Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Victor Onrust - Seculiere Schuldgevoelens

YPycPs1q.jpg Volgens sommigen leven wij in een seculiere maatschappij. Een beetje vreemde uitdrukking, omdat een maatschappij, een samenleving altijd een kleur heeft, een dominante cultuur die de sfeer in de openbare ruimte en in het publieke debat bepaalt. En seculier suggereert een soort neutraliteit, een kleurloosheid. Iedereen die een beetje om zich heen kijkt weet dat dit niet zo is. De steeds maar weer opduikende discussie over het niet welkom zijn van symbool A, bijvoorbeeld een blote borst, een kruis, een varkensmuts, een swastika in een prullenbak of het woord Pasen en het juist wel welkom zijn van symbool B, bijvoorbeeld een hoofddoek, een minaret of de woorden Mohammed, gezegend zij zijn naam, of Suikerfeest geeft aan dat de openbare ruimte en het publieke debat een permanent slagveld is en dat de toestand gekenmerkt moet worden als een min of meer gewapende vrede. Met enige goede wil kan men de overheid, de staat nog seculier noemen, in de zin dat die niet actief partij kiest maar als een soort scheidsrechter probeert op te treden. Ook dat is een illusie, maar daar dieper op ingaan leidt te veel van het onderwerp af. De dominante cultuur, die de openbaarheid vol kladt met reclame en vermaak, is het liberale humanisme. Dat is de kern van de identiteit van de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking, zelfs van veel zich als christelijk of joods afficherende personen. Volgens sommige denkers en politici zouden we moeten teruggrijpen op onze joods-christelijke wortels, maar daarmee wordt de Verlichting en zo ongeveer alles wat er in de 19e en 20e eeuw gebeurt is in een klap weg gekieperd. Omgekeerd wil dat weer niet zeggen dat het hedendaagse humanisme geen joodse en vooral christelijke wortels heeft. Dat zit hem dan niet in het godsgeloof, dat voor echte humanisten min of meer taboe is – een ietsist of agnost kan nog net– maar in het beeld van de ander, vooral dat van de vreemdeling. Dit kan samengevat worden in de stelling: "iedereen is een mens als u en ik". Het gevolg van deze uitgeroepen totale christelijke broederschap is de plicht iedereen hulp te bieden, en, in geval van agressie, de andere wang toe te keren. Deze broederschap wordt de laatste tijd zelfs uitgebreid tot "Ieder dier is een dier als u en ik", waarmee naast racisme en seksisme nu ook speciisme tot de zonden der witte mannen is gaan behoren. @VictorOnrust af te sluiten met wat passend christelijk gezang. Erbarme Dich in The Sacrifice van Andrei Tarkovsky:

Reaguursels

Inloggen

Prima stuk. En eigenlijk ook heel logisch allemaal. maar we zijn allemaal tientallen jaren gehersenspoeld. Nu is het tijd om gewoon weer eens te staan voor onze waarden en normen. En ja, ik geloof ook helemaal niet in het Christelijke sprookjesboek maar dat is wel wat ons gevormd heeft. En we zijn verder geevolueerd (althans de meesten dan). En dat is helemaal prima. En met dat moslim gedoe ben ik echt helemaal klaar. Doen ze maar lekker achter de voordeur. Eisen stellen doen ze maar in hun eigen tolerante moslim landen. Niet hier.

politiekincorrect | 21-03-16 | 21:26

Jesaja | 21-03-16 | 18:49 Volgens mij is het grote verschil tussen islam-vroeger en islam-nu, dat de eerste er echt als een vijand uitzag, gezeten op paarden en zwaaiend met zwaarden, en rovend en verkrachtend en moordend het land door trekkend. Waartegen islam-nu er eerder uitziet als een verzameling zielepoten, mensen die niks kunnen en niks snappen, en die zitten opgesloten in een soort van agressieve versie van de Zwarte Kousen kerk. Bovendien, met al die oliemiljarden is er veel te verdienen aan de islamwereld, zodat men een oogje toeknijpt voor een onthoofding hier en een amputatie daar. Verder lijkt het er sterk op dat de Linkse Kerk in de islam vooral electoraat ziet en veel banen voor zorgsector en sociaal-cultureel werk. De islam gaat waarschijnlijk in de westerse wereld een overal verspreid ghetto geven, waar continu voor miljarden aan uitkeringen in gaat, en waar continu gestoordpsychopate jihadkillers uit komen. Die dan veel werk geven voor geheime diensten en bewakingsdiensten en makers van alarminstallaties en speciale politiediensten en wijkagenten en makers van wapens en pepperspray, enzovoort. Vervolgens kan het zeer wel gebeuren dat de overlast door de islam dermate ondraaglijk wordt, dat er een soort oorlog ontstaat. Ook verwacht ik parallel hieraan forse verschuivingen in de politiek. Het zou mij niets verbazen als uiteindelijk ook China, India en Latijns-Amerika betrokken worden bij het neutraliseren van het islamgevaar. En dit vanuit het uiteindelijk onvermijdelijke inzicht dat de islam te gestoord-destructief is om mee samen te leven op één planeet.

notamused | 21-03-16 | 20:24

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 00:38
+1 en bedankt voor de aanvullende informatie.

The_Observer | 21-03-16 | 19:45

De verlichting en het daaruit voortvloeiende humanisme is het probleem. Deze hebben de Christelijke wortels juist vervormd, tot wat het niet is. Jezus zegt niet voor niets: Wie zorgt voor de minste van mijn broeder (onderdeel van het Lichaam van Jezus), heeft Mij geholpen (vrije vertaling, Mattheus 25 40 - 46). Dit betekend ook dat Christenen andere Christenen altijd zouden moeten helpen. Dat Christenen ook niet gelovigen moeten helpen is logisch, maar Christenen die "vreemde godsdiensten" promoten die niets met de dood en opstanding van Jezus van doen willen hebben, zijn een vervloeking. Een Christen heeft namelijk ook de opdracht om het Kwaad te bestrijden en dat is alles wat niet voor Jezus is. Alleen omdat na de verlichting er een zogenaamde scheiding van kerk en staat is gekomen, zullen Christenen de staat wel volgen (is een opdracht), maar de staat zal niet meer doen wat Christelijk is (dat is Christenen, overal, te verdedigen). Want een seculiere staat is zogenaamd: neutraal. Een voor een Christen onhoudbare gedachte, want neutraliteit bestaat niet. Alleen voor of tegen Jezus. Als voorbeeld: De oude Christenen hebben zich met hand en tand verdedigd tegen de zeer agressieve godsdienst, de islam. Het duurde wel lang, Noord-Afrika en het Midden-Oosten waren voor een groot deel veroverd en Spanje zuchtte onder de islamitische overheersing. Pas na 500 jaar gingen de Christenen zich, gezamenlijk, verdedigen tegen deze agressor. De kruistochten waren dus een gevolg van agressieve aanvallen van de islam. Doordat in het Christendom, een logische God voorop staat, die van ons vraagt om al Zijn Werken te onderzoeken, is er, dankzij het Christendom, een wetenschap ontstaan, zoals wij die nu kennen. Die wetenschap i.c.m. een overtuiging dat wat wij als westerlingen een juiste Godsdienst verspreiden, heeft ervoor gezorgd dat wij als westerlingen bijna de gehele wereld hebben veroverd en dat in de 19e eeuw het Ottomaanse rijk de zieke man van Europa werd genoemd en dus klap op klap kreeg te verwerken.
Alleen nu alle godsdiensten "gelijk" (een afwijking van de mens namelijk (overblijfsel van de oermens), Stalin, Hitler en Mao zouden het eens zijn met deze sprekers) zijn en atheïstische denkbeelden de boventoon hebben zal het westen, door zijn basis te verloochenen (Jezus zegt niet voor niets: Wie niet voor Mij is, is tegen Mij), haar recht op absolute normen en waarden verliezen en niets nuttigs meer te vertellen hebben. Hoogstens: er is geen goed en kwaad, alleen wie de sterkste is kan goed en kwaad bepalen. En dat gaat problemen geven, want ja wie is de sterkste. In ieder geval de mensen die het beste hun ideeën kunnen verkopen via de baarmoeder. Gaat heen en vermenigvuldigd u.

Jesaja | 21-03-16 | 18:49

Russells Teapot | 21-03-16 | 13:23 Ik zie eerder sociaal-democratie, verwant aan christendemocratie, Rijnlandkapitalisme, derde weg, en zo meer. Maar goed, er zijn mensen die zeggen, waarschijnlijk de diehard adepten, dat Marx dat oorspronkelijk ook zo bedoeld heeft. En dat Lenin, Stalin en trawanten er hun eigen horror van gebakken hebben. Belangrijk punt is dat het politiek correct verboden is om kritiek te hebben op de genocidale islam. Men wil de tere moslimziel sparen blijkbaar. Men bekijkt de moslim nog steeds als door de ogen van een jongerenwerker en volwassenenwerker, als betrof het een sociaal-cultuur project van verheffing en emancipatie. Recentelijk bleek dit nog eens in een gesprek voor de belgische tv met daarbij Arthur van Amerongen. De marxistisch geschoolde deskundigen zien de ellende vooral komen uit armoede en achterstand. Waarnaast ‘islam’ als mogelijke bron van ellende zorgvuldig genegeerd wordt. ‘Islam is lievv’, zo de cynisch hierop reagerende Arthur van Amerongen.
www.canvas.be/video/de-afspraak/voorja...

notamused | 21-03-16 | 14:42

IJzersterk verhaal. Apart dat de schrijver zichzelf als marxist afficheert om vervolgens het idee van white guilt te veroordelen.

Natuurlijk hebben christelijke ideeën over schuld en boete daar een invloed op gehad, maar het marxistische conflictmodel, het idee dat sterke groepen zwakke groepen onderdrukken en dat dit alleen door strijd opgelost kan worden, is mi toch ook van fundamenteel belang geweest in de vorming van de huidige policor-linkse wegmetons cultuur.

Russells Teapot | 21-03-16 | 13:23

exkoppijn | 21-03-16 | 12:13 Om te weten waar de rijkdom van westerse culturen vandaan komt, zou je je eens moeten verdiepen in werk van bijvoorbeeld David Landes, Charles Murray en Niall Ferguson. Het heeft te maken met de wetenschappelijke revolutie, de industriële revolutie, de liberale emancipatie en de sociale emancipatie, en met het soort cultuur dat deze revoluties en emancipaties heeft mogelijk gemaakt. Verder is het goed te bedenken dat er vanuit de westerse wereld reeds biljoenen aan euro’s en dollars is geschoven richting de culturele rampgebieden van de wereld in de hoop op beter. Maar betere cultuur volgt niet uit geld maar uit betere ideeën. Hoezeer het ook cultureel marxistisch verboden is om dit hardop te zeggen. Let vooral op de correlatie tussen deze twee video’s:
www.youtube.com/watch?v=xpnFeyMGUs8
www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo

notamused | 21-03-16 | 12:49

Enig historisch besef kan geen kwaad. Dat onze rijkdom (deels) gebaseerd is op rooftochten van onze voorouders maakt ons minstens (deels) verantwoordelijk voor het verbeteren van de leefomstandigheden in de leeggeroofde gebieden.

exkoppijn | 21-03-16 | 12:13

Cultureel marxistisch cultuurrelativisme heeft taboe gemaakt het denken over verschillen tussen culturen. Maar die verschillen zijn er wel. Ze zijn eenvoudig af te leiden uit bijvoorbeeld: de social Progress Index, de Human Development Index en de Good Country Index. Globaal bekeken scoren hoog in die Indexen culturen met relatief veel vrijheid, openheid voor wetenschap, gelijkwaardigheid van man en vrouw, enzovoort. Waarnaast culturen die laag scoren opvallen door bijvoorbeeld veel onvrijheid, een sterk eenzijdig en repressief wereldbeeld, en grote ongelijkwaardigheid van man en vrouw ten nadele van de vrouw. In de Arab Human Development Reports is in beeld gebracht de situatie in een groot deel van de islamitische wereld. Opvallen aldaar een groot gebrek aan vrijheid, een gebrek een openheid voor wetenschap, en een zeer lage status van de vrouw. Het is te verwachten dat naarmate moderne westerse culturen meer islamiseren, vanwege het Linkse Kerk massaal importeren van islam, dat dan hun scores in genoemd onderzoek zullen dalen. Bijvoorbeeld van Zweden is het te verwachten dat de door de regering georganiseerde massale import van moslims, er in resulteert dat Zweden dramatisch zakt in genoemde indexen. Er schijnen nu al Zweden te zijn die migreren naar veiliger oorden.

notamused | 21-03-16 | 12:02

Alle niet-westerse volken gaan voor hun eigen belang. Alleen wij strepen eigen belang weg tegen het eigen belang van niet-westerse volkeren. Wij verdedigen ons eigen belang niet waardoor hier miljoenen vreemdelingen kunnen binnen wandelen. Met gevolg dat Europa ten prooi valt aan de vreemdeling. De Gutmensch neemt het de vreemdeling niet kwalijk dat die voor eigen belang gaat. Wel ons tokkies. Voor een gezond volk telt: eigen volk eerst. Hoeft U zich niet voor te generen. Marokkanen, Turken en Surinamers schamen zich ook niet.

haidewietska | 21-03-16 | 11:43

-weggejorist-

Geno | 21-03-16 | 11:05

Alsof gelovigen van nu met joodse en of christelijke wortels niet dankbaar zouden kunnen zijn voor die zgn 'verlichting'. Veel kerken van nu werken op een totaal andere manier dan die stenen bastions van 300 jaar terug, ook als zouden sommige boekgordelgekkies dar best naar terug willen. De behoorlijk deel van wat zich nu nog gristen durft te noemen zit gewoon lekker in spijkerbroek of laat-die-knietjes-maar-zien rokjes en zonder hoofddoekjes of rare hoedjes in de kerk en luistert liefst naar stuwende drums en gierende gitaren, hebben gewoon een tv in de huiskamer en lachen zelf op zondag.

Dat neemt niet weg dat onze cultuur veel te danken heeft aan diezelfde 'oude' kerken. Kerken en kloosters zijn honderden jaren dé plek geweest waar aan armenzorg werd gedaan. wetenschap is in eerste instantie in west-europa vanuit de kerken gestimuleerd (Nee, eerst even inlezen ajb, niet wéér die onzin gaan balken over platte aarde en galileo) en mede dankzij de samenwerking tussen pausen en kerken (wtf die paus er als geestelijke dan ook mee te maken had moeten hebben, dat is me nog steeds niet duidelijk) is het westen geworden tot wat het nu is.

Waren die kerken er niet geweest, dan zou de we wereld er totaal anders uit hebben gezien. Beter? Slechter? Doe ik geen uitspraak over. maar anders? zeker!

En dat is dus toch een stuk historie. Dus onze 'bezoekers' respecteren dat maar gewoon en anders optiefen.

Teeweetwee | 21-03-16 | 11:03

Nogmaals, wat een goed stuk. Een Call to Arms.

omanders | 21-03-16 | 10:48

@Tisnietanders | 21-03-16 | 10:04


Ideologieen hebben sinds de Verlichting een paar van de functies van godsdienst overgenomen: Als verklaring voor de wereld, als raamwerk voor gedrag, als maatlat voor het goede. Het is dan ook tekenend dat de Verlichting een aantal van de meest bloederigste ideologieen heeft voortgebracht: Jacobinisme, communisme en fascisme.

omanders | 21-03-16 | 10:45

@Lewis | 20-03-16 | 21:20


Voorbeeld: Duitsland wordt erg schuldig beschouwd aan de holocaust. Met name werd en wordt Duitsers verweten niet tegen het Nazi regime in opstand te zijn gekomen.


Maar de meetse Duitsers *destijds* leefen in een dictatuur, werden voornamelijk propaganda gevoed en vooral ook: De bevolking werd door geallieerden gebombardeerd. Zelfs als er ooggetuigeverslagen over de jodenvernietiging naar Duitsland kwamen zoals tijdens de eerste fase met de Einsatztruppen werd het nog als *gerucht* beschouwd.


Wat moet iemand in zo'n situatie doen? In opstand komen? Schuilen? De oorlog uitzitten? Hoe moesten ze weten wat er ECHT gebeurde als de tegenstander in het oosten net zo'n dictatuur was? Moesten ze willens en wetens hun families in gevaar brengen door in het verzet te gaan?


Het is zeer tekenend dat volgens een PEW onderzoek direct na de tweede wereldoorlog de meeste Duitsers NIETS van zowel de geallieerden als de Nazi's wilden hebben en ALLE informatie die ze kregen als propagna gelul beschouwden. Ze noemden dat de "Ohne Mich" mentaliteit. (Bron: Dark Continent, Mark Mazower)

omanders | 21-03-16 | 10:37

Tisnietanders | 21-03-16 | 10:04
====
Uitstekend verwoord.

malang | 21-03-16 | 10:36

Daarom assimileren of wegwezen.
Die 17-eeuwers waren zo gek nog niet.

watergeus | 21-03-16 | 10:05

Victor raakt de zere plek, maar niet zodanig dat reaguurders hem begrijpen.
Het probleem is niet de judeo-christelijke erfenis van opoffering, broederschap, gelijkheid, eerlijkheid, etc (en dan bedoel ik de bron, niet de wanstaltige vertoning die de RK kerk er soms van heeft gebakken), maar het feit dat die normen en waarden door de Humanisten zijn overgenomen, zonder het onderliggende geloof erbij ook mee te nemen.

Daardoor krijg je mensen die ergens in geloven, zonder dat ze weten waarom ze daarin geloven. En dat zijn de engsten. Ze geloven in opoffering en ze verheerlijken opoffering (meestal zolang het hun zelf niet betreft), maar als je niet gelooft dat deze hele wereld is gemaakt door een Maker die zichzelf heeft opgeofferd voor ons, dan wordt het nogal een eenzijdig verhaal. Dan is de balans weg. Wij kunnen onze naasten liefhebben omdat wij geliefd zijn door onze Maker. Je ontvangt en deelt uit.
De Humanistische versie daarvan is compleet los van dat systeem. Je deelt uit en deelt uit en laat over je heen lopen en je negeert jezelf, net zolang tot je eigen identiteit weg is.
Daarom zul je in de kerken, die toch volgens Victor op dezelfde normen en waarden gestoeld zijn, toch een hoop mensen vinden die zeggen dat je mensen moet opvangen en tolerant moet zijn, maar dat er ook grenzen zijn. Die snappen het principe van ontvangen en doorgeven. Dat verwacht je ook van diegene aan wie jij geeft. Humanisme doet dat niet, omdat ze de basis van het geloof kwijt zijn.
Het ligt dus niet aan de waarden en normen, die hebben ons gebracht waar we nu zijn als land, het ligt eraan dat niemand nog weet waarom die waarden en normen er zijn, hoe ze functioneren en hoe je ze kunt beschermen.
Humanisten zijn in hun drang lief te zijn voor anderen de grootste egoïsten omdat ze daarmee vaak bereid zijn dwars over hun naasten heen te walsen.

Tisnietanders | 21-03-16 | 10:04

"Volgens sommige denkers en politici zouden we moeten teruggrijpen op onze joods-christelijke wortels, maar daarmee wordt de Verlichting en zo ongeveer alles wat er in de 19e en 20e eeuw gebeurt is in een klap weg gekieperd".
====
Neen, klopt niet. De Verlichting had nooit plaats kunnen vinden zonder de daaraan voorafgaande Reformatie: door de Reformatie werd het geloof van iets publieks (= het gehele publiek leven dominerend) tot iets persoonlijks (=vrijheid van geweten).

De Reformatie ging hand in hand met het gelijktijdig ontstane Humanisme (waarbij de mens centraal werd gesteld in diens relatie tot God).

malang | 21-03-16 | 09:39

Het uiterlijk van een samenleving en de gedeelde mentaliteit zijn uitkomsten van innerlijke eigenschappen.
Momenteel wordt ieder jaar tussen de 5% en 16% buitenlandse jongens in de leeftijd van 15 jaar tot 30 jaar in de Nederlandse samenleving gespoten. Dit betekent dat vanaf 2015 het tussen de 5 en 10 jaar duurt voordat Nederland geen generatie meer ter wereld kan zetten die een culturele autochtone meerderheid kan produceren. Waarmee de innerlijke kwaliteiten die geleid hebben tot de menswaardige samenleving voor altijd vernietigd is en een marginaal bestaan leidt totdat het uitsterft.
Hier is geen ontkomen aan, wat u ook stemt. (voor cijfers, CBS en Thilo Sarrazin)
De uiterlijke werkelijkheid van de samenleving waar onze nieuwkomers vandaan komen en de gedeelde mentaliteit zullen zich met de onze vermengen en beloofd maar zeer weinig goeds.
Dit tegen willen houden leidt tot oplossingen die niet fris zijn. Het propageren van de influx echter, is ronduit misdadig. Er wordt keihard gegokt dat u geen methoden zult hanteren die nodig zijn om uw eigen existentie en dat van uw kinderen te waarborgen.
Het is al lang geen aapjes kijken meer, de aapjes komen naar u. Uw hok is veel leuker.

Zoltan | 21-03-16 | 09:25

Zeer gedegen inleiding maar plotsklaps kort door de bocht, de garage in en klaar. Onze hele maatschappij toeschrijven aan Christelijke waarden en je daar helemaal van distantiëren (want je hebt jouw vijand blijkbaar niet lief) is net zo ontwrichtend en ondermijnend als wat u naast de Christelijke leest in de Mohammedaanse levensovertuiging afkeurt. En als er dus iets in de plaats moet komen van waaruit wij voortkomen zonder dat er volgens jou een overheid is die dit ondersteund dan is jouw wens niet anders dan een revolutionaire. En dat is heel spannend, maar ik zou dan toch meer energie steken in het beeld dat je hebt van het nieuwe maatschappijbeeld dan alléén maar af te geven op wat is. Dat is niet minder dan gevaarlijk en niet alleen ontwrichtend maar ook destructief en moreel verwerpelijk. Je bent niet alléén op de wereld.

Heisessie | 21-03-16 | 09:20

Zeer gedegen inleiding maar plotsklaps kort door de bocht, de garage in en klaar. Onze hele maatschappij toeschrijven aan Christelijke waarden en je daar helemaal van distantiëren (want je hebt jouw vijand blijkbaar niet lief) is net zo ontwrichtend en ondermijnend als wat u naast de Christelijke leest in de Mohammedaanse levensovertuiging afkeurt. En als er dus iets in de plaats moet komen van waaruit wij voortkomen zonder dat er volgens jou een overheid is die dit ondersteund dan is jouw wens niet anders dan een revolutionaire. En dat is heel spannend, maar ik zou dan toch meer energie steken in het beeld dat je hebt van het nieuwe maatschappijbeeld dan alléén maar af te geven op wat is. Dat is niet minder dan gevaarlijk en niet alleen ontwrichtend maar ook destructief en moreel verwerpelijk. Je bent niet alléén op de wereld.

Heisessie | 21-03-16 | 09:20

Zolang traditionelen hun hobby gezamenlijk en zelfs gesubsidieerd kunnen uitoefenen blijft het in stand.

Tabernakel | 21-03-16 | 09:15

Stenigen wordt in de Bijbel genoemd, maar NIET in de Koran. Toch stenigen 'wij' niet meer. Rara hoe kan dat...

beerboeloe | 21-03-16 | 09:12

De Verlichting vormt een onderdeel van onze "joods-christelijke" wortels, waarin het christelijke weer vooral bestaat uit hellenisme.

Guido | 21-03-16 | 09:09

@johnelec | 21-03-16 | 08:51

Een reaguurder naar mijn hart. Ik kan alleen maar hopen dat er van jou en mij nog velen zijn die er zo over denken. Biertje?

Mr. de Mesmaeker | 21-03-16 | 09:06

bakoenin | 20-03-16 | 22:07
Geweldig neergepend.
Ik vrees dat het overgrote deel van de Nederlanders geen interesse hebben, derhalve geen idee heeft van wat de overheden uitspoken, laten zich door domme onwetendheid gewillig naar de slachtbank leiden, collaboreren liever dan vechten!
De EU is een openlijke disfunctionerende graaibak voor de in eigen huis niet functionerende politici, en die maken uit hoe ons leven eruit gaat zien.
Terug naar een gemoderniseerde EEG!

lanexx | 21-03-16 | 09:06

Het is onze eigen cultuur te lang en te goed gegaan.
Decennia welvaart.
Vanuit die positie kon een sociale houding worden aangenomen die enigszins doorgeslagen is.
Dus gemakkelijk subsidies, uitkeringen toekennen.
Tieslagen voor alles.

En dan komt er een nieuwe groep binnen met een ander uitgangspunt en dan blijkt dat onze welgedane cultuur, gewend te steunen, maar moeilijk een grens kan trekken: "tot hier en niet verder".

Carmelita | 21-03-16 | 09:04

Het probleem is dat de huidige generaties die het voor het zeggen hebben totaal geïndoctrineerd zijn door links op school. De babyboomers werden nog grootgebracht met het feit dat er vijanden bestaan, WO2 lag nog vers in het geheugen en de Sovjets hielden landen bezet en militaire dienstplicht bestond nog. Dat er in de 60-er jaren en daarna steeds meer naar gestreefd werd om de kans op oorlog te verminderen is logisch. Iedereen wil rustig zijn leven kunnen lijden. Gorbatsjov heeft de Sovjet Unie hervormd, de bezetting v/d Oost-Europese landen beëindigd, de weg lag open voor een samenwerking met Rusland op weg naar een Europees supercontinent. Helaas past dit niet in het beeld dat de USA v/d wereld heeft. Die hebben daarna ons werelddeel volledig verkloot door de aangrenzen landen in MO en Afrika te destabiliseren. Rusland mocht geen invloed krijgen in de wereld en is dus weer door de USA tot onze vijand gemaakt. Inmiddels is de EU overgenomen door autocraten onder leiding van, hoe is het mogelijk, een Oost-Duitse leidster die de weg volledig kwijt is en een bloedhekel heeft aan Rusland en alles wat de USA haar beveelt opvolgt. Ondertussen zitten we met een bevolking die denkt dat vijanden niet bestaan en geen benul heeft dat je moet kunnen vechten om te overleven. Onze leiders werken samen met Erdogan een dictator die de persvrijheid in zijn land afschaft, iedereen in de bak gooit die iets over hem durft te zeggen dat hem niet bevalt, IS steunt en olie koopt van IS, Koerden uitmoord en droomt v/e groot kalifaat. Maar onze leiders staan wel in de Oekraïne te blèren dat hun regering niet deugt en weg moet. Rusland deugt niet, Assad deugt niet maar Saoedie Arabië en al die mensenrechten schendende landen zijn onze maatjes waar we diep voor door het stof gaan om orders binnen te halen. Kortom de EU met Merkel voorop zijn een stel huichelaars v/d ergste soort. Ondertussen zitten we met een generatie die geen enkel benul meer heeft van wat er speelt, geen idee meer heeft dat hun kinderen een slechte toekomst tegemoet gaan en die denken dat de verzorgingsstaat hun allemaal wel beschermd. Echter onze verzorgingsstaat verdwijnt als sneeuw voor de zon met dank aan links die het liefst alle zielige mensen v/d wereld binnenhaalt en geloven dat dit zonder consequenties m.b.t. onze levensstijl mogelijk is. Kortom de huidige generatie zal weer moeten gaan vechten en als ze niet kunnen winnen omdat ze de juiste mentaliteit niet meer hebben dan is het afgelopen met de levensstijl die we gewend zijn en dus afgelopen met de Westerse beschaving.

johnelec | 21-03-16 | 08:51

Het probleem is niet de overheid, het probleem is van ons allemaal. Zolang wij, de burgers, onze overheid niet controleren en corrigeren, wordt er over ons heengewalst. Waar dat naartoe gegaan is, wordt hier duidelijk. Het is over twaalf uur, met open deuren. www.youtube.com/watch?v=44vzMNG2fZc

Mr. de Mesmaeker | 21-03-16 | 08:25

Het probleem is onze overheid, die bemoeid zich namelijk met alles en iedereen. Het wordt tijd dat ze zich alleen nog maar bezig houden met typische overheidstaken. Zelf gaan ze dat nooit doen, want elke overheidsinstantie zal zichzelf "heel belangrijk" maken en vooral groter willen worden. Het COA doet het ook.

Dutch_Holland | 21-03-16 | 07:55

Mensen die tegen elke prijs 'vluchtelingen' met een zekere ideologie welkom heten, al dan niet gezongen, zijn egöïstisch: ze doen het enkel om zichzelf goed te voelen en kijken niet verder dan hun eigen leven. Aan de generaties na hen denken ze niet.

steelbreeze | 21-03-16 | 07:22

@Graaf van Egmont | 21-03-16 | 01:57
De overheid gaat nog uit van het beeld dat de bevolking in principe onderling vreedzaam is en geweld een uitzondering.
Ze negeert hierbij het feit dat de laatste decennia en vooral de laatste jaren er enorme hoeveelheden import bij is gekomen voor wie geweld tegen mensen die niet van hun clan zijn de normaalste zaak van de wereld is.
Er worden hele troepen wolven losgelaten op de makke schapen die er al woonden.

sinar2 | 21-03-16 | 07:20

Maria.1 | 20-03-16 | 21:52
Wat ik ook niet begrijp; als hun kroost overvallen op autochtonen plegen hoor je de moeders niet
.
Maria.1 | 20-03-16 | 21:44
Het enige schuldgevoel dat ik heb is naar onze kinderen toe. Wat doen we ze aan?!
.
AMEN!!!!!

steelbreeze | 21-03-16 | 07:20

-weggejorist-

Thomas333 | 21-03-16 | 07:18

Ja dit was prima wakker worden zo.

atheïstisch stemvee | 21-03-16 | 07:09

"Volgens Marx helpt religie de arbeidersklasse dom te houden en de uitbuiting te verdedigen.
Laat dat nou net iets zijn wat onze "socialistische" partijen van SP tot D66 zo graag willen, vermenigvuldig de domme klasse om de macht te vergroten."
@bergsbeklimmer | 21-03-16 | 06:14
Ik geloof dat je een sneer gemist hebt naar de PVV uit het betoog van @Victor Onrust (best een aanwinst mag ik zeggen volgens mij). Dat van die 'Joods Christelijke waarden' is inderdaad een verwijzing naar revisionistische doctrine die feitelijk de Verlichting (/ Franse Revolutie) wil terugdraaien. "Het doel van de Burke Stichting is om een "aristocratie binnen de democratie" te stichten, een nieuwe elite die wordt ingewijd in de klassieke bronnen van de Grieks-Romeinse oudheid en de Joods-christelijke ethiek." nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke_St... De Burke Stichting staat toch wel aan de wieg van het gedachtegoed van de PVV "In november 2004 suggereerde een TV-uitzending van NOVA dat toenmalig directeur Spruyt van plan was om met Geert Wilders een nieuwe, conservatieve politieke partij op te richten." (bron is hetzelfde artikel).
Ik denk niet dat de PVV heel gunstig afsteekt bij wat je hier wil proberen te zeggen..

nickolaas | 21-03-16 | 06:59

Marx zei al dat godsdienst opium van het volk is, een zelf gecreëerde drug om de werkelijkheid buiten te sluiten. Met het christendom en de moderne mens werkt dat niet meer, maar de islam is daar een veer sterker broertje van. Volgens Marx helpt religie de arbeidersklasse dom te houden en de uitbuiting te verdedigen.

Laat dat nou net iets zijn wat onze "socialistische" partijen van SP tot D66 zo graag willen, vermenigvuldig de domme klasse om de macht te vergroten. Elke man in een jurk en elke vrouw met een boerka, dan zijn Roemer, Rutte, Samsom, Klaver, Segers en Pechtold tevreden

bergsbeklimmer | 21-03-16 | 06:14

Ik kwam en kom nog steeds vooral in West Europese landen. In Nederland kom ik nog nauwelijks meer. Heb daar geen zin meer in.
Het land kent geen eigen cultuur meer en is hopeloos op zoek naar een vorm van levenswijze die ze zelf niet meer kunnen benoemen. Het hangt van alles en nog wat aan elkaar. Incidenten camoufleren andere incidenten. De rode draad van samenleven is weg. Wen er maar aan of ga weg.
Ter illustratie: www.youtube.com/watch?v=BkfCEQlTmKI
-
En het gevolg van de huidige 'samenleving':
-
Denemarken heeft de titel van ‘gelukkigste land ter wereld’ heroverd. Nederland prijkt, net als vorig jaar, op de zevende plaats.

Dat blijkt uit het World Happiness Report, uitgevoerd door VN-organisatie SDSN Earth Institute.

Europa scoort over het algemeen hoog in de ranglijst.

Top 10

1. Denemarken

2. Zwitserland

3. IJsland

4. Noorwegen

5. Finland

6. Canada

7. Nederland

8. Nieuw-Zeeland

9. Australië

10. Zweden
-
www.telegraaf.nl/gezondheid/25407519/_...

duitse herder | 21-03-16 | 06:02

-weggejorist-

Islamofiel | 21-03-16 | 03:59

Omdat ze de islam hebben zijn de mensenrechten daar geen religie geworden zoals in het Westen.
Het grote verschil is dat men in het Westen iedereen rechten geeft en daarmee een grote groep binnen laat die die rechten zonder enige wederkerigheid uitbuit.

Islamofiel | 21-03-16 | 03:58

@Islamofiel | 21-03-16 | 03:27
Ze kennen ook de liefde niet die je zogenaamd moet hebben voor iemand die blijkbaar god was die zijn eigen zoon was die zichzelf via zijn eigen creatie heeft vermoord. Allemaal mensonterend.

tattooboer | 21-03-16 | 03:31

Moslims hebben het maar gemakkelijk, de islam kent geen erfzonde en vindt dat zelfs een belachelijk concept. Daarom hoefde Mohammed ook niet aan het kruis te sterven.

Islamofiel | 21-03-16 | 03:27

@Schoorsteenveger | 21-03-16 | 02:56
We kunnen niet iedereen rijk maken, dan gebruiken 3/4 van de mensen dat geld om als nog via angst ongenoegen en superioriteit te verspreiden door middel van religies en tiranie. Wij zijn als noord europeanen erg goed bezig en veelal wetenschap en talent gericht en dus verdienen wij met dat boze middel geld wat invloed te hebben op onze omgeving maar we hebben nu domme leiders die wel genoeg invloed hebben maar absoluut geen éne hol voor onze vrijheden doen. Het ganzebord waar wij in NL op spelen is gewoon heel ouderwets en veel te veel rubberentegel. Ik zie niks meer... geen punkers, geen flierefluiters, geen rainbow mensen, alles is een grijze doorsnee muius aan het worden, slaven. Zolang mensen haat hebben tegen de staat omdat de staat wilt meeliften op hun talenten gaan mensen daar hjelemaal niet aan beginnen, ik ben net zo een, waarom zou ik mijn goede talenten ontwikkelen als met de belastingen die ik betaal een kutsysteem dat godsgewillig is en wrede beesten aan de leiding heeft te sponsoren? Ik doe men ding kleinschalig en zou wel meer willen maar dat weet ik van meer dan genoeg mensen. Ik hoor dagelijks bijna dat mensen diverse oplossingen die ze wel zeker kennen niet implementeren omdat dat hun baan kan kosten vanwege efficiëntie. Ochja.

tattooboer | 21-03-16 | 03:16

ben kokhals | 21-03-16 | 02:33
Kapitalisme en consumentisme zijn nauw verweven, en als je het mij vraagt één pot nat. De arbeider heeft weinig te beslissen, wordt verleid om zich te schikken en zich gelukkig te voelen. Dat is wat verheffing, speerpunt van het oude, authentieke socialisme, in essentie betekent, niet meer en niet minder. Elke samenleving heeft een slavenstand nodig, daar is geen ontkomen aan. Upstairs downstairs. Het zal altijd een strijd blijven waar het evenwicht ligt, maar vakbonden zijn er pas als er een vak is, en de ruimte voor dat vak wordt gecreëerd, is niet door de natuur gegeven. Zonder vak geen vakbond. Ontketen een revolutie, en nadien zal er een nieuw upstairs downstairs ontstaan. Fabrieksdirecteuren zijn monsters, maar apparatsjiks zijn dat eveneens.

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 03:05

tattooboer | 21-03-16 | 02:45
Geld, het draait allemaal om geld. Met genoeg geld, genoeg meerwaarde, is er geen glazen plafond bijvoorbeeld. Je laat gewoon een stelletje arbeiders, slaven dus, dat glazen plafond verwijderen. Weg is het.

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 02:56

@Schoorsteenveger | 21-03-16 | 02:42
Olie, hadden wij niet ook een van de grootste olie maatschappijen?

tattooboer | 21-03-16 | 02:45

tattooboer | 21-03-16 | 02:21
Het kan anders als je genoeg geld hebt.

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 02:42

ben kokhals | 21-03-16 | 02:33
De arbeider zal altijd uitgeknepen worden. Anders was hij of zij geen arbeider maar fabrikant, of politicus of zo. Onderbouw en bovenbouw. Slaven en heren.

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 02:40

@tattooboer | 21-03-16 | 02:20
Mooi hoor, zo'n wit scherm.

necrosis | 21-03-16 | 02:37

ben kokhals | 21-03-16 | 02:20
Iedereen moet zelf weten wat hij of zij denkt, maar dan mag ik daar vervolgens, al dan niet terecht, het etiket links of rechts op plakken.
Het communisme, zoals het zich heeft ontwikkeld, heeft behoorlijk rechtse trekjes gekregen. De dictatuur van Stalin had verdomd weinig met linkse idealen te maken. Het individu ondergeschikt maken aan de staatsmacht, is dat links? Dan zijn alle dictators links.
Jij hebt het over de spanning tussen de staat, rechts of links, en het "Volksempfinden", rechts of links. Staatsdictatuur, staatsterreur, versus wat de burger vindt en voelt. De EU is staatsterreur als je het mij vraagt, en begint behoorlijk rechtste trekjes te vertonen.
Onze eigen unieke cultuur heeft heel veel wat in andere eigen unieke culturen in andere vorm verschijnt. Het gemeenschappelijke, dat is waar het om draait, en dat is volstrekt tegengesteld aan wat het multiculturalisme voorstaat, namelijk elke cultuur náást de andere positioneren en verabsoluteren.
Islam staat geen multicultuur voor, en de klerken van de EU hebben er geen flauw benul van wat multicultuur betekent.

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 02:36

@Schoorsteenveger | 21-03-16 | 02:11
Waar jij op doelt is niet kapitalisme, maar consumentisme. De arbeider bepaalt zelf of die daar in meegaat of niet. Geheel anders is het wanneer die arbeider van zijn revenuen word beroofd om leuke dingen voor arbeiders te doen, en voor de elite uiteraard, want iemand moet dat geroofde geld van die arbeiders herverdelen. Dat is "links". Kijk bijvoorbeeld eens naar de "bonden". Met een belastingverhoging keren die zich niet tegen de belastingverhoger, maar de ondernemer. Die moet het maar gaan compenseren. Uiteindelijk staan robots het werk te doen. Die "bonden" maken arbeiders dus armer, niet welvarender. Kijk eens naar de staat: de arbeider moet verplicht aan verzekeringen deelnemen. Dat is misschien menslievend bedoeld, tot de staat de halve wereld uitnodigt en gratis meeverzekert. Dan wordt de arbeider nog meer misbruikt en uitgeknepen voor andermans ego en zielheil. Dit alles is het tegendeel van kapitalisme.

ben kokhals | 21-03-16 | 02:33

@Schoorsteenveger | 21-03-16 | 01:51 "Noem de Communisten rechtse vlerken en je hebt opnieuw gelijk"
.
Comminisme, dus het individu ondergeschikt aan de massa, de staatsmacht, is niet "rechts".
.
"Er zijn mensen die zichzelf en hun afkomst verabsoluteren, en die noem ik rechts."
.
Helemaal "rechts" zou men zeggen: Als mensen dat voor zichzelf willen, dat absoluteren, dan moeten ze dat zelf weten.
Waar wij mee te maken hebben is dat de staat ons een multicultuur opdringt die feitelijk het onderdrukken en afschaffen van onze eigen unieke cultuur en verworvenheden betekent. Dit is in zekere zin zelfs een vorm van culturele genocide. Dat gejakker met extreemrechts en nazis en aanverwante onpasselijke onzin is allen maar om de mensen te intimideren en het zwijgen op te leggen.

ben kokhals | 21-03-16 | 02:20

ben kokhals | 21-03-16 | 02:02
Tja, of Marx als mens deugde of niet, en of hij als filosoof zuiver op de graat was, dat lijkt me weer een verhaal apart. Feit blijft, naar mijn stellige overtuiging, dat het kapitalisme steeds een gemis weet te creëren en daarmee het verlanhgen naar méér, naar anders, naar beter weet te stimuleren. Je koopt een nieuwe auto, een nieuw maatpak, nieuwe sportschoenen, een nieuwe smartphone, een nieuw toetje, een nieuwe soep, en meteen wordt je verlangen naar een nog nieuwere auto enzovoorts geprikkeld. Je mag, als het aan de fabrikant ligt, nooit echt tevreden en verzadigd zijn, je moet blijven verlangen, er wordt je steeds maar weer aangepraat dat je iets mist. "Maar er is méér..."

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 02:11

Weg met dat idee van Joods/Christelijke wortels, iets verder terug graag en dan is daar de conclusie dat de Hollanders zich ook daar tegen verzet hebben. Wij waren van oorsprong een heidens volkje en babbelden hooguit over Wodan en Donar+consorten edoch dat moest ook al niet te bont worden. Acceptatie heeft alles met de mentaliteit van de nieuwkomer te maken, kijk naar de afgelopen 150 jaar en je kunt niet anders dan tot de conclusie komen dat alleen de moslims zich afzonderden en dat zullen blijven doen. Hoorde men vroeger Joden klagen over de talloze Jodenmoppen? Nee, hetzelfde kan men zeggen over spotprenten waar het christenen betrof, geen geklaag, geen aanslagen, niets van dat al. Verder zijn er nog veel buitenstaanders en zelfs onderdrukkers in ons landje aanwezig geweest en nog aanwezig zonder dat dat idiote gevolgen had behalve dat men iets van de taal in de dialecten overnam. Tegen overmachten heeft men zich immer verzet, en terecht.

kositis | 21-03-16 | 02:10

@Schoorsteenveger | 21-03-16 | 01:55 "Ik meen niet dat hier sprake is van misinterpretatie."
.
Dat kan. Maar bedenk dat de groep die de vrouwenonderdrukker Marx het meest enthousiast op de uitbuiters-schoudertjes klopte, de banksters waren.

ben kokhals | 21-03-16 | 02:02

@Jan Dribbel | 21-03-16 | 01:46
In Rotterdam, al weer een hele tijd geleden, heeft de Chinese gemeenschap in het centrum, die helemaal klaar was met het tasjesroven, winkeliers bedreigen en meisjes lastigvallen, een "knokploeg"-achtige straatwacht samengesteld, waarop de burgemeester subiet de surveillance opschaalde met het verzoek daar vanaf te zien. Dat gebeurde, en maakte verschil.

ben kokhals | 21-03-16 | 01:57

De overheid faalt inderdaad. Alles wordt gegooid op de bezuinigingen. Daar waar we een sterke politiemacht nodig hebben, laat de overheid het afweten. Als sinds de jaren 80 hoor je van de overheid niet anders meer dan er is genoeg politie, maar ze moeten efficient werken. Daar halen we de winst. Er komt geen agent bij en de agenten die er zijn zitten 3.4 van de dag de cijfertjes bij te houden en pv's te tikken in verouderde, niet gekoppelde IT systemen. Hoezo efficientie. Ik ben er inmiddels achter: de overheid heeft niets, maar dan ook niets voor de veiligheid voor de burger over.

Graaf van Egmont | 21-03-16 | 01:57

ben kokhals | 21-03-16 | 01:50
We halen wel wat overhoop nu. Ik meen niet dat hier sprake is van misinterpretatie. Het kapitalisme is nauw verweven met verlangen en bevrediging van verlangen. Het is zeker niet het privilege van het Marxisme om dit te vinden.
"Nu nog lekkerder, nu nog beter, nu nog gezonder, nog sneller, nog zuiniger, nog beter, mooier, meer waar...." hoor je elke dag in duizend vormen.

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 01:55

@Lewis Lewinsky | 20-03-16 | 21:14
amen!

INH.30CL | 21-03-16 | 01:53

@Graaf van Egmont | 21-03-16 | 01:18
Sterk stuk! Gelukkig zijn er literatuurjuweeltjes genoeg die je als ouder je kinderen zou kunnen laten lezen en zijn er nog genoeg volklore en oergeschiedenis bewaard gebleven om burgers verder te laten kijken dan de dat de neus van een god lang is. Het enige dat we moeten en kunnen doen is het onderwijs helemaal omgooien en het eindelijk over de echte wereld laten gaan. Ik herriner me niks anders dan leren dat zuiden van de wereld vliegen op kindermondjes betekende, dat chinesen domdom kroepoek zijn, amerikanen goden op aarde met hun races en nasa, en dat rusland een donkere grijze koude muur is. Blijkt alles toch anders te zijn en je kunt nu bij veel mensen de ergernis herkennen over de leugens van school. Zelfs op de uni's worden alleen nog maar einzelgangers gemaakt, mensen die aan hun eigen thesis en masters werken en alleen maar buiten hun radius komen voor verplichte activiteiten. Blijkbaar is dat beter voor de toekomstige werkvloer waar je ingepalmd moet worden en je maar beter niet teveel afgestudeerde vrinden hebt die wel eens een andere mening op basis van wetenschap konden hebben dan jij en je nieuwe baas. Functionaliteit is een religieus iets, talent een menselijke kracht die hij uit het niets trekt. De koning is absoluut de grote spil in het geheel. het is hij die alles gratis mag op de wereld en die alle mensen diep van binnen kwaad maakt en met zijn "goedheid" die op absolute fantasieën is gebaseerd mag verspreiden op een christelijke feestdag. Mensen zijn sneller bang dan jaloers. Dat is het probleem.

tattooboer | 21-03-16 | 01:52

ben kokhals | 21-03-16 | 01:43
Tja, wat is links en wat is rechts.... Noem de Nazi's linkse socialistische rakkers, en je hebt gelijk. Noem de Communisten rechtse vlerken en je hebt opnieuw gelijk. Er zijn mensen die zichzelf en hun afkomst verabsoluteren, en die noem ik rechts. Om maar eens de knuppel in het hoenderhok te gooien, Joodse zwartrokken met pijpenkrullen die spugen naar andersdenkenden en God danken dat ze uitverkoren zijn, Ku Klux Clan, de Nazi's met hun arische idealen. Maar ja, Indianen die zich totaal terugtrekken op hun eigen, deels imaginaire cultuur...

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 01:51

@Schoorsteenveger | 21-03-16 | 01:41 "Kapitalisme is een systeem dat diezelfde arbeider, nee, iedereen, constant voorhoudt dat de ultieme bevrediging in de toekomst ligt."
.
Dat is de marxistische misinterpretatie van kapitalisme. Maar wel handig als het doel is om de voormalige horigen terug te lokken in een feodale tirannie (eerst in schaapskleren uiteraard).

ben kokhals | 21-03-16 | 01:50

Het probleem in Nederland en west-Europa is het wegkijken.
De hogere overheid kijkt weg.
De lagere overheden kijken weg.
Een noodkreet uit Delft:
www.ad.nl/ad/nl/32904/Delft/article/de...
Delftse ouders zijn radeloos.
Wegkijken en niet optreden is het probleem.
Een falende overheid is de kern van het probleem dat het islam-probleem niet durft aan te pakken.

Jan Dribbel | 21-03-16 | 01:46

@Schoorsteenveger | 21-03-16 | 01:37
Dat is eerder extreem links. Eugenetica, racisme, sexisme is ook al een "treat" van "links". Helemaal "rechts" in het politiek spectrum is geen staat of macht om dat soort idiotisme op te leggen.

ben kokhals | 21-03-16 | 01:43

ben kokhals | 21-03-16 | 01:35
Ik geloof niet dat de Marxisten het met je eens zijn. En dat ook Fukuyama een andere mening is toegedaan.
Kapitalisme is een systeem dat diezelfde arbeider, nee, iedereen, constant voorhoudt dat de ultieme bevrediging in de toekomst ligt. Onvervuld verlangen, dat is waar het kapitalisme op teert.

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 01:41

ben kokhals | 21-03-16 | 01:31
Blut und Boden.

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 01:37

@Schoorsteenveger | 21-03-16 | 01:18
In de kern is het kapitalisme niet meer of minder dan dat de arbeider de baas is over de revenuen van zijn eigen inspanningen. Niet de buurman, niet de bankster en niet de overheid.

ben kokhals | 21-03-16 | 01:35

@Schoorsteenveger | 21-03-16 | 01:22
Communisten, Socialisten, Fascisten, Nazis, Marxisten, Bosljewisten, Leninisten, Trotskisten, Maoisten, Polpottisten, Multiculturalisten... dat is allemaal links.
Wat is dat "extreem rechts" dan?

ben kokhals | 21-03-16 | 01:31

Het is heul wel onze taak aan te tonen dat iemand een valse vriend is. Met GeenStijl voorop!

Bram van Ojik | 21-03-16 | 01:28

@Graaf van Egmont | 21-03-16 | 01:00 "Wie gaat die aanval op de weekmaker leiden?"
.
Geen idee. Wij kunnen alvast ieder voor zich daar een beetje werk van maken. In kleine kring, eigen omgeving. En Fortuyn was uniek, een eenmalige kans die de mensen niet voor niets door de weekmakers meteen uit handen is geslagen. Maar men moet zich niet laten ontmoedigen door Fortuyn als maat te nemen voor anderen na hem die nu of in de toekomst het voortouw nemen.

ben kokhals | 21-03-16 | 01:27

ben kokhals | 21-03-16 | 01:09
"Wij zijn beter dan de rest van de wereld, enkel en alleen vanwege onze afkomst."
Ik maak hier voor het gemak even geen onderscheid tussen fundamentalisten, fascisten, nazi's en racisten.

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 01:22

P. V. Dory | 21-03-16 | 01:06
Wat dominante cultuur is, is niet los te zien van wat men doet en al helemaal niet los te weken van de vraag waarom men iets doet. Wat dominante cultuur is, is geen geïsoleerd praatgroepje dat maar wat in de ruimte kletst.
Hoe reclamemensen ons menen te moeten beschrijven zegt veel over wie wij zijn. De juiste snaar raken, daar is het reclamemensen om te doen. De meest succesvolle reclamecampagnes raken maximaal onze tradities.
Het kapitalisme heeft zijn eigen normen en waarden, en een van de belangrijkste norm is dat het goed is om gebruik en zelfs misbruik te maken van welke norm en welke waarde dan ook. Het kapitalisme is een parasiet die zich overal weet te nestelen en zich voedt met normen en waarden van niet-kapitalistische normen- en waardenstelsels. Niets is heilig, alles is geoorloofd.

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 01:18

tattooboer | 21-03-16 | 01:09
Zolang de Koning nog steeds regeert bij de Gratie Gods is dat voor mij een no go. Het houdt in dat hij met goedkeuring van God aangesteld is om ons volk te leiden. Nou is die leiderschap functie al sinds 1848 bij hem weggehaald, dus wat moeten we er mee. Maar omdat hij door God zou zijn aanstelling goedkeurt, komt dientengevolge ook nog eens de zogenaamde zwaardmacht van de overheid om de hoek kijken. Wat we daar van mogen verwachten is nu wel duidelijk. Als we als burgers al iets willen, worden we met de handen op de rug gebonden de ring ingestuurd om het van de wereld zwaargewicht boksen ons best te doen. Overigens in deze metafoor heet de bokser Achmed.

Graaf van Egmont | 21-03-16 | 01:18

ben kokhals | 21-03-16 | 01:03
Dan ga ik toch voor Churchill. Zowel hij als Orban weten precies wat de islam inhoudt. Dan laat ik liever even het fascisme van Mussolini buiten de deur.

Graaf van Egmont | 21-03-16 | 01:11

Dit land is verre van seculier. De keuning is religieus, de politie zweert trouw aan een god, de meeste ministers ook, er zitten religieuze partijen in de kamers, de kerken hebben recht om je GBA te bekijken. Dit land befaamd zichzelf op een religieuze achtergrond. je word gewaarschuwd dat alles in het hedonisme vervalt als je niet meedoet met de waarden van de grondwetten die eigenlijk geïnspireerd zijn door de bijbel. Het duurt zeker nog 500 jaar eer dit land geheel vrij is van de waan en drang van religies.

tattooboer | 21-03-16 | 01:09

@Schoorsteenveger | 21-03-16 | 01:00 "ultrarechts gewauwel"
.
Wow. Wat is dat precies?

ben kokhals | 21-03-16 | 01:09

-weggejorist-

P. V. Dory | 21-03-16 | 01:06

@Graaf van Egmont | 21-03-16 | 00:50 "Moet Orban onze woordvoerder worden en niet meer Rutte?"
.
Beetje gechargeerd gesteld is dat een keuze tussen Churchill en Mussert.

ben kokhals | 21-03-16 | 01:03

Graaf van Egmont | 21-03-16 | 00:50
Het lijkt me onverstandig om de eigen sterkte te ontkennen en te gaan heulen met de vijand. Het wapen tegen kleurloze klerken is kleur, traditie, eigenheid, geworteldheid. Het probleem is dat kleur bekennen maar al te snel resulteert in ultrarechts gewauwel en onverdraagzaamheid jegens alle andere kleuren. Maar desondanks. Als het al tot een Europa komt, dan is het niet het platgeslagen Europa der klerken, nee, dan is het een kleurrijk Europa waarbinnen de diverse culturen elkaar vinden en versterken. Een bijna hachelijke onderneming, nu de polarisatie zo heeft doorgezet dat alleen al het opperen van de mogelijkheid je in het kamp van de fascisten drijft.

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 01:00

ben kokhals | 21-03-16 | 00:54
En hoe zie je dat voor je? Wie gaat die aanval op de weekmaker leiden? Ik mis ten enen male intelligent leiderschap op dat gebied sinds Pim ons ontvallen is.

Graaf van Egmont | 21-03-16 | 01:00

Schitterend stuk van Victor Onrust. Uit het hart gegrepen. Inderdaad, wij zijn niemand iets schuldig en hebben het volste recht pal te staan voor onszelf, onze Nederlands-christelijke 'leitkultur'. Vooral in de huidige fase van verval is het dan ook zinvoller de energie te richten op de weekmaker, de "zelfvernietigende kracht, ook wel samengevat in de term "Gutmensch," dan de symptomen ervan.

ben kokhals | 21-03-16 | 00:54

bakoenin | 21-03-16 | 00:31
OK helder. Het wordt dus tijd om leiderschap te ontkennen en dat vol te houden tot het plannetje van de leiders verzandt. De vraag is dus hoe? Een aanhoudend salvo van referenda in elke lidstaat? Of een roep om referendumwetten in alle lidstaten? Of toch maar aanschurken, om te beginnen bij de voormalige oostblokstaten? Moet Orban onze woordvoerder worden en niet meer Rutte?

Graaf van Egmont | 21-03-16 | 00:50

P. V. Dory | 21-03-16 | 00:33
En wie geeft er wie de beurt? Als het maar verkoopt, dat is de enige regel hier. Keurmerk, halal, gezond, het maakt niet uit.

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 00:44

de honden blaffen... | 21-03-16 | 00:09
En van de tweede wereldoorlog hebben we kunnen leren wat er gebeurt met een volk dat tot zondebok wordt uitgeroepen.

Daisy Cutter | 21-03-16 | 00:42

bakoenin | 21-03-16 | 00:31
Ik blijf er ondanks alles. van overtuigd, dat een duizendjarige geschiedenis, en vijf eeuwen van Natievorming (citaat Fortuyn) zich niet zomaar laten wegvagen.
Zeker niet door de Eurocratie.

de honden blaffen... | 21-03-16 | 00:39

The_Observer | 21-03-16 | 00:16
Het cultureel marxisme wilde alle normen en waarden kapotmaken om daarvoor in de plaats de heilige leer van Marx, of liever gezegd, de "waarheid" te stellen. Dat was de pretentie. Het Marxisme was géén opium, zo dacht men, waar de religies dat wél waren. De mensheid zou ontwaken uit een boze droom. Uiteindelijk bleek dat Marxisme een nachtmerrie, maar dat terzijde.
Het socialisme, en de daaraan verwante ideologie der Gutmensch heeft die pretentie niet meer, is verwaterd tot een quasi-romantisch geloof in de goedheid van de mens, een geloof waar de feministes zich eveneens aan overgegeven hebben. Dat romantische geloof zet de poorten open voor ideologieën die schijt hebben aan welke romantische ideeën dan ook, zoals de Islam, die zonder enige tegenstand binnenmarcheert. Die Islam is niks nieuws, is oude verzuurde wijn in oude zakken, maar de Gutmensch heeft er geen wapens tegen, likt de wonden die het communisme heeft veroorzaakt en die nog steeds niet genezen zijn.
Het cultureel marxisme is dood, maar de socialisten willen dat niet waar hebben, ondanks dat ze geen coherent ideologisch kader meer hebben. De vlaggen wapperen nog, meer er staat niks meer op dat nog betekenis heeft, terwijl ondertussen de minaretten als paddestoelen uit de grond opschieten en de oproep tot gebed steeds luider wordt. Er wordt volop ruimte gegeven aan bedwelmende opiumdampen, en dat is contra alles waar Marx voor stond.

Schoorsteenveger | 21-03-16 | 00:38

-weggejorist-

P. V. Dory | 21-03-16 | 00:33

Graaf van Egmont | 21-03-16 | 00:21
Waarden en normen binnen Europa zijn sterk gebaseerd op taal en het gebied waarin die taal gesproken wordt.
De taal is het middel om cultuur te construeren.
Het streven van wat jij cultureel marxisten noemt is om de culturele verschillen te vernietigen en de daarbij behorende waarden en normen.
Immers het is die diversiteit die de vorming van een groot Europese unie in de weg staat.
Willen ze anarchie? Dat zeker niet, ze willen controle over alle middelen en mensen binnen de EU.
En zeker geen mensen die leiderschap ontkennen.
Daar zijn diverse wapens voor ingezet.
De belangrijkste is het open gooien van de grenzen.
In de hop dat zoiets een ondefinieerbare soep van culturen zou worden. Geen cultuur dus.

bakoenin | 21-03-16 | 00:31

Lewis Lewinsky | 21-03-16 | 00:12
Als ik buig is het voor iemand die respect verdiend, een lichte neiging met het hoofd.

de honden blaffen... | 21-03-16 | 00:24

The_Observer | 21-03-16 | 00:16
Ik ben het met je eens dat het cultureel marxisme er vanuit gaat dat alles aan waarden en normen kapot moet. Echter verwacht ik dan ook van ze welke normen en waarden daarvoor in de plaats moeten komen. Zoals het oude politieke adagium; begroting - tegenbegroting als het anders wilt. Mij is nog niet duidelijk welke waarden ze willen invoeren. Tot op dit moment kom ik niet verder dan "anarchisme"

Graaf van Egmont | 21-03-16 | 00:21

P. V. Dory | 20-03-16 | 23:22
Die ken ik helemaal niet en ik heb ook niet het gevoel dat ik hem wil kennen.
De ervaring leert ons zoals bovenstaande scribent ook betoogd is dat argumenteren met (het bereiken van) de Volkskrant en NRC gutmenschen tamelijk futiel is.
Nu slaat hier de stemming na jaaaren gelukkig een beetje om, alhoewel ik het nog moet zien bij de volgende verkiezingen, maar ook hier kon je discussiëren tot dat je een ons woog als je waarschuwde voor de VVD en hun dubbele agenda.
Want Mark was liberaal en goed voor de kleine ondernemer.

bakoenin | 21-03-16 | 00:20

Kop, spijker, raak tav van de volgende zinnen in bovenstaand artikel: "De steeds maar weer opduikende discussie over het niet welkom zijn van symbool A, bijvoorbeeld een blote borst, een kruis, een varkensmuts, een swastika in een prullenbak of het woord Pasen en het juist wel welkom zijn van symbool B, bijvoorbeeld een hoofddoek, een minaret of de woorden Mohammed, gezegend zij zijn naam, of Suikerfeest geeft aan dat de openbare ruimte en het publieke debat een permanent slagveld is en dat de toestand gekenmerkt moet worden als een min of meer gewapende vrede". De kern van cultureel marxisme: oude waarden moeten kapot en vervangen worden voor iets nieuws. Hierin is semantiek (betekenisleer) een belangrijke factor. Want wat is de waarde van wooorden zoals racisme, discriminatie en nazi. Bepaalde groepen binnen onze maatschappij gebruiken dit soort woorden te pas en te onpas en worden volledig uit de context gebruikt. Noem het "nieuw" racisme en dit is een gevaarlijke ontwikkeling. Tot slot is het natuurlijk zo dat we helemaal niet in een seculiere maatschappij leven. We gaan eerder naar een parallelle samenleving, waarin we omwille van het niet willen kwetsen van mensen die een totalitaire woestijnideologie aanhangen, steeds meer zelfcensuur toepassen. Seculier? Kerk en staat gescheiden? Zolang er politieke partijen zijn die een religieus fundament hebben, is politiek en religie allerminst gescheiden.

The_Observer | 21-03-16 | 00:16

@de honden blaffen... | 21-03-16 | 00:09
Ik ben er niet ingetrapt. Ik neem aan jij ook niet.

*deze trotse Nederlander buigt voor niemand*

Lewis Lewinsky | 21-03-16 | 00:12

@Wutbürger_ | 20-03-16 | 23:56
Gel*l, ben zelf een dierengekkie en alleen omdat je zo min mogelijk leed wilt (zien) doen. Het komt wel voort uit een soort luxe. Als je heel arm bent en al je tijd moet besteden om zelf aan voedsel te komen, dan heb je geen tijd voor dat soort afwegingen. Het is welvaart.
.
Verder goed punt @Maria.1 | 20-03-16 | 23:57 het is raar dat ze zoveel mensen binnen laten die Joden haten als dat zou voortkomen uit een schuldgevoel over de Holocaust. Good night iedereen.

Watching the Wheels | 21-03-16 | 00:10

Ondertussen heeft Marc Oeps op de twitters problemen met het woord *moslimhaat*:
*Geen enkele tweet van @geertwilderspvv over virulente vorm van moslimhaat. Laat staan enige poging om geweld af te keuren of in te dammen*.
twitter.com/ahmedmarcouch/status/7116...

Wilders heeft anders last genoeg van hatende moslims, Ahmed.

Lewis Lewinsky | 21-03-16 | 00:10

Lewis Lewinsky | 20-03-16 | 23:58
In 50 jaar tijd is men er in geslaagd, om trots op het Nederlanderschap om te buigen in het gevoel dat je als blanke autochtone Nederlander schuldig bent aan alles wat er mis is op deze aarde.
Een prestatie van formaat.

de honden blaffen... | 21-03-16 | 00:09

@Maria.1 | 20-03-16 | 23:57
Er is maar één verklaring: goetmensjen zijn zelf ook antisemieten.

Lewis Lewinsky | 21-03-16 | 00:06

@Schoorsteenveger | 20-03-16 | 23:54
Vreselijke man, ja, die Lodewijk Asscherhole. Ik hoorde hem op de radio uitleggen waarom we ja moeten stemmen bij het referendum: *bladiebla mensen op het Maidanplein hebben hun leven gegeven voor dit verdrag krakaaa*. Geweldige minister van Oekraina, die Krakras.

Lewis Lewinsky | 21-03-16 | 00:04

De wereld glijdt af naar het niveau van eind 1800 toen het grootste gedeelte van Europa uit paupers bestond. De redding voor ons was het communisme dat vanuit Rusland hier voet aan de grond probeerde te krijgen. Gevolg: het was de werkgevers en de regeringen er wat aan gelegen om dat verfoeide communisme buiten de deur te houden. Dus gingen hier de lonen omhoog en steeg langzaam de welvaart. Bij het vallen van de muur en het communisme en het overwinningsgeschal van het kapitalisme was me meteen duidelijk, dat het over was met de pret. De werkgevers vervallen gewoon weer in hun oude patroon van uitbuiting van de werkenden. Ze hebben er nog vrij lang over gedaan.

Graaf van Egmont | 21-03-16 | 00:03

@Wutbürger_ | 20-03-16 | 23:56
Jep. Schuldwaan leidt tot asielwaanzin.

Lewis Lewinsky | 20-03-16 | 23:58

@Wutbürger_ | 20-03-16 | 23:56
Die boete begrijp ik niet. Boete voor de Jodenvervolging? En dan mensen binnen laten die Joden haten. Krom!

Maria.1 | 20-03-16 | 23:57

"Die zonde, de daarbij behorende schuld en de daar weer bijbehorende verlossing en boetedoening ..."
En zie daar de huidige migratie-problematiek; Duitsland wil nu eindelijk wel eens hun morele schuld aflossen, en omdat NL solidair wil zijn met Duitsland neemt het de boetedoening voor haar rekening.
Omdat we nu blijkbaar niet zelf genoeg zonden hebben worden ze verzonnen (hoe meer hoe beter volgens de halvegario's, dierengekkies en tumbler-feministen), of gewoon geleend van een ander land of cultuur.

Wutbürger_ | 20-03-16 | 23:56

@de honden blaffen... | 20-03-16 | 23:47
Die tijd hebben we een beetje achtergelaten denk ik. De ontzuiling is hier een voorbeeld van. Persoonlijk heb ik het motto "leven en laten leven". Maar dat moet geen eenrichtingsverkeer zijn.

Maria.1 | 20-03-16 | 23:55

Lewis Lewinsky | 20-03-16 | 23:39
Asscher is zo ongeveer de laatste incarnatie van de Gutmensch. De puurste vorm van holle retoriek, samengebald in een miezerig machtsgeil mannetje. Waar je Spekman of Samsom nog kunt betrappen op menselijke maat, stuit je bij Asscher op een dikke laag teflon. Alles glijdt van dat gladde mannetje af, niets beklijft.

Schoorsteenveger | 20-03-16 | 23:54

@de honden blaffen... | 20-03-16 | 23:47
Ja, dat is wel waar, dan was je "import".

Watching the Wheels | 20-03-16 | 23:51

Basic Dimension | 20-03-16 | 23:34
Het is nooit te laat. Op NPO 2 start nu "Adieu God?" in, de kramp van de EO. Laat dat vraagteken maar weg, EO, want we hebben reeds afscheid van God genomen, ook al willen we dat niet waar hebben. De leegte die is ontstaan is ons probleem, maar daarmee ook onze sterkte. We dienen de leegte te leren omarmen, zonder afgrijzen, zonder angst ook. In die leegte is er, zo moeten we beseffen, ook geen duivel meer, geen hel, en ook geen waanzin, niets waar de angstbeelden van Jeroen Bosch aan refereren.
Het is nooit te laat. Als we de Grote Leegte kunnen aanvaarden en ten volle ervaren, dan zullen we weten dat er geen vroeg en geen laat is, dat er geen klok loopt, dat er geen Einde der Tijden is, geen Apocalyps, maar dat we elke dag de volledige vrijheid hebben om onszelf vorm te geven en richting te kiezen.
Common sense zegt ons dat dit enkel tot chaos en willekeur zal leiden, dat een wereld zonder God, zonder goed en kwaad, zonder schuld en boete een wildernis zal zijn waar het recht van de sterkste zal gelden en de zwakke vermorzeld zal worden. Maar dat is een vooroordeel en haast een omkering van historische feiten. Alle morele stelsels tot nu toe hebben de sterken laten beslissen over de zwakken, hebben uitbuiting gesanctioneerd en zelfs vormgegeven. Het kan alleen maar beter worden. Alle fouten zijn al gemaakt, alle pijn is al veroorzaakt, alle leed is al ondergaan. We zijn al ontelbare keren gekruisigd.

Schoorsteenveger | 20-03-16 | 23:48

Maria.1 | 20-03-16 | 23:39
Ook die zogenaamde tolerantie van de Nederlanders is een dogma en een keiharde leugen van de Linkse Kerk.
Vroeger was je al verdacht als je uit een ander dorp kwam.

de honden blaffen... | 20-03-16 | 23:47

een hondendrol en een schoenzool. Zullen nooit elkanders vrienden worden.
TheBurnerMan | 20-03-16 | 21:08
ligt er maar net aan bij wie je op visite gaat :)

lovekila | 20-03-16 | 23:45

Heb de column nog een keer gelezen. Er zit wel iets in dat men overal naar een soort eenheid streeft. Vraag is of dat verstandig is. Mensen hebben behoefte aan identiteit. Iedereen raakt op deze manier zijn of haar identiteit kwijt.
.
@belo | 20-03-16 | 23:10
Wat jij zegt kan ik niet helemaal beoordelen, maar raakt wel aan die 'eenheidsworst' die ze voor alles en iedereen in gedachte hebben. Het lijkt wel alsof ze een soort keurslijf gemiddelde in gedachte hebben, waar van alles een beetje in zit en waarin iedereen zich zogenaamd thuis zou moeten kunnen voelen (moskeetje, kerkje, McDonald's, KFC, Olympische Spelen and the world will live as one), terwijl bepaalde mensen en volkeren graag wat identiteit zouden behouden. We gaan allen de weg van de indianen, van cultuur en identiteit richting het optimale gemiddelde dat leidt tot de meeste omzet en laagste kosten voor multinationals.
.
Oh ... en Tegen was ik al van plan om te stemmen, dus geen zorgen en ik spreek velen die ook Tegen gaan stemmen zonder dat ik ze hoef te overtuigen dus dat komt wel goed. Niet dat de overheid iets met een Tegen zal doen, ze negeren de uitslag weer.

Watching the Wheels | 20-03-16 | 23:44

@belo | 20-03-16 | 23:36
Dank je! *bloost*

Maria.1 | 20-03-16 | 23:41

@Schoorsteenveger | 20-03-16 | 23:14
*De dominante cultuur is afwezigheid van een richting, is chaos, is een ballenbak van normen en waarden*.

Welnee. De dominante cultuur is de Linkse Kerk, dus Rutte, Asscher, Pauw en de hele rest van de politiek correcte elite van zelfgenoegzame goetmensjen. Hun richting is islamisering, knechting van het gepeupel en zelfverrijking.

Ze zullen niet vergeten worden.

Lewis Lewinsky | 20-03-16 | 23:39

@Basic Dimension | 20-03-16 | 23:34
Onze cultuur is een tolerante cultuur. Zo tolerant dat het zelfs de intoleranten een platform geeft. En dat moet stoppen! Mensen die zich hier veilig wanen (homo's, andersgelovigen e.d.) worden hier opnieuw bedreigd. We mogen onze tolerantie niet verloochenen en moeten opkomen voor onze normen en waarden en alle intoleranten wippen.

Maria.1 | 20-03-16 | 23:39

"Voor zover wij morele verplichtingen aan "de hele mensheid" hebben dienen wij de hand in eigen boezem te steken en te zorgen dat de vernietigende werking op de natuur en de sociale stabiliteit van ons huidige kapitalistische systeem getemd wordt. "

Dank u, het geeft hoop wetende dat niet iedereen slaapt.

XaleX_2 | 20-03-16 | 23:37

Schoorsteenveger | 20-03-16 | 23:26
De media en het onderwijs, meer heb je niet nodig om een bevolking te hersenspoelen.
En martelaren?
Wat dacht je van de "vluchtelingen", honderden miljoenen.
Profeten?
Mak, de Jonge, ter Louw de lijst is eindeloos.

de honden blaffen... | 20-03-16 | 23:36

Maria.1 | 20-03-16 | 23:18 Trots op je!

belo | 20-03-16 | 23:36

Schoorsteenveger | 20-03-16 | 23:14

[Nee, het liberalisme en het humanisme parasiteerden op Christelijke waarden maar zijn niet in staat gebleken die te zuiveren en naar een hoger plan te tillen. Integendeel.
Het is crisis. De dominante cultuur is afwezigheid van een richting, is chaos, is een ballenbak van normen en waarden waar de een na de ander driftig in staat te roeren.]

Mooi gesproken. De Westerse cultuur heeft inderdaad verzuimd om na het christendom een moreel gelijkwaardig hart te formuleren waarin de tekortkomingen van de laatste werden gecorrigeerd. Er is nu niets meer en de groep is uiteengeslagen in individualisme. Mensen verstaan elkaar niet meer door de culturele misleiding door de media.

Toch ontwikkelt zich opnieuw consensus, een grootste gemene deler is zich aan het vormen op de weblogs. Onze cultuur bevindt zich in een overgangssituatie op zoek naar een nieuwe endogame kern. Ik denk dat het nog niet te laat is en dat de laatste injecties met parasieten daarbij zeker van therapeutische waarde zijn.

Basic Dimension | 20-03-16 | 23:34

@Schoorsteenveger | 20-03-16 | 23:31
Ze houden mekaar overeind, tegen wil en dank, zonder overtuiging, omwille van de macht, de platte politieke kleurloze macht.
.
___
.
Zolang dit voortduurt kunnen ze enorme schade toebrengen aan de maatschappij.

Rest In Privacy | 20-03-16 | 23:34

donjon | 20-03-16 | 23:28
Gat is geen monsterverbond maar een liaison, geboren uit zwakte. Komt ook niks uit, uit die liaison. Ze houden mekaar overeind, tegen wil en dank, zonder overtuiging, omwille van de macht, de platte politieke kleurloze macht.

Schoorsteenveger | 20-03-16 | 23:31

ginosino | 20-03-16 | 21:07
Kijk, je hebt de context niet helemaal begrepen: ook die zijn niet zonder zonden, en mogen ook niet de eerste zijn.

frank87 | 20-03-16 | 23:31

@de honden blaffen... | 20-03-16 | 23:19
We zijn weliswaar van de oude kerken af, maar die plaats is ingenomen door een nieuwe kerk.
De Linkse Kerk.

.
____
.
De linkse kerk gecombineerd met de kapitalistische kerk.
Een monsterverbond met noodlottige gevolgen

Rest In Privacy | 20-03-16 | 23:28

@Mark van Leeuwen | 20-03-16 | 23:24
Er wordt al weer een balletje opgeworpen om "vluchtelingenbelasting" in het leven te roepen. Alsof de vluchtelingen niet al genoeg financiële druk op ons leggen.

Maria.1 | 20-03-16 | 23:28

de honden blaffen... | 20-03-16 | 23:19
Die Linkse Kerk is op stervens na dood. Kerken hebben profeten nodig, apostelen en vooral martelaren. De Linkse Kerk heeft geen profeten meer, en martelaren zijn er waarschijnlijk nooit geweest. Apostelen zijn er nog, lieden die nivelleren een feest vinden, als ze er maar politieke macht aan kunnen ontlenen. Dat zijn de engerds die van een leer een instituut maken, de klerken die macht ontlenen aan het woord van een ander. Maar apostelen zonder Levend Woord en zonder lieden die willen sterven voor hun geloof hebben binnen korte tijd geen macht meer.

Schoorsteenveger | 20-03-16 | 23:26

"daarom hebben we daar nog geen schuld aan en hoeven wij niets en niemand te compenseren of toe te laten"

En als dat wel zo zou zijn is dat financieel intussen wel in orde gemaakt door uitkeringen, kinderbijslag naar den vreemde, geld naar armlastigen in de hele wereld en financiele bijdrage naar (voormalige) koloniën" En verder: een ieder die hier in Nederland woont is net zo 'schuldig' ongeacht (oorspronkelijke) afkomst. Immers, 'we' profiteren als inwoner allemaal even hard.

Mark van Leeuwen | 20-03-16 | 23:24

@de honden blaffen... | 20-03-16 | 23:19
Het onderwijs inderdaad; je schrikt je te pletter hoe de kinderen geïndoctrineerd worden! En dat mag je als ouder weer recht breien...

Maria.1 | 20-03-16 | 23:22

-weggejorist-

P. V. Dory | 20-03-16 | 23:22

We zijn weliswaar van de oude kerken af, maar die plaats is ingenomen door een nieuwe kerk.
De Linkse Kerk.
Die haar dogma's verspreid via het het onderwijs, de media en de politiek.
En die haar banvloek uitspreekt over onafhankelijke denkers die haar leer verwerpen, door hen weg te zetten als extreem rechts, fascist of racist.

de honden blaffen... | 20-03-16 | 23:19

@belo | 20-03-16 | 23:10
Ook dat is belangrijk. Ik heb 999 flyers uitgedeeld en wacht op de volgende 2.000 flyers :)

Maria.1 | 20-03-16 | 23:18

"De dominante cultuur, die de openbaarheid vol kladt met reclame en vermaak, is het liberale humanisme."
Wat een onzin. De dominante cultuur, als je het al cultuur kunt noemen, is het consumentisme, etterbuil van het kapitalisme, gedrenkt in een onwelriekende saus van nihilistisch denken en handelen. Het gaat allemaal nergens meer over. Het Sinterklaasfeest moet kapot, en de Mattheus Passion wordt verheerlijkt, terwijl de kerken leeglopen en we alles verketteren wat maar verketterd kan worden.
We noemen de leegheid van vandaag neoliberalisme, maar dat is een volstrekt lege term, iets waar liters bleekwater overheen zijn gegaan, waardoor de letters niet meer leesbaar zijn en de boodschap, zo die er al was, voorgoed verloren is gegaan.
De openbare orde wordt geclaimd door de hardste roepers, het kapitalisme voorop, gevolgd door de verdoolden die, zich vastklampend aan oude, verdorde, of verrotte ideologieën, leuzen van gisteren schreeuwen, en menen meer waarheid te verkondigen naarmate ze harder schreeuwen of zich agressiever gedragen. Op de achtergrond spelen bijna onhoorbaar de orgels en zingen bijna fluisterend de koren van weleer, en verkondigen de priesters, dominees en rabbijnen waarheden die al lang geen waarheden meer zijn.
Nee, het liberalisme en het humanisme parasiteerden op Christelijke waarden maar zijn niet in staat gebleken die te zuiveren en naar een hoger plan te tillen. Integendeel.
Het is crisis. De dominante cultuur is afwezigheid van een richting, is chaos, is een ballenbak van normen en waarden waar de een na de ander driftig in staat te roeren.

Schoorsteenveger | 20-03-16 | 23:14

@Watching the Wheels | 20-03-16 | 22:45
Enige tijd terug heb ik mij verdiept in Euromed. Via dit euro-meditteraine verdrag zijn aspirant EU landen met miljarden op gang geholpen, dwz hun elites. In de teksten van de EU kwam ik altijd, in elk! document, een verwijzing tegen naar het Isr-pal conflict. Dat is overeengekomen in het olie-voor-immigratie verdrag. De EU sprak altijd over Occupied territories, ook toen daar in het geheel geen sprake van was. Vrinden in de VN zijn standaard anti-semieten, het zwaar gesponsorde OIC heeft de sharia voor de hele wereld als belangrijkste speerpunt. Vrijwel niemand gelooft zoveel georganiseerde ellende voor de Europese volken. Toch is het waar. De mensenrechten charters zijn inmiddels ook al aangepast. De EU ze alles op het internet. Ze verhuizen vaak van internetadres maar er is een hulpvaardige dienst. Als je vier dagen onderzoek hebt gedaan, weet je dat we verkwanseld zijn, dat onze politici corrupt, dom of allebei zijn, en zie je een wereld van doom en gloom boven je hoofd hangen.
Die Noordafrikaanse regimes ontlenen hun rechten aan Eurabia en Euromed, in de islam heeft het (politieke) idee post gevat dat de Europeanen, door hun normloosheid de islam nodig hebben; idioot veel moskeeën zijn hun recht.
Als er een tijd is gekomen om NEE te zeggen is dat nu. Aangezien ons vrijwel nooit iets gevraagd wordt ofwel als de VVD ons antwoord aan Pinokkio is kwijtgeraakt, is 6 april een uitgelezen moment om NEE te roepen. Daarom moet iedereen gaan stemmen. NEE, welteverstaan.

belo | 20-03-16 | 23:10

P. V. Dory | 20-03-16 | 22:53
ik hoop toch niet dat je het idee hebt dat Volkskrant lezers nog te bereiken zijn.
Die moeten langzaam uitsterven. Zoals de Dodo.

bakoenin | 20-03-16 | 23:07

@Maria.1 | 20-03-16 | 22:45 Die mensen ken ik ook al, die hulp vroegen en niet kregen en ook al een gezin dat nood kreeg door zware ziekte en gedwongen moet verhuizen. Hun huis gaat naar mensen die hun financien geheel cadeau krijgen.

belo | 20-03-16 | 23:04

Maria.1 | 20-03-16 | 22:22

"Volgens lokale media zal Koning Mohammed VI de Tsjechische president Miloš Zeman ontmoeten om de situatie van Marokkaanse migranten te bespreken die via Turkije Europa binnenkomen." www.bladna.nl/koning-mohammed-vi-praag...

Ehh snap dat dus ook niet..

Dr. Frambozenjam | 20-03-16 | 23:00

@RoBD=Skullfucker | 20-03-16 | 22:55
Let me explain ;). Ik doe zelf ook aan vrijwilligerswerk met als doel: tegengas voor de verhardende samenleving en een leefbaar klimaat voor onze kinderen. Maar ook met vrijwilligerswerk moet je voorzichtig omgaan; in de zorg worden mensen ontslagen en vervangen door vrijwilligers. Daarom doe ik uitsluitend werk dat geen banen kost.

Maria.1 | 20-03-16 | 22:59

eerstneukendanpraten | 20-03-16 | 21:01
Precies. Gutmensch praat: kiezelstenen in de bakkes.

Sliptong | 20-03-16 | 22:58

@Maria
Aaargghhh, dat is de overtreffende trap!

RoBD=Skullfucker | 20-03-16 | 22:55

Wat velen bedoelen, is dat ze in een seculiere samenleving willen leven. Nee, dat dat niet zo is begrijpt mijn grootmoeke ook nog wel. Dat is nu juist ook het hele probleem!

roze_bril | 20-03-16 | 22:53

-weggejorist-

P. V. Dory | 20-03-16 | 22:53

@RoBD=Skullfucker | 20-03-16 | 22:52
Ik heb het over de vrijwilligers die veel voor de autochtone medemens over hebben ;)

Maria.1 | 20-03-16 | 22:53

Amen. En de symbool A versus symbool B redenering heeft een ongekend spijker-kop-raak-gehalte.

Professor Superhirn | 20-03-16 | 22:52

@Maria 22:40
Oneens. In mijn ogen zijn vele van de vrijwilligers juist de gutmenschen waar het artikel over gaat. "Zie mij demonstreren tegen discrimatie" "Zie mij vluchtelingen redden" "Hoor mij opkomen voor het recht van islamitische vrouwen om een hoofddoek te dragen"
En dan zul je zeggen, ja, ho, ik bedoel de vrijwilligers in de bibliotheek, die ouderen naar het ziekenhuis brengen, etc etc. Helaas is ook die groep mijn favoriet. Omdat ook hier vaak een "kijk mij goed bezig zijn, waarom doe jij dit niet ook, dit is wat mensen moeten doen".

RoBD=Skullfucker | 20-03-16 | 22:52

@Maria.1 | 20-03-16 | 22:40
.
Dat bedoel ik ook.
Dat het vooral de overheid is, die individualisering en tweedracht heeft toegelaten en gestimuleerd.
'Verdeel en heers', een effectief middel dat nog steeds door machthebbers wordt ingezet.

Rest In Privacy | 20-03-16 | 22:50

@Maria.1 | 20-03-16 | 22:45
Mee eens, ken ook van die gevallen. Veel mensen aan de onderkant vallen buiten de boot.

Watching the Wheels | 20-03-16 | 22:46

bakoenin | 20-03-16 | 22:07

Als men de lijn massaal voortzet wel..

Neut | 20-03-16 | 22:45

CoJoNes | 20-03-16 | 22:14
Is slechts een cultuur economische benadering.
Marxisten kunnen ook rechts zijn. (zie de opkomst van de neo-cons in de verenigde staten)
Zo werden de communisten in Spanje tijdens de burgeroorlog als rechts gezien. En terecht, want wat is nu het verschil tussen een kleine elite die de productiemiddelen bezit, of een kleine staatselite die de productiemiddelen bezit?
Dat is lood om oud ijzer alhoewel, de tweede optie is nog kwaadaardiger.

bakoenin | 20-03-16 | 22:45

@Maria.1 | 20-03-16 | 22:14
Marcouch en anderen zie ik wel iets opschuiven, ze durven wel iets meer stelling te nemen (ook omdat ze er zelf goede baantjes mee kunnen verkrijgen op den duur, burgemeester of iets bij een bedrijf). Wat je zou willen is dat ze elke keer bij geweld tegen inwoners dezelfde reactie zouden geven. De etniciteit van de slachtoffers zou er niet toe moeten doen. Bij een joods slachtoffer van geweld lijkt men altijd een beetje te denken dat die mensen sterk genoeg zijn of middelen genoeg hebben om het op te kunnen vangen. Daarnaast lijkt het Israëlisch-Palestijns conflict een rol te spelen, men wil niet als vriend van Israël bekend komen te staan zo lijkt. Wat je zou willen is dat altijd voor slachtoffers opgekomen wordt op precies dezelfde manier.
.
Je ziet wel enige verbetering. Snorremans sprak in dat andere item duidelijk uit dat hij het terecht vond dat er geld uitgetrokken wordt voor het beveiligen van synagogen www.youtube.com/watch?v=87gxS0WJBDk&a... het zijn kleine stapjes, maar misschien leidt het uiteindelijk tot iets binnen Nederland (de rest van de wereld zal helaas een bende blijven, je moet ergens beginnen).

Watching the Wheels | 20-03-16 | 22:45

@belo | 20-03-16 | 22:33
Ik ken iemand die straks, na een leven van noeste arbeid, geen dak boven het hoofd heeft en voorlopig nog geen inkomen. Voor asielzoekers wordt beter gezorgd. Dat men oorlogsvluchtelingen wil helpen kan ik nog begrijpen. Maar waarom (economische) vluchtelingen het beter moeten hebben dan de autochtone bevolking ontgaat me helemaal.

Maria.1 | 20-03-16 | 22:45

@Maria.1 | 20-03-16 | 22:26 Dat ben ik geheel met je eens. Over het algemeen zijn het een handjevol ego's uit de voormalige kolonies die wat disruptie geven en ontstellend veel islam aanhangers met hun PvdA fans die vervelen. In het algemeen voldoen nederlandse waarden aan een goed leven voor iedereen. We zijn onder het juk van religie en ongelijkheid uitgekomen en ik laat me er niet meer induwen. Over mijn lijk.

belo | 20-03-16 | 22:41

@donjon | 20-03-16 | 22:31
Dat ben ik niet helemaal met je eens. Er zijn talloze vrijwilligers die zich inzetten voor een betere samenleving. Het is de overheid die tweedracht zaait.

Maria.1 | 20-03-16 | 22:40

@Maria.1, Het van de potgerukte asielbeleid was een van de redenen waarom Pegida zo succesvol werd in Deutschland, voordat de corrupte Merkel er studenten op afstuurde in een zgn tegendemo. Iedereen kon zonder reden asiel aanvragen. Dat ontlokte een mevrouw de opmerking: 'Hoezo krijgen Tunesiers hier asiel en kunnen ze gratis in een hotel verblijven? Wij betalen iedere winter zelf onze vakantie daarheen'. Kortom, iedereen kan binnen lopen en nu dus ook hier. Gedragsregels zijn hier nu alleen van toepassing op de autochtone bevolking. Het vernietigen van de europese identiteit is geen fabel. De Europese lente wordt voor de Europese bevolkingen de kop ingedrukt en gesabotteerd maar de turken en syriers en gdmagwetenwie allemaal, hun feestje mag beginnen.
Alleen daarom al: Gaat allen stemmen en stem NEE.

belo | 20-03-16 | 22:33

trenthopper | 20-03-16 | 22:01,

"Het oosten stopte (slavernij) pas op continue aandringen van het westen rond 1900".
Zelfs dat geldt helaas slechts voor een paar landen die onder ons gezag vielen.
- In Koeweit werd slavernij pas in 1949 afgeschaft;
- Qatar in 1952
- Saoedi Arabië en Jemen in 1962;
- Mauretanië in 1981; maar strafbaar werd slavernij daar pas in 2007 (!)
nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij#Werel...

En zoals Belo om 22:13 al opmerkt, in veel vooral islamitische landen bestaat slavernij nog steeds, zij het onder een andere naam.
nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij#Moder...

Dandruff | 20-03-16 | 22:31

Het woord samen in samenleving is van weinig betekenis meer.
We zijn bewust 'uit elkaar' geïndividualiseerd en vervolgens tegen elkaar opgezet.
En zie hier een verweesde maatschappij waarin ook het woord maatschap geen echte betekenis meer heeft.
We zijn los zand geworden en kunnen geen vuist meer maken tegen reële bedreigingen

Rest In Privacy | 20-03-16 | 22:31

Indrukwekkend betoog en mooie video. Dat ik dit op de Geenstijl nog mag beleven.

drieluik | 20-03-16 | 22:29

Lewis Lewinsky | 20-03-16 | 22:21
Maar als de oorlog in Marokko over is gaan ze toch weer terug ?

A.S. Perien | 20-03-16 | 22:27

@marcoplarco | 20-03-16 | 22:24
Ik zie het anders. Ik wil leven in een democratisch en vrij land waar eenieder gelijk behandeld wordt. Komt op hetzelfde neer en kan nooit als racistisch aangemerkt worden.

Maria.1 | 20-03-16 | 22:26

@Maria.1 | 20-03-16 | 21:52
Inderdaad, maar nu komt het hun richting uit. Niet de kaffir, dat kan ze niet schelen. Althans, die indruk geeft het wel.

LaatmaarLu? | 20-03-16 | 22:25

Als mijn wens om in een land, gezuiverd van het laatste spoortje islam en zonder halve gario's te leven, racisme is, dan ben ik bij deze een racist. En trots daarop.

marcoplarco | 20-03-16 | 22:24

Heb ik iets gemist?

Maria.1 | 20-03-16 | 22:23

@Lewis Lewinsky | 20-03-16 | 22:21
Asielzoekers uit Marokko????

Maria.1 | 20-03-16 | 22:22

En hup: *Nordrhein-Westfalen hat einen Aufnahmestopp für marokkanische Asylbewerber verhängt*.
Vertaling: *Minder, mminder, minder Marokkanen*.
Lezon, mevrouw van Rens.
www.bild.de/politik/inland/nordrhein-w...

Lewis Lewinsky | 20-03-16 | 22:21

@trenthopper | 20-03-16 | 22:01 Maar dat wist je vast al wel. Het zijn die lui waar Eurabia mee gemaakt is, waaraan Europa is verkocht. Rutte heeft de EU als broodheer. Over 100 jaar staat hij met Hennis en Koenders in dit land bekend om de demografische genocide.

belo | 20-03-16 | 22:19

@Slogra | 20-03-16 | 22:16
Nou zeg je zoiets. Ik heb in mijn omgeving ook te maken met zgn. "gutmenschen" die vinden dat allochtonen altijd geholpen moeten worden wegens "zielig". Dan denk ik ook: "Hoezo zijn allochtonen automatisch zielig?! Wie voelt zich nu superieur?!".

Maria.1 | 20-03-16 | 22:18

Nadat de Matheus passion tot een areligieus en door atheïsten omarmde camp-act is verworden heb ik er dubbele gevoelens bij. Enerzijds wordt meedogenloos en bruut gefulmineerd tegen alles wat christelijk is of heet en anderzijds worden hun feestdagen en muziek schaamteloos toegeëigend en verkracht. Ga dan ook het suikerfeest gezellig vieren. Erbarme Dich...

A.S. Perien | 20-03-16 | 22:18

Chicken George | 20-03-16 | 22:08
Chuck, van die way of life moeten een paar rafelrandjes af, maar voor de rest heb je gelijk.

Ongeblustekalk | 20-03-16 | 22:17

Ondertussen grenst het aan passief-agressieve arrogantie om te blaten dat vluchtelingen hier de nodige kennis en ervaring moeten opdoen om dat na een oorlog in het thuisland toe te passen bij een wederopbouw. Of het aan genotseisers gericht is of het eigen plebs; je ziet bij Europese leiders het wij-zijn-beter er met bakken vanaf druipen. Laat ze het in die schijtlanden lekker uitzoeken. Verkondig 'ns wat anders dan Amerikaanse propaganda.. en oeverloos gelul wat verwijst naar je zgn. monopolie op 't gebied van morele superioriteit.

+1 voor Tarkovsky

Slogra | 20-03-16 | 22:16

... de opportunist.

Maria.1 | 20-03-16 | 22:16

@belo | 20-03-16 | 22:13
Maar daar hoor je Gario niet over.

Maria.1 | 20-03-16 | 22:15

@Watching the Wheels | 20-03-16 | 22:09
Marcouch hoor je ook alleen als het om zijn eigen achterban gaat. Daarom vertrouw ik hem ook niet.

Maria.1 | 20-03-16 | 22:14

Whooooaaaaa, pall.
Marxist?

CoJoNes | 20-03-16 | 22:14

Als je weet dat in het MO VAE SA, slaven uit India en China etc topmoderne gebouwen maken waar ze zelf geen voet in mogen zetten want geen schoenen; dat het hen niet mogelijk is, zelfs niet eenmaal per jaar, hun gezin te bezoeken; dat een gezinsleven hen ontnomen is; dat zij hun paspoort moeten inleveren; dat zij in barakken wonen; 12 uur op/af continue; dat zij zelfs niet bij een bouwongeval hulp krijgen om naar huis te gaan; dat ze sowieso geen salaris krijgen waarvan je een cent kan sparen; dat ze van alle mensenrechten gestript zijn: Dan weet je dat slavernij nog steeds bestaat. De voormalige keunegin is gek op de luxe architectuur, heb ik horen fluisteren.

belo | 20-03-16 | 22:13

@Maria.1 | 20-03-16 | 22:03
Nee niet echt helaas ...

Watching the Wheels | 20-03-16 | 22:09

Allejezus... hoop woorden voor een eenvoudige boodschap. Haakte al snel af maar getting the picture... as if.
Stop fucking around with our way of life or you WILL be sorry.

Chicken George | 20-03-16 | 22:08

De eerste keer dat ik wel plagiaat zou willen toepassen.
Ik ben het dan ook geheel met de schrijver eens.
Natuurlijk hebben wij geen schuld aan wat mensen talloze jaren geleden gedaan hebben, en die dat dan ook nog eens gedaan hebben binnen het raamwerk van de toen gangbare cultuur. We kunnen er niet eens een juist oordeel over vellen. (als de tijd heel ver terug gaat)
Tevens, als je dan zo nodig naar die geschiedenis zou willen wijzen dan moet dat zelfs de meest naïeve mens duidelijk maken dat we helemaal geen broeders zijn. Althans niet van nature, en dat juist de geschiedenis aantoont dat het de plicht en het recht van het individu is om zichzelf weerbaar op te stellen om zo zijn naasten en cultuur te beschermen.
Anders gaat het individu en de cultuur ten onder.
De geschiedenis geeft hiervan vele voorbeelden.
Nee, niet alle mensen zijn broeders. Nu niet, toen niet en in de toekomst niet.
Het grappige is trouwens wel dat de meest kwaadaardige lieden, zoals de machtswellustelingen in Brussel gebruik maken van de naïeve opstelling van een groot deel der onwetenden. En onder het mom van eeuwig durende vrede een technodictatuur willen neerzetten die iedere culturele verscheidenheid wenst te elimineren.
De totale reconstructie van Europa, onder het mom van voorspoed en vrede, maar met als enige doel macht en de controle over mensen en geld.
Kortom wees waakzaam want de belofte van het zogenaamde paradijs kan voor heel lang de hel betekenen.

bakoenin | 20-03-16 | 22:07

Mark_D_NL | 20-03-16 | 21:21
Bizar gewoon, en we blijven maar importeren. Wel grappig is om te zien dat één van die kansparels omver word gereden door een invalidenwagentje..

Wasbakplasser | 20-03-16 | 22:06

Maria.1 | 20-03-16 | 21:52
Wij in Europa, VS etc. leven in wat de Duitsers noemen 'Geselschaft', en dus bekommeren (en bemoeien) we ons met alles. Allochtonen leven in hun clan 'Gemeinschaft' en de rest boeit ze niet. East is east and west is west, and never the twain shall meet.

Ci Ty33 | 20-03-16 | 22:04

@Watching the Wheels | 20-03-16 | 22:02
En gij geleuft daar wel in?

Maria.1 | 20-03-16 | 22:03

@Maria.1 | 20-03-16 | 21:52
Ze hadden inderdaad eerder ook wel eens iets kunnen laten horen, maar misschien is dit een keerpunt en gaan ze vanaf nu alle geweld door moslims veroordelen en voortaan na elk "incident" de straat op. Zou mooi zijn!

Watching the Wheels | 20-03-16 | 22:02

Sorry dat ik man ben *zweepslag*
Sorry dat ik blank ben *zweepslag*
Bah...

Maar goed, je kunt het men ook moeilijk kwalijk nemen. Al zo'n 60 jaar word ons continue verteld dat blanken de duivel zijn. Slavernij enzo.. Even wat feiten..

10-15 miljoen slaven werden verscheept righting het westen
110+miljoen naar het oosten.

Het westen vocht bloedige oorlog om een kwestie van moraliteit en eindigde vanuit eigen iniatief slavernij rond 1850.
Het oosten stopte pas op continue aandringen van het westen rond 1900.

trenthopper | 20-03-16 | 22:01

Jezus over het einde der tijden: "En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden" (Matth. 24:12).

Sendis | 20-03-16 | 22:01

Aerox | 20-03-16 | 21:17
't ligt er aan wie je tot de "zakenwereld" rekent. De pipo's die op het world economic forum in Davos rondlopen elk jaar zijn extreem multiculti. Dit zijn heren die volkomen losgezongen zijn van de werkelijkheid en van hun eigen identiteit. Zij zijn meestal alleen geinteresseerd in de cijfers van het afgelopen kwartaal. In de ogen van deze "captains of industry" is migratie een zegen.... bij identiteit kunnen zij zich niets meer voorstellen....

Er zijn witte raven, meestal ondernemers die niet gelieerd zijn aan een gevestigde multinational, maar die zijn zeldzaam.

Een groot deel van het probleem zoals hier beschreven wordt juist veroorzaakt door uit de hand gelopen liberalisme dat identiteit ziet als een obstakel voor economisch gewin.

Pierrepoint | 20-03-16 | 22:01

Een vijand schakel je uit met grof geweld en niet met woorden. En zeker deze vijand niet.
Uw slimme verlosser heeft een camouflage pak aan en draagt een snelvuurwapen met een nachtzichtvizier.

Victor praat teveel, neem nou eens een beslissing man. Natte krant.

Ongeblustekalk | 20-03-16 | 21:59

@Watching the Wheels | 20-03-16 | 21:52
Hm ... Pilatus kon geen grond tot veroordeling vinden, heb ik toch niet goed op zitten letten nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_%28tradit...

Watching the Wheels | 20-03-16 | 21:57

Heb toch de indruk dat domineesdochter Merkel vooral lijdt aan misplaatste religieuze schuldgevoelens vanwege de veertiger jaren, en dus voor haarzelf en voor de Duitsers en voor ons Nederlanders in de EU - die tot een soort gevangenis is verworden waar we niet uitkunnen - een giga vagevuur creëert waar we met z'n allen boete moeten doen voor andermans Nazi-zonden.

Ci Ty33 | 20-03-16 | 21:56

Maria.1 | 20-03-16 | 21:52

Ik kan alleenmaar zeggen: inderdaad.

Rest In Privacy | 20-03-16 | 21:55

My Two cents

Als die religie boys, Jezus, Mohamed en abraham, nou es gezamenlijk naar die Tarkovski geluiden zouden luisteren zouden ze dan nog kunnen toestaan dat hun volgers elkaar de koppen inslaan?

Hypothetisch gesproken dan

Centauri3 | 20-03-16 | 21:54

@Lewis | 20-03-16 | 21:20
Schrijver heeft het gevoel dat hij nog dagelijks anders behandeld wordt, omdat 2000 jaar geleden een aantal mensen met mogelijk dezelfde achtergrond de zoon van God aan een kruis hebben laten spijkeren door de Romeinen. Italianen zouden zich daar ook schuldig aan moeten voelen. Daarom is het ook belachelijk dat Draghi nu rustig president van de ECB heeft kunnen worden, Mario zou om die reden altijd achteraan aan moeten sluiten bij de bakker maar helaas ... zo werkt het niet.

Watching the Wheels | 20-03-16 | 21:52

Wat ik ook niet begrijp; als hun kroost overvallen op autochtonen plegen hoor je de moeders niet, als meisjes worden lastig gevallen, hoor je de moeders niet, als een bejaard Joods echtpaar beroofd en mishandeld wordt, hoor je de moeders niet, maar als het om eigen kroost gaat moet het stoppen:
www.telegraaf.nl/binnenland/25436817/_...

Maria.1 | 20-03-16 | 21:52

Het kan ook korter:
Niemand kiest zijn of haar huidskleur: racisme is dus achterlijk.
Niemand kiest zijn of haar geboorteplaats: nationalisme is dus achterlijk.
Niemand kiest zijn of haar geslacht: seksisme is dus achterlijk.
Je kiest wel zelf wat je in je hersens plempt als waarheid.
Maak zelf maar uit welke groepen er moedwillig achterlijk willen blijven uit gemakzucht, of desnoods slaafse kuddementaliteit.

Korneel Kafka | 20-03-16 | 21:51

Leuk stuk, maar ja, weer geen model hè? Zonder operationele definitie van religie blijft het rondzingen. Toch raakt dit stuk de kern van de problematiek in het hart:

[Het gevolg van deze uitgeroepen totale christelijke broederschap is de plicht iedereen hulp te bieden, en, in geval van agressie, de andere wang toe te keren. Deze broederschap wordt de laatste tijd zelfs uitgebreid tot "Ieder dier is een dier als u en ik", waarmee naast racisme en seksisme nu ook speciisme tot de zonden der witte mannen is gaan behoren.]

En net zoals moslims de 72 maagden in de koran trachten te persen dwingen wij Christus iets te zeggen wat hij - in de overlevering - helemaal niet heeft bedoeld. Kom er maar in Toets met 'die andere wang'...

En wat leidt er nu toch tot al die doden? Is het racisme of juist anti-racisme?

'Assumption 249: Wherever Western culture was introduced by imperialism or colonialism it created anti-racism and drowned the world in an orgy of murder and manslaughter. The odd thing is promiscuous Western culture often sees 'racism' as the cause while 'anti-racism' clearly is the culprit:
Racism = separation of tribal inbreeding cultures = peace and harmony.
Anti-racism = mixing of tribal inbreeding cultures = murder and manslaughter'

Basic Dimension | 20-03-16 | 21:48

Het enige schuldgevoel dat ik heb is naar onze kinderen toe. Wat doen we ze aan?!

Maria.1 | 20-03-16 | 21:44

Prachtig mooi artikel, 100% mee eens. En waar wij ook compleet van af moeten is de stelling van de maakbare samenleving, dat een bepaalde groep het morele eigendom heeft van hun gelijk en dat uit mom van hun verhevenheid dit de gehele samenleving moet worden opgedrongen. Quatsch.
.
Wij hebben genoeg thee gedronken. Wie niet horen wil, die moet maar voelen. En dat laatste natuurlijk vooral figuurlijk: wie niet met ons mee wil doen, niet wil integreren, die mag ook niet meer mee-eten uit de subsidie-trog, dan is het gewoon einde oefening, ga weg, hier krijg je niets.

LaatmaarLu? | 20-03-16 | 21:44

@Zoon van Boer | 20-03-16 | 21:36

Ik mag - geloof me, ik heb er onderzoek naar gedaan - met recht zeggen dat mijn voorouders gene ene fuck te maken hebben gehad met de ellende wie dan ook. In tegendeel. Zij hebben er zelf last van gehad. Tegen al die jankfiguren kan ik maar een ding zeggen: GET A LIFE.

balustrade | 20-03-16 | 21:42

@ Zoon van Boer | 20-03-16 | 21:36
Ja, dat dacht ik eerst ook, maar ik kon en kan dat 'met de hedendaagse normen' niet zo goed plaatsen.

Lewis | 20-03-16 | 21:42

Amen

omanders | 20-03-16 | 21:40

Ach. Je hebt natuurlijk nog tijd zat om je vijanden te benoemen, Victor. Je bent pas 66. Alle tijd.

Lewis Lewinsky | 20-03-16 | 21:38

"Er wordt veel energie verspild aan discussies met moslims, halvegario's en dierenknuffelaars." Die zin doet vermoeden dat we weer met een voorstander van ritueel slachten te maken hebben, maar dan een keer niet van het type Parijs. Fijn dat je dierenknuffelaars, als je het dan zo wilt noemen, even op een hoop harkt met moslims en (andere) halvegario's. Misschien wordt het een keer tijd dat al die mallote geloven de hoeveelheid leed eens gaan proberen te minimaliseren. Neem al die oude teksten niet letterlijk als het andere levende wezens leed berokkent, dat doen die gekke moslims ook altijd en daarmee verstieren al die gelovigen aardig de harmonie die in Nederland decennia leek te bestaan. God is niet wreed en anders is het ook een l*lletje die ongezien ! de t* kan krijgen en voor het overige ... F*ck de EU. t is thee uiteraard.

Watching the Wheels | 20-03-16 | 21:37

@Lewis | 20-03-16 | 21:20
Waarom moet ik betalen voor de fouten van mijn voorouders? Dat is het punt van dat betoog. Dit is indirect een aanval op nationalisme, op meerdere manieren. Ik mag ouders niet aanspreken op de opvoeding van hun kinderen, maar ik mag wel boeten voor wat Nederland 150 jaar geleden heeft gedaan?

Zoon van Boer | 20-03-16 | 21:36

Wel zeggen dat er vijanden zijn maar ze niet even noemen. *zucht* Het schiet niet op met die babyboomers.

Lewis Lewinsky | 20-03-16 | 21:33

Wat wij nodig hebben, zijn andere Freek de Jonges. Ze lijken er sprekend op, maar hun optreden ziet er heel anders uit:
www.youtube.com/watch?v=LJkHm2WtSsk

Rest In Privacy | 20-03-16 | 21:32

Elke islamiet dient uitgesloten te worden van enige macht in Nederland. Wie niet zijn of haar islamitisch geloof afzweert en zijn of haar nationaliteit van een islamitische staat verwerpt, kan niet wonen in Nederland en verliest al zijn of haar rechten. De beoefening van de Islam is verboden. De islam is namelijk een achterlijke en gewelddadige ideologie die -vermomd als geloof- alle middelen inzet ter verovering van de Nederlandse staat en maatschappij.

Gelijk wij niet willen dat nationaal-socialisten ons land overnemen zo willen wij dat ook niet van islamieten.

balustrade | 20-03-16 | 21:32

De echte Kwaaie Pier in dit verhaal is natuurlijk Socrates! (Zoals we allemaal weten is 'Jezus' door Paulus en de schrijvers van de 'evangeliën', één op één gemodelleerd naar Socrates!) Socrates was de eerste die stelde dat het voor de 'ziel' van de mens schadelijker was om een ander kwaad te doen, dan om zelf kwaad gedaan te worden. Jezelf opofferen dus voor - elke - 'De Ander.'
Nietzsche had gelijk: Socrates zuigt apeballen!
www.youtube.com/watch?v=Sk0oSfivOyc
Voor het overige hadden die Atheners af en toe best zinnige dingen te zeggen.
En ja, Europa, onze beschaving is inderdaad begonnen in Athene!

Aristotalloss | 20-03-16 | 21:30

Mark_D_NL | 20-03-16 | 21:21

Maar het probleem is nu opgelost, Rutte heeft nu als voorzitter van de EU geregeld met de zeer betrouwbare Turken (allemaal!) dat de boten van de vluchtelingen worden tegengehouden en dat vluchtelingen die toch in Griekenland aankomen weer worden teruggestuurd naar Turkije. Het kost een paar centen maar dan heb je ook niks. Welterusten Rutte en Samsom...

eerstneukendanpraten | 20-03-16 | 21:29

Victor Onrust (pseudoniem) is geboren in 1950, lees ik op de interwebs. Wanneer ga je de vijanden benoemen, Victor?

Lewis Lewinsky | 20-03-16 | 21:28

Puike analyse trouwens dat het humanisme wortels heeft in het christendom. (Geldt overigens ook voor de Verlichting.)
Boeiend topic, ik kauw er nog even op.

Lewis | 20-03-16 | 21:25

Islamofiel | 20-03-16 | 21:19

Aboutaleb, dat is de man met de gespleten tong want hij zou het niet accepteren als één van zijn dochters zou thuiskomen met een vriend die geen besneden pielemuisje had en dan heb ik het niet over een Jood.

eerstneukendanpraten | 20-03-16 | 21:21

Dit is een briljant topic. "Vriendschap is een illusie": zongen de mannen van "Het Goede Doel" ooit. Beschaving is dat ook. "Een pakketje schroot met een dun laagje chroom." Uiteindelijk gaat het om het overleven van mezelf, mijn geliefden, mijn vrienden, mijn kennissen en dan de rest (volgorde is willekeurig). Het is echt niet nodig om de hele geschiedenis van de mensheid erbij te halen. Dit zijn basale dingen. Basale dingen die we de afgelopen decennia vergeten zijn. Wij wel. Zij niet.

Wapen u.

balustrade | 20-03-16 | 21:20

Dit snap ik niet:
'De ellende begint al met het probleem dat wij geneigd zijn de daden van onze voorvaderen en -moederen met de hedendaagse normen te beoordelen en vooral te veroordelen. Slavernij en slavenhandel, kolonisatie, WOI en WOII, de holocaust zijn de meest bekende voorbeelden.'
Kan iemand mij uitleggen wat de schrijver van het topic hier mee bedoelt?

Lewis | 20-03-16 | 21:20

Het is ons recht en zelfs onze plicht onze eigen leefwereld te verdedigen en vrienden van vijanden te onderscheiden.
Bovenstaande vrijwel allerlaatste zin van dit hier en daar onjuiste dramverhaal is een lovenswaardig uitgangspunt. Volg ik al jaren en inderdaad, dan houdt een mens geen vrienden en familie meer over.

belo | 20-03-16 | 21:20

Wie niet integreert kan oprotten. Dixit Aboutaleb.
Moeten we inderdaad werk van maken en al helemaal nu knabbel en babbel van DENK roepen dat integreren niet hoeft

Islamofiel | 20-03-16 | 21:19

@Nekbaard | 20-03-16 | 21:17
Stuk is geschreven door Victor Onrust. Zie laatste alinea.

Lewis Lewinsky | 20-03-16 | 21:19

Schuldgevoel?! Niks daarvan! Als je niet bukt en buigt ben je een racist en word je gedemoniseerd én je baan komt op de tocht te staan. We worden gewoon met de rug tegen de muur gezet. Daarnaast moeten we verplicht meebetalen aan zaken waar we het niet mee eens zijn. Je belasting niet betalen bijvoorbeeld, is een ernstiger misdrijf dan een winkel beroven o.i.d.

Maria.1 | 20-03-16 | 21:19

Is de Redactie 1 persoon of is dit stuk door meerdere geschreven?

Nekbaard | 20-03-16 | 21:17

Waarom die foto van Dr. Strangelove, Victor?

Lewis Lewinsky | 20-03-16 | 21:17

Haarfijn relaas. Echter wie staat er op om de boodschap ook politiek te verkondigen. De tijd van pek en veren is voorbij, alhoewel de pvv doet haar best om middels soortgelijk hooivorken gedrag haar standpunt duidelijk te maken. Het strijdtoneel wil je niet op straat maar daar waar het nog enigzins verschil kan maken. In Den Haag, of de bevolking dat nu wilt of niet. Het spel wordt gespeeld en de komende 5 jaar zal beslissend zijn. De enige individuen die ik gezond verstand toedicht zitten in de zakenwereld maar waarom zouden die het geld gedag zeggen. Sterker nog, meer inwoners, meer markt, meer geld. Ik heb de antwoorden ook niet maar ik hoop op een partij met verstandige eerlijke mensen en niet 1 boegbeeld (fortuyn) en een stel halvies erachter die uit armoede geronseld zijn.

Aerox | 20-03-16 | 21:17

t*herrie :)

Watching the Wheels | 20-03-16 | 21:16

Geloven in theoretische wetenschap is net zo erg..

Neut | 20-03-16 | 21:15

*Het is ons recht en zelfs onze plicht onze eigen leefwereld te verdedigen en vrienden van vijanden te onderscheiden*.
Ik weet wel wie de vijanden zijn.

Lewis Lewinsky | 20-03-16 | 21:14

@ginosino | 20-03-16 | 21:07
Dat komt omdat het aloude 'stenigen' hen in de genen zit!

TonyD | 20-03-16 | 21:14

ginosino | 20-03-16 | 21:07

Die hebben dan meestal ook een IQ van maximaal anderhalf keer hun schoenmaat. Denken is dan ook niet hun sterkste punt en dat ze geïnfecteerd zijn met de ziekte die islam heet doet de rest...

eerstneukendanpraten | 20-03-16 | 21:14

Victor, de schuld gaat niet over de wandaden van onze voorouders, maar van de voorouders van sommigen van ons. De meerderheid van de Nederlandse bevolking stamt af van compleet machtelozen die door dezelfde soort lui werden uitgebuit als de slaven in de west, namelijk landbezitters, mijn- en fabriekseigenaren. Alleen wordt ons al veertig jaar wijsgemaakt dat het niet zo is.

Daisy Cutter | 20-03-16 | 21:13

Ik vraag me al de hele dag af waarom GeenStijl geen aandacht heeft besteed aan Oekraïne-expert Prof. Richard Sakwa die bij Buitenhof was en heeft gesproken op de referendumavond.
Of heb ik ergens een link gemist?
Zo niet... deze man weet waar hij het over heeft en legt haarfijn uit waarom we tegen moeten stemmen.

Schietmijmaarlek | 20-03-16 | 21:12

Victor verwart seculier met onpartijdig. Verder heeft hij gewoon gelijk natuurlijk, maar dat is hier preken voor eigen parochie. Geen opzienbarende invalbeurt. Lees liever Lewis

Gen. Maximus | 20-03-16 | 21:11

Desondanks heel het verhaal. Islam is en blijft incompatibel. Zoiets als een hondendrol en een schoenzool. Zullen nooit elkanders vrienden worden.

TheBurnerMan | 20-03-16 | 21:08

@eerstneuken etc: ik ken veel mannen met baarden en jurken die graag die eerste steen werpen.

ginosino | 20-03-16 | 21:07

De vreedzame coëxistensie loopt ten einde - wat ik je brom.

Rest In Privacy | 20-03-16 | 21:05

-weggejorist en opgerot-

93ancire | 20-03-16 | 21:03

Wie vrij is van zonde werpe de eerste steen, toch?

eerstneukendanpraten | 20-03-16 | 21:01

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen