Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

K. Regenjas: Sywert is slimmer dan Leo Lucassen

CY1JwQAUEAE9z5j.jpgK. Regenjas is in het dagelijks leven statisticus. Tijdens het kijken van de DWDD met Leo Lucassen, kromden zijn tenen dermate lineair met het verloop van het programma, dat er wel een causaal verband móest zijn. En ja hoor. Lees maar, in het onderstaande stukje, hoe Leo Lügenpresse er weer he-le-maal naast zat. Dat die man nog nooit een publiekelijk mea culpa heeft uitgesproken zeg... Sywert van Lienden is slimmer dan Leo Lucassen Afgelopen woensdag was migratiedeskundige Leo Lucassen te gast bij De Wereld Draait Door (video). Peter R. de Vries, eveneens migratiedeskundige, had kennelijk andere verplichtingen. Lucassen was vooral uitgenodigd om Sywert van Lienden terecht te wijzen, die een dag eerder een onderzoeksrapport over criminaliteit onder allochtonen verkeerd uitlegde. Ironisch genoeg was het woensdag vooral Leo Lucassen zelf die compleet de mist in ging met zijn interpretatie van de onderzoeksrapporten. Zoals we van hem gewend zijn, begon Leo de schrijnende integratieproblematiek die we dagelijks om ons heen zien enorm te relativeren. Dat deed hij aan de hand van onderzoeken die daar speciaal voor gemaakt zijn, de zogenaamde “gecorrigeerde cijfers”. Hij betoogde dat asielzoekers weliswaar crimineler zijn dan de gemiddelde Nederlander, maar dat we er niet op die manier naar moeten kijken. We moeten cijfers bekijken die statistisch gecorrigeerd zijn voor zaken als leeftijd, geslacht en sociaal-economische positie. Wanneer je de cijfers corrigeert voor deze zaken blijkt de oververtegenwoordiging plots te verdwijnen. Goh, komt dat even goed uit. Valt het dan allemaal wel mee met die criminaliteit onder niet-westerse migranten? Nee! Cijfers corrigeren is in veel gevallen een gevaarlijke en misleidende bezigheid. Door al het gecorrigeer smelten reële effecten namelijk als sneeuw voor de zon. Dit gaan we aantonen aan de hand van een voorbeeld. Onzincorrecties Stel, we willen weten of asielzoekers gemiddeld minder lang zijn dan autochtonen. We pakken een meetlint, plukken 1000 asielzoekers van een plein in Keulen en we beginnen te meten. We meten ook 1000 autochtonen. We constateren dat asielzoekers gemiddeld 170cm zijn, tegenover 180cm voor autochtonen. Zijn we nu klaar met ons onderzoek? Ho ho! Niet te snel. Het is tijd om te gaan corrigeren. Bij nadere inspectie blijken asielzoekers namelijk gemiddeld schoenmaat 41 te hebben, terwijl autochtonen in doorsnee op schoenmaat 43 rondlopen. Duidelijk een oneerlijke vergelijking! De lengte van asielzoekers moet dus naar boven worden bijgesteld, om te “corrigeren” voor de verschillen in schoenmaat. Na correctie blijkt de gemiddelde asielzoeker een keurige 180cm te meten. Hoera! Dat is precies wat we wilden. Dergelijke correcties zijn om twee redenen gevaarlijk. Ten eerste staan gecorrigeerde cijfers los van de werkelijkheid. Het feit dat asielzoekers na correctie minder crimineel zijn, betekent nog niet dat asielzoekers minder crimineel zijn. Ten tweede hanteer je vaak ongefundeerde aannames over causaliteit. Als je criminaliteitscijfers corrigeert voor uitkeringsafhankelijkheid, veronderstel je dat die uitkeringsafhankelijkheid verklarend is voor de criminaliteit. Het probleem is alleen dat je dat niet weet! Causale relaties kunnen alleen worden aangetoond in experimenteel onderzoek, niet in beschrijvende statistieken. schoenmaatmodel.png Terug naar ons fictieve onderzoek. In bovenstaand schema is te zien hoe onzinnig het is lengte te corrigeren voor schoenmaat. Zowel lengte als schoenmaat zijn namelijk reële gevolgen van een onderliggende oorzaak, die we maar even lichaamsgrootte noemen. We hebben dus te maken met een zogenaamde verborgen variabele. Een variabele die niet direct meetbaar is, maar wel van invloed is op onze meeteffecten. Om dezelfde reden is het complete onzin om criminaliteitscijfers te corrigeren voor sociaal-economische kenmerken. Beide kunnen namelijk opgevat worden als gevolgen van een verborgen variabele, die we kunnen samenvatten als slechte integratie. integratiemodel.png Politiek geladen modellen Hoewel het WODC in DWDD een gerenommeerd onderzoeksinstituut wordt genoemd, begaan de WODC-onderzoekers precies de hierboven beschreven fout: causale verbanden worden simpelweg verondersteld, waarna schrikbarende criminaliteitscijfers compleet worden weggepoetst. Zo lezen we in het aangehaalde WRR-rapport: “We weten echter dat jonge, alleenstaande mannen met een uitkering en woonachtig in grootstedelijke gebieden relatief vaak delicten plegen (Hirschi en Gottfredson 1983; Gould et al. 2002; Borghans en Ter Weel 2003). Figuur 7 toont de relatieve kansenverhoudingen van het geregistreerd zijn als verdachte van een misdrijf na correctie voor de kenmerken geslacht (door alleen mannen op te nemen in de analyse), leeftijd, het al dan niet samenwonen met een partner, het al dan niet hebben van een uitkering, het huishoudinkomen en de mate van stedelijkheid van de woonomgeving.” Na deze lawine aan wegpoetscorrecties hebben ze zelfs het lef eraan toe te voegen: “Het lijkt er dus op dat specifieke etnisch-culturele factoren bij de verklaring van de geregistreerde criminaliteit een ondergeschikte rol spelen.” Alsof dat nog niet erg genoeg is… Bij het CBS maakt men deze fout ook regelmatig. Zo is in het Jaarrapport integratie 2012 te lezen: “Een belangrijke verklaring voor de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de criminaliteit is hun gemiddeld slechtere sociaaleconomische positie ten opzichte van autochtonen.” Daar gaan we weer: een belangrijke verklaring voor de geringere lichaamslengte van allochtonen is hun kleinere schoenmaat. Wetenschappelijke lulkoek! Saillant detail: zowel in het WRR-rapport als in het Jaarrapport integratie van 2012 werd het criminaliteitshoofdstuk geschreven door WODC-onderzoeker Roel Jennissen. Misschien is deze ambtenaar fulltime belast met het wegpoetsen van onwelgevallige statistieken? Het betrouwbare CBS, het gerenommeerde WODC, de deskundige Leo Lucassen, allemaal trappen ze in de val van de verborgen variabele en gaan ze de mist in met hun causale redeneringen. Zeer reële integratieproblematiek wordt met politiek geladen correctiefactoren onder het statistische tapijt geveegd. In dit debat was maar één iemand intelligent genoeg om door deze cijfermatige hocus pocus heen te prikken en, afgezien van een onhandige fout in DWDD, een behoorlijk coherent verhaal te formuleren: Sywert van Lienden. Was berekend, K. Regenjas

Reaguursels

Inloggen

Kan iemand mij uitleggen waardoor er op deze Most Wanted Nationale Opsporingslijst alleen maar Allochtonen staan?
Heeft Sywert van Lienden dan toch gelijk?
Is Sywert echt slimmer dan Leo Lucassen?

web.avrotros.nl/opsporingverzocht/over...

Most Wanted
Weergave van de Nationale Opsporingslijst
Dit is de lijst met verdachten en veroordeelden van ernstige strafbare feiten aan wie politie en justitie de hoogste prioriteit geven.
Deze misdadigers, die allemaal nog vrij rondlopen, kunt u helpen vinden om achter de tralies te krijgen.
Het gaat hierbij om ernstige misdrijven en mensen die al te lang vrij rondlopen

Ella | 20-01-16 | 20:21

Ik heb het idee dat we Leo Lucassen kunnen indelen op het niveau van die andere NPO/Joop.nl deskundige "mevrouw Roos Vonk".

Bena | 18-01-16 | 22:14

idem met inflatiecijfers en de % verwachte en gerealiseerde economische groei, die worden op de honderdste % nauwkeurig gegeven maar de meetfout is al zo'n dikke tien procent terwijl de onderliggende factoren die meegenomen worden totaal willekreuig zijn

wlodek | 18-01-16 | 19:16

Natuurlijk moet je wel corrigeren. Als je naar lengte kijkt en je pluk van 1000 asielzoekers zijn allemaal 20-ers en je pluk van 1000 autochtonen zijn allmaal kleuters. Dan krijg je geen eerlijke vergelijking.

Tjall | 18-01-16 | 17:17

@GormSuil | 18-01-16 | 14:55


Ja, dit gaat echt ZEER mis.

omanders | 18-01-16 | 15:59

GormSuil | 18-01-16 | 14:55
Eens! De wereld gaat aan testosteron ten onder. Het wordt hoog tijd dat de vrouwelijkheid haar ware macht eens doet gelden. Dus niet verzanden in feministisch geleuter over "glazen plafond" of "gelijke kansen", maar doelgericht de narcistische alpha-apen bedwelmen, en net zolang in een oceaan van Liefde onderdompelen totdat al hun hormonale vuur is uitgewoed.

Lagonda | 18-01-16 | 15:10

Hee laten we er nog wat keiharde en niet te stigmatiseren variabelen in gooien: er worden zo gewoon teveel kerels in onze toch als zo wankele maatschappij gepompt! Ongeacht op welke manier ze zich tot een God wenden. Linksom of rechtsom (hoi meneer Wilders) toch teveel testosteron duz: www.standaard.be/cnt/dmf20160117_02073...

GormSuil | 18-01-16 | 14:55

Gecorrigeerd naar voertuigtype (BMW R1200GSA) bega ik amper verkeersovertredingen.

Immanuel | 18-01-16 | 14:41

@Lagonda | 18-01-16 | 13:38
Plus veel voor je reactie.

mirvink3478 | 18-01-16 | 14:23

-weggejorist en opgerot-

MarvinT | 18-01-16 | 14:18

Sociale wetenschap is geen wetenschap. Het is een poging persoonlijke, vaak ideologisch gemotiveerde, standpunten met behulp van statistiek tot een algemeen geldende waarheid te verheffen. Los van het feit dat het enige enigszins wetenschappelijke instrument van de sociaal wetenschapper, namelijk statistiek, een uiterst kwetsbaar en discutabel instrument is (omdat men meestal volledig voorbijgaat aan het feit dat aan een statistische deductie van sociaal gedrag weinig tot geen conclusies omtrent de werkelijkheid zijn te ontlenen), hebben sociale wetenschappen nagenoeg geen successen opleverd. Sterker nog: verreweg het meeste maatschappelijk beleid dat op basis van deze "wetenschappelijke" inzichten tot stand komt, blijkt in de praktijk jammerlijk te falen.

Pipo's als Lucassen roepen al jaren, met hun grafiekjes in de hand, dat sociaal-economische achterstelling de bron is van al het kwaad (lees: dat moreel stuurloze neo-Marxisten de Westerse burger zijn welvaart misgunnen), maar van al hun Halleluja-verhalen is geen reet terecht gekomen. Want ze zouden het wel eens even regelen, die integratie, en die hervormingen in het onderwijs en de zorg en het justitiele apparaat. En de multiculturele samenleving, natuurlijk. Daar wisten ze ook alles van. En we moesten goed naar ze luisteren, want ze wisten precies hoe het allemaal zat en hoe het allemaal zou gaan verlopen, want, jaha meneertje, wij kunnen statistieken en grafiekjes laten zien! Kijk! Wetenschap!

Nee, geen verplichte taallessen, want dat was neo-kolonialisme, en volgens de gecorrigeerde cijfers was het ook nergens voor nodig. En vooral de migranten bij elkaar zetten in dezelfde wijk, want dan kan er volgens deze taartgrafiek namelijk integratie met behoud van cultuur plaatsvinden, en dat is juist heel goed en bevorderend. En waarom in hemelsnaam proberen om de vrouwenhaat van de nieuwkomers aan de kaak te stellen? Volgens onze regressieanalyse is er namelijk helemaal niks aan de hand. Sterker nog: deze correlatiecijfers tonen juist aan dat autochtone Nederlanders zelfs véél seksistischer zijn. Ha!

Vandaar ook dat Siewert nu zo enorm op zijn flikker krijgt, want hij heeft het gewaagd om met zijn poten aan de Heilige Statistiek te komen, en heeft gespot met de Riten der Regressie, getornd aan de Heilige Drie-eenheid van De Causaliteit, De Correlatie en De Correctie, en heeft de Geloofsbelijdenis van het Getal verstoord. Statistiek is het Relikwie waar de voorgangers van de Linkse Kerk zich krampachtig aan vastklampen, het is hun Lijkwade van Turijn die voor eens en altijd hun Goddelijk Gelijk onderstreept, en wee het gebeente van de heiden die daar met zijn tengels aan durft te komen!

Ik snap eigenlijk niet dat figuren als Lucassen nog hun mond open durven te doen. In feite zijn het gebedsgenezers en kwakzalvers. Hele gevaarlijke kwakzalvers, zelfs, want er wordt naar ze geluisterd, met alle desastreuze gevolgen van dien: nagenoeg ieder maatschappelijk domein waar het beleid op basis van sociale wetenschappen tot stand is gekomen, is in een dampende puinhoop veranderd. Met dank aan die Heilige Statistiek.

Lagonda | 18-01-16 | 13:38

BozeKanarie | 18-01-16 | 00:29 Wij noemen het criminaliteit, de islam noemt het jihad. De islam is geboren toen Mohammed zich in Medina aansloot bij roversbenden en begon met het overvallen van karavanen. Sindsdien is het verhaal van de islam één aaneenschakeling van roof en moord vermomd als religie. Of zoals de oprichter ervan zegt: islam is oorlog&bedrog. De islam lijkt daarbij te zijn bedacht in opdracht van roverhoofdman Malik een kleine eeuw nadat Mo verondersteld wordt te hebben geleefd. Critici omschrijven de islam in termen van nazisme, fascisme en mafia. Dit alles is ruimschoots te vinden op internet en word je verteld door geleerden die inmiddels meer weten van de islam dan de grootste islamexperts in de islamitische wereld zelf. Het betreft evenwel informatie die politiek correct verboden is en die ook doodseskaders genereert vanuit de islam. Ondertussen wordt nog steeds door de politieke correctheid verkondigd dat de islam de religie van de vrede is en dat criminaliteit en terreur komt door misvormde islam en/of door discriminatie en armoede. “De houding van postmoderne intellectuelen ten opzichte van de islam, migratie en Europa is er een van blindheid voor het eigen blind zijn…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt. Bezonken gedachten over postmodernisme, Europa, islam, p. 632. ”Als de islam duizenden en duizenden doden claimt, dan erger ik me blauw aan cultuurrelativisten die na elke aanslag heel hard hun best doen om de islam uit de wind te zetten.” Hafid Bouazza, uit het interview ‘Boodschap islam is er een van totale onderwerping’ (www.doorbraak.be/nl/hafid-bouazza-bood...).

notamused | 18-01-16 | 13:00

Het probleem met gasten als Leo Lucassen is dat ze gewoon niet eerlijk zijn. Je hoort en ziet de huichelarij er van af druipen.

Asimov6 | 18-01-16 | 12:50

Leeswerk voor sommigen.
Mohamed rasul, De ondergang van Nederland, land der naïeve dwazen, 1990.
Salut! Evocatus

Evocatus | 18-01-16 | 11:53

@raskol 08:58
Lucassen haalde in DWDD een onderzoek aan, dat 15 jaar lang de asielzoeker in NL volgde. Dat zijn dus statushouders en geen afgewezen asielzoekers. Die afgewezen asielzoekers die zijn dus uit het onderzoek, maar niet uit Nederland. Ik vermoed dat de cijfers daardoor mooier worden.

Er is een aanzwellende en georganiseerde mensenstroom vanuit Maghreb (Marokko, Tunesië, Algerije en Libië) die via Turkije in Griekenland te recht komen als zogenaamde Syrische asielzoeker. Allemaal jongemannen. Die tel je niet mee in zulk soort onderzoek, omdat ze kansloos zijn om statushouder te worden, maar ook weten dat ze niet 1-2-3 weg worden gestuurd. Dit is juist de groep die alle foute lijstjes aanvoert.

Als je de afgewezen asielzoekers uit het onderzoek haalt en als je bovendien de tweede generatie Noord-Afrikanen als autochtoon registreert, dan laat je eigenlijk twee problematische groepen uit je gezichtsveld van onderzoek vallen en verteken je de werkelijkheid.

Ik vermoed overigens dat Lucassen dat niet bewust doet, maar dat hij niet in staat is om zichzelf te corrigeren als hij zijn eigen vooroordelen en foute aannames de vrije loop laat gaan.

tipo | 18-01-16 | 10:52

-weggejorist-

Ome FoXX | 18-01-16 | 10:34

Sywert is helaas niet slimmer dan Lucassen want dan zat hij niet bij DWDD. Sywert is naar buiten toe nog steeds een politiek correcte eurofiele windvaan die geen kleur durft te bekennen. Laf heet dat.

frisenfruitig | 18-01-16 | 09:54

omanders | 18-01-16 | 09:25

De illusie dat politici worden afgerekend op hun falen heb ik niet meer. Beetje in de trant van 'Het is niet erg dat het dak niet waterdicht is, als de reden waarom het dak niet waterdicht is, maar waterdicht is...' En dus zijn er zelden consequenties voor de verantwoordelijken. Of ben ik nu te cynisch?

Mr. Bubbles | 18-01-16 | 09:40

Wat heel fout was/is is de overdreven steun geweest aan immigranten.
Subsidie voor allochtone buurthuizen, handwerkclubjes (echt), fietscursus en en ga zo maar door.
Teveel steun verlaagt het zelfbeeld en leidt uiteindelijk tot wrok.

Carmelita | 18-01-16 | 09:35

raskol | 17-01-16 | 21:48
Juist. Corrigeren is op zich niet verkeerd, selectief corrigeren is uit den boze. Vaak is het verdomd moeilijk om daarbij de impliciete vooronderstellingen helder te krijgen, maar corrigeren het al dan niet hebben van een uitkering vooronderstelt inderdaad bepaalde oorzakelijke verbanden, en die voorpnderstelling past een stuk beter in het mensbeeld der socialisten dan het mensbeeld der neo-liberalen....

Schoorsteenveger | 18-01-16 | 09:27

@Mr. Bubbles | 18-01-16 | 09:21


Ik wil meer dan dat. Ik wil weten met wie we mogen afrekenen als hun experiment - want dat is het - mislukt. En ik acht aftreden niet genoeg. Vervolging lijkt me wel wat.

omanders | 18-01-16 | 09:25

Heeft niets met wetenschap te maken.
Pijnlijk voor de wetenschap en pijnlijk voor de kijker.

squadra | 18-01-16 | 09:25

@Simon_GS | 18-01-16 | 08:52


Omdat de PC brigade geen kant meer op kan zal dat hun uitweg worden: Alles op racisme gooien. Keulen is helemaal niet uitzonderlijk, de insinuaties dat dat wel is racistisch. Ze zullen zeggen dat de aanklachten racistisch zijn. Dat gebeurt nu al, overigens.


Verwacht het ergste.

omanders | 18-01-16 | 09:23

un zwakke juridische status vergrootte bovendien de kans dat zij een strafbaar feit pleegden, aldus de onderzoekers. ...

Kan iemand mij uitleggen wat een 'zwakke juridische status' is? Lijkt me eenzelfde soort eufemisme maar dan voor een slechte advocaat ofzo?

www.rijnlandmodel.nl/allochtonen/crimi...

liggend_streepje | 18-01-16 | 09:22

@pislink | 18-01-16 | 09:08

Integratie blijft nog steeds een wisselwerking tussen gastland en vluchteling/immigrant. Waar de bijdrage van de een begint en de ander ophoudt laat ik voor nu even in het midden. Maar als politici (in het bijzonder Merkel, al weten we allemaal dat haar 'wir schaffen es' enigszins uit context is gehaald maar daar is het nu te laat voor) toezeggen dat ze de stroom vluchtelingen zullen opvangen (ondanks redelijk wat weerstand vanuit de bevolking zo het lijkt), wil ik van diezelfde politici horen wat zij gaan doen om er voor te zorgen dat de integratie van deze mensen behoorlijk verloopt.

Mr. Bubbles | 18-01-16 | 09:21

Misschien hebben ze wel vaker een uitkering juist omdat ze crimineel zijn, en niet andersom.

Mika6101 | 18-01-16 | 09:19

@raskol | 18-01-16 | 08:58


Omdat de uitslag een klap in het gezich van politieke correctheid zal zijn. En politieke correctheid is toch vooral een academisch probleem. Maar dat antwoord wist je al.

omanders | 18-01-16 | 09:15

".. Peter R. de Vries, eveneens migratiedeskundige, had kennelijk andere verplichtingen."
Ik maak er bezwaar tegen dat jullie De Heer P.R. de Vries altijd in een kwaad daglicht stellen. Ook nu weer, heel slinks, door hem migratiedeskundige te noemen. De man is véél meer. Hij is algemeen deskundige, polyloog zogezegd. Altijd is 'ie in om deskundig en vooral duurbetaald zijn oordeel te geven, of het nu migratie, gynaecologie, psychiatrie, astronomie, mathematica, politiek, sociologie, fysica, chemie, biologie, seks, misdaad en ga zo door betreft: Peter weet Alles! Hij is onze eigen Peter KimJongOen R de Vries. De alleskunner, de Oneindige Wijsheid, de Grote Leider. Buigt allen en vreest hem.

langzullenweleven | 18-01-16 | 09:10

@Mr. Bubbles | 18-01-16 | 07:04

"Oftewel, wat ik dus gewoon wil horen van Merkel, Brussel, Rutte en co wat onze plannen zijn. Ik heb echt niks tegen vluchtelingen, alleen tegen slechte integratie. En daarvoor zijn zij verantwoordelijk."

Vluchtelingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun integratie. Je kunt de politiek wel kwalijk nemen dat ze integratie in de weg staan doordat ze vluchtelingen verbieden te werken of geen vergunning te verstrekken voor het starten van een onderneming o.i.d., maar je kunt de politiek niet verantwoordelijk maken voor iets wat primair de verantwoordelijkheid van de vluchteling zelf is.

pislink | 18-01-16 | 09:08

Maar nu even serieus: duikt de AEX vandaag onder de 400 punten-grens? Want het gaat toch zo goed met de economie, althans volgens de leider (lijder?) van het beste kabinet van na de onafhankelijkheid van de USA...

eerstneukendanpraten | 18-01-16 | 09:01

necrosis | 18-01-16 | 08:54
Aboutaleb komt ook uit het Rifgebergte.

Carmelita | 18-01-16 | 09:01

@Madame Poitiers | 18-01-16 | 08:51
Dat doen Turken en Koerden ook.
Het liefst uit een bergdorp en flink onder de duim gehouden door de familie.
En als je vrouw praatjes begint te krijgen, ga je op verkansie naar land van herkomst, pak je je vrouw haar Nederlandse paspoort af en vlieg je zelf weer terug naar Nederland.

necrosis | 18-01-16 | 08:58

@tipo | 17-01-16 | 23:33

Als jouw bewering waar is, dan morrelt Lucassen dus bij voorbaat al aan de selectiecriteria, waarschijnlijk om de uitkomsten in een bepaalde richting te sturen. Da’s opnieuw een wetenschappelijke doodzonde.

Als de vraag is ‘hoe zit het met de criminaliteit van de asielzoekers die massaal binnenkomen?’, dan moet je ALLE asielzoekers in dat onderzoek meenemen. Of je past de vraag aan: ‘hoe zit het met de asielzoekers die echt als “vluchteling” geclassificeerd kunnen worden?’

Maar dan moet je natuurlijk wél
a) duidelijk maken waarom je voor deze specificatie kiest, en
b) hoeveel mensen je eruit filtert en overhoudt met dit aanvullende selectiecriterium.
Als je geen duidelijke wetenschappelijke reden hebt voor dit extra filter, en/of het blijkt dat je hierdoor nog maar 10% van de totale groep overhoudt, dan heeft je onderzoek weinig zin meer.

Dit lijkt me allemaal vrij eenvoudig uit te leggen en Lucassens beweringen zijn dus makkelijk onderuit te halen met wetenschappelijke argumenten. Waarom gebeurt dat niet? Waarom is er niet een groep wetenschappers die in een gefundeerd artikel gehakt maakt van Lucassens smerige spelletjes? Wetenschap misbruiken om je ideologische standpunt door te drammen, straalt immers slecht af op de hele wetenschap, toch?

raskol | 18-01-16 | 08:58

Ik snap het openingstuk niet precies, ik heb de uitzending niet gezien en was slecht in statistiek. Maar Lucassen vindt het nodig om deze correcties toe te passen op criminaliteitscijfers bij allochtonen:
"voor de kenmerken geslacht (door alleen mannen op te nemen in de analyse), leeftijd, het al dan niet samenwonen met een partner, het al dan niet hebben van een uitkering, het huishoudinkomen en de mate van stedelijkheid van de woonomgeving.”
Dat moet betekenen dat allochtonen boven-propoprtioneel last hebben van die rits kenmerken – net als van betrokkenheid bij criminaliteit. Want Lucassen veegt al die kenmerken op één hoop.
Het punt is, dat je sommige van die kenmerken kunt ZIEN. Dus wat Lucassen eigenlijk doet met zijn cijfers, is een statistische onderbouwing geven van het gevoel dat als je jonge Marokkaanse gastjes ziet, je ze beter niet kunt vertrouwen.

simpelman | 18-01-16 | 08:55

@Carmelita | 18-01-16 | 08:39
Aboutaleb heeft zijn kansen benut, iets wat elk weldenkend mens zou doen.
Je kan beter aan die kansenpareltjes vragen waarom ZIJ hun kansen NIET benutten.
Overigens weet ik niet waar Aboutaleb is geboren.
Er is namelijk een significant verschil tussen Marokkanen uit de grote steden en de bewoners van het Rifgebergte (Berbers).
Overigens zijn Berbers nog minder welkom in Marokko dan in Nederland, ze worden er beschouwd als tweederangs burgers.

necrosis | 18-01-16 | 08:54

Ik was er ook al even ingedoken en verbaasde mij over het hanteren van alternatieve hypothesen die verder niet onderzocht zijn zoals agenten die allochtonen vaker aanhouden DUS komen ze vaker voor in de criminaliteitscijfers: waarmee ze dus maar even suggereren dat agenten racisten zijn in plaats van met duidelijke daderprofielen werken. Als je maar genoeg corrigeert dan gaan daders steeds meer op elkaar lijken. Je zou je ook kunnen beperken tot mensen die uit gebroken gezinnen komen. Of de bevolking van gevangenissen. Ja, daar verschilt autochtoon weinig van allochtoon. Ik vind het mooi verwoordt door K. Regenjas. Echter enige correctie vind ik echter wel gerechtvaardigd: bijvoorbeeld door dezelfde leeftijdsgroepen te bekijken.

Simon_GS | 18-01-16 | 08:52

omanders | 18-01-16 | 08:43
.
Zoals decennia goed gebruik was onder Marokkanen, zullen die mannen uit het artikel hun huisslavinnetje uit hun land van herkomst halen.
Links faciliteert en pinkt een traantje weg bij deze romantische verhalen over 'ware liefde die continenten overschrijdt'.

Madame Poitiers | 18-01-16 | 08:51

-weggejorist-

voxpopuli | 18-01-16 | 08:51

Onze verzorgingsstaat is de gróótste magneet voor de huidige exodus uit het Midden-Oosten en Afrika.
Pas dáárna de veiligheid.

Ella | 18-01-16 | 08:45

@Carmelita | 18-01-16 | 08:03


Nee, als bepaalde factoren crimineel gedrag veroorzaken, zoals sociale status, dan moet je dat verrekenen als je daders per bevolkingsgroep. Maar als je de ethnische verdeling onder daders bekijkt heb je dat al gedaan. Immers, je selecteert daders, en we hadden net gezegd dat sociale status een invloed had. Dus door daders te selecteren hebben we precies die groep geselecteerd.

omanders | 18-01-16 | 08:41

necrosis | 18-01-16 | 08:24
Ja, waarschijnlijk cultuurverschillen.
Maar iemand als Aboutaleb heeft wel zijn kansen gegrepen.
Dat deed hij al in zijn geboorteland: medescholieren spijbelden, hij maakte in zijn hut huiswerk.
Dan zou ik van hem willen weten waarom hij wel de intentie had er iets van te maken en zijn medelanders niet.
Je moet het eerst begrijpen want zonder dat los je niks op.
Maar Aboutaleb maakt zich er gemakkelijk van af door te roepen: Rot maar op.

Carmelita | 18-01-16 | 08:39

@Maria.1 | 18-01-16 | 08:17
Ik mag trouwens wel oppassen.
Met mijn 'OekraiNEE!' verdenken ze mij er straks nog van een KGB infiltrant op de GeenStijl te zijn.
Mocht ik langer dan een week geen tegeltjes schrijven, dan zit ik waarschijnlijk opgesloten in Gitmo.....
*help*

necrosis | 18-01-16 | 08:37

@Maria.1 | 18-01-16 | 08:17
Die yanks zijn echt van de pot gepleurd.
Ja hoor, GeenPeil een verzinsel van Poetin.....
*over grond rolt van het lachen*

necrosis | 18-01-16 | 08:31

Een verklaring als verontschuldiging als in dit land al jaren gebruikelijk. Zo worden allerlei sociaal-culturele oorzaken als verklaring gegeven voor misdaadcijfers, maar tegelijk als verontschuldiging aangevoerd: 'ja maar, hij is in een achterstandswijk opgegroeid en arm en alleen lagere school' etc. Hetzelfde zie je bij dood door schuld: 'ja maar .. hij was dronken en reed in een auto' is ook nog steeds populair. Bij mij is dat nog steeds geen reden crimineel gedrag goed te praten.
Daarnaast is ook met de zogenaamd gecorrigeerde cijfers de conclusie hetzelfde: als je vaststelt dat misdaden hoofdzakelijk door jonge mannen met een lage sociale status worden begaan blijft het immers onverstandig daar grote aantallen van binnen te halen, ongeacht etnische factoren.

noorderling | 18-01-16 | 08:30

@Carmelita | 18-01-16 | 08:03
Je neemt altijd een deel van je eigen 'beschaving' mee.
Bij de Aziaten gaat het er een stuk anders aan toe dan bij mensen die in bergdorpen wonen.
En waarschijnlijk speelt verschil in IQ ook een rol...
Maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen.

necrosis | 18-01-16 | 08:24

De statistiek die je wist dat zou komen

batvoca2 | 18-01-16 | 08:16

Ik kan me van mijn colleges nog 1 ding herinneren: "biased viewpoint effect".
Daarmee vernachel je ieder onderzoek vantevoren al.

Nuchternederland | 18-01-16 | 08:08

Allochtonen zijn over oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers.
In de autochtone onderklasse ook meer criminaliteit.
De vragen zijn dan:
Waarom belanden allochtonen vaker in de onderklasse en waarom geldt dat niet voor elke allochtonengroep, zoals Aziaten?

Carmelita | 18-01-16 | 08:03

De EU propaganfa machine betaald door ons belastinggeld. #dictatuurEU, Brussel is het nieuwe kremlin!

boerk | 18-01-16 | 07:54

@blanke pool | 18-01-16 | 07:31
En dan te bedenken dat we die vluchtelingenstroom te danken hebben aan een paar westerse landen die vonden dat Assad weg moet.
Om dat doel te bereiken gingen ze de Syrische oppositie steunen en bewapenen.
Tenslotte heeft de Arabische lente ook zo fantááástisch gewerkt in Libië, Egypte en Irak.......

necrosis | 18-01-16 | 07:35

Als je over causaliteit spreekt, is het logisch dat zowel de schoenmaat als de lengte direct met lichaamsgrootte te maken Hebben. Maar in het geval integreren kan het ook lineair zijn: integratie->uitkering->crimineel. Dus dan moet je wel corrigeren.

jwvd | 18-01-16 | 07:31

Wat een gelul. Dat Volk hoort in de zandbak en niet hier. Jammer dat er geen tribunaal is om dat achterlijke linksvolk eens een keer goed te berechten.

blanke pool | 18-01-16 | 07:31

@Mr. Bubbles | 18-01-16 | 07:04
Ik heb iets tegen vluchtelingen die geen vluchtelingen zijn.
De meesten zijn namelijk economische asieleisers.
Mijn standpunt: alleen Syrische mensen opnemen na uitgebreide screening.
Mensen uit Afrika, Turkije, Kosovo, Pakistan, Afghanistan, etc gewoon per kerende post terug naar zand van herkomst.

necrosis | 18-01-16 | 07:20

@BozeKanarie | 17-01-16 | 23:34
@welatenheterbijzitte | 17-01-16 | 23:51


Prima. Dan preselecteren we alleen die sub-groepen die in aanmerking komen: We nemen enkel de daders. Als jullie gelijk hebben zouden die de ethnische verhoudingen moeten weerspeiegelen. Dat doen ze niet:

www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/articl...

omanders | 18-01-16 | 07:13

Deze analyse komt hopelijk niet helemaal uit de lucht vallen. Je mag overigens best corrigeren, maar dan los je alleen een ander vraagstuk op (zijn andere culturen en etniciteiten vatbaarder voor criminaliteit - mwoah, niet echt dus). Sociaal economische factoren zijn wel gewoon enorm belangrijk als het aan komt op criminaliteit. Haal je die dus weg, blijft er geen verschil over. Neemt niet weg dat slechte integratie (iets waar de politiek voor verantwoordelijk is, die moet daar tijd, geld en ideeën in stoppen) deze factoren negatief beïnvloedt. Wat dus betekent dat een dergelijke groep mensen uiteindelijk wel oververtegenwoordigd zullen worden in de statistieken wat betreft criminaliteit en dergelijke...
Oftewel, wat ik dus gewoon wil horen van Merkel, Brussel, Rutte en co wat onze plannen zijn. Ik heb echt niks tegen vluchtelingen, alleen tegen slechte integratie. En daarvoor zijn zij verantwoordelijk.

Mr. Bubbles | 18-01-16 | 07:04

Mohammed (naam van de profeet) is de meest gehoorde naam binnen de gevangenismuren.
En natuurlijk kunnen je deze cijfers "dempen" met allerlei onzin factoren, maar mohammed blijft de meest gehoorde naar binnen de gevangenismuren.
.
.
Zijn er al politici opgepakt i.v.m. wanbeleid en een totaal mislukte integratie ?

Anjin Mohammed | 18-01-16 | 06:58

Criminaliteit heeft ook invloed op je sociaal economische status. Het gemiddelde besteedbare inkomen van de criminele jongere ligt een stuk hoger dan ik ooit gehad heb.

Gisteravond wegmisbruikers. Allemaal wegmisbruikers. 100%. Waarvan drie Marokkanen, schelden, middelvingers, onfatsoenlijk gedrag. Ik bewonder het geduld van de popo en vind het een wonder dat er statistisch niet meer van deze ik neuk je de moeder figuren ter plekke in elkaar worden geslagen.

ristretto | 18-01-16 | 06:56

@FrankOngerust | 18-01-16 | 06:05
Turkije ziet al die 'vluchtelingen' liever gaan dan komen.

necrosis | 18-01-16 | 06:47

De grote vraag is natuurlijk :

Waarom houdt de Turkse Marine die gammele bootjes niet tegen en brengt die marine de mensen niet terug naar Turkije

En: Waarom pakt de Turkse politie die mensensmokkelaar niet op van de Turkse stranden ?

FrankOngerust | 18-01-16 | 06:05

-weggejorist-

langsdelijn | 18-01-16 | 03:41

Helemaal de weg kwijt, dat mensen het volgende schrijven, Miriam Krekel Ik vind het zo idioot dat iedereen er van uit gaat dat de daders Syrische vluchtelingen waren. Er is nog zo weinig echt duidelijk van wat er gebeurd is. Ik persoonlijk denk dat Pegida een aantal mannen heeft omgekocht/opgehitst om flink te keer te gaan tegen vrouwen. Zullen we ooit achter de waarheid komen?

langsdelijn | 18-01-16 | 03:41

Helemaal de weg kwijt, dat mensen het volgende schrijven, Miriam Krekel Ik vind het zo idioot dat iedereen er van uit gaat dat de daders Syrische vluchtelingen waren. Er is nog zo weinig echt duidelijk van wat er gebeurd is. Ik persoonlijk denk dat Pegida een aantal mannen heeft omgekocht/opgehitst om flink te keer te gaan tegen vrouwen. Zullen we ooit achter de waarheid komen?

langsdelijn | 18-01-16 | 03:41

Hier het rapport van de WRR: www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PD... . Zie vooral Figuur 7 op pagina 20. Deze staafdiagram is vooral bedoeld om via gecorrigeerde cijfers aan te tonen dat autochtonen vaker verdachten van een misdrijf zijn dan asielzoekers. Grappig is echter dat vooral wordt aangetoond dat het voornamelijk gevestigde niet-westerse allochtonen zijn(eerste en tweede generatie) die buitensporig negatief uit de cijfers naar voren komen. Hetzelfde geldt voor hun familieleden die via gezinsmigratie in dat tijdvak hier binnen zijn gekomen.

Ni fallor | 18-01-16 | 03:10

Cijfers corrigeren probeer ik aan de eind van iedere maand ook met mijn bankrekening.
Toch kloppen de statistieken niet altijd.
Gek hé.

mag ik ook nog ff | 18-01-16 | 02:45

de honden blaffen... | 18-01-16 | 01:39
En daarom stort de hele EU zich nu op Polen. Die rechtse regering heeft eigenlijk dezelfde congsi geconstateerd bij de Poolse publieke omroep en wil daar vanaf.
Maar links geeft nooit, maar dan ook nooit op.

Graaf van Egmont | 18-01-16 | 02:35

Dish of the Day | 18-01-16 | 00:51
De Telegraaf heeft verzuimd "Advertentie" boven dat artikel te zetten.
Betaald door de EU.
De kranten hebben het moeilijk in deze tijd.

de honden blaffen... | 18-01-16 | 02:00

@Dish of the Day 00:51
" Opinions in the Netherlands and Central and Eastern Europe have recently (2012/'13-2014/’15) turned more negative regarding both the economic and cultural bene‘ts of migration."

en:

"The question was: Please say how much you agree or disagree that: ‘the government should be generous in
judging people’s applications for refugee status’. % Agree/Agree strongly."
Nederlandse cijfers:
in 2002: 8% Agree/Agree strongly
in 2014: 29% Agree/Agree strongly
www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicatie...

Dat was dus nog voor de grote asielstroom die pas in de zomer van 2015 op gang kwam en de aanslagen in Parijs en de groepsaanrandingen in Duitse steden. Nederland was een van de negatiefste tov het ruimhartig opnemen van asielzoekers. Toen al.

De Telegraaf juicht dus over 'Europeanen', want de Nederlanders zijn zelf veel minder policor.
www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicatie...

tipo | 18-01-16 | 01:52

Ja, Lucassen beweert ook dat asielzoekers zo snel mogelijk moeten gaan werken.
Bij voorkeer wanneer al zij nog in de procedure zijn.
Hij verteld er alleen niet bij waar dan, in een land met 800.000 werklozen.
In Duitsland gaat de beerput open, waar blijven de klokkenluiders bij de NPO?

www.telegraaf.nl/buitenland/25021663/_...
Wiens brood men eet...

de honden blaffen... | 18-01-16 | 01:39

@Graaf van Egmont | 18-01-16 | 00:48
Naar mijn mening heb je gewoon de voeten die bij jouw DNA-expressie, jou eigenschappen, jouw Gulden Snede maar dan de Jouwe passen. Eerlijk waar en dat is zo. Want zo is moedertje natuur, en die is goed. Denk het.

AntiSoof | 18-01-16 | 01:38

Het Duitse Staatsgeheim.
Doofpot.
Leugens en bedrog.
Iedereen in Duitsland moest zwijgen over wandaden van moslimse vluchtelingen en illegalen.
www.welt.de/politik/deutschland/articl...
Eens komt het uit Frau Merkel.
De beerput gaat open.

Jan Dribbel | 18-01-16 | 01:34

Sorry, mijn kortetermijngeheugen liet me teveel in de steek om dit epistel helemaal door te werken en te bevatten. Is er al een samenvatting zoals cijfers corrigeren is achterlijk of zo aanwezig?

Trouwens, in de politiek is het volgende mogelijk denk ik wel tegenwoordig;
Stel de politiek bepaalt per wet dat 7/8 tegenwoordig maar het zelfde moet zijn als 3/4 want wie ziet nou helemaal het verschil tussen 3/4 (6/8) en 7/8?
Dus 7/8 is vanaf dan hetzelfde als 6/8.
En dan, een aantal maanden later komt er iemand op het geniale idee om 5/8 dan ook maar af te schaffen.
Want, als 7/8, maar 1/8 meer dan 6/8 gelijk kan worden aan 6/8, dan kan immers 5/8, 1/8 minder dan 6/8 ook wel 6/8 worden!

En zo geschiede. Zo zijn de 3 3/4's ontstaan, uit de 5/8, de 6/8 en de 7/8. En omdat alles zo eenvoudiger is, is het goed.

Pfff (ik hoop dat het klopt)

AntiSoof | 18-01-16 | 01:34

Die zakkenrollers, daar hebben de wegkijkers zich in gevonden. Wat doen zakkenrollers? Die leiden het slachtoffer af. Iedereen weet dat. En ook aanranden is een afleiding, dus die wijven moeten niet zeiken.

Graaf van Egmont | 18-01-16 | 01:31

En 500 asielzoekers die DL eruit ging gooien, want asielverzoek afgewezen zijn... spoorloos!

Dish of the Day | 18-01-16 | 01:19

Die 'zakkenrollers' van die kwal zonder cijfers en zonder inzage zijn dus geen zakkenrollers, maar zware criminelen, die ook burgers op straat gewoon aanvallen;
www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond...

Dish of the Day | 18-01-16 | 01:11

@Graaf van Egmont | 18-01-16 | 00:56
Ik heb er alle vertrouwen in dat jij de AIVD de baas bent, geachte Graaf.

Lewis Lewinsky | 18-01-16 | 01:04

Lewis Lewinsky | 18-01-16 | 00:52
Die kennen me al. Verwacht daar weinig problemen van.

Graaf van Egmont | 18-01-16 | 00:56

LOL @ Lewis Lewinsky | 18-01-16 | 00:52

fleischer | 18-01-16 | 00:55

@Graaf van Egmont | 18-01-16 | 00:48
En anders de AIVD wel.

Lewis Lewinsky | 18-01-16 | 00:52

En dan t bericht waarvan je wist dat het zou komen;
www.telegraaf.nl/binnenland/25022439/_...
Ik neem het maar weer eens met een korreltje zout, noet zoals wanneer Lucassen zijn zuignap opentrekt.

Dish of the Day | 18-01-16 | 00:51

@BozeKanarie | 18-01-16 | 00:48
Wartaal is wartaal, mislukte parkiet.

Lewis Lewinsky | 18-01-16 | 00:49

De Graaf is 1.86m en heeft officieel schoenmaat 42. Echter omdat ik nogal brede voeten heb, koop ik schoenen maat 43. Al met al, heb ik voor mijn lengte best wel kleine voeten. Eigenlijk ben ik beneden mijn knieën een allochtoon en daarboven een autochtoon. Ik ben er van overtuigd dat het CBS en de WODC hier wel iets mee kunnen.

Graaf van Egmont | 18-01-16 | 00:48

Lewis Lewinsky | 18-01-16 | 00:46
Nee nee, 'voor jou onbegrijpelijk' is niet per se hetzelfde als wartaal.

BozeKanarie | 18-01-16 | 00:48

*met Desmoulins klonken doet, als ie nog wakker is...*

fleischer | 18-01-16 | 00:47

@BozeKanarie | 18-01-16 | 00:43
Leg me geen woorden in de mond, kudtvogel. De zinsnede *schoenmaat heeft geen invloed op lengte* is wartaal. En het is volkomen duidelijk dat lichaamslengte en schoenmaat sterk samenhangen. Jij bent de enige die dat niet weet, met je flapschoenen.

Lewis Lewinsky | 18-01-16 | 00:46

Lewis Lewinsky | 18-01-16 | 00:27
En zo zijn we weer terug bij mijn eerste plempsel, waar ik zeg dat schoenmaat geen invloed heeft op lengte. Het is mooi om te zien dat je het hier inmiddels mee eens bent. Aangezien je nu de eerst twee zinnen begrijpt kun je door naar de derde, en als je het helemaal begrijpt kunnen we er discussie over voeren. Leuk vooruitzicht!

BozeKanarie | 18-01-16 | 00:43

@ notamused | 18-01-16 | 00:19
Ik weet dat een select groepje families hier de dienst uitmaakt en dat deze exclusieve elite wetenschappers, historici en vooral politici betalen (lees; steekpenningen ontvangen) om volgens een voorbereid script hun taken te volbrengen.
Volledig eens met jouw post overigens!

fleischer | 18-01-16 | 00:37

@BozeKanarie | 18-01-16 | 00:29
Ik durf te wedden dat Leo Lucassen nu juist net NIET heeft gecorrigeerd voor religie of levensovertuiging. Ik heb hem er niet over gehoord. Het ging hem er in eerste instantie om etniciteit uit te bannen en weg te masseren in het cijfergegoochel.

Stormageddon | 18-01-16 | 00:37

-weggejorist-

Ome FoXX | 18-01-16 | 00:29

notamused | 18-01-16 | 00:19
Mogelijk heeft Islam invloed op criminaliteit, maar je zult met me eens zijn dat als het een factor is, het zeker niet de énige factor is (immers ook niet-Moslims kunnen crimineel zijn). Je zegt wel totaal bepalend, maar uiteraard zal ook een Moslim die bij geboorte al heel rijk is gemiddeld minder stelen dan een die bij geboorte heel arm is.
Dat is mijn punt, je moet niet overcorrigeren, maar helemaal niet corrigeren is ook niet eerlijk.

BozeKanarie | 18-01-16 | 00:29

@BozeKanarie | 18-01-16 | 00:23
*schoenmaat de oorzaak van lengte*. WTF? Zoek eens op wat het begrip oorzaak betekent. En doe eens beter je best, dude. Je schrijft wartaal.

Lewis Lewinsky | 18-01-16 | 00:27

Lewis Lewinsky | 18-01-16 | 00:03
Het is niet aan je besteed, dat snap ik.
Maar het grappige is dat K. Regenjas juist het feit dat schoenmaat geen oorzaak van lengte is gebruikt als onderbouwing van zijn hele betoog.
Weer een voorbeeld van ironie, trouwens.

BozeKanarie | 18-01-16 | 00:23

@notamused | 18-01-16 | 00:19
Goed gezegd!

Lewis Lewinsky | 18-01-16 | 00:20

BozeKanarie | 17-01-16 | 23:56 In de islamitische wereld is de islamitische doctrine bijna net zo totaal bepalend voor al het denken en doen van de moslims als de verzamelde werken van L. Ron Hubbard dat zijn in de scientology church. Het is dan heel vreemd dat wetenschappers politiek correct doen alsof ze helemaal nooit van enige islamitische doctrine gehoord hebben, als het gaat over de wandaden van jonge mannen uit islamitische landen. Het is net alsof wetenschappers die onderzoek doen naar de activiteiten van de Inquisitie helemaal totaal alles wegblokken dat te maken heeft met christendom. Of dat historici die de Holocaust onderzoeken, totaal alles negeren dat lijkt op nazisme en Mein Kampf. Enzovoort. Volgens mij heeft een dergelijk selectief kijken naar de wereld helemaal niets meer met wetenschap te maken, en meer met het fabriceren van wenselijke informatie.

notamused | 18-01-16 | 00:19

@La Bailaora | 18-01-16 | 00:06
Ik vermoed dat BozeKanarie 1,45 meter is met schoenmaat 47 :)

Lewis Lewinsky | 18-01-16 | 00:14

@ Desmoulins | 18-01-16 | 00:03
Over ware aard gesproken; alcoholisch nog niet verzadigd, dus ff naar de bierboer op en neer...

fleischer | 18-01-16 | 00:08

Jij was het die schreef dat schoenmaat en lichaamslengte niets met elkaar te maken hebben.
@Lewis Lewinsky | 18-01-16 | 00:03
Haha, dat was me ook al opgevallen :-)

La Bailaora | 18-01-16 | 00:06

deze waardeloze deskundigen moeten gelijk ontmanteld worden die zijn een gevaar voor de samenleving een verdraaing van de feiten pas bij het rijtje wat in keulen is gebeurd alles ontkennen

marknijm | 18-01-16 | 00:04

@fleischer | 17-01-16 | 23:50

Liverpool verloor vandaag thuis tegen man utd, dus heb ik het ietwat op het zuipen gezet.
Dan komt de ware aard naar boven, zegt men...

Desmoulins | 18-01-16 | 00:03

@BozeKanarie | 17-01-16 | 23:56
Hoezo die kleinerende toon, kleinbrein? Jij was het die schreef dat schoenmaat en lichaamslengte niets met elkaar te maken hebben. Dom, dom, dom.

Lewis Lewinsky | 18-01-16 | 00:03

Lewis Lewinsky | 17-01-16 | 23:51
Bestudeer je plempsel van 23:46 nog even, ik heb er vertrouwen in dat je er zelf achter kunt komen. En anders pak je het taalboekje van je nichtje/broertje/zoontje uit groep 5 er even bij.

BozeKanarie | 17-01-16 | 23:56

Ik zei toch dat die Lucassen op mieremet leek, zwaar crimineel!

miko | 17-01-16 | 23:52

@R83 | 17-01-16 | 23:45
Man oh man oh man, en dat in 2016.

Islam leert het zijn onderdanen. Nooit begrepen natuurlijk dat vrouwen hier al jaren voor 'hoer' worden nageroepen en hoe dat komt natuurlijk, en waarom in de islamitische landen vrouwen bedekt rondlopen, en waarom ze dat 'vrijwillig' doen:
www.youtube.com/watch?v=u6k9P7L3tYk

15 jaar geleden, in de tijd van Fortuijn begreep ik nog wel dat islam een onbekende was, maar anno nu, dat mensen het nog steeds niet zien waar geweld tegen de kufar en de vrouw vandaan komt, waar moslims worden geleerd dat stelen en roven van de kufar gerechtvaardigd is, ongelooflijk. Echt, werkelijk waanzinnig. Is het nou echt wegkijken, of is men nou echt nog steeds zo slecht op de hoogte?:
www.youtube.com/watch?v=HOx6nfzrxFc

En dat onder geenstijl reaguurders. Werkelijk?

La Bailaora | 17-01-16 | 23:52

Hee, regenjas, leg maar eens uit waarom je niet mag corrigeren voor leeftijd en geslacht. Welke unobserved common factor kan daar een rol spelen? Geen enkele. Natuurlijk moet je hiervoor corrigeren! Het is niet meer dan logisch om lichtgetinte testosteronbommen van 16-25 te vergelijken met roomwitte testosteronbommen van 16-25!

Natuurlijk geldt dit niet (of in mindere mate) voor socio-economische variabelen, maar je bent zelf niet eerlijk aan het vergelijken door alle correcties bij elkaar op 1 hoop te gooien.

welatenheterbijzitte | 17-01-16 | 23:51

@BozeKanarie | 17-01-16 | 23:48
Wat wil je daarmee zeggen, dwerg?

Lewis Lewinsky | 17-01-16 | 23:51

@ Desmoulins | 17-01-16 | 23:38
U klinkt alsof u al wat op heeft...
Maar desondanks dat hulde voor uw positiviteit!

fleischer | 17-01-16 | 23:50

[!]@R83 | 17-01-16 | 21:44
Je schrijft: *Bij iedere "leugen" kwam er een streepje achter zijn naam, 10 streepjes staat gelijk aan 10 vingernagels eraf trekken met een tang*.

Rot op, Muhammad. Met je ISIS-teksten.

Lewis Lewinsky | 17-01-16 | 23:48

Lewis Lewinsky | 17-01-16 | 23:46
Oh irony

BozeKanarie | 17-01-16 | 23:48

@BozeKanarie | 17-01-16 | 23:34
Dommer dan jou zie ik ze niet vaak. Wat is je schoenmaat?

Lewis Lewinsky | 17-01-16 | 23:46

La Bailaora | 17-01-16 | 23:38,
.
De problemen hoofdzakelijk afschuiven op de islam is zwak en bewijst des te meer dat jij weinig tot geen besef hebt van wat er daadwerkelijk speelt.

R83 | 17-01-16 | 23:45

Wij noemen dat altijd iets recht lullen wat krom is.
En Leo kan lullen als de beste.

kneuterzak | 17-01-16 | 23:45

La Bailaora | 17-01-16 | 23:38
Het leven moet zo simpel zijn als je dingen gewoonweg wéét. En de rest van de wereld dingen maar onderzoeken, je lacht je natuurlijk suf.

BozeKanarie | 17-01-16 | 23:44

Ik weet 't ik herhaal mezelf even, maar wat zo "leuk" was in De Echte Wereld Wordt Door de Politiek Correcte Gehaktmolen Gezuiverd, was de bijna abjecte aanbiddende houding van Matthijs van Nieuwenhuizen, kruiperig, bijkans smekend vragend wat de wetenschap te bieden had.

Het was trouwens knap van dhr. Lucassen dat hij in staat bleek het gewraakte artikel, van Anton van Wijk en Arjan Blokland, genaamd "Zedendelinquentie en etniciteit", geen een keer bij de naam te noemen en zodoende zijn eigen paadje schoonveegde voor de term "zakkenrollersbende"

Als laatste jolijt, dhr. van Lienden met de ijzersterke uitsmijter: "politieke keuze"
Salut! Evocatus

Evocatus | 17-01-16 | 23:44

Prima stuk, Regenjas! Hulde.
PS. Mijn schoenmaat is 45. Dus mijn hulde gecorrigeerd voor schoenmaat is gemiddeld :)

Lewis Lewinsky | 17-01-16 | 23:44

@ La Bailaora | 17-01-16 | 23:33
In zoverre bekend dat het minder schade berokkent als het legen van een fles whiskey. Wat wil je nog meer weten? Of 'cannabis' de dooddoener is geweest van een onlangs nieuwstopic waar iemand 'clynisch dood' bleek te zijn? Of dat chinese kruiderij al jaren lang de gezondsheidtoestand van mensen aldaar bevordert?

fleischer | 17-01-16 | 23:43

Weten mensen eigenlijk wel wat Dar-al-harb is? Daar woont u.

La Bailaora | 17-01-16 | 23:39

@Desmoulins | 17-01-16 | 23:38

Van +mij

Desmoulins | 17-01-16 | 23:39

@fleischer | 17-01-16 | 23:29

Van mag u alles, en ik ben pro-humor.
Ik ben niet bekend met LSD. Weleens over gelezen en over het interessante effect van de magische paddenstoelen maar nog nooit gebruikt.
Er was sprake van ruis. Nu is het helder mijn waarde.

Desmoulins | 17-01-16 | 23:38

@BozeKanarie | 17-01-16 | 23:34
man oh man oh man, hele verhalen ophangen om rookgordijnen te ontwikkelen, terwijl het antwoord toch zo verschrikkelijk simpel is:

islam.

La Bailaora | 17-01-16 | 23:38

Heb ik al vaker gesteld. Data is zodanig te presenteren door critirea dat ik zelfs de minderheid kan bombarderen tot meerderheid. Data is rauw. Haal een filter weg en zomaar het punt bewezen.

Vageling | 17-01-16 | 23:38

Ik geef les in onder andere dit vak en het blijkt verdomd moeilijk om over te brengen dat een samenhang niet meteen een causale relatie is. Bovenstaand verhaal is een best aardige uitleg, misschien maar eens gebruiken in mijn lessen voor de eerstejaars :).

theteach | 17-01-16 | 23:37

-weggejorist-

PaddyPower | 17-01-16 | 23:34

De waarheid ligt in het midden, de uitleg van K. Regenjas gaat veel te kort door de bocht.
Schoenmaat heeft geen invloed op lengte, lage sociaal-economische status (SES) heeft wel invloed op crimineel gedrag. Mogelijk zijn er factoren zoals integratie die invloed hebben op zowel SES als crimineel gedrag, maar dat neemt de afzonderlijke invloed van SES op criminaliteit niet weg. Het verschil in SES tussen Nederlanders en Marokkaanse arbeidsimmigranten wordt namelijk niet voor 100% verklaard door integratie. De groep arbeidsimmigranten uit Marokko en Turkije hadden al een lagere SES dan de gemiddelde Nederlander voor ze naar NL kwamen en er sprake was van mogelijke integratieproblemen, het was namelijk laaggeschoolde arbeid waar we in Nederland naar op zoek waren.
Als je de afzonderlijke invloed van etnisch-culturele achtergrond op crimineel gedrag wilt bekijken zul je wel degelijk moeten corrigeren. Dit gebeurt in de wetenschap op alle andere gebieden waar je de afzonderlijke invloed van iets wil bekijken ook, en terecht. Hoe en wat precies blijft lastig. Voor- en tegenstanders van een standpunt zullen altijd blijven roepen dat er over- of ondergecorrigeerd wordt.

BozeKanarie | 17-01-16 | 23:34

@raskol 22:32
Ja, Leo Lucassen begon met te vertellen dat je geen appels met peren mag vergelijken, om in 1 adem zelf bananen met perzikken te gaan vergelijken.

De criminele Tunesisiche en Marokkaanse jongens die in die asielstroom zitten, die telt hij het liefste niet mee met de asielzoekers, want die misbruiken de asielaanvragen. Die wil hij er nog het liefst uitfilteren, terwijl de instroom nu voor 90% uit dat soort jongens schijnt te gaan als je de geluiden in de frontlinie van de vluchtelingenstroom goed hoort: www.welt.de/regionales/hamburg/article...

tipo | 17-01-16 | 23:33

omanders | 17-01-16 | 23:16,
.
Ik begrijp wat je bedoelt, maar ik ging eigenlijk meer uit van het individu gekoppeld aan i.q waarbij etnische afkomst een rol speelt.

R83 | 17-01-16 | 23:33

@fleischer | 17-01-16 | 23:29
Zo te zien bent u niet onbekend met het goedje LSD.

La Bailaora | 17-01-16 | 23:33

Hier onderzoek uit 2011 naar de relatie islam en verkrachting. Vanwege de massale import van islam horen we inmiddels ook van verkrachtingsschandalen in Scandinavië, de UK en Duitsland. De politieke correctheid zal zich tot het uiterste inspannen om het allemaal weg te relativeren. themuslimissue.wordpress.com/2013/07/...

notamused | 17-01-16 | 23:33

Mag ik ook zeggen dat die Leo Lucassen een l*l de behanger is? Het lijkt wel een debiel als je hem hoort praten :(

De finale eindbaas | 17-01-16 | 23:32

@ Desmoulins | 17-01-16 | 23:19
Denkt u maar niet dat ik onfeilbaar ben, want dat ben ik niet. Ik ben ook maar een mens. Maar de Islam heeft daar terdege wel mee te maken
La Bailaora had een goede ingeving. Mag ik dan humor toepassen, want LSD brengt een persoon tot compleet andere gedachten. Of is dit u dan niet bekend, waarde?

fleischer | 17-01-16 | 23:29

@fleischer | 17-01-16 | 23:15

De islam staat er dus los van volgens u.
Ik ben zeer benieuwd naar uw onfeilbare onderbouwing...

Desmoulins | 17-01-16 | 23:19

Als ik al die leugens van die statisticus weg zou strepen blijkt het nog veel erger. Wakker worden!!

Nouhierdan | 17-01-16 | 23:17

Interessant is als het onderzoek zich meer toespitst op soort etnisch groep. Vietnamezen, Chinezen, Indonesische enzovoorts. Het gekke is dat je weet dat de groep Maghreb inderdaad als ethnische groep niet de dans kan ontspringen ook niet na correctie. Maar dat is vooralsnog een aanname. Wellicht dient men hier publiekelijke meer aandacht moeten besteden en inderdaad onderzoeken. Dus niet tussen autochtonen en allochtonen maar tussen de de ethnische groepen onderling.

manjid | 17-01-16 | 23:16

@R83 | 17-01-16 | 22:19


Wat ik probeer te zeggen is dit: Er is een oververtegenwoordiging onder verkrachters van allochtonen. Elke factor die een vertekeing kan veroorzaken moet ook hebben meegespeeld met autochtonen, tenzij die factor ethnisch georienteerd is. Als die factor gelijkelijk heeft meegespeeld met autochtonen moet die zijn weggehaald als we slechts verkrachters selecteren. En dan NOG blijven allochtonen oververtegenwoordigd. Ergo: De factor MOET WEL ethnisch gebaseerd zijn.


Ik verwacht binnen een jaar dat de politiek correcte brigade verkrachting door allochonen als gevolg van racisme probeert te verkopen.

omanders | 17-01-16 | 23:16

@ La Bailaora | 17-01-16 | 23:07
Smaakt goed hè, die LSD,...
mag ik ook een papiertje om op te zuigen?

fleischer | 17-01-16 | 23:15

Variabelen kun je alleen meenemen als ze gemeten of meetbaar zijn. En als je dat doet, moet je ook de variabele deduceren. In hoeverre zijn mensen met een grotere voetmaat kleiner/groter and so on. Ik heb de resultaten van het onderzoek niet gezien, maar lijkt me dat dit niet is meegenomen.
Als variabelen niet meetbaar zijn moet je eerst onderzoeken waarom dat is.
De conclusies van Lucassen zijn hemeltergend.
En dan de manier waarop die man zijn ogen dicht houdt. Dat doen alleen mensen die de eigen feiten niet laakbaar vinden en geen enkel risico in de analyse accepteren.

Elvi | 17-01-16 | 23:15

Wie stuurde die Leo Lucassen om er op los te liegen?

Nouhierdan | 17-01-16 | 23:14

wat is die Leo een nietszeggende lul zeg die zelfs in staat is zijn korte lulletje in een knoop te kletsen. Wat een OEN.

Nouhierdan | 17-01-16 | 23:13

@Fransg | 17-01-16 | 23:05
Dat is de crux. Wat Lucassen deed of in elk geval de indruk wekte, dat hij alle verschillende correctiemodellen bij elkaar optelde, zoals hij al eerder diverse uitkomsten van verschillende onderzoeken over arbeidsparticipatie bij elkaar optelde om een wenselijk en gewenst resultaat te krijgen.

Stormageddon | 17-01-16 | 23:11

Kleine toevoeging; het gaat om het corrigeren naar een vergelijkbare demografische doelgroep, niet naar een ander gevolg zoals bijvoorbeeld het hebben van een uitkering. Dat is inderdaad een verkeerde, en licht schokkende, correctie.

Rutgerr | 17-01-16 | 23:10

Er zijn wel degelijk statistische toetsen om causaliteit te onderzoeken. Dat is dan wel "causaliteit" in een vrij nauwe statistische betekenis, maar het is beter dan niets. Zowel Christopher Sims als Clive Granger ontwikkelden dergelijke toetsen en er zijn er vast veel meer.

AllGoodNamesAreTaken | 17-01-16 | 23:09

Vanmorgen in Buitenhof hoorde ik een vrouw van ik meen Somalische afkomst beweren dat volgens de islam de vrouw door moslims vereerd wordt als een prinses. En zo’n uitspraak kan dan zonder enig commentaar passeren. Eindeloos veel onderzoek (Arab Human Development Reports, Gender Gap Index, Country Rape Index) maakt duidelijk dat de positie van de vrouw bijzonder laag is in speciaal de islamitische wereld. Zoals dit ook is voorgeschreven in de islamitische doctrine. Bijvoorbeeld Tabari IX:113 ‘Treat women well for they are like domestic animals’. muhammadsquran.blogspot.nl/ Ik zie het gebeuren dat hedendaagse feministen (witte blanke vrouwen) over 10 jaar gesluierd rondlopen, en dan nog weigeren iets kritisch te zeggen over de islam. Want dat is politiek correct verboden.

notamused | 17-01-16 | 23:08

de kern is natuurlijk islam, dat weet ieder logisch denkend mens...

La Bailaora | 17-01-16 | 23:07

Het wordt tijd dat we van de uitdrukking "Leugens, verdomde leugens en statistieken" een nieuwe uitdrukking maken: Je hebt leugens, dan heb je die verdomde statistiek en als laatste heb je een gutmensch.

Brainless talent | 17-01-16 | 23:06

@raskol heeft gelijk. Het is enigszins teleurstellend dat jullie je nu ook tot het misinterpreteren laten verleiden. Het schoenmaat verhaal slaat de plank helaas mis. Overigens zijn allochtonen ook in gecorrigeerde onderzoeken oververtegenwoordigd, kwam een Deens onderzoek tegen wat wel up-to-date was en een vergelijkbare autochtone doelgroep vergeleek, zoals het hoort.

Rutgerr | 17-01-16 | 23:06

Weet iemand hoe het staat met dat Somalische gezin en die zogenaamde aanslag plus Wilders.doc aan hun voordeur? Wonen ze nog in dezelfde twee-onderéén-kap, waarom bleven die aangekondigde andere aanslagen uit, wat was nou die vermeende overlast met de buren,hadden ze echt zeven kinderen en waar betalen ze dat van? Zoveel vragen.

Nanker Phelge | 17-01-16 | 23:06

Dus net als Sywert hebben Jennissen en co ook een fout gemaakt!
Ze schrijven echter ook keurig dit erbij:
"Ook is eerder aangetoond dat sociaal-economische kenmerken samenhangen met de kans om een misdrijf te begaan, al blijven niet-westerse allochtonen na correctie voor eventuele verschillen hierin oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers (Jennissen et al., 2009; Van Noije en Kessels, 2012)."

EN, en Roel Jennissen heeft ons uitstekend geholpen met dit stuk: www.keizersenkleren.nl/?p=531
Hij gaf ons expliciet toestemming hem ook te noemen in ons - voor een aantal criminologen – vernietigende stuk "Mixing up prevalence and types of crime in comparing majority and minority adolescents in the Netherlands".

Fransg | 17-01-16 | 23:05

Arabisch sprekende mannen proberen transgenders te stenigen in Dortmund, Duitsland.
www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/articl...
Kom er maar in Leo Lucassen en veklaar dat er statistisch gezien niets gebeurd is.

Jan Dribbel | 17-01-16 | 23:04

Druk maken over de details terwijl de kern van de boodschap onfeilbaar is. De modellen zijn politiek gemodelleerd om in het zelf gecreëerde dogma van het wensdenken te kunnen blijven.
Zeer triest hoe het goedvolk zich weer als hyena's op de vorm hebben gestort.

Ondertussen gaan de verkrachtingen vrolijk door in het Grote Europese Rijk...

www.youtube.com/watch?v=DhiJsBSBOMw&a...

Desmoulins | 17-01-16 | 23:01

@ kloopindeslootjijook | 17-01-16 | 22:10
Bedankt hè, gelijk weer een halfuur verdaan met scènes uit Life of Brian. Kostelijk.

Lewis | 17-01-16 | 23:00

@ tweetybird | 17-01-16 | 22:55
Daar heb jij eigenlijk wel een dik punt...

fleischer | 17-01-16 | 22:58

@raskol | 17-01-16 | 22:10


Inderdaad. En ik insinueer niets over wat je vindt, ik meen iets ondekt te hebben: We kunnen allerlei factoren herkennen OOK AL wten niets ervan. Als die factoren aan het werk zijn moet een dadergroep nog steeds een bepaalde ethnische verhouding moeten laten zien.


We kunnen daarmee die hele statistische filtering overslaan.

omanders | 17-01-16 | 22:56

Tsja ik stopte eigenlijk al met lezen toen er stond bij de wereld draait door. Een programma met een over betaalde kudt presentator. Een programma met produkt placement. Een door dit kabinet aangestuurd politiek propaganda programma en een programma om afgestoffeerde BNN-ers weer hernieuwde bekendheid te verschaffen en plaatjes en groepjes te pluggen. Van zo'n programma kun je bij voorbaat al niks verwachten. Er zitten altijd dezelfde kleffe mensen. Het had er beter over kunnen gaan. Wanneer wordt dit programma door ons tegen ons zin betaald eindelijk van de buis gehaald. Dan had deze discusie niet gevoerd hoeven worden. Want het gaat in dat programma altijd dezelfde kant uit. Wegkijken voor de waarheid en de vluchtelingen zijn lief en iedereen die daar anders over denkt is rassist of nazi. Als je het goed bekijkt is het de JOOP maar dan op tv. Ik zeg weg ermee en opgerot. Scheelt zoiezo al 570.000 euro van ons geld voor een achterlijke wegkijk presentator. De salonsocialist van nieuwkerk. Eigenlijk de nieuwe van Dam.

tweetybird | 17-01-16 | 22:55

Het is nog veel simpeler wat die lamzak van een Leo Lucassen doet met al zijn correcties. Hij zegt in feite: "als we de immigranten vergelijken met onze eigen criminelen, dan doen ze het eigenlijk niet eens zoveel slechter".
Lekker joh, gewoon corrigeren als een bezetene totdat er de gewenste uitkomst uit rolt.

Dr. Snoepjes | 17-01-16 | 22:55

Realisme en vaderlandsliefde heet tegenwoordig xenofobie en racisme -en andere aan inflatie onderhevige begrippen.
Het is het fascisme van de politieke correctheid dat ons vleugellam heeft gemaakt om te kunnen anticiperen op de grootste ramp waar het Europese continent ooit mee te maken heeft gehad.

De Tsjechische president ziet het toch allemaal wat meer helder en is wars van policor gelul om de gevoelsmensen onder ons naar de mond te praten...

www.breitbart.com/london/2016/01/17/cz...

Desmoulins | 17-01-16 | 22:52

@ duitse herder | 17-01-16 | 22:30
Bedankt, waarde herder! Hier een andere kant van het verhaal.... ook voor de deaurgewinterde reaguurderT!
enenews.com/

fleischer | 17-01-16 | 22:48

Asielzoekers komen in merendeel uit gebieden waar een ander rechtsgevoel heerst dan hier. Punt.

Pierre Tombal | 17-01-16 | 22:48

Weet iemand hoe dat precies zit?
Ik neem aan dat het CBS zijn informatie krijgt van de politie, maar in de politiecijfers gaat het vooral om allochtonen van de eerste generatie. De politie vraagt alleen naar nationaliteit en geboorteland van de verdachte, niet naar het geboorteland van diens ouders. In Nederland geboren allochtonen - de tweede generatie - komen in de politiecijfers terecht in de categorie 'autochtoon', tenzij zij bij hun arrestatie een andere nationaliteit opgeven dan de Nederlandse.
www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/articl...

Troef | 17-01-16 | 22:45

Vooroordelen zijn is niets meer dan de poormans statistiscs... Getekend Dude heb je eten.

Dude heb je eten | 17-01-16 | 22:42

Dit soort wetenschappers maken het alleen maar erger. Dit wordt alleen maar erger. DWDD. Ja de wereld draait daadwerkelijk door.

franck7020 | 17-01-16 | 22:32

@tipo | 17-01-16 | 22:23

Niet helemaal eens. W.b. je punt van aanrandingen wel hoor, maar het gaat hier om het misbruiken van wetenschap voor het uitdragen van een politiek-ideologisch geïnspireerde boodschap, en de trucs / misleidingen die daarbij gepaard gaan.

Het is begrijpelijk en zelfs zeer wenselijk dat je vergelijkbare groepen qua socio-demografisch profiel hanteert als je criminaliteit vergelijkt tussen allochtonen en autochtonen, ceteris paribus dus.

Het smerige van types als Lucassen is -en daarmee heeft Regenjas gelijk- dat Lucassen allerlei factoren in die ceteris paribus voorwaarde gooit en net doet alsof dat heel normale correctiefactoren zijn. Terwijl die factoren op zichzelf erg opvallend zijn, en op z’n minst hun eigen onderzoek verdienen. Zoals: allochtonen zitten veel vaker in een uitkering. Hoezo, waarom is dat zo? Maar dat moeten we als gegeven accepteren en er niet teveel over doorvragen, want dáár ging het niet over volgens Lucassen, die vervolgens minzaam concludeert dat het níet met etniciteit/afkomst te maken heeft, die criminaliteit van allochtonen.

En zo blijven types als hij en Van Jole problemen ontkennen met allerlei debat- en semantische trucjes, die het levensgrote pijnpunt hardnekkig omzeilen. Het pluspunt is dat het steeds minder werkt.

raskol | 17-01-16 | 22:32

@Ci Ty33 | 17-01-16 | 21:58
Daar kun je prima wat aan doen. Je legt de lat wat lager, zodat het mbo diploma makkelijker wordt. Of je pst het curriculum aan, of je introduceert nieuwe flauwekulstudies en noemt het wel bachelor. En je zorgt er in elk geval voor dat iedereen sowieso een diploma krijgt. Desnoods door ze tot hun 23e te verplichten de mavo te doen. Kan best, gebeurt al minstens 30 jaar.

Stormageddon | 17-01-16 | 22:31

@Madame Poitiers | 17-01-16 | 20:40

Je vergeet te corrigeren voor jaartal. Dus het valt eigenlijk best mee met het aantal sexuele aanvallen door migranten...

Nee, nu niet opeens bang zijn voor 2016, 2017 en verder, want tegen die tijd is er altijd wel een andere manier om weg te kijken/ons eigen graf te graven.

Doper | 17-01-16 | 22:28

Goh, de verwensingen van diverse reaguurders aangaande Leo doen mij toch welgevoelen, vooral omdat ik mij daarbij maar mijn vorige werkgeverT bedenk....

fleischer | 17-01-16 | 22:27

Feiten hoeven niet gecorrigeerd te worden om ze minder feitelijk te maken. Komt sommige mensen goed uit maar is geen eerlijk vergelijk.

devil13 | 17-01-16 | 22:25

Dat de onderzoeken van Lucassen ideologisch gemotiveerd zijn geloof ik graag. Wat mij echter wel verbaasd is dat zijn vakbroeders de methodologische aanpak van deze onderzoeken niet snoeihard fileren..

therealbraindump | 17-01-16 | 22:25

omanders | 17-01-16 | 22:16
"oververtegenwoordiging van allochtonen"
Toch even doorsplitsen, allochtonen is te grof. Chinezen zijn ook allochtonen, net als mensen uit Bangla Desh, Urugay, Iran, Australie of Zuid-Afrika. En dan kijken waar dan de hogere percentages zitten en of er nog andere factoren zijn. Just to be factual. Anders heb je er nog niets aan en die lastiggevallen vrouwen al helemaal niet.

kloopindeslootjijook | 17-01-16 | 22:25

Lucassen: Migratiedeskundige? Hahahaha. Kostelijk die onzin.

Basil Fawlty | 17-01-16 | 22:24

@raskol 21:37
De echte vraag was: levert de immigratiestroom zoals we die nu binnen krijgen meer verkrachtingen en aanrandingen op in Nederland?

Nou, als die immigratiestroom vooral bestaat uit jonge mannen met beperkte opleiding en lage sociale status uit Marokko, Tunesie, Afghanistan en Syrie, dan kun je er vergif op innemen dat de verkrachtingen en aanrandingen zullen toenemen. Is het niet enkel vanwege hun afkomst, dan is het tevens vanwege hun geslacht, opleiding en lage sociale status.

Wat er dus voor pleit om enkel nog vrouwelijke asielzoekers toe te laten. En homo's.

tipo | 17-01-16 | 22:23

R83 | 17-01-16 | 22:19,
.
"Alleen DAN kun je namelijk met een oplossing komen om deze zorgelijke toestanden de kop in te drukken."

R83 | 17-01-16 | 22:20

Zowel lengte als schoenmaat zijn namelijk reële gevolgen van een onderliggende oorzaak, die we maar even lichaamsgrootte noemen. We hebben dus te maken met een zogenaamde verborgen variabele. Een variabele die niet direct meetbaar is, maar wel van invloed is op onze meeteffecten.
----
Erg onduidelijk geschreven. Jammer
Waarom hebben we te maken met een VV?

appeltjesgroeneweide | 17-01-16 | 22:20

omanders | 17-01-16 | 22:12
"Driekwart van de daders van verkrachting is allochtoon."
De cijfers zijn ook disproportioneel inderdaad. En niet alleen in Nederland. Graag uit met name de links-feminstische hoek daar een reactie op. Maar ja...
(overigens is het wel nodig in te zoomen op de groep allochtonen. Chinezen en Japanners zijn ook allochtoon. Of Canadezen. En dan kijken waar deze disproportionele verdeling meesplitst...)

kloopindeslootjijook | 17-01-16 | 22:19

omanders | 17-01-16 | 22:16,
.
Het maakt alles uit wat het veroorzaakt, Omanders. Alleen kun je namelijk met een oplossing komen om deze zorgelijke toestanden de kop in te drukken.

R83 | 17-01-16 | 22:19

Het is het verschil tussen lieveheersbeestjes en kakkerlakken. Daar valt nix aan te corrigeren of te relativeren.
Minder
Minder
Minder
Dus

pennestront | 17-01-16 | 22:18

Mensen die status willen zonder te werken, dus met uitkering en criminele activiteiten, zijn oververtegenwoordigd in allochtone kringen.

mr. Quispel | 17-01-16 | 22:17

Lucassen is een autistische nerd.
Hij accepteert alleen uitkomsten die hem bevallen

Islamofiel | 17-01-16 | 22:16

@R83 | 17-01-16 | 22:11


Het maakt niet wat het veroorzaakt. We zien onder daders een oververtegenwoordiging van allochtonen. Door daders te selecteren en niet hele bevolkingen is elke factor die kan meespelen gelijkelijk toegepast. Dus de verhoudingen van ethniciteit van de daders zou die van dezelfde groep in de samenleving moeten weerspiegelen. En dit artikel laat zien dat dat niet zo is: www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/articl...

omanders | 17-01-16 | 22:16

PaddyPower | 17-01-16 | 22:12 Maakt niet uit wanneer of hoe laat je " opsporing verzocht" aanzet , het zijn overwegend de zelfde acteurs .

ja,diedus! | 17-01-16 | 22:16

Verbijsterend te zien hoe weinig Gutmenschen ophebben met feitelijke objectieve waarnemingen. De door hen gewenste werkelijkheid moet hoe dan ook doorgedrukt worden.

atheïstisch stemvee | 17-01-16 | 22:15

@kloopindeslootjijook | 17-01-16 | 21:59


Stel, sociaal economische factoren spelen een rol en allochtonen staan onderaan de ladder. Dan zou het aandeel criminelen onder allochtonen inderdaad hoger zijn. Maar, als we de daders van misdrijven pakken hebben we al gepreselecteerd voor die economische factoren. Immers, ook onder allochtonen is de onderklasse oververtegenwoordigd, en door alleen daders te bekijken hebben we effectief Roderik uit Wassenaar uit de dataset geflikkerd. Maar wat zien we 20 jaar terug? Driekwart van de daders van verkrachting is allochtoon.

omanders | 17-01-16 | 22:12

-weggejorist-

PaddyPower | 17-01-16 | 22:12

Wat mij betreft: eenvoudigweg FUCK Leo Lucassen. Dit Marxistische stuk schuim is de grond waar hij op loopt niet waardig, laat staan een closeread waarin we zijn op Frankfurter Schule leest geschoeide goedkope discussietechniekjes gaan fileren...
.
Ongelezen en ongezien twee vette middelvingers voor dit soort dwazen. Ik verspil er in 2016 geen energie meer aan.

Randiaan | 17-01-16 | 22:11

Leo Lucassen wordt er voor betaald, en zal dus precies zeggen wat de VARA/NPO van hem verwacht.

Een handige pion van de lügenpresse.

--sql error-- | 17-01-16 | 22:11

omanders | 17-01-16 | 22:05,
.
Met andere woorden- Strafbare feiten worden eerder gepleegd door iemand die een laag i.q heeft, afkomst in combinatie met een laag i.q verhoogt de kans dat die persoon een strafbaar feit zal plegen.

R83 | 17-01-16 | 22:11

@omanders | 17-01-16 | 22:05

Ik neem aan dat je bedoelt: 'Immers, door jonge mannen en niet ALLE mensen te selecteren'

Ik gaf aan dat je appels met appels moet vergelijken voor een eerlijk vergelijk. Ik ontken nergens dat de allochtone appels vaker rot zijn w.b. seksueel geweld dan de autochtone.

raskol | 17-01-16 | 22:10

Tja, dus volgens de correcten is statistiek racisme. Eh, even kijken: mensen met een donkere huid hebben minder last van huidkanker. (= ok). Negers kunnen beter dansen dan Aziaten. (ok ?). Negers scoren beter in sport (da's dan weer ok, toch ?). Arabieren stinken uit hun muil (nee, niet goed !). Moslims uit apenlanden verkrachten vaker dan niet moslims uit niet apen landen. Ja dat is natuurlijk racisme. Behalve als het waar is. Of dan toch ? lastig allemaal. Een clubje bontkraagjes 's avond kan je gewoon langs lopen als vrouw. Dat dan weer niet. De reden overigens dat er ook fel gekleurde kikkers zijn die helemaal niet giftig zijn, is dat de evolutie kikkersoorten die giftig lijken (felle kleur) meer overlevingskansen geeft. Dieren generaliseren dus. Want : felle kleur= giftig. Dus Arabier= oppassen is evolutionair zo gek nog niet.

pleemobiel | 17-01-16 | 22:09

Deze van het CBS is ook hilarisch: "Betreffen zedendelicten een grootstedelijk’ fenomeen? Bijna de helft van de allochtonen woont in de vier grote steden, hetgeen, indien dit inderdaad het geval is, zou kunnen verklaren waarom allochtonen oververtegenwoordigd zijn onder zedenverdachten." nl.aup.nl/wosmedia/296/vol_83_no_2_-_z...

tipo | 17-01-16 | 22:09

Ikhebeenvraag | 17-01-16 | 21:47 Jawel , de grote onwetende massa die naar DWDD en het nos-journaal kijken. Maar het duurt allemaal veel te lang voor alle ogen open gaan. Laatst weer een discussie met welkomzingers en vrijwillig gastgezin. Stellen mij de vraag der vragen in zo'n discussie : maar als hier oorlog is en je kunt het beter krijgen dan doe je dit toch ook voor jou en je gezin ? Deze vraag kun je alleen maar met ja beantwoorden of je nu links of rechts denkt. Mooie instinker dus als je met nee antwoord. Dus zou je denken dat de discussie klaar was met deze vraag aan mij. Maar deze vraag is natuurlijke een halve vraag want wat erbij moet is natuurlijk : zou jij dit ook doen , zo ja naar welk land zou je dan gaan zonder papieren , massaal de grens overlopend met jonge mannen zonder dat het ontvangende land weet wie jullie zijn of wat jullie bezitten in het land van herkomst. Boerenkool met worst eisen, halalvoedselpakketten weggooien en de lokale bevolking de stuipen op het lijf jagen en op grote kosten . Ongelimiteerd vingers in de lokale vrouwen steken zonder gevolgen. Met voorang een huis eisen ondanks de bestaande wachtlijst en een uitkering.Nou , krijg ik nog een antwoord in welk land waar dan ook waar ik dan welkom ben en ik dan terecht kan ?

ja,diedus! | 17-01-16 | 22:07

Boer in 020 | 17-01-16 | 21:58,
.
Waarom hebben die "agenten" geen getrainde politiehonden bij zich als ze aan het "werk" zijn?

R83 | 17-01-16 | 22:06

@raskol | 17-01-16 | 21:48


Ook voor jou: Als er onder allochtonen meer jonge mannen zouden zijn en dat de reden van de oververtegenwoordiging van zedenmisdrijven onder allochtonen zou zijn, zou het aandeel van hen onder verkrachters de verhoudingen van jonge mannen in Nederland moeten zijn. Immers, door verkrachters en niet ALLE mensen te selecteren heb je een preselectie gedaan die een eventuele corrigerende factor GELIJKELIJK toepast.


Maar dat is niet het geval: www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/articl...


En dat artikel is van 20 jaar terug. Toen de ethnische verhoudingen nog veel meer autochtoons waren.

omanders | 17-01-16 | 22:05

Het lijkt er sterk op dat Lucassen een Marxistisch-Leninistische agenda heeft. Volgens die agenda zal door de grenzen volledig open te gooien, concurrentie op de arbeidsmarkt leiden tot het wegvallen van de middenklasse en algemene ellende voor de uitgebreide onderklasse. Daardoor ontstaat er een wereldwijd klassenconflict dat vervolgens de basis moet worden voor een internationale communistische samenleving. Onder 'leiding' van grote roerganger Lucassen c.s. natuurlijk
nl.wikipedia.org/wiki/Marxisme-leninis...

Fadz | 17-01-16 | 22:03

" In de stad Brussel bestonden de groepszedenplegers uitsluitend uit allochtonen, te weten Marokkanen en zwart-Afrikaanse plegers (De Wree, 2004)." nl.aup.nl/wosmedia/296/vol_83_no_2_-_z...

tipo | 17-01-16 | 22:03

Zelfs in Duitsland begint het zooitje wakker te worden. Tjonge, dat heeft wel heel lang geduurd. Allemachtig.

Rest In Privacy | 17-01-16 | 22:03

@raskol | 17-01-16 | 21:37

De feiten en cijfers zeiden 'doen', mijn onderbuikgevoel zei 'niet aan beginnen'. Ik volgde mijn gevoel en werd behoed voor rampspoed. Beter is te beweren dat feiten en cijfers niet altijd maar sóms beter zijn dan de onderbuik.

isitsoornot | 17-01-16 | 22:02

Leo Lucassen, de man die er nog lang over gaat doen om zo oud te worden als dat hij er nu al uit ziet en de wereld kent middels theoretische modellen.

pluk-87 | 17-01-16 | 21:59

De grootste fout is het willen corrigeren. Is niet nodig. Het gaat om de getallen.

TouchSmart | 17-01-16 | 21:59

"Daar gaan we weer"
Wacht ff:
Het wel is zo dat in gebieden in Nederland gebieden waar de autochtonen een slechtere sociaaleconomische positie ten opzichte van het gemiddelde hebben, ook de criminaliteitscijfers hoger liggen. Check het CBS er maar op na.

Dus als er meer allochtonen een slechtere sociaaleconomische positie hebben dan gemiddeld zullen daar de criminaliteitscijfers ook hoger liggen. Net als bij Nederlanders dus.

Dus helemaal strak is die 'daar gaan we weer' niet van Regenjas.

Maar het is ook helemaal niet im frage. En het is helemaal geen verklaring.

“Een belangrijke verklaring voor de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de criminaliteit is hun gemiddeld slechtere sociaaleconomische positie ten opzichte van autochtonen.”

Dat is helemaal geen verklaring. Je moet dan eerst uitleggen waarom je bij een slechtere sociaaleconomische positie crimineler wordt.

En vooral: waarom hebben allochtonen een slechtere sociaaleconomische positie dan gemiddeld?

kloopindeslootjijook | 17-01-16 | 21:59

Stormageddon | 17-01-16 | 21:36
Laagopgeleid zijn, is niet altijd iets waar beleidsmatig iets aan kan worden gedaan, nl indien gebrek aan i.q.

Ci Ty33 | 17-01-16 | 21:58

Door correcties heb je vaak een wat langere carrière. Ook dat is statisch aangetoond.

SapperDeFlap2166 | 17-01-16 | 21:56

omanders | 17-01-16 | 21:50,
.
Ik snap je punt dat je wilt maken en ik zal er in de toekomst rekening mee houden dat mijn mening gelezen wordt door duizenden mensen.
.
Het is even wennen voor mij aangezien ik pas sinds kort reageer op dit platform.

R83 | 17-01-16 | 21:56

@ notamused | 17-01-16 | 21:49
Voeg daar belangenbehartiging met sub-paragrafen aan toe en je verhaal is compleet.

fleischer | 17-01-16 | 21:56

notamused | 17-01-16 | 21:49,
.
Het samenwerkingsverband tussen de priester en Koning in de middeleeuwen vertoont "verrassende" overeenkomsten met de moderne versie tussen wetenschappers en overheid, misschien helpt dit je om duidelijkheid te krijgen in hoe het werkt.

R83 | 17-01-16 | 21:54

Iemand die gelijk heeft krijgt niet altijd z'n gelijk...

De hersenloze | 17-01-16 | 21:51

@R83 | 17-01-16 | 21:44


Niet doen. Je zet jezelf verkeerd neer. Maar Leo is velen malen harder te pakken. Met feiten.

omanders | 17-01-16 | 21:50

Volgens mij is het voor bepaalde wetenschappers absoluut onmogelijk om de waarheid te achterhalen aangaande een bepaalde kwestie, als die waarheid helemaal niet past in het totalitaire dogma dat door die wetenschappers wordt aangehangen. Het zal er wel mee te maken hebben dat ten koste van alle vermeden moet worden dat op de een of andere manier tevoorschijn komt dat de islam misschien wel helemaal niet de religie van de vrede is. Ik denk dat er in de korte geschiedenis van de moderne open samenleving nog geen ideologie geweest is die zozeer wordt afgeschermd voor kritisch onderzoek.

notamused | 17-01-16 | 21:49

Zo'n stuk schrijven, dat leer je niet op de school voor journalistiek.

stofkam | 17-01-16 | 21:49

Over Roel Jennissen: "Na zijn studie sociologie tuut tuut tuut....

NACademicus | 17-01-16 | 21:49

Toch een punt van kritiek, Regenjas vergelijkt zijn schoenmaat-verhaal met onderstaande quote:

[Figuur 7 toont de relatieve kansenverhoudingen van het geregistreerd zijn als verdachte van een misdrijf na correctie voor de kenmerken geslacht (door alleen mannen op te nemen in de analyse), leeftijd, het al dan niet samenwonen met een partner, het al dan niet hebben van een uitkering, het huishoudinkomen en de mate van stedelijkheid van de woonomgeving.]

Maar dit is natuurlijk wel iets héél anders dan het ‘bijstellen van lengte op basis van andere schoenmaat’, Regenjas. Er worden hier geen cijfers aangepast, er wordt alleen naar een vergelijkbare doelgroep gezocht om een eerlijker vergelijk te maken. Dus: appels met appels vergelijken om te zien of in de ene groep meer rotte exemplaren zitten.

Dus als allochtonen vaker man zijn, in een jonge leeftijd, wonend in de stad en afhankelijk van een uitkering, dan ligt het voor de hand om daar een gelijkende autochtone groep bij te halen, en naar beider criminaliteitscijfers te kijken om de factor ‘allochtoon J/N’ in de kansbepaling op criminaliteit eruit te lichten. Daarop kun je nog allerlei cross-validations toepassen trouwens.

Aan het feit dat je man bent of een bepaalde leeftijd hebt, daar kun je weinig aan doen. Aan het feit dat je in een uitkering hangt, wel. Als Lucassen dus met dit soort tegenwerpingen komt, moet je hem direct vragen wáárom allochtonen kennelijk zoveel vaker in een uitkering zitten. Dan zal-ie wel komen met ‘discriminatie op de arbeidsmarkt’, maar ik ken geen serieuze onderzoeken die die bewering staven.

raskol | 17-01-16 | 21:48

ja,diedus! | 17-01-16 | 21:40
Wat maakt het uit? Niemand neemt de door links gefabriceerde cijfers nog serieus. Ze hebben dat alleen zelf niet door.

Ikhebeenvraag | 17-01-16 | 21:47

Is DWDD een nieuwe cupmaat?

vritsbolkesteijn | 17-01-16 | 21:45

-weggejorist-

R83 | 17-01-16 | 21:44

Als het zo is dat andere factoren de verschillen in ethnische oorsprong van verkrachters veroorzaken: nl.aup.nl/wosmedia/296/vol_83_no_2_-_z...

... dan zou dat weggepoetst moeten worden door het aandeel in totale verkrachten. Stel, de oververtegenwoordiging van allochtonen wordt veroorzaakt door een niet begrepen factor. Dan zou diezelfde niet begrepen factor OOK moeten meespelen bij wie precies nou verkrachter wordt bij de autochtone bevolking. We begrijpen die factor niet, maar een ding weten we wel: Als we ALLEEN verkrachters selecteren hebben we alle groepen GELIJKELIJK gecorrigeerd.


Laat ik een voorbeeld geven. Stel dat leeftijd belangrijjk is. Verkrachters zijn relatief vaker jong. Als nu zou blijken dat migranten gemeenschappen relatief veel jonger zijn zou dat de vertekening kunnen verklaren. Maar, dan zou de ethnische verhoudingen van de daders WEL de etnische verhoudingen van Nederland moeten weerspiegelen. Immers, onder de daders zijn de autochtonen ook veel jonger.


www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/articl...


Nee dus. En dat artikel was van twintig jaar terug, toen de ethnische verhoudingen anders, meer autochtoon waren.

omanders | 17-01-16 | 21:44

Wat nou , gemiddeld ? Ga maar eens met een bil op een gloeiend hete kachel zitten en met je andere bil in een bak ijskoud water. Gemiddeld zit je dan wel lekker , ja. Maar hoelang ?

ja,diedus! | 17-01-16 | 21:44

Hij heeft ook echt zo'n typisch links, betweterig hoofd.

subsidistan | 17-01-16 | 21:41

De correctie van de cijfers gaan altijd richting de verwachting van Joopdenkers en welkomzingers. Nooit in de richting van de realisten op GS , dat kan toch niet kloppen ?

ja,diedus! | 17-01-16 | 21:40

@isitsoornot | 17-01-16 | 21:32

Cijfers en feiten zijn áltijd beter dan de onderbuik. Het probleem is dat cijfers vaak lastig, diffuus en voor velerlei uitleg vatbaar zij. Bijkomend probleem is dat ideologisch geïnspireerde lieden vrolijk cherry-picken in de cijfers die in hun verhaal passen en alle cijfers negeren die daar tegenin gaan. In de wetenschap is daar een term voor: publication bias.

raskol | 17-01-16 | 21:37

Die Lukassen graaft echt zijn eigen graf. Hij belazert de boel net als links Nederland. Dat pikt een goed opgeleide mondige bevolking, vooral in tijden van crisis, op een gegeven moment niet meer. Dat is de reden dat er nu zo massaal op de PVV wordt gestemd. Een correctie van het volk op een elite die moreel in verval is geraakt.

Rest In Privacy | 17-01-16 | 21:37

@ Cuyahoga | 17-01-16 | 21:27
150 keer batsen per jaar is wel erg veel veaur een nerd...
Je hebt je toevallig niet vergist in een nulletje?

fleischer | 17-01-16 | 21:36

Correlatie is inderdaad geen causaliteit, maar het is wel logisch dat - als jonge domme mannen zonder vriendin vaker in de problemen komen, en er onder een bepaalde etnische groep veel meer domme mannen zonder vriendin zitten, dat in die etnische groep meer problemen voorkomen. Kortom, Regenjas mag zich realiseren dat statistiek alleen handig is als daar een gezond verstand bijkomt om te interpreteren.

Brimstich | 17-01-16 | 21:36

Het grappige aan bovenstaand stukje vond ik dat

''P.R.de Vries, eveneens migratiedeskundige''

Ik vind het toch leuk dat ook anderen de dingen ziet
die ik zie.

P.R. de Vries, het zal niet lang meer duren eer die ook in
één van de vele kookprogramma's als deskundige zijn commentaar zal gaan geven.

varkenshouder | 17-01-16 | 21:36

En dan is er ook nog de keuze van de correctie modellen. Want als je corrigeert voor inkomen en opleiding, dan veonderstel je al dat er wellicht een sociaal-economische oorzaak is. Als je corrigeert voor opleiding en bijvoorbeeld taalvaardigheid, veronderstel je achterstelling. Als je corrigeert voor postcode, en plukt eenzelfde dataset uit Oost-Groningen, Zuid-Limburg of de Meierij in Brabant dan veronderstel je al dat het niks met etniciteit te maken heeft, want daar wonen toevallig geen of heel weinig allochtonen en voilá, wel heel veel uitkeringstrkkers en laaggeletterden die crimineel zijn dus dan hebben etnische, culturele en religieuze achtergronden geen enkele invloed.... Dus Sywert had volkomen gelijk toen hij zei dat correctiemodellen een politieke keuze zijn: sterker nog, hij had moeten zeggen dat het een ideologische keuze is.

Nu snap ik het op zich nog wel... Vooral als politici er mee aan komen kakken (en ik vermoed dat Lucassen ook een politieke en ideologische agenda heeft) want opleiding, laaggeletterdheid, inkomen en achterstandswijken: daar kun je politiek en beleidsmatig iets aan doen. Daar kun je geld tegenaan gooien, beleid op maken. Maar als het wél een etnische, culturele of religieuze component heeft dan wordt het politiek al een stuk ingewikkelder om daar iets aan te doen. Dat krijg je dus niet op de agenda, laat staan omgezet in beleid. Maar dat betekent nog niet dat je het niet moet benoemen en onderzoeken. Want een politie agent in Amsterdam Nieuw-West of Rotterdam Charlois heeft er geen fuck aan om te weten dat in zijn overwegend allochtone buurt in theorie autochtone jongens net zo crimineel zijn, gecorrigeerd met cijfers uit Friesland en de Veluwe.

Stormageddon | 17-01-16 | 21:36

Mooi verhaal Regenjas. Je vergeet alleen de aller- állereerste basisveronderstelling van 'wetenschap', waar Lucassen al de mist ingaat: wetenschap hoort onbevooroordeeld aan kennisvergaring te doen. Dus zonder gekleurde bril (of oogkleppen op) empirisch onderzoek doen. Lucassen maakt zich schuldig aan wetenschappelijke doodzonden door overduidelijk zijn politiek-ideologisch gekleurde opvattingen mee te laten wegen in zijn 'wetenschappelijke' bevindingen.

En natuurlijk mag Lucassen ook zijn mening hebben over zaken, maar het wordt héél bedenkelijk wanneer hij die mening als 'wetenschappelijke inzichten' probeert te vermommen.

raskol | 17-01-16 | 21:34

@ Piet Karbiet | 17-01-16 | 21:25

Helemaal mee eens, met name ook dat stuk zuurvlees van de entertainmentbranche...
Crimigranten goed bedacht bij de weg...

fleischer | 17-01-16 | 21:33

Lucassen , de man alleen al ziet eruit alsof hij een dwangbuis hoort te dragen, volkomen wereldvreemd.
Hij zegt het zelf; hij doet geen onderzoek, hij heeft geen toegang tot de data, maar hij heeft wel een mening.
Zal best.

Dish of the Day | 17-01-16 | 21:33

Als je corrigeert op hoofddoeken dan liep er daar in Keulen niet één aanrander of verkrachter tussen. Nou, vooruit, misschien ééntje dan, maar dat was dan geen echte moslim.

Schoorsteenveger | 17-01-16 | 21:32

Onderbuikgevoel is vaak beter dan cijfers. De anglo-saxen noemen dat gut feeling en dat wordt gewaardeerd. In dit land heeft het gek genoeg een zeer negatieve lading. Niemand weet waarom. Volksaard, denk ik. Maar gelukkig is er in ieder geval 1 politicus met common sense: Geert. En wat betreft die Lucassen, als hij door een asylant of ander aangespoeld stuk drijfhout in zijn gezicht wordt gespuugd, dan zegt hij dat het regent. De charlatan.

isitsoornot | 17-01-16 | 21:32

Bedankt, nu heb ik hoofdpijn.

DANNY3960 | 17-01-16 | 21:31

@Cuyahoga | 17-01-16 | 21:27
LOL

Iepjesziekte | 17-01-16 | 21:30

you cannot change the laws of physics ... leo

nemeton | 17-01-16 | 21:30

@La Bailaora | 17-01-16 | 21:12
Ja, en dan die statistieken blenden zijn autochtonen ook oververtegenwoordigd in de criminaliteit? Fijn vooruitzicht.

Iepjesziekte | 17-01-16 | 21:29

Links houdt niet van feiten, maar van de eigen op lucht gebaseerde aannames. Het lastige aan feiten is namelijk dat die je (morele) ongelijk kunnen aantonen.

Ikhebeenvraag | 17-01-16 | 21:28

Leo Lucassen heeft gemiddeld drie keer in de week seks.
Tenminste, dat zijn de gecorrigeerde cijfers, dat is logisch.
Rekening houdend met het feit dat hij een nerd is, continue poep praat, liever zichzelf pijpt dan iemand anders en zijn arm tot aan zijn elleboog in de endeldarm van de wegkijkende elite zit, en er dus geen vrouw (m/v) is die het langer dan twee minuten binnen een gestrekte arm afstand met hem uithoudt, kom je dus op ongeveer 150 keer per jaar.

Cuyahoga | 17-01-16 | 21:27

Sociologen hoogleraar of niet zijn toch een beetje de kneusjes van de wetenschap

Petroselinum crispum | 17-01-16 | 21:25

Leo Lucassen is een complete faal-lul.

Piet Karbiet | 17-01-16 | 21:25

@La Bailaora | 17-01-16 | 20:42
Ja, dat zou enorm veel schelen voor ons, geen wegpoetserij meer. En het zou de beleidsmakers met de neus op de feiten drukken. Minder, minder.

Iepjesziekte | 17-01-16 | 21:22

amen

schaepekop | 17-01-16 | 21:20

Eindelijk gerechtigheid voor Sywert. Bedankt K. Regenjas. Vannacht was op radio 1 weer een stuk onbenul die zelf niks van statistiek weet maar wel Sywert afserveerde vanwege dat ene fputje.

Iepjesziekte | 17-01-16 | 21:19

Policor and Islam, the gifts that just keep on giving..... *beurtelings head desken en face palmen doet*

Sjefke7807 | 17-01-16 | 21:19

Lucassen is een Sjoemelstaticus , ééntje van de firma: U vraagt , wij draaien.
Een gevaarlijk heerschap van het zelfde niveau van een frauderende wetenschapper... een beetje trimmen met de cijfers.
En dit alles om het valse ideaalplaatje van de maakbare multiculturele samenleving in stand te houden.

pontius | 17-01-16 | 21:16

Het continu wegkijken, wegdraaien en ontkennen van voor logisch denkende mensen normaal waarneembare zaken en feiten is HET onderscheidende kenmerk van de policor linkschmensch. Wel of niet voorzien van een papiertje of een titeltje, zoals deze Leo Lucassen.

De feiten komen steeds meer los. Vandaag een Duitse journaliste die beaamd dat zij de zaken positief moesten voorstellen. Hoe onwaarschijnlijk is het dat dit in NL niet zo zou zijn? Ook hier heerst een linkse leugen-mentaliteit, van Rutte tot COA tot de media. En ook hier moet het deksel van die giga stinkende beerput.

LaatmaarLu? | 17-01-16 | 21:14

@Dr. Blechtrummel | 17-01-16 | 20:56
.
Ben er toevallig net mee op weg naar Alphen.
Stukje bruggen bouwen.
Heb namelijk veel vertrouwen in de mensen die ons vertegenwoordigen.
Not.

//

Piet Karbiet | 17-01-16 | 21:13

Roel Jennissen zit wel in de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, net als Monique "Hele samenleving profiteert van immigranten" Kremer. Vandaar dat debiele beleid van onze selectief geïnformeerde overheid.

PrinsesStoepje | 17-01-16 | 21:12

Onmisbare basiskennis voor iedere sociaal-wetenschapper:

xkcd.com/552/

Tapu | 17-01-16 | 21:12

@heldheino | 17-01-16 | 21:09
dat gaat ze ook gewoon lukken, wacht even tot de 3e en 4e generaties zover gegroeid zijn in de statistieken dat de groep oorspronkelijk allochtonen nu ondergebracht in de nieuwe groep autochtonen even groot is geworden.

Complexiteit is een eufemisme voor een rookgordijn.

La Bailaora | 17-01-16 | 21:12

@koninklijke duivel | 17-01-16 | 21:06
complexiteit is een eufemisme voor rookgordijn.

La Bailaora | 17-01-16 | 21:10

Volgens Leo Lucassen zijn zowel autochtone, als allochtone gevangenen allemaal even crimineel...

heldheino | 17-01-16 | 21:09

Ze hebben bij het CBS de vorige baas weggejorist voor een PvdA'er die niets met cijfers heeft!

WellusNietus | 17-01-16 | 21:08

"Causale relaties kunnen alleen worden aangetoond in experimenteel onderzoek"

Nee, dat kan misschien in de natuurkunde maar niet in de sociale-wetenschappen. De context variabelen van de laatst genoemde zijn dermate complex dat generalisatie bijna niet mogelijk is. Pawson en Tilley (1997) hebben daar een leuk boek over geschreven: realistic evaluation!

koninklijke duivel | 17-01-16 | 21:06

@thomas.hobbes | 17-01-16 | 20:56

Nou zeg, wat dramatisch. Het is, lijkt mij, een kwestie van geloofsartikelen: heb je een uitkering omdat je slecht geintegreerd bent (slecht nederlands spreken, dus geen goede opleiding, dus geen werk) of omdat je gediscrimineerd wordt op een arbeidsmarkt die steeds hogere en hogere eisen stelt (als het even kan blank minimaal HAVO achter de kassa bij de AH). Dat heeft niet zoveel te maken met het niet begrijpen van causaliteit, dat zit vast wel goed bij het CBS maar meer met van welke kerk je bent. Daar kun je dan wel weer fijn over ranten.

DebraCadabra | 17-01-16 | 21:06

Het is nog erger: niet alleen verondersteld = gefantaseerd causaal verband, doch ook verwarring met correlatie of met omgekeerde causaliteit. Immers een werkloze kan in criminaliteit vervallen, maar een crimineel komt moeilijk aan fatsoenlijk werk. En zoals bekend is een groot deel der allochtoonse jonge mannen kind aan huis in het politiebureau.

Ci Ty33 | 17-01-16 | 21:03

General McAuliffe | 17-01-16 | 20:51
De kritische massa is al bereikt, crimineel importtuig schiet elkaar sinds een paar jaar kapot in Amsterdam. Daarnaast hebben we geweldige voorbeelden over de nieuwe instroom van Arabieren en Noord-Afrikanen die zich ook niet kunnen gedragen.

HaatAth3ist | 17-01-16 | 21:00

En hoe vertalen die statistieken zich naar de werkelijkheid?
Niet. Dus je hebt er geen zak aan.

Ongeblustekalk | 17-01-16 | 21:00

Net ff de herhaling van Cojones van gisteren gekeken, dan schrik je je ook kapot, weet niet wat er met die van Muijswinkel en z n vrindjes aan de hand is, niet normaal dat Wilders bashen op kosten van de belastingbetaler.
Ben geen Wilders fan, maar dat Cojones gelul gaat echt te ver.

Uw Verzekeringsadvis | 17-01-16 | 21:00

@ProAsfalt | 17-01-16 | 20:45
.
Kun je die wasknijpers niet saboteren, op de een of nadere wijze ?

We hebben u hard nodig, straks.

Piet Karbiet | 17-01-16 | 20:58

Zeg ik iets raar als ik zeg dat ik dacht dat meneer Lucassen een komisch typetje was toen ik een stukje van de uitzending terugkeek? Want dat dacht ik echt, dat hij leuk was om te lachen enzo.

DebraCadabra | 17-01-16 | 20:57

@ Piet Karbiet | 17-01-16 | 20:44
Zo lang je er maar niet mee gaat varen vind iedereen dat best.

Dr. Blechtrummel | 17-01-16 | 20:56

louis6227 | 17-01-16 | 20:5
En ook niet gecorrigeerd voor hun twee huizen in Marokko of Turkije.

Glasgow Argus | 17-01-16 | 20:56

Causaliteit is het minst goed begrepen en meest misbruikte fenomeen uit de statistiek. Dit stuk zal ook wel weer onder het regressief-linkse karpet geveegd worden.

thomas.hobbes | 17-01-16 | 20:56

Mooi dat dit gegoochel met cijfers eens gefileerd wordt.
Wat me meer zorgen baart zijn al die enclaves met moslimpopulaties die ontstaan en steeds autonomer worden. Althans voor zover ze ruimte krijgen, zoals de Schilderswijk in Den Haag. Iedere stad heeft zo zijn probleemwijk.
We creëeren de ideale situatie voor een Balkanoorlog 2.0 met deze massale toestroom zonder enige vorm van structurele controle, beheersing en duidelijke regels en voorwaarden.

Eppo | 17-01-16 | 20:55

Of zijn het de Russen die straks dankbaar gebruik maken van de aanstaande chaos en Oost Europa weer geheel inlijven?
General McAuliffe | 17-01-16 | 20:51
.
Als ze dan maar wel doorlopen naar Scheveningen en niet wéér voor Berlijn blijven hangen.

Lupuslupus | 17-01-16 | 20:55

"n de criminaliteit is hun gemiddeld slechtere sociaaleconomische positie ten opzichte van autochtonen.”

Een "slechte" sociaaleconomische positie, die echter niet gecorrigeerd is met de criminele inkomsten.

louis6227 | 17-01-16 | 20:54

Sociale wetenschappers zijn tegenwoordig niet veel meer dan activisten met een diploma. De uitkomst van het onderzoek staat vast voordat het onderzoek zelfs maar wordt gedaan. Als het al wordt gedaan, zeg maar de methode Stapel.
Tijd voor een grote schoonmaak.

Glasgow Argus | 17-01-16 | 20:54

@ Wijze uit het Oosten | 17-01-16 | 20:46
Daar hoort Wilders ook bij dan?

fleischer | 17-01-16 | 20:54

Wijze uit het Oosten | 17-01-16 | 20:46

Volgens mij was het trouwens "damned" lies and statistics maar dit terzijde. En de komende maanden worden we geheid doodgegooid met statistieken die bewijzen hoe goed het wel niet is voor ons land dat wij een associatieverdrag met de Oekraïne gaan tekenen dus vooral JA tijdens het referendum stemmen.

eerstneukendanpraten | 17-01-16 | 20:52

Wat men eigenlijk krampachtig probeert in te hameren, dat er in Keulen helemaal niks ernstigs gebeurd is. De Duitse witte man zit namelijk ook voortdurend ongevraagd aan de dames op bierfeesten en andere grote openbare bijenkomsten.
De vluchteling kan bij voorbaat al niks fout doen, maar geniet speciale bescherming van de politiek correcte meute.

DeMof | 17-01-16 | 20:52

Ah Wijze was me voor...

Pimol | 17-01-16 | 20:51

Maakt niet uit welke onderzoekers hier iets roept, Westerlingen en Arabieren worden qua gedrag gelijkgesteld terwijl er cultureel gezien een gat zo groot als de Atlantische Oceaan tussenzit.
Het is Appels met peren, kortom, iedereen is weer aan het Diederik Stapelen.
.
Leuk die statistieken maar ze moeten gewoon met ander onderzoekmateriaal komen.
.
Zo zou ik wel eens willen weten wanneer de kritische massa wordt bereikt waarop moslims in West Europa dermate veel zelfvertrouwen hebben opgebouwd dat ze denken dat ze hier ongestraft kunnen doen en laten waar ze zin in hebben.
.
Het kritisch punt van de Nederlander kan buiten die beschouwing blijven want die schikt zich wel naar de bezetter. Als we in Europa al iets kunnen verwachten dan moet het van de Fransen, Oostenrijkers, Polen of Duitsers komen. Kan interessant worden, al eens eerder waren er Polen betrokken bij de bevrijding van Nederland.
Of zijn het de Russen die straks dankbaar gebruik maken van de aanstaande chaos en Oost Europa weer geheel inlijven?

General McAuliffe | 17-01-16 | 20:51

Het is al jaren bekend; statistics, more statistics and damned lies!

Pimol | 17-01-16 | 20:50

Uitstekend artikel! Wie post dit op de twitter van Leo en Sywert?

LudwigVan | 17-01-16 | 20:50

-weggejorist-

Ome FoXX | 17-01-16 | 20:49

Dus met schoenmaat 41 gooi je met een baksteen net zulke deuken in ambulances als met schoenmaat 43? Zoiets?

Tikkie Terug | 17-01-16 | 20:48

Lies, big lies and statistics...
What's new ?
We worden voorgelogen en belazerd. Had je wat anders verwacht van de politiek en de MSM ?

Wijze uit het Oosten | 17-01-16 | 20:46

Je zou kunnen stellen dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken doordat criminele Marokkanen nooit zijn uitgezet. Wanneer verschijnt deze stelling in de CBS- en SCP-rapporten? Waar is de heldenambtenaar die de laatste versie zo'n rapport even last-minute van de waarheid voorziet?

Professor Superhirn | 17-01-16 | 20:45

www.telegraaf.nl/buitenland/25021663/_...

Je zou toch denken dat de Duitsers genoeg hebben geleerd van WW II vooral veroorzaakt door het opheffen van de vrijheid van meningsuiting en het opheffen van de persvrijheid.

Nope, de geschiedenis herhaalt zich weer.

Het wordt tijd dat Nederland zich weer herbewapend voordat de Duitsers ons weer onder de voeten gaat lopen.

ProAsfalt | 17-01-16 | 20:45

Ik zal op mijn belastingaangifte ook maar eens 'gecorrigeerde cijfers' gaan gebruiken.

me,myself and IK | 17-01-16 | 20:44

Ik heb net een hijskraan besteld.

Piet Karbiet | 17-01-16 | 20:44

-weggejorist-

Marie Sklodowska | 17-01-16 | 20:44

CBS, daar zitten de geiten wollen statistici. De echt goede statistici gaan bij grote (tech) corporates werken.

DataMagician | 17-01-16 | 20:43

Het grootste probleem is dat in de statistieken vanaf 3e generatie Marokkanen en Turken e.a. als autochtonen worden geregistreerd, en zo weet men heel veel te verbloemen.

Men zou altijd op etnisch culturele en religieuze afkomst moeten registreren, maar dat gebeurt niet.

La Bailaora | 17-01-16 | 20:42

Grachtengordelfittie.
Volgende topic.

De Geus | 17-01-16 | 20:41

Die migratiedeskundige, Leo Lucassen, zit er gewoon in opdracht van de bazen/multinationals vanzelfsprekend betaalt door hen, om het klootjesvolk middels het correcte linkse programma DWDD te brainwashen om zodoende nog veel meer gratis arbeidskrachten het eens zo mooie Koninkrijk der Nederlanden binnen te laten.

ProAsfalt | 17-01-16 | 20:40

Ikzelf ken een andere pulpzak Leo Lucassen, maar dat is die ene van de entertainmentbranche....

fleischer | 17-01-16 | 20:40

Centraal Bureau Staatspropaganda en het Wenselijke Onderzoekresultaten en Documentatie Centrum.

Had iemand het niet verwacht?

kapotte_stofzuiger | 17-01-16 | 20:40

Vluchtelingen zijn geen asielzoekers, maar lief en zielig dus welkom. Een paar nare jongens hebben dames gevoeld want Oud en Nieuw.

Bovenstaand heeft niets met islam te maken.

basweetutwel | 17-01-16 | 20:40

Ondertussen worden mensen vermoord, vrouwen aangerand, en lekt kapitaal weg.
Zolang het maar politiek correct gebeurt, is er niets aan de hand. Wegkijk TV.

Madame Poitiers | 17-01-16 | 20:40

Leo refereerde aan gegevens uit de jaren 90, t komt wel goed met het aan het werk krijgen van de asielmensjes anno 2016, 1 verschil, in de jaren 90 hadden we geen 600.000 werkelozen.

Uw Verzekeringsadvis | 17-01-16 | 20:39

Ik ben om.

Piet Karbiet | 17-01-16 | 20:38

correctie is manipulatie, dat bedoelen ze. Tarief DWDD 2.500,-- per keer.

gringo-brd | 17-01-16 | 20:37

-weggejorist-

gringo-brd | 17-01-16 | 20:37

Correlatie betekent nog geen causalieit. Statistiek 101.
Lies, damn lies,...

postmodernismisdead | 17-01-16 | 20:36

Eigenlijk is xenofobie een heel nuttig instinct.
Net als hoogtevrees en smetvrees.

reaguurbot | 17-01-16 | 20:34

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl