Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Identiteit wordt het verkiezingsthema van 2017

heeejjjcultuur.pngDe verkiezingen liggen weer op de loer, dus het grote voorsorteren is begonnen. Het CDA wil kruistochten met een dienstplichtige strijdmacht, de VVD wil geen cent meer naar Griekenland, Dijsselbloem was verbaasd, is verbaasd en blijft verbaasd, D66 wil een referendum over het afschaffen van referenda, de PVV wil een nektasjes-belasting, GroenLinks wil Mindfulness verplicht stellen op basisscholen, Marianne Thieme wil serieus genomen worden en de SP is tegen. En toen viel de onderstaande inzending van Sid Lukkassen op de mat, die betoogt waar het volgens hem echt om draait het komende jaar. Amsterdams PvdA-gemeenteraadslid Sofyan Mbarki stelde in een interview in MUG Magazine, zomer 2016: “Ik voorspel dat identiteit het verkiezingsthema wordt. Wie ben ik in relatie tot Nederland? Mag ik hier zijn? Dat geldt zowel voor witte mensen die zich afvragen of alle veranderingen ten koste van hen gaan, als voor gekleurde mensen die twijfelen of zij wel geaccepteerd worden.” Niet alleen Mbarki maakt deze analyse. The Economist schreef 2 juli in ʿLiberalism after Brexitʾ: 

“Globalisering bracht het Westen welvaart maar verplaatste de industrie naar China; als gevolg werden miljoenen mensen hier werkloos. In plaats van de voor- en nadelen van globalisering te balanceren verlegden leiders hun aandacht. Links sprak over: cultuur, ras, mensenrechten, seksuele diversiteit en vergroening van de samenleving. Rechts over: meritocratie en zelfontplooiing. Hechte gemeenschappen van arbeiders – waar gezin en de natiestaat hoog in het vaandel stonden – brokkelden af.” De Brexit-discussie was met deze vraag verbonden: ‘waar ligt de soevereiniteit?’ Nationale soevereiniteit is onbelangrijk voor mensen die behoren tot een kosmopolitische, postnationale klasse. Zij bezitten de vaardigheden om overal in een globale economie te navigeren. Maatschappelijke lagen die een louter lokaal, regionaal of nationaal identiteitsbeeld hebben kunnen dat niet. Daarmee bleek Brexit tevens een klassenconflict. In mijn boek Avondland en Identiteit (Aspekt 2015) werd al op deze ontwikkeling ingegaan. Globalisering verwatert ankerpunten als natie, traditie en cultuurgoed en voedt een gevoel van onbestemdheid dat zich vertaalt in politieke rusteloosheid en resulteert in polarisering en politieke versplintering. Onbestemdheid leidt in combinatie met het ondermijnen van masculiniteit in Europa tot teruglopende geboortecijfers. De man raakte zijn status als gezinshoofd kwijt; zijn identiteit als ambachtsman werd ontmanteld tot flexibele arbeid. Hij voelt zich niet onmisbaar en ervaart daardoor geen noodzaak tot het stichten van een gezin. Eindtraject is wat demografen een ʿstervend Europaʾ noemen. Een politieke scheidslijn die nog belangrijker is dan opleidingsniveau, tussen hoger- en lageropgeleide kiezers, is die van lokale loyaliteit versus kosmopolitisch wereldburgerschap. De burger met lokale wortels en banden staat tegenover de kiezer met een kosmopolitisch waardepatroon. Die kloof qua belevingswereld wordt enkel dieper. Joris Luyendijk typeert dit in zijn voorwoord in Panama Papers (2016): ‘Een hoogopgeleide professional in de City heeft veel meer gemeen met zijn hoogopgeleide collega in Hongkong, New York of Rio de Janeiro dan met een monoculturele, slechts één taal sprekende leraar of verpleegster in Manchester of Birmingham.” Hij voegt hier aan toe dat links solidariteit wil met iedereen binnen een land, opgebracht door de belastingbetaler. Echter: “Solidariteit gaat terug op een nationaal wij-gevoel en daar is links juist allergisch voor; een nationale identiteit haalt chauvinisme binnen. Postmoderne denkers benadrukken daarom dat nationale saamhorigheid een ʿconstructieʾ is en dat de ʿvolksaardʾ van landen op fantasie berust. De mondiale elite denkt er net zo over,” aldus Luyendijk. Men kan van de lagere klasse niet meer verlangen dat zij ‘solidair’ belastingen afdraagt voor andere ‘achterblijvers’ binnen het systeem, als diezelfde lagere klasse autochtonen hier een cultuur voor terugkrijgt waarin ze zichzelf niet meer herkennen. De Europese opvatting over identiteit stoelde lange tijd op arbeid, als bron van verheffing en zelfontplooiing. Wat als ‘arbeid’ in de toekomst, door globale economische ontwikkelingen, minder belangrijk wordt als ijkpunt waaraan we eigenwaarde ontlenen? Vullen we dat dan in met enkel hedonisme, consumentisme en Körperkultur? Voor de PvdA brengt de postindustriële natie dezelfde soort identiteitscrisis die ontkerkelijking het CDA bracht. Zonder antwoord wordt de PvdA een partij zonder ‘arbeiders’. De grondslag van het conflict was dat geen van de gevestigde partijen was voorbereid op de maatschappelijke gevolgen van de aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington, gevolgd door de komeetachtige opkomst van Pim Fortuyn. Er lag al geruime tijd een kruitvat, maar door de politieke correctheid kon dit niet worden benoemd. Fortuyn stopte de lont in het kruitvat en de PVV blies het politieke paradigma op. De explosie werd veroorzaakt door de sociaalliberale visie op wat ‘een conflict’ is. Het Westen denkt christelijk-Hegeliaans: een conflict is een periode waar we doorheen moeten om tot nadere verbroedering te komen. Een conflict is een historische fase, een groeipijn die voorbijgaat. Uiteindelijk komen we uit bij een universeel wereldtribunaal dat der ewige Frieden vastlegt. Het liberalisme hervormt via concurrentie; het socialisme via herverdeling. Met het ontstaan van de PVV, echter, brak een nieuw denkraam aan. Volgens de PVV zijn het Westen en de islam inherent onverenigbaar: ze zullen altijd op gespannen voet staan en met die strijd moeten we leren leven. Er ligt dus geen ewiger Frieden in het vooruitschiet – leeuwen zullen niet naast lammeren slapen. In hun benadering van ʿhet conflictʾ stemmen liberalen en socialisten overeen: ze zoeken oorzaak en oplossing op het materiële vlak. “Als je nu maar twee procent economische groei hebt in Europa, verdwijnt het jihadisme.” Stijgt de welvaart, dan stijgt het banenaanbod en hebben jongeren werk. De onderliggende stelling is dat meer materiële welvaart ook immateriële problemen oplost. Dit blijkt een illusie. Daarom is de ʿnieuwe klassenstrijdʾ (tussen postmoderne kosmopolieten en soevereine realisten) dus géén ouderwets marxistisch verdelingsvraagstuk. Deze strijd speelt zich af rond waarden en levensbeleving. Het nieuwe politieke paradigma draait daarom om identiteit. Het moet het gekoesterde streven naar ʿsaamhorigheidʾ noodgedwongen loslaten en erkennen dat sommige identiteiten nu eenmaal onverenigbaar zijn. Dit betekent dat de samenleving langzaam zal opbreken rond religie, etniciteit en waardepatronen. Er ontstaat een demografische stammenstrijd met als inzet de privileges van de staatsmacht. Dit is de consequentie van de cultuurpolitiek die links zelf heeft ingezet. Was geschreven, Sid Lukkassen

Reaguursels

Inloggen

"(....)Het moet het gekoesterde streven naar ʿsaamhorigheidʾ noodgedwongen loslaten(...)"
@ Sid Lukkassen
.
Jullie snappen er niks van.
De oplossing is gewoon "Saammeh foor Ons Eigge,... laat de rest de Rambam Krijgge"
Geen gezeik,.. Iedereen Rijk
www.youtube.com/watch?v=YwLTCIphMLc

telelezer | 18-07-16 | 15:51

the Jackdawn, 0906

JIJ bent dus even in Mohammetjes reet gekropen?
Of lebber je inmiddels aan de pigs pipe van Recep??
Hou als dat niet het geval is die weerzinwekkende trollerigheid voor je.
Varkentje Jackdawn.

mallekater | 18-07-16 | 13:07

isitsoornot | 17-07-16 | 20:55
"Nee, Wilders is een man, een held als het ware,"

Klopt, zelfs de imans in Nederland geven aan dat Wilders de islam meer bekendheid heeft gegeven in Nederland dan welke iman dan ook. Sinds Greet het woord van de islam verspreidt hebben duizenden Nederlanders zich bekeerd tot de islam.

the Jackdawn | 18-07-16 | 09:06

Sja. Het gaat er weer n's om wat de kern van Nederlander zijn is. We vieren onze identiteit niet echt meer, dus verwatert ie langzaam. Gevolg daarvan is dat uiteindelijk ieder voor zichzelf zal kiezen, omdat er geen gemeenschappelijke identiteit is. Dat werkt corruptie in de hand en solidariteit tegen. Links schuift de kiezer zo uiteindelijk in het rechtse kamp.

Mijn advies zou zijn om die multiculti onzin nu eindelijk eens als gefaald te beschouwen en de verzuiling opnieuw op te bouwen. De "Eurofiele" (PVDA/VVD/D66) zuil, de "Islamitische" (Denk) zuil, de "Christelijke" (CDA/CU) zuil en de "Nationalistische" (PVV) zuil. Zo houden mensen binnen hun eigen zuil nog enige binding. Dienstplicht opnieuw invoeren (en voor ALLE mensen met NL paspoort, ook voor dubbele paspoorten) om zo er een identiteit in te hameren lijkt me ook geen slecht idee. Grootste struikelblok hiervoor is de Europese tumor in Brussel die veel te veel geld kost. Wellicht is een Nexit nodig. Als de nationalistische zuil de overhand krijgt is dat niet te voorkomen.

Maar goed. Met deze inzet wordt wel handig de aandacht afgeleid van het gedraai en onbetrouwbaar zijn van de bestaande partijen. Zo gaat het niet meer over "wat heb je beloofd en wat is er tot nu toe mee gedaan" maar "hoe draag je je in dit reclamemoment uit".

Aetje | 18-07-16 | 07:44

nationalisme, socialisme identiteit, allemaal geloel in de ruimte. Verre van nationalist, ik woon niet eens in NL, wil ik graag burger van Europa zijn, maar niet van de EU zoals de VVD of D66 die zien en ook niet in het Europa van socialist Juncker, Schulz of Merkel (inmiddels socialistischer als de DDR socialisten waar haar vader deel van uitmaakte).

Europa is van oudsher het werelddeel waar innovatie vandaan kwam, met voors en tegens. Uiteindelijk is geen kolonie er slechter van geworden anders als door eigen wanbeleid en geen slaaf wil vandaag terug naar de kraal van zijn voorouders in van HIV vergeven terreurstaatjes. Het enige continent dat dat vanaf de Grieken tot de Grieken vooruitgang heeft gekend wenst terug te gaan naar de steentijd door analfabetisme en geweld als norm te aanvaarde, nee zelfs welkom toe te roepen.

Identiteit? het mocht wat begin eerst maar eens met luctor et emergo.

bergsbeklimmer | 18-07-16 | 07:12

Wanneer Turken hun Turkse identiteit willen behouden dienen zij zich spoorslags richting Ankara te begeven.Daar kan hun Turkse identiteit tot volle wasdom groeien.

mallekater | 18-07-16 | 06:40

Identiteit?
De partijen kunnen lullen wat ze willen over identiteit, ondertussen verkwanselen ze diezelfde identiteit aan hufters als Erdogan en zijn volgelingen, en wordt van ons gevraagd ons aan te passen aan deze nieuwe gegevenheden.

mallekater | 18-07-16 | 06:38

“Ik voorspel dat identiteit het verkiezingsthema wordt. Wie ben ik in relatie tot Nederland? Mag ik hier zijn? Dat geldt zowel voor witte mensen die......"... ah ok , nee , ik dacht even .. het zal toch niet ..?
Je weet het niet, nietwaar?

daytripper | 18-07-16 | 01:14

Verandering (door politiek) is nur oké, als ze een mandaat van de kiesers voor precies zulke veranderingen hebben. De politici hadden nooit een mandaat voor multiculti,islamische mass-immigratie of zogenaamde "politieke correctheid" beter onderdrukking van vrije meningsuiting!

nik777 | 18-07-16 | 01:04

." Alles wat anders is betekend dat je me niet accepteerd "
Jeetje leer eens schrijven.

Hartgrond | 18-07-16 | 00:23

." Alles wat anders is betekend dat je me niet accepteerd "
Jeetje leer eens schrijven.

Hartgrond | 18-07-16 | 00:13

Veel Nederlandse, en ook Europese partijen, hebben getracht hun ideologische veren af te schudden, zoals Wim Kok dat ooit verwoordde. Maar ideologie bestaat niet alleen in wat men uitspreekt, maar ook in de presupposities en de grondhouding die men heeft, deze zijn vaak impliciet.

We zien dat dit ideologische vacuüm in het Westen voor een belangrijk deel door liberalisme is gevuld. Een voorbeeld is dat zelfs rebellie binnen de marges van het kapitalisme valt "ben je tegen het kapitalisme? Koop dit t-shirt van Che Guevara!". Deze ideologie arme periode is al een lange tijd geleden voorspelt. Zie Nietzsche's laatste mens, het einde van de geschiedenis zowel beschreven door Hegel als Fukuyama, of het einde van de grote verhalen zoals uitgedacht door Lyotard.

Het gebrek aan expliciete ideologische denkbeelden, wordt echter slechts deels opgevuld door het liberalisme/kapitalisme. In het vacuüm sterke expliciete religieuze ideologieën van uitheemse culturen zoals de islam, die hun cultuur en traditie wel koesteren. De reactie hierop is een nationalistische reflex van de inheemse bevolking, die zich ideologisch terugtrekt tot grenzen van de natiestaat en haar eigen culturele erfenis. Dit wordt echter tegengewerkt door de kosmopolieten die deze erfenis zien als achterlijk, racistisch, imperialistisch, en onderdrukkend. Hun idee rust op postmoderne ideeën. Deze ontkennen de validiteit van de westerse cultuur en daarmee ook de grond waarop de mensen die teruggrijpen tot nationale waarden hun ideeën aarden.

De kosmopolieten beroepen zich, vaak onbewust, op de kritische theorie van Horkheimer en Adorno, en de daaruit vloeiende ideeën van het intersectionele feminisme. Deze hebben marxistische dialectiek doorgezet op een cultureel niveau. Het klassenverschil is echter niet meer die van arbeider en bourgeois. Het is het klassen verschil tussen: man-vrouw, blank-zwart, hetero-homo, normaal-gehandicapt, alloctoon-autochtoon. De intersectionele theorie stelt dat de hiervoor genoemde minderheden geëmancipeerd moeten worden, eventueel ten koste van de machthebbers, (de blanke, heteroseksuele, autochtone, normale, mannen). Dan krijg je dingen als quota's, Black Lives Matter, PC-culture.

Tevens zijn dit de dingen waarom blanke mensen dit systeem niet kunnen gebruiken op dezelfde manier. Doordat zij door: ras, geboortegrond, sekse, seksualiteit, al zogenaamd "voorgetrokken" zijn van meet af aan. Oftewel, als een neger zegt dat zwartepiet of de afbeelding op de goudenkoets kwetsend zijn, dienen we naar hem, haar, of het, (mind your pronouns shitlord) te luisteren vanwege de achtergestelde positie. Listen and belief, noemt men dat. Blanke mensen die zeuren over standbeelden van Romeinse keizers, de Arabische slavenhandel, of Wiki de Viking, hebben geen recht om te zeuren. Dit omdat zij in hun zelfbedachte slachtoffer hiërarchie onder aanstaan.

Kosmopolieten zorgen met hun impliciete zwakke ideologie, hun flagellatie, en virtue signaling, dus voor de toestand waarin Europese samenlevingen zichzelf opheffen. Deze zelfkastijding wordt door minderheden gebruikt om tal van strategisch belangrijke instituten moreel te chanteren. Het Westen moet zichzelf schamen voor haar tradities, haar verleden, haar blankheid, haar mannelijkheid, etc. (Zie bijvoorbeeld Gloria Wekker die stelt dat blanke onschuld niet bestaat, nieuwe erfzonde dus. Zie ook Ahmadinejad die stelt dat het Westen met haar traditionele en Nationale tendensen de kant van Hitler weer op gaat. Slechts om ons in de dader rol te houden. Terwijl hij Hitler zelf prijst om zijn Holocaust).

Er is dus een symbiose tussen kosmopolitisch denken, en slachtofferschap van minderheden (derde golf feministen, islamistische moslims, negers die zeuren om het slavernij verleden). Het nationalisme en traditionalisme staan daar lijnrecht tegenover. Maar geschiedkundig weten we ook dat dit nadelig kan uitwerken. Zelf kies ik er dan ook voor me vooral te richten op Westerse, Verlichte, Romantische, Grieks-Romeinse, waarden. Dit zodat ik er niet van beticht kan worden een nationalist te zijn. Ik ben wat je noemt, Noordwest Europees. Zelf vind ik de Noordwest Europese cultuur superieur. Ik ben een culturist, of een continentalist.

1337haxxor | 18-07-16 | 00:02

Die Sofyan Mbarki is een enge man. Ken hem. Een PvdA Marokkaan van de oude stempel. Inderdaad gaat het volgens hem over identiteit. Zijn islamitische identiteit. Die vooral dient te zegevieren. Brrrr.

ristretto | 17-07-16 | 23:53

Als het over identiteit gaat zijn de PVV en de andere partijen inherent onverenigbaar. Die kloof kun je natuurlijk presenteren als cordon sanitaire, maar het is gewoon een fundamenteel verschil van denkrichting.

JTKDM | 17-07-16 | 23:11

Ben eens benieuwd hoe hard Wilders gedemoniseerd gaat worden door Links in de aanloop naar de verkiezingen. Ik denk dat Peter Air al een paar uitnodigen heeft liggen van Mathijs en Jeroen om schuimbekkend tekeer te gaan.

Labanda | 17-07-16 | 22:56

De piramide van Maslov: Eerst moet worden voldaan aan primaire levensbehoeften en dan veiligheid/zekerheid. De volgende stap in de piramide is acceptatie.
Geinig als je bedenkt dat acceptatie van twee kanten moet komen en dat acceptatie in verschillende culturen verschillende definities kent.
Het westen kent acceptatie als: je mag doen wat je wilt maar val me niet lastig (de korte versie zeg maar). De veelal door islamitsche doorspekte samenlevingen kent een iets andere definitie van acceptatie: jij doet precies zoals ik want dan bevestig je mijn gelijk en accepteer je mij. Alles wat anders is betekend dat je me niet accepteerd (ook hier de korte versie zeg maar).
Leuk dat dus de volgende stap van de Maslov piramide voor heel veel problmeen bij deze medemensen geeft. Ze worden horendol van die westerlingen die zeggen je te accepteren maar een andere indruk geven: ze blijven gewoon westerling.

crt | 17-07-16 | 22:22

Volgens mij is het "der ewige Friede" en in de zoveelste naamval (de derde, geloof ik)"zum ewigen Frieden". Maar goed, op de strekking heb ik verder weinig aan te merken.

J.Morika | 17-07-16 | 21:45

vhKarelkruizenruiker | 17-07-16 | 21:38
Misschien kan het met de Piraten Partij als ze genoeg stemmen binnenhalen.

Futurum | 17-07-16 | 21:45

Ik voorspel chaos na de verkiezingen.... stel dat de opiniepeilingen van Maurice de Hond wel een keer kloppen, dan wordt de PVV de grootste partij van Nederland en wordt Greet verzocht om een regering te vormen... De PVV zal blijven steken op zo'n 40 zetels, dus missen ze er nog 36. Bij wie kunnen ze daarvoor aankloppen? de VVD okay die verkopen nog eerder hun moeder dan dat ze het paarse pluche willen opgeven, maar dan heb je nog maar in totaal 60/62 zetels.... Wie vult de rest aan? SP ? lijkt me niet, D66 dan (miezerig mannetje) nee niet waarschijnlijk, Groen Links ? Jesse Klaver ziet hem aankomen... nee ook niet. Het CDA ? Die gaan waarschijnlijk niet nog eens een crisis in de waagschaal stellen. Wat waarschijnlijk gaat gebeuren is dat, Greet de opdracht om een regering te vormen moet terug geven. Dan mag de rest het proberen... Zien jullie de SP en de VVD (2 natuurlijke vijanden) al in 1 kabinet zitten? nee ik ook niet. D66, Groen Links en de PVDA zullen te weinig stemmen krijgen... kortom het worden weer vrolijke tijden.

vhKarelkruizenruiker | 17-07-16 | 21:38

isitsoornot | 17-07-16 | 20:55 Helemaal eens. Wilders ziet het gevaar van de islam. En daarom ook willen ze hem zo graag dood hebben. Iedereen die het waagt kritisch te spreken over de islam, die komt uiteindelijk in het vizier van de islamitische doodseskaders of krijgt te maken met politiek correcte inspanningen tot karaktermoord. Zie ook het lot van Hamed Abdel-Samad en Sabatina James, Ayaan Hirsi Ali, Wafa Sultan, Robert Spencer, Salmon Rushdie, enzovoort. De westerse wereld wordt bedreigd door een 7e eeuwse destructieve sekte en een westers marxistisch nihilisme dat deze sekte instrumentaliseert voor het alsnog slopen van de westerse cultuur.

notamused | 17-07-16 | 21:25

isitsoornot | 17-07-16 | 20:55

Applaus!!!!!

Ware het niet dat er een nijpend gebrek is aan politici + VOLK met BALLEN in onze WATJES-CULTUUR!

Nelis SplitBloes | 17-07-16 | 21:19

@SyntaxError | 17-07-16 | 21:05
Dat krijg je dus met een politiek discours op basis van identiteit.
Not nice. Het bewerkstelligt het tegendeel van wat het beoogt.

Stormageddon | 17-07-16 | 21:14

@leo de pejo | 17-07-16 | 18:11
Het vreemde is dat alle nationaliteiten in Nederland nationalistisch mogen zijn behálve de Nederlanders.

Maria.1 | 17-07-16 | 21:08

Racisme, religie, dictators, klassenjustitie,... In welke eeuw leven wij? Voor Christus?

illuminated | 17-07-16 | 21:06

Goed geschreven stuk. En ja we zitten in een spagaat tussen het oude vastgeroeste wat we niet willen loslaten omdat het nog zo lekker vertrouwd warm aanvoelt en het flexibele nieuwe onbestemde. Vandaag dit morgen dat en overmorgen ???? zijn

jitro | 17-07-16 | 21:04

"ik stem de PVV zins ik tijdens een congres van de PvdA enkele jaren gelden openlijk met lidmaatschap heeft verbrand"
@witchmaster | 17-07-16 | 19:34
..
Aan Uw grammatica te zien bent U helemaal de doelgroep.
Proest............!!
Berbaar | 17-07-16 | 19:43
---

@Berbaar. Wellicht een idee om uw eigen reaguursel nog eens door te nemen? Het is maar een suggestie, hoor.
Of dacht u echt dat witchmaster een God is? Vanwege de hoofdletter U midden in een zin?

Dat uitsluitend witchmaster de doelgroep van de PVV zou zijn, is onwaarschijnlijk.
Mogelijk bedoelde u dat witchmaster een onderdeel is van de doelgroep waar de PVV zich op richt.

Uw afsluiter: Proest............!! Is kennelijk bedoeld om met uw uw intelligentie en de beheersing van de Nederlandse taal te koketteren.
V.w.d. laatste betreft kan ik u adviseren dit niet meer te doen.
Met name door deze zin lijkt u mij wel de laatst aangewezen persoon om anderen op hun taalvaardigheid aan te spreken.

Maar vooral doorgaan. U zorgt in ieder geval weer voor een vrolijke noot in deze tijden van moreel en taalkundig verval.

De 'Tokkies', waar u kennelijk aan refereert, zullen ongetwijfeld hard gelachen hebben om uw poging intelligent over te komen.

Blijven oefenen, wil ik u adviseren. Komt het vast wel een keer goed. Succes!

Mike2054 | 17-07-16 | 21:02

@Wutbürger_ | 17-07-16 | 20:55
Ik ga er verder niet inhoudelijk op reageren :)

SyntaxError | 17-07-16 | 20:58

Bijtendehond | 17-07-16 | 18:08

Grondwettelijk hebben we sinds 1940 geen koningshuis meer. Maar dat terzijde. De volgende verkiezingen worden verkapte europese verkiezingen. Frankrijk, Duitsland en Nederland. Reken maar dat politiek en media meer dan andere jaren samen zullen werken.
Dat dit kabinet de rit uitzit heeft ook hiermee te maken.

swapper | 17-07-16 | 20:57

BommelMarwijkROOD | 17-07-16 | 20:10
"Wilders is de nuttige gek van het kapitalisme: hij maakt de immigranten tot zondebok."
.
Nee, Wilders is een man, een held als het ware, die ondanks een positie op de dodenlijst van IS en een daarmee samenhangend geïsoleerd bestaan, genoeg wilskracht heeft om zich bezig te houden met een zeer legitieme missie, n.l. de-islamisering van Nederland en omstreken. A stuggle against evil, no less. Met althans die missie kan ik instemmen. Helaas vervallen velen, die de eruditie missen om Wilders en hetgeen hij al jarenlang aan de massa probeert duidelijk te maken, tot karikaturen, spot en hoon. Buitendien, immigranten maken, zoals tegenwoordig bijna alle beroeps-querulanten, zichzelf tot zondebok. Tot dusver worden ze, dankzij de schatkist van die vermaledijde Nederlanders, nog steeds zeer ruim in de sociale watten gelegd. Het wordt tijd dat bepaalde groepen in de samenleving op de werkelijke hen toekomende plaats wordt gewezen.

isitsoornot | 17-07-16 | 20:55

SyntaxError | 17-07-16 | 20:48
iets met 'aap' en 'mouw' ?

Wutbürger_ | 17-07-16 | 20:55

@Dan maar zo! | 17-07-16 | 20:46
Zou het kunnen dat de schrijver met kosmopoliet die bovenlaag van een paar procent bedoelt? Die paar procent die inderdaad de wereld over hoppen. Die paar procent die model staat voor Brusselse idealen en het D66 verkiezingsprogram.
Dat zijn nu eenmaal niet die nuttige HBO-V'ers of leraren.

atheïstisch stemvee | 17-07-16 | 20:55

@Berbaar | 17-07-16 | 20:39
*gaapt* wederom bewijs je dat jouw manier van discussiëren het niveau van de lagere school nog niet ontstegen is. Je bent en blijft een zielig mannetje.

Jezus van Nazareth | 17-07-16 | 20:50

Ik mis een beetje in het verhaal het free-riden van de kosmopoliet. Ze blazen een bubbel op ,zoals in 2008, en barst die dan gaan ze elders weer verder . De verlaten auto"s op Dubai airport tijdens de crisis aldaar waren een mooi voorbeeld.Hetzelfde geldt voor de banken in 2008. De banken waren failliet in 2008 zonder overheidssteun ,maar het personeel kreeg zelfs bonussen uitbetaald in 2009 (ING)en het personeel werd niet volgens de WW uitbetaald .Ontwikkelingshulp idem dito, omdat werken voor een NGO goed op een cv staat ,worden er bakken geld zonder enige doelmatigheid in Afrika en weet niet waar gekiept. Zodat Marieke ,Lente en Tobias met een mooie sticker op hun cv bij de VN en multinationals aan de slag kunnen .
Ten overvloede de immigratie .De barmhartigheid van de kosmopoliet slaat neer met de bloeddruppels van de geslachte geit op het balkon van de autochtone benedenbuurman.Mensen die de gevolgen van overbevolking ontwijken door het barricaderen van de straat met bloembakken,bepalen dat de grensboom niet dicht mag.
Kosmopolieten ,de free-riders , manifesteren zich als de bestuurders van de terp die de lagergelegen boeren eromheen leegzuigen. Eenmaal alles op ,dan trekken ze weer verder .De rekening van het feest natuurlijk achterlatend voor het gepeupel .

arlen | 17-07-16 | 20:49

Sid komt op beeld wat over alsof hij down heeft, maar hij zegt vaak zinnige dingen.

pluk-87 | 17-07-16 | 20:48

@ Stormageddon | 17-07-16 | 20:24
Precies dat! Maar het meest erg is dat denk te snappen wat de schrijver beoogt. Die verpleger en leraar zijn niet alleen, inderdaad, hoogopgeleid. Ze doen ook nog eens veel belangrijker werk dan, zeg eens wat, een corporate tax laywer. Toch verdienen pak'em beet een derde van de vergoeding van laatstgenoemde en worden ze nauwelijks serieus genomen.

Dan maar zo! | 17-07-16 | 20:46

De productie is naar China verplaatst door ondernemers die nog meer winst wilden maken. Tot die Chinezen rechtstreeks toegang tot de markt in Europa kregen en die 'ondernemers' niet meer nodig hadden en de producten zelf konden verkopen. Maar inmiddels hadden ze wel de kennis en ontwerpen van die ondernemers gekregen.
Der Schnitzeljäger | 17-07-16 | 18:38

Ik zie het als latent racisme: dat idee van 'de Chinezen kunnen alleen kopiëren'.
Ook teveel vertrouwen op gebrek aan loyaliteit, het idee van 'nou vooruit, als er eens toevallig een Chinees of afrikaan of Cubaan etc etc een goed idee heeft dan kopen we hem gewoon om om bij ons clubje te komen'.

Als dat je denkraam is dan is bijv gratis onderwijs per definitie domme verspilling: studenten vertrekken massaal naar landen waar ze een hoger salaris krijgen maar waar onderwijs juist reteduur is (zodat de jongeren aldaar juist geen onderwijs krijgen).

Maar je kunt ook naar een prisoner-dillema kijken: dat heeft een wetenschappelijk model voor het feit dat samenwerking vaak goed is voor beide partijen. Aangezien pogingen je economische tegenstander/bondgenoot te verneuken onherroepelijk tot wraak leiden.

******** | 17-07-16 | 20:46

Nu was ik overtuigd linksstemmer, maar er zou toch wel een flink steekje los bij me zitten na de afgelopen kabinetsperiose en de gebeurtenissen van afgelopen jaren dat ik dat nog steeds zou doen. Het theedrinken is voorbij, bier moet je ook niet teveel drinken, wordt je lazarus van en belazerd, dus ga ik maar voor een kleiner bakje zwarte koffie met rechtse smaak. Kan niet meer anders helaas.

Jan, Leiden | 17-07-16 | 20:44

Ik stoor me meer over het feit dat allochtonen hier koning zijn. Als ze in NL komen staat alles klaar voor deze lui en ze hoeven niet op een huis te wachten, zoals wij Nederlanders, ze krijgen de sleutel als ze hun status hebben. Dus dat moet aangepakt worden en daarom Wilders. De rest van de partijen moeten zich eens afvragen, waarom ze deze buitenlanders boven Nederlanders zetten! Want nochtans vind ik het niet kunnen ze moeten net als wij dat doen gewoon wachten op een huis anders weg ermee. Ze blijven gewoon op vakantie gaan naar het land wat ze juist ontvluchtten, allemaal gelukszoekers en de partijen blijven deze ongein faciliteren. Dus nieuwe stroming hardere en eerlijke aanpak nodig in Nederland.

HdJ& | 17-07-16 | 20:44

Ik ben hoogopgeleid en kosmopolitisch maar voel me niet verwant met de links lullen rechts vullenmentaliteit van mijn zogenaamde soortgenoten.

Daisy Cutter | 17-07-16 | 20:43

@Jezus van Nazareth | 17-07-16 | 20:33
U bent nieuw hier?
Geeft niks knul.

Berbaar | 17-07-16 | 20:39

Ik ben het eens met Stormageddon dat het "abstract geleuter" is.

Het hoofdargument is dat we nu een “nieuw politiek paradigma” ingaan waarin identiteitspolitiek centraal staat met als gevolg een “demografische stammenstrijd over de privileges van de staatsmacht”. De heer Lukkassen geeft ideeën iets te veel gewicht mee in zijn analyse.

“Demografische stammenstrijd” lijkt mij juist een prima omschrijving van hoe onze democratie functioneert, al is het dan een geweldloze strijd. De huidige status quo in onze democratie, de “materiële verdeling” tussen Nederlandse staatsburgers, is het product van de demografische stammenstrijd van arbeiders en fabrieksbazen in de vorige eeuw. Dat vage termen als ‘identiteit’ recentelijk blijkbaar het centrale onderwerp van gesprek zijn onder onze herenpolitici zegt denk ik meer over de uitkomsten van die stammenstrijd tot nu toe dan over waar ie heen gaat.

Zowel het geneuzel over abstracte concepten als het uit elkaar groeien van de “waardepatronen” van politici en haar achterban zijn symptoom van, en niet de oorzaak voor die stammenstrijd. Het argument dat er een “paradigma verandering” heeft plaatsgevonden (weer zo’n mooi abstract concept) door een of andere externe oorzaak als een PVV die onze ‘ogen opent’ voor een latente strijd tussen civilisaties is een zelfde vorm van ideeënlariekoek. De kloof tussen rijk en arm, kosmopoliet en burger, allochtoon en autochtoon komt voort uit de sociaaleconomische kansen die een ieder meekrijgt aan de start en hoe zij deze weten te benutten. Dat bepaalde groepen in deze samenleving consequent minder hebben kunnen genieten van de “privileges van de staatsmacht” dan andere groepen is dan ook een betere graadmeter voor wat we nu zien aan “demografische stammenstrijd”.
Vraagje voor meneer Lukkassen: Wat heeft meer invloed op de “demografische stammenstrijd”: de “ideeënstrijd” van een select groepje politici, academici en andere gangmakers van het ‘publiek debat’ of de materiële verhoudingen tussen oudere autochtone elite en een jonge generatie hoogopgeleiden, oude autochtone arbeiders en jonge allochtone immigranten, oude niet-westerse gastarbeiders en autochtonen?

Denkwerk | 17-07-16 | 20:38

@eerstneukendanpraten | 17-07-16 | 19:52
Nou da's niet best voor een drs.
Verder heb ik niks tegen diversiteit en als vrouwen een hoofddoekje willen dragen of juist niet dan valt dat imo inderdaad onder de definitie vrijheid.

Berbaar | 17-07-16 | 20:38

Identiteit, het zal. Vaag me soms ook wel eens af of dit nog het land is waarin in ben opgegroeid (herken het steeds minder). Dat wat ons nog bindt als natie, kan mij weinig boeien (Koningshuis en voetbal).

De andere punten zie ik niet zomaar opgelost worden. Globalisatie is niet terug te draaien, laag opgeleid werk zal schaarser worden, diploma-inflatie zal doorzetten, zonder Polen worden onze exporttomaten te duur (eigenlijk is alles hier te duur), de islam heeft hier wortel geschoten en gaat niet weer weg. Maart 2017 mogen we stemmen tussen meer zorgtoeslag vs meer asfalt vs meer groen.

atheïstisch stemvee | 17-07-16 | 20:37

Hoezo zorgt 'verlies van mannelijkheid' voor kleine gezinnen. Kijk eens naar India en China en Japan: bomvol vrouwenhaat, maar de gezinnen zijn klein.
Aan de andere kant de Surinaamse 'big mamma' die zonder echtgenoot 10 kinderen krijgt.

******** | 17-07-16 | 20:35

@ben kokhals | 17-07-16 | 20:17
Helemaal mee eens. Zij zijn utopisten omdat ze Hegeliaanse-Marxistische dialectiek toepassen. Zij streven naar een einde van de geschiedenis waarin alle ongelijkheid is opgeheven. Dit houdt in dat alle traditionele autoriteitsstructuren ondermijnd moet worden. Dus blankheid, westerse maatschappij, mannelijkheid, allemaal kapot moeten (zoals kritische filosofie en intersectioneel feminisme dat dicteren). Hiervoor in de plaats komt dan de socialistische utopie.

1337haxxor | 17-07-16 | 20:34

@hotnot | 17-07-16 | 18:20

Nou vooruit dan. Ook habeas corpus en een paspoort voor Marianne' poes.

SapperDeFlap2166 | 17-07-16 | 20:34

@Berbaar | 17-07-16 | 19:43
Jij gaat dus ook PVV stemmen begrijp ik? Want als je 'U' en 'Uw' schrijft waar dat gewoon 'u' en 'uw' dient te zijn heb je het ook niet helemaal begrepen.

Nee, ik voel geen behoefte om daar nog 'Proest!' aan toe te voegen. Je staat al genoeg voor lul zo.

Jezus van Nazareth | 17-07-16 | 20:33

@TheNox | 17-07-16 | 20:21 Lol. Ghehe, anders hadden we namelijk the prime directive kunnen toepassen en geen toenadering mogen zoeken tot onderontwikkelde geitenn... eh ... volkeren.

knutsel | 17-07-16 | 20:25

Los = als

Duhhhh

BraboWest | 17-07-16 | 20:25

Het verkiezingsthema wordt: Naai de roverheid eens terug met een Nexit.

tegenalles | 17-07-16 | 20:25

"Marianne Thieme wil serieus genomen worden"

Geen probleem. Ik meld mezelf aan los vrijwilliger.

BraboWest | 17-07-16 | 20:24

@Dan maar zo! | 17-07-16 | 20:08
Ik was niet eens voorbij de eerste 2 alinea's gekomen. Toen wist ik al dat het kul was. Maar inderdaad, dat staat er ook nog eens. Verpleegsters met HBO-V en eerstegraads leraren met universiteit worden eventjes weggezet tegenover hoogopgeleide professionals.
Ja, dat is wel humor.
Wat is dat dan? Hoogopgeleide professional? Welke opleiding en welke professie? Hij zal toch niet de graaimanagers in de zorg bedoelen? Die zullen zichzelf daar wel toe rekenen overigens.

Stormageddon | 17-07-16 | 20:24

Voortaan met rood wit blauw uit het raam toeterend naar m'n werk. Zal ze leren.

Tjemig | 17-07-16 | 20:24

De kans dat de PVV een stevige vinger in de pap krijgt bij het beleid van de volgende regering lijkt me verwaarloosbaar klein.
De kans dat de PVV structurele oplossingen gaat bieden als het wél zo ver komt, is misschien nog wel kleiner, al lijkt het wel onze enige hoop - de enige hoop die we van de politiek te verwachten hebben, dat is.
We zullen op zoek moeten naar oplossingen die buiten de (huidige) politiek liggen.

Lewis | 17-07-16 | 20:23

sitsoornot | 17-07-16 | 19:54
Kevin Kelly schreef hier ook over in de jaren '90, maar dan in de context van internet: kk.org/newrules/newrules-7.html
Niche-markets (allerlei gekke splintergroepjes) zijn tegenwoordig wel te bereiken (via internet) en daarom interessant voor politici om stemmen te halen.
De 'meerderheid' doet er niet meer toe, ze bedienen liever de (luidruchtige) minderheidsgroepjes.
"In its place: a world of demassified niches. Niche production, niche consumption, niche diversion, niche education. Niche world. Communities. Affinity groups. Clubs. Special Interest Groups. Clans. Subcultures. Tribes. Cults. (There is nothing utopian about this world.) Instead of the mass technology of broadcast TV, we now have net-centric alternatives."

Wutbürger_ | 17-07-16 | 20:22

De wereld is er nog lang niet toe aan het droomwereld in STAR TREK "een federatie van Staten" en een wereld zonder geld!!

TheNox | 17-07-16 | 20:21

@Uw Psychiater
Dan zit U bij de PVV goed zou ik zeggen

witchmaster | 17-07-16 | 20:20

-weggejorist-

Labanda | 17-07-16 | 20:19

Parel van het Zuiden | 17-07-16 | 18:42

U bent een autochtone blanke Nederlander ?
Foei, schaamt u zich niet ?

edelweiss | 17-07-16 | 20:18

@1337haxxor | 17-07-16 | 20:03 "identiteit, cultuur, traditie, zijn wel degelijk van belang voor ons wel een wee. Zonder een expliciete cultivering van waarden, gaat een beschaving uiteindelijk naar de klote"
.
Zo is het. Maar degenen die het uiteen trekken en verzieken en de mensheid in een uniform keurslijf willen gieten, zijn Utopisten.

ben kokhals | 17-07-16 | 20:17

De VVD gaat voor minder bureaucratie ( dus minder bonnetjes).
De PvdA zal zich inzetten om het vlieg en bootverkeer te ontlasten door luchtbruggen te bouwen.
Het CDA en de CU zullen met goedkeuring van de grote schepper hun ziel verkopen aan de hoogste bieder.
De PVV zal zich inzetten voor minder, minder, minder Brussel.
D66 zal zich hard maken voor het afschaffen van referenda en opheffen van Nederland.
De SP zal zich inzetten om de banden met Noord-Korea verder aan te halen.
DENK zal zich inzetten om alle Nederlandse tradities te verbieden en die te vervangen voor islamitische feestdagen.
GroenLinks wil het gehele politiekorps vervangen voor AFA-troepen en zal pleiten voor meer rapefugees en crimigranten.
De PVDD wil dat poesjes meer palingen eten.
50+ zal zich inzetten voor minder pensioenafdrachten voor herenliefdebedrijvers.

Uw Psychiater | 17-07-16 | 20:17

even tussen door met excuus oftopic!!!

Brexit-minister: nieuwe EU-migranten kunnen worden teruggestuurd

Europese migranten die nog snel naar het Verenigd Koninkrijk komen voordat het land de Europese Unie verlaat, kunnen misschien niet blijven. David Davis, die als taak heeft zijn land uit de Europese Unie te loodsen, zegt in de krant Mail on Sunday geen garanties te kunnen geven. Hij reageert hiermee op de verwachting dat veel nieuwe migranten naar het Verenigd Koninkrijk zouden willen vertrekken voor het uit de EU stapt.
Dus het KAN wel!!!!!!!

witchmaster | 17-07-16 | 20:17

Het zijn weer hele lappen tekst, maar dat is het dan ook!
De daad bij het woord voegen, dat is heel wat anders.
Let maar op, het blijft zoals het is. Nederlanders zijn zo oerdom, als rutte voor een 3e termijn ging, dat ze hem kiezen ook!

Radijsje | 17-07-16 | 20:14

Wat je identiteit ook is, we handelen in Nederland volgens een sociaal contract: er zijn regels en daaraan houdt iedereen zich en daarmee behalen we gezamenlijk als damenleving het meeste voordeel. Heeft erg lang erg goed gewerkt in noordwest Europa.
Als nu bepaalde groepen - de overheid voorop; zie Rutte die zich niet aan de referendumwet houdt en de vele verdragen die de EU zelf voortdurend schendt - dan blijft er voor de anderen weinig anders over dan zich ook niet meer aan de regels te houden. Dat is volkomen rationeel.
Het heeft niets te maken met opleiding, comopolieten, ed. Steeds meer mensen voelen zich door de overheid verraden omdat die zich niet (meer) aan de afspraken houdt.

Ben-Kotsbeu | 17-07-16 | 20:13

Ik voorzie een coalitie met VVD D666 PvdA CDA dat zal er gebeuren en we gaan weer op de oude voet verder met de afbraak van dit eens zo mooie land

witchmaster | 17-07-16 | 20:12

@BenBinnen | 17-07-16 | 18:22 "Het is niet nationalisme wat gevaarlijk is, maar totalitarisme, imperialisme en het ontwortelen van mensen ten aanzien van hun eigen identiteit ten gunste van de staat."
.
Helemaal mee eens. Niet het nationalisme is gevaarlijk, maar het internationalisme, het slopen met andermans natiestaten.

ben kokhals | 17-07-16 | 20:12

Ik voorspel een regenboogcoalitie tegen onschuldige en genereuze blanken.

Slogra | 17-07-16 | 20:10

Het stuk begint goed, met rake citaten. Totdat de auteur Fortuin en Wilders hupsakee eraanvastsjoemelt. Die cosmopolitische wereldburger lijkt maar zo. Het is de geglobaliseerde kapitalist / neoliberaal, die net zo goed in een klein kringetje yuppen vastzit. Een werkelijke wereldburger zou verbonden zijn met alle standen en culturen. Wilders is de nuttige gek van het kapitalisme: hij maakt de immigranten tot zondebok. Terwijl het begin van het stuk heel terecht het neoliberalisme als de oorzaak van de stervende identiteit citeert.

BommelMarwijkROOD | 17-07-16 | 20:10

Valt er trouwens niemand over 'hoogopgeleide professional' vs leraar danwel verpleegster? De tiefus, hij zal het wel zo bedoeld hebben, maar hier kan ik dus al niet van slapen.

Dan maar zo! | 17-07-16 | 20:08

@fleurtje
Het ligt er geheel aan hoeveel stemmen hij krijgt en hoe groot zijn mandaat .
normaal geproken maak Geert helemaal geen kans , immers hij wordt gewoon en hierbij talloze kiezers genegeert .
Maar als je 45 zetels zou hebben mag men dan je wel negeren?

witchmaster | 17-07-16 | 20:08

Identiteiten ,dat hebben politieke partijen allemaal, tot na de verkiezingen ,dan zijn ze weer 90 graden om . Geert en verder niks . De partijen die nu regeren maakten er een puinzooi van ,liegen ,bedriegen, en nooit open naar de bevolking . Naar de pijpen dansen van Brussel ,waar alleen idioten zitten . Neem Timmermans ,de lul ,Koenders ,nog zo een ,Rutte ,mooiprater , maar geen ideeën . Ze hebben d'r kans gehad en niks van gebakken .
Geert zal het misschien niet beter doen ,maar slechter kan zeker niet .

fleurtje | 17-07-16 | 20:05

Om een lang verhaal kort te maken... wij gaan ten onder door de van bovenaf geregelde invoer van de islam.
En het interesseert de elite geen ene moer wat dat voor echte Nederlanders betekent.
#WegMetOns

Schietmijmaarlek | 17-07-16 | 20:05

@Graaf van Egmont
U ziet dit goed , maar denk niet dat de plakkers op het pluche dit zullen doen

witchmaster | 17-07-16 | 20:04

Het probleem is dat veel kosmopolieten de bekende marxistische dialectiek over hebben gebracht naar een sociaal-cultureel niveau. Het richt zich daarmee vooral op identiteit. Ze gebruiken media, nieuws, academische instituten, als middelen om hun identiteit-politiek door te duwen. Hier worden westerse blanke waarden kapot gerelativeerd ten faveure van een impliciete kosmopolitische tolerantie.

Veel van jullie vinden identiteit onzin, of claimen dat het onbelangrijk is. Maar iets simpels als het zwartepiet debat zorgt als voor zoveel commotie. Oftewel, identiteit, cultuur, traditie, zijn wel degelijk van belang voor ons wel een wee. Zonder een expliciete cultivering van waarden, gaat een beschaving uiteindelijk naar de klote. En op zo'n punt zijn we nu. Kiezen we voor het opheffen van onze westerse cultuur en identiteit? Dacht dat jullie tegen de weg-met-ons mentaliteit waren.

1337haxxor | 17-07-16 | 20:03

Het enige wat in Nederland moet gebeuren is dat het partijenstelsel afgeschaft en de hele kieswet herzien moet worden. Wij kunnen niet langer doorgaan met het kiezen van kamerleden, waarvan we nog nooit gehoord hebben, maar door hun partijen zijn gekwalificeerd als zijnde zeer goede volksvertegenwoordigers. Die dan worden aangevoerd door een liegende lijstaanvoerder die alle touwtjes strak in handen houdt en de volksvertegenwoordigers/partijgenoten prest, hun stem uit te brengen volgens de heersende fractiediscipline.
Dit zijn dus geen volksvertegenwoordigers, maar partijvertegenwoordigers, net als in de USSR of DDR.
En dit stelsel noemen we dus democratie.

Graaf van Egmont | 17-07-16 | 20:00

Mijn identiteit is deels bepaald door mijn geboortenland (Belgenland) en haar verbondenheid met Nederland voordat die landen als zodanig bestonden. Ik ben van het Noordzeevolk. Een volk dat dat wars is het geloven in een geloof dat uit de verre woestijnen komt: Judaisme, Cristelijk, of die verdomde Islam. allemaal gezien te typhus en naar de verdommenis gewenst.
Lang leven Wodan!

Rest In Privacy | 17-07-16 | 20:00

Goed stuk. Iets te hoog gegrepen voor GS, maar toch een goed stuk. Het is belangrijk dat rechts-intellectualisme zich ontwikkeld.

du Roi Soleil | 17-07-16 | 20:00

Het heeft veel weg van een schijnoplossing voorstellen voor een probleem dat er niet is, maar hierna al wel vrij snel ontstaat.

SapperDeFlap2166 | 17-07-16 | 19:59

Waar staat de Europese kosmopoliet anno 2016 voor?

- Onze samenleving is maakbaar! Niets is waar en alles is mogelijk!
- Een goede burger is een goede consument! Dus: Koop, koop, koop!
- Wees een Gutmensch! Tolereer alles en iedereen! Verwacht niet dat minderheidsgroepen zich aan onze normen en waarden aanpassen, maar pas jezelf aan hen aan! Na ons verschrikkelijk koloniaal verleden hebben we tenslotte iets goed te maken! Weg-met-ons, omarm het vreemde! Sinterklaas is zóóó 2000...
- Trots op je land? Houd toch op met discrimineren en haatzaaien!
- Mannen, mannen, mannen, wat moet je ermee? Girls, we don’t need no man to make it happen! Maar wél meer vrouwenquotas!
- De overheid moet zo groot mogelijk want iedereen moet een gelijke stem krijgen!
- Langetermijndenken? Nee joh; stel geen moeilijke vragen over de toekomst van Europa! Dat kunnen we tóch niet voorspellen!
- Politieke correctheid is de nieuwe flower power beweging. Referenda!? Europarlementariërs, eurocommissarissen en nationale politici weten het tóch beter! Je kunt tóch niets veranderen. Laat alles gewoon lekker zijn gang gaan! Je kan altijd nog naar een ander land verhuizen om een nieuw leven te maken.
- Politiek zonder oneliners en soundbites bestaat niet!
- Kunstsubsidies? All the way! Alles is kunst, zelfs een wc-pot is inspirerend! Dat moeten we vooral blijven stimuleren!
- Vergrijzing is goed! Dat betekent dat we meer immigranten kunnen opnemen en helpen. Culturele verrijking! Jaaaaaa!
- Wij zijn één. Love for all. Gij zult iedereen omarmen want anders zorgt gij voor onnodige confrontatie. Bemoei je niet met andermans overtuigingen, ook wanneer er meer moskeeën dan kerken bezocht worden.

Weg met cultureel marxisme.
Goed stuk, Sid. Ga zo door.

Droom.eens.hard.op | 17-07-16 | 19:58

@a1a2a3 | 17-07-16 | 19:26
Inderdaad. Sinds Hitch er niet meer is gaat de wereld naar de kloten.
youtu.be/t9rsMAR6434

Stormageddon | 17-07-16 | 19:57

@Berbaar
tja ik heb Dyslectie , maar gelukig zijn er mensen zoals U die dit kan verhelpen en even verbeterd .
Ik ben u ten zeerste dankbaar en nu graag weer ontopic

witchmaster | 17-07-16 | 19:56

@Muxje | 17-07-16 | 19:34
Ik heb het al een paar uur niet gevolgd, zijn er nog belangrijke gebeurtenissen sinds dat Incirlik weer in normale staat van operatie is?

SyntaxError | 17-07-16 | 19:55

Grappig, dit stukje van Lukassen. In 1994 las ik een boekje van John Naisbitt getiteld 'The Global Paradox', waarin hij stelt: "The major new trends in global economics, politics, and social life all point toward a "global paradox": the bigger the world economy, the more powerful its smallest players." Toen dacht ik al dat dat zeer wel mogelijk is. Nu zeg ik, hij had gelijk. De centraal geleide EU bijvoorbeeld is dan ook een project dat totaal tegen die trend ingaat. De nieuwe klassenstrijd, waarvan nog onduidelijk is hoe en waar die zich zal manifesteren, is inderdaad geen klassiek verdelingsissue. Het zal lang duren voordat de merendeels denk-luie politici alhier die gedachte accepteren. De jongens en meisjes volgelingen van de SP bijvoorbeeld kunnen hun focus pas verleggen als hun patriarch dat goedkeurt.

isitsoornot | 17-07-16 | 19:54

@Graaf van Egmont | 17-07-16 | 19:48 Precies. Dat de partijen zelf geen identiteit meer hebben mot je niet op de kiezers afschuiven.

knutsel | 17-07-16 | 19:52

Berbaar | 17-07-16 | 19:43

Niet goed opgelet op sgool, kreeg trouwens laatst een mail van een leraar van het VWO waar mijn dochter straks gaat instromen en die schreef verklaard met een "d" terwijl het met een "t" had moeten zijn. En dan heb je drs. voor je naam staan. Verder wordt de kinderen bij het vak "culturele vorming" o.i.d. ingeprent dat multicul prachtig is want "diversiteit" en dat leerlingen die kopvodden dragen dit doen vanwege hun "vrijheid". Zum Kotzen!

eerstneukendanpraten | 17-07-16 | 19:52

Mee eens, identiteit is het probleem, maar dan net iets anders.
Ik als blanke, heteroseksuele, ongelovige, intelligente,(en niet van voetbal houdende), Nederlandse man, kan nergens naar kijken om te zien wat mijn identiteit zou moeten/mogen/kunnen zijn. Er is voor iedereen in Nederland een clubje waar ze bij horen of kunnen horen enkel en alleen op basis van iets waarmee zij, of hun ouders, geboren zijn, behalve voor "ons". Laat staan dat wij via ons aangeboren groepsverband politieke invloed zouden kunnen/mogen uitoefenen zoals "zij" niet anders doen. Wij zijn immers de 17de eeuwse slavendrijvers, de nazi's, de oneerlijke baas, de agent die de kleurling doodschiet, de veroorzaker van alle dingen die mis zijn en ooit zijn geweest met de mensheid en we zijn hiervoor nooit (genoeg) gestraft, dus worden wij in deze generatie even allemaal persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor alles.
Wij zijn reaguurders, wij zijn anonymous.

DaJonkel | 17-07-16 | 19:52

Vele experts zeggen dat de islam een fake-religie is die bedacht is als legitimatie voor roof en moord, net zoals recentelijk scientology is bedacht om de uitvinder ervan miljonair te maken. De islam is helemaal niks, het is gewoon één grote maffiabende met heel veel gehersenspoelde meelopers. Hoe eerder de mensheid verlost is van de islam, des te beter dat is. Vooruitgang betekent wanen achter je laten, zeker als die wanen elke dag bewijzen in staat te zijn mensen zodanig te indoctrineren, dat zij aan het moorden slaan en eigenlijk constant een frontale aanval op het leven vormen. Het is te hopen dat het moslims lukt zich van hun waan te bevrijden, zodat zij eindelijk eens, na 14 eeuwen hersenspoeling en terreur, een meer realistische wereld tegenkomen. Anders dan voorzie ik een bloedbad, dat mensen normen van beschaving verlaten, om in staat te zijn de islam te bestrijden, plus de islamgoedpraterij. Ik kan mij althans niet voorstellen dat we na vijf eeuwen emancipatie uit autoritaire structuren van Kerk & Adel, als zombies de islamitische terreurstaat in hobbelen. Maar misschien vergis ik mij en is dat precies wat gaat gebeuren.

notamused | 17-07-16 | 19:51

Mee eens, identiteit is het probleem, maar dan net iets anders.
Ik als blanke, heteroseksuele, ongelovige, intelligente,(en niet van voetbal houdende), Nederlandse man, kan nergens naar kijken om te zien wat mijn identiteit zou moeten/mogen/kunnen zijn. Er is voor iedereen in Nederland een clubje waar ze bij horen of kunnen horen enkel en alleen op basis van iets waarmee zij, of hun ouders, geboren zijn, behalve voor "ons". Laat staan dat wij via ons aangeboren groepsverband politieke invloed zouden kunnen/mogen uitoefenen zoals "zij" niet anders doen. Wij zijn immers de 17de eeuwse slavendrijvers, de nazi's, de oneerlijke baas, de agent die de kleurling doodschiet, de veroorzaker van alle dingen die mis zijn en ooit zijn geweest met de mensheid en we zijn hiervoor nooit (genoeg) gestraft, dus worden wij in deze generatie even allemaal persoonlijk verantwoordelijk gehouden.
Wij zijn reaguurders, wij zijn anonymous.

DaJonkel | 17-07-16 | 19:51

squadra | 17-07-16 | 19:44
Volgens mij komt het daarop neer. Of ze moeten zo compleet idioot zijn dat ze de PVV een hak wilde zetten. Voor dat laatste zie ik ze ook nog toe in staat.

Futurum | 17-07-16 | 19:49

U kunt het woord barbaar niet eens goed spellen.

Piet Karbiet | 17-07-16 | 19:49

Identiteit wordt natuurlijk nooit het verkiezingsthema voor 2017. Laten de Nederlandse burgers nou toevallig héél andere problemen aan hun hoofd hebben! En daar hoort identiteit niet bij. Mooi praatje op academisch filosofisch niveau, maar daar koopt de burger niks voor.

Graaf van Egmont | 17-07-16 | 19:48

@Stormageddon 19:36: Goed verhaal. En ik ben het ook wel een beetje beu dat eurosceptische sentimenten zo vaak als nationalisme worden uitgelegd.

Muxje | 17-07-16 | 19:47

Futurum | 17-07-16 | 19:28
Mag ik motie 32417 nummer 36 2010 deduceren:
¨verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat islamisering doelstelling van beleid is,
en gaat over tot de orde van de dag¨.
(?)

squadra | 17-07-16 | 19:44

@squadra | 17-07-16 | 19:34
De Frsnse gedupteerde Jacques Myard heeft ervoor gepleit om grenscontroles te herinvoeren en iedereeen die de sharia aanhangt het land uit te zetten: "[H]e called for politicians to «firmly enforce our laws on secularism, control our borders and expel from France all who behave like barbarians»" www.express.co.uk/news/world/689978/Ni...

ben kokhals | 17-07-16 | 19:43

Ja het liegen en bedriegen komt er weer aan .Ik stem op die partij ,die waarmaakt wat versproken word .Ik stem op die partij ,die eindelijk eens ballen toont.De wetten moeten dringend verandert worden.Het stoppen met gevaarlijke kwaadwillende mensen naar binnen halen.En plaats maken voor de echte vluchteling .Criminelen per direct het land uit ,ook bij het eerste delict.Alles wat niet uit oorlogsgebied komt per direct eruit.Net zoals met de Turken en de Koerden ,als die op elkaar los gaan ,eruit gooien .Turken en andere vreemdelingen ,die zo nodig moeten demonstreren,en zich vergrijpen aan de media of journalisten per direct het land uitzetten.Dit moet Nederland niet pikken.Hier is het geen Turkije.Diegene die dat kan handhaven ,heeft voor mij ballen.En als diegene dat ook echt waar maakt ,daar neem ik mijn petje voor af.Ik denk dat er echt nieuwe wetten en maatregelen genomen moeten worden.Dringend .Het is hier Nederland en niet een of ander land in het oosten.

altijdfeest | 17-07-16 | 19:43

"ik stem de PVV zins ik tijdens een congres van de PvdA enkele jaren gelden openlijk met lidmaatschap heeft verbrand"
@witchmaster | 17-07-16 | 19:34
Aan Uw grammatica te zien bent U helemaal de doelgroep.
Proest............!!

Berbaar | 17-07-16 | 19:43

Het word weer een PVV-stem. En dan niet vanwege Geert of het partijprogramma want bij beide heb ik mijn bedenkingen.
Maar wel omdat het een stem is tegen de toenemende EU dictatuur en de toenemende islamisering.

sinar2 | 17-07-16 | 19:41

Identiteit doet er niet zoveel toe, beetje slap abstract geleuter allemaal. Het gaat erom wie belastingen heft, wie de centjes waaraan mag uitgeven en het democratisch mandaat daarvoor. Kort gezegd: belastingen die in Nederland worden geheven, mogen door de Nederlandse parlementariërs, gekozen door Nederlanders worden uitgegeven aan doelen die de Nederlandse kiezers ten goede komen. De belangenafweging vindt plaats in een openbaar debat, gecontroleerd door media. Daar is enig draagvlak voor.

Er is geen draagvlak voor het in de benen houden van zwakke Europese broeders, ook al is het om de internationale munt op waarde te houden. Er is geen draagvlak voor regels van een supranationale overheid die op elk moment eenzijdig door een lidstaat terzijde kunnen worden geschoven. Of het nu om immigratie en asiel gaat, of begrotingsregels. Als gezamenlijke regels zomaar terzijde kunnen worden geschoven en dat de Nederlander geld kost of overlast en sociale onrust of alle drie in het geval van de opvang van vluchtelingen dan is het draagvlak voor die overheid weg.

Het draagvlak erodeert ook als een moeizaam opgebouwd sociaal stelsel en arbeidsrecht in 1 klap wordt ondermijnd door mensen toe te laten tot de arbeidsmarkt die zich daar, met welke u-bocht of detacheringsomweg dan ook, niet aan hoeven te houden en dus onder de prijs Nederlanders verdringen, veelal aan de onderkant van de arbeidsmarkt omdat die Nederlanders meer belastingen en premies moeten afdragen, hogere vaste lasten hebben en dus meer kosten. Daar is allemaal geen draagvlak voor. Want in ruil voor de belastingcentjes is er ook een sociaal contract met de overheid dat die bescherming biedt. Niet alleen fysiek door politie en defensie maar ook door gelijke rechten en rechtsbescherming. Als daar allerlei mensen in de samenleving niet aan mee hoeven doen, dan vervalt voor velen de legitimiteit van de overheid.

Dat heeft allemaal niet zoveel met identiteit te maken, want ook de kosmopolitische internationale cityhopper heeft die rechtsbescherming door zijn Nederlandse paspoort. Die zal er allemaal niet zo heel snel last van hebben, maar als de basis rot, dan stort het bouwwerk in. Tot zover eerst maar even.

Stormageddon | 17-07-16 | 19:36

@squadra | 17-07-16 | 19:34
Dan is de wereld te klein en komt er direct nieuwe wetgeving tegen islamofobie en nog meer onzinspotjes op de radio.

Piet Karbiet | 17-07-16 | 19:36

Ik ben verbaasd over alle reacties omtrent het moslim geloof. Waar ik lees is Nederland er wel achter dat dit geloof er alleen maar op uit is om te moorden en de niet (moslim) gelovige uit te bannen. (schreef Nostradamus hier al niet over)

Laten we vooral weer VVD stemmen, volgend jaar (woont daar niet een man die GEEN Asielzoekers centrum in zijn buurt wilde hebben?) en vooral de EU de leiding geven. Miljarden naar de "arme EU landen" en hier mogen de oudere aan hun beperkingen bezwijken. Er is geen tijd en geen geld. NEDERLAND.

Drukpers | 17-07-16 | 19:35

@eerstneukendanpraten
ik stem de PVV zins ik tijdens een congres van de PvdA enkele jaren gelden openlijk met lidmaatschap heeft verbrand en ik heb er geen spijt van ook ben ik uit de vakbonden gestapt de hielenlikkers van het kabinet en uit op eigen gewin van mij nog geen halve cent meer

witchmaster | 17-07-16 | 19:34

@SyntaxError 19:19: Veel mensen (inclusief analisten) vroegen zich al af waarom de opstandelingen niet achter kopstukken van de regering zijn aangegaan. En nu komt het nieuws naar buiten dat zowel Erdogan als de premier beide ternauwernood ontsnapt zijn? En Erdogan zelfs 2x? Het zou kunnen, maar het is erg toevallig allemaal.

Muxje | 17-07-16 | 19:34

@Wutbürger_ | 17-07-16 | 18:43 "Voor het eerst sinds de industriele revolutie. Dit zou wel eens een omslagpunt kunnen zijn."
.
En dan te bedenken dat de bankiers al reuze ingenomen waren met het werk van Marx (familie van de Rothschilds): upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2...

ben kokhals | 17-07-16 | 19:34

Vierentachtig kinderen, vrouwen en mannen. En er gebeurt niets. Helemaal niets.
Wat zou er wel gebeuren als er morgen, ergens in Nederland, Duitsland. België, Frankrijk tweeënveerig islamitische kinderen, vrouwen en mannen zouden worden vermoord, door een verwarde blanke man van 31?

squadra | 17-07-16 | 19:34

witchmaster | 17-07-16 | 19:26

Dat laatste ga ik zeker overwegen.

eerstneukendanpraten | 17-07-16 | 19:30

@eerstneukendanpraten
U gaat voorbij in de history waar de toenmalige hr den uyl waarschuwde tegen de VVD en HET CDA INCL de werkgevers org dat dit alleen kon MET een terugkeer CONTRACT dit wil ik ff onder strepen u praat alleen (en terecht) over deze rode gevaar maar u moet het wel kompleet maken want niet de PvdA maar de VVD-CDA/KVP hebben deze opgang gebracht want goedkope arbeidskrachte ect ect.
Ik vergeef het U als je maart a.s op de PVV stemt (lolzzz)

witchmaster | 17-07-16 | 19:26

Opdat we Hitchen's wijze woorden niet vergeten.

"Beware of Identity politics. I'll rephrase that: have nothing to do with identity politics."

a1a2a3 | 17-07-16 | 19:26

Met zijn kosmopolitische vaardigheden... m'n reet!

Rest In Privacy | 17-07-16 | 19:26

Gerard Leeflang | 17-07-16 | 18:38

Je Burger Service Nummer is je identiteit!

jwjg | 17-07-16 | 19:20

Gerard Leeflang | 17-07-16 | 18:38

Je Burger Service Nummer is je identiteit!

jwjg | 17-07-16 | 19:20

Neoliberalisme is gewoon een mislukte ideologie omdat het realiteitszin mist.
Aangezien volgens deze ideologie winnen slechts een keuze is, dat geluk iets is dat afgedwongen kan worden, en dat het doel de middelen mag heiligen, zien we dat de neoliberale ideologie zich langzaam maar zeker ontpopt als een welhaast fundamentalistische religie als het kaartenhuis in elkaar begint te donderen.
En dus krijg je drammers als Lukkassen aan het woord, die de filosofie van de rijken wil laten domineren... op kosten van en ten koste van de nationale samenleving. Tel uit je winst.

Rest In Privacy | 17-07-16 | 19:20

Boeiend epistel. Ik denk dat er al heel lang een strijd gaande is van utopisten (de internationalen) tegen realisten (de nationalen). Misschien zelfs 'de banksters' www.youtube.com/watch?v=yzdomBX8U0w&a... tegen de burgers, in hun ogen 'het gajes'. Nu het erop of eronder wordt voor de utopisten (die De Verlichting teniet doen en niets te dol is om samenlevingen te ontwrichten www.esiweb.org/pdf/ESI%20-%20The%20Mer... (pdf) en mensen te onteigenen www.globalresearch.ca/the-banksters-di... ), komt dit alleen maar meer aan de oppervlakte.
Dus maak van die identiteits-dinges maar Utopisten versus Realisten.

ben kokhals | 17-07-16 | 19:19

Geachte heer Lukkassen, als uw partij niet zou bestaan uit leugenaars zoals "onze" premier, zou het geen enkel probleem zijn dat ze samen met de sociaal-democraten in de regering zitten. Als de problemen worden opgelost hoor je niemand klagen uit de verschillende "zuilen".
Maar het stelselmatig weglachen, onder het tapijt schuiven, negeren, anderen de schuld geven of zelfs een schuldcomplex proberen aan te praten is niet echt een constructieve oplossing nietwaar?

Aan de andere kant creëer je hier wel hiermee wel een samenhang die verschillende identiteiten heel goed kan binden, namelijk een volledig en diepgeworteld wantrouwen in de politiek.

knutsel | 17-07-16 | 19:16

Greet moet een campagne doen met 4 woorden:
Meer of minder Islam?
.
Verder geen debatten of gekke partijprogramma's vol leugens en CBS onzin-doorreken propaganda.
.
De booslims maken de campagne verder gratis af.

de Voorzittert | 17-07-16 | 19:16

Identitair verzet. Prima.

Piet Karbiet | 17-07-16 | 19:15

Is trouwens onvolledig.

Het gaat ook om het gemis aan karakter eigenschappen die je in een welvaart staat minder snel ontwikkeld. Een Ukrainier heeft een veel grotere kans om zichzelf te redden in Zuid-Afrika dan een millenial uit Nederland. Stukje naïviteit, doorzettingsvermogen, discipline, communicatie vaardigheden, acteer vaardigheden en emotie regulatie controle.

Dus niet alleen intellectuele vaardigheden zijn lijdend. Ook hoe je persoonlijkheid gebakken is zonder je ooit ergens druk om te hoeven maken.

Pompenkoning | 17-07-16 | 19:09

De identiteit doet er pas toe als je een blanke PVV-stemmer bent.
Dan struikelen de politiek correcte beterweters over elkaar heen om de racisme-sticker op te kunnen plakken.
Het zal allemaal wel, ik slaap er geen minuut minder om.

Jackanders | 17-07-16 | 19:06

Identiteit? Geen teit voor hoor!

LibertasSimplex | 17-07-16 | 19:06

Ben ik nu zo dom? Of is de ander nu zo slim? Ik geloof in geen enkele god. In geen enkel geloof. Voor mij is geloof een sprookje, net als Roodkapje. Maar waarom snappen zoveel anderen dat dan niet?

double punch | 17-07-16 | 19:05

Ben ik nu zo dom? Of is de ander nu zo slim? Ik geloof in geen enkele god. In geen enkel geloof. Voor mij is geloof een sprookje, net als Roodkapje. Maar waarom snappen zoveel anderen dat dan niet?

double punch | 17-07-16 | 19:05

@Ben-Kotsbeu | 17-07-16 | 18:48 Nee, jij bent af.

marcoplarco | 17-07-16 | 19:03

M.a.w.: als dit de TK2017 wordt dan leidt het af van wat er echt speelt. Een grote poppenkast dus om het volk een rad voor de ogen te draaien.

Europa wordt uiteindelijk een groot Sbrenica. Mladic krijgt gelijk.

postmodernismisdead | 17-07-16 | 19:00

Goh... echt?

Pompenkoning | 17-07-16 | 18:59

Ik wil voetbal bier en vakantie dan is het goed Identiteit interesseert me niet

Rest In Privacy | 17-07-16 | 18:57

>SyntaxError | 17-07-16 | 18:53
Dat was vrijdag lul!
*gaat in de hoek staan met ezelsoren op

SyntaxError | 17-07-16 | 18:56

Nederlands (zeg maar Hollands) - Surinaams
Papa - Mama

Geboren en getogen in een fijn klein hollands dorp in het groene hart.

Zonnebruinkleur en dus genoeg munitie voor 'grapjes'. Ach. Ik kreeg daar een dikke huid van en maakte ook 'grapjes' naar de blanke vrinden. Gewoon Hollands dus.

Identiteit = Allereerst Nederlands, want hier geboren en getogen, met een vleugje Surinaams als laatste plekje.

Zo simpel is het.

Tha Analyzer | 17-07-16 | 18:56

@Reinaert | 17-07-16 | 18:47
Politiek correcte vertrutting is anders ook aardige insteek voor bijvoorbeeld de PVV om de verkiezingen in te gaan.

Kaft | 17-07-16 | 18:56

Ik kan nu wel gaan uitleggen dat dit neoliberaal geblaat is van een figuur die zich sociaal darwinistisch ver verheven voelt boven het onderontwikkelde nationaal voetvolk, maar daarmee krijg ik dit lamme stukje tekst van Lukassen niet van zijn centrale positie af.
-
Lukassen HEERSCHT, en moet blijven HEERSCHEN! dat werk.
Dus waarom zou ik de neurotische behoefte hebben mijn kritiek in zo'n lullig rijtje van reaguursels te zetten?

Rest In Privacy | 17-07-16 | 18:55

Reinaert | 17-07-16 | 18:47
Zo is dat. Spijker op de sociologische kop van een ouwehoer.
Het laatste wat we moeten hebben, is dat alle partijen straks, voor de verkiezingen, ons de poets gaan zitten bakken van paaien met de een of andere geitewollensokkenverzonnen identiteit.
Iedereen natuurlijk hartstikke kosmopolititisch (teruggetrokken achter de muren van één Europa).

Afijn. Gelukkig liggen er drie beste blikken Beiers bier van wiet. Wheat. Weizen. Koud te worden in de koelkast.

LibertasSimplex | 17-07-16 | 18:53

flikker toch op met dat vage gelul over identiteit. kutsmoes om niet aan de bak te hoeven.
pak godbetert de problemen aan.
GS, trap er niet in!

DinkyToy | 17-07-16 | 18:53

Sorry hoor Sid, maar even een stukje close-read dat jouw blijkbaar was ontgaan / dat jij niet expliciet hebt benoemt in je artikel.
"... Dat geldt zowel voor witte mensen die zich afvragen of alle veranderingen ten koste van hen gaan, als voor gekleurde mensen die twijfelen of zij wel geaccepteerd worden. ..."
Het grootste struikelblok is niet ras ('wit' vs. 'gekleurd'); de meeste mensen kijken wel door een ander huidskleurtje heen: het grootste struikelblok dat nu aan de orde is, is cultuur en met name de islam. En dan maak ik welbewust geen onderscheid tussen 'gematigde' islam en 'gewelddadige' islam. Het probleem is namelijk dat ook de zgn. 'gematigde' islam over de generaties heen steeds een voedingsbron is van 'gewelddadige' islamieten. Bovendien kun je argumenteren dat de 'gewelddadige' islam slechts een voorhoede van de 'algemeen geaccepteerde' islam is ('algemeen geaccepteerd' in de zin van: als iedereen uiteindelijk islamiet is).

Aristotalloss | 17-07-16 | 18:52

Nou ja ze doen maar. Niemand neemt mij mijn identiteit af. Helemaal niemand.
zingt:
*waar de blanke top der duinen schittert in de zonnegloed".
.
Verder mijd ik alles dat des islams is als de pest en cholera samen en stem al sinds jaar en dag PVV.

Lupuslupus | 17-07-16 | 18:52

Apart dat Mbarki niet het racisme tussen minderheden zelf benoemt. Turkse en Marokkaanse dames mogen bijvoorbeeld niet met een Surinaamse jongen thuiskomen. Absoluut not done, puur gebaseerd op ras. Minderheden mengen ook niet met elkaar, hoe kan dat? Is dat wel bespreekbaar? Waarom niet?

Mbarki zwijgt daarover in alle talen.....

martymcfly | 17-07-16 | 18:52

Dat zeg ik al een tijdje; de globalisering heeft multinationals en banken veel opgeleverd, de kosten leggen ze bij de verliezers.

Piet Karbiet | 17-07-16 | 18:51

Is er niets te melden over Patricia Paay?

Pedronegro | 17-07-16 | 18:49

Ik ben een Nederlandse-Nederlander. Mag ik dan ook identiteit hebben?

Ben-Kotsbeu | 17-07-16 | 18:48

Niet zo ingewikkeld mensen .We melden ons massaal aan bij de VVD en het lukt ons zeker om het huidige leden van slechts 31.000 weg te poetsen en dan bepalen reaguurders en aanhang het beleid en verkiezingsprogramma van de VVD. Humor!

Frits1888 | 17-07-16 | 18:48

@LibertasSimplex | 17-07-16 | 18:41:

"Identiteit bepaal ik zelf wel".

Yup. Ik ben een boer en ik blijf een boer. Dat ik daarnaast ook een reactionaire, zure ouwe zak aan 't worden ben heeft te maken met de "Weg Met Ons" cultuur die in dit land kennelijk en Vogue is. En dan nog een welgemeend advies aan alle hipsters en bakfietsmoeders: "niet lullen maar poetsen". Alleen zit dát er waarschijnlijk niet in. Verwijfd Nederland.

Reinaert | 17-07-16 | 18:47

@Gerard Leeflang | 17-07-16 | 18:38
Ik zal je missen.
*snik*

necrosis | 17-07-16 | 18:47

@necrosis | 17-07-16 | 18:20
Als het al waar zou zijn dat De Ranitz de vader is van Wilhelmina, dan is dat niet relevant. Artikel 25 van de Grondwet bepaalt dat het koningschap overgaat op wettige nakomelingen. Dat is iets anders dan natuurlijke nakomelingen. Als een vader dus een kind als het zijne erkend, is dat een wettige nakomeling, ongeacht of betrokken vader de biologische vader is of niet.

PietGeniet | 17-07-16 | 18:46

Hoogdravend en niks nieuws. Ik mis Hans.

Arjan | 17-07-16 | 18:45

Baton Rouge Live:
www.wafb.com/story/32463160/watch-live...
3 dood 1 ernstig gewond 1 gewond in ziekenhuis.
Standdown met suspect.
Politie reageerde op een schietpartij en werdt toen zelf onder vuur genomen lijkt het verhaal.

SyntaxError | 17-07-16 | 18:45

@sennholz | 17-07-16 | 18:24
Does it for me mate.
Trouwens grappig om te lezen dat ik als gewone boerenl*l schijnbaar behoor tot "een kosmopolitische, postnationale klasse" Owkeee??

Berbaar | 17-07-16 | 18:44

@leo de pejo | 17-07-16 | 18:11
Plus dat de daadwerkelijke macht in de EU juist door nationalisten beheerst wordt. Eén Europa is mooi, als het maar niet tegen de Franse belangen in gaat. Of tegen de Spaanse, Italiaanse, Duitse enz enz enz.

Guido | 17-07-16 | 18:44

Ook al staat de wereld in vuur en vlam NL politici en aanhang blijven op vakantie. Zelfs de Hond is niet op zijn post. Heb trouwens het idee dat die al maanden niet meer serieus aan het peilen is.

watazooi | 17-07-16 | 18:44

De verlichte Europeaan die kosmopolitisch denkt, zich overal kan aanpassen, maar zijn eigen avondland laat volstromen met tribaal denkende, orthodoxe nieuwkomers. Hoe hip en dom kun je zijn.

Rest In Privacy | 17-07-16 | 18:43

Ik heb eerlijk gezegd het idee dat het niet de vraag is op de beter gepigmenteerden hier wel mogen zijn, maar dat de hamvraag is of de melkwitte autochtoonmensen nog wel mogen ademen van de (relatieve) nieuwkomers. Anyway, artikeltje is spijker/kop.

BlowingBubbles | 17-07-16 | 18:43

Dus MUG magazine (gratis krantje voor werkloos Amsterdam) en
the Economist (wekelijkse glossy voor de 0.1% en politici. eigenaar: Rothschilds) zitten blijkbaar op 1 lijn.
Voor het eerst sinds de industriele revolutie. Dit zou wel eens een omslagpunt kunnen zijn.

Wutbürger_ | 17-07-16 | 18:43

Bekend nieuws uit Baton Rouge jongens. Maak even een topic

Arnold Layne | 17-07-16 | 18:43

Ik neem trouwens aan dat identiteit vooral weggelegd is voor anderen? Ik ben namelijk een roomblanke autochtone productieve Nederlander. Zoiets moeten we toch gewoon blijven verwerpen, demoniseren, en marginaliseren, niet?

Parel van het Zuiden | 17-07-16 | 18:42

@Gerard Leeflang | 17-07-16 | 18:33
Als de koning geen directe afstammeling van het koningshuis is, is hij geen koning en zijn vrouw dus geen koningin.
En verder ben ik al bijna 8 jaar actief onder dezelfde nick.
Ik ga richting de 68K aan comments, en jij?

necrosis | 17-07-16 | 18:41

Sociologisch gelul van een dronken aardbeigezeik van identiteit
"Ja ja kosmopolitisch bla onderklasse kan niet meekomen neuzel"
Oh wat zijn we weer kosmopolitisch aan het untermenschwijzen. Tief op, kijk wat voor zootjenhet is. Identiteit bepaal ik zelf wel.

LibertasSimplex | 17-07-16 | 18:41

Identiteit is voor veel mensen veuls te moeilijk, blijkt heel eng te zijn ;)
Bbq+bier doei lieve mensjes!

Gerard Leeflang | 17-07-16 | 18:38

Wat een ingewikkeld flutverhaal. Komt er gewoon op neer dat we geen vertrouwen meer hebben in de gevestigde politiek, er is sociale onrust en straks ook financiele neergang dus stemmen we niet meer op de gevestigde partijen.

Bubbels Jackson | 17-07-16 | 18:38

De productie is naar China verplaatst door ondernemers die nog meer winst wilden maken. Tot die Chinezen rechtstreeks toegang tot de markt in Europa kregen en die 'ondernemers' niet meer nodig hadden en de producten zelf konden verkopen. Maar inmiddels hadden ze wel de kennis en ontwerpen van die ondernemers gekregen.

Der Schnitzeljäger | 17-07-16 | 18:38

Drink je veel sid, Sid?

woestijnvos | 17-07-16 | 18:35

Aristotalloss | 17-07-16 | 18:30
.
Dat is de sport van GL, daarom hebben ze ook een exotische freak als 'mannetje' gekozen.
*'Daar bij die molen' zingt*

Pemberton | 17-07-16 | 18:34

-weggejorist-

linaruktnaarrechts | 17-07-16 | 18:33

-weggejorist-

Gerard Leeflang | 17-07-16 | 18:33

@Muxje | 17-07-16 | 18:25

Exact. Dat bedacht ik me later ook, zie mijn tegel van 18.30 uur.

BenBinnen | 17-07-16 | 18:32

dat wisten we al
de multiculturele samenleving is een flop
verder nog ?

nemeton | 17-07-16 | 18:31

Rutte's banen, banen, banen is dus marxisme, ik wist het..

compitaal | 17-07-16 | 18:31

@Muxje | 17-07-16 | 18:25

Inderdaad. Ik ben echt verbaasd over hoe de linkse overheid aankijkt tegen hun eigen bevolking. Alsof we allemaal latente Nazi's zijn die bij het minste geringste full holocaust gaan op allochtonen. Getuige ook de beveiliging die moskeeën en AZC's krijgen als er weer eens westerse burgers uit zijn gemoord door moslimterroristen.

IslamPislam | 17-07-16 | 18:31

Je kunt er duizend analyses/studies op los laten, maar de islam is nog lang niet toe aan de westerse samenleving en geeft alleen maar problemen. Weg ermee, misschien over 300 jaar weer een nieuwe poging.

Dutch_Holland | 17-07-16 | 18:31

Een belangrijke component die ik in bovenstaande mis is de culturele zelfhaat van het linksistische deel van de bevolking. De opheffing van de eigen cultuur, de eigen identiteit en de eigenwaarde: allen componenten van het post-christelijke cultureel marxisme wat een uiting is van een redeloze en eindeloze zelfkastijding.

Pas als alles in elkaar gestort is zal de linksist terugblikken en concluderen dat het goed is: we hebben onszelf uit pure haat opgeofferd.

BenBinnen | 17-07-16 | 18:30

Ha, we gaan weer verkiezinkje spelen. Eurofieltjes gaan verschillen van mening veinzen. De NPO weer flink manipuleren. Wellicht komt het zelfs wel op kiesstrategie neer. Oh, oh wat valt er veel te kiezen in de aanloop naar het verkiezinkje. En als de stemmen eenmaal binnen zijn, tsja. Meer duurzame aanvallen op de democratie, meer massa-immigratie met een natuurlijke voorkeur voor meer islam, de volgende serie verkwanselingen van landsbelang en burgerbelangen, en natuurlijk als klapper op de vuurpijl meer leugens en bedrog.
.
Overigens is het maar zeer de vraag of er nog verkiezinkje gespeeld gaat worden. Het is immers crisis dus een Europese machtsgreep zoals in Griekenland en Italie voor die tijd is niet uitgesloten.
.
Hoe dan ook, de meerkoppige politieke hydra moet verder. Ten koste en op kosten van u.

Parel van het Zuiden | 17-07-16 | 18:30

Mindfulness is het nieuwe jezelf ontkennen: "Weg met mezelf!"

Aristotalloss | 17-07-16 | 18:30

Nou nou Sid. Jij durft. Een pleidooi voor nationalisme langs etnisch religeuze lijnen. Zou zomaar kunnen werken. Helaas lig jij dan al doorzeefd in een greppel. Jammer genoeg.

Yohean | 17-07-16 | 18:29

Ze weten donders goed waar ze mee bezig zijn, anders zouden ze niet de natiestaat willen onderuit halen door hordes niet-Westerse mensen hier naartoe te halen. En daarnaast wordt er niets ondernomen om bijvoorbeeld landen zoals Japan dit proces te laten doorlopen, dat zegt mij genoeg, dat het niet om 'het ideaal' gaat maar om ons de mond te snoeren.

Lyin Ted | 17-07-16 | 18:27

Nou, mooi dat academici er ook eindelijk achter zijn.
Wel een beetje laat, want de rest van NL wist dit al 15 jaar geleden al.
Fortuyn heeft er destijds al uitgebreid over geschreven.

Wutbürger_ | 17-07-16 | 18:26

@BenBinnen 18:19: Sterker nog: die immigranten worden door de knuffelmafia aangemoedigd hun eigen identiteit en cultuur te vieren. Hoofddoekjes graag, maar rood-wit-blauw op je schooltas is naar huis en een ernstig gesprek met de rector en je ouders.

Muxje | 17-07-16 | 18:25

Achterhaald geneuzel. De vraag van vandaag is: kies je als hedendaags individu voor Team Instinct of voor Team Valor?
(Team Mystic valt af, wat mij betreft.)

simpelman | 17-07-16 | 18:24

laten we het gewoon simpel houden: life, liberty and the pursuit of happiness.

sennholz | 17-07-16 | 18:24

Door de doelgerichte afbraak van alles wat eigen is aan de westerse landen en de grote geplande volksvervanging moet er een volk van makkelijk te manipuleren mulatten ontstaan. Een kruising van het elitaire coudenhove-Kalergi en cultureel marxisme.
nog maar een paar stappen en het plan is "af". Dat west Europa zo langzamerhand verandert in een groot Libanon maakt ze geen zak uit. We zijn nog een paar verkiezingen verwijderd van de grote onderwerping. Laten we hopen dat de kiezers op tijd wakker worden en hun eigen rechten terug halen. Zo niet, sousmission.

Glasgow Argus | 17-07-16 | 18:23

De Bremain kindjes denken echt dat ze een geweldige kans zouden maken in een groot EU met zoveel mogelijk landen. Denken echt dat er met smart op ze gewacht
wordt.
De realiteit is dat al het werk massaal naar de goedkoopste landen verplaatst word, ook het werk waar HBO en universitair niveau voor vereist is.
Maar die gepamperde kindjes zijn gek gemaakt door types als Pechtold die ze de worst van globalisering van arbeid voorhoud waarin de hele wereld op hun zou zitten wachten.

sinar2 | 17-07-16 | 18:22

@leo de pejo | 17-07-16 | 18:11

Daarom zeg ik wel eens dat de verkeerde lessen uit de Tweede Wereldoorlog zijn getrokken.

Het is niet nationalisme wat gevaarlijk is, maar totalitarisme, imperialisme en het ontwortelen van mensen ten aanzien van hun eigen identiteit ten gunste van de staat.

BenBinnen | 17-07-16 | 18:22

Islam is kwaadaardig, dat staat vast. Ik ben geen Wildersfanaat, maar de verkiezingen in maart volgend jaar zullen een aardverschuiving in het Nederlandse politieke landschap laten zien.

nee_toch? | 17-07-16 | 18:22

@eerstneukendanpraten | 17-07-16 | 18:20
*pakt bier af en schenkt spa rood in*

necrosis | 17-07-16 | 18:21

Is er dan nog iemand, die zichzelf mag zijn?

nederburger | 17-07-16 | 18:21

15 reacties, en nog niemand die bereid is Marianne Thieme een keer serieus te nemen ?
Het valt me tegen van de reaguurders.

hotnot | 17-07-16 | 18:20

@Gerard Leeflang | 17-07-16 | 18:12
Waar sla ik precies wartaal uit, behalve dat 'koningin' natuurlijk zonder 'g' op het eind is?
Of moet ik je nog even uitleggen wie de Ranitz is?
En aardbei is natuurlijk met een 'd'.
En wat was je vorige nick nou......

necrosis | 17-07-16 | 18:20

Gerard Leeflang | 17-07-16 | 18:12

En het is aarTbei!

eerstneukendanpraten | 17-07-16 | 18:20

Identiteit in je slipje

superjan | 17-07-16 | 18:19

De paradox is dat natiestaten en nationalisme/patriottisme aldus de kosmopolieten fout en bah zijn, maar er ondertussen wel horden migranten zijn en worden binnengelaten die de principes van de stammencultuur nog volledig omarmen.

De oplossing zou dan liggen in een supranationale staat, waarin alle burgers hun oude identiteit afleggen en nieuwe wereldburgers worden, terwijl dit alleen maar kan worden afgedwongen door middel van pure repressie. En hoe exact gaan de aanhangers van een stammencultuurleden hierin meekomen?

Als Europeaan zie je enerzijds clans, getto's en nieuwe zuilen ontstaan en anderzijds moet je je eigen verbanden afleggen, want racist, nationalist en meer fraais.

Dat kan alleen maar fout gaan.

BenBinnen | 17-07-16 | 18:19

En verder ben ik van mening dat Diederik Samsom een gevaar voor Nederland vormt en preventief dient te worden opgesloten. En dit geldt tevens ook voor snotneus Klavertje...

eerstneukendanpraten | 17-07-16 | 18:19

Wel of geen islam. Dát wordt de inzet. Niets anders dan dat.

Normpje | 17-07-16 | 18:16

Het belangrijkste op dit moment is dat de islam uit Nederland/Europa verdwijnt.

Pemberton | 17-07-16 | 18:16

Eind conclusie is: het wordt knokken, maar dat ziet een blinde aankomen.
De islam komt nooit ergens zonder narigheid te brengen, dat gegeven is genoeg om te weten dat het vechten wordt.

Gerrit gordijnstok | 17-07-16 | 18:13

We moeten erkennen dat sommigen identiteiten niet verenigbaar zijn, maar we moeten dat feit niet zomaar accepteren. Er zullen harde conclusies uit dat feit worden getrokken.

"Identiteit: de kenmerken waarmee een individu of groep zich onderscheid van andere individuen of groepen. Wanneer toegepast op blanken gebruike men de woorden nationalisme of racisme in plaats van identiteit". Het klinkt een beetje politiek correct, alsof men het niet meer over cultuur of religie wil hebben.

Muxje | 17-07-16 | 18:12

-weggejorist-

Gerard Leeflang | 17-07-16 | 18:12

Het vervelende in de discussie over de EU (voor/tegen) is dat de pro-EU aanhang steevast de tegenstanders framen als nationalisten. Terwijl het gros van de tegenstander het eigenlijk over souvereiniteit heeft. Een enorm verschil.
Maar zo gauw je hebt over nationalisme is de link snel gelegd met nationaal-socialisme -> fascisme -> Hitler -> Auschwitz.
Vandaar dat voorstanders (hallo Timmermans, hallo Van Baalen)het liever hebben over nationalistische sentimenten.

leo de pejo | 17-07-16 | 18:11

De Nederlandse nationaliteit en identiteit staan los van etniciteit.
De discussie corrumperen door het over ras en etniciteit ta laten gaan; een voorbode voor ongewenste toestanden.

Desmoulins | 17-07-16 | 18:11

-weggejorist-

jezusisonzin | 17-07-16 | 18:09

Het normale gezin als hoeksteen van de samenleving en tegen doorgeschoten vieze liederlijke valse nep waarden en normen.
Het CDA dus.

Gerard Leeflang | 17-07-16 | 18:09

-weggejorist-

jezusisonzin | 17-07-16 | 18:09

@Mastermattie | 17-07-16 | 18:02
Máxima is getrouwd met iemand die feitelijk geen koning is, zij is dus geen koninging.
*biertje opentrekken doet*

necrosis | 17-07-16 | 18:09

Ik denk dat de PVV eerder voor 'bondkraagjes' belasting gaat.

salonsocialist | 17-07-16 | 18:09

Nepkoningin die de titel mag dragen.
Grondwettelijk gezien kan het niet eens.

Bijtendehond | 17-07-16 | 18:08

Leuk en aardig, identiteit en zo, maar dat zegt me weinig. Ik wil een rechtvaardige, democratische samenleving, zonder islam. We zijn net een beetje van het verstikkende christendom af, en dan importeren we een nog veel ergere religie. Daar gaat het om.

Dr.Dexter | 17-07-16 | 18:07

In dat geval kies ik voor de Nederlandse identiteit. (Ook al vindt de koningin dat die niet bestaat)

Mastermattie | 17-07-16 | 18:02

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl