Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Het hangt in de lucht, maar we zijn er niet klaar voor

gebrokengeweertjekomtgoed.jpgHet was het jaar van de KKK. Katalyse, Kloof en Koikarpers. Want wat er voor dit jaar ook in de lucht heeft mogen hangen, het raakte in een stroomversnelling. De twee meest dringende dossiers van dit moment, islam en EU, hebben dit jaar tezamen een perfect storm gecreëerd. Merkel, die de Duitse erfzonde wil kwijtschelden door De Vreemdeling in een krampachtig gecultiveerde Duitse warmte te ontvangen, eist van geheel Europa dat het meedoet aan haar 'boetedoenings- en reinigingsritueel'. Maar in het reine komen met wat men de joden heeft aangedaan door en masse islamieten binnen te laten en te accommoderen, zal door toekomstige geschiedschrijvers als een even onbegrijpelijke als onvergeeflijke vergissing gezien worden. Crisis katalyseert De immigratiecrisis - want het is nadrukkelijk geen vluchtelingencrisis - is een katalysator omdat het twee zaken zichtbaar versnelt: 1) het sterken van de islamitische demografie in grote Europese steden en 2) de mate waarin mensen inzien dat het EU-(grenzen)beleid zowel ondemocratisch als zelfdestructief is. Waar men beide punten voorheen met de nodige mentale acrobatiek nog kon ontkennen, is dit nu wel heel moeilijk geworden. Ander EU-beleid kon misschien ook destructief zijn, maar vluchtelingen zijn tastbare facts on the ground, die niet weg te beredeneren zijn in beleidstaal, en niet verdwijnen door geld bij te drukken. Nationaal en Europees beleid zou ook ondemocratisch kunnen zijn, zonder dat iemand dit erg zou vinden. Namelijk, als de klasse die onze bestuurlijke infrastructuur bemant er dezelfde opvattingen op nahield als de bevolking namens wie deze heet te regeren. Maar het tegenovergestelde is het geval. Onderzoek in opdracht van de Volkskrant onder 400 "bestuurders, CEO's, commissarissen, bankiers, burgemeesters, topambtenaren en andere prominenten" toonde onlangs aan dat zij op sleuteldossiers vaak haaks tegenover de bevolking staan. 67% van hen wil juist meer vluchtelingen (én arbeidsmigranten, dat door de Volkskrant niet geheel terecht op dezelfde hoop wordt gegooid). 76% van hen vindt "niet dat de macht van Brussel moet worden beperkt". Slechts 35% van hen vindt de islam een bedreiging voor Nederland, en de meerderheid is lid van D66. Tegenover elk genoemd percentage staat een sterk afwijkend percentage onder de modale bevolking. Het gesloten circuit Maar er is meer. De flanken van het nagenoeg gesloten circuit van politici en bestuurders, wordt standvastig gedekt door een hoogst oninteressante mix van programmamakers en theatervolk. De werkelijk enige redenen dat 's lands Dolf Jansens, Matthijs van Nieuwkerken en Sanne Wallis de Vriesen interessant genoeg geacht worden om voor een miljoenenpubliek de realiteit te duiden, is dat zij als shoeshine boys van de gevestigde orde het morele klimaat waaraan die gehele mediakliek z'n bestaansrecht ontleent glimmend gepoetst houden. Is dat één gigantische circle jerk van mensen die gewend zijn te leven zonder consequenties? Ja. En je mag alleen meedoen als de maatschappijkritiek die je in al je vlekkeloosheid dan toch levert, zich beperkt tot Wilders, het christendom, of als je écht het randje opzoekt; het Koningshuis. Kritiek op zaken die wel terugschieten is verboden, want laten we het nou wel leuk houden met z'n allen. En het is door deze dynamiek, die weer eens meer dan duidelijk werd toen Jan Roos laatst bij Pauw aanschoof, dat de common sense rechtsdragende voorhoede van Nederland zichzelf gestaag verliest in een heel gevaarlijk sentiment: 'Krijg dan maar de tyfus ook.' Steeds vaker voelt deze voorhoede een minachting en haat voor hetgeen zij proberen te verdedigen, namelijk Nederland. En als je eigenlijk steeds minder liefde voelt voor hetgeen waar jij de klappen voor vangt, waarom zou je het dan blijven doen? Als die voorhoede soms het liefst de handdoek in de ring gooit en naar de VS verkast, omdat dit land af en toe gewoon in terminale staat lijkt, wie blijven er dan over? Liever onbevlekt ten onder dan met de poten in de modder Wat zoveel van 's lands bien pensant lijkt te kenmerken is dat zij uiteindelijk liever met een geweten zo schoon als dat van Jezus ten onder zouden gaan, dan die Berg- en Veldrede even opzij te zetten, en gewoon te winnen. Het christendom blijft een vreemd goedje. De leer van het hoofd van een obscure joodse hippie-sekte, die door de Romeinen zo gigantisch is geworden door de leerstelling van Jezus vanaf dag 1 te negeren. De leer die tot aan de uitvinding van de drukpers in het dode latijn exclusief door aan de Kerk gelieerde schriftgeleerden voor het volk werd geïnterpreteerd, want oh wee als het volk die egalitaire en anti-autoritaire boodschap van Jezus ineens echt zou begrijpen. En fast forward naar de 20e eeuw, toonde het christendom zich daadwerkelijk de meest geavanceerde religie van allemaal. Namelijk door zichzelf overbodig te maken. Generatie '68, die het zichzelf vol trots toeschrijft het christendom ontbonden te hebben, is de meest intens christelijke generatie in de geschiedenis, maar dan zonder god, en zonder het zelf te weten. "Keer de andere wang toe”, “Ga de tweede mijl”, “Wie zich verlaagt zal verheven worden”, “Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld zult worden”, "Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd": Dat is de filosofie van Dolf Jansen & Co. En dat is het probleem. Teveel Europeanen zouden liever zondeloos sterven dan bezondigd overleven. Is dit gewoon weg-gerationaliseerde angst? Wellicht. Maar hoe dan ook: het is een recept voor verlies.

Reaguursels

Inloggen

@Savieu

Ik geloof niet dat jij helemaal de essentie van het alhier beschouwde heikele punt begrijpt.....

HypoPseudo | 28-12-15 | 06:58

"De twee meest dringende dossiers van dit moment, islam en EU"?
In het bubbeltje van de schrijver en zijn nakakelaars misschien. In de echte wereld zijn zaken als klimaatverandering, toenemende inkomensongelijkheid en stuk urgenter.

savieu | 27-12-15 | 19:19

@Waldorf Stadler:

onvergefelijke=onvergeefelijke is fout.
Onvergeefelijke is onvergeeflijke

kleinklauw | 27-12-15 | 18:36

Als burger kan je eigenlijk maar één ding doen: hopen (of zorgen?) te overlijden voordat de sociale en politieke verwording ondraaglijk voor je wordt - of voordat het pathologisch altruïsme jegens de halve derde wereld recht in ons gezicht ontploft.

Menno Splijtzwam | 27-12-15 | 17:57

Het dringt maar niet tot die botte koppen door dat Geurt Weulders en z'n peu VV een VVD splintergroepering is die juist is opgezet om te verzekeren dat er niet teveel tokkies SP zouden gaan.

Al komt ie ooit aan de macht, reken er maar niet op dat z'n verkozen beleid dan wezenlijk afwijkt van dat van zijn oude meesters.

moddermonstertje | 27-12-15 | 17:25

@domheid regeert | 27-12-15 | 12:21
Wat is dit voor iets weerzinwekkends?

RobberenRukkie | 27-12-15 | 16:31

Klopt wel. Ik vertel ook niemand dat ik op GS reaguur. Ik schaam me er niet voor, maar voor veel mensen -inclusief mn leidinggevende- staat dat gelijk aan stemmen op de PVV, wat voor hen weer gelijk staat aan Nazi-sympathieën. Voor de gewone sterveling staat blijk geven van je rechtse oriëntatie gelijk aan soiciale -en vooral professionele zelfmoord. Dat heb ik er niet voor over.

His Lordship | 27-12-15 | 14:39

domheid regeert | 27-12-15 | 12:21
sick, domheid, sick.

Zoltan | 27-12-15 | 13:22

Luitenant Gruber | 27-12-15 | 12:24
Bekijk het eens vanuit de autochtone jonge generatie. Zij zitten op school en zijn steeds vaker een minderheid in de klas. Zij ervaren als eerste hoe de generatie van hun ouders en grootouders dit land hebben uitgeleverd aan de elite.
Wat is hun toekomst? Waarom nog je best doen op school als je de samenleving ziet afglijden? Een diploma halen, veel belasting betalen zodat de overheid nog meer kansarmen kan importeren? Belasting betalen om je eigen ondergang te financieren?
Je zult maar opgroeien in een land dat bestuurd wordt door landverraders.
Ik heb medelijden met alle Nederlanders, maar vooral met onze kinderen.

domheid regeert | 27-12-15 | 13:07

Maar hoe gaan we nu rode Khmer op de islam met een generatie '68 boven ons en haar mediaslaafjes die voor afleiding en de 'juiste duiding' zorgen Spartacus?
Of hoe krijgen we jouw rechts common sense mainstream?
Hoe?
*met gekromde vingers richting de lucht onmacht uitend doet*

Zoltan | 27-12-15 | 13:05

-weggejorist-

Luitenant Gruber | 27-12-15 | 12:24

-weggejorist-

domheid regeert | 27-12-15 | 12:21

Rationaliteit is niet meer in de mode. Het is allemaal 'fatsoen' en 'policor' wat de klok slaat. Het zogenaamde tolerante deel van de bevolking is allesbehalve tolerant als zij geconfronteerd worden met andere meningen. Onlangs zelf meegemaakt tijdens een gesprek met een collega dat een derde zich ongevraagd in het gesprek mengde met een letterlijk 'ja maar Wilders'. Ik en mijn collega hadden het over die illegale stroom migranten, maar je mag hierover niets zeggen, tenzij je het geweldig vindt. Maar goed, collega linksmens had de verkeerde te pakken, want zijn 'de wereld is van iedereen' filosofie was makkelijk te pareren met 'hoe denk je het te gaan betalen?' Hierop snoof hij spottend en ging er verder niet meer op in.
De emotie dicteert, en het enige antwoord is de ratio. Confronteer ze maar met concrete feiten: er komen nog meer moslims binnen, waar zijn de Christenen? Wanneer is genoeg genoeg? Als datgene dat hier al zit, zich niet wil aanpassen, wat denk je dat er gaat gebeuren als je eenzelfde hoeveelheid in een paar jaar tijd het land in sluist? Hoe denk je al deze ongeschoolden op te kunnen nemen? Leg eens uit waarom het prima is om bejaarden te verwaarlozen maar sociaal loket te spelen voor de hele wereld? Goede sier maken voor de camera als Mister Gezelligheid maar het thuisfront mag de zweep verwachten. Je kunt het nu al niet bolwerken met je Sociale Zekerheid, hoe denk je dit te kunnen opvangen? De euro zuigt dit land leeg, we betalen ons blauw aan andermans sociale zekerheid en nu zijn we ook nog opvanghuis voor een ieder die maar wil.
Allemaal vragen die niet worden gesteld omdat Brussel en Merkel dicteren, en hier is het 'Führer befehl, wir folgen dir!'
De EU heeft de oplossing bedacht voor het toenemende burgerverzet tegen de Unie: massaal importeren van goedgelovig stemvee. En als zij toevallig wat EU burgers afslachten, so what?

Rest In Privacy | 27-12-15 | 11:54

Dr. Frambozenjam | 27-12-15 | 02:50
Ach, had ik u toch helemaal verkeerd begreoen. Spartacus opperde dat 'generatie 68' het zonder God deed, en ik ontkende dit. met een kort citaat als onderbouwing. De hippie-cultuur met zijn verheerlijking van de Jezus-figuur nam ik als voorbeeld. Er zijn nog talloze andere vootbeelden te geven.
U ging op deze tegel in met een veel bekender citaat van dezelfde denker.
In mijn ultieme naïviteit dacht ik dat u eenzelfde mening was toegedaan als ik en het daarom nodig vond dat al te lange citaat aan te halen, waarchijnlijk in verwarring gebracht door het moeilijk te duiden"ter omineus" aan de kop, en ik liet me verleiden, hoe dom kun je zijn, om nog een citaat aan te halen, naar mijn overtuiging eveneens op z'n plaats, en had zelfs de euvele moed om de originele tekst te plaatsen. Nog steeds op het verkeerde been staande interpreteerde ik uw anwoord, gewild of ongewild in het slechtste Duits denkbaar, als een lichte kritiek op mijn beslissing geen vertaling te gebruiken en ik gooide ik er alsnog een nederlandse vertaling tegenaan.
Ik begrijp nu, te laat, dat u mij terecht wilde wijzen, weg wilde zetten, wilde afserveren.
Overigens, ik ging hier met mijn citaatje in op het verhaal van Spartacus, en niet op de 'conversie' van Teapot en Achmed.
Wellicht dat deze of gene reaguurder nog iets gehad geeft aan die internet-wijsheden die wij beiden hier neergeplempt hebben, je weet maar nooit.
Ik wil er hier, voor die reageerder, wel aan toevoegen dat het citaat weloverwogen gekozen was. Nietzsche wordt al te vaak aangehaald als degene die God doodverklaard zou hebben, met de bekende citaten als bewijs voor die stelling, maar de kwestie ligt veel ingewikkelder, en hij heeft meermaals geopperd dat de westerse mens juist erg veel moeite heeft om te accepteren dat hij God zelf kapotgedacht heeft en dat die niet meer terugkomt, met alle halfslachtigheid van dien als gevolg. Het is precies die halfslachtigheid die ons doet twijfelen en doet verzanden in een "weg met ons".

Schoorsteenveger | 27-12-15 | 11:44

Kunnen we geen deal sluiten met die immigranten dat ze onze corrupte elite opruimen in ruil voor een baantje ofzo?
En gewoon vrede behouden met de russen zodat amerika een ander verdienmodel moet zoeken ipv oorlog en wapens exporteren?
Alles beter dan oorlog iig.

baard van troje | 27-12-15 | 11:40

This is spartaaaaaa!

bwest | 27-12-15 | 10:43

Zeldzaam gebazel van iemand die denkt te zien wat anderen niet zien. De wereld is plat en buitenaards leven is onder ons.

DreHa | 27-12-15 | 10:43

'het sterken van de islamitische demografie in grote Europese steden'

Correct en of ik daar tegen ben!

bwest | 27-12-15 | 10:42

Weer een fraai verwoorde beschrijving van de maatschappelijke ontwikkelingen in Geenstijl. Dit keer van de hand van Spartacus. Het verhaal van Nijman ben ik nog niet vergeten! Het is om moedeloos van te worden. Het is vechten met het wetboek in de hand en schieten met woorden. De ene overuiging(geloof) vs de andere. Als 60% procent van Nederland wil dat er migranten komen... so be it. Dat heet democratie. Ik hoop dan dat er 10 millioen komen in de komende jaren. Als een zwerm sprinkhanen die de Nederlandse maatschappij leeg vreten. Zover ben ik nu... en ik wil niemand meer overtuigen van mijn gelijk. Salaam Aleikum.

Goedzo | 27-12-15 | 10:39

Blijkt de burgervader van Katwijk plotsklaps een soort Maurice de hoax zijn geworden. Hij zegt, dat Wilders de slechtste politicus is. Nou, mijn felicitaties, maar is dat niet een oordeel, dat die man velt. En staat er niet in de gebruiksaanwijzing voor christenen: Oordeel niet, opdat gij zelf geoordeeld wordt. Of iets in die trant. Maar bij de Wilders haters is alles toegestaan. Zelfs het haten van je naaste(wie dat ook is). Vraag maar aan Merkel, die een werelddeel naar de kloten helpt, omdat je je naaste moet helpen. Omdat dat in het sprookjesboek staat. Geloofswaanzin is het. En hoe ze het lef heeft om haar geloof op te leggen aan een ander. Een jehovagetuige is fatsoenlijker.

Rest In Privacy | 27-12-15 | 10:32

Dit land verdient niet beter. Met zn laffe 'leiders' en naïeve en onnozele volk dat ze verkozen heeft.

panadol | 27-12-15 | 10:00

@Jan Dribbel | 27-12-15 | 01:13
Aha, Wienen. Heb het blind overgetijpt uit die twitters.
Hoe die meneer ook heet, hij is geen knip voor zijn neus waard.

Dhr. de Wit | 27-12-15 | 09:59

Goed stuk spartacus. Mooi verwoord.

jitro | 27-12-15 | 09:27

@mag ik ook nog ff | 27-12-15 | 08:43
Ah, de ware betekenis van de KKK.
De vreetdagen zijn weer voorbij. Aan de slag allemaal voor het kapitaal.

Rest In Privacy | 27-12-15 | 09:19

Als het alleen Nederland was dat in terminale staat verkeerde zou het allemaal niet zo moeilijk zijn, dan verhuis je naar Vlaanderen en laat je inderdaad Mark met zijn zelf gemaakt erotzooi achter. Van Nieuwkerk zonder publiek, Dijsselbloem met z´n belastinginspecteurs, laat ze de vinkentering krijgen en laat ze maar een land opbouwen met Somaliers in de bijstand, Marokkanen in de gevangenis en (Öz)turken in aanbidding voor Erdogan.

Helaas heeft dit "weg met ons" virus zich al over bijna heel de EU verspreid, alleen een klein dorpje biedt weerstand. OK, de Vysegrad landen zijn geen klein dorpje, maar zij zijn de enigen die voor hun eigen waarden en normen (luister je even Balkenende) opkomen. En dat wordt ze van alle kanten kwalijk genomen. In de meeste Europese talen kan ik mij aardig uitdrukken, Frans, Duits, Engels, Spaans, ja zelfs Nederlands, maar met de paar zinnen Pools die ik ken zal ik daar niet ver komen, en hetzelfde geldt ook voor Hongarije, Tsjechie etc. . Vluchten naar de VS, zoals Spartacus voorstelt? Dan moet je wel heel erg wanhopig zijn, van de regen in de drup.

bergsbeklimmer | 27-12-15 | 09:15

Ja! Dit dus! Maar dan op TV.

omanders | 27-12-15 | 08:59

Oorlogen en rottigheid beginnen altijd om kut, kerk of kapitaal.

mag ik ook nog ff | 27-12-15 | 08:43

edelweiss | 27-12-15 | 01:38

ja, wel eens van gehoord.
Dank voor je commentaar/advies.

Obsi | 27-12-15 | 08:13

Na Bart Nijman met zijn uitstekende kerstgedachten, nu Spartacus met wederom een houtsnijdend stuk: wat is er gaande op de GeenStijl burelen?
De Nerlandse politiek is verkankerd (kutwoord, maar het is een kwaadaardig gezwel gebleken)
Een rood-blauwe regering levert bruin op weten we na Paars 1. Helaas zit in dat bruine nog meer lichtpuntjes dan in een zwarte dat je krijgt als je ook nog groen toevoegd.
En dat is nou juist wat er mis gaat in NL, het best geïllustreerd door de Katwijkse "burgervader": totale onvermogen om te begrijpen wat er om hem heen gebeurt met deze internet generatie.
Dat gebeurt niet alleen in NL, maar ook in de USA, maar straks ook in andere Europse landen...
Het polderen in NL is doorgeslagen, maar ook de corruptie door PvdA, D66, CDA & VVD met het politiek benoemen van vriendjes op overheidsbaantjes.
Ga door GeenStijl met het benoemen van misstanden in deze gevestigde politieke idioterie.
Vb.: www.destentor.nl/regio/zutphen/steun-v...
politiek.tpo.nl/2015/12/26/geert-wilde...

Guust Kadaver | 27-12-15 | 07:29

@Norman N. Warden | 26-12-15 | 21:06
Ben zelf nooit op Corsica geweest, maar links & rechts heb ik gelezen dat het een nogal eigengereid volkje is dat niet met zich laat spotten.

Dat blijkt nu ook wel, gezien de pleuris die in Ajaccio is uitgebroken naar aanleiding van (ik citeer de policor pers) "een incident in een wijk met veel sociale huurwoningen".

Het wordt inderdaad tijd dat die sociale huurwoningen eens worden aangepakt.

Peter Emile | 27-12-15 | 03:51

Schoorsteenveger | 27-12-15 | 02:36
Nu ga ik ook over op Nederlands, mijn filosofie: Wat lul jij nou? Zo diepgaand ben je niet. eerder oppervlakkig. Tracht niet met internet-wijsheid een intellectuele ahmed/theepot conversie aan te gaan. Want nu ik spreekt: dood ga ik toch, maar wat laat ik mijn nageslacht? welke verworvenheden?

Tracht in deze een visie te voorzien.

Dr. Frambozenjam | 27-12-15 | 02:50

Dr. Frambozenjam | 27-12-15 | 02:19
In het Nederlands dan:
‘Zie! Ik toon jullie de laatste mens. Wat is liefde? Wat is schepping? Wat is verlangen? Wat is ster? – zo vraagt met een knipoog de laaste mens. De aarde is dan klein geworden, en op haar hipt de laatste mens, die alles klein maakt. Zijn geslacht is onuitroeibaar, als de aardvlo; de laatste mens leeft het langst. ‘Wij hebben het geluk uitgevonden’ – zeggen met een knipoog de laatste mensen. Zij hebben de oorden verlaten waar het leven hard was: want men heeft behoefte aan warmte. Men heeft zijn naaste nog lief en schurkt zich tegen hem: want men heeft behoefte aan warmte. Ziek worden en achterdochtig zijn merken ze aan als zondig: men loopt behoedzaam voort. Een dwaas die nog struikelt over stenen of mensen! Een weinig gif af en toe: dat geeft aangename dromen. En veel gif op het laatst, voor een aangenaam sterven. Men werkt nog, want arbeid is tijdverdrijf. Maar men past op dat het tijdverdrijf niet vermoeit. Men wordt niet meer arm en rijk: beide zijn te bezwaarlijk. Wie wil nog regeren? Wie nog gehoorzamen? Beide zijn te bezwaarlijk. Geen herder en één kudde! Iedereen wil hetzelfde, iedereen is gelijk: wie anders voelt, gaat vrijwillig naar het gekkenhuis. ‘Vroeger was iedereen in de war’- zeggen met een knipoog de fijnsten. Men is schrander en weet alles wat is voorgevallen: zo kan men eindeloos spotten. Men maakt nog ruzie, maar men verzoent zich vlug – anders bederft het de maag. Men heeft zijn pretje voor de dag en zijn pretje voor de nacht: maar men houdt de gezondheid in ere. ‘Wij hebben het geluk uitgevonden’- zeggen met een knipoog de laatste mensen.’

Schoorsteenveger | 27-12-15 | 02:36

IJzersterk verhaal. Jammer dat het op GS staat; de mensen die deze waarheid het hardste nodig hebben, zullen het nu het hardste negeren.
Seraphin | 26-12-15 | 20:25

@Seraphin. In zekere zin waar, maar er is natuurlijk wel wat aan te doen: www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kam...

daytripper | 27-12-15 | 02:27

Trump beweging liedje in Amerika. Tijd dat onze creatievelingen ook wat produceren, ondanks de sociale peer pressure om politiek correct te blijven.

www.youtube.com/watch?v=SoZQfoXhbc0

mysteryposter | 27-12-15 | 02:27

Schoorsteenveger | 27-12-15 | 01:39
Nein danke schöne ich habe jetzst keine wurst für ihre kuchen..
-

Dr. Frambozenjam | 27-12-15 | 02:19

Ik lees de eerste 2 alinea's en dan weet ik het al: dat moet Spartacus zijn.... klasse!

daytripper | 27-12-15 | 02:13

Dr. Frambozenjam | 27-12-15 | 01:18
Lang citaat, maar meer 'to the point' dan menig zichzelf filosoof noemend voor waar wil hebben of überhaupt doorziet. Ik citeerde uit Die Frohliche Wissenschaft, jij uit Also sprach Zarathustra, maar we zien hetzelfde, een wereld die zichzelf niet in het gelaat durft te kijken.
Nog maar een lang citaat dan, het is Kerstmis. De "laatste mens" lijkt verdomd veel op de Prosecco-zuipende, pillen slikkende Gutmensch.
---
Seht! Ich zeige euch den letzten Menschen.
»Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern« – so fragt der letzte Mensch und blinzelt.
Die Erde ist dann klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der Alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar, wie der Erdfloh; der letzte Mensch lebt am längsten.
»Wir haben das Glück erfunden« – sagen die letzten Menschen und blinzeln.
Sie haben den Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben: denn man braucht Wärme. Man liebt noch den Nachbar und reibt sich an ihm: denn man braucht Wärme.
Krankwerden und Misstrauen-haben gilt ihnen sündhaft: man geht achtsam einher. Ein Thor, der noch über Steine oder Menschen stolpert!
Ein wenig Gift ab und zu: das macht angenehme Träume. Und viel Gift zuletzt, zu einem angenehmen Sterben.
Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung. Aber man sorgt dass die Unterhaltung nicht angreife.
Man wird nicht mehr arm und reich: Beides ist zu beschwerlich. Wer will noch regieren? Wer noch gehorchen? Beides ist zu beschwerlich.
Kein Hirt und Eine Heerde! Jeder will das Gleiche, Jeder ist gleich: wer anders fühlt, geht freiwillig in's Irrenhaus.
»Ehemals war alle Welt irre« – sagen die Feinsten und blinzeln.
Man ist klug und weiss Alles, was geschehn ist: so hat man kein Ende zu spotten. Man zankt sich noch, aber man versöhnt sich bald – sonst verdirbt es den Magen.
Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht: aber man ehrt die Gesundheit.
»Wir haben das Glück erfunden« – sagen die letzten Menschen und blinzeln –

Schoorsteenveger | 27-12-15 | 01:39

Obsi:21:10

Heeft u wel eens gehoord van komma,s , punten enz. .

Wat een onleesbaar verhaal van u .

edelweiss | 27-12-15 | 01:38

Ik ben bang voor moslims, ze hebben een doodcultus en ik wil gewoon lekker leven.
En Wientjes, die lult maar wat, policor en daarom dus irrealistisch.
Zie Corsica; mensen komen op voor hun brandweermannen die in de arabierenwijk belaagd worden en wat keurt de burgemeester in alle media af; het geweld van de Corsicaan tegen de arabier en de moskee, maar níet het geweld van de arabieren tegen de brandweer.
Daarover houdt hij zijn policor-muil en hij wordt in heel de EU uitgezonden.
Zo ver heen zijn we al.

Tokoloshe | 27-12-15 | 01:24

Schoorsteenveger | 27-12-15 | 01:00
Ter omineus:

De dolle mens. - Hebt gij niet gehoord van de dolle mens, die op klaarlichte morgen een lantaarn opstak, op de markt ging lopen en onophoudelijk riep: 'ik zoek God! Ik zoek God!' - Omdat er daar juist veel van die lieden bijeenstonden die niet aan God geloofden, verwekte hij een groot gelach. 'Is hij soms verloren gegaan?' vroeg de een. 'Is hij verdwaald als een kind?' vroeg de ander. 'Of heeft hij zich verstopt? Is hij bang voor ons? Is hij scheep gegaan? Naar het buitenland vertrokken?' - Zo riepen en lachten zij door elkaar. De dolle mens sprong midden tussen hen in en doorboorde hen met zijn blikken. 'Waar God heen is?' riep hij uit. 'Dat zal ik jullie zeggen! Wij hebben hem gedood - jullie en ik! Wij allen zijn zijn moordenaars! Maar hoe hebben wij dit gedaan? Hoe hebben wij de zee kunnen leegdrinken? Wie gaf ons de spons om de horizon uit te vegen? Wat hebben wij gedaan, toen wij deze aarde van haar zon loskoppelden? In welke richting beweegt zij zich nu? In welke richting bewegen wij ons? Weg van alle horizonnen? Vallen wij niet aan één stuk door? En wel achterwaarts, zijwaarts, voorwaarts, naar alle kanten? Is er nog wel een boven en beneden? Dolen wij niet als door een oneindig niets? Ademt ons niet de ledige ruimte in het gezicht? Is het niet kouder geworden? Is niet voortdurend nacht en steeds meer nacht in aantocht? Moeten er 's morgens geen lantaarns worden aangestoken? Horen wij nog niets van het gedruis der doodgravers die God begraven hebben? Ruiken wij nog niets van de goddelijke ontbinding? - ook goden raken in ontbinding! God is dood! God blijft dood! En wij hebben hem gedood! Hoe zullen wij ons troosten, wij moordenaars? Het heiligste en machtigste dat de wereld tot dusver bezeten heeft, is onder onze messen verbloed - wie wist dit bloed van ons af? Met welk water kunnen wij ons reinigen? Welke zoenoffers, welke heilige spelen zullen wij moeten bedenken? Is niet de grootte van deze daad te groot voor ons? Moeten wij niet zelf goden worden om haar waardig te schijnen? Nooit was er een grotere daad - en wie er ook na ons geboren wordt, omwille van deze daad behoort hij tot een hogere geschiedenis dan alle geschiedenis tot dusver geweest is!'- Hier zweeg de dolle mens en keek opnieuw zijn toehoorders aan. Ook zij zwegen en keken bevreemd terug. Eindelijk wierp hij zijn lantaarn op de grond, zodat die in stukken sprong en uitdoofde. 'Ik kom te vroeg,' zei hij toen, 'het is mijn tijd nog niet. Dit ongelooflijke gebeuren is nog onderweg. Het maakt een omweg - het is nog niet tot de oren der mensen doorgedrongen. Bliksem en donder hebben tijd nodig, het licht der gesternte heeft tijd nodig, daden hebben tijd nodig, ook nadat ze gedaan zijn, om gezien en gehoord te worden! Deze daad is nog steeds verder van hen af dan de verste gesternten - en toch hebben ze haar zelf verricht! ' - Men vertelt verder, dat de dolle mens diezelfde dag nog verscheidene kerken binnengedrongen is en daar zijn requiem aeternam deo aangeheven heeft. Naar buiten gebracht en ter verantwoording geroepen zou hij telkens alleen maar het volgende geantwoord hebben: 'Wat zijn deze kerken eigenlijk nog, als ze niet de graven en gedenktekenen Gods zijn?'

Dr. Frambozenjam | 27-12-15 | 01:18

Dhr. de Wit | 27-12-15 | 00:59
De goede man heet Wienen, Wientjes was de voorzitter van de werkgevers.
Ik noem hem: de goede man omdat hij het kabinets-standpunt verwoord.
Verder is die Onno Bosma een voorbeeld van zovelen die vastgeroest zijn in hun eigen dogma's.
Dat is er een die, als hij op straat beroofd wordt: "dank je wel" zegt tegen de overvaller.

Jan Dribbel | 27-12-15 | 01:13

"... maar dan zonder god..."
Vergeet het maar Spartacus. Helemaal niet zonder God. In schijn zonder God. Ze weten dat God dood is maar willen het niet waar hebben.
Zoals Nietzsche in Die Fröhliche Wissenschaft schreef:L
"Gott ist todt: aber so wie die Art der Menschen ist, wird es vielleicht noch Jahrtausende lang Höhlen geben, in denen man seinen Schatten zeigt. - Und wir, wir müssen auch noch seinen Schatten besiegen!"
www.youtube.com/watch?v=lS2nX4fuzqc
"He scares me so..."
Hippies zijn gelovig, allemaal.

Schoorsteenveger | 27-12-15 | 01:00

@Zeeman73 Alsof de elite zoveel gepresteerd heeft de afgelopen decennia. Even wat nuchtere cijfers. Ondanks al deze EU integratie en euromunt presteert de eurozone al jaren economisch het slechtst van alle continenten op deze aardbol. De door de elite (zonder referendum) ingevoerde euro rammelde van de fouten. met allerlei landen erin die er niet klaar voor waren zoals Griekenland. Met grootste crisis sinds WO2 tot gevold. De landen waar het volk een referenda had (zoals in Denemarken) is de euro ellende deels beperkt gebleven. Dus wie is er dan nu de domme Jacob?
De EU en euro zou volgens de elite welvaart brengen maar in landen als Spanje is de jeugdwerkloosheid al jaren lang op niveaus die je nog niet in derde wereld landen tegenkomt.
De elite aan de top van de banken heeft jarenlang absurd grote risico's genomen en daarmee het hele economische systeem op de rand van de afgrond gebracht. Het idee dat banken zelfregulerend zijn en dat de elite bij banken slim genoeg is om geen te grote risico's te nemen is een utopie gebleken. Ze bleken producten te verkopen die ze zelf niet eens begrepen. Vervolgens is het de gewone man die de rekening mag betalen.
Bij veel overheden en non-profit instellingen zitten managers met een eindeloze lijst van mislukkingen op hun naam hebben staan. Van ICT systemen die niet werken tot de Fyra enz. enz.
Ik kan nog wel honderd voorbeelden noemen van de falende elite. maar ik denk dat die in uw geval toch aan dovemans oren gericht zijn. Dus laat ik het hier maar bij,

lightyears | 27-12-15 | 00:50

Klopt helemaal Spartacus. Laat ik nu net tegen zo'n figuur tegenkomen op de twitters. Totaal geobsedeerd door Wilders en schuift hem constant "geweld tegen moslims" in de schoenen.
"Wanneer gaan onze parlementariërs eindelijk het kind bij de naam noemen: #Wilders is mede verantwoordelijk voor geweld tegen moslims in NL." twitter.com/OnnoBosma

In feite is deze meneer constant aan het oproepen voor geweld tegen Geert Wilders. De politicus die al 10 jaar bedreigd wordt van alle kanten maar vooral door moslims.
Deze zich journalist en schrijver noemende terrorist is totaal gehersenspoeld en niet in staat verder te kijken dan het eigen gelijk.

Al tijden probeer ik te definiëren wat het nu eigenlijk is waarom dit soort mensen totaal niet willen inzien waarom ze ongelijk zijn en eigenlijk kom ik steeds tot dezelfde conclusie: ze zijn emotioneel onvolwassen, ondanks dat ze soms zo oud zijn als Methusalem.
Deze emotionele onvolwassenheid zorgt ervoor dat ze niet in staat zijn de knip te maken tussen realiteit en wat goed is.

Dhr. de Wit | 27-12-15 | 00:29

Op zich een hard maar goed stuk. Dat de vinger op de gevoelige plekken legt. Maar niet dat het wat uitmaakt. De burger moet toch vooral zijn mond houden in dit "democratische" land. Ondertussen wordt in diverse media gewaarschuwd voor nieuwe terreuraanslagen. De burger moet echter zijn mond houden en als schietschijf blijven rondlopen in het multiculturele paradijs. Hij moet net doen alsof er niets aan de hand is en gewoon verder leven. Hij mag zichzelf in ieder geval niet verdedigen van Angela Merkel. En moet de terreuraanslagen gelaten blijven ondergaan. Ook de open grenzen adoreren zonder kritische vragen te stellen, de multiculturele samenleving blijven aanbidden en als schietschijf door centra van Europese hoofdsteden blijven lopen. En als het misgaat mag de burger zeker niet klagen of naar regering of EU wijzen. Want de overheid kan er echt niets aan doen hoor (zegt ze zelf na maanden de grenzen onbeperkt wagenwijd te hebben opengezet, vluchtelingen niet te hebben gescreend en decenniavan mislukte integratie). De NPO en Volkskrant zullen de zienswijze van de overheid/elite als lakeien blijven dienen. Ook al vallen er weer duizenden doden. Kritische vragen over overheidsbeleid en EU mogen niet gesteld worden. Het volk krijgt de "universele waarheid" voorgeschoteld van Volkskrant en NPO die menen de waarheid in pacht te hebben. En waar Geenstijl het met een klein budget moet doen, wordt de krachtige NPO gesubsidieerd met de eindeloze geldkraan van ons belastinggeld. Of we het nu leuk vinden of niet.

lightyears | 27-12-15 | 00:21

ben kokhals | 26-12-15 | 21:51 Prof Sami Aldeeb ziet het als noodzakelijk dat moslims zich van de waan bevrijden dat de Koran de absolute waarheid is. Maar daarvoor is noodzakelijk dat zij zich verdiepen in geschiedenis en in de historische omstandigheden waarin de Koran ontstaan is. De politieke correctheid doet evenwel niets om dat zelfonderzoek te stimuleren, integendeel zelfs, islamkritiek wordt gedemoniseerd en de opbouw van een uitgebreide infrastructuur van hersenspoeling in de islamitische leer wordt praktisch gestimuleerd. Het is daarom te verwachten dat er steeds meer islam komt in Europa en dat van de weeromstuit de tegenkrachten ook sterker worden. Zodat we te maken krijgen met een steeds meer gepolariseerde samenleving en met waarschijnlijk ook een steeds hardere en overal doordringende politiestaat. Het is ongelooflijk dat dit allemaal gebeurt, maar het is werkelijkheid. Volgend jaar komt er nog weer een miljoen bij. Plus nog wat aanslagen. En zo verder.

notamused | 27-12-15 | 00:09

Mooi stuk, maar het einde klopt niet: "Generatie '68 (...) is de meest intens christelijke generatie in de geschiedenis". Dat moet zijn: "de meest intens post-christelijke generatie in de geschiedenis".
Het christendom is alleen constructief waar het integraal (katholiek) is. Als er iets wordt weggelaten (bijvoorbeeld de con-text van de tekst: de levende kerk), wordt het een moralistisch gedrocht.
Corruptio optimi pessima: de ergste corruptie is die van wat ooit het beste was (Aristoteles). Zo verwordt democratie tot tyrannie en christendom tot moralistische zelfhaat.

de drijfsijs | 27-12-15 | 00:00

@zeeman73: ik vrees dat u de intellectuele vermogens van CEO's overschat. De meeste managers komen op die positie vanwege ambitie niet vanwege talent. Om een voorbeeld te noemen: de bankencrisis had al aangetoond dat leidinggevenden niet wisten waar het voetvolk mee bezig was. Ik vermoed dan ook dat leidinggeven Nederland nu wederom geen idee heeft en dat hun redenen niet verder komen dan ondoordachte borrelpraat welke al heel vaak door feiten is weerlegd.

gast128 | 26-12-15 | 23:49

Eerlijkere verdeling is niet meteen communisme .
ITEACHYOU | 26-12-15 | 23:35

Kijk naar de groei van de staatsschuld vanaf 2008 vriend. Bedenk zelf maar hoe hoog de rente betalingen gaan worden als internationale investeerders vertrouwen verliezen in onze solvabiliteit. ... of als de centrale bank in Amerika (fed) de basis rente verhoogt.

Als we zo door blijven gaan zijn we straks een bitsj van Amerikaanse fed eigenaren.

www.destaatsschuldmeter.nl/

mysteryposter | 26-12-15 | 23:45

@Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 23:39
Ik ben benieuwd of hij soms nog wel meeleest zonder iets te zeggen, of dat hij een nieuw zwitsalaccount heeft.
Maar ik vind het beter dat hij weg is, hij zei zo veel en altijd vanuit een algehele zelfhaat (eigen land en volk).
Maar op het xnxx-forum komt hij waarschijnlijk ook wel aan zijn trekken ja ;)

pluk-87 | 26-12-15 | 23:43

Huh.. Aan pluk-87 | 26-12-15 | 23:24 gereacteerd

Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 23:39

@ ITEACHYOU | 26-12-15 | 23:35

Als een paar aanpassingen gewenst zijn is dat geen rede om de gehele westelijke samenleving financieel en cultureel failliet te maken.

Beter systeem verbeteren i.p.v. omverwerpen.

mysteryposter | 26-12-15 | 23:39

Nee ik mis eurotokkie. Zij schrijfsels waren onsamenhangend en ergens ook niet kwaad/giftig of van belang. De humor was soms overwegend in zijn reacties, als je dit doorziet. Alleen heeft deze helaas zijn hand overspeeld. Nu zit hij waarschijnlijk met kerst op dit forum: forum.xnxx.com/

Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 23:38

mysteryposter | 26-12-15 | 23:34
Eerlijkere verdeling is niet meteen communisme .

ITEACHYOU | 26-12-15 | 23:35

Dus als ik het goed begrijp kan de "common sense rechtsdragende voorhoede van Nederland" niet eens op tegen Sanne Wallis de Vries? Daar ga je geen Kulturkampf mee winnen, met zo'n voorhoede.

simpelman | 26-12-15 | 23:35

@ ITEACHYOU | 26-12-15 | 23:27

Natuurlijk moet er wat aan belastingontduiking en aftrekposten voor super rijken gedaan worden.

Communisme kent echter een veel groter inkomsten verschil. Het is dezelfde elite, maar dan nog machtiger. Een gesloopte middenklasse, en een veel grotere onderklasse.

mysteryposter | 26-12-15 | 23:34

Islamofiel | 26-12-15 | 23:31 Europa moet wel, het vergrijst. C'est ca.

ITEACHYOU | 26-12-15 | 23:34

We krijgen de gevolgen te dragen van bestuurlijk onvermogen op nationaal en Europees niveau.
We deugen niet als we daar geen trek in hebben.

Zodra een asielzoeker onze grens illegaal weet te passeren heeft hij ineens rechten waarvoor wij betalen. Maar eigenlijk betalen we voor de incompetentie op nationaal en internationaal niveau

Islamofiel | 26-12-15 | 23:31

mysteryposter | 26-12-15 | 23:24
Argumenten? Vind jij het huidige kapitalisme ideaal dan?steeds meer multimiljardairs. Niet zo vreemd dat de rest het zwaarder krijgt. Hij vraagt om een eerlijkere verdeling, niets meer, niets minder.

ITEACHYOU | 26-12-15 | 23:27

Mark_Pugner | 26-12-15 | 22:33

Je vergeet de derde optie. Je hebt flight and fight. En je hebt freeze. En dat laatste is wat de meeste mensen doen. Vluchten niet, vechten niet, maar willen gewoon niet erkennen. Zelfs al staat vijand voor hun neus.

Het Vijfde Wiel | 26-12-15 | 23:26

@Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 23:22
Ja en dat voelde onwennig maar niet perse slecht. Het was dan ook bij Eurotokkie als hij weer een kwaaie dronk had.

pluk-87 | 26-12-15 | 23:24

@ ITEACHYOU | 26-12-15 | 23:22

Deze paus heeft communistische trekjes

mysteryposter | 26-12-15 | 23:24

Het zou ook kunnen dan die steekproef van 400 Nederlandse ceo's een gemiddeld beter ontwikkeld, en beter functionerend verstand heeft, daardoor een beter oordeelsvermogen dan de gemiddelde Nederlander, en daardoor beter kan inschatten hoe we het kand door deze tijden kunnen sturen.
Het blijft natuurlijk gewoon populisme; doen wat het volk wil. Maar als we deden wat het volk wilde zouden we ins gedragen als een stel I.S'ers en de samenleving ten gronde richten. Wat goed is voor mensen is vaak niet wat mensen willen.

zeeman73 | 26-12-15 | 23:22

pluk-87 | 26-12-15 | 23:15
Ja voelde je je toen een nsb-er?

Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 23:22

Parel van het Zuiden | 26-12-15 | 22:49
Deze paus is een held. Jammer dat dat niet wordt erkend in het mooie Nederland . Ook de terroristen weten wat ze met rust moeten laten. Een aanval op het Vaticaan zou hen alleen maar nadelen brengen. Althans, zo denk ik er over.

ITEACHYOU | 26-12-15 | 23:22

@Parel van het Zuiden | 26-12-15 | 22:53

Alhoewel ik het met de strekking van uw tegel compleet eens was. Het Vaticaan heeft inderdaad voor hetere vuren gestaan.
.
Ik zie het alleen niet in deze paus om zijn volgelingen voor dit hele gebeuren klaar te stomen. Zo'n wegkijker af en toe.

Balaverde | 26-12-15 | 23:18

In tijden als deze, denk je toch beter tweemaal na, voor je een lidkaart aanneemt, want er zijn net iets te veel schakeringen in het verhaal om alles te reduceren tot een dichotomie op basis van ideologie of religie.

Want dan zijn beide leuke vehikels, die makkelijk te misbruiken zijn en nog makkelijker te corrumperen, voor de juiste prijs. En wanneer alle stukken op het schaakbord staan kan het grote spel beginnen.

Ik illustreer dit even met een voorbeeld van een kennis die in Afghanistan zit en bezig is met het in kaart brengen van de opiumproductie, die volledig uit de hand aan het lopen is. Op het eerste zicht lijkt het ook vreemd, want uiteindelijk zijn we daar al jaren bezig met het bestrijden van terreur en het proberen realiseren van een soort van democratie.

Om zoiets te bereiken, heb je de steun nodig van de lokale bevolking, bij grote verdeeldheid is er kan op een burgeroorlog. Wat automatisch betekent, althans in Afghanistan dat je rond de tafel gaat zitten met de NV Papaver. De NV papaver wil gerust helpen, als onze velden en boeren worden gevrijwaard. Er valt niet veel te weigeren, want er is geen alternatief gewas dat even winstgevend is.

De opium uit Afghanistan, daarvan maken ze heroine, waarvoor er grote hoeveelheden azijnzuur anhydride nodig is. Zowel in Turkije, als in Syrie als in een aantal Balkan landen, zijn er voldoende voorbeelden van inbeslagnames van grote hoeveelheden van dat spul en ook voldoende georganiseerde misdaad om het te verklaren (Grijze Wolven, om er één te noemen) die dan voor de distributie in Europa zorgt.

En de geldstroom financiert alweer een andere groep extremisten. Dat is behoorlijk demotiverend en zorgt voor heel wat wrevel tussen de verschillende agentschappen binnen een overheidsapparaat. Niemand draagt graag water naar de zee.

Let op voor iedereen die beweert alle oplossingen te kennen maar verder zelf het daglicht schuwt.

defunct | 26-12-15 | 23:17

@Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 23:01
Ik heb het NSB-knopje ook al eens gebruikt.

pluk-87 | 26-12-15 | 23:15

Merkel heeft iets gedaan aan de grootste bedreiging van Duitsland, vergrijzing. Waarom hoor ik de mainstream pers daar niet over? Het is zo simpel om haar actie te duiden.

ITEACHYOU | 26-12-15 | 23:13

@pietka | 26-12-15 | 22:52
Eigenpijperij. Ik reken niet op ze in WW3.

Piet Karbiet | 26-12-15 | 23:11

Op de Fransen zou ik niet rekenen. Die besnorde soldaten laten het op het moment suprême altijd afweten. Zie 1940.
Piet Karbiet | 26-12-15 | 22:04
------------
De Fransen hebben wel aardige verzetsliederen.

www.youtube.com/watch?v=fFtGfyruroU

mysteryposter | 26-12-15 | 23:05

Hey de eerste x dat ik ooit op dat knopje drukte [!] bij The Master Bear | 26-12-15 | 22:34

*raak*
Wat is de prijs?

Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 23:01

@Balaverde | 26-12-15 | 22:51

Ik denk van niet. Zie vorige tegel. Vaticaan heeft voor heel wat vuren gestaan. We gaan het zien.

Parel van het Zuiden | 26-12-15 | 22:53

@piet karbiet
Blijkbaar ben je aardig op de hoogte van de fransen tijdens de mei dagen, en er staan maar natuurlijk weinig namen op de monumenten in de fransen dorpjes !

pietka | 26-12-15 | 22:52@Parel van het Zuiden | 26-12-15 | 22:32

De paus heeft natuurlijk nog het vooruitzicht van het mogelijk betalen van Jiziya in ruil voor zijn leven. Hierdoor laat die het maar op ze vrije beloop.

Balaverde | 26-12-15 | 22:51

@Lewis | 26-12-15 | 22:33

Zo werkt dat bij aanslagen tot nu toe wel, ja. Bataclan was nou niet bepaald een Christen hotspot bijvoorbeeld.
.
Volgens mij is het slechts een kwestie van tijd en ze gaan Rome proberen.
.
Nou heb ik best vertrouwen in de weerbaarheid van het Vaticaan. Je mag er van alles van vinden. Het is in ieder geval een bijzondere organisatie in de zin dat het vrij weinig organisaties gegeven is meer dan duizend jaar relevant te zijn in de werelderedivisie. Tot op de dag van vandaag. Het Vaticaan heeft heel wat turbulente tijden overleefd.
.
Ben er nou niet bepaald blij mee maar het zou in de komende turbulente tijden maar zo het laatste bastion van hoop voor heel, heel veel autochtone Europeanen kunnen zijn. Ik heb bijvoorbeeld veel minder vertrouwen in de overleving van het secularisme. Door het los slaan van de basiswaarden van de verlichting zie ik weinig kansen en heel veel bedreigingen voor deze groepen. Decadentie, verdeeldheid. Mensen lijken niet echt in beweging te kunnen komen voor dit gedachtengoed.
.
De politiekcorrecte machinebureaucratieën waartot onze regeringsapparaten zijn verworden gaan het helemaal niet redden. Die hebben zich dermate vervreemd en zoveel weerstanden opgeroepen dat helemaal niemand daarvoor gaat bewegen. Ja, ze kunnen een tijd lang de knoet hanteren maar daar win je geen existentiele oorlogen mee.
.
Man, man, man. Het wordt de komende jaren veel kiezen tussen verschillende kwaden als Europees burgertje.
.
Overleven in het Wij/Zij tijdperk. Pffff.

Parel van het Zuiden | 26-12-15 | 22:49

-weggejorist en opgerot-

The Master Bear | 26-12-15 | 22:34

@ Parel van het Zuiden | 26-12-15 | 22:32
Voor veel moslims is dat wel zo ongeveer hetzelfde, hè.

Lewis | 26-12-15 | 22:33

Iedereen heeft de keuze. Vechten of vluchten. Kom uit die comfort zone achter je tv. Ik kies voor vluchten. Het is een verademing business op te zetten aan de andere kant van de wereld. In nederland is het vechten en niets verdienen, hier vechten en scoren. Laat mij maar vluchteling zijn. Iemand nog interesse in een spul op het hollandsche platteland, ver van de azc's? Mag voor de helft ook wel weg. Jullie zoeken het maar uit.

Mark_Pugner | 26-12-15 | 22:33

Iedereen heeft de keuze. Vechten of vluchten. Kom uit die comfort zone achter je tv. Ik kies voor vluchten. Het is een verademing business op te zetten aan de andere kant van de wereld. In nederland is het vechten en niets verdienen, hier vechten en scoren. Laat mij maar vluchteling zijn. Iemand nog interesse in een spul op het hollandsche platteland, ver van de azc's? Mag voor de helft ook wel weg. Jullie zoeken het maar uit.

Mark_Pugner | 26-12-15 | 22:33

@daily_prophet | 26-12-15 | 22:24

Het lijkt me handig dat de Paus zijn volgelingen eens gaat klaarstomen voor een existentiele strijd. Want Islam zal hoogstwaarschijnlijk eerst op de Christenen af gaan. Al vermoed ik dat een blank tintje al voldoende is om je vogelvrij te verklaren.

Parel van het Zuiden | 26-12-15 | 22:32

Combat violence perpetrated in the name of a religion, an ideology or an economic system, while also safeguarding religious freedom, intellectual freedom and individual freedoms.But there is another temptation which we must especially guard against: the simplistic reductionism which sees only good or evil; or, if you will, the righteous and sinners. 
Pope Francis

daily_prophet | 26-12-15 | 22:24

Balaverde | 26-12-15 | 22:16
Het is al een constatering een constatering die op visie oogt.

Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 22:21

necrosis | 26-12-15 | 22:12
Een terechte verwijzing naar egypte necrosis..

Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 22:16

@Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 22:03

Inderdaad. De politie is een simpel politiek machtsmiddel geworden wat maar zomaar te pas en te on pas op de bevolking los gelaten mag worden. Maar oh wee als er rellen in de Schilderswijk zijn. Dan sturen we de wijkbroeders om ze handjes te schudden en thee te drinken.
.
Daarom moeten we ons ook serieus gaan organiseren. Een militie of hoe je het ook wilt noemen. Voor bescherming van de Nederlandse burger. En als het kan het verjagen van de huidige elite en het terugpakken van Nederland.

Balaverde | 26-12-15 | 22:16

@Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 22:03
Ik moest ineens aan Egypte denken, daar heeft het leger die 'zogenaamde' gekozen Morsi/ Mursi gewoon opgepakt wegens teveel belangen met moslimbroederschap.
En zoals ik wel vaker heb gecomment; in dat soort landen heb je een sterke man nodig die al die heethoofdjes onder controle houdt.
De zogenaamde 'Arabische lente' heeft daar niet gewerkt al lijkt het land toch weer op te krabbelen, in tegenstelling tot de anarchie in Libië en Irak.

necrosis | 26-12-15 | 22:12

We worden als een elastiek de duisternis in getrokken we willen niet loslaten uiteindelijk schieten we terug maar dan verder het licht in dan ooit tevoren.

Overtwar | 26-12-15 | 22:09

Jan Roos is prrrrrrima bezig bij Pauw. Blijven doen Roos, blijven prikken. Natuurlijk krijgt ie weerstand van mensen met een andere opvatting. Dat moet ook om dingen naast elkaar te kunnen leggen en te vergelijken.

Dus niet stoppen met praten tegen mensen die het niet met je eens zijn, vooral linkschmensen. Niet alleen met ons eigen soort -wat dat ook wezen mag. Waarom? Omdat met al dan hobbymatig een hekel hebben aan 'hunnie' ons land niet verderkomt . Dus juist geen mentale isolatie, zoals bij geloven of sektes. Het is precies dat waarom Jan Roos werk te doen heeft bij Pauw. Er zitten al genoeg mensen in een VVD-bubble of een Groenlinks-bubble of zelfs in een Geert-bubble die alleen maar bevestigende geluiden willen horen en voor de rest niets. Enige dat je krijgt is geharrewar, starheid, rommel en stilstand is achteruitgang. Hebben we niets aan.

Het is net als bij de partij van de dieren en zoals volgens hun Gandhi al zei: “Eerst negeren ze je, daarna lachen ze je uit, daarna bevechten ze je en daarna win je.".

Dus Jan Roos, op naar Pauw op naar DWDD. Elke week. We gaan er voor zitten. Kies een vaste dag uit. En Pauw-redactie; laat zien dat je durft.

kloopindeslootjijook | 26-12-15 | 22:06

Op de Fransen zou ik niet rekenen. Die besnorde soldaten laten het op het moment suprême altijd afweten. Zie 1940.

Piet Karbiet | 26-12-15 | 22:04

@theteach | 26-12-15 | 22:01
Je kunt hier wel degelijk editen, vraag maar aan mijn goedste vriend.

necrosis | 26-12-15 | 22:04

Balaverde,

De politie/ME is het Gebruiksinstrument van partijbelangen in de overheid dat ingezet word tegen burgers.. Wie de oogkleppen afdoet ziet de toekomst gadeslagen. De omschakeling naar "nationale politie".. is een politieke instrument om de trais politica te maken tot uno alles heersende politica in de zin van Democratuur=

Wie deze term gebruikt, wil protesteren tegen het – al dan niet vermeende – gebrek aan democratisch besef in een land waar bijvoorbeeld:

alle partijen min of meer dezelfde standpunten innemen,
de regering volledig afhankelijk is van één partij, die daardoor eenzijdig alle eigen standpunten kan doordrukken, of
het parlement alleen maar een applausmachine is voor een autoritaire heerser..

Verders jammer dat de politie zich laat inzetten voor politiek. Deze moeten de grond/wetten naleven in al zijn rechtvaardogheid, wat ook betekend dat de politie zou moeten optreden tegen een overheid die deze grondbeginselen overtreed tegen de burgers..

Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 22:03

@Aristotalloss | 26-12-15 | 20:16
Misschien niet door hem laten schrijven maar is hij stiekem lid van d'66 onder de naam willem van buuren? Zou zo maar kunnen.

Als hij volgend jaar na de verkiezingen Pechtold aanstelt als informateur dan weet je genoeg.

Joost Maghetweten | 26-12-15 | 22:03

De vraag blijft wanneer we met ze allen collectief wakker worden en de barricades op gaan. Genoeg is genoeg!
.
De grens was voor mij al bereikt toen het gehele politieke landschap Pim Fortuyn demoniseerde. Helaas was ik toen nog te jong om iets te organiseren(11). De grens was nog een keer bereikt toen Theo van Gogh genadeloos werd afgeslacht en toen Ayaan Hirshi Ali het land moest verlaten uit angst voor haar leven. Helaas was ik toen 14 jaar oud en kon ik toen nog niets organiseren. Een derde keer was de grens voor mij bereikt toen het EU referendum naast zich neer werd gelegt en hernoemt werd tot het verdrag van Lissabon. Toen kon ik wel wat organiseren want was ik 16 maar waren de mensen om mij heen helaas nog steeds tevreden met de huidige gang van zaken.

Een vierde keer kwam met de kredietcrisis die wel naar behoren werd opgelost in IJsland maar niet bij ons. Toen dacht ik nu moet het toch wel gaan gebeuren!? We moeten het collectief nu zat zijn. Helaas kreeg de mainstream media enig vorm van verzet op de vloer

Helaas want toen was Europa nog Europa. En de vijfde keer begon zo'n anderhalf jaar geleden toen de ongebreidelde vluchtelingstroom richting Europa kwam en alleen maar verder werd aangewakkerd door de EUSSR. Helaas moesten eerst de economie geheel op ze gat liggen en een flinke islamisering in gang gezet zijn voordat een gedeelte van Europa wakker wordt.
.
De tijd is daar om op de barricaden te gaan! Er is geen tijd meer van wachten. Dit is onze existentiële crisis!
.
De vraag blijft: zijn er eindelijk genoeg mensen wakker om Europa terug te pakken voor de Europeanen?

Balaverde | 26-12-15 | 22:01

@bernard vlb | 26-12-15 | 21:54
Waarom zou je bomen planten, die hebben CO2 nodig om te groeien.
En de huidige politici willen de CO2 juist terugdringen.
Minder CO2 = bomenmoord!

necrosis | 26-12-15 | 22:01

Je kunt hier niet editen, dus maar even zo. De overheid heeft het geweldsmonopolie. Dat heeft ze gekregen. Verdiend. Als ze het niet meer verdienen, wordt dat ze afgepakt. Eerst door de "terroristen". En daarna door de onderdanen. Die dat steeds gemakkelijker kunnen, omdat er niets meer wordt gehandhaafd. Zou zonde zijn, toch?

theteach | 26-12-15 | 22:01

We kunnen hier wel allemaal al jaren schrijven wat er allemaal moet "moeten" gebeuren, maar daadwerkelijk gebeurt er helemaal NIETS !

Het enige waar dit op uit kan draaien is een burgeroorlog tussen de islamieten en het Europeese volk.

Waarom wordt het niets?
realistisch gezien;

Stel Wilders komt aan de macht, dan kun je toch wel op je 5 vingers natellen dat die gewoon niets kan bereiken met politici, burgemeesters, bestuurders, ambtenaren etc.etc.etc. die allemaal lid zijn van andere anti-Wilderspartijen dan wel anti-Wilders zijn.
Dat zijn honderdduizenden / meer dan 1 miljoen mensen die dan wat voor hem zouden moeten gaan doen / betekenen op het bestuurlijke vlak ???

Realisme zegt dat dat gewoon niet gebeuren gaat, hoe graag de bevolking dat misschien zou willen.

Dus zal het verder uit de hand blijven lopen met een door bovengestelden voorgestaan islamknuffelbeleid, de tegenstellingen zullen onnoemelijk verhard worden tussen diverse bevolkingsgroepen.
Hoeft maar iets echt goed mis te gaan en .... burgeroorlog.

Verder, dat mensen hier anderen voor laf uit maken omdat er niets gebeurt, ik betwijfel ten zeerste of wij Nederlanders laf zijn.
Ik zie dat e.e.a. komt door het volkomen vernietigen van de sociale cohesie onder ons.
Het feit dat de (het merendeel van) bevolking zo uitgeknepen wordt en amper 25% besteedbaar inkomen overhoudt na aftrek vaste lasten om eten te kopen en andere noodzakelijke benodigdheden wordt met opzet gedaan Iedereen hangt aan zijn vrouw/kinders/familie/lasten en denkt aan zijn baan die die derhalve niet kan en mag verliezen.
Hard werken tot laat, eten, doodmoe op de bank vallen, TV kijken en misschien nog een beetje krant lezen / tijd voor social media, slapen en "minder gezond" weer op.

Dit gaat al jaren zo en we zijn murw gebeukt door al deze maatregelen.
Het lijkt vechten tegen de bierkaai...

Ik zie het zeer donker in (zie dit al 25 jaar lang aankomen) en ben dan ook reuzeblij met het toentertijd genomen besluit om geen kinderen te nemen.

De zaak zal nog verder uit de hand lopen waarna de geplande oplossing van hogerhand komt en het merendeel van het domme volk deze oplossing met graagte zal omarmen.
Daar zijn ze dan inmiddels arm en dom genoeg voor gemaakt.

Ik wou dat ik ongelijk had, maar dat zie ik nog niet gebeuren.

Prettige Jaarwisseling alvast aan de hele meute hier -) !

A3an | 26-12-15 | 22:00


ErIstWIederDa | 26-12-15 | 21:57

Elf woorden en maar vier fouten...

eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 21:59

@Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 19:47
Ik vind het al moeilijk om drie goed denkende rechters te noemen...

Joost Maghetweten | 26-12-15 | 21:59

Aardig stukje. Alleen roepende in een media woestijn. Het reflecteren gaat pas gebeuren als het ineens niet meer via media of schijn-democratie gaat. Als er geen referenda meer worden gesaboteerd door een overheid die haar primaire taken niet uitvoert en ondertussen onderdanen uitknijpt. Als de kloof tussen de niemand-meer-vertegenwoordigende-indirecte-partijdemocratie te maken krijgt met de mensen die het niet meer kúnnen trekken. Omdat ze financieel zijn uitgeperst en geen enkele bescherming, scholing of zorg meer terugkrijgen. Ik denk niet dat 2016 al dat keerpunt zal zijn, maar dichter in de buurt komt het wel. Ik heb nog twee levende mensen die nu mijn verantwoordelijkheid zijn. Zodra dat niet meer het geval is, ben ik hier weg.

theteach | 26-12-15 | 21:57

..."moeten we daar heel snel weer naar terug: naar het besef dat onze normen en waarden simpelweg beter zijn dan bijvoorbeeld islamitische. Of op z'n minst naar de overtuiging dat wij in het Westen voor die waarden willen kiezen".
Lewis | 26-12-15 | 19:48
======
Exact. Maar bedenk dat het vanaf de inval van de islam in Europa (711) tot de eerste kruistocht tegen de islam (1096) dus bijna 400 jaar duurde voor het westen terugsloeg.

Het christendom is niet irrelevant, integendeel het is relevanter dan ooit.

malang | 26-12-15 | 21:57

-weggejorist-

ErIstWIederDa | 26-12-15 | 21:57

Het moet wel opschieten aangezien ik nu nog in fighting age zit. Straks word ik misschien ook mild en fysiek slap.

pluk-87 | 26-12-15 | 21:57

@eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 21:54
My name is Bond, Jane bond...

necrosis | 26-12-15 | 21:56

Goed geschreven stuk!

Really? | 26-12-15 | 21:55

-weggejorist-

bernard vlb | 26-12-15 | 21:54

necrosis | 26-12-15 | 21:51

Ik weet het nu zeker: de volgende James Bond is een vrouw!

eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 21:54

m.washingtontimes.com/news/2015/dec/26...

Omdat Nederlandse media redacties nou eenmaal eerst even moeten nadenken over de aan te brengen Islamofobie spin.
.
Stay frosty.

Parel van het Zuiden | 26-12-15 | 21:51

@eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 21:44
Ik zie jou niet snel in deze outfit verschijnen:
www.interieurjournaal.com/forms/upload...
Sorry, ouwe jongen, mijn voorkeur is bekend op de GeenStijl.
Maar zoals beloofd, ik regel wel een leuk baantje voor je aangezien ik een hoop mensen zonder wachtgeld de tent uit schop.

necrosis | 26-12-15 | 21:51

Dit wordt ze gewoon ingegeven. Net hoorde ik op BNR een aandelenadviseur... en men was gewoon droevig gestemd over de negatieve bevolkingsgroei in Europa die dan gelukkig nog wat door nieuwe immigranten werd opgevangen. Ja... als dat al de visie is, dan snap je het wel he.

liggend_streepje | 26-12-15 | 21:45

necrosis | 26-12-15 | 21:40

Volgens is mij is Wilma sinds ze op wachtgeld zit behoorlijk in je bol geslagen.

eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 21:44

@Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 21:15
Daarom hebben de native Corsicanen daar lijsten. Dat werkt makkelijker bij het ausradieren.

Norman N. Warden | 26-12-15 | 21:42

@eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 21:30
Als ik de macht grijp, bepaal ik.
En Wilma heeft nu eenmaal dingen die jij niet hebt.
Maar ik regel wel wat leuks voor je....
*jawel: grinnik ende grijns*

necrosis | 26-12-15 | 21:40

We zijn er niet klaar voor. Maar dat hoeft ook niet.
Er gaat toch niets gebeuren.
De Nederlander staat erbij, kijkt ernaar en laat zich gewillig in de ster porren door zijn regering, zoals altijd.
En dat blijft ook zo. Want zo zijn Nederlanders (en Duitsers) nou eenmaal.
Voor verandering zijn we afhankelijk van landen die wat kritischer zijn mbt tot de huidige ontwikkelingen.
*kijkt naar het oosten en zuiden.

jemagookniksmeer | 26-12-15 | 21:39

Mocht het ooit zo ver komen -een WW3- dan gaan wat mij betreft driekwart van de Haagse politici inclusief het Brusselse plebs, als eerste richting frontlinie.
Als het ultieme kanonnenvoer welteverstaan...

Ommezwaai | 26-12-15 | 21:37

@Balaverde | 26-12-15 | 21:27
Ik schreef al eerder dat al mijn plannen nachtwerk worden met als resultaat dat het te lang is om te lezen en Joris-de-Almachtige al mijn werk teniet doet met één druk op de knop.
Wat betreft gekozen bestuurders: zolang er een flinke meerderheid voor een persoon heeft gekozen, en die persoon zijn/ haar beloftes netjes nakomt en niet op PvdA wijze 180 graden draait, kan hij/ zij gewoon blijven zitten.
Mochten er hiaten ontstaan, dan kan betrokken persoon een holschop van ondergetekende verwachten.
Verplicht aantreden in een spierwitte broek, terwijl ik mijn kisten nog eens insmeer met zwarte schoensmeer.
*gnehehe*

necrosis | 26-12-15 | 21:37

-weggejorist-

Koettoerk | 26-12-15 | 21:34

Volgens mij heeft het christelijk Europa in vroeger tijden diverse forse conflicten uitgevochten met de islam, oorlogen die verhinderd hebben dat Europa niet al eeuwen geleden geheel geïslamiseerd is. Wat ook allemaal nauwgezet te bestuderen is in eindeloos veel geschiedenisboeken. Daarentegen is men aan de (marxistische-atheïstische) VARA-tafel nooit te beroerd om alles wat lijkt op christendom fors in de zeik te zetten. Behalve dan als het gaat om het moreel inspelen op postchristelijke restanten bij islamcritici. Want dan word je als het ware de plicht tot christelijke naastenliefde door de strot gedrukt.

notamused | 26-12-15 | 21:34

necrosis | 26-12-15 | 21:27

Ik wil me wel voor die job opofferen.

eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 21:30

Het komend jaar wordt het jaar van de ommekeer. Het verzet is ontloken en het vuur zal niet meer gedoofd worden, de macht zal weer in de handen van de normale burger komen.

Morgenhout | 26-12-15 | 21:29

@eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 21:21
Wie moet het dan wel worden?
Nou?

necrosis | 26-12-15 | 21:27

@necrosis | 26-12-15 | 21:17

Klinkt inderdaad als iets waar we al langer om schreeuwen. Wat zou het prettig zijn als je kon inschakelen op de publieke omroep en niet het gevoel te hebben in een bezet PVDA communistisch bewind te leven. Überhaupt het feit dat je voor onafhankelijke en eerlijke verslag van het nieuws weer eens tv zou kunnen kijken klinkt als een verademing. Kost ook wat uurtjes tegenwoordig om je echt op alle vlakken goed geïnformeerd te houden tegenwoordig. Daar zorgt de MSM wel voor. Kunnen ze mensen makkelijker sturen.
.
Wat zijn uw plannen in het algemeen voor gekozen bestuurders? Ik zou zeggen kies ze allemaal maar. Ik ben door Geldermalsen ook helemaal om met betrekking tot het kiezen van een lokale politiechef uit de bevolking. Zodat die minder snel full retard kan gaan als het eens los gaat in een gemeente. Anders is het doei doei met ze baantje de komende keer als machtsmisbruik blijkt.

Balaverde | 26-12-15 | 21:27

vageling | 26-12-15 | 21:17
Ongeblustekalk | 26-12-15 | 21:18

deed inderdaad krachttraining
maar nu meer flexibiliteit en snelheid, uithoudingsvermogen

fitheid is inderdaad belangrijk,denk ook snel uit de voeten kunnen maken...
heb helaas geen kontakt ervaring meer.. te lang geleden
maar weer oppakken.

Obsi | 26-12-15 | 21:26

teevee | 26-12-15 | 21:21

Wij worden week gemaakt om straks als opgejaagde makke schapen met de handen omhoog geheven voor de grote God Baal (lees: Brussel) te knielen om hem te smeken ons van deze 10 plagen te bevrijden. En vanuit Brussel zal daarvoor een wel zeer luisterend oor zijn...

eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 21:24

Inderdaad, "Generatie '68", de soixante-huitards, die klote hippes dus youtu.be/1fvlc-YNcE0?t=14m14s zijn gewoon een exponent van het cultureel marxisme. Frankfurter Schule. Dit rancuneus-destructieve gedachtengoed heeft tot voorbij polpot aan toe, vele tientallen miljoenen doden op haar kerfstok gezet. Daar zijn de Jacobijnen breikransjes bij vergeleken. Dat gebroken geweertje mag je dan zien als twee handen die en geweer gaan doorladen om een politiek incorrecte burger mee tegensprakeloos te maken. Net als de Provo's is Nieuw Links is daar een loot van, dat via PvdA en D66 zich al ellebogend de instituties heeft doorgelikt en kritische burgers lastig valt over "de toon".
By the way, wie naar de VS verkast, waar het cultureel marxisme diep wortel heeft geschoten, zou wel eens van de regen in de drup terecht kunnen komen www.zerohedge.com/news/2015-12-25/what...

ben kokhals | 26-12-15 | 21:22

@Ikhebeenvraag | 26-12-15 | 21:06
De verlaging van het budget van OSW met een miljard was destijds een keiharde afspraak in ruil voor gedoogsteun.
Wilders werd belazerd door CDA aangezien ze later niet bereid waren om het budget daadwerkelijk te verlagen en Wilders trok daarom de stekker eruit.
Dat iedereen hem achteraf aanvalt, is niet terecht!

necrosis | 26-12-15 | 21:22

necrosis | 26-12-15 | 21:17

Ik zou een prominent tijdstip willen reserveren voor de nieuwe rubriek: 'Reaguurder weet raad' en ik heb ook al een idee wie daarvan de presentator m/v zal moeten worden en het is NIET Wilma Mansveld.

eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 21:21

Pim Fortuyn wilde een stop op immigratie. Hij wilde tijd nemen om intergratie te verbeteren. Hij werd vermoord, en nu komen er een half miljoen immigranten naar Nederland. Op het moment is de olieprijs lager dan ooit. Ik heb steeds maar het idee dat er andere belangen spelen dan het dienen van het volk.

teevee | 26-12-15 | 21:21

En weer kan Plukkiehaar zijn lach niet inhouden. Mooi stuk Spartacus. Hulde Kop Spijker!

bolkebeer | 26-12-15 | 21:19

@Obsi
Geen kracht training erbij doen, ik moest daar ook op terug komen omdat ik te traag begon te worden, aftrainen kost je weer een half jaar.
Dan maar minder gespierd in de zwembroek, maar die kont van mij is toch altijd al lekker.

Ongeblustekalk | 26-12-15 | 21:18

@Balaverde | 26-12-15 | 21:04
Onder mijn bewind gaat die hele NPO flink op de schop.
Alles terug naar één zender, de Matthijssen, Pauwen en Petors R de Vriezen krijgen gelijk een holschop, geen Turkse, Marokkaanse of arabische ondertiteling meer en verder eerlijke verslaglegging van het nieuws door integere journalisten.
Maar als ik mijn hele programma wil plempen wordt het nachtwerk met als resultaat dat mijn (veel te lange) plemp wordt weggejorist.
Maar op eventuele vragen wil ik desgewenst wel antwoord geven.

necrosis | 26-12-15 | 21:17

@Obsi | 26-12-15 | 21:10
Ik ook. Fitheid is cruciaal. Haatmuppets komen.

Vageling | 26-12-15 | 21:17

In de VS is het niet veel beter. Het zal waarschijnlijk geen kalifaat worden, maar de houding die je hier tegenkomt zal je daar tienmaal vaker tegenkomen.

Battery!!! | 26-12-15 | 21:16

@Norman N. Warden | 26-12-15 | 21:06
Ik lees op twitter dat er nogal veel Marokkanen op Corsica zitten. Lijkt Nederland wel.

Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 21:15

Lees net dat de Oostenrijkse geheime dienst een tip van een bevriende dienst heeft gekregen dat er voor oud/nieuw nog een grote terreuraanslag gaat komen. Dus 2016 word een jaar van waarheid,keuzes maken, en het einde van de EU in de huidige vorm.

mierus | 26-12-15 | 21:14

"... de filosofie van Dolf Jansen & Co. ... het is een recept voor verlies."
En de imams en islamisten weten het; islamitische overheersing, een kwestie van tijd.

Fijnstoffer | 26-12-15 | 21:13

prof Nice | 26-12-15 | 20:33
Leuk voor CQC. Ik prefereer het 'illigale'. Aanvalswapens. Liefst de compacte.

Vageling | 26-12-15 | 21:13

Het is echt onbegrijpelijk. Ik heb vanaf het begin dat massa immigratie gewoon slecht plan was. "Ja, kom maar binnen hoor, kom maar, volgende, genoeg plaats. Iedereen mag komen" zoals Zweden deed. Iedereen met BEETJE gezond verstand kon snappen dat dit beleid gewoon niet goed kon gaan. En goh, dat gebeurde ook. Heel raar, het was alsof er een mysterieus medium bestaat, waarmee je wereldwijd mensen kan inlichten en informatie kan geven. Ook zo vreemd dat de natives ook hun grenzen lijken te hebben. Raar, het moeten wel idioten zijn. Moet wel, want de leiders denken er anders over. Waarom zou je niet een cultuur en masse willen binnenhalen dat op elk vlak haaks staat op onze cultuur? Onze cultuur... Pfff, wat stelt dat nu voor. Je bent beter als je anderen vooropsteld aan je eigen volk en cultuur, want wij hebben een hogere moraal en wie het daar niet mee eens is, is een rascist, een xenofoob, of gewoon dom.

Toch?

Het Vijfde Wiel | 26-12-15 | 21:12

tattooboer | 26-12-15 | 19:41

inderdaad, ben ook maar weer gaan trainen.
kansen jongeren krijgen gratis les
er komen getrainden binnen.. kreeg agressieve blikken toen ik laatst lange zo een centrum liep, weet niet of dit goed gaat voor NL
van al mijn collega`s heeft niemand iets van training buiten TV-kijken dan

kravmagna is inderdaad heftig (geen ervaring maar wel gezien)

welke provincie zijn de lessen

Obsi | 26-12-15 | 21:10

Norman N. Warden | 26-12-15 | 21:06
Je zou er haast voor 'bidden' dat dat de vonk wordt die dit kruitvat zo hard nodig heeft...

Aristotalloss | 26-12-15 | 21:10

@Piet Karbiet | 26-12-15 | 21:01
Neu, daar lech geen sneeuw....

necrosis | 26-12-15 | 21:06

necrosis | 26-12-15 | 20:53
Wilders hield zoveel mogelijk zijn verkiezingsbeloften. Hiermee gaf hij een mooi voorbeeld dat navolging zou verdienen.

Ikhebeenvraag | 26-12-15 | 21:06

@Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 20:39
Ik heb een vriend, die vaker op Corsica vakantie heeft gevierd, horen vertellen dat ze daar lijsten bijhouden welke individuen daar een kopje kleiner worden gemaakt zodra bijltjesdag aan zou breken. Wat voor individuen dat zijn mag je zelf invullen. Klein tipje van de sluier, het zijn veelal namen die beginnen met Hasan, Ahmed, Mohammed en Tarik. Corsica is helaas niet representatief voor de rest van de weke Europeanen.

Norman N. Warden | 26-12-15 | 21:06

@Balaverde | 26-12-15 | 21:00
Ik zou Wilma in ieder geval uitnodigen voor een sollicitatiegesprek ;)necrosis | 26-12-15 | 21:05

Het zijn met name de christenen die feitelijk de zelfmoordterroristen aan het worden zijn.Letterlijk gehoord van zo'n christen: En toch blijf ik helpen,het is mijn bijbelse opdracht,terwijl ik weet dat het fout is zo veel islam hierna toe halen" Totaal geen eigen wil meer.Is met den haag en brussel ook zo,alleen het politiek correct zijn is belangrijk,niet de werkelijkheid.

pim achtertuin | 26-12-15 | 21:05

@Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 20:45

Aan weinig mensen hier zal het liggen. Helaas ligt 70% van Nederland klaar als de voorleesmoeders van de Nederlandse Propaganda Omroep hun werk doen.

Balaverde | 26-12-15 | 21:04

necrosis | 26-12-15 | 20:57
Eens verwoorde ik zo een staatsgreep onder een topic van Ebru.

Maar u als zuivere reaguurder mijn steun hebt u. Mijn email bij de redactie bekend..:-)

Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 21:03

Ik heb het hele stuk gelezen en alle reacties daaronder en ik realiseer me dat ik een waardeloos revolutionair ben.

atheïstisch stemvee | 26-12-15 | 21:02

@necrosis | 26-12-15 | 20:53

CDA: Christen Democratische Achterbaksen

Balaverde | 26-12-15 | 21:02

Met de VVD valt te regeren. Die hebben in ieder geval een rechtervleugel, waar bijv. Wilders en Verdonk uit voortkwamen. Halbe Zijlstra valt ook wel mee te werken, en Dijkhoff zei zinnige dingen in de lokale politiek. Als kabinetslid is het befehl war befehl, reken ik hem niet op aan.

De CDA echter? Nooit. Daar moet je nooit mee samenwerken. Het verschil tussen een (mainstream) christen en een linksmens is nihil, zoals dit artikel goed aantoont. Alleen de SGP zegt verstandige dingen maar de oerconservatieve Gereformeerden zijn natuurlijk een geval apart.

Trekbeest | 26-12-15 | 21:01

Triest maar oh zo waar.
Zit de Keuning alweer in Lech?

Piet Karbiet | 26-12-15 | 21:01

Copy/paste.

Het wordt tijd dat alle journalisten werkzaam bij de mainstream media, een verplichte hersenspoeling ondergaan. Letterlijk: 'spoeling', om de ontkennende, wegkijkende, intens laffe, onder de tafel duikende, alles verstikkende politiek correcte bagger uit hun verstopte hersens weg te spoelen zodat ze weer in staat zijn gewoon op te schrijven wat er gebeurd. Ook al zijn die gebeurtenissen extra onprettig voor blinde idealisten met een multi-culti-syndroom.

Paaldanseres | 26-12-15 | 21:00

En wat apathisch-links ook niet begrijpt is dat wat we nu aan immigranten zien pas de voorhoede van de voorhoede van de voorhoede is. Deze eeuw groeit het aantal inwoners van West Afrika alleen al met zo'n 2.5 MILJARD mensen en over anderhalve generatie (zo'n 35 jaar) zitten we al op de helft van de eeuw. En de eerste kanslozen staan nu op Lampedusa en in Zuid Italië al aan de Europese poorten te rammelen.
Vroeg of laat moèten er dus wel hekken om Europa heen omdat anders Europa binnen no-time afzinkt tot een derde-wereld continent (of liever gezegd ìncontinent) onder een islamitisch bestuur!

Aristotalloss | 26-12-15 | 21:00

@necrosis | 26-12-15 | 20:57

Ik zou zo'n staatsgreep steunen. De vraag is: wordt Wilma er ook blij van? :p

Balaverde | 26-12-15 | 21:00

Het jaar 2016 gaat het jaar van de waarheid worden!!
.
Voor iedereen.

Paaldanseres | 26-12-15 | 20:58

Drs. "Erika" Merkel gaat door haar verbond met de VS en onder druk van de MIT dit hele continent naar de verdoemenis helpen. het is een hele complexe materie, dat vluchtelingen verhaal, maar gutmenschen die er zorg voor dragen dat randvoorwaarden voor hulp aan diegenen die dit niet verdienen,én daar hun kapitaal mee willen maken (zie de duitse auto-industrie) eindigen onder een lantarenpaal.
Lijkt me ook een jaloers romantisch teefje wat niet kan neuken met haar ene been omhoog, en ze is lelijk. Maar dat terzijde.

Ongeblustekalk | 26-12-15 | 20:58

@Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 20:46
Wat denk je van een staatsgreep van ondergetekende?
Je moest eens weten wat ik allemaal van plan ben....

necrosis | 26-12-15 | 20:57

@Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 20:45
Aan mij ook niet, al stem ik op Fleur...

necrosis | 26-12-15 | 20:54

@Balaverde | 26-12-15 | 20:45
CDA liep niet weg uit een akkoord, ze weigerden gewoon om een (afgesproken) miljard te bezuinigen op het budget van OSW.
En dan gaan lopen janken dat Wilders zijn gedoogsteun intrekt.
Had hij dat niet gedaan, hadden zijn kiezers hem (terecht) niet meer serieus genomen.
En daarna kregen we het kontneuqakkoord mede dankzij GroenStinkt, D'666 en CU....

necrosis | 26-12-15 | 20:53

Het wordt hard tegen hard.
Besef dat Afrika inmiddels volledig in chaos en geweld aan het vervallen is. Zie wat er van de blanken in Zuid-Afrika is geworden, de Christenen in Noord Afrika en Turkije en het MO. Ze zijn er haast niet meer.
De trend is tegen u blanke Europeaan. En het zal vanaf nu exponentieel hard gaan. U zult verbaasd zijn.
Want wat we nu meemaken is de voorhoede van migrantenhordes kanslozen die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van de mensheid. En alleen stommelingen, lafaards en misdadigers laten dit gebeuren.

squadra | 26-12-15 | 20:52

Wanneer gaan we de barricaden op om de macht van de linkse kliek binnen de NPO definitief te breken? Na het afdwingen van het GeenPeil-referendum straks graag aandacht voor die volgende horde; de Vara & consorten defintief kaltstellen. Bizar dat in dit land een politieke splinterpartij zo'n stevige vinger in de pap heeft in het Publieke Bestel. Ongezien de tyfus dan ook voor Pauw, Freek, Matthijs, Dolf, Sanne, Sunny, Pieter-Jan, Eva en al die andere bijkans misdadige linkse mooipraters.

RobberenRukkie | 26-12-15 | 20:51

onvergefelijke=onvergeefelijke

waldorf stadler | 26-12-15 | 19:34
.
.
onvergeefelijke = onvergeeflijke

Jan Toeternuitje | 26-12-15 | 20:47

Een oplossing zou zijn dat GS website in combo gaat met een partij-oprichting. Dan ben je aan het inspelen op een nieuwe aankomende toekomstige front dat constuctief van betekenis kan zijn voor Nederland.

* langvloetje-tippie-rollen-maar*

Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 20:46

@necrosis | 26-12-15 | 20:42
Aan mij ligt het niet.

Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 20:45

@necrosis | 26-12-15 | 20:42

Echt he! Voordat ze weer uit een akkoord lopen en Wilders weer de zwarte piet kunnen toespelen.

Balaverde | 26-12-15 | 20:45

Hoe lang nog voordat we naar een Joegoslavië scenario in heel Europa gaan?
Het blijft eeuwig jammer dat een onafhankelijk Joegoslavië niet meer is. Zij hadden als land nooit de ongebreidelde vluchtelingenstroom Europa laten in laten stromen.

Balaverde | 26-12-15 | 20:44

@Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 20:36
Wilders die gaat regeren met VVD en CDA?
Doe maar niet, daar heeft Wilders slechte ervaringen mee, met name die backstabbers van CDA!
Ik gun Geert 76 zetels, dan hoeft hij geen concessies te doen naar zijn achterban.

necrosis | 26-12-15 | 20:42

Finland, Denemarken, Engeland.. willen allemaal uit de EU.
Nederland hoort er ook bij.

Joris Driepitter | 26-12-15 | 20:41

kerst natuurlijk

jip_86 | 26-12-15 | 20:41

En dan @MinPres die dit alles nog eens ruim onderstreepte door ruim 15 miljoen hollanders geen fijne kers te wensen. Fuck @MinPres!

jip_86 | 26-12-15 | 20:40

@Chief-mate | 26-12-15 | 20:21
Corsica is hoopgevend. De bevolking die het opneemt voor brandweermannen die door Arabieren aangevallen zijn.

Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 20:39

Hulde Spartacus proficiat met dit puik stukje tegel!

Landsbelang | 26-12-15 | 20:38

Media, psyops en Tarik .. wat hebben ze met elkaar te maken?

SyntaxError | 26-12-15 | 20:36

@blendedperfection | 26-12-15 | 20:31
Nee hoor. De wal zal het schip keren. Als Wilders 50 zetels heeft, staan CDA en VVD in de rij om mee te mogen regeren.

Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 20:36

tattooboer | 26-12-15 | 19:41

Vechten ?? Dat is zo 1980, je mag best hier komen en dan kijken wat je tegen mijn Mossberg 600 begint OK.
Dat is hoe we hier dingen oplossen (VS).

prof Nice | 26-12-15 | 20:33

tattooboer | 26-12-15 | 19:41

Vechten ?? Dat is zo 1980, je mag best hier komen en dan kijken wat je tegen mijn Mossberg 600 begint OK.
Dat is hoe we hier dingen oplossen (VS).

prof Nice | 26-12-15 | 20:33

Hey maar eerlijk he. Dit roepen we al sinds Fortuyn en daarvoor. Pim is zelfs post mortem de grootste geworden.

Er is sinds die tijd helemaal niks verandert, sterker nog het lijkt alleen maar erger te worden. Ook al wordt de PVV veruit de grootste, dan nog zal hij niet gaan regeren. Moet ik doorgaan? Dit klinkt allemaal mega pessimistisch en negatief; maar volgens mij is dit wel gewoon de realiteit.

Over 20 jaar hebben we het hier nog steeds over en is het nog aan paar slagen erger geworden.

Ik wil niet zeggen doe er dan maar niks aan en laat de schouders hangen. Maar laten we nou niet doen alsof het tij opeens begint te keren ofzo. Rechts protectionistische/conservatief/realistisch ingestelde Nederlanders zullen altijd in de minderheid zijn en steeds meer in de minderheid geraken ben ik bang.

blendedperfection | 26-12-15 | 20:31

Mede gelet op het laatste referendum van 6 weken geleden alsmede de visie van EU Brussel mbt 'vluchtelingen' zie ik Denemarken uit de EU stappen.

duitse herder | 26-12-15 | 20:31

Stukje voor de kerst geschreven Spartie?
Anders had je de laatste gebeurtenissen kunnen plaatsen.
Volkeren kunnen heel raar reageren op veranderende situaties.
de huidige verwelkomers spelen meer met vuur dan ze zelf willen. Zoals van Gogh verweten werd het 'zelf opgezocht' te hebben zal het continu op proef stellen van de lokale bevolking ook tot resultaat leiden waarin men onterecht het recht in eigen hand neemt.
Corsica is geen incident het is een begin.
Ze moeten eens stoppen met meer druk op de ketel te zetten en te denken dat men het allemaal wel aan kan en niemand zich tot geweld wend. de geschiedenis leert ons echter andere dingen en dat is dat beschaving niet meer is dan de tevredenheid van de bevolking. Valt dat weg dan staat een Europees Jougoslavië ons te wachten.
Het gaat niet om een fles cola in de koelkast minder het gaat over sociale cohesie en betrokkenheid.
Een lappendeken van culturen in dorpen,steden provincies en landen leid tot onvrede en ellende.

miko | 26-12-15 | 20:27

Chief-mate  | 26-12-15 | 20:21
Ik hoop dat jullie je dan ook al voor aan het bereiden zijn. 2016 wordt geen leuk jaar, iedereen voelt dat aan. Zorg dat je er klaar voor bent...

pluskukel | 26-12-15 | 20:27

IJzersterk verhaal. Jammer dat het op GS staat; de mensen die deze waarheid het hardste nodig hebben, zullen het nu het hardste negeren.

Seraphin | 26-12-15 | 20:25

Mensen weten niet in wat voor geluk ze leven.

Harald | 26-12-15 | 20:23

Het enige wat nodig is, is de huidige elite aan de kant schuiven. Inclusief Jeroen P. en Dolf J.. Gaat gebeuren!
Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 19:37
Helemaal eens. Hopelijk is dit op Corsica al begonnen.

Chief-mate | 26-12-15 | 20:21

Verder heeft de 'op in het zand' tactiek die we nu volgen als enige effect dat de druk langer op de ketel wordt gehouden, zich sterker opbouwt en als het straks losbarst, de knal nog 3x harder zal zijn.

du Roi Soleil | 26-12-15 | 20:21

@Aristotalloss | 26-12-15 | 20:16
Ik heb het gelukkig niet gezien of gehoord, maar zou Willy weten dat hij afstamt van de Ranitz ipv Willem van Oranje?

necrosis | 26-12-15 | 20:20

Heel goed stuk, het lezen waard. Goede duiding.

du Roi Soleil | 26-12-15 | 20:20

De generaties van na 68 en verder is minder geworden. Ergens voor staan is onbekend en als ik mijn selfies maar kan plaatsen is het goed. Gewoon te soft. Ik vraag mij idd ook wel eens af waar het schip de wal gaat raken. Links gaat nog eens heel blij zijn met rechts. En bang

Mark van Leeuwen | 26-12-15 | 20:20

Fucking exactement!

TheBurnerMan | 26-12-15 | 20:18

Mad Marx, more like.

pluskukel | 26-12-15 | 20:18

En Willem Alexander had zijn kersttoespraak van gisteren door Pechtold laten schrijven volgens mij. Wat een sluwe, achterbakse zin; eerst benoemen dat de bevolking zich zeer ernstige zorgen maakt over hele terechte en serieuze zaken en vervolgens suggereren dat 'aanpassen' de enige optie is: "... Veel mensen in Nederland maken zich zorgen over de toekomst en vragen zich af hoe we onze eigen manier van leven kunnen beschermen in een wereld waarvoor we ons niet kunnen afsluiten. ..."
We kunnen ons wel dégelijk afsluiten voor het gevaar van buiten Wimpie: HEKKEN OM EUROPA!

Aristotalloss | 26-12-15 | 20:16

@postmodernismisdead | 26-12-15 | 20:07
Die 'documentaire' begon in '79 en opende met 'a few years from now.....'
Ondertussen zijn we 36 jaar verder.

necrosis | 26-12-15 | 20:15

Ha, een mooie spiegel. Ik had m even nodig. Dank u @spartacus. Ik heb me gisteren ook schuldig gemaakt aan Nederland/Nederlander-haat. Een uitermate zwak moment maar soms heb je van die dagen. Gisteren ging ik hard door de knieën bij het aanzien van het gekakel over stemmen, VNL, 2017. Mijn inziens kansloos.
.
Het voelt af en toe gewoon alsof je een roepende in de woestijn bent in dit land. We worden door VVD, PvdA, D66, CDA en aanpalende satelietpartijen naar de afgrond geleid. Het is zichtbaar, de informatie is voor handen, makkelijk te vinden en toch zien, of willen mensen het niet zien.
.
En het gaat hard, zo ontzettend hard. Immer versnellend. De eindzone is in zicht. Dit is geen kwestie van jaren meer. Conflict, oorlog, is imminent, clear and present, NU actueel, niet over een tijdje.
.
Dit Kabinet, en alle partijen die het steunen moeten nu op de knieën, aan hun verbonden bestuurders en captains of industry moeten nu op de knieën, hun achterban moet nu op de knieën. (Burger)oorlog ontlopen is geen kwestie van bijsturen. Het is kwestie van het roer vol om. Met kracht terug op de schreden. Niet ten halve keren, maar ten volle.
.
EU verdragen bevriezen of deratificeren. Een deel mobilisatie van het leger om voor iedere eventualiteit voor te bereiden. Grenzen dicht en immigratie aan banden. Islam onder het vergrootglas en ieder antirechtstatelijk element keihard vervolgen. Deescaleren met Rusland en een gezamenlijke aanval op alle terrorisme-steunende staten in het Midden Oosten als ze een ultimatum om per ommegaande al deze activiteiten, predikerij, en geldstromen te staken niet opvolgen.
.
Deze crisis is existentieel. Handelen we niet, dan is het over met het vrij westen. Over met uw comfortabele en vrije leventje. Over met de toekomst voor uw kinderen. PvdA, VVD, CDA, D66 en aanpalende satelieten moeten weg. 200.000 mensen gijzelen die land, en brengen het naar de afgrond.
.
And let's pray we're in time.

Parel van het Zuiden | 26-12-15 | 20:13

@NiCeY | 26-12-15 | 19:42
In je laatste jas heb geen zakken.....

necrosis | 26-12-15 | 20:11

Goede samenvatting
.
Rusland staat te springen om goed opgeleiden mensen in het verre oosten!
Boeren, goede bouwvakkers ect
Er wordt namelijk land ter beschikking gesteld in 2016 (dit land is gratis mits je er wat van maakt binnen 5 jaar ! )
Met 2 of 3 famillies schiet het niet op ! maar met zijn 10000 a 20000 is het misschien wat anders , Voor putin is het natuurlijk een stunt , maar misschien gat er dan een lichtje branden bij de boven ons gestelden!!

pietka | 26-12-15 | 20:09

Mad Max is een documentaire.

postmodernismisdead | 26-12-15 | 20:07

Ik ben nu Geenpeil Goud hulpje...
Dit zijn de stukjes die ik bewaar als 'discussie munitie'.

vliegende knorrepot | 26-12-15 | 20:06

Wat een onsamenhangende warboel. Vluchtelingencrisis komt vooral omdat we niks doen behalve turven.

Geert Linkers | 26-12-15 | 20:05

De werkelijke schade die de smeerlappen van Generatie '68 en D66 hebben aangericht, zal met de jaren met ongeloof en walging worden geanalyseerd en door historici bevestigd. Ze zullen ook, als de toekomst iets van rechtvaardigheid kent, moeten rekening houden met vervolging voor hun wandaden.

smdyasc | 26-12-15 | 20:03

tattooboer | 26-12-15 | 19:41

denk niet dat die het zo maar doorgeven ?
kan je geen fb-profiel linken?

FW Ta-183 Huckebein | 26-12-15 | 20:01

Wat Dolf Jansen en co niet lijken te begrijpen is dat niets doen ook een keuze is, en de gevolgen daarvan volledig op hun conto komen. Dat schone geweten is dan ook vooral een illusie die in stand wordt gehouden door hun eigen onwetendheid.

a1a2a3 | 26-12-15 | 20:01

@Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 19:37

Hopelijk zal de dag snel gaan komen inderdaad!

Hulde trouwens Spartacus! Lekker geschreven!

Balaverde | 26-12-15 | 19:57

Hier nationalistisch en conservatief gaan lopen doen is één ding, maar om nou de opium voor het volk te gaan verheerlijken... Doe dat maar op GrefoWeb.

M.H.Roberts | 26-12-15 | 19:51

Ajaccio is slechts een voorproefje van wat gaat komen.

paul96 | 26-12-15 | 19:50

Tot het laatste stuk boeiend, daarna minder.
Ik vind christenen in de huidige crisis absoluut vaak erg naïef, en ik ben het er ook mee eens dat het christendom in Nederland/West-Europa ontzettend veel van zijn relevantie heeft moeten inleveren, maar dat de oorzaak van de huidige politiek-correcte weg-met-onbestrijd ik. M.i. heeft het Westen, ons land met een aantal andere voorop, zijn ruggengraat juist verloren door indertijd het christendom los te laten, het postmodernisme te omarmen en daarmee het idee dat de ene religie/filosofie/levensbeschouwing beter zou kunnen zijn dan andere vaarwel te zeggen.
En los van het christendom (al zouden juist christenen daar m.i. een leidende rol in moeten spelen) moeten we daar heel snel weer naar terug: naar het besef dat onze normen en waarden simpelweg beter zijn dan bijvoorbeeld islamtische. Of op z''n minst naar de overtuiging dat wij in het Westen voor die waarden willen kiezen.

Lewis | 26-12-15 | 19:48

@dr Rechts | 26-12-15 | 19:41
Noem eens drie goeie rechtse denkers.

Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 19:47

*Maar in het reine komen met wat men de joden heeft aangedaan door en masse islamieten binnen te laten en te accommoderen, zal door toekomstige geschiedschrijvers als een even onbegrijpelijke als onvergefelijke vergissing gezien worden*.
Zo is het!

Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 19:46

Kan hun het schelen. Geld is binnen, en ze zijn aan de top allemaal deaud als het kwaad de demografische overhand neemt. En dan is er niks..

NiCeY | 26-12-15 | 19:42

Bovendien wordt het rechtse volk dom gehouden door geen goeie rechtse denkers te laten aanschuiven. Gevolg: Geldermalsen.

dr Rechts | 26-12-15 | 19:41

Ahhh bah. net een moslim die me op een forum op facebook verteld dat hij Rey van Starwars hatelijk met pijn wilt neuqen/verkrachten.... Ik ben er klaar voor. Naar de sportschool met jullie. DIegenen die KRAV MAGA professioneel willen leren; Mijn email is bekend bij de redactie. maar wees voorbereid. het is geen leuke les.

tattooboer | 26-12-15 | 19:41

Het enige wat nodig is, is de huidige elite aan de kant schuiven. Inclusief Jeroen P. en Dolf J.. Gaat gebeuren!

Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 19:37

Goed stuk, Spartacus. Hulde!

Lewis Lewinsky | 26-12-15 | 19:35

Misschien is het een idee om de zelfmoorpil zonder recept te laten verkrijgen. Je wordt inderdaad depressief van al die gutmenschen met hun relativisme. Blijft over actief verzet als in Geldermalsen of collectieve zelfmoord. Mad Max 6 en dan anders.

Berkemef | 26-12-15 | 19:35

onvergefelijke=onvergeefelijke

waldorf stadler | 26-12-15 | 19:34

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl