Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Lezon! Power speech dr. Jolande Withuis bij boekpresentatie Machteld Zee

jolantjeeee100.jpgJa, toch nog heel even over mr. dr. Machteld Zee, o.a. bekend van AL EEN WEEK LANG MOSLIMITISCHE OPHEF. Afgelopen donderdag presenteerde het weledelgeleerde dameschap namelijk haar boek, Heilige identiteiten. Het allereerste gedrukte exemplaar werd plechtig in ontvangst genomen door dr. Jolande Withuis, tweede golfs-feminist-zoals-het-hoort van het eerste uur. Maar voordat ze het boek overhandigd kreeg, stak Withuis een vlammend-brisant-volatiel betoog af. En die was zo goed dat de uitgever besloot 'em ergens achterin te verstoppen op een website waar nooit iemand komt. Maar GS is gul, en redt het van een leven lang wegkwijnen in de mist van de geschiedenis. Dus doe uzelf een plezier, en lees het onderstaand. Een nieuwe generatie feministen Opgroeien in de Koude Oorlog als dochter van een communistisch journalist – ik zou het niemand aanbevelen. Toch heb ik er wel het een en ander van opgestoken. Zo weet ik van jongs af aan dat ik in een café met mijn gezicht naar de ingang moet gaan zitten om in de gaten te houden wie er binnenkomt. Ik weet dat politieke macht uiteindelijk uit de loop van een geweer komt, treffend genoeg ook tegenwoordig nogal vaak een kalashnikov. Ik weet dat godsdienst geen opium is vóór maar ván het volk, al waag ik het tegenwoordig wel eens dat leerstuk in twijfel te trekken. Ik weet dat Nederland in Indonesië geen politionele acties voerde maar koloniale oorlogen. Ik heb een fijne neus voor al wat riekt naar totalitarisme. En ik was al vroeg bekend met Lenins begrip ‘nuttige idioot’. Een ‘nuttige idioot’ was iemand die de ‘goede zaak’ ondersteunde met bijvoorbeeld geld of een handtekening onder een CPN-petitie, terwijl hij of zij eigenlijk te weinig politiek benul had om te beseffen wat die goede zaak zoal inhield. De hedendaagse parallel ligt voor de hand. Nuttige idioten zijn bijvoorbeeld de deskundigen die vorig jaar tegen elk gezond verstand in beweerden te weten dat er onder de stroom van Syrische vluchtelingen zeker geen terroristen zaten. Of de leden van de commissie Gelijke Behandeling, ooit opgericht als emancipatie-instelling, die tegenwoordig onder de deftige schuilnaam College voor de Rechten van de Mens al zijn juridisch vernuft inzet om te bewijzen dat het geen discriminatie is als men weigert vrouwen een hand te geven. Uit Heilige identiteiten, het boek van Machteld Zee waarvan wij vandaag de geboorte vieren, begrijp ik dat de term ‘nuttige idioot’ in het huidige internationale debat inderdaad wordt gebruikt voor multiculti-gelovigen die het bij elke moordaanslag uit naam van Allah als hun taak zien te verkondigen dat dit met de islam niets te maken heeft. De islamfreundliche gutmensch is de nuttige idioot van nu. Wat het begrip ‘nuttige idioot’ natuurlijk allereerst typeert is zijn on-verhulde cynisme. Er schijnt enige discussie te bestaan over de vraag of Wladimir Iljits die term inderdaad zelf heeft gebruikt. Niettemin kan ik u verzekeren dat deze grove betiteling de communistische opinie over hun welgezinde niet- partijgenoten adequaat weergeeft. Zo braaf en naïef als de nuttige idioten zelf meestal waren en zijn, zo illusieloos de communistische en islamistische strategen die hen gebruikten. Speciaal het gevoel van morele superioriteit dat de oude en nieuwe hulptroepen delen, vormt een aangrijpingspunt. Toch strandt hier de parallel met het communisme. Want waar anticommunisme de sociale norm was, is weerzin tegen de islam taboe. Weerzin tegen de islam wordt afgedaan als een ziekte, een fobie, en voor een fobie gaat men naar de gekkendokter. ‘Islamofobie’ wordt bovendien gepresenteerd als een ziekte die vooral laagopgeleide losers treft. Waren fellow-travellers tot de late jaren zes-tig uitzonderingen, islamverdedigers waren altijd in de meerderheid. Wandaden gebaseerd op de islam – we weten het allemaal – zijn jarenlang op grote schaal vergoelijkt. Tot die vergoelijkers behoorden ook feministen. Beste Machteld, Je nodigde me uit het eerste exemplaar van je boek in ontvangst te nemen met de aardige woorden: ‘U bent een echte feminist, eentje waar we wat aan hebben’. Feminist is het enige etiket waarmee ik mezelf zonder aarzeling tooi. Maar helaas gebiedt de eerlijkheid te constateren dat we aan de Nederlandse feministen juist weinig hebben gehad. Dat is bizar, want, zoals feministische moslima’s al decennia geleden aantoonden: juist de rechten van vrouwen staan op het spel. De verhoudingen tussen de seksen vormen de core business van alle patriarchale geloven, en de wereldwijde vrouwenbevrijdingsbeweging van de jaren zeventig vormde een van de voornaamste drijfveren tot het antiwesterse islamistische offensief van de afgelopen decennia. Toch kwamen de feministen niet in het geweer, op enkele witte raven na. Kate Millett, auteur van het briljante Sexual Politics, demonstreerde in 1979 in Teheran samen met duizenden Iraanse feministen tegen het invoeren van de hoofddoek door Khomeini, waarna ze werd gehoond door links dat hem verwelkomde als antikoloniale held. Andreas Burnier waarschuwde in 1984 in haar Droom der rede tegen de ‘extreem seksefascistische’ islam. Cisca Dresselhuijs liet weten geen hoofddoekdraagsters te willen in haar Opzij-redactie, en gelukkig heb-ben we nog altijd Elma Drayer. Maar toch. Als één groep het de afgelopen decennia heeft laten afweten, dan wel de feministen. Ik geef wat voorbeelden. Het seksueel geweld in onder meer Keulen illustreerde afgelopen jaarwisseling op schrille wijze hoezeer de massale aanwezigheid van mannen uit primitief-patriarchale culturen de vrijheid van vrouwen bedreigt. Niettemin zagen de directeur van emancipatie-instituut Atria en een juriste van het Clara Wichmaninstituut het als hun taak het verband tussen seksueel geweld en de achtergrond van de daders in kranten-stukken en voor de televisie te relativeren. En dan te bedenken dat het Clara Wichmaninstituut al jarenlang fanatiek actie voert tegen de onge-vaarlijke SGP. Aan de sluipende islamisering van onze samenleving maken feministen zich eveneens medeplichtig. De hoogleraar Kunst, Cultuur en Diversiteit van de Universiteit Utrecht bepleit een verbod van afbeeldingen van naakt in de openbare ruimte met als argument dat iedereen zich in onze multiculturele samenleving thuis moet voelen. Wie had verwacht dat de Nederlandse feministen zouden juichen toen een zwarte vluchtelinge, ontkomen aan een gedwongen huwelijk, de moed had zich ondanks doodsbedreigingen uit te spreken tegen haar onderdrukkende geloof, kwam bedrogen uit. Het lijkt me nog altijd onwaarschijnlijk dat het valse VARA-filmpje in 2006 had kunnen resulteren in de verbanning van Ayaan Hirsi Ali uit ons land als feministen haar massaal hadden gesteund. Maar het tegendeel was het geval. Het is bijna te gênant om op te rakelen, dat feministische wetenschappers protesteerden toen Hirsi Ali een expositie in Westerbork zou openen over de vervolging van homoseksuelen. Ze mocht eens kwaad spreken van de islam – wat ze gelukkig inderdaad deed. Ayaan streed tegen vrouwenbesnijdenis. Een van mijn collega’s uit de tijd dat ik vrouwenstudies doceerde aan de VU noemde mij in de Balie ‘gewoon de Gestapo’, omdat ik bepleitte dat ouders die hun dochters laten verminken strafbaar zouden moeten zijn; ik kwam daarmee immers achter de voordeur. Ze is zojuist benoemd tot hoogleraar ‘Burgerschap en morele diversiteit’ aan de Universiteit voor Humanis-tiek. Een feministisch antropologe aan de VU propageerde in de jaren tachtig een zogenaamd ‘klein sneetje’. Als we niet een tikje clitoridec-tomie toestonden raakten ‘die’ vrouwen hun positie op de huwelijks-markt kwijt, luidde haar arrogante argument. Hoe valt dit beschamende gebrek aan solidariteit met zich bevrijdende moslima’s te verklaren? Wat Ayaan betreft vrees ik dat zij de geleerde woede over zich afriep omdat zij de wereldvreemde wetenschapsters welbeschouwd voor gek zette. Met al hun vergoelijking van de islamitische vrouwvijandigheid werden ze feministisch gepasseerd door een lid van de ‘doelgroep’ waarover zij steeds hadden beweerd dat die ‘zo ver’ nog niet was. Meer in het algemeen zijn feministen niet ontkomen aan het verlangen zich als sophisticated kosmopoliet te verheffen boven het bekrompen volk. Helaas verloren ze daarbij het verschil tussen clitoridec-tomie en couscous bij de iftarmaaltijd uit het oog. Gehecht als ze waren geraakt aan hun kritische positie ten opzichte van de eigen samenleving en overheid, vergaten ze bovendien, net als de fellow-travellers voor hen, dat het vrije westen nogal wat zegeningen biedt, en lieten ze zich in de luren leggen door de antikoloniale retoriek van de jihadi’s. En dan was er die jarenzeventigvrees om ‘rechts’ te zijn. Ook zo’n valkuil. De geschiedenis leert dat vrouwen van traditioneel links net zo weinig heil mogen verwachten als van confessioneel rechts. Voor seksekwesties zijn de begrippen links en rechts bij uitstek on-bruikbaar. Dit alles leidt tot de belangrijkste dwaalweg: het onderdrukkingsparadigma. Aan mijn eigen afscheid van het communisme, midden jaren zeventig, heeft de vrouwenbeweging stevig bijgedragen. Het feminisme werkte als een eye-opener voor het achteraf gezien nogal banale besef dat ook in de arbeidersklasse de macht ongelijk was verdeeld. The Working Class has Two Sexes. En precies datzelfde geldt natuurlijk voor elk collectief dat zichzelf definieert als onderdrukt. Wonderlijk genoeg pasten feministen die les wel toe op bijvoorbeeld het christendom maar regrediëerden ze zodra het migranten betrof tot de retoriek van sekseneutrale ‘kanslozen’ die werden ‘buitengesloten’. Toch is behoud van ‘eigen cultuur’ niets anders dan het behoud van de cultuur van mannen die hun vrouwen op driehoog achter opsluiten. Ook zielige mensen kunnen anderen onderdrukken. Met Machteld Zee lijkt een nieuwe generatie feministen op te staan, zij het vooralsnog meer búiten dan in Nederland. Hopelijk gaat haar boek daar verandering in brengen. Die nieuwe generatie offert de feministische idealen niet op aan politiek correcte blindheid. Belangrijk is bijvoorbeeld Amerikaans-Egyptische auteur Mona Eltahawy, die naar aanleiding van het seksueel geweld op het Tahrir plein het indrukwek-kende essay ‘Why do they hate us?' publiceerde. Doordat Zee niet wordt gehinderd door de obsessies van de jaren zeventig, kijkt ze met een onbevangen blik naar de fundamentalistische islam en kan ze die in zijn werkelijke betekenis analyseren, zonder dat ze van te voren erop uit is iets goed te praten of te relativeren. Dat is een verademing. Zee beschrijft de langetermijnstrategieën van bijvoorbeeld salafisten als Tariq Ramadan, notabene ooit adviseur van de gemeente Rotterdam en beschermeling van Pechtold. Ramadan behoort tot degenen die voor het westen een geweldloze route naar de shariastaat voorstaan via de opbouw van een uitgebreid netwerk van eigen clubs, scholen, hulporganisaties en afgezonderde gemeenschappen waar de autoriteiten hun handen van aftrekken, als Molenbeek, en verder door veel gestrooi met mooie woorden als dialoog, waar nuttige idioten dol op zijn. Waar een nuttige idioot eigenlijk niet goed wist wat hij verdedigde, heeft Zee toegang weten te krijgen tot enkele Engelse shariaraden en laat ze ons gedetailleerd meekijken in de besluitvorming die, voorspelbaar, voornamelijk echtscheidingszaken betreft – ik zei het al: sekseverhoudingen vormen de core business van religies. Er zijn juristen voor wie het toestaan van shariaraden het toppunt van ruimdenkendheid is. In werkelijkheid zouden we daarmee moslima’s ook nog het laatste bastion, de bescherming van de wet, ontnemen. Er mag dan ook niet worden getornd aan wat Zee noemt One Law For All. Eén wet voor iedereen. Door haar onderzoek toont Zee de vrouwvijandigheid van de shariaraden in hun volle omvang. Dat is een belangrijke waarschuwing. Machteld, ik wens jou en je boek veel succes.

Reaguursels

Inloggen

-weggejorist-

Hawk08 | 12-10-16 | 07:39

noorderling | 11-10-16 | 10:58

Juist, waar wij hier mee te maken hebben betreft een waanzinnige brainwash waar vooral pseudo-intellectuelen, journalisten, programmamakers en feministen uiterst gevoelig voor blijken te zijn. Wie zich een beetje heeft verdiept in het fenomeen Kult und Terrorstatte weet dat massa beïnvloeding het gereedschap is van dit soort bewegingen.


Figuren welke staan te juichen voor hun aankomende ondergang hebben de verbinding met hun eigen identiteit reeds verloren, al beweren ze keihard van niet. Het zou lachwekkend zijn als het niet zo triest was.

Veluwse-Eikel | 12-10-16 | 01:33

Een lang betoog maar met elk woord de spijker op de kop. Daarom wordt het weggemoffeld.

Lichtstadfan | 11-10-16 | 11:41

En toch is het een stuiptrekking van een verloren generatie die op sterven na dood is. 'Oud-links' noem ik het.
Praat eens met jongeren en je ontdekt dat vrijheden waar we in de jaren '70 nog voor op de barricaden gingen helemaal niet langer relevant worden geacht. Koude rillingen krijg ik ervan als ik een 25-jarige universitair opgeleide 'nuttige idioot' die zichzelf links noemt hoor beargumenteren dat naaktfoto's ook niet in de openbare ruimte horen, vrouwen zich best wat decenter zouden mogen kleden, privacy ongewenst is en religieuze rechtbanken een recht zijn.
Withuis' betoog mag dan hartverwarmend zijn voor wie tegen de 60 levensjaren aankijkt, realistischer is het te constateren dat de huidige generatie kiest voor vrijwillige onderdrukking.
Op zijn Cruyff's: vier keer linksaf is ook rechtsaf.

noorderling | 11-10-16 | 10:58

Ik ben werkzaam (onbetaald) in het welzijnswezen.
Ik heb met eigen ogen gezien hoe onze Blijf-Van-Mijn-Lijf-huizen voor 85% volgepakt zitten met mishandelde moslima's. En ik blijf me afvragen waaróm al die linkse gutmenschliche welzijnswerkers daar hun ogen maar voor blijven sluiten. Hopelijk heeft Dr. Withuis er weer een béétje voor gezorgd dat het steeds meer mogelijk wordt om de vinger op de zere plek te leggen: islam. Niets anders!
EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 22:51

Repsect! Iedereen is-lam-geslagen van is-lam. We moeten blijven vechten tegen deze gehandicapte ideologie. Het gaat niet lang meer duren dat er reaguurders ge-Klashnikov-'t gaan worden door gehandicapte mossels.
Das Böse ist immer und überall.

Ik heb kotsbeu van is-lam en haar anushangers. Ieder tegengeluid doet de zon een beetje meer schijnen.

WitteGrunneger | 11-10-16 | 10:00

Als dit het begin kan en mag zijn van een wetenschappelijk draagvlak kan de zielige mensen industrie wel vast gaan inpakken. Of in behandeling gaan voor de chronische waanstoornis - maar dat zou het systeem juist in stand houden.

Pompenkoning | 11-10-16 | 09:16

Hear HEAR!

welja | 11-10-16 | 08:46

En dan te bedenken dan vissekoppen als Gloria Wekker , en Sylvana Simons, en - hoe heet ze ook weer - Sunny Bergmans zichzelf ook feministe noemen.

mallekater | 11-10-16 | 08:33

Bravo! Met dit soort teksten toch weer een sprankje hoop in (een bepaald slag) feministen.

thomas.hobbes | 11-10-16 | 07:33

Een stuk dat vrijwel zeker nooit op Joop te lezen zal zijn.
thijs4419 | 10-10-16 | 14:35

Ach.."Joop"... Het is te wensen dat die malloot van een Klaver en de veilingmeester dit zouden lezen .. en dan voor straf 5 keer overschrijven.

daytripper | 11-10-16 | 06:11

Sylvana is inderdaad zo'n nuttige idioot, die door DENK als joker wordt ingezet. Eens kijken hoe lang het duurt voordat dit tot haar domme hoofd doordringt.
En oh ja: geslachtsdelen en messen gaan nooit samen. Nooit. Zelfs geen klein beetje.

prakkie | 11-10-16 | 01:18

Wanneer dringt het tot Sylvana door, dat ze wordt gebruikt als nuttige idioot door dracula en zijn bende van zetelrovers?
Nooit ben ik bang want te naief en onnozel.
Maar wat is er een hoeveelheid aan totaal nutteloze studies bijgekomen in dit land.
Die dan weer gefaciliteerd worden door de Volkskrant en Joop.

Jan Dribbel | 11-10-16 | 00:56

hangtiet met knoop | 10-10-16 | 14:36
Niet helemaal, want had je niet ooit in de tijd de blaadjes Opzij en Onkruid waarvan de eerstgenoemde een schitterend welkomst cadeau aan haar lezeressen gaf: een naar het Nederlands vertaalde Koran? Wie ontkent wint ’n bakfiets.


En had rond die tijd romanschrijver Salman Rushdie niet al zijn ban te pakken vanuit Iran? Het feminisme heeft altijd al op twee benen gehinkt. De shit welke er nu is - maar nog steeds glashard ontkent wordt - wensen ze echt helemaal zelf. Hier is een psychosomatische benaming voor, het onderbewust aantrekken van je aankomende kwelgeest.

Mevr. Machteld Zee lijkt mij derhalve geen feminist, maar een realist.

Veluwse-Eikel | 11-10-16 | 00:17

Amen, hear hear! Goed stuk, heeft mij ook weer een beetje de ogen geopend. "Nuttige idioot" is wat mij betreft te complex om te begrijpen voor iedereen. Ik zou meer pleiten voor "Policor slaaf" of "woordvoerder van de naïviteit"

-=PyP=- | 10-10-16 | 23:54

@thijs4419 | 10-10-16 | 14:35

Het komt via de panelen binnen en is snel weggewuifd met veel gescheld. Verfrissend om weer eens een kijkje te nemen bij de "intellectuelen". Weet ik ook weer waarom ik er niets mee te maken wil hebben. Wat een treurnis daar: www.joop.nl/opinies/moslims-knuffelen-...

Stuitend vond ik dat het een kritisch stuk is, zonder de bron te noemen, waar het in stond.

Lees vooral de commentaren. Het respect voor elkaar is ver te zoeken daar, als die de bevolking moet leren hoe tolerant met elkaar om te gaan, komt die burgeroorlog heel erg snel.

decadent degeneraat | 10-10-16 | 23:35

Wel een goed stuk. Maar een opmerking van een van de reaguurders zette me wel aan het denken. "Wat als hardcore feminisme en islamisme twee kanten van dezelfde medaille zijn?" Dan zijn beide bewegingen van zins het westen verpulveren. Feminisme wil dan geenszins de vrouw bevrijden. Maar wat wil het feminisme dan wel?

klanker | 10-10-16 | 23:25

Meesterlijk goed stuk zeg, jammer dat het zo weggestopt is. Fijn deze nieuwe feministes! In het spoor van Ayaan nig wel!

Net als de meeste reaguurders hier ben ik toch wel benieuwd wat voor verweer de linksch Gutmensch hiertegen kan hebben?

Jan, Leiden | 10-10-16 | 22:58

Blij om alle bijval voor Dr. Withuis hier te lezen.

@Arachne | 10-10-16 | 22:14
Je slaat de spijker op z'n kop. Zó gemakkelijk om een volslagen ongevaarlijke minderheid als de SGP-aanhang te bashen, want... ze doen niks terug. (neemt niet weg dat ik hun ideeën volledig afwijs, maar toch, ze hebben het RECHT om die ideeën te hebben!)
Volslagen anders met de islam.

Ik ben werkzaam (onbetaald) in het welzijnswezen.
Ik heb met eigen ogen gezien hoe onze Blijf-Van-Mijn-Lijf-huizen voor 85% volgepakt zitten met mishandelde moslima's. En ik blijf me afvragen waaróm al die linkse gutmenschliche welzijnswerkers daar hun ogen maar voor blijven sluiten. Hopelijk heeft Dr. Withuis er weer een béétje voor gezorgd dat het steeds meer mogelijk wordt om de vinger op de zere plek te leggen: islam. Niets anders!

EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 22:51

Ik lees nog wel eens feministische blogs en verkeer bij tijd en wijle tussen feministen. Ze hebben de prachtigste verhalen over hoe, in de jaren 60 en 70, zij (persoonlijk) de SGP hebben weten terug te drijven in hun "gereformeerde holen".
De mooiste vertelsels zijn over het verbaal afstraffen van refo vrouwen, want die hebben/hadden geen antwoord en konden/kunnen hen (feministen) niet aan.

Natuurlijk durfden/durven ze dat. Ze hadden helemaal niets te vrezen. Ze weten donders goed dat andere culturen anders in elkaar zitten en anders reageren.

Arachne | 10-10-16 | 22:14

Linkse mensen zijn zo kinderlijk en zo overtuigd van hun eigen gecreëerde wereldje. Zo'n Marc-Marie Huijbregts bijvoorbeeld die iedere gelegenheid roept dat we de moslims moeten knuffelen. Heeft die ‘nuttige idioot’ dan echt niet door dat bij de eerste gelegenheid hij als eerste van het flat wordt afgegooid en dat vrijwel iedere moslim van die man walgt. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij met zijn reacties alleen maar zijn snabbels bij de NPO veiligstelt. Mensen hebben gekkere dingen gedaan voor een beetje geld.

metdedag | 10-10-16 | 22:08

@ Pieter V | 10-10-16 | 19:53
Ja, dat is zo, maar tot nu toe is het bestaan van een plan slechts een vermoeden. Nu begint het vorm te krijgen, en is misschien aan de hand van het boek hard te maken. Het verschil is dat als islamisering gewoon door zielige immigranten die niet beter weten ontstaat, dan hebben we geen moreel verweer, we moeten het ons laten overkomen, al gaan wij er uiteindelijk aan ten onder.

Als het bewezen kan worden dat er een plan is, dan is het een oorlogsdaad, mogelijk zelfs poging tot genocide, en dan mogen we ons verweren, desnoods met geweld.

Nu is dat helaas nog niet zo ver, en laten we het toe. Demografisch gezien is de oorlog al verloren, over 50 jaar of minder zijn wij minderheid in eigen land, en dan zijn we land en cultuur kwijt en het restant van de autochtonen zullen dat applaudiceren. Zo werkt democratie.

Rest In Privacy | 10-10-16 | 22:02

@ Pieter V | 10-10-16 | 19:53
Ja, dat is zo, maar tot nu toe is het bestaan van een plan slechts een vermoeden. Nu begint het vorm te krijgen, en is misschien aan de hand van het boek hard te maken. Het verschil is dat als islamisering gewoon door zielige immigranten die niet beter weten ontstaat, dan hebben we geen moreel verweer, we moeten het ons laten overkomen, al gaan wij er uiteindelijk aan ten onder.

Als het bewezen kan worden dat er een plan is, dan is het een oorlogsdaad, mogelijk zelfs poging tot genocide, en dan mogen we ons verweren, desnoods met geweld.

Nu is dat helaas nog niet zo ver, en laten we het toe. Demografisch gezien is de oorlog al verloren, over 50 jaar of minder zijn wij minderheid in eigen land, en dan zijn we land en cultuur kwijt en het restant van de autochtonen zullen dat applaudiceren. Zo werkt democratie.

Rest In Privacy | 10-10-16 | 22:02

@Vigil | 10-10-16 | 15:15

Inderdaad, illegaal in Nederland betekent zoiets als "U kunt zonder ook maar enige last te hebben van consequenties doen en laten wat u wilt".
De wetten in Nederland gelden namelijk alleen voor autochtone Nederlanders.

Pieter V | 10-10-16 | 21:34

Hear hear, ze zijn er toch nog, snik!

corbiere | 10-10-16 | 21:33

Der Paulie: hoed.

nee_toch? | 10-10-16 | 21:17

Jemig, ik heb haar boek gewoon besteld. What did come over me?

nee_toch? | 10-10-16 | 21:11

Wel sjiek van mevrouw Withuis om de naam van Sawitri Saharso niet te noemen.

tipo | 10-10-16 | 21:05

Wisten we al : er zijn feministen en feminazi's.

drs kwenie | 10-10-16 | 21:05

Christendom gaat in absolute zin over leven. Islam over dood, het is een doodscultus.

Dr.Dushkind | 10-10-16 | 21:01

Caucasian Hirsi Ali, zwaar stuk om te lezen. Allemaal waarheden die moeilijk te buigen zijn. Inzicht over wolf in schaapskleren is lastig voor mensen die "fout" denken. Elk recht wat we hebben bevochten en verliezen is weer een kanarie in de kolenmijn dood.

rattenvanger XL | 10-10-16 | 20:58

Ik heb het helemaal uitgelezen Spartacus, zeldzaam om als jaren '70 student weer iets tegen te komen waar ik me in thuis voel. Ik had het allemaal niet zelf kunnen bedenken maar Weledelzeergeleerd Dr. Jolande raakt ons! Een ding is zeker, als gij naar het BRT journaal op Één kijkt op den Bels, er is daar helegaar niet zoiets als de linkse kerk. Dat we voortaan 'nuttige idioot' kunnen zeggen, prachtig!

Ikreaguuralzesjaar | 10-10-16 | 20:35

Hulde!
Dank mevrouw Withuis. Dank GS.

Alquest | 10-10-16 | 20:31

Ik zeg hetzelfde: Goed stuk. Kan deze dame niet iedere week hier iets posten?

Ikreaguuralzesjaar | 10-10-16 | 20:26

Goed stuk. Kan deze dame niet iedere week hier iets posten?

Mahatma | 10-10-16 | 19:59

Lees:
Dat gaat goed zolang als de kruik te water niet barst.

Der Paulie | 10-10-16 | 19:55

@CornFlakey | 10-10-16 | 14:43

Het is al jaren duidelijk dat er een dergelijk plan is.
Heeft deels te maken met het verdrag van Straatsburg.
Deels met het Coudenhoven-Kalergi plan waarvoor de moslims de ideale slijtzwam zijn om de Europese autochtone bevolking te splijten en hun sociale cohesie te vernietigen.

Pieter V | 10-10-16 | 19:53

Dit raakt inderdaad aan 'n fundamentele verbazing.
Oké, 'links' was in de jaren zeventig/tachtig nog 'gewoon' voor de emancipatie van vrouwen en de acceptatie van homo's. 'Want' zij behoorden tot de zielige achtergestelden of de onderdrukte minderheid.
Toen kwamen de gastarbeiders (1966), de buitenlandse werknemers (1986), de allochtoon (2006) en de Medelanders (2016), en gaandeweg is er iets fundamenteels verschoven in de logica's van de 'linksen'. Ze zijn heel anders gaan redeneren (paradigma verschuivingen).
'Want' deze Arabieren, Berbers, Turken en Negers lijken nóg véél méér zielig, achtergesteld en onderdrukte minderheid. De 'linkse' reflexen over 'wie' de meeste aanspraak moést hebben op hun linkse loyaliteit / solidariteit verschoof naar de nieuwkomers.
Alle hoog-intellectuele redeneringen van links, over waarom vrouwen moesten emanciperen, en waarom homo's toch gelijkwaardig moeten zijn verdwenen, of waren alleen nog maar leuk voor de theorie. (zie de ideeën-strijd tegen Buikhuizen en recentelijk Swaab) Maar de nieuwkomers met middeleeuws in ontwikkeling achter gebleven denkbeelden, (vroeger heette dat primitief; tegenwoordig heet dat archaïsch, of patriarchaat, of macho-cultuur)werden zonder intellectuele redenering omarmd.
De linkse logica werd 'de aller-zieligste éérst'.
En de linkse logica van 'er bestáán geen illegalen'; 'dus' is iedereen welkom.
En de linkse veronderstelling, dat iets pas 'eerlijk' is, als iedereen evenveel krijgt (dus 'moet' er links altijd weggehaald worden bij de rijkeren, en herverdeeld onder de armere 'medelanders'.
Zo krijgt men in Nederland, hoe je er ook over denkt, tóch, dat de spoeling dunner wordt (zoiets zie je ook in de EU, waar via de schuldvermenging over alle EU-landen, de Middellandse-zee-landen netto meer krijgen dan de noordelijker gelegen landen die netto meer te betalen krijgen).
Dat gaat 'goed' zoals de kruik te water niet barst.
Want nu al komen de 'kinderen' uit heel Africa om hun netten uit te werpen via de mensensmokkelaars die mobiel netjes doorgeven, dat er weer 'n nieuw vrachtje mensen klaar ligt om te worden opgepikt voor de Libische kuststroken. En vanzelfsprekend gaan die 'kinderen' via 'n kinderpardon en schrijnende filmbeelden van NGO's over tot gezinsherenigingen. De asielzoekerscentra raken overvol. Dus wordt er nog meer uitgesmeerd, ookal gaat dat niet evenredig. (de Visegrad landen zijn wel goed, maar niet gek)
Maar hoi, het grootste probleem is, dat Europa per definitie niét al die immigranten vanuit Afrika en het Midden-Oosten kán opnemen.
Dat kan financieel niet.
Dat kan ook cultureel niet.
'Dus' moeten die mensen daar blijven; tot buiten Europa, ookal klinkt dat zo onaardig; en moet die toestroom worden ontmoedigd en afgeremd.
Dan lukt 'n 'Turkijedeal' niet; en ook geen nieuwe 'Afghanistandeal' niet. Je kunt de toestroom niet afkopen met geld, als juist geld (en alle andere rijkdom) de reden is dat 'ze'; de vreemdelingen willen komen.
Gaat de wal het schip van de hoogmoedige politici keren? Dat gebéurt pas, zodra er 'n onafwendbare ramp plaatsvindt, die politici niet kunnen ontkennen, op straffe van verlies in komende verkiezingen. De sociale temperatuur in Europa stijgt tot onaangename verhitting; linkse politiek zal imploderen. En ondertussen zullen de vrouwen en de homo's degenen zijn, die 't gelag moeten betalen; die zullen in de toekomst weer helemaal opnieuw moeten beginnen voor hun emancipatie. En echt waar, ik wou dat ik geen gelijk had. Maar domheid in de Nederlandse en in de Europese politiek kende geen grenzen; 'we' gaan qua beschaving vele stappen achteruit. De nieuwe primitieven moeten gedeporteerd worden, en tegen gehouden worden, óf gedwongen worden Europese waarden hóger te vinden dan hun primitieve achtergrond. Dat laatste gaat ons niet lukken. Dus blijft deporteren en tegenhouden over. Dat gaat ons waarschijnlijk ook niet lukken. Wie is verbaasd?

Der Paulie | 10-10-16 | 19:52

-weggejorist-

Porcius | 10-10-16 | 19:51

Whatever, shariaraden beknotten moeten we alhier in neutrale termen bij wet regelen. Scheiding van kerk en staat, individuele contractvrijheid en vrijwillige onderwerping aan arbitrage zijn belangrijke westerse vrijheden die we niet overboord moeten gooien specifiek tegen de Islam gerichte wetjes. Gelukkig zitten wij niet opgescheept met een common law traditie, dus denk dat het wel losloopt hier met van de bescherming van de wet ontnomen molsimas.

dugo | 10-10-16 | 19:43

En die was zo goed dat de uitgever besloot 'em ergens achterin te verstoppen op een website waar nooit iemand komt.

Nope. Het hele stuk vanaf 'Beste Machteld' stond vandaag in de Volkskrant.

Bruine Beer | 10-10-16 | 19:33

@telelezer | 10-10-16 | 14:36
Head to Head - Do Arab men hate women?
www.youtube.com/watch?v=cTvuPYKBtks
Mona Eltahawy interview over vrouwenhaat in een zaal vol nuttige idioten. De gastheer is ook niet helemaal fris.

Flappie2006 | 10-10-16 | 19:26

Tsja. Islam vs. homos/lesbos/etc. Islam vs. gelijkheid-van-de-vrouw. Islam vs. apostasie. Allemaal Linkse Idealen, waar de islam radicaal tegenovergestelde ideeen over heeft. Maar toch, die islamietjes met hun donkere huidskleur, wilde baarden, en witte mutsjes op zijn toch zooooo knuffelbaar.

Vraag me af wanneer Islam een blanke kerk was geweest, of Links ook zo tolerant is. Denk het niet, denk maar aan bepaalde Laatste Dagen-afsplisingen die polygamie voor staan. Ja, maar dat mag niet. Dan geen vrijheids van godsdienst (terwijl het op gruwelijke wijze afslachten van dieren --dierenmishandeling-- wel mag). En zo zijn er meer voorbeelden.

EnNouJijWeer | 10-10-16 | 19:24

Een Ethisch reveil is hard nodig, terug naarbde oude normen en waarden. Welke politieke partij neemt haar aan boord ?

toko senang1 | 10-10-16 | 19:04

@Peter Emile | 10-10-16 | 18:42

ROFLOL.... buitengewoon treffend geformuleerd.

von Strumpfhausen | 10-10-16 | 19:02

"‘U bent een echte feminist, eentje waar we wat aan hebben’"

Behoeft geen nadere uitleg. Nog een vrouw om voor te buigen, net als degene uit wier mond deze woorden kwamen.

Ferdo76 | 10-10-16 | 19:00

Ik zeg contract aanbieden

grandjury | 10-10-16 | 18:57

@droog brood | 10-10-16 | 18:38

".... Want er is tegenwoordig moed voor nodig om de olifant in de hoek te benoemen."

De olifant stond een jaar of vijfentwintig geleden nog in de hoek; inmiddels is ie uit die hoek gekomen, staat ie midden in de huiskamer en schijt daar de boel ook nog onder.

Peter Emile | 10-10-16 | 18:42

Topwijf.

De Profundus | 10-10-16 | 18:38

Wat een geweldig stuk.
Dr.Jolande Withuis, dankjewel. Je bent een heldin. Want er is tegenwoordig moed voor nodig om de olifant in de hoek te benoemen.

droog brood | 10-10-16 | 18:38

Een sprankje intellectuele hoop in de politiek correcte duisternis. Helaas zal haar betoog worden doodgezwegen, door de bekende actualiteitsprogramma's op radio en tv. De bezetting door nuttige idioten is bijna compleet.

Geenstijl is onze eigen Gallische nederzetting wat moedig weerstand blijft bieden.

Statler en Waldorf | 10-10-16 | 18:30

Ook wel eens leuk om het met een feministe roerend eens te zijn.

van heinde en verre | 10-10-16 | 18:27

Deze was heerlijk: "en verder door veel gestrooi met mooie woorden als dialoog, waar nuttige idioten dol op zijn."

van heinde en verre | 10-10-16 | 18:25

Aardig epistel hoor, daar niet van, maar ik heb niets gelezen dat ik nog niet wist. Ik krijg het idee een beetje dat 's lands bovenlaag iedere keer het wiel opnieuw uitvindt. Nadat de onderbuik dat allang heeft gedaan.

His Lordship | 10-10-16 | 18:19

Fantastisch Jolande Withuis. Leve de verlichting, de emancipatie en het feminisme. In dit voorwoord wordt in een klap alles wat scheef gegroeid is benoemd en recht gezet.
Ga bij jezelf te rade islamfreundliche gutmenschen. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Maar vergeten doe ik het nooit.

Rest In Privacy | 10-10-16 | 18:13

Wat mooi. Dat wil een man wel (minstens) iedere avond aanzwengelen.

Hartgrond | 10-10-16 | 18:12

Francisco Von Jole: Knip en plak werk was nog nooit zo makkelijk om eindelijk eens een kwalitatief verschillig stukje tekst op je haatblogje te kunnen plaatsen. Grijp die kans!
funkyd | 10-10-16 | 17:09
Jolo doe inderdaad eens wat zinvols, man.
Or be silent forever.
Hear hear! voor de bijdrage van prof. dr. mw. edelgehonoreerde Withuis.

kaasfondue | 10-10-16 | 18:10

Zoveel heldere weldenkendheid. De logica van de apologeten ontmaskerd als de ijdelheid om zichzelf met de kroon van de hoogst deugende te kunnen tooien.

chosenignorance | 10-10-16 | 17:39

Dit stuk zou - prominent - als ingezonden stuk moeten prijken in De Volkskrant, het NRC Handelsblad, Trouw, het Algemeen Dagblad, De Telegraaf en Het Parool. Tenminste, als die dagbladen nog serieus genomen wensen te worden door mensen met Gezond Verstand. En als die kranten écht pal zouden staan voor zoiets als 'hoor & wederhoor', of zouden opkomen voor 'objectieve berichtgeving'.

Maar die dagbladen nemen alleen zichzelf en elkaar nog serieus, en van 'objectieve berichtgeving' is al lang geen sprake meer. Sterker: vrijwel het voltallige Nederlandse journaille is onderdeel van het probleem. Ja, zélfs een 'rechtse' krant als De Telegraaf; de krant waarbij elke lezersreactie met stevige en terechte kritiek op de islam - hoe netjes ook geformuleerd - wordt "afgekeurd voor publicatie". Tenminste; voor zover het door die krant überhaupt nog mogelijk wordt gemaakt om te reageren op berichten waarin de islam weer eens negatief in het nieuws komt. En zoals we allen weten, zijn álle berichten waarin de islam in het nieuws komt, uitsluitend negatief.

Dat kan ook niet anders, als het een geloof betreft (en een nauw met dat geloof samenhangende cultuur) dat nog nooit, maar dan ook nooit, ook maar íets positiefs heeft bijgedragen aan de Nederlandse samenleving. Of aan welke samenleving ter wereld dan ook.

Peter Emile | 10-10-16 | 17:38

Religies bemoeien zich altijd met zaken als sexualiteit, geboorte, voorbehoedsmiddelen, huwelijk, kinderen krijgen, abortus, echtscheiding etc. etc., waarbij de positie van de vrouw veelal als een slaafse onderdaan wordt bestempeld. Juist die onderwerpen waar religies, en met name Islam, geen bal verstand van hebben vormt de kern van veel problemen. En tot overmaat van ramp menen ze er rechten en macht uit te kunnen putten.
.
Voor de dwaze Sylvana's; als je je toch zo druk maakt over slavernij cq. de rol van Zwarte Piet en je sluit je aan bij een Erdogan (Islamiserend als Iran) partij als Denk, waar slavernij voor vrouwen heel gewoon is, dan ben je wel heel ver van het pad af.

Memek | 10-10-16 | 17:36

Ik neem toch wel aan dat mevrouw Withuis vanavond uitgenodigd is bij Nieuwsuur? Een nogal belangwekkend document.
Maar ik vermoed van niet, voor het NPO is het een linkse wereld, daarbuiten bestaat niet!

lanexx | 10-10-16 | 17:33

Na het lezen van dit stuk meteen het gevoel feministe te willen worden. Zal niet meevallen met mijn wormvormig aanhangsel maar vooruit... Eindelijk eens iets zinnigs uit die hoek.
En, dr Rechts | 10-10-16 | 17:09 vergis u niet, we zullen alle mogelijke bondgenoten hard nodig hebben als we hier nog iets tegen willen doen.

Petrus Poortwachter | 10-10-16 | 17:23

Feministen als bondgenoten. Want kinderen der Verlichting. Het kan verkeren.

dr Rechts | 10-10-16 | 17:09

Francisco Von Jole: Knip en plak werk was nog nooit zo makkelijk om eindelijk eens een kwalitatief verschillig stukje tekst op je haatblogje te kunnen plaatsen. Grijp die kans!

funkyd | 10-10-16 | 17:09

Glasgow Argus | 10-10-16 | 16:14
En omdat bij de SGP de vrouwen op zondag het liefst ook een hoofddoek op moeten, is het volgens Aafke Romeijn volledig terecht om je feministische energie daarop te richten, terwijl je een groeiende ideologie die dagelijks alle meiden hoofddoekt negeert (en daarmee goedkeurt). De VN hoofdredacteur geeft haar nog een podium ook, zegt veel over hem/haar. Romeijn bewijst doof en blind te zijn voor het punt van Withuis. Kans dat daar het licht in de bovenkamer aan gaat de komende jaren acht ik zeer klein.

Doper | 10-10-16 | 16:52

Heb het boek van Machteld Zee vorige week gekocht en letterlijk in 1 ruk uitgelezen. Ben nu voor de 2e keer begonnen. Prefect, het ware gruwelijke gezicht van onze Westelijke Islamtoekomst. Wat mij betreft moet elke parlementariër dit lezen en hierin VERPLICHT openbaar examen doen. Wie dient de motie in?

Musset | 10-10-16 | 16:49

necrosis | 10-10-16 | 14:43 Blinde darm wordt niet vaak weggehaald je zal de appendix wel bedoelen.

bijna_raak | 10-10-16 | 16:43

Chiant | 10-10-16 | 14:33 Professor aanspreektitel voor hoogleraar is hooggeleerd.

bijna_raak | 10-10-16 | 16:40

Mevr Dr Withuis, uitstekend stuk! Zoals u zouden meer zogenaamde zelfbenoemde feministen moeten redeneren. Islam en de culturen waarin het voorkomt zijn gewoon ronduit vrouw- en homo onvriendelijk.
Dat punt moet gewoon gemaakt kunnen worden zonder verketterd te worden als "Islamofoob/Xenofoob".
Het is ook helemaal normaal om van mensen uit dat soort culturen te eisen dat ze zich dienen te schikken naar onze wetten en moraal. Daar hoort dan bij een deel van je achterlijke geweldfilosofie, want anders zou ik Islam niet wilen noemen, los te laten en net als de rest van de weldenkende en in toenemende mate seculiere beschaving mee te doen.

WatZalIkErvanZeggen | 10-10-16 | 16:39

Of die nu vrouw en (intersectioneel) of homo zijn of tot de ook in de niet-islamitische gastheercultuur kapotgediscrimineerde kleine minderheid van blanke vaders met een inkomen behoren.

trip666 | 10-10-16 | 16:35

EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 14:47 De Islam is vooral ook een bedreiging voor ongelovigen. Of die nu vrouw en/of (<-- intersectioneel) homo zijn of tot de kleine ook in de niet-Islamitische gastheercultuur van het westen he-le-maal kapotgediscrimineerde, onteigende en met institutioneel racisme en daderprofiel bejegende minderheid van blanke vaders met een inkomen behoren.

trip666 | 10-10-16 | 16:34

Een prof is (weledel-)hooggeleerd. Aangezien Machteld Zee gepromoveerd is, is zij (weledel-)zeergeleerd. Weledelgeleerde hebben we voor drs-en, en weledelgestreng gebruiken we voor ir.'s en mr.'s. Weledelgestreng wordt ook nog gebruikt voor een horde anderen (vnl. veredelde ambtenaren zoals diplomaten en burgemeesters)
TheEgg | 10-10-16 | 15:00
Klopt allemaal, maar geldt niet voor vrouwen. Die zijn gewoon mevrouw dr. (of wat dan ook). Voer voor feministen ...
Ik herinner me uit zakagenda's van vroeger dat ook inspecteurs van politie weledelgestreng waren. Als je dat nu tegen ze zegt is dat beledigend.

Synecdoche | 10-10-16 | 16:34

Naarmate linkse mensen ouder worden schuiven ze steeds meer op naar rechts.
Ik zou zeggen een nieuwe GeenStijl columnist!
Dennis d'r uit Jolande d'r in...

Aristotalloss | 10-10-16 | 16:33

Goed en helder stuk: spot-on. Het maakt de linksche vergoeilijkerds geen bal uit waarmee de door hen aangehangen 'weg met Nederland'filosofie ondersteund kan worden, de ondergang van onze cultuur en samenleving zal en moet er komen aldus deze drammers. Hoe dan ook. Stalin en Mao maakte het destijds ook niets uit hoe en tegen welke prijs zij hun zin moesten krijgen. Het doel heiligt de middelen.

Jesses Klaver | 10-10-16 | 16:28

Prachtig stuk!
Het feminisme is verworden tot een systeem voor vrouwen om van twee walletjes te eten en vrijelijk te in de winkelen.
Mannen, trap er niet in.

Rest In Privacy | 10-10-16 | 16:26

In mijn omgeving zijn het vrijwel altijd de vrouwen die de Islam-apologeet uithangen; hun mannelijke partners doen gedwee mee, uit angst er 's nachts niet meer bovenop te mogen.
.
Het probleem met vrouwen (behalve de positieve uitzonderingen die in het verhaal hierboven de hoofdrol spelen) is dat ze zo ongelofelijk naief zijn; altijd denken ze weer dat de Islam gewoon een religie is, zoiets als wat we op de Veluwe ook nog wel hebben. En dat ".. ieder mens gelijk is, als je het maar wil zien", en meer van dat domme wijvengereutel.
.
Maar als ik weer eens in gezelschap zo'n stom wijf de deugtrut hoor uithangen, op hoge toon blaten over laag-opgeleide Wilders-aanhangers vanaf haar morele highground, dan hoop ik altijd stiekem het nog eens mee te maken dat ze door een stuk of vier haatbaarden ge-gangbanged wordt, vervolgens uitgehuwelijkt aan een baardaap in jurk en daarna voorgoed onder een burka verdwijnt. En dan is het huilen geblazen, natuurlijk, maar ik ga haar niet redden; had ze maar moeten luisteren!

Brou Is Back | 10-10-16 | 16:25

Withuis doet het voorkomen alsof feministes van huis uit tegen islamisme zouden zijn, alleen een beetje lui.
Wat als hardcore feminisme en islamisme gewoon verschillende koppen van dezelfde draak zijn?
(radicaal atheisme noemde ik al eerder in dit verband.)

Einde van de Domheid | 10-10-16 | 16:23

@Monkey Cabbage | 10-10-16 | 16:09
Lol. Goedpraters komen niet verder dan 'ja maar Ayaan, is dat niet degene die ook ...?'
En dat is ook het enige wat ze nog kunnen; heel hard ja maar jij-bakken. Progressief links is verworden tot luidkeels foei roepen om maar niet op de argumenten in te hoeven gaan.
Hoe noem je idioten die niet nuttig zijn eigenlijk?

atheïstisch stemvee | 10-10-16 | 16:19

Indoneesje | 10-10-16 | 16:04
Waarom zou je dan ook moeten beperken tot clitorectomie? De straf voor diefstal in de sharia is het afhakken van de rechterhand. Nou, dat kan natuurlijk ook onder verdoving in een ziekenhuis plaatsvinden, dus - gebruikmakend van de moreel verheven visie van de tante van Aafke Romeijn - is het prima om deze straf dan maar op deze wijze te accepteren.
En stenigen, ook dat kan chirurgisch. En onthoofdingen, helemaal een eitje.
Wat een verwarde geesten waren er rond in de grachtengordel. Ongeloofelijk.

Glasgow Argus | 10-10-16 | 16:14

Geweldig goed stuk! Goed geschreven en helemaal waar.
Ik heb enorme bewondering voor Jolande Withuis en Machteld Zee , net als voor Hirschi Ali, die zonder angst voor de enorme shitstorm die ze over zich heen krijgen van policor links, de waarheid durven te benoemen en staan voor hun mening. En hopelijk komen er steeds meer, die zich niet meer laten overvleugelen en bang laten maken door policor links.

@CeesCloosd, 14.52. Zo grondig met je eens. Vandaag de dag verliest de term "hoogleraar" zijn betekenis meer en meer. Om kotsmisselijk van te worden al die overgesubsidieerde nonsens.

Poezelien | 10-10-16 | 16:14

Geweldig goed stuk! Goed geschreven en helemaal waar.
Ik heb enorme bewondering voor Jolande Withuis en Machteld Zee , net als voor Hirschi Ali, die zonder angst voor de enorme shitstorm die ze over zich heen krijgen van policor links, de waarheid durven te benoemen en staan voor hun mening. En hopelijk komen er steeds meer, die zich niet meer laten overvleugelen en bang laten maken door policor links.

@CeesCloosd, 14.52. Zo grondig met je eens. Vandaag de dag verliest de term "hoogleraar" zijn betekenis meer en meer. Om kotsmisselijk van te worden al die overgesubsidieerde nonsens.

Poezelien | 10-10-16 | 16:13

Heerlijk zo'n wijf!

Beeropdeweg | 10-10-16 | 16:10

Staat ook gewoon integraal in de azijnbode:
www.volkskrant.nl/opinie/het-verraad-v...

De 12 commentaren zijn tot nu toe 50/50 verongelijkte goedpraters / realisten met terechte bewondering.

Monkey Cabbage | 10-10-16 | 16:09

-weggejorist-

Sarcastisch varken | 10-10-16 | 16:06

Glasgow Argus | 10-10-16 | 15:41 "Haar stelling: laten we, terwijl we zoeken naar manieren om vrouwenbesnijdenis de wereld uit te helpen, niet te krampachtig omgaan met ‘legale’ operaties in ziekenhuizen." Godver, hoe krijg je het je strot uit! Vrouwenbesnijdenis hoort niet in Nederland thuis en als het gebeurt onmiddellijk die mensen oppakken en desnoods tot ongewenst vreemdeling verklaren. Hebben die achterlijke k*dt Linkse paarse-broeken niet in de gaten dat terwijl ze proberen deze middeleeuwse mentaliteit te bestrijden er ondertussen 2 nieuwe generaties verminkt rondlopen? Ik zal Aafke Romeijn eens vragen of ze desnoods gedwongen haar clitoris eraf wilt snijden. Wat een achterlijke domme k*dt die Aafke, zum kotsen!

Indoneesje | 10-10-16 | 16:04

Onafhankelijke denkers die hun zinnen niet verliezen vanwege fatsoenskritiek of deugkrampen. Ze blijken er nog te zijn. Mooie speech.

atheïstisch stemvee | 10-10-16 | 16:02

Chiant | 10-10-16 | 14:33
Het is geen prof. mr. dr. maar mr. dr. Als het prof. was, zou de aanhef "hooggeleerde" zijn. Bij een gepromoveerde dr. heb je het over "weledelzeergeleerde", maar bij een mr. titel past het "weledelgestrenge". In het geval van mr. dr. zijn beide aanheffen correct.

Qippie | 10-10-16 | 16:01

wat een verademing om dit te lezen en te weten dat er eindelijk steeds vaker een ander geluid klinkt ipv de overmaat aan PvdA / GL / Vara / NPO onwaarheden en onjuistheden.

krelus | 10-10-16 | 16:00

Het zal een feminist is lukken een beknopte reactie geven... Vrouwen gonna vrouw... Inhoudelijk opzich niks mis mee...

Sceptic | 10-10-16 | 15:58

Ik zou zeggen: gevaarlijke idioten.

squadra | 10-10-16 | 15:58

Iemand die een een concept als "vrouwenstudies" serieus neemt en, nog erger, doceerde is ongelezen al af.

PolarWolf | 10-10-16 | 15:56

De denkbeelden van de Islam zijn in strijd met de Nederlandse wetgeving. Zo simpel is het. Niets staat een verbod van de Islam dus in de weg: het is namelijk een beweging die actief het ondermijnen van de Nederlandse wetgeving wil bevorderen.

lompelama | 10-10-16 | 15:50

Op naar een wereld zonder oorlog inclusief de "economische" zodat mannen niet langer gesteund door een achterhaalde ideologie van religie denken vrouwen te moeten "beschermen" door ze te onderdrukken. Want zeg nou zelf, niets of niemand is zo makkelijk te "beschermen" als iemand in totale isolatie. Religie is de dood van de wereld. Daarbij zie de economische doctrine als nieuwe religie.

Geloof maakt meer kapot dan u lief is.

nl04922 | 10-10-16 | 15:46

@Von Knarrenstein | 10-10-16 | 15:38

Ik denk niet dat die op een lijst gaan passen, ik denk dat u meer geholpen bent met een zeer uitgebreide database.

von Strumpfhausen | 10-10-16 | 15:45

Schoorsteenveger | 10-10-16 | 15:23
Met een naam als 'Withuis'? Bij Pauw's Zielige-Mensen-Show. Weinig kans.

klön | 10-10-16 | 15:44

Dank Jolande. In een keer en helemaal uitgelezen.

diek | 10-10-16 | 15:43

Maar Aafke Romeijn in Vrij Nederland heeft een tante en die is dokter in een achterstandswijk en dus mag Jolanda Withuis niet oordelen. Ofzo. Warhoofd eerste klas. www.vn.nl/aafke-over-islamknuffelaars...

Glasgow Argus | 10-10-16 | 15:41

Stemmen op een partij die de moslim-immigratie stopt zou een no-brainer moeten zijn voor alle vrouwen. Het is werkelijk bizar, dat veel vrouwen dat niet doorhebben.

lompelama | 10-10-16 | 15:41

Je kunt niet femincultureel doen met een groepering die expliciet malecultureel wil zijn... dan moet je je als feministische beweging in hele onverkwikkelijke redenatie kronkels wringen. ... bah

wie zal het zeggen | 10-10-16 | 15:39

-weggejorist-

Von Knarrenstein | 10-10-16 | 15:38

Prima GS om deze speech openbaar te maken!
Andere (gelijkgeschakelde) media durven zeker niet over het boek en de dappere "speech" over "Heilige identiteiten" te berichten.
Het probleem is nu dat er verschillende NSB-organisaties juridisch bezig zijn ELKE kritiek op moslims strafbaar te stellen.

meneer Q | 10-10-16 | 15:35

@o vos omnes | 10-10-16 | 15:32

Vandaar ook mijn toevoeging, 'en eenieder die anderszins niet in het straatje past' - dat betreft uiteraard tevens degenen die vasthouden aan onze westerse waarden. ;-)

EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 15:34

EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 14:47

"de islam is een enorme bedreiging voor vrouwenrechten (en voor homo's en eenieder die anderszins niet in het straatje past)."

Waarom verengen tot vrouwenrechten en homo's?
Ik zou zeggen: De islam is (en is altijd geweest) een enorme bedreiging voor alles waar de westerse cultuur voor staat. De verworvenheden van deze cultuur zijn de moeite van het verdedigen waard.

o vos omnes | 10-10-16 | 15:32

-weggejorist-

meneer Q | 10-10-16 | 15:29

Hear hear! Ein-de-lijk. It has begun.

KlunsJohannus | 10-10-16 | 15:29

@EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 15:17
Ik zal niet snel op je nsb knopje drukken, dan moet je het wel heel bont maken.

necrosis | 10-10-16 | 15:24

Jolande Withuis doopt haar pen in vitriool. Het is wat aan de late kant, maar toch, ze blijken er dan uiteindelijk wel te zijn, feministes die nadenken en ook gereid zijn om hun gedachtes in woorden om te zetten. Doet me deugd dat ze de moeite neemt om die enge Tariq Ramadan in haar betoog even een veeg uit de pan te geven. Kan niet vaak genoeg gebeuren.
Zou mooi zijn als de redactie van Pauw nu ook de tegenwoordigheid van geest en de moed had om Withuis en Middendorp aan één tafel te krijgen.

Schoorsteenveger | 10-10-16 | 15:23

@Raad_maar_raak! | 10-10-16 | 15:13
Ik heb ooit (20 jaar geleden?) een keer een artikel uit 'Opzij' gelezen.
Dat ging dus ook over mannen die best wel goede wezens zijn maar helaas begiftigd met het Y-chromosoom waar alle kwaad in zat (agressie, alcoholisme, onderdrukken, geweld, etc.).

Jaren later zag ik een aflevering van Married with children.
Toen deed Ed o'Neil (Al Bundy) de legendarische uitspraak:
I don't understand women, women understand women and they hate eachother...

necrosis | 10-10-16 | 15:22

Bravo! Bravo! Bravo!

Lagonda | 10-10-16 | 15:22

Laten ze haar een keer uitnodigen bij DWDD in plaats van zo'n hipsternegerwijffie die Solange Knowles vereert alsof het Jezus Christus is.

IslamPislam | 10-10-16 | 15:18

Geweldig stuk! Kudos van een mede-weledelzeergeleerde!

doctorbrown | 10-10-16 | 15:18

Gister zeker undercover gemist ging precies hierover.

Sjonie01 | 10-10-16 | 15:17

@necrosis | 10-10-16 | 15:13

Ja, dat is ook precies de enige manier waarop ik vandaag hier heb kunnen reaguren... :-/

Hehe, wat die ban betreft - gelukkig weet ik wanneer het aangewezen is om op mijn handen ga zitten als bepaalde onderwerpen hier de kop op steken. :p

EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 15:17

Onder de noemer van vrouwenrechten gebaseerd op de sharia is het voor een vrouw onmogelijk om te scheiden van haar man zonder de toestemming van haar man. Dit is in de meeste islamitische landen zo. Behalve een kleine verlichting komt van de mudawana (Marokkaanse familirecht) nl.m.wikipedia.org/wiki/Mudawana
Waarop zeer veel kritiek was van islamisten.
De sharia/islam gaat niet samen met westerse "verworven" vrijheden/mensenrechten. De rechtsongelijkheid tussen man/vrouw komt in sterke mate uit de Koran. Dat dit met oogkleppen op wordt goedgepraat door linksgeoriënteerden is rechtpraten wat krom is.

Dr. Frambozenjam | 10-10-16 | 15:16

Applaus voor de dames. Gewone, niet politie k gemotiveerde intelligentie bestaat nog.

xspalm | 10-10-16 | 15:16

Mooi gesproken, degene die zich aangesproken moeten voelen zullen helaas slechts een nieuwe vijand zien. Er is geen enkele redelijkheid bij linkse 'intellectuelen', ze hebben nu eenmaal gelijk, dat weten ze 100% zeker. De spagaat waarin ze zitten ontgaat ze totaal want ze zien die gewoon niet.

Bokito ergo sum | 10-10-16 | 15:16

Het stukje van Arthur van Amerongen in de VK van vandaag is ook om in te lijsten. Heb ze op Joop zowel op Witman als van Amerongen geattendeerd.

Ijsbrandtsz | 10-10-16 | 15:15

Piet Karbiet | 10-10-16 | 15:10
Je hebt helemaal gelijk.
Bovendien hadden ze zo'n documentaire ook in Den Haag kunnen maken, want daar zijn ook veel illegale polygame huwelijken.
Maar ja, we kennen tegenwoordig allemaal de betekenis van de term illegaal in Nederland.

Vigil | 10-10-16 | 15:15

Nog zo'n stukje achterop de vk van Arthur van Amerongen

Aboe la | 10-10-16 | 15:14

@EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 14:56
Gratis tip:
Comment schrijven, kopiëren, op post klikken en bij een foutmelding (no entry) gewoon op paste drukken en nog een keer proberen.
Werkt overigens niet als je een ban heb, maar wie zou jou nou een ban durven geven?

necrosis | 10-10-16 | 15:13

Ik ben normaal niet zo van de feministen. Omdat ik vaak het idee heb dat ze de man an sich als de vijand beschouwen. Verfrissend om te lezen dat er ook feministen bestaan die het "de man" niet zozeer kwalijk neemt, maar de cultuur waar die uit voortkomt.
Super opgeschreven!

Rest In Privacy | 10-10-16 | 15:13

Sterk stuk. Ik ken wel wat feministes en het ongelimiteerde welkom voor de moslimse medemens (vooral de mannen) is voor hen de laatste kans om nog een keer serieus genomen te worden (klemtonen zelf even zetten graag).

kadoendra | 10-10-16 | 15:11

CeesCloosd | 10-10-16 | 14:52
Jouw comment is mij uit het hart gegrepen.
Dus helemaal eens!

Vigil | 10-10-16 | 15:10

Gister die docu over strafbare polygamie in Almere van Stegeman. Die jurk Mohammed had alle tijd voor een derde illegaal huwelijk. Zijn vrouw had geen enkele inspraak. Onbestaanbaar dat wij in Nederland voor miljarden nieuw land creeren en dat er dan 80 jaar later van die haathutten op worden gebouwd, voor uitkeringstrekkers uit de woestijn. Eigenlijk te krankzinnig voor woorden. Zoiets als een maanlanding mogelijk maken om er een KFC te bouwen. Met gratis halalburgers. Alleen voor mannen.

Piet Karbiet | 10-10-16 | 15:10

Wollhah, dr. Withuis is de volgende die op het hakblok van de nuttige idioten een Joopje zal ondergaan. Want die hadden haar sinds dat akkefietje in 2007 wat uit het oog verloren.

batvoca2 | 10-10-16 | 15:08

"De hoogleraar Kunst, Cultuur en Diversiteit van de Universiteit Utrecht bepleit een verbod van afbeeldingen van naakt in de openbare ruimte met als argument dat iedereen zich in onze multiculturele samenleving thuis moet voelen."

Stel je voor dat iemand zegt: ik bepleit een verbod van afbeeldingen van negers in de openbare ruimte met als argument dat iedereen, dus ook racisten, zich in onze multiculturele samenleving thuis moet voelen.
Klinkt toch best wel gek, toch?

FW Ta-183 Huckebein | 10-10-16 | 15:08

Dit is typisch van die ophef die alleen maar zijn weerslag heeft binnen de columnistenclubsjes des lands. Geen normale burger in NL te vinden die zich hier een seconde druk om heeft gemaakt.

jawor36 | 10-10-16 | 15:05

Hoogleraar in diversiteit. Er is niets wat onze weg-met-ons mentaliteit beter samenvat dan dat.

Captain Pervert | 10-10-16 | 15:04

-weggejorist-

Rayboogie | 10-10-16 | 15:02

@Chiant | 10-10-16 | 14:33
Een prof is (weledel-)hooggeleerd. Aangezien Machteld Zee gepromoveerd is, is zij (weledel-)zeergeleerd. Weledelgeleerde hebben we voor drs-en, en weledelgestreng gebruiken we voor ir.'s en mr.'s.
Weledelgestreng wordt ook nog gebruikt voor een horde anderen (vnl. veredelde ambtenaren zoals diplomaten en burgemeesters)

TheEgg | 10-10-16 | 15:00

Jammer dat velen dit al 10, 20 jaar weten. Volgens die relifeministen is jezelf als volwassene zwart schminken voor een kinderfeestje racistisch maar het mutileren van de genetaliën van babies en kleine meisjes in zogenaamd cultuur. Gatver. En dan nog dat Verraad van dat relifeminisme naar Ayaan. Wat een dieptepunt was dat.

Piet Karbiet | 10-10-16 | 15:00

Deze mevrouw heeft van A tot Z gelijk. Dat weten we hier allemaal. Kan iemand het bij de NOS/NOB door wat strotten naar binnen gaan schuiven?

Vogelbeest | 10-10-16 | 14:57

Sawitri Saharso benoemd tot hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit, per 1 Januari met een achterhaalde taakstelling: burgerschap (die niet bestaat bij 80% van de allochtoniers) en de toegenomen morele diversiteit als gevolg van migratie. Zo onderzoekt ze de invloed van morele diversiteit op centrale maatschappelijke waarden (waar morele diversiteit leidt tot de ineenstorting van het wij-gevoel, culturele diversiteit is bijvoorbeeld een heel ander issue). Ook kijkt ze naar veranderende verhoudingen tussen burgers, professionals en de overheid in de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving (de baby die met het badwater is weggegooid).

Alexis de T. | 10-10-16 | 14:57

@lompelama | 10-10-16 | 14:53

Oetkering en gratis miele?

O/T: wat is er aan de hand met GS? Krijg iedere keer foutmeldingen bij het reaguren!

EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 14:56

De meeste zichzelf 'feministe' noemende vrouwen (m/v) zouden feminisme nog niet herkennen al stond het naakt in een weiland naast een koe.

Cuyahoga | 10-10-16 | 14:54

Wanneer stelt een talkshowhost of journalist eens de vraag aan een moslim of moslimknuffelaar: als jullie cultuur c.q. godsdienst zo fantastisch is, waarom komen jullie dan allemaal hier naar toe?

lompelama | 10-10-16 | 14:53

Oh ja, en kunnen we misschien ook een keer een vette snoeischaar halen door het tenenkrommende oerwoud aan 'leerstoelen' over allerlei multiculti thema's, die subsidiesponzende theekransjes die steevast "cultureel'feministisch' 'diversiteit' 'niet-westers', 'etnisch' en dat soort policor jeukwoorden erin hebben en met serieuze wetenschap HE-LE-MAAL geen ene zak te doen hebben, en wel alles met het verschaffen van comfortabele baantjes aan om het even welke omhooggevallen tuinbroektaart die zich in het dienstdoende clubje zelffeleicteerders heeft ingeslijmd ? (zo dat wilde ik nog even kwijt)

CeesCloosd | 10-10-16 | 14:52

Voor de meeste feministen kan alleen de blanke man de Vijand zijn. Neem dat nou eens als uitgangspunt.

menzo | 10-10-16 | 14:51

Fijn dat ik dat hier even kon lezen en helemaal mee eens. Binnenkort komt er weer een boek van J. Withuis zelf uit; ook altijd erg de moeite waard.

Poes Fiep | 10-10-16 | 14:50

Bij topics als deze mis ik mijn soulmate @solidstate
Waar is die gebleven......

necrosis | 10-10-16 | 14:50

Ik ben fan.

vliegende knorrepot | 10-10-16 | 14:47

Dank je wel, Jolande!
Prachtig betoog en volledig spot-on.

Betsy Udink, Machteld Zee, Tania Kambouri, Jolande Withuis... U behoort allen tot de Witte Raven binnen het feminisme. Laten we hopen dat er steeds meer Witte Raven bijkomen, die niet bang zijn om hun mond open te trekken en die zeggen waar het op staat: de islam is een enorme bedreiging voor vrouwenrechten (en voor homo's en eenieder die anderszins niet in het straatje past). Ik zal mijzelf zeker niet onbetuigd laten in dezen.

EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 14:47

-weggejorist-

dwarsedwazigheid | 10-10-16 | 14:46

En ja, ik schaam me bijna om een man te zijn, ware het niet dat ik niet meedoe aan die ideologische/ religieuze gekte van een maansekte!

necrosis | 10-10-16 | 14:46

mallekater | 10-10-16 | 14:39
Buiten de opiniemakers zijn de reaguurders, op een paar bloemenkinderen na, eigenlijk ook 'om', valt mij al een jaar op.

Charles de Batz | 10-10-16 | 14:45

"Er zijn juristen voor wie het toestaan van shariaraden het toppunt van ruimdenkendheid is. In werkelijkheid zouden we daarmee moslima’s ook nog het laatste bastion, de bescherming van de wet, ontnemen. Er mag dan ook niet worden getornd aan wat Zee noemt One Law For All. Eén wet voor iedereen."

Kunnen we deze misschien in GOUDEN LETTERS op de muren van de Tweede Kamer spijkeren ? Deze woorden zouden in die muffe vastgeroeste navelstarende kokervisie-club als een frisse ZEEwind aanvoelen ! Ik had bij de laatste alinea echt zin om te applaudisseren !

CeesCloosd | 10-10-16 | 14:44

Ik geef toe, ik heb het boek nog niet gelezen, maar het lijkt er op dat Machteld Zee gelijk heeft. Er is wel degelijk een plan om het westen te islamiseren, en het wordt gestaag, maar gericht uitgevoerd.

Als dat waar is, dan is het voor ons in het westel legitiem om ons zelf te verdedigen, desnoods met geweld. Laten we bij de volgende verkiezingen kiezen voor partijen die een plan hebben de islamisering terug te dringen, of liever, geheel verwijderen uit het westen, te beginnen met Nederland.

Rest In Privacy | 10-10-16 | 14:43

"Ze is zojuist benoemd tot hoogleraar ‘Burgerschap en morele diversiteit’ aan de Universiteit voor Humanis-tiek."

"morele diversiteit" wtf, echt, wtf.

nsl | 10-10-16 | 14:43

En zo is het. Jeetje, zou het inzicht dan toch nog komen? Even afwachten of ze kaltgestellt word, en of de Volkskrant en dergelijke een repliek hebben. Een zwaluw maakt nog geen zomer, en er zijn er meer geweest die niet begrijpen dat de zogenaamde feministen aan het handje van de Islam hebben meegelopen. Maar wellicht kan nu dan toch eindelijk de rede een rol gaan spelen in het debat.

Alexis de T. | 10-10-16 | 14:43

@mallekater | 10-10-16 | 14:37
Zelfs een klein sneetje is een directe aanval op de persoonlijke integriteit van een vrouw.
Een clitoris heeft net als keelamandelen en je blinde darm een functie.
En die snij je pas weg als er medische redenen voor zijn, niet vanwege een totalitaire ideologie die vrijwel altijd door mannen bepaald wordt.

necrosis | 10-10-16 | 14:43

Hear Hear!

Teleo | 10-10-16 | 14:42

Respect voor mw Withuis. Heel veel respect

Goatboy2014 | 10-10-16 | 14:42

Hear hear!

De gelaarsde kat | 10-10-16 | 14:41

"Ook zielige mensen kunnen anderen onderdrukken."
Ademloos gelezen. Dank voor het plaatsen. Blij dat er nog ergens met de stem van de rede wordt gesproken.

Huupke | 10-10-16 | 14:39

Charles de Bats, 14.36 antwoord zie boven.

mallekater | 10-10-16 | 14:39

Nondeju. Ze heeft zelfs een column op de VK site.

Piet Karbiet | 10-10-16 | 14:39

Hoe minder religie in het algemeen en islam in het bijzonder, hoe beter. Alhoewel ik leukere dingen met mijn leven te doen heb, ben ik geloof ik echt bereid hier de wapens voor op te pakken. Defensief, niet offensief, laat dat duidelijk zijn. Nooit van mezelf gedacht. There's a warrior in all of us...

Djengo123 | 10-10-16 | 14:39

Charles de Batz, en ze zijn er, tot mijn verbijstering dolblij met de zetelrovende vijfde colonne landverraders van DENK.

mallekater | 10-10-16 | 14:39

Het feit alleen al dat zogenaamde feministes strijden vóór clitorectomie( een klein sneetje) daar anders de positie van vrouwen op "de huwelijksmarkt"slechter zou worden, is van de eerste letter tot de allerlaatste het absolute falen van het feminisme.Hoe krijg je het door je strot.

mallekater | 10-10-16 | 14:37

"Wandaden gebaseerd op de islam – we weten het allemaal – zijn jarenlang op grote schaal vergoelijkt. Tot die vergoelijkers behoorden ook feministen."
en...:
"Aan de sluipende islamisering van onze samenleving maken feministen zich eveneens medeplichtig."
.
Daarom hier weer dit linkje wegens de relevantie en op veler verzoek:
www.youtube.com/watch?v=ecJUqhm2g08

telelezer | 10-10-16 | 14:36

Zelf als vrouw zeg ik dat zo bijna alles waar de stikker "feminisme" op plakt een verzameling van rotzooi is.

Op papier hebben vrouwen dezelfde rechten. Vrouwen moeten deze alleen maar pakken. De belangrijke onderwerpen (zelfstandigheid, stemrecht, wettelijke gelijkstelling, enz.) zijn bereikt.

Alles andere (roze speelgoed en dit soort zaken) zijn stuiptrekkingen van nutteloze vrouwen die te laat geboren zijn om echt iets aan feminisme te doen.

hangtiet met knoop | 10-10-16 | 14:36

Dit is preken voor eigen parochie. Als dit stukje nou eens op Joop zou komen?

Maar daar maken ze zich nog steeds druk om Zwarte Piet.

Charles de Batz | 10-10-16 | 14:36

Een stuk dat vrijwel zeker nooit op Joop te lezen zal zijn.

thijs4419 | 10-10-16 | 14:35

Een prof. mr. dr. is helegaar niet weledelgestreng. Zij is weledelzeergeleerd (want gepromoveerd).

Chiant | 10-10-16 | 14:33

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen