Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Nederlandse Grondwet in het Arabisch vertaald

Rijksoverheid.nl: "نظرا لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من مختلف البلدان، وزير بلاستيرك الداخلية وعلاقات المملكة قرر الدستور أيضا متوفرة في مجموعة العربية. وقد تم بالفعل ترجم الدستور المتاحة حاليا إلى الإنكليزية والفرنسية والإسبانية. ترسل الدستور لجميع البلديات في اللغة العربية. ويمكن أن توفر هذه الأصول للاجئين الذين يأتون إلى الملجأ. سيصدر الفصل 1 من الدستور، الحقوق الأساسية، الأسبوع المقبل في العربية للبلديات. نوفمبر في وقت مبكر هو ترجمة للدستور الهولندي كامل متاح." Right. Wij hebben maar 1 vraag: wordt de Grondwet ook in het Arabisch uitgelegd? Want de tekst van de Nationale Huisregels vertalen is één ding. De toepassing een hele grote tweede...

Reaguursels

Inloggen

Hier word je toch moedeloos van. Kun je nagaan op welk niveau deze bestuurders bezig zijn.

De Laureaat | 21-10-15 | 17:55

Steeds minder NL-ers nemen de PvdArabieren meer serieus, gelukkig.

johnelec | 21-10-15 | 14:47

Ja joh. Integreren lukt toch niet. De overheid geeft het gewoon openlijk en ruiterlijk toe. Taalcursussen Nederlands? Te veel gedoe. Weet je wat. Wij passen ons wel aan en gaan Arabisch leren. Goed bezig Plassterk, Urinesterk.

IndoFortuyn | 21-10-15 | 14:28

Heb ik toch altijd een minuscuul idee gehad, dat de PvdA voor integratie was. Inderdaad was. Want ze houden een zelfde uitverkoop van dit land aan de arabieren, als Pechtold doet aan de EU. Maar dan is het natuurlijk niet voldoende om die wet in het arabisch te vertalen. Natuurlijk in alle EU talen. Maar meneer Plasterk, U gooit nu een boel geld over de balk. Want als kereltje Pechtold zijn zin krijgt, dan hebben we geen grondwet meer nodig en is het misschien verstandiger om het verdrag van Lissabon te vertalen. Scheelt weer wat en we moeten op de kleintjes letten met die naheffingen uit Brussel. Of is dat verfrag ook al in het arabisch vertaald?

Rest In Privacy | 21-10-15 | 10:57

Die gasten denken ook
Wat is dit voor derde wereld land

Vrijheid van meningsuiting is pas artikel 7uit de grondwet
Daarvoor zitten allemaal regeltjes wat je niet mag zeggen
Kutland

Triple2K8 | 21-10-15 | 10:16

Het kan geen kwaad dat "vluchtelingen" zo snel mogelijk onze grondwet leren. Of het wat uit zal halen in het huidige "weg met ons" klimaat is een 2e.

Obainmarie | 21-10-15 | 08:36

Jammer om te zien dat mensen die zeuren dat vluchtelingen onze normen en waarden niet zullen accepteren, nu zeuren over het feit dat de grondwet in het Arabisch word vertaald. Wat verwacht je dan, dat ze meteen Nederlands kunnen spreken? Hele goede actie minister Plasterk!

Argugraag | 21-10-15 | 01:31

Hou eens op stupide overheid, (sorry voor het pleonasme). De burger moet zich houden aan het wetboek van strafrecht en de overheid aan de grondwet die bedoeld is om de burger te beschermen tegen de grootste criminele organisatie van dit land.

Elessir | 21-10-15 | 00:06

Belachelijk, of ik in Syrië ook even de grondwet in het Nederlands kan lezen. Grondwet moet je niet vertalen pure geldverspilling.

Beroep = Boerenlul | 20-10-15 | 23:48

-weggejorist-

Lucky77 | 20-10-15 | 22:40

Max 20 jaar tot volkomen economische en maatschappelijke ondergang tijdens een grote bloedige burgeroorlog. De invasie is nu.
Arme kinderen en kleinkinderen, Nederland werd verkwanseld door angstige wegkijkers en wereldvreemde Gutmenschen.

Antitheïst | 20-10-15 | 22:36

-weggejorist-

cryptolau | 20-10-15 | 22:14

@wapster | 20-10-15 | 18:48

dat had beter eerst gekund ook in t engels:P

cryptolau | 20-10-15 | 22:14

En ook vertaald in de 2e rijkstaal van het land? Nee dat zal wel niet. Walgelijk!

reade romke | 20-10-15 | 22:09

Wat dacht je van een overzicht van het verschil tussen de Nederlandse wetten en die in ergensandersland maar dan wel inclusief motivatie.

kloopindeslootjijook | 20-10-15 | 22:03

Is het een idee om ook de 10 geboden in het Arabisch te vertalen.

Spare Rib | 20-10-15 | 21:52

Gaat veel helpen. Net terug van een college staatsrecht, veel van wat echt Nederlands is staat niet eens in de Grondwet. Alsof een vluchteling dat proza begrijpt indien een staatsrechtgeleerde er soms al moeite mee heeft...

kolonel bromsnor | 20-10-15 | 21:47

ehm... excuseer?

Als je de Nederlandse grondwet wil lezen, dan moet je óf 1) Nederlands kunnen lezen, óf 2) ZELF een vertaler in schakelen.

De Nederlandse overheid hoeft heus niet de Nederlandse grondwet te vertalen naar een vreemde taal. Dat doen ze maar in het buitenland.

Wij hoeven deze concessie helemaal niet te doen, aan niemand niet. Weet je wat al die importarmoedzaaiers nu gaan denken? "O, mooi. We hoeven helemaal geen Nederlands te leren, zij passen zich vanzelf wel aan ons aan."

Hier ben ik helemaal niet van gediend.

Mozes Jeuk | 20-10-15 | 21:18

toch heeft het wel iets.

is toch een warm, gezellig beeld.

je krijgt een document te zien, je herkent het geschrift, echter weet je niet wat er bedoelt wordt.

toch voelt het als thuis komen

belgie meesteres | 20-10-15 | 21:16

Goed idee en nu even doorpakken: laten lezen, verklaring laten tekenen dat a) zij zich zonder enig voorbehoud hieraan zullen houden, en b)dat als zij dat niet doen zij meteen uit NL gezet worden en teruggebracht worden naar hun geclaimde land van herkomst, Syrie dus, met een claim op alle onterechte geclaimde voorzieningen. Wat zullen dan al die Albanezen, Afghanen, Eritreers, Congolezen etc. op hun neus kijken! Maar ja, jammer dan, helaas pindakaas. Plotseling komen dan alle verloren paspoorten weer tevoorschijn, zie consequentie generaal pardon. Maar dan gewoon te laat.....

LaatmaarLu? | 20-10-15 | 21:08

Nederland, not even once.

Van de absolute gekke dit!

Verloochen je eigen volk en cultuur door diep te buigen voor een stel reli-uitvreters die je ooit binnen hebt gehaald voor wat vies werk.
Manmanman wat een ontiegelijke waanzin!

Specjal Blend | 20-10-15 | 21:02

Gaan we ook naleven en handhaven. Taal maakt niet uit, als het maar gebeurt.

Roer | 20-10-15 | 20:56

Binnenkort weer de terugkeer van de galg op het dorpsplein. Ter leering ende vermaeck.

prakkie | 20-10-15 | 20:53

@Daphinda | 20-10-15 | 18:16 :
"De Islamisering van Nederland begint vorm te krijgen. Over een paar jaar mogen wij leren wat er in de sharia staat en moeten wij daar naar leven."
Over een paar jaar krijgen alle blanke Nederlanders ook officieel de Dhimmi-status: slaven, dus. Als we dan een arabier tegenkomen op straat, mogen we die niet aankijken en moeten we alles doen wij zij zeggen, zonder tegenspraak. Zegt'ie "lik m'n schoenen", dan lik je zijn schoenen. Want doe je dat niet, dan gaat je kop eraf. Simpel.

prakkie | 20-10-15 | 20:52

Als Plasterk nog even zorgt voor de vertaling van onderstaande wetten, dan zijn ze gelijk helemaal op de hoogte

Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
Algemene nabestaandenwet (Anw)
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Beroepswet (Bw)
Boetebesluit socialezekerheidswetten (Bszw)
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Gw)
Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (IZvw)
Invoeringswet arbeid en zorg (IWazo)
Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Inga)
Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (IWfsv)
Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (ISUWI)
Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten (Mszw)
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Osv 1997) (vervallen)
Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005 (Rsp 2005) (vervallen)
Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (WBIA)
Tijdelijke wet pilot loondispensatie (Twpl)
Toeslagenwet (TW)
Werkloosheidswet (WW)
Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Walvis)
Wet arbeid en zorg (Wazo)
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Wamil)
Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU)
Wet beslistermijnen sociale verzekeringen (Wbsv)
Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)
Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (IWIA)
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Wmkob)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Wet op de zorgtoeslag (Wzt)
Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW)
Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba)
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden (Wsg)
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI)
Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (Wet TAV)
Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet TBA)
Wet terugdringing ziekteverzuim (Wet TZ)
Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz)
Wet verbetering poortwachter (Wvp)
Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (Wvlz 2003)
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)
Wet werk en bijstand (Wwb)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA)
Ziektewet (ZW)
Zorgverzekeringswet (Zvw)

Von Stallhaussen | 20-10-15 | 20:48

Zijn ze goddomme van de pot gerukt?!?!?
Die opvreters leren onze fokking taal maar!
In andere landen kunnen ze dat ook prima, dus leren ze het hier ook maar.

prakkie | 20-10-15 | 20:46

Mulhid | 20-10-15 | 20:12
Uit welke taal heb je dat vertaald naar Nederlands, met Google translate?

Snap je!? | 20-10-15 | 20:36

Ik kan me niet herinneren dat de grondwet ooit vertaald is naar het Engels, Frans of Duits. Blijkbaar is dat alleen nodig voor die Arabische raketgeleerden.

wapster | 20-10-15 | 20:30

En trouwens, "Westen vindt referendum over grondwet Syrië farce

De Syrische oppositie en westerse regeringen hebben het referendum zondag over een nieuwe Syrische grondwet afgedaan als een schijnvertoning. Terwijl in de hoofdstad Damascus en in andere Syrische steden mensen naar de stembus gingen, ging elders in het land het geweld onverminderd door.

REUTERS, AP, AFP 27 februari 2012, 00:00"

F. von Zeikhoven | 20-10-15 | 20:22

Er is een regeltje in de wet toegevoegd, dat bevat een toetsingsverbod. Het verbiedt de rechter om formele wetten te toetsen aan de Grondwet.

Je plichten tellen dus zwaarder dan je rechten en elke grondwet kan juridisch ongeldig worden gemaakt door een tegengestelde wet in het strafrecht te maken.

Wetten zoals onderdelen van de Sharia kunnen in Nederland via die regel (met een politieke meerderheid of succesvolle lobby) dan ook zo ingevoerd worden ondanks dat het botst met onze grondwetten, gewoon het strafrechtboek aanpassen en dat overruled de grondwet.

Grondwet.http://www.politiekcompendium.nl/id/vj2alh23hwys/toetsingsverbod

mysteryposter | 20-10-15 | 20:16

@ F. von Zeikhoven | 20-10-15 | 20:06
Maar ja, Pinkelstark moet toch nog wel wat aan zijn grammatica doen dan...
"Aufgrund der großen Zustrom von Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern , Minister Plasterk Inneres und Königreichsbeziehungenentschieden Verfassung auch in der arabischen Gruppe . Es wurde bereits auf die Verfassung derzeit auf Englisch, Französisch und Spanisch übersetzt. Verfassung für alle Gemeinden geschickt in der arabischen Sprache . Und dass diese Vermögenswerte für Flüchtlinge, die ins Tierheim gekommen ist. Kapitel 1 der Verfassung wird ausgestellt , Grundrechte, nächste Woche in den arabischen Gemeinden. Anfang November ist eine Übersetzung der niederländischen Verfassung ist verfügbar"

F. von Zeikhoven | 20-10-15 | 20:14

Binnenkort ook de straatnaambordjes....

BlowingBubbles | 20-10-15 | 20:13

-weggejorist-

Mulhid | 20-10-15 | 20:12

Da's interessant: www.google.nl/search?q=(...) [die arabische tekst uit het topic]AD... geeft vervolgens:
"400. That’s an error. Your client has issued a malformed or illegal request. That’s all we know."

F. von Zeikhoven | 20-10-15 | 20:10

Xcse me...

Sinds wanneer heeft NL .. ARABISCHE GEMEENTEN???!!!!

Of is de islamitische annexatie van NLs grondgebied nu al begonnen?
translate.google.nl/?hl=nl#ar/nl/%D9%...

gaffelbaard | 20-10-15 | 20:08

Lullig voor de vertaler dat het Arabisch woorden als mensenrechten, gelijkheid, homo etc. niet kent...

Cor Netto | 20-10-15 | 20:07

Da's net zo briljant als een Nederlandse grondwet in het Duits, want Nederlands is ook een Germaanse taal...

F. von Zeikhoven | 20-10-15 | 20:06

Zo kunnen ze lezen waar ze allemaal recht op hebben

Toontje-lager | 20-10-15 | 20:01

Wow, de gelukszoekers zullen rijendik staan te dringen om dit dikke boekwerk te bemachtigen (om het te verbranden want het is frisjes buiten).
SUKKELS. Er is zelfs geen nederlander die door dat boek gaat spitten. Allemaal loos gebrabbel waar geen hond uit wijs wordt (dus ook geen hollandse).

Sunwukong | 20-10-15 | 19:55

ik word er zo ontstellend moe van..!

langzullenweleven | 20-10-15 | 19:53

Godverdomme. En daar moeten wij tegen vechten zonder Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali en Pamela Hemelrijk.

We're doomed. Abandon ship.

Immanuel | 20-10-15 | 19:52

Als je bereidt bent te vertalen, dan ben je bereidt te bukken voor de nukken van de Arabieren/islam. Harstikke fout bezig jongens.

Rest In Privacy | 20-10-15 | 19:50

-weggejorist-

HartvanOranje | 20-10-15 | 19:50

De finale eindbaas | 20-10-15 | 19:26
Zie tegel boven, dat was ik nog vergeten inderdaad. Lezen doen ze dit toch niet. Ik denk dat zo'n 65% van de hoogopgeleiden onder hen niet eens kan lezen. En als ze al kunnen lezen, waarom zouden ze tijd besteden aan de regeltjes van de ongelovige honden die hen slecht behandelen. Er geldt maar 1 boek met regels voor deze mensen.

Snap je!? | 20-10-15 | 19:43

Kunnen ze dit niet door een imam op welbekende jengeltoon laten injengelen. En die opname dan 24 uur per dag uit speakers laten klinken in de AZC's? Wat zeg je, geen speakers?
Daar zou ik dan wel een bijdrage aan willen leveren.

Snap je!? | 20-10-15 | 19:40

de grondwet is niet compatible met de koran/sharia.
Daarom zullen ze de grondwet negeren.
Leuk bedacht van het cda, maar uiterst naief. het toond aan hoe weinig ze eigenlijk weten van de islam.

1 Koran verbied vrijheid van menings-uiting.
2 discriminatie op basis van geslacht is verplicht www.americanthinker.com/articles/2005/...
3 slavernij is toegestaan (metname sex-slaven) in de koran
4 islam verbied vrijheid van godsdienst
5 alle geweld tegen niet-moslims is toegestaan volgens de koran

--sql error-- | 20-10-15 | 19:35

Ze, Oskam/plaskerk willen ook een vertaling in het Tigrinya-ees. Tigrinya-ees wordt gesproken in noorden van Ethiopia, deze mensen noemt men Tigrawot. Er wonen in dat gebied 4.5 miljoen burgers waarvan 95% Christelijk...

Mark_D_NL | 20-10-15 | 19:27

Denkt die Plasterk nu echt dat er 1 vluchteling dit leest? Die mensen hebben maar 1 houding en dat is alles naar hun hand zetten. Middelen: discriminatiekaart trekken en vervolgens met geweld.

De finale eindbaas | 20-10-15 | 19:26

Verraad. Dat is het. Niets anders dan dat.

bft | 20-10-15 | 19:23

@(c)ZWITSUL | 20-10-15 | 18:48
Die krijgen ook al last van hoogmoedswaanzin....

Lupuslupus | 20-10-15 | 19:17

Reactie van 99% van alle moslims: er is maar één grondwet De Koran.

Dutch_Holland | 20-10-15 | 19:16

-weggejorist-

Peace Rider | 20-10-15 | 19:15

Eenieder die zich in NL bevindt wordt geacht de wet te kennen, althans, dat hoor je als autochtone burger die zijn vuilnis een uur te vroeg buiten zet, 1 km te hard rijdt and so on.. Mocht men erin geïnteresseerd zijn (wat niet zo is want geen sharia) kan men toch zelf moeite doen voor een vertaling? Als ik alle reportages mag geloven vervelen ze zich toch maar in de AZC's..

mr.money | 20-10-15 | 19:14

Dom. Heeft een aanzuigende werking, zie artikel 1. Plasterkje, Plasterkje, Plasterkje toch, Zwarte Piet zal je in zijn zak meenemen.

Thomas333 | 20-10-15 | 19:13

@Watching the Wheels | 20-10-15 | 19:08

Inderdaad een moeilijke taal en ik wil er niets van weten.

Wasbakplasser | 20-10-15 | 19:13

Een grondwet is een wet die op grond ligt, vrij vertaald naar het Arabisch dan.

De waard zijn gast | 20-10-15 | 19:11

-weggejorist-

RobberenRukkie | 20-10-15 | 19:10

hij doet het niet, sorry (verkeerd lettertype ofzo)

Watching the Wheels | 20-10-15 | 19:09

-weggejorist-

Greet Kachelmans | 20-10-15 | 19:09

-weggejorist-

Watching the Wheels | 20-10-15 | 19:09

@Wasbakplasser | 20-10-15 | 19:04
Lastig dat je cursor dan ook meteen de verkeerde kant op huppelt ... ÊÈæá ÇáÖÃä ... moeilijke taal.

Watching the Wheels | 20-10-15 | 19:08

-weggejorist-

X-trm | 20-10-15 | 19:08

kind bruidjes ....

hatschjoe | 20-10-15 | 19:08

Binnenkort de NPO Arabisch ondertiteld zeker?

jip_86 | 20-10-15 | 19:07

Lid 1e kamer dat mij blockt op Twitter waarschuwt:
"Beseft @RPlasterk dat Nl wel ns aantrekkelijker kon worden als #vluchtelingen Artikel 1 in t #Arabisch kunnen lezen?"

Fransg | 20-10-15 | 19:07

We schaffen onszelf ook al af. In navolging van Duitsland. Dat begint met taal. Over 25 jaar spreekt men hier alleen nog maar Arabisch. Of dacht U dat deze lieden die nu binnenkomen, nog Nederlands gaan leren ? Dat hoeft toch niet meer ?
Ze krijgen alles al in het Arabisch aangeboden:

اللغة العربية. ويمكن أن ت

Fuck it !

vivaldi | 20-10-15 | 19:07

ik snap niet dat ze het vertalen naar het arabisch, al die raketgeleerden kennen toch Engels??

Peace Rider | 20-10-15 | 19:06

Google Translate maakt ervan: "Is al vertaald Grondwet momenteel beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans. Stuur grondwet aan alle gemeenten in de Arabische taal. Het kan deze activa voor vluchtelingen die naar het asiel komen. hoofdstuk 1 van de Grondwet zullen worden uitgegeven, de grondrechten, volgende week in de Arabische gemeenten november. Early is een vertaling van de Nederlandse grondwet is beschikbaar."
.
Dus dat zit allemaal wel goed ...

Watching the Wheels | 20-10-15 | 19:05

-weggejorist-

Wasbakplasser | 20-10-15 | 19:04

Oskam van het CDA kwam hier begin oktober al mee.
--
Onze Grondwet verschijnt binnenkort in een puntige samenvatting in het Perzisch, Arabisch of de Eritrese taal Tigrinya. Het doel: asielzoekers die hier aankomen een exemplaar van de Nederlandse Grondwet in hun moerstaal overhandigen.Dat is tenminste de wens van CDA-Kamerlid Oskam, die hiertoe binnenkort met een voorstel komt.
--
www.telegraaf.nl/feed/krantart/krantar...

Mark_D_NL | 20-10-15 | 19:03

Goede zaak, die vertaling van onze grondwet. Het is de bedoeling dat ze die meteen overnemen, want anders krijgen ze dat niet voor elkaar. Nu we toch aan het vertalen zijn, kan dit ook even worden vertaald?

Wegenverkeerswet 1994

Hoofdstuk II. Verkeersgedrag
1Gedragsregels

Artikel 5
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

gripir | 20-10-15 | 19:02

@Geenstijlfiguur | 20-10-15 | 18:03
Nee liever niet, want strafrecht in dit land is zo slap, die liggen dan meteen in een deuk van het lachen. Niet doen dus, dat werkt averechts.

Wonderful-Life | 20-10-15 | 19:00

O maar wacht dat kan niet ... als die werklozen meer gaan verdienen dan de huidige uitkering, dan krijgen we nog een extra heffing van Brussel, niet aan gedacht.

Watching the Wheels | 20-10-15 | 19:00

En wat is de reden? En komt de grondwet ook in het Fries?

Mesmer | 20-10-15 | 18:59

600.000 werklozen, op een dag weet je het ineens, je wordt grenswacht ...

Watching the Wheels | 20-10-15 | 18:59

nu nog leren lezen...

--sql error-- | 20-10-15 | 18:57

Teletekst 132 "De EU-landen stellen 291 grenswachten beschikbaar voor Frontex" en Dijsseltekst pagina 113 "Nederland heeft net als vorig jaar een naheffing gekregen van Europa. Dit keer gaat het om 446,2 miljoen euro."

Watching the Wheels | 20-10-15 | 18:57

RobberenRukkie | 20-10-15 | 18:44
Wat daar zit verdient 20 jaar verbanning naar het kalifaat.

bakoenin | 20-10-15 | 18:57

Goed bewaren voor het nageslacht, dat kan het Nederlandse origineel over 50 jaar niet meer lezen als het huidige PVVD66 beleid aanhoudt.

Trekbeest | 20-10-15 | 18:56

@kloopindeslootjijook | 20-10-15 | 18:48
Jij komt meteen met grof geschut, gaat niet werken.
Hoewel, misschien schrikt het ze af, misschien toch niet zo'n gek idee.

Good Meuning | 20-10-15 | 18:56

Hopelijk geen "vrije" vertaling ...

Watching the Wheels | 20-10-15 | 18:54

spuitje11 | 20-10-15 | 18:51
De beste man zal een goede wetenschapper zijn maar het is een zak van een politicus.

bakoenin | 20-10-15 | 18:54

En de tien geboden in het Arabisch lijkt me ook geen overbodige luxe. Gij zult niet stelen enzo.

wapster | 20-10-15 | 18:54

@Godsammekraken | 20-10-15 | 18:01
Oké, maar dan ga ik ook m'n reet met hun sharia afvegen.

Wonderful-Life | 20-10-15 | 18:53

Beter zou zijn om alvast de sharia wetgeving in het Nederlands te vertalen en vanaf de kleuterschool te onderwijzen.

bakoenin | 20-10-15 | 18:52

Bestaat de grondwet dan al in het Fries, Engels, Frans, Duits en Spaans? En heeft Plasserd dit allemaal zelf bedacht?

spuitje11 | 20-10-15 | 18:51

@Godsammekraken | 20-10-15 | 18:01
Op basis van je religie(vrijheid van godsdienst) de grondwet aan kant schuiven. Wel alle voordelen (alsielopvang/voeding/uitkering) niet de nadelen, zorgpremie, belastingen of werk.

toetanchamon | 20-10-15 | 18:50

snap alleen de keuze arabisch niet. of heb ik wat verruimends en verrijkends gemist de afgelopen veertig jaar?

verbanden | 20-10-15 | 18:48

Ronald had zeker niks te doen.
Misschien kan hij ook het wetboek van strafrecht en dat van strafvordering alvast vertalen naar het Arabisch.

wapster | 20-10-15 | 18:48

Wat dacht je van een cursus verlichtingsdenken?

kloopindeslootjijook | 20-10-15 | 18:48

Dit land is ziek, zo ziek.

Silent Scream | 20-10-15 | 18:47

"de Grondwet ook in het Arabisch uitgelegd? "
Als mensen alleen leren regeltjes te volgen zonder zich af te vragen waarom die regeltjes er zijn en waar ze vandaan komen...

kloopindeslootjijook | 20-10-15 | 18:47

Hopelijk is het wel driedubbellaags papier, anders schuurt het zo aan de billetjes....

#Kentucky | 20-10-15 | 18:46

Ze hebben al een grondwet, de koran.

de honden blaffen... | 20-10-15 | 18:45

Een grondwet die je niet mag toetsen is geen grondwet dat is een fopgrondwet.

rechtsdwalendeautist | 20-10-15 | 18:45

Ga eens met de roze plopkap naar een AZC en vraag de bewoners daar wat ze denken van vrijheid van godsdienst, joden, vrouwenrechten, homo's, enz.

Duifmans | 20-10-15 | 18:45

De grondwetten zijn een verzameling regels die ergens op gebaseerd zijn, wat een paar honderd jaar gekost heeft. Het waarom erachter is veel belangrijker. Waarom we scheiding kerk en staat hebben, wat liberalisme is, wat socialsme is, wat humanisme is. etc etc.

kloopindeslootjijook | 20-10-15 | 18:45

Godverdegodverdegodver. Ze leren maar Nederlands! Zo leren ze het nooit, en zo hebben ze ook helemaal geen incentive om het te leren. Kutland, kut overheid.

Vrije Nator | 20-10-15 | 18:45

Hahahaha, Jiskefet.., de dagelijkse episode uit Den Haag. Hebben we het nog niet eens gehad over de naheffing van onze vrolijke vrinden uit Brussel, hahahaha. En dan zo dadelijk DWDD alwaar ze het volk langs de welbekende moralistische meetlat gaan leggen. Muwahaha.., wat een land.

RobberenRukkie | 20-10-15 | 18:44

Reinaert | 20-10-15 | 18:24

Precies! Alleen heeft Mo nooit bestaan en als hij dat wel had dan was het een smerige pedo geweest, eentje die bij ons in de gevangenis altijd de zeepjes voor Bubba en zijn maten moet oprapen en daarna nooit wordt overgeslagen, door niemand...

eerstneukendanpraten | 20-10-15 | 18:44

De tekst in het Arabisch wordt aan gemeenten gestuurd, die hem kunnen printen en uitdelen aan vluchtelingen in de opvang.

am*dam | 20-10-15 | 18:42

Prima toch? Handtekening zetten voor akkoord, bij discussie over of schending van: enkele reis Zandbakkië.

Zaadhaan | 20-10-15 | 18:42

Leer maar Arabisch want over 5 jaar is dat de landstaal.

Error 404 | 20-10-15 | 18:42

is dit het deel waarin staat dat eindbruidjes zijn toegestaan.

hatschjoe | 20-10-15 | 18:40

Lees het boek van Michel Houellebecq "Onderwerping" (Soumission) het is aan het gebeuren onder onze ogen, we stonden erbij en keken ernaar..

BoerinFrance | 20-10-15 | 18:40

Ondertussen mogen we je gelooft het niet... weer dokken aan Brussel. Naheffingsgestapo? of gewoon een omweg om bovenop de vluchtelingenverplichtingen extra pegels te graaien om zo het bedrag voor het financiële probleem van de instroom te versluieren. www.telegraaf.nl/binnenland/24639408/_...

ecologiste | 20-10-15 | 18:40

Bedoelde Plaszerk het maar net zo ironisch als Geenstijl ;)

Acidbrain | 20-10-15 | 18:37

Integreren, maar dan achterstevoren...

Air van Boven Dorens | 20-10-15 | 18:36

Alvast de 1e aanpassing aan het toekomstige kalifaat.

IndoFortuyn | 20-10-15 | 18:34

@Digitaal Smoelwerk | 20-10-15 | 18:29

De lichtgetintiërs die hier al wonen hebben over 't algemeen al behoorlijk wat moeite met hun eigen taal. Ik heb in een grijs verleden wel eens wat teksten in het Arabisch opgemaakt in een - in mijn ogen - schitterend lettertype. Helaas: dat lettertype bleek ongeschikt voor de niet-geoefende oogjes van onze Arabische vriendjes, het moest simpeler, net als de tekst, die moest ook simpeler.

Het is en blijft een vreemd volkje. Helaas.

Reinaert | 20-10-15 | 18:34

Lekker belangrijk. De grondwet regelt zaken tussen de staat en burgers, niet tussen burgers onderling. Bovendien is er niet 1 rechter in dit land die aan de grondwet mag toetsen. Maar goed ook, anders zat heel Den Haag al lang achter de tralies vanwege de verdragen met de EU.

Laffe populistische symboolpolitiek.

CoJoNes | 20-10-15 | 18:32

-weggejorist-

ProAsfalt | 20-10-15 | 18:31

Wat een affront, om de zuivere taal van het Enig Ware Boek te misbruiken voor misplaatste, verdorven ideeën!

bisbisbis | 20-10-15 | 18:31

kansloos, hiermee stimuleer je in iedergeval het integreren NIET!!

Russo | 20-10-15 | 18:31

Hahahaha flikker toch op man. Zolang mensen maar het juiste kruisje kunnen zetten op het stemlabel heh, dus die binnenkort ook in het Arabisch. Wat een homo.

LetTheSunshine | 20-10-15 | 18:30

Zal niet lang meer duren dat Arabisch de voertaal in Koninkrijk der Nederlanden is, dus het begin om de wet- en regelgeving te vertalen is een goede zet.

ProAsfalt | 20-10-15 | 18:30

Ook handig voor de al lang hier wonende lichtgetintiers.

Digitaal Smoelwerk | 20-10-15 | 18:29

Engels was voldoende geweest, blijft immers toch de taal van de wetenschap.

prov1nciaal | 20-10-15 | 18:29

Hoe alles hier sociaal werkt weten ze ook al .Compleet ingerichte woning, geld ,zorg ,subsidie ,en niet te vergeten kinderbijslag .

fleurtje | 20-10-15 | 18:27

Gezien de recente ontwikkelingen lijkt het mij beter om de sharia-wetgeving naar het Nederlands te vertalen.

Tserclaes | 20-10-15 | 18:27

Je kan ook gewoon eisen dat mensen nederlands kunnen lezen en schrijven voor ze hier mogen blijven....

bassio | 20-10-15 | 18:27

De grondwet in het Arabisch - dat lijkt me wel hoog gegrepen voor een bevolkingsgroep voor wie VMBBO al te hoog gegrepen is en die aan lezen een broertje dood heeft.

mirvink3478 | 20-10-15 | 18:25

"Dit is niet mijn grondwet vriend".

Rest In Privacy | 20-10-15 | 18:25

Doe er maar gelijk een gebonden versie van alle Mohammed-cartoons bij; hebben ze ook nog wat te lachen...

Aristotalloss | 20-10-15 | 18:24

@eerstneukendanpraten | 20-10-15 | 18:20

Als het huwelijk in Islamistan conform de aldaar geldende regels is voltrokken mag dat. Mits de bijbehorende bruidsschat netjes is betaald natuurlijk. Oom Hassan (63) mag dus zijn -nichtje- echtgenote Fatima (9) helemaal aan gort neuken. Gewoon omdat wij zo'n liberaal, vrijzinnig landje zijn. En de Profeet(STFU) zag dat het goed was.

Reinaert | 20-10-15 | 18:24

@Jan Passant mk2 | 20-10-15 | 18:09

Onze Grondwet gaat niet mank. Het is veel uitgesproken misvatting dat de Grondwet rechten zou verlenen aan een godsdienst of een godsdienstige organisatie. Dat is niet het geval. De Grondwet regelt zaken tussen de overheid en een individuele burger, verleent het recht om je geloof te belijden. Meer niet.
.
Deze misvatting is bewust de wereld in geholpen om religieuze politieke partijen en kerkelijke instanties te appeasen. Dat kon toen welicht minder kwaad (al betwijfel ik dat) maar nu is er Islam in Nederland. De kwaadaardige natuur van deze religie is toendertijd niet meegenomen.
.
Overigens is de hele Grondwet al honderden keren anaal genomen en uit elkaar gereten. Van fractiediscipline bij de stemmen in de TK (ronduit verboden) tot soevereiniteitsoverdrachten aan de EU. De snippers zijn niet eens herkenbaar door de kringbukkake van PvdA, D66, VVD, en CDA en wat druppels van irrelevante margepartijen als Groenlinks, CU.
.
Willen we werkelijk wat met de Grondwet, grondwetten, en serieuze burgerrechten doen zal het hele publieke bestel van eerdergenoemde partijen gezuiverd moeten worden en perverse wetgeving en verdragen vernietigd moeten worden.
.
Een revolte, revolutie dus. I'm game maar een groot deel van Nederland zit ontzettend te suffen. Kan of wil niet zien dat onze burgerrechten tesamen met onze democratische rechtstaat door de plee gespoeld worden.
Begrijpt niet dat dat uiteindelijk leidt tot onvrijheid, onderdrukking.

Parel van het Zuiden | 20-10-15 | 18:24

En Plasterk heeft DWDD exclusiviteit gegeven voor Zijn uitleg...

Bobby Peru | 20-10-15 | 18:23

-weggejorist-

Greet Kachelmans | 20-10-15 | 18:23

Ik denk dat er ook een hoop Nederlanders zijn die uitleg nodig hebben over de grondwet. Inclusief politici.

deadlock2k | 20-10-15 | 18:21

Staat daarin ook dat het helemaal toppie als je als man van boven de 30 een meisje van 13 iedere dag helemaal kapot trekt?

eerstneukendanpraten | 20-10-15 | 18:20

@******* | 20-10-15 | 18:12

Dat gebeurt al. In Friesland. En dat is ook goed zo.

Reinaert | 20-10-15 | 18:20

-weggejorist-

Ommezwaai | 20-10-15 | 18:19

@lulleficatie | 20-10-15 | 18:18
Staat toch online. Waarom moet je hem in de kast hebbben liggen?

Mark_D_NL | 20-10-15 | 18:19

Welke Nederlander heeft er überhaupt een Nederlandse tekst van onze grondwet in de kast liggen?

lulleficatie | 20-10-15 | 18:18

En weer 3 zetels erbij voor Geert.

Mark_D_NL | 20-10-15 | 18:18

@ray7900 | 20-10-15 | 18:11
Sowieso de vrouwen nauwelijks. Helaas.
Al zie ik die nauwelijks.

Claude_Vieaul | 20-10-15 | 18:17

@******* | 20-10-15 | 18:12
1. Engels.
2. Spaans.
3. Chinees.
4. Portugees.
5. Islamitisch.

Laat dat NL maar zitten, maakt niet meer uit. Wij hoeven nog maar een paar dingen te weten:
No-Go zone / Wegblijven zone / Niet pluis zone / alleen bewapend betreden zone / Eerst schieten dan praten zone.

MarcS | 20-10-15 | 18:17

@Guido | 20-10-15 | 18:16
Voor het afvegen gebruiken ze dus de originele Nederlandse tekst.

Guido | 20-10-15 | 18:17

@Godsammekraken | 20-10-15 | 18:01
Dat mag helemaal niet! Er zou namelijk een woordje of lettergreep op kunnen staan dat in de koran voorkomt, en dan komen de woorden van de valse profeet in aanraking met het onwelriekend deel van het lichaam. Kop eraf!

Guido | 20-10-15 | 18:16

En dat allemaal ter voorbereiding van de grote overgave.

Elmer Fudd | 20-10-15 | 18:16

De Islamisering van Nederland begint vorm te krijgen. Over een paar jaar mogen wij leren wat er in de sharia staat en moeten wij daar naar leven.

Daphinda | 20-10-15 | 18:16

En straks op het station en de straatnaamborden. En worden wij Nederlanders verplicht om Arabische taal te leren!

Nyokkii | 20-10-15 | 18:16

Waanzin. Integreren doen ze toch niet. Dit is alweer een stap in het 'maakbaarheidsdenken'. De echte vluchtelingen opvangen, de rest eruit. Niet laten integreren en zodra 't effe kan, terug naar hun eigen cultuur.

mennixxx | 20-10-15 | 18:16

Dus GS wanneer worden onze reaguursels eindelijk vertaald naar Arabisch?

zeertegendradig | 20-10-15 | 18:15

@ray7900 | 20-10-15 | 18:11
De meesten, ongeacht herkomst, kunnen niet lezen. Dus of ze nu pakistaans niet kunnen lezen of hebreeuws niet ...... maakt geen moer uit.

MarcS | 20-10-15 | 18:15

Oh wacht.. nu kan men zich nog steeds verschuilen achter analfabetisme =/

bifferman | 20-10-15 | 18:15

Volgens mij hè, maar noem mij maar weer een xenofobische rascist... Kan je beter het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht voor ze vertalen. Helemaal doorlezen en bij oneens weer fijn ophoepelen naar de zandbak.

Mr Dixit | 20-10-15 | 18:15

@bifferman | 20-10-15 | 18:13
dan moeten ze wel eerst leren lezen, vrees ik.

Pralite Monk | 20-10-15 | 18:14

Helemaal in de geest van ons kabinet. Artikel één helemaal achterin.

LibertasSimplex | 20-10-15 | 18:14

Mooi. De taal kan nu in ieder geval geen excuus meer zijn.

bifferman | 20-10-15 | 18:13

@Acidbrain | 20-10-15 | 18:09
Nee hoor, tegen die tijd spreken wij vloeibaar Islams.

MarcS | 20-10-15 | 18:13

Hoela-Diescrimienaatzie.
Naheffing is een woord dat zo te zien niet door de brocolli-generator komt.

hallevvezool | 20-10-15 | 18:13

Plasterk, deze dorpsgek neem ik al enige tijd niet meer serieus.
Dit watje loopt maar een beetje socialistisch te raaskallen, terwijl hij dat helemaal niet nodig heeft.
Deze wetenschapper kan zich beter bezighouden met andere vraagstukken dan met de politiek.

Ommezwaai | 20-10-15 | 18:13

Ik heb net even de versie van 2006 bekeken, want zoals iedereen had ik dat ding nog nooit bekeken. Is bijna 100p lang en staat niks boeiends in.
Zeer handig voor alle Syrische hoogopgeleiden die geen Engels, Nederlands, Frans of Spaans spreken, willen weten hoe de troonsopvolging juist geregeld is en niet weten dat een vrouw evenwaardig is aan de man.

pandalicious | 20-10-15 | 18:12

Hoezo integreren? Plasterk gaat ze tussen de regels door lezen.

de uitbater | 20-10-15 | 18:12

Wel zo eerlijk om ook onze straatnaamborden en overige publieke uitingen tweetalig te gaan voeren.

******* | 20-10-15 | 18:12

Waarom is dit nodig voor mensen die binnen 5 jaar toch weer vertrekken.

deraderendraaien | 20-10-15 | 18:12

Kunnen ze wel Arabisch lezen?
Vergeet niet alleen 20% komt uit syrie
We hebben ze ook uit Bangladesh Pakistan etc
En die spreken een andere taal.

ray7900 | 20-10-15 | 18:11

Waarom moeten al die menen zo druk zijn met achterlijk lui uit het midden-oosten. Wanneer gaan ze zich eens bekommeren om de eigen mensen. Waarom zijn ze allemaal zo naar buiten gericht. Er is in Nederland zelf genoeg shit die opgelost moet worden.

Mark_D_NL | 20-10-15 | 18:11

Dit staat er: "Gezien de grote toevloed van vluchtelingen uit verschillende landen, besloot minister Plasterk BZK Grondwet ook beschikbaar in de Arabische groep. Er is al vertaald naar de Grondwet momenteel beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans. Grondwet toegezonden aan alle gemeenten in de Arabische taal. En dat deze activa kan bieden voor vluchtelingen die naar de opvang komen. Hoofdstuk 1 van de Grondwet zullen worden uitgegeven, de grondrechten, volgende week in de Arabische gemeenten. Begin november is een vertaling van de Nederlandse grondwet is beschikbaar."

Mr Dixit | 20-10-15 | 18:11

Kwestie van tijd dat de Nederlandse versie verbrand wordt. Wie verzint zoiets? Dit is toch iets wat de bevolking totaal niet wilt. Wat voor duistere krachten zitten hierachter?

Arnold9638 | 20-10-15 | 18:11

hallevvezool | 20-10-15 | 18:09
aii dat wordt een joris..

Claude_Vieaul | 20-10-15 | 18:10

Met Google Translate? Want dat zal dan wel hilarisch zijn.

Mr Dixit | 20-10-15 | 18:10

Maar ja, wat wij als discriminatie zien, bijv de vrouw minderwaardig achten aan de man, zien zij als een belangrijk aspect van hun levensovertuiging, dus dan loopt het meteen spaak.

Pralite Monk | 20-10-15 | 18:10

over 20 jaar wordt de sharia-wetgeving naar het Nederlands vertaalt.

Acidbrain | 20-10-15 | 18:09

ÖÑíÈÉ ÅÖÇÝíÉ¿
446 miljoentje
peop aan je schoentje ?

hallevvezool | 20-10-15 | 18:09

@Willianus Wortelus | 20-10-15 | 18:04
Kijk, daar gaat onze Grondwet al mank.
De islam IS namelijk de enige godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht op welke grond dan ook toe te staan.

Jan Passant mk2 | 20-10-15 | 18:09

Hier kan ik op zich nog wel inkomen. Nederlands leer je tenslotte ook niet in een weekje en ik denk dat veel asielzoekers ook niet allemaal hun huiswerk hebben gedaan.

Plus nu kunnen we zeggen "ja maar dan had je de grondwet moeten lezen" (of niet goed gelezen). Nee, hier heb ik niet zoveel problemen mee, waare het niet dat ze hem dan ook in bijna alle andere talen hadden moeten vertalen. En sowieso: waarom was dit anno 2015 nog niet? Of was de vertaling er wel maar niet bij de AZCs? Zo nee, waarom niet?

Martinspire | 20-10-15 | 18:08

Iemand is zijn roomblanke mini kwijt,maar ik ben mijn mooie Nederland kwijt .

blauwe zander | 20-10-15 | 18:08

De overgave is afgerond.

nhxd | 20-10-15 | 18:08

Zo, hebben ze weer plee-papier bij de AZC's.

ElMatadero | 20-10-15 | 18:07

Ze lezen zelfs backwards.

Claude_Vieaul | 20-10-15 | 18:06

Bah. Arabische asieleisers gaan er beslist niet mee akkoord dat Nederland een Grondwet heeft, al dan niet in het Arabisch vertaald.
Den Arabische kolonist is hier speciaal gekomen om ons op de futiliteit van zo'n onwettig ding te komen wijzen.

Jan Passant mk2 | 20-10-15 | 18:06

Ja hoor, dat kan er ook nog wel bij.
Gaan ze nu de Nederlandse versie wegdoen?

Good Meuning | 20-10-15 | 18:05

Slim, voor de vele vluchtelingen die geen Nederlands kunnen lezen. Lijkt me verstandig om ze direct kennis te laten maken met onze grondwet.

kicktherabbit | 20-10-15 | 18:05

De héle grondwet?

Alleen artikel 1 is van toepassing:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Willianus Wortelus | 20-10-15 | 18:04

Die Allah van u, kent hij geen Nederlands?

padbuffel | 20-10-15 | 18:04

Hou toch op hiermee. Gewoon ophouden met die onzin. De waanzin voorbij.

yamahaha | 20-10-15 | 18:04

Kan iemand ook meteen even een WOBtje indienen voor de kosten van al dat heen en weer gezeul met die paar vluchtelingen en hoop gelukszoekers?

Leyolm | 20-10-15 | 18:03

Laat ze de sharia dan ook maar eens in jip en janneke taal vertalen.

genoegisgenoeg | 20-10-15 | 18:03

Soort van ontwikkelingshulp naar de Arabische landen toe? Of begrijp ik het verkeerd?

Carib | 20-10-15 | 18:03

@Godsammekraken | 20-10-15 | 18:01

Godver. Je was me voor.......... Maar: dat, dus.

Reinaert | 20-10-15 | 18:03

Nu het Wetboek van Strafrecht nog.

Geenstijlfiguur | 20-10-15 | 18:03

Leuk. Nu kun je dus ook in het Arabisch de passages lezen die Plasterk met zijn beleid en wetsvoorstellen schendt.
.
Inzake de eed op de grondwet die je hebt afgelegd Roontje... Hoe schrijf je meineed in het Arabisch?

Parel van het Zuiden | 20-10-15 | 18:02

Mijn open haard kan niet wachten op een gedrukt exemplaar ....

Totale waanzin dat dit gebeurt. De modale, roomblanke, autochtone Nederlander kent de grondwet al niet maar onze Arabische 'vrienden' krijgen 'm op een presenteerblaadje aangeleverd? Daar vegen ze sowieso hun kont mee af, zij kennen toch maar één wet, en die heet sharia. Nuff said.

Reinaert | 20-10-15 | 18:02

Wen er alvast maar aan .

likmegaties | 20-10-15 | 18:01

Verspilde moeite. Ze vegen er toch hun reet mee af. Want sharia.

Godsammekraken | 20-10-15 | 18:01

Hoeveel belastinggeld is daarmee verspild? Wobben die hap.

uninvited guest | 20-10-15 | 18:00

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland