achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Ahmed Arad: Manifest voor Integratieproblematiek

saudischewapenmarkt.jpgDe vete gaat verder! Een tijdje terug deed Ahmed, met zijn redelijke en overwogen toon, zijn intrede. Drie replieken verder heeft hij blijkbaar zowaar een manifest-achtig pamflet in elkaar gedraaid, en wil hij zonder subsidie en zonder politici een studiegroep oprichten om dossier "islam, integratie, immigratie' grassroots te tackelen. Dat legt-ie onderstaand uit, en stuurt gelijk een open uitnodiging aan zijn ideologisch tegengestelde evenknie, reaguurder Russels Teapot, om mee te doen. Wordt vervolgd, ongetwijfeld. Het lijkt wel alsof Russells Teapot en ik over alles van mening verschillen, maar als je een beetje krabt blijft er weinig over om je over op te winden. In ieder geval zijn we uit op hetzelfde resultaat: een algemeen geaccepteerde opvatting van de Islam als een religie die net als het Christendom past bij de normen en waarden zoals wij die kennen, die geen bedreiging is voor wie dan ook, zodat we niet meer geconfronteerd worden met idioten met geweren en bommen. Voor de goede orde: Hamas, Hezbollah, PLO zijn terroristische organisaties, daarover bestaat geen discussie. Zoals dat door ons in het vorige stuk is aangegeven, zijn deze geënt op een “bevrijding” van Palestina en/of de uitroeiing van de staat Israël. Geen van deze terreurorganisaties hebben Islamitische expansie voorbij de landsgrenzen als doel. Hun terrorisme ligt dan ook meer in lijn met de IRA en de ETA dan met IS. De door Russels Teapot aangevoerde Lashkar-e-Taiba, die verantwoordelijk is voor de aanslagen in Mumbai, wordt ook genoemd als “steunontvanger” van Wahabitische landen in het aangevoerde artikel met de WikiLeaks memo’s van Hillary Clinton. Over Jamaah Islamiyah staat in de link van Russell's Teapot zelf:

 ”Recruiting, training, indoctrination, financial, and operational links between the JI and other militant groups,[17] such as al-Qaeda, the Abu Sayyaf Group (ASG), the Moro Islamic Liberation Front (MILF), the Misuari Renegade/Breakaway Group (MRG/MBG) and the Philippine Rajah Sulaiman movement (RSM) have existed for many years, and continue to this day (December 2003).[18]” Het gesprek dat wij hebben willen aanzwengelen is hierop gericht geweest: Islam hoeft geen bedreiging voor ons te zijn
Russells Teapot wil de islam daarom 'moderniseren'. Zo zou ik het niet noemen, maar het komt in de buurt. De werkelijkheid is dat we heel goed weten hoe dat moet: omgaan met een sociale groep waarvan een deel ernstig is geradicaliseerd. We weten dat van sociale bewegingen van links tot rechts: het scheiden van de radicalen van de rest, zodat de radicalen opgespoord en onschadelijk gemaakt kunnen worden, terwijl de rest zich vrij kan voelen om volwaardig onderdeel te zijn van onze samenleving. Over de stok worden we het waarschijnlijk wel eens: - Het laten opdrogen van de financiële stromen die de verspreiding van het wahabisme en extremisme in het algemeen mogelijk maken; - Het beëindigen van ondersteuning aan en sanctioneren van regimes die de terreur steunen (!!!); - Het gebruiken van de bestaande wettelijke mogelijkheden om extremistische organisaties die oproepen tot geweld tegen de samenleving te verbieden en dergelijke verboden ook nou eens echt te handhaven; - Het effectiever opsporen van geradicaliseerden, voor ze de kans krijgen om de wapens te grijpen, onder meer door beter beleid te maken voor betere samenwerking tussen buurtwerkers, politie & gemeenten. Voorbeelden dat dit werkt en bovendien goedkoper is dan het enkel ophangen van cameras of te investeren in meer blauw zijn er zat; - Het niet binnenlaten van personen, zoals haatimams, die zich niet aan de wet houden of oproepen tot haat, geweld of onverdraagzaamheid. En het plaatsen van deze haatbaarden op de lijst van ongewenste personen zodat zij tenminste 5 jaar de Schengen-zone niet meer binnenkomen; - Het tegenhouden van potentiële Syriëgangers en militanten. Zelfs het invoeren van grenscontroles en het invoeren van een gedeeld Europees en/of Schengen grensbeleid om de chaos van dit moment en in de toekomst te lijf te gaan. Over het derde punt: Het standpunt dat Kamerleden Ahmed Marcouch (Pvd9zetels) en Ockje Tellegen (VVD) aanvoeren voor een verbod op salafistische organisaties is naar onze mening een verkeerde aanpak die het juridisch, denk aan bijvoorbeeld vrijheid van godsdienst, mogelijk niet gaat redden. Wat als bijvoorbeeld een persoon of organisatie stelt dat deze niet salafistisch is? Moet de rechter dan gaan toetsen tot welke religieuze stroming deze behoort? Dat lijkt wat ons betreft niet een gewenste situatie in een seculier land als Nederland. Extremisme is eenvoudiger te toetsen en kan nu al verboden worden - maar dat gebeurt zelden. De andere kant van die medaille is echter de wortel. Veel reaguurders houden niet erg van de wortel, maar zonder red je het nooit. De wortel is dit: hou op met generaliseren. Ik word in mijn kern gekrenkt bij elke keer dat ik mezelf moet bewijzen. Dat ik én geen crimineel ben én geen religekkie én geen moslim-fundamentalist. Je hebt er geen idee van hoe debiel het is steeds maar weer te horen: ”Oh, dan ben jij goed”, of “de rest kan een voorbeeld aan je nemen”. Rot toch een eind op man… Ik ben net als jij en daarmee basta. Ik beoordeel Russels Teapot ook als medeburger en niet als overheersende koloniale christenblanke die alles haat wat niet van hem is - en dat het dan meevalt als je hem leert kennen. En ja, zoals dan ook vaak wordt aangehaald in veel discussies: op Opsporing Verzocht tref je criminelen en ja, dat zijn relatief vaak allochtonen. Dat maakt nog steeds niet van elke getinte een crimineel. Dat criminaliteit al jaren, jaar op jaar, afneemt, ook onder allochtonen, mag dan ook best eens doordringen bij sommige reaguurders. Dat neemt niet weg dat ik of elk ander ‘getint’ persoon dan al bij voorbaat een verdachte is. Waar het op neerkomt is dat als wij een betere en veiliger samenleving willen, dan begint dat door een ieder de ruimte te bieden om te leven, te werken, succesvol te zijn en te genieten van onze vrijheid. Zet niet by default mensen weg in een hokje waar ze niet om gevraagd hebben. Daar heb je geen wetgeving, subsidie of meldpunt voor nodig. Bovendien kun je daar vandaag zelf mee beginnen. Wat er volgens ons vooral nodig is, is een nieuwe visie op integratie en migratie. Een visie waar iedereen in principe achter zou kunnen staan, duidelijk en voor een ieder te begrijpen is. Wij constateren dat de huidige politiek te verdeeld is en te vastzit in de eigen partijpolitiek om gezamenlijke oplossingen te vinden die er naar onze mening wel degelijk is. Daarom zijn wij maar zelf begonnen aan het schrijven van een manifest voor een nieuw integratie- en migratiebeleid. En daarmee ook begonnen met het vinden van mensen waaronder (politici zijn vooralsnog niet welkom), die mee willen denken, met als inzet om er samen uit te komen. We zijn nu een week verder en in de komende weken zitten we met verschillende politieagenten, journalisten, bloggers, onderzoekers en advocaten om een niet-gesubsidieerde & onbetaalde groep te vormen. De grove contouren van dit voorstel staan hierboven. Wij willen iedereen vragen het aan flarden te schieten. Als het kapot kan is het immers niet goed genoeg. Simpel zat. Maar we hopen wel dat er meer goede ideeën worden ingebracht dan gemakkelijke schoten voor de boeg. We zouden daarom graag met Russels Teapot en andere geïnteresseerden in gesprek willen komen. Stuur me een tweet als je mee wilt doen en denkt een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.