Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kloosried. De tijd van Bas Heijne is voorbij (en Ebru wordt vervolgd voor belediging van staatshoofd)

Afgelopen zaterdag schreef Bas Heijne, het morele geweten van NRC Handelsblad, weer een obligaat stukje over hoe het allemaal volstrekt onnodig is om Erdogan te beledigen. Er is geen enkele Nederlandse vrijheid in het geding, Erdogan is een soort Wilders die enkel verontwaardiging wil uitlokken en als je d’r aan toegeeft, stort de samenleving sneller in dan wanneer je de Booswicht uit de Bosporus rustig ff een satiricus laat vervolgen. Nou, dat vonden we zaterdag al een raar verhaal, maar na de arrestatie van La Umar is het helemaal een koddig stukje dodebomencontent geworden. Zeker nu we weten dat Ebru waarschijnlijk zal worden aangeklaagd voor 'belediging van het staatshoofd', zo is zojuist bekend geworden. Daarom en omdat het maandag is en we toch niks beters te doen hadden, een kleine kloosried van BJ Heijne’s broddelwerkje, dat de ietwat tegenstrijdige titel 'Vrijheid' meekreeg.
VRIJHEID BJH: Goed nieuws voor iedereen: in Nederland, ons Nederland, het Nederland van jou en mij, heerst zowat de totale persvrijheid – althans volgens de onderzoeksgroep Reporters Sans Frontières. Die heeft een rangorde gepubliceerd: Nederland staat op de tweede plaats. GS: *Snif* Wat zijn we toch een ongelofelijk goed land. BJH: Eritrea sluit de rijen op plaats 180. Overal ter wereld, stelt de organisatie, staat de persvrijheid onder druk. In veel landen heerst „een angstklimaat, gecombineerd met een toenemende controle van overheden en de private sector op nieuwsredacties.” GS: Ja, vrijheid zal altijd een schaars goed zijn. Vooral die knisperende, bevredigende en bijna onvoorwaardelijke vrijheid die wij hier genieten. Al moeten we immer waakzaam zijn, zowel voor centralistische overheden als voor de private governance door de Facebooks van deze wereld - en nog waakzamer wanneer publiek & privaat hun krachten bundelen in verdragen zoals TTIP. BJH: Turkije staat op 151. Die 149 plaatsen verschil in vrijheid kwam de afgelopen week opnieuw schrijnend aan het licht, toen het Turks consulaat in Rotterdam een e-mail naar Turkse organisaties deed uitgaan, waarin als gevolg van de affaire Böhmermann gevraagd werd beledigingen aan het adres van „Erdogan, Turkije en het Turkse volk” te melden – beledigingen via „Facebook, Twitter of email”. GS: Jup, Turkije is wel echt met stip de kutste aspirant lidstaat van de EU. En dat die oproep heeft gewerkt, weten we door de Turkse aanhouding van Ebru Umar omwille van een paar tweets. BJH: Die mail lekte uit en toen de verontwaardiging losbarstte – in de politiek, maar ook in enkele Turks-Nederlandse organisaties – krabbelde het consulaat schielijk terug. Die mail berustte op een misverstand, echt, een medewerker had zich ongelukkig uitgedrukt, er was niets kwaads mee bedoeld, blablabla. GS: Dat gelooft helemaal niemand. BJH: Leuk geprobeerd, niemand die het gelooft. GS: Zeiden we toch. BJH: In de reacties op dit incident, net als eerder in de affaire Böhmermann, ging het vooral over vrijheid van meningsuiting als principe; in een democratie moet je tegen een stootje kunnen. Als je vindt dat er grenzen zijn overtreden, wordt er steeds gezegd, stap je maar naar de rechter. GS: Prima principe. En prima rechtsmiddelen ter beschikking om dat principe te handhaven, danwel te toetsen. BJH: Dat is overigens precies wat Erdogan in Duitsland heeft gedaan, aangezien er nog een beschimmelde wet ligt die het beledigen van een bevriend staatshoofd verbiedt. GS: Nou ja, Erdogan is niet naar de rechter gestapt, hij heeft de Duitse staat verzocht aangifte van belediging te doen, waarmee het Duitse OM dan aan de hand van die beschimmelde wet moet gaan kijken of die aangifte in behandeling genomen wordt. Maar Merkel heeft daartoe vorige week toestemming gegeven, dus het zou inderdaad wel eens bij een rechter kunnen eindigen. BJH: Als antwoord op de aangifte tegen Böhmermann haastten cabaretiers en satirici zich om Erdogan nog meer te beledigen, dat zou hem leren. Hier moest een principe verdedigd worden, het recht op belediging. Geitenneuker, jongenshoertje, wen er maar aan. GS: ‘Haastten’ is een groot woord hier. We zagen Annabel Nanninga bij PowNed met een geitenneukersgedicht en na Merkels toestemming tot vervolging kwam Hans Teeuwen uit de kast als door Erdogan gedupeerde prostitutieconsument. Dat was het wel zo’n beetje - helaas, want er dient inderdaad een principe verdedigd te worden. BJH: Ik heb geen medelijden met Erdogan. Onder hem is Turkije een gevaarlijke weg ingeslagen, en ook de verbeten pogingen om Turkse Nederlanders in het Turkse gareel te houden zijn onverkwikkelijk. GS: Erdogan is weliswaar een nare man, MAARRR…. BJH: Maar ik heb niet de behoefte om de Turkse president à la cabaretier Hans Teeuwen voor jongenshoer uit te maken. GS: Zucht. #ButBrigade Cliché Alert. Enorm afhaakmoment, Heijne. Maar ja, dit is een kloosried dus we moeten door. BJH: Niet omdat het niet gezegd mag worden, niet omdat het een lege belediging is, niet omdat ik vind dat je de vrijheid van meningsuiting niet met provocaties moet verdedigen, GS: MAARRR… BJH: ..maar omdat ik simpelweg denk dat Erdogan zulke uitgelaten reflexen stiekem in dank aanvaardt. Het is koren op zijn molen. GS: Erdogan geniet ervan. Van de reflexen hè, niet van die seksuele driften waarvan hij beschuldigd wordt. Daarvan bestaat geen bewijst. Oh wacht, van die dankbaarheid ook niet. Bouwt Heijne hier zijn eerste stromannetje? Het lijkt er sterk op. BJH: Erdogans dictatoriale lichtgeraaktheid is immers niets anders dan een machtsmiddel. GS: Dat weet je niet. De man heeft een paleis met 1000 kamers laten bouwen voor zichzelf. Hij zou ook aan een enorm ego, ziekelijk narcisme en/of groteske ijdelheid kunnen lijden. Alweer een stromannetje. BJH: Het nieuwe nationalisme dat overal de kop opsteekt, moet het hebben van een aanhoudende staat van gekrenktheid: GS: Opletten nu: Heijne omschrijft Erdogans dictatoriale neigingen als ‘nieuw nationalisme’ en dat is pertinent onjuist. Ten eerste kent ‘nationalisme’ vele verschijningsvormen (daar hoef je de wiki maar voor open te slaan om het te weten) en die zijn lang niet allemaal per definitie een bedreiging voor democratie. Meestal niet, zelfs: nationalisme is slechts het streven dat het politieke bestuur van een staat een goede weerslag is van de sociaal-culturele structuur. Die kennis leidt ten tweede tot het besef dat Erdogan dus geen ‘nieuwe nationalist’ is, maar veel meer een potentaat die de sultan van een (islamitisch) Turkije wil zijn - niet de hoeder van een politiek systeem dat zo goed mogelijk aansluiting vindt bij de maatschappij. Bewijs bij die stelling: twee quotes van Erdogan zelf. 1. “Democratie is als een trein: het brengt je naar je bestemming en als je daar aangekomen bent, stap je uit.” En 2. “Je kan niet tegelijkertijd seculier én moslim zijn. Dat stoot elkaar af als een magneet, het kan niet tegelijkertijd samen bestaan.” Tot zover de democratische, seculiere rechtsstaat van aspirant EU-lid Turkije (en het einde van het ‘nieuwe nationalisme’ dat Heijne hem aan probeert te wrijven). erdo1990s.png (Klik voor transscript) BJH: ‘Zie je wel, ze zijn tegen ons, ze moeten altijd alleen ons hebben. Vrijheid van meningsuiting en de rechtstaat, het zal allemaal wel, maar daaronder sluimert een diepe haat - tegen ons; moeten we dat zomaar pikken?’ Dát is het sentiment dat Erdogan consequent tracht te mobiliseren – en ja hoor, inmiddels heeft een Turks-Nederlandse advocaat opgeroepen aangifte tegen Teeuwen te doen. Zucht. GS: ‘Diepe haat’? Pardon? Bassie legt Erdogan hier overtuigingen in de mond die vooral in zijn column goed uitkomen maar niet wortelen in de werkelijkheid. De enige ‘diepe haat’ die we zagen ‘sluimeren’ dit weekend, was afkomstig van de beangstigend grote hoeveelheid Turken (of anderszins moslims) die Ebru’s aanhouding toejuichten, haar uiterlijk beschimpten en fluimden op haar vrijheid van meningsuiting. En niet alleen ‘sluimeren’, want desgevraagd werd die haat ook gewoon keihard uitgesproken in de microfoon van BNR, waarin de Amsterdamse buurman (!) van Ebru haar vanmorgen sans scrupules een “vieze kankerhoer” noemde. BJH: Iedereen steeds een beetje bozer, iedereen steeds een beetje verder uit elkaar, Turkse Nederlanders steeds een beetje Turkser, Nederlandse Nederlanders steeds feller Nederlands – en dát is precies de opzet. GS: Wat betekent het als Nederlanders “Nederlandser” zijn? Dat ze voor hun liberale waarden opkomen? En zo ja, wat is daar dan mis mee, in een vrij land waar die waarden niet alleen ooit zwaar bevochten zijn, maar ook permanent onderhoud vergen om ze te kunnen behouden - zéker als je ziet hoe sommige Turkse Nederlanders tekeer gaan tegen een columniste die haar vrijheid van meningsuiting actief toepast? Die reactie en de houding waarmee Turkse Nederlanders zich Turkser gedragen, lijkt ons sowieso een groter probleem in Nederland dan Nederlanders die zich in Nederland “Nederlands” gedragen. Hoe de fuck moeten Nederlanders zich anders in Nederland gedragen? Door zich weg te cijferen? Zwijgend af te schaffen? Oh wee, waak ervoor dat we ons niet te “Nederlands” gedragen, als een overzeese dictator de Europese morele verdedigingslinies test! Straks denkt-ie nog dat we écht pal staan voor onze waarden… BJH: Trap er niet in. Verdedig de rechtsstaat ongenaakbaar, niet met verontwaardiging. GS: Het zijn voornamelijk autochtone Nederlanders (met uitzondering van een enkele idioot op joop.nl en een jamarende dodebomencolumnist hier en daar) die de rechtsstaat en de vrijheid van meningsuiting verdedigen deze weken - met een overtuiging die door Heijne kennelijk als ‘verontwaardiging’ wordt uitgelegd. Wat Heijne’s alternatieve verdedigingsstrategie is, wordt niet duidelijk. Maar wat Teeuwen deed, dat is in ieder geval niet de goede manier. BJH: Gevoelens van permanente gekrenktheid worden overal aangemoedigd, het is het politieke instrument van de autocraat bij uitstek, het groeihormoon van de identiteitspolitiek – in het Amerika van Trump, in het Rusland van Poetin, het Turkije van Erdogan in het Vlaanderen van het Vlaams Belang, en in het Nederland van de PVV. GS: Ach kijk, daar is de vergelijking die je wist dat zou komen. Met een zucht van intellectuele armoede klimt Heijne op een kapotgereden stokpaardje: Erdogan = Poetin = Trump = De Winter = Wilders. In de wereld van de NRC-columnist kennelijk allemaal precies dezelfde potentaten die precies dezelfde doelen nastreven op precies dezelfde manier. (En dat drie van de vijf genoemden geen enkele regeringsmacht bezitten, is kennelijk ook niet relevant.) BJH: (vorige maand nog probeerde Geert Wilders eigenhandig hoogleraar Paul Frissen vanwege zijn ongezouten mening over hem te laten ontslaan). GS: Dat was geen beste beurt van Wilders, nee. In zijn verdediging, Frissen zei het volgende tegen L1: ”Geert Wilders appelleert aan het fascistische discours en daar moeten we tegen in opstand komen.” Frissen zei dus dat Wilders bestreden moet worden. Of, in voor het establishment wat meer ongemakkelijke bewoordingen: men moet kennelijk in verzet komen danwel een revolte ontketenen tegen de partijleider van de PVV. Is dat op zichzelf dan géén oproep tot het uit het democratisch bestel werken van Wilders - een beroepsverbod? Dat is nogal een uitspraak voor een hoogleraar bestuurskunde, nietwaar? Als Wilders niet mag zeggen dat een dienaar van het publieke belang uit zijn functie gezet moet worden, waarom mag die dienaar dat dan zelf wel? Ze hadden beter allebei hun mond kunnen houden. Had hier ook meteen een zinloze zijweg in de closeread gescheeld. Enfin. BJH: Wat hebben we aan de rechtsstaat, als de rechtsstaat ons niet beschermt tegen de haat? GS: Welke rechtsstaat? De onze? Doet die dat niet dan? Op basis van meer dan 5000 aangiften is er onlangs, naar wij dachten, een rechtszaak begonnen tegen de hierboven nog aangehaalde Geert Wilders. Op veel van die aangiften staat het postmillenniale halsmisdrijf ‘belediging’ vermeld, en het gros van die aangiften is het gevolg van een nogal hysterische golf van verontwaardiging die het land overspoelde na de ‘minder minder minder’-uitspraken van de PVV-leider. We lazen net ergens de best wel goeie quote “Verdedig de rechtsstaat ongenaakbaar, niet met verontwaardiging”, maar we weten ff niet meer van wie die precies was… BJH: In Nederland loopt, laat de monitor van RSF mooi zien, de vrijheid van meningsuiting vooralsnog geen gevaar. Hoera. De actie van het Turkse consulaat explodeerde in het eigen gezicht. Maar hoewel je hier nog steeds zowat alles mag zeggen, vinden wel steeds minder mensen het fijn dat je alles zomaar mag zeggen – tegen hen. Die groeiende verontwaardiging bedreigt volgens mij niet de vrijheid van meningsuiting, maar het weefsel van de samenleving. Dat is een groter gevaar. GS: En daar komt dan uiteindelijk de islamitische aap uit de mouw. Hans Teeuwen had beter kunnen zwijgen over die pijpbeurt die hij nog tegoed had van Erdogan, want er is ‘vooralsnog’ niks aan de hand met de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Dús, suggereert Heijne, kunnen we beter stoppen met koren op de molen van Erdogan te gooien en niet meer reageren als hij probeert om Duitse satirici te vervolgen voor ‘belediging’. Lekker laten doen, want dat regelt de rechtsstaat allemaal wel. De letter van de wet heeft de geest ervan niet nodig, is wat Heijne zegt, om goed te functioneren. OK. Filosofie van de kouwe grond alert. Weet je wat wij denken, Heijne? Dat de tijd voorbij is dat je ermee weg komt om de geest van onze rechtsstatelijke waarden vol individuele vrijheid te verdedigen met enkel de geijkte bezwerende woorden over hoe hard er ooit voor gevochten is om ze tot stand te brengen. Dat riedeltje klonk pak ‘m beet een jaar of zeventig lekker, maar de muziek is er behoorlijk uit aan het raken. In het huidige piepende en krakende tijdsgewricht is er in hoog tempo een hernieuwde noodzaak aan het ontstaan om weer pál te staan voor die waarden. Ze moeten met hernieuwd élan verdedigd en verspreid worden. Niet per se buiten het Europese continent (zoals decennialang voornamelijk vruchteloos is geprobeerd), maar bínnen de Europese grenzen, waar die waarden veel te veel voor lief genomen worden. Zo lief, dat het publieke discours zich vanuit het establishment niet zelden keert tegen degene die de democratische kernwaarden verdedigen in plaats van degenen die ze aanvallen of, zoals in het geval van Erdogan, tarten. Kijk nog maar eens hoe Dolf Jansen reageerde op de satirische sketch van Hans Teeuwen. Er wordt binnen de speling van onze wetten, regels & moraal steeds vaker een loopje met de vrijheid minnende (oude én meer recent gearriveerde) Europese bevolking genomen, niet alleen door Erdogan die de morele weerstand van Europa test (en daarmee in eigen land juist als een sterke leider overkomt), maar ook door regressieve krachten binnen onze samenlevingen. En waar we ‘regressieve krachten’ zeggen, bedoelen we niet alleen de heetgebakerde Nederturken die Erdo verdedigen en Ebru aanvallen, en ook niet alleen de trage maar trefzekere islamitische expansiedrift, maar evengoed de cabaretiers zoals Dolf Jansen. En de columnisten zoals Bas Heijne, die vanaf hun veranda aan het einde van de geschiedenis de natie overzien en hopen dat iedereen z’n bek houdt tot opa uit de tijd is, opdat hij niet meer hoeft mee te maken dat de geschiedenis besluit om tóch nog aan een nieuw hoofdstuk te beginnen - eentje vol gebeurtenissen van bloedvergieten en geweld, die in hoofdstukken daarna weer zullen worden gememoreerd aan de hand van de waarden van zij die zullen overwinnen. Wie dat zijn, dat zal de geschiedenis eerst nog moeten uitwijzen. Maar het kan nooit verstandig zijn om te wachten tot je door de geschiedenis wordt ingehaald.
En over 'de totale persvrijheid' van Heijne gesproken: PowNed gaat kennelijk al *niet* meer met de eigen roze plopkap Bos & Lommer in, maar verruilt 'm voor een onopvallende zwarte microfoonhoes. Sja...

Reaguursels

Inloggen

Ik interpreteer het stuk van Heijne anders dan Van Rossem.

Volgens mij zegt Heijne dat zowel Erdogan als Trump en Wilders de slachtofferkaart spelen. Zoals hij het zelf noemt: "Gevoelens van permanente gekrenktheid worden overal aangemoedigd, het is het politieke instrument van de autocraat bij uitstek, het groeihormoon van de identiteitspolitiek (...)"

Erdogan hanteert deze tactiek als een Duitse komiek een grap over hem maakt, i.e. elke andersdenkende.

Trump doet dit als zijn bijeenkomsten door extreem links met geweld worden verstoord.

Wilders doet dit omdat hij moet vrezen voor zijn leven en door elke andere politieke partij en intellectueel als fascist en nazi wordt weggezet.

Zoek de verschillen...

Zijl5824 | 27-04-16 | 08:42

....

Zijl5824 | 27-04-16 | 08:34

Ben ik eens even een paar dagen in het buitenland, kom terug en hoor dat ons aller Ebru is opgepakt en hoor ik net op de tv (NLs nieuws inhalend via het net) een paar Turken praten over "onze president", onmiskembaar doelend op Erdohannes. Godsakkerdenondejupeerd, flikker dan op naar Turkije, lazerstraal weg uit NL. Voorbeeld van zwaar fuckgegane inburgering.
Salut! Evocatus

Evocatus | 26-04-16 | 18:38

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 16:54

Uitstekend samengevat... ik kreeg dat verwijt over "olie op het vuur" ook een keer van een policor na Keulen toen ik een link plaatste naar een site over verkrachtingen in Zweden door allochtonen.

"Olie op het vuur", dus is er al brand gesticht of iets in de fik gestoken om maar in de beeldspraak te blijven.
Maar de aanstichters van de brand worden niet veroordeeld.
Eigenlijk wordt met "olie op het vuur gooien" in feite gezegd dat je je bek moet houden over de gestichte brand..

knerf | 26-04-16 | 17:23

van heinde en verre | 26-04-16 | 13:22
Het zit 'm in dat "... maar ik heb niet de behoefte om..." Hij stelt niet alleen dat Erdogan slim gebruik maakt van de uitlatingen van cabaretiers, journalisten en columnisten, hij stelt dat het maar beter is om niet de behoefte te hebben iets te zeggen dat door Erdogan als beledigend kan worden opgevat. Een soort van strategisch dhimmie zijn.
Heijne is op zijn manier slim door het woord "behoefte" te gebruiken, door te suggereren dat er te veel mensen zijn die zich niet kunnen bedwingen, die de behoefte voelen om iets te zeggen wat naar zijn mening maar beter niet gezegd kan worden, want dat leidt alleen maar tot "groeiende verontwaardiging", en die bedreigt op zijn beurt "het weefsel van de samenleving."
Dus, zo vinst Heijne, de behoefte om zomaar alles te zeggen kweekt verontwaardiging en is "dus" oorzaak van een desintegrerende samenleving. We kunnen die behoefte maar beter niet hebben, Bas heeft 'm zelf ook niet, zo meldde hij reeds.
De fout die Bas hier maakt is volgens mij dat hij die verontwaadiging, dat zich beledigd voelen als een gevolg wil zien van ons verkeerde handelen. He koren op de molen, de olie op het vuur. Die molen en dat vuur zijn een gegeven waar wij, bedaarde, beheerste mensen rekening mee dienen te houden. Als wij koren op die molen gooien of olie op dat vuur zijn wij de aanstichters, de verantwoordelijken, de schuldigen.

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 16:54

Donald Trump zal korte metten maken met politiek correctheid=lees ruggegraatloosheid lafheid en of corruptie.
De betrekkingen met Rusland zullen normaliseren en daarmee zal Erdmannetje spoedig op z'n plaats worden gezet.
In navolging zullen de Merkels en de Pruttes van Europa het heel zwaar gaan krijgen om hun eigen bevolking te sussen.
De Establishment in de USA doet er alles aan om dit te voorkomen maar ik blijf hopen.

observer59 | 26-04-16 | 15:30

Als bij GS de inspiratie weg is, dan wordt Bas Heijne doorgezaagd. Echter Bas Heijne schrijft aanzienlijk scherper, dan wat GS met 2x zoveel woorden nauwelijks zelf kan duiden. Uit pure afgunst wordt dan een stompzinnig lang baggerartikel als boven geschreven.

Voor de niet lezers van BJH. De columns van BJH zijn best leesbaar. Goed en bondig geschreven en het enige waar ik dan bij dit artikel van mening over verschil is de manier waarop de vrijheid van meningsuiting wordt verdedigd, maar verder niets spectaculair vreemd of Gutmenschwenselijk.

BJH is niet typisch NRC-policor. Hij neemt ook geen stelling tegen Teeuwen. Hij maakt een ander punt, namelijk dat Erdogan bewust die reacties heeft uitgelokt om zichzelf steviger in het zadel te hijsen. Les 1 van de machtspolitiek: Creeer een gemeenschappelijke vijand (het Westen) en versterk het nationale gevoel (Turk zijn).

Om dat punt te maken, mag je best zeggen dat Teeuwen zich onbewust voor het karretje van Erdogan heeft laten spannen.

van heinde en verre | 26-04-16 | 13:22

Basje kijkt even moeilijk...
zet een cd van Mahler op...
en begint te schrijven aan het volgend wegkijk-stukje.

meneer Q | 26-04-16 | 13:08

Geweldige kloosried. Het beledigen begon overigens functioneel. Verzet van Bohmermann tegen een islamofascistische dictator. En Teeuwen ,Maasssen cs vielen hem toen bij om "het risico te spreiden". En ja, dan heb je de BUT-BRIGADE van VARA en NRC( zo worden die JA,MAAR types genoemd door ervaringsdeskundige Salman Rushdie ,die toen ook zo daverend in zijn zak gescheten is) Tja, de Adolf Jansens,de Freken en de Heijnes zijn van alle tijden.... die moet je op armlengte afstand houden.

drs kwenie | 26-04-16 | 12:44

Nou, Erdogan zij dank, de kloof tussen autochtoon en zichzelf Turk noemende allochtoon is ernstig verdiept.
Niet meer glad te praten.
Dit wordt nooit meer wat, Erdogankontkruipers, wees het baasje maar dankbaar, welkom zijn jullie hier niet meer.
Maar in Turkije willen ze jullie graag hebben.
Zonder uitkering natuurlijk, wat dacht je wel niet?

mallekater | 26-04-16 | 12:30

De NRC is al enige tijd volledig van het padje af.


Wat betreft de krant van afgelopen zaterdag, die column van Heijne was natuurlijk al niet zo'n pretje, maar wat ècht erg was: een interview met die burgemeester van Keulen, u weet wel, die dame die meent dat je als je bent ingesloten door een horde testosteronbommen van een zekere afkomst, je ze alleen maar op een armlengte afstand moet houden. Heel simpel.

Volgens mevrouw was dit probleem een gevolg van het feit dat de asieleiserts er een 'ander vrouwbeeld' op na houden. Ja, u leest het goed. Een 'ander' vrouwbeeld, zijnde: loslopend wild, even veel waard als de ezel thuis, pakken-wat-je-pakken kunt, want allemaal hoeren, dus. En dat zou met een cursusje wel op te lossen zijn.

Voorts sprak mevrouw haar mening uit dat het 'natuurlijk' was dat de asieleiserts hier komen vanwege het 'onrecht' dat hun door de westerse wereld zou zijn 'aangedaan' gedurende de afgelopen eeuwen.

WAT. DA. NEUQ?!?!?!?!
Ik kreeg er de kouwe rillingen van. Het NRC-abbo is al opgezegd, maar helaas loopt het nog drie maanden door, en ik heb geen kat... iemand nog kattenbakvulling nodig, de komende drie maanden?

EefjeWentelteefje | 26-04-16 | 11:57

Grappig die Joost 2, NRC maakt winst net als de meeste andere kranten in Nederland. Er is één uitgeversconcern wat zwaar verlies draait en op zijn laatste benen loopt. Waar de papieren krant dunner en dunner wordt en de websites in de verkoop staan... Ondanks hun leuke zomerdingetjes die de gemeenschap tientallen miljoenen kosten of de nieuwe omroepjes die alles veel te duur inhuren van hetzelfde concern en ook van ons gemeenschapsgeld.

DreHa | 26-04-16 | 11:20

Ik begrijp niet en vind het gek, dat GS zoveel aandacht geeft aan deze meneer Heijne, van wie ik nog nooit iets gehoord en gelezen heb.
Hij schrijft blijkbaar in de Nederlandse Roddel Courant, die ik al jaren niet meer lees en een krant die op haar laatste benen loopt. Wie koopt zo'n krant nou nog.
GS: negeren dit soort verdwaasde schrijvertjes.

joost2 | 26-04-16 | 10:37

sacamano | 25-04-16 | 22:59

De vraag is: "Wat was er eerst?

"Populist", "racist" of "xenofoob" roepend vertegenwoordigers van de politiek en journalistieke elite of de mensen die dat zat waren en besloten wat terug te roepen...

knerf | 26-04-16 | 10:35

Zo'n lulhannes als Freek de Jonge heeft nooit anders gedaan dan als cabaretier ongezien mensen "beledigen" vooral in de tijd toen hij nog niet tot het establishment behoorde.
Nu hij zelf wel tot het establishment behoort,gaat hij afgeven op cabaretiers die precies doen wat hij ook deed vroeger...

Doet mij denken aan het prachtige lied "Burgerij" van Jacques Brel.
knerf | 26-04-16 | 10:32

knerf | 26-04-16 | 10:35

@DreHa | 26-04-16 | 10:16
Heel goed gezien. En nu maar vast uw tandenborstel en schone onderbroek inpakken, want besnorde agenten zijn naar u onderweg. Vanwege uw mening. Het is ook allemaal niet eerlijk.

Law of the Land | 26-04-16 | 10:25

Bas Heijne speelt de rol van moreel verheven, alles overziende en onpartijdige intellectueel.

De enerzijds, anderzijds columnist die grossiert in de "maars"...
Kortom een kleurloze vleesklomp. Geestelijk net zo kleurloos als dat smoelwerk van hem..

knerf | 26-04-16 | 10:22

De column en reaguursels moeten toch wel een leerzame ervaring zijn voor Bas. Zo dien je m.i. je overtuiging te verdedigen. De pen als wapen en geen gevangenisstraf. Geen meel in de mond... en nederig fatsoenlijk zijn. Complimenten voor de Nederlandse Ebru, standvastig, vastberaden.

Goedzo | 26-04-16 | 10:18

De vrijheid van meningsuiting geldt hier merkwaardig genoeg alleen voor mensen die het met de stukjesschrijver eens zijn. Een andere mening is helemaal fout.

DreHa | 26-04-16 | 10:16

Ebru zou de 'Midnight Express' moeten pakken...

Ahasveros | 26-04-16 | 10:14

Peter Emile | 25-04-16 | 23:09

Reaguursel van het gezond verstand. Maar de As van het Kwaad Berlijn-Parijs-Brussel wil gewoon de As van het Kwaad in stand houden. Daarom gaan dus die zes miljard niet naar Zuid- en Midden-Europese buitengrenslanden, maar naar de islamofascist aan de Bosporus. En veel, heel veel van diens onderdanen, binnen en buiten Turkije, vinden dat geweldig.

De Vrijlansier | 26-04-16 | 10:11

En maar afvragen waarom werkgevers geen turken (of marokkanen) aannemen. Het is geen discriminatie van werkgeverskant, het is realistisch overwegen wat je in huis haalt.
Er is iets fout met dit land en het ligt niet aan Nederland.
Assimileren of remigreren!

Antitheïst | 26-04-16 | 09:53

Peter Emile | 25-04-16 | 23:09
Wat een topreaguursel!

de euro middenweg | 26-04-16 | 09:22

Hopelijk was je comment sarcastisch bedoeld.
Ebru heeft namelijk gelijk!
necrosis | 26-04-16 | 08:49
.
Nee dat was niet sarcastisch bedoeld. Toen ik (16 jr) begon met werken was precies de tijd dat de turkse gastarbeiders hier kwamen. Ze woonden vaak samen - want nog geen gezinshereniging - net zoals de Polen nu doen (of deden want ik zie in mijn wijk steeds meer Polen die een eigen flat hebben) en nergens heb ik "erbarmelijke omstandigheden" gezien. Toen niet en nu niet.
En als u die wel gezien hebt of meent te hebben gezien lees ik graag de voorbeelden.

Lupuslupus | 26-04-16 | 09:15

Als alle Turken waren als Ebru was Turkije een Westers, vrij land en was dat visumvrije reizen er al lang.

Vogelbeest | 26-04-16 | 08:57

Deze week : Turkse ambassade tracht zweedse zender te dwingen om een reportage of de Armeense genonocide door Turkije niet uit te zenden. Met als reden, niet lachen het gebrek aan objectiviteit.
In Duitsland trachten de Turkse authoriteiten een door Eu gesponserd orkest zijn sponsorgeld af te nemen en de uitvoering van een concert te stoppen omdat de titel verwijst naar de Armeense genocide het draagt de naam " Aghet" Armeens voor Catastrofe. De paranioa van de gietenneuker gaat zover dat hij luchtafweerraketten rond zijn chineesvliegveldterminal sorry paleis wil zetten uit angst voor ninja kidnappers. Man man wat te denken van die 50% turken die daarvoor kozen.

Ibn rushd | 26-04-16 | 08:55

@Lupuslupus | 26-04-16 | 08:42
Voor Nederlandse begrippen wel ja. Die generatie heeft zich nog in moeten vechten. Beetje zoals de Polen nu.

Het vol blijdschap onthaald worden met Miele en uitkering, onderwijl toegezongen door uitgedroogde naïefmutsen, is gekkigheid van latere tijden.

Law of the Land | 26-04-16 | 08:54

Goed repliek van Van Rossum naar de levensmoe uitziende Heijne!
Zonder oproep tot geweld zou de VVMU absoluut moeten zijn.

lanexx | 26-04-16 | 08:49

@Lupuslupus | 26-04-16 | 08:42
Hopelijk was je comment sarcastisch bedoeld.
Ebru heeft namelijk gelijk!

necrosis | 26-04-16 | 08:49

@Simon_GS | 26-04-16 | 08:38
Ebru bewijst hiermee meer 'kloten' te hebben dan het hele kabinet Rutte II.

necrosis | 26-04-16 | 08:47

"Jullie ouders die onder erbarmelijke omstandigheden geleefd en gewerkt hebben
www.metronieuws.nl...
Simon_GS | 26-04-16 | 08:38.
.
Dat is wel helemaal het toppunt! Erbarmelijke omstandigheden??? In Nederland??! Ga je schamen Ebru!

Lupuslupus | 26-04-16 | 08:42

Meneer Heyne, voor mensen die bij elke klapscheet beginnen te janken dat ze het zo moeilijk hebben en altijd in het verdomhoekje zitten: ze zouden eens om zich heen moeten kijken naar wat die Erdogan en zijn medemoslims zoal op hun geweten hebben.
Ik heb het niet alleen over de Koerden, maar wanneer Erdogan zich fatsoenlijk had opgesteld had IS nooit zo'n hoge vlucht kunnen mnemen in het MO, hij heeft ze niet alleen bevoorraad en opgeleid, maar ook beschermd en hun gang laten gaan terwijl HIJ ze het in het prille begin had kunnen stoppen.
Hij draagt - mede- een enorme schuld aan alle ellende daar, nu.
Laat de jankerds in Turkije lekker janken, ze schijnen niet te kunnen begrijpen dat ze zo nooit of te nimmer in de EU komen,( als die tegen de tijd dat we deze belediging van Nederlandse staatsburgers, ja- méérvoud- weer vergeten zijn nog steeds bestaat).

mallekater | 26-04-16 | 08:36

Langzaam maar zeker beseffen de Nederlanders dat ze een complete bezettingsmacht in huis hebben gehaald. En ze zitten overal: politiek, media, economie, wetenschap, onderwijs, rechterlijke macht, politie, leger, ambtenarij, gezondheidszorg, welzijnssector, semi-overheid, woningcorporaties en ga zo maar door (georganiseerde misdaad niet te vergeten). En minstens 75% van die Turkse Nederlanders steunt Erdogan met heel hun hart. En er zijn er maar heel weinig die Turkije niet als hun vaderland zien.

balustrade | 26-04-16 | 08:35

Geen zorgen, als Erdogan de bokkennaaier zo doorgaat komt Turkije in elk geval nooit bij de EU, en dat met die visumvrijheid, ik moet het nog zien gebeuren als het zo doorgaat, misschien miogen ze Duitsland in, maar Nederland beslist niet wat mij betreft, of ze moeten kunnen aantonen dat ze tegenstanders van Recepje zijn.

mallekater | 26-04-16 | 08:29

Beste GeenStijl,

Uw schrijven "na de ‘minder minder minder’-uitspraken van de PVV-leider" is fout, niet Wilders maar de aanwezige mensen deze deze uitspraak.

Methylfenidaat | 26-04-16 | 07:59
.
Dat weet iedereen die het filmpje van die bijeenkomst heeft gezien.

Lupuslupus | 26-04-16 | 08:24

@MarcS | 26-04-16 | 07:54
Voormalige oostblok-landen willen die lieden niet opnemen.
Het komt voornamelijk op het bordje van de rijke Noord-Europese landen met hoge uitkeringen en gratis Mieles.
Ik ben benieuwd hoe hoog mijn uitkering over een paar maanden is na jarenlang gewerkt te hebben....

necrosis | 26-04-16 | 08:23

Waar bemoeit die gast zich mee?! Voor Amerika heb je overigens een zgn. green card nodig, wil je je daar vestigen.
Maria.1 | 26-04-16 | 07:43
.
Obama is bezig om Europa kapot te maken. Waarom wil niemand dat zien??
Ik heb het al eerder geschreven: de VS is de vernietiger van Europa en Brussel de uitvoerder.
Ruzie trappen met Poetin en denken dat de VS daar ongeschonden vanaf zal komen. (Maar ja, goed voor dw wapenindustrie van de VS). Dan moet je toch echt wel waanzinnig zijn. Het is gewoon een Erdogan II en ja, natuurlijk óók moslim.

Lupuslupus | 26-04-16 | 08:22

@Maria.1 | 26-04-16 | 07:43

Obama is de president met de meeste deportaties op zijn geweten. En ook de muur tussen de VS en Mexico is onder zijn bewind langer geworden. Dus waar heeft de goede man het over. Die vluchtelingstroom is gewoon VS politiek. Wat dacht je waarom Turkije zijn gang kan gaan..

roze_bril | 26-04-16 | 08:19

BJH/GS: "In een democratie moet je tegen een stootje kunnen, anders stap je naar de rechter"

Maar het pijnpunt is dat de vrijheid van meningsuiting onvoldoende gewaarborgd blijkt, waardoor mensen als Böhmermann en Umar in Duitsland en Turkije toch vervolgd kunnen worden (en dat alles keurig binnen het gerechtelijk systeem). Ook in Nederland blijkt vervolging altijd op de loer te liggen als je niet oppast, dat zie je wel aan Wilders (minder, minder, uitspraak), of mensen die zich negatief hebben geuit over de komst van asielzoekerscentra en daarom Politie op bezoek krijgen. Uiteraard is Wilders in dit soort kwesties altijd vrij hypocriet, en dat siert hem niet. Want een oproep om in verzet te komen is geen oproep tot geweld, aangezien verzet ook mogelijk is via legitieme wegen. De vrijheid van meningsuiting zou absoluut moeten zijn, met als enige uitzondering het doen van een concrete oproep tot fysiek geweld. Als de vrijheid van meningsuiting echt goed geborgd was hoefden mensen zich geen zorgen te maken over aangiftes.

Dr. Vigilante | 26-04-16 | 08:16

Toch nog iets positiefs dan? Hij schrijft uitstekend. En hij geeft over het algemeen prima analyses van de alsmaar dieper wordende politieke crisis. Daarom lees ik zijn columns geregeld. Maar voor oplossingen moet je niet bij Heijne zijn, dat is wel duidelijk.

Road to serfdom | 26-04-16 | 08:01

Beste GeenStijl,

Uw schrijven "na de ‘minder minder minder’-uitspraken van de PVV-leider" is fout, niet Wilders maar de aanwezige mensen deze deze uitspraak.

Methylfenidaat | 26-04-16 | 07:59

Bij Bas Heyne is de hersenspoeling van bokkennaaier in vruchtbare aarde terecht gekomen.
Soit.
Maar moet hij dat echt zo uitdragen??

mallekater | 26-04-16 | 07:58

@Maria.1 | 26-04-16 | 07:43 - ze bedoelen dat men naar ratio op moet nemen en kijken dan alleen naar inwoner tal. Dat wij dan net zoveel op onze postzegel op moeten nemen als bijvoorbeeld Polen is niet relevant. Of ze verdelen ze naar, al dan niet opgeklopte, BNP. Komen wij weer bedrogen uit.

Ze zullen ons pakken, hoe dan ook.

MarcS | 26-04-16 | 07:54

@Tabernakel | 25-04-16 | 22:18 - wat een onzin zeg! Dan zouden er geen turken meer zijn.

MarcS | 26-04-16 | 07:50

Bas doet er toch nog zo'n honderd woorden over voordat hij Wilders erbij haalt. Dat vind ik bewonderenswaardige terughoudendheid tijdens een schrijfproces van een week voor deze column

batvoca2 | 26-04-16 | 07:46

Merkel werd door Obama geprezen over het vluchtelingenbeleid. En maken afspraken daarover.
www.telegraaf.nl/buitenland/24526105/_...
De lidstaten van de EU moeten de vluchtelingen verdelen. De lidstaten. En wie neemt geen vluchtelingen op?! Waar bemoeit die gast zich mee?! Voor Amerika heb je overigens een zgn. green card nodig, wil je je daar vestigen.

Maria.1 | 26-04-16 | 07:43

@Law of the Land | 26-04-16 | 07:11

100% meen eens. Het is tijd om afscheid te nemen van de fatsoensgeneratie.

roze_bril | 26-04-16 | 07:36

Eerlijk gezegd ben ik al bij de eerste alinea afgehaakt. Ik weet niet wat de onderzoeksgroep Reporters Sans Frontières heeft onderzocht. Misschien dat Vincent Bijlo onderzoeksleider was. Maar in Nederland heerst er zulks conformisme op de burelen van de media. Dat het algemeen bekend is dat als je niet in de pas loopt er gewoon uit ligt. Een afwijkende mening wordt gewoonweg niet getolereerd. Het is dus ook niet serieus te nemen dit. Bas, kom eens uit die ivoren toren.

roze_bril | 26-04-16 | 07:24

@BeunDeHaas | 26-04-16 | 06:44
Erdogan is gewoon een dictator.
Ik koop gewoon niets meer wat uit zijn land komt en weiger om er op vakantie te gaan.
Als iedereen dat doet, moet je eens kijken naar de gevolgen voor bv Antalya.

necrosis | 26-04-16 | 07:20

"Maar ik heb niet de behoefte om de Turkse president à la cabaretier Hans Teeuwen voor jongenshoer uit te maken. "


Ik deel de mening van Theo Maassen hierover:
www.volkskrant.nl/opinie/wie-zegt-dat-...

omanders | 26-04-16 | 07:19

Ik kan me nog goed herinneren hoe links te keer ging in de jaren '70 & '80 tegen kerk en staat. Alles wat slecht was, werd voor het gemak onder 'rechts' geschaard. Dat zij tegenwoordig zo'n krampachtig beroep doet op fatsoen is daarom ook ironisch. Of juist heel erg cynisch.

De Dolf Jansens en Bas Heijne's van dit land plegen hoogverraad jegens hun oorspronkelijke gedachtegoed, hun vroegere principes en hun vroegere achterban. Alles wat slecht is, wordt voor het gemak onder populistisch geschaard. De stroming waarin ik ooit opgroeide, aanschouw ik nog slechts met walging en minachting. Links en progressief is een karikatuur van zichzelf geworden. Een giftige cocktail van censuur en uitsluiting, onder een dun laagje fatsoen en weldenkendheid. Tijd om afscheid te nemen. Geitenneukers.

Law of the Land | 26-04-16 | 07:11

Staatshoofd? Je bedoeld waterhoofd!

boerk | 26-04-16 | 07:04

Wat mij in deze hele discussie vooral tegen staat is het feit dat een "columniste" (niveau schoolkrant stukjes braken) als een soort martelaar neergezet wordt, terwijl ze dit aan had kunnen zien komen. Daar past het woordje 'dom' heel goed bij.

Voor mij toont deze actie van Turkije, en het feit dat ze druk uitoefenen op Zweden om een documentaire over de Armeense genocïde, en de vraag om een komiek te vervolgen alleen maar aan dat Erdogan c.s. een gevaarlijke kliek gekken zijn die zeker niet alleen maar macht hebben binnen hun landsgrenzen (dan zou het nooit een discussie van deze proproties zijn geworden). De reactie's in Nederland van Turken met een dubbel paspoort toon maar weer aan dat er geen dubbele loyaliteit is, maar dat Turken in Nederland loyaal zijn aan Turkije. Maar er zeker niet gaan wonen, want in Nederland hebben we zulke fijne sociale en economische vangnetten.

Moeten we nu Erdogan te pas en te onpas beschimpen, uitmaken voor schandknaapje, jongenshoer, Ottomaanse Slet, Sultan Zaadslurper, en wat al niet meer? Volgens mij niet. Maar we moeten ons ook zeker niet tegen laten houden door dit soort actie's om het wél te doen. Als er mensen zijn die Erdogan nu helemaal de moeder willen schelden, of dat nu op social media, fora, of buiten het huis is: ga je gang, zolang het over VvmU gaat, en het daarbinnen blijft vallen moet je doen wat je niet laten kunt. Persoonlijk doe ik het niet, maar dat zijn keuzes.

Maar Beun, waarom scheldt je hem niet de moeder? Omdat het geen enkele zin heeft. Wat bereik ik ermee? Dat ik een statement afgeef? Puur gelul van een dronken aardbei. Maar als iemand anders de behoefte heeft? Lekker doen!

Dit hele gebeuren toont aan dat Turkije NIET bij de EU hoort te komen, dat Turkije het lekker uit moet zoeken binnen hun rechtstaat, of hoe je die klucht ook moet noemen, en vooral dat de EU met een probleem zit. De EU loopt aan het touwtje van Erdogan, en dat moet aangepakt worden. Ik vrees alleen dat er tussen alle 'Erdogan is een anaal geboren herpeshond'-roepers niemand zit met een oplossing.

BeunDeHaas | 26-04-16 | 06:44

@ja is niet nee, niet duidelijk? Je lijkt rutte wel ;-)

BudWijzer | 26-04-16 | 05:15

Erdogan is een moordenaar,[Koerden] en Brussel bakt zoete broodjes met die dictator ,iemand die hier iets van durft te zeggen wordt opgesloten ,en het merendeel van de Turken die hier wonen zijn het daar mee eens .Uitkeringen stopzetten ,en terugsturen naar dat fijne oort waar ze vandaan komen . Boycotten ,en geen cent meer voor die opvreters.

fleurtje | 26-04-16 | 05:10

-weggejorist-

nee is nee niet ja | 26-04-16 | 04:49

Iemand wel eens nagedacht over het feit waarom er geen islamitische Down Syndroompjes zijn?
Dat vette wijf gaat er gewoon opzitten tot het niet meer leeft. Doet ze dat niet dan is de 'eer' aangetast en wordt ze zelf in de fik gestoken.

Tabernakel | 25-04-16 | 22:18
.

Weet niet hoe je dat bedoelt maar ik zie een hoop down in die gasten, meer down dan up in elk geval ;-)

BudWijzer | 26-04-16 | 04:41

-weggejorist-

nee is nee niet ja | 26-04-16 | 04:40

nee is nee niet ja | 26-04-16 | 04:36
Nee dom van jou

Bram van Ojik | 26-04-16 | 04:39

-weggejorist-

nee is nee niet ja | 26-04-16 | 04:36

-weggejorist-

nee is nee niet ja | 26-04-16 | 04:34

nee is nee niet ja | 26-04-16 | 04:19
Vertel mij wat.

Bram van Ojik | 26-04-16 | 04:32

-weggejorist-

nee is nee niet ja | 26-04-16 | 04:31

Scroll gelijk naar de bodem, KloosRied Waard van Rossem.
Dank, alle ellende in kaart gebracht in 1 KR. Gaan we er iets aan doen meneer Rottuh?

BudWijzer | 26-04-16 | 04:29

-weggejorist-

nee is nee niet ja | 26-04-16 | 04:25

Nee is nee.
U hebt volkomen gelijk.
Ik lig er wakker van en schaam mij diep.
Hoe heb ik die fout over het hoofd kunnen zien?
Maar ja, vroeger hadden we geen automatische aanvulling.

BBmetR | 26-04-16 | 04:20

-weggejorist-

nee is nee niet ja | 26-04-16 | 04:19

-weggejorist-

nee is nee niet ja | 26-04-16 | 04:07

@nee is nee.
Dat is de ultieme bevrediging van Erdogan waar ik het over had.

BBmetR | 26-04-16 | 03:54

-weggejorist-

nee is nee niet ja | 26-04-16 | 03:46

Sorry voor dubbel post
Internal error etc.

BBmetR | 26-04-16 | 03:45

-weggejorist-

BBmetR | 26-04-16 | 03:42

Hans Teeuwen heeft met zijn Erdogan klacht volgens mij iets bedoeld.
Bewust of onbewust.
De Eu likt de reet van Erdogan en bevredigt hem in de hoop dat ze door hem ook worden bevredigt. Vluchtelingen verdrag etc.
6 miljard euro als ultimo penetratie en wat doet Erdogan?
Zodra hij klaargekomen is geeft hij niet thuis en de EU staat met de broek op de enkels voor joker te wachten op iets wat niet komen gaat.

BBmetR | 26-04-16 | 03:41

-weggejorist-

nee is nee niet ja | 26-04-16 | 03:40

Wat een haat bij de Nederturkjes!
De ene zit nog dieper met zijn vuist in Erdogan dan de ander. Als je dan zo trots bent op je narcistische dictator en dat land daar aan de all inclusive kust met al zijn nep sprookjespaleizen, merkkleding en andere glitter en gordon troep.
Dan heb ik maar een boodschap; rot dan toch lekker snel terug naar je schijtland daar aan Bosporus!

miereneukert | 26-04-16 | 03:32

-weggejorist-

nee is nee niet ja | 26-04-16 | 03:03

-weggejorist-

nee is nee niet ja | 26-04-16 | 02:37

Allah is de fallus
Kleine pikjes kruipen bij elkaar
Een zwellichaam zo zwaar en donkerrood
Gevuld met haat in harde taal
Ejaculatie boem dood en verderf
De macht van Erdigan en de imam
Het woord, slechts krullen op papier
Herhaald, er in geramd, tot wet verheven
En niet meer dan dat
Zonder Koran geen piemel meer
Om mee te swaffelen
Allah is de stijve lul

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 02:23

laptop leeg, naar bed. Truste

Graaf van Egmont | 26-04-16 | 02:04

Uit de dichtbundel "Döner, is dat wel Turks?"
De gedigt Muzelmanse IJdelheid

Met Emine aan mijn zijde
Maak ik haar op voor andere tijden
Door onderdanig te doen wat ik haar opdragen kan,
Krijgt zij een Sultan als man
Ballenlikken kijkt zij naar mij op
De gesjaalde etalagepop
Maar het bereiken van mijn doel,een kwestie van tijd
Ruil ik haar zo maar in voor een geit

Graaf van Egmont | 26-04-16 | 02:00

@Graaf van Egmont | 26-04-16 | 01:47
LOL
Hulde voor je buurvrouw :)

Lewis Lewinsky | 26-04-16 | 01:49

Lewis Lewinsky | 26-04-16 | 01:30
Ik mis inderdaad niet veel. Voor lokale nieuwtjes heb ik ook nog de buurvrouw van 87 jr. Die komt nooit buiten, maar weet echt alles. Ik vermoed de telefoon.

Graaf van Egmont | 26-04-16 | 01:47

-weggejorist-

Cowlumbus | 26-04-16 | 01:47

De gedigt Heijne 2

Wie is die dikke
die zit te tikke

Wie is die bolle
Wie is die vette
Wie is die holle
frase schrijvert

Da's Bas
Bas Heijne

Hoogdravender dan hem
worden ze niet gemaakt

Lewis Lewinsky | 26-04-16 | 01:45

De gedigt Heijne

De stukke van Heijne
zijn als zweijne
voor de paarle

De stukke van Heijne
zijn niet de meijne
maar de zeijne

De stukke van Heijne
ken je misse
als kiespeijne

Lewis Lewinsky | 26-04-16 | 01:35

-weggejorist-

Bopje | 26-04-16 | 01:34

@schoorsteenveger
Turkse knakworstjes zeker, van Erdo? Polariserend gedrag! Oh, heb je ook wat tegen Polen, zeker. Weet jij waar wij die knakworstjes in gaan steken, in het jongenskontje van een niet nader te noemen staatshoofd.

Bopje | 26-04-16 | 01:34

Ongeblustekalk | 26-04-16 | 01:21
Een Moskee is een betere investering in onroerend goed vrees ik. Waardevast. Wel zorgen dat zo'n keet gemakkelijk om te bouwen is tot een hoerenkot natuurlijk.

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 01:32

@Graaf van Egmont | 26-04-16 | 00:29
Het lijkt erop dat je niks mist :)

Lewis Lewinsky | 26-04-16 | 01:30

Graaf van Egmont | 26-04-16 | 01:16
Ik zag die eikel van ABN het beleid verdedigen, alsof hij God zelf was. Tien jaar, twintig jaar, dertig jaar, het maakte hem niet uit, allemaal jaren in het bezit van de klerken. Moest meteen aan Rutte denken, en in het verlengde van klerk Rutte aan die horden klerken in Brussel. Ze denken voor God te spelen, maar spelen met vuur, vuur van de Duivel. Brussel is behangsel tegen een verbrokkelende en vocht optrekkende muur. En als de barsten en vochtplekken zichtbaar worden, wordt fluks op kosten van de belastingbetaler een nieuw behangetje over de oude lagen geplakt en wordt er weer gefeest.

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 01:29

Waarom zou je Erdo verdedigen, behalve als je 3e generatie schotelkijker uit Bos & Lommer bent?
Bij de weg: in DWDD wel twee nederlanders van turkse afkomst die het begrijpen.
En verders: staatshoofden ridiculiseren, niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Bopje | 26-04-16 | 01:28

En onze Timmerfrans was ook heel boos maar.... dat neemt niet weg dat hij de deal met Turkije doorzet en nog meerdere natuurlijk.
De EU samen met de fascisten tegen de verlichting en de democratie

bakoenin | 26-04-16 | 01:25

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 01:05
Toch is housing best wel actueel met die lage rente.
*pleurt 450K woning op 2 kavels*

Ongeblustekalk | 26-04-16 | 01:21

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 01:05
Waaruit maar weer eens blijkt dat niemand in Europa nog zijn/haar prioriteiten op orde heeft.

Graaf van Egmont | 26-04-16 | 01:16

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 00:53
Een smeulende spermarol in inderdaad te gevoelig, je kan beter een warme injectie-spuit nemen met inhoud van een lieve in beeld blijvende donor.
Wat sneu.

Gerard Leeflang | 26-04-16 | 01:15

Ongeblustekalk | 26-04-16 | 00:57
Ik zou geen bahangfabriek willen hebben nu. "Zou ik nog wel een keer opnieuw behangen?" is de vraag die velen bezighoudt. Bij Radar vanavond ging het om 0,2 % meer of minder, over een 10 jaar vaste hypotheek met rentemiddeling. En morgen testen we knakworstjes bij Kassa.

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 01:05

Kijk, naar mate het nederlandse autochtone volk steeds meer onder druk komt te staan en e.e.a. gevaarljke vormen begint aan te nemen, opent zich vanzelf de markt naar wapens waarmee je je kunt verdedigen. De Turken en Marokkanen zorgen er voor dat die markt er komt. Is handel. Ik maak me dus al geen zorgen om de toekomst. Wat we nodig hebben zal worden geleverd.

Graaf van Egmont | 26-04-16 | 01:04

-weggejorist-

Poitiers732 | 26-04-16 | 01:01

Wat een ellende in de wereld. Daar zit ik dan met mijn vriend op de bank in onze dure villa, terwijl de samenleving met daarin verworven rechten in elkaar aan het donderen is.
Heeft het nog wel zin om de kindertjes morgen weer de opvang in te duwen, of naar de Jumbo voor wat biologisch vlees en luiers kopen.

is er nog ergens een petitie die ik kan tekenen of crowdfunding die een ruime donatie nodig heeft, want dit gaat echt helemaal verkeerd.

(dit was fictie beste mensen, maar dit soort volk bestaat echt en U hoort ze elke dag weer)

Big smile! :)

Ongeblustekalk | 26-04-16 | 00:57

kaasfondue | 26-04-16 | 00:47
Ik weet niet of de Nederlandse bevolking nog een moord op een blogger en een moord op een politicus aan kan. Dan kon er wel eens iets gaan branden en niet meer stoppen.

Graaf van Egmont | 26-04-16 | 00:56

Gerard Leeflang | 26-04-16 | 00:48
Altijd nog meer dan genoeg ruimte voor een klein Turks piemeltje. En liever een perkamenten peuk dan een smeulende spermarol.

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 00:53

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 00:35
Door frustratie zijn die lippen van jou allang gesloten voor het echte werk.
En de bijbel is in oorlogstijd het uitgelezen boek om sigaretten van te draaien, dus zeik daar niet over.

Gerard Leeflang | 26-04-16 | 00:48

www.volkskrant.nl/buitenland/vooraanst...
Artikel omgezet naar de nieuwe tijd:
Nederland, een land met meer dan 16 miljoen inwoners, met een lange traditie van tolerantie en secularisme, kreeg afgelopen maanden te maken met een groot aantal aanslagen op seculiere, liberale en atheïstische activisten en leden van christelijke minderheden en andere religieuze groepen. Sinds februari vorig jaar zijn zeker vijf seculiere bloggers en een uitgever vermoord.

kaasfondue | 26-04-16 | 00:47

Graaf van Egmont | 26-04-16 | 00:37
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Heerlijk.

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 00:39

Maar die Dennis van Powned durft wel, ondanks dat hij even geen roze plopkap heeft. Mooie aanwinst voor ze, die man.

the sable guy | 26-04-16 | 00:38

Hoever staat Erdogan van je eigen leefwereld. Moeten we ons druk gaan maken of de tentakels van hetgeen je wel of niet kan zeggen ons fysiek vanuit Turkije gaan bedreigen?

Allemaal leuk en aardig met die Ebru. Hey, zij is niet mijn martelaar.

knutsel | 26-04-16 | 00:37

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 00:35
Ben je aan het schoorsteenvegen geslagen?

Graaf van Egmont | 26-04-16 | 00:37

Gerard Leeflang | 26-04-16 | 00:29
Misschien ben ik wel een lokgeit die haar schaamlippen dichtklapt en tegen je zegt "zo, en nu mee naar het bureau". Je voelt je sterk, maar al je waarheden komen uit een vergeeld boek waarvan de bladzijden aan mekaar plakken van de ranzigheid.

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 00:35

Snoodkapje | 26-04-16 | 00:27
Ik zie wel parallellen met Ceaucescou en zijn maffe wijf als ik naar Erdogan en zijn Emine kijk. Misschien politiek sluw, maar in wezen dom.
Oh, met die twee Roemenen liep het ook slacht af.

Graaf van Egmont | 26-04-16 | 00:33

dank u Snoodkapje | 00:27
Misschien een mooi multicultiideetje voor Jet Bussemakers?
.
Emine Erdogan, de echtgenote van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, (...) noemde de harem 'een leerschool die vrouwen voorbereidt op het leven'.
In de harem golden strenge regels (...) Zo waren er strikte voorschriften over de keuze van het onderwijs aan de haremvrouwen, die werden onderricht in literatuur, muziek en vreemde talen. Dat was allemaal echter uitsluitend omdat ze de sultan moesten vermaken, soms ook seksueel.

kaasfondue | 26-04-16 | 00:33

Lewis Lewinsky | 26-04-16 | 00:09
Ik blijf voorlopig even bij Charly en Le Canard. En Le Journal du Centre voor het regionale nieuws. Zodat ik weet welke judoclub in Clamecy hoeveel medailles heeft gewonnen.

Graaf van Egmont | 26-04-16 | 00:29

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 00:26
Je hebt jezelf in de positie gemanoeuvreerd dat jij genaaid wordt en dus de geit bent.
Dan kan je mekkeren wat je wil, maar het zal geschieden en je weet het.
Slaap lekker ;)

Gerard Leeflang | 26-04-16 | 00:29

Gerard Leeflang | 26-04-16 | 00:21
... zei de geit.

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 00:26

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 00:14
Nu nog een keer en dan eerst nadenken.

Gerard Leeflang | 26-04-16 | 00:21

De hondsdolle Erdogan weet van geen ophouden.
@ Jan Dribbel | 26-04-16 | 00:12
---------
In Zweden probeerde Erdogan onlangs ook een documentaire te verbieden.

nieuws.tpo.nl/2016/04/25/turkije-wilde...

mysteryposter | 26-04-16 | 00:19

edelweiss | 25-04-16 | 23:54
Dat hadden ze vorig jaar al moeten doen.

Gerard Leeflang | 26-04-16 | 00:19

@Peter Emile
Nou, om te beginnen die feministen terug in hun hok schoppen. Kutwijven.

Ongeblustekalk | 26-04-16 | 00:17

Gerard Leeflang | 26-04-16 | 00:11
Wij neuken alles en iedereen! Wij beperken ons niet tot geiten. Erdogan voelt zich beledigd, dat hij wordt uitgemaakt voor een arme herder die niks anders te neuken heeft dan zijn uitgesleten geit.

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 00:14

-weggejorist-

Gerard Leeflang | 26-04-16 | 00:11

Nu kun je op je vingers natellen dat die Koerdische man binnenkort de sjaak is.

hoofdleeg | 26-04-16 | 00:09

@Graaf van Egmont | 26-04-16 | 00:06
Probeer dan de Elzequattre.

Lewis Lewinsky | 26-04-16 | 00:09

Erdogans binnenlandse politiek wordt naar het buitenland geëxporteerd om afschuw en weerstand op te wekken tegen hem en de turkse staat. Dit doen zijn eigen mensen en Erdo heeft geen argumenten om dit tegen te houden. Eigen mensen die onder invloed staan van het buitenland.
Go russia!

Gerard Leeflang | 26-04-16 | 00:08

LWNSK: Goeie kloosried, Van Rossem.
GS: Maarrr...
LWNSK: Uitstekend zelfs. Hulde, Bart!
GS: Maarrr...
LWNSK: Maar het blijft Bas Heijne, hè. Sowieso überhaupt totaal waardeloos, die stukke van Heijne. Kop noch staart en ook geen midden.

Lewis Lewinsky | 26-04-16 | 00:07

Peter_K | 25-04-16 | 23:06
Nee, hier in Frankrijk ligt de Elzevier niet in de bieb.

Graaf van Egmont | 26-04-16 | 00:06

edelweiss | 26-04-16 | 00:00
Er zijn heel veel Turken met hele kleine piemeltjes. Die zijn niet eens te besnijden. Laat staan dat de gemiddelde geit waargenomen kan hebben geneukt te zijn. De voorhuid verwijderen kan met de eerste de beste antiroos-shampoo.

Schoorsteenveger | 26-04-16 | 00:04

De filosoof Stefan Molynoux heeft onze minister van defensie groepje gebruikt als voorbeeld van doorgeslagen feminisme lol

youtu.be/kA8un1TtGic?t=2171

mysteryposter | 26-04-16 | 00:04

Persoonlijk beledig ik liever de vrouw van een bevriend staatshoofd.

Snoodkapje | 26-04-16 | 00:00

KayakFun | 25-04-16 | 22:39

Hee, daar is weer een Turk met een heel klein piemeltje.

edelweiss | 26-04-16 | 00:00

Peter Emile | 25-04-16 | 23:54
Bas zal vinden dat we zo'n Koran in dankbaarheid dienen een te nemen. Omdat we begrijpen.

Schoorsteenveger | 25-04-16 | 23:59

-weggejorist-

Tiktak Theo | 25-04-16 | 23:55

@Maria.1 | 25-04-16 | 23:41
Hulde, Maria.

Lewis Lewinsky | 25-04-16 | 23:55

Piet Karbiet | 25-04-16 | 22:23

Wel nee, geen andere naam, een uh bom zou beter zijn.

edelweiss | 25-04-16 | 23:54

@Jan Dribbel | 25-04-16 | 23:51
Yep, hij kijkt hoe ver hij kan gaan. Stop!

Maria.1 | 25-04-16 | 23:52

Turkse druk in zweden om een doc over de Armeense genicide niet uit te zenden.
www.volkskrant.nl/buitenland/turkse-dr...
Sinds Merkel, Rutte en Tusk gebogen hebben voor de sultan lijkt de sultan een hondsdolheid te hebben opgelopen.

Jan Dribbel | 25-04-16 | 23:51

@Peter Emile | 25-04-16 | 23:49
Overal waar de islam zijn intrede doet is het hommeles. Het is geen religie maar een doctrine.

Maria.1 | 25-04-16 | 23:51

Het is toch te triest voor woorden dat we anno 2016 zo moeten opkomen voor ons recht op het uiten van onze mening? Zo zie je maar dat rechten die we als vanzelfsprekend beschouwden dat helemaal niet zijn. Dat moeten we koesteren, verdedigen en op alle manieren uiten. Speciaal voor ome Erdogan: www.fuckerdogan.nl

Dannydekr 2.0 | 25-04-16 | 23:50

die ene viel wel door de mand
hij zei ,ik heb mijn kinderen zo opgevoed dat ze respect voor onze koning moeten hebben,maar als ze onze president.....
wat, onze president. alleen een turk noemt Erdogan mijn president.een Nederlandse turk zou toch moeten zeggen,hun president.

pejoar | 25-04-16 | 23:50

-weggejorist-

Peter Emile | 25-04-16 | 23:49

De Grote Verschrikking Heijne; Profeet van Jesse Klavers' 'bovengemiddelde krantenlezer'. Ze blind lead ze blind.

Bram van Ojik | 25-04-16 | 23:48

Het is vrij simpel. When in Rome, do as the Romans do...

F. von Zeikhoven | 25-04-16 | 23:45

Een tafel vol trotse Turkse mannen die niemand kunnen laten uitpraten (en zeker vrouwen niet) en Erdogan eigenlijk wel tof vinden.
Zo rollen ze. Duidelijk en beschamend.

Stormageddon | 25-04-16 | 23:44

Turkse consulaat in Zwisterland vraagt nu Genève om een foto weg te halen die beledigend zou zijn voor Erdogan. Het houdt niet op. Die lui zijn compleet gestoord. www.dw.com/en/turkey-demands-geneva-re...

Guy Veropzoudten | 25-04-16 | 23:43

-weggejorist-

Peter Emile | 25-04-16 | 23:42

Ben er wel klaar mee, al dat gelul op de media. Je kunt er geen ene malle moer meer aan doen, zeker als in de hoogste regionen daartoe iedere wil ontbreekt. Eigenlijk zijn we met zijn allen een stel praatzieke artsen die onderling druk babbelen en gebaren aan het bed van de patient die ondertussen overlijdt.
Het is te laat, het gaat fout, dat is duidelijk. Lullen heeft nu geen zin meer.

Rest In Privacy | 25-04-16 | 23:42

Alle banden verbreken met Turkije en de toegang tot de EU stopzetten. Maar onze politici kunnen alleen pappen en nathouden. Er worden hier door de Turkse geheime dienst nota bene inbraken gepleegd, in Ebru's huis! Wat is dat nou? Geen woord van Rutte. SLAPPE HAP.

Rest In Privacy | 25-04-16 | 23:42

^
En maar raaskallen over fatsoen.

Maria.1 | 25-04-16 | 23:41

Gezellige tweets krijgt Ebru:
"De moskee heeft geld ingezameld om een hijskraan te huren,om je zodra je geland bent op Schiphol,op de parkeerplaats op te hangen." Van de niksvolger.

Maria.1 | 25-04-16 | 23:39

Even wat losse kreten:

Dat van dat jongenshoertje gaat natuurlijk gewoon over Demmink en het is puur Teeuwen's trademark om van daaruit rechtstreeks door te schakelen naar dat Erdogan zich wel laat betalen (door de EU) en niets levert. Ken de man, ken je nieuwsfeiten.

Heijne is een complete zak zonder enig noemenswaardig IQ, die iemand die een inbreker de trap af gooit een racist noemt omdat die inbreker toevallig(?) een Turk of Marokkaan blijkt te zijn. Want Turken en Marokkanen zijn de allerliefste mensen van de wereld en dat deze dan per ongeluk aan het inbreken was kwam waarschijnlijk omdat hij door andere racisten daartoe gedwongen was geweest.

Nederturken die naar Erdogan refereren als "mijn president". Hoe lang ben je hier al? Meer dan 90 dagen? Ga eens terug naar huis dan; dat toeristenvisum is allang verlopen. Oh jee, wat zeg ik nu? Treinen naar het oosten.

Pierre Tombal | 25-04-16 | 23:39

Man man man, wat een mongolen kamelen.
Uitzetten gaat nog eens heel groot worden.
Vinden ze zelf ook prima, aan hun liefde voor Erdolul te horen.

Provocative | 25-04-16 | 23:38

Maar dat 'hoer' is toch ook een belediging of tegenwoordig meer een roepnaam?

Mark van Leeuwen | 25-04-16 | 23:36

-weggejorist-

gooser | 25-04-16 | 23:34

Wat een lullig slap handschrift trouwens, dan had zelfs een hufter als Charles Manson beter grafisch gevoel, of z'n dicipelen

gooser | 25-04-16 | 23:33

Schoorsteenveger | 25-04-16 | 23:20
Jij ziet het grotendeels goed! Daarom is het zaak om slimmer te zijn, of sterker. Gemener, of harder. Niet een hele groep tegen jou in het harnas jagen, maar diezelfde groep tegen elkaar opzetten. Zodat jij alleen nog maar achterover hoeft te leunen en af en toe wat olie op het vuur...
Dat werkt bij alle groepen... links, rechts, gelovig... alles wat een identiteit denkt te ontlenen aan iets wat voor meerdere uitleg vatbaar is. Maak gebruik van die andere uitleg.

wim10 | 25-04-16 | 23:33

Sjesus, wat praten die Nederturken toch afstotend slecht Nederlands.

Poes Fiep | 25-04-16 | 23:32

"Bas is de arrogantie ten top, de postmoderne arrogantie van de uitgebluste niet meer vechtende mens, want vechten is vermoeiend en dient geen enkel doel."
Schoorsteenveger | 25-04-16 | 22:33

Schoorsteenveger | 25-04-16 | 22:33 |

De generatie van Bas weet niet eens wat vechten is; ze hebben allemaal dienst geweigerd, omdat ze het te druk hadden met hun 'Love-Ins' en met het bestuderen van de geschriften van Marx, Engels en Adorno. Vechten - of het oefenen daarvan - was bovendien een rechtse hobby. En 'rechts' was de satan.

Ze hebben het allemaal doorgegeven aan hun nakomelingen, die in een wereld terecht kwamen van rubberen tegels, begrijpende psycho-therapeuten, een doorgeschoten feminisering en een niet meer bestaande dienstplicht.

En nu zitten we met een samenleving die zijn weerbaarheid totaal is verloren en zich geplaatst ziet tegenover een binnengevallen meute vechtklare baardbarbaren uit de Rif en uit Anatolië.

Ik zou niet weten hoe dat ooit nog goed moet komen.

Peter Emile | 25-04-16 | 23:29

NRC bestaat nog omdat bepaalde (Amerikaanse/transatlantische) clubs ze betalen om propaganda te schrijven. En NRC-lezers zijn geprogrammeerde wezens die graag anderen laten vertellen hoe ze moeten denken. Je kan ze daardoor alles wijsmaken.

De Duitse journalist Udo Ulfkotte deed een mooi boekje open over hoe hij o.a. bij de Frankfurter Algemeine de door de CIA aangeleverde stukjes plaatste. Zo simpel werkt het: www.youtube.com/watch?v=sGqi-k213eE
En hij laat weten dat het in alle Europese landen gebeurt.

Guy Veropzoudten | 25-04-16 | 23:29

"nationalisme is slechts het streven dat het politieke bestuur van een staat een goede weerslag is van de sociaal-culturele structuur"

Daar dachten ze ten tijde van WOI en II toch wat anders over.

Graaiende Teddybeer | 25-04-16 | 23:25

Goed stuk! Is het gvd niet mogelijk om alle Erdogan stemmers, de Nederlandse Nationaliteit te ontnemen en men naar Turkije sturen?! We hebben hier in Nederland een 5e colonne, en ik snap niet dat politici dit niet willen zien!

Stofzuiger Zak | 25-04-16 | 23:24

@Tiktak Theo | 25-04-16 | 23:20
Door Ebru is er wel een zenuw blootgelegd. Veel naïeve oogjes zijn open gegaan.

Maria.1 | 25-04-16 | 23:23

Peter Emile | 25-04-16 | 23:14
Freek is ooit jong geweest en baldadig, maar verwijt nu de wereld jong en baldadig te willen zijn. Freek wéét, Freek begrijpt, Freek ziet...

Schoorsteenveger | 25-04-16 | 23:22

wim10 | 25-04-16 | 23:10
Het gaat hier helemaal niet om diegenen die schelden, het gaat om hen die zich uitgescholden voelen en strategieën ontwikkelen om het beledigd zijn voor zich te laten werken. Bas stelt voor om die strategisch beledigden te leren begrijpen en hen het gras voor de voeten weg te maaien door niet meer te schelden en juist bijzonder beleefd en voorkomend te zijn.
Wij worden dagelijks uitgescholden, vanaf het preekgestoelte. Wij zijn ongelovigen en zullen branden in de hel. En degenen die schelden, die ons al die scheldpartijen toeslingeren voelen zich gesterkt door onze lankmoedige houding en schelden elke dag harder en harder.
Bas wil op die manier beschimpt en uitgescholden worden, want het sterkt hem in zijn overtuiging dat hij zo verdomd goed begrijpt. "Scheld mij uit, ik verdien het om uitgescholden te worden", zo roept hij de scheldenden toe. "Als ik niet volledig begrijp ben ik niet waard om te leven". De arrogantie...

Schoorsteenveger | 25-04-16 | 23:20

-weggejorist-

Tiktak Theo | 25-04-16 | 23:20

Waarom schrijft Ebru eigenlijk niet meer voor GS?
Die vraag is hier nooit beantwoord bij mijn weten.

Piet Karbiet | 25-04-16 | 23:20

@Peter Emile | 25-04-16 | 23:09
Wat mij betreft geven we helemaal niemand wat. Zijn wij verantwoordelijk voor de puinhoop in het Midden-Oosten? Neen. Waarom moeten wij vluchtelingen opnemen en ze meer bieden dan autochtonen krijgen? Nexit is het antwoord.

Maria.1 | 25-04-16 | 23:17

@Hibiscus | 25-04-16 | 22:47
En lammetjes hebben ze ook vaak geen moeite mee. Had Mohammed, die ene uit dat boek, immers ook niet

Mark_D_NL | 25-04-16 | 23:16

@KayakFun | 25-04-16 | 22:39
Die Bayliner was onbereikbaar?

Mark_D_NL | 25-04-16 | 23:14

Recent was dinosaurus Freek de Jonge bij DWDD en volgens hem spelen satirici zo langzamerhand de rol van terroristen in de kwestie Erdogan.
Het wordt hoe gekker en gekker met die oudjes.
leo de pejo | 25-04-16 | 22:21 |

@leo de pejo | 25-04-16 | 22:21

... En het wordt gekker en gekker met DWDD.

Dat programma doet zijn naam steeds meer eer aan.
Dat ze daar inmiddels lang overleden 'satirici' uit hun graf halen en voor de camera slepen, geeft aan dat hun emmertje met argumenten leeg begint te raken.

Peter Emile | 25-04-16 | 23:14

Turkije heeft niets met Nederland en Nederland niets met Turkije toch wordt het lidmaatschap gesteund door Rutte en cornuiten. Zitten wij ff in de stründ gedraaid door de EU.

ikdenkwat | 25-04-16 | 23:13

Bas Heijne is een NSB'er. Hij verraadt landgenoten aan een buitenlandse dictator.

i-Wonder | 25-04-16 | 23:13

@Vredige libertariër | 25-04-16 | 23:07
En hij levert niet waar voor betaald is, dat maakt het voor de client allemaal nog veel erger.

Piet Karbiet | 25-04-16 | 23:11

@KayakFun 22:39
KayakFun heeft natuurlijk gewoon hartstikke gelijk. Schelden lucht misschien wel op maar dient en bereikt geen enkel doel. Het "kijk mij eens stoer schelden" levert alleen maar "kijk mij eens stoer terugschelden" op. Zinloos en oeverloos heen en weer gezwets. Argumenten, of sterke metaforen zoals die van Hans Teeuwen (helaas te weinig begrepen) zijn veel zinvoller, nuttiger en effectiever. Schelden is iets voor kinderen, in een pestbui op school. Een teken van zwakte en onmacht. Wie sterk is deelt gewoon een mep uit, en wie slim is bedenkt iets beters. Mensen die niks beters weten dan iemand uitschelden zijn dus niet sterk en niet slim. Beetje de loosers van elke schoolklas dus.

wim10 | 25-04-16 | 23:10

sacamano | 25-04-16 | 22:59

Namen en rugnummers.
Let wel verkapte bedreigingen en soortgelijke oproepen vallen niet onder de VvMU.
Heijne zegt dit wederom om zijn 'ja, maar...'-argument extra kracht bij te zetten. Heijne weet namelijk verdomd goed dat zijn collega's en masse worden opgesloten door Erdogan. Ook heeft geen enkel oog voor de lange arm uit dit soort apenlanden.

Desmoulins | 25-04-16 | 23:09

Goed stuk van Van Rossem.
Altijd 'n hoop werk, zo'n kloosried.

Ondertussen vraag ik me af waarom we eigenlijk Turkije nodig hebben om het vluchtelingenprobleem op te lossen.
Alsof Europa dat niet zélf zou kunnen.

Geef die 6 miljard gewoon aan Griekenland, Spanje, Italië en laat ze met dat geld een massieve maritieme blokkade aanleggen, desnoods ondersteund door de marines en de kustwachten van een paar andere EU-landen.

Geen boot meer erdoor laten. En als er dobberaars dreigen te verzuipen, ze oppikken en ze op 3 km van de kust van Turkije, Lybië of Marokko in een reddingboot terugzetten met het roer geblokkeerd in zuidelijke, resp. zuidoostelijke richting.

En geef dan ook een paar miljard aan landen als Macedonië en Hongarije; die hebben bewezen uitstekende hekkenbouwers te zijn.

Als de Turken dreigen een paar miljoen kudtmoslims op ons af te sturen, moet Europa de ballen hebben om te dreigen ze allemaal terug te jagen; laat die Turken hun moslimbarbaren maar lekker houden.

Europa moet eens ophouden al die volkverhuizers, die inhoud van dat gigantische Paard van Troje, als zielig te beschouwen en te behandelen. We denken alleen in termen van 'opvang'. De termen 'tegenhouden' en 'terugsturen' zijn we kennelijk vergeten.
Die tijd van 'opvangen' moet maar eens voorbij zijn; we kunnen het ons eenvoudigweg niet meer permitteren. Het gaat om ons vege lijf. Dan kun je je niet meer gedragen als Moeder Theresa. Onze samenlevingen zijn al meer dan nog draaglijk is, verziekt door miljoenen islamieten die steeds meer eisen stellen, overal haat en tweedracht zaaien en een steeds grotere bek opzetten. Omdat ze met steeds meer zijn.

Fuck die Erdogan met zijn bende fascistische bavianen; Europa, hou ZELF die invasie eens tegen! Bouw hekken, sluit grenzen en leg een massieve maritieme blokkade!

Als dat niet gebeurt door Europese lafheid, slapheid en besluiteloosheid, dan is een 'Nexit' de enig overgebleven optie.

Peter Emile | 25-04-16 | 23:09

Ik moet hier overigens nog wel zeggen dat Erdogan een geitenneukende jongenshoer is. Gewoon omdat het kan.

Vredige libertariër | 25-04-16 | 23:07

@Graaf van Egmont | 25-04-16 | 22:21
Elsevier is een weekblad. Misschien kun je in een bibliotheek het exemplaar van deze week gratis inzien...

Peter_K | 25-04-16 | 23:06

Schoorsteenveger | 25-04-16 | 22:33
Daarbij is Bas een onaangename verschijning.

Musset | 25-04-16 | 23:03

@Schoorsteenveger 22:57
Bas Heijne kent het verschil niet tussen een feit en een aanname. Doodvermoeiend zijn zulke zeveraars.

tipo | 25-04-16 | 23:01

Nou ja die typo maakt het nie moeilijker toch?

sacamano | 25-04-16 | 23:00

Eh jullie begrijpen Bas Heijne niet helemaal. Hij zegt, juist in de laatste zin, dat het probleem wat hem betreft niet is dat de VVMU onder vuur ligt, maar dat er een significant deel van de mensen in Nederland dat zelf wel alles wil kunnen zeggen - maar er biet tegen kan als je iets over hen zegt.

Dat ziet hij volgens mij prima.

sacamano | 25-04-16 | 22:59

Graaf van Egmont | 25-04-16 | 22:48
Ach, dat begrijpen van Heijne is geen echt begrijpen, maar de illusie dat we zo verdomd goed begrijpen. Bas denkt dat hij snapt en meent vervolgens vanuit die positie de rest van de wereld de maat te kunnen nemen. Het begrijpen van Bas is in feite verkapt moralisme. Bas denkt dat hij de waarheid in pacht heeft en haalt vervolgens waar en goed door elkaar. Hij meent aan het einde van de rit echt te weten wat goed voor ons is. Daar hebben er meer last van de laatste tijd. Ze hebben voor zichzelf alles kapotgedacht en kunnen dat niet verteren, dus kaan ze geforceerd de profeet en de ziener uithangen.

Schoorsteenveger | 25-04-16 | 22:57

Ik ben hier zo pissig over, ik lees Ebru Umar's stukken altijd graag, ze lijkt me zo'n leuk wijf.
Waarom stemmen turken in Nederland links en in Turkije fascistisch rechts? Ik kan daar gewoon niet bij met mijn hoofd.

Vredige libertariër | 25-04-16 | 22:54

@KayakFun 22:39
Een beschaafd mens herken je pas als die beledigd wordt.
Zie hoe Ebru op de tekst op haar muur reageerde: met een grapje. En met de complimenten dat het foutloos geschreven was. Heel hoffelijk. Heel beschaafd.

tipo | 25-04-16 | 22:54

"Ik heb geen medelijden met Erdogan. Onder hem is Turkije een gevaarlijke weg ingeslagen, en ook de verbeten pogingen om Turkse Nederlanders in het Turkse gareel te houden zijn onverkwikkelijk."
Bas heeft dus niet in de gaten, dat hij met deze zin alleen al zijn volgende vakantie naar Antalya met een gevangenisstraf kan bekopen.

Graaf van Egmont | 25-04-16 | 22:53

Pfff, die lui uit dat ''hij moet voor de rechter'' filmpje leven eigenlijk gewoon in Turkije. Vraag me af of ze wel weten waar het over gaat, met 'hij' voor een vrouw en iets over erdogan-burgemeester...
Die vent op het eind is een percentage. een 'incident'..

Pemberton | 25-04-16 | 22:52

Mijn s inziens is de strekking van het artikel van Bas niet meer dan: vrouwen kunnen beter niet met (korte) rokjes over straat lopen. En homo's beter niet zichtbaar op straat.
gewoon om de ander niet te provoceren. Ook in Nederland. Wen er maar aan.
Het weefsel dat Bas teloor ziet gaan is dat van De Samenleving zoals wij die kenden en koesterden en die gaat teloor door de provocatiecultuur die blijkbaar is ontstaan. en er wordt wederzijds geprovoceerd. Door Islamaanhangers en door Islamkritici.
Op zich is zijn stellingname te begrijpen. Maar hier geldt weer; eerst komen ze de (ook) jou onwelgevallige types weghalen (of laten ze zwijgend het zwijgen opleggen); de Neckschots, de Teeuwens, de Umar's, de Wildersstemmers, de Pownedkijkers, en even later ben je vreemd genoeg toch zelf aan de beurt. Hoe netjes en conformistisch je je ook denkt te gedragen.

kaasfondue | 25-04-16 | 22:52

KayakFun | 25-04-16 | 22:39,

Fortuyn wilde het over de inhoud hebben, maar werd vermoord.
Hirsi Ali wilde het over de inhoud hebben, maar werd verjaagd.
Wilders wil het al 12 jaar over de inhoud hebben, en moet dus al 12 jaar worden beveiligd. Slaapt al fucking 12 jaar op een legerbasis.

En al die tijd werden en worden alle critici van islam, dictatuur, slavenhandel en massamoord consequent voor "nazi's" uitgemaakt. Tot ze worden vermoord.
Wat nou "inhoud"; de aanhangers van islam, dictatuur, slavenhandel en massamoord doen toch ook niet aan inhoud?
Die vermoorden gewoon iedereen die islam, dictatuur, slavenhandel of massamoord verwerpt.
Vandaag hebben Erdogan's geloofsgenoten een bus opgeblazen in Armenië; een Canadees onthoofd op de Filippijnen en 2 redacteuren vermoord in Bangladesh.
Maar laten we het vooral over "de toon van het debat" hebben.

Oja, nog even over Erdogan;
www.fuckerdogan.nl/

Dandruff | 25-04-16 | 22:51

KayakFun | 25-04-16 | 22:39
Als een Turk 'hoer' naar je roept voelt dat al lang niet meer als een echte belediging.

Schoorsteenveger | 25-04-16 | 22:50

De hipsters van de jaren 60 hebben inmiddels zoveel mensen het begrip "begrip" bijgebracht, dat ze vergeten zijn dat er zo nu en dan ook spierballen nodig zijn om bepaalde waarden te beschermen. Met teveel begrip ben je al gauw de onderliggende partij. Ik denk ook niet dat Bas een goede raad heeft voor de mensen die wel willen vechten. Het komt gewoon niet meer in hem op.

Graaf van Egmont | 25-04-16 | 22:48

Ik verheug me nu al op het commentaar van Bas Heijne wanneer de nieuwe MP Geert Wilders heet. Of is hij dan al met Pechtold geëmigreerd naar een land zonder.... Zonder wat eigenlijk... Natuurlijk komt hij dan in elke krant- TV of anders, de kop van Wilders tegen. Dan kan er maar 1 handeling rust brengen. Langzaam maar zeker het rulle strand over lopen de branding in richting de horizon van de grote oceaan...

dijkbewaker | 25-04-16 | 22:48

@KayakFun | 25-04-16 | 22:39
Krijg lekker de pleuris in je kano.

Piet Karbiet | 25-04-16 | 22:48

KayakFun | 25-04-16 | 22:39

Gekwetst worden is een keuze.
In de handen van lieden zoals u is de VvMU vloeibaar.
Het fatsoensargument valt binnen een hele andere discussie. Opmerkelijk dat u het kalken van 'hoer' ziet als een gevolg van actie-reactie terwijl de vijfde colonne of andere Erdogan proxy's haar privacy en vrijheid op schandalige wijze geschonden hebben.
Daar hoor ik u verder niet over...

Desmoulins | 25-04-16 | 22:48

Elke keer als Bas voor een geitenneuker zwicht, dan dooft er ergens een licht.

tipo | 25-04-16 | 22:48

De meeste Turken zijn geitenneukers.

Hibiscus | 25-04-16 | 22:47

Wutbürger_ | 25-04-16 | 22:36
Erdogan is Kleine Hans, zoals beschreven door Sigmund Freud. Hans is neurotisch, zo wordt ons door Freud verteld, en zijn ouders snappen niet waarom, want ze hebben er alles aan gedaan om Hans niet op de verkeerde manier te prikkelen. Als moeder Hanje waste, dan probeerde ze omzichtig om zijn kleine piemeltje niet aan te raken, bang als ze was dat Hansje daar op latere leeftijd iets van over zou houden.
Bas probeert omzichtig om het kleine piemeltje van Erdogan niet aan te raken en roept ons op hetzelfde te doen. Het rozige piemeltje van Erdogan moet fier overeind kunnen staan, en als het al overeind gaat staan dienen wij er omheen te dansen, het te vereren, te bejubelen, te aanbidden.
Wat Freud niet wilde zien is dat juist in die Victoriaanse omzichtigheid het kwaad zat.

Schoorsteenveger | 25-04-16 | 22:47

Voor alle NederTurken die geen boodschap hebben aan de Vrijheid van Meningsuiting heb ik maar 1 advies : uitkering inleveren en een enkeltje turkije kopen ..

En ik mag dat zeggen ja :-)
En nee, ik ben niet van plan om ooit op vakantie te gaan naar Turkije: Er zijn vééél betere en mooiere bestemmingen in de wereld

FrankOngerust | 25-04-16 | 22:47

Mark R. c.s. dienen tiran erdogan te stenigen met alle voorhanden onderste stenen. Dat zal hem helpen!

D.Ormin | 25-04-16 | 22:47

@KayakFun | 25-04-16 | 22:39

Met het verschil dat de een het op twitter zegt en de ander het op de muur kalkt en dus vernieling pleegt... Voordeel is wel dat op de echte tegels het door minder mensen gelezen wordt.

Techno_Viking | 25-04-16 | 22:46

Spijker * Kop * Raak!

von_cicero | 25-04-16 | 22:42

Bas Heijne wil het tuig der aarde begrijpen; voelen wat hen drijft, en wanneer het gelegen komt, veinst hij gewoon met wat huis, tuin en keuken psychologisch gewauwel dat hij al een blik heeft kunnen werpen in de gedachtengang van de volgende mohammedaanse schoft die het moreel murw gebeukte Westen bij zijn ballen heeft. Pathetische zak hooi.

Desmoulins | 25-04-16 | 22:41

Rheia | 25-04-16 | 22:27

En dat gaat straks ook hier gebeuren als ze in overtal zijn. Dus nog effe flink de barbaren naar binnen zingen, van Miele's voorzien en vooral kinderbijslag en dan is het eerder gepiept dan wij ooit hebben kunnen bevroeden.

Nelis SplitBloes | 25-04-16 | 22:41

Erdogan heeft het intussen voor elkaar dat elke NederTurk uit Bos en Lommer die vanaf nu bij mij voor een baan solliciteert ongezien de tyfus kan krijgen. Toedeledokie *klonk*.

Rest In Privacy | 25-04-16 | 22:41

Chapeau great revealing @van Rossum.

Helaas in de treurige zag ik al aankomen dat bij meer ruchtbaarheid inzake Ebru, ook in turkije men verder ging onderzoeken naar de persoon Ebru. En ik moet uw helaas meedelen het verhaal van Mansour in Iran die ook een dubbele nationaliteit had. Die inmiddels geëxecuteerd. Diplomatie is tot een zekere hoogte. De morele waarden en normen die wij als westen hebben zijn juist in dat soort islamitische landen een halsmidaad.

Men heeft in turkije zelfs Hakan Sukur de ex prof voetballer van turkije aangeklaagd voor belediging. En zijn "belediging" (in de ogen van AKP) waren van mindere aard dan die van Ebru.

Ik vrees dat Ebru waarschijnlijk vervolgt wordt en 4 maanden in het gevang moet. (waarschijnlijk)

VvmU. ?

Kom Rutte red Ebru!!!

Dr. Frambozenjam | 25-04-16 | 22:41

Hoog tijd om te kijken wie uit welke hand eet !!!!

Rest In Privacy | 25-04-16 | 22:39

Ik vind HOER op de muur van vrije meningsuiting wel een passend antwoord bij mensen die een ander uitmaken voor geiteneuker.

Wie kaatst moet bal verwachten.

Als iedereen elkaar nu een week lang geiteneuker en hoer noemt, kunnen we het daarna dan weer over de inhoud gaan hebben? En elkaar niet nodeloos kwetsen, maar wel gewoon de waarheid vertellen over persvrijheid en IS connecties. De waarheid is erg genoeg, daar hoef je jezelf niet mee onderuit te schoffelen door te gaan schelden.

Als je zelf enig fatsoen hebt.

KayakFun | 25-04-16 | 22:39

OMG OMG OMG
Net alsof we in het eerste seizoen zitten van Game of Thrones en Ebru is de Sean Bean die uit het hoge Noorden is gekomen en zomaar is vastgezet door een wispelturige dictator net als Geoffrey

Barre_de_k | 25-04-16 | 22:39

Trouwens... even een adviesje van een wijze stoker: je moet nooit schoppen zonder te likken. Verdeel en heers!
Als je wat wilt bereiken met geschop, zorg dan dat je mensen die dichtbij de geschopte staan paait en zand in de ogen strooit. Dan heb je dubbel succes.
Zoiets als: Turkije is een prachtig land met hele lieve mensen, maar Erdogan is wel een KUDT president die door de hele wereld wordt uitgelachen. Hij maakt alle turken te schande.
Snappie?

wim10 | 25-04-16 | 22:36

Permanente gekrenktheid is het probleem en dus heeft Bas geen behoefte om dictators te krenken, want dan bouw je mee aan hun machtsmiddel.

Okay, dat is een bijzondere kijk op de zaak.

Een andere kijk op de zaak is, dat je dictators juist wel moet beledigen, omdat angst voor hen het zuurstof voor hen is. Zo ziet Ebru dat dan weer. En H.M. van Randwijk. En die heb ik iets hoger zitten dan ene Bas.

Bas is zo een jongen, die op hardlopen gaat in plaats van op zelfverdediging. Hele laffe knulletjes.

tipo | 25-04-16 | 22:36

Schoorsteenveger | 25-04-16 | 22:33
ik word misselijk van uw tekst.
omdat het waar is.

Wutbürger_ | 25-04-16 | 22:36

@(c)ZWITSUL | 25-04-16 | 22:11
Tja,l we kunnen toch moeilijk al dat domme vroegmiddeleeuwse gedachtegoed accepteren.. dat gaat gewoon niet, onmogelijk, druist tegen onze wetten en de Verlichting in, de wetten die zij dus niet willen accepteren.
En de Verlichting die ze nooit zullen doormaken, alleen een enkele afvallige met toevallig genoeg hersens en de wil te zien dat er meer is dan religie, Erdogan en de familie.
Weg ermee.

Crufty | 25-04-16 | 22:36

Bas Heijne ziet er uit als een weekdier en is het ook. Het is onder anderen de chef wegkijker, de hopman niet willen weten hoe er werkelijk onder moslims gedacht wordt over ons, over vrijheid van meningsuiting en over democratie. Hij hoort kennelijk alleen de zoetgevooisde praatjes van de islamsubsidieslurpers die hem en zijn soortgenoten Asscher en Cohen naar de mond praten. Man, kom eens uit je ivoren toren en steek je licht eens op in de echte wereld!

Ruud5 | 25-04-16 | 22:36

Bastiaantje, Bastiaantje, waarom Hans Teeuwen afzeiken. Nooit van metaforen gehoord? Jezelf hoereren om 6 miljard Euro los te peuteren? Nooit van de zaak Demmink gehoord? Demmink en de Turkse schandknaapjes? Jongenshoertjes dus? Satire is blijkbaar te moeilijk voor jou behalve als het over Wilders gaat of over het Christelijke geloof door de labbekakken-cabaretiers? Je bewijst weer eens des te meer dat je niet in of aan een boom hoeft te hangen om een eikel te zijn.

Nelis SplitBloes | 25-04-16 | 22:35

Sorry Meneer Bas Heijne, maar uw generatie ziet de noden en bedreigingen van de tijd niet meer.

Rest In Privacy | 25-04-16 | 22:34

@Piet Karbiet | 25-04-16 | 22:26
Let maar op, om 23.00 gaat Rutte een ingelaste toespraak houden, en uiteen zetten hoe Ebru door de mariniers middels een snelle actie is bevrijdt, Prins Pils gaat ook mee doen aan de persconferentie en wel met z n mooie militaire pak aan met allerlei medailles, keiharde gasten !
Erdogan schijnt na de onderschatting van Ruttes keiharde optreden gevlucht te zijn.

Uw Verzekeringsadvis | 25-04-16 | 22:33

Bas Heijne is een moreel verheven fatsoensmens.
Spreekpop van en voor onze confirmistische landgenoten die angsvallig -tegen beter weten in, het dogma van het eigen fatsoenlijke gelijk in leven proberen te houden terwijl de realiteit ze al minstens tien jaar geleden heeft ingehaald.

Opdat wij niet vergeten.

Desmoulins | 25-04-16 | 22:33

@Tabernakel: nu je het zegt... Lol.

Annuska G. | 25-04-16 | 22:33

Bas pleit voor strategisch niet je mond open doen. Bas wil dat wij het karakter Erdogan doorgronden, en vervolgens onszelf in toom houden, teneinde geen koren op de molen, geen olie op het vuur te gooien. Bas stelt voor dat we buigen, onze keutel inhouden, onze spuug doorslikken, ons vloeken binnensmonds houden. Want. zo vindt Bas, wij moeten.... begrijpen. Wij deugen niet voor de wereld als we die wereld niet ten volle begrijpen en als begrijpende wezens omzichtig omgaan met al diegenen die het verdommen om te begrijpen maar gewoon dóen.
Bas wil dat wij dhimmies zijn, makke schapen die zich aanbieden om genaaid te worden, van achteren.
Bas is de arrogantie ten top, de postmoderne arrogantie van de uitgebluste niet meer vechtende mens, want vechten is vermoeiend en dient geen enkel doel. Bas is arroganter dan Erdogan. Bas begrijpt Erdogan, volkomen.

Schoorsteenveger | 25-04-16 | 22:33

Ebru moet de geitenneuker uit Ankara maar het vuur aan de schenen leggen, alles aankaarten en uit de kast halen, want ze sluiten haar waarschijnlijk toch wel zonder pardon even op.
En Powned op de tribune graag.
En Turkije meteen boycotten op alle gebieden.
En wég met dat dubbele paspoort, zolang die turken daar én hier mogen kiezen , spreken ze zich dubbel uit; in Turkije voor de geitenneuker en in NL voor de marionet aan het einde van de lange arm van de geitenneuker, die als een geit articulerende vierkante kop van 'Denk'.

Crufty | 25-04-16 | 22:31

@leo de pejo | 25-04-16 | 22:21
Mooi he, dat die oudjes nog steeds zo naïef zijn en geloof hebben in de multicul, de jaren 70 idealen van de Pvda zitten er nog steeds in.

Uw Verzekeringsadvis | 25-04-16 | 22:28

Net voor het uitbreken van WOII werden dit soort acties ook uitgevoerd tegen Joden. Voor wie het nog niet door heeft: de mensen die van vrijheid houden, de westerse mensen, de westerse cultuur, wij zijn de nieuwe Joden. Kijk naar wat er met christenen gebeurt in Iran, Irak, Syrië. Dan weet je het.

Rheia | 25-04-16 | 22:27

Ik herinner me nog de tijd dat op vakantie gaan naar Erdoganland heel normaal was.

getalsterkte | 25-04-16 | 22:26

@Uw Verzekeringsadvis | 25-04-16 | 22:11
If only.

Piet Karbiet | 25-04-16 | 22:26

Dolf Jansen... "page not found"?

wim10 | 25-04-16 | 22:26

Bos en Lommer is inmiddels een semi-kalifaat vol aanhangers van een despotische sultan die Hitler adoreert. Geef die wijk maar snel een andere naam.

Piet Karbiet | 25-04-16 | 22:23

Recent was dinosaurus Freek de Jonge bij DWDD en volgens hem spelen satirici zo langzamerhand de rol van terroristen in de kwestie Erdogan.
Het wordt hoe gekker en gekker met die oudjes.

leo de pejo | 25-04-16 | 22:21

Peter_K | 25-04-16 | 22:07
Leuk, een linkje naar een betaalkrant. doe eens niet.

Graaf van Egmont | 25-04-16 | 22:21

Het begon als het testen van een wet meningsuiting, en nu zijn we al weer aangekomen bij A versus B, Turkije tegen de rest, wij en hunnie. Want die jonge Turken die vaak nog heel slecht Turks spreken ook, hebben een reden om lekker ergens bij te horen om te kunnen protesteren omdat ze het hebben over beledigingen. In plaats zich af te vragen hoe het me de vrijheid van meningsuiting in Turkije zit -dat doen ze niet, want ze willen partij kiezen- laat staan dat ze het over vrijheid van meningsuiting in het algemeen hebben. Zucht. Want ze zijn Turk omdat ... eh... ja toeval eigenlijk.

kloopindeslootjijook | 25-04-16 | 22:21

haha, dachten jullie dat Bas Heijne dit soort teksten schrijft om z'n scherpe visie te geven op de wereld? welnee, hij preekt voor eigen parochie, alleen maar om z'n status op te poetsen. In bepaalde kringen krijgt men namelijk een natte poes van zoveel tolerantie en ruimdenkendheid jegens een wannabee dictator.

Wutbürger_ | 25-04-16 | 22:21

Ben benieuwd waar de grens ligt voor Rutte.

haataanplagiaat | 25-04-16 | 22:20

Ach ja, die Bas... Een omhooggevallen " journalist " op leeftijd die als een lap op een rode stier tot treurens toe over Putin en Wilders schrijft. Zal nooit verder komen dan het totaal verlinkste en overbodige NRC.

070 | 25-04-16 | 22:19

Die heb ik eerder gehoord vandaag, haat komt niet van islamisme maar vanuit nationalisme, onzin van gelijke strekking is erg populair bij socialisties gedeformeerden van NPO en linkse subsidiekrantjes.

compitaal | 25-04-16 | 22:19

-weggejorist-

Tabernakel | 25-04-16 | 22:18

Zometeen nog meer pijn in je buik bij het Ebru-debat in Pauw. Bonusoptreden van Khadija Arib, mijn Marokkaanse collegaatje.

de Voorzittert | 25-04-16 | 22:16

-weggejorist-

Quidaltijdmin1 | 25-04-16 | 22:15

Een stille voorvechter van de multiculturele samenleving.. Jawel, ze zijn praktisch uitgestorven maar hier hebben we nog een exemplaar.
Bas Heijne is de naam.

Ommezwaai | 25-04-16 | 22:11

Breaking: NL mariniers hebben met een helicopter actie Ebru uit Kussadassi bevrijdt.
Keiharde gast die Rutte, do not fuck met Rutte.

Uw Verzekeringsadvis | 25-04-16 | 22:11

kijk even hoe een Turk eea uitlegt in perfect Nederlands ' ik begrijp het wel, Turken worden hier, boehoeeeeeeeeeeeeeee, niet geaccepteerd '
- www.npo.nl/eenvandaag/25-04-2016/AT_20...

eruit, allemaal !

(c)ZWITSUL | 25-04-16 | 22:11

Bas Heijne heeft er vast geen moeite mee om Donald Trump af te zeiken.
Heeft ook niets met ons land te maken.

Bolder | 25-04-16 | 22:10

Dat loopje van Erdogan, dat hinkje... heb ik gedaan.. bloedt ie nogsteeds menstruaal maandelijks uit zijn poepertje van.

Handsomeboy | 25-04-16 | 22:09

Ik weet trouwens nog een leuke limerick:

Reçept üit de Türrükse keüken
Eén die üw papillen doet jeüken
Caçik met Dolma
En als toetje voor na:
Papa mag een geil geitje neüken!

(Laaaa lalala laaaaaa laaa…)

Ars Vivendi | 25-04-16 | 22:09

Mijn favoriete columnist had ook al een stuk over mijnheer geschreven: Het gejammer van Bas Heijne: meer een zeikpunt dan een ijkpunt
http://www.elsevier.nl/opinie/article/2016/04/het-gejammer-van-bas-heijne-meer-een-zeikpunt-dan-een-ijkpunt-295305/

Peter_K | 25-04-16 | 22:07

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl