Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kloosried van een ontzettend domme kutcolumn

lofdersnotheld.jpg Kloosrieds zijn een perfect polemisch middeltje om een (tegen)argument te bouwen bovenop de argumenten van iemand anders. En GeitenneukerGate is een geweldig handvat voor de discussie over de vrijheid van meningsuiting, die sowieso permanent gevoerd zou moeten worden. Maar dan moet-ie niet gevoerd worden zoals Lamyae Aharouay het doet in het bedrijfsblaadje van BuZa, de Nauwelijks Relevante Courant, waarin zij pleit voor het inperken van de VvMU. De discussie moet bij voorkeur andersom gevoerd worden. Door aan bijvoorbeeld, en we noemen maar een willekeurige actuele groep, de NSB’ende Klikturken uit te leggen hoe het eigenlijk heurt met de VvMU in het progressief superieure Nederland. Maar daar zijn flutstukjes zoals deze van Lamyae dan wel weer heel geschikt voor: om kapot te kloosrieden, teneinde een beter argument bovenop een gammel puntje te kunnen bouwen. Bij dezen, onderstaand, ook geschikt voor liefhebbers van het humanisme. Lamyae: Satire en schelden zijn synoniemen geworden GS: Nee, dat zijn ze niet. Lamyae: In Lof der Zotheid, het bekendste werk van Desiderius Erasmus, schrijft hij een brief aan zijn goede vriend Thomas More, aan wie hij het boek opdroeg. Naar ik me heb laten vertellen – door Wikipedia – is dit een van de eerste satirische werken in ons land. GS: [Hier geen flauwe grap over slijpstenen van de geest die hun columnisten aannemen op basis van hun Wikipedia-capaciteiten.] Lamyae: ‘Dese vrijheyt is altijts vernuftighen menschen toeghelaten geweest, dat sy souden ongestraft met boerden, ende gesouten woorden op het gemeyn leuen der menschen spreken, so verre dese vrijheyt niet tot raserie en quame.’ Vrij vertaald: schrijvers hebben altijd de vrijheid gekregen om ongestraft spot te drijven met het leven van alledag, zolang het niet leidt tot raserie. Dat laatste woord laat zich het best vertalen tot razernij, dolheid, waanzin. Een origineel exemplaar uit 1560 is online in te zien bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. (De versie uit 1952 is net wat makkelijker leesbaar.) GS: [Hier geen flauwe grap over hoe we in Nederland in 1511 - het originele jaar van publicatie - al een vorm van vrijheid van meningsuiting hadden terwijl het in de islamitische jaartelling vandaag 1437 is en moslims daarmee zelf dus op dit moment nog 74 jaar achterlopen op Erasmus en zijn religiekritiek op de kerk. Erasmus wilde de conventies openbreken. Lamyae misbruikt dat gegeven om - oh zoete ironie - te pleiten voor beperking, en haalt Erasmus daarvoor uit zijn historische context.] Lamyae: Hoe groot is het contrast met satire anno nu, dat hoofdzakelijk uit raserie lijkt te bestaan. GS: Geen idee, we leven nu en niet toen. Boekjeswijsheid van vroeger is geen maatstaf voor de actuele situatie in het heden. Maar hee, zo heeft de columniste van dienst in ieder geval een vroeg-Verlichte inleiding gezet boven het ongetwijfeld ontzettend regressieve argument dat ze hieronder gaat maken. Het punt dat ze echter keihard mist, is dat het moderne recht op VvMU juist ervoor moet zorgen dat raserie óók mogelijk is: als niemand meer boos mag worden om een mening, kan iedereen beter voor altijd zwijgen. Lamyae: Vrijheid van meningsuiting, satire en ordinair schelden zijn synoniemen geworden. GS: Nee, dat zijn het niet. Het eerste is een grondrecht dat in Artikel 7 van de Nederlandse Grondwet is verankerd, het tweede is een (literaire) kunstuiting die vele verschijningsvormen kent en het derde is een uiting van retorische machteloosheid. Lamyae: En dat levert dan hoogstandjes op als: Erdogan is een jongenshoertje / geitenneuker / pedofiel. GS: Nee, ook hier blijven die drie zaken van elkaar gescheiden. De vrijheid van meningsuiting bewaakt het recht op de kunstvorm waarbinnen deze drie kwalificaties van de president van Turkije konden worden gedaan, en in de originele context van de sprekers van die uitingen (te weten de Duitse televisiekomiek Jan Böhmermann en de Nederlandse cabaretier Hans Teeuwen) hadden geen van deze drie uitingen iets met ‘ordinair schelden’ te maken, daar zij ten doel hadden een groter verhaal over moraal, repressie en internationale machtsverhoudingen te vertellen. Lamyae: Vlak nadat bleek dat de Duitse komiek Jan Böhmermann vervolgd zou worden voor zijn uitspraken over Erdogan, nam zijn Nederlandse collega Hans Teeuwen het op geheel eigen wijze voor hem op. In een bijdrage voor RTL Nieuws beschreef hij hoe hij als jongenshoertje Erdogan oraal bevredigde zonder die gunst terug te krijgen. Maar volgens Theo Maassen beschuldigde Teeuwen Erdogan er onterecht van een luie minnaar te zijn. In een lezersbrief in de Volkskrant schreef hij hoe hij wél aan zijn trekken kwam bij de Turkse president. GS: Juist. Lamyae: Juist. GS: Juist. Lamyae: Erdogan knijpt de vrije democratie en alles wat daarbij hoort steeds meer af, en de satire over hem gaat vooral over zijn geslachtsdeel en waar hij dat wel of niet in stopt of zou moeten stoppen. GS: Het is jammer dat we nota bene aan de columniste van een qualitäts-courant de grap moeten uitleggen, maar vooruit. We leggen de grap wel uit. Kijk, satirici zijn geen mensen met macht over het volk. Zij kunnen het volk slechts bespelen. Dat doen zij door iets kleins uit te vergroten, danwel te kiezen voor een satirische overdrijving, ook wel een hyperbool genoemd. Op die manier kweek je spot: je maakt iets ongeloofwaardigs aannemelijk in de context van een anekdote of vertelling. Daarom moeten mensen vaak lachen, en daardoor ontstaat een zekere risicospreiding. En dáármee dagen machteloze satirici dan toch - op voor zichzelf veilige wijze - de macht uit. Misschien had de columniste toch Erasmus in z’n geheel moeten lezen in plaats van alleen maar wiki’en. Lamyae: Moge het duidelijk zijn dat van mij iedereen mag zeggen wat hij of zij wil binnen de grenzen van de wet. En die grenzen mogen van mij zo minimaal mogelijk zijn – geweld daargelaten. GS: We voelen hier een enorme MAARRR aankomen. Lamyae: Punt is dat het doel van satire zijn waarde lijkt te verliezen. Wanneer werd u daadwerkelijk aan het denken gebracht door een satiricus? GS: Nou Lamyae. Aangezien je er zelf een column over schrijft: jijzelf, blijkbaar. Maar jij niet alleen hoor. Iedereen die zijn of haar gedachten heeft gevormd danwel geuit aan de hand van de kwestie Böhmermann heeft zich aan het denken laten zetten. En aangezien Erdogan op diverse plekken in heel Europa aangifte doet of probeert te doen tegen vrije culturele uitingen van satire die zijn ego hebben gekrenkt, zijn dat inmiddels vermoedelijk behoorlijk wat mensen. Lamyae: De situatie in onvrije landen als Turkije doet beseffen hoe we het hier getroffen hebben. GS: Besef komt voort uit denkwerk. Je bent dus aan het denken gezet, door een satiricus die wees op de onvrije situatie in een land als Turkije. Je ontkracht je eigen punt binnen 1 zin. Lamyae: Sinds Erdogan anderhalf jaar geleden aantrad als president, zou het Turkse Openbaar Ministerie al het duizelingwekkende aantal van 2000 mensen hebben aangeklaagd voor belediging. Dat zijn meerdere mensen per dag. Toch is deze man nergens in Europa zo populair onder Turken als in ons land. Dat geeft stof tot nadenken. GS: En reden tot zorg, geeft het ook. Zorg over de toekomst van onze eigen vrije samenleving, die kennelijk doordesemd is van mensen die het autocratische beleid van een staatshoofd in een ander land actief steunen en daarmee in stand houden. Lamyae: Dat kan door grapjes te maken over de penis van Erdogan, het kan ook door er serieuzer en scherper over te debatteren. GS: Die grapjes over de penis van Erdogan hebben er dus mede voor gezorgd dat het (serieuze) debat erover ENORM is opgelaaid . Lamyae: Vergeef me mijn onpopulaire mening, maar ik heb het redelijk gehad met mensen die de vrijheid van meningsuiting misbruiken om te beledigen zonder doel. GS: Daar is de MAARRR die je wist dat zou komen. Iedereen mag van Lamyae ‘zeggen wat hij of zij wil binnen de grenzen van de wet’, MAARRR Lamyae wil wel graag bepalen wanneer het uiten van die mening “beledigen” wordt en tevens moet die uiting wel een bepaald (en ook door haarzelf vast te stellen?) “doel” dienen. Anders is het “misbruik”. En dat moeten we niet willen. Lamyae: Dat is zonde. Het besmeurt namelijk een vrij essentieel onderdeel van een vrije democratie. Daarin moet je alles en iedereen kunnen bekritiseren, ook – nee, júíst – als dat pijn doet. GS: Net als met dat gelul over ‘aan het denken gezet worden’, ontkracht Lamyae hier wéér haar eigen punt binnen 1 zin. Lamyae: Maar kritiek hebben is iets wezenlijks anders dan ordinair schelden zonder verder een punt te maken. GS: Nee, “ordinair schelden” is precies dat: kritiek uiten. Schelden is echter vaak een teken van retorische machteloosheid, waar kritiek ook veel creatiever verpakt kan worden. Door satire, bijvoorbeeld. Maar in beide gevallen, dus zowel met schelden als met satire, wordt meestal beoogd om een punt van kritiek te maken. Alleen soms moet je wat dieper graven naar wát die kritiek dan precies is. Bij “ordinair schelden” wordt dat vaak niet duidelijk. Iemand die “Hij is een lul!” zegt over iemand anders, kan dat een enorm terechte constatering vinden. Anders zou-ie het waarschijnlijk niet zeggen. Maar de toehoorder moet vaak gissen naar het waarom van die uiting. En ook bij satire is het niet zelden (om niet te zeggen: bijna altijd) de taak van de toehoorder om te deduceren waarop de satiricus van dienst precies kritiek heeft, als hij of zij Erdogan verwijt een ‘geitenneuker’ te zijn. Al leek ons dat in het geval van Böhmermann wel duidelijk: de Duitser wilde het punt maken dat je geen kritiek mag hebben op een staatshoofd waar zijn eigen staatshoofd momenteel hechte banden mee onderhoudt. En verdomd, waar Lamyae dat punt miste (en kennelijk nog steeds niet begrijpt), was Erdogan er zélf als de kippen bij om Böhmermanns gelijk te onderstrepen in de vorm van een aangifte. Voilà, punt gemaakt. Lamyae: Het lijkt me in alle meningengeweld niet onverstandig om er ook bij stil te staan dat het hebben van een mening niet moet. Het is geen verplichting. Geen wedstrijd. Het is ook prima om er allemaal eens niks van te vinden. GS: Als je niks vindt, schrijf dan zelf ook geen column. Vinden dat een ander eens gewoon lekker niks moet vinden van iets, is óók een mening. Of eigenlijk is het bijna een oproep tot censuur. “Hou toch eens je mond joh, als je geen punt kunt maken (waarbij ik als columnist bepaal wat wel een punt is en wat niet)” - waarbij ze door het gebruik van de term 'meningengeweld' ook nog poogt om het uiten van een mening gelijk te schakelen met geweld. Deze column is slechts een variant op De Eeuwige Dooddoener “Je mag het wel zeggen, maar je hoeft het niet te zeggen.” En daarmee een satire op zichzelf. Met een punt, dat wel. Maar geen heel goed punt. Lamyae doet namelijk wat alle regressieve denkers in het debat over de vrijheid van meningsuiting doen: zaniken over wat je allemaal niet mag zeggen binnen de VvMU. En dat is - even ordinair schelden - echt ontzettend kut. De vrijheid van meningsuiting is namelijk de belangrijkste vrijheid is die we hebben. Alleen door het uiten van vrij gevormde gedachten kan een samenleving zich ontwikkelen en blijven ontwikkelen, op alle maatschappelijke vlakken. Als er één grondrecht baat heeft bij een maximale vrijheid, en dus een maximale verdediging van die vrijheid, dan is het wel Artikel 7 van de Grondwet. Dat betekent niet dat er geen debat gevoerd mag worden over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. De kracht van de vrijheid is dat je óók mag discussiëren over de grenzen van die vrijheid. Maar als het alleen nog maar daarover gaat, wordt die kracht een zwakte. En ook het huidige debat over de vrijheid van meningsuiting komt te vaak niet verder dan bepalen wat er wel en niet gezegd zou mogen worden, aangejaagd door ontzettend stupide columns zoals deze, geschreven door retorische vedergewichten die zichzelf tegenspreken, sans gene afgedrukt door een krant die zichzelf tot de beste van Nederland rekent. En daarmee blijven de kolommen die de Lamyae’s van Nederland met hun onzin volbazelen verschoond van waar deze discussie écht over gaat: hoe we de vrijheid van meningsuiting van Jan Böhmermann, Hans Teeuwen en iedereen die eens lekker ordinair wil schelden op een dictator permanent kunnen beschermen tegen de aanwezige, opkomende en/of groeiende regressieve krachten in buiten- én binnenland. Oh wacht. Lamyae is zelf zo’n regressieve kracht.

Reaguursels

Inloggen

Er zijn nederturken die verbaasd zijn dat we hier een teringhekel beginnen te krijgen aan dat soort turken die achted Erdogan aanhobbelen.
Dom
Turken die achter Erdogan aanhobbelen horen hier NIET THUIS.
Die moeten opzouten naar Erdoganistan.
Auf nimmer Wiedersehen.

mallekater | 01-05-16 | 14:36

Er is 'n groot verschil tussen primitieve gedachtenvorming en beschaafde gedachtenvorming.
Beschaafd is 'de wet geldt voor iedereen gelijk op'; daar zijn ooit de Romeinen mee begonnen (toen voor alle 'burgers') door hun 'gelijke monniken, gelijke kappen' ► zonder aanziens des persoons.
Primitief is 'tribaal'; lees: eigen familie, eigen vrienden, eigen geloof, eigen nationaliteit, eigen ras éérst. Dat gold voor de oude Gieken door hun 'lijsten van verdiensten als belangrijk makende bevoorrechtingsgrond = op basis van sympathie en antipathie daardoor óngelijk; 1e geliefden bevóórdelend én 2e verafschuwden benádelend. En in alle landen buiten die van het beschaafde Westen is de boventoon van de meesten nog primitieve meningsvorming. Maar we zijn altijd nog deels primitief, zie ons gecombineerde erfrecht van beschaafde gelijk-op-verdeling per groep, én primitieve ongelijke verdeling met 'n testament. Mensen zijn ten diepste tegenstrijdig en 'dus' beschaafd én primitief. Want teveel beschaving 'zonder aanziens des persoons' leidt tot 'n verbod op discriminatie, waar 't discrimineren zeer is aan te bevelen. Dan word je 'beleving' haast gesteriliseerd. En teveel primitiviteit 'op basis van sympathie en antipathie' leidt tot partijdige en willekeurige ongelijkheden. Dan ontstaat er nooit te vergeven haat, wraak en wrok.
'We' komen er dus als maatschappij niet uit, als we niet beide invalshoeken verweven; dat de beschaafden moet worden bijgebracht dat hun taboe op discriminatie onhoudbaar en ineffectief is; dat de primitieve (nieuwkomers in Nederland) moet worden bijgebracht, dat tegenspraak op wat 'zij' heilig en ten diepste hen identificerend vinden, tóch niét beledigend is; niet respectloos, óók niet als 't opzettelijk beledigend en respectloos door de ander is bedoeld (!), omdat 'zij' moeten leren verdragen én waarderen, dat er meer dan alleen 'hun-gelijk' bestaat. Gaan beschaafden en primitieven wat van elkaar leren (?), ja, met moeite, zuchtend en kreunend, de anderen vervloekend, maar 't gaat hen en hun kinderen overkomen.

Der Paulie | 01-05-16 | 14:08

Lamyae... Hoe spreek je dat eigenlijk correct uit?

DeRustige_ | 01-05-16 | 11:01

-weggejorist-

Ruud5 | 01-05-16 | 08:57

Ohja, er zijn veel lieve Turken. Maar nu blijkt dat er ook een heleboel zijn die niets met ons hebben, hun achterlijke religie staat tussen ons en als ze moeten kiezen kiezen ze daarvoor. Met afvalligen zal eerder goed samengeleeefd kunnen worden. Daarnaast zijn vele Turken extreem nationalistisch en gaat Turkije altijd voor, of ze hier nu 5 of 50 jaar wonen. De schaamtecultuur is nog zoiets, het ongeluk met het Turkish Airlines-toestel was volgens de overgrote meerderheid de schuld van de de verkeerstoren van Schiphol, terwijl uit de onderzoeken duidelijk bleek dat de piloten te laat met de landingschecks begonnen en, heel belangrijk, hun snelheid niet in de gaten hield. Daarom viel het toestel uit de lucht.

Ruud5 | 01-05-16 | 08:57

Lamyae Aharouay, professioneel kopvod, aangenaam. Dat NRC en BNR zulk achterlijk geblaat omarmen zegt veel over wat NRC en BNR in werkelijkheid zijn: voer voor de gutmenschzwijnen, verheffers van de vijfde colonne, verraders van de VVMU.

Uitstekende close read, Bart!

Professor Superhirn | 30-04-16 | 18:15

Pieter V | 30-04-16 | 17:30 Eens. Mensen die nooit boos durven zijn zijn ergens gevaarlijk. Soms hoor je boos te zijn. Als iemand over je grenzen heen gaat, is dat een gezonde reactie. Daarom ben ik het niet eens met dat respect prediken alleen, ik ben wél voor respect, maar niet als dat een inhoudsloos en leeg iets wordt en een soort excuus voor totale ignorance voor wat er nu eigenlijk speelt. Dat in alles. Ik ben opgegroeid met Turken. Waren lieve mensen. Vind ik nog steeds. Staan ze nu voor mijn deur, ga ik koffie zetten. Dat neemt niet weg dat dit benoemd moet worden. Het gaat niet om waar je vandaan komt of wat je gelooft maar om je bereidwilligheid om samen te werken en dat is hier nu behoorlijk mis en dat mag, nee eigenlijk.. moet, gezegd worden.

Ohja | 30-04-16 | 18:09

@Stormageddon | 30-04-16 | 16:25

Ach al die Vollidioten uit de quartaire sector die nog nooit ook maar iets aan het BNP hebben toegevoegd maar wel vrijwel altijd academisch misvormd zijn als gevolg van hun studie, ik bedoel bezigheidstherapie, op de UvA, UU of andere zogenaamde universiteiten zoals bijoorbeeld de KUT (Katholieke Universiteit Tilburg dus) hebben een ding gemeen.
Volstrekt wereldvreemd of compleet debiel maar in veel gevallen beide.

@Lamyae
Nog iets te melden over mij en mijn mening Lamyae?
Kom maar, op ik lust je rauw smerige parasiet van wat eens onze mooie samenleving was.

Ik denk dat je die uitdaging niet eens aandurft.

Pieter V | 30-04-16 | 17:47

@DreHa | 30-04-16 | 13:40

Ach weer die notoire drol, sorry trol die hier uitsluitend komt om met onverdedigbare, maar vooral nooit onderbouwd achterlijk gewauwel, zijn achterlijkheid te etaleren.

Dreha is de boosmens in eigen persoon. Hij heeft een godsgruwelijke hekel aan zijn landgenoten die hem van een eeuwigdurende uitkering voorzien om te kunnen overleven.

Links trash dus.

Pieter V | 30-04-16 | 17:30

@Keerf II | 30-04-16 | 15:56
Je bedoelt "pseudo-intellectuele karretje".
There. Fixed it.

Stormageddon | 30-04-16 | 16:25

Zo moe van die mensen die keer op keer de aandacht van het werkelijke probleem afleiden. Helemaal ergerlijk wanneer een orthodoxe moslima op knullige wijze probeert Erasmus voor haar semi-intellectuele karretje te spannen.

Rest In Privacy | 30-04-16 | 15:56

Dutchbeaurouge | 30-04-16 | 11:24 Goed punt maar ook onvermijdelijk. Het zit in mensen hun natuur om lief te reageren op zielige dingen, zelfs bij reaguurders. Niemand hier vind het leuk als een blinde niet met de taxi mee mag. Maarja. Dan krijgt zo'n blinde door dat dat werkt en.. (grapje natuurlijk maar het punt erachter geen grapje). Het probleem ontstaat bij de reactie op die reactie en daar moet de verandering ontstaan. Dan maar nooit menselijk heeft evenveel onverteerbare als positieve gevolgen. Juist daarom +100 voor vrijheid van meningsuiting. Kritisch helpen. Dan moet dat niet onmogelijk gemaakt worden. Ik weet zelfs zeker dat dit ook voor de mensen in nood -aldan niet door eigen toedoen- het beste is. Vind straffen weinig nuttig maar iemand mag wel zelf ook moeite doen en daar moet over gepraat kunnen en mogen worden. In álle bevolkingsgroepen en geen uitzonderingen (wat mij betreft ook niet voor Nederlanders). Als we daar iets hard bij nodig hebben is het wel vrijheid van meningsuiting, maar ook een systeem waarbij je best doen loont. Het moet ook sociaal lonen. Niet alleen materieel. Mensen voor eeuwig veroordelen, of oneindig straffen voor fouten, of wegstoppen als 'ja laat maar je bent nou zielig dus we gaan je niet omhoog schoppen' daar heeft echt totaal niemand wat aan, die mensen zelf nog het minste want niet een recept voor blijheid.

Ohja | 30-04-16 | 15:01

Oh, nog even. Behalve DreHa natuurlijk

klanker | 30-04-16 | 13:44

Maar gelukkig hebben we NRC. Voor al uw uitingen Weg met Ons. Dat dat blad nog bestaat. Dat betekent dat er talloze medestanders onder ons zijn die hetzelfde vinden als deze dame. Net als Kuzu en Ozturk die immers bij de PvdA aangesloten waren. Het is een gotspe dat zo'n partij kennelijk voor de VvMU is. Zij hebben de anderen de mond gesnoerd met hun politiek correcte multiculturele solidariteit.
Overigens, ik vind de andere reaguurbijdragen erg goed.

klanker | 30-04-16 | 13:41

Het homerisch gebulder dat vanuit de coulissen van het Theater der Eeuwigheid tot ons komt is afkomstig van ene heer G.K.van het Reve, een nogal openlijk liefhebber van jongetjes en een nogal openlijk criticus van religieuze uitingen.
-
Mijn God, wat zou hij ons, tien jaar na zijn dood, een stel láfbekken vinden.

bisbisbis | 30-04-16 | 13:41

Lamyae heeft groot gelijk en is beslist niet de enige die het zo ziet. Alleen boosmensen, waarvan hier velen beschikbaar, 'denken' dat schelden een meningsuitingsvorm is.

DreHa | 30-04-16 | 13:40

Zo onvoorstelbaar dom.
Zo vreselijk vermoeiend
Zo verschrikkelijk onhandig, dom en onnozel.

Dat woont hier gewoon, op onze kosten.

mallekater | 30-04-16 | 13:07

-weggejorist-

mallekater | 30-04-16 | 13:04

-weggejorist-

lanexx | 30-04-16 | 12:38

Toen de christelijke medemens in de zeventiger en tachtiger jaren door cabaretiers en ander volk voor alles wat lelijk werd uitgemaakt hoorden we weinig oproepen tot matiging. Nu de vertegenwoordigers van de achterlijke ideologie die islam heet aangepakt worden zijn de oproepen tot "nuancering" ter linkerzijde talrijk.
En nog eens wat, de figuren Kuzu en Ozturk maakten niet al te lang geleden nog deel uit van die fijne PVDA. Bedankt linkse klootzakken in Nederland voor jullie voortdurende cultuurrelativisme ten faveure van een achterlijke, agressieve ideologie als de islam. Je ziet wat er van komt.

Ruud5 | 30-04-16 | 11:35

Van Rossem, je hebt jezelf overtroffen in helderheid naar deze NRC licht die er niks van gaat snappen.

lanexx | 30-04-16 | 11:30

Er hoeft geen discussie gevoerd te worden of de VvMU mag bestaan en hoe die dan in de praktijk gebracht moet worden. Er moet een discussie gevoerd worden of wij als maatschappij niet een klein beetje zijn doorgeschoten in het vertroetelen van alles wat gekwetst zegt te zijn. De hele discussie moet omgedraaid worden. Wat heeft het voor nut om enorme groepen mensen monddood te willen maken omdat er een miniem groepje, emotioneel onvolgroeide volwassen mensen, zegt "gekwetst" te zijn? Dat dient geen doel, dat is gewoon dom want werkt uiteindelijk averechts. Toch is dat exact wat wij als samenleving doen. Het gaat erom dat je je af moet gaan vragen hoe het toch komt dat er zoveel mensen 'ineens' over zoveel uiteenlopende onderwerpen zeggen gekwetst te zijn. Het antwoord: omdat de zittende macht dat gedrag faciliteert en (al dan niet onbedoeld) aanmoedigt. Slachtoffer zijn is hot. Slachtoffer zijn levert beloningen op in de vorm van aandacht en in veel gevallen van gratis geld middels uitkeringen. Slachtoffers komen op TV, bij DWDD en Pauw en andere semi geëngageerde prietpraat TV met schatrijke presentatoren die overlopen van het mededogen en verkapt neerbuigend racisme. Zij wijzen graag naar de burger om die de maat te nemen met hun "verheven" moraal. Zij wel. Zij kunnen die moraal betalen.

Dutchbeaurouge | 30-04-16 | 11:24

Dus iemand met een hoofddoek om- en niet omdat de krullen niet nat mogen worden zoals oma wel eens deed- gaat ons de sharia wetten uitleggen. Wie hoort zich nou eigenlijk beledigd te voelen.
Laat maar zitten.
Is een moslima hoofddoek niet een belediging tegen vrijheid?.... Iets met vrouwenrechten?
Het is niet verboden, maarrr moet je altijd doen wat een 1500 jaar oude doodscultus je voor schrijft. Moet je altijd onderdanig zijn aan mannen.
Denk je echt dat je een betere vrouw bent door je haren te bedekken en je in een tent te bewegen? is dat juist een teken van vrijheid van mening zo van :Kijk mij eens lekker onbevangen mezelf laten onderdrukken en kleineren.

dijkbewaker | 30-04-16 | 10:51

Het kuddedier dat Erasmus citeert om uit te leggen dat je keurig met de kudde moet meelopen.
Ik hou wel van een knap stukje onbedoelde zelfspot.

Jack Jersey | 30-04-16 | 10:36

Terug in de tijd... Ik voel een kruistochtje aankomen en wellicht toch weer aan de slavenhandel/plantages. Met VOC zijn we groot geworden, dus ook weer goed om onze economie op gang te brengen!

boerk | 30-04-16 | 10:20

Tja, ik lees die krant. Maar haar column sla ik over. INhoudelijk te voorspelbaar.Kennelijk moest de krant politiek correct een hoofddoekje bij de foto's. Het zou pas echt verrassend zijn als een moslim een niet partij koos voor de eigen soort.

Poes Fiep | 30-04-16 | 10:18

... satire anno nu, DAT hoofdzakelijk uit...

De NRC laat de taalfout fijntjes zitten; +1.

Jeugd van tegenwoordig vs. het correcte betrekkelijk voornaamwoord; nog steeds -1.

mkuyt | 30-04-16 | 08:49

Weet U wat IK beledigend vind, mevrouw?
Dat U hier met het symbool van uw eigen geestelijke onderdrukking op de kop mij gaat lopen vertellen wat ik in mijn eigen land wel of niet mag zeggen, met niet alleen een maf sprokenboekje in de hand maar ook refererend aan een dictator van wie de moraal niet alleen dubbel, maar ook vaak puur kwaadaardig is.
Dat vind ik een belediging en dat hoef ik me van iemand als U niet te laten welgevallen.

mallekater | 30-04-16 | 07:49

Het moet me van het hart dat nu ook de NRC zijn uiterste best doet als krant definitief te mislukken.
Tabeh, jongens.

mallekater | 30-04-16 | 07:16

** roffel op bankje **

PureYak | 30-04-16 | 07:13

Blijft er wat mij betreft nog een vraag openstaan:
Elke keer dat een kutturkin of een kloteturk gaat zitten zeiken over HAAR of ZIJN president is dat voor mij het ultieme bewijs dat de trut of zak niets met dit land heeft behalve handophouden.
De loyaliteit is niet eens dubbel, die loyaliteit ligt DAAR.
Zulke luiden horen hier niet.
In Duitsland houdt men nou een vlammende discussie of de Islam wel in Duitsland hóórt.
Turken en aanverwant ongeregeld zeggen zelf van wel, maar dat is nonsens. ALLE moslims zijn geimporteerd of restanten van import, dus echt horen doet de Islam niet in dat land.
Verder zeggen we ook niet dat gereformeerden of katholieken in dat land HOREN.
Ja, ze mogen er zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze er de dienst mogen uitmaken!
En dat willen moslims: hun gastland voorschrijven wat wel en wat niet mag, ook al zijn de mensen in dat gastland niet gelovig.
Donder op met je Islam, ga dáár heen waar dat geloof thuishoort, in de zandbak rond de Middellandse zee en nog wat uitwassen in andere zandbakken.

mallekater | 30-04-16 | 07:13

Dat heb je er nu van wanneer je pratende en ouwehoerende afvalzakken een baantje geeft op een ministerie of in de jornalistiek.Dergelijke tiepes dienen zich met gezwinde spoed aan te melden bij het Turkse consulaat wegens de innerlijke behoefte aan terugkeer in Erdogan's schoot.Wanneer ze de Westerse vrijheden niet aankunnen is dat de enige optie.
Baantjes voor kutturken zijn prima, maar dan wel graag alleen voor goed aangepaste en geintegreerde turken.De rest mag opduvelen.

mallekater | 30-04-16 | 07:05

Met het grote symbool van geestelijke kneveling op je kokosnoot een mening te denken moeten geven over vrijheid, is satire op zich. Maar dit zal allemaal wel weer veel te ingewikkeld zijn voor de denkgeit. Dan rest er al vrij snel, niets anders dan beledigd zijn. Intellectuele armoede, veel verder komen ze tot nu toe niet.

Dr.Tatta.Macamba | 30-04-16 | 07:04

Begrijp niet zo heel erg goed wat het probleem nu eigenlijk is. Internet is net als in het echt. Als je niet van Frans Bauer houdt, dan ga je niet naar zijn concert. Je gaat niet wel naar zijn concert en dan daar klagen dat het geen Prince is. Als er vervolgens een of andere zeikerd naast je komt staan, dan ga je ergens anders staan. Als diegene je niet weg laat gaan, ok, dat gaat niet eens op op internet. Op internet gaan mensen naar plekken die ze niet aan staan om te praten met mensen die andere mores hebben terwijl juist op internet je echt 0 sociale obligatie hebt om te blijven. Ik begrijp dat niet.

Ohja | 30-04-16 | 06:53

Jezus. Die hele discussie is door Reve al in de zestiger jaren beslist in het ezel proces. Maar iemand die zijn geschiedenis niet kent is gedoemd die te herhalen.

RRMerlin | 30-04-16 | 05:59

@Ahasveros | 29-04-16 | 23:25
U kunt zich niet voorstellen dat Erasmus ooit een beladen term als pedofiel zou hebben gebruikt? Ik ken zijn oeuvre niet goed genoeg om daar een uitspraak over te doen. Het staat in ieder geval niet in "De lof der Zotheid". Wel interessant is hoe hij zich uitlaat over Turken. In hoofdstuk 43 betitelt hij ze als "barbarorum colluvies". In de vertaling uit 1971 van Dirkzwager en Nielson wordt dit overgezet als: heidens gespuis. Barbaars uitschot zou ook correct zijn geweest. Volgens het zeer uitgebreide Latijnsch Woordenboek van uitgeverij Wolters uit 1929 betekent colluvies een samenvloeiing van allerlei vuil. Maar goed, laten we het houden op gespuis of uitschot. Misschien niet helemaal vergelijkbaar met pedofiel maar verre van diplomatiek. Wilders wordt heden ten dage voor minder vervolgd.

Ni fallor | 30-04-16 | 02:57

Mooie eufemistische formulering in Pauw door Pauw: ‘Voor sommige Marokkaanse Nederlanders is de impact van de Tweede Wereldoorlog soms moeilijk te bevatten.’

fehlschluss | 30-04-16 | 02:31

cocktailsmaak | 30-04-16 | 01:49
"Mee eens dat het een soort argument is geworden om een discussie naar de hand te zetten."
Het is eerder een instrument om een discussie volledig plat te leggen. En het werkt in eerste instantie, in tweede instantie, enzovoorts, maar in duizendste instantie al flink wat minder. Er lopen, als we de fatsoensrakkers mogen geloven, heden ten dage méér racisten en fascisten rond dan ooit tevoren, en is het geluid van marcherende laarzen oorverdovend.
Laat je niet opjutten, je hoeft weinig te bewijzen, enkel te argumenteren. Discussie is argument tegen argument.
Paar dagen geleden bij Pauw. Verontwaardigde Turken die er schande van spreken dat we hen niet als Nederlander willen zien, om vervolgens te verkondigen dat ze zich als Turk beledigd voelen... Beetje schelden van Ebru Umar, en een heel trosje Turken gaat in een open discussie onderuit, op eigen argument. Hoefde Jeroen niks aan te doen, wilde hij ook eigenlijk niet triggeren. Maar het gebeurde toch.
"U bent een minderwaardig mens" zei Marcel van Dam tegen Fortuyn. Die was echt niet van plan om te gaan bewijzen dat van Dam ongelijk had.

Schoorsteenveger | 30-04-16 | 02:16

@cocktailsmaak | 30-04-16 | 01:49
Niet doen. Als je je principes op orde hebt en je argumenten deugen dan is het een onzinnige beschuldiging. Wat ook helpt is voorbeelden aanhalen van mensen met een andere huidskleur of uit een andere cultuur die er net zo over denken als jij. Die zijn er vaak genoeg. Beetje afhankelijk van de discussie kun je er altijd een filmpje van de Braboneger of een lezing van Salman Rushdie inflikkeren. Of van de jood Ezra Levant. In elk land, in elke cultuur zijn er mensen die er net zo over denken, ongeacht huidskleur.

Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar net zoals Hitchens in de eerder gelinkte video zegt: ik heb ook geen enkel etnisch vooroordeel als om een politieke, levensbeschouwelijke mening gaat. Ik kan met iedereen van elk kleurtje en elke cultuur opschieten als die fundamentele principes met me deelt. Daar ben ik snel genoeg achter. (Hitch maakt een uitzondering voor mensen uit Yorkshire, ik maak de uitzondering voor Friezen, die natuurlijk sowieso volkomen onuitstaanbaar zijn.)
Maar ook onder andere blanke Europeanen zijn er meer dan genoeg knettergekke idioten waar ik helemaal niets mee heb, en die ik dus ook totaal niet superieur vind omdat ze blank zijn. Integendeel. Ik acht president Obama zelf veel hoger dan de meeste blanke Nederlandse supporters van die man. Dus een beschuldiging van racist glijdt van me af, ook als die komt van een Quinsy Gario-achtige omdat ik Zwarte Pieten bij Sinterklaas wil behouden.

Hier laat ik het maar even bij, ik kan er nog wel meer over zeggen, maar geen zin an. Ik ga nu eerst Stephen Colbert kijken,

Stormageddon | 30-04-16 | 02:16

Stormageddon | 30-04-16 | 01:22

Bedankt voor je lange uitleg. Mee eens dat het een soort argument is geworden om een discussie naar de hand te zetten. Toch voelt het (nog steeds) niet prettig als je zo'n term valselijk naar je hoofd geslingerd krijgt. Vooral omdat je dan gelabeld bent als fout en daarmee de discussie eigenlijk al afgesloten is. Terwijl je persoonlijk de behoefte voelt om te bewijzen dat je het niet bent vooral als er meer mensen aanwezig zijn.

cocktailsmaak | 30-04-16 | 01:49

@Mark_D_NL | 30-04-16 | 01:31
Niks mis met schelden en vloeken inderdaad...
youtu.be/lBhPDxszukU

Stormageddon | 30-04-16 | 01:45

@cocktailsmaak | 30-04-16 | 00:54
Gebeurt me regelmatig. Doet me niks, want het is niet waar. Als het wel waar zou zijn en ik zou er ook achter staan, dan zou het me ook niks doen.
Echter.... Als ik me ervoor zou schamen omdat het een mening waar ik niet zeker van ben, als ik de principes ervan niet kan rechtvaardigen of beargumenteren, of dat ik daarom door vrienden en familie uitgekotst zou worden, dus als ik zou vrezen coor sociale uitsluiting en me dus aangesproken voel dan en slechts dan zou ik het als een belediging ervaren en me "gekwetst" voelen.

Het is niet voor niets dat sociale uitsluiting en verbanning uit de gemeenschap een uiterst effectieve dreiging is om individuen bij de groep, bij de juiste leer te houden, zelfs als die individuen geen fuck geloven van het gemeenschappelijke sprookje. Jehova's doen het, en moslims ook. En ook streng protetantse kringen kennen dat fenomeen wel. Die straf op afvalligheid is een effectief bindmiddel, en juist bij die mensen komt een belediging vaak heel hard aan omdat ze beseffen dat ze zelf eigenlijk hypocriet zijn. Juist die mensen gaan vaak heel hard terugschelden, ook om te laten zien aan hun eigen kringetje aan hun gemeenschap dat zij heel erg deugen en bij de groep horen. Nou ja, lees de mocro en turken fora maar na. Je komt het op deze pagina's ook wel tegen bij gelovigen van divers pluimage en andere malloten die principes verdedigen waarin ze wel willen geloven, maar eigenlijk niet kunnen. Die komen dan ook met onzinnige dogmatische argumenten.

Zo zit dat ongeveer. Denk ik. Verder vind ik fascist of racist geen beladen term. Ik vind ook dat mensen die het zijn daar best voor uit mogen komen en van "beschuldigd" mogen worden. Als het waar is, dan is het waar en dan maakt het niet uit.
Het probleem met die woorden is heel anders. Ze worden te pas en vooral te onpas gebruikt en opgeplakt op mensen die het niet zijn, voor uitspraken die ook niet zo zijn bedoeld en op uitingen die er niks mee te maken hebben. Het is een doelbewust politiek stigma dat wordt gepoogd op iemand te plakken in de hoop daarmee ofwel de discussie te winnen, ofwel iemand het zwijgen op te leggen. Het etiketje racist/fascist als een soort gele davidster op de jas, zo van: kijk uit, hij/zij deugt niet en is fout.

Dus als dat etiketje wordt gebruikt dan heeft dat zelden de bedoeling om te beledigen, maar is dat een poging tot beschadigen van de geloofwaardigheid van de argumentatie. Het is meestal een drogreden van jewelste, en je hoeft je er dus nooit tegen te verweren. Lekker laten gaan. Het is een drogreden, daar hoef je niks mee. Tenzij het gebruikt wordt tegen iemand die openlijk lid is van de NVU, Voorpost of iets dergelijks. Maar ja, dan kan het ook geen belediging zijn en hoeft diegene zich er ook niet tegen te verweren, want dan is het zo. Dus ook dan heeft het weinig om het lijf.

Stormageddon | 30-04-16 | 01:22

En plotseling denken de fatsoensrakkers een nieuwe stok gevonden te hebben om al diegenen te slaan die zich niet fatsoenlijk wensen te gedragen. Zij noemen zich de Scheldpolitie, en voelen zich in staat om feilloos te onderscheiden tussen zomaar schelden enerzijds en verantwoord kritiek uitoefenen anderzijds. Vrijheid, zo oreert de Scheldpolitie, kan enkel gewaarborgd worden wanneer wij allen bereid zijn om onze verantwoordelijkheid te dragen en vanuit die verantwoordelijkheid ons te uiten. Zomaar wat zeggen, gewoon omdat het kan, is uit den boze en bedreigt die vrijheid. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo is het credo der Scheldpolitie.
Schelden, we mogen van hen niet schelden.
Maar, zo vraag ik die Scheldpolitie, wie bepaalt er of ik mijn verantwoordelijkheid neem? Of wanneer ik maar wat aan het schelden ben?
Het komt altijd weer op hetzelfde neer bij die lui. Ze willen dicteren hoe wij van onze vrijheid gebruik moeten maken. Dus, ze willen onze vrijheid stelselmatig inperken, ten dienste van hun fatsoensregels. Vrijheid is voor hen geen echte vrijheid, maar een conditionele.
We zullen het nog vaak gaan horen, dat er te veel gescholden wordt en dat dat maar eens op moet houden.

Schoorsteenveger | 30-04-16 | 01:21

Stormageddon | 29-04-16 | 23:05

Interessante insteekt. Wat ik me echter afvraag, hoe denk je over als iemand je onterecht voor racist of fascist uitmaakt, dat zijn toch behoorlijk beladen termen.

cocktailsmaak | 30-04-16 | 00:54

Het is eigenlijk vrij simpel. De vrije meningsuiting is gewaarborgd om juist ongeclausuleerd iets te mogen zeggen. Alleen al indruk wekken dat je beledigen en vrije meningsuiting als vergelijkbare grootheden kunt wegen geeft blijk van het feit dat je vrije meningsuiting niet hebt begrepen.

Plusser | 30-04-16 | 00:29

@isitsoornot | 29-04-16 | 23:45
Dus heeft mevrouw Aharouay geen punt en is het wel een flutstuk. Je hebt je allereerste reactie hiermee dus ingetrokken. Waarvan akte.

Stormageddon | 30-04-16 | 00:19

Maar ja wat de mevrouw vergeet dat er onder die hoernalisten ook veel in de gevangenis zitten. Maar niet vanwege belediging van erdogan maar omdat ze kritiek oo het beleid hadden. Dat hele beledigings verhaal is puur een afleiding om dat te verhullen. Ik zeg het is puur te doen om de macht te versterken en alle kritiek uit te bannen door angst. Zoals elke dictator dat graag ziet. Nu is het onder het mom beledigen maar straks zal het opsluiten om iets nog veel extremere vormen aan nemen. Geloof mij maar als de macht groot genoeg is gaan ook de nu Erdogan lovers lijden onder hun dictator. Want uiteindelijk gaat het zo altijd. Nou op dat moment zijn ze niet meer zo blij. Maar laten we dan als het westen zeggen als ze om steun vragen om de dictator af te zetten. Wat steun. Waarvoor het was toch zo'n geweldige vent.En met syrie hebben we gezien waar het toe lijdt. Daar trappen we mooi niet meer in. Zoek het zelf maar uit. Hier dikke vinger.Daarvoor gewoon een super domme muts weer. Niks meer niks minder. Een muts die een dictator de absolute macht geeft om dadelijk zelf ook onderdrukt te worden.

tweetybird | 30-04-16 | 00:18

In Oostenrijk is de massa migratie kritische partij de eerste geworden met een grote voorsprong (36% van de stemmen). Hierna komt een 2e stemronde met de top 3 van de eerste ronde:

www.youtube.com/watch?v=DzKef7MSXfY

mysteryposter | 30-04-16 | 00:16

@onnosel | 29-04-16 | 21:31

Weinig bijgedragen? Ze hebben de belastingbetalers een onvoorstelbaar vermogen gekost.
En dan krijg je ook nog een grote bek op de koop toe.

Pieter V | 30-04-16 | 00:15

@Piet Karbiet | 29-04-16 | 21:23

73 de pa3xxx

Pieter V | 30-04-16 | 00:12

@Lewis | 29-04-16 | 22:30

Inderdaad, met kopvod en onderdeel van de kolonisten die hier al meer dan 25 jaar openlijk lopen te bleren dat wij, de autochtonen dus, maar moeten wachten totdat zij hier de baas zijn.

Kijk, dat is nu pas ongehoord onbeschoft gedrag van mensen die hier alle mogelijkheden hebben gekregen en ons, de autochtone Nederlanders tot op het bot haten omdat hun sprookjes niet wensen te accepteren.

Pieter V | 30-04-16 | 00:11

@zeeman73 | 29-04-16 | 21:19

Iemand kwetsen is vast veel erger dan honderden journalisten in het gevang smijten vanwege het uiten van een voor het opgeblazen ego van een dictator ongewenste mening.
En zoals hierboven al eerder geplempt is dan het belachelijk maken van een Vollidiot een prima medicijn.

Met heel beschaafd zijn hebben al heel wat beschavingen het onderspit moeten delven tegen de barbaren en dat is nu ook weer gaande.

Maar dat is voor u te ingewikkeld om te begrijpen kennelijk.

Pieter V | 30-04-16 | 00:05

Ja maarrrrrr.... en dan komt 't weer. Nog maar eens: dit noemt fatwa-slachtoffer Salman Rushdie dus de "but brigade" .Hebben de man ontzettend veel schade berokkend en wat mij betreft is de but brigade net zo erg , zo niet erger als de vreselijkste islamist omdat ze dit volkje faciliteren. Beledigen en satire horen er bij in een vrije samenleving. Meestal is het de but brigade die dat schelden noemt.

drs kwenie | 30-04-16 | 00:05

Schoorsteenveger | 29-04-16 | 23:33

Tsja hoe twee dolfjes toch zo verschillend kunnen zijn. Ik denk dat dolf brouwers het niet leuk had gevonden om met deze ribbelkast vergeleken te worden. Je kan ook te ver gaan met beledigingen hahaha.

tweetybird | 30-04-16 | 00:03

Schoorsteenveger | 29-04-16 | 23:33

Hoop ik wel dat het licht achter hem niet te fel staat. Kijken we door hem heen. Want dat is nu zo'n echt voorbeeld van een vega figuur. In een derde wereldland zouden ze zich nog verbazen en hrm hun laatste eten brengen. Wat een ribben pakhuis. En dan roepen die veganisten nog dat het gezond is. Ik zeg maf zijn ze. Vegetarier daar aan toe. Daar kan ik nog wel in meegaan maar die veganisten zijn echt doorgedraait extreem. Dat is gewoon ongezond en daar zit het voorbeeld. En hij is nog eens niet en nooit leuk ook. Maar dat is mijn mening.

tweetybird | 29-04-16 | 23:59

@Schoorsteenveger | 29-04-16 | 23:30

"Een grondrecht heeft niets van doen met een moreel oordeel over de wijze waarop van dat recht gebruik gemaakt zou moeten worden. Als wij zouden moeten luisteren naar moralisten die ons grondrecht willen koppelen aan hún moraal, dan zou daarmee het grondrecht geen grondrecht zijn."

Wilt u dit zo snel mogelijk op een gouden tegel zetten?

Peter Emile | 29-04-16 | 23:52

@Pieter V | 29-04-16 | 23:46

Oeps... Wat heb ik nu weer gezegd. Wordt ik nu ook door politiek correcte, extreem linkse, zelfverklaarde moreel superieure Übermenschen opgepakt en in het cachot gesmeten?

Als het kalifaat van de dictator Erdogan een feit is geworden met medewerking van Merkel en de dictators van de EU in Brussel zou het zomaar kunnen.

De enige vraag die nog beantwoord moet worden is hoe lang dat nog duurt.

Pieter V | 29-04-16 | 23:50

@EefjeWentelteefje | 29-04-16 | 20:41

Is de kat overleden? Dan heb je ook geen vulling voor de kattenbak meer nodig. Want meer is de NRC niet.

Pieter V | 29-04-16 | 23:46

Stormageddon | 29-04-16 | 23:16
.
Hoe vaak moet ik het nog herhalen. Wat verfijnd is dat bepaal ik voor mezelf en voor niemand anders. Maar ik begrijp ook dat nihilisten alles willen kunnen zeggen en dat de aangesprokenen zich daar even weinig van hoeven aan te trekken als van het geblaf van de hond van de buren.

isitsoornot | 29-04-16 | 23:45

@Van Rossem | 29-04-16 | 20:24,
Niet alleen wordt Erasmus uit historische context gehaald, het citaat wordt gewoon uit z'n context gehaald: volgens Erasmus hebben de "vernuftighen", de intellectuelen van 1511 altijd al het recht gehad om de gewone man te bespotten (toen ook al) dus mag hij dat in deze ook.

rode peper | 29-04-16 | 23:40

Een columniste die zich vermomt als de heilige maagd Maria, die zich verstopt onder de schanddoeken van de masculiene dominantie, die zich dus zonder verzet letterlijk en figuurlijk laat inpakken door de religie van de vrouwelijke onderwerping, heeft voor mij geen recht van spreken in dit debat.

Dit wandelende symbool van mannelijke onderdrukking, dit schrijnende voorbeeld van gedweeë vrouwelijke onderwerping, zou zich de ogen uit haar kop moeten schamen om ons hier de les te lezen over wat vrijheid inhoudt.

politiekejunkies.nl/wp/wp-content/uplo...

De Maagd In Het Zuur.

Peter Emile | 29-04-16 | 23:38

Die Lammieja is een over het paard getilde beroepsmoslima die vooral heel erg met zichzelf ingenomen is. Vileine islamiseringstrut.

Conan de Rabarber | 29-04-16 | 23:35

Het ergste in dit geval is nog wel dat je jezelf tijdens het lezen van dit verhaal een beeld vormt van het betreffende wicht en dat vervolgens een of andere reaguurder een foto linkt die dat beeld volledig bevestigt. Jaren geleden heette je dan iemand met mensenkennis te zijn, vandaag de dag ben je vanzelfsprekend een racist wanneer het zo'n zondige non van dat andere geloof blijkt te zijn. Begrijpt dat soort volk nou werkelijk niet dat ze hun eigen graf aan graven zijn? Het acceptatieniveau van Nederlanders ligt heel hoog, maar niemand houdt van klagers. Zeker geen chronische.

Pierre Tombal | 29-04-16 | 23:33

Schoorsteenveger | 29-04-16 | 23:30
Dolf Brouwers? Mijn hemel, begin ik ook te schelden. Dolf Jansen natuurlijk.

Schoorsteenveger | 29-04-16 | 23:33

Een grondrecht heeft niets van doen met een moreel oordeel over de wijze waarop van dat recht gebruik gemaakt zou moeten worden. Als wij zouden moeten luisteren naar moralisten die ons grondrecht willen koppelen aan hún moraal, dan zou daarmee het grondrecht geen grondrecht zijn.
"Moge het duidelijk zijn dat van mij iedereen mag zeggen wat hij of zij wil binnen de grenzen van de wet." zegt Lamyae, om vervolgens de moraalkaart te trekken. Maar, Lamyae, het hoeft ons helemaal niet duidelijk te zijn vat van jou mag, want er is een grondwet, en die maakt jouw goed- of afkeuring volstrekt irrelevant.
Je vindt dat te veel mensen op een voor jou verwerpelijke wijze gebruik maken van een grondrecht. Maar jouw oordelen en veroordelen raakt dat grondrecht niet.
Dolf Brouwers zit bij Jeroen nu ook weer te schelden op mensen die schelden.

Schoorsteenveger | 29-04-16 | 23:30

"... en in de originele context van de sprekers van die uitingen (te weten de Duitse televisiekomiek Jan Böhmermann en de Nederlandse cabaretier Hans Teeuwen) hadden geen van deze drie uitingen iets met ‘ordinair schelden’ te maken, daar zij ten doel hadden een groter verhaal over moraal, repressie en internationale machtsverhoudingen te vertellen."
-
Kijk GS, Hier valt wel wat over te zeggen: Ben beslist geen Erdofan. Die gast is echt heel bloedeng en anders zijn aanhangers wel...
-
Iemand voor geitenneuker uitmaken, tot daaraan toe, maar iemand uitmaken voor jongenshoer en het tegenwoordig maatschappelijk zwaar beladen 'pedofiel' is Imho gewoon ordinair uitschelden. Kan me niet voorstellen dat Erasmus deze termen ooit heeft gebezigd...
-
Om als doel een groter verhaal over moraal, repressie en internationale machtsverhoudingen te vertellen, bestaan er venijnigere polemische termen dan 'Jongenshoer en pedofiel'.
Toch?

Ahasveros | 29-04-16 | 23:25

@Stormageddon | 29-04-16 | 22:22

Inderdaad Hoofddoeken zijn een belediging. Punt. Ik zal er nooit aan wennen. Een belediging voor iedereen die een beetje kan nadenken. Bij dat flutblaadje is het peil al zover gezakt dat ze dat al niet meer kunnen....

Zwizalletju | 29-04-16 | 23:17

@isitsoornot | 29-04-16 | 22:59
Wie ben jij om dat te bepalen? En wie bepaalt wat fijnzinnig is en wat niet? Welke maatstaven gelden voor fijnzinnigheid?
En dan nog: dan kun je dat beter gaan uitleggen in Ankara, Moskou, Teheran, Beijing en Harare om maar wat hoofdsteden te noemen... Met dijnzinnigheid bereik je meer dan mensen de bek snoeren, opsluiten, vermoorden en vervolgen. Kwestie van oorzaak en gevolg...

Stormageddon | 29-04-16 | 23:16

Heerlijk dat ik dat flutblaadje van die Belg niet meer hoef te lezen . Ik begrijp dat we nu de les worden gelezen over Erasmus door een Moslima genaamd Lamyae Aharouay ? Dom wijf
Snapt niets van Erasmus, ga terug naar je Noord-Afrikaanse zandbak. (Waar ten tijde van Erasmus overigens de Noord-Afrikaanse piraterij hoogtij dagen beleefde en uiteindelijk voor veel eerlijke Hollandse en Zeeuwse handelaren de dood betekende)

Zwizalletju | 29-04-16 | 23:12

Overigens... Beledigen en schelden heeft altijd een doel. Het is aan de ontvanger of hij zich ook beledigd voelt en zich iets aantrekt van de scheldpartij. Over het algemeen kun je stellen dat als het aankomt bij de ontvanger, een gevoelige snaar raakt, dat de belediging of de scheldpartij blijkbaar een kern van waarheid bevat dan de aangesprokene zich ook aangesproken voelt. Alleen mensen die onzeker zijn, twijfelen aan zichzelf, aan hun overtuigingen of principes zijn te daarover te beledigen. Als je zeker van je zaak bent kun je er ook niet over of om beledigd worden. Zelfs als je uitgescholden wordt voor nikker, rooie, vetklep of spleetoog kan dat heel vervelend zijn omdat het waar is, omdat je inderdaad zwart bent, rood haar hebt, obesitas hebt of uit Oost-Azië komt maar wat is er erg aan om te zijn wie je bent? Het is een teken van zwakte van de ander als je op biologische kenmerken en uiterlijkheden wordt afgerekend.
Dat geldt dan overigens alleen voor uiterlijkheden waar je niets aan kunt doen. Dus kopvodden, plakplaatjes, shashlick pennen door je neus, wenkbrauwen en andere lichaamsdelen doe je je zelf aan. Maar als je daar trots op bent dan kun je ook niet beledigd worden als je ervoor wordt uitgescholden....
Tenzij dat niet helemaal eigen keus is en je gedwongen bent door je sociale omgeving, je profeet, je heilige boekje... In dat geval is een belediging of scheldpartij kwetsend als je uiterlijk vertoon niet je eigen keus is en je er dus blijkbaar zelf niet helemaal achter staat of er onzeker over bent.
Maar juist dan is een belediging dus doeltreffend want die belediging heeft tot doel om je overtuigingen aan te vallen en om je te kleineren. Maar dat lukt alleen als je in gedachten al klein bent.

Dat als kleine PS op @22:22

Stormageddon | 29-04-16 | 23:05

Tenzing Norgay | 29-04-16 | 22:12
notamused | 29-04-16 | 22:15
Stormageddon | 29-04-16 | 22:22
tipo | 29-04-16 | 22:28
.
Je bereikt veel meer als je je een beetje fijnzinniger uit. Meer niet. Nogmaals, iedereen mag zijn eigen woorden kiezen en nogmaals, niemand moet daarvoor worden vervolgd. En dat dit land onder de voet wordt gelopen is een andere kwestie. Daarvoor moet je de oorzaak zoeken in het stemgedrag en de religies van de meeste van jullie ouders. That's all folks!

isitsoornot | 29-04-16 | 22:59

Beledigen is een ervaring. Niet iedereen, die wat voor z'n voeten geworpen krijgt zal daarop ook reageren. Beledigen is een gevoel. Beledigen is tarten. En het tarten van de macht is nooit fout.

Tux1337 | 29-04-16 | 22:58

Ach de satire van die duitser was eigenlijk niet eens echt zo leuk. Erdogan is zelf degene geweest die het wel leuk gemaakt heeft. Als hij het zelf had weggelachen had niemand het er meer over gehad. Duidelijk is dus dat de heer Erdogan er andere bedoelingen mee heeft. Politieke bedoelingen. Het is geen kwestie van de belediging. Hij wil als dictator zijn macht laten zien. Ook aan die EU. En Merkel trapt er met open ogen in. Het behoort allemaal tot de deal om er zoveel mogelijk voordeel uit te halen en macht op te bouwen. De echte agenda van Erdogan. En tsja met van die kudt Merkels is het niet moeilijk om te winnen.Hij toont eigenlijk aan dat die hele EU steel club eigenlijk maar 1 grote sukkel bende is.En dit een manier is om in die wedstrijd voor te staan. Het is puur de politiek van de sterkste. Waarin hij geen regels wil van die EU maar zijn eigen regels. Hij wil namelijk helemaal niet asn die voorwaardes voldoen. Want als dictator wil hij de controle houden. Het is dus puur een spelletje waar hij heel goed in is. Dat moet ik hem nageven. Voorlopig staat hij punten Voor.De EU steel club is namelijk Zwak. En zullen in binden. Voor turkije straks geen voorwaardes of regels die ze niet willen. Let maar op!!!

tweetybird | 29-04-16 | 22:57

Lammetje blaat maar een end weg. Ze mag haar mening verkondigen. Die vrijheid heeft ze wel. Het is zo voorspelbaar. De vrijheid gebruiken om de vrijheid van andersdenkenden in te perken. Misbruik van de tolerantie door de intoleranten. De agenda is duidelijk.

ristretto | 29-04-16 | 22:43

das nog eens een fijne uiteenzetting @tipo

Datkanjenietmenen | 29-04-16 | 22:32

Jankvogel | 29-04-16 | 22:03
.
'Echte geiteneukers neuken geiten. Erdogan is een belediging voor echte geiteneukers.' Dat snap ik niet helemaal. Wat is het, neukt Erdo nou geiten de ja of de nee. Overigens denk ik niet dat de 'echte' geiteneukers daar een probleem in zien. En wat doet iemands sexuele voorkeur er nou toe. Sommige kerels verkeren liever met een geit dan met hun meid. Vaak is het net zo bizar.

isitsoornot | 29-04-16 | 22:31

De VK redactie had er beter aan gedaan haar ingezonden stukje niet te plaatsen. Waarom heeft niemand van de redactie daar ingegrepen?

SapperDeFlap2166 | 29-04-16 | 22:30

@ Lewis | 29-04-16 | 21:23
Hm hm. Meneertje is een mevrouw.
Kende haar duidelijk niet...

Lewis | 29-04-16 | 22:30

@isitsoornot 21:50
U had zelf iets beter mogen lezen, want Lamyae heeft het over schelden zonder doel.

Terwijl Hans Teeuwen wel degelijk een doel heeft: "Alles wat enige status heeft heeft namelijk ook een vorm van macht en macht corrumpeert altijd, het moet geridiculiseerd kunnen worden, als dat niet meer kan, dan krijg je enge toestanden, een dictatuur of zo. Daarom moet dat gebeuren.”

De pijpbeurt die Teeuwen aan Erdogan gaf, stond voor de 6 miljard Euro, het openen van EU-toetredingsonderhandelingen en het visumvrij reizen van Turken. De pijpbeurt die Erdogan terug moest leveren, was het bij zich houden van de Syrische vluchtelingen. En die laatste prestatie levert niet. Wij hebben dus nog een pijpbeurt van Erdogan te goed. Allemaal.

tipo | 29-04-16 | 22:28

Ik lig altijd in een deuk wanneer ze de nederlandse taal weer eens verhaspelt.
Glasgow Argus | 29-04-16 | 21:58

En dan is ze blijkbaar te gast bij 'De Taalstaat' en dat programma wordt als volgt beschreven:

'NPO Programma waarin de Nederlandse taal het middelpunt vormt.'

Zou Frits Spits ( toch leraar Nederlands geweest?) haar gebrekkige taal gaan verbeteren? Of zou hij een paar van die limmericks gaan voorlezen over erdogan zoals je ze zag hier op de scroll? Nee, natuurlijk niet, hij gaat ws veel 'ja..' zeggen.

Pemberton | 29-04-16 | 22:24

@isitsoornot | 29-04-16 | 21:50
Het is een flutstukje. Mevrouw Kopvod spreekt zichzelf keer op keer tegen. En verder is het niet vooraf te bepalen aan welke maatstaven een uiting moet voldoen. Dat is namelijk per definitie censuur. En wat betreft die maatstaven: wie bepaalt die? Jij? En wie leest en luistert en kijkt vooraf wat er wel en niet voldoet aan die maatstaven voordat het aan het publiek kan worden vrijgegeven? Jij? En wie ben jij dan wel om dat bepalen? Of in een bredere context: wie is er dan wel geschikt om ten eerste die maatstaven vast te leggen voor iedereen, en wie is er geschikt om alle uitingen in alle publicaties, alle tv, radio, internet en podiumkunsten en waar dan ook vooraf te censuren of het wel kan? Ken je iemand die dat voor iedereen in dit land kan bepalen? Dat jij iets platvoers vindt of niet om te lachen of onfatsoenlijk is mooi voor jou... Dan lees je het niet, of dan kijk er niet naar. Zelf weten: ook dat is vrijheid.

Maar die vrijheid geldt twee kanten op. Het is ook jouw vrijheid en die van iedereen om kennis te nemen van geluiden en teksten, van gedachten en meningen die de jouwe niet zijn. Je eigen vrijheid is ook in het geding. Het gaat niemand aan om een ander ideeën, gedachten en meningen te onthouden, te verbieden om er kennis van nemen omdat er wel eens iemand gekwetst door kan worden. Dat schijn je niet te snappen en mevrouw Kopvod ook niet. Ik neem aanstoot aan hoofddoeken en vind ze intens beledigend, voor vrouwen, voor atheisten, voor andersdenkenden. Toch vind ik niet dat hoofddoekjes verboden moeten worden. Als zij zichzelf wil knechten door zo'n lap en andersdenkenden wil beledigen, dan moet ze dat doen. Voor mij is een kopvod een dikke vinger naar de Nederlandse maatschappij, naar de westerse manier van leven en de universele rechten, waaronder gelijkwaardigheid van man en vrouw. Met het symbool van onderwerping aan een oorlogszuchtige en bloeddorstige woestijnideologie geeft mevrouw aan schijt te hebben aan dit land en zijn vrijheden. Ironisch dat ze met Erasmus aankomt om een punt te maken. Een denker uit een land die kon schrijven wat hij wou, een vrijheid waar zij op kakt en aangeeft door haar religieuze schaamlap op de kop.
Dat mag. Is haar vrijheid (of liever, de vrijheid van de mannen die haar religie runnen om haar te dwingen tot het dragen ervan). Is mijn vrijheid om dat in woord en geschrift in welke bewoording dan ook af te wijzen en dat te publiceren.

Jij gaat me dat niet afnemen. Zij ook niet. Onder geen enkele voorwaarde. Niemand gaat me verbieden dat in welke vorm dan ook op te schrijven, of te zeggen in het openbaar. En als het kwetsend is: jammer dan. Als het beledigend is: zal wel. Boeit me geen flikker.
Verder: wat Bert schrijft in reactie op Chrisje Klomp politiek.tpo.nl/2016/04/29/closeread-h...
En uiteraard... Wat Hitch zegt.
www.youtube.com/watch?v=jyoOfRog1EM

Stormageddon | 29-04-16 | 22:22

citaat: vroeg zich toch af of het woord #geitenneuker nu beledigend was voor erdogan of voor de geit

Datkanjenietmenen | 29-04-16 | 22:22

Ooit heel lang geleden was de NRC liberaal. Dat staat volgens mij voor vrijheden.
Sinds ergens in 1985 of zo is het mis gegaan.
Nu bieden ze een platform aan elke domme turkse kut die wikipedia kan copy pasten.
Beetje liberaal gaan doen met een hoofddoek op. Ga lekker voor de Hurriyet schrijven. Fahise.

KarelMarks | 29-04-16 | 22:20

-weggejorist-

outlaw trucker | 29-04-16 | 22:18

Ondertussen heeft IS een paar duizend crowdfunding websites en funding via sociale media. Rapportage erover:

youtu.be/_IPl3-BDmKQ?t=4

mysteryposter | 29-04-16 | 22:16

Je hoeft niet overal een mening over te hebben. Sommige dingen interesseren je gewoon te weinig om er iets van te vinden.

Maar: als je een mening hebt, dan MOET je 'm juist uiten. Want anders krijg je allemaal stiekem gedoe, en stel je je mening nooit bloot aan toetsing en kritiek door anderen.

raskol | 29-04-16 | 22:16

isitsoornot | 29-04-16 | 21:50 Die knuffelliefde van Links voor de totalitaire islam, dat is pas pervers. We zijn nu omringd met spionnen die verantwoording afleggen aan een man die woont in een paleis met 1150 kamers. In trouwens het wereldbeeld van die man is geen plaats voor het naleven van de universele mensenrechten. En binnenkort komen er nog meer spionnen vanwege het visumvrij reizen. En vertegenwoordigers van dit wereldbeeld mogen stukjes schrijven in de NRC.

notamused | 29-04-16 | 22:15

@isitornot
Naast dat je geen gevoel voor humor hebt. Snap je nog steeds niet waar het om draait namelijk het recht om je mening te uiten hoe abject je deze ook vindt, Het altijd maar gekwetst raken door woorden heeft hierin geen plaats. Zoals mijn vader al zei schelden doet geen pijn een stoel op je appel dus wel.

Tenzing Norgay | 29-04-16 | 22:12

isitsoornot | 29-04-16 | 21:50

Deels eens, maar wat jij als smeerlapperij ziet, zie ik wel degelijk voor een groot deel als satire. Zeker in het geval Erdogan. Echte geiteneukers neuken geiten. Erdogan is een belediging voor echte geiteneukers.

Jankvogel | 29-04-16 | 22:03

Lamyae, je maakt jezelf onsterfelijk belachelijk tegenover de goed opgeleide hippe autochtoon, die je eigenlijk zelf ook wilt zijn.
Over die klederdracht zal ik niet beginnen. Ik denk dat je dat zelf wel een keer gaat inzien.
Belangrijk is dat je de verdedigende houding verlaat : Emancipeer en individualiseer.
Als je daar dan staat, naakt en onzeker, de religie ver achter je, zal ik naar je luisteren.

Rest In Privacy | 29-04-16 | 22:03

Islam heeft nog een zeer, zeer, zeer lange weg te gaan voordat ze bij Erasmus zijn aanbeland. En daarna moeten ze nog een heel eind.

SapperDeFlap2166 | 29-04-16 | 22:02

-weggejorist-

Lewis Lewinsky | 29-04-16 | 22:00

Discussieren met achterlijke moslims over vrijheid van meningsuiting is nutteloos. Hun gedachtengoed is van voor de Middeleeuwen. En sindsdien is het met moslims en hun cultuur op alle fronten alleen maar achteruitgegaan. Ze zijn tot niets meer in staat, behalve zandgebakjes maken, olie oppompen en dood en verderf zaaien. Als Allalalalah van tevoren had geweten dat ze er zo'n teringzooi van zouden maken, had hij Mo nooit gestuurd om ze de weg te wijzen. Zo zie je maar weer: een god weet ook niet alles.

Mike Gaatjeniksaan | 29-04-16 | 21:58

Die Lamyae leest inderdaad de krant voor op bnr. Ik lig altijd in een deuk wanneer ze de nederlandse taal weer eens verhaspelt. Krampachtig net accent en de meest hilarische versprekingen. Die arme tom van t hek heeft de vrijdag vrijgekregen omdat hij het amateurisme op bnr niet meer aankon.

Glasgow Argus | 29-04-16 | 21:58

Puik stuk weer Van Rossum. Dat stuk van die Lamyae ademt aan alle kanten weer een slachtoffer denken uit. Verontwaardiging, belediging, kwetsen, allemaal serieuze bijwerkingen van de vvmu, maar zonder deze bijwerkingen bestaat er geen medicijn tegen achterlijkheid/repressie etc Laat mensen eens inzien dat de positieve gevolgen van de vvmu vele malen groter en belangrijker zijn dan de eventuele negatieve gevolgen. Jankerds.

Jankvogel | 29-04-16 | 21:50

Nog nooit heb ik kunnen lachen om NLse zogenaamd satirische cabaretiers/conferenciers/auteurs. Ze verwarren het uiten van platvloersheden, schutting-en scheldwoorden jegens een individu, met een mening die beschermd behoort te worden. Erasmus vond dat je ongestraft je mening mocht geven zolang het maar niet in 'raserie' ontaardde. Lameye heeft gelijk, tegenwoordig bestaat vrijwel alle satire uit smeerlapperij. Dat is waarschijnlijk het gevolg van decennia slecht onderwijs waardoor men niet meer in staat is zijn mening op een meer wellevende manier te uiten. Desniettemin moet iemand niet om dat onvermogen strafrechtelijk vervolgd worden. Van Rossum should have read closer, want het was bepaald geen 'flutstukje'.

isitsoornot | 29-04-16 | 21:50

Over Turkije in vergelijkend onderzoek naar vrijheid: rsf.org/en/turkey Over het erdogan-effect wat betreft vrijheid: freedomhouse.org/report/freedom-world... (klik op Turkije). Er zijn nog steeds heel wat mensen die denken dat ze goed geïnformeerd zijn als ze de NRC lezen.

notamused | 29-04-16 | 21:48

Ik heb 'r even gegoogeld. Bah.

hotnot | 29-04-16 | 21:47

Wees blij dat er nog zulke mutsen zijn. Kunnen we tenminste onze mening vergelijken. Ze wordt denk ik ook weinig geneukt laat staan een aai over de bol.... tis toch wel ziekelijk al die aanstellers en slachtoffertjes...

fingers | 29-04-16 | 21:42

Ik vind domme regressieve stukjes als dit gedrocht van Lamyae bijzonder beledigend als iemand die de VVMU een warm hart toedraagt. Ik begrijp dat meneer/mevrouw vanaf nu haar eigen advies zal opvolgen en voortaan niet langer dergelijke domme regressieve stukjes zal schrijven. Doei.

a1a2a3 | 29-04-16 | 21:40

Wat een buitenkans, dit is de buitenkans die alle buitenkansen overbodig maakt: onnodig kwetsen zonder dat Joris iets kan doen omdat het on-topic is.
Nou, hier komt ie dan: Lamyae Aharouay, hoer der hoeren, slet der profeten, verkrachter der logica, besmeurster van het vrije woord. Ik draag mijn aantijgingen aan jouw adres op in de geest van Erasmus zoals hij 'declamatio' bedoelde zonder daarbij een ijzersterke onderbouwing te hebben.

Zoltan | 29-04-16 | 21:36

TL;DR
Na de eerste zinnen gestopt. God wat een dom geraaskal. Satire en schelden zijn synoniemen geworden. Hoe durf je!
Op dit soort momenten mis ik Hitchens heel erg. Zo jammer dat hij er niet meer is.

postmodernismisdead | 29-04-16 | 21:34

Na een aantal alinea's gelezen te hebben, kwam ineens, plotsklaps, als een donderslag bij heldere hemel, de gedachte bij me op dat de buitenlanders eigenlijk maar heel weinig bijdragen aan onze gemeenschap. Misschien wel noppes.
Wat er is, wat gegroeid is in de loop van honderden jaren, proberen ze de grond in te boren, te misbruiken, zich toe te eigenen, te ontdoen van de oorspronkelijke glans. Alles voor hun eigen doel. We weten nu allang wat dat doel is.
Van Rossem, ik vind dat je fantastisch schrijft. Ik ben gek op GeenStijl. Ik vind jullie moedig en sta achter jullie. Jullie zijn licht in de duisternis.
Ik had echter geen zin het artikel uit te lezen. Weer zo'n snotneus die denkt onze cultuur te kunnen uithollen. Wat moeten we ermee. Wegbezemen. Graag.

onnosel | 29-04-16 | 21:31

Lamyae. Al heeeel lang krantenstukjesvoorlezer bij bnr. Dat zegt genoeg.

Daneel Orlivaw | 29-04-16 | 21:31

nemoj me jebat | 29-04-16 | 21:14

En nog de groeten van PE1ECZ.

eerstneukendanpraten | 29-04-16 | 21:28

Zowel in de kudtkolom van de gehoofddoekte heks als in de repliek van de vrijzinnige rekel Van Rossem mis ik de crux.

En die is: Ordinair schelden = vrijheid van meningsuiting! Ordinair schelden is mooi! Ordinair schelden moet!

Ordinair schelden is namelijk de passende reactie op onrecht, op een vrijheidsberovende klootzak van een dictator en op een stoephoerr die een ingeteelde kudtgodsdienst aanhangt waarvan het enige doel is mensen in onvrijheid, ellende en massamoord te dompelen, en die dan ook nog de gotspe heeft om te zeggen *De situatie in onvrije landen als Turkije doet beseffen hoe we het hier getroffen hebben*. Nee, muts, we hebben hier geen islam, daardoor is er hier vrijheid en in Turkenland niet, en dat moeten we zo houden, prulwijf met je lendendoek op je kop.

Lewis Lewinsky | 29-04-16 | 21:28

@piet karbiet.23
Hou een sop, je stoort op mijn Erres buizenradio.

compitaal | 29-04-16 | 21:26

Vossenjacht.

Piet Karbiet | 29-04-16 | 21:23

Puik werk weer, Van Rossem. Volgens mij héb jij niet eens een ondergrens.
On topic: 'Vergeef me mijn onpopulaire mening, maar ik heb het redelijk gehad met mensen die de vrijheid van meningsuiting misbruiken om te beledigen zonder doel.'
Hoe durft die meneer dat uitgerekend in de context van Erdogan te zeggen. Zou het doel misschien, héél misschien kunnen zijn om meneertje Erdogan duidelijk te maken dat hij niet onschendbaar is, niet onfeilbaar is, niet boven de wet staat en zéker niet verheven is boven onze vrijheid van meningsuiting en ons recht om te bespotten, laat staan als het om enge machtswellustelingen gaat? Echt, hoe krijgt hij het uit zijn pen.
Wat Teeuwen deed was geniaal. En hij ging er pal mee achter Böhmermann staan. Dat zouden meer mensen moeten doen.

Lewis | 29-04-16 | 21:23

@nemoj me jebat | 29-04-16 | 21:14
,
10-4
Ik zit op kanaaltje 18, op de 27MC.
Ter hoogte van Lunteren.

Piet Karbiet | 29-04-16 | 21:23

Lamyae heeft blijkbaar niet zo goed Erasmus (Wikipedia) gelezen want zijn bekendste werk "Lof der zotheid" is juist in de vorm gegoten van een zot als spreker opdat Erasmus kan zeggen wat hij wil zonder daarvoor aangepakt te worden (door bijvoorbeeld kritiek op de kerk te leveren). En dat is precies wat Hans Teeuwen ook doet als satiricus.

Simon_GS | 29-04-16 | 21:21

Internet gebruiken als betrouwbare bron lol... En dan als schrijver van het vrije woord pleiten om beperking daar van ai, DOM!

Mensen het is nu officieel, het weekend is begonnen!

Opportunist | 29-04-16 | 21:21

Geen mening??
Dat kan niet! Als Nederlander zijnde!
miko | 29-04-16 | 21:05
.
Natuurlijk heeft iedereen een mening. Maar je *hoeft* die niet te verkondigen en zo ja, speelt de manier waarop dat gebeurt een grote rol.
Ik weet zeker dat veel van de beledigingen die op internet worden geplempt, door diezelfde persoon nooit gezegd zouden worden als je ze in het dagelijkse leven zou tegenkomen.

Lupuslupus | 29-04-16 | 21:20

Volgens mij heeft het te maken met beschaafdheid en fatsoen. De vrijheid van meningsuiting mag nooit in twijfel worden getrokken. Maar iemand gericht beledigen en kwetsen zoals deze komiek erdogan beledigde is onbeschaafd en onfatsoenlijk. Hij zouniet vervolgd mogen worden, maar verdiend verder niets dan afkeuring en minachting.

zeeman73 | 29-04-16 | 21:19

Ga niet om begrip smeken voor vrijheid van meningsuiting, wie mij de mond snoert heeft een probleem.

compitaal | 29-04-16 | 21:18

NRC? next;)

Ongeblustekalk | 29-04-16 | 21:16

Vvmu is per definitie een declamatio zoals Erasmus die gebruikte.
Mijn geloof in iemands mening is niet relevant, noch vind ik het interessant om het voor waar aan te nemen.
Iemands geloof is niet relevant. Ik ben over de drempel heen, al lang geleden en het enige dat ik aan mijn geest en lichaam verplicht was, was nihilisme overwinnen en dat gebeurde dan ook.
Het blijft terugkomen op de zogenaamde onwrikbare idee van een onfeilbare entiteit dat geen tegenspraak duldt. Ook niet van zijn vertegenwoordigers op aarde.
En nu proberen geitenneukers via de omweg van een uni-opleiding- ach, laat maar. Er bestaat geen misbruik van de Vvmu, die is absoluut, ook voor mensen die het willen afschaffen. Want het zou zo moeten zijn dat in een vrije samenleving ieder organisme dat de Vvmu wilt inperken, wegbrandt in het licht van diezelfde Vvmu.

Zoltan | 29-04-16 | 21:16

@miko | 29-04-16 | 21:14
Of Voortdurend Klote.

Mark_D_NL | 29-04-16 | 21:14

Piet Karbiet | 29-04-16 | 21:11
Prrt-blb-prrt-prtt-blb-pprtt-prttt-blb-blb-prrt-prtt-blb-pprtt-prttt-prtt-blb-pprtt-prttt-blb-blb-prrt-prtt-prtt-blb-pprtt-prttt-blb-blb-prrt-prtt-bliep-pieeeeepp!

nemoj me jebat | 29-04-16 | 21:14

Gezien haar naam is Lamyae Aharouay zelf lid van de geitenneukende vijfde colonne. Daarmee is alles wel gezegd en alle verklaard.

HoogToontje | 29-04-16 | 21:14

@Mark_D_NL | 29-04-16 | 21:11
waar staat VK voor? Volkomen kut toch?

miko | 29-04-16 | 21:14

@nemoj me jebat | 29-04-16 | 21:04
.
Klote, geen wifi bereik nergens en wat een rust.
Het lijkt wel een 5 sterren camping in Italie.
Fax mij!

Piet Karbiet | 29-04-16 | 21:11

"geschreven door retorische vedergewichten die zichzelf tegenspreken, sans gene afgedrukt door een krant die zichzelf tot de beste van Nederland rekent." - Een zichzelf respecterende Journalist gaat niet meer werken voor de "kwaliteits media" in Nederland. Het is, bijna, allemaal 2e garnituur wat je bij de VK, het nrc, etc. ziet.

Mark_D_NL | 29-04-16 | 21:11

@Piet Karbiet | 29-04-16 | 21:05
Dank aan de turken voor de pizza!

miko | 29-04-16 | 21:11

Kijk, typisch een goed repliek op een klaagzang, met naar mijn mening (hey, daar heb je 'm weer!) een goed onderbouwd en toch eigenlijk wel intelligente uitleg. Het is vreemd, maar niet zo verwonderlijk, dat een hoop burgers zo'n ontzettende moeite lijken te hebben om door dit soort gejammer (zoals in dit geval door Lamyae) heen te prikken. Want zodra iemand een beetje semi-elitair z'n mening kan wegschrijven, wordt het al snel voor waarheid aangenomen. Soms maak ik me daar zelf ook schuldig aan helaas. Het is gewoon lastig om zelf een écht objectieve mening te vormen als je niet met je neus op de daadwerkelijke feiten kan zitten.

Maar juist met dit soort replieken kun je als klootjesvolk heel goed zien dat meningen, satire en schelden alles behalve op één grote hoop wordt gegooid. En ook al is dat wel het geval: als er een kern van waarheid in zit (dat Erdogan een sadistische dictatoriale geitenneuker is), dan ben je als democratisch land in mijn ogen verplicht om je tegen dat soort haatbaarden te verweren.

Of anders gezegd: dictators met een klein snorretje en een grote mond, moet je gewoon keihard de mond snoeren. En niet belonen met "heropende" gesprekken over lidmaatschap en visumvrij reizen tot/naar de EU. Opbokken. Bé-éh-éh-éh.

kanon0503 | 29-04-16 | 21:10

Retorisch gezien geef ik niet meer dan een krappe 5,5 voor dit verhaal. Te makkelijk.

theteach | 29-04-16 | 21:10

Ow en die Gremdaad en al die andere types van die totaal lul van een Bert van Sesamstraat zijn niet te pruimen.
Laat die flikker een opflikkeren naar een flikkerdarkroom met andere flikkers en zich de komende twintig jaar laat uitwonen.
Man, wat is die vent irritant!

miko | 29-04-16 | 21:09

Ik ben gewoon klaar met mensen die onder de vrijheid die we hebben, hun mening verspreiden om een eind te maken aan die vrijheid. Niet meer tolerant tegen intolerantie. Nee, ook niet als de meerderheid het wil voeren we hier niet de sharia in. Opzouten.

roze_bril | 29-04-16 | 21:07

Als we nou gewoon constateren dat we van mening zijn dat die kutturken middeleeuwse idioten zijn met een door de islam ingegeven authoritaire persoonlijkheid (zie Seligman e.a.) waardoor ieder zinvol debat onmogelijk is. Als we bovendien constateren dat dat het debat het meest efficient op hun manier kan worden gevoerd. Als we constateren dat het opzeggen van hun turkse nationaliteit een voorwaarde is voor een verder verblijf in deze samenleving. Gaan we over tot de orde van de dag. Dus ok geen "kloosrieds" meer van dergelijke onzin. Cordon Sanitaire schijnt weleens te werken ;-).

theteach | 29-04-16 | 21:06

@marcoplarco | 29-04-16 | 20:57
,
Euh, kapsalon? Couscous?
Meisjes gehuld in bomgordels op markten?
...

Piet Karbiet | 29-04-16 | 21:05

Geen mening??
Dat kan niet! Als Nederlander zijnde!
https://www.youtube.com/watch?v=FenPpiXtfDE

miko | 29-04-16 | 21:05

Piet Karbiet | 29-04-16 | 20:49
Puik plan!

nemoj me jebat | 29-04-16 | 21:04

Slechte column indeed, wel goed commentaar. Hoezo we willen gewoon iedereen totaal monddood maken want dan lijkt het net alsof we gelijk hebbben zonder dat we een argument hoeven in te brengen? Want dat is precies wat het is. Er is geen discussie nodig als je weet dat je hem nooit gaat winnen op argumenten. Dus dan maar argumenten proberen te voorkomen door ze te omschrijven als beledigingen. Nee. Gewoon. Nee. Geen scheldwoorden prima. Geen extreem onnodig persoonlijke nare shit. Sure. Maar dat alles wat je niet wilt horen dan een belediging is en dat dat een argument tegen andere meningen mag zijn? Hele harde nee.

Ohja | 29-04-16 | 21:02

Vreemdt eigenlijk dat een doekhoerrr wier naam klinkt als ordinair gescheld, Lammiahee Aharoewee, niet dol is op ordinair schelden.

Lewis Lewinsky | 29-04-16 | 20:59

Wat een slap verhaal van die hoofddoek. Dat is idd fijn voer voor GS om te fileren.
Ze valt natuurlijk over de 'satire' richting erdogan. Goed meid, ga nu maar weer halal-snoep uitdelen op de markt.

Pemberton | 29-04-16 | 20:59

@kneus69 | 29-04-16 | 20:51
En ze hangen al decennia aan onze subsidietieten.

Piet Karbiet | 29-04-16 | 20:58

Is dit diezelfde lamja die 's ochtends op bnr altijd de krantenkoppen voor mag lezen?

GOEM | 29-04-16 | 20:57

Er is net naar buiten gekomen dat een Turkse ondernemer binnen de eigen gemeenschap ruim twee-derde van zijn klandizie verloor omdat het Turks consulaat en de lokale moskee een lastercampagne begonnen waren. Omdat de betreffende ondernemer zich kritisch uitgelaten heeft over Erdogan, of, producten geleverd heeft aan critici van Erdogan.

Meerdere schokkende conclusies;
1. Het Turks consulaat en moskeeen maken zich schuldig aan inmenging, chantage en beschadiging van burgers in Nederland. Waar halen ze de gore moed vandaan? Waarom wordt hier van overheidswege niets tegen ondernomen?

2. TWEEDERDE van de Turken geven gehoor aan een buitenlandse oproep om mee te werken aan het uitvoeren van die chantage!

Iemand nog een stukje over het succes van de multi-kul integratie? Iemand??

marcoplarco | 29-04-16 | 20:57

Die laatste zin. Daar beledig je Lamyae ernstig mee. Aanklacht volgt.

God Zelf | 29-04-16 | 20:56

Het 1e argument is meteen raak Bart ... het is een bewering :s

SyntaxError | 29-04-16 | 20:54

Als Erasmus in 2016 had geleefd hadden we exact dezelfde columns gelezen die we nu lezen over Hans Teeuwen en Böhmermann dat hij misbruikt maakt van zijn Vrijheid van Meningsuiting.

hibro | 29-04-16 | 20:52

Domino Gremdaat maar ook Paul Haenen zijn de prototypes van de Gutmensch. Patiënt Zero.

kneus69 | 29-04-16 | 20:51

@nemoj me jebat | 29-04-16 | 20:43
.
Kom, we gaan even naar de wifiloze kroeg.

Piet Karbiet | 29-04-16 | 20:49

[Hier geen flauwe grap over slijpstenen van de geest die hun columnisten aannemen op basis van hun Wikipedia-capaciteiten.]

Over Wiki manipulatie check onderstaande video

Astroturf and manipulation of media messages
www.youtube.com/watch?v=-bYAQ-ZZtEU

cocktailsmaak | 29-04-16 | 20:48

G.K. van het Reve, 1967 in Pleitrede voor het Hof:
“Zoals geen componist een bepaalde noot of een bepaald akkoord bij voorbaat zal uitsluiten, en zo min als een schilder een bepaalde kleur uit beginsel van zijn palet zal weren, zo min verwerpt de schrijver die zijn naam waardig is, bij voorbaat enig woord. Waar het om gaat is die vraag, of de aanwezigheid van de noot, het akkoord, de kleur of het woord, in het werkstuk van de kunstenaar vereist is.” Woorden die bekendheid kregen binnen het zogenaamde ‘Ezelsproces’ en die nog steeds niet aan actualiteit hebben ingeboet. Mag ik het zelfverklaard orakel met hoofddoek verzoeken hier eens kennis van te nemen. Zou zij dat dan alstublieft willen doen zonder zich te hoeven verlaten op Wikipedia? Mijn dank is groot, ook namens Theo van Gogh en Charlie Hebdo.

fehlschluss | 29-04-16 | 20:43

Ik haakte al af bij 'volgens Wikipedia'. Wie Wikipedia gebruikt als bronvermelding, die- ach, laat maar.

nemoj me jebat | 29-04-16 | 20:43

Vrouwen met hoofddoek zijn per definitie geen closeread waard. Als jij je hersenen letterlijk laat opsluiten door een verzonnen rovershoofdman, moet je geen grootheid als Erasmus citeren, maar binnen geduldig je vitamine D tekort oplopen.

Zware Guy | 29-04-16 | 20:43

Moslims en argumenten zijn als dode hamsters en een donorcodicil.
Heeft geen enkel nut.

Piet Karbiet | 29-04-16 | 20:42

Nog drie maanden Nauwelijks Relevante Courant, en dan loopt éindelijk mijn jaarabonnement af. Zo, wat moet die krant weg, zeg!

EefjeWentelteefje | 29-04-16 | 20:41

Goed stuk, had haar column laatst ook gelezen en was zeer teleurgesteld in de NRC. Of je nou de uitlatingen van Teeuwen en Böhmermann grappig/leuk/smakeloos vond of niet, het feit dat we deze dingen vrij mogen zeggen is een belangrijk onderdeel van onze samenleving.
Doet me toch weer denken aan het stuk van Hans Teeuwen bij die meiden van Halal, bijna negen jaar geleden alweer, maar nog steeds relevant! Je ontwikkelt een soort schild voor beledigingen, want het zijn toch maar woorden...
www.dumpert.nl/mediabase/25169/d1ad3df...

Chalupa Batman | 29-04-16 | 20:38

Paul Haenen, alias Dominee Gremdaat, was dat niet die man die opriep niet te stemmen tijdens het referendum, omdat hij de initiatiefnemers oorloghitsers vond?

Ramsesz | 29-04-16 | 20:38

Zo raak, zo mooi.

nee_toch? | 29-04-16 | 20:37

Mn pizza is gebakken voor ik klaar ben met lezen. Maarja laat die weg met Nederland persoon lekker verhuizen.

hisxxx | 29-04-16 | 20:35

Niet-westerlingen denken vaak dat VvMU inhoudt dat je het dan ook overal mee eens moet zijn. En gaan dan meteen hysterisch 'VvMU!!1!' keffen als er kritiek opsteekt. Terwijl al die tijd dus niemand gearresteerd wordt, hetgeen de essentie van VvMU is. Maar dat is dan te lastig voor ze, net zoals ze permanent problemen hebben met de overige Westerse Verworvenheden.

très cool | 29-04-16 | 20:35

"NRC, slijpsteen voor de kromzwaard."

Wutbürger_ | 29-04-16 | 20:34

Het erge is dat Böhmermann zijn geitenneuker verhaal vertelde om aan te geven wat wat hem betreft over de schreef ging. Hem werd namelijk in eerste instantie dit verweten: www.youtube.com/watch?v=R2e2yHjc_mc

omanders | 29-04-16 | 20:34

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl