Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Dennis Honing - De Moslim en de Dodo

honing100lol.jpgDie Spartacus, die heeft een aantal essays de lucht in getyfusstraalt die het lezen meer dan waard zijn. Een ervan bespreekt de Islamitische gewoonte om genoegen te nemen met fabels en halve waarheden. Hoe komt dat? Hoe komt het dat een Marokkaanse vrouw met een mooie positie zich niet weet te weerhouden van het uitbraken van een wereldvreemde complottheorie? Hoe kan het dat er volgens veel moslims een geheime world order zou zijn? Een schaduwimperium dat de wereld in haar greep houdt, met bovendien een triljoenen-budget. Die dan alles geheim weten te houden, maar wiens ideeën en doelen dan toch zouden uitlekken, en wel op een paar smoezelige YouTubekanaaltjes. Waarom houden moslims, die van de daken - en minaretten - schreeuwen dat ze in een grote God geloven, zich zo paranoïde bezig met die zogeheten Illuminati? Waar komt die ijver vandaan? Waarom zien moslims overal een wonder in? In tomaten, in handen, op ogen, in bomen, op meloenen , in de wolken en op bladeren. Dan de biddende duif, de biddende kameel, de biddende boom, en de biddende rots. Dan zijn er de moslim-hoaxen. Waarvan ik u de lijst zal besparen, maar de meest intrigerende moet me dan toch van het hart. Er ging een kunstwerk rond in de islamitische wereld, van een wezen dat het midden hield tussen een mens en klein zoogdier (ik zie er een stokstaartje in) en dit zou dan volgens de moslims een meisje zijn die met de Koran gegooid had, en daarop als straf door Allaah in een gedrochtje veranderd was. Disney had er mee kunnen aankomen. Uiteindelijk heeft de kunstenares achter hier diertje zich gedistantieerd van de hoax. En dan zijn er nog de absurde verhalen over gigantische mensen die vroeger geleefd zouden moeten hebben, gewoon, omdat de Hadith het nu eenmaal zeggen. De grote vraag is nu dus nogmaals, hoe komt dat? De moslim houdt van zijn geloof, maar is - in een steeds wetenschappelijker wordende wereld - in zijn onderbewuste bang dat hij/zij op de niet te ontkennen onwaarheden van zijn/haar religie gewezen zal worden. Daarop hebben deze mensen een mentale muur opgetrokken, zodat die beargumenteerde kritiek op het geloof dus preventief de kop ingedrukt kan worden. De wetenschap zou volgens sommige moslims zelfs in dienst staan van de anti-islamitische, of in bredere zin anti-religieuze agenda van het Westen. Die muur houdt de haters buiten, want jullie weten het, haters gonna hate. We moeten toegeven dat niet alleen de religieuzen die muur hebben. Iedereen wiens persoonlijkheid berust op een set van specifieke opvattingen en standpunten, loopt gevaar een dergelijke muur in zichzelf op te trekken. Men gaat namelijk houden van zijn standpunten en berusten in zijn standpunten en ontleent er zijn uitingen of zelfs gehele identiteit aan. Men wordt dan toch bang dat die bron van hun manier van in het leven staan niet geheel waterdicht is. En daar komt die mentale muur kijken. Bij de moslims is die muur geregeld hoger dan bij andere groepen in de samenleving. En bovendien vervaardigd uit de hardste steensoorten die voorhanden waren. Een paardenmiddel voor de ezels. Binnen deze muur ontstaan er een heus microklimaat. Als op een eiland. Het roofdier der menselijke rede, komt in het gebied achter de muur niet meer voor. Dit geeft de de lompe vogel der goedkope gelovigheid een kans om zijn vleugels (scepsis) te laten varen. Exact zoals met de dodo gebeurde, die leefde op een eiland zonder roofdieren. Dit lompe volksgeloof heeft van de rede dus niets te vrezen. Zou de muur er niet zijn, zou het eiland aan het vasteland vast zitten, dan zou de rede deze logge dodo zeker hebben verscheurd, tot het moment dat er geen dodo meer te bekennen zou zijn op het eiland. Zolang deze mensen kiezen voor die muur, zal deze excentrieke vogel zonder vleugels, dit excentrieke geloof zonder scepsis, kunnen voortleven. De echte dodo bestaat niet meer. Die zag zichzelf geconfronteerd met een zeer geavanceerde omnivoor. De mentale dodo echter, waggelt anno 2016 nog rustig door onze steden en universiteiten. Ze poepen zo op je schoenen in het voorbijgaan. En kijken je er nog bij aan ook.

Reaguursels

Inloggen

Correctie:
Mohammed reageerde met z'n verdediging: 'alles wat je hoort over mij is 'waar', en alles wat je negatief over mij hoort is 'n leugen'.
lezen als:
Mohammed reageerde met z'n verdediging: 'alles wat je POSITEF hoort over mij is 'waar', en alles wat je negatief over mij hoort is 'n leugen'.

Der Paulie | 11-12-16 | 23:15

Het verschil tussen moslims en Christenen is vrij goed herleidbaar naar wat Christus als cruciaal criterium heeft aangegeven, en met welk ander criterium Mohammed zijn statuur heeft maatgegeven.
Christus heeft gesteld: Ik ben de weg, de waarheid en 't leven. Lees als criterium: 'er is maar één waarheid'.
Mohammed werd tijdens zijn (overspelige) leven geconfronteerd met kritiek daarop.
Mohammed reageerde met z'n verdediging: 'alles wat je hoort over mij is 'waar', en alles wat je negatief over mij hoort is 'n leugen'.
Lees als criterium: 'de versie die het bevoegde gezag bevestigt is wat er toe doet'.
Weer anders samengevat; in de christelijke wereld is er 't onweersproken uitgangspunt, dat de waarheid doorslaggevend is.
In de islamitische wereld is er 't onweersproken uitgangspunt, dat de hiërarchie van de relatie, waarbinnen iets aan de orde gesteld wordt doorslaggevend is.
Christenen verkeren daarom in de veronderstelling, dat je eigenlijk niet zou hoeven te letten op wie je tegenover je hebt, omdat de waarheid voor iedereen hetzelfde zou moeten gelden.
Moslims verkeren in constante ongerustheid over het éérst moeten weten wie ze als aangesprokene(n) tegenover zich hebben, vóórdat ze eigenlijk iets kunnen zeggen. Tegenover de kalief zeg je iets anders dan tegenover 'n lagere in de hiërarchie; tussen mannen zeg je als gelijke iets anders dan tegenover vrouwen; en weer iets anders tegenover je kinderen, of iemand die bij jou in dienst is. Moslims kennen wel tien verschillende versies van wat je wèl zegt tegen de één, maar juist niet tegen de ander, omdat nu eenmaal de ene informatie wel geschikt is voor de ene maar niét geschikt voor de ander. Bovendien, bij elke verandering van de machtsverhouding verandert ook altijd weer de vorige versie; zodra de ene kalief is afgezet door de ander, moét de geschiedschrijving over de afgezette kalief direct veranderen, ten faveure van de huidige machtshebber. (net als bij de oude U.S.S.R. is in de islamitische wereld niets zo onzeker als 't verleden, omdat die geschiedenis vele malen herschreven moet kunnen worden)
En daarom hebben moslims ook behoefte aan de meest vreemde verklaringen, om hun gewijzigde verhaal mee te verklaren; inclusief de wonderen, desnoods uit 't ongerijmde.
Hoe kan iedereen die 'likken naar boven, en trappen naar beneden-mentaliteit' van islamieten met eigen ogen vaststellen (?), zodra er opnames gemaakt worden van wat te vertellen is. Want zolang 'n islamiet iets vertelt in 'n persoonlijk gesprek, wordt 'de waarheid van diens verhaal' simpel afgestemd op de aangesprokene; en wordt dus telkens oncontroleerbaar 'n geheel ander verhaal verteld aan 'n belangrijk persoon; of 'n onbelangrijk persoon; doorslaggevend is immers of jij man, vrouw, kind, baas of knecht, of ongelovige bent.
Maar als blijkt, dat er geluidsopnames worden gemaakt, verstart de islamiet, omdat 'dan' het antwoord wel eens helemaal verkeerd zou kunnen uitpakken bij iemand die later de tekst hoort, die heel anders gepresenteerd had moeten worden voor hém of háár. Dan zou zijn filter door de mand kunnen vallen.
De test wordt simpel. Maak éérst 'n geheime opname over vragen. Maak op 'n moment zichtbaar, dat opnames gemaakt worden. Zie de verschillen tussen de antwoorden bij dezelfde te stellen vragen.
Maar leg dit culturele verschil tussen christenen en islamieten met mildheid uit: christenen zijn beter in de omgang met 'de waarheid'; islamieten zijn beter in de verschillend te onderhouden kwaliteiten van relaties, ookal zullen christenen dat snel kunnen uitleggen als dat islamieten beroepsleugenaars zijn.

Der Paulie | 11-12-16 | 23:10

Het antwoord is eenvoudig. Dezelfde vraag had je ook aan Links kunnen stellen. Met hetzelfde antwoord:
Het gaat niet om de feiten maar alleen maar hoe je hoort te denken volgens je overtuigingsgroep. Feiten zijn slechts een detail, het gaat om het grote geloof in je groep. Je groep en leden ervan hebben altijd gelijk. En alle anderen zijn racist.

Rest In Privacy | 11-12-16 | 20:14

DearMud | 11-12-16 | 12:40

Atheisme is geen geloof jongeman.

Oberst | 11-12-16 | 19:22

@DearMud | 11-12-16 | 12:40
IK denk dat je invalshoek verkeerd is, en met die invalshoek is dan dat je de islam een "religie" noemt. Ik denk dat je de islam in eerste instantie beter een totalitair systeem kun noemen dat zich, juist vanwege dat totalitaire karakter toevallig ook met godsdienst bezig heeft gehouden. Je kon in die tijden geen totalitair stelsel opbouwen met verontachtzaming van de godsdienst omdat je dan de bevolking niet mee kreeg. (Daarom is het bijvoorbeeld Atilla ook niet gelukt blijvend zijn stempel ergens op te drukken). Het totalitaire jkarakter van die ideologie wordt ook duidelijk als je naar de structuur van het islamitisch denken kijkt : alles wordt vóórgeschreven, elke zelfstandige invloed van de twee voor ons westerlingen (of ze nu christelijk of atheistisch zijn) belangrijkste kenbronnen (de rede en het empirisch onderzoek) wordT zelfs expliciet (!) "onwettig" genoemd (in de sharia).

J.Morika | 11-12-16 | 18:38

DearMud | 11-12-16 | 12:40
"En dus mag het Christendom niet meer, en worden zusters in ziekenhuizen ontslagen als ze met de patiënt bidden (vandaag in de Daily Mail)"
Beetje context he...
www.telegraph.co.uk/news/2016/12/11/ex...
Sister Sarah Kuteh was accused of holding “unwanted discussions” which allegedly upset patients and ignoring conduct guidelines on discussing personal beliefs. ... claims her job involved asking people preparing for surgery about their religion and that she believed patients were comfortable talking about their beliefs with her. Mrs Kuteh admitted she spoke to a few patients about religion without their permission when she first began the new role. But after a warning in April this year she said she was more careful.
Ik zou dan persoonlijk ook niet op dat soort gesprekken zitten te wachten.

Is dit nog nieuws? | 11-12-16 | 16:51

Ik blijf enorme weerstand voelen om de stukjes te lezen van iemand die ogenschijnlijk kritisch schrijft over de islam. Het is de meest opdringerige, rabiate, achterlijke en meest gewelddadige religie ter wereld. Daarnaast is het bij uitstek een religie die overal waar zij de meerderheid heeft, een totalitair systeem vestigt of heeft gevestigd. Een systeem dat fanatiek overeind gehouden wordt door uitsluitend mannen met een primitieve macho-mentaliteit die zich bedienen van intimidatie, een verstikkende groepsdruk, onderdrukking en discriminatie van vrouwen, uitsluiting en demonisering van andersdenkenden, critici, ongelovigen, homo's en joden.

Ik ken geen religie die zó mens-vijandig is als de islam.
Ik ken geen religie die wereldwijd zóveel geweld genereert als de islam.
Ik ken geen religie waarvan de moraliteit zó indruist tegen alles dat in de menselijke natuur ligt, en daardoor zulk een verstikkende mag-niet-cultuur ontwikkelt, overal waar ze zich manifesteert.
Ik ken geen religie waarvan de aanhang zulke lange tenen en zulke korte lontjes heeft als de islam.
Ik ken geen religie die zóveel stilstand en achterlijkheid veroorzaakt als de islam.
Ik ken geen religie die zó destructief werkt ten aanzien van persoonlijke vrijheid, onafhankelijk en kritisch denken, creativiteit en talloze zaken die het leven mooi, prettig en aangenaam maken.

De islam is een muffe, naargeestige en ongezonde grauwsluier die over elke samenleving (en over elke vrouw) valt waar zij zich manifesteert.

Ik begrijp écht niet hoe het mogelijk is dat een ontwikkeld en erudiet iemand als Dennis Honing, bovendien geboren & getogen in een westerse, vrije samenleving, een dergelijke naargeestige, archaïsche, alles beperkende en verstikkende religie omarmt.

Onbegrijpelijk.

Peter Emile | 11-12-16 | 15:47

'ik heb niets met religie', ik lees dat vaak, zeer zeker op Geenstijl. Alle remmen gingen weer los bij het abortus-topic gisteren, dan durven ze wel.
Maar het feit dat menigeen 'niets met religie' heeft, betekent niet dat je het recht hebt anderen dit te ontzeggen. Dan glij je af naar een ander geloof: dat van het atheïsme, dat minstens net zo heilig is voor de atheïst als de Bijbel voor de Christen of de Koran voor de moslim.
Ik weet niet wat er na mijn dood gebeurt, u ook niet. We kunnen slechts gissen. Ik ga hier niet beweren dat wij zoveel anders zijn dan mensen van 2/3/4000 jaar geleden. Het feit dat ik een iPhone heb, zegt niets over mijn intellect (ik zou niet weten hoe ik zoiets zou moeten verzinnen). Dus ben ik voorzichtig met het oordelen over wat mensen, die andere dingen wisten dan ik, 2000 jaar geleden hebben geschreven.
Of het nu de Joden waren die in de woestijn hoopten op een Messias om de Romeinen met een groot leger te verslaan, of de moslims die door middel van veel jatwerk een religie weer omvormden tot een militant Goddelijk excuus om te roven en te plunderen, feit is wel dat de Romeinen ervoor zorgden dat het militante uit het Christendom werd gehaald, dit laatste is in de islam nooit gebeurd. Jezus werd ineens een vredige prediker die de andere wang toekeert en zich gewillig naar de slachtbank laat leiden. Kwam de Romeinen goed uit, en de huidige lichting links-leunenden hebben veel van deze passieve heilig-religieuze houding overgenomen in hun dogma's. Het gaat zelfs zo ver dat, als je als heilig links boontje-vader je dochter verliest aan een verkrachtende en moordende rifaap, je bij haar crematie oproept om nog meer geld te doneren om nog meer moordende en verkrachtende rifapen het land binnen te houden. Dan ben je goed gek. Een symptoom van een seculiere samenleving die met open armen zijn ondergang omhelst. We weten het allemaal, het is hier al honderden keren gezegd, in columns en in reaguursels.
Ons collectief Stockholm-syndroom zorgt er ook voor dat we constant willen begrijpen waarom 'de ander' ons niet leuk vindt, en we wringen ons vervolgens in allerlei bochten om die 5% zoveel mogelijk tegemoet te komen. Dat die 5% dit vervolgens als overwinningen ziet en dus nog hogere eisen gaat stellen, nemen we op de koop toe. De andere wang toekeren, alles voor de lieve vrede te bewaren.
En dus mag het Christendom niet meer, en worden zusters in ziekenhuizen ontslagen als ze met de patiënt bidden (vandaag in de Daily Mail), wordt al het voedsel halal gemaakt en bannen we bloot in de openbare ruimte. We staan toe dat onze kinderen misbruikt worden door pedobendes die diep in de islam gedompeld zijn (Rotherham, Rochdale, maar ook die zogenaamde 'loverboys' hier). Wat er ook gebeurt, wij zoeken de fout bij onszelf, wijzen naar elkaar, wijzen naar Wilders, naar zijn onderbuikende stemmers. Als we die racisten maar allemaal in de gaskamer werpen, komt het allemaal wel goed. Dit is wat links denkt! Ze zetten het op Twitter en facebook!
En dus probeert men in uiterste wanhoop de islam maar te begrijpen, alsof er ook maar iets logisch en rationeels in valt te ontdekken. En dat zijn dan columns voor meneer Honing. Iedere week weer, en we schieten er geen moer mee op.

Rest In Privacy | 11-12-16 | 12:40

De rationele en wetenschappelijke impotentie van de islam (en bijgevolg van veel moslims) wordt zelfs direct door de islamitische leer voorgeschreven. Mensen die bekend zijn met de sharia van de Shafi'i school kunnen het zelf opzoeken op blz. 14 van het sharia-handboek "Reliance of the Traveller". Kennis afkomstig uit de filosofie en de wetenschappen (van de "materialisten") wordt als "onwettig" weggezet, en elders in hetzelfde werk staat zelfs letterlijk dat de islamitische wet belangrijker is dan de menselijke rede als het om kwesties gaat van good en kwaad. Het is de islamitische ideologie zelf die de voedingsbodem van de islamitische achterlijkheid is.

J.Morika | 11-12-16 | 12:23

Meneer Honing zou inderdaad sier kunnen maken met een duidelijke motivatie over zijn rechtvaardiging naar zichzelf om een geloof te belijden.

Zijn bijdrages op dit blog lijken wat op een persoonlijke worsteling met dit vraagstuk. Rechtvaardiging.
Dit is de basis voor elk idee of aanname om te promoveren.

Heilige geschriften zijn niet meer dan een idee. Einde discussie. De bewijslast om een idee als een vaststaand raamwerk van de waarheid te beschouwen ligt niet bij de vrije denker, de persoon die op zoek is naar rechtvaardiging van gedachtengoed. Het eigen in het bijzonder. Het wordt hoog tijd dat de godsvrezende mensch aan het werk gaat en misschien dat Meneer Honing hier een lans kan breken.
Of GS hiervoor het geschikte podium is kun je een vraagteken bij zetten.

Oberst | 11-12-16 | 11:56

Arme Dennis is ziende blind want zijn zeer goed geschreven stukje is prima op hemzelf van toepassing want die zelf opgetrokken muur zit er ook bij hem .

Castor12 | 11-12-16 | 11:53

Bruine Beer | 11-12-16 | 09:22
Russells theepot.
Nu u weer.

Is dit nog nieuws? | 11-12-16 | 11:51

O, o. Dat fantasiebeest was een vrouw die een Koran had gegooid. De vrouw van Dennis moet een hoofddoek om vanwege zijn mannelijk ego.

Dennis geef me voorbeelden waarin de mannen soortgelijk oneerlijk worden behandeld? Please,

Moestuinier | 11-12-16 | 11:51

Deze vraag is meer een kip en het ei vraag: wat was er eerder, de in onzin gelovende mens, of de onzin? Ik denk dat het begint met de in onzin gelovende mens en die creëert zijn eigen sprookjeswereld. Dit geldt uiteraard voor alle geloven. In het geval van de Islam is het voor sommige mensen blijkbaar extra aantrekkelijk dat er een flinke dosis geweld en minachting voor andersdenkenden bij zit.

Asimov6 | 11-12-16 | 11:14

Beste Dennis, ik kan je wel een verklaring geven waarom Moslims overal een wonder in zien: als je maar een beperkt aantal werkende/ingeschakelde hersencellen hebt, is vrijwel alles een wonder. Dan is het eigenlijk al een wonder dat je je verwondert! En dan ben je wel gedwongen om in een God te geloven, anders kan er toch geen oorzaak voor al deze wonderen zijn?
.
Religie begint waar nadenken ophoudt; hoe religieuzer, hoe dommer of eerder gestopt met nadenken dus.

Brou Is Back | 11-12-16 | 11:14

Achja, bijgeloof.
Bijgeloof is natuurlijk een primitievere oer-vorm van geloof. Het is een uiting van een aangeboren neiging om de omgeving en omstandigheden te beheersen door ze te verklaren. Net als rituelen ook bedoeld zijn om de omstandigheden en omgeving te beheersen en dus te kunnen beïnvloeden. Vaak zie je ook bijgeloof en rituelen in combinatie met elkaar.
Deze neiging tot beheersing is niet meer dan een voor de hand liggend bijproduct van 'survival of the fittest': wie de omstandigheden van het weer, de landbouw, de jacht, de oorlog weet te beheersen en te beïnvloeden is beter in staat te overleven dan anderen.

Ook is het niet meer dan logisch dat juist onder gelovigen er nog zoveel bijgelovigen zijn. Zij hadden die neiging tot geloven sowieso al meer dan anderen (ongelovigen).

Titaantje | 11-12-16 | 09:42

knutsel | 10-12-16 | 19:37
En als jij beweert dat iets niet bestaat, ligt de bewijslast bij jou. De enige die niets hoeft te bewijzen, is degenen die stelt het niet te weten en geen van beiden te kunnen bewijzen of ontkrachten.

Bruine Beer | 11-12-16 | 09:22

IDD een deel 2. Je weet waar je aan begonnen bent Dennis Honing, en volgens mij valt het allemaal wel mee ondanks de kritiek die je wist zou komen. We zijn niet dom hier ondanks de puberale humor over tiettuuun, dan waren reaguurders met tieten al lang afgehaakt. Ik kan weinig van je maken eigenlijk. Wat is je motivatie, dat je uiteindelijk niet voor IS bent gaan vechten ok had ik ook niet gedaan, waarom dan het overwegen? Goede vraag toch. Ideologisch zit je in drijfzand, nooit te hard spartellen dan maak je het alleen maar erger, zwaartekracht enzo. Ik zou graag een goed betoog zien. Trump(junior?) zei het vrij goed, als je een kommetje snoepjes hebt waarvan je weet dat een paar dodelijk zijn pak je dan de volle hand? (vrije vertaling) Kortom je hebt wat uit te leggen.

Bokito ergo sum | 11-12-16 | 09:08

Het is de fatale combinatie van

Vrijwillige isolatie, in een zucht naar zekerheid
Slecht of geen onderwijs
Eigenwijsheid en niet buiten je eigen eilandje willen kijken.

Men vindt het bij

Moslims
Zekere kerken van strenge gereformeerden
Vele wetenschappers, die hebben hun eigen "kerk"
Atheïsten, die hebben ook hun eigen "kerk"
.. eigenlijk vind je het bij, nou ja, mensen.

Maar bij de moslims loopt het wel een beetje de spuigaten uit inderdaad.
Je krijgt er ook zo'n hopeloos gevoel bij. Dan is er goed onderwijs in Nederland, leren ze nog niks.

Lefgozer | 11-12-16 | 08:45

@MarcS | 10-12-16 | 19:17

Juist, als je huis in de fik staat ga je eerst blussen en *daarna* onderzoeken wat de oorzaak was zodat het niet nog eens gebeurd. Eerst een kraan dicht doen en dan pas dwijlen en je kinderen vragen waarom ze hem open hebben laten staan. Etc.

peterdh | 11-12-16 | 07:56

Moslims, geïndoctrineerd vanaf de luier. En als je niet gelooft straf je ze hard! Islam is gevaarlijk voor vrijheid van mensen. Niet iedere moslim.

ikgeloofhetniet | 11-12-16 | 06:05

"Waarom zien moslims overal een wonder in?"

Because dodos make you see a lot of things.
Specially opium,cannabis and psychedelics like Syrian rue.

MistaRazista | 11-12-16 | 03:12

Hoaxen en sprookjes zijn inherent aan religie. Als je in het ene sprookje gelooft worden wonderen en vage toestanden al gauw aannemelijk.

www.telegraph.co.uk/news/picturegaller...

Ravissant | 11-12-16 | 01:23

Gaat Dennis nu een tulband dragen als ware het een trouwring ?

Rest In Privacy | 10-12-16 | 23:19

-weggejorist-

Is dit nog nieuws? | 10-12-16 | 22:27

Lol God of illuminatie vriend. Dat is een verschillende uitkomst van dezelfde oorzaak: achterlijkheid
roze_bril | 10-12-16 | 18:14

En tegenwoordig is dat een keuze.

Sans Comique | 10-12-16 | 22:00

GeenAccount | 10-12-16 | 21:31,

De jij-bak geldt officieel als drogreden;
nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden#Tu_qu...
Dat sommige mensen in Amerika dom zijn maakt de domheid van de gehele islamitische elite namelijk niet ongedaan.

Maar je drogreden is naast irrelevant ook vrij dom.
Want ik ben het met je eens dat sommige laagopgeleide Amerikanen bijna half zo dom zijn als de gehele islamitische elite. Maar een belangrijk verschil is wel dat die kleine groep domme Amerikanen relatief weinig macht heeft in Amerika, laat staan daar buiten.
De islamitische elite daarentegen regeert de islamitische wereld, en krijgt ook steeds meer invloed in het Westen.

Dennis kaart een reëel probleem aan;
- grote groepen moslims in Nederland ontkennen de holocaust;
- ontkennen ook de Armeense genocide;
- zien tsunami's, isis en het nazisme als "joodse complotten".
Daarbij vergeleken is jouw enige voorbeeld "pizzagate" niet alleen vrij onschuldig, maar bovenal niet eens zo onwaarschijnlijk.

Dandruff | 10-12-16 | 21:56

Ongeblustekalk | 10-12-16 | 19:23
De 'cogniteve dissonantie theorie' heeft weinig te maken met psychiatrie. Is een theorie die op het denken van iedereen van toepassing wordt geacht.
Bewijzen dat iets niet bestaat is onbegonnen werk. Ik kan ook niet bewijzen dat kaboutertjes niet bestaan. Maar ik kan wel zeggen dat ze naar alle waarschijnlijkheid niet bestaan.

Schoorsteenveger | 10-12-16 | 21:44

Dennis Honing is blijkbaar niet erg bekend met het land Amerika en zijn vaak blanke, christelijke inwoners die massaal (iets meer nog dan Europa) in gelijksoortige complotten en verhaaltjes geloven. Er is een hele grote subcultuur die bijna de wereld samenbind in een onverstoorde interesse in het vreemde, bijvoorbeeld pizzagate als recent voorbeeld. Het is een beetje vies en dom van Dennis (en hij zal dus relatief sneluitsterven zoals de dodo) om moslimspijkers in islamwater te gaan zoeken terwijl de hele wereld tegenwoordig brandt op onzinverhalen en onnozele geruchten.

In plaats van Amerika bezoeken zal een cursus logica en argumentatieleer ook wel voldoen.

GeenAccount | 10-12-16 | 21:31

"... Ik zou wel eens van Dennis Honing willen horen waarom hij zelf moslim blijft, en waarom dat niet ontzettend dubbelzinnig is. ..."
Bokito ergo sum | 10-12-16 | 18:33 |
Helemaal mee eens. Dit artikel beschrijft het dilemma waar Dennis blijkbaar voor staat: die hele religie van de vrede is een dikke hoax, volledig uit de duim gezogen en ook volledig ingehaald door de wetenschap. Maar zelfs Dennis die dit blijkbaar ook begint te zien kan geen afscheid nemen van deze achterlijkheid.
Waarom niet Dennis!?! Jouw antwoord zou dit schrijfsel compleet maken.
Volgende week dus deel 2 over dit onderwerp met het PERSOONLIJKE relaas van Dennis?

Aristotalloss | 10-12-16 | 21:08

@Dandruff, het zal verbazen, het zijn nog echt gerespecteerde wetenschappers ook. Ik moet toegeven dat ik als het de pyramides en de lichtval betreft ook even niks te zeggen heb, het is apart wat gebeurd.

Bokito ergo sum | 10-12-16 | 21:04

Wacht even, was het dan een goed ding, dat de dodo uitstierf?

Schroedinger | 10-12-16 | 20:39

-weggejorist-

Merfralex | 10-12-16 | 20:34

D.A.A.R. | 10-12-16 | 20:02,

Ehm... Welke wetenschappers zeggen dat dan, dat de piramides niet door mensen gebouwd kunnen zijn?

Vikingen, Grieken, joden/christenen en alle andere volken kennen ook de gekste verhalen over zeemeerminnen, trollen, demonen, feeën, tovenaars, heksen, noem maar op. Dat betekent niet dat die allemaal echt bestaan (hebben).
Mensen zijn van nature dol op verhalen. Vandaar het succes van Hollywood en Goede Tijden. Nu zien we dat als vermaak, maar vroeger werden sommige verhalen serieus genomen.

Dandruff | 10-12-16 | 20:32

TERUGVANWEGGEWEEST | 10-12-16 | 18:29,

Als ik je goed begrijp zeg je dat je geen woord van wat Honing zegt kunt weerleggen.
Goed punt, maar waarom wil je dat wij dat weten?

TERUGVANWEGGEWEEST | 10-12-16 | 19:04,

Het is helaas de norm dat moslims die de islam bestuderen daardoor radicaliseren. Ik denk dat dat komt omdat de islam bedacht is door iemand die zijn geld verdiende met plundertochten, slavenhandel en massa-executies. Dat Honing daar een blauwe maandag achteraan liep verbaasd me niks.

Bij mijn weten doet isis niks dat de Plunderende Proleet Mohammed niet ook al had gedaan. De sharia in isis-gebied verschilt dan ook ook niet van de sharia in landen als Iran, Saoedi Arabië of Soedan. De doelstellingen en methoden van isis zijn precies dezelfde als die van honderden andere moslimclubjes zoals hamas, hezbollah, hizb-ut-tahrir, janjaweed, islamitische jihad, boko haram, moslimbroederschap, taliban, etc.

Dandruff | 10-12-16 | 20:26

Ik tel 7 vraagtekens en 0 antwoorden. Typisch voor godsdienstige mensen....

TheBurnerMan | 10-12-16 | 20:16

@Bokito ergo sum | 10-12-16 | 18:33
Dat is een simpel antwoord, hij is verblind door liefde. Als je een moslima wil trouwen moet je verplicht moslim worden, zelfs bij de meest progressieve moslims is dat nog steeds een eis.

Zoon van Boer | 10-12-16 | 20:09

Vandaar dat we zoveel reuzenbotten vinden.

TempusEdaxRerum | 10-12-16 | 20:09

"En dan zijn er nog de absurde verhalen over gigantische mensen die vroeger geleefd zouden moeten hebben, gewoon, omdat de Hadith het nu eenmaal zeggen".
De vikingen, Grieken, Joden/Christenen (Goliath) etc. kennen reuzen, dus zo absurd is het niet om dat in een religieus boek aan te treffen.
Wereldwonderen zoals piramides e.d. die volgens bepaalde wetenschappers niet gebouwd kunnen zijn door mensen, wie weet zijn deze gebouwd door reuzen.

D.A.A.R. | 10-12-16 | 20:02

Ik zal de moslim nooit vergeten die verzuchtte "we zijn allemaal slaafjes van allah"
En verdomd, one way or another, ook hier op GS zijn we dagelijks de klos.
The horror, the horror, remember?

Ernst Oosters8389 | 10-12-16 | 20:01

@Jan, Leiden | 10-12-16 | 19:40
Gokje:
"En Jezus zeide: ‘Vader, vergeef het
hun, want ze weten niet wat zij
doen.’"

Rest In Privacy | 10-12-16 | 20:01

Hé zo'n biddende boom kom ik ook elke dag tegen als ik de honden uit laat. Maar bij nader inzien blijkt het gewoon mis te zijn gegaan bij het vlechten van beschutting.

Graaf van Egmont | 10-12-16 | 19:58

Jammer dat je niet het bijeffect van een microklimaat er bij neemt. Als je op een hoge muur staat kan je moeilijk zien wat er echt buiten die muur speelt, en als je dat niet aanstaat ook nog eens gemakkelijk om te veroordelen.

Zoon van Boer | 10-12-16 | 19:58

@Dick Luyenlomp | 10-12-16 | 19:36
Leuk gedacht maar dat geldt dan weer niet voor Joden en daar ja je dan.

Rest In Privacy | 10-12-16 | 19:57

Er zijn ook aardig wat volkse mensen die in allerlei complottheorieën geloven. Volgens mij hoort dit ook bij het wij-zij denken. Als je je tegenstander duivelse krachten toekent zul je er onbewust ook bang van worden. Zo ziet de Noord-Koreaan achter elke steen een Amerikaan. Bij de moslims zijn dit eerder joden.

nStilgar | 10-12-16 | 19:56

Katholieken zien ook overal (vlekken in een onderbroek, mislukte taarten, roestplekken op een auto, etc) de afbeelding van jezus in. Geloven doen wat dat betreft niet voor elkaar onder.
Klik maar eens op onderstaande link ( jezus in je vreten )
www.buzzfeed.com/arielknutson/people-...

alshetware | 10-12-16 | 19:55

@Bakerkat | 10-12-16 | 19:31
Jij bent meer een idioot dan een Dodo.

Rest In Privacy | 10-12-16 | 19:55

@Ongeblustekalk | 10-12-16 | 19:11
Ik doe niet aan verjaardagen dus daar weet ik niks van.

Rest In Privacy | 10-12-16 | 19:50

Moslims Moslims, beetje erg veel aandacht de laatste jaren voor stel achterlijke holbewoners.
.
Andere subculturen en rassen krijgen langs zoveel aandacht niet, of moet ik zeggen eisen lang niet zoveel aandacht op ...

Leefbaar | 10-12-16 | 19:48

Leuk verhaal Dennis, maar je zit zelf elke keer met je reet omhoog naar het westen, om te bidden naar een god die niet bestaat.
Je gelooft zelf die lulkoek allemaal, en dan zeg je wat over je geloofsgenoten.
Beetje dubbel, zoals wel meer aan jouw dubbel is!

Gerrit gordijnstok | 10-12-16 | 19:42

Katholieken zien ook overal (vlekken in een onderbroek, mislukte taarten, roestplekken op een auto, etc) de afbeelding van jezus in. Geloven doen wat dat betreft niet voor elkaar onder.

TheseDays00 | 10-12-16 | 19:42

knutsel | 10-12-16 | 19:37
Haha!!

Ongeblustekalk | 10-12-16 | 19:41

aardappelninja | 10-12-16 | 19:26
Dan focus je maar op dingen die wel bestaan, zoals de koran en moslims. Zo moeilijk is het niet, niet alles hoeft beargumenteerbaar te zijn, gewoon uitgaan wat tastbaar is, daar hebben we het als mensen al druk genoeg mee.
Keep it simple stupid.

Ongeblustekalk | 10-12-16 | 19:40

Teken aan de wand van mij mag zijn dat niet weer een uitgelegd hoeft te worden hoe mensen die de ideologie aanhangen die Islam heet denken, maar dat hen eens wordt uitgelegd hoe autochtonen denken over de zeer schadelijke gevolgen van de criminelen/zelfs terroristen die ze zonder schroom onder hen huisvesten in hun wijken zonder enige weerstand of tegenspraak. Ze vinden het blijkbaar wel prima, plunder het land maar leeg. Rand maar aan. Profiteer van het systeem. Maar vooral niet assimileren.

Jan, Leiden | 10-12-16 | 19:40

-weggejorist-

Merfralex | 10-12-16 | 19:38

@Ongeblustekalk | 10-12-16 | 19:23 Wat is dat nou weer voor een kwatsch. Als jij beweert dat het bestaat ligt de bewijslast bij jou.
*voelt zich als atheïst aangesproken*

knutsel | 10-12-16 | 19:37

atheïstisch stemvee | 10-12-16 | 19:31
Excuus dan voor mijn vorige verkeer geinterpreteerde post, ik heb inderdaad niet de hele aflevering van nazomergasten met Dennis gezien.
Ik denk er ook het mijne van, maar heb geen zin om ieders gedachten en motivaties te analyseren. Ik lees het allemaal wel.

Ongeblustekalk | 10-12-16 | 19:36

Ik heb steeds meer het idee, dat ze wet het verwijderen van die voorrhuid ook meteen een hersenfucntie wegsnijden.

De functie tot normaal logsich nadenken en inzien dat alle verhalen die in welk religieus boek dan ook zijn neergekalkt, gewoon verklaringen zijn voor dat wat in die tijd nog niet te verklaren was.

Tenministe; er lijkt mij nogal een correlatie te zitten tussen het hebben van een voorhuid, het hebben van logica en rede en de drang naar vooruitgang.
Zouden we om die reden vooruitgang niet gewoon voorhuidgang moeten noemen?

Dick Luyenlomp | 10-12-16 | 19:36

Genesis 6:2-4 “De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden.”

Waarom altijd de moslims?

Graaf van Egmont | 10-12-16 | 19:34

Ongeblustekalk | 10-12-16 | 19:23
Die psychiatrische hoek kiezen ze anders zelf uit hoor.

klön | 10-12-16 | 19:32

We all are dodo....

Bakerkat | 10-12-16 | 19:31

@Ongeblustekalk | 10-12-16 | 19:27
Sorry, mijn fout. Ging er vanuit dat je de aflevering van nazomergasten had gezien.
Testosteron is waarom Dennis voor Mohammed heeft gekozen en traditie was zijn beweegreden zijn vrouw te verplichten een hoofddoek te dragen. Best, zijn keuze (ook de hare?), maar wat moet ik dan vervolgens van zijn stukjes denken?

atheïstisch stemvee | 10-12-16 | 19:31

Schoorsteenveger | 10-12-16 | 19:22
Hitchens, heerlijk, ik geloof in hem ( tongue in cheek )

klön | 10-12-16 | 19:29

atheïstisch stemvee | 10-12-16 | 19:20
Ik hoor wel meer vreemde lulverhalen de revue passeren, dus ik verbaas me er niet over, maar vermaak me slechts.
Maar je hebt helemaal gelijk, traditie is vies en bah omdat het lijm is in een samenleving en testosteron is de bron van al het kwaad en geweld, want alleen mannen hebben dat, en jouw partner.
Dan komen we meteen weer bij lulverhalen en is de cirkel weer rond.
Traditie en testosteron, ga toch weg met je ingeklikte levensinstelling.

Ongeblustekalk | 10-12-16 | 19:27

Er wordt ons al decennia voorgehouden dat "we" die hoge muren niet moeten willen. Geïntegreerd moest er worden. Dat lukt niet, omdat het grootse deel van de partijen aan beide kanten van de muur dat helemaal niet willen. Zéker niet aan de donkere onverlichte kant..

Dus dan moeten we maar op andere manieren zorgen dat die muren verdwijnen: De islam en alles wat dat aanhangt terug naar waar die cultuur, of wat er voor door moet gaan, thuis hoort. Niet in West(ers)-Europa.

BokoHalal | 10-12-16 | 19:27

Ongeblustekalk | 10-12-16 | 19:23
Is lastig hoor, bewijzen dat iets niet bestaat. Makkelijker zou het moeten zijn te bewijzen dat iets wel bestaat. In het geval van allah ed. heeft dat gek genoeg nog niet echt willen lukken.

aardappelninja | 10-12-16 | 19:26

Ik poepte een halve maan vanavond. Dat is vast een teken, het kan niet anders..

DeRobber | 10-12-16 | 19:24

Schoorsteenveger | 10-12-16 | 19:13
Om gelovigen meteen de psychiatrische hoek in te trappen is nogal kort door de bocht en een gevalletje hamer, spijker. Bewijs maar eens dat er geen opperwezen bestaat, zeg ik dan maar als agnost. Atheïsten en psychologen vind ik dan ook maar een stel intellectuele armoedzaaiers die hun niet meetbare gelijk rondbazuinen. Alsof je een sektelid hoort praten.
Is daar geen meldpunt voor?

Ongeblustekalk | 10-12-16 | 19:23

Sommige hardcore christenen zijn ook gestoord, maar moslims tja. Ik ga geen woorden meer aan dat volk vuilmaken, ik wordt er alleen maar boos van, we stemmen wel volgend jaar

Henk de Vries2074 | 10-12-16 | 19:20

@Ongeblustekalk | 10-12-16 | 19:09
Ik vind het allemaal prima hoor, maar het blijft een beetje bevreemdend, niet? Als een communist die iedere week een verhaal afsteekt dat het communisme belachelijk is. Alsof Wim Kok een lucratief baantje neemt bij een multinational en dan voor een exorbitante verhoging van beloning voor de top stemt. Maar ja, traditie en testosteron wil ook wat.

atheïstisch stemvee | 10-12-16 | 19:20

Men kan ook stoppen mij uit te leggen waarom, criminele Marokkanen of moslims zich gedragen zoals ze doen. Irrelevant, ik wil dat ze stoppen met het gedrag.

MarcS | 10-12-16 | 19:17

Niet zo moeilijk allemaal, Dennis. Complotdenken is inherent aan geloven. Kijk maar naar onze eigenste policor-gedoopte religekkies: De grote Blonde is de Satan zelve.

klön | 10-12-16 | 19:13

Kortom, reductie van cognitieve dissonantie.
en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_disso...
Hebben alle mensen last van die ergens in willen blijven geloven, ondanks dat de feiten dat geloof weerspreken. Creationisten bijvoorbeeld. Of socialisten. Of Islamitisch feministen.Of Francisco van Jole.

Schoorsteenveger | 10-12-16 | 19:13

McMarx | 10-12-16 | 19:05
Tuurlijk! Maar met de verjaardagen gaan er wel een paar DM- metjes uit, ofnietdan.

Ongeblustekalk | 10-12-16 | 19:11

Wat een gezeik op Honing en Zentgraaff de laatste tijd, ik vind de stukjes goed leesbaar en weer eens wat anders dan bijvoorbeeld een Feynman die het iedere week weer presteert om knipselnieuws te plakken.
Het is toch leuk en weer eens wat anders, daar komen we hier toch voor?
Gewoon doorgaan Dennis, sowieso knap om tegen de islam te ageren, daar zijn al heel wat hoofdjes voor afgetsjopt.

Ongeblustekalk | 10-12-16 | 19:09

@ nerugaer | 10-12-16 | 18:33
Niet geloven is natuurlijk niet iets wat ik geloof. Ik geloof gewoon niets. Het is nogal dom om zomaar iets te geloven op basis van dogma's en aannames. Waarom zou je iets geloven omdat het in een oud boek staat als een bijbel of ergens anders? Ik geloof niet eens wat er in de krant staat. Iets geloven, of het nou gaat om fabels, sprookjes, geesten, kabouters, trollen, halve waarheden, tovenarij, het lot, wonderen of religies, is altijd dom. Want je weet het niet zeker maar je bent er toch van overtuigd?? Het is 2016, ik kan bijna niet geloven dat er nog steeds mensen zijn die überhaupt geloven. Omdat je niet begrijpt hoe het heelal in elkaar zit of hoe leven ontstaat, is voor gelovigen vaak een reden om te geloven dat 'er wel een god moet zijn'. Het is jammer dat we dood gaan als we sterven, anders had ik het gezicht van die hardcore religieuze gekken graag willen zien, als ze erachter komen dat er geen leven na de dood is en alle inspanningen en 'opofferingen' om in een walhalla of hemel terecht te komen, helemaal voor niets zijn geweest! Hahaha, dat zou ik erg grappig vinden. Maar blijf vooral geloven, val mij er alleen niet mee lastig met je domme comment over dat het mijn mening is alsjeblieft.

BluRay | 10-12-16 | 19:07

@TempusEdaxRerum | 10-12-16 | 19:01
Dat is helemaal niet nodig. Dennis heeft zijn 'niche' ontdekt.

Rest In Privacy | 10-12-16 | 19:06

@Stortkoker | 10-12-16 | 18:58
Inderdaad. Dennis probeert zich geforceert een GSstijltaaltje aan te meten. Dennis gaat ongetwijfeld een voortvarende carrière tegemoet met z'n impliciete en geposeerde achterlijkheid.

Rest In Privacy | 10-12-16 | 19:05

Dennis Honing, zoals bekend gaf jij aan dat je radicaliseerde en naar Syrie wou.
Patatjihadji, iemand die radicaliseerd heeft geen ruggegraat, zwak persoonlijkheid en is geestelijk ziek. Ik heb mij best gedaan om de beweegredenen te begrijpen maar is mij nooit gelukt omdat 't tegen alle geldende logica ingaat. Je bent gewoon een zwak, gefrusteerd persoon die Religie nooit begrepen heeft. En ik kan niet naar iemand luisteren die een potentiele IS'er wou worden en koppen wou afhakken afhakken/ opblazen die nu essaytjes schrijft online . Wat een grap, jij "moslim".

TERUGVANWEGGEWEEST | 10-12-16 | 19:04

".. een wezen dat het midden hield tussen een mens en klein zoogdier.."

Bij mijn dichtstbijzijnde McDonalds zie ik met enige regelmaat troepjes hybriden tussen een puber en een ziektekiemen verspreidend knaagdier. Geen hoax!

Godsammekraken | 10-12-16 | 19:02

Alsof moslims binding zouden vinden met wat Honing zegt. Hij blijft een kaas, en zal nooit door de kazen geaccepteerd worden of de moslims.

TempusEdaxRerum | 10-12-16 | 19:01

@TempusEdaxRerum | 10-12-16 | 18:56
*oordopje aanbieden doet*

Rest In Privacy | 10-12-16 | 19:01

Op Joop hebben ze ook een "Mentale Muur".
Maar ook een "Reaguurders Muur".
Alleen DeugWaarheden worden toegelaten.

Rest In Privacy | 10-12-16 | 19:00

McMarx | 10-12-16 | 18:51
Voor Syl geldt dat zeker. Die gaat van TMF naar activist, gewoon een carrière switch. Voor de rest volstrekt in capabel, dus die truus komt dat gat nog wel tegen.
Dennis is wat syl 20 jaar geleden was, dus voor dennis ligt er nog een carrière. Tip voor dennis, laat t snappy lollige taalgebruik los. maak er handel van. vertel het ze, en verdien er nog wat aan.

Stortkoker | 10-12-16 | 18:58

@TempusEdaxRerum | 10-12-16 | 18:51
Dat is ook lang zo geweest. Tijdens menig bezoek aan psychiatrische inrichtingen, overal in het land, kwam ik deze gevallen tegen. Die werden eerst compleet plat gespoten op afdeling 1 voor drie weken en vervolgens opnieuw 'opgebouwd' in de daarna volgende afdelingen alvorens weer vrij gelaten te worden in de maatschappij. Het zou een oplossing maar ja, begin er maar eens aan: 1 miljoen import geloofsgekkies uit de islam in Nederland, over figuren als Dennis nog maar niet te spreken. Die mogen ze levenslang TBS geven als het aan mij ligt.

Rest In Privacy | 10-12-16 | 18:58

Omdat moslims maar één causale oorzaak kennen: "Alluha Akbar" (en dan niet de opblaas versie).
.
Maar goed, hierdoor hebben ze nooit hoeven zoeken naar wat de 'waarheid' nou eigenlijk is en waar zoiets aan moet voldoen. Sterker nog, ik geloof dat de zoektocht naar de 'waarheid' iets typerend Westers is, afstammend van de Renaissance.

heldheino | 10-12-16 | 18:57

Elke dag wordt me uitgelegd hoe moslims zich voelen over dit en dat. Elke dag wordt me uitgelegd hoe moslims omgaan met bepaalde ideen, normen en waarden.

Er hoeft mij niks uitgelegd te worden over moslims. Leg de moslims maar eens wat uit over ons zodat ze zich eens keer fatsoenlijk kunnen gaan opstellen.

Ik ben helemaal moslim-discussie moe. Ik leef in Nederland, maar elke dag gaat het over een geloof dat hier niet eens thuis hoort. Het moet een keer afgelopen zijn met de flauwekul.

TempusEdaxRerum | 10-12-16 | 18:56

Het islamitische geloof is een belediging van het menselijke ras. Dank aan de D66-rechtspraak, weten we nu dat daarom de islam veroordeeld dient te worden.

smdyasc | 10-12-16 | 18:55

@Stortkoker | 10-12-16 | 18:48
Over "businessmodel"gesproken: ik denk dat dit zeker het geval is. Net zo als met Sylvana Simons. Het is gewoon een verdienmodel van iemand die verder anders niet verder zou komen.

Rest In Privacy | 10-12-16 | 18:51

Kunnen we niet gewoon zeggen dat religie een psychische aandoenining is? En die mensen dan dus ook zodanig behandelen. Want geloven in iets wat er niet is is in feite een psychische aandoening.

TempusEdaxRerum | 10-12-16 | 18:51

Ik las eerst de Moslim en de Dildo. Wel stom ja.

Rest In Privacy | 10-12-16 | 18:50

Dennis, ik heb nazomergasten van je even uitgekeken. Was niet makkelijk voor een reli, met theodoor tegenover je, en dat liet je uiteindelijk merken.
Euvel is helaas, dat je voor een gemm ontkerkelijkte kijker een mafklapper bent die een geïmporteerde religie aanhangt. Daarom denk ik dat je beter op z'n plek bent in de progressieve reli-hoek. Om daar te gaan prediken. begin een moskee, gaat daar prediken. vertel ze het maar. Ander optie is dat je de andries knevel van de nl islam hoopt te worden. Prima businessmodel, kun je jaren goed van boeren. Ik wens je het beste.

Stortkoker | 10-12-16 | 18:48

@Promedio | 10-12-16 | 18:37
Dennis snapt het zelf ook niet. Steekje los in je hoofd noemen ze dat. Kan hij nog zo goed pogen om 'erudiet' over te komen als hij wil, maar rijp voor afdeling 1 is ie zeker wel. Echter, de bezuinigingen op de psychiatrische hulp is dusdanig uitgekleed dat men van lieve leed zomaar bij GS terecht kan komen.

Rest In Privacy | 10-12-16 | 18:48

Ik weet het niet Dennis. Je blijft die moslims maar uitleggen en duiden maar het interesseert mij geen ene reet. Ik ben Hollander en in Holland geboren en als ik moslims wil zien in het wild dan boek ik wel een reisje. Voor wat betreft de van rijkswege opgedrongen moslims die in Holland vegeteren kan ik alleen zeggen leer de Hollandse gebruiken van Dennis Honing.

Pedronegro | 10-12-16 | 18:45

@pejoar | 10-12-16 | 18:19
Het is kort door de bocht maar in essentie heb je een punt.

Rest In Privacy | 10-12-16 | 18:38

Dennis,je inbreng staat weer vol met mooie praat maar ik lees het niet meer. Zelfs al zou ik de tijd nemen alles te ontleden, het boeit me niet meer. En je achterlijke geloofsgenoten, die doen ploffen of sissen, die snappen het echt niet. En die zijn het probleem. Niet wij. Succes verder.

Promedio | 10-12-16 | 18:37

@BluRay | 10-12-16 | 18:19
Dat geloof jij

nerugaer | 10-12-16 | 18:33

Ik zou wel eens van Dennis Honing willen horen waarom hij zelf moslim blijft, en waarom dat niet ontzettend dubbelzinnig is. Verzoeknummertje. Zonder holle frasen als dat nou juist de verlichting in de islam is, is er niet of is marginaal. Er is niks wat je vertegenwoordigd, ook het soefisme of andere islam-light versies niet, ook niet lief. Je mag jezelf wel een keer uitgebreid uitleggen dunkt mij, verzoeknummer

Bokito ergo sum | 10-12-16 | 18:33

Omdat ze achterlijk zijn natuurlijk. Daar hoef ik 'de verder' niet voor de gaan lezen. Verder ongezien nog de typhus i.v.m. de vrijmibo en jij, Dennis, zeker.

Rest In Privacy | 10-12-16 | 18:32

Bijzonder fascinerend hoe GS dennis honing heeft gehaald om namens "de Moslims" te preken op GS. Ik beoordeel je essaytje iig met een 1. Gebaseerd op je onderbuik, in de war met cultuur en vol met onzin.
Alsof je Diederik Samon haalt om namens de Christen te spreken. Of Alexander Pechold namens de gemiddelde Nederlander (scheve vergelijking, maar dat is een norm hier dus boeie).

TERUGVANWEGGEWEEST | 10-12-16 | 18:29

Het zou een wonder zijn als ze zich gaan gedragen.

ILF2 | 10-12-16 | 18:29

Wij zijn de dodo. We hebben onze verdedigingsmechanismen verloren, islam is de grote omnivoor.

Mr_Dick | 10-12-16 | 18:27

Moslims zien overal een wonder in omdat ze al hééél lang met drugs experimenteren

bodemloos | 10-12-16 | 18:27

Tja Dennis ,ik heb niets met gelovige mensen ; is voor mij een soort hersenspoeling en haalt de realiteit uit je beleving van alledag.

Koning BongoBongo | 10-12-16 | 18:26

BluRay | 10-12-16 | 18:19
Het wordt ook tijd dat atheïsten eens wat minder 'respect' gaan krijgen voor gelovigen van elk allooi dan ook. Op z'n minst worden ongelovigen door gelovigen in hun boeken en gebedshuizen als minder gezien, maar vaak worden ze gehaat. Waarom zouden 'we' dat in godsnaam (pun intended) nog toe laten staan. Iedereen staat het vrij om te geloven, maar zodra er haat of verdeeldheid gepredikt gaat worden dan moet de staat ingrijpen, net als ze dat voor veel en veel en veel minder bij onze Greet hebben gedaan.

Geen respect voor geloven die haat uitdragen. En dus ook geen respect voor islam, koran en alles wat daaruit voortvloeit inclusief hoofddoekjes, ramadan en deze spijtoptant die nu pas beseft wat voor achterlijke keuze hij heeft gemaakt.

Rest In Privacy | 10-12-16 | 18:24

volgens mij is de koran ontstaan door frustratie.
honderden jaren lang zagen ze christenen en joden een gedachtegoed uitdragen met allerlei bijbehorende rituelen.
de arabieren die rondtrokken in dat gebied waren uiteraard jaloers en wilden ook iets hebben.
ze gingen op rooftocht bij die andere 2 et voilà islam ontstond.
vervolgens maakten ze heel veel leefregels en verboden. belangrijker was,hun boek mocht niet worden bediscussieerd of geïnterpreteerd.het was de undisputed truth,punt uit.

pejoar | 10-12-16 | 18:19

Raar artikel. Je kunt je beter afvragen waarom mensen überhaupt geloven? Het is allemaal een fabel!

BluRay | 10-12-16 | 18:19

Ook wel goed om te weten is dat de Nederlanders de dodo hebben doen uitsterven.

knutsel | 10-12-16 | 18:17

Honing maakt deel uit van een zionistisch complot om wetenschap en logisch nadenken te promoten.
Trap er niet in!

PS: www.youtube.com/watch?v=jm3A3JdUF-U way of the dodo!

fukallahalhollandi | 10-12-16 | 18:16

Helaas klimmen ze de laatste tijd massaal over de muur totdat wij de dodo's zijn, of in ieder geval een deel van ons en dan gaan we terug naar de jaren 50 qua waarden en normen. De jaren 50 van de 16e eeuw, dat is.

Ongeblustekalk | 10-12-16 | 18:16

Dennis heeft rake observaties en kan het leuk neerpennen, maar toch blijft hij een moslim en wil dat z'n vrouw een hoofddoek draagt. A zeggen, B doen. Sorry, na die uitzending van Nazomergasten kan ik hem niet meer serieus nemen op dit gebied.

atheïstisch stemvee | 10-12-16 | 18:15

Lol God of illuminatie vriend. Dat is een verschillende uitkomst van dezelfde oorzaak: achterlijkheid

roze_bril | 10-12-16 | 18:14

Waarom zien moslims overal een wonder in?
----------------------------------------Weet je wat nou echt een wonder zou zijn voor moslims...: introspectie/refelectie .

Koning BongoBongo | 10-12-16 | 18:13

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl