Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Debunk: 'De kiezer is te dom voor een referendum'

eudemocracy534.png Een van de meest gehoorde bezwaren tegen de pogingen van GeenPeil om een referendum over het associatieverdrag met Oekraïne te veroorzaken, is het argument dat een referendum ondemocratisch is, omdat het tot een te grote versimpeling van een ingewikkelde politieke kwestie leidt. Het associatieverdrag zou te breed zijn om in een voor of tegen-vraag te gieten. Nou is het doel van GeenPeil in de eerste plaats niet zozeer om het verdrag in kwestie te blokkeren (mensen kunnen immers ook massaal vóór stemmen bij een referendum), maar om een duidelijk signaal aan Den Haag af te geven dat de kiezer beter betrokken moet worden bij ingrijpende politieke besluiten rond de immer voortjagende uitbreidingsdrift van de Europese Unie. Maar bovenal is het simpelweg niet waar dat een referendum een moeilijke kwestie teveel simplificeert. Als dat zo zou zijn, zou de PvdA ook geen verkiezingsposters meer mogen maken met 'Groei, banen, eerlijk delen' er op. Zo'n poster brengt namelijk een heleboel vreselijk ingewikkelde maatschappelijke zuilen (zoals de economie, de banenmarkt, het belastingstelsel en de verzorgingsstaat) terug tot vier luizige woordjes. Nog erger zijn de beloftes die partijen doen in hun jacht naar de gunst van de kiezer, want die brengen grote kwesties niet alleen terug tot PR-vriendelijke oneliners, ze worden in de praktijk ook zelden ingelost. Zoals de PvdA met de verhoging van de btw, de 1000 euro van de VVD, of het 'geen geld meer naar de Grieken' van Rutte. Als politieke partijen grote kwesties zo moeiteloos kunnen terugbrengen tot verkiezingsslogans en (loze) beloften en tóch verwachten dat de kiezer een geïnformeerde, weloverwogen keuze maakt in het stemhokje, dan zou een referendum met de simpele vraag 'Bent u voor of tegen een Europees associatieverdrag met Oekraïne' óók voorgelegd moeten kunnen worden. Het verwijt van versimpeling door GeenPeil - uitgesproken door de VVD, door D66 en door vele andere leden van de gevestigde orde - ontmaskert slechts een verzet tegen en een angst voor democratische participatie van de burger. De kiezer mag wel met simplistische slogans verleid worden tot het stemmen vóór een partij en dat noemen we dan 'democratie', maar dezelfde kiezer mag niet worden uitgedaagd om democratisch te participeren in een kwestie waar hij of zij misschien wel tégen stemt. Dan wordt hij of zij plots te stom geacht, en wordt ineens de vraag opgeworpen 'of zij het associatieverdrag wel gelezen hebben'. Alsof onze Kamerleden dat wél gedaan hebben. Wij durven de stelling wel aan dat niet één Kamerlid dat gedaan heeft. Zo niet, dan mag hij/zij zich melden voor een overhoring. Met hun gemakzuchtige verwijt van simplificatie negeren de critici van GeenPeil het feit dat de meeste kiezers bij landelijke verkiezingen ook niet elke letter van grote dossiers als zorg, onderwijs of arbeidsmarkt bestuderen en die afzetten tegen de inhoud verkiezingsprogramma's, alvorens in het stemhokje te besluiten welke partij het beste aansluit op hun eigen idealen. Dat is ook helemaal niet het punt hier. Het punt is dat kiezers prima in staat zijn om op basis van informatie die hen ter beschikking staat, te bepalen of zij een associatieverdrag met Oekraïne wel of niet wenselijk achten. Het is een intrinsiek kenmerk van een (goed functionerende) democratie, dat iedereen het recht heeft zijn stem te laten gelden. Oók bij onderwerpen die zogenaamd 'te ingewikkeld' heten te zijn. De kiezer mag daarbij zelf weten in welke mate hij of zij zich verder wil verdiepen in het onderwerp, zoals de kiezer ook kan besluiten of de VVD-slogan 'Niet doorschuiven maar aanpakken' voldoende informatie bevat om wel of niet op de VVD te stemmen, of dat hij/zij zich eerst nog even wenst te verdiepen in wát de VVD dan precies wil aanpakken zonder het door te schuiven. Want laten we eerlijk wezen: deze specifieke kreet is op zichzelf al beduidend leeghoofdiger dan de faire vraag 'bent u voor of tegen een associatieverdrag met Oekraïne', omdat die laatste tenminste nog aanspoort om er minstens een paar seconden over na te denken. Dus: acht u zichzelf niet te stom, maar juist prima in staat om uzelf te informeren en een keuze te maken voor of tegen dit associatieverdrag? Of bent u gewoon van mening dat er een waarschuwingssignaal aan Den Haag afgegeven moet worden over de voortslepende afbraak van democratische inspraak en participatie door de Europese Unie? Ga dan naar teken.geenpeil.nl en zet uw handtekening. De teller nadert de 200.000 en we hebben nog maar een week om daar 300.000 van te maken. Doe mee. Geef uzelf uw stem terug. En red de democratie. De illustratie boven dit topic (©Cortoon, opklikken voor fijne wallpaper) is overigens óók een versimpelde weergave van hoe de democratie wordt afgebroken, teneinde met de brokstukken de Europese Unie ongestoord verder te kunnen uitbouwen. Maar die ontwikkeling is wel verdomd treffend in een simpel plaatje gebeiteld.

Reaguursels

Inloggen

Wie er nog in een democratie gelooft is wel lekker positief! Op het naieve af, welteverstaan.
Bankier:'het gepeupel keert zich tegen ons, en tegen onze corrupte politici! Wat moeten we nu doen?' Andere bankier:'we laten onze politici miljoenen vluchtelingen binnenhalen, dan blijven wij uit de wind'
'Goed idee!' En zo geschiedde....

baard van troje | 20-09-15 | 14:03

Volkssoevereiniteit is het principe dat het volk (als geheel) het hoogste gezag van de Staat vormt.
De uitoefening van staatsmacht wordt bij dit principe gelegitimeerd doordat alle macht die regering, parlement en rechters hebben, geacht wordt vooraf (via een grondwet) te zijn toegekend door het volk. In een Staat met volkssoevereiniteit wordt het volk dan ook geacht zichzelf een grondwet te hebben gegeven (het volk als grondwetgever).
In veel landen is het principe van volkssoevereiniteit in de grondwet vastgelegd. In Duitsland stelt de preambule van de Duitse grondwet dat het Duitse volk zichzelf via zijn grondwetgevende macht een grondwet heeft gegeven. Art. 20, tweede lid, van de Duitse grondwet bepaalt dat de Staatsmacht vanuit het volk komt ('Alle Staatsgewalt geht vom volke aus'). In Frankrijk bepaalt artikel 3 van de grondwet dat de nationale soevereiniteit aan het volk toebehoort.
In Nederland is het principe van volkssoevereiniteit niet vastgelegd. De Nederlandse koning regeert volgens de afkondigingsformulieren van Nederlandse wetten 'bij de gratie Gods'. Omdat Nederland sinds de stichting in 1815 vreedzaam is geëvolueerd tot een democratische rechtsstaat lijkt er weinig behoefte te zijn om het volkssoevereiniteitsprincipe alsnog in de grondwet te verankeren.
In de 'Acte van Staatsregeling' (1798) van de Bataafse Republiek was het principe van volkssoevereiniteit wel opgenomen: "De Oppermagt berust in de gezamenlijke leden der Maatschappij, Burgers genoemd." (art. 2)
Dit, in het kort voor wat betreft de betekenis van het begrip 'volkssoevereiniteit'.
Deze community, welke wij sinds kort in het leven hebben geroepen, heeft tot doel om het volkssoevereiniteitsprincipe weer onder de aandacht van het volk te brengen en een lans te breken om dit principe alsnog in de grondwet te verankeren.
De huidige problematiek binnen onze landsgrenzen, terug te voeren op slecht regeerbeleid, volksverlakkerij, de graaicultuur alsmede een uit de handlopende vluchtelingenbeleid - opgedrongen door de E.U. waaraan tevens onze soevereiniteit is verkwanseld, ligt hieraan ten grondslag.

www.facebook.com/Volkssoevereiniteit-...

Dr. Oplul | 20-09-15 | 01:24

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 16:52
Ik moet wel zeggen dat je je hoog boven de rest plaatst,
Of de crisis waarin we nu zitten raakt je niet.
De ongerustheid van mij en andere mensen, komt natuurlijk doordat we al 8 jaar in de crisis zitten, met alle gevolgen van dien, voor de gewone burger wel te verstaan. En we zijn er nog lang niet. Ons "kabinet" is bezig om ons land en het sociaal stelsel, volledig te slopen, ten gunste van brussel, die het geld weer uitgeeft aan corrupte landen. Oekraïne komt een keer bij de EU, al was het maar om poetin voor de wielen te rijden. Maar uiteindelijk zal Oekraïne financieel geholpen moeten worden. En dat willen we gewoon niet meer! U zegt, dat gebeurt ook niet, hoe zo niet dan!
Griekenland, ook lid, en ook failliet, hangt ook aan de tit van brussel, en indirect op ons bordje!
Oekraïne is ook failliet, en wil dan ook geholpen worden, dus! Financiële stabiliteit in het eurogebied is van groot belang voor de economieën van alle eurolanden. De eurolanden zijn financieel en economisch met elkaar verbonden door onder andere handel en internationaal geldverkeer. Problemen in het ene land kunnen daardoor ernstige gevolgen hebben voor andere eurolanden. Daarom dragen alle eurolanden bij aan steunmaatregelen voor landen in financiële problemen.
(www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/euro...)
Nu u weer!

Radijsje | 20-09-15 | 00:44

Jan Boule | 19-09-15 | 20:06

Ali B. is 100% Berber en Marokkaan. Hetzelfde geldt voor Chroetsjov. Hij is 100% Rus. Dat hij opgroeide in Donbas doet daar niets aan af.

De Koreaanse Slet | 20-09-15 | 00:06

Maria.1 | 19-09-15 | 21:45

Er staat daar helemaal niets over in het Schengenverdrag. Jij hebt het over een totaal ander verdrag wat we nu breken omdat de getroffen, ja getroffen, landen het niet meer aankunnen. Wat ben je toch een ongelooflijk lieve huismoeder. Maar bemoei je niet met zaken waar je de ballen van snapt.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 23:54

Den Haag wil niet dat je tekend voor een referendum, dus wat doe je dan...?

teken.geenpeil.nl

Air van Boven Dorens | 19-09-15 | 23:22

Ik bel me de rambam hier maar die 300.000 gaat niet lukken als er nog maar een week is. Bijzonder jammer en het laat zien dat het volk zelfs te lui/dom/ongeïnformeerd/ongeïnteresseerd is om 53 seconden te besteden aan de EU een enorme rotschop te geven en dat zonder van je bank af te komen.

Het vertrouwen wat ik nog had in de mensheid is nu wel helemaal foetsie. De idioten in Den haag en Brussel krijgen nu helemaal vrij spel en kunnen met de massa doen wat ze wil.

Misschien moeten wij als 200.000+ ondertekenaars eens een eigen land opzetten, waar wij de dienst uitmaken en iedereen enigszins kan nadenken en niet gevangen zit in diverse soorten godsdiensten waaronder ik ook "links zijn" versta als een vorm van godsdienst.

GerMonster | 19-09-15 | 23:00

@kloopindeslootjijook | 19-09-15 | 21:34
En verwacht je niet dat diegenen die de meerderheid gekozen heeft zijn verkiezingsbeloften verbreekt en jouw belangen ondergeschikt maakt aan andere belangen.

Maria.1 | 19-09-15 | 21:47

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:18
Praat niet over schenden.
Het Schengenverdrag: men moet de asielzoeker opnemen in het land waar hij als eerste aankomt. Gebeurt dit? Neen!
Vervolgens sluiten veel EU landen hun grenzen en zadelen ze die landen die dit niet doen met een levensgroot probleem op.
Schengen = kaputt. De EU = auch kaputt.

Maria.1 | 19-09-15 | 21:45

Lexus01 | 19-09-15 | 21:30
"nep (schijn) democratie!"
Hoezo nep? In een democratie kies je iemand waarvan je denk dat die jouw belang of jou opvattingen over het landsbelang goed gaat regelen. Anders zou je overal in moeten gaan verdiepen, hebben we geen tijd voor, dachten ze altijd. Het verschil is alleen dat mensen steeds meer teweten kunnen komen over vanalles en nog wat. Dat is anders dan bijvoorbeeld 100 jaar geleden. Toen was het al heel wat als je kon lezen en rekenen en van de rest van de wereld kon je niets te weten komen. Bijvoorbeeld kun je nu met wat onderzoek best achterhalen wat de voors en tegens van EU zijn.

kloopindeslootjijook | 19-09-15 | 21:34

Ik wil voor alles iedere week een referendum! Helemaal klaar ben ik met Den Haag! Het is niet alleen een nep parlement en nep coalitie, maar ook nog eens een nep (schijn) democratie!

Lexus01 | 19-09-15 | 21:30

-edit hou eens op met die HOOFDLETTERS -

telelezer | 19-09-15 | 20:10

-weggejorist-

telelezer | 19-09-15 | 20:09

Zoeven poster gehangen bij de entree van Laren. Thuis van censurerende NOS regisseurs en op non-transparantie gestuurde mediamensen..

Rest In Privacy | 19-09-15 | 20:08

-weggejorist-

telelezer | 19-09-15 | 20:06

Ali B is Nederlands staatsburger, dus Nederlander. De Fransen gebruiken de term , de souche, d.i. je bent waar je bent geboren. Geboren in Ukraïne maakt je Oekraïener
Laat ik me toch weer verleiden. Le-chaim , ma pute!

Jan Boule | 19-09-15 | 20:06

@ De Koreaanse Slet - bent u soms Noord Koreaans..?

telelezer | 19-09-15 | 20:05

ben kokhals | 19-09-15 | 19:42

Hoe dan? Leg uit.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 20:03

Jan Boule | 19-09-15 | 19:28
Chroetsjov was een Rus, niet omdat hij vlakbij Oekraïne geboren is maar omdat zijn vader en moeder Russen waren. Ali B. is toch ook geen Nederlander.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 20:01

Zoals ik reeds eerder zei:
wat doet het Nederlandse schapenvolk als ze deze briljante UNIEKE mogelijk hebben om voor een "landsliding" referendum te tekenen? NIETS...!

Slechts een rottige 200.000 van de 12.000.000 (twaalf miljoen!) kiesgerechtigden heeft getekend, en de rest wil niet, weet niet van het bestaan af, heeft geen mening, of begrijpt het niet, of is te druk met de laatste voetbalwedstrijd en GTST of een ander dom spelletje

(Geef het volk brood en spelen en ze houden hun bek)

telelezer | 19-09-15 | 19:58

@McMarx | 19-09-15 | 19:28 "De Koreaanse Slet zojuist overal geplust om de minnen weg te krijgen."
.
Als ik dan kon, zou ik dat ook doen. De Noordkoreaanseslet is op zichzelf al een reden om overal referenda voor te willen.

ben kokhals | 19-09-15 | 19:45

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:18
Dat is het Boedapest Memorandum dat op grove wijze is geschonden door de Washingtonse neocons (Nuland/Pratt). Terzijde: Vergelijk voor de aardigheid eens Artikel 1 in het origineel en.wikisource.org/wiki/Ukraine._Memor... en het afschrift van de CFR (dat de buitenlandpolitiek van de VS bepaalt) www.cfr.org/nonproliferation-arms-cont...
Klein verschil, maar gezien de gebeurtenissen in 2004 en 2014 een interessant verschil.

ben kokhals | 19-09-15 | 19:42

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:23 "Slimme ondernemers zitten echt niet te janken om de EU."
.
Nu zeg je iets waarmee ik het eens ben. Ware ondernemers hebben geen EU nodig om te ondernemen.

ben kokhals | 19-09-15 | 19:31

De Koreaanse Slet zojuist overal geplust om de minnen weg te krijgen.
Komop hee; je kan het toch ook goed vinden dat er mensen zijn die een tegenstelde mening zijn toegedaan. Hij/zij trolt niet maar geeft een mening met de nodige aandacht. Ik kan dat ten zeerste waarderen.

Rest In Privacy | 19-09-15 | 19:28

koreaanse slet 18:59
Chroetsjov is geboren in Kalinovka
latitude : 49*28 N
longitude 28* 32 E. maplandia.com zegt ;
this geographical location is Donjetska , Ukraine.
Chroetsjov was een OekraIener en tevens Rus want Oekraïne was onderdeel van Rusland tot 1954 toen hij het weggaf.
U doet alsof u het gehele associatieverdrag hebt gelezen. Ik betwijfel dat. U baseert zich op en refereert aan gegevens van cyber-encyclopedie Wikipedia geschreven door vrijwilligers en niet academisch getoetst. Ook baseert u zich op Youtube gelijk een kind op 3 VMBO. Dit geeft aan dat u bluft èn blaft op de mede-scribenten alhier. Het laatste op een dermate onbeschofte wijze dat u voor mij als scribent op dit forum niet interessant meer bent.

Jan Boule | 19-09-15 | 19:28

@ben kokhals | 19-09-15 | 19:27
LOL

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 19:27

@LibertasSimplex | 19-09-15 | 19:19
Het ding zou zich NoordKoreaanseSlet moeten noemen, gezien de inhoud van diens onfrisse spraakwaterval:)

ben kokhals | 19-09-15 | 19:27

@LibertasSimplex | 19-09-15 | 19:20
Ja of arbeider. Slimme ondernemers zitten echt niet te janken om de EU.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:23

De Koreaanse Slet | 19-09-15 |
"Het land uit. Pretentieuze lul. Uitvreter." Je lijkt m'n ex-vriendin wel.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 19:22

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:13 "Je betaalt belasting daarna is het weg. Het is een beetje zoals je internetprovider."
.
Wat een domme vergelijking. Het geld is niet "weg". Via de democratie namelijk, heb je inspraak in de mate en de besteding, althans, als de democratie goed functioneert. Maar als je niet betaalt ga je in het gevang, daarin is geen keuze. Levert de internetprovider een slechte dienst echter, dan neem je een andere internetprovider.

ben kokhals | 19-09-15 | 19:22

@LibertasSimplex | 19-09-15 | 19:19
Goed. Dus je geeft toe dat je geen stukken kan quoten uit het verdrag waar jij het pertinent mee oneens bent?

Veel plezier en proost!

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:22

Natuurlijk, om dezelfde redenen dat de huidige partijen nog steeds de dienst uitmaken is het lastig dit referendum aan de man te brengen.

Fuck 'm!

260k Leden x 3 = 780k stemmen. Gewoon de mensen in je directe omgeving aan het handje nemen en de muizenkrabbel laten zetten. Twitter, FB, Linkedin. Misbruik je bedrijfsaccounts! Er is niets mis met een oproep tot democratische interventie. Allemaal een tandje bijzetten, vanavond nog!

Rest In Privacy | 19-09-15 | 19:22

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:16
Nou ben ik weer een uitkeringstrekker.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 19:20

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:13
Oh. Nou moet ik het land uit.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:14
Nou noem je, zelf Wikipedia-trol, me een pretentieuze expert, omdat ik in het verdrag heb gelezen.

Dat belastinggeldverhaal van je is helemaal gestoord. Je draait de wereld binnenstebuiten.
Maar afijn. Bedankt voor die trollen. Ik ben m'n kwaaie kwakje weer kwijt. Bier.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 19:19

@Ellie1234 | 19-09-15 | 19:14
Laat die afspraak eens zien. Want ik kan hem nergens vinden Ellie.

En over afspraken gesproken, de AFSPRAAK was dat Rusland, Amerika en Groot-Brittannië nooit de integriteit van Oekraïne zouden schenden van dit land zouden schenden. En dat deed Poetin wel. En ja dat staat wel op papier. en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Memora...

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:18

De folders zijn binnen. Nu kan ik pas echt losgaan op het lokale marktplein!
Het is nu eenmaal zover gekomen dat we de democratie moeten loswrikken, aangezien deze lijkt vastgeroest (Als hij er ooit is geweest).
Bij deze laat ik mij lenen als breekijzer en laat het dorp eens flink kraken.
Succes gewenst aan alle deelnemers!

[x]-Ongeschikt | 19-09-15 | 19:18

-weggejorist-

Ellie1234 | 19-09-15 | 19:18

@De Koreaanse slet

Ga aub een peeskamer huren ipv hier de boel zitten op te stoken. Geen idee of je een Koreaan bent maar je hebt praatjes voor 10.

Google en Wiki kan iedereen dus neem aan dat groten deels wel eerst dingen opzoekt voor hij/zij hun mening plaatsen.

sercencer | 19-09-15 | 19:17

@LibertasSimplex | 19-09-15 | 19:10
Jij zou best zonder de EU kunnen leven. Ik ook. Maar de vraag is belast de EU je of helpt het je? Als ondernemer ben je blij met de EU, als uitkeringstrekker ben je ongetwijfeld angstig voor de EU want misschien komen ze aan je uitkering.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:16

-weggejorist-

Agnost lucky7 me | 19-09-15 | 19:15

@LibertasSimplex | 19-09-15 | 19:12
Nou als expert kan je precies een aantal dingen quoten waar jij het niet mee eens bent. Toch?

Graag hieronder. Met quotes en referenties a.u.b.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:14

-weggejorist-

Ellie1234 | 19-09-15 | 19:14

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:22
De koffers pakken is zeker een goed plan. Maar, waar naartoe?
Ik zie gaarne uw sugesties tegemoet.

Rest In Privacy | 19-09-15 | 19:14

@LibertasSimplex | 19-09-15 | 19:03
Ten eerste is het 'we' een totaal stupide denkwijze. Ga jij geld storten naar Oekraïne? Ik ook niet. Dus er is geen 'we'. Als je denkt dat het 'jouw' belastinggeld is dan ken je het principe van betaling niet. Je betaalt belasting daarna is het weg. Het is een beetje zoals je internetprovider. Je betaalt je internetprovider voor een 'dienst' als deze provider niet levert wat je verwacht mag je klagen maar je moet natuurlijk niet denken dat zij eventjes hun 'dienst' gaan aanpassen. Dus dan blijft de keuze ga je naar een andere 'provider' of blijf je. Kennelijk kan jij beter naar een andere 'provider' gaan. Prima. Doei!

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:13

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:02 "Ik ben juist voor tegenspraak."
.'
Dat ben je niet, anders zou je niet iemand die je tegenspreekt toeschreeuwen: "rot op" en " flikker op!!!!". Overigens wil jij één ongekozen leider (18:52), waarmee jij langs het gedachtengoed van nationaal socialisten schuurt. Daar zal Brussel blij mee zijn, met een groupie als jij.

ben kokhals | 19-09-15 | 19:12

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:08
Als je de comments had gezien, zou je kunnen denken dat ik het verdrag had gelezen. Ik heb het gelezen. Heb er net nog in zitten neuzen.
En ik hoef geen wikipedia-linkje van je. Ik begrijp dat jij je daar op baseert voor je stropoppetjes, maar dank je.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 19:12

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:21
Met het verkeerde been uit bed gestapt of een moeilijke dag gehad?
Ik ben beter van jouw gewend.

Rest In Privacy | 19-09-15 | 19:10

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:05
Volgens mij zou ik zonder de EU leven in Nederland, en kan er allerlei vrije handel worden geregeld. Bovendien is die rijkdom van de EU schijn. Griekenland was het eerste grote publieke bewijs daar van.
Ik zie niet in waarom ageren tegen de coup van de bestuurlijke macht vanuit Brussel hetzelfde is als willen leven in Zimbabwe.
Ik denk niet dat je de materie ook maar een beetje begrijpt.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 19:10

@Ellie1234 | 19-09-15 | 19:08
Wat doe je voor de kost Ellie? Want ik en iedereen die ik ken heeft het beter dan in de jaren 80.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:10

-weggejorist-

Ellie1234 | 19-09-15 | 19:08

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:02
Wat is de zin ervan om het verdrag te gaan lezen als een stel onverlaten van het democratisch parlement (blind) hebben toegestemd zonder de mogelijkheid dat dit eventueel door het volk kan worden teruggedraaid?

Niets.

Ik kan mijn tijd beter besteden door de tijd te besteden aan een Zwitsers inburgeringscursus en te emigreren naar Zwitserland.

ProAsfalt | 19-09-15 | 19:08

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:44
De bakermat van het Rusland van de Tsaren en van Poetin ligt in de Oekraïne.

Rest In Privacy | 19-09-15 | 19:07

@ben kokhals | 19-09-15 | 19:01
Wat een domme reactie. Ik wil hier in de EU wonen. Ik zie geen beter leven elders. Wat wil jij? Hier blijven en klagen en tegenwerken of ga je weg?

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:07

-weggejorist-

Ellie1234 | 19-09-15 | 19:06

@LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:59
Maar de EU is rijker dan wie dan ook in de wereld. Wat doe je liever? Leven in vrijheid in Zimbabwe zonder de EU of leven in de EU? Want je haat is nogal dom. De EU doet heel veel fout maar kennelijk doen ze het zo goed dat wij als EU het rijkst zijn in de hele wereld en dat is inclusief werklozen en allochtonen. Tsja.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:05

Die 300k wordt niet meer gehaald tenzij zoals vaker door mij geroepen er op RTL4 (en SB6) tussen 17:55 en 20:35 flink wordt geadverteerd, echter hiervoor ontbreekt het budget dus blijft het onbekend.
Pechtold heeft op dit moment zijn geluk wel aan zijn zijde doordat het aanvraag van het referendum volledig wordt ondergesneeuwd vanwege de invasie van de asielzoekers. Dat levert genoeg stof op voor de media om hun krant/zendtijd te vullen als het daarnaast vanwege de politieke correctheid al niet wordt verzwegen.

En dat het onbekend is blijkt voor mij vandaag wel. Een aantal halve bekenden gesproken maar die hebben er nog nooit over gehoord.
Tja, en als je er nog nooit van hebt gehoord, dan weet je niet dat je kunt tekenen om de democratie te redden. Zo simpel is het.

Er zullen vast nog wel kansen komen en tot die tijd kan men verzinnen om het minimale minimale middelen (want dat is en zal het probleem blijven) het maximale eruit halen om vooral bekendheid en publiciteit genereren.
Vraag zo nodig reaguurders om de printer te laten draaien (100 vel (A4) per reaguurder * pak 'm beet 10.000 reaguurders = 1.000.000 folders en deze gecoördineerd bezorgen) zodat door enig tactisch vernuft bekendheid wordt gegenereerd.
Ik krijg de indruk dat het op dit moment - met alle respect - een ongeregeld zooitje is, ondanks alle inzet.

Aan de andere kant, als het zou stranden op plus minus 250.000 handtekeningen dan is het gelet op het minimale budget en de geringe bekendheid best een enorme prestatie. Dit biedt voor een volgende keer best perspectief.

Vergeet ook niet dat tijdens de Europese verkiezingen de reaguurders de democratie ook hebben bewaakt door aanwezig te zijn tijdens het stemmen tellen en deze door te geven aan Geenstijl. Dat gaf op dat moment best nog wel publiciteit.

Er is hoop voor de toekomst (tot het moment dat de EUSSR de democratie definitief de nek heeft omgedraaid).

ProAsfalt | 19-09-15 | 19:05

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:02
Je hebt dat verdrag niet gelezen. Niet zo interessant doen.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 19:04

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:57
We gaan ons scheel betalen aan Oekraïne. Zichtbaar en onzichtbaar. Het is een corrupt ontwikkelingsland.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 19:03

@ben kokhals | 19-09-15 | 18:58
Ik ben juist voor tegenspraak. Ik ben tegen oeverloos gelul. Vooral van domme mensen die niet eens de moeite kunnen doen om het associatieverdrag te lezen. Het is ironisch maar de 'bezorgde' burgers hebben meer weg van NSB-ers (eigen volk eerst) dan de rest van de bevolking. Grappig eigenlijk. Heb je die video al gezien over de FSB? Wat vind je ervan?

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 19:02

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:54 "Ik wil hier wonen. Jij kennelijk niet."
.
Alleen als jij het ooit voor het zeggen krijgt in dit land, dan heb jij gelijk.

ben kokhals | 19-09-15 | 19:01

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:52
Typisch. Aan een stapje terug, van het Europese bestuur, om de nationale besluitvorming te herstellen, en zo besluitvorming meer draagvlak, maar ook meer ratio te geven, wordt niet gedacht. Nee, het bestuur moet nog meer vooruit. Typisch een fascistische denkwijze, maar dat terzijde.

De reden dat de Europese Unie haar volledig onbeheersbaar rakende bestuur niet een stapje terug laat doen, is een simpele.
Bij een stapje terug komt het gebrek aan draagvlak en het gebrek aan eigenlijke motieven bloot te liggen.
Dan valt het uit elkaar.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:59

@Jan Boule | 19-09-15 | 18:25
Chroetsjev was een Rus. en.wikipedia.org/wiki/Nikita_Khrushch...

Verder is het Russische leger bijzonder zwak. Dat weet Poetin ook.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:59

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:52 "Wat je zou moeten doen is de unie laten leiden door een president die beslissingen maakt. (...) Lees eens wat meer boeken."
.
Dus jij wilt één leider die heerst over de burgers van tientallen verschillende landen, en bent tegen in- en tegenspraak. Ik vraag me af welke boeken jij te lezen krijgt in Pyonyang.

ben kokhals | 19-09-15 | 18:58

@LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:21
Wat is er te halen in Somalië? In Mali? Voor zover ik weet niets. Wie denk jij dat er aan de macht is? Een zooitje ongestelde hippie meisjes?

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:57

Typisch Europees: voor elk toetredend land een nieuw verdrag verzinnen.

W_F | 19-09-15 | 18:56

@LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:45
Ja. Dat is helemaal waar. Met vreselijk veel mogelijkheden. Het zou wat zijn als na de oorlog de Amerikanen zouden zeggen 'Nederland is een NSB verkloot kutland' dacht je dat de Marshall hulp gratis was?

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:56

@ben kokhals | 19-09-15 | 18:50
Ik wil hier wonen. Jij kennelijk niet. Dat is eigenlijk het antwoord op jouw vraag. Doe je mee? Of rot je op? Dat zijn je opties. Hetzelfde geldt voor jihadisten. Doe je mee? Of rot je op?

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:54

@ben kokhals | 19-09-15 | 18:44
Nee je snapt het niet. Je hebt nu 28 landen die lopen te ouwehoeren over de beste aanpak en niets doen. Wat je zou moeten doen is de unie laten leiden door een president die beslissingen maakt. Zet tien mensen in een kamer en geef ze vragen en je krijgt niets geef ze een opties die ze moeten kiezen en ze kiezen. Dat is gewoon menselijk. Lees eens wat meer boeken.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:52

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:44 "Dat jij je blind staart op je haat voor het westen (WTF doe je hier eigenlijk, flikker op!!!)"
.
De werkelijkheid vertellen, of een nuance aanbrengen volgens jou "haat voor het westen" is, en vindt dat iemand die jou kletspraat recht zet maar op moet donderen, zet jou moraal en gezwam in een bedenkelijk voetlicht. Jij hebt kennelijk een probleem met in- en tegenspraak. In Noord Korea iets voor jou? Als slet?:)

ben kokhals | 19-09-15 | 18:50

Als het onderwerp van een referendum te moeilijk is voor de burger zegt dit iets over de domheid van politici en niet van de burger. Einstein zei immers al: If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
NOMALI | 19-09-15 | 18:31
Geweldig NOMALI! +++ Redt onze democratie Stemt allen!!:https://teken.geenpeil.nl/

WitteGrunneger | 19-09-15 | 18:50

Maar goed. Ik hou op in het duivelse verdrag te lezen. Het is onleesbaar, en spreekt totaal niet tot de verbeelding. Veel leuker zou het zijn, als iedereen en z'n moeder geenpeil.nl ondertekent, we de boel ongewenst kunnen verklaren, en de corrupte bestuurders in paniek voor hun frackingcentjes kunnen zien vechten.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:48

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:44. U bent weer erg op dreef vandaag... Teveel vitamines geslikt?

telelezer | 19-09-15 | 18:46

@ben kokhals | 19-09-15 | 18:42
Ga jij maar dit www.youtube.com/watch?v=sLXdLMUABvU bekijken. Aluhoedje. En ja Russische nationaal socialisten (wie anders) roepen hun leider en president op om Alaska terug te nemen. Rare en bizarre wereld Rusland. Zelfs Olaf Koens werd er op verliefd. Lees zijn boek anders.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:46

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:37
Oekraïne is een corrupt ontwikkelingsland.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:45

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:26 "Het grootste probleem van de EU is juist teveel inspraak en democratie."
.
Dan is democratie en inspraak niet het probleem, maar de EU. Snap je de materie eigenlijk wel? Of ben je gewoon boos en wil je ouwehoeren.

ben kokhals | 19-09-15 | 18:44

@ben kokhals | 19-09-15 | 18:32
Wat een lulkoek. Dat land is verkracht door de corrupte Russen en hun Oekrainse partners. Dat jij je blind staart op je haat voor het westen (WTF doe je hier eigenlijk, flikker op!!!) wil niet zeggen dat je gelijk hebt. Lees dit eens: en.wikipedia.org/wiki/Orange_Revoluti...

Weet je wat. Poetin won. Bekijk dit eens: www.youtube.com/watch?v=IpiZw1R8w-c en dit www.youtube.com/watch?v=pi0Jjp16eVk en dit www.youtube.com/watch?v=RAAMPiF_BSg en omdat je een aluhoedje bent vooral dit:https://www.youtube.com/watch?v=sLXdLMUABvU

Ja deze: www.youtube.com/watch?v=sLXdLMUABvU

Bekijk het maar en stel je vragen.

Deze: www.youtube.com/watch?v=sLXdLMUABvU

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:44

Weet je wat het verdrag als vanzelfsprekend maakt? Asiel. Het levert de lidstaten, verdragspartijen, de verplichting op asiel te verlenen aan Oekraïners, als poep enige ventilator raakt.
Het staat er niet uitdrukkelijk, maar volgt natuurlijk uit het hoofdstuk dat de onderwerpen regelt.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:42

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:30 "En ze willen Alaska terug!!"
.
Waar heb je dat van? Maar goed, je weet nooit. En als het zo doorgaat in de VS met die "politiestaat" (volgens de Huffingtonpost), gaat Alaska nog eens zelf om (her)aansluiting vragen. Zelfs oud-president Carter meent dat het een "Oligarchy" is "With Unlimited Political Bribery".

ben kokhals | 19-09-15 | 18:42

Bokito ergo sum | 19-09-15 | 17:47 Te laat; we hebben nog maar een klein weekje.
Het is triest en vooral verbijsterend dat van de TWAALF MILJOEN kiesgerechtigden er maar 200.000 hebben getekend.
Maar het is dan ook een misdadig kort tijdsspanne.

De Kiesraad(lees: regering) heeft dat dan ook sluw voor elkaar.

Leve de democratie; hoe lang nog voor we ECHT een provincie van 28 landen zijn. En die landen stemmen heus alleen voor wat goed voor HENZELF is en echt niet voor iets wat goed voor NL is.
-
Beste collega flyeraars en beste mede democraten;
nog 1 week en we hebben er pas 200.000;
-
Ergo: AVE, MORITURI TE SALUTANT

telelezer | 19-09-15 | 18:41

@LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:18
Ik weet dat honderden Nederlandse ondernemers naar o.a. Polen, Tsjechië en Hongarije gingen om daar bedrijven te vestigen en geld te verdienen. Geld wat ook weer teruggevloeid wordt naar Nederland. Ondertussen staan we, als miezerig klein landje, tussen Turkije en Indonesie in. nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_lande...

Uit de top 20 van die lijst van indrukwekkende landen kan je enkel Zwitserland, Nederland, Canada en Australië noemen als wonderlandjes met hun kleine bevolking. Je hebt geen flauw idee hoe gelukkig je bent met een Nederlands paspoort.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:37

Ondertussen op Eenvandaag heeft een journalist weer een Syrische student onder de migranten gevonden die de hele vluchtelingencrisis in een interview een persoonlijk gezicht mag geven aan het volk. Gevolgd door een reportage van alle lieve gutmensch Nederlanders die massaal de asielzoekers helpen ('wat zijn we toch een mooi land'). Het volk wordt dag in dag uit vakkundig bespeelt en gemanipuleert aan alle kanten.

XaleX_2 | 19-09-15 | 18:33

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:20
"Oekraïne is geen kutland, het is een verkracht land vooral door Russen."
.
Het was inderdaad geen kutland, maar is het wel geworden, en nagenoeg failliet. Zeker sinds het overhoop is gehaald door Washington (herinner de 5 miljard investering en "f*ck the EU" van de neocon Nuland, en de vuile oorlog tegen oppositie in het Oosten), de eigen corrupte (en fascistische) leiders. Brussel heeft de mat voor al deze ellende uitgerold met die grenzeloze associatielust.

ben kokhals | 19-09-15 | 18:32

-weggejorist-

NOMALI | 19-09-15 | 18:31

-weggejorist-

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:30

@Parel van het Zuiden | 19-09-15 | 18:26
En ze willen Alaska terug!!

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:30

@telelezer | 19-09-15 | 18:25
Je kan niet lezen droeftoeter.

Ik zeg: 'Elke cent naar landen zal terugbetaald moeten worden.'

Jij maakt ervan: 'Elke cent wordt terugbetaald'

Wat is er mis met je? Dronk je moeder te veel drank tijdens haar zwangerschap? Viel je op je hoofd toen je een peuter was? Heb je recentelijk een klein herseninfarct gehad? Wat is er mis met je?

En trouwens. Met rente!!!

Of het gebeurt... Dat is een andere vraag...

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:29

Oekraïne is het België van Rusland.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:28

@ben kokhals | 19-09-15 | 18:22
Het grootste probleem van de EU is juist teveel inspraak en democratie. Zie de vluchtelingencrisis. Iedereen lult wat af en aan en niemand kan of mag beslissen. Mooi hoor die EU maar zolang er niemand is die iets kan beslissen zonder jaren van gelul en ditjes en datjes loopt het vast. Mijn kritiek op de EU is dan ook niet de ideologie maar het logge instrument wat vastloopt op democratie en belangen en oeverloos door blijft praten over dingen en nergens actie onderneemt.

Snap je de materie eigenlijk wel? Of ben je gewoon boos en wil je klagen.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:26

@necrosis | 19-09-15 | 18:09

"De VS grenzen niet aan Rusland"

Mmmmmm. Ooit van de Beringstraat gehoord?

Parel van het Zuiden | 19-09-15 | 18:26

nu pas BIJNA 200k? ik hoop dat die 'epische marketing ideeen' waar initieel €5000 voor nodig was en jullie nu €250000 voor hebben opgebracht nog niet is gebruikt.

trenthopper | 19-09-15 | 18:25

koreaanse slet 17:58
Sabina Denisieva ( nu dik in de tachtig) is een overlevende van het Beleg van Leningrad uitgevoerd door Merkels landgenoten dat 900 dagen en nachten heeft geduurd. Chroetsjev, Gorbatsjov en Jeltsin waren nobody's in haar ogen maar Putin draagt deze oorlogsoverlevende op handen evenals het merendeel van de Russen. Twintig miljoen doden verder kwam er voor de Russen een einde aan de oorlog en negen jaar later gaf de Oekraiener Chroetsjev het tot dan Russische Oekraine zelfstandigheid. Sinds 1989 voert Rusland geen expansionistische politiek in Europa en elders ( wel 60-er jaren hulp dé-kolonisatie tegen het westen, Cuba crisis , Afghanistan 80-er jaren). De EU en de Navo wel en zulks in weerwil van de gemaakte afspraken met Gorbatsjov. Inmiddels is het Russische leger bijzonder sterk. Na de oorlog met Georgië zijn de bevel- en commandostructuren volledig gewijzigd , de standaardisatie wordt doorgevoerd ( alle tanks van de T-serie zelfde chassis, motor etc). Rusland wegzetten als een agressief ex-vriendje geeft aan dat u uw kennis kennelijk haalt bij slechts Wikipedia, de cyber- encyclopedie door vrijwilligers geschreven in handen van een slim kereltje dat uw IP gegevens deelt met het grootkapitaal.

Jan Boule | 19-09-15 | 18:25

@ De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:20: Elke cent wordt terugbetaald????
Hahahaha....!
Ik herhaal: hahahahahaha

telelezer | 19-09-15 | 18:25

Weet je trouwens waarom het verdrag Oekraïne expliciet een mogelijk ontwikkelingsland noemt? Om Oekraïne met ons geld eerst tot ontwikkeld land te maken.
Dit verdag is niet goed voor ons. En geen enkele. Maar dan ook geen enkele politicus, bestuurder, legt ons uit waarom het associatieverdrag met Oekraïne wel goed voor ons zou zijn.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:23

Kom op. Iedereen ertegen aan. Stemmen ronselen Niet opgeven.

Vanmiddag mijn folders ontvangen en vrijwel direct daarna het dorp ingegaan om te ronselen. Vele positieve reacties van mensen die nog niets van de referendum actie wisten.

Dit bevestigt mijn gevoel dat er een enorm potentieel aan stemmers aan te boren valt. We moeten ze alleen aanspreken.

Dus... schouders eronder. En gewoon doorgaan.

Paljas | 19-09-15 | 18:23

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:10
Fascisme is "the merger of state and corporate power", antidemocratisch en tiranniek. Valt me daarom mee dat jij mij niet naar een heropvoedingskampt wil sturen, want dat scheelt maar een beetje.

ben kokhals | 19-09-15 | 18:22

@necrosis | 19-09-15 | 18:11
Als je dat gelooft... Pak je koffers!!!!

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:22

@necrosis | 19-09-15 | 18:09
Laat je menselijkheid maar kennen hoor rare eenzame freak met een fetisj voor oudere vrouwen en kek-vette muzak!

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:21

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:17
Oekraïne is een corrupt ontwikkelingsland. Het verdrag noemt dat, ontwikkelingsland, zelfs expliciet als mogelijke kwalificatie.
Laten we ons helemaal verbinden aan Mali. En Somalië! Er gaat een markt voor ons open!

LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:21

@necrosis | 19-09-15 | 18:09
Gratis geld aan landen bestaat niet. Dat is enkel voor uitkeringstrekkers en asielzoekers en andere losers. Elke cent naar landen zal terugbetaald moeten worden. Verder laat je zien waarom JIJ je niet moet bemoeien met geopolitieke zaken. Als je de moeite had genomen had je het linkje doorgelezen.

En nee. Oekraïne is geen kutland, het is een verkracht land vooral door Russen. Spuug jij een meisje dat verkracht is ook in haar bek omdat ze een slet zal zijn of help je haar er weer bovenop te komen?

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:20

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:13
Leg maar eens uit waarom dat voor ons goed is, aangaande Oekraïne. Zonder dat eerst veel kosten om "voorwaarden te scheppen" hoeven te worden afgewenteld op "loonslaven"en "uitkeringstrekkers".
Ik geloof er namelijk geen zak van, dat hier een verdrag als dit voor nodig is, om handel te drijven. Wel geloof ik, dat allerlei Brusselse vrindjes en kindjes van overheidsvrindjes uit vanalles en nog wat voordeel kunnen trekken.
Dat geloof ik. Maar dat kan ik niet zien in dat verdrag natuurlijk.
Je lult maar wat. Je weet het ook allemaal niet.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:18

@LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:04
Daar moet ik overigens aan toevoegen dat de opbrengsten geheel ten onrechte uiteraard weer in de vreselijke dure 'verzorgingsstaat' belanden. Want die 150 miljard moet toch ergens vandaan komen.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:17

@William Shakespeare | 19-09-15 | 17:53
Chapeau! Men vergeet (of negeert) dat het voor voorstanders van EU uitbreiding heel interessant is om zo'n referendum te steunen. Mocht het de voorstanders dan lukken, heeft de politiek een democratische stok achter de deur, zoniet aanmoediging, om verder te gaan op dat onderwerp.

ben kokhals | 19-09-15 | 18:16

@ben kokhals | 19-09-15 | 18:10
Wat een quatsch. De NAVO moet nu halsoverkop de grenzen versterken omdat Poetin 'raar' begint te doen. Zelfs Zweden en Finland (die waren altijd neutraal) beginnen nu hardop te denken om toch maar lid te worden van de NAVO want met Poetin is Rusland vreselijk onbetrouwbaar. Niet vreemd want een Sovjet apparatsjik KGB hufter zoals Poetin is natuurlijk ook levensgevaarlijk.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:15

@LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:04
Handel.

Als uitkeringstrekker zal je er niets van merken of er baat bij hebben. Als loonslaaf ook niet. Maar voor de ondernemer gaat er een markt van 44 miljoen mensen open. Waarom snap je dat niet?

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:13

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 17:43
De EU is een dictatuur!
Nog een paar jaar, en we zijn slechter af dan de bevolking van Wit-Rusland.

necrosis | 19-09-15 | 18:11

@ben kokhals | 19-09-15 | 18:03
Volgens mij moet je er maar een nieuwe term voor bedenken wat ook het woord 'fascisme' slaat als een lul op een drumstel in deze.

Eventjes terug naar school: en.wikipedia.org/wiki/Fascism

Feitelijk is er meer vrede, meer geld en meer vrijheid dan ooit in de EU of dan waar dan. Of je nu kijkt naar het verleden of bij de buren nergens hebben mensen het beter dan in de EU. Sterker nog mensen van overal ter wereld wagen dagelijks hun leven om hier een plekje te vinden.

Het verbaast me dus dat jij zo boos bent. Eigenlijk zouden mensen zoals jij een jaar of wat naar Rusland of Afrika moeten. Of een maandje Syrië. Dan piep je ongetwijfeld anders.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 18:10

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 17:58 "Poetin zou zich moeten bezig houden met de Russen en als dat klusje geklaard is dan kan hij zich bezig houden met geopolitieke kwesties."
.
Dat zal vast knap lastig zijn met een NAVO die in je nek komt hijgen, een bende megalomane neocons aan het roer in Washington en een EU dat zich wil strekken "vom Atlantik bis zum Ural".

ben kokhals | 19-09-15 | 18:10

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 17:17
De VS grenst niet aan Rusland, aspirant-lid Oekraïne grenst aan de EU en Rusland.
Heb je daar eens over nagedacht, akelig mannetje-met-een-mening?
Ik wil geen oorlog en ook geen armoedig kutland als Oekraïne aan het gratis geld infuus van de EU op MIJN kosten!

necrosis | 19-09-15 | 18:09

@telelezer | 19-09-15 | 16:49
exact, maar zoveel puzzelstukjes bij elkaar is voor de meesten teveel leeswerk. Een pakkende kop en scherpe one liner en "poef" weg is de aandacht alweer. Degenen die wel de moeite nemen om docu's te bekijken en meerdere stukken te lezen are "connecting the dots". Gaat heel snel nu.

pfffft! | 19-09-15 | 18:05

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 17:58
Leg eerst maar eens uit wat Nederlanders aan dat verdrag hebben, in ruil voor waar het verdrag hen aan bindt.
Al dat gelul van je over Poetin is lucht. Die heeft namelijk dat verdrag niet getekend.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 18:04

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 17:43 "De EU is nationaal-socialistisch? Ik denk juist het tegenovergestelde."
.
Nou nee, zeker niet het tegenovergestelde. Het is statistisch, collectivistisch, dictatoriaal en heeft een broertje dood aan democratie en tegenspraak. Noem het (euro)fascisme, dat komt het meest in de buurt.

ben kokhals | 19-09-15 | 18:03

Het associatieverdrag staat bol van bepalingen die heffingen en belemmeringen op vrij verkeer opheffen, van bepalingen die gunning regelen aan private partijen en dergelijke. Godsonmogelijk voor een burger om te zien wat dat in de praktijk oplevert aan welke partijen.
Maar wat je natuurlijk duidelijk ziet, wat er gewoon volop in staat, is dat wetgeving in alle landen die met het verdrag zijn gemoeid, op elkaar moet worden afgestemd.
Dat betekent voor de Nederlandse burger, dat de eigen wetgeving voortaan niet in conflict mag komen met wetgevingen uit lidstaten of Oekraïne.
Nou whatever the fuck that means, houd deze onzin nou eens tegen met een referendum en laat die papzakken wie dat ook allemaal mogen zijn, eerst eens uitleggen whatever the fuck it means.
Dan lullen we verder. Dus ik vind, teken. Dan zie we wel.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 17:59

@ich habe es gewusst | 19-09-15 | 17:42
Ook brievenbusfetisjisten zijn welkom.

Rest In Privacy | 19-09-15 | 17:59

@Jan Boule | 19-09-15 | 17:51
Die president was er jaren mee bezig. Totdat het werkelijkheid begon te worden. Toen floot Poetin hem terug. Poetin = het grootste gevaar in Europa. Waarom? Poetin kan zich beter afvragen wat hij fout doet als president van het grootste en meest grondstofrijke land ter wereld. Poetin zou zich moeten bezig houden met de Russen en als dat klusje geklaard is dan kan hij zich bezig houden met geopolitieke kwesties. Rusland is niets anders als het gefrustreerde agressieve ex-vriendje. Dat is het grote probleem. Rusland is een land met meer potentieel dan de VS of heel Europa maar toch boort het zichzelf keer op keer in de grond i.p.v. een rol van betekenis te spelen. *kuch* iets met corruptie, arrogantie en zelfoverschatting.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 17:58

Ieder weldenkend mens weet wat er nodig is om dit land weer vlot te trekken, alleen jammer dat je dat zonder bezoekje van de internetpolitie niet kan plempen hier.

Jackanders | 19-09-15 | 17:54

Ik bedoelde plaats van de meest bezochte sites niet bezoekers. sorry

ich habe es gewusst | 19-09-15 | 17:53


Bij het flyeren hoor ik "Allemaal van Wilders jij" . Het is een complot van Wilders.

We kunnen alle volksvertegenwoordigers wantrouwen in hun mening referenda in het algemeen en dit referendum in het bijzonder, ook als ze er voor zeggen te zijn. Referendumdemocratie knaagt per definitie aan hun eigen belang.
Het is het einde namelijk van hun theater. Tot nu toe worden wij gedwongen om hen de hoofdrol te laten spelen in het theater van Den Haag Hilversum en Brussel.
Daarom is de hindernis ook op dat enorme aantal van 300.000 gezet! Ook als we het niet halen: we hebben gescoord! Al 200.000 tot nu toe!We staan daarmee in de rangorde van beinvloeders. Ik blijf handtekeningen verzamelen! Partijoverschrijdend.

William Shakespeare | 19-09-15 | 17:53

Kiezers te dom? En dat ondanks al die duidelijke Postbus51 spotjes met duidelijke en onpartijdige uitleg over het associatieverdrag?
Eerst burgers dom houden, en dat dan als excuus gebruiken.

W_F | 19-09-15 | 17:52

Goed initiatief maar het is naar mijn idee veel te veel in het incrowd GeenStijl, anti-Pechtold, anti-EU milieu blijven hangen. Beetje te makkelijk om dat aan de MSM en alles wat daar voor door moet gaan te wijten. En misschien spreekt het hele idee van een referendum gewoon niet aan in dit land. Daarover kun je je bejammeren maar GeenStijl is Nederland niet.

Zure Sigaar | 19-09-15 | 17:52

koreaanse slet div.
de vorige president van Oekraïne weigerde het verdrag te ratificeen wat leidde tot zijn overhaaste vertrek een week later. Er bestaat een bi-lateraal verdrag Oekraïne-Rusland hetgeen inhoudt dat er geen douane belemmeringen zijn zodat over en weer goederen zonder oponthoud de grenzen over kunnen. Het EU-associatieverdrag is in eerste instantie een economische waardoor er een macro-economische vergoeding van 610 miljoen euro naar Kiev gaat. In tweede instantie is het verdrag politiek hetgeen inhoudt dat de doelstellingen van de EU door Oekraïne dienen te worden nageleefd. Rusland ziet hierin een tweeledige bedreiging. Europese goederen geleverd aan Oekraïne gaan nu Rusland in en verstoren hun lokale markt en "militair" ligt in het verlengde van "politiek " althans zo interpreteert Rusland het. Vanuit Russisch perspectief is het verdrag dus bedreigend , ook in zoverre heeft Nightwish een punt. Reagan heeft geen schot gelost om de SU op de knieën te krijgen in 1989 maar door zijn ( toen) economisch-militaire overmacht lukte het hem. Putin laat dit niet nog eens gebeuren.

Jan Boule | 19-09-15 | 17:51

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 17:15 "En we worden weer eens neo-nazi genoemd, op twitter."
.
Die godwinspugende intellectuele lowbrow weet blijkbaar niet dat het Zwart Front een "Nederlandsch Socialistisch Front" naastreefde met oa de NSB en Nederlandsche Unie vanwege de gedeelde noemer, het socialisme, en ze allemaal tegen democratie waren, laat staan referenda. Die twitteraar had zich vast thuis gevoeld in dat "Socialistisch Front".

ben kokhals | 19-09-15 | 17:51

@boefje_III | 19-09-15 | 17:01
GeenPeil heeft meer unieke bezoekers dan Joop.nl.
Bron. Alexa. Vorige week 1050 bezoekers ,staat nu op 390.
Let wel Unieke bezoekers met een bounce van 25% en 3,2 pagina's. Ikzelf heb een website en sta op plaats gemiddeld 430. Dat zijn er duizenden per dag maar niet uniek , ze zijn terugkerend. Geenpeil uniek want als je een keer de site bezocht hebt heeft het geen zin om nog een keer de site te bezoeken. Je gaat op de site om te tekenen.
Die gasten van geenpeil zitten alang boven de 300.000 maar het zou idioot zijn om het te vertellen. Ik schreef het gisteren al, ze gaan voor MEER,MEER,MEER

ich habe es gewusst | 19-09-15 | 17:50

@Bokito ergo sum | 19-09-15 | 17:47
En de NPO is omgekocht om er geen aandacht aan te besteden. Dekker valt ze niet lastig en de NPO werkt als staats(steun)zender.
Je zou er een alu-hoedje van gaan vouwen.

Zathras | 19-09-15 | 17:50

Ben met anderen bang dat Geenstijl aan het eind van zijn bereik zit. Het moet groter, gaat duur zijn maar er moet advertentie-ruimte worden ingekocht, en zendtijd, liefst met een expert aan het woord die kan uitleggen waarom de EU ons mogelijk met een conflict met Rusland gooit.

Bokito ergo sum | 19-09-15 | 17:47

Is nogmaals buitengewoon goed verwoord door Van Rossem/Nijman. De boys in Den Haag weten dondersgoed hoe de vork in de steel steekt m.b.t. onze democratie. Maar zoals zo vaak met die dingen zijn ze hun soms niet welgevallig en komen de "kul" argumenten. Bij de uiteindelijke mening van een grote groep mensen, b.v. van het Nederlandse volk is het in ieder geval de plicht van de Volksvertegenwoordiging deze mening in overweging te nemen c.q. te respecteren, daar ook zij onderdeel van deze groep zijn. Maar het ging al fout bij een eerder referendum. Rijst de vraag: Zijn die Zwitsers nou zo stom of worden wij nog wel vertegenwoordigd? Wederom het bestuursvacuüm waarin wij verkeren.

Een vrije paling | 19-09-15 | 17:45


'De kiezer is te dom voor een referendum'

En in verkiezingstijd moet het domme volk vooral hun stem uitbrengen, want dat is hun 'plicht' in een (schijn)democratie. Als je dat dan gedaan hebt kom je er weer achter dat de gevestigde partijen denken dat je dom bent en plegen zij massaal kiezersbedrog..... En zo gaat het al decennia lang!

JI-HAAT | 19-09-15 | 17:45

@sercencer | 19-09-15 | 17:24
De EU is nationaal-socialistisch? Ik denk juist het tegenovergestelde.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 17:43

Geenpeil bedankt. Vandaag met mn vingers in 100 gleuven gezeten, was me zonder jullie nooit gelukt

ich habe es gewusst | 19-09-15 | 17:42

@W_F | 19-09-15 | 16:55
Tja ik denk juist dat het *inclusief* de papieren - per post aan GS gestuurde - handtekeningen zijn.
Denk even na: de digitale handtekeningen zijn door GS geprint, dan lijkt het mij logisch dat de papieren handtekeningen die per post gearriveerd zijn, daarbij zijn gevoegd.
Alleen hoeveel handtekeningen er rechtstreeks naar de Kiesraad zijn gestuurd, is een raadsel.

Lupuslupus | 19-09-15 | 17:40

De meeste kiezers zijn te dom og kortzichtig om een verstandige keuze te maken. Dat wordt bewezen door de verkiezigsuitslagen - keer op keer. Bij een referendum zal het niet anders zijn. De meeste laten zich door propaganda leiden of inderdaad door een proteststem tegen de zittende regering. Dit laatste acht ik zo gek nog niet c.q. wenselijk.

Rest In Privacy | 19-09-15 | 17:39

@konijnenkeuteltje | 19-09-15 | 15:39
Je geeft je recht makkelijk op.

miko | 19-09-15 | 17:36

@De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 17:27
*kuch* "Ik zeg dat het in het associatieverdrag staat en er dus volkomen los van staat."

Ik zeg dat het NIET in het associatieverdrag staat en er dus volkomen los van staat.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 17:27

@Jan Boule | 19-09-15 | 17:20
Nee dat zeg ik niet. Ik zeg dat het in het associatieverdrag staat en er dus volkomen los van staat.

Dus feitelijk onjuist en tevens totale onzin wat mede-scribent 'Nightwish' meldt. Dat irriteert me mateloos aan de huidige lichting reaguurders; veel blaat geen haartje wol. Als je een actie zoals dit ondersteunt moet je wel de feiten kennen en vooral niet slap uit je nek lullen ander sta je voor lul met je ongeïnformeerde waffel.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 17:27

Adam Smith - On government…
It is the highest impertinence and presumption… in kings and ministers, to pretend to watch over the economy of private people, and to restrain their expense… They are themselves always, and without any exception, the greatest spendthrifts in the society. Let them look well after their own expense, and they may safely trust private people with theirs. If their own extravagance does not ruin the state, that of their subjects never will.

Hedge_it | 19-09-15 | 17:25

ben kokhals | 19-09-15 | 17:06
Zou het bijna met je eens zijn. De overheid is er op deze manier voor zichzelf. Ze wordt nooit kleiner, ie effectiever door machtenscheiding en rechtspraktijk. Enkel groter. Absurder.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 17:24

Dus stemmen en referendums zijn belangrijk en moet ten aller tijden zoals de grondwet betaamd naleven! En niet dat de regering dit allemaal negeert ten gunstige van deze KUT NAZI EU

sercencer | 19-09-15 | 17:24

Waarom geen vliegtuigje met een grote GeenPeil banner boven Nederland laten vliegen! Of voor mij part heel Nederland volstrooien met GeenPeil folders vanuit een vliegtuigje, hahaha! Mobiliseren die hap. Luchtballonnen met GeenPeil logo ook goed.

BadLieutenant | 19-09-15 | 17:22

Te complex?? De regering hoort te doen wat het volk hun opdraagt en niet andersom!

Wanneer er nog meer vluchtelingen etc hier komen zal alles veranderen cultuur, begrippen, de taal misschien, zal allemaal verdwijnen over de lange termijn. De mensen die wel willen dat vluchtelingen komen hebben over het algemeen goed leven en alles op rijtje hebben maar helaas in deze wereld zijn die kansen nergens gelijk de 1 heeft gescheiden ouders, de andere beperking, en weer iemand anders die door onvoorzienbare omstandigheden niet goed kunnen leren etc.. mr er komt een moment dat die mensen die er nu voorstander voor zijn om ze allemaal binnen te halen hier heel veel spijt van krijgen en dan is het te laat en is Nederlandse steden net zo als de stad Marseille.

sercencer | 19-09-15 | 17:21

koreaanse slet 16;52
in uw reactie op de inbreng van mede scribent Nightwish zegt u dat "Europa"geen financiële hulp aanbiedt of gaat aanbieden.
Echter op 27 februari 2014 hebben de Europese gedeputeerden al toegezegd Ukraïne financieel te steunen onder voorwaarde dat de corruptie verdwijnt en de financiële status van Ukraïne op orde wordt gebracht.Volgens hen is dat het geval. Olli Rehn heeft het over een bedrag van 35 miljard dollars steun aan Ukraïne. Tijdens de G20 top in Australië vorig jaar werd dit bevestigd. Laurent Fabius ( Frans minister Buza) zegt dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat de EU deze financiële steun gaat geven. De Russen het nakijken geven speelt eveneens een rol zoals Nichtwich aangeeft.
U kent het nalezen bij
Fondation Robert Schuman en Thinktanks.fr.

Jan Boule | 19-09-15 | 17:20

Ja sukkels ik hem al twee keer gevraagd om de flyers, maar niks gekregen. Beetje jammer.

funkyd | 19-09-15 | 17:20

konijnenkeuteltje | 19-09-15 | 15:39
Je praat peop.

Hedge_it | 19-09-15 | 17:19

@Scheetje Beef | 19-09-15 | 17:13
'The Peoples Republic of Reaguurdië'?

Hahaha ja doe dat.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 17:19

@nightwish | 19-09-15 | 16:06
Overigens. Om je domheid verder te openbaren. De landen die tegen Rusland zouden moeten vechten zijn de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk (grappig dat al die machtige landen unies van volkeren zijn) en in mindere mate Frankrijk en China. en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Memora...

Rusland heeft dit verdrag beschaamd en daardoor staat alles op scherp. Want technisch gezien zou de VS en dus de NAVO Rusland moeten aanvallen. Is ongetwijfeld te moeilijk voor je maar het is wel zo.

Het moet toch akelig zijn om een mening te hebben over dingen die je toch niet snapt. Niet omdat je niet intelligent bent maar omdat het je gewoon niet genoeg interesseert.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 17:17

Die schrijver met zijn hoogopgelijde stem is volgens mij toch niet zo hoog opgeleid.

jasser | 19-09-15 | 17:15

Ben het meestal oneens met de stukken die verschijnen op GeenStijl en gruw al helemaal van het ons kent ons sfeertje bij de reaguurders, maar ja, jullie zijn wel de enigen die iets doen aan het ondemocratische karakter van de EU, dus ja, ik heb getekend

Nick Naampie | 19-09-15 | 17:14

Ik stel voor dat we met z'n alleen die WEL getekend heeft naar een vooraf bepaalde provincie verhuizen en daar de onafhankelijk uitroepen en een eigen staat(je) beginnen.
Fuck de rest die blijkbaar tevreden is met hoe ze anaal uitgewoond worden door de politiek.

Scheetje Beef | 19-09-15 | 17:13

@LibertasSimplex | 19-09-15 | 16:58
Wat dacht je ervan om de overheid op te doeken. De overheid verandert immers alles wat het aanraakt in peop.

ben kokhals | 19-09-15 | 17:06

Alarmfase 1, laat de Geen Peil streakers maar los.

padbuffel | 19-09-15 | 17:05

@telelezer

u slaat door en houdt geen rekening met het feit dat GS nu eenmaal een zeer beperkt bereik heeft, zeg 200 á 250k. dacht u nu echt dat die 12 mio kiezers allemaal van dit initiatief op de hoogte zijn? met wat externe coverage weet miss 0,5 mio hiervan en daar heeft dan circa 45% op gehandeld.

grote GS fout: veel content op de eigen website hierover, maar amper zichtbaar op de echt grote websites waar 'zomaar' 0,5 mio geïnteresseerden mee zouden doen mits dit initiatief bekend zou zijn.

jammer, jammer. ultieme oplossing: koop pagina's bij de oude bomen media en breng het ipv 100x onder eigen GS publiek 1x onder non-GS publiek onder de aandacht

boefje_III | 19-09-15 | 17:01

@Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 16:49 "En dubbele paspoorters... moeten natuurlijk geen stemrecht krijgen."
.
Vergunninghouders en dubbele paspoorters zouden naar mijn bescheiden mening inderdaad geen stemrecht moeten hebben, en geen toegang tot een functie bij de overheid (inclusief justitie). En als ze gebuik maken van de verzorgingsstaat, dan de rekening doorsturen naar-, of delen met-, het (tweede)thuisland.

ben kokhals | 19-09-15 | 17:01

Eigenlijk zou alleen de hoogovensleiding mogen stemmen.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 16:58

Kunnen we een referendum aanvragen over de multikul?

Long Horn | 19-09-15 | 16:56

@nightwish | 19-09-15 | 16:06
Nogmaals 'geruisloos' waar haal je het vandaan. Dit 'geruisloze' verdrag is al meer dan tien jaar in de maak. Het koste de levens van, alleen in Kiev al, 100 mensen. Mensen. Inmiddels zijn er meer dan 6,000 dood waaronder 200 Nederlanders. Geruisloos. Hoe haal je het in je botte harses.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 16:56

Waren wij maar te dom om te stemmen en belasting te betalen.

padbuffel | 19-09-15 | 16:55

Omdat de kiescommissie geen tussenstanden doorgeeft ga ik er van uit dat die 200.000 alleen de digitale handtekeningen zijn, dus exclusief de per post verstuurde formulieren.
GS: komt er nog een pagina-grote advertentie + uitleg in de krant?

W_F | 19-09-15 | 16:55

@libidoos | 19-09-15 | 16:21
Dat is wel heel dom van je. Kritiekloos zonder te checken totale onzin verkopen aan je kennissen, vrienden en familie.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 16:53

@nightwish | 19-09-15 | 16:06
Leuk verhaal maar het is wel fout. Volkomen fout.

"Nederland heeft geruisloos een associatie verdrag getekend over de toetreding van Moldavië , Oekraïne en Georgië"

Onjuist. Het gaat om een handelsverdrag en de implicaties zijn groter voor bijvoorbeeld Oekraïne dan voor Nederland of de EU. Het was helemaal niet geruisloos maar als de luie domme burger die niet oplet lijkt het geruisloos. Wel is het een opstapje voor eventuele toetreding maar daarvoor zullen alle betrokken EU staten moeten tekenen en dan ga ik niet een beginnen over de problemen omtrent in door Rusland bezet gebied in genoemde landen. Kortom de kans dat een van deze staten binnen 5 jaar lid kan worden is nihil. De kans dat ze ooit lid worden is marginaal.

"Dit houd ook in dat we het nieuwe EU lid Oekraïne moeten helpen bij de verdediging van hun soevereiniteit. Dus ook steunen bij hun strijd tegen Rusland."

Wederom volkomen fout. Je hebt kennelijk niet de moeite genomen om het associatieverdrag door te nemen. Snap je het eigenlijk wel? Nergens staat er dat we hun moeten steunen bij hun strijd tegen Rusland.

"Ook zullen wij dit land financieel moeten gaan onderhouden want de corrupte bende daar is failliet."

Weer totaal fout! Wat probeer je te bewijzen? Dat de kiezer inderdaad te dom is om te poepen. Want je doet goed je best. Nergens staat dat wij ze financieel moeten ondersteunen. Nergens. Dat zuig je uit je dikke duim of endeldarm.

Verder steun ik het GeenPeil initiatief. Gewoon omdat het leuk is om te zien dat mensen in paniek raken over dingen die ze niet snappen of kunnen begrijpen helemaal koekwaus gaan en dat het uiteindelijk dik meevalt.

De Koreaanse Slet | 19-09-15 | 16:52

Reacties -weggejorist-, in het kader van de democratie 'jorissen' we alle reacties weg die niet bovenstaand artikel direct onderschrijven? Lachwekkend.

ikzalhetwelweten | 19-09-15 | 16:52

@Zathras | 19-09-15 | 16:41
Ook die filiaalchef moet gecontroleerd worden. En zonodig weggestuurd. Zonder wachtgeld natuurlijk.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 16:51

Het gemiddelde kamerlid is te dom en/of te gebonden aan fractiediscipline (en/of regeeraccoord) of privebelangen (luizencarriere) om over kwesties als EU uitbreiding te beslissen. Zaken die een langere reikwijdte hebben dan een regeerperiode zouden sowieso bij de burgers op tafel gelegd moeten worden voor toestemmimg.
Of de demensen straks voor of tegen het associatieaccoord gaan stemmen is in deze fase minder belangrijk dan dat het referendum er komt. Wanneer de politiek dan beseft dat het de burgers niet zomaar even in de ellende kan storten of bij de neus nemen, zal het ook een beetje meer rekening gaan houden met de mening en belangen van de mensen die het zou moeten vertegenwoordigen.

ben kokhals | 19-09-15 | 16:51

@Hatchcock | 19-09-15 | 16:36
Ja, we verschillen van mening. Jij stelt je hoop op nettobetalers zoals Joop van den Ende die vinden dat de Nederlandse bevolking geheel vervangen moet worden door vluchtelingen.
Ik vind dat de Nederlanders geoefende stemmers moeten worden, die het gewoon vinden dat ze meebeslissen. En dubbele paspoorters en andere buitenlanders moeten natuurlijk geen stemrecht krijgen.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 16:49

@ Adversary | 19-09-15 | 16:17 Precies hetzelfde denk ik ook al een hele tijd!
Immers, "IS" wordt met fluwelen handschoenen aangepakt, (want die vechten immers tegen de Syrische regering die door weer Rusland wordt gesteund; dus dat komt het Westen (lees: USA) goed uit.
-
Slechts zo'n 5 a 10 rottige bommetjes per week op de een of andere goedkope "IS" jeep of truck en dat is het dan wel weer; ipv voluit carpetbombing met napalm enz. om de laffe moordenaarskliek af te maken.
-
Er is momenteel een heel VUIL spel gaande en u legt de vinger op de juiste plek!

Onderdeel daarvan is dat Europa gewongen kost wat kost onder 1 (niet democratisch gekozen) regering moet komen zodat de USA concerns hier (nog) meer invloed krijgen (Zie als voorbeeld het rampzalige TTIP verdrag dat ons zonder ook maar enige mededeling (net als het Oekraiens associatieverdrag) en al helemaal geen voksraadpleging voor deze oneindig belangrijke zaken, doodgewoon door de strot is gedouwd, terwijl bijna niemand van het TTIP verdrag heeft gehoord; laat staan dat men weet wat het is)
- waarmee grote USA concerns nu hele landen financieel kunnen ruineren als die landen een wet aan nemen die hen niet zint. (Kortom het TTIP verdrag is pure landverraad!)
-
En zie ook dat oud-directeuren van de Amerikaanse rampenbanken die de economische crash veroorzaakten nu doodgewoon directeur zijn bij ONZE Europese Bank!
Verbijsterend en beangstigend!..!
-
En vergeet niet dat de US direct troepen stationeerde in Georgie toen Rusland daar een stuk van inpikte; en nu ook in Oekraine. En nu wil Brussel beide belligerente landen bij de EU halen (plus de mafia staat Moldavie)
-Begrijp me goed, ik be bewonderaar van de USA, maar ze moetyen niet uw en mijn continent Europa in hun domme geopolitieke spelletjes betrekken!
-
En wat doet het Nederlandse schapenvolk als ze de briljante UNIEKE mogelijk hebben om voor een "landsliding" referendum te tekenen..? NIETS...!
Slechts een rottige 200.000 van de 12.000.000 (twaalf miljoen) kiesgerechtigden heeft getekend, en de rest, wil niet, weet het niet, of begrjpt het niet, of is te druk met de laatste voetbalwedstrijd en GTST of een ander dom spelletje (Geef het volk brood en spelen en ze houden hun bek)
-
Er is een groot sluw geopolitiek gebeuren gaande. Zoals altijd natuurlijk ten koste van de gewone burgers en hun gezin, die op zijn gunstigst financieel worden verkracht, maar op zijn ongunstigst een ellendige en gruwelijke dood zullen sterven in een mogelijke WO-3
-
Ceterum Censeo Eu Esse Delendam
"Overigens ben ik van mening dat Carthago (de EU) moet worden vernietigd"
-
EN WEL ZO SNEL MOGELIJK VOOR HET TE LAAT IS..!

telelezer | 19-09-15 | 16:49

Zolang de MSM Geen Peil stelselmatig negeert gaat het nog lastig worden. Kan vrienden en familie ook niet zover krijgen want Geenstijl.

Bokito ergo sum | 19-09-15 | 16:49

@Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 16:25
Als je elke maand een referendum houdt hoef je geen kamerverkiezingen te houden.
Dan zorg je gewoon dat er een man/vouw of 10 het dagelijkse bestuur regelen. Dan hebben we voldoende aan een filiaalchef:-)
Provinciale staten kan sowieso weg.
Gemeenteraad is ook twijfelachtig maar misschien wel de belangrijkste in dit geval.

Zathras | 19-09-15 | 16:41

Hulde aan Geen Stijl/Peil voor deze campagne.
De gevestigde politiek is hier doodsbang voor, ja bang voor de mening van het volk, dat iedere 4 jaar op ze mag stemmen maar verder hun mond moet houden.
Ik heb vandaag in het dorp waar ik woon ( Bierum) huis aan huis de flyer verspreid.
Morgen naar Delfzijl.

Daphinda | 19-09-15 | 16:39

-weggejorist-

Highway_61_Revisited | 19-09-15 | 16:39

@TempusEdaxRerum 15:56: Wat voor een mens geldt, geldt evengoed voor een politicus. In hoeverre is een politicus in staat om goede, geïnformeerde beslissingen te nemen? Hebben ze voldoende parate kennis? Luisteren ze naar de juiste adviezen? Nemen ze voldoende nieuwe informatie tot zich en zijn ze voldoende op de hoogte? Hebben ze het landsbelang voor ogen (in plaats van partijbelang of hun eigen carrière)? Hebben ze een redelijk stel hersens? Bij al die vragen staat terecht een vraagtekentje, want wat we de laatste tijd zien doet vermoeden dat we die vragen toch wel erg vaak met "nee" moeten beantwoorden.

Ik hoorde net weer een paar dames op Radio 1. Niet zeker wie of van welke partij, maar de vooringenomendheid, de grenzeloze arrogantie jegens hen die de zaken anders zien, en het onverwoestbare geloof in het eigen gelijk dropen er weer van af.

Dat item op Radio 1 ging trouwens over vertrouwen in de politiek. Een dame deed lacherig over alle flauwekulbeloften: het "grenzen dicht" van Wilders, de €1000 van Rutte, "geen geld meer naar Griekenland", enzovoort. En dat zulke beloften het vertrouwen in de politiek zouden ondermijnen. Flauwekul, natuurlijk. Iedereen weet dat politici veel beloven, en dat die beloften vrijwel altijd ingehaald worden door politieke of economische realiteit. Wat het vertrouwen in de politiek ondermijnt is het gevoel (inmiddels wel wat meer dan een gevoel) dat de politici er niet meer voor ons zitten. Dat ze geen boodschap hebben aan wat het volk wil, omdat ze het zelf beter menen te weten. Dat ze vooral voor zichzelf bezig zijn.

Die €1000 van Mark ondermijnt mijn vertrouwen in de politiek niet. Maar het flagrant negeren van de verschillende referenda over Europa wel. Het wegzetten van andersdenkenden als angsthazen, hartelozen, of slechte mensen ook. Het manipuleren van de pers om de burgers te desinformeren ook. Het de gang van zaken in Brussel al helemaal, zeker omdat de gefrusteerde burger geen enkel middel heeft om die lui terug te fluiten. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En met dit referendum gaan ze uiteindelijk ook niets doen.

Overigens denk ik dat we al wel wat dichter bij de 300k zitten dan men door laat schemeren.

Muxje | 19-09-15 | 16:38

@eerstneukendanpraten | 19-09-15 | 15:33
Volgens mij heb je er al meer... ;-)

Mark_D_NL | 19-09-15 | 16:37

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 16:25
Dan verschillen we van duidelijk mening. Ik denk juist dat jouw ideeën resulteren in een volstrek onbestuurbaar land dat geregeerd wordt aan de hand van de waan van de dag en opportunisme. Dus eigenlijk zo'n beetje zoals nu alleen dan nog wat erger :-)
Met ieder jaar verkiezingen zal er geen stabiliteit zijn en zullen er nooit lange termijn plannen, structurele hervormingen en pijnlijk maatregelen worden doorgevoerd.

Hatchcock | 19-09-15 | 16:36

of de gemiddelde kiezer 'te dom' is voor dergelijke materie is lastig. niet voldoende geïnformeerd klopt wél, maar dat is deels doelbewuste keus vd politiek en deels luiheid vd kiezer.

k ben voor een politiek 'rijbewijs' : alleen stemmen bij gebleken geschiktheid en voldoende up-to-date kennis. gokje: blijven er max 1 mio kiezers over

boefje_III | 19-09-15 | 16:36

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 16:27
Dank.

nightwish | 19-09-15 | 16:31

het is nooit de bedoeling van Adenauer, de Gasperi en Schuman geweest dat dat de door hen bedachte Europese ( economische) samenwerking zou ontaarden in een EU zoals we die nu kennen. De Gaulle in het kader van de na-oorlogse "réconciliation"gaf zijn zegen aan hun gedachtegoed maar zou nooit hebben ingestemd in 1963 met een op handen zijnde federatief Europa zo gewenst door liberalen en socialisten anno nu. Er werken 55.000 ambtenaren voor de EU, 33.000 in Brussel en Luxemburg , voor het het heen-en-weer reizende parlement 6000 , voor het Europees Gerechtshof 2000 en de overigen voor de diverse commissies. "Europa"heeft 8 jaar gedaan en is nog doende , om de economisch-financiële crisis op te lossen , de legers in Europa hebben een dermate divers materieel dat de logistiek parten gaat spelen in een full-scale oorlog en heeft geen antwoord op de vluchtelingencrisis. Putin zegt twee dagen nodig te hebben voor heel Oekraine en de Baltische staten mocht hij de omsingeling door de EU en Navo zat zijn.( AgoraVox ). Hongarije voelt zich geschoffeerd door "Ëuropa" door het dreigement een inperking dan wel inhouding toelagen terwijl Hongarije zegt de Schengenregels te hanteren want het akkoord geeft de ruimte daartoe. "Quand les peuples ne sont plus dociles, on les mélange" ofwel "als volkeren niet meer aan de leiband ( van de EU ) willen lopen, dan mengen we ze" - want dan zijn ze hun identiteit kwijt- is een uitspraak die steeds meer opgang doet. Met het creëren van een multiculturele samenleving en nu de lethargische houding ten opzichte van de vluchtelingencrisis lijkt het erop dat alles gepland is dan wel de EU welgevallig is. Het grootkapitaal, net als in de 60-er jaren , wil goedkope werknemers vanwege de vergrijzing ( drogreden) en de islam, die haar aanhang ziet groeien in Europa spint er goed garen bij. Politieke partijen als VVD, D66, PVDA, Groen Links en de onnozelen van de CU en SGP nemen zulks op de koop toe. Het Bundesamt für Verfassungsschutz ( en de Hongaren ) heeft gemeld dat salafisten alleenstaande vluchtelingen nu benaderen voor de strijd in Europa en Daesh / Isis laat incognito hun "strijders" meeliften in de massa's vluchtelingen. Wapens komen uit de Balkan. Het EU orgaan Eurojust ( Michel Coninsx) zegt ook over aanwijzingen te beschikken dat zulks het geval is. Maar mw. Sargentini ( GroenLinks te Brussel èn Straatsburg) zegt dat Isis dat niet doet.

Jan Boule | 19-09-15 | 16:28

@nightwish | 19-09-15 | 16:24
Kan jij ook. Als je in dezelfde minuut reageert op een plempsel dat er al staat, komt jouw plempsel tegenwoordig er boven te staan. Door een algoritmeverandering klopt de sortering binnen de minuut niet meer. Het went niet.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 16:27

Radijsje | 19-09-15 | 16:08
Ik denk dat je helaas gelijk hebt. En inderdaad, Nederlanders zijn veel en veel te soft.

Chiefmate | 19-09-15 | 16:27

Ook gisteren nog antwoordden twee mensen op mijn vraag "Heb je al getekend op GeenPeil?" met: "Wat is dat? GeenPeil???"
Een twintiger en een veertiger...
Het hele verhaal maar weer uitgelegd.
.
Met nog maar een korte tijd te gaan tot 28 september baart me dat wel zorgen.

T. Rammel(l)an(d)t | 19-09-15 | 16:26

@Hatchcock | 19-09-15 | 16:21
Censuskiesrecht is niet zinvol. Wat nodig is, is dit:
1) Elk jaar kamerverkiezingen. Dat betekent dat het volk na een jaar zonodig kan afrekenen met het kabinet.
2) Elk jaar gemeenteraadsverkiezingen en procinciale verkiezingen.
3) Elke maand een of meer referenda.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 16:25

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 16:04
Hoe krijgen jullie dat toch voor elkaar. Reageren boven het stuk waar je jouw terechte waardering uit spreekt voor WitteGrunneger | 19-09-15 | 16:04

nightwish | 19-09-15 | 16:24

@Cuyahoga | 19-09-15 | 15:46
Lijsttrekker Femke Halsema??

miko | 19-09-15 | 16:24

Redaktie: pas mensen laten reaguren op dit topic als ze getekend hebben

Jos Tiebent | 19-09-15 | 16:24

Wat zal Pechtold gnuivend in zijn kleffe eeltloze handjes wrijven bij het horen dat GeenPeil het net niet gehaald heeft.
Alleen al hier om hoop ik dat de missie slaagt, zij het kantje boord, maar liever met een ruime meerderheid van stemmen. Elke stem is een 'Fok jou!' naar die gladakker.

BadLieutenant | 19-09-15 | 16:23

@Hatchcock | 19-09-15 | 16:21
plus 1 van mij :-)

Zathras | 19-09-15 | 16:23

-weggejorist-

Ellie1234 | 19-09-15 | 16:22

@XaleX_2 | 19-09-15 | 16:16
Ja als je weet dat de ANWB al 5 keer meer leden heeft dan alle politieke partijen zegt dat wel iets over de betrokkenheid.
De poep zal vanzelf tegen de ventilator aan vliegen.

Zathras | 19-09-15 | 16:22

@nightwish | 19-09-15 | 16:06
Thx! Heb het ook op mijn feestboekpagina geplaatst!

libidoos | 19-09-15 | 16:21

Tja, ik heb een hekel aan de grootheidswaanzin van de EU en de eurozone moet worden ontbonden. Daarom ondersteun ik Geenpeil maar eigenlijk ben ik het wel eens met de stelling dat de gemiddelde kiezer te dom is voor een referendum. Gezien de verkiezingsuitslagen zijn de meeste Nederlanders echter ook te dom om überhaupt te stemmen. Laten we eerlijk zijn, democratie resulteert in dictatuur van de meerderheid en die meerderheid is veelal volstrekt achterlijk. Maar dat mag je niet hardop zeggen wat democratie is heilig verklaard.
Diep in mijn hart ben ik gewoon voor het censuskiesrecht. Alleen stemmen als je een netto bijdrage levert aan de staat. Dat lost niet alle problemen op maar is wel een stuk eerlijker. Ik zie eigenlijk niet in wat er eerlijk aan is als mensen die geen belastingafdragen mogen meebeslissen over wat er met mijn geld gebeurd. Laat die minnetjes nu maar komen :-)

Hatchcock | 19-09-15 | 16:21

-weggejorist-

telelezer | 19-09-15 | 16:21

Politici bedrijven levensgevaarlijke geopolitiek op het moment. Dat laat zich niet eens vertalen in mensenlevens. Derhalve zal een referendum zoals dit geen enkele ruk uitmaken, omdat er iets groters op de achtergrond speelt waar we allemaal last van hebben of krijgen. De VS zoeken de confrontatie met Rusland op, koste wat het kost. De chaos in het Midden-oosten, de herbewapening van Japan, de kerndeal met Iran, de revoluties in Oekraine, het vluchtelingenprobleem in Europa, de constante druk op Assad, het angstvallig met rust laten van IS, de vriendelijke hand richting Cuba, zelfs het tegen elke prijs binnen de EU houden van Griekenland, ALLES heeft te maken met de confrontatie die de VS zoekt met Rusland.

Adversary | 19-09-15 | 16:17

TempusEdaxRerum | 19-09-15 | 16:12
Het is te hopen, maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan... en waarschijnlijk ook niet via referenda en andere 'democratische' processen aangezien het politieke systeem zelf een totaal onhoudbaar antiek systeem is.

XaleX_2 | 19-09-15 | 16:16

Ik weet wel welk deel te dom is en dat staat de huidige "bevelhebbers" niet aan das namelijk hun toekomstig stemvee. De rest is al zow murw dat het ze geen zak meer uitmaakt, ze weten toch dat je zowel pijn hebt als je door de hond of kat gebeten wordt.
dus maakt niet uit wie er aan de macht is. Democratie bestaat niet.

Umberto die trotzoni | 19-09-15 | 16:15

Europa kent geen democratie. Te weinig bestuurslagen kunnen door de kiezer worden bepaald. Jullie kunnen geen burgemeester, OvJ, korpschef, minister president en eerste kamer leden (senators) kiezen. Virginia waar ik woon heeft ruim 8 miljoen inwoners. De staat Virginia staat tot de VS zoals Lidstaat Nederland staat tot de EU. OM een (state-wide) referendum uit te schrijven (welke ALTIJD op een dinsdag wordt gehouden) moet je eerst een partitie starten en 1000 handtekeningen van legal voters ophalen. Daar staat overigens geen tijdslimiet op! Vervolgens wordt een datum geprikt voor dat referendum en vaak wordt dit gecombineerd met andere referenda. Wel moet minimaal 3% van de registered voters zijn stem uitbrengen.. In Maryland zijn de regels iets anders, daar moet je voor 1 mei je referendum indienen (via een petitie met minimaal 10.000 handtekeningen) en wordt op de eerste dinsdag van november gestemd. Dit kan gelijktijdig vallen met landelijke presidents, senaats of afgevaardigden verkiezingen..
Maar de politieke partijen hebben een beetje gelijk als ze zeggen dat veel issues complex zijn, maar dat geldt ook andersom! Politici moeten ook vak een stem uitbrengen op een onderwerp waar ze weinig of geen kennis van hebben. Zullen we beginnen met Politiek en ICT?

TuurlijkNiet | 19-09-15 | 16:13

@Zathras | 19-09-15 | 16:06

Ik vermoed ook dat die 200.000 een onderschatting is van het werkelijke aantal, maar het feit blijft dat er epische acties beloofd zijn en die er tot nog toe niet zijn. En ondertussen worden de politici door de redactie verweten dat ze beloftes breken. Ironisch, is het niet?

Pluisje Prik | 19-09-15 | 16:13

@XaleX_2 | 19-09-15 | 16:10

En dat gevoel van onaantastbaarheid heeft in de geschiedenis gebleken funest te zijn voor politieke of dictatoriale macht.

TempusEdaxRerum | 19-09-15 | 16:12

@ XaleX_2 | 19-09-15 | 16:10
Tijd voor de grote schoonmaak dus en laat deze referendum actie dan maar het startschot zijn.

normanius | 19-09-15 | 16:12

Vrijwel alle politieke partijen zijn een stelletje gore leugenaars en Volks-indoctrinatoren [of hoe je het meervoud ook moet schrijven]... op de PVV, SP en SGP na.
Deze 3 partijen zijn iig nog geloofwaardig, met elk zo hun standpunten waar men het wel of niet eens mee kan zijn, maar ze verloochenen hun standpunten iig niet!!

Democrates | 19-09-15 | 16:11

Ik zeg het nog maar een keer, meer democratie en inspraak is gelijk aan minder politieke macht. Dus niet in het belang van de gevestigde partijen die zo'n beetje sinds hun oprichting aan de macht zijn. Dezelfde partijen die ook in iedere sector hun mannetjes en vrouwtjes hebben zitten om die macht in stand te houden.

XaleX_2 | 19-09-15 | 16:10

@Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 15:58
Dank!

@Zathras | 19-09-15 | 16:02
@ikzalhetwelweten | 19-09-15 | 16:02

Daarom zou het fijn zijn als bij een referendum (of censuskiesrecht wat genoemd word) de hele crowd zou komen opdagen. Daar wringt vaak de schoen, stemmen is vaak nogal een gedoe en alleen de mensen die echt hart voor de zaak hebben (lees: vaak de extreme uitersten van de gegeven spectra) naar de stembus gaan.

Daarom ben ik ook voor niet alleen meer inspraak voor het volk, maar ook een digitale overhaul van de democratie.

TempusEdaxRerum | 19-09-15 | 16:09

Dat was nou precies mijn pitch op straat :-)

Jeroen10.000 | 19-09-15 | 16:09

Het duurt al veel te lang om de nodige 300000 bij elkaar te krijgen. Als men het zo zat is, waren ze er al lang geweest. Dit weet de politiek ook. Wij Nederlanders zijn veel te soft, daarom worden we ook niet serieus genomen, en neemt men beslissingen VOOR ons.

Radijsje | 19-09-15 | 16:08

@Pluisje Prik | 19-09-15 | 16:02
Stiekum heb ik de hoop dat ze de 300k al gepasseerd zijn en dat ze het geld bewaren om episch bier te kopen voor zichzelf :-)

Zathras | 19-09-15 | 16:06

Ik heb dit ff op facebook gezet, ik weet is wel erg beknopt maar misschien kan je het overnemen en wat aanpassen maar als al jullie vrienden (voor zover je die hebt natuurlijk)dit gaan delen zal het ongetwijfeld wat handtekeningen opleveren.

Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het denken over de eventuele toetreding van de Oekraïne tot de EU.
Nederland heeft geruisloos een associatie verdrag getekend over de toetreding van Moldavië , Oekraïne en Georgië
Dit houd ook in dat we het nieuwe EU lid Oekraïne moeten helpen bij de verdediging van hun soevereiniteit. Dus ook steunen bij hun strijd tegen Rusland. Ook zullen wij dit land financieel moeten gaan onderhouden want de corrupte bende daar is failliet. Willen jullie dit of willen jullie dit niet? Teken dan het referendum want met dit referendum kan je Ja of nee stemmen over de Oekraïne.
teken.geenpeil.nl/
Er zijn nog 100.000 handtekeningen nodig binnen een week. Door het volledig negeren van onze linkse omroep in de begin fase Nos laat nog steeds niets horen) en de veel te korte tijd die je krijgt om die stemmen te krijgen (met dank aan VVD/D66) zal het moeilijk worden.
Deel dit svp met al je vrienden, helpt echt. Een filmpje van bv een huilend jurylid bij welke talentenshow dan ook haalt 500.000 likes. Dus bij iets echt belangrijks zoals dit referendum moet dat ook kunnen. Tenminste als je iets om de democratie geeft en niet over een paar jaar gaat lopen huilen over onze oorlog met bv rusland.
Het verdrag behelst veel meer maar dit is makkelijk ff op facebook te zetten.
Hier lees er meer over.
www.geenstijl.nl/…/democratie_is_echt_een_fucking_si…
Bedankt namens de "democratie".

nightwish | 19-09-15 | 16:06

@King of the Oneliner | 19-09-15 | 16:00
Een puzzel plus een taaltoets!

VanBukkem | 19-09-15 | 16:06

-weggejorist-

ikzalhetwelweten | 19-09-15 | 16:06

De huidige democratie is ouderwets en niet meer van deze tijd. Eens in de vier jaar een krabbeltje voor de één of ander en vervolgens worden alle beslissingen door je strot geduwd. In ons huidig informatie tijdperk kun je over zaken verschillend denken. Dat betekent een definitief krabbeltje voor 4 jaar niet meer voldoet. Mensen zijn slim en willen over zaken verschillend kunnen denken. De huidige politiek wil dat niet. Immers, het gepeupel dient gestuurd te worden.
En die tijd is voorbij. Een democratische herziening. En daar zou ik wel eens een referendum willen hebben.

Kamervraag | 19-09-15 | 16:05

@King of the Oneliner | 19-09-15 | 16:00
Het geinigste systeem lijkt mij dat je, nadat je bent wezen stemmen, 100 euro krijgt en als je de volgende keer wil gaan stemmen moet je 100 euro betalen.
Alleen de spaarzame types houden dan die 100 euro over en de overdebalkgooiers hebben 100 euro om leuke dingen te doen, ook mooi, maar dan niet stemmen :-)

Zathras | 19-09-15 | 16:05

Ik heb opnieuw 2500 flyers besteld. Ik krijg voor het merendeel positieve reacties dus er zijn nog een hoop zieltjes te winnen. De strijd is nog niet gestreden, we hebben nog een paar dagen om de 300000 stemmen binnen te krijgen. Ikzelf ben er heilig van overtuigd dat we het gaan halen. Ik heb zat medestrijders en als ik zie wat ik alleen al met duizend flyers heb bereikt aan toezeggingen kan het bijna niet meer mis gaan! Geef nooit op! Redt de democratie: teken.geenpeil.nl/

WitteGrunneger | 19-09-15 | 16:04

@WitteGrunneger | 19-09-15 | 16:04
Hulde voor jou, Witte, hulde!

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 16:04

Ze spreken zichzelf tegen.
Want met zulke argumenten (te ingewikkeld en zo) hadden ze, volgens hun redenatie, nooit een referendum over de Europese grondwet mogen houden.

Rest In Privacy | 19-09-15 | 16:02

-weggejorist-

ikzalhetwelweten | 19-09-15 | 16:02

Waar zijn trouwens die epische acties die beloofd werden? Tot nu toe blijft het vooral bij preken voor eigen parochie. Goede artikelen en filmpjes op Geenstijl publiceren helpt niet bij het bereiken van een breder publiek. Doe iets inderdaad iets episch zodat de reguliere media er niet omheen kunnen om hierover te berichten.

Toen aangekondigd werd dat jullie nog epische acties op touw gingen zetten had ik hoge verwachtingen. In ieder geval dat er plannen klaar lagen. Op prinsjesdrag met een geenpeil vlag staan is geinig maar verre van episch.

Als er inderdaad slechts 200.000 handtekeningen zijn zie ik het somber in en is het doel helaas niet gehaald. Epische acties die zorgen voor het bereiken van een breder publiek hadden het verschil kunnen maken. Kom op. Jullie hebben nog een week om iets episch en brutaals te doen. Jullie weten toch wel hoe het nieuws te halen? Doe dat dan.

Ga even brainstormen op de redactie en doe snel nog iets episch. Liefst meerdere dingen. Haal elke dag het nieuws. Hoe dan ook, maar breng de boodschap serieus.

Pleur het hele binnenhof vol met EU ballonnen en geenpeil folders. Zo simpel kan het zijn. Elke dag iets. Zorg dat je op tv komt. Jan Roos heeft bij DWDD laten zien dat hij heel serieus kan zijn. Prima. Zo moet het grotere publiek bereikt worden. Trek de aandacht op wat voor manier dan ook en breng de boodschap serieus.

De reaguurders flyeren en babbelen handtekeningen bij elkaar, maar de redactie zou zich toch echt moeten beraden op de beloofde epische acties. Voor elke resterende dag 1. Elke dag moet geenpeil in alle media genoemd worden. We hebben nog een week.

Pluisje Prik | 19-09-15 | 16:02

@TempusEdaxRerum | 19-09-15 | 15:56
Maar censuskiesrecht (waar ik een groot voorstander van ben) profiteert juist ook nog beter van de Wisdom of Crowds.
Omdat de crowd al een beetje voorgevormd is, is de crowd (mag je hopen) nog slimmer en zullen ze dus vaker een nog betere beslissing nemen voor de gehele crowd.

Zathras | 19-09-15 | 16:02

ik kijk het nog even aan .
hoe en wat er gaat gebeuren.

maar het ziet er na uit ,dat ik binnenkort me nationaliteit
verander van Nederlander in NEEderlander.

ik doe dan niet meer mee.
ze bekijken het maar dan .

ik stop met stemmen en weiger dat zooitje in den haag te erkennen als mijn regering.

geitebreier nr1 | 19-09-15 | 16:00

Volgende keer op het stembiljet moet je eerst een puzzel oplossen voordat je verder mag.
Dit om de domme en demente kiezers eruit te filteren.
LOL

King of the Oneliner | 19-09-15 | 16:00

In essentie houdt democratie in dat 100 idioten meer gewicht in de schaal leggen dan 99 genieen. Als dat ze niet bevalt moeten ze een ander kiessysteem invoeren (zoals de STV) en anders hun muil houden.

Dove Vijfdel | 19-09-15 | 16:00

Kreeg vanmiddag weer nieuwe flyers binnen en ben meteen aan het "werk" gegaan. Veel mensen weten echt niet wat er allemaal op het spel staat. Ik heb gelukkig wel handtekeningen aan kunnen leveren en blijf me tot de laatste snik inzetten!

libidoos | 19-09-15 | 15:59

@ikzalhetwelweten | 19-09-15 | 15:50
Wat vind je van mijn analyse?
Wanneer kan ik mijn nobelprijs verwachten? Tussen 12:00 en 13:00 ben ik er niet, dan ben ik de kat aan het uitlaten.

Kaas de Vies | 19-09-15 | 15:59

@TempusEdaxRerum | 19-09-15 | 15:56
Goed gezegd!

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 15:58

De complexheid van de beslissingen die nu genomen moeten worden, is juist des te meer reden daar de kiezer directer en bij herhaling bij te betrekken.

smdyasc | 19-09-15 | 15:58

Één mens an sich is gemiddeld genomen niet slim of bijster intelligent. Waar politici echter compleet aan voorbij gaan is de 'Wisdom of crowds'. Waar het op neer komt is dat als je een beeld maakt van bijv. lego, en je vraagt mensen hoeveel steentjes er inzitten je individueel nooit het goede antwoord krijgt. Sommige zullen zeggen 1000 steentjes, anderen een miljard.

Echter is uit meerdere studies gebleken dat hoe meer mensen je vraagt, het gemiddelde antwoord van alle gevraagden vaak zeer kort bij het juiste antwoord ligt.

larspsyll.wordpress.com/2013/09/17/th...

TempusEdaxRerum | 19-09-15 | 15:56

Fuck de politiek! Teken nu meteen voor een referendum op teken.geenpeil.nl/

Kan iemand dat even op twitter gooien? Alvast dank.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 15:53

In Denemarken hield men een referendum voor het afschaffen van de Kroon en overgaan op de Euro. De regering wilde een 'Ja' (voor de overgang naar de Euro) maar het volk koos 'Nee'. De Denen zitten nu niet in de Euro. Het volk wist het beter dan de regering. Het volk voorzag wel de problemen die de Euro zouden kunnen opleveren. En juist de politici het heel vaak mis hebben.

sulretep | 19-09-15 | 15:53

@Ommezwaai | 19-09-15 | 15:49
Klopt.
Nee eigenlijk ben ik het helemaal eens met de heer Cuyahoga: gewoon censuskiesrecht.
Wie betaalt die bepaalt.

VanBukkem | 19-09-15 | 15:52

-weggejorist-

ikzalhetwelweten | 19-09-15 | 15:50

Ik ben net door mijn flyers heen. Vanmiddag nog een stapel uitgedeeld tussen het publiek in Delfzijl. Ik heb weer een hoop toezeggingen van mensen gekregen die ook op Geenpeil hun stem gaan uitbrengen. Er is een hoop onrust onder de bevolking en dat is ook geen wonder met steeds meer uitgezogen burgers en steeds meer klanten bij de Voedselbank. Hoog tijd dat we eerst eens de mensen in eigen land helpen die tussen wal en schip zijn beland i.p.v. bakken met geld naar voor het merendeel kluchtelingen te sturen.
Ik heb gisteren weer een mail gestuurd voor nieuwe flyers. Ik zal tot het laatst vechten voor onze democratie. Wij zijn het volk en we gaan zeker weten de 300000 stemmen halen.
Het is trouwens verbazingwekkend hoe weinig mensen er echt van dit initiatief op de hoogte zijn. Misschien is het verstandig van Geenpeil en Burgercomite EU om alvast te denken over een nieuw op te zetten referendum over een belangrijk onderwerp. Ik zal me zeker weten opnieuw inzetten voor ons vaderland. Redt de democratie!:https://teken.geenpeil.nl/

WitteGrunneger | 19-09-15 | 15:49

VanBukkem | 19-09-15 | 15:46
Ik neem aan dat uw tegel bijzonder cynisch bedoelt is gezien de overmaat aan taalfauten?

Ommezwaai | 19-09-15 | 15:49

Als we dit niet halen steun ik niks meer. Heb er geld en tijd in gestoken.

MiGi | 19-09-15 | 15:49

misschien wat STER tijd kopen voor die laatste 100k.
sponsors zijn er wel!

pejoar | 19-09-15 | 15:48

Ik heb GeenPeil getekend en heb ook drie mensen overgehaald dit te doen.
Omdat dit onderwerp zo banaal kan worden gebracht dat er makkelijker een solide standpunt over kan worden gevormd. Daarbij vind ik het wel tijd worden om de EU eens flink te frustreren want met het economische verbond dat het eerst was heeft het niks meer te maken en dat is belachelijk.

Maar verder is het gewoon een feit dat een groot gedeelte van de Nederlanders te dom is om überhaupt te stemmen.
Ten eerste is er al een deel dat nog geen Nederlandse krant kan lezen.
Mensen die verkeersregels niet begrijpen kom je dagelijks tegen, geloof je zelf dat die kaas gegeten hebben van politiek?
Ik ken genoeg mensen die nog geen minister op kunnen noemen en een paar populisten naschreeuwen of maar stemmen op wat Mien van de kaartclub stemt want haar broer was ooit lid van de Vara.
Ik kan genoeg voorbeelden noemen waaruit volgens mij duidelijk blijkt waarom veel Nederlanders te lomp zijn om te stemmen, dus stemrecht na het doen van een toets vind ik werkelijk geen probleem.

Draak uit Brabant | 19-09-15 | 15:48

Ik zie mijn voorspelling met de dag meer waarheid worden. Leuk geprobeerd, volgende keer proberen de associatie met GS te verbergen.

Binnenbaan | 19-09-15 | 15:48

Nog maar een week voor 100.000 extra krabbels.?.... Als dat werkelijk waar is zie ik het somber in. Wij hebben hier in de fam. allen getekend. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik behalve op Geenstijl en 1 bord van Geenpeil in een weiland hier verderop er helemaal NIETS van gehoord en gezien heb. Ik kijk dan ook nooit televisie maar luister in de auto wel radio. Buiten bovenstaande niets mogen vernemen van deze Geenpeil.

Bassanova | 19-09-15 | 15:47

Het argument dat kiezers te dom zijn om ingewikkelde politieke kwesties te begrijpen, komt ook van pas voor parlementariërs zelf. Met dat excuus mogen ze na verkiezingen ongegeneerd alle verkiezingsbeloftes aan hun laars lappen.

simpelman | 19-09-15 | 15:47

@konijnenkeuteltje | 19-09-15 | 15:39
Ik ben het wel met je eens dat niet iedereen zou moeten mogen stemmen.
Maar dat heeft niks met opleiding te maken.
Ik ken mensen met een HBO en universitaire opleiding die niks weten.
Helemaal niks.
Stemmen Groenlinks.
Het enige wat ze weten is dat de poolkappen smelten en dat Quinoazaad en Goji-bessen goed voor je zijn en dat de lijsttrekker van Groenlinks, Femke Halsema, zo'n stoer wijf is.
Verder weten ze niks.

Die man op dat plein in Enschede gisteren is waarschijnlijk niet hoog opgeleid, maar wel vele malen slimmer dan het gros van de politici.
Dus niet naar opleiding kijken.
Censuskiesrecht, om te beginnen, dat zou al een hoop schelen.

Cuyahoga | 19-09-15 | 15:46

@Kaas de Vies | 19-09-15 | 15:40
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
― Albert Einstein

Dhr. de Wit | 19-09-15 | 15:46

Eigenlijk zouden aleen hoogopgelijden moeten mogen stemen.

VanBukkem | 19-09-15 | 15:46

@konijnenkeuteltje | 19-09-15 | 15:39
Dat is dus het probleem, dat hoog-opgeleide. De meeste politici zijn namelijk niet "opgeleid" tot burger en stromen van de collegebank direct door naar het pluche. Zij kennen dus niet de "geneugten" van de doorsnee burger zoals kromliggen om je rekeningen te kunnen betalen en niet meer dan een armzalig huurwoninkje naast luidruchtige buren met vreemde luchtjes op de trap kunnen opbrengen. Dát is het probleem. Politici zijn totaal de grip op de werkelijkheid kwijt en de waarde van geld vergeten. Wat zijn oplossen met een "paar miljoentjes" daar moeten arbeiders voor bloeden met steeds hogere belastingen. Zij moeten betalen maar hebben nauwelijks inspraak, behalve één keer per vier jaar een streepje achter een naam zetten. Het lijken soms wel mafiapraktijken.

Dhr. de Wit | 19-09-15 | 15:44

Stiekem hoop ik dat we allang de 300.000 zijn gepasseerd.....

Hobbykip | 19-09-15 | 15:43

Sowieso een non discussie aangezien ze onze belangen horen te behartigen. Daar hoort een informatieve rol dus ook bij.
Niet die van de overheid die vanuit zijn arrogante perspectief de burgers bestuurt. En denkt beter te weten dan wij wat goed voor ons is omdat we niet alle informatie voorhanden hebben omdat ze die zelf van ons onthouden.
Zonder maar enige verantwoording af te leggen voor hun eigen falen, leugens of het constant benadelen van de burger voor de belangen van multinationals.
De politiek is niet meer te redden door te proberen te veranderen. Bij zo een verval kan je alleen maar het verrotte vlees wegsnijden en beginnen met helen. En ja, in dit geval mag je dat letterlijk nemen. Want ook het gerechtsapparaat en de media biedt geen enkel hulp in deze zaak omdat die ook gecorrumpeerd zijn. Dus we moeten ze zelf ter verantwoording roepen, de straten op met onze hooivorken.

kruz | 19-09-15 | 15:42

Komt op mensen het moet niet zo moelijk zijn om nog een paar mensen te ronselen voor het goede doel

pietka | 19-09-15 | 15:41

flame_me | 19-09-15 | 15:40
U doelt vast en zeker op de huidige generatie politici?

Ommezwaai | 19-09-15 | 15:41

Het maakt me verdrietig om te weten dat we nog maar een week hebben.

Statler en Waldorf | 19-09-15 | 15:40

Dat het een versimpeling is, is *bullshit*.... Alleen al omdat dat verdrag of *wel* getekend word, of *niet* getekend word. Ook heel simpel... Waarvoor je tekent kan over onderhandeld worden, maar uiteindelijk is het tekenen of niet... alleen daarom al kan er een 1 op 1 stemhokjes advies naast liggen. Ja of nee, tekenen of niet tekenen, net zoals de geleerden van de Europese unie dat gaan doen.... En als het volk zegt 'nee' dan kun je of weer gaan onderhandelen of ervan af zien. Maar duidelijk is dan, dat in ieder geval in de huidige vorm geen draagkracht is.

peterdh | 19-09-15 | 15:40

Weet je wat pas dom is, steeds dezelfde niet werkende oplossing proberen voor hetzelfde probleem.

Meer immigratie, meer islam en meer emoporn vluchtelingen.

De kruik gaat net zo lang te water tot deze barst.

Kaas de Vies | 19-09-15 | 15:40

We hebben gezien hoe Geert Wilders vierkant in z'n gezicht werd uitgelachen door dat stelletje proleten in de Tweede Kamer, toen hij alleen maar zei het Nederlandse volk te vertegenwoordigen.
Kereltje, nee stakkertje, Pechtold voorop.
.
Pechtold gunt de Nederlander geen referendum, zoveel is mij nu wel duidelijk.
Wat een nare wijsneus is die man.

Ommezwaai | 19-09-15 | 15:40

Natuurlijk is de burger te dom voor een referendum. Je moet dit niet op jezelf reflecteren maar kijk gewoon om je heen hoeveel hersenloos volk hier rondloopt dan moet je toch wel bijna gaan denken dat stemmen in wat voor vorm dan ook kansloos is?

flame_me | 19-09-15 | 15:40

Stemmen of zelf de politiek in gaan zou alleen maar moeten mogen als je hoger opgeleid bent. Dat geldt al helemaal als het over de EU gaat. Het is net als met kinderen: Ook al weten ze heel goed zelf wat ze elke dag willen eten (patat, pannenkoeken), ze weten niet wat goed voor ze is.

konijnenkeuteltje | 19-09-15 | 15:39

Gebruik je wel eens het woord #kutpolitiek? Teken dan snel voor een referendum op teken.geenpeil.nl/

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 15:38

Verkiezingsprogramma's hebben een houdbaarheidsdatum: die van de dag van de verkiezingen.

Een dag later wordt de brave burger gewoon weer snoeihard genaaid.

Reinaert | 19-09-15 | 15:37

-weggejorist-

Gizmo579 | 19-09-15 | 15:35

-weggejorist-

Hugo Worstebrood | 19-09-15 | 15:35

Ik sta nu op drie, and counting...

eerstneukendanpraten | 19-09-15 | 15:33

Het kan niet genoeg herhaald worden: al ben je vóór of tégen het verdrag, dit referendum geeft je de kans democratisch je stem te laten horen. Tekenon dus!

Dhr. de Wit | 19-09-15 | 15:33

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl