Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Muziek! Radeloze EU maakt Songfestival-liedje

Koningsdag zit er op, dat vuige Oranje nationalisme kan weer voor een jaar in de kast. Vandaag zijn alle mensen weder broeders onder Junckers blauwe paraplu en daarom beginnen we de dag met een dansje, gecomponeerd met vraagtekens op een melodietje van totale radeloosheid. De Europese Commissie omschrijft bovenstaande songfestivaltroep als iets dat is gemaakt "om een nieuw narratief voor Europa te vieren", maar op de bijbehorende website NNFE.eu staan alleen maar vragen. Radeloze vragen, bezorgde vragen, een hele site vol vragen waar uit spreekt dat de EU geen idee meer heeft Hoe Nu Verder - en of we het zelf even op willen lossen door "ideeën" aan te dragen. Vragen als "Waarom gaan jongeren niet meer stemmen?" (Duh, geen vertrouwen meer in onbetrouwbare ouwe witte mannen die toch alleen maar doen wat ze zelf willen) of "How can we help communities deal with the pressures of large scale population movements?", wat je moet je vertalen als: "Hoe vangen we zo veel mogelijk migranten op zonder dat de lokale bevolking begint te zeiken?" En met de vraag "How can we tackle political extremism?" bedoelen ze in Brussel vast niet het gevaarlijke migrantenbeleid van Merkel, de democratiehaat van Cecilia Malmstrom (1) of de openlijke wens tot zelfislamisering van Federica Mogherini (2). Ze bedoelen Geert Wilders, Marine le Pen en Nigel Farage. Want die weten misschien niet wat de beste oplossing is. Maar die weten wél waar de pijn en problemen zitten in de EU en dat is al meer dan je van de radeloze technocraten in de ivoren torens kunt zeggen. Mooi beeld wel, Juncker en Timmerfrans die zich boven een copieuze maaltijd met drank en spijzen naar zo'n muziekje luisteren, elkaar aankijken en met hernieuwde bravoure uitroepen: 'Als die populisten op platte emotie kunnen spelen, dan kunnen wij het ook!' Heeft u een beter idee voor de EU? De ideeënbox staat open voor alle Europeanen! (Vraagt iemand ff wat dit liedje gekost heeft, en wat ze nou eigenlijk precies zingen?)

Reaguursels

Inloggen

Met het overgrote deel van de Entertainment-industrie achter zich zou je meer creativiteit verwachten bij een dergelijk project. Wat een sneue vertoning, wat een droeve aangelegenheid.
Maar waarschijnlijk hadden de 'artiesten' iets beters te doen, net als indertijd bij het in huis nemen van asielzoekers.

Sans Comique | 28-04-17 | 16:30

In ieder geval nieuw woord geleerd: narratief. Verder een onzinnig liedje en video. Ik voel mij hier echt geen Europeaan door.

Mannes | 28-04-17 | 16:16

de toekomst is onvermijdelijk een Europa(Federaal),de eeuwenlange strijd(Fransen tegen Engelsen) heeft Europa 10tallen miljoen doden en gigantische verwoestingen opgeleverd,

72 jaar redelijk rustig en welvarend is en unicum voor Europa,

alanya666 | 28-04-17 | 15:56

De Europese naties hebben alle een sterke eigen identiteit. Daardoor is er onder de bevolking helemaal geen behoefte om van al die naties één geheel te maken. Iets wat de EU wel wil. Hun oplossing: maak de bevolking vreemdeling in eigen land door massale import. Zij die nu nog weten hoe het voelde om in een eigen land met eigen volk te leven, sterven vanzelf uit. De nieuwe generaties oude en nieuwe "Europeanen" voelen zich tegen die tijd vanzelf ontheemd genoeg om te willen gaan geloven in alle "wij zijn één" propaganda.

Ramsesz | 28-04-17 | 14:52

Waarom is dat lied niet gewoon in het Engels?

teevee | 28-04-17 | 14:48

Kijk die clip dan. Allemaal 'hoogopgeleide' blanke urban hipsterboys en -girls.

KlunsJohannus | 28-04-17 | 14:27

Dat niemand ziet wat een poëet Frans is; 'the feeling that we share a destiny'. Prachtig.
*moest er vanochtend onder het poepen nog even aan denken, snif*

Voorjaarsmoe | 28-04-17 | 13:10

Brussel en Straatsburg zijn destijds opgetuigd omdat anders alles in Berlijn en Parijs bedisseld zou worden, maar toen waren er nog veel minder lidstaten. Het is de vraag of EP en EC nu nog nodig zijn.

JTKDM | 28-04-17 | 13:02

Die tweet van Timmerfrans is helemaal juist, we kunnen dus prima zonder EU. Fijn dat we het eens zijn.

Upendo | 28-04-17 | 13:01

Den Heerscher | 28-04-17 | 11:23
***NNFE -> Redelijk toegankelijk iniatief. Ik vraag me echter af of, en zo ja, in hoeverre er geluisterd gaat worden. Dat is namelijk het echte probleem - een democratisch tekort.***

De EU is een uitermate complex vrijwel niet te overzien en te doorgronden systeem waarbinnen bestuurlijke besluitvorming *feitelijk* wordt bepaald door techhnocraten uit het bankwezen, de grootindustrie en wetenschap. Als u snapt how de EU *feitelijk* opereert, dan snapt u dat er geen sprake is en kan zijn van directe democratische besluitvorming.

***Hervormingen van de EU zijn hard nodig.***
EUroscisten willen helemaal geen inhoudelijke hervormingen, laat staan minder EU. Die willen meer EU en meer macht naar Brussels. De hervormingen die intrigante EUroscisten als Pechtold en Timmermans regelmatig aangeven, hebben juist betrekking op de in ogen nog beperkte macht die Brussels op dit moment heeft.

***Volgens mij hebben ze dat in Midden- en Oost-Europa nog het best in de gaten.***

In veel Oost-EUropese lidstaten zijn ze er inmiddels achter dat allerlei EU subisidies (lees omkoping/corruptie)het enige en beste is wat de EU te bieden heeft. Maar op het moment dat nationale soevereiniteit moet worden opgegeven voor de 'Ein Reich' droom van west=EUropese EURoscistne als Timmermans en Juncker dan stopt het.

Europa was nooit 1 Europa is niet 1, Europa zal nooit 1 worden.

***Laten we beginnen met een gesloten buitengrens, beperking van migratie tot enkel kansrijke immigranten (pas potjes open kunnen trekken als je bijdraagt) en bewezen***

Fysieke grenzen, zeker die grenzen aan landen als Turkije werken niet, dat moet nu toch wel duidelijk zijn. bovendien komt de meerderheid van vluchtelingen nog steeds met het vliegtuig EUropa (niet Europa) binnen.
Het enige wat werkt is een eenduidig zeer streng politiek beleid, en dat kan niet omdat EUropa niet 1 is (zie hierboven.)

***oorlogsvluchtelingen (procedure graag in het land van herkomst / dichtstbijzijnde veilige locatie).***

Het beste zou zijn om EU-breed het status systeem te veranderen. Maar dat gaat niet werken omdat:
1 - EU in werkelijkheid niet 1 is (zie hierboven)
2 - Immigranten (vluchtelingen) slechts maar naar 7 landen in specifiek West-EU willen
3 - Qua omvang er nauwelijks mogelijkhedi is om het organisatorisch te behappen

***Zorg voor een transparante en zo plat mogelijke regelgeving met daarbij relatief grote autonomie voor de lidstaten om verdere invulling te geven.***

Er kan alleen meer transparantere regelgeving zijn als lidtstaten meer nationale macht overhevelen naar Brussels - dat willen terecht veel lidstaten niet.

Je hebt een kern van enkele duizenden EUroscisten die dromen van een soort EUropese heilstaat waar technocraten wars van democratsiche keuzes, culturele en sociaal-economische verschillen de dienst uitmaken. die leven in een fantoomrijk - ver ver boven het gepeupel.

Samenwerking tussen verschillende lidstaten op allerlei gebied kan prima zonder centraal gezag wat zichzelf boven dat van nationale parlementen *wil* plaatsen. Ga terug naar een Europese samenwerkingsverband gericht op handel en bijvoorbeeld veiligheid, niet op het schoeisel van bakkers of het maximale wattage van stofzuigers.

litebyte | 28-04-17 | 12:51

@ristretto | 28-04-17 | 11:10
Het konijnenhol gaat dieper dan je denkt.

VerenigingVanDieven | 28-04-17 | 12:49

Tip; alle EU parlementsleden en alles wat daar aanhangt of in ieder geval een vergoeding, toeslag of salaris whatever gaat uit solidariteit met de EUplebs,bevolking, gepeupel minimaal daar en alles wat 60% verplicht afdragen en automatisch vis wet toekennen aan een EU bankrekening nummer vanwaaruit alle en werkelijke alle kosten van die migratie voor alle landen uit zal worden betaald. Mocht na evaluatie over een jaar er tekorten zijn dan zal opnieuw een bijstelling komen en een versnelde upload van percentage.

Daarnaast zal iedere EUbobo of whatever een migrantengezin in zijn gezin opnemen en gaan begeleiden als nieuwe EU burger zodat integratie versneld tot stand wordt gebracht..

Rolmodel, met de voeten in de klei beleid, weten waar men wetten voor anderen voor uitzet, en last but not least.. dan creeer je meteen draagvlak bij het plebs, gepeupel en volk dat de EU het schafft!!

fikkieblijf! | 28-04-17 | 12:41

@ad melkert | 28-04-17 | 10:54
Een golem zei u? Even denken waar ik mijn rod of cancellation heb gelaten.

VerenigingVanDieven | 28-04-17 | 12:39

#zinindeoorlog

Stijlicoon | 28-04-17 | 12:38

@Frans Timmermans
Kots. Driewerf kots.

Braboblanke | 28-04-17 | 12:37

RickTheDick | 28-04-17 | 09:46
Prachtig verwoord, realistisch!!

watmagjenogwel | 28-04-17 | 12:34

Andrew‏ @AndrewStage3 21 apr.
Als antwoord op @TimmermansEU

And y'all make fun of American politicians when you have this joker in your government.

Hè hè hè, sterruk.

okkums reezur | 28-04-17 | 12:11

verkeerde topic.xks

hovawart | 28-04-17 | 11:42

-weggejorist-

hovawart | 28-04-17 | 11:42

De Arabische invloed is onmiskenbaar

R van Perzie | 28-04-17 | 11:32

NNFE -> Redelijk toegankelijk iniatief. Ik vraag me echter af of, en zo ja, in hoeverre er geluisterd gaat worden. Dat is namelijk het echte probleem - een democratisch tekort. Dat ga je niet oplossen met het maken van een ideeenbusje.
Bovendien zal je bereik niet uit de sceptici waar je geen antwoord op hebt bestaan.
.
Hervormingen van de EU zijn hard nodig.
Volgens mij hebben ze dat in Midden- en Oost-Europa nog het best in de gaten.
Laten we beginnen met een gesloten buitengrens, beperking van migratie tot enkel kansrijke immigranten (pas potjes open kunnen trekken als je bijdraagt) en bewezen oorlogsvluchtelingen (procedure graag in het land van herkomst / dichtstbijzijnde veilige locatie).
Zorg ervoor dat de benodigde bevoegdheden voor het bewaken van de buitengrens overgedragen worden naar de EU.
Met deze eenvoudige maatregelen is de grootste crisis voor het behoud van het Europa van de gemeenschappelijke normen en waarden en met respect voor onderlinge verschillen alvast opgelost.
.
Zorg voor een transparante en zo plat mogelijke regelgeving met daarbij relatief grote autonomie voor de lidstaten om verdere invulling te geven.
Transparantie betekent dus dat alles, maar dan ook echt alles inzichtelijk wordt gemaakt, tenzij de openbare veiligheid daarmee in het geding komt (gezien de huidige bevoegdheden betwijfel ik dat echter).
Maak het mogelijk om direct op Europese partijen te stemmen en op mensen uit andere lidstaten. Geef het Europees parlement daarbij ook "legislative initiative". Ook op Europees niveau is fractiediscipline momenteel moordend - Het verwijt "applausmachine" is niet geheel onterecht.
Democratische hervormingen en meer directe inspraak doet afbreuk aan het democratisch tekort. Overigens zijn deze maatregelen ook binnen de lidstaten nodig.
.
Tot slot: Kom eens met concretere voorbeelden over al het goeds dat de EU wel degelijk te bieden heeft. Slap gelul over "40 jaar vrede" is jezelf-op-de-borst-klopperij en trapt bovendien niemand meer in. Ook "geen paspoortcontrole aan de grens als je op vakantie gaat" getuigd van weinig begrip voor de kritiek van de burger. Lever bewijs van de veelal positieve economische impact, van de impact van anti-corruptiemaatregelen, etc.
.
Aan de nationaal georienteerde media de schone taak om de nationale politici in het gareel te houden - zij komen er te vaak en te makkelijk mee weg om "moet van Brussel" te zeggen, terwijl daar het probleem vaak helemaal niet vandaan komt.
De Nederlandse regeldruk en -zucht en het daarmee samenhangende koopkrachtplaatje (niet heel goed), de overdadige welvaartsstaat in Nederland en de torenhoge belastingen, zijn bijvoorbeeld zuiver Nederlandse aangelegenheden.
Ook de EU-afdracht van Nederland is hoog, i.v.m. een kunstmatig hooggehouden BBP - Dit omdat er schimmige dealtjes zijn tussen de starbucksen van de wereld en de NL overheid, waar het volk niet van profiteert. Laat het overigens precies de EU zijn die daar wat aan wil doen.
.
EU:
Hervormen: Jazeker!
Afschaffen / exit: Driewerf neen!

Den Heerscher | 28-04-17 | 11:23

Een onheilspellend satanistische productie.

Ars Vivendi | 28-04-17 | 11:15

kan die timmerzwans niet een keer ophouden met reclamemaken voor het europese bankroet? snapt hij niet dat ze totaal geen geloofwaardigheid meer hebben en dat ze dit ook niet snel meer terugkrijgen?

isotope 465 | 28-04-17 | 11:12

@De Koreaanse Slet | 28-04-17 | 10:26
Ach de mailtjes van GS in mijn mailbox hierover kunnen we onder de feiten rangschikken.
Ik bewaar ze zorgvuldig. Dat jij gekke henkie speelt doet er niet toe.
GS vindt het prima dat zo'n controversiële slet hier rondhangt.

Maar ga niet vragen naar de bekende weg. Je hebt het zelf misschien niet door maar je geniet bescherming van hogerhand.

Ik blijf je altijd aanpakken op je gebrek aan feiten en vergelijkingen die kant nog wal raken.
Ontkennen en niet reageren? Ook goed.
Als je echt gelijk had, had je me hier de tent uitgescholden en voor volidioot uitgemaakt. Geheel in je eigen Slettestijl.


Vraagje. Je bent toch niet Hennie Keizer zelf hè?

ristretto | 28-04-17 | 11:10

Zal me niks verbazen als ze zich in elk land inkopen in de hitlijsten. Of zenders gewoon verplichten dit vals sentimentele broddelwerkje te draaien.

Harry Turtle | 28-04-17 | 11:00

Golem Zimmerschwanz deugt voor geen meter, die is nog enger en fouter dan Heydrich. Allemaal voor macht en aanzien.

ad melkert | 28-04-17 | 10:54

Brou Is Back | 28-04-17 | 10:48

Eensch. Daarom moet je het van binnenuit veranderen. Weglopen is voor sukkels en prutsers.

De Koreaanse Slet | 28-04-17 | 10:51

Opslag Medium | 28-04-17 | 10:44

Klopt. We willen ze niet. Ik ook niet. Maar dit heeft niets met de EU te maken. Zoals ik al pijnlijk duidde.

De Koreaanse Slet | 28-04-17 | 10:49

Tja, wat is het verschil in deze tussen een dom liedje en een zwanenzang?
.
Ik ban persoonlijk zeer vóór Europese samenwerking, open grenzen, vrijhandel en zelfs één munt maar niet op de manier zoals dat zooitje demente, uitgerangeerde en totaal incompetente stelletje politieke uitvreters het nu regelt.
.
Een democratie van lik-me-vestje (of reedt, dat is beter), een daadkracht van nul-komma-nul, een monetaire unie met zuipschuiten, niksnutten en rokkenjagers en totale onderwerping aan de Achterlijke Religie; stop er maar mee. Het wordt niks meer.
.
En o ja: waarom moet mijn voorruit, als ik door het "verenigde" Europa rijd, volledig worden dichtgeplakt met milieu- en tolstickers?

Brou Is Back | 28-04-17 | 10:48

Tering wat een slechte muziek.

.:. Two Pillars .:. | 28-04-17 | 10:46

@De Koreaanse Slet | 28-04-17 | 09:31

Natuurlijk doet de EU dat wel! Als we ze niet terug kunnen sturen "omdat die landen ze niet hebben willen", dan kunnen wij natuurlijk ook gewoon stellen dat we die mensen niet hebben willen en ze dus gewoon bij de grens weigeren. Maar dat doen we niet, en daar kan slechts uit geconcludeerd worden dat we ze _wel degelijk_ hier willen hebben. We sturen verdomme zelfs bootjes naar het strand van Libie om ze daar op te halen!

Het probleem met 'vluchtelingen', is dat we ze niet willen hebben hier. We willen de mensen niet. We willen de criminaliteit die ze meebrengen niet. We willen de religie die ze aanhangen niet. We willen ze niet, ze zijn _ongewenst_.

En het is een kwestie van tijd voordat dat ook als zodanig in de wet komt te staan: je bent hier alleen nog maar welkom als we ofwel zeker weten dat je weer oprot, of als je toegevoegde waarde biedt. En dat dan niet in de vorm van een fopdiploma 'zanger lichte muziek'.

Wat je verdere meninkjes betreft, jij hebt er ook geen in je huis genomen, dus het is een gotspe dat je je landgenoten dan wel wenst op te leggen dat ze deze mensen in grote aantallen in hun omgeving moeten tolereren.

Opslag Medium | 28-04-17 | 10:44

Zonder helemaal conspriracy.eu te gaan: je kan dit circus ook anders zien, als een ultieme poging de Europeanen te verbinden. En daar slagen ze wonderwel in, want zolangzamerhand is op wat ambtenaren na iedereen er wel zo'n beetje klaar mee. We zijn één, in onze afkeer.
Ze offeren zich in Brussel dus als het ware op - voor ons!
Petje af.

Magdatkandat | 28-04-17 | 10:37

@Dostranamus | 28-04-17 | 10:29

Ik moest het laatst nog corrigeren in het lesboek van mijn zoontje. Daarin staat (stond) dat de EU op komt voor de belangen van de Europese burger.

Dat moet natuurlijk zijn EU burger. Dan hebben we het over papier, niet de werkelijkheid.

litebyte | 28-04-17 | 10:35

@ristretto | 28-04-17 | 10:22t
"... Maar vrijdenken? Nee, dat is niet aan je besteed."

Dat is nooit besteed aan trollen, zeker niet aan DKT.

litebyte | 28-04-17 | 10:30

Europa is inderdaad niet Brussel.
De EU is Brussel.
En daar moeten we vanaf.
En liefst zo snel mogelijk.

Dostranamus | 28-04-17 | 10:29

RickTheDick | 28-04-17 | 10:16

Valt wel mee.

De Koreaanse Slet | 28-04-17 | 10:28

EUroscist, EUpulist en intrigrant maar vooral een niet te vertrouwen achterbakse leugenachtige regenteske Kloodtzak.

Frans Timmermans is alles waar de EU voor staat.

litebyte | 28-04-17 | 10:27

ristretto | 28-04-17 | 10:22

Weet je zelf waar je het over hebt? Ik niet in ieder geval.

De Koreaanse Slet | 28-04-17 | 10:26

Lol, Slet, dan zit je met je vingers in je oren lalala te roepen.
Drie keer op een rij volkomen naast te voorspellingen zitten. Macro en micro continue door elkaar halen. Pffft.
Als ik je aanpak krijg ik Joris achter me aan omdat je zit te jankeballen.
Je zou een feit nog niet eens herkennen als je er tegen aan stoot. Een betonblok daarentegen relativeer je gewoon weg.

Heb al twee keer een ban gepakt omdat ik jou te hard aangepakt heb op de feiten.
Ach ja, GS zou saai zijn zonder zijn narren. Unisono is ook niet te pruimen.
Maar vrijdenken? Nee, dat is niet aan je besteed.

ristretto | 28-04-17 | 10:22

Toen Soros vorige week langs kwam in Brussels, twitterde Frans dat multicultureel de toekomst was. Dat elke plek op aarde multicultureel zou worden.
Bij wie zal Frans vandaag op schoot mogen?

Febofiel | 28-04-17 | 10:19

Wow: "How can we tackle political extremism?"
Dat is een beetje als de KNVB die vraagt, wat doen we aan het goede spel van Feyenoord...
Ik heb er een hekel aan om politiek met sport te vergelijken. Maar je komt in de Europese Commissie als je regerend democratisch kampioen bent. En nu misbruiken de leden hun positie om de democratische concurrentie af te gaan zitten zeiken. (De vergelijking loop spaak omdat de landskampioen niet automatisch de leiding over het KNVB-bestuur krijgt)
Dat zijn dubbele petten waar Putin en Erdogan trots op zijn...

frank87 | 28-04-17 | 10:19

@Slet
Jij moet je niet zo obsessief met De Koreaanse Slet bezighouden, want dat doe je, dat is een feit.

RickTheDick | 28-04-17 | 10:16

@roze_bril | 28-04-17 | 09:43


Ik heb een flauw benul van de geschiedenis.

omanders | 28-04-17 | 10:12

Europa is niets meer dan een geografische definitie. Van Engeland tot het Oeral gebergte, van de Noordpool tot en met Italië. Waarschijnlijk heeft Timmermans het op zijn lagere school ook zo geleerd, maar toen werden de lesboekjes nog niet gesubsidieerd (lees: gesubverteerd) door de EU.

solcama | 28-04-17 | 10:05

Het Romijnse rijk, Karel de Grote, Karel de vijfde, Timmermans. Hoeveel pogingen hebben we nog te gaan voordat ze ons met rust laten.

bodemloos | 28-04-17 | 10:05

-weggejorist-

De Koreaanse Slet | 28-04-17 | 10:05

Ga maar in het midden-oosten een eu-tje beginnen.Doei.

van stampij | 28-04-17 | 10:03

-weggejorist-

zwartzondersuiker | 28-04-17 | 10:02

Timmermans; Europe is not in my heart, but I am quite sure we will all share a destiny… but I am also afraid that this will not be the destiny you are still so desperately try to hang on to.

Claudia M. | 28-04-17 | 10:02

roze_bril | 28-04-17 | 09:50

Dat mag je vinden maar zolang onze asielwet is zoals die is zal er niets veranderen.

De Koreaanse Slet | 28-04-17 | 10:00

-weggejorist-

donkieshot | 28-04-17 | 09:57

J. Jarig | 28-04-17 | 09:52
Lijkt me niet, gezien de laatste besluiten en opgefokte stemmingmakerij tegen Rusland door de EU-fieltjes.

chicago river | 28-04-17 | 09:57

Tja Franske, de EU gaat naar de ratsmodee.
Europa daarentegen blijft nog wel even doorgaan.

ristretto | 28-04-17 | 09:55

Zo. Heb naar het liedje gekeken met het geluid uit. De gutmenschen kozen ervoor om pas op 2.06 een neger in beeld te laten komen. Schandaaalig.

Die dansende mislukte Russische muts naast dat mutsmeisje. Is dat Arie Boomsa?

chicago river | 28-04-17 | 09:55

Vergeet nog de grenzen dicht

henk vintage | 28-04-17 | 09:52

Ik versta er niets van. Het is ook niet de soort muziek die wij hier in het westen gewend zijn. Het klinkt in mijn oren erg oostblokkerig, Russisch misschien. Is dat "our destiny"? Dat we onder Russisch bestuur gaan vallen?

J. Jarig | 28-04-17 | 09:52

@Koeienflat | 28-04-17 | 09:48
Maar dat geeft niet; het is heerlijk verdienen met de verkoop wapens en munitie. En bovendien ruimt het lekker op qua mensen (daar zijn er immers al veel te veel van).

Rest In Privacy | 28-04-17 | 09:51

"We share a destiny." Dat we op de afgrond afdenderen.

bft | 28-04-17 | 09:51

@De Koreaanse Slet | 28-04-17 | 09:31

Zo vind ik persoonlijk dat iedereen die iets vindt over het opnemen van welke type vluchteling dan ook, er ook zelf zorg voor moet gaan dragen. Ik denk nl. dat als een mening ineens geld gaat kosten er wel anders gepraat gaat worden.

roze_bril | 28-04-17 | 09:50

"Waarom gaan jongeren niet meer stemmen?"
Ik las, waarom gaan jongeren niet meer zwemmen.
In nederland weten wij wel waarom.

bodemloos | 28-04-17 | 09:50

Dit filmpje geeft aan waar de EU voorstaat:
Terug in de tijd, terug naar het casettedek.
Voor mij betekent terug in de tijd: gulden terug, uit de EU
gastarbeiders als gasten beschouwen en als de arbeid op is terug naar huis.
Geen grote volksverhuizingen naar Europa.
Nexit a.u.b.

henk vintage | 28-04-17 | 09:49

Dat gedrogt de Europese unie met zijn faschistische ongekozen steeds vetter wordende zakkenvullers en drank/vrouwen misbruikers heeft destabilisatie over de hele wereld gebracht welke uiteindelijk tot heftige (burger)oorlogen her en der zal
leiden

Koeienflat | 28-04-17 | 09:48

The destiny we share is total Armageddon.

J. Jarig | 28-04-17 | 09:47

Reinaert | 28-04-17 | 09:23

Ja t word steeds duidelijker. The plot thickens zou Nigel Farage mompelen waarschijnlijk.

Rooddraakje | 28-04-17 | 09:47

@JTKDM | 28-04-17 | 09:32
Ik dacht eerst dat het een ironisch liedje was.
Maar deze gast schijnt het verschil tussen Europa en de EU niet te kennen.
I hou van Europa daarom haat ik de EU.

keestelpro | 28-04-17 | 09:46

Je ziet hem het typen. Dronken, bek vol vreten, etensresten op zijn kin, nat voorhoofd, Filippijnse slaafjes die hem nog meer wijn aanbieden, vochtige anus, spataderen,vadsige vingers, zoekend naar dat emoticonnetje.. de corpulente volksverlakker.

RickTheDick | 28-04-17 | 09:46

sokkenpluisje | 28-04-17 | 09:39
Het komt niet veel voor maar als ik over m´n huig ga (spugen, braken, overgeven - vomiteren is gek genoeg geen Nederlands woord - moet ik ook vaak een paar tranen laten. De neus snuiten. What´s new? Alle bovenstaande termen slaan op Timmerfrans en z´n geliefde project dus ik waag het niet eens om ook naar die ideeenbox te gaan. Ik zou wel gek zijn, zeker na jouw comment.

chicago river | 28-04-17 | 09:46

@omanders | 28-04-17 | 09:31

Juist door de enorme culturele verschillen, zitten we in de situatie waar we nu in zitten. Of vind je het normaal dat er in de zuidelijke landen werkloosheid van depressie-achtige proporties is? Als je voor een verenigd Europa bent, heb je geen flauw benul van de geschiedenis.

roze_bril | 28-04-17 | 09:43

Wat is dat toch met dat geforceerde 'Europagevoel' wat Timmermans en consorten willen implanteren bij het volk? Ik voel me echt to-taal niet verbonden met welk Europees land dan ook. Ik woon nu al 4 jaar in Gent en al wat ik heb geleerd is dat we dezelfde taal spreken, maar dat we op bijna elk vlak verschillend zijn. Wat zeker ook niet per definitie slecht is of vervelend, maar er zijn gewoon teveel verschillen om er een eenheid uit te krijgen. Die 'feeling' waar Timmermans het over heeft, leeft niet onder de mensen.

haat | 28-04-17 | 09:41

De EU: het begon met een paar onschuldige handelsverdragen maar het groeide uit tot een allesomvattend monetair en politiek gedrocht. Nu gaan ze zich ook al met cultuur bemoeien.

keestelpro | 28-04-17 | 09:39

Die ideeenbox website gezien, kotsen en huilen tegelijk; het kan.

sokkenpluisje | 28-04-17 | 09:39

@watnagjenogwel.

't zijn toch drie klikjes.
1x aan, 1x verder, 1x weg.

DeviousDick³ | 28-04-17 | 09:37

Voor iemand die zich verwilderd afvraagt "Wat er toch aan de hand is in Europa", lijk je toch verrassend goed te weten wat we allemaal niet denken over je megalomane projectje, Fransie.

Foolonthehill | 28-04-17 | 09:36

De radeloze technocraten in de ivoren torens zien het door hun in volle uitvoering en omarmde Kalergi-plan failliet gaan doordat sommige landen en steeds meer Europese bevolking de ogen openen en zich afkeerd tegen deze white genocide.

Koeienflat | 28-04-17 | 09:35

En dit filmpje is gemaakt met onze belastingcenten. 140 miljoen euro wordt er jaarlijks gereserveerd voor 'communicatie'.
zwarte_weduwe | 28-04-17 | 09:30

Wat kennelijk veel te weinig is. Vrijwel niemand weet hoe de EU werkt of wat het doet en behoort te doen. Onwetendheid is de grootste vijand van de EU. Zie Brexit.

De Koreaanse Slet | 28-04-17 | 09:35

Europa zit in mensen hun hart??
Die achtvoudige onderkin die Frans heeft gekweekt, laat zich weer verklaren. Proost Frans!

wapster | 28-04-17 | 09:35

Overigens is de EU slechts een optelsom van de landen die er lid van zijn.

JTKDM | 28-04-17 | 09:35

Ik vind dat uitzettingsprocedures wat minder omslachtig zouden mogen worden: www.youtube.com/watch?v=RN18I-RBVm4
Gaarne dit eerst uitvoerig op timmerzwans te testen, indien succesvol is het toepasbaar op allerlei fronten. En het is nog milieuvriendelijk ook!

automobilaterealist | 28-04-17 | 09:34

Zozo, dus jullie kijken en luisteren nog naar dat filmpje? Dan heeft de EU nog niet verloren.
Goh dat valt mij toch tegen van de reaguurders, had jullie verstandiger verwacht.

watmagjenogwel | 28-04-17 | 09:33

Mijn Europa is een wereld deel. Het Europa waar we het hier over hebben is een wens die veel geld mag kosten.

Probleem is alleen dat de pitch niet overeenkomt met de werkelijkheid waardoor de voorstanders blind zijn. Blind voor de buitenstaanders die hen uitlachen vanwege amateurisme en blind voor de veenbrand die woedt bij de tegenstanders.

h3* | 28-04-17 | 09:32

Hier is een gratis tip voor de EU. Je zou eens kunnen stoppen met het massaal importeren van ongewensten, alsmede het faciliteren van een vijandige veroveringsideologie.
Opslag Medium | 28-04-17 | 09:13

Hier is een gratis tip voor verbeten boze blanke mannen en vrouwen. De EU importeert geen ongewenste mensen. De EU voert hooguit druk uit op lidstaten om de last te verdelen. Beetje dom van je. Extra gratis tip. Het probleem met vluchtelingen zit 'm in de afspraken en verdragen die wij als land hebben ondertekend. We hebben een asielwet en die schrijft voor dat iedereen, ironisch gezien zelfs jij of een Duitse militair, asiel kan en mag aanvragen. Dat heeft helemaal niets met de EU te maken.

Persoonlijk vind ik dat asiel enkel voor politieke vluchtelingen moet gelden en dat het klootjesvolk lekker in mooie EU kampen in de regio mag gaan wonen het kost slechts een fractie van wat het nu kost, je helpt meer - veel meer mensen - en alle problemen en ellende blijven daar. Je voorkomt mensen die zich voordoen als vluchtelingen maar in feite niets meer zijn dan criminelen uit Noord-Afrika. Je kan de wereld niet redden. Wil je dat wel dan moet je dictators zoals Assad afzetten met grof militair geweld.

De Koreaanse Slet | 28-04-17 | 09:31

@roze_bril | 28-04-17 | 09:15


Daar ben ik het helemaal niet zo mee eens. Ik denk dat er best wel een casus is voor een vorm van verenigd Europa. Er zijn grote culturele overeenkomsten, er is gezamelijk geschiedenis.


Maar niet dit, waarbij de EU steeds meer een experiment in wereldbestuur wordt. Kijk, als de EU zich had gedragen als duidelijke vertegenwoordiger van Europeanen en niet als een soort internationaal experiment, dan had ze de culturele, economische en zelfs etnische belangen van de Europese volkeren behartigd i.p.v. een regeltjes-machine om de Europese te veranderen in gewenste BVs.


Het is overigens zeer apart dat er wel degelijk een Europees beginsel is dat dit principe had kunnen huldigen en dat ingezet had kunnen worden voor een vorm van een Unie met behoud van diversiteit: Het subsidariteitsbeginsel, dat inhoudt dat men soeverein is in eigen kring en dat door de lidstaten wordt afgehandeld wat door hen kan worden afgehandeld. Dat beginsel heeft rechtsgeldigheid in de EU. Het wordt volstrekt met voeten getreden en niemand die daar ook maar een zak om geeft.


Het geeft maar weer eens aan dat wetten en verdragen prima met voeten kunnen worden getreden. Maar de consequentie van dit beginsel te negeren zijn enorm: De EU heeft haar legitimiteit verloren.


Maar vergis je niet, de Europeanen zullen zich moeten verenigen: www.unz.com/isteve/the-worlds-most-imp...

omanders | 28-04-17 | 09:31

En het ergste van alles is : wij betalen deze rants zelf!

CugelTheClever | 28-04-17 | 09:31

En dit filmpje is gemaakt met onze belastingcenten. 140 miljoen euro wordt er jaarlijks gereserveerd voor 'communicatie'.

zwarte_weduwe | 28-04-17 | 09:30

Dit is misdaad tegen de menselijkheid.
Holy shit, dacht je alles gehoord te hebben, laten ze wat af geragde softenon-mutanten op je trommelvliezen roggelen

DeviousDick³ | 28-04-17 | 09:28

Mensen beginnen gewoon door te krijgen dat de EU een extreem dure ondemocratische nutteloze overhead is

Bokito ergo sum | 28-04-17 | 09:28

Wat een leip is het ook die Timmermans. Die tweet verwacht je van je sentimentele facebook vriendin, die je al jaren geleden hebt geblokt.

KapiteinClaus | 28-04-17 | 09:25

Ik zie nou net het inzetje van Das Kapital over geld naar ontwikkelingslanden. Tja zelfde liedje..... kost bakken met geld dat in verkeerde handen terecht komt . Fijne eerlijke wereld waarin we leven. Frans , je bent niets meer dan een lid van een ordinaire gesponsorde oplichtersbende .

Koning BongoBongo | 28-04-17 | 09:25

2 gratis ideeën:
Idee 1: EU Opheffen
Idee 2: EUxit

Rest In Privacy | 28-04-17 | 09:24

Komt er nu eens een eind aan deze poppenkast ?

Anjin Mohammed | 28-04-17 | 09:24

@Rooddraakje | 28-04-17 | 09:19:

En dan zo'n tweet uitgerekend op 20 april plaatsen. Kan geen toeval zijn!

Reinaert | 28-04-17 | 09:23

Europe isn't EU

Duifmans | 28-04-17 | 09:23

Frans, probeer de gewone man op de werkvloer toch niet steeds voor het lapje te houden. Er is helemaal niemand die in die sprookjesverhalen trapt . Hoe dom denk jij eigenlijk dat mensen zijn ? Jullie zijn machtsgeil en zakkenvullers die alleen het economisch belang dienen van jullie opdrachtgevers de multinationals. Tjonge jonge wat ben je toch naief.

Koning BongoBongo | 28-04-17 | 09:22

@cucaracha | 28-04-17 | 09:14
Titanic 2.0. Mooie allegorie!
Het orkest van de Titanic speelde 'Nearer my God to Thee' toen het schip zonk. De EU bovenstaande meuk.

DJ music!
www.youtube.com/watch?v=Y2y22gPD6Jk

keestelpro | 28-04-17 | 09:20

"... the feeling that we share a destiny ..." Inderdaad: de 'destiny' dat we Europa vrij houden van islam-overheersing. Zoals we eeuwenlang hebben gedaan. Gezamelijk!!1@!

Aristotalloss | 28-04-17 | 09:20

Fuck you Franske

Mallepietje1001 | 28-04-17 | 09:19

Tweet van Zimmerfranz doet wel een beetje denken aan een Duitse Oostenrijker met een raar snorretje.

Iets met ein reich ofzo... brr

Rooddraakje | 28-04-17 | 09:19

Snap nu toch eens dat de Europese landen geen gemeenschappelijk verleden en geen toekomst hebben en dat dat nu juist het probleem is als je een instituut als Europa in de lucht wit houden.

Weerduivel | 28-04-17 | 09:18

Franske haalt weer eens Europa en de EU door elkaar, waarbij de tweede een megalomane politieke corrupte geldverslindende bende is.

faz | 28-04-17 | 09:18

Ik kom niet verder dan 'EU, stop er mee. Hef jezelf op, stort het geld dat naar de bankvriendjes is gesluisd, terug en bereid je voor op een heel lang proces waarin alle graaiers en leugenaars zich mogen verantwoorden voor hun misdaden.'

EEnzame SchizofrEEN | 28-04-17 | 09:17

Wat kost zoiets?

aardappelninja | 28-04-17 | 09:17

Hier kan ik maar één ding op zeggen: NEXIT, please!

Manus Olie | 28-04-17 | 09:17

In het Frans en niet in het Arabisch. Kennelijk hebben ze bij de EU niet echt een realistisch tijdsbeeld.

'The Europe Song was recorded in Mostar, mixed in Cologne and filmed in Barcelona, Brussels and Warsaw and rejected in The Netherlands.'

keestelpro | 28-04-17 | 09:16

Zomaar wat ideeën: Nexit, Frexit, Zwexit en nog meer its. En ojah, weg met de gekke Brusselse EU-elite.

Fijnstoffer | 28-04-17 | 09:16

Dat is wellicht een van de meest verrassende ontdekkingen: Eurofielen houden helemaal niet van Europa. Het Europa dat ze besturen wordt smalend het Oude Europa genoemd en de niet-Europeanen die ze importeren worden Nieuwe Europeanen genoemd.

omanders | 28-04-17 | 09:16

Europa is gewoon een werelddeel sufferd. Er is niks gemeenschappelijks, behalve de vele oorlogen tegen elkaar.

roze_bril | 28-04-17 | 09:15

Titanic 2.0

cucaracha | 28-04-17 | 09:14

Als Europa zich nu eens voor de Europese etniciteitemn inzette i.p.v. door allerlei verdragen en contructies de volksvervanging mogelijk te maken, dan zou zo'n tweetje van Timmerfrans nog wellicht te pruimen zijn geweest.

omanders | 28-04-17 | 09:14

Hier is een gratis tip voor de EU. Je zou eens kunnen stoppen met het massaal importeren van ongewensten, alsmede het faciliteren van een vijandige veroveringsideologie.

Opslag Medium | 28-04-17 | 09:13

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl