken dat de prijzen zich wel aanpassen, of zetten ze er gegeven dat het precedent reeds geschapen is het maximum erop met als overweging dat als de prijs toch mocht dalen dit alleen maar meer stimulans oplevert? Waarmee de sociale huurgrens dus eveneens ineens naar ruim duizend euro verschuift. Voor jou persoonlijk mag het misschien niets uitmaken, maar willen we dit als land?

Pierre Tombal | 11-05-17 | 23:33

Pierre Tombal | 11-05-17 | 20:42
Hypotheekrenteafrek zie ik toch persoonlijk wel als een probleem. Ook al heb ik er persoonlijk geen zak aan (uitzonderlijke persoonlijke situatie).
|
De overheid pakt je bij wijze van spreken 50% van je inkomen af, en zegt daarvan 50% terug te geven als je het maar in een huis stopt. Dat heeft volgens mij wel een prijsopdrijvend effect en dat is niet in lijn met een vrije samenleving waar prijzen op vraag en aanbod en werkelijke persoonlijk voorkeur gebaseerd zijn.
|
Voor starters op de arbeidsmarkt is het misschien moeilijker om 10% van het onderpand bij elkaar te sparen tegen huidige prijzen. Maar die prijzen (en daarmee die 10%) zouden een stuk lager zijn dan nu zonder HRA, lijkt me? Getuige de prijzen in Noordrijn-Westfalen en de rest van Duitsland.
|
Ik wist trouwens niet dat die 4 x inkomen norm niet wettelijk of feitelijk bestond als zodanig. Weer wat geleerd. Tot nu toe las ik dat overal als een soort wetmatigheid.

Wol | 11-05-17 | 20:54

@Wol | 11-05-17 | 13:24
Hypotheekrenteaftrek levert effectief een lagere rente op, dus dat is gewoon hetzelfde als wanneer de marktrente lager is. Als zodanig is er dus ook geen reden om hypotheekrenteaftrek als een probleem te beschouwen. Voor de neoliberale EU politiek is hier echter sprake van concurrentievervalsing omdat je die lagere rente uitsluitend kan krijgen wanneer je in Nederland loonbelasting betaalt en het huis waar de hypotheek op rust je hoofdverblijf is. In elk ander geval betaal je de hogere marktrente en dat is oneerlijk, aldus de EU.

Er bestaat overigens geen maximumnorm van 4 x inkomen. Dat de maximale hypotheek die je kan krijgen daar wel vaak wel op uitkwam is toeval. Hogere inkomens kunnen in de regel beduidend meer lenen en dat komt doordat zij na aftrek van de kosten voor levensonderhoud procentueel meer van hun salaris overhouden om onder andere woonlasten van te kunnen betalen.

In principe is een hypotheek inderdaad een lening met onderpand. Onderpand inleveren is lening voldaan. Zo werkt dat in Nederland met hypotheken niet. Dat lijkt nadelig, maar biedt ook een voordeel. Zo is het binnen het Nederlandse stelsel niet noodzakelijk voor de bank om extra garanties te eisen. Daarom kun je in dit land ook het volledige aankoopbedrag lenen, omdat de bank niet bang hoeft te zijn dat jij zomaar wegloopt als de prijs met tienduizend euro daalt. Op het moment dat je dat wilt veranderen zal ook de eis voor een garantstelling veranderen en dat betekent dat er eigen vermogen meegebracht moet gaan worden. Hetgeen voor doorstromers niet eens zo'n groot probleem is aangezien die vermogen kunnen putten uit hun huidige woning (die dus met de markt meebeweegt), maar voor starters een buitengewoon grote hindernis kan blijken te zijn.

Pierre Tombal | 11-05-17 | 20:42

49 | 11-05-17 | 00:34
Eens, het bouwen van meer huizen, of in A'dam realistischer, hogere flats, kan helpen om de prijs te drukken. Alleen vraag ik me wel af of je daarmee niet een vicieuze cirkel in gang zet. Net zoals met het telkens uitbreiden van wegen of meer OV op plekken waar nu files en overvolle treinen of bussen zijn. Hoe meer huizen je bouwt en hoe meer auto's of treinen je laat rijden, hoe goedkoper het wordt (of eerder: niet nog duurder) waardoor mensen naar die plekken toe blijven trekken wegens de relatieve betaalbaarheid en populariteit en die nieuwe capaciteit telkens weer wordt opgevuld.
|
En de strekking van het artikel, hoewel het wat kort door de bocht gaat door de suggestie dat bouwen niet relevant zou zijn, klopt. HRA en de lage rentestand van de ECB spelen een enorme rol bij de hoge huizenprijzen, overal in Nederland. Zeker omdat je hier i.t.t. bijvoorbeeld Duitsland niet of nauwelijks eigen vermogen hoeft mee te nemen bij kopen van een woning. Daardoor wordt in feite je koopkracht bepaald door hoeveel je maximaal kunt en wilt lenen. En daar speelt die rente een grote rol in. Het ontbreekt er nog maar aan dat alleen de rentelast dit zou bepalen. Gelukkig is er dan nog wel de norm van 4 x je inkomen als max, maar die is ook betrekkelijk willekeurig.
|
Pierre Tombal | 11-05-17 | 09:21
Ok, ik snap dat je bedoelt dat een lagere rente minder lasten oplevert voor degene die moet lenen. En dat degene die leent voor zijn eerste huis dus ook voordeel van HRA heeft en een vermogende heeft dat niet omdat hij slechts meer betaalt doordat de concurrentie en koopkracht van een lener toeneemt.
|
Maar: nog steeds heeft de vermogende de voorsprong. De vermogende koper kan én zijn vermogen inzetten én daar bovenop nog diezelfde lening nemen (of zelfs meer als zijn inkomen ook hoger is). Als het een eerste woning is, heeft hij daarbij ook nog voordeel van HRA (en bij een hoger inkomen en hogere belastingschijf ook nog meer HRA dacht ik?). Nog afgezien dat door lagere rente mensen minder hypotheeklasten hebben, meer geld overhouden wat ze niks oplevert als spaargeld en dus ook onder andere als vermogen in huizen kan worden gestopt.
|
Netto heeft dus lagere rente en HRA een prijsopdrijvend effect. Afgezien van die maximumnorm van 4 x inkomen die er nog een plafond op zet, die had ik eerder even over het hoofd gezien. Al zorgt dat plafond er dus ook weer voor dat je als persoon die van zijn inkomen moet kopen niet kunt concurreren met de echt grote jongens die contant meer dan die 4 x inkomen kunnen aftikken. Is maar goed ook lijkt me, anders zou de lage rente de enige factor worden in de hoogte van de prijs. Misschien wordt dat de volgende truc om de markt hoog te houden? Niet langer 4 x inkomen, maar bijvoorbeeld max 4 x de hypotheeklasten als norm? Hopen van niet...
|
Al moeten wat mij betreft banken en consumenten zelf weten hoeveel ze lenen. Zolang bij een restschuld de bank dat verlies moet nemen, niet de consument. Net als de non-recourse lening in de VS: sleutel inleveren is schuld (en huis) weg.

Wol | 11-05-17 | 13:24

@Wol | 11-05-17 | 00:09
Simpel: als je een hypotheek nodig hebt betaal je voor een huis de koopprijs plus de cumulatieve rente over de periode die je nodig hebt om de lening af te betalen. Als de rente tien naar beneden gaat kan de prijs tien omhoog zonder dat het de koper een cent kost (prijs + 10 + rente - 10 = prijs + rente).

Aangezien degene die vermogen aanwendt om een huis te kopen geen rente betaalt heeft deze geen voordeel van een lagere rente (sterker nog: het kost hem ongetwijfeld rendement) en deze ervaart dus slechts de last van de plus tien op de prijs.

Anders gezegd: een lage rente in combinatie met een hoge huizenprijs levert minder concurrentie op van vastgoedinvesteerders en dat biedt voordeel voor mensen zonder vermogen. Een bijkomend voordeel volgt uit de hypotheekrenteaftrek die je alleen krijgt voor een huis dat dient als jouw permanente residentie. Dit levert een markt op waarin gestimuleerd wordt dat mensen één huis kopen en niet meer dan een. Prachtig toch hoe het socialistische brein functioneert?

Pierre Tombal | 11-05-17 | 09:21

Gaat GeenStijl nu toch een links thema als "afschaffing van de hypotheek rente aftrek" steunen?

Helemaal eens met de analyse verder. Gelukkig heb ik mijn huis in 2014 gekocht. Mijn nieuwe buurman betaalde 80.000 euro (25%) meer.

Stephan_1980 | 11-05-17 | 07:52

@wol punt is dat de hoge prijzen -in de stad- wel degelijk voor een belangrijk deel worden veroorzaakt door andere zaken dan HRA en euro. Namelijk door de grote trek naar de populaire steden en ontvolking van de periferie. Bouwen en goed beleid kunnen wel degelijk een matigende invloed hebben op die prijsopdrijvende factoren.

49 | 11-05-17 | 00:34

49 | 10-05-17 | 20:25
Dat snap ik, maar wat is je punt? In impopulaire of minder gunstig gelegen gebieden is de prijs van een huis altijd lager. En zou nog lager zijn zonder kunstmatig lage rente, HRA, etcetera. Als in de Randstad een wat luxer huis bij wijze van spreken nu 500.000 i.p.v. 250.000 kost is in Limburg een huis 250.000 i.p.v. 150.000 zonder kunstmatige ingrepen zoals lage rente, HRA, dure grondprijzen, enz.

Pierre Tombal | 10-05-17 | 23:20
Sorry, maar kun je dat iets meer uitleggen, want ik heb het idee dat we beiden iets anders in ons hoofd hebben? Uiteindelijk kan men met meer vermogen bij hetzelfde inkomen nog steeds meer neertellen voor een koophuis toch? En huurprijs ligt vaak al ver boven koopkosten per maand door de compleet vernaggelde vrije huursector.

Wol | 11-05-17 | 00:09

@Wol | 10-05-17 | 16:55
Het punt is dus dat juist doordat je wel kan lenen er een rechtstreekse vergelijking mogelijk is met huren. Mede doordat de meeste mensen zelfs de ruwe bouwprijs al niet contant kunnen neerleggen dicteert deze vergelijking de huizenprijzen. Het gaat in dit geval namelijk niet om de prijs, maar om hoeveel het huis (de hypotheek!) je per maand kost. Vermogen speelt uitsluitend een rol bij huizen die qua prijs ver boven de 'huurdersklasse' uitkomen.

Pierre Tombal | 10-05-17 | 23:20

Vastgoed kan veel goedkoper, als je maar meer bouwlocaties aanwijst. Daarvoor moet je wel de milieugekkies "uitschakelen". Er wordt veel te weinig gebouwd in dit land.
Dutch_Holland | 10-05-17 | 18:57

Idd puur door onvrijheid van de overheid zijn er twee verschillende prijzen voor dezelfde grond: landbouwgrond en bouwgrond.
Doe mij maar minder gesubsidieerde koeien in eindeloze dezelfde weiden en iedereen een grote tuin, die je dan mooi kan maken, zoals grote tuinen meestal zijn. Sowieso gevarieerder, en je hoeft ook niet meer tegen eindeloze rijen dezelfde rijtjes- en Vinexhuizen aan te kijken. Alle kinderen kunnen weer buitenspelen.
bebouwd terrein stijgt dan misschien van 8% naar 13% en landbouw daalt van 55% naar 50%.

Hemmenaar7 | 10-05-17 | 21:35

En onze export Zentgraaff? Wat zeg je tegen Nederlanders die in een exporterend bedrijf werken?

Zyprexa20mg | 10-05-17 | 21:31

@wol, u weet dat ook in zuid-limburg, noord-oost groningen en zeeuws-vlaanderen met de euro wordt betaald en hyotheekrente aftrek is toegestaan?

49 | 10-05-17 | 20:25

-weggejorist-

Dutch_Holland | 10-05-17 | 18:59

Vastgoed kan veel goedkoper, als je maar meer bouwlocaties aanwijst. Daarvoor moet je wel de milieugekkies "uitschakelen". Er wordt veel te weinig gebouwd in dit land.

Dutch_Holland | 10-05-17 | 18:57

Wol | 10-05-17 | 17:11

Rente is hier in Hong Kong niet de aanjager. Wil je kopen, moet je gewoon 50% kapitaal meebrengen voor een woning (want zo worden de schoenendozen hier genoemd). De markt wordt bepaald door het geringe aanbod en de grote vraag vanuit Mainland China. Singapore is een ander verhaal, daar is de "sociale huur" op orde, maar is de vrije markt dus vrij aan de prijs.Daar heeft dus de Singaporese bevolking niet direct last van, maar wel de expats.

Voordeel van beide steden is dan wel weer de veiligheid. Kan me voorstellen dat je ook voor de "veilige woning" in bijv Jakarta of Manilla de knip behoorlijk moet trekken

ikkezeidegek | 10-05-17 | 18:54

je HOEFT niet te kopen, en voor iedereen die een huis heeft (ik niet): die is rijker nu. En als het een bubble is: dan verkoop je je huis, huurt wat, en koopt weer terug als de bubble is gebarsten. En als het door de lage rente komt, dan leen je met 30 jaar vast en heb je 30 jaar geen probleem.

En meer bouwen is meer aanbod is een manier om de buble leeg te laten lopen, en ook nog 1 van de weinige methoden om met een invloed die geleidelijk is, ipv hard knappen van de een eventuele bel.

En bij eerder meer aanbod was de bel nooit zo opgeblazen. Kijk naar Rotterdam, daar zijn zoveel appartementenflats bijgebouwd, dat de prijzen daar lager liggen en nooit zo hard opgeblazen (en ja, deze zin geeft ook opening voor grappen, kommaar), maar het argument wordt daar niet mee ontkracht.

Hemmenaar7 | 10-05-17 | 18:37

Regeren is vooruit kijken, toch? In Londen is dit probleem al een tijdje bezig en nu pas hebben ze zoiets van... tjeetje! Elke hoofdstad krijgt hiermee te maken.

Mr_Pikibelly | 10-05-17 | 17:26

Wol | 10-05-17 | 16:46
ikkezeidegek | 10-05-17 | 16:16
Zie nu ineens dat Vancouver niet eens in de top 10 stond, duh... Wel Singapore, wat net als HK haar rente\monetair beleid baseert op andere grote munten waarmee ze handel drijft, zoals de kunstmatig lage rente dollar.

Wol | 10-05-17 | 17:11

@Admiraal Balthasar | 10-05-17 | 15:22
De milieuvervuiling door Nederlandse nieuwkomers (m/v) is al lang betaald, nog voor ze arriveren. Alleenstaanden en kinderloze paartjes (getrouwd, samenwonend of samenfrauderend) betalen al jaren het minimum gemeentetarief voor drie vervuilingseenheden. In mijn gemeente tenminste wel. Dus niet getreurd, het hemd hoog opgebeurd.

Nivelleermarionet | 10-05-17 | 17:10

@Berbaar | 10-05-17 | 16:26
Is op zich ook niets mis mee, alleen vrees ik dat dit ervoor zorgt dat - naast de al buitenproportionele stijging van de huizenprijzen door de al aanwezige krapte - de bezettingsgraad van de woningen in dit geval wel enigszins te wensen over zal laten i.v.m. dat expats toch vaak ook ingezet worden op kortdurende projecten in verschillende plaatsen/landen. Ook bestaat de kans dat bedrijven de huizen zullen blijven aanhouden zonder dat het bewoond wordt om als beleggingsobject of fixed asset te dienen. Dit zal ervoor zorgen dat steeds minder mensen zich een woning kunnen veroorloven daar. Hetzelfde is gebeurd in San Francisco.

IslamPislam | 10-05-17 | 16:59

Zelden zo een kernachtige samenvatting gelezen over dit probleem.

Chapeau!

De Droit | 10-05-17 | 16:57

Pierre Tombal | 10-05-17 | 16:30
Mensen met vermogen hebben meestal ook een hoger inkomen, uitzonderingen daargelaten. Dus iemand met 35.000 euro inkomen en 100.000 op de bank zal het altijd winnen van iemand met 35.000 inkomen en 90.000 euro in de pot. En zeker mensen die zoveel vermogen hebben dat ze niet eens hoeven te lenen om een appartement te kopen.
|
Het is allemaal tegen elkaar opbieden. Iemands vermogen, plus de rente en de door jou genoemde leennormen bepalen in feite te vraagprijs. Geen lening meer mogelijk? Dan zal de vraagprijs alleen bepaald worden door de hoeveelheid vermogen die mensen bij elkaar kunnen leggen of sparen. Lening 10 x inkomen tegen 0% rente en 100% aflossingsvrij en de huizenprijs gaat door het dak. En dan winnen alsnog degenen met het meeste vermogen en hoogste inkomen.

Wol | 10-05-17 | 16:55

ikkezeidegek | 10-05-17 | 16:16
Maar die top 10 hebben wel centrale banken die de rente kunstmatig laag houden. Uitzonderingen zijn wellicht Hong Kong, die hun HK dollar baseren op de Amerikaanse dollar via een currency board (en dus indirect beïnvloed worden door de Fed in de VS) en Vancouver, wat haar eigen probleem had met steenrijke Chinezen die hun geld op een veiliger plek wilden parkeren (wat nu is doorgeprikt door een belasting op expats die daar huizen kopen).
|
A'dam prijzen worden wel degelijk in hoge mate beïnvloed door ECB-beleid en lage rente. Naast de HRA die het artikel ook al noemde, en doordat een groot deel van de stad kunstmatig goedkoop aan sociale huur wordt besteed, zodat er weer minder plek is voor vrije sector huur en koopwoningen. Plus dat bouwen en bouwgrond in Nederland kunstmatig erg duur wordt gemaakt.
|
Ik heb het artikel van de NRC expres niet aangeklikt en meer bouwen zal vast wel helpen (samen met versoepeling van bouwgrondbeleid en vergunningen). Maar de HRA, sociale huur en zeker die kunstmatig lage rente afschaffen zou wel degelijk helpen. Zij het dat mensen en banken met tophypotheken daar weer last van zullen krijgen. En gezien de schuldenpositie van Europese landen zie ik dat van die hogere rente ook niet snel gebeuren.

Wol | 10-05-17 | 16:46

Amen. Damsko wordt namelijk steeds meer overspoeld door hoogopgeleide provincialen die zich tien jaar Amsterdammers willen voelen voordat ze met hun bakfiets en twee kinderen naar Haarlem verhuizen.

Ad Hominem | 10-05-17 | 16:41

Zentgraaff snapt het niet. De hogere huizenprijs wordt gecompenseerd door de lagere hypotheekkosten, waardoor je effectief exact hetzelfde betaalt. Voor mensen die afhankelijk zijn van salaris maakt het dus geen donder uit. Het is juist extra kudt voor mensen met vermogen, want die doen niet aan hypotheekkosten en ontvangen dus geen compensatie.

Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat Nederland onder druk van de EU de hypotheekregels aan het aanscherpen is, waardoor kopers een deel eigen vermogen moeten meenemen. En dat is natuurlijk wel kudt, want die wordt uiteraard net zo min gecompenseerd door de lagere hypotheekkosten.

Pierre Tombal | 10-05-17 | 16:30

Verhuis lekker als je 't allemaal te duur vindt. Wat moet je überhaupt in het stukje buitenland in Nederland genaamd A'dam.

hoi:) | 10-05-17 | 16:26

@IslamPislam | 10-05-17 | 16:18
En daar is iets mis mee?
Die mensen moeten toch ook wonen hier.
En laten we eerlijk zijn een expat wiens werkgever de huurovereenkomst onderschrijft is een gedroomde huurder.
I should know in expat city Den Haag ;)

Berbaar | 10-05-17 | 16:26

De NRC laat weten te overwegen aangifte te doen want deze sneer van GeenStijl deed echt heel pijn !

Castor12 | 10-05-17 | 16:23

Komt nog bij dat door de lage rente te veel koopwoningen worden opgekocht door bedrijven en daarna verhuurd aan expats.

IslamPislam | 10-05-17 | 16:18

Wat een gebrabbel. Die stad waar je niet wilt wonen spant inderdaad de kroon, maar wereldwijd komt deze net in de top 20 terecht. En raad eens, de steden in de top 10 zijn geen steden in Eurolanden.

www.businessinsider.com/most-expensive...

ikkezeidegek | 10-05-17 | 16:16

Kaartenhuizen op drijfzand. Of zou men bewust streven naar hyperinflatie?

balustrade | 10-05-17 | 16:14

als je naar febo wil zit je het beste in amsterdam. @febofiel en volgen mij heeft geld nog nooit aan de bomen gegroeid ( ja vroeger goud en zilver)tegenwoordig is het op return drukken ,warom is een van de redenen dat ze van cach afwillen,omdat geld drukken geld kost.oplosing voor deze hele zooi is alle staatschulden wegooien.veel gedoe en teringzooi,en jammer voor sommigen.maar je onkomt er niet aan

de-kemphaan | 10-05-17 | 16:14

Moet je zo'n fascistisch, racistisch en bovenal seksistisch weblog well vanuit 020 bestieren? In Enschede zijn vast wel goede kroegen, geile wijven en betaalbare woningen. En geen UvA!

Febofiel | 10-05-17 | 16:04

@IntegereVoorzitter | 10-05-17 | 15:20
economie is niets meer dan ik doe iets voor jou, jij doet in ruil iets voor mij terug. Als jij niets voor mij kunt doen omdat ik niets voor jou kan doen heet dat op grote schaal crisis.

Als een land om wat voor een reden dan ook in een crisis terecht komt werken dus steeds minder mensen en lopen staatsinkomsten terug maar kosten juist op (ww, pensioen, ziektekosten). Met een eigen munt kan dan besloten worden om geld te drukken en zo de crisis op te vangen. Echter door de euro word die mogelijkheid ontnomen en is er geen andere mogelijkheid dan nog meer geld uit de economie te onttrekken wat tot gevolg heeft dat er meer mensen zijn die niks voor jou kunnen doen zodat jij niks voor hen kan doen. (ad nauseum) Dat is dus een fundamentele weeffout in de euro; landen in crisis lopen enorm risico om in een neerwaartse spiraal terecht te komen zoals nu in zuid europa.

Het helikoptergeld dat bedoeld is om de zuid-europese economieen wat bij te staan is in feite niet direct nodig voor de noordelijke economieen, maar die profiteren er toch van.

Het verhaaltje van "wij betalen de rekening" is onzin; de ECB is gewoon geld aan het drukken, verder niks.

geenspam | 10-05-17 | 16:02

@kapotte_stofzuiger | 10-05-17 | 15:09
Goed idee; gaan huren.
Ik hoorde laats van een collega die een vrijwel identiek huis als het mijne heeft -maar het huurt- wat hij per maand betaald, nog net niet het dubbele van wat ik betaal aan hypotheek. Wordt je dan even dik genaaid?

miff | 10-05-17 | 15:57

We moeten gewoon naar een variant op de goud-standaard. Geld dat nergens op gebaseerd is, is absurd. De ECB moet worden aangepakt voor massa-diefstal, want bewuste inflatie.

-

De rente, dat is aan de persoon die het geld uitleent. Ik zet geld op de bank (leen geld uit) en de bank bepaald dan mijn rente? Hoe totaal doorgedraaid is het financieel systeem ondertussen niet geworden?

Vervolgens jat de ECB weer 2% van het vermogen en jat de overheid belasting op winst die ik niet heb gemaakt. Dus ik loop risico (uitlenen) en verlies ook nog vermogen omdat ik van alle kanten bestolen wordt.

Het gaat werkelijk helemaal nergens meer over, en dit is helaas niet figuurlijk maar letterlijk. Het gaat letterlijk nergens over en blijft in stand bij het geloof dat het wel ergens over gaat. Zodra men er niet meer in zou geloven stort de boel in elkaar.

-

Helaas is er geen een partij in de kamer die deze problematiek ook maar benoemd.

DerUnterMensch | 10-05-17 | 15:56

geenspam | 10-05-17 | 15:12
-
Voordat de euro werd ingevoerd was de werkloosheid in Spanje ongeveer hetzelfde als anno 2017...

Badderbeest! | 10-05-17 | 15:52

Niet te veel bouwen zou ik zeggen. Zo lang duurt het niet meer voordat de huizen van de babyboomers vrijkomen en dan moeten we die zeker vullen met nog meer import van kanslozen met een religieuze aandoening die je niet mag noemen.

accijnstoerist | 10-05-17 | 15:51

-weggejorist-

Rayboogie | 10-05-17 | 15:51

Hé ho, Zentgraaf.. Nog ff wachten met die Nexit. Ik heb een hypotheek op Euribor tarief, die staat prima zo. -0.374% per maand of zo. Het kan verkeren.

marcoplarco | 10-05-17 | 15:50

Vergeet de massa immigratie niet.

netniet | 10-05-17 | 15:50

En het voordeel van kopen is dat je zelf kan kiezen of je in een bakfiets enclave of 5e colonne gebied gaat wonen. Met huren heb je die luxe niet.
Nu is 020 zwaar overrated en je kan best die 3x per jaar dat je er gaat stappen de trein heen nemen en een Uber terug.
Win-Win.

MediastadInwoner | 10-05-17 | 15:49

Dit maar heel slechts ten dele waar. Op de reële (i.t.t. monetaire)) vastgoedmarkt is wel degelijk sprake van schaarste. Dit is misschien wel het grootste taboe van Nederland. Wie profiteert er van het feit dat we in zo'n klein dichtbevolkt land leven? En dat ook nog eens vanwege zijn vruchtbaarheid een relatief grote agrarische bestemming heeft (gelukkig!)? Iedereen: overheid (grondbanken,ozb, overdrachtsbelasting, etc) 'projectontwikkelaars' en hun vriendjes (banken, witwassers, de vvd, etc.) en verder aannemers, hun inmiddels weer geliberaliseerde koppelbazen (zie het beweende SFB) en meer van dat gajes. Voor het betere inzicht in de 'zegeningen' van het monetarisme (Friedman c.s.) zie de eerste winnaar van die nepnobelprijs (die voor de economie), onze onvolprezen landgenoot Jan Tinbergen. De desbetreffende linkjes bespaar ik u: zelf uitpluizen is veel leuker. Succes!

De grote afwezige in dit verhaal? U als burger en consument. Dit terwijl het recht op huisvesting toch echt als primair mensenrecht door de VN en anderen is vastgelegd. Maar dat moet je allemaal maar ruim zien zullen we maar denken. En voor wie die laatste activiteit te hoog gegrepen is ( zie de invloed van de FED op de mondiale rentestand): het is echt allemaal de schuld van de EU! Heus!

Rest In Privacy | 10-05-17 | 15:48

Lenen is nog nooit zo goedkoop geweest.. eh.. eens even kijken.

In 2003 kocht ik met uitgestelde betaling 24 mnd met 0% rente mijn gehele witgoed inboedel splinternieuw.
Toen had iedereen nog geld te besteden.
Als je nu iets op afbetaling wilt kopen ,moet je overal dikke rente betalen.
Omdat nu juist veel mensen weinig meer te besteden hebben.

alphapapatango | 10-05-17 | 15:43

Den Heerscher | 10-05-17 | 15:35
Eens dat huursubsidie en HRA funest zijn en dat al waren voor we de Euro kregen. Maar zouden we zonder de Euro ook een rente tegen 0% hebben gehad? We lieten ons wel leiden door de D-Mark, maar Duitsers waren (en zijn) nooit zo van het losse, ruime geldbeleid sinds hun Weimar-akkefietje.
|
De hele reden voor die lage ECB rente is om landen (en banken en hun crediteuren) die zich tot hun nek in de schulden hebben gestoken te behoeden voor faillissement. Nederland had (en heeft) niet zo'n enorme schuld dat zo'n beleid nodig zou zijn bij het hebben van een eigen munt. Hoogstens zouden we om onze export te beschermen misschien ertoe verleid worden.

Wol | 10-05-17 | 15:43

sinar2 | 10-05-17 | 15:32

In de vrije sector huren gaat ook vaak gemoeid met volslagen debiele eisen. Kale huur EUR 900 vragen voor een of ander krot in baggerbuurt, en daar dan wel bij eisen dat je minimaal 4x die huur in bruto maandinkomen hebt... maar wie daadwerkelijk EUR 3600 bruto per maand vangt zou gestoord zijn om dan nog te gaan huren.

IntegereVoorzitter | 10-05-17 | 15:42

Amsterdam moet gewoon wolkenkrabbers gaan bouwen en dan gelijk zo hoog, dat het meteen de hoogste wolkenkrabbers van de wereld zijn. Natuurlijk wel voorzien van verticaal groen en energiezuinige, liefst energie-neutrale appartementen zonder aardgasaansluiting. En verder met inpandig winkelcentrum, zodat men niet met de dieselauto, benzine-brommer de straat op hoeft voor de dagelijkse boodschappen, bovendien kunnen de inpandige winkels de boodschappen en dergelijke thuisbezorgen binnen een half uur. Nu alleen nog even een projectontwikkelaar vinden die het wil ontwerpen en bouwen. En de gemeente Amsterdam zo gek zien te krijgen dat ze grond aankopen voor veel en doorverkopen voor weinig.

Rest In Privacy | 10-05-17 | 15:39

De Nederlandse huizenbubbel is vooral een Nederlandse aangelegenheid, te danken aan Nederlands wanbeleid en -bestuur. Er is geen enkel ander Europees land met hypotheekrenteaftrek en/of huursubsidie. Huursubsidie stimuleert hogere huurprijzen. Hogere huurprijzen stimuleren hogere verkoopprijzen. Hypotheekrenteaftrek stimuleert hogere verkoopprijzen.
Vraag en aanbod is niet eens zo relevant. "Meer bouwen" is makkelijker gezegd dan gedaan, in Nederland regeltjesland. Iets met bestemmingsplannen, buurtdiversificatie, etc. etc.
Van een vrije markt kan je niet spreken.
.
Decennia Nederlands wanbeleid op het gebied van de woningmarkt afschuiven op de euro, zoals Zentgraaff hier probeert, is op zijn zachtst gezegd een zwaktebod en op zijn best een flater.
.
Er is best gegronde kritiek op de (gevolgen van de) EMU mogelijk zonder dit soort gebrabbel. Wat @49 | 10-05-17 | 15:22 zegt.

Den Heerscher | 10-05-17 | 15:35

@IntegereVoorzitter | 10-05-17 | 15:26
Moet wel toegeven dat het tegenwoordig verdomd lastig is om als beginnende éénverdiener zonder startkapitaal iets te vinden. Sparen is er niet bij als je in de vrije huur moet zoeken en de banken geven amper nog genoeg hypotheek.
Velen blijven dus gevangen zitten in de dure huur. Goedkoop huren is er alleen nog voor de handophouders en import.

sinar2 | 10-05-17 | 15:32

49 | 10-05-17 | 15:22
Die bubbel is nu ook aan het barsten. En Londen is groter dan de hele Randstad bij elkaar. En heeft ook zo'n merkwaardige aantrekking op de Britten als A'dam op de NL'ers. Alsof dat de enige plek is die ertoe doet?
|
Nu het VK uit de EU gaat kan ze ook geheel zelfstandig haar Pond beheren zonder al teveel rekening te houden met de wisselkoers met de Euro, als ze dat zou willen. Ze kan zich suf printen, de rente zo verhogen dat de hele vastgoedsector instort of ook de rente weer op nul of negatief zetten en de boel weer opblazen.
|
Al lijkt het me verstandiger de rentestand aan de markt over te laten (los van de vraag of je geld wilt printen om begrotingstekorten te dekken) maar ja, wie ben ik.

Wol | 10-05-17 | 15:31

Meer bouwen is wel degelijk een optie, echter dat bouwen doet men niet omdat men de hoge prijzen hoog wil houden. Wat gaat er gebeuren als de schaarste uit de markt gaat als gevolg van een hoger aanbod? Dan daalt de waarde van het onderpand en loopt de dekkingsgraad van de bank nog verder terug. Huizen gekocht met geleend geld tegen zeepbelprijsniveau blijken ineens onverkoopbaar want de bank wil de restschuld niet financieren. Het hele beleid van de Nederlandse overheid is erop gericht om de huizenprijzen hoog te houden en nog verder op te drijven, dat daarbij de taak om het volk te huisvesten wordt verwaarloosd doet er niet toe. De banken moeten gered worden, niet het volk. Hoe wil men de banken redden? Door inflatie op te laten lopen, de boekhouding is immers heilig en de waarde van ons geld is niet van belang. De vraag is: "lukt het een beetje om dat geld te devalueren?". Nou dat loopt niet heel lekker en dat weet meneer Draghi ook, vandaar dat die zijn beleid niet gaat wijzigen want als de rente oploopt is de volledige ineenstorting van ons monetaire stelsel slechts een kwestie van nog minder tijd.

Bijbouwen is een vorm van welvaartscreatie, bij printen van geld is een manier om de status quo voor de elite te behouden, de rente verhogen is GEEN optie. De overheid wil uw geld, uw rijkdom en uw pensioen want dat is in het belang van de elite. Jaar op jaar wordt de invloed van de overheid op ons leven en onze keuzevrijheid groter. Economische slavernij d.m.v. fiscale maatregelen dan wel mensen afhankelijk maken van het sociale stelsel of leningen via de banken.

Solar666 | 10-05-17 | 15:30

Beetje te kort door de bocht-argumentatie van GS. Er kan blijkbaar wel jarenlang 'De Moeder' aller (leegstaande) kantoorruimtes en winkelpanden in NL ongezien de tyfus gebouwd worden, daar is dus wel een beleggingsfonds of financier voor! Wie dit snapt mag het zeggen, ook 'uit de school klappen' geen bezwaar ;)

afdankert | 10-05-17 | 15:28

En via de belastingen en de EU financier je je eigen lage spaarrente.

Zure prak | 10-05-17 | 15:27

sinar2 | 10-05-17 | 15:18

Ik werd voor gek verklaard toen ik zei geen zin te hebben me ooit in te schrijven voor sociale huur. Kostte destijds ook al een aardige duit per jaar alleen om maar op het lijstje te mogen, en die wachttijden waren toen al om te janken als je niet een of andere OpperZieligVerklaring kon overhandigen.

Vrienden van me die dat wel meteen deden konden via de sociale huur uiteindelijk bij hoge uitzondering een jongerenwoning (leeftijdsgrens: 26 jaar) krijgen toen zij 25 jaar en 11 maanden jong waren. Het grootste deel van die vriendengroep heeft jarenlang mogen dokken voor de lijst en er nooit wat aan gehad: tegen de tijd dat ze eindelijk aan de beurt waren qua rangnummer, was het inkomen alweer te hoog.

Hoe eerder je dus uit die (sociale) huurbubbel kan stappen hoe beter, inderdaad. Zit zelf inmiddels ook in een leuke koopwoning en ben blij van huisbazen en ander gajes verlost te zijn.

IntegereVoorzitter | 10-05-17 | 15:26

Gbeg | 10-05-17 | 15:19
Het is kort en simpel uit de losse pols geschreven zo te zien, maar het klopt wel. In het VK en met name Londen is de huizenbubbel nu ook aan het barsten nu Brexit voor de deur staat. Al hebben ze daar nog wel invloed op de rentestanden en eventuele inflatie omdat ze hun eigen munt hebben. Uiteindelijk is het een samenspel van alle factoren: te weinig huizen op populaire locaties, voor mij onverklaarbare aantrekkingskracht van A'dam en de Randstad, te lage kunstmatige rente, hypotheekrente-afrek, krankzinnige verschillen in prijs tussen landbouwgrond en bouwgrond, enzovoorts.

Wol | 10-05-17 | 15:25

Slecht onderbouwd stuk.

Prijs hangt af van vraag en aanbod - het aanbod is op de NL huizenmarkt is te krap, al Jaren, dat komt mede door de grondposities die te beperkt worden uitgegeven. Dat is wel degelijk ten dele afhankelijk van beleid.

Vraag is inderdaad hoog, omdat rente erg laag is.

Kortom, ongenuanceerd en zwak stuk van zentgraaf.

Grapevine | 10-05-17 | 15:24

Die crisis op de huizenmarkt komt omdat er zo veel geld is bij sommige mensen in Nederland dat ze niet meer weten wat ze er mee moeten. Het is zo erg dat ze er al Griekse staatsschulden voor kopen. Dus dan is een paar ton extra voor een huis niet zo raar.

frank87 | 10-05-17 | 15:23

Zentgraaff, weleens een huis in London proberen te kopen? Spotgoedkoop inderdaad, echt!
Gelukkig schrijf je niet bij DasKapital, toch?

49 | 10-05-17 | 15:22

kapotte_stofzuiger | 10-05-17 | 15:11
Sterker nog. Een kind krijgen is het meest milieu-onvriendelijke wat je -binnen normale kaders- kan doen. Elk kind dat je krijgt zal kleding, voedsel, energie, benzine, auto's en elektronica consumeren alsmede op vakantie gaan met als het even tegen zit: vliegtuigen. En waarschijnlijk zal hij/zij zelf ook 2 of meer van die milieuvervuilers op de wereld zetten. Daar kan geen Ekoplaza of dak zonnepanelen tegenop. Toch, na honderden miljarden in Afrika te hebben gestoken zal je geen bakfietsmoeder of welkom-in-mijn-land Groenlinks trut horen over geboortebeperking. Hier of in Afrika. Snel weer dat plastic flesje in de verzamelzak doen. Lekker groen!

Admiraal Balthasar | 10-05-17 | 15:22

En als je dan op zoek gaat naar een woning in Amsterdam dat kom je op de websites van de diverse project ontwikkelaars echt enorme leugens tegen.

"In het Amstelkwartier woon je in het hart van Amsterdam."
www.theduchess-amstelkwartier.nl/
Dan woon je dus ten zuiden van het Amstelstation, bij metrostation Spaklerweg, technisch gezien is dat Zuidoost/De Bijlmer. Niet het hartje van Amsterdam.

"Op nog geen 10 minuten van het centrum van Amsterdam"
"Sfeervolle grachten, prachtige gevels, gezellige straatjes en groene binnentuinen."
www.hollandpark.nl/nl/holland-park/
Dat zijn dus flats en gelegen in dat hoekje van Zuidoost/De Bijlmer dat net op de grond van de gemeente Diemen ligt. De metrohaltes ervoor en erna liggen weer gewoon in Amsterdam Zuidoost.

Nou, de groeten vanuit landelijk Osdorp, en laat ook eens weten als je echt grove makelaars of projectontwikkelaars leugens hebt gezien.

Osdorpertje | 10-05-17 | 15:22

@Parafernalio | 10-05-17 | 15:17
Als duitsland nu nog d-marken had waren die verhoudingsgewijs een stuk meer waard.

geenspam | 10-05-17 | 15:20

geenspam | 10-05-17 | 15:12

Ok, legt u mij dan eens uit hoe het zit- welk voordeel halen wij, als noorderlijk en netto betalend land, uit het boekhoudkundig falen van de Spaanse overheid? Die begrotingstekorten in het zuiden zijn namelijk niet het gevolg van de treurmunt, maar van structureel financieel wanbeleid aldaar. Dat wanbeleid wordt vanuit de muntunie dan weer beloond door extra centjes toe te schuiven, waarmee dan ook weer niet goed wordt omgesprongen.

Dat is erg vervelend voor die arme jongelui daar, maar de schuld daarvan ligt niet in Nederland en profiteren ervan doen we al helemaal niet, aangezien men hier gewoon voor de zoveelste keer de rekening mag ophoesten. Bovendien hoef je niet helemaal af te zakken naar Spanje voor jongelui die tot hun 30e bij papa en mama blijven wonen wegens woningtekort en andere sores. Die hebben we in Nederland ook zat.

Er zal vast wel IEMAND baat hebben bij deze constructie, maar in ieder geval niet het "gewone volk".

IntegereVoorzitter | 10-05-17 | 15:20

Draghi is niet van plan iets aan de rente te doen. Als huurder vind ik dat de aftrek van de hypotheekrente best op de schop kan, mits er iets gebeurd aan de hebzucht van vastgoedhandelaren en projectontwikkelaars. Daarnaast hebben corporaties al lang, daartoe in staat gesteld door de overheid, hun sociale gezicht verlopen. De schaarse betaalbare woningen worden gesloopt en vervangen door duurdere huizen. Het argument is dan vaak dat het goed is voor het aanzien van de buurt. Lang leve de marktwerking.

Mannes | 10-05-17 | 15:19

Een ander (de NRC, kudtkrant) er van te betichten er niets van te snappen om vervolgens zelf een generaliserend overgesimplificeerd stukje te tikken, goed gedaan.

Gbeg | 10-05-17 | 15:19

Nou vind ik die treuro munt van Willy naast dit item ook niet alles.

swassannuf | 10-05-17 | 15:19

Aanvulling: Bijbouwen in de randstad is echt nog niet aan de orde als er in de provincies nog een ruim overschot is.
Laat Schiphol niet meer uitbreiden en zorg voor groei bij de regionale vliegvelden. Spreid de economie over het hele land ipv alleen in de randstad.
Note: paupers kunnen jullie daar houden, daar hebben we in de provincie geen behoefte aan.
Die paupers zijn er door de linkse bolwerken die de steden blijken te zijn.

Andersdenkend | 10-05-17 | 15:19

@IntegereVoorzitter | 10-05-17 | 15:11
Ik werd 18 jaar geleden voor gek verklaard door de buren toen ik het huis ging kopen in plaats van blijven huren.
Gevolg is dat ik nu voor netto 500 euro per maand woon en zij al bij de 1000 euro zitten aan huur.
Met dat verschil kan ik heel goed de boel onderhouden en op het eind een mooie investering over te kunnen houden.

sinar2 | 10-05-17 | 15:18

geenspam | 10-05-17 | 15:12
Ik denk niet dat de Noordelijke landen hun succes en relatief lage werkeloosheid aan de muntunie te danken hebben. Om het voorzichtig uit te drukken.

Parafernalio | 10-05-17 | 15:17

Dure huizen = uit de EU? Vraag me af of Zentgraaff nou wel de juiste persoon is om NRC aan te spreken op het kennisniveau.

jawor36 | 10-05-17 | 15:16

Goed artikel, maar misschien beter niet linken naar een krant die je kapot wil maken?
|
Nog aanvullend: de rente die dus door de ECB kunstmatig laag staat, maakt het voor mensen met geld aantrekkelijk om vastgoed te kopen om te verhuren. Of bijvoorbeeld alvast je (klein)kinderen een kamertje voor de studie of zelfs met de 100.000 euro aftrek voor schenking een huis cadeau te doen.
|
En ik zou er voor geen goud willen wonen eerlijk gezegd, steden als A'dam. Vol, druk en ook niet bepaald allemaal sympathieke mensen per se. Wie koopt er toch voor 250.000 euro een klein kippehok waar je met 2 personen en wellicht nog een kind moet gaan wonen, als je op nog geen uur afstand een vrijstaand huis met tuin voor die prijs kan krijgen?
|
Ik bezoek die steden liever als ik er werkelijk iets te zoeken heb. En zelfs als ik er zou werken zou ik liever op enige afstand meer woongenot hebben. Maar ja, ieder z'n meug...

Wol | 10-05-17 | 15:16

@Andersdenkend | 10-05-17 | 15:14
Mooi, er staat een GOogle Home.
*+20.000 euro op Funda*

kapotte_stofzuiger | 10-05-17 | 15:15

@geenspam | 10-05-17 | 15:12
Die zitten in dezelfde trein naar het oosten... euhm... noorden als de kansenparels uit Afrika en Midden-Oosten (als ze slim zijn).

kapotte_stofzuiger | 10-05-17 | 15:14

Kopen is welhaast goedkoper dan huren. Als je jezelf een beetje inhoud en niet tot het gaatje gaat met je lening, netjes aflost en het huis courant houdt (lees: ionvesteerd in vernieuwing van badkamer/ keuken/ domotica etc. ) kom je ook niet zo heel gauw onder water te staan. Op het eind van de rit heb je dan toch wat vermogen/ spaargeld opgebouwd.
Aan de huizenbezitter zelf de keus wannneer ze van dit potje gaan profiteren.

Andersdenkend | 10-05-17 | 15:14

ook bizar dat NRC schrijft over enerzijds mensen met 'een goede baan' en daarnaast zijn er 'middengroepen die in de knel komen'... De meeste mensen met een goede baan, zijn de mensen zonder topinkomen, maar met een goed salaris, alleen niet voldoende om een appartement in de binnenstad te kunnen kopen.

koekie23 | 10-05-17 | 15:14

Bonusreaguursel met dank aan het citaat: "Het koophuis is in principe niet nodig als spaarpot in een land waar de pensioenvoorziening voor velen afdoende zal zijn"


Welke pensioenvoorziening?

kapotte_stofzuiger | 10-05-17 | 15:13

-weggejorist-

outdoor | 10-05-17 | 15:13

Dat lijkt me de core business van de Druipsteen van de Samenleving, niet snappen.

Hector_Popfeauteau | 10-05-17 | 15:12

Maar deels waar; er is in Nederland weldegelijk te weinig gebouwd, dus bijbouwen helpt zeker. Aanbod is dus gewoon te klein, en dat icm met de lage rente drijft de prijs idd op.

En dat gelul over knoflookvreters; ja; dat is de prijs van de muntunie waar de noordelijke landen voorlopig alleen maar voordeel van hebben. Of wou je zeggen dat je graag van plaats zou ruilen met een jonge spanjaard die al 10 jaar in een land met 50% jeugdwerkloosheid woont en nog bij z'n ouders woont?

geenspam | 10-05-17 | 15:12

sinar2 | 10-05-17 | 15:07

Sterker nog, met dat koophuis ben je vaak nog beter af qua maandelijkse lasten, oppervlak, en onderhoud. Daarvoor hoef je niet eens van regio te wisselen, dat kan ook gewoon (of juist ook?) in de Randstad.

IntegereVoorzitter | 10-05-17 | 15:11

Ik heb net even live naar Draghi in de 2e kamer zitten kijken, en wees gerust, het komt allemaal goed met die treurmunt.

Harry Turtle | 10-05-17 | 15:11

Dat er meer gebouwd moet worden staat vast. Uiteindelijk moeten die Syrische apothekers ook ergens wonen, alsmede die 5 bakfietskinderen van de GroenLinksmoeders (ja, neuken is nog slechter voor het milieu dan met een colonne dieselbusjes door Wageningen, Nijmegen of Utrecht rijden)

kapotte_stofzuiger | 10-05-17 | 15:11

"... extra kudt voor mensen die afhankelijk zijn van salaris, in plaats van vermogen."

Koop dan dat huis NIET!

Krijgen we over een paar jaar zeker de claimclub 'Hypotheekverlies'

kapotte_stofzuiger | 10-05-17 | 15:09

Treurmunt.... die ga ik onthouden!

marielle | 10-05-17 | 15:08

Natuurlijk zijn koophuizen te duur. Maar je gaat toch maar kopen als je voor eenzelfde huurhuis per maand het dubbele moet aftikken in vergelijk wat je voor die hypotheek moet.

sinar2 | 10-05-17 | 15:07

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl