Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

SVB Leaks IV en V - "Het echte verhaal"

svbalarm.jpg Welja. Het gaat maar door. SVB'ers staan inmiddels in de rij bij de servicebalie met hun verhalen over de (wan-) toestanden bij de zorgfondsbeheerder. Ditmaal hebben we een - wederom anonieme - briefschrijver die zich beroept op het "argument" dat hij met "het echte verhaal" komt over de situatie bij de SVB, waarbij hij GeenStijl en passant verwijt dat we 'wraakbeluste medewerkers' een podium hebben gegeven. Toe maar. Maar hee, wij zijn immer fair & balanced, dus knippen en plakken we ook deze brief integraal naar de front page, onderaan nog wel voorzien een klein redactioneel naschrift. Want hoewel deze brief een aantal eerdere beschuldigingen en openbaringen probeert te weerspreken en nuanceren, ademt ook dit verhaal de geest van onderling wantrouwen, incompetentie en bedorven bedrijfscultuur die we al zagen in eerdere lezingen (SVB Leaks I, SVB Leaks II, SVB Leaks III) over de vastgelopen situatie bij de Sociale Verzekerings Zandbank. Zet uw groene familiegevoel aan (meer daarover hieronder) en lees weer mee. Met de vierde briefschrijver van de SVB. En als bonus: helemaal onderaan ook meteen SVB Leaks V! Geachte redactie, Met grote interesse en enige verontwaardiging heb ik de afgelopen dagen kennis genomen van uw berichtgeving aangaande de SVB en haar ICT-problemen. Gezien het feit dat de SVB mij na aan het hart gaat en ik geen olie op het vuur wil gooien, heb ik lang getwijfeld of ik op uw berichtgeving moest reageren. Het schaamteloze moddergooien naar enkele personen die dat zeker niet verdienen, hebben mij er toch toe doen besluiten te reageren en “het echte verhaal” naar buiten te brengen. Uw redactie gaat dit verhaal mogelijk niet leuk vinden aangezien dit niet geheel zal passen in uw eerdere artikelen. Toch hoop ik dat uw journalistieke plicht zal prevaleren waardoor u ook dit verhaal zal plaatsen op uw weblog en ook “de andere kant” een kans krijgt om gehoord te worden. Ik hecht er daarbij waarde aan om te vermelden dat zowel Hans Louwhoff als de heren Patrick Gerritse en Chiel Kramer hier geen enkele weet van hebben. Zij kiezen vanuit het belang van de SVB er voor om niet te reageren. Ik kies er vanuit het belang van waarheidsvinding wel voor om te reageren. Waarom dan anoniem? Omdat de SVB als organisatie ook vanuit mijn verhaal niet altijd als positief naar voren zal komen en ik verder niet betrokken wens te raken bij welk conflict dan ook. Maar de waarheid moet wel gezegd! Ambtenarencultuur: onkunde wordt weggepromoveerd Om te beginnen is het goed om te weten dat de cultuur van de SVB, met name op het hoofdkantoor in Amstelveen, een echte ambtenaren-cultuur betreft. Wat daar helaas ook bij is gaan horen, is dat van ontslag wegens disfunctioneren nagenoeg nooit sprake is. Men wordt weggepromoveerd, en anders is er altijd nog wel een baantje te vinden elders in de organisatie of elders in het project waarbij mensen netjes hun salaris ontvangen maar minder kwaad kunnen. Een reorganisatie betekent vaak niets meer dan een ander naambordje boven je kantoor. Binnen de overige locaties van de SVB is dit over het algemeen (sinds de laatste vier jaren pas, dat wel) anders, maar binnen het hoofdkantoor in Amstelveen bestaat een functioneringsgesprek nog altijd uit weinig meer dan de vraag “hoe is het met je vrouw” onder het genot van een bak koffie. We zijn, om met de management “kleurentaal” die de SVB tegenwoordig gebruikt te spreken (genaamd real drives), nogal “groen”. Wat betekent dat men de SVB beschouwt als een grote familie. En familie ontsla je natuurlijk niet... Binnen deze cultuur moest er een groot miljoenenproject worden gerealiseerd, genaamd MRS (Multi Regelingen Systeem). Maar ja, hoe realiseer je zo’n project met disfunctionerende medewerkers die niet meer gewend zijn om zich te ontwikkelen, die hangen aan de oude Cobol-programmatuur omdat ze dat nu eenmaal eens geleerd hebben, en die helemaal niet zit te wachten op het onder de knie krijgen van nieuwe programmatuur. Sterker nog, die eigenlijk al jaren niet echt goed zijn in hun werk (maar waar we steeds wel ergens een plekje voor hadden) en die nu “een stapje bij moeten doen” om de nieuwe zaken eigen te maken en bij te leren? Dat ging natuurlijk niet. En daar gaat het in dit verhaal eigenlijk echt mis. De in uw eerder genoemde artikelen programmamanagers Ron Roozeboom en Joop Groen pakken dit verkeerd aan, geheel binnen de ambtenarentraditie van de SVB. De betreffende medewerkers krijgen zoals men gewoon was, een plekje elders in de organisatie of binnen het MRS-project waar ze “geen kwaad” kunnen en waar de hoge heren niet meer naar hen hoeven te luisteren. Wel met behoud van het riante salaris uiteraard. Echter, deze medewerkers blijven wel het hele MRS-project traineren en saboteren waar men kon. Men werd aan de kant geschoven, had geen invloed meer en men werd niet meer gehoord (terecht, ze bakten er tenslotte niets van). Dat maakte de betreffende medewerkers razend. En precies dit zijn uw anonieme briefschrijvers van de twee artikelen die u heeft gepubliceerd! Uw redactie doet niets anders, dan rancuneuze medewerkers een podium geven. Medewerkers die jarenlang van uw belastingcenten hebben kunnen disfunctioneren en die uiteindelijk juist medeverantwoordelijk zijn voor de mislukking van het miljoenenproject MRS. Louwhoff kwam juist als redder Fast forward dan, naar het einde van het MRS-project. De betreffende disfunctionerende medewerkers hebben jarenlang een wandelgangenoorlog gevoerd en het MRS-project getraineerd en gesaboteerd waar men kon. Dat lukte uiteindelijk zo goed, dat het project veel langer duurde dan gepland en ook veel te duur werd waarmee de disfunctionerende medewerkers hun eigen gelijk aan het creëren waren. Als noodoplossing werden uiteindelijk Joop Groen en Ron Roozeboom aan de kant gezet waarna Hans Louwhoff het toneel betrad. Een verademing! Waarom? Louwhoff deed iets wat zijn voorgangers al jaren geleden hadden moeten doen en wat niet binnen de SVB-traditie past. Hij verving niet-functionerende medewerkers door mensen met relevante kennis en met potentie. Niet wegpromoveren, niet enkel een ander naambordje boven het kantoor, nee: echt weg! Zoals ieder normaal bedrijf zou doen: als jij niet levert waarvoor je bent aangenomen, dan ben je niet geschikt en mag je dus opzoek naar een andere baan. Niets meer en niets minder! Zoals vaker in onze wereld, krijgt de held in dit geval de zwarte piet toegeschoven. Hans Louwhoff is de held in dit verhaal die als enige het juiste deed. En Patrick Gerrits en Chiel Kramer? Zij waren niets anders dan medewerkers met potentie, relevante kennis en de drive om een succes van zichzelf te maken. Zij zijn de medewerkers die de SVB al jaren had moeten hebben, maar nooit plaats voor had omdat niet functionerende raamambtenaren de formatie potdicht hielden. Hans Louwhoff zorgde er voor dat er voor deze medewerkers met talent en drive dan toch eindelijk plaats kwam binnen de SVB. Helaas weten we inmiddels allemaal hoe het met MRS is afgelopen. De kosten waren te hoog opgelopen, het draagvlak binnen de organisatie was weg, en wat er wel opgeleverd werd door Cap was kwalitatief om te huilen. De inzet van Louwhoff was domweg te laat. Maar dan nu misschien wel het meest dappere gedeelte van dit verhaal. Wie denken jullie dat uiteindelijk mede verantwoordelijk is voor het stopzetten van het project? Wie denk je dat besloten heeft om geen geld meer in een bodemloze put te gooien? Precies: Hans Louwhoff. Welke programmadirecteur zie je zijn eigen programma cancelen? Zeker binnen overheidsland toch bijna niemand, ook als het een verloren project blijkt te zijn. Louwhoff deed dat wel. In jullie afgelopen twee artikelen zijn met name Hans Louwhoff, Patrick Gerrits en Chiel Kramer met naam en toenaam genoemd als boosdoeners. Ik hoop met dit “echte verhaal” te hebben uitgelegd wat de waarheid is. Het feit dat Hans Louwhoff zich nu bezig houdt met de PGB-problematiek is een zege voor de SVB en haar klanten. Ik hoop dat de redactie zich nu realiseert dat men belasting verslindende, disfunctionerende en op wraak beluste medewerkers een podium heeft geboden. Toch echt wat anders dan klokkenluiders.... Met groet, Een teleurgestelde SVB'er Naschrift GS: Deze 'teleurgestelde SVB'er' neemt het dus expliciet op voor Louwhoff en zijn secondanten. Prima, als de man vijanden heeft, zal hij ook medestanders hebben. Waar de schrijver van bovenstaande brief echter niet op in gaat, zijn de vermoedens van aanbestedingsfraude, de manier waarop Capgemini in de IT-projecten betrokken is geraakt en hun (verwijtbare) aandeel in het mislukken van MRS. Voorts bevestigt het schrijven weer maar eens dat je in de ambtenarenwereld niets (goed) hoeft te kunnen om toch je baan & salaris te behouden, wat op zichzelf al een bedrijfsmatige misstand is. Daarnaast leren we nu ook dat er bij de SVB geleund wordt op de mantel der liefde-aanpak van macrameënde management-kwakzalvers, die bedrijven indelen naar kleurenstalen en dan onder begeleiding van djembé-muziek groepsknuffelsessies houden in de hoop dat de gedeelde warmte onder het personeel zich om zal zetten naar een kwaliteitsslag in dienstverlening en dat falende IT-projecten automagisch een succesvolle output krijgen. Het meetbare resultaat van dat weggepiste geld is inmiddels bekend: de SVB is een rokende (IT-) puinhoop. Dus we hebben nu een verdediging van Louwhoff gelezen, maar geen weerlegging van de suggestie van aanbestedingsfraude. En we zien een beschuldigende vinger terugwijzen naar de hoek waaruit andere beschuldigingen zijn geuit, maar daaruit spreekt des te meer een beroerde bedrijfscultuur. Daaruit kunnen we alleen maar concluderen dat er van alle kanten frictie, onvrede en wantrouwen bestaat onder SVB-medewerkers. En dat (bepaalde afdelingen bij) de SVB een bestuurlijke faal zijn, waar een ambtenarencultuur van zachte heelmeesters leidt tot stinkende wonden die de wendbaarheid en slagkracht van het publieke bedrijf beschadigen, en waar de haasthervormingen van Van Rijn de nekslag vormden die geleid hebben tot de huidige PGB-crisis. Moet de bezem niet eens door het voltallige SVB-bestuur, en dan bij voorkeur een keertje zonder de incompetente verantwoordelijken weg te promoveren naar betere baantjes? Tenslotte: SVB Leaks V Terwijl we bovenstaand relaas in het cms klopten, viel er nóg een brief binnen. Niet anoniem, want met naam en toenaam, maar op verzoek van de schrijver publiceren we hem wel zonder personalia. De mail bevat wederom een beschuldigende vinger richting Louwhoff: anoniememailnummervijfgroot534.png Geen zorg. De Tweede Kamer weet er van

Reaguursels

Inloggen

Tja.. Het RvB lid dat bij de SvB verantwoordelijk is voor ICT, Ronald Barendse, is iemand die z'n hele leven alleen maar bij de overheid gewerkt heeft (Barendse is is dus de baas van Louwhoff).

Barendse is pas sinds 2 jaar lid van de RvB na diverse functies bij de afdeling Wetenschap en Kennis van het Ministerie van Landbouw. Kortom, echt de ideale achtergrond om baas ICT van het hart van de Nederlandse verzorgingsstaat te worden. Dit zal ongetwijfeld weer een politieke benoeming zijn, hoe komt zo'n figuur anders op zo'n belangrijke positie terecht.

De voorzitter RvB heeft tenminste nog een flinke dosis ervaring in het internationale bedrijfsleven. Deze Barendse heeft de zaak nu duidelijk niet meer onder controle als je personeel al dagen lang op Geenstijl de interne ICT-ruzies loopt uit te vechten. Dit is vast nog maar het topje van de ijsberg.

De broodnodige cultuurverandering bij de SVB moet dan ook maar eens beginnen met aan het voltallige SvB-personeel duidelijk te maken dat het afgelopen is met de "hier wordt nooit iemand ontslagen, hoe incompetent je ook bent ambtenaren familie cultuur" die de anonieme brievenschrijver hierboven zo treffend beschrijft.

En aangezien je de trap van boven schoon moet vegen en de vernieuwing aan de top moet beginnen zou ik als ik de baas van de SvB was die Barendse nu maar eens snel vervangen door iemand die WEL gepokt en gemazeld is in het bedrijfsleven en WEL snapt hoe je complexe ICT projecten moet managen en die snel de broodnodige orde op zaken kan stellen (inclusief het ontslaan van niet functionerende en saboterende medewerkers). Je krijgt het idee dat die hele organisatie behoorlijk verziekt is en er nu echt een hele grote bezem doorheen moet. Het Nederlandse ambtenaren -en ontslagrecht zijn natuurlijk ook belangrijke oorzaken waardoor dit soort culturen kunnen ontstaan en eindeloos door kunnen blijven woekeren.

De SvB heeft het nu blijkbaar ook zo druk met de interne ICT-perikelen dat het 2014 jaarverslag nog niet eens gepubliceerd is.

Uit het 2013 jaarverslag blijkt wel dat de opperpriester van de Linkse Kerk tevens ueber-boomer (1946) en PvdA-mastodont Jacques Wallage EUR 15.000 ontving als Voorzitter van de Raad van Advies van de SvB. Geweldige adviezen waren dat ongetwijfeld Jacques!

Hierbij ook wat gratis advies aan Wallage: Treed af! Iedereen begrijpt dat een oude PvdA-dino van 69 de razendsnelle ontwikkelingen in de wondere wereld van de ICT niet meer kan bijbenen in 2015. Het is nu echt de hoogste tijd voor een grote boomer-schoonmaak in de top van al dit soort organisaties.

svb.nl/int/nl/over_de_svb/wie_zijn_we/...

svb.nl/int/nl/over_de_svb/actueel_kenn...

Outsider-Inside | 19-06-15 | 11:01

Veel topambtenaren en figuren in semi-overheidsorganisaties worden partijpolitiek benoemd.
Dan krijg je niet perse de beste persoon voor de baan.
Er loopt een burgerinitiatief tegen dit soort praktijken...
www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolit...

squindeflorian | 19-06-15 | 09:26

@sjoost | 19-06-15 | 07:40
.
Precies! De meeste ambtenaren zouden in het gewone bedrijfsleven geen dag overleven. Ja, als schoonmaker of printer-papierbijvuller, maar ingewikkelder moet het niet worden.

Brou Is Back | 19-06-15 | 08:55

Tja, wat bij de SVB gebeurt, gebeurt bij de hele overheid; dat weet ik als ICT-er uit eigen (gelukkig beperkte) ervaringen met de overheid. Groteske geldverspilling, hemeltergende incompetentie, putdiepe doofpotten...
.
Werken bij of voor de overheid is niet goed voor je belasingmoraal; je weet dat 90% van je zuurverdiende centen, die je aan de roofridders in Den Haag of in je eigen gemeente moet afdragen, wordt verspild.

Brou Is Back | 19-06-15 | 08:53

Best geneigd te geloven dat er een hoop wrok veroorzaakt wordt door iemand met een rechtlijnige, bedrijfsmatige aanpak. Hoe stoer dat ook mag lijken, je kunt je afvragen hoe geschikt zo'n aanpak is in een omgeving waar doormodderen nou eenmaal het devies is. Het zou overigens niet verbazen dat een stoere, nononsense programmadirecteur aanbestedingsregels vooral als lastig bureaucratisch circus ervaart en geil wordt van omhooggevallen HBO-ers met "consultant" en "Capgemini" op hun visitekaartje.

T.H. | 19-06-15 | 08:45

Doorpakken Geenstijl. Niet meer loslaten. De rest is te gemakzuchtig, te laf. Doorpakken en koppen laten rollen!

GiftZwerg | 19-06-15 | 08:05

Die baantjesdraaimolen van die bijnadooie pvda levert werkelijk niets bijzonders meer op. Hooguit wat beroepsleugenaars en fietsenstallingsexverslaafden. Of hopeloze tiepjes zoals verdijsselbloem, die zich zo langzamerhand vertwijfeld beginnen te realiseren 'dat ze nu werkelijk ALLES aan het verkloten zijn'.
En dat dit slecht zal afstralen op het allerbelangrijxte voor elke roofsocialist: Het Eigen CV.

pennestront | 19-06-15 | 07:44

Helemaal op de hand van no. 4. Ambtenarij is voor het overgrote deel verkapte werkloosheid met vastgeroeste fossielen. Het enige werk dat ze goed doen is hun baantje veiligstellen.

sjoost | 19-06-15 | 07:40

Bedankt v.Rossem en respect!
En de actieve van de klokkenluider 4 is doorzichtig.

diddley2 | 19-06-15 | 06:46

Gaat dat Z E V E N D E. PGB. debat er nog komen voor het ZOMERRECES?
Want straks ligt de politiek weer ruim 2 maanden op zijn gat in de zon.
(zomer reces noemen ze dat, van begin Juli tot bijna medio September)
De rolstoelterroriste, Jetta Klijnsma en de AARTSLEUGENAAR Martin van Rijn moeten nogmaals ( voor de 7de maal sinds de nieuwe uitbetaling van de PGB's in ingegaan per 01 januari 2015) naar de Tweede Kamer komen om verantwoording af te leggen.

kippevlees | 19-06-15 | 04:17

@Parel van het Zuiden | 18-06-15 | 20:22
als alle reaguurders nu lid worden, dan komt er tenminste wat kwaliteit binnen.... lol

deluiegriek | 19-06-15 | 00:46

@sastro | 18-06-15 | 20:22
makkelijk geld verdienen en mogelijk geen andere keuze, gouden kooi misschien? Net als in het bankwezen.

deluiegriek | 19-06-15 | 00:46

@FredKlep | 18-06-15 | 23:55

Mooi dat IBM nog updates uitbrengt.
Zal dan ook wel een cashcow voor ze zijn.

Ben echter van mening dat je nieuwe functionaliteit niet in Cobol moet bouwen.

CarelJan7937 | 19-06-15 | 00:19

Hoi Hans Louwhoff ! Heeft u zichzelf maar even een schouderklopje gegeven.

edelweiss | 19-06-15 | 00:14

Vraag me af of Hans Louwhoff ooit wel eens code heeft geklopt.

Voor de oude Cobol garde ook geen respect: "Zing het wel uit tot mijn pensioen en ga echt geen nieuwe programmeertaal leren?"

Vasthouden aan een taal die in 2002 zijn laatste update heeft gehad, kan echt alleen bij de door ons allen gefinancierde roverheid.

CarelJan7937 | 18-06-15 | 23:42

Kantoorpolitiek van ZBO's. Het is nog bizarder dan het gelul van die 150 malloten die al dat soort Koninkrijkjes Op Afstand (KOA's) moeten controleren. Het is net Game of Thrones. Met dit verschil: het kost de belastingbetaler miljarden.

Stormageddon | 18-06-15 | 23:29

Het zou me niet verbazen als de positieve reactie, "het echte verhaal"' uit de koker van Hans Louwhoff komt. Zijn blazoen moet immers worden opgepoetst. Ook hij vreest voor zijn baan waarvoor hij overigens vorstelijk wordt beloond. In het land der blinden is eenoog koning!

Ramses2908 | 18-06-15 | 23:22

Belangrijkste is je datamodel. Merk van de database maakt niet zoveel uit. Nieuwe functionaliteiten in Cobol maken lijkt me dan weer niet slim, is allang ingehaald door SQL databases (DB2 / Oracle / Sybase (tegenwoordig MS SQL)).

Heb de indruk dat de oude SVB garde (klagers) door wilden blijven ontwikkelen in Cobol en zoveel macht en invloed hadden dat de introductie van SQL nooit een goede kans heeft gehad.

Klagers hadden beter op SQL cursus kunnen gaan om Cap Gemini en consorten buiten de deur te houden.

CarelJan7937 | 18-06-15 | 23:19

Ja. Wie was ook weet de overheidsmaneger van 1999. Erry Stoove.

Toen algemeen directeur van het COA. Hij heeft via headhunters
Albayryk binnengehaald. Heeft een paar centen gekost.
Toen het begon te stinken heeft hij het toen al miljoenen zinkinde schip verlaten en is bestuusvoorzitter geworden van de SVB. Via zij goede vriend H.Kamp. Heeft er ook niks van gemaakt.
Verder is deze goede man ook nog voorzitter van voorzieniensonganisaties van het UWV ??

Is heden voorzitter Be in Formed Advisisiry bord.

Social security Forym Issa zetelt in Dohw Qater. Hij vertegenwoordig 340 organisaties , 140 landen gaat over sociale zekerheid, hij, zij, zetten zich in voor de veiligheid voor alle wereld burgers. Verdient tonnen.

Ik kan het weten.Heb jaren bij het COA gewerkt.

shit01 | 18-06-15 | 23:16

Wel, Nederlands is niet mijn moedertaal en ik begrijp het niet paar dingen in episode 4 van “SVB” serie.
Als dit anonieme schrijver weet dat deze 3 manen niet willen reageren en reden waarom ("Zij kiezen vanuit het belang van de SVB er voor om niet te reageren."), betekent dat hij heeft gesproken met hen over het onderwerp. Maar hij zegt ook "... zowel Hans Louwhoff als de heren Patrick Gerritse en Chiel Kramer hier geen enkele weet van hebben."
Kan iemand dit mij uitleggen?

animal_farm | 18-06-15 | 22:49

Hoe lang blijft het nog stil aan het Binnenhof?

Maaiveld | 18-06-15 | 22:42

Ik heb al eerder hier mijn ervaring met ICT en een ministerie mogen delen en ik ben dan ook totaal niet verbaasd. Een ieder die ook maar enigszins dichter bij zit dan ik ooit zat en toch verbaasd doet is of een bange leugenaar of zo ongelooflijk niet op zijn plaats.... Maar de beerput zal nooit helemaal opengaan want pandora*s box is hiermee vergeleken een speeldoos.

R. E. Calcitrant | 18-06-15 | 22:36


@La Bailaora | 18-06-15 | 22:23
Echt hands-on, mooi werk!

Handsomeboy | 18-06-15 | 22:27

@Handsomeboy | 18-06-15 | 22:19
ja, dat dan weer wel. Ik ben zelf ooit begonnen met ponskaart programma's, geschreven in Fortran. Dat waren nog eens tijden.

La Bailaora | 18-06-15 | 22:23

@La Bailaora | 18-06-15 | 22:15
Oldschool datatypistens, die ponskaarten er bij het leven doorheen joegen voor de bankgiro-weet-ik-veel-hoe-die-bank-toen-heette, die waren maar wat blij met rechtstreeks inklokken op het mainframe. Geen cobol erin rammen ofzo, maar wel met een oldschool terminal direct op je IMS en geen gedoe met slecht geloadbalancede javamachines. Waar is de tijd gebleven.

Handsomeboy | 18-06-15 | 22:19

Het beging erop te lijken dat deze 'vrinden van boven ons gestelde gaan boeten voor het leed wat ze de samenleving & hardwerkende mensen bij de SVB hebben aangedaan. Een lichtpuntje?

NLvoorwat | 18-06-15 | 22:19

Heerlijk zo'n soap. Het lijkt wel consistent in alle verhalen dat De heren Groen en Roozeboom niet zo goed functioneerden.

ristretto | 18-06-15 | 22:17

@Handsomeboy | 18-06-15 | 22:11
Op GS is het percentage Ambtenaren waarschijnlijk hoger. Die hebben tijd over om te reaguren in de tijd van de werkgever...

Mark_D_NL | 18-06-15 | 22:17

@Handsomeboy | 18-06-15 | 22:06
Klopt wel. Op de mainframes draaien dan ook de bedrijfskritische zaken.

Ik vind het alleen jammer dat er nogal wat mensen zijn die zomaar roepen dat er iets aan cobol niet zou deugen. Het is oud, maar er is niet voor niets nog steeds vraag naar. Ik vind het zelf niet leuk en zit op het Oracle/.NET deel, veel moderner, maar ik werk wel samen met cobol programmeurs. Daarvoor zijn we een team om het gehele proces in de lucht te houden. En elk deel heeft toch zijn functie. Gelukkig maar dat dat soort mensen, die niet weten waarvoor e.e.a. zijn functie heeft, geen beslissingen hoeven te maken welke technologien voor wat voor oplossingen worden ingezet. Wel eng dat veel managers zonder die kennis dat dan weer wel doen.

La Bailaora | 18-06-15 | 22:15

Klonk als een verhaal van iemand die promotie wil. Louwhoff redder?,eerder een man met een verzopen kind in zijn handen.

arlen | 18-06-15 | 22:15

Wilhelmina Kuttje | 18-06-15 | 22:00
ok, maar moet je iemand altijd maar in dienst houden als de kennis veroudert is?
Binnen ambtelijke organisaties kunnen ze vaak elke cursus volgen, maar als ze alleen een beetje cobol code kunnen schrijven dan hebben ze zich dus al 20+ jaar niet ontwikkeld.

--sql error-- | 18-06-15 | 22:14

Briefschrijver IV komt over als een jankende theemuts die tot in de ellebogen met zijn/haar armen in de endeldarm van het management zit. Alles om hogerop te komen, inclusief het bagatalisseren van grote problemen veroorzaakt door lijkenpikkende no-no's.

Briefschrijver V kan ik weinig kaas van maken. Gejank over mensen die niet herplaatsbaar zijn, jammer dan. Als je in het zakenleven niet functioneert dan moet je gewoon wieberen. Dat zou voor ambtenaren ook moeten gelden.

Dhr. de Wit | 18-06-15 | 22:12

@mrvandale | 18-06-15 | 21:20
1 op de 7,2 werkende mensen, tussen de 15 en 65 jaar, die meer werkt dan 12 uur per week, is ambtenaar. De reaguurders zullen zeker niet onder dat percentage komen, ik vermoed dat 25 - 35% van de reaguurders ambtenaar is. (* schuldig pleit)

Handsomeboy | 18-06-15 | 22:11

@La Bailaora | 18-06-15 | 22:03
Zo ongeveer het enige dat nog redelijk stabiel draait bij de groten der aarde zijn de mainframes. Alles wat daar later tegenaan is gebouwd, van services, interfaces en business process management lagen, tot aan fancy apps en widgets, vormt de bottleneck.

Handsomeboy | 18-06-15 | 22:06

De GS-leaks server draait overuren. Smeuïg, sappig en sensationeel. Deze brieven lezen weg als een jongensboek.

Handsomeboy | 18-06-15 | 22:03

Elk verhaal heeft 2 kanten. Ik ben zelf werkzaam in de IT en het 'echte' verhaal komt mij heel bekend voor. Cobol? Werkt waarschijnlijk prima, maar geen specialist meer voor te vinden behalve dan een blik indiers of vastgeroeste operators.En dat is juist het probleem, maar dat wil 'de werkvloer' niet inzien. Stabiel als een huis, efficient, maar modern management verwacht meer van een IT omgeving dan een mainframe kan bieden qua kosten, ontwikkeling, doorlooptijd, rapportage mogelijkheden, etc. En daar ligt het probleem.

zonder_moeite | 18-06-15 | 22:03

@snakeplisskin | 18-06-15 | 21:42
Met Cobol is niets mis mee. Ik werk zelf bij een multinational, een zeer groot bedrijf, dat kritische servers 24 uur heeft draaien. En het kritische spul draait (nog steeds) op AS400, waarmee ze cobol gebruiken. Dat komt door een aantal redenen, vooral de stabiliteit van AS400. Maar ook omdat overstappen heel kostbaar is.

Wij bouwen systemen voor de klant op de front end in Oracle/.NET, die dan weer met de AS400 via interne webservices communiceren, dat kan prima voor browser gebaseerde software waar de klanten mee werken. Die krijgen dan een klantvriendelijke en moderne interface voor de kiezen.

Maar het hart, de back end is dus nog steeds AS400, en ja cobol programmeurs zitten daar naar zwart wit schermen te turen, niet leuk, maar zeer, zeer belangrijk voor het bedrijf. En het is waar, het is zeer, zeer stabiel.

La Bailaora | 18-06-15 | 22:03

Helder verhaal. Gepensioneerde leaks V heeft hart op goede plaats: hij baalt ervan dat er belastinggeld wordt weggepist aan verloren rechtszaken (= ontslag zonder dossier) en verlengde WW. Zogenaamd superkundige manager leaks IV verliest zichzelf in bullshitbingo en blinde adoratie van 3 eigengeilers.

Wilhelmina Kuttje | 18-06-15 | 22:00

Bierfles voor whiskey verwisseld & chips erbij pakt en duimt op een livestream van het spoeddebat in 3,2,1..!

:thumbup @ van Rossum!

Rest In Privacy | 18-06-15 | 21:57

Piet Karbiet | 18-06-15 | 20:49
-
De tekststijl is inderdaad vrouwelijk en veel te soft voor een krachtige argumentatie.

Het lijkt meer op een opdracht aan een ondergeschikte om de waarheid af te zwakken en de klokkenluiders zwart te maken zonder gedegen onderbouwing.
.
Schreef de tekstschrijver van SVB Leaks I niet dat Louwhoff zijn eigen protegés naar zijn afdeling had gehaald.

TriestGeval | 18-06-15 | 21:52

Ik heb die ouwe van mij ( inmiddels 70 jaar en oud IT-er voor een pensioenfonds ) SVB leaks 1 tot nu laten lezen en bij Cap zei hij " oh shit " bij Oracle " Hmm kay " bij Cobol klonk " WHAT THE F*CK "nog steeds? en mompelde daarna " zonde van het geld " Ik heb geen flauw idee of die ouwe gelijk heeft maar schijnbaar loopt het niet zo lekker bij het SVB.

snakeplisskin | 18-06-15 | 21:42

Aangezien het een menselijke eigenschap is, bij velen tenminste, zich tegen verandering te verzetten en vrienden te bevoordelen is dit ook hier een belangrijke oorzaak van alle rotzooi.

Ambtenaren die niet meer met hun tijd meegaan en op een bepaald moment niet meer in de buurt komen van de specialistische ICT kennis blijven te lang zitten. Nogal logisch als de baas en de baas boven de baas ook geen bal van ICT snappen. Ze beschermingen zichzelf door anderen te beschermen.

Daarnaast gaat technologie sneller dan scholen kunnen bijbenen, een net afgestudeerde kan al een achterstand hebben. Wat verwacht je dan van een ambtenaar in de 40 die zijn hele werkzame leven met hetzelfde systeem heeft gewerkt?

En het vervelende is dat er geen simpele oplossing is. Verandering is in dit geval een langdurig proces.

Denk niet dat het bij bedrijven zo anders is. Ook daar lopen verouderde werknemers die de boel eerder ophouden dan bevorderen. En vaak hebben ze warme banden met de overheid.

Helaas is het mens-eigen.

Meeroever | 18-06-15 | 21:40

Ergens in een grijs verleden hadden we een parlementaire democratie met een controlerende functie.
@ gentle giant | 18-06-15 | 21:21

Maar toen hadden al die Parlementariërs hadden niet of nauwelijks te maken met ICT. De meeste komen tot de dag van vandaag uit de gamma of alfa hoek. Zal een probleem blijven.

sastro | 18-06-15 | 21:32

Maar krijg ik op 1 juli nog wel mijn kinderbijslag op tijd?

eerstneukendanpraten | 18-06-15 | 21:31

Ik heb inmiddels ruim 15 jaar professionele ervaring in deze branche, ook bij de (semi-)overheid en ik volg deze zaak dan ook met meer dan gemiddelde interesse.
Ik moet toegeven dat deze ingezonden brief mijn kijk op de zaak heeft veranderd. Dit verhaal zou wel eens dicht bij de waarheid kunnen zitten.

omeslo | 18-06-15 | 21:26

@mezelf
sfeer = sfeertje

snakeplisskin | 18-06-15 | 21:22

Ergens in een grijs verleden hadden we een parlementaire democratie met een controlerende functie.

gentle giant | 18-06-15 | 21:21

Je kan toch dat hele SVB IT ding afschaffen en alle betalingen cash afhandelen. In de kroeg? Op Vrijdag Middag. Dan kan die BTW verhoogd worden en blijft de natte horeca in stand.

Mark_D_NL | 18-06-15 | 21:21

Homer P. Simpson | 18-06-15 | 21:15
Dat zelfde sfeer heerst ook in mijn vakgebied. Oude garde is wars van vernieuwing en idd alles gaat dan in slow motion. Vertragen is dan het motto.

snakeplisskin | 18-06-15 | 21:21

Gezien het aantal reacties op reacties lijkt het er op dat een groot deel van de reaguurders ambtenaar is.

mrvandale | 18-06-15 | 21:20

@Parel van het Zuiden | 18-06-15 | 20:31
De overheid moet zo min mogelijk willen doen.

miko | 18-06-15 | 21:16

Toch komt een hoop van war deze man zegt me errrrrg bekend voor. De waarheid zal best ergens in het midden liggen maar over wat deze man over ambtenaren zegt is geen woord gelogen. De gemiddelde ambtenaar geeft geen flikker om de kosten of het resultaat, velen zijn echt niet ter zake kundig en verbergen dit door vooruitgang te blokkeren.
Wat mij betreft start Den Haag een cultuurverandering, beginnend bij fatsoenlijk kunnen beoordelen en ontslaan als gebleken incompetent.

Homer P. Simpson | 18-06-15 | 21:15

snakeplisskin | 18-06-15 | 21:05
Daarmee bedoelende dat men door moet blijven roeren en zeker niet opgeven. Laat de klokkenluiders bij het SVB ( voor en tegenstanders ) maar losgaan, die beerput moet open.

snakeplisskin | 18-06-15 | 21:12

Ik krijg steeds meer het gevoel dat de verlichting een verdonkering wordt. Dat evolutie gaat uitdraaien op revolutie. Een Feyenoord dat op z'n top van zijn kunnen een vierde plaats het hoogst haalbare is.... Mijn glas is half leeg... welke beschaving gaat het weer halfvol maken?

roosvrij | 18-06-15 | 21:10

En dit allemaal om een database-je dat een aantal koppelingen moet maken met een paar andere gegevens. Hoe moeilijk kan dat nou zijn?
@ McMarx | 18-06-15 | 20:38
Tja ik heb eens het project WBO meegemaakt bij Onderwijs. Koppeling via het beschikkingsnummer lag voor de hand. Het veld was 30 posities groot en alfanumeriek. De ambtenaren die moesten invoeren gebruikte het binnen de kortste keren als kladveldje…!

sastro | 18-06-15 | 21:06

@klokkeluiders
@vanRossem
Blijven roeren, ik heb ooit klokken laten luiden bij een Duitse grootgrutter en verloor baan binnen twee maanden.

snakeplisskin | 18-06-15 | 21:05

Jammer dat Geenstijl niet gewoon zelf met echte bronnen komt, want dit zijn allemaal halve verhalen. Overigens is bovenstaande stukje exact wat er gebeurt met incompetent personeel binnen de overheid.

Wat ik hier een beetje mis is de kern van het probleem. In 9/10 gevallen is het probleem namelijk helemaal niet hoeveel geld er wordt gespendeerd, maar hoeveel MEER geld er wordt gespendeerd DAN DE PLANNING. En dat is precies de crux. De planning en scope van projecten is binnen de overheid ABSURD. Het is een klucht. Er zitten 5 managers met 0.0 technische kennis aan een tafel, ze kopiëren een PID van een ander project, bepalen de scope op basis van een paar vage excel sheets en zetten vervolgens een handtekening onder een planning waar zelfs een 1e-lijns helpdesker een meer valide mening over kan hebben dan de betrokken managers.

De ramp begint op het moment dat er geen technische kennis aanwezig is (waar expliciet gebruik van wordt gemaakt), voordat men aan het project begint en helaas heb ik de afgelopen 8 jaar slechts bij een enkel ministerie meegemaakt dat de techniek ook beoordeeld werd door mensen met kennis van zaken.

Dubz | 18-06-15 | 21:03

Geachte redactie, vergeet SVB leaks I t/m V, dat is allemaal afleiding van het echte echte verhaal, namelijk een veel groter complot van alle ambtenaren tegen de ongewassen ramen waar wij dagelijks mee van doen hebben. Een revolutie is momenteel gaande tegen deze schrijnende toestanden

dwalmpje | 18-06-15 | 21:00

Die SVB klikspanen lijken wel Moslims, ze wapperen continu met de vinger naar die ander.

Mark_D_NL | 18-06-15 | 20:57

En oh ja, vooral afgeven op de "ambtenarencultuur", altijd een verdomd handig kapstokje om je eigen falen te camoufleren.

Desolator | 18-06-15 | 20:56

bvdh | 18-06-15 | 20:40
Voor affaires moet je op glamorama zijn en niet hier.
Verder is het ook jouw taxpoet die kapotgeslagen wordt ten voordele van NITWITMANAGERS zonder enige kennis. Komt nog eens bij dat het niet om een paar tientjes gaat.

snakeplisskin | 18-06-15 | 20:56

De gepensioneerde ex-werknemer geeft wel aan hoe de ambtenaren denken: als je 20 of 30 dienstjaren hebt moet je dus wel heeeel goed zijn in je werk... (dat terwijl kennis in IT vaak na 4 jaar alweer verouderd is)

--sql error-- | 18-06-15 | 20:55

Als lieden beginnen met woorden als: "drive, potentie, zelfontwikkeling, fast forward" en meer van dat soort hippe turbo-taal kan ik me wel een beetje een voorstelling maken uit welke zelfbevlekkende Linked-in nog nat achter de oren manager hoek de wind waait.

Afijn, men kent die hele epistels wel op dat platform, ze hebben nog net geen militaire Willemsorde ontvangen maar over water lopen moet ze zeker lukken als je dat daar allemaal leest.

Desolator | 18-06-15 | 20:55

@Piet Karbiet | 18-06-15 | 20:49 De man van Leaks #4 is waarschijnlijk een externe die al tijden op een project zit.

Hij moet snel iets anders zoeken.

Wanneer je te lang, al dan niet als inhuur, bij de Overheid gezeten hebt, ben je volledig gedeformeerd en kom je nergens anders meer aan de bak.

Haberdoebas | 18-06-15 | 20:52

Wat een lucht komt u die beerput.. blij.. erg blij geen SVB op mijn CV heb staan.

rotterdammeraanzee | 18-06-15 | 20:51

Verder denk ik deze briefschrijfster dat neukertje is van die Louwhoff.
Of ben ik de enige?

Piet Karbiet | 18-06-15 | 20:49

Het wordt nu toch echt tijd om de recherche in te schakelen en iedereen bij de SVB anoniem te horen.

benjemal | 18-06-15 | 20:48

Wie wil wedden voor een 10je?.
Ik zeg van rijn blijft zitte + rutte (2).
wnnr gaan we massaal staken als bevolking ?. Ik zeg project politiek en met pek en veren het land uit

Abu Bakr al-Salami | 18-06-15 | 20:48

Hetgeen wel opvalt uit Leaks #4 is dat geen een ambtenaar, waarschijnlijk ook de man van Leaks #5, de moeite genomen heeft om zichzelf te ontwikkelen.

Ze zijn allemaal in de cursus Morsecode voor Telegrafie blijven steken en zien water branden dat er nu ook nog iets als email bestaat.

Ik heb een keertje een overtollige ambtenaar op TV zien verklaren dat hij "over zeer specialistische kennis beschikt en dat niet zomaar terzijde kan schuiven". Oftewel de aap heeft een kunstje geleerd en is niet in staat, cq. te beroerd om een ander kunstje te leren.

Moraal van het verhaal: Blijf jezelf ontwikkelen! Ik ben begonnen met Lotus 1,2,3 voor MSDos en kan nu met Excel 2013 overweg. Eveneens met DBASE III begonnen en nu kan ik zowel Oracle als met SQL-Server de baas.

Uit die luie comfortzone vandaan.

Haberdoebas | 18-06-15 | 20:46

Ah, het Peter Principle is nog springlevend lees ik;
In een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van incompetentie.
nl.wikipedia.org/wiki/Peterprincipe

Piet Karbiet | 18-06-15 | 20:46

het project is mislukt, dus wat de briefschrijver beweert kan niet waar zijn.
Zulke lovende woorden spreken bij zo opzichtig falen toont aan dat er geen enkel realiteitsbesef is bij de briefschrijvert.
Nice try, but you failed,

--sql error-- | 18-06-15 | 20:43

Klopt wat meneer IV zegt. Had ik ook bij de ICT van een ziekenhuis. Daar zeiden ze toen ook al dat de mensen die niets konden weggepromoveerd werden. Als je iets kon was je eigenlijk onmisbaar. Vervolgens kon ik als afgestudeerd programmeur niet aangenomen worden omdat ze al te veel 'senior' mensen hadden die niet op hun verwachtte niveau presteerde.

jip_86 | 18-06-15 | 20:42

"Leak V" alweer in de Svb-gate oogt bonafide en is heel interessant. Astronomische bedragen en beerput. De SVB kwestie gaat Den Haag nog eens slapeloze nachten bezorgen.

ben kokhals | 18-06-15 | 20:42

Saai dit. Eerst ging het nog over affaires maar alleen nog maar suf gelul over zaken die bij zoveel bedrijven gebeuren. Namen en foto's van geile vrouwelijke managers anders terug achter je raam. Kutambtenaren.

bvdh | 18-06-15 | 20:40

"Zij waren niets anders dan medewerkers met potentie, relevante kennis en de drive om een succes van zichzelf te maken."

Mensen met een 'drive om een succes van zichzelf te maken' zijn vaak juist incompetent. Die 'drive' wordt ingegeven door een combinatie van arrogantie en een psychose.

Hogopogo | 18-06-15 | 20:39

En dit allemaal om een database-je dat een aantal koppelingen moet maken met een paar andere gegevens. Hoe moeilijk kan dat nou zijn?
Is retorisch bedoeld en het antwoord is: is niet moeilijk behalve als je het moet doen met mensen die incopetent zijn.

Rest In Privacy | 18-06-15 | 20:38

Ambtenaren-cultuur
Real drives
Waarheidsvinding
Multi Regelingen Systeem
De andere kant
Het echte verhaal
Saboteren
Disfunctioneren

BULLSHIT!
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2007/03/...

Bad Karma | 18-06-15 | 20:34

@miko | 18-06-15 | 20:25

Bestuursbanen in (semi) publiek Nederland betalen prima. Zeker in verhouding tot MKB (ondernemer uitgezonderd). Je komt er van buitenaf niet in. Partijlidmaatschap vereist.
.
Die (overheids)cultuur moet je niet begrijpen. Die moet je ausradieren. Zo lang de populatie niet wisselt of opgevoed wordt zullen ook die controlerende ambtenaren falen. De netgenoemde cultuur leidt altijd tot falen.
.
Dit soort bestuurders voeden overigens niet op. Ontslaan juist de mensen van goede wil. Slechts de volgende baan telt. Dus dingen moeten stil gehouden worden. Een gedeelde eigenschap met hun politieke broodheren.

Parel van het Zuiden | 18-06-15 | 20:31

Volgens mij is de schrijver een manager die, zoals zovelen tegenwoordig in grote organisaties, onterecht cobol programmatuur
afwijst en alles denkt te kunnen vervangen met appjes. Cobol is een programmeertaal op mainframe computers die
uitermate geschikt zijn voor het verwerken van grote hoeveelheden data. Dat zie ik een appje nog niet zo snel doen, tenzij het uitsluitend voor de presentatielaag wordt gebruikt, met daarachter het mainframe.

FredKlep | 18-06-15 | 20:29

SVB-leaks IV heeft wel een consistentie met wat we wel vaker horen over de ambtenarenwereld. Met name het wegpromoveren naar een onschadelijke plek met behoud van salaris. Dat is wel de overheids modus operandi, omdat ambtenaren zo moeilijk te ontslaan zijn.
.
Als dit dan verandert en Louwhoff komt binnen en gaat dit soort dood gewicht wegsnijden (waar we op GS al jaren van dromen), is het m.i. niet ondenkbaar dat m.n. SVB-leaks 1 schrijver een rancuneuze figuur is die eindelijk heeft gekregen wat hij verdiende; ontslag.

Qippie | 18-06-15 | 20:26

Het omhoog schoppen van faalcollega's tot ze op een plek komen waar ze compleet incompetent zijn komt mij zeer de bekend voor. Maar wat ik mis van GS is een lijst klaar om in te dienen kamervragen, of wachten jullie op leak vijfentwintig?

brughslurph | 18-06-15 | 20:26

@LangeTijdGeleden | 18-06-15 | 20:20
Iemand die een bedrijf kan runnen word geen onderbetaalde ambtenaar. Meestal laat men zich inhuren voor veel te veel geld. Deze personen snappen de cultuur bij de overheid ook niet en gaan dan fouten maken waardoor alles nog verder uit de klauwen loopt.
beter kan de overheid bepaalde zaken uit handen geven en elke drie jaar een nieuwe aanbesteding doen en alleen een paar controle ambtenaren aan nemen.

miko | 18-06-15 | 20:25

Hebben we de partijlidmaatschappen van de diverse "topbestuurdertjes" al boven tafel? Je kan er een donder op zeggen dat ze die hebben. Alleen de kleur van de incompetentie kan verschillen.
.
Wist u trouwens dat slechts 2% van de stemgerechtigde bevolking zo'n pas heeft? U kunt zich denk ik wel voorstellen dat dit wel een erg beperkte talentpool is. Laat ik even buiten beschouwing dat mensen die echt wat kunnen over het algemeen niet echt met de politiek geassocieerd willen worden.

Parel van het Zuiden | 18-06-15 | 20:22

@Rollins | 18-06-15 | 20:15
Dit is ook exact wat er waarschijnlijk gaande is. Die wacht gewoon keurig af en verlengt z'n executie tot ná hij een mooi baantje in de EU kan krijgen of bij ene bank, zorgverzekering of woningcorporatie.

LangeTijdGeleden | 18-06-15 | 20:22

Het is wel heel herkenbaar wat de laatste Heer hier beschrijft. Heb zelf ook heel wat projecten gedraaid bij de overheid. Of het de waarheid is dat kan ik niet beoordelen. Toch begrijp ik niet waarom zoveel ambtenaren blijven hangen in totaal verziekte omgevingen.

sastro | 18-06-15 | 20:22

Moet gezellig werken zijn in die slangenkuil.

brutus68 | 18-06-15 | 20:21

Ik ben op de hand van Hans Louwhoff. Ook de e-mail van de gepensioneerde werknemer bevestigd wat velen van ons al weten: talloze met 20 of zelfs 30 dienstjaren ontslaan is niet per definitie slecht.

Bij ambtenaren wel ja, want dat is niet sociaal, maar juist die luitjes zijn vastgeroest en zo gewend geraakt dat ze nooit ontslagen gaan worden dat ze geen flikker meer uitvoeren. Daarom moet je bij succesvolle bedrijven van functie wisselen eens in de zoveel jaar.

Inferi0r | 18-06-15 | 20:21

Dit bewijst maar weer dat een overheidsbedrijf moet gerunned worden door iemand met ervaring van een bedrijf runnen, verlies is verlies, schande is schande, slechte prestaties is ontslag.

Er is een persoon nodig dat géén vriendjes heeft binnen welke branche dan ook, die geen studie 'sociologie', 'politicologie' of vers van 'bedrijfsmanagement' komt. Zitten er tegenwoordig genoeg thuis door Rutte en consorten, dus kies maar uit.

Wat een puinhopen ook altijd in die (semi-)staats bedrijven die maar denken dat ze 'de bom' zijn omdat ze lekker luxe salarisjes opstrijken en lekker leuke dingen kunnen "Omdat dat succesvolle (niet staats) bedrijf dat ook doet toch?".

LangeTijdGeleden | 18-06-15 | 20:20

De schrijver leest zeker ook vast de Volkskrant, waarom bekruipt mij het gevoel dat het een gemanipuleerde brief is van een zogenaamde do-gooder binnen het SVB en misschien iemand dichtbij Hans. Nee, hier ruikt iets niet helemaal fris, te slijmballerig naar die Hans gast en consorten.

Wout Strooizout | 18-06-15 | 20:20

Lol! Die Van Rijn moet zelf maar eens zo'n 48 uursluier aantrekken. De reguliere pluchen pampertjes houden het niet!

Parel van het Zuiden | 18-06-15 | 20:16

Hoe dan ook: hulpbehoevenden zijn de dupe van ego's met pikdrift. En van Rijn? Die blijft vrolijk zitten wachten tot de volgende lege plek in de baantjescarrousel vrij komt.

Rollins | 18-06-15 | 20:15

Toch leuk dat die ex-werknemer je als Heer aanspreekt Rossum.
Nette man waarschijnlijk dus een goede bron.

miko | 18-06-15 | 20:13

GS : Blijven roeren !
Het stinkt, maar nog lang niet hard genoeg...

Wijze uit het Oosten | 18-06-15 | 20:12

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl