Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Dennis Honing - De tragiek van de ultieme vrijheid

honing.jpgGlobalisme is wensdenken. Zolang de wereld een lappendeken is van verschillende culturele waardes en economieën, kunnen de betere waardes en economieën enkel maar bedreigd worden door de slechtere. Vluchtelingen hier opnemen om zich permanent te laten vestigen is onzinnig. Je brengt de beschaving niet naar Syrië door Syriërs naar de beschaving te halen. Tofik Dibi was nog geen twee weken uit zijn glazen kast gekomen, en hij roept al dat autochtonen hun 'waffel' moeten houden over de emancipatie van moslimhomo's. Wie ben jij, Tofik, om eerst 97% van je leven in een vrij land te verzwijgen dat je je piemel het allerliefste in de reet van een andere man wil duwen, om nu te zeggen dat ik als autochtoon niets over de emancipatie mag zeggen van homoseksuele allochtonen? Je bent zelf het levende bewijs van de schade die deze culturen teweeg brengen. Ik wil niet dat onze allochtone jeugd zichzelf net als Tofik Dibi meer dan een kwart eeuw ontkennen. Ethiek is wensdenken. De tokkies leven het dichtste op de natuur. Zij eisen op, zij eigenen toe, zij consumeren, zij planten voort, zij gebruiken geweld en intimidatie. De meeste mensen zijn bang voor de natuur. Dus noemen ze deze gedragingen, die hen verontrusten en intimideren, 'onbeschaafd'. In de natuur waarderen ze deze vrijheid opeens weer, omdat het hen als homo sapiens dan niet aan gaat. In de natuur, waar de ene vogel het eten steelt van de andere vogel, en het ene zoogdier het andere zoogdier dood bijt, in die natuur heet onbeschaafd dan opeens weer ongerept. De hang aan het leven is vooringenomenheid. Je bent bang voor de dood omdat je al leeft, en om dat leven heb je nooit gevraagd. De vrouwenemancipatie heeft geleid tot drie zaken: hysterie, valsheid en naïviteit. Marianne Thieme, Caroline Tensen en Anja Meulenbelt. Je kan een muur bouwen voor de vluchtelingen, maar wat kun je doen tegen deze vijfde, wat zeg ik, sekse colonne? Alles wordt het volk door de strot geduwd als zijnde voor rede vatbaar. Allochtonen, vrouwen, mongooltjes. Daar waar de vorige eeuw zich kenmerkte door verworven rechten, is dit de eeuw van de geschonken rechten. Op de lange termijn pikken omstanders dat niet. Die al te gulle giften. Het minderwaardigheidscomplex van allochtonen maakt dat zij niet alleen zichzelf onderschatten, maar ook hun bondgenoten. Ze klagen over rechts als ware er geen links. De natuur is een vernuftig bedrijf. Het vertaalt haar belangen voor jou als arbeider naar plezierprikkels. In die zin is het orgasme niet veel meer dan een cynische schouderklop. Het gemiddelde contract binnen dit bedrijf houdt het overigens zo'n 70 jaar uit. Op de kerkhoven rusten de gepensioneerden in rijen. Zowel de communisten, de nationaal-socialisten alsmede de katholieken bedienden zich van de realistische kunst. Omdat abstracte kunst oproept tot persoonlijke interpretatie. Tot nadenken. De Joden hebben een monopoly op slachtofferschap. Dat terwijl de Holocaust een paar specifieke generaties betrof, en niet zomaar uitgesmeerd kan worden over alle joodse mensen en initiatieven van 3000 jaar Jodendom. Voor en na de Tweede Wereldoorlog hadden de joden goede posities in de westerse wereld. Die realiteit dient losgekoppeld te worden van een soort slachtoffermythe op terugwerkende én vooruitwerkende kracht. De Joden zaten zowel in de Arabische slavenhandel als in de Trans-Atlantische slavenhandel. Vandaag de dag heeft men een vooraanstaande lobby in Amerika, waar zowel Trump als Hillary zich aan hebben moeten verantwoorden. De moslims in Nederland hebben natuurlijk hun oog laten vallen op deze comfortabele positie in het verder cynisch atheïstische Nederland. Ze ontvoerden de term 'antisemitisme' en gaven het 's nachts in de schuur een likje verf. De term 'islamofobie' zou vervolgens gemeengoed worden in het debat. De Gaza-cultus zou breed aftrek vinden onder moslims, en ook Tsjetsjenië, Irak en Syrië zouden worden uitgewoond als infuus voor het blijvende underdoggevoel. Allemaal goddelijk slachtofferschap. Zij tegen wij, in plaats van wij tegen zij. Wat de Islam en het Jodendom verder gemeen hebben, is de religieuze hang aan eigen land. Bij Joden gaat het slechts om een lap grond in het Midden-Oosten, en bij de moslims is het dan meteen de hele wereld. Maar wat parallel loopt is dat men de religieuze opdracht op het verkrijgen en behouden van eigen grond vertaalt naar de wereld met de noodzaak aan een schuilkelder. Men moet daardoor opereren in de slachtofferrol, om het graaien en het eisen te kunnen blijven verantwoorden. Voor de Joden was er eigen grond bedacht in Suriname, Afrika, Australië en Rusland. Maar het was niet genoeg. Het moest ook geografisch exact gaan volgens de Schrift. Gods nationalisme op aarde. Dronken mensen spreken altijd de waarheid. Nederlanders zijn nuchter. Alles is improvisatie. Ook al plan je iets 10 jaar van tevoren. Je hebt namelijk in de eerste plaats helemaal niet om het leven gevraagd. Alles zou draaien om het verslaan van IS in Irak en Syrië. Dat is veel te lokaal gedacht. IS heeft gebieden in Libië, Yemen, Mali, Nigeria, Egypte en de Filipijnen. Ze hebben genoeg gebied om desnoods in ballingschap-modus naar toe te trekken, om op een zeker moment van daar uit weer aanslagen te coördineren en afgezanten te laten vertrekken naar nieuwe conflictgebieden. De wereld zal op veel grotere schaal moeten samenwerken. Een door IS gearrangeerd huwelijk. Ik hou niet van de term 'buiten jezelf van woede'. Die term smokkelt meteen al een smoes mee in de omschrijving van je gedrag. Natuurlijk kun je de schilder koffie geven. Natuurlijk kun je hem een fooi geven. En hij mag ook zijn sigaretje doen in de achtertuin. Maar hij krijgt toch geen kamer toegewezen? Waar hij met zijn gezin intrek wil nemen? Het schijnt dat het een aantal schilders in West-Europa gelukt is om zich op die manier een woonruimte te verschaffen. Abdelkarim el Fassi noemt de arbeidsimmigrant een expat. Ik denk dat er over tweehonderd jaar onder historici een vurig debat zal plaatsvinden of arbeidsimmigranten nu gezien moeten worden als late slaven of vroege robots. Marokkanen kunnen niet groot denken. Terwijl zij een poster op hun kamer hebben van een fictieve Cubaanse coke magnaat, hebben wij de Coentunnel. Soms hoor je allochtonen zeggen dat hun vaders dit land hebben opgebouwd. Dat is hetzelfde als beweren dat de fabrieksrobots Opel en Renault hebben groot gemaakt. Wilders vindt Brussel te ver, maar hij ontbijt in Tel Aviv. Alles leuk en aardig met dat individualisme, maar we zijn onze jeugd kwijt, onze ouderen kwijt en onze onderklasse wijken kwijt. Soms heeft Nederland gewoon een mespuntje collectivisme nodig. Onder allochtonen is de trend ontstaan van het oproepen tot empathie-segregatie. Alleen zwarten mogen zich bezig houden met het leed van de zwarten. Ik zou deze trend serieus nemen als men deze segregatie ook geografisch wist door te trekken. Maar dan komt de ware aard an snel naar boven, en blijft deze groep maar al te graag het zwarte kind aan de witte boezem. De tragiek van de rappers. Ze representeren landen en wijken, waar ze uit verdwenen zodra ze de kans kregen. Ze zijn als gedetineerden die zich voor monnik uitgeven. Technisch gesproken is de immigratie van allochtonen een verliesgevend project geweest. Het kost ons als natie meer stress, geld en leed dan dat het ons aan aanvankelijke arbeid heeft opgeleverd. Het is een traject geweest van voortdurend megalomaan wensdenken, en het geheel werd voor geslaagd gehouden door critici structureel het zwijgen op te leggen met de nazi kaart. In dat opzicht is het project immigratie het punt waarop het Nederlandse socialisme communistische vormen begon aan te nemen. Het kapitalisme is eerlijkheid over oneerlijkheid. Het is een natuurlijk product. Daarom werkt het ook zo goed. Het beantwoordt aan vrijwel alle kwaadaardigheden van de mens. Don't shoot the mirror. Ethiek zonder wetenschappelijk aangetoonde relatie met de natuur is religie. En deze kerk zit vol met mensen die zichzelf zonder te knippen voor atheïsten slijten. We leven in een eistijd. Die verliezer wil niet eens groter worden. Daar gelooft hij zelf niet eens meer in. Hij wil, rancune-gestookt dat hij is, slechts de winnaar kleiner zien worden. Daarom eist hij gelijke rechten. De Islam is technisch gezien total loss. De schade overstijgt de dagwaarde. De humane teksten zitten namelijk vastgeketend aan de inhumane teksten. Binnen de seculiere wereld hebben we zelf al humane principes, en deze staan op zichzelf. Zij zeulen geen inhumane principes mee. Daarom richtten de islamitische apologeten zich ook zo graag op de praktische fouten van de seculiere wereld, zoals de oorlog in Irak of Guantanamo Bay. Omdat zij zichzelf willen geruststellen door van sporadische seculiere fouten hetzelfde inhumane gezwel te maken dat zijzelf dagelijks aan hun lichaam voelen hangen. Zolang blanke vrouwen hun kinderen verdrijven naar de gaatjes in hun agenda en het grensgebied van hun menopauze, zullen de allochtonen onze Randstad overstelpen. Je kan het de allochtonen niet kwalijk nemen dat wij meer respect hebben voor onze huisdieren dan voor ons nageslacht. Een blind mongooltje met eczeem in de knieholten zou de Islam nog mogen complimenteren. Maar Machteld Zee en Hans Jansen werden pardoes tot analfabeten verklaard. Ik vraag me eigenlijk helemaal niet zo vaak af of er leven na de dood is. Veel vaker vraag ik me af wat er met dat ene ooglid van Tofik Dibi gebeurd is. Voor de consequente atheïst zou de hele Joodse identiteit slechts religieuze kolder moeten zijn. En gezien de argusogen die deze religieuze groep vanwege haar afwijkende gedrag en identiteit door de eeuwen heen op zich heeft weten te vestigen, ook nog eens onnodige ballast. Helaas zijn veel atheïsten inconsequent. Stel je voor dat Desi Bouterse en Recep Tayyib Erdogan samen een politieke unie zouden beginnen. En dit dan THINK zouden noemen. Dat zou wat zijn. Het islamdebat is zeker verruwd. Waaronder door de koelbloedige ontkenning van de moslim apologeten. Ze frustreren daarmee de burger die de wereld in brand ziet staan, maar nooit de erkenning krijgt dan de islam problematische kanten heeft. De huistuinenkeuken moslim krijgt door deze apologeten weer het idee dat er daadwerkelijk niets aan de hand is in de Islam. Het is niet dat deze mensen maar uit vrome overtuiging genoegen nemen met de problematische teksten, maar om die teksten worden hele excuusconstructies opgetrokken. De muur van Trump is een hek om de eigen tuin. De Berlijnse muur was een hek om andermans tuin. Ik ben voor 'paraplu-opvang'. We kunnen vluchtelingen opnemen tot de situatie in hun eigen land weer stabiel is. Daarna zullen deze vluchtelingen weer terug moeten keren naar hun eigen land. Daar kunnen ze een rol spelen in de broodnodige wederopbouw van het land. Als het regent vouw je tijdelijk je paraplu open, en ren je niet bij mensen naar binnen om een verdieping van hun woning op te eisen. Dat is geen schuilen voor de regen. Allochtonen profileren zichzelf etnisch. Wat kan mij het milieu schelen? Als de natuur mijn individu negeert, negeer ik haar collectief. Ik ben nog niet wakker, of mijn erectie staat al hyperactief naast mijn bed. Op mijn slechtste dagen denk ik wel eens aan een uithuisplaatsing. De tragiek van de ultieme vrijheid. Waarom kom jij tot rust in een bos? Hoe kun je de stedelijkheid denken te ontvluchten in de natuur? De natuur is de ultieme stedelijkheid! De bomen proberen elkaar van het zonlicht te beroven, terwijl de elfenbankjes op hetzelfde moment het bloed uit hun stammen zuigen. De vliegen weten zich gevangen in de webben. De herten brullen narcisme in de paringstijd. De wezel gaat er vandoor met een ei. Enkel omdat de mens niet direct onderhevig is aan het bos, ziet hij haar als rustgevend. Maar de mens is zeker onderhevig aan 'het bos'. We hebben honger, we worden geil, we willen gezien worden, we willen bezitten. We worden ziek en we maken ruzie. Consumeren. Profileren. Voortplanting. Sterven. Het is ons allemaal dwangmatig verplicht gesteld, daar we nooit gevraagd hebben om het leven. En deze natuur misbruikt continue de individuele 'voelende' wezens voor de soort en het systeem. De natuur speelt deze individuen tegen elkaar uit. Het echte 'wezen' is die continuïteit. Dat de soorten zich blijven voortzetten in het totaal nutteloze systeem van de natuur. En deze continuïteit is onze Kim Jong Un. Wij huilen als we moeten huilen, we lachen als we moeten lachen, we neuken als we moeten neuken en we eten als we moeten eten. En we hebben leren denken dat we vrij zijn, omdat de natuur ons met onze instincten en zintuigen heeft weten te overtuigen van de waan van een 'eigenbelang'. Maar al dat eigenbelang is terug te voeren naar de gehoorzaamheid aan het systeem dat de natuur is. In een leven dat ons werd opgedrongen en waar wij ons louter aan vastklampen vanwege een 'instinctieve' angst voor de dood. De natuur krijgt het voor elkaar om ons angst in te boezemen voor de dood, een hoedanigheid waar we voor onze geboortes al miljarden jaren in hebben verkeerd. Het vernuft van deze dictatuur is ongekend. Laten we deze dictatuur saneren. We beschieten de aarde met atoombommen. De enige vorm van reëel egoïsme is zelfmoord. Omdat alleen dit afrekent met die biologische dictatuur. Die slavernij van het voortzetten van de continuïteit. We zullen de wereld moeten vernietigen. De tragiek van de ultieme vrijheid is dat je haar niet kunt beleven. De ultieme vrijheid is het niet zijn.

Reaguursels

Inloggen

Ik vond Dennis zijn eerdere stukjes best okee, soms zelfs gewoon goed, maar dit is onsamenhangend geraaskal. Volstrekte bagger.

@lingo star | 13-11-16 | 20:52
Psies. Kennelijk zit er in Dennis een akelig stukje vrouwenhaat, want anders gooi je deze vrouwen bepaald niet allemaal op dezelfde hoop.

EefjeWentelteefje | 14-11-16 | 14:23

Dit is een onsamenhangend verhaal Bovendien een geweldige vrouw als Marianne Thieme in een rijtje noemen met de verschrikkelijke Caroline Tensen en de rampzalige Anja Meulenbelt

Rest In Privacy | 13-11-16 | 20:52

G*dT niet iedereen is een stilistisch genie en/of tovenaar met taal maar Dennis Honing heeft wel gelijk op het einde... "Vrijheid vindt men alleen in de dood" Duitse denkkolos wordt bedankt!
Tip: De ondraaglijke lichtgelovigheid van de mens. Hoe werkt kritisch denken en hoe werkt het niet? (hoorcollege van Johan Braeckman):)
*CcMed*

kapitein oosterlng | 13-11-16 | 20:10

Mag ik aub een samenvatting van de samenvatting.

Abbie1979 | 13-11-16 | 16:38

you can't always get what you want

zazkia | 13-11-16 | 15:45

"Zolang blanke vrouwen hun kinderen verdrijven naar de gaatjes in hun agenda en het grensgebied van hun menopauze, zullen de allochtonen onze Randstad overstelpen."
Mooie zin. Dat was wel genoeg conclusie voor 1 stuk.

crankshaft | 13-11-16 | 14:54

Ik zie geen verschil tussen een priester of Imam die mij vertelt wat God van mij wil en iemand als Dennis Honing die mij vertelt wat de natuur van mij wil. Beiden geloven ze in hun eigen sprookje.
Dennis, je weet helemaal geen fuck van de natuur. Je hebt duidelijk geen zelfkennis. Alles wat je zegt is gebaseerd op frustratie over je zelfbedachte sprookje. En er zit nog geen enkele samenhang in ook. Ga je schamen.

president osama | 13-11-16 | 14:39

De titel had beter "De tragiek van een verwarde man die niet kan schrijven" kunnen zijn. Dekt de lading beter.

Inzet een 7, resultaat een 2. En dan ben ik nog mild.

Stortkoker | 13-11-16 | 14:18

Het moeilijkstevan een tekstschrijverij is je mening in zo weinig mogelijk woorden weer te geven.
Dus Dennis, probeer het nog eens in 1/4 va de tekstruimte.
En bespaar ons de kulkoek over alle geestelijke afwijkingen van de geestelijke afwijking die Islam heet.

mallekater | 13-11-16 | 13:54

Bulloch | 13-11-16 | 12:29
Jij hebt wel gelijk, mij viel tussen de brij inderdaad nogal radicale uitspraken op, zoals over de Holocaust, ik parafraseer: 'dat was maar effe en de joden waren slavenhandelaren', maar ook over Dibi en zijn homo-zijn.
Het stuk leest of je eraan bent begonnen zonder goed te weten waar je heen wilt, tussentijds naar de plee bent geweest, Family Guy kijken en weet ik wat, en dan weer een stukje verder bent gegaan. Het stuk wordt op een bepaald moment zo lang dat je zelf de samenhang niet meer ziet. Dat iemand hier nog bij gaat roepen 'geniaal' zegt iets over het verlangen slimmer te zijn dan al dat plebs dat roept 'he?!? Watte?!?'
Het leest of meneer Honing ergens mee worstelt, het is in zekere zin verontrustend en ik denk dat meneer Honing hulp moet zoeken, en ik meen dit oprecht en zonder kwade bedoelingen.

Rest In Privacy | 13-11-16 | 13:18

Het relaas van een verwarde man.

Watapatja | 13-11-16 | 13:13

Ik lees dit artikel en net voor de helft ben ik de draad al kwijtgeraakt. Ik doe nog een poging maar het raaskallen gaat maar door, ik ben op een gegeven moment maar gestopt. Wat is in vredesnaam je punt? Ik dacht, ligt het nu aan mij? Lees ik niet goed, maar de eerste reacties gaven in ieder geval weer wat ik zelf ook dacht. Ik denk dat dit stuk bewijst dat je niet moet blowen voor je een stukje gaat schrijven.

Rest In Privacy | 13-11-16 | 13:04

Je word alleen geboren en je sterft alleen. Daartussendoor is het
één grote reis die we allemaal struikelend afleggen behalve
Trump natuurluk, die heeft honing aan zijn kont.
Zoiets, Dennis?

Ernst Oosters8389 | 13-11-16 | 12:44

Inhoudelijk erg onsamenhangend en doordrenkt van gevaarlijke radicale opvattingen. Een weerspiegeling van de auteur dunkt me, als ik zo zijn levensloop bekijk op Wikipedia. Redactie, stop alsjeblieft met het besmeuren van jullie ijzersterke site door deze man een stem te geven. Als je toch zo graag een (excuus)moslim aan het woord wil laten, probeer dan liever iemand als Aboutaleb te regelen.

Bulloch | 13-11-16 | 12:29

Stilistisch fraai sociaal commentaar! Hoop ik.

Rest In Privacy | 13-11-16 | 09:19

-weggejorist-

SDI | 13-11-16 | 07:56

De overeenkomst tussen Jodendom en Islam is niet hun nationalisme, maar dat het wettische religies zijn. Dat onderscheidt hen van het christendom. Ga hier niet zitten suggereren dat de Joden geen recht hebben op het huidige Israël. Voor de rest raad ik u een midweekje sporthuis centrum aan.

Dr.Dushkind | 13-11-16 | 06:44

Beetje rommelig om je notitieboekje als een warrige puzzel uit te storten en het aan de lezer overlaat om er chocola van te maken.
Jammer , want er staan onbegrijpelijk goede stukjes tussen.

alshetware | 13-11-16 | 06:16

@Dennis

Mooie tekst. Vrijheid is Jezus en Jezus is vrijheid, want God (de Drie-eenheid) is Liefde.

Jesaja | 13-11-16 | 00:55

Nogal warrig geschreven stuk, maar ik destilleer hieruit het volgende:
De ultieme vrijheid voor de mens betekent dat hij vrij is van zorgen, moeten en dwang. Vrij van behoeften, noden, tijd, en strijd om te overleven. Elk mens moet eten, drinken, slapen, opstaan, plassen en poepen, zich wassen enz. Die ultieme vrijheid bestaat dus alleen in de dood. Eenmaal dood heeft de mens geen besef meer van die ultieme vrijheid. Dat is de tragiek.

appelvink | 13-11-16 | 00:24

Jan, Leiden | 13-11-16 | 00:04
"Wat mij betreft, wanneer ze niet binnen onze grondwet passen met overtuiging direct terug naar oorsprong of buurland, maar niet meer welkom in ons (jawel)vrije Europa."

Een dood getrapt puppy, niet dan?
Die "grondwet"
Die geeft juist deze vrijheid.
Die Sachertorte taart van toen, heeft deze gesmaakt?

Dr. Frambozenjam | 13-11-16 | 00:18

Ben niet voor paraplu opvang. De illusie dat ze dan hier alleen tijdelijk zijn is al bewezen achterhaald. En uiteindelijk wordt door radicale islam-aanhangers via een burgerpolitie (wat nu al voorkomt in wijken) de gematigde islamieten ook onder druk gezet om ook fanatiek de sharia boven onze wetgeving uit te voeren. Wat mij betreft, wanneer ze niet binnen onze grondwet passen met overtuiging direct terug naar oorsprong of buurland, maar niet meer welkom in ons (jawel)vrije Europa.

En laten we blij zijn dat vrouwen zo geëmancipeerd mogen zijn, voor je het weet lijken ze wat de islamitische ideologie betreft of een cartoon van vrouwen in burka's en Dirk van der Broektasjes. Gesluierde opgesloten en geslagen vrouwen genoeg in bepaalde andere landen in het Midden Oosten wanneer dat je voorkeur is (wat ook schandalig is, deze verminkte vrouwen opgesloten in een beperkt familiewereldje zonder eigen échte wil).

Geen sharia in Europa nu Trump de grenzen sluit in Europa voor de Koran ideologie. ook Europa's grenzen dicht graag. En daarmee uit.

Jan, Leiden | 13-11-16 | 00:04

Dr. Frambozenjam | 12-11-16 | 23:34
Sorry Joris, zaterdag hè, waz in topic Feynmann bedoelt.

Dr. Frambozenjam | 12-11-16 | 23:36

-weggejorist-

Dr. Frambozenjam | 12-11-16 | 23:34

'k heb er weinig van begrepen alleen dat die Tofu Tjilitjap niet moet zeiken over welk aspect van de homo-emancipatie dan ook...... maar hij moet eigenlijk over helemaal niets ooit zeiken... die stoorzender heeft nog nooit iets positief opgeleverd en alleen maar heel veel geld gekost.

chique ouwe nicht | 12-11-16 | 23:13

Geprobeerd (tweemaal zelfs) om enige samenhang te kunnen vinden in het verhaal van Dennis. Zegt welllicht meer over mij dan over Dennis.
.
Maar misschien wil hij de volgende keer een wat duidelijker stuk te schrijven. Want met deze "editie": ik kon er niets mee.

Infidel66 | 12-11-16 | 23:05

Op zich niet slecht.... ok, een beetje onsamenhangend hier en daar maar zeker geen onzin!

Kippenlip | 12-11-16 | 23:00

.XaleX_2 | 12-11-16 | 17:22 Ik hou het niet vol om het allemaal te lezen, maar het begon over het natuurlijke menselijk gedrag. Onze beschaving 'de mensheid' wordt juist gekenmerkt door onnatuurlijk gedrag (conditionering). De wereld is zo naar de tyfus als het is, omdat we als mensheid van het padje af zijn en fundamenteel verkeerd leven en de realiteit verkeerd beschouwen (zelfs de wetenschap bevestigt dit)
--------
Mag ik hier op reageren?
Alles wat de mens doet is NATUURLIJK GEDRAG!
Zoals bevers en veel andere dieren hun natuurlijke gedrag is om hun omgeving naar eigen goeddunken in te delen of te veranderen.
Mensen of wat voor organisme in het heelal dan ook kunnen niet anders dan zich natuurlijk gedragen.
Elke technologische uitvinding valt eeuwig en altijd onder natuurlijk gedrag.
NIETS aan mensen is onnatuurlijk. Niets wat ze maken is onnatuurlijk. Niets wat ze denken is onnatuurlijk.
De mens zelf is 1 brok natuur. Habitat voor allerlei bacteriën die voor ons hun werk doen. De darmen zitten er vol mee. Goedbeschouwd zijn we aan elkaar gekitte eencelligen die een beetje heen en weer stampen om de belangrijkste reden van ons bestaan over te brengen.
Onze genen!.
We zijn slechts vehikels voor onze genen.. Meer niet.

dijkbewaker | 12-11-16 | 20:27

Als je de vergelijking met andere diersoorten wil maken om natuurlijk gedrag te beschrijven doe ik daar graag aan mee. Een leeuw op de Savanne jaagt op dieren om zijn honger te stillen. Als hij zijn buik vol heeft en op de grond ligt bij te komen en uit te buiken dan kan een prooidier langs die leeuw lopen zonder dat die leeuw ook maar iets doet. Zijn honger is gestild, hij heeft genoeg.

Als je die vergelijking van die leeuw met zijn natuurlijke gedrag doortrekt op bijvoorbeeld de hebzucht van de geconditioneerde mens (ook een soort van jagen) dan zie je dat de diersoort 'de mens' zelfs met zijn volle buik honger blijft hebben en onophoudelijk blijft jagen op alles dat aan hem voorbij komt. Dit is onnatuurlijk geconditioneerd gedrag veroorzaakt door eeuwenlange missperceptie van de realiteit. Een realiteit voor een groot deel opgelegd door de primitieve hebzuchtige en materialistische elite door de eeuwen heen.

De zucht naar weelde en materie is een opgelegde realiteit afgedwongen door een allesomvattend systeem waar de mensheid vanaf geboorte aan ondergeschikt is gemaakt. Dit opgelegde systeem van hebzucht en materialisme is ook de voornaamste reden waarom er zo veel verdeeldheid, destructie en lijden op onze 'moderne' aardkloot is. De procentueel kleine groep mensen die de macht hebben in de wereld en zo'n beetje de draaiing van de Aarde bepalen houden de beschaving onderdanig deze valse realiteit en de onnatuurlijke conditionering, omdat juist dat hun de macht geeft. De mens geboren op deze aardkloot heeft geen andere keuze dan mee te doen met dat systeem, je bestaansrecht hangt er van af. Mensen die niet goed zijn om dat systeem te volgen noemen wij in onze opgelegde realiteit de onderklasse die door het gebrek aan weelde minder recht heeft waar de de succesvolle hebzuchtige menssoort wel recht op heeft.

En als we dan even naar de wetenschap kijken en wat de huidige feitelijke conclusies op 'materie' zijn (waar we zo op jagen), dan blijkt het dat we bedrog najagen dat alleen 'werkelijk' is in de hoedanigheid van ons geconditioneerde (primitieve) bestaan. Feitelijk bestaat materie uit 99.999% leegte. Wat dat betreft zei ene Boeddha 2500 jaar geleden al dat materie bestaat uit leegte, het is nu slechts wetenschappelijk bewezen. En er zijn nog wel meer feitelijkheden die de wetenschap heeft ontdekt, zoals dat materie niet op zichzelf staat maar 'entangled' kan zijn met ander 'gescheiden' materie op grote afstand van elkaar. Of het feit van de 'observer effect' dat aantoont dat de staat en 'gedrag' van materie anders is (op Quantum niveau) als het niet geobserveerd wordt door de mens.

Ik wil eigenlijk nog even doorgaan op het natuurlijke gedrag van de vroege prehistorische mens om het verschil van de huidige geconditioneerde verblinde mens duidelijk te maken, maar mijn plempsel is wel weer lang genoeg dacht ik zo. Hopelijk is het minder vaag dan het plempsel van Dennis :)

XaleX_2 | 12-11-16 | 22:26

Tip Dennis ... een tip: Bespreek één onderwerp en vertel er alles over wat je wilt. Niet te veel in de breedte gaan (anders lijkt het geen samenhang te hebben) maar liever diepgang.

Lizio | 12-11-16 | 21:38

Is er voor de lezers van dit epistel ook slachtofferhulp beschikbaar?
Volgens mij hebben mijn hersenen een week nodig om uit de knoop te komen. Man, man, man.

K1100 | 12-11-16 | 21:30

-weggejorist-

tata1981 | 12-11-16 | 21:27

Ach Dennis... Ik snap het... het is natuurlijk lastig, zo'n deadline die elke keer als een zwaard van damocles boven je hoofd bungelt en je dan met het angstzweet uit al je holtes gutsend aan je bureautje zit in de wetenschap dat je over 15 minuten moet leveren nog geen komma op papier hebt.... dan lijkt die crackpijp plots een oplossing toch? Helaas moet ik je teleurstellen. Dit stuk zuigt namelijk apenballen op een intergalactische schaal. Het is op. Laat varen die droom. You had a good run. Hou je taai. Het ga je goed.

wim kokring | 12-11-16 | 21:17

@tata1981 | 12-11-16 | 21:01
Het lijkt me inderdaad raar dat er zonder 'zijn' ook maar iets kan zijn. Maar ik weet niet of hij dat zo bedoelt. Volgens mij doelt hij op de menselijke natuur. Maar kom er niet echt uit.

atheïstisch stemvee | 12-11-16 | 21:14

-weggejorist-

tata1981 | 12-11-16 | 21:01

What the fatima heb ik net proberen te lezen? Gaat alles wel goed met je jongen? Zit toch echt al een aantal jaartjes op deze site, maar deze gaat voor een nominatie van slechtste stukje aller tijden*. Iemand anders die nog een slechter stukje voor de geest kan halen?

*quid niet meegerekend.

haat | 12-11-16 | 21:00

De hang aan het leven is vooringenomenheid. Je bent bang voor de dood omdat je al leeft, en om dat leven heb je nooit gevraagd.

Bedankt, ik ga gelijk Max Stirmer lezen.

Barre_de_k | 12-11-16 | 20:49

-weggejorist-

Dr. Frambozenjam | 12-11-16 | 20:49

Dit lijkt t boek Openbaringen wel, een onderdeel van de Bijbel. Warrig.

BlowingBubbles | 12-11-16 | 20:39

wil de laatste het licht uitzetten en het alarm aktiveren ....

RigorMortis | 12-11-16 | 20:30

@dijkbewaker | 12-11-16 | 20:27

De definie van natuurlijk gedrag is nogal rekbaar.

litebyte | 12-11-16 | 20:28

@tata1981 | 12-11-16 | 20:22

U las net een voorbeeld, van de tragiek van de ultieme vrijheid.

litebyte | 12-11-16 | 20:27

.XaleX_2 | 12-11-16 | 17:22 Ik hou het niet vol om het allemaal te lezen, maar het begon over het natuurlijke menselijk gedrag. Onze beschaving 'de mensheid' wordt juist gekenmerkt door onnatuurlijk gedrag (conditionering). De wereld is zo naar de tyfus als het is, omdat we als mensheid van het padje af zijn en fundamenteel verkeerd leven en de realiteit verkeerd beschouwen (zelfs de wetenschap bevestigt dit)
--------
Mag ik hier op reageren?
Alles wat de mens doet is NATUURLIJK GEDRAG!
Zoals bevers en veel andere dieren hun natuurlijke gedrag is om hun omgeving naar eigen goeddunken in te delen of te veranderen.
Mensen of wat voor organisme in het heelal dan ook kunnen niet anders dan zich natuurlijk gedragen.
Elke technologische uitvinding valt eeuwig en altijd onder natuurlijk gedrag.
NIETS aan mensen is onnatuurlijk. Niets wat ze maken is onnatuurlijk. Niets wat ze denken is onnatuurlijk.
De mens zelf is 1 brok natuur. Habitat voor allerlei bacteriën die voor ons hun werk doen. De darmen zitten er vol mee. Goedbeschouwd zijn we aan elkaar gekitte eencelligen die een beetje heen en weer stampen om de belangrijkste reden van ons bestaan over te brengen.
Onze genen!.
We zijn slechts vehikels voor onze genen.. Meer niet.

dijkbewaker | 12-11-16 | 20:27

@RonnieKray | 12-11-16 | 19:40

Relifrenie is een ernstige ziekte, waarschijnlijk heeft deze aardig wat onherstelbare schade toegebracht.

Daarnaast, belerende surrogaat-intellectuele toontje past op een of andere manier ook niet op GS.

Belangrijk om alles op GS met een analytische knipoog te veroberen, maar vooral stukjes van Honing.

litebyte | 12-11-16 | 20:23

-weggejorist-

tata1981 | 12-11-16 | 20:22

-weggejorist-

Bewareofsarcasm | 12-11-16 | 20:20

Ai, Dennis, heb je de zak gekregen van GS en plemp je maar wat onuitgewerkte gedachtenspinsels achter elkaar in een laatste, contractueel verplichte column?
Zo ken ik je niet, normaal vind ik je columns zeer lezenswaardig, maar hier kan ik niks mee.
Zoals de juf vroeger op school zei: Fout, onvoldoende, doe het maar opnieuw.

Graaisnaaiert | 12-11-16 | 20:17

De koran is niet om door te komen, maar dit stuk ook niet. Zal Dennis deze vergelijking als compliment opvatten?

ridder pompompom | 12-11-16 | 20:14

Wat een ratjetoe aan wetenswaardigheden. Ik kan er geen touw aan vastknopen!
Volgende keer maar weer Wiki copy/pasten, Dennis, dat gaat je beter af!

BadLieutenant | 12-11-16 | 20:05

Ik heb wel eens een gelijksoortige lap tekst op een a4-tje in mijn bus ontvangen. Dat was van een psychisch gestoorde wijkgenoot die niets anders deed dan zijn buren informeren over al het kwaad dat ons stond te wachten van buitenaardse bezoekers die nu al bezig waren via onze GSM-masten onze breindelen over te nemen, de "Arabisch sprekende mensen" als eerste. Ik heb dat op de plee zitten lezen, eigenlijk kreeg ik alleen maar intense medelijden met de schrijver, zo krijg ik eigenlijk ook elke keer een beetje meer medelijden met Dennis...

Copycrauw | 12-11-16 | 19:54

Tot ongeveer halverwege gekomen. En ik haak niet snel af.

atheïstisch stemvee | 12-11-16 | 19:51

Verwijst Dennis soms naar de "horror"? Er zijn goede boeken die verfilmd worden maar veel wat wordt geschreven is bagger.

vertelnogeens | 12-11-16 | 19:49

Nou, zo eerlijk is Thieme niet hoor. Verdiept u zich eens in die sekte die ze aanhangt? Dan voelt wat ze in de publieke sfeer zegt ineens wat minder oprecht. 'T is allemaal nogal eh extremistisch namelijk, dat zevendedag adventisme....
Parel van het Zuiden | 12-11-16 | 17:38
.
Liever 1000 zevendedagsadventisten dan 1 Moslim!!!

Musset | 12-11-16 | 19:40

Begon aardig, maar toen gingen de paddo's werken.

RonnieKray | 12-11-16 | 19:40

Misschien als islamdeskundige van GS - zoals eerder al door anderen gesuggereerd - beter ome Harald vragen?

de drijfsijs | 12-11-16 | 19:30

Oh dat stukje ja. Iedere vorm van vrijheid is exclusief vrij zijn van jezelf maar er is wel vrijheid in het volledig aanvaarden daarvan. Tot zover mijn filosofische bevindingen des levens. (Nouja in ieder geval kort).

Ohja | 12-11-16 | 19:28

necrosis | 12-11-16 | 19:17
Nee, alsof je op een lada rijdt.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 19:27

Met Dennis in de gelederen dreigt GeenStijl af te glijden tot GeenNiveau.
(Met zoals boven al opgemerkt inderdaad antisemitische trekjes.)

Aristotalloss | 12-11-16 | 19:24

kloopindeslootjijook | 12-11-16 | 18:58
Universele opvattingen kan je niet opleggen of gangbaar maken. Zo werkt dat niet bij mensen.
Dit is wensdenken van je.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 19:17

@Ongeblustekalk | 12-11-16 | 19:09
U is jaloers?
*gnehehehe*

necrosis | 12-11-16 | 19:17

kloopindeslootjijook | 12-11-16 | 18:58
Wanneer je rechten van bepaalde groepen in wetten moet vastleggen betekent dat er eigenlijk geen draagkracht is voor hun gedrag. Anders had je geen wetten nodig maar was er acceptatie.
Begrijp jij dat?

Dus met wetten moet er gedrag ten opzichte van anderen worden afgedwongen, dat is geen natuurlijk proces maar dwang vanuit de samenleving die dit eigenlijk helemaal niet wil.

Zie verder de dwang van ons kabinet om zaken te doen die de burgen niet wil, zoals de eu, immigratie, handelsverdragen etc.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 19:15

Het lijkt erop, dat deze Honing zich ontpopt als een antisemiet.

herfsttij | 12-11-16 | 19:15

Dennis, een goed betoog is als de rok van een vrouw. Lang genoeg om de lading te dekken, maar kort genoeg om interessant te blijven.

Jaap Brulaap | 12-11-16 | 19:13

Begrijp van dit verhaal niets.

metagod | 12-11-16 | 19:10

necrosis | 12-11-16 | 18:56
Qua uiterlijk nu niet meer en vroeger was ze een linkse malloot en nu nog steeds.
Ieder zijn ding, op elk potje past een dekseltje, maar of je er trots op moet zijn, het is meer een zwaktebod.
Wel leuke fitness video's btw.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 19:09

Halverwege gestopt met lezen. Dennis wordt een beetje de Arnon Grunberg van de islamkritiek; teveel pretentieus arthouse gefröbel, te weinig zelfspot.

His Lordship | 12-11-16 | 19:07

Als je denkt dat homosexualiteit betekent dat je de piemel in de reedt van een man wil duwen, dan heb het niet helemaal goed begrepen. Zo'n per definite aanname diskwalificeert. De rest ga ik niet eens lezen Dennis.
Ik ben nogal hetero maar mijn piemel in de servers van GS's internal server error te duwen zou ik wel willen als dat zou helpen.

Rest In Privacy | 12-11-16 | 19:06

Misschien is het handig om de volgende keer iets gestructureerder te gaan schijven. Waar ging het verhaal nu precies over?

jezusisonzin | 12-11-16 | 19:06

duidelijk niet opgelet tijdens geschiedenisles.....
wat een onzin!

kuvikoi | 12-11-16 | 19:00

Wetten over antisemitisme en vrouwenrechten en homo-emancipatie zouden vervangen moeten worden door universele opvattingen over menswaardigheid, en wat Fortuyn de moderniteit noemde, de verzameling ontwikkelingen in het westen als humanisime, de ratio, verlichtingsdenken, wetenschap, het liberalisme en snufje socialisme om in het belang van iedereen ook iedereen z'n eigen leven te kunnen laten geven.

Een voorbeeld is daarvan dat vrouwen hun eigen leven mogen vormgeven. Gewoon als elk mens. Dat is uit te leggen, het is beredeneerbaar. Dat is niet links of zo, dat is kei-liberaal.

Alleen ligt er een conflict open dat moet worden aangepakt. En dat lukt tot nu toe niet, omdat geloven zich beroepen op een goddelijke waarheid, zonder dat te onderbouwen. Dus wordt de roep om daar de confrontatie mee aan te gaan, de koude oorlog van Pim Fortuyn, steeds sterker. Er wordt geen keus gemaakt. Omdat de regressieve krachten van geloven nog steeds angst in boezemen. We zijn Theo van Gogh nog niet vergeten. Wat iets anders is dan het ermee eens zijn.

Opvattingen uit voorbije tijden zijn dat vaak niet uitlegbaar. In Nederland moet een geloof binnen de grenzen van de democratie blijven. Als een geloof dat niet wil, hebben we een clash. Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua onderbouwing. Ratio versus geloof. Daar zou het over moeten gaan. Dat is een verlichtingsdiscussie. Doe je dat niet, dat mogen gelovigen onder het mom van geloofsuiting dingen die een andersdenkende niet mag van diezelfde wetgeving. Zoals antisemitische uitingen. Daar zit een conflict.

Maar het debat is dood en gegijzeld. Zei Wierd Duk al op GS in mooi stukje meta-jourmalistiek:
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/...

"Ik wil dat het debat weer verlicht wordt"
"We zitten in een regressieve situatie"
"Het is toch niet geloven dat we hier in terecht zijn gekomen"
"Dit is niet wat we willen in Nederland. Wij waren veel verder. Als je mee wil, als je hier wil zijn, moet je meegaan op die weg en niet ons dwingen om terug te gaan naar duistere pre-verlichtingstijden"

kloopindeslootjijook | 12-11-16 | 18:58

@Ongeblustekalk | 12-11-16 | 18:35
Jane Fonda is nog steeds een top-Milf!

necrosis | 12-11-16 | 18:56

@Graaf van Egmont | 12-11-16 | 18:47
Ik mis je punt, mijn IQ begint wat te dalen naarmate het percentage alcohol in mijn bloed stijgt.
Maar jij ben ook jong geweest, je begrijpt het wel....

necrosis | 12-11-16 | 18:52

Mooi verhaal, waarin wordt aangehaald dat de realiteitszin niets met realiteit te maken heeft maar met wensdenken.
Kudo's

nl04922 | 12-11-16 | 18:51

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 18:35
Jane Fonda was vroeger een lekker wijf. Heb me er vaak op afgetrokken.

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 18:49

@Ongeblustekalk | 12-11-16 | 18:33
Ik ben geen hulpklaas, ik krijg niet eens een gouden uitroepteken voor mijn inzet om het netjes te houden in het reaguurgedeelte.
En mijn vader heb ik al 20 jaar niet gezien.

necrosis | 12-11-16 | 18:48

necrosis | 12-11-16 | 18:28
Veins je nou de strekking van mijn tegel niet te begrijpen?

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 18:47

WTF Is dit?
Allemaal onderbuikgevoelens analytisch benaderd en met dure woorden opgeschreven.
Oftewel dit artikel is een ode aan de elitaire populist!

Rest In Privacy | 12-11-16 | 18:47

Sorry, kreeg het niet uitgelezen, na de lees verder gaf ik het op.

echtpaul | 12-11-16 | 18:45

Dennis je moet echt iets aan je ADHD gaan doen. Had je eerst nog enigszins coherente stukken - met iets te veel Wikipedia links - is dit echte een jambalayadiarree.

koter | 12-11-16 | 18:35

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 18:20
Die Fonda is best wel te pruimen als je naar oude foto's kijkt. Wel gekker dan het paard van gristus en zo links/policor als de neten, maar verder niks dan lof.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 18:35

necrosis | 12-11-16 | 18:22
Ik moet zeggen dat jij als hulpklaas goed jouw werk doet hier.
Dat meen ik.
De rest moet je aan je pa vragen, die zal vast erg trots zijn.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 18:33

Het lijkt op een stukje van een complotdenker, doemdenker, provocateur, of van een poseur die zijn verondersteld gigantische denkraam wil etaleren.

isitsoornot | 12-11-16 | 18:32

Hoe kan ik netjes verwoorden dat deze incoherente tekstuele brij wel de nodige leesbare stellingen poneert, maar als geheel een directe vorm van oogbaltyphus oplevert ?
Ik weet niet wát je gerookt hebt, maar ik wil het ook !

Wijze uit het Oosten | 12-11-16 | 18:32

@Graaf van Egmont | 12-11-16 | 18:20
Ik bespring doorgaans de MILFS zelf, niet hun eitjes.
Voor nageslacht moet je namelijk niet bij mij zijn.

necrosis | 12-11-16 | 18:28

@Lupuslupus | 12-11-16 | 18:16
U bent een gristen zeker en ziet niet in hoe men de openbaring probeert te forceren door de huidige besluitvormingen en die in het verleden.
U gelooft waarschijnlijk ook in de opname?

prekert | 12-11-16 | 18:23

Nadat de Bosnisch moslims als Ustaše zijn mislukt proberen zij het nu met IS
Dus niet alleen de bekende landen maar ook Balkan kunnen we weeeer problemen verwachten

sorry-i-am-dutch | 12-11-16 | 18:23

@Ongeblustekalk | 12-11-16 | 18:17
Wat is er mis met mijn gedrag, mevr. kalk?

necrosis | 12-11-16 | 18:22

necrosis | 12-11-16 | 18:12
Jij hebt geen enkel zaadje bij de staart gepakt. Je weet zelfs niet wanneer je een zaadje werd. Dat is het mooie van leven.
Wel mooi natuurlijk dat je een MILF eitje hebt besprongen. Zoiets blijft je wel je hele leven bij.

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 18:20

GeenStijl-onwaardige domme woordendiarree. Hoe er maar mee op, nog liever zie ik die domme cartoonreeks van een paar jaar terug.

Mijnheer_Henque | 12-11-16 | 18:18

necrosis | 12-11-16 | 18:12
Dat mot je eens tegen je pa vertellen, dan begrijpt hij jouw gedrag en hoeft hij niet met terugwerkende kracht te twijfelen aan zijn zaad ;)

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 18:17

But who the hell were Gog and Magog? Neither Chirac nor his office had any idea."

www.theguardian.com...

Het waarom hiervan is mij een raadsel; ik ben meer van de carpe diem.
prekert | 12-11-16 | 18:07
,
Nou Chirac had het toch wel even in de Bijbel kunnen opzoeken? Of hebben ze die niet in Frankrijk?
.
'meerderen hunkeren naar de apocalypse en zetten dingen in het werk om deze te bewerkstelligen:"
.
Wat een onzin is dat zeg. Dus als iemand een tekst uit de Bijbel aanhaalt 'hunkert' die persoon er naar om die tekst te bewerkstelligen"?
Niemand die bij zijn volle verstand is zal de voorzeggingen in de Bijbel willen bewerkstelligen want wat er op ons afkomt - ja lach maar hoor - is méér dan gruwelijk.

Lupuslupus | 12-11-16 | 18:16

Wie leest dit uit? veels te lang en onsamenhangend

Common_Sense | 12-11-16 | 18:16

Op een of andere manier vind ik het nog behapbare leesvoer.
Volgende keer niet zo vroeg aan de borrel, want je weet en ziet wel dingen Dennis!

Gerrit gordijnstok | 12-11-16 | 18:15

waar was ik vóór dat ik geboren werd?
@Graaf van Egmont | 12-11-16 | 18:00

Waarschijnlijk was je net als ik een zwemmend zaadje dat net wat sneller was dan de andere zwemmende zaadjes.
Ik geef eerlijk toe dat ik vals heb gespeeld door andere zaadjes bij hun staart te grijpen, in elkaar te beuken, en ten koste van hun de eindstreep als eerste heb gehaald, maar uiteindelijk telt het resultaat.

necrosis | 12-11-16 | 18:12

Wow, wat heeft hij gerookt?
Sjezus! 😂

mood | 12-11-16 | 18:09

Afgezien van de warboel een behoorlijk antisemitische ondertoon.

Graaiende Teddybeer | 12-11-16 | 18:08

Moeten we Dennis op suicide watch zetten? Vreemd is het niet; meerderen hunkeren naar de apocalypse en zetten dingen in het werk om deze te bewerkstelligen:

"President Jacques Chirac wanted to know what the hell President Bush had been on about in their last conversation. Bush had then said that when he looked at the Middle East, he saw "Gog and Magog at work" and the biblical prophecies unfolding. But who the hell were Gog and Magog? Neither Chirac nor his office had any idea."

www.theguardian.com/commentisfree/and...

Het waarom hiervan is mij een raadsel; ik ben meer van de carpe diem.

prekert | 12-11-16 | 18:07

Alsof ik weer P. Kouwes zit te lezen.

TempusEdaxRerum | 12-11-16 | 18:07

Parel van het Zuiden | 12-11-16 | 17:52 Wat ik er van mee gekregen heb is het als je het terug brengt naar wat het oorspronkelijk was, een vrij extreme interpretatie van de bijbel is. Ook veel regeltjes over eten (dit niet samen, dat nooit eten etc). Tegelijkertijd is het in de praktijk een geloof dat wel moderniseert (o.a. chillere houding naar homoseksuelen dan gemiddeld voro Christelijken). Ik vind de praktijk belangrijker dan de theorie. De mensen die ik ken die erbij zitten zijn vind ik open en accepterend naar andersdenkenden. Volgens mij vallen ze wel mee.

Ohja | 12-11-16 | 18:05

Kolere Dennis... wat heb je gesnoven?

Schietmijmaarlek | 12-11-16 | 18:04

pejoar | 12-11-16 | 17:55
Dat laatste slaat op de vraag die elk mens zich wel eens stelt: waar was ik vóór dat ik geboren werd?
Het antwoord daarop is zo geruststellend dat je nauwelijks nog bang voor de dood hoeft te zijn.

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 18:00

Openbaring ja, zo noemen sommigen het. Anderen spreken van aan textbook grenzende psychose.

knutsel | 12-11-16 | 18:00

Globalisering betekent voor Europa de ondergang. Europeanen maken nog maar een paar procent van de wereldbevolking uit.
Een volksverhuizing vanuit het Midden-Oosten en Afrika is de grootste bedreiging denkbaar, na een nucleaire oorlog uiteraard.
Getuige de opkomst van de populistische partijen hebben de mensen hier dat steeds meer door. In de wereld van de 21e eeuw zal Europa zich verweren, of ten ondergaan.

Rest In Privacy | 12-11-16 | 18:00

Hoe honing in vitriool verandert. Een mix van hele, halve, en on-waarheden. Voorwaar een openbaring.

isitsoornot | 12-11-16 | 17:59

"Moet Dennis gejorist worden?"
TheBurnerMan | 12-11-16 | 17:48 |
De vraag stellen is hem beantwoorden.

Aristotalloss | 12-11-16 | 17:58

Helder. Doet me een beetje denken aan de komende State of the Union van Trump.

Pedronegro | 12-11-16 | 17:57

@TheBurnerMan | 12-11-16 | 17:48
Ach jorissen is misschien nog te vroeg. Maar voor mij is de beslissing al gevallen. Zoveel verbale diarree hoef ik niet meer te lezen. Dus vanaf nu sla ik zijn stukjes maar gewoon over. Ook een manier van jorissen, maar dan anders...

kunnenzedanniks | 12-11-16 | 17:56

TheBurnerMan | 12-11-16 | 17:48
Niet overdrijven burning man. Het jodendom wordt al eeuwen op ons continent besproken, gewogen en geëvalueerd. En heel vaak met rampzalige gevolgen.
Het is dus niet een islamitisch dingetje. Het is een uiterst naar menselijk trekje.

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 17:56

Excuus, even wennen

assimacopoulos | 12-11-16 | 17:56

Verhaal kort samengevat... wereld is kut. Niets nieuws aan gewoon om je heen kijken zie je meer dan genoeg bewijs.
Het schijnt de tijd van slappe Linkse Liberale jank en feministen te zijn.
En dat gedoe over moslims begint me strot zo een beetje uit te komen. Ik begrijp de intentie maar je komt er toch niet ver mee teveel mensen hebben er een doof oor naar.

Deze generatie helpt de boel om zeep heeft ons nota bene mensen zoals Dibi gebracht en Jesse Klaver... we zullen er mee moeten dealen tot iemand genoeg invloed heeft om er een einde aan te maken.

Ogami | 12-11-16 | 17:56

je opmerkingen over joden zijn een beetje kort door de bocht.
er zijn maar 15 miljoen joden op deze planeet en een heel klein percentage heeft wat serieus met religie.
zet dat eens af tegen die dikke miljard moslims waarvan de meerderheid behoorlijk religieus is.
ook jou idee dat joden het monopoly op slachtofferschap hebben deel ik niet.laat staan dat het waar is.
feit is wel dat geen enkel ras zo veel heeft te verduren als het joodse ras.

"De natuur krijgt het voor elkaar om ons angst in te boezemen voor de dood, een hoedanigheid waar we voor onze geboortes al miljarden jaren in hebben verkeerd"

waar slaat dat nu op?

pejoar | 12-11-16 | 17:55

En daarom zit ik in de panelen.
Zo'n topic zou ik nou nooit kunnen maken.

Wim Venijn | 12-11-16 | 17:54

Parel van het Zuiden | 12-11-16 | 17:43
Hemeltje? Hoe oud bent u mevrouw, 80?

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 17:53

@Ohja | 12-11-16 | 17:44

What you see isn't what you'll get.
De PvD probeert zich te profileren als modern en liberaal terwijl de overtuigingen van de aanvoerster dat allerminst zijn. Die zijn dus vooral oud-testamentair...

Parel van het Zuiden | 12-11-16 | 17:52

Je had maar één taak Dennis....

Doornbos heeft meer duiding in 6 tweets over de islam het Midden-Oosten dan jij in je zes weken. Van Wikipedia teksten tot hier je etalage van Jodenhaat.

Ik zou graag een reaguurderspol willen zien: "Moet Dennis gejorist worden?"

TheBurnerMan | 12-11-16 | 17:48

Wat is toch met die policore idioten. Die willen van Europa een islamitisch subcontinent maken. En vooral blanke, progressieve vrouwen schijnen dit te willen. Het grootste gevaar schijnt te zijn de boze blanke man.
Het is toch ongelofelijk hoe snel dat gegaan is, nu al ben je een blanke in eigen land, d.w.z. een haatdragend volksdeel.
De zittende politiek weet niet hoe snel de blanke bevolking vervangen moet worden door kleurlingen, en hoe snel de cultuur van de verlichting door het neo-feodalisme met een islamitische bijsmaak.
Gezien de demografische ontwikkelingen wereldwijd, waarbij Afrika zoveel mensen krijgt (miljarden!), waarvan velen moslim,
en waarvan de helft naar Europa wil komen. Hoe de Westerse cultuur dit kan overleven zal mij benieuwen.
Met de policore elite die momenteel de politiek en de media beheerst, is binnen 50 jaar Europa een Afrikaans-islamitisch subcontinent. Veel tijd om dit scenario te voorkomen is er niet meer.

Rest In Privacy | 12-11-16 | 17:47

Ingeving: Zou dit artikel stiekem een test zijn van een GeenStijl Writer Bot, straks in te zetten in de aanstaande Nieuwe Website...?

Ramsesz | 12-11-16 | 17:45

Parel van het Zuiden | 12-11-16 | 17:38 Ja daar zit ze wel bij en sommige ideetjes m.b.t. dierenbeleid zijn ook wat extreem maar ze snappen zelf ook wel dat niet heel Nederland veganist wordt (krijgen ze zelfs met kamermeerderheid nooit voor elkaar) maar goed, beetje meer lief voor de diertjes, verstandige houding t.o.v. handelsverdragen, you get what you see, is in ieder geval wel refreshing.

Ohja | 12-11-16 | 17:44

Hyperactieve erectie? Misschien wil Tofu Dibi het dáár wel met je over hebben. Je verdere schrijfsel staat een stuk minder duidelijk rechtop, eigenlijk.

BokoHalal | 12-11-16 | 17:44

@william7055 | 12-11-16 | 17:35

Als u leest zoals u schrijft....
Hemeltje, en dan de vermetele moed hebben om te willen oordelen over anderen. Past u echt niet. Laat ik het hier maar bij houden.
.
Oei, oei...

Parel van het Zuiden | 12-11-16 | 17:43

We leven in de "eistijd" vond ik wel goed gevonden, Dennis.
Heb ik er toch wat van opgestoken!

papillon46 | 12-11-16 | 17:41

-weggejorist-

assimacopoulos | 12-11-16 | 17:39

Inzicht + 1
Goddeloosheid - 1
Result 0

assimacopoulos | 12-11-16 | 17:39

Mooi dit. Dennis heeft een jigsaw puzzle van 1000 stukjes zo uit de doos op tafel gegooid en reaguurders proberen nu de randjes te maken, er stukjes uit te halen en van commentaar te voorzien. Maar Dennis heeft een paar stukjes weggenomen, niemand ziet dat door de zooi op tafel, zodat de puzzle nooit kan worden af gemaakt.
Alleen Dennis kan dat. Dit is van hem en niet van ons.

Diep gast, erg diep.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 17:38

@Ohja | 12-11-16 | 17:34

Nou, zo eerlijk is Thieme niet hoor. Verdiept u zich eens in die sekte die ze aanhangt? Dan voelt wat ze in de publieke sfeer zegt ineens wat minder oprecht. 'T is allemaal nogal eh extremistisch namelijk, dat zevendedag adventisme....

Parel van het Zuiden | 12-11-16 | 17:38

william7055 | 12-11-16 | 17:35
Gebruik eens interpunctie. Die tegel van jou is nu net zo ondoorgrondelijk als die van Dennis.

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 17:38

Ohja | 12-11-16 | 17:34 Lijkt me best leuk, als het gehele Roze Leger straks in maart als Vacuum Voorjaarsoffensief op de Dierenpoes zou stemmen.

Ramsesz | 12-11-16 | 17:38

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 17:34 Nou? Waarom niet? (weinig kennis over situatie of mensen daar overigens).

Ohja | 12-11-16 | 17:37

Prachtig ons Dennis probeert op elk level de hedendaagse multicultifricties te duiden kortom wat verbind en gescheiden houdoor reageerdertjes serveren em prompt an mass af als roepende in de spreekwoordelijke woestijn liefst als bezetene. Dennis mooi verwoord dude!

william7055 | 12-11-16 | 17:35

Thieme is inderdaad gewoon een eerlijke politica die haar huiswerk doet.

Ohja | 12-11-16 | 17:34

Ohja | 12-11-16 | 17:31
NEE!
Waarom geen Filipijnen met een katholieke achtergrond?

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 17:34

Sorry 1 teveel.

Musset | 12-11-16 | 17:32

-weggejorist-

Musset | 12-11-16 | 17:32

Dennis Honing | 12-11-16 | 16:29 |
Marianne Thieme is vele malen meer waard dan alle fractievoorzitters in het Parlement bij elkaar. Dat ze u ethisch gevoelig aanspreekt is uw probleem, maar bij haar is nee nog steeds nee. U moet met uw poten van Thieme afblijven. Uit.

Musset | 12-11-16 | 17:32

Beetje onzinnige brei woorden.
Neem nu:De hang aan het leven is vooringenomenheid.
----
Tja, de hang naar de dood is vooringenomenheid.
Graag kort en logisch redeneren anders heeft het geen zin Honing.

dijkbewaker | 12-11-16 | 17:31

Er zijn nog meer mensen in nood. Als we om de vergrijzing tegen te gaan nog een extra groep helpen met een andere religieuze achtergrond? Zijn die ook geholpen, neemt de angst voor islamisering onder autochtonen af, komt er meer evenwicht, kunnen we nog steeds vluchtelingen helpen en is die extra groep ook blij. Gewoon n ideetje. Zou best wel een sociale oplossing zijn.

Ohja | 12-11-16 | 17:31

"Omdat abstracte kunst oproept tot persoonlijke interpretatie. Tot nadenken."
Bij abstracte kunst denk ik altijd dat het bagger is met een praatje erbij van de kunstenaar.
Dat is niet echt nadenken geef ik toe. Eerder een primaire reactie.
De werkelijke vraag moet dan zijn: ben ik een communist, een nationaal socialist of katholiek.
Geen van deze drie, alhoewel men mij dat al sinds 1920 wil laten geloven.
En daar zit het probleem.

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 17:31

Volgende keer de blauwe pil Dennis, deze is te sterk.

Monkey Cabbage | 12-11-16 | 17:30

Na het afzweren van de religie des doods is het nu tijd voor het afzweren van de religie des Bacchus. Er is nog een lange weg te gaan.
.
"Hi, my name is Dennis and I'm an alcoholic..."
"Bye Dennis"

marcoplarco | 12-11-16 | 17:30

Mag deze man van het podium af a.u.b. Het is mooi geweest.

kingklatsch | 12-11-16 | 17:28

Loop je leeg, Honing? Het is meer een checklist dan een topic. Check, eensch. Volgende. Check, eensch.

Sliptong | 12-11-16 | 17:28

Dr. Frambozenjam! Help!!

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 17:28

Nee, nee, nee, dit gaat echt nergens heen. Sorry.

Conan de Rabarber | 12-11-16 | 17:27

Rheia | 12-11-16 | 17:23
Vrijheid is een strak geregisseerde illusie.

XaleX_2 | 12-11-16 | 17:27

Als dit inderdaad zoals ik op 17:01 opmerkte, een artistiek stukkie is om te bewijzen dat teveel vrijheid tot chaos leidt, bedoel je toch hoop ik niet dat de vrijheid die we in de democratie hebben tot chaos leidt???? En dat we 'hogere', 'goddelijke' leiding of zo nodig hebben? Dan zou dit toch mogelijk weer een islam-les zijn...
In dat geval FY Dennis! Hele dikke FY.
(En als ik ongelijk heb met je bedoeling ben je gewoon ten enenmale een slecht schrijver.)

Aristotalloss | 12-11-16 | 17:26

Noodluik | 12-11-16 | 17:18 Hoho. Ik heb het heel aandachtig gelezen. Ik noem het geraaskal omdat er structuur noch clou aan het verhaal zit; het is een aaneenschakeling van gedachtenspinsels van een prevelende dronkaard. Maar de beste kunst wordt ook vaak tijdens een paddotrip. Sterk dat het schijnbaar zonder redactie is geplaatst.

Ramsesz | 12-11-16 | 17:25

@redactie:
Kunnen we na het topic van Dennis een close read topic krijgen over het topic van Dennis?
*verward is*

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 17:24

Het gaat niet om vrijheid. Die hadden we al. Het gaat nu om een opvoeding van immigranten die heeft gefaald. We luisteren naar het metaforische schreeuwende vervelende kind dat geen snoepjes verdient maar een pak slaag. We verwennen en verpesten onze 'kinderen', lees moslims, adielzoekers en zwarte pieten haters door hen te te bevoordelen. Door hen voorrabg te geven oo woonruimte, door hen een veel betere ziektekosten verzekering te geven dan onszelf. En wat krijgen we ervoor terug? Haat en ondankbaarheid. we moeten stoppen om degenen die zich slecht gedragen en die zich weigeren aan te passen zo te verwennen, laat staan baar hen te luisteren.

Rheia | 12-11-16 | 17:23

Ik hou het niet vol om het allemaal te lezen, maar het begon over het natuurlijke menselijk gedrag. Onze beschaving 'de mensheid' wordt juist gekenmerkt door onnatuurlijk gedrag (conditionering). De wereld is zo naar de tyfus als het is, omdat we als mensheid van het padje af zijn en fundamenteel verkeerd leven en de realiteit verkeerd beschouwen (zelfs de wetenschap bevestigt dit). En laat dit nou juist bewust in stand gehouden worden door een select groepje mensen op de aardkloot. De beschaving wordt al vele eeuwen gegijzeld door een primitieve machtige elite die niet het beste voor heeft met de beschaving noch met werkelijke fundamentele vooruitgang en ontwaking van de beschaving.

XaleX_2 | 12-11-16 | 17:22

@miko | 12-11-16 | 17:09

Dat heeft natuurlijk iets te maken met het feit dat deze wereld nog erg vol zit met mensen die niet helemaal snappen dat je dingen zonder geweld kunt oplossen. Die moet je inderdaad op afstand houden wil je het hier geweldloos houden. Nu we ze toch binnenhalen krijgen we dat lesje weer gepresenteerd.
.
Het lesje leren gaat nog niet zo vlot. Er moet kennelijk flink wat bloed vloeien voordat dat gebeurt...

Parel van het Zuiden | 12-11-16 | 17:21

Bad fuck gisteren, Dennis?

animal_farm | 12-11-16 | 17:19

-weggejorist-

Noodluik | 12-11-16 | 17:18

Een soort nostradamus, je leest een hoop waarheden, maar het blijft onnavolgbaar geraaskal.

Ramsesz | 12-11-16 | 17:16

Geniaal en knettergek liggen dicht bij elkaar Dennis. Ik denk dat je een slimme jongen bent in het dagelijkse leven, anders mocht je ook niet voor de AIVD werken natuurlijk. En in Islam ben je erg goed. Maar nu heb je jezelf in het diepe gegooid, zonder opblaasvleugeltjes aan je armen. Je kunt niet zwemmen dus verzuip je. Wij lezen slechts je laatste blup--blup--blup.
Maar geen nood. Dat is ook natuur eigenlijk.

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 17:14

Pfffff..... je punt?! Mijn hemel, ga een ander lopen vermoeien.

Jastno | 12-11-16 | 17:12

@Quivive | 12-11-16 | 16:42
Moehahahaha, de westerse mens. Yup, daarom grijpen we in landen in met bommen en granaten. Omdat we het dichter bij huis rustig houden wil niet zeggen dat we zowat geweldloos zijn.

miko | 12-11-16 | 17:09

van drugs ga je raar lullen of schrijven.

donkieshot | 12-11-16 | 17:09

Te veel wartaal om zinnig commentaar te kunnen geven.

Orakel1958 | 12-11-16 | 17:08

Je bent behoorlijk op hol geslagen Dennis. Sluit je even een weekje af in een klooster. Geen internet, tv, nieuws of wat dan ook. Zal je goed doen.

Orakel1958 | 12-11-16 | 17:07

Godverdomme Dennis, wat een lap tekst weer. En zo maar gedachtenspinsels verwoord in oneliners.
Nee, wij hebben allemaal niet om het leven gevraagd. Maar wij hebben wel ons best gedaan in die grote zwemwedstrijd om als eerste bij het eitje te zijn. En we zijn allemaal winnaars en mogen dus dit leven voeren. Dus moeten we blij zijn en niet bang voor de dood. Het is een geschenk van het universum, waarnaar we weer terugkeren.
Koester dat.

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 17:05

Ik was in de veronderstelling dat Dhr. Honing op zijn minst een hervormde kijk op de hijab en andere bedekkende kleding zou hebben. Niks blijkt minder waar. Als onderdeel van een zo'n probleem hoor je misschien toch niet thuis op GS.

Bram van Ojik | 12-11-16 | 17:04

Lekker kort en samenhangend stukje om te zeggen dat ultieme vrijheid op deze planeet niet bestaat en ook niet kan bestaan Dennis.:-P

von Strumpfhausen | 12-11-16 | 17:03

De ultieme vrijheid was geweest om dit stukje nonsens niet te schrijven zodat ik het niet had hoeven lezen.

GerMonster | 12-11-16 | 17:02

Met interesse gelezen, voor driekwart. Toen overviel toch de aandrang naar beneden te scrollen voor de opsomming, de conclusie. Die viel dan weer wat tegen want weinig specifiek. Niettemin een plusje voor Dennis.

doitdoit | 12-11-16 | 17:02

Ik vermoed dat Dennis in deze tekst de schrijfvorm van de 'ultieme vrijheid' als metafoor gebruikt om aan te tonen dat er dan iets structuurloos ontstaat.
Maar My God, Dennis, had dan gewoon opgeschreven: laskdjf aweiuraij adjfajf a sifjoai asdf oijojsarfo aojva oiasdjf[oarifuoas [ asoifjias difo aso.
Of iets dergelijks..........

Aristotalloss | 12-11-16 | 17:01

Dennis, na die snuif beter niet gelijk achter je toetsenbord !

pleemobiel | 12-11-16 | 17:01

Lekker kort ook

Botte Hork | 12-11-16 | 17:00

Dit verhaal had volgens mij 10 keer korter gekund. Ik heb er trouwens geen punt in kunnen ontdekken (maar ik was dan ook halverwege afgehaakt).

IslamPislam | 12-11-16 | 16:59

Al met al een sterk betoog. Alleen waarom Patricia Paay nou die string niet uit kreeg begrijp ik nog steeds niet helemaal.

Pedronegro | 12-11-16 | 16:58

Verdomd interessant,maar gaat u verder.
En dat ene ooglid van Tofik Dibi komt hoogstwaarschijnlijk door een ingedroogde vlok sperma.

R.B.Scott | 12-11-16 | 16:58

Ik vond er wel wat interessante dingetjes in staan.
Niet dat ik het met alles eens was, of het geheel erg samenhangend vond. Maar dat hoef toch ook niet altijd?

Wie geen zin heeft in lange stukken moet daar vooral niet aan beginnen.

Dandruff | 12-11-16 | 16:56

Veel tekst om weinig te zeggen

Bokito ergo sum | 12-11-16 | 16:56

"De vrouwenemancipatie heeft geleid tot drie zaken: hysterie, valsheid en naïviteit. Marianne Thieme, Caroline Tensen en Anja Meulenbelt."- die hoort op een tegeltje!

Panos88 | 12-11-16 | 16:55

Ik begon dit artikel te lezen met: 'Hè hè, eindelijk eens een artikeltje van Dennis zonder islam- en koranlessen. Maar Dennis... Wat heb je in godsnaam voor LSD gerookt voordat je dit orgasme aan ideeën aan je computer toevertrouwde!?! Ik kan er werkelijk geen touw aan vastknopen. Veel te veel onsamenhangend onderwerpen op een 'A4-tje' (oid).
Waar gaat dit in godsnaam over!?!

Aristotalloss | 12-11-16 | 16:54

Jimmydepimmy | 12-11-16 | 16:37
omwenteling | 12-11-16 | 16:38

Hij is een beetje de Grünberg van GS met zijn losse bewerinkjes. Een samenhang schrijven is een kunst.

Oprisp | 12-11-16 | 16:53

Volgens mij is je computer stuk, Dennis. Ik denk dat je een stuk vier word documenten aan elkaar en door elkaar geplakt hebt.
Af en toe een prima alinea, maar geen enkele samenhang met de vorige of de volgende.

Dick Luyenlomp | 12-11-16 | 16:53

OMG wat een netjes verwoorde verbale diarree Dennis. Gewoon alles wat jou de afgelopen weken/maanden is binnengevallen over dit onderwerp hier maar op GS geplempt? Voor ons de lezers of toch maar voor jouw eigen catharsis? Ik vermoed het laatste...

kunnenzedanniks | 12-11-16 | 16:49

Heeft GS geen eindredacteur??

De overgrote meerderheid van die "vluchtelingen" komt niet om te schuilen, niet om te werken en zeker niet om terug te keren muv vakantie. Terugsturen zal niet gebeuren want ze worden juist gehaald om onze demografische problemen op te lossen (verregaande vergrijzing). Dat het probleem hier niet mee wordt opgelost daar zijn de Angela's van deze wereld doof en blind voor.

Alle overige quatsch... gaat ie lekker? Excuus maar wat een dronkemansgereutel. Gelukkig is dit geen geprinte media. Dat zou pas echt een zonde zijn. Van omgezaagde bomen dan.

Joffri | 12-11-16 | 16:48

-weggejorist-

Schroedinger | 12-11-16 | 16:48

Dennis was stoned, zoveel is duidelijk.Tis geen onzin maar ook geen coherent verhaal.

Sans Comique | 12-11-16 | 16:48

Niet dat referenties een stuk waar maken, maar het discussieert wel makkelijker als er in het stuk gerefereerd zou worden aan gedachtegangen met een naam. Het lijkt me sterk dat een stuk van a tot z uit originele gedachten bestaat. Het is aan de schrijver, niet aan de lezer, om informatie goed te (re)presenteren. Dat is hier naar mijn mening niet gedaan. Dat maakt het nog niet onwaar, maar wel moeizamer om kritiek op te leveren. Vanwege de vorm. Lees: geen zin in, sorry.

Doper | 12-11-16 | 16:47

In de middeleeuwen moesten joden al een Jodenhoed met een geel kenteken te dragen. Om nou te zeggen dat de Holocaust periode de enige periode was dat Joden het moesten ontgelden is wel iets te kort door de bocht. De parallel met islam ontgaat me. De weerzin tegen Islam door de eeuwen heen is meer ge-ent op de ervaring dat het gaat om een absolute en ook politieke religie die geen sympathie koestert voor andersdenkenden

Buerman | 12-11-16 | 16:47

Hilderink, is that you?

Ceristimo | 12-11-16 | 16:47

Beste Dennis,
Ga eerst eens je verdiepen in het begrip vrijheid en de filosofische uitleg daarvan voordat je er over gaat raaskallen. Dit epistel slaat namelijk noch kant of wal. Je haalt verschillende uitleggingen door elkaar.

De Huisfilosoof | 12-11-16 | 16:47

Dennis, doe eens wat korter en maak eens een punt.
Ik heb mijn best gedaan, werkelijk, maar kwam tot de helft.

miko | 12-11-16 | 16:45

Doe mij ook maar een paar gram van het spul dat Honing heeft gehad. Gaat er wel lekker lijp van lullen zie ik.

knutsel | 12-11-16 | 16:44

Het heeft geen zin om de grens van vrijheid te verkennen.

De moderne Westerse mens heeft geleerd dat het handiger is om onenigheden niet met geweld te bepleiten, maar door een derde (rechter) er in te betrekken. Je komt er samen namelijk niet uit zoals je al schrijft.
Voor onszelf rust slechts de nobele taak een samenleving te bouwen die vooruit gaat, zich ontwikkelt en dat doe je niet door aandacht en tijd te besteden aan het gekonkel van minderheden en gekkies, maar door hen de weg te wijzen door datgene wat je eigen gedrag voortbrengt.

Bewustzijn laat zich nu eenmaal niet aanpraten.

Quivive | 12-11-16 | 16:42

"In de natuur, waar de ene vogel het eten steelt van de andere vogel, en het ene zoogdier het andere zoogdier dood bijt, in die natuur heet onbeschaafd dan opeens weer ongerept."
.
Moet je niet raar gaan kijken als iemand in het restaurant naast je kom zetten een een handje patat van je bordje pakt, Dennis—en heel ongerept een vork door je hand prikt als je begint tegen te stribbelen.

Schroedinger | 12-11-16 | 16:42

Holy fuck, wat een geraaskal. Alles opschrijven wat in je hoofd opkomt doe je maar in je dagboek.

omwenteling | 12-11-16 | 16:38

Uhuh. Koude aarde....

Parel van het Zuiden | 12-11-16 | 16:38

Een potje honing bovenaan het artikel? Oh, nou snap ik 'm! Wat spitsvondig.

Schroedinger | 12-11-16 | 16:37

Wat is dit voor onbegrijpelijke modderstroom aan one-liners??

Jimmydepimmy | 12-11-16 | 16:37

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland