Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Vertaald: Het Brexit-pleidooi van Britse MinJus Gove

whatwehavewellhold.jpg Op 23 juni mogen de Britten naar de stembus voor een referendum over de vraag of het Verenigd Koninkrijk bij de Europese Unie moet blijven, yay or nay. Premier David Cameron heeft afgelopen week een deal uit het Europese vuur gesleept die zijn volk moet overtuigen om in de EU te blijven, maar diverse prominenten maken zich hard voor een Brexit - en niet alleen Nigel Farage. De populaire burgemeester van Londen en partijgenoot van Cameron, Boris Johnson, gaat pleiten voor een Britse exit uit de de EU. Zijn vrouw ging hem al voor. Ook de Britse minister van Justitie, Michael Gove, eveneens een lid van Camerons Conservative Party, is openlijk voorstander van een Brexit. In de Nederlandse media gaan we de komende maanden vooral veel eenzijdige berichtgeving meemaken vanuit de Eurofiele gedachte dat de Britten moeten blijven, dat de Britten het in hun eentje niet zullen redden, dat een Brexit economische schade op zal leveren en dat het licht uit gaat in Europa als Engeland voor soevereiniteit en zelfbeschikking kiest. Zeg maar wat er ook gebeurde toen GeenPeil een referendum afdwong om meer inspraak in de democratie en ons bestuur te eisen. Minister Gove schreef dit weekend een pragmatisch liberaal pleidooi waar waarin hij afrekent met die starre Eurofiele dogmatiek en waarin hij een Brexit juist als vooruitgang presenteert. We hebben zijn tekst vertaald, want waar Engeland staat, zou je net zo goed Nederland kunnen lezen - maar er is hier te lande geen regeringslid dat de moed heeft om de Europese gedachte uit te dagen. Daarom wijken we, net als medio vorige eeuw, maar weer uit naar Engeland voor de zoete geur van vrijheid en zelfbeschikking. Michael Gove legt uit waarom hij voor een Brexit pleit Al wekenlang worstel ik met de moeilijkste keuze van mijn politieke loopbaan. Maar moeilijke keuzes maken is waar politici voor betaald worden. Niemand wordt gedwongen om het parlement in te gaan, niemand wordt verplicht om een ministerschap op zich te nemen. Als je die rollen op je neemt, wat een groot privilege is, neem je daarmee grote verantwoordelijkheden op je schouders. Ik werd aangemoedigd door David Cameron om voor het parlement te kiezen en hij heeft me de kans gegeven om te dienen in wat ik zie als een goede, hervormende regering. Ik denk dat hij een uitstekende premier is. Er is, zover ik kan zien, slechts één belangrijk onderwerp waarop we van mening verschillen. En dat is de toekomst van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie. Het pijnigt me om het oneens te moeten zijn met de premier op om het even welk onderwerp. Mijn instinct zegt me dat ik hem in voor- en tegenspoed moet steunen. Maar ik ik kan niet onder de keuze uit die de premier ons allen heeft voorgelegd. Over een paar maanden krijgen we allemaal de keus om te beslissen of het VK in de Europese Unie moet blijven, of dat we moeten vertrekken. Ik ben van mening dat ons land vrijer, eerlijker en beter af zou zijn buiten de Europese Unie. En dat ik, op dit beslismoment, niet trouw zou zijn aan mijn eigen overtuigingen als ik op dit moment niet eerlijk zou zeggen wat ik geloof. Ik wil geen afbreuk doen aan de toegewijde inspanningen van de premier om een betere deal voor Groot-Brittanië te bedingen. Hij heeft met moed en vasthoudendheid onderhandeld. Maar ik denk dat het VK sterker is buiten de EU. Het recht om een regering te wisselen Mijn uitgangspunt is simpel. Ik geloof dat de bestuurlijke keuzes die ons leven bepalen, de wetten waar we allemaal aan moeten gehoorzamen en de belastingen die we allemaal moeten betalen moeten worden bepaald en vastgesteld door de mensen die we zelf kiezen, en die we buiten kunnen gooien als we verandering willen. Als je macht verstandig wil toepassen, en als je corruptie en zelfgenoegzaamheid wilt voorkomen, dan moet je het publiek in verkiezingstijd het recht geven om wetten te veranderen en regeringen te wisselen. Ons lidmaatschap van de Europese Unie belemmert ons om grote delen van de wet te wijzigen en blokkeert het maken van vrije keuzes over zaken die invloed hebben op al onze levens. Wetten waarmee burgers in dit land bestuurd worden, worden bepaald door politici uit andere landen waar we nooit op gestemd hebben en die we niet kunnen afzetten. We kunnen onze boosheid botvieren op gekozen volksvertegenwoordigers in Westminster, maar wie er ook in de regering in Londen zit, kan de btw niet verwijderen of verlagen, kan geen staalfabriek steunen in zware tijden, kan niet de huizen bouwen die we nodig hebben en waar we ze nodig hebben, en mag geen individuen die hier niets te zoeken hebben het land uitzetten. Ik ben van mening dat dit moet veranderen. En ik geloof dat zowel de lessen uit ons verleden als de ontwikkeling van de toekomst naar een niet te stuiten pleidooi voor verandering leiden. De mogelijkheid om te kiezen wie ons bestuurt, en de vrijheid om wetten die ons niet aan staan te wijzigen, zijn in het verleden veiliggesteld door radicalen en liberalen, die de macht van onaantastbare regenten afnamen en in de handen van het volk legden. Als gevolg van hun toewijding hebben we een systeem ontwikkeld - en geëxporteerd naar naties zoals de Verenigde Staten, India, Canada en Australië - van democratisch zelfbestuur dat tot vrede en voorspoed voor miljoenen mensen heeft geleid. Onze democratie doorstond de tand des tijds. We toonden de wereld wat een vrij volk kan bereiken als het de vrijheid krijgt om zichzelf te besturen. De EU is een bewezen mislukking In Groot-Brittanië werd de moderne juryrechtspraak bedacht, we richtten het eerste vrije parlement op, we verzekerden dat niemand willekeurig kan worden opgesloten in opdracht van een grillige overheid, we dwongen onze leiders om te erkennen dat ze besturen met toestemming van het volk en niet vanuit een verworven of geclaimde rechtspositie, we voerden de wereld aan in het afschaffen van de slavernij, we zorgden voor vrij onderwijs voor allen, een verzorgingsstaat, het ziekenfonds van de National Health Service en een publieke omroep die wereldwijd gerespecteerd wordt. In contrast met die wapenfeiten, en niettegenstaande de idealen van de oprichters van de Europese Unie en de goede intenties van zo veel leiders, heeft de EU op veel fronten bewezen een mislukking te zijn. De euro heeft tot economische misère geleid voor de armste Europeanen. De reglementen van de Europese Unie hebben voor diepgewortelde massawerkloosheid gezorgd. Het immigratiebeleid van de EU heeft mensensmokkelaars in de kaart gespeeld en tot kampementen vol wanhopige vluchtelingen aan onze grenzen geleid. Verre van het bieden van veiligheid in een onzekere wereld, zijn de beleidsmaatregelen van de EU een bron voor instabiliteit en onveiligheid geleid. Prikkeldraad snijdt wederom kris-kras door het continent, historische spanningen tussen landen als Duitsland en Griekenland zijn weer aan de oppervlakte gerezen en de EU is onmachtig gebleken in het te lijf gaan van de huidige crises in Libië en Syrië. Het voormalige hoofd van Interpol zegt dat het binnengrenzenbeleid van de EU nog het meeste lijkt op ‘het ophangen van een welkomstbordje voor terroristen’ en Scandinavische landen die zich ooit zo trots beriepen op hun openheid, zijn zich aan het afsluiten. Al deze factoren, gecombineerd met volkswoede over het tekort aan politieke rekenschap, hebben extremisme aangewakkerd - waardoor extreem-rechtse partijen op het gehele continent nu sterker zijn dan ooit sinds de jaren ‘30 van de vorige eeuw. Analoge unie De EU is een instituut dat in het verleden geworteld is, en het heeft bewezen dat het niet in staat is om hervormingen te faciliteren die het hoofd kunnen bieden aan de grote technologische, demografische en economische uitdagingen van onze tijd. Het systeem is ontwikkeld in de jaren ’50 en ’60 en net zoals andere installaties uit die tijd die toen zo modern leken, van torenflats tot telexen, is het nu hopeloos achterhaald. De EU probeert alles te standaardiseren en reguleren, waar het juist diversiteit en innovatie zou moeten aanmoedigen. Het is een analoge unie in een digitaal tijdperk. De EU is zodanig ingericht dat het de macht en de controle bij de elites houdt, in plaats van bij het volk. Ondanks dat we buiten de eurozone verkeren, zijn we toch onderworpen aan een ongekozen Europese Commissie die dagelijks nieuwe wetten genereert, en aan een ontoerekenbaar Europees Hof in Luxemburg dat haar juridische bereik wekelijks uitbreidt, waarbij het zich steeds vaker beroept op het Verdrag van Lissabon uit 2009 (de ‘Europese Grondwet’), die de EU meer macht en reikwijdte geeft dan ooit tevoren. Deze groeiende EU-bureaucratie is een handrem op elk maatschappelijk vlak. De wetten van de EU dicteren alles van het maximale formaat voor flessen olijfolie (vijf liter) tot de afstand die huizen moeten hebben van heide, om te voorkomen dat huiskatten op vogels gaan jagen (vijf kilometer). Los bezien zijn deze regels wellicht komisch. Maar gezamenlijk, en het zijn er tienduizenden, staan zij creativiteit, groei en vooruitgang in de weg. Regels als de EU's klinische test-richtlijn heeft de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen vreselijke ziektes geremd, en de ECJ-bepalingen omtrent het data-bescherming-dossier bemoeilijken de groei van internetbedrijven. Als minister heb ik honderden EU-regels op mij bureau zien verschijnen, waarvan er geen een door het Britse parlement aangevraagd was, waarvan er geen een ons vrijer, rijker of rechtvaardiger maakte, en die niet meer door mijzelf of andere Britse politici aangepast konden worden. De Britse overheid is geen baas meer in eigen land Het is moeilijk te overschatten in hoeverre de EU een minister ervan weerhoudt de zaken uit te voeren waartoe hij verkozen is, of hoe de EU een minister ervan weerhoudt zijn inschattingsvermogen te gebruiken om te bepalen wat het beste plan van aanpak voor het volk van dit land is. Ik had al lange tijd zorgen over ons lidmaatschap van de EU, maar de ervaring met regeren heeft mijn overtuiging dat we moeten veranderen alleen maar gesterkt. Elke dag wordt een minister verteld: 'Ja minister, ik begrijp het, maar ik ben bang dat dit tegen EU-regelgeving in is.' Ik weet het. Mijn collega's in de regering weten het. En het Britse volk zou het ook moeten weten. Uw overheid is, uiteindelijk, niet de baas over honderden dossiers die er zeer toe doen. Door de EU te verlaten kunnen wij de touwtjes terug in handen nemen. Inderdaad, wij kunnen de rest van Europa laten zien hoe te floreren. In plaats van bitter en afgunstig te mopperen en klagen over de zaken die we niet kunnen veranderen, kunnen we een optimistisch, vooruitstrevend en daadwerkelijk internationalistisch beleid vormgeven, als alternatief voor de weg die de EU is ingeslagen. We kunnen leiderschap tonen. Net als de Amerikanen die hun onafhankelijkheid uitriepen en nooit meer achterom keken, kunnen wij een voorbeeld worden van wat een inclusieve, open en innovatieve democratie kan bereiken. We kunnen de miljarden die we aan de EU geven - geld dat wordt vergooid aan grootse parlementaire gebouwen en bureaucratische idioterie - terugnemen, en dit investeren in techniek, wetenschap, scholen en leergelegenheden. We kunnen ons ontdoen van de regelgeving die grote bedrijven gebruiken om concurrentie te vernietigen, en in plaats daarvan nieuwe start-ups en creatief talent steunen. We kunnen handelsovereenkomsten en partnerschappen sluiten met naties over de hele wereld, en ontwikkelende landen helpen groeien en profiteren van snellere en betere toegang tot nieuwe markten. De EU is bang voor autonoom Brits succes We zijn 's werelds vijfde economie, met de beste strijdmacht van welke natie dan ook, meer Nobelprijzen dan welk Europees land dan ook, en de meeste topuniversiteiten van Europa. Onze economie is dynamischer dan de eurozone, we hebben de meest aantrekkelijke hoofdstad ter wereld, de grootste "soft power" en wereldwijde invloed van alle landen, en een leidende rol in zowel de NAVO als de VN. Zijn wij werkelijk te klein, te slap en te machteloos om een succesvol zelfbestuur te voeren? Integendeel, de reden dat EU-bureaucraten zich tegen ons vertrek verzetten is dat zijn bang zijn dat ons succes buiten de EU alleen maar de schaal van hun mislukking zal belichten. Deze kans krijgen wij in onze levens mogelijk nooit meer. Dat is waarom ik bij mijn principes blijf, en de kans grijp die dit referendum biedt om de EU - een instituut dat vast zit in het verleden - te verlaten, om een betere toekomst te omarmen. Michael Gove Lord Chancellor Secretary of State for Justice BRON

Reaguursels

Inloggen

De man doet niks anders als Halbe Zijlstra hier in Nederland. Beetje populair gepraat om de wind uit de zeilen te nemen van partijen ter rechter zijde (UKIP) en bovendien onzin verkondigen dat deze extreem rechts zijn. Londen is natuurlijk net zo'n vieze stad als iedere andere in west Europa waar je eerder het idee hebt in Pakistan of India te zijn dan in Engeland. Verder een mooi en pakkend verhaal over hoe democratie hoort te werken maar het zou pas echt steek houden als de man verkast naar UKIP om de daad bij het woord te voegen.

drs. P | 22-02-16 | 13:30

mallekater | 22-02-16 | 09:20
Een gegronde reden om op 6 april a.s. "tegen" te stemmen.

Een vrije paling | 22-02-16 | 13:24

Hear! hear!

HetPhantom | 22-02-16 | 11:31

cc: Rutten, Pechgold. Samsom, Bruma

Troyan horse | 22-02-16 | 11:26

Amen. Ik ben het nog nooit zo hartgrondig eens geweest met een politicus. Nou Nederland nog.

Dieselboem | 22-02-16 | 10:54

klinkt lekker 19e eeuws, met zijn 5e economie e.d., maar hij weet ook heel goed dat in de zeer nabije toekomst Engeland economisch net zo irrelevant wordt als het Engels voetbalfelftal dat nu al is.

Dan is het fijn als je zoiets als de EU hebt om ons kleine naieve landjes economisch te verdedigen tegen rusland, china, india brazilie enz.

Maar als zij dat zo graag willen, sluiten we de grenzen en mogen ze zich weer hautain gaan gedragen op hun eilandje, met hun tienerzwangerschappen, binge drinking, en het onvermogen om ook maar 2 woorden in een vreemde taal te leren.

Hermanovic | 22-02-16 | 10:25

Nexit Nexit Nexit Nexit Nexit...,hoorde ik vannacht uit miljoenen kelen scanderen.
Glimlachend werd ik wakker...................

Nu NL nog laten lachen.

medelmo | 22-02-16 | 10:18

Een vrije paling,
De EU is een dood paard en Brussel en Den Haag weten dat ook.
Maar zolang WIJ nog niet dood zijn zullen ZIJ aan ons blijven trekken te eigen bate.

mallekater | 22-02-16 | 09:20

Prima. Laat de Britten maar opdonderen.
Wij kjunnen dan met twee vingers in de neus rustig bekijken hoe goed ze dat bevalt en ze eventueel navolgen.

mallekater | 22-02-16 | 09:19

De EU is een dood paard. U weet het, wij weten het, maar Den Haag en Brussel willen er nog niet aan, dus blijven ze nog even trekken aan dat kadaver totdat het uiteenvalt.

Een vrije paling | 22-02-16 | 00:30

Michael Gove,Lord Chancellor,Secretary of State for Justice verwoordt wat niet alleen de echte liber-aal, maar juist de gemiddelde Nederlander, dus (hoog + laag opgeleid):2 al jaren aanvoelt. Dit weet Den Haag en Brussel ook en toch gaan ze tegen beter weten in door, want hun ethiek is niet die van "voor vorst, volk en vaderland", maar voor "eigen gewin en macht". Snel, heel snel willen en zijn deze elites vergeten hoe ze aan deze laatste gekomen zijn. "Wij" hebben ze het echter gegeven. Hulde voor Michael Gove. Wie volgt?

Een vrije paling | 22-02-16 | 00:27

Prachtig stuk, Laten we aub de EU slopen. Het eerste wat hij noemt is hierin verreweg het belangrijkst. Ik wil niet bestuurd worden door mensen die nooit gekozen zijn en die niet weggestuurd kunnen worden. Wij hebben al zo weinig meer te vertellen.Het omwisselen van de euro is overigens geen enkel probleem. 1 euro is 1 gulden giraal is dat peanuts om te regelen en de massa is giraal. Met de munt mag je vervolgens nog een maand betalen bij de winkels. Deze legen de kassa bij de banken en krijgen e.a. als guldens bijgeschreven.

reddeloos verloren | 22-02-16 | 00:17

Brexit is niet de eerste keus: maar de nieuwe landen dwingen ertoe. Tijd voor een nieuwe unie.

A la snackbar | 21-02-16 | 23:01

"In Groot-Brittanië werd de moderne juryrechtspraak bedacht (juryrechtspraak, nee daar wordt je blij van), we richtten het eerste vrije parlement op (nee dat was IJsland in het jaar 930), we verzekerden dat niemand willekeurig kan worden opgesloten in opdracht van een grillige overheid (Assange?, Guildfort Four?)..."

wapster | 21-02-16 | 22:48

Vageling | 21-02-16 | 17:40

Stukje gelezen, maar het is duidelijk vanuit links perspectief geschreven.
"Meer dan eenderde is TEGEN grenscontroles".
Dat komt tcoh heel anders over dan "meer dan de helft is VOOR invoering van grenscontroles en is bereid de daarbij komende ongemakken voor lief te nemen".

Bijtendehond | 21-02-16 | 22:25

Het VK kan makkelijk zonder Europa. Sterker nog, ze zijn dan beter af. Maar dat geldt niet voor andere landen binnen de EU. Zou dom zijn om die lijn door te trekken. Maar domme mensen genoeg. Nederland zou bijvoorbeeld bij een volgende crisis makkelijk kopje onder kunnen gaan. Relatief groot bankwezen die bij problemen de hele Nederlandse staat mee trekken de afgrond in. Europa kan een reddende engel zijn in zo'n situatie. De VK heeft zich van oudsher meer zelfstandig opgesteld en heeft Europa niet nodig in tijden van crisis.

mok | 21-02-16 | 22:01

De belangrijkste waarde van de democratie is dat met enige frequentie de macht op een ordentelijke wijze wisselt. Dat zorgt er voor dat de macht niet ontspoort. Dat gegeven alleen al zou tot opheffing van de EU moeten leiden.

Gedragen epistel van deze man overigens. Zouden we voor Nederland ook eens moeten schrijven.

van heinde en verre | 21-02-16 | 21:52

Een prachtig verwoorde visie op de toekomst van Engeland zonder EU. Zelden heeft een man zo goed verwoord wat zovelen willen. Inlijsten en dit kunststuk boven de eigen haard hangen. Ter herinnering voor het nageslacht. Hoe het kan...

Goedzo | 21-02-16 | 21:22

-weggejorist-

A. Vd heide4569 | 21-02-16 | 21:09

Erg mooi verwoord betoog... Nederland zou ook wel eens een politicus kunnen gebruiken die zijn hersens gebruikt

Mr.Nuance | 21-02-16 | 20:29

@blendedperfection | 21-02-16 | 19:34
Doe zelf eens normaal!.. ;-)

Mark_D_NL | 21-02-16 | 20:04

Bekijk het eens praktisch. Dit is een intern politiek spelletje waar de tories niet uit de eu willen, een stel dissidenten hebben die uitgeschakeld moeten worden waaronder Boris en een audit die klaar ligt om als main argument te gebruiken als koevoet.
The city is de baas, money rules en het volk krijgt een net verloren wedstrijd voor de kiezen.
Dit is kansloos.

Ongeblustekalk | 21-02-16 | 19:58

De EUSSR is er alleen maar voor de multinationals, bazen, milieulifatisten en klimafatisten.
Dus niet voor Jan met de pet.

Wordt tijd dat we eruit stappen.

ProAsfalt | 21-02-16 | 19:57

De man van Victoria Nuland blijkt te werken voor Monsanto en ze willen in Oekraïne genitically modified seeds inbrengen. Leuk interview met leuk piratenmeisje over main stream media en terminator seeds van Monsanto (humor Max Keiser: "you can touch me anytime" www.youtube.com/watch?feature=player_... ).

Watching the Wheels | 21-02-16 | 19:57

Ik voorzie dat de 3e wereldoorlog, die op dit moment in Syrië wordt ontstoken, spoedig op wat voor manier dan ook richting Europa gaat komen.
De VS zal het zootje dan weer komen bevrijden en de federale United States of Europe stichten.

Guy Veropzoudten | 21-02-16 | 19:50

Hoewel ik het eens ben met een groot aantal punten genoemd door dhr. Gove, denk ik dat het voor het VK niet goed zal zijn om uit de EU te gaan. Denk eens aan het probleem Schotland, dat komt dan als een boemerang weer terug.
Wat vooral Gove en heel veel Engelsen dwarszit -en mij ook en met mij ongetwijfeld heel veel Nederlanders- is het ongrijpbare, oncontroleerbare gedrocht dat EU heet. Het is hoog tijd om de EU terug te brengen naar alleen goede economische samenwerking en het gewoon daarbij te laten. Politieke eenwording, "ever closer union", onder leiding van wie? Ik heb er nooit om gevraagd en wil het niet.

LaatmaarLu? | 21-02-16 | 19:47

Ik bedoel natuurlijk verdragen met de VN en andere supranationale instellingen.

blendedperfection | 21-02-16 | 19:40

Brexit en Nexit! Mijn vurige hoop voor de toekomst.

Stadler and Walldorf | 21-02-16 | 19:38

blendedperfection | 21-02-16 | 19:34
Het is de eerste stap in de goede richting. En hoogste tijd aangezien we naar het randje van de afgrond lopen.

Doper | 21-02-16 | 19:38

Hear hear Michael Gove!

Op naar een nee stem voor het referendum, een Brexit en een Nexit, nieuwe Kamerverkiezingen en een bindend referendum voor alle vrije landen, te beginnen in Nederland en Engeland.

Het zal niet alleen maar feest worden, maar het is noodzakelijk voor voorspoed.

Doper | 21-02-16 | 19:34

Mark_D_NL
Doe eens rustig; wat denk je dat de EU met GB gaat doen? Die lui daar hebben dan wel een appeltje te schillen hoor. Wetgeving moet worden overgenomen anders worden er importheffingen etc geheven; moet Zwitserland ook doen hoor. Vind ik ze daarom extra zielig? Ja, maar wees een realistisch.
Mark_D_N
Niet bepaald, zoals ik zelf al aangeef; vind ik het idee goed, maar de huidige uitvoering absoluut niet; dus ik zou ook tegenstemmen; meer uit protest. Maar oprecht wat zou er veranderen? Minder geld naar Griekenland? Meer controle op eigen grenzen? Feit blijft dat er allemaal andere verdragen zijn los van de EU die dat al feitelijk onmogelijk maakt met onze huidige regenten die een verdrag ooit als getekend als voor altijd getekend zien. Wil je echt verandering, dan zal je naast uit de EU stappen; de complete grondwet, een hoop verdragen (neem de verdragen met de EU, raad van Europa etc) allemaal moeten schrappen. Ik ben gewoon oprecht benieuwd wat je nou echt verwacht van uit de EU stappen, meer dan een middelvinger en iets meer democratie.

blendedperfection | 21-02-16 | 19:34

Wat mooi verwoord ten eerste en ten tweede, hoe is het in godsnaam mogelijk dat er toch mensen zijn die hier de EU aanprijzen????
Geef mij 1 voorbeeld waar wij als burger op vooruit zijn gegaan door de EU, want misschien ben ik wel gek en zie ik alleen maar het slechte, maar proof me wrong en geef een keihard argument waar door ik je gelijk geef.

mmamax | 21-02-16 | 19:32

Natuurlijk kan Nederland alleen zakelijk veel en veel sterker zijn. Wie deden honderden jaren als enige handel met Japan? Wie heeft in ieder land een zakelijke vertegenwoordiging, tot in de verste uithoeken? Nederland gaat geen euro minder verdienen zonder Europa, enkel meer.

Ook de leugen dat het dan 'helemaal fout gaat met de verschillende valuta', b*llsh*t. Zakelijk doet men net zo makkelijk handel met de UK of de VS of welk ander land zonder Pleuro dan ook.

Democratuur | 21-02-16 | 19:31

@blendedperfection | 21-02-16 | 19:17
Pesten... Lult toch niet zo dom man. Pesten.. kan ik dat gelijk stelen aan de "er breekt oorlog uit" van o.. a BOot en vrienden? De Rotterdamse haven wordt niet geregeerd door de EU en kan niet gepest worden door de EU. Want o.a. China heeft zijn vinger nogal diep in Rotterdam. En kijk eens hoe NL Antwerpen kan pesten . .
--
Ga jij eerst jezelf eens wat beter inlezen en dan mag je weer terugkomen met je jip en janneke taal.

Mark_D_NL | 21-02-16 | 19:27

blendedperfection | 21-02-16 | 19:21
Het gaat ze om het geld, geen geld geen EU, en Nederland onderhoud dat stelletje parasieten .

fleurtje | 21-02-16 | 19:25

@blendedperfection | 21-02-16 | 19:21
LOL. Met dit soort vragen red je het niet op GS, Kom schaal eens op. Je staat iet voor een groep NOS kijkers. Je vragen moet concreter. Je laat nu en beetje zien aan welke kant je staat, wink, wink..

Mark_D_NL | 21-02-16 | 19:24

@blendedperfection | 21-02-16 | 19:17
Een EU zonder Nederland en het VK is niets meer. Wat houd je dan over? Juistem alleen maar Netto ontvangers.
--
Nederland is krachtig genoeg om zelfstandig verder te gaan. Jammer dat ook jij je klein voelt, een Calimero. Terwijl we GROOTS moeten denken en handelen..

Mark_D_NL | 21-02-16 | 19:22

Mochten wij maar kiezen. Helaas wij zijn de Sjaak in de EU ons land gaat eraan onder leiding van Pipo de Clown die alleen geïnteresseert is in een baantje in Brussel en daarvoor het hele NL-volk verkwanseld. Toch geloof ik dat het NL-volk er vroeg of laat zo genoeg van krijgt dat we in opstand komen tegen die EU dictators die alleen maar stomme regeltjes kunnen verzinnen maar een echt probleem niet aan kunnen pakken of op kunnen lossen. Wij willen democratie en geen ongekozen EU leiders!

johnelec | 21-02-16 | 19:21

Overigens, zoals ik hierboven al wel heb aangegeven, ben ik zeer ontevreden over de huidige EU en zie ik het graag veranderen. Maar wat denken jullie dat er daadwerkelijk gebeurd, als NL ook uit de EU stapt. Denk je dan dat bijvoorbeeld alle vluchtelingen eruit worden gezet? Even een oprechte vraag, wat denken de mensen die willen dat NL uit de EU stapt dat er de komende jaren daadwerkelijk verandert in NL waar je nu erg ontevreden over bent wat gedwarsboomd wordt door de EU?

blendedperfection | 21-02-16 | 19:21

roze_bril
Ik denk niet dat je daar de ideale wereld voor nodig hebt. Transparantie, daadkracht, maatwerk en directe democratie is het enige wat je nodig hebt. Er zullen altijd nadelen bijkomen, maar die heb je ook als je "alleen" verder gaat. Overigens zal je zien dat wanneer Nederland eruit stapt het flink Nederlandje pesten wordt. Hoogstwaarschijnlijk stoppen ze dan een hoop geld in de haven van Antwerpen om NL flink te dwarsbomen. Een groot land als de UK kan natuurlijk veel makkelijker een vuist maken. Nederland in de huidige wereld is wel heel erg afhankelijk van, grotere, krachtigere en rijkere landen voor zijn welvaart.

blendedperfection | 21-02-16 | 19:17

@Lupuslupus | 21-02-16 | 19:05
Zeker.
En aangezien de EU toch het schoothondje is van de US, ben ik wel benieuwd wat voor gevolgen dat voor ons zal hebben.
De gevestigde elite en MSM hier zullen dat niet echt kunnen verkroppen denk ik.
Het mooie is echter dat de lokale MSM hier geen invloed heeft op wat de US doet.
Er kan hooguit iemand op pad gestuurd worden om te gaan flyeren voor het tegenkamp. Voor een riante wachtgeldvergoeding, dat dan weer wel.

Mastermattie | 21-02-16 | 19:16

Wat een verrukkelijk stuk om te lezen. Ik hoop dat onze politici dit ook onder ogen krijgen.
Ik denk niet dat ze het ermee eens zullen zijn. Nederlandse politici zitten al te diep in de EU dat zij nog nuchter kunnen denken.
Helaas, NL is met ons soort politici verloren. Ik heb geen hoop op een Nlexit.

Piervisser | 21-02-16 | 19:11

Heel sterk verhaal, waar ik het voor bijna de volle 100% mee eens ben. De EU heeft zich ontpopt tot een ondemocratisch en machtsbelust instituut, en het wordt steeds duidelijker dat het ons niet brengt waarop we hadden gehoopt. Samenwerking hoeft niet in het keurslijf van de EU, maar kan ook op basis van vrijheid en gelijkwaardigheid.

Dr. Vigilante | 21-02-16 | 19:07

" Met de beste strijdmacht van welke natie dan ook"
LOL Meneer van Rossem vindt dat je waar Engeland staat net zo goed Nederland kunt lezen, maar hier heeft hij toch een zinnetje over het hoofd gezien. Was het maar waar.

JuffrouwJansen | 21-02-16 | 19:06

Trump heeft bewondering voor Putin.
Hij wil zich meer richten op Mexico (grens), China (arbeid) en Vietnam. youtu.be...
Mastermattie | 21-02-16 | 18:54
.
Nou dat eerste is toch al een pluspunt? We moeten nog maar afwachten tot hoever de bewondering rijkt maar het is tenminste geen vijandschap.

Lupuslupus | 21-02-16 | 19:05

De elite van de EU is als de architect: krampachtig vasthouden aan het ontwerp terwijl de opdrachtgever het allang niet meer wil hebben.

Revolte is nodig; Uit de EU nu!

JaEchtZekerWel | 21-02-16 | 19:02

Wat hij zegt..
Plus Amen..

Wat hebben wij? Decoratie politici.. als de dikke van Bale, dale.. what ever..
Slecht ingelichte beroeps neuroten met een slap been..

donkieshot | 21-02-16 | 19:01

@Mastermattie | 21-02-16 | 18:54
Ter aanvulling: Vanaf ongeveer 5:30 noemt 'ie wat puntjes.

Mastermattie | 21-02-16 | 19:00

@jitro | 21-02-16 | 18:53
.
Dat van die verdwijnende streekculturen klopt niet. De EU heeft lokaal nationalisme altijd aangewakkerd om de natiestaten te verzwakken. Zie Catalonie, Schotland etc. De natiestaten afschaffen voor 1 grote feodale Europese ondemocratische natie. Nein, Danke.

Piet Karbiet | 21-02-16 | 18:59

Piet Karbiet | 21-02-16 | 18:55
Die Zwitsal? Extra double secret probation, neem ik aan?

Glasgow Argus | 21-02-16 | 18:58

@Glasgow Argus | 21-02-16 | 18:22
.
Ow, dat wist Piet even niet. Hij is tussentijds door de partij benoemd, dat bedoelde ik meer. Zonder landelijke verkiezingen. En wanneer gaat die zwitsal eens weg of zit die in je nick?

Piet Karbiet | 21-02-16 | 18:55

@Lupuslupus | 21-02-16 | 18:31
Trump heeft bewondering voor Putin.
Hij wil zich meer richten op Mexico (grens), China (arbeid) en Vietnam. youtu.be/1_mINPLwwLw

Mastermattie | 21-02-16 | 18:54

Goed stuk. Helemaal mee eens. Elk land die onder de EU valt word verneukt door idiote regels. Streekculturen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Alles word in een soort siliconen gegoten waar je niet meer uitkomt. Vrijheid. ze hebben de bek volvan. Maar die vrijheid is alleen mogelijk wanneer je of een berg geld bezit of dat je totaal niets hebt. Degene die er tussen bungelen zijn de slaven van de EU.
Fuck the europian union

jitro | 21-02-16 | 18:53

Winston1 | 21-02-16 | 17:19 Nederland deed het zelf, op het moment dat NL bij de EU kwam en de gulden voor de euro inruilde plunderde de overheid met een smerige wisseltruc 10 procent van het privé bezit op salaris- en spaarrekeningen. Wellicht was dat een soort proeve van bekwaamheid om erbij te mogen horen. Dijsselbloem weet nou niet hoe hard hij moet hollen om bij elkaar gestolen en belogen miljarden uit dit land naar brussel te brengen en zo z'n baantje veilig te stellen.

belo | 21-02-16 | 18:50

Leve de UK! Hopelijk kiest het volk daar massaal voor een Brexit en laten wij hier hetzelfde doen.

lekker wijf | 21-02-16 | 18:48

Wat een geschikte kerel. Eindelijk eens wat zinnigs uit de mond van een politicus.

Botte Hork | 21-02-16 | 18:44

@blendedperfection, als je een ideale wereld hebt, dan is het inderdaad een prima idee. Maar als je alle input in het proces gooit zoals deze bestaat. Met onderling zo veel verschillen op cultureel en economisch gebied, met daardoor uiteenlopende belangen. Wat verwacht je dan van het resultaat? Het is dan ook een slecht en ondoordacht idee.

roze_bril | 21-02-16 | 18:43

Hear hear de vinger op alle zere plekken

3Xniks | 21-02-16 | 18:37

Gove is een factor en Farage eveneens, maar Johnson heeft mediatechnisch de grootste slagkracht. 't Zou toch moeten lukken met zulke pro-Brexit-stemmen. Dat de Britten maar Brits en verstandig mogen zijn op 23 juni.
Daarna kunnen de Tories meteen een begin maken met het ontmantelen van de 85 sharia'recht'banken in den lande en met het herstellen van de orde op hun door de cultuurmarxisten verziekte universiteiten.

De Vrijlansier | 21-02-16 | 18:35

Geweldige vent, Michael Gove naast natuurlijk Nigel Farage de grote Brexit aanzwengelaar en wat een spreker! Nu even de beentjes op de vloer; de EU heeft ons per saldo in duizenden opzichten veel negatiefs opgeleverd. Simpel gezegd: samenwerking in Europa o.k., Brussel/Straatsburg NEE! Neem Ijsland,300 duizend inwoners, na het ICE-safe debacle weer snel op de been, willen om de dooie-dood niet bij Brussel en sluiten met honderden landen handels verdragen. Momenteel zeer welvarend, Wij worden met corrupte netto ontvangers als Romenië, Bulgarije en Griekenland etc, etc, opgescheept. Zo lang onze top(flop) ambtenaren en gehaaide politici aan hun eigenbelang denken zal er bij ons helaas geen verandering komen; daar geldt het immer Duitse adagium; Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich,also......

mevr.Kribo | 21-02-16 | 18:32

Daarom ben ik wel benieuwd wat er zou gebeuren als Trump inderdaad president wordt.
Mastermattie | 21-02-16 | 18:30
.
www.youtube.com/watch?v=FCnDBh6Lb4w

Lupuslupus | 21-02-16 | 18:31

Overigens moet ik wel toegeven als Nederlander en christelijke opvoeding en onze westerse normen en waarden dat ik liever zie dat een westers land de hegemonie in de wereld heeft.
lelijkeschapenneuker | 21-02-16 | 18:05
.
President Poetin is een christen en hem vertrouw ik véél meer dan de moslim Obama..
.
www.youtube.com/watch?v=u3d_yxJhmjk
.
Het zou voor de hele wereld het beste zijn wanneer de VS en Rusland zouden gaan samenwerken. Daarom hoop en bid ik dat Trump de volgende VS president zal zijn.
.
www.youtube.com/watch?v=FCnDBh6Lb4w

Lupuslupus | 21-02-16 | 18:30

"Het pijnigt me om het oneens te moeten zijn"
Of:
Het doet me pijn oneens te moeten zijn

Der Schnitzeljäger | 21-02-16 | 18:30

@Lupuslupus | 21-02-16 | 17:25
Daarom ben ik wel benieuwd wat er zou gebeuren als Trump inderdaad president wordt.

Mastermattie | 21-02-16 | 18:30

Ik moet wel zeggen dat ik er echt van baal, dat het zo'n gedrocht is geworden. Het idee is namelijk helemaal niet slecht en er komen ook goede dingen uit de huidige EU. Neem bijvoorbeeld het feit dat mensen makkelijk in de hele Unie kunnen werken, open grenzen (ja het idee is goed als de buiten grens ook echt GOED wordt bewaakt) en zo moet zelfs de grootste EU hater toegeven dat er nog veel en veel meer voordelen zijn. Maar keer op keer blijkt weer dat wanneer er echt grote problemen ontstaan die juist op Europees niveau moeten worden opgelost, het faliekant mislukt. Er is gewoon geen zelfreinigend vermogen of zelfreflectie daar.

blendedperfection | 21-02-16 | 18:29

Ik kan die man wel zoenen

metdedag | 21-02-16 | 18:28

Kunnen we deze meneer niet uitnodigen zijn statement voor te lezen in de 2e Kamer. Zoals links Piketty uitnidigde om zijn communistische praatjes te komen houden.

LanzVonLiebenfels | 21-02-16 | 18:27

Ik ben alleen zo bang dat we naar een theatershow zitten te kijken en dat deze Brexit-roepers/voorstanders zich voor een grote zak geld of een baantje laten omkopen/ompraten en dat dus alles gewoon weer bij het oude blijft na de stemmingen.

Rest In Privacy | 21-02-16 | 18:27

Als de UK er uit is, kunnen wij misschien er ook uit en een unie met de UK aangaan.

echtpaul | 21-02-16 | 18:27

"Als je macht verstandig wil toepassen, en als je corruptie en zelfgenoegzaamheid wilt voorkomen, dan moet je het publiek in verkiezingstijd het recht geven om wetten te veranderen en regeringen te wisselen." zegt deze engelse minister.
En dat hopen wij te doen via ons referendumpje (maar lukt helaas niet want Nederland)

telelezer | 21-02-16 | 18:26

Piet Karbiet | 21-02-16 | 18:15
Goldman Sachs mannetje in Australië benoemd als minister president een goed voorbeeld?

Glasgow Argus | 21-02-16 | 18:22


Lupuslupus | 21-02-16 | 18:07
Voor de Fransen is het project Europa altijd tweeledig geweest: om als hefboom te gebruiken naar herstel van de Franse grandeur voor Waterloo en anderzijds om Duitsland in te kapselen in een Frans geleid Europa.
De Gaulle was ook niet voor niets mordicus tegen deelname van het VK aan de EU. Te grote bedreiging.
Maar, dat gezegd hebbend: een EEG van zes verdragstaten met als doelstelling niet meer dan economische samenwerking, met een Europese commissie die bestaat uit zeven leden makkelijker te controleren is dan eentje die bestaat uit 28 man/vrouw anonieme bureaucraten.

Glasgow Argus | 21-02-16 | 18:21

@klaasm | 21-02-16 | 18:17
Zalm leeft nog, die zal ter verantwoording geroepen worden.

Mark_D_NL | 21-02-16 | 18:20

Tering, wat een uitstekend stuk!

Paulus de Bk | 21-02-16 | 18:17

Hoera!Dit lijkt het begin van een Brexit,en tevens het begin van het uiteen vallen van de EU.Omdat de Britten de pond nog hebben,kunnen ze er makkelijk uit stappen.Hieruit blijkt dat ze altijd wel met een uittredingsscenario rekening hebben gehouden.In Nederland zijn wij dankzij Duisenberg en Zalm er met de invoering van de Euro mooi ingeluisd!

klaasm | 21-02-16 | 18:17

@lanexx | 21-02-16 | 18:08
In Frankrijk stapt een politicus nog wel eens op als het om principes gaat. Australie koos tussentijds gewoon een andere premier. Hier heerst de kadaverdiscipline van de fractie. Of ze stappen op met behoud van de riante zetel. Kotsvolk.

Piet Karbiet | 21-02-16 | 18:15

Ha ha. Als ze je verteld hadden dat je door Islamabad reed, had je het waarschijnlijk ook geloofd.
Piet Karbiet | 21-02-16 | 18:06
.
Zeker.

Lupuslupus | 21-02-16 | 18:13

Deze voormalige VS fan is het helaas met je eens.
compitaal | 21-02-16 | 17:35
.
In zeker opzicht spijt het mij ook maar de VS van nu is in geen enkel opzicht meer de VS van "toen". En de huidige moslimpresident is al helemaal een schande.

Lupuslupus | 21-02-16 | 18:09

Kijk, in de U.K. heb je tenminste een levendige discussie op niveau. Wat een verschil met ons parlement waarin een clubje socialisten een andersdenkende partij in een cordon heeft!

lanexx | 21-02-16 | 18:08

Michael Gove, Minister van Justitie en Grootkanselier van Groot-Brittannië:
"Ons lidmaatschap van de Europese Unie belemmert ons om grote delen van de wet te wijzigen en blokkeert het maken van vrije keuzes over zaken die invloed hebben op al onze levens. Wetten waarmee burgers in dit land bestuurd worden, worden bepaald door politici uit andere landen waar we nooit op gestemd hebben en die we niet kunnen afzetten."
"Onze democratie doorstond de tand des tijds. We toonden de wereld wat een vrij volk kan bereiken als het de vrijheid krijgt om zichzelf te besturen."

Joh. 8:32: et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos
en jullie zullen de waarheid leren kenen en de waarheid zal jullie vrijmaken

BREXIT GREXIT NEXIT FREXIT

Thomas333 | 21-02-16 | 18:08

In de EEG van de zes was dat nog tot op zekere hoogte het geval,
Glasgow Argus | 21-02-16 | 16:49.
.
Ook toen al maakten Duitsland en Frankrijk de dienst uit. Ik werkte voor een landbouwingenieur bij het Min. van Landbouw en Visserij en kreeg alle vergaderingsverslagen onder ogen. Dus ik weet echt wel waar ik het over heb.
Het enige verschil met nu is dat destijds Frankrijk dwars lag òf Duitsland. Terwijl ze nu - niet in alles maar in grote lijnen wel - eensgezind zijn.

Lupuslupus | 21-02-16 | 18:07

Dat is populisme aldus de eu.

Rest In Privacy | 21-02-16 | 18:07

Van Rossem, "yay or naye" is Amerikaans. In Engeland bezigt met "aye or no"

Boer in 020 | 21-02-16 | 18:06

@Lupuslupus | 21-02-16 | 18:01
.
Ha ha. Als ze je verteld hadden dat je door Islamabad reed, had je het waarschijnlijk ook geloofd.

Piet Karbiet | 21-02-16 | 18:06

Lupuslupus | 21-02-16 | 17:25 waarom denk jij dat Rusland, China, Brazilië en India kijken naar een alternatief bankwezen. Iedereen die economie en/of financien gestudeerd heeft weet dat de USA op gebakken lucht leeft en draait. Niemand durft echter wat te roepen want zij bezitten of besturen het internationaal bankwezen.

En dan laat ik er nog maar buiten dat de USA niet vies van vuilspel is om hun positie in de wereld te behouden. Denk hierbij aan false flag operaties, black operations en spionage.

Overigens moet ik wel toegeven als Nederlander en christelijke opvoeding en onze westerse normen en waarden dat ik liever zie dat een westers land de hegemonie in de wereld heeft.

lelijkeschapenneuker | 21-02-16 | 18:05

Nice. Maar dat deel over London was een beetje to much. De mooiste hoofdstad van de wereld? Neu.
Piet Karbiet | 21-02-16 | 17:20
.
Ben er een paar keer met de bus doorheen gereden. Geen enkel verschil met welke gribusstad dan ook.

Lupuslupus | 21-02-16 | 18:01

In gedachten zie ik Verhofstad, zoals gewoonlijk half achteroverliggend, met zijn voeten op zijn bureau stampen van frustratie. Heerlijk dit.

bergsbeklimmer | 21-02-16 | 17:58

Wow, respect voor deze man. Wat prachtig en terecht verwoord. Ben stik jaloers op de UK

BenHetZoZat | 21-02-16 | 17:55

BREAKING NEWS
Zojuist op BBC World; de burgemeester van Londen, Johnson, heeft partij gekozen. Hij is voorstander to 'LEAVE EU" !
Gaat de goede kant op!

brabantman | 21-02-16 | 17:53

Vóór Europa maar mordicus tegen de EU, weg ermee!

lanexx | 21-02-16 | 17:50

Je vraagt je wel eens af waar machtswellustelingen als Junker en Verhofstadt hun opleiding hebben genoten. Of is het gewoon de geilheid van geld en aanzien? Dat zij ook wel weten dat het allemaal een farce is?

Piet Karbiet | 21-02-16 | 17:43

Lol @ laatste ophemeling van Engeland. Buiten de financiele sector is het economisch een 2e wereld land.

roze_bril | 21-02-16 | 17:40

@La Bailaora | 21-02-16 | 17:21
En ondertussen doet Duitsland een ich habe es nicht gewusst. Wij Duitsland iets te maken met de vluchtelingen crisis? Neu, en nu vluchtelingen overnemen verdomme want anders...
www.express.co.uk/news/world/645778/Eu...

Vageling | 21-02-16 | 17:40

Britse banken gasn echt geen negatieve rente accepteren, discussie is al over

Bokito ergo sum | 21-02-16 | 17:38

Michael Cove slaat niets dan spijkers met koppen. Gewoon een genot om te lezen. Op een paar punten ben ik het beslist niet met hem eens, b.v. waar hij het heeft over "rechts radicale partijen" en die ook nog eens vergelijkt met de jaren '30.
.
In feite beweert hij dus dat o.a. UKIP, Front National en de PVV (om maar even dicht bij huis te blijven) extreem rechtse partijen zijn. Terwijl het gewone, normale partijen zijn die voor hun land en volk opkomen. Daar is NIETS extreems aan en rechts kun je ze ook niet eens noemen. Het zijn PATRIOTTISCHE partijen en daar is helemaal NIETS mis mee!
.
Maar ik begrijp het wel, iedereen die tegen de gevestigde, land verradende partijen ingaat krijgt het bordje extreem opgeplakt. Deze minister volgt wat dat betreft dus het oude pad. Maar goed, hij is voor een Brexit en wie weet valt het kwartje nog eens v.w.b. extreem rechts.
Dus voor dit artikel krijgt hij van mij toch 10 punten.

Lupuslupus | 21-02-16 | 17:38

@voedselbankier | 21-02-16 | 17:28
Fantastische nick (bonuskaartje erbij mevrouw?).

Watching the Wheels | 21-02-16 | 17:37

Lupus 17:25
Deze voormalige VS fan is het helaas met je eens.

compitaal | 21-02-16 | 17:35

Hij bedoelt eigenlijk dat het Britse volk het recht heeft om genaaid te worden door Britten. En gelijk heeft ie.

kunikos | 21-02-16 | 17:35

Hij slaat heel erg veel spijkers op hun kop. Maar waar het eigenlijk op neer komt is dat er teveel macht in de handen komt van ongekozen mensen. De EU is een devolutie, terug naar tijden van regenten. Zo'n 70% van de Europese bevolking weet niet eens dat Tusk de president is van de EU, hoe verkeerd is dat? Maar volkomen logisch natuurlijk, die hele kliek is nooit gekozen, ze betalen geen belasting, krijgen riante salarissen, riante pensioensregeling en gratis de duurste gezondheidszorg. Wie beslist dat zij dat krijgen? Zijzelf! Ongelofelijk bizar toch?

Old_Spice | 21-02-16 | 17:35

@ Mastermattie / 17:06
Johnson is vrijwel even zoniet populairder dan Cameron, en waarschijnlijk de volgende PM wanneer hij zich verkiesbaar zou stellen
Abu, Eberlaan Jozias al-Aartsen komen in de verste verte niet in de buurt van Johnson

Tobi | 21-02-16 | 17:34

na de Brexit graag de NExit

bitvakker | 21-02-16 | 17:33

Amen

027 | 21-02-16 | 17:32

Ik las het statement van Gove en moest huilen. Echt.

Graaf van Egmont | 21-02-16 | 17:31

als je dit leest trek je maar 1 conclusie: brexit nedixt

voedselbankier | 21-02-16 | 17:28

Mijn mening: De EU is er alleen maar op uit om Poetin te zieken en wordt daarbij gesteund door grote broer USA. Of beter de USA fluistert dat in en de EU voert uit.
kweethetooknietbeter | 21-02-16 | 17:06
.
Ik heb het al zo vaak geschreven: de EU is het slaafje van oorlogshitser VS. Die staan met hun triljarden schuld op de rand van financiele ineenstorting en hebben een oorlog met de Russen nodig. De duivel hale hen! En met hen bedoel ik NIET de Russen.

Lupuslupus | 21-02-16 | 17:25

-weggejorist-

Breivink | 21-02-16 | 17:23

Als de britten slim zijn vertrekken ze uit de EU voordat het honderden miljarden euro's verslindende project genaamd Oekraine de boel komt leegzuigen.

sinar2 | 21-02-16 | 17:22

Boris Johnson (mijn tip voor de volgende PM) heeft zich alvast gemeld bij het Brexit-kamp.

Donkersloot | 21-02-16 | 17:22

Het is tof dat Johnson dat doet.

Mastermattie | 21-02-16 | 17:06
.
Johnson wil ook uit de EU maar is NIET de opsteller van het artikel.

Lupuslupus | 21-02-16 | 17:21

bisbisbis | 21-02-16 | 17:18
22 of anders 26 juli is wel een mooie datum daarvoor. Zo hebben we ons al eens eerder losgeweekt van een dictatuur met zetel in Brussel.
nl.m.wikipedia.org/wiki/Plakkaat_van_...

Glasgow Argus | 21-02-16 | 17:21

De rot zit er inderdaad goed in. Ander goed nieuws is dat de Visegrad landen zich sterk verzetten tegen de aan die landen opgedrongen gelukszoekers:
motls.blogspot.com.es/2016/02/visegrad...

La Bailaora | 21-02-16 | 17:21

Nice. Maar dat deel over London was een beetje to much. De mooiste hoofdstad van de wereld? Neu.

Piet Karbiet | 21-02-16 | 17:20

Ander punt, hier niet besproken maar op Nederland van toepassing. Geen enkele dictatuur heeft ooit de rekeningen van burgers in een ander land geplunderd, zoals de EUSSr dat deed bij Cyprus.

Winston1 | 21-02-16 | 17:19

het volgende referendum van GeenPeil moest maar eens over Europa gaan.
-
Eerst even 6 april, en dan écht los.

bisbisbis | 21-02-16 | 17:18

Rule Britannia!

raskol | 21-02-16 | 17:17

@gentle giant | 21-02-16 | 17:13
Wil je Harry van Bommel niet in één comment noemen met de PVV?
Toevallig stem ik PVV (Fleur) en wens niet geassocieerd te worden met die intifada-mafkees!

necrosis | 21-02-16 | 17:16

Deze Lord brengt het zo verstandig dat hij binnenkort waarschijnlijk onverwacht moet aftreden wegens gezondheids problemen. Want de machthebbers dulden geen tegenstand.

marcoplarco | 21-02-16 | 17:15

Ik wil hier even Harry van Bommel en Dennis de Jong van de SP credits geven.
Ik stem PVV omdat zij continue de vinger aan de pols hebben gehouden.
Maar ik waardeer hun inzet voor het referendum zeer.

gentle giant | 21-02-16 | 17:13

Dit wordt dus écht spannend..

compitaal | 21-02-16 | 17:13

And the truth shall set you free!!!

NACademicus | 21-02-16 | 17:12

Held!

centre pompidoe | 21-02-16 | 17:12

@necrosis | 21-02-16 | 17:08
Alleen lobbyisten die handelen uit eigenbelang hebben baat bij een EU.
Voor de burger is er niets gunstigs aan.
Afspraken maken met andere landen kan ook. Maar de macht die Brussel nu heeft / eist slaat werkelijk nergens op.
Daarom plat met de EU!

Mastermattie | 21-02-16 | 17:12

die man heeft het helemaal door!!! Kan iemand een kopietje sturen aan het mallotenhol dat hier tweede kamer wordt genoemd? Met name naar het miezerige mannetje?

jan-lul-de-behanger | 21-02-16 | 17:11

Het is toch schitterend om een Brit te zien, horen, en lezen argumenteren. Daar kan een Mark Rutte toch niet tegenop.

Prachtig! Wat een verhaal, en wat een waarheid!

Een vaak gehoord argument van de voorstanders van de EU is: Maar ben je dan tegen Europese samenwerking? Niets is minder waar. Ik ben een groot voorstander van een sterk samenwerkend Europa. Allicht ooit zelfs van een EU. Maar in de huidige vorm kan het me niet snel genoeg kapot gaan. De EU móet vallen om een beter alternatief mogelijk te maken.

Heau even | 21-02-16 | 17:10

Een Brexit zal op korte termijn de Britse economie misschien wat schaden. Op de lange termijn zullen ze beter af zijn.

Tapu | 21-02-16 | 17:10

Als ik de stemming hier in DK goed inschat over ja of nee dkexit, dan zal Engeland eruit gaan, met gemak zelfs.

duitse herder | 21-02-16 | 17:09

Ik zat mij even voor te stellen dat bovenstaande tekst (maar dan ietsje beter vertaald) uit de mond van een Van der Steur zou komen.
Het lukte me niet.....

piloot47 | 21-02-16 | 17:09

@KapiteinClaus | 21-02-16 | 16:51
Dat verhuiscircus van Brussel naar Straatsburg is een duur grapje dat alleen wordt uitgevoerd omdat de Fransen het zo willen.
Vrijwel elk ander land is tegen, maar kan niets doen wegens het vetorecht van FR.
En die belachelijke bedragen wat landbouwsubsidie betreft, Frankrijk leeft ervan en met hun een paar Nederlanders zoals voormalig minister van landbouw Cees Veerman die (samen met familieleden) een paar grote landbouwcoöperaties bezitten in datzelfde Frankrijk.
Toen hij nog minister was, was hij mordicus tegen het verlagen van landbouwsubsidies.
Begrijpelijk, hij verdiende er dik aan!
En daarom zuigt de EU, het zijn mensen die met hun ellebogen werken en zichzelf zoveel mogelijk verrijken voordat de stoelendans is afgelopen.
Fuck EU!

necrosis | 21-02-16 | 17:08

Mijn mening: De EU is er alleen maar op uit om Poetin te zieken en wordt daarbij gesteund door grote broer USA. Of beter de USA fluistert dat in en de EU voert uit.

Rest In Privacy | 21-02-16 | 17:06

Het is tof dat Johnson dat doet.

Aan de andere kant heeft dat denk ik ongeveer evenveel invloed als wanneer Abutaleb (010), v/d Laan (020) of van Aartsen (070) zoets roept.

Mastermattie | 21-02-16 | 17:06

En ons kleine Nederland staat ook in de top van wereld economien, maar ieder jaar lager. #brexit #NLexit

BLR | 21-02-16 | 17:06

Trollen die er zelf baat bij hebben, een andere, zinnige reden kan ik er niet voor bedenken.
Mastermattie | 21-02-16 | 16:59
.
Ja. Precies hetzelfde met de commentaren betr. Oekraïne. De ja-stemmers hebben er belang bij, vullen hun zakken en de gewone man mag betalen. Smeerlappen zijn het.

Lupuslupus | 21-02-16 | 17:06

Prachtig stuk, maar ik blijf me afvragen of het Engelse volk zal kiezen voor deze grote stap. De onzekerheid die ermee gepaard gaat en vooral de dreigementen van "onze" vertegenwoordigers in de EU zijn niet mals en zullen maximaal uitgebuit worden. Hoe dan ook, het zou de bestuurlijke orde in de EU - waarschijnlijk slechts heel kort - laten beseffen dat vooruit ook een andere kant op kan betekenen.

radboudiaan | 21-02-16 | 17:04

The lord chancellor verwijst wat achteloos naar de VS maar ook daar mokken de lidstaten en wijzen de centrale regering met enige regelmaat op hun vrijheid om zelf te bepalen. Nochtans heeft Michael Gove het gelijk aan zijn zijde als hij ziet dat in de mislukte dictatuur EU niemand gelukkig kan worden.
Als je wil floreren ga je niet in zee met de 61 rijkste lieden van de wereld die in miljarden mensen hun slaven zien. Europa onder de invloedssfeer van de islam, TTIP en monsanto brengen, om maar weer 3 doodsstraten te noemen, zou de EU voorgangers sowieso moeten opleveren dat ze nooit het daglicht meer zien, anders dan op de luchtplaats. Zeg niet dat ik niet mild ben.
De vaag zal dit stuk vast niet plaatsen, een eenvoudig nee-advies trekt de moderator daar niet.

belo | 21-02-16 | 17:04

Maar wij hebben Rutte en Pechtold als mannen van stavast of beter glibberige griezels in ieder geval en helaas als volksvertegenwoordigers, welk volk zou ik niet weten maar in ieder geval niet het Nederlandse.

bijna_raak | 21-02-16 | 17:03

In onze situatie met de Euro wordt het allemaal nog even 20 keer lastiger.
blendedperfection | 21-02-16 | 16:46
.
Lastiger, dat klopt. Maar dat is iets anders dan onmogelijk. Hup PVV. (De enige partij die UIT de EU wil).

Lupuslupus | 21-02-16 | 17:03

Boris Boris Boris, Oi Oi Oi

Tobi | 21-02-16 | 17:00

@zeauzitdat | 21-02-16 | 16:56
Trollen die er zelf baat bij hebben, een andere, zinnige reden kan ik er niet voor bedenken.

Mastermattie | 21-02-16 | 16:59

Ik zal het verhaal van de ouwe Tjalk nooit vergeten (een boot..) het ding is vanwege de onderhoudskosten niet particulier te houden.. maar commercieel exploiteren kan niet vanwege de afwezigheid van een invalidentoilet... vanwege EU regel een (bescherming historische vaartuigen) mag er nog geen schroefje veranderd worden, maar regel twee verplicht een invalidentoilet.. dat niet gebouwd mag worden vanwege regel een. DE oplossing is om hem maar te laten zinken..

hoffrevisited | 21-02-16 | 16:59

Hear hear!

DKP | 21-02-16 | 16:59

Wat een fantastisch stuk! Wat een fantastische man!
En hoe triest dat geen van die lamlendelingen in Den Haag die ons namens Brussel regeren, in staat is om een stuk als dit te produceren! Laffe slaven van Juncker, dat zijn onze regeerders. Wij hebben geen Michael Gove, wij hebben geen Boris Johnson...
(stort wenend ter aarde)

MAD1950 | 21-02-16 | 16:57

Het moet toch wel een hardnekkig virus zijn, die EU-pest. Zelfs hier in de panelen zijn nog pannenkoeken te vinden die dat groteske circus wel zien zitten.

zeauzitdat | 21-02-16 | 16:56

Leerzaam artikel. Hoef niet meer overtuigd te worden. Ik kan niet wachten tot de champagne open kan omdat we bevrijd zijn van de EUnie/Brussel.

frisenfruitig | 21-02-16 | 16:56

Spijker op de kop verhaal. Bovendien. Nederlandse bedrijven zijn groot geworden door samenwerking en handel naar het westen. Niet door EUSSR landen. Shell, Unilever, DAF, ASML, vroeger Philips hebben weinig aan duitsland te danken, veel meer aan het westen.
Bestaat er eigenlijk een Nederlandse multinational die groot is geworden dankzij duitsland ?

Winston1 | 21-02-16 | 16:55


Dit kun je zo'n beetje op Nederland van toepassing zien inderdaad.

Rest In Privacy | 21-02-16 | 16:55

weeseenscreatief;

weeseenscreatief met de pond. Een autonome regering kan alle kanten op met de waarde van de pond.

De Zwitsers hebben de koppeling aan de Euro ook losgelaten.
Natuurlijk hebben zij het moeilijk gehad, maar de toekomst ziet er voor Zwitserland rooskleurig uit.
(en dan heb ik het nog niet eens over sociale problemen)

Dus in dit geval ECHT eerst het zuur dan het zoet.

fd.nl/economie-politiek/1113413/zwitse...

Vedor | 21-02-16 | 16:55

nexit

gestopt | 21-02-16 | 16:52

Maar we hebben toevallig wel rechte komkommers!

john7682 | 21-02-16 | 16:52

@Wees_eens_creatief: Naar New York? Of laat ze daar blijven. The City zorgt voor een enorme stroom geld en is tegelijkertijd een zeepbel. Ik dacht dat we juiste van financiële tovenarij en bankiers af wilden. De Britten hebben tenminste nog een eigen munt, of dacht je dat ze daar rouwig op zijn?

Als ik er aan terugdenk werden we op de basisschool al zo wat geïndoctrineerd over Europa. Feit blijft dat de hele kermis nog steeds verhuist van Brussel naar Straatsburg en dat landbouwbeleid nog steeds een enorme hap neemt uit de EU-begroting. Het toelaten van Roemenië e.d. was al geen briljante zet, laat staan Griekenland. En met Oekraïne worden de fouten nog eens herhaald. De EU is zichzelf voorbijgelopen. Het volk wordt inderdaad genegeerd, ten faveure een of ander geopolitiek spel waar op handvol na, niemand echt wat te winnen heeft.

Als je kijkt naar hoe crises worden 'bestreden', dan kan je niet anders dan concluderen dat er allesbehalve in het belang van het volk wordt gehandeld. Want in wiens belang is het toelaten van die stromen vluchtelingen?

KapiteinClaus | 21-02-16 | 16:51

Als de UK eruit stapt zal heel pijnlijk snel duidelijk worden dat de EU een wangedrocht is. De UK zal er geen enkele last van hebben, in tegendeel. We hebben werkelijk geen ongekozen EU bureaucraat of EU instituut nodig om ons te vertellen of een komkommer wel een komkommers is. Enz. Enz.

mydogandmyself | 21-02-16 | 16:50

Plastic tasjes 0,20 en kinderslotjes op aanstekers en cookie popups. Dat is de EU. Ik wil dat niet.

Een inflatoire en naar knoflook riekendeeuro. Ik wil de gulden terug.

Buitengrenzen? De BENELUX, die had buitengrenzen.

Weg. Weg met de EU. Revolutie. Nu.

trip666 | 21-02-16 | 16:50

Amen!!!

czardicust | 21-02-16 | 16:50

De EU is over en voorbij. Ze hebben het zelf nog niet door, maar de rot zit erin. Na het brexit referendum moeten we ook hier een referendum over zelfbeschikking hebben.
Of de regering kan alsnog en met terugwerkende kracht de uitslag van het Europa referendum van tien jaar geleden respecteren. De onwettige acceptatie van Europese wetgeving sindsdien is voldoende basis voor vervolging van hele ladingen ministers en parlementariërs. Balkenende voorop.
In de realiteit zal de EU het VK vooral dwars gaan zitten na een brexit. Pesterige wetgeving introduceren die het vk dan moet accepteren net als alle andere landen in de EEA die geen lid zijn van de EU. Noorwegen en Zwitserland zijn geen lid, maar zijn verplicht om EU wetgeving over te nemen op straffe van importheffingen. En voor dat voorrecht mogen ze nog betalen ook.
Toch is het naar mijn overtuiging voor de Britten en ook voor ons het beste om een eigen weg te gaan. Los van de EU, van de "as" Berlijn - Parijs, waarbij onze rol die van schoothond van de Duitsers en die van geldautomaat voor de rest is.
Het aloude adagium "wie betaalt, bepaalt" gaat in de EU al lang niet meer op. In de EEG van de zes was dat nog tot op zekere hoogte het geval, maar in een verband van 28 landen met weinig tot geen culturele en politieke wil tot eenheid gaat het alleen nog maar over wie zorgt voor de centen om het feest nog even door te laten gaan.
De EU bewijst keer op keer op keer dat het niet in staat is om te reageren op de crises die zich in steeds groter tempo aandienen. Wanneer dat opzichzelf al geen reden is om ermee te stoppen, dan weet ik het ook niet meer. Crisisbeheersing in grotere verbanden vereist steeds fijnmaziger wetgeving. Dat, of kleinere verbanden. Die van de aloude natiestaat, bijvoorbeeld.

Glasgow Argus | 21-02-16 | 16:49

@lingo star | 21-02-16 | 16:39
Noord betaalt voor Zuid, EU ambtenaren zitten er alleen voor zichzelf en hun exorbitante beloning, FUCK EU!

necrosis | 21-02-16 | 16:48

-weggejorist-

Erkend Potloodventer | 21-02-16 | 16:47

Churchilliaans. Diepe buiging voor deze uitstekende anslyse en haar welbespraakte verwoording. Weg met de EU!

trip666 | 21-02-16 | 16:46

Jezus die man maakt wel een hoop hele goede punten. Hoewel ik voor een verenigd EU ben; ben ik dat absoluut niet onder de huidige omstandigheden. Als ik een Brit zou zijn; zou ik ook tegen lidmaatschap stemmen. Ik hoop dat NL die kans ook nog eens krijgt. Gelukje dat die Britten de Pond nog hebben. In onze situatie met de Euro wordt het allemaal nog even 20 keer lastiger.

blendedperfection | 21-02-16 | 16:46

Een eerlijke en oprechte politicus.
Ze bestaan dus nog.

domheid regeert | 21-02-16 | 16:46

Kolere. Wat een statement.
Hear, hear ...

gentle giant | 21-02-16 | 16:44

Ik pink een traantje weg! Hulde!

Weerduivel | 21-02-16 | 16:43

Historische spijker kop.

spekpater | 21-02-16 | 16:40

Samen zijn we sterker. Brexit is een slecht idee. Hup EU!

Rest In Privacy | 21-02-16 | 16:39

Leo Amery in 'The Norway debate' Mei 1940: This is what Cromwell said to the Long Parliament when he thought it was no longer fit to conduct the affairs of the nation: "You have sat too long here for any good you have been doing. Depart, I say, and let us have done with you. In the name of God, go"
Die Britten weten dingen!

gentle giant | 21-02-16 | 16:39

De Britten hebben meer schade van een Brexit dan de EU. Mooi voor Amsterdam overigens want drie keer raden waar die City lui dan naartoe verkassen?
*
De Britse pond is veel te duur en slecht voor Britse export dus. Nou, doei dus lieverds.

Wees_eens_creatief | 21-02-16 | 16:38

Ieder voor zich en God voor ons allen,
laat dat stelletje lapszwansen in Brussel lekker opzouten, die hebben niks anders dan ellende gebracht .

fleurtje | 21-02-16 | 16:36

UK eruit. Daarna wij. EU is een Fail...

Drs. D. | 21-02-16 | 16:36

EU naar de klote.
Leve Europa!

Ars Vivendi | 21-02-16 | 16:35

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen