Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Cultuur. Hoe vieren niet-moslims hun Ramadan?

We leven in een multiculturele samenleving. Het is dus belangrijk je goed in andere culturen te verdiepen. Moslims vieren vandaag Ramadan, de verjaardag van profeet Mohammed. Maar, zoals elke moslim zijn eigen moskee-beleving kent, beleeft elke cultuur de Ramadan op zijn eigen, authentieke wijze. En dan brandt bij u, net als bij ons, natuurlijk de vraag: hoe doen de Zuidelijke stammen van Noord-Amerika het? Antwoord: best wel goed. Jaarlijks creëren ze een soort pre-apocalyptische Mad Max-vibe, en dat is heerlijk. De regio wordt gekenmerkt door een sterke sociale cohesie. Zo worden 4x4's bijvoorbeeld uitgeleend alsof het suiker is, ze blijven toch wel binnen de familie. Nog meer belangwekkende antropologie, onderstaand.

Reaguursels

Inloggen

Texas ?? Nope 15 minuutjes bij mij vandaan Punta Gorda SWFL babies !! Volgende keer ben ik er weer bij ... hell yeahh !

prof Nice | 07-06-16 | 18:43

Waarom zou iemand de verjaardag van een pedofiel willen vieren?
Ben je dan gestoord of ben je gestoord?

mallekater | 07-06-16 | 14:33

De rammeldammeraars zijn nu echt serieus bezig zichzelf belachelijk te maken.
Intussen roepen ze dapper, op Joop natuurlijk, dat ze zich niets van de algemene hilariteit aantrekken.
Dat hoeft ook niet, zwaarder bezopen en belachelijk dan ze nu al zijn kunnen ze zich niet maken.
By the way, ik heb net een rammeldammerende dame inclusief omhullende vuilniszak een lekker ijsje aangeboden.
Gelukkig mocht ik het zelf opeten.
Gek is lastig.

mallekater | 07-06-16 | 14:32

Sorry wanneer ik negatief overkom, maar elke boerenlul die zich omwille van een waandenkbeeld de moeder hongert en daarvoor ook nog eens respect van intelligente weldenkende mensen vraagt mag wat mij betreft door het riool.
Ik snap niet wat dat volk hier zoekt behalve een gratis bed, bad, en brood.
Volgens mij zijn er in de landen waar dat geloof vandaan komt kansen genoeg voor die soort.
Of hebben ze daar, dank zij datzelfde achterlijke geloof, nog al wat problemen om te overleven??

Misschien is er dan toch iets niet helemaal in orde met die klote-islam.

mallekater | 07-06-16 | 14:23

waarom zit ik hier alleen thuis? GVD had daar moeten wezen

rob1987 | 07-06-16 | 12:51

De vraag of daar een piemol in mot, wordt ook in de moskee met 'wollah' beantwoordt.

Kaltsnautzige | 07-06-16 | 12:31

Wat een volk... confederate flag aan de monstertruck hangen en wel naar waardeloze "negerts-muziek" luisteren. Zie het verschil in achterlijkheid tussen deze mensen en die religie-gekken eigenlijk niet.

freeborder | 07-06-16 | 12:03

Wij zijn beter als de moslims. Want wij vasten veertig dagen. "Lent" noemen we dat.

Lefgozer | 07-06-16 | 11:56

En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.
Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden.
Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.
Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien.
Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.
En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien;
Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen.
En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt;Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen;
En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de zielen der mensen.
En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden.
De kooplieden dezer dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze van haar pijniging, wenende en rouw makende;
En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen; want in een ure is zo grote rijkdom verwoest.
En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, stonden van verre;
En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk?
En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn; want zij is in een ure verwoest geworden.http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Openbaring/18/

robbaix | 07-06-16 | 11:22

omdat veel mensen geen kennis hebben. En beschouwd worden als -"geestelijke dood " beseffen ze niet dat al deze religies van de "duisternis " inclusief moslims , joden , christenen hier samen bidden voor de vrede in assisi 1986 een profetie hebben vervuld ! Al deze religies verantwoordelijk voor zegenen van wapens ,aandelen in de wapenindustrie , en zaaien van haat en hun aandeel in de politiek .. staan hier hypocriet samen te bidden voor vrede. de profetie staat in de bijbel (injil) in 1 thessalonicenzen hoofdstuk 5. spoedig zal hun vernietiging over al deze religies worden volbracht door "God" zelf openbaring 17 vers 17.-https://youtu.be/AG7AIMBxcF4

robbaix | 07-06-16 | 11:15

Islam = vernietiging van de menselijkheid. Zogenaamd claimt de Islam dat je een beter mens wordt van hun dogma's maar de werkelijkheid is dat je afglijdt naar een minderwaardig soort mens dat enkel dood er verderf zaait. Want Allah zal je daarvoor belonen in de het hiernamaals, wat een arrogantie, wat een misvatting, wat een mislukking. Doodcultus met een obsessie voor geweld en seks. Ooh ja, sommige naivelingen noemen het ook wel de religie van de vrede, nou kijk ze toch eens vredelievend samenwonen daar in de zandbak :')
The three dessert dogma's zijn het grootste gevaar dat de mensheid ooit heeft gekend en het is tijd deze conditie serieus onder de loep te nemen en te gaan bestrijden, een tumor die je laat woekeren is tenslotte fataal voor het gehele organisme.

Solar666 | 07-06-16 | 11:08

daar buiten indien men beschouwd , in europa op verschillende dance festivals met alcohol en drugs , valt er tussen honderden duizenden bezoekers een enkele doden te betreuren.Als we nu kijken naar mekka een bedevaartsoord zonder alcohol en drugs , vallen afgelopen jaar weer 2200 doden . Als islam de religie zou zijn van de ware God moet men dit dan onder zegeningen zien ? Kan men voorstellen dat er ergens in de wereld bij een andere religie tijdens een bedevaart 2200 slachtoffers vallen ? Dit kan alleen als deze godsdienst staat onder de " DE GOD VAN DE DUISTERNIS " waarvan de bijbel (injill voor de moslims )zegt dat hij de hele aarde misleid , en rondgaat als een brullende leeuw slachtoffers te maken . /1 petrus 5 vers 8)en openbaring 12 vers 9)zodoende is de islam een demonische organisatie .

robbaix | 07-06-16 | 11:07

robbaix | 07-06-16 | 10:57
Die lui zitten tijdens Ramadan in een duur Zwitsers hotel en doen daar, zoals ze de rest van het jaar ook doen, alles wat Allah verboden heeft. Na Ramadan komen ze met de hele familie weer terug. En die hoteliers houden hun kufar-bek wel, zijn precies als Albert Heijn, die heulen met de Duivel, als ze er maar geld mee kunnen verdienen.

Schoorsteenveger | 07-06-16 | 11:03

De finale eindbaas | 07-06-16 | 10:30
Als je overwerk hebt, eet je vaak ook een beetje later. Maar dan heb je er een geldige reden voor.

Schoorsteenveger | 07-06-16 | 11:00

de reden van de rammedan laten we daar eens naar kijken . de rammedan is ingevoerd voor de moslims om rekening te houden met de armen mensen op deze wereld . Maar indien ik naar dubai kijk en de emiraten , de geleden die ze in voetbal clubs steken en jachten etc. Is dit contra de koran . want de koran zegt een ieder zijn geld telt en verzameld , en niet deelt met de armen was beter in de hel verbrand . Met andere woorden het idee achter de rammedan , rekenschap houden met armen is streven. Maar in werkelijkheid strijden de moslims om meer macht en veroorzaken ze juist armoede in de wereld door hun geweld. maar waar zou hou je wel een reden om rammedan te blijven houden . Ze houden zelf de cirkel in stand .

robbaix | 07-06-16 | 10:57

Prima feestje.

HetPhantom | 07-06-16 | 10:36

Ik zou de ramadan respecteren als die de klok rond zou zijn. Nu is het niet meer dan een jetlag zonder te vliegen. Zomertijd met de klok iets verder verzetten.
Het ergste is het dat meer en meer weer iets wordt waar wij rekening moeten houden want anders wordt de discriminatiekaart getrokken!!!!!

De finale eindbaas | 07-06-16 | 10:30

Serieus? Mensen die bij dit filmpje zeuren over dikke wijven? Het eerste wat ik na het 1e filmpje dacht was; zo he, die rednecks halen het obesitas percentage wel flink naar beneden in de USA. Meeste kerels van die halve bodybuilders en de dames gewoon lekker. (tenzij je op victoria secret modellen valt natuurlijk). Ramadan? Ik weet niet eens wat het is, dus type ik daar verder maar niks over.

Artan83 | 07-06-16 | 10:26

homofobe KKK-kloterednecks nee dat is leuk.... lelijke wijven.

ernstigdaapje | 07-06-16 | 10:21

Voor die eerste schudder hoef je het niet te doen. manmanman.
Verder +1 want feest, modder, bier.

Draak uit Brabant | 07-06-16 | 10:18

Flapuidt | 07-06-16 | 00:01
Je bedoelt: was ik maar een vrouw met een perfecte kont. Dat wensen zich vele vrouwen ook.

Schoorsteenveger | 07-06-16 | 10:10

Bij de ene ramadan heeft men lol, bij de andere frustratie, honger en sjagrijnigheid.
De keuzestress is haast niet meer te trekken.

Notenkraker | 07-06-16 | 09:35

Men heeft nog een paar slanke dames kunnen vinden? Allemaal gebleekte tanden en abnormaal rumoerig.
Zo te zien aan de routine en het pronken is er een aantal van het oudste ambacht.

DreHa | 07-06-16 | 09:33

Deze keer hebben de dikke kerels hun nog dikkere wijven thuisgelaten

beerboeloe | 07-06-16 | 09:18

Even de hoer spelen, even een nieuwe man aan de haak slaan. Dat kunnen alleen vrouwen.

Ing. Van der Pik | 07-06-16 | 09:05

Een perfecte kont hebben en daar je beroep van maken. Was ik maar een vrouw...
Flapuidt | 07-06-16 | 00:01
Vrouwen hebben het ook makkelijker in het leven. Alleen kan ik die stelling niet goed bewijzen.

Ing. Van der Pik | 07-06-16 | 09:03

@fleischer | 07-06-16 | 03:01 Ik was ook niet van plan eraan te wennen hoor. Of te emigreren wat dat betreft. Het komt misschien wat onheilspellend over, maar zoals ik het omschrijf, soms heb je dat gewoon sterker dan anders. Je moet voor de gein eens komen kijken hoe het er hier uitziet, nu met de ramadan. Dan mis je het "oude" Nederland en maak je je zorgen om de toekomst. Anyway, jammer dat m'n plempsel je chagrijnig maakte. Al kon ik die van jou niet helemaal volgen, het is duidelijk dat je er niet op zat te wachten. Fijne dag!

Ramsesz | 07-06-16 | 08:55

Alexander des Burgus | 06-06-16 | 23:58
Ik wil me best verzetten, maar dan niet als niet-moslim. Ik ben ook een niet-elf, een niet-kabouter, een niet-engel, maar niemand die mij steeds vraagt of dwing om me als zodanig te profileren.
Niet-moslim betekent kufar, ongelovige, heeft een morele connotatie.
Dat je het weet.
Nog even, en bij Albert Heijn heb je de afdeling haram, alwaar de ongelovige zijn duivelse boodschappen mag doen.
Ik heb jhelemaal niet de behoefte om me van een compleet moreel systeem te distantiëren.
Noem Moslims niet-nadenkenden.

Schoorsteenveger | 07-06-16 | 08:44

Niet moslim heeft niet Ramadan!

NB-Stb | 07-06-16 | 08:33

Wat ik niet begrijp, maar ook als een vorm van verraad zie, is dat Westerse politici de moslims veel plezier en vreugde wensen met hun Ramadan, maar als wij onze Christelijke feestdagen hebben dan wensen moslims ons dood!

MRF2739 | 07-06-16 | 08:16

Ik kijk er toch met bange Haaksbergse ogen naar.
Die monstertruck staat veel te dicht bij het publiek.

TB2318 | 07-06-16 | 07:31

De zwarte cross, maar dan anders. Laat groen links het maar niet zien.

Ingpe | 07-06-16 | 07:00

-weggejorist-

mallekater | 07-06-16 | 06:56

Nou, gewoon lekker in de tuin BBQ-en met speklapjes en karbonaadjes/spare ribs.... dan hebben de moslimburen tenm inste de lucht ervan.

mallekater | 07-06-16 | 06:55

Heb ik dus de NPO gedag gezegt ivm elke dag aandacht voor die absurde religie, zit ik gisteren RTL journaal te kijken, zit daar een 5 minuten item in over de ramadan !
.
Hoezo geen aandacht voor de hedonisten, christen, joden, bhudisten, scientologen, en wat al niet meer maar wel een item over de meest idiote, gevaarlijke en achterlijke groep die we binnen onze samenleving hebben ?
.
En dan ook nog een joodse vrouw laten zien die zich bekeerd heeft tot die waanzin, "want energie en reden", als je denkt daarmee begrip te kweken heb je het mis, voor zover nog mogelijk krijg ik er nog meer afkeer van dan ik al had.

GerMonster | 07-06-16 | 06:43

@fleischer | 07-06-16 | 03:01.

Hier heb je zomaar een punt, ik vond het ook een bedreigende toon hebben.

Hagenees, wat is een Hagenees? Is dat een Moerwijker? Een Molenwijker? Een Schilderswijker? Een Duindorper? Een Scheveninger? Een Leidschendammer? Een Voorburger? Een Rijswijker? Een Loosduiner? Een Pijnackenaar? Een Zoetermeerder? Een Nootdorper? Een Bezuidenhoudter? Een Spoorwijker? Een LaakKwartierder? Een MariaHoEvennaar? Er waren zoveel wijken in Het Haagse die perfect integreerden, eigenlijk waren we allemaal Hagenees en veel van ons waren te vinden in het Zuiderpark wanneer FC Den Haag thuis speelde. Natuurlijk had je ook dat stukje Hagenears die zich boven het pleps voelde staan. De Vogelwegkijkers, De BenoordenHouders, De WasseNaarders en uiteraard de BinnenHoffers maar dat spreekt voor zich. Ik vraag me wel eens af van welk genre U bent Meneer fleischer?

BudWijzer | 07-06-16 | 06:28

Mijn vriendin is moslim van huis uit is nu in haar thuisland doet niet aan ramadan eet varkens vlees en drinkt whisky want dat is hun cultuur haar kinderen eten liever aardappels dan rijst dat is pas intregratie !!!!
Daar kunnen alle zand booslims nog een voorbeeld aan nemen aanpassen en dat achterlijke geloof ach ja het is een heel oud boek vroeger deden ze wel meer gekken dingen

Poldergek | 07-06-16 | 05:30

@ Ramsesz | 07-06-16 | 02:33
Pleur jij nu even héél snel op met jouw denkwijzen en stellingen... Ik en mede-reaguurders mijner robuustheid
wennen HELEMAAL NIKS NADA aan jouw zogenaamde fictieve gedachtenspinsels en bangmakerijen van een muffe kleuter die nog geen BOE of BLA kan roepen met dan ook maar het besef van een verdronken kalf dat 'ie Muhammed Ali zgn. met 1 klap naar de volgende wereld kan helpen?
Ga ergens anders je dreigementen 'profileren', Mr "False Profit"

fleischer | 07-06-16 | 03:01

Hoe meer moslims er in Nederland komen te wonen, hoe islamitischer het land wordt. Dat is niet meer dan logisch. Ik woon in Rotterdam en ik zie, het gaat hard. Islamitische mensen, kleding, winkeletalages, geuren, geluiden en manieren waarin je jezelf, als Nederlander, niet herkent. De manier waarop vrouwen erbij lopen, de manier waarop mannen zich op de weg gedragen, vaak kleine dingen, omgangsvormen, waardoor het voelt alsof je niet meer in je eigen land thuis hoort.
.
Ik kan het die mensen zelf inmiddels niet meer kwalijk nemen. Dankzij de eerste 10% die zich niet wilden - en niet hoefden - aan te passen, kom je als moslim inmiddels in een gespreid bedje terecht, er is voor een islamitische nieuwkomer nauwelijks meer reden om zich "Nederlands" te gedragen. En, helaas, voor moslims die dat wel willen, wordt dat steeds moeilijker. Dat laatste komt door sociale druk vanuit de islamitische gemeenschap, die alsmaar groeit. Hoeveel procent kan Nederland eigenlijk aan, voordat we niet meer van Nederland als westers land kunnen spreken?
.
Ik begrijp de emigrerende autochtonen ook wel. Wil je niet in een islamitisch Nederland wonen, of gun je dat je (klein)kinderen niet, dan heb je eigenlijk geen keuze meer, behalve op de PVV stemmen dan. Al heb ik geen idee hoe zelfs de PVV dit tij nog zou moeten keren. Maar het is welgeteld de enige partij die zegt een minder islamitisch Nederland na te streven.
.
Of wen eraan en bekeer je. Want wat zeker is, is dat het voor een niet-moslim op termijn geen leven is in een (deels) islamitisch land.

Ramsesz | 07-06-16 | 02:33

@ necrosis | 07-06-16 | 00:53
Deaur dat comment te lezen kwam 'opdoeken' wat vaagjes aan in de centrale gedachtenkern mijnerzijds, maar verder niks mee gedaan ;)...

fleischer | 07-06-16 | 01:14

@Poldergek | 07-06-16 | 00:23
Iemand kwam ooit met de geniale opmerking 'provoceerdoek'.
Dus lekker hamlapjes en plakjes ham kopen, en natuurlijk bier....

necrosis | 07-06-16 | 00:53

"We leven in een multiculturele samenleving"
Daar stopte ik met lezon..

Slipsnifter | 07-06-16 | 00:47

Of een lendendoekje? En meer ook niet?

Tijl U | 07-06-16 | 00:46

Slappe hap eigenlijk. Als je dan toch ... doe dan een hoofddoek op en verder niks. Geen Ayatolla die er tegen kan zijn dan .... Hoofddoek = hoofddoek.

Tijl U | 07-06-16 | 00:45

.. en hun IQ recht evenredig met hun schoenmaat?

Tijl U | 07-06-16 | 00:43

Het is daar een stuk gezelliger dan bij ons in de appie man man man al die treurende hoofddoekjes met hatende blikken als je je vreten en een paar blikkenpils staat af te rekenen je kiest er toch zelf voor trut

Poldergek | 07-06-16 | 00:23

daar hebben die smart gays wel aan gedacht je moet dan gewoon mekkertijd aanhouden.

Umberto die trotzoni | 07-06-16 | 00:22

Ik bepaal zelf wel hoe ik 'dingetjes' in mijn eigen 'geleauf', zeg maar... persoonlijke belevenis weergeef en al dan niet vermeld. M.a.w; flikker es gauw een end op!

fleischer | 07-06-16 | 00:09

Mensen die geloven in sprookjes, vaak ook nog slecht geschreven, neem ik niet serieus.

hautmont | 07-06-16 | 00:06

Een perfecte kont hebben en daar je beroep van maken. Was ik maar een vrouw...

Flapuidt | 07-06-16 | 00:01

@Schoorsteenveger | 06-06-16 | 22:37
Dit vraagt juist om een tegenreactie van de niet-moslims. Dan kunnen we hen niet-toleranten, niet-rationelen, anti-agnosten of aätheïsten noemen om er even een paar te noemen. Maar eigenlijk hebben we al genoeg aan het GeenStijl-jargon nl.wikipedia.org/wiki/GeenStijl#Woord... .

Alexander des Burgus | 06-06-16 | 23:58

Schouderkarbonade en sperziebonen in ontbijtspek. Wegspoelen met een koude pils...

Air van Boven Dorens | 06-06-16 | 23:52

Lente breuk. Mooi hoor.

Stormageddon | 06-06-16 | 23:46

Gadverredamme... Giel zou hier niet blij van worden. Al die wijven hebben een buik... dik.. smerig, bah.

FinFucker | 06-06-16 | 23:32

Dit gaan de Saoëdiers in Bagrhein doen op de heilige vrijdag, er is een brug tussen SA en het eiland. Dan naaien ze daarna stomdronken de Russische hoeren en rijden ze weer naar hun vrouwen. Zelf meegemaakt in 1998, zal nu wel niet anders zijn. Smerig hypocriet tuig is het, zijn het allemaal.

miachel2003 | 06-06-16 | 23:22

wow, dit zie ik een miljoenmiljard liever dan een ploflim

Plassercheese | 06-06-16 | 23:09

Hebben we hier in Nederland ook. Heet de 'Zwarte Cross'.

Ben_Hur | 06-06-16 | 23:02

Wat een verademing!
Vergeleken met al die verkramping hier.

Crufty | 06-06-16 | 22:58

Het kan aan mij liggen, maar volgens mij roepen ze 2015
Beter ook even de 2016 versie uploaden? :)

Mr. Maniak | 06-06-16 | 22:52

@Maria.1 | 06-06-16 | 22:21 Waarschijnlijk zijn zij rascistisch bezig, d.w.z. BLANKE Nederlanders zijn geweerd... Dat er wel 101 kleuren Nederlanders rondlopen behalve blanke Nederlanders, is frapant.

Handsomeboy | 06-06-16 | 22:49

Wat een lelijke trollen .. en dan doen ze ook nog hun mond open

michelr | 06-06-16 | 22:48

Met deze warmte werken zonder water drinken is onnatuurlijk en dom. Tis dus de keuze tussen drinken of niet werken. Moeilijk hoor !!

Jan Leul | 06-06-16 | 22:45

Briljard.

Piet Karbiet | 06-06-16 | 22:38

Niet-moslims doen niks aan Ramadan. En ik zou niet weten waarom lieden die niks hebben met de Islam aangeduid moeten worden als niet-moslim.

Schoorsteenveger | 06-06-16 | 22:37

Ranzige wijven, bitterballen en pils. Wie kan daar nu tegen zijn?
.
Ramadan = jammer dan. Of zullen wij intellectueel policor-Linksch gaan doen? Nee dus.

LaatmaarLu? | 06-06-16 | 22:25

Ik geef Horeca les op een VMBO en ging vandaag met een paar leerlingen een smoothie drinken in het restaurant. 1 leerling vroeg aan mij of de 2 moslim leerlingen ergens anders mochten gaan zitten. Ze vond het lullig dat hun niet mochten drinken. Ik heb gezegd dat dat niks met niet mochten te maken heeft maar dat e er zelf voor kozen om aan de ramadan te doen en dat ze onder geen beding het restaurant mochten verlaten. Kom nou!!

oh nee toch | 06-06-16 | 22:17

Gvd... daarom wil ik Amerikaan zijn! Redneck fuck yeah... niks buiten je eigen dorp weten, een lekkere nicht neuken, dan gewoon wat hoeren inhuren die voor 200 dollar een dag lang met hun reet schudden bovenop je auto terwijl je bier zuipt en door de modder trekt. Wat kan het leven toch mooi en simpel zijn!

Handsomeboy | 06-06-16 | 22:03

Na bestudering van de video's kom ik tot de conclusie dat zij heel diep gaan voor hun overtuiging.

Doe mij maar twee ! | 06-06-16 | 22:01

Ramadan is een cultureel bepaalde ziekte waaraan alleen moslims lijden. De symptomen zijn Ziekte en misselijkheid overdag gevolgd door aanvallen van honger en dorst die weer woorden bestreden met ongelooflijke nachtelijke orgies van schrans- en sexpartijen waardoor ze overdag weer ziek, zwak en misselijk zijn.
Het vreemde is dat het wordt omschreven als vasten. Onze elite heeft grote bewondering voor dit verschijnsel en dat in tegenstelling tot de katholieke vastentijd waarin daadwerkelijk wordt (werd) gevast. Minder eten en drinken, maar ja katholiek. Katholiek dat is immers zo'n verachtelijke bevolkingsgroep met heel andere normen en waarden dan de nederlandse.
Wat leven we toch in een ongelooflijk goed, vreemd, verwrongen land vol met gekken en dwazen die ons besturen samen met 100 bekende NLers die ons proberen te overtuigen van hun bizarre denkbeelden.

louperdeloup | 06-06-16 | 21:57

Is this the black-cross ??

Opco Engering. | 06-06-16 | 21:56

-weggejorist-

Andiamo | 06-06-16 | 21:52

Lekker hoor, het is een understatement om te zeggen dat dit er toch wel heel fijn uitziet vergeleken met die pinguins hier in Nederland.. gek .. haha .. Zout op met rammazooitje

Tepeltreeltje | 06-06-16 | 21:49

Zolang Nederland alle ander culturen in dit land negeert, is het gedweep met de ramadan volstrekte onzin.

Rest In Privacy | 06-06-16 | 21:44

@ @ TRUMP | 06-06-16 | 20:43
Ha. Ik kies voor geloven in een bestaande god en genieten!
(Excuses als deze tegel nu tachtig keer doorkomt. Maar dan moest het zo zijn natuurlijk.)

Lewis | 06-06-16 | 21:44

Ze moeten het verbieden!

HdJ& | 06-06-16 | 21:44

Willen jullie meer of minder Rammadams? Dan gaan we dat regelen.

Watching the Wheels | 06-06-16 | 21:43

Ik was net al huizen aan het kijken in Beverly Hills, voor het geval dat ik moet vluchten voor de - door de marxisten mogelijk gemaakte -oprukkende islam!
Hier, prachtig huisje... Nog geen dertien miljoen dollar!
www.trulia.com/property/40480996-9374-...

Aristotalloss | 06-06-16 | 21:41

Zijn boze mossels GeenStijl aan het hacken?
Ik krijg meldingen van Cloudflare....

necrosis | 06-06-16 | 21:37

Rednecks, altijd lach0n!!
Net PVV-erTs maar dan met humor, plezier en tiet0n.

Berbaar | 06-06-16 | 21:36

Op de Zuidpool Ramadan vieren is pas echt een feest. Op de Noordpool hou je het niet lang vol.

Rest In Privacy | 06-06-16 | 21:36

Stop religie! Haatfabeltjes en massapsychose houden de mensheid achterlijk en kansloos en maken van de mensheid een zelfbeschadigend kankergezwel.
Overbevolking is hét toekomstige grote gevaar en komt voor het grootste deel op naam van de woekerende islam te staan.
Afrika barst binnen no time uit zijn djellaba en daar is geen grens zonder mijnenveld tegen gewassen, als überhaupt onze welvaart nog niet is weggerammadamd.

Antitheïst | 06-06-16 | 21:36

Geweldig! Dat is pas feestvieren. Moeten we in NL ook snel organiseren. Brullende V8's en bikini babes. wat wil je nog meer?

Commando Z | 06-06-16 | 21:27

Ing. Van der Pik | 06-06-16 | 21:04
Gezond is het zeker niet. Achterlijk is het.
Aan de andere kant. Ze willen nader tot hun God komen. Veel succes gewenst. Zolang ze het maar niet met een bomgordel doen.

Wim Venijn | 06-06-16 | 21:27

Ze groeien op in Texas, en weten niet beter.

Ing. Van der Pik | 06-06-16 | 21:23

Het is onmogelijk om multicultureel te doen als 1 geïmporteerde cultuur specifiek monocultureel wil zijn. Hún monocultuur.

Vogelbeest | 06-06-16 | 21:23

vivantomnesvirgines | 06-06-16 | 20:59
Klopt, ranzige wijven, maar... kunnen die wijven er zelf iets aan doen, dat ze ranzig zijn? (filosofische vraag)

Ing. Van der Pik | 06-06-16 | 21:22

Meer, meer, meer

Astroturfer | 06-06-16 | 21:21

@Dum Fuk | 06-06-16 | 21:07
Wat is het percentage botox van die zangeres?

necrosis | 06-06-16 | 21:21

Gristenen, Refo, Katholiek, Moslims of andere sprookjes gelovers. Veel plezier ermee. Ik ben toe aan mijn tweede biertje en hamlapje.

Kamervraag | 06-06-16 | 21:18

-weggejorist-

wil van reem-talma | 06-06-16 | 21:15

Ik vier het begin van ramadan met kip curry (butter chicken) en een goed glas bier. Terwijl de zon niet eens onder is.
Ik kan niet slapen op een volle maag en houd van regelmaat wat slapen betreft.

Osdorpertje | 06-06-16 | 21:15

Geniet er maar van joe es ee.

miko | 06-06-16 | 21:09

Volgens mij vieren mossels de ramadan niet, maar juist het einde van de ramadan.
Dat noemen ze suikerfeest/ offerfeest.

necrosis | 06-06-16 | 21:05

Wim Venijn | 06-06-16 | 21:03
Gezond kan het niet zijn.

Ing. Van der Pik | 06-06-16 | 21:04

Keuze voor ramadan of dit is natuurlijk doodeenvoudig. Wel jammer dat het nergens mis gaat xD

Faragefan | 06-06-16 | 21:03

Dat is dat "Springbreak-gebeuren" in de VS. Rednecks, Texas.

Ing. Van der Pik | 06-06-16 | 21:03

Ondertussen in Nederland... massale ziekmeldingen. Moslims die de hele dag op bed liggen, om op klokslag zonsondergang te beginnen aan een ongelooflijke schranspartij. Mooi man. Ies koeltoer.

Wim Venijn | 06-06-16 | 21:03

Ah! Limburg! oh nee, wacht. Tja,. het lijkt ook zo op elkaar.

horsteknots | 06-06-16 | 21:03

Ik verdiep me continu in andere culturen. Maar er komt niets terug... geen enkele tegenreactie. Hoe kan dat?

Ing. Van der Pik | 06-06-16 | 21:02

Denk niet dat deze filmpjes haram zijn :P

CaptainKurk | 06-06-16 | 20:59

Kom op jongens, dit is toch verschrikkelijk... wat een ranzige wijven. Doe mij maar Ramadan, dat zouden die vatsige amerikanen ook wel kunnen gebruiken. bah.

vivantomnesvirgines | 06-06-16 | 20:59

Dit lijkt toch wel verdacht veel op de Zwarte Cross.

CaptainKurk | 06-06-16 | 20:58

... en in dit achterlijke, vervuilende, land dat steeds meer op 1 grote open instelling gaat lijken hebben wij ons vertrouwen en onze roebels ingezet??

Barchimes | 06-06-16 | 20:57

Geen loslopende tepels en scheldwoorden gewenst, wat dat betreft zijn die 'land of the free' bewoners net moslims.

Jackanders | 06-06-16 | 20:53

Amerikaanse jeugd kan niet tegen drank, worden die figuren nog vervelender dan ze al zijn.
.
Enne ramadan wa-is-da-dan?

Bottleneck | 06-06-16 | 20:51

De Arabieren kunnen er ook wat van met PK's op en af de zandduinen, maar an zonder het bier in,arabier.

Mark_Pugner | 06-06-16 | 20:50

De ramadan kan me gestolen worden. Gauw opteffen met die ongein.

Stijlicoon | 06-06-16 | 20:49

Mijn oren bloeden.

Panos88 | 06-06-16 | 20:47

Kan er op alle hogescholen & universiteiten een gebedsruimte voor hedonisten komen?!? Een soort Tropicana is ruim voldoende.

Feynman | 06-06-16 | 20:47

Bier und bratwurst, Gott sei dank

d' 8hØker | 06-06-16 | 20:45

Vanmiddag weer een prachtige discussie gehoord op radio 1. Er moest toch maar eens gekeken worden naar het verplaatsen van de examens in verband met ramadan. Het moet toch allemaal niet gekker worden?

Dé cl | 06-06-16 | 20:43

Nog even en de islamitische achterlijkheid wordt hier neergezet als "verplicht rekening mee te houden". Scholen die geen examens meer mogen geven tijdens, geen eten en drinken meer in bijzijn van Moslims op straat, Moslims mogen "langzamer" werken met meer pauzes tijdens Ramadan volgens hun CAO. Ik zie het bij DENK nu al in hun ongeschreven plannen voor Nederland.

Hadden we hier maar een soort Spring Break. Nu hebben Soa studentes tijdens hun intro week in Groningen....

LangeTijdGeleden | 06-06-16 | 20:43

Geloven in een nietbestaande god of genieten van bier en tieten. Ik kies voor dat laatste.
#Fuckramadan

TRUMP | 06-06-16 | 20:43

Wat doe je liever overdag? Niet eten, of dit. :p

ikbenhet | 06-06-16 | 20:38

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl