Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Zomercolumniste faalt als spreekbuis voor moslims

Zomercolumnistes, ze zijn een plaag. Sterre Brandhout weet in de Azijnbode Aaf voorbij te streven in nietszeggendheid. NOS-correspondenten weten van gekkigheid niet hoe ze hun riante ambtenarensalaris moeten vollullen met nietsige items op nergensige locaties. En in Trouw wordt Allo Allo Ephimenco deze zomer vervangen door Lamyae Aharouay, die maar 1 stokpaardje op stal heeft: haar geloof, en de overtuiging dat ze een spreekbuis is voor dat geloof.

Angst voor terrorisme is niet alleen weggelegd voor de niet-moslim Lamyae: Max van Weezel, politiek journalist bij Vrij Nederland en radiopresentator, voelt zich persoonlijk bedreigd door IS. Hij liet afgelopen zaterdag door NRC Handelsblad optekenen dat hij wel eens door de Amsterdamse wijken Osdorp en Slotervaart fietst om te kijken hoe erg het er is. Wat hij precies bedoelt met 'erg' maakt het interview niet echt duidelijk, maar de context gaat over islamitisch extremisme. GS: Wacht, wut? Een journalist van Vrij Nederland die fysiek in de schotelwijken van 020-Gaza komt. Hup, fiets uit de kelder onder het ivoren torentje van de linksmedia en hop, zo de levensgevaarlijke banlieus troosteloze achterstandswijken in. Max van Weezel doet het gewoon. Lamyae: Nu is 'erg' een nogal relatief begrip, hoe meet je bijvoorbeeld hoe erg erg is? Daar heeft Van Weezel iets op bedacht: een checklist. Hij bekijkt tijdens zijn fietstocht of de baarden van de mannen langer worden, en of er nog vrouwen met make-up rondlopen. GS: Prima checklist voor de passerende observant. Hoe groter de dichtheid aan baarden, boerka's en doodvermoeide moekes die lusteloos voorbij schommelen met hun kroost, hoe erger het doorgaans gesteld is met welvaart, vrijheid en sociale ontwikkeling. Dat is boerenverstand die je met demografische cijfers moeiteloos kunt onderbouwen. Maar iets onderbouwen, dat is niet waar Lamyae op uit is. Lamyae: Daarna fietst hij weer naar zijn huis in een buurt waar de make-uploze vrouw en de man met de groeiende baard, naar ik geloof, zeer zeldzaam zijn. Over zijn gemoedstoetstand op de terugweg zegt hij zelf dat hij meestal half gerustgesteld is. De reden is een observatie die hij in de wijken maakt: 'Een boerka, maar mét iPhone6'. GS: Ah kijk. Van Weezel peddelt door de periferie om te kunnen relativeren. Hij maakt zich kennelijk druk om het nieuws en de beelden die ISIS en daaraan gerelateerd islamitisch extremisme voortbrengen, en gaat vervolgens zelf poolshoogte nemen in de dichtstbijzijnde Klein Kalifaatjes van Nederland. Daar komt hij tot rust in het besef dat er onder de geestelijke bekrompenheid van de boerka toch nog een wens naar Westerse luxegoederen schuil gaat, die kennelijk prevaleert boven de aandrang om onwelgevallige dingen op te blazen. En semi-gerustgesteld peddelt hij dan terug naar zijn eigen witte wijk. Lamyae: Hij hanteert dus zeer bedenkelijke graadmeters. GS: Nee, hij vertelt iets persoonlijks, waarbij hij met lichte zelfspot zijn eigen ongrijpbare zorgen enigszins relativeert. Maar zo begrijpend leest Lamyae niet, die heeft een eigen agenda: haar stokpaardje moet bereden worden. Lamyae: Ik heb hem overigens zelf ook een paar keer mogen spreken. Zou hij toen ook hebben gekeken naar de hoeveelheid make-up op mijn gezicht? Zou hij hebben bijgehouden of mijn hoofddoek steeds groter werd? GS: Zie maar. Het wordt persoonlijk. Lamyae is moslima en voelt zich *dus* aangesproken door de vrees van Van Weezel. Lamyae: Op zoek gaan naar de illusie van veiligheid op de fiets, daar kunnen we cynisch over doen, maar eigenlijk is het dapper. We moeten het gevaar van een fiets niet onderschatten. Voordat je het weet, kijk je te lang naar zo'n vrouw in boerka en gooit haar man een zelf in elkaar geknutselde bom je kant op. Die verbergen ze hoogstwaarschijnlijk in hun baard of onder hun djellaba. Waarom zou een man anders een jurk dragen, nietwaar? GS: Eerst even de zorgen van Van Weezel over oprukkend islamitisch fundamentalisme in het belachelijke trekken, want Lamyae wil vooral niet te diep op de zorgen van Van Weezel in gaan. Lamyae: Newsflash: vrouwen in boerka, maar ook in hoofddoek kan ik u verzekeren, en mannen met baard zijn in veel gevallen net zo bang voor IS als vrouwen en mannen zónder. GS: En daarna gaat ze van een persoonlijk voorbeeld waarin ze zichzelf als moslima schetst, naar spreekbuis voor alle Nedermoslims. "Ik kan je verzekeren" is echter geen onderbouwd statement, en derhalve niet geloofwaardig. Wie is Lamyae dat zij namens alle vrouwen in boerka en mannen met baarden spreekt? Van Weezel sprak tenminste nog alleen voor zichzelf met zijn zorgen. Lamyae spreekt namens een complete geloofsgemeenschap. Eentje die bovendien nooit collectief wil worden afgerekend op agressieve daden van individuen uit haar gemeenschap, maar voor het relativeren van de zorgen Van Weezel is het kennelijk wél OK om uit naam van de hele groep te spreken. Lamyae: Het is geen geheim dat de meeste slachtoffers van IS onder moslims vallen. GS: Klopt. IS opereert in islamitische landen, logisch dat moslims daar de dupe van zijn. Maar verhoudingsgewijs zijn christenen en overige niet-moslims in die gebieden vaker slachtoffer dan moslims. Maar daar had Van Weezel het niet over. Hij fietste door Slotervaart, niet door Raqqa. Lamyae: Van Weezel gaat daar volledig aan voorbij, en dat is ernstig. GS: Nogmaals, Van Weezel had het dus over zijn eigen zorgen, in zijn eigen land. En als we even naar Europa kijken, zijn de meeste slachtoffers van IS - en de radicale islam in het algemeen - gevallen onder niet-moslims. Met name onder joden en journalisten van de vrije pers. Zoals Van Weezel zelf, die nota bene zowel joods als journalist is. Zijn zorgen hierover zijn dus bepaald niet vreemd. Lamyae gaat hier volledig aan voorbij, en dat is ernstig. Lamyae: De angst voor het terrorisme is niet alleen weggelegd voor de niet-moslim. Wantrouwen op basis van uiterlijk is net zo oud als het gevoel zelf. Angst zaait verdeling, gedeelde angst een - wellicht wat bedenkelijke vorm van - verbinding. Dat laatste is kostbaar. GS: Een bedenkelijke vorm van verbinding is kostbaar? Hmmokee. Verbinding op basis van angst leidt overigens tot hele nare dingen. Dus bedenk goed wat je met je gedeelde angst doet. Lamyae: Het is niet alleen een illusie, maar gevaarlijk bovendien om op basis van uiterlijk te stellen hoe erg het is gesteld met het islamitisch terrorisme. GS: Dat deed Van Weezel ook helemaal niet. Zijn fietstochtje was om zijn zorgen weg te nemen. Een goed verstaander las tussen de regels dat hij het grotendeels met Lamyae eens is: je kunt een boerka niet puur op zicht op bomgevoeligheid controleren. Boerka's met hun iPhones in de weer zien, gaf Van Weezel juist een gerustgesteld gevoel: 'Ze lopen gewoon rond zonder extremistische dingen te doen'. Maar dat neemt zijn dieper liggende zorgen dus niet automatisch weg. Het feit dat moslims niet spontaan ontploffen als ze een blanke man door hun wijk zien fietsen, betekent niet dat er geen dieper geworteld probleem is. Lamyae: We leren kinderen op jonge leeftijd om anderen niet te beoordelen op basis van uiterlijk, die stelregel vervalt niet zodra je volwassen wordt. GS: Wie is 'we'? Want we kunnen nog wel wat voorbeelden aanreiken van islamitische kinderen die op (zeer) jonge leeftijd al over 'kankerjoden' spreken wanneer zij niet-moslims in het algemeen bedoelen. In Engeland zijn er zelfs al islamitische scholen waar kinderen geschorst worden als ze omgang hebben met niet-moslims. Nog algemener: als er 1 geloof goed is in het beoordelen op uiterlijk, is het wel de islam, waarbinnen vrouwen heel anders beoordeeld worden dan mannen - met zware gevolgen voor hun rol en hun vrijheden. Maar dat cultuurreligieuze aspect van de islam is kennelijk zo vanzelfsprekend voor Lamyae, dat het voor haar niet eens als argument tegen haar eigen betoog geldt. Of ze negeert het expres, want het haalt de kern van haar toch al flinterdunne verhaal volledig onderuit: mensen oordelen wél op uiterlijk. Always have, always will. Lamyae: Van Weezel durft zijn angst hardop te beschrijven, waar veel anderen dat niet doen. Aan de blikken die ik zelf soms krijg toegeworpen, weet ik dat zijn gevoel echt wel breder gedragen wordt. GS: Dus nu is Max ineens goed bezig en zijn mensen die Lamyae 'blikken toewerpen' de schuldige? Ja, natuurlijk wordt dat gevoel van zorg en vrees 'breder gedragen': er ontploft om de haverklap een booslim in het Midden-Oosten, en ook het Westen is het afgelopen jaar bepaald niet gevrijwaard gebleven van islamitisch terrorisme. Nee, in Nederland werden alleen wat joden dood gewenst in scandeerparades door de Schilderswijk, maar van Frankrijk tot Noorwegen hebben we toch de kogelhulzen van een reëel radicaliseringsprobleem van de grond kunnen rapen. En het waren bijna allemaal home grown terrorists. Uit schotelwijken. Tel dat op bij de berichten en onderzoeken over toenemende radicalisering. Of de vele haatprekers die in en uit reizen voor jihadgala's in provinciemoskeeën. Of de tientallen, zo niet honderden Syriëgangers die Nederland "rijk" is. En natuurlijk de koppige culturele achterlijkheid die zich - gesterkt door groeiende numerieke aantallen - steeds openlijker afzet tegen de liberale open samenleving op basis van slachtofferdenken, vage racismeclaims en een totaal verkeerd begrip van godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. En je kan eigenlijk maar tot 1 conclusie komen: Zorgen over islamitische uitwassen zijn volstrekt rationeel. Lamyae: Afgelopen jaar vielen er in Nederland 570 fietsdoden (CBS en Rijkswaterstaat). Er vielen nul doden als gevolg van islamitisch terrorisme. Denk daar maar eens over na op de fiets. GS: Maar Lamyae heeft geen antwoord op die zorgen. Ze leidt de aandacht af van het onderwerp met een drogvergelijking. Wat Lamyae hier in haar zouteloze uitsmijter suggereert, is dat we AIVD en MIVD moeten opdoeken, onderzoeken naar extremistische uitwassen moeten staken en radicaliseringspreventie kunnen stopzetten, omdat we al deze resources beter kunnen inzetten voor de preventie van fietsers die overlijden in het verkeer. Kortom. De kop van de column - 'Angst voor terrorisme is niet alleen weggelegd voor de niet-moslim' - wordt nergens onderbouwd, nergens wordt voldoende hard gemaakt dat moslims óók angst hebben voor IS, en de zorgen van Van Weezel worden gekarikaturiseerd en met drogredenen weggewuifd. Hallo Trouw. Mogen we Ephimenco terug?

Reaguursels

Inloggen

Zoltan | 04-08-15 | 19:56
Bedankt voor de link de Denker des Vaderlands.
Mensen blijven toelachen en na .. tig jaren een groet ontvangen, het is inderdaad een hele prestatie.
Of het de integratie zal bevorderen, ik denk het niet.

onnosel | 05-08-15 | 12:36

Ik moest voor mijn vrouw een boodschap doen bij de Wibra. Aan de kassa moest ik 7 euro afrekenen met een dikke jonge Marokkaanse moslima. Ik gaf haar een biljet van 50 euro. Ze gaf me drie munten en spreidde vier briefjes van tien voor mij uit op de toonbank, die zij vervolgens op een stapeltje samen schoof. Toen ik de drie munten oppakte en in mijn portemonnee deed, waarbij ik mijn blik naar beneden richtte, zag ik tussen mijn oogharen door dat de moslima 1 briefje van 10 snel van het stapelje trok en in de kassalade stopte. Ik schoof het stapeltje uit elkaar en bulderde dat er zojuist nog vier briefjes lagen en nu drie en dat ik gezien had dat zij een briefje had gestolen. Zij gaf mij het ontvreemde biljet terug en hulde zich in stilzwijgen toen ik aan om uitleg vroeg.
Ik kom gezien mijn hoge leeftijd over als een klunzig mannetje. Ze had er op gerekend dat ik haar actie niet had waargenomen en dat ik het stapeltje van drie onuitgevouwen in mijn portemonnee zou hebben gestopt.
Helaas voor al die andere brave Marokkanen, bevestigde zij mijn vooroordelen tegenover Marokkanen.
Ongelovigen mag je bestelen want dat heeft de goedkeuring van Allah en zijn profeet.

haidewietska | 05-08-15 | 10:16

Door het lezen van de column van de gehoofddoekte Lamiya durf ik nu ook niet meer door de islamitische wijken te fietsen. Lopen deed ik al niet

batvoca2 | 05-08-15 | 08:59

Sinds de opkomst van IS heeft de eigenaar van de plaatselijke Turkse supermarkt zijn baard laten staan en groet hij niet terug naar kaaskoppen en negeert hij deze klanten zoveel mogelijk. Teken aan de wand?

Dirk III | 04-08-15 | 23:34

onnosel | 04-08-15 | 21:57 Mocht ooit de islam werkelijk heersen over heel de planeet, vergeet dan bijvoorbeeld: electrisch licht, betrouwbaar drinkwater, voorbehoedsmiddelen, moderne medische zorg, centrale verwarming, internet, popmuziek, klassieke muziek, auto’s, vliegtuigen, enzovoort. Complexe technologie is niet vol te houden zonder een achterliggende cultuur van hogescholen en universiteiten en denken en inventiviteit. Maar Islam vermoord mensen die denken en ideeën hebben en verandert hogescholen en universeiten in hersenspoelinstituten waar de koran uit het hoofd wordt geleerd. Een insider: “Whenever and wherever religious fundamentalism dominates, blind faith clouds objective and rational thinking. If such forces take hold in a society, they create a mindset unfavorable for critical inquiry, including scientific inquiry, with its need to question received wisdom.”
www.meforum.org/2593/pervez-amirali-ho...

Benedict Broere | 04-08-15 | 22:41

Aha, IS heeft iPhones

Patatter | 04-08-15 | 22:07

Benedict Broere | 04-08-15 | 21:43
Mensen zouden over enkele eeuwen niet meer weten wat electrisch licht is.
Het gros van de mensen, de "plebe", zal terugkeren naar de Middeleeuwen en leven zonder elektriciteit, dus zonder computer, zonder I-phones, zonder muziek, zonder internet, zonder boeken, zonder alle zaken die ons leven nu makkelijk maken.
Waarschijnlijk zullen de leiders van deze nieuwe wereld wel beschikken over elektriciteit en internet om alles en iedereen onder controle te kunnen houden.

onnosel | 04-08-15 | 21:57

Eigenaardig dat een voormalige verzetskrant zich ertoe leent spreekbuis te zijn van een ideologie, die, als zij de macht zou grijpen, de vrijheid van pers en van meningstuiting onmiddellijk zou afschaffen. Eigenaardig die blinde tolerantie voor denken dat zo haaks staat op de moderne open samenleving. We leven in een totalitaire repressie die zegt dat islam, hoezeer je ook urenlang kan uitweiden over de vele criminaliteit en terreur die ervan uitgaat, een religie van de vrede is, en dat iedereen die daar kritiek op heeft een racist, fascist, nazi en islamofoob is. En ga je daar toch tegenin, omdat de toestand je verontrust en als ondraaglijk irritant voorkomt, dan riskeer je je werk, je opdrachten en vriendschappen. Je loopt eigenlijk algemeen het risico van een sociale dood, omdat je dingen zegt die niet gepast zijn, die ingaan tegen de algemeen heersende Politiek Correcte Waarheid. En de islam kan zo gestaag, stap voor stap, steeds groter en sterker worden. En het zal een steeds grotere verachting voelen voor al die kaffers die hun bestaan zo makkelijk opgeven. Sterker zelfs, men zal dit weg-met-ons-gedrag interpreteren als een bewijs van de superioriteit van de islam. Zodat dat eindeloze begrip van de kaffer, die tolerantie, dat dialogiserend omhelzen, dat subsidieren en faciliteren, eigenlijk alleen maar de macho-moslim bevestigt in zijn overtuiging, dat de kaffer te hebben is, te onderwerpen is, te exploiteren is, en dat heel de Westerse cultuur is af te schaffen en te vernietigen. En weest er maar van verzekerd dat men dat ook daadwerkelijk zal doen als men daartoe de kans krijgt. Zoals elders reeds cultuur zodanig is uitgewist dat men niet eens meer besef had van eigen oorsprong en geschiedenis. Twee gekten die elkaar versterken in hun aanval op de Westerse cultuur, op de universele mensenrechten, op de wetenschap, op de moderne rechtsstaat, op creativiteit en humaniteit, op kunst, en op eeuwen van culturele ontwikkeling. En de islam is dermate destructief jegens denken en creativiteit, dat zou zij werkelijk overal heersen op de planeet, zoals dat het grote plan is, dan zullen mensen over enkele eeuwen niet eens meer weten wat electrisch licht is.

Benedict Broere | 04-08-15 | 21:43

Piet Karbiet | 04-08-15 | 21:13
Zodra je meer weet, begin er dan nog een keertje over in een reaguursel.
Zoltan | 04-08-15 | 21:14
Armenie lijkt een sterk land. Vorige week zag ik een aflevering in de serie achter de bergen van sotsji van de vpro over Armenie. Ik bewonder die mensen daar ten zeerste.
Religie als banier tegen de moslims is uitgesloten in Europa, zoals je schrijft. Ik ben op vakantie in Italie en zag net een aflevering over de islam en Napels, een gelovige/bijgelovige stad. Iemand daar had bewondering voor de islam omdat de moslims 'echt' geloven. Verder denk ik dat veel mensen te koop zijn, dus geen principes hebben.
De noord-Italianen lijken meer te geven om hun cultuur en doen hun best deze te beschermen. Zij laten het achterste van hun tong zien en botsen openlijk met de moslims die moskeeën willen openen en met politiek-links die aan de kant van deze moslims staan.

onnosel | 04-08-15 | 21:38

onnosel | 04-08-15 | 20:44
ff door de vertaling van Google gehaald; de geluiden van verzoening? Verschrikkelijk. Tegenstanders in Europa beroepen zich niet eens op een ideologie, maar ageren tegen een ideologie dat onherroepelijk tot lichamelijke en culturele genocide leidt, als zij vrijheid blijft genieten alles te belijden langs de lijnen van haar ideologie. Het heeft mij doen nadenken over een groep mensen die omringd zijn door moslims, door de eeuwen heen is geprobeerd hen uit te moorden, en toch hebben zij een eigen land met een populatie dat voor 100% uit christenen bestaat. Het is Armenie. Alleen de corridor met Georgie is christelijk, verder zijn zij omsingeld door orcs en trollen in het het westen en oosten en door Gargamels in het zuiden. Hun culturele homogeniteit moet het resultaat zijn van een door het volk gedragen leidend geestelijk principe, althans, dit veronderstel ik. Dat ga ik uitzoeken. Waarom ik hierover schrijf is om de Europese zwakte bloot te leggen zodat het in mn kop tot begrip kan leiden. Uiteindelijk komt het erop neer achter welke banier je je kan scharen en religie als banier tegen de moslims is uitgesloten in Europa.

Zoltan | 04-08-15 | 21:14

@onnosel | 04-08-15 | 18:23
Ga me er verder in verdiepen. Weet het nog niet.

Piet Karbiet | 04-08-15 | 21:13

De vraag is: zou ze het ook zelf lezen, of is dit fileren vd colum meer voor de eigen buhne?

Dhr. Flesjes | 04-08-15 | 20:53

Begrijpelijk dat er vluchtplannen worden gemaakt.
In Europa wil of kan men het niet begrijpen.
Hier een link van een Italiaanse krant. Klik op de video waar staat Milano, Allah e' grande. Twee muezzin zingen voor de rooms-katholieke Dom, ook het Ave Maria wordt gezongen. Men is zo naief.

milano.repubblica.it/cronaca/2015/05/1...

Op Facebook vinden 62.385 personen dit leuk

onnosel | 04-08-15 | 20:44

onnosel | 04-08-15 | 18:23
Weet je wat geen complottheorie is? Genaturaliseerde Nederlanders die 'en masse' hun oude paspoort terugwillen en de desbetreffende ambassades weten niet waar deze belangstelling vandaan komt.
De gelukkige enkeling verzorgt nu, as i type, hun toekomstige vlucht. Diegenen die kunnen, die verbergen hun vrees niet achter hoop op een vredige toekomst met de cultuurverrijkers. Die psychedelische vergezichten zijn voor hoogopgeleide hippies met hun gelukzalige glimlach als ze aan een aardig woord van een moslim denken, op 29.28 minuten (echt, de moeite waard)DE DENKER DES VADERLANDS MARLI HUIJERS, iets beters hebben we niet; hoogpriesteres van filosoferend Nederland: www.npo.nl/tijd-voor-max-hallo-nederla...
Vraag mij niet waarvan ik dit weet dat veel Nederlanders die het kunnen nu hun vluchtplannen maken.

Zoltan | 04-08-15 | 19:56

Ik krijg de indruk dat zij allebei hier amper komen. Die jurk dragende baardjes zijn niet het grootste probleem. Verrek die zien zelf nog eens frequent een moskee van binnen. Het is het wij/zij dat heerst. Die achterlijke opgeschoren debielen met gucci petjes en heuptasjes, die zijn het grotere probleem en voelen zich IS gebonden. Verder kneuzen. Tjah ik kan begrijpen waarom sommige zich zorgen maken. Die heuptasjes dragende gekken zijn hyena's. Loeren op zwakkeren. Sissen naar vrouwen. Bij mij komen ze niet verder dan boos kijken. Alsof ik ermee zit. Moet je de spreekkoren eens meemaken hier als ze weer alle joden het gas toewensen. En die dragen geen jurk. Aldus een Osdorper.

Vageling | 04-08-15 | 19:49

Van Rossum, dank voor het vakkundig fileren van dit artikel. Op zich is deze column in Trouw niet zo opzienbarend, het past naadloos in de boodschap die deze ooit christelijke verzetskrant sinds jaar en dag uitdraagt.
Minimaal eens per week een artikel of opiniestuk over de Israëlische "bezetting", nooit een artikel over de bezetting van de Westelijke Sahara door Marokko of van Noord Cyprus door Turkije. Suggereren dat Israël een oorlog begint als het eindelijk terugslaat na honderden raketaanvallen van Hamas.
Tot voor kort een groot van van Erdogan en boos op Wilders die hem beledigde (lees de waarheid zei).
De vele bloedige aanslagen van islamitische zijde kunnen niet ontkent worden, maar de daders zijn ofwel verwarde mannen ofwel extremisten en een heel enkele keer islamisten. En standaard enkele dagen daarna het downplayen van de aanslag; Charlie Hebo was ook wel heel grievend en beledigend (bewust de aanslag op de Joodse supermarkt vergetend).
Nieuws over islamitische asielzoekers die anderen molesteren of zelfs van de boot afgooien wordt bij voorkeur niet gebracht.
Meisjesbesnijdenis wordt gebracht als een Afrikaans cultuur verschijnsel (gemakshalve wordt genegeerd dat de wereldkaart waar deze barbaarsheid plaatsvindt één op één matcht met de kaart van landen waar de islam in de meerderheid is).
En uiteraard de eindeloze rij columnisten van islamitische kunne (waarom eigenlijk in een krant waarschijnlijk met nog geen 10 islamitische abonnees), die komen uitleggen hoe lief de islam is. Dat alles verkeerd wordt geïnterpreteerd of slechts een reactie is op westers imperialisme.
Enige verademing in de krant is Ephimenco, een man met een realistische kijk en mijn laatste strohalm als abonnee.
En als ik dit rijtje zo lees, vraag ik me af waarom ik die krant nog heb.

Barani517 | 04-08-15 | 19:41

@Botte Hork | 04-08-15 | 13:51
Ze kijkt wat valsig.

Mark_D_NL | 04-08-15 | 19:04

Piet Karbiet | 04-08-15 | 14:07

Ook in een vorige draad las ik over het Coudenhove-Kalergi plan. Ik heb wat op internet rondgekeken en er meer over gelezen.
In het kort zou het een plan zijn van superrijke mensen om de wereld in hun vuist te krijgen. Om totale macht uit te kunnen oefenen. Men begint volkeren te mengen zodat er nog weinig 'verstand' overblijft.
Men sprak veertig jaar geleden ook al over zo'n soort complot. Degenen die het er over hadden, werden uitgelachen.
Het is duister, het ziet er vreemd uit. Vele marionetten zouden het spel meespelen hopend op een beloning bij de afrekening.
Is het de moeite waard om hier meer over te praten? Is het maar een complot-theorie, is het iets dat echt bestaat?

onnosel | 04-08-15 | 18:23

Precies wat grindbak @ 14:33 zegt. Het wordt me steeds meer duidelijk dat de VVM in dit land niet zozeer bedreigd wordt door haatbaarden die uit zijn op de totale vernietiging van het westerse gedachtengoed, maar vooral door het totale gebrek aan zelfspot bij een groot deel van de bevolking, zowel allochtoon als autochtoon. Kijk naar de Zwarte Pieten-discussie, kijk naar de MinderMinderMinder-rel, en kijk nu ook weer naar dit voorbeeld. Meningen moeten vandaag de dag policor zijn - gespeend van elke vorm van humor - anders kun je de klok erop gelijkzetten dat er weer een of andere gekwetste baard of wegmetons-muts in de pen klimt om haar verongelijkte mening door te drammen, waarbij in de meeste gevallen schaamteloos de racismekaart op tafel wordt gegooid. En daar krijgen ze dan alle ruimte voor, in Nederland-dodebomenmeningenland. Tot het te laat is. En dat moment komt steeds dichterbij.

Uncle Tupelo | 04-08-15 | 17:54

Vrouwen horen niet in het openbaar te spreken tegen kerels van wie er géénéén haar echtgenoot of haar broer is.

De Hoer!
LZVE niet begrijpen. Het einde van Islam.

hallevvezool | 04-08-15 | 17:44

Trouw misschien wel de beste krant van Nederland, dat geeft aan hoe het met de dagbladjournalistiek in Nederland is gesteld.

Rest In Privacy | 04-08-15 | 17:42

-weggejorist en opgerot-

gelukzoeker | 04-08-15 | 17:41

Moslims hebben er nogal een handje van om in de slachtofferrol te kruipen. Wat overigens heel handig is in de Westerse wereld. Men neemt de voordelen van een groep, en wanneer de groep negatief overkomt kan men stellen dat dat individuen zijn. De westerse wereld vind de individu belangrijk en de islamitische cultuur de groep. Dus is het elke keer cherrypicking.
Men gedraagt zich als een moslim, men kleedt zich als een moslim en dan vindt men het gek dat men hen aankijkt omdat ze moslims zijn? Je draagt de vlag van de islam! Het zou volgens moslims wel duidelijk zijn dat ze niet achter bepaalde islamitische gebruiken staan.. oja? hoe dan? Men keurt ze niet af, kinderen uit de islamitische gemeenschap gaan naar IS. Overigens is men te beroerd om bepaalde islamitische barbaarse gebruiken af te keuren, maar staat men wel op de barricades om tegen Israel te demonstreren.

Stel dat ik een Kukuxklanpuntmuts draag, is het dan raar dat ik word aangekeken en aangesproken op de ideen en het gedrag van de kukuxklan?

Julia | 04-08-15 | 17:13

Ik word zo moe van die moslims! En we halen er steeds meer en meer en meer binnen. Nederland pleegt culturele zelfmoord

telelezer | 04-08-15 | 17:03

Nou ik moet zeggen dat die Lamyae de spijker op zijn kop slaat.

Wolk | 04-08-15 | 16:59

@Hans Hillen | 04-08-15 | 16:24
+1 Hans. Lukt regelmatig niet met de Atm0s-tool. Dat is denk ik zionistisch complot.

Rest In Privacy | 04-08-15 | 16:33

Met de voornaam als 'Sterre' kan het ook niet anders dan fout gaan.

kenny harder | 04-08-15 | 16:30

Doodziek word ik van die migrantencolumnisten. Altijd, altijd, altijd gaat het over hun geloof, discriminatie of over hun familie. Er zijn uitzonderingen, maar vrijwel nooit schrijft één van deze columnisten iets dat mij verrast of waarvan ik mogelijkerwijs iets opsteek. Altijd is het: ophemelen van het eigene (geloof/familie/eten met familie) en een klaagzang over Nederland en Nederlanders. Nederlanders die natuurlijk nooit iets mogen zeggen over 'het eigene van Nederland', laat staan dat ophemelen, want dat is dan weer discriminatie. Blijkbaar hebben we na de verplichte reclameneger nu ook de verplichte migrantencolumnist.

Hans Hillen | 04-08-15 | 16:24

Mark_D_NL | 04-08-15 | 15:09

Haha hou toch op man. Jij ligt wakker van een paar kutjochies met een grote mond? Toegegeven, die moskee in Lombok is een fucking gedrocht, maar ik ga juist naar Lombok voor goedkoop en lekker eten en kan niet anders zeggen dan dat het een gezellige drukte is daar. Tuurlijk, geen typisch Nederlands straatbeeld (wat dat ook moge zijn (Volendam?)), auto's rijden alsof het Rabat zelf is en ik versta die lui meestal voor geen meter, maar wat maakt het uit? Oh wacht, nu ben ik zeker een landverrader?

jawor36 | 04-08-15 | 16:23

@Mark_D_NL | 04-08-15 | 15:05
Dat verwacht ik ook en daarom ook druk om te verhuizen uit het ooit zo mooie 's-Gravenhage.

Dhr. de Wit | 04-08-15 | 16:21

"Er vielen nul doden als gevolg van islamitisch terrorisme."
Afgelopen jaar misschien. Maar een paar jaar daarvoor viel wel Theo van Gogh. En als je ziet wat er in de landen om ons heen gebeurt, mag je alleen maar blij zijn dat islamitisch terrorisme het afgelopen jaar aan ons land voorbij is gegaan. Het is niet waarschijnlijk dat dit zo blijft. Integendeel, het is niet de vraag óf er in ons land nog meer slachtoffers van islamitisch terrorisme gaan vallen, het is de vraag wannéér dat gebeurt.

MAD1950 | 04-08-15 | 16:12

Ik kom zelf uit die buurt, bekend als Gaza~West, en tien jaar geleden was het al een ghetto; je kon/kan er een half uur op straat zijn zonder 1 (één) autochtoon te zien. Dus inderdaad zeer geschikt voor het huidige baardenchecken in de buurt waar Mohamed B. en Samir A. opgroeiden.
Nadat ik er weg was de GS allochtoon-O-meter gecheckt..... feest.

IQmin100 | 04-08-15 | 16:07

De tering. Wat een domme gans joh. Stukje slaat werkelijk... naja.. laat maar l.

Aantastelijk | 04-08-15 | 15:59

Het afleiden van de aandacht voor de werkelijke interne problemen van de Islam, uit angst voor de represailles van diezelfde islam en vervolgens harder (mee)huilen met de islam wolven en zo in het radicaliseren terecht komen. Always have, always will.

Woehahahaa | 04-08-15 | 15:49

Ik heb niet een hekel aan moslims, wel aan Lamyae. Zo'n verongelijkte trien die haar hele zingeving lijkt te halen uit verongelijkt slachtofferiaans gemekker. Een serpent met een pen. Bah. Ga weg heks.

atheïstisch stemvee | 04-08-15 | 15:45

Als het kalf nog niet verdronken is grave men een put...

Homer P. Simpson | 04-08-15 | 15:42

"Wie is Lamyae dat zij namens alle vrouwen in boerka en mannen met baarden spreekt?"

Je weet toch, als een Palestijn zijn grote teen stoot dan hebben alle broeders en zusters in de wereld pijn. Alle moslims zijn hetzelfde volgens de moslims zelf en dus ook Lamyae... een grote familie.

XaleX_2 | 04-08-15 | 15:42

Ik had al heel lang de indruk dat Van Weezel te slim is om politiek-correct links te zijn.

Wim Denkbaar | 04-08-15 | 15:41

De islam is uit frustratie ontstaan dus logisch dat islamieten ook gefrustreerd zijn om het voorzichtig te zeggen

pejoar | 04-08-15 | 15:32

Ephimenco kan niet worden gemist, maar zo'n man heeft ook een keer vakantie. Maar beter niet vervangen dan door dit onnozele gezwam. Gewoon een belediging voor hem en z'n lezers.

Ergea | 04-08-15 | 15:28

Eerwraak moorden, vaak met collateral damage, en het expres aanrijden met scooters van vrouwen door mocros laat ze hier buiten beschouwing, ook het weigeren te stoppen of in te houden door moslim automobilisten levert nogal wat slachtoffers op.
Isis adviseert dan ook aanvallen met auto's en scooters, de native autoriteiten willen de moedwillige oorzaak niet onderkennen.

sprx | 04-08-15 | 15:22

Trouw, wat is dat blad diep gezonken. Van verzetskrant tot spreekbuis van de vijfde colonne.

Mijn God, Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk.

Thomas333 | 04-08-15 | 15:21

Mevr. Chlamydia zit nog steeds gevangen in har Moslim zijn. Een advies, gratis en voor niets aan... Begin eens naar de "kleine" misstanden in de Islam te bekijken. Dan kom je sneller verder en zie je de daadwerkelijke problemen. Je kijkt weg van veel huiselijk geweld bijvoorbeeld...
--
IMES
Onderzoeksresultaten (3)
Gezinrelaties: Geweld tussen partners.
Mannen als plegers, vrouwen als slachtoffers
Merendeel Mannen: een man mag zo nodig lichamelijk geweld
tegen zijn vrouw gebruiken.
- De vrouw hoort haar man te gehoorzamen
- Zij hoort zich te houden aan de 'kuisheidsregels
- Zij moet loyaal zijn aan haar schoonfamilie
--
www.huiselijkgeweld.nl/doc/publicaties...

Mark_D_NL | 04-08-15 | 15:20

Afwisselend multicul verheerlijken en in al of niet bedekte termen moslims demoniseren lijkt al net zo typisch Joods als de gotspe. Nou ja, daarmee zijn ze dan wel weer een stukje verder dan andere linkse multiculpromoters.

WirMachenMusik | 04-08-15 | 15:17

@nedermarokkaan | 04-08-15 | 14:49
Ja, nu doe je het zelf ook. Met dat verschil dat jij ongelijk hebt.

Rest In Privacy | 04-08-15 | 15:12

@Piet Karbiet | 04-08-15 | 14:07
Moet je eens in Lombok , Utrecht, gaan kijken nu die Mega Moskee er staat. Dat is verschrikkelijk hard achteruit gegaan. Ook daar raken ze op stoom. Je kan eigenlijk al van een soort "Kalifaat Utrecht" praten, Overvecht, Kanaleneiland en Lombok.

Mark_D_NL | 04-08-15 | 15:09

@Dhr. de Wit | 04-08-15 | 14:31
Het zal echt neer komen op het verdedigen van je eigen huis en haard. In NL, en ook in FRA bijvoorbeeld, is het naar mijn inziens al te laat. We hebben onszelf dusdanig verzwakt dat we geen antwoord zullen hebben op een guerrilla achtige aanval van wat haatbaarden.

Mark_D_NL | 04-08-15 | 15:05

Mensen die achter zo'n grote crimineel (Mohammed) aanlopen deugen niet.

watergeus | 04-08-15 | 15:04

@jawor36 | 04-08-15 | 14:19
Op scholen wordt de angst voor groepjes Marokkanen steeds groter . Nederlandse meisjes , blanke en zwart,die te pas en onpas worden uitgescholden en bedreigd. Er is wel degelijk een groeiende reële angst onder de Nederlandse bevolking.

Mark_D_NL | 04-08-15 | 15:00

Wat ik erg vind is dat je je kind Sterre noemt.
Voor de rest. Whatever.

plaszak | 04-08-15 | 14:58

Islam is het probleem van de Arabische wereld. Het ontkennen ervan is een Westers probleem.

dubbert | 04-08-15 | 14:53

[kwoot]Nee, in Nederland werden alleen wat joden dood gewenst in scandeerparades door de Schilderswijk[/kwoot]
.
*Mompelt iets over Pim Fortuyn en Theo van Gogh*

ml2mst | 04-08-15 | 14:53

Ook Theo van Gogh moest het afleggen tegen een islamfanaat. Scanderende randfiguren in de schilderswijk zijn kwajongensstreken vergeleken met de terroristische aanslag van 2 november, elf jaar geleden.
Het is er bepaald niet gemoedelijker op geworden, het laatste decennium dus deze mevrouw moet de argwaan even niet gaan zitten veroordelen. Laat staan bagatelliseren.

meervoudig complex | 04-08-15 | 14:53

Fietsend door 020 oost neemt het aantal boerka's, djellaba's, mutsjes en baarden schrikbarend toe. Gelukkig brengt het aantal hipsters en studenten weer evenwicht.

Heb net Houllebecq gelezen; onderworpen. Gaat over de eerste islamitische president in Frankrijk in 2020. Geeft een fantastisch inzicht in de retoriek van de Gutmensch en fileert het westerse denken over de Islam. De universiteit van Parijs loopt dan over van types als Lamyae. Zet aan tot ernstig nadenken.

ristretto | 04-08-15 | 14:50

De pot verwijt de ketel x2.
Alledrie, Van Rossem, Lamyae en Van Weezel... Geschreven vanuit de overtuiging zelf de enige waarheid in pacht te hebben, ondoordacht, selectief feitjes erbij zoeken en bekrompen vingertje wijzen naar anderen met als doel jezelf te overtuigen en in de hoop dat anderen het lezen en denken 'verrek zij/hij heeft nog gelijk ook' Goh..volgens mij doe ik nu hetzelfde...

nedermarokkaan | 04-08-15 | 14:49

Het ligt weer aan alles en iedereen behalve....

Nilfisk | 04-08-15 | 14:49

@Peter_K | 04-08-15 | 14:37
Ook om wat u beschrijft (maar ik heb nog vele andere redenen) wil ik in mijn persoonlijke leven helemaal *niets* met de islam te maken hebben. Op geen enkele manier.

Lupuslupus | 04-08-15 | 14:45

Tip voor deze moslima: trek je kopvod af en ga eens een paar daagjes stappen met gezonde Westerse blonde jongens en leer het Westen kennen. Wedden dat je de islam verwerpt? Het is pure dommigheid, buiten de koran niets weten van de wereld en alleen maar orders opvolgen van je man en de imam. Durf te leven mens!

Dhr. de Wit | 04-08-15 | 14:42

"We leren kinderen op jonge leeftijd om anderen niet te beoordelen op basis van uiterlijk..."
De Islam leert te eerste dat Moslims zich uiterlijk dienen te onderscheiden van niet-Moslims:
www.al-yaqeen.com/va/?id=20
Ten tweede is het voor Moslims niet toegestaan vrienden te worden met niet-Moslims. Wij mogen ons bijvoorbeeld wel schikken naar bijvoorbeeld het Suikerfeest, maar andersom niet:
www.al-yaqeen.com/va/vraag.php?id=928
Het uiterlijk en indirect het beoordelen op grond van het uiterlijk is dus voorgeschreven door de Islam.
Maar zoals het voorbeeld met betrekking tot feestdagen laat zien, geldt dat maar één kant op.
De Moslim beoordeeld zelf dus op uiterlijk, maar wenst dus zelf niet zo beoordeeld te worden.

Peter_K | 04-08-15 | 14:37

Volgens Alexander Pechtold moeten we naar Europa kijken en daar zijn wel degelijk doden gevallen door mohammedaanse extremisten. Om maar niet te praten over het aantal doden dat NIET gevallen is omdat veiligheidsdiensten ze voor was. Ook zijn er doden gevallen door mohammedanen op een (brom)fiets door criminele stupiditeit, gebrek aan respect voor het leven, mohammedanen eigen.

In Nederland plegen Nederlanders andere NL-ers op de fiets trouwens niet opzettelijk dood te rijden, itt tot een extremist die juist tot doel heeft slachtoffers te maken.

Dit soort logica kan je onder een hoofddoek natuurlijk niet kwijt, columniste vanwege haar afkomst, een mohammedaan die een weinig geleerd heeft is al snel een succesverhaal in Gutmensch NL.

Volgens Lamaarjo moeten we dus eerst afwachten tot de eerste doden na Van Gogh vallen, tot een Hofstadgroep "eindelijk" succes heeft, zal ik maar zeggen. Dezelfde soort Gutmensch drogredenering als tegen een verbod op Boerka's zijn omdat het er "maar" 100 zijn in NL, we moeten eerst wachten tot half NL in zo'n ding loopt en dan maatregelen nemen.

Wat dit soort halfslachtig beleid voor gevolgen heeft kunnen we dagelijks om ons heen zien.

bergsbeklimmer | 04-08-15 | 14:37

jawor36 | 04-08-15 | 14:19
Geen idee of het overdreven is. Ik ken het gevoel wel, liep laatst een Marokkaanse kapper binnen en werd weggegeken door opgeschoten mannetjes. En kwam een keer een Marokkaanse collega tegen op straat voor zijn koffiehuis, heel gezellig maar halverwege het gesprek moest hij zich even verantwoorden naar zijn vrienden dat hij met een blanke Nederlander aan het praten was.

kutsmurf | 04-08-15 | 14:36

Bizar slechte vergelijking tussen fietsdoden en islamterrorismedoden. Raakt kant noch wal.

Joris Draaksteker | 04-08-15 | 14:35

Wezels zijn slimme diertjes en zien het gevaar al lang van te voren,de rest wordt hier pas wakker als het te laat is. In feite zijn die schrijvende pro-moslimdames erger dan de -70 IQ-bontkragen, zo kan de slang op haar gemak gaan toeslaan, "de dag die je wist dat zou komen". Wat een slappe hap, dom land.

grindbak | 04-08-15 | 14:33

In aanvulling op het voorgaande @jawor36: Juist de confrontatie ontwijken en de discussie niet aangaan is een teken van angst en zwakte. En da's precies wat ik Max verwijt in dat VN stukkie. Het is de Cohen-approach: de boel bij elkaar houden, kopje thee en meer van dat soort gelul.

Stormageddon | 04-08-15 | 14:33

@ Professor Superhirn 14:26
Dat 'verborgen' kan zo ondertussen wel weg, of je moet bedoelen dat we er in de media niets van terugzien. In elk geval wordt elk mogelijk patroon doodgezwegen.

Lewis | 04-08-15 | 14:32

Op een gegeven moment is de koek op in het Westen voor de islam. Moslims zijn momenteel hun hand flink aan het overspelen en denken dat Westerlingen alles maar pikken. in hun roes vergeten ze voor het gemak dat er nog altijd méér niet-moslims dan moslims in Europa wonen. De ellende van momenteel zal zich naar ik vrees tot een Srebrenica op grote schaal ontwikkelen als het zo doorgaat. De tolerantie is op een gegeven moment op.
Politici ex. Wilders moeten toch óók zien wat er aan de hand is in alle schalen, van klein tot groot. Complete bevolkingsgroepen worden uitgeroeid uit naam van de islam en ondertussen worden criticasters, of het nu burgers, journalisten, filmmakers, cartoonisten of politici zijn, van alle kanten bedreigd, door moslims zelf en door politiek correcte mechanismes.
Zelfs Poetin begint ongeduldig te worden met de islam, en terecht. We zitten in een spiraal van ellende, van aanslagen tot ons overlopende moslimsoldaten uit Afrika tot aan complete landen die in puin liggen daar waar de islam heerst. De Westerse wereld is het aan haarzelf verschuldigd zich te verdedigen, en snel.

Dhr. de Wit | 04-08-15 | 14:31

Moslims mogen dus wel wij-zij denken en gebruiken hun eigen excessen om ons meewarig van "angst" te kunnen beschuldigen. Gelukkig denkt de gemiddelde Trouw-lezer daar net zo over dus voorlopig zit het wel snor met die Newspeak.
Net als dat nietszeggende antwoord van die Clingendael-bobo op de vraag wat een jaar (!) IS bombarderen nou had opgeleverd. Tenenkrommend. www.bnr.nl/?service=player&type=co...

PrinsesStoepje | 04-08-15 | 14:29

Vakkundig fileerwerk weer, Van Rossem, dank en hulde.
Ook deze columniste lijkt het weer te ontbreken aan enig vermogen de hand in eigen boezem te steken. Alsof wij Westerlingen niet ALLE reden hebben ons zorgen te maken. Als de moslimgemeenschap die zorgen nou eerst eens serieus zou nemen, dan waren we al een heel stuk verder.

Lewis | 04-08-15 | 14:27

@jawor36 | 04-08-15 | 14:15
Gelul. Het is apologetiek. De discussie ontwijken in plaats van 'm aangaan. Dit is heel omzichtig proberen de olifant in kamer niet te zien en vooral mevrouw de moslima niet willen confronteren met het feit dat er een olifant staat. Max wezelt zich eruit.

Stormageddon | 04-08-15 | 14:27

@jawor36 | 04-08-15 | 14:19
Alle ervaringen die ik zelf heb gehad met geweld op straat, bedreigingen, scheldpartijen, werden in 75% van de gevallen door lieden met een islamitische signatuur gepleegd. De rest bestond uit Antillianen en een enkele doorgesnoven autochtone Nederlander.
Opvallend detail is dat ik zelf een autochtone Nederlander ben en nooit zelf aanleiding heb gegeven. Alsof de bewuste groepen op jacht waren naar een slachtoffer uit een andere etnisch-cultureel-religieuze groep. Opvallend ook dat het niet alleen in Nederland gebeurde, maar ook daarbuiten (Duitsland, Frankrijk).
Het verborgen racisme van Europa?

Professor Superhirn | 04-08-15 | 14:26

Het is wel aandoenlijk van vRossen om alle argumenten van haar terecht onderuit te halen. Maar goed, met een beetje inzicht kom je al snel een heel eind bij de redeneertrant van moslims. Ik ben dat stadium al lang voorbij. Moslims hebben in dit land helemaal niks te zoeken en er zou wat mij betreft een keurige terugkeer regeling moeten zijn voor de terugkeer naar hun natuurlijk habitat. En dat is een gebied met problemen. Want waar moslims zijn, zijn problemen.

roze_bril | 04-08-15 | 14:24

Islamitsche logica is hetzelfde als linkse logica voor mij, ik ben er slecht in ik zie het gewoon niet. Nu was ik ook altijd slecht in exacte vakken dus dat zegt niks

Bokito ergo sum | 04-08-15 | 14:22

Er gaan jaarlijks miljoenen mensen door door ouderdom. Diir terrorisme in NL 0. Denk daar maar eens over na!.
Rofl.

Kaposi_Sarcoom | 04-08-15 | 14:22

Weet je hoe moslims vaak naar mij kijken, Lamyae? Alsof ze me levend aan stukken willen scheuren. Islamitische mannen én vrouwen schelden me midden in mijn gezicht uit.
Madame Poitiers | 04-08-15 | 13:32

Moslims kijken jou aan alsof ze je levend aan stukken willen scheuren. En ze schelden je in je gezicht uit? Fuck man, alsof je dagelijks moet vrezen voor je leven. Is het mogelijk dat dit lichtelijk overdreven is?

jawor36 | 04-08-15 | 14:19

Ik zie de toenemende islamieten in NL als een groot gevaar voor de door onze grootouders verworven vrijheden. Tijd dat iemand in NL de zorgen een stem kan geven. NL kan zich Wilders niet langer permitteren.

metdedag | 04-08-15 | 14:18

je hebt zowat een hele koran neer getikt van Rossum. Je werkt wel voor je salaris.

miko | 04-08-15 | 14:15

Jarenlang stond ik op met BNR op de radio. Eerst met Bas van Werven, vervolgens met Humberto Tan, en later Tom van 't Hek. Ik was een trouw luisteraar en luisterde meer dan een uur per dag. Totdat professioneel hoofddoek Lamyae Aharouay wekelijks haar zendtijd kreeg bij BNR. Na het zoveelste staaltje islampropaganda van deze mohammedaanse roeptoetster, die regelmatig blijk gaf van een vooringenomenheid van het soort 'alle autochtonen zijn racisten', heb ik BNR definitief van mijn radio afgesodemieterd.
Vreselijk, ik dacht dat omroepen hun lesje wel hadden geleerd na het debacle met de meiden van halal. Niet dus.
Islam maakt meer kapot dan je lief is, ook als je een commercieel radiostation bent, en ook als je een krant bent die Trouw heet.

Professor Superhirn | 04-08-15 | 14:15

Stormageddon | 04-08-15 | 13:56

Wat een onzin! Hij verklaart zijn nader gewoon. 2 mensen die van mening verschillen gaan met elkaar in discussie en komen zodoende erachter dat ze, qua opvatting, niet zo gek ver van elkaar verwijderd zijn. Moet iedereen altijd meteen met gestrekt been erin als het over islam gaat? Typisch teken van angst en zwakte...

jawor36 | 04-08-15 | 14:15

Wel grappig dat wij moslims niet allemaal over één kam mogen scheren, maar een moslima dat wel doet m.b.t. moslima's in het algemeen :')
<br>
<br>
Dus moslims hebben niet alleen geen eigen mening (want vraag je hen om hun mening, dan citeren ze de koran, wat al aangeeft dat ze hun hersenen niet gebruiken (en je er daarom niet mee in discussie kunt gaan), maar ook hebben ze (waar het bovenstaande weer een mooi voorbeeld van is) geen principes met hetgeen waar ze nou eigenlijk voor staan, en kiezen gewoon positie in een discussie wanneer het hun uitkomt, zo van 'Ja, ik ben voorstander voor 'de meeste stemmen gelden'... maar alleen als ik tot de meeste stemmen behoor' :') :')

CrapoTheGreat | 04-08-15 | 14:12

Je weet als VK en NRC een discussie over de islam voeren dat de uitkomst islam onschuldig.Ze voeren de discussie alleen op als toneelstukje.Ze kunnen zeggen dat ze het erover gehad hebben.

arlen | 04-08-15 | 14:11

Het punt is dat sommige mensen het simpelweg niet willen begrijpen, de (blinde) hoop houden dat 'de mens' in de basis 'goed' is. De werkelijkheid is helaas anders.

First Contact | 04-08-15 | 14:07

@klimgek | 04-08-15 | 13:35

Eens! Daarom des te erger dat Trouw tijdens Ephimenco's vakantie deze domme doos laat koeterwalen...

jezouermoevanworden | 04-08-15 | 14:07

Ik fiets soms wel eens door mijn oude wijk. De oorspronkelijke bevolking is volledig vervangen door jurken. Mijn basisschool een Turks buurthuis.
Het Coudenhove-Kalergi plan is goed op stoom.

Piet Karbiet | 04-08-15 | 14:07

Als er gezeik is met moslims roepen ze in koor dat het niet de hele groep is en alleen maar een paar extremisten.
Maar als er zielig gejankt moet worden dan willen ze wel maar wat graag als groep gezien worden.

sinar2 | 04-08-15 | 14:04

ze heeft niet eens haar data correct. Het aantal fietsongelukken met dodelijke afloop is ongeveer 190 (waarvan het grootste deel bejaarden met een elektrische fiets met voorwiel-aandrijving).
Het aantal van 570 is het totale aan verkeersslachtoffers.
Maar goed, het is was sowieso al een onzinnige vergelijking; alsof voor haar islamitische moordaanslagen net zo vanzelfsprekend zijn als verkeersongelukken in een fiets-land.

--sql error-- | 04-08-15 | 14:02

de bomfiets wordt het nieuwe wapen, wat ik je brom

(Behind)Doors | 04-08-15 | 14:00

En in cijfertjes is ze ook al niet goed:

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op de fiets is afgenomen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van SWOV, het wetenschappelijk onderzoeksbureau voor de verkeersveiligheid in Nederland.

Kwamen er tot september 2013 nog 200 mensen op de fiets om in het verkeer, dat cijfer staat nu (2014) op 184.

Sorry, geen dienst | 04-08-15 | 13:59

"Lamyae: Van Weezel durft zijn angst hardop te beschrijven, waar veel anderen dat niet doen."

Raar. Als een niet-moslim iemand die angst uitspreekt, met de wens dat er iets aan gedaan moet worden, dan wordt die persoon direct het label "RACIST" opgeplakt. Met alle gevolgen van dien. Door diezelfde vredelievende, altijd openstaande, nooit kinder indoctrinerende moslims.

Bij deze: Ik ben een racist. Zo geworden door moslim-hypocrieten met een zeer dubieuze agenda. Zoals Lamyae.

marcoplarco | 04-08-15 | 13:57

Moederrrr ik word zo vertieftelijk moe van die hele klote islam en moslim onderwerpen zooooooo verschrikkelijk moeeeeeee,waar hebben we heel die vertieftelijke landverrijkende weelde eigenlijk aan te danken ? waarom konden we op een gegeven moment niet meer zonder dat vertieftelijke gezeik van die vertieftelieke k.t islam.Waar hebben we in vredesnaam die sch rft zooi aan te danken gehad ,hadden we wellicht niet meer te eten gehad zonder al die woestijn ellende hier,of was Nederland onderwater komen te staan????? wie het weet mag het zeggen.Sorry ik ben een beetje boos geworden ,zal er voortaan wat opletten.

gelukzoeker | 04-08-15 | 13:55

@James Lastig | 04-08-15 | 13:46
Inderdaad. Ik geef 't zelf ongeveer 10 jaar voor we over zijn. Als we voor die tijd niet al in een oorlog zitten ten minste.

kanon0503 | 04-08-15 | 13:52

Islamofobie is een verstandige en gezonde keuze.

Ars Vivendi | 04-08-15 | 13:49

Sylvain is even aan het chillen komende maand.

Om te beginnen gaat hij ten rade of hij trouw moet gaan dwingen om hem ook 5000 euro per 400 woorden te laten betalen, gezien hij per artikel 3 dagen onderzoek aan het doen is 1 dag schrijft en vervolgens zijn vakantie toeslag door de neus geboord kreeg. omdat de media groep meneer voetbal deskudige, die op tv is geweest, geen intelectuele capaciteit hebbende Mulder een stukje willen laten uitkotsen.

Sylvain verdient beter dan een wereldvreemde stagiare die zijn plek in moet nemen tijdens zijn onbetaalde vakantie dagen. hopelijk verdient ze niet meer dan 800 euro deze maand anders naaien ze sylvain nog meer bij die belgische mediagroep.

Ephimenco verdiend naar maatstaven 20000 euro per stuk te ontvangen als Jan Mulder voor zijn wekelijkse diaree 5k kan bijtikken.

Maar Jan mulder was op TV! :P

oafc | 04-08-15 | 13:49

Wanneer is Ephimenco terug?

Stormageddon | 04-08-15 | 13:48

Het blijft spannend he, wanneer NL definitief voor de islam capituleert.

James Lastig | 04-08-15 | 13:46

Moslims hebben ook angst voor IS. Die angst wordt er dagelijks ingepompt door een haatimam in een van hun vele haattempels die ons landschap en onze steden verpauperen.

Botte Hork | 04-08-15 | 13:46

Je moet zo'n moslima ook geen stukjes laten schrijven. Die zogenaamde hoogopgeleidheid van haar brengt haar toch niet verder dan koeskoes maken, kindertjes baren en haar handen met henna te versieren. Na de zomer is het over Lamyae

Graaf van Egmont | 04-08-15 | 13:46

Ik fiets iedere dag door die wijken en ik zie gelukkig meer verwesterde Moslims dan geïslamiseerde Westerlingen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Maar goed, we weten allemaal, er hoeft maar één idioot met een flinke baard en een jurk tussen te zitten. En ja die lopen er ook een aantal tussen dus ik snap die angst heel goed. Die angst dat ik een keer mis gaat heb ik zelf ook. Laf en onterecht om dat zomaar te ridiculiseren.

kicktherabbit | 04-08-15 | 13:44

Lamyae. Laat maar.

Typerend voor Moslims: niet snappen dat er een te grote groep Moslims zijn (allemaal?) die zich bij alles aangevallen voelen zodra het om kritiek gaat. Waarbij ze vooral niet over één kam gescheerd dienen te worden met "diegene" die "hun" Islam verkeerd intepreteert. Maar als een Islamiet iets wil verdedigen, wat vaak ook een eigen mening is, dan spreken ze direct voor iedereen binnen hun eigen geloof.

Het vreemde is dat als je als niet-Moslim een eigen mening hebt, je óók direct wordt aangevallen met "jullie". "Jullie" zijn anti-Islam, "jullie" zijn racisten. En als we dan onszelf verdedigen en alleen over onszélf praten, dan zijn de nog de lul ook.

Weet je? Van mij mogen álle Moslims het land uit. Ongeacht of ze nu wel of niet extremistisch zijn, en ongeacht of ze nu wel of niet geïntegreerd zijn. Niet om racistisch te zijn tegen de mensen die het wél goed proberen en met de beste bedoelingen hier hun ding doen. Maar gewoon om in één klap van dat hele gezeik met dat kl*te geloof af te zijn. Ze passen met hun geloof, normen en waarden, cultuur, en opvattingen, gewoon totaal niet bij een westerse wereld. Maar toch hier naartoe komen omdat we het zo goed hebben hier… ga toch weg met je baard en hoofddoek.

kanon0503 | 04-08-15 | 13:44

Het is kletsmijerstuk. De oorspronkelijk betekenis van "Mijer" is een benamingsvoorvoegels van iemand die een bepaalde vaardigheid heeft. In dit geval dus kletsen.

Rest In Privacy | 04-08-15 | 13:44

Ik ga het er niet op gokken dat Lamyae mij beschermt als de islamieten in de meerderheid komen.

Rest In Privacy | 04-08-15 | 13:42

Islam is gewoon vet kut, punt!

eerstneukendanpraten | 04-08-15 | 13:41

Lamyae Aharouay wordt in de VK comments overigens keurig gefileerd.

Piet Karbiet | 04-08-15 | 13:39

Volgens Lamajôh Aoewehoer zijn de meeste islamieten dus islamofoben.

Cuyahoga | 04-08-15 | 13:38

@QBert | 04-08-15 | 13:36
Elk voordeel heeft zijn nadeel.

Botte Hork | 04-08-15 | 13:38

Van mij mag iedereen schrijven wat hij of zij denkt. Aantal verkeersdoden was inderdaad 570, maar dat waren niet alleen fietsdoden. Je kunt er jaarlijks ook nog een paar honderdduizend overhoop gereden (huis)dieren bij optellen. Daarom bouwen we ook elk jaar nog meer wegen, dan wordt de kans kleiner dat je elkaar raakt.

Watching the Wheels | 04-08-15 | 13:38

-weggejorist-

Karmabakker | 04-08-15 | 13:37

Uiterlijk is juist veelzeggend: mensen dragen de kleding en stijl van het pyramidetje waarvan ze graag bovenin willen geraken. Bepaalde noord afrikaanse stromingen zijn erg herkenbaar aan de stijl, net zoals de kantoorklerkstijl in de meer westerse pyramidetjes.

Tee Of Cup | 04-08-15 | 13:36

@Botte Hork | 04-08-15 | 13:34

Dat is dan weer het voordeel van gelovig zijn hè.

QBert | 04-08-15 | 13:36

Ephimenco heerst. Hoewel jullie (GS) Trouw graag afzeiken, is het wel de enige krant die de "verrijking die islam heet" (te zijn) regelmatig bekritiseert, waar AD, VK c.s vooral lekker de andere kant opkijken (weet je wat Israël/ rechts nú weer deed?!) of bagatelliseren (incidentjes, verwarde mannen, achtergestelden, geen stageplekken).

klimgek | 04-08-15 | 13:35

Hoe betalen die boerkas een iphone 6, reaguurde diek vanaf zijn iphone 4 ondertussen knokkend voor zijn toch niet erg onredelijke 2000 netto, met auto. Ik vind dat al een hele aanschaf (= te duur, dus niet doen)

diek | 04-08-15 | 13:35

Provider: Maroc Telecom. Ik weet genoeg.

TheseDays00 | 04-08-15 | 13:34

@QBert | 04-08-15 | 13:32
Dat ze het alfabet kent is al een wonder.

Botte Hork | 04-08-15 | 13:34

Fietsen is vrij. En met een Iphone kun je wel een bermbom tot ontploffen brengen.

Piet Karbiet | 04-08-15 | 13:33

Mag Lamyae eigenlijk wel zomaar dingen opschrijven van haar haatbaard ?

QBert | 04-08-15 | 13:32

Ik kom al jaren niet meer in Slotervaart en zeker niet op de fiets. oor je het weet gebruikt zo'n Boerka die I-Phone 6 om een bom op afstand te laten ontploffen.

Brulboei_61SB | 04-08-15 | 13:32

Lamyae: "Van Weezel durft zijn angst hardop te beschrijven, waar veel anderen dat niet doen. Aan de blikken die ik zelf soms krijg toegeworpen, weet ik dat zijn gevoel echt wel breder gedragen wordt."
.
Weet je hoe moslims vaak naar mij kijken, Lamyae? Alsof ze me levend aan stukken willen scheuren. Islamitische mannen én vrouwen schelden me midden in mijn gezicht uit.

Madame Poitiers | 04-08-15 | 13:32

je moet van Weezel eens vragen waarom hij met zijn progressieve collega's jarenlang Wilders heeft afgeschilderd als het grote gevaar - Wilders die deze boodschap al heel lang verkondigt. Van Weezel is een schoolvoorbeeld van de linkse journalist.

J.Slavink | 04-08-15 | 13:31

"Afgelopen jaar vielen er in Nederland 570 fietsdoden (CBS en Rijkswaterstaat). Er vielen nul doden als gevolg van islamitisch terrorisme. Denk daar maar eens over na op de fiets."
Het meest bizarre wat ik ooit heb gelezen! Terrorisme vergelijken met deelnemen aan het verkeer. Dat mens is niet goed snik!

Toetsiemonster | 04-08-15 | 13:31

Fietsdoden vallen door onoplettendheid in het verkeer. Wereldwijd zijn er meer doden te betreuren door islamitisch geweld dan door fietsen. Lalalaliela kletst dus uit haar kut.

Boer in 020 | 04-08-15 | 13:30

Als Lamyae (stom wijf) de vergelijking met het verkeer wil maken, is er maar één mogelijk: terroristen zijn als tientonners die met 240 km/u 24/7 door een kinderrijke woonwijk scheuren.
Denk daar maar eens over na, achterlijke hoofddoek.

Madame Poitiers | 04-08-15 | 13:29

Ik begrijp het niet. Dat maakt me automatisch bang.

lillendvleesch | 04-08-15 | 13:29

geen idee wat ik net gelezen heb. Moet ik nou wel of niet bang zijn?

Antwan12 | 04-08-15 | 13:26

Omdat je zelf niets kan voorstellen bij de wreedheden wil nog niet zeggen dat anderen daar geen moeite mee hebben.

Betweetert | 04-08-15 | 13:24

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino