Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

SVB Leaks VI - Weer een IT'er die leegloopt over snoepreisjes, angstcultuur en mismanagement

svbalarm.jpg Zouden er nog mensen zijn die denken dat de werksfeer, het systeembeheer en de bestuurlijke organisatie bij de Sociale Verzekeringsbank allemaal koek & ei zijn? Je zou denken van niet, na SVB Leaks I, SVB Leaks II, SVB Leaks III en SVB Leaks IV & V. Maar mochten er toch nog mensen zijn die vertrouwen hebben in de SVB - en we kijken nu even nadrukkelijk naar Jetta Klijnsma en Martin van Rijn, maar ook naar Pechtold & Pia van D66 - dan hebben we hieronder nóg een (anonieme edoch uitgebreide) bijdrage van een disgruntled SVB-employee. Misschien is dát nog wel het meest veelzeggend over de zorgwekkende, vastgelopen situatie bij de sociale fondsenverstrekker: dat de (oud-) medewerkers inmiddels uit alle hoeken en gaten opduiken om hun verhaal naar GeenStijl te sturen. Mochten andere SVB'ers deze moedige en prijzenswaardige voorbeelden willen volgen, dan moedigen we dat van harte aan: redactie@geenstijl.nl. Anonimiteit & bronbescherming gegarandeerd! En voor de dames en heren politici: met de kennis over de SVB, met hun MRS en PGB, moet je straks geen verbazing gaan acteren als ook de WW-uitkeringen van het UWV deze zomer op hun gat komen te liggen hè. Zeg niet dat je niet gewaarschuwd bent.. Beste redactie. Hier mijn bijdrage: Aanbesteding MRS toegeschreven naar Siebel/Oracle, de SVB had hier al ervaring in want tijdens de aanbesteding voor de vervanging van het Bull mainframe waren de specificaties zo opgesteld dat enkel IBM als de winnaar uit de bus kon komen. Toen ik daar vragen over stelde, kreeg ik als antwoord "dat dit bij elke aanbesteding het geval was, anders kon je met een inschrijver komen te zitten waar je absoluut niet mee kan/wil samenwerken." Knutselen met Siebel en Cobol Verantwoordelijke lid van de raad van bestuur Marjolein ten Kroode stapt kort na de beslissing, om de SVB-regelingen te laten uitvoeren door pakketten (Siebel/Oracle), op. Het is aan anderen om de gevolgen van deze omstreden beslissing tot een goed einde te brengen. Met pakketten zou het voor de SVB heel makkelijk worden om wijzigingen in de ICT aan te brengen. Er hoefde niet meer te worden geprogrammeerd, enkel nog geconfigureerd. In Siebel staan ruim 500 verschillende bedrijfsmodellen, je hoeft er enkel maar eentje te kiezen. Jammer genoeg gaat geen van al die bedrijfsmodellen over het uitvoeren van wetten en regels, dus was het bij aanvang al duidelijk dat de pakketten bij aankoop eerst grondig onder handen moesten worden genomen voordat het überhaupt enige kans van slagen had. Alle verschillende onderdelen van Siebel hebben wel het Siebel (eigendoms-) stempel, maar feitelijk zijn het allemaal van andere fabrikanten opgekochte systemen die aan elkaar geknoopt zijn. Van één goed werkend Siebel systeem is geen sprake. Het naar de specifieke wensen van de SVB aanpassen van die pakketten is mogelijk, maar bij een (verplichte) upgrade naar een hogere Siebel-versie worden deze aangebrachte wijzigingen niet vanzelfsprekend meegenomen. Het gevolg is dat er na elke Siebel upgrade er weer veel gewijzigd (en getest) moet worden om de correcte werking van het systeem te kunnen garanderen. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor Capgemini, die zich verzekerd zagen van een stabiele stroom van inkomsten. Deze Siebel upgrades komen gemiddeld om de 2 jaar langs. "Oud denken" = bedrijfsrisico Om te voorkomen dat er "ballast" van de Cobol systemen werd meegenomen naar het nieuwe MRS-systeem, is ervoor gekozen om de mensen met wets-, bedrijfs- en systeemkennis niet te laten meedenken over de opzet van dit nieuwe systeem. Dit hebben ze door nagenoeg louter externe krachten laten doen. Pas toen na een paar jaar het duidelijk werd dat dit toch niet zo'n goede insteek was, mochten de ervaren interne krachten ook wat zeggen over de gewenste functionaliteit van het te bouwen systeem. Een groep interne SVB IT'ers heeft al in een vroeg stadium hun zorgen geuit over de keuze om de uitvoer van de wetten en regelingen voortaan middels pakketten te willen doen. Zelfs toen ze in een gesprek de raad van bestuur op de hoogte brachten van de valkuilen en risico's van deze keuze, was de raad doof voor hun argumenten. De ICT'ers werden afgedaan als "oude denkers". Dit "oude denken" is door de SVB bedacht om mensen die zich kritisch opstelden, af te schilderen als mensen die niet wilden veranderen en zo een gevaar vormden voor de vernieuwing van de SVB. Als "oud denken" een onderwerp was in je periodiek beoordelingsgesprek, moest je je zorgen maken want je werd dan als potentieel bedrijfsrisico gezien. Functionaliteit opofferen aan tijdsnood Bij het opzetten van de basis van het Multi Regelingen Systeem, het zogenaamde Business Release 1, is er een kleine door de SVB uitgevoerde regeling gekozen. Dit systeem had een dikke 40 duizend personen als klant. Doordat er steeds meer uitloop was en de datum van invoer verder naderde, kwam de verantwoordelijke architect van Capgemini (Ruben Spekle) in tijdsnood. Als gevolg daarvan is er stevig geschrapt in de functionaliteit van Business Release 1, zo veel dat het opgeleverde product niet meer als basis van MRS kon worden gebruikt. Miljoenen uitgegeven om een regelingetje met slechts 40 duizend klanten te automatiseren. In excel of visual basic had dit in een maandje tijd tegen veel lagere kosten kunnen worden gerealiseerd. De huidige situatie van het BR1 systeem is dat niemand er meer aan durft te zitten omdat niet alle patches van het systeem met goed gevolg zijn doorlopen. Men is op de hoogte van fouten in het systeem maar kunnen/durven hier niets aan te doen. Daar is gorilla Hans Louwhoff weer De eerste kennismaking van Hans Louwhoff met de ICT-afdeling was gelijk dreigend. In de bedrijfskantine had hij geen microfoon nodig om alle ICT-medewerkers toe te spreken, hij brulde als een soort zilverrug gorilla in pak zijn monoloog de zaal in. Daar gaf hij aan zonder ons (interne SVB ICT'ers) het MRS te kunnen realiseren. Hans was net terug van een, door Capgemini aangeboden, (snoep-) reisje naar India en daar had hij pas echt slimme ICT'ers gezien. Deze Indiase Capgemini-medewerkers waren al druk bezig met het bouwen aan het MRS-systeem. In Amstelveen werd er op dat moment nog hard gewerkt aan de requirements van het nieuwe MRS-systeem. Wat het nieuwe systeem nu precies moest gaan doen was nog niet duidelijk, maar voor Capgemini India was dat geen reden om wachten. Binnen de ICT is het gebruikelijk dat men eerst wacht tot er duidelijkheid is over de gewenste functionaliteit van een computersysteem, alvorens met de daadwerkelijke bouw van het systeem te beginnen. Natuurlijk werden deze bouwkosten doorberekend aan de SVB. De grote baas van Siebel/Oracle was zo blij met de aanwinst van de SVB als nieuwe klant dat hij heeft besloten om de leden van de raad van bestuur van de SVB in Amerika te fêteren op zijn privéjacht. (Dit soort integere snoepreisjes doet Oracle wel vaker - red.) Op deze uitnodiging zijn de leden van de raad van bestuur ingegaan en vertelden er zelfs vol trots over tijdens een openbare sessie over de voortgang van het nieuwe systeem. Gevolg van de snoepreisjes: absurde licentiekosten Voor de betalingen van de kinderbijslag, de AOW en nabestaandenuitkering Anw zou MRS gebruik gaan maken van een Siebel betalingsmodule. De jaarlijkse licentiekosten van deze module worden berekend per betalingsontvanger. Geen probleem als je een bedrijf hebt met 500 medewerkers aan wie salaris moet worden overgemaakt, de totale hoeveelheid die aan jaarlijkse licentiekosten blijven dan toch beheersbaar. Maar de SVB maakt geld over naar ruim 5 miljoen mensen: zelfs al zouden de jaarlijkse licentiekosten slechts 1 euro bedragen dan nog wordt de totale jaarlijkse licentiekosten voor enkel deze betalingsmodule 5 miljoen euro! Geen wonder dat de leden van de raad van bestuur als een soort kroonprinsjes (en prinsesjes) werden ontvangen door de grote baas van Siebel/Oracle! Over letterlijk slapend rijk worden. De 1 euro is slechts een fictief bedrag, de daadwerkelijke licentiekosten liggen ongetwijfeld hoger. De strijdkreet van Hans was:"Failure is not an option", hiermee gaf hij aan tegenslagen en teleurstellingen niet toe te laten. Mensen die kritiek hadden werden en plein public door Hans onder handen genomen, waardoor op een gegeven moment niemand zijn of haar kritiek durfde te uiten. Capgemini creatief met systeemfouten. En boekhouden Capgemini ging ook zeer creatief om met gemelde fouten in het systeem. Als het een fout was die Cap verweten kon worden dan viel het herstellen ervan binnen de gemaakte overeenkomst, zo niet dan moest er door de SVB extra betaald worden. Op een dag ontvingen de SVB-medewerkers de vraag uit India wat nu het gewenste datumformaat was: EEJJMMDD (eeuw, jaar, maand, dag) of JJJJMMDD (jaar in 4 decimalen, maand, dag). De SVB-medewerkers gaven als antwoord dat dit toch op hetzelfde neerkwam. Nee, was het antwoord uit India, we leven in de 21ste eeuw dus de huidige datum zou met JJJJMMDD-formaat uitkomen op 20150616 en met EEJJMMDD-formaat uitkomen op 21150616! (honderd jaar in de toekomst, da’s lekker als blijkt dat je nog een eeuwtje moet wachten op je AOW/ANW of kinderbijslag). Het EEJJMMDD-datumformaat bleek al op een 150 verschillende plaatsen in het nieuwe systeem zijn geprogrammeerd, de gewenste functionaliteit was verkeerd opgesteld door de SVB-medewerkers - dus gold als een extra/nieuwe functionaliteit. Of de SVB maar even diep in de buidel wou tasten. Angstcultuur door uitzonderlijke ontslagregeling De SVB is een zelfstandig uitvoeringsorgaan met de uitzonderlijke positie binnen de ontslagwet: zij kan geheel op eigen houtje besluiten om medewerkers te ontslaan, ZONDER dit te hoeven voorleggen aan het UWV voor een ontslagvergunning, of aan de kantonrechter voor een afkoopregeling. Dit versterkte de angstcultuur binnen het bedrijf, mensen wisten dat er geen toetsing van een ontslag plaatsvond door een van de SVB onafhankelijk orgaan. De afdeling HR onder leiding van Marleen Hofstede, maakte van deze positie dankbaar gebruik. Door de Nederlandse functienamen te vervangen door Engelse functienamen, veranderde de functies zodanig volgens de SVB dat het gerechtvaardigd was om hele ICT-afdelingen boventallig te verklaren. Mensen moesten dan solliciteren naar hun functie, zodat er geselecteerd kon worden met wie ze verder wilden en een geen rekening gehouden hoefde te worden met het afspiegelingsbeginsel (zoals wel gesteld is in het Sociaal Beleidskader van de SVB). Medewerkers die solliciteerden op medior-niveau van de verschillende functies, werden tijdens het voorleggen van hun nieuwe arbeidscontract geconfronteerd met een aanstelling op junior niveau. Natuurlijk stond het hun vrij om het aangeboden contract eind februari niet te ondertekenen, maar dan eindigde hun huidige contract per 1 maart. Met de economische crisis nog in volle gang zagen de mensen in dat er geen andere keuze was dan dit mindere contract te tekenen. Op deze manier kon de SVB de loonkosten ook nog een beetje naar beneden schroeven. Toen door de minister in september 2014 de stekker uit het MRS-systeem werd getrokken, kregen de daar werkende SVB-medewerkers meteen een groot probleem want het ontwerp en ontwikkel werk hield per direct op te bestaan. De MRS-medewerkers hebben, door zich in te schijven bij “Belangstellende registratie AA”, moeten aangeven of ze hun werk bij de SVB wilden behouden. Maar aangeven dat je een belangstellende was gaf geen enkele garantie dat je bij de SVB kon blijven werken. De “sociale” bank probeerde een deel van hun MRS-problemen op het eigen personeel af te wentelen. Na maanden onzekerheid kregen de mensen eind mei 2015 eindelijk te horen dat ze per 1 juni 2015 konden terugkeren naar hun oude afdeling (vele mensen waren vanuit deze oude afdelingen ooit gevraagd of ze mee wilden helpen met het realiseren van het nieuwe MRS-systeem). Alhoewel de werksfeer behoorlijk verpest is bij de bank, hoop ik er nog wel een tijdje te kunnen blijven zitten. In deze crisis tijden is het voor een wat oudere medewerker erg lastig om ander werk te vinden (en mijn huidige aanstelling is voor vast, dat krijg je bij een andere werkgever met de nieuwe arbeidswetten niet meer). Dus ook ik onderteken met: Anoniem

Reaguursels

Inloggen

Toen ik 'India" las wist ik genoeg.

Ik doe ook zaken met die mannen (en andere delivery centers in de wereld) voor mijn werk, het is echt huilen met de pet, ze trekken die mannen van straat en ze hebben werkelijk geen common sense en kunnen niet out of the box denken.

Je moet ze werkelijk *alles* gedetailleerd stapje voor stapje als een kleuter dingen uitleggen. Hierdoor winnen de grote detacheerders vaak de deal, al hun delivery centers en "kennis" (kuch, kuch) zit in India.
Als eenmaal het contract rond is, de transitie en transformation over is, is er geen weg meer terug voor de klant. Vraag mij vaak af waarom er niet gegaan wordt voor goede HBO NL'ers, dit moet uiteindelijk netto onder de streept hetzelfde kosten en je krijgt veel betere kwaliteit doordat mensen echt met de klant meedenken.

Tini | 20-06-15 | 15:38

Ik verbaas me er echt over dat iedereen maar steeds weer verwacht dat ambtenaren projecten kunnen managen. Projecten managen houdt in dat je beslissingen moet nemen. Ambtenaren zijn opgeleid om regels na te leven. Ze MOGEN niet nadenken of iets vinden.
.
Dat de CAPs en SIEBELS daar gebruik van maken kun je ze amper kwalijk nemen. Hun wordt letterlijk de vraag gesteld om een probleem op te lossen, waarna een onderzoek plaatsvindt wat het probleem nu eigenlijk is. Daarvoor moeten ambtenaren vervolgens hun mening geven, en impliciet zijn dat beslissingen voor anderen.
En dat in projectteams van tientallen mensen met een bureaucratie die die van het betreffende ministerie nog overstijgt. Wat verwacht je dan? Dat zo'n project slaagt?
.
Zolang de overheid niet op no cure no pay basis gaat werken, blijft dit bestaan. En waarom niet? Zolang je een moderne projectmanagement methode gebruikt kan dit zonder risico voor leverancier en klant. Maar ja., degene die niet capabel is, die wordt in zo'n project heel snel zichtbaar.

Deus Absurdia | 20-06-15 | 14:14

Fabrieken automatiseren lijkt me ook wat simpeler, inkomend spul wat niet aan de specificaties voldoet komt de fabriek niet in. Spul wat halverwege het proces afwijkingen geeft gooi je eruit. En als het eindresultaat niet voldoet, dan wordt het weggegooid. Bij PGB, heb je allerlei afwijkende situaties, een man (bijv. Hawkings) die met de verpleegster gaat trouwen en dan wellicht een gemeenschappelijk rekening opent. Later zijn ze weer gescheiden. Of je PGB aan je vrouw mag besteden is de vraag. Of je nog PGB nodig hebt als je getrouwd bent een andere. In de analogie met de fabriek komen deze mensen de fabriek niet in voordat ze gescheiden zijn en blijven. Maar bij de PGB moet iedereen er in kunnen, en met het juiste resultaat er uit. Zonder uitzondering, althans dat is het streven.

Gemak | 20-06-15 | 13:58

Specificaties voor aanbestedingen worden overal, letterlijk overal, aangepast,zodat hooguit een tweetal aanbieders ook daadwerkelijk door de lichting heen komt. Dit is dus niet echt een SVB issue :)

Dubz | 20-06-15 | 11:45

Gemene deler in dit soort projecten is overigens wel dat ALS ER DAN UITEINDELIJK EEN WERKEND SYSTEEM IS, de overheid besluit om het wetten stelsel om te gooien zodat men weer opnieuw kan beginnen.

Mastermattie | 20-06-15 | 11:09

Wij automatiseren complete fabrieken voor een fractie van dat bedrag. Tja, en dan heb je het over een real-time omgeving waarin secondes belangrijk zijn en niet dagen of maanden. Heel wat complexer dan KA.

ffzeiken | 20-06-15 | 11:07

En de blacklist groet door:
Capgemini
Getronics / Pink Roccade
Fox-IT
Translink Systems
Oracle

Oh en in een hele andere categorie hebben we natuurlijk Ansaldo Breda nog.

Namen waar je keer op keer ellende over leest en welke toch steeds maar weer opduiken bij "nieuwe" projecten.

Onze overheid heeft een (moedwillig) gebrek aan zelflerend vermogen

Mastermattie | 20-06-15 | 11:02

Ga door, Ga door, GeenStijl met het publiceren van dit soort "coming out" van mensen binnen de Sociale Verzekerings Bank (SVB) die verantwoordelijk zijn o.a. voor de enorme gaos i.v.m. de uitbetalingen aan Persoons Gebonden Budget (PGB).
Als je IT systeem uit het jaar 0 dateert en als de diverse systemen niet goed op elkaar aansluiten en als het IT personeel niet genoeg kundig is en als de IT leiding NIET naar het lager personeel op de werkvloer wil luisteren en als er NIET GENOEG (bezuinigingen) geld beschikbaar is om vernieuwingen door te voeren in het IT systeem en als er een Staatssecretaris is (Martin van Rijn) die alle adviezen in de wind slaat dat 01-01-2015 NIET haalbaar is en toch doorzet en de invoering start op 01-01-2015 dan moet je niet raar opkijken dat het nu nog steeds (MEDIO 2015) een klere zooi is.
.
Het zal dan ook een kwestie van tijd zijn alvorens het ZEVENDE PGB debat met rolstoel terroriste Jetta Klijnsma en met PGB misdadiger Martin van Rijn zal gaan plaatsvinden.
.
Leden van de Tweede Kamer: graag wel voor jullie over twee weken voor 2 1/2 maand op VAKANTIE gaan!!!

kippevlees | 20-06-15 | 10:44

BREKEND: www.nu.nl/economie/4072147/svb-moet-sc... Hell yeah. SVB gaat bloeden voor financiële mishandeling zorgverleners. maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/ar...

"De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet hulpverleners die pgb-gelden te laat ontvangen, dezelfde schadevergoeding betalen als een werkgever die het loon aan zijn werknemers te laat uitbetaalt." & "De wettelijke verhoging is in dit geval 25 procent. De SVB moet de zorgverleenster uit Franeker een voorschot van 1100 euro op de verhoging betalen."

Feynman | 20-06-15 | 08:56

Een volgende aflevering van dit artikel is heel makkelijk te schrijven door zoek en vervang: SVB met een zorginstelling en IT bedrijf door een ander groot IT bedrijf.
Managers kun je uit een vast bestandje variabel laten invullen.

De Bruune Pleebejer | 20-06-15 | 08:15

Heel netjes dat je alweer de 150 gedogers hebt ingelicht, Bart.

Stormageddon | 20-06-15 | 00:29

nono_einstein | 19-06-15 | 20:50

Precies, die documenten kunnen heel veel vertellen. Wil ik ook zien!

Emilioot1 | 20-06-15 | 00:11

-weggejorist-

Patrick Klarenbeek | 19-06-15 | 23:53

Alweer een manager, vraag me af of we deze incompetente neathertalers (wel met de benodigde papieren) echt nodig hebben. Het is wel gemakkelijk voor de directie, meestal financiele mensen. En als er iets eenvoudig is, is dat het wel.

De manager is de loop jongen of juf van de samenleving.
Deze luizen, zijn vandaag links morgen rechts. (zonder norm besef )beschermen de directie.

Het zijn eigenlijk de nsb'ers van het geheel.

De vraag is eigenlijk helpt deze functie het geheel.
Als het heel slecht gaat wel (Er zijn ook mangers die wel verstand van zaken hebben, helaas zijn deze schaars) maar anders zeker geen meerwaarde!

nononse | 19-06-15 | 23:10

Niks anders in de gemeente waar ik woon. Ik werk voor de gemeente maar alle besluiten die genomen worden omtrent mijn werk en dat van mijn collegae komt van hoger hand, zonder enige vorm van communicatie met de mensen op de ''werkvloer''. Zonder uitzondering is elk besluit wat genomen is en de daarbij horende veranderingen verkeerd uitgepakt. Het verbaast me iedere keer weer dat men de bron van kennis die direct beschikbaar is niet wil raadplegen.

Peethee | 19-06-15 | 22:38

Gaan wij het nog beleven dat deze enorme IT faal bij de SVB, waardoor duizenden PGB houders geen geld of veel te laat geld ontvangen, besproken gaat worden in de Tweede Kamer?
Want over twee weken gaan de dames en heren van de Tweede Kamer voor 2 1/2 maand op vakantie!
Maar Oetlul van Dijk (PvdA) en Harry Potters (VVD) zullen een plenair debat in de Tweede Kamer wel weer blokkeren, lees: botweg tegenhouden.

kippevlees | 19-06-15 | 22:28

"Het EEJJMMDD-datumformaat bleek al op een 150 verschillende plaatsen in het nieuwe systeem zijn geprogrammeerd..."
Wel eens gedacht aan het eenmalig definiëren van een 'constante' aan het begin van de code, heren programmeurs?

PG4161 | 19-06-15 | 21:41

Eey Van Rossem, waar blijft je nieuwe post over de rechter die heeft besloten dat alle arme PGB-mensen die niet op tijd betaald hebben gekregen tot wel 50% extra salaris moeten krijgen? Komt op de rekening van Van Rijn, dus 1 keer raden wie dat weer gaat betalen..

Robin Hood | 19-06-15 | 21:03

het wordt tijd dat aan mensen die het land moeten leiden ministers en zo bepaalde funktie eisen worden gesteld,er komt tegenwoordig meer bij te kijken dan een grote scheur,en een grimas.
raad van bestuur zijn dat niet van die super mensen
die toch zeker geen verstand hebben van zaken waar ze over mee mogen praten,sommigen hebben 10 tallen meelul funkties.
zou het niet eens tijd worden,dat de werknemers waar het over gaat zich verenigen,een vakbond of zo.
eendracht maakt macht.
er wordt momenteel druk gewerkt om alle verworvenheden,als ouderwets te bestempelen.
en het klootjes volk stinkt er in.
wat er voor terug komt,terug naar 1900.
deze regering zal de geschiedenis ingaan als volkomen onbekwaan niet de vernieuwers,maar de vernietigers,
de liegers en de bedriegers

,
de liegers en de bedriegers


soledad | 19-06-15 | 21:01

Als je dit drama leest begrijp ik niet dat 'het volk' uberhaupt nog durft te vragen om meer regels en uitzonderingen. Onze wetgever is niet instaat wetten uit te voeren en ondanks dat blijven wij maar vragen om meer.

Dit IT drama zou voor ons juist een reden moeten zijn om de overheid te vragen zich ergens niet mee te bemoeien... Laten we daar eens met z'n alle om vragen.

En dat datum formaat onderdeel zegt eigenlijk dat de volledige investering tot nu toe afgeschreven kan worden. Klaar , over en uit. Dit is zo enorm basis. Datum formaat hardcoded op 150 plekken...

Emilioot1 | 19-06-15 | 20:58

Zijn die aanbestedingen openbaar?
Ik ben nu toch wel heel erg benieuwd naar wat er precies gemaakt had moeten worden en waarom dat zo'n soepzooi geworden is.
Als er een klokkeluider is die wat van die aanbestedingsdocumenten heeft, ik zou zeggen, de mailbox van Geenstijl staat denk ik wagenwijd open.

nono_einstein | 19-06-15 | 20:50

Vertrouw de 'SVB' klokkenluiders niet.
Zijn geen ICT'ers maar slechts wat Pipo's uit het midle-management.

Eigenlijk wel mooi dat ze gedumpt zijn, is goed voor voor de belastingbetaler. Nu nog het 'middenmanagement' in de zorg dumpen.

CarelJan7937 | 19-06-15 | 20:37

Als je Cobol code kan kloppen zijn SQL query's kinderspel.

CarelJan7937 | 19-06-15 | 20:17

Bij zonder code kloppen gingen mijn nekharen overeind staan. Vinkjes zetten is voor eindgebruikers.

Heb ter lering en vermaak ook wel eens ERP boeren langs laten komen. Veel betalen voor minder functionaliteit en uiteindelijk wordt het ook maatwerk tegen meerprijs. En dan hebben we het nog geeneens over nog meer maatwerk na updates.


CarelJan7937 | 19-06-15 | 19:57

Wanneer gaan die lui in Den Haag eens voor ons aan de slag?

Turk182 | 19-06-15 | 19:55

Over de ICT'ers die bang zijn voor hun baan. Ik zie mensen roepen dat ze zo weer een andere baan zouden krijgen als ze capabel zijn. Waarschijnlijk zijn de ICT'ers bij de SVB geen zogenaamde "capabele ICT'ers". Maar eerder top-specialisten die wetgeving weten om te zetten in code. Die automatisch doen wat handig is, en allang hebben afgeleerd wat onhandig is. Bij CAP zullen waarschijnlijk meer "capabele" ICT'ers zitten. Maar die proberen nu 40 jaar aan afgeleerde fouten en praktijkervaring in één jaar te proppen zonder te weten hoe het in de praktijk gaat.

Gemak | 19-06-15 | 19:23

En die Hans Louwhoff loopt nog vrij rond?
En het kut kabinet zit er nog?
Dit land is verloren.

Willem van Rood | 19-06-15 | 19:05

@Le Roi | 19-06-15 | 15:16
Bij ons bedrijf programmeert de directeur zelfs een paar dagen per week mee. De financiele man ook. Staan altijd met de voeten in de klei.

Bad Ass Justice | 19-06-15 | 19:01

Wat ik dan niet snap van de oude ploeg is dat er geen georganiseerde acties zijn geweest. Niks mis met even aan de noodrem trekken als je ziet dat de boel dreigt te ontsporen.

Alle systemen down gooien en pas weer opstarten na goede afspraken met de directie.

CarelJan7937 | 19-06-15 | 18:47

Martin van Rijn vertrekt echt niet voor aflevering XIII. Zijn geluksgetal.

Raider Twix | 19-06-15 | 18:37

Met zo'n eenvoudige ontslagregeling lijkt het me niet moeilijk een paar koppen te laten rollen.

Maaiveld | 19-06-15 | 18:37

"Het EEJJMMDD-datumformaat bleek al op een 150 verschillende plaatsen in het nieuwe systeem zijn geprogrammeerd,"

Dus die briljante Indiase programmeurs waren niet eens in staat een datumformaat netjes te encapsuleren? En die Nederlandse SVB managers accepteren dat?

.... Gaat even kaak van vloer oprapen ....
Bruine Beer | 19-06-15 | 15:06

Ik had al hetzelfde idee, nu doe ik eigenlijk alleen maar wat VBA for access en Excel, maar vaak terugkomende scripts breng je normaal onder een funktie onder dacht ik zo.
Je gaat echt niet 150 keer hetzelfde script lopen plaatsen als je dat met een funktion Call ook kan doen... afijn, ik ben wat dat betreft een leek... maar toch!
mood | 19-06-15 | 16:05

Ik ben nog steeds mijn broek van de grond aan het ophalen, nadat ik dit las. Als die "briljante" Indiase coders met zoiets simpels als een datumvariable al niet goed kunnen omgaan, zou ik wel eens willen weten hoe ze met alle andere variablen en constanten omgaan. Alle normbedragen waar gevraagd hard coderen? Whaaahhha, inderdaad briljant voor Cap. Weet je wat, ik wil het eigenlijk niet weten.

Eecom | 19-06-15 | 18:32

En daarom ook een tuchtcollege voor managers en bestuurders. En voor rechters. Zo'n wijf als Marleen Hofstede verdient simpelweg straf. Zo'n nul als Hans Louwhoff verdient simpelweg straf.
--
Dank gs voor het breed uitmeten van deze wantoestanden met naming and shaming. Misschien is dit de enige weg waarop bestuurders- en management tuig ander gedrag gaat vertonen: als ze bang worden omdat ze raakbaar zijn.

appeltjesgroeneweide | 19-06-15 | 18:06

@Jok met Brok | 19-06-15 | 15:33
Niets daarvan !
Gewoon doorroeren...!

Wijze uit het Oosten | 19-06-15 | 17:32

Ordina wordt gefilleerd omdat het ambtenaren naar een stadion meenam (redelijk normaal).. Kamervragen, onderzoek, beurswaarde gehalveerd, 2 uitzendingen van Zembla enz enz... Bleek weinig aan de hand... Bedrijf bijna naar zn klote...

Hier gaat een hele RvB naar een privejacht in de VS van Capchemini (en wat nog meer?!?), worden regels van een aanbesteding zo opgesteld zodat men maar bij één bedrijf uit kán komen en gaat de verantwoordelijke voor de aanbesteding direct na de toewijzing weg...? Heeft die een nieuwe functie of huis nu ergens ofzo?

Hier zou een onderzoeker toch eens in kunnen denken denk ik...

bassio | 19-06-15 | 17:27

Ik vind het allemaal prachtig, heb mijn eerste huis jaren geleden overgehouden aan CMG en Arbeidsvoorziening (Agora oid, wat een teringbende was dat, betaalde extreem goed).

Nu op zoek en ik zie de eerste klussen al los komen bij de SVB, dat wordt weer cashen de komende jaren als het een beetje mee zit (anders wel de belastingdienst of DUO)

GrandmasterB | 19-06-15 | 17:21

@Cuyahoga | 19-06-15 | 15:17
U is Bakito ?

Wijze uit het Oosten | 19-06-15 | 17:20

Lekker out-sourcen naar India.... Had het even gevraagd, dan had ik je verteld dat ik een Indiase kennis heb (hij kwam in Rotterdam de RSM doen) die mij vertelde dat je er een duidelijk verschil hebt tussen Noord- en Zuid India. In Zuid-India zou je je universitaire titels al bij een pakje ghee (boter) krijgen. Hij is (als zoon van een bankier, dus niets te klagen zou je denken) India spuugzat en woont in Zwitserland.
Verder is het weer 'old-boys'. Dus zal hier niets aan gedaan worden, ondanks alle ophef op GS. Want dit haalt het NOS nauwelijks.

EEnzame SchizofrEEN | 19-06-15 | 17:14

@voldemort | 19-06-15 | 16:17
EEJJMMD is hetzelfde als JJJJMMDD.
Wat ze ook in India beweren.
Het is ALTIJD hetzelfde en dat is ALTIJD zo geweest.

En als je de EE niet begrijpt,in het Engels zou je CC moeten zijn, VRAAG je het.
En dat doen ze in India veel minder vaak.

DiRadical | 19-06-15 | 17:12

Dit klinkt zo herkenbaar en dan werk ik niet eens voor de overheid.
Bij ons is er zo ook een 'systeem' neergezet zonder gebruik te maken van de interne ICT afdeling en volledig beheert door derden.
Want interne IT is veel te duur, veel te langzaam, niet flexibel, enz., enz.
Pas toen het helemaal mis ging, na live gang, moesten er in één keer heel veel IT-ers meehelpen om puin te ruimen. Pas na 1 jaar werkte het weer redelijk.
Gelukkig zijn we zo groot en hebben we nog andere inkomsten bronnen dan consumenten. Anders waren we er echt failliet aan gegaan.

DiRadical | 19-06-15 | 17:02

Ze hadden gewoon moeten overschakelen op een FRqT3-platform en dan de de wet- en regelgeving epibreren naar OS. Dat weet iedere IT-kneus.

Piet Karbiet | 19-06-15 | 16:54

GS peutert meer los, dan welke parlementaire enquete dan ook, met Dik Tron Elias. Hulde!

Wim Venijn | 19-06-15 | 16:52

@T.H. | 19-06-15 | 16:41
Twee woorden: Te Laat. :)
Bovendien worden klokkenluiders beschermd door de wet voor het zogeheten Huis voor klokkenluiders. En komt er altijd onderzoek naar de melding en zo nodig ook naar de manier waarop een klokkenluider is behandeld.
De SVB is fucked en terecht. Beerputten hebben we al genoeg. Ze moeten open.

The real McCoy | 19-06-15 | 16:49

Vera Bergkamp D66, kóm er maar in. Zij heeft immers tot augustus 2012 gewerkt bij SVB (aldus Linkedin) en zij weet dus wel een en ander, mag je aannemen.

Joris Draaksteker | 19-06-15 | 16:45

Waar blijft het anoniem doorgestuurde mailtje to all SVB employees met daarin twee begripvolle, overbodige inleidende alinea's met in de derde alinea de oekaze strekkende tot het nooit meer eigenhandig zoeken van contact met welk medium dan ook.

T.H. | 19-06-15 | 16:41

Maar hoe is het inmiddels met Martine Vos uit de eerste aflevering ?

Rest In Privacy | 19-06-15 | 16:38

@Le Roi | 19-06-15 | 15:16
Je beste sales man maak je nooit sales manager. Je beste coder maak je nooit IT manager.

Mark_D_NL | 19-06-15 | 16:31

Nooit bij de SVB gewerkt - hoeft ook niet zo van mij - maar de verhalen ken ik wel. De sfeer zoals deze geschetst wordt komt overigens aardig overeen met wat ik bij het UWV mee heb gemaakt: ook veel zilverruggorilla's, ook heel veel onder het tapijt vegen, ook heel veel hele domme en hele dure beslissingen.

Tux1337 | 19-06-15 | 16:22

Oh please, laat mij dat project onderhanden nemen, trap ik meteen al die fraudeurs deruit. En ik doe het voor 1/4 van het totaal bedrag, binnen 2 jaar klaar en opgeleverd.

Bij nader inzien laat maar, de overheid wil graag criminelen, ik ben veels te eerlijk.

Methylfenidaat | 19-06-15 | 16:21

Een aanbesteding toeschrijven in de richting van een bepaalde leverancier zie je regelmatig, maar als je wil voorkomen met de verkeerde partij aan tafel te zitten is daarvoor het geijkte instrument een fatsoenlijke prekwalificatie - scheelt beide partijen een boel tijd en geld.

Caveman48 | 19-06-15 | 16:19

Het lijkt erop dat alle SVB medewerkers die 'oud denken' net zo trots mogen zijn op iedereen in Nederland die het stempel 'racist' krijgt. U bent een held die zich terecht uitspreekt tegen misstanden. Maar de SVB is net zoals net als de Nederlandse politiek zo rot als een al maanden geleden overleden rund. De waarheid wordt gestraft zodat gewetenloze opportunisten er rijker van worden over de rug van vele onschuldigen.

The real McCoy | 19-06-15 | 16:17

Als ze EEJJMMDD gebruiken als datum is het zelfs voor een leek voldoende om ze er keihard uit te trappen. Hoe dom zijn die managers van de SVB?

voldemort | 19-06-15 | 16:17

@Bac | 19-06-15 | 15:54
Ook natuurlijk. Maar IT-management is toch iets anders dan programmeren. Maar natuurlijk zouden zijn medewerkers respect moeten hebben voor zijn kennis en inzicht.

AntiSoof | 19-06-15 | 16:14

@hoevenpe | 19-06-15 | 15:55
Rocketscience lijkt mij ook niet zo extreem moeilijk, maar goed. Je hebt natuurlijk ook wel gelijk.
En ja, ik weet dat er grote bedrijven zijn die ten eerste denken aan winst en dan pas aan de klant. Daarom zou een manager van het bedrijf moeten houden en zeer zeker integer moeten zijn plus over de nodige mensenkennis en psychologisch en werkvloer-inzicht beschikken. Maar ja,vindt dat meer eens in één persoon. LOL

AntiSoof | 19-06-15 | 16:11

rofl, op mijn oude werkplek ging dat ook zo bij iedere reorganisatie en steeds maar weer dezelfden welke dat na een tijdje weer recht mochten breien. Prachtig. Ik ben zo blij dat ik een stuk rustiger bedrijf ben gaan werken, ik kan na 5 jaar eindelijk weer een beetje lachen om dit soort dingen.

sufkut | 19-06-15 | 16:07

"Het EEJJMMDD-datumformaat bleek al op een 150 verschillende plaatsen in het nieuwe systeem zijn geprogrammeerd,"

Dus die briljante Indiase programmeurs waren niet eens in staat een datumformaat netjes te encapsuleren? En die Nederlandse SVB managers accepteren dat?

.... Gaat even kaak van vloer oprapen ....
Bruine Beer | 19-06-15 | 15:06

Ik had al hetzelfde idee, nu doe ik eigenlijk alleen maar wat VBA for access en Excel, maar vaak terugkomende scripts breng je normaal onder een funktie onder dacht ik zo.
Je gaat echt niet 150 keer hetzelfde script lopen plaatsen als je dat met een funktion Call ook kan doen... afijn, ik ben wat dat betreft een leek... maar toch!

mood | 19-06-15 | 16:05

@AntiSoof | 19-06-15 | 15:52
Het zou niet verkeerd zijn als die mensen in vaste dienst zijn, tegelijk raken deze mensen veel sneller verstrikt in het politieke web ben ik bang.

Wat je vooral nodig hebt zijn interne medewerkers met verstand van ICT, die hoeven niet zelf te programmeren als ze maar gelijkwaardig mee kunnen denken en praten.

hoevenpe | 19-06-15 | 15:58

Dit is de waarheid, zo helpe mij God. Dit klinkt zooooooooo herkenbaar....

Handsomeboy | 19-06-15 | 15:55

@AntiSoof | 19-06-15 | 15:46
Ik denk ook wel dat het ingewikkelder is dan nu geschetst wordt en ik zet het wat scherper aan maar in de kern is het toch een overzichtelijk proces, dit lijkt me nou geen 'rocket-science' en hoeft voor 40k 'objecten' geen miljoenen te kosten.

Het lastigste lijkt me vooral om niet 'ja meneer, wij maken dat' tegen alle omhooggevallen baasjes te zeggen. Een goede ICT'er programmeert niet blindelings maar is kritisch naar de opdrachtgever toe: signaleert als iets onnodig complex, foutief of wellicht niet nuttig is.

hoevenpe | 19-06-15 | 15:55

@AntiSoof | 19-06-15 | 15:49

De ITers die onder hem werkte.

Bac | 19-06-15 | 15:54

@hoevenpe | 19-06-15 | 15:49
Dat kan zeker. Maar voor de continuïteit zouden er toch echt een paar zware jongens en andere goede programmeurs in dienst moeten zijn en blijven. Dat is écht veel beter en tenslotte goedkoper. Maar dat is mijn mening hè?

AntiSoof | 19-06-15 | 15:52

@Aetje | 19-06-15 | 15:42
Juist. En wie zouden die IT-managers moeten testen? Andere door de wol geverfde en gekwalificeerde IT-managers.

AntiSoof | 19-06-15 | 15:49

@AntiSoof | 19-06-15 | 15:12
Je kunt 'zware jongens' ook heel goed als ZZP'er inhuren, die zijn vaak veel loyaler/gedrevener omdat die elke keer weer op het resultaat beoordeeld worden. Een tevreden klantrelatie is vaak de basis voor decennia aan regelmatige opdrachten, iets dat voor beide partijen heel prettig is.

hoevenpe | 19-06-15 | 15:49

@hoevenpe | 19-06-15 | 15:39
Ik weiger het project als te eenvoudig af te doen. Ik overdrijf het e.a.a. liever een beetje, dan kan het altijd meevallen. Mijn ervaring is dat een ICT-project vaak als te eenvoudig wordt ingeschat. Denk aan alle wettelijke regels, de structuren die nu gelden in en bij de SVB, de verslaglegging, het niet al te moeilijk aanpassen van de veranderende regelgeving en de kosten van het totaal en dan niet alleen bij oplevering maar ook over zeg 10 jaar en het liefst vrij van onnodige kosten zoals licenties. Ver wijs ik nog op de bescherming tegen virussen, adequate backups etc. etc..

AntiSoof | 19-06-15 | 15:46

"IT-ers hebben onze overheid/maatschappij/belastingbetaler al miljarden gekost met hun gepruts.

Nu plegen ze ook nog eens landverrrrraad. Dit land is ziek. "

Nuance: IT -managers-. Of in dit geval, mismanagers die aan niemand verantwoording afdragen. Dat is het probleem hier - vriendjespolitiek, incompetentie en een "hell or high water" design cyclus die gestart is zonder dat de vereisten van het systeem bekend waren. Dit systeem is (net als dat gepruts bij de politie) nooit bij het ontwerp en planning begonnen, met als gevolg dat de vereisten niet duidelijk waren en er dus een inadequaat systeem uit de bus komt. Als ITer zie ik dit vaker en vaker gebeuren. Oorzaak is altijd hetzelfde: Mensen met meer management dan IT kennis op IT management posities.

Oplossing is simpel. IT managers op competentie met de huidige systemen toetsen, bij onvoldoende niet geschikt voor de positie. En de competente IT managers beslissingsrecht (go/no go) geven met betrekking tot de design -> implementatie overgang, en de implementatie -> acceptatie -> productie stappen.

Aetje | 19-06-15 | 15:42

@AntiSoof | 19-06-15 | 15:12
Jaar lang praten met een groep (lees: 500k) voordat je een relatief eenvoudige tool kunt maken die 40.000 betaalregels per maand uitspuugt? Denk juist dat het veel beter gaat als je in korte iteratieslagen een eenvoudig prototype maakt, niet dat ik het aanraad maar dit soort aantallen kan je zelfs nog in Excel aan elkaar prutten...

hoevenpe | 19-06-15 | 15:39

-weggejorist-

richardsp1 | 19-06-15 | 15:36

@Anoniem
Ik weet niet wie je bent, maar jij klinkt in mijn oren als iemand die weet waar Abraham de ICT-mosterd haalt.

AntiSoof | 19-06-15 | 15:35

Duidelijk hoeft niet meer in de beerput geroerd te worden. De stank is - na briefje 4 - nu al overweldigend.

Jok met Brok | 19-06-15 | 15:33

@Skunk57 | 19-06-15 | 14:48

Blueriq van TSS (een dochter van PinkRoccade) kan dit.
Echter heb je hier nog steeds enkele tientallen (business- en technische-) engineers voor nodig om dit draaiende te houden en up-to-date te houden die on-site moeten zitten en continu de managers lastig mogen vallen.

Rest In Privacy | 19-06-15 | 15:33

Le Roi | 19-06-15 | 15:16
^^^^
+veel, zo zou het moeten zijn, helaas worden bij ons de beslissingen genomen door iemand van de hotelschool, omdat iemand met een dergelijke opleiding kennelijk zo goed klant vriendelijk kan werken.
Werkt voor geen meter maar dat word dat zeer professioneel en klant vriendelijk medegedeeld

BenHetZoZat | 19-06-15 | 15:30

Skunk57 | 19-06-15 | 14:48
Waarschijnlijk 0. Daarom is maatwerk ook een vereiste, wat natuurlijk duur lijkt, maar gezien we nu over SVB lezen weleens heel goedkoop kan blijken te zijn....

BlowingBubbles | 19-06-15 | 15:27

de beste websites worden immers ook gemaakt in Frontpage
dus ik snap waarom ze kiezen voor die mooie configuratiepaketten

heute9096 | 19-06-15 | 15:25

@Le Roi | 19-06-15 | 15:16
Preken voor eigen parochie is in deze toch het beste naar mijn smaak. Onwetendheid in deze materie kan onvoorstelbaar gevaarlijk zijn. Het heeft geen zin dus om onwetenden in te lichten over automatiseren op hoog niveau. Het is beter de vakman door te lichten op integriteit. Denk ik, dat zet meer zoden aan de dijk.

AntiSoof | 19-06-15 | 15:21

@Bewustbeschonken | 19-06-15 | 15:08
Probleem is wel, dat er niemand een rapport schrijft met daarin de conclusies en adviezen, om die dan na het zomerreces en onder het tumult van prins(es)jesdag(?) aan te bieden, zodat het meteen weer ondersneeuwt, want zo gaat dat toch in het Haagse.
.
Over zomerreces gesproken... Nu die gasten toch vanaf het strand naar de dobbernegers kijken, hoe die aanspoelen op het strand, waar ze net ze lekker bruin lig te worden of een wandelingetje maken en aan hun ijsje likken, en snel de andere kant opkijken, staat dat gebouw toch zo goed als leeg, dus ruimte zat voor opvang van een paar van die vluchtelingen. EN ik denk dat er in het Brusselse ook wel één of meer van die gebouwen staan.

Rest In Privacy | 19-06-15 | 15:18

necrosis | 19-06-15 | 14:56
Zwitsal?
Moehahahaha
*lul op tafel legt*

Cuyahoga | 19-06-15 | 15:17

Ugh, dat 'zero coding' principe. Wellicht dat ik als web- en softwareontwikkelaar preek voor eigen parochie, maar elk hip marketingmannetje of manager die beweert een platform te hebben waarmee je middels het 'zero coding' principe iets fantastisch op kunt zetten, lach ik vierkant uit en weiger ik bij voorbaat al om mee samen te werken.
.
Zo heb ik voor een grote opdrachtgever eens moeten werken met de gruwel die OutSystems heet. In OutSystems programmeer je niet, maar definieer je functionaliteit door schematisch het verloop van functionaliteit op te bouwen, à la drag & drop. Werkt aardig om even snel een CRM pakketje op te bouwen, maar voor een volwaardige web applicatie die zowel functioneel moet zijn als leuk uit moet zijn, werkt het voor geen meter. In een later stadium ben je meer tijd kwijt met het platform te 'hacken' (ja, met code dus!) om normaliter simplistische dingen toe te passen, dan dat je dat met een reguliere programmeertaal of stack zou doen.
.
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: lui die nooit zelf op noemenswaardig niveau geprogrammeerd/ontwikkeld hebben zouden NOOIT maar dan ook NOOIT een vinger in de pap mogen hebben van een project, laat staan projectleider of manager van een IT afdeling worden, en uiteindelijk op strategisch niveau keuzes mogen maken. Ja, nogmaals wellicht een gevalletje preken voor eigen parochie, maar de shit waar je als ontwikkelaar regelmatig mee te maken krijgt omdat een of andere consultant of manager zich halverwege het project weer eens iets verzint, is eerder regel dan uitzondering.

Le Roi | 19-06-15 | 15:16

@LangeTijdGeleden | 19-06-15 | 15:06
@hoevenpe | 19-06-15 | 15:03

+veel

Bac | 19-06-15 | 15:14

Binnenkort in dit theater: SVB the musical.

swassannuf | 19-06-15 | 15:13

Kennelijk zijn er hier teveel mensen die nog nooit met een IT bedrijf uit india hebben samengewerkt.
Je moet die gasten alles maar dan ook alles en elke f.cking detail uitgebreid vertellen omschrijven, documenteren, controleren en testen anders krijg je code terug die letterlijk meldingen geeft als "Error :<Enter Error Description & input data here>:"

Ze denken niet, ze doen 1-op-1

BenHetZoZat | 19-06-15 | 15:13

@hoevenpe | 19-06-15 | 15:03
Ik denk dat er toch eerst een analyse van minstens een jaar aan vooraf moet gaan alvorens er begonnen kan worden met programmeren. De mensen die aan het project zouden moeten werken zouden het liefst een vast contract moeten krijgen en uitstekende voorwaarden. Hooguit zouden routinematige programmeer-werkzaamheden door tijdelijke krachten kunnen worden gedaan, maar de grote lijnen zouden toch echt door een paar echt zware jongen met ervaring moeten worden gedaan.
Dat is voor alle partijen het beste.

AntiSoof | 19-06-15 | 15:12

Wat ik al een paar dagen mis, dat iemand begint over de zeilboot van Oracle. Kan iemand beslag laten leggen op onze belastingcentjes (lees: het schip dat nu in Scheveningen liggen.) Dit evenement draait dus overduidelijk op corruptie en belastinggeld. www.google.nl/webhp?hl=nl&tab=ww&...

toetanchamon | 19-06-15 | 15:12

Het is duidelijk dat deze mensen te veel tijd om handen hebben.

Statler en Waldorf | 19-06-15 | 15:10

@Skunk57 | 19-06-15 | 14:48
De wetgeving is meestal duidelijk, het probleem zit hem in de miljoenmiljard uitzonderingen op die wetten.

necrosis | 19-06-15 | 15:09

@Tostiman | 19-06-15 | 14:51
50% is haalbaar als alles goed gaat. Het is niet abnormaal dat er meer in het ambtenarenapparaat blijft hangen als dat er uitgekeerd wordt. Bij boerensubsidies is het zelfs 1(uitbetaald) op 10(kosten) geweest.

frank87 | 19-06-15 | 15:09

Dit is de eerste Parlementaire Enquête die zich online afspeelt. Geweldig.

Bewustbeschonken | 19-06-15 | 15:08

@Rollins | 19-06-15 | 14:44
Dat land barst van de stoicijns script oplezende laven.
Er wordt daar uitgevoerd, niet nagedacht of dacht je dat een zelfstandig nadenkend mens ooit met het voorstel had gekomen om EEJJMMDD als datum te gaan gebruiken?

Dus ja, geweldige ICT'ers voor managers omdat ze nooit ter discussie worden gesteld door dat soort werknemers.

Ikdus | 19-06-15 | 15:08

@Gnübwoefel | 19-06-15 | 14:40
Rot op man, IT banen bestaan tegenwoordig uit onderbetaald gedetacheerd worden naar een bedrijf die jouw als minderwaardig persoon ziet (vooral als dit (semi-)ambtenaren zijn), om hun eigen gemaakte zooi voor ze op te lossen en zo veel mogelijk naast wat er afgesproken is óók voor ze te fixen. En terwijl je werkt kan je elk mogelijke moment ontslagen worden omdat je detacheringsbureau geen vast contract wilt afsluiten na 2 jaar, nee, die mogen er 6 jaar contracten over heen gooien voordat je eindelijk een vast contract en ultra laag salaris hebt voor je kunnen en doen.

LangeTijdGeleden | 19-06-15 | 15:06

"Het EEJJMMDD-datumformaat bleek al op een 150 verschillende plaatsen in het nieuwe systeem zijn geprogrammeerd,"

Dus die briljante Indiase programmeurs waren niet eens in staat een datumformaat netjes te encapsuleren? En die Nederlandse SVB managers accepteren dat?

.... Gaat even kaak van vloer oprapen ....

Bruine Beer | 19-06-15 | 15:06

Het smerige oldboys netwerk in beeld

cDR | 19-06-15 | 15:06

@eerstneukendanpraten | 19-06-15 | 14:40
Ja.
In 2115

Ikdus | 19-06-15 | 15:04

Het erge is dat de meeste ICT'ers zullen dit zo herkenbaar vinden. Een administratie voor 40.000 uitkeringen kan nooit zo ingewikkeld zijn: geef een paar goede ZZP'ers een paar maanden en het werkt voor hooguit 50k, simpele open-source database eronder en de licentiekosten zijn NUL!

hoevenpe | 19-06-15 | 15:03

@kapotjeplov | 19-06-15 | 14:53
*in broek zeikt van het lachen*

necrosis | 19-06-15 | 15:03

Ik heb de walk of shame van Pia Dijkstra gezien.
Was van de week in het journaal:
www.youtube.com/watch?v=oJsOK9Tc60M&a...
Of Game of Thrones, kan ook, ik houd die twee nooit uit elkaar.

Het verschil is dat de één een Science Fiction programma is met allerlei verzonnen werelden, machtshebbers die in- en in-corrupt zijn, hordes wilden die met elkaar en onderling in oorlog zijn, met huichelachtige adviseurs en nasty bitches, en het andere is een fantasieserie bij HBO

Cuyahoga | 19-06-15 | 15:03

Mooi, maar wanneer gaan schuldigen bestraft worden?

Flipus | 19-06-15 | 15:03

Dit is de schuld van de overheid. Die dacht: welke organisatie werkt op dit moment vlekkeloos? Belastingdienst? Nee. SVB. Ja...
.
Als we het bij de SVB onderbrengen, dan stijgt het vertrouwen van de burger en de Kamerleden. En dan is het zo geregeld. dat het wat haastwerk wordt en dat er een tsunami aan verwerkingen oplevert is maar bijzaak. Dat lost zich vanzelf wel op en dat noemen we dan gewoon aanloopproblemen. En daarmee heeft de overheid de reputatie van de SVB naar de maan geholpen, de laatste betrouwbare instantie die de overheid nog had...
.
Waarom hebben ze het niet per provincie overgezet naar SVB? En dan er een jaar de tijd voor nemen, zodat ze elke maand één provincie omzetten. En dan was het in 2016 vlekkeloos ingegaan. En zo zouden ze dat voortaan altijd moeten doen bij deze megaoperaties. En dat zou bij wet geregeld moeten worden.
.
Nu is het van hoog tot laag stress op de werkvloer. Iedereen verwijt iedereen. Alle bestuurders die akkoord zijn gegaan met het snel willen invoeren, die zijn fout bezig en moet opstappen, per direct. Als je niet kunt inschatten dat je met een megaoperatie je/een organisatie overbelast, dan ben je niet capabel.

Rest In Privacy | 19-06-15 | 15:03

En terwijl bij de SVB het moddergooien in zijn volle glorie is losgebarsten, ligt tegelijkertijd elders in Nederland oma helemaal gaar te sudderen in een marinade van haar eigen poep en pis en andere lichaamsvochten. Gelukkig is het vandaag niet al te warm.

VanBukkem | 19-06-15 | 15:02

Begint een soort slowchat te worden. Tjeezus.

Science Friction | 19-06-15 | 15:01

Nederland, Beerputtonië.
En maar alles onder de grond injecteren zodat niemand het ruikt.

Rest In Privacy | 19-06-15 | 14:58

Gnübwoefel | 19-06-15 | 14:40
Je snapt er kennelijk geen klote van, ze verraden (om in jou termologie te blijven) hun (onnodige) managers, ik zie ze als de klokkenluiders die vertellen wat er echt aan de hand is.
Als je landverraders zoekt moet je enkele lagen hoger in de organisatie zoeken

BenHetZoZat | 19-06-15 | 14:57

Bekend sales patroon van Oracle/Siebel. Beweren dat Siebel "zero-coding" is en alleen wat configuratie om de 500+ kant-en-klaar processen zo hopsakee in je eigen bedrijf te implementeren. Dezelfde truc is bij andere overheid IT clubjes ook uitgehaald. De waarheid is natuurlijk ver te zoeken. Een van deze klanten is bijvoorbeeld de IND met hun INDIGO project. Initieel met de mannen van Accenture/Ordina (herinnert zich iemand Zembla nog?) waarna in 2014 de aanbesteding werd gewonnen door CAP. Op basis van hun uitstekend referentie project bij de .... trommel de trommel ... SVB.

plempert | 19-06-15 | 14:57

Gigantische voetnoot: "Door economische crisis blabla" is natuurlijk complete onzin, competent ICT personeel heeft binnen een dag een nieuwe baan.

Rest In Privacy | 19-06-15 | 14:57

-weggejorist-

sypon83 | 19-06-15 | 14:56

@eerstneukendanpraten | 19-06-15 | 14:41
Zwitsals en posten is bijna hetzelfde als overheid en ICT...

necrosis | 19-06-15 | 14:56

Het mooie is dat dit ook bij de elektriciteitsbedrijven is gebeurd. Vroeger werden de kosten voor een werk, een nieuw kabeltrace, een grote aansluiting voor een supermarkt of zo, op de achterkant van een sigarendoos uitgeschreven.
Tegelijk met de schaalvergroting, fusies en het weer uit elkaar halen (netbeheerders vs. elektricieitsverkoopbedrijven) is er een automatiseringsgolf door die bedrijven getrokken.
Wie zou daarvoor betalen ? Nou, de kosten voor een grootverbruiksaansluiting zijn in twintig jaar (gemiddeld) ongeveer vertienvoudigd.
Maar de klant betaald, anders krijg je niks.
De waterschappen: vroeger had je bij elk gemaal, (da's wel lang geleden, maar toch) één of meer machinisten. Als zo'n gemaal gaat draaien, komen er huizen, bomen, matrassen en kadavers mee in zo'n poldervaart. De aanzuigopening moet vrij gehouden worden, dus is er een krooshek. Dat was zwaar werk om dat schoon te houden, dus kwamen er dan ook kroosmachines.
Nu zijn alle machinisten wegbezuinigd en het waterschap schakelt op een centraal beheerpunt z'n gemalen. Maar gaat dat goed ? Wat bij grootschalige elektriciteitsuitval ? Hebben ze voldoende noodoplossingen gecontracteerd ? En werkt dat systeem altijd ? Bij onze zuiderburen ging laatst iets mis nabij een luchthaven. Maar dat is toch iets anders dan verzuipen.

hotnot | 19-06-15 | 14:55

@Rollins | 19-06-15 | 14:44
Zodra een manager binnenkomt met zo'n opmerking krijgt hij van mij direct een schriftelijke bevestiging: de ontslagbrief.
Al vele malen zo'n indianen traject meegemaakt, nooit meer.

Eigenaar_IJsland | 19-06-15 | 14:55

Pfoe, ik implementeer veel kleinere systemen en herken veel aspecten van zon implementatie, maar zo'n keuze voor 'alleen configureren, niet programmeren' is gewoon lulkoek. Er moet ALTIJD geprogrammeerd worden en als dat dan weer als maatwerk buiten de upgrades valt en niet wordt meegenomen, dan heb je alle ellende aan boord gehaald. Wat een kneuzen zeg. Vast prima verkoopverhaal geweest...

Natte Washand | 19-06-15 | 14:54

Doet me overigens denken aan dit verhaaltje:

Man in luchtballon is de weg kwijt. Hij ziet onder zich iemand bezig in de tuin en roept naar beneden: "Waar ben ik?". De man beneden kijkt omhoog en roept: "30 meter boven de grond in een luchtballon".

De man in de luchtballon roept terug: "ICT-er zeker", waarop de man beneden antwoord: "Ja, hoezo". "Je geef een technisch 100% correct antwoord waar je geen bal mee kan!", roept de man in de luchtballon.

De ICT-er roept terug naar boven: "Manager zeker?". De man in de luchtballon antwoord: "Ja, hoezo?", waarop de ICT-er zegt: "Je hebt geen idee waar je bent, weet totaal niet waar het naartoe gaat, en hebt al iemand anders gevonden om de schuld te kunnen geven van je gepruts!!!

kapotjeplov | 19-06-15 | 14:53

@De finale eindbaas | 19-06-15 | 14:43
Na alle faalprojecten van de laatste tijd, denk ik dat 50% nog hoog geschat is. Zit meer aan de 20-30% te denken

Tostiman | 19-06-15 | 14:51

Ik lees in deze mails veel concrete voorbeelden van corruptie. Dat wordt dus weer een parlementair onderzoek met 'lessen voor de toekomst', niemand die vervolgd wordt en een overheid die gewoon verder corrumpeert.

Guy Veropzoudten | 19-06-15 | 14:50

@Skunk57 | 19-06-15 | 14:48

Vergeet ik natuurlijk nog het aantal applicatie gebruikers voor het licentie model.

Skunk57 | 19-06-15 | 14:49

@Gnübwoefel | 19-06-15 | 14:40
Volgens mij zijn het niet de IT'ers, maar de topmanagers die door vriendjes op leuke baantjes gezet worden zonder dat ze verstand van zaken hebben. Zolang de politiek hier niets aan wil doen, en ze gaan er niets aan doen anders snijden ze zelf ook in hun gouden toekomst baantjes. Blijven we deze shit houden totdat uiteindelijk de boel in elkaar stort en we de guillotine weer uit het vet gaan halen

Tostiman | 19-06-15 | 14:49

Wel bijzonder interessant om zo'n parlementaire-commissie-in-slow-motion voorbij te zien komen hier op Geenstijl.

Tisnietanders | 19-06-15 | 14:49

Ik heb aan deze anonieme meneer de volgende vragen:

1) Welk pakket kan wel met de complexe NEDERLANDSE wet en regelgeving overweg.
2) De licentiestructuur van Oracle is complex, maar ik dacht dat licenties werden afgesloten op grond van de gebruikte modules, versie, databases, aantal kernen.
Niet op grond van het aantal transacties.

Beetje vaag dit verhaal.

Skunk57 | 19-06-15 | 14:48

En dan werk je hard, veel, lang voor een bepaald bedrijf!!!! Wellicht zelfs de beste of meeste jaren van je leven! We zijn toch geen beesten?? Wat is dit voor mentaliteit?! Fuck dit ivoren toren systeem! Het gaat om mensen!

EatSleepSlaveRepeat | 19-06-15 | 14:48

@Rollins In India zorgt men er voor dat ze voldoen aan CMMI level 5 (en.wikipedia.org/wiki/Capability_Matu...) hierdoor lijkt het alsof ze the best of the best zijn. Elk bedrijf dat CMMI level 4 of hoger beweert te zijn moet je met een grote boog mijden!

WellusNietus | 19-06-15 | 14:47

Ik zie hier een nieuwe parlementaire enquete aankomen :-(

Brulboei_61SB | 19-06-15 | 14:46

Kortom: eigenwijze en het weer beter wetende management vernuekt de zaak compleet, tegen alle adviezen in van mansen die wel weten hoe het zit. Nu komt de afrekening en duiken alle managers weg onder het bureau en gaan vervolgens naar elkaar wijzen.

Ik zou zeggen: ontsla het hele topmanagement, zonder bonus of ontslagregeling, wegens wanprestatie.

kapotjeplov | 19-06-15 | 14:46

@Gnübwoefel | 19-06-15 | 14:40

Wat een BS ... IT'ers werken zich dood en moeten bang zijn voor ontslag en jij beschuldig ze van landverraad?

Die Hans Louwhoff is geen it'er maar een manager (die overduidelijk geen verstand van ict heeft).

Of ben je gewoon 1 van de vele huistrollen van GS?

Mr.Red | 19-06-15 | 14:44

Een ICT'er die bang is om geen werk te vinden.. ik denk dat hij moet stoppen om bang te zijn er is namelijk niet 1 capabele ICT'er in de WW terecht gekomen, ook niet tijdens de crisis.

WellusNietus | 19-06-15 | 14:44

Dat in India pas echt goede ICT'ers zitten. Het is niet waar. Ik mag alleen niet uit de school klappen, maar het is niet waar. Althans, het kan waar zijn in de ogen van Louwhoff. Maar wanneer hij meent wat hij zegt, dan heeft hij OVERDUIDELIJK geen enkele kaas van de materie gegeten.

Rollins | 19-06-15 | 14:44

Wie rekent eens uit hoeveel % van de belasting inkomsten nuttig besteed wordt?
Ik durf te wedden minder dan 50%

De finale eindbaas | 19-06-15 | 14:43

Gnübwoefel | 19-06-15 | 14:40

Alweer een dubbele post, heb jij soms ook een servert die nog met een stoommachine aangedreven wordt?

eerstneukendanpraten | 19-06-15 | 14:41

Als het over ICT-ruzies gaat: Altijd de Cobolkloppers het voordeel van de twijfel geven. (Ik ken geen Cobol, maar heb wel ervaring met "nieuw en beter").

frank87 | 19-06-15 | 14:41

Maar komt mijn kinderbijslag op 1 juli nog wel binnen?

eerstneukendanpraten | 19-06-15 | 14:40

Wie had dit zien aankomen?

Zwijneveld | 19-06-15 | 14:40

-weggejorist-

Gnübwoefel | 19-06-15 | 14:40

-weggejorist-

Gnübwoefel | 19-06-15 | 14:40

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl