Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Stijlloze Kloosried - 182 hoogleraren, acteurs en kunstenaars willen NU open grenzen

eenfascistischhek.jpgAh. Ze hebben zich gemeld. Het laatste bastion dat de vervallende links-morele orde tot de laatste tand verdedigt. Krampachtig, tegen beter weten in, en in het volle besef dat de opkomende common sense zich niet meer laat stuiten door holle emotionele frasen en morele drogredeneringen. Maar toch, ze staan er. Deze bonte verzameling van hoogleraren, kleinkunst-kunstenaars en intellectuelici. Enkele notabelen? Marc-Marie Huijbregts (vocalist), Beatrice de Graaff (PLO), Ernst Hirsch Ballin (naastenliefhebber) en Adriaan van Dis (gevoelsmens / literair ambtenaar). Zij en 178 andere mensenmensen ondertekenden het volgende pleidooi, dat onderstaand door de molen gaat. "Europa is in de greep van de angst. Angst voor onoverzichtelijke massa's vluchtelingen die op Europa afkomen." Een beetje wel ja, en soms is angst zo'n slechte raadgever nog niet. Je kunt immers een verzorgingsstaat hebben. Of open grenzen. Allebei tegelijk gaat niet, dat zegt zelfs PvdA-MinFin Dijselbloem. Het ondertekende pleidooi is dus een expliciete betoog tegen de verzorgingsstaat, maar dat lezen we er niet in terug. Ook heeft die correct geobserveerde angst een zeer sterke, edoch verzwegen, culturele lading. Zou de weerstand immers net zo groot zijn als het ging om Tibetanen, Zuid-Koreanen of Taiwanezen? Het is de olifant in de kamer, maar een groot deel van de weerstand tegen deze vluchtelingen komt voor uit het feit dat zo'n 80% van hen moslim zijn, waarvan ook weer de overgrote meerderheid alleenstaande mannen van fighting age zijn. De meeste Europese landen zaten zo'n 10 jaar terug al wel aan hun islam-taks, en een weerstand tegen nog meer islam, waarvan een significant aantal aanhangers een fundamenteel ander waardesysteem en een historisch-ideologische vijandigheid tegen het westen koesteren, is gewoon een common sense-hang naar zelfbehoud. En buiten de sociale wetenschapsfaculteiten, is dat geen vies woord. "Om de angst te bezweren keert Europa zich in een samentrekkende beweging naar binnen. Politici en burgers halen opgelucht adem nu besloten is de buitengrenzen van Europa beter te bewaken en vluchtelingen over de Middellandse zee terug te sturen. Het hoogste doel, zo min mogelijk vreemdelingen toelaten op Europees grondgebied toelaten, lijkt bereikt." Er haalt helemaal niemand opgelucht adem, want de buitengrenzen zijn nog even poreus als altijd, en er worden geen vluchtelingen teruggestuurd over de Middellandse zee. We zijn Australië niet. Waar hebben jullie het toch over? In 2015 zijn er in de eerste zes maanden 137,000 vluchtelingen via de zee in Europa gearriveerd. In 2016 was dit in de eerste drie (!) maanden al 164,664. Zie de onderstaande stat voor een precieze vergelijking tussen de eerste drie maanden van 2015 en 2016. vergelijkingdriemaanden1.jpg "De prijs van de ongastvrije houding ten opzichte van vluchtelingen is echter dat de open samenleving wordt ingeruild voor een gesloten samenleving, die haaks staat op de Europese idealen." Onjuist. De motivatie van mensen die liever niet heel veel vluchtelingen opnemen, is er vaak juist op gericht Europa een open samenleving te houden. En wanneer men naar de islamitische wereld kijkt, is het niet heel kwalijk te concluderen dat islamitische waardepatronen hier in het beste geval niet aan bijdragen, en dit in het ergste geval juist actief ongedaan willen maken. Critici van het Europese opendeurbeleid zijn bij uitstek juist de verdedigers van Europese idealen. "De geschiedenis van Europa laat zien dat niet de gesloten samenleving, maar de open samenleving de grootste kans op vrede en welvaart biedt. Al bij de oude Grieken verdwenen geleidelijk de gesloten stammen, met hun starre tradities en sociale gebruiken. De open samenleving, met haar nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid, nam een eerste aanvang. De angst voor het vreemde werd verruild voor openheid naar de wereld." De in dit pleidooi gehanteerde dichotomie tussen een open en gesloten samenleving, is een valse. Kan een samenleving niet nieuwsgierig zijn naar wat de buitenwereld te bieden heeft, terwijl deze hierin wel gewoon selectief is? Natuurlijk kan dat, en dat is inderdaad een goede zaak. Maar als openheid betekent dat je jezelf al het leed van de wereld op de nek moet halen, zonder daar iets wezenlijks voor terug te krijgen en het risico loopt de eigen verworvenheden kwijt te raken, dan is het zo'n nobel streven niet meer. "Vanuit die open houding naar de buitenwereld maakten Europeanen eeuwenlang vrijelijk gebruik van de wereld. Alleen al tussen 1500 en 1900 verlieten bijna veertig miljoen Europeanen het continent om zich elders te vestigen, zo laat recent onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis zien." LOL. Dat vrijelijk gebruik maken van de wereld valt toch echt onder de noemer kolonialisme. Die ongemakkelijke combinatie van plundering, moord en het brengen van beschaving. Dat jullie met deze analogie de nieuwe-streepje-Europanen eenzelfde imperialistisch motief toeschrijven zien we maar even door de vingers. "Dat Europeanen niet aan grenzen hechten, althans wat henzelf betreft, blijkt ook uit de geleidelijke verlegging van de gemeenschapsgrenzen. In de middeleeuwen werden steden begrensd door een stenen wal die de inwoners tegen vijandelijkheden van andere steden beschermde. Met de afname van geweld en de toename van beschaving werden die stadsgrenzen overbodig. In plaats daarvan ontstonden landsgrenzen, die burgers moesten beschermen tegen het geweld van andere staten. Maar na de Tweede Wereldoorlog werden ook die grenzen overbodig toen landen in staat bleken om afspraken te maken in plaats van oorlog te voeren. Sociale, morele en juridische grenzen vervingen de materiële grenzen. De Europese binnengrenzen werden geopend en de begrenzing werd naar de buitenranden van het continent verplaatst. Die centrifugale grensverleggingen gingen gepaard met een ongekende toename van welvaart en vrede binnen de grenzen." Dat klopt in principe. Alleen wordt vergeten dat het openen van de Europese binnengrenzen gepaard ging met een ondemocratische politieke unie, die alsmaar meer bevoegdheden naar zich toetrekt, terwijl nationale bevolkingen hier maar een minimale invloed op hebben. Een politieke unie die bovendien meer Europese onderlinge weerzin creëert dan dit continent in 80 jaar heeft gezien. Maar wat is jullie punt nu eigenlijk? "Een logische volgende stap zou een wereldwijd samenwerkingsverband tussen landen of tussen steden kunnen zijn. De Duitse filosoof Immanuel Kant pleitte ten tijde van de Franse revolutie voor zo'n samenwerking tussen landen, omdat deze de beste kansen op duurzame vrede biedt. Landen bestrijden elkaar niet langer, maar maken afspraken waar ze zich wederzijds aan houden." Oh. De VN? Goed verhaal. Wat is jullie punt nu eigenlijk? "Of zo'n samenwerking realistisch is, valt te betwijfelen. Toch is het als politiek ideaal van belang. Niet vanwege het verre toekomstperspectief dat het schetst, maar vanwege de concrete betekenis voor het hier en nu. Het gaat niet om een utopisch ideaal, maar om een idee dat een directe politieke vertaling kan hebben. Volgens Kant hebben vreemdelingen bijvoorbeeld recht op gastvrijheid. Dat betekent dat zij op zijn minst tijdelijk welkom zijn, dat zij de mogelijkheid krijgen om contact te maken met de bewoners en dat zij niet mogen worden uitgewezen als dat tot hun ondergang kan leiden." Waarom is Kant de enige filosoof waar jullie mee smijten? Misschien omdat het de grootste deontologische filosoof is? Volgens de deontologische ethiek is een handeling goed als de aard en intentie daarvan goed zijn, ongeacht de gevolgen. Deontologie is altijd al problematisch geweest. Zoals Sartre bijvoorbeeld op individueel niveau uitwerkt in zijn toneelstuk "De duivel en God", en Mandeville dat op maatschappelijk niveau doet in "De fabel van de Bijen" kunnen goede bedoelingen alles en iedereen totaal-terminaal naar de tyfus helpen. Enfin, we zijn er vrij zeker van dat de economische migranten, zo'n 60% volgens PvdA-er Timmerfrans, niet hun ondergang tegemoet gaan als ze teruggestuurd worden. En met die Iraakse asielzoekers die zich hier vervelen en daarom uit zichzelf terugkeren zal het ook wel goed komen. En in Keulen is bovendien prima contact gemaakt met bewoners. Maar goed, gaat er nog een concreet punt komen? Ah, daar is-ie. Soort van. "Vertaald naar ons: voorkom dat mensen maandenlang verblijven in vluchtelingenkampen die ver verwijderd zijn van de dorpen en steden waar burgers het leven met elkaar delen. Spreek niet alleen in aantallen. Vermijd de valse tegenstelling tussen gastvrijheid en veiligheid, of tussen rechtvaardigheid en welvaart. Stel jezelf niet de vraag: hoe houden we vluchtelingen buiten de deur? Maar: hoe kunnen we goed met vluchtelingen omgaan?" Spreek niet in aantallen. Duitsland laat zich totaalontwrichten door meer dan 1.000.000 vluchtelingen per jaar, maar zou het niet over aantallen mogen hebben? En waarom is de tegenstelling tussen gastvrijheid en veiligheid een valse? Is het met open grenzen niet gewoon makkelijker voor IS-strijders om Europa te bereiken? Waren er dan niet veel vluchtelingen onder de aanranders van Keulen & Co? "Een open samenleving is geen vanzelfsprekendheid - die vraagt om tolerantie, moed en nieuwsgierigheid. Dat geldt niet alleen voor politici en bestuurders, maar ook voor opinieleiders, journalisten en schrijvers van maand-van-de-filosofie-essays. Het succes van Wilders, Le Pen of Petry laat zien dat het draagvlak voor een politiek van openheid afneemt. Er is inderdaad angst. Maar dat betekent niet dat we daarom onze idealen opzij moeten zetten. Angst is een slechte raadgever, en de angst voor angst een nog veel slechtere. We moeten ons opnieuw laten leiden door een ethiek van openheid." Nee. We moeten helemaal niks. De tijd van het ongebreidelde idealisme heeft zichzelf failliet verklaard. We moeten ons laten leiden door wat het gezonde verstand ons voorschrijft. Geen vreemdelingenhaat, maar ook geen onvoorwaardelijke verheerlijking van alles dat anders en zielig is. Zelfbehoud is geen vies woord meer.

Reaguursels

Inloggen

"Marc-Marie Huijbregts: die kan op TV nog geen normale volzin uitspreken zonder te hakkelen. Autoriteit: my ass
Guust Kadaver | 30-03-16 | 22:42"

Wel, daar zagen we hedenavond weer een goed voorbeeld van. De cabartier wilde iets vertellen over het programma "Wie is de Mol", de Belgische variant. Nee, ongelofelijk het gewauwel. Woorden als los zand. Zinnen niet onafmaakt. Taalverminking. Een gruwel voor de liefhebbers van de Nederlandsche taal.

Het enge aardige aan hem was zijn colbert.Dat vond ik heel fraai. Ik viel er middenin dus wat er voor gebeurde in DWDD weet ik niet, maar dit was bijkans weer genoeg.

Na het geluid wat zachter gezet te hebben vanwege onoverkomelijk popmuziek, het verplichte gemiddeld amuzikale intermezzo, zag ik nog een stuk over Wilfred Genee's prgramma "Wat Gaat Er Nu Door Je Heen?" Goh, hm... Eens bekijken hoe BN-ers tot filet verwerkt worden. Was dus goed item.
Salut! Evocatus

Evocatus | 01-04-16 | 23:43

Ja en ze wouden er ook allemaal een asieleiser in huis nemen en we weten wat daar van terechtgekomen is.
Ze mogen allemaal komen die eisers alleen niet in Blaricum het gooi Wassenaar en alle andere enclaves.

cor2353 | 01-04-16 | 15:18

"De tijd van het ongebreidelde idealisme heeft zichzelf failliet verklaard."
Het blijft jammer links het monopolie op 'idealisme' heeft geclaimd, en zelfs Geenstijl daarin meegaat. De grootste idealist in de Tweede Kamer is natuurlijk Wilders: Nederland zonder islam, hoe ver wil je een ideaal hebben? Toch zal hij nooit 'idealist' worden genoemd, want niet links.

Zware Guy | 01-04-16 | 13:22

TheseDays00 | 31-03-16 | 17:00 Precies vandaar de Nieuwe Hollandse Waterlinie en uiteindelijk ook de politiek van de wederijdse (nucleaire) afschrikking die ons in de koude oorlog relatieve veiligheid bracht.

trip666 | 01-04-16 | 10:23

Open grenzen? Daar moet Anouk achter zitten zodat er meer Afrikaanse vleeslullen in de aanbieding zijn, die ze nog niet gehad heeft...

bwest | 01-04-16 | 09:37

@Bernhard de II | 30-03-16 | 22:28

Dacht je dat, de wereld is de dag na het referendum nog steeds even doorgerot hoor...

peterdh | 01-04-16 | 08:40

in de wetenschap zou je ook een controle groep moeten hebben ivm onderzoek. Waarom zijn er geen open grenzen tussen islamitische landen? Het midden oosten alle eeuwen lang oorlog en verderf. En dit zijn wij aan het importeren. Is het niet zo dat deze mensen een hekel hebben aan homo's, koptische Chr, Koerden, joden en andere kleine bevolkingsgroepen.

franck7020 | 01-04-16 | 08:09

Bisbisbis: ij-zer-sterk:
Een ding moet je die Turken nageven: als je ze zes miljard geeft, dan doen ze ook écht he-le-maal niks. Maaaaarrrrrrrrrrr . . . .
Ben je toch wat vergeten; anders zenden ze een terrorist in spé, die 6 maanden later met wat kornuiten 35 mensen vermoord. Gratis en voor niets. Kolere.

Stijn Tijl | 31-03-16 | 21:10

Spartacus deze Stijlloze Kloosried, super gedaan!

Ella | 31-03-16 | 20:32

CAUTE2 Schreef:

Volgens Pythagoras is de definitie van filosoof: minnaar van de wijsheid.
Dit manifest getuigd echter allesbehalve van wijsheid. Het wordt gekenmerkt door een dermate gebrek aan realiteitsbesef, dat het ondoenlijk is om binnen 500 karakters de inhoud van het manifest te weerleggen.
Wel hebben de opsteller en de ondertekenaars zichzelf hierbij ontmaskerd als een weliswaar uiterst politiek correct, niet weldenkend deel der natie.
Spartacus deed het wel, met zijn ''Stijlloze Kloosried''

Ella | 31-03-16 | 20:29

marcoplarco | 30-03-16 | 22:29
Lol. Goed idee.

Ella | 31-03-16 | 20:20

Hebben al die 182 hoogleraren, acteurs en kunstenaars zich aangemeld op een papiertje? Kunnen we ze mooi in de toekomst even opzoeken i.v.m landverrader zijn.

Necramonium | 31-03-16 | 19:47

'Open houding naar de buitenwereld'.
Doet me aan het volgende denken.

In herberg 'Het verschooten Kruydt' is het dat door Coenraedt aan Weybrandt van Vuurschen tot Breedendonck een gedurfd plan wordt ontvouwd.

“Laten we een, ons thans nog onbekend, land gaan ontdekken. De lokale heersers maken we monddood. Laten we daar trouwens maar gewoon dood van maken.
We beroven het land van alle rijkdommen en we knechten en onderdrukken het volk. Een keihard bewind zullen we voeren waar we geen genade zullen tonen voor welk verzet dan ook.

Voor een hongerloon laten we de mensen snoeihard werken. Alle producten verkopen we met een zeer grote winst. Van het vele geld dat we gaan verdienen laten we mooie huizen bouwen en we zullen in luxe en weelde leven. Etend, drinkend en feest vierend zullen we de dagen doorbrengen.

Omdat we het project moeten verkopen aan het gewone volk hier in den lande, zullen we dit alles doen onder het mom dat het goed is voor de welvaart. En dat wij die onwetenden in dat (ons nu nog onbekende land) moeten bekeren tot Het Ware Geloof, want dat schrijft een waar geloof nu eenmaal voor.

Lijkt het je wat?”

bft | 31-03-16 | 18:13

I.i.g. fijn dat er een lijstje is.

Der Schnitzeljäger | 31-03-16 | 17:34

"Met de afname van geweld en de toename van beschaving werden die stadsgrenzen overbodig."Flauwekul en jullie weten dat zelf: de stenen muren met poorten werkten niet meer. Daar konden vijanden doorheen komen en dus moisten andere manieren van verdediging worden bedacht. Forten waren in wo2 ook niet echt succesvol meer, vraag maar aan de Belgen.

TheseDays00 | 31-03-16 | 17:00

Die stat en de bijgevoegde interpretatie is een wel erg opzichtig voorbeeld van een misleidende statistiek.
Leuk wel. Had hem graag gebruikt in het statistiek onderwijs aan eerste jaars.

d66rechter | 31-03-16 | 16:30

Jammer dat de ondertekenaars de tekst niet goed nagekeken hebben. Ze hebben zomaar de islam vergeten te vermelden in het verhaal over de instroom. Maar zij hebben er voor doorgeleerd (professoren bijna allemaal!)dan zal het wel niets betekenen en om een te veronachtzamen aantal gaan. Gelukkig.

J.Slavink | 31-03-16 | 16:19

Indonisie was lang geleden voornamelijk buddistisch, los van enkele andere eilanden die Hindoestaans waren. Totdat de Islam zich over Java en verder verspreidde, en op Bali na de andere geloven versmoorde en verdrong. Dat proces is 50 jaar geleden in Europa gestart en onze vrije samenleving, wordt o.a. door deze vreselijke verraders van onze cultuur, gesmoord tot de intolerante en onmenselijke Islam.

Bommenbarend | 31-03-16 | 16:13

Tja, vroeger was een hoogleraar een geleerde, maar deze zg professoren zijn, gezien hun expertises gewoon domkoppen. En Connie Palmen is naast schrijver, ook " filosoof!"
Jawel, die domme gans , schrijfer en filosoof (of allebei, of geen van beide) sluit zich aan bij de groep cultuurvernietigers

Bommenbarend | 31-03-16 | 16:02

Chapeau voor de moed dit rampzalig politiekcorrecte stuk nog uit te pluizen ook. Hopelijk leren die 182 dwazen en hun naprater-studentjes er tenminste iets van.

lekker wijf | 31-03-16 | 15:25

Wetenschappers zouden beter moeten weten. Hun hele argumentatie is het resultaat van het bijeenvegen van wat historische algemeenheden en dan is zogenaamd bewezen dat een open samenleving moreel verheven is? Totale onzin. Met even veel gemak bewijs je het tegendeel. Principes die niks kosten en waar anderen de rekening voor betalen.

Drs. Paco P. | 31-03-16 | 15:16

Nog maar weer wat pogingen om de andere partij te beschadigen. Men vergeet hier vooral voor eigen beperkte parochie te preken.

DreHa | 31-03-16 | 15:07

Vanuit idealistisch opzicht dat we uiteindelijk naar een globaal systeem met universele wetten (afspraken)toe moeten deel ik. Dit is echter alleen totaal onhaalbaar in dit huidige totaalsysteem waar we in leven. Een gecorrumpeerd systeem dat drijft op hebzucht en materialisme en waar de meest blinde en primitieve mensen aan de touwtjes trekken. Voordat je ook maar kan beginnen te denken aan een globaal systeem van coexistentie zullen er een aantal fundamentele drempels moeten overwonnen worden, waarbij de voornaamste drempels 'godsdiensten' en 'hebzucht' met de valselijk toegekende macht die daaruit voortvloeit de grootste hardnekkige struikelblokken zijn. En dan komen we dus gelijk uit op de blindheid van idealistisch links met hun misplaatste tolerantie voor primitieve godsdiensten en de culturen die daaraan verbonden zijn. Links is zelf niet in staat om over drempels heen te stappen, maar roepen ondertussen wel het hardst naar mensen die nog wel realistisch kritisch naar de beschaving kunnen kijken.

XaleX_2 | 31-03-16 | 14:30

@notamused, mooie lijst.

ploppy | 31-03-16 | 14:15

Pas wanneer deze denkers allemaal minstens één familie in huis hebben genomen en die jarenlang geheel hebben onderhouden ben ik bereid aandacht te besteden aan hun fierlefanz.
Eerder niet.

mallekater | 31-03-16 | 13:51

Het lijkt erop dat Trouw met deze lijst zich lelijk in de vingers heeft gesneden. Vandaag er geen woord meer over.
Deze Dwazen en Onnutten des vaderlands. Wat is Trouw toch verworden van een verzetskrant tot een Landsveraderskrant.

Arme ´studenten´van deze ¨opvoeders¨, hadden ze maar niet aan een deze nepstudies moeten beginnen.

ritter vn hüpfburg | 31-03-16 | 13:19

Zouden die malloten beseffen dat ze dus ook hier voor stemmen?
www.youtube.com/watch?v=8w2_rIvRkxY
Want het verdrag rept ook over militaire samenwerking.

Dostranamus | 31-03-16 | 13:13

-weggejorist-

notamused | 31-03-16 | 12:55

Ik kan wel begrijpen dat deze groep parasiterende feelgood mensjes ten koste van de echt hardwerkende burgers de grenzen open willen zetten. Zolang zij zelf niet werkelijk de gevolgen ondervinden hiervan, lekker kunnen blijven lanterfanten en zich zelf ook nog voorhouden de 'wereld te verbeteren' dan past het precies in hun straatje. Helaas. Er zijn nieuwe tijden aangebroken. De rek is eruit. De koek is op.

Justin Time | 31-03-16 | 12:52

@daytripper | 31-03-16 | 11:30
Alhoewel wij aan dezelfde kant staan van deze discussie, ben ik het niet met je eens inzake die integratie. Wij hebben zelden geruisloos geïntegreerd. Zuid en Noor Amerika zijn de revue al gepasseerd. Afrika werd gekoloniseerd en leeggeroofd. India, Indonesië: Gekoloniseerd, oorspronkelijke bevolking onderdrukt. Autralië: Tot begin vorige eeuw werden de aboriginals schandalig behandelt. Alleen in Nieuw Zeeland werd er vrede gesloten met de Maori en is het geen enorm drama geworden voor de oorspronkelijke bevolking.
Maar tenzij de lokale bevolking zich heftig verzette en integratie afdwong, liep de aankomst van Europeanen zelden goed voor ze af.

Het is dus best raar dat die periode gebruikt wordt in een poging om ons gerust te stellen.
"Al die immigranten naar Europa kan geen kwaad, want toen wij het zelf deden hebben we alleen maar hele landen onteigend, dan wel de oorspronkelijke bevolking uitgemoord." Ik snap niet helemaal hoe een periode waarin vreemdelingen landen binnen trokken en roofden en moorden nu ineens mij gerust moet stellen voor vreemdelingen die en masse ons land binnen trekken.

TheEgg | 31-03-16 | 11:54

Hier een niet zo fraai voorbeeld van hoe onze zogenaamde moderne open samenleving toch niet zo open blijkt als het gaat om het kritisch kijken naar een ideologie die al 14 eeuwen hèt voorbeeld is van het zijn van vijand van de moderne open samenleving: kvermeiren.wordpress.com/2016/01/20/d... De Denker des Vaderlands plus adhesiebetuigers zullen ondertussen wel snappen dat de open samenleving niets van doen heeft met een samenleving waar overal de grenzen wagenwijd open staan, en dat de vluchtelingencrisis toch een andere aanpak vraagt dan emotioneel maar wat roepen. Het probleem steekt in een ideologie die al 14 eeuwen producent is van wrede achterlijkheid. En als je die massaal binnenhaalt, dan verschijnen er nog meer wijken als Molenbeek, vanwaaruit men gaat proberen de wrede achterlijkheid op te dringen aan de omringende moderne open samenleving.

notamused | 31-03-16 | 11:50

TheEgg | 31-03-16 | 08:34
De discussie ging over de periode 1500 tot heden.
Niettemin gedeeltelijk waar wat je zegt, zeker t.a.v de Noord-Amerikaanse indianen.
Europeanen zwermden uit over vele tientallen landen en dat heeft een aantal keren als ook tot effect gehad dat de lokale cultuur verwoest werd. In de meerderheid der landen heeft echter geruisloze integratie plaatsgevonden (wederom vanaf 1500)ondanks soms honderden jaren kolonisatie.
Een religie die vernietiging van ongelovigen preekt is van een andere orde.

daytripper | 31-03-16 | 11:30

In de Middeleeuwen waren ze zo gek nog niet: Graag een stenen wal om ons tegen vijandelijkheden van andere culturen te beschermen.

Steinway | 31-03-16 | 11:27

Hanneke Dementia Groenteman zei gister ook al zoiets in dwdd vlak voordat het me alweer deed wegzappen. Maar staat niet op de lijst. Alsof ze iets aan de ongeloofwaardigheid zou doen?

GormSuil | 31-03-16 | 11:07

Filosofen en sociale wetenschappers zien de subsidie tiet in gevaar komen .
De wenja kippen medicijnman en klankschalen therapeut, afgestudeerd in neurovocale toekomst predictie van de overkant vraagt zich trouwens af waarom hij niet benaderd is voor ondertekening .

Castor12 | 31-03-16 | 11:05

182 ondertekenaars en 100.000 niet-ondertekenaars.
(En waarom wel artiesten en bv geen tandartsen of stratenvegers?)

Butchijo | 31-03-16 | 10:59

Las net in het Brabants Dagblad dat Co Adriaanse,(je weet wel die middelmatige trainer van dat tikkietakkie spelletje),ja gaat stemmen.
Dus weer een reden om NEE te stemmen.

Dostranamus | 31-03-16 | 10:52

Als die Marc-Marie er iets mee te maken heeft haak ik gelijk af.

Butchijo | 31-03-16 | 10:50

Het argument van "de oude Grieken" bewijst wel dat de ondertekenaars een stelletje oppervlakkige al te sociale SUKKELS zijn. Vreemdelingen die in Athene kwamen wonen kregen nooit stemrecht. Vreemdelingen die in de EU komen wonen krijgen op den duur stemrecht en kunnen dus simpelweg langs democratische weg de oude orde van 'open grenzen' en 'liberaal denken' omver werpen wanneer een charismatisch islamitisch (feitelijk een 'contradictio in terminis' maar alla...) politiek leider opstaat en alle islamieten verenigt onder één islamitische partij.
Bye bye vrijheid van religie en dus.... bye bye beschaving!
#hekkenomeuropa!!!
#fokdeluchtbrug!!!

Aristotalloss | 31-03-16 | 10:40

Open grenzen.
Weet je wie ook open grenzen wilde?
Dat is de man die onderstaande strategie ontwikkelde.
Lees,huiver en besef wat open grenzen ècht voor het Europese volk gaan betekenen.
curiales.nl/2015/10/24/coudenhove-kale...

Dostranamus | 31-03-16 | 10:33

Vroeger hadden mijn ouders en ook de buren een touwtje uit de deur hangen maar als mensen uit andere wijken met minder geld naar binnen zouden komen, de voorraad kast ongevraagd op onze kosten leeg gingen vreten, op mijn moeder zouden spugen en mijn zusje zouden misbruiken zou die ouwe het touwtje snel naar binnen trekken .

Zo racistisch was ie wel, die ouwe van mij !

Castor12 | 31-03-16 | 10:22

Geweldig dat deze dromers zo haaks op de realiteit staan, dat getuigt van creativiteit, maar om nu je krabbeltje onder een pleidooi te plaatsen, om de discussie te kunnen blijven voeren, om je levenslange gedachtegoed te willen verdedigen, prima, maar een kleine kanttekening, Dit land is het zat. C'est Ca.
succes Pays-Bah.

hovawart | 31-03-16 | 10:02

Mensen de bedoeling van de internationale elite is dat er een wereld regering komt. Om het volk gemakkelijker te plunderen. De Navo en de EU zijn opstapjes daarvoor. Het pushen voor open grenzen door de lui zoals George Soros is weer een nieuwe stap net zoals Oekraïne, TTIP en de rapefugees dat zijn. Daarnaast zijn er een hoop idioten die misbruikt worden om dit te gaan pushen, zoals de personen die dit initiatief steunen. Maar denk ook aan de wereldburgers van groenlinks. Stiekem gaat het niet meer om links tegen rechts, want de gevestigde partijen willen allemaal hetzelfde. Zie de VVD die ook gewoon pro-globalistisch beleid voert. Als je Nederland wilt dat Nederland wilt blijven bestaan en soeverein wilt maken zal er een afkeer van globalisme moeten komen.

ironpill | 31-03-16 | 09:54

wel apart deze op de lijst: Kees Boersma (VU) uhd disaster studies.

Ik denk dat hij nu aan het bestuderen is hoe een disaster in zijn werk gaat.

Nutter | 31-03-16 | 09:49

Deze hoogleraren moeten de daad bij het woord voegen en hun halve salaris of beter nog hun baan doneren aan die hoogopgeleide migrant. Pas dan heeft hun pleidooi voor open grenzen enig gezag. Nu is het gratuite morele hoogpraterij.

moeder8209 | 31-03-16 | 09:47

Allemaal politiek correcte huichelaars en zakkenvullers op deze lijst vol laffe nepelite. Daar wil je als gewoon mens met gezond verstand en een onderbuik niet bij horen.

frisenfruitig | 31-03-16 | 09:44

En ze snappen nog steeds niet dat we met ons mooie vrije west europa een soort Asterix en Obelix dorp in de wereld vormen.
Open grenzen betekent niet dat de welvaart, rijkdom en westerse moraal zich als een olievlek over de wereld verspreidt.
Het is juist omgekeerd: alle rijkdom eerlijk verdelen? okee, dan is dus iedereen arm, ook jij grachtengordel socialist. Als je (grove schatting) 20% vrij en liberaal denkende wereldbevolking mixt met 80% arm/corrupt/geindoctrineerd/vijandig/etc -want die totale mix is toch een beetje het ideaalbeeld van de ondertekenaars- dan blijft van dat vrije westen natuurlijk weinig over.
Daarom moet je soms vechten voor behoud van vrijheid, protectionistische politiek voeren en ongewenste invloeden buiten houden. De prima donna's die het pleidooi hebben ondertekend zouden hun vrijheden niet hebben als de Bosma's, Wildersen en Orban's niet niet continu vervelende en inpopulaire standpunten zouden innemen.

Bert Konterman | 31-03-16 | 09:42

Komt Mevrouw Huigelbregts nog wel eens buiten? gewoon net als iedere burger zelf boodschapjes doen, in een minder/minder buurt, even een klein beetje cultuur opsnuiven, of woont hij in een gesloten inrichting voor linksdenkenden.

hovawart | 31-03-16 | 09:34

Kunstenaars, filosofen, ethici, bestuurders en rechtsgeleerden. Allemaal mensen voor wie de werkelijkheid bestaat uit lucht. Allemaal mensen die oprecht menen dat hun hinein-geïnterpreteerde boekenkennis een subliemere waarheid vertegenwoordigt dan de soms zo stuitende platheid van de dorre werkelijkheid. Allemaal mensen die zó verknocht zijn aan het omkneden van hun ijdele gedachten dat ze totaal uit het oog verloren zijn dat het menu niet de maaltijd is.

Heel typisch dat uitgerekend déze mensen onder déze regenboogtekst hun handtekening hebben gezet. Heel typisch dat er ook geen enkele échte wetenschapper tussen zit.

Lagonda | 31-03-16 | 09:30

ook Marc-Marie Huijbregts is voor,hij zal waarschijnlijk de eerste zijn die van een hoog gebouw word (afgeflikkerd)Sorry voor dat laatste woordje marc.

cor2353 | 31-03-16 | 09:27

@een_mike | 31-03-16 | 09:17 ,

goed plemsels, het is net een beetje als het veel gehoorde argument over betalingen aan de EU; we krijgen ook weer een deel terug etc. Maar zelfs in netto-ontvangende landen is vrijwel elke burger een netto-betaler aan de EU, het geld dat terugkomt gaat altijd terug naar een kleine selecte groep hotemetoten.

rode peper | 31-03-16 | 09:25

We hebben in ieder geval de namen al, kan iemand deze even doorspelen aan het geweldige import volk dat we hier hebben en melden dat het hen vrij staat met deze mensen en hun bezittingen te doen wat ze willen?

Landverraders zijn het.

Rusrs | 31-03-16 | 09:23

Een mike, je denkt toch niet dat Hanneke Groenteman ze op een rijtje heeft?

succesvol | 31-03-16 | 09:23

Bij mij is er geen sprake van angst, maar net zoals bij andere reaguurders, van enorme woede om het feit dat dit land wordt verkwanseld.
Echter, als ik het merendeel van de politici en ook deze struisvogels (kop in het zand) aanhoor, dan grijpt de angst me idd naar de keel.
Zal dit land dan nooit meer van deze weg naar zelfvernietiging afkomen?

Luukerdekuuk | 31-03-16 | 09:20

Een schaamteloos neerbuigend manifest. Wat zeggen ze nou eigenlijk door dit te ondertekenen? Wij zijn beter opgeleid en weten het dus beter dan dat angstige plebs? In al hun arrogantie denken ze daadwerkelijk altruïstisch en wereld verbeterend te zijn, terwijl het juist puur egoïsme is om te zeggen we willen dat iedereen geholpen wordt, enkel om zichzelf beter te laten voelen en hun eigen verwrongen ideaalbeeld te bevestigen en zichzelf op de schouder te kloppen. Zonder toe te staan dat anderen discussiëren over de mogelijke gevolgen voor de eigen bevolking, die inmiddels ook gedeeltelijk uit ex-vluchtelingen bestaat die daar ironisch genoeg juist de meeste nadelen van ondervinden. Alles gaat uit van het waanzinstandpunt dat alles vanzelf goed komt als je het maar bij elkaar brengt en alles toestaat en eigenlijk helemaal niets doet? Welke economische, evolutionaire of natuurkundige wet is dat precies?

Hanneke Groenteman verwoordde het deze week in DWDD onbedoeld perfect: "Waarom zou je bang zijn voor iets waarvan de kans dat het jou gebeurt klein is?". Je moet het maar durven zeggen en denken dat je een goed filosofisch argument hebt aangedragen. Dat welgestelde mensen in hogere banen minder kans hebben om nadelen van immigratie te ondervinden, is toch geen argument dat het dan dus per saldo goed is en er geen enkele kritiek op mag zijn? Dat bedoelde ze natuurlijk niet, maar al zou de "kans" op nadelen gelijk verdeeld zijn ongeacht opleiding/buurt, zolang de kans kleiner dan bv 10% is dan is het dus prima? Niet erg solidair voor degenen die dan wel de pech van nadelen hebben?

Wat ze niet schijnen in te zien is dat als maar 1 op de 100 immigranten crimineel is, dat er nog steeds 1 meer is dan je daarvoor had, zo werkt de volksaard en logica nou eenmaal. En als een groot gedeelte ook nog eens aantoonbaar een compleet ander wereldbeeld heeft, dan mag je je daar wel degelijk zorgen om maken, en of dat voor beide partijen uiteindelijk wel een verbetering zal zijn.

Het is waanzin dat het willen opvangen van echte oorlogsvluchtelingen, wat de meeste gewoon terecht vinden, niet gescheiden besproken mag worden van immigranten die een betere plek willen. Terwijl die laatste groep het draagvlak bij de bevolking aan het wegslaan is, en er daardoor overal capaciteitsproblemen zijn die alleen met geld & wil van dat wegvallende draagvalk op te lossen zijn. Het is ook schijnheilig, waarom degenen die illegaal tegen de regels in een land binnendringen zielig noemen omdat ze het zo slecht hadden, maar hun braaf achtergebleven buurman onbesproken laten en geen geld geven?

een_mike | 31-03-16 | 09:17

die 182 personen ,zijn er wel maar Nederland is er nooit beter van geworden ,zoals van een boer of arbeider

pedro300 | 31-03-16 | 09:13

De EU is al een "failed state"
@Zeddegeizot | 31-03-16 | 09:04
De EU is geen staat, maar een fictie. Een supranationaal orgaan waar nationale overheden zich achter kunnen verschuilen. Een projectie van hemelbestormende idealen waar een enkele Gutmensch op kan masturberen. De EU is niets dan leegte.

atheïstisch stemvee | 31-03-16 | 09:09

De EU is al een "failed state" voordat het überhaupt een superstaat is geworden. Lekke grenzen, gammele munt, ongekozen leiders en nul draagvlak. Ieder land zou het Britse voorbeeld moeten volgen: Referendum over lidmaatschap.

Zeddegeizot | 31-03-16 | 09:04

Het lijkt erop dat deze mensen denken dat iedereen in Nederland een paar ton per jaar binnen harkt. Wat een in zichzelf gekeerde club. Ze hebben geen idee hoe werkende Nederlanders anno 2016 steeds meer financieel moeten ploeteren om rond te kunnen komen. Aan alle kanten hangt er gretig iemand aan je geldtiet te slurpen als je werkt. Maar joh! Laten we nog meer vluchtelingen binnen toch? Waarom niet. Kost wat maar dan heb je ook niks. Ja "een goed gevoel" en "een morele plicht". Dat is leuk als je die zaken kan betalen, maar ik allang niet meer.

Dutchbeaurouge | 31-03-16 | 09:02

Deze z.g. IQ bovenonsgestelden die mekaar in alles napraten dan wel bewerken omdat anders onder mekaar not done kortom papagaaien pur sang.

william7055 | 31-03-16 | 09:02

"De prijs van de ongastvrije houding ten opzichte van vluchtelingen is echter dat de open samenleving wordt ingeruild voor een gesloten samenleving, die haaks staat op de Europese idealen."
.
Roteensop met je "Europese idealen". Ik heb helemaal geen "Europese idealen". In de 1e plaats ben ik Nederlander, in de 2e plaats ben ik Nederlander enz.
"Ein Reich, ein Führer" hebben we al eens gehad en dat is niet zo goed verlopen eigenlijk. En of die Führer Hitler heet of Brussel, ik moet ze allebei niet en nooit niet.
.
De hele wereld proppen in Europa gaat niet lukken. Er is al weerstand tegen in allerlei landen en die weerstand zal alleen maar groter worden. Totdat de bom barst maar dan zijn al die luchtfietsers naar veilige oorden vertrokken en zitten alle burgers die dit nooit gewild hebben, in de grootste ellende.
.
Hopelijk staat er dan een soort Simon Wiesenthal op die de veroorzakers tot aan de einden der aarde zal opjagen. Maar daar kunnen we niet op wachten, we hebben NU een Neurenberg II nodig. Vóórdat het kalf helemaal verdronken is, nu heeft het zijn koppie nog boven water maar dat kan nooit lang meer duren.

Lupuslupus | 31-03-16 | 08:55

Het wil kennelijk maar niet tot deze 'hoogleraren' doordringen dat je het door de NL belastingbetaler opgehoeste geld maar één keer kunt uitgeven. Òf je haalt allerlei kanslozen naar binnen om de ruif verder leeg te vreten, òf je zorgt voor je eigen ouderen, zieken en zeer onvrijwillig werklozen. Dat laatste doen we natuurlijk niet, want dat is rasiesties!1!111

* haalt weer een teiltje uit de kelder *

EefjeWentelteefje | 31-03-16 | 08:52

Ik vraag me af, hoeveel van deze pseudo wetenschappers, BNers, "intellectuelen", en verdere aanhangend voetvolk een migrant of migrantenfamilie in huis heeft genomen.
De mond vol van hoe het moet, nou?
Deze zogenaamde weldoeners zijn de verraders, de nsbers van een vrij Nederland, alles overgoten met een valse vileine socialistische saus, en alle ruimte voor hun geraaskal bij radio1. Kots!

lanexx | 31-03-16 | 08:40

wat is dat toch dat vrije meningsuiting alleen geldt als het uit de mond van 'links' komt oftewel de voorstanders van alles wat de EU wil. Als de 'tegenpartij' zijn/haar mening geeft zijn het dommoren, xenofoben, nazi's op zijn minst extreem rechts, wilders? aanhangers?, racisten, fascisten. Dat mag en kan allemaal maar door. Burgers die ook de ellendige lasten mogen dragen van ongebreideld instroom migranten beleid, er naast mogen wonen hebben geen enkel recht van protest aldus deze groep die de 'open en 'vrije'samenleving zegt te vertegenwoordigen en te verdedigen.

fikkieblijf! | 31-03-16 | 08:36

@daytripper | 31-03-16 | 03:10
"3) last but not least :geen cultuur-vijandige "religie" meebrachten met alle gevolgen van dien: hoge criminaliteit, gebrekkige integratie en extremisme."

Dat deden ze juist wel. We hebben op grote schaal geroofd en geplunderd. Hele oorspronkelijke bevolkingen gedecimeerd dan wel uitgeroeid. Vraag even aan de Noord-Amerikaanse indianen hoe blij zij waren met die immigranten. Of de Zuid-Amerikaanse. Oh nee, wacht, die hebben we helemaal uitgeroeid. Terwijl we ondertussen hun goud en zilver op industriële schaal roofden. En ook India, Indonesië en in Afrika werden ze niet echt vrolijker van ons bezoek.

Nou begreep ik altijd dat dit verkeerd was. Ik zelf vindt het niet een voorbeeld van hoe je met andere volkeren om gaat. Maar begrijp ik nu uit deze briefschrijvers dat dat juist hartstikke goed was, en dat bijvoorbeeld die Zuid-Amerikaanse Indianen blij hadden moeten zijn met ons bezoek?

TheEgg | 31-03-16 | 08:34

Wel handig zo'n lijstje met amoebes...

Agmetdebalzak | 31-03-16 | 08:31

Die 182 zijn dus onderdeel van de boven ons gestelden die ons zo goed bestieren. Natuurlijk hebben zij (op dit moment) geen last van de gevolgen van de toevloed, dat is voor het klootjesvolk dat 10 jaar of langer wacht op een sociale huurwoning.

bijna_raak | 31-03-16 | 08:30

@kryptos | 31-03-16 | 08:26,

Wel eentje, Bas Haring, die heeft nog een paar leuke boeken geschreven over evolutie

rode peper | 31-03-16 | 08:30

"De prijs van de ongastvrije houding ten opzichte van vluchtelingen is echter dat de open samenleving wordt ingeruild voor een gesloten samenleving, die haaks staat op de Europese idealen."

Ziehier de interpretatie van een "open samenleving" van de salon-filosofen en zij die graag daar tegenaan schurken.
Is het verachtelijke volk wel es gevraagd of deze interpretatie ook de hunne is?? En zo ja, waar en wanneer is dat gevraagd? Verkiezingen??... democratie??.. lol
Of blijft het "begrip" steken in "we begrijpen hun zorgen" ??
De Übergutmensch zal later zeggen dat z'n idealen onbegrepen waren door het domme volk.

daytripper | 31-03-16 | 08:28

Heerlijk stuk om te lezen, +1 Spartacus.
.
Wat mij altijd opvalt is dat het met name 2 soorten lui zijn die, ondanks omstandigheden en common sense, nog steeds en masse Noord-Afrikaanse, Islamitische en barbaarse opportunisten hier naar toe willen halen. Als eerste de werkloze, 'het systeem'-hatende, onverzorgde hippie-esque figuren die gewoon de wereld willen zien branden en elke destructieve moslim als bondgenoot zien. Anderzijds de welgestelde, in keurige roomblanke wijken wonende, nog nooit van lichtgetintiërs last gehad hebbende decadente lui die het probleem niet erkennen.
.
Een ieder die met lichtgetintiërs, met name Marokkanen, te doen heeft gehad, zij het op school, in de sportvereniging of in de buurt waar je opgegroeid bent, weet wel beter.

Le Roi | 31-03-16 | 08:28

Ik ben er ook behoorlijk klaar mee dat immigratie/islam-kritische meningen voor dom worden uitgemaakt, want de intellectueel zou pro- immigratie en pro-islam zijn.
Zelfde tegenstelling als nee-stem vs ja-stem.

Waar haalt deze groep het morele recht vandaan om zich slimmer te achten dan anderen?
Juist het hebben van kritiek betekent dat er nagedacht wordt. En laat nadenken nu net de basis zijn van het intellect.

Nuchternederland | 31-03-16 | 08:28

Een lijst met 182 namen, vooral hoogleraren en andere academici. Maar niet één exacte wetenschapper.

kryptos | 31-03-16 | 08:26

Wat een onzin! Ze schrijven: "Al bij de oude Grieken verdwenen geleidelijk de gesloten stammen, met hun starre tradities en sociale gebruiken. De open samenleving, met haar nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid, nam een eerste aanvang. De angst voor het vreemde werd verruild voor openheid naar de wereld."

De mensen die zij massaal willen binnen laten ZIJN deze gesloten stammen met starre tradities en zonder persoonlijke verantwoordelijkheid. De ervaring leert, dat zij zich ook niet zullen aanpassen aan onze open samenleving. Eerder in tegendeel. Als je zo gesteld bent op deze samenleving, dan houd je die mensen buiten.

Trekhaas | 31-03-16 | 08:25

Ben ik nou gek, of halen ze met hun laatste zin juist zichzelf onderuit?
"Angst is een slechte raadgever, en de angst voor angst een nog veel slechtere."
Ze beschuldigen eerst iedereen die tegen de ongebreidelde vluchtelingenstroom is angst te hebben. Maar wie heeft er dan angst voor die angst? De enige club die daarvoor over blijft zijn de brief-ondertekenaars.
Dus ze besluiten hun eigen brief, met dat zij een nog slechtere raadgever hebben, dan de mensen waar ze tegen fulmineren.

Iemand die liegt, moet je vooral veel laten praten. Uiteindelijk spreken ze zichzelf tegen. Dat geld ook voor iemand die een enorm zwetsbetoog verkoopt. Het zegt iets over hoe slecht dat betoog is, als je jezelf al binnen één brief, proefgelezen door 180+ "intellectuelen", tegenspreekt en diskwalificeert.

TheEgg | 31-03-16 | 08:21

"Openheid is goed -> voeg daar geslotenheid aan toe -> het wordt nog opener? Lijkt dezelfde omgekeerde logica als een homeopathisch drankje. Hoe meeer je iets verdunt hoe sterker het wordt?"
@een_mike | 31-03-16 | 08:11

Hulde voor die vergelijking!

Driewerf Hoezee | 31-03-16 | 08:19

@een_mike | 31-03-16 | 08:11
Een open samenleving biedt alleen de grootste kans op vrede en welvaart als de nieuwkomers dezelfde insteek hanteren.
En vreemd genoeg hanteren nieuwkomers doorgaans hun eigen gebruiken die lijnrecht tegen de gebruiken van het gastland ingaan.

necrosis | 31-03-16 | 08:18

Je moet niet bang zijn , klinkt als je moet niet ziek zijn.

louis6227 | 31-03-16 | 08:14

Ik scroll even door deze lijst en moet zeggen: kippenvel. Het wegkijken zit diep geworteld in onze opleidingsinstituten. Iets wat je wel wist maar nu eens schrikbarend concreet duidelijk wordt. Neurenberg II voor alles en iedereen op deze lijst. Opdat we niet vergeten.

de Voorzittert | 31-03-16 | 08:12

"de open samenleving de grootste kans op vrede en welvaart biedt. Al bij de oude Grieken verdwenen geleidelijk de gesloten stammen, met hun starre tradities en sociale gebruiken. "

Dus de ondertekenaars zijn het ermee eens dat er nu immigranten bijkomen die JUIST gesloten en starre tradities hebben? En dat dat dus juist tegen "openheid" ingaat? Zijn ze werkelijk zo blind dat ze denken dat compleet andere en op zichzelf gerichte culturen niet alleen zichzelf maar ook waar ze heengaan opeens magisch "open" gaan maken?

Openheid is goed -> voeg daar geslotenheid aan toe -> het wordt nog opener? Lijkt dezelfde omgekeerde logica als een homeopathisch drankje. Hoe meeer je iets verdunt hoe sterker het wordt?

een_mike | 31-03-16 | 08:11

@Lupuslupus | 30-03-16 | 22:53
Ik proef vooral angst bij die 182 en de hunnen voor een mogelijke opkomst van Wilders en de zijnen, en voor meningen die niet gelijkgeschakeld zijn.

Guido | 31-03-16 | 08:09

@roze_bril | 31-03-16 | 08:02
In de roze bril redenaties van deze mensen is oorlog de schuld van natiestaten met grenzen, die vermaledijde 'gesloten samenlevingen' dus. Als we nu maar gewoon doen dat die grenzen er niet meer zijn en eenieder begroeten met een "wees welkom, welkom in mijn land", dan komt alles goed. Echt waar. Zelfs de oude Grieken wisten dit al. Kant wist het ook. Met je onderbuik.

atheïstisch stemvee | 31-03-16 | 08:09

Wat hier bij hoort is de lijst van de 182 voorgangers op wiens flutonderzoeken ze geparasiteerd hebben om zelf in deze positie te geraken. Fucking baantjes machine. :)

Ongeblustekalk | 31-03-16 | 08:06

Nou hebben we er in ieder geval 182 namen bij van nietsnutten die geïnterneerd moeten worden als de revolutie komt. Trouwens leuk om de reacties onder dit artikel te lezen: het overgrote deel van de Trouw-lezers moet er ook niks van hebben.

Tapu | 31-03-16 | 08:04

Overigens als we de geschiedenis er toch bijhalen. Volgens mij hebben we de islam al een keer met pek en veren Europa uitgebonjoured. Kunnen deze ubermenschen daar wellicht ook een verklaring voor Geven?

roze_bril | 31-03-16 | 08:02

Stel jezelf niet de vraag: hoe houden we vluchtelingen buiten de deur? Maar: hoe kunnen we goed met vluchtelingen omgaan?"

goeie!!, dat is precies wat er al jarenlang mis is en gaat. We hebben nu zelfs een rattenpartij in het nepparlement die hardop uitspreekt, 'wij migranten van weleer en de toekomst, ze (ons gastland) past zich maar aan ons wij gaan dat niet meer doen'!

Overigens wordt er al een flinke fout in heel de pleidooi structureel gemaakt. Het zijn geen vluchtelingen het zijn migranten

fikkieblijf! | 31-03-16 | 08:00

Die hoogleraren... Manmanman. Sally Wyatt (UM), hoogleraar digitale culturen in ontwikkeling, Paul Ziche (UU), hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie. Dat deze leerstoelen allemaal bestaansrecht hebben, is toch onbegrijpelijk?

Enter Yeti | 31-03-16 | 07:57

Mensen die in hun hele leven nog geen strootje hebben recht getrokken.

roze_bril | 31-03-16 | 07:52

Spartacus, vooral jouw laatste alinea is IJZERSTERK. Voor echte vluchtelingen is hier altijd ruimte en is er altijd ruimte geweest. Echte vluchtelingen willen vooruit en integreren razendsnel. De kinders spreken binnen 6 maanden al goed Nederlands. Prachtig om te zien. (en zonder gesis! )
Echter, ik wens voor al die links-idealisten minstens 5 qat-kouwende Somaliers in de achtertuin. Dag en nacht. Kijken hoe ze dan gaan piepen. Ze doen geen zak, gratis geld. En het regime ronselt ook nog 'belasting' in NL om terug naar Somalië te sluizen om zo het regime in stand te houden. Lekker lekker… Export van geld moet snel worden gestopt: Hier worden we met z'n allen echt armer van.

Oh wat haat ik dit soort links-naïvisme. Je kunt aan de onzin die veel van dit soort lieden uitkramen zien dat ze (onder aan de streep) geen fuck aan de BV Nederland bijdragen. Deze jongeman doet dat namelijk wel. Je reist, praat met mensen in het buitenland en -gek he?- je krijgt een heel andere kijk op de wereld en welke rol Nederland hierin speelt. Mind you: Die is HEEL ANDERS dan het linkse clubje zich voorstelt.

Dysphemian | 31-03-16 | 07:49

Hoogleraren, (Nederlandse)acteurs en (999999 vd 1000000) kunstenaars, ik heb niets met die mensen. Serieus ik vind zelfs Rutte interesanter dan hen. RUTTE! Dan doe je toch iets helemaal verkeerd hoor.

MarcelNederland | 31-03-16 | 07:44

Maar het gros der ondertekenaars leeft stiekem het liefste in een rijke blanke apartheidswijk. Jij ook, Adriaan van Dis, met je televisieserie over Zuid-Afrika. Sies tog, jouw idealisme en dat van de rest getuigt van een intelligentie die nuttig is voor enkele uren, maar geen volk of staat vooruit helpt.

Persoonlijk heb ik weinig angsten, maar ik ben opzekers bang voor dit soort marginale linksclubjes.

Driewerf Hoezee | 31-03-16 | 07:42

Socialisten, 'n paar over het paard getilde homo's ,en een stelletje hoogleraren wat ver buiten de realiteit leeft ,en dat krijgt een platvorm . Negeren die achterlijke ,elk idee van volk wat denkt het beter te weten eindig in een catastrofe .

fleurtje | 31-03-16 | 07:39

De dominee sprak: 'u wilt toch ook *goed* zijn?'. Neen!
De ondertekenaars hebben waarschijnlijk niet door dat ze met dit pleidooi mij - plebejer - wederom een klap in het gezicht geven. Er wordt tegen (over?) mij gesproken alsof ik een beetje achterlijk ben. Zo heerlijk begripvol mijn racistische onderbuikgevoelens weerleggen op dat ietwat neerbuigend toontje met Jip-en-Jannekeargumenten (anders begrijp ik het niet). Argumenten die je ook nog eens vrij gemakkelijk kan betwisten.

Welnu. Ik ben inderdaad tegen onbeperkte immigratie en heb angst voor meer islam. Echter, dit toontje van neerbuigend links is wat mij telkens zo kwaad maakt. Niet de vluchteling. Ten slotte vraag ik me af hoe ik ooit nog een wetenschapper/ filosoof serieus kan nemen, terwijl deze dit semi-religieuze politiek pamflet heeft medeondertekend.

atheïstisch stemvee | 31-03-16 | 07:38

@ploppy | 31-03-16 | 06:57
Ze DENKEN dat ze goed bezig zijn, dus ga ik uit van 'zwaar gestoord'.

necrosis | 31-03-16 | 07:37

Ik wil nu graag een stuk eigendom claimen gewoon door het met grensstenen af te bakenen en er vervolgens een hut op te bouwen.

* | 31-03-16 | 07:36

Ernst Hirsch Ballin, de oud-minister wiens handtekening onder de dubbelepaspoortwet staat. De wet die tot de dag van vandaag heel Marokko een Nederlands paspoort kado doet bij aanschaf van twee pakken vanillevla. Ik hoop zo dat die man nog leeft als bijltjesdag komt...

Ivoren Toren | 31-03-16 | 07:35

" De Nuttelozen van de Nacht " , ( J.Brel )

- dronken , dol en dwaas .......-

enorme sukkelzak | 31-03-16 | 07:27

@ploppy | 31-03-16 | 06:57
Ik vrees dat wij zelf domweg zwaar gestoord zijn dat we deze maand weer onze belastingaangiftes doen, en allemaal zonder enige vorm van protest tienduizenden euro's overmaken naar de goedmensenkliek in Den Haag die misselijkmakende programma's als DWDD mogelijk maakt en nepwetenschappers zoals op het lijstje hierboven op de payroll heeft staan.

Professor Superhirn | 31-03-16 | 07:21

Ik vraag me af of de reaguurders hier een representatieve vertegenwoordiging van de bevolking vormen en of de koninklijke familie meeleest/reageert. Hetzelfde geldt voor onze vertegenwoordigers in de regering en wat hun meningen zijn. Helaas zal dit waarschijnlijk gissen blijven.

ff serieus nu! | 31-03-16 | 07:09

Het " Gratis " (belasting) geld-infuus is de enige bestaans reden voor zowel " de groep van 182 " en alle " zielige en onaangepaste immigranten " in deze samenleving.

Wee de dag dat de belasting betaler het genoeg vindt , die dag komt sneller dan ze denken

enorme sukkelzak | 31-03-16 | 07:02

Ik heb zojuist iets heel ergs gedaan, de herhaling van dwdd gekeken. Zou iemand mij kunnen vertellen of dat vaste clubje idioten domweg zwaar gestoord is, of gewoon door en door slecht. Dank.

ploppy | 31-03-16 | 06:57

Da's mooi van die hoogleraren etcetera.
Nemen zij die mensen van buiten de pieren dan ook in huis en zorgen zij financiëel ook even voor hun onderhoud, scholing, rechtshulp, huisvesting en zorg en nog zo een paar dingetjes???
Da's helemaal mooi dan.

mallekater | 31-03-16 | 06:53

Oeh, wat een indrukwekkende lijst academici. 100+ filosofen en ethici, 0 betawetenschappers. Wilden die niet ondertekenen omdat zij wél oorzaak en gevolg kunnen scheiden en kwantitatief inzicht hebben? Of heeft filosofisch academisch Nederland zich in haar eigen fort opgesloten, bang voor de invloed van andere mensen met een andere mening?

Hoe dan ook, een ding staat vast: er kan minimaal 10 mijoen per jaar worden bezuinigd op overbodige (zoniet maatschappelijk schadelijke) academische posities in de filosofie en ethiek. De ontslaglijst met namen is al gereed.

Professor Superhirn | 31-03-16 | 06:53

Dijsselbloem trouwens - dubbel $

metzonderzijwieltjes | 31-03-16 | 06:44

Niet eens zo heel lang geleden, tot 1985, stond in de lagere schoolwet dat scholen opvoedden in christelijke en maatschappelijk deugden. De meeste mensen in Europa en de Amerika´s kunnen zich daar wel wat bij voorstellen.

In mijn ervaring wordt je door mensen met open armen ontvangen als je deze deugden uitdraagt en de taal spreekt. Zelfs al doe je maar pogingen je verstaanbaar te maken dan wordt de goede wil al beloond, al weet je alleen maar alsjeblieft, dankjewel, goeiemorgen etc te zeggen, dan verandert de houding al.

Mijn buren vertellen me dat ze eerst bang waren dat er een Roemeen of misschien zelfs een Turk het huis waar ik woon zou betrekken. Vooroordeel, vast wel, maar vooroordelen komen niet uit de lucht vallen. Als 80 % van de immigranten met een bepaalde afkomst zich niet weet te conformeren aan de christelijke en maatschappelijk deugden dan wil je voor hen geen open grenzen. Vooral ook omdat het over het algemeen NIET de apothekers en ingenieurs zijn die hierheen komen maar hitsige verwende prinsjes of analfabete ongeschoolde plattelanders, waar ze in hun thuisland ook niets mee kunnen beginnen. Dat is dan mooi pech voor die misschien 20% die welwillend is, maar het vooroordeel blijft in stand. Zeker als degenen die teleurgesteld naar hun thuisland vertrekken niet de hulpbehoevenden zijn.

En zelfs 20% kun je niet opvangen als je weet dat er honderden miljoenen staan te wachten om de oversteek te maken. Weten de linkse hoogleraren en goeddoe-ers veel. Marc-Marie Huijbregts, Beatrice de Graaff (wie?), Ernst Nekschot Hirsch Ballin en Adriaan van Dis, the usual suspects. 178 idioten op 17 miljoen mensen, valt dan best wel weer mee toch.

bergsbeklimmer | 31-03-16 | 06:17

Dankzij een reactie op Trouw zelf: het zijn er maar 181! De persoon Rosemarie Buikema staat 2x op de lijst (nr 17 en nr 22)... dus het valt wel mee...

gasboer | 31-03-16 | 05:51

Schop een antwoord op mijzelf naar boven. Inderdaad we worden weer genaaid , net als opa en oma destijds. Maar gaat U maar rustig slapen , van der Steur bewaakt de deur.

hero_of_heaven | 31-03-16 | 05:42

Of Kudt we worden WEER genaaid!

hero_of_heaven | 31-03-16 | 05:39

Een open samenleving moet zich dus sluiten voor parasieten en islamitische clans, omdat die het principe van wederkerigheid niet aanvaarden.

Die zin mis ik in het pamflet.

Verder een uitstekend idee om de verzorgingsstaat af te schaffen, maar dan wel netjes per referendum en niet chaotisch per nationaal default en genocide op de middenklasse in Nederland, waar onze elite nu op aanstuurt.

tipo | 31-03-16 | 05:38

Mooi en goed verhaal, ik zou willen dat ik het zo kon beschrijven. Helaas kom ik niet verder dan "Helaas , we zijn te laat".

hero_of_heaven | 31-03-16 | 05:38

@tipo | 31-03-16 | 05:21
De pamfletschrijvers en ondertekenaars leven in hun eigen zeepbel buiten de werkelijkheid. Bij hen zal de klap harder aankomen wanneer belletje uit elkaar spat.

Rest In Privacy | 31-03-16 | 05:37

d

hhmariavanempel | 31-03-16 | 05:33

Openheid is pas een goede mentaliteit, als je er van op aan kan dat je niet opgeblazen wordt, in je gezicht gespuugd wordt of aangerand of bestolen wordt (al dan niet via de fiscus of direct). Tevens moet er door ieder in die open samenleving een mentaliteit van wederkerigheid zijn en niet enkel van parasitisme of clanvorming tegen De Rest. De pamfletschrijvers laten een deel van de werkelijkheid buiten beschouwing of vinden dat irrelevant. Dit, terwijl die werkelijkheid het enige is dat we samen hebben.

tipo | 31-03-16 | 05:21

Politiek-correcten kennen evengoed groepsdruk. Het getal 182 is derhalve eerder zorgwekkend dan imposant te noemen. Maar ach.. er is genoeg zand onze kop in te steken. Tot zover, tot morgen!

Bram van Ojik | 31-03-16 | 04:15

-weggejorist-

GroenRechts! | 31-03-16 | 04:15

Dat jonge mensen behept zijn met een ideaalbeeld is te tolereren en zelfs wenselijk maar, als volwassene zo naïef zijn is kwalijk, schadelijk en schandelijk.

Rest In Privacy | 31-03-16 | 04:03

-weggejorist-

von Trier | 31-03-16 | 03:55

-weggejorist-

von Trier | 31-03-16 | 03:54

-weggejorist-

von Trier | 31-03-16 | 03:54

Een continent dat voor religie zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.

van Randwijck | 31-03-16 | 03:39

Prachtige namen lijst van landverraders, wat zal er met deze informatie gebeuren als de koers wijzigt. Voorlopig zijn het maar dromen.

sickstyle | 31-03-16 | 03:37

Sans Comique | 31-03-16 | 03:12
Maar als men het weet, waarom wil men het dan? Waarom alles ontwrichten en zo kwaadaardig naar de eigen, oorspronkelijke bevolking?

Daisy Cutter | 31-03-16 | 03:19

En weer snappen ze het niet. Europa wordt niet geregeerd door angst. De mensen zijn het zat omdat ze realistisch zijn. Hoe moeilijk is het nou? Je kunt niet oneindig mensen toelaten die op je spugen terwijl ze voor driekwart ook nog eens onderhouden moeten worden.
Daisy Cutter | 30-03-16 | 22:37
Je hebt helemaal gelijk. Dat weet men op Links ook, daarom speelt men op de persoon. Mensen die voor indamming zijn zijn kleinzielig, benepen, en gewoon ronduit fascistisch/nationalistisch. Is ook niets mee, tenzij het een witte man betreft.

Sans Comique | 31-03-16 | 03:12

" Marc-Marie Huijbregts (vocalist), Beatrice de Graaff (PLO), Ernst Hirsch Ballin (naastenliefhebber) en Adriaan van Dis (gevoelsmens / literair ambtenaar)'
Beste Spartacus , je vergeet in het rijtje nog Job C( theedrinker).

Eén Kwootje uit het onzinverhaal : " Alleen al tussen 1500 en 1900 verlieten bijna veertig miljoen Europeanen het continent om zich elders te vestigen, zo laat recent onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis zien. "
Het getal is juist, maar daar houdt de zinnigheid op : de dames en heren geleerden/theedrinkers vermeldden niet dat deze Europeanen niet 1)één relatief klein gebied/regio overspoelden 2) niet in meerderheid kwamen om de hand op te houden (zie werkloosheid allochtonen na 15/20 jaar) 3) last but not least :geen cultuur-vijandige "religie" meebrachten met alle gevolgen van dien: hoge criminaliteit, gebrekkige integratie en extremisme.
Tenslotte: ik mis in het luchtfiets-verhaal de aloude mantra :".. wij zijn altijd een immigratieland geweest... blabla bla"
Inderdaad, Gelukkig. ik ben van rond 1950 en discriminatie is mij altijd vreemd geweest.. heb natuurlijk alles meegemaakt : Molukkers,Hongaren, Chinezen , Vietnamnezen, Tsjechen,Italiaanse/Spaanse "gastarbeiders"... nooit enig probleem. Geruisloze integratie.De oorzaak dames en heren hooggeleerden? Geen cultuur-vijandige religie en bereidheid te integreren.
Was getekend : daytripper ( hoogleraar gezond verstand, Universiteit van Harderwijk)

daytripper | 31-03-16 | 03:10

Kunnen we die 182 namen ergens even voor het nageslacht bewaren? Als kleinkind straks vraagt hoe het vroeger in Europa was voor de Revolutie, dan kun je die namen voorlezen. Kijk nu maar eens op Youtube naar "iran before the revolution" -- je weet niet wat je ziet.

EnNouJijWeer | 31-03-16 | 03:06

Denkeres des Vaderlands???
Is dat iets waar wij allemaal verplicht aan meebetalen?
Opheffen, die titel. Per direct.
Bij een Dichter des Vaderlands kan ik me nog iets voorstellen. Het enige dat me bij Denker des Vaderlands te binnen schiet is iemand als Kim Jung-il of Jozef Stalin.

R van Perzie | 31-03-16 | 02:49

Goed stuk Spartacus. Gevolgd door een groot aantal prima reaguursels. Eigenlijk is alles al gezegd. Tegelijkertijd is de wereldvreemdheid van deze 182 fopwetenschappers en BN-ers is is zo groot, dat logica niet gaat helpen. Dit zijn hogepriesters van de Linkse Kerk, het enige dat daartegen werkt is een beeldenstorm.

vansuyle.com | 31-03-16 | 02:35

Angst hebben*zij* die veel over angst praten. Gelukkig zijn er dat tot nu toe nog maar zo/n 182.

INH.30CL | 31-03-16 | 02:24

Dit en vorige kabinetten hebben fors bezuinigd op Talen-studies.
Onder het motto: wij willen niet weten wat terroristen onderling met elkaar bespreken.
Zoals van der Steur zegt: wat je niet weet, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor.

Jan Dribbel | 31-03-16 | 02:15

Een echte open samenleving begint met het open laten van je voor- en achterdeur.
Hebben alle ondertekenaars hun deuren open? Mooi. Dan kunnen we dat nu met naam, plaats en beroep erbij vertellen aan elke Roemeen. Helemaal leuk. Helemaal fokking Europees.
Deel ook je wijf. Of je holmaat. Laat je haar groeien en steek er bloemen in. Verkoop je kinderen. Modern man.

LibertasSimplex | 31-03-16 | 02:09

de oprechte geit | 31-03-16 | 01:45
Asia Bibi, en de opgeblazen vrouwen en kinderen die Pasen vierden in een park in Pakistan, zijn een aspect van islam waar de genoemde "hoogleraren" angstvallig hun oren en ogen voor sluiten.

de honden blaffen... | 31-03-16 | 02:06

Laar Marc Marie en onze vrind van Dis eens een paar nachtjes incognito in een AZC slapen.
Kijken of ze nog ze veel goeds zien in de culturen die we binnen krijgen.

miko | 31-03-16 | 01:55

echte vluchtelingen die vrezen voor hun leven? prima maar geen moslims. middeleeuws gedachtengoed hoort thuis in de zandbak, niet hier en zullen nooit integreren want alles wat niet moslim is, is minderwaardig en uit te buiten..

mmkk | 31-03-16 | 01:51

@Graaf van Egmont | 31-03-16 | 01:37
Ik vermoed dat Connie Palmpjes onder het tekenen *open samenleving in je broekje* kirde.
- echt out -

Lewis Lewinsky | 31-03-16 | 01:46

-weggejorist-

Evocatus | 31-03-16 | 01:46

@de honden blaffen... | 31-03-16 | 00:57

Jaaah... Oriana!!! Da's nogus een kerel van een wijf. Haar kaliber wordt node gemist!
Salut! Evoicatus

Evocatus | 31-03-16 | 01:46

@Basic Dimension

Die sadomasochistische balans tussen christenen en moslims die u aanhaalt, is dat bedoeld als een stukje positieve duiding? Iets in perspectief zetten? Een wetenschappelijke verklaring?

In mijn ogen zijn christenen zoals Asia Bibi mensen die bovenmenselijke moed tonen in buitengewoon vijandige omstandigheden, zonder dat ze zich verlagen tot de wreedheden waarmee ze belaagd worden.

Dat de overwegingen en keuzes van deze mensen hier worden wegverklaard als collectieve onderbewuste seksuele neigingen maakt me een beetje onpasselijk.

Neem me niet kwalijk

de oprechte geit | 31-03-16 | 01:45

Door deze 182-voudige ondertekening van dit 'vluchtelingen manifest, of open grenzen manifest', door het vaderlandse 'puikje van de zalm' is mij nu duidelijk geworden dat er ook nog zoiets als de Übergutmensch bestaat. Zeg maar de 2.0 versie van de gewone gutmensch...

Ofzoiets... | 31-03-16 | 01:45

Fuck die lui, het is allemaal leuk en aardig zolang ze er zelf geen last van hebben, die nimby's weten heul erg goed wat anderen moeten doen

Bokito ergo sum | 31-03-16 | 01:44

@Basic Dimension | 31-03-16 | 01:34
Met "open samenleving" lijken ze inderdaad in hoofdzaak "open grenzen" te bedoelen, de sukkels.
- out -

Lewis Lewinsky | 31-03-16 | 01:43

Kan ik die Huijer aanklagen? Zij zegt onverbloemd dat heel Afrika naar hier mag komen en dat wij dan maar moeten oprotten als het tengevolge daarvan, hier voor ons verpest is.

nostre dame | 31-03-16 | 01:41

Tobi | 31-03-16 | 01:31
Van Conny Palmen kan je tenminste nog zeggen dat die niet wist wat ze ondertekende, vanwege haar voortdurende laveloosheid. Het is een wonder dat ze de deur nog open deed.

Graaf van Egmont | 31-03-16 | 01:37

Lewis Lewinsky | 31-03-16 | 01:30

Ja dat merkte ik ook al op.
Er lopen hier in ieder geval twee zaken door elkaar:

- open grenzen
- vrijheid van meningsuiting.

Basic Dimension | 31-03-16 | 01:34

Dr. Frambozenjam | 31-03-16 | 01:25

Dus de bovenstaande Hoogleraren opteren het woord angst zonder wetenschappelijk basis.
"Voor de meute"

Ik verzoek de bovenstaande hoogleraren dan ook hierbij wetenschappelijk het woord "Angst" graag nader toe te lichten c.q. wetenschappelijk bij te voegen wat angst is?

Mvg,

Dr. Frambozenjam | 31-03-16 | 01:33

"Vanuit die open houding naar de buitenwereld maakten Europeanen eeuwenlang vrijelijk gebruik van de wereld. Alleen al tussen 1500 en 1900 verlieten bijna veertig miljoen Europeanen het continent om zich elders te vestigen, zo laat recent onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis zien. In de 20e eeuw vertrokken meer dan 43 miljoen Europeanen, al dan niet gedwongen, naar andere continenten. Gemiddeld bijna een half miljoen emigranten per jaar."

Benn wel benieuwd naar dit onderzoek, want ik heb zo wat vragen.
1. Hoe verhoudt het aantal vertrekkende zich tot de totale groinde wereldbevolking.

2. Hoe was de receptie van de autochtone bevolking? Nou, ja wat de native-Americans betreft weten we dat natuurlijk wel. Die hadden niets in te brengen. De nieuw-Amsterdammers hielpen de Wapingers om zeep en speelden voetbal met een mensenhoofd, natuurlijk geen Kaaskop.

3. Naar welke landen emigreerde men zo al. Hoeveel Europeanen zijn geëmigreerd naar Aghanistan, naar Pakistan, naar India, naar Syrië, naar... Nou u voelt hem wel, men emigreerde naar gebieden waar men een zielsverwant cultuur verwachte.

4. "al dan niet gedwongen," Australië werd bevolkt met "geboefte" Een hongerig kind dat een brood stal liep kans op export naar de strafkolonie.

Hoeveel Ieren waren liever niet in hun thuisland gebleven? Nou dat ging even niet:
"In an article on "English Rule" on 7 March, Mitchel wrote that the Irish People were "expecting famine day by day", and that they attributed it collectively not to "the rule of heaven as to the greedy and cruel policy of England." He continued in the same article that the people "believe that the season as they roll are but ministers of England's rapacity; that their starving children cannot sit down to their scanty meal but they see the harpy claw of England in their dish." He wrote that the people watched as their "food melting in rottenness off the face of the earth", all the while watching "heavy-laden ships, freighted with the yellow corn their own hands have sown and reaped, spreading all sail for England." Wikipedia: Great Famine (Ireland)

Nou Denkeres des Vaderlands, zo lust ik er nog wel een paar!
Salut! Evocatus

Evocatus | 31-03-16 | 01:32

Rijmeraar / sprookjesboekvolger / Beatrixfluisteraar Huub Oosterhuis, vroeg-dinosaurus Connie Palmen alsmede de onvermijdelijke Job Cohen natuurlijk ook weer van de partei
hoe kan het ook anders

Tobi | 31-03-16 | 01:31

@notamused | 31-03-16 | 00:24
Deze borreltafelnepfilosofen weten natuurlijk niet dat Karl Popper een heel andere betekenis gaf aan term "open samenleving". De sukkels gebruiken dit begrip zonder definitie. Ze hebben waarschijnlijk alle 182 een ander idee over wat hiermee wordt bedoeld, maar hee, wat maakt het uit? Als het maar een goed gevoel geeft aan des goedmensens onderbuik.
*allemaal ontslaan, deze nepperds, zo hoort dat in een open samenleving*

Lewis Lewinsky | 31-03-16 | 01:30

Nog even het lijstje ondertekenaars gescrold.
Er zijn inmiddels meer "hoogleraren" dan boeren in Nederland.
Maar waanzin kun je niet eten.

de honden blaffen... | 31-03-16 | 01:27

Qie" wie werkelijk snapt wat angst is en wat dat doet met het lichaam en stoffen in de brain. Snapt dat angst een reflex is op gevaarlijke situaties. Angst is juist de beste raadgever in "deze" gevaarlijke issues. Lees eens Angst in noodsituaties en hoe Angst de REDDING werd van de betreffende individu/massa. Maar je boven stellen als "angst is een slechte raadgever" mist de oorspronkelijkheid van angst en redding in noodsituaties. Dus dit hele bullships argument, wtb "angst slechte raadgever" is een redenatie die gebaseerd is zonder een wetenschappelijk onderbouwing wtb angst. Want als je wetenschappelijk "angst" onderzoeksgericht dus benoemt dan is juist deze eigenschap 1 van de oudste overlevings tool..

PS: Misbruik angst niet voor uw bestwil plse!

Maar goed Wetenschappelijk dien je "angst" ook op de juiste wijze te gebruiken en niet te misbruiken!!

Dr. Frambozenjam | 31-03-16 | 01:25

Deze 182 personen zijn niet dom, althans de meesten niet. Wat betekent dat? Dat politieke correctheid niet zozeer van intelligentie afhangt maar van een psychologische attitude, zoals religie.

Dan kun je praten als Brugmans en overtuigen wat je wilt maar een attitude veranderen is één van de moeilijkste zaken in de psychologie. En dat betekent dat wat er ook gebeurt, deze mensen hun mening zullen houden.

Een attitude let meestal ook niet op feiten maar is gebaseerd op een onbewuste en diep gevoelde overtuiging. Als voorbeeld zal policor alle moorden en wandaden van terroristen stelselmatig blijven verklaren uit sociale achterstanden. Teruggekeerde Syrië gangsters moeten een huis, een vrouw en werk worden aangeboden. Zelfs als hun eigen dochter wordt verkracht houden zij hun diepgewortelde overtuiging.

Wat wel in beweging komt is een groot deel van de bevolking dat alleen maar vertrouwd heeft op de "elite" en daar nu geen reden meer toe ziet. Dus policor wordt niet minder maar haar bereik zal zeer sterk afnemen. Dat is de winst waar wij voor moeten gaan. Politiek correcten willen overtuigen is dus heel dom. Spaar je de moeite.

Want:

Islam wants to slaughter and Christianity wants to be slaughtered, as a complementary lust. Literally, in the Middle East Christians do not defend themselves against sadistic Muslims. Muslims come into heaven by killing unbelievers and Christians being killed by unbelievers. It is a perfect sadomasochistic balance, in which suffering transforms into lust for Christians.

Basic Dimension | 31-03-16 | 01:24

@027 | 31-03-16 | 00:33
Bedoel je Job de Theedrinker? Maak je niet ongerust, die heeft al getekend. Zie nummer 181.

Lewis Lewinsky | 31-03-16 | 01:23

Wat die 182 lijken te vergeten als ze oproepen tot het wegnemen van grenzen is dat we sinds we die open grenzen hebben juist onze vrijheid hebben moeten beperken om nog veilig te kunnen zijn. Je kunt de grens weghalen, maar dan moet je hem om je huis plaatsen zoals Timmermans bijvoorbeeld thuis deed. Overal hangen camera's, elk bericht dat je tikt (ook aan vrienden) moet door de overheid kunnen worden meegelezen, omdat we zo nodig de grenzen moesten wegnemen. Die 182 houden zichzelf voor de gek en het zijn ook grotendeels alpha mensen uit het sprookjesbos www.trouw.nl/tr/nl/5535/Denker-des-Vad...

Watching the Wheels | 31-03-16 | 01:15

nostre dame | 31-03-16 | 00:59
De enige echte denker des vaderlands van de laatste decennia.
Wie een betere weet mag het zeggen.

de honden blaffen... | 31-03-16 | 01:12

182 man/vrouw (Sorry, ik weet niet wie er ook nog non-binair is). Mooi hoor, De Wereld Draait Door kan dus eindelijk eens wat andere "experts" uitnodigen dan het vaste klubje (of is het klupje? Nou, ja dondert niet.)Maar we hebben lijst en die kan goed van pas komen.

Nog even dit. Zie: www.maandvandefilosofie.nl/denker-des-...

"Na tegen-denker Hans Achterhuis en mee-denker Rene Gude kondigt Marli Huijer aan tussen-denken centraal te stellen in haar Denkerschap. Ze zal zich richten op de publieke ruimte als ‘tussenruimte’, en wil zich als filosoof ook letterlijk tussen haar gesprekspartners begeven. “Als Denker des Vaderlands wil ik kijken of ik stemmen van anderen, die op een minder goed hoorbare positie zitten dan ik, kan laten klinken.”"

"stemmen anderen, die op een minder goed hoorbare positie zitten dan ik" Je hebt wel pech als je een autochtoon of zelfs een "witte" man, want dan hoef je niet gehoord te worden, noch hen je recht op "tussenruimte", want "Huijer (1955) is bijzonder-hoogleraar aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit en lector filosofie aan de Haagse Hogeschool, die ze liefkozend ‘de meest gekleurde hoge school van Nederland’ noemt."

Ik heb heul lang geleden bewust en zelf gekozen, les gegeven op een school voor speciaal onderwijs met pakweg 100 nationaliteiten in een van de Amsterdamse ghetto's, dus maak mij gerust uit voor rascist. Het spotsnot zal eigener beweging terugvliegen in uw zielige smoel.
Salut! Evocatus

Evocatus | 31-03-16 | 01:10

-weggejorist-

nostre dame | 31-03-16 | 00:59

Dat pleidooi verbaast me niets: het is gewoon een voortzetting van het cultuurrelativisme waar zo veel lui nog steeds in geloven. Als je meent dat alle culturen gelijkwaardig zijn, dan wordt de immigratieproblematiek inderdaad gereduceerd tot een logistiek probleem.

Wat mij wel verbaast is dat dit zo prominent in Trouw is afgedrukt. Droevig. Mogen we ook een tegengeluid verwachten?

Muxje | 31-03-16 | 00:59

Evocatus | 31-03-16 | 00:43
Al die naïeve sukkels die dit stuk ondertekend hebben, zouden "De kracht van de rede" en "De woede en trots" van Fallaci moeten lezen.
En dan het flutstukje dat zij ondertekend hebben nog eens lezen.

de honden blaffen... | 31-03-16 | 00:57

-weggejorist-

sunshine&rain | 31-03-16 | 00:52

Hallo

Eerste gedachte na lezen van het pleedooi, zonder uw kloosried en alle reacties te lezen:

"Er zijn tussen 1500 en 1900 45 miljoen Europeanen naar andere continenten geëmigreerd en in de twintigste eeuw nog eens 40 miljoen"

Ja daar zijn die continenten ook lekker van opgeknapt. Uiteindelijk zijn dat nu welvarende, vrije en westerse naties geworden, maar of de inheemse bevolking dat nu als winst beschouwd valt toch wel ten zeerste te betwijfelen.

Doei

de oprechte geit | 31-03-16 | 00:51

Koeienflat | 31-03-16 | 00:44
In de fabriek kan niet, want hoog opgeleid. Wel zou ik ze graag aan de grens met Macedonië aan het werk zetten, waar ze elke dag in hun gezicht gespuugd worden. Want kufar.

Graaf van Egmont | 31-03-16 | 00:50

nostre dame | 31-03-16 | 00:44
Die muts is op school gepest, dit is haar manier van wraak nemen.

de honden blaffen... | 31-03-16 | 00:50

Laten we nu maar eens beginnen met die 182 hoogleraren de degraderen tot fabrieksarbeider met dergelijke waanzin waar ze gezamelijk in koor mee aanzetten kan zich voortaan iedere fantast de titel hoogleraar worden toegekend.

Koeienflat | 31-03-16 | 00:44

www.radio1.be/programmas/holland-belgi...
En ik maar denken dat dat dom narcistisch, egocentrisch vrouwmens dat wel kan vluchten naar Afrika als het hier om zeep is, ondertussen, sinds sept 2015, tot inzicht kwam en beschaamd in een hoekje kroop. Niet dus. Allemaal staatsgevaarlijke narcisten die de verzorgingsstaat en het niet exotisch klootjesvolk kapot willen maken.
Vraag me af hoeveel grond en goud ze samen bezitten, hier of in den vreemde. Laat de génération identitaire maar los dit weekend.

nostre dame | 31-03-16 | 00:44

"Europa is in de greep van de angst. Angst voor onoverzichtelijke massa's vluchtelingen die op Europa afkomen."

Angst? Hoezo angst? Alleen maar angst? Ik denk vaak dat het ook gewone dood-ordinaire WOEDE is! Woede over wat de gewone man/vrouw wordt aangedaan. De bestuurlijke elite waant zich democratisch veilig achter het waandenkbeeld dat ze democratisch gelegitimeerd kunnen handelen vanwege de verkiezingen.

Niet is echter minder waar. Als de elite dit soort besluiten neemt tot het willens en wetens op gang brengen en houden van een volksverhuizing, want iets anders is het niet, dan heeft dat een aard, omvang en impact die dusdanig groot is dat men wel degelijk hiervoor een ander soort extra legitimering moet zien te verkrijgen bij de bevolkingen die het betreft.

Diverse regeringen hebben dit in het geheel nagelaten, omdat ze niet nadenken, niet echt nadenken over consequenties. Mevrouw Merkel zei ooit: "Wir schaffen das". Hoe'st mogelijk als je ooit ook gezegd hebt dat de multiculturele samenleving eigenlijk "gescheitert" is. Als een paar jaar eerder er al een boek verschijnt dat "Deutschland schafft sich ab" heet. Als ... vul de verschijnselen zelf maar in. 't Is al jaren bezig.

Je kunt het met een oorlog vergelijken waarbij bepaalde doelen gesteld worden, maar vrijwel altijd heeft zo'n oorlog onverwachte/ongewilde consequenties, omdat het voorstellingsvermogen van onze bestuurlijke en anderssoortige elite beperkt is door hun geestelijke oogkleppen, hun verheven zelf-waarverklaarde ideologie of andersoortig beslagen denkraam.

Het getuigt van ongelofelijke zelfoverschatting en arrogantie dat men denkt de problemen, waaraan men zelf (grotendeels) debet is, te kunnen oplossen. (Voorbeeld van zelfoverschatting blijkt altijd weer als de e.o.a. politicus een plannetje heeft opdat het in 2030 zo zal gaan als hij denkt dat het moet/zal gaan. Zo'n persoon moet met TBS op de heide veilig opgesloten worden, maar ik dwaal af. Sorry)
Salut! Evocatus (Ben linkse anarchist, edoch of juist daardoor niet gespeend van realiteitszin)
PS
Knap, hoor, nergens in dat stuk is het woord islam gevallen.

Evocatus | 31-03-16 | 00:43

RoBD=Skullfucker | 31-03-16 | 00:36
Jij wilt dus een soort kiesdrempel. En wat mij betreft mogen daar ook 20 % echte wetenschappers bij zitten. Beta's bedoel ik dan. En echte kunstenaars, waar ik er op het moment zo 1,2,3 geen noemen kan.

Graaf van Egmont | 31-03-16 | 00:41

Ach, die (would be) filosofen, die weten het gewoon ook niet. Daar zouden ze het bij moeten laten en niet de filosofie misbruiken voor politieke doeleinden.

Où est Charlie? | 31-03-16 | 00:41

@freelux | 31-03-16 | 00:26
We waren de zo tolerant dat alle verdragen omtrent mensenrechten slechts symbolisch zijn.
Als je deze "filosofen" mag geloven dan.

MogeWijEveOvergeve | 31-03-16 | 00:39

Excuus voor taalfouten, beetje moe.

RoBD=Skullfucker | 31-03-16 | 00:39

Trouw. De krant die ik elke morgen lees. Met Ephimenco, de vader alle columnisten. Met Goslinga, de Wijk. En, de krant die tot mijn verbazing de laatste 10 dagen ook nadelen vh associatieverdrag aankaart. (En verder de krant die af en toe iets van mijn hand plaatst. Niet relevant, maar t streelt m'n ego)

En dan opeens dit stuk. De inhoud, daar kun je over discussiëren. Maar erger id de bijna gênante trots over de over dit stuk, maar liefst door 182 hoogleraren, artiesten en kunstenaars is ondertekend.
En dat het afdrukken van het stuk. Tromgeroffel op de voorpagina, en dan het hele artikel vetgedrukt. Wat nog een oppervlakkig, bijna simplistisch stuk blijkt te zijn ook. Aannames, verdraaiingen, niet aangepast aan de huidige tijd en de altijd aanwezige arrogantie van de "elite" die het beter weet dan "het volk".

Misschien wordt het tijd dat de pers over dit soort "nieuws" afspraken maakt en ik wil best een voorzetje geven: een manifest komtbpas voor plaatsing in aanmerking als het door minimaal 30% van alle hoogleraren, kunstenaars, artiesten wordt gesteund.

RoBD=Skullfucker | 31-03-16 | 00:36

Stil.

Piet Karbiet | 31-03-16 | 00:35

nemoj me jebat | 31-03-16 | 00:18
Inderdaad, als ik naar de politiek en economie kijk, zie ik ook altijd een gezin voor me. Vader, moeder, 4 kinderen. Vader en moeder werken en kunnen er lekker van leven en hun kinderen laten studeren.
Dan komt er op een dag een ambtenaar aan de deur en die zegt, dat we besloten hebben dat een gezin met vier kinderen er 2 kinderen extra krijgen toegewezen. Geheel voor uw last natuurlijk. Wij kunnen u niet compenseren. En oh ja, deze kinderen zijn totaal onaangepast, het jongetje is de baas in huis als vader naar zijn werk is. En nog veel plezier ermee. U komt er vast wel uit.

Graaf van Egmont | 31-03-16 | 00:34

Vraag anders Cohen nog even of hij ook nog wil tekenen

027 | 31-03-16 | 00:33

Politiek correct zootje ongeregeld/zakkenvullers/schijnelite.

frisenfruitig | 31-03-16 | 00:31

Dat pleidooi doet net alsof een open samenleving één van Europa's waarden is, maar Europese landen zijn werkelijk nooit een open samenleving geweest. Dit is iets van de afgelopen 20 jaar. Dus houdt op met die lulkoek dat open grenzen zo'n Europese idealen zijn die wij al eeuwenlang aanhangen. De oude Grieken beschermden wel degelijk de grenzen anders spraken we hier nu allemaal Perzisch. Het is een leuk geschiedenisverhaaltje dat ons wil wijsmaken dat wij vroeger ook allemaal zo open en tolerant waren, maar historisch klopt er geen bal van. Een groot, belangrijk verschil tussen vroeger en nu is dat er vroeger geen verzorgingsstaten waren. Immigranten die je land binnenkwamen moesten zich dan ook wel degelijk inzetten voor je land. Het was letterlijk werken of sterven. Immigranten hadden veelal iets toe te voegen, moesten wel. Het is nu allemaal gratis geld en verder bekijken die kutnederlanders het maar. We leren de taal niet, passen ons niet aan en zetten ons ook niet in voor de samenleving..

freelux | 31-03-16 | 00:26

Over enkele maanden zeggen ze dat hun broer of zus hebben getekend
Uilenspiegel | 31-03-16 | 00:20
Over een paar maanden komt advocaat Ficq vertellen dat ze in een permanente psychose verkeerden en ontoerekeningsvatbaar zijn.
Wat mij betreft mag Hanneke Groenteman nu al in een dwangbuis.

Jan Dribbel | 31-03-16 | 00:26

@Graaf van Egmont | 31-03-16 | 00:08
Precies, alleen jammer dat lieden met gezond boeren verstand, die de kar trekken in NL geen stem hebben en ook al zouden ze die hebben dan worden ze door de 182 theoretici door de plee getrokken, lekker door polariseren.
Tijd dat de macht van de softies doorbroken wordt.

Uw Verzekeringsadvis | 31-03-16 | 00:26

Een open samenleving is, zo Karl Popper in zijn ‘The Open Society and Its Enemies’, een samenleving die niet gedomineerd wordt door een allesoverheersende waarheid die al het andersdenken wegdrukt. Dus Noord-Korea is een typisch voorbeeld van een gesloten samenleving. Ook Saoedie-Arabië is dat. En Turkije. En de voormalige DDR. En de voormalige Sovjet-Unie. En ook het huidige Rusland. En eigenlijk heel de islamitische wereld. Enzovoort. En Nederland? Is Nederland een open samenleving? Al minstens 30 jaar is het zo dat je in de openbaarheid bepaalde dingen maar beter niet kan zeggen. En dan gaat het vooral over dingen die te maken hebben met islam. Die dus te maken hebben met dat boek en met nog andere boeken die toelichting geven op dat boek. Je moet niet al te expliciet zijn in je kritiek op bepaalde teksten daarin. En doe je het toch, dan komt er ineens een heel repertoire tevoorschijn van bedreigingen en verdachtmakingen, karaktermoord, soms echte moord, valse beschuldigingen, mogelijk ontslag, sociale uitsluiting, enzovoort. Is Nederland een open samenleving? Volgens mij niet. En het lijkt erger te worden. In die zin dat toestanden als die je ziet in Saoedie-Arabië of Pakistan of Marokko, Turkije, Indonesië, Tunesië, Algerije, Libië, Afghanistan, Jemen, Egypte, enzovoort, dat we daar steeds meer mee te maken krijgen. Zeker als we de aanbevelingen van onze ‘Denker des Vaderlands’ ter harte nemen. En van alle andere ‘grote denkers’ die dat manifest getekend hebben.

notamused | 31-03-16 | 00:24

-weggejorist-

sunshine&rain | 31-03-16 | 00:23

Een pleidooi van volk dat uit de staatsruif vreet, dan weet je eigenlijk al genoeg.
Het meest lachwekkende is het aanhalen van de Grieken.
Alsof de oude Grieken precies overeen kwamen met ons nu, want democratie. Ik geloof niet dat ze bekend waren met uitkeringen, subsidies, islam en politieke correctheid. Hoe hoog was destijds de criminaliteit onder immigranten en hoe werd dat bestraft?
Lijkt mij best wel relevant om een parallel te kunnen trekken.
Maar voor deze uitvreters is dat niet van belang.
Zolang Wilders niet aan de macht komt blijft de geldkraan richting goedvolk openstaan.

MogeWijEveOvergeve | 31-03-16 | 00:22

@deluiegriek | 31-03-16 | 00:17
Sommigen zijn er gek genoeg voor. Meindert Fennema, géén ondertekenaar overigens, heeft zelf een vluchteling in huis genomen.

Lewis Lewinsky | 31-03-16 | 00:21

Over enkele maanden zeggen ze dat hun broer of zus hebben getekend

Rest In Privacy | 31-03-16 | 00:20

Er zit zelfs een "hoogleraar publiek begrip van wetenschap en filosoof" bij!!!
Da's toch lachen? Dat zulks een beroep is?
Ars Vivendi | 31-03-16 | 00:09
Zoals ik al schreef, wij zijn een plopsaland geworden.
Het valt me nog mee dat de prof Kabouterkunde niet in de lijst staat.
Maar die had de verkeerde partijkaart.

Jan Dribbel | 31-03-16 | 00:20

@Graaf van Egmont | 31-03-16 | 00:08
Inderdaad: als je gestudeerd hebt, wil dat nog niet zeggen dat je over wijsheid beschikt.
En dan de toevoeging 'acteurs en kunstenaars'. Leuk hoor, maar ik neem meer aan van een huisvrouw met een groot gezin en een kleine portemonnee die de boel draaiende weet te houden of een boer die precies weet wanneer je zaaien en oogsten moet.
Om maar een voorbeeld te noemen.
Treurig allemaal, he?
Maar ik ga naar bed. De vogeltjes ontwaken immers al weer vroeg (werd vanmorgen al om vijf uur uit bed gekwetterd!).

nemoj me jebat | 31-03-16 | 00:18

wat een wollig verhaal van die lui zeg... manmanman.
.
"Maar dat betekent niet dat we daarom onze idealen opzij moeten zetten.". Dus ze hebben ieder, conform hun idealen, vluchtelingen opgenomen in hun huis en hun dochter al uitgehuwelijkt? Of geldt het alleen voor anderen?

deluiegriek | 31-03-16 | 00:17

Cor Netto | 30-03-16 | 22:32

Juist dit volkomen onjuist geformuleerd dom-links gewauwel van de z.g. elite is wat de, zich verantwoordelijk voor de toekomst voelende, burgers in de armen van de PVV drijft.

Hopelijk wordt de guillotine na de bestorming van de Haagse Bastille snel van stal gehaald zodat dit dom-linkse gepeupel (en hun politieke evenknieën) niet de kans krijgt zich aan de burgerlijke gerechtigheid te onttrekken.

TriestGeval | 31-03-16 | 00:17

Zijn deze 182 betrokken mensen allemaal mislukte "typetjes" van Van Kooten en de Bie?

Graaf van Egmont | 31-03-16 | 00:15

@Ars Vivendi | 31-03-16 | 00:09
Ze zijn allemaal overbodig. Direct ontslag betekent een besparing van pakweg 50 miljoen per jaar.

Lewis Lewinsky | 31-03-16 | 00:14

@Leipniz | 31-03-16 | 00:03
Zo is het, Leipniz. Boze mensen doen ook andere dingen dan bange mensen. Héél andere dingen.
*met zware dingen gooit, als oefening*

Lewis Lewinsky | 31-03-16 | 00:10

@knuffedol | 30-03-16 | 22:35
Ja mooi hè?
Er zit zelfs een "hoogleraar publiek begrip van wetenschap en filosoof" bij!!!
Da's toch lachen? Dat zulks een beroep is?

Ars Vivendi | 31-03-16 | 00:09

Angst is op zich een goede raadgever, daar kan geen tolerantie tegenop.

spamzuiger | 31-03-16 | 00:09

Nou heb ik geen universitaire opleiding maar als deze gestudeerde mensen in één alinea kunnen stellen "Landen bestrijden elkaar niet langer, maar maken afspraken waar ze zich wederzijds aan houden." en "Of zo'n samenwerking realistisch is, valt te betwijfelen" dan breekt mijn cocosnoot. Je weet al dat iets niet zal gaan werken, maar je Kantse ideaal zegt dat je dan gewoon door moet gaan.

Graaf van Egmont | 31-03-16 | 00:08

@nemoj me jebat | 30-03-16 | 23:48
Akkoord, mits ik nog staand mag plassen.

koosnaam | 31-03-16 | 00:07

@Lupuslupus | 30-03-16 | 22:53
@Lewis Lewinsky | 30-03-16 | 23:30
@CornFlakey | 30-03-16 | 23:33

Goed gezegd, heren.
Het is natuurlijk ook een goedkope retorische truc. Angst impliceert irrationaliteit. Angstige mensen worden onbewust geassocieerd met domheid en lafheid, boze mensen met kracht en sterk zelfbewustzijn. Het is dus van belang, je tegenstanders in het debat zoveel mogelijk "bang" te noemen, dat maakt dat je niet meer inhoudelijk op hun argumenten hoeft te reageren, omdat die door irrationele emoties ingegeven zijn.

Leipniz | 31-03-16 | 00:03

Weten jullie nog de noodzakelijke 4 miljard bezuinigingen? De MinJus heeft de man of vrouw die de mailtjes las op de Belgische ambassade wegbezuinigd nos.nl/teletekst#107 ? Good night y'all.

Watching the Wheels | 31-03-16 | 00:01

Nee dan hecht ik toch meer waarde aan een premier zoals deze - zie video - eentje met ballen en een stalen ruggengraat en niet onze Rutte met een ruggengraat van rubber en een lange Pinokio-neus van het liegen en bedriegen.
www.youtube.com/watch?v=EbINrdyAXlE

Frans Bierings | 30-03-16 | 23:59

@ristretto | 30-03-16 | 23:50
Ik krijg opeens het idee dat ik de komende 182 weekenden gratis logies heb.

Lewis Lewinsky | 30-03-16 | 23:58

"Marc-Marie Huijbregts, acteur"
.
Acteur ? Dacht dat dit DWDD attribuut als zichzelf als (wereldkampioen) tafelheer optreed maar tis dus geacteerd. Dom dom dom dat ik het niet eerder doorhad.

Jan Leul | 30-03-16 | 23:56

Open wond, open been, open samenleving.

Lewis Lewinsky | 30-03-16 | 23:56

De 2 belangrijkste overeenkomsten tussen deze 182 maatschappelijke "pareltjes" en de mensen wier belangen ze zo hartstochtelijk " verdedigen " zijn :

- De totale afhankelijkheid van geld van de overheid ( a.k.a. "medeburger" )
- De toegevoegde waarde , cq. het nut van hun "activiteiten" voor de maatschappij ( a.k.a. "medeburgers" )

Vraag me eens waarom ik zo verdomd weinig waarde hecht aan hun acties , ideeën en solidariteits betuigingen.

Vraag me eens waarom ik 1000 maal meer waarde hecht aan de ideeën en belangen van elke willekeurige postbode , vrachtwagenchauffeur , verpleegster , bouwvakker , schoonmaker , politieagent - ongeacht kleur of ras - dan een stel nuttelozen.

enorme sukkelzak | 30-03-16 | 23:55

@nemoj me jebat | 30-03-16 | 23:44
Dat is wel een goed punt. Het aantal mensen was rond 1850 1 miljard ongeveer en nu 7,4 miljard? Er komen dagelijks 200.000 mensen bij in de wereld, waarvan een groot percentage in armoede? Je kunt niet alle problemen oplossen, ons kleine landje is overbevolkt en kent problemen die ook oplossing behoeven maar waar totaal geen aandacht meer voor is. Alles draait om uitbreiding en groter (vluchtelingen, EU, NAVO, QE, schulden). Daar verdienen een paar mensen weer veel geld aan, zoveel is zeker.

Watching the Wheels | 30-03-16 | 23:55

182 profs, bijna allemaal collega's van prof Diederik Stapel.
182 bewoners van plopsaland, volgelingen van kabouter Plop.
Af en toe publiceren ze een fopartikel á la Stapel in het plopsalandse Journaille van nepstudies.
*plop*

Jan Dribbel | 30-03-16 | 23:53

@nemoj me jebat | 30-03-16 | 23:44
Er werd ook toen juist heel veel gevochten in Europa, juist om bv. de andere cultuur eruit te krijgen, zie de 80 jarige oorlog.

Ook Vlaanderen splitste zich juist af van Nederland, terwijl onze culturen veel dichter bij elkaar liggen dan wat we nu binnen halen.

La Bailaora | 30-03-16 | 23:53

Ik snap die drang niet helemaal om iedereen die donderwolken boven de linkse idealen ziet samenpakken allerlei angsten en fobieën toe te kennen. De boodschapper om zeep helpen heeft nog nooit in de historie de bedreiging weggenomen. Linkse aanhangers kunnen toch niet werkelijk geloven dat dit nu ineens wel gaat werken?

Pierre Tombal | 30-03-16 | 23:50

@Lupuslupus | 30-03-16 | 22:53
Goed gezegd, Lupus!

Lewis Lewinsky | 30-03-16 | 23:50

Ik zet morgen mijn huis open. Tuurlijk. Sterker nog; ik roep alle 187 ondertekenaars hun deuren te openen en iedereen binnen te laten in hun huis en hun hartje. En vraag je niet af waar je geld of spullen blijven maar geloof dat jouw geld en jouw spullen een ander hebben geholpen. Dan pas heb je het gevoel dat je leeft zonder angst. Open de deuren!

ristretto | 30-03-16 | 23:50

Als je 90% van de studies van de hoogleraren van het lijstje zou stopzetten, dan zou het land gaan knallen als nooit eerder.

heldheino | 30-03-16 | 23:48

@koosnaam | 30-03-16 | 23:45
Met genderneutrale potten creëer je dit soort lui. Totaal wereldvreemd.
Ik pleit voor uniseks toiletten!

nemoj me jebat | 30-03-16 | 23:48

' gaat U maar rustig slapen, wij, dit kabinet, hebben alles onder controle .. echt waar '
- s24.postimg.org...
(c)ZWITSUL | 30-03-16 | 23:21
Toevallig, tijdens het lezen van het pleidooi van de 182 dwaalden ook mijn gedachten af naar genderneutrale toiletten...

koosnaam | 30-03-16 | 23:45

De kul.
Ze halen Immanuel Kant aan. Uit de 18e eeuw. Weet je hoeveel mensen er toen op aarde leefden? En hoeveel je er in Holland had?
Dat was een wereld zonder bomgordels, Zaventem en WTC.
Ik wou dat ik nog dromen kon ...

nemoj me jebat | 30-03-16 | 23:44

@CornFlakey | 30-03-16 | 23:33
Goed gezegd, CornFlakey! Geldt ook voor mij.

Lewis Lewinsky | 30-03-16 | 23:43

Leipniz | 30-03-16 | 22:56

De samenleving is voor deze lieden een soort van experiment waarop bepaalde idealen moeten worden losgelaten.
Vandaag de dag zijn dat het globalisme(nu nog in de fase van europeanisme) en het cultureel marxisme. De realiteit van de invasie van vluchtelingen zijn voor onze culturele en educatieve elite niets dan een stel cijfers; een ontwikkeling die in het verlengde ligt van een bepaalde ideologische richting; eindstation, die simpelweg onfeilbaar is. De gevolgen van de massale instroom op de veiligheid, zorg, onderwijs, woningaanbod etc. zijn dan ook volstrekt irrelevant voor het doel dat men nastreeft.
Schopenhauer is praktisch dood aan de westerse universiteiten. Het zijn Marx, Rawls, de Frankfurter Schule die tegenwoordig de scepter zwaaien.

Desmoulins | 30-03-16 | 23:42

Het probleem is dat ze geen verantwoordelijkheid nemen voor de chaos die ze laten ontstaan. Ze zijn ruimhartig van andermans solidariteit en als de maatschappij een steeds grotere chaos wordt (wat het feitelijk al is), dan moet je (straks) niet bij hen zijn. Dat is tegen die tijd een nieuw probleem in hun ogen.

Watching the Wheels | 30-03-16 | 23:41

Vuilnisman,mogen deze 182 zakken ook mee?

Rest In Privacy | 30-03-16 | 23:40

Ik verklaar bij deze uitermate plechtig dat de volgende gebeurtenis me nog niet eerder is overkomen, maar nu dan toch echt wel: ik ben van mijn computerstoel gelazerd vanwege zoveel onbenulligheid van de zich intellectuelen noemende opstellers van dit ongelooflijk domme stuk getik. Waarvan akte. Ik val nu alleen nog van mijn stoel wanneer Rutte zijn aftreden aankondigt. Maar dan vanwege ROFL-LOL van plezier...

Reykjavik | 30-03-16 | 23:39

Aan die lijst te zien bestaat er in Nederland een woud van onzinnige 'wetenschappen'. Sociologie en filosofie....
plak een woord achter 'de sociologie van ....' of 'de filosofie van ...." en bingo! een nieuwe wetenschap. Oneindige versnippering. Nepwetenschap en zelfbevlekking.

D. G. Narrator | 30-03-16 | 23:38

Hier is je basis van onze "open sameleving" :
nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Poitie...) Karel Martel en
nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Wenen...) Jan Sobieski
dankzij deze heren kunnen wij ons nu hoogleraren "Diversiteit en immigratie" veroorloven, enige erkentelijkheid voor hun historische begrip van de natiestaat en hoe die te verdedigen tegen de oprukkende hordes van de onderwerpende jihadisten zou op zijn plaats zijn geweest.

trip666 | 30-03-16 | 23:37

Ik heb geen angst. Dat is een misvatting. Ik zie de islamisering, de z.q. vluchtelingen die dat in werkelijkheid niet zijn, en de wijze dat het onze samenleving verandert. Ik ben er niet bang voor, ik wil het gewoon niet, en ik vind dat hierdoor mij een groot onrecht wordt aangedaan, en daar ben ik heel erg boos over. Ik ben bereid te vechten, en zelfs te sterven om dit tegen te gaan. Ik vermoed dat veel Nederlanders dat met mij delen. Ja, er zijn vast wel veel bange Nederlanders, we zijn immers een verwijfde maatschappij geworden, maar er zijn ook veel zoals ik.

Rest In Privacy | 30-03-16 | 23:33

Goedkope nietzeggende nep solidariteit. Ze bereiken hier niks mee, weten ze ook wel. Zij staan op deze lijst uit narcisme: Kijk eens hoe geweldig en ruimdenkend ik ben.
De lol is dat de publieke denkende opinie razendsnel aan het kantelen is. De laatste dagen alleen al weer Blair en Brusselmans. De ene na de andere komt tot common sense inzichten. Daarmee krijgt deze lijst met elitaire grootverdieners langzaam maar zeker, iets heel zieligs. Het is een kleur bekennen van mensen die de mondiale ontwikkelingen van de volksverhuizingen op de wereld, eenvoudigweg niet inzien of ontkennen. Een lijst die je als naslagwerk bij je kunt houden van mensen waar je niet naar moet luisteren, die je niet moet uitnodigen, niet moet aannemen. Kortom, helemaal niks mee op schiet.

Rest In Privacy | 30-03-16 | 23:33

Het is maar een mening niet serieus nemen niemand luistert naar deze mensen.

Dislectos | 30-03-16 | 23:31

*Het succes van Wilders, Le Pen of Petry laat zien dat het draagvlak voor een politiek van openheid afneemt. Er is inderdaad angst*.

Ho ho, kamergeleerden! Nu maken jullie een domme denkfout. De stemmers op Wilders, waaronder mijzelve, zijn juist niet bang, maar boos, kwaad en woedend.

W o e d e n d .

Hoe is het mogelijk dat jullie dat niet hebben waargenomen, gepantoffeld en pijprokend Kant lezend in jullie respectievelijke fauteuils?

Woede is geen angst, heren kamergeleerden.

Lewis Lewinsky | 30-03-16 | 23:30

Von Mutzenbacher | 30-03-16 | 23:17
Het valt niet mee om naar DWDD te kijken.
Dat komt vooral omdat die Matthijs van Nieuwkerk de hele uitzending zit te slijmen, slijmen en nog eens slijmen.
En de hele uitzending heeft hij het over: we doen even dit, we doen even dat, jongens.
Even, even, even, altijd dezelfde tekst.
En maar wegkijkers uitnodigen.

Jan Dribbel | 30-03-16 | 23:29

@Watching the Wheels | 30-03-16 | 23:26
Want niemand wil dat het na alle bezuinigingen ten koste gaat van overheidsuitgaven t.b.v. armen die al in Nederland zijn en dat gebeurt momenteel natuurlijk wel (voedselbanken). Nog nooit een initiatief van DWDD gehoord om de voedselbanken tot het verleden te laten behoren.

Watching the Wheels | 30-03-16 | 23:29

De federalisten doen eindelijk hun masker af.
In paniek vanwege de implosie van de Grote Europese Droom.

Goed stuk Spartacus.

Desmoulins | 30-03-16 | 23:28

Op een gegeven moment keert de wal het schip. De laagstbetaalden die straks hun banen ingepikt zien door de nog goedkopere immigranten zullen gaan het eerst gaan muiten. Daarna volgt de middenklasse. De rijken zal het worst wezen, die hebben zich altijd al weten te redden.

Rest In Privacy | 30-03-16 | 23:28

Citaat: "In de middeleeuwen werden steden begrensd door een stenen wal die de inwoners tegen vijandelijkheden van andere steden beschermde. Met de afname van geweld en de toename van beschaving werden die stadsgrenzen overbodig."
Dus met de huidige toename van geweld en de afname van beschaving worden die "stenen wallen" weer actueel.

de honden blaffen... | 30-03-16 | 23:27

Waarom openen de 182 van Hilversum niet een rekeningnummer waar ze zelf geld op kunnen storten dat gebruikt kan worden om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Als er veel geld op binnenkomt dan kunnen we veel mensen helpen. Als ze allemaal een miljoen storten, dan is er al 182 miljoen om mee te starten en dan zadelen ze meteen de rest niet op met de rekening. Ik zeg doen!

Watching the Wheels | 30-03-16 | 23:26

@Ongeblustekalk | 30-03-16 | 23:08

Sorry, ik begrijp er geen snars van. Leg eens uit waar ik fout zit?

Leipniz | 30-03-16 | 23:24

Een reactie van een domme lul als mij die zich buiten mr. dr. ing. prof. bn,r. een realistisch en feitelijk onderbouwd stuk ten tegen-argumentatie inbrengt is:

"Tussen 1500 t/m 1900"

Betreft dit een emigratie naar islamitische landen? Nee. Zou de massa europese emigratie in deze islamitische landen warm verwelkomd zijn geweest? Nee.

""Europa is in de greep van de angst. Angst voor onoverzichtelijke massa's vluchtelingen die op Europa afkomen."

Is de angst op realiteit gebaseert? Ja, gezien de feiten dat er vanuit de islam heden op Europees grondgebied de grootste dreiging vanuit de hoek van islam komt.

"De prijs van de ongastvrije houding ten opzichte van vluchtelingen is echter dat de open samenleving wordt ingeruild voor een gesloten samenleving, die haaks staat op de Europese idealen."

Zeker een ongastvrije houding ten opzichte van oorlogsmisdadigers/criminelen is een reëel menselijk eigenschap gebaseerd op waarneming. Waar is de Screening op eventuele meereizende terroristen? Wat doet de politiek aan screening wtb deze lieden? Niets.

Verders, Gewoon realisme. Heb je geen Prof. schrift voor nodig.. En dat emo gedoe voor de ander. Op basis van psychiatrie zou je kunnen concluderen dat een psychiater de kant van zijn patiënt kiest die hij probeert te genezen maar uiteindelijk in de ogen van de patiënt juist de psychiater gek is. Dat is links.

[Argument list too long] Geen zin meer..

Dr. Frambozenjam | 30-03-16 | 23:23

als de open samenleving genoeg wederzijdse voordelen had gebracht had niemand geklaagd en daar eindigt de discussie.

netniet | 30-03-16 | 23:22

@spuitje11 | 30-03-16 | 22:56
.
Heb zelfs nog veel Polaroids van die kampen

Piet Karbiet | 30-03-16 | 23:21

Tolerantie is een woord waarvan nep-intellectuelen elke betekenis van proberen uit te wissen.
 
Het is niet raar om een complete volksverhuizing van dienstplichtige mannen, met een niet vereenvoegbare cultuur en religie, te weigeren als ze kei-illegaal je politieke unie binnenkomen. Dezelfde regels over samenwerken, en die onze dierbare geciviliseerde samenleving in stand oud, vergeten ze liever om hun waanbeeld in stand te houden.
 
In de echte wereld zit niemand op deze invasie gelukszoekers te wachten.

HaatAth3ist | 30-03-16 | 23:20

Wil niet flauw doen, er zit geen 1 belastingbetaler tussen, allemaal lieden die door de belastingbetaler onderhouden worden.
Is er ook een lijst van 182 luitjes van uit het bedrijfsleven die hun eigen broek ophouden.
3 x raaien, NEEN, die zijn aan het werk en hebben geen tijd voor deze flauwekul.

Uw Verzekeringsadvis | 30-03-16 | 23:20

Hoogleraren geven toch les op het vmbo? Niks nieuws onder de zon. Club kneuzen genaamd 182. Kwamen 484 imbecielen tekort. Waarom luisteren wij naar 182 safe space idioten vanuit hun safe space? Aanschouw safe space:
s3.amazonaws.com/rapgenius/filepicker%...

Vageling | 30-03-16 | 23:20

"... dat niet de gesloten samenleving, maar de open samenleving de grootste kans op vrede en welvaart biedt."
Vertel dat bv. maar eens aan de Noord Amerikaanse Indianen, of de Aboriginals. Waren ook heel blij dat de Europeanen daar binnenvielen, en ze werden, werkelijk, met open armen ontvangen.

Dat hun cultuur zo'n beetje weggevaagd is, en 90% van hun stamleden zijn omgekomen, en ze nu in hun eigen continent niet veel meer te vertellen hebben, och wat zou dat?

We zullen dat gewoon over ons heen moeten laten komen, anders zijn we 'racisten' en 'xenofoben', toch? En dat die 90% indianen omkwamen, dat moeten we toch accepteren voor 'de vrede en welvaart'?

La Bailaora | 30-03-16 | 23:19

Het hele stuk raakt Kant noch wal.

Zet dat maar in de krant.
*roken gaat*

Lewis Lewinsky | 30-03-16 | 23:18

@ Jan Dribbel | 30-03-16 | 23:00
Nee hoor, als je het kunt opbrengen om het begin van de ergerlijke uitzending van DWDD terug te kijken kun je zien hoe ze zich hier van harte bij aansluit.

Von Mutzenbacher | 30-03-16 | 23:17

spuitje11 | 30-03-16 | 22:56

Ja, ik herinner mij ook de eindeloze rijen voor de gaarkeukens, de straatverlichting met kaarsen en de kolossale veldslagen die wij met Griekenland tijdens de vele oorlogen tussen Hellas en Nederland.

De verdeelstations die de rantsoenen suiker en meel verdeelden onder de armlastigen & dat wij om 4 uur 's-ochtends in de rij stonden bij de staatwinkels voor onze maandelijkse sinaasappel. 85% werkeloosheid.

Gelukkig kwam in 1993 aan dit alles een einde. Dank, dank, dank EU

moutardeaprèslerepas | 30-03-16 | 23:16

Heel vreemd dat de geleerden niet weten dat de Europeanen de mohammedanen in het verleden van het continent hebben afgemept. Stelling:

*Europa kon bloeien, omdat er geen islam was*.

Daar kan geen Kant tegen op.

Lewis Lewinsky | 30-03-16 | 23:16

En o ja. Als ik het me goed herinner is een van de noodzakelijke voorwaarden voor de eeuwige voor Kant het stoppen van een internationaal systeem van oplopende schulden die toch nooit terug betaald kunnen worden en wat onherroepelijk uit moet lopen op oorlog. Dus daar is ook nog wel wat kritiek op het huidige ECB print-beleid te vinden. :).

Michelsz | 30-03-16 | 23:15

Goed dat je dit waanverhaal aan flarden schiet, Spartacus. De schrijvers daarvan zouden in een gesloten afdeling moeten worden opgenomen. Dan kunnen ze daar een mooi essay schrijven met als titel "De tegenstelling tussen een open samenleving en een gesloten afdeling is een valse".

Lewis Lewinsky | 30-03-16 | 23:13

nononse | 30-03-16 | 23:06

Nu heb je in feite ook geen "open" samenleving. We hebben een regeldruk die gigantisch is, een belastingdruk die geen gelijke kent in de geschiedenis, een dwang tot conformiteit, tot een ja en amen over de heersende "liberale" staatsideologie, een verplichte tolerantie jegens alles en iedereen zonder onderscheid, ook jegens de tirannieke islam. We hebben een praktijk van gedwongen tolerantie en zelf-afschaffing. We hebben geen open maatschappij, hooguit een open inrichting.

Rest In Privacy | 30-03-16 | 23:13

Het is het misschien wel waard om Kant hierover eens te lezen.
Kant zegt in zijn 'ten eeuwigen vrede' heel expliciet dat de nationale soevereiniteit nooit opgeheven kan worden. Dat het zelfs een noodzakelijke voorwaarde is voor de eeuwige vrede. Dus hoe dit soort mensen, die grenzen af willen schaffen, zich denken te beroepen op Kant weet ik niet. Het enige wat Kant wil is een volkenbond, geen Europese of zelfs wereldstaat. Dus expliciet geen EU die grenzen wil doen vervagen.

En Spartacus, als conservatieveling die graag westerse waarden wilt bewaren lijkt het me verstandiger om je op Kant te beroepen dan op Sartre. Voor Sartre zijn er namelijk helemaal geen waarden die beschermd moeten worden.

Michelsz | 30-03-16 | 23:13

De eerste therapeut moet nog geboren worden die tegen je zegt als je agorafobie hebt om een voetbalwedstrijd te gaan bezoeken. Maar zij zeggen gewoon. Fuck you met je angst, gewoon nog meer!

roze_bril | 30-03-16 | 23:12

Ik sta open voor iedereen die ook open staat voor mij: we nemen samen een lamskoteletje met sinas en daarna een speklap met bier. Samen. Gezellig.

Leptob | 30-03-16 | 23:11

Ik dacht al: waar blijft Wilders? En ja hoor, ergens onderaan staat hij toch vermeld op het schotschrift. Wilders is als een lap op een rode stier voor deze quasi denkers.

070 | 30-03-16 | 23:11

Even wat heeft een kunstenaar (en schrijver, same) voor op de rest van het vagijnvolk om zich in het spectrum van "geleerden" te mogen plaatsen?

Bram van Ojik | 30-03-16 | 23:10

Allemaal Joseph Luns…en

Rest In Privacy | 30-03-16 | 23:09

Leipniz | 30-03-16 | 22:56
U bent hetzelfde als deze mensen, maar brengt hun gedachtegoed in de praktijk.

Erg interessant en verpakt in versluierde volzinnen. Doe eens wat aan zelfreflectie zou ik zo zeggen, of analyseer die meuk die je typt :)

Ongeblustekalk | 30-03-16 | 23:08

Gadverdamme en dan Hirschi Ali, paladijne van het vrije woord, feministe met een zwaard van een pen en strijdster tegen zoiets banaals als de islamitische clitorodectomie van een lijstje afhalen. Volkomen verkrampte reactie van een polariserend politiek hypercorrect angstdier die gratuite gutmenschpunten in haar knuffelgroepje wil scoren. Met "denken" heeft dat echt helemaal niets te maken. Hirschi Ali for president!!!

trip666 | 30-03-16 | 23:08

@Van Duyvenbode, en hoe is het nu ?

nononse | 30-03-16 | 23:06

"De geschiedenis van Europa laat zien dat niet de gesloten samenleving, maar de open samenleving de grootste kans op vrede en welvaart biedt. Al bij de oude Grieken verdwenen geleidelijk de gesloten stammen, met hun starre tradities en sociale gebruiken. De open samenleving, met haar nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid, nam een eerste aanvang. De angst voor het vreemde werd verruild voor openheid naar de wereld."

Omgekeerde wereld. Juist hier moeten de moslims van leren. Zij moeten dit gaan toepassen. Zij moeten de persoonlijke verantwoordelijkheid ontwikkelen ipv massaal gaan leven naar de opgelegde mening van een religieuze fanatici.

Rest In Privacy | 30-03-16 | 23:05

Lupuslupus | 30-03-16 | 22:53 Goedgesproken ik deel je boosheid. Ben bereid mijn leven te geven voor vrijheid van meningsuiting en het verdergaand seculariseren van de maatschappij. Voor menselijk welzijn, tegen menselijk leed. Gelijk mijn voorouders streden om het land waar ik mag wonen steeds vrijer en veiliger te maken.

Ik deel je boosheid. Deze lieden plegen inderdaad hoogverraad aan de voorwaarden waarbinnen ze zelf met hun pseudo-wetenschapjes konden gedijen in de politieke luwte van de twijfel aan nut en noodzaak. Een vrije en onbelemmerde academie. Maar die is verworden tot een nest van elkaar nakakelende en subsidiepotjes toeschuivende politiek correcte papegaaien. Onder professoren is inderdaad, helaas, nog al te actueel. Doe je onderzoek naar b.v. genetische factoren van intelligentie, homosexualiteit of criminaliteit kom je als wetenschapper nergens meer aan de bak. Kritiek op leidinggevenden wordt op bijna geen enkele faculteit nog gewaardeerd. Het wordt tijd om meer andersluidende instituten zoals deze mooie shockblog en haar referendum te stichten en daar bied ik mijn ziel en zaligheid graag voor aan!

Revolutie. De pen van de vrije geest is haar sterkste wapen.

trip666 | 30-03-16 | 23:04

De titel van het stuk zegt het al, "We zijn allemaal migranten".
De schrijver ziet de bevolking van Nederland al emigreren.

de honden blaffen... | 30-03-16 | 23:03

Europa is niet in de greep van de angst, Europa is in de greep van de woede. Woede over de linkse zelfdestructie, die ook de niet-linkse (lees: realistische) bevolking zal meesleuren als we niets doen. Overigens herken ik in dit 'manifest' heel duidelijk de hand van Denker (of moet ik zeggen Warhoofd) des Vaderlands Marc-Marie H. (Enne... maar... en toen... ja nééhéé... nee echt Matthijs! Hahahahaha!!!)

Zenzeo | 30-03-16 | 23:03

Een slecht onderbouwd stuk dat enkel op de naïeflinkse onderbuik inspeelt en door wat aandachtstrekkers van tweede en derde garnituur in ondertekend.

Dat kan beter, anti-verzorgingsstaat-kamp.

Muggenmepper | 30-03-16 | 23:02

Geef Macedonien veel geld om nog een hoger hekwerk te bouwen, of gooi hier de grenzen potdicht

gringo-brd | 30-03-16 | 23:01

Het fabeltje van de "open cultuur" is niet gebaseerd op enig historische realiteit, maar is louter een hersenspinsel van de hippie-generatie. Nederland in de Gouden Eeuw bijvoorbeeld was geen "open cultuur", maar een sterk gereguleerde republiek, met grote godsdienst tegenstellingen, met een kneiter van een oorlogsvloot, met een regentendom dat niet met zich liet sollen, en dat zware misdadigers ophing op het dorpsplein en vervolgens een paar weekjes liet bungelen in de wind.
Er was een meritocratie, maar dat is iets geheel anders dan een liberaal walhalla.
Het hele idee van "open samenleving", van vrijheid blijheid is een vrome leugen, een idée fixe, met een zelfondermijnende uitwerking.

Rest In Privacy | 30-03-16 | 23:01

Welke idealen zijn dat eigenlijk? Wat willen ze?

Een utopische multi-culturele samenleving waarin iedereen elkaar kusjes geeft? Ze geloven toch zelf ook niet dat je dat bereikt door de islam te gaan importeren?

Waar leven die mensen eigenlijk? Op mars?

La Bailaora | 30-03-16 | 23:01

Ik mis Hanneke Groenteman, de oma van alle goedmensen.
Maar wat een belastinggeld wordt verspild aan deze verzameling wereldvreemden.
Wat een verzameling naivelingen met hun fopbaantjes.
Natuurlijk zijn D'66 en Groenlinks weer oververtegenwoordigd in deze carrousel van nepbaantjes.

Jan Dribbel | 30-03-16 | 23:00

Boejuh. Ik niet.

Piet Karbiet | 30-03-16 | 22:59

@koeberg | 30-03-16 | 22:33
Ik ben in principe voor open grenzen binnen (West-)Europa. Wanneer je open grenzen met de gehele (tweede en derde) wereld bedoelt kies ik voor de Nederlandse nationalistische verzorgingsstaat.

Oeleflaffel | 30-03-16 | 22:58

Europa zou eens moeten kijken hoe de VS nou werkelijk staatkunfig in elkaar steekt. Washington heeft by far niet zoveel macht als Brussel. Iedere poging om die macht uit te breiden straft de Amerikaanse kiezer keihard af. In Europa dragen we steeds meer soevereiniteit af en verwachten we dat de burger zijn bek houdt. No way!

LJBrinkhorst | 30-03-16 | 22:57

Ergens in het napapegaaien van de ideologie van de "global warming caused by human co2 emissions" is de wetenschap haar vermogen tot zelfkritiek kwijtgeraakt. "Al in het oude Griekenland omarmde men steeds meer de open samenleving" nee joh, laat die Spartanen lekker een potje knuffelen met de Perzen dan komt echt alles helemaal toppie!

Ik heb zelden een analyse van een dergelijke wensdenkend bedroevend niveau ondertekend zien worden door zoveel elkaar hooggeleerd noemende ondenkers. De soviet-unie was er een zootje ongeregeld bij. Deze tijd vraagt om dissidenten. Niet om papegaaien. Hoe polariserend is deze tekst waardoor velen zich door een elite in een ivorten toren in hun redelijke en rationele denken volledig ongehoord zullen voelen? Revolutie: hoe lang nog?

trip666 | 30-03-16 | 22:57

Hooggestemde humanistische idealen zijn toch wat minder verheven als je niet bereid bent, ze op je eigen leven toe te passen. En ze verliezen nog meer van hun glans als je ze dwingend oplegt aan anderen, die zich in een minder bevoorrechte positie bevinden.
Met andere woorden: het is gemakkelijk filosoferen over de onrechtvaardige behandeling van vluchtelingen als je er nog nooit eentje ontmoet hebt, en er alles aan zult doen om juist dat te voorkomen. Not in my backyard, please!

In plaats van Kant zou ik in deze discussie graag Schopenhauer willen zien. Wat meer realisme en wat minder idealisme-met-oogkleppen.

Leipniz | 30-03-16 | 22:56

Treurig toch dat Nederland zo'n achtergebleven gebied zonder enig contact met de buitenwereld was voordat de EU ze redde uit de klauwen van honger en ziekte. Vreselijke toestanden waren dat, toen....

spuitje11 | 30-03-16 | 22:56

Het zijn er trouwens 183. Ik hoorde Hanneke Groenteman in de tenenkrommende uitzending van DWDD zeggen dat ze graag mede ondertekend had. "Bij deze" zei ze.En zo'n opmerking als 'Dorpen en steden waar burgers het leven met elkaar delen': zeker nog nooit van de paralelle samenleving gehoord die we toch echt zijn. En dat ligt grotendeels niet aan de oorspronkelijke bewoners!
Verder heeft ze ook nog nooit gedacht aan de grote demografische verandering die ons te wachten staat.
Verontrustend filmpje ( met dank aan Gen. Maximus)
www.youtube.com/watch?v=dF9V8POmuxg

Von Mutzenbacher | 30-03-16 | 22:56


De open Westerse samenleving is geen verdienste van onze cultuur maar een noodwendige ontwikkeling richting afgrond.

De gesloten islamitische samenleving is het andere uiterste waar vrouwen niet uit kunnen ontsnappen. Dit is ook een aflopende cultuur.

Beide culturen zijn in hun laatste stadium en uitgebloeid. Beide zijn de sado (islam) masochistische (christendom) polarisatie van het Jodendom.

Het kost veel kracht (religieuze indoctrinatie) om dergelijke culturen overeind te houden. En zeker in onze moderne samenleving zullen beide imploderen.

Alleen in elkaar vinden zij nog het tweede punt in de ruimte voor de lijn die de koers aangeeft om hun sadomasochistische lusten te botvieren (Chrislam).

En daarom heeft policor islam na de uitdrijving van het christendom Europa binnen gesleept. Natuurlijk speelde ook de uitvinding van de pil een grote rol die de vrouw haar zelfstandigheid bood. Gecombineerd met het vrouwenkiesrecht sloeg de Westerse cultuur door naar het masochisme:

Sadomasochism

Sadomasochistic bipolarity explains the Muslim immigration perfectly. But it is a very uneasy message for policor, since the strength of Western morals is just her ethical weakness and lack of character. It is the curse of Enlightenment.

Sadomasochism explains the contempt of Muslim males for Western women. It explains the subordination of influential Western women in policy-making positions to Islam. It explains Federica Mogherini's lustful submission to Chrislam. It explains the greedily gobbling of large numbers of young and aggressive Muslim males by Frau Merkel. It explains the total madness of Femke Halsema to kneel for the Muslim immigration. It explains the blonde female journalist travelling without obvious reason into Afghanistan to remember only how fantastically she was raped and how hard he was.

It explains why impotent Western male judges in complete admiration of Muslim Male Power are punishing sadistic Muslim behavior so extremely low that Muslims actually are rewarded and encouraged. It explains why young disrupted Muslims are not disciplined but are just offered kickboxing.

But above all, it explains multiculturalism which prevented with tooth and nail any integration of Muslims in Western society for 40 years. Since an integrated Muslim is a lost sadist, an empty shell, an empty sack as Christian males.

Basic Dimension | 30-03-16 | 22:55

Kunnen we het niet anders doen?
Een soort van referendum houden, waar elke burger zich mag uitspreken over een voor of tegen meer asielzoekers.

Degenen die tegen meer zijn hoeven niets te betalen, degenen die voor zijn, betalen zelf de opvang van de vluchtelingen, en zorgen zelf voor de huisvesting, scholing, inburgering, etc. etc.
Eens kijken hoeveel van de 182 er dan overblijven.

Dick Luyenlomp | 30-03-16 | 22:54

Een aantal omhooggevallen idioten, die volkomen nutteloze opleidingen volgden, die he-le-maal niets bijdragen aan de samenleving en dat zou dan iets bruikbaars oprispen? lamenielache.

Wobbelplatte | 30-03-16 | 22:54

omanders | 30-03-16 | 22:51
Vergis je niet, er is een keiharde strijd gaande tussen de elite, die wil dat de verzorgingsstaat wordt afgebroken en dat de gewone burger minder mondiger wordt en de burgers die in groepen tegen elkaar worden uitgespeeld.

Rest In Privacy | 30-03-16 | 22:54

Een hooggeplaatst type noemde onze samenleving een kruitvat. Hoe kon het zo fout lopen? Omdat 40 jaar geleden een ongelooflijk stom besluit is genomen door allerlei hooggestemde politici. Je moet wel aan de universiteit een betrekking hebben om niks te zien en niks te snappen. Blind van barmhartigheid, zoiets.

Henk Zult | 30-03-16 | 22:53

Zouden ze zelf bang zijn en dat op ons projecteren? Ik ben helemaal niet bang, ik ben super-woedend om de verkwanseling van ons land aan de islam. Ons eens zo mooie land, volkomen verpest, zéker in de grote steden en het platteland volgt met rasse schreden.
Ons sociale stelsel - waar zo lang over gedaan is om het op te bouwen met bloed zweet en tranen - wordt afgebroken. Het is onmogelijk om met open grenzen waardoor duizenden lieden instromen die NOOIT een bijdrage zullen gaan leveren aan ons land, ons sociale stelsel overeind te houden. Maar dat is slechts 1 deel van de ellende want het 2e deel is dat ons land geïslamiseerd zal worden. Dát is het grote doel en ik weiger mij daarbij neer te leggen.
Ik ben w o e d e n d en zéker n i e t bang! Jullie, in je ivoren torens zijn bang. Doodsbang. Dáárom voeden jullie de krokodil in de hoop als laatste opgevreten te worden. Jullie zijn de neo-NSB-ers! De verraders van ons land aan de islam. Ik kots op jullie, vuile lafaards!

Lupuslupus | 30-03-16 | 22:53

Niet alleen het haatobject van de journalist, namelijk de popcornvretende reaguurder, is tegen dit manifest, ook Harry Verbon geeft een heel andere visie, nog wel in de krant van GoedVolk. www.volkskrant.nl/opinie/met-open-gren...

Rest In Privacy | 30-03-16 | 22:52

Maar dat betekent niet dat we daarom onze idealen opzij moeten zetten.

Spijker op zijn kop: het zijn jullie idealen en niet de mijne. Dus de buitengrenzen dicht, houden we nog steeds een open Europese samenleving.

Jesaja | 30-03-16 | 22:52

Zo Spartacus, die zit.

Masturwasbeert | 30-03-16 | 22:52

dit 'manifest,epistel,grafschrift,.. daar hebben ze gezamelijk al maanden over gestegelt, gemaild en kruidenthee gedronken in een klein literair-café,.. en dan een dikke schrijfster,.. ja je kent 'm. En nu mogen wij.. alle mensen buiten de gordel het lezen en wijs opkijken uit de gazet en knikken naar de vrouw, ja schat ik weet het! we stemmen veur!

horsteknots | 30-03-16 | 22:51

@lingo star | 30-03-16 | 22:47


Ja inderdaad. Goed gezien. Het is een vorm van klasse-arrogantie.

omanders | 30-03-16 | 22:51

Marc-Marie Huijbregts? Wie is dat?

fart majeur | 30-03-16 | 22:51

182 mensen die de benen wijd doen voor een uitkomst die uiteindelijk onbevredigend is en leidt tot een afscheiding. ;)

Gerard Leeflang | 30-03-16 | 22:50

182 man voor open grenzen. Dan blijven er 16.999.818 Nederlanders en schijn-Nederlanders over die de grenzen dicht willen.
Die 182 zullen wel winne, want dat wil de NOS en onze wereldvreemde heerschers in Den Hagistan.

Vogelbeest | 30-03-16 | 22:50

En ook is de enige angst die uit dit manifest spreekt de angst van een groot deel van politiek correct Nederland - De ondertekenaars - dat hun wereld in elkaar sodemietert. Een zeer, zeer terechte angst.


Links heeft "het verhaal", het initiatief niet meer.

omanders | 30-03-16 | 22:49

Een historisch onjuist zwatelverhaal waar 182 vooral `hoogleraren` hun handtekening onder zetten.

Het hele verhaal is een belediging voor het denken en die mensen die hier hun handtekening onder zetten horen niet thuis op een universiteit.

Tarak | 30-03-16 | 22:48

Linkse zelfdestructie met vleugjes humanisme.... Man man man. Word wakker!

Rambo John J | 30-03-16 | 22:47

Valt me tegen van Beatrice. Het is een voortdurende wens van de elite zich te onderscheiden van de lagere "racistische" echelons die dondersgoed weten dat kritiekloze immigratie hun kansen vermindert.

Rest In Privacy | 30-03-16 | 22:47

Kunstenaars en realiteit: twee werelden die niet samen gaan.

The_Black_Knight | 30-03-16 | 22:45

"De Europese binnengrenzen werden geopend en de begrenzing werd naar de buitenranden van het continent verplaatst. Die centrifugale grensverleggingen gingen gepaard met een ongekende toename van welvaart en vrede binnen de grenzen."


De suggestie is dat het openen van de binnengrenzen tot zowat de grootste welvaartsvermeerdering in de geschiedenis van Europa heeft geleid. Schengen is in 1985 ondertekend om uiteindelijk in 1993 ingevoerd te worden: 1.bp.blogspot.com/-QTYhLD19Guc/TqcZLIb...


Nou. Je ziet een blipje. Daarna een inkeutelen. Daarna weer wat opveren. Daarna een echte ineenstorting. Is dit een ongekende toename van welvaart?

omanders | 30-03-16 | 22:44

Vanmiddag heb ik het 'manifest' gelezen van de 182 oikofobe wereldvreemden met nutteloze fopbezigheden. En met vrolijkheid kennisgenomen van het merendeel van de reaguursels eronder: er is nog hoop, zelfs bij de Nederland-afschaffers van het dodebomenblaadje Trouw.

Trouwens, de opmerkelijkste expertise van een van de manifesteerders: 'beslistheorie'. En 't is pas overmorgen 1 april.

De Vrijlansier | 30-03-16 | 22:44

Deze 182 waren bang om te worden kaltgestellt als ze niet ondertekenden?

Mr. Happy | 30-03-16 | 22:43

Marc-Marie Huijbregts: die kan op TV nog geen normale volzin uitspreken zonder te hakkelen. Autoriteit: my ass

Guust Kadaver | 30-03-16 | 22:42

182 personen die aan de tiet van de overheid sabbelen.
Goh, verrassend dat ze de staats-propaganda uitdragen.

Wutbürger_ | 30-03-16 | 22:42

ik zie opvallend veel filosofie en "cultuur" in allerlei vormen, maar heel weinig geschiedenis. zelfs beatrice de graaf, die nu een geschiedenisstoel bekleedt, hanteert een sociaal-wetenschappelijke methodologie en telt dus eigenlijk niet mee.

aight.. | 30-03-16 | 22:42

Ik wilde - hoe naief - laatst een aantal vluchtelingen helpen zichzelf nuttig te maken. Maar die waren, zo zeiden de mensen van Vluchtelingenwerk, "om verschillende redenen moeilijk te activeren".

Stelt u zich twee schepen voor die schipbreuk leiden. De schipbreukelinen op het ene eiland, afkomstig uit het seculiere westen, gaan zich organiseren en in gezamelijkheid prioriteiten stellen en veiligheid optimaliseren. De schipbreukelingen op het andere eiland slaan elkaar eerst de kop in (want islam) en zwemmen daarna naar het eerste eiland om daar vanuit een beschuldigende slachtofferrol moeilijk activerend een freeride en een freelunch te eisen. En als je er als hardwerkende veiligheidsgever wat van zegt moet je van de okselhaarmevrouwen die bomen knuffelen op het strafbankje zitten. Revolutie. Het zal niet zo lang meer duren.

trip666 | 30-03-16 | 22:41

Die reacties op Trouw zijn anders niet mals...

DonSwami | 30-03-16 | 22:41

Glasgow Argus | 30-03-16 | 22:33

Ik vind tax farm nu al het woord van het jaar.

Daisy Cutter | 30-03-16 | 22:39

182x ongezien de je-weet-wel.

Fijnstoffer | 30-03-16 | 22:38

Het is ook zooo makkelijk om PC te zijn. Beter goed van hart, dan fout van geest. Daarna is men natuurlijk voornamelijk 'geschokt', 'teleurgesteld' en 'vol ongeloof'.

Kwijldraad | 30-03-16 | 22:38

Een open samenleving werkt alleen als alle culturen zich ondergeschikt maken aan een gezamenlijk belang of doel. Wat er nu gebeurt is het tegenovergestelde. Maar goed ik ben dan ook geen filosoof of hoogleraar etc. Man, zijn die lui nu zo dom of ben ik zo slim? Kudt Linksvolk, niet meer en niet minder.

Indoneesje | 30-03-16 | 22:38

En weer snappen ze het niet. Europa wordt niet geregeerd door angst. De mensen zijn het zat omdat ze realistisch zijn. Hoe moeilijk is het nou? Je kunt niet oneindig mensen toelaten die op je spugen terwijl ze voor driekwart ook nog eens onderhouden moeten worden.

Daisy Cutter | 30-03-16 | 22:37

Zolang we ons afhankelijk maken van Turkije, een land dat Duitsland ter verantwoording roept van satire (leuk,he. persvrijheid) ten koste van Erdogan, zal de stroom niet echt minder worden.

The_Black_Knight | 30-03-16 | 22:37

Klasse stuk, Spartacus

Guust Kadaver | 30-03-16 | 22:37

-weggejorist-

trip666 | 30-03-16 | 22:36

Ik zie veel hoogleraren in die lijst, maar geen enkele wetenschapper. Taalfilosofie, ethiek, beslistheorie(???). Rot een eind op.

knuffedol | 30-03-16 | 22:35

-weggejorist-

menzo | 30-03-16 | 22:35

(...) "en vluchtelingen over de Middellandse zee terug te sturen". Dat klopt toch niet eens??

menzo | 30-03-16 | 22:35

Sterk stuk, Spartacus.

demdem | 30-03-16 | 22:34

Links- of rechtsom: witte mensen zijn schuldig aan dit en watdanook. Witte mannen helemaal, natuurlijk. Gewoon ongezien, omdat het kan.

Lepo | 30-03-16 | 22:34

Klootzakken wonen hoogstwaarschijnlijk in het Salon socialistisch Amsterdam Zuid voor 700 euro per maand waar geen enkele allochtoon welkom is.

Plakbakbloedworst | 30-03-16 | 22:33

Een open samenleving, whaha, de EU met buitengrenzen, ohhhh? En mensen laten integreren, die een ideologie aanhangen die ons dood wenst, het failliet van linksdenkenden en wegkijkers. Echt, die tweede kamer gister, zo diep triest, de mensen die nog!! geloven in dat multicult.

d' 8hØker | 30-03-16 | 22:33

187 wensdromers wensen de verzorgingsstaat naar de typhus. zelf al lang hun schaapjes op het droge en apres lui la delgen. met een goed gevoel hun kist in. de paar jaar die ze nog hebben lekker leven in het reservaat. de prijs voor hun goedgevoel betalen de overblijvers in de tax farm die nederland voor de overblijvers is geworden. moge de geschiedenis deze verraders op waarde schatten.

Glasgow Argus | 30-03-16 | 22:33

Maak een keuze:
a) open grenzen
b) verzorgingsstaat
.
Zelf kies ik als klassiek liberaal voor a.
Maar dan moeten we de verzorgingsstaat wel volledig afbreken en alle banden met de EU (want hogere wetgeving) verbreken.
.
De meeste van deze 'gevoelsmensen' zijn daar echter helemaal niet toe bereid.

koeberg | 30-03-16 | 22:33

Ik ben eigenlijk alleen in de greep van de angst voor dit soort neerbuigende wereldvreemdheid.

Cor Netto | 30-03-16 | 22:32

Een ding moet je die Turken nageven: als je ze zes miljard geeft, dan doen ze ook écht he-le-maal niks.

bisbisbis | 30-03-16 | 22:31

Volgens mij zijn er nog wel 182 leegstaande cellen te vinden in ongebruikte gevangeniscomplexen om deze land- en cultuurvernietigers veilig in op te bergen.

marcoplarco | 30-03-16 | 22:29

Zal blij zijn als het referendum achter de rug is. Heb ik eindelijk mijn oude en vertrouwde Geen Stijl terug.

Bernhard de II | 30-03-16 | 22:28

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino