Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeenPeil krijgt referendum-waarnemers, maar Brussel probeert een burgeroorlog uit te lokken

74808.jpg Op 4 december van het afgelopen jaar was de maat vol voor GeenPeil: vanwege alle obstructie in de vorm van te weinig geld en te weinig stemlokalen voor het referendum van 6 april, aangevuld met het wegstemmen, door PvdA en VVD, van een amendement dat voor méér middelen had kunnen zorgen, zagen we geen andere keus dan het indienen van een verzoek bij de OVSE om een missie van electorale waarnemers naar bananenrepubliek Nederland te zenden. Probleem: een land moet zo'n missie zelf bestellen. VNL stelde daarom Kamervragen aan Plasterk en vroeg: "Bent u bereid een formele uitnodiging te versturen om de OVSE/ODIHR dit referendum te laten observeren?" Daarop heeft Plasterk maandag antwoord gegeven en dat luidt instemmend: "Hoewel de [Wet raadgevend referendum] daartoe niet verplicht, zal het kabinet OVSE/ODIHR uitnodigen bij het aankomende referendum waarnemers te zenden om aanwezig te kunnen zijn bij het uitbrengen van de stemmen." (.doc) Dat is mooi, Roon. Maar het is niet genoeg. Uit het antwoord blijkt namelijk dat Plasterk alleen zal vragen om waarnemers die op de dag zelf ('bij het uitbrengen van de stemmen') aanwezig te zijn. Maar GeenPeil wil zo snel mogelijk waarnemers-boots on the ground om het hele proces te komen bewaken: "We request an ODIHR Election Observation Mission to the Netherlands, preferably starting as soon as possible, to monitor not only the process of the referendum on 6 April, but also the course of (political) developments that lead up to that day", schreven we 4 december aan de OVSE. Maar het is nog niet voorbij. MinBuZa Koenders moet namelijk ook nog, vóór 10 januari, met een kabinetsreactie komen op een advies van de vaste commissie voor Europese Zaken, die stelt dat er zowel waarnemers op 6 april moeten zijn, maar dat er bovendien een 'pre-electoral mission' naar Nederland uitgenodigd zou moeten worden bij ODIHR, het OVSE-onderdeel dat de waarnemersmissies verzorgt. En ook dat is nog niet alles. Brussel speelt namelijk hoog spel. Dit weekend verkondigde de Europese Commissie met ongepaste trots dat 'delen van het associatieverdrag' al in werking zijn getreden. Dat kon gewoon, omdat de technocraten dergelijke verdragen zodanig opstellen dat ze ook zonder toestemming van de lidstaten kunnen worden ingevoerd. Daarmee spugen Timmerfrans en trawanten niet alleen de 427.939 ondertekenaars van de GeenPeil-campagne in het gezicht, Brussel demonstreert hiermee ook haar gebrek aan respect voor de Nederlandse wetgeving alsook een autoritaire weerzin tegen (nationale) democratieën. Peppie & Boekie (die kneiterkinderachtig oproepen om niet te gaan stemmen) zullen dat ongetwijfeld toejuichen, maar het is natuurlijk volstrekt ontoelaatbaar voor mensen met gezond verstand. Daarom hebben een paar gewetensvolle Kamerleden (Omtzigt, Verhoeven & Voordewind) een lijst Kamervragen ingediend over deze democratie-ondermijnende praktijken. Want met deze opstelling van de EU en het feit dat Rutte het vanaf het hoofd van de Brusselse buffettafel laat gebeuren, valt te vrezen dat een Geldermalsen in het groot steeds dichterbij komt. En dat moeten we niet willen, met ons allen. Nederland, pak je democratie terug. Nu het nog kan. Volledige lijst met vragen na de breek, voor de liefhebbers van wetten, verdragen & bestuurstheorie. Schriftelijke Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Verhoeven (D66) en Voordewind (CU) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de voorlopige inwerkingtreding van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne, het parlementaire proces dat leidde tot de voorlopige inwerkingtreding en de spanning die zit tussen het referendum en de voorlopige inwerkingtreding. 1. Heeft u kennis genomen van de mededeling van de commissie dat “The trade part of the EU-Ukraine Association Agreement becomes operational on 1 January 2016”, waarin gesteld wordt dat het hele verdrag nu voorlopig van kracht is. ("On 1 January 2016, the European Union (EU) and Ukraine will start applying the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) which forms part of the Association Agreement signed in June 2014. The rest of the Association Agreement has already been in force since November 2014.") 2. Kunt u precies per artikel aangeven welke van de 486 artikelen op of voor 1 januari 2016 voorlopig in werking getreden zijn? 3. Hoeveel procent van het verdrag (hoeveel procent van de artikelen) van het associatieverdrag met Oekraïne wordt nu voorlopig toegepast? 4. Kunt u aangeven welke van de artikelen, die voorlopig worden toegepast, vallen onder de exclusieve competentie van de Europese Unie en waarover de Europese Unie dus een verdrag met Oekraïne had kunnen sluiten zonder dat de Lidstaten het ieder afzonderlijk hadden hoeven te ratificeren? 5. Kunt u aangeven welke van de artikelen, die voorlopig worden toegepast, vallen onder de competenties in artikelen 4, 5 en 6 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en waarover de Unie dus geen exclusieve bevoegdheid heeft? Kun u de lijst met artikelen van het verdrag die in werking getreden zijn koppelen aan artikel 3, 4, 5 en 6 van het VWEU? 6. Herinnert u zich dat u het parlement over deze voorlopige toepassing, die plaatsvond via de raadsbesluiten van 17 maart 2014 (2014/295, Pb L161) en 23 juni 2014 (2014/668/EU, Pb L 278), achteraf geïnformeerd heeft in Kamerstuk Kamerstuk 34116 nr. 3 en ook in Aanhangsel bij de Handelingen 425, 2015/2016)? 7. Heeft Nederland ingestemd met beide raadsbesluiten? Wat wat het stemgedrag van alle 28 Lidstaten bij deze besluiten? 8. Was unanimiteit nodig bij elk van deze raadsbesluiten. Met andere woorden, had Nederland een veto recht en kon het bijvoorbeeld voorlopige toepassing van hoofdstukken blokkeren? 9. Was het voornemen om een deel van het associatie-akkoord al voorlopig van toepassing te verklaren bekend bij het opstellen van de geannoteerde agenda’s van de Europese Raden waarop dat gebeurde? 10. Waarom wordt het voornemen om het associatieverdrag voorlopig van toepassing te laten zijn niet gemeld in de geannoteerde agenda’s van de Europese Raden? (Kamerstukken 21501-02, nr. 1393 en 21501-20, nr. 840)? 11. Waarom wordt in het verslag van de Europese Raad van 20 en 21 maart 2014, waar wel gemeld wordt dat de politieke onderdelen van het associatieverdrag zijn ondertekend, niet gemeld dat er ook een besluit genomen is over voorlopige toepassing van grote delen van dat akkoord? (21501-20, nr. 851)? 12. Bent u bekend met het feit dat de Britse regering al in oktober 2012 een brief schreef over de voorstellen van tot voorlopige toepassing van het associatieverdrag met Oekraine en dat het Britse Lagerhuis en de regering uitgebreid hierover overlegd hebben (House of Commons European Scrutiny Committee, Nineteenth report of session 2013-14) 13. Op welke wijze heeft u de Tweede Kamer inzicht gegeven in de plannen om het associatieverdrag voor een groot deel voorlopig van toepassing te verklaren en heeft u de Kamer de gelegenheid gegeven daar een oordeel over te geven, voordat u instemde met de voorlopige toepassing? 14. Klopt het dat om er eenparigheid van stemmen, dus unanimiteit, in de Europese Raad van alle 28 Lidstaten vereist is om de voorlopige toepassing van het akkoord te beëindigen, iets wat zo goed als onmogelijk is? (Aanhangsel bij de Handelingen 425, 2015/2016, antwoord 4, 8 en 12) 15. Is het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden nu gebonden aan een zeer groot deel van het associatieverdrag middels de voorlopige toepassing, die Nederland op geen enkele wijze eenzijdig terug kan draaien? 16. Was instemming van de Staten-Generaal nodig voordat Nederland instemde met voorlopige toepassing, conform artikel 91 van de grondwet, dat de Staten-Generaal instemmingsrecht verleent voor verdragen? Zo ja, hoe verkreeg de regering die instemming? Zo nee, waarom niet? 17. Kunt u het proces beschrijven van onderhandeling tussen de Lidstaten over de voorlopige toepassing van het associatieverdrag en kunt u de met de commissie gewisselde stukken daarover met de Kamer delen? 18. Klopt het dat het deel van het associatieverdrag dat nu wordt toegepast, gewoon toegepast blijft worden, ook als Nederland het verdrag uiteindelijk niet ratificeert? Of vervalt dan ook de voorlopige toepassing? 19. Bent u bekend met de wet raadgevend referendum, die in artikel 13, lid 2, dat gaat over referenda over verdragen, bepaalt dat: “Indien een referendum is gehouden en onherroepelijk is vastgesteld dat dit heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, wordt zo spoedig mogelijk een voorstel van rijkswet ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking of bekendmaking van de rijkswet”? 20. Betekent artikel 13, lid 2, dat de regering bij een rechtsgeldige, negatieve uitslag van het referendum het associatieverdrag niet kan ratificeren, tenzij de Tweede en Eerste Kamer daartoe een wetsvoorstel hebben aangenomen? 21. Wat gebeurt er met het verdrag indien er geen nieuwe wet ter intrekking of bekendmaking wordt aangenomen, bijvoorbeeld omdat de regering geen wet indient, of omdat de Eerste en Tweede Kamer beiden een verschillend standpunt innemen? 22. Hoe dient artikel 16 van de wet op het Raadgevend referendum, dat stelt dat de regering wel mag instemmen met de binding aan een verdrag, zolang het maar een voorbehoud maakt op een mogelijk referendum, geïnterpreteerd en toegepast te worden nu het verdrag met Oekraïne getekend is voordat de wet op het raadgevend referendum van kracht werd? 23. Kunt u deze vragen een voor een, zorgvuldig en binnen de reguliere termijn van drie weken beantwoorden?

Reaguursels

Inloggen

We hebben met ons EU lidmaatschap de sleutels van onze voordeur aan Brussel gegeven. En die gaan ze ona écht niet meer terug geven! Hoe hoog of laag ons kikkerlandje springt, hierbij het feit, we worden tocb genegeerd.

Burgerwachter | 06-01-16 | 22:44

Net zoals in Europa is in Nederland democratie geen issue meer, en glijdt men steeds verder af naar een totalitair systeem. Kijk alleen maar naar alle wanprestaties die ambtenaren over alle ministeries heen zich konden én nog steeds kunnen veroorloven. Kijk naar de regering die alle normen en waarden vrolijk opzij zet, om op het pluche te blijven. Mij is inmiddels wel duidelijk dat niet wat ik thuis heb geleerd de norm is, maar dat je moet graaien en naaien om een leuk te leven te kunnen leiden. Dat mijn ouders dát niet voorzien hebben....!

josef kuijpers | 06-01-16 | 11:40

Teken de petitie "Free Steven Avery" mede-reaguurders!!
www.change.org/p/president-of-the-uni...
-
Avery heeft 18 jaar onterecht vastgezeten door sherriff, agenten en officiers van justitie willens en wetens bewijs en belangrijke informatie hebben verdoezeld. Pas na 18 jaar werd er een DNA match gevonden en werd Avery vrijgelaten. Echter was deze vete nog niet voldoende, want twee jaar later is ie voor de tweede keer achter de tralies gezet en wederom is er gesjoemeld.
-
Het is echt niet te bevatten en godsgeklaagd dat dit mogelijk is in een Westers land als de VS. Teken de petitie (voor 19 januari 2016), 280.000 gingen u al voor, nog 20.000 te gaan.
-
Voor meer informatie kijk de docuserie "Making a Murderer" op Netflix of lees dit artikel:
-
www.metronieuws.nl/nieuws/showbizz/201...

FrenkyP | 06-01-16 | 00:48

Ik zie geen heil in het verlaten van de EU. We zijn er met goede reden zelf ooit mee begonnen en zoals het nu staat zijn we te klein en geografisch te geisoleerd om eruit te stappen.
PolarWolf | 05-01-16 | 17:05
We hebben zoiets al eerder gedaan met de Gouden Eeuw als resultaat. Dus wie weet? ;)

12ejordan | 05-01-16 | 23:32

Boekenstijn en de Wijk hebben een een punt. De meesten hebben werkelijk de ballen verstand van het onderwerp, maar vertonen een pavlov reactie bij het onderwerp EU.
savieu | 05-01-16 | 21:08

En met reden: sinds de EU is het alleen maar bergafwaarts gegaan.

12ejordan | 05-01-16 | 23:25

Het maakt niet zoveel uit of die 30% gehaald wordt of niet. Als het wel gehaald wordt, staat de deur open naar meer referendums en is het doel (macht terug bij het volk) gehaald. Als het niet gehaald wordt, is het duidelijk dat dat komt door de sabotage van de overheid, in welk geval het doel van het referendum (macht terug bij de burgers) ook aangetoond is, waarop er dan weer een nieuw referendum kan plaatsvinden.

12ejordan | 05-01-16 | 23:19

Waar bemoeit die dieptrieste Rob de Wijk zich eigenlijk mee? Was die niet 'defensiespecialist'? Tenminste dat meen ik op tv te hebben gezien als die kansloze in beeld kwam. Heeft ie nu ook opeens verstand van de EU en de Oekraïne? Valt me trouwens nog mee dat Petertje de Vries niet als derde wordt genoemd naast Peppie en Boekie. Want met dat niveau hebben we hier te maken.

Murk Ratte | 05-01-16 | 21:37

Zou mij niets verbazen als Nederland al lang heeft getekend. Zou de reden kunnen zijn om het referendum zoveel mogelijk te frustreren. Ik zie de gladjanussen Rutte en Koenders daar wel toe in staat.

DonBasco | 05-01-16 | 21:09

Boekenstijn en de Wijk hebben een een punt. De meesten hebben werkelijk de ballen verstand van het onderwerp, maar vertonen een pavlov reactie bij het onderwerp EU.

savieu | 05-01-16 | 21:08

Zou mij niets verbazen als Nederland al lang getekend heeft. Zou de reden kunnen zijn om het referendum zoveel mogelijk te frustreren. Ik zie de gladjanussen Rutte en Koenders tot alles in staat.

DonBasco | 05-01-16 | 21:06

Grappig om Arend-Jan Onderkin zo in de marge te zien spartelen

Harry Turtle | 05-01-16 | 20:19

Kunnen we die stemmen ronselende PvdA-er niet om hulp vragen? Die weet precies hoe je allerlei formuliertjes kan krijgen om voor mensen te stemmen. ;)

Maar even zonder dollen... Is dat geen idee?
Een "stemservice" in het leven proberen te roepen? Waarbij vrijwilligers (betrouwbare, niet democratie ondermijnende; dus slechts een paar stemmen per vrijwilliger tenzij ze al bewezen betrouwbaar zijn.) bij mensen thuis de stemformuliertjes ophalen met de volmacht?

Dat lijkt me voor oude mensen (die heel graag stemmen) en invaliden een prachtige uitkomst. Mensen die gewoon kunnen lopen maar te lui zijn... Tja, het gaat tegen alle principes in natuurlijk; want dan verdien je het eigenlijk om in je reet geneukt te worden door de EU; maar alle stemmen zijn belangrijk, dus ook bij die mensen ophalen misschien.

Liroy | 05-01-16 | 19:56

Ik ervaar dat we steeds meer in een dictatuur belanden en dat dit in een steeds sneller tempo uitgevoerd wordt. Wij willen dit niet. Het moet stoppen, onze democratie moet terugkomen en de EU moet weer worden zoals ooit bedoeld, een vrijhandelszone. De tijd van papieren verzet is voor velen bijna verstreken vrees ik.

desprekerspreekt1 | 05-01-16 | 19:27

NIET in onze media: het inschikkelijke Rusland

Betreft kopie beurs.com

Rusland. ‘s Werelds boeman. Europa’s gesel. In de jaren ’30 en ’40 preekten onze pastoors dat de Russen christelijke kindjes levend roosterden en opaten. Net als toen vallen de mensen als bosjes voor zulke indianenverhalen.

(Maar o wee als je de islam naar waarde schat. Dit terzijde.)

NIET in uw verzuilde regimekrant: elk verhaal dat dat narratief doorbreekt. Vandaag laat Rusland weten dat het boze buur Oekraïne een fikse korting geeft op haar aardgasfactuur.

De prijs per 1000 kubieke meter aardgas zakt van 230 naar 212.2 dollar. Een daling van 17.8 dollar dus. Een aanzienlijke vriendenkorting voor een volk dat je naar het leven staat.

Met de prijsverlaging willen de Russen opnieuw betere economische en diplomatieke relaties aangaan met Oekraïne, als zoenoffer om terug op een goed blaadje in Brussel te kunnen staan.

In tijden van proliferatie voor de nakende oorlog met de islam wil Rusland immers aan de juiste kant van de geschiedenis staan.

De deal is opmerkelijk. In Europa horen we dat Rusland de Oekraïners naar het leven staat en geen duimbreed wil toegeven om het hele oostelijke deel van Oekraïne in te lijven bij Rusland.

Dat discours valt niet te rijmen met de korting die Kiev nu krijgt op haar gasleveringen. Kiev draaide de gaskraan in juli 2015 na aanslepende onderhandelingen over gasleveringen en achterstallige betalingen.

Nu Oekraïne bankroet is en de Russische schuldvorderingen in de faillissementsboedel komen, zou je denken dat Rusland Kiev definitief de middenvinger geeft. Niets is minder waar.

Kiev krijgt nu de kans om met een schone lij te beginnen en haar economie te kickstarten. Een hernieuwing van haar bevoorrechte relatie met Rusland, ondanks het Associatie-akkoord met de EU dat rechtstreeks indruist met gemaakte afspraken met Moskou, is niet alleen goed nieuws voor de toekomst van de Oekraïense economische ontwikkeling, het bewijst ook dat Rusland allerminst de ijskoude imperialistische natie is die men beweert.

Men zal dit natuurlijk niet lezen in de Westerse media, die resoluut de kaart van Verhofstadt en Brussel trekt. Terwijl de Oekraïense corrupte politici vechtend over straat rollen worden ze opnieuw aan het Russische subsidie-infuus gelegd.

Het lijkt er dus op dat Poetin de uitputtingsslag gewonnen heeft: de politieke crisis lang genoeg laten aanslepen zodat Kiev politiek onbestuurbaar wordt, de economie volledig ontspoort en Brussel lichtjes gegeneerd afdruipt.

Mich2007 | 05-01-16 | 19:22

Ok, dus Nederland als soevereine staat bestaat dus niet meer. Sinds wanneer eigenlijk dan?
En wanneer denkt Rutte c.s. dit aan de Nederlanders duidelijk te gaan maken?
En wie van ons heeft hier eigenlijk mee ingestemd, of was dat het "nee" ten tijde van het Lissabon verdrag?

LaatmaarLu? | 05-01-16 | 19:14

Laat iedereen hier de moed niet in de schoenen zakken. Hoe kansloos het ook kan lijken.

Ook ik verwacht dat de regering de uitslag van het referendum (alleen in geval van 'NEE'natuurlijk) naast zich neer zal leggen.

Maar het zal uitwijzen dat ze in het kielzog en ten gunste van Brussel, maar tegelijkertijd tégen de wil in van een groot deel van de bevolking van een lidstaat handelen. In dit geval Nederland. WIJ dus.
En dat is minstens zo belangrijk. Oproer tegen democratie ondermijnende praktijken is nooit weg en bovendien:

Liever rechtop sterven dan op je knieën leven.

HypoPseudo | 05-01-16 | 18:50

@ Tha Man | 05-01-16 | 17:49
ik bedoel niet "6 april als quatorze juillet" als feestdag maar als dag dat het NL volk (eindelijk..!) in (democratische) opstand komt tegen de regenten zowel in Brussel als Den Haag

telelezer | 05-01-16 | 18:13

' Geldermalsen in het groot .. bijltjesdag ' eindelijk, alle collaborateurs van Allah en Brussel die is 'het eigen volk echt gaan ontmoeten'

(c)ZWITSUL | 05-01-16 | 18:12

""Kom met een serieus referendum dat ergens over gaat.""
@ Harald | 05-01-16 | 17:50
Wordt wakker heer Harald:
Waar het in werkelijheid om gaat is dat Brussel ongelofelijk belangrijke besluiten (die het leven van de bevolking in Nederland zwaar beinvloeden) zomaar neemt zonder het volk te ook maar te raadplegen of zelfs maar in te lichten; immers: zonder GS had niemand ervan geweten!
Het volk, dat nu weer miljarden Euro's extra moet gaan ophoesten voor de nieuwe landen als Oekraine Moldavie Georgie wiens burgers dan gewoon hierheen mogen komen zonder visum en nog meer chaos gaan veroorzaken in onze huizenmarkt, zorg, werkgelegenheid, enz.
Het gaat erom dat wij burgers NIETS te vertellen blijken te hebben over deze zaken en dat we daarnaast ook nog eens door onze eigen volksvertegewoordigers verraden worden aan Brussel.
Volksvertegewoordigers worden verondersteld de wil van (de meerderheid van) een volk te vertegenwoordigen.
Dat heet democratie beste meneer Harald(m/v)!
Dus DAAROM is het referendum zo belangrijk en niet (om met uw woorden te spreken) ""de hoge heren eens flink te kakken te zetten.""
I rest my case

telelezer | 05-01-16 | 18:08

Ik hoorde zaterdagmiddag op de radio (Vara: "Spijkers met koppen") een cabaretier zeggen dat het verdrag te ingewikkeld was om over te stemmen. Lachen!

Maaiveld | 05-01-16 | 17:55

Harald | 05-01-16 | 17:50 | | Reageer+ |
Als je geen referendum mag houden over de deplorabele toestand van dit land moet je het op een andere manier aankaarten. Dat is inderdaad waar dit om draait en is in het begin ook enkele malen aangehaald. Volkomen terecht dat de Nederlandse regering hier te kakken word gezet.

Rest In Privacy | 05-01-16 | 17:53

@mysteryposter | 05-01-16 | 17:37:
.
Dat is niks nieuws. En dat is al zo sinds de begindagen van de EU al zelfs voordat het EU of zelfs EEG heette.
.
Ik ben het helemaal met je eens hoor, Brussel trekt veel teveel zeggenschap naar zich toe over nationale en regionale aangelegenheiden waarbij ze zich laten influisteren/beinvloeden/chanteren door vele vormen van lobbies. Ik ben het er alleen niet mee eens dat het schip verlaten de juiste uitweg zolang het nog enigzine drijft en het enige wat ons omringt een koude oceaan is.

PolarWolf | 05-01-16 | 17:53

‘Ik ben een christendemocraat, een katholiek. Als het belangrijk wordt, dan moet ik liegen.’Aldus Juncker. Opdat we niet vergeten welke aan welke stroming de hier vaak geroemde Omtzigt gelinkt is.

‘We besluiten iets, laten het dan even rusten en kijken wat er gebeurt. Als niemand dan herrie maakt en er geen opstand uitbreekt, omdat de meeste mensen sowieso niet begrijpen wat er besloten is, dan gaan we weer verder. Stap voor stap, tot er geen weg meer terug is.’ Ook aldus Juncker. We weten dus waar het wachten op is.... Opstand.

BlowingBubbles | 05-01-16 | 17:51

Ik heb erin november 2015 een verzoek ingediend m.b.t. het aantal te plaatsen stemhokjes in mijn gemeente.
.
En zie... het is ondertussen al januari 2016 en nog steeds geen antwoord van de zogenaamde, democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Wat een farce!!!
.
Ik wist niet dat een enkele e-mail zolang onderweg kon zijn. Beter misschien een spambommetje (x10.000) sturen met dezelfde boodschap. Worden ze misschien wakker.
Luie hufters zijn het. Werkelijk alles is geoorloofd om het referendum maar tegen te werken.

Paaldanseres | 05-01-16 | 17:50

Het referendum gaat helemaal niet om dit verdrag. Dit referendum is in het leven geroepen om "de hoge heren" eens flink te kakken te zetten. Dat blijkt uit het feit dat bij het verzamelen van de handtekening het helemaal niet ging over dat verdrag, maar hoe je Alexander Pechtold een hak kon zetten. Daarnaast bleek dat Jan Roos niet eens de globale inhoud van het verdrag kent toen hij bij Pauw op schoot mocht zitten. Het ging hem niet eens over het verdrag.

Dus vindt je het gek dat de EU Commissie en de nederlandse regering hier niet aan meewerken. Kom met een serieus referendum dat ergens over gaat.

Harald | 05-01-16 | 17:50

telelezer | 05-01-16 | 17:34 |
Wij hebben al zo'n dag, 5 mei. Alleen denkt tegenwoordig iedereen dat 5 mei een dag is waarop ze zich helemaal lam kunnen zuipen op een of ander gaar festival in plaats van stil te staan bij het feit dat ze "vrijheid" hebben. Dát is een groot deel van het probleem.

Rest In Privacy | 05-01-16 | 17:49

@ PolarWolf | 05-01-16 | 17:27

Je zou eens moeten weten hoeveel soevereiniteit is overgeleverd aan de EU. Over heel veel zaken kan onze regering niet meer beslissen, deze overdracht is via het parlement gegaan, zonder het volk te informeren.

Het EU bestuur van binnenuit moderniseren is een utopie gebleken. De absolute top van de EU is zelfs ongekozen, en onmogelijk om te ontslaan). Belangen van de burgers zijn secundair gebleken, ons beleid op EU niveau hangt momenteel af van bedrijfslobby's en lobby vanuit "speciale belangen"

mysteryposter | 05-01-16 | 17:37

@ PolarWolf | 05-01-16 | 17:27

Je zou eens moeten weten hoeveel soevereiniteit is overgeleverd aan de EU. Over heel veel zaken kan onze regering niet meer beslissen, deze overdracht is via het parlement gegaan, zonder het volk te informeren.

Het EU bestuur van binnenuit moderniseren is een utopie gebleken. De absolute top van de EU is zelfs ongekozen, en onmogelijk om te ontslaan). Belangen van de burgers zijn secundair gebleken, ons beleid op EU niveau hangt momenteel af van bedrijfslobby's en lobby vanuit "speciale belangen"

mysteryposter | 05-01-16 | 17:37

Wordt 6 April de quatorze Juillet voor Nederland??

telelezer | 05-01-16 | 17:34

@mysteryposter | 05-01-16 | 17:14:
.
Ach, als het beestje maar een naam heeft. Als jij het EEG wilt noemen, dan noemen we het EEG ;) Het gaat mij meer om de uitgangspunten en principes. Niet alle europese afspraken en concepten zijn slecht van geest, hoewel over de uitvoering nog wel eens nagedacht kan worden. Maar ja, dat is met elk beleid zo, of dat nu regionaal, nationaal of internationaal is.

PolarWolf | 05-01-16 | 17:27

De regeringen van Rusland, China en Noord-Korea luisteren meer naar hun bevolking (terwijl zij dat niet zijn verplicht).

Hypno2050 | 05-01-16 | 17:19

PolarWolf | 05-01-16 | 17:05
Een economisch gedreven samenwerking. In essentie niks mis mee, en wat mij betreft gaan we daarnaar terug. Wat we nu hebben is een politiek moloch met een veel te grote broek aan die probeert te bedenken of het nu socialistisch, communistisch of kapitalistisch wil zijn. Blagh.
-----------------
Dat is de essentie van uit de EU gaan. Het betekend eigenlijk terug naar economische samenwerking, het EEG model. We (onze bedrijven) kunnen dan ook weer zelf handelsbetrekkingen aangaan met landen buiten de EU (nu moet dat via, en na goedkeuring van de EU).

mysteryposter | 05-01-16 | 17:14

Is de campagne al begonnen?, waarom zie ik nergens posters e.d., dit moet nu gebeuren willen we het luie volk mobiliseren!

lanexx | 05-01-16 | 17:05

mysteryposter | 05-01-16 | 16:45:
.
Ik zie geen heil in het verlaten van de EU. We zijn er met goede reden zelf ooit mee begonnen en zoals het nu staat zijn we te klein en geografisch te geisoleerd om eruit te stappen. Zoals de EU ooit is begonnen is eigenlijk op eenzelfde manier zoals we nu ook de relatie met de Oekraine aangaan: Een economisch gedreven samenwerking. In essentie niks mis mee, en wat mij betreft gaan we daarnaar terug. Wat we nu hebben is een politiek moloch met een veel te grote broek aan die probeert te bedenken of het nu socialistisch, communistisch of kapitalistisch wil zijn. Blagh.
.
Maar goed, een zinnige verandering bereik je niet door jezelf als land buiten de groep (lees: EU) te plaatsen als een stampvoetend en eigenwijs kind zoals een X aantal partijen graag willen.
.
De VNL, ik weet niet. Laat die eerst de eerstvolgende verkiezing maar eens overleven als partij.

PolarWolf | 05-01-16 | 17:05

6 april maar alvast vrij nemen, denk ik.
En een flinke wandelstok zoeken. Ik loop wat slecht ...

Raider Twix | 05-01-16 | 17:01

Pieter Omtzigt, wat een respect voor die man!
De enige die het controleren van de regering serieus neemt...

number668 | 05-01-16 | 16:59

Zes april is woensdag toch?
Woensdag gehaktdag.

ben kokhals | 05-01-16 | 16:56

Het is allemaal veel simpeler dan Rutte straks zal doen voorkomen. Er wordt rekening gehouden met de opvreters uit Oost Europa, met Frankrijk, Duitsland en een heel klein beetje met Engeland. De rest van de landen moet hun bek houden en de knip trekken. Rutte weet hoe het werkt, hij is in feite een EU schandknaap en laat zich graag nemen voor een baantje na zijn landelijke carrière. Geef 'm ongelijk, als middelmatige geschiedenis leraar zit verder niemand op 'm te wachten.

BananaMonarchy | 05-01-16 | 16:56

@Maria.1 | 05-01-16 | 16:27
Dat is altijd een zwaktebod. De makkelijk weg, die doorgaans in Nederland geen consequenties had. Maar nu heeft die houding grote consequenties. Want wanneer we lijdzaam blijven toezien zal Nederland inderdaad in een soort van Libannon 2.0 veranderen.
--
Iedere dag zien we wat al jaren voorspeld is. En de meeste mensen blijven lijdzaam toezien. Blijven de weg van de policor junta kiezen. Het is alsof half Nederland lam geslagen is, of misschien wel te volgevreten. Mijn medelijden is nu al groot voor al die onnodige slachtoffers die gaan vallen.

Mark_D_NL | 05-01-16 | 16:50

@ PolarWolf | 05-01-16 | 16:09

Ik stemde ook altijd vanuit vertrouwen in onze democratie en een gedachte van het kan qua verdeling en beleid wat meer links of rechts, maar nu gelden andere belangen.

We koersen echter af op een faillissement van het westen, gesloopte middenklasse, nog armere onderklasse, met burgeroorlog als gevolg, opheffing van landen binnen de EU (of Eurabia), en communisme bestuurd door super elite en enkele superbedrijven als de rookpluimen weg zijn.

Mijn stem is nu dus geheel anders als in normale omstandigheden. Kijk naar de staatsschuld toename, reken daar naast Griekenland de kosten voor Oekraïne bij (honderden miljarden om garant te staan voor de banken daar en tientallen miljarden om de begrotingen te dichten). Bereken vervolgens de rente lasten als de FED de rente flink gaat verhogen, of de rente toename als internationale investeerders in ons land vertrouwen in onze economie verliezen.

www.destaatsschuldmeter.nl/

Ik verwacht zelf dat VVD komend jaar aardig wat zeteltjes gaat verliezen aan de echt liberale partij VNL. PVV schat ik juist groter in als in de peilingen, met een stijgende trend komend jaar. Daarnaast willen partijen zoals 50+ en SGP ook uit de EU. Een aantal linkse partijen zeggen ook uit de EU te willen maar die blokkeren samenwerking met PVV.

mysteryposter | 05-01-16 | 16:45

@telelezer | 05-01-16 | 16:08
"Wordt toch wakker..! Bent u nu al vergeten wie ons met handen en voeten aan de EUSSR heeft verkwanseld door na de uitkomst van ons Lissabon referendum zijn democratische achterwerk af te vegen met de wil van (de democratische meerderheid van) het Nederlandse volk (juist: Balkenende= CDA en hun bevriende EU likkende partijen)
CDA cum suis =Memento mori Nederland..!"
.
Mea culpa. Met een dergelijke redenatie is er geen enkele stem mogelijk want elke willekeurige partij heeft wat dat betreft wel een vorm van "schuld" uit het verleden. De "EUSSR" is nu eenmaal een feit en alle afspraken, overeenkomsten en besluiten vanuit het verleden ook. Daar is weinig meer aan te doen (ook door de PVV niet, hoe hard ze ook blaten) dan accepteren en hopen dat er voor de toekomst meer wijsheid wordt betracht.
.
En voordat je over de PVV begint; hard oneliners schreeuwen is geen "wijsheid" ;)

PolarWolf | 05-01-16 | 16:35

@telelezer | 05-01-16 | 15:56
Wat ik veel hoor is: "je hebt wel gelijk, maar we kunnen er toch niks tegen doen". Geen desinteresse, maar onmacht dus.

Maria.1 | 05-01-16 | 16:27

"En als je ze er dan ook nog op wijst dat het om de democratie gaat omdat Brussel ons negeert dan moeten ze opeens "met spoed naar een afspraak" en verdwijnen snel."

telelezer | 05-01-16 | 15:56

En er is geen lampje die er bij je gaat branden dat het hele 'redt de democratie' misschien een beetje heel erg overdreven is en dat jouw omgeving dat wél snapt?

Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de consensus hier gaat worden als amper 1,4-1,5 miljoen mensen komen opdagen en daarvan de meerderheid VOOR gestemd blijkt te hebben. Je moet namelijk een groot deel van de mensen overtuigen die niet anti-EU zijn en normaal gezien PvdA, VVD, CDA of SP stemmen.

Zegt men dan massaal dat de democratie heeft gewonnen?
Dat het mensen kennelijk niet intereseerde of dat ze een handelsverdrag met politieke voorwaarden eigenlijk wel prima vinden?
Gaat men fulmineren dat iedereen stom is en de enige die het wel snappen genegeerd worden door de meerderheid?

Laten we wederom de cijfers erbij pakken. 1,100 mensen gaan zich actief inzetten. 1,800 mensen hebben 31,000 euro opgehaald. Ruim 400,000 mensen hebben een digitale krabbel gezet.

Mensen. Dat is gewoonweg niet genoeg. Dus als je dit belangrijk vindt dan moet je dus echt de armen uit de mouwen steken en keihard aan de slag gaan. Met uiterst steekhoudende argumenten die gebaseerd zijn op volledige waarheden en keiharde feiten. Succes!

Andrew Deen | 05-01-16 | 16:20

@mysteryposter | 05-01-16 | 16:01
.
We zijn nog niet zover. Ik verwacht dat uiteindelijk de VVD alsnog veel stemmen gaat krijgen van de kiezers die nu hard roepen dat ze PVV gaan stemmen. De VVD heeft veel last van het stomme wurgcontract dat ze zijn aangegaan met de PVDA. Ik zie sneller een coalitie onstaan tussen VVD en CDA eventueel aangevuld met D66 (dat neigt meer naar centrum rechts, en dat is op zich geen slechte richting) dan welke combinatie met de PVV dan ook. Maar goed, we gaan het meemaken. Hoe dan ook zal één stem weinig uitmaken voor wat betreft de coalitievorming. Belangrijker vindt ik in deze de kamerbezetting.

PolarWolf | 05-01-16 | 16:09

Boekejan moet zich rustig houden. Dat was toch die lekbak die uit de school klapte over gesprekken met de Koningin (waarvan bekend is en wettelijk vast ligt dat je daar niet over mag spreken.) Is dat niet die vent die op zondagochtend op z'n knietjes de schoenen van Harry Mens aan het poetsen is om daar z'n prietpraat over GeenStijl te mogen verkondigen. Waar hij ook nog eens flink voor in de buidel heeft moeten tasten, want bij Mens mag je niet gratis je zegje doen. Dit betekent dus dat Boekejan er heel wat voor over heeft om de plannen van GeenStijl/GeenPeil te dwarsbomen. Het verbaast mij eigenlijk ook dat BNR zich leent als platform voor dit stuk onbenul. Die man heeft echt NOOIT, maar dan ook echt werkelijk waar helemaal NOOIT wat gepresteerd. Dat heeft hij niet, dat doet hij nu niet en dat zal hij ook nooit doen. Gewoon om de doodeenvoudige reden dat hij daartoe niet in staat is. Hij is incapabel. Of zoals we hier aan de andere kant van de VPN plachten te zeggen: Er ist total unfähig. Wellicht dat Boekejan maar weer eens van steekhoudend repliek gediend moet worden. Voorgeprogrammeerd is natuurlijk dat hij dan geen antwoord gaat geven. Dat durft hij dan weer niet, of hij begrijpt niet wat er staat.

Dan heb ik nog liever Rob de Wijk. Ook een nonvaleur en een aandachtstrekker (ja, dat ben je als op Twitter roept, en ik citeer :https://twitter.com/robdewijk/status/655304641098481665 ), maar hij is toch net wat slimmer dan onbenul Boekejan. Wijksma pretendeert overigens wel defensiedeskundige te zijn. Hij heeft nooit actief deel uitgemaakt van welk krijgsmachtonderdeel dan ook. Nooit! Hij heeft les gegeven aan het KMA in Breda, maar NOOIT actieve dienst gedaan. En mensen zonder praktijervaring kunnen GÉÉN deskundige zijn. De praktijk WIJKt namelijk nogal af van de theorie in het BOEKje.

Die FAZ | 05-01-16 | 16:09

""Als we eindelijk verkiezingen krijgen hier, dan krijgt Omtzigt mijn stem. Dan maar CDA (..).
@ PolarWolf | 05-01-16 | 15:41
Wordt toch wakker..! Bent u nu al vergeten wie ons met handen en voeten aan de EUSSR heeft verkwanseld door na de uitkomst van ons Lissabon referendum zijn democratische achterwerk af te vegen met de wil van (de democratische meerderheid van) het Nederlandse volk (juist: Balkenende= CDA en hun bevriende EU likkende partijen)
CDA cum suis =Memento mori Nederland..!

telelezer | 05-01-16 | 16:08

Tijd Louis XIV & uitgebreide hofhouding, maar dan opgeschaald. Brussel het nieuwe Versailles.

ecologiste | 05-01-16 | 16:02

@ PolarWolf | 05-01-16 | 15:54

Jouw keus, besef wel dat een stem op CDA een stem op een centrum linkse coalitie is. Dat betekend op dezelfde weg doorgaan als nu, met nog meer overdracht van beslissingsbevoegdheid over landsbelangen naar de EU.

mysteryposter | 05-01-16 | 16:01

-weggejorist-

Querido de Dichter | 05-01-16 | 16:01

Zullen we eens ophouden met dit gezever over stembussen en weetikveel controle organen. Bij iedere gemeentelijke nieuwjaarsreceptie van 50k zitten jullie te janken en nu moet er opeens 20.000k extra aan dat referendum worden uitgegeven. Fiets gewoon effe om als je wil stemmen en bespaar ons die 20,000,000 of nog meer met al die controlefiguren.

Gr88gordeldier | 05-01-16 | 15:59

@wallenberg | 05-01-16 | 15:51
Arend Jan Boekestijn houdt erg veel van wijn en Twitteren tegelijk dat is geen 'gelukkige' combinatie op de lange duur.

Beroep = Boerenlul | 05-01-16 | 15:59

Zelfs al gaat het referendum normaal door zal het de eerste keer in de geschiedenis worden dat de uitslag van de stemmen gemanipuleerd wordt.

Rest In Privacy | 05-01-16 | 15:56

""Hier spreekt iedereen moord en brand. En dat is volkomen terecht! Eigenlijk is het ook waanzin dat we niet massaal de straten op gaan. Maar ga eens naar buiten. 4/5 van Nederland weet nog niet eens dat er een referendum komt""
@ trenthopper | 05-01-16 | 14:13
Helaas heeft u gelijk..!
Ook het merendeel van mijn kennissen staat met open mond en grote vissenogen te kijken als je ze vertelt over het referendum.
En als je ze er dan ook nog op wijst dat het om de democratie gaat omdat Brussel ons negeert dan moeten ze opeens "met spoed naar een afspraak" en verdwijnen snel.
De domheid regeert in dit gehersenspoelde land en de minderheid die WEL wakker is moet machteloos (dwz.bijna machteloos, want referendum) toezien hoe ons land verkracht wordt door de Brusselse "Varkens Van Orwell" en hun Haagse bedrijfspoedels

telelezer | 05-01-16 | 15:56

@mysteryposter | 05-01-16 | 15:44
.
Ik heb niks met de PVV en de al of niet aanwezige intentie tot samenwerking daarmee zal me hoegenaamd een rotzorg zijn. Ik heb liever 1 kamerlid van kaliber Omtzigt zitten dan 40 PVV klapveeleden. Daarom zou ik hem veel liever in de kamer als oppositie willen houden dan "weggepromoveerd" naar minister of monddood gemaakt als kamerlid van een "regeringspartij". Misschien met voldoende voorkeursstemmen dat 'ie overweegt als onafhankelijk lid door te gaan om de regering te blijven controleren. Ja, ik ben nog steeds hoopvol dat de democratie een vorm van levensvatbaarheid heeft.

PolarWolf | 05-01-16 | 15:54

Denk aan 6 april 2016.

Rest In Privacy | 05-01-16 | 15:52

@Dhr. de Wit | 05-01-16 | 14:28
.
Zeker. Her was ook op "basis van halve waarheden". Zonder Geenpeil had ik niet eens 1% van die Brusselse waarheid gekend. Verradelijk gelul van de schijn-elite.

Piet Karbiet | 05-01-16 | 15:52

Die Boekestijn had vroeger 1 aardappel in zijn keel, nu heeft hij 2 hete aardappels in zijn strot. Vroeger vond ik hem nog wel serieus, maar tegenwoordig, nee. Als ik hem hoor praten over diverse onderwerpen(AJ heeft overal verstand van, dat denkt hij), denk ik aan een elitaire dictatoriale griezel. Maar hij zal wel in het baantjes circuit zitten, het liefst op EU nivo.

Rest In Privacy | 05-01-16 | 15:51

Ik citeer een mede-reaguurder vanwege de relevantie van zijn/haar opmerking:
""Zoals 2015 eindigt begint 2016... het gewone volk buigt voorover en wordt vol in alle gaten genomen door het tuig uit Brussel en Strasbourg""

telelezer | 05-01-16 | 15:50

En vertel ze gelijk dat ik die 60.000 door Merkel gestuurde Syrische apothekers niet als waarnemers erken.

Sod off.

Piet Karbiet | 05-01-16 | 15:49

mysteryposter | 05-01-16 | 15:30
Hartelijk dank!

Lupuslupus | 05-01-16 | 15:47

Als we eindelijk verkiezingen krijgen hier, dan krijgt Omtzigt mijn stem. Dan maar CDA, maar het is een van de zeer zeldzame kamerleden die daadwerkelijk zijn taak serieus uitoefent. Treurig, hoor.
PolarWolf | 05-01-16 | 15:41

CDA lult rechts maar door samenwerking met Wilders op voorhand te blokkeren, en pro EU te zijn, en op Europees verband met de coalitie van de partij van Merkel samen te werken is de praktijk anders.

mysteryposter | 05-01-16 | 15:44

Little Sutton | 05-01-16 | 15:22
Rancunereferendum? Mag eenieder zijn/haar eigen motivatie hanteren? Niet iedereen over 1 kam scheren werkt twee kanten op.

Claude_Vieaul | 05-01-16 | 15:42

maar de referendum is raadgevend.... ze kunnen het alsnog links laten liggen, wat ze ook gewoon gaan doen.
DaeHanMinGuk2 | 05-01-16 | 15:38

Het opent dan meer ogen in Nederland voor de volgende verkiezingen. En we laten Rusland zien dan niet heel Nederland krankjorum is.

mysteryposter | 05-01-16 | 15:42

Als we eindelijk verkiezingen krijgen hier, dan krijgt Omtzigt mijn stem. Dan maar CDA, maar het is een van de zeer zeldzame kamerleden die daadwerkelijk zijn taak serieus uitoefent. Treurig, hoor.

PolarWolf | 05-01-16 | 15:41

Uiteindelijk zal de regering het referendum inderdaad naast zich neer leggen. De 30% wordt waarschijnlijk niet gehaald, hoewel ik daar wel op hoop. Veel beter is dat uiteindelijk het kabinet dankzij Geenpeil gaat vallen.

BLR | 05-01-16 | 15:41

Megasuperpeter | 05-01-16 | 15:01
Ik hoop eerlijk gezegd dat ze dwars door hun flikker worden geschoten. Kan ik het helpen dat ik deze gedachten heb.. Ik hoor het van Aartsen nog zeggen. Is mijn vrijheid.

Claude_Vieaul | 05-01-16 | 15:39

maar de referendum is raadgevend.... ze kunnen het alsnog links laten liggen, wat ze ook gewoon gaan doen.

DaeHanMinGuk2 | 05-01-16 | 15:38

-weggejorist-

hipsterdrab | 05-01-16 | 15:36

@ mysteryposter | 05-01-16 | 15:30

Correctie: 1 februari stem iowa als eerste staat voor de republikeinse kandidaat

mysteryposter | 05-01-16 | 15:31

Nou laten we dan maar vurig hopen dat Donald Trump de nieuwe VS president wordt. Wanneer zijn die verkiezingen eigenlijk, november dit jaar of volgend jaar?
Lupuslupus | 05-01-16 | 15:19

8 november dit jaar. Maar eerst zijn de verkiezingen voor de republikeinse/democratische kandidaat. 1 november stemt de eerste staat iowa , 14 juni stemt de laatste staat District of Colombia

www.uspresidentialelectionnews.com/201...

mysteryposter | 05-01-16 | 15:30

De hooivorken van zolder.......

Meuzik | 05-01-16 | 15:26

Waarom niet even dat stuk uit de Volkskrant gefileerd? Omdat het teveel waarheden bevat en bovendien een prachtige vondst bevat (rancunereferendum - kandidaat woord vh jaar) waar Geenpeil voor de verandering eens geen antwoord op heeft.

Little Sutton | 05-01-16 | 15:22

je denkt toch niet dat DE NEDERLANDER ooit de wapens zou oppakken met je burgeroorlog

en als jullie dat toch doen ik ben druk bezig met mijn atoombunker kan ik daar ook wel voor gebruiken

Petroselinum crispum | 05-01-16 | 15:21

Prima vragen, behalve vraag 23. Als men daar NEEN op zegt, krijgen we pas NA 6 april antwoord, wedd0n?

Driewerf Hoezee | 05-01-16 | 15:21

Als Donald Trump verkozen is dan is het meest waarschijnlijke scenario (volgens Trumps woorden) vrede met Rusland en een internationale samenwerking tegen terreur.
mysteryposter | 05-01-16 | 15:05
.
Nou laten we dan maar vurig hopen dat Donald Trump de nieuwe VS president wordt. Wanneer zijn die verkiezingen eigenlijk, november dit jaar of volgend jaar?

Lupuslupus | 05-01-16 | 15:19

Ben benieuwd naar de antwoorden, als ze al komen.

Tokoloshe | 05-01-16 | 15:16

Wat voor nationale Geldermalsen? Het is geen USA met een 2nd Amendment, die verklaart dat burgers het recht hebben zich te verdedigen tegen een kwade machthebber.
Men kan hooguit protesteren en rellen.

Draak uit Brabant | 05-01-16 | 15:10

@ Lupuslupus | 05-01-16 | 15:00

Poetin ziet de politieke verschuiving in Europa, en Amerika met de opmars van Trump. Als Donald Trump verkozen is dan is het meest waarschijnlijke scenario (volgens Trumps woorden) vrede met Rusland en een internationale samenwerking tegen terreur.

mysteryposter | 05-01-16 | 15:05

Hoop dat 2016 het jaar van de revolutie wordt en dat de machtswellustelingen en bedriegers berecht worden door een tribunaal.

Ben zeer boos hoe de zaken nu gaan!

Megasuperpeter | 05-01-16 | 15:01

Ze hebben uitermate dom gehandeld, dit gaat gewoon helemaal fout, met Poetin moet je niet spotten.
Tokoloshe | 05-01-16 | 14:45
.
Het verbaast mij eigenlijk dat het vanuit Moskou tot nu toe zo stil is. Maar ach, president Poetin is een meester-schaker die nog wel wat ijzertjes in het vuur zal hebben. Op zijn (!) tijd en zijn (!) wijze zal hij van zich laten horen.
Hij laat zich niet in een bepaalde richting dwingen door de megalomane oorlogshitsers in de VS en EU.

Lupuslupus | 05-01-16 | 15:00

@hurenisvoorpaupers | 05-01-16 | 14:47
Oh nee. Willy komt er wat mij betreft niet meer in mocht ie vluchten. De rest van de kliek ook niet trouwens.

Dhr. de Wit | 05-01-16 | 14:58

Als ik dit zo lees, en ook het artikel over het rapport van Prof. Maat, krijg ik de indruk da deze regering van Nederland een totalitaire staat gemaakt heeft. Het lijkt erop alsof de regering kan doen wat ze wil zonder er ooit voor gestraft te worden door de volksvertegenwoordiging. Dat de Tweede Kamer eens wat harder optreedt tegen de ministers! Laten we ook in [godheid]s naam eens uit de EU stappen en onze democratie terugnemen!

apekind | 05-01-16 | 14:56

"(...)Brussel demonstreert hiermee ook haar gebrek aan respect voor de Nederlandse wetgeving alsook een autoritaire weerzin tegen (nationale) democratieën."

Met alle respect maar het Nederlandse Volk vindt dit prima. Na de Tweede Kamer der Staten-Generaal verkiezingen in 2012 zijn er nadien nog diverse verkiezingen geweest te weten:
Gemeenteraad in 2014
Europese Parlementsverkiezingen in 2014
Provinciale Statenverkiezingen in 2015
Bij al deze keren hebben de Pro-EUSSR partijen gewonnen en de enige felle tegenstander van de EUSSR heeft (flink) verloren.

Dan is het heel simpel - tot mijn spijt - dan verdient het volk niet beter.

Je krijgt wat je stemt!

ProAsfalt | 05-01-16 | 14:55

www.europarl.europa.eu/delegations/en/...
de volgende stap, let maar op, ze willen de EU op alle gebieden laten grenzen aan Rusland en het Midden-Oosten.
Rusland, het land, heeft geen natuurlijk grenzen, Poetin zal echt geen Europa (eigenlijk een geüpdatete vorm van het nieuwe Duitse rijk :) ) en aldus NATO en USA daar accepteren.
China groeit uit zijn voegen uit aan de andere kant, dat gaat in de toekomst ook problemen geven als Rusland denkt knel te komen zitten.

Tokoloshe | 05-01-16 | 14:55

Iemand die dacht dat de pro EU-leiders zich iets aan zouden trekken van een referendum zijn naïef. Een massale verontwaardiging had al moeten komen toen de EU de vorm van de komkommer ging bepalen.

Rest In Privacy | 05-01-16 | 14:54

Waarom zouden we het verdrag ratificeren als we toch al eeuwen met Oekraïne kunnen handelen?
Feynman | 05-01-16 | 14:44
.
Just my 2 cents? Het gaat helemaal niet om dat handelsverdrag maar om het volledig EU-lid maken van Oekraïne. Steeds een stapje verder totdat het zover is.

Lupuslupus | 05-01-16 | 14:53

Gewoon eng hoeveel tegenwerking er uit Brussel komt. Dat de 2e kamer dit niet wilt inzien vind ik nog absurder.
Iftert | 05-01-16 | 14:10

Ze zien het wel degelijk, maar zijn te bang voor hun eigen hachie. Zodra ze tegen de partijlijn ingaan raken ze onverkiesbaar, dus houden ze maar hun mond.

Nebuchednezzar | 05-01-16 | 14:52

Ik weet dat ik ga stemmen, en ik ga ze compleet de moeder stemmen, al is er maar 1 stemlokaal in Nederland. Als 30% van de kiezers nou ook zo denkt, dan wordt het een grandioos succes, ook al zouden ze bij geenpeil nu op hun reet gaan zitten.
De Pornoloog | 05-01-16 | 14:32

Je kunt via een machtiging voor 2 andere in je omgeving stemmen. Als we dit allemaal doen voor degene in de omgeving die te gemakzuchtig zijn komen we een heel eind.

mysteryposter | 05-01-16 | 14:50

@Maria.1 | 05-01-16 | 14:42
En moi. ondanks dat ik wat vraagtekens heb gezet bij de opzet van deze geenpeil actie. Maar mischien moet ik mijn detail gefuck eens opzij zetten en . . . .

Mark_D_NL | 05-01-16 | 14:49

tostimaker | 05-01-16 | 14:37
-
Je hebt gelijk en toch niet, de doos van Pandora is geopend en als de volkswoede echt los gaat dan zit deze regering samen met de kreuninklijken snel in het buitenland om het vege lijf te redden. Benieuwd of Willy samen met die klote kliek - na de verwoestende burgeroorlog - dan nog eens welkom zijn. We zullen wel wijzer zijn toch?
-
Het gaat in ieder geval hard, om niet te zeggen snoeihard. Iedereen voelt het.

hurenisvoorpaupers | 05-01-16 | 14:47

Ik voorzie voor Omtzigt c.s. een bulkschip vol hooi, met een enkele speld ertussen als antwoord op deze vragen. Niemand verwacht dat de jongetjes van Rutte hier volledig en helder antwoord op gaan geven, zeker niet binnen drie weken.

Guido | 05-01-16 | 14:46

Van Baalen en Verhoffstad hebben gewoon een vinger in het oog van Poetin gestoken, als er oorlog komt, moeten zij veroordeeld worden tot één bepaalde, passende straf.
Moet je je eens voorstellen dat we hier op de Dam een paar prominente Russen krijgen, die gaan schreeuwen dat wat wij moeten doen en dat Rusland dat wel even voor ons zal uitvoeren en ons bij hun gebied zal voegen, ongeacht wat het volk denkt, want de regering weet ook wat goed voor ons is en zo niet, dan rijdt er per ongeluk je een tank over je heen.
Ze hebben uitermate dom gehandeld, dit gaat gewoon helemaal fout, met Poetin moet je niet spotten.

Tokoloshe | 05-01-16 | 14:45

Dat wordt dus gewoon een dooie mus want Rutte die zal handig alles ontwijken, het kabinet doet alsof er niets aan de hand is en gaat over tot de orde van de dag, week of maand.

Zoals de uitslag adviserend zal zijn, zal het resultaat echt niet zorgen voor verandering. Daar is zelfs een "onpartijdige" onderzoekscommissie niet toe in staat.

We pissen gewoon weer eens naast de pot want daar zijn we errug goed in no matter de pis goed ruikt of we naar fijne muziek luisteren...... we blijven onze plassers tonen zonder te kwakken op Brussel.....

Kijk, als die Deutsers of Franzjes nu ook eens hem uit de broek gingen laten hangen samen met de thuisbelgen of de Finlanders dan zouden we misschien wat poepangst kunnen veroorzaken maar nu blijft het bij soft porno.

Iedereen betrokken bij Brussel is als de deud om niet langer de eigen landbudgetten te kunnen laten reanimeren of een zitbaan te krijgen dus who cares about some Dutchies?

fingers | 05-01-16 | 14:44

Maria.1 | 05-01-16 | 14:42
ja het is nogsteeds nodig want buiten geenstijl om hoor ik niets over geenpeil in het nieuws, zie ik er niets over op straat, hoor ik er niemand over praten, online media houden ook de kaken stijf op elkaar.

Wachten tot morgen kan te laat zijn

niemand specifiek | 05-01-16 | 14:44

Nog even en GeenPeil wordt een echte politieke beweging/partij...

De hersenloze | 05-01-16 | 14:44

Waarom zouden we het verdrag ratificeren als we toch al eeuwen met Oekraïne kunnen handelen?

Feynman | 05-01-16 | 14:44

Al moet ik er kilometers voor reizen ik ga stemmen.

Toontje-lager | 05-01-16 | 14:44

krelus | 05-01-16 | 14:37
waarschijnlijk niet, zou me niets verbazen als er geen livestream is en 0 dekking in de media

Dat gebeurd de laatste tijd sowieso heel erg weinig, berichtgeving op politici dat ook echt op de politiek ingaat en niet op 'hey kijk deze politici eens knuffelbaar zijn'

niemand specifiek | 05-01-16 | 14:43

@tostimaker | 05-01-16 | 14:37
Het opkomstpercentage wordt zeker meer dan 30%, daar gaat het GeenPeil leger voor zorgen inclusief moi. Maar of het nog nodig is? 6 april dat duurt nog drie maanden en de mensen beginnen steeds meer uit hun slaapje te ontwaken.

Maria.1 | 05-01-16 | 14:42

In mijn gemeente komen gewoon hetzelfde aantal stembureau's als bij andere gelegenheden. In mijn wijk kon altijd op minimaal 10 plaatsen worden gestemd. Stel dat het er 5 zouden zijn geworden dan is er nog geen man overboord omdat de stembureau's hoogstens 5 minuten van elkaar zijn verwijderd. Nou dan moet je dus 10 min. lopen. so what.
.
Met het leger des peils dat op allerlei manieren in actie gaat komen zie ik het referendum met vertrouwen tegemoet en ben het niet eens met de doemdenkers. Zoals er genoeg (en zelfs véél meer dan benodigd) stemmen werden opgehaald om het referendum mogelijk te maken, gaat het nu ook weer lukken om voldoende stemmers naar de stembus te krijgen EN het merendeel NEE te laten stemmen. Zeker weten!

Lupuslupus | 05-01-16 | 14:42

Precies mijn probleem
trenthopper | 05-01-16 | 14:13

Geenstijl beter gewoon de crowdfunding 100% uitgeven aan reclame, boeien dat er minder stemhokjes zijn, dat heeft minder invloed op de opkomst dan bewustmaking

niemand specifiek | 05-01-16 | 14:41

Democratie is slechts een woord zonder inhoud geworden. Kijk de film 300, vervang Sparta door Nederland en de hordes van Xerxes door de EU en we weten wat ons te doen staat. Winnen zullen we nooit maar ten ondergaan en onderdeel worden van de geschiedenis zeer zeker.

Dhr. W. Anhoop | 05-01-16 | 14:40

Ik vind het wel logisch dat dit associatie verdrag in werking treed. Rutte en de rest weet in tegenstelling van geenpeil dat de opkomst nooit meer dan 30% wordt. Wees realistisch. Dit boeit maar een half miljoen mensen. 3 miljoen handtekeningen tegen TTIP helpt ook al niet. De meeste mensen willen een neoliberaal Europa met macht voor multinationals en banken. Er is steeds maar een derde deel die bij de verkiezingen eurokritisch stemt. Zelfs GeenStijl barst van de VVD en d66 sympathisanten.

Rest In Privacy | 05-01-16 | 14:37

Ik verwacht dat (ontoereikende / gebrekkige) beantwoording van deze kamervragen een hoop stof zal doen opwaaien. Door deze vragen (de antwoorden) komt m.i. het democratisch gehalte van de besluitvorming in de EU en Nederland bloot te liggen. Prachtig !!

krelus | 05-01-16 | 14:37

Het is een kwestie van tijd en de EU houdt (tijdelijk) vanzelf op te bestaan.
De EU aanpakken is vechten tegen de molens.
Het enige wat de EU stuk kan maken is het weghalen van de pilaren / lidstaten tot dat het vanzelf instort of fysiek slopen door revolutie. Maar hiermee sloop je alleen de buitenkant, aangezien degene die het mogelijk maakt gewoon nog lekker achter de koffie zit.
Belangrijk is dit referendum en een strijd tegen het verdrag en zorgen dat de PVV en VNL aan het roer komt.
Dan is 1 pilaar al weg. En ik weet zeker dat er nog genoeg te beleven valt in Tsjechie, Slowakije, Polen en UK.
Ook in Duitsland staat nu een en ander te gebeuren nu een stel idioten een beetje systematisch vrouwen vangen alsof ze vis vangen. Ook Zweden zal gaan nadenken.
Kortom: eerst Geenpeil!

ET007 | 05-01-16 | 14:37

Dit weekend verkondigde de Europese Commissie met ongepaste trots dat 'delen van het associatieverdrag' al in werking zijn getreden.
-
Hoe bestaat het dat onze volksvertegenwoordigers dit allemaal pikken. Waar hebben we die klootzakken godverdomme voor ingehuurd. Tijd voor een grote zuivering niveautje Stalin.

hurenisvoorpaupers | 05-01-16 | 14:37

Dag Wimpie,

Per 2008 heeft de CIA uit hoofdstuk Netherlands in haar feitenboek de aanduiding "none" laten vervallen uit het zinnetje "the monarchy is hereditary;"

Democratuur
Monarchocratie.
Poppenkast.

hallevvezool | 05-01-16 | 14:34

De EU is een op macht beluste antidemocratische moloch. De EU heeft in het recente verleden al staatsgrepen gepleegd in Italië (vervanging van Berlusconi door Letty en later renzi zonder verkiezingen), Griekenland, Portugal en Roemenië. De EU draait zijn hand niet om voor het ingrijpen in het democratische proces in lidstaten, zodra het Europese project maar verstoord dreigt te worden. Polen ligt nu op het rooster, net als Hongarije.
Nederland is te slap in zijn ziekelijke drang om het beste jongetje uit te hangen. Een enkel rollen met spierballen zal het land wel weer in zijn hoek drijven, is de gedachte. Net als met het vorige referendum zal de regering weer tegen de eigen bevolking stemmen en akkoord gaan met alles wat de EU wil.
Ondanks deze optimistische boodschap, stem op 6 april vooral TEGEN het associatieverdrag.

Glasgow Argus | 05-01-16 | 14:34

Men doet maar een dotje, de mantel der Democratie valt en daaronder zit de Dictatuur verscholen in een aanvallende houding!

BigShow | 05-01-16 | 14:34

2016 gaat een lekker jaar worden denk ik zo.

Roed | 05-01-16 | 14:34

Zie maar eerst de bevolking zover te krijgen dat ze naar de stembus gaan.
Geloof er geen reet van dat ze de drempel halen.
Die 300000 was met veel geschreeuw en acties nog te doen maar je kunt de kiezer niet met dwang naar de stembus slepen.

undead | 05-01-16 | 14:33

"Kabinet moet echt duidelijkheid gaan geven."
Al dat gemoet om dit en dat en ze geloven het zelf nog, als ze geen duidelijkheid willen geven geven ze dat niet

Dat was inmiddels toch wel duidelijk aan dit kabinet?
Hey kijk een onderwerp dat ons niet goed uitkomt, we negeren en zwijgen het dood!

niemand specifiek | 05-01-16 | 14:33

-weggejorist-

De Pornoloog | 05-01-16 | 14:32

De EU laat zijn ware gezicht weer eens zien, beleidsmatig lijkt het steeds meer op een Europese Uitroeiing.

mysteryposter | 05-01-16 | 14:32

Ik denk dat Bertje Flapdrol bij een aantal vragen behoorlijk met de bek vol tanden staat (vooral vragen 10 en 11 zijn pikant: hier wordt aangestuurd op het mogelijk niet juist geinformeerd hebben van de kamer).
Als PVVDA niet als een blok achter Bertje gaat staan kunnen we het aantreden van de 3e Minister van BuZa binnen deze kabinetsperiode tegemoet zien (een unicum voor zover ik weet).

Brulboei_61SB | 05-01-16 | 14:32

ristretto | 05-01-16 | 14:23

Had het zelf tijdens mijn rugby tijd graag meegemaakt, de voetballers iets minder dunkt mij..

mr.money | 05-01-16 | 14:31

De UsA zal doordrijven dat Oekraïne bij de EU komt, het wordt het grootste land van de EU en daardoor dé portal naar het Midden oosten.
Daarom willen ze Turkije er ook bij.
Ideaal voor de wapenfabrikant USA.
Dat wij er geen zin in hebben zal ze aan hun reet roesten.

Tokoloshe | 05-01-16 | 14:31

Het stuk van Rob de Wijk gisteren in de Volksverlakkerskrant is serieus om te huilen. Hij noemt het referendum een "rancune-referendum": www.volkskrant.nl/opinie/weersta-de-lo...

Je bekt valt open van zo veel burger-haat!

Dhr. de Wit | 05-01-16 | 14:28

1989, muur valt 1990 DDR heft zich op, 1991 NL, op aanraden van de USA, gaat ineens flink investeren in Oekraïne, 1992 Oekraïners vragen om referendum; wordt hard neergeslagen, in 1994 de herkansing, en.wikipedia.org/wiki/Crimean_referen....
2014 Donetsk, uitslag niet erkent door het westen.
Nu willen wij een referendum en we worden door hetzelfde type gajes, dit maal de NL regering, tegengewerkt.
Het lijkt wel Oekraïne hier.

Tokoloshe | 05-01-16 | 14:28

@Eppo | 05-01-16 | 14:21

Dat ze hem nog niet hebben ingehuurd voor het NOS journaal.

Balaverde | 05-01-16 | 14:25

Wat valt hierover te zeggen... De overheid stuurt gewoon aan op grootschalige burger acties waar sommigen niet zullen schromen om geweld te gebruiken.

WellusNietus | 05-01-16 | 14:24

Leuk man, zo`n "democratie"....

Slipsnifter | 05-01-16 | 14:24

Tja, je komt het voetbalveld op en dan sta je ineens tegenover een rugbyteam. De spelregels zijn blijkbaar niet voor iedereen hetzelfde.

ristretto | 05-01-16 | 14:23

Overigens niet gek dat de vette varkens in Brussel een aparte mening over Geenpeil hebben.
Ten eerste zijn het van zichzelf al megalomane narcisten, anders zit je daar niet, ten tweede is hun brein de helft van de dag zwaar beïnvloed door de zware flessen wijn bij de lunch en ten derde wrijft de huichelachtige intrigant Snotterfranz hen iedere dag onder de neus dat Geenpeil en degenen die voor een referendum zijn, louter bestaan uit ultra-rechts-nationalistische stormtroepen.

Cuyahoga | 05-01-16 | 14:23

@Dutchbeaurouge | 05-01-16 | 14:16
Het word makkelijk voor ze om niets met de uitslag te doen want de opkomst word te laag. Er is amper aandacht voor in de media, de landelijke overheid houd expres alles stil en de lokale overheden zijn gepushed om te zorgen voor een hele hoge drempel door amper stembureau's te openen.

sinar2 | 05-01-16 | 14:21

Eerlijk is eerlijk, het vierde grootduitsche rijk gaat zich zeker niet laten tegenhouden door een lullig referendumpje, dat toont de geschiedenis wel aan. Maar we kunnen het ze wel moeilijk maken, en hun huichelarij boven tafel halen. En dat is ook wat waard... Ga zo door Geenpeil.

R.E.Lee | 05-01-16 | 14:21

@Cuyahoga: briljante opmerking ;-)

cybernijntje | 05-01-16 | 14:21

-weggejorist-

jansma28542681 | 05-01-16 | 14:21

Het gaat al lang niet meer om het referendum, de uitslag zal toch genegeerd worden.
Belangrijker is nu om aan ALLE europeanen te laten zien hoe er met de democratie wordt omgegaan.
Maar ja, hoe? Via MSM zal dat niet lukken.

Eigenaar_IJsland | 05-01-16 | 14:19

Ik snap niet dat PvdA en Groenlinks niet opkomen voor hun kiezers.
Ik bedoel, het is voor Mo en Rachid toch ook handig om te weten wanneer Igor en Yevgeni hierheen mogen komen ome een gedeelte van hun vrouwenhandel, drugsbusiness en afpersingspraktijken over te nemen.

Cuyahoga | 05-01-16 | 14:18

Hoe dan ook gáát dat referendum er komen, dat is zeker. Met de uitslag daarvan zullen ze iets moeten doen, en bij en "nee" zullen ze dus of met een heel goed in elkaar getimmerd gigantisch lulverhaal moeten komen, ofwel de waarheid gaan vertellen. Ik zet al mn geld op de eerste optie overigens. Het is heel zorgelijk te noemen hoe onze volksvertegenwoordigers hun volk niet langer meer willen vertegenwoordigen, het zelfs steeds schaamtelozer en openlijk tegenwerken op alle mogelijke manieren en dat pogen te verhullen met ambtelijke mist en wijzen naar Brussel. Ik maak me werkelijk zorgen om deze Kafkaiaanse ontwikkeling.

Dutchbeaurouge | 05-01-16 | 14:16

Iedereen met gezond verstand wist al dat democratie in Nederland een farce is. En nu zijn er gewoon de keiharde bewijzen waar echt niemand meer omheen kan.

sinar2 | 05-01-16 | 14:16

Het is toch fantastisch wat het GeenPeil referendum allemaal veroorzaakt.... iets wat we voorheen eigenlijk niet konden zien omdat het in de Brusselse achterkamertjes plaats vind, wordt het nu in eens voor iedereen duidelijk hoe Brussel over haar *kuch* onderdanen denkt.
.
Wie nu nog voor dat referendum stemt dient gedwongen te worden opgenomen om met een 'cold turkey' af te kikken van de dictatuur van de EU

Fatwabuster | 05-01-16 | 14:15

-weggejorist-

centre pompidoe | 05-01-16 | 14:15

En waar is de oppositie?
Oh ja, in bed met de VVD om dit armzalig nepkabinet overeind te houden. Zodat Rutte geen gezichtsverlies bij de EU hoeft te lijden.
#Ruttesucks

appeltjesgroeneweide | 05-01-16 | 14:13

Hier spreekt iedereen moord en brand. En dat is volkomen terecht! Eigenlijk is het ook waanzin dat we niet massaal de straten op gaan. Maar ga eens naar buiten. 4/5 van Nederland weet nog niet eens dat er een referendum komt...

trenthopper | 05-01-16 | 14:13

Er moet gewoon een opstand komen om deze waanzin in Nederland en Europa te stoppen. Genoeg is genoeg.

Balaverde | 05-01-16 | 14:11

Wat een continent....

024 | 05-01-16 | 14:10

Gewoon eng hoeveel tegenwerking er uit Brussel komt. Dat de 2e kamer dit niet wilt inzien vind ik nog absurder.

Iftert | 05-01-16 | 14:10

Misschien is dat referendum helemaal niet meer nodig en pakt de Nederlandse bevolking vóór 6 april al de wapens op.

marcoplarco | 05-01-16 | 14:09

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl