Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Kabinet naait politie

fijnmannou.jpg Het kabinet is het weer gelukt. De nieuwe loonsverhoging voor de politie wordt betaald uit haar eigen pensioenfonds. Meevallers worden niet meer gebruikt om de staatsschuld beheersbaar te maken, maar om deze extra problemen met dekkingsgraden bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) te lijf te gaan. Een loze belofte, die al eerder gebroken is. ABP zat dit jaar vaker onder de 100% dekking, dan erboven. Ruud Lubbers met zijn CDA “rentmeesters” waren in hun tijd van hoge beurzen ook als eerste in de rij om met uitneemwetten, premievakanties en afzwaairegelingen ABP tot de grond toe af te branden en daarmee de economie maximaal te oververhitten. Die greep in de kas werd natuurlijk pas zichtbaar bij lagere beurzen tijdens de kredietcrisis. Toen de kas leeg was, stortte het rijk haar ereschuld niet bij, maar wentelde de ellende af op het gepeupel. Diefstal van uitgesteld loon bij bejaarden samen met diefstal van gewoon loon bij huidige agenten door opgeklopte pensioenpremies. Dit zijn het type boekhoudkundige truukjes waarmee Goldman Sachs Griekenland de euro in rommelde. De vakbond heeft vandaag haar zege op het grootkapitaal van de staat, maar zal morgen ontbreken om verantwoording af te leggen. Dit kan immers alleen maar fout gaan. ABP had in maart een dekkingsgraad van 96,4% en zal dus eerder korten dan indexeren, zeker als de staat nog even een kraantje openzet om de pot te verteren. De koppelingen tussen de lonen en de pensioenen wordt óók losgelaten. Dat is overstappen van loon- naar prijsindexatie. Dat kan de staat de sloop voor politieveteranen handhaven, terwijl het de lonen van huidige agenten wel omhoog doet. Letterlijk een zijspoor voor oud-agenten, die in de participatiesamenleving meer en meer opdraaien voor hun eigen zorgkosten. Verleden Vakbonden zijn ontstaan uit gilden. Organisaties die zich solitair bezighielden met de vorming en scholing van hun leden om maximale meerwaarde en kwaliteit in de samenleving na te streven. Tijdens de industrialisatie is het idee geboren om ook samen op te trekken om hogere lonen af te dwingen. Niet alleen het vak stond centraal, maar ook het verbond. De vakbond werd geboren. Al langer zie je vakbonden meer met hun eigen overleven bezig zijn, dan met het vakgebied dat hen voortbracht. Belangen van jongeren verkwanseld voor die van ouderen. Hoog loon belangrijker dan werkgelegenheid. Maar het ergste is dat jonge vakbondsleden geen extra kans maken op promotie, door de verloren gegane traditie van extra scholing door de oude leden. Heden Het is daarom vreemd dat we de vakbond niets horen over het totaal gebrek aan vacatures bij de politie voor hoger opgeleiden. Acht vacatures voor rechercheurs in heel Nederland. Alleen digitale specialisten, vooral in de Randstad. Hoe veilig is het werk voor vakbondsleden als criminelen alleen iets te vrezen hebben bij een aanhouding op heterdaad? De agenten die Mitch Henriquez van het leven beroofden kregen slechts 32 uur training per jaar. Waarvan een klein uurtje deze aanhoudingstechniek. Maakten de klassieke fout langdurig te leunen op de borstkas, waaraan hij overleed. Een drama voor hem, de vijf agenten en de bevolking van half Den Haag. Alleen maar verliezers in een tijd van islamitische bezinning. Toekomst We blijven hangen in de gedachte dat risicoloos geweldgebruik aan te leren is. Echter, dat bestaat helemaal niet. Dat het aannemen van allochtone agenten een adequate oplossing is voor de teloorgang van de multiculturele samenleving. Dat als er maar genoeg blauw op straat is, samen met zinloze tekstkarren, Twitter-berichten en flyers, mensen zich goedkoper veiliger gaan voelen. Pensioenfondsen, landen, munten, agenten, banken en dergelijke zijn door mensen verzonnen ideeën die alleen functioneren bij vertrouwen. Helaas zijn politici meer bezig de juiste beeld dan het juiste beleid. Problemen van nu te ruilen tegen grotere problemen in de nabije toekomst. Volledig in de overtuiging er het volgend jaar meer geld aan boom hangt en het met een sisser afloopt. Surfen We zitten niet in een recessie waarvan de volgende conjunctuurbeweging vanzelfsprekend omhoog is. Fundamentele vragen zoals werk en inkomen voor de middenklasse zijn onbeantwoord. Europa verkiest import boven productie. Onze staatsschuld is beperkt houdbaar. De rente kan stijgen, het vertrouwen kan verdwijnen en de economie kan dalen. Globalisatie via TTP, TTIP en TISA maken vrijhandel wereldwijd mogelijk, zonder overheden eerlijke kansen te geven op belastinginning of het handhaven van veiligheid, arbeidsvoorwaarden of milieuschades. Morgen is een referendum in Griekenland dankzij internationale instortende kaartenhuizen, maar dat weerhoudt niemand ervan vergelijkbare fouten vandaag te maken. Regeren is meer dan gedachtenloos overal aan mee willen doen, de economische effecten van je eigen beleid te negeren en de politie een sigaar uit eigen doos te geven.

Reaguursels

Inloggen

Als je tussen de 20 en 60 jaar bent moet je er van uitgaan dat je geen pensioen krijgt of in ieder geval extreem veel minder dan je nu wordt voorgespiegeld. Daarnaast moet je er van uit gaan dat de AOW ook een aflopende zaak is. Betaal daarom je schulden & hypotheek af en ga kapitaal opbouwen. En koop iets wat je kan verhuren. Trek hier 10 jaar voor uit. Het is een harde reset maar het is beslist de moeite waard. Want geeft rust en zekerheid.
Verplichte CAO pensioenafdracht is rekenkundig gezien diefstal. Jammer dat mensen zo goedgelovig zijn en niet kunnen rekenen.

logicavanhetgevoel | 05-07-15 | 18:04

@PietGeniet,eens ,want ik geloof ook niet (meer) in NWO of Bilderberg.Het zijn "de "achterwereldlingen" van Nietzsche, de spookbeelden van achterdochtige lieden en schizofrenen. Eens waren er banken als Rothschild die oorlogspartijen van beide kanten van geld voorzagen in de Napoleontische tijd en zelfs nog in 1940 toen vanaf de Engelse Kanaaleilanden, wapenhandelaren aan zowel Engeland als Duitsland leverden.Zij gaven dus voer aan het samenzwering-denken van vele gefrustreerde groeperingen.Helaas de wereld zit nog veel simpeler in elkaar dan propaganda kan voorliegen.De simpelheid van alle politiek heeft louter als basis het staatsraison (Raison d'état) grotendeels beheerst door de staatsinrichting, zoals Piet aangeeft.HET probleem van deze tijd is gelegen in het feit,dat we onze staatsraison overhevelen naar een supra-nationaal orgaan als de EU.Daarmee lopen we enorme risico's,die ons alleen door zeer competente "loodsen" een veilige haven kunnen bieden.Helaas,die heb is nog niet gezien,noch in Merkel,nog Hollande,laat staan Rutte.

dolfi | 05-07-15 | 18:04

"Globalisatie via TTP, TTIP en TISA maken vrijhandel wereldwijd mogelijk, zonder overheden eerlijke kansen te geven op belastinginning..."
***
HAHAHA @ TTP TTIP TISA = vrijhandel.
HAHAHA @ "eerlijke kansen op belastinginning."
Leuk staaltje Orwelliaans woordfucken, Feynman.

brulkikker | 05-07-15 | 17:51

@Hans Hillen | 05-07-15 | 12:43
Nonsens, er is geen elite die alles onderling bepaalt. Er zijn hooguit hele hordes incompetente kiezers die, ondanks alles, toch steeds op dezelfde mensen en partijen blijven stemmen. De kiezer maakt het gewoon zelf allemaal mogelijk. Niks geen NWO of Bilderberg, dat soort humbug wordt van stal gehaald door mensen die het systeem niet snappen. Dat kun je ze misschien niet eens kwalijk nemen; inhoudelijke kennis over staatsinrichting wordt op de scholen tegenwoordig nauwelijks nog onderwezen.

PietGeniet | 05-07-15 | 13:05

@PietGeniet | 05-07-15 | 12:10
Helaas, jij bent af. Er is wel degelijk een elite die bepaalt wat er gebeurt. Niet elke NL-politicus behoort tot die elite, maar velen (zoals Dijsselbloem) willen daar wel toe behoren. De 'toppers' binnen de EU behoren wel allemaal tot die elite, net als Goldman Sachs en de lieden die Bilderberg bezoeken. Om maar een paar elitegroepjes te noemen. Reken maar dat zij elkaar de bal toespelen, reken maar dat zij elkaar helpen. Zij parasiteren op de gewone burger én dat gaat allemaal helemaal niet democratisch. Verre van zelfs.

Hans Hillen | 05-07-15 | 12:43

Maar we hebben een regering die we verdienen. De verwijten aan het adres van de regering zijn misschien ook de verwijten aan de bevolking. Moreel verval zie je overal in de samenleving, niet alleen in de politiek en misschien stellen we allemaal het eigenbelang resp. groepsbelang boven het nationaal belang en zijn we dus allemaal creatieve boekhouders als we er iets beter van kunnen worden.
Angelica | 05-07-15 | 09:39
.
Mooi stuk Angelica. Overigens, over dat we (inmiddels) allemaal aan ons eigen belang denken. Daar hebben de boven-ons-gestelden toch echt het voortouw in gehad. Als je het bestuur niet meer kunt vertrouwen, als het bestuur louter op je parasiteert én door ongeremde immigratie de sociale cohesie volledig is weggevallen, tja, dan kiezen veel mensen uiteindelijk voor hun eigen belang. Niet zo gek, vind ik. Maar het is zeker niet de hinderburger die daar de eerste stap in heeft gezet, het is een reactie, geen actie.

Hans Hillen | 05-07-15 | 12:39

@von Amsberg | 05-07-15 | 11:31
Als ik uw betoog zo lees dan is lijkt PVV geen politieke partij maar een religieuze beweging?
Ook zij hebben geen echte oplossingen maar alleen makkelijke statements en lopen weg als het moeilijk wordt (val Rutte I).
In de politiek mist het gewoon aan leiderschap en visie, van links tot rechts. Iedereen gaat voor korte termijn overwinninkjes en kijkt niet verder dan de eerstvolgende verkiezingen.
Dat er een zogenaamde "elite" zou zijn die de macht verdeelt is gewoon kletskoek; "wij" ,de kiezer, kiezen die mensen op democratische wijze. Daar is niets schimmigs aan. Bottom line is dat de meerderheid er gewoon een andere mening op nahoudt dan de PVV.
Misschien gaat het gewoon al te lang te goed met Nederland want de kiezer interesseert het kennelijk niet genoeg om een echte machtsverschuiving tot stand te brengen en vindt het eigenlijk allemaal wel best zo. Dat is misschien een trieste constatering maar ik zie geen andere uitleg.

PietGeniet | 05-07-15 | 12:10

Aangezien mijn mening als Suerte Piet hier niet op prijs wordt gesteld, wil ik u allen nog het allerbeste wensen. Vaarwel, en strijd de goede strijd.

Triste Piet | 05-07-15 | 12:08

von Amsberg | 05-07-15 | 11:31
je hebt gelijk maar uiteindelijk stemt 80% (120 zetels) iedere keer weer braaf op VVD, PvdA, CDA, D66, GL en CU zodat het huidige systeem toch iets is wat wij bij zeer ruime absolute meerderheid willen.

wlodek | 05-07-15 | 12:06

"Regeren is meer dan gedachtenloos overal aan mee willen doen, de economische effecten van je eigen beleid te negeren en de politie een sigaar uit eigen doos te geven."
.
In mijn jeugd dacht ik dat de boven-ons-gestelden beschikten over meer kwaliteiten, hogere intelligentie en betere inzichten dan het klootjesvolk dat zij geacht worden te besturen. Dat zij op basis van hun uitzonderlijke kwaliteiten boven waren komen drijven. Ook dacht ik dat de EU geleid werd door mensen die helemaal over ENORM veel kwaliteiten beschikten, zodat wij er op konden vertrouwen dat zij het het beste wisten. Helaas. De boven-ons-gestelden zijn net zulke competente en vooral incompetente klootzakken als wij zelf. De 'gewone burgert' ziet het al deugd zijn sterke en zwakke punten te onderkennen. Weet wat je kan en vooral wat je NIET kan. En aan dat laatste ontbreekt het de boven-ons-gestelden. Telkenmale gaan ze projecten aan (want bestuurders kan ik ze niet meer noemen, het zijn gewoon veredelde projectleiders) die ze totaal niet kunnen managen - het Europese immigratiebeleid en de Euro zijn twee in het oog springende voorbeelden maar het zijn er VEEL meer. Wat hen onderscheidt van de onder-hen-gestelden is gebrekkig zelfinzicht en grenzeloze zelfoverschatting. Meer dan Hybris is het niet. In plaats van vertrouwen in 'onze leiders' ben ik bang voor ze geworden, bang voor alle stommiteiten die zij begaan en waar wij voor opdraaien.

Hans Hillen | 05-07-15 | 11:59

Als je voor een bedrijf werkt, dan wordt er een meerjarenplan gemaakt, dat bij "wijziging" van management, wordt bijgesteld. Bij een stabiel bedrijf, zo om de 6-8 jaar en verder blijft men op de ingeslagen weg.

Ambtenaren zijn slechts "het speeltje van de politiek" en gaan vandaag links, morgen rechts en daarna toch maar 180 graden draaien.

Dit heeft nooit gewerkt binnen het bedrijfsleven, maar politici zijn er van overtuigd dat dit wel werkt binnen de overheid. Dat is op zijn zachts naïef te noemen.

Anjin Mohammed | 05-07-15 | 11:59

Met het geld dat dit jaar minimaal aan asielzoekers/gelukzoekers wordt uitgegven (minstens 1 miljard) zouden de salarissen van ambtenaren (alle 120.000) met 8.000 euro per jaar kunnen stijgen. Met het geld van de naheffingen (1,1 miljard in 2014 en nog eens 200 miljoen in 2015 minimaal) zou het salaris van alle ambtenaren zelfs bijna 11.000 kunnen stijgen. Maar het kabinet heeft na bijna 5 jaar nullijn geen geld???? Snap ik best hoor: asiel- en gelukzoekers en de bodemloze put van de EU (dat geld uitgeeft zonder enige controle) is natuurlijk veel belangrijker. Logisch dat de ambtenaren een sigaar uit eigen doos krijgen. Oprotten met de Nederlandse burger, we moeten immmers wel een beetje elitair kosmopolitisch denken enzo.

Hans Hillen | 05-07-15 | 11:45

Angelica | 05-07-15 | 09:39

De spijker op zijn kop, zo is het en niet anders. Nu nog de bewustwording van de bevolking en het inzicht dat ze constant in de maling worden genomen door een groep mensen (OSM) die onze Natie leegroven. Hun dagelijkse werkzaamheden bestaat uit het likken en slijmen naar hun bazen toe om zo snel mogelijk een hoger plaatsje in de pikorde te veroveren, terwijl ze zijn aangesteld om uw en onze belangen te behartigen. Ook al stuur je alle 150 leden een email en verwacht je toch wel enige respons, vergeet het, van een enkeling krijg je een automatisch gegenereerd ontvangstbewijs. Wat nou volksvertegenwoordigers, schrijf ik onzin of is het te pijnlijk hier op te reageren?

Het schrijfsel gaat over een grote groep Nederlanders die dagelijks worden weggezet maar wel een groot deel van de belastinginkomsten genereert. Op vele fronten krijgt deze partij het gelijk aan zijn zijde. ( Zie volkskrant 04-07-15.) Het smerige van het geheel is dat men deze partij, die miljoenen mensen vertegenwoordigd monddood wil maken door er een CORDON SANITAIRE omheen te vormen en zo hun minachting te tonen naar miljoenen Nederlanders.

PVV-ers zijn het verdienmodel en de werkmieren van de lage landen.

Vele politieke elite en hoogopgeleide personen zullen met afschuw de bovenstaande kop
lezen.

Dat de PVV-er zich nog steeds laat wegzetten als tokkie, onderbuikschorum, laaggeletterde en alle door links bedachte termen, is voor mij nog steeds een raadsel. De tijd dat links en aanverwante partijen de samenleving opjut tegen de PVV moet stoppen, dit dient alleen nog maar om de aandacht af te leiden van het onvermogen welke deze partijen ten toon spreiden om de items en problemen in onze samenleving, die door hun toedoen zijn ontstaan, te verdoezelen.

De PVV moet zelfbewuster worden wat in de loop der tijd wel zal geschieden als steeds meer mensen de hufterigheid en verpaupering van de door onze politiek opgedrongen maakbare samenleving, hun dagelijkse last wordt. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat de door de PVV afgegeven waarschuwingen na verloop van tijd bewaarheid worden.

B.V. Nederland zou totaal verzanden als deze groep PVV-ers stopt met hun werkzaamheden en het niet langer tolereert om geknecht en uitgescholden te worden als minderwaardige mensen zoals de heer Van Dam zo netjes kan verwoorden. Het was ook niet alleen Van Dam die professor Fortuyn demoniseerde, vele politici deden hier aan mee en soms nog een tandje meer. Het waren er zo veel dat ik de namen niet zal noemen, maar ze zaten allemaal op de voorste rijen tijdens zijn begrafenis.

Op dat moment stond Nederland voor op een kantelpunt, de angst bij de politici was groot, men kon niet inschatten wat het volk zou doen. Maar toen de rook uit de parkeergarage steeg, vluchtten ze met de staart tussen de benen van het Binnenhof weg via de achteruitgang, geholpen door bewakers die hen snel in hun dienstauto's duwden.
Dit was het moment dat de lafheid van deze politici duidelijk zichtbaar werd, de professor had 100x meer ballen dan deze lui. Ook nu zien we dat de geschiedenis zich herhaalt.

En nu mijn punt, als ik een goede inschatting maak zijn er zo tussen de 2 a 3 miljoen kiesgerechtigden welke het PVV gedachtegoed (heimelijk) steunen. Als we de onderzoek bureaus mogen geloven zijn de meesten PVV-ers laag/middelbaar opgeleid, deze mensen staan vroeg op en zijn de werkmieren die onze samenleving draaiende houden en het geld verdienen dat de elite en hoogopgeleiden weer uitgeven naar eigen inzicht.

Het zijn de havenarbeiders, kleine zelfstandigen, bouwvakkers, loodgieters, automonteurs,
vuilophaaldiensten, fabrieksarbeiders en nog vele andere laag geclassificeerde beroepen
die het echte geld verdienen, want zij verrichten werkelijke arbeid die een financiële
waarde vertegenwoordigd.

Het zijn de elite en hoogopgeleide (met als uitzondering de vrije beroepen maar deze groep lijdt meestal aan de $-teken ziekte) die weinig tot niets toevoegen en meestal onrust in de samenleving veroorzaken. Als voorbeeld noem ik u de regering en de kamers,
dit zijn toch de elite waarvan de meeste zich het puikje van de zalm voelen. Nu deze mensen kunnen maanden op reces, de B.V. draait gewoon door, we missen ze niet eens.
Het grote voordeel is wel, het wordt weer heerlijk rustig als ze weg zijn en de rust keert weer tijdelijk terug achter de dijken.

De meeste PVV-ers zijn eigenzinnige, zelfbewuste Nederlanders die de opgedrongen maakbare samenleving verafschuwen en willen dat Nederland weer herrijst, dit land behoort hen toe, generaties lang hebben onze voorouders hier aan gewerkt en dankzij hun harde werken konden zij ook tientallen, zoniet honderden miljarden schenken aan de derde wereldlanden.

Als Natie redden we het alleen als we die eigenzinnige Hollanders achter de dijk blijven, weg met de globalisering, privatisering, eigengereide beleidsmakers en de EU volgelingen, het heeft ons alleen maar armoede en een tegen elkaar uitgespeelde samenleving gebracht.

De vraag is: "Wie neemt hier het voortouw?" om een andere weg op te gaan, welke niet de weg is die alleen voor de elite geschikt is. Het enige wat ik zie is dat deze weg een neergaande spiraal is. Wat heeft de EU ons opgeleverd, er werd ons voorspoed en rijkdom beloofd er zou een nieuw tijdperk aanbreken. Alleen het pakt even iets anders uit, het nieuwe tijdperk is er alleen voor onze elite, voor de overigen alleen nog de:

1) Voedselbank
2) Kledingbank
3) Gaarkeuken
4) Sociale afbraak
5) Verpauperde samenleving
6) Grote ontoegankelijke zorg door onbetaalbaarheid
7) Het uitstoten van onze ouderen (totaal isolement), in en in triest.
8) enz, enz

En dit alles heeft het ons gebracht, de maakbare samenleving is een utopie een hersenschim die vooral de hersenen indoctrineren van onze buiten de werkelijkheid staande politici die alleen nog in hun eigen gelijk geloven.

De gewone man in de straat (die jullie zg. iedere dag spreken) kotst jullie uit, nog nooit is het vertrouwen in de politiek zo laag geweest, niemand gelooft jullie nog, de onrust wordt met de dag groter (lees de social media of vraag het aan de AIVD). Stop met deze schijndemocratie voor het te laat is. Zorg dat het vertrouwen in de politiek weer terugkeert en wel zonder een maakbare samenleving, maar met hardwerkende Hollanders, dijkenbouwers, bruggenbouwers, zeevarenden, Rotterdam de transitohaven, Schiphol de HUB die er wezen mag. Maar ik ben bang dat jullie ook deze pareltjes aan het verkwanselen zijn, de meeste ambiëren hun eigen narcistische werkelijkheid.

Als laatste wil ik u confronteren met de uitspraak die Jean-Claude-Juncker in 1999 deed,
hierin geeft hij feilloos aan wat er in de hoofden van onze zelfbenoemde nieuwe dictators
speelt, het is te ziek voor woorden.

Uitspraak:

In 1999 beschreef Juncker in zijn visie op hoe de Europese worst gemaakt wordt. ‘We beslissen iets,’ legde Juncker uit. ‘Dan maken we het bekend, we wachten een tijdje om te zien wat er gebeurt. Wanneer er geen geschreeuw komt en geen opstand, omdat de meeste mensen toch geen idee hebben van wat er is besloten, dan gaan we door – stap voor stap- tot er geen weg meer terug is.’

Conclusie:

Dus als ik het goed begrijp moeten we eerst volgens Jean-Claude-Juncker onze politici vermoorden om bevrijd te worden van de EU, deze man heeft toch een voorzienende blik gehad, het zal hier wel op uitdraaien, want de knop staat nog steeds niet op ontvangen.

“Een volk dat voor tirannie zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht“

Graag ontvang ik uw zienswijze op mijn betoog zodat ik mij een beeld kan vormen van uw ziens en denkwijze en deze kan samenvatten zodat ik dit kan delen met een steeds groter wordende groep autochtone Nederlanders die hun vertrouwen totaal verloren hebben in de multiculturele en de door u voor ogen hebbende maakbare samenleving. Velen van u zullen zich onheus bejegend voelen, maar kijk eens wat vaker in de spiegel en stel de vraag:

“Waar ben ik in godsnaam mee bezig, kan ik dit onze samenleving wel aandoen?“. Wat ook heel verhelderend werkt is in de Tweede Klas reizen bij onze NS en ga het gesprek aan met uw werkgevers.

Ik ben niet Links of Rechts en zeker geen Racist (en praat mij dat ook niet aan als u mocht reageren), maar door mijn reizend en beroepsmatig varend beroep over deze aardkloot wel wereldwijs geworden, vele culturen voorbij zien komen en kunnen ervaren. Maar ook een hoop ellende gezien veroorzaakt door de politiek die denkt vanuit hun stoel de wijsheid in pacht te hebben en in achterkamertjes ondemocratische overeenkomsten aangaan. Ik wil sluiten met de legendarische woorden van onze welbekende politicus
Alexander Pechtold welke nu ook is gevangen en opgesloten in de benauwende Haagse kaasstolp. “Haagse Politiek is vuil en vunzig“

Mocht u reageren gaarne dan geen voorgekauwde partij standpunten, dat zou een kwestie van onvermogen zijn.

Hoogachtend.

von Amsberg | 05-07-15 | 11:31

Het beste kabinet ooit sinds WO2 steelt beter dan elk eerder kabinet.
Hulde hiervoor.

Raider Twix | 05-07-15 | 10:57

Heb altijd gedacht dat ambtenaren en politiemensen weldenkende mensen waren, maar dat ze zich laten verleiden door een sigaar uit eigen doos dat had ik toch niet verwacht. Die regering Rutte die kan zelfs de ambtenaren naaien. Mooi staaltje van ambtenarenverneukelaardij.

jasser | 05-07-15 | 10:50

Goed verhaal waaruit valt te destilleren dat door toenemend wantrouwen in de economie en volatiliteit van de beurzen,de verarming gedurig toeslaat ondanks alle pep-talk van de coalitie.Het decorum blijf ook : De enorme staatsschulden, vooral in Amerika,Frankrijk en Z-Europese landen.

dolfi | 05-07-15 | 10:19

von Amsberg | 04-07-15 | 22:41

Onder jouw plempsel wordt al geschreven waar 'we'nu op zitten te wachten. Het Nederlandse volk is een slapende beer en deze wordt pas wakker wanneer de eerste massale groepen uit hun koophuizen worden gezet.

Topperke | 05-07-15 | 10:03

Goed stuk. Vertrouwen en een solide basis als uitgangspunt. Maar kom daar tegenwoordig mee aan.

Ergens in de jaren 1990 moet het helemaal fout gegaan zijn toen alles ontzettend rekbaar leek. Kampioen creatief boekhouden waren de Paarse regeringen met D66 in de hoofdrol. De overheid pakte goed uit met de verkoop van alles wat los en vast zat. Het ene nutsbedrijf na het andere stond in de etalage en de opbrengst werd razendsnel in de economie gepompt. Den Haag maakte in het buitenland mooie sier met de lage werkeloosheidscijfers, maar men vertelde er niet bij dat de werkelozen vooral via de WAO afvloeiden. Banken hielpen de regering een handje door de leenmogelijkheid voor het kopen van een huis voortdurend te verruimen: van de lineaire naar de beleggingshypotheek met maximaal aflossingsvrij. Kassa voor alles wat zich met de handel in onroerend goed bezig hield. Zo droegen de rap stijgende huizenprijzen flink bij aan de economische groei, maar ondertussen stapelden de schulden zich steeds meer op en verdween er steeds meer geld richting banken.

Het vertrouwen van de bevolking in de politiek is anno 2015 lager dan ooit. Maar het vertrouwen van de politiek in de bevolking is ook bijzonder laag. Een politiek die vertrouwen heeft in de bevolking zou bij delicate kwesties juist de bevolking moeten raadplegen. Maar sinds de uitslag van het referendum over de Europese Grondwet is het referendum voor de politiek geen optie meer. Want stel je voor dat de bevolking een andere richting kiest dan de politiek. De Europese Grondwet kon gelukkig nog - opnieuw heel creatief - worden vervangen door gelijkluidend Europees Verdrag, maar wat als de bevolking zou stemmen voor de herinvoering van de eigen munt of voor het beëindigen van het Schengen-verdrag. Met dat soort besluiten kan je als politicus minder creatief boetseren.

Het geloof in de nationale politiek is dus weg. Zoals ook het vertrouwen in de verrotte structuren van de EU en onze gemeenschappelijke munt en veel internationale verdragen pleite is. Het vertrouwen in de banken is foetsie en dat van justitie wankelt. Zelfs het vertrouwen in wat je vroeger als bondgenoot zag is weg. Alles bij elkaar best een griezelige cocktail want waar blijf je als je zelfs je beste vrienden met wantrouwen moet bejegenen.

Maar we hebben een regering die we verdienen. De verwijten aan het adres van de regering zijn misschien ook de verwijten aan de bevolking. Moreel verval zie je overal in de samenleving, niet alleen in de politiek en misschien stellen we allemaal het eigenbelang resp. groepsbelang boven het nationaal belang en zijn we dus allemaal creatieve boekhouders als we er iets beter van kunnen worden.

Angelica | 05-07-15 | 09:39

Het ABP is een prutsorganisatie net zoals de rest van de overheid. Heb jarenlang premie afgedragen als rijksambtenaar maar het verwerken ervan schijnt nogal ingewikkeld te zijn met als gevolg dat het ABP een aantal jaar "kwijt" is van mijn afdrachten.

Net als bij de PGB is het computersysteem van het ABP totaal van het padje en schijnen er twee systemen naast elkaar te draaien (oud en nieuw). De gegevens stonden volgens de meneer die ik aan de telefoon had verspreid over de systemen, maar hij kon het helaas niet raadplegen want één van de systemen lag eruit.
Het is tot nu toe nog steeds niet opgelost.

Dhr. de Wit | 05-07-15 | 09:34

von Amsberg | 04-07-15 | 22:41
Hulde en nog eens hulde!

lanexx | 05-07-15 | 09:26

-weggejorist-

Progresievelng | 05-07-15 | 09:14

necrosis | 05-07-15 | 08:52
Zouden die gasten in die gele hesjes geen ramadan vieren? En ineens geen last hebben van de warmte? Of zorgt dat gele vestje ervoor dat ze wel rustig kunnen blijven? Misschien dat Jozias dan gele hesjes moet uitdelen aan de hele Schilderswijk? Vragen, vragen......

figuur | 05-07-15 | 09:12

@Maria.1 | 05-07-15 | 08:58
Nog even en ze krijgen nog wapens ook. Dan is de *sharia politie* in de Schilderswijk een feit.

Lupuslupus | 05-07-15 | 09:06

@Maria.1 | 05-07-15 | 08:58
Ik wil me best beschikbaar stellen om burgemeester te worden van Den Haag.
Dan los ik bepaalde problemen op mijn eigen manier op.
En het eerste wat ik doe, is Jozias ver buiten de gemeentegrenzen schoppen.

necrosis | 05-07-15 | 09:03

@necrosis | 05-07-15 | 08:52
Je was me net voor ;). Een zeer gevaarlijke ontwikkeling! En de burgemeester is er nog trots op ook.

Maria.1 | 05-07-15 | 08:58

@necrosis | 05-07-15 | 08:52
De overheid vindt dat de islamisering niet snel genoeg gaat...

Lupuslupus | 05-07-15 | 08:55

@Therapietje | 05-07-15 | 08:44
www.telegraaf.nl/binnenland/24234271/_...
Nu nog een Marokkaanse burgemeester voor Den Haag zoeken, dan schoppen we van Aartsen richting WW.... oh, wacht...

necrosis | 05-07-15 | 08:52

We worden langzaam het collectivisme ingeduwd door de EUSA, liberaal is uit, het z.g. individuele belang, daar pist men op.

Inflammatorist | 05-07-15 | 08:51

@Bokito ergo sum | 05-07-15 | 08:42
Het antwoord is simpel, Rutte zelf wordt nooit genaaid.
Wat heb ik gewonnen?

necrosis | 05-07-15 | 08:45

Nou ja straks is er geen politie meer nodig, want in den haag gaat het beter als moslim jongeren het gewelds monopolie krijgen volgens de politie en Jozias. Hoe heten dat soort wijken ook al weer... Beter kan het falen van de politie en de overheid toch niet in beeld worden gebracht.

Therapietje | 05-07-15 | 08:44

Is er iemand die niet genaaid wordt door het kabinet Rutte. Het stadium dat alleen maar een hekel aan ze heb ben ik allang voorbij. En rustig maar ik ben niks van plan verder, het raakt mij niet persoonlijk, wens het wel toe dat er een verwarde man op een dag voor de deur staat, drink ik dan een wijntje op.

Bokito ergo sum | 05-07-15 | 08:42

@miko | 05-07-15 | 05:48
Nee Einstein, ik bedoelde te zeggen dat Nederland uitkeringen exporteert en kanslozen importeert.
Maar dat wilde ik eigenlijk niet zeggen omdat 'men' straks mijn IP bij Pritt komt opeisen.
Hopelijk werkt mijn goedste vriend niet mee....

necrosis | 05-07-15 | 08:33

@Fratello | 05-07-15 | 07:47
Buitengewoon slecht plan. Bijvoorbeeld Suriname had ook geen leger maar wel een militaire dictator die later president werd (Bouterse). De man is in eigen land ongekend populair vanwege de cadeautjes die hij uitdeelt, maar bottom line is dat hij corrupt is en bloed aan zijn handen heeft. Zo'n dictator kunnen we missen als kiespijn.

PietGeniet | 05-07-15 | 08:31

@von Amsberg | 04-07-15 | 22:41
Als we het over "grepen in de kas" bij ABP hebben: vergeet ook de truc niet die de regering begin deze eeuw uithaalde met de militaire pensioenen. Hoe zat dat ook alweer? Traditioneel werden de militaire pensioenen uit de lopende begroting van het Ministerie van Defensie betaald. Dit werd een steeds hogere last, ook omdat de krijgsmacht i.v.m. het opschorten van de dienstplicht naar een beroepsleger omvormde, daarom werd eind vorige eeuw besloten de pensioenaanspraken te "normaliseren" en over te hevelen naar het ABP. De Militaire pensioenwet werd aangepast (kaderwet militaire pensioenen, www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/26686... ) en vanaf 2001 was niet langer het Ministerie van Defensie maar het ABP verantwoordelijk voor de uitbetaling. Echter....! ... het ABP ging wel uitbetalen maar kreeg geen extra geld om al die nieuwe aanspraken financieel te dekken! Ziehier, een verborgen greep in de kas die niet zoveel bekendheid heeft gekregen.

PietGeniet | 05-07-15 | 08:26

@donjon | 05-07-15 | 00:17
Voor een staking hoeft geen toestemming te worden gevraagd. De vakbond moet hem alleen aankondigen, anders is de kans dat hij in kort geding wordt verboden wegens te weinig gelegenheid op de eisen in te gaan groot.

Bruine Beer | 05-07-15 | 08:23

lubbers heeft circa 15 mrd euro uit de kast gegrepen. Dat is een schandalige actie, maar verklaard niet de huidige problematiek. het bedrag is gelijk aan circa 5% dekkingsgraad. (toen lubbers stal was de dekkingsgraad overigens 260%).
er is dus iets anders aan de hand. pensioenfondsen als abp hebben gewoon slecht belegd. zowel Frijns, Munsters hadden de visie dat de rente in hun tijd nooit onder de 5% zou dalen. net als Vestia richtten ze de beleggingsportefeuilles in op stijgende rentes met alle gevolgen van dien.

Progresievelng | 05-07-15 | 08:22

Uitstekend stuk. En inderdaad zijn vakbonden uitsluitend bezig voor ouderen en bezig met een overlevingsstrijd.

Er komt een andere tijd aan en daarbij is voor vakbonden geen ruimte.

Rest In Privacy | 05-07-15 | 08:20

@Lupuslupus | 04-07-15 | 22:24
Je vergeet iets te vertellen. er was een aanzienlijk tekort op de staatsbegroting. Het toenmalig kabinet stond voor de keus: belasting verhogen, uitgaven verminderen, of geld uit pensioenfondsen halen.

Belasting verhogen ging niet, want grote protesten. Uitgaven verminderen? Wacht even, en onze WAO uitkeringen en premiekoopwoningen dan? Bleef over de potten, want daar zat genoeg in. De vakbonden - u weet wel, die nu zo schreeuwen hoe gemeen het was - gingen daar mee akkoord.

Kortom, die zielige ouderen hebben toen zitten potverteren en krijgen daar nu de rekening van gepresenteerd. Waarom zou ik nóg meer moeten betalen omdat ze toen liever geld in de hand hadden dan geld op de bank?

Of dacht u echt dat je veertig jaar lang (van je 18e tot de VUT op 58) honderd gulden per maand kan sparen en dan van je 58e tot je 78e een goed pensioen hebt? Helaas, nee dus. Dat leggen de jongeren - iedereen geboren na 1965 - er elke maand bij.

Bruine Beer | 05-07-15 | 08:10

Zou een militaire dictatuur (in het geval dat we een leger hádden) niets voor NL zijn?

Fratello | 05-07-15 | 07:47

G*dT, dat wordt eigen richting "de klewang is gewet"!
Informele economie van de lage landen ongeveer 10% bij de sluwe Grieken ongeveer 25%
Van groot tot klein allemaal eindigen we als bedrieger;-)
*CcMed*

kapitein oosterlng | 05-07-15 | 07:40

Genant commentaar van de fuckbonden. Wat zijn die lui zichzelf kwijtgeraakt en ze zien niet in dat juist dit hun de das om gaat doen. Onconventioneel my ass. Dat het allerkutste kabinet sinds WO 2 dit bedenkt, verbaast dan weer niemand.

NACademicus | 05-07-15 | 07:08

duitse herder | 05-07-15 | 06:17
Volkomen juist. Er is een omslagpunt bij welke je je reserves moet gaan aanspreken. Dat punt is voor menigeen bereikt. De grote vraag is wat er gebeurt zodra ook die reserves op zijn. Ik voorzie huisuitzettingen uit afbetaalde koopwoningen met gedwongen verkoop om gemeentelijke en andere wurgbelastingen te kunnen betalen.

kindapaas | 05-07-15 | 06:37

Who cares? Politie weigerde ons te helpen door mocro's toen onze spiegels van de auto getrapt werden waar ze bijstonden. Gewen aanleiding gegeven en geen idee waarom het gebeurde. Ze wilden de "verhitte jongeren"ontzien aldus hun eigen uitspraak. Ondertussen worden autochtone vaders en kinderen op de Reuver het zwembad uitgejaagd omdat allochtone jongeren hun dochters bevingeren. Politie?
Ze moesten ze onder het bestaansminimum betalen want ze leveren geen enkelen zinvolle prestaties tegenover belastingbetalers.O en het is idd OP de Reuver.

Chumlee | 05-07-15 | 05:59

Feynman, als mijn lichamelijke staat het mogelijk zou maken kinderen voort te brengen had ik je gevraagd én betaald voor een zakje zaad.
Er moeten meer mensen zoals jij in de wereld komen.
Period.

LuckyGirl | 05-07-15 | 05:54

@necrosis | 05-07-15 | 05:25
Jawel, ebbehout heeft meer betekenissen

miko | 05-07-15 | 05:48

@miko | 05-07-15 | 03:56
Daar doelde ik niet op....

necrosis | 05-07-15 | 05:25

Het boeit me allemaal geen fuck! Zolang *ik* het goed heb!

INH.30CL | 05-07-15 | 05:13

Deze Overheid is Doorgedraaid ,Besteeld al jaren eigen volk,om meer bedeelde (90%)mannelijke AsielKlaplopers meer hulp gevend dan de Gemiddelde Bejaarde.
Dat zo' n Rutte lachend zijn eigen Volk voor de zoveelste keer in de Maling neemt?
Gellukig hebben we zo'n Staatsklaploper als n Jeroen Pauw,die ons allemaal laat begrijpen,dat we het nog niet zo slecht doen.
Dus Pauw,gaan die gasten die n Bonus incasseerden bij de Staatsloterij toen ze de hele boel in de Maling namen,gaan ze dat ook terug betalen?
Ja vriend DAT KEN JOUW N ROTTE Appel schelen,en dat laat precies zien hoe DOOR en DOOR verrot jij bent,met je mooie eigen Kanker Agenda.
GS zelf laat zien hoe VERROT de EU is met Vlieger en V Bommel maar geilt zelf meer op n goeie Reklame Deal,dan de Waarheid.
Is het wat ,die KPN Skybox....?

Torquemada | 05-07-15 | 04:32

@necrosis | 05-07-15 | 03:06
Ebbehout. ;)

miko | 05-07-15 | 03:56

von Amsberg | 04-07-15 | 22:41
Goed stukje. De apathische houding van de bevolking kan ik slechts op 2 manieren verklaren:

1 men is volledig gehersenspoeld door het dagelijkse media bombardement en is daardoor aan het twijfelen gebracht

2 het alternatief is kennelijk nog erger dan wat we nu al hebben (schoksgewijze veranderingen brengen allerlei waardes aan het fluctueren en kunnen onverwachte neveneffecten hebben)

kindapaas | 05-07-15 | 03:42

Necrosis ... Gaat je niets aan. Wat doe jij eigenlijk?

deechteprins | 05-07-15 | 03:12

@deechteprins | 05-07-15 | 02:54
Ik ben inmiddels heel benieuwd wat je precies verhandelt met Afrika.
Dat doet de Nederlandse overheid namelijk ook.....

necrosis | 05-07-15 | 03:06

@ necrosis | 05-07-15 | 02:47 ik handel alleen met afrika. Natuurlijk bedoel ik niet transporteurs. Wel brokers in transport als je specifiek wilt worden

deechteprins | 05-07-15 | 02:54

@deechteprins | 05-07-15 | 02:35
Transporteurs zijn feitelijk ook dienstverleners.
Die brengen jouw gekochte producten naar jouw opslag of direct naar je afnemer.
Of bezorg jij alles zelf nadat je het zelf heb opgehaald in Azië?

necrosis | 05-07-15 | 02:47

@deechteprins | 05-07-15 | 02:26
Over elke aankoop betaal ik btw.
En schijnbaar heeft BakEllende destijds de kleine lettertjes niet gelezen toen hij zijn krabbel mocht zetten bij ratificatie van het verdrag van Lissabon.
Die lul had de Nederlandse positie beter moeten uit-onderhandelen voordat hij zijn krabbel zette.
Waarschijnlijk was hij al dronken van ijdelheid toen Obama hem destijds een 'wereldleider' noemde.
Misschien zag hij zichzelf al als de eerste president van de EU.
Iets wat hij nooit zou worden.....

necrosis | 05-07-15 | 02:42

Ik creeer geld. Ik koop iets in en verkoop dat. Zo simpel. Probleem veronderstel ik dat in NL het gros dienstverlenend is. Dus feitelijk geen waarde creeert

deechteprins | 05-07-15 | 02:35

@necrosis | 05-07-15 | 02:18 ja klopt. Ik heb het over afdragen. Over elke verkoop betaal ik btw. Ze doen er vast alles mee. Inclusief kieperen.

deechteprins | 05-07-15 | 02:26

@deechteprins | 05-07-15 | 02:07
Ik kan me vergissen, maar volgens mij betaalt IEDEREEN btw op ALLES.
En de opbrengt wordt gewoon over de grens gekieperd richting Brussel.

necrosis | 05-07-15 | 02:18

@Graaf van Egmont | 05-07-15 | 01:52
Ik betaal nog steeds pensioenpremie maar verwacht niet dat er over dik 20 jaar nog iets uitgekeerd gaat worden.
Tegen die tijd heeft de EU waarschijnlijk de kas geplunderd.
Vraag mij dus niet om solidariteit, ik ben er reeds klaar mee!

necrosis | 05-07-15 | 02:08

@ Dr. Frambozenjam | 05-07-15 | 00:36 met dienstverlende bedrijven heb ik sowieso weinig mee. Met mijn btw betaal ik jouw brood. Van mijn verkopen leef jij. Wat geef jij daarvoor terug? Dus bek houden en aan het werk

deechteprins | 05-07-15 | 02:07

necrosis | 05-07-15 | 01:35
Dat noemt men solidariteit necrosis, zodat de bond de belangen kan behartigen van de jonge gasten. Maar als ze die solidariteit van mij gaan verkwanselen door ook nog eens uit mijn pensioenpot te gaan snoepen, dan ben ik er klaar mee. Ik verwacht namelijk ook een beetje solidariteit terug.

Graaf van Egmont | 05-07-15 | 01:52

@Graaf van Egmont | 05-07-15 | 00:28
Je bent toch gepensioneerd?
Waarom dan lid van een bond blijven?

necrosis | 05-07-15 | 01:35

@doktor frambozenjammie tja. Goed ik hoor nooit dat ze geen geld hebben. Nooit.

deechteprins | 05-07-15 | 01:29

@limburgsfrietje4 | 04-07-15 | 23:02
Nee!

necrosis | 05-07-15 | 00:57

deechteprins | 05-07-15 | 00:13

Lees eens op deze site de reacties van echte agenten: www.acp.nl/actueel/middelen/nieuws/nie...
-
Het water staat de agenten tot de lippen. Uit de reacties van agenten kun je concluderen dat er een hoop geknoeid word door heren in Den Haag met hun Nationale Politie. NP word al door agenten op straat vertaald als Nationale Puinhoop.

Dr. Frambozenjam | 05-07-15 | 00:36

Als dit plan door mocht gaan, zeg ik per direct het lidmaatschap van mijn bond op. Die 7 euro per maand is dan weer snel terugverdiend. Ik moet toch een beetje opkomen voor mijn eigen koopkracht.

Graaf van Egmont | 05-07-15 | 00:28

Wat ik altijd vreemd heb gevonden is dat stakingen wettelijk geregeld zijn en dat er toestemming aangevraagd moet worden om te staken.
Waarna er petjes T-shirts en fluitjes met opdruk gemaakt worden.
Wat 'n aanfluiting....
.
Staken is juist 'n machtsmiddel als het onverwacht en spontaan gebeurt.

Rest In Privacy | 05-07-15 | 00:17

Onze overheid en al haar instituties worden al decennia gekenmerkt door een opvallend hoog percentage topcriminelen die de dienst uitmaken.
Pieter V | 05-07-15 | 00:06
.
___
.
Ik hoorde vandaag de uitdrukking 'duivels in maatpakken'.

Rest In Privacy | 05-07-15 | 00:14

Naast al het roofgedrag uit de pensioenpot moet de politie niet klagen en zeuren. Er zijn weet ik hoeveel toeslagen, waardoor ze gewoon een zeer zeer goed salaris binnenharken. Zo zit dat salarismodel gewoon elkaar. Dus ze zijn allesbehalve zielig. Daarbij zijn het ook nog eens banen voor het leven. En ik hoor ze nooit klagen... want in mijn familie zijn er nogal wat politiemensen

deechteprins | 05-07-15 | 00:13

Ik gun het de tollenaars van harte.

Afgeschminkte Bassie | 05-07-15 | 00:10

Onze overheid en al haar instituties worden al decennia gekenmerkt door een opvallend hoog percentage topcriminelen die de dienst uitmaken.

Pieter V | 05-07-15 | 00:06

Leuk stukje van Feynman, maar ik geloof niet dat het ABP, de bonden en de Nederlandse Bank er mee acoord gaan.

Graaf van Egmont | 04-07-15 | 23:58

von Amsberg | 04-07-15 | 22:41

Te lang stuk met te weinig bron informatie.

Chow | 04-07-15 | 23:56

frisenfruitig | 04-07-15 | 23:31
gewurgd? dat blijkt nergens uit.
waar het op lijkt is dat een slagader is dichtgehouden. Dat is iets wat men op een training leert en toegepast kan worden om iemand die zeer agressief is even knockout te laten gaan. Maar dat kan blijkbaar ook mis gaan.
Op dumpert staan een paar filmpjes waarbij het effectief werd toegepast, en dan stond iedereen te juichen...

--sql error-- | 04-07-15 | 23:53

Kabinet op kabinet blijkt ergens heel erg goed in te zijn: de boel slopen. Is het niet linksom, dan maar rechtsom. Maar slopen zullen ze...

Reykjavik | 04-07-15 | 23:35

In de USA worden vakbonden bestuurd door de maffia, in Nederland is het nog veel erger; hier worden de bonden bestuurd door politici van de PvdA.

Morgenhout | 04-07-15 | 23:32

Mitch is gewurgd door een paar opgefokte incompetente agenten. De politie is een organisatie in verwarring. Ze zijn en worden net als de goedwillende burger door de politiek correcte schijnelite gebruikt en misbruikt.

frisenfruitig | 04-07-15 | 23:31

de vakbond,dat zijn de leden.
de nederlandse bank,controleerd op basis van de pensioenwet de pensioenfondsen.
als loonsverhoging betaald wordt uit het vermogen van het pensioenfonds,dan is de n.b toezichthouder niet meer te vertrouwen.
maar we zijn in de loop der jaren wel wat gewend.
zondag het Griekse referendum,iets wat hier,ondanks dat het raadgevend is,door onze regeerders verfoeid wordt.soledad | 04-07-15 | 23:26

Basic Dimension | 04-07-15 | 23:18

Lekker kort ook...

( Nee, niet gelezen... Het is warm en een slokje op... )

neonreclame | 04-07-15 | 23:26

von Amsberg | 04-07-15 | 22:41
Goed stuk.

Basic Dimension | 04-07-15 | 23:18

Het kabinet is het weer gelukt. De nieuwe loonsverhoging voor de politie wordt betaald uit haar eigen pensioenfonds. Meevallers worden niet meer gebruikt om de staatsschuld beheersbaar te maken, maar om deze extra problemen met dekkingsgraden bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) te lijf te gaan. Een loze belofte, die al eerder gebroken is. ABP zat dit jaar vaker onder de 100% dekking, dan erboven.

-----

Raak Feynman, zo maak je ze af, direct in de eerste alinea. Goed zo, jij gaat nog eens een hele grote worden!

hurenisvoorpaupers | 04-07-15 | 23:11

Ik was blij voor de politie. Nu heb ik het met ze te doen. In de politiek draait het enkel om wie je kent, niet om wat je weet. Ego's en geldingdrang, niet gespeend door relevante kennis maakt ons kapot. En vooruitkijken? Vier jaar is niet eens meer de norm.

Het Vijfde Wiel | 04-07-15 | 23:10

"Dat het aannemen van allochtone agenten een adequate oplossing is......" - Gerard Bouman (Nationale Politie) wil veel meer agenten met een allochtone achtergrond. Die moeten zeker een kwart van de nieuwe politieagenten uitmaken... Als autochtone Nederlander kun je voorlopig een baan bij de polisie ook wel schudden.
--
www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/hoo...

Mark_D_NL | 04-07-15 | 23:03

-weggejorist-

limburgsfrietje4 | 04-07-15 | 23:02

De wouten krijgen een sigaar uit eigen doos...
Dat ze er maar blij mee mogen zijn.

Ommezwaai | 04-07-15 | 22:54

Ik heb besloten me helemaal niet meer bezig te houden met wat de huidige Rukkeregering doet of wilt doen. Ongezien de thyhus en verder mijn eigen gang gaan.

Rest In Privacy | 04-07-15 | 22:54

Hoog loon belangrijker dan werkgelegenheid?

Feynman is zeker een voorstander van de slavernij?

Willem van Rood | 04-07-15 | 22:47

Ruud Lubbers , de premier van de verdwenen 30 miljard

Reeds meerdere malen hebben wij het in de afgelopen jaren gehad over de greep in de kas van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ( ABP ) door de regering van meneer Lubbers. Dertig miljard Euros verdwenen uit deze pensioenkas door middel van een handig ( dat kon je Ruud wel toevertrouwen) balletje , balletje spel, waar iedere ondernemer in ons land onmiddelijk door justitie van zijn bed gelicht zou zijn. Maar Ruud had ( en heeft ) de juiste connecties en u weet, dat telt in ons land meer dan een ordentelijk correct beleid. Overigens waren de toenmalige 2e kamerleden het eens met de greep in de kas, die ondanks de kunstmatige legalisatie gelijk staat aan fraude.

 
Fraude om daar maar mee te beginnen, is in dit geval het verduisteren van 30 miljard pensioenpremie en verduisteren valt onder het Wetboek van Strafrecht artikelen 321 – 325, waarbij afhankelijk van de situatie hierop een straf staat van 4 jaar gevangenis.  Verduisteren is het je toeeigenen en voor andere doelen gebruiken van aan je toevertrouwde zaken , in dit geval 30 milard Euro. Echter, en het zal u niet verbazen heeft niemand Ruud ooit op rijk’s kosten uit logeren zien gaan,( hoewel indirect natuurlijk wel…..) en zijn de toenmalige 2e kamerleden nimmer op hun slecht uitgeoefende controletaak op de vingers getikt, want medeplichtig waren zeker ook zij .

Nu is het niet de eerste keer, dat Lubbers een scheve schaats reed, want herinnert u zich deze nog ? Lubbers was als minister nauw betrokken bij de redding van de bouwbedrijven van het Nederhorstconcern. Het staalbedrijf  Hollandia Kloos  en wilde met overheidssteun de staaldivisie van Nederhorst overnemen. Lubbers die grootaandeelhouder van H.K. was, werd beschuldigd van belangenverstrengeling. De Nederlandse staat betaalde Hollandia Kloos tientallen miljoenen omdat zij het geld niet kregen vanuit het buitenland. Lubbers kwam er zoals in de  Nederlandse politiek gebruikelijk, ongeschonden vanaf.
 

Dan was er nog de Koeweit affaire. Hollandia Kloos zou de staalconstructie leveren voor een te bouwen Boeing 747 hangaar in Koeweit. Toen bleek dat de constructie niet aan de correcte gegevens voldeed, weigerde de klant Kuwait Airlines te betalen. Dit zorgde er voor dat Lubbers toen minister van Economsische zaken, zogenaamd om de economische relatie met het Golf staatje aan te halen, haastig afreisde naar Koeweit om te zien of hij de centen alsnog binnen kon halen.

Maar daar bleef het niet bij. Zoals gebruikelijk voor dergelijke opdrachten werd er een zgn. credietverzekering afgesloten bij de Nederlandse Crediet Verzekeringsmaatschappij ( NCM). Normaal durde de afhandeling van een verzekeringsaanvraag voor een dergelijk contract 4 tot 6 weken. In dit geval viel de toenmalige exportmanager van Hollandia Kloos zowat van zijn stoel, toen bleek na een telefoontje van Ruud, de zaak binnen een kwartier in orde was!
 

In 1982 nam de overheid 2 maatregelen te weten een verlaging van de toenmalige de werkgeversbijdrage pensioenpremie aan het ABP. Ze konden dat gemakkelijk doen, want het ABP was eigendom van de overheid. De 2e maatregel was dat de overheid besloot de zgn. VUT premie rechtstreeks uit de pensioenpot van het ABP te gaan betalen. Twee eenzijdig genomen maatregelen, die overigens door een zoals gewoonlijk als het om moeilijke zaken gaat ( zie ESM ratificatie)  2e kamer werden goedgekeurd. Het gevolg van deze twee balletje balletje truc was, dat de overheid haar financiën op orde kon stellen en het ABP naar het hen ontnomen geld kon fluiten. U weet dat de overheid nooit geld terugbetaald , het kwartje van Kok is hier een goed voorbeeld van.
 

Toen in 1996 het ABP geheel los kwam te staan van de Haagse roofridders waarbij ridders een te nette benaming is, gewoon ordinaire  rovers lijkt ons beter gekozen, zat er DERTIG MILJARD te weinig in de ABP pensioenpot !
 
Om deze tekorten toch weer trachten aan te zuiveren, greep de regering naar de u inmiddels overbekende maatregelen , namelijk een LASTENVERHOGING voor U, de burger. Bezuinigen betekent immers in Haagse kringen doodgewoon  een verhogen van de lasten bij U, de burger, die dit zeker in ons land gelaten over zich heen laat gaan, het zgn. Lente Akkoord is hier een goed voorbeeld van.

En weer sliep de 2e kamer, want om deze doordordinaire roofpartij te voorzien van een legitiem sausje, werd in 1996 besloten ( en weer door de 2e kamer goedgekeurd) dat er een wet zou komen, die de verhoging van de premies toestond. Overigens was dat ook het geval bij de verlaging van de premies in begin jaren ’80.
 
Een ding kunnen wij inmiddels wel concluderen : de toezichttaak van uw 150 volksvertegenwoordigers is afhankelijk van het bekende gesjoemel in de 2e kamer. Voor wat , hoort wat en afhankelijk van hun belangen zullen de kamerleden desgewenst ook hun ouders in onderdelen verkopen, als het maar wat oplevert.
 

Echter,  het ABP heeft momenteel financiële problemen en dreigt het fonds de pensioenuitkeringen te moeten verlagen. Zou echter de 30 geroofde miljard nog in de pot gezeten hebben, dan zou dit redelijkerwijze gesproken niet het geval hoeven te zijn.
 
Een stukje wanbeleid met een misdadig tintje. Immers als er bepaalde maatregelen genomen worden, om daarmee latere maatregelen en de gevolgen daarvan te legitimeren, dan kan er op z’n minst gesproken worden van fraude met voorbedachte rade. Echter is de kans dat meneer Lubbers die deze constructies er door loodste hierop aangesproken zal worden, laat staan de toenmalige 2e kamerleden, ondenkbaar.

En hiermee lezers komen wij weer terug op een veelal op deze pagina gepleegde stelling, dat je bij de overheid en semi overheid nooit aansprakelijk wordt gesteld voor malversaties van welke aard dan ook en toegestaan door een ingeslapen bevolking door kunt  blijven gaan met deze misdadige praktijken.

Ter afsluiting : een oproep op Facebook van een aantal bezorgde Nederlanders om n.a.v. het debat over de ratificatie van het ESM verdrag te gaan demonstreren op het Haagse Binnenhof, ( 2012 ) bracht welgetelt 15 personen op de been. Hopelijk begrijpt u nu, dat wij ons zeer regelmatig  afvragen waarom wij dagelijks trachten deze wantoestanden te signaleren. Voor wie, voor wat  ? Voor een met een paar uitzonderingen daargelaten laf, fatsig, en ongeintereseerd, dom volkje.

Slot.Bovenstaande is een herhaling van een reageersel uit 2012, maar het blijft actueel, er is nog totaal niets veranderd in de denkwijze van onze politici. Het enige wat mij verbaast, is dat de heer Wilders telkens het gelijk aan zijn zijde krijgt (zie Volkskrant 04/07)
Ondanks zijn soms zeer duidelijke uitspraken,velen niet gezind, geeft het wel aan dat hij een over een uitstekend analytisch vermogen bezit en daar moeten onze bestuurders het maar mee doen. Het cordon die de partijen om deze partij heen leggen is de grootste miskleun die ze kunnen maken, het verbaast mij dat ze geen enkel gevoel hebben met de samenleving die buiten de randstad leeft, maar ook niet wat er leeft in de stedelijke getto's,
dus met niets.

von Amsberg | 04-07-15 | 22:41

'het grootkapitaal van de staat'?? wat is dat nou weer, Feynman?
de staat heeft geen geld, maar steelt het van de werkenden.

--sql error-- | 04-07-15 | 22:40

Eensch! Van der Steur roept dat het steeds veiliger wordt in Nederland, want steeds minder gevangenen. Nee er zijn juist meer boeven het afgelopen jaar achter slot en grendel gegaan. Helaas zijn dit hoofdzakelijk kleine jongens, die inderdaad met een heterdaadje van de straat zijn geplukt. De grote jongens blijven wegens gebrek aan recherchecapaciteit buiten schot. Resultaat is dat er momenteel bijna 3000 lege plaatsen zijn in het gevangeniswezen. Waarom sluiten we niet nog een paar bajessen? Het is toch zo veilig in Nederland! www.dji.nl/Images/gw-in-getal-2010-20... (.pdf)

Grote Joop | 04-07-15 | 22:37

Ik had altijd de gedachte om op mijn 65e een bank te beroven en dan zou dat mijn pensioen zijn, of een staatspensioen natuurlijk als het misgaat (misschien wel staatsbegrafenis). Maar tegen die tijd is er helemaal geen cash meer realiseer ik mij net.

Handsomeboy | 04-07-15 | 22:30

"De agenten die Mitch Henriquez van het leven beroofden." - Je berecht gelijk maar even 5 onderbetaalde agenten?

Mark_D_NL | 04-07-15 | 22:29

kloopindeslootjijook | 04-07-15 | 22:19
Je hebt een pil op of je hebt teveel gedronken.

Madame Poitiers | 04-07-15 | 22:28

De meest hilarische zin moet toch wel zijn: Het kabinet rekent echter op nieuwe meevallers.
Misschien moet ik dat ook maar eens doen. En als die dan niet komen, kan iedereen verder de pot op.

The_Black_Knight | 04-07-15 | 22:27

De graai die Lubbers deed in de kas van het ABP bedroeg voor zover mij bekend 20 miljard. Dat bedrag is nooit teruggekomen dus is het gestolen van de pensioengerechtigden.
Die hebben meer dan wie dan ook van de bevolking, de prijs betaald voor het wanbeleid van dit kabinet en natuurlijk de vorigen. Al 6 jaar lang geen indexering van het pensioen(tje) en 1x zelfs gekort door het ABP. Een regelrechte schande.
Iedereen die nu werkt, kan er eventueel nog iets "bij" werken (zoals in mijn omgeving iemand s zaterdags "bijklust" door wat ramen van familie te wassen en met klusjes te helpen) maar gepensioneerden van 70 of zelfs 80 jaar kunnen letterlijk geen kant meer op. Daar heb je dan 45 jaar lang voor gewerkt, om je nu als gepensioneerde al jaren te laten bestelen. Waardevast pensioen? Laat mij niet lachen.

Lupuslupus | 04-07-15 | 22:24

Ze weten nu in ieder geval hoe het voelt om door de roverheid genaaid te worden.

Heiseenberg | 04-07-15 | 22:23

Hulde. Niet alleen vakbonden hebben zich meer aan de regerende kant verbonden dan aan de werkende kant, ook ondernemingsraden bestaan steeds meer uit patjepeeërs en farizeeërs. Likken omhoog en schoppen omlaag, niet zichzelf realiserende dat ze zelf ook met tot aan hun knieën in de stront staan die ze zelf aan het produceren zijn met de directie. Reorganisaties volgen op reorganisaties en het enige dat de OR voor de werkende man doet: Hooguit 1 FTE minder eruit op 60 man, vooral niet teveel eisen stellen want dat kan je eigen carrière in de weg staan.

Handsomeboy | 04-07-15 | 22:21

Vakbonden zijn ontstaan uit knokkende fabrieksarbeiders, gilden uit marktmanipulerende ambachtslieden. Daar zit geen historisch verband tussen.

frank87 | 04-07-15 | 22:20

Mensen hebben dingen gemeen en verschillen.
Sommige dingen die we gemeen hebben zijn we gewoon gaan vinden: Te eten hebben, een dak boven je hoofd. Gezondheidszorg. Onderwijs. Een infrastructuur. Wegen. water. energie. Mobiliteit.

Andere dingen vinden we gewoon, maar zijn eigenlijk alleen maar te regelen omdat bemoeienis verdwijnt:
Vrijheid om te zeggen wat je denkt. Je lichaam is van jou. Je leven is van jou. Keuze om te doen met je leven wat je zelf wil. Ook als nou vrouw, homo of atheist bent. Echte mogelijkheden om je regering te beinvloeden.

Toch komen ze ergens samen. Om er iets van te maken heb je randvoorwaarden nodig. Dus soms is er bemoeienis nodig, soms juist niet. Daarom moet je soms voor dingen zorgen, soms niet.

kloopindeslootjijook | 04-07-15 | 22:19

Klinkt als het fameuze belastingplan.800 euri lastenverlichting echter jammer dat die 800 euri richting de lastenverzwaring van gemeentes gaat.

snakeplisskin | 04-07-15 | 22:15

Dit gaat niet alleen voor de politie gelden maar ook voor alle Belastingambtenaren. (En dat zijn er heel wat)

The Brave59 | 04-07-15 | 22:15

-weggejorist-

kees_de_bees | 04-07-15 | 22:14

de loonsverhoging geldt ook voor voorgaande jaren, moet ik bij mijn baas eens proberen.

sennholz | 04-07-15 | 22:13

Wat een commentaar op onze vakbonden......
.
Die doen ook alleen maar waar ze goed in zijn..........
.
Het zorgen voor een leuk politiek of bedrijfsleven baantje na de vakbondscarriere....... voor henzelf....
.
Geef ze eens ongelijk.......... het zijn ook maar mensne/graaiers...... bonds-bobos......
.
Dus geen kritiek svp:-)

kees_de_bees | 04-07-15 | 22:13

Ik denk niet dat de agenten dit bedoelden toen ze vroegen om meer loon. Dat ze het uit hun eigen zak moeten gaan betalen. Maar wel typerend voor het kabinet Rutte, waar ze er steeds voor kiezen de burger zo veel mogelijk te benadelen.

Osdorpertje | 04-07-15 | 22:11

Wel fijn dat vetlappen zoals V Baalen kunnen super declareren en Jeroen poep aan de schoen nog heel veel baantjes veilig stelt bij de Eu oplichtersclub.

Toontje-lager | 04-07-15 | 22:10

Het is niet meer dan terecht dat er voor de ouderen kortingen aankomen. Want wat kunnen de jongeren er aan doen dat de democratisch gekozen regering van toen een greep in de pot deed?

Het enige wat men nu kan doen is voorkomen dat dezelfde fouten weer gemaakt worden. Maar helaas. De financiele maffia houdt de wereld in haar greep en zal haar niet loslaten tot de laatste druppel bloed eruit is gezogen.

Sparky79 | 04-07-15 | 22:05

-weggejorist en opgerot-

Suerte Piet | 04-07-15 | 22:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl