Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Moskeebezoek NL schoolkinderen = staand beleid

Op sociale media is weer eens ophef ontstaan over roomblanke schoolkindertjes in een moskee. De tweet van PVV-bovenmeester Harm Beertema, met daarin een filmpje van NL kindertjes in een moskee lokt veel reacties uit. Het moskeefilmpje is van het prettig-alarmistische account @OnlineMagazin, en die plaatsen vaker filmpjes zonder duidelijke bron/lokatie/tijdstip. Welnu. Uitvoerig tapijtologisch onderzoek van GeenStijl Research heeft uitgewezen dat het hier de Ghulzar e Madina-moskee in Zwolle betreft. Die moskee wordt overigens vaker gebruikt als indoctrinatielokatie voor onbezoedelde NL kinderbreintjes, zoals te lezen in dit Sheikwatch-topic uit januari 2016. (Vermoedelijk gaat het filmpje/tweet Beertema om hetzelfde moskeebezoek.)
kindjessorterenvoor.jpeg Maar dan dit. Voorts troffen wij nog onderstaande tweet van een echte schoolmeester aan, waaruit blijkbaar blijkt dat De Schoolinspectie (een soort fiscus, maar dan voor opvoeding) pro-actief aan het ronselen is om Basisschool Groep 3 (dat zijn kindertjes van 6, 7 jaar) naar de moskee te dirigeren. Mocht u nu denken. Kan dat allemaal zomaar in Ons Land? Jawel. Het is zelfs overheidsbeleid om ons Primair Onderwijs een beetje "burgerschapskunde" bij te brengen. Zie Punt 38 uit het Overheidsrapport 'Toezicht op Burgerschap en Integratie', bijlage 1, Kerndoelen basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs (PDF). Weet u dat ook weer! burgerschap534.jpgNu nog de kindertjes van een islamitische lagere school voor een lesje burgerschapskunde naar de darkroom van gay sauna Gerard, en Nederland is AF! Oh nee, wacht...

Reaguursels

Inloggen

Waarom staan alle meisjes vooraan in die moskee? Zodat de imam even stiekem een goede vleeskeuring kan houden?

prakkie | 30-12-16 | 16:45

En de indoctrinatie door links gaat gewoon lekker door. Straks wordt er weer een hele lichting totaal gehersenspoelde jongeren op de maatschappij losgelaten en is de cultuurschok voor die kinderen straks in de ECHTE wereld weer niet te overzien. Arme kinderen...

prakkie | 30-12-16 | 16:37

Dat ik in Friesland woon is zo gek nog niet. In totaal 7 moskees. Zijn er natuurlijk nog te veel maar ik kan er nog mee leven.

mason1753 | 30-12-16 | 15:20

De jodenvervolging heb ik nooit begrepen maar moslimvervolging lijkt me steeds rationeler.

Ibn rushd | 30-12-16 | 13:39

TB2318
Koran bevat wel 30 anti Semitische teksten. Slechts 1,5 koran tekst verbied alcohol.
Aboe la | 30-12-16 | 09:22

Onderstaande tekst wordt door de PVV beschouwd als anti-semitisch, echter wanneer je de teksten leest....

2:62 t/m 2:67

62. Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen -
wie onder hen ook in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden
verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen
vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.

63. En toen Wij een verbond met u aangingen en de berg hoog boven u
verhieven, zeiden Wij: "Houdt vast, wat Wij u hebben gegeven en
bedenkt wat het bevat, zodat gij behoed zult worden."

64. Maar gij wenddet u af en, had Allah u Zijn genade en
barmhartigheid niet betoond, dan zoudt gij zeker zijn ondergegaan.

65. Gij hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath overtraden.
Alzo zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."

66. Zo maakten Wij hen tot een voorbeeld voor hen die in die tijd
leefden en voor degenen, die na hen kwamen en tot een les voor de
godvrezenden.

67. En toen Mozes tot zijn volk zeide: "Waarlijk, Allah gebiedt u, een
koe te slachten", zeiden zij: "Drijft gij de spot met ons?" Hij zeide:
"Ik zoek toevlucht bij Allah, om niet tot de onwetenden te behoren."

Alleen de Joden die de Sabath ontheiligen worden met apen vergeleken. Niet de Joden die zich netjes aan de Sabath houden. Volgens mij kunnen rechtgeaarde Joden zich hier prima mee verenigen.

TB2318 | 30-12-16 | 12:11

-weggejorist en opgerot-

democratiehihihi | 30-12-16 | 11:10

Ook de overheid maakt gebruik van de vrijheid van waanzin. Toekomstige generaties worden de klos.

wieowie123 | 30-12-16 | 10:29

@ThePeet
False flags. Eerst zelf wat brandjes stichten en dan een islamitische burgerwacht opzetten. Vergelijk het met de praktijken van de maffia. Geen beschermingsgeld betalen? Prima, maar dan ook niet zeiken als de volgende dag je winkel kort en klein word geslagen.

Haatejaculaat | 30-12-16 | 10:27

Ondertussen heeft het NPO Hoernaal alle aandacht voor het slachtofferiaans gedrag van de moslimwachten in Culemborg.

ThePeet | 30-12-16 | 10:24

-weggejorist-

democratiehihihi | 30-12-16 | 10:11

Ik wist niet beter dan linkse partijen graag vluchtelingen in NL opnemen omdat vluchtelingen ook massaal op linkse partijen gaan stemmen als ze eenmaal hier wonen. Die logica snap ik nog. Maar als vluchtelingen straks allemaal op DENK gaan stemmen, is het voor politiek links toch niet meer nodig om vluchtelingen aan te moedigen naar NL te komen en op links te gaan stemmen?

ReneDeGelder | 30-12-16 | 09:51

Wie buigt voor vreemde overheersing zal meer dan huis en haard verliezen.

kali paneri | 30-12-16 | 09:43

@ TB2318
Welnee. Begin de jaren '50 woonden er inderdaad nog ongeveer 300.000 Joden in Marokko. Daarvan zijn er nu nog ongeveer 60.000 over. De rest wist niet hoe snel ze die helleput moesten verlaten toen ze de kans kregen. Vreedzaam samenleven, pfff.

Wat dan wel weer grappig is, is dat deze Marokkaanse Joden volgens de Nederlandse rechter tot het Marokkaanse ras behoren. Ik heb me ook wel eens laten vertellen dat de Marokkaanse Joden in Israel net zo crimineel zijn als de Marokkaanse Nederlanders hier. Maar goed, ik dwaal af.

Ivoren Toren | 30-12-16 | 09:32

TB2318
Koran bevat wel 30 anti Semitische teksten. Slechts 1,5 koran tekst verbied alcohol.

Aboe la | 30-12-16 | 09:22

PVV-bovenmeester Harm Beertema reageert op het msokee bezoek als Sylvana op zwarte Piet.

Nathan R Jessup | 30-12-16 | 08:19

@mallekater | 29-12-16 | 11:13
"Worden ze soms ook gedwongen een mis of een refo-kerkdienst bij te wonen?"

Nee maar het christelijke wordt wel opgedrongen bij het winterfeest.
Geen moskeebezoek of religie bij de culturele feesten zou een goed compromis zijn. Iedereen kan meedoen aan het licht-, winter- of lentefeest zonder dat de woestijngod erbij betrokken hoeft te worden.

Nathan R Jessup | 30-12-16 | 08:18

Is er al een lesje besnijden clitoris gepland door dit achterlijke uitschot? Moet kunnen in NL toch?

hans6100 | 30-12-16 | 01:29

Toen ik op de basisschool zat (toen heette dat nog de lagere school), was er de mogelijkheid om de godsdienstles nog te voorkomen. Er kon toen nog een keuze gemaakt worden voor een humanistische les. Ofwel de islam heeft het christendom verslagen, want het is verplicht.

E. coli | 30-12-16 | 00:39

Wij hebben overigens wel mot gehad met ze bij onze vaarrouten, en het was 1 van de redenen dat we een andere route namen en hierbij landen zoals Zuid-Afrika en verder ontdekten.
Lyin Ted | 29-12-16 | 16:29
Hoezo andere routes. Via de Middellandse Zee en de Perzische golf ging dat eeuwenlang niet. Want het Suez kanaal bestond nog niet.
Vandaar de route om Kaap de Goede Hoop. Dat heeft niks met al die volkeren uit dat Midden Oosten te maken.
Overigens vluchtten de Joden eind 15e eeuw vanuit het antisemitische katholieke Spanje naar Marokko. Daar hebben moslims en Joden eeuwenlang vreedzaam geleefd. Totdat de staat Israel werd uitgeroepen. Toen kwam er bij veel moslims een afkeer van Joden. Maar ja, de staat Israel is weer de verdienste van de (Duitse) Christelijke Europeanen. Dus om nu net te doen alsof de moslims de grote vijanden waren van het Joods-Christelijke front is een flink stuk geschiedsvervalsing.

TB2318 | 30-12-16 | 00:12

Het lijkt me een traumatische ervaring als kinderen elke dag op het nieuws zien dat baardmeneren elkaar verschrikkelijke dingen aandoen en dat je dan als kind naar het clubhuis van de baardmeneren toe moet.

ReneDeGelder | 29-12-16 | 22:25

Gaan de kinderen ook op bezoek in een katholieke kerk, een protestantse kerk, een synagoge, een reformatorische kerk, een Oecumenische gemeente, een atheïstisch genootschap?

ReneDeGelder | 29-12-16 | 22:04

Christenen mogen wel een moskee betreden, maar zij mogen zeker niet buigen naar een zwarte steen in Mekka. Dat volgt direct uit het eerste van de tien geboden.

Deuteronomium 5, vers 6 tot 10 (statenvertaling):
Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis, van hetgeen boven in den hemel, of onder op de aarde is; of in het water onder de aarde is; Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE, uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, en aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

Ivoren Toren | 29-12-16 | 22:03

Het lijkt me niet zo prettig als je in de moskee moet knielen met je neus twintig centimeter verwijderd van de stinkvoeten van de man die voor je ligt te bidden.

ReneDeGelder | 29-12-16 | 22:01

Ik zou een brief op poten naar de school sturen en mijn kinderen verbieden naar deze les te gaan. Belachelijk dat die linkse kuhdtzooi kinderzieltjes gaat lopen verpesten met een bezoek aan een haatschuur en ze nog laat haatbukken ook !!

biglift | 29-12-16 | 21:55

Ik heb de oplossing voor alle islamitische terreur; we moeten gewoon allemaal moslim worden. Zo... goed he ? Ik ben wel een beetje intelligent !

Doe mij maar twee ! | 29-12-16 | 21:39

Is er dan niemand die op een gegeven moment zegt:
Tot hier en niet verder! Dit gaat gvd over onze kinderen.

joost3001 | 29-12-16 | 21:26

We gaan concurreren met de ISIS-jugend? Dat zal ze leren daar in Raqqa!

D.A.A.R. | 29-12-16 | 21:24

Nu de andere kant op. Stukje verlichtingsdenken, humanisme, liberalisme. Hoorcollege Paul Cliteur. Dat soort dingen? Vast niet...

kloopindeslootjijook | 29-12-16 | 21:17

@Martinspire | 29-12-16 | 14:35

Ja, ik heb gematigde moslims gesproken. Dat waren hypocrieten. Ik beoordeel geen volksstammen, maar overtuigingen, al dan niet religieus van aard. Als je overtuiging moreel, logisch én historisch niet deugt, dan verdien je *nul* respect en waardering. Opbokken met die kolder en haar volgelingen.

Ik heb niets, maar dan ook echt niets met de "als het maar gezellig blijft" doctrine.

BenBinnen | 29-12-16 | 20:48

Na 15 maart zal alles anders worden! Als Harm Beertema op onderwijs komt zal die linkse onderwijzerskliek eens rap uit een ander vaatje moeten tappen. Geloof hoort achter de voordeur en niet de kinderen alvast laten wennen aan een fascistische ideologie in de moskee.

De Laureaat | 29-12-16 | 20:41

Ik vind het een walgelijk gezicht deze kindjes zo te zien bidden!
Kennis van andere godsdiensten overbrengen is prima, maar NOOIT op deze manier!

LonelyWanker | 29-12-16 | 20:31

Inderdaad wel bizar dat er bij de Onderwijsinspectie mensen werken die er met hun platte verstand niet bij kunnen dat er in een dorp op het Twentse platteland waar bijna zonder uitzondering roomblanke kinderkes naar school gaan er niet zo'n behoefte is aan een moskeebezoek. Daar waar een moslim daadwerkelijk nog een bezienswaardigheid is, ondanks de relatief korte afstand tot de grote stad (met moskee en moslims). De dominee is de afgelopen veertig jaar evenmin in het dorp gesignaleerd, maar treffenderwijs vraagt de inspecteur niet of díe al is langs geweest ten behoeve van de integratie. Of de rabbijn, waarvan er ook nog meerdere in de directe omgeving zijn. Gelukkig weet de leraar in kwestie de zaak wel te relativeren, in tegenstelling tot een groot aantal roeptoeters die in het kielzog van Beertema meetoeteren. En Onderwijsinspectie: ik ben ook daar ergens opgegroeid, ook zonder imambezoek op de basisschool. Komt wel goed met ons als wereldburgers als dat niet gebeurt! Alhoewel, een lesje spaghetti koken met een vergiet op mijn hoofd was misschien zo gek nog niet geweest, in groep 3 t/m 8.

Tubantia83 | 29-12-16 | 20:12

Schoolinspectie schendt de grondwettelijke scheiding staat en kerk.
Je kind laten weigeren naar de moskee te gaan en het voor de rechter laten komen.

Raider Twix | 29-12-16 | 20:07

Ohja en sinds wanneer speelt de islam een belangrijke rol in onze maatschappij? Wat mij betreft is het een rol die we kunnen missen als kiespijn. Nou ja, waar maak ik me druk om. Bij mij thuis leren we hele andere normen en waarden en ik weet ook zeker dat mijn kinderen nooit van hun leven een moskee in zullen gaan. En al helemaal niet als het moet van de school.
Ik zal er morgenmiddag tijdens het gebed nog even expres langzaam voorbij rijden met mn kinderen en tegen ze zeggen "jongens, als jullie híer ooit met de juf naar binnen moeten, dan komen jullie heel snel naar huis rennen".

Haatejaculaat | 29-12-16 | 20:05

Ik woon allang niet meer in NL, kijk dagelijks ff rond op div. sites, waaronder deze.
Als ik dit lees, en vooral de foto's bekijk, vraag ik mij af, waar men mee bezig is in NL.
Een in mijn ogen enge "religie", lijkt NL steeds meer over te nemen, en vooral naar de hand te willen zetten. Waarom gaat dit zonder slag of stoot in NL???
Omgekeerd willen deze lui zich aan niets aanpassen, en is alles Haram en vies en smerig in NL. Ik begrijp dit gewoon NIET.

Wienerschnitzel mit | 29-12-16 | 19:58

1. gedragen naar algemeen aanvaarde waarden en normen
2. geestelijke stromingen respecteren

daar gaat het toch wel mis he...

henkdekanarie | 29-12-16 | 19:52

En nu een video van een paar mekka's uit een willekeurige groep 3 in een kerk, oh wacht. Trouwens, zie de leerkrachten daar ontzettend hun best doen om de kroost te doen laten gehoorzamen voor de imam. Zijn dit dezelfde figuren uit het "je bent welkom lied"? Verder... een gemiddelde moslim zal dit nooit doen, gelukkig doen wij netjes gehoorzamen. De imam zal zich het schompes lachen s'avonds samen met zijn kornuiten en zal zich nog eens uitspreken: "die laffe, domme kufars doen alles."

Bill Cosby | 29-12-16 | 19:43

Die kinderen wordt een rad voor ogen gedraaid; jongens en meisjes in dezelfde ruimte ja, ja.

Maria.1 | 29-12-16 | 19:43

Ook direct invoeren:
-Geen besnijdenis/andere verminkingen vòòr je 18e; voor alle NL ingezetenen.
-madrassa's per direct verbieden. O.a. wegens kans op extremiseren of, voor laffe politici, wegens brandgevaar.

pennestront | 29-12-16 | 19:15

Ik had mijn (klein) kinderen "NOOIT" toestemming gegeven om daar naar binnen te gaan!

Lexus01 | 29-12-16 | 19:13

En waar moet ik mijn kinderen naartoe sturen als ik dit NIET wil? Ik als atheist/evolutionist/darwinist of hoe je het wil noemen, kan nergens anders heen met mijn kinderen. Tijd voor verandering dus. Tijd voor een school waarin MIJN ideologie word gewaardborgd. Als katholieken, protestanten, islamieten en nu ook openbare scholen allemaal precies NIET doen wat ik van een school verwacht dan word het hoog tijd voor zo'n school. En ik denk dat vele ouders achter religie vrije scholen staan.

Haatejaculaat | 29-12-16 | 19:04

Afkappen deze excursies ter erg om er meer woorden aan vuil te maken...

Longhorn | 29-12-16 | 18:48

Zelfs 25 jaar geleden op een katholieke basisschool in een boerendorp was de keuze al aan de ouders om hun kinderen wel of niet mee te laten doen aan het hele doop/geloof gebeuren, en zo niet, zoals ik, heb ik nooit, maar dan ook nooit via school naar de Kerk gehoeven, die aan de andere kant van het plein zat.
Maar ja hoor, anno 2016 moeten de kinderen ineens verplicht naar de moskee.
En nee, de oplossing is niet dat dan alle kinderen voortaan ook maar weer ook naar een kerk moeten.
Wij, weldenkende mensen, moeten eens ophouden de geestelijk zieke, cognitief incapabele, mensen religieus te laten zijn.

DaJonkel | 29-12-16 | 18:45

Kijken de kindjes ook naar het verbranden van tegenstanders en hoofd-afhakken , dat is ook héél leerzaam.

alshetware | 29-12-16 | 18:31

Kom er maar in, Geert. Alle moslimkinderen van de basisschool een verplicht bezoek aan de christelijke kerk(dienst).

jetztgehtslos | 29-12-16 | 18:30

Ik ben zeeeeerrr ruimdenkend. Daarom gaan mijn kids NIET naar een gebouw waar aanhangers komen van de sla-vrouw en pedo-religie.

pennestront | 29-12-16 | 18:24

Op bijna iedere basisschool en middelbareschool gebeurt dit. En dan worden er inderdaad ook kerken bezocht. Ook met moslimkinderen want die zitten daar ook in de klassen. Dat doen scholen om te zorgen voor volwassenen die ruimdenkender zijn dan de volwassenen van nu, die hier nu zo vreemd op reageren.

Ippon | 29-12-16 | 18:21

Jaren geleden, toen ik nog op het VWO zat, heeft mijn school ook (onder het nodige protest van mijn ouders) een moskee bezocht.

De interesse in religie was praktisch nul, maar de school bleef doorgaan met de religieuze uitjes. Dit resulteerde in talloze snottebellen en kauwgom op de tapijten van de moskee.

Walgelijke indoctrinatie noemde mijn vader dat. En hij had gelijk.

Alpengeist | 29-12-16 | 18:03

Cijfers!
Kamervragen!
Als er geen cijfers (uit officiële hoek) komen dan is daarbij bewezen dat Joseph Goebbels een beginner was waardoor o.a het CBS laat inspireren!
Beter is de KEIHARDE waarheid over haathutbezoek in schoolverband te publiceren voordat die cijfers door officieuze en oncontroleerbare bronnen komen:
-hoeveel moslims NU in NL?
-Hoeveel daarvan legaal/illegaal?
-hoeveel ongeregistreerden in azc's?
-hoeveel relimoordhuizen zijn er gefinancierd met 'verdacht' geld?
-waarom houdt NL onvermurwbaar vast aan de open-grenzen-politiek van Schengen? Dit in tegenstelling tot GB, F, D, B?
Hou.ons.niet.dom!, Billie Turf. Het landverraadtribunaal wordt binnenkort opgetuigd!

pennestront | 29-12-16 | 17:35

gaffelbaard | 29-12-16 | 12:30
Lol mooie demagogie. Nee, wat ik zeg is niet wat jij zo mooi verdraait. Ik zeg, in dezelfde metafoor: Een glas limonade is siroop met water. Haal de siroop weg en je hebt geen limonade (bekering), maar water (kale vorm).

LibertasSimplex | 29-12-16 | 17:23

Maar hebben de Ibn-Ghaldounachtige kindekes ook wel eens een kerk van binnen gezien?

His Lordship | 29-12-16 | 17:18

Walgelijk!!

hunkerdrift | 29-12-16 | 17:17

Is het knielen op tapijt wel hygiënisch verantwoord?
Jan rap en Mohammed lopen daar met hun eventueel beschimmelde voeten overheen en dan ga je met je neus op de vloer?
Hebben die ouders geen inzicht?
War doet de GGD of Arbo hier aan?
Misstanden zijn het.

dirk5879 | 29-12-16 | 17:11

Ouders:

Als je echt van je kind houdt, laat je ze toch niet moedwillig infecteren met dit agressieve kankergezwel? Waarom die haat naar jullie koters? Haal ze per direct van die school af!!

hans6100 | 29-12-16 | 17:07

-weggejorist-

WillemWordtWakker | 29-12-16 | 16:56

SCHANDE! dat scholieren als ze een stuk ouder dan 6/7 jaar zijn onderwijs krijgen over religie (inclusief islam (ken uw vijand!) is 1 ding dat kinderen, op hun knieen in de opgeheven bips ontvangst positie voor de pedoproleets consumatie van de verbintenis worden gedirigeerd is zum kotsen. NEE dit is ongepast bah bah bah ik ben hier toch wel een beetje boos over. Wie dit bedacht heeft en goed hebben gevonden is werkelijk ziek in zijn/haar hoofd.

Ceevoo | 29-12-16 | 16:49

Als mijn kinderen ooit zo zie dan sla de organisator hiervan voor rot en mijn kinderen krijgen beiden een ongelofelijke draai om hun oren dat ze drie dagen nagloeien.

tegenalles | 29-12-16 | 16:42

Vreselijk!

Zijn er veel meisjes bezwangerd tijdens het bukken voor de pedo-profeet?? Toch de juiste leeftijd in die contreien??
Wederom een oprechte schande! Ooit een haatbaard in een kerk gezien? Ja hooguit om te kijken naar de beste schiethoek met zijn AK'47.

hans6100 | 29-12-16 | 16:41

1400 jaar oorlog met de islam.
Welke oorlogen heeft ons land (zover het bestaat vanaf de 16e eeuw) met de islam gehad.
TB2318 | 29-12-16 | 15:09
---
Wij hebben mazzel (Joods woord want Joden vluchtten naar ons land) gehad dat de scheidslijn zo ver weg zat. Andere landen hebben het voor het Westen opgelost en ze ver van ons gehouden.
.
Wij hebben overigens wel mot gehad met ze bij onze vaarrouten, en het was 1 van de redenen dat we een andere route namen en hierbij landen zoals Zuid-Afrika en verder ontdekten.

Lyin Ted | 29-12-16 | 16:29

"Even beperken tot Nederland: 1 miljoen moslims.(..)"
@ TB2318 | 29-12-16 | 14:47
.
Dat is een cijfer uit 2013.
Ik vermoed dat dat inmiddels inclusief alle nieuwe floegteliengen plus illegalen die dank zij de krankjorume open grenzen niet geteld zijn best wel tussen de anderhalf en twee miljoen zou kunnen liggen. Maar het CBS houdt de ware gegevens angstvallig weg.

telelezer | 29-12-16 | 16:27

Wat denken jullie? Dat ze hetzelfde hadden gedaan voor atheisten en Joodse kinderen als we de oude situatie nog hadden met bijna alleen maar de Kerk? Natuurlijk niet. De linkse (kerk) haatte altijd de Kerk.

Lyin Ted | 29-12-16 | 16:22

@ bisbisbis | 29-12-16 | 15:31
+1

telelezer | 29-12-16 | 16:10

Ik kan niet wachten tot mijn dochters op moskeebezoek mogen met school. Ze moeten altijd hartelijk lachen om de idiotie van religie. Ze zullen het niet laten om dat ook op het persisch tapijt voort te zetten.

klamme.vla | 29-12-16 | 16:08

Nog geen kamervragen over dit schandelijke gebeuren?
Zum kotzen.

telelezer | 29-12-16 | 16:06

Maak de balans op van de vele decennia dat Islam in Nederland aanwezig is en stel dan vast wat het waard is geweest. De slotsom kan geen andere zijn dan: niets dan ellende.
Vrijheid van godsdienst verdient een nadere toelichting en wel dat religies deze vrijheid niet mogen gebruiken om zichzelf allerlei vrijheden aan te meten die in strijd zijn met de rechten van mensen in het algemeen.
Maar voor Islam is vrijheid van religie een token om hun diep verderfelijke ideologieën met haat en geweld omlijst bot te vieren.
Ik moet geen (enkele) religie en zeker geen ideologie die ten doel heeft mij en de mijnen af te maken.

Memek | 29-12-16 | 16:05

Nu nog een paar moedige homo's vinden die op Islamitische scholen over hun geaardheid een praatje willen houden in de klassen.

Slowmove | 29-12-16 | 16:03

@pennestront | 29-12-16 | 15:53
Als u hem/haar vast houdt dan las ik snel de buis dicht waar we de persoon in kwestie in duwen en opsluiten;-) Maar alle gekheid op een stokje; het is volkomen zot. Want het ís dus geen tweerichtingsverkeer. Toen moslimkinderen mee op excursie moesten naar een lokale Katholieke kerk werden ze en masse thuis gehouden. Want haram enzo. En denkt u dat er toen opgetreden werd vanuit de Onderwijsinspectie? Natuurlijk niet, we zijn toch zeker geen islamofoben, racisten etc. hier! *gaat verder met Head Desken*

Overigens; mijn benedenburen zijn Indonesische moslims, heb ik heel goed contact mee. En ook die zijn heel erg bezorgd met welke kant het hier op gaat. Ook zij zien het gevaar dat als een moordtruck recht op ons af dendert en waar men vrolijk naar zwaait in plaats van er voor weg te springen.

Sjefke7807 | 29-12-16 | 16:02

Ik zou wel eens wat cijfers willen zien van het Ministerie:
hoeveel niet moslim kinderen resp. een gereformeerde kerk, hervormde kerk, katholieke kerk, synagoge en -vooruit dan maar- een moskee hebben bezocht in 2016. Aantal en percentage uitval.
En hoeveel moslim kinderen dit ook hebben gedaan, dezelfde reeks, met aantal en percentage uitval.
Want punt 38 schrijft dit helemaal niet voor, zoals al door zovelen hier opgemerkt. En dan dus ook de vraag aan de verantwoordelijk minister waarom dit zou moeten, en waarom de cijfers -misschien- zo verschillend zijn.
Zal wel te lastig zijn om goed uit te leggen zonder in roze sprookjes-verhalen te vervallen.

LaatmaarLu? | 29-12-16 | 15:56

Als MIJN kindertjes in fucking schoolverband worden geacht in een haattempel andermans bilnaad en voetenlucht in te snuiven, zal de hiervoor verantwoordelijke leerkracht snel wensen dattie nooit geboren was!

pennestront | 29-12-16 | 15:53

met 'we' bedoel ik de mensheid in het algemeen en niet alleen wij nederlanders :) bedankt voor het lezen

eriksweet | 29-12-16 | 15:47

@bisbisbis | 29-12-16 | 15:31 Amen! ---- Wil daar nog aan toevoegen : dus ook islamitische kinderen van 7 jaar mee naar een avondmis en daar luisteren naar mijnheer pastoor en hoe het zit met de hosti!
Eens kijken of die islamitische ouders dat ook prima vinden.

Keyboardspeler | 29-12-16 | 15:43

bezoek aan de moskee, sterk af te raden. Kindertjes daar laten buigen voor de woestijngod: ten enen male en absoluut verbieden. Er zijn grenzen en die zijn hier absoluut overschreden, wij bidden niet voor bruine bonen

bergsbeklimmer | 29-12-16 | 15:34

Aan de foto's te zien is eerder sprake van liggend beleid.

bisbisbis | 29-12-16 | 15:33

... Ze gaan niet mee sporten. Ze gaan niet mee op schoolreisje. Ze gaan niet mee naar schoolzwemmen. Als er iets moet gebeuren met en door de ouders op de school, dan zie je ze NOOIT. ( tenzij er iets met gratis eten is, en dat is dan ook meteen allemaal wèg...) ze betalen geen ouderbijdrage. Hun kinderen zijn onverzekerd. Ze komen niet over de vloer om te spelen bij Nederlandse kinderen. Ze terroriseren hele schoolpleinen. Ze terroriseren de lesinhoud. (WO II) Ze vinden Nederlanders een beetje vies, immers: onrein.
-
Ze doen niet mee. Ze doen NERGENS aan mee. Ze stellen zich buiten de maatschappij, immers: superieure opvattingen. En voor de mensonvriendelijke, antisociale, vernietigende cultus die deze arrogante, ondankbare uitvreters aanhangen zouden middels de school mijn kinderen.... respect.... moeten leren opbrengen????

bisbisbis | 29-12-16 | 15:31

Puntje 37 over respect ? Ik ken er wat die nodig lessen respect nodig hebben maar die zitten meestal niet op school.

Wekkertje | 29-12-16 | 15:27

Neutrale beeldvorming is een heel stuk beter dan de indoctrinatie door ouders die een volkomen eenzijdig beeld meegeven zonder dat het kind ooit maar 1 keer in contact is gekomen met de Islam of een moslim.
Als ook kerk en synagoge worden bezocht, is er dus helemaal niets mis mee.

Petskast | 29-12-16 | 15:16

Wij mogen er als belastingbetalers wel als vanzelfsprekend van uit gaan dat de onderwijsinspectie in Zwolle een opmerking maakt als de Islamitische basisschool in enig jaar geen kerk of synagoge heeft bezocht?
-
Ik moet er toch niet aan denken dat mijn nageslacht in enig opzicht in aanraking komt met de doodscultus die Islam heet. Heeft de school dit vooraf met de ouders overlegd?

bisbisbis | 29-12-16 | 15:16

Las punt 38 even door en daar kan ik uit concluderen dat er een groot verschil is tussen kennis nemen van een religie via b.v een lesboek of daadwerkelijk gedwongen worden deel te nemen aan een bid ritueel van een religie die zogenaamd plaatsvind onder het mom van intergratie en de onderwijsplicht.

Aangezien de scheiding tussen kerk en staat nog steeds van kracht is creeert dit een duidelijk conflict in de wet.

Mocht ik erachter komen dat mijn kind zonder mijn toestemming door school gedwongen is aan een religieus ritueel (wat voor religie dan ook) deel te nemen dan zal ik zeer zeker mijn frustaties hierover op dienstdoende schooldirecteur laten botvieren en mijn kind per direct van deze school halen.

manneslang | 29-12-16 | 15:15

Martinspire | 29-12-16 | 14:35
Af en toe een ontspannen geluid. Een verademing. Ik ben wel eens in een moskee geweest op een open dag. Ik herinner me er niet meer zo veel van. Het leek me geen rovershol.

TB2318 | 29-12-16 | 15:13

Is kerkbezoek NL kinderen óók staand beleid?

Zenzeo | 29-12-16 | 15:12

... Belgen in 1830 en 1831....

TB2318 | 29-12-16 | 15:10

behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst
wat de islam betreft kunnen we, na 1400 jaar oorlog en onderwerping, wel met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat dat m niet gaat worden
eriksweet | 29-12-16 | 14:54

1400 jaar oorlog met de islam.
Welke oorlogen heeft ons land (zover het bestaat vanaf de 16e eeuw) met de islam gehad.
Vóór de 16e eeuw was ons grondgebied nog verdeeld in allerlei graafschappen etc. Maar ook toen: not.
Of je moet de kruistochten bedoelen. Maar toen kwamen wij Christenen hun (Moslims) storen.
Verder oorlog met Noormannen, Romeinen, Hoeken en Kabeljauwen onderling, Grote Pier, Slag bij Warns, Engeland een stuk of wat keren, onwilligen in den Kolonien, Spanjaarden, Fransen, en last but not least met onze Oosterburen. Maar met de islam...?

TB2318 | 29-12-16 | 15:09

Het is een schande om via kinderen, die zich niet kunnen verdedigen tegen wat hen wordt aangepraat, een gruwelijke religie te "promoten".
Je kunt allerlei educatieve, sociaal maatschappelijke argumenten aanvoeren en integratie bewoordingen gebruiken, maar het slaat werkelijk nergens op.
Dit is niet voor kinderen. En ouders doen er goed aan dit absoluut af te wijzen, en desnoods hun kinderen op de dag van een gepland Moskee bezoek thuis te houden. Ik ben desnoods bereid voor oppas te zorgen.
.
Los daarvan is het een eenzijdige actie want van de zijde van Islam komt niets maar dan ook niets terug.
Zij passen zich niet aan, zij accepteren en tolereren geen enkele andere cultuur, levenswijze of religie. Sterker, ze kunnen het niet eens want hun leer heeft hen dat verboden. Het enige wat Islam daarvoor in de plaats kan zetten is geweld en haat. Wie dat nu nog niet heeft begrepen loopt met zijn hersens diep in zijn/haar poeperd, want de voorbeelden van hun intolerantie kun je met emmers tegelijk opscheppen.
Elke stap in hun richting, hoe klein dan ook is er een teveel, Islam kun je niet tevreden stellen, dat lukt zelfs de meest devote Islamiet nog niet. Tenzij je iedereen om je heen hebt uitgemoord, dat valt er niets meer te wensen.
.
Het is een onmenselijk armoedig tribaal zooitje dat Islam gedoe, en een wijs mens blijft daar kilometers bij uit de buurt.

Memek | 29-12-16 | 15:07

Ik dacht dat een school bedoeld was om er nuttige dingen te leren, welke ...... Bedenkt zoiets

Beeld fapper | 29-12-16 | 15:03

Stapje voor stapje, stukje bij beetje..

Slipsnifter | 29-12-16 | 14:55

Ja maar 'toekomstige kiezers leren alvast bukken voor Rutte' had ook zomaar de titel kunnen zijn.....

drs. P | 29-12-16 | 14:55

behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst
wat de islam betreft kunnen we, na 1400 jaar oorlog en onderwerping, wel met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat dat m niet gaat worden

eriksweet | 29-12-16 | 14:54

De eerste de beste linksdraaiende bovenjuf die op die manier mijn kinderen repsect voor een religie wil afdwingen die krijgt wat te verbinden: namelijk haar totaal verstoorde realiteitszin.
Wederzijds respect krijg je alleen als beide partijen het waard zijn. Kinderen wordt op deze manier door de moskee geleerd dat je een religie niet hoeft te respecteren. Knielen ten teken dat je onderwerpt aan een god waarin je niet gelooft is namelijk huichelarij. Dat wordt de kinderen geleerd. Daarom staat het laten knielen van kinderen voor een afgod gelijk aan psychische kindermishandeling.

r@face | 29-12-16 | 14:54

U weet het nog niet, en het is u vergeven, maar u bent nog slechts drie stappen verwijderd van het afhakken van hoofden.
Er is slechts gewelddadige Islam, ja-di-ja bla-di-bla
(Sarcasme modus off)
Dr.Tatta.Macamba | 29-12-16 | 13:32
Er is maar 1 islam, dat zal elke moslim bevestigen. Je hebt hooguit gewone en gematigde moslims.
Energya | 29-12-16 | 13:40

Even beperken tot Nederland:
1 miljoen moslims.
In 2004 moord op van Gogh
miljoenen Christenen
In 2013/2014? moord op Els Borst
Ik zie nog steeds reden tot "voordeel van de twijfel".
OK, schiet mij maar lek...

TB2318 | 29-12-16 | 14:47

Mijn kind gaat niet naar één of ander geloofs-instelling.
Hij mag die dag gewoon op school blijven als er weer eens een 'uitje' is.
Als hij volwassen is mag hij ZELF kiezen wat hij geloven wil. Of juist niet!

Reden | 29-12-16 | 14:45

Bafbeffer | 29-12-16 | 14:34

Doe niet zo simpel, idioot.

blandurego | 29-12-16 | 14:45

Verdomme ouders, let toch eens beter op waar die scholen jullie kinderen mee vertrouwd willen maken.

jochum1980 | 29-12-16 | 14:45

Mijn kinderen buigen voor geen enkele god. Punt.
Als je 18 zijn en idioot genoeg mogen ze zelf beslissen.
Een moskee bezoeken, in principe zou dat geen probleem moge zijn. Ware het niet, dat je dan vanaf de ingang je al conformeert aan de geldende (seksistische, ideologische) regels aldaar.
Of te wel: doe maar niet.

datzouzomaarkunnen | 29-12-16 | 14:42

Goed gedaan! Jullie hebben goed gebeden!

Dark_Austrian | 29-12-16 | 14:41

in een rap tempo van multiculti naar monocultuur.
welke debielen zitten hier achter? debielen, dat zijn jullie

eriksweet | 29-12-16 | 14:37

@Martinspire | 29-12-16 | 14:30
Ik denk dat de meeste reaguurders hier nog nooit een moskee van binnen hebben gezien of gematigde moslims hebben gesproken. Kortom: alleen ervan horen via het nieuws maar zo blijft je wereldbeeld krom. Niet dat ik er binnen ben geweest, maar hele volksstammen bevooroordelen is altijd not done, ongeacht wat voor idiote religie of denkbeelden ze er op na houden. Alleen op die manier kun je de vrede bewaren en een hoger doel bereiken met de mensheid. En nee ik ben niet gelovig en ben gewoon een Nederlander.

Martinspire | 29-12-16 | 14:35

linkse honden!

Bafbeffer | 29-12-16 | 14:34

Hardnekkige mensen hebben aandacht nodig en het bewijs dat we hem/haar steunen. In plaats van haten. Lastig, maar er is ALTIJD een middenweg. Als dit niet zo was, waren we nog niet eens hiergejorist vanuit het Stenen Tijdperk -------------> 2017

Rust mijn Kaas.

blandurego | 29-12-16 | 14:33

@solcama | 29-12-16 | 11:19
Dus? Moeten we de wijze lessen van Budda, Ghandi of anderen dan ook maar meteen het raam uit mieteren omdat het hier niet hoort?

Martinspire | 29-12-16 | 14:31

@Martinspire | 29-12-16 | 14:28
Waarom wel een trip naar de kinderboerderij of Anne Frank museum maar niet naar een moskee? Een dergelijke ervaring leert je meer dan wat er in een boek staat

Martinspire | 29-12-16 | 14:30

Begrijp mij niet verkeerd ik heb het helemaal gehad met Islam. Het is een ongelooflijke T* geloof en zou zo snel mogelijk moeten opzouten/wegjorrisen. De manier waarop WIJ dit gaan doen, verschillen wellicht ONZE meningen. That said, ongezien de tiefus @ vrouwenonderdrukking. Maar als Westen in vakjes gaan denken (wat er nu gebeurt) voorkomt samenwerken. Wat HEEL erg nodig is op dit moment. TRUST me.

blandurego | 29-12-16 | 14:30

Hadden we die foto niet al eerder hier gezien?

Carmelita | 29-12-16 | 14:28

@Bobbbe | 29-12-16 | 10:58
Kun je wel willen maar hoe dan ook leg je kinderen een bepaalde voorkeur op met welke lesstof dan ook. School draait ook om ontdekken en verschillende argumenten aanhoren om een eigen keuze te maken. Als daar een moskee-bezoek bij zit, dan is dat zo. Moeten ze alleen ook wel naar een synagoge, kerk en andere locaties gaan (en dat mist vaak). En graag ook musea over de gevolgen van dergelijke geloofsovertuigingen. Het is geen probleem om zo'n moskee van binnen te zien, dat maakt juist dat je je beter in kunt leven in de belevingswereld van anderen.

Martinspire | 29-12-16 | 14:28

We zijn te veel met onszelf bezig. En dat kan nooit goed zijn. We're smarter than that. x

blandurego | 29-12-16 | 14:27

Pieter V | 29-12-16 | 14:10

De reden is zijn anti-klimaat gedrag en zijn ego die -helaas, maar logischerwijs- onder zichzelf uit stijgt. Het is een ras-opportunist pur sang en TE weinig (including you) zien dat in. No offense. Intengendeel

blandurego | 29-12-16 | 14:26

-weggejorist-

Hemeltergend | 29-12-16 | 14:18

Dat is de reden waarom mijn kind naar een protestants christelijke school gaat: de RK en openbare scholen in deze regio doen ook mee aan deze flauwekul en deze protestants christelijke school nl niet mee

Hemeltergend | 29-12-16 | 14:18

Direct stoppen met die waanzin. Laten ze de kinderen maar eens een paar van die aardige YouTube filmpjes zien van de slachtpartijen die geloofsgenoten van de moskeeaanhangers aanrichten. Dat is veel leerzamer bij de cursus "burgerschapskunde" dan welke haathut dan ook van binnen te zien.

Boy Cot | 29-12-16 | 14:11

@blandurego | 29-12-16 | 13:28

"Dat Trump president gaat worden is overigens om te HUILEN, maar dat terzijde."
Het blijft altijd een keuze tussen slecht en crimineel.
Dan maar slecht i.p.v. crimineel.

Pieter V | 29-12-16 | 14:10

@medelmo | 29-12-16 | 13:46
Juistem. De gematigde moslim houdt uw benen vast terwijl de jihadi uw hoofd afsnijdt. Dat is hoe ik tegen de "gematigde" islam aan kijk. Die.is.er.niet.

Sjefke7807 | 29-12-16 | 14:08

Quote
Aan integratie en burgerschap gerelateerde kerndoelen voor het primair onderwijs zijn
opgenomen in de doelen 36, 37 en 38:

36 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en
de rol van de burger.
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen.
38 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te
gaan met verschillen in opvattingen van mensen.
Unquote

En de inspectie dwingt deze drie zaken af bij het islamitisch onderwijs?
Maar natuurlijk! Niet dus!

Met liegen en bedriegen door de overheid wordt ons land uitgeleverd aan de meeste gewelddadige ideologie die de mensheid ooit heeft gekend.

Pieter V | 29-12-16 | 14:08

Vreselijk. Bezoekje,rondleiding prima maar laten bidden. Dit gaat veel te ver.

franck7020 | 29-12-16 | 14:02

@Franker | 29-12-16 | 11:11

Inderdaad! De PvdA landverraders zijn al decennia lang in vrijwel alle overheidsinstituten geïnfiltreerd en kunnen daar zonder dat het opvalt hun verraderlijk werk doen.

Pieter V | 29-12-16 | 13:59

alibenbelazer | 29-12-16 | 13:32

Yeah, whatever.

blandurego | 29-12-16 | 13:54

Ik ga ervan uit dat ze in het kader van doel 38 dus ook de diverse kerken bezoeken en niet te vergeten de synagoge?

Claudia M. | 29-12-16 | 13:53

Energya | 29-12-16 | 13:40 fout .als puntje bij het paaltje komt snijd de gematigde je als eerste je strot door.
Er bestaat geen gematigde islam.
Alleen een gebruikende overheersende zielige mensen islam.
Indoctrinatie vanaf de wieg al duizenden jaren, er is geen moslim die je kunt vertrouwen.
Jij bent kuffar en al het andere is toegestaan.... Wakker worden !!

medelmo | 29-12-16 | 13:46

Groep 3 (6/7 jaar) is veel te jong voor dit soort dingen. Kinderen zijn op deze leeftijd open/ empathisch en dus heel simpel te beinvloeden. Dit soort dingen doe je eventueel in de laatste groep van de onderbouw. Waarbij je kinderen ook niet uit hun vertrouwde omgeving van een school haalt. Je laat de imam, pastoor, humanist en rabbijn gewoon naar je school komen om een verhaaltje te vertellen over hun geloof. Kinderen zijn in hun eigen omgeving nml gewoon weerbaarder en durven daar ook gemakkelijker (kritische) vragen te stellen. De docent kan daarna ook nog kritisch uitweiden over de diverse vormen van geloof. Zodat er een "echte" discussie zou kunnen onstaan. Door geloven (in dezelfde speelruimte) naast elkaar te zetten kan je de boel ook gemakkelijk leren te relativeren.

cocktailsmaak | 29-12-16 | 13:45

Gooi iets weg dat je niet meer goed vindt en je krijgt iets terug wat veel erger is. Turkije was ooit de bakermat van het vroege Christendom. Need I say more?

Heisessie | 29-12-16 | 13:43

Ik Stel voor deze reacties per brief naar mevr jet bussemaker en dhr sander dekker
Ministers van onderwijs te sturen

Generatie_1984 | 29-12-16 | 13:41

@TB2318 | 29-12-16 | 12:51
Er is maar 1 islam, dat zal elke moslim bevestigen. Je hebt hooguit gewone en gematigde moslims.

Energya | 29-12-16 | 13:40

Respect is éenrichtingsverkeer.
De racist moet weten hoe om te gaan met slachtoffers.
Dus: vrouwen geen hand geven, homo's en joden zijn minderwaardig en ongelovigen dienen islamlessen te volgen. Stel dat wij het eens omdraaien ? Moslimvrouwen doen de hoofddoek af, volgen een kerkdienst en accepteren (echt) homo's en joden. Of is dat verboden ?

Kamervraag | 29-12-16 | 13:39

En die lerares zelfvoldaan kijken op de achtergrond, terwijl de blonde koppies naar het tapijtje gaan, echt ronduit walgelijk!

Batavi Magistralis | 29-12-16 | 13:36

Kinderen dwingen om te buigen voor Allah. Je verzint het niet.

Realisties | 29-12-16 | 13:33

@hallootje kadootje | 29-12-16 | 11:10
Dit dus.

En dit is dus onafhankelijk van huidskleur! Het is heel simpel in die lui hun ogen; Moslim => goed. Niet-moslim => verwerpelijke üntermensch waar we verder álles mee mogen doen want Kuffar.
Hier je bedenkingen bij hebben is geen xenofobie/ racisme/ islamofobie maar gezond verstand! Ik vraag me echt af wat er nog moet gebeuren voordat de Sheeple in dit land de stront eens uit de oogjes wrijven en zien waar dit gaat eindigen; totale onderwerping aan de meest mensvijandige ideologie ooit bekokstoofd. Als we het tij nu niet keren dan verlies ik echt alle hoop. Dan zakt dit land onherroepelijk het islam moeras in. En hoop ik dat mijn oom nog een oude hooch op een heuveltop in Pine Ridge over heeft waar ik dan naar toe kan vluchten. Ik WEIGER pertinent om mezelf ooit te onderwerpen aan de Islam. Gewoon nooit. Niet. Nicht. Never. Tóhaŋni. Het is waanzin, wáánzin! wat er op dit moment in dit land gebeurt. Wat is er toch aan de hand dat we dit zo over onze kant laten gaan?

Sjefke7807 | 29-12-16 | 13:33

Ik denk dat er meer polder-moslima's komen als je dit verbiedt.
Laten we het onderscheid niet verliezen tussen gewone islam en gewelddadige. Ik steek ook nog wel eens een kaarsje op in een Maria kapel. Ik heb een Boeddha thuis. Een ikoontje uit een Russisch orthodoxe kerk etc. Wajang poppen. Midwinterhoorn tegen de Germaanse boze geesten. Ik heb wel eens wat hindoe tempels gezien en zowaar ook een geurstokje aangestoken. Ook een beetje zitten draaien aan een gebedsmolen etc.
TB2318 | 29-12-16 | 12:51

U weet het nog niet, en het is u vergeven, maar u bent nog slechts drie stappen verwijderd van het afhakken van hoofden.
Er is slechts gewelddadige Islam, ja-di-ja bla-di-bla

(Sarcasme modus off)

Dr.Tatta.Macamba | 29-12-16 | 13:32

Dit land is verloren, hopeloos verloren.

alibenbelazer | 29-12-16 | 13:32

blandurego | 29-12-16 | 13:28 Had jij liever de heks gezien dan?..

medelmo | 29-12-16 | 13:31

Admiraal Balthasar | 29-12-16 | 13:12

Mocht ik het nodig vinden dat mijn kind een moskee bezoekt - stel dat - organiseer ik dat zelf wel. Heb ik geen linkse schoolfrik voor nodig. Ben het dus principieel niet eens met jouw stelling.

Jesses Klaver | 29-12-16 | 13:31

Door = Doe

F* you autocorrect

Autocorrect: Ik sta uit..

blandurego | 29-12-16 | 13:29

Je kan die kinderen allahverdomme beter naar de kerk laten gaan. Dat er een paar honderd moskees in NL staan is al rampzalig te noemen.

ILF2 | 29-12-16 | 13:28

-weggejorist-

blandurego | 29-12-16 | 13:28

jonge kinderen hebben helemaal geen geloof, maar het er bij hen door de christelijke, islamitische of joodse ouders ingeprent wordt in de vroege ontwikkelingsperiode waarin ze hiervoor zeer gevoelig zijn.

Eshek | 29-12-16 | 13:27

ALLE vrouwonvriendelijke godsdiensten zouden moeten worden weggejorist ASAP. Dus ALLE godsdiensten.

blandurego | 29-12-16 | 13:26

Geen enkele ouder stuurt z'n kind ter oriëntatie naar het clubgebouwtje van een misdadige sekte.
Ja misschien met een broodtrommeltje met C4 en een ontsteking.

arc-en-ciel | 29-12-16 | 13:17

De leerkrachten die dit faciliteren en er aan mee doen dienen onverwijld gearresteerd en opgesloten te worden.

rijk | 29-12-16 | 13:16

Wat een totale fuck up is onze maatschappij aan het worden en wie heeft dit verzonnen ?

En wat heeft educatie met geloof te maken?

Links blijft de islamisering maar in de kaart spelen en ze blijven maar porren om vriendjes met ze te worden

Maar dat willen ze niet want ongelovig varken enz enz

We gaan nog heel veel ellende krijgen in nederland als het zo door gaat

Generatie_1984 | 29-12-16 | 13:14

Wat een totale fuck up is onze maatschappij aan het worden en wie heeft dit verzonnen ?

En wat heeft educatie met geloof te maken?

Links blijft de islamisering maar in de kaart spelen en ze blijven maar porren om vriendjes met ze te worden

Maar dat willen ze niet want ongelovig varken enz enz

We gaan nog heel veel ellende krijgen in nederland als het zo door gaat

Generatie_1984 | 29-12-16 | 13:14

Er is een verschil tussen een moskee bezoeken en ook nog daadwerkelijk een kind op de knieën laten buigen naar Mekka. Een school die dat laatste doet, daar zal ik mijn kind direct vanaf halen. Onmiddellijk, dezelfde dag nog.

Admiraal Balthasar | 29-12-16 | 13:12

Weg-met-ons mentaliteit. Zijn ze ook naar een Kerk geweest en zijn ze daar ook gezegend met wijwater? Nee, want zoiets zal in de afgestompte linkse koppen van onze onderwijzers niet opkomen.

du Roi Soleil | 29-12-16 | 13:12

Hebben de islamitische scholen ook kerken bezocht of hebben daar ook opmerkingen van de inspectie over gekregen wanneer ze niet geweest zijn? Wat een achterlijke corrupte bende daar in Den Haag!!!!!!!!!!!!

Mart6037 | 29-12-16 | 13:07

Ik zat vroeger op een Gristelijke basisschool (Met den Bijbel), maar daar werd het kerkbezoek aan de ouders overgelaten en niet aan de school. Een moskee heb ik in die tijd (zo die er toen in NL waren)niet van binnen gezien. En kerken heb ik later nog uitsluitend vanuit de invalshoek "Architectuur/Bouwkunde" bezocht tijdens mijn studie.

Brulboei_61SB | 29-12-16 | 13:07

Via de kinderen wil onze blanke , op joods-christelijke grondslag gebaseerde overheid de overgang en uitverkoop aan de S.A en andere shell belangen groepjes faciliteren.
Trap er niet in .
U wordt en bent verkocht.
EU neemt u aan de hand mee naar de ondergang en totale onderwerping , lachend zoals die kwal in het vorige topic.
Verbied islam ,trap het achter de voordeur en sluit kazernes en haat verspreidende haathutten.
Sta op en verdedig je met volle kracht....
Niet alleen in maart stemmen , maar je stem het hele jaar door laten klinken. Stop een achtergebleven onderontwikkeld moordenaars en kinderverkrachtend steunende ideologie.
Gelukkig nieuwjaar alvast en Keulen zal wel rustig zijn ,... maar welke stad is er nu aan de beurt??

medelmo | 29-12-16 | 13:06

Gebeurt bij ons op school ook. Vorig jaar hadden we een hele themaweek over de islam voor de mensen die niet op buitenlandreis gingen. Dit jaar zit het bezoeken van een moskee verplicht in de journalistieke lessen. Mijn klas is al twee of drie keer naar een moskee geweest. Mij niet gezien hoor, een keer verplicht was meer dan genoeg.

Studentjournalistiek | 29-12-16 | 13:04

De leraressen staan of zitten erbij en zien dat het goed is.

met klem | 29-12-16 | 13:04

Thuisscholing is opeens zo'n gek idee niet meer

klaaaaz | 29-12-16 | 12:59

Gelukkig gaan mijn kids naar een Christelijke basisschool en die gaan echt niet op moskeebezoek. Onderwijsinspectie kan de boom in.
R van Perzie | 29-12-16 | 12:29

Mijn kinderen zitten op een RK basisschool. Ook hier is er een groep geweest die een bezoek aan de moskeet heeft gedaan. Ik hou het goed in de gaten want dat gaat met mijn kinderen niet gebeuren.

Karel17 | 29-12-16 | 12:59

Jong geleerd is oud gedaan zullen we maar zeggen!!Nu nog een leuke cursus voor de kinderen in het stenigen en levend verbranden van ongelovigen!!

De gelukszoeker | 29-12-16 | 12:58

De meeste kinderen hebben nooit een kerk van binnen gezien en hebben geen benul wie Jezus was. Waarom nu een moskee? De linksen hebben de kerk belachelijk gemaakt en nu naar het volgende stadium onze kindereneen ander, pervers geloof opdringen.

Upharsin | 29-12-16 | 12:58

Overigens bezochten ze geen Synagoge.

omanders | 29-12-16 | 12:57

Dit gebeurd al meer dan 30 jaar hoor, ochtendje naar de moskee om kennis te maken. Net zoals kerk en synagoge. School reisje naar elk van de grote 3, gewoon maatschappelijke ontwikkeling. Je kan ook te hard raaskallen.

Rest In Privacy | 29-12-16 | 12:57

Onze kinderen bezochten ook een kerk, uiteraard. Maar de islamitische kinderen in de klas niet. Mocht niet van de ouders. De autochtone kinderen vonden dat natuurlijk ontzettend stom.


En zo is de poging tot multicultureel juichen uiteindelijk een van de eertse lessen realiteit voor mijn kinderen geworden.

omanders | 29-12-16 | 12:57

@nr123456789 | 29-12-16 | 12:32
Leek me al duidelijk. Dan wordt het vrij simpel. Eerst moeten de moslims naar de kerk. Geen moslims naar de kerk? Dan onze kinderen niet naar de moskee. En dan gewoon keiharde afspraken maken, want er zijn genoeg weke medelanders die niet doorhebben dat we met een vijandige doodscultus te maken hebben. Hakken in het zand in dit geval. Niet echt Hollands gezien de liberale tradities van ons land, maar ja, lijkt me toch noodzakelijk.

Jostifiel | 29-12-16 | 12:53

Ik denk dat er meer polder-moslima's komen als je dit verbiedt.
Laten we het onderscheid niet verliezen tussen gewone islam en gewelddadige. Ik steek ook nog wel eens een kaarsje op in een Maria kapel. Ik heb een Boeddha thuis. Een ikoontje uit een Russisch orthodoxe kerk etc. Wajang poppen. Midwinterhoorn tegen de Germaanse boze geesten. Ik heb wel eens wat hindoe tempels gezien en zowaar ook een geurstokje aangestoken. Ook een beetje zitten draaien aan een gebedsmolen etc.

TB2318 | 29-12-16 | 12:51

En hun ouders laten dit gewoon toe?!?

Muskatnuss!!! | 29-12-16 | 12:51

Banana008 | 29-12-16 | 12:41
Dat kan niet want als je als juf/meester dat doet, dan is dat niet positief voor je carriére omdat je daar mee gelijk ook het stempel 'extreem-rechts' opgeplakt krijgt. Zover zijn 'we' al afgezakt. Serieus! Google voor de grap maar eens op 'extreem rechts katholiek'. Nuff said.

gaffelbaard | 29-12-16 | 12:51

En maar vol blijven houden dat de islam een geloof is..

Karel17 | 29-12-16 | 12:49

-weggejorist-

SoepKip | 29-12-16 | 12:48

Wanneer gaat de eerste schoolbus van een moslimschool langs een synagoge of kerk? Hooguit om het in de hens te steken misschien.

salsaparilla | 29-12-16 | 12:48

Sinds wanneer is door een wet bepaald dat ik deel uit maak van een multiculturele samenleving? Dat is een geitenwollensokkendroom. Geen waarheid om eeb onderwijsmodel op te laten balanceren.

Jos Tiebent | 29-12-16 | 12:46

Mijn kinderen gingen destijds ook naar een "Christelijke" school, die het nodig vond om een moskee bezoek in hun programma te hebben. Ik was als ouder tegen en verzocht om een alternatieve les, daar ik niet wilde dat mijn kinderen daar heen zouden gaan. Die was er niet, dus dreigde ik mijn kinderen thuis te houden. Hierop kreeg ik te horen dat ik dan het kind onttrok aan het onderwijs omdat het bezoek binnen les-/schooltijd viel, men zou dat vervolgens doorgeven aan de leerplichtambtenaar. Vervolgens beide kinderen op de bewuste dag van het bezoek gewoon ziek gemeld en er verder geen woorden meer aan vuil gemaakt.

Burpppp(sorry) | 29-12-16 | 12:46

Sinds wanneer is door een wet bepaald dat ik deel uit maak van een multiculturele samenleving? Dat is een geitenwollensokkendroom. Geen waarheid om eeb onderwijsmodel op te laten balanceren.

Jos Tiebent | 29-12-16 | 12:46

Wat dat betreft mogen we een voorbeeld nemen aan het enge, communistische China. Volwassenen mogen zich daar namelijk NIET bezighouden met het indoctrineren en praktiseren van religie bij kinderen. Eigenlijk niet meer dan logisch, want juist kleine, naïeve kinderen zijn beïnvloedbaar en die moet je op laten groeien met objectieve kennis, niet met subjectieve en gewelddadige sprookjes. Dat is ook de enige reden waarom de Islam nog bestaat, omdat kindertjes zodra ze kunnen kruipen al de Koran voorgelezen worden.
.
Ik heb (nog) geen kinderen, maar no way dat ik het er mee eens zal zijn als de school een excursie naar een religieus instituut zal ondernemen, vooral niet als dat een moskee is! Ouders, word wakker.

Le Roi | 29-12-16 | 12:41

Als die kinderen dan toch iets van geloof moeten meekrijgen, laat ze dan naar onze katholieke en protestante kerken gaan. Daar liggen onze roots en het christendom is belangrijk onderdeel van onze geschiedenis en cultuur. Dat achterlijke geïmporteerde woestijngeloof is dat zeker niet.

Banana008 | 29-12-16 | 12:41

er wordt vaak geklaagd over moslims ,maar echt irritant zijn de Correcte NLders die je dwingen om multikulte shit te accepteren.
hopelijk valt Trump NL binnen en maakt hij ons staat 51

pejoar | 29-12-16 | 12:37

nr123456789 | 29-12-16 | 12:32
Goed juist dat je dit deelt.
Ik denk dat jouw ervaring veelzeggend !!!

gaffelbaard | 29-12-16 | 12:36

Godsdienst hoort in het onderwijs niet thuis. Zeker de haatislam niet.

Antitheïst | 29-12-16 | 12:34

Dat de kindjes nu op straffe van onthoofd in brand steken tot het geloof zouden zijn bekeerd maak je de kat maar wijs.
LibertasSimplex | 29-12-16 | 12:10
Naiefje, gewoon blijven ontkennen. Dan komt het vast allemaal goed als de sharia wordt geïnstalleerd. Ik gok zelfs democratisch. Is ook maar een onzin dingetje die hele fucking democratie. Er is binnenkort geen andere god dan allah en die weet het allemaal het best.

hurenisvoorpaupers | 29-12-16 | 12:33

Ziek links volk

Panos88 | 29-12-16 | 12:33

Beste mensen,

Mijn ervaring met moskee bezoek.
Dit heeft plaatsgevonden z'n 10 jaar terug.
Toen nog vol goede moet en je probeert wat als ouders.
Uitwisseling tussen christelijke en islamitische kinderen.
De afspraak:
Groepje christelijke kinderen bezoekt de moskee en daarna bezoekt een groepje islamitische kinderen onze kerk.
Alles doortgesproken en geregeld.
En een groepje christelijke kinderen hebben de moskee bezocht.
Maar toen de datum van het tegenbezoek naderde was de contact persoon van de moskee opeens niet zo goed meer te bereiken.
Resultaat: geen bezoek islamitische kinderen bij ons in de kerk.
Na het misgelopen bezoek was contact weer mogelijk, en is er een nieuwe afspraak gemaakt.
Maar helaas het zelfde patroon als de eerste afspraak,
hoe dichter de dag naderde hoe slechter het contact.
En ook nu weer geen bezoek van islamitische kinderen in onze kerk.

Het is maar dat u van onze ervaring weet.
Blijkt gewoon dat het een eenrichting strategie is.
Doe er je voordeel mee.

nr123456789 | 29-12-16 | 12:32

Godsdienst hoort niet op school.

Solar666 | 29-12-16 | 12:31

LibertasSimplex | 29-12-16 | 12:10
Dan moet je beter lezen. Jouw (on-islamitische) redenatie is vergelijkbaar met: 'een glas drinken = 1 deel water + 1 deel siroop' en als je de siroop weglaat is het geen glas drinken meer. BS, natuurlijk.

En daar gaat je vergelijking dus mank. Het is heel simpel.
Wie de shahada uitspreekt is bekeerd tot de islam. Punt. Klaar. Dat wil niet zeggen dat je dan ook een goede gelovige islamiet bent. Wel dat je bekeerd bent.

Ik zou nog eens die website lezen, was ik jou.

gaffelbaard | 29-12-16 | 12:30

Geen moeite mee.. mijn dochter is 'op excursie' geweest naar zowel een moskee, een synagoge als een kerk.
In de praktijk laten zien dat er volwassen idioten zijn die in het equivalent van de tandenfee geloven heeft haar vaders opvoeding omtrent religie bevestigt.

Fendergear | 29-12-16 | 12:30

@ Risingson | 29-12-16 | 11:28
Ah je gaat je herpakken met "exposure is goed voor het kritisch denkvermogen"? Gevolgd met een borreltafel-takedown? Precies uit "Deugdmasturbatie voor beginners", hoofdstuk "Hoe klink ik wijs". Zeg eens: Moeten we ze ook naar vergadering sturen van neonazis ? Of blootstellen aan polonium 210? Zodat ze dat ze dat ook maar vast leren?

Je weet dondersgoed dat dit het gevolg is van een hypercorrecte reflex, leidend tot een asymmetrische vertegenwoordiging van een gedachtegoed.

Dan maar zo! | 29-12-16 | 12:30

Gelukkig gaan mijn kids naar een Christelijke basisschool en die gaan echt niet op moskeebezoek. Onderwijsinspectie kan de boom in.

R van Perzie | 29-12-16 | 12:29

En wanneer gaan deze kindertjes een bezoek brengen aan de Jeugdstorm? www.nvu.info/gjn.html Dan kunnen deze kindjes lekker in de ochtend gymmen en armstrekoefeningen doen. En dan in de middag naar Hezbollah. Blijkt ook zo'n leuke scoutingsvereniging zijn. iranpoliticsclub.net/politics/hezbolla... /linksmodus uit

Jostifiel | 29-12-16 | 12:27

Ze kunnen van mij de tyfus krijgen in het openbaar onderwijs, maar ikzelf bepaal Wel wat mijn kinderen mogen bezoeken.
Die van mij volgen dus ook geen levensbeschouwelijk onderwijs op hun openbare school ( overigens als enige kinderen in de klas) ze worden dan bijgespijkerd in andere zaken.
Geen vergiftiging van kinderbreintjes hiero. Helaas zijn het al linkse bolwerken, en helemaal in voortgezet onderwijs maar die van mij hebben wel geleerd tegengas te geven gelukkig.....

slipsniffer | 29-12-16 | 12:27

Rechtstreekse schending van een van de 10 geboden:
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

lulleficatie | 29-12-16 | 12:26

Islamisering die is bewerkstelligd door linkse moslimse Kamerleden. Niemand durft kennelijk nee te zeggen uit angst voor racist te worden uitgemaakt. Wat mij betreft: de beuk er in!

Islamofiel | 29-12-16 | 12:23

KNIEL, kinderen, voor The Flying Spaghetti Monster...! Kniel!!

Jimmydepimmy | 29-12-16 | 12:22

Kinderen naar een haathut sturen, welke ongelofelijke kutmongol verzint zoiets?

Pemberton | 29-12-16 | 12:21

Achterhoedegevechten.
Het zal nog erger worden. Veel erger.
De reconquista zal nog wel een aantal generaties op zich laten wachten.

Lafayette | 29-12-16 | 12:20

Binnenkort krijgen ouders via de school een collectieve korting vermits zij hun zorgverzekering afsluiten bij Zilveren Kruis...

Kaltsnautzige | 29-12-16 | 12:19

Lasmeister | 29-12-16 | 12:14
KorAn op de molen voor denk bedoel je?

Mark_D_NL | 29-12-16 | 12:19

BenHetZoZat | 29-12-16 | 11:57
Inderdaad vragen om een vervangende les. Ze school zal hier altijd mee akkoord gaan, omdat de school dit invult met "zelfstudie". Als je vraagt hoeveel uur dat zal zijn en welke bevoegde leraar(en) die les gaan geven dan is er een redelijke kans dat ze een ziekmelding voorstellen, of thuis onderwijs.

W_F | 29-12-16 | 12:18

En de juffen hebben niet door dat er door de moskee ( bewust?)een fout gemaakt wordt door vrouwen en mannen door elkaar te laten bidden, meestal zitten vrouwen of in een aparte ruimte of achteraan.

jaap932057795966 | 29-12-16 | 12:18

-weggejorist-

Limburgs-patat-unban | 29-12-16 | 12:17

ugh, en daar dan achterover leunend tegen de muur naar staan te kijken.. hoe je roomblanke schoolklasje leert bidden van een baardman in een jurk.
Ik ben met school nooit in een kerk, synagoge of moskee geweest. Ik denk dat niemand echt slechter wordt van wat lesjes levensbeschouwing, beetje afhankelijk van de docent, maar in de basis kan het een nuttig vak zijn. Het lijkt mij prima als het daar bij blijft.
Bezoeken van wat voor gebedshuis dan ook doe je maar met je ouders als die dat nodig vinden.
Dat je (kind) dan ook nog deel moet nemen aan het gebed, of zelfs het opzeggen van de geloofsbeleidenis/sjahada is werkelijk absurd. Bij geen van de andere geloven komt het onderwijs ook maar in de buurt daarvan. Als je altijd op openbare scholen hebt gezeten is je kennis van het christendom behoorlijk beperkt, ik heb er zelf weinig mee maar het blijft ook in 2016 nuttige (historische) kennis.

noerg | 29-12-16 | 12:17

hurenisvoorpaupers | 29-12-16 | 11:52

ik verwachtte die opmerking al maar inderdaad de lagere rechtbanken in Nederland daar is veel op aan te merken maar hoe meer je richting hoge raad gaat des te technischer worden ze en des te minder emotioneel. Ik denk niet, als het al echt verplicht zou zijn, het ministerie het zou winnen. Maar het is zoals Sinar2 later ook aangaf niet wettelijk verplicht maar de "peer pressure" speelt een grote rol.

Basil Fawlty | 29-12-16 | 12:17

Mijn kinderen gaan dus nooit naar die haathut.

Dat je kinderen dat aan durft te doen.... knettergek.

RenHoek | 29-12-16 | 12:16

En als de klas een katholieke kerk bezoekt zijn de moslimkinderen opeens ziek thuis.

jaap932057795966 | 29-12-16 | 12:15

Koren op de molen voor Denk.nl.

Lasmeister | 29-12-16 | 12:14

Het paard van Troje wordt door onze slinkse leerkrachten en bestuurders van harte welkom geheten.... zucht!

benjeallanggek | 29-12-16 | 12:13

Basil Fawlty | 29-12-16 | 11:27 Ik stemp ook.
Specifiek op een persoon met een partij.
Ik sprak je gisteren om 13:13 niet in de gebiedende wijs aan.

En tot èchte zwarte kippen aangeven dat ik ongelijk heb, is mijn lezing van de kieswet, stemmen, en het al dan niet meetellen in opkomstcijfers de juiste.
[blanco] = gratis toestemming aan de huidige peop.

@ niet een reaguurder.
Kwerie: Wie is "De Schoolinspectie"? Namen en rugnummers.
.
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.

It is a crime to plan or incite genocide, even before killing starts, and to aid or abet genocide: Criminal acts include conspiracy, direct and public incitement, attempts to commit genocide, and complicity in genocide.
.
Aanzeggen vrijstelling leerplicht
(vragen=om een gunst. Zeggen=gebruikmaken van een recht):

In Artikel 5 van de leerplichtwet staan de volgende gronden voor vrijstelling

b. zij tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning - of, indien zij geen vaste verblijfplaats hebben, op alle binnen Nederland - gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen hebben;

De genocidale scholen voldoen niet aan de idee LZVE.
De prijs voor het niet uitleveren van je eigen vlees en bloed aan de goden is het vaarwel zeggen tegen je eigen carriër/cari/Loopbaan en zelf je kinderen onderwijzen.
Leuk hè verplicht tweeverdienen om een hypotheek te kunnen bekostigen?

hallevvezool | 29-12-16 | 12:13

hurenisvoorpaupers | 29-12-16 | 11:58
Je hebt helemaal gelijk maar weet je wat ik nóg walgelijker vind? De wetenschap dat dit bij heel veel Nederlanders bekend is. Maar, dat er maar heel weinig Nederlanders zijn die dat durven te zeggen. Als mensen zelfs de waarheid niet meer mogen zeggen, zijn ze monddood gemaakt. Letterlijk.
Dat is de eerste stap naar onderdrukking en tirannie; dat je de waarheid niet meer mag zeggen.

gaffelbaard | 29-12-16 | 12:13

Dan ook verplicht filmpjes kijken van mannen in oranje pakken. Met messen, kooien, vuur en shit.

RickTheDick | 29-12-16 | 12:12

Ze zouden moeten leren over hoe godsdienst de wetenschap en dus vooruitgang eeuwenlang in de weg heeft gestaan! En dat het christendom tegenwoordig redelijk te pruimen is vanwege het Nieuwe Testament en haar naastenliefde.

Verder zijn alle religies kut!

mrXL | 29-12-16 | 12:12

De meisjes zien hun toekomstige suikeroom voor het eerst tijdens het jaarlijks gehouden uithuwelijks festijn.

I.P standing up | 29-12-16 | 12:11

Zie op de achtergrond die PvdA-mutsen staan .. een middagje uit .. domme ganzen!

daytripper | 29-12-16 | 12:11

gaffelbaard | 29-12-16 | 11:53
Op dezelfde pagina onder dezelfde link die jij aanhaalt lees ik dat die PVV-meneer een beetje uit zijn PVV-gaatje aan het spreken is, en helemaal geen punt heeft.
Ten eerste gaat het om een getuigenis, en dat is heel wat anders dan het voordoen van het voor islam belangrijkste ritueel.
Ten tweede zegt het verhaaltje op het siteje dat ook, maar koppelt de uitspraak los van het geloven in die uitspraak, en stelt het geloven als tweede noodzakelijke voorwaarden.

Dat de kindjes nu op straffe van onthoofd in brand steken tot het geloof zouden zijn bekeerd maak je de kat maar wijs.

LibertasSimplex | 29-12-16 | 12:10

Thuisonderwijs gaat weer erg hip worden.

hakbarry | 29-12-16 | 12:08

Het wordt zo langzamerhand tijd om in te grijpen, dit is te gek voor woorden. Jammer dat de Nederlanders zich niet kunnen verenigen om een vuist te maken tegen deze onzin, en bizar dat de ouders dit toelaten.

Implants | 29-12-16 | 12:07

sinar2 | 29-12-16 | 11:54

Ah ok. Wij hebben (helaas) geen kinderen maar ik zou m'n rug recht houden. Ik het niet zo op "peer pressure" zoals de Engelsen zeggen. Klein detail. Mijn Mme komt uit Istanbul (zoals je misschien weet) en zij vertelde mij. Op de lagere school had ze in de jaren '70 in (seculier Turkije) ook iedere week 2 of 3 uur religieus onderwijs (gewone openbare school). Maar niet voor haar. Pa had effe gebeld naar de school en zij mocht dan die uren huiswerk maken buiten de klas. Ouders van andere kinderen hadden dus niet het lef gehad om effe te bellen en die kinderen baalden want ze zat dan heerlijk in de schaduw op het schoolplein te "leren." Vraag me trouwens af of dat nu nog mogelijk is in Turkije. Je weet wellicht het antwoord.

Basil Fawlty | 29-12-16 | 12:07

Het is weer eens te zot voor woorden.

*JTR* | 29-12-16 | 12:06

Scholen ging nooit meer naar de Kerk en nu wel naar de moskee. Dat is nu een goed voorbeeld van islamisering. Je bent gek wanneer je je kind hieraan blootstelt. Je kinderen het hol van een doodcultus binnen laten gaan. Knettergek!

Mark_D_NL | 29-12-16 | 12:04

wo ist der bahnhof | 29-12-16 | 11:03

Ik heb moeite met ieder geloof want geloof=oorlog. Dus nee, mijn kinderen nooit en te nimmer naar moskee, kerk, synagoge of whatever

Waakvlam | 29-12-16 | 12:03

hopelijk worden voor 2e Kamerverkiezingen voldoende Nederlanders wakker en gaan stemmen voor pro nederlandse partij

sparrow | 29-12-16 | 12:03

Ik poste om 12:00 uur. Dat moet vijf voor zijn. Sorry, wist niet dat het al te laat is!

Normpje | 29-12-16 | 12:02

Kijk, als het bezoek aan een Preektempel onderdeel is van verder volledige voorlichting over de Islam wereldwijd, met name over/in de islamitische landen (Iran, Jemen, S.A., etc etc met tevens daarbij de geloofsuitingen van de uiterste tak van het islamitische geloof; Daesh, Boka Haram, Al Quida, IS, Nurad etc daarin voorgelicht word hoe de Islam (landen) omgaat/accepteert de Christelijke-Joodse, Boedhisten, Moslims, vrouwen en Homo's. En waarvoor men 5x geknield de grond kust, zie ik dit als een inzicht, kennis en educatie in een andere religi, tijdens de verplichte onderwijstijd..
Alleen een Moskee bezoek valt volledig buiten enige onderwijs of educatie. En daarvoor zitten de kids op school!

fikkieblijf! | 29-12-16 | 12:02

Dat kinderen op school wat leren over andere religies en barbaarse culturen, is prima. Maar dat ze mee worden genomen naar gebedshuizen om zich daar aan vreemde goden te onderwerpen, dat vind ik misselijkmakend.

Seksuele voorlichting betekent toch ook niet dat dát gelijk in alle facetten gepraktiseerd moet worden?

Rommelende Onderbuik | 29-12-16 | 12:02

Tja, de Maakbare Samenleving. Ook veel reaguurders vinden het stiekem prachtig.

Xirdalan | 29-12-16 | 12:02

Foute fopmoskee. Jongens en meisjes door elkaar heen. Dag mag helemaal niet.

batvoca2 | 29-12-16 | 12:02

Geloof en opleiding, 2 dingen die niks met elkaar te maken mogen hebben. Je geloof beleiden doe dat lekker in het weekend of vakantie. Iedere vorm van geloofsovertuiging verbannen uit het school systeem. Alleen maar openbare scholen. Minderjarigen geen godsdienstonderwijs, alleen wat basiskennis bij geschiedenis. Vooral er op hameren welke ellende het geloof ons de laatste 2000 ons heeft gebracht.

Hiesjes | 29-12-16 | 12:01

Zulke mooie, lieve meisjes. En die moeten dan met hun onschuldige neusjes de geuren van Arabische stinkpoten inademen. De horror. Weg met dat linkse PvDA bolwerk dat schoolinspectie heet.

Normpje | 29-12-16 | 12:00

"Wij" naar de moskee en als tegenprestatie weren we alle kerstbomen uit het straatbeeld, net als kwetsende traditionele uitingen zoals kerst, Pasen en die ontzettende kwetsende zwarte piet.
Weg met ons is het motto van onze politieke elite en alles voor het vadeand en het nagedacht! Uh sorry, ik bedoel, voor een goede baan na de sloopwerkzaamheden verricht in de landelijke politiek.

Mijn opa draaid zich nog maar eens een keer om in zijn graf.

GaatDeGoedeKantOp | 29-12-16 | 11:58

gatito | 29-12-16 | 11:51

Zie je wel. Als je docile bent dan proberen ze je van alles door de strot te drukken maar als je je mond opendoet krijg je dus nog je gelijk.
.
Off topic. Tarragona. Goede herinneringen aan. De ouders van een goede vriend van mij hadden many moons ago een zomerhuisje daar in de buurt en dan gingen we daar in de zomer naartoe. Schitterende stad toen (jaren '80). Zo mediterraans als het maar kan. Was toen een puber en man wat was ik verliefd op die Catelaanse meisjes met die donkere ogen, wespentailles en dat strakke zwarte lange haar. Yummie! Mooi jeugdsentiment op deze mistige dag. ;)

Basil Fawlty | 29-12-16 | 11:58

Ik zie al niet in waarom er respectvol met geloof omgegaan zou moeten worden, ik kan hooguit respect voor iemand hebben _ondanks_ dat hij of zij gelovig is. Geloof, en vooral het bovenstaande amoebieaanse geloof is pure ondermijning van een gelijkwaardige samenleving en technologische vooruitgang. Het is objectief een minderwaardige cultuur en daar hoeven Nederlandse kinderen helemaal geen respect voor te hebben.

GrowNoodlyAppendages | 29-12-16 | 11:58

gaffelbaard | 29-12-16 | 11:53
Dat was mij ook bekend. Het is te walgelijk maar daardoor niet minder waar.

hurenisvoorpaupers | 29-12-16 | 11:58

Schepvogel | 29-12-16 | 11:54
Natuurlijk is het niet slecht voor de algemene ontwikkeling. Maar je kunt ook een paar lessen geven in de klas over godsdienst betreft hoe en wat. Ouders beslissen zelf wel of ze hun kinderen de moskee of een kerk willen laten zien.

Rest In Privacy | 29-12-16 | 11:58

In moslim klassen kan niet eens over de holocaust gesproken worden. Doe daar eerst eens wat aan zou ik zeggen.
Waarom moeten NL kinderen respectvol om leren gaan met een doctrine waarin homo's en joden dood moeten en vrouwen hun gewicht in stront waard zijn?

Veritas Splendor | 29-12-16 | 11:57

Onze kinderen bezoeken moskee, maar andersom nee.
Onze kinderen douchen in sportbroek vanwege schaamte van ander volk.
Onze kinderen worden gedwongen (schoolinspectie) open naar anderen te staan ,andersom nee.
Onze kinderen Deintegreren naar anderen. andersom nee.
Mijn kinderen draaien het om ,....... NEE.
Necrosis proficiat en jammer dat je er zoveel tijd voor hebt,2017 wordt een jaar met hervonden werk, met politieke vrienden moet dat lukken toch geen peil??;-)

medelmo | 29-12-16 | 11:57

Ik kan nog steeds niet geloven dat ons land in zo'n korte tijd al zo diep gezonken is. Zelfs die verdoemde christelijke kerken en partijen doen er vrolijk aan mee. Hun hypocrisie is vaak stuitend. Maar het ergste is dat onze flutregering die ons land al heeft weggegeven aan de EU, zich ook nog eens aan de islam uitlevert. Hopelijk gaat Geert winnen, want zo gaat het echt niet langer.

ALLESANDERSSHOW | 29-12-16 | 11:57

Mastermattie | 29-12-16 | 11:06
Dat ziekmelden = spijbelen is natuurlijk complete onzin en een loos dreigement

Bepaal als ouder zelf wel of mijn kind te ziek is voor school of niet.

Maar ... weigeren je kind mee te laten gaan hoef je natuurlijk helemaal niet als ziekmelding te verstoppen, gewoon op principiele gronden thuishouden of bij de school vragen om vervangende les

BenHetZoZat | 29-12-16 | 11:57

-weggejorist-

Nelis SplitBloes | 29-12-16 | 11:57

Die meisjes zijn toch wel door de achteringang naar binnen gegaan, zoals het hoort toch?

Gerrit gordijnstok | 29-12-16 | 11:55

Mijn dochter mag van mij lekker thuisblijven als ze met school naar zo'n haathuis moet...

a4p | 29-12-16 | 11:55

in principe niks mis mee... als men ook naar de synagoge, kerk, tempel, en andere geloofshuizen zou gaan.
En dan wel graag iedereen meenemen.
belangrijkste is het verkondigen van de vrije wil en vrije meningsuiting!!!

Schepvogel | 29-12-16 | 11:54

De bom gaat barsten. De vraag is wanneer.
Musset | 29-12-16 | 11:52
Kom nou, dat zou van die laffe christenhonden moeten komen want zij worden het eerst gepakt. Maar ik zie niks. Nu niet en nooit niet. Bovendien zijn we al overlopen door miljoenen tirannen. En je weet een volk dat hiervoor zwicht...

hurenisvoorpaupers | 29-12-16 | 11:54

@Basil Fawlty | 29-12-16 | 11:48
Het is geen echte plicht maar je word als kind en ouders zwaar onder druk gezet. Want als je niet meedoet ben je geen teamspeler, maak je van je kind een paria en zal je vast en zeker een PVV-stemmer zijn en dat gaat hun kijk op jouw kind negatief beinvloeden.
Dus de ouders stemmen dan maar toe.

sinar2 | 29-12-16 | 11:54

PVV meneer heeft echt wel een punt!

Dit is géén les over integratie en burgerschap als in de zin van de in het artikel genoemde punten 36, 37 en 38.

Wat je hier ziet is een imam die Nedeerlandse kindjes bekeert tot de Islam! Natuurlijk denken de school en de kindjes dat dat niet zo is, maar in de ogen van iedere islamiet zijn deze kindjes nu allemaal bekeerd tot de Islam.

Wat we hier zien, mensen, zijn kindjes die leren in de juiste houding te bidden. En daar hoort natuurlijk een gebed bij. De shahada, en die begint met: "Eshhedoe an laa ilaha illallah, wa eshhedoe enna moehammaden abdoehoe wa rasoeloeh." (vert: Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. )

Ja, en? No big deal? denken misschien vele linkse goedmensen, tolerante D66ers en VVDers, wir-schaffen-das PvdAers, Groenlinksers en SPers.
Nou, het is dus wel een big deal. En wel hierom.

Bekering tot de islam gebeurt door hardop de shahada uit te spreken.
Heb je dat gedaan, al is het maar één keer, dan ben je bekeerd tot de islam. www.duakracht.nl/shahada

Daarom is dit moskeebezoek niet overeenkomstig de doelen binnen het primair onderwijs (zie punten 36, 37 en 38 genoemd in het artikel, nogmaals). Dit is een imam die een complete schoolklas met kinderen bekeert tot de islam. In ieder geval gezien vanuit de ogen van de imam. En de islam.

Hierom heeft de PVV meneer dus een punt.

Die doelen van het primair onderwijs kan je ook dienen door een moskee te bezoeken, een rondleiding geven en iets over de geschiedenis van het gebouw of de islam in het algemeen te vertellen.
Bidden en zeker de kinderen de shahada uit laten spreken hoort daar niet bij!!!!!!!!!

gaffelbaard | 29-12-16 | 11:53

De bom gaat barsten. De vraag is wanneer.

Musset | 29-12-16 | 11:52

Schande dat de onderwijsinspectie actief een religieuze agenda loopt te pushen. En natuurlijk moet het een moskee zijn... Ga eens naar een Joodse tempel en een evangelische kerk, maar dan kunnen alle kleine Ali's en Hafida's ineens niet mee.
Het is echt tijd voor een andere regering, de VVD faalt voor de zoveelste keer.

nStilgar | 29-12-16 | 11:52

Islam betekent ellende en onderdrukking. Kinderen moet niet worden geleerd daarvoor respect te tonen.

Fijnstoffer | 29-12-16 | 11:52

Het wordt tijd dat de scheiding tussen openbaar en bijzonder onderwijs wordt opgeheven. Alleen nog maar openbaar onderwijs moet er komen. Dat is ook beter voor de integratie van allochtonen.
In het openbaar onderwijs hoort maatschappijleer uiteraard thuis.
Maar ouders die vinden dat hun kinderen met een religie moeten opgroeien, handelen er maar zelf naar: godsdienstles na schooltijd op eigen kosten enz.
Katholieke, protestante en islamitische scholen zorgen alleen maar voor een kloof en niet voor verbroedelijking als mens, als inwoner van Nederland.
Iets voor het volgende kabinet? Of zal het het volgende kabinet ook weer aan slap gelul, misleiding en daadkracht ontbreken?

Albert5000 | 29-12-16 | 11:52

ik denk dat de staat die zal verliezen.
Basil Fawlty | 29-12-16 | 11:48
Geloof jij nog in rechters die rechtspreken? En al helemaal tegen de staat die juist voor Islamisering is. Ze sturen je ( voorlopig dan) met een boete van € 500,- wegens racisme. Over 2 jaar kom je daar niet meer mee weg, dan staat jeugdzorg op de stope om je kinderen te jatten.

hurenisvoorpaupers | 29-12-16 | 11:52

Hier in Spanje hadden ze ook iets geks. Een paar jaar geleden hoorde ik van een Hollandse meid dat ze op school van haar kind het Spaans, Catalaans gingen afschaffen, want er zaten meer dan driekwart moslims in de klas. Tja Tarragona wonen veel moslims.
Die Hollandse griet heeft toch haar scheur opengetrokken, of ze helemaal gek waren etc etc. In ieder geval, het is niet doorgegaan.

gatito | 29-12-16 | 11:51

Cinemaniak 11:30
Het lijkt met voor de toekomst van de wereld erg goed als onze kinderen juist doodsbenauwd van de islam zijn. Zo een moskee/bezoek is alleen nuttig om te weten wat de vijand uitvoert en waar die zit (of zichzelf laat onderwerpen in dit geval).

tipo | 29-12-16 | 11:50

Walgelijk. Dat er Nederlanders zijn die zo principeloos hieraan meewerken stemt mij zeer somber. Zijn ze nou echt zo dom? Zoals hiervoor al werd opgemerkt, ook ik zou mijn kinderen onmiddellijk van deze school afhalen. Maar overigens ook wanneer ze zouden worden meegenomen naar een kerk. Onderwijs behoort vrij te zijn van religieuze smetten.

isitsoornot | 29-12-16 | 11:49

Waarom uberhaupt iets over de Islam leren? Het is een levensovertuiging, maar omdat het woord godsdienst eraan hangt, moeten we er kennis meemaken. Er zijn zoveel levensovertuigingen op de wereld zonder een godsdienst, maar die krijgen geen beschermde term zoals een godsdienst die wel krijgt. Pure onzin.

Rest In Privacy | 29-12-16 | 11:49

sinar2 | 29-12-16 | 11:39

Dank voor antwoord. Maar zo zo. Vraag me dan af wat de sanctie is als je je kind daar niet aan mee wil laten doen. Zou een leuke rechtzaak opleveren en ik denk dat de staat die zal verliezen.

Basil Fawlty | 29-12-16 | 11:48

Zo blijkt maar weer dat het grote gevaar op dit moment niet de islam is maar de linkse politiek-correcte. Die het kwaad tolereren, faciliteren en onze kinderen ermee indoctrineren om groenlinks kinderen te kweken.

vinzDH | 29-12-16 | 11:46

Geluk bij een ongeluk dat er een filmpje van is, anders was dit zogenaamd Fake News geweest.
solcama | 29-12-16 | 11:33

Had het filmpje al op een Amerikaans forum gezien. Iedereen sprak er schande van, want dit ging dus de hele wereld over.

gatito | 29-12-16 | 11:46

In gemengde moslim/niet-moslim klassen worden de niet-moslim kinderen wel verplicht naar de moskee mee te gaan maar de moslim-kinderen hoeven niet mee naar een kerk of synagoge
sinar2 | 29-12-16 | 11:39
Is dat echt zo? Verbaasd me niets. Aan de andere kant, hoe lang leef je nog als je als leerkracht moslim kinderen tijdens kerkbezoek de handen laat vouwen en de ogen laat sluiten. Ik vrees niet al te lang.
.

hurenisvoorpaupers | 29-12-16 | 11:46

Aan de andere kant.. Reaguuren we nou niet een beetje te dramatisch? 20 jaar geleden ging ik ook met de basisschool bijna wekelijks naar de kerk. Doet daar iemand nog moeilijk over? We hebben toen ook een keer een moskee bezocht. Niks nieuws, en daarnaast worden kinderen nu ook hele dagen geïndoctrineerd met een slecht beeld over moslims. Hoe erg is het als ze een dag in het jaar zien dat we allemaal gewoon mensen zijn?

Ben verder gewoon atheist, en totaal niet links, maar laten we nu niet elke interactie tussen een moslim en anders/niet gelovigen als slecht zien.

mlio | 29-12-16 | 11:46

Ik vind dit net zo erg als scholen die kinderen hersenspoelen met elke ochtend het jeugdjournaal terugkijken.

Eppy37 | 29-12-16 | 11:45

-weggejorist-

GerMonster | 29-12-16 | 11:45

Ik vind dit net zo erg als scholen die kinderen hersenspoelen met elke ochtend het jeugdjournaal terugkijken.

Eppy37 | 29-12-16 | 11:45

38. Ongezien de tyfus voor alle geloofsovertuigingen. Fixed!

Kapitein Stijlvol | 29-12-16 | 11:45

... and so the Low Lands were lost ...

wezen | 29-12-16 | 11:44

Aansluitend volgen de cursussen vrachtwagen kapen en bomgordel maken?

Muggenmepper | 29-12-16 | 11:43

Leggen ze ook onder valse voorwendselen de shahada af? Want dan is de koop definitief en zijn ze hun zieltje kwijt.

Conan de Rabarber | 29-12-16 | 11:43

Om van te kotsen.

slotbert | 29-12-16 | 11:43

Religie hou je voor jezelf en dring je niet aan anderen op.
@drs. KJ | 29-12-16 | 11:36

Het is juist die enge bekeerdrang die vele, zo niet alle, religies zo onuitstaanbaar maakt, en islam spant daarbij de kroon.

EefjeWentelteefje | 29-12-16 | 11:42

Daarna met de kinderen naar de synagoge,kerk,satanskerk om te eindigen bij een atheïst.
Vervolgens evalueren en een kort opstel maken over religie, wie de macht heeft of wil en de manieren waarop dat in de praktijk wordt gebracht.

I.P standing up | 29-12-16 | 11:41

De islam speelt geen belangrijke rol in onze 'multiculturele samenleving'. Fuck off, dat is gewoon totaal onwaar, behalve als je moslim bent -misschien-. Er komt niets uit de hoek behalve gejank en verongelijkte blikken.

noerg | 29-12-16 | 11:41

Mannes | 29-12-16 | 11:35
Godsdienst wordt langzaam uit het onderwijs gehaald. Als er 3 moslimkindjes in de klas zitten dan kan oh denneboom wel vergeten wordsb en wordt kerstmis een winterfeest. Anders krijgen ze klierende kinderen en boze ouders die zeggen dat ze beledigd zijn en wij hun feesten niet vieren en dus discrimineren. Ook al is kerst een familiefeest danwel traditie en heeft voor de meeste Nederlanders nog naar weinig met het geloof te maken. Maar oh wat moeten we openstaan voor de islam en onze respect tonen.

Rest In Privacy | 29-12-16 | 11:41

Volkomen eens met wo ist der bahnhof. Eerst bereidheid van de immigranten zien, door bezoek aan RK en protestante kerk, een synagoog en dan zullen we nog wel zien. Mafklappers.
Overigens: Niks multiculturele samenleving. Multi-etnisch, met maar een dominante etniciteit: de Nederlandse.

Worajai | 29-12-16 | 11:41

Lewis Lewinsky | 29-12-16 | 11:32

Zal je vertellen. Ik kom origineel uit een katho gebied en daar moest ik op die leeftijd ook op bezoek naar de kerk (en ik zat op een openbare school). Nou dat maakte dus nul indruk op mij en mijn klasgenoten. Het was altijd koud in die kerk. De verhalen waren saai en de muziek nog saaier voordeel was wel dat we geen reguliere les hoefden te volgen en gein konden trappen. Ik heb er verder geen klap van de molen aan overgehouden maar leerde wel heel snel dat geloof niks voor me was.

Basil Fawlty | 29-12-16 | 11:40

@Cinemaniak 11:30: In mijn tijd *krakende schommelstoel* was er absoluut geen sprake van schoolreisjes naar welk gebedshuis dan ook. En daar was ook een reden voor: men wilde de kinderen wat bijbrengen over de verschillende geloven zonder ze eraan bloot te stellen. Religies werden dan ook nooit apart behandeld, maar altijd in historische context (laten zien waar geloven vandaan komen) en in onderlinge vergelijking ("christenen doen dit zus, moslims zo").

Muxje | 29-12-16 | 11:40

@Basil Fawlty | 29-12-16 | 11:30
Kort antwoord: nee
In gemengde moslim/niet-moslim klassen worden de niet-moslim kinderen wel verplicht naar de moskee mee te gaan maar de moslim-kinderen hoeven niet mee naar een kerk of synagoge

sinar2 | 29-12-16 | 11:39

En dat terwijl de Holocaust als onderwerp wordt geschrapt omdat de docenten geen zin hebben in de commotie die dat veroorzaakt in de moslims in de klas. En dat terwijl sportdagen en excursies en werkweken worden vermeden door moslim meisjes omdat er niet genoeg scheiding is tussen de seksen...

Fontanarossa | 29-12-16 | 11:39

Op school zou juist geleerd moeten worden hoe krankzinnig religie is en tot hoeveel ellende het leidt.
Vers van de pers: jongetje van 6 op intensive care dankzij religieuze ouders.
nieuws.tpo.nl/2016/12/29/jongetje-6-op...

keestelpro | 29-12-16 | 11:39

Ies door Ankara gepromoot zieltjes vangen, kindjes tellen na bezoek als teruggekeerd naar de ware religie.

Padre Grassi | 29-12-16 | 11:38

Ik ben nu 39. Toen ik 6 a 7 jaar was gingen we met onze basisschoolklas al naar een moskee (venlo).
Ik weet nog dat we allemaal een kopje thee kregen van een imam en dat de imam letterlijk geen woord tegen ons zei... zaten we daar "gezellig" met hem.

Homefront | 29-12-16 | 11:38

Ontkenning is heilig.

Orakel1958 | 29-12-16 | 11:38

@Basil Fawlty | 29-12-16 | 11:34
[blanco] *grijnst*

Lewis Lewinsky | 29-12-16 | 11:38

drs. KJ | 29-12-16 | 11:36
Een goed moment om cultuurrelativisme a.k.a. Cultureel marxisme te verbieden.

Glasgow Argus | 29-12-16 | 11:37

Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen moet de gedachte zijn geweest, anders bestaat er over pak en weg 10/15 jaar een nieuwe generatie die een meer rechts gedachtegoed aanhangt en dat heeft de overheid liever niet.

spamzuiger | 29-12-16 | 11:37

Helaas hebben veel moslims de kijk op de islam al verprutst,mijn kinderen krijg je zo'n moskee echt niet in.

kzegje | 29-12-16 | 11:37

Wat is dit voor onzin! We hebben toch een scheiding tussen kerk en staat. Laten we dat zo houden en niet dit soort inmenging toestaan. Religie hou je voor jezelf en dring je niet aan anderen op. Als jij in sprookjes wilt geloven dan doe je dat maar lekker zelf, maar laat de kinderen van andere mensen daarbuiten.

drs. KJ | 29-12-16 | 11:36

Muxje | 29-12-16 | 11:33
Religieuze indoctrinatie moet worden weggehouden bij kinderen. En dit geldt ook voor Jehova's, met hun beperkte wereldbeeld.

Ing. Van der Pik | 29-12-16 | 11:36

Goed dat het wegbezuinigde gym-onderwijs weer in ere hersteld is. Bovendien goed voor het kweken van respect voor andermans culturen. Ik neem dat er vanuit Onderwijs ook bezoekjes van moslim-kinderen plaatsvinden aan een kerk, bijvoorbeeld met Kerstmis. Wat vonden overigens de ouders van de kinderen van deze actie? Uiteindelijk zou het beter zijn godsdienst uit het onderwijs te halen, maar daar is een grondwetswijziging voor nodig en dat gaat dus nooit lukken.

Mannes | 29-12-16 | 11:35

Niets mis mee, zolang de leraar er maar bij verteld dat dit het geloof is dat kindertjes plat rijdt met kerst, en ze elke week wij een ander geloof gaan kijken. Er zijn er minstens 52.

W_F | 29-12-16 | 11:35

Pure indoctrinatie door politiek correcte idioten. Hoe zit het met bezoek van iedereen aan de vredelievende Kerken , Tempels, Synagoges. Ik zou mijn kinderen in ieder geval thuishouden bij bezoek aan instellingen die verbonden zijn aan zoveel terreur en zelfs verheerlijkers van terreur zijn in sommige gevallen. Witheet word ik ervan.

Zwizalletju | 29-12-16 | 11:34

Lewis Lewinsky | 29-12-16 | 11:32

Basil Fawlty | 29-12-16 | 11:34

Het moet echt niet gekker worden in dit land. Snel Wilders aan de macht in maart....

Ing. Van der Pik | 29-12-16 | 11:34

@solcama 11:19: Dat zal het excuus ook wel zijn: kerken en synagoges zijn zo verweven met onze cultuur dat een educatief bezoek aan die instellingen overbodig is; we gaan alleen naar de moskee.

Kinderen moeten op gepaste afstand op neutraal terrein over religies leren. Wat is de meerwaarde van een bezoek aan een godshuis ten opzichte van een educatieve video? Zeker: een bezoek maakt een veel diepere indruk, maar dat is nu precies wat we moeten vermijden. Dat is zoiets als kinderen een Bacardi-cola geven in een les over alcoholmisbruik. Alcohol onder de 16, religie onder de 18? Nog even niet!

Muxje | 29-12-16 | 11:33

Geluk bij een ongeluk dat er een filmpje van is, anders was dit zogenaamd Fake News geweest.

solcama | 29-12-16 | 11:33

Droevig en een schande voor ~Nederland.

Maar wanneer krijgen alle ~Nederlanders dit eens te zien in ~:
talkshow, journaal, nieuwsuur, van ~Nieuwkerk, Tan, en al die links radicale figuren op TV?

Lees de boeken van Pim Fortuyn maar eens, waarop hij, gelijk een profeet, ons in 1991 al gewaarschuwd voor het grote gevaar dat de islam heet en ons bedreigt.

joost2 | 29-12-16 | 11:32

@Basil Fawlty | 29-12-16 | 11:27
Hoi, Basil. Een blanco stem, daar zijn de moslims echt niet van onder de indruk :)
En dan geef ik jou nu het laatste woord in deze korte maar heftige discussie. Ik antwoord straks met een blanco plempsel. Schrik je van, hè?

Lewis Lewinsky | 29-12-16 | 11:32

Totaal mesjogge de Nederlandse overheid dat dit wordt toegestaan ,weer een reden meer om toch maar op Wilders te stemmen.

blauwe zander | 29-12-16 | 11:32

We hebben geen multiculturele samenleving. We hebben een parallelle samenleving. En Nederlanders en hun kinderen hoeven die wereld niet te leren kennen of er respect voor te hebben. Het is een gevaar voor ons land. Multicultureel ook maar eens afschaffen net zoals ze hebben gedaan met het woord allochtoon. Ik leef in Nederland en niet in een multiculturele samenleving met 180 nationaliteiten, culturen en godsdiensten. Daarbij hoeven kinderen geen godsdienstles te hebben en al helemaal niet op hun knieen te gaan bij een pedosekte. De islam gaat zo nog denken dat ze speciaal is in Nederland en een voorkeurspositie heeft met dito behandeling.

Rest In Privacy | 29-12-16 | 11:32

EefjeWentelteefje | 29-12-16 | 11:13
Leer eens lezen. Ik schreef juist dat het absoluut not done is om mee te doen. Kritische vragen stellen is wat die kinderen moeten leren maar ervaringen onthouden is gewoon dom.

Risingson | 29-12-16 | 11:31

Prima dat kinderen worden onderwezen in de verschillende religies. Hopelijk wordt aan islamitische kindertjes verteld dat je ook een zinvol leven kan hebben als je nergens in gelooft.

Diotima | 29-12-16 | 11:31

Was er ooit niet eens iets met booslimjeugd dat het bezoeken van voormalig concentratiekamp niet trok en daarom de school maar niet meer ging, dat is allemaal goed maar anders om is schande.Of zoals managers het veelal plegen te zeggen dat zie je verkeerd, probleem is echter dat ik het niet verkeerd zie alleen niet hun zienswijze heb en dat vinden ze veel erger.

Umberto die trotzoni | 29-12-16 | 11:31

Mijn kinderen gingen wel naar de moskee en de Hindoetempel maar het Synagoge-bezoek ging niet door omdat dit te gevaarlijk was bevonden na overleg met de politie. Fijn dat je tegenwoordig in Nederland voor schoolreisjes en dergelijke met de politie moet overleggen ivm veiligheid. En verblijven bij joden is natuurlijk levensgevaarlijk tegenwoordig. Die synagoge was nou net zo ongeveer de enige plek geweest waar ik mijn kinderen wel graag naartoe had gestuurd.

Nichtsneues | 29-12-16 | 11:31

Dit is gewoon behoorlijk onschuldig om eerlijk te zijn. Er worden over en weer wat grapjes gemaakt, kiddo's zien het als een soort yoga-sessie en zijn in het vervolg niet meer zo bang voor enge moslims als in het verleden. Termen als indoctrinatie en haatimans mogen wat mij betreft uit dit artikel verdwijnen. Slaat nergens op.

Cinemaniak | 29-12-16 | 11:30

Ik vind het prima als de kinderen door school meegenomen worden naar de moskee. Ze leren daar dat niet de hele wereld bestaat uit blanke hoogopgeleide westerse mensen.
Maar ik ga er alleen mee akkoord als ze dan op zijn minst drie executiefilmpjes laten zien, 2 van IS, en eentje uit Saudi Arabië, want je wilt, neem ik aan, toch een compleet beeld neerzetten van de islam zodat er weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen door de jeugd of het iets voor hun is om te omarmen, of om te verwerpen.

MyCatIsDoingThis | 29-12-16 | 11:30

een_mike | 29-12-16 | 11:29
Volgens onderzoekers aan de VU is het bidden goed voor de schoolresultaten.

Glasgow Argus | 29-12-16 | 11:30

Nu vind ik zoals menigeen hier dat geloof altijd achter de voordeur moet zijn maar vraag: gaan die koters ook naar de RK en of protestantse kerk en de synagoge?

Basil Fawlty | 29-12-16 | 11:30

Ik zou mijn kind van school halen.Want tolerantie en respect van de moslim kant meestal ( not ) meestal niet.Ik zou mijn kind verbieden zolang ik het zeggenschap erover heb ,om in die moskee te gaan.

altijdfeest | 29-12-16 | 11:30

Laten we religie alsjeblieft scheiden van ons onderwijs. De wereld heeft meer dan ooit een nieuwe generatie nodig die in staat is om fabels en feiten van elkaar te kunnen onderscheiden.

De enige manier ook maar iets dichter bij vrede te komen is religie wereldwijd te reduceren tot wat het daadwerkelijk is....

Depilledokter | 29-12-16 | 11:29

Maar leren de moslimkindertjes dat dan ook? En waarom zijn de resultaten van integratie (wat imho betekent dat er geïntegreerd wordt in de NL maatschappij en niet de NL maatschappij zich aanpast aan nieuwkomers) dan zo bedroevend slecht? Heeft de onderwijspolizei dan zitten slapen? Of is het met de mantel der liefde bedekt en heeft men weggekeken? Vragen, vragen...

Sgnietzel | 29-12-16 | 11:29

Bezoek is 1 ding, maar laten bidden is waanzin. Dat is door groepsdruk dan dus gewoon niet iets wat een kind gaat weigeren. Bidden is zinloos, voor iemand die er niet in gelooft en zou door de gelovigen juist als een belediging opgevat moeten worden. Doen ze dat bij bezoeken aan kerken ook, bidden, hosti nemen etc.? We gaan kinderen toch ook niet dopen als "culturele kennismaking"?

een_mike | 29-12-16 | 11:29

Weg-met-ons is de toekomst. Deze school heeft gewoon visie.

de Voorzittert | 29-12-16 | 11:28

-weggejorist-

Risingson | 29-12-16 | 11:28

Dit maakt zo duidelijk wat de rol van het ministerie van onderwijs is: alle kinderen naar de moskee. Maar ga er maar niet van uit dat de islamitische kinderen ook een RK-kerk of een NH-kerk of een synagoge gaan bezoeken. Het is al lang bekend dat de meeste islamistische ouders hun kinderen dan thuis houden. En de overheid? Die zag dat alles op schema ligt...

kunnenzedanniks | 29-12-16 | 11:28

Kindermishandeling...

La Bailaora | 29-12-16 | 11:27

Lewis Lewinsky | 29-12-16 | 11:22

Mogge Lewis. En ik stem. Remember? ;) :)

Basil Fawlty | 29-12-16 | 11:27

No fucking way dat mijn kind op haar knietjes gaat voor baardmans of zijn sprookjesvriend. Dan maar van school en ontvang ik van harte de leerplichtambtenaar voor een kopje thee. Kokend op zijn hoofd.

metzonderzijwieltjes | 29-12-16 | 11:26

Lewis | 29-12-16 | 11:24
Fatwa!

LibertasSimplex | 29-12-16 | 11:26

Vergis u niet: zij zien dit als een overwinning(!)
Indoctrinatie moet namelijk van kindsbeen af gebeuren, zoniet mislukt deze faalcultus.
Het is een pure schande, niks minder.

Notenkraker | 29-12-16 | 11:26

Als ze dit bij ons op school gaan voorstellen zijn mijn koters ziek. En als dat niet mag dan moeten ze allebei hun hulpvarken meenemen. Helpt ze bij hun islamangsten, hulpdieren mogen niet geweigerd worden... toch?

Rooddraakje | 29-12-16 | 11:26

*ontploft*

hallevvezool | 29-12-16 | 11:25

@ LibertasSimplex | 29-12-16 | 11:23
Daar wordt werk van gemaakt.

Lewis | 29-12-16 | 11:24

Die jongens en meisjes zitten in dezelfde ruimte met de neus op het tapijt: In de werkelijkheid mag dat niet. Hoezo hypocriet moskeebezoek!

Is dit nog nieuws? | 29-12-16 | 11:24

Onderwijs is dan ook slechts bedoeld om een nieuwe generatie te indoctrineren tot volgzame productieve burgers die voldoen aan het systeem dat de macht voor ogen heeft. Alleen op universiteiten (afhankelijk van de richting) kan je kennis opdoen... maar dan is het al te laat. Tegen de tijd dat je op een universiteit zit, ben je al een geïndoctrineerd wezen dat amper nog objectief naar de wereld kan kijken.

XaleX_2 | 29-12-16 | 11:23

ik was nog niet helemaal klaar met mijn reaguursel.

C. Als ongelovige mag je nooit zonder meer een Moskee in
D. Als ouder hoor je geïnformeerd te worden welke úitjes er worden georganiseerd buiten de schoolmuren.
E. niet meedoen aan uitjes mag je weigeren, je krijgt dan vervangend onderwijs, oftewel gewoon onderwijs.
F. gaat de burgervoorlichting ook naar Kerken, Synagogen en Boedhistische tempels?
G. F= niet opgenomen in schooleducatiebeleid? dan is er sprake van moedwillige indoctrinatie en manipulatie.

aanklagen van scholen voor het verplicht bezoek aan alleen een Moskee!

fikkieblijf! | 29-12-16 | 11:23

Hoor ik daar nou afvallige kindjes lachen, tijdens het knielen.

LibertasSimplex | 29-12-16 | 11:23

@ALLESANDERSSHOW | 29-12-16 | 11:18
Gaat niet gebeuren. Iets met Wilders.

Lewis Lewinsky | 29-12-16 | 11:23

Wat is dit voor belachelijks?
Er worden ook geen synagoge's of kerken bezocht als onderdeel van de lessen?

jufrouw theelepeltje | 29-12-16 | 11:23

Niet te geloven dit.
Al jaren worden de kids via het basisonderwijs gehersenspoeld met mooie verhalen over de islam in het lesmateriaal.
Daarom wilt de overheid de kids ook steeds jonger op scholen hebben, dan zijn ze vatbaarder voor het hersenspoelen vanuit de overheid.
Waar hebben wij dit soort trucjes toch eerder gezien in de geschiedenis uhmm

endofdays | 29-12-16 | 11:23

@Basil Fawlty | 29-12-16 | 11:21
Doe eens stemmen, Basil. Dat helpt.

Lewis Lewinsky | 29-12-16 | 11:22

Copykrauw,

Misschien is het juist handig dat kinderen een beeld krijgen wat er zoal gebeurd in de wereld. Dan kunnen ze zelf keuzes maken. Dat is juist goed voor hun weerbaarheid.

Ik hoop niet dat u kinderen heeft of ooit zult krijgen. Er lopen al genoeg verknipte mensen rond in Nederland.

jezusisonzin | 29-12-16 | 11:22

Heel eng dit. Zie het al voor me. "Sorry uw school voldoet niet omdat u nog geen moskee heeft bezocht." En als je de onderwijsinspectie er mee confronteert zeggen die natuurlijk: "Ja maar wij volgen alleen maar de regels van het ministerie." En het ministerie zegt dan. "Ja maar wij volgen alleen de regels die de minister en/of 2e kamer (nvt wegstrepen aub) ons oplegt." Kan daar weer een Godwin op loslaten maar doe ik effe niet. Te gemakkelijk.

Basil Fawlty | 29-12-16 | 11:21

Moskeebezoek is 1, maar op bevel op je knieeen naar Mekka is natuurlijk van de zotte. Pica is inderdaad symbolisch voor de staat waarin dit land verkeert, onderwerping aan een vijandige ideologie die op vrijwel alle kernpunten strijdig is met onze grondwet. Bah.

Graaisnaaiert | 29-12-16 | 11:21

De autochtone jeugd word voorbereid op het dhimmieschap. Hun ouders betalen tenslotte nu al de djizja in de vorm van belastingen om al de uitkeringen van de islamitische import mee te betalen.

sinar2 | 29-12-16 | 11:21

Als ik nou ook groepen islamitische kinderen massaal in aanbidding voor een katholiek altaar ga zien (of zo, ik roep maar even wat) zal ik er misschien anders tegenaan gaan kijekn. (Los van het feit dat ik die kinderen helemaal niet in groepen bij elkaar wil zien. Hup, integreren, verspreiden over de rest.)

Lewis | 29-12-16 | 11:20

@Reagluren | 29-12-16 | 11:10
Tot 10 jaar mag dat.

Rest In Privacy | 29-12-16 | 11:19

@wo ist der bahnhof | 29-12-16 | 11:03
Een kerk gelijkstellen aan een moskee of een Christen aan een moslim is een vorm van cultuurrelativisme.
Het Christendom hoort hier thuis, de islam niet.

solcama | 29-12-16 | 11:19

-weggejorist-

fikkieblijf! | 29-12-16 | 11:19

Wat een verkeerde burgerschapsvoorlichting.
A: gemengd en zonder hoofddoek een moskee kniebuiging is onjuist
B: het Christelijk kersfeest/maaltijd, Pasen etc is in veel scholen vervangen door een winter en lentefeest

fikkieblijf! | 29-12-16 | 11:19

Langzaam maar zeker gaan we het gedachtengoed van de Islam overnemen en onze cultuur verloochenen.
Over een aantal jaren is ons land vergeven van de eenrichting zandbakcultuur.
Wij passen ons aan, niet de islam.

ALLESANDERSSHOW | 29-12-16 | 11:18

Over een jaar of (3?), (10?), (15?) schrijft iemand dat er een tijd was waarin kleine kinderen zelfs een nazikantoor gingen bekijken.

Poesmobiel | 29-12-16 | 11:18

Is dit al bekend bij Ministerie van Onderwijs en wat is hier hun antwoord op.
Of moeten we hier iedere dag over gaan schrijven.

gatito | 29-12-16 | 11:18

En terug op school krijgen de leerlingen een mooie compilatie van moord-en doodslagfilmpjes te zien, om het beeld van deze geestelijke stroming compleet te maken?

Schmalz | 29-12-16 | 11:17

Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die thuis onderwijs krijgen van hun ouders het vele malen beter doen dan die naar die wollige Communisten-kazernes moeten. Al die docenten zijn vaak ook meningsloze randdebielen die zelf amper kunnen lezen en schrijven maar "het zo leuk vinden met kinderen" of het gewoon voor de vakanties doen.
Ook vinden kinderen school vaak helemaal niet boeiend en moeten ze maar al te vaak met kinderen omgaan die ze helemaal niet leuk, interessant of boeiend vinden op zijn minst en in het slechtste geval is school een jarenlange marteling van gedwongen samenzijn met allerlei idioten en docenten met walgelijke multi-clit verhalen.
Heel veel indruk zal dat MOS-KUT bezoek niet maken want ieder germaans kind dat zijn leven deelt met mocri en turku muslems weet dat die lui gewelddadig, oneerlijk, intolerant zijn, niets om de natuur geven, zich volvreten en weer uithongeren (soort psychische borderline handeling en respectloze omgang met voedsel) en negen van de tien keer de oorzaak zijn van een klote sfeer in de klas en op school.

Copycrauw | 29-12-16 | 11:17

Ik heb hier niet zo'n probleem mee, als tenminste de leraar die dit faciliteert een bomgordel draagt en nadat de kinderen de moskee uit zijn en hij nog wat na staat te lullen met de imam, hij per ongeluk aan het brievenbustouwtje trekt...

GW2f | 29-12-16 | 11:16

Levensgevaarlijk lijkt me. Ze laten die kinderen bidden en misschien wel de shadada uitspreken. Dan zijn ze officieel moslim en kunnen ze niet meer terug. Op straffe des doods.

klaas.heitinga | 29-12-16 | 11:16

Misschien hoog tijd om moslimkindertjes eens wat vaker op onze cultuur en waarden te wijzen. Lijkt me meer een taak voor de onderwijsinspectie.
Dit land is zo ziek.

metzonderzijwieltjes | 29-12-16 | 11:16

Achter de voordeur!

NACademicus | 29-12-16 | 11:15

Dit betekent dus ook dat moslimkinderen in kerken en synagogen komen? Net zo belachelijk, maar dan is het in ieder geval gelijk verdeeld.

Het wordt tijd dat religie via onderwijs uit de samenleving wordt verdreven. Hoe lang blijft een ontwikkelde samenleving tolerant ten opzichte van verouderde onnozele denkbeelden die werkelijk nergens op zijn gebaseerd? Onderwijs moet volledig vrij zijn van religie, welke dan ook.

jawor36 | 29-12-16 | 11:15

En hoe staat het met "proefbidden" in een gereformeerde kerk?
Wat een idioten!!

daytripper | 29-12-16 | 11:15

Ik ga gauw nog even halal boodschappen doen. Heb een beetje haast want heb vanmiddag een workshop homo's headfirst van een flat gooien bij ons in de plaatselijke moskee,..... ben benieuwd.

Prof. Pim Pam Pet | 29-12-16 | 11:14

Toen ik nog klein was had de Heilige Linkse Kerk nog niet het islamofascisme omarmd zoals nu maar werden wij ook naar tentoonstellingen gestuurd van de vredesbeweging en sprak de meester ook uitgebreid over die verschrikkelijke Centrumpartij van Janmaat. Net als elke totalitaire ideologie moet ook de Linkse Kerk dwangmatig proberen haar leer er vanaf het prilste begin bij kinderen erin te pompen. In deze tijd betekent dat dus de haatcultus van die pedofiel. Dat is, als 't aan de Kerk ligt, de toekomst. Ik zou nooit toestaan dat mijn kind mee zou gaan met een dergelijke indoctrinatie-sessie in elk geval.

Ales | 29-12-16 | 11:14

en, bij punt 38 staat toch niet dat er een moskee bezocht moet worden? Alleen dat ze moeten leren respectvol omgaan met verschillende opvattingen van mensen.

Reagluren | 29-12-16 | 11:14

Dat krijg je er van met welkom-in-mijn-land-juffen.
@necrosis: nog gefelicidingest met de titel.

Rest In Privacy | 29-12-16 | 11:13

Wat is dit voor godvergeten flauwekul?
Gaan we Nederlandse schoolkinderen nu ook al lastig vallen met dat van alle goden verlaten geloof?
Worden ze soms ook gedwongen een mis of een refo-kerkdienst bij te wonen?
Hallo, in wat voor wereld wonen we dan?

mallekater | 29-12-16 | 11:13

Ik vind dat alles bezocht mag/moet worden maar wel als observant. Meedoen met allerlei rituelen is echt not done.
@Risingson | 29-12-16 | 11:03

Dit dus.
Nog erger: kindertjes kennelijk dwingen om mee te doen met die rituelen. Absoluut no-NO!

EefjeWentelteefje | 29-12-16 | 11:13

Waar gebeden wordt, wordt niet gewerkt.
Waar gebeden wordt, wordt niet geleefd.
Wie bidt sluit zijn ogen voor de werkelijkheid.

keestelpro | 29-12-16 | 11:13

Over moskee gesproken; vandaag ook weer suggestieve kop:

"Culemborg opgeschrikt door vijf autobranden en brand in toekomstige moskee"


Waarom niet gewoon:

"Culemborg opgeschrikt door vijf autobranden en brand in voormalig zwembad"


Het bericht over de branden in Culemborg: www.volkskrant.nl/binnenland/culemborg...

Rest In Privacy | 29-12-16 | 11:13

Kan je zien dat de schoolleiding zich bukt voor de moslims nu zijn het onschuldige meisjes straks deugen ze niet als vrouw ,dit moet verboden worden Ze worden toch ook niet verplicht een kerk of klooster en
synagoge te bezoeken.

gerrit5042 | 29-12-16 | 11:12

@ necrosis | 29-12-16 | 11:04

Gefeliciteerd met je 3e titel, voor de rest: eensch. Hoofden met waanbeelden en imaginaire vrindjes proberen te vervullen is verwerpelijk. Dit doen in hun meest beïnvloedbare tijd is ronduit misdadig.
Daarnaast is het de plek van ouders hun kinderen op te voeden en breed maatschappelijk te ontwikkelen. School moet zich beperken tot de feitelijke kennisoverdracht.

Merfralex | 29-12-16 | 11:12

Trias politica. My ashole. Dit land is ontspoort. De schoolinspectie, de sharia politie zullen ze bedoelen. Ik wil dat mijn kinderen leren lezen en schrijven op de basisschool en niet op 5/6 jarige leeftijd geïndoctrineerd worden van mijn eigen belastinggeld.

Astroturfer | 29-12-16 | 11:11

@wo ist der bahnhof | 29-12-16 | 11:03 Helemaal gelijk, maar ben bang dat het wederom eenrichtingsverkeer zal zijn. Betwijfel of de scholen die een verplicht moskee bezoek opleggen überhaupt met hun klassen een kerk bezoeken.
De rol van de inspectie toont wederom de actieve rol van de Nederlandse overheid in de islamisering.

Franker | 29-12-16 | 11:11

Zouden ze de kindertjes met een Joodse achtergrond er strategisch uitfilteren, of zijn Joodse ouders iets beter in het opvoeden van hun kroost ?

Berthe | 29-12-16 | 11:11

meisjes tussen de jongens en zonder doekje?

Reagluren | 29-12-16 | 11:10

Het begint allemaal met het besef dat voor een moslim iedere niet-moslim VUILNIS is volgens islam. Zodra je dat eenmaal door hebt wordt alles een heel stuk duidelijker.

hallootje kadootje | 29-12-16 | 11:10

-weggejorist-

thekolere | 29-12-16 | 11:10

Waarom zou een terrorrist anders naar Nederland vluchten. Islam mag hier groeien en bloeien en is zelfs beleid.

Bennie Boos | 29-12-16 | 11:10

Ja kindjes zo bid je goed voor de god van de hel. Dit is godverdomme heel erg, welke koeiekutten hebben dit bedacht. In moskeeën aanbidden ze satan de duivel zo beramen ze moordaanslagen op z.g. ongelovigen.

Aboe la | 29-12-16 | 11:10

Links beleid uit het stenen tijdperk, leuk voor als je mentaal nog in de jaren 60 leeft, echter helaas linkse peeps; het is anno 2016 en de kindertjes lezen massaal de internets. Ik vraag me dan trouwens ook af of zij naar álle geloven gaan voor praktijkbezoekjes ofwel dat het (weer eens) alleen om die nare, agressieve, intolerante, homohatende, andersgelovigen hatende islamieten gaat. Ik vrees het laatste. Schijnbaar moeten we dat bloedgeloof met alle geweld (sorry) tolereren en omarmen. Het volk moet klein en bang gehouden worden? Na de Nederlandse ontkerkelijking van de jaren 70 een nieuwe indoctrinatie importeren om de peeps onder de knoet te houden? Het begint er steeds meer op te lijken.

Dutchbeaurouge | 29-12-16 | 11:10

Wat is die populatie docenten in dit land toch vreselijk naïef en dom.
Mijn kleinkinderen moesten ook met de klas dit ondergaan, de ouders vinden het oh zo belangrijk dat ze de islam leren kennen, waarom is mij een Gods raadsel.
Ik zie een ontzettende blindheid, het volgen van de linkse meute die zo ziekelijk politiek correct is dat ze zelfs hun kinderen laten bukken, schande aan al deze ouders!

lanexx | 29-12-16 | 11:10

Dan ook alle moslims naar de gaybar voor een dagje verdraagzaamheid..

Snuitkever | 29-12-16 | 11:09

Niks mis mee, mits:

Scholen onderwijzen. En daar God en gebod verder buiten laten.
Het hele clubje ook langs alle andere geloofsgemeentes gaat, met inbegrip van d synagoge. En het de mensen van andere komaf nit toegestaan wordt om dan opens te weigeren.
Er ook nadrukkelijk aandacht aan het humanisme wordt besteed: de mogelijkheid om niet in God te geloven.
Er verder en zeer duidelijke nadruk ligt op de wetenschappelijke oorsprongsgeschiedenis van mens en wereld.

Fall | 29-12-16 | 11:09

Moet je kijken wat er gebeurt als je moslim kinderen laat bidden in de kerk.

hallootje kadootje | 29-12-16 | 11:08

Kennis opdoen is goed, behalve als het kennis is over iets waar ik tegen ben.

Koos Knak | 29-12-16 | 11:08

Tapijt stof is slecht voor de longen, dus daar moet je nooit met de mond op gaan liggen.

FreeVogelaar | 29-12-16 | 11:08

Meisjes van 7, daar was toch iets mee bij dat volk?

happen_maar | 29-12-16 | 11:07

Dit zou voor mij een rede zijn om mijn kinderen van de desbetreffende school af te halen... ook wanneer het een kerk of een synagoge betreft. Kinderen leren over welke religies in de samenleving zijn prima, in een klaslokaal met als doel om iets aan je algemene kennis te doen. Maar dit is gewoon een schaamteloze vorm van het opdringen van iets waar je kinderen HEEL VER vandaan moet houden.

Het geloof is de pest voor onze samenleving, daar moet je kinderen niet mee lastig vallen.

EthischOnverantwoord | 29-12-16 | 11:07

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het aannemen van de dhimmi status.

de honden blaffen... | 29-12-16 | 11:07

Puntje 38: er staat toch niets over bezoek?

Poesmobiel | 29-12-16 | 11:06

Dat gebeurde vorig jaar hier in Leiden ook al. Kinderen uit Vkorschoten werden verplicht naar een moskee in Leiden te gaan. Als ouder de kinderen thuishielden of ziekmeldden, werd dit gerapporteerd als spijbelen.
De school had een lovend artikel over dit bezoek maar toen de ouders en zeker het internet furieus reageerden hebben ze de pagina (half) verwijderd.
Dit soort bezoeken werd in de gemeenteraad van Leiden gemeld maar hier werd het slechts weggelachen.
#WegMetOns viert hoogtij dezer dagen.

Mastermattie | 29-12-16 | 11:06

@ Risingson | 29-12-16 | 11:03
Ja echt schitterend genuanceerd van je; ouwe deugdmastubeerder! En zo theoretisch juist ook! Maar zoals het stuk al impliceert gaat dit praktisch volledig mank, of zie jij wel voor je dat dit omgekeerd ook zou werken met bijv het COC?

Dan maar zo! | 29-12-16 | 11:06

Fuck off met je sprookjesindoctrinatie! Ik roep ons kabinet op om hier nog vóór de aanstaande verkiezingen verandering in te brengen. Zo niet, dan zal de toorn van MIJN (werkelijk bestaande!) onzichtbare almachtige oppervriend jullie bloedig in het hart treffen tot in de zevende generatie. Zo staat het geschreven, namelijk, hierboven.

Joris Draaksteker | 29-12-16 | 11:06

What's next!?! Dat ze verplicht een steniging moeten bijwonen?
We moeten gewoon af van religie in deze walgelijke religie in het bijzonder!

Aristotalloss | 29-12-16 | 11:06

Je moet toch als ouders gelijk optreden.Niks naar een moskee.

gatito | 29-12-16 | 11:04

Oké, dan ook moslims naar de synagoge.
Ow wacht, doe maar niet!

Ars Vivendi | 29-12-16 | 11:04

Als ik kinderen had, haalde ik ze direct van die school.
Dergelijke indoctrinatie zou verboden moeten zijn onder de 18!

necrosis | 29-12-16 | 11:04

Op zich geen probleem mee, wat van andere culturen te leren, mits Moslim-kinderen ook kerken zouden bezoeken en daar deelnemen aan een christelijke gebedsdienst. Maar om één of andere reden denk ik niet dat Moslim-ouders dat goed vinden.

wo ist der bahnhof | 29-12-16 | 11:03

Ik vind dat alles bezocht mag/moet worden maar wel als observant. Meedoen met allerlei rituelen is echt not done.

Risingson | 29-12-16 | 11:03

Hier word je toch kotsmisselijk van.

Mali | 29-12-16 | 11:01

's middags zullen ze waarschijnlijk respectloze kinderen ophangen aan de schommel en eronder een vuurtje aansteken.

illuvatar | 29-12-16 | 11:00

Tot volgende week ..

JdeHAAI | 29-12-16 | 10:59

Bah, een vrouw in de hoofdzaal de moskee..... zonder hoofddoek nog wel. Dat zal snel veranderen.

illuvatar | 29-12-16 | 10:59

De motie Halsema over islamisering als beleid was toch duidelijk?

Glasgow Argus | 29-12-16 | 10:59

Godsdienst achter de voordeur, en niet op school. Een dit soort uitwassen altijd weigeren.

Bobbbe | 29-12-16 | 10:58

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen