Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Het Eeuwige Vluchtelingenprobleem

malekramadan.jpg Het gaat niet echt lekker met de discussie over de vluchtelingen- en migratiecrisis die Europa overspoelt. Aan de ene kant worden maximale barmhartigheid en empathie bepleit, ontsproten uit schuldgevoel en gedreven door een ethisch of moreel plichtsbesef. Iedere kritiek of kanttekening wordt afgedaan als racisme, xenofobie of zelfs nazisme. Aan de andere zijde slaan de alarmisten door in hun vrees voor een "tsunami" aan kansloze, onwillige gelukszoekers die hier hun "recht" op gratis geld en een verblijfstatus komen opeisen, en in hun overdreven angst dat het allemaal verkrachters en terroristen zijn. Ondertussen staan de grenzen wijd open en faalt de politieke orde in leiderschap omdat ze en masse zijn gestruikeld over het woordje 'nepparlement' uit de mond van een politieke opruier die ondanks zijn neiging tot demagogie wel degelijk een punt heeft als hij zegt dat veel mensen zich grote zorgen maken over draagvlak, integratie en risico's rond de ongebreidelde instroom van ontheemden. Worden we als Nederlanders en West-Europeanen "vervangen" door de asielinstroom? Lol, doe eens normaal Geert Wilders Martin Bosma. Alle demografische cijfers weerspreken de vervangingsdreiging, dus dat "argument" heeft enkel een negatief, polariserend effect. Zo zonde om het dan toch te gebruiken, want als de PVV een klein toontje lager zou zingen, kon er nog steeds een heel valide betoog worden gehouden dat er überhaupt geen islamitische meerderheid nodig is om liberale waarden en vrijheden onder druk te zetten. Ook met relatief kleine percentages moslims in de samenleving ligt "islamisering" en het bijbehorende gevaren voor vrijheid en gelijkheid op de loer. De voorbeelden zijn al legio: onwelgevallige reclameposters die worden beklad of afgeplakt, schoolmaaltijden die halal moeten zijn voor iedereen, bejegening van joden en homo's door moslims, islamitische bijeenkomsten met zijdeurtjes voor de vrouwtjes: allemaal zaken waarbij de vrijheid van religie de overhand heeft boven gelijkheid, gelijkwaardigheid en tweerichtingstolerantie in een liberaal-democratisch Westers Nederland. patat en ijs. Hoezo zorgelijke segregatie? Zo liggen de verhoudingen dus in Nederland en dat is een probleem. Een grote meerderheid van de moslims is van mening dat het bespotten van hun profeet verboden of zelfs bestraft moet worden omwille van het respect voor hun religie. Maar het zijn niet deze mensen die worden aangespoord tot beter begrip van de vrijheid van meningsuiting, juist degenen die deze tekeningen maken of verdedigen worden aangesproken op hun "racistische" houding jegens de islamitische minderheid. Die als bevolkingsgroep niet eens ras vormt, maar slechts een zelfverkozen religieuze overtuiging belijdt die slechts door een smaldeel van Nederland aangehangen wordt. En dan hebben we de islamitische slachtmoord op Van Gogh er nog niet eens aan de haren bijgesleept om deze alinea af te ronden. GDhuymeC.jpgWel een vluchteling. Geen verrijking voor Nederland. Afgeschminkte culturele waarden Kortom: liberale Westerse waarden komen ook met kleine percentages moslims in de samenleving al snel onder druk te staan. Culturele tradities en eigenschappen van een samenleving kunnen daarbij snel in het gedrang komen, zoals de zeer kleine club van slechts enkele tientallen Zwarte Piet-haters bewijst door het traditionele kinderfeest Sinterklaas relatief razendsnel van een cultureel personage te ontdoen. Heel Den Haag is inmiddels al afgeschminkt en daar zal het niet bij blijven. Dat er met een islamitische minderheid al een groot integratieprobleem bestaat, is dus zonder valse demografische dreigementen ook al evident. Vrijheden zijn makkelijker te verliezen dan te herwinnen en islamcritici die hiervoor waarschuwen, zouden meer baat hebben bij een PVV die op dat onderdeel op onderbouwde wijze stelling neemt zonder dramatische spookbeelden op te roepen die door ideologische tegenstanders makkelijk onderuit geschoffeld kunnen worden. De Wig van Wilders Maar waar Wilders' inbreng de wig is die de uitersten van het debat nog verder uit elkaar drukt, krabt zijn onverbiddelijke anti-immigratiepleidooi ook aan de overzijde van de kloof ook het chroom van het fatsoen. Net zo min als het gillen over demografische tijdbommen leidt tot een effectieve, praktische en vooral snelle oplossing voor het acute probleem van asielinstroom, is de discussie geholpen met de eeuwige nazi- en fascismevergelijkingen die vanaf de overzijde teruggeworpen worden. "Als je het objectief bekijkt, is de PVV een nazi-partij geworden", zoals Zihni Özdil maar weer eens banaal onderbuikt, is een dooddoener waarmee de Turkse onderzoeker zich aan de kant van de empathisch barmhartigen schaart, maar waarbij hij iedere vorm van asieldiscussie dooddrukt in een Godwin. Hetzelfde deed Jan Vos van de PvdA met zijn uitspraak dat Wilders trekjes van 'fascistoïde leiderschap' vertoont. Daarmee ontsloeg hij zichzelf en zijn partij moedwillig van een inhoudelijke repliek op de zorgen die Wilders weliswaar veel te dik aanzet, maar die zeer zeker niet non-existent zijn. Valse argumenten van de overzijde Wilders' claims zijn niet allemaal even prettig, laat staan waar. Maar andersom wordt er niet minder bullshit verkocht. Dit is een onzinstelling. Dat ook. De claim van de COA-directeur dat vluchtelingen "een verrijking voor Nederland" vormen, is niet te onderbouwen. Ook Halbe Zijlstra's herhaaldelijk ingebrachte vergelijking met de 1 miljoen Belgen die in Nederland een veilig heenkomen zochten tijdens WOI is een onzinnige drogredenering: dat betrof immers opvang in de regio van mensen waarmee Nederland dezelfde cultuur deelt én die na de oorlog in merendeel terug naar hun eigen Heimat gingen. Eigenlijk precies wat zijn VVD zelf openlijk bepleit. Al die valse argumenten eindigen in dezelfde slotzin: "We hebben de plicht en de verantwoordelijkheid om wat te doen." Hoezo? Waarom? OK, het Westen, met Amerika voorop, heeft absoluut te lichtvaardig oorlogje gespeeld in het Midden-Oosten, maar hoe zijn de eeuwen terugvoerende sektarische wortels van Arabische stammenstrijd tussen islamitische stromingen onze schuld? Hoe is de Arabische Lente onze schuld? Hoe hebben wij Assad aangezet tot de moord op zijn eigen volk? Hoe kunnen wij ooit schuldgevoel voelen over de islamitische jongeren die vrije westerse landen vrijwillig verruild hebben voor een religieuze killing spree in het Kalifaat? Is Aylan verzopen door een Westerling, of was het toch de schuld van zijn eigen vader die vanuit het veilige Turkije besloot om als mensensmokkelaar zijn eigen gezin ook mee naar de overkant te nemen? Hoe kan het ooit een plicht zijn om de voordeur open te zetten voor iedereen die het land binnen wil wandelen voor bed, bad en brood? Waarom heet het 'je verantwoordelijkheid nemen' als je de verzorgingsstaat, de woningmarkt en de arbeidsmarkt onevenredig belast met mensen die ook nog eens voorrang op werkloosheidsuitkering, woning en wasmachine krijgen? Dat waar de politiek een eerste verantwoordelijkheid voor heeft - de veiligheid en het welzijn van de eigen bevolking, die hen daartoe democratisch gekozen hebben - lijkt volstrekt te worden genegeerd, dus die "verantwoordelijkheid" wordt ook nog eens behoorlijk eenzijdig beschouwd. Het is logisch dat velen zich daarom uitspreken tegen de manier waarop dit nu gebeurt, want het proeft meer naar laf leiderschap dan naar de constructieve aanpak van een enorm maatschappelijk probleem met potentieel grote sociale gevolgen. Dolend landsbestuur is minstens net zo schuldig aan de zorgen en onzekerheid als de constante verdachtmakingen van Wilders dat zijn. En dan krijg je reacties zoals deze spandoeken met onfrisse bijsmaak in Montfoort: spandoekenmontfort.jpg Bespottelijke pubermeisjes Sowieso is ons hele parlement natuurlijk inderdaad een lachertje. Jarenlang verhoogt Den Haag de belastingen recht evenredig met de afbraak van de zorg, laten ze miljarden taxpoet lachend verdwijnen in de zakken Brussel en Griekenland, mogen ze ongestraft aankloten en miskleunen met MH17, NS/ProRail, SVB, JSF, gasboringen, immigratie/integratie en het wietbeleid, en draait de baantjesmolen overuren om de eigen politieke cirkels van voldoende publieke baantjes en ruime graaideclaratiemogelijkheden te voorzien. Allemaal zonder de burger ooit ook maar één keer recht aan te kijken en om zijn mening of goedkeuring te vragen, laat staan dat ze ooit de hand in eigen boezem steken en hun conclusies trekken bij gemaakte fouten. Maar als er één keer iemand 'Nepparlement!' roept in de vergaderzaal, is het huis van de democratie te klein en staan alle parlementariërs te janken als gekrenkte pubermeisjes. Beschamend en vooral bespottelijk. Het legt wel een duidelijk politiek probleem bloot: in de Europese verdrag-o-cratie telt alleen de betrekkelijke beleefdheid van diplomatieke bureaucratie, waarin landen en leiders allemaal beloftes aan elkaar doen, afspraken maken en verklaringen op papier zetten die samenspraak en solidariteit moeten suggereren. Tot er iets in de Echte Wereld gebeurt en die verdragen ineens geen enkele houvast bieden. Dan gaan we die in papier gegoten waarden ineens op elkaar projecteren. De MinPres zei vrijdag in zijn wekelijkse persco dat landen als Hongarije en Kroatië ook, net als Nederland, "hun verantwoordelijkheid moeten nemen" - maar zelf heeft hij nog geen begin van een oplossing op tafel gelegd waarmee kaf (potentiële terroristen, niet-asielgerechtigde migranten, misdadigers en ondankbare profiteurs) van koren (ontheemde oorlogsvluchtelingen met een rechtmatige claim op voedsel, hulp en onderdak) gescheiden kunnen worden in een poging om de opvang van asielzoekers in goede banen te leiden. Ook doet het kabinet niets om draagvlak te creëren bij burgers. Sporthallen worden "onteigend", universiteitsgebouwen "geclaimd" en het COA hanteert een geheime lijst met potentiële AZC's die zonder enige inspraak van burgers in honderden gemeentes plotsklaps kunnen verrijzen. Velen vinden dat best, vele anderen vinden dat géén goed idee. Hun zorgen worden niet weggenomen, maar eerder beschimpt en in de rechtsracistische hoek van onderbuikgevoelens, "islamofobie" en "angst" gedrukt. Rutte staat er bij en kijkt er naar. Onmachtig Europa Ook op Europese schaal is er geen inhoudelijk begrip, laat staan een antwoord, op de druk die complete landen voelen door de migratiestromen. Frans Timmermans is daar een uitstekend voorbeeld van: die wil landen die zich niet aan de Europese afspraken houden voor de rechter slepen. Judith Sargentini (GroenLinks Europarlement) zei met droge ogen in de camera van EenVandaag dat ze Hongarije wil uitsluiten van de Europese democratie. Gewoon, omdat ze niet doen wat Judith zou willen: de grenzen wij open zetten voor iedereen. Dat is van eenzelfde populisme als wat Wilders verweten wordt.
Meer dan tekenend voor de empathische onmacht die deze humanitaire crisis teweeg brengt, is het relaas van Harald Doornbos. Die liet in Syrië een vals paspoort maken voor "Malek Ramadan" en toonde daarmee aan dat 1. Niet alle vluchtelingen die zeggen dat ze uit Syrië komen ook echt Syriërs zijn en 2. Het risico op terroristen die met een vals Syrisch paspoort Europa binnenkomen reëel aanwezig is. Maar behalve Wilders, die met het neppaspoort van de premier stond te wapperen in de plenaire zaal, heeft niemand dit journalistieke bewijs aangegrepen om actie te ondernemen op deze misbruik van asielmogelijkheden en de terreurdreiging die daarmee gepaard gaat. Sterker nog, hem worden verwijten van PVV-verwantschap in de schoot geworpen:
"Doornbos zegt geschrokken te zijn van de reacties op zijn scoop deze week, toen hij een vals Syrisch paspoort met de foto van premier Rutte wist te regelen. 'Alleen Wilders deed er wat mee in het parlement. Niemand heeft mij gevraagd om dat paspoort te bestuderen zodat ze in de toekomst vervalsingen eruit kunnen vissen. En als ik het vluchtelingenvraagstuk nuanceer vragen ze meteen of ik Wilders stem'." (Dit is de Dag, waarvan een fragment in de embed hierboven.) Broekpoepers Het asieldebat is geen debat. En terwijl iedereen naar de ander wijst met claims over 'verantwoordelijkheden' en 'plichten', staan de grenzen wijd open met alle brisante risico's van dien. En vergis je niet, hoe hard Wilders ook beschuldigd wordt van angstzaaien, het landsbestuur is zelf óók doodsbang. Hoe verklaar je anders dat complete stations worden ontruimd voor een 16-jarige jongen die moet poepen? Met politici die zelf op de vlucht lijken te zijn voor hun verantwoordelijkheden, zou het vluchtelingenprobleem wel eens van eeuwige aard kunnen zijn.

Reaguursels

Inloggen

Van Rossem, vaak heb ik mijn ogen gerold bij je stukken, dan was zeg maar 60 à 70% prima te nassen maar schortte het aan jus voor de aardappels. Deze keer; de volle 100%, amice. Dank.

Bisschop Berenbaffer | 21-09-15 | 08:22

Een satirische, en nuchtere kijk uit Taiwan op de vluchtelingenidioterie in het Duitsland van Merkel (die uiteindelijk in de vuilnisauto belandt) www.youtube.com/watch?t=109&v=ivk...

Sendis | 20-09-15 | 20:07

Wilders heeft er de afgelopen 14 dagen weer 5 zetels bij gekregen.
Nu verwacht ik van onze LINKSCHE media een complete (media)stilte over aantallen/problemen gelukszoekers.
Passau Duitland: weer duizenden gelukszoekers met treinen aangekomen (Duits nieuwszender)

meneer Q | 20-09-15 | 19:10

@soledad | 19-09-15 | 22:22

Willie betaalt geen belasting en krijgt er nog een bovenmodaal salaris als "verhoging" bij. Het jaar daarop 3 x modaal.

Dat noemt men in dit godvergeten extreem linkse kloteland "sociaal". Gore hufters zijn het.

Pieter V | 20-09-15 | 17:01

@Piet Karbiet | 19-09-15 | 22:27

Hebben ze de Berlijnse muur gerecycled voor het smoelwerk van dat mens?
Alweer een Duitser (Duitse) die heel Europa in de afgrond zal storten.

Na WOII was iedereen eensgezind om Nederland weer op te bouwen. Na de op ons afstormende ramp zal die eensgezindheid er echt niet meer zijn als gevolg van de door de EU dictators uitgevoerde ethnic cleansing.

Pieter V | 20-09-15 | 16:53

"Aan de andere zijde slaan de alarmisten door in hun vrees voor een "tsunami" aan kansloze, onwillige gelukszoekers die hier hun "recht" op gratis geld en een verblijfstatus komen opeisen ..."

Is dat zo? Doorslaan? Nog heel even en degenen die nu zo denken zullen met het schaamrood op de kaken moeten toegeven dat wij als netto belastingbetalende Nederlanders deze sprinkhanenplaag niet meer kunnen opbrengen. De belastingdruk ligt voor de netto-belastingbetalers die de het grootste deel moeten opbrengen ver boven de 70%. Tel daarbij de enorme directe en indirecte kosten van de criminaliteit door ??? en andere onaangepaste halve zolen zoals een van de pot gerukte Thalys-verstekeling in Rotjeknor. Als de terroristische cellen zich hier gaan uitleven wordt er natuurlijk ook weer kapitalen aan het BNP toegevoegd en kunnen we naheffing uit Brussel verwachten. Is immers zwarte economie, toch?
Straks een belastingdruk van meer dan 80%?
Honderdduizenden nieuwe werkeloze, agressieve en deels criminele "nieuwe Nederlanders" is door de samenleving niet meer op te brengen. Over de schade aan onze cultuur en samenleving zullen we het maar even niet hebben.
En allemaal bekostigd door onze kinderen, kleinkinderen en kinderen die nog niet eens geboren zijn.
Uiteraard denken onze linkse luchtfietsers en zweefteven daar heel anders over, maar ja het gros daarvan betaald geen of nauwelijks netto belasting.

Ik ben geen doorgeslagen alarmist maar een realist. Zo een ouderwetse die nog fatsoenlijk heeft leren rekenen. Van voor de tijd dat de PvdA het onderwijs grondig heeft verziekt.

Pieter V | 20-09-15 | 15:45

De politieke correctheid, zieligheidssyndroom, moreel verheven en emotioneel beïnvloedbaar, zolang het maar niet gaat over blanke en autochtonen. Alle belanghebbende van de asielindustrie zoals het COA en de kerk, moet je eens kijken hoeveel berichten dagelijks vanuit deze 2 belanghebbende organisaties in de media komt. Hun "objectieve" berichtgeving is stuitend en staat haaks op de werkelijkheid. Moet je eens kijken hoe misleidend deze 2 voorstanders zijn, met hun foto's, valse en misleidende krantenberichten evenals de manier van berichten dat het om heel de stad gaat of heel Nederland. Beide belanghebbende zowel het COA als de kerkorganisaties hebben in deze veel te veel macht en aanzien. Ze vertolken een piep kleine groep autochtonen en toch moeten alle autochtonen braaf alles accepteren, braaf alles financieren, braaf en snaveltjes toe toezien hoe hun land veranderd is een extreem politiek correct landje dat volstroomt met grote hoeveelheden fundamentalisten en crimineel parasiterend volk. Ik snap werkelijk waar niet dat hoe naïef al die belanghebbende wel niet zijn, neem Zweden waar de meeste verkrachting plaats vinden, waar moslimbendes vechten en de dienst uit maken en waar de politie en autoriteiten in Zweden niet meer durven te komen. Dit is kennelijk bijkomende schade als ik de belanghebbende organisaties mag geloven. Want in de AZC's in West Europa zijn er nu ook al moslimbendes actief, worden vrouwen en kinderen verkracht en is er veel overlast door criminele moslims in en rondom de azc's. Dan moeten we spreiden zeggen sommige? We moeten de overlast evenredig spreiden alsof dat een oplossing is? Wat te denken van de familie hereniging? de aantallen zullen minimaal toenemen met een factor 3. Overal ter wereld kun je zien wat ervan komt... Waarom denken al die linkse organisaties, belanghebbende, politieke elite en de pro asiel burgers dat wij deze problemen niet zouden hebben? Waarom zijn al deze voorstanders zo blind? Moreel verheven en arrogant ten top, dat vind ik het... Alsof je met rijkdom het fundamentalisme ermee uit krijgt. Vreemd eigenlijk; Normaal hebben linkse wat tegen de kapitalistische en materialistische wereld, echter als we hier miljoenen immigranten in ons midden van kunnen laten parasiteren kan het ineens wel, en komt het toch erg goed uit dat wij het goed hebben> hadden.

Dutchmen32 | 20-09-15 | 13:24

Natuurlijk van Rossem... demografische ontwikkelingen vallen mee (!).
Wrijf je ogen eens uit en kijk eens naar de samenstelling van de bevolking in de drie grootste steden van dit land.
Daarin zie je dat autochtonen geheel of al bijna in de meerderheid zijn!

meneer Q | 20-09-15 | 12:57

Wow, dit stuk bevat echt heel veel denkfouten. Valt de schrijver even door de mand als semi-intellectueel. Schoolkrant stukje.

Waar_moet_het_heen | 20-09-15 | 12:15

Gematigdheid, evenwichtigheid in dit debat leidt niet tot oplossingen en wordt gevoed door angst om voor "racist" uitgemaakt te worden. We blijven natuurlijk "netjes" en wel opgevoed als echte Nederlanders. Blij dat Wilders de durf heeft de zaak duidelijk te benoemen! Hij raakt daarmee een snaar in de Nederlandse samenleving.
Ik wil dat alle emigranten naar Duitsland gaan ook alle 4 miljoen die nog komen inclusief alle Nederlandse. Dat Nederland de grenzen sluit met Duitsland Net zo als Hongarije dat nu doet. Het enige land dat doet wat het moet doen.
Ik ben trots op Montfoort. Ik woon daar zelf. Het enige medicijn tegen het "Zieligheids syndroom" van een aantal zgn. Nederlanders.
Van Rossum met instemming je verhaal gelezen. Het is inderdaad nog erger dan Wilders zegt. Ommezwaai inderdaad het sprookje is uit. Humor!

Goedzo | 20-09-15 | 11:08

Wachtmeester R | 20-09-15 | 10:20

Ik wordt oprecht tyfusverdrietig van jouw comment. Verdrietig dat het zo voor je gelopen is en dat de contributie die je hebt geleverd verworden is tot dit. Anderzijds ben ik oprecht blij voor en trots op je, dat je de kracht hebt gevonden om voor jezelf te kiezen en het gevecht tegen de bierkaai laat voor wat het is. Het ga je goed.

netniet | 20-09-15 | 10:59

Top artikel! Zou verplichte lesstof moeten zijn op elke middelbare school.

crk | 20-09-15 | 10:59

Twee zaken zijn in alle deze discussies overheersend:
A. het (bijna wettelijk) opgelegde 2e wereldoorlog trauma met all-inclusive schuldgevoel, wat vervolgens op alles en nog wat wordt geplakt. En kan worden misbruikt om mensen na te wijzen en/of te beschuldigen.
B. het (bijna wettelijk) opgelegde respect voor religies, waarbij vrijwel niemand zich ooit heeft afgevraagd waar dat respect vandaan komt of vandaan moet komen en waardoor dat respect verdiend wordt.
Voeg daarbij een non-chalante emo houding en de story is alweer compleet.
Nederland in een notendop.

Banno22 | 20-09-15 | 10:32

Veel van de 'vluchtelingen' komen hier hun 'mensenrechten' opeisen. Plichten, ook niet naar hun eigen land, schijnen ze niet te kennen.
Ik stel voor dat alle vluchtelingen, op straffe van directe uitzetting, zich aan minimaal 2 zaken verplichten; accepteren van de democratie en scheiding van kerk en staat.
Uitgaande van onze westerse normen is deze eis onbestaanbaar (vrijheid van mening enz) maar omdat veel van de 'vluchtelingen' zoniet alle, van deze verworvenheid mis/gebruik maken moet in deze gevallen een uitzondering worden gemaakt.

Butchijo | 20-09-15 | 10:27

Wat een vreselijk eng dictatoriaal persoon is die Sargentini. Aan die blik in haar ogen en haar mimiek is af te lezen dat zij heilig overtuigd is van haar eigen gelijk en geen enkele tegenspraak duldt.
Die zelfbenoemde anti-fascisten zijn de nieuwe fascisten.

Pakeha | 20-09-15 | 10:25

Waar zijn de oprechte mensen gebleven? Gevlucht?
johoost | 20-09-15 | 10:00

Vluchten wil ik het niet noemen, maar ik vertrek op 31.10. Ik weiger langer te betalen voor die nepsolidariteit waar ik ieder jaar meerdere tienduizenden euro's voor mag aftikken waar alleen anderen van profiteren. Maar ikzelf als zelfstandige sta met lege handen, als ik ziek ben of zonder werk kom te zitten. Dit land vind ik mijn inspanningen niet meer waard. Kan iedereen van denken wat hij of zij ervan vindt, maar zo voel ik het. Wat ik ooit voor dit land voelde, toen ik nog echt wachtmeester was, is weg, dood. Ruggengraatloze bedoening hier.

Wachtmeester R | 20-09-15 | 10:20

Perfect geschreven artikel. Hopelijk lezen de bestuurders mee en DOEN ze er eens iets mee.

Ramsesz | 20-09-15 | 10:18

Hier lijkt toch een gekunsteld stukje aan de gang beste dutchman. Wellicht doet men er alles aan om een reliclash te voorkomen.

netniet | 20-09-15 | 10:18

ik snap het niet, de biblebelt is toch juist voor de pro-asielindustrie? Allemaal zieltjes, en de mooiste zijn wel de moslims die zich bekeren... Dat er genadeloos misbruik van deze zieltjes-winners word gemaakt is meer dan een feit... Ik zelf heb afgelopen week nog een begrafenis meegemaakt, met de pastoor... die toch nog even moest vermelden vanuit zijn eigen politieke en geloof statement dat alle vluchtelingen hier ook veiligheid zoeken en dit moeten krijgen... gvd wat een slinkse kerk show... deze mensen zijn blind van vertrouwen. Dit scoort in de oogjes van de zwakke, www.destentor.nl/algemeen/buitenland/k...

Dutchmen32 | 20-09-15 | 10:09

Probleem waar we al jaren mee zitten. Iedereen overdrijft voor het eigen gewin. Een serieuze analyse van het probleem wordt niet gemaakt. Tussen 'iedereen is zielig' en 'iedereen is een moordenaar' zie je niets voorbij komen. Waar zijn de oprechte mensen gebleven? Gevlucht?

johoost | 20-09-15 | 10:00

Graag zo snel mogelijk verkiezingen. Van Rossem voor premier.

Michael Boss | 20-09-15 | 09:56

Ik ben er een beetje stil en verdrietig van op de zondagmorgen. Heel goed stuk van Rossum!

Brunssum73 | 20-09-15 | 09:54

Dutchmen32 | 20-09-15 | 09:42

Prachtig kaartje in dat laatste linkje van opvangplaatsen. Is het iemand anders inmiddels ook opgevallen hoe de biblebelt wordt ontzien ?

netniet | 20-09-15 | 09:54

Ik roep: steek als Europa de koppen bij elkaar en regel ergens in Zuid Europa een gebied waar de kinderen van de vluchtelingen veilig kunnen leven, en maak met de volwassenen plannen over hoe ze hun terugkeer gaan bewerkstelligen en hoe ze succesvol een nieuw leven opbouwen... Ik herinner me dat er in Spanje halve steden leeg staan en dat er ook een ongebruikt vliegveld is, welnu: stuur die mensen daarheen in plaats van in de regen hier, en laat ze werken aan hun eigen wederopbouw.

m@rkus | 20-09-15 | 09:48

goed stuk! wat betreft die instroom van die miljoen Belgen die Antwerpen en Belgie ontvluchtten, die gingen zelfs nog eerder weer terug al voor het eind van de oorlog en zelfs binnen een paar maanden toen hierover een akkoord met de duitsers was bereikt. Dit is inderdaad een flut argument.

domenikos | 20-09-15 | 09:47

Het is werkelijk lachwekkend;http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4145923/2015/09/20/Opvanglocatie-Duitsland-in-brand-gestoken.dhtml www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstr... www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstr... www.destentor.nl/regio/zwolle/800-zwol... www.destentor.nl/algemeen/binnenland/v... En deze is toch kenmerkend niet? Wat stond er in de begroting ook alweer? Geen extra geld naar asielzoekers? Gaat dit kabinet nu al de flut begroting door elkaar husselen en de verdeling ten nadelen van haar autochtone bewoners aanpassen? Die vooruitgang dat voor volgend jaar gepland was a 1000/1500 euro > aaaand... its gone! zie hier : www.destentor.nl/algemeen/binnenland/d...

Dutchmen32 | 20-09-15 | 09:42

Ik vind dat emo verhaal over humanistische christelijke waarden van die enge groenlinks mevrouw zo frustrerend. Omdat hun allemaal last hebben van een collectief schuldgevoel moeten we maar iedereen opvangen, die zo goed als allemaal islam aanhangen.
Meer islam leidt tot verval van beschaving, is in de geschiedenis altijd gebleken.
Het zal de doodssteek zijn voor vrij Europa.
Het is 5 over 12 en we staan erbij en kijken ernaar.

Cultuur.Barbaar | 20-09-15 | 09:40

Wat een geweldige bijdrage weer.
Dank en petje af.
Maar waarom gaan jullie eigenlijk niet de politiek in?
Om Wilders te polijsten bijvoorbeeld.

philia | 20-09-15 | 09:40

Soort zoekt soort. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Islam was een religie maar is een politieke ideologie geworden. Politiek staat inmiddels voor vogelvrij overgeleverd zijn aan criminaliteit, meten met twee maten, incompetentie, lafheid, werkeloosheid, chaos, armoede en burger(oorlogen).

frisenfruitig | 20-09-15 | 09:28

Mooi stuk dit keer van Van Rossum.

PowPow | 20-09-15 | 09:16

Het is ronduit verdrietig hoe steeds meer mensen de situatie blijken te vergeten waarin de heer Wilders verkeerd. Door toedoen van een geloof wordt hij al meer dan 10 jaar persoonlijk beveiligd omdat hij met zijn leven wordt bedreigd. Al meer dan 10 jaar geen enkele mogelijkheid meer hebben om er enig persoonlijk leven op na te houden zoals u en ik dat doen. Nooit meer achteloos naar je werk, de supermarkt, je vrienden, een borreltje drinken elders, uit eten met je meisje. De lijst is eindeloos. Het einge dat mij niet verwondert is dat zo iemand met de tijd wat gedrag gaat vertonen dat buiten de maatschappij lijkt, wanneer de mogelijkheid om deel te nemen aan, je structureel ontnomen wordt. Wat mij veel meer bevreemd is dat er ruim 100 collega s van hem zijn, die zich verlaten op dezelfde waarden als de heer Wilders en dat niemand in het verweer komt tegen de dreiging van de democratische waarden van het belangrijkste politieke apparaat van dit land.

netniet | 20-09-15 | 08:35

Voeg de Thalysjongen ook maar toe, en bereid je maar voor op meer van dit soort gijzelingen etc.. Nu de 2e keer Thalys, maar straks ook de NS en de snelweg zoals we al in Hongarije zien.
www.telegraaf.nl/binnenland/24513794/_...

mennie | 20-09-15 | 08:03

Als de geboortedatum klopt op het fake paspoort , dan is mark Rutte geboren op Valentijnsdag ! My Funny Valentine is heel erg mooi in de versie van Chat Baker.

alshetware | 20-09-15 | 07:03

Wilders mag de zaken dan graag uitvergroten, dat is ook het enige wat hem rest bij een Tweede kamer die alles bagatelliseert. Het is net de Boerka discussie. Bagatelliseerland roept, het zijn er maar 100, Wilders roept binnenkort zij het er 10000. De vraag is wanneer onderneem je aktie. !00 of 150 is niets laten we wachten tot het er 1000 zijn en zeg dan dat het te laat is.

Als Wilders zou zeggen dat NL binnen niet al te lange tijd 10% mohammedanen telt, roept iedereen, wat is al 10 % laten we wachten tot het 25% is. Nu moet het ijzer gesmeed worden en vergrotingen zijn van levensbelang als je tegenstander bij voorbaat de helft van jouw cijfers wegstreept als irrelevant. Demografie is mooi als je allebei de cijfers op dezelfde wijze interpreteert, maar leugens en statistieken. Wilders zegt dat alle mohammedanen extreem zijn (en volgens mij zijn ze dat ook, alleen vele nog slapend), links roept dat het niets met islam te maken heeft. Volgens links is elke PVV stemmer extreem rechts en een haatzaaier, niet eens vergelijkbaar als met Wilders´ (Bosma`s) uitspraken over het groeiend aantal moslims. Over polariserend effect gesproken.

bergsbeklimmer | 20-09-15 | 06:47

De wereld is kleiner geworden door internet en mobiele telefoon. Zelfs als je alleen echte vluchtelingen toe zou laten dan zal dit continent over blijven stromen met armoe, achterlijke denkbeelden en primitief gedrag. Niemand meer toelaten, alleen mensen die een toegevoegde waarde hebben.

Freezzz | 20-09-15 | 04:27

Aardig stukje maar ik vind ook niet dat echte vluchtelingen het recht moeten hebben om hier te blijven. Hoeveel honderden miljoenen mensen wonen wel niet in oorlogsgebied? En dat aantal zal meer dan evenredig toenemen met de stijging van de wereldbevolking. Sowieso is het raar om oorlogs"slachtoffers" zieliger te vinden en meer rechten te verlenen dan mensen die dood gaan van de honger. Ondanks het geweld kan je nog beter in Syrië wonen dan in andere gebieden waar het wel veilig is maar waar er hongersnood heerst.

Freezzz | 20-09-15 | 04:22

Ik ben geen Xenofoob en Islamofoob. Ik ben Xenomoe en Islammoe. Angst is heel iets anders dan constateren dat de verhoudingen helemaal scheef gegroeid zijn. Diegene die mij onterecht als 'foob' weg proberen te zetten steken zelf (uit angst) hun kop diep in het zand. Wegkijken en ontkenning want bang.

palingdroom | 20-09-15 | 03:23

-weggejorist-

dijkbewaker | 20-09-15 | 02:01

@Mark_D_NL | 20-09-15 | 00:41

Verdomme, net een nieuwe gekocht maar inferieur aan een Miele.

Desmoulins | 20-09-15 | 01:34

@TisNieZoMoeilijk | 19-09-15 | 21:48
Wat een verschrikkelijk gelul. Sjeeeees. Mooie framing om ieder die voor Wilders is lager opgeleid te noemen.
Chapeau.

Zathras | 20-09-15 | 01:17

Als men bijtijds beseft dat de islam, zoals dat inmiddels onderkend wordt door een groeiend aantal experts, en zoals dat volop is aan te treffen in boeken, lezingen en interviews, een extremisme is dat vergelijkbaar is met bijvoorbeeld nazisme en communisme, en dat verantwoordelijk is voor nog veel grotere aantallen vermoordde andersdenkenden, dan maakt de moderne open samenleving nog kans die vijandige tandem van islam&islamgoedpraterij te overleven. Mocht het trouwens zo zijn dat de islam geen gevaarlijk extremisme is, en dat ook nooit geweest is, en integendeel daadwerkelijk een religie van de vrede is, zoals zovele politieke boven ons gestelden ons dat steeds weer verzekeren, na de zoveelste allah akbar slachting, en de soera zus soera zo moordpartij, dan vraag ik mij af of er iemand te vinden is, waar ook op de planeet, die daarvoor deugdelijk bewijsmateriaal kan aandragen. Gezien trouwens de recente drang om Wilders te framen als fascist en nazi, het betreft hier notabene een politicus die vanwege zijn islamkritiek rond de klok beveiligd moet worden tegen juist datgene waar hij kritiek op heeft, mag je hopen dat men in eenzelfde mate alert is voor echte vormen van fascisme, zoals zich dat volop manifesteert in waanzinnige wreedheid elders en het enthousiasme daarvoor onder grote en groeiende aantallen moslims alhier in de moderne open samenleving.

Benedict Broere | 20-09-15 | 01:02

Perfect stuk! Veel prima reacties en goed speurwerk ook, bedankt. Kunnen er niet een paar van deze heldere geesten de politiek in?

Poesmobiel | 20-09-15 | 00:52

Ik ruik revolutie, het zit in de lucht. Of het leuk is of niet maar de EU gaat ten onder.

von Trier | 20-09-15 | 00:48

@Eurotokkie | 19-09-15 | 21:37
Dank je. En zijn we al uit de EU?

Mark_D_NL | 20-09-15 | 00:47


@ecologiste | 19-09-15 | 23:15
We zijn ook allemaal een visje geweest. Maar als we nog 200 jaar moeten gaan wachten. Maar in de tussentijd berooft worden van onze eigendommen, steden en cultuur. Dan lijkt het geen goed plan. Nu de grenzen dicht en uit de EU. En voor iedereen een gratis Miele, www.petitie24.nl/petitie/398/iedereen-...

Mark_D_NL | 20-09-15 | 00:41

de honden blaffen... | 20-09-15 | 00:03
Dit is toch echt een taak voor GS, jammer dat ze net zo bezig zijn met geenpijl...:-(

thorrie | 20-09-15 | 00:19

In the top 150 voor Eng. Universiteiten wereldwijd, staat 1 Universiteit uit het Midden-Oosten. Op Nr. 112, de King Fart University of Petroleum & Minerals.
--
www.topuniversities.com/university-ran...

Mark_D_NL | 20-09-15 | 00:16

zitten.

opgejorist-weggerot | 20-09-15 | 00:15

Om maar niet te spreken van al die moslims die na de Ramadan komen vragen waar de plaatselijke kinderboerderij en de dichtsbijzijnde halalslagerij zit.

opgejorist-weggerot | 20-09-15 | 00:14

@ecologiste | 19-09-15 | 23:15

The white man's burden.
Mijn moeder is met haar moeder hier naartoe gekomen maar via de legale weg maar ik begrijp niet waarom dat een reden moet zijn om voor deze instroom te zijn of voor dat wij moeten opdraaien voor opvang in de regio. Het beëindigen van de oorlog zal een nog grotere stroom op gang brengen en waar uw projectie van twee eeuwen op gebaseerd is, mag Mohammed weten...

Desmoulins | 20-09-15 | 00:13

de honden blaffen... | 19-09-15 | 23:59
En van Argos, radio 1, hoeven we zoiets al helemaal niet te verwachten.
Kom op, wie doet het?

de honden blaffen... | 20-09-15 | 00:03

thorrie | 19-09-15 | 23:51
Welke econoom of onderzoeksjournalist (Lakeman misschien?) gaat vaststellen dat de asielindustrie inmiddels de grootste omzet van alle bedrijven in Nederland heeft?
Zembla misschien?
Oh nee, sorry Zembla, neemt u mij niet kwalijk...

de honden blaffen... | 19-09-15 | 23:59

Wat een briljant en kalmerend stuk is dit. Die van Rossem, stapelt feit op feit alsof het niets is. Ik zou het bijna uitprinten en er een lijstje erom heen willen timmeren.

Draaikont24 | 19-09-15 | 23:56

toen mao (merkel met het jasje) ineens begon te begrijpen dat zij wel erg gastvrij was voor deze horde opvreters schrok ze zich rot ,en nu komen alle landverhuizers onze kant op !!!totdat pinokio het ook door krijgt (zal wel lang duren )want hij wil een cloon worden van timmerfrans ,deze(mondkapje frans )zal nooit toegeven dat het gestopt moet worden ,toekomstig pvdagebroed,maar de wal zal het schip keren !!!!!landveraders!!!!

geeratz8217 | 19-09-15 | 23:55

Van Rossem,
het eert je dat je denkt dat de welkombrigade uit empatische gevoelde redenen de grenzen open wil houden. Maar je maakt een grove denkfout: denk eens na wie er in de toekomst van deze azielzoekers het meest gaat profiteren? Hoeveel onproductieve, dure nieuwe directeursbaantjes voor AZC's, hoeveel gesubsideerde clubjes voor "een betere immigratie" en hoeveel nieuwe cursussen voor hoofddoekvouwen etc er hier gaan ontstaan... En wie.beslist over wie deze nieuwe banen krijgt, wie subsidie krijgt ? Juist, dezelfde mensen uit de azielgelukszoekerswelkomclub...

thorrie | 19-09-15 | 23:51

@ecologiste | 19-09-15 | 23:15
Over twee eeuwen kan de wereld al wel vergaan zijn. Punt.

Maria.1 | 19-09-15 | 23:49

Onder het mom van arme syriërs, komen nog pakistanen, Angolezen, libie, mali, srilanka, sudan, congo, zimbabwe, afghanen, irakezen, bangladhes enz. hier naar toe.

plak er even nog tien landen bij.

elcidisback | 19-09-15 | 23:48

Eindelijk een serieus stuk.

Draaikont24 | 19-09-15 | 23:41

Ik mis Pim :(

De Psychiater | 19-09-15 | 23:40

@ecologiste | 19-09-15 | 23:15
Ik ben nooit immigrant geweest. Mijn ouders zijn nooit immigrant geweest. Mijn grootouders zijn nooit immigrant geweest. Mijn overgrootouders zijn nooit immigrant geweest.
Wat was je punt ook alweer?

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 23:34

donjon | 19-09-15 | 23:13
25 jaar geleden.
Profeten worden door weinigen serieus genomen.

de honden blaffen... | 19-09-15 | 23:28

Nogmaals: in regio opvangen.
Wij zijn allemaal ooit immigranten geweest. Dingen hebben tijd en plek nodig. Wacht nog minimaal twee eeuwen. Steun buurlanden financieel en beeindig de oorlog. PUNT.

ecologiste | 19-09-15 | 23:15

De Nederlanders ontmoeten de moslims op culturele bijeenkomsten, op markten en
op feestjes. Ze zien de glinsterende, verlegen ogen en de oprecht blinkende glimlach
en denken: wat aardig, wat gezellig, wat vrolijk zijn die mensen.
En als ze dan naar zichzelf kijken, zien ze wat ze daar missen, maar gefascineerd
en geboeid bewegen ze zich als insekten naar de bron van het ongewone licht. In de
verwachting dat wat daar blinkt goud is, zien ze niet dat de aardigst lijkende mensen
vaak de grootste onmensen zijn en dat mannen als Khomeini of Ceausescu op hun
partijtjes even sterk straalden als wie ook.
.
Of dachten de Nederlanders dat onaardige
mensen monsters zijn met vervaarlijke, ongeschoren, gezichten en hun kleren onder
het bloed, grommend en grauwend van: ‘moord, moord’? Welnu, het volk dat dat
woord nu niet direct mompelde, bestond de dag tevoren nog uit dezelfde aardige
mensen, eenvoudig omdat de ware aard van de mens pas aan het daglicht treedt als hij op de proef wordt gesteld.
.
De heer Ganuka, die al tweeëntwintig jaar in Nederland woont, bleek ook heel ardig
en beslist niet agressief te zijn totdat onze Banana split een poging waagde om een
openbaar toilet buiten zijn Israelisch restaurant te plaatsen.* Echter, als een moslim
iets goed doet, of iets niet fout doet wanneer dat wordt verwacht, roepen de
Nederlanders: ‘Zie je nou wel dat hij deugt!’ En als ze mijn moeder ontmoeten-het
liefste, frêleste oude vrouwtje dat ze ooit hebben gezien-dan kunnen ze zich niet
indenken dat zij het is over wie al die verhalen van mij gaan, en hoe agressief ze van
binnen is.
.
De Nederlanders kunnen de moslims niet leren kennen, al doen ze nog zo
hun best, want de moslims láten zich niet kennen. Het is als die keer dat de televisie
liet zien hoe een Afrikaanse politieagent met zijn koppel op samengedromde
dorpelingen insloeg om vrij baan te maken voor de geparkeerde motorrijders van de
rit Parijs-Dakar. Toen zijn superieur hem waarschuwde dat de camera liep, bleef hij
ineens vrolijk staan lachen, met o zo'n glundere lach! Verder hebben de Nederlanders
een indruk van moslims als vriendelijke, gastvrije mensen, hetgeen de moslims niet
zullen tegenspreken.
.

Maar ook hier is sprake van bedrog. Want als familie A om etenstijd langskomt
en familie B springt op en biedt iedereen aan om mee te eten, dan betekent dat nog
niet dat familie B zo gastvrij is, maar eerder dat ze niet de moed of de eerlijkheid
hebben om toe te geven dat ze maar net genoeg mondbrandende geitekoppesoep voor zichzelf hadden, waarin toch al
niet genoeg ogen ronddreven voor iedereen.
.
Of familie B kan zich zelfstot het aanbod
gedwongen voelen, omdat familie A anders zo beledigd zou zijn dat ze nooit meer
op bezoek komen. Het is een onoprecht gebruik, dat ik overal op mijn reizen door
de islamitische wereld heb aangetroffen, tot in de Verenigde Staten toe. En wat betreft
de vriendelijkheid in de islamitische landen: natuurlijk zullen de moslims oppervlakkig
beschouwd vriendelijk zijn jegens westerse toeristen, niet uit goede bedoelingen
maar omdat het interessant is en spannend om een originele blanke bij zich in huis
te hebben, met wie ze kunnen opscheppen tegen de buren. Maar je hoeft maar dát
verkeerd te doen, zoals mij verschillende keren overkwam in Turkije als ik ophield
met mondharmonica spelen voor de vrachtrijders die me zo goedgunstig een lift
hadden gegeven, of je kunt ophoepelen. Toch komen de Nederlandse
televisieverslaggevers van over de hele wereld terug met beeldvullende glimlachen
en kilo's geënsceneerde beelden waarmee ze de toch al naïeve dwazen nog verder
om de tuin leiden.
.
Uit: De ondergang van Nederland, Mohamed Rasoel.:

www.dbnl.org/tekst/raso001onde01_01/ra...

.

Rest In Privacy | 19-09-15 | 23:13

@donjon | 19-09-15 | 22:42
Uit hetzelfde boek: "In het jaar 2020 zal de eerste fase van de ondergang zijn voltooid--de Nederlandse antropologische cultuur zal teloor zijn gegaan. Voortaan zullen de Nederlanders, als een lichaam zonder ziel, jaar na jaar voortleven in rouw en spijt om het verlies van wat in eeuwen was opgebouwd, en om de klok die van geen terugdraaien weet."

ben kokhals | 19-09-15 | 22:57

Denk dat commentaren van anderen elders mijn mening verwoorden: 'eigen volk eerst' is misschien niet jofel, maar 'andere volken eerst' al helemaal niet.

en "Onthoud: Uw argwaan is onderbuikgevoel, uw kritiek is racisme, uw verzet is fascisme, uw zorgen zijn een fobie en oh ja: u bent een nazi."

superlutser | 19-09-15 | 22:54

Wat mis ik toch arabist Hans Jansen wat zag die kerel het toch goed . En die Politiek Correcten zitten dit hele Land naar de kalote te helpen . Wie islam zaait,zal sharia oogsten.

liegende lippen | 19-09-15 | 22:54

ben kokhals | 19-09-15 | 22:45
Kent u de idioten nog die beweerden dat integratie van twee kanten moest komen?

de honden blaffen... | 19-09-15 | 22:52

Die demografische ramp is ook reëel. Kijk maar eens naar de geboortecijfers, afgezet tegen ethniciteit.
Die ramp is sluipend, maar niet minder vernietigend.

McPhart | 19-09-15 | 22:52

Ik weet niet wat ik er allemaal van moet vinden, behalve dat ik wel in hennep ga investeren.

Vrije Nator | 19-09-15 | 22:51

@ben kokhals | 19-09-15 | 22:40
Precies, een betere bewustwording is er volgens mij niet.

toetanchamon | 19-09-15 | 22:49

Ik zit alle tegels te lezen en vraag mij één ding af. Het is kanten kiezen. Dat eindeloos gelul. Men begrijpt het of niet. Sommige zijn verloren. Jappaners hebben hiervoor een gezegde:馬鹿は死ななきゃ治らない。 (Baka wa shinanakya naoranai). Pleur het uit respect maar in nihongo en romanji. Kortom... Domheid valt niet te genezen. Zeg ik het netjes want betekend meer alleen de dood geneest idioten.

Vageling | 19-09-15 | 22:47

Het verhaal van de Nederlanders is eenvoudig het verhaal van een volk dat zo lang in een keurig opgeruimde maatschappij heeft geleefd en zijn goedaardigheid zo ver heeft ontwikkeld dat het niet alleen vergeten is hoe rotzooi eruitziet, maar ook nooit de benodigde slimheid heeft ontwikkeld om zichzelf schoon te houden: de Nederlander ziet de rommel om zich heen niet en ziet dus ook geen reden om zich ertegen te beschermen.
.
Uit: De ondergang van Nederland, Mohamed Rasoel.:

www.dbnl.org/tekst/raso001onde01_01/ra...

Rest In Privacy | 19-09-15 | 22:42

Het 'gelijk van de gulden middenweg' is ook een drogreden.
Er zijn wel degelijk oplossingen aan te dragen, maar het was niet aan Wilders om dat te doen.
.
Inhoudelijke kritiek hebben op gevoerd beleid betekent nog niet dat je de morele verplichting hebt om zelf met oplossingen te komen. Ook dat is een dooddoener.
.
Maar Wilders hééft zelfs een vorm van oplossing aangedragen... alleen werd dat afgeschilderd als een onmenselijk iets (want past niet in het Gutmenschdenken), maar wat zeker niet onmenselijk zou zijn.
.
Australië is zeer succesvol gebleken in het bestrijden van illegale of ongewenste migranten. Want het overgrote deel is migrant, geen vluchteling.
.
Wat zeker niet helpt is om aan alle wensen van migranten tegemoet te komen. Ze hoeven maar een mond op te zetten en de EU-Gutmensch staat klaar om de bevrijder uit te hangen.
Het wordt tijd dat dit Free-Nelson-Mandela-Syndroom wel eens een keertje mag ophouden...

Rest In Privacy | 19-09-15 | 22:41

@toetanchamon | 19-09-15 | 22:27
Het gaat dan niet om de hele groep in zo'n ludiek idee, uiteraard, maar om potentiele kampeerruimte bij degenen die de instroom faciliteren en/of toejuichen.

ben kokhals | 19-09-15 | 22:40

Volgens de Volkskrant stuurt Hongarije tanks naar de grens. (later hebben ze dat veranderd)
Het zijn echter pantserwagens wat te zien is op de foto. (zie onderschrift staat nog tanks)
www.volkskrant.nl/buitenland/live-hong...

2_amazing | 19-09-15 | 22:40

Die vrees is er niet. Het zijn hooguit argumenten waarom.. Daarbij is een “tsunami” vooral een waardeoordeel. Gelukszoekers zijn het feitelijk allemaal, anders kom je niet helemaal naar Nederland, en als ze hier komen kosten ze geld. Dus dat is ook feitelijk. Dat het allemaal verkrachters en terroristen zijn zegt “die andere kant” helemaal niet.

Het feit dat je om “”die andere kant” te beschrijven, zo veel niet kloppende zaken moet gebruiken, om een verhaal te krijgen waarbij beide partijen onrealistisch zijn toont juist aan dat een kant enorm realistisch is.

Overigens is het ook te veel discussie.. Opvang doe je in de regio en daarmee zijn alle overige discussies eigenlijk overbodig geworden. We kunnen misschien nog discusheren of wij dan wel zouden helpen bij die opvang in de regio (waar ik overigens wel voor ben.. daar hoeft niet eens extra geld voor gebruikt te worden, maar simpelweg het verschuiven ontwikkelingshulp geld). Misschien het leger sturen.. (dat kost dan wel) als het nodig is.

DerUnterMensch | 19-09-15 | 22:37

@Hugo Worstebrood | 19-09-15 | 21:53
het waren 2 fantastische dagen....

toetanchamon | 19-09-15 | 22:36

@Jan Dribbel | 19-09-15 | 22:33
Misschien kan de politiek de plaag niet zien omdat zijzelf een plaag is.

ben kokhals | 19-09-15 | 22:35

@Piet Karbiet | 19-09-15 | 22:27
Toch denk ik in haar geval, en in het geval van onze leider en andere draaikonten, eerder aan een doos "polaroids".

ben kokhals | 19-09-15 | 22:33

We hebben te maken met een plaag waar de politiek voor wegkijkt.
En blijft wegkijken tot het te laat is.

Jan Dribbel | 19-09-15 | 22:33

@Parsons | 19-09-15 | 22:22

Dat dus.

Desmoulins | 19-09-15 | 22:32

@koolteer | 19-09-15 | 22:18
Heel goed! En als en overheid weet dat he het hebt, en ernaar vraagt, zeg je gewoon dat het overboord is geslagen met zwaar weer:)

ben kokhals | 19-09-15 | 22:32

Desmoulins | 19-09-15 | 22:15
Iedereen kan het zien.
Inmiddels blijkt uit vele opiniepeilingen dat zo'n 60 tot 80% van Nederland het begint te zien.
Daarom is het onverdraaglijk dat de politiek acteerd alsof niets aan de hand is.

de honden blaffen... | 19-09-15 | 22:27

ben kokhals | 19-09-15 | 22:08
Meer een betonnen Muur voor haar kop.

Piet Karbiet | 19-09-15 | 22:27

@Maria.1 | 19-09-15 | 22:15 "En aangezien discriminatie niet mag.... Jippie! Allemaal gratis zorg! Maar waarvan?"
.
Gewoon, nog een Kunduz, maar dan in het kwadraat. Ook alle kunst-, partij- en milieusubsidies naar opvang overhevelen. Plunder de burgers en goedmensen tot ze een ons wegen. Rijk landje immers, en barmhartig voor anderen. Ben benieuwd of ze voor de staatsteevee blijven hangen:)

ben kokhals | 19-09-15 | 22:27

@ben kokhals | 19-09-15 | 22:17
Zo zijn er duizenden plekken te vinden in dit land. Die groep bezit de grootste vrije oppervlakte van NL en waarvoor? Voor hun rust en hun veiligheid. Daar zijn ze niet met jou, mij en de vluchteling bezig.

toetanchamon | 19-09-15 | 22:27

Genuanceerde topics over de islam getuigen van een grenzeloze naïviteit.

Just sayin'.

Parsons | 19-09-15 | 22:22

de presentatie van het het prinsjes dag toneel,met de voorlichting van willie,waarvan opgetekend,de inkt is net droog.
komt stijfsel bloem met een verrassende mededeling
als financiele man moet er meer geld op de plank komen voor zielose zoekers,de schatkist is al jaren leeg,zit vol met botox,de schuldkist is ook leeg.
dan moet het wurgstokje maar gebruikt worden voor de Nederlanders,die de handjes laten wapperen,belasting betalen.
willie betaald geen inkomstenbelasting
dat de vluchtzoekers hobby ons in de portemonnee raakt is alleen maar goed,want als de broekriem aangehaald wordt,begint het verstand te werken.
dan zegt rotten ook nog dat wilders geen oplossing bied,jawel heel simpel,de grenzen sluiten,de echte vluchtelingen er uit filteren,dan komen er vast minder gelukzoekers.


soledad | 19-09-15 | 22:22

Persoonlijk denk ik dat Geert Wilders de enige is die nog verhinderen kan dat Nederland over pakweg 50 jaar een islamitische heilstaat is. Dus een wereld waarin elke dag andersdenkenden onthoofd worden, of verbrand of verkracht of verminkt, gehersenspoeld, enzovoort. Het gevaar van de islam wordt onderschat, islamkritiek wordt gedemoniseerd, en de islam wordt eigenlijk verbloemd, ver-eftelingt, onschuldig gemaakt – zie de constante mantra ‘religie van de vrede’, ‘religie van de vrede’. Had Goebbels destijds zo’n goeie PR bedacht voor het nazisme, dan hadden we nu mogelijk in het Derde Rijk geleefd. Zoals Stalin en Pol Pot en Mao ook wel jaloers vanuit hun graf deze oplichterij zullen bekijken. Het is angstwekkend te zien hoezeer de moderne open samenleving het vermogen tot scepsis en kritiek lijkt te hebben verloren, specifiek aangaande die religie van de vrede. De bibliotheek staat vol met kritische boeken over bedoelde waansystemen, maar de islam blijkt steeds een mijnenveld, een taboe en hete aardappel die niemand durft op te pakken. Behalve dan de enkele gek hier en daar, die daarvoor dan ook prompt moet boeten met demonisering en sociale uitsluiting, verlies van baan, verlies van vrienden, verlies van goede naam, enzovoort. Het lijkt er op dat de islam ver gaat komen en dat de islam heel veel ellende zal brengen. Want de goedpraterij van de islam is groot en machtig en bovendien is er ook de enorme rijkdom van de oliestaten, die als een geldtsunami de islamtsunami vooruit duwt naar steeds groter delen van de wereld.

Benedict Broere | 19-09-15 | 22:19

Precies, onze politici ontlopen hun verantwoordelijkheid. Ze maken elkaar over en weer uit voor van alles en nog wat. Wat schieten wij, het volk, daarmee op.

Zie de problemen rationeel onder ogen en zoek naar rationele oplossingen en verkwansel niet de belangen van ons en onze kinderen.

Paljas | 19-09-15 | 22:19

@ben kokhals | 19-09-15 | 22:04
Ik denk dat ik weet waarom zijn 40-voeter zo stabiel is, ondanks de zware mast en verstaging.

koolteer | 19-09-15 | 22:18

@Eurotokkie | 19-09-15 | 22:02
De definitie 'lekker ding' zal vanaf nu nooit meer het zelfde zijn. En bedankt hé!

toetanchamon | 19-09-15 | 22:18

@toetanchamon | 19-09-15 | 22:04 "Misschien tijd dat wij eens massaal in hun tuinen moeten gaan plaatsnemen. Zitten we ineens veilig achter hun hoge tuinhekken."
.
Top idee! Zou ook een leuke ludieke actie zijn als men even massaal gaat kamperen op De Horsten, en daarna op het exotalandgoed, het eilandje in de hofvijver, enzovoorts :)

ben kokhals | 19-09-15 | 22:17

@de honden blaffen... | 19-09-15 | 22:09

"Modern Day Trojan Horse: The Islamic Doctrine of Immigration" van Sam Salomon.
Een aanrader.

Desmoulins | 19-09-15 | 22:15

@ben kokhals | 19-09-15 | 22:11
En aangezien discriminatie niet mag.... Jippie! Allemaal gratis zorg! Maar waarvan?

Maria.1 | 19-09-15 | 22:15

Nieuwsuur: vluchtelingen krijgen oude mobieltjes, maar de jongeren willen nieuwe zodat ze kunneh whatsappen.
-
Een palestijnse jongen: Ik dacht dat het hier (Duitsland) goed georganiseerd was, maar in Syrie was het beter.

Temazepam60milligram | 19-09-15 | 22:14

@de honden blaffen... | 19-09-15 | 22:09

Dank.
Een passage die een ieder eens heel goed in zijn oren moet knopen.

Desmoulins | 19-09-15 | 22:14

@La Bailaora | 19-09-15 | 20:21
Uitstekende research. Dan roept meteen weer een aantal vragen op? Wie betaalt deze server? En de bandbreedte? Welke organisatie zit achter deze 70 websites?

Hirsch Ballast | 19-09-15 | 22:12

@Eurotokkie | 19-09-15 | 20:35


Dag lutser. Weet je nog nog dat ik bewijs vroeg voor je stelling dat je deze invasie toch niet kan weerstaan? Je werd er heel onbeleefd van, maar verschafte nooit ook maar een stukje bewijs.


Ik heb bewijs voor het tegenovergestelde:


twitter.com/KonsiczkyZ/status/6441102...

omanders | 19-09-15 | 22:12

@Maria.1 | 19-09-15 | 22:05 "Merkel wil gratis zorgverzekering voor vluchtelingen... Ik hoop dat ze dat hier ook gaan doen."
.
Zeker, maar ze kan vast nog veel meer doen wat dat betreft, en sneller. Hoe eerder de verzorgingstaat op tilt slaat (Cloward-Piven) hoe eerder het vollek vanachter het bier vandaankomt.

ben kokhals | 19-09-15 | 22:11

Ommezwaai | 19-09-15 | 22:06
Er zijn mensen die zowel in schrift als in grammatica foutloos schrijven zonder inhoud , wil verder geen namen noemen .

Eurotokkie | 19-09-15 | 22:10

Desmoulins | 19-09-15 | 22:01
Voor hen die niet klikken:
"this immigration is not to a romanticized melting pot wherein newcomers gratefully search for opportunities for a better life in liberty and freely offer their talents and loyalty to benefit their new homeland. This is immigration for Islamic expansionism employing ethnic separatism to gain special status and privileges within the host country. Hijra is immigration designed to subvert and subdue non-Muslim societies and pave the way for eventual, total Islamization."

de honden blaffen... | 19-09-15 | 22:09

@Piet Karbiet | 19-09-15 | 21:59
Die Merkel heeft echt een bord voor haar kop (of een "polaroid", als je begrijpt wat ik bedoel:). Maar als ze de quislings in de meutemedia mee heeft, gaat dat misschien nog lukken ook.

ben kokhals | 19-09-15 | 22:08

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:40
Zeker voor het eerst in uw armetierige leventje een quote van Johan Cruijf gelezen?
.
O ja, in mijn tijd kregen we nog goed onderricht in de Nederlandse taal. Zowel in schrift als in grammatica...

Ommezwaai | 19-09-15 | 22:06

"OK, het Westen, met Amerika voorop, heeft absoluut te lichtvaardig oorlogje gespeeld in het Midden-Oosten, maar hoe zijn de eeuwen terugvoerende sektarische wortels van Arabische stammenstrijd tussen islamitische stromingen onze schuld?"


Syrie - een land dat al heel lang ver buiten de westerse invloed stond, dat ZELF zijn invloed in Libanon deed gelden en dat minder olie produceert dan Nederland - is bij uitstek een probleem waar het Westen NIETS mee van doen heeft. Niets.

omanders | 19-09-15 | 22:06

@Eurotokkie | 19-09-15 | 22:03
Ik wel, jij niet. Dan hebben we jouw al lang een hooivork nummer 289 geregen.

Mark_D_NL | 19-09-15 | 22:05

@Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 21:44
De asielzoeker is een burgerprobleem, niet die van de overheid en prominenten. Misschien tijd dat wij eens massaal in hun tuinen moeten gaan plaatsnemen. Zitten we ineens veilig achter hun hoge tuinhekken.

Daarnaast vind ik het opvallend rustig rond de ambassade hier in den Haag, tot op heden zie ik daar geen opvang van hun eigen volk.

toetanchamon | 19-09-15 | 22:04

@koolteer | 19-09-15 | 21:43
Maak daar twee jaar van en vraag hem de volgende keer wat hij met z'n geld doet, qua bank enzo.

ben kokhals | 19-09-15 | 22:04

@Eurotokkie | 19-09-15 | 21:33
Nee, doe grijze policor weg met ons goorlap met zijn pedofiele priester uiterlijk was lekker.

Mark_D_NL | 19-09-15 | 22:04

Mark_D_NL | 19-09-15 | 22:02
Kan best maar dit zal ik en ook jij niet meer meemaken.

Eurotokkie | 19-09-15 | 22:03

Piet Karbiet | 19-09-15 | 21:59
Het blijft toch een lekker ding die Merkel, echt een topwijf.

Eurotokkie | 19-09-15 | 22:02

@Gringo81 | 19-09-15 | 21:59

U zult op een dag nog wel wakker worden.
Politiek is vooruitzien.

Desmoulins | 19-09-15 | 22:02

@Eurotokkie | 19-09-15 | 21:47
Je mag het ook Saamhorigheid, Nabuurrschap of de participatie maatschappij noemen. Ik vermoed dat Nederlanders wel voor elkaar en zichzelf gaan opkomen.

Mark_D_NL | 19-09-15 | 22:02

BAM! Die van Rossem flikt het weer eens.
Goed stuk en helemaal juist!

Arie Ribkuhs | 19-09-15 | 22:00

Erg goed geschreven! Chapeau!
Ik sta volledig achter het verhaal van dit stuk.

Het vluchtelingenvraagstuk is helaas gekaapt door naieve linkse boomknuffelaars en rechtse angstmensen, waardoor er geen snelle en realistische oplossing komt.

Gringo81 | 19-09-15 | 21:59

economische migrant
Pak een steen en gooi deze naar de Eerste economische migrant,als dit 99,9% is kun je bijna niet missen toch.

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:58

@Eurotokkie | 19-09-15 | 21:47 "Patriottisme is iets als Nederland voetbalt , voor de rest kan het in de koelkast."
.
Solidariteit, waar de verzorgingsstaat-moraal op leunt, en het gedogen van regeringen die je niet aanstaan, kan dan ook in de vriezer.

ben kokhals | 19-09-15 | 21:54

Een vluchteling is iemand die zijn woonplaats ontvlucht is voor geweld of een dreiging daarvan.
Zodra deze vluchteling in een veilig gebied is gekomen is de vlucht geslaagd. Een of meerdere veilige landen doorkruisen op weg naar een welvaartsstaat maakt deze “vluchteling” een keiharde economische migrant.
Dat is dus 99,9% van wat hier dus aankomt in West-Europa.

Opvang en hulp aan echte vluchtelingen alleen in de regio!

Antitheïst | 19-09-15 | 21:54

-weggejorist en opgerot-

Hugo Worstebrood | 19-09-15 | 21:53

Een beetje er tussen door fietsen heeft niemand wat aan van Rossum.

doskabouter | 19-09-15 | 21:53

Le Roi | 19-09-15 | 21:41
.
Geweldig nieuws!
Laat maar komen die chirurgijnen, heksenverbranders en professionele beulen. Die hebben we straks hard nodig.
Zangers Lichte Muzak hebben we hier al ruim voldoende.

Piet Karbiet | 19-09-15 | 21:52

Ik blijf er op hameren: financieel, logistiek en qua huisvesting is Nederland niet lang meer in staat Gelukzoekië te blijven. Dus los van het not-in-my-backyard gevoel dat 70% van de Nederlanders heimelijk heeft past het ook gewoon niet.
.
Gaan de gelukszoekers werken? Alleen de types lekkere slimme wijven uit moderne gezinnen die bij Pauw aanschoven, zeg 1% ruim geschat.
Gaan de gelukszoekers in de gymzaaltjes of tentenkampen blijven? Nee, die gaan het OV gebruiken (past nu al niet) om op zitting te verschijnen, die gaan auto rijden (wij betalen), filedruk neemt toe.
Gaan de gelukzoekers werken? Nee, wij financieren uwv.
Gaan de gelukzoekers studeren? Met mazzel dus die 1%. Wie betaalt? Studiebeursje! Wordt verdisconteerd in het collegegeld van uw kinderen.
Gaan de gelukzoekers integreren? De slimmen ja. De overige 99% belandt in de shariawijken van de toekomst. Uitzichtloos, de taal niet sprekend, de hulporganisaties die hebben afgeschaald omdat het geld op was of er ergens een nieuwe ramp is.
.
Ik kan geen gutmensch meer horen of zien.

de Voorzittert | 19-09-15 | 21:51

@De gezellige Syrier | 19-09-15 | 21:32

Welke andere kant?
Er is maar 1 kant, die andere kant is geen religie.
Hoe vaak ze dat ook blijven herhalen...

Desmoulins | 19-09-15 | 21:51

Realiseer je je wel, Van Rossem, dat de meeste grote beschavingen ten onder zijn gegaan door massa-immigratie? Het oude Egypte, Mesopotamië, het Romeinse Rijk en natuurlijk alle landen die door de volgelingen van Mohamed werden onderworpen. Daarom is onze enige kans op overleving de nieuwe kolonisten terug te sturen naar oerwoud of zandbak van herkomst. Anders ziet het er voor het eind van deze eeuw uit als in Nigeria of Irak en dat wil ik onze kleinkinderen niet aandoen.

Prince Buster | 19-09-15 | 21:50

@drs.Nee | 19-09-15 | 20:06

Dat is geen probleem in de EU.
Juist door onze lage geboortecijfers dreigen wij te verdwijnen.
Overbevolking is in Azië en Afrika een gigantisch probleem maar dat wil niet zeggen dat hier hetzelfde geldt.

Desmoulins | 19-09-15 | 21:50

@La Bailaora | 19-09-15 | 20:01
Goed spul... +1

Mark_D_NL | 19-09-15 | 21:49

@kloopindeslootjijook | 19-09-15 | 21:26 "Wilders hangt wel erg op de symbolen. Nederlandse vlag, Nederlandse volk, en meer van kunstmatig samenzetten van groepen mensen."
.
En wat dacht je van de symbolen waar Pechtold en overige EU-fans op hangen? www.youtube.com/watch?v=-mrocY7YIfw (dit in aanvulling op Mark_D_NL | 19-09-15 | 21:45)

ben kokhals | 19-09-15 | 21:49

@Piet Karbiet | 19-09-15 | 21:37
Sociale huur gebieden wil niemand komen. In de koop gebieden gaat het ook achteruit.

Vageling | 19-09-15 | 21:49

Wilders heeft een hele goede reden om zich van dit soort retoriek te bedienen.
Als hij dezelfde, wollige, policor retoriek zou gebruiken als de gevestigde politieke orde, dan gingen hij en zijn PVV ten onder in het versplinterde Nederlandse politieke landschap. Tussen 0 en 5 zetels maximaal.
Een splinterpartij, net als de christelijken, de groenen of dierenpoes.

Door het bezigen van zijn kenmerkende retoriek schieten hij en zijn partij hoog boven de verwachtingen uit.
1. Wegens de luide, duidelijke en eerlijke boodschap.
2. Maar vooral door het benoemen van die onderwerpen welke in de onderbuiken van lager opgeleid dan gemiddeld Nederland spelen. De hoger opgeleide die PVV stemmen vormen een fractie van zijn electoraat.

Beangstigend dat zo weinig hoger opgeleiden door hun elitaire denken capabel zijn om de harde realiteit te (willen) zien.

Enkel daarom bedient Wilders, echt geen domme jongen, zich doelbewust van zijn herkenbare retoriek.
Liever 15% van de stemgerechtigden aanspreken met klare taal, waarvan het merendeel lager opgeleid.
Dan 15% van de stemgerechtigden aanspreken met holle retoriek, vooral gesympatiseerd door lager opgeleiden die zich hoger voor willen doen (D66).

Als hoger opgeleide quasi hobby filosoof; doe mij maar Wilders, ik kots op policor denken en vooral de mensen die menen dat ze met voldoende DWDD, Pauw en NOS journaal kijken een voldoende "eigen" mening ontwikkeld hebben en dus "weloverwogen" D66 stemmen.

Het wordt hoog tijd dat meer mensen die de mogelijkheid hebben complex te denken, over hun persoonlijke argwaan heen stappen en Wilder zijn retoriek nemen voor wat het is:
De problemen van het huidige wereldspel duiden in Jip en Janneke taal, zodat eenieder het kan begrijpen.
Hoezen Wilder discrimineert?

De gevestigde politie orde discrimineert door de gemiddelde mens buiten te sluiten door het voortdurend bezigen van universitaire taal. Waarvan de gemiddelde stemmer inderdaad niet begrijpt dat het grotendeels quatsch is, maar juist ondanks de nietszeggendheid respect heeft voor diegene die deze taal bezigen.

Wishful thinking modus on/

Geef het nog 5 jaartjes en deze omhooggevallen lager opgeleide zullen Wilder zijn retoriek gans waarderen.
Omdat ze het echt kunnen begrijpen.
Maar vooral omdat de door hen gerespecteerde nietszeggende de Europese problemen tot aan hun voordeur op hebben laten lopen.

Ze zullen zeggen "wier haben es nicht gewusst" en daarmee hun eigen intellectuele tekortkomingen negeren en van de regering Wilder a la minute oplossingen eisen.

/wishful thinking modus

TisNieZoMoeilijk | 19-09-15 | 21:48

Zelfs De Televaag is geïnfiltreerd door de islam,nu een duister verhaaltje over een Syrische arts onder de vluchtelingen ,die eerste
hulp verleend zou hebben aan een echte Nederlander een niet bewijsbare Telegraaf story ,de arts bleek alweer snel tussen de andere vluchtelingen verdwenen voordat hij bedankt kon worden , gelukkig vorige week opgezegd die krant die ik eigenlijk alleen nog had voor enkele columns en .. lezers spreken.

blauwe zander | 19-09-15 | 21:48

Mark_D_NL | 19-09-15 | 21:45

Patriottisme is iets als Nederland voetbalt , voor de rest kan het in de koelkast.

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:47

Mark van Leeuwen | 19-09-15 | 21:44
Ja, zojuist.
Iedereen uit Afrika mag nu ook komen.

de honden blaffen... | 19-09-15 | 21:47

@Gen. Maximus | 19-09-15 | 21:37
Het uitzetten is een volgend probleem. Eerst moet je de asielprocedure opschorten en dat duidelijk maken aan de migranten. Zodat ze wegblijven omdat ze weten dat hier niets meer te halen is.
*asiel is op*

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 21:46

@Eurotokkie | 19-09-15 | 21:42

U noemt ze 'vluchteling', wordt erop gewezen dat deze term misbruikt wordt om vervolgens doodleuk te verklaren dat het niet uitmaakt wat het zijn. Waarom dan toch de term 'vluchteling' gebruiken?

Desmoulins | 19-09-15 | 21:45

@toetanchamon | 19-09-15 | 20:59
Weigeren? Ik niet maar wil WEL fucking pinda's hebben. Anders kielhaal ik er wel één voor zijn AK. Ik ga echt geen "pang, pang" roepen (hier mijn lange vinger Arrogander). Laat Barbie haar zaakjes even op orde brengen.

Vageling | 19-09-15 | 21:45

Mr multicolor | 19-09-15 | 21:35 "Toen echter was men tenminste eensgezind de vijand te verslaan. Nu is men dat niet. Andere tijden."
.
Goed commentaar, mee eens. De meisjes kunnen er beter alvast aan leren wennen dat 'nee' en 'beetje hoofdpijn' en 'doe jij de afwas?' niet meer wordt gepikt in het Nederland van de toekomst:)

ben kokhals | 19-09-15 | 21:45

@kloopindeslootjijook | 19-09-15 | 21:26
Ongewild heb je mij erg laten lachen.
--
"Wilders hangt wel erg op de symbolen. Nederlandse vlag, Nederlandse volk, en meer van kunstmatig samenzetten van groepen mensen."
--
Je woont in fucking Nederland, man. Waar we een Sprookjeskoning hebben, met Elza de Koningin! En 3 prinsesjes. En die koning, een volwassen man, reed vorige week zelfs in een Koets van Goud in Den Haag. En liet zich toen gewillig toezwaaien door de burger. Snap je de ironie?

Mark_D_NL | 19-09-15 | 21:45

Iemand Merkel nog recent gezien op tv?

Mark van Leeuwen | 19-09-15 | 21:44

Uitsaaikorporasie | 19-09-15 | 21:29
Kom nu eens uit dat verkalkte denken van links rechts.
Ik noem mij zelf extreem links, en dat ben ik ook.
Toch ben ik voor een kleine staat, weinig overheid, tegen de EU en tegen Schengen.
Waarom al dat, om dat ik als libertarisch links besef dat de overheid en al helemaal een superoverheid zoals de EU mijn grootste vijand is. Ze wil alles van me, bespioneerd en besteelt me en geeft niets terug als het er op aan komt.
De EU en de meeste Nederlandse politieke partijen zijn dan ook niet links of rechts in klassieke zin gedacht maar corporatisten.
Het aloude corporatistische model van gelijkschakeling en vermenging van staat en bedrijfsleven.
Ze lopen niet meer in uniformen tegenwoordig, nee ze hebben daar een veel sterker wapen voor, namelijk de financiële markten.
Maar dat neemt niet weg dat de echte fascisten zich tegenwoordig het redelijke midden noemen.
Dat redelijke midden wat van iedereen eist dat middelen en inkomsten worden opgeofferd om een vloedgolf aan economische immigranten te betalen.

bakoenin | 19-09-15 | 21:44

@Piet Karbiet | 19-09-15 | 21:37
Precies. De asielzoekers moeten niet bij de elite zitten.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 21:44

Geen idee waarom er telkens moet worden uitgehaald naar Wilders.

De Geus | 19-09-15 | 21:43

Le Roi | 19-09-15 | 21:41
Ieder nadeel heeft zijn voordeel.

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:43

Van iemand die dichter bij het vuur zit dan menig politicus, kreeg ik deze week het advies om binnen vijf jaar m'n jacht oceaanwaardig te maken en van voldoende proviand te voorzien om een half jaar te kunnen eten. Zijn eigen jacht is net voor een halve ton van nieuw zwaar tuig voorzien.
Hij had misschien een biertje meer op dan goed was voor zijn zwijgplicht. Dat dan weer wel.

koolteer | 19-09-15 | 21:43

Desmoulins | 19-09-15 | 21:41
Vind ik niet.

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:42

Vandaar het belang van dichte buitengrenzen. En de voortrekkersrol die Hongarije nu vervult!

Gen. Maximus | 19-09-15 | 21:41

Nieuw stokpaardje voor de gutmensch: Syrische vluchteling die toevallig een arts was redt leven van een inwoner van Weert: www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article...
.
Zien jullie nu wel? Het zijn allemaal doktoren, chirurgen, ingenieurs, etc.

Le Roi | 19-09-15 | 21:41

@Eurotokkie | 19-09-15 | 20:40

Dat maakt wel degelijk uit.
Niet zo ouwehoeren, lemming.

Desmoulins | 19-09-15 | 21:41

Ommezwaai | 19-09-15 | 21:36
Aha u komt uit de patatgeneratie ?

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:40

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:01
Lewis mijn waarde, dat zou pas kloppen als uitzetting goed zou werken. Nou men ik geen precieze details voor NL, maar heel de EU haalt ongeveer 30% meende ik...... En ik vermoed dat wij allesbehalve in de kopgroep zitten op dit thema. Zie generale pardons, vluchtkerken, saboterende gemeentes etc.
.
Dat gaat onze naïeve oosterburen ook nog flink bezuren. Die denken alle niet-vluchtelingen / niet bruikbare economische migranten even te kunnen deporteren. Nou good luck met dergelijke aantallen. Gevalletje projectie waarschijnlijk. Maar niet elk volk is zo gezagsgetrouw, gehoorzaam en gedisciplineerd als de teutonen.....

Gen. Maximus | 19-09-15 | 21:37

@kloopindeslootjijook | 19-09-15 | 21:22
Hun vrouwen wel vermoed ik. Want ik zie alleen maar mannen de grens over komen.

Mark_D_NL | 19-09-15 | 21:37

Mark_D_NL | 19-09-15 | 21:36
Ok de grenzen zijn 100% waterdicht , zo nu je zin.
Droom zacht.

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:37

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 21:21
.
Justem. In de verre buitenwijken.
De Grachtengordel houdt de straatjes weer eens schoon.

Piet Karbiet | 19-09-15 | 21:37

@Eurotokkie | 19-09-15 | 21:26
... Slecht trolleke... ;-)

Mark_D_NL | 19-09-15 | 21:36

De jaren '70 en '80 waren voor mij een prima tijd.
Opsporing Verzocht was lang niet zo uitgebreid als heden ten dage en de spruitjeslucht was nog volop aanwezig....

Ommezwaai | 19-09-15 | 21:36

-weggejorist-

Mr multicolor | 19-09-15 | 21:35

De gezellige Syrier | 19-09-15 | 21:32
Ik steek het niet onder stoelen of banken dat ik op de SP stem.

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:35

ben kokhals:
Wie zal het zeggen? Ook de laatste oorlog is door vele toevalligheden gewonnen. Door geluk, door fouten van de tegenstander. Als de tegenstander had gewonnen dan hadden we nu niet gezeurd over waar we nu over zeuren. Simpel een andere realiteit was ons deel geworden. Goed of niet goed maakt niet uit. Toen echter was men tenminste eensgezind de vijand te verslaan. Nu is men dat niet. Andere tijden. Ik doe een voorspelling:zolang wij zoveel rijkdom hebben dat de halve wereld hier van kan meeprofiteren zal er niets veranderen. Enkel bij economische ellende, die mensen diep zullen raken, zal dit krachten ontketenen die het proces van islamisering stoppen. Zo niet, trekt de gutmensch aan het langste eind. Met de geldpers in handen kun je het heel lang volhouden. De bevolking zal er in berusten.

Mr multicolor | 19-09-15 | 21:35

@Mr multicolor | 19-09-15 | 21:23 "Zij veranderen Europa voor eens en altijd."
.
Klopt. Nog even en de gaypride en homohuwelijk wordt verboden en kunnen de zolderkerkjes weer schichtig om zich heenkijkend volk verwachten. En leren demense rondkomen van een eurotje per dag, of ze het ludiek vinden of niet.

ben kokhals | 19-09-15 | 21:33

Uitsaaikorporasie | 19-09-15 | 21:29
Je wat ik gisteren bij Pauw zag zitten was ook weer het uiterste , 2 psychopaten en een heks uit Enschede die tegen de komst van een AZC waren , wat een ellende weer.

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:33

Wat brussel en den haag straal vergeten: beleid begint met kwalificatie !!! Kwalificatie weten ze niet eens meer van dat het bestaat. Er is dus geen sprake van beleid.

Alles staat of valt met toelatingscriteria en keiharde controle hierop. No mercy voor gelukszoekers. Maar het is zoals altijd weer: de goeden leiden weer onder de kwaden.

Tee Of Cup | 19-09-15 | 21:32

@wiener mit pommes | 19-09-15 | 20:03

Ach, kijk een religek van de andere kant...

De gezellige Syrier | 19-09-15 | 21:32

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:18
Ah! Daar komt de ware (socialistische) aard weer naar boven...
Dat zijn oplossingen des Honeckers, Pol Pots en vele andere.

Ommezwaai | 19-09-15 | 21:31

@Mr multicolor | 19-09-15 | 21:19
Vrouwen met hoofddoekjes? Dat is juist iets wat over een paar jaar niet meer in NL bestaat. Ik vermoed dat NL niet gaat accepteren dat we achteruit in de geschiedenis gaan. Onder druk van die achterlijk haat religie met de naam Islam.

Mark_D_NL | 19-09-15 | 21:31

-weggejorist-

Uitsaaikorporasie | 19-09-15 | 21:29

@Mr multicolor | 19-09-15 | 21:19
Met uw wijze van redeneren hadden we de foute Duitsers indertijd gewoon hier moeten houden. Een nieuwe beschaving immers, niet?

ben kokhals | 19-09-15 | 21:28

Van Rossem. Oftwel; hoe één woordenkunstenaar van dat rabiaat rechtse blogje over méér realiteitszin beschikt dan de som van alle volgevreten nep liberalen en asociale ondemocraten in vak K.

vaas klaak | 19-09-15 | 21:27

@Mr multicolor | 19-09-15 | 21:19

Dit is precies het relativisme en fatalisme wat Europa de nek omdraait.
U heeft werkelijk geen idee waar u over spreekt.

Desmoulins | 19-09-15 | 21:27

Wilders hangt wel erg op de symbolen. Nederlandse vlag, Nederlandse volk, en meer van kunstmatig samenzetten van groepen mensen. Normaal slaan die elkaar de hersens bij het voetbal of nog geen 200-20.000 jaar gelden ook regionaal, althans, de rijke elite, de gewone man wil gewoon met rust gelaten worden, overal ter wereld eigenlijk zo'n beetje wel. Maar het gaat helemaal niet om Nederland, maar om onze manier van leven. En alles wat met veel moeite hebben weten te regelen, soms ook met inzichten uit andere landen in Europa door de eeuwen heen. Al onze wetten en regels daar zit denkwerk achter. En komen min of meer redelijk overeen met onze oosterburen bijvoorbeeld.

kloopindeslootjijook | 19-09-15 | 21:26

Mark_D_NL | 19-09-15 | 21:25
Natuurlijk dude , onze grenzen zijn 100% waterdicht , lol.

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:26

Hear hear van Rossem.

bokbier | 19-09-15 | 21:25

@Eurotokkie | 19-09-15 | 21:18
Personeel is er al. Nederland loopt voorop in Security Tech. En heeft heel veel ervaring Tech zoals Video Analytics is er al jaren. Wordt al overal gebruikt in Nederland. Weer een kul argument van je.

Mark_D_NL | 19-09-15 | 21:25

Ommezwaai | 19-09-15 | 21:13
Ja jij heb de beste tijd gemist , nee in deze tijd opgroeien is lekker.

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:24

(vervolg) dan is het gewoon wat het is. De rest is nostalgie. Deze evolutie is niet te stoppen. Wij schrijven geen geschiedenis, maar ondergaan alles gewoon. Leuk of niet. De nieuwkomers schrijven wel geschiedenis. Zij veranderen Europa voor eens en altijd.

Mr multicolor | 19-09-15 | 21:23

@waragainstclimate | 19-09-15 | 20:57
Mee eens. Wij hebben meegeholpen om onder valse voorwendselen dat land te ruïneren, burgers te ontheemden en te doden. Vluchtelingen uit Libië hebben we daarmee aan onze eigen regering te danken. Onze regering wilde ook dat Assad opdonderde, die nota bene in 2014 met een "landslide victory" de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Dat is beter dan Rutte en Juncker bijmekaar. Toch heeft onze regering megeholpen met isis op de been te helpen tegen de Syrische burgers, door de voorloper ervan te steunen. Daar mogen de Nederlandse burgers en hun nazaten de klos van worden volgens de regering.
Dit is ongeveer hetzelfs als Turkije of de arabische landen ooit zouden menen dat hun broeders bij ons onderdrukt worden, en vinden dat Rutte moet opdonderen en daartoe hun broeders "te hulp schieten". Pure waanzin dus, dat gebemoei met andermans landen.

ben kokhals | 19-09-15 | 21:23

Mark_D_NL | 19-09-15 | 21:19
Er zit altijd wel ergers een zwakke plek , niets houd ze tegen.

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:22

Zijn de Syriers ook een keer op?

kloopindeslootjijook | 19-09-15 | 21:22

@Vageling | 19-09-15 | 21:14
Dank. Pieter Calandlaan, Polderweg, Flierbosdreef. Daar zitten de asielzoekers van Amsterdam.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 21:21

Jajaja, dweilen moppen sponsjes dichtkitten, emmertjes, het zal allemaal wel. Waar is de kraan? Watte? De krahaaaaaaaan.

kloopindeslootjijook | 19-09-15 | 21:21

Niemand heeft de oplossing. De een wil meer directe democratie, de ander een muur om het land, maar het zijn allemaal schijnoplossingen. Extreem rechts zal nooit een meerderheid krijgen. En anders wordt er wel een wet uitgevonden die de populisten buiten spel zet. Kijk maar naar Zweden. No change. De komende generatie zal al niet eens meer beter weten. Zij zijn voldoende ontworteld om nooit meer deel uit te maken van wat eens Nederland, Duitsland etc. was. Is dat erg? Voor de oudjes onder ons wel, maar wij sterven uit. Als de volgende generatie leeft met hoofddoekjes, armoede of misschien vredig leven in een soot van Europees/islamitische nieuwe beschaving,

Mr multicolor | 19-09-15 | 21:19

Maak je geen zorgen, de vrije markt lost alles op. Er staat niet alleen bij ten koste van wie, maar dat kan die VVD-ers toch niet schelen.

kloopindeslootjijook | 19-09-15 | 21:19

necrosis | 19-09-15 | 20:02
Zeegeuze | 19-09-15 | 20:17
sprinkhanen.

swassannuf | 19-09-15 | 21:19

Mark_D_NL | 19-09-15 | 21:13
Daar moet je personeel voor opleiden en dan ben je weer een paar jaar verder, wat ik zeg op de korte termijn helaas geen oplossing , of je moet ze allemaal afschieten zoals in de voormalige DDR .

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:18

Chapeau voor dit heldere stuk!

Fa. Sprenger&Kramer | 19-09-15 | 21:18

Uitstekend stuk van Van Rossem.

unspiek | 19-09-15 | 21:16

Wat een mooie uiteenzetting van feiten betreffende de gelukszoekers problematiek!! Zojuist weer een goed-praat-nieuws-item op de radio: Een "vluchteling" uit Syrië (voormalig arts) verleende eerste hulp bij een man, op straat, die een epileptische aanval kreeg in Weert. Het maakt feitelijk toch niet uit of dit een Syrier, Nederlander op Fin is? Zolang we dit soort emo-gelukszoeker-propaganda naar onze ogen en oren geslingerd krijgen van onze linkse staatsomroep, wordt de realiteit en problematiek continue weggewuifd. Elk nieuwsitem wat maar enigszins in het voordeel van de gelukszoekers wordt wereldkundig gemaakt door onze staats-media. Zum Kotzen!!!

Slinkse Klerk | 19-09-15 | 21:15

Balaora, hr de Wit.
Ontegenzeglijk en onweerlegbaar hetgeen u meldt.
Het is een op gang gebracht mechanisme met onder andere de drogreden dat de vergrijzing op een welkome wijze wordt ondervangen door deze immigratie.
Maar ongecontroleerde immigratie nivelleert naar beneden en degenen onder de migranten die goed zijn opgeleid onttrekken hun geboorteland aan hun kennis.
Politici die niet de koran hebben gelezen zijn evenwel de mening toegedaan dat de islam compatibel is met onze samenleving
Juridische laksheid zorgt ervoor dat men min of meer ongestraft criminele activiteiten kan ontplooien immers de pakkans en het veroordelingspercentage is miniem. Bestuurders als dhr, van Aartsen vervullen een rolmodel van ontkennen en wegkijken.
De ongebreidelde immigratie houdt in dat men niets af weet van de antecedenten van genoemde vluchtelingen. Lepe asieladvocaten die hun schoorsteen hiermede rokende houden, bedenken vluchtverhalen en traineren de rechtsgang.
In Frankrijk zegt men : Quand les peuples ne sont plus assez dociles, on les mélange" , als volkeren (EU) niet meer aan de leidband willen lopen, vermengt men ze.
Dit is gaande sinds de multiculturele samenleving is uitgevonden. Bewust de tradities, de geschiedenis en andere bindende factoren in een kwaad daglicht ( laten ) stellen zodat de identiteit stap voor stap wordt vermorzeld.
De media zijn op de hand van de heersende klasse en brengen in feite slecht nieuws als het ware het een zegen voor een land. Hiermede blijven ze voorzien van pecunia en goodwill van diezelfde heersende klasse. De politieke kaste D66, PVDA, VVD , Groen Links zijn voor de bühne rivalen maar achter de schermen hun posities en lelieblanke enclaves beschermend.
Het grootkapitaal evenals in de 60-er jaren heeft goedkope arbeidskrachten nodig om ze vervolgens te dumpen en de kosten af te wentelen op de gewone burger die de allochtonen vervolgens in hun midden mag ontvangen.Wanneer dezen klagen over de islamisering van hun wijk met aan de ingang van die wijk steevast een moskee, dan worden deze mensen weggezet als xenofoob ,racist en islamofoob. Dit laatste woord noemt men in Frankrijk "le mot miracle" om de discussie in de kiem te smoren.
Kosten noch moeite worden gespaard om de tienduizenden te ontvangen en te huisvesten. Gesteggeld wordt om tienden van procenten voor salarissen politie en koekjes voor oma Jansen in verpleegtehuis Huize Avondrood zijn afgeschaft want geen geld.
Kortom , er vindt van de kant van de overheid met hun majordomes de publieke omroep en andere media een vorm van intellectueel terrorisme plaats door slecht nieuws te brengen als een halleluja en aldus een gedragsverandering te doen plaats vinden bij het populus, latijn voor volk. Nog net niet wordt het populus als plebs( ook latijn ) bejegend zoals de senatores pechtolianorum dat deden in het Romeinse Rijk.

Jan Boule | 19-09-15 | 21:14

Mark_D_NL | 19-09-15 | 21:13
Weet hij veel.
Deze hippie is de 60-er jaren nog niet ontgroeit...

Ommezwaai | 19-09-15 | 21:13

@Eurotokkie | 19-09-15 | 21:08
Geen gratis geld meer. Probleem opgelost.
--
En voor die bospaden en velden hebben we technologie. Infrarood camera's, video analytics, drukmatten noem maar op. Moet je eens zien hoe succesfull tech is aan de Israëlische grens.

Mark_D_NL | 19-09-15 | 21:13

Zoals Pink Floyd al zong: We don't want no immigration, we don't want no mind control.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 21:13

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:08
Hongarije plempt ook binnen no-time een hek neer..
Wellicht moet u daar eens gaan navragen hoe ze dat geflikt hebben.

Ommezwaai | 19-09-15 | 21:11

Ge-wel-dig stuk! Wat ben ik het hier mee eens, voor tot achter!

iustus | 19-09-15 | 21:10

@Vageling | 19-09-15 | 21:05
Osdorp?

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 21:10

VERVANGING: Iedere stad heeft wel degelijk een deel waar sprake is van vervanging. Statistiek zegt dan ook niets over de vervanging op microniveau, voor zover je van microniveau kan spreken als het over delen van een stad gaat. Fiets maar eens rond, het valt niet te ontkennen. Maar het speelt ook in Izmir (Turkije)waar de liberale bevolking langzaam verdrongen wordt door de religieuze plattelandsbevolking die naar de stad stroomt.

ijskogel | 19-09-15 | 21:09

Even heel simpel.
99% zijn geen vluchtelingen maar economische immigranten.
Economische immigranten die zonder ook maar 1 poot uitgestoken te hebben een huis, met inrichting en een uitkering willen.
En krijgen.
Nee ik ben niet verantwoordelijk voor het welzijn van miljoenen mensen want daar is mijn leven tekort voor en dat kan ik niet dragen.
Net zo goed als al die miljoenen mensen ook niet voor mij verantwoordelijk zijn, en om u de waarheid te zeggen zullen ze er geen traan om laten als ik morgen helemaal naar de klote ga. Dus waar haalt u uw absurde claim vandaan dat ik me verantwoordelijk zou moeten voelen.
Verder heb ik nog nooit oorlog gevoerd in het midden oosten en ik ben er ook altijd een tegenstander van geweest, dus dat collectieve schuldgevoel deel ik niet.
Het is gewoon heel simpel.
Instroom van economische immigranten gaat Nederland heel veel geld kosten, en daar moet ik aan meebetalen.
En daar pas ik voor. Onze zogenaamde elite brult al enige jaren over participatie samenleving en zelfredzaamheid.
Geen probleem, het eerste wat we dan de economische immigrant moeten bijbrengen is zelfredzaamheid.
Geen huis, geen uitkering, geen miele, geen ziektekostenverzekering.
Dezelfde behandeling die iedere andere Nederlander krijgt die geen cent te makken heeft en geen werk.

bakoenin | 19-09-15 | 21:08

Ommezwaai | 19-09-15 | 21:01
Er is op korte termijn geen oplossing , eerst alles in goede bannen leiden .Later kijken wat de beste oplossing is voor dit probleem
En je dan die grenzen , vluchtelingen komen zelfs door de buitengrenzen van Europa en dan denk je dat ze hier worden tegengehouden om de grenzen te sluiten,
Ja even zal de vluchtelingenstroom stoppen maar tot ze een andere weg hebben gevonden zoals landweggetjes , bospaden en velden , of wil je om de meter een grenswachter plaatsen.

Eurotokkie | 19-09-15 | 21:08

@Eurotokkie | 19-09-15 | 20:58
Maar waarom weet u en ik dat en handelt de overheid totaal anders?

toetanchamon | 19-09-15 | 21:08

@Vageling | 19-09-15 | 21:05
Het = is

Vageling | 19-09-15 | 21:07

ik toon pas weer respect als ik dat van anderen ook krijg. dat hele woordje is laatste jaren ver te zoeken geweest. laat me lekker met rust. nu helemaal.

verbanden | 19-09-15 | 21:06

@de honden blaffen... | 19-09-15 | 21:03
Dat is waar ook. Die door de staat betaalde asielprocessen, dat moet ook stoppen. Laat de asielzoekers zelf maar betalen voor hun advocaten.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 21:05

Ik hou inmiddels mijn hart vast. Een familielid attendeerde mij verbolgen dat hier een gymzaal klaar staat voor 300 asieleisers. Zogenaamd tijdelijk voor een week.

Nou en hoor ik sommige al denken. Het is naast een middelbare school! Wie verzint het! On-focking-believable!

Het wordt hun wel heel makkelijk gemaakt zich te vergrijpen aan onze jonge meisjes. Nou het een hoop een beetje links in die stamboom van ons. Ik merk dat zij er nu ook klaar mee raken.

Vageling | 19-09-15 | 21:05

Gewoon met een internationaal gezelschap zorgen dat de bootjes in Libie niet kunnen opvaren. Dat hadden ze 2 jaar geleden al kunnen doen. Scheelt alweer 1 front.

waragainstclimate | 19-09-15 | 21:04

@Piet Karbiet | 19-09-15 | 20:50
neen

Lupuslupus | 19-09-15 | 21:04

@toetanchamon | 19-09-15 | 21:02
Krankjorum. Dank voor je info, toetanchamon.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 21:04

tipo | 19-09-15 | 20:45
Die zullen niet teruggaan.
Maar in beroep gaan tegen de beslissing hen geen status te verlenen.
Gouden tijden voor asieladvocatuur.
En als er daadwerkelijk iemand uitgezet dreigt te worden komt er een campagne ala Mauro.
Of een generaal pardon.

de honden blaffen... | 19-09-15 | 21:03

@Zathras | 19-09-15 | 21:00
De wal gaat het schip keren. En heel snel.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 21:02

@Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:57
Dat volk kreeg gewoon dag/week geld mee om te winkelen, want goed voor de lokale economie......

toetanchamon | 19-09-15 | 21:02

De EU maakt er, vind ik, een puinhoop van.
Afschaffen die club.
Helaas werkt dat bij de overheden niet zo.
Nou, stuur dan die Commissie maar naar huis,
is al eerder gebeurd. Het kan.

Piet Karbiet | 19-09-15 | 21:02

-weggejorist-

Bolletjee | 19-09-15 | 21:01

@Zathras | 19-09-15 | 20:57
Zo is het. De 100.000 asielzoekers die nu en de komende maanden binnenkomen, kosten de staat 5 miljard euro. Zelfs Rutte zal beseffen dat hij dat niet kan betalen.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 21:01

Eurotokkie | 19-09-15 | 20:50
Nogmaals, linkse prutsloot. Hebben je vrienden Samsom, Pechtold en Roemer dan wel een oplossing behalve oeverloos ouwenelen terwijl Nederland volstroomt?

Ommezwaai | 19-09-15 | 21:01

@heldheino | 19-09-15 | 20:48
Maar er was geen culturele en morele kloof, noch religieuze kloof, en er was geen overbelaste, peperdure verzorgingsstaat.

ben kokhals | 19-09-15 | 21:00

@Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:51
Maar als ik teveel over het sociale nadenk ga ik ook meer drinken dan gebruikelijk :-(
Heb gelukkig geen dochters.

Zathras | 19-09-15 | 21:00

@miko | 19-09-15 | 20:36
En als hier de pleuris uitbreekt worden alle mannen opgeroepen om als schietschijf te functioneren. Dit weigeren valt dan ineens onder verraad dus kogel!

toetanchamon | 19-09-15 | 20:59

toetanchamon | 19-09-15 | 20:53
Dat mensen misbruik maken van de situatie is niet nieuw , mensen die geen hulp nodig hebben voegen zicht onder de vluchtelingen zodat ze er beter van worden .

Eurotokkie | 19-09-15 | 20:58

@tipo | 19-09-15 | 20:56
Nee. Deze keer niet. Want we hebben nu Wilders.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:58

@Bolletjee | 19-09-15 | 20:45
Gadaffi was gek.
miko | 19-09-15 | 20:48
.
Maar hij zag de dingen hoe ze zijn en hield het zooitje netjes bij elkaar. Hij zette migranten uit zwart Afrika ook regelmatig op de bus terug. Slechts kleine groepjes mochten er werken als tuinman of in fabrieken in afgelegen oasestadjes. Hij was een van de good-evilmen die toneel speelde en Europa een lang stuk muur bezorgde.

waragainstclimate | 19-09-15 | 20:57

@toetanchamon | 19-09-15 | 20:53
Wel verdoemme. Mercedessen en BMW's. Dus ze hadden ook een hotel kunnen nemen.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:57

@Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:51
Zolang het niet op 99% staat hebben wij een enorm financieel probleem.
Het sociale aspect boeit me een stuk minder eigenlijk. Kijk gewoon eens wat het ons kost. Geld waar we anders bier, chips, huizen en auto's van kunnen kopen.
100.000 uitkeringtrekkerts is al dik 3,5 miljard/jaar, en dat dan elk jaar, met ook nog een stijging erbij.
3500000000 eurootjes, dat zijn elk jaar 150000 VW golfjes!
Dat moeten we niet willen betalen, dat kunnen we niet betalen.
blechblechblech, ik wor der depri van

Zathras | 19-09-15 | 20:57

@Lewis Lewinsky 20:51
Nederland is niet eens in staat om 1 jongeman met een mooi gezicht uit te zetten. Laat staan 17.000 Mauro's per jaar. Dit is gewoon een Generaal pardon in de maak.

tipo | 19-09-15 | 20:56

Het gebruik van het woord "overdreven" in zijn tekst laat zien dat zelfs Van Rossem de portee van de islamistische Einwanderung/immigratie/invasie niet beseft.
Die zal op den duur leiden tot parallelle samenlevingen - voor zover ze er al niet zijn - die, op zijn zachtst gezegd, 'elkaar niet begrijpen', maar, realistischer beschouwd, 'elkaar naar de keel zullen vliegen'.

Thomas333 | 19-09-15 | 20:56

@toetanchamon | 19-09-15 | 20:53
.
Held.
Ridder.

Piet Karbiet | 19-09-15 | 20:55

Toen ik mijn dienstplicht vervulde werd onze kazerne opgebouwd tot vluchtelingen kamp voor Bosniërs en Serviërs(crailo). waar wij al die tijd gewoon verbleven als militair, was ineens niet goed genoeg voor vluchtelingen. In een week tijd en onder toezicht van het Rode Kruis werd er 4 miljoen gulden stukgeslagen voor verbeteringen. Wij kregen trainen hoe met de vluchtelingen om te gaan en wat wij konden verwachten. Met nadruk werd verteld dat wij alleen maar te maken kregen met 'zij die het echt nodig hadden'.
Toen het kamp vol liep, werden wij met een andere waarheid geconfronteerd. Bankiers, mensen met geld en gewonden militairen. Niks geen armoede of ellende. binnen 2 weken stonden de Mercedessen en dikke bmw's op de parkeerplaats met buitenlandse kentekent.

De 'vluchtenlingen' kregen de vrijheid en wij? wij stonden onder de tuchtraad als militair.
Leidinggevende toen der tijd, Dhr Jansen van het rode kruis zei toen al. " We halen ze uit een hel, laten ze de hemel zien en straks moeten ze weer terug...... dat gaat dus niet gebeuren" Ben ik ooit bedankt door een asielzoeker of heb ik ooit een kaartje gehad? Nee, niets nakkes nada. Geef mij 1 reden waarom ik nu 1 minuut of een euro zal vrijmaken om dat soort asielzoeker zielig te vinden.

toetanchamon | 19-09-15 | 20:53

Vozz023 | 19-09-15 | 20:44
Geen probleem..

Ommezwaai | 19-09-15 | 20:51

@tipo | 19-09-15 | 20:45
Dat klopt, die 35%. Ook Rutte heeft in de Kamer gezegd dat hij verwacht dat 30 tot 40 procent van de migranten zal worden teruggestuurd.
Ik hoop dat de kamer hem daaraan houdt.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:51

@Bolletjee | 19-09-15 | 20:45
tja, ze houden hoop, maar een christen met geweld tot moslim 'bekeren' is nog altijd makkelijker dan een atheïst (en dat zijn we vooral in de EU) dwingen te geloven in een idioot, pervers woestijngodje, dat gaat dus nooit gebeuren, wat er wel gaat gebeuren is een burgeroorlog.
Buigen voor verzinsels is iets van religieuzen.
Ik buig niet, ik ..... gewoon, maar dat zeg ik maar niet, krijg ik een ban.

Eddie the computer | 19-09-15 | 20:51

De bisschoppen van Syrië en Irak, wiens gelovigen aldaar worden vervolgd, hebben de mensen in EUropa gewaarschuwd: "Dat wat ons nu overkomt, gaat jullie ook overkomen, als jullie met je ontspoorde liefdadigheid honderdduizenden immigranten bij jullie laat komen, waarvan de meerderheid moslim is." joostniemoller.nl/2015/09/europa-pleeg... Waarom zijn om te beginnen de christelijke partijen hier stokdoof voor?

ben kokhals | 19-09-15 | 20:50

rode peper | 19-09-15 | 20:09
Volgens mij komt dat verhaal uit de Bijbel.

Piet Karbiet | 19-09-15 | 20:50

Die sargentininininini is wel heel erg raar, die Hongaarse meneer daarentegen is een stuk slimmer.
(verder idd wat hiervoor al genoemd is, never stick your dick in crazy, anders zou ze misschien wel grappig zijn)

Zathras | 19-09-15 | 20:50

Lupuslupus | 19-09-15 | 20:40
Ja natuurlijk , en Wilders heeft de oplossing toch , lol.

Eurotokkie | 19-09-15 | 20:50

@Lupuslupus | 19-09-15 | 20:40
Goed gezegd!

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:48

@Bolletjee | 19-09-15 | 20:45
Gadaffi was gek.

miko | 19-09-15 | 20:48

Over die belgen tijdens WW1. De meeste gingen na een paar weken weer terug. Ze waren namelijk nodig voor het land dat de Duitsers bezet hadden. Ze ontvluchten alleen het gebied tijdens de zware gevechten. Uiteraard begrijp ik dat de zware gevechten in Syrië overal nog steeds bezig zijn. Maar ik wilde alleen even aankaarten dat het voor de Nederlanders van die tijd maar een last van korte duur was. Overig bleven er nog wel zo'n 100.000 belgen tot het eind van de oorlog.

heldheino | 19-09-15 | 20:48

Goed geschreven stuk, al ben ik met die demografisch nuancering niet geheel eens. Er zijn iets van 11 miljoen Syriërs op de vlucht. Mensen uit Irak, Pakistan en Afghanistan komen ook al deze richting op.
gast128 | 19-09-15 | 20:43

Vergeet ook niet dat er Turken, Iraniers op Syrische paspoorten (of zonder papieren) binnen gaan komen.
.
In feite zie ik alleen hoe onze vrijheid van beweging aan banden wordt gelegd met hulp van het vluchtelingenprobleem.

waragainstclimate | 19-09-15 | 20:48

Ommezwaai | 19-09-15 | 20:42
Aha ja ik heb een bakfiets.

Eurotokkie | 19-09-15 | 20:47

@de Voorzittert | 19-09-15 | 20:42
Dat snap ik. Vergeet mijn vraag, vergeet ik jouw opmerking. En hulde voor joe!

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:47

Ja en alle pijlen worden gericht op deze vluchtelingen hoe kortzichtig ben je dan , en ja deze vluchtelingenstroom trekt ook vuil aan en dit is onontkoombaar.
Pak een steen en gooi dit naar de eerste persoon waarvan je denkt dat het geen vluchteling is , succes.

Eurotokkie | 19-09-15 | 20:46

@de honden blaffen... | 19-09-15 | 20:40
Eens. Maar het wordt in de reaguursels hersteld. Terwijl het CBS er alles aan doet om de vervanging onzichtbaar te maken, want de derde generatie allochtonen beschouwen zij als autochtonen. KudtCBS.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:45

@Hannesdepannes 20:42
Het debat is klaar. Maar het probleem, meneer, dat blijft.

Duitsland is voornemens om 35% van de migranten weer uit te gaan zetten. Nu nog wel. Hoe wil Duitsland 350.000 mensen uitzetten binnen een jaar? Zelfs ik kan me voorstellen, dat dat geen propaganda-materiaal wordt voor terugkeerbeleid...

tipo | 19-09-15 | 20:45

-weggejorist-

Bolletjee | 19-09-15 | 20:45

@ommezwaai: ik heb m op FB gedeeld.. thankx

Vozz023 | 19-09-15 | 20:44

Goed geschreven stuk, al ben ik met die demografisch nuancering niet geheel eens. Er zijn iets van 11 miljoen Syriërs op de vlucht. Mensen uit Irak, Pakistan en Afghanistan komen ook al deze richting op. Afrika gaat groeien naar 2 miljard inwoners de komende jaren. Willen wij onze welvaartsstaat en cultuur behouden dan moeten we echt restrictief de grenzen sluiten. Verder zou de mensheid eens moeten ophouden met fokken; dat zou al een hele hoop schelen.

gast128 | 19-09-15 | 20:43

Eurotokkie | 19-09-15 | 20:40
Sommige mensen hier hebben nog steeds een automobiel hoor.

Ommezwaai | 19-09-15 | 20:42

@Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:20
Ik kan er verder niet over uitwijden, het was een slip of the tongue. Ik sta met mijn GeenPeil handtekening al op de radar van de geheime diensten, straks is mijn huis een Ecuadoriaanse ambassade. Als het gutvolk in mijn straat doorheeft dat ik een reaguurder ben (slechts met een bescheiden productie want werkend), heb ik die muur harder nodig dan onze grens.

de Voorzittert | 19-09-15 | 20:42

Ik ben eerlijk gezegd niet zo negatief. Iedere keer blijkt, dat we een crisis nodig hebben om met zijn allen echt maatregelen te gaan treffen. Overal in Europa is er veel weerstand tegen al te veel vluchtelingen en dat dringt door enquetes, peilingen en in de opstelling van steeds meer regeringen. Dat economische vluchtelingen zo snel mogelijk terug moeten is alom geaccepteerd. Het experiment met Merkels open grenzen is veel sneller afgeblazen, dan verwacht en inmiddels zijn we in Europa in rap tempo de grenzen aan het dichtgooien. Zelfs op joop.nl verstomt het debat. Als iemand daar nog iets naiefs post, dan wordt dat neergesabeld in de comments. Het vluchtelingendebat is m.i. inmiddels vrijwel afgerond.

Hannesdepannes | 19-09-15 | 20:42

waragainstclimate | 19-09-15 | 20:19
Weleens gedacht dat het omgekeerde waar is?
Dat het helemaal geen vluchtingen zijn?
Maar infiltranten?
Bovenbuikmensch.
de honden blaffen... | 19-09-15 | 20:29

Op videos zie je provocaties van riotters die aan de buitengrens allerlei zooi afbreken, tevens manipuleren ze binnen de groep asielzoekers waarin zij zich mengen.

waragainstclimate | 19-09-15 | 20:41

Desmoulins | 19-09-15 | 20:37
Maakt niet uit wat het zijn , pak je fiets en je spandoek en fiets naar Brussel daar moet je zijn.

Eurotokkie | 19-09-15 | 20:40

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:35
Dat zinnetje over die verdringing degradeert het hele stuk.

de honden blaffen... | 19-09-15 | 20:40

Geert Wilders is degene die gelijk zal krijgen. Heel Nederland wordt één groot AZC. Ja hoor, ik weet dat ik overdrijf. Vertel dat maar aan de mensen die terecht zéér bezorgd zijn. "Het valt allemaal wel mee". Dat zien we aan Opsporing verzocht.
Dit piepkleine landje, dit postzegeltje op de wereldbol waarvan velen al jaren wachten op een huis, over onze ouderen zal ik het maar niet hebben, de zorgkosten, die door velen niet meer betaald kunnen worden zodat men niet meer naar de dokter durft want de noodzakelijke medicijnen kunnen niet betaald worden, neemt tienduizenden "vluchtelingen" op en de eigen bevolking - zoals bovenvermeld - kan verrekken.
.
Geen wonder dat men zich uit in de woorden "eigen volk eerst". Daar is helemaal niets mis mee. Als alle inwoners van dit land het goed hadden, allemaal een huis - en niet 10 jaar op een wachtlijst -, er geen voedselbanken waren (in dit zogenaamde rijke land), alle ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen verzorgd zouden worden zoals het hoort, zou er zeker meer draagvlak zijn onder de bevolking.
.
Het allerergste vind ik nog dat er met geen woord gerept wordt over terugkeer van hen die hier op valse gronden naartoe komen. Zelfs de grote groep uitgeprocedeerden krijgt bed, bad en brood. Dat zal een heel groot leger worden want niemand of slechts een enkeling gaat worden teruggestuurd.
.
Niemand heeft het meer over ISIS die gedreigd heeft Europa te ontwrichten d.m.v. de vluchtelingenstroom waarin ISIS moordenaars zich verschuilen. En het nieuws dat er in Griekenland een container vol wapens is ontdekt, bestemd voor de vluchtelingen !, is ook al uit het nieuws verdwenen.
.

Lupuslupus | 19-09-15 | 20:40

Christenen uit het Midden Oosten, die zwaar te lijden hebben onder de moslim vervolgingen, zijn in Europa "unerwünscht".
xandernieuws.punt.nl/

Het onafhankelijke politieke researchcentrum Gatestone Institute verwijt het Westen christenen die erin slagen uit Syrië en Libanon te vluchten te discrimineren.
De VS, Groot Brittannië en andere Europese landen zoals Zweden zouden een duidelijke voorkeur hebben voor het opnemen van moslims.

De reden hebben we zoals u weet al vaak genoemd: omdat dit in werkelijkheid helemaal geen vluchtelingencrisis is, maar een islamitische "stealth" invasie, een gecamoufleerde militaire aanval op de autochtone bevolking en cultuur waar de gevestigde orde in Europa willens en wetens aan meewerkt.

telelezer | 19-09-15 | 20:40

@Desmoulins | 19-09-15 | 20:19 ,

maar weinig mensen snappen helaas de realiteit van exponentiele groei, het lijkt altijd maar onbetekenend totdat het ineens te laat is

rode peper | 19-09-15 | 20:39

@Ommezwaai
Erg treffend!

Boze Blanke Man | 19-09-15 | 20:38

@SyntaxError | 19-09-15 | 20:29
De servers lopen niet synchroon. Dat komt wel eens voor.

miko | 19-09-15 | 20:37

@Eurotokkie | 19-09-15 | 20:35

Het zijn geen vluchtelingen.
Vluchten doe je niet gericht, duizenden kilometers verderop en waarbij ontelbaar veel veilige zones niet goed genoeg worden geacht.
Dit is een invasie.

Desmoulins | 19-09-15 | 20:37


Verder is het vruchtbaarheidscijfer in Afrika 4,7% en in Italie 0,8%. No Future.
Kunnen die priesters in Vaticaanstad niet eens vrouwen gaan neuken i.p.v. kleuters?!

Piet Karbiet | 19-09-15 | 20:37

Groen links muts 'Je laat families met kinderen niet in de kou staan'
Nee als man laat je dochters en vrouwen achter bij een bende verkrachters en moordenaars, maar je zoon, die gotverdomme zou moeten vechten voor zijn land, die neem je mee.

miko | 19-09-15 | 20:36

Ben echt heel benieuwd naar de nieuwste peilingen van Maurice de Kat van morgen.

eerstneukendanpraten | 19-09-15 | 20:35

@Lupuslupus | 19-09-15 | 20:10
Dank voor je aanvulling. Het is nog erger dan ik dacht. Ik was in de veronderstelling dat de motie gesneuveld was in het tumult van de formaties.
Heb je een officiële bron (niet ejbron)

domheid regeert | 19-09-15 | 20:35

@de honden blaffen... | 19-09-15 | 20:09
Ook die van het hele land. Overal verdwijnen Nederlanders en komen er buitenlanders voor in de plaats.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:35

En het probleem zijn niet de vluchtelingen dit is enkel een symptoom , de oorzaak zit veel dieper en is door zowel links als rechters door de jaren heen verwaarloost.
Heb je problemen met vluchtelingen dan moet je naar Brussel gaan en dit niet afreageren op deze vluchtelingen , die ook maar een pion zijn in het hele spel.

Eurotokkie | 19-09-15 | 20:35

Volgens de criteria van het meest democratische parlement ter wereld, aldus Pechtold, ben ik een racist en heb de ballen verstand van de democratie.

ProAsfalt | 19-09-15 | 20:34

@ben kokhals | 19-09-15 | 20:11
.
EN er bij blijven staan om de bevestigingsmail te activeren, he!
Stukje after-sales naar de mensen toe.

Piet Karbiet | 19-09-15 | 20:34

@La Bailaora | 19-09-15 | 20:21
Hulde voor het duidelijke stuk.

Ik ben verbijsterd over de leugenachtige betekenis van de woorden Forensische Oceanografie.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:33

@(c)ZWITSUL | 19-09-15 | 20:30
Die nieuwslezer denkt ook "man man man wat een onzin"
volgens mij.

SyntaxError | 19-09-15 | 20:33

@drs.Nee | 19-09-15 | 20:06
"
Maintain humanity under 500,000,000
In perpetual balance with nature

Guide reproduction wisely —
Improving fitness and diversity

Unite humanity with a living
New language

Rule passion — faith — tradition
And all things
With tempered reason

Protect people and nations
With fair laws and just courts

Let all nations rule internally
Resolving external disputes
In a world court

Avoid petty laws and useless
officials

Balance personal rights with
Social duties.

Prize truth — beauty — love —
Seeking harmony with the
Infinite

Be not a cancer on the earth —
Leave room for nature.
nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidest...

toetanchamon | 19-09-15 | 20:33

Ik hoor het Youp nog zeggen tijdens de oudjaarsconference van 1989 over de Berlijnse muur: "Zeg als jullie die muur toch niet meer gebruiken... Mogen wij 'm dan?

Pieter Bas | 19-09-15 | 20:33

Eurotokkie | 19-09-15 | 20:31
Echter is dat waarschijnlijk geen halal voeding...

Ommezwaai | 19-09-15 | 20:32

goed stuk. zullen ze in den haag wel blij mee zijn.

wolfje21 | 19-09-15 | 20:31

necrosis | 19-09-15 | 20:02
Er wordt in Nederland ieder dag voetbalvelden met eten weggegooid , zelfs in verpakking.

Eurotokkie | 19-09-15 | 20:31

@eerstneukendanpraten | 19-09-15 | 20:28
Dat had ik laatst ook al ... weird

SyntaxError | 19-09-15 | 20:29

waragainstclimate | 19-09-15 | 20:19
Weleens gedacht dat het omgekeerde waar is?
Dat het helemaal geen vluchtingen zijn?
Maar infiltranten?
Bovenbuikmensch.

de honden blaffen... | 19-09-15 | 20:29

Desmoulins | 19-09-15 | 20:23

Nu je het zegt, de laatste tijd reaguur ik nogal eens op een comment van een andere reaguurder voordat dat geplaatst is. Heel vreemd...

eerstneukendanpraten | 19-09-15 | 20:28

@La Bailaora | 19-09-15 | 20:01
Dank voor het heldere verhaal!

toetanchamon | 19-09-15 | 20:27

Gratis geld = gratis beloften.
Het is nep?
Of is het toeval dat de cijfers altijd hoger uitvallen?

SyntaxError | 19-09-15 | 20:26

je suis bier | 19-09-15 | 20:21

Alleen als het hier zou gebeuren komen ze er niet ongestraft mee weg, al zou ik ervoor in het gevang komen.

eerstneukendanpraten | 19-09-15 | 20:26

@Guido | 19-09-15 | 20:22
Juist! :)

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:26

Linkse terreur.

ET007 | 19-09-15 | 20:25

Ga maar eens naar het topic waar je zelf naar verwijst van Rossem en open de CBS cijfers maar. Tel alles vanaf 85 bij elkaaar op. Doe daar de gezinsherenigingen bij. We zitten inmiddels bij de 2 generatie. Als je dan ook nog het gemiddeld aantal kinderen wat ze krijgen. Doe dat maar eens narekenen van Rossem. Ik heb het al gedaan. Je schrikt je rot. Dan heb ik het nog niet over de Marokkanen en Turken die hier al zijn.

roze_bril | 19-09-15 | 20:24

Mijn complimenten; ik mis alleen het gekruip rond de keuning en aanverwanten.

rechtsdwalendeautist | 19-09-15 | 20:23

eerstneukendanpraten | 19-09-15 | 20:23

Het is schering en inslag wanneer ik met mijn mobiel reaguur.

Wat vindt u, worden wij vervangen?

Desmoulins | 19-09-15 | 20:23

Desmoulins | 19-09-15 | 20:20

Rustig, rusting, dat kan de beste overkomen!

eerstneukendanpraten | 19-09-15 | 20:23

#jesuisvluchteling

SyntaxError | 19-09-15 | 20:23

@Barani517 | 19-09-15 | 20:12
Je hebt gelijk. De vervanging is al een eind op streek. Zoals iedereen boven de 50 kan zien.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:22

@Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:01
En nogmaals: geen toegang tot Nederland houdt niet automatisch in de de vluchtelingen reddeloos verloren zijn. Nederland heeft, zoals Luns al opmerkte, heel veel buitenland.

Guido | 19-09-15 | 20:22

de Voorzittert | 19-09-15 | 20:17

LOL. Als alternatief kun je nog altijd een flink stuk gaan fietsen...

eerstneukendanpraten | 19-09-15 | 20:22

@La Bailaora | 19-09-15 | 20:21
Dat kan Bernd Kasparek dus lezen. Die zal wel glimmen van trots.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:21

Barani517 | 19-09-15 | 20:12
Ik deel uw mening ten volle. Politici als Joop den Uyl (gezinshereniging) en nu Pechtold, Samsom en meer van die linkse klaplopers zijn totaal niet capabel dit soort problemen het hoofd te bieden.
.
Zelfs mijn ouders (van in de 80 en nog zeer goed bij de tijd!) zeggen dat Wilders de stem van de Nederlanders vertolkt. Dat heb ik ze overigens nog nimmer horen zeggen..

Ommezwaai | 19-09-15 | 20:20

Desmoulins | 19-09-15 | 20:19

Liegen, betweterige

Eikel.

Desmoulins | 19-09-15 | 20:20

@de Voorzittert | 19-09-15 | 20:17
Welke ramp heeft jouw sporthal getroffen? Brand? Overstroming? Hagel? Aboutaleb?

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:20

Al eens bedacht dat tussen die vluchtelingen ook groepjes zitten die opgestookt worden om te riotten aan de "buitengrenzen" ? Want echt normaal is het niet voor oorlogsvluchtelingen om bij het eerste hek met stenen te gooien, airco's van een dak af te breken. Dat zo'n RT cameraploeg erbij is, in hoeverre is dat nog toeval... Onderbuikmensen U wordt gemanipuleerd.

waragainstclimate | 19-09-15 | 20:19

@ van Rossem
@ Ommezwaai | 19-09-15 | 19:48

Briljant!!

Chiefmate | 19-09-15 | 20:19

Wij worden wel degelijk vervangen omdat zaken die voorheen en voor onze voorouders vanzelfsprekend waren, niet meer op te brengen zijn. De demografische cijfers waren al onheilspellend voor deze voornamelijk islamitische influx, laat staan wat het effect nu zal zijn.
De geboortecijfers liggen niet van Rossem. Vervangen worden slaat in deze op de veranderingen die ons nog te wachten staan en inherent zijn aan een groeiende islamitische aanwezigheid in een nog niet-islamitisch land. De opmerking van Bosma zouden dan ook niet geridiculiseerd moeten worden. Het lijkt op hetzelfde lacherige, betweterig toontje van de gemiddelde Nederlander na de eerste opmerkingen over een aanstaande islamisering decennia terug.
Nuances zijn nodig waar ze ook daadwerkelijk nodig zijn maar wij, als volk en cultuur, worden wel degelijk vervangen. Ik ben trouwens benieuwd naar de betrouwbaarheid van de cijfers over het aantal illegalen die hier al zijn of nog onderweg zijn. Iedere week groeit dit aantal namelijk dus hoe betrouwbaar zijn die zogenaamde prognoses? Ik heb helaas geen cijfers paraat nu maar zal hier nog zeker op terugkomen.

Desmoulins | 19-09-15 | 20:19

Die Hongaren hebben zichzelf werkelijk uitstekend gepositioneerd. Die gaan straks met een vette EU-bonus hun grenzen weer opengooien terwijl het tot in de diepste krochten van Gelukzoekië is doorgedrongen dat je Hongaren beter kan mijden.
.
Ik kan dit stukje trouwens rustig thuis op de bank typen want mijn sporthal is per direct gesloten.

de Voorzittert | 19-09-15 | 20:17

Kijk eens, wat ik zojuist weer kon zien op het VTM-journaal was gewoon weerzinwekkend. Een laatste trein vertrekt vanuit Hongarije naar Oostenrijk, veel geduw en getrek op het perron. Huilende kinderen, ongesluierde tieners op zoek naar zusje, wanhopige opa's die al te veel ellende gezien hebben, veelal Westers ogende gezinnen die wellicht zoals wij zijn en denken. En dan even verder op het perron, een stuk of 20, 25 jonge kerels naast elkaar gezeten op een bank. Volgende beeld, de jonge asielzoekers wringen zich zonder probleem als een keten hand- in hand door het politiecordon, bij het geduw om aan boord te komen, wordt opa flink achteruit getrapt en komt er dus niet in. DAAR gaat het dus verkeerd, hoe moeilijk kan het zijn om vluchtende gezinnen die samen horen, te scheiden van de niets-ontziende opgeschoren horde i-phone testosteronvaten, die hier komen met andere bedoelingen dan simpelweg voor de oorlog schuilen.

Zeegeuze | 19-09-15 | 20:17

Welke debiel zet kinderen op de wereld in oorlogstijd daar in de zandbak? Juist... nadenken is teveel gevraagd... is koeltoer. Nee... kom maar lekker met de getraumatiseerde kindertjes hier naar toe. Staat moet maar voor zwaar gestoorde kindertjes zorgen... is koeltoer. Onze cultuur wordt kapotgemaakt door Judassen als veilingmeester Alexander P. Onze cultuur mag niet meer. Verboten!!! Struisvogelvolk dat nog liever hun eigen moeder overboord gooit i.p.v. de vijand, rwgeert dit land. Mensen die opkomen voor zichzelf en hun volk worden weggezet als Nazi of worden weggehoond.

Echter er komt een tijd van bloeden. Laat die zo snel mogelijk komen en verlossen van de plaag die ons teistert. Under a pale grey sky, we shall arise.

Ronnie uit Helmond | 19-09-15 | 20:17

Die blik van Sargentini, dat ziet er niet best uit.

de honden blaffen... | 19-09-15 | 20:14

Ik plemp m nog maar is neer..

golden-dawn-international-newsroom.blo...

"het wegscheren van alle onnodige ingewikkeldheden om bij de eenvoudigste verklaring uit te komen"

-Willem van Ockham

Koning één oog | 19-09-15 | 20:14

Zoniettoch 20.09 Tegenwoordig is het legitiem om de bezorgde bevolking keihard in het gezicht uit te lachen en dat door de "volksvertegenwoordigers". Wat een grote schande !

ja,diedus! | 19-09-15 | 20:14

goed geschreven stuk!

netcat | 19-09-15 | 20:13

Nog even één keer HEEL duidelijk: vrijheid van godsdienst is het RECHT om niet vervolgd te worden omwille van je religieuze denkbeelden. Het is echter NIET het recht om je religieuze denkbeelden zomaar in de praktijk te brengen - integendeel. Vrijheid van godsdienst bestaat juist om de mensheid te BESCHERMEN tegen de willekeur van religieuze denkbeelden, en de vervolging en verkettering die daar steevast altijd bijhoort. Religie vervolgt als geen ander ieder afwijkend denkbeeld, en wij als seculiere staat garanderen dat dat niet zal gebeuren. Maar die vrijheid wordt nu gekaapt, juist door religieuzen, om hun ideologie bovenwettelijk te maken en een uitzonderingspositie te verkrijgen boven diegenen die hun denkbeelden niet delen. Dat is verkeerd. Iedereen is in Nederland gelijkwaardig, ongeacht religie, en zo hoort het ook. GEEN uitzonderingspositie voor religieuzen, wat voor religie dan ook. Daar zweer ik bij.

Adversary | 19-09-15 | 20:12

Al die sporthallen vol. Elke dag een gemiddelde Nederlandse straat ERBIJ. Waar gaan die mensen in allahsnaam wonen straks?
.
Puur op grond van logistiek, financiering en huisvesting moet je de grenzen per direct potdicht gooien.

de Voorzittert | 19-09-15 | 20:12

Demografische cijfers weerspreken alleen de vervangingsdreiging als je kijkt naar één jaar. Vanaf 1993 tot 2014 kende Nederland ruim 580.000 asielaanvragen. Gelet op de praktijk (eindeloos rekken en dan uiteindelijk alsnog mogen blijven) is het percentage afgewezen verzoeken verwaarloosbaar. Daarbij komt de onvermijdelijke gezinshereniging. Tel daarbij op de instroom vanaf de jaren zestig tot en met de jaren negentig van Turken, Marokkanen, Surinamers enzovoort, dan heb je al een aardig deel van de bevolking te pakken.
De cijfers weerspreken dus helemaal niets, maar bevestigen.
Ik stam uit 64 en woon sedert enige tijd weer in dezelfde randstad gemeente waar ik ben geboren. Toen ik op de lagere school zat, zat er hoogstens een half Indonesisch kind in mijn klas. Vandaag zag ik bij het boodschappen doen de nodige Somalische vrouwen van top tot teen gesluierd en een volkomen onherkenbare zwart gesluierde vrouw (inclusief gezichtsbedekking), de gehoofddoekte waggels vallen nog amper op.
Iedereen die roept dat het wel meevalt die liegt.

Barani517 | 19-09-15 | 20:12

@Piet Karbiet | 19-09-15 | 20:06 "Ik heb ze allemaal Geenpeil.nl laten tekenen..."
.
Chapeau!!

ben kokhals | 19-09-15 | 20:11

@domheid regeert | 19-09-15 | 19:53
Alle partijen behalve SGP en PVV hebben ondertekend!

Lupuslupus | 19-09-15 | 20:10

"Alle demografische cijfers weerspreken de vervangingsdreiging."
De cijfers van de bevolkingssamenstelling in de grote steden bevestigen die vervanging.

de honden blaffen... | 19-09-15 | 20:09

Ja precies zo. Als je kritisch bent, dan ben je ineens heel slecht. Racistisch, bang voor die buitenlanders. Nee bang klopt, maar dan voor dit feit. Hoe de politiek omgaat met onze kritiek. Je als een gek of een vijand ziet. Niets inhoudelijk beantwoorden. Niets onderbouwen. Alles geheim. Geen plan op tafel. Heel eng is het Den Haag. Tel dat op bij al die andere rariteiten van de laatste jaren zoals svb, geen verantwoordelijkheid nemen bij falen en wat hier nog meer boven staat. Raak ik stil van, heel stil.

Zonietoch | 19-09-15 | 20:09

Google eens op Rene Marres. Iemand die alle valse criticasters en vingerwijzers van repliek dient. Jammer dat deze man niet meer bekendheid heeft gekregen .

ja,diedus! | 19-09-15 | 20:09

gnor | 19-09-15 | 20:02

Zoals zoveel lieden van deze partij heeft zij ook een wereldbeeld dat zo uit een boek uit de Pinkeltjereeks (Wolkewietje mag ook) schijnt te zijn voorgekomen...

eerstneukendanpraten | 19-09-15 | 20:09

@van rossem wel eens van exponentiele groei gehoord?

Over het schaakbord bestaat een beroemde legende.[1] Naar verluidt vond een wijze uit India ongeveer 1500 jaar geleden het schaakspel uit.[2] Hij leerde de koning het spel. Deze was zo enthousiast over het spel dat hij besloot dat het als voorbeeld voor het hele volk moest dienen: het schaakspel had hem geleerd dat de boeren (pionnen) en de adel (de stukken) als een eenheid moesten samenwerken.

De koning beloofde de man een beloning die hij zelf mocht uitkiezen. Deze vroeg de koning om 1 rijstkorrel (of graankorrel) op het eerste veld van het schaakveld, 2 korrels op het tweede veld, 4 korrels op het derde, 8 korrels op het vierde enz. Op ieder veld dus steeds het dubbele aantal rijstkorrels van het vorige veld, totdat alle velden gevuld waren.

Aanvankelijk was de koning beledigd door de bescheiden vergoeding die er van hem gevraagd werd, maar dat verdween snel toen de rekenmeesters aan het hof hadden uitgerekend om hoeveel rijstkorrels het ging: in totaal zouden er meer dan 18 triljoen (264 - 1) rijstkorrels op het schaakbord gelegd moeten worden: vele malen meer dan de hele wereldproductie bij elkaar.

nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sc...

rode peper | 19-09-15 | 20:09

Toch leuk dat alle politici vluchtelingen in de regio willen opvangen, daar zelfs Brussel breed afspraken over maken voor de lange termijn, maar als Hongarije dan daadwerkelijk een hek bouwt om dat Europese lange termijnbeleid fysiek vorm te geven ze worden teruggefloten.

Feynman | 19-09-15 | 20:08

Google eens op Rene Marres. Iemand die alle valse criticasters en vingerwijzers van repliek dient. Jammer dat deze man niet meer bekendheid heeft gekregen .

ja,diedus! | 19-09-15 | 20:08

Beste GeenStijl, forward dit uitstekende betoog even 150x, naar alle Tweede Kamerleden. Zodat wat gezond verstand de boventoon gaan tonen in Den Haag.

de Voorzittert | 19-09-15 | 20:07

Raar zinnetje: *Wilders' claims zijn niet allemaal even prettig, laat staan waar*.
Niet alle wijnen zijn lekker, laat staan rood.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:07

@gnor | 19-09-15 | 20:02
Don't stick your dick in crazy!

necrosis | 19-09-15 | 20:06

Overbevolking is probleem nummer één op aarde.
Wereldwijd leven een miljard mensen in absolute armoede.
Geboortebeperking is de oplossing.
En wat is het beleid van de EU:
Zo moeten lidstaten gezinnen stimuleren meer kinderen te krijgen. www.europa-nu.nl/id/vhscjefsjypz/vergr...

drs.Nee | 19-09-15 | 20:06

Dochter heeft vandaag haar zwemdiploma gehaald, dus de hele schoonfamilie in Huize Karbiet. Ik heb ze allemaal Geenpeil.nl laten tekenen waar ik bij stond. Goede argumenten, ome Piet.
.
Daarna de discussie. In Groningen was nog ruimte genoeg voor gezinnen uit Syrie. Mogen die geen geluk? Een lapje grond, waarom niet? Wij waren 100 jaar gelden ook zelfvoorzienend, toch?

Zucht.

Piet Karbiet | 19-09-15 | 20:06

Goed geschreven, meneer Van Rossem.
Ik heb altijd het gevoel bij de PVV dat deze partij ertoe dient de terecht onvrede van de burgers te verzamelen, en vervolgens te neutraliseren. Tenslotte, wie neemt je serieus als je beweert voor Wilders te zijn? Niets ten nadele van de beste man, maar er zijn nogal wat proefballonnetjes de lucht in geslingerd die meer op cabaret leken dan op een echt plan. Desalniettemin vind ik datgene dat tegenwoordig in het parlement zit, ook geen hoogvliegers. Ze weten geen van allen met logische of steekhoudende verhalen te komen, en doen niet meer dan als een stelletje apen modder naar mekaar gooien. Luisteren en debatteren wordt al lang niet meer gedaan, nee, als de opponent aan de beurt is, verveeld op je smartphone kijken.

Toch moet dit stelletje randdebielen eens een keer wat gaan doen, in plaats van schamper te lachen en mooie praatjes prevelen over 'fatsoen' en 'je verantwoordelijkheid nemen'. Nee, parlementariër, neem jij maar eens een keer je verantwoordelijkheid en vertegenwoordig het volk dat jou heeft gekozen, of ruim je bureau leeg en zout op. Als we kasplantjes in de kamer wilden, dan kozen we voor een rododendron als premier.
Inmiddels zijn de 'vluchtelingen' al hier. Ik hoorde vandaag een verhaal dat er bij een kapper drie gasten stonden die 'voor niets' wilden werken, 'om de taal te leren'. Hoe kan dit? Hoe komen die gasten hier binnen en waarom wil niemand nu eens verantwoordelijkheid dragen voor het riante salaris dat hij of zij hiervoor ontvangt?
Neem maar één ding van mij aan: het draagvlak voor deze stupide houding is niet aanwezig bij de bevolking, en terecht.

Rest In Privacy | 19-09-15 | 20:06

Goed en boeiend artikel! En bedenk dat de massaimmigrantie geen toeval is, noch spontaan. Even hegeliaans: Probleem (opzettelijk overspoeld worden door immigranten); Reactie (chaos, boze burgers); Oplossing (alweer meer macht naar Brussel). Oplossing voor alle georganiseerde crises bijmekaar: Nieuwe Wereldorde www.silverdoctors.com/problem-reaction...

ben kokhals | 19-09-15 | 20:06

Dit is allemaal makkelijker te vertellen in een film dan dramatisch vorm te geven in filmpjes en nieuwsberichten. Er zou een manier moeten zijn om de massaliteit op het beeld te suggereren en de intensiteit van al deze tegenstrijdige gevoelens voelbaar te maken. Datzelfde geldt voor de scène van de overtocht. Om te beginnen laten zien hoe weinig plaats er eigenlijk aan boord is. Ik wil iemand zien die bang is. En die hoop heeft. En ik wil zien hoe mooi die hoop is en hoe onterecht. Ik wil hem met volslagen vreemde lotgenoten ’s nachts horen fluisteren over alle plannen die ze hebben met de bergen goud die hun aan de overkant in de schoot zullen vallen. Die gefluisterde dromen bezweren de angst die niet te bezweren valt. Wat voel ik me zoms een klein mens als ik dit allemaal lees en niet meer kan doen dan reaguuren :(

Madurodam | 19-09-15 | 20:05

" hun overdreven angst dat het allemaal verkrachters en terroristen zijn"
Ach, 2 % is al voldoende om toegevoegde ellende te veroorzaken, die er anders niet was geweest.

Eddie the computer | 19-09-15 | 20:04

Er zullen meer buurten komen, waar de meerderheid Syrier is. Dat kan niet anders, gezien te aantallen.

Natuurlijk, als je de cijfers afzet tegen het hele universum, dan valt het heus wel mee. Als je het afzet tegenover de gehele Europese bevolking ook. Zelfs als je het tegenover de Nederlandse bevolking afzet, al heb je het in dit tempo wel over de gehele gemeente Haarlem die er binnen drie jaar bijkomt. Maar dan met een groter analfabetisme onder vrouwen.

Als het nu alleen de intelligentie was die kwam, zoals dat bij Iraniers bijvoorbeeld het geval is in Nederland, dan was het geen probleem. Sterker nog: dan daalde de criminaliteit en overheidsafhankelijkheid door deze nieuwkomers. Maar dat is bij deze Syriers niet het geval.

Wie deze asielzoekers verwelkomt, verwelkomt dus ook meer inbraken, verkrachtingen, extremisme en analfabetisme in Nederland. En die concentreren zich in de bekende buurten, waar ze wel degelijk in de meerderheid zullen zijn.

En dan dat hek. Het had drie jaar geleden een winstgevende investering geweest, want dan was ie nu pas af geweest. Nu helpt de beslissing tot zo een hek alleen tegen de asielstroom die over 3 jaar komt. Hekken helpen wel. Vraag het aan Israel of Hongarije.

tipo | 19-09-15 | 20:04

-weggejorist-

wiener mit pommes | 19-09-15 | 20:03

Voor mij zijn bepaalde uitspraken van Geert Wilders ook over de top, echter als hij dat niet gedaan had, had hij nooit de aandacht gekregen die nodig was om van uit het niets in 2005 te groeien tot wat de partij nu is.
Beetje idee GS, die zijn ook niet bekend geworden door een genuanceerde mening te verkondigen.

francisca van jole | 19-09-15 | 20:03

@La Bailaora | 19-09-15 | 20:01
Zeer veel dank voor jullie speurwerk!

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:02

@eerstneukendanpraten | 19-09-15 | 19:57 Misschien heeft die GL mevrouw wel ergens ontzettende jeuk zodat elk wapen waarmee zij aangepakt wordt, fijn aanvoelt.

gnor | 19-09-15 | 20:02

Echte vluchtelingen gooien geen flessen water en brood weg.
Parasieten die gelijk een huis en uitkering willen waarschijnlijk wel.
Overigens is het voordeel van open grenzen dat je dergelijke bloedzuigers ook weer over de grenzen kan gooien.

necrosis | 19-09-15 | 20:02

Met de hulp van oa de reaguurders Dhr. de Wit en TheSmartAss heb ik e.e.a. uitgezocht over de massaimmigratie en dit leidt tot de conclusie dat het is georganiseerd, hier de samenvatting:
themole.blog.com/2015/09/19/nl-migrant...

La Bailaora | 19-09-15 | 20:01

Wilders heeft wel degelijk een *snelle oplossing voor het acute probleem van asielinstroom* en wel deze: met onmiddellijke ingang stoppen met het verlenen van asiel aan wie dan ook.
Dan stopt de instroom direct. Snel en pijnloos.

Lewis Lewinsky | 19-09-15 | 20:01

Het gezegde 'Vrouwen en Kinderen eerst' luidt in islamitische landen nèt iets anders:
Vrouwen en kinderen eerst besneden daarna een hoofddoek/boerka en daarna wachten tot meneer veilig de overkant heeft bereikt en zich heeft beroept op gratis geld en recht op gezinshereniging.

wakkere_nederlander | 19-09-15 | 19:59

Die vluchtelingenstroom kon men van ver af zien aankomen. Dit is daarom ook een groot vooropgezet plan om af te rekenen met opkomend ´populisme´. De EU bevolking begon langzaam maar zeker het licht te zien. Maar het EU project moet door en de lokale zeteltjes zijn voor even weer gered.

Lafayette | 19-09-15 | 19:59

Hmmm, de titel doet me veel denken aan de nationalalsocialistische propagandafilm,'der ewige Jude'.

Temazepam60milligram | 19-09-15 | 19:59

Nooit verwacht dat een land als Hongarije nog nodig was in deze monsterlijke EU om de koers te zetten naar oplossingen.

Misschien is dat wel een goede reden om de EU terug te draaien naar wat het ooit was: de EEG.

Een handelsovereenkomst tussen gelijkwaardige landen met respect voor de Wetten EN gebruiken van de individuele landen.

Zolang deze megastal vol varkens van George Orwell het oorverdovende gekrijs over "fatsoen" aanvoert:
"Ich bin ein Hongarian".

Jan Passant mk2 | 19-09-15 | 19:58

Amen.

onderbuikgevoel | 19-09-15 | 19:58

Volgens die muts van GroenLinks bevinden zich géén, ik herhaal, bevinden zich géén IS-strijders die zijn meegekomen met de vluchtelingen uit Syrië. Kan iemand die mevrouw even ophalen want er is iets met haar hersens niet helemaal goed....

www.mentrum.nl/over-mentrum/

eerstneukendanpraten | 19-09-15 | 19:57

@Ommezwaai | 19-09-15 | 19:48
*moehahaha*

necrosis | 19-09-15 | 19:57

Met die vervangingscijfers wordt voor het gemak altijd gerekend met enkel de Syrische vluchtelingen. Logisch dat het dan allemaal wel meevalt.
Als je vandaag de dag een willekeurige markt of basisschool in een van de grotere steden binnenloopt kun je zien dat deze vervangingstheorie helemaal niet zo abstract is. In de grote steden is van de volwassen bevolking ongeveer al de helft 'vervangen' door allochtonen. Als je op een basisschool gaat kijken dan zul je het straatbeeld aldaar over 20 jaar zien. Dan is 75% al allochtoon.
Natuurlijk zal deze stroom Syriërs alleen geen demografische omwenteling in Europa veroorzaken. Maar het zijn niet alleen de Syriërs. Het zijn ook nog de Turken, de Marokkanen, de Kenianen, de Libiërs, de Ethiopiers, de Pakistani, de Sri-Lankezen, de Vietnamezen, de Indiërs, de Kaapverdianen, de Tuniesiërs, de Antillianen en ga zo nog maar even door.
Los van de CBS-statistiek, die voor het gemak het gros van de 3e generatie als 'autochtoon' in de boeken zet, zal het straatbeeld in heel Nederland gemiddeld in 2030 ongeveer 50% 'gekleurd' en 50% blank zijn.
In historische termen is dit een ongeevenaard snelle volksverhuizing geweest

du Roi Soleil | 19-09-15 | 19:57

Ommezwaai | 19-09-15 | 19:48
Prachtig!

nightwish | 19-09-15 | 19:56

Wij zijn overgeleverd aan de (Europese) goden. Daarom wil elke landelijke politicus naar Brussel (want daar is macht en geld), daarom wil elke burgemeester naar een grotere gemeente (want meer status en geld), daarom wil elke wethouder burgemeester worden (want meer status, geld en minder gezeik aan zijn kop), daarom wil elk partijlid een plaatsje bemachtigen in het EP, de TK, PS of Gr (want belangrijk en geld).

Het enige antwoord is directe democratie. Breek de macht van de elite.

balustrade | 19-09-15 | 19:55

Geef alle islamitische migranten die zich in Nederland melden maar een vliegticket naar Mekka - enkele reis welteverstaan. Nederland moet niet één migrant meer opnemen voordat Saudi Arabië er een miljoentje of 2, 3 of 4 heeft gehuisvest.
#nietéénmeer!11

Aristotalloss | 19-09-15 | 19:54

Kabinetsformatie 2010:
verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is,
en gaat over tot de orde van de dag.
Halsema
Cohen
Pechtold
Roemer

In ons midden zijn dus 4 partijen die graag meer islamisering willen. 4 partijen die ons land en onze cultuur verraden.
En er zijn nog steeds mensen die erop stemmen.
Een stem op één van deze partijen is een stem tegen jezelf.
Denk daaraan als er weer verkiezingen komen.

domheid regeert | 19-09-15 | 19:53

Staande ovatie, van Rossum. Uitmuntend betoog.
Oh, en we hebben met VNL nodig. Dat ook.

spoiver | 19-09-15 | 19:53

Het vluchtelingeprobleem kan meteen opgelost worden door ze niet te ekennen als vluchteling. Het is zo simpel als wat.

Rest In Privacy | 19-09-15 | 19:53

Vluchtelingen zijn de nagels in de doodskist van Nederland.

smdyasc | 19-09-15 | 19:52

Ommezwaai | 19-09-15 | 19:48
chapeau voor dit mooie verhaaltje

Xx_360n0sc0pE_xX | 19-09-15 | 19:52

Malek Ramadan. Een Syrische koekenbakker.

LibertasSimplex | 19-09-15 | 19:51

-weggejorist-

ablacadabla | 19-09-15 | 19:48

Op een dag stond er bij het asielzoekerscentrum een Noord-Afrikaanse gelukszoeker, Mohamed genaamd.
Plotseling verscheen er een fee die zei: “Ik ben door de PVDA en D66 naar jou toegestuurd om drie wensen voor jou te vervullen omdat je net in ons land bent aangekomen met je vrouw en je acht kinderen”.
.
De man kijkt verbaasd op en zegt: “Waar iekke vandaan komen hebben wij altijd slechte tanden en dus iekke wil goeie gebit”.
De fee keek naar de rotte tanden van deze gelukszoeker en knipte met haar vingers… Pats! De man had plotsklaps een prachtig stralend gebit.
.
“Ik heb nog twee wensen in de aanbieding” zei de fee. “Waar kan ik je verder nog mee verblijden?”
De Noord-Afrikaan kreeg ineens wat meer lef en zei: “Iekke wil grote villa midden in Utrecht met minstens 8 slaapkamers en dat de rest van mijn familie hier ook naartoe kan komen.”
De fee knipte weer en.. Poef! Opeens zat de gelukszoeker in een grote, mooie en dure villa in Utrecht, omringd door zijn familie voor de open haard.
.
“Nou” zei de fee, “Ik heb nog één wens voor je”.
“Goed… Iekke wil nu een échte Nederlander worden” zei de gelukszoeker.
De fee knipte vervolgens nogmaals met haar vingers en… Poef! Daar stond Mohamed opeens in zijn Wibra jasje, geen cent op zak en ook de dure villa in Utrecht was foetsie.
Ook had hij weer een mooie mond vol rotte tanden omdat hij de ziektekostenverzekering niet kon opbrengen. In zijn binnenzak vond hij tevens een blauwe envelop met een forse aanslag van de fiscus.
.
“Oh , waar zijn mijn mooie gebit? Waar zijn mooie huis? En wat doet belastingbrief in mijn zak?”
“Ook lieve familie is weg!” Mohamed was plots doodongelukkig..
De fee grijnsde heel gemeen en zei: “Kijk Mohamed, nou ben je dus een échte Nederlander!”

Ommezwaai | 19-09-15 | 19:48

*hekkenbouwers uit Hongarije bellen doet*

necrosis | 19-09-15 | 19:45

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl