achtergrond

Geenstijl

GeenPeil. Leiderdorp HALVEERT aantal stembureaus

Header-twitter-1-sfw.png Het GeenPeil-referendum heeft een opkomst van 30% van de kiezers (is ±4 miljoen mensen) nodig om een geldige uitslag te genereren. Dat is een maas in de wet in het voordeel van de politiek, want onder de 30% mag de regering de uitslag volstrekt negeren. Wat zien we derhalve gebeuren door deze politisering van de uitslag? Minister Plasterk maakt minder budget beschikbaar voor de democratische stembusgang en lokale politici in diverse gemeenten grijpen dat excuus aan om minder stemhokjes in te richten dan bij andere verkiezingen. Daarbij beweren ze meestal dat er 'een lage opkomst verwacht wordt', maar wij zien het precies andersom: het plaatsen van minder stembureaus zal juist de oorzaak worden van een lagere opkomst. We krijgen daarin gelijk van André Krouwel, de VU-politicoloog achter het Kieskompas, die op BNR (audio, VNG-blog) bevestigt dat het plaatsen van minder stemhokjes invloed zal hebben op de uitkomst. Grindpad FM voelde op haar beurt de Kiesraad aan de tand over deze aantoonbare obstructie van de stembusgang. Nou, die liggen d'r niet wakker van en zeggen dat ze achteraf wel ff zullen evalueren of alles wel of niet goed gegaan is. Daar hebben we dus precies niks aan voor dit referendum. Omdat de bestuurlijke instanties ons actief tegenwerken, onderneemt GeenPeil zelf zo veel mogelijk actie en hebben we dus de GeenPeil Gemeente Wacht opgericht. In heel Nederland zijn onwillige gemeentes (actuele kaart) en via de GeenPeil Gemeente Wacht (google doc) roepen we de hulp van burgers in om deze gemeenten op andere gedachten te brengen. Dat doen we door burgers te begeleiden bij Wob-verzoeken en bezwaarschriften richting hun gemeente. Keurig activisme binnen de regels van de wet, omdat het kan en omdat het moet. Dus woont u in een gemeente met gaten in stemhokjesplanning, help ons dan via de Burgerparticipatie Hulp. Na de breek de casus Leiderdorp, die aantoont waarom het verminderen van stemlokalen een zorgwekkende frustratie van het democratisch proces oplevert, omdat het drempels opwerpt in afstand, bereikbaarheid en drukte van stemlokalen.
Casus: Leiderdorp halveert aantal stembureaus Gemeente Leiderdorp kondigde in december aan dat het voornemens was om minder stemhokjes neer te zetten voor het referendum op 6 april. Inmiddels is dat besluit genomen en inderdaad: Gemeente Leiderdorp halveert het aantal stembureaus. Dat leren we uit een gemeentelijke brief die ons werd toegestuurd, en het brengt het totaal naar een schamele 6 hokkies op 27.000 inwoners. Daarvan zijn, uitgaande van de gegevens bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2015, 20.502 kiesgerechtigden. In het meest gunstige geval moeten 7.152 van de 20.502 kiesgerechtigde inwoners op een andere, verder van hun woning verwijderde locatie gaan stemmen. Ruim een derde! Ter vergelijk: Leiderdorp had bij PS2015 tien en bij GR2014 elf stembureaus, wat leidt tot een standaard-verdeling van 2000 tot 2500 kiezers per bureau. Met zes stembureaus stijgt dat naar bijna 3500, wat op bepaalde momenten voor dermate grote drukte in de lokalen kan zorgen dat mensen afhaken. Daarnaast is vooral de toegenomen afstand tussen kiezers en stemlokalen een moedwillige hindernis voor het democratisch proces, hetgeen door GeenPeil ernstig betreurd wordt. Er is ook goed nieuws Inmiddels krijgen we bij onze democratische missie hulp vanuit de Tweede Kamer. SP'er Ronald van Raak heeft de Friese gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel (waar respectievelijk 7 en 5 stembureaus minder ingericht worden dan bij reguliere verkiezingen) gekozen als doelwit van Kamervragen. Hij wil daarmee voorkomen dat er kleine kernen in die gemeenten zijn waar geen stemlokalen zullen verrijzen. Maar ook vraag 4 ('Doe es landelijk overzicht geven, Roon') en vooral 5 ('Waarom grijp je niet in, Roon?') mochten onderhand wel eens gesteld worden. We kijken vol spanning uit naar de antwoorden, want dan weet GeenPeil ook meteen welke dorpen & steden nog een democratische waarnemersmissie van de Gemeente Wacht moeten krijgen. En tot slot willen we niet onvermeld laten dat er ook heel veel gemeentes zijn waar hetzelfde aantal stemlokalen als bij elke andere verkiezing wordt neergezet, ook in middelgrote plaatsen zoals bijvoorbeeld Apeldoorn, waar net als altijd 96 stemlokalen zullen verrijzen. Waarvoor dank, lieve democratisch gezinde gemeenten.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.