Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ex-moslims: Geen schijn van kans in Nederland

dasblasfemie.gifHet feit dat er constant haatpredikers worden uitgenodigd bij islamitische gebeds- of gemeenschapshuizen in Nederland is uitermate problematisch, vanuit een seculier-liberaal perspectief gezien. Maar het betekent niet automatisch dat alle toehoorders dezelfde radicale ideeën aanhangen als de spreker. Het betekent niet dat alle toehoorders die afkomen op zo'n lezing überhaupt bekend zijn met álle woorden van de spreker. Of zoals mensen het ook met sommige woorden van Wilders of Samsom eens, en met andere woorden van Wilders of Samsom sterk oneens kunnen zijn, zullen toehoorders niet automatisch alles onderschrijven wat zo'n prediker zegt, simpelweg omdát ie het zegt. Nope, hier is bijzonder veel ruimte voor nuance. Het is zondag, het jaar is nog islam-aanslag vrij, iedereen is volgevreten en relatief tevreden (lol, echt niet - red.), dus we gaan eens een poging doen. Wie dat niet trekt, kan nu nog afhaken. Het feit dat een islamitisch gezinshoofd of de opa van een moslimfamilie bij zo'n lezing aanwezig is omdat hij overtuigingen van de spreker deelt, betekent niet automatisch dat het hele gezin of de hele familie de radicaal-religieuze opvattingen van vader, opa of spreker deelt. Integendeel, wellicht zuchten vrouw en kinderen van zo iemand wel onder het juk van deze opvattingen. Misschien heeft de vrouw niets te vertellen binnen het gezin vanwege het traditionele paternalisme van de streng-islamitische cultuur waar haar man aan vasthoudt. Misschien wil de dochter wel een hoofddoek dragen, maar dan wel met een modieuze spijkerbroek eronder en geen hijab, niqaab of nog erger. Misschien kan de zoon van zo'n gezin niet wachten tot hij naar HTS of TU kan omdat hij een heimelijke atheïst is die gelooft in wetenschap & vooruitgang, en niet in Allah of z'n agressieve profeet. En als jonge kinderen van christelijke gezinnen met tegenzin naar de kerk gaan of aan andere religieuze gebruiken moeten deelnemen, ligt het dan niet in de lijn der logica dat kleine islamitische mennekes zich óók stierlijk vervelen bij zulke stomme grotemensendingen? Ja, dat ligt geheel in de lijn der logica. Wat echter wél problematisch is, is het feit dat het in bepaalde islamitische gemeenschapskringen maar niet voldoende door wil dringen dat het verheerlijken van (de wens voor) een streng religieus landsbestuur, of het onderschrijven van geweld en terreurdaden uit naam van de islam, een gedachtegang is die niet in de 21ste eeuw thuis hoort - althans niet in de ontwikkelde, democratische en seculiere samenlevingen in deze eeuw. Zoals Nederland. Dergelijke opvattingen zijn onverenigbaar met de westerse en het is zorgwekkend dat ze nog zo sterk leven bij bepaalde groepen moslims, die zich bovendien steeds vaker, luider en opdringeriger laten horen (zie de casus 'bidden op de kinderboerderij' van afgelopen week). Het feit dat lezingen van iemand die (de woorden en daden van) Osama Bin Laden verheerlijkt in Nederland vollere moslimzalen trekt dan een demonstratie tegen de wandaden van ISIS, onderstreept maar weer eens dat de islam aanhangers heeft die zich niet kunnen, willen en zullen inleven in de normen en waarden van de Westerse samenleving, maar altijd vanuit hun eigen groepsdenken zullen redeneren en daarbij zelfs eerder de barbarijen van hun meest gestoorde fundamentalisten zullen gedogen, negeren of goedpraten, dan dat zij zich open zullen stellen voor seculier liberalisme zoals dat buiten hun cultuur en geloofswereld als leidraad wordt gehanteerd. Maar nu de uitdaging waar we voor staan: hoe bereik je de moslims in hún midden, die zich wél willen wentelen in de Westerse waarden, maar zich niet kunnen of durven bevrijden van de repressieve kanten van hun paternalistisch-religieuze schaamtecultuur? De uitnodiging van moskeeën en islamitische centra om een podium te geven aan sprekers met dubieuze, stupide of zelfs gevaarlijke ideeën, is geen 'bewijs' dat alle moslims gevaarlijke kolonisten zijn die ieder moment een bomgordel om kunnen binden om zich op te blazen in lijn 10 of op perron 3. Maar we dienen ons wel ten volle bewust te zijn van de religieuze denkbeelden en maatschappelijke opvattingen die daaruit voortvloeien, die leven onder een deel van de islamitische populatie in Nederland (en Europa). Daarbij moeten we ons realiseren dat deze vigerende denkbeelden in een paternalistische cultuur leiden tot benauwd hokjesdenken waar leden van die cultuur van binnenuit óók hinder, beperkingen en vrees van ondervinden, maar waaruit ontsnapping bijzonder moeilijk is. Vergelijk het, op schaal, met een homofiele zoon in een streng christelijk gezin in de provincie: niet zelden onderdrukken zij hun geaardheid door zich als hetero te gedragen (inclusief huwelijk en kinderen), teneinde verguizing of verstoting te voorkomen. In het beste geval ontvluchten zij hun situatie door zich elders te vestigen om zich daar als 'zichzelf' te kunnen gedragen. Voor deze homo's is er echter, en in tegenstelling tot seculiere of afvallige moslims, meer dan voldoende steun in de Nederlandse samenleving, die in zowat alle lagen en instituties bijzonder homo-tolerant is. Dat sociale vangnet bestaat niet voor moslims: afvallige islamieten vinden nauwelijks steun in een land dat amper bekomen is van haar eigen religieuze bevrijding en derhalve geen zin heeft om de strijd - die nota bene niet hún strijd is - nog eens aan te gaan. Daarbij komt dat er vanuit de instituties (politiek, cultureel, media) praktisch nul steun is voor apostaten. Integendeel, alle leidende maatschappelijke meningen lijken gericht op vergoelijking of zelfs bescherming van de islamitische cultuur, inclusief al haar achterhaalde, repressieve en intolerante opvattingen die daar zo'n opzichtig onderdeel van zijn. Dat doen zij uit naam van tolerantie en de multiculturele samenleving, alsook uit onuitroeibare vrees om de eigen (superieure) waarden op te leggen op manieren die te veel doet denken aan de overheersingsdriften van voorbije eeuwen - want we weten allemaal nog heel goed waar wij Westerlingen toe in staat kunnen zijn zodra we ons superieur wanen aan een ander. Liever "goed" sterven, dan de strijd aan gaan met slechte ideeën en de kans lopen om een "racist" of "islamofoob" te worden genoemd. In zo'n maatschappelijk klimaat zijn initiatieven voor islamverlaters doodgeboren kindjes. Posterboy van de Maand van deze melaatse houding ten opzichte van de rationaliteit was Frênk vån dễr Lindḝn, die afgelopen week namens de VARA, bepaalde stromingen binnen de PvdA en/of zichzelf een op video gedocumenteerde karaktermoordpoging deed op Ahmed 'Als de democratie en de rechtsstaat je niet bevallen, dan rot je maar op' Aboutaleb. De burgemeester van Rotterdam lijkt juist de hand lijkt te willen reiken naar liberale, seculiere of afvallige moslims door hun intolerantie, fundamentalistische en jihadistische geloofsgenoten met een welgemeend 'ksssst' uit het vrijzinnig-seculiere Nederland weg te willen jagen. Maar voor zijn opvattingen over democratie en samenleving (waarmee hij zowel vanuit linkse als islamitische hoek veel haat en afkeer oogst) is binnen de polderlandse "tolerantie" geen ruimte. Zodoende moeten ontluikende seculieren, apostaten en potentieel vocale critici binnen de islamitische schaduwsamenleving met lede ogen aanzien dat er vanuit de verlichte bovenkant van de maatschappij nauwelijks helpende handen naar beneden reiken. Dat is een groter probleem dan het feit dat domme haatprekers in benauwde zaaltjes die naar muffe zweetvoeten ruiken onderstrepen dat de islam dominante stromingen van achterlijkheid, wij/zij-denken en onverdraagzaamheid kent. Dergelijke opvattingen zijn namelijk nauwelijks van buitenaf te bestrijden. Dat moet van binnenuit gebeuren - maar daarvoor moet wel eerst iemand de deur op een kier zetten om de afvalligen de kans te geven om het muffe zaaltje te verruilen voor de frisse lucht van de vrijheid. Dat doet niemand en de enkeling die het waagt, eindigt met zijn vingers tussen de deur. Of, in het geval van Frunk & de PvdA, met een dolk in de rug. In dat opzicht is de Nederlandse samenleving misschien wel van eenzelfde dogmatische bekrompenheid als degenen die de Koran volgens de letterlijke letter lezen. Zolang deze houding niet verandert - en het ziet er vooralsnog niet naar uit dat zulks any time soon het geval zal zijn, is het helaas noodzakelijk om in ieder geval aan buitenlandse verspreiders van religieus gif geen visums meer te verstrekken. Maar dat zal de klok op de demografische tijdbom hooguit wat trager doen tikken, niet stopzetten. NPNORfq.jpg

Reaguursels

Inloggen

Zeer goed stuk, maar moet niet het woord "patriarchale", waar constant "paternalistische" gebruikt wordt?

carmo | 06-01-16 | 02:40

Zeer goed stuk, maar moet niet het woord "patriarchale", waar constant "paternalistische" gebruikt wordt?

carmo | 06-01-16 | 02:40

Zeer goed stuk, maar moet niet het woord "patriarchale", waar constant "paternalistische" gebruikt wordt?

carmo | 06-01-16 | 02:36

@ Donkersloot | 04-01-16 | 07:11

Geert Wilders kweekt geen angst en haat onder de bevolking, het enige dat Geert Wilders doet is het naderende onheil dat het nog wakkere deel van de Nederlanders duidelijk aan ziet komen onder de aandacht brengen en een naam geven.

Het enige dat hij al doende kweekt is hoop bij dat wakkere deel van de bevolking.

Als Geert Wilders al angst en haat kweekt dan is dat onder de politieke elite, omdat hij een bedreiging is voor hun positie, en hun kwaadaardige beleid.

Ravian | 04-01-16 | 15:36

Wat mij verbaast is dat vele radicaliseren, terwijl de omgeving daar allang van op de hoogte is. Wellicht een idee voor de regering om een landelijk "meld terrorisme anoniem" telefoon service te starten.

mysteryposter | 04-01-16 | 15:09

INH.30CL | 04-01-16 | 02:41

Helemaal mee eens

hallootje kadootje | 04-01-16 | 12:47

Het zieligheidscomplex is óók weer op dit vlak toegedaan aan moslims. En dan nu voor apostaten onder hen. Ik heb echt werkelijk geen enkele boodschap aan dit soort gejammer.

Er is in Nederland genoeg draagvlak voor mensen die zich afwenden van welk geloof dan ook, dus ook de islam. Het is maar net hoe je je gevoel volgt en wat voor keuzen je maakt.

Concreet: alle mogelijkheden liggen er voor een ieder in onze maatschappij maar ik vind niet dat wij als gemeenschap de verantwoording of een of ander draagvlak hiervoor moeten hebben.
Bij goede intenties van betrokkenen gaat dat vanzelf.

HypoPseudo | 04-01-16 | 12:36

Zolang moslims die in Europa (mogen) 'wonen' zich niet collectief en expliciet inzetten om de doodstraf op afvalligheid in moslimlanden te bestrijden etc, is er van enig gematigd moslim ('hier' en dus nergens) in daad geen sprake=daarom collectief uitzetten uit onze verlichte maatschappij.

James Waspik | 04-01-16 | 12:05

#marrymebartnijman

thatchertaughtme | 04-01-16 | 10:44

josef kuijpers | 04-01-16 | 09:59 |

Precies zo simpel is/was het!

Alle oud partijen van A tot Z Brussels met links voorop hebben er hier heel hard aan meegewerkt, een islamitische teringzooi in westen te fabriceren!
Het heet: politiek correct = verraad
Wie verdoet als Nederlander zijn stem hier toch nog steeds aan!??

Agnost lucky7 me | 04-01-16 | 10:39

Sjezus, wat een lap tekst om duidelijk te maken dat Nederland en moslims nooit wat gaat worden.
Oké, dat weten we nu, dus kappen er mee!!

DonBasco | 04-01-16 | 10:34

De tot op de letter onfeilbare koran dicteert een duidelijke handleiding om het Avondland uit te moorden en als slaaf te maken. De geschiedenis en gedragingen van islamisten en islamitische immigranten leert dat er geen enkele reden is dat dit niet letterlijk wordt opgevolgd. Alle onderdelen van deze imperialistische invasie zijn perfect volgens het boekje uitgevoerd.
De islamiet is geïndoctrineerd met het feit zich in te houden met overheersen tot de kritieke meerderheid is bereikt. Terrorisme laat zich alleen nog zien bij door grootsheidswaanzin en religie vertroebelde narcisten die volgens de islam precies doen wat er hen verteld is alleen nog een beetje te vroeg.
.
Bloemlezingen over een “verlichting” binnen de islam tonen een naïef wereldbeeld, een gebrek aan inzicht in de geschiedenis en geen enkele kennis van de islam.
.
Wil Europa niet compleet omvergelopen worden en willen we een bloedige Europees-Islamitische burgeroorlog voorkomen dan zullen er keiharde voor ons onbekende en helaas onbeminde maatregelen genomen moeten worden.
.
Elke religieuze invloed op de maatschappij moet structureel tegengewerkt worden (politieke islam is hoogverraad).
Een dubbele loyaliteit (paspoort buiten West-Europa) moet direct verboden worden in een publieke functie, onderwijs en in het bedrijfsleven.
Culturele tegenwerking en culturele onaangepastheid moet aangepakt worden door een keihard ontmoedigingsbeleid zoals een apart strafsysteem, hogere belasting, geen uitkeringen zonder volledige integratie (en pas na 10 jaar arbeid).
Vluchtelingenopvang alleen in de regio. Immigratie alleen mét baan.
En laat de policor dogmatische ontkenners geen discriminatie roepen want de haatislam is de grootste fascistische discriminatoire ideologie die ooit bestaan heeft.
.
De West-Europese cultuur heeft ons welvaart gebracht en een imperialistische ziekelijke haatideologie moeten we met alle middelen bestrijden! De islam kent alleen maar slachtoffers.

Antitheïst | 04-01-16 | 09:39

Ik vind het prima wanneer moslims elkaar de hersens inslaan of anderszins onschadelijk maken, dat is helemaal hun probleem.
Maar ze exporteren die troep onze kant op, onder het mom van vluchtelingschap.
Eenmaal voorzien van een status begint het geëtter.
Ze mogen hier wat mij betreft een tijdje blijven, maar zodra het effe kan maar weer terugdobberen naar Syrie of godmagwetenwaardanook.Dat ze na een jaar of wat vanzelf weer teruggaan is een illusie, hoor, die merken hoe makkelijk je hier op kosten van anderen kunt leven, die gaan nooit meer weg.

mallekater | 04-01-16 | 09:34

Defenitie van een moslim:

Indien is voldaan aan de criteria voor een verstandelijke beperking:

50 - 69 Lichte verstandelijke beperking
35 - 49 Matige verstandelijke beperking
20 - 34 Ernstige verstandelijke beperking
< 20 Diepe verstandelijke beperking

Tabernakel | 04-01-16 | 09:23

"Er zijn afvallige moslims, fakende moslims en strenge moslims, maar er zijn GEEN gematigde moslims."
@McPhart 00:05

Beste comment van het jaar. Nu al.

tipo | 04-01-16 | 08:50

@Lupuslupus | 04-01-16 | 08:36
.
Zekers. Ene heer Hans Jansen kon zeer rustig en beheerst uitleggen welk een misselijkmakend gezwel de islam is.
Toch was hij voor zijn vakgenoten een xenofobe racist.
Dus dat van die toon is gelul.

Piet Karbiet | 04-01-16 | 08:48

Integratie bestaat niet, noch in de gehele wereld en dus noch in Nederland. Een christen kan niet integreren in de cultuur van een moslim, een moslim niet in de cultuur van een christen.
.
Bestudeer de werken van Maslow.

duitse herder | 04-01-16 | 08:39

en dan gaat het om de toon?
Piet Karbiet | 04-01-16 | 08:28
.
Yep. Net zoals in de 2e kamer, daar gaat het ook altijd over de "toon van het debat". Makkelijk, want dan hoef je het niet meer over de inhoud te hebben....

Lupuslupus | 04-01-16 | 08:36

Waar het om draait is de toon van de discussie...
@Donkersloot | 04-01-16 | 07:11
Ha ha ha ha. Dit meen je niet.
Rustig alle feiten en wandaden over de politieke islam benoemen, en dan gaat het om de toon?

Piet Karbiet | 04-01-16 | 08:28

Zondag? Hier is het maandag.

Piet Karbiet | 04-01-16 | 08:02

De reden dat er nu problemen zijn, is simpelweg dat een slechte gelovige binnen de groep nog altijd als beter wordt gezien dan een goede ongelovige.

een_mike | 04-01-16 | 07:53

@Donkersloot | 04-01-16 | 07:11
Wilders kweekt geen haat. Hij noemt alleen de beestjes bij hun naam. Soms iets té, maar het is om moedeloos van te worden als de rest maar blijft ontkennen.

Maria.1 | 04-01-16 | 07:50

Hee het wordt knokken SA versus Iran. De bad guys tegen de bad guys. Dit is nou zo'n mes die aan twee kanten gaat snijden.

zeefert | 04-01-16 | 07:37

@Tiamat | 03-01-16 | 21:59. Het zal me een worst wezen of de buurman me een racist vindt, het wordt anders als je eigen familieleden dat vinden. Is groot probleem...
@Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:01. Prima je hebt gelijk. Echter, waarom moet die strijd hier in Nederland worden gestreden? Wij zijn er al. Pleur op naar je zandbak als je nog een paar eeuwen nodig hebt.

knutsel | 04-01-16 | 07:35

Verdomd, een inhoudelijk erg aardig stuk!
Waar het om draait is de toon van de discussie, zoals die hier en in den lande vaak wordt gevoerd. Ik ben een groot voorstander van het 'vrijmaken' van individuen die momenteel geregeld knel lijken te zitten tussen de haatbaarden en de PVV-roeptoeters.

Wat dat betreft slaagt IS volledig in z'n opzet; het kweken van grotere tegenstellingen en hysterie tussen bevolkingsgroepen. Ik hoorde dit weekend weer van onterechte arrestaties op Schiphol (een baliemedewerkster had vermoedelijk iemand 'bom' horen zeggen) en elders in den lande van 'potentiële terroristen' die een dag later op vrije voeten waren gesteld wegens overdreven reactie.
Dit gaat de komende jaren nog wel erger worden; haatbaarden kweken haat bij de moslims, Geert kweekt angst en haat bij de getergde blanke Nederlanders. Het niveau van de discussie daalt, hysterie neemt toe.

Wat moet je heden ten dagen als gematigd tiep? Als moslim word je op één hoop geveegd bij de fanatieke IS-ers. Door PVV-fans ben je dan per definitie een 'wegkijker' met een 'weg-met-ons'-mentaliteit. Daarom heb ik zo'n hekel aan extremisten; nadenken; ho maar.

Donkersloot | 04-01-16 | 07:11

Ach er komt nog oorlog bij. Iran vs saudi Arabië.

franck7020 | 04-01-16 | 06:52

www.telegraaf.nl/binnenland/24941125/_... "DEN HAAG - PvdA-Kamerlid Khadija Arib zal als Kamervoorzitter ,,niet accepteren'' dat PVV-leider Geert Wilders nog een keer spreekt van 'nepparlement'. Dat zei ze in het televisieprogramma Buitenhof. Arib heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. [ ... ] Wilders reageerde via Twitter: "Een Kamervoorzitter met een dubbele nationaliteit die de vrijheid v meningsuiting om zeep wil helpen? #nepkandidaat".[ ... ]De Tweede Kamer kiest op 13 januari de nieuwe voorzitter. Kamerleden kunnen zich tot 12 januari kandidaat stellen. Madeleine van Toorenburg van het CDA heeft dit ook al gedaan."
Volgende motie dient te worden ingediend: Kamervoorzitter dient in bezit te zijn van enkelvoudig paspoort van de Nederlandse Nationaliteit. Dubbele Nationaliteit en meerdere paspoorten kunnen leiden tot wantrouwen en verzwakt impliciet het vertrouwen in het Parlement.

rmstock | 04-01-16 | 06:17

Ik voorzie een revival van het Christendom. Gewoon, omdat het kan en omdat het een antwoord is tegen die islam gekkies met hun middeleeuwse gedachten.

G-Klasse | 04-01-16 | 03:57


Verklaring waarom de ummahgetrouwe moslim niet echt in zijn maag zit met geweld, onderdrukking en terreur jegens niet-moslims en is niet bijzonder aangedaan door de moordpartijen binnen de moslimwereld. Waar hij zich wel zorgen over maakt, is alles wat de ummah van buitenaf bedreigt. Als grootste gevaar beschouwt hij de perfide, Westerse, humanistische, dan wel christelijke-joodse beschaving: opiniez.com/2016/01/03/ummahgummah/ … pic.twitter.com/7Xu5ohLIEo

mrska | 04-01-16 | 03:35

-weggejorist-

mrska | 04-01-16 | 03:18

Van Rossem ik lees je graag! Doe eens een docu maken waarvan de wereld verstelt geraakt!

INH.30CL | 04-01-16 | 02:41

pennestront | 04-01-16 | 02:25

Minder EU, helaas, het wordt meer zelfs als de goegemeente :minder roept.
Minder PvdA,werkt de club heel hard aan mee, maar helaas zie ik weer wat ehhhhh, nou ja dames die zooo zijn op Jesse Klaver. (koffie!!!)
Minder Marokkanen.... Mmmhhhh nog afgezien van het feit dat een aardig aantal parels af zijn gereid om koppen te snellen, heeft de PVV een niet onaardige remigratieregeling. Dus ja, dat is echt wel te regelen.

toetssteen | 04-01-16 | 02:40

@Borrelende Boris | 04-01-16 | 02:06

Welnee, dat stel bestudeerde hooguit de minirokken in de dancing en peerden hem weer richtig Marrakech want daar trok de economie aan. Daarna werd het Rif geleegd in de Westerse samenleving omdat men er in bergistan ook vanaf wilden. Zij wilden de Berbers niet, en bij ons aarden ze, kuch, ook niet.
Maar ja, dat was na de jaren zestig hype waar de socialisten op het altaar sprongen, de draak staken met religie en de vrouwen de erfenis van Jacobs hoog hielden en verder pushten.
Ik word doodziek van het gekruip van die vrouwen die zowat de tenen likken van een onderdrukkende religie en idem wordt ik ziek van mijn eigen soortgenoten die dat goedlullen.

toetssteen | 04-01-16 | 02:32

Minder
Minder
Minder

pennestront | 04-01-16 | 02:25

miko | 04-01-16 | 01:49

Waar baseert u die aanname op?

toetssteen | 04-01-16 | 02:09

Zoals bekend, zijn booslims 365 dagen per jaar boos.
Ik stel voor een boos-loze dag in te stellen.
Om de gemoederen af te koelen.
Een dag van reflectie.
Een dag van zelf-inspectie.
Een dag van zelf-reflectie.
Één dag per jaar.
Of heb ik nu weer opgeroepen om nogmaals
1400 jaar oorlog te voeren?

Jan Dribbel | 04-01-16 | 02:08

toetssteen | 04-01-16 | 01:27

Zelf worstel ik met de vraag waarom voornamelijk de derde generatie moslims in Europa voor problemen zorgt. De eerste en tweede generatie gingen ook naar de moskee, bestudeerden net zo goed de Koran.

Borrelende Boris | 04-01-16 | 02:06

Het lijkt me dringender islamisering overal te beginnen in eigen land tegen te gaan om de wereld te redden van een fascistoide doodscultus rondom een onaanraakbaar verklaarde aanvoerder op wiens gedrag als opgetekend in de soenna behoorlijk want aan te merken valt. Dat laatste is hard nodig gezien devote volgelingen de man als meest ideale mens en voorbeeld ter navolging beschouwen en bijggevolg sociopatie min of meer religieus gelegitimeerd en aangemoedigd wordt:
www.israelnationalnews.com/Articles/Ar...

Takki Yah | 04-01-16 | 02:01

@Lewis | 03-01-16 | 21:05
Dat komt omdat bij menig reaguurder xenofobie WEL een rol speelt.
triest maar waar.
Maar ik heb liever tien illegale Ayaans dan een legale Maiwand de thuisblijver.

miko | 04-01-16 | 01:49

islam betekent onderwerping meer hoef ik niet te zeggen.

Sjonie01 | 04-01-16 | 01:44

Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:43

Jaren zestig, de kabouters, de vrije vrouwen, dolle mina's, ban de bra, baas in eigen buik, gastarbeiders en maling aan de kerk. Eerste gastarbeiders kwamen behalve uit Italie en Spanje, dus dames handtas gereedhouden voor een mep en dan stond er weer eentje voor joker uit de grote steden van Marokko en Turkije. Die gingen in keurig kostuum naar de dancings.
Later kregen we de intocht van de Berbers en de Anatoliërs, compleet ander volk.
Maar goed, de jaren zestig waar men terecht druk doende was de kerk uit de samenleving en achter de deuren te bannen, waarom was men toen niet consequent? Of was men het wel en wilde die mensen uit d grote steden van Marokko en Turkije ook liever dat die moraal door zou zetten? En zelf denk ik van ja, maar waarom is er tóen niet doorgezet?

toetssteen | 04-01-16 | 01:27

@Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:50
Eindelijk eens een discussie waar ik mijn mening kan geven over wat ik zie aankomen. Alles afnemen namelijk. Onderdak, wat kleding en voedsel in ruil voor (slaven)arbeid. Is niks nieuws, geschiedenis leert ons dat. Alle stabiliteit om zeep helpen. Onze nieuwe buren komen het sociaal stelsel wel leegzuigen. Alles valt om. En een hypotheek heeft een onderpand. Volgende stap. Meer werklozen betekend meer macht qua loon. En de marionette spelers lachen zich suf. Zitten diep in hun kasteel in absurde luxe belangrijk te wezen. Men moet mensen breken om opstand te voorkomen. Geen uitzicht bieden. Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea. Tegenspraak is strafkamp of executie. Bepaalde plekjes likken (waar die malloten een stijve plassert of soppige gleuf van krijgen) is een upgrade in status. Beter huisje voor familie. Wel loyaal in de pas lopen. Zoniet weg huisje en jij geëxecuteerd en familie in strafkamp. Het humane misbruiken voor eigen gewin. Deze apathische rukkers deinzen nergens voor terug.

Vageling | 04-01-16 | 01:19

Ik ken best wel een aantal moslims die de Islam willen gaan verlaten.

SaintNick | 04-01-16 | 01:19

Wat mag Feynman. Hier niet vertellen ?

Ik lees zijn bijdragen zo graag .

edelweiss | 04-01-16 | 01:17

Lieve help wat een warrig opgebouwd betoog, ik kan er geen snars aan vastknopen.

Lefgozer | 04-01-16 | 01:09

@Joost Maghetweten | 04-01-16 | 00:57
Thx :)

Lewis Lewinsky | 04-01-16 | 01:05

Het word tijd dat er eens word toegegeven dat er geen gematigde islam bestaat.

Islam is altijd radicaal, om het even welke “stroming” het betreft.

Verder ageert de islam dermate agressief tegen verandering dat deze zo goed als immuun is voor “verlichting”.

Ook is de islam expansionistisch en zijn moslims verplicht aan deze expansie bij te dragen, waarbij elke vorm van bedrog en geweld niet enkel geoorloofd is maar zelfs expliciet in de islam handleiding voorgeschreven staat.

Wat ook in de islam handleiding beschreven staat is dat een moslim nooit andere wetten boven de wetten van de islam mag erkennen, en dat democratie niet met de islam verenigbaar is.

En nog zoiets fraais dat in de islam handleiding beschreven staat is dat de moslims een superieure groep zijn, en dat de rest van de wereldbevolking minderwaardig is en naar believen door moslims verkracht en vermoord mag worden.

Je kunt dus geen moslim zijn EN de wetten, principes, en gebruiken zoals die in de westerse wereld gangbaar zijn erkennen, bestaat gewoon niet.

Je bent OF een radicale moslim OF een ex-moslim, er bestaat geen tussenweg.

De islam dient dus in de westerse wereld simpelweg verboden te worden, in de westerse wereld is geen plaats voor moslims, enkel voor ex-moslims.

Dat betekend dus dat de westerse wereld gedeislamiseerd dient te worden, net zoals Duitsland na de tweede wereldoorlog gedenazificeerd is.

Das vervelend voor moslims, maar ze hebben ruim 1400 jaar de tijd gehad om die achterlijke haat ideologie van ze zelf op te schonen en daar niets maar dan ook helemaal niets van terecht gebracht.

Ravian | 04-01-16 | 01:02

@Joost Maghetweten | 04-01-16 | 00:52
Er is ook een land dat "slechts" 14% moslims telt en toch lid is van de Organisatie van de Islamitische Conferentie, samen met religieuze rough-states als Turkije en Saudi-Arabië. Dat land heet Suriname.

ben kokhals | 04-01-16 | 01:02

@pluk-87 | 03-01-16 | 22:46
Kennis? Zit al bijna 1400 allahachtige jaren in een cirkeltje homosensueel met elkaar te knuffelen, vrouwen te haten en over die schizofreen, sprookjesboek en oppersprookjeswezen monoloog te voeren. De geestelijke (gestoorde) aan het roer. Als hem persoonlijks iets niet aanstaat komt hij wel met een fatwa. Want het oppersprookjeswezen. De imams die weer aangestuurd worden door de geestelijke. Laat het nou net zijn dat die muppets immuun zijn en zich aan van alles en nog wat wat haram is schuldig maken. Heb het al vaker gezegd. Hele probleem van die oppersprookjesaanbidders is interpretatie van het sprookjesboek. Het oppersprookjesvolk onderdrukken. Na 1400 fucking jaar nog steeds in een cirkeltje zitten te lullen en het nog steeds niet begrijpen. Geen consensus hebben ook. Sjiieten en Soennieten die elkaar maar afmaken omdat in een cirkeltje zitten weer teveel gevraagd is dan. Gasten die hun eigen sprookjesboek niet eens kunnen lezen in spaghettisliertjes. Het is één hele grote clusterfuck waar de orthodoxe met de scepter zwaaien.

Vageling | 04-01-16 | 00:59

@Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:21
Het overkomt de besten *kuch*. Ik moest ook even terug om te checken. Ik dacht even dat hij een Godwin maakte voor de reaguurders-panelen waren geopend!

Joost Maghetweten | 04-01-16 | 00:57

@McPhart | 04-01-16 | 00:37 "En er staan er nu meer aan de poorten van Wenen te rammelen dan in 1683."
.
Ze zijn er al ruim voorbij, ze zijn binnen aan het uitpakken waar de 3W's van D66 heersen (gratis woning wijf werk, en de laatste "W" mag men lezen als de "J" van Jizya. Weten die D66'ers veel:)

ben kokhals | 04-01-16 | 00:55

@Haberdoebas | 03-01-16 | 21:04

Geweldige vrouw! Was jammer dat ze het land moest uitvluchten door moslimtuig.

Balaverde | 04-01-16 | 00:55

Prachtige longread en plaatje VanRossem!

Balaverde | 04-01-16 | 00:53

Volgevreten?

Heb mij de laatse dagen uiterts netjes gedragen qua voedelinname. Drankinamame was vrijwel nihil. Zelfs nog iets over in de kerstpakketfles.

Keurige kokijus van Sjaak via Aldi. Doperwtenpuree a la Madras. Pommes Duchesse, ben gek op het zelfspuitwerk. Courgettes al Evocati. Mevrouw Evocatus is gek op garnalen en draait de meest prachtige mayonaise zelf, dus ik maak daar een cocktailsaus (mayo, mosterd, honing, balsamico, kerstpakketchampagne, sojasaus) Beetje traditioneel, maar da-kammuh niet bommuh.

Gisteren ook gewoon aan de &#1075;&#1088;&#1077;&#1095;&#1080;&#1093;&#1072;, flink bord met stuk kip totaal gaargesmoord met uien en ander leuke ingredienten, waar echtgenote het geheim van kent.

Startgewicht van 87,1 via 87,7 nu al terug naar 87,5 kg.

Kortom. Volgevreten?? Neuh.
Salut! Evocatus
PS
Islam? Nu even niet.

Evocatus | 04-01-16 | 00:40

King of the Oneliner | 04-01-16 | 00:35

Twee weken vrij.

Borrelende Boris | 04-01-16 | 00:40

Bill Cosby | 04-01-16 | 00:10
Er zijn helaas geen tegenkrachten meer in Europa.
Wij kennen geen 2de Amendement, dus zijn we volslagen weerloos.
Het is in Nederland en Duitsland vrijwel onmogelijk om legaal een wapen te bezitten en de overheid is onmachtig en mogelijk zelfs onwillend om de bevolking te beschermen.
Komt bij dat pattriotisme een vies woord is (Vaderlandse Geschiedenis is al decennia taboe in het Nederlandse onderwijs) en de huidige gemiddelde Nederlander vindt alles best zolang hij maar zijn Euroshopper pilsje heeft en SBS6 kan kijken.

Europa loopt op zijn eind. En als de overheid het geweldsmonopolie wil blijven houden, moet ze boter bij de vis doen. Doen ze niet, maar het volk vindt het wel best. Daarom is het een doodlopende weg.
Een gewapend volk is de enige remedie tegen tirannie. De Founding Fathers hadden dat goed begrepen. Als de Europese volkeren (jazeker: meervoud) apatisch blijven, zijn zij verloren.
En de Brusselse regenten zien het allemaal verlekkerd aan.

Er is geen Carel Martel meer, noch een Jan Sobieski. En er staan er nu meer aan de poorten van Wenen te rammelen dan in 1683.

McPhart | 04-01-16 | 00:37

Liberale democratie? Waar dan? De recente geschiedenis is getekend door progressief fundamentalisme, met name door regressief links. Hang maar eens een PVV poster achter de ramen of zeg dat Janmaat gelijk had en beleef hoe democratisch het er aan toe gaat. Zet het christendom voor schut en je trekt volle zalen, maar wee je gebeente als je gefundeerde kritiek op de islam uit. Dan sleurt een liberale linksmob je aan je haren naar de Amsterdamse rechter. Homo's, lesbiennes, feministen www.knack.be/medias/256/131363.jpg seculieren, atheisten, vrijzinnigen... ze lusten je dan rauw. Voorgedrukte aangifteformulieren (waar is Human Rights Watch?) geen enkel bezwaar. Een keurig pamflet waarin ook onze joodse medeburgers gewaarschuwd werd voor islamitische regressie werd met hulp van de Anne Frank Stichting begin '90 onder de toonbank gedwongen. Boekverbod heet dat. Daar ging het al mis. En dit in een land waar men tegen beter weten in al moskeebouw faciliteerde toen er nog maar een handjevol moslims waren binnengeloodst.
Er is genoeg gedebatteerd nu en laat iedereen maar geloven wat'ie wil: het wordt tijd voor praktische maatregelen. Het begin van een rechtzetting is Nederland een Christelijk land te noemen, want daarin ligt de achtergrond van onze normen & waarden. Voor moskeebouw (minaretten verboden) moet dan toestemming gevraagd worden aan alle Nederlandse burgers in een straal van een kilometer, sluit fundamantalistische of overlast gevende moskeeën en pas spreidingsbeleid toe (exit shariawijken). Verbied religieuze kledendracht binnen overheid, justitie, onderwijs en gesubsidieerde instellingen. Voer de uitzetstraf in en vervang dubbel paspoort met een intrekbare verblijfsvergunning, en stop kinderbijslag en export uitkeringen. Dit soort dingen, want in gelul kunnen we niet wonen.

ben kokhals | 04-01-16 | 00:37

Ook in dit lezenswaardige stuk klinkt door dat de Verlichting superieur is aan islam. Dat is de premisse waarin de Westerling het gesprek met moslims ingaat.

Niemand, op Spartacus na, zet vraagtekens bij de juistheid van de Verlichting, waartoe het heeft geleid, dat het haar geweldige inzichten niet in regels wist te vatten, waardoor de Romantiek er vervolgens een multiculturele rotzooi van maakte.

Heel goed verdedigbaar is dat de culturele kern van islam veel sterker en betekenisvoller is dan die van de Westerse samenleving. En de kracht van de kern bepaalt de samenhang binnen de groep.

Dat Westerlingen islam immoreel vinden is geen zakelijk element. Islam werkt, klaar. De Verlichting werkt niet, ook klaar.

De Westerse samenleving verloor haar culturele kern met als gevolg dat Westerlingen als kakelende kippen alle kanten uitvliegen, wat men 'individualisme' noemt. Het resultaat van de Verlichting. Met welk recht willen wij dan moslims de Verlichting opdringen?

En waarom doen wij of de meeste moslims eigenlijk toch wel de Verlichting aanhangen? Waarom brengt men hun onderhuidse overeenstemming toch telkens weer als laakbaar groepskenmerk ter sprake. Hun hechte en bloeddorstige samenhang is de evenknie van het christendom uit vroeger eeuwen. Alles wat ons bond hebben wij verloren en onze samenleving werd een gedesintegreerde rotzooi. Moslims nemen hier beter geen voorbeeld aan.

Vroeger wilde men het christendom bijbrengen aan heidenen en wilden. Nu bombardeert de Verlichting ze naar het democratische tijdperk. U moet toch inzien dat hier ergens iets helemaal niet klopt?

Zijn mensen en culturen wel gelijk te stellen als je geen normen en waarden formuleert tussen mensen en culturen? Kortom hier is iets helemaal scheef gegroeid in de Westerse samenleving.

Het christendom ging over naar de Verlichting met 'heb uw naasten lief als uzelve'. Men bezong vrijheid, gelijkheid en vooral broederschap zonder normen te stellen. Waarop de zaak verloederde in de Romantiek en uiteindelijk tot multiculturalisme leidde. Men kan een ander niet lief hebben die je naar het leven staat. Dat kon alleen binnen het christendom maar dat waandenkbeeld desintegreert thans onze cultuur.

Christendom en islam stoelen beide op magisch denken. En alhoewel de Verlichting als rationele tegenstelling
van het magisch denken van islam wordt opvat, valt dit alleszins te betwijfelen.

De kern van de Westerse samenleving is totaal verrot en niet die van islam, die trekt juist alle moslims aan. Laten wij logisch te werk gaan in onze vergelijking van culturen. En het falen van de Verlichting als samenbindende ideologie onder ogen zien.

Basic Dimension | 04-01-16 | 00:35

-weggejorist-

King of the Oneliner | 04-01-16 | 00:35

Het geloof achter je laten moet je zelf doen. Dan stelt het ook iets voor. Ga nu alsjeblieft weer niet de moslim (ook de afvallige) als slachtoffer zien die je moet helpen en de verantwoordelijkheid (lees schuld) op je nemen. Je bent echt behept met die Westerse hulpverlenersmentaliteit die ons voor een belangrijk deel in deze crisis heeft doen belanden.
God, wat leren mensen toch moeilijk.

Rest In Privacy | 04-01-16 | 00:26

@ Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:01

Dat langzaam een besef ontwikkelen doen ze dan maar in hun eigen zandbak.

Ravian | 04-01-16 | 00:26

Westerlingen = Westerling = knap!

nomenklatura1 | 04-01-16 | 00:23

"The peaceful majority" is net zo schuldig, zo niet schuldiger, aan de uitwassen en bloedvergieten in naam van hun idealogie, als ze niet ingrijpen.

En bij dat Hans Teeuwen filmpje spat ook de boosheid en de haat van die drie moslim vrouwen af. Ik vind dat filmpje misschien nog wel treffender. Totaal geen humor en het vermogen om te relativeren is ook compleet afwezig.

Tiamat | 04-01-16 | 00:17

De import van miljoenen vrijgezelle moslims versnelt dat proces alleen maar.
McPhart | 04-01-16 | 00:05

En over 100 jaar, als 2.5 miljard chinezen en indiers ook in het buitenland willen gaan wonen dan verwaterd de nederlandse cuktuur nog meer. We moeten ook proberen iets langer termijn te denken

Mr. Squits | 04-01-16 | 00:14

Logica in het Midden-Oosten: Een Saoedische minister beschuldigd Iran van steun aan terroristen.
Wij, Saoedi-Arabië, zijn tegen steun aan terroristen.
Wat een verknipte geesten in dit deel van de wereld.
Zieke geesten.
Totaal verdorven, totaal verrot.
Kortom: islam.

Jan Dribbel | 04-01-16 | 00:13

Lewis | 03-01-16 | 23:57

Als u bedoelt dat door de invloed van sommige stromingen binnen de christelijke kerk de vrouw meer mogelijkheden heeft gekregen om zich te ontplooien, dan zijn we het wel eens. Het valt ook niet na te gaan wat er zou zijn gebeurd als we helemaal geen religieuze invloeden zouden hebben gehad in West-Europa.

Borrelende Boris | 04-01-16 | 00:11

McPhart | 04-01-16 | 00:05 | | Reageer+ | 0
Kom op, niet zo negatief. Neem eens de slag bij Wenen en Poitiers. Er zijn genoeg tegenkrachten die de Islam tot op het bot hier kan uitroeien, maar wat kost het ons? Wat voor een sacrifice moeten wij nu weer maken om de Mekka gangers te stoppen, daar maak ik mij meer zorgen over.

Bill Cosby | 04-01-16 | 00:10

@ McPhart | 04-01-16 | 00:05
Niet 'zeker', het is hoogstens een mogelijkheid.

Lewis | 04-01-16 | 00:07

La Bailaora | 04-01-16 | 00:00
En het probleem is dat figuren als mohammed de helden van links zijn. Vergelijk maar een polpot en che quevara., beiden sadistische massamoordenaars maar de grote helden van links. Ze lopen nu nog met van die che t-shirts ook al is bekend wat een vreselijke sadist hij was.

Ben Hetzat | 04-01-16 | 00:05

Klassieke fout: denken dat er gematigde moslims zijn.
Er zijn afvallige moslims, fakende moslims en strenge moslims, maar er zijn GEEN gematigde moslims.

Aboutaleb is een strenge moslim die taqqiya beöefent. Hij rapporteert nog steeds braaf aan zijn koning. Voor de goede orde: die koning zetelt in Rabat, niet in villa Eikenhorst.

En of die middeleeuwse ideologie hier niet thuishoort, daar kan men over twisten. Historisch gezien hoort die hier zeker niet thuis, maar een beschaving in verval kenmerkt zich door apathie en door respect voor vijandige denkbeelden. Het valt niet te ontkennen dat Europa daaraan lijdt, dus onze beschaving gaat zeker vallen. De import van miljoenen vrijgezelle moslims versnelt dat proces alleen maar.

McPhart | 04-01-16 | 00:05

Die tweede link is mooi gezegd door die mevrouw, Parsons. Hits home like a sledgehammer.

Mr. Squits | 04-01-16 | 00:04

Een mooi verhaal maar het afsluitende plaatje zegt alles.

Pardon lul | 04-01-16 | 00:02

Van Rossem

&nbsp;

Niemand in de wereld wordt geboren als radicale moslim.

&nbsp;

Het is de doctrine van islam (niet alleen door de Koran, Sira en Hadith, maar ook door moskeeën, opvoeding en omgeving) die van mensen een Mohammedaan maakt.

&nbsp;

Er zijn miljoenen goede en nette moslims in de wereld maar zolang de doctrine van islam niet verboden wordt kan je er gewoon niet op vertrouwen dat ze niet vroeg of laat naar de extremistische kant worden getrokken (niet alleen qua Jihad maar ook qua denkbeelden als Sharia Law enz.). helemaal als het percentage moslims stijgt in een gemeenschap.

&nbsp;

Er is mijns inziens dus maar een echte oplossing: de bron moet weg, dus: islam moet gewoon verboden worden. Heel simpel. Er is niemand die als terrorist geboren wordt, islam maakt terroristen en radicalen.

&nbsp;

Mohammed was qua religie (dit naast zijn militaire carrière) gewoon een levensgevaarlijke sekteleider zoals Charles Manson, Jim Jones, David Koresh enz., alleen 1400 jaar eerder. Een gevaarlijke gek die zichzelf(!) uitriep tot laatste profeet van God en zelf een boek heeft geschreven.

&nbsp;

We weten allemaal hoe het met eerdergenoemde sekteleiders is afgelopen. Dat is helaas ook de enige echte oplossing voor islam. Hoe vervelend dat ook is voor sommige liberalen en semi-moslims die graag Ramadan en Suikerfeest willen blijven vieren maar verder helemaal niets van islam afweten.

hallootje kadootje | 04-01-16 | 00:01

@Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:51
Mohammed wordt nooit een aardige kerel, hoe je het ook 'interpreteert'. Of je nou interpreteert dat het doen van een 8 of 9 jarig meisje pedofilie is of niet doet daar niet aan af. Hij hakte er ook 100-en de hoofd af, hij veroverde ook steden als Mekka, warlord dus. Dat wordt allemaal niet ter discussie gesteld, dat zijn feiten. Er staan dus wel degelijk heel veel feiten in. Er zullen er zeker zijn die 'interpreteren' dat Mohammed dus een held was.

La Bailaora | 04-01-16 | 00:00

@ Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:53
De kern van het christendom gaat wel iets verder terug dan honderd jaar. Tweeduizend jaar, zeg maar.
Ik begrijp je punt hoor, en het is je wellicht opgevallen dat ik op geen enkele manier vrouwenondrukking in naam van het christendom ontken of goedpraat. Duidelijker dan ik in mijn laatste tegels ben geweest kan ik echter niet zijn, dan moet ik mezelf gaan herhalen, dat heeft niet zoveel zin.

Lewis | 03-01-16 | 23:57

Mr. Squits | 03-01-16 | 23:50
Neem maar van mij aan dat de imam dit expliciet verteld. Was als antwooerd op een directe vraag of zij (moslima) gezondigd had door bij het kruidvat te stelen.

Ben Hetzat | 03-01-16 | 23:53

Lewis | 03-01-16 | 23:47

Wellicht nu, maar was dat pak 'em beet honderd jaar geleden precies hetzelfde? Denk het niet.

Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:53

@ Parsons | 03-01-16 | 23:48
Ha, die laatste link was ik kwijt, heb hem nu bij mijn Favorieten staan, dank.

Lewis | 03-01-16 | 23:51

Parsons | 03-01-16 | 23:42

Die discussie hebben we in het verleden al vaker gevoerd. Het punt is, dat of een boek nu door God of door mensen is geschreven, de uiteindelijke belijdenis of hoe je het ook wilt noemen, is een kwestie van interpretatie. Een letterlijke uitvoering van de geschriften (zowel de Bijbel, alsmede de Koran) zou in beide gevallen ontwrichtend werken voor onze huidige maatschappij. Als u bedoelt dat een Goddelijk geschreven boek niet geïnterpreteerd mag worden, dan heeft u wellicht een punt.

Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:51

Tja wat is bewijs. Ik heb het uit de eerste hand maar bewijzen dat iets gezegd is isneen ander verhaal.
Ben Hetzat | 03-01-16 | 23:39

Ik weet niet van imams maar we weten allebei dat moslims elkaar met rust laten wat betreft criminaliteit. Zo hypocriet zijn ze ook

Mr. Squits | 03-01-16 | 23:50

Alle religies zijn kut en de Islam is het kuttigste. Als god of Allah bestaat dan is het een enorme hufter en hoop ik hem nooit tegen komen.

Asimov6 | 03-01-16 | 23:48

@ Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:43
Je hebt het niet tegen mij, maar ik reageer toch even.
Zoals ik al eerder zei, of impliceerde: het ligt er maar net aan naar wel segment van het christendom je kijkt. Ik ken zat kerken en christenen waar vrouwen volstrekt gelijkwaardig zijn. Ik ben er van overtuigd dat het christendom in de kern vrouwvriendelijk is.
Maar zoals ik al eerder heb gezegd, helaas zijn veel christenen en er uitstekend in geslaag een heel ander beeld te creëren.

Lewis | 03-01-16 | 23:47

Peter Emile | 03-01-16 | 23:21

Heb me ook afgevraagd of het mogelijk zou zijn om de wet zo aan te passen dat alleen nog het godsdienstige gedeelte van de islam kan worden beoefend.
Vervolgens kan er misschien gekeken worden naar het feit dat er vijf keer per dag gebeden wordt met als hoofdthema de straf van allah. Bedoeld voor mensen met een ander of geen geloof.
Dit gaat regelrecht tegen onze grondwet in.

Poesmobiel | 03-01-16 | 23:45

Glasgow Argus | 03-01-16 | 23:32

Laten we er geen doekjes om winden. Als we hier nog streng christelijke waarden zouden kennen, dan zou de positie van de vrouw vrij belabberd zijn (t.o.v. onze huidige maatstaven).

Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:43

Parel van het Zuiden | 03-01-16 | 21:52,

Ben ik met je eens, de islam is van zichzelf een groot probleem; ook buiten Nederland.
Maar ik zei al dat het klimaat in veel islamitische landen pakweg 40 jaar geleden veel vrijer was. Dat had er ook mee te maken dat we hier in het Westen trots waren op wat we hadden bereikt; dat droegen we uit, zowel gematigd links als rechts.
Veel moslims wilden datzelfde bereiken, en keken naar ons op.
Sindsdien wordt ons geleerd onszelf te haten.
En wordt onze immigranten geleerd om ons te haten.
Dat scheelt nogal.

Dat heeft hier effect, maar óók in de islamitische wereld.
Als moslims hier zouden liberaliseren, bereiken die ideeën ook hun neven en nichten in de islamitische wereld. Nu zien we het tegenovergestelde.

Daarbij komt dat links vaak hele kwaadaardige laster verspreidt over het Westen; even 2 hele kwalijke voorbeelden;
- In de oorlog tegen Saddam verdedigde links heel openlijk het regime van Saddam. Daarbij werden de VS consequent van "oorlogsmisdaden" beschuldigd, er werd zelfs jarenlang gelogen over de aantallen slachtoffers (SP; "1 miljoen doden in Irak").
Dat gaf elke terroristische organisatie een excuus om oorlogsmisdaden te plegen in Irak.
- Datzelfde klimaat zie ik in elke discussie over Israël, waarbij links partij kiest voor de genocide predikers van hezbollah, fatah en hamas.

Links moedigt de jihad dus gewoon aan.
Sterker nog, je ziet dat jihadisten die linkse kretologie overnemen (imperialisme, fascisme, bladiebla) om hun moordpartijen goed te praten.
Dat zal nu toch snel moeten veranderen, hoop ik.

Dandruff | 03-01-16 | 23:42

@ Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:39
Hij doelt uiteraard (ook) op de beleving van de betreffende gelovigen.
Overigens geloof ik dat de bijbel wel degelijk Gods Woord is en is geïnspireerd door (de Geest van) God, maar tegelijkertijd mensenwerk is, omdat mensen de boeken nu eenmaal hebben geschreven. Da's anders dan bij de koran.

Lewis | 03-01-16 | 23:42

@Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:39
Nee, dat zijn ze niet.

Dat is het hele probleem.

Valt het muntje al?

Parsons | 03-01-16 | 23:42

Ja dat worden ze wel. Het is een onderdeel van de oorlogsvoering: hol de vijand economisch uit, tot je sterk genoeg bent om de paarden te zadelen.

Dat is exact wat er gaande is.
Parsons | 03-01-16 | 23:35

Mja.. mja ik ben niet overtuigd dat "ze" dat allemaal denken. Er zijn vast een aantal die het zeggen maar wat dan nog? Hol de vijand economisch uit klinkt als doe niks en trek uitkering. Nou er zijn zat hollanders die precies hetzelfde doen toch?

Mr. Squits | 03-01-16 | 23:42

@Tiamat | 03-01-16 | 23:22
Dat betekent dus dat het mohammedisme per definitie onverenigbaar is met ons vrije denken.

Dat zal nimmer veranderen.

Ergo, dit kan alleen maar fout aflopen, zoals het al 1400 jaar fout is afgelopen.

Overal, altijd, zonder uitzondering: waar het mohammedisme neerstrijkt volgt bloedvergieten.

Nooit anders geweest, zal nu ook niet anders zijn.

Parsons | 03-01-16 | 23:40

Tja wat is bewijs. Ik heb het uit de eerste hand maar bewijzen dat iets gezegd is isneen ander verhaal.

Ben Hetzat | 03-01-16 | 23:39

Parsons | 03-01-16 | 23:33

Volgens mij zijn beide boeken geschreven door mensen. De gebroeders Grimm schreven ook boeken in hetzelfde genre.

Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:39

Fout mr Squits, de iman zegt wel degelijk dat je als moslim mag stelen van niet moslims en dat gewoon in een haagse moskee.
Ben Hetzat | 03-01-16 | 23:31

OK dan als dat echt zo is en er bewijs is, waarom zit die vent niet in de gevangenis? Komen we ook weer terug naar het punt die ik probeer te maken.

Mr. Squits | 03-01-16 | 23:37

Zolang werkelijk alles bespeekbaar is en vooral blijft kun je eruit komen

Mark van Leeuwen | 03-01-16 | 23:36

@Mr. Squits | 03-01-16 | 23:21
Ja dat worden ze wel. Het is een onderdeel van de oorlogsvoering: hol de vijand economisch uit, tot je sterk genoeg bent om de paarden te zadelen.

Dat is exact wat er gaande is.

Parsons | 03-01-16 | 23:35

-weggejorist-

Parsons | 03-01-16 | 23:33

@Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:17
De bijbel is niet geschreven door het opperwezen.

De koran wel.

Weet je het verschil nou nog niet?

Parsons | 03-01-16 | 23:33

Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:20
dan, beste Boris, moet u zich duidelijker uiten. Primo: de SGP is niet synoniem aan het christendom. en Secundo heeft het christendom alles betekend voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Meer, in ieder geval, dan de islam, die per definitie uitgaat van ongelijkwaardigheid en dat beloont met stenigingen, uithuwelijking en met het afpikken van erfenissen van vrouwen. ik kan niet begrijpen waarom feministen van de huidige 'golf' ook maar een goed woord voor dat verderfelijke systeem kunnen hebben.

Glasgow Argus | 03-01-16 | 23:32

Mr. Squits | 03-01-16 | 23:21
Fout mr Squits, de iman zegt wel degelijk dat je als moslim mag stelen van niet moslims en dat gewoon in een haagse moskee.

Ben Hetzat | 03-01-16 | 23:31

Waarom hebben we alleen maar vluchtelingen uit moslimlanden. Omdat het een niet zo'n fijn geloof is dat elk land waar het zich manifesteert langzaam sloopt.
De mensen die hierheen komen beseffen dat door al het hersenspoelen zelf niet en nemen met hun vlucht de pest mee waar ze juist voor gevlucht waren.

Dirk III | 03-01-16 | 23:29

@Peter Emile | 03-01-16 | 23:21
Klopt. Ik zeg ook altijd dat de islam geen religie is maar een doctrine. Een geloof kan je niet opgedrongen worden; als je niet gelooft, dan geloof je niet. Pas als men dit erkent kan men er wat tegen doen.

Maria.1 | 03-01-16 | 23:28

Niet mee eens. Volgens mij nemen we het in het Westen juist op voor afvallige moslims. Er is in het Westen genoeg kritiek op de verstikkende werking van de Islam: homo's kunnen niet zichzelf zijn, er is Jodenhaat, vrouwen zijn ondergeschikt aan de man en tegen andersdenkenden wordt ook minderwaardig aangekeken. Kritiek op deze elementen wordt echter niet getolereerd door de politiek correcten. Neem een Tofik Dibi. Die weet donders goed dat hij als homo zichzelf niet kan zijn in de moslimwereld, maar toch schelt hij iedereen die kritiek heeft op de homohaat die gepaard gaat met de Islam uit voor racist. Het moet wel van twee kanten komen. Ik zie niet in hoe we moslims die zich niet happy voelen bij de verstikkende werking van de Islam nog meer kunnen helpen dan steeds maar weer kritiek te hebben op deze verstikkende elementen van de Islam. We kunnen moeilijk een detective sturen naar alle moslimgezinnen om te signaleren wie onderdrukt wordt om hem vervolgens te kidnappen uit het gezin waarin hij wordt geïndoctrineerd door de Islamideeen. Het moet toch uit de moslims zelf komen. Misschien bedoelt Van Rossem dat we meer kritiek moeten hebben op degenen die de Islam misbruiken dan op de groep Moslims als geheel. Hier zit echter het probleem. Er is nauwelijks kritiek op de groep moslims als geheel. Is er nauwelijks geweest. Moslims snappen het spreekwoord 'wie de schoen past trekke hem aan' niet zo goed. Bij alles wat je zegt over de Islam denken moslims dat je meteen de hele groep aanvalt. Zolang moslims niet kritisch naar hun eigen geloof durven te kijken en slechts in de slachtofferrol blijven hangen gaat er niet veel veranderen. Tot slot denk ik dat minder moslims binnen laten ook beter is. Anders wordt de verstikkende werking van de Islam alleen maar groter en wordt het voor afvalligen alleen maar moeilijker zich te bevrijden van de verstikkende werking van de Islam. Maarja dat mag je ook niet zeggen, want dan ben je een racist. Tsja...

freelux | 03-01-16 | 23:25

Volgens mij is er wel degelijk een vangnet voor "afvallige" of gematigde moslims: onze normale Nederlandse samenleving. Met de extra islam-instroom blijft hier echter steeds minder van over....

RichardBandler | 03-01-16 | 23:23

Parsons | 03-01-16 | 23:06

Ja, inderdaad. En dat is gelijk de grootste fout die bijna de hele "westerse" samenleving maakt.

Zij denken niet hetzelfde als wij, leven niet op dezelfde manier en delen een deel van "onze" waarden niet. Het heeft dan ook niet zo veel zin om "onze" waarden aan hun op te dringen. Bij een moslim moet je vanuit zijn gedachtengang redeneren, en niet vanuit je eigen overtuigingen. Het heeft op dit moment bijvoorbeeld niet zo veel zin om democratie op te dringen aan een volk dat daar gewoon niet zo veel mee heeft, omdat dat haaks op hun overtuigingen staat.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we onze eigen waarden maar overboord moeten gooien, maar wel aanpassen aan de huidige problematiek.

Tiamat | 03-01-16 | 23:22

@Maria.1 | 03-01-16 | 22:02

De vrijheid van godsdienst wordt schaamteloos misbruikt door de islam. En alleen al om die reden, zou die vrijheid van godsdienst niet voor de islam moeten gelden. Maar er zijn nog meer, belangrijker redenen om de islam van de godsdienstvrijheid uit te sluiten:

- Allereerst omdat de islam voor slechts een zeer klein deel een godsdienst is; de islam is een totaalpakket. De islam in zijn zuiverste vorm omvat, behalve een waslijst aan sociale regels, eveneens de rechtspraak, de burgerlijke stand en de staatsinrichting. De islam in zijn zuiverste vorm zal altijd streven naar een theocratie, met de islam als enige godsdienst. Met andere woorden: de islam gaat, in tegenstelling tot vrijwel alle andere religies, veel, héél veel verder dan een religieuze belevenis alleen. De islam is een staatsvorm. Een totalitaire, wel te verstaan. De opvatting van veel moslims dat de islamitische wetten boven alles staan - dus ook boven de wereldse, burgerlijke wetten - zegt in dit kader genoeg.

En omdat de islam een staatsvorm is, en een totalitair project, zou deze 'religie' buiten de vrijheid van godsdienst moeten vallen.

- Een derde reden om de islam uit te sluiten van de vrijheid van godsdienst, is dat 'vrijheid van godsdienst voor de islam' in feite betekent dat je de aanhang van die ideologie de vrijheid geeft om vrouwen te discrimineren en te onderdrukken, dat je de volgers van die doctrine de vrijheid geeft om homo's te discrimineren en te terroriseren, en niet-gelovigen en afvalligen van de islam het leven zuur te maken als dat zo uitkomt.

Eigenlijk is de wet die de 'vrijheid van godsdienst' regelt, een gedrocht geworden sinds de islam zijn intrede in de westerse seculiere samenlevingen heeft gedaan. Die wet zou drastisch aangepast, of wellicht zelfs afgeschaft moeten worden.


Peter Emile | 03-01-16 | 23:21

Hoewel ik de emotie achter uw tegel deel is uw oplossing meer het aanpakken van de gevolgen ipv oorzaken.
de Voorzittert | 03-01-16 | 23:06

Niet helemaal mee eens. De (oververtegenwoordigde) criminele moslims worden niet perse door een imam in een moskee aangemoedigd om een oma te beroven van haar gouden kettinkje. Ze doen het door peer pressure en een soort moslim variant van rage against the machine, het loont niet om te werken idee dat ze graag onderhouden. En het welbekende nederlandse minderheden geknuffel. We hebben ze inmiddels half dood geknuffeld... het werkt niet. De hoogte van de straffen moeten gewoon omhoog. Beste manier om criminaliteit laag te houden is om criminelen... in de gevangenis te houden.

Vind ik tenminste

Mr. Squits | 03-01-16 | 23:21

De moslims zullen nooit de mogelijkheid hebben zich aan te passen aan onze cultuur. Onze cultuur was namelijk generaties er op gericht dat de slimsten en best functionerenden het meeste voortplanten. Hierdoor hebben wij een IQ shift gekregen dat ons net wat slimmer maakt dan de meest klagende groepen allochtonen. Hierdoor hebben wij ook onze welvaart kunnen creëren die we nu meemaken.
.
Socialisme, nivellering, immigratie, bijstand, de roverheid en de EU zorgen er nu juist voor dat onze IQ shift de andere kant op gaat. Er komt dus een moment aan waarbij we of te weinig mensen hebben om de complexiteit van de samenleving in stand te houden, of er te veel mensen die netto ontvangers worden van het belastinggeld. Dan zal de boel instorten en is het weer ieder voor zich.
.
Op dat moment maakt het geen zak meer uit of je gelovig bent of geel, zwart of groen. Het gaat er dan nog om of jezelf nuttig kan maken in een wereld dat met grote tekorten kampt. Ik geloof niet in het veranderen van mensen, geloven of bevolkingsgroepen. Als de moslims moslim willen blijven zijn zonder iets te kunnen toevoegen aan onze maatschappij, dan moeten ze niet vreemd opkijken dat ze niet aangekeken worden als de boel ineenstort.

heldheino | 03-01-16 | 23:20

prakkie | 03-01-16 | 21:51,

Ik blijf toch hopen dat het tij valt te keren, door keer op keer te herhalen wat elk weldenkend mens al lang zou moeten weten. Ik ben wat dat aangaat erg blij met het tegengeluid op GeenStijl, maar zeker ook met GeenPeil. Men kan er steeds minder omheen, steeds meer mensen ontwaken, en zien dat de NPO waarheden verzwijgt.
Die NPO kan niet anders dan mensen als Annabel Nanninga en Jan Roos uitnodigen. Ik zag laatst met genoegen hoe Jan bij Pauw de vloer aanveegde met 4 verschillende Politiek Corrupte idioten.

Dandruff | 03-01-16 | 23:20

Glasgow Argus | 03-01-16 | 23:15

Mijn antwoord was een reactie op Lewis, niet een op zich staande tegel. Ik vergelijk niet de positie van vrouwen onder het christendom en de islam. Ik zeg dat het christendom weinig heeft betekent voor de emancipatie van de vrouw.

Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:20

@ Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:13
De SGP is één deeltje in het brede spectrum van het christendom.
Lees de evangelieën. Kijk hoe Jezus met vrouwen omging. Zie dat vrouwen de eersten waren die zijn lege graf zagen en dat zij als eerste getuigen werden uitverkoren, om maar een voorbeeld te noemen. Valt ons in deze tijd misschien amper op, was in die tijd iets ongekends, iets onvoorstelbaars.
Ja, ik durf te beweren dat het christendom heel veel goeds heeft gebracht voor de positie van de vrouw. Al ben ik uiteraard ook de eerste om te erkennen dat juist ook christenen verantwoordelijk zijn geweest voor grote onderdrukking van vrouwen. En nog. Dat vind ik erg, maar het is absoluut niet het hele verhaal.

Lewis | 03-01-16 | 23:18

Zo verlicht en vrij is die Ahmed A. in mijn ogen niet. Gezien het feit dat hij in z'n vrije tijd, thuis een djellaba (of hoe heet zo'n jurk) draagt.

J. Jarig | 03-01-16 | 23:17

Parsons | 03-01-16 | 23:08

"God's wil is wet", u kent vast die uitdrukking. Wij hebben ons ook hiervan ontdaan. Als wij het kunnen, zouden zij het ook moeten kunnen doen, denk ik zo.

Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:17

Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:13
dat is een treffend voorbeeld van een dialecktische omkering, waarvan domlinks zich graag bedient. ik hoor graag de recente voorbeelden van vrouwen in SGP-bolwerken die zijn gestenigd, die tegen het nederlands erfrecht in zijn ontdaan van hun erfstelling, die worden uitgehuwelijkt aan een analfabete neef uit de biblebelt. bij gebreke daarvan bent u af.

Glasgow Argus | 03-01-16 | 23:15

@von Trier | 03-01-16 | 23:08
En nog stemt 111/150e deel van de bevolking voor méér immigratie. En een grote meerderheid voor méér dwingend EU-beleid. Het is om moedeloos van te worden.

de Voorzittert | 03-01-16 | 23:15

Lewis | 03-01-16 | 23:06

Christendom en positie van de vrouw? Ik denk dat u eens bij de SGP moet gaan praten hierover.

Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:13

@von Trier | 03-01-16 | 23:08
Dat dus.

Parsons | 03-01-16 | 23:12

Lewis | 03-01-16 | 23:08
Torquemada had erg goed gelet op de methoden en technieken die de mohammedanen voor 1492 in al-andaluz gebruikten.

Glasgow Argus | 03-01-16 | 23:10

Ik zag de woorden --> moslim en Samson (PvdA) en kreeg gelijk last van acute chocomelleritus.

Uw Psychiater | 03-01-16 | 23:09

Vandaag op de fiets door Amsterdam-Noord naar een kennis die ik lang niet bezocht heb. Hele wijken die ik nog ken 30 jaar geleden als geheel blank, nu naar het lijkt voor het grootste gedeelte gevuld met hoofdoeken achter kinderwagens. Dit zie je in elke voormalige arbeiderswijk in de grote steden. Demografische tijdbom is al afgegaan, kan je niets meer aan doen.

von Trier | 03-01-16 | 23:08

@ Lewis | 03-01-16 | 23:06
Voor de duidelijkheid: ik doelde specifiek op het katholicisme uit de tijd van de Inquisitie en de brandstapels, dat veel te veel macht had.

Lewis | 03-01-16 | 23:08

@Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:01
En hoe ga jij het onveranderlijke woord van het opperwezen, dat door geen enkel levend wezen in twijfel getrokken mag worden, veranderen dan?

Parsons | 03-01-16 | 23:08

@ProAsfalt
Bizar !

Troef | 03-01-16 | 23:07

@Tiamat | 03-01-16 | 23:00
islam houdt zich aan geen enkele (grond)wet.

mohammedanen al helemaal niet.

Alleen daarom al gaat het fout, wij spelen het spel volgens spelregels, mohammedanen daarentegen doen dat uitsluitend volgens hun regels.

Parsons | 03-01-16 | 23:06

@ Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:01
Het christendom staat niet los van die verworvenheden. Het katholicisme dat jij beschrijft wel. Zo heeft het christendom veel betekend voor de positie van de vrouw, ook al kreeg het later (en nog steeds!) helaas weer de schijn tegen zich, dat geef ik grif toe. Maar heel veel waarden die wij in onze tijd als Westerlingen zo belangrijk vinden, hebben wel degelijk hun oorsprong in het christelijk geloof.
Ik ben er van overtuigd dat geloof wel degelijk een plek heeft in deze wereld, een cruciale, onmisbare plek zelfs, maar dan niet geloof dat verstikt, dat beperkt, dat afkapt, dat onderdrukt, dat los staat van de wereld en van de realiteit.

Lewis | 03-01-16 | 23:06

@Mr. Squits | 03-01-16 | 22:50
Hoewel ik de emotie achter uw tegel deel is uw oplossing meer het aanpakken van de gevolgen ipv oorzaken. En het is daarbij evident dat hogere straffen zwaardere vergrijpen met zich meebrengen. Het klinkt wat D66 hoor maar als je verkrachting en moord allebei met 30 jaar bestraft is de drempel om iemand te vermoorden na de verkrachting niet zo hoog meer.
.
Ik geloof meer in de aanpak: totale stop op verdere islamisering. We laten vanaf morgen 0 nieuwe immigranten toe totdat de allerlaatste werkloze kansenparel ook werk heeft. Ik geloof er onvoorwaardelijk in dat het in het BELANG van alle moslims is om geen enkele moslim meer extra toe te laten in dit land. Eerst integreren, dan weer immigreren. Dit betekent ook dat het wel welletjes is met de moskees nu. Dit is het. We gaan niks meer bijbouwen nu. Iedereen eerst maar eens gewoon aan het werk ipv de hele week overdag slenterend over straat of vol verbazing theezuipend bij een gesubsidieerd overheidsprojectje ontvangen worden.
.
Daarnaast is het noodzakelijk om niet Lodewijk Asscher deals met Marokko te laten maken maar meer een type Mino Raiola. Iemand die met gestrekt been in gaat en die hulpbehoevende zandbakrakkers meteen het kromzwaard op de keel zet. Iedereen met roots verplicht ook een Marokkaans paspoort? Dan ook de gevolgen. Bij elke tweede veroordeling wordt het een enkeltje Casablanca.

de Voorzittert | 03-01-16 | 23:06

@Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:01
En daarom is het ook zo jammer dat we na ons hiervan eindelijk te hebben bevrijd niet meer zullen zien hoe we ons hadden ontwikkeld als we niet weer teruggezet zouden worden door een nieuwe groep mensen met middeleeuwse denkbeelden.

henkdekanarie | 03-01-16 | 23:05

Tiamat | 03-01-16 | 23:00
je hoort mij ook niet zeggen dat het gemakkelijk zal zijn. en inderdaad, tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.
grote sociale veranderingen - omwentelingen - gebeuren vanuit de grassroots, maar er is een omslagpunt nodig om de verandering echt doortevoeren. en trump en wilders en le pen en farage zorgen dat dat tipping point ooit bereikt gaat worden. en dat is niet slechts mijn optimisme, maar een typisch effect van het cyclisch verloop van samenlevingen. en dat cyclisch verloop zal ook de dwaalwegen van onze huidige leiders beeindigen.

Glasgow Argus | 03-01-16 | 23:05

Over pak 'm beet tien jaar is het nu nog vrijwel onzichtbare alter ego van Aboutaleb de eerste moslimpremier van wat ooit Nederland was. Klein-Linksistan en Groot-Fatsoenia zullen in de buurtbazar juichend fleurige bidkleedjes aanschaffen. Realisten met verstand en spaargeld zullen, na nog één keer vanuit het vliegtuig weemoedig naar de verloren zaak te hebben gezwaaid, naar Texas emigreren.

De Vrijlansier | 03-01-16 | 23:04

Off topic: ook werkgevers steunen de D'66 rechters want o wee als je een in elkaar geslagen vrouw helpt.
www.telegraaf.nl/binnenland/24942331/_...

Dan zult gij dat bezuren met oneervol ontslag.

ProAsfalt | 03-01-16 | 23:03

Het "vrije" Westen met alle verworvenheden, bestaat slechts enkele decennia. Het is nog niet zo heel lang geleden dat de kerk een grote invloed had in grote delen van West-Europa. De acceptatie van homoseksuelen, het hebben van relaties zonder huwelijk, stemrecht en onderwijs voor vrouwen waren zeker geen gemeengoed. Men doet hier nu net alsof dit de normaalste zaak van de wereld is, echter is hier ook eeuwen voor gestreden. Een paar honderd jaar geleden hoefde je niet aan te komen met de zin "ik ben atheïst". Dan ging je geheid op de Katholieke brandstapel, of werd je vermoord door de Calvinisten van de andere zijde. Een leven zonder religie was ondenkbaar en afvalligen waren het leven niet zeker. Zoveel verschilt de islam niet van de westerse religies in dat opzicht. Het enige dat we hier kunnen doen, is een seculiere maatschappij neerzetten, zonder invloed van religie. Daarbij moeten we de islamieten de kans geven om langzaam een besef te ontwikkelen dat religie geen plek meer heeft in deze wereld. Dat kun je niet forceren, dat heeft tijd nodig, net zoals wij 20 eeuwen nodig hadden om de invloed van de kerk in te dammen.

Borrelende Boris | 03-01-16 | 23:01

De NPO kan weinig goed doen met hun EUSSR, klimafaat propaganda maar De Monitor van KRO-NCRV (die zo Pro klimfaat en Pro EUSSR zijn als de neten) verdient zeer zeker een pluim.

ProAsfalt | 03-01-16 | 23:01

Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:54

Grote sociale veranderingen zijn in het verleden vrijwel altijd vanuit onderop (de samenleving) en eigenlijk nooit vanuit bovenaf (de politieke kaste) erdoor gekomen.

Ook figuren zoals Trump en Wilders zullen inbinden, sterker nog, ze zullen wel moeten, want ook zij zijn gewoon aan (grond)wetten gebonden, als ze aan de macht komen. Ze kunnen niet alles doen en laten wat ze willen en zullen rekening moeten houden met andere "democratische" instanties waardoor hun "beleid" flink afgezwakt wordt.

En anders komt de kogel wel weer een keer van links (of rechts, het is om het even).

Tiamat | 03-01-16 | 23:00

@Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:58
Is er niet meer.

Ik zou willen dat ik het mis had, maar helaas...

Parsons | 03-01-16 | 22:59

Parsons | 03-01-16 | 22:56
i know. een sprankje optimisme, daarentegen.

Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:58

-weggejorist en opgerot-

Geitenwollensokjuhz | 03-01-16 | 22:57

@Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:54
Gaat niet gebeuren, we worden regelrecht een bloederige burgeroorlog in bestuurd.

Parsons | 03-01-16 | 22:56

Parsons | 03-01-16 | 22:49
een typisch voorbeeld van het koken van kikkers. langzaam het water opwarmen, totdat ze niet meer reageren.
mijn sprankje van optimisme is in de boze witte burgers die in 2016 en 2017 hun stem ogen uitbrengen in de VS, in Frankrijk, in Duitsland en het VK.
de onderstroom begint momentum te krijgen. in de VS kunnen de MSM niet negatief genoeg zijn over The Donald, maar het enige effect is dat hij populairder wordt. Nu hier nog.

Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:54

@ Mr. Squits | 03-01-16 | 22:50
Met de teneur van je/uw tegel ben ik het zeer eens.

Lewis | 03-01-16 | 22:52

@Mr. Squits | 03-01-16 | 22:50
(...) die grotendeels ellende voortbrengt (...)

Welk deel niet dan?

Parsons | 03-01-16 | 22:51

Dit kun je echt breder trekken:
De FNV spreekt voor je als werknemer
VNO spreekt namens jou als werkgever
De ANWB spreekt namens jou als automobilist
Natuurmonumenten als je van vogeltjes houdt
De wijkraad spreekt namens jou over dat AZC om de hoek.
ISIS spreekt namens jou als je moslim bent.

De verzuiling is zogenaamd dood, maar ik moet nog tegenkomen dat de politiek verder kijkt dan de bevolkingsgroep waar je bij hoort.

frank87 | 03-01-16 | 22:51

@ Joris Draaksteker | 03-01-16 | 22:48
Het christendom is helemaal niet kapot. Christelijke religie (lees: wetticisme, uiterlijk vertoon, de nadruk op regeltjes en verboden) wel steeds meer, maar daar zit wel een wezenlijk verschil tussen.

Lewis | 03-01-16 | 22:50

@Joris Draaksteker | 03-01-16 | 22:48
Klopt, maar dat kan dus niet.

Als in, dat is onmogelijk in de islam.

islam is namelijk onveranderbaar, voor altijd en eeuwig.

Parsons | 03-01-16 | 22:50

ProAsfalt | 03-01-16 | 22:47
dat is wel de ulieme angst en tevens uitdaging van de powers that be. hoe hou je een werkloze bevolking rustig? nog meer ritalin voorschrijven aan onrustige jongens? nog meer gameverslaving uitlokken? meer mensen die thuis op de bank zitten zijn lastiger in het gareel te houden dan loonslaven met een hypotheek, tenslotte.

Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:50

Al dat gezeur over moslims dit moslims dat... Laten we elkaar niet als kleine kinderen bij het kampvuurtje bang maken. Ja islam is een kut ideologie die grotendeels ellende voortbrengt. En we moeten zorgen dat ze niet de gelegenheid krijgen om hun ideologie te kunnen pushen op onze levenswijze. Laat die moslims met stinkpoten lekker in die zaaltjes met elkaar murmelen en 5 keer per dag bidden. Laat ze lekker mompelen onder elkaar dat wij hollanders hoeren en apen zijn. Maak je namelijk veel vrienden mee. Wij moeten van de straat tuig en overvallers af. Die tiefus gasten die de boel onleefbaar maken voor de gewone mens. Er moet gewoon echt pittig worden opgetreden tegen criminelen. Beroving? Overval? Ramkraak? 10 jaar de bak in. Gepakt met wapens of harddrugs? 20 jaar. Doodslag? Moord?... wat er nu door rechters wordt opgelegd is echt waar om te janken. Een maand cel voor een overval? Wat een lachertje. Laat die tering tuig (meestal moslims, right?) echte consequenties ondervinden van hun criminaliteit. Dan maar Amerikaanse toestanden I dont care. Zul je zien dat de rolmodellen van dat straattuig een stuk minder stoer zijn als ze voor een decennium achter tralies verdwijnen.

Mr. Squits | 03-01-16 | 22:50

@Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:37
Nee, er verandert geen fuck.

Hoeft ook niet meer.

Het is te laat, veel te laat.

Parsons | 03-01-16 | 22:49

Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:45

Ik kan er niet meer van maken! Sorry!

Tiamat | 03-01-16 | 22:48

@Piet Karbiet | 03-01-16 | 21:16
Ja ik kijk ook met een gefronste wenkbrauw. Enge dingen zie ik hier gebeuren.

Vageling | 03-01-16 | 22:48

Het kapotmaken van de islam zal toch echt - net als het christendom - van binnenuit moeten gebeuren. En wel uit desinteresse door jongeren. Zodat die het niet meer overdragen op hun kroost.

Joris Draaksteker | 03-01-16 | 22:48

Off topic: er zijn nog meer mensen die geen schijn van kans hebben in Nederland zelfs met afgeronde studie.
Nu op NPO 2, de Monitor.

Nu is het psychologie maar straks in alle sectoren. En denk maar niet dat u dat niet overkomt.

De meeste reaguurders schijnen het goed te vinden want bijstand is voor nop te werk stelling.

ProAsfalt | 03-01-16 | 22:47

Als ik van die bekeerde blauwogige meisjes zie vertellen hoe de islam in elkaar zit besef ik me tegenwoordig dat dit een tamelijk ultieme vernedering is voor mohammedanen, want blijkbaar konden de echte moslims het niet goed verwoorden of hadden zij te weinig kennis en dus moest er een bekeerling gevonden worden die haar mening kon geven. Het kan ook zijn dat er even geen echte moslim te vinden was op dat moment, onee want ze lopen overal waar je kijkt.

pluk-87 | 03-01-16 | 22:46

Wat een onzinverhaal van Rossum ... Aboutaleb en Hirshi Ali en Afshin Ellian hebben carrière gemaakt juist doordat ze vertelden wat de Nederlander graag wil horen. Vandaar dat Aboutaleb zo trots is dat Nederlanders hem graag als premier willen. Hirshi Ali maakte snel carrière in de VVD totdat men er achter kwam dat zij gelogen had bij haar asielaanvraag.

Simon_GS | 03-01-16 | 22:46

Tiamat | 03-01-16 | 22:44
ik deel je optimisme.

Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:45

Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:37

Nee.

Glas, plas, was.

Ik heb al genoeg "millenials" horen schreeuwen dat het allemaal onze eigen schuld is en dat het allemaal komt omdat we als samenleving zo gemeen zijn tegen al die zielige salafisten. Het omkeerpunt is nog lang niet bereikt.

Waarom denk je dat er twee weken na "Parijs" al niets meer over te horen was en dat iedereen gewoon weer verder ging met het zeiken over de huidskleur van zwarte piet en het wel of niet verbieden van vuurwerk?

Tiamat | 03-01-16 | 22:44

Maria.1 | 03-01-16 | 22:36

Daarom moeten partijen die een geloof als uitgangspunt nemen bij voorbaat verboden worden. Religie gaat immers zelden samen met de meeste democratische principes.

Tiamat | 03-01-16 | 22:40

Saoedie-Arabië, bekend om zijn onthoofdingen en andere barbaarse praktijken en achterlijke opvattingen, is lid van de UN Human Rights Council. Tot zover alle verdere pogingen van de politiek en de media om bij nog maar 1 seconde serieus te worden genomen.

Rest In Privacy | 03-01-16 | 22:40

marcoplarco | 03-01-16 | 22:30
Eens, maar ga dan nog nog een stapje verder:
Vrijheid van godsdienst is hier een grondrecht. En precies de islam schendt dit grondrecht en zou dus juist op grond van het vrijheid-van-godsdienst-principe hier buitengesloten moeten worden.

Schmalz | 03-01-16 | 22:39

Tiamat | 03-01-16 | 22:34
Bataclan was wel een soort van een waterscheiding. Juist daar werden vooral de hipsters en millenials getroffen. een gerichte actie op hipsters zoals deze hebben we nog niet eerder gezien. zouden ze daardoor uit hun hypnose ontwaken?

Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:37

@Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:56
Dat is eerder de oproep.(Die ik deel)

Driewerf Hoezee | 03-01-16 | 22:36

@Muxje | 03-01-16 | 22:34
Dat gaat echt wel gebeuren! Het aantal moslims neemt zienderogen toe (ik zie het in mijn eigen woonplaats), zij krijgen straks allemaal stemrecht, stemmen op een moslimpartij (ook die is er al; de PvdE) en de sharia wordt ingevoerd.

Maria.1 | 03-01-16 | 22:36

@@Maria.1 | 03-01-16 | 22:02

Overigens helemaal eens met je 1-paspoort principe. Kiezen wie je dient, en rigoureus de banden doorsnijden met Turkije, Marokko, of welk ander dubbel-paspoort land dan ook. Van de zotte dat het buitenland uit naam van *hun* wet een deel-eigendom oplegt aan Nederlandse kinderen. Mensen moeten kiezen, óf Nederlands, óf buitenlands paspoort. Kiest men niet voor het Nederlandse, dan ook geen toegang tot ons sociale systeem, geen uitkering, geen woning, gewoon niets.

Overigens pleit ik er ook voor dat sommige namen niet meer ge-accepteerd worden door de burgerlijke stand. Je mag je kind geen 'kloothommel' noemen omdat dat op voorhand schade aan de toekomst van je kind geeft. Ik pleit er voor dat namen als 'Mohammed' en 'Achmed' ook op die no-go lijst komen, totdat de smet rond die naam verdwenen is.

marcoplarco | 03-01-16 | 22:36

Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:30

Juist.

Helaas zijn er nog heel wat Bataclans nodig voordat de huidige kliek door gaat hebben dat we niet met z'n allen in Disneyland leven.

Tiamat | 03-01-16 | 22:34

Aan de afvallige moslims: Ik wil graag helpen, maar welke hulp verwacht je precies van ons? Als je bescherming tegen kwade geloofsgenoten verwacht, of de vrijheid om kritiek op islam te kunnen leveren, dan moet ik je teleurstellen: die bescherming en die vrijheid krijg je niet, want die hebben wij ook niet meer. Welkom in onze samenleving.

Trouwens: briljant stukje tekst bij die mevrouw de gematigde moslima. Zeer, zeer herkenbaar: ook onder mijn gematigde moslimkennissen zijn er velen die menen dat ze geheel op democratische wijze de beperkingen die hun geloof aan hen oplegt middels wetten ook aan ons op moeten opdringen. Zie ook Donner met zijn democratisch ingevoerde sharia. Welnu, over mijn lijk.,

Muxje | 03-01-16 | 22:34

Tiamat | 03-01-16 | 22:23
inderdaad. maar niet beperkt tot de baarddragende, latte zuipende, werkloze kunstenaar, maar het is een systeem van onderdrukking door de heersende macht. de baarddtagende kunstenaar van weleer, de caberetier van ooit, zij hadden de pretentie de wereld te verbeteren. de idealisten van '68 hebben de marcusiaanse mars door de instituties gemaakt en vormen nu de macht. met als willige helpers de slappelingen van millennials die om safespaces vragen omdat zij als unieke sneeuwvlokjes het recht menen te hebben om niet gekwetst te worden. en ze staan allemaal met hun vingers in hun oren en met gesloten ogen "lalala" te roepen tegen de boze gemene realiteit.

Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:30

@Maria.1 | 03-01-16 | 22:02

Natuurlijk kan dat wel. Vrijheid van godsdienst is niet hetzelfde als de vrijheid om van iedereen in jouw omgeving te eisen naar de regels van jouw godsdienst te leven. Het is ook niet het recht om overal jouw gedachtengoed neer te plempen en uit te dragen. Moslims mogen van mij geloven wat ze willen, maar er is geen enkele reden om vanwege islam onze Westerse cultuur aan te passen.

Een moskee, een niqab, een burka, halal eten, de leefregels van de islam, die staan haaks op alles waar de Westerse wereld voor staat. Daar moeten we geen ruimte aan geven. Mochten moslims niet in de Westerse cultuur willen wonen, dan staat het ze vrij om naar een land naar keuze te vertrekken waar ze hun ideale leefomgeving vinden. Dat is duidelijk niet de onze.

marcoplarco | 03-01-16 | 22:30

Onder anderen Dandruff en Parel van het zuiden zitten mijns inziens op het goede spoor. Moderne moslims, afvalligen en kritikasters van de islam worden door de hele policore club of niet gesteund, of zelfs verketterd. Tel daarbij de dominantie van die policlub in de media en je hebt het vergiftigde recept. Als je toch een paar dagen tv kijkt, dan worden de mensen die tegen de invasie van vluchtelingen ageren belachelijk gemaakt door vrijwel alleen de uitwassen te laten zien. Ik heb nog geen goed debat gezien over de achterlijke ideeen die nu geimporteerd worden, waaronder de wijd verbreide jodenhaat onder moslims. Het continue gehak op Wilders is een driemaal zo'n erge demonisering van de man als Fortuijn ten deel viel.

Ruud5 | 03-01-16 | 22:28

De burgemeester van Rotterdam lijkt juist de hand lijkt te willen reiken naar liberale, seculiere of afvallige moslims door hun intolerantie, fundamentalistische en jihadistische geloofsgenoten met een welgemeend 'ksssst' uit het vrijzinnig-seculiere Nederland weg te willen jagen.
------------------------------------------------------
Aboutalebs onbeheerste uitval tijdens een discussie in Paradiso (Amsterdam), waar de met de dood bedreigde (toen nog) PvdA’ster Ayaan zonder beveiliging niet kan verschijnen.
“Eerst uit de groep stappen, roepen dat je ex-moslim bent, vervolgens stevig in het nest pissen en ook nog verwachten dat je als gesprekspartner wordt geaccepteerd.”

Troef | 03-01-16 | 22:27

Ik erger me tegenwoordig zelfs al aan mensen die nuanceren. Er valt niets te nuanceren aan de islam. Het is alleen maar ellende. Ik zie nog maar 1 acceptabele oplossing, islam weg uit europa. Het is toch ongelooflijk hoe de islam nu al het leven beïnvloedt. Van de straat tot de media tot wvele vele discussies. Het is alleen nog maar islam islam islam. Alsnze hier weg zijn kunnen we ons weer met nuttige en plezierige zaken bezig gaan houden. Hoe ze zichzelf "gelukkig" maken in die zandbak zoeken ze zelf maar uit. Ik ben er klaar mee.

Ben Hetzat | 03-01-16 | 22:27

Parel van het Zuiden | 03-01-16 | 22:16

Mee eens. Maar hoe gaan we dat doen? Door de oorzaken van radicalisering te elimineren. En dan moeten we een hele lange weg bewandelen. Het is niet alleenmaar een moraal, politieke correctheid. Het is meer dan dat. Het zijn internationale economische belangen. Het westen is altijd nog grote maatjes met Saoedie-Arabië, een land dat als de grote katalysator van de radicalisering binnen de islam geldt, dat radicale imams stuurt naar Europa, dat hier radicale moskees financiert. Het is "toevallig" ook het land met grote oliereserves. Voorts is daar natuurlijk de financiële wereldorde met het IMF dat geen onafhankelijke seculiere leiders in het M.-O. tolereert. De politieke correctheid als ideologie is een uitloper van een bergketen van belangen, macht, geopolitiek, financiële politiek.
Dit complex leidt geregeld tot oorlog, zoals nu in het M.-O.
De ideologie van de policor is gestoeld op de geopolitiek, internationale machtsverhoudingen. Zoals is gebleken, is m.n. de houding van de VS tegenover ISIS dubieus. De VS gebruikt moslimfanaten in de strijd tegen Assad. Niet verwonderlijk dat in de VS de policor ook hoogtij viert.

Rest In Privacy | 03-01-16 | 22:27

@eerstneukendanpraten | 03-01-16 | 20:48
Maar na het fucken moet je er wel mee praten. Neem conceptie. * draad en naald geven doet *

Vageling | 03-01-16 | 22:27

"Politiekcorrectheid"

Juist.

PC is de huidige kanker van de samenleving en een bedreiging voor elke vorm van vrijheid. Elk tegengeluid wat niet past in het huidige hipster gutmensch dogma moet zo snel mogelijk gesmoord worden door met zijn allen keihard "RACIST" (of iets anders van die gading) te roepen, door weg te kijken, en door het hardhandig bestrijden van afwijkende meningen die niet in het boekje van de baarddragende, latte zuipende, werkloze kunstenaar past.

Tiamat | 03-01-16 | 22:23

AntiSoof | 03-01-16 | 22:18
Dank waarde..

Dr. Frambozenjam | 03-01-16 | 22:23

Plaatje onderop is machtig! Het paternalisme benoemen. Hulde! Inderdaad ontsnap maar eens uit die (opgelegde) kooi zonder te vrezen voor je leven.

Vageling | 03-01-16 | 22:22

Het jaar is nog islam-aanslagvrij? Helaas niet, een bezoekje aan www.thereligionofpeace.com laat zien dat de teller staat op 4 aanslagen die in totaal 12 levens hebben geëist:

2016.01.02 (Mogadishu, Somalia) - Sharia proponents throw grenades into a police station, killing three occupants.
allafrica.com/stories/201601020084.htm...

2016.01.02 (Pathankot, India) - Jaish-e-Mohammad stage a suicide attack on an Indian air base that leaves three others dead.
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asi...

2016.01.01 (Tel Aviv, Israel) - An Arab terrorist carrying a Quran fires into bars and restaurants, killing two innocents.
www.dailymail.co.uk/news/article-33811...

2016.01.01 (Kabul, Afghanistan) - A suicide bomber strikes a French restaurant, killing two patrons, including a 12-year-old boy.
www.bbc.com/news/world-asia-35210281

Soturi | 03-01-16 | 22:20

Moslims willen helemaal niet praten. Heeft niemand dat door? Moslims willen alleen maar overheersen en profiteren. Beter nu actie ondernemen dan strax janken!

pennestront | 03-01-16 | 22:20

onder Moslims en onder Christenen zijn heel veel mensen die er niet meer in geloven.
Onder elkaar geven de Christenen het ook gewoon toe.
Een Moslim dus niet, die wil niet als afvallige bekend staan, met alle gevolgen van dien.
Ik vind gewoon dat alle geloven verboden moeten worden.

Peace Rider | 03-01-16 | 22:19

@Dr. Frambozenjam | 03-01-16 | 22:05
Mooi gesproken.

AntiSoof | 03-01-16 | 22:18

@Glasgow Argus | 03-01-16 | 21:54

Ik benoem politiekcorrectheid dan ook als een urgent probleem. Niet perse een groter probleem wist ik daarvoor al mee te openen.
.
Ik zie politiekcorrectheid niet als een systeem maar een manier van denken. Het is een middel waar zeer veel politieke partijen (zittende macht) zich van bedienen.
.
Ach weet u zo schrijvende, volgens mij zijn we het best eens. Een kwestie van semantiek.
.
Politiekcorrectheid moet snel gebroken worden. Anders komen oplossingen niet meer op tijd om geweld te voorkomen. Voila. Zo geformuleerd is het wellicht meer van uw gading...

Parel van het Zuiden | 03-01-16 | 22:16

-weggejorist-

exit religion | 03-01-16 | 22:16

@joajoa | 03-01-16 | 20:47
Geloof is voor mensen die een gat willen vullen omdat zij dat gat niet kunnen definiëren. Zijn niet perse dom maar meer angstig. Het onbekende. Zoeken naar saamhorigheid. De horror. Vroegah dacht men ook dat de aarde plat was en men zomaar van de planeet flikkerde als het te ver vaarde. Dat onweer een wraak van Thor was. Etc, etc. Tegenwoordig weten wij beter. Daarom ben ik een agnost. Fock sprookjes.

Vageling | 03-01-16 | 22:16

Wat heeft het nou voor zin die 5 of 10 seculiere ex-moslims op te sporen. Ook hun aanwezigheid hier heeft geen noodzaak. Gewoon het hele zootje terug naar waar ze vandaan zijn gekomen en gelijk hun continentgenoten meesturen. Ook die hebben geen enkele reden voor hun verblijf alhier en dan hebben we meteen genoeg ruimte voor echte vluchtelingen die we dan ruimhartig een tijdelijke opvang kunnen bieden.

Elessir | 03-01-16 | 22:15

"eigen waardesysteem loslaten"

Nee, wij laten ons eigen waardesysteem juist niet los.

Een waarde als "vrijheid van godsdienst" zou niet absoluut moeten zijn als het de integriteit van onze samenleving bedreigd. Discriminatie is niet altijd per definitie slecht.

Tiamat | 03-01-16 | 22:13

@ Van Rossem, goed stuk. De contradictie zit hem in alinea 2 en 3. in de tweede alinea stel je "Misschien wil de dochter wel een hoofddoek dragen, maar dan wel met een modieuze spijkerbroek eronder en geen hijab, niqaab of nog erger." Die hoofddoek is JUIST wel een probleem. Die is net zo erg als de Niqaab. Punt is dat het een uiting van fundamentalisme is dat volledig strookt met wat je in alinea drie zegt: "dat de islam aanhangers heeft die zich niet kunnen, willen en zullen inleven in de normen en waarden van de Westerse samenleving, maar altijd vanuit hun eigen groepsdenken zullen redeneren en daarbij zelfs eerder de barbarijen van hun meest gestoorde fundamentalisten zullen gedogen, negeren of goedpraten, dan dat zij zich open zullen stellen voor seculier liberalisme zoals dat buiten hun cultuur en geloofswereld als leidraad wordt gehanteerd." Mijn conclusie er is maar 1 Islam en er uit stappen is het ergste wat je als moslim kan doen. Kortom: totalitair repressieve levens ideologie.

demdem | 03-01-16 | 22:11

Met je ummah en "het is geen islam": gevangen in een totalitair denksysteem is er geen zinnig woord over te wisselen. opiniez.com/2016/01/03/ummahgummah/

Maja Mischke7758 | 03-01-16 | 22:08

@ Maria.1 | 03-01-16 | 22:02

Voor zover vrijheid van godsdienst het bestrijden van )zeer) ongewenst groepsgedrag onmogelijk maakt, is vrijheid van godsdienst het probleem. Vrijheid van godsdienst kan alleen maar werken met geloven die de basisuitgangspunten van een westerse democratie onderschrijven. Die conclusie is logisch onontkoombaar, en het wordt derhalve tijd die conclusie ook te trekken.

HoogToontje | 03-01-16 | 22:08

De buitenlandse politiek van de USA en daarmee van Europa heeft ook niet geholpen een gematigde islam te vestigen.
Seculiere leiders in het Midden-Oosten werden door het westen omver geworpen, van mossadeq in Iran, tot Saddam in Irak, Gadaffi in Libië en nu Assad in Syrië. Ondertussen is het fundamentalistische Saoedie-Arabië al decennia lang dikke vriendjes met de USA. Saoedische betrokkenheid bij 9/11 wordt in de VS zelfs onder het tapijt geveegd.
Het lijkt erop dat de fundamentalistische islam het westen heeft gecoöpteerd, en/of andersom.

Rest In Privacy | 03-01-16 | 22:08

@Tiamat | 03-01-16 | 22:05:
Correct. Geweld is het enige wat moslims begrijpen.

prakkie | 03-01-16 | 22:07

@Tiamat | 03-01-16 | 21:59: Dat iedereen zo bang is hier wat over te zeggen, komt door de indoctrinatie via de media. "De PC brigade" zoals hierboven al werd gezegd, oftewel de Politiek Correctheids Brigade, de Linksmensch die door het lint gaat zodra er een anti-moslim geluid ergens klinkt. Dergelijke hufters moeten ze aan de hoogste boom knopen, Dat zijn de NSB'ers van de 21e eeuw.

prakkie | 03-01-16 | 22:06

Kijk en hier word weer een potje intellectuele hoogstandje toegepast waarvoor complimenten van Rossum. Mijn persoonlijke achtergrond info is voor zover in de GS panelen al eens aan bod geweest. Derhalve is ook hier veel weerstand op een bepaald keuze van mij door reaguurders op de proef gesteld. Geeft niet. Het verloop van een ex moslim in privesfeer is een moeizame. niet in ideologische zin, want zodra de moslim kritisch en vanuit een rationeel zienswijze de koran tegen het licht houdt en beseft dat een nare overleveraar de auteur van de koran is en deze is politiek/commercieel geïnspireerd en op deze twee gebaseerd in rooftochten en overheersing, is het voor een ex moslim geen reden meer terug te keren naar de islam. Daardoor zie je vaak dat verlater een pad verkiest zonder familie en of de familie wraak neemt op de verlater en of de verlater in gevangenis terecht komt of onthoofd word in islamitische landen. Voor deze stille helden op de wereld die dit lot ondergaan is te weinig aandacht daar heeft u een punt. En deze willen vaak ook geen aandacht maar aanschouwen hun lot met verve..

Dr. Frambozenjam | 03-01-16 | 22:05

Kort samengevat betekent dit dat moslims, mild of extreem, altijd en ongevraagd overlast, criminaliteit en ontwrichting veroorzaken. Ze zijn zelfs zo dom en verrot dat ze hun eigen geloofsbroeders en -zusters naar de 72 maagden verzenden. Gebrek aan IQ en geevolueerd inlevingsvermogen ligt hieraan ten grondslag.
Oneerbiedig gezegd: je kan een aap ook geen opleiding tot kernfysicus laten doen, hoe lievvvv die aap ook is. Islam heeft overdadig duidelijk bewezen dat er geen enkele open, intelligente en zinvolle dialoog mee te voeren is, helaas.

pennestront | 03-01-16 | 22:05

prakkie | 03-01-16 | 22:02

Moslims komen uit een macho cultuur. Die moet je met harde hand in het gareel houden.

Iets anders wordt gezien als een teken van zwakte.

Tiamat | 03-01-16 | 22:05

Maria.1 | 03-01-16 | 22:02
daarom moet het beginsel van godsdienstvrijheid ook anders worden gebruikt. prima dat iemand zegt een geloof aan te hangen, maar doe dat lekker thuis. en verder moeten systemen die een universele aanspraak menen te hebben met vuur en zwaard bestreden worden.

Glasgow Argus | 03-01-16 | 22:04

Alles samengevat en resumerend kunnen we stellen dat het tijd is voor een christelijke revolutie, immers, de islam wil van een verlichting niets weten, de joods/christeijke cultuur dreigt te verzuipen in de barmhartigheid naar de islam en is het oerinstinct van zelfbehoud volkomen kwijt door de eigen geestelijk suïcidale bureaucratie.
Tijd voor een nieuwe verlichting van het christelijke denken. Wel opschieten daarmee want het is al ruim over twaalven, om maar eens een gemeenplaats te gebruiken.

Nelis SplitBloes | 03-01-16 | 22:03

Zoltan | 03-01-16 | 21:55
Dat gaat (helaas) nooit lukken. Nederlanders zijn slaplullen geworden.

Klompmans | 03-01-16 | 22:03

Daarnaast zijn er natuurlijk veel te veel wegkijkers (links en rechts) die elk rationeel debat over de Islam bij voorbaat al de nek om draaien.

Tiamat | 03-01-16 | 22:03

@marcoplarco | 03-01-16 | 21:55
Dat kan natuurlijk niet; dat zou de vrijheid van godsdienst aantasten. Wat m.i. wel kan en moet is de scheiding tussen staat en kerk/moskee handhaven en geen privileges geven vanwege godsdienst. Gelijke behandeling. Plus het invoeren van het 1-paspoortensysteem. Sowieso geen dubbele paspoorters in overheidsfuncties; je kunt geen twee koningen dienen.

Maria.1 | 03-01-16 | 22:02

@marcoplarco | 03-01-16 | 21:55:
Klopt helemaal. Dat is de strategie die China nu toepast: ze maken het moslims geheel onmogelijk om zich ergens te vestigen, door wetten uit te schrijven die rechtstreeks ingaan tegen de moslim-gebruiken. Voorbeeld: een moslim wil een winkeltje ergens beginnen in China, dan is er ineens een wetje, wat voorschrijft, dat elke winkel in die streek alcohol MOET verkopen. Op straffe van sluiting van de winkel. Uiteraard gevolgd door keiharde handhaving en controle. De moslim kiest uiteraard eieren voor zijn geld en vertrekt weer. En zo zijn er legio voorbeelden. Geweldig land, dat China! :-)

prakkie | 03-01-16 | 22:02

Het probleem is dat we allemaal veel te bang zijn om voor racist of xenofoob uitgemaakt te worden. Ja, jullie ook, en ik ook.

Het zijn van een "racist" is immers niet cool. Wat mij betreft word het woord "racisme" uit het woordenboek geschrapt, want het heeft tegenwoordig toch vrijwel geen betekenis meer.

Daarom blijft er een krampachtig status quo gehandhaafd en blijft het bespreken van de problemen binnen en buiten de Islam een tabo en kijken we allemaal de andere kant op.

Het tweede probleem is dat de Islam voor een groot deel in de middeleeuwen is blijven hangen. Het heeft nooit een zelfde verlichting doorgemaakt als het Christendom en kan daarom maar heel moeizaam aan de waardes van de huidige tijd aangepast worden.

Tiamat | 03-01-16 | 21:59

@ Glasgow Argus | 03-01-16 | 21:54
Mee eens.

Lewis | 03-01-16 | 21:57

@ marcoplarco | 03-01-16 | 21:47

Vanuit tactisch oogpunt kan ik me wel vinden in jouw oplossing, maar het is naar mijn idee ook belangrijk te beseffen dat de islam slechts hervormbaar is door er iets anders dan islam van te maken. Als dat besef niet aanwezig is, is het risico levensgroot dat het probleem op termijn opnieuw gaat opspelen (maar dat denk jij zo te zien gelukkig ook).

HoogToontje | 03-01-16 | 21:56

@namensmijnhond | 03-01-16 | 21:38

Oh jawel, hoor. Er is een heel palet aan geweldloze maatregelen te nemen. We hebben echter eerst even een vijfde colonne uit politiek en bestuur te werken alvorens zulke maatregelen praktisch haalbaar worden. Voorlopig zitten de vergoeilijkers aan het roer. Vergoelijking is mijn inziens medeplichtigheid trouwens...

Parel van het Zuiden | 03-01-16 | 21:56

@Driewerf Hoezee | 03-01-16 | 21:35
De titel moet natuurlijk zijn: *Moslims in NL: stap eruit. Word ex-moslim*.

Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:56

Eh, van Rossem, je stuk leest als een dubbele implosie.
Beschrijf eens de oorzaken van het intellectuele wensdenken van westerlingen tov de islam. Het simpele gegeven dat wij van hoog tot laag ons eigen waardesysteem loslaten op het fenomeen islam terwijl het kinderlijk eenvoudig is de opdracht van de islam aan haar volgers te leren kennen zonder cultuur-centisch denken.
Hoe krijg je de verschrikkelijke waarheid, dat iedere dag vanuit het nisje van de imam galmt over haar onderworpenen, manifest in het bewustzijn onder onze eigen brede bevolking? Eenmaal dat, case solved. Kunnen de ex-islamieten zich ook weer veilig voelen.
De twijfel over de islam moet dood, alsof zij goede bedoelingen heeft met de kufar. Ons hele waardesysteem, zoals 'doe goed voor een ander, dan kan je goedheid terugverwachten' moet in het geval van de islam naar de afvalberg gedragen worden. Ik bewaar mijn cultuur voor mensen die niet voor mijn onderwerping bidden. De islam heeft het noodzakelijk gemaakt om een soort scheiding in mijn geest aan te brengen. Wij, als Nederlanders, leven in het land van oorlog, volgens de opdracht van de koran. De islamieten hebben een complexe set van intellectuele trucs meegekregen om dat te maskeren. Als ons land een lichaam is, is de islam de sluipwesp. Ik hoop zo dat de eenvoud van hun opdracht ooit massaal gekend wordt door de Hollandse bevolking opdat zij 100% bewust zijn welk monster zij hebben laten ontstaan uit hun goedheid.

Zoltan | 03-01-16 | 21:55

@Maria.1 | 03-01-16 | 21:52

Hoe bedoel je 'in een westers land leven'? Moslims kunnen gewoon in elk Europees land volgens hun eigen wetten en regels leven, er wordt ze geen strobreed in de weg gelegd. Da's nou juist het hele probleem! Het moet moslims onmogelijk gemaakt worden om achterlijke regio's met islam infecties te bouwen in Westerse landen. Gewoon helemaal niet!

marcoplarco | 03-01-16 | 21:55

Wanneer je als verlichte samenleving de moslims een kans wil geven om zich te ontdoen van hun juk, moet je dat juk verwijderen. Gooi dus een ongeadresseerde waterstofbom op mekka, is de aardkloot ook verlost van de al-Saoed clan en kunnen de moslims hun geloof in iets goeds gaan veranderen of verwerpen. Hebben wij ook grotendeels gedaan met die papen. Geen H bom op rome, want die bestond toen helaas nog niet.

Ongeblustekalk | 03-01-16 | 21:55

Degene die religie nodig hebben zijn gewoon mensen die op eigen kracht niet fatsoen hebben. Beetje jammer dat sommige religies zelfs dat nog niet eens hebben.

Brainder | 03-01-16 | 21:54

Parel van het Zuiden | 03-01-16 | 21:52
politieke correctheid is een systeem van politieke onderdrukking. ga je niet mee in dit systeem, dan mag je niet meer meedoen. PC is daarmee wel degelijk een even groot probleem. de PC brigade bewaakt het paard van troje tegen de autochtone inwoners van west europa.

Glasgow Argus | 03-01-16 | 21:54

@Lauwe Koffie | 03-01-16 | 21:36
Ik vrees dat je gelijk hebt. Maar we moeten niet aarzelen moslims aan te moedigen ex-moslim te worden.
*het is goeddoemme 2016*

Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:54

De islam wil dat moslims strijden voor een grote totalitaire staat (kalifaat) waarin sharia de wetgeving is, en waarin minderwaardige mensen (ongelovigen) gedood moeten worden of tot slaaf genomen worden. De islam is vooral ook een politieke ideologie. De politieke ideologie achter de islam lijkt op het fascisme.

Mensen in Nederland hebben godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Als je in Nederland er voor kiest om de islam aan te hangen is dat een vrije keuze. Kies je daar voor dan moet je als moslim ook open staan voor de gevolgen.

Ik heb namelijk geen respect voor mensen die een fascistoïde ideologie aanhangen. Heel veel mensen hebben hun leven gegeven om deze ideologie Nederland uit te krijgen, en nu laten we een soortgelijke ideologie gewoon weer binnen.

Het is aan moslims zelf om aan te tonen dat ze volgens onze normen vredelievend tegen onze samenleving aan staan. Doen ze dat niet en gaan ze bij extremistische imams op bezoek dan mogen ze van mij bij de AIVD op een lijst en uitgesloten worden van kritische functies in onze samenleving.

MijnSmurf | 03-01-16 | 21:53

@Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:46
Wat ik sowieso niet begrijp is dat je in een Westers land wilt leven als je de Westerse normen en waarden zo haat. Het antwoord weten we natuurlijk allemaal: gratis geld. Maar ik zo mijn normen en waarden niet verkopen en dan worden Westerse meisjes en vrouwen voor hoer uitgemaakt..

Maria.1 | 03-01-16 | 21:52

@Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:38
*gniffelt* Zij wel!

Driewerf Hoezee | 03-01-16 | 21:52

@Dandruff | 03-01-16 | 21:43

De politiekcorrectheid is niet perse een groter probleem, maar wel een urgenter. Politiekcorrectheid staat op dit moment oplossingen en tegenmaatregelen voor een hele reeks problemen in de weg. Islam is er daar een van. Echter Islam is natuurlijk een wereldwijd probleem. Stel je weet dit te tacklen binnen de eigen landsgrenzen, nou dan zijn we nog steeds een heel eind van huis. Ergo een groter probleem.

Parel van het Zuiden | 03-01-16 | 21:52

@Dandruff | 03-01-16 | 21:43:
Geheel correct. Tel daarbij op, dat links eigenaar is van nagenoeg alle media (tv, radio, bladen, kranten, internet), dan is meteen het hele indoctrinatie-plaatje van het Nederlandse volk compleet. Triest, maar het is niet anders. Het gaat heel lang duren om hier weer uit te komen. Als het überhaupt al lukt.

prakkie | 03-01-16 | 21:51

@Patatter | 03-01-16 | 21:47

Kennelijk kon het in Syrië wel. Allemaal raketgeleerden en artsen die ons nu hier komen helpen.

marcoplarco | 03-01-16 | 21:51

de gematigde islam bestaat net zomin als gematigd nazisme bestaat. de geloofsleer is niet alleen maar een vorm van bezinning, maar geeft leefregels en eist de onderwerping van gelovigen en ongelovigen. het is een systeem dat ongelijkheid oplegt, geen verheffing van wat voor soort dan ook van ongelijken is mogelijk
de islam is daarmee het nazisme voorgegeaan, het is ook niet voor niets dat adolf hitler zijn ridders liever islamiet zag zijn dan christen vanwege het erbarmen dat het christendom in zich heeft.
alleen een islam dat de leefregels afzweert, dat de universele claim opgeeft, dat gelijkheid tussen ongelovigen en gelovigen accepteert, de gelijkwaardigheid van man en vrouw en minderheden gelijkberechtigd is compatibel met westerse overwegingen.
die vorm van de islam is helaas niet compatibel met de islam zelf.
zoals een grootdenker al eens zei, scheur de haatzaaiende delen uit de koran en je houdt een boekje ter dikte van de donald duck over.
de islamitische "cultuur" is een achterlijke cultus, nog velehonderden jaren verwijderd van een renaissance.
het westen zal voor zijn eigen overleven deze achterlijkheid moeten afwijzen met grote kracht.
churchill zei ooit al dat een scheutje islam in een mens is als rabies in een hond. je kunt de hond nooit vertrouwen. de islam is verder, volgens churchill een van de sterkst debiliserende stromingen die de mens kent. het verval van de eerste generaties naar de vierde, vijfde generatie " geintegreerde " moslims alhier is het sterkste bewijs denkbaar voor die stelling.
het is een hele oude oorlog, en we maken nu de derde golf van invasie mee sinds 732. het lijkt erop dat er nu zoveel mannen in het trojaanse paard zitten dat we meer dan een Poolse koning nodig hebben om de zaak nu nog te keren.

Glasgow Argus | 03-01-16 | 21:49

@HoogToontje | 03-01-16 | 21:39

Ik weet dat je gelijk hebt, maar daar zit 'em precies de kneep. Gewoon beginnen met deze regels maken en uitvoeren, op een gegeven moment zal de gewone moslim zich achter het oor krabben en bedenken dat er straks geen moskee meer open blijft. Dan zal de gewone moslim dus het bestuur daar op aanspreken, die dan de keuze hebben om te matigen of sluiting te riskeren. Druk van binnenuit zetten, de knijp-piep methode.

Blijkt het alle moslims geen zak uit te maken en blijkt dat ze alleen extremistische sprekers willen horen, dan houden we vanzelf nul moskeeen over. Dat heeft mijn voorkeur, maar mochten er daadwerkelijk moskeeen met een consequent gematigd geluid overblijven, dan is dat winst voor de volgende generaties.

marcoplarco | 03-01-16 | 21:47

Euuh van Rossum, "Misschien kan de zoon van zo'n gezin niet wachten tot hij naar HTS of TU kan". Dat zijn er helaas niet al te veel die dat kunnen. Was het maar waar.

Rest In Privacy | 03-01-16 | 21:47

@Parsons | 03-01-16 | 20:50
Niet heel anders dan bij het Christendom, alleen wordt je dan pas na je dood gepakt ;)

Martinspire | 03-01-16 | 21:46

@prakkie | 03-01-16 | 21:37
Goed gezegd. De gematigden zijn de mestgrond waar extremisten op floreren, en dat is de pest, letterlijk en figuurlijk.
Zolang moslims de Westerse normen, waarden en gebruiken niet accepteren moeten wij die van hen ook niet accepteren.

Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:46

Dogmatische bekrompenheid. Inderdaad, een culturele eigenschap die niet is te veranderen en daarom is dit land verloren. Ik geef deze samenleving geen schijn van kans. Prachtig stuk van Van Rossum hoor, ik ben het er van de 1e tot de laatste letter mee eens, maar ik vrees dat de destructie van gezond verstand hier te lande al in een te ver gevorderd stadium is.

isitsoornot | 03-01-16 | 21:43

Goed stuk.
Ik denk inderdaad ook dat de linkse Politieke Corruptheid een veel groter probleem is dan de totaal achterlijke islam. Eind vorige eeuw zag ik moslims in NL steeds verder liberaliseren; ook in het Midden Oosten deden ze dat al vanaf de jaren '50. Rond 1970 waren steden als Ankara, Kabul, Teheran of Caïro relatief Westers; compleet met wetenschappers, minirokken, boekwinkels en cocktailbars.

Saudische oliedollars bleven echter decennialang overal onrust stoken, en een belangrijke kentering was het succes van al-qaida op 11-9-2001. Voor ons een extreem laffe oorlogsverklaring, maar voor veel moslims het "bewijs" dat allah en zijn criminele aanhang almachtig waren. En dus een stevig motief om "terug in het nest te kruipen".
Als links toen had besloten onze vrijheden te verdedigen, dan was de hele islamdiscussie heel anders verlopen.

Maar links koos om electorale redenen voor totale achterlijkheid.
Links gaf in elke discussie de meest achterlijke extremist altijd automatisch gelijk.
Links liep zelfs achter holocaustpredikers als fatah, hezbollah en hamas aan.
Links spuugde op voorzichtige hervormers als Hirsi Ali, Ellian en Jami.
Links propageerde en gebruikte geweld tegen (toen nog) hele genuanceerde islamcritici als Fortuyn, van Gogh en Wilders.

De boodschap was duidelijk; de imams hebben altijd gelijk.
En daarmee begon de race naar de situatie van nu; waarin heel Europa kennelijk maar moet wennen aan slachtpartijen als in de Bataclan. Want we weten allemaal dat er nog heel, héél veel van dat soort aanslagen gaan komen.
En links doet nu alsof ze die slachtpartijen bijna net zo kwalijk vinden als de kritiek daarop. Maar links had dit radicalisme kunnen voorkomen door daar 15 jaar geleden al kritiek op te hebben; en links verzuimde dat.
Erger nog; links viel iedereen aan die dit radicalisme toen al wèl bekritiseerde.

Dandruff | 03-01-16 | 21:43

@Berbaar | 03-01-16 | 21:38
Prima, Appie de straatveger.
Als je mij dan niet lastig wil vallen met je waanbeelden, want dat is wel zo eerlijk oversteken. Dus gaarne geen hoofddoekjes meer en dergelijke, want je het zegt zelf. Ik maak zelf wel uit hoe ik mijn kinderen opvoed en die wil ik niet blootstellen aan een instrument van vrouwenonderdrukking welke tevens superioriteit zou impliceren. Immers, als een vrouw geen hoofddoekje draagt dan is het een hoer. Of mijn vrouw een hoer is, dat maak ik ZELF wel uit.

Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:42

Mooi stuk, van Rossem, zoals we van je gewend zijn. Er staan een paar punten in die Sam Harris ook al enige tijd naar voren brengt, met name het feit dat seculiere Moslims en afvalligen zich in de steek gelaten voelen door de 'liberale' Westerlingen. Niet alleen in Europa, maar ook in het Midden-Oosten. Wat mij betreft halen we die mensen met speciale KLM-vluchten naar Nederland, of ze nou in Allah claimen te geloven of niet.
Een homoseksuele en afvallige blogger uit een streng Islamitisch gezin in Pakistan bestrijdt de homohaat binnen zijn samenleving en de Islamitische grondslag hiervan, om vervolgens als Islamofoob te worden weggezet door onze politici en journalisten. Hun schaamteloosheid en arrogantie kent blijkbaar geen grenzen. En hun dubbele standaard al evenmin: hoe vaak hebben we wel niet ex-Christenen in de media horen klagen over de onderdrukkende en discriminerende Christelijke tradities? Juist door dezelfde policor groep worden zij als helden geëerd (ook meeliftend op andermans moed). Ik noemde laatst een politiek correcte kennis van me een 'Christenfoob' toen hij op de kerk zat te haten. Hij begreep meteen dat ik doelde op zijn hypocrisie, dus ik heb hoop dat ze wel besef hebben van hun morele gegoochel.

stampertje85 | 03-01-16 | 21:42

Madame Poitiers | 03-01-16 | 20:50
Ja, en dan?
Worden ze dan Christenen? Dacht het niet he.

Klompmans | 03-01-16 | 21:42

Ex-moslim basher: Geen schijn van kans bij Geenstijl

echtezwartjoekel | 03-01-16 | 21:41

@Lauwe Koffie | 03-01-16 | 21:35: hoofddoekjes zijn elke dag op TV. Alleen doorgaans niet 's avonds, maar overdag.

prakkie | 03-01-16 | 21:39

@ marcoplarco | 03-01-16 | 21:31

Het probleem is nog veel groter dan jij denkt: álle moskeeën nodigen 'extremisten' uit. De islamitische leer is namelijk extreem. Hoe wil je zoiets hervormen, zonder 1400 jaar geschiedenis weg te poetsen en zonder de islamitische brongeschriften te schrappen?

HoogToontje | 03-01-16 | 21:39

@Driewerf Hoezee | 03-01-16 | 21:35
Hij is lang, maar klopt wel.
(Dat zei mijn vrouw ook vannacht)

Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:38

@Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:04
Haha another year en weer meer dom gelul van Witmans.
Ik maak zelf wel uit of mijn kids opgevoed worden met of zonder religie.
Daar heb ik geen staat of domme tokkies voor nodig.
Hallo Witmans!!

Berbaar | 03-01-16 | 21:38

Een erg lang "meer van hetzelfde" verhaal over de nare islam en hun stompzinnige en stijfkoppige aanhangers. Ik lees geen oplossing van dit probleem daar er geen vreedzame oplossing is. Denk daar maar eens over na, de dreiging van islamisering is niet vreedzaam te keren........

namensmijnhond | 03-01-16 | 21:38

@Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:32:
Correct. Het probleem is zeer zeker "de aard van het beestje" om het zo maar te zeggen. Het is ook die aard, die de oorzak is van alle problemen met moslims over de hele wereld. Het moge duidelijk zijn, dat die moslim-mentaliteit, om het zo maar te noemen, een achterstand heeft van zo'n 600 jaar op de rest van de wereld. Toen wij in de middeleeuwen leefden, gingen ketters op de brandstapel. Moslims doen dat NU. Het verschil is wel duidelijk, lijkt me. En de "gematigde" moslims doen dat niet, maar keuren het ook niet actief af. En je kent het spreekwoord:"wie zwijgt, stemt toe".

prakkie | 03-01-16 | 21:37

@ Markbnl | 03-01-16 | 21:35
Op TWitter zag ik meen ik dat ze in Argentinië zat, ze zal wel op vakantie zijn.

Lewis | 03-01-16 | 21:36

Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:35
Aboutaleb stapt echt niet uit de islam. Hij bidt gvd 20 keer per dag.

Lauwe Koffie | 03-01-16 | 21:36

@ Mr_Pikibelly | 03-01-16 | 21:16
Een teken van zwakte? Ja, aan de ene kant wel, want je erkent als gelovige het bestaan van een hogere macht, en zéker binnen het christelijk geloof erken je ook nog eens dat je het op eigen kracht niet redt en dat je verlossing en vergeving nodig hebt.
Tegelijkertijd moet je als gelovige in onze samenleving best stevig in je schoenen staan - mits je deel wil uitmaken van die samenleving uiteraard en je je geloof daarbinnen vormt wilt geven. (Als je je er alleen maar tegen afzet of haar zelfs haat is het weer een ander verhaal.)
Ik wil maar zeggen: in veel gevallen heb je gelijk, in veel andere ook niet.

Lewis | 03-01-16 | 21:35

Gewetensvraagje: Hoe vaak zien wij in Nederland ex-moslims op televisie? En hoe vaak zien wij gelovige moslims (incl. vrouwen met hoofddoek) op televisie? Pompiedompiedom...

Lauwe Koffie | 03-01-16 | 21:35

@Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:32
Mooi gezegd. Titel zou in dat geval luiden: 'Ex-moslims: Geen schijn van kans in Nederland als ze die kans binnen hun eigen culturele grenzen blijven zoeken' .

Maar dat is misschien wat lang.

Driewerf Hoezee | 03-01-16 | 21:35

Waar is Ebru ?

Markbnl | 03-01-16 | 21:35

Een ook jij, Aboutaleb, stap uit de islam! Word ex-moslim. Je hebt nu je kans.

Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:35

@domheid regeert | 03-01-16 | 21:29
Dat is inderdaad schandalig. Het ontnemen van de clitoris en het blootstellen van de mannelijke clitoris (technisch gezien) is onnatuurlijk. Ook zeer onbegrijpelijk, want als "god" zo perfect is dan had was het ongetwijfeld de bedoeling dat een clitoris en een beschermde eikel het genot van seks verhogen. Rare jongens, die Romeinen.

Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:34

Kenne we zelf ook wel..

Neut | 03-01-16 | 21:34

@Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:32
Juist. Eens.

Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:33

Als "onze" hardnekkig domme dove blinde verdwaasde arrogante weg-met-ons regenten niet zo gestoord waren geweest (en nog steeds zijn) om al die lui uw en mijn goede oude Nederland binnen te halen dan was deze discussie nu niet nodig geweest
I rest my case.

telelezer | 03-01-16 | 21:33

"Ex-moslims: Geen schijn van kans in Nederland".
De titel fascineert mij want het enige dat bij opkomt is dat moslims echt álle kansen krijgen in Nederland. Dat andere moslims ex-moslims niet accepteren ligt aan de moslims zelf, wij Nederlanders kunnen daar niets aan helpen. Een betere moslim begint bij jezelf, zegmaar.

Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:32

Mensen, het is heel simpel. We moeten de 'gewone, gematigde, vredelievende' islam veel harder aanpakken. Terugduwen. Pas wanneer al die (verondersteld onschuldige) moslims echt last krijgen van wat hun extremistische neefjes uitvreten, dan pas zullen ze er zelf actie ondernemen.

Op dit moment is er geen enkele drijfveer voor de 'gewone' moslim om zich in te spannen tegen extremisme. Sterker nog, bij iedere aanslag gaat er meer geld, meer aandacht en meer bescherming naar zijn/haar moskee. Waarom zou hij zich daartegen verzetten??

Nee, het moet van binnenuit komen. En het geluid van binnenuit moet een flinke zet krijgen. De Westerse wereld moet daarom tegengas geven. Geen enkele moskee meer erbij. Besturen die extremistische sprekers uitnodigen direct van hun positie halen. Moskeeen die doorgaan met uitnodigen van extremisten, dichtspijkeren en nooit meer open. Geldstroom afknijpen, geen ANBI status, belasting ontduiking of andere voordelen meer voor islam. Pas als het de gewone moslim raakt, zal deze zijn extremistische etters er op aanspreken.

marcoplarco | 03-01-16 | 21:31

Lupuslupus | 03-01-16 | 21:25
Het gaat erom heel de familie islamitisch is dus als jij afvallig wordt, wordt je gelijk verstoten door heel de familie. Hierdoor blijven veel moslims die aan het geloof twijfelen toch met het geloof bezig en sturen ze toch hun kinderen naar de koranschool.

je suis bier | 03-01-16 | 21:31

Het is heel moeilijk die indoctrinatie te herprogrammeren en daarom zou geloof onder de 16 verboden moeten zijn, net als drank en drugs.
Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:04
Dan kunnen we eindelijk ook de grootschalige verminking van kinderen verbieden. Vrouwenbesnijdenis wordt steeds verder teruggedrongen, maar van jongetjes mag je gewoon nog stukken afsnijden. Doe dat dan maar zelf op volwassen leeftijd.

domheid regeert | 03-01-16 | 21:29

Dank je wel van Rossem. Zelf ben ik iets optimistischer. De intelligentsia zijn qua denkbeelden in deze aan het aftasten wat was, is en zal zijn. Binnenkort een heus debat mogelijk . Vooral in Duitsland en Frankrijk valt de onderwerpkeuze en veranderde stelingname in die kringen op. Eenmaal beweging ingezet vieren de verkrampte policor's de teugels en is er ruimte binnen de relibeweging om afstand te nemen tot achter de voordeur.

larie | 03-01-16 | 21:26

@Veritas Splendor | 03-01-16 | 21:23
komt mede omdat we tegenwoordig veel islamitische scholen hebben, dat komt die vrijheid van denken echt niet ten goede, versterkt alleen de toch al zwaarwegende sociale controle. School, moskee, 'buurtvaders' vanuit de moskee.

Tokoloshe | 03-01-16 | 21:26

Exact, de rol van het culturele element van de islam binnen families moet men niet onderschatten.
Desmoulins | 03-01-16 | 21:18
.
Het gaat helaas niet alleen om de "families". De islam is de ummah, de wereldwijde "vereniging van moslims" (om het maar even zo te noemen).
.
Daarom gaan ze b.v. in Pakistan woedend de straat op als er in het Westen weer eens iets wordt gezegd dat niet in goede aarde valt.

Lupuslupus | 03-01-16 | 21:25

Sinds het 6 jarige zoontje van mijn perfect geïntegreerde / nederlands sprekende buren (3e generatie in nl) mij ging vertellen hoe je op de juiste manier een christen dient te onthoofden . En mijn andere buurvrouw vertelde dat ze een hoofddoek op MOET en moslima MOET worden , ben ik helemaal om. het word nooit wat met die moslims , mijn vertrouwen is weg.

skinart | 03-01-16 | 21:25

@Parsons | 03-01-16 | 20:50
Zo'n vaart loopt dat in Nederland niet. Moslims kunnen er gewoon uitstappen en zouden dat ook massaal moeten doen.
Kom op, moslims! Stap eruit. Word ex-moslim!

Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:24

Docu met Frenk gezien en aanvankelijke reserves ten aanzien van Aboutaleb voor groot deel weggenomen. Confrontatie niet schuwend met de Islamitische Gemeenschap en duidelijk stelling nemend voor de liberale westerse samenleving. Wel bizar z'n schizofrene houding mbt z'n dochters en belemmeren vrije huwelijkskeuze. Enigszins ambivalente houding blijft.
Daarnaast oneens mbt stelling uittredende moslims. Worden in de samenleving met meer dan open armen ontvangen. Neemt niet weg dat een maal gebonden in verstikkende familietradities dergelijk proces van onttrekking loodzwaar kan zijn. Daarbij is het mantra der Liefde van onze Linkse soortgenoten bepaald geen steun in de rug. Want ja, al die duizenden vrouwen die hier gedwongen thuis zitten vanwege tirannieke Islamitische leefgeboden verdienen een beter lot. Dat Claudia en Sanne zich dan ook de ogen uit hun kop mogen schamen. Tfoeeeeee...!

RobberenRukkie | 03-01-16 | 21:24

Plaatje bij artikel klopt niet. Als zij echt gematigd en vrijdenkend zou zijn, had ze die onderdrukkende hoofddoek wel afgedaan.

prakkie | 03-01-16 | 21:24

@Tokoloshe | 03-01-16 | 21:20
Goed punt dat meer belicht zou moeten worden. Veel Westerse appeasers zijn vrouw omdat ze kinderen, die ze al dan niet zelf hebben, willen beschermen. Mannen daarentegen, en dan bedoel ik echte (die wel testosteron produceren) handelen naar mijn gevoel tegenovergesteld. Die willen juist die domme vrouwen beschermen, maar dat wil er maar niet bij die domme mutsen in.

Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:24

Het is wachten op de val van het huis van Saoed. Dat zou weleens in 2016 kunnen gebeuren. Dat kan weer een kettingreactie teweeg brengen in de moslimwereld als geheel.
Ieder geval, wat we tot nu in het Midden-Oosten hebben gezien, is een begin van iets veel groters. Of dat gunstig voor ons uitpakt of niet, kunnen we nu nog niet zeggen.
De crisis in het Midden-Oosten wordt steeds groter en begint gigantische afmetingen aan te nemen. Dat dit gevolgen zal hebben voor de islam wereldwijd is evident. Oorlog is de vader van alle dingen, zei Heraclitos.

Rest In Privacy | 03-01-16 | 21:23

@eerstneukendanpraten | 03-01-16 | 20:48

Hear Hear!

dubbelq | 03-01-16 | 21:23

@ Orman Bakal | 03-01-16 | 20:53

Hoe zie je dat voor je, een Europese islam? Gelooft men in de Europese islam niet in Mohammed? Staat in de Europese islam niet de onheilige drieenheid van koran, hadith en sira centraal?

HoogToontje | 03-01-16 | 21:23

wishfull thinking.
ik had in de jaren 90 ook nog de hoop dat moslim jongeren het (ver)licht zouden zien.
Niets is minder waar. Het wordt per generatie achterkijker en achterlijker.

Veritas Splendor | 03-01-16 | 21:23

@Lewis | 03-01-16 | 21:02
Dank. Jij had gelijk. Ik had het mis. Van Rossem liet de andere kant aan het woord, de Linkse Kerk. Sorry.

Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:23

@CynicalBastard | 03-01-16 | 21:04
Ow wacht. Je hebt gelijk. Hij liet de goedmensen aan het woord.

Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:21

Kan het me niet voorstellen.... Gebeurt het altijd in benauwde zaaltjes en stinkt het daar altijd naar zweetvoeten...?

WistAllesBeter | 03-01-16 | 21:21

Eigen leven leiden* natuurlijk

Tokoloshe | 03-01-16 | 21:21

Ik heb niet het idee dat wat Aboutaleb doet zoveel helpt. HIj staat wel een paar goede waarden voor, maar ondertussen is hij ook nog gewoon een conservatieve Moslim. Hij moet gewoon uittreden. Stoppen met geloven. Dan praten we verder.

Poes Fiep | 03-01-16 | 21:21

@Lewis | 03-01-16 | 21:15
Zal ik doen.

Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:20

@jemagookniksmeer | 03-01-16 | 21:11
dat moeten ze ook gewoon zelf doen, er wordt altijd vanuit gegaan, de linksche gutmensch reflex, dat (ex) moslims of homoseksuele moslims, of moslima's an sich standaard te stom zijn om zich hier in het vrije western te kunnen handhaven, dat we hun handje altijd moeten vasthouden, ter begeleiding.
Dát is pas discriminerend, ze altijd in de hoek van het vleugellamme vogeltje douwen, want van het gouden kooitje naar het bos verhuizen mag, maar dan wordt het vogeltje natuurlijk prompt levend verzwolgen door de natuurlijk habitat, DUS hangen we hun gouden kooitje in het bos.. ofzo.
Nee, zelf leven, handelen, kiezen, gevolgen accepteren en doorgaan en vooral niet zeiken en terugkijken, of je moet zo graag dat grotendeels verrotte verleden willen blijven herbeleven; totaal zinloos.
Gewoon je eigen leven lijden, kinderen moeten leren kritisch te denken, ook over wat hun ouders hen vertellen, dat moeten ze al jong leren, niets volgzaamheid en gedwee zijn, kritisch zijn, daar kom je verder mee dan die aangeleerde slaafsheid, die leer je alleen maar aan om anderen te dienen en om vooral níet vrij te durven zijn.

Tokoloshe | 03-01-16 | 21:20

citaat: "ligt het dan niet in de lijn der logica dat kleine islamitische mennekes zich óók stierlijk vervelen bij zulke stomme grotemensendingen? Ja, dat ligt geheel in de lijn der logica." Ja het ligt misschien wel in die lijn. Maar in de praktijk zijn het juist die jongeren die vaak nog extremer zijn dan hun eigen ouders. Kortom probeer het moslim probleem maar niet met logica op te lossen.

Mika6101 | 03-01-16 | 21:20

@Lupuslupus | 03-01-16 | 21:10
Lees dat vaker. Waarom? Marchouch betrap ik vaker op uitlatingen waardoor hij beter bij Groep Kuzu zou passen, maar Aboutaleb?

Driewerf Hoezee | 03-01-16 | 21:20

@je suis bier | 03-01-16 | 21:15

Exact, de rol van het culturele element van de islam binnen families moet men niet onderschatten.

Desmoulins | 03-01-16 | 21:18

Zie plaatje.. "I attack the atheists who say otherwise" .. Attack godver eens die bizarre funda achterban!! Kuthoer met je kutdoek. Niks accomodaten dat kutgeloof.

Claude_Vieaul | 03-01-16 | 21:18

@meneer Q | 03-01-16 | 21:08
En dan zeg jij: "Prima, tegen de tijd dat jullie in de meerderheid zijn dan ziet Nederland er uit als Raqqa, is het geld op en komt er geen druppel water meer uit de kraan. Veel plezier daarmee".

Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:16

Geloof is altijd al een teken van zwakte geweest. Trouwens, geloof is ook nog iets persoonlijks, dus van jezelf. Daar val je anderen niet meer lastig, want ik ben van mening dat het gras groen is. Dus laat mij met rust, want iets anders kan ik er niet van bakken!

Mr_Pikibelly | 03-01-16 | 21:16

-weggejorist-
Feynman | 03-01-16 | 20:49

.
Laat verder maar zitten.
Fucking losers.

Piet Karbiet | 03-01-16 | 21:16

Islam is niet alleen maar een religie, het is ook een ideologie, nl je bent er niet vrijwillig lid van, als je er uit wilt mogen anderen je doden, en de Islam bemoeit zich met alles: leefregels, rechtspraak etc. Er is geen scheiding van kerk en staat. We hebben geluk dat een groot deel v.d. moslims zich beperkt tot een wat oppervlakkige interpretatie van wat de leer feitelijk van ze wil. En dat ze in de minderheid zijn. Zogauw ze in de meerderheid zijn gaan ze hun leefregels aan anderen opdringen. Islam is een gevaarlijke ideologie, die onderwerping aan de letterlijke regels van de Koran eist. Islam is tevens gevaarlijk omdat moslims van oorsprong georganiseerd waren in stamverband; stammen die elkaar al duizenden jaren naar het leven staan; dus waar moslims zijn, daar krijg je vroeg of laat oorlog. Dus: eerst de kraan dicht (grenzen dicht voor Islam). Dan dweilen. Iedere gelegenheid aangrijpen om de Islam in Nederland te dwarsbomen. Voor zover de wet dat toestaat. Een reformatie binnen de Islam kan wel, maar moet dan bij hun van binnenuit komen, en dan wel te beginnen in het Midden Oosten graag. Ik zie het niet gebeuren. Want als er al emancipatie plaatsvindt, dan is is dat tegen de regels van de Koran, en ontstaat er dus direct stammenstrijd. Die strijd moeten wij niet in Nederland hebben.

Poes Fiep | 03-01-16 | 21:16

@ Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:05
Dán hoop ik dat je @ CynicalBastard | 03-01-16 | 21:04 gelezen hebt.

Lewis | 03-01-16 | 21:15

Een moslim die afscheidt neemt van de islam, neemt gelijk afscheid van van zijn hele familie. Daarom gebeurt het bijna nooit.

je suis bier | 03-01-16 | 21:15

Het enige dat centraal zou moeten staan is assimilatie binnen één overheersende, al aanwezige cultuur.
In dit geval dus de Nederlandse cultuur en die bestaat, misschien bestond, in tegenstelling tot wat Maxima daarover te melden had. Heerst daar twijfel over wordt het tijd dat we die gaan herdefiniëren.

Desmoulins | 03-01-16 | 21:15

Weg met islam. Kunnen we het weer over interessante dingen hebben en zo.

aardappelninja | 03-01-16 | 21:14

lol nuanceren met GS. Ok, nog maar een keer. Nee, niet alle moslimgekkies zullen alles wat ze horen voor zoete koek slikken. Nee, soms willen ze zelfs wat liberaler worden. Maar het systeem binnen de moslimgemeenschap zorgt er voor dat ze er nooit aan toe komen. Een aspect daarvan is (sociale) repressie. Zo kan ik er nog wel meer noemen waardoor er in geen enkele Islamitisch land er een soort van verlichting aanwezig is. Dat komt er hier ook niet. Not a chance. Maar je kunt natuurlijk tegen beter weten in er op hopen.

roze_bril | 03-01-16 | 21:13

Wat voor ons een goede moslim is, is voor moslims een afvallige.

Desmoulins | 03-01-16 | 21:11

Vanwaar dit vraagstuk? Waarom moet de samenleving toenadering zoeken tot de "goede" moslim en niet andersom? Sinds wanneer moet de heersende cultuur actief faciliterend optreden jegens (een deel van) de geïmporteerde cultuur? Dat soort faciliteiten staat een westerling die emigreert naar een andere cultuur toch ook niet ter beschikking?
Sorry hoor, maar ik vind dat dit geleuter een hoog PvdA gehalte heeft.

jemagookniksmeer | 03-01-16 | 21:11

Het is niet anders en dat geldt voor iedereen; elk besluit heeft gevolgen en als dat je familiebanden kost, pech gehad, dat is dan de keuze, het ligt er aan hoe je wat waardeert.
Blijkbaar is de waardering voor de familie dus eenzijdig, want als je op moet bokken omdat je geen hoofddoek meer om je kop wil... of omdat je broertjes maar eens moeten stoppen met de baas te zijn over jou en niet van plan zijn daar ook zelfs maar over na te denken... of omdat je meot trouwen met die gekke neef van je vaders leeftijd.. wat moet je dan nog met die mensen??
NIETS!
Oppervlakkigheid, stupiditeit en machtslust zit in veel gezinnen.
Die idiote familiebanden worden als veel te belangrijk aangemerkt, maar juist die banden kunnen werken als een strop om je eigen nek.
Liever alleen en vrij dan opgehokt, slaafs en daarom 'gewaardeerd'.
En schaf aub de doodstrafprekeritus af t.a.v. apostasie, dat is in geval van kinderen gewoon zware geestelijke mishandeling; dreigen met de dood.
Niets minder dan dat; behoort strafbaar te zijn.

Tokoloshe | 03-01-16 | 21:10

En Aboutaleb is - net als Marcouch - een wolf in schaapskleren.

Lupuslupus | 03-01-16 | 21:10

@Parel van het Zuiden | 03-01-16 | 21:03
Lol @ 'afvallen'.

Een vader van een afvallige zou zijn geloof verloochenen als hij het verlaten van het geloof goed zou keuren. Wat ik eerder al zei: wij kunnen er niks aan doen, het zitten vanbinnen. Kunnen wij nog zo hard aanmoedigen.

Driewerf Hoezee | 03-01-16 | 21:09

De strekking van dit stuk is dus dat 'wij' te weinig doen voor de 'goede moslims'. Juistem, gaan we ook nog met concrete voorstellen komen hoe dat te doen? Of is dat te veel werk?

Doe gewoon je stinkende best in Nederland, gedraag je niet als een asociale klootviool en dan is alles te bereiken. Ook als moslim. Als je dat met een grotere groep zou doen, dan heeft dat alleen maar positieve effecten. Gejank altijd.

SwordofWinter | 03-01-16 | 21:09

Hoe je het ook wendt of keert. De islam en haar volgers hebben een vele malen sterkere stammen cultuur dan de wij. Ook al zullen er wel ex-moslims tussen lopen, ze willen hun band met elkaar niet verbreken. Hierdoor komen ze ook voor elkaar op, verwijten ze nooit de islam en loop je bij ruzie met een enkeling de risico om het aan de stok te krijgen met zijn 20 broers en neven.
.
Zolang ze deze verbintenis houden, zullen de westerse normen en waarden nooit bij hun echt doordringen. Wat voor ons goed of fout is bepalen wij binnen de wetgeving. Zij bepalen dit juist door binnen of buiten de stam (en islam), waarbij incidenten buiten de stam min of meer geaccepteerd worden. Onze culturen verschillen hierin zo erg dat het generaties zal duren voordat we hieruit komen, alleen zal tegen die tijd al lang iets hebben plaatsgevonden dat het samenleven van moslimvolk in het Westen niet meer zal toelaten.

heldheino | 03-01-16 | 21:09

Lupuslupus | 03-01-16 | 21:06
.
De Arabische macho cultuur zal geen enkele verandering toestaan, want dat staat voor hun gelijk aan toegeven dat ze het eerst niet goed deden. Dat krenkt de eer.

Madame Poitiers | 03-01-16 | 21:08

@Lupuslupus | 03-01-16 | 21:06
Laat dat de sunni-moslim eens tegen de shia-moslim zeggen?

CynicalBastard | 03-01-16 | 21:08

Demografische tijdbom...
een moslimknulletje zei al eens:
"wacht maar tot we in de meerderheid zijn".

meneer Q | 03-01-16 | 21:08

@Hobbykip | 03-01-16 | 21:05
Dit is geen Dumpert he, dat zit aan de overkant.

Driewerf Hoezee | 03-01-16 | 21:07

@Maar dat zal de klok op de demografische tijdbom hooguit wat trager doen tikken, niet stopzetten."
.
De islam is in 1400 jaar nog nooit verandert en zal dat de komende 1400 jaar ook niet doen. Op afvalligheid staat de doodstraf en hoewel die hier in het Westen niet altijd meer wordt uitgevoerd, zijn er toch nog zat "eerwraak"-gevallen. En die anderhalve afvallige moslim gaat echt het verschil niet maken. Nu niet, nooit niet.
.
Erdogan zei het al: "er is maar één islam, er is maar één koran".
.

Lupuslupus | 03-01-16 | 21:06

@Lewis | 03-01-16 | 21:02
Nee. Ik ga een vioolconcert van Vivaldi spelen. Dat is wat vrije Westerlingen doen.
*g mineur mompelt*

Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:05

In elk land met moslims veroorzaken ze geweld en destabiliseren ze de boel. En dan zou het ons in NL wel even lukken een 'tolerante islam' te scheppen? Laat me niet lachen.

dr Rechts | 03-01-16 | 21:05

@Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:00
Ik kom er ook niet uit. Dacht heel heel even aan de mislukte integratie van gastarbeiders, maar dat zal wel niet. Dat was eerder uit desintresse dan vanuit superioriteitsgevoel. Zit helemaal fout geloof ik.

Driewerf Hoezee | 03-01-16 | 21:05

@ Haberdoebas | 03-01-16 | 21:04
Zelfs hier werd ze door veel reaguurders uitgekotst. Om te janken.

Lewis | 03-01-16 | 21:05

-weggejorist-

Hobbykip | 03-01-16 | 21:05

Laatst heb ik met een stel linkse knotsgekkies een heftige discussie gehad over de schadelijke gevolgen van religieuze indoctrinatie voor het brein van opgroeiende kinderen. Hoe je brein op jonge leeftijd bedraad wordt heeft te maken met natuur maar ook met de sociale omgeving waarin je verkeert.
Als een kind vanaf jonge leeftijd steeds maar weer geindoctrineerd wordt met een bepaald wereldbeeld dan zal dat de rest van zijn/haar leven leidend blijven. Het kind heeft namelijk niet de capaciteiten om tegen die indoctrinatie in te gaan.
Het is heel moeilijk die indoctrinatie te herprogrammeren en daarom zou geloof onder de 16 verboden moeten zijn, net als drank en drugs.

Dhr. de Wit | 03-01-16 | 21:04

@Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:00
Volgens mij wilde hij daar juist het gebruikelijke "argumentem ad wegmetonsem" der linkschmenschen als niet ter zake doend bestempelen.

CynicalBastard | 03-01-16 | 21:04

In Nederland was een dappere Ex-Moslima die zich bij de PVDA aangesloten had. Toen ze zich daar niet op haar plaats voelde en overstapte naar de VVD, was het de meest verketterde vrouw uit de Nederlandse geschiedenis. Ze was en wordt meer verkettert dan Mata Hari, Florrie Rost van Tonningen en Greet Hofmans samen.
Haar naam: Ali Hirschi Ali.
En de Overheid deed helemaal niets...

Haberdoebas | 03-01-16 | 21:04

*De burgemeester van Rotterdam lijkt juist de hand lijkt te willen reiken naar liberale, seculiere of afvallige moslims*.

Dat is mij nooit opgevallen, Van Rossem. En seculiere moslims bestaan niet. Liberale moslims evenmin. En ik heb Abou Taleb nog nooit iets horen zeggen over ex-moslims.

Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:03

Allah was vrij concreet en duidelijk tegen Mohammed over afvalligen. Mohammed was op zijn beurt bijzonder concreet, duidelijk, en oplossingsgericht toen hij Allah's directieven neerpende, eh neer liet pennen want analfabeet.
.
Een afvallige moet in korte tijd heel veel afvallen. Voor methoden en technieken kunt u bij IS, SA, diverse andere soennitische, maar shiitische Islamstromingen, Koran, en Hadith terecht. Leest vrijwel als een gebruiksaanwijzing.
.
Ik schrijf trouwens diverse Islamstromingen op, maar het stroom allemaal behoorlijk dezelfde kant op haar. Het zijn ook voor bloedstromen...

Parel van het Zuiden | 03-01-16 | 21:03

CynicalBastard | 03-01-16 | 20:54
.
Je hoeft niet eens homo te zijn om als moslim een rotleven te hebben in moslimland. Of vrouw. Of neger.
.

Madame Poitiers | 03-01-16 | 21:03

@ Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:00
Context is weer eens alles, waarde naamgenoot. Lees dat stukje nog eens en zie hoe Van Rossem het bedoelt.

Lewis | 03-01-16 | 21:02

De islamisering van Nederland/Europa is bijna niet meer te stoppen. Daar waar het aantal kerken met een noodval daalt, stijgt het aantal moskeeën explosief. Vaak is het ook nog onduidelijk waar de financiering precies vandaan komt en wie er allemaal bij betrokken is. Daarnaast halen we het aantal moslims met tienduizenden tegelijk binnen.

je suis bier | 03-01-16 | 21:02

@Orman Bakal | 03-01-16 | 20:53
Europese islam in je broekje!

'2016 en tijd voor een nieuwe religieuze stroming.'
Weinig verlichtend als je het mij vraagt.

Driewerf Hoezee | 03-01-16 | 21:02

Wat ik wel weet is dat het uit de islam stappen aangemoedigd moet worden. Stap er toch uit, moslims, het kan nu! Verlaat de islam en word ex-moslim.

Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:01

*want we weten allemaal nog heel goed waar wij Westerlingen toe in staat kunnen zijn zodra we ons superieur wanen aan een ander*.
.
Nee. Dat weet ik niet. Geen idee waar je het over hebt, Van Rossem. Wees toch duidelijk!

Lewis Lewinsky | 03-01-16 | 21:00

Met 'Dat sociale vangnet bestaat niet voor moslims: afvallige islamieten vinden nauwelijks steun in een land dat amper bekomen is van haar eigen religieuze bevrijding en derhalve geen zin heeft om de strijd - die nota bene niet hún strijd is - nog eens aan te gaan' ben ik het niet eens, maar een alinea verder wordt wél de spijker op de kop geslagen.
Als je het opneemt voor mensen die het islamitische geloof (of tradities) vaarwel hebben gezegd en hen beschermt, zou je impliciete boodschap wel eens kunnen zijn dat ze gelijk hebben, en oei oei oei, dat moeten we natuurijk niet willen met z'n allen, want wie zijn wij (westerlingen met onze eigen normen en waarden) om de aanhangers van de islam de maat te nemen? Nee, daar branden we onze handen maar liever niet aan.
Het politiek-correcte denken zit diep verankerd in onze samenleving, en zolang dat niet verandert, zal bijna geen moslim zijn geloof vaarwel durven zeggen en zal de islamtisiche gemeenschap in het Westen nauwelijks gestimuleerd worden om van binnenuit te veranderen, terwijl dat juist zo broodnodig is.

Lewis | 03-01-16 | 20:59

CynicalBastard | 03-01-16 | 20:57

En ook al een opgerot een paar comments verder en dat binnen een paar minuten nadat de onverlaat op 'post' had gedrukt. Ik weet het niet...

eerstneukendanpraten | 03-01-16 | 20:59

Ik neem gelovige mensen totaal niet serieus. Hoe stom kun je zijn als jij in al die belachelijke verhalen geloofd ?
En daarbij b.v. ook nog een steen gaat aanbidden ?

Mo het varken | 03-01-16 | 20:59

Voor een groot deel eens, maar ik denk niet dat dit fenomeen makkelijk te vergelijken is met andere zaken. Ook denk ik niet dat 'we als samenleving' meer kunnen doen om uittreders op te vangen etcetera. Ik moedig het niet eens aan: seculier betekent in mijn optiek ook dat je het zelf mag uitzoeken.

Feit is nu eenmaal dat moslims een van de weinige groepen zijn die het multiculturalisme in stand houden. Van buitenaf is daar weinig invloed op en dus denk ik dat ook bij het beschreven probleem de bal bij de eigen groep ligt.

Driewerf Hoezee | 03-01-16 | 20:59

De islamisering van Nederland/Europa is bijna niet meer te stoppen. Daar waar het aantal kerken met een noodval daalt, stijgt het aantal moskeeën explosief. Vaak is het ook nog onduidelijk waar de financiering precies vandaan komt en wie er allemaal bij betrokken is.

je suis bier | 03-01-16 | 20:59

Hem | 03-01-16 | 20:56

Man, daar ben je echt binnen 10 minuten doorheen.

eerstneukendanpraten | 03-01-16 | 20:57

@Feynman | 03-01-16 | 20:49
waarom werd dat weggejorist?

CynicalBastard | 03-01-16 | 20:57

Misschien moeten we dan een ex-moslim opvangsysteem opzetten.

lul-ijzer | 03-01-16 | 20:57

-weggejorist en opgerot-

Hem | 03-01-16 | 20:56

@Orman Bakal | 03-01-16 | 20:53
"Een Europese islam vormen"???
Fuck religie, geen cent, geen spat respect en geen enkele uitzondering op de regels meer naar islam, christendom, jodendom of andere bronnen van waandenkbeelden waar we niets maar dan ook niets aan hebben voor de vooruitgang van ons land.
Als die ideeen nog waarde hebben voor wie dan ook dan bedruipen ze zichzelf wel.
Groepen (religieuzen) hebben geen rechten, alleen individuen hebben rechten. Allemaal dezelfde, geen uitzonderingen.

CynicalBastard | 03-01-16 | 20:56

Feynman | 03-01-16 | 20:49

Je raakt al die licht getinte daders op deze manier natuurlijk wel in hun privé en dat willen we toch niet met zijn allen? Ging al nooit naar die ordinaire vreetschuur voor tokkies die McDonalds heet maar dit is echt de druppel, zal ook iedereen in mijn omgeving (heb geen Facebook) hiervan op de hoogte stellen.

eerstneukendanpraten | 03-01-16 | 20:54

@Madame Poitiers | 03-01-16 | 20:50
-om vervolgens hier door hun eigen (ex-)geloofsgenoten weer geterroriseerd te kunnen worden ... dat vind ik voor de echte vluchtelingen uit islamgebieden (homo's, atheisten enz) nog het ergste - dat ze naar Nederland, eens baken van vrijheid en rechtvaardigheid in de wereld vluchten, om hier weer aan moslimterreur blootgesteld te worden, zoals in elkaar gebeukt worden op straat als je je homo-vriend even lief toe lacht.

CynicalBastard | 03-01-16 | 20:54

Ware woorden Van Rossem. Juist ons met de mantel der liefde bedekken van misstanden, drijft de samenleving uit elkaar.

31 November | 03-01-16 | 20:53

Een Europese islam vormen is noodzakelijk. Daar horen geen Arabische invloeden bij. Geen visa verstrekken aan dergelijke achterlijken dus

Orman Bakal | 03-01-16 | 20:53

P5ycH0 | 03-01-16 | 20:46
Zolang we zorgen dat we voorbereid zijn, moet dat goed komen.

sparxx | 03-01-16 | 20:53

Als de islam en de moslims fijn waren, dan waren de islamitische landen fijn om in te wonen.
.
Zijn ze niet. Punt. Moslims ontvluchten elkaar krijsend van ellende. Hunkerend naar de christenen die wel vredelievend kunnen samenleven.

Madame Poitiers | 03-01-16 | 20:50

Op afvalligheid staat de doodstraf.

Verder nog vragen?

Parsons | 03-01-16 | 20:50

-weggejorist-

Feynman | 03-01-16 | 20:49

@ joajoa | 03-01-16 | 20:47
Is dat alles wat je te zeggen hebt na dat uitgebreide en boeiende epistel van Van Rossem?

Lewis | 03-01-16 | 20:49

"geen 'bewijs' dat alle moslims gevaarlijke kolonisten zijn die ieder moment een bomgordel om kunnen binden om zich op te blazen in lijn 10 of op perron 3. "
Helaas is éentje al genoeg voor een hoop ellende - "alle" hoeft helemaal niet om hen die terreur in de zin hebben hun wil te doen krijgen.

CynicalBastard | 03-01-16 | 20:49

Fuck Mohammed, fuck Allah en fuck hun aanhangers! Zo, dat lijkt met duidelijk...

eerstneukendanpraten | 03-01-16 | 20:48

Te veel moslims gaan met het hele gezin naar Son of Saul, die ze als familiekomedie zien.

Madame Poitiers | 03-01-16 | 20:47

Geloof is voor de domme

joajoa | 03-01-16 | 20:47

-weggejorist-

P5ycH0 | 03-01-16 | 20:46

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl