Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Loek Hermans (VVD) opgerot om wanbeleid Meavita

loekieleeuwgrrr100.jpegLoek Hermans, de voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer, heeft zichzelf per vandaag weggejorist en opgerot. In augustus 2013 las u al op De GeenStijl dat Loekie hoogstpersoonlijk het zorgbedrijf Meavita heeft vermoord: "kapotstuk door een mislukte fusie, financieel faalbeleid en een onkundig bestuur." En nu zegt de rechter het dus ook: Loek Hermans is officieel een zwaar overbetaalde totaalprutser die in z'n eentje het leven van een miljoenmiljard patiënten nog meer verziekt heeft dan het al was. Bedankt Loek. Wist u trouwens dat Loekie de absolute Bijbanenkeizer van de Nederlandse politiek was/is? Jazeker, hij had niet minder dan 105 bijbanen bij elkaar gespaard. MinWerk Asscher verwacht dan ook een explosieve opleving van de banenmarkt nu Hermans het veld ruimt. Enfin. Goed om te weten dat het nu officieel is: bij de VVD kun je het als gecertificeerd wanbestuurder gewoon schoppen tot fractievoorzitter in de Senaat. Geeft toch een veilig gevoel.

Reaguursels

Inloggen

Wil je belazerd worden... stem dan VVD. Veel praten weinig doen. Weer een linkse VVDer weg. Volgende...

Goedzo | 03-11-15 | 13:16

Een diepgaand onderzoek naar criminele verbanden in de politiek
Dat zou best wel eens interessant kunnen worden

De gezellige Syrier | 03-11-15 | 12:22

Treurig, maar de meeste VVD-ers blijven in zulke situaties dan gewoon zitten totdat ze worden weggestuurd (en er wordt veel te weinig weggestuurd. Dus in zekere zin: hulde voor Loek

Woods | 03-11-15 | 11:13

+1 voor de pica!

Frietje_Oorlog | 03-11-15 | 10:49

Corrupte vent. Lekker, VVD dat jullie dit soort mensen laten gedijen, dank voor het laten kapot maken van dit land.

Doper | 03-11-15 | 10:30

Wij worden bestuurd door tollenaars, criminelen, oplichters en belastingontduikers.

Lagonda | 03-11-15 | 10:12

Huidige en vorige nevenfuncties. Hij had geen tijd om te besturen.

Huidige nevenfuncties:

-
adviseur NMT (Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde)
-
voorzitter Nederlands Uitgeversverbond, vanaf november 2002
-
voorzitter Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen, vanaf april 2008
-
lid bestuur Academie voor Wetgeving
-
lid Raad van Advies KHN (Koninklijke Horeca Nederland)
-
lid Raad van Advies Stichting Zeldzame Ziektenfonds
-
voorzitter Greenport Holland, vanaf 15 februari 2011 (lobbyorganisatie tuinbouwbedrijfsleven)
-
voorzitter Platform Hout in Nederland, vanaf maart 2011
-
voorzitter Stichting "Vrienden van het Nationaal Archief",, vanaf 1 januari 2012
-
voorzitter Toezicht- en Adviescollege "CBRE Real Estate Funds", vanaf juni 2013
-
lid Raad van Advies "Luzac College"
-
lid bestuur Stichting Instituut GAK te Hilversum

Vorige nevenfuncties.

-
lid gewestraad, Stadsgewest van Nijmegen, van 1 september 1974 tot 1 oktober 1977
-
lid algemene vergadering Zuiveringsschap "Rivierenland", van 1975 tot 1978
-
lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van 1982 tot 1990
-
gastdocent Politiekaderschool te Zutphen
-
algemeen bestuur Stichting Crematorium en Begraafplaatsen te Nijmegen
-
lid bestuur Stichting "Verantwoord Wonen"
-
lid bestuur Stichting "De Ombudsman", van 1986 tot 1996
-
lid raad van advies Stichting Voorlichtingscentrum Crematoriumbouw
-
lid Raad van Commissarissen "Blauwhoed" B.V., van 1987 tot 1997
-
voorzitter Raad van Commissarissen adviesbureau "PNO Twente" B.V., van 1987 tot 1996
-
voorzitter toneelgroep "Splien", van 1991 tot 1994
-
voorzitter Regio IJssel-Vecht
-
lid voorlopige Raad voor de Vastgoedinformatie (namens de gemeenten), vanaf 15 februari 1991
-
voorzitter stichting "De Thuiskopie", van 1991 tot 1998
-
lid Raad van Commissarissen "Result DDB" Amstelveen, van 1991 tot 1998
-
lid bestuur Stichting RNW (Radio Nederland Wereldomroep), van december 1991 tot juli 1994
-
voorzitter Beleidsaviescollege Politiële Informatievoorziening (BPI), van januari 1992 tot 3 november 1994
-
voorzitter Korpsbeheerdersraad, van 1992 tot 1994
-
lid voorlopige Raad van advies inzake Post en Telecommunicatie, van 15 maart 1992 tot januari 1993
-
lid vaste commissie Post en Telecommunicatie, Raad voor Verkeer en Waterstaat, van januari 1993 tot 1994
-
voorzitter VNG Politiecommissie, van 1993 tot 1994
-
lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Groningen, van 1994 tot 1997
-
voorzitter commissie Betuweroute, van oktober 1994 tot juni 1995
-
lid Raad van Commissarissen Bouwcentrum te Rotterdam
-
voorzitter Cotass (invoering clubcard betaald voetbal), van 1995 tot 1997
-
voorzitter Stichting "Theater van het Oosten", van oktober 1995 tot 1998
-
lid Raad van Toezicht KLPD (Korps Landelijke Politiediensten), van oktober 1995 tot 1998
-
lid Raad van Commissarissen "Versatel"
-
lid Raad van Advies "Akkermans & Partners"
-
voorzitter Raad van Commissarissen PRC-Bouwcentrum te Bodegraven, van 1995 tot 1998
-
voorzitter Landelijke Veranderingsorganisatie (voor de uitvoering van de Algemene Bijstandswet), van juni 1994 tot augustus 1998
-
voorzitter Waarderingskamer, van 1 januari 1995 tot augustus 1998
-
voorzitter begeleidingscommissie verkenning ruimtetekort mainport Rotterdam, van juni 1996 tot augustus 1998
-
voorzitter Aids-fonds, van 1997 tot 1998
-
voorzitter voorzitterscollege Toekomst studiefinanciering, van 30 januari 1997 tot 1998
-
lid Raad van Commissarissen Vision Network (KPN), van 1997 tot 1998
-
voorzitter Brancheorganisatie Arbo-diensten, van 1997 tot 1998
-
voorzitter Stichting Innovatiealliantie
-
lid Raad van Bestuur "Syntens"
-
voorzitter Raad van Commissarissen ING Dutch funds
-
lid Raad van Commissarissen S.C. Heerenveen, vanaf juli 2003
-
lid bestuur Stichting van de Arbeid
-
lid Bankraad
-
lid bestuur Raad van de Centrale Ondernemersorganisaties
-
lid bestuur Stichting voor de Jaarverslaggeving
-
lid Raad van Advies Stichting Instituut GAK
-
lid Strategische Adviesraad "Witteveen en Bos", tot 1 januari 2009
-
adviseur "Boer & Croon"
-
adviseur "Ernst & Young"
-
lid Raad van Advies communicatiebureau "DDB Amsterdam"
-
lid dagelijks bestuur VNO-NCW (namens de sector agrarische industrie)
-
lid Raad van Commissarissen "Free Record Shop"
-
lid Raad van Commissarissen "Vlieg Adviesgroep"
-
lid en lid dagelijks bestuur SER (Sociaal-Economische Raad, vanaf 2003
-
voorzitter Raad van Toezicht "Alysis Zorggroep", van 2003 tot 1 juni 2008
-
voorzitter jury van de Mercur-prijzen voor de beste publiekstijdschriften, tot 9 december 2004
-
lid Adviescommissie Waddenzee, van 2004 tot 2005
-
voorzitter Raad van Commissarissenen "Dar Holding" N.V. te Nijmegen, van 1 januari 2004 tot 1 oktober 2008
-
lid Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix, van 21 februari 2004 tot 1 maart 2006
-
voorzitter ACIR (Adviescommissie Coördinatie ICT en Rampenbestrijding), van maart 2004 tot maart 2005
-
voorzitter Commissie onderzoek dualisering provincies, van 2005 tot 2006
-
voorzitter Raad van Toezicht woon- en zorgorganisatie "Meavitagroep Den Haag", tot 2007
-
lid Raad van Commissarissen "ING Residential- en Detail fund"
-
voorzitter Raad van Toezicht COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), van 1 juli 2006 tot 19 april 2012 (legde al op 11 oktober 2011 zijn functie neer in afwachting van een extern onderzoek naar misstanden bij het COA)
-
onderzoeker bestuurlijke gang van zaken Nijmeegse Vierdaagse 2006, van juli 2006 tot september 2006
-
voorzitter Voorselectiecommissie topmanagement ABD (Algemene Bestuursdienst), van 1 juli 2006 tot juni 2013
-
lid Raad van Commissarissen "de Facultatieve Groep", van december 2006 tot 2012
-
lid/voorzitter Commissie besluitvorming stemmachines, van 19 december 2006 tot 17 april 2007
-
voorzitter Raad van Commissarissen zorgconcern Stichting "Meavita Nederland", van 2007 tot 2009
-
voorzitter Raad van Toezicht "Anno", promotiebureau voor de Nederlandse geschiedenis, van mei 2007 tot december 2009
-
voorzitter Stichting "Vrienden van het Nationaal Archief", van 2007 tot december 2009
-
voorzitter Care Nederland, van 1 juli 2008 tot 1 juli 2013
-
voorzitter Adviescommissie Waddenfonds, van 1 november 2007 tot 1 juli 2011
-
lid bestuur Schouwburg "De Lawei" te Drachten
-
voorzitter Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen, vanaf april 2008
-
lid Raad van Advies afvalverwerkingsbedrijf "SITA"
-
adviseur NMT (Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde)
-
lid Raad van Commissarissen "Luzac College"
-
voorzitter Raad van Toezicht Revalidatie Friesland, tot 1 juli 2010
-
voorzitter "Adfiz" (adviseurs in financiële zekerheid), van 1 maart 2011 tot 1 maart 2015
-
voorzitter Raad van Commissarissen Waarborgfonds Sociale Woningbouw, van 1 juli 2011 tot 1 januari 2012
-
lid Raad van Toezicht NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen)
-
voorzitter UEAPME, van 1 januari 2011 tot 1 december 2012 (pan-Europese lobbyorganisatie voor het MKB)
-
voorzitter Raad van Commissarissen "CBRE Real Estate Fonds"

duitse herder | 03-11-15 | 06:45

Aan een boom zo volgeladen mist men een twee zure smoelen niet ... zoiets.

Rien7847 | 03-11-15 | 01:05

@bij gelegenheid | 02-11-15 | 18:22
Kort antwoord: Neen.

Langer antwoord: ik ben lokaal een beetje actief, aan de zijlijn bij een lokale partij. Landelijk ben ik partijloos, en ik voel geen enkele verwantschap met een zittende politieke partij of een partij met ambitie (VNL en zulks), integendeel. Een nieuwe of bestaande partij of beweging is bij voorbaat kansloos in dit land en daar zit ook niemand op te wachten. Integendeel, waar Nederland baat bij zou hebben is het afschaffen van partijen en de macht van partijen. Partijen zouden niet meer moeten zijn dan kiesverenigingen die kandidatenlijsten opstellen. Fracties zouden verboden moeten zijn, want dat betekent alleen maar een ongrondwettelijke ruggespraak en partijdwang bij stemming in de kamer. En er zijn nog wel tientallen nadelen aan de macht van partijen. Voordelen zijn er nauwelijks.
Dus, nee... Ik heb geen enkele ambitie. Nou ja, ik zou een uitstekend dictator zijn voor ons volk en deze natie. Maar ja... Ik ga geen moeite doen om dat te worden.
Zover reikt de ambitie nu ook weer niet.

Stormageddon | 03-11-15 | 01:02

Het is heel simpel. Wantrouw alle organisaties die het product zijn van "schaalvergroting" en die een naam hebben waain potjeslatijn te herkennen is. Meavita, Achmea, EtceteraEtcetera. For god's sake. Ideeen van dezelfde paarse broeken die ook het mooie "Homo sapiens non urninat in ventum" hebben bedacht voor een achterbuurt van het Leidseplein (sic) en daarna zeiden dat het ironisch bedoeld was.

theteach | 02-11-15 | 22:53

Ik ken mensen die zijn gestorven aan bijbanen.

BennieB1 | 02-11-15 | 21:37

Was die Tjibbe Joustra ook niet van de VVD. Dat pleefiguur met zijn gouden kranen en marmeren wcs in uitkeringsfabfiek UWV?

Die kreeg net zo goed meteen weer een mooi baantje als voorzitter van de RVV. Als je in het bedrijfsleven zo opzichtig buiten de pot pist kom je nergens meer aan de slag en terecht. Allee bij de overheid krijgen de grootste minkukels meteen weer een ander mooi baantje als ze weer eens alles verkloot hebben. Geen wonder dat we op jaarbasis tientallen miljarden kwijt zijn aan allerlei mislukkingen.

nlnl | 02-11-15 | 21:17

en dan handje ophouden om extra graties €100K taxpoet 10 jaarlang te ontvangen.

typtyphus | 02-11-15 | 20:58

Kijk naar z'n harses, en je ziet een leeghoofd.
Nog nooit betrapt op iets goeds. Hij en vele andere politieke en bestuurlijke labbekakkers die door vriendjes politiek, zich persoonlijk kunnen verrijken maar verder een spoor van financiële ellende achter zich laten. Ze horen thuis achter de tralies.

Radijsje | 02-11-15 | 20:38

Geeft niet hoor Loek. De belastingbetaler gaat zijn/haar best weer doen om de schade recht te zetten. Het kan de beste gebeuren. Je had het immers ook best druk met al die baantjes.

kenny harder | 02-11-15 | 20:21

Sterf VVD, Sterf.

Piet Karbiet | 02-11-15 | 19:39

Loekie is trouwens ook minister geweest. Volgen al die ministers en staatssecretarissen soms een cursus "informatie achterhouden"?

MAD1950 | 02-11-15 | 19:36

Graag persoonlijk aansprakelijk maken en kaalplukken dit soort mensen.

franck7020 | 02-11-15 | 19:09

eerstneukendanpraten | 02-11-15 | 16:49
Klopt, met die zus die net zo gehaaid was door wethouder voor die rooie rakkers in Dordrecht te worden en vervolgens te weigeren vanuit Rotterdam naar Dordt te verhuizen terwijl ze dat wel wist dat ze dat zou moeten.Geloff dat ze 1 keer is geweest.
Ook wachtgeld,katsjing.
En er was nog een zus ,wat die heeft uitgevreten weet ik niet meer.....

swassannuf | 02-11-15 | 19:01

Die kan dus ook geen verklaring van goed gedrag krijgen.
Of zou er onderling tussen de boeven iets geregeld worden,het blijkt steeds maar weer dat die onkundige boeven alles kapot maken en er steeds weer goed mee weg komen.Dat geeft al aan dat het gewoon boeven zijn.

janmetdepet | 02-11-15 | 18:47

Het complete politieke systeem in Nederland is verrot.

Er zijn uitzonderingen (hallo Pieter Omtzicht) maar door de bank genomen zijn het een stelletje lobbyende graaiers bij elkaar, vooral de eerste kamer. Op geld en macht beluste psychopaten die eens per vier jaar heel eventjes neerdalen vanuit hun hemel om de kiezers ehhh hun stemvee te paaien.

Maar zo gaat het overal. Het is een illusie te denken dat er landen zijn waar de polletiek beter geregeld is. Wat veel mensen nog het meeste steekt is dat politici nagenoeg altijd wegkomen met hun ongelofelijke geklooi, zonder daarvoor enige verantwoording af te hoeven leggen.

Het is een totaal corrupt systeem geworden waarbij iedereen elkaar baantjes toe blijft spelen en iedereen iedereen indekt.

Willianus Wortelus | 02-11-15 | 18:38

En zijn dochter heeft een "belangrijke baan" in het gevolg van Rutte. Hebben we dus naast een "Gooise matras" kennelijk ook nog een "Haagse matras". Zum Wohl.

Kaiser Wilhelm XV | 02-11-15 | 18:37

Dit zou nog wel eens een lelijk staartje kunnen hebben voor Hermans; de curator lijkt aan te sturen op persoonlijke aansprakelijkheid.

bisbisbis | 02-11-15 | 18:30

Stormageddon | 02-11-15 | 18:11
Met volle aandacht heb ik uw relaas vs Lewis Lewinsky gisteravond willen volgen ten tijde van de 'Ebru draad '. Mijn vraag jegens u: hebt u enige politiek-gedreven aspiraties momenteel?

bij gelegenheid | 02-11-15 | 18:22

Hij voelt zich verantwoordelijk...
Ja lul, je was voorzitter van de RvC! Wie dacht je anders dat er verantwoordelijk was? De portier?
Maar goed, Loek hobbelt gewoon naar een paar andere luizenbaantjes.

wapster | 02-11-15 | 18:17

-weggejorist-

lau10ra | 02-11-15 | 18:12

Ik ben zo langzamerhand wel voor een wet die bezoldiging van bestuursfuncties en toezichthoudende functies verbiedt bij overheidsinstellingen, ZBO's met een wettelijke taak, non-profit organisaties die subsidie krijgen en dergelijke. En die wet moet ook verbieden dat personen meerdere bestuursfuncties bij gelijksoortige organisaties, concurrerende organisaties kunnen hebben. En een maximum aan bestuursfuncties bij overheidsinstellingen, ZBO's per individu moet regelen. Zowel op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Het loopt echt de spuigaten uit.

Stormageddon | 02-11-15 | 18:11

@deraderendraaien | 02-11-15 | 17:50 .., uut mijn huis, uit mijn land waar ik, ja je moeder Mark, ziel en zaligheid aan heb gegeven opdat wij allen hieruit profijt wilden trekken.
maw; go!

bij gelegenheid | 02-11-15 | 18:10

Ziehier, de schijn-elite in volle verrotte glorie.
En die charlatan van een Hermans is niet de enige.

squadra | 02-11-15 | 18:08

deraderendraaien | 02-11-15 | 17:50
Moeders is de leidinggevende in deze 'verplaatsing' "tieft nu ff snel uut huus et cet"

bij gelegenheid | 02-11-15 | 18:06

@Outsider-Inside | 02-11-15 | 17:50 Staat Loek hier als persoon al tussen? Als a, of B of C?

gentle giant | 02-11-15 | 18:04

@bij gelegenheid | 02-11-15 | 17:31
Dus oom Ivo is toch afgeserveerd.
Mark R?.... Maar die krijgt toch eerst nog een hele belangrijke functie in Brussel.

deraderendraaien | 02-11-15 | 17:50

@Plosh | 02-11-15 | 17:40

Dat is een hele goede opmerking. Legt wel bloot dat het hele ZBO wereldje nogal incestueus is.

Dutch_Holland | 02-11-15 | 17:50

Net de uitspraak van de Ondernemingskamer even doorgelezen. Echt een unieke puinhoop heeft die Loek Hermans aangericht bij het failliete zorgconcern Meavita. Zelfs Mark Rutte had er waarschijnlijk nog niet zo'n puinhoop van kunnen maken als Loek. En dat is dan fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer en heeft 105 bijbanen. Lijkt nu nog slechts een kwestie van tijd voordat er nog een aantal van die 105 instanties waar Loek Hermans "toezichthouder" en "wanbestuurder" is, nu ook om gaan vallen. Zeldzaam incompetent figuur, dat soort lui maakt in Nederland de dienst uit, daarom wordt het hier ook een steeds grotere bende. Nu Hermans is veroordeeld voor wanbeleid zijn er volop nieuwe juridische mogelijkheden om hem persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Laten we hopen dat hij flink leeg geplukt wordt door de benadeelden.

Hier de uitspraak: uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocume...

Outsider-Inside | 02-11-15 | 17:50

Loek zit al sinds zijn 23e in de politiek, heeft dus nooit echt gewerkt. De man heeft helemaal niks bereikt, nou ja voor zichzelf en zijn vrinden.

Dutch_Holland | 02-11-15 | 17:45

Lucky Loek opgerot en weggejorist, nu Elco Brinkman nog.

Watching the Wheels | 02-11-15 | 17:42

Hoe kun je met meer dan 100 bijbanen elke bijbaan naar behoren uitvoeren? En wat te denken van zijn 'echte' baan? Het gegeven dat hij meer dan 100 bijbanen heeft diskwalificeert hem toch van elke baan. Hoe kun je al je stukken lezen, je verdiepen in de materie waarover je overlegd? Deze man is in feite een ongeleid projectiel en moet wel gedreven worden door hebzucht en status.

Is er nou niemand geweest van al die organisaties die hem heeft aangesproken op zijn verantwoordelijkheid? Zo van, hoe kun je je op een goede manier voor onze organisatie inzetten terwijl je zoveel andere bijbanen hebt? Meavita is de eerste. Wordt zijn inzet en functioneren ook bij andere organisaties onder de loep genomen?

Plosh | 02-11-15 | 17:40

deraderendraaien | 02-11-15 | 17:28 Van horen vertellen heeft ene Mark R. z'n koffers al ingepakt staan. Mochtde noodzaak hier toe dienen.

bij gelegenheid | 02-11-15 | 17:31

Frans Weekers loopt al warm langs de zijlijn.

gebrokenvleugel | 02-11-15 | 17:31

De lapzwans met de VVD voorbeeldfunctie 'hoe de banencarrousel te benutten middels het old boys network' heeft gezien dat het beter voor hem en z'n zelfverrijking is om op te stappen.
Nu rustig afwachten wie de volgende rat is die plaats mag nemen op het warme pluche van de VVD in de 1e kamer.

deraderendraaien | 02-11-15 | 17:28

@ Fatwabuster | 02-11-15 | 17:24
Daar zegt u zo wat.. Eerst maar eens veroordelen inderdaad.

normanius | 02-11-15 | 17:26

Welke ellende komt nog meer uit Heerlen?
donjon | 02-11-15 | 16:59
De kiesraad bv. Dat je mag stemmen voor een raadgevende, correctief referendum bv.

bij gelegenheid | 02-11-15 | 17:25

@normanius | 02-11-15 | 17:07
.
Ik gun iedereen een 2e kans zelfs Loek Hermans.... maar in zijn geval 3 tot 5 jaar WSNP uiteraard! Overigens komt hij daar, als hij veroordeeld wordt om de schade te betalen, niet eens voor in aanmerking.... maar goed, eerst maar eens veroordelen dat stuk stront!

Fatwabuster | 02-11-15 | 17:24

Familiebedrijven zijn altijd al een sterke kant van Nederland geweest.

Rien7847 | 02-11-15 | 17:22

Een grove schande dat deze ordinaire zakkenvuller al die jaren zijn gang kon blijven gaan in Den Haag/bij de VVD.

frisenfruitig | 02-11-15 | 17:21

Alweer 3 redenen om niet op de VVD te stemmen, want ik tel de dochters mee.
Dat hij nu pas aftreedt in plaats van jaren eerder, zegt iets over de persoonlijke ethiek van de man

Islamofiel | 02-11-15 | 17:18

Loek Hermans komt hier mee weg. Hij behoort tot de machtigste mensen van Nederland. Zijn lange arm reikt vast tot in de rechterlijke macht. Netwerken noemen ze dat in die kringen. Ben niet zo voor eigen richting, maar in dit geval...

IJsbrekert | 02-11-15 | 17:17

@Fatwabuster | 02-11-15 | 16:58
Zou prachtig zijn, helemaal uitknijpen dat schoffie.

Uw Verzekeringsadvis | 02-11-15 | 17:14

Eelco Brinkman (fractievoorzitter Senaatsfractie van het CDA).. zorginstelling Philadelphia ?? toch minimaal soortgelijke toestanden (als zijn gebrek aan integriteit bij de bouwfraude al niet onomstotelijk was komen vast te staan in zijn rol als voorzitter van Bouwend Nederland in de tijd dat dit aan het licht kwam). Maar die man schaamt zich kennelijk nooit ergens voor..

nickolaas | 02-11-15 | 17:13

Hij zal er geen nacht slechter van slapen, dit in tegenstelling
tot andere mensen die het het minder inkomen moeten doen nadat ze zijn ontslagen.

Eurotokkie | 02-11-15 | 17:11

Loek Hermans zal wel een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hebben.

SamKoeman | 02-11-15 | 17:11

@ Fatwabuster | 02-11-15 | 16:58
De WNSP in?.... Echt niet! Laat Loek maar lekker lang bloeden door loonbeslag op loonbeslag bij zijn nieuwe werkgever.
.
WNSP is met mazzel 3 maar max 5 jaar op 50 euro per week terwijl de slachtoffers afhankelijk van hun positie max 30% van de schade toegewezen krijgen. Na de termijn wordt restschuld kwijtgescholden.

normanius | 02-11-15 | 17:07

Tja dit is het soort mensen dat zegt dat de PVV geen goede mensen in huis heeft om te regeren. Nijpels is van het zelfde soort, alleen hij is altijd net op tijd weg als het mis dreigt te gaan zoals b.v. bij het pensioenfonds. VVDers zullen ook niet over Hermans praten dat hij iets fout gedaan heeft, maar dat hij het slimmer had moeten aanpakken.

watazooi | 02-11-15 | 17:06

Zes jaar te laat

Islamofiel | 02-11-15 | 17:04

Hoe kapot is Nederland ook niet onderhand met de privatiseringen en dergelijke. Het is onderhand zo kapot dat ze het er niet eens meer over willen hebben. Kijk maar naar Samsom laatst op GSTV.

Maar dan hebben we de grote Loek Hermans met ze zesduizend vierhonderd bijbanen die er in ieder geval eentje wil opgeven. Maar vast niet aan een van de 600000 werklozen in Nederland.

Balaverde | 02-11-15 | 17:04

de 1e kamer is de nep-democratische kamer no.1, daana volgt de 2e kamer als zijnde nep-democratisch.Kijk naar de gedrochten / uitvreters / nepdemocraten die daar inzitten.

Ben5570 | 02-11-15 | 17:03

Haha 64jaar die heeft de zakken ruimschoots gevuld, april begint zijn pensioen, wel weer gelukkg korte tijd wachtgeld.
Die man lacht de ballen uit de broek.

gebrokenvleugel | 02-11-15 | 17:03

In het onderzoek van Syp Wynia (de gek die het minderheidskabinet met de PVV bedacht heeft) staat dat bijna iedereen in de 1ste kamer eigenlijk een lobbyist is.

Einde van de Domheid | 02-11-15 | 17:03

Loek Hermans, zo licht dat hij altijd kwam bovendrijven in dit soort van baantjes. Die man grossiert in commissariaten... Een ouderwetse zakkenwasser/vuller

De Treinende Rechter | 02-11-15 | 17:02

Er zijn tegenwoordig bijna alleen nog maar beroepspolitici die nog nooit een dag in hun leven echt hebben gewerkt. En dat bestuurt Nederland. Allemaal praatjesmakers & zakkenvullers...

De hersenloze | 02-11-15 | 17:01

Nu nog een ontnemingsprocedure starten
Te veel mensen hebben geleden on het wanbestuur

Islamofiel | 02-11-15 | 17:00

Hij zegt nu zijn bijbaan in de Eerste Kamer op om fulltime te kunnen gaan lobbyen.

simpelman | 02-11-15 | 16:53

Neen. Hij zegt zegt zijn bijbaan in de Eerste kamer op omdat er nog veel meer ellende naar buiten komt over deze incompetente grootgraaier. Let maar op.

tejootje | 02-11-15 | 17:00

Klaphark 1e klas

Reaguurhieronder | 02-11-15 | 16:59

Loek Hermans Heerlen
Jeanine Hennis-Plasschaert Heerlen
Frans Timmermand Heerlen
Jo Ritzen Heerlen
Dion Graus Heerlen
.
Welke ellende komt nog meer uit Heerlen?

Rest In Privacy | 02-11-15 | 16:59

Nou even wachten maar op het persbericht over het aftreden van Hans van Baalen lijkt mij een uitstekende kandidaat om ook even op te stappen. Na zijn onafhankelijke stemgedrag voor Mercedes Nederland.

Beroep = Boerenlul | 02-11-15 | 16:58

Als dit zo door blijft gaan hebben we aan het einde van het jaar geen kabinet meer. Heel goed, vooral zo doorgaan met weglopen.

Tijd voor een frisse wind in de politiek :)

StormRunner | 02-11-15 | 16:58

Zo denkt Loek Hermans er dus over, zijn eerste Kamer lidmaatschap was gewoon een "bijbaan"...

Wijze uit het Oosten | 02-11-15 | 16:58

Dit stuk onbenul moet aan de schandpaal worden genageld en persoonlijk (samen met die andere trawanten) verantwoordelijk worden gesteld voor het faillissement van Meavita wegens wanbestuur.... uitknijpen als een citroen en voor zijn wandaden een aantal jaren in de WSNP laten vertoeven!

Fatwabuster | 02-11-15 | 16:58

Vergeet niet dat de familie Hermans onze lachebek-premier persoonlijk bijstaat. Als samenleving hebben we nog een hoop stappen te zetten.
www.welingelichtekringen.nl/politiek/4...

de Voorzittert | 02-11-15 | 16:57

Maarhu wie gaat dit op wachtgeld zoekende stukverdriet missen?

de uitbater | 02-11-15 | 16:56

@Ruud5 | 02-11-15 | 16:48
Wat te denken van grootgraaier en belangenverstrengelaar Rogier Van Boxtel?

Willem van Rood | 02-11-15 | 16:54

Alles privatiseren, zodat verantwoordelijke ministers niets konden doen als ex-politici flink gingen cashen met 'marktconforme salarissen' als bestuurders van de organisaties die zijzelf zojuist hadden geprivatiseerd. Helaas voor Loek heeft dat nu slecht uitgepakt.

SamKoeman | 02-11-15 | 16:53

Hij zegt nu zijn bijbaan in de Eerste Kamer op om fulltime te kunnen gaan lobbyen.

simpelman | 02-11-15 | 16:53

Dan zal hij 's avonds best wel moe zijn. Dat daar dan weer niemand bij stil staat

Mark van Leeuwen | 02-11-15 | 16:52

Dan kan Loek weer terecht bij het COA waar hij toestond dat partijgenoot (ja, alweer van die enge VVD) Nurten Albayrak er op los graaide. Maar dat is kennelijk heel normaal bij het Haagse tuig.

Willem van Rood | 02-11-15 | 16:52

vvd-erts en pvda-erts; allemaal tokkies, rapalje en pvv-stemmerts. schande.

verbanden | 02-11-15 | 16:51

Loek Hermans, tevens voorzitter van de naar hem genoemde commissie die in 1995 het groene licht gaf aan de nog steeds beroemde Betuweroute.

Een paar miljoen, miljard, ach, het zijn allemaal maar enen en nullen.

ouwespamhoer | 02-11-15 | 16:51

We kunnen er zo nog wel 100 opnoemen die mogen vertrekken wegens wanbeleid.

Pempy Boludo | 02-11-15 | 16:50

Met 106 banen kun je natuurlijk wel eens wat vergeten, toch?

Dionah Carlinton Hou | 02-11-15 | 16:50

excuus voor dubbele post(?) geen idee hoe dat zo opeens gekomen is.

LangeTijdGeleden | 02-11-15 | 16:49

gentle giant | 02-11-15 | 16:47 | | Reageer+ | 0

Dat was toch die kudT die haar dienstautootje liet overspuiten in de kleur goud om dat zij nu eenmaal de zonnekoningin was en Louis XIV ook zo van die kleur hield?

eerstneukendanpraten | 02-11-15 | 16:49

Maar heeft de VVD dweil recht op wachtgeld?
Ik denk het wel ...

gentle giant | 02-11-15 | 16:49

En zo kan het merendeel van al die prutser oprotten, we zullen er geen een van missen .

fleurtje | 02-11-15 | 16:49

Bijbanen lijkt wel een fetisj van bepaalde mensen.

Rest In Privacy | 02-11-15 | 16:49

Zo rolt Nederland met meerdere VVD'ers én PvdA'ers.

VVD'ers proberen bepaalde (semi-)overheids takken volledig te privatiseren om zo niet meer aan regeltjes gebonden te zijn en zo lekker veel salaris te kunnen opstrijken en die tak (meestal verplicht voor een burger, zie ook zorgverzekering) uit te buiten.

En PvdA'ers die sluipen alle gemeente en andere (semi-)overheidsbesturen in om deze absurd onnodig duur te maken, meerdere 'directielagen' te creëren zodat ze al hun familie op die banen kunnen zetten om vervolgens, als puntje bij paaltje komt in een VVD'er te veranderen als het voorgaande zich er toe doet om het te kunnen privatiseren.

Zo veel verschillen ze dus nou ook weer niet van elkaar, want wat ze ook doen, beiden zorgen er wel voor dat de belastingen blijven omhoog gaan (ook al blijft de VVD voor verlaging roepen en het toch steeds omhoog gooien) om de onschuldige werkende burger die gewoon in vrede wil leven nog harder te naaien.

LangeTijdGeleden | 02-11-15 | 16:48

Zo rolt Nederland met meerdere VVD'ers én PvdA'ers.

VVD'ers proberen bepaalde (semi-)overheids takken volledig te privatiseren om zo niet meer aan regeltjes gebonden te zijn en zo lekker veel salaris te kunnen opstrijken en die tak (meestal verplicht voor een burger, zie ook zorgverzekering) uit te buiten.

En PvdA'ers die sluipen alle gemeente en andere (semi-)overheidsbesturen in om deze absurd onnodig duur te maken, meerdere 'directielagen' te creëren zodat ze al hun familie op die banen kunnen zetten om vervolgens, als puntje bij paaltje komt in een VVD'er te veranderen als het voorgaande zich er toe doet om het te kunnen privatiseren.

Zo veel verschillen ze dus nou ook weer niet van elkaar, want wat ze ook doen, beiden zorgen er wel voor dat de belastingen blijven omhoog gaan (ook al blijft de VVD voor verlaging roepen en het toch steeds omhoog gooien) om de onschuldige werkende burger die gewoon in vrede wil leven nog harder te naaien.

LangeTijdGeleden | 02-11-15 | 16:48

Hermans is ook een van de redenen dat die Eerste Kamer opgedoekt moet worden, het barst van de lobbyisten, de grootste en brutaalste is nu gelukkig weg. Die hele fopkamer moet weg, stelletje uitvreters.

Ruud5 | 02-11-15 | 16:48

Hermans is ook een van de redenen dat die Eerste Kamer opgedoekt moet worden, het barst van de lobbyisten, de grootste en brutaalste is nu gelukkig weg. Die hele fopkamer moet weg, stelletje uitvreters.

Ruud5 | 02-11-15 | 16:48

De banencarrousel draait een ronde extra en Loekie stapt weer op.

kapotte_stofzuiger | 02-11-15 | 16:48

En nog hopen dat de FNV doorzet om hem persoonlijk aan te pakken via een proces en dat men hem alles ontneemt wat hij bezit.

caralho | 02-11-15 | 16:48

De lamlul was ook de chef van Nurten Albayrak, grootgraaier bij het COA. (U weet wel, die club).

gentle giant | 02-11-15 | 16:47

Arme man, zou hij wel genoeg geld te besteden hebben nu?

MarcS | 02-11-15 | 16:46

Ach joh, hij heeft maar 105 bijbanen. Dus dat wachtgeld zal die vast laten zitten....

Balaverde | 02-11-15 | 16:46

Zei ik toch net: eindelijk een politicus die wel zelf doorheeft als hij moet oprotten vanwege zijn eigen falen. Erg jammer voor hem dat ze net het hele wachtgeldcircus hebben afgeschaft. Oh wacht...

eerstneukendanpraten | 02-11-15 | 16:45

Echt, hoe moraal failliet ben je als je VVD stemt? Ze zeggen altijd dat ze het voor MKBen doen, maar ondertussen naaien ze iedereen er bij voor een goedkopere deal...

Vrije Nator | 02-11-15 | 16:44

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl