Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Raad van State: 'Lol ga weg, De Kreek. Mafkees'

gestoordekreekmandans.gif Persbericht Raad van State: Referendum Associatieovereenkomst Oekraïne kan doorgaan Maandag 26 oktober 2015 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep (dit topic - red.) van De Kreek tegen het besluit van de Kiesraad om een referendum te houden over de Associatieovereenkomst met Oekraïne, niet‑ontvankelijk verklaard. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (26 oktober 2015). Dit betekent dat het referendum kan worden gehouden. Er is geen hoger beroep mogelijk tegen deze uitspraak. Belanghebbende In het algemeen kunnen alleen belanghebbenden tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter. Daarvan kan afgeweken worden. In de Wet raadgevend referendum is echter niet van deze algemene regel afgeweken, anders dan bijvoorbeeld in de Kieswet is gebeurd. Daarom stond de Afdeling bestuursrechtspraak allereerst voor de vraag of De Kreek belanghebbende is bij het besluit van de Kiesraad. Onderscheidend belang De Kreek is geen belanghebbende, omdat hij "geen objectief en actueel, eigen persoonlijk belang heeft dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door het besluit". Dat De Kreek wenst op te komen voor het algemeen belang van de bescherming van de democratie en het voorkomen van fraude, betekent niet dat hij een belang heeft bij het besluit dat hem "in voldoende mate onderscheidt van grote aantallen anderen", aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Omdat het beroep niet-ontvankelijk is, gaat de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraak niet inhoudelijk in op de bezwaren van De Kreek. Raadgevend referendum Op 1 juli 2015 is de Wet raadgevend referendum in werking getreden. Op grond van de wet zijn bijna alle door het parlement aangenomen wetten en goedgekeurde verdragen 'referendabel'. Dit betekent dat er verzocht kan worden om een referendum te houden. Daarvoor moeten minimaal 300.000 ondersteuningsverklaringen worden ingediend bij de Kiesraad. De Kiesraad stelde op woensdag 14 oktober jl. vast dat er 427.939 geldige ondersteuningsverklaringen waren ingediend voor het houden van een referendum over een Associatieovereenkomst met Oekraïne. NASCHRIFT REDACTIE GS: Lees hierrr de hele uitspraak RvS. TL;DR: GeenPeil heeft Jeroen de Kreek juridisch gesloopt. Hij is niet ontvankelijk verklaard, want geen belanghebbende in deze zaak. De RvS is niet inhoudelijk ingegaan op de bezwaren van de Kreek. Voor de liefhebbers, de meelezers en de rechtenstudenten: het verwarde beroepschrift van de paranoïde, ontoerekeningsvatbare dreigstalker Jeroen de Kreek leze men hier, het nuchtere verweer van de Kiesraad staat daar en voor de lolz hebben we tenslotte onze 19 pagina's zienswijze plus 87 bijlagepagina's met dreigtweets, haatblogs en stalkmails van kreek aan ons hierrr geüpload.

Reaguursels

Inloggen

-weggejorist-

Blobber_NL | 27-10-15 | 16:26

Die jeroen de kreek moet wel een incarnatie zijn van hitler als ik de bijlages zo lees..

Blobber_NL | 27-10-15 | 16:26

Ik heb slechts vluchtig het document met de uitspraken van geachte afgevaardigde de Kreek gelezen, maar zie toch al e.e.a.

Betichten GeenStijl en Wilders en Jansen van antisemitisme, wat m.i. op geen enkele manier met argumenten kan worden onderbouwd.

Het wemelt van de taal- stijl- en schrijffouten. Iets wat je toch niet verwacht van een jurist.

De eigenaardige woordkeuze van meneer de Kreek. Als je probeert iets te bewerkstelligen op een niveau waarop het gaat over antisemitisme, jodenvervolging etc. dan laat zich dat naar mijn mening moeilijk combineren met frasen als "besluitvorming in Den Haag trollen", "te hufterig zijn om...", "Dood aan GeenStijl!", "Nazi's" (Dat wordt overigens niet met een hoofdletter geschreven.) Hierdoor heeft van Kreekema zichzelf gediskwalificeerd voor iets dat een inhoudelijk debat had kunnen worden.

Die FAZ | 27-10-15 | 15:31

Jeroen, rot ff lekker op stakkertje

TECHNO AFILIATED | 27-10-15 | 13:48

Wat een hoop trogredenen.

Neut | 27-10-15 | 08:15

Hou die De Kreek inderdaad in de gaten. Die gaat nog eens iets veel gekkers doen.

batvoca2 | 27-10-15 | 07:45

Keurige uitleg van het belanghebbende-begrip door de RvS. Dank! :-)

kolonel bromsnor | 27-10-15 | 07:03

Die doordrammers vind ik een heel gevaarlijk man.
Zo zelfde figuur als ‎Volkert van der Graaf.
Dus houd hem in de gaten, dat hij niets kan uitvoeren met die rugzakje op

ciater | 27-10-15 | 04:18

Als je Jeroen de Kreek ziet, hoort en leest, dan valt het eigenlijk nog best mee met Peter Breedveld en Tofik Dibi.

Takki Yah | 27-10-15 | 02:05

@telelezer | 26-10-15 | 18:33
"Waarom doe GS noch de Telegraaf geen aangifte?"

Juridisch moet je wel heel ver gaan voor het bedreiging is. Zo is zelfs 'ik zoek je op en verbouw je gezicht' geen reden tot strafvervolging.

Ach, gekken hebben ook een functie. Vermaak.

Bruine Beer | 26-10-15 | 23:48

Moet die De Kreek niet eens permanent worden opgesloten en onder zware medicatie worden gebracht? Het is al erg genoeg dat normale, nette mensen hun tijd, geld en energie moeten verdoen aan dit soort vrij rondlopende psychiatrische patiënten.

Peter Emile | 26-10-15 | 22:51

En toch vind ik het teleurstellend. Ik had liever gezien dat het beroep inhoudelijk was behandeld en dat de hele discussie over geldigheid app door de Raad van State was beslecht.
Maar goed, RvS kon niet anders...

LammeT | 26-10-15 | 22:47

Was meneer Prakken er deze keer ook bij trouwens?

propagandhi | 26-10-15 | 22:39

Zo, even die briven van Kreekje doorgelezen. Wat is die man een jood-ofoob ofwel nazi zeg.

Rest In Privacy | 26-10-15 | 22:32

ronduit eng die man... Volkert 2.0

kat-de-kat | 26-10-15 | 22:29

Die man is helaas op de verkeerde tijd en plek geboren. Daardoor heeft hij nooit gehoor kunnen geven aan zijn ware roeping, kampbeul zijn bij de Rode Khmer.

propagandhi | 26-10-15 | 22:28

Ons Jeroentje zal vast een heel slim jongetje zijn, maar zoals algemeen bekend is er een hele dunne scheidingslijn tussen slim en ontoerekeningsvatbaar.
Jeroentje doet mij enigszins denken aan Bobby Fischer (een van de grootste schaaktalenten, maar verder totaal mesjogge), maar dan zonder het schaaktalent.

cybernijntje | 26-10-15 | 22:01

Beetje anti-climax. Lullig ook dat hij niet als belanghebbende wordt gezien. Elke stemgerechtigde is belanghebbende. Ik ken zijn argumenten niet, maar ik zou liever hebben dat hij wordt afgeserveerd op inhoud dan op een vorm waar ik het niet mee eens ben.

van heinde en verre | 26-10-15 | 21:57

@ViagraFalls | 26-10-15 | 20:18
Inderdaad, die gedachtekronkels die hij op papier heeft weten te krijgen kunnen niet uit een gezonde geest ontsproten zijn.

Nietvoordekat | 26-10-15 | 21:14

Nou de Kreek, je kunt echt niets he. Een dikke middelvinger in je extreemlinkse narcistische bakkus. Het zal je kind of vriend maar zijn.

Rest In Privacy | 26-10-15 | 20:43

Zit een beetje door die PDF te bladeren. Die De Kreek is echt goed van 't padje af. Je vraagt je af waarom zo'n figuur niet voor z'n eigen bestwil opgesloten wordt.

ViagraFalls | 26-10-15 | 20:18

Mooi dat het referendum doorgaat natuurlijk, maar mijn vertrouwen in de NL rechtspraak is na het lezen van de PDF's er niet bepaald door toegenomen.

Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat Wilders om zijn "minder" wel wordt vervolgd en waanzinnige maniak De Kreek, wiens uitlatingen die van Wilders laten verbleken, niet.

von Strumpfhausen | 26-10-15 | 20:09

Het mooiste uit alle stukken;

9.3. Eerstgenoemd rapport, opgemaakt door psychiater [psychiater], houdt - zakelijk weergegeven - onder meer in als conclusie:

'De persoonlijkheid van betrokkene wordt voor het grootste deel ernstig beïnvloed door het chronische psychotische toestandsbeeld van betrokkene. De persoonlijkheid wordt voor een groot deel beïnvloed door wanen. De persoonlijkheid doet denken aan (als) een vroeg-narcistische persoonlijkheidsstoornis. Betrokkene lijkt geheel overtuigd van zijn eigen grootheid en centrale rol in de wereld. Er is daarbij nauwelijks behoefte aan bewondering (dat centraal staat bij zogenoemde fallisch-narcisme).
Betrokkene lijdt aan een chronische psychose die voldoet aan de criteria van schizofrenie, ongedifferentieerde type, met grootheidswanen. Betrokkene heeft de feiten gepleegd vanuit een ernstig verstoorde realiteitsbeleving. Betrokkene kan als volledig ontoerekeningsvatbaar worden geacht.'
9.4. Laatstgenoemd rapport, opgemaakt door psycholoog [psycholoog], houdt - zakelijk weergegeven - onder meer in als conclusie:

'Uit de beschikbare gegevens komt vooral de persoonlijkheidsproblematiek naar voren van primair narcistische aard. Dit betekent dat, als gevolg van vroegkinderlijke verwaarlozing en schijnaanpassing, de identiteit onvoldoende heeft kunnen uitgroeien en er sprake is van een fragiel en krenkbaar zelfgevoel, impulsiviteit en de neiging middels 'grootse' daden en ideeën de eigen ervaren kleinheid te overschreeuwen. Sinds een aantal jaren is er sprake van een psychotisch proces bij betrokkene waarbij voornamelijk grootheidswanen en betrekkingsideeën op de voorgrond staan. Betrokkene leeft in de overtuiging min of meer uitverkoren te zijn om een grootse rol te spelen in de politiek, in casu de Minister-president uit zijn functie te doen zetten en hem te vervangen. De verbeten strijd die betrokkene op deze wijze tegen de politiek voert, is te zien als een uiting van de verplaatsing van de onmacht - en hieruit voortvloeiende woede - die hij jegens zijn vader ervaart. De bedreigingen die betrokkene naar de Minister-president heeft geuit, vloeien dan ook op causale wijze voort uit zijn psychotische stoornis waarbij zowel de wanen als de hallucinatoire belevingen een rol hebben gespeeld. Hij kan voor dit feit volledig ontoerekeningsvatbaar worden geacht.'

9.5. Mede gelet op deze rapporten kan verdachte ten aanzien van het plegen van de hierboven bewezen geachte feiten ook volledig ontoerekingsvatbaar worden geacht. De rapporten zien weliswaar op door verdachte in 2004 gepleegde feiten, maar - gelet op de inhoud van deze rapporten - is aannemelijk is dat het door de psychiater en psycholoog geconstateerde psychiatrische ziektebeeld zich ook voordeed ten tijde van de thans aan de orde zijnde en bewezen verklaarde feiten uit 2011. De rechtbank licht dat al volgt toe.

9.6. De rechtbank constateert, aan de hand van het gedrag van verdachte - te weten de wijze waarop en waarom verdachte de bewezen geachte feiten heeft gepleegd, de uitlatingen die verdachte ter terechtzitting heeft gedaan, zijn soms bizarre gedrag ter terechtzitting, de manier waarop hij zijn zaak heeft bepleit (door onder andere de rechtbank van stapels materiaal te voorzien die volstrekt niet relevant voor deze zaak zijn), en (vooral ook) zijn standpunten en de inhoud daarvan en de strekking van zijn betoog - en aan de hand van de hierboven genoemde rapportages, dat bij verdachte ten tijde van het begaan van de bewezen geachte feiten en thans sprake van een ziekelijke stoornis was, respectievelijk is. De gedragskeuzes en gedragingen van verdachte kunnen volledig uit de ziekelijke stoornis worden verklaard. Verdachte moet ten aanzien daarvan geheel ontoerekeningsvatbaar worden geacht.

9.7. Gelet op de inhoud van die rapportages en gelet op wat de rechtbank ter terechtzitting heeft waargenomen, is de rechtbank daarom - anders dan de officier van justitie - van oordeel dat de bewezen geachte feiten verdachte wegens een ziekelijke stoornis niet kunnen worden toegerekend. Verdachte dient daarvoor dan ook van alle rechtsvervolging te worden ontslagen.

B&W | 26-10-15 | 19:48

Hmmmm, ik vraag me af hoe je dan wel tegen de procedure van een referendum bezwaar kan maken.
.
Maar goed, de manier van handtekeningen verzamelen was afgesproken, hoort bij deze tijd, en had maximaal 10% ongeldigheid.
.
Dus het volk gaat spreken!

hotmint | 26-10-15 | 19:23

De Kreek draait hopelijk toch wel ook op voor de door jullie gemaakte kosten, mag ik hopen?

nemoj me jebat | 26-10-15 | 19:21

Jeroen de Kreek is niet nutteloos. Hij kan worden gebruikt als voorbeeld waar je terecht komt als je niet je best doet op school.

Bruine Beer | 26-10-15 | 19:13

Wat een enorme droeftoeter, die De Kreek. Het is gewoon op het sneue af.

Vrije Nator | 26-10-15 | 19:09

@CoJoNes | 26-10-15 | 17:06
Dat geldt in dit geval, dit besluit van de kiesraad. Daarin is de individuele kiezer geen rechtstreeks belanghebbende. De staat der Nederlanden had dat kunnen zijn die wordt verplicht het referendum te organiseren. In andere gevallen, betreffende de democraische besluitvorming of vergrijpen tegen de kieswet is een individuele kiezer natuurlijk wel belanghebbende en zal een klacht wel ontvankelijk zijn bij de RvS.
Het belang van een kiezer had, als hij tegen een referendum was geweest (en dat kan natuurlijk) kunnen gelden bij de Wrr zelf, na de publicatie in de staatscourant. Dat was voor een individuele kiezer het moment geweest om als belanghebbende een ontvankelijke klacht in te dienen, mits de argumentatie deugdelijk was. Maar niet als die wet is gepasseerd en er gebruik van wordt gemaakt. Dan ben je te laat.

Stormageddon | 26-10-15 | 18:56

Was bijzonder geweest als hij wel had gewonnen. Aangezien jullie verweer ZEER compleet is ;) Als ik de Kreek was zou ik spontaan gaan janken haha :p

Burgerwachter | 26-10-15 | 18:56

En voor wie nog niet geloofde dat Oekraïne zich wil aansluiten bij de Dark Side: ze arresteren er Wookiees:
www.youtube.com/watch?v=WQ6yF1N4JLY

simpelman | 26-10-15 | 18:55

19 pagina's zienswijze plus 87 bijlagepagina's met dreigtweets, haatblogs en stalkmails van kreek aan ons hierrr geüpload.
Van Rossem | 26-10-15 | 16:12 | Link |
.
Goh, als ik dat geweten had... ik had graag mee geholpen. Knap werk hoor.
Overigens,die paranoïde, ontoerekeningsvatbare dreigstalker moet nu de rekening, namens ons de belastingbetalers, zo snel mogelijk toegestuurd krijgen. En bij niet betalen: dwangarbeid.

Musset | 26-10-15 | 18:50

Hedge_it | 26-10-15 | 18:38
Idd, er valt geen touw aan vast te knopen.
Die vent is compleet krankzinnig en volgens mij met een gewelddadige inslag.

Obstiopaat | 26-10-15 | 18:45

Heb even zitten bladeren. Ben er na tijdje van ellende mee gestopt. Meneer Kreek is echt knettergek.

Hedge_it | 26-10-15 | 18:38

Ik heb zojuist alle verbijsterende stukken gelezen die deze vent heeft gescheven.
Ik ben weliswaar geen psychiater, maar het lijkt wel of hij krankzinnig is. Waarom doe GS noch de Telegraaf geen aangifte?
Ach ja, dat is natuurlijk omdat hij dan toch alleen maar 2 uurtjes schofffelen in het park krijgt, dus verspilde tijd.

Wel verbijsterend om te zien wat voor rare figuren er rondlopen. En dat is dan ook nog advokaat.

telelezer | 26-10-15 | 18:33

@necrosis | 26-10-15 | 18:11
Kon zijn toch ?
Dan had je namelijk wel een hele grote vijver waar je uit kon vissen :-)
www.google.nl/search?hl=nl&q=ouds...

francisca van jole | 26-10-15 | 18:31

Daisy Cutter | 26-10-15 | 18:25
Geloof me, het beste is dat hij overtuigd wordt dat hij zich laat behandelen, dat is het enige dat werkt, voor de maatschappij, voor hemzelf.

Rest In Privacy | 26-10-15 | 18:29

Ja, we kunnen allemaal wel roepen dat hij alleen maar een beetje van het padje is, maar volgens mij is het echt een gevaarlijke gek, het wordt tijd dat hij achter slot en grendel gaat. Met al zijn bedreigingen.

Daisy Cutter | 26-10-15 | 18:25

Jeroen De Kreek is een verwarde man die geholpen moet worden, maar hulp is vrijwillig en hij is een zorgmijder. Bekend probleem bij psychoten.

Rest In Privacy | 26-10-15 | 18:24

Puik juridisch stuk van Kennedy Van der Laan (het kantoor dat mede opgericht werd door Burgemeester Van der Laan van Amsterdam). Het stuk bevat ook een huiveringwekkende bloemlezing van de bedreigingen die Jeroen the Creep allemaal heeft geuit aan het adres van Geenstijl en anderen, die vent spoort echt niet. Maar ook verder zit het stuk goed in elkaar, ook wat betreft de inhoudelijke argumenten over de geldigheid van de handtekeningen. Goed om te zien dat GeenPeil in ieder geval goede advocaten heeft ingeschakeld.

Outsider-Inside | 26-10-15 | 18:18

Hoera, nu kunnen we allemaal gaan stemmen over een verdrag dat we niet gelezen hebben, begrijpen, of de implicaties van in kunnen schatten.

Klaasje Klaassen5789 | 26-10-15 | 18:17

@francisca van jole | 26-10-15 | 17:46
Waar heb ik dit aan verdiend?
*huilbui*

necrosis | 26-10-15 | 18:11

Voor eenieder die beweert dat deze malloot gehoord had moeten worden: LEES nou eens dat verweerschrift, waarin dezen perfect aangeven waarom De Kreek géén belanghebbende is in de zin van de Awb. De Kreek maakt zich namelijk helemaal geen 'zorgen over de democratie', hij is er puur op uit om GeenStijl/GeenPeil schade toe te doen. Los van de overige argumenten van de kant van de verdediging (die al net zo steekhoudend zijn), is dat de overweging die door de RvS - terecht - is gehonoreerd, aangezien het valt on het ouderwetsche begrip 'détourment de pouvoir'.

Als al dit soort idioten als 'belanghebbenden' zouden worden gezien, dan kwam de rechtspraak in NL al helemaal niet meer toe aan daadwerkelijk recht spreken. Kom op zeg. Die vent is knetter en de RvS heeft echt wel wat beters te doen dan te luisteren naar zijn idiotie.

EefjeWentelteefje | 26-10-15 | 18:02

Vanaf nu dus deze Kreek totaal negeren. Die vent is echt niet goed bij z'n knikkert, gelezen zijn teksten in de bijlage. Die man zou ergens in een afdeling C psychiatrie bepaald niet op de verkeerde plek zitten, heb ik zo het idee...

Reykjavik | 26-10-15 | 18:00

De Vd kreek is echt psychisch van get. padje af gelet op zijn uitlatingen onder meer over GS personeel. Als die ineens op een zomerse dag in een dikke jas , met kaalgeschoren hoofd voor je deur staat is mijn advies : bel het AT niet het riagg

Goatboy2014 | 26-10-15 | 17:58

Deze man moet onder toezicht geplaatst worden.
Uit het beroep blijkt wel hoe gestoord deze man is.
19 kantjes vol printen met niks, het lijkt wel een politicus.

Radijsje | 26-10-15 | 17:49

@necrosis | 26-10-15 | 17:09

Het grote voordeel van eeuwigdurende kriebeljeuk-des-doods is dat het nooit ophoudt. Dan kun je krabben als een dolle maar het gaat niet over, zelfs al kun je er bij :-)

Reinaert | 26-10-15 | 17:45

"Advies, lobby en anderszins" veranderen in 'Waanzin, hobby en geenszins"

Risingson | 26-10-15 | 17:45

@CoJoNes | 26-10-15 | 17:06
Klopt, al is ie Misschien een malloot hij moet gehoord worden. Zijn gedachtegang moet op basis van feiten weerlegd woorden. Dat is democratie.

JdelaT | 26-10-15 | 17:43

Dank dat jullie het adres van dhr de kreek voluit in beeld hebben laten staan. Kan ik hem ook weer toevoegen aan de lijst van personen die, ingeval van binnenlandse onlusten, geïsoleerd dienen te worden! Soort van preventief ruimen, zeg maar........

From here Till Burg | 26-10-15 | 17:40

@EefjeWentelteefje | 26-10-15 | 17:37
Akkoord! Huwelijksreis, 2 weken gesticht, ik ga alvast boeken!

Kaas de Vies | 26-10-15 | 17:39

@francisca van jole | 26-10-15 | 17:25
Overigens is Fonda niet oud, ze is gewoon lekker rijp ;)

necrosis | 26-10-15 | 17:39

@Kaas de Vies | 26-10-15 | 17:31
LOL!

Die De Kreek... te idioot om te beseffen dat zelfs àls hij al een punt zou hebben, zijn zaak wellicht al kansloos zou zijn vanwege al zijn semantische vuilspuiterij uit het verleden. Rechters zijn volgens sommigen dan wel watjes, maar neem van mij aan, ze zijn niet helemaal achterlijk.

Die vent hoort thuis in een gesticht.

EefjeWentelteefje | 26-10-15 | 17:37

@necrosis | 26-10-15 | 17:32
Ik denk dat ik haar wel kan genezen door middel van handopleggingen. Oude vrouwen FTW!

Kaas de Vies | 26-10-15 | 17:35

@francisca van jole | 26-10-15 | 17:25
Dan zitten we elkaar gelukkig niet in de weg...

necrosis | 26-10-15 | 17:32

@EefjeWentelteefje | 26-10-15 | 17:17
Hallo, jij gaat met mij trouwen, dit is bij deze via minstrele regeling besloten.

Beroep is mogelijk maar je bent zeker geen belanghebbende, dus... waar gaat huwelijksreis naar toe?

Kaas de Vies | 26-10-15 | 17:31

@DreHa | 26-10-15 | 17:06

Als u te dom bent om de werkelijke motieven en het nu wettelijk vastgesteld recht van GeenPeil om namens een groep van tenminste 300.000 burgers op te mogen treden te begrijpen, namelijk de uitverkoop van de democratie, hoeft u dat niet noodzakelijk hier te etaleren. Het enige dat u bereikt is dat de meerderheid denkt daar heb je weer zo een halve zool die nog nooit in de wereld heeft rondgekeken maar wel een grote mond opzet.
Tientallen miljoenen. Onze overheid smijt miljarden over de balk u maakt zich druk over een paar miljoen om daar eens wat tegen te doen? Een paar miljoen afgezet tegen de miljarden die we straks naar de Ukraine gaan overmaken?

Pieter V | 26-10-15 | 17:31

@F. von Zeikhoven | 26-10-15 | 17:21
Toen ik nog een abo had op een kabelboer, heb ik hem op televee zien sputteren over de 'mapjes' die hij had over Wilders.
En de rechters waren op zijn zachtst gezegd niet erg blij met het optreden van die mafkees.
Ik denk dat @Parsons gelijk heeft dat Krekeltje veilig opgeborgen moet worden in een gecapitonneerd kamertje.
Die vent spoort niet!

necrosis | 26-10-15 | 17:27

@necrosis | 26-10-15 | 17:22
Maak je geen zorgen die is me veel te oud,
Boven de 40 houdt het voor mij wel op.

francisca van jole | 26-10-15 | 17:25

Een volkertje in de dop ... gedwongen levenslange opname voor die gestoorde gek!

NLislamfree | 26-10-15 | 17:25

WTF? Rare snuiter, die Jeroen. Duidelijk een verwarde man....

BlowingBubbles | 26-10-15 | 17:23

het lijkt wel geschreven door een afdeling van ambtenaren,
Is zijn handtekening rechtsgeldig ?? Jeroen iedereen kan die namaken!

Zwarry | 26-10-15 | 17:22

@xspalm | 26-10-15 | 16:15
Ik lach me een kreek.

Rest In Privacy | 26-10-15 | 17:22

@francisca van jole | 26-10-15 | 17:02
Als je maar van Jane Fonda afblijft...

necrosis | 26-10-15 | 17:22

De Kreek moet desnoods met een Rechterlijke Machtiging opgenomen worden in een Kliniek voor Intensieve Behandeling www.trimbos.nl/producten-en-diensten/... Deze man raakt overprikkeld door nieuws dat tegen zijn eigen denkbeelden ingaat. Hij lijdt onder zijn wanen en dat is onnodig in Nederland anno 2015.

F. von Zeikhoven | 26-10-15 | 17:21

Wat een mafketel, als ik zo die hele lijst aan emails zie die hij gestuurd heeft. Bijna elke dag wel eentje. Wat een mafketel, totaal geschift.

peterdh | 26-10-15 | 17:20

Mafketels gonna keet
#feit

Tobi | 26-10-15 | 17:17

@Parsons | 26-10-15 | 16:58
Ik heb een stukje rechterlijke uitspraak één op één gekopieerd.
En die uitspraak luidde dat die mafkees het beste genegeerd moest worden.
Natuurlijk ben ik het met je eens dat ze hem op moeten sluiten, maar als de rechterlijke macht het niet doet, wie doet het dan wel?

necrosis | 26-10-15 | 17:17

Ik heb de emails van die krankzinnige drol De Kreek voor een groot gedeelte gelezen.
Als je er drie hebt gehad is het aantal serieuze bedreigingen voldoende om wie dan ook er voor te arresteren en voor de rechter te dagen. Waarom hij niet?
GS, doe eens aangifte wegens de vele zeer serieuze bedreigingen.

Dit soort tuig van de richel moet gewoon voor heel lang opgesloten worden.

Pieter V | 26-10-15 | 17:17

@CoJoNes | 26-10-15 | 17:06: het is duidelijk dat je je niet verder hebt verdiept in het bestuursrecht, lees je eerst eens verder in in het belanghebbendenbegrip in het kader van de Awb. Dat is behoorlijk nauw omkaderd en dient uitgebreid te worden aangetoond, en niet zonder reden. Het stomweg niet eens zijn met een element van het democratisch proces valt dus niet onder dit begrip.

De uitkomst van dit gebeuren lag voor juristen dus allang vast. Leuk geprobeerd De Kreek, maar hier zou je zelfs als eerstejaars student een dikke onvoldoende voor hebben gekregen.

De producties bij het verweerschrift zijn overigens hilarisch, dank voor het lachen.

EefjeWentelteefje | 26-10-15 | 17:17

@Brunssum73 | 26-10-15 | 17:09
Is je huidige vrouw net zo gek als die Kreek dan?

Mark_D_NL | 26-10-15 | 17:14

Juist even het epistel zienswijze en bijlagen doorgenomen.
[horny-tweets en stalk-mails aan Ebru verwijderen doet]

Zaniksmurf | 26-10-15 | 17:13

En toch zitten er in zijn betoog zeker dingen die wel hout snijden. Daar moet nog eens goed naar die wetten gekeken worden.

ronaldnh | 26-10-15 | 17:12

Zeg De Kreek, hoe voelt dat nu, om zo juridisch "gesloopt" te worden?

kanon0503 | 26-10-15 | 17:11

@Reinaert | 26-10-15 | 16:53
Je bent 'op een plek waar hij niet bij kan' vergeten...
*daar issie weer: grinnik ende grijns

necrosis | 26-10-15 | 17:09

Noteert advocaten voor echtscheiding, je weet maar nooit. Doei mafklappert De Kreek!

Brunssum73 | 26-10-15 | 17:09

Het vreemde is natuurlijk dat de geenpeil organisatoren ook geen enkel belang hebben en alleen het moment aangegrepen hebben eens lekker recalcitrant te doen en wat de gemeenschap straks tientallen miljoen zal kosten.

DreHa | 26-10-15 | 17:06

Hoe gestoord die de Kreek ook is.. Wat mij verontrust is dat iemand die het democratisch proces in Nederland aan de orde stelt als niet belanghebbend kan worden aangemerkt. Dat de Kreek verkeerde argumenten heeft is één ding maar dat hij geen belanghebbende is, is natuurlijk bullshit.

CoJoNes | 26-10-15 | 17:06

Pagina 65. "Er ligt een bom onder geen stijl,deze kan elk moment tot ontploffing komen. De bom is vooralsnog juridisch. Wat niet inhoudt dat er niet anderszins tegen geenstijl en medewerkers opgetreden zal kunnen worden".
Lijkt mij een gevalletje bedreiging, aanklagen deze meneer.

Apollo | 26-10-15 | 17:06

De producties bij het verweerschrift zijn wel de kers op de taart. Ik heb goed gelachen.

Stormageddon | 26-10-15 | 17:05

En weer zo'n vrijspraak vanwege slechte voorbereiding van de aanklacht

Oilman | 26-10-15 | 17:04

kutsmurf | 26-10-15 | 16:25

Dan kan de Stief-Mutti de sluizen van Nederland ook nog verder wagenwijd openzetten voor gelukzoekers.

Brainless talent | 26-10-15 | 17:03

@Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:51
Nee hoor, lesbisch, is dat nu zo moeilijk te begrijpen ?

francisca van jole | 26-10-15 | 17:02

Hoop dat jullie De Kreek wel de rekening sturen van jullie voorbereidingen (is toch een stevig rapport over deze mafkees).

Hypno2050 | 26-10-15 | 17:02

Haha. Die De Kreek, heeft-ie überhaupt ooit z'n bul gehaald of heeft-ie 'm bij de pindakaas gekregen (zou me niets verbazen...)? Iedere beginner in het bestuursrecht weet dat de al-dan-niet belanghebbende-kwestie het beginpunt is, en dat dit stevig dient te worden onderbouwd. Niets van dat alles in zijn, ehm, 'stukken'. Dus hup, de RvS doet er niets mee, en terecht. Wat een faalhaas zeg.

EefjeWentelteefje | 26-10-15 | 17:02

Misschien kan De Kreek een plekje krijgen bij joop.nl. Ik lees veel overeenkomsten in zwakzinnigheid. Rabiate Jodenhaat is ook een pré.

De Psychiater | 26-10-15 | 17:00

@necrosis | 26-10-15 | 16:36
Ik heb het dan ook niet over vervolgen, maar over opname in een gesticht. Daar hoort die malloot namelijk thuis.

Als jij en/of ik twitteren/schrijven wat die vent zegt hebben we binnen een half uur een arrestatieteam zonder kloppen binnen.

Parsons | 26-10-15 | 16:58

@Mark_D_NL | 26-10-15 | 16:56
Kan jij een lans voor mij breken? Ben net begonnen als DJ en zou graag eens zo'n orgie van muzikale gangbangbeats willen voorzien.

Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:58

@Joris-Goedbloed | 26-10-15 | 16:36
Heb jij de PDf gelezen?

Niet heh.

Parsons | 26-10-15 | 16:57

@Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:51
Ik sta toch bekend als de gangmaker op familie feestjes en andere bijeenkomsten van de Bilderberg groep en Zionisten Club.

Mark_D_NL | 26-10-15 | 16:56

@Mark_D_NL | 26-10-15 | 16:48
Klopt, ik heb ook nooit begrepen waarom de homo's zo hard voor dit "recht" hebben gevochten.

francisca van jole | 26-10-15 | 16:56

@kapotte_stofzuiger | 26-10-15 | 16:13

Dat dus, vergezeld van eeuwigdurende kriebeljeuk-des-doods.

Reinaert | 26-10-15 | 16:53

Maar dat zal toch niet gratis geweest zijn??

Pempy Boludo | 26-10-15 | 16:53

Wat een ongelofelijke sukkel die Kreek. Ja Jeroen, ik weet dat je dit leest.

Heinzz | 26-10-15 | 16:53

@francisca van jole | 26-10-15 | 16:43
Ah ik zie het al, je bent humorofoob
#burnthewitch!!@$#!@$!@$

Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:51

Proest 2 minuten die troep van Jeroen gelezen, die is goed van het padje af zeg.
Gelukkig geen rechter die die dwaas serieus neemt.

Berbaar | 26-10-15 | 16:51

Op mijn briefpapier staan:
Hunting - shooting - trouble & rainmaking.

Piet Karbiet | 26-10-15 | 16:51

@Joris-Goedbloed | 26-10-15 | 16:42
Ik ben ook de Kreek? Dat kan niet, ik ben namelijk Hek de Goot.

Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:51

Ik vraag me ook echt af wie uberhaubt de kreek als advocaat of jurist in zou schakelen. Kan je je het voorstellen, dat die mafkees je zou bijstaan in een zaak?

Moet je z'n betoog ook zien. Daar heeft ie echt dagen op zitten trekken om dat voor elkaar te krijgen. Hij ging er gemakshalve vanuit dat de meer die zou verzinnen de sterker zijn aanvoer zou zijn. Nou meneertje kreek; mischien dat ze bij parnassia daar in Den haag nog een plekje voor je hebben.

Het is beter voor je eigen bestwil; je verspilt de tijd van anderen met je kwakzalver-adviezen.

Anoguurder | 26-10-15 | 16:50

Wat een tijdverspilling van die knul. Hoeveel uur zit hier in? Succes met je leven.

Frodo-the-Dodo | 26-10-15 | 16:48

@francisca van jole | 26-10-15 | 16:43
Dat hele trouwen is een Zionistisch complot, suported door de Bilderberg groep en Obama.

Mark_D_NL | 26-10-15 | 16:48

de uitbater | 26-10-15 | 16:39
Omdat het grappig is. Tis net een vis die aan het spartelen is op het droge :')

GateKeeperNL | 26-10-15 | 16:47

Mooi om de ingediende stukken te kunnen lezen, dank!

Doubledimas | 26-10-15 | 16:45

@Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:38
Ik ben nooit getrouwd geweest en zal ook nooit trouwen,
overigens gaat mij voorkeur uit naar :
www.alphens.nl/agenda/theater/65,sara-...
Maar die heeft al een relatie.

francisca van jole | 26-10-15 | 16:43

-weggejorist-

Joris-Goedbloed | 26-10-15 | 16:42

Angst om niets...

Alsof de Kiesraad zelf niet heeft overwogen of de 'internet-achtige consturctie' (hoi Mark!) door de beugel kon. Dat kan dus wel. Kummeling is/was notabene hoogleraar bestuursrecht.

Ook de Kiesraad heeft niet veel zin teruggefloten te worden door de ABRvS

De Trainert | 26-10-15 | 16:42

Die kerel is op zoek naar name and fame. Ben bang dat deze Jeroen de Kreek steeds een stapje verder zal gaan om zijn honger naar aandacht en acceptiatie te stillen. Die moet je goed in de gaten houden.

Mark_D_NL | 26-10-15 | 16:42

Even de moeite genomen om vluchtig door de digitale diarree van De Kreek heen te pluizen..... Conclusie:
.
Deze man is volgslagen idioot en wel van een dusdanige ernstige vorm dat ik een gedwongen opname in de nabije toekomst niet uitsluit.
.
Jeroen.... poep aan je schoen, doe eens niet meer zo vervelend tegen Pritt en co!

Fatwabuster | 26-10-15 | 16:41

@francisca van jole | 26-10-15 | 16:39
Dus ik moet het als een ja lezen?

Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:41

Ongezien de tyfus voor Jeroen, waarom krijgt dit stuk ongedierte steeds een podium op GS?

de uitbater | 26-10-15 | 16:39

Wat een mooie start van deze week.

Trolo-Häckert | 26-10-15 | 16:39

Afzender van de telefax: Bureau De Kreek. Advies, lobby en anderszins.
Gheheh. Gheheh. Whehe. Whahahah. Whahahahah!
Beter mijdt je Bureau de Kreek. Bij Bureau de Kreek lopen advies en lobby gewoon door elkaar. Onvermijdelijk. En wat dat ´anderszins´ moet voorstellen, laat je fantasie de vrije loop. Mocht Jeroen de Kreek het niet met mij eens zijn, moet Jeroen De Kreek maar weer een telefax naar een of ander ´orgaan´ sturen om protest in te dienen.

Maar een echt vol voltooide leip is die De Kreek wel: ´Op 27 mei 2011 werd hem door de rechtbank tijdens zijn betoog het woord ontnomen. De Kreek beweerde in zijn betoog dat hij schade heeft geleden, omdat hij geen shariarechtbank heeft kunnen instellen en dat Wilders voor (oorlogs)misdaden gearresteerd moet worden.´

En: ´Ook meent De Kreek dat de totaaloplossing van het Jodenvraagstuk en Holocaust feitelijk het idee was van Zionisten die voorts het Naziregiem van Hitler betaald hebben.´

De Kreek is de vijand die ik dubbelhard uitlach. Gheh. Incompetente loser.

chicago river | 26-10-15 | 16:39

@Joris-Goedbloed | 26-10-15 | 16:36
Hey de Kreek,

Ik vind je niet gek hoor, je hebt echt valide punten. Jammer dat de RvS weer onder 1 hoedje speelt met de media!

Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:39

@Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:26
sorry ging iets mis, het tooltje is soms handig maar je kunt er ook ontzettend de mist mee ingaan.
Hier alsnog wat ik schreef:
Je volgt me lang niet zo goed op mijn Twitter als iemand anders, anders had je dit wel gelezen:
kapitein_iglo | 23-10-15 | 16:25
Ook al is dat tegenwoordig wel zo, ik zou voor geen goud in zo'n raket stappen, het gaat nog veel te vaak mis.
francisca van jole | 23-10-15 | 16:27 | | POST! Maanlanding is FAKE!
Bedankt voor de uitnodiging, maar ik zie er toch liever van af :-)

francisca van jole | 26-10-15 | 16:39

Wow even wat commentaren van deze rare jongen gelezen in de bijlagen, maar ik zou zeggen of:
- Sluit hem op bij GGZ ergens
- Klaag hem aan voor haatzaaien en oproepen tot geweld tegen medewerkers bij Geenstijl en consorten
- Combinatie van beide

Wat een malloot...

Lalala Geld! | 26-10-15 | 16:39

Jeroen de Kreek zo gek als een deur noemen is een grove belediging voor deuren. Die man moeten ze toch tegen zichzelf in bescherming nemen. Of is dit nu het effect van bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg?

Johnny Hotrod | 26-10-15 | 16:39

@francisca van jole | 26-10-15 | 16:33
Ik zit helemaal niet op twitter.

Maar wil je dan wel met mijn personage op twitter trouwen?

Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:38

Heb dat hele gebeuren over dat referendum een beetje vanaf de zijlijn bekeken maar volgens mij ook bij het verkeerde veld.

Who the fuck is jeroen de kreek?

Ikdus | 26-10-15 | 16:38

O boy. Dat is echt zo vernederend, om niet ontvankelijk te worden verklaard.

luccmeister | 26-10-15 | 16:37

-weggejorist-

Joris-Goedbloed | 26-10-15 | 16:36

@Parsons | 26-10-15 | 16:32
Uit een stukje uitspraak van de rechterlijke macht:
'Volgens de rechtbank doet De Kreek ‘uitlatingen die voor ieder weldenkend mens volstrekt onzinnig zijn’. Vervolging zou de voormalige advocaat een podium bieden, terwijl het het best is zijn uitlatingen te negeren, aldus de rechtbank.'
En daar had de rechter een punt!

necrosis | 26-10-15 | 16:36

En kost dit geintje hem ook nog iets?

SODEP | 26-10-15 | 16:36

Die gast is totaal van 't paadje.

Halal gehaktbal | 26-10-15 | 16:36

Grappig dat GeenStijl (of eigenlijk GeenPeil) nu hetzelfde advocatenkantoor inschakelt dat in 2011 nog loos liep te dreigen met een kudtbrief tegen Brenno de Winter ( www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/05/... ).

Een paard | 26-10-15 | 16:36

die de Kreek is vast een moslim... zo verward die jongen, zet zichzelf te vaak voor lul ook, zielug

(c)ZWITSUL | 26-10-15 | 16:36

We moeten doodgewoon uit de EU.

Die kansloze vertoning met Griekenland. Het gedwongen moslims opnemen. Die belachelijke naheffingen.
Verdragen die ongezien goedgekeurd worden.

Stop er mee.

Vogelbeest | 26-10-15 | 16:35

Heerlijk die de Kreek, staat ie voor de zoveelste keer voor heel NL voor paal!!
Ga maar een bakkie doen bij Volkert, lul!
Oke, dus het referendum gaat nu echt definitief door, ben benieuwd naar de vraagstelling.

Democrates | 26-10-15 | 16:34

@Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:26
Je volgt me lang niet zo goed op mijn Twitter als iemand anders, anders had je dit wel gelezen:
-----------------------------------------
@kapitein_iglo | 23-10-15 | 16:25
Ook al is dat tegenwoordig wel zo, ik zou voor geen goud in zo'n raket stappen, het gaat nog veel te vaak mis.
francisca van jole | 23-10-15 | 16:27 | | POST! Maanlanding is FAKE!
-----------------------------------------
Bedankt voor de uitnodiging, maar ik zie er toch maar van af :-)

francisca van jole | 26-10-15 | 16:33

Ik begrijp niet waarom die man niet gedwongen wordt opgenomen in een gesloten inrichting.

Parsons | 26-10-15 | 16:32

Ik roep het hier wel vaker; wij leven in de mooiste rechtstaat van de hele kosmos waar altijd alles juridische perfect en transparant verloopt.

Piet Karbiet | 26-10-15 | 16:32

Ik ga dit niet allemaal lezen hoor. Dit land heeft te veel mensen die te weinig te doen hebben.

de Voorzittert | 26-10-15 | 16:31

@kutsmurf | 26-10-15 | 16:25
Ik wil wel van Merkel af, die is net zo dom als Rutte!

necrosis | 26-10-15 | 16:30

Waren de dwangbuizen weer eens op ?

Berthe | 26-10-15 | 16:30

Ik wist niet dat het zo gek was. Maar gefeli jongens, helemaal mooi.

Draak uit Brabant | 26-10-15 | 16:30

@eerstneukendanpraten | 26-10-15 | 16:23
Met jou kan ik praten...

necrosis | 26-10-15 | 16:29

-weggejorist-

Joris-Goedbloed | 26-10-15 | 16:29

Had die de Kreek niet al lang in een cel moeten zitten? Andere mensen die op de twitter zeggen tegen de komst van een azc in hun buurt te zijn worden dezelfde dag nog door twee agenten aan huis bezocht en bedreigend toegesproken te stoppen met dit verzet. En dat terwijl de twitteraar geen dreigend woord heeft geschreven.

sinar2 | 26-10-15 | 16:27

Laat hij eens gaan werken, zal wel net als die meervoudige moordenaar van de Graaff zo'n bijstandsprocedure-gek zijn. Er is buiten genoeg te doen, met een tandenborstel boombladeren opvegen, er liggen er de laatste dagen veel op straat.

Ruud5 | 26-10-15 | 16:27

Waar haalt die man de tijd vandaan?

>>hier drukken | 26-10-15 | 16:27

@francisca van jole | 26-10-15 | 16:25
Wil je met me trouwen? Ik ben onlangs kapitein geworden van mijn eigen ruimteschip, dus ik kan ons huwen. Is dat niet romantisch?!

En dan gaan we samen op huwelijksreis naar Gorat IV!

Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:26

Jeroen de Kreek is rijp voor opname, denk ik na 2 minuten neuzen in zijn pennenvruchten.

ginosino | 26-10-15 | 16:25

Ik had ook niet anders verwacht, van harte gefeliciteerd stelletje "fraudeurs".

francisca van jole | 26-10-15 | 16:25

Ik wil een EU met alleen Nederland en Duitsland. En dan mag Duitsland de regering regelen. Zijn we gelijk van die amateurs in Den Haag af.

kutsmurf | 26-10-15 | 16:25

@Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:21
Oxidatietastisch!

Driewerf Hoezee | 26-10-15 | 16:24

LOL@ "... ontvingen wij het beroepsschrift van J.L. de Kreek, hierna te noemen De Kreek..."

J.L. 'Had gewoon' Jan Lul gedaan.

Driewerf Hoezee | 26-10-15 | 16:23

Hoi Jeroen! En verder: sterph, sterph en ga eens deaud!

eerstneukendanpraten | 26-10-15 | 16:23

Was Jeroen de Kreek destijds niet door een rechter als totaalmalloot weggestuurd?
In ieder geval; fuck Krekeltje en fuck Oekraïne!

necrosis | 26-10-15 | 16:22

@Stocktrader | 26-10-15 | 16:19
Mijn modem kan wel 28800 Baudet! Die meningen gaan als een malle dat internet op!

Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:22

Tsja en ondertussen wil de EU een kiesdrempel instellen.

GateKeeperNL | 26-10-15 | 16:22

Oei, daar zullen Mark Rutte, Pechtold en Samson niet blij mee zijn.

funkyd | 26-10-15 | 16:21

@Driewerf Hoezee | 26-10-15 | 16:18
Is opgepakt wegens roestofobie!

Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:21

Hoera! Referendum kan dus niet gestopt worden door een malloot omdat ie geen belanghebbende is.
.
Nu alles gaan automatiseren en bij iedere wet een referendum gaan houden. De techniek is er en de gegevens ook. Hoeft alleen maar 472k mensen een mailtje te sturen.

deluiegriek | 26-10-15 | 16:21

Lol, als je bij dat kantoor van de Kreek kijkt op streetview (van spilbergenstraat 67, althans volgens document), staat er een soort van gepantserde A-team jeep met mobiel kantoor achterop geschroefd voor de deur. WTF?!

Hans Gruber | 26-10-15 | 16:21

Mooi!!

Zincent | 26-10-15 | 16:20

Geen Stijl rulez
Geen Peil rulez.

kudo's, feli's, en + heul veul

FW Ta-183 Huckebein | 26-10-15 | 16:19

Thierry Kroket = Wel grappig

Rest In Privacy | 26-10-15 | 16:19

Die man hoort ook ergens waar goed voor hem gezorgd wordt met al zijn geestelijke problemen, niet bij de Raad van State om te procederen.

Ommie de HaatMoker | 26-10-15 | 16:18

@Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:16
Wat is er met Roestvrij Staal?

Driewerf Hoezee | 26-10-15 | 16:18

Oeffff.

lustkapper | 26-10-15 | 16:18

@xspalm | 26-10-15 | 16:15
Hij verbaasd natuurlijk. Want hij is verdomme JURISDT!!1!

Driewerf Hoezee | 26-10-15 | 16:17

En wéér wint het roze leger! Feli's en kudo's voor GS cs! *zingt* We krijgen een referendum, we krijgen een referendum!

Robin Hood | 26-10-15 | 16:17

Nou z'n mobiel kan ie ook in de kliko kieperen...

maraboe | 26-10-15 | 16:17

Mooi. Dit soort idioten moet je zo snel mogelijk afkappen en verder gewoon negeren. Optyfen gauw!

Banco Suivi | 26-10-15 | 16:17

Had liever gezien dat RvS wel inhoudelijk was ingegaan op de argumenten, nu is er geen jurisprudentie... goed dan ga ik maar in bezwaar.

Kaas de Vies | 26-10-15 | 16:16

Mooizo. Al had ik niet verwacht dat beroepsmafklapper Jeroen 'het waren de nazi's' de Kreek ons daadwerkelijk een strobreed in de weg zou gaan leggen.

Driewerf Hoezee | 26-10-15 | 16:16

Had ook niet anders verwacht.

eierdoos | 26-10-15 | 16:16

Ook frustrerend, heeft die vogel allemaal tijd hierin gestoken, wordt hji met een pennestreek weer lachend buitengezet.
Naja, kom maar op met dat referendum.

xspalm | 26-10-15 | 16:15

OK dan heren! Tegen de tijd dat dit referendum er komt is het nog maar de vraag hoeveel landen de EU nog heeft (minus Portugal, minus Polen), maar harder trappen in dit soort gevallen is altijd goed.

Top!

Balsaq | 26-10-15 | 16:14

Dag Jeroen! Ongezien de tiefus voor jou.

kapotte_stofzuiger | 26-10-15 | 16:13

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl