Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeenPeil vraagt ODIHR om 'pre-electoral mission'

74808asfjasf.jpgAl een tijdje is GeenPeil bezig om waarnemers van de OVSE (afdeling ODIHR) in Nederland te krijgen voor het Historische GeenPeil-referendum van 6 april 2016. De luitjes van ODIHR willen best komen maar dan moeten ze een uitnodiging krijgen van De Staat. En omdat u weet dat De Staat niet te vertrouwen is, gaan wij dat dan weer expliciet lopen vragen in een brief vol met poepserieuze taal en semi-pretentieus geouweneel (zie hieronder). Nu heeft minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) tijdens het extra debat over de Staat van de Europese Unie gezegd dat waarnemers van harte welkom zijn. Dat is hartstikke mooi, maar PvdA-ministers zijn natuurlijk helemaal niet te vertrouwen. We zijn hier verdomme het NRC niet. Daarom vraagt GeenPeil via De Minister aan De Staat om aan De ODIHR te vragen om een zogeheten 'pre-electoral mission'. Leuk man, dat ambtenarengedoe. Het idee is dat de waarnemers dan niet alleen op 6 april 2016 komen kijken of de koffie op het stembureau wel warm is, maar dat ze ook de aanloop naar het referendum in de gaten houden om te zien of alles wel ordentelijk verloopt en om, we noemen maar wat, in de gaten te houden of Het Rijk wel voldoende geld beschikbaar stelt om het referendum niet al te duidelijk te saboteren. De hele brief leest u na de break. Rotterdam, 11 december 2015 T.a.v. De Minister van Buitenlandse Zaken De vaste Kamercommisie voor Europese Zaken Betreft: Toelating waarnemers referendum 6 april 2016. L.S. Op 3 december j.l. hebben wij een verzoek aan ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) gedaan om verkiezingswaarnemers te sturen naar het referendum op 6 april 2016. Zij antwoordden dat zij daartoe bereid zijn maar dat de Staat een uitnodiging dient te sturen. In het extra debat over de Staat van de Europese Unie deze week zei minister Koenders dat hij bereid is waarnemers te ontvangen en dat zij ook bij alle reguliere verkiezingen aanwezig zijn. Wij willen u dus vragen om aan ODIHR te vragen waarnemers naar het referendum op 6 april 2016 te sturen. Het budget dat gemeenten van het Rijk krijgen voor de organisatie van dit referendum is veel lager dan het gebruikelijke budget bij reguliere verkiezingen. Verschillende gemeenten geven aan moeite te hebben met de organisatie van het referendum vanwege deze verlaging van het gebruikelijke budget. Zo denkt Groningen na over een halvering van het aantal stembureau’s en blijft het aantal stembureau’s in Den Haag ongeveer even groot, maar heeft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad laten weten op zoek te moeten naar een oplossing voor een mogelijk financieel tekort dat dit oplevert (vanwege de verlaging van het budget door het Rijk). Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen als u ODIHR expliciet vraagt om een pre-electoral mission, die ook kijkt naar de campagne en andere voorbereidingen die voorafgaan aan de organisatie van het referendum. Graag vernemen wij op korte termijn (liefst voor kerst) of u deze vraag aan ODIHR wilt voorleggen. In afwachting van uw reactie, GeenPeil - Brief in PDF hiero

Reaguursels

Inloggen

Gaat rutteprutte niet leuk vinden. Is namelijk een verregaande vorm van negatieve aandacht. Voor zijn toekomstig EU baantje
#rutteprutte

appeltjesgroeneweide | 11-12-15 | 16:52

Dit is een goeie zet. Als Koenders niet ingaat op het verzoek dan is dat per definitie verdacht.

De slager die van mening is dat hij zijn eigen vlees kan keuren en elk toezicht van buiten afwijst. Dan zou je toch gaan denken dat er misschien iets met het vlees mis is.

LieberLiber | 11-12-15 | 15:25

Wat is R.van.Leeuwen ook een lieverd.

Een kwaaie reaguurder zou al snel iets pittiger uit de slof schieten.

d.d.11-DEC-15 (laatste alinea van zeer nette brief)
Wij eisen hierop deze week, doch uiterlijk vóór het verstrijken van de volgende week een bevestigend antwoord en ontvangen graag een kopie van de brief die het staatshoofd, of de persoon die gemachtigd is namens de staat te beschikken, ruim op tijd en aangetekend naar de ODIHR opstuurt.

Maar VanLeeuwen blijft netjes met twee worden spreken,
daarmee voorkomend dat het verzoek wegens grote muil geweigerd zou worden.

hallevvezool | 11-12-15 | 15:10

quote: Dat is hartstikke mooi, maar PvdA-ministers zijn natuurlijk helemaal niet te vertrouwen.

Correctie: PvdA ministers in het algemeen, Bertje Koenders in het bijzonder, zijn natuurlijk helemaal niet te vertrouwen.

h.a.k. blok | 11-12-15 | 15:00

ODI luitjes hebben te verschijnen en de poppenkast heeft ze welkom te heten.
Zoniet dan bloed.

Er zijn dus (mogelijk) corrupte regimes op de wereld, en er is een orgaan dat toezicht houdt op ordentelijk democratisch verloop van de democratie.
En dan moet in geval van "verkiezingen" het corrupte regime een uitnodiging aan het toezichtorgaan sturen om alsjeblieft toezicht op het democratisch verloop te komen houden.

Odi - kluif - zoek - poppenkast.

Het is maar 939 kilometer lopen naar het secretariaatsgebouw.

hallevvezool | 11-12-15 | 14:56

Raar verhaal dat een corrupte Staat moet vragen of ze gecontroleerd mogen worden op corruptie en tegenwerking van de democratie.

Daarnaast staat in de brief 'dat jullie het op prijs stellen als...', dat is veelte vrijblijvend!

XaleX_2 | 11-12-15 | 14:25

@Parel van het Zuiden | 11-12-15 | 10:24
"... Waarmee opnieuw bewezen wordt dat Nederland geen rechtstaat is..."

NL is al sinds 1848 geen rechtstaat meer. Toen heeft de kliek van Thorbecke c.s. (liberaal) bedongen dat de wetgever het hoogste orgaan is en er derhalve geen toetsingsrecht nodig is. Dit is in 1953 bekrachtigd in het 3e kabinet Drees (yep, pvda) en in artikel 120 in de grondwet opgenomen.

Daarmee heeft het kabinet zich oppermachtig gemaakt, zonder dat er directe controle op is uit te oefenen.
[Godwin-modus AAN]
Weet je wie dit in 1933 ook heeft gedaan middels de Machtigingswet?
[Godwin-modus-UIT]

Wij, het volk, mogen vervolgens 1x in de 4 jaar onze stem uitbrengen. Het kabinet weet ons gelukkig door de indoctrinatie via NPO, RTL, SBS en de Azijnbode het volk oerdom te houden.

Wij leven in een democratuur en het enige dat ons land, ons volk en onze cultuur kan redden is een revolutie.

Niederländer | 11-12-15 | 14:07

@DreHa | 11-12-15 | 12:01

De feiten zeggen iets anders. Er is alle aanleiding voor wantrouwen. Het gedrag omtrent dit referendum, het stelselmatig liegen van dit Kabinet op andere terreinen, en niet te vergeten de antirechtstatelijke wijze waarop Nederland de Europese dictatuur ingerommeld is en hoe nu steeds ingrijper besluiten ons verder onder het Brusselse juk brengen.
.
Voor de goede orde. Dat heeft ons tientallen miljarden gekost. Naast democratische controle en burgerrechten. Die tientallen miljoenen zijn een schijntje. Voor zover democratie en rechtstaat te beprijzen zijn.

Parel van het Zuiden | 11-12-15 | 12:18

Haha ik hou van jullie.

Dutch_Holland | 11-12-15 | 12:13

Het wantrouwen is nergens op gebaseerd en gaat veel te ver. Dit nonsens referendum over niks kost ons al tientallen miljoenen en het is wel een keer welletjes.

DreHa | 11-12-15 | 12:01

@Jvkessel | 11-12-15 | 11:07

Nou, nou. Zulke aantijgingen verdienen wel wat onderbouwing.
.
En dit is het Nederland van Geenpeil? Wat betekent dat in hemelsnaam?
.
Enfin. Tot zover heeft u met uw nieuwe accountje slechts weten te herbevestigen wat voor een tokkies politiekcorrecten daadwerkelijk zijn. Inhoudsloze roeptoeters.

Parel van het Zuiden | 11-12-15 | 11:47

Wel wat grappig: een bedrijf dat systematisch burgerrechten vertrapt en discrimineert gaat zich nu beroepen op externe contrôle van diezelfde burgerrechten. (Deze reactie wordt uiteraard weggejorist, we leven immers in het Nederland van GeenPeil).

Jvkessel | 11-12-15 | 11:07

Kunt u dat wat toelichten, dat burgerrechten vertrappen en discrimineren?

Nuchternederland | 11-12-15 | 11:28

In ieder geval zijn er in een aantal gemeentes op (ere wie ere toekomt) voordracht van D66 Alkmaar moties in de gemeenteraad ingediend om het aantal stemlokalen tenminste gelijk te houden aan dat van de gecombineerde PS en Waterschapsverkiezingen dit jaar.
In Alkmaar, zo heb ik begrepen, is deze motie met grote meerderheid aangenomen zodat het college van B&W dient te zorgen voor genoeg stemhokjes. Daar hebben we Bertje Flapdrol dus niet voor nodig.

Brulboei_61SB | 11-12-15 | 11:27

@zwartzondersuiker
Maar tegenover die knorrige ouwe lul stond, dat moet ook gezegd, een stembureauvoorzitter, een jonge vent die waarschijnlijk ook de GS leest, die het hardstikke leuk vond dat ik erbij was, en mij alle medewerking verleende bij het stemmentellen. ("Is het duidelijk meneer VanBukkem? Of moet ik de uitslag nog een keer voorlezen?") Waarvoor hulde.

VanBukkem | 11-12-15 | 11:19

Wel wat grappig: een bedrijf dat systematisch burgerrechten vertrapt en discrimineert gaat zich nu beroepen op externe contrôle van diezelfde burgerrechten. (Deze reactie wordt uiteraard weggejorist, we leven immers in het Nederland van GeenPeil).

Jvkessel | 11-12-15 | 11:07

Je zou verwachten dat juist een ander dan de overheid hulp zou moeten kunnen inroepen van een dergelijke organisatie.
Ik vraag me dan ook af in hoeverre die ODIHR haar werk naar behoren kan doen als het alleen op uitnodiging van de gecontroleerde langs wil komen.

Wat is precies de link met de EU en of VN? In hoeverre is die ODIHR werkelijk onafhankelijk? En niet gekoppeld aan bijv. een Raad van Europa oid.
Is iemand daar al ingedoken?

Nuchternederland | 11-12-15 | 11:04

Na het stemmen met zoveel inzet door velen. Worden we bedankt voor het advies en gaat alles gewoon weer zijn gang. Druk gemaakt voor niets! Gestemd voor Jan Lul.

Hetisniks | 11-12-15 | 10:53

Pas op met die joker uit Bassie en Adriaan, Bert Koenders, deze man met de bolle koontjes is zalvend van toon, maar verraad Nederland waar je bijstaat!

lanexx | 11-12-15 | 10:53

Iemand een link naar de Geenpeillijst met stembureau's per gemeente?

Didier Dandruff | 11-12-15 | 10:48

Waarom geen demonstratie organiseren op het Binnenhof? En dan net zo lang de boel daar bezet houden totdat men over de brug komt. De OVSE gaat echt niet uitgenodigd worden door het kabinet.

janbehanger | 11-12-15 | 10:47

Ik reken op een keihard njet!

Endoxa | 11-12-15 | 10:43

Ze blijven het toch wel saboteren omdat ze een referendum zelf als sabotage zien. Is net als met belasting, Den Haag denkt dat we wat van hun geld mogen houden, wij dat we ons geld moeten inleveren. Totaal paralel.

Bokito ergo sum | 11-12-15 | 10:38

Beste Geenpeil,
.
We moeten ook vooruitkijken. Inmiddels is duidelijk wat de intenties van de Nederlandse gevestigde politiek, bestuur en media zijn. De kliek is voornemens het referendum te torpederen en zoekt naar manieren dit te doen via de diverse lagen waarin zij zitten. We kunnen er dus vanuitgaan dat men gaat bewijzen dat Nederland geen democratie, geen rechtstaat is.
.
Hoewel er mensen zijn die dit al weten, erkennen, lamenteren, er zelfs tegen ageren zal dit voor veel mensen een schokkende conclusie zijn. Wat komt na die conclusie? Als u namelijk werkelijk een democratische revolutie teweeg wilt brengen zult u in zo'n geval ook moeten opvolgen.
.
Wat is de stok achter de deur? Vaak moet de zittende macht namelijk gedwongen worden. Er moet een consequentie zijn, anders. Zie diverse regime changes in Europa en MO de afgelopen twintig jaar.
.
U weet namelijk wat VVD, CDA, PvdA, D66 doen met referenda waar geen consequenties aan gesteld worden.

Parel van het Zuiden | 11-12-15 | 10:38

Het is toch een adviserend referendum?

Hetisniks | 11-12-15 | 10:38

@ Vogelbeest | 11-12-15 | 10:19
Bindende referenda is een der middelen.
.
Wat mij betreft moet het ook niet langer mogelijk zijn om eeuwen op het pluche te blijven plakken. 2 kabinetten maximaal en dan plaats maken voor vers bloed.
.
Ook ben ik van mening dat falen direct tot consequenties moet leiden en het niet langer mogelijk mag zijn je stoeltje vast te houden door als 1 mans fractie door te gaan.

normanius | 11-12-15 | 10:33

@zwartzondersuiker | 11-12-15 | 10:14
Zit je nou gewoon mijn comment schaamtelood te kopiëren zonder bronvermelding?

necrosis | 11-12-15 | 10:33

@Vogelbeest | 11-12-15 | 10:19
Dankzij internet, en dan bedoel ik voornamelijk GeenStijl en haar reaguurders, komen we collectief achter steeds meer "geheimen" over de ontmanteling van de democratie.
Als je nog verder in de tijd terugkijkt, dan zou je kunnen zeggen dat het verdrag van Maastricht (1992, oprichting EU) de echte nekslag heeft gegeven. Als internet tóén algemeen beschikbaar was geweest, dan was het waarschijnlijk anders gelopen.
En inderdaad is het verstandig alleen maar te stemmen op partijen die achter een bindend referendum staan.
Verder moeten we in de toekomst toewerken naar een digicratie. De teken-app van GeenPeil heeft bewezen dat het kan!

Dhr. de Wit | 11-12-15 | 10:27

@Rutgerr | 11-12-15 | 09:37
De staat moet natuurlijk wel goed voorbereid zijn op het bezoek van de ODIHR. Dus een paar stembureautjes in de hoofdstad voorbereiden en ervoor zorgen dat daar geen fraude is, maar in de andere stemlokalen wel.

Min-of-meer | 11-12-15 | 10:25

Eigenlijk is het dieptriest wanneer je als land buitenlandse begeleiding nodig hebt om zo'n proces fatsoenlijk te laten verlopen. Illustratief voor het afglijden van Nederland. Helaas noodzakelijk. Dit referendum is bij wet mogelijk en vervolgens netjes conform procedure aangevraagd. Dan moet je daarna gewoon uitvoeren.
.
Wat je van onderwerp, aanvrager, timing, argumentatie vindt is niet relevant. Dat moeten politici en ook de nodige burgers toch echt eens leren. Een rechtstaat heeft spelregels, de belangrijkste daarvan "ik hou me aan mijn eigen spelregels!"
.
Wat nu plaatsvindt is bestuurlijke willekeur. Waarmee opnieuw bewezen wordt dat Nederland geen rechtstaat is. Het zou goed zijn als de internationale gemeenschap Nederland dus ook niet meer als zodanig behandelt. Dat kan mooi bekrachtigd worden met een waarnemers missie.

Parel van het Zuiden | 11-12-15 | 10:24

@Vogelbeest | 11-12-15 | 09:56

Een kantelpunt vanuit het verleden of degene die nu aan gang is? Dat laatste kantelpunt is namelijk nu ;-)

SapperDeFlap2166 | 11-12-15 | 10:22

Tja, de politieke "elite" verschuilt zich normaal achter ambtenarengelul dus ze worden vast piswoest dat ze zomaar met eigen wapens bestreden gaan worden.

Joris mag wel uitkijken, de kogels komen vaak van links.

Te dom om te poepen | 11-12-15 | 10:19

@normanius | 11-12-15 | 10:03
@Dhr. de Wit | 11-12-15 | 10:04

Sterke bijdragen, dank! Met jullie 2 plempsels samen hebben we inderdaad een paar stevige stappen van de ontmanteling van de democratie te pakken.

Nu de truck om hem weer terug te krijgen. Ik stem alleen nog maar op partijen die een bindend referendum willen. Zo niet is het weer een achterkamertjesclub.

Vogelbeest | 11-12-15 | 10:19

deze brief blijkt over 8 jaar in de miltenburg-shredder te zijn gegaan

vanhetvarken | 11-12-15 | 10:19

Had het net over de "Puinhopen van acht jaar Paars" van Pim Fortuyn, en zit er weer eens doorheen te bladeren, maar wat was die man toch een ziener! Zo'n beetje alles in dat boek kan op vandaag de dag toegepast worden. Over de EU, over volksverlakkerij, over oprukkend terrorisme. Als u het nog niet gedaan heeft: LEZON:
www.dbnl.org/tekst/fort010puin01_01/fo...

Dhr. de Wit | 11-12-15 | 10:17

Dit is toch net zoiets als een dictator die zelf de nieuwe verkiezingen organiseert?

fredjuhh | 11-12-15 | 10:14

@Dr. Frambozenjam | 11-12-15 | 09:57
En toch is de Nederlandse staat niet te vertrouwen:
- Brussel heeft al ja gezegd tegen Oekraïne.
- Poroshenko heeft al ja gezegd tegen de EU.
- Nederland is begin volgend jaar voorzitter van de EU en wil niet voor lul staan.

Puur psychologisch spelletje van die Poroshenko. Als het niet meer uitmaakt, hoef ik niet meer te stemmen.

zwartzondersuiker | 11-12-15 | 10:14

Mijn deel van de gevraagde financiële bijdrage is zojuist ge-ideald.
Oproep: Betaal effe mensen, en graag iets meer dan die € 1,- die gevraagd is.

Vogelbeest | 11-12-15 | 10:13

Ikzelf ga in ieder geval stemmentellen, want dat is me de vorige keer goed bevallen. Voor de democratie, maar ook voor die knorrige ouwe lul van het stempbureau, die mij liever zag gaan dan komen.
VanBukkem | 11-12-15 | 09:51

Inderdaad. bij het stembureau waar ik als "waarnemer" aanwezig was, kwam het dedain en minachting uit hun neusgaten. Er waren ook drie personen, van de zes, die mij geen blik waardig gunde. Is wel knap, als je een paar uur in een kleine ruimte bij elkaar bent.

zwartzondersuiker | 11-12-15 | 10:10

Wat is dit voor onzin?
Als je je belasting niet op orde hebt, ga je toch ook niet aan de FIOD vragen of ze komen controleren of de boel wel in orde is? (P.S. die komen gewoon: www.leidschdagblad.nl/regionaal/leiden... )

Mastermattie | 11-12-15 | 10:09

necrosis | 11-12-15 | 10:03
Ik dacht plaats effe een helder rechtvaardige (utopisch) redenering richting de Staat.
-
Dankzij u besef ik, dat ik eerst aan de koffie moet voordat ik reaguur..

Dr. Frambozenjam | 11-12-15 | 10:09

Droevig ook, een land dat zelf waarnemers uit moet nodigen om te kijken of het democratisch proces deugt.
Moeten er niet standaard buitenlandse waarnemers bij verkiezingen aanwezig zijn?

General McAuliffe | 11-12-15 | 10:08

Het is beter dan niks maar op deze manier krijgt het toch wel een erg hoog "Wij van WC eend" gehalte...

Rest In Privacy | 11-12-15 | 10:07

Dit wordt de lakmoesproef voor het functioneren van de democratie in Nederland. Het is GODGEKLAAGD dat het zover heeft moeten komen.

Rest In Privacy | 11-12-15 | 10:06

@Vogelbeest | 11-12-15 | 09:56
Voor mij is het kantelpunt de moord op Fortuyn. Hij legde in zijn boek "De Puinhopen van acht jaar Paars" pijnlijk bloot hoe in Nederland politiek bedreven wordt.
Zijn populariteit heeft duidelijk gemaakt dat ze op het verkeerde pad zaten en dat heeft geleid tot nog meer waanzin, want de mensen moesten én zouden multicultureel worden, anders zouden ze gezichtsverlies lijden.
Tel daar de EU bij op en de gekte is compleet.

Dhr. de Wit | 11-12-15 | 10:04

@Dr. Frambozenjam | 11-12-15 | 09:57
En toch is de Nederlandse staat niet te vertrouwen:
- Brussel heeft al ja gezegd tegen Oekraïne.
- Poroshenko heeft al ja gezegd tegen de EU.
- Nederland is begin volgend jaar voorzitter van de EU en wil niet voor lul staan.

Minder dan 30% opkomst zou ze vast niet slecht uitkomen....

necrosis | 11-12-15 | 10:03

@ Vogelbeest | 11-12-15 | 09:56
Op basis van uw laatste alinea zou ik zeggen dat het fout ging in 2005 toen ze zich in Den Haag rot schrokken van het feit dat 67% van de NL burgers geen zin had in het EU project en de EU grondwet verworp middels een referendum.

normanius | 11-12-15 | 10:03

Koenders kan zich beter met de steun van Saoedi Arabie aan IS bezighouden, dan heeft wat hij doet nog eens wat rendement. (Dat bespaart veel lijkenzakken!)

Einde van de Domheid | 11-12-15 | 10:02

Twee weken geleden ook een brief geschreven. Aan het College van B&W. Over de wanstaltige aanslag OZB. De trekking was; Sorry nee, helaas, de koek is op.

Piet Karbiet | 11-12-15 | 09:58

De Staat kan in deze niet anders dan overgaan tot een bevestigend 'Ja' vóór een uitnodiging van het ODIHR. Waarom zou de Staat het ODIHR anders niet bij willen hebben? De Staat dient iedere schijn van bedrog of fraude bij het referendum aan te pakken.

Dr. Frambozenjam | 11-12-15 | 09:57

GeenStijl zal de geschiedenis ingaan als de eerste weblog die een democratie terug op poten heeft gekregen.

Waar is het eigelijk misgegaan met de democratie? Ik kan me van 30/40 jaar geleden op verjaardagen al herinneren dat alle familieleden en vrienden van mij pa al tegen gezinsherenigingen en dergelijke waren. Toch is het buitenlanderknuffelen toen stevig ingezet.

Dat we inmiddels helemaal niets meer te vertellen hebben met dank aan onze "zelfgecreëerde" EU is duidelijk. Maar ik zoek nog steeds het kantelpunt. Iemand suggesties?

Vogelbeest | 11-12-15 | 09:56

Lol geplakt in verkeerde topic..

sjonnyBgood | 11-12-15 | 09:56

In reguliere socialr opvang is ook geen personeel meer. Poetsen wordt gedaan door de clienten zelf. Mensen met psychiatrische stoornissen, dit is inmiddels normaal. Geef ze wat poets spullen kunnen ze daar ook zelf poetsen.

sjonnyBgood | 11-12-15 | 09:55

Antwoord: Wij herkennen ons niet in uw zorgen en vinden derhalve uw voorstel niet nodig.
Zoiets dus.

mr. coffee | 11-12-15 | 09:55

Laat die waarnemers missie ook kijken naar de registratie van Nederlandse kiesgerechtigden die buiten Nederland wonen.

Jim Lovell | 11-12-15 | 09:54

Het is nog wat gerommel in de marge. Hoe gaan we wegkijkend Nederland overtuigen van de argumenten om NEE (of ja) te zeggen? Vrees dat niet gaat gebeuren middels een goedbedoelde flyer of sticker op het plaatselijke stoplicht.
.
Waar kunnen we onze marketing-ideeën kwijt?

de Voorzittert | 11-12-15 | 09:54

In een land als Nederland moeten toch genoeg mensen zijn die weten hoe je een knoop moet strikken.
In de bijbel staat dat je al je talenten en vaardigheden moet inzetten in het leven om je doelen te bereiken.
Want voor niets gaat de zon op. Al het andere, democratie incluis, gaat het niet vanzelf.

observer59 | 11-12-15 | 09:53

Geenstijl / Geenpeil, jullie zijn verdomd goed bezig!

David de Dorstige | 11-12-15 | 09:52

Zal lastig worden om die OVSE waarnemers hier te krijgen. OVSE waarnemers en bananenmonarchiën gaan namelijk niet goed samen.
Ikzelf ga in ieder geval stemmentellen, want dat is me de vorige keer goed bevallen. Voor de democratie, maar ook voor die knorrige ouwe lul van het stempbureau, die mij liever zag gaan dan komen.

VanBukkem | 11-12-15 | 09:51

Geachte GeenPijl,

Dit is Minister Koenders. Ik dank u hartelijk voor uw medeleven om het referendum in goede banen te leiden. Ik heb inderdaad gemeld dat de waarnemers van harte welkom zijn… het is ten slotte ook bijna Kerst, dus een beetje vredelievend zijn we dan wel hier in Den Haag. Maar een uitnodiging heb ik nooit beloofd, en daar is gezien de vele zaken die een Minister van Buitenlandse zaken moet afhandelen, ook geen tijd voor. Mochten de waarnemers willen langskomen, dan mag dat op eigen initiatief (ik weet natuurlijk dat dat niet zo werkt, maar dat komt me eigenlijk wel prima uit).

Want ja zeggen en nee doen, zo rollen we hier in Den Haag ten slotte. Heeft u dan na o.a., maar niet gelimiteerd tot: het JSF, MH17, Noord/Zuidlijn, de belastingdruk, de Fyra, de pensioenen, de zorg, de AOW, de Wet Normering Inkomens, de overdracht van soevereiniteit, de transactie-heffing, etc… dan nog steeds niets geleerd van hoe het hier werkt?

Vriendelijke groetjes,
Ministers B. "de flapdrol" Koenders

kanon0503 | 11-12-15 | 09:51

Ìk rol van m'n stoel van het lachen. Na hard lachen volgt meestal enven zo hard huilen.

Rest In Privacy | 11-12-15 | 09:49

Jammer, maar waarschijnlijk is de brief net 1 dag te laat ingestuurd, of zoiets futiels. Wedden?

Dhr. de Wit | 11-12-15 | 09:48

Hebben gemeenten te weinig geld?
Ik las anders net dat de OZB volgend jaar weer flink wordt verhoogd.

necrosis | 11-12-15 | 09:47

En dan is dit nog maar een RAADGEVEND referendum.

NerdAlert | 11-12-15 | 09:47

Nederland, bananenmonarchie.

Zzzzooooffff | 11-12-15 | 09:44

Dit zou pijnlijk moeten zijn maar met de huidige mentaliteit in Den Haag zal er wel een verontwaardigde brief retour komen met ( samengevat in beeldspraak) een dikke vinger.

Rest In Privacy | 11-12-15 | 09:43

Iets zegt me dat dit weer een hoop geld gaat kosten.

koeberg | 11-12-15 | 09:43

@touchsmart

Lefgozer | 11-12-15 | 09:41

Dat is plan B he

Lefgozer | 11-12-15 | 09:40

Als de staat dit verzoek probeert te saboteren dan komen we op een nieuw lijstje. Leuk man. Kunnen we vriendjes maken met enkele landen in centraal Afrika en zuid-oost Azië.

Rest In Privacy | 11-12-15 | 09:40

Ik blijf er bij, het is diep triest dat dit onderhand MOET in Nederland... Dat de verkiezingen door volksvertegenwoordigers notabene keihard gesaboteerd wordt om proberen die opkomstdrempel niet te halen.

Daarnaast hoor ik niets van de (mogelijke) sabotage of komst van waarnemers op ons staatspropaganda kanaal NPO.

LangeTijdGeleden | 11-12-15 | 09:40

En sommige gemeenten reageren niet eens op vragen over GeenPeil...

Dr.Dexter | 11-12-15 | 09:40

Alleen praten lost niets op, bezet het Binnenhof!

eerstneukendanpraten | 11-12-15 | 09:39

Het was beter geweest als GeenPeil er een standaard uitnodigingsbrief bij had gedaan die de minister alleen had te hoeven ondertekenen.

TouchSmart | 11-12-15 | 09:38

Sinds wanneer zit geenpeil in Rotterdam?

Leuk deze vingeroefening, raar dat dit de procedure is.

Kaas de Vies | 11-12-15 | 09:38

De staat moet ODIHR uitnodigen om haar te controleren, gaat dit overal zo?

Rutgerr | 11-12-15 | 09:37

Spannend. En hebben die mensen in Parijs al een eensluidende eindverklaring over het milieu? Ik kan niet wachten.

Piet Karbiet | 11-12-15 | 09:35

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl