Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Inzake de D66 basisinkomen-gekte in Utrecht

bassiehof100xxx.jpgLeek het met het vertrek van de PvdA uit het stadsbestuur even de goede kant op te gaan in de Domstad, inmiddels pakken donkere wolken zich weer samen boven de Oudegracht. De gemeente begint in 2016 een experiment met het basisinkomen. U weet wel: gratis geld voor iedereen. Je zou denken dat het experiment voortkomt uit de GroenLinks-component in het stadsbestuur – oude diesels weren, de media de schuld geven van radicale moslims – maar niets van dat. Het plan komt uit de koker van D66-wethouder Victor Everhardt. Jawel, de sociaal-liberalen kunnen dat: in één week de draak steken “Pang, pang! Hahahahaaa! Kostelijk!” met de krijgsmacht, aan de andere kant drie miljoen euro storten op de rekening van 250 bijstandtrekkers. Zorgelijk dat die andere coalitie-partijen – VVD en de SP – akkoord zijn gegaan met deze gekkigheid. Zowel de liberalen als de socialisten zijn namelijk gekant tegen een basisinkomen. En zo Bregmaniseert Utrecht langzamerhand verder. Niet alleen Utrecht, overigens. Ook in Groningen, Maastricht, Gouda, Enschede, Nijmegen en Wageningen gaan stemmen op voor een dergelijk experiment. In totaal zou het gaan om 47 gemeenten. Ondertussen stond in Time de misleidende kop ‘This Dutch City Plans to Give Residents a Universal ‘Basic Income’. Misleidend omdat in alle gevallen wordt geëxperimenteerd met mensen in de bijstand of andere uitkeringoïden. Terwijl het idee is dat het basisinkomen voor iedereen geldt, dus waarom geen Geenstijl-columnist, vuilnisman of president-directeur van een Nederlandse international meenemen in het experiment? In de Telegraaf dit weekeinde schreven de economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg een column over het basisinkomen. En.Wat.Daar.Werd.Geconcludeerd.Zal.Je.Niet.Verbazen. De economen leggen aan de hand van een rekensom uit dat het basisinkomen een ‘onbetaalbaar luchtkasteel is’ dat bovendien onaanvaardbare negatieve effecten heeft, zoals het ‘verloren gaan van vele honderdduizenden banen’. De cijfers van Vermeend/Van der Ploeg samengevat: - Het CPB heeft berekend dat een basisinkomen gelijk aan de helft van het sociaal minimum (circa 750 euro per maand) tot een verlies van 350.000 banen zal leiden. - Een basisinkomen van circa 1000 euro per maand voor iedere Nederlander bijna 200 miljard euro per jaar gaat kosten. Volgens voorstanders bespaart een basisinkomen echter ook omdat de meeste uitkeringen, toeslagen en heffingskortingen vervallen. De extra kostenpost voor het land bedraagt dan 75 miljard euro. - Om deze uitgavenpost van de gratis geld-groupies te financieren kan de gemiddelde Nederlander rekenen op een lastenverzwaring van tenminste 25 procent. Maar goed, daar heeft D66 dus geen boodschap aan. De VVD-fractie in de Tweede Kamer houdt het hoofd gelukkig wel koel. VVD-Kamerleden Chantal Nijkerken-De Haan en Anne Mulder stelden vrijdag Kamervragen over de kwestie aan staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA). De Participatiewet geeft ruimte voor experimenten als in Utrecht maar dat laat volgens de liberalen niet onverlet dat ‘iedereen die aanspraak wil maken op een uitkering naar vermogen verplicht is om werk te zoeken en te aanvaarden’. Fijntjes voegen zij de staatssecretaris toe dat ‘gratis geld’ in dit kader niet bestaat en ‘dat dit wordt opgebracht door de belastingbetaler’. En zo is het maar net.

Reaguursels

Inloggen

@Dandruff | 10-08-15 | 21:16
Ik zit zelf op mijn 55ste 'in between jobs', ik heb niet het idee dat er een werkgever die erop zit te wachten dat ik iedere ochtend kom binnen hinken.
De giantjes besteden veel aandacht aan mijn vader van 88, ik zou zelfs bij hem in huis kunnen trekken maar dat is geen slim plan in verband met de 'mantelzorgboete, hij zou mij dan weer moeten gaan onderhouden.
Heeft hij vroegáh al genoeg gedaan, dus gaan we niet doen.
Een basisinkomen zou voor mij een perfecte oplossing zijn, daarnaast zou ik zelf wat gaan ondernemen om een beetje een lollige levensstijl te kunnen hebben.
Dat zou nu totaal niet opschieten, dat is de fout in het huidige systeem.

gentle giant | 11-08-15 | 07:23

@Dandruff | 10-08-15 | 21:16
Willem Vermeend krijgt een groot podium om zijn mening over deze materie te ventileren, waarom?
Onbetaalbaarheid? Ik kan het niet direct weerleggen maar naar mijn bescheiden mening zou dat best eens mee kunnen vallen. En het CPB zwetst wel vaker.
Werkeloosheid?
Het ambtenarenapparaat wat gedecimeerd kan worden, yeah, mooi.
De emigratieregeling bestaat voor kansloze remigranten, geniale politici en ambtenaren (ze blijken te bestaan) hebben ingezien dat er te besparen viel op deze doelgroep.
Er valt nog veul meer te besparen, de uitdaging is om te bepalen hoe breed je dat wilt trekken.

gentle giant | 11-08-15 | 07:01

gentle giant | 09-08-15 | 22:59,

Alle argumenten zijn meermaals opgenoemd, zowel in de column als in de reacties.
Belangrijkste punten zijn de onbetaalbaarheid van de plannen, vandaar dat dit experiment tot nu toe altijd mislukte, de geplande toename van de werkloosheid, maar vooral de principiële kwestie dat luiheid beloond moet worden.

gentle giant | 09-08-15 | 23:05,

En nogmaals, het gaat hier helemaal niet over Willem Vermeend. Zijn mening in deze is dus totaal niet relevant. Jouw argument dat als Vermeend ergens tegen is, wij er "dus" allemaal voor moeten zijn slaat nergens op. Misschien is Vermeend wel heel erg anti-Ger en Goor, betekent dat dan ook dat ik daar vanaf nu geen aflevering meer van mag missen?

Dandruff | 10-08-15 | 21:16

Wat een onzin om te doen alsof het hier alleen om 'luie uitkeringstokkies' zou gaan.
De aow (3 miljoen mensen) is feitelijk al een basisinkomen voor ouderen, betaald via belastingen.
En ook voor alle ambtenaren (1 miljoen mensen) kost het ons helemaal niks extra want hun salaris komt toch al uit de belastingen.
Voor voor wat betreft de huidige bijstands-klantjes: door het wegvallen van de armoedeval is voor hun alle soorten van werken weer lonend, al is het maar een krantenwijkje.

Uiteraard zal voor de meeste werkende mensen (6 miljoen niet-ambtenaren) de belastingverhoging en het basisinkomen ongeveer tegen elkaar wegvallen, waardoor ze netto hetzelfde overhouden.
Maar dus geen gezeur meer van 'als ik mijn werk kwijtraak ben is het regelen van de ww een grotere drempel dan het solliciteren zelf'.

Maar ja, telegraaf en vvd zijn de nieuwe versie van 'hou jij ze dom hou ik ze arm'. Straks de usa achterna: alle teepartijtjes een grote bek over 'ik werk hard en wil niet betalen voor werkelozen' en dan een paar jaar later op internet bedelen omdat ze hun ziekenhuisrekening niet kunnen betalen. Oeps, moeilijk zeg, dat vooruitdenken. Dat moet u volgens de vvd dan ook aan de bankiers overlaten en niet aan het domme volk.

Anyhow, voor een echte kapitalist is zo'n basisinkomen juist erg interessant: geen minimumloon meer dus gewoon 'betalen wat iemands werk waard is'

******** | 10-08-15 | 14:06

holtordevrschrkklke | 09-08-15 | 16:05
-
Er wordt gezegd: basisinkomen, zonder toeslagen.
Dat gaat er bij mij niet in. Zeg ik. Duidelijk toch?

Raider Twix | 10-08-15 | 12:27

KwintenSB | 10-08-15 | 10:08

Mijn dank is groot voor de link naar een verhaal met een ander geluid als de door hier van sommige getoonde pessimisme en het ontbreken van durf met als enige insteek het kan hun wat centjes kosten. Terwijl zij overleven door te leven en vele minima leven om te overleven. En hun niet mee kunnen dat er gewoon niet genoeg werk meer is voor iedereen en zeker niet voor mensen die ouder werkeloos worden. De echte realiteit. Het is zelfs al moeilijker voor jongeren om een beetje een aardige baan te vinden. Ik noem dat idioten met oogkleppen op.

tweetybird | 10-08-15 | 11:35

Het column van Vermeend spreekt over banen die verdwijnen. Dit zijn hoofdzakelijke overheidsbanen. De duizenden adviesorganen, autoriteiten, werkgroepen, afdelingen, controle-apparaten etc etc etc die nu bezig zijn met het verstrekken van uitkeringen kunnen verdwijnen. En..... een werkloze ambtenaar is nu eenmaal goedkoper. Maar als politiek gebonden columnisten zitten ze daar niet op te wachten natuurlijk.
Linksom of rechtsom, we zitten sowieso in de nadagen van dit sociaal systeem. Simpelweg omdat het onbetaalbaar is geworden/gemaakt. De EU landen alleen al hebben een staatsschuld van vele honderdduizenden miljarden in een poging het sociale systeem drijvend te houden. En die luchtbel groeit met de dag met honderden miljarden!
Er komt een tijd, en sneller dan we denken, dat boerenverstand het gaat winnen van luchtballonpolitiek en de waanzin van de financiële markten. Helaas gaat dit altijd gepaart met oorlogen......

Thorolf | 10-08-15 | 10:22

Voorwaarden voor de remigratiewet:
1. Om voor de remigratievoorzieningen in aanmerking te komen dient de remigrant:

a. voor 1 januari 2025 een aanvraag in te dienen bij de Sociale verzekeringsbank;

b. te behoren tot de doelgroep, bedoeld in artikel 1a;

c. ten minste 55 jaar oud te zijn op het tijdstip van de aanvraag;

d. zijn schulden aan het Rijk te hebben voldaan dan wel ten behoeve van zijn schulden aan het Rijk een afbetalingsregeling te hebben getroffen;

e. niet rechtens zijn vrijheid ontnomen te zijn op het tijdstip van de aanvraag;

f. zich niet te onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel op het tijdstip van de aanvraag;

g. een schriftelijk bewijs aan de Sociale verzekeringsbank over te leggen, afgegeven door de autoriteiten van het bestemmingsland, dat hij en, voor zover van toepassing, zijn partner en hun kinderen zullen worden toegelaten, indien naar een ander land wordt geremigreerd dan het land waarvan de remigrant de nationaliteit bezit;

h. indien hij Nederlander is, onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraag ten minste acht jaren in Nederland te hebben verbleven dan wel, indien hij vreemdeling is, onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraag gedurende ten minste acht jaren ononderbroken rechtmatig verblijf in Nederland te hebben gehad als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e dan wel l, van de Vreemdelingenwet 2000 en voor het besluit tot toekenning van de remigratievoorzieningen rechtmatig verblijf in Nederland te hebben gehad als bedoeld in artikel 8, onder a, b, d, e, dan wel l, van de Vreemdelingenwet 2000, anders dan voor een verblijf voor een tijdelijk doel;

i. over een periode van ten minste één jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van de aanvraag, een rechtmatige uitkering of inkomensvoorziening te hebben ontvangen op grond van:

1°. de Algemene Ouderdomswet;

2°. de Werkloosheidswet;

3°. de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen;

4°. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

5°. de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

6°. De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

7°. de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

8°. de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

9°. de Wet werk en bijstand, of

10°. de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Quincy kan dus op z'n 55ste gaan relaxen in Langetabbetje en Sjaak krijgt een kudde re-integratie managers achter zich aan.
Dacht het niet.

gentle giant | 10-08-15 | 09:35

Als zoiets als gratis gels beter werkt dan het systeem dat wij nu hebben, dan zegt dat iets over de puinhoop van het huidige systeem.
Het basisinkomen in Europa bestaat al:
dub111.mail.live.com/mail/ViewOfficeP...
Geld discrimineert niet, de islam volstoppen met gratis geld wel. Financier uw eigen genocide. Financier de dictatuur van de tolerantie. Financier het hippie-ideaal. Geld, genoeg water, weelderige bossen, een stevig huis, een dokter om de hoek, stadskernen die in alle behoeftes voorzien, verenigingsleven etc, en dat alles gratis, zonder tegenprestatie. En op straat in je vrije tijd, zo vanuit je islamitische uithoek ergens op de wereld, genieten van blonde dames in vrijetijds kledij, die nog opgegroeid zijn met het idee dat jij een verrijking bent voor hun leven? Om vervolgens, eenmaal bewust van de grandioze naiviteit van de autochtone kaffer, mee te werken aan de vernietiging van die kaffer, gewoon, omdat het gefinancierd wordt en als opdracht geformuleerd staat in een boek met eeuwigheidswaarde. De condities zijn ideaal, hierop is gewacht. Eeuwen van nietsdoen wordt beloond. P.S. Frontex zal binnenkort wel met een update komen van het staatje in de link hierboven.

Zoltan | 10-08-15 | 06:44

ik had zo gedacht,pensioen leeftijd 65 jaar.
dan kunnen heel wat van die probleem gevallen hun handjes laten wapperen.
de werkloosheid wordt alleen maar groter,automatisering, uitbesteding aan het buitenland
oostblokkers die onder de cao werken,bedrijven die het hier niet meer zien zitten,of gelokt worden door voordelen bij vestiging in een ander eu land.
stromen buitenlanders die hier in de watten gelegd worden,met familie op sleeptouw.

D66 pechthold nsb partij legt een rookgordijn om stemmen te ronselen

soledad | 09-08-15 | 23:50

Oh, bedoelen ze dat met domstad.

bruin1 | 09-08-15 | 23:37

Asmodean | 09-08-15 | 23:10

Nee u heeft geen enkel argument als dat u niet voor die uitvreters in u ogen wenst te betalen. u moet het niet gaan omdraaien want dat zijn u eigen woorden.En dat is de hele reden dat u het experiment niet ziet zitten.Ik heb werkelijk geschets waarom in mijn ogen een experiment wel zinvol is en ben wel met stellingen gekomen als anders als u stelling van gratis geld voor anderen zoals u beweert waar ik dan ook aan mee betaal.Ik zie weldegelijk het nut in van dat experiment vanwege de toekomst en dat het anders moet. u roept enkel het kost geld en vermeend zegt dit en dat.Voor de rest bent u nergens op in gegaan.Hoe lost u het probleem van roborisering dan op.Met het zal mijn reet roesten en zoals mark d roept het zal wel niet zo snel gaan . Nou dat was dan weer net als vaak in de politiek jullie oplossing van het komende probleem. Als het ons maar geen geld kost.Laten we het maar bij het oude laten en we zien dan wel.Dat meneer noemen ze nu juist luie mensen.Niet durven te investeren in een mischien veel betere oplossihg en toekomst Ik hoor met jullie echt dit kudtkabinet spreken.Die niet investeerd om werk te maken en te creeren maar enkel de lasten verzwaard voor de burgers.En dat werkt joh.Geweldig.

tweetybird | 09-08-15 | 23:31

@Asmodean | 09-08-15 | 23:10 Waarom vind jij mijn vergelijking van de remigratie uitkering met het basisinkomen onzin?
Ik heb duiding gegeven ik vraag u argumenten, geen wedervragen.

gentle giant | 09-08-15 | 23:15

tweetybird | 09-08-15 | 23:08
Ik ben niet in paniek om mijn loon. Ik vind het alleen achterlijk om totaal ondoordachte experimenten te steunen, die bij voorbaat gedoemd zijn om te mislukken. Als een stel idioten hier beweert dat het verstrekken van gratis Schultenbrau leidt tot gouden bergen, dan denk ik ook niet direct: laten we dat proberen.

Asmodean | 09-08-15 | 23:10

@Asmodean | 09-08-15 | 23:01 We zijn onder elkaar, wat leuk.

gentle giant | 09-08-15 | 23:10

Mark_D_NL | 09-08-15 | 22:31

Geen paniek bij mij maar bij u
oei ik moet 50 eurocent van mijn loon inleveren want een experiment dat mij geld kan kosten dus moeten we het maar niet doen.De paniek is bij u begonnen. niet bij mij.Mij zal die 50 eurocent worst wezen.Laat maar komen,wie weet wat het brengt. Mischien wel eindelijk een redelijke oplossing en als het mislukt kunnen we gewoon weer naar het oude systeem.En zullen we weer iets anders moeten bedenken voor de toekomst.Tsja jammer dan dat het mij 50 eurocent aan loon heeft gekost.Kan er niet van in paniek raken. u daarentegen gaat er schijnbaar slapeloze nachten van krijgen.Al die uitvreters waar u voor moet betalen.

Ik ben blij dat ik u niet ben.Hoe moet dat dan wel niet voor u zijn dat dit kudtkabinet u ook voor een bodemloze put laat betalen. namelijk griekenland.Gratis geld voor burgers van een heel ander land.Hahaha ,maar stemt u gewoon door op de VVD.Vindt u het erg als ik zeg dat ik u eigenlijk een beetje uitlach. Net als die asmodean of weet ik hoe hij heet.In paniek zijn om 50 cent minder op je loon.Maar nu rest ik echt mijn case . Niet omdat ik dat wil,maar mijn ogen laten het het niet meer toe.Welterusten voor strax

tweetybird | 09-08-15 | 23:08

@Dandruff | 09-08-15 | 22:18 Nu ff back to basic en duiding.
Vind jij dat Willem Vermeend zich hier over mag uitspreken?
Gezien zijn trackrecord bij Afab.

gentle giant | 09-08-15 | 23:05

Wat ik me overigens altijd afvraag is wat het basisinkomen in godsnaam te maken heeft met dreigende technologische werkloosheid. Kunnen we dat hele issue tzt. niet net zo goed oplossen door soepeler om te gaan met de sollicitatieplicht, mocht er inderdaad een enorm banentekort ontstaan? In het toekomstscenario dat wordt geschetst wordt het basisinkomen aangewend als wondermiddel, terwijl het zelfs nu al niet te betalen is. Laat staan hoe goed het te betalen is als 50% van de beroepsbevolking werkloos op de bank zit. Wat lost het basisinkomen precies op? Ik zou het niet weten.

Asmodean | 09-08-15 | 23:01

@Dandruff | 09-08-15 | 22:18
Dank voor duiding, maar ik lees geen argument. Hij stelde vragen, ja.
Ik wil het debat voeren, geef mij een argument, je doet het niet.

gentle giant | 09-08-15 | 22:59

tweetybird | 09-08-15 | 22:41
Vanaf de stoommachine hebben mensen exact hetzelfde geroepen. De technologie verdringt de arbeid! Het weefgetouw verdringt de arbeid! De telefoon verdringt de arbeid! De computer doet dit! Robots doen dit! Als je de toekomst zo pessimistisch inziet, wat doe je dan eigenlijk de hele dag op Geenstijl? Moet jij niet dringend leren robots bouwen en of repareren?

Asmodean | 09-08-15 | 22:50

Mark_D_NL | 09-08-15 | 22:00

Helaas u verliest langzaam aan u betoog. Ik heb het nergens over de grote boze bedrijven. Sterker nog ik heb het juist over de realiteit.Een bedrijf moet wel mee gaan. Want als ze dat niet doen doet de concurent dat en verdienen zij geen fuck meer.En zonder geld geen bedrijf. Zo werkt het in de echte mensenwereld.Het draait in deze wereld nu eenmaal om geld,Iets wat werkt en geld oplevert en goedkoper is wordt vollop overgenomen. Die je dit niet gaat je bedrijf naar de knoppen.Ik probeer je nu al de hele tijd uit te leggen dat er gewoon geen andere keus is voor bedrijven om er aan mee te doen.Dat betekent niet dat het een boos bedrijf is,maar een bedrijf dat wel verplicht nee moet doen om te overleven.Er is geen keus. En dat wilt u maar niet inzien.


U zet oogkleppen op en kijkt niet naar de toekomst. Een toekomst die niet te vergelijken is met hoe mensen vroeger naar de toekomst keken.Toen loste het zich op doordat er wel nieuw werk bij kwam door dat het merendeel nog gedaan werd door mensen. Nu niet meer. En dat is nu die zeer snelle verandering waar het vroeger veel langer duurde,maar nu niet meer.De snelheid waarmee het gaat begint ons nu echt in te halen waar dat vroeger niet was.Toen duurde bepaalde vernieuwingen wel twintig jaar voordat het echt uitvoerbaar was waar dat nu nog geen twee jaar duurt.Nou als nu het kwartje nog niet valt dan geef ik het echt op.Ik zeg u mensenhanden om arbeid te verichten zal steeds minder nodig zijn.Enkel ideeen.

tweetybird | 09-08-15 | 22:41

@tweetybird | 09-08-15 | 22:23
"Hele bedrijfstakken zulken door robots bevolkt gaan worden en door computers.Steeds snelker. Waarom. Omdat bedrijven daar hun winst mee zien groeien en geld voor bedrijven zeer belangrijk is. Want zonder geld geen bedrijf.Het valt niet meer tegen te houden of te stoppen."
--
Paniek, Paniek, Paniek.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 22:31

Die mensen die dus werkeloos raken moeten dan wel de kwalificaies hebben om te gaan werken bij een space bedrijf. En dat heben ze dan vaak niet.. Dat is kut, klopt.
--
Maar kan de overheid daar iets aan doen? Moeten we die mensen zielig vinden omdat ze op hun 40ste niet meer in staat zijn, dus lui, om iets andere te leren of na te streven. Ja mischien voor minder geld. Maar what the fuck. Je kan jezelf toch weer omhoog werken... En daar begint ook het probleem voor het basisloon. Door dat te geven daag je niemand meer uit en hebben wij in de toekomst geen Space Industry! (meer!)
Mark_D_NL | 09-08-15 | 21:52

Helaas u wilt het niet begrijpen. Ook in spaceland zal vele nieuwe banen erbij komen. Inderdaad,banen uitgevoerd door robots. Sterker nog ,nieuwe robots zullen door een hsndjevol mensen gecreeerd wordrn. De knappe koppen. Maar die robots zullen op grote schaal gemaakt worden door weer andere robots. Ik zou zeggen kijk eens discovery science. Die hebven een mooi programma wat laat zien hoe bijvoorbeeld eten voor de mensen gemaakt wordt. Waar dat altijd gedaan werd door mensen wordt dit nu gedaan volledig geautomatiseerd. Het nieuwe eetwaar product wordt niet door mensen gemaakt maar door de ervaring hoe zoiets te doen geautomatiseerd ook weer op diezelfde manier. In die fabrieken komt geen enkele werknemer ooit meer terug.Alles wat door automatisering kan worden overgenomen wordt nooit meer ingevuld door mensen. Waarvoor wilt u dat niet inzien. Voor veel werk worden mensen gewoon overbodig.Dat is de echte realiteit. En waar nog geen gebruik gemaakt wordt van automatisering omdat er nog mensen nodig voor xijn worden oplossingen gezocht om dit toch te veranderen. Had u ooit gedacht dat een heel hotel gerund kon worden door robots. Nee ik denk het niet. Nou in japan is het een feit. Nu nog zeer duur,maar dadelijk veel goedkoper en als het goed werkt eordt ook dat door robots overgenomen. Weet u hoeveel mensen er werken in hotels. Nou effe nadrnken en dan weet u dat het steeds moeilijker wordt om nog nieuwe banen voor mensen te creeeren.


Hele bedrijfstakken zulken door robots bevolkt gaan worden en door computers.Steeds snelker. Waarom. Omdat bedrijven daar hun winst mee zien groeien en geld voor bedrijven zeer belangrijk is. Want zonder geld geen bedrijf.Het valt niet meer tegen te houden of te stoppen.


Sterker nog er worden zelfs al sex robots gecreeerd.Dus slaap lekker verder. Met de film 1984 werd er ook geroepen het zal wel loslopen. Nou niet dus. sterker nog de film 1984 was nog mild vergeleken met nu. Iedereen heeft nu elke dag een camera bij zich en ze staan overal.Ze weten zelfs hoe vaak u schijt. Maar roept u maar het zal zo hard niet gaan en er komt altijd nieuw werk bij terwijl de realiteit is dat dat nu juist steeds minder gebeurt. Want het werk dat er dan komt is vaak al van automatisering voorzien waardoor dat nieuwe werk geautomatiseerd gedaan kan worden.De vootekenen zijn er al.We leven niet meer in het stoomtijdperk ofzo

Sterker nog zelfs in het leger worden nu taken geautomatiseerd. Zie de Drone,die zelf op zoek kan en zelf kan beslissen.Zodra hij vliegt is er geen mens meer nodig.
Ach ja ik weet niet meer hoe ik u verder kan overtuigen.

tweetybird | 09-08-15 | 22:23

gentle giant | 09-08-15 | 21:42,

Niet Asmodean gaat berserk, dat doe jij.
Asmodean kwam meermaals met inhoudelijke argumenten.
Hij stelde serieuze vragen over jouw holle slogans.

Jij negeerde dat allemaal; jij begint steeds over Willem Vermeend en remigratieregelingen.
Daar ging de column niet over, en daar had Asmodean het ook niet over.

Dandruff | 09-08-15 | 22:18

Mensen die zich de hele dag vervelen gaan onherroepelijk rotzooi schoppen en zich misdragen, en elkaar uitroeien.

ritter vn hüpfburg | 09-08-15 | 22:02

@tweetybird | 09-08-15 | 21:40
Oh mijn God... Nu ga je dus maar de groten bozen bedrijven erbij halen... Die doen alles fout, oehoe. Ja sure. Weet je wat het is vriend. Je moet niet alijd met de vinger wijzen. Zorg voor jezelf en dat doe je dus duidelijk niet.
--
Want je blijft maar tijd besteden aan de schuldvraag. En ik ga jouw vertellen jonguhh, dat advocaten rijk worden van de schuldvraag. En rechters. Maar jij niet. Jij wordt er alleen maar armer en gefrustreerde van. Je stelt je prioriteiten verkeerd. Nou dit kost jouw dan 250 Euro, dit consult/advies.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 22:00

@tweetybird | 09-08-15 | 21:32
"Automatisering gaat werk kosten'".. Het feit alleen dat jij het "automatisering" noemt. Zegt me dat je nog ergens in het "Automatiserigs Tijperk" zit. Dat hebben we al even geleden verlaten.
--
Ja innovatie gaat snel. Maar ook langzaam. Wat vandaag normaal is. Werd al 10 jaar, of meer, geleden uitgevonden. Dit betekent dat er soms generaties overheen gaan voordat dingen echt "dood" zijn. De digitale camera is een voorbeeld van innovatie welke redelijk snel markets heeft verandert maar ook kansen heeft gegeven aan nieuwe spelers.
--
Vaak is er in een markt die "doodgaat" (Populaire term in tech "Is Facebook dying" etc.) veel waardevolle innovatie. Weer digitale Camera's. Ja iedereen heeft een goede cam op zijn smartphone. En dus dalen de verkpen van de gewone still camera's. Maar komen in Camera land opeens andere spelers op die van een niche een hit maken. Denk hierbij aan de GOpro cam.
--
Dus innovatie gaat snel en kost banen maar levert ook banen op. En dat er iets stopt doordat het wordt geautomatiseeerd (ik blijf in jouw termen) betekent niet ALLE banen binnen een jaar verdwijnen . Dat gaat geleidelijk en er komen door innovatie ook weer nieuwe banen bij. Bij nieuwe bedrijven die producten maken die er nog niet waren. Dit is allemaal geen raket wetenschap. (ik ken iemand die werkt bij een bdrijf in de Silliconen Vallei welke VHS video recorders maakt... ;-)
--
Dan een uitspraak. Ik weet zeker dat er over max 10 jaar 10.000-en mensen extra in de Space Industrie werken. Dat wordt een gigantische industrie. Dus de banen die nu verdwijen komen op een andere manier weer terug. Ja en dan hebben we dus een probleem... Die mensen die dus werkeloos raken moeten dan wel de kwalificaies hebben om te gaan werken bij een space bedrijf. En dat heben ze dan vaak niet.. Dat is kut, klopt.
--
Maar kan de overheid daar iets aan doen? Moeten we die mensen zielig vinden omdat ze op hun 40ste niet meer in staat zijn, dus lui, om iets andere te leren of na te streven. Ja mischien voor minder geld. Maar what the fuck. Je kan jezelf toch weer omhoog werken... En daar begint ook het probleem voor het basisloon. Door dat te geven daag je niemand meer uit en hebben wij in de toekomst geen Space Industry! (meer!)

Mark_D_NL | 09-08-15 | 21:52

Pff wat een verspilling allemaal weer. Dat ze dit uberhaupt willen proberen.

Overigens vind ik het geen probleem om hier een experiment van te houden, maar doe dat dan gewoon in een 1 of ander gehucht met 10 man oid. Dan loopt het tenminste niet in de miljoenen.

Martinspire | 09-08-15 | 21:52

@gentle giant | 09-08-15 | 21:42 Het is trouwens Berserk.
Niet dat Willem Vermeend er zinniger door wordt, dat kan niet.

gentle giant | 09-08-15 | 21:46

@Asmodean | 09-08-15 | 21:28
Je lult poep en je weet het niet. Dat doet mij pijn.
Je hebt totaal geen argument gegeven en gaat beserk.
Medieval zelfs, jammer.

gentle giant | 09-08-15 | 21:42

Wat wij nu gan doen met basisloon is zombies creeren. Wij biedden geen hulp, nee. Wij dagen mensen niet meer uit, we luisteren niet maar naar ze, we laten ze niet het beste uit zichzelf halen en we zorgen niet dat mensen hun kwaliteiten ontplooien.

Mark d u ziet het niet of wil het niet zien. Niet een basisloon of uitkering creeeren zombies. Dat doen de grote bedrijven die veel winst willen maken met zo weinig mogelijk arbeidskosten. Als dit kan door robots inplaats van mensen kiest ieder bedrijf voor die robots. Heel logisch. Ik zou zegfen verteld u fie bedrijven maar dat ze geen gebruik van robots of computers gebruik mogen maken. Ze zullen u uitlachen. En daarvoor zeg ik kom maar op met dat experiment.

tweetybird | 09-08-15 | 21:40

Mark_D_NL | 09-08-15 | 20:56

Ja hartstikke leuk allemaal. Maar u vergeet een maar. Het heden en toekomst gaan gewoon door. De toekomst hoe rot voor u is een toekomst waar er minder werk is door een steeds sneller gaande automatisering. Daar kunt u wel de ogen voor sluiten omdat u wel goed werk heeft. Maar dat werk wordt steeds minder. Je kunt dat beter voor zijn door te experimenteren naar een ander model om te voorkomen dat dadelijk werkelijk alles instort en vele in armoede leven en niet meer te vreten hebben. U houd er totaal geen rekening mee dat bedrijven winst willen maken met zo min mogelijk kosten. Deze bedrijven zullen dus altijd voor de goedkopere robot kosten ten kosten van banen voor mensen. De winst is dan groter. Logisch toch. U kunt het wel blijven ontkennen. Maar de toekomst zal het uitwijzen. We blijven als mensheid niet op dit nivo zitten. Er zal altijd technologische verbetering zijn en komen. Niet daar in mee gaan en denken het zal mijn tijd wel uitzitten is nu juist u fout. Dat zal het met deze snelheid niet.

Er zal dus wat geprobeerd moeten worden om samenlevingen in elk geval in een bepaalde standaard te houden. Zo niet blijven er enkel wat rijken over en vele in armoe. Iets wat uiteindelijk die rijken ook de das zal omdoen. De door robots gevoerde werkzaamheden waardoor er geen mensen meer nodig zijn voor veel werk. Nu dus roepen dat experiment kost de werkende met goed loon geld dus moeten we het maar niet proberen is dom. Want morgen kunt u werk ook overgenomen zijn door robots of computers. Raar dat die rijkere nooit de echte realiteit willen zien als hun dat niet uitkomt. We zijn nu eenmaal in een tijd beland waar we in honderd jaar meer voor elkaar gekregen hebben als alle eeuwen van de mensheid bijelkaar.Het gaat nu allemaal steeds sneller.


Waar vroeger 300 mensen in een auto fabriek werkte om een auto te bouwen bouwen nu een paar robots alle autos in die fabriek en er komt zo wat geen mens meer aan te pas. En dat was pas het begin van die revolutie. Dat breid zich namelijk in alle richtingen uit. Iets waar geen rekening mee is gehouden en de politiek ook weinig rekening mee heeft gehouden. Het klimaat van werken voor je geld om te eten en dergelijke is wezenlijk verandert. Er is een tijd aangebroken niet als vroeger waar er ook werkeloosheid was maar er uiteindelijk nieuwe banen kwamen naar robots die het werk doen en die nieuwe banen steeds minder terugkomen. De echte reaaliteit. De toekomst. Jammer dat jij en vele dat niet willen inzien. Maar geloof me dat komt wel.

ALLEEN als het aan jullie ligt weer te laat. Hetzelfde als de politiek dus die altijd maar achter de feiten aan blijft lopen. Het niet in willen zien tot het te laat is. Helaas. Voorbeelden zat.

tweetybird | 09-08-15 | 21:32

Dandruff | 09-08-15 | 21:23
Hear hear. Je moet wel echt blind zijn voor de feiten als je deze onzin propageert. Dat blijkt overigens duidelijk uit de manier waarop voorstanders van het basisinkomen hier de discussie aangaan. Wat een treurigheid zeg. 0 argumenten. 0 bronnen. Leve het basisinkomen!

Asmodean | 09-08-15 | 21:29

gentle giant | 09-08-15 | 21:22
Oké, ik ben wel klaar met je. Je bezit duidelijk de capaciteit niet om een normale discussie aan te gaan. Ik heb je genoeg argumenten gegeven, maar jij komt niet verder dan je totaal kansloze beschuldigingen dat ik Vermeend een serieus econoom zou vinden, ondanks dat ik nooit iets dergelijks heb gezegd. Wat een treurigheid zeg. Maar geheel symbolisch voor de liefhebbers van dit luchtkasteel. Die houden net zoals jij niet van feiten en argumenten. Ik ben in ieder geval blij dat dat basisinkomen er nooit gaat komen.

Asmodean | 09-08-15 | 21:28

@tweetybird | 09-08-15 | 20:41
"Die als een blad 1000 procent omdraaide toen hun situatie ineens veranderde. En ze toch werkeloos werden en het besef kwam dat werkgevers niet meer op ze zaten te wachten. Toen kwamen ze ineens met het tegenovergestelde verhaal."...
--
Dat is het punt. Die mensen moet je helpen. Maar niet door ze zielig te vinden en zichzelf zielig te laten vinden. Ja even, even balen, dat is ok. Maar wat we dan ook nog doen is er keihard op hameren dat ze ook waardeloos zijn. Zoals een uitkering en de vernederende molen die daar aan vooraf gaat bijvoorbeeld. Want jij kunt duidleijk niet voor jezelf en niet voor je gezin zorgen dus krijg je net genoeg van de overheid....
--
Het basisloon is vergelijkbaar met iedere dag 5 gram wiet, 30 bladeren qat, 15 goedkope blikken aldi bier of 2 flessen huismerk jenever. Je wordt een zombie, zonder doel, zonder dromen, zonder uitdagingen.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 21:25

tweetybird | 09-08-15 | 16:02,

Jouw grootste makke is dat je niet kunt lezen:
- Ik zei niet dat ik niet durf experimenteren.
- Ik zei dat dit experiment al honderden keren mislukt is.
- Zowel in de praktijk; in socialistisch bestuurde landen;
- als in eerdere experimenten, zoals dat Canadese onderzoek waar jij steeds (zonder bronvermelding) naar verwijst.
- Steeds moet zo'n experiment van "buiten" bekostigd worden, omdat de door zo'n experiment getroffen regio zelf niet meer in staat is dat basisinkomen te betalen.

Jouw tweede minpunt is dat je iedereen met een andere mening als "laf", "zijlijn figuur", "hokjesdenken", etc bestempeld. Je oordeelt over mensen waar je precies niks van afweet, zonder op hun argumenten in te gaan.

Kern van de zaak is dat je geen woord van de column weerlegt.
Daarnaast weerleg je ook geen woord van wat ik zei.
Je weerlegt evenmin een woord van Mark_D_Nl en al die anderen die je hier beoordeelt.
Je herhaalt enkele holle slogans over Polen en automatisering, zonder te controleren of die slogans wel kloppen.
En op basis van die holle slogans gebaseerd op onjuiste feiten, vind jij dat we naar een systeem moeten dat tot nu toe altijd gefaald heeft?
Ik zie dat dus heel anders.

Dandruff | 09-08-15 | 21:23

@Asmodean | 09-08-15 | 21:15 Jezus man, indirect
noem je in deze tegel Willem Vermeend een serieuze econoom.
Wat heb je op?
Afab pillen?

gentle giant | 09-08-15 | 21:22

gentle giant | 09-08-15 | 21:04
Zucht, wat is het toch met jou en dat remigratiegebeuren? Je hoort daar geen arugmenten over omdat jij echt de enige persoon in heel Nederland bent die het leuk vindt om om wat voor reden dan ook constant die parallel te trekken, zonder dat daaruit blijkt wat je nu eigenlijk wil. Klaarblijkelijk vind je die regeling zo goed dat je denkt dat het ook bij het basisinkomen zo kan werken. Je hebt daar echter welgeteld 0 argumenten voor. Het enige dat je doet is telkens die stomme parallel trekken. Waarom ze niet vergelijkbaar zijn? Van de remigratieregeling gaan we niet failliet. Die is bedoeld om geld te besparen. Het is enkel toepasbaar op de kleine groep 55-plussers in de bijstand die in het buitenland geboren zijn. Het is niet een regeling die zonder voorwaarden van toepassing is op elke Nederlander, waarvan het CPB en elke serieuze economoom zegt dat we er simpelweg het geld niet voor hebben.

Asmodean | 09-08-15 | 21:15

@gentle giant | 09-08-15 | 17:48
Iets nieuws bedenken. Onszelf weer uitvinden. Zoals je als mens soms een nieuwe richtig moet kiezen om verop te komen of een paar centen te verdienen. Nederland heeft veel mogelijkheden. Maar we doen er te weinig voor. Wij gaan eerst praten over geld uitgaven, het basisloon, in plaats van geld verdienen. Helaas heeft dit alles ook te maken met de EU. Wij zitten redelijk vast in een stramien wat onze cretiviteit niet bevordert en de goede mensen wegjaagt.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 21:08

@Asmodean | 09-08-15 | 20:41 Dit topic gaat over een column van Vermeend.
Daarnaast heb ik nog geen enkel inhoudelijk argument gehoord waarom de remigratie regeling niet vergelijkbaar is met het basisinkomen.
U mag mij verrassen!

gentle giant | 09-08-15 | 21:04

@tweetybird | 09-08-15 | 20:18
Dat is een rare vergelijking. Gaat helemaal mank. Als iemand dreigt te verzupen dan spring ik er achteraan. Mits, Mits.... Maar dat is OT.
--
Als iemand in Geldnood zit, zijn hypotheek niet meer kan betalen, zijn kinderen niet meer kan voeden oid. Dan dient er hulp geboden te worden. Maar welke hulp? Voor persoon 1 kan het goed zijn om, tijdelijk, een uitkering te ontvangen. Persoon 2 is misschien gebaat bij in 1x een hoge uitkering en persoon 3 heeft misschien baat bij wat hulp met werk creeeren.
--
Wat wij nu gan doen met basisloon is zombies creeren. Wij biedden geen hulp, nee. Wij dagen mensen niet meer uit, we luisteren niet maar naar ze, we laten ze niet het beste uit zichzelf halen en we zorgen niet dat mensen hun kwaliteiten ontplooien.
--
Nee wat we doen is mensen in leven houden. That's all... Het basisloon is niets anders dan een soort "noodrantsoen" waarmee we een ondergroep in stand houden. Ze creeeren geen waarde, ze zullen niet zorgen voor nageslacht met waarde.. Nee ze leven en bestaan. That's it.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 20:56

De essentie van het idee van een basisinkomen, is dat iedereen dat krijgt.
En niet alleen de mensen die het in feite al hebben.

de honden blaffen... | 09-08-15 | 20:49

Inkomenspolitiek hoort bij de rijksoverheid. Fluit even die droevige wethouders terug ja?

Rest In Privacy | 09-08-15 | 20:48

Asmodean | 09-08-15 | 20:25

Ja dat is namelijk wat er schort. U kijkt schijnbaar enkel naar wat u wil zien. Het andere wat nu niet uitkomt ziet u niet. Dat is mij al opgevallen.


Het experiment kan u wat centjes kosten. Dus niet aan beginnen. Zekerheid moet er zijn . Alles bij het oude toch. Geen to
ekomstvisie. Want het gaat u goed toch. Maar o wee als het ineens niet goed gaat met u. Dan staat juist u op de voorste rij. Zo ken ik dat soort mensen weer. Ik heb er vele gezien. Die als een blad 1000 procent omdraaide toen hun situatie ineens veranderde. En ze toch werkeloos werden en het besef kwam dat werkgevers niet meer op ze zaten te wachten. Toen kwamen ze ineens met het tegenovergestelde verhaal. En geloof me u ook. Sterker nog u redt het de eerste maand al niet met minima. Dat gaf u vroeger al bijna weg aan fooi. Nu moet u er u huur van betalen en eten en kleren van kopen en het gas en licht en noem maar op. En dan wil ik u nog eens horen. Hoe fijn een minimum is. Zijlijn leuteraar. Het eerste wat weg kan is u mercedes. Er voor terug een afgeragde fiets. Maar ja dat scheelt die duizend euro waar u eerst van tankte daar mag u nu van leven. Het zou eens goed zijn als die politici zo ook eens een jaartje mogen leven.En de mensen met tweeenhalf of drie keer modaal.Denk dat het ze zwaar tegenvalt. Dan praten ze al gauw niet meer van het zo geweldig het hele jaar vakantie hebben op kosten van de staat. Zeg maar.

tweetybird | 09-08-15 | 20:41

gentle giant | 09-08-15 | 20:34
gentle giant | 09-08-15 | 20:38
Nee. Dat beweer ik ook nergens. Ik heb het nooit gehad over Vermeend. Jij hebt het daarentegen constant over Vermeend en de remigrantenregeling, terwijl dat volstrekt niet is waar deze discussie over gaat. Het lijkt er wel op alsof je vooral met jezelf aan het discussiëren bent.

Asmodean | 09-08-15 | 20:41

@Asmodean | 09-08-15 | 20:25
U vind Willem Vermeend een geniale visionair?
(Sorry, ik moest dit ff typen voordat ik mij bevuilde, mea culpa).

gentle giant | 09-08-15 | 20:38

@Asmodean | 09-08-15 | 20:25
Hoe denkt u over Willem Vermeend?

gentle giant | 09-08-15 | 20:34

Basisinkomen werkt wel.Alleen al omdat t wenselijk is dat iedereen GELD heeft.

Ja geld, daar moet je voor werken om ervan te leven.Maar gezien de robotisering en automatiserings toekomst hoeven mensen waarschijlijk veel minder te werken in de toekomst.

Wezen we daar s blij mee.Al dat gezwoeg v wat?

lekker relaxen en doen wat we leuk vinden!

Geleidelijke invoering basisinkomen geniet mijn voorkeur!

micd | 09-08-15 | 20:28

gentle giant | 09-08-15 | 20:17
Ah, het CPB is geen betrouwbare bron volgens gentle giant de remigrantenexpert. Vertel, wat zijn wel toonaangevende bronnen? Welke economen hebben het wél bij het juiste eind? Ik zie namelijk alleen maar tegenstanders.

Asmodean | 09-08-15 | 20:25

Mensen zijn zelf vernatwoordelijk voor ALLES wat hen in het leven overkomt. En dan maakt het niets uit of een ander jouw iets heeft aangedaan. Uiteindelijk moet jij voor jezelf zorgen. En dat besef is duidelijk heel ver weggezakt bij mensen. En daar op dat punt hebben wij een meningsverschil.
Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:30


Dus als ik het goed begrijp als ik u zie verzuipen . Dan so be it. Ik kan zeer goed zwemmen maar moet u maar niet redden want tsja eigen verantwoordelijkheid dat u verzuipt. Dat meneer noemen ze nou letterlijk de ik mentaliteit. Ik en voor de rest stik.Vindt u het niet erg dat ik u toch red. Aangezien dat ten eerste mijn plicht is en ten tweede ik kan het niet over mijn hart verkrijgen dat iemand verzuipt ook al is het volgens u eigen verantwoordelijkheid. En ik de mogelijkheid heb om u te redden.

tweetybird | 09-08-15 | 20:18

@Asmodean | 09-08-15 | 19:55 Het CPB en Willem Vermeend serieuze noemen? nope, echt niet.
Ik ga de links niet meer plaatsen, geen zin, wie zoekt weet.

gentle giant | 09-08-15 | 20:17

tweetybird | 09-08-15 | 20:01

Huh doet ie ook niet meer. Nou wordt ik gek van die kut telefoon. Ik ga kijken in de toetsenbord instellingen.

tweetybird | 09-08-15 | 20:03

tweetybird | 09-08-15 | 19:55

O shit vergeten dat ik op de tel werk en dat dat stomme ding alles aan een rijgt. Ik enter wel maar vergeet een paar spaties er achteraan te doen. En dan maakt hij het weer 1 verhaal zonder witruimtes ertussen.

Zo moet het dus.

tweetybird | 09-08-15 | 20:01

gentle giant | 09-08-15 | 18:29
Haha, wellicht dat je geen tegenargumenten krijgt omdat je zelf geen enkel argument hebt gegeven. Sterker nog, het duurde 10 posts voordat je uberhaupt uitsprak als voorstander van het basisinkomen. Daarvoor bleef je maar herhalen over de dat er een basisinkomen zou zijn tav. remigranten, zonder dat je liet weten wat je daarvan vond. Echt het enige argument dat je dus met heel veel pijn en moeite naar voren weet te krijgen is: remigranten hebben het ook, dus waarom wij ook niet? That's it. Nou nou nou, wat een betoog zeg.
-
Nou, beste gentle giant. Ik zal je uitleggen waarom ik tegenstander van het basisinkomen ben. Omdat het CPB en elke serieuze econoom zeggen dat het niet te betalen is. Er is tientallen miljarden per jaar extra nodig van de schatkist om het basisinkomen te betalen. Dat geld kan enkel naar binnen geharkt worden door forse lastenverzwaringen. Daar sta ik niet achter. Nu duidelijk?

Asmodean | 09-08-15 | 19:55

gentle giant | 09-08-15 | 19:48

Yep i know it vergeet vaak. Hmm de schijffouten komen trouwens doordat ik op een klein klote schermpje werk en ontstoken ogen heb. Hmmm door een combinatie van zon (lichtgevoelige ogen) en veel buiten geweest en een klein schermpje werkt ook niet echt mee om er vanaf te komen.

HAHAHA . Geenterd. Zal dat wat vaker doen. Want je hebt gelijk Het is bagger onleesbaar.

tweetybird | 09-08-15 | 19:55

@tweetybird | 09-08-15 | 19:46
Met alle respect, die enter knop zou wel werken.

gentle giant | 09-08-15 | 19:48

Dandruff | 09-08-15 | 14:19

Tuurlijk meneer dandruf we gaan terug naar die o zo succesvolle melkertbanen. Met voor de werknemer geen enkele zekerheid en de uitvoering koste uiteindelijk meer als dat men die mensen in de bijstand hield. Nee dat experiment is al geweest. Ze proveren het nu wel weer maar nu noemen ze het vrijwilligerswerk. Zeg maar de betaalde baan omruilen van een werkende naar een vrijwilliger want dat is weer goedkoper voor de grote werkgevers. In weze is vrijwilligerswerk waar dat door een verdienende werkende kan ingevuld worden broodroof van werkende. Rare snuiter bent u toch. U denkt echt in hokjes. Zo labg u er op vooruit gaat is het u worst. Bloeden moeten ze. In Den haag hadden ze een betaalde veger. Die werd ontslagen en u raad het hij kwam terug in dezelfde baan onbetaald als vrijwilliger. Lekker goedkoop . Ik zeg niet dat al het vrijwilligers werk slecht is maar veel vrijwilligers maakt dat er vele banen wegvallen. Werkgevers willen namelijk altijd op de eerste plek zitten. Dus als we over gratis gaan praten. Nou dit is er 1 om voor bedrijven nog vettere winst te pakken. We nemen wat vrijwilligers en ontslaan daarvoor de betalende krachten. En we noemen het melkertbanen of vrijwilligerswerk.Het zal jouw baan maar zijn die ingevuld wordt door een vrijwilliger. Ik ken zo al een duizend gevallen in de zorg. Waar vrijwilligers werk doen dat door opgeleide mensen gedaan hoort te worden. Want zo is het.

tweetybird | 09-08-15 | 19:46

Boze blanke mannen.
U heeft ze nog niet gezien.
Nog niet.

gentle giant | 09-08-15 | 19:45
-weggejorist-
loekiekoch | 09-08-15 | 19:44

@Han Jammer | 09-08-15 | 19:13 Aderlating al geprobeerd?

gentle giant | 09-08-15 | 19:22

Ik heb al een paar keer in mijn arm geknepen maar word niet wakker.

Han Jammer | 09-08-15 | 19:13

gentle giant | 09-08-15 | 18:52
Sorry gigantische lappen met tekst zijn mijn trigger.

Irony | 09-08-15 | 19:10

@Irony | 09-08-15 | 18:25 Sorry, inhoudelijke tegel.

gentle giant | 09-08-15 | 18:54

@Irony | 09-08-15 | 18:47
Inhoudelijk iets te melden?

gentle giant | 09-08-15 | 18:52

tweetybird | 09-08-15 | 18:34

Paragrafen... Asjeblieft... Gewoon een paar keer enter drukken tussendoor...

Irony | 09-08-15 | 18:47

@r04drunn3r | 09-08-15 | 18:36
Wanneer er mensen tegen de muur moeten dan scoort zij hoog.
Vind je dat verstandig om te zeggen gentle?
Ja, ik heb er over nagedacht. Je hebt vies, je hebt ranzig en dan komt een empathisch kijkende Jetta Klijnsma.
Laat de witte busjes maar komen.

gentle giant | 09-08-15 | 18:42

@Jetta Klijnsma,
Jij k*t hippie!!!!

r04drunn3r | 09-08-15 | 18:36

Uiteindelijk moet jij voor jezelf zorgen. En dat besef is duidelijk heel ver weggezakt bij mensen. En daar op dat punt hebben wij een meningsverschil.
Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:30

Nee hoor ik heb het weldegelijk heel goed gezien. U schaart alle mensen onder 1 kam. U noemt dat mensen die hun hand ophouden voor een lekker bedrag. Een bedrag waar u u huur niet eens van kan betalen. U schaart ouderen . Zieken en mensen met een uitkering allemaal over 1 kam. Zelfs mensen die zich rot soliciteren om maar aan een baan te kunnen komen. Vele van hun zijn uiteindelijk maar vrijwilligerswerk gaan doen. Maar in u ogen zijn het nietsnutten. Het pulp van de samenleving. Ik woon in een wijk waar ik het toevallig wel goed heb. Maar ik zie om mij heen hoeveel mensen die niet aan het werk komen of hun werk kwijtraken in een diep gat zitten. Wekelijks zijn hier ontruimingen. Je kan niet zeggen omdat ze zo'n riant gratis geld krijgen. Ik heb hier mensen uiteindelijk hun huis zien kwijtraken en niet omdat ze riant leefde. Nee omdat ze constant de eindjes aan elkaar moesten knopen. Ik heb hier werkelijk allrs. Van vele allochtonen tot aan autochtonen. Ik zit echt in een praktijk wijk. En dan ga je wel anders lullen als je ziet om je heen hoe geweldig dat volgens u het hand ophouden is. Nou prijs u maar gelukkig met u werk en bijbehorend goed loon. Ik weet zeker dat vele hier zo met u zouden willen ruilen. Maar helaas wat ze ook doen of proberen . Als het werk er niet is dan is het er niet. Reden ze worden bestempelt als te oud en noem maar op. Sterker nog Er wonen hier in deze wijk veel polen. En raad eens. Die hebven allemaal werk.. En waarvoor. Omdat de werkgevers die wel graag hebben omdat ze zo lekker goedkoop zijn. Niet zeiken. En na 6 maanden oprotten terug naar polen en dan komt er weer een nieuwe lading. Als een nedrrlander hier in de buurt op dezelfde baan soliciteerd krijgt hij van die werkgevers nee. Met alkemaal zeikredenen waarom niet. Maar de echte reden is dat voor het loon van 1 nedrlander die werkgever daar drie polen voor heeft. En dat is de echte realiteit voor veel werkelozen. De werkgevers hebven te veel keus. Voor jouw 1000 anderen en waarvoir zou een werkgever een oude vent of vrouw nemen terwijl een jongere minder gebreken vertoont en minder kost. Mede door dit incompetente kabinet veroorzaakt. Mensen als u willen dat vanuit hun roze kasteel maar niet inzien. En willen net als dit kabinet toch een schuldige aanwijzen. Dus schuiven ze de schuld af op ouderen zieken en werkelozen. Nee de schuld is de politiek en de werkgevers die alles goedkoop willen met zoveel mogelijk winst. En dit vooral nu door te konkelen met die klote EU elite club. Ondertussen heeft dit kabinet meer gedaan voor griekenland en clubjes die bestaan uit subsidies. Maar onze ouderen. Zieken en werkelozen krijgen de schuld van al die ellende. Zeer makkelijk want die hebben weinig in te brengen. Het is een werkelijke schande zoals bijvoorbeeld omgegaan wordt met onze ouderen. Een luier om en ze zoeken het maar uit. En u doet daar lekker aan mee. Hoeveel banken hebben we al moeten redden. En aan de vette bonussen van faalende managers . Er wordt geen flikker aangedaan. Dat is pas gratis geld weggeven. Laatst weer 1 van de NS. Ach ja foutje van disselbloem. Gewoon 175.000 euro op zijn riante wachtgeld van 10 jaar. Terwijl de man fraude en werkelijk fout beleid heeft gevoerd. Bij die werkeloze wordt zijn uitkering al gekort bij twee tandenborstels inplaats van 1. Dus wie klaagt hier nu onterecht dat hij moet betalen voor die zogenaamde hand ophouders. U toch. Hun hoor je weinig tot niet omdat ze volgens u geen pleuris hebben in te brengen. De echte klagers zijn mensen als u die op hun achterste benen staan als ze 50 eurocent van hun loon moeten inleceren. De schuldige. Altijd dir zieken de ouderen of de werkelozen.

tweetybird | 09-08-15 | 18:34

Ik concludeer dat niemand hierover wil debatteren op argumenten.
Laat staan mij uit positie lullen.
Ergo: Ik heb gelijk, het basisinkomen moet er komen.
Daarnaast snap ik niet dat de rat Willem Vermeend dat podium krijgt, maar ja...

gentle giant | 09-08-15 | 18:29

Man man man. Wat een niveau op GeenStijl.

Waarom denken we na over een basisinkomen? Onvermijdelijke exponentiële automatisering.

Maar toch blijven jullie het volhouden om het basisinkomen te beoordelen op de huidige situatie, terwijl dit over de toekomst gaat. Waar er zonder twijfel héél veel banen verloren gaan. Wat gaan al die mensen dan doen? In de bijstand?

We moeten streven naar een land waarin we ons geen zorgen hoeven te maken om eten, drinken, en huisvesting.

Maarja, VVD-ers zijn ook niet de helderste van allemaal hè, neem nog een slokje wijn joh. HáHáHá.

Irony | 09-08-15 | 18:25

K. Lootviool | 09-08-15 | 18:04
Waarna je nog steeds met het probleem zit dat sommige mensen niet voor zichzelf kunnen bestaan en geld van de overheid nodig hebben bovenop dat inkomen omdat ze zorg, of speciale voorzieningen nodig hebben. Politiek is veel complexer. Maar geld speelt iig geen rol. Voorlopig loopt Nederland lekker in verhouding tot BNP en Staatsschuld en Kredietwaardering. We zouden dit experiment kunnen opschalen landelijk bij succes zonder dat Nederland failliet gaat bij totale faal.

Escovanity | 09-08-15 | 18:25

telelezer | 09-08-15 | 12:57 Zou i.d.d nu nog kunnen werken , ware het niet dat de grenzen wagenwijd openstaan. Het zou alleen kunnen werken in een gesloten samenleving , dus dat gaat hem nu niet meer worden.

ja,diedus! | 09-08-15 | 18:23

@K. Lootviool | 09-08-15 | 18:04 Correct, en dan zit die € 1.000 van Mark van de VVD ook nog in de pijplijn.

gentle giant | 09-08-15 | 18:22

Men moet het voor de economische vluchtelingen, die D66 zo na aan het hart liggen, hier natuurlijk wel een beetje aantrekkelijk maken voor ze.

Bena | 09-08-15 | 18:18

@Stormageddon | 09-08-15 | 17:53 Precies, tenzij je terug wil naar de dagloners moet je gaan schakelen.
En die wil, die mis ik vaak.
Heel vaak.

gentle giant | 09-08-15 | 18:14

Even iets verder nadenken.
Die lastenverzwaring van 25% wordt voor de meeste mensen dus dubbel en dwars gecompenseerd door die €1000 basisinkomen.

K. Lootviool | 09-08-15 | 18:04

@gentle giant | 09-08-15 | 16:38
Post-kapitalisme heb ik het wel horen noemen. Er zijn diverse namen voor en de gedachten erover zijn nogal divers, maar onmiskenbaar verschuiven een boel dingen in de moderne maatschappij die niet meer passen in de wetgeving, structuren en arbeidsethos van de 19e eeuw. Da's het grootste probleem: onze ideeën over maatschappij en onze wetgeving en democratie zijn nog totaal vastgeroest in het 19e eeuws stramien. God, koning en vaderland etc.
Enfin, interessant artikel, waar ik niet helemaal achter sta, en een boel verkeerde conclusies trekt m.i., maar wel de juiste kwesties aanroert en observaties maakt, las ik in the Guardian. www.theguardian.com/books/2015/jul/17/...

Stormageddon | 09-08-15 | 17:53

@Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:43
Werken als: jagen, verzamelen was ook leuk.
Dat gaat niet meer. Wildplassen is al strafbaar.
Werken aan de assembly line gaat hier ook niet meer.
Wat moeten we nu?

gentle giant | 09-08-15 | 17:48

@gentle giant | 09-08-15 | 17:41
Bestaat dat AFAB dan nog? Ja dus... Al zijn ze deze maand wel geloten volgens de eigen website. En Vermeend? Das een eikel.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:47

@.11eurocentvanomeKOK | 09-08-15 | 17:18
Het schuim komt uit je mond... kom maak je niet zo druk.
--
Werken is geen heilige graal. Maar het geeft wel veel voldoening en het helpt de wereld vooruit. Mensen die goed werken leven langer, zijn gezonder en hebben meer lol.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:43

@Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:36
Kijk, weer een positivo, laten we daar over gaan brainstormen.
Wacht, laten we eerst die lul van Vermeend uitlachen.
*Afab, klootzak*.
Je deed niks.

gentle giant | 09-08-15 | 17:41

Escovanity | 09-08-15 | 17:34
Totaal debiel, dat ben ik met je eens. Dat betekent echter niet dat we een basisinkomen in moeten voeren.

Asmodean | 09-08-15 | 17:41

@gentle giant | 09-08-15 | 17:20
Klopt. Dat ben ik dus met je eens. Voor alles wil ik mensen helpen. En dan ben ik ook bereid daar diep voor in de buidel te tasten en mijn handen uit de mouwen te steken.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:36

Asmodean | 09-08-15 | 12:08
Ik heb wajong oldskool. Dat is precies het basis inkomen. 75% minimumloon + 280 bruto als tweede inkomen (dus zwaarder belast, netto 165) optioneel. Maar als ik dat bijverdien krijg ik duizenden euro's aan toeslagen niet. Het beleid anno 2015 is gericht op bankhangen met goedkoop bier.

Escovanity | 09-08-15 | 17:34

@tweetybird | 09-08-15 | 17:12
Ten eerste kap eens met je aannames. Je hebt mij aardig al aardig in een bepaalde hoek gezet. En dat doe ik bij jouw niet. Je moet mij niet profilen want je zit er echt compleet naast. Maar ok, dat terzijde.
--
Ik heb er, nogmaals geen enkel probleem mee om te betalen voor de pech gevalen. Want die pech gevallen kunnen later weer een succes worden. Ik snap dat het soms moeilijk is om een baan te vinden.. MAAR.
--
Ik zal nooit meegaan in het zielighiedvershaal. "Ik ben 40 en nu vind men mij al te oud" of "Ik heb mijn hele leven gewerkt en nu krijg ik mindernvan de overheid". Dat soort verhalen kots ik van. Ondanks dat ze waar zijn! Snap je de nuance?
--
Mensen zijn zelf vernatwoordelijk voor ALLES wat hen in het leven overkomt. En dan maakt het niets uit of een ander jouw iets heeft aangedaan. Uiteindelijk moet jij voor jezelf zorgen. En dat besef is duidelijk heel ver weggezakt bij mensen. En daar op dat punt hebben wij een meningsverschil.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:30

Mark_D_NL | 09-08-15 | 16:53

Ziet u hoe achterlijk u denkt. Ga a.u b gelijk naar Trutte en vraag u geld terug van die bodemloze put die griekenland heet want als we over onzin projecten gaan praten nou dat is er 1. Sterker nog het is een bewezen experiment wat volledig mislukt is van u en mijn centen. Griekenland eerst en pas heel ver weg onze oudjes,minima en zieken toch. Nee hier blijkt wel weer uit wat een sukkkilige gedachte heeft. U mening dit experiment komt uit u portemenee en dat moeten we niet willen. Zoals ik al zei. Ik ik ik en voor de rest Stik stik stik. Wanneer laat u u badkamer weer betegelen door die goedkope pool of de bijklussert omdat dat zo lekjer goedkoop is. Maar wel afgeven op minima en dat soort zaken. Die rijkere zeikt wel als iets ze geld kost.maar op het moment dat ze er juist gebruik van kunnen maken omdat het ze geld oplevert hoor je ze niet meer. Ga jij dan ook maar vertellen tegen die werkgevers dat ze weer nduurdere nederlanders moeten aannemen en die polen eruit flikkeren . Ik wens je veel succes maar ik denk dat ze he in je bek uitlachen. En vragen of je denkt dat ze achterlijk zijn.

tweetybird | 09-08-15 | 17:24

@Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:13
Blijft het feit dat we dé Nederlander in zo'n situatie ook moeten helpen.

gentle giant | 09-08-15 | 17:20

@.11eurocentvanomeKOK | 09-08-15 | 17:13
Speciale kerel. Dank je. Maar het is mi niet geehlee duidelijk waa dat voor nodig is. Ik heb er niet heel veel vertsand van, van Graits geld. Maar ik zie dat hier op GS veel mensen graag nog meer gratis geld wilen hebben. Nou daar wordt ik dus heel treurig van. Dat er zoveel luiheid is, zoveel onmacht van mensen, zoveel incompetentie. Eerts moeten we werken aan de mentale weerbaaheid van het Nederlandse volk. Dat lijkt me een eerste verstandige stap. Het baisinkomen is een beloning voor nuttelossheid en falen!

Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:19

Oh ja, en jij werkt zo hard. Ja , het meest belangrijke dat je kan doen met een mensenleven is werken. Of ze laten werken die luie honden. Desnoods haal je ze op met de boot ergen anders vandaan om ze hier te laten werken. Jij werkt tenslotte ook zo hard.ndat is het idee geweest van god natuurlijk. Om die gasten toeblaften werken. En als ze het in hu. Hoofd halen dat "werken" eigenlijk een beetje verkromming is van net natuurlijk verloop dan moeten ze een kruis dragen, oh nee., een B natuurlijk, en duidelijk zichtbaar, en ze mogen niet de parken in, die worden onderhouden door jou natuurlijk, als hardwerkende belastingontduiker, zwartwerker vaar verder modaal Nederlander.

.11eurocentvanomeKOK | 09-08-15 | 17:18

@Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:13
Dank, dat ging langs elkaar.

gentle giant | 09-08-15 | 17:17

Even wat verder kijken dan de Randstad a.u.b.. Het lijkt intussen geen experiment meer, maar eerder een trent.

Na Nijmegen hebben ook de PvdA/GL van Leeuwarden zich gemeld voor de experimentele invoering van het basisinkomen. experiment.http://palgroenlinks.nl/nieuws/2015/08/leeuwarden-wil-echte-proef-met-basisinkomen/

Angelica | 09-08-15 | 17:16

Mark_d_nl. iedereen is jou toch al dankbaar genoeg omdat je zo'n speciale kerel bent toch. Jij help iedereen altijd enzo en van jou mag het basisinkomen straks geprobeerd worden. Tof van je man. Blij dat jij het goed vindt. Jij hebt er echt verstand van. Ook goed doorgedacht van je. Alle kanten worden belicht.

.11eurocentvanomeKOK | 09-08-15 | 17:13

@gentle giant | 09-08-15 | 17:09
Ja, ik geef net aan dat ik het met je eens ben en plemp er ook een paar argumenten neer, waarom ik het met je eens ben. En dan ga je meer zitten "afzeiken".

Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:13

Ik zeg niet "ikke, ikke, ikke". Ik ben alleen nogal fel gekant tegen de slappe schuld cultuur die hier in Nederland is gaan heersen de afgelopen jaren. Ik kan gewoon slecht tegen mensen die klagen over van alles en nog wat. Maar nooit zelf de handen uit de mouwen steken. Maar die wel verwachten dat rond het einde van de maand er een lekker bedrag op de rekening staat. Mark_D_NL | 09-08-15 | 16:21
------------------

Kijk en dat zegt al genoeg hoe de mensen met een goede baan en dit loon aan kijken tegen mensen met een uitkering. Ze scheren ze werkrlijk allemaal over 1 kam. Ik heb genoeg mensen in mijn omgeving leren kennen. Vooral ouderen werknemers die zich rot soliceteren maar face it gewoon niet meer aan een baan komen. Sommige hadden echt een goede baan met dito salaris en sommige dachten hetzelfde. Nu tot hun verassing zien ze dat ze uitgerangeerd zijn en erger nog ze zien dat zo'n minimale uitkering met deze huren en allrs helemaal nirt zo fijn is. Ze zoudrn graag terug willen naar hun oude loon maar het is niet meer mogelijk. Het is geen uitvreten eat deze mensen doen. Ze zijn er toe gedwongen. Eaarom omdat er niet genoeg banen meer zijn en de werkgever zo'n oude peer niet meer willen. Zo ook met polen. De werkgevers hebven liever 1 pool als een nederlandse werknemer. Die zijn veel goedkoper als die vervelende nederlander met zijn eisen.Jij hebt dus gewoon mooi gelul vanaf dr zijlijn. Sterker ik ken zelfs mensen die al 40 jaar in de kassen werkte bij een tuinder. Maar nu helaas niet meer. Zijn baan is nu ingenomen door de goedkope niet zeikende pool. Die nog graag tegen een hongerloontje overwerkt ook. En dat vaak onder slechtere omstandigheden als die nederlander.Daarvoor allemaal vaak zijlijn geouwehoer door mensen als u die er zelf verre van staan als ze de tweede auto van het gezin van de vrouw in de garage schuiven. Ik gun het u van harte want u werkt ervoor. Maar ga dan ook niet aan de zijlijn wauwelen dat die mensen maar hun hand ophouden u geld kost. Mensen die zelfs als ze een basisloon krijgen nog niet eens meer kosten als de declaraties van de heren politici in de maand en zolang er miljarden naar griekenland gaan in een bodemloze put lijkt mij dat zo'n experiment met basisbeurs ook kan zonder dat het u werknemer met goed salaris geld kost. Vergeet niet dat 25 euro minder op u salaris voor iemand met bijstand een week minder vreten kan betekenen. En dan zeikt u over een paar rotcenten van de minima. Pure zijlijn geouwehoer. Bij hun als er wat geld ingeleverd moet worden vind u dat niiet meer als normaal . Maar als u 50 cent omlaag in loon gaat scheeuwt u moord en brand. Net als die oplichters managers in de zorg als ze wat moeten inleveren. Dan kan het wel ineens twee jaar uitgesteld worden terwijl het bij wijze van spreken voor minima zieken en ouderen met terugwerkende kracht ingevoerd wordt. Maakt u zich daar maar eens druk om. Want u heeft niks te klagen en zij hebben alle reden ondertussen om te klagen.Zij mogen namelijk opdraaien voor het falen van banken en kabinet en de rekening betalen. Niet u met u riante loon. Minima is in tegenstelling wat vele met goed loon denken geen vetpot en niet fijn of leuk. Zowel niet voor de jeugd als voor ouderen en iedereen die daar tegen aanloopt. U moet eens ophouden iedereen maar over 1 kam te scheren.

tweetybird | 09-08-15 | 17:12

Een negatief basisinkomen lijkt me wel wat, je betaalt standaard 12000 euro per jaar aan de overheid als een soort van contributie voor het Nederlanderschap en voor de rest geen andere belastingen meer. Lijkt me een veel betere prikkel om mensen aan het werk te krijgen.

bastyboy | 09-08-15 | 17:09

@Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:05
Alsjeblieft niet steeds weer een wedervraag, in de tegels m'n beste, in de tegels...
Ik wil een discussie met argumenten, lul mij uit positie!
JE KAN HET!

gentle giant | 09-08-15 | 17:09

@gentle giant | 09-08-15 | 16:55
Ik ben het dus geheel eens met de remigrtaieregling. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Lijkt me voor alle partijen een goede regeling. Kijk we moeten goed zijn voor de mensen die nu in Nederlad zijn. En dan heb ik er geen probleem me dat we ze helpen om een bestaan op te bouwen in een land waar ze beter passen en zich zeker beter op hun plek voelen... Mischien kut dat ik het met je eens bent. Maar ik zeg doen.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:09

Onzin al dat gezeik over basisinkomen. Gewoon proberen en kijken hoe het werkt,
Het graaien en tweedelen werkt niet, dat is al gebleken.
Of zelf met iets anders komen dan conservatief je pik vast blijven houden.
Gewoon je smoel houden als je lekker door wil blijven graaien mag ook.

.11eurocentvanomeKOK | 09-08-15 | 17:07

@gentle giant | 09-08-15 | 16:55
Remigratieregeling.. waar heb je dat geschreven.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:05

@Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:02
Ingelezen zijnde kom je dan nu met argumenten.
Whoopie! Ik wacht.

gentle giant | 09-08-15 | 17:05

@Asmodean | 09-08-15 | 12:26
Ben het gewoon met je eens! Goed comment. Het is pure larie deze discussie.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 17:02

@Mark_D_NL | 09-08-15 | 16:51
Wat vind jij van mijn vergelijking met de remigratieregeling?
Ik wil verdomme een discussie, die lul van Paternotte geeft ook al geen antwoord op twitter.
En die wijf van de VVD ook niet.

gentle giant | 09-08-15 | 16:55

@omeharm | 09-08-15 | 12:04
Ga lekker met je eigen geld experimenteren. Makkelijk he over een andermans geld praten. Ga zelf lekker een deel van jouw inkomen besteden aan dit doodgeboren project. Ongeloofelijk hoe men zo makkelijk denkt te kunnen beschikken over andermans geld.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 16:53

@gentle giant | 09-08-15 | 16:43
Negerzoenen.... gevaarlijk spul.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 16:51

Als er te weinig werk is, kun je misschien terug naar één kostwinner per gezin/adres/stel. Is natuurlijk moeilijk te handhaven, maar toch.

Dutch_Holland | 09-08-15 | 16:47

@Mark_D_NL | 09-08-15 | 16:35
Wat ben jij aan het snoepen?

gentle giant | 09-08-15 | 16:43

@Stormageddon | 09-08-15 | 16:25
Weer iemand die het licht ziet.
We hadden de agrarische revolutie, de industriële revolutie, hoe dit moet noemen weet ik niet maar feit is dat de wereld uit mijn jeugd niet meer bestaat.
De visionairs Asmodean, Willem Vermeend (beschuitlul) en Rick van der Ploeg gaan daar niet het voortouw in nemen.
Dat geeft niet, Weters weten.

gentle giant | 09-08-15 | 16:38

Indien het basisinkomen waarheid wordt dan:
- Basisinkomers moeten een goed zichtbare B dragen op hun jas of shirt. Dit om te laten zien aan de werkenden waar hun geld naar toe gaat. Ik wil graag/moet weten wat er mijn geld gebeurt dus dit lijkt mij normaal.
- Ieder jaar is er een "Bedank Dag" . Basisloners moeten iets doen voor de werkenden van wie zijn geld krijgen. Bijvoorbeeld een wijk schoonmaken, een tuin opknappen, de vloeren schrobben , steunkousen aantrekken bij een oudere dame, etc.
- Basisinkomers dienen zich elke dag om 8 uur te melden. Dit kan via een APP dus daar hoeven ze niet de deur voor uit.
- Basisinkomers mogen niet op vakantie. Vakantie heb je nodig om te ontspannen na weer een jaar hard werken. En angezien Baisinkomers niet werken, lijkt mij een vakantie dan ook absoluut niet noodzakelijk.
...

Mark_D_NL | 09-08-15 | 16:35

Het probleem met deze experimenten en ook de column van Vermeend en vd Ploeg is dat ze niet alle voorwaarden meenemen in de berekeningen. Het kan best werken, een basisinkomen, als er maar hele strakke voorwaarden wordt voldaan. Voorwaarde 1, zoals Bas ook al schrijft, het moet voor iedereen zijn. Voorwaarde 2: alle subsidies en toeslagen moeten worden afgeschaft, inclusief alle fiscale inkomensmaatregelen. Voorwaarde 3: de grenzen moeten dicht.
Dat zijn de allerbelangrijkste voorwaarden, en een stad kan kan daaraan nooit voldoen omdat die geen zeggenschap heeft over fiscale inkomensmaatregelen, subsidies en toeslagen en grenzen. Dus de experimenten zijn gedoemd te mislukken.

Wat Vermeend en vd Ploeg niet meenemen zijn de besparingen in de werkloosheidsindustrie. Je kunt een half miljoen banen schrappen van allerlei mensen die bezig zijn met de herverdelingsmachine. UWV, sociale diensten kunnen grotendeels worden afgeschaft. De belastingdienst kan worden ingekrompen met minstens de helft, zeker als je van 15K tot 150K een vlaktaks hanteert. De cumulatieve besparingen van de overheid kunnen de kosten van een basisinkomen voor iedereen van 18+ makkelijk dragen. DUO kan ook dicht. Want of je nu gaat studeren van je basisinkomen of wat anders, doet er niet toe. En studieleningen kunnen commerciële partijen aanbieden.

Stormageddon | 09-08-15 | 16:25

Gewoon experimenteren op lokaal niveau en dan conclusies trekken. Ik denk dat het basisinkomen veel voordelen oplevert:

- mensen in de bijstand worden niet meer gecriminaliseerd

- de lonen kunnen omlaag, immers, je krijgt al een x bedrag van de overheid. Werkgevers kunnen dus gaan besparen op loon en hiermee neemt de werkgelegenheid toe

- geen idiote controlebaantjes meer bij de overheid, scheelt belastinggeld

- geen idioot toeslagenstelsel meer. erg transparate regeling

- automatisering van de werkgelegenheid wordt hiermee ondervangen.

Kire1900 | 09-08-15 | 16:23

@Asmodean | 09-08-15 | 13:31

Je hebt mij nooit horen zeggen dat je niet je handen uit je mouwen mag steken. Daar gaat de discussie ook helemaal niet over. Dat zijn non argumenten die je er met de haren bij sleept. Je lijkt last te hebben van de pavlovreflex: Oh, graties geld dat is stom, zij op de bank hangen en wij maar werken en belasting betalen...

omeharm | 09-08-15 | 16:22

@tweetybird | 09-08-15 | 15:48
Ik zeg niet "ikke, ikke, ikke". Ik ben alleen nogal fel gekant tegen de slappe schuld cultuur die hier in Nederland is gaan heersen de afgelopen jaren. Ik kan gewoon slecht tegen mensen die klagen over van alles en nog wat. Maar nooit zelf de handen uit de mouwen steken. Maar die wel verwachten dat rond het einde van de maand er een lekker bedrag op de rekening staat.
--
En dar zit een groot probleem in Nederland. men wil niet meer, is zo verwend geraakt dat men vergeten is wat werken is. Wat het is om zelf iets te bouwen. Er wordt maar geween naar de overheid. Wake Up.. De overheid zal NOOIT meer wat voor je doen. Die tijd is voorbij. Realiseer je dat en je zult een mooi leven hebben met genoeg centen.
--
Ik heb tevens begrip vor het feit dat er momenteel "minder" banen zijn. Maar die banen komen nooit weer. Dus moet je naar links en rechts kijken en je toekost anders vorm gaan geven. En dat bereik je niet door maar te blijven wijzen naar de overheid, dobbernegers of de EU.
--
Ik ben een zeer fel tegenstander van de EU, Euro en al die andere ongein. Vandaag een hek om Nederland en uit de EU? Dan ben bereid om 80% belasting te gaan betalen voor mijn Medelanders. En ik wet zeker dat Nederland er dan over 5 jaar heel wat beter bij staat. Meer geld en een veel trotsere bevolking!
--
Daarnaast heb ik de ups and downs in volle glorie van het leven meermaals gezien en beleeft. Lijkt me niet nuttig of wenselijk om hier verder op in te gaan. Maar mail me een keer dan zet ik een fles goede X neer en zal ik dat vertellen. Je zal genieten, dat beloof ik je... ;-).

Mark_D_NL | 09-08-15 | 16:21

@Asmodean | 09-08-15 | 15:52
Poep en je weet het.
(Hoop ik echt voor je).

gentle giant | 09-08-15 | 16:13

Raider Twix | 09-08-15 | 15:57

Ja, hehe... dan krijgen ze bovenop dat basis inkomen natuurlijk nog toeslagen, snappie dat niet in dat koppie? Toeslag voor extra goed kunnen wonen, toeslag omdat ze ziek en misselijk zijn, toeslag omdat ... nou verzin maar. Anders is het niet eerlijk natuurlijk.

holtordevrschrkklke | 09-08-15 | 16:05

Dandruff | 09-08-15 | 15:27

Voor u zeg ik ook nog . Hoe komt u erbij dat het mislukt is als het hier in nederland nog niet geexperimenteerd is.U verbindt al een coclusie eraan yerwijl dit helemaal niet kan omdat het experiment hier nog niet eens echt begonnen . Is u maakt dus een conclusie vanuit u eigendenken en dat moet dan ook maar ons mening zijn. Vreemd ik trek de coclusie van mislukt of gelukt na het experiment. Ik durf wel in tegenstelling van u. Een laf een experiment afwijzen uit angst om er extra voor te moeten betalen. En dan onzin redenen opbrengen wasrin de realiteit laat zien dat er door sutomatisering steeds harder banen verloren raken als bijkomen. En dan met twintigduizend polen schermen die wel hier eerken. U vergert te vertellen dat die polen voor een hongertloontje eerken en daarmee die banen hebben omdat de werkgevers hun veel liever hebben omdat ze goedkoper zijn en niks in te brengen hebven. Een nedrlander kost veel meer en kan wel eens gaan zeiken om de werkomstadigheden. U lult dus uit u nek. Ook hier zijn wij mee opgescheept door europa en dit fijne kudtkabinet. Concurentie vervalsing. U moet het maar eens aan de nederlandse vrachtwagen chauffeurs vragen. Nee wat dat betreft bent ook u een mooi zijlijn figuur. Die met drogredenen komt om dit experiment niet te doen uit gevoel naar u eigen portemenee toe.

tweetybird | 09-08-15 | 16:02

Van een basisinkomen van tussen de 1000 en 1400 euro (asielzoekers krijgen overigens met verblijfsvergunning 1400 - 1600: Migration and Asylum EU docje) kun je echt in de randstad geen woning betalen.
Dus dat afschaffen van toeslagen geloof ik gewoon niet.
Dat is een keiharde leugen.

Raider Twix | 09-08-15 | 15:57

-weggejorist-

HeteBliksum | 09-08-15 | 15:52

gentle giant | 09-08-15 | 15:47
Ah, dus je grijpt om wat voor onduidelijke reden dan ook de remigrantenregeling (om semi-goedkoop van kansloze allochtonen af te komen) aan om iedere Nederlander maar een basisinkomen te geven. Dat was dus je doel. Probeer dat in het vervolg direct te zeggen. Die hele remigrantenregeling is volstrekt irrelevant voor de discussie of het wenselijk is een basisinkomen in te voeren.

Asmodean | 09-08-15 | 15:52

Mark_D_NL | 09-08-15 | 15:26

I rest my case. Maar niet voordat ik heb gezegd . U heeft mooi lullen met werk aan de zijlijn en een goed inkomen. Tot het moment dat ook u waardeloos bent geworden voor de eerkgever omdat u baan is geautomatiseerd. Dan wil ik u weer horen . Maar dan niet zeiken als u na 2 jaar ondanks je rot solliciteren met een minima inkomen nog geen werk heeft. Zeg maar net als de politici een makkelijk aan de zijlijn lullen omdat zij het niet ervaren. Scheert u maar lekker iedereen over 1 kam als handjes ophouder. Dan doe ik dat wel op het moment over u op het moment dat u na ontslagen te zijn geen baan meer vindt wat u ook probeert of doet. Zijlijn ouwehoer. Net als al die mooie politici van tegenwoordig met hun multicul troep en hun lastenverzwaring inplaats van investeren. Zijlijn ouwehoeren omdat ze ons die multiculti ellende opschepen maar er zelf niet mee leven of er aan deelnemen. Ons gewone boerenlul wordt het in de strot gedouwt. Wij hebben geen keus. Het moet maar. En dat is nu het probleem van ook mensen als jij. Iets ontkennen en er schandaal van spreken omdat mensen als jij altijd weer aan die zijlijn staan. Maar totaal niet met een oplossing komen of er werkelijk iets aan proberen te doen. Want o wee het zou jouw wel eens wat extta geld kunnen kosten. Het de ikke ikke ikke en de rest kan stikken. Raar is wel vaak dat juist die de grootste bek hebben als het ze het per ongeluk wel overkomt. En dan als hardste gaan roepen naderhand dat het onverklaarbaar is dat er geen experiment is gedaan. Hoe het bestast. Heeft de politiek zo weggekeken voor de toekomst. Nee door mensen als jouw is er geen durf meer in de politiek en in nederland. Een nederland waar we vroeger voor op liepen met zaken. Zoals het wiet gedogen. Ongeloofelijk hier wordt het met streds merr regels omkleed terwijl juist de landrn die er schande van spraken het nu juist invoeren. Zelfs in het puriteinse Amerika. Waar is toch dat voorruit strevende nedrtland gebleven. Ee hebben nu meer regels als ooit tevoren. We worden een gezapig volkje.Vrijheid wordt langzaam aan minder met dit kudtkabinet. We laten het gebeuren en keken er naarSterker nog we laten tegenwoordig minderheden bepalen wat we moeten doen terwijl de meerderheid het niet wil. We laten de politiek ons geld weggeven terwijl we dat niet willen en als we er een verantwoording voor willen en de betreffende minister zegt fuck up ik verantwoording afleggen ik dacht het niet zeggen we ja en amen.En dat veroorzaken mensen zoals u nu. Die denken ik ik ik en de rest kan stikken. Zolang het mij maar niks kost. Welterusten meneer D slaap lekker door.

tweetybird | 09-08-15 | 15:48

@Asmodean | 09-08-15 | 15:42
Kijk, nu gaan we praten.
Waarom zouden we niet gaan kijken waarom we niet zo'n soort regeling op kunnen zetten voor een bepaalde groep dé Nederlanders.
Waarschijnlijk verzandt je dan weer in een ambtenaren en toeslagen stampede waar in afschaffing daarvan juist de grootste winst valt te behalen.

gentle giant | 09-08-15 | 15:47

Nederland de EU door de strot douwen is ook zo'n prachtig experiment. Zum Kotzen.

padbuffel | 09-08-15 | 15:46

gentle giant | 09-08-15 | 15:38
Het punt wat je dus telkens probeerde te maken is dat het basisinkomen niet nieuw is? Nou, leuk man. Gefeliciteerd, die mag je hebben.

Asmodean | 09-08-15 | 15:46

Basisinkomen wordt dus door de staat betaald en de rest legt de werkgever er bovenop.
Dit betekent dus dat er weer een deel van ons inkomen kan worden "gereguleerd", er kan op worden bezuinigd etc. Het basisinkomen wordt afhankelijk van de performance van de staat en niet het bedrijf waarvoor je werkt. Waar span je je dan nog voor in?? Waar komt je loyaliteit te liggen? Wetende dat belastinggeld toch wordt verkwist en uitgedeeld, kan ik niet loyaal zijn naar de Staat.
Ik vind dit een zeer slecht plan, in en in slecht. Volksmanipulatie en nog grotere diefstal en staatsafhankelijkheid voor iedereen. We raken de macht over onze bestaansmiddelen kwijt.

Ik vind het bizar, dat in een democratisch land, waar de burgers het voor het zeggen hebben, de volksvertegenwoordigers (een handvol mensen - wie zijn ZIJ dan?) zo ver denken te kunnen gaan dat ze ons kunnen laten afstevenen naar een socialistische heilstaat. De Overheid eigent zich steeds meer macht toe. Ik weet zeker dat dit tot een enorm conflict zal gaan leiden. Mensen tolereren in goed vertrouwen tot een bepaald punt, en het ontbreekt helaas aan alternatieven, maar als blijkt dat het volk in de zeik genomen wordt knapt er iets en zal dat probleem worden opgelost. Deze oplossing zal dan niet gaan liggen in het stemmen op weer een andere stuivertje-wisselen-partij.
Een revolutionair zal opstaan.
Bezint eer ge begint!!!!

michello | 09-08-15 | 15:44

@Asmodean | 09-08-15 | 15:32 Ben je ff uit de zon? Verstandig.

gentle giant | 09-08-15 | 15:43

gentle giant | 09-08-15 | 15:35
Tot op zekere hoogte is het ook een basisinkomen in het thuisland. Net zoals de AOW tot op zekere hoogte een basisinkomen is. Punt bij die remigratieregeling is natuurlijk dat er hele specifieke voorwaarden gelden voor de doelgroep om in aanmerking te komen voor die regeling. Niet echt universeel dus, en al helemaal geen experiment dat enigszins gelijk is aan de Nederlandse situatie.
-
Is dat dus de discussie die je met me probeerde te voeren? Dat de remigratieregeling al dan niet een basisinkomen zou zijn? Het boeit me eerlijk gezegd vrij weinig of het nou aan die criteria voldoet of niet. Lijkt me ook totaal niet de discussie waar het in dit topic over gaat.

Asmodean | 09-08-15 | 15:42

@Dandruff | 09-08-15 | 15:38 Er is wel werk, er zijn alleen wat minder banen.
Je weet wel, met pensioen, kerstpakket, emolumenten, loyaliteit en zo...

gentle giant | 09-08-15 | 15:41

druipsmurf | 09-08-15 | 15:24

De Noord Europese landen zullen never nooit daar aan meedoen. Dat is niet hun cultuur.
De zuidelijke landen hebben sowieso geen geld meer om dat te betalen.

duitse herder | 09-08-15 | 15:41

druipsmurf | 09-08-15 | 15:08,

Nogmaals; ik zie hier 150.000 Polen rondlopen.
Er is dus gewoon werk.
En dat zal ook niet verdwijnen.
Mensen die een hotel bezoeken willen aangesproken worden door echt personeel; mensen die iets kopen willen zich informeren door iemand met kennis van zaken. Het is al heel lang mogelijk om treinen en vliegtuigen zonder bestuurder te laten rijden/vliegen, maar men wil er niet aan. Omdat een mens in staat is om bij een onverwachte situatie in te grijpen.

En ook robots moeten ontworpen, geprogrammeerd, verkocht en onderhouden worden. Voor de verkoop van robots zullen reclamebureaus worden ingezet, die middels enquêtes de wensen van consumenten zullen onderzoeken. En al die mensen zullen weer moeten worden opgeleid.
Ondertussen kan iedereen ook nog steeds zijn eigen bedrijfje opstarten, misschien in 2e hands robots.
Laat je niet bang maken.

Dandruff | 09-08-15 | 15:38

@Asmodean | 09-08-15 | 15:32
Waarom zie jij dit niet als een basisinkomen in het thuisland? Ik vraag argumenten, geen neerbuigende toon.

gentle giant | 09-08-15 | 15:35

Zo dat roept een hoop emoties op. Het onderwerp knaagt aan het starre beeld dat mensen hebben hoe de samenleving gevormd en gedeeld wordt met zijn allen. Kiesrecht voor vrouwen was ook zo beladen en bijvoorbeeld dat homo's nu mogen trouwen. Herinner de discussies over dienstweigeraars of de cannabis gebruikers allemaal anders denkende die het niet eens zijn met hoe de samenleving werd ingericht. Nu het een groep werkzoekenden die op een andere manier aan de maatschappij willen bijdragen. Lijkt me goed dat er geëxperimenteerd wordt. Interessant ook hoeveel ambtenaren op deze manier geloosd kunnen worden. Maar misschien is 1000 euro teveel en zou 500 euro basisinkomen en 500 euro vrij bijverdienen (bijv. in de huishoudelijke hulp) meer stimuleren.

Big Nose | 09-08-15 | 15:34

gentle giant | 09-08-15 | 15:27
Dit moet wel echt een van de meest onduidelijke discussies zijn die ik ooit heb gevoerd. Ik heb nog steeds geen flauw idee wat je standpunt is. Dat Mo en Fatima een remigrantenregeling krijgen die jij als basisinkomen ziet: prima. En dus? Wat heeft dat in godsnaam te maken met de situatie in Utrecht en andere Nederlandse experimenten? Je moet echt leren je punt helder te brengen, want ik kan hier helemaal niets mee.

Asmodean | 09-08-15 | 15:32

@tweetybird | 09-08-15 | 13:26
Wat is ouder? Ik vind 40 jong. 60, ja dan snap ik dat het soms moeilijk is. Maar dan heb je ook al 40 jaar de tijd gehad om een buffertje aan te leggen. Tja, er zijn altijd mensen die pech hebben... en daar mag inderdaad een vangnet voor worden gecreëerd. Maar niet voor een slappe zak van 40 die iedereen de schuld geeft maar geen inzet toont.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 15:31

tweetybird | 09-08-15 | 15:05,

Je komt met een hoop slogans, maar precies 0 feiten.
- Die experimenten zijn er al geweest, en hebben gefaald.
- Je komt met allerlei regels, maar dat is nou juist niet waar een basisinkomen voor staat.
- De werknemer betaalt nu ook, inderdaad. En daarom willen werknemers als ik dat de huidige regelgeving wordt aangescherpt èn gehandhaafd. Dus niet dat die wordt vervangen door een veel soepeler (= duurder) systeem, waarvan de weinige regeltjes bovendien hoogstwaarschijnlijk evenmin zullen worden gehandhaafd.
- Wat jij nu zegt over robots, zeiden anderen 200 jaar geleden over stoommachines. Boeren worden arbeiders worden ict-ers, etc; dat vormt geen enkel probleem. Nog los van het feit dat we ondanks alle moderniseringen 150.000 Polen hebben rondlopen.
- Zo'n robothotel is een gadget, meer niet. En ook die robots moeten worden geprogrammeerd, getest, verkocht (al dan niet met behulp van reclame), onderhouden, etc.

Maar goed.
Tijd om de barbecue voor te bereiden.
Voordat Groen Links (van dat basisinkomen) het me komt verbieden.

PS.
Vind je het trouwens niet opmerkelijk dat dezelfde mensen die steeds voor dat basisinkomen pleiten, tegelijkertijd de mensen zijn die alles op alles zetten om onze samenleving te ontwrichten?
Met het willen verbieden van vuurwerk, auto's, Sinterklaas en vliegreizen, roken, vlees eten en barbecuen; met het stelselmatig subsidiëren van vrijwel alles dat lui en/of extremistisch is; met het aanklagen van iedereen die daar op geweldloze wijze kritiek op levert...
Een partij die is ontstaan uit oa de stalinistische cpn en de maoïstische ppr; en waarvan bekende gezichten oa terroristen als Pormes en Duivendak, en aanhangers van Pol Pot en Khomeiny waren, zoals Rosenvüller en Rabbae.

Die mensen zijn dus vóór een basisinkomen.
Wat zegt dat over de wenselijkheid van dat idee?

Maar goed, eet smakelijk, straks.

Dandruff | 09-08-15 | 15:27

@Asmodean | 09-08-15 | 15:14
Ik blijf het gewoon vriendelijk uitleggen:
De remigratie regeling bestaat omdat het goeikoper is als Mo en Faat optiefen.
Zij krijgen dan in hun eigen land een uitkering die lager is dan ze in Nederland zouden krijgen.
Daar hoeven ze niets voor te doen, dat is de BASIS van hun bestaan.
Hoe kennen we nou zorgen dat dé Nederlander ook een BASIS voor zijn bestaan krijgt?

gentle giant | 09-08-15 | 15:27

@Opinion1970 | 09-08-15 | 13:27
Dat heb je goed, Paria's. Een kerel van 40 die geen werk kan vinden. Kom op nou..... Dat is een triest verhaal welke in stand wordt gehouden door de mensen zelf. Om maar niet de echte reden van hun werkeloosheid te hoeven inzien: Luiheid. En jij bent zeker ook 1 van de mensen die roept: De overheid moet voor banen zorgen". Nee vriend JIJ moet voor je eigen baan zorgen.
--
En als je 40 bent en nu al denkt dat je nooit aan bak komt ben je een slappe zak. Want er is genoeg te doen in de wereld. Gewoon handen uit de mouwen, Kleine stapjes en dan kom je vanzelf weer on top. En o ja.. lekker de schuld geven aan de Nederlandse Arbeidsmarkt. Lekker he, nooit de schuld bij jezelf leggen... Zwelg lekker in je zelfmedelijden en geef iedereen en zijn moeder maar de schuld voor jouw ellende. En nu hup aan het werk. Ga een kanaal graven ofzo.
--
40... en nu je zelf al afschrijven.. Wat heeft links toch allemaal niet afgebroken. Zelf de ruggengraat van de Nederlandse man is verdwenen.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 15:26

duitse herder | 09-08-15 | 15:18
Het kan uiteindelijk 2 kanten op:
-Ze verlaten inderdaad het land
-De omstandigheden in alle landen worden om die reden gelijkgeschakeld. Je zult dus buiten de EU moeten gaan wonen. De EU, Canada en VS zullen uiteindelijk wel meer een op elkaar afgestemd beleid krijgen. Maar dat duurt nog járen...

druipsmurf | 09-08-15 | 15:24

Patatter | 09-08-15 | 14:55

Oeps dat zegt vermeend het brein dat er jaren lang zelf een puinhoop van heeft gemaakt. En dat neemt u klakkeloos aan. Een vermeend die als econoom wel optelt maar voor het gemak andere zaken vergeet af te trekken.Of je nu een uitkering verstrekt van 1000 euro of een uitkering van 1000 euro. Het blijft 1000 euro die u nu ook al opbrengt. Daarin verandert dus niks. De kosten lopen dus niet op voor u. Wat u nu betaald als werknemer betaald u dsn ook. Ware het niet dat wat u nu betaald zelfs kan verminderen omdat de hoge kosten van kontrole ,uitvoering en hoge integratie kosten dan wegvallen. En die zijn heel hoog. Een integratie wasrbij maar een paar mensen eerkelijk uiteindelijk een baan scoren,dus eigenlijk weggegooid geld. Dit geldt vooral voor oudere werknemers. Het experiment kan dus weldegelijk winstgevend zijn en onverwachte oplossingen voor problemen in de toekomst. Het dus niet proberen kan zeer dom zijn. Want nu eerk jij maar dat kan in de toekomst anders zijn. I rest my case. Andere mogen wat mij betreft verder met dit onderwerp. O ja ben zeer zeker geen groenlinkser en met d666 heb ik werkelijk helemaal niks. Maar ik vind het gewoon zelf wel een goed experiment met het oog op de toekomst omdat de realiteit is en wordt dat niet iedereen meer werk kan krijgen. Iets wat door de verregaande automatisering steeds grotere vormen zal aannemen. Het is dadelijk zelfs zo dat robotten dadelijk andere robotten zullen aansturen en controleren. De techniek scheidt voort en je kan je ogen er voor sluiten en enkel aan het nu denken of vooroplopen in de toekomst voor wat komen gaat.Zoals ik al zei hier laat ik het bij. I rest my case.

tweetybird | 09-08-15 | 15:22

Talenten nemen geen genoegen met een basis inkomen. Die willen in psychologische zin namelijk iets presteren. Deze mensen met capaciteiten zijn de eerste die Nederland zullen verlaten en in een vrij land hun carrière zullen voortzetten.
De werkelijke vraag is dus: Wat blijft er dan over ?

duitse herder | 09-08-15 | 15:18

Knettergek, D66 zou als staatsgevaarlijk bestempeld moeten worden en Arrogander Pechtold opgesloten!
Wie op zo'n partij stemt, een partij die ons verkoopt aan Brussel, spoort voor geen meter!
Pechtold is van mening (nadat het referendum eens het kroonjuweel was van D66) dat het referendum te complex is voor de gewone burger! En ook heel grappig van Pechtold (not) dat i.p.v de tweede kamer te verbouwen, het een goed moment is om de boel over te dragen aan Brussel!
IK zou willen zeggen; "Pechtold 62% van de Nederlanders is klaar met de EU"! Eens gaan jullie verliezen! Want jullie proberen ons alles ondemocratisch door de strot te persen! En Dat wreekt zich!

Lexus01 | 09-08-15 | 15:14

gentle giant | 09-08-15 | 15:13
Oké, maar voor de zoveelste keer: wat is je punt? Wat wil je nou bereiken met die constante opmerkingen over die remigranten? Ik snap er echt geen hol van. Wat wil je?

Asmodean | 09-08-15 | 15:14

@Asmodean | 09-08-15 | 15:01
De Nederlandse staat verschaft remigranten die aan bepaalde voorwaarden voldoen een levenslange gegarandeerde uitkering zonder controle, tegenprestatie of pressie.
Of ze daarnaast geiten fokken als een dolle doet niet ter zake.
Dat noem ik een 'BASISINKOMEN'.
Wanneer je dat niet knijst moet je even uit de zon gaan.
Ik durf mij af te vragen of die remigranten úberhaupt ooit doodgaan.

gentle giant | 09-08-15 | 15:13

Als dit doorgaat zeg ik gelijk mijn baan op en schrijf me in in Utrecht. YOLO!

Steinway | 09-08-15 | 15:09

Dandruff | 09-08-15 | 14:46

Wat je benoemd onderschrijf ik zelf ook, alleen ik denk dat het probleem nu groter is dan de te linkse aanpak.

Je schreef:
" De techniek schrijt voort, inderdaad, en doet dat al enkele eeuwen.
En toch vonden mensen altijd weer een baan, van de landbouw naar de industrie naar de dienstverlenende sector. "


Daar is op zich niets op af te dingen, maar het belangrijkste verschil met vroeger is dat deze lijn zich niet meer doorzet. We zijn al in een fase aanbeland dat er méér banen verloren gaan dan dat er aan de andere kant bijkomen. De lijn buigt sterk af naar beneden en is niet meer min of meer lineair. Automatisering, zeker in combinatie met robotisering kost nu beduidend meer banen dan er aan de andere kant bijkomen. Ik ben zelf werkzaam in de deze sector en programmeur, maar ben ook min of meer gedwongen hier aan mee te werken. Dat is ook de reden dat ik nogal tegen de huidige immigratiepolitiek ben. De mensen in Afrika gun ik een goed leven, maar ze hiernaartoe halen ìs gewoon geen oplossing.

druipsmurf | 09-08-15 | 15:08

Dandruff | 09-08-15 | 14:51

Tegen jouw zeg ik ook dat je een experiment doet zodat je kijkt hoe te kijken of het werkt. Om te kijken wat voor regels er nodig zijn en bijvoorbeeld wie er in aanmerking komen. Je kan bijvoorbeeld een eis stellen dat iemand die werkeloos wordt eerst 2 jaar laat zien dat hij er alles aangedaan heeft om weer aan het eerk te komen voor een basisinkomen. Je kunt een leeftijdsgrens stellen dat dit geldt voor werknemers van 48 en ouder die weinig kans maken op de arbeidsmarkt. En noem maar op. Een experiment is juist bedoelt om mogelijkhefen te verkennen. Maar hier wordt het bij voorbaat afgeschoten. Reden de werknemer zou er voor betalen. Maar dat doen ze nu toch ook al. Wie niet durft wie niet wint. Maar wie naar de toekomst kijkt weet dat door de automatisering de werkeloosheid niet veel meer zal dalen. Hij zal hooguit groter worden. De robots zijn in opmars. Iets wat je wel kan blijven ontkennen. Maar de technologie scheid voort. 1 robot doet veel meer als tien werknemers. En dat 24 uur per dag zonder zeiken en zonder rust of pauze en zonder CAO. In japan wordt zelfs al een heel hotel gerunt door robots. Houd u ogen maar dicht de verassing komt des te harder tegen de tijd dat u hoort van de werkgever dat u niet meer nuttig bent aangezien u werk verricht kan worden door een veel goedkopere robot zonder gezeik. En geloof maar die tijd komt sneller als dat u denkt. Wees dus maar blij met je baan met meer geld als een minima.

tweetybird | 09-08-15 | 15:05

gentle giant | 09-08-15 | 14:55
Wat wil je nou bereiken met dat constante gezeur over die remigranten? Probeer je daarmee aan te tonen dat dat zo goed werkt, en dat we het daarom in Nederland ook in moeten voeren? Of ben je tegenstander van die remigrantenregeling? Ik heb echt geen flauw idee welk punt je wilt maken en waarom je van mij verwacht dat ik reageer op iets waarvan je zelf niet eens helder je punt kunt uiteenzetten.

Asmodean | 09-08-15 | 15:01

@Asmodean | 09-08-15 | 14:50
Totaal oneens, als Mo aan bepaalde voorwaarden voldoet en optieft krijgt hij levenslang gratis geld.
Wat hij daarnaast in de zandbak doet speelt geen rol.
Dat is de definitie van een fucking basisinkomen.
En daar moeten Sjaak en Sjaan ook naar toe.

gentle giant | 09-08-15 | 14:55

25% extra belasting opdat anderen niet hoeven te werken? Dat ze de tyfus krijgen.

Rest In Privacy | 09-08-15 | 14:55

tweetybird | 09-08-15 | 14:50
Ik wil dat je mij een bron geeft, zodat ik die kan bestuderen en daar een oordeel over kan vormen. Jij hebt dat hele experiment duidelijk echter zelf verzonnen. Vandaar dat je zo moeilijk doet over die bronnen. Ik vind het overigens wel gewoon echt laf dat je niet gewoon toegeeft dat je die bronnen niet hebt. Een beetje man is ook in staat zijn ongelijk toe te geven.

Asmodean | 09-08-15 | 14:55

misschien kan het bekostigd worden door het uitschakelen van wachtgeld en minder JSFjes en ander faalprojecten.

typtyphus | 09-08-15 | 14:54

tweetybird | 09-08-15 | 14:47
Ik zeg helemaal niet dat er geen werklozen zijn. Waar het mij om gaat is dat ik niet mee wens te betalen aan experimenten die echt helemaal nergens op slaan en niet anders kunnen dan falen.

Asmodean | 09-08-15 | 14:53

tweetybird 14:31,

Je geeft geen bronnen omdat je die niet hebt.
Die experimenten waren tijdelijk, en werden bekostigd van buitenaf, daarom leken ze succesvol.
Maar dat waren ze niet; er moest geld op worden toegelegd.
Onbetaalbaar = onbetaalbaar, punt.
Mede daarom zijn alle socialistische experimenten altijd mislukt.

Dandruff | 09-08-15 | 14:51

Asmodean | 09-08-15 | 14:36

Wat jij wil.

tweetybird | 09-08-15 | 14:50

gentle giant | 09-08-15 | 14:37
Dat heeft niets te maken met een basisinkomen. Het is absoluut niet onvoorwaardelijk. Ik weet dan ook niet wat voor reactie je nu van me verwacht.

Asmodean | 09-08-15 | 14:50

Asmodean | 09-08-15 | 13:31

Kijk en dat is nou jouw fout. Je wenst er niet aan mee te betalen. Mag ik zeggen dat je een onlogische sukkel bent want nu betaal je er al jaren aan mee. Want o jij dacht dat er geen werkelozen waren. Er verandert dus niks met dat experiment. Jij betaald nu al dus dan ook. Het enigste wat in weze verandert is dat het juist goedkoper wordt doordat als er goede regels uitkomen met het ecperiment de kosten voor uitvoer en controle vana gaan. En dat zijn hele hoge kosten waar jij nu ook aan mee betaald. En het kan ook nog het neveneffect hebben dat werkgevers de goede gemotiveerdewerknemers veel liever vasthoud als ze inruilen.En daar iets meer tegenoversteld om juist die werknemers te behouden. Voor werknemers betekent dat mischien wel een veel betere onderhsndelings positie. Het kan zels zo zijn dat de lonen daardoor stijgen voor werknemers. Want ze zullen wat moeten bieden voor de goede gemotiveerde werknemer. En daar geef ik gelijk aan waarvoor een VVD dit niet graag willen. Die zitten er voor de grote bedrijven en die zullen minder winst boeken omdat ze de werknemer betere aanbiedingen zullen moeten doen. En dat kan natuurlijkniet in de ogen van dr VVD die er niet voor de burger zit masr voor de grote bedrijven die zo goedkoop mogelijk veel winst moeten maken.Dat maakt ook dat mensen maar zo makkelijk in deze tijd uit een bedrijf getyft worden voor het minste of geringste. Hun leus voor jouw 1000 anderen.

tweetybird | 09-08-15 | 14:47

Dandruff | 09-08-15 | 14:36
Klopt. Het is om de verkeerde (want linkse) redenen opgezet. Vrees ik ook voor...

druipsmurf | 09-08-15 | 14:46

druipsmurf 14:35,

Dat er nu te weinig wordt gedaan om werkelozen bezig te houden is een probleem apart; dat verander je niet met een basisinkomen.
Het probleem is dus vooral dat ons bestuur niet deugt.

Wat de schoonmaakbranche betreft, ik gaf wat voorbeelden van werk dat nu blijft liggen. Van concurrentie is dan dus geen sprake. Bovendien zijn er zat andere voorbeelden te bedenken, denk aan de problemen in de zorg, of bepaalde sectoren die nu draaien op Poolse arbeiders.

Basisinkomen of basisbaan, we zullen hoe dan ook wat strenger moeten worden aan de grenzen. Welk sociaal stelsel we ook kiezen, we kunnen niet heel de wereld onderhouden.
We zullen dus ook hoe dan ook moeten gaan kiezen voor een beter bestuur, dat tenminste een 5- verdient maar het liefst natuurlijk een 8+. De huidige norm in de politiek (een 1- is ruim voldoende op een schaal van 1 tot 10) gaat de onbetaalbaarheid van ons sociaal stelsel niet oplossen.

Dandruff | 09-08-15 | 14:46

@tweetybird | 09-08-15 | 14:31 Hij moet nog antwoord geven op het basisinkomen voor remigranten.
@Asmodean | 09-08-15 | 13:51 Nederland heeft al een basisinkomen: Niks experiment.
www.st-ab.nl...
gentle giant | 09-08-15 | 13:58

gentle giant | 09-08-15 | 14:37

tweetybird | 09-08-15 | 14:31
Allemaal heel leuk en aardig, maar jij beweert dat er een tweede experiment in Canada is geweest enkele jaren geleden, zonder dat je er een bron bij geeft. Ik kan geen enkel bericht vinden over dat zogenaamde tweede experiment. Ondanks dat ik je nu al meerdere keren heb gevraagd om meer informatie, weiger je dat te geven. Ik kan daar alleen maar uit afleiden dat jij dat tweede experiment uit je duim zuigt. Waarom geef je dit niet gewoon toe?

Asmodean | 09-08-15 | 14:36

Hoehetzit,

Nogmaals, de gemeente heeft het zelf over een basisinkomen.
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/ni...

En de bedoeling van zo'n experiment is natuurlijk het verder invoeren daarvan. Als je het nieuws af en toe had gevolgd dan had je kunnen weten dat er inmiddels 47 gemeenten zijn die dergelijke plannen hebben. Die doen dat niet omdat ze de onwenselijkheid van dat basisinkomen willen aantonen. Dit idee komt uit de koker van partijen als Groen Links, die normaal gesproken ook al op allerlei andere manieren de samenleving trachten te ontwrichten. Met name ook door onze samenleving onbetaalbaar te maken.
Het is echt geen toeval dat die over het basisinkomen beginnen.

Dandruff | 09-08-15 | 14:36

Dandruff | 09-08-15 | 14:19
Een basisbaan ipv basisinkomen spreekt mij ook meer aan, maar dat is er al in de vorm van het verplichte 'werken voor je uitkering' dat momenteel op zoveel weerstand stuit. Het probleem daarbij is dat uitkeringstrekkers nauwelijks sancties tegenmoet zien als ze weigeren. (Niet werken is wél eten in Nederland, ipv honger lijden) En het is concurrentievervalsing voor voornamelijk de schoonmaakbranch.

druipsmurf | 09-08-15 | 14:35

Asmodean | 09-08-15 | 13:51

Ik ken je ondertussen en ga er niet op in. Als jij dat denkt mag van mij en vindt het best. Een experiment wat jouw niet zo goed uitkomt. Maar wat let je. Je bent toch niet dom. Doe zelf eens wat en zoek het op. Ga kijken op het internet. Want ik ga het niet voor je doen want het zal mij om eerlijk te zijn worst zijn wat jij er van denkt. Of dat ik het uit mijn duim zuig. Wat jij wil toch.Ik hoef jouw niet te overtuigen. Jij mag van mij een eigen mening hebben. Maar ik zeg je wat de boer niet lust eet hij niet. Aardig van toepassing op jouw instelling. Poeh een experiment zou wel eens goed kunnen uitpakken. Maar dat willen we niet. Nee we doen het niet want dan is het bij voorbaat mislukt. Ach ja. Zeg maar net als de tegenwoordige politiek. Laf en misselijkmakend. Zaken ontkennen en er maar om heen draaien.En niks durven te benoemen. Door die instelling zitten we al aardig lang met een ander probleem in Nederland. Sterker nog als het woord benoemt wordt schieten ze al in de stres. Zie bijvoorbeeld de in de politiek afvallige Wilders die het wel durft te zeggen. Een omzigt die wel de zaken durft voor te leggen. Ook in weze een afvallige want lastig voor de gezapige politicie. Ik denk maar dat is geheel mijn mening dat als jij in de politiek zou zitten ook zo'n gezapige zou zijn die niks aandurft en het wel goed vindt zoals het nu is zonder toekomst visie en overal om heen lullen . Zonder ooit met echte verbeteringen te komen zoals dit kabinet dat niet investeerd maar de burgers het vel over de oren halen en zelfs niet eens luisteren naar die burger en het geld in bodemloze putten stort zoals griekenland en de EU.

tweetybird | 09-08-15 | 14:31

Een basis inkomen is een heel slecht idee. Financieel laat ik even links liggen maar de maatschappij zal veranderen en de machtsverhoudingen. Je zult in een soort van dictatuur belanden gezien iedereen gedeeltelijk afhankelijk wordt van zo'n basis inkomen. Democratie zal overbodig worden want de overheid kan dan alles gaan bepalen zo als zij denken dat te moeten doen. Weerwoord zal er nauwelijks komen want je hebt een basis inkomen. Het draait de rollen om, de overheid is van ons allemaal, maar met een basis inkomen zijn wij van de overheid. Typisch D66, die luchtfietsers hebben nog nooit na kunnen denken, ze begrijpen niet eens waar hun eigen partij in de basis voor staat.

Toetsiemonster | 09-08-15 | 14:31

Verdomde goed idee. iedereen een gegarandeerd inkomen zonder gezeik van € 1000,-. De werknemers die op zijn kunnen minder werken of zelfs stoppen en de mensen die aan hun toekomst willen werken, zoals het kopen van een huis) krijgen weer kansen. Werkgevers krijgen weer gemotiveerd personeel

Voorwaarden, grenzen dicht want je kunt niet dweilen met de kraan open. En dat wil d'666 nu juist weer niet. Of gaat D'666 voor deze paupers weer kampementen opzetten zoals het voormalige Veenhuizen om de echte onrendabele te huisvesten? Ja dan kunnen we er nog wel miljoen bijhalen uit Afrika.

Hoe we dat betalen ( wat dacht je van de pensioenfondsen die niet meer nodig zijn met en basisinkomen. Dus motto D'666: Geen gezeik, iedereen uit Afrika rijk.

hurenisvoorpaupers | 09-08-15 | 14:25

@Dandruff

Ik heb die wethouder vooral horen zeggen dat ie een aantal groepen met elkaar wil gaan vergelijken. Waarvan één groep een soort van 'bijstand zonder regels' krijgt. Ik heb niemand horen zeggen dat 250 man een basisinkomen gaan krijgen. En waar komt die 3 miljoen vandaan..?

HoeHetZit | 09-08-15 | 14:24

@druipsmurf,

De techniek schrijt voort, inderdaad, en doet dat al enkele eeuwen.
En toch vonden mensen altijd weer een baan, van de landbouw naar de industrie naar de dienstverlenende sector.

En ondertussen hebben we nu zo'n 150.000 Poolse gastarbeiders in NL, naast bijvoorbeeld relatief kleine groepen andere Moelanders.
Er is dus wel werk.
En dan heb ik het niet eens over dingen die ik om mij heen zie waar niks aan gedaan wordt; bijvoorbeeld graffiti en rommel op straat.
Daarom spreekt het idee van een basisbaan in plaats van een basisinkomen mij veel meer aan;
- mensen hebben dan ook dat basisinkomen;
- en doen daarvoor iets nuttigs;
- door hun contact met de samenleving vergroten zij bovendien hun kansen op een echte baan.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/05/...

Dandruff | 09-08-15 | 14:19

Iets eaar ik bijvoorbeeld niet hoor is dat dit ook kan maken dat werkgevers veel zuiniger worden op hun werknemers. De regel voor jouw 1000 andere vervalt daarmee namelijk. Willen ze goed personeel dat gemotiveerd is zullen ze er iets voor terug moeten geven. Het klimast van voor jouw 1000 anderen kan daarmee wel eens veranderen wasrdoor de werkende er op vooruitgaan doordat ze niet zomaar ingeruild worden. Je creeert er meer zekerheid mee dat mensen hun baan kunnen behouden. Ik zeg laat dat experiment maar komen. Daarna zien we wel hoe het uitpakt. Winnen doe je door iets te durven.Iets wat er in de hedendaagse politiek niet meer bij is.

tweetybird | 09-08-15 | 14:16

@hoehetzit,

Onzin, de betrokken politici spreken zelf van een basisinkomen.
Dus mag GS die term ook gebruiken. Dat dit semi-basisinkomen inderdaad alleen voor uitkeringstrekkers bedoeld is doet daar niks aan af.

Alle belangrijke punten van de columnist, zoals de onwenselijkheid en de onbetaalbaarheid van deze plannen, blijven bovendien kaarsrecht overeind.

Dandruff | 09-08-15 | 14:12

Dandruff | 09-08-15 | 13:40

Je hebt in de kern helemaal gelijk, alleen.. het gegeven is dat we nú wel moeten zoeken naar alternatieven om de maatschappij zonder ongelukken draaiende te kunnen houden. En dat zeg ik, als iemand die normaal gespromen behoorlijk allergisch is voor dit soort linkse ideeën.
Ik merk op mijn werk dat de techniek nu wel heel erg snel gaat en we staan aan de vooravond van massale ontslagen op de werkvloer doordat de robotisering een volgende fase ingaat. Dit gaat nog radicaler voor werkloosheid zorgen dan wat bijv. automatisering en internet in het bankwezen heeft aangericht. Er zijn nu nauwelijks nog bankfilialen met meer dan 10 werknemers.

Wat we dan wel moeten doen is nogal ongewis. Dat we nú rap moeten zoeken naar alternatieven en experimenteren staat voor mij als een paal boven water.

druipsmurf | 09-08-15 | 14:07

Asmodean | 09-08-15 | 13:38

Daarvoor is het ook een experiment en daarmee kun je gaan kijken hoe er uitvoering aan te geven en de regels vast te stellen en hoe het in te vullen. Hier wordt het experiment bijvoorbaat naar de plullenbak verwezen om dat vermeend en van ploeg het zeggen. Twee heren die er in het verleden zelf ook een zooitje van maakte. Als je het experiment geen kans geeft zal je het nooit weten. Het proberen en kijken hoe het uit pakt kan daarentegen juist verassend zijn en juist wel eens een besparing opleveren en de problemen van de grote werkeloosheid verminderen door de toenenende automatisering. Dat heet nu naar de toekomst kijken. Maar het kan ook dat het experiment mislukt. Maar dan weet je dat tenminste maar heb je het wel geprobeerd. Maar dan weet je tenminste dat daar dan de oplossing niet moet worden gezocht. Kijk dat is nu tegenwoordig de politiek. Iets moet zeker zijn en ze durven geen ene fkikker meer. De oplossing wordt meestal maar weer steeds gezocht in lasten verzwaring terwijl dit juist kan uitpakken als een gigantische besparing op uitvoeringskosten en controle en vereenvoudiging. Op de manier zoals de politiek het nu doet zal de werkeloosheid echt niet veel afnemen. Want dat is de realiteit. Wat dit kabinet is creatief omgaan met werkeloosheid cijfers door mensen niet meer mee te tellen in werkeloosheid cijfers. Tsja zo kan ik ook net doen of de werkeloosheid afneemt. Feit is dat hij gewoon toeneemt. Sterker nog er komen zelfs nog wat extra groepen bij. De wajongers waarvan de werkgevers gewoon het helemaal niet ziet zitten om ze aan te nemen in hun bedrijf. Want dat is de waarheid. Is ook weer zo'n pure onzin maatregel van dit kabinet en kleinsma.Een maatregel die voor niemand zoden aan de dijk zetten. Ook weer zo'n groep waarvan de meerderheid nooit maar aan het werk komt. Ook niet na dure reintigratie. De werkgevers zitten er gewoon niet op te wachten. Want het werkt gewoon niet in je bedrijf.

tweetybird | 09-08-15 | 14:07

tweetybird,

Dat experiment in Canada werd van buitenaf betaald.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/05/...
Dat is de keuze die we hebben;
- binnen de regio van dat basisinkomen de snel kleiner wordende groep werkende mensen tot slavernij veroordelen, en hun inkomens voor bijna 100% inpikken.
- Of verwachten dat derden van buitenaf het basisinkomen gaan betalen.

Welke optie je ook prefereert, beide opties tonen toch aan dat het systeem niet werkt. Een werkend systeem kan zichzelf in stand houden; systemen die van buitenaf gesubsidieerd moeten worden werken per definitie niet.

Dandruff | 09-08-15 | 14:07

Basisinkomen is een goed idee, en waarschijnlijk de enige manier om straks de maatschappij in te richten, maar absoluut niet op de manier zoals nu mee geexperimeteerd word. Ik vermoed dat de meeste mensen, inclusief Paternotte, er zich niet voldoende in verdiept hebben.

Rest In Privacy | 09-08-15 | 14:06

poe hee, is het echt zo moeilijk ff de feiten te verkennen alvorens je verhaaltje te publiceren? Ik weet niet hoe het in de andere steden zit, maar het experiment in Utrecht gaat helemaal niet over een basisinkomen. Het gaat over het simpeler maken van de regels in de bijstand, waardoor er uiteindelijk ook weer minder ambtenaren nodig zijn. Lijkt mij prima. Maar goed, het is natuurlijk zeer on-cool als gs columnist om plannen van een andere partij dan pvv/vvd goed te keuren. Wat prima is, overigens, maar geef in ieder geval de juiste feiten weer.

HoeHetZit | 09-08-15 | 14:04

Brinkerz,

Zoals jij het zegt klinkt het makkelijk zat.
Probleem is dat iedereen kan voorspellen dat die regels aangepast zullen worden, in het voordeel van elke immigrant.
Dat gebeurt immers ook nu;
- ook nu hebben (illegale) immigranten recht op onderdak, voedsel, zakgeld en medische zorg;
- ook nu nemen allochtonen hun relatief hoge uitkeringen van hier mee naar relatief goedkope landen als Marokko;
- en onze rechters zeggen nu al dat daar niet in mag worden gesneden, zelfs niet bij geconstateerde fraude;
- Nederlandse wetten zijn immers alleen van toepassing op autochtone Nederlanders; allochtone Nederlanders zijn vrijgesteld van alle plichten om "discriminatie" te voorkomen.

Verder is het niet "fijn en grappig" als piloten of hartchirurgen voortaan minder betaald worden dan schoonmakers. Inkomensverschillen hangen ook samen met verantwoordelijkheidsgevoel, en met jarenlange studies. Iedereen kan schoonmaken. Als banen als chirurg niet meer aantrekkelijk zijn dan gaat de samenleving als geheel daar flink op achteruit.

Dandruff | 09-08-15 | 14:01

Niet voor Sjaak met z'n 55 lentes, dat niet.

gentle giant | 09-08-15 | 13:58

@Asmodean | 09-08-15 | 13:51 Nederland heeft al een basisinkomen: Niks experiment.
www.st-ab.nl/normremi.htm

gentle giant | 09-08-15 | 13:58

tweetybird | 09-08-15 | 13:47
Volgens mij zuig je dat hele tweede experiment in Canada uit je duim.

Asmodean | 09-08-15 | 13:51

@Bad Ass Justice | 09-08-15 | 12:48

Nee man. Maar zo'n inkoppertje kon ik niet laten liggen..

overVecht | 09-08-15 | 13:51

telelezer | 09-08-15 | 12:57

yep en dat experiment is opnieuw opgepakt in een stad in canada en inderdaad weer met dezelfde uitkomsten. Maar ja wie geen experiment aandurft zal het nooit weten. Wetende dat de werkeloosheid niet zal dalen door toenemende automatisering maar juist zal toenemen en je waarschijnlijk uiteindelijk toch er naar toe zal moeten. Want duidelijk is gewoon dat er niet voor iedereen er meer werk is. Zowel bij hoog als laaggeschollde werknemers. En dan vooral voor werknemers die de 48 zijn gepasseerd. Zo is die doorwerken tot je 70 ste ook een zeer debiele maatregel als de meeste oudere werknemers al geen kans meer hebben op een nieuwe baan na ontslag. Had het gewoon 65 gelaten. De jeugd had meer kans gemaakt en we hebben allemaal met een opstelten gezien wat er gebeurt als je een fossiel laat doorwerken terwijl het helemaal niet gaat.Want die had ook gewoon met 65 gepensioneerd moeten zijn. Klaar.

tweetybird | 09-08-15 | 13:47

@asmodean JA het basisinkomen is onvoorwaardelijk, dus jij krijgt het, en Rutte ook. Enige eis is 18 jaar in NL ofwel door geboorte ofwel door immigratie. Vertrek uit NL betekent einde inkomen dus ook geen betaling aan buitenland. Makkelijk zat

Brinkerz | 09-08-15 | 13:43

De belastingdienst kan weer doen wat ze moet doen, belasting heffen en controleren.
Het grappige wordt wel dat zgn k*twerk minder populair wordt en dus duurder betaald. En omgekeerd, en dat is fijn en grappig.
Die influx droogt op, tenzij de immigrant een toegevoegde waarde heeft voor het land en de economie, als ze dat niet hebben hebben ze immers een inkomen van €375 per maand tot ze hier 18 jaar zijn.
Ik zie het probleem niet.

Brinkerz | 09-08-15 | 13:40

Nadeel van alle linkse hobby's is dat ze naast onwenselijk vooral extreem onbetaalbaar zijn.
Daarom zijn socialistische experimenten altijd alleen mogelijk in kapitalistische samenlevingen; waar werkende mensen de hobby's van de nietsnutten kunnen betalen.

Dat geldt dus ook voor het basisinkomen.
De "succesvolle" experimenten daarmee in Dauphin (Canada) en Namibië werden van buitenaf gesubsidieerd. In Dauphin betaalde de federale en provinciale overheden; in Namibië werd het benodigde geld door Duitse kerken en NGO's opgehoest.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/05/...

Dat is ook logisch.
Geld is niet gratis.
Socialisten doen altijd alsof geld aan bomen groeit, en roepen daarnaast dat een gebrek aan geldbomen kan worden opgevangen door alle kippen met gouden eieren (= alle werkgevers en alle werknemers) te slachten. Maar in de praktijk zijn beide dogma's irreëel gebleken.
- Niet voor niets zijn vrijwel alle socialistische landen reeds failliet.
- Enkele zwaar gesubsidieerde uitzonderingen als Cuba en Noord Korea daargelaten.

Zelfs in het Kapitalistische Westen gaan "socialisme" enerzijds en "wanbeleid, corruptie en geldverspilling" anderzijds hand-in-hand.
Zie de kostenposten van links bestuurde steden als Amsterdam. Zie de gigantische subsidiesector in NL; duizenden clubjes die jaarlijks miljarden aan overheidsgeld "nodig" hebben om hun dogma's te verdedigen.

Een basisinkomen is dus alleen haalbaar zolang er anderen zijn om dat basisinkomen op te hoesten. Probleem van deze tijd is echter dat vrijwel alle kapitalistische samenlevingen aan steeds meer linkse regelgeving, linkse kostenposten, linkse rassenrellen en linkse verdomming (onderwijshervormingen, slaafse media, etc) ten onder gaan.
Pakweg 30 jaar geleden hadden we dit heilloze plan kunnen betalen, als definitief bewijs dat het niet werkt. Nu zal dit heilloze plan de zoveelste nagel in onze doodskist worden.

Dandruff | 09-08-15 | 13:40

@Reality_check | 09-08-15 | 11:23

Jee, optie twee: 16 uur extra met vrouw en kinderen opgescheept zitten. Doe mij maar een 40-urige werkweek. Misschien kun je meteen aanschuiven bij het oxycotine experiment.

decadent degeneraat | 09-08-15 | 13:40

tweetybird | 09-08-15 | 13:36
Wat een fantastische bron. Echt helemaal top. Niets op aan te merken tegen zulke glasharde feiten.

Asmodean | 09-08-15 | 13:40

tweetybird | 09-08-15 | 13:34
Volgens mij is je niet helemaal duidelijk wat een basisinkomen is. Een basisinkomen is universeel. Voor iedereen. Ongeacht hoeveel je verdient. Net zoals de AOW. En nu wil je opeens een verdiengrens aan het basisinkomen geven? En wat als je een samenwoont met een partner die 10x modaal verdient, terwijl je zelf geen inkomsten hebt. Hou je dan recht op je volledige basisinkomen?

Asmodean | 09-08-15 | 13:38

Asmodean | 09-08-15 | 13:27

Nope is een experiment wat drie jaar terug in een stad in canada aan de gang is.

tweetybird | 09-08-15 | 13:36

F#ckingAwesome | 09-08-15 | 12:37

En hoe ziet u de constante input in dit model van economische vluchtelingen eruit, welke over het algemeen geen meerwaarde toevoegen in onze toch al overvolle samenleving.

Het is toch nog steeds zo dat verrichte arbeid een economische waarde vertegenwoordigd en dat het kantelpunt tussen werkende en niet werkende hierdoor een versnellende werking creëert als de input van economische vluchtelingen een constante blijkt.

En over de bijkomende kosten die dit met zich meebrengt maar te zwijgen.
In mijn optiek, theoretisch mooi maar praktisch onwerkbaar.

von Amsberg | 09-08-15 | 13:36

Brinkerz | 09-08-15 | 13:24

Nee hoor want mensen die werk hebben verdienen al meer als dat basisinkomen en hebben dus al dat basisinkomen.Stel alleen wel de restrictie dat iemand met een basisinkomen 300 euro mag bijverdienen in de maand wit. Want ook met het basisinkomen blijft zwart werken verboten hoor. Want dan komt de belastingdienst weer om de hoek kijken die daar wel op blijft controleren. Daar verandert namelijk in die regeling niks aan. Op zwartwerken wordt namelijk al door de belastingdienst gecontroleerd. Want het uwv controleert op twee tandenborstels in de badkamer. Iets wat dan overbodig wordt.

tweetybird | 09-08-15 | 13:34

Het zal misschien mijn leeftijd zijn maar ik heb dit soort mooie plannetjes al veel eerder gehoord. Het aloude linkse credo 'de staat zal voor u zorgen', hoe dat vervolgens ook betaald moet worden, wordt er niet bij verteld. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat meestal ook.
Het basisinkomen is een oud links stokpaardje dat meer dan alle andere stokpaardjes zeer aantrekkelijk klinkt voor heel veel mensen, al dan niet werkend. Zeker als je geregeld door de Sociale Dienst wordt getreiterd op bijverdienen of je werkt in een baan die een nachtmerrie blijkt te zijn, kan ik me zeer goed voorstellen dat het idee van lekker je Eigen ding doen en geregeld geld krijgen leuk klinkt. Het veel gebruikte argument is de 'robotisering' dat veel banen zou doen verdwijnen. Het feit is echter dat automatisering voor veel nieuwe banen zorgt. Ikzelf zou niet het werk doen dat ik nu doe, was er geen automatisering geweest.
Het idee komt echter voort uit een diep marxistisch verlangen naar nivellering en gelijkheidswaan, het idee dat de samenleving maakbaar is en dat alle ongelijkheid van bovenaf eruit geperst kan worden. We hebben al veel van dit soort experimenten mogen aanschouwen, ik heb de val van het voormalige Oostblok inclusief de Sovjet Unie mogen meemaken, en ik herinner me de Oost-Duitsers die voor het eerst in 30 jaar de grens over konden om bananen en sinaasappelen te halen.
Ik ben geen voorstander van geëxperimenteer op de samenleving, wij zijn geen dwerghamsters. Het is een utopie om te denken dat Nederland zich zo'n geldverslindend idee kan permitteren, het kan nu al nauwelijks zijn leger bevoorraden of de zorg bekostigen. Al zit daar meer 'niet willen' dan 'niet kunnen' achter.
Een samenleving met open grenzen kan zich geen uitgebreide sociale zekerheid veroorloven, dit heeft immers een aanzuigende werking op gelukzoekers van overal ter wereld. Een basisinkomen is een nog riantere vorm van 'trekken van Drees'. Iemand zal de rekening moeten betalen. Is het niet de belastingbetaler, de werkende van nu, zijn het je zonen, dochters en hun kinderen.
Het jammere van tegenwoordig is de door afgunst gedreven politieke wens te nivelleren. Wat kan het jou schelen als iemand door hard werken een mooi landhuis met sportwagen heeft verkregen? Kijk diep in jezelf, vind uit wat jouw unieke talent is - iedereen kan heel veel dingen, verbaas jezelf - en maak er wat van!

Rest In Privacy | 09-08-15 | 13:33

Wanneer wordt het werk eens eerlijk verdeeld? Of moet ik mij erbij neerleggen dat een grote groep onrendabele daar genetisch niet toe in staat zijn en politici dit wel prima vinden? Sterker nog; meer, meer, meer is het credo.

padbuffel | 09-08-15 | 13:32

omeharm | 09-08-15 | 12:36
Ah, dus het probleem is niet zozeer dat we te weinig banen hebben, maar het probleem is dat er te weinig banen zijn met toekomstperspectief. Persoonlijk ben ik zeker niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken in de aspergesector als ik onverhoopt geen baan met toekomstperspectief heb. Klaarblijkelijk vinden mensen als jij het volledig gerechtvaardigd dat we ons handje maar mogen ophouden zodra de aanwezige banen 'onvoldoende toekomstperspectief' hebben. Vind je het heel erg als ik daar niet aan mee wens te betalen?

Asmodean | 09-08-15 | 13:31

@sickstyle | 09-08-15 | 12:30
Maak dat WW1. Het groeit al meer dan een eeuw. Het was ooit rond de 10%.

van heinde en verre | 09-08-15 | 13:30

tweetybird | 09-08-15 | 13:18
In Canada loopt het al een tijd en werkt het basisinkomen? Ohja? Bron? Doel je niet toevallig op dat kleine experimentje 40 jaar geleden?

Asmodean | 09-08-15 | 13:27

-weggejorist-

Opinion1970 | 09-08-15 | 13:27

Mark_D_NL mensen die kort door de bocht gaan, kortzichtig zijn, aannames doet en mensen zonder pardon veroordelen... daar loop IK met een boog omheen. Je hebt overduidelijk geen idee wat er in Nederland op de arbeidsmarkt aan de hand is. Werkeloos=eigen schuld=dikke bult=profiteur. Dat is jouw redenatie blijkbaar. Iemand vanaf 40 die werkeloos wordt en van 1100 zou moeten leven die komt hier niet meer aan de bak. Geloof me, deze mensen snakken naar een baan en hebben grote geldzorgen. Dat zijn paria's waar jij met een boog omheen loopt???

Opinion1970 | 09-08-15 | 13:27

@f#ckingawesome hoe zie jij een versimpeling van het systeem voor je dan?

Brinkerz | 09-08-15 | 13:27

Mark_D_NL | 09-08-15 | 11:41

Dus jij loopt nu met een boog om kansloze oudere werknemers heen waar de realiteit is dat ze kunnen soliciteren tot ze een ons wegen maar toch geen baan vinden. Vreemd

tweetybird | 09-08-15 | 13:26

Basisinkomen veranderd niets aan de totale productie, en zal op langere termijn ook de verdeling van welvaart nauwelijks beïnvloeden. Slecht idee, behalve in de zin dat het ons compleet uit de klauwen gelopen belasting- en herverdelingssysteem sterk zou vereenvoudigen. Maar dat kan ook zonder basisinkomen, en dan zie ik dat dus liever.

F#ckingAwesome | 09-08-15 | 13:24

@tweetybird nu maak je er weer een uitkering van... Is niet de bedoeling. Wat is immers een zwaar beroep?
Mijn ervaring met stratenmakers, tegelzetters bouwvakkers is dat ze juist harder gaan werken als ze afgekeurd zijn... Maar dat terzijde.

Volgens mij gewoon voor iedereen en onvoorwaardelijk muv de leeftijdsgrens en klaar. En iedereen die meer geld wil/ nodig denkt te hebben gaat maar meer werken. Als dat 40 uur per week is is dat prima, en als dat 2 uur is dan is dat ook goed. Dat is aan jou niet aan de regering of aan de reaguurders.

Brinkerz | 09-08-15 | 13:24

Dit is echt een fantastisch goed plan !
Als dit doorgaat zeg ik onmiddelijk mijn baan op.
Kom ik ook voor deze uitkering in aanmerking, de rest klus ik wel zwart bij.
Dat geld lenen we gewoon van de ECB, betalen we niet terug, net als de Grieken.
Toch ?
We zijn tenslotte allemaal van nature goede mensen....
Hoe naief kun je nu nog zijn.

Bolder | 09-08-15 | 13:19

Met een basisinkomen ben je voor werkgevers veel aantrekkelijker omdat je met een lager salaris toch een leuk inkomen hebt.
Het gaat dan ook niet lang duren voordat iedereen een basisinkomen heeft met een mager salaris ernaast.
Zo kunnen we weer concurreren met lagelonenlanden en worden bijstandstrekkers gewoon de buren van je zuur verdiende eengezinswoning.
Socialisme eindigt altijd hetzelfde. Iedereen arm, onderdrukt en gedemotiveerd.

MogeWijEveOvergeve | 09-08-15 | 13:18

Ja nee geweldig we geloven vermeend en van ploeg de mensen die hetzelf het zo goed gedaan hebben. Not. Wat er weggelaten wordt dat dit in canada al een tijd loopt en werkt. Verder is het geen slecht idee als er een maar aan zit. Doe dit voor mensen vanaf 48 die geen kans meer maken op een baan. Vooral in de zware beroepen. Waar de reintigratie meer kost als dat het voor die mensen ooit nog een baan oplevert. Ik zie dat liever gebeuren als al dat geld dat wegstroomt naar een put in griekenland. Want dat is pas echt weggegooid geld. En zo wordt er eindelijk wel eens gedacht aan de eigen bevolking. De jeugd maakt daardoor ook meer kans op een baan doordat zij wel de plaats van kansloze ouderen op de arbeidsmarkt kunnen invullen. Het afdoen als geheel slecht plan is onzin. De ouderen die ontslagen worden maken gewoon weinig tot geen kans meer op de arbeidsmarkt. Zeker niet in zware beroepen zoals stratemaker,loodgieter en dat soort werk. En lets face it. We gaan steeds meer toe waar automatisering toeslaat en veel werk overgenomen gaat worden door robots. Er is dadelijk nog minder als nu nog werk voor elke nederlander en daarmee wordt de kans van juist mensen vanaf 48 minimaal. Die reintigratie en alles wat erbij komt kost veel meer. Werkgevers zitten gewoon niet echt meer te wachten op oudere werknemers. Want zo is het geworden. Het afschieten omdat een vermeend dat zegt is een slecht plan. De man was zelf totaal niet capabel in zijn tijd. Dus ik begrijp niet dat GS in deze mannen geloof hecht. Want in hun tijd waren hetzelf twee eikels van de eerste orde. O ja en raar maar waar in canada is het experiment een succes en blijkt zelfs geld te besparen. Iets wat vermeend maar even niet vermeld. Door bepaalde kosten er maar even niet vanaf te rekenen maar het zeer gekleurd brengt. Oeps ja het uwv wordt overbodig. Net als controleurs en het rrintigratie wezen waar miljoenen naar toe gaan. Het geld kan namelijk geautomatiseerd over gemaakt worden en die ambtenaren zijn dus niet meer nodig. En dat is pas besparen. Geloof mij maar dat de belastingbetaler daar veel goedkoper mee uit is. Want wat vermeend er niet bij rekent is dat zoiezo die uitkering wel betaald wordt. Het bedrag wat het kost voor een basisuitkering blijft in weze hetzelfde alleen gaan nu juist dr kosten van dure uitvoering en controle eraf. Want zeg nu eerlijk is de werkeloos gedaald. Bijna niet.

tweetybird | 09-08-15 | 13:18

Daarnaast is de bevolking op heden 16,8 miljoen.
Kom je dus uit op 168 miljard, de 1ste 32 miljard heb ik dus al weer bespaartd.
En grenzen dicht helpt.

gentle giant | 09-08-15 | 13:17

@eagle_eye ja naast je inkomen gewoon €750 erbij, AOW niveau. Maar verder ook geen ene euro meer. Geen uitkering, geen bijstand, geen potjes voor whatever. Gewoon helemaal niets.
In mijn situatie betekent dat dat ik niet voorruit ga en niet achteruit (hypotheekrente aftrek, kinderopvang toeslag etcetera) .
Mensen moeten niet denken dat het geld erbij op komt. Het is dit inkomen, onvoorwaardelijk, en verder niets. Eerst 18 jaar in dit land zijn (dus voor elke hier geboren vanaf 18e verjaardag) en tot die verjaardag 360 p. Maand.
That's it. Dan krijg je niet ineens heel veel externe instroom... Er valt niets te halen, geen zorg en huur toeslag immers. Scheelt een gruwelijke hoop frustratie, ambtenaren en gedoe.!

Brinkerz | 09-08-15 | 13:15

Maar de deurklopppers hebben dat toch al immers allang (een gratis basisinkomen en een levenslange gratis viersterren vakantie).

En DAT is precies de reden waarom ze hierheen komen en niet in hun eigen regio met eigen taal, cultuur, normen waarden, tradidties godsdienst en gewoontes om asiel(kuch) vragen, maar ons met hun rotzooi en hun godsdienst eisen op te zadelen!

telelezer | 09-08-15 | 13:14

Iedereen die al een bepaalde tijd een bijstandsuitkering geniet, maar óók in zijn eentje een zelfstandige woonruimte benut, moet je dwingen in een soort woonkazerne te gaan wonen. Is veel gezelliger en het bespaard de gemeenschap veel geld aan huurtoeslag. Dát is tenminste besparen! Als die persoon dat liever niet heeft gaat hij of zij maar harder op zoek naar werk.

druipsmurf | 09-08-15 | 13:14

Dus ik krijg naast mijn salaris gewoon 750 euj netto bijgestort? Waar mag ik tekenen?
Eagle_Eye | 09-08-15 | 12:57
Dat dacht ik ook.. totdat iemand hier heeft uitgelegd die 750 euro voor jouw gewoon de eerste 750 euro van je salaris zijn. 70% betaald door de werkgever, 30% door de overheid..
Er zijn zoveel varianten van dit idee..

noerg | 09-08-15 | 13:14

@amsberg

Om daar nog even op door te gaan: ik denk dat Nederland voor het einde van deze eeuw een default ondergaat. Omdat systemen zoals ons politiek-bestuurlijk metasysteem enorm veel complexer zijn geworden, en niet langer netjes begrensd worden door onze landsgrenzen of nationale belangen, zijn die systemen verschrikkelijke inert geworden. Ze weerstaan verandering zo goed, dat de maatschappelijke dynamieken die een geleidelijke verandering voeden bij lange na niet meer voldoende effect hebben om ervoor te zorgen dat de systemen duurzaam blijven. De enige uitkomst is dan een revolutionaire verandering.

F#ckingAwesome | 09-08-15 | 13:12

Waarom je uberhaupt nog zorgen maken over zoiets abstracts als 'geld' als we met z'n allen een systeem in stand houden waarbij een centrale bank gewoon 'besluit' hoe veel geld een land nou eigenlijk mag hebben, dat gewoon invoert in een computer, en klaar, het geld is er. Vervolgens betaalt dat land dat NOOIT terug aan een centrale bank. Want zo werkt dat in de praktijk. De getalletjes worden steeds groter en vertegenwoordigen steeds minder, want inflatie van dat zogenaamde 'geld' is natuurlijk ook een ding. Sterker nog, het is inherent aan het hele systeem. Wat we nu 'geld' noemen is niets anders dan een onzichtbare wind die machines laat draaien, huizen laat bouwen, en spullen laat maken, en op onverklaarbare reden valt alles 100 % stil als de onzichtbare wind gaat liggen.

Adversary | 09-08-15 | 13:12

@Zeepvrij | 09-08-15 | 12:45
Jawel, maar de verantwoordelijkheid voor het creëren van banen ligt niet bij de overheid. Het is zelfs vrij onwenselijk dat de overheid zich daar op een dergelijke wijze mee bemoeit, omdat dit tot producten en diensten leidt waar niemand behoefte aan heeft maar via belastingdienst of wettelijke verplichtingen wel voor moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan de zorgpremie, die voor zeker 70% bedoeld is om de salarissen van compleet overbodige managementlagen te kunnen betalen terwijl het noodzakelijke verplegend personeel omwille van bezuinigingen de laan uit wordt gestuurd.

Het is vooral de taak van de overheid om te waken over onze veiligheid en te zorgen voor mensen waar wij als individuen niet voor wensen te zorgen. Onze ouders bijvoorbeeld. En mensen die om welke reden dan ook niet voor zichzelf kunnen zorgen. Wat dan weer niet inhoudt dat de overheid ze moet pamperen en verwennen alsof het hun kleinkinderen zijn, want dan creëer je Münchhausens. Uiteindelijk zit het in iedereen om liever lui dan moe te zijn, anders zouden we met z'n allen wel 7 dagen dagen per week werken.

Pierre Tombal | 09-08-15 | 13:11

Zet gewoon de geldpers aan, is elke hardwerkende Nederlander met een flinke hypotheek, mits de rente vast staat, in know-time van zijn/haar schuld af.

Dutch_Holland | 09-08-15 | 13:09

Houden de economen rekening met de interessante uitkomst van het *enige* experiment met een basisinkomen (in Canada), dat de kosten voor de zorg met véél omlaag gaan? Natuurlijk niet. Zorg past niet in het economenmodel van H. rationalis. H. rationalis is nooit ziek, heeft geen zorgen, verkeert in optimale gezondheid. Maar helaas is H. rationalis slechts een benadering van H. sapiens sapiens: een wispelturig en kwestsbaar wezentje, met zorgen, wensen, dromen, verlangens (soms ook geyle) en zo nu en dan brakke gezondheid.

Ik meen me te herinneren dat in het Canadese experiment de financiële kosten en baten tegen elkaar wegvielen, zodat er per saldo geen geld onder de streep overbleef. Een minkomen is géén manier om geld te besparen. Maar de bevolking was er qua gezondheid en gelukkigheid wél vooruit op gegaan: minder alcoholmisbruik, minder huiselijk geweld, minder psychiatrische klachten, enzovoort. En zolang elk schrijfsel van welke econoom of commentator dan ook dit specifieke onderzoeksresultaat niet noemt, zeg ik keihard: experimenteer er maar even fijn op los, ik wil nu echt weten hoe en wat.

Want een gezonde(re) en gelukkige(re) bevolking... dat moeten we écht niet willen met z'n allen, natuurlijk. Bah. Het idéé! Survival of the fittest! John Galt for President!

daniel37 | 09-08-15 | 13:09

Nogmaals..

Als je het minimumloon niet omhoog gooit en de afdracht op dat minimum niet beperkt zal je nooit iemand uit een uitkering krijgen.

Nl: hoogste minimumloon.
NL: Een van de hoogste belastingafdrachten op dat minimum waardoor iemand in een ander land die minder loon krijgt een grotere koopkracht heeft en zal de welvaart van die persoon toenemen.

In nederland is het anders.
Je werkt voor een "hoger"loon. draagt meer af en je koopkracht verminderd per jaar want de lasten stijgen elk jaar.

Een uitkering trekker zal wel gek zijn om te gaan werken voor de aangeboden baantjes.

-Reiskosten 52*5*x€ deel vergoed = meer uitgaven dan niet werken.
-Lunch voedsel:
Thuiszitten = minder koolhydraten verbruik = minder eten = minder kosten.
-Kleding verzorging = extra kosten. uitkeringtrekkers hoeven niet elke dag een nieuw shirt aan.
-Administratie = word gedaan met uitkering, je hebt er de tijd voor.. no problemo.
-Stress: Je hebt veel vrije tijds, je hebt geen kopzorgen over je 0 uren/zzp contractje volgende maand word verlengd.
-Slaap: je bent gezonder bezig met een uitkering, je slaapt genoeg, je eet voldoende (niet lekker, maar voldoende) en je hebt als je het slim speeld genoeg geld over om eind van de maand een stuk kleding of iets voor jezelf te kopen.
-Twee keer per week langskomen en de rest van de dag op een bankje zitten.

Conclusie: why the fuck zou een uitkering trekken aan de bak gaan?
Persoonlijke eer, werk ethiek?
Die vervliegt zodra je in je maatpak tussen de joggingbroeken beland en je een prikker in je hand geduwt krijgt.

-Werkend blijven zodat je voor bedrijven aantrekkelijk bent om aan te nemen?
Laat me niet lachen. Zodra ze vragen wat je gedaan hebt sinds je laatste baan kan je het vergeten, Oh .. euh ik heb papier geprikt en heb met een knijper vuil opgraapt. ^^
"Goed, dank u voor uw sollicitatie, Don't call us, we won't call you.." :)

-Er bestaat geen minderwaardig werk, er bestaat alleen een minderwaardig loon in verhouding tot productiviteit.
De werkpleinen en intergratietrajecten zijn niets dan slavenbanen. 6 dagen per week beschikbaar moeten zijn. Geen vast rooster en maximaal 28 uur werk houd die groep intergreerders op het randje van faillisement en dus in de greep van de instanties schuldeisers en deze persoon word dus gebonden door de sociale leningen die ze moeten nemen om een normaal leven te kunnen leiden. het moment dat er ook maar iets voorvalt (breek een been, kiespijn, naheffing belasting, afvalstoffenheffing (van dezelfde gemeente, die jou financiele plaatje helemaal heeft doorgelicht!!!!!) onterechte boetes van stadswachten (van dezelfde gemeente!!!!) je fiets gaat kapot, je wasmachine gaat kapot etc etc.. allemaal vallen ze terug op een sociale lening en dus handboeien van de gemeente om.

Je krijgt een nieuwe baan! joepie!
gelijk klopt de gemeente aan of je even al de sociale leningen terug wil betalen.
Dat kan je natuurlijk de eerste maanden niet want je bent druk bezig je leven opnieuw in te richten. (zie kosten hier boven) Fuck you pay me! zeg tde gemeente en het eerste wat ze doen is beslag leggen op je eerste loonstrook.. (hahahahaha) dus je baas heeft gelijk bij je eerst maand werk een slechte indruk van je, en die mag vervolgens de administratie doen van jou de gemeente. (laten we het niet hebben over de bereikbaarheid van gemeentes en bureaucratie) en daar gaat je proefperiode. verlenging? tja, de negatieve factoren en kosten die eraan zijn verbonden wegen toch op tegen je positieve punten.

Het is makkelijker, minder arbeids intensief en goedkoper om iemand die niet vanuit een uitkering komt aan te nemen.

NB:
Shit, Ik heb in mijn tienerjaren rioleringen ontstopt, ging met plezier naar me werk omdat ik gewaardeerd werd en ik goed verdiende. (Ondanks dat ik twee keer per dag over m'n nek ging) Nu werk ik voor een overheid ^^

tldr.
Gooi dat fucking minimumloon omhoog, en verlicht de belasting voor mensen in deze salarisgroep.

oafc | 09-08-15 | 13:07

Voor remigranten bestaat er een basisinkomen, levenslang zonder controlegezeik.
www.st-ab.nl/normremi.htm
Dit is opgezet als besparing, Faat en Mo kosten immers minder als ze weer in de zandbak zitten.
Voor dé Nederlander kan de besparing bestaan uit het onthoofden van het het veelkoppige monster genaamd 'ambtenarenapparaat'
Maar dat willen de ambtenaren niet.
Voorts zie ik niet in waarom die dweil van Vermeend zijn bek opentrekt.
Dat had hij bij Afab moeten doen.

gentle giant | 09-08-15 | 13:05

Ik mis hier iets. Mensen in de bijstand hebben toch al een basisinkomen: De bijstand.

heldheino | 09-08-15 | 13:04

@telelezer | 09-08-15 | 12:57
"Daarnaast waren er door het aantal minder werkenden ook minder arbeidsgerelateerde ongelukken en minder mensen die met stress naar de dokter gingen of daarvoor zelfs opgenomen moesten worden."

Is wel van het niveau 0. Duidelijk een stuk uit de koker van wij van WC eend. Lees het nog eens goed. Laten we met z'n allen stoppen met werken.

Bad Ass Justice | 09-08-15 | 13:03

F#ckingAwesome | 09-08-15 | 12:37

Even een vraagje tussendoor hoor, in uw betoog mis ik een niet onbelangrijke parameter en wel de steeds sneller oplopende staatsschuld.

Heeft u daar ook een oplossing voor gevonden?

von Amsberg | 09-08-15 | 12:57

De staatsschuld staat los hiervan. Onze staatsschuld heeft maar één grondoorzaak: we verdelen meer taart dan we gebakken hebben met z'n allen.

Graaf je dieper dan zit de groei daarvan voornamelijk in kortdurende crisisbestijding, die weer verbanden kent et ons politiek systeem waarin niet de juiste handelingen beloond of bestreden worden. Ook zijn we gegijzelden van een geglobaliseerd kapitaal, waardoor belastingheffing over toegevoegde waarde erg moeilijk is. Konden we gewoon belastingen heffen over wat daadwerkelijk in Nederland aan waarde gecreëerd werd, en verdeelden we alleen die taart onder elkaar, dan was er geen langdurige staatsschuld.

F#ckingAwesome | 09-08-15 | 13:03

Maar zodra deze mare de deurkloppers tamtam rond gaat (en dat gaat "sneller dan het geluid") dan komen ze allemaal hierheen ipv. naar Calais. Hoe lang nog..?

En onze Haagse landverraders kennende wordt het Nederlandse volk (alweer) medogenloos met de ellende opgezadeld.
Zet u maar schrap mensen, en stem vooral niet op Wilders hoor massochistenvolkje!

telelezer | 09-08-15 | 13:02

@Barani517 | 09-08-15 | 12:46
Ik zie het ook niet gebeuren, zelfs het basisinkomen voor 65+ers kan niet zonder tandenborstel tellende apparatjiks.

dugo | 09-08-15 | 13:00

@Zeepvrij | 09-08-15 | 12:49
Denk dat je juist mogelijkheden voor bedrijven moet creëren om bv eenvoudiger werknemers te kunnen ontslaan en anderzijds makkelijk maken om werknemers te belonen. Heb met sommige van mijn werknemers gesproken over dit en zij vinden ook dat je werknemers makkelijker moet kunnen ontslaan. Peren die beginnen te rotten na hun proeftijd die moet je niet willen. Hebben zij ook ontiegelijk veel last van.

Bad Ass Justice | 09-08-15 | 12:58

@F#ckingAwesome | 09-08-15 | 12:37
Is het creëren van nieuwe banen juist niet uit bittere noodzaak om een inkomen te vergaren? Ooit werkten we in de westerse wereld (en in het grootste deel van de wereld nog steeds) 7 dagen per week, later 6, nu is de standaard 4 of 5. Plus dat de werktijden korter zijn geworden. Het zou logischer zijn als deze lijn doorzet dan dat er nieuwe banen voor in de plaats komen om die 4 of 5 dagen maar gevuld te krijgen.

Zeepvrij | 09-08-15 | 12:45

Klopt, wilde het niet te ingewikkeld maken. Maar neem je werktijdreductie wel mee dan veranderd mijn argument niet substantieel. We hoeven alleen wat minder te doen voor hetzelfde stukje van de taart. En tegelijkertijd zullen we een lekkerdere taart willen hebben om te verdelen, waardoor we weer meer werken.

Waar de balans ligt tussen werk en leisure/welvaart verschilt van mens tot mens. Juist een verdeling naar input door arbeid maakt het mogelijk én eerlijk dat iedereen daar een eigen keuze in maakt. Een basisinkomen doet af aan het eerlijke in dat systeem. In die zin is het juist zo vreemd dat voorstanderd van een basisinkomen uit hetzelfde kamp komen als de fans van Piketty. Ten slotte is kapitaal net zo'n 'cheat' als een basisinkomen zou zijn: het stelt je vrij van een gelijkwaardige inspanning voor je stukje taart.

In die zin is een basisinkomen een slecht idee: je waart de hele groep die met lage welvaart tegen nul inspanning genoegen zal nemen vrij van het leveren van een bijdrage aan het genereren van de welvaart ja.

F#ckingAwesome | 09-08-15 | 12:57

F#ckingAwesome | 09-08-15 | 12:37

Even een vraagje tussendoor hoor, in uw betoog mis ik een niet onbelangrijke parameter en wel de steeds sneller oplopende staatsschuld.

Heeft u daar ook een oplossing voor gevonden?

von Amsberg | 09-08-15 | 12:57

Dus ik krijg naast mijn salaris gewoon 750 euj netto bijgestort? Waar mag ik tekenen?

Eagle_Eye | 09-08-15 | 12:57

Bij een dergelijk experiment in Canada in de jaren 1970, bleek dat niet veel mensen (veel minder dan het verwachte aantal mensen) daardoor stopten met werken.

Degenen die er gebruik van maakten en stopten met werken waren voornamelijk werkende moeders die nu langer bij hun kinderen konden blijven; met gevolg dat door betere opvoeding en ouderlijke begeleiding meer van deze kinderen later een hogere opleiding gingen volgen en minder rottigheid op straat uithaalden of het slechte pad opgingen.

Daarnaast waren er door het aantal minder werkenden ook minder arbeidsgerelateerde ongelukken en minder mensen die met stress naar de dokter gingen of daarvoor zelfs opgenomen moesten worden.

Al met al een besparing op de gesondheidszorg van circa 8,5 en een miljoenenbesparing op criminaliteit, plus een groot economisch voordeel voro het land door het grotere aantal hoger opgeleiden.

en.wikipedia.org/wiki/MINCOME

telelezer | 09-08-15 | 12:57

`naar vermogen verplicht is om werk te zoeken' .. Nog voor het ingevoerd is begint het gedonder met uitzonderingen en extra regeltjes al, dit wordt never nooit wat.

dugo | 09-08-15 | 12:56

Die 350.000 banen, werken er zóveel mensen bij het UWV?
 
De doemdreiging in de Telegraaf-column: "Mensen met een gratis basisinkomen kunnen genoegen nemen met een lager salaris" zou de VVD juist als muziek in de oren moeten klinken.

simpelman | 09-08-15 | 12:55

@gebrokenvleugel | 09-08-15 | 12:49
John heeft dat allemaal zelf verdient en ondertussen miljoenen belasting betaald. Allemaal zelf gemaakt geld door eigen inzet, risico's en wilskracht en ondernemen. Ondertussen heeft hij ook duizenden mensen in dienst.

Dit plan gaat over overheidsgeld. Geld van ons allemaal.

Snap je het verschil?

Heel erg prima dat dit plan tegen het licht wordt gehouden. Goudeerlijk? dat valt nog te bezien.

Bad Ass Justice | 09-08-15 | 12:54

Waarom alleen een basisinkomen voor mensen die toevallig in Utrecht wonen? Mensen in arme landen hebben daar net zo veel recht op. Het feit dat ze toevallig ergens anders zijn geboren geeft ons niet het recht de uitkering te beperken tot Utrechtenaren.
Wat een racisten daar in het gemeentebestuur.

Barani517 | 09-08-15 | 12:54

Modderator:11:28

Mensen zoals u , met zo een goed idee , zitten helaas NIET in de Kamer !

edelweiss | 09-08-15 | 12:53

@eerstneukendanpraten | 09-08-15 | 12:10
Nou goed, dan blijft er 78% over maar dat halen ze met boetes en toeristenbelasting en nog een hele trits lokale heffingen, parkeren!! wel naar zich toe. Het blijft belachelijk nietwaar?

leaupveaugel | 09-08-15 | 12:53

Ik heb niks tegen dit soort experimenten maar als ze met belastinggeld gefinancierd worden mag je wel eisen stellen aan de analyse zodat de conclusies bruikbaar zijn. Anders resulteert het in hobbyïsme.

Simon_GS | 09-08-15 | 12:52

Wel leuk om te lezen dat de VVD fractie zich bewust is van het feit dat gratis geld niet bestaat. Hoop dat ze dat bewustzijn ook tonen als er weer extra aan de EU of voor Griekenland moet worden betaald.

Barani517 | 09-08-15 | 12:50

John de Mol pas een vliegtuig van 50 miljoen gekocht, heeft hypotheekaftrek landhuis? vinden we heel normaal.
Hier een mogelijk goudeerlijk idee in de planfase, weet men hier al dat het niets is.
wat is er toch mis met de Mensheid?

gebrokenvleugel | 09-08-15 | 12:49

@Bad Ass Justice | 09-08-15 | 12:41
Het kan nog steeds voordeliger zijn voor bedrijven. Ik zeg niet dat die belasting hoger moet zijn dan de kostenbesparing op personeel.

Rest In Privacy | 09-08-15 | 12:49

@overVecht | 09-08-15 | 12:38
Bedoel je dat ik een nietsnut ben? Heb een klein bedrijfje van 10 man, 300K belasting/jaar genereer (10x loonheffingen + BTW + VPB). Eerlijk gezegd houd ik te weinig over aan het eind van het jaar. Meeste gaat naar de BD. Wat weer oa naar die nietsnutten gaat.

Bad Ass Justice | 09-08-15 | 12:48

Asmodean | 09-08-15 | 12:23
Dat is wel de bedoeling bij een basisinkomen ja. Dat alle andere gratis-geld regelingen vallen weg. Want huurtoeslag, zorgtoeslag, zelfstandigenaftrek, hypotheekrenteaftrek etc. is natuurlijk ook gewoon gratis geld. Als dat niet zo is dan is het gewoon een onvoorwaardelijke bijstandsuitkering ipv een basisinkomen.

kicktherabbit | 09-08-15 | 12:47

Een van de elementen waarmee de basisuitkering moet worden verdiend is het compleet afschaffen van het controle apparaat en alle toeslagen etc. De laatste zijn echter conform landelijke wetgeving en kan Utrecht dus niet afschaffen.
Controle apparaat verminderen houdt in heel veel ambtenaren ontslaan en niet ze overplaatsen naar een andere afdeling. Een linkse gemeente als Utrecht zal dat nooit doen, daarnaast is sinds WO II de overheid nog nooit gekrompen.
Conclusie: blijft even duur alleen heeft de steuntrekker nu alle vrijheid om zwart bij te klussen of het hele jaar goedkoop in zijn thuisland vakantie te vieren.

Barani517 | 09-08-15 | 12:46

@F#ckingAwesome | 09-08-15 | 12:37
Is het creëren van nieuwe banen juist niet uit bittere noodzaak om een inkomen te vergaren? Ooit werkten we in de westerse wereld (en in het grootste deel van de wereld nog steeds) 7 dagen per week, later 6, nu is de standaard 4 of 5. Plus dat de werktijden korter zijn geworden. Het zou logischer zijn als deze lijn doorzet dan dat er nieuwe banen voor in de plaats komen om die 4 of 5 dagen maar gevuld te krijgen.

Rest In Privacy | 09-08-15 | 12:45

noerg | 09-08-15 | 12:38

Indien het basisinkomen 1000 is, betaald de werkgever 70%, dus 700 over de eerste 1000 loon. Snappie.
De rest kan gehaald worden door dat waterhoofd van de overheid lek te prikken.

kwark001 | 09-08-15 | 12:44

@spanarchist | 09-08-15 | 12:41
Aan het werk zetten helpt niet?

Bad Ass Justice | 09-08-15 | 12:42

Bad Ass Justice | 09-08-15 | 12:35
Er is een percentage mensen dat nooit zal willen en ook eigenlijk niet kan werken, geen enkel bedrijf zal daar ooit iets mee aankunnen of iets aan hebben. Het maakt dan verder niet uit welk bijstandssysteem je invoert, het is een volkomen verloren groep.
Dit accepteren zal waarschijnlijk goedkoper zijn dan eindeloos proberen ze toch ergens aan het werk te zetten.

spanarchist | 09-08-15 | 12:41

@Zeepvrij | 09-08-15 | 12:29
Zodat bedrijven 0 voordeel hebben? Je weet dat bedrijven banen creëren?

Bad Ass Justice | 09-08-15 | 12:41

@Asmodean | 09-08-15 | 12:35 :
Ja, het moet nog een beetje uitgewerkt worden.
LOL
Ga nu weer terug in mijn mand en SBS6 kijken zoals een brave goed afgerichte burger doet.
En vraag daarna aan moeder de vrouw (die de baas is) of ik misschien even naar buiten mag voor een ommetje, zolang ik mijn kleren niet vuil maak en morgen weer braaf ga werken.

King of the Oneliner | 09-08-15 | 12:41

kwark001 | 09-08-15 | 12:23
Bedankt voor het antwoord maar ik kan niet zeggen dat ik volg waar je het over hebt.
Welke 1000 euro? Is dat het bedrag wat je in gedachten hebt als basisinkomen?
Dus als je werk hebt betaald je werkgever ook die eerste 1000 euro, net als nu? En als je geen werk hebt kan het betaald worden uit besparingen bij de overheid? Ik zie nog steeds niet hoe dat houdbaar blijft (als het dat al is) wanneer steeds minder mensen werknemer zullen zijn.

noerg | 09-08-15 | 12:38

WellusNietus | 09-08-15 | 12:36

a. Omdat er geen (passende) banen zijn.
b. Doordat er veel uitvreters van buitenlandse kunnen zijn.
c. Doordat dat hele toeslagencircus het verschil tussen werken en bankzitten totaal ontwricht.

kwark001 | 09-08-15 | 12:38

@Bad Ass Justice | 09-08-15 | 12:35

Niet alleen gamen... je reaguurt ook geregeld...

overVecht | 09-08-15 | 12:38

Het is een goed idee, in Canada eerder geprobeerd met verrassende positieve uitkomsten.
Uiteindelijk in een klein land met teveel Mensen en te weinig werk, zal het toch worden DELEN of STELEN.
Het is maar wat je het liefste als toekomst ziet.

gebrokenvleugel | 09-08-15 | 12:37

Van der Ploeg en Vermeend leveren hier een logica die zo ondermaats is dat het bijna lachwekkend is. Het klinkt als een column die even in een uurtje of twee in een hotellobby langs de A4 in elkaar gefrot is, en waarschijnlijk is het dat ook. Een lachwekkend niveau en ongeschikt voor publicatie, maar komkommertijd en dus houden we ons er toch weer mee bezig.

Een mooi voorbeeld van hoe de verkokerde blik van deze twee economen leidt tot een onzinnig argument in deze column is het door het CPB becijferde banenverlies van 350.000 stuks.

In deze context is dit een nonargument, omdat het hele concept van een basisinkomen juist geformeerd is voor een baanloze/baanarme samenleving. Wat telt is de productiviteit en totale productie, en hoe de vruchten daarvan te verdelen zodat allen eten hebben. Wat in de samenleving waarin een basisinkomen-concept een plek kent niet van belang is, is het aantal mensen dat aan de welvaart bijdraagt. Met een berekening van verloren banen komen is dus getuige van een totaal gebrek aan begrip van het concept dat voorligt. Maar ja, economen... je kunt er niets anders van verwachten.

Basisinkomen-fans gaan ervan uit dat de productiviteit toeneemt door technologie, en tegelijkertijd de werkgelegenheid enorm zal afnemen. Die 350.000 banen verdwijnen dus sowieso omdat alle administratieve werkzaamheden bijvoorbeeld geautomatiseerd worden. En daarom is juist dat basisinkomen nodig, ander wordt de verdeling van welvaart nog krommer dan ze al is (zie piketty et al).

Initieel kwam het idee ook al eerder op naar aanleiding van eerdere industriële revoluties, omdat men ook toen aannam dat door die revoluties enorme aantallen banen verloren zouden gaan doordat zaken als voedsel voortaan zonder noemenswaardige arbeid geproduceerd zouden worden. Wat naar de letter bekeken ook klopt, achteraf bezien.

En ook nu komt het idee op in een fase van paradigmashift, veroorzaakt door industriële revolutie. Namelijk de revolutie in informatiegebruik die voornamelijk gedreven door technologie leidt tot enorme veranderingen in systemen, waaronder ook economische, in alle delen van de wereld (maar met significante verschillen daartussen). De aanname is (weer) dat kapitaal, technologie en een set heel specifieke vaardigheden in belang groeien en met name de minder geschoolde arbeid in belang afneemt, waardoor we een oplossing moeten vinden om de afnemende rol van arbeid in welvaartsverdeling op te vangen. Zie daar een basisinkomen.

Ik denk dat ze het mis hebben. Ten slotte is in het verleden gebleken dat voor iedere baan die geautomatiseerd werd gewoon weer een andere ontstond. Maar weinig mensen hooien nog het land momenteel, maar ondertussen hebben we honderdduizenden kantoorklerkjes die vinkjes op papieren zetten en gegevens overtikken van papieren naar computers. Daardoor hebben we nu allemaal goedkope complexe producten als verzekeringen, giraal geld, grafische ontwerpen, nieuwe media en allerlei adviesdiensten. Die waren er niet geweest als we nog allemaal aan het hooien waren om te vreten, of wel?

Het verdwijnen van één soort arbeid leidt tot het ontstaan van een andere. Dat is nu net het mooie aan arbeid: je kunt er altijd weer nieuwe waarde mee creëren. Het enige probleem is het opvangen van de effecten van de vervanging van één set vaardigheden door een andere. Omdat die nu heel snel gaat dreigen complete generaties in gaten te vallen in de nabije toekomst. Het antwoord daarop is echter niet een basisinkomen maar een investeringsbeleid in de menselijke plasticiteit.

F#ckingAwesome | 09-08-15 | 12:37

Nederland waar werken niet beloond wordt.

franck7020 | 09-08-15 | 12:37

@Asmodean | 09-08-15 | 12:31

Ik had me iets genuanceerder kunnen uitdrukken. Aspergesteken is een serieuze seizoensgebonden tijdelijke baan met veel toekomstperspectief. Ook het vooruitzicht dit tot je pensioen te moeten doen geeft een stuk rust, je hebt zekerheid nietwaar?

omeharm | 09-08-15 | 12:36

Als het basisinkomen zou werken, waarom zijn zo weinig mensen in de bijstand aan het werk?

WellusNietus | 09-08-15 | 12:36

@bakoenin | 09-08-15 | 12:05
Prima verwoord.

Echter wat gaan we doen met 'de niet willen werkenden' ? Ik ken er wel een. Elke dag altijd maar weer gamen.

Bad Ass Justice | 09-08-15 | 12:35

King of the Oneliner | 09-08-15 | 12:30
Oké, dus je bent in principe voor het basisinkomen, maar tegen het heffen van belasting. En de staat moet aan inkomsten komen door grondstoffen te verkopen en land te verhuren? Sorry hoor, maar dit ideaal is nog naïever dan het basisinkomen.

Asmodean | 09-08-15 | 12:35

@Ranja Drinker | 09-08-15 | 12:02
Dat dacht ik dus ook, ik kan me niet indenken waar die 350.000 banen anders verdwijnen. Zouden het er in totaal echt 350.000 zijn? En moeten we dan echt rouwig zijn om een flinke snee in de bureaucratie en het geld wat dat oplevert? Ik denk het niet.

SmegmaSmeer | 09-08-15 | 12:34

@normanius | 09-08-15 | 12:21
Ik had het uiteraard over sociale woningen. Voor vrij sector woningen ontvang je immers geen huurtoeslag. Uitgangspunt hierbij is het verhaal van de Amsterdamse bijstandsmoeder die 2.000 euro netto per maand ontvangt. Hiervoor is het in de normale uitkeringssituatie zo dat deze bijstandsmoeder een zo duur mogelijke woning huurt om zodoende het maximum aan huurtoeslag te kunnen ontvangen. In het basisinkomen is die maximale huurtoeslag echter reeds inbegrepen, ook wanneer je een veel lagere huur betaalt. Je kan dan dus meer geld overhouden door kleiner te gaan wonen, iets dat in het normale stelsel niet zo is (of hoogstens in de orde 1-2 tientjes).

Pierre Tombal | 09-08-15 | 12:33

omeharm | 09-08-15 | 12:29
Dat mensen worden ontslagen zodat er bijstandstrekkers ingezet kunnen worden is ernstig, maar staat helemaal los van de vraag of aspergesteken etc. serieuze banen zijn waar Nederlanders zich al dan niet te goed voor voelen.

Asmodean | 09-08-15 | 12:31

Die 350.000 banen zijn voornamelijk ambtenaren uit het ambtelijk apparaat van 1 miljoen (1.000.000,) ambtenaren. Allemaal overbodig geworden omdat controles en bestuur niet meer nodig is. Het enige water vereist is de automatische verwerking op het ministerie van sociale zaken om het basis inkomen uit te betalen. Jobscoaches, sociale dienst, juridische werknemers, werkambtenaren, controleurs en ga zo maar door komen ALLEMAAL op straat te staan en krijgen ook een basis inkomen. Vindt je het gek dat er tegenspraak is. Het wordt tijd om eens diep in ons overheids apparaat te snijden dat als sinds WWII ver boven de inflatie groeit.

sickstyle | 09-08-15 | 12:30

Ik ben in principe wel voor het basisinkomen, want door de mechanisering, robotisering en automatisering is er simpelweg geen werk meer voor 17 miljoen Nederlanders.
De tijd van de toekomstvisioenen is nu aangebroken, dat veel mensen alleen maar het probleem hebben om hun vrije tijd te vullen.
Waarom laten we trouwens uitkeringsontvangers niet gewoon in huizen van de staat wonen, waarbij er dus geen huur betaald moet worden? Nu krijgen ze eerst een bijstand, plus huursubsidie, en dan moeten ze dit weer overmaken aan de verhuurder.
-in de landbouw rijdt 1 dorsmachine over 20 hectare, en binnen 1 dag is de tarwe gedorst, vroeger was dit werk van weken voor 20 man.
-autofabrieken spugen auto's aan de lopende band uit, in de productie werken zeer weinig mensen, meeste wordt gedaan door robots
-banken/postkantoren: vroeger moest je in de rij staan op het postkantoor, zat er een persoon achter een loket waar je postzegels kon kopen. Ander lokketje: in de rij staan om 10 gulden op te nemen, andere rij met kassier om het in ontvangst te nemen.
--het enige feit dat de beruchte tuinders in Nederland (bekende voorbeeld: waarom gaan die uitkeringstrekkers geen aardbeien plukken?) tegenhoudt om geen robots te gebruiken is: robots zijn er op dit moment nog niet klaar voor, en Polen zijn nog veel goedkoper dan robots, maar in principe zal dit soort werk toch ooit wel eens door robots gedaan moeten kunnen worden.
Maar, naast een basisinkomen (de AOW is in feite ook een basisinkomen, maar dan voor ouderen), mag er van mij ook totale economische vrijheid bestaan.
Dus: men mag a la Uberpop met je auto mensen taxidiensten leveren, men mag een stalletje op straat zetten met koffie/hotdogs/whatever. Men mag tuinen opknappen, men mag klusjes doen, haar knippen, oppassen/schilderen, kopen, verkopen.
Maar zonder de bemoeizuchtige hand van de staat, zonder dat de staat je boekhouding wil zien, zonder dat de staat jouw inkomsten komt afromen.
Waarom denkt de staat eigenlijk het recht te hebben om zich hiermee te bemoeien, en jouw werk af te romen?
Dit is de basisfout van dit Nederlandse systeem.
En waar moet de staat dan zijn inkomsten uit halen, behalve van het afpersen van de burger als de maffia?
Verkoop van de grondstoffen (gas/olie), en verhuur van het land, desnoods het creëren van meer land.
Ook kan de staat voor haar inkomsten de zon exploiteren, en de gewonnen zonne-energie verkopen.
En daarna dus de tering naar de nering zetten, en gewoon een low cost nachtwakersstaat worden, die .
Maar goed, utopie met haken en ogen, en te vergaand om hier diepgaand op in te gaan.
Wil alleen maar zeggen, dat er meer mogelijk is dan het huidige systeem.
Dit systeem is een exporelatie van een eeuwenoud gegroeid systeem: feodaal, klassen, gilden, verstedelijking, banken, en rechtssystemen.

King of the Oneliner | 09-08-15 | 12:30

@noerg | 09-08-15 | 12:19
De kosten van een basisinkomen zouden onder andere uit hogere belastingen voor bedrijven kunnen worden gehaald. Die hebben immers minder personeelskosten omdat het basisdeel van het salaris vanuit de staat komt. Het is dus een verplaatsing van geld waarbij je een heleboel geldverslindende schakels ertussenuit haalt.

Rest In Privacy | 09-08-15 | 12:29

Prutsartikel. Vermeend en van der Ploeg zijn PvdA'ers die zelf niets doorgerekend hebben en kritiekloos een onderzoekje omvormen tot een punt dat hun partijtje het beste uitkomt.
1) Het basisinkomen zoals dat in de meest wenselijk omstandigheid wordt ingevoerd is LAGER dan de huidige uitkering en toeslagen.
2) Heel werkeloos Nederland ontvangt al een TE HOGE (zie boven) uitkering, derhalve BESTAAT het basisinkomen al. Alleen wordt het zeer willekeurig verdeeld. De failliete ondernemer krijgt niets, de beroepswerkeloos alles.
3) Het basisinkomen betekent voor de werkende burger een AFTREKPOST. Zijn netto inkomen wordt dus hoger. Tel het aantal aftrekposten, subsidies en toeslagen bij elkaar op en ontdek dat de werkende burger al behoorlijk veel 'basisinkomen' ontvangt. Maar net als bij de uitkeringen is dat ongelijk verdeeld. De huizenbezitter bijvoorbeeld, krijgt veel te veel.
4) Het is een ZERO-SUM principe. Je past de bedragen en percentages aan, aan de huidige belastinginkomsten en uitgaven. Per definitie betaal je niets extra's en zullen de uitkeringstrekkers waarschijnlijk minder gaan krijgen dan nu.

Nu kun je van alles tegen Bregman hebben, maar er zijn veel betere economen die dit tamelijk helder en overtuigend hebben uitgelegd.

Van der Ploeg en Vermeend zijn PvdA'ers die bang zijn dat hun partij geen Sinterklaasje meer kan spelen voor bepaalde bevolkingsgroepen, zodra het basisinkomen een feit is. Het basisinkomen maakt namelijk geen onderscheid tussen ziek, zwak, arm, werkeloos, gepensioneerd of werkend. Het is er voor iedereen. De PvdA is doodsbang voor haar bestaansrecht.

van heinde en verre | 09-08-15 | 12:29

Asmodean | 09-08-15 | 12:17

Dat zijn serieuze banen wanneer er ook serieus loon tegenover staat. In Rotterdam bijvoorbeeld worden straatvegers ontslagen die vervolgens in de bijstand weer de straat op geschopt worden om te gaan vegen. Is dit uw Nederland?

omeharm | 09-08-15 | 12:29

Het probleem met socialisten is dat ze op een gegeven ogenblik door het geld van anderen heen zijn (Vrij naar Margaret Tatcher)

bijna_raak | 09-08-15 | 12:28

Gratis geld? en erbij klussen? waar kan ik me aanmelden?

Bad Ass Justice | 09-08-15 | 12:28

Ik betaal al totaal 75 procent belasting. 25 procent erbij maakt 100%. Ik blijf wel thuis als het zover is. Ik vraag mij wel af wie dit gaat betalen want ik heb dan niets meer.

Buddie | 09-08-15 | 12:27

Btw dit plan komt niet uit Utrecht. Die wethouder is een zetbaas van een club mensen die u iets door de strot wil duwen omdat ze zichzelf zo vernieuwd vinden en natuurlijk op een volstrekt ondemocratische manier. Gevaarlijke types die zaken binnenskamers in "clubverband", laat ik het maar zo noemen, bespreken en plannen. Lijkt wel een aluhoedjesverhaal nietwaar?

Ongeblustekalk | 09-08-15 | 12:27

verlies van 350.000 banen zal leiden.

Mooi dat is geld besparen voor de regering.

Brainder | 09-08-15 | 12:27

Ik zeg DOEN. We gaan niet experimenteren, maar voeren het meteen in voor ALLE NEDERLANDERS. Wel een paar regeletjes nog bedenken want het kan niet zo zijn dat er vanuit het buitenland ineens miljoenen hier naar toe komen om ook hiervan te gaan profiteren. Maar verder is het OK want we worden als staat steeds armer hierdoor en dan lenen we net als Griekenland ons suf. Brussel kan niets doen en doet toch niets en Berlijn maakt de miljarden elk jaar braaf aan ons over. DOEN !!

Graaf Monte Cristo | 09-08-15 | 12:26

@noerg | 09-08-15 | 12:15

Goeie vraag. Ik ben geen deskundige dus ik weet dat niet. Ik merk alleen op dat in het huidige systeem ook iedere werkloze kan terugvallen op een uitkering, dat is gewoon een basisrecht. Alleen met heel veel rompslomp erom heen en erg fraudegevoelig, ik noem de Bulgarenfraude etc.. Ja maar... de verplichtingen dan? Zolang er een fractie aan banen beschikbaar zijn t.o.v. de werkloosheid zal het kapitalisme gewoon voor dit nare bijeffect moeten betalen lijkt mij. Alternatief is 1 miljoen mensen laten doodhongeren. Dat er nu geëxperimenteerd wordt juich ik toe, wie weet levert het nieuwe inzichten op. Leve de vooruitgang!

omeharm | 09-08-15 | 12:26

noerg | 09-08-15 | 12:19
En dat gaan we morgen helaas ook niet horen. Ik snap ook oprecht niet waarom er zo ongelooflijk veel discussie wordt gevoerd over dit luchtkasteel, waarvan het CBP en elke serieuze econoom aangeeft dat het simpelweg niet financieel haalbaar is. Het lijkt wel alsof idealisme elk rationeel denkvermogen uitschakelt.

Asmodean | 09-08-15 | 12:26

D66 schaffen de basisbeurs af en komen daarna met een basisinkomen. Je zou zo langzamerhand wel totaal gestoord zijn om te studeren.

head_pend_jervin | 09-08-15 | 12:25

Het moet zo langzamerhand toch ook bij Bassie bekend zijn dat VVD, PvdA, D66, CDA en GL één pot nat zijn.

De Geus | 09-08-15 | 12:24

@kicktherabbit | 09-08-15 | 12:01

Ow fuck. :'-)

Nahja... dan doe ik het omdat mijn opa dan trots op mij zou zijn... de ouwe kampbeul....

overVecht | 09-08-15 | 12:24

kicktherabbit | 09-08-15 | 12:17
Weet je zeker dat de toeslagen vervallen? Dat lijkt me namelijk landelijk beleid. Hiernaast: het heeft al niets met het basininkomen te maken nu slechts bijstandstrekkers recht op dit basisinkomen hebben.

Asmodean | 09-08-15 | 12:23

noerg | 09-08-15 | 12:19

Jawel hoor! 70% van het basisinkomen betaald de werkgever. Die hoeft immers die 1000 pleuri niet te betalen. Scheelt het bedrijfsleven dus 30% loonkosten over de eerste 1000 pleuri. Die andere 30% halen we uit het afschaffen van al die verdoemde toeslagregelingen. De ambtenaren die dan op straat komen te staan, krijgen die 1000 pleuri. Is altijd nog goedkoper dan hun salaris nu.

kwark001 | 09-08-15 | 12:23

Pierre Tombal | 09-08-15 | 11:49
En laat nou die goedkope woonruimte in Nederland een behoorlijk probleem zijn.
.
Wonen in de grote steden (met doorgaans de hoogste percentages werkelozen) is in de afgelopen 10 jaar onbetaalbaar geworden. Om een voorbeeld te geven, toen ik in Amsterdam woonde betaalde ik in 2005 zo'n 750 per maand voor een leuke ruime vrije sector woning. Als ik diezelfde woning nu zou betrekken betaal ik er minstens 1500 per maand voor
.
Ja er is goedkope woonruimte zat, edoch deze bevind zich voornamelijk in krimpgebieden. De kans dat je als bijstandstrekker vanuit zo'n gebied binnen een te bereizen afstand een baan vind is nagenoeg gelijk aan de kans dat je in Amsterdam aan de Prinsengracht een huurhut treft voor 350 euro.
.
Algehele schaarste in het goedkope en midden segment omdat door de achterlijke regeltjes de woningmarkt over de gehele linie vast zit.
.
Iets met vluchtelingen welke automatisch voorrang krijgen op de sociale huurmarkt en een Miele.
.

normanius | 09-08-15 | 12:21

Asmodean | 09-08-15 | 12:17
Ze blijven maar redeneren vanuit de gedachte dat het voor iedere burger heel fijn zou zijn en dat je er gelukkiger van wordt. Dat geloof ik ook best, het lijkt mij ook heerlijk. Maar waar de centen vandaan moeten komen krijgen we vermoedelijk niet te horen vandaag.

noerg | 09-08-15 | 12:19

@noerg | 09-08-15 | 12:15
Er zullen sowieso minder mensen nodig zijn door automatisering. De productie kan gelijk blijven of zelfs toenemen als bedrijven voor hetzelfde bedrag meer mensen in dienst kunnen nemen. en als die niet te vinden zouden zijn dan geldt ook hier vraag en aanbod: voor een hoger aanvullend salaris zijn meer geïnteresseerden te vinden. Want de meeste mensen willen iets meer dan alleen eten, kleding en onderdak.

Rest In Privacy | 09-08-15 | 12:18

Asmodean | 09-08-15 | 12:08
Ze halen de sollicitatieplicht er tussenuit en alle toeslagen die ze ontvangen. Dat gaat ook om honderden euro's per maand aan huur- en zorgtoeslag. Als ze dat laatste niet doen heeft dit experiment niks met een basisinkomen te maken maar dan is het gewoon het schrappen van de sollicitatieplicht.

kicktherabbit | 09-08-15 | 12:17

omeharm | 09-08-15 | 12:11
Wat is er mis met aspergeteken, straatvegen en poepruimen? Zijn we nu als land zo ver vervallen dat we ons met z'n allen zo goed voelen dat we dit niet meer zien als 'serieuze banen', die derhalve maar moeten worden uitgevoerd door een van de honderdduizenden arbeidsmigranten die wel willen werken?

Asmodean | 09-08-15 | 12:17

omeharm | 09-08-15 | 12:11
Hoe wordt het basisinkomen straks betaald als er nog veel minder mensen aan het werk zijn? Hebt u daar misschien ideeën bij?

noerg | 09-08-15 | 12:15

Basisinkomen op voorwaarde van sterilisatie lijkt me wel wat. Degenen die niet willen werken kunnen dan nog steeds een goed leven leiden, maar zullen de luilak genen vanzelf uitsterfen.

jerrycan | 09-08-15 | 12:14

Ik heb er eerlijk gezegd geen moeite mee als ik moet werken terwijl een groep mensen liever hun leven slijten op de bank. Vanuit mijn tijd als werkzoekende weet ik nog wel hoe leeg zo'n bestaan is. Dat zijn mensen die je echt niet in je bedrijf wilt hebben. Bovendien zijn de meeste (eenvoudige) banen over enige tijd toch wel volledig of deels geautomatiseerd waardoor er simpelweg geen werk meer is voor iedereen. Het huidige systeem begint dus te verouderen. Of het basisinkomen de ideale oplossing is, weet ik niet maar er moet wel iets gebeuren.
Veel mensen denken dat een basisinkomen iets nieuws zou zijn, maar we hebben het nu ook: niemand in Nederland hoeft zonder huis of eten te komen zitten, alleen zitten er nu tig instanties en procedures tussen geldgever en geldontvanger.
Wat betreft de onvoorwaardelijkheid: die geldt alleen voor een bedrag dat net genoeg is voor eten, kleding en een dak boven je hoofd. De meeste mensen willen gelukkig iets meer dan dat dus die zullen toch moeten gaan werken.
Een ander voordeel is dat bedrijven veel lagere personeelskosten hebben aangezien het basisdeel van het salaris van de staat komt. En hier kun je dus ook de financiering uit halen, met hogere belastingen voor bedrijven. Het is uiteindelijk gewoon een verplaatsing van geld waarbij je bespaart door allerlei tussenschakels ertussenuit te halen.

Rest In Privacy | 09-08-15 | 12:13

Asmodean | 09-08-15 | 12:06

Verplicht zoeken naar een baan die er niet is? Of kom je nu weer met aspergesteken, straatvegen en poepruimen als serieuze baan aanzetten? Gek hoor, maar al die verplichtingen aan bijstandstrekkers hebben er nog NOOIT voor gezorgd dat het er minder werden. Tijd om iets nieuws te bedenken dus, niets mis mee.

omeharm | 09-08-15 | 12:11

Natuurlijk komen Nederlanders niet in aanmerking voor het basisinkomen nee die moeten zorgen dat het gefinancierd wordt door zich de pleuris te werken en nog hogere belastingen te betalen.
O ja ik weet al precies hoe het gaat werken alle buitenlanders en kansloze import asielzoekers kortom alles wat niet kan en wil werken,wordt voorzien van een basisinkomen.
Natuurlijk hoeft deze groep niet verplicht te solliciteren dat laten we over aan de Nederlander die voor een schijtloon aan de slag mag.
Ondertussen werkt degene met het basisinkomen halve dagen of twee dagen in de week en heeft meer loon als iemand die zich de pleuris werkt.

janmetdepet | 09-08-15 | 12:11

leaupveaugel | 09-08-15 | 11:42

Die 48% is imho wat aan de hoge kant, bij een modaal salaris is dat nooit meer dan 35%.

eerstneukendanpraten | 09-08-15 | 12:10

Ik zoek iemand die bij mij de boel kan schilderen.
Moet wel iemand zijn met een basisinkomen zodat ik niet het volle pond hoeft te betalen en ook nog eens zwart kan betalen (De basisgeldontvanger wil natuurlijk geen aangifte doen!)
Wordt erger dan de Polen. (NB Zijn er ook Polen met een NL-basisinkomen? Dubbel winst!)

Butchijo | 09-08-15 | 12:09

kicktherabbit | 09-08-15 | 12:07
De mensen die dit 'basisinkomen' ontvangen zitten al op de bank. Hoe dit experiment moet uitwijzen of mensen aan het werk blijven is me dan ook een raadsel.

Asmodean | 09-08-15 | 12:08

Laten we zeggen dat 70% van de die 1000 pleuri worden betaald door het bedrijfsleven.Immers de eerste 1000 pleuri wordt in mindering gebracht op het salaris.
Met dank aan: Zeepvrij | 09-08-15 | 11:49

kwark001 | 09-08-15 | 12:08

Reality_check | 09-08-15 | 11:23
Je bekijkt het fout. Als jij 20 uur gaat werken kan iemand anders ook 20 uur werken ipv 40 uur op de bank liggen. En dat is precies wat we straks willen, dat mensen aan het werk blijven ipv compleet werkloos thuis zitten. En of dit ook echt zo werkt moeten dit soort experimenten uitwijzen. Misschien hoeven we straks helemaal geen 40 uur meer te werken om rond te komen. Maar nogmaals, ik vraag me af hoe je de enorme inflatie gaat tegenhouden wanneer opeens de koopkracht van een land met 1000 euro p.p. netto per maand stijgt.

kicktherabbit | 09-08-15 | 12:07

@Brinkerz | 09-08-15 | 12:00
Nou, in dit experiment in Utrecht in ieder geval niet.
Maar ik snap het wel, ook Bertje Roest kan zo het gestolen geld terugbetalen aan de verkopers van de daklozenkrant. Het moet eerlijker. Kots.

Piet Karbiet | 09-08-15 | 12:07

omeharm | 09-08-15 | 12:04
Er wordt hier helemaal niet geexperimenteerd met een basisinkomen. Er wordt enkel geexperimenteerd met het wegvallen van verplichtingen voor bijstandstrekkers.

Asmodean | 09-08-15 | 12:06

houtvlot | 09-08-15 | 11:41
Jij haalde een specifiek voorbeeld aan, vervolgens vind je dat ik selectief quote, ik ga daar op in, en jouw enige reactie is een link naar een verdomt algemene wiki pagina. Ik heb maar even doorgeklikt naar de Nederlandse versie, ik zie een aantal kritiekpunten die benoemt worden maar waar onder het kopje 'praktische uitvoering' niet of nauwelijks op ingegaan wordt. Het is een warrig verhaal over geheel of gedeeltelijk basisinkomen, variabele aanvullingen die het weer inefficient zouden maken. Daarna kunnen de lonen naar beneden en concurreren we iedereen kapot (want niemand die ons geniale voorbeeld zal volgen). En dan in de laatste zin "Die meeropbrengst kan het basisinkomen (voor een groot deel) financieren."
Iets voor een groot deel financieren is niet genoeg!
Ik zal later de engelse pagina nog eens bestuderen, daar is het nu veel te mooi weer voor, maar voorlopig blijft het voor mij totale luchtfietserij.
Ik zie jou visie op de financiële kant van een geheel of gedeeltelijk basisinkomen (waar ben je precies voor?) in een situatie met (veel) minder werk graag tegemoet, of iets specifiekere linkjes dan de hoofdpagina van het onderwerp op wiki svp.

noerg | 09-08-15 | 12:06

Dit is helemaal geen basis inkomen maar een systeem waarmee je de controle en re-integratie industrie overbodig maakt. Die controle en re-integratie mallemolen kost ons 15 miljard per jaar en levert helemaal niets op.
Geen enkele baan, en alleen maar frustratie en verdringing.
Het is nu eenmaal een gegeven dat er altijd mensen zullen die ook al kunnen ze werken er alles aan zullen doen om dat niet te hoeven. So be it, leer er maar mee te leven. Het is tamelijk zinloos om daar ieder jaar weer 15 miljard aan controle re-integratie en banenplannen van 15 miljard aan te verspillen.
Het is ook een gegeven dat er veel mensen zijn die wel willen werken en er alles aan doen om weer aan het werk te komen.
Daar heb je zeker al die controle en dwang niet voor nodig.
Op dit moment zijn we jaarlijks bezig om miljarden te spenderen om een paar miljoen te besparen.
Waanzin, ook al komt het wel tegemoet aan het rechtvaardigheidsgevoel van de rancuneuze kleinburger.
Se motte werreke die luie uitkeringstrekkers, ook al kost dat miljarden.
Voor uw informatie, ik werk al ruim 40 jaar zonder ooit maar 1 cent uitkering te hebben gehad.
Maar zie de waanzin van het systeem in wat we gecreëerd hebben.

bakoenin | 09-08-15 | 12:05

Hahaha, reken maar niet op de VVD om dit tegen te houden, die buigen heel diep voor de D66

Moonwarrior | 09-08-15 | 12:05

Juist goed dat er met het basisinkomen wordt geëxperimenteerd. Zo wordt duidelijk of het werkt of niet. Dan kun je wel deskundigen aanhalen die het plan afschieten met allerlei tunnelvisie argumenten, maar laat de praktijk het uitwijzen. Natuurlijk weet ik dat het hier erg populair is dit plan bij voorbaat af te schieten. Zullen we dan ook maar voor altijd in de jaren 1950's blijven leven?

omeharm | 09-08-15 | 12:04

Dus feitelijk kan je kiezen uit twee soorten bestaan:
[1] 40 urige werkweek tegen bijvoorbeeld 2500 netto.
[2] Basisinkomen/bijstand (1000 euro) + 24 uurtjes werken tegen eveneens 2500 euro netto.
Nu weet ik al wat ik ga doen mocht het zover komen, waarom zou ik nog 40 uur (of meer) werken als het ook minder kan voor hetzelfde geld? Gaat dus niet werken!
Reality_check | 09-08-15 | 11:23

Die 24 uur werken is uiteraard wel belast. Werken is niet ineens belastingvrij met het basisinkomen. Het idee is naar ik begrijp vanaf 1 euro extra verdienen al volle belasting gaat betalen. Zo hou je met 24 uur werken iig al een flinke hoeveelheid extra over waardoor het loont. Nu wordt alles wat je verdient met uitkering in mindering gebracht dus als je parttime werk doet met minder inkomsten, waarom zou je dan in godsnaam die 15 uur per week gaan werken. Die 2500 netto die je aan haalt is voor de meeste mensen in de bijstand niet voor hun van toepassing ;) Genoeg mensen die nu al niet hoeven te werken met een stress-en-verantwoordelijke baan voor een hoog loon maar ook prima met simpeler part-time werk goed rond kunnen komen en het toch doen. Een basisinkomen zal niet voldoende zijn om een nieuwe auto te kunnen kopen en in een villa te kunnen wonen. Het is om te kunnen leven met als basis zonder zorgen te hoeven maken of je wel je rekeningen kan betalen en een nieuwe wasmachine kan kopen als de huidige het begeeft. Dat zorgt voor minder stress waardoor mensen gelukkiger zijn. Gelukkiger mensen zullen sneller bijdragen aan de maatschappij en zijn minder vaak ziek wat ook weer in de zorg geld scheelt. Wat ik wel als een nadeel zie is dat bij landelijke invoering dit veel mensen uit de rest van de wereld zal aantrekken, zeker met een Europa. Iemand uit bijv. Bulgarije mag hier komen en krijgt dan zonder vragen een basisinkomen. De mensen die hierdoor hun baan verliezen. Vele mensen bij UWV/gemeente zullen hun baan verliezen omdat ze niet meer nodig zijn. Die hebben een basisinkomen zodat ze iig geld krijgen. Hoeven ze niet te ervaren wat ze zelf jaren lang andere mensen hebben aangedaan met pesterijen om maar geen uitkering te hoeven verstrekken etc. om hun baan te blijven rechtvaardigen.

Ik_ben_1337 | 09-08-15 | 12:02

@VanBukkem | 09-08-15 | 11:37
Dat is 12.000 euro per uitkering, en dan ga ik er maar van uit dat het per jaar is, 1000 euro per maand, voor alleenstaande is dat ongeveer 70 euro boven het bijstandsniveau.
.
Maar daar kan je dan wel tegen wegstrepen, belastinginspecteur, fraude ambtenaar, een of twee ambtenaren van de sociale dienst, reintegratie-traject (1400 euro subsidie per maand), wegstrepen van toeslagen, dat alles wat een veelvoud van die 1000 euro per maand aan basisinkomen kost.

Ranja Drinker | 09-08-15 | 12:02

@niemandhier
Het gaat erom dat het niet te betalen is en dat het uit de koker komt van het d66 oldboys netwerk. Het is onderling geritseld en geregeld over de rug van belastingbetalers. Smeerlapperij heet zoiets.

Ongeblustekalk | 09-08-15 | 12:01

niemandhier | 09-08-15 | 11:55
Niemand is tegen het verminderen van de bureaucratie in het woud van toeslagen, aftrekposten etc. Het punt is dat er simpelweg te weinig geld is om iedereen een basisinkomen te geven. Daarvoor komen we jaarlijks 75 miljard euro te kort. Hoe gaan we dat betalen? Door de lasten te verhogen. Dat betekent dat de belastingdruk voor werkenden significant hoger wordt. Dit terwijl het voor diezelfde mensen minder noodzakelijk wordt om veel te werken, gezien ze toch een basisinkomen krijgen. Dat is het hele probleem waar het hier om gaat. De noodzaak om te werken verminderd terwijl de beloning van het werken ook minder wordt. Snap je het probleem?

Asmodean | 09-08-15 | 12:01

overVecht | 09-08-15 | 11:55
Hehe in Duitsland zijn ze al sinds 2012 bezig met het basisinkomen. ;)

kicktherabbit | 09-08-15 | 12:01

@pietkarbiet hoe kom je daar bij? Een basisinkomen is wel voor iedereen alleen hij zal niet voor iedereen even belangrijk zijn.
Volgens mij komt er een verschuiving van arbeid en zullen mensen die de gehele dag lopen te sjek roken en xboxen uiteindelijk merken dat hun leven minder leuk is.

Brinkerz | 09-08-15 | 12:00

We kunnen verzinnen wat we willen. Het onderliggende probleem is dat teveel Nederlanders niet willen werken en wel wat geld willen inleveren om morgen lekker naar het strand te kunnen gaan. Nederland is een vrijetijdssamenleving geworden. De arbeidsethos is gedaald naar onpeilbare diepten.

beniknouzoslim | 09-08-15 | 11:59

Arme Bassie gelooft in sprookjes van twee PvdA poppetjes. Ik had een hogere pet op van Geenstijl...

A_E | 09-08-15 | 11:59

Na Utrecht; Nederland
Na Nederland; De hele EU.
Kan er nog meer geld van noord naar zuid (en oost).

Butchijo | 09-08-15 | 11:58

Anyway, verder is het vooral een hoop gebrul van economen voor en tegen, niemand die weet hoe het in de praktijk zal uitpakken. Al hebben we een kans dat we dat erg snel kunnen zien als in 2016 in Zwitserland het referendum hierover gehouden wordt en deze met een 'ja' beantwoord wordt. Tot die tijd is het allemaal natte vinger werk.

niemandhier | 09-08-15 | 11:57

Wacht even hoor...2000 bruto mag ik hopen?

Ik ben 33 en werk al sinds mijn 17e (begonnen tijdens opleiding) in de zorg... zit aan mijn top al zeven jaar en verdien godverredomme nog geen €2000,- in de maand... en dat terwijl ik op één van de zwaarste gesloten afdelingen in het land werk... ja... inderdaad waar Benadi is ontsnapt maar daar hebben we netjes een zwijgmail over ontvangen van bovenaf want stel je voor dat de beerput opengaat.

Maargoed. €2000,-... Ook als het bruto is.... de tyfus voor D66 en alles wat er verder aan de linkerkant zit. Ik ben blij dat mw overVecht wél een fatsoenlijke baan heeft en we zeer waarschijnlijk binnen nu en twee jaar kunnen vertrekken uit dit kudt land. Man wat ben ik Nederland en de Nederlander zat.

*Uit principe gaat kijken of hij een Duits paspoort kan aanvragen*

overVecht | 09-08-15 | 11:55

houtvlot | 09-08-15 | 11:44
Heb je nou echt geen enkel eigen argument dat je kunt geven in deze discussie, anders dan constant naar dat wikipediaartikeltje te blijven verwijzen? Is het überhaupt in je opgekomen dat de reden waarom ik dit experiment in Dauphin totaal niet representatief vind is dat ik dat linkje en dat onderzoek al lang en breed bekend is? Ongeacht hoe vaak je dat linkje blijft spammen, het experiment wordt er echt niet beter door. En uit het simpele feit dat je geen enkel weerwoord hebt blijkt wederom dat idealisme en kennis van zaken vaak niet hand in hand gaan.

Asmodean | 09-08-15 | 11:55

Snap de hele heisa niet tegen het Basisinkomen, ja het kost geld, nee dat is niet onoverkoombaar. Het is heus niet zo alsof iedereen ineens stopt met werken als het basisinkomen er zou zijn. Waarom is het zo dat als je iemand vraagt 'zou jij stoppen met het basisinkomen' vrijwel iedereen nee zegt, maar als je vervolgens vraagt 'zullen anderen stoppen' er meteen voluit ja gezegd wordt.
Het zorgt wel voor een hoop minder ellende met regels en gaat de controledrang van de staat eens flink tegen. Geen gezeik meer omdat je toevallig het verkeerde formuliertje invulde, of omdat je een vraag verkeerd beantwoorde. Geen celstraf ge-eist worden tegen je omdat je video-opnames voor een kerk maakte terwijl je een uitkering had.
En iedereen maar boos doen op die luie uitkeringstrekkers, maar zelf ondertussen wel gebruik maken van een combinatie of alle toeslagen zoals HRA of huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en weet ik wat. Grote kans dat jij al geld van de staat krijgt.
Waarom dan niet de regels zo aanpassen dat je gewoon een zakje geld krijgt en zelf bepaald of je dat nu gebruikt om je kind op een kinderopvang te dumpen of huisvadertje/moeder te spelen. Of je dat nu gebruikt om je hypotheek van te betalen of toch liever met een groep mensen samen woont om zo goedkoper uit te zijn. Eens zelf bepalen of je met je 60e klaar bent met werken of je nog door wilt gaan tot je 88e.
Het zorgt helemaal niet voor het ineenklappen van het systeem. Je past het systeem simpelweg aan. Ja er zullen mensen lekker lui op de bank zitten, maar laten we eerlijk zijn. Genoeg uitkeringstrekkers die nu ook precies alle mazen van de wet kennen, terwijl die 55 jarige die vanaf zn 17e gewerkt heeft en nu werkloos is behandeld wordt als paria.

niemandhier | 09-08-15 | 11:55

Ik meld me alvast aan voor een uitkering voor over een paar jaar als dit project nationaal is ingevoerd en de economie compleet naar de klote heeft geholpen.

Bart de Gelovige | 09-08-15 | 11:55

Dit experiment zal nog meer gelukszoekers aantrekken. Kappen, nu!!!.

ad melkert | 09-08-15 | 11:54

@zeepvrij thx zo is het toch?
ALLE toeslagen gaan eruit bij een basis inkomen. En enkel basis inkomen voor mensen die hier 18 zijn.... Dus dat is ook fijn. Iedereen onder de 18 krijgt de helft, dus dat is echt weinig en zeker niet genoeg om werkschuw te zijn.

Brinkerz | 09-08-15 | 11:54

Het is duidelijk; een basisinkomen voor iedereen is niet voor iedereen. Wel valt dit te financieren door de WOZ fors te verhogen, idem voor flitsboetes, het OV en belasting over spaartegoeden. Huiseigenaren met een baan en een lease-auto zijn in de kern namelijk allemaal blanke fascistoïde kapitalistische racisten, dus dat is wel zo eerlijk. #linksmodusof.

Piet Karbiet | 09-08-15 | 11:54

@Piet Karbiet | 09-08-15 | 11:35
Frontex rapporteert wat voor informatie de mensensmokelaars aan hun klanten geven...
Het zich dus (nog) niet zo dat Frontex zelf reclame maakt, al helpt Frontex de mensenhandel wel door het grootste deel van de reis over de Middelandse zee voor hun rekening te nemen. De brakke boorjes dienen slechts nog voor het kleine stukje vanaf de Islamitische kust tot aan de boten van Frontex.

Peter_K | 09-08-15 | 11:53

Reinaert | 09-08-15 | 11:30
Ja klopt, maar dat is niet het enige. Er moet een oplossing komen voor de groeiende groep kanslozen op de arbeidsmarkt. Ook voor goed opgeleiden zal er straks minder werk zijn. En ik zou niet weten wat de oplossing is, mij lijkt part-time werk (hoe leuk ik werken ook vind) de standaard maken wel iets maar dan moet ons systeem totaal anders. Aan de andere kant is het wel relaxed dat er straks (in theorie) meer ruimte is voor vrije tijd. En dat procentueel gezien binnen de groep immigranten een groot deel een beroep op onze sociale zekerheid doet is niet zo heel raar, ze kwamen hier met een grote achterstand en de banen waarvoor hun (voor)ouders in het verleden hier naartoe kwamen zijn al lang vervangen door machines. Maar die groep waar de immigranten nu inzitten zal straks nóg meer aangevuld worden met 'kansloze' autochtonen. Die nog altijd verreweg de grootverbruikers zijn van de bijstand:
pbs.twimg.com/media/CLL_WwBUkAARiWG.j...
Maar in de bijstand zitten is als we op de huidige manier doorgaan niet eens meer iets om je voor te schamen.

kicktherabbit | 09-08-15 | 11:52

Zeepvrij | 09-08-15 | 11:49

Een zeer interessante inbreng mijn beste.

kwark001 | 09-08-15 | 11:51

Te fokking grappig dit. Als iedereen die nu enige vorm van toeslagen krijgt effe zijn kop wil houden...
Jullie, allemaal, krijgen een vorm van toeslagen in dit regelzieke land. Is dus gratis geld uit de belastingen. Uitvreters, kakkerlakken, etcetera!
Ik ben persoonlijk voor, want denk niet dat mensen massaal stoppen met werken. En mocht jij kunnen rondkomen van weinig euro in de maand, be my guest, je zit vast nu ook al in de bijstand dus prima, je leeft al van mijn geld.
Ik ben vooral voor om het toeslagen circus op te heffen, minder regeltjes (minder minder minder) en meer eigen initiatief.

Brinkerz | 09-08-15 | 11:50

De kosten van een basisinkomen zullen vooral moeten worden opgehoest door het bedrijfsleven. Dat zou volgens mij geen probleem moeten zijn want die hebben dan veel lagere personeelskosten dan nu (aangezien het basisdeel van het salaris van werknemers van de staat zal komen).

Rest In Privacy | 09-08-15 | 11:49

In theorie een mooi plan, als je van normale mensen met gezond verstand, een fatsoenlijk waardenstelsel en de juiste arbeidsethos uitgaat.
En daarom zal het ook nooit werken, er lopen zo verschrikkelijk veel profiteurs en misbruikers rond.

spanarchist | 09-08-15 | 11:49

En toch zit er een soort van voordeel aan. Doordat het basisinkomen onconditioneel verstrekt wordt hoeven bijstandstrekkers niet langer een zo duur mogelijke woning te betrekken om het maximum aan toeslagen te ontvangen. Het wordt dan zelfs interessant om juist goedkoper te gaan wonen en dat verschil in de zak te steken. Zo komt er weer woonruimte beschikbaar voor gezinnen met kleine inkomens.

[/roze bril]

Pierre Tombal | 09-08-15 | 11:49

Reinaert | 09-08-15 | 11:45

dat vermoedde ik al.

kwark001 | 09-08-15 | 11:46

@kwark001 | 09-08-15 | 11:41

Uiteraard weet ik verdoemd goed wat U bedoelt.

Mijn reply was dan ook van sarcastische dan wel cynische aard.

Reinaert | 09-08-15 | 11:45

Basisinkomen: de Nederlandse variant op het Griekse Model. (*leest zich in over emigratie*)

Dizzydent | 09-08-15 | 11:44

De knulletjes die zich hier voordoen als
intellectueel hebben natuurlijk de link naar basicincome in no time doorgelezen en geanalyseerd.

houtvlot | 09-08-15 | 11:44

@eerstneukendanpraten | 09-08-15 | 11:11
Dat is wel evens iets meer: Standaard loonheffingen 48%, op bijna alles zit 21 % BTW, dat is dan al 69% en dan nog accijnzen, heffingen, waterschapsbelasting, gemeentelijke belasting, precariorechten en ga zo maar door: een voorzichtige schatting mijnerzijds is tussen de 80 en 85% van je inkomen dat rechtstreeks of indirect weer de staatskas invloeit: Met alle verlies aan privacy van de laatste 20 jaar kun je alleen maar concluderen dat Marx, Lenin, Stalin en Chroestjov jaloers naar Nederland kijken vanuit hun mausoleum: In de USSR hebben zij deze totale controle nooit kunnen bereiken.

leaupveaugel | 09-08-15 | 11:42

houtvlot | 09-08-15 | 11:40
Oh wauw, ook nog een wikipedialink! Je weet er zeker heel veel van zeg! Ga je nu ook nog op mijn argumenten in of moet ik die zelf maar uit het vakkundig door jou gelinkte wikipediaartikel halen?

Asmodean | 09-08-15 | 11:41

Reinaert | 09-08-15 | 11:38

Gij weet best wat ik bedoel. Rechtsongelijkheid!

kwark001 | 09-08-15 | 11:41

Mensen die kiezen voor een basis inkomen zijn paria's, uitvreters, kakkerlakken. Ik zal met een ruime boog om dit soort volk heen lopen. En zal het niet nalaten te wijzen op hun criminele en verwerpelijke gedrag. Kanslozen zullen het zijn.

Mark_D_NL | 09-08-15 | 11:41

houtvlot | 09-08-15 | 11:38
Volgens mij heb ik je inmiddels meerdere argumenten gegeven die nota bene uit je eigen bron komen. Je bent op geen enkel argument ingegaan, maar volstaat met simpelweg blijven verwijzen naar die bron. Zonder zelf ook maar enig argument te geven. Vind je het dan heel erg dat ik zucht vanwege jouw intellectuele armoe in deze 'discussie'?

Asmodean | 09-08-15 | 11:40

@ Asmodean | 09-08-15 | 11:23

Normale mensen volgen D666 al wat langer dan alleen dit ludieke plannetje. Het trekken van de conclusie zoals collega reaguurder Godsammekraken doet is dan niet zo moeilijk...

HoogToontje | 09-08-15 | 11:39

@kwark001 | 09-08-15 | 11:34

Twee paspoorten als Nederlander kan wel degelijk.

Zo heb ik een rood paspoort en een roze rijbewijs maar ook een groen paspoort en een geel rijbewijs. En eigenlijk is dat voor een Gezonde Hollandsche Jongen ook wel het minimum.

Tegelijkertijd ook het maximum, dát dan weer wel.

Reinaert | 09-08-15 | 11:38

@Asmodean

Door te beginnen met zucht plaats u zich buiten de
discussie toedeldoki.
En lees de link eens goed door voordat je met je
verdere gezever doorgaat.

houtvlot | 09-08-15 | 11:38

@GOEM:
De overheid zou eens moeten kijken wat het kost om fraude op te sporen en hoeveel dit op kan leveren.

Ik ken iemand die babyvoeding naar China verzend. Zij doen dit wit(!). Na 5 jaar hebben ze vorig jaar een inspecteur van de Belastingdienst op bezoek gehad. De inspecteur heeft onwijs veel tijd gestoken in het mierenneuken over iedere cent die zij niet uit konden leggen op papier. Vervolgens goedgekeurd. De eigenaar van de onderneming vroeg de inspecteur waarom ze zo moeilijk doen bij iemand die alles netjes wit doet, maar er ondertussen 1000 anderen zijn die voor 30.000 euro per maand zwart winst maken en die NOOIT maar dan ook NOOIT gepakt zullen worden. De Belastinginspecteur kon alleen uitbrengen dat dat zijn werk niet is.

Als iemand 5 jaar lang 30.000 euro zwart inkomen heeft staat dat bij 30% afdracht gelijk aan 540.000 euro misgelopen belastinginkomsten. Hoeveel ambtenaarsuren kan je daarvan betalen? Doe dat dan nog eens keer 10.000 personen in deze babyvoedinghandel alleen en $$$

Zo zijn er nog veel markten vol met zwarte handel!

Reality_check | 09-08-15 | 11:38

houtvlot | 09-08-15 | 11:26
Natuurlijk, had zelfs graag meer willen lezen maar de pagina is bijzonder kort. Dat er niet wordt ingegaan op de kosten onder aan de streep doet me vermoeden dat het niet uit kan ten opzichte van de lagere zorgkosten. Wat ik mis in de diverse basisinkomen scenario's is een uitleg voor hoe het ooit betaalbaar kan zijn, en blijven op het moment dat er veel minder banen zullen zijn. In dit geval is het een succesje dat er maar 1-5% minder gewerkt wordt door bepaalde groepen, en tegelijk moet dit basisinkomen uitkomst bieden voor een toekomst waarin mensen gedwongen minder gaan werken, omdat het werk er simpelweg niet meer is.

noerg | 09-08-15 | 11:38

"... drie miljoen euro storten op de rekening van 250 bijstandtrekkers."

*joint in koffie vallen laat*

VanBukkem | 09-08-15 | 11:37

Laat wethouder Everhardt weten hoe je erover denkt.
Houd het netjes. We zijn hoogopgeleide reaguurders van een zeer beschaafd weblog !
www.utrecht.nl/college-van-b-en-w/burg...

beniknouzoslim | 09-08-15 | 11:37

350.000 banen, hoe komen ze bij die cijfers? Het enige dat ik kan verzinnen zijn 350.000 ambtenaren die nu constant met de bijstand bezig zijn. En om die werkschuwe klootzakken te ontslaan klinkt mij als muziek in de oren. Die zijn nog erger dan bijstandstrekkers.

SmegmaSmeer | 09-08-15 | 11:36

Hopelijk zal Frontex dit wel snel in kun lijst van uitkeringen opnemen. Dan kunnen de dobberaars gelukkig weer een eerlijke keuze maken. www.eeas.europa.eu/delegations/un_gene...

Piet Karbiet | 09-08-15 | 11:35

houtvlot | 09-08-15 | 11:27
Zucht. Al deze kleine experimenten zijn totaal niet toepasbaar op de Nederlandse situatie. Om redenen die ik je net al gaf, maar waar je niet op in ging. Wist je overigens dat hét experiment waar basisinkomensliefhebbers zich constant op beroepen niet eens een basisinkomen was? Dit basisinkomen was namelijk alleen voor de mensen met lage inkomens. Nog los van het feit dat het 45 jaar geleden was in een kleine gemeenschap met veel sociale controle is wellicht het meest relevant dat het geld in Dauphin uit een externe bron kwam. Heel leuk dat we extra geld in een gemeenschap mogen pompen, maar kern van deze discussie betreft juist hoe we in godsnaam al die basisinkomens gaan financiëren als we dit als staat zelf moeten zien op te brengen. Dat is waar het om gaat, en er is nog nooit ook maar een enkel experiment geweest dat daar enigszins op in gaat. Basisinkomens zijn idealistische luchtkastelen voor mensen met weinig realiteitszin. Helaas, want het concept is natuurlijk fantastisch.

Asmodean | 09-08-15 | 11:35

Peter_K | 09-08-15 | 11:33

Vandaar dat ik voorstander ben om de mensen met een dubbele nationaliteit te laten kiezen. Kunnen ze niet kiezen, dan hebben ze pech en nemen we afscheid. Als Nederlander heb ik die mogelijkheid ook niet om 2 paspoorten te hebben.

kwark001 | 09-08-15 | 11:34

Als die € 1000 bij de eindgebruiker gearriveerd is... wat heeft die € 1000 dan daadwerkelijk gekost? Alle kosten van salarissen controlestructuren en instanties - die ook van belastinggeld betaald worden - dan wel meegerekend.

Pinocchio | 09-08-15 | 11:33

Het echte probleem voor onze sociale zekerheid is al tientallen jaren bekend: de massa-immigratie van enorme hoeveelheden mensen die op grote schaal gebruik maken van die voorzieningen en er amper aan bijdragen.

Peter_K | 09-08-15 | 11:33

worden er al folders uitgereikt op de libische stranden ?
' basisinkomen van 1000,- voor IEDEREEN en NOOIT meer werken ! welkom in Nederland.. wordt lid van D66 - wij spreken uw taal !'

(c)ZWITSUL | 09-08-15 | 11:32

Ongeblustekalk | 09-08-15 | 11:10
Wat hoop ik dat!

mom van avezaath | 09-08-15 | 11:32

@McMarx

In dit geval was de persoon een activeringsmanager
bij het DWI. Iemand die onrendabelen, oftewel ouderen ,55+, moeten activeren voor de participatiemaatschappij.

houtvlot | 09-08-15 | 11:31

@kicktherabbit | 09-08-15 | 11:24

Immigranten doen een disproportioneel beroep op onze zorgvoorzieningen, met name in de eerste jaren na aankomst in ons land, daarna stabiliseert zich dat wel.

Maar dat is niet de essentie: dat er uiteindelijk minder werk over blijft is inderdaad niet te vermijden. En het werk dat dan nog wél over blijft is voor hen die een behoorlijke opleiding hebben genoten. En dáár wringt de schoen: ons onderwijssysteem leidt nog steeds kanslozen op. Gewoon omdat het kán.

Reinaert | 09-08-15 | 11:30

NeoRetro | 09-08-15 | 11:28

Nee, dat bedoel ik niet. Maar wat er nu gebeurd is ook van de zotte. Een complete stad uitvreters per jaar binnenhalen werkt ook niet. Of wel?

kwark001 | 09-08-15 | 11:30

Het zou best een goed idee zijn voor 60 plussers.
Hoeven ze niet door te ploeteren tot 67, en kan hun baan worden ingenomen door de jeugd, die nu aan de kant staat.

modderator | 09-08-15 | 11:28

@ kwark001 | 09-08-15 | 11:18

Promoot je nu etnische zuiveringen? Hoe wil je 2 miljoen Nederlanders deporteren? Onder de groep met een dubbel paspoort vallen ook ongeveer een miljoen "westerse migranten". Maar waarschijnlijk begrijp je dit allemaal niet.

NeoRetro | 09-08-15 | 11:28

@Asmodean

Staan vermeldt in de link.

houtvlot | 09-08-15 | 11:27

@kwark001 | 09-08-15 | 11:23

Helaas zijn wij geen Griekenland. Wij mogen nabetalen. Mét rente.

Zoek. De. Verschillen.

Reinaert | 09-08-15 | 11:27

@Noerg

Ook de rest gelezen? Of gaan we selectief quoten?

houtvlot | 09-08-15 | 11:26

houtvlot | 09-08-15 | 11:23
Vertel. Wat zijn al deze experimenten?

Asmodean | 09-08-15 | 11:26

@Reality_check | 09-08-15 | 11:11

Bent u echt zo naïef? Ongeacht de uitkomst van het experiment zal het als groot succes bestempeld worden en landelijk doorgedrukt worden. Het enige wat helpt is de hele chaos van de huidige heffingen en toeslagen vereenvoudigen en strenge controle op fraude.

GOEM | 09-08-15 | 11:25

houtvlot | 09-08-15 | 11:14
"Participants who worked had their mincome supplement reduced by 50 cents for every dollar they earned by working.[1] The results showed an impact on labor markets, with working hours dropping one percent for men, three percent for married women, and five percent for unmarried women.[2] However, some have argued these drops may be artificially low because participants knew the guaranteed income was temporary"
Nou vind je? En dan is het nog niet eens echt een basisinkomen, als je ook nog (gewoon!) werkt, zoals ook de bedoeling is want het werkt helemaal niet als iedereen op zn gat blijft zitten, krijg je minder. De enige reden dat het soort van bijna werkt is omdat ze er toch weer een nivellerend element in hebben gestopt.

noerg | 09-08-15 | 11:25

dobberfries | 09-08-15 | 11:22

Mag ik ook eens dromen....

kwark001 | 09-08-15 | 11:25

@houtvlot | 09-08-15 | 11:20
'Insiders': dat zijn toch de mensen die ons land naar de knoppen helpen?

Rest In Privacy | 09-08-15 | 11:25

Reinaert | 09-08-15 | 11:20
Zelfs als je al die mensen het land uitknikkert zal er op den duur structureel steeds minder werk zijn voor iedereen. Net zo'n verhaal als bij de zorgkosten die met miljarden per jaar stijgen, dat kun je ook de immigranten niet verwijten. Gooi je ze eruit dan stijgen die kosten nog steeds met miljarden per jaar.

kicktherabbit | 09-08-15 | 11:24

Godsammekraken | 09-08-15 | 11:19
Dus als een paar wethouders dat roepen dan is opeens de hele partij 'liberaal failliet'? Over intellectueel failliet gesproken zeg...

Asmodean | 09-08-15 | 11:23

@de honden blaffen:

Dus feitelijk kan je kiezen uit twee soorten bestaan:
[1] 40 urige werkweek tegen bijvoorbeeld 2500 netto.

[2] Basisinkomen/bijstand (1000 euro) + 24 uurtjes werken tegen eveneens 2500 euro netto.

Nu weet ik al wat ik ga doen mocht het zover komen, waarom zou ik nog 40 uur (of meer) werken als het ook minder kan voor hetzelfde geld? Gaat dus niet werken!

Reality_check | 09-08-15 | 11:23

@Asmodean

Zij genoeg experimenten daarna geweest die de ondervindingen bevestigen. Maar ja, past niet in het
straatje van het Groot kapitaal.

houtvlot | 09-08-15 | 11:23

Reinaert | 09-08-15 | 11:20

We lenen het gewoon. Terugbetalen doen we niet. Krijgen we wel kwijtgescholden van die machtige EU.

kwark001 | 09-08-15 | 11:23

in plaats van ping pang pang mogen Utrechtenaren binnenkort graaien graaien graaien roepen. Zelfsprekend ten laste van de belastingbetaler

Progresievelng | 09-08-15 | 11:23

kwark001 | 09-08-15 | 11:18

was het maar geen leugen

dobberfries | 09-08-15 | 11:22

Escovanity | 09-08-15 | 11:16
Dat is ook het idee achter dat basisinkomen. Het is voor een normaal mens niet genoeg om normaal van te leven waardoor je altijd part-time iets bij wil verdienen om een keer fatsoenlijke kleding, een vakantie of een avondje uit kan betalen. Alle toeslagen vallen namelijk ook weg.
En als het voor iemand wel genoeg is omdat hij niet meer nodig heeft dan Schultenbrau, een bankstel en magnetron lasagne dan mag iemand die wel een baan nodig heeft die arbeidsplek innemen.
Dat is het basisinkomen in een notendop. Maar ik geloof niet dat het werkt omdat een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen er ook voor zorgt dat de koopkracht in een stad enorm stijgt waardoor ook veel prijzen zullen stijgen en waardoor dat basisinkomen al snel niet meer toereikend is. Want een basisinkomen op grote schaal is voor zover ik weet nog nooit uitgeprobeerd.

kicktherabbit | 09-08-15 | 11:22

mom van avezaath | 09-08-15 | 11:19
Doe eens niet zo verbitterd joh. Reaguurders die al hun frustraties constant afreageren op politieke partijen komen erg treurig over. Alsof D66 de reden is dat jij weinig geluk uit het leven haalt. Dat moet toch echt vanuit jezelf komen.

Asmodean | 09-08-15 | 11:22

Volgens mij drukken de banken er iedere dag al een paar miljard gratis geld bij. De rente over dit fopgeld is een leuk businessmodel. www.nrc.nl/nieuws/2015/08/05/ruim-kwar...

Piet Karbiet | 09-08-15 | 11:21

We moeten in ieder geval van huidige mensonterende en geldverslindend systeem af. ikwasinharen.nl/2015/05/25/weg-met-het-basisinkomen-leve-het-negatieve-ib/

Watapatja | 09-08-15 | 11:21

@kicktherabbit | 09-08-15 | 11:15

Er lopen as we speak al meer mensen in dit land rond waarvoor geen baan is. Voornamelijk mensen zonder opleiding, mensen die de taal niet beheersen en uiteraard ook nog mensen die onze cultuur niet begrijpen dan wel verachten. Het is de facto een demografisch probleem en de hoofdschuldige is het politieke circus.

Basisinkomen? Prachtig soosjalisties idee maar iemand moet 't betalen. En dáár begint de ellende: wie moet 't betalen? De werkenden. En daar hebben we - mede dankzij ongebreidelde import van werkschuwen - er te weinig van.

Reinaert | 09-08-15 | 11:20

Experimenteren is altijd leuk om te doen maar, het experiment met die open grenzen heeft nu wel lang genoeg geduurd. Ook het moslimexperiment kent voldoende conclusies die het stoppen ervan rechtvaardigen.

Rest In Privacy | 09-08-15 | 11:20

Een insider heeft mij eens voorgerekend dat als alle
bestaande uitkeringsinstanties worden opgeheven en
er 1 instantie zich gaat bezig houden met het verstrekken van het basisinkomen dit geld op gaat leveren.

houtvlot | 09-08-15 | 11:20

Waarom stoppen bij 'n basisinkomen?

Basishuis
Basisauto
Basisvakantie
Basisbachelor
Basisuiterlijk
Enz.

Om over 10 jaar zachtjes de basisvrouw, -man, en -kinderen (1 jongetje, 1 meisje) in te voeren.
Krijg je op vertoon van een gratis basisrijbewijs.

Magdatkandat | 09-08-15 | 11:20

Dat D66 door socialisten als vd Ploeg en Vermeend op de economische waanzin van hun plannen moet worden gewezen geeft het intellectuele en liberale failliet van die partij wel aan.

Godsammekraken | 09-08-15 | 11:19

Escovanity | 09-08-15 | 11:18
Bron?

Asmodean | 09-08-15 | 11:19

Zo zie je maar, het blijft de BIJWAGEN van de de PvdA, alleen met een kotsmisselijk makende aardappel in de keel. Walgelijke lui, glijerige wanstalten zijn het. 'Hoogopgeleid' noemen ze dit uitschot. Gewoon uit huisvrouwtjes opgebouwd in de jaren '80, die opgewacht werden door de ronselaars, want toen bestonden ze bijna niet meer.

mom van avezaath | 09-08-15 | 11:19

Dit experiment heeft helemaal niets met een basisinkomen te maken.
Het geeft alleen uitkeringstrekkers de gelegenheid om naast de uitkering bij te verdienen. Zonder controle of sancties.

de honden blaffen... | 09-08-15 | 11:19

houtvlot | 09-08-15 | 11:14
Heel leuk dat er positieve ondervindingen waren in een kleine gemeenschap tientallen jaren geleden, met zelfredzame mensen, waar het basisinkomen bestond uit een schamele paar honderd dollar voor hele gezinnen. Die hele situatie is echter totaal niet 1-op-1 vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Gratis geld bestaat niet.

Asmodean | 09-08-15 | 11:19

houtvlot | 09-08-15 | 11:14
Heel leuk dat er positieve ondervindingen waren in een kleine gemeenschap tientallen jaren geleden, met zelfredzame mensen, waar het basisinkomen bestond uit een schamele paar honderd dollar voor hele gezinnen. Die hele situatie is echter totaal niet 1-op-1 vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Gratis geld bestaat niet.

Asmodean | 09-08-15 | 11:18

En ja, het is goedkoper om het geld gewoon te geven dan om al die controle repressie er omheen te bouwen.

Escovanity | 09-08-15 | 11:18

dobberfries | 09-08-15 | 11:14

Per 1 januari 2017 dienen alle personen met een dubbele nationaliteit Nederland te verlaten.

Per 1 januari 2018 is de staatsschuld met 20% teruggedrongen, de zorgverzekering kost nog maar 27,50, de woningnood is opgelost, de criminaliteit is met 90% afgenomen, de belasting is met 20% verminderd en de achterstandswijken in de grote steden zijn een Walhalla van rust en vrede.

kwark001 | 09-08-15 | 11:18

Het basisinkomen bestaat al een tijdje voor een select gezelschap. Zij zijn ingedeeld in de UWV-database onder de categorie "zanger lichte muziek".

solcama | 09-08-15 | 11:18

Wat behelst dit experiment eigenlijk? Men zegt tegen 250 bijstandstrekkers: je houdt je uitkering maar we geven je nu alles in 1 keer, zonder dat gezeik met toeslagen en kwijtscheldingen, en je hoeft niet meer te solliciteren. Oh, en als je bijklust mag je dat geld houden. Tja, als ik in de bijstand zat zou ik het wel weten: gauw even een bijbaantje zoeken, maar vooral niet iets permanents want met een semi-vaste baan wordt ik ongetwijfeld dit experiment uitgeschopt.

Laat je niet in de luren leggen. We hèbben al een basisinkomen, maar het komt er nu op neer dat dat inkomen bij iedereen met een beetje baan wordt afgeroomd middels de belastingen. Er zijn positieve effecten, zoals het terugdringen van de bureaucratie, maar dat levert maar een paar miljard op, bij lange na niet genoeg. De enige manier waarop een echt basisinkomen werkelijkheid kan worden, is door kei- en keiharde nivellering. Zelfs als je de negatieve effecten op de arbeidsmarkt niet meeneemt.

Muxje | 09-08-15 | 11:17

Wat zijn ze in Utrecht nu daadwerkelijk van plan, iedere inwoner gratis geld geven of alleen bepaalde groepen?
Die 25% lastenverzwaring uit het laatste punt, die kan uiteindelijk toch alleen maar opgehoest worden door werkende niet-ambtenaren in dit land, al het andere is rondschuiven met belastinggeld, of is dat te simplistisch gedacht?

noerg | 09-08-15 | 11:17

De term "sociaal liberaal" heeft opvallende overeenkomsten met "koud vuur" en "droog water". Het bestaat namelijk niet.

Godsammekraken | 09-08-15 | 11:17

Welja, gratis geld...
Dit land is niet zomaar van het padje, dit land is TOTAAL van het padje.
Een Oude Wijsheid luidt: Wie Niet Werkt Zal Niet Eten.

Dhr. de Wit | 09-08-15 | 11:17

Ik kan niet anders dan de beroemde quote te herhalen:
Knettergek!

animalia | 09-08-15 | 11:17

Nee, de slavernij weer invoeren zoals hier vaak betoogd wordt. Dat is een goed plan. Denk dat de getalletjes niet zo relevant zijn. Aangezien we toch geld zat hebben hier en ik kotsmisselijk wordt van dat onverdraagzame tuig wat loopt af te geven op mensen met een uitkering. EEN UITKERING IS NIET LEUK, IS NIET FIJN, JE SCHIET ER GEEN ZAK MEE OP, HET IS EEN NOODMAATREGEL. Want we willen niet teveel zielige bedelende mensen in het straatbeeld.

Escovanity | 09-08-15 | 11:16

Je moet wat experimenteren om een oplossing te vinden voor een probleem waar we op korte termijn mee te maken krijgen. Namelijk dat er een moment komt waarin er structureel meer mensen in ons land rondlopen dan dat er banen zijn. Ook als het wél heel goed gaat met de economie. Hoeft geen probleem te zijn, minder werken en meer vrije tijd maar ons systeem is daar nog niet op gebouwd. Maar ik denk ook niet dat zo'n onvoorwaardelijk basisinkomen de oplossing is, maar je moet wel wat proberen.

kicktherabbit | 09-08-15 | 11:15

Men noemt het een 'basisinkomen' maar eigenlijk is het gewoon een simpele rekensom: deze onrendabelen zijn zo kansloos dat het zonde is om nog 1 cent uit te geven aan opleiding en reïntegratie. Waarom dan een paar FTE opofferen als je bij voorbaat al weet dat het effect 0 is?

hoevenpe | 09-08-15 | 11:15

wanneer al de goedkope arbeidskrachten uit den vreemde nu eens plaatsmaken voor eigen volk met uitkering, zijn we dan niet beter uit?

dobberfries | 09-08-15 | 11:14

Jaag de laatste bedrijven ook maar het land uit.Je zal toch ondernemer zijn met al die wereldvreemde mafkezenideen en regelverzinners.

van stampij | 09-08-15 | 11:13

Het experimenteren met basisinkomen en sich is geen slecht idee. Uitvoering van dit experiment leert koppige mensen namelijk voor eens en altijd dat het een zwakzinnig plan is.

Reality_check | 09-08-15 | 11:11

Hebben ze in die berekeningen ook meegenomen om al die overbodige extreem dure instanties in ditto panden die zich met verdeling van het belastinggeld bezig houden kunnen worden opgedoekt? Een consultje voor een nieuwe baan doet tegenwoordig al meer als 800 euro. Daar durven medisch specialisten niet eens van te dromen.
De stelling dat waneer mensen gratis geld krijgen ze ook meteen niks meer willen presteren geldt ook alleen maar voor een heel klein deel van de bevolking. Die kregen we toch al niet aan het werk. Meesten van die mensen krijgen met alle potjes en toeslagen gemioddeld een stuk meer als dat schamele basisinkomen.

Hiesjes | 09-08-15 | 11:11

Meen dat de alle directe en indirecte belastingen samen inmiddels 65% van alle inkomens opsouperen dus kan daar nog best wel 25% bovenop, of niet dan?

eerstneukendanpraten | 09-08-15 | 11:11

Niet zo moeilijk doen, we lenen het gewoon. Doet Nederland zowiezo al. Of dachten de reaguurders dat die miljarden wat uitmaken die we lenen?

www.destaatsschuldmeter.nl/

kwark001 | 09-08-15 | 11:10

Deze luchtfietserij komt voort uit een humanistisch marxistische stroming binnen d66. Om hun maatschappij ontwrichtende plannen te kunnen waarnemen moet je ze wel eerst iets laten ontplooien, daarna weet je iig wie en wat je de kop moet indrukken. Laat ze maar even lekker gaan, er komt wel een eind aan.

Ongeblustekalk | 09-08-15 | 11:10

Gratis geld geven en er niets voor terug verwachten. Alleen iemand zonder goed functionerend brein kan denken dat dat een goed is.

Thunderbird | 09-08-15 | 11:08

Zijn ze helemaal gek geworden bij D'66
Alle schaamte voorbij

son of anarchy | 09-08-15 | 11:08

Het 'gratis' geld voor de werkschuwen mag dus worden opgebracht door de hardwerkenden. Niets nieuws onder de zon, even afgezien van het simpele feit dat men méér gratis geld uit wenst te delen en de brave werkende burger dus nóg een keer extra mag bukken om politiek correct genaaid te worden.

Fantastische oplossing! Echt D'666.

Reinaert | 09-08-15 | 11:08

Ach, 25%.. Het is niet alsof de belastingdruk nu hoog is! Je kan wel van alles berekenen, maar tot er meer onderzoek komt kun je niets bewijzen. Laat Utrecht maar voorop gaan, het is toch de meest progressieve linkse stad in het land (en dat gaat GS echt niet veranderen lol).

NeoRetro | 09-08-15 | 11:07

Een basisinkomen van 2000 pleuri is echt wel haalbaar. Lenen we toch gewoon. Terugbetalen zien we later wel.

kwark001 | 09-08-15 | 11:06

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland