Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Prof. Cliteur zegt veel zinnige dingen over islam

baascliteurrrs.jpgDe sociale wetenschap is een beetje het zelfingenomen millenial-achterkleinkindje van de filosofie, waar met een paar uitzonderingen daargelaten, gewoon niks nuttigs vandaan komt. De filosofie is helaas ook met een rotgang verhipsterd tot een circle jerk van moraalfetisjisten. In 't academische is er eigenlijk nog maar één bastion van de rede, namelijk de faculteit rechtsfilosofie van de universiteit Leiden. Die zeggen zulke zinnige dingen dat de afdeling tegenwoordig "de gesloten vleugel heet". Niet om de gekkies binnen te houden, maar om de religekkies buiten te houden. Die ideologische barak heeft namelijk nogal wat mensen met de verkeerde mening afgeleverd. En die jonge honden van het verzet tegen het naoorlogse verzet, zijn op een of andere manier altijd verbonden met prof. Paul Cliteur, een beetje de Dumbledore van de tent. Die schrijf een tijdje terug een uitermate zinnige bijdrage als voorwoord van "Waarover men niet spreekt" door Wim van Rooy, waarin hij de discussie over wanneer je iets of iemand nu wel of niet islamitisch mag noemen, beslecht. En vandaag zegt-ie weer iets zinnigs, in het FD. Komen die killerkwoots. Gevraagd over preventieve detentie van terroristen en westerse failed states: "‘Vroeg of laat wordt dat een serieuze optie. Het is een kwestie van overleving. Of men moet het standpunt innemen dat men nog liever dood is dan rechtsstatelijke regels te schenden. Elke staat heeft de verplichting de veiligheid van de burgers te waarborgen op het grondgebied van de staat.’ Is dat de hoogste plicht? ‘Het is in elk geval de meest basale. Als de staat dat niet kan, heeft hij gefaald. Bij failed states denken we altijd aan landen als Somalië, maar als de aanslagen hier maar frequent en heftig genoeg zijn, komt er een moment dat we ook hier spreken van failed states.’" Valt dat de Franse overheid kwalijk te nemen? "Het grote publiek percipieert aanslagen een beetje als natuurfenomenen, zoals een aardbeving of een tsunami. Dus is het al snel kaarsjes branden en bloemetjes leggen. Terwijl als er bij, bijvoorbeeld, de Belastingdienst iets mis gaat prompt de minister ter verantwoording wordt geroepen. Dat contrast vind ik gek. De bestuurders kunnen wél iets doen? "Zeker. Nu beginnen ze onmiddellijk met moraliseren. Zeggen ze waar het allemaal niks mee te maken heeft en dat de burger rustig moet blijven. Besonnenheit, noemt men dat in Duitsland. Nou, voor mij is bezonnenheid de juiste diagnose stellen." Weten Obama en Clinton het niet of willen ze het niet benoemen? "Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is: ze weten de oorzaken van de kwaal wel maar willen die niet benoemen, maar nemen ondertussen wel de juiste maatregelen. Mogelijkheid twee: ze draaien zichzelf ook een rad voor ogen. Zo van: je weet dat je partner vreemdgaat maar je wilt het liever niet weten. Obama is bang een deel van de bevolking te stigmatiseren. Volgens mij is dat ten onrechte. Je kunt best tegen moslims zeggen dat ze keurige staatsburgers zijn, maar dat de radicale islam een groot probleem is waar ook de moslims zelf last van hebben. Dat zou de boodschap moeten zijn. Maar Obama durft niet." Draaien we in Nederland net zo om de hete brij heen als Obama volgens u doet? "Dat vind ik wel. Op Geert Wilders na is er een enorme consensus onder Nederlandse politici dat terrorisme niets met religie en ideologie te maken heeft. Sinds de moord op Theo van Gogh is er weinig ontwikkeling geweest." Hoe kan dat? "Destijds was het CDA nog groot en die partij wil religie - welke religie dan ook - geen kwade naam bezorgen. En VVD’ers zijn anno 2016 zo geseculariseerd dat ze zich niet meer kunnen voorstellen dat religie van invloed kan zijn op iemands leven. Als VVD’ers horen wat Syriëgangers door ronselaars wordt voorgehouden, denken ze: deze redengeving is zo gek, er moet iets anders aan de hand zijn. Het ligt vast aan ons of het gaat gewoon niet goed op school. Nou, koppensneller Mohammed Emwazi, alias Jihadi John, studeerde business management." Wat zouden we ermee opschieten als we onderkennen dat de radicale islam hun belangrijkste motivatie is? "Elke behandeling begint bij een goede diagnose. Vervolgens is er cultureel contraterrorisme nodig. Karel van het Reve schreef in 1969 het boek Het geloof der kameraden. Daarin analyseerde hij de communistische heilsleer. Veel Nederlanders lazen het en zeiden: “Ja, het is inderdaad toch geen goed systeem.” Nederlandse politici moeten gaan uitdragen dat de politieke islam gevaarlijk is." Moeten we salafistische clubs verbieden? "Een weerbare democratie brengt met zich mee dat je bepaalde organisaties door de rechter moet laten ontbinden als ze de rechtsstaat ondermijnen. Want hierin ben ik het eens met de Amsterdamse rechtsgeleerde George van den Berg, die in 1936 over het nazisme zei: “Ik geloof niet dat de uiterste consequentie van democratie kan zijn dat je tegenstanders de mogelijkheid geeft om haar af te schaffen.” Essentieel voor democratie is zelfcorrectie. Het probleem met afschaffing is dat dat nooit meer kan." Heeft wat nu gebeurt overeenkomsten met de jaren 30? "Absoluut. En dat moeten onze politici echt snel gaan inzien."

Reaguursels

Inloggen

Rutmans "analiseert" op ander plaatsen.

Rien7847 | 08-08-16 | 10:45

"Karel van het Reve schreef in 1969 het boek Het geloof der kameraden. Daarin analyseerde hij de communistische heilsleer. " Uitzonderlijk schrijver, die Karel van het Reve. Welke Nederlandse schrijver kan een dergelijk epistel heden ten dage schrijven opdat onze politici nieuwe inzichten krijgen?

van heinde en verre | 08-08-16 | 01:02

Waardig opvolger van Hans Jansen. Hebben jullie hem al gevraagd als columnist?

Wilhelmina Kuttje | 07-08-16 | 17:37

@Ravissant | 07-08-16 | 10:05

Geen idee of uw bijdrage een copy/paste is, maar hoe dan ook: een interessant en boeiend stuk. En het verklaart een hoop bovendien.

Peter Emile | 07-08-16 | 13:30

Ravissant | 07-08-16 | 10:05 Volgens diverse experts is de islam een nep-religie die ooit bedacht is als instrument van roof en moord, en die veel weg heeft van een kruising van destructieve sekte, nazisme en maffia. In heel haar bestaan is de islam altijd bezig geweest met etnocide op andere culturen. Dat is wat de islam doet. Dat is het enige wat de islam doet. En de islam is daar heel goed in. De Europese culturen hebben tot dusver pogingen tot islamitische invasie kunnen afslaan en terugdringen (Poitiers, Wenen, Reconquista). Maar al enige tijd verkeert de westerse cultuur in een waan met als gevaarlijkste symptomen cultuurrelativisme en oikofobie. En zo gebeurt het dan dat een gevaarlijke ideologie als de islam politiek correct zwakzinnig de westerse wereld wordt binnengeloodst (‘integreer met behoud van eigen cultuur’, ‘iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen’, islam is de religie van de vrede’). Bij weer een aanslag met vele doden en gewonden, en met weer een kindje dat half verbrand ‘mamma, mamma’ schreeuwt, vind ik dat ze de verantwoordelijke politici moeten oppakken, aanklagen en veroordelen tot een langdurig verblijf in een tbs-instelling.

notamused | 07-08-16 | 11:39

Cliteur was vroeger op de tv. Maar werd geïntimideerd door te kritische benadering van dit vraagstuk. Zou Jeroen Pauw ervoor zorgen dat hij niet te lang in de zon ligt?

J.Slavink | 07-08-16 | 11:07

Religie moet je snappen. Daar hebben gelovigen nogal moeite mee.

mygoodness | 07-08-16 | 11:00

Een heel mooi artikel in het FD van en over Cliteur!! Chapeau voor deze man. Hij heeft gelijk. Alles draait om 'herkenen, erkennen en handelen'. Door het probleem eindelijk eens te gaan benoemen, kan er een goede aanpak komen. Maar tja, 'zachte heelmeester maken stinkende wonden.' Waar zijn politici eigenlijk alleen maar goed in? Debatteren, anderen afvangen op hun woordgebruik en woordkeuze. Dus politici zijn verbaal sterk. Maar dat is dan ook hun enige competentie. Daarom falen de meeste politici na hun politieke carrière in het bedrijfsleven. Dus zij gaan het probleem niet herkennen, erkennen en aanpakken.

Albert5000 | 07-08-16 | 10:48

Inderdaad had onze overheid als belangrijkste taak haar eigen burgers te beschermen. Daarvoor betalen de burgers een zeer hoge prijs in de vorm van werkelijk enorme belastingdruk. Onze overheid faalt hier al 30 jaar zeer opzichtig in. Dat kan omdat er steeds de schijn van handelen opgewekt is door enorme hoeveelheden belastinggeld daaraan te verspillen. De etterende wonden helen echter niet. Ondertussen rotten hele steden weg en zuchten grote delen van West-Europa onder de import-ellende. Gaat dit goed komen ? Nee, het is te laat. Winter is coming.

npo | 07-08-16 | 10:10

Als we toch een stukkie aan het vullen zijn met FD copy-paste dan is deze reactie ook interessant:

De ondergrond van het islamitisch terrorisme

1. De stellingname van Europese en Amerikaanse politieke partijen dat islamitisch terrorisme voortkomt uit economische achterstelling en discriminatie door westerlingen, is een typisch voorbeeld van etnocentrisch denken , oftewel denken vanuit de westerse cultuur alleen. Dus onjuist.
Deze stellingname is een reflex van het trauma van de vroege Industriële Revolutie (1800-1850), toen vele arbeiders beneden het bestaansminimum geraakten; gecombineerd met Marx romantische omwerking van de Franse revolutie. Sociaal-democratie, Christen-democratie en zelfs Groenen danken er hun bestaan aan. Precies 3 belangrijke politieke stromingen in Europa.

Echter: de zelfmoordterreur heeft de kop opgestoken in de Arabische wereld en maakt tienduizenden slachtoffers onder moslims, daar waar van een westerse economie en discriminatie door westerlingen geen sprake is.

2. De verklaring moet dus komen vanuit de islamitische culturen van het Midden-Oosten.
Deze culturen zijn al eeuwen in verval. Vele generaties hebben niet anders gekend dan maatschappelijk verval of stilstand. Indien de wereld om je heen desintegreert (nogmaals: economisch bewustzijn was/is er nauwelijks, behalve je kostje opscharrelen), rest een mens niets anders dan zich terug te trekken op zijn eer, de eer van zijn geslacht en die door te geven aan zijn zonen. En: te dromen van een betere wereld in het hiernamaals, de troost van het geloof.

Groei van samenlevingen wordt mogelijk gemaakt door toenemend wederzijds vertrouwen en doordat mensen te goeder trouw de middelen van die samenleving in het algemeen belang inzetten. Neergang van culturen en samenlevingen wordt gekenmerkt door wantrouwen jegens de ander, doordat de heersers de middelen van de samenleving te kwader trouw tegen hun onderworpenen inzetten.

Binnen de islamitische culturen van de Arabische wereld (en Perzië) lopen politiek, rebellie en machtsstrijd sinds de profeet altijd over de noemer van de godsdienst. De islam is de sleutel tot de wereldlijke macht.
Machthebbers en warlords hebben daarom altijd visioenen van de hemel geschilderd voor degenen die voor hen wilden vechten. Vóór de 20e eeuw was de islam er bij westerse diplomaten bekend om.
Daarnaast trad al rond het jaar 1200 een voorafspiegeling op van het huidige zelfmoordterrorisme: de sekte der Assassijnen. Een sekte waarvan de leiders zich ten doel stelden vanuit het bergland ten zuiden van de Kaspische Zee in Iran, -nabij Irak en Syrië -, maximale wereldlijke macht uit te oefenen met minimale middelen: (zelf)moordaanslagen gepleegd door hun fanatieke getrouwen tegen iedere sta-in-de-weg die zij als doelwit aanwezen. Uit naam van de islam.
De plaag duurde minstens 200 jaar.
Assymmetrische oorlogsvoering avant la lèttre. Door Khomeini is het zelfmoordterrorisme nieuw leven ingeblazen in de oorlog tegen Irak (jaren 80) vorige eeuw. Daarna is de diffusie snel gegaan: Palestijns-Israëlische conflict, conflict India-Pakistan, - deels uitgevochten via Afghanistan - , Algerije (FIS) , etc.
De soennitische vormen inspireren zich op het Saoedische Wahabitisme en worden meestal vanuit Saoedi-Arabië en de Golfstaten (mede) gefinancierd.

3. Wat gebeurt er nu, indien vele moslims als migranten naar Europa komen?
Door het wantrouwen dat vele families nog als psychisch patroon regeert, kunnen zij niet functioneren binnen een westerse economie en samenleving. Van generatie op generatie. Vanwege hun rigide opvattingen en ter bescherming van hun eer wantrouwen zij de westerse levenswijze en omgangsvormen; vanuit hun rigide denkpatronen wijzen ze westerse vrijheden af.
Voeg hierbij de propaganda van machthebbers en krijgsheren uit de Arabische wereld die continue vertellen dat Israël en het Westen achter het verval van de Arabische wereld zitten. En dat de westerse vrijheden slechts dienen om de islam en de Arabische eer te ondermijnen.
Als volgende schakel bevestigen in het Westen de politiek correcte politici en beambten, -voor wie het maar horen wil - , telkens opnieuw de propaganda vanuit Midden-Oosten. Het verhaal van de achterstelling, discriminatie en de schuld van het Westen aan alles wat er fout is in de wereld. Of die spreken van de haat van hun burgers jegens de islam.

4. Aldus is de voedingsbodem voor terreur in West-Europa, VS en Canada in de afgelopen 40 jaar gelegd.
Het enige wat je nog nodig hebt zijn mensen die in hun persoonlijke leven zijn vastgelopen. Die zich in hun eer aangetast voelen. De propaganda is via Arabische zenders en sociale media beschikbaar. En er komt een typisch element bij , dat eigenlijk westerse invloed is, ook in de Arabische wereld: 15 minuten glorie. Het reality-genre. De zelfmoordmartelaar die door zoveel mogelijk mensen in zijn dood mee te slepen zelf een moment, een dag of paar dagen internationaal nieuws is.

5. Politici in West-Europa of Noord-Amerika zijn niet dom, of naïef. Dan dring je in de slangenkuil van je partij en van de politiek niet door tot de hoogste regionen.
Ze zitten alleen volkomen klem. Door een onverantwoord immigratie- en integratiebeleid in heden en verleden hebben ze zich zelf in een hoek gevochten waar ze niet meer uit komen. Niet zonder totaal gezichtsverlies, een bestaanscrisis voor hun partijen en de beëindiging van vele carrières.
De leiders kunnen niet leiden, want ze lopen achter de feiten aan die ze zelf ontkennen. De burger volgt hen niet. Dan rest niet anders dan redderen, vasthouden aan je positie door van je af te bijten , alle tegengeluiden uitmaken voor populisme en hopen op een miraculeuze ontsnapping.
Failed policies, failed parties. Failed states?

Excuses voor de lengte. Maar laten we zaken en oorzaken helder benoemen. Hoewel ik me voor verbeteringen aanbevolen houd.

Ravissant | 07-08-16 | 10:05

Filosofie is de vader aller wetenschappen. Wel jammer dat ze zich nu zo beperken. Voltaire draait zich om in z'n graf in deze tijden waarin altruïsme en ongebreideld humanisme een maatstaf zijn geworden om je superioriteit over anderen aan af te meten !
Daarnaast heb ik het idee dat de meer vrijmoedige denkers en ethici door de eeuwen heen bewust naar de strafhoek zijn geleid om plaats te maken voor respectievelijk industriële revolutie, 'gravy train', met aan boord de bekende gulzigaards, en tere zieltjes.

Slogra | 07-08-16 | 09:08

@Schmutzige Harry 1 | 06-08-16 | 15:12
Na de volgende verkiezingen. Hoe dan ook.

keestelpro | 07-08-16 | 03:21

ik had mijn bril niet op en las "minister Van der Steur zegt veel zinnigs". Kon al niet waar zijn.

Handsomeboy | 07-08-16 | 00:22

@ atheïstisch stemvee
U bent mild
Een overheid die :
- Opzettelijk , informatie achter houdt , foute of incomplete informatie verstrekt en daardoor de burger benadeelt , in gevaar brengt.
- Niet de belangen van de Nederlandse burger dient , maar de belangen van derden , verborgen agenda's volgt - weigert zich te verantwoorden / zich niet kan verantwoorden naar de eigen bevolking.
- Een land moedwillig destabiliseert.
.
Die overheid is Crimineel.

enorme sukkelzak | 06-08-16 | 21:34

Te vele politici zijn Chamberlains.

nik777 | 06-08-16 | 21:08

-weggejorist-

Nittickson | 06-08-16 | 20:34

Wat mij betreft wordt het sociaal contract hét onderwerp van de verkiezingen volgend jaar. De overheid levert steeds minder en vraagt daarvoor meer. Ik zou zelfs durven stellen dat op het terrein van veiligheid de overheid niet alleen tekort schiet, maar ons, de burgers, willens en wetens aan gevaar blootstelt en dit gevaar vergroot d.m.v. beleid.

Ik pas ervoor om nog veel langer als lokeend gebruikt te worden in een levensbedreigend experiment van hemelbestormende idealen en linkse dogma's. Ik denk dat ik hierin niet alleen sta. Het is mooi geweest.

atheïstisch stemvee | 06-08-16 | 20:25

Veel westerse landen hebben mid vorige eeuw afstand gedaan van hun koloniën.
De koloniën overgedragen aan de oorspronkelijke bewoners en de Westerlingen weer naar huis gehaald.
.
Dit de-kolonisatie proces wordt anno 2016 vrij algemeen als een goede en rechtvaardige zaak beoordeeld.
.
De redenering doortrekkend naar het heden is verplichtte remigratie van (met name probleem gevallen onder de ) nieuwe " Nederlanders " goed te verdedigen en zal bespreekbaar worden

enorme sukkelzak | 06-08-16 | 19:33

Zodra je het salafisme en gaat verbieden of tegenwerken
loop je kans dat er morgen een paar zichzelf opblazen
nadat ze iets uit het haatboek hebben geschreeuwd,
zodra je ze ongehinderd hun gang laat gaan blazen ze zichzelf over een jaar of 2 wel op zodra ze meer macht vergaard hebben.
het enige dat wegkijkende bereiken is het tijdstip waarop
deze maatschappelijke ratten de bommen laten afgaan.

Berthe | 06-08-16 | 19:26

Troy Ounce | 06-08-16 | 15:13
U bedoelt geen olie meer kopen. En overgaan op alternatieve energie. Kunnen ze mooi zandkastelen bouwen als de afgelopen 1400 jaar?

Smart-dumbass | 06-08-16 | 19:16

Alsof professor tegenwoordig duidt dat je een verheven gedachte hebt. Wel kudo's voor zijn mening.

Smart-dumbass | 06-08-16 | 19:03

Het probleem is de islam.
Niet alleen het salafisme of welke andere radicale islamitische tak dan ook.
De islam is de bron. De islam, en niets anders.

De islam is de motor die geweld, haat, tweedracht en de ontwrichting van complete samenlevingen (ook de westerse) aandrijft.

Het is de islam als zodanig die haaks staat op de democratie. De islam is een kruisbestuiving aangegaan met een paternalistische, autoritaire en primitieve stammencultuur uit de woestijnen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika die rechtstreeks uit de voor-middeleeuwen afkomstig is en die zich sindsdien nauwelijks of niet heeft aangepast aan de moderniteit van de 21ste eeuw waarin wij leven.
Zo'n cultuur, gevoed door een agressief-expansieve en opdringerige religie waarin dwingelandij en groepsdruk de normen zijn en die eigenlijk geen religie is maar een totalitair project, is onmogelijk te combineren met onze westerse waarden en normen en met onze westerse democratieën.

Dat die combinatie onmogelijk is, vindt zijn bewijs in de afgelopen pakweg 40 jaar waarin de relatie tussen onze westerse samenlevingen en de islam getekend wordt door oplopende spanningen, tweedracht, ruzie, geweld, haat, moord en doodslag en zelfs massamoord.

Er is geen religie ter wereld die zóveel geweld en tweedracht genereert als de islam.

Er is geen religie ter wereld die zulk een problematische verhouding heeft met niet-religieuze en niet-islamitische omgevingen, als de islam.

Er is geen religie ter wereld die in onze tijd zóveel dodelijke slachtoffers heeft geëist - en nog dagelijks eist - als de islam.

Wat is het toch, dat nog steeds zóveel mensen dit monumentaal aanwezige fenomeen (ook wel 'de olifant in de huiskamer' genoemd) niet zien, kunnen zien of willen zien??

Er is mijns inziens maar één manier om de onrust en de permanente staat van oorlog - want dát is het - waarin de islam zich bevindt met de westerse wereld, een halt toe te roepen: dat is uitbanning van de islam.
Uitbanning. Goedschiks of kwaadschiks.

Daarvoor zijn twee dingen nodig:
- Dat het westen eindelijk de rauwe realiteit onder ogen ziet;
- en dat het westen haar weerbaarheid hervindt; om te beginnen door de doorgeschoten feminisering van haar cultuur overboord te zetten, en elke vorm van politieke correctheid grondig te toetsen en waar nodig af te schaffen.

Want politieke correctheid en de daaruit voortvloeiende angst voor 'collateral damage' bij conflicten, zijn de dood in de pot van de westerse beschaving.

Peter Emile | 06-08-16 | 18:34

@roze_bril | 06-08-16 | 17:54
Een soort Gladio operatie.

ben kokhals | 06-08-16 | 18:06

Professor Clitoris doet zijn naam eer aan want ziet eruit als een pratende kut.

stutz | 06-08-16 | 18:05

@nenny | 06-08-16 | 17:00 "... we hebben de kruistochten alweer een paar eeuwen gehad..."
.
Toch even hier een terzijde: De kruistochten waren een nogal late reactie van westerse Christenen op de aanhoudende gewelddaden door de oprukkende aanhangers van Mahomet tegen Christenen en kerken in het Heilige Land. Pelgims werden door hen beroofd en vermoord, inheemse Christenen werden vermoord of in slavernij weggevoerd, kerken werden vernietigsd of omgekat tot moskee. Dat vroeg om een reactie.

ben kokhals | 06-08-16 | 18:02

despecialist | 06-08-16 | 17:45
In mijn ogen scoor je heel wat punten met je comment. Scheiding kerk/moskee-staat is al jaren een lachertje.
Dat wij mee moeten betalen aan bijzonder onderwijs is al even krankzinnig. Kinderen leren daar dat... goed, ze leren er niks en worden gewoon verpest met ideeën die 500 jaar geleden al 200 jaar achterhaald waren.
Als er iets is wat ik graag zou zien, is het wel een complete stop op het van rijkswege financieren van het bijzonder onderwijs.

Op elk gebedshuis zou een tekstje moeten staan in de trant van: Wat u hier hoort kan leiden tot ernstige hersenbeschadiging. Als er al hersens zouden zijn in the first place natuurlijk.

Hoppa, nu naar meest recente topic, weer moslimaanslag. Maar natuurlijk.

Ichneumonidae | 06-08-16 | 17:58

wingload | 06-08-16 | 17:30

Charlie Hebdo was gezien de feiten rondom de aanslag naar alle waarschijnlijk een false flag.

roze_bril | 06-08-16 | 17:54

@wingload | 06-08-16 | 17:30 "Hij gaat voorbij aan de hand van Israel, zowel op gebied van terreur als van 'security'."
.
Goed punt. Nog zo'n taboe.

ben kokhals | 06-08-16 | 17:47

Misdadige organisatie waar je geen lid van kan zijn oid?
Homo homini lupus | 06-08-16 | 17:35

Dat is natuurlijk totaal niet van toepassing. Ik hoop dat men religie in zijn algemeenheid eens aanpakt, dat is namelijk wel degelijk mogelijk. Waarom er anno 2016 bijvoorbeeld nog steeds religieuze scholen bestaan is mij echt een raadsel, meteen verbieden die hap. Religie sowieso verbieden voor minderjarigen, die mogen religieuze gebouwen niet meer in onder de 18 wat mij betreft. Verbod op burka's in het openbaar. Bijbels/korans/heilige geschriften subiet verwijderen uit de 2e kamer. Verplichte lessen over de evolutie theorie aan jongeren op school en op nieuwkomers: mensen weten gewoon echt NIKS valt me elke keer op. Dat zal de problemen niet van de een op andere dag oplossen maar het is wel een vreedzame manier naar een beter wereld.

despecialist | 06-08-16 | 17:45

Het zou heel wat waard zijn als een rechtenfaculteit een sluitende juridische constructie kon bedenken waardoor feitelijk de Islam in NL/Europa zich niet meer zou kunnen manifesteren. Misdadige organisatie waar je geen lid van kan zijn oid? Voordat oorlog uitbreekt uiteraard. De tumor moet verwijderd worden, goedschiks of kwaadschiks. Er is geen andere optie!

Homo homini lupus | 06-08-16 | 17:35

CDA voert liever de Sharia in.

roze_bril | 06-08-16 | 17:32

De professor neemt de berichtgeving zoals die door Astrid Kerseboom wordt gebracht als uitgangspunt. Hij gaat voorbij aan de hand van Israel, zowel op gebied van terreur als van 'security'.
Jihadi John en andere spannende filmpjes werden gebracht door SITE intelligence van Rita Katz, een Israëlische mevrouw die (gut) toevallig allemaal islamitische rottigheid van het grote Internet weet te plukken.
Ook bij de aanslagen in Parijs (Charlie Hebdo en het Bataclan theater) was er sprake van waarschuwingen vooraf vanuit Israël en/of fotomateriaal dat uit Israël kwam, volgens mensen die ik eerder geloof dan de officiële bronnen.
Op Schiphol is de onderbroekterrorist door een Israëlisch securitybedrijf doorgelaten.

De Mossad heeft een goed vertakt netwerk met Sayanim (zoek maar op), 'gewone' joodse mensen die hand en spandiensten doen voor de Israëlische zaak. In Nederland is het werken extra makkelijk gemaakt doordat alle telefonie met een Israëlisch systeem kan worden afgeluisterd.

Uiteindelijk komt het gevaar van links, mensen die lak hebben aan nationale belangen en zo gauw mogelijk internationaal gelijkheid willen verspreiden. Althans, voor de gewone mensen dan. Ze laten tal van groepen binnen zonder randvoorwaarden. Het zijn zielige mensen en die stemmen links. Ze zíjn het niet maar links biedt ze de beste voorwaarden. We moeten van links af, de mensen die weggeven wat onze voorvaderen in vele eeuwen hebben opgebouwd.

wingload | 06-08-16 | 17:30

despecialist | 06-08-16 | 17:02

"Je hebt niets begrepen... niet de illusie.."

Ah. Tu quoque, zo kan je alle discussie sluiten.
Ik vind het prima.

nenny | 06-08-16 | 17:28

@Ichneumonidae | 06-08-16 | 17:12 "Denk dat dit gewoon EU-beleid is ja."
.
Inderdaad. Rutte bijvoorbeeld, heeft net als Merkel en anderen jaren geleden het multiculturele experiment als mislukt gekenschetst. Dit was in 1979 al voorspeld door de WRR, dus het gevolg van een welbewuste politiek. Vervolgens gaat men het experiment nog een keer uitvoeren, maar dan massaal en gecomprimeerd in een beperkte tijdspanne. Daar is niks onwetends aan, maar gewoon ontwrichting als beleid.

ben kokhals | 06-08-16 | 17:25

@DearMud | 06-08-16 | 15:51
en
@Glasgow Argus | 06-08-16 | 15:52
Beiden Plus véél! Ik had het niet beter kunnen zeggen!

@rijk | 06-08-16 | 15:57
Of om te beginnen in ieder geval terug achter het Midden-Oosters hek te schoppen. Elk ander idee zal jammerlijk falen.

Sjefke7807 | 06-08-16 | 17:22

Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 15:54
Mijn dank is verpletterend, zeer vereerd met uw compliment. Ben geen professor, hoor, je hoeft geen universitaire achtergrond te hebben om door te hebben dat je keihard genaaid wordt.

Rest In Privacy | 06-08-16 | 17:16

@Troy Ounce | 06-08-16 | 17:02 "... ik kan me wel voorstellen dat islam van deze woede en instabiliteit gebruik zal maken."
.
En anderen op hun beurt dan gebruik maken van die woede voor hun eigen agenda. Met een beetje beeldspraak: Iemand die tanks produceert heeft meer aan instabiliteit dan aan vrede.

ben kokhals | 06-08-16 | 17:15

ben kokhals | 06-08-16 | 17:04
Vrees dat je gelijk hebt. Als je een (Westerse) samenleving wil verdelen om er over te heersen moet je zoiets binnenhalen.

Denk dat dit gewoon EU-beleid is ja.

Ichneumonidae | 06-08-16 | 17:12

@Ichneumonidae | 06-08-16 | 16:44 "De 'religie' waar wij, en de rest van de niet-islamitische wereld, het meeste last van hebben (om een understatement te gebruiken) is de islam."
.
En dat is geen natuurverschijnsel, maar beleid.

ben kokhals | 06-08-16 | 17:04

"Europa wordt een Failed Continent als het Roer niet omgaat"

Dat is volgens mij al het geval ,maar goed wie ben ik om daar over te oordelen .
Ik ben maar een arbeider in de lagere klasse (reeds 33 jaar).

iopeth | 06-08-16 | 17:04

nenny | 06-08-16 | 17:00
Jij hebt dus echt helemaal niks begrepen van wat ik schreef en ik heb niet de illusie dat dat nog gaat gebeuren. Sorry.

despecialist | 06-08-16 | 17:02


Bijna raak
Laten we het zo stellen: destabiliseer mijn land voor 50 jaar jaar en drone mijn familie naar god en ik beloof je dat ik dat ik naar jouw land zal komen op zoek naar scholen, stadia en supermarkten. Met een AK47 natuurlijk. In mijn geval heeft islam daar niets mee te maken maar ik kan me wel voorstellen dat islam van deze woede en instabiliteit gebruik zal maken.

Troy Ounce | 06-08-16 | 17:02

despecialist | 06-08-16 | 16:17
Leuk dat je steeds feiten wil generaliseren en daarmee verschillig wil zijn en slim overkomen... Nu sleep je de christenen er weer bij als het negatief over moslims en heilige schrift gaat en net turkije als het over sharia gaat. Ik heb de bijbel en de koran gelezen en de 2 boeken staan op het einde (jezus en appostelen in nieuwe testament vs mo in medina) in schril contrast met elkaar. Jezus preekt vergeving en liefde, mo oorlog en onderwerping. ( nee ik ben geen christen, ik ben tegen alle religie) we hebben de kruistochten alweer een paar eeuwen gehad, inmiddels hebben we decennia aan gematigde christenen die langzaam wegebben, en alweer decennia radicale islam en achterlijkheden vs de verlichte westerse beschaving. Een contrast wat werkelijk jeukt aan alle kanten de verlichting, de eeuw van de rede ligt alweer een tijdje achter ons en de zandbaklanden vertikken het om vooruitgang te boeken in de beschaving, mede mogelijk gemaakt overigens door die perverse prikkel van olieverkoop zodat men ook naar binnen gericht kan blijven en er geen inovatie (en dus vernandering) nodig is.
Het feit dat de westerse beschaving zich nu zeker weten voorlopig bezig mag gaan houden met het domste jongetje van de klas is vermoeiend.

nenny | 06-08-16 | 17:00

Zou je sharia een 'gematigd' rechtssysteem noemen?
en.wikipedia.org...
iB€€R | 06-08-16 | 16:50
Ik tel 8 landen waar sharia volledig wordt toegepast van de 78 landen die op die site staan. Zoals ik al zei zijn er 13 landen waar de doodstraf op atheisme staat.

despecialist | 06-08-16 | 16:58

@Ommezwaai | 06-08-16 | 16:16 "De Turken ontkennen deze 100 jaar oude(!) genocide op de Armeniërs tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Ieder gesprek hierover is volledig taboe."
.
Op dat gebied is er wel meer taboe, tot in de westerse wereld aan toe. Denk bijvoorbeeld aan de genocide op zo'n twintig miljoen Russische Christenen door de Bolsjewisten in de eerste helft van de vorige eeuw biblicisminstitute.files.wordpress.co...

ben kokhals | 06-08-16 | 16:57

Nederlandse politici zijn geen zieners maar blinden. Behalve Wilders dan.

duitse herder | 06-08-16 | 16:56

De meeste moslim landen zijn dan ook 'gematigd' in ieder geval in die zin.
despecialist | 06-08-16 | 16:00

Zou je sharia een 'gematigd' rechtssysteem noemen?

en.wikipedia.org/wiki/Application_of_...

iB€€R | 06-08-16 | 16:50

Cliteur, hij leeft nog. Was een van de meer zinnige commentatoren jaren geleden bij Buitenhof.
Vwb zijn opmerkingen: Europa wordt een Failed Continent als het Roer niet omgaat, dwz stoppen Islamitische Immigratie onder welke titel dan ook. Keihard aanpakken van iedereen met Jihadistische / Salafistische opvattingen.
Ik ben al jaren voorstander van Internerings Kampen voor types waarvan je redelijker wijs kunt verwachten dat ze je gaan aanvallen. De Vijand is onder Ons . Als je dat onder ogen ziet ben je al een stuk verder.

Zwizalletju | 06-08-16 | 16:46

"Turkije heeft 99,8% moslims en is gematigd" tkei is hard op weg dictatuur en koopt alvast tanks om los te kunnen gaan richting israël. Er is maar 1 islam en die is dodelijk voor alle niet mohammedanen; wacht ook voor mohammedanen

Bill Warner | 06-08-16 | 16:45

@eerstneukendanpraten | 06-08-16 | 16:38
De door jou genoemde dames zijn toch ook 37 graden?
Man up!
*grijnst*

necrosis | 06-08-16 | 16:44

despecialist | 06-08-16 | 16:29
Ik scheer niet alle religies over 1 kam. Ben in dat opzicht niet zo relativistisch. De 'religie' waar wij, en de rest van de niet-islamitische wereld, het meeste last van hebben (om een understatement te gebruiken) is de islam. Huntington had daar wel een punt in zijn Clashes of civilization, waarin hij sprak over de bloederige rafelranden van de islam. Vrijwel overal waar de islam grenst aan een echte cultuur is het gedonder.

Bon. Ik vrees dat de wereld het op zeker moment zat wordt om elke keer weer te moeten omkijken naar de 14e eeuw en dat oorlog in zekere zin onvermijdelijk zal zijn. In talloze landen zal het dan op een burgeroorlog uitdraaien, zij het dat de moslims in veel Europese landen dan geen schijn van kans maken (doorgaans 5% of minder).

Ze moeten vooral nog even doorgaan met hun aanslagen en hun malle fratsen. Het hangt elke Europeaan (op wat linkse huichelaars na) al mijlenver de keel uit. De wal zal een keer het schip keren.
Bij dit alles ware nog te bedenken dat velen in al die aanslagen niet veel meer zien dan de doodsreutel van een obsolete, in feite al vergane ideologie. Ik hoef hier in 020 maar om me heen te kijken en zie genoeg moslims (altijd stiekem) roken, bier drinken e.d.

Maar de angst blijft, men blijft moslim. Denk niet dat het ooit tot een assimilatie zal komen, omdat onze manier van leven en onze waarden behalve superieur ook volstrekt incompatible zijn met de islam.

Dus, om een kort verhaal nog langer te maken: Vrees dat het inderdaad op oorlog zal uitdraaien, hoe onvoorstelbaar dat voor onze generatie ook mag zijn. Vorige eeuw hadden we twee wereldoorlogen en daarna was het Nie wieder Krieg. Meer dan wensdenken is dat niet, het zit in de menselijke natuur en die Krieg, die komt wel weer.
Vreselijk en voor een belangrijk deel te schrijven op het conto van de wegkijkers en degenen die nog geloven in de bloemetjesnonsens uit de 60-er jaren.

Best wel veel letters, vind je niet?

Ichneumonidae | 06-08-16 | 16:44

@despecialist | 06-08-16 | 16:00 "De meeste moslim landen zijn dan ook 'gematigd' in ieder geval in die zin."
.
Buiten de moslimlanden die zijn besmet met het wahabbi/salafi virus is inderdaad ook sprake van rekkelijke islam, tot en met seculiere islam (niet actief gelovig of elementen van het geloof alleen als traditionele-, sociale- of privé-aangelegenheid).
Volgens Snouck Hurgronje was de islam zo rond 1900 in het zelfs algemeen aan het matigen en aanstalten aan het maken tot zelfreflectie. Dit proces werd echter onderbroken door krachten van buiten (denk aan Max von Oppenheim die de Duitse keizer suggereerde om de moslimse Turken op te jutten tot de jihad). Dit bracht Snouck Hurgronje tot de volgende veeg uit de pan: "Voor moderne staten die mohammedanen als onderdanen hebben, of als protegé’s, of bondgenoten, is de schone taak voorbehouden dezen [de moslims] en tegelijkertijd zichzelf te onderwijzen over de hoge opvatting van de menselijke samenleving, in plaats van ze terug te leiden — omwille van eigen egoïstische belangen — naar de manieren van de middeleeuwse religieuze haat die zij net op het punt stonden achter zich te laten."

ben kokhals | 06-08-16 | 16:44

Cliteur is jaren geleden gestopt met islamkritische columns en commentaren. Vanwege bedreigingen. Goed dat hij terug is, maar hij zal zijn toon gematigd houden vanwege die bedreigingen.

Road to serfdom | 06-08-16 | 16:43

@eerstneukendanpraten | 06-08-16 | 16:38
Daar gaat het niet om. Alles is neukbaar zoals alles eetbaar is. Je kunt alles eten, maar aan sommige dingen ga je dood. Happy Meals van de MacDonalds bijvoorbeeld. Of loodverf. Maakt voor het eetbaar zijn niet uit of het overleeft of niet; en of je het lekker vindt of niet.

Stormageddon | 06-08-16 | 16:42

@Notenkraker | 06-08-16 | 16:35
Dat laatste is niet waar, iemand die beweert dat de islam een politieke, totalitaire ideologie is, heeft groot gelijk.

necrosis | 06-08-16 | 16:42

Je kunt veel zinnige dingen zeggen, maar als men je niet wil horen heeft het niet veel nut.

Roeieber | 06-08-16 | 16:41

Clear en simpel as fuck. En toch al die lafheid om je heen..

Bram van Ojik | 06-08-16 | 16:39

happen naar de baas | 06-08-16 | 15:16
????????? Inderdaad u slaat wartaal uit.

Een vrije paling | 06-08-16 | 16:39

Stormageddon | 06-08-16 | 16:23

Als ik Hedy d'Ancona of Hanneke Groenteman zou moeten doen ging ik emigreren. En vergeet dat varkentje van de PvdA niet...

eerstneukendanpraten | 06-08-16 | 16:38

I.v.m. de titel:
Zinnige dingen zeggen op zich, zoals mr. Cliteur is 1 zaak.
Zinnige dingen zeggen over de islam is echter onmogelijk.

Notenkraker | 06-08-16 | 16:35

Paul Cliteur, tezamen met zijn collega Afshin Ellian, zijn de enige 'intellectuelen' die ik nog serieus neem in het kader van het islam/terrorisme/'niet-mee-te-maken'-debat.

Schrijven zij beiden niet voor Elsevier?
Ik overweeg een abonnement.

EefjeWentelteefje | 06-08-16 | 16:34

@despecialist | 06-08-16 | 16:29
Hoe krijg je de moslims weg zonder voor fascist uitgemaakt te worden?
O, wacht, dat werden we toch al.... laat maar.

necrosis | 06-08-16 | 16:34

Echt, van mannen als Cliteur moeten we het hebben.Hij is slim en kan net als Prof Galjaard vroeger, moeilijke zaken helder uiteen zetten. Nog een groter voordeel wellicht is dat hij de policor horde, zonder al te veel gezichtsverlies kan laten instappen.

Rest In Privacy | 06-08-16 | 16:32

FinFucker | 06-08-16 | 15:37

Als dat zo is, zou men dan in Leiden z.s.m een nieuwe regering kunnen installeren en Den Haag als overzees niet ter zake doende stuk van de republiek beschouwen?
Of gaan ze zich er met een Jantje van Leiden vanaf maken?

Bijtendehond | 06-08-16 | 16:32

@Ichneumonidae | 06-08-16 | 16:27
Zo ken ik je weer, sluipwespje.

necrosis | 06-08-16 | 16:31

Ichneumonidae | 06-08-16 | 16:27
De wereld zou beter af zijn zonder religie en al helemaal zonder moslims, daarover zijn we het uiteraard eens. Maar hoe bereik je dat zonder oorlog ...

despecialist | 06-08-16 | 16:29

miko | 06-08-16 | 16:12

Variant daarvan/-op:
The problem with islamic fundamentalism is the fundamentals of islam.

iB€€R | 06-08-16 | 16:28

despecialist | 06-08-16 | 16:16
Denk ook niet dat de meeste moslims de martelaar willen uithangen. Intussen kunnen ze zonder levensgevaar de islam niet verlaten, wat vaak betekent dat ze ook hun kinderen al die onzin weer doorgeven.

Per saldo zal dat met zich meebrengen dat het aantal 'martelaren' alleen maar zal toenemen, zeker als het aantal stageplaatsen onder de maat blijft;).

Ik stel me soms de, mogelijk wat simpele, vraag: Zou Europa, zou NL beter af zijn zonder die religie en de aanhangers daarvan?
Kan ik zonder problemen met 'Ja' beantwoorden. De islam, zoals je mogelijk weet, heeft nog nooit ergens iets goeds gebracht. Keuze voor de oorspronkelijke bevolking was koppie er af of onderwerping of bekering.

Nou ja, wat je een religie noemt. Meer dan een veroveringsideologie was het nooit, al helemaal niet in de ogen van Mohammed.

Stel je voor, om iets absurds te noemen, dat jij atheïst bent en jij op zekere dag besluit om christen te worden en dat ook wereldkundig maakt, wetend dat je dan op de hitlist komt te staan.
Dat ga je niet doen, tenzij je in protective custody terecht kunt. Alleen al die waanzin.

Ichneumonidae | 06-08-16 | 16:27

De leugen regeert. Feiten zijn ongewenst want die vragen om harde maatregelen en daar zijn ze te laf voor.

frisenfruitig | 06-08-16 | 16:26

De extreem linkse stormtroepen van AFA kunnen al decennia hun gang gaan. Ja mensen zo lang duurt het voor de nederlandse staat in aktie komt bij dreiging. Zet je dus maar schrap de komende jaren.

drs. P | 06-08-16 | 16:25

Gaat wat fout met copy paste in ieder geval uit die schoorsteenveger link 'Allah schiep de mensheid om hem te aanbidden', toch wel lichtelijk narcistisch zou je zo zeggen.

bijna_raak | 06-08-16 | 16:25

@Ommezwaai | 06-08-16 | 16:21
Alles is neukbaar.

Stormageddon | 06-08-16 | 16:23

Schoorsteenveger

bijna_raak | 06-08-16 | 16:22

@Ommezwaai | 06-08-16 | 16:16
Ze ontkennen die genocide nu juist wel.

Stormageddon | 06-08-16 | 16:22

SchoorsteenvegeUit die

bijna_raak | 06-08-16 | 16:22

Stormageddon | 06-08-16 | 16:20
Zijn die allen neuqbaar?

Ommezwaai | 06-08-16 | 16:21

Ommezwaai | 06-08-16 | 16:20
Erdogan is een (groot) gevaar voor de hele wereld, daarover zijn we t over eens.

despecialist | 06-08-16 | 16:21

@Ommezwaai | 06-08-16 | 16:18
De media. Aan de tafels van Matthijs, Jeroen, Eva en Humberto zie je ze vaak.

Stormageddon | 06-08-16 | 16:20

despecialist | 06-08-16 | 16:18
Dat suggereer ik niet. Waar het aan ligt, geen idee.
Maar het is in ieder geval een heel naar trekje van de snorremannen.

Ommezwaai | 06-08-16 | 16:20

-weggejorist-

IslamPislam | 06-08-16 | 16:20

Troy Ounce
Wel eens gekeken naar de achtergronden van die leuke Saudische jongens die zich in de Twin Towers/ het pentagon en het Witte Huis wilde boren? Of naar die van Osama bin Laden zelf? Echt niet uitzichtloos/ geen hoop. Dat was voor de destructie in die landen (Saudie richt dat wel aan in Jemen maar dat is wat anders) sterker nog Osma is zelf tegen de russen in Afghanistan gaan vechten. Oftewel dat stageplaatsen probleem van onze gepamperde Marokkaanse en Turkse klootzakjes, die het als crimineel niet bolwerken radicaliseren en leuk gaan knallen in Syrië/ Irak is pure stierenstront meer iets voor Joop dan GS.

bijna_raak | 06-08-16 | 16:19

@Ichneumonidae | 06-08-16 | 16:13
Omdat het waar blijft, het praatje van Sam van meer dan 10 jaar geleden met exact dat argument. Voor de jongere reaguurders, die 10 jaar geleden nog met lego speelden.
www.youtube.com/watch?v=J3YOIImOoYM

Stormageddon | 06-08-16 | 16:19

squadra | 06-08-16 | 16:15
Een seksuele prostituee? U maakt mij nieuwsgierig.... Vertel, in welke andere tak hebben we nog meer prostituees?

Ommezwaai | 06-08-16 | 16:18

Ieder gesprek hierover is volledig taboe.
Ommezwaai | 06-08-16 | 16:16
Maar ligt dat dan aan Erdogan of aan de godsdienst denk je ?

despecialist | 06-08-16 | 16:18

Ach Clizeur, er zijn al weer andere dingen aan de hand. Op GS klinkt uw vintage rap nog een keer. Omdat het waar was.

Hartgrond | 06-08-16 | 16:17

Massamoord is de regel in de islam. Die halve eeuw zonder massamoord is een uitzondering.
Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 16:15
Maar zo kan je ook stellen dat massamoord regel is in het Christendom. Net zo onzinnig.

despecialist | 06-08-16 | 16:17

Als je niet kan zwemmen en verzuipt ligt het er natuurlijk niet aan dat je niet kan zwemmen,maar dat het water te diep is.
Alle aanslagen,moordacties etc. worden door Islamieten gepleegd,dat kan natuurlijk niet aan dat geloof liggen,volgens onze gristelijke vrienden !!
Zolang godsdienstvrijheid als hoogste goed blijft gelden voor een moorddadig politiek geloof,zal er niets veranderen.
Straks worden ze in meerderheid "democratisch" gekozen,net als Hitler,dan hebben onze dappere regeringen het nicht gewusst !!

Pieter H | 06-08-16 | 16:17

despecialist | 06-08-16 | 16:12
Het fundamentele verschil is dat ieder ander land zijn eventueel gepleegde wandaden in ieder geval wel erkent.
De Turken ontkennen deze 100 jaar oude(!) genocide op de Armeniërs tot op de dag van vandaag nog steeds niet.
Ieder gesprek hierover is volledig taboe.

Ommezwaai | 06-08-16 | 16:16

-weggejorist-

despecialist | 06-08-16 | 16:16

Waar het om gaat, en dat is al door tallozen naar voren gebracht, is dat moslimextremisme alleen maar kan bloeien op de mestvaalt van de gematigde islam
Ichneumonidae | 06-08-16 | 16:13
Uiteraard, zonder islam ook geen extremisme. Er zijn hier echter reaguurders die het idee hebben dat elke moslim als ideaal heeft om als martelaar te sterven en dat 99% van de landen extremistisch zijn zoals iemand hierboven stelde. Dat is net zo onzinnig als zeggen dat de aanslagen niks met Islam te maken hebben.

despecialist | 06-08-16 | 16:16

Politieke islam is net zoiets als seksuele prostituee. Je kunt het het niet scheiden.
Er is de koran, maar veel belangrijker zijn de hadith en de sira. De koran is nog geen vijfde van wat islam werkelijk inhoudt. Die andere boeken horen erbij.
Voor wie nog twijfelt: waarom heeft islam zijn eigen rechten van de (moslim) mens boven die van de universele mens volgens de conventie van Genève? Islam=politiek=sharia. Basta.

squadra | 06-08-16 | 16:15

@despecialist | 06-08-16 | 16:12
De islam heeft een geschiedenis van 1400 jaar. Daarin is één niet-moordzuchtige periode te vinden, namelijk de jaren 1922 tot 1972.

Massamoord is de regel in de islam. Die halve eeuw zonder massamoord is een uitzondering.

Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 16:15

@rijk | 06-08-16 | 16:10
Ja sure want iedereen die er een andere mening op na houdt dan U moet opgepakt, opgesloten en berecht worden?
Beetje simpel wereldbeeld, er staan U nog een heaup teleurstellingen te wachten.
Gelukkig!!

Berbaar | 06-08-16 | 16:13

despecialist | 06-08-16 | 16:07
Waar het om gaat, en dat is al door tallozen naar voren gebracht, is dat moslimextremisme alleen maar kan bloeien op de mestvaalt van de gematigde islam.

Om dat in te zien hoef je geen raketgeleerde te zijn. Er is geen gematigde moslim die er problemen mee heeft als er weer eens een aanslag wordt gepleegd. De zogeheten 'gematigden' die er wel een probleem van maken hebben doorgaans de islam al verlaten. In het geheim dan, want op apostasy staat in de islam de doodstraf.

Zie youtu.be/7XRCYlZ4XOQ.

Zou ik er ook een paar keer over nadenken, ware ik moslim. Wat ik godzijdank niet ben.

Ichneumonidae | 06-08-16 | 16:13

Nederland is lamgelegd door pvda en vvd, a.k.a see no evil hear no evil. Kakkers staan ten eerste niet in de maatschappij, eigenlijk horen ze dus ook niet thuis in de politiek

rattenvanger XL | 06-08-16 | 16:12

Eigenlijk zou je de gematigde islam moeten bewapenen. 3 vliegen in 1 klap.

Yohean | 06-08-16 | 16:12

@iB€€R | 06-08-16 | 15:44
Ik persoonlijk deze :We do not have a problem with islamic fundamentalist it's the foundation of the islam.

miko | 06-08-16 | 16:12

despecialist | 06-08-16 | 16:00

Klopt, turkije is een seculiere uitzondering (maar is snel tanende met erdogan aan de leiding) . Maar landen waar het westen volledig economische en politieke betrekkingen heeft zoals saoedie arabie en afghanistan heeft 100% sharia wetten. Dat zijn barbaarse wetten. Een groot deel van het midden oosten tot aan maar niet incl. india heeft volledige sharia. De noord en oostkust van afrika heeft sharia wetgeving voor alle persoonlijke omstandigheden stelen, moorden valt onder de staatswet. Scheiden, vreemdgaan, je niet aan de islam houden, de profeet beledigen is alsnog sharia, de meest persoonlijke zaken dus, de meest alledaagse zaken: barbaarse wetgeving.

nenny | 06-08-16 | 16:12

Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 16:10
Zo lust ik er nog wel een paar als je maar ver genoeg terug gaat in de geschiedenis valt elk land extremistich te noemen. Overigens deel ik je angst omtrent Erdogan.

despecialist | 06-08-16 | 16:12

Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 16:01
En juist daarom zeker niet meer primitievelingen hier.
Liever minder, veel minder.

Ommezwaai | 06-08-16 | 16:12

@despecialist | 06-08-16 | 16:06
Omstreeks 1915 heeft de Turkse overheid nog heel wat christenen opgehangen. Erdogan is hard op weg zoiets weer te doen. En dat heeft alles met islam te maken.

*Een foto uit 1915 waarop Armeniërs worden opgehangen*
nos.nl/data/image/2016/06/02/287111/86...

Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 16:10

professor klitoris trapt gewoon een paar open deuren in

eriksweet | 06-08-16 | 16:10

Iedereen die nog steeds beweert dat de islam niets te maken heef met alle aanslagen die nu bijna dagelijks worden gepleegd door moslims, heeft kwade bedoelingen jegens de autochtone bevolking of is gewoon knettergek.
-
Aangezien het niet aannemelijk is dat alle leden van ons kabinet knettergek zijn moeten zij dus wel worden beschouwd als vijanden van de bevolking. Dit geldt ook voor de leden van zogenaamde oppositiepartijen, zoals D66 en Groenlinks, die het kabinet in deze volop steunen.
-
Hieruit volgt dat zij dus direct moeten worden opgepakt en worden opgesloten in afwachting van hun berechting.

rijk | 06-08-16 | 16:10

Kijkt even naar alle moslimlanden nl.wikipedia.org...
Volgens mij is 99% daarvan extremistisch.
lady blabla | 06-08-16 | 16:05
Dat bedoel ik dus. Dat is dus gelul.

despecialist | 06-08-16 | 16:07

Welnee. De daders waren gewoon gematigde moslims. Net als overal.
Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 16:04
Snap je het nou echt niet ? Ik heb het over overheidsbeleid. Als in NL een moslim extremist een atheist vermoordt dan bestaat volgens jou dus de doodstraf op atheisme in NL ?

despecialist | 06-08-16 | 16:06

despecialist | 06-08-16 | 16:00
Je hebt ook weinig atheïsten e.d. over als 99,8% moslim is, dunkt mij.

Waar zou je je dan nog druk over maken? Overigens ligt dat percentage lager, zij het niet heel erg veel.

Ichneumonidae | 06-08-16 | 16:05

-weggejorist-

Tapu | 06-08-16 | 16:05

Verder viel mij daar op dat christelijke gelovigen tot de grond toe afgebrand werden door "de rede" van de professoren en dat (toen al in 1999)islamieten, radicalen in de dop, volslagen met rust werden gelaten door die voor de islam zo noodzakelijke broodnodige 'rede'.
pigadaki | 06-08-16 | 15:57
.
Mijn broer studeerde (met succes overigens) biologie in Leiden (midden jaren '80)en toen was dat al zo. Want een Christen die biologie studeert, tja dat kan niet hè?

Lupuslupus | 06-08-16 | 16:05

@despecialist | 06-08-16 | 16:04
Welnee. De daders waren gewoon gematigde moslims. Net als overal.

Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 16:04

Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 16:01
Natuurlijk heb je in elk land extremisten. De doodstraf op atheisme bestaat in 13 van de 50 moslimslanden. Overigens natuurlijk geen betoog dat het mee zou vallen, in tegendeel, maar het is ook weer niet zo dat je in elk moslim land wordt opgehangen.

despecialist | 06-08-16 | 16:04

"Weten Obama en Clinton het niet of willen ze het niet benoemen? "Er zijn twee mogelijkheden."
.
Er zijn meer mogelijkheden:
Mogelijkheid drie: ze weten het, laten het gaan, en doen of ze van niks weten.
Mogelijkheid vier: ze weten het, gebruiken het, en doen of ze van niks weten.
Mogelijkheid vijf: Aanhangers van een andere (religieuze)ideologie maken gebruik van de precieze islam als ontwrichtend instrument, opdat het kan dienen als alibi voor de verwezenlijking hun eigen wensdromen, dus als een soort Paard van Troje. Degene die nu aan bijvoorbeeld de PNAC denkt snapt wat ik zo ongeveer bedoel.

ben kokhals | 06-08-16 | 16:01

@Muxje | 06-08-16 | 15:33
Als dat het offer is om van die salafisten af te komen is dan moet dat maar.

miko | 06-08-16 | 16:01

Check de landen waar de islam meer dan 70% is en tel de gematigde landen eens. De koran is dus een tegenstrijdig boek, het 1e "mekka" deel js soms in direct contrast met het 2e "medina" deel. Dat viel ook mohammed op, dus schreef hij dat het 2e deel altijd geldig is over het gematigde deel. Vooruitschreidend inzicht dus, die mo.
nenny | 06-08-16 | 15:47
Turkije heeft 99,8% moslims en is gematigd, in ieder geval in die zin dat ze geen atheisten onthoofden en moslims van daken gooien. De meeste moslim landen zijn dan ook 'gematigd' in ieder geval in die zin.

despecialist | 06-08-16 | 16:00

Prima stukkie van Cliteur.
Niks mis mee de dingen/problemen te benoemen zonder de broodnodige nuance uit het oog te verliezen.
Jammer dat ik zijn TV-stukkies haast nooit meer zie,

Berbaar | 06-08-16 | 15:59

Een weerbare democratie brengt met zich mee dat je bepaalde organisaties door de rechter moet laten ontbinden als ze de rechtsstaat ondermijnen.

“Ik geloof niet dat de uiterste consequentie van democratie kan zijn dat je tegenstanders de mogelijkheid geeft om haar af te schaffen.”

Simpelweg de beste quotes uit het stuk. Want deze waarheden zijn waar ongeacht de organisatie. En dat bepaalde religieuze stromingen zich dan aan deze feiten schuldig maken is dan niet langer een probleem van de spreker of uitspraak (zoals gütmenschen de bal vaak spelen) want ze kunnen in de breedste zin simpelweg niet ontkend worden als waarheid. Zodra bovenstaande zaken geaccepteerd worden, kan men niet anders dan islam(isme) enz. als probleem benoemen.

Upendo | 06-08-16 | 15:58

@rijk | 06-08-16 | 15:57
Kijk.

Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 15:58

Een weerbare democratie brengt met zich mee dat je bepaalde organisaties door de rechter moet laten ontbinden als ze de rechtsstaat ondermijnen.

“Ik geloof niet dat de uiterste consequentie van democratie kan zijn dat je tegenstanders de mogelijkheid geeft om haar af te schaffen.”

Simpelweg de beste quotes uit het stuk. Want deze waarheden zijn waar ongeacht de organisatie. En dat bepaalde religieuze stromingen zich dan aan deze feiten schuldig maken is dan niet langer een probleem van de spreker of uitspraak (zoals gütmenschen de bal vaak spelen) want ze kunnen in de breedste zin simpelweg niet ontkend worden als waarheid. Zodra bovenstaande zaken geaccepteerd worden, kan men niet anders dan islam(isme) enz. als probleem benoemen.

Upendo | 06-08-16 | 15:58

Volgde ooit zelf college in Leiden; policor is daar uitgevonden! Kreeg les over islam van een z.g. nederlandse professor die het scheve islamitische erfrecht voor vrouwen helemaal o.k. vond. Op mijn kritische vraag vond hij hert nodig om te doen alsof ik gek was ten overstaan van de hele zaal. Deze man adviseerde jarenlang de regering inzake islam. Verder viel mij daar op dat christelijke gelovigen tot de grond toe afgebrand werden door "de rede" van de professoren en dat (toen al in 1999)islamieten, radicalen in de dop, volslagen met rust werden gelaten door die voor de islam zo noodzakelijke broodnodige 'rede'. Een kritische blik als de mijne vond nergens weerklank. Er worden schijnheiligen afgeleverd, zowel gelovigen als intellectuelen. De enige is Ellian en kennelijk deze Cliteur. Ik denk dat zij daar spitsroeden lopen.

pigadaki | 06-08-16 | 15:57

Er is geen verschil tussen islam en radicale islam.
Het is precies hetzelfde en wel omdat de islam uitgevonden is door een radicale, extremistische, rovende, moordende en verkrachten woestijnbewoner genaamd Mohammed.

Het doel van de islam is om ons (ongelovigen) uit te roeien.
Als wij dat niet leuk vinden (ik tenminste niet) dan zullen wij de islam moeten uitroeien.

rijk | 06-08-16 | 15:57

@Stormageddon | 06-08-16 | 15:55
Er is al een paar uur geen aanslag in West-Europa meer bekend gemaakt. Ze zijn er wel geweest. *iets met leugenpers mompelt*

Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 15:56

Politici draaien vooral om de hete brij heen omdat het politici zijn. Ze zijn vooral bang voor hun baantje. Als je eenmaal als racist bent betiteld door linksgekkies of politieke tegenstanders dan kom je de volgende keer op een onverkiesbare plek te staan. Want te risicovol voor de partij.

Dus waarom persoonlijk risico willen lopen?.. Men gaat in de eerste plaats voor zijn of haar eigen carrière en daarna pas komt het algemeen belang.

druipsmurf | 06-08-16 | 15:55

-weggejorist-

Ichneumonidae | 06-08-16 | 15:55

On the plus side... We hebben al een paar dagen geen islamitische aanslag meer gehad. Of was het een paar uur?
Dus zo erg is nou ook allemaal weer niet. Toch?
image.spreadshirtmedia.net/image-serv...

Stormageddon | 06-08-16 | 15:55

Eén probleem in zijn redenering: het idee dat er nog iets anders is dan een 'politieke islam'.

Religies zijn geen persoonlijke spiritualiteit, het zijn per definitie politieke ideologiën met opgelegde leefregels, vingerwijzende leiders en/of georganiseerde macht, verregaande sociale controle, druk of zelfs onderdrukking, misbruik makend van de armen van geest op zoek naar kracht in spirituele antwoorden. Religie is het kwaad.

Maar goed, diagnoses stellen kan ook stapsgewijs. Laat de politiek voorlopig maar met deze stap beginnen. Dan zijn ze al mijlen verder dan waar ze nu staan.

ZKH EénOog | 06-08-16 | 15:54

@DearMud | 06-08-16 | 15:51
Goed gezegd, hooggeleerde DearMud. Daar kan die andere professor, hoe heet hij ook weur, oja Cliteur, nog wat van opsteken.

Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 15:54

Politici en inzicht: contradictio in terminis.

Steinway | 06-08-16 | 15:54

Consequentie van wat Cliteur zegt is dat we gewoon wennen aan de terreur. En gelijk een kikker gewoon gekookt worden.
.
Dit alles tenzij, tenzij de islamisten met een grote knal komen. De dagdagelijkse aanvallen met messen op buren, de groepsverkrachtingen, de verkeersmisdrijven, de ophoping van moslims in de gevangenissen, de sociale woningbouw en in onze gesubsidieerde gezondheidszorg, dat alles nemen we voor de goede lieve vrede.
.
Maar onze politici, de lafbekken die de boel bij elkaar willen verbinden, zijn ondertussen bezig om stapje voor stapje onze vrijheden uit te verkopen. Zelf hebben ze er geen last van. Soms, heel soms, zie je een oma Van Rijn wiens graaiende staatssecretaris-zoon zo van god los gezongen is dat hij het verdomd om zijn moeder desnoods op eigen kosten te laten verzorgen. Maar Martin van Rijn is onder de graaiende PvdA ers er eentje in een eigen categorie.
.
Paul Cliteur heeft gelijk in zijn analyse. Jammer dat het te laat is.

Glasgow Argus | 06-08-16 | 15:52

Ik lees hier niets nieuws, niets wat we allang en breed weten, en over Obama, kom op zeg, die randfiguur ijvert voor de ondergang van de Verenigde Staten en onze machthebbers doen hetzelfde ten voordele van de EU.
We schrijven maar en interviewen maar, maar er verandert niets. Wilders zit nog steeds in het verdomhoekje, de rest roept bij iedere aanslag iets over 'in de war' en 'religie van de vrede' en we modderen gewoon door.
Strenge controles bij Schiphol terwijl de oost- en zuidgrens wagenwijd open staat. Breng je dat ter sprake, is er al gauw een 'ja, maar' te horen met duizend en één redenen waarom grensbewaking niet zou werken.
Kortom, men wil het niet. Men wil geen actie ondernemen, men wil niet ons beschermen. Men wil deze oorlog importeren, men wil destabilisatie en vernietiging van onze cultuur, waarden en tradities. Het grootste gevaar zijn niet die luizenbaarden met hun laffe zelfmoordaanslagen, maar de autochtone enablers die een vaag heilig doel nastreven dat ten koste gaat van u, ik en uw kinderen (ik heb ze zelf niet).
Apocalyptisch? Aluhoedje? Wat moet ik anders concluderen als na elke aanslag deze zogenaamde regering schittert door afwezigheid. Ik hoor enkel krekels en hoorbare wegkijkerij, platitudes en minachting voor onze intelligentie.
Kom op, Rutte, we weten allang dat jij Nederland hebt verraden, net als je vriendjes. Kom er maar gewoon voor uit. Zeg het maar ronduit op het NOS journaal. Het zal in ieder geval de lucht klaren, weten we eindelijk waar we aan toe zijn. Zelfs de meest naïeve ballonzwaaiende theelichtjesleggende 'welkom in mijn land' kweler zal dan eindelijk geconfronteerd kunnen worden met de feiten, met hoe een elite 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk wederom na vier dagen het ruime sop koos om zijn volk te laten verrekken.

Rest In Privacy | 06-08-16 | 15:51

De vraag is nu alleen nog of de hashtag #failedstate dit jaar al of pas volgend jaar de belangrijkste hashtag wordt. Naast de hashtag #visumvrijeturken natuurlijk.

Aristotalloss | 06-08-16 | 15:51

Volgens Professor Clitoris is de *radicale islam* het probleem. Dat zie je niet goed, Professor Klitje. Het woord "radicaal" moet je weglaten. De terreur, Cliteur, zit in de islam. Hee, dat rijmt.
*terreur zit in islam als een kuiken in een ei*

Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 15:49

Contrast = conflict

nenny | 06-08-16 | 15:49

Jan Gordelroos | 06-08-16 | 15:46
Kijk, dat vind ik, bij alle ernst, nou wel weer humor om te lachen. Plus 1.

Ichneumonidae | 06-08-16 | 15:48

De islam,de gematigde en de radicale is een islam , staan beiden in de koran. Het "mekka" deel is het 1e meer gematigde deel. Het "medina" deel is eigenlijk niet zo verschillend van wat IS nu doet. Mohammed deed min of meer hetzelfde (inclusief het onthoofden, ook niet zelf bedacht) de gematigde islam bestaat enkel in landen waar de islam niet radicaal kan worden vanwege maar paar proces van de bevolking. Check de landen waar de islam meer dan 70% is en tel de gematigde landen eens. De koran is dus een tegenstrijdig boek, het 1e "mekka" deel js soms in direct contrast met het 2e "medina" deel. Dat viel ook mohammed op, dus schreef hij dat het 2e deel altijd geldig is over het gematigde deel. Vooruitschreidend inzicht dus, die mo.

nenny | 06-08-16 | 15:47

"Als VVD’ers horen wat Syriëgangers door ronselaars wordt voorgehouden, denken ze: deze redengeving is zo gek, er moet iets anders aan de hand zijn. Het ligt vast aan ons of het gaat gewoon niet goed op school."
Je hoeft niet eens naar ronselaars te luisteren. Die al te gekke redeneringen staan gewoon te lezen op de eerste de beste website van een Salafistische haathut.
al-yaqeen.com/va/geboren-als-homoseks...
Over homo's:
"Allah, de Verhevene, beschouwt hun daden als wangedrag en als verdorven, en Hij zond tot het volk van Loet een bestraffing die niet eerder tot een volk was gezonden. Allah laat ons ook weten dat deze bestraffing nooit ver van de onrechtplegers vandaan is".

Schoorsteenveger | 06-08-16 | 15:47

Cliteur, het mag nog wel een tandje steviger.

Thomas333 | 06-08-16 | 15:47

Het zal op een gegeven moment wel weer over Moslims gaan...

Jan Gordelroos | 06-08-16 | 15:46

wat een raar woord: "percipieert" is dat niet een soort vernederlandsing van een raar buitenlands woord, waar een geheel normaal nederlands woord voor bestaat: "waarnemen", of in dit geval dus twee woorden: "neemt waar".

141535979 | 06-08-16 | 15:45

Ichneumonidae | 06-08-16 | 15:41

Een van zijn mooiste citaten vind ik (uit m'n blote hoofd):

People have been killed over cartoons. End. of. moral. analysis.

iB€€R | 06-08-16 | 15:44

De kracht van herhaling vat in deze post...

Dr. Sneigijl | 06-08-16 | 15:43

Sam Harris benoemt het islamprobleem al jaren (onderstaand 2006).
"It is time we recognized—and obliged the Muslim world to recognize—that “Muslim extremism” is not extreme among Muslims. Mainstream Islam itself represents an extremist rejection of intellectual honesty, gender equality, secular politics and genuine pluralism. The truth about Islam is as politically incorrect as it is terrifying: Islam is all fringe and no center. In Islam, we confront a civilization with an arrested history. It is as though a portal in time has opened, and the Christians of the 14th century are pouring into our world."

Moeite waard om eens op hem te google-en.

Ichneumonidae | 06-08-16 | 15:41

Uuuhhhh, taalfouten, typefouten en opmaakproblemen bij dit stukje... Kan daar wat aan gedaan worden? Liefst preventief.

Eduard van Druten | 06-08-16 | 15:41

Cliteur staat in mijn boek in het hoofdstuk Slappe Hap. Al dat gepraat over islamisten en radicale islam en zo, dat schiet niet op.
*it's the islam, darling*

Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 15:40

-weggejorist-

Rest In Privacy | 06-08-16 | 15:39

columns in Buitenhof, alweer een poos geleden toen het fatsoensdenken nog wat verderaf stond, vond ik ook verhelderend.

horsteknots | 06-08-16 | 15:39

Ha. Een kronkel. En nog één. Heel veel kronkels eigenlijk.
Wij zijn allemaal Carmiggelt.

Doe even </i>, Spartacus, als je wil.

Lewis Lewinsky | 06-08-16 | 15:38
-weggejorist-
Tsiehta | 06-08-16 | 15:38

Piet Karbiet | 06-08-16 | 15:35

Nou... Ik had bij lezing van Monotheïstisch dilemma wel het idee dat hij zijn punt iets breder maakte dan noodzakelijk. Dus dat hij het ook steeds over jodendom/christendom had, terwijl hij zelf wel weet dat daar het grootste probleem momenteel niet zit.

iB€€R | 06-08-16 | 15:38

Leiden - Den Haag, het is praktisch om de hoek alleen in Leiden zitten de slimme mensen die wel weten hoe laat het is.

FinFucker | 06-08-16 | 15:37

-weggejorist-

F#ckingAwesome | 06-08-16 | 15:37

Ichneumonidae | 06-08-16 | 15:29

Dank!! Wist ik nog niet, meteen reservering geplaatst.

iB€€R | 06-08-16 | 15:36

-weggejorist-

RickTheDick | 06-08-16 | 15:36

@iB€€R | 06-08-16 | 15:27
Exact. PC is niet heel pc.

Piet Karbiet | 06-08-16 | 15:35

Zodra we overgaan tot het verbieden van "anti-democratische" organisaties, dan zal de PVV er wel als eerste aan moeten geloven.

Muxje | 06-08-16 | 15:33

Politici hoeven niets meer te leren snappen. Dat zou veronderstellen dat de huidige houding voortkomt uit onwetendheid. Geenzins het geval. Je kunt je niet meer verschuilen achter onwetendheid. Voortgaan op de huidige voet is niets minder dan kwaadaardig.
.
VVD, PvdA, D66, CDA en consorten. The evil within.

Parel van het Zuiden | 06-08-16 | 15:32

@ProAsfalt | 06-08-16 | 15:26

De werklust en arbeidsgeschiktheid van moslims wordt door die bazen zonder benul mateloos overschat.
Ze moesten eerst eens een tijdje een bedrijf runnen in een moslimland zodat de schellen ze van de ogen zullen vallen.

Ik spreek uit ervaring.

Pieter V | 06-08-16 | 15:31

Het zal niet lang meer duren voor ook deze meneer zich kan melden bij het UWV.

Uw Psychiater | 06-08-16 | 15:30

Dankuwel meneer Cliteur, en uni Leiden. Wat fijn dat jullie nog gewoon wetenschap doen.

BlakeMiddle | 06-08-16 | 15:29

Al eerder gepost bij ander topic, maar mss toch leuk om te weten. In september komt boek van Cliteur uit met titel "Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders, over de vervolging van islamcritici."

Lijkt mij interessant, ga het zeker aanschaffen.

Ichneumonidae | 06-08-16 | 15:29

PC is een van de scherpste filosofen van Nederland. Zijn boeken zijn zéér aan te raden.

iB€€R | 06-08-16 | 15:27

Na 1 bier kijk ik nu al scheef.

Piet Karbiet | 06-08-16 | 15:27

@mysteryposter | 06-08-16 | 15:24
30 graden tegen de klok in is genoeg hoor.

Pieter V | 06-08-16 | 15:27

Tijdje stil geweest, Cliteur. Goed dat hij het islamprobleem weer oppakt. Voor veel mensen nog steeds niet salonfähig om het moslimdiertje bij de naam te noemen, voor velen hier al jaren het geval.

Anyway, prima, zeker nu het in NL dikwijls alleen maar gaat om de toon van het debat en niet om het debat zelf. Dat is wel eens de makke van Wilders, want het is niet zo moeilijk om gewoon pragmatisch te zijn.

Ichneumonidae | 06-08-16 | 15:26

Je kunt de Islam wel van alles en nog wat de schuld geven maar de gratis arbeiders komen bijna allemaal uit de islamitische hoek.

Je zou deze gratis arbeiders in wezen allemaal moeten weren maar dan zijn er geen goedkope arbeidskrachten beschikbaar.

Dit zullen de bazen nooit of te nimmer toelaten, dus de VVD.

ProAsfalt | 06-08-16 | 15:26

@PROPAGANDABEER | 06-08-16 | 15:19

Is een 'PROPAGANDABEER' een soort Panda of een Grizzly?
Liev of gevaarlijk?

Pieter V | 06-08-16 | 15:25

De hooggeleerde collega Afshin Ellian is ook al zo'n baas, voorvechter van de VVMU, en werkzaam aan dezelfde faculteit. Als deze mensen ooit iets overkomt zal er sprake zijn van een failed state - en zal het tijd zijn voor een regime change.

Professor Superhirn | 06-08-16 | 15:25

*beeldscherm kwartslag draaien doet*

mysteryposter | 06-08-16 | 15:24

Geeft een hoop scheve gezichten deze tegels...

Bracula | 06-08-16 | 15:24

@iB€€R | 06-08-16 | 15:15

"" = Onhebbelijkheidje van MS-Word als die achterlijke functionaliteit niet is uitgeschakeld.

Pieter V | 06-08-16 | 15:23

Sterke quotes, al heb ik wel een probleem met de term radicale islam. Je bent moslim of niet en daar hoort een bepaalde levensvisie bij tav vrouwen, joden, ongelovigen e.a.
LJBrinkhorst | 06-08-16 | 15:16
.
Ja jammer is dat. Hij spreekt wijze woorden maar durft toch niet de islam - als één geheel - te benoemen.
Heeft zeker nooit de columns van Hans Jansen gelezen òf hij durft niet.

Lupuslupus | 06-08-16 | 15:22

Zet gelijk de hele site maar cursief

pendajo | 06-08-16 | 15:22

helaas is het merendeel van de Nederlanders meeloper met de politiek. Zoiets als in de jaren 80 wilden we allemaal meer vrije tijd, nu willen we allemaal langer werken en iedereen tuint er in. Zolang VVD66PvdA blijven roepen dat het niet aan de islam ligt, ligt DWDDNieuwzuurpauw publiek aan de borsten van Sylvana. Als de politiek zou zeggen Wilders heeft gelijk gehad,, het ligt aan de islam, dan zakt de PVV als een pudding in elkaar en wordt de islam daar neergezet waar hij hoort, in het verdomhoekje.

Maar breng een politicus dat maar eens aan zijn arrogante verstand.

bergsbeklimmer | 06-08-16 | 15:22

Jongens ik krijg een zere nek.

PROPAGANDABEER | 06-08-16 | 15:19

"Als VVD’ers horen wat Syriëgangers door ronselaars wordt voorgehouden, denken ze: deze redengeving is zo gek, er moet iets anders aan de hand zijn. Het ligt vast aan ons of het gaat gewoon niet goed op school."
Right on the money, Cliteur. Wij willen de Waarheid van de ander niet serieus nemen, omdat we denken dat die als vanzelf wegvalt tegen die van ons.

Schoorsteenveger | 06-08-16 | 15:19

Hoera, reaguren in italics.

Stormageddon | 06-08-16 | 15:17

Sterke quotes, al heb ik wel een probleem met de term radicale islam. Je bent moslim of niet en daar hoort een bepaalde levensvisie bij tav vrouwen, joden, ongelovigen e.a.

LJBrinkhorst | 06-08-16 | 15:16

Schande!!
Hoe durft hij het om de jaren 30 aan te halen zonder dit 1 op 1 aan Wilders te linken!!

Snel ontslaan die gast, er komt alleen maar wartaal uit.
[/linksmodus uit]

happen naar de baas | 06-08-16 | 15:16

Offtopic: is deze "</i>" ergens vergeten??

iB€€R | 06-08-16 | 15:15

Paul Cliteur is een van de weinigen die vroeger al iets durfde te zeggen over islam en haar volgelingen. Hij werd destijds al vlug bedreigd en is er toen maar mee gestopt. Nu is hij weer terug. Goed zo, meneer Cliteur! Ga zo door, u bent nodig!

marielle | 06-08-16 | 15:14

Er staat een [em] tag voor de comments waardoor deze helemaal scheef gaan.

progressief | 06-08-16 | 15:14

Natuurlijk is Islam de drijfveer.

Maar de voedingsbodem van radicalisme is geen uitzicht, hoop alsmede dood en destructie in diezelfde landen.

Misschien moet het Westen eens beginnen met zich uit die landen terug te trekken?

Troy Ounce | 06-08-16 | 15:13

Ik geloof niet dat de uiterste consequentie van democratie kan zijn dat je tegenstanders de mogelijkheid geeft om haar af te schaffen.” Essentieel voor democratie is zelfcorrectie. Het probleem met afschaffing is dat dat nooit meer kan."
.
Thilo Sarazzin is hem al voorgegaan: "Deutschland schafft sich ab". Voor ons land geldt hetzelfde maar behalve Wilders - HOE vaak heeft die al gelijk gekregen! - steekt iedereen nog verder de kop in het zand.

Lupuslupus | 06-08-16 | 15:13

Wijze woorden. Politieke correctheid is de grootste tumor van deze tijd. Bijltjesdag komt eraan. Maar wanneer?

Schmutzige Harry 1 | 06-08-16 | 15:12

Dat verhaal kan een stuk korter! (Als je de dubbele kwoots verwijderd tenminste.)

Tikkie Terug | 06-08-16 | 15:12

Halverwege dejavu Spartacus.

TheseDays00 | 06-08-16 | 15:12

Professor Paul zegt al jaren zinnige dingen
dat jullie hem niet al tyden geleden als columnist hebben gevraagd
of zei hij soms neen

Tobi | 06-08-16 | 15:11

Zinnige dingen of zaken, naar ik aanneem?

Chiant | 06-08-16 | 15:10

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com