Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bram Moszkowicz - J'accuse, ik beschuldig

jaccusezola.jpg Mr. Moszkowicz is de politiek in gegaan. Dat doen wel meer mensen die denken dat ze het verschil kunnen maken in die slangenkuil, en in het specifieke geval van De Moszk vonden wij daar dan ook wat van. Desondanks benaderde de parlementaire tweezitter Voor Nederland ons met de vraag of wij een J'Accuse van Moszko's hand wilden publiceren. Abraham doet namelijk een Zolaatje zonder ijs en spreekt zich in onderstaande brief uit tegen de weigering van de linkse partijen in Den Haag om voor een motie te stemmen die de subsidiëring van organisaties die antisemitische uitingen doen stop moet zetten. De motie werd aangenomen, maar niet dankzij tegenstemmend links. (Stemuitslag.) Omdat toenemend antisemitisme een grote zorgfactor is en een boodschap daartegen de persoon en de partij overstijgt, hebben we ja gezegd. Derhalve hierbij, van Bram Moszkowicz aan de Minister-President en EXCLUSIEF op de GeenStijl: J'accuse, ik beschuldig Mijnheer de minister-president, Zij hebben het gewaagd, dan zal ik het ook wagen. De waarheid zal ik spreken, volledig en totaal, want dat heb ik beloofd te doen bij mijn aantreden, in tegenstelling tot een schrikbarend groot deel van het Nederlandse parlement. Het is mijn plicht te spreken, ik wil niet medeplichtig zijn. Het antisemitisme viert hoogtij. Sinds 2005 waren er meer dan 1.000 antisemitische incidenten in Nederland alleen. In grote delen van onze hoofdstad is het inmiddels onmogelijk als herkenbaar joods over straat te gaan. Twintig procent van de geschiedenisdocenten uit de Randstad kan de Holocaust niet in de klas bespreken door agressie van allochtone leerlingen. En Turkse jongeren uit Arnhem prezen kort geleden Adolf Hitler openlijk op televisie. Zoals gesteld, het antisemitisme viert hoogtij. Die wetenschap maakt het nog ondraaglijker dat de Nederlandse overheid subsidies verstrekt aan organisaties die indirect antisemitisme propageren. Zo verstrekte het mede door Nederland opgerichte en gefinancierde NDC subsidie aan Badil, dat al eens te maken kreeg met een subsidiestop vanwege antisemitisme. Gek genoeg werd de subsidie later gewoon weer hervat. Ook organisatie Al Haq, waarvan de directeur banden heeft met terreurorganisatie PLFP waardoor hij zelfs Jordanië niet meer in mag, ontving subsidie van het NDC. Maar ook de meer bekende hulporganisaties als Oxfam Novib en ICCO faciliteren indirect antisemitisme. Zo gaf Oxfam in het recente verleden geld aan 'Stop de bezetting' dat een demonstratie organiseerde waar "Hamas, Hamas, alle joden aan het gas" werd gescandeerd. Ook ondersteunde ze de organisatie Miftah, dat een virulent antisemitisch artikel publiceerde waarin gesteld werd dat joden bij rituelen christelijk bloed gebruiken tijdens Pasen. En ICCO ten slotte - ook geen onbekende hulpclub - ondersteunde 'Electronic Intifada', een entiteit die onder meer geweld tegen Joodse burgers rechtvaardigt en een zeer antisemitisch geschrift als 'De Protocollen van de Wijzen van Zion' als legitieme bron opvoert. Het mag geen verrassing heten dat velen vinden dat er hier sprake is van een onwenselijke situatie: Nederlandse belastingbetalers die indirect antisemitisme bekostigen. Maar links Nederland besloot hier in het parlement voor weg te kijken. Men besloot de ogen te sluiten en de motie van mijn VNL-partijgenoot Van Klaveren, die opriep directe en indirecte subsidiëring van antisemitisme stop te zetten, te verwerpen. Een schande die bijna de helft van onze volksvertegenwoordiging onteert. En het aangedragen argument om tegen te stemmen was nog eens onwaar ook. De motie zou kritiek op Israël gelijkstellen aan antisemitisme. Een aperte leugen. Het hele woord Israël kwam niet eens voor in de motie. Door tegen te stemmen en dit ook nog eens trachten te rechtvaardigen op oneigenlijke gronden is verdacht. Ziedaar, minister-president, links Nederland: een schuldige die zijn best doet om onschuldig te zijn. Maar deze brief is lang, mijnheer de minister-president, en het is tijd om tot een conclusie te komen. Ik beschuldig links Nederland in het parlement. Ik beschuldig de SP, D66, de PvdD, GL en de PvdA. Ik beschuldig ze van het salonfähig maken van antisemitisme. Ik beschuldig ze van het weigeren stelling te nemen tegen het kwaad dat antisemitisme heet. Neem stelling, niet alleen in woord, maar ook in daad. Wat betreft de partijen die ik beschuldig, ik heb geen wrok tegen ze en geen hekel aan ze. Het zijn voor mij slechts nummers, geesten van sociale wandaden. Mijn brandende protest is slechts een kreet van mijn ziel. Aanvaard, mijnheer de minister-president, mijn oprechte zorg en hoop dat u de aangenomen motie zult uitvoeren en alle subsidiëring van het kwaad dat antisemitisme heet, zult stoppen. Hoogachtend, mr. Bram Moszkowicz, lijsttrekker van VNL

Reaguursels

Inloggen

Jan Boule | 01-06-15 | 23:06 In Zweden en de UK zijn er verkrachtingsepidemieën. In de UK werden die jarenlang politiek correct genegeerd en stilgezwegen. In Zweden is kritiek op imigratie en het multiculturele bij wet gecriminaliseerd. Gisteravond zag ik bij Sven Kockelmans ene Appa die vindt dat Hamas een verzetsbeweging is die strijdt tegen de nazi Israël die bezig is met een Holocaust op de Palestijnen. (!?) Als historici zich later verbijsterd afvragen hoe in grote delen van Europa de moderne open samenleving en eigenlijk algemeen de Europees-Westerse cultuur in zo hoog tempo heeft kunnen verdwijnen en heeft plaats moeten maken voor islamitische dictatuur en wreedheid en stompzinnigheid, dan zullen zij tot de conclusie komen dat dat alleen maar mogelijk was omdat die moderne open samenleving vooral zèlf decennialang ijverig en volhardend daaraan heeft meegewerkt.

Benedict Broere | 02-06-15 | 10:06

Die man heeft een volkomen verdraaid zelfbeeld.
Niet meer te redden, die gozer.

mallekater | 02-06-15 | 10:01

Hartje Bram

Joffri | 02-06-15 | 00:43

PvdD heeft tegen de motie gestemd??? Godver, dan kan ik daar dus ook niet meer op stemmen. De SP is jaren geleden al afgevallen wegens Jodenhaat. En nu Thieme dus ook. Tja, er blijft niet veel over.

Hans Hillen | 02-06-15 | 00:17

Benedict Broere 22:49
klopt. Het merkwaardige is dat het de profs van de eerbiedwaardige Sorbonne ( waar Villon al studeerde in 1449) zijn die overstag gaan naar de islam. Dit is zowel uit pragmatische - zekerheid van je baan- als uit opportunistische overwegingen -if you can't beat them, join them-.In 2001 zei Houellebecq dat "l'islam est la religion le plus con"( Plateforme)en krreg heel progressief ( ) Frankrijk over zich heen en met Soumission suggereert hij dat de islam Frankrijk de ruggengraat teruggeeft die het tot dan ontbrak.Echter, hij stelt hiermee een valstrik op voor de argeloze lezer.De hoofdpersoon omarmt naast genoemde beweegredenen vooral de islam daar hij er meerdere (zeer jonge) vrouwen op na kan houden dankzij de inmiddels ingevoerde sharia.

Jan Boule | 01-06-15 | 23:06

Mijn stem krijgt hij.

Rest In Privacy | 01-06-15 | 23:00

Jan Boule | 01-06-15 | 22:03 Wat ik ervan begrijp is dat men vooral beklemmend vindt aan dat boek van Houellebecq, dat het Franse volk zich praktisch vrijwillig overlevert aan die islamisering. Alsof er geen Franse cultuur is die het waard is te verdedigen. Houellebecq lijkt daarmee een nihilism te suggereren, een onverschilligheid voor enige continuiteit van de eigen moderne cultuur. Waarmee hij aanschuift bij de cultuurpessimisten die al lange tijd de Westerse cultuur beschrijven als een cultuur in ontbinding. En de islam is dan als het griepje dat de toch al zwakke patiënt over het randje tilt richting de vergetelheid.

Benedict Broere | 01-06-15 | 22:49

Mooie brief van Bram, dat is aan hem ook wel toevertrouwd. Alleen is zo'n brief niet aan Rutte besteed. Die leeft in een andere wereld dan wij.

drs. P | 01-06-15 | 22:06

Benedict broere 21:11
De islamisering zet zich door. Men heeft niet slechts een voet tussen de deur maar hij staat wagenwijd open.Voor het overige slaat u de spijker op de kop. Daar waar je zou verwachten dat de non-religieuze politiek een beargumenteerde dam zou opwerpen zijn zij het juist die coulance, die grenst aan verregaande naïviteit , betrachten aangaande de expansionistische islam. In Oslo zijn er hele wijken ( Gronland) volledig geïslamiseerd en in Kopenhagen
( Glostrup en Tingbyerk) eveneens. Ook daar wordt de problematiek genegeerd door de politiek en de media.En inderdaad in Houellebecq's Soumission kan de Fraternité Musulmane de Franse president leveren in de jaren 20 van straks daar de Parti Socialiste ( PVDA) de FM steunt om het FN buiten de deur te houden. Hierdoor krijgt de roman een prognostische extra waarde.

Jan Boule | 01-06-15 | 22:03

'De waarheid zal ik spreken, volledig en totaal, want dat heb ik beloofd te doen bij mijn aantreden, in tegenstelling tot een schrikbarend groot deel van het Nederlandse parlement'
Van dit eerste zinnetje van Bram moet ik projectielkotsen. Omdat ie nooit de waarheid sprak over zijn rekeningen is ie uit z'n vak gezet, omdat ie lak had aan de waarheid tegenover zijn cliënten.
Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.

Koos Knak | 01-06-15 | 21:15

'De waarheid zal ik spreken, volledig en totaal, want dat heb ik beloofd te doen bij mijn aantreden, in tegenstelling tot een schrikbarend groot deel van het Nederlandse parlement'
Van dit eerste zinnetje van Bram moet ik projectielkotsen. Omdat ie nooit de waarheid sprak over zijn rekeningen is ie uit z'n vak gezet, omdat ie lak had aan de waarheid tegenover zijn cliënten.
Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.

Koos Knak | 01-06-15 | 21:14

Het ziet ernaar uit dat als de islamisering werkelijk doorzet, dat dan uiteindelijk elke herinnering aan WOII en de Holocaust uit de Nederlandse cultuur verwijderd wordt, inclusief ook de begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten betreffende WOII en de Holocaust. Ik vraag mij af hoeveel organisaties die direct of zijdelings bron zijn van het toenemend antisemitisme, tegelijk ook de ANBI-status hebben. Michel Houellebecq schrijft over het narcisme en nihilisme van de ’68-ers en dat zij zich waarschijnlijk vrijwillig laten islamiseren vanwege hun geringe weerstand jegens de absolute en totalitaire, totaal niet cultuurrelativisitische en kanonhard monoculturele islam. Zomaar wat gedachten. Zet ´m op Bram! Het is totaal abject, de hele situatie! Enkele eeuwen terug was er reeds lang een volksopstand geweest, zoals over dergelijke revoluties nog uitgebreid is te lezen in onze geschiedenisboeken. Maar tegenwoordig geven we zorg en subsidie en begrip en eindeloos veel tolerantie. En begripvol schikken we in, maken we plaats en cijferen onszelf weg, tot we totaal verdwenen zijn. ´Alles van waarde is weerloos´, dichtte reeds Lucebert. Vooral als het voor z´n bestaan afhankelijk is van politieke correctheid.

Benedict Broere | 01-06-15 | 21:11

De aanklacht van de alu-hoedjes : we have a ZOG (Zionist Occupied Government) is hiermee bevestigd.

rmstock | 01-06-15 | 20:55

Jimmydepimmy | 01-06-15 | 13:48

Al haq betekent de waarheid.

Een mooie brief. Ik hoop dat deze op meerdere sites wordt geplaatst.

disney star | 01-06-15 | 20:51

Beste mr Moszkowics, nu we toch uw aandacht hebben, misschien is het een idee om de NSB bankrekeningnummers ter sprake te brengen. Sinds de invoering van de IBAN nummers heeft elke rekening van de SNS bank de afkorting NSB in het nummer zitten. Jongeren zullen zich er niet aan storen, maar ik vind het persoonlijk een behoorlijke misser van die bank.

Suerte Piet | 01-06-15 | 20:37

Meneer Moszkowicz, is het mogelijk dat u een proces aanspant tegen een of geen, een advocaat meeneemt om te zwijgen en dat u dan toch zelf het woord voert ? Het is altijd een genot geweest naar uw pleidooien te mogen luisteren. Het is u gegunt, en aan ons stiekem ook, dat u op een zelfde wijze van leer mag trekken in het huis dat u beschrijft.

netniet | 01-06-15 | 20:18

freedom 19:49
heerlijk, ik wachtte al op de bevestiging van 19:15

Jan Boule | 01-06-15 | 20:05

Dus Bram zat achter deze motie.......... Nice one! Laat weer mooi zien welke partijen nou fout-links zijn......

Hobbykip | 01-06-15 | 19:55

Jan Boule | 01-06-15 | 19:1

Geloof wat je wil jongen, maar je schrijft het dus als Moszkowicz en niet anders...

FreedomFTW | 01-06-15 | 19:49

Alles dat door de psychedelische vergezichten van cultuurrelativisme van politici kan heen breken verwelkom ik.
Mr. Bram Moszkowicz heeft bescherming nodig; hij is niet anoniem zoals wij en al wordt zijn partij geen volkspartij, bewustzijn op eloquente wijze presteert hij wel. Niet iedere politicus (zoals Halsema) ziet een verderfelijke ideologie door de kijkertjes van zn kinderen.

Zoltan | 01-06-15 | 19:42

-weggejorist-

stampertje85 | 01-06-15 | 19:26

Sommige zinnen vind ik wat melodramatisch, maar hij heeft NATUURLIJK gelijk. De politiek lijdt, naar goed voorbeeld van Amerika, aan neurotisch "partisanship". De belangen van de partij en ideologie worden groter dan het maatschappelijk belang. Het vereist veel meer intellectuele en morele moed om iedere politieke kwestie zelfstandig te beoordelen: het is makkelijker om gewoon de positie van de 'goeden' over te nemen. Dit is nog makkelijker en zorgt voor nog minder cognitieve dissonantie wanneer de andere partij als 'de slechten' kunnen worden geassocieerd. Zelfstandig denken kan tot problemen leiden, dus beter jezelf scharen achter de goede autoriteit en ver weg van de slechte.

Iedereen doet het, ook Geenstijlers of Moszkowicz die nauwelijks nog kritisch naar Israel durven kijken. Misschien moeten we straks al onze overtuigingen heroverwegen. Veel te veel gedoe, en sociaal gevaarlijk.
Nu zijn we dus al zover dat zelfs antisemitisme een gepolariseerd onderwerp is geworden. Het is een grof schandaal, vooral omdat de arrogantie van de partijleiders en Academici met geen argument te doorbreken is.

stampertje85 | 01-06-15 | 19:25

@kutsmurf 13:49
Ja; ga met je Ajaxshirtje door Rotterdam lopen, ga met je Satudarah jackje het Hells Angels clubhuis in. Ik ontken geen anti-semitisme maar worden ze aan hun vlechtjes getrokken, staan er Shuls in de fik? in de eeuwen hiervoor hebben Joden het veel zwaarder te verduren gehad. En dan laat ik de holocaust buiten beschouwing.

Maaiveld | 01-06-15 | 19:20

Freedom 17:42
U zegt inmiddels "u".Het duurde even maar u leert.
U onderschat uw medescribenten op dit forum en u overschat u zelf. Blijf vooral de querulant uithangen met uw one-liners, verder komt u niet maar is wel zo vermakelijk.

Jan Boule | 01-06-15 | 19:15

Haat en geweld komt altijd van links.

von Amsberg | 01-06-15 | 19:14

Jan Boule | 01-06-15 | 17:42

Degene die u als charlatan niet doorzien, bedoelt u...

FreedomFTW | 01-06-15 | 18:48

"Het zijn voor mij slechts nummers,"
 
Moest dat nou, Bram?

pietvanvliet | 01-06-15 | 18:38

Het ranzige gedachtegoed van de rasplebejers wordt breder gedragen dan ooit tevoren. En wederom komt deze haat uit de linkse hoek van het politieke spectrum.

Morgenhout | 01-06-15 | 18:25

Anti-semitisme viert hoogtij? Joden hebben het hier in geen eeuwen zo goed gehad als nu.
Maaiveld | 01-06-15 | 13:41
________________________________________
Onder welke steen kom jij vandaan ?

jipje | 01-06-15 | 17:43

Freedom 17;26
het duurde even voor u wist te reageren maar u mag het laatste woord. ( overigens is tutoyeren n het Frans een teken van onbeschaafdheid en is het tu eS.).
Ik reageer vanaf nu weer op medescribenten die inhoudelijk iets te melden hebben.

Jan Boule | 01-06-15 | 17:42

Oh maar als het steeds over Novib e.d. gaat, wat besteed de staat Irrael aan ontwikkelingshulp, niets toch ? Maar ja dan ondersteunen ze dus ook geen anti semitisme, dat dan weer mooi meegenomen. Laat Bram gewoon naar Israel verhuizen, daar is het goed. Leve de kiesdrempel.

Rest In Privacy | 01-06-15 | 17:40

Ik vermoed dat "De Moszc" veel stemmen gaat wegsnoepen bij de PVV. De PVV is weliswaar momenteel de enige voorvechter tegen moslimimmigratie, open grenzen, enz enz enz, maar Wilders brengt het helaas op een te agressieve manier waardoor veel kiezers aarzelen om op hem te stemmen.

Moszcowicks brengt het echter veel gedecideerder, verfijnder en beschaafder en zelfs beter dan de beschaafde humoristische Nigel Farage (UKIP partij in GB).

Moszko is veel slimmer dan Wilders die het weliswaar goed bedoelt, maar politiek gezien niet verder komt. Hopelijk kan hij daarom meer doen dan Wilders die helaas gedemoniseerd en geboycott wordt door de Haagse schoothondjes van de "Brusselse Bezettingsmacht".

telelezer | 01-06-15 | 17:27

Piet Karbiet | 01-06-15 | 14:30

Nee de Golan is niet betwist, ook niet door Israel zelf. Israel houdt het aan als buffer tegen Syrie waarmee het al jaren in oorlog is.

FreedomFTW | 01-06-15 | 17:26

Jan Boule | 01-06-15 | 15:54

Tu est con ou quoi?
Om te beginnen is het de achternaam van een persoon en dus is de spelling daarmee al vastgesteld en daarmee de hele discussie ook beeindigd.

FreedomFTW | 01-06-15 | 17:15

Manouckla Iltenburg 16:47
Gelet op uw eerdere standpunt aangaande Novib , was ik benieuwd naar uw kijk op de club van dhr.van Agt.
Hartelijk dank voor uw inhoudelijke reactie.

Jan Boule | 01-06-15 | 17:09

@roze_bril | 01-06-15 | 14:59 "Oxfam Novib wist heel goed wat voor club het met "Stop de bezetting" steunde"
.
Sterker nog, Oxfam steunt- en is vertegenwoordigd op het "World Social Forum" waar de anti-Israel boycott actie (BDS) ten doop werd gehouden. Dat forum is de jaarlijkse jamboree voor hippe (inter)nazis en radicale fascisten die de wereld "eerlijker" willen maken voor henzelf, en een teringhekel hebben aan Israël.
Moszkowicz zou het hierna breder moeten maken: schrap álle subsidies die niet rechtstreeks de Nederlandse burger-in-nood ten goede komen.
Tien jaar geleden is al geconstateerd dat "tachtig procent [van de] subsidies overbodig" is (Burke Stichting). Het ging toen om ca 22 miljard, en is nu mogelijk al ca 27 miljard euro, waarvan driekwart meteen terug zou kunnen naar de zwoegende arbeiders.

ben kokhals | 01-06-15 | 17:01

Voor subsidies voor b.v. moskeeën: PvdA, SP, D66, GroenLinks, GrKÖ, PvdD, 50plus en Houwers.
Weinig verrassingen derhalve.

Raider Twix | 01-06-15 | 16:51

@Jan Boule | 01-06-15 | 15:43
Dat is moeilijk, omdat het Israel-Palestina conflict een heikel en complex onderwerp is, maar ik doe een poging.
Ja, Israel heeft (gedeelde) schuld aan de problematiek in Gaza. Het is niet zo dat Israel compleet onschuldig is en zich alleen maar verdedigd. Ik zou dat graag zo zien, maar dat is nu eenmaal niet zo. Israel vecht een laag-ontwikkelde vijand in een a-symmetrische oorlog. Zo'n oorlog kent geen winnaars, alleen (slecht) verliezers.
Dat forum ziet er erg bevooroordeeld uit. Vrijwel alle artikelen en tweets zijn negatief/kritisch over Israel. Het poneren als een forum dat zich richt op het Israel-Palestina conflict strookt daar niet mee: Het richt zich op de rol van Israel in dat conflict.
Dit komt, denk ik, om een aantal redenen. Eén, voor mij bekende, beweegreden is, als vanuit een reflex, Israel hard aanpakken, zodat je de arme Moslims niet hoeft aan te pakken. Dit strookt namelijk niet met je idealen. Onder het mom van kritiek kun je dan je ongenoegen projecteren op de joden. "De joden kunnen dat wel hebben" oid. Het is zo'n kromme gedachte, dat een tegel op GeenStijl haar geen recht doet. Ook speelt het een rol dat Israel veel geavanceerder, diplomatischer en politisch is. Een rapport weerspreken waarin gesproken wordt over 10.000 bommen ipv 30.000 bommen op Gaza. Dat soort werk. Je kan daarmee in discussie en je kan het dus ook oneens zijn. Tegen een raketaanval op een joodse bruiloft kun je niet zo veel rationeels inbrengen.
Ik had ooit de hoop dat de Palestijnen de wapens zouden neerleggen. Als de Palestijnen zich zouden gedragen als Tibetanen, dan zou elke Israelische propaganda van "zij voedden haar kinderen op terroristen en dwingen ons deze te doden" belachelijk worden. Nu heeft zij een kern van waarheid. De hele wereld zou het terecht opnemen voor de Palestijnen. Nu verdwijnt geld bestemd voor de opbouw van Gaza in de handen van terroristische organisaties die er wapentuig van kopen. Dit maakt het conflict nodeloos complex en de uitgesproken steun (soms) walgelijk. Alleen maar omdat je zielig bent, en het niet kunt winnen van Apache helicopters, betekend nog niet dat men partij voor je moet kiezen. Je moet dat ook verdienen. Reik Israel de olijftak aan. Als Israel deze dan op de grond gooit en schreeuwt: "Jullie krijgen nooit geen eigen staat!" dan is alle kritiek gegrond en is het steunen van Palestina een wereldverbeteraar waardig.

Manouchka Illtenburg | 01-06-15 | 16:47

Hulde aan Bram Moszkowicz om dit toch maar op een andere manier onder de aandacht te brengen, dit kan toch zeker niet overgelaten worden aan de politiek, waar de helft van die opportunisten antisemiet is!

lanexx | 01-06-15 | 16:40

Zeg Bram, vraag jij je wel eens in alle eerlijkheid af hoe dat nu toch allemaal zou komen? Nee, dat dacht ik al.
Wat ik mij afvraag is wat de joden nu eigenlijk van de Holocaust geleerd hebben.

Skunk57 | 01-06-15 | 16:40

Deus Absurdia | 01-06-15 | 14:02 "Dat hamas, hamas, alle joden aan het gas" gescandeerd wordt op een tribune door zwakzinnigen (want voetbal liefhebbers) of door personen op een gerichte demonstratie, waar het gros van de demonstranten de koran als richting omarmen, dat maakt nogal een verschil. Tevens het feit dat in het voetbal voorbeeld we het hebben over privaat, en in het pleidooi van Bram over belasting geld. Geld dat jij en ik vertegenwoordigen. Buiten dat licht je een fragment uit, en niet de zwaarst wegende.

Genaaid door Bram in het verleden?

the_hammer | 01-06-15 | 16:29

Betweetert | 01-06-15 | 16:19
apert vind ik in het rijtje abject en infaam passen.

kutsmurf | 01-06-15 | 16:28

Als je tegen Bram bent ben je per definitie ……………….. want ze vader enzo. De onnozelaar. Ik kan me nog die reclame herinneren 'even A'doorn bellen' Nou dat helpt hem niet meer, dus dan maar de polikliek in. Bah

Rest In Privacy | 01-06-15 | 16:25

Met de islam en zijn aanhangers zijn de na-oorlogse fascisten geïmporteerd. Hoewel 'fascisten' nog duidt op enige moderniteit en dus zelfs te veel eer is.
Achterlijke middeleeuwse zandcultuur dekt meer de lading.
Hoe het ook zij, het dient met wortel en tak uit westerse samenleving verwijderd te worden.
Goed initiatief Mosco, samen met PVV dit land weer schoonvegen.

sjoost | 01-06-15 | 16:22

KlunsJohannus | 01-06-15 | 14:03|||Ik vertrouw ze beide niet en dat zal nooit veranderen. Wilders is een noodzakelijk kwaad in mijn optiek.
Bram doet dingen louter uit eigenbelang. Als hij geen jeaud zou zijn dan had hij in deze niet thuis gegeven. Hij kan lullen als Brugman want noemt dat walgelijke kankergezwel niet eens bij naam.
Bram past prima in de politiek. Onder de noemer van algemeen belang zorgen dat er zoveel mogelijk easy money gevangen wordt en tegelijk het eigen egocentrisch gedachtegoed (btw verhoging aan de grens blijft een goed idee ondanks 300 miljoen minder inkomsten etc ed) zoveel mogelijk erdoorheen drukken.
Een zoveelste zege voor dit land. Wel een goede omgekeerd evenredige evenknie voor die twee Turkse kneuzen. Hoe is het daarmee gesteld?

LogicaOverwintAlles | 01-06-15 | 16:21

Is dit wel een brief van ome Mosko? Ik mis namelijk de woorden "abject en infaam" in het stuk.... :p

Betweetert | 01-06-15 | 16:19

Bram heeft er met zijn gedrag anders ook niet veel aan gedaan om antisemitisme te bestrijden.

WirMachenMusik | 01-06-15 | 16:18

De kiesdrempel moet wel eerst in het basispakket, ik geef geen cent voor VNL

Rest In Privacy | 01-06-15 | 16:16

Berkemef

Succes verzekerd, ze hebben al 0 zetels in de peilingen.

mallekater | 01-06-15 | 16:16

O, lieve deugd, de zichzelf tot theaterjanklaassen dombo bestempelend fraudeur en mafklapper doet weer eens een gooi in het politieke.

En er schijnen debielen te zijn die daar instinken.

mallekater | 01-06-15 | 16:15

De libertariér 15:52
U vergeet dat de reeds gesettelde liberale partijen, D66: ethisch liberaal, VVD: ondernemend liberaal en GroenLinks: het intellectualistische liberale ,verzaakt hebben - daar waar zij prat gaan op het vigerende individu- een rem te zetten de afgelopen decennia op de implementatie van een ideologie/godsdienst die wars staat op de verworvenheden van een open samenleving maar juist door hun politiek handelen genoemde samenleving afstevent op het tegenovergestelde. Neemt niet weg dat meerdere punten en ingangshoeken in uw post valide zijn

Jan Boule | 01-06-15 | 16:11

Antisemitisme. Al 2000 jaar oud. En dat allemaal vanwege een vers in het evangelie van Johannes.

postmodernismisdead | 01-06-15 | 16:07

Wat Bram niet noemt is de ideologie die het antisemitisme drijft, de islam, de koran, de sharia .
Door de algemene term allochtonen te gebruiken zet hij al die Surinamers, hindoes, buddhisten, etc etc in een kwaad daglicht, maar het antisemitisme komt echt niet bij hen vandaan.
Het is de kanker van de doodscultus islam, en zijn fuehrer mohammed.

sprx | 01-06-15 | 16:06

Aandachstgeile ********** heeft behoefte aan aandacht en publiciteit voor zijn vage clubje?

captainobvious | 01-06-15 | 16:05

@Tostiman | 01-06-15 | 14:12
Welke andere groepen bedrijven anti-semitisme? Hooguit dat marginale clubje van KKKusters. Supporters die dingen over Joden schreeuwen zijn ook ongevaarlijk. Irritant, maar ongevaarlijk.

Dhr. de Wit | 01-06-15 | 16:03

@Oeleflaffel | 01-06-15 | 15:49
Zeer redelijk betoog. Ik zal voortaan niet meer op leuk-gekozen namen en doelstellingen afgaan, maar kijken naar de uitingen. En er zijn mij teveel negatieve of discriminerende uitingen geweest, om dit met droge ogen te verdedigen.
Ik denk dat ik voor blijvende subsidie voor Oxfam Novib ben, _ondanks_ het feit dat men soms ongelukkig partij kiest in een conflict.

Manouchka Illtenburg | 01-06-15 | 15:59

@ Manouchka Illtenburg | 01-06-15 | 15:49

Volgens mij nam Jezus dat kruis alleen maar even over van iemand die het niet kon dragen. Dat doet ie geen tweede keer meer hoor

Rest In Privacy | 01-06-15 | 15:57

@TeeJee | 01-06-15 | 15:52
Ik denk op dezelfde manier als Oxfam Novib antisemitisme in leven houd.

Manouchka Illtenburg | 01-06-15 | 15:55

Freedom FTW 15:40
... en Russie le suffix "itz"ou "ïtch"a donné PAR EXEMPLE Jacobowitz, fils de Jacob ou Horowitz, fils de Hour....
Les deux suffixes en question sont interchangeables.
Compris ? si non, cassez-vous!

Jan Boule | 01-06-15 | 15:54

@Manouchka
Een fictief figuur doden, hoe gaat dat in zijn werk?

Rest In Privacy | 01-06-15 | 15:52

Weten we ook meteen wat we aan VNL hebben. Welgeteld niets. Het is de zoveelste als 'liberaal' vermomde partij die drijft op blind pragmatisme in een ijdele poging de geheel arbitraire doelstellingen via staatsgeweld aan de man te brengen.
.
Van een liberaal had ik hier toch wel op zijn minst primair stellingname tegen het uitgegeven van belastinggeld aan 'goede' doelen als zodanig verwacht. Van een klassiek liberaal, hetgeen VNL toch pretendeert voor te staan, had ik op zijn minst een vlammend betoog verwacht dat de legaliteit van burgers beroven an sich op de korrel zou hebben genomen. Helaas. Niets van dit...
.
Wat we zien is een onthutsend zwak betoog dat oproept om de subsidie aan enkele organisaties in te trekken op basis van het armetierige argument dat het 'antisemitisme' bevordert.
.
Matig. Zeer matig. Een waarlijk klassiek liberaal zou het niet eens in zijn hoofd halen om ook maar te denken aa het tegengaan van antisemitisme. Een waarlijk klassiel liberaal beziet antisemitisch zijn als een grondrecht van ieder individu....
.
J'accuse aussi. J'accuse Bram Moszkovic van het zijn van een parasitaire pragmatische rasopportunist die niet geremd wordt door welk moreel grondfundament dan ook...
.
Mene mene tekel ufarszin. NEXT!

De Libertariër | 01-06-15 | 15:52

@Jan Boule | 01-06-15 | 15:34
Dat is dus het punt: cultureel centrum = grote kans op lokale subsidie. Wat 'taallessen', een breiuurtje voor moslima's op leeftijd, een speelhoek met oppas voor de kleintjes, een 'dialoogmiddag voor alle gezindten', een buurt-BBQ (uiteraard alles halal) et voilà: vul de subsidieaanvraagformulieren maar in.
'Culturele activiteiten' vormen, net als in Frankrijk, het ideale voorwendsel om voor de moslimimperialistische zaak lokaal een bedragje binnen te halen. U en ik financieren dat, mooi hè.

De Vrijlansier | 01-06-15 | 15:51

Op zich een prima brief met als énige (maar m.i. zeer belangrijke) manco dat hij - opzettelijk - verzuimt om "man en paard" te noemen maar alle allochtonen over één kam scheert. Terwijl hij heel goed weet uit wèlke allochtonenhoek de antisemitische wind waait.
.
Beetje politiek-correct eigenlijk, hij leert snel.
.
Om Israël te steunen en te ageren tegen anti-semitisme hebben we Geert Wilders al en dus wat mij betreft is er geen flauw aftreksel nodig. Dus blijf ik vol overtuiging op de PVV stemmen.

Lupuslupus | 01-06-15 | 15:51

Overigens: Is Bram die joden in de PvdA beschuldigd van het salonfähig maken van anti-semitisme, de joodse variant van: "Moge Allah u zwaar straffen!"?
De joden hebben reeds Jezus Christus vermoord, daar mogen ze best wat meer trots op zijn.

Manouchka Illtenburg | 01-06-15 | 15:49

@Manouchka Illtenburg | 01-06-15 | 15:25 |
Als Oxfam zich wat voorzichtiger had opgesteld en geen hulpgeld bestemd voor armen in Afrika aan Nederlandse "anti-Israël" activisten zou geven hadden we dit gesprek niet gevoerd.
Maar Oxfam gaf wel degelijk geld aan de Sjeik Yassin verheerlijkers van Nederland bekend Kleur en daarmee aan de Internationale Socialisten. Of aan ICCO en daarmee aan de Electronic Intifada. Of aan het Nederland Palestina Kommitee waar bestuursleden begrip hebben voor leuzen als ”Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas”.

Oeleflaffel | 01-06-15 | 15:49

@AntonPantoffel
De Pallies hebben geen enkel recht op grond. Overigens is de naam Palestijnen ook zo'n verzonnen iets, door Arafat, die een naam nodig had voor alle niet-israeli die door de omringende landen ook uitgekotst werden.


Dat Arafat destijds de twee staten oplossing (ze kregen ruim 90% van het gwenste land!) op het laatste moment heeft afgewezen is ronduit stupide geweest.

Rest In Privacy | 01-06-15 | 15:46

Manouschka Iltenburg 15:25
u verdedigt met inhoudelijke argumenten de handelwijze van onder andere Novib, dat siert u. Ik ben dan ook benieuwd , de lijn doortrekkend, of u doelt dan wel wat u vindt van een club als The Rights Forum waar ex- en vigerende politici ( van Agt, Pronk, Andriessen, Thom de Graaf e.a) zich beroepend op Internationaal Recht, steevast concludeert dat de joodse Staat Israël debet is aan het Palestijnse probleem.

Jan Boule | 01-06-15 | 15:43

SP, D66, de PvdD, GL en de PvdA.... zijn dat niet toevallig óók de partijen die onze grenzen openhouden om (100 % islamitische) zelfverzonnen schipbreukelingen te omarmen? Elk weekend 5 a 6 duizend ... en je nu maar afvragen waarom het gemiddelde aan islamieten van onze bevolking stijgt.

nomuslims4staphorst | 01-06-15 | 15:41

Jan Boule | 01-06-15 | 14:59

Huh? Nu volg ik je niet. De suffix "wicz"op in dit geval Moscow betekent niks anders dan dat de familie toen men officiële familienamen moest kiezen, uit Moscou kwam en zich hiernaar heeft laten vernoemen.

FreedomFTW | 01-06-15 | 15:40

Liever een kiesdrempel dan maar. Heb geen idee waar de man het over heeft. Het raakt me niet en ik kan het niet helpen dat ik Kaukasiër ben, men zou mij kunnen verwarren met een hooligan.
Maar inmiddels zijn er nieuwe tijden. Iemand uit de bijstand, die gaat solliciteren als, uitziende als b.v. een traditionele jood met verwarde haarkluwen, baard en een keppeltje op krijgt een boete, oplopend tot drie maanden geen geld om van te leven. Iedere belastingbetaler, betaalt mee met alle politie observatieposten van b.v. synagogen en joodse scholen. Bedoelt de schrijver dan, dat al het geld naar deze zaken moet ? Deze man is een verwarde man volgens mij. Of ik natuurlijk

Rest In Privacy | 01-06-15 | 15:39

@necrosis | 01-06-15 | 14:25
Onzin natuurlijk, lees de geschiedenis er maar op na.
> "Dit is niet gelukt, en vanaf dat moment hebben ze al hun rechten verspeeld." ?? Nee hoor, ook Palestijnen hebben rechten.

Zelfs in dit decennium steelt Israël grond van de Palestijnen. Tegen het internationaal recht in. Omdat maar weinig landen echt voor de rechten van de Palestijnen opkomen ontwikkelt zich al geruime tijd een negatief sentiment tegen Israël.

Rest In Privacy | 01-06-15 | 15:38

Ik heb die partij maar uit de ballenbak gehaald en weer gepromoveerd naar potentiele partij om op te stemmen. Het wordt het in elk geval een stuk leuker met Bram erbij. Dat heeft hij met deze actie alvast te pakken.

Suerte Piet | 01-06-15 | 15:37

Ik vraag me dan af of de Joden hier in Nederland wel vertegenwoordigd willen worden door een man die nog miljoenen schuldig is.

Kets22 | 01-06-15 | 15:36

15;34
erratum
kan ik NIET staven. excuus

Jan Boule | 01-06-15 | 15:35

de Vrijlansier 15:24
geheel eens met hetgeen u zegt ook ( 13:56;islam)
het verhullende , eufemiserende taalgebruik waarop u doelt is is een taalkundige truc om de gemoederen niet in beroering te brengen en vileiner gedacht ,om mensen zand in de ogen te strooien. De in Leiden Zuid West aanbouw zijnde , behoorlijke grote moskee, wordt op het billboard aangeduid als 'islamitisch cultureel centrum" en wellicht sleept men met deze aanduiding ook nog subsidie binnen maar dat kan ik staven.

Jan Boule | 01-06-15 | 15:34

Ik voorzie een spoedig opschalen van persoonsbeveiligers voor de heer Moscowitz.

Smept | 01-06-15 | 15:34

@Velderama
Heeft u Spekman of Arrogander wel eens horen oreren? Of nog beter, meisje Halsema?

Politiek is 1 pot nat.

Rest In Privacy | 01-06-15 | 15:31

Dit is toch echt een gotspe! De eerste politieke daad deze beroepsoplichter is maar meteen het halve parlement voor leugenaar uit te maken. Ik denk oprecht dat iedere politieke partij op zijn eigen manier antisemitisme wil en zal bestrijden. Zoals ik hoop dat ze voor de rechten van iedere minderheid zullen opkomen. Maar dat is nog wat anders dan dat iedereen maar meteen een motie (politiek middel) moet steunen. Dit soort misplaaste retoriek gaan we dus krijgen als iemand het niet met mosko eens is? Mosko heeft alleenrecht op "de waarheid"? Wat een kleuter.

Velderama | 01-06-15 | 15:28

Rutte zal zich helemaal te barsten lachen en daarmee uit.

jan-lul-de-behanger | 01-06-15 | 15:26

@Stormageddon | 01-06-15 | 15:05
Goed punt. Het zou in ieder opzicht democratischer zijn geweest.

De Vrijlansier | 01-06-15 | 15:26

> Oxfam Novib sluist heel "subtiel" geld via stromannen naar antisemitische organisaties. En nu is het wel goed?
Nee. Die organisaties zijn, één enkele betreurenswaardige uitzondering daargelaten, tegen Israel en tegen Israelische commercie. Die organisaties zijn niet antisemitisch. Door te strooien met termen als antisemitisme en deze te koppelen aan Oxfam Novib geef je de linkse partijen gelijk in haar keuze voorzichtig te zijn. Je toont aan waar deze motie mak gaat.
Een linkse sociale aloverheersende bias bij dit soort gutmenschen is inderdaad aanwezig, maar om dit om te vormen tot antisemitisme heb je een giertank nodig of moet je die prinsenvlag even uit je ogen halen.

Manouchka Illtenburg | 01-06-15 | 15:25

Geen gek idee van Bram, en een goede tekst bovendien waaruit hij als jurist het i-woord wijselijk heeft weggelaten. Spijtig dat het geen voorpagina van de NRC is - dat zou namelijk werkelijk het gesprek van de dag zijn geweest.
Het probleem bij subsidies aan moslimstichtingen waar Moskowicz op doelt is dat het vaak gaat om 'culturele activiteiten'. Dat alles-kan-begrip wordt eindeloos en schaamteloos opgerekt. Ook in de landen om ons heen valt telkens weer op dat islamitische organisaties onder die noemer hun anti-Westerse en anti-Joodse propaganda plus hun stiekeme segregatiebeleid mede met Westers belastinggeld financieren. De Nederlandse staat zou daarom geen enkele islamitische stichting moeten subsidiëren.

De Vrijlansier | 01-06-15 | 15:24

De linkse politiek en de islam zijn 100% vergelijkbaaris met kanker, ze vernietigen de entiteit die hen in leven houdt van binnenuit en daarmee uiteindelijk zichzelf.
Als de moslims, gefaciliteerd door links, dit land naar het stenen tijdperk hebben teruggemoslimd trekken ze verder, op zoek naar een andere naieve westerste economie om die weer leeg te stelen.
Dat is een grote overeenkomst tussen islam en links.
Anderen voor je laten werken en ze tegelijk bekritiseren en op ze neerkijken.
Uiteindelijk liggen alle sociale westerse structuren en de infrastructuur overal aan diggelen. Dan houdt het profiteer feestje op en vliegen de moslims elkaar aan zoals je overal in islamitische landen ziet.
Alleen hebben ze ons dan wel kapot.

Negerland | 01-06-15 | 15:24

JackHair | 01-06-15 | 15:06
Dat is precies om mensen als u......

BlowingBubbles | 01-06-15 | 15:22

@roze_bril | 01-06-15 | 14:59
Wat ik later voor onzin uitbral doet niets af aan de drogreden van Bram: Als je niet voor mijn motie bent, dan ben je tegen de joden!
Over Oxfam Novib... Ik begrijp inmiddels dat Oxfam zich niet geliefd heeft gemaakt onder de joden. Het zal daarom lastig worden objectief te blijven (ook voor mij).
Waar je Oxfam Novib van mag beschuldigen is dat ze partijen steunen die tegen de Isrealische bezetting zijn. Oxfam wil beide partijen in het conflict steunen, met als doel bevorderen van vrede en menswelzijn. In dit conflict heb je extremen: Hamas en conservatieve orthodoxe Joden. Beiden worden niet gesteund. Wat wel gesteund wordt zijn bijvoorbeeld organisaties als de Coalition of Women for Peace. Als we de lijn, indirect of direct doortrekken, dan moet Oxfam Novib geen subsidie ontvangen, omdat ze CoWfP steunt, en CoWfP houd een zwarte lijst bij van bedrijven die zaken doen met het Isrealische leger. Dat vind ik veel te ver gaan. CoWfP zijn geen jodenhaters. Dit is het bekende verwatering van anti-semitisme. Ik kan me overigens dondersgoed voorstellen dat je dat soort zwarte lijsten als haat jegens jouw identiteit/thuisland/economie ervaart, maar dat is van hetzelfde laken en pak als een Moslim die in Nederland niets dan institutioneel racisme ervaart: Men kijkt niet langer dan de neus lang is.

Manouchka Illtenburg | 01-06-15 | 15:20

" ik heb geen wrok tegen ze en geen hekel aan ze. Het zijn voor mij slechts nummers, geesten van sociale wandaden."

Ai ai... Bram gooit het venijn in de staart met een subtiele godwin.

deraderendraaien | 01-06-15 | 15:19

Jackhair 15"06
daar gaat het niet om. het gaat er om te verhinderen met de wet in de hand de holocaust toe te juichen of het niet genoeg of afdoende te vinden en gelet op het huidige tijdsbestek dus nodig.

Jan Boule | 01-06-15 | 15:18

J'accuse, ik beschuldig
Mijnheer de meestert-poppenspelert,

Dat poppenkast poppenkast is.
Van de noodzaak dat de pop Brohammed uitvoerig en schriftelijk de blindheid van zijn gelijken voor de consequenties van de aan de 'burger' opgedrongen importrealiteit aan zijn gelijken moet aantonen.

Als je struikelt wil dat niet zeggen dat mijn zin krom is.

hallevvezool | 01-06-15 | 15:18

Ik kan me er ook wel in vinden in deze 'J'accuse'.

mental K | 01-06-15 | 15:13

Als die hele holocaust waar is. Waarom zijn er dan wetten nodig tegen mensen die het ontkennen? Dit alleen al zegt mij dat HET STINKT! De waarheid heeft geen wetten nodig.

JackHair | 01-06-15 | 15:06

Toch jammer dat er per fractie is gestemd. Ik had een hoofdelijke stemming aangevraagd en alle individuele parlementariërs zelf, persoonlijk naar hun mening gevraagd. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat álle D66 kamerleden en álle SP-ers zelf tegen de motie zijn. Zelfs bij de PvdA moeten ze haast wel verdeeld zijn geweest. Dus ik had het wel aardig gevonden dat al die 150 nu eens stelling hadden genomen, persoonlijk, zonder last en ruggespraak zoals het ook hoort volgens de grondwet. Gemiste kans. Maar ja, ik vind dat eigenlijke elke stemming in dat praathuis hoofdelijk en openbaar moet zijn (dwz: transparant, je moet weten wie wat gestemd heeft, dus geen anonieme stemknop zoals in sommige parlementen op deez' aard, maar eentje met naam en toenaam).

Stormageddon | 01-06-15 | 15:05

Wat is dit voor Zionistische jodenstreek?

Bewustbeschonken | 01-06-15 | 15:02

Nee. Deze meneer is wat mij betreft gedisqualificeerd voor de politiek.

schnitzel | 01-06-15 | 15:02

@Manouchka Illtenburg | 01-06-15 | 14:48

Hoi groedpraterT. Oxfam Novib wist heel goed wat voor club het met "Stop de bezetting" steunde. Daar zit structurele jodenhaat. Daar moet ON heel ver van blijven. Je doet het af als 1 iemand die een keer bij een demonstratie iets schreeuwde. En jij had het over drogredenering? Laat me niet lachen.

roze_bril | 01-06-15 | 14:59

FreedomFTW 14:23
Nu draaft u door. Het suffix gebruikt voor joodse namen en benamingen zijnde ïtz/itch/itz is min of meer synoniem en wordt door elkaar gebezigd om bijvoorbeeld het grootste vernietigingskamp van de nazi's aan te geven. Ook vanaf Krakau zijn deze varianten te zien.

Jan Boule | 01-06-15 | 14:59

@Manouchka Illtenburg | 01-06-15 | 14:48
Oxfam Novib sluist heel "subtiel" geld via stromannen naar antisemitische organisaties. En nu is het wel goed?
Nog los van het feit dat Oxfam Novib, met als prioriteit de ergste armoede in de wereld te bestrijden, daar niets te zoeken heeft. De Palestijnen krijgen een veelvoud aan hulp vergeleken met de allerarmsten op de wereld.

Oeleflaffel | 01-06-15 | 14:58

Asscher en Cohen zijn toch ook joden en lid van de PvdA ? Het begint nu wel erg verwarrend te worden. Ook in Israel zelf is er vaak geen touw aan vast te knopen.

van Oeffelen | 01-06-15 | 14:57

Hoe kan die anti-antisemitisme motie nou zijn aangenomen en dat de regering nog bestaat?
Onlangs is FC Utrecht veroordeeld wegens antisemitische spreekkoren van supporters. Dus moet de subsidie van FC Utrecht worden stopgezet. Er vloeit geld van de omroepen via de KNVB naar FC Utrecht, dus moeten de subsidies aan de KNVB en omroepen ook stoppen volgens de motie. De rijksoverheid subsidieert de publieke omroep, dus overheidsgeld dat naar de rijksoverheid gaat moet ook worden stopgezet.
Dat de Nederlandse overheid gewoon verder draait, bewijst dat de motie Van Klaveren niet serieus valt te nemen: het is een symbolische fopmotie, getoeter voor de bühne, kijk-mij-eens-goed-zijn borstklopperij van politiekcorrectelingen die verder geen fluit voorstelt.

simpelman | 01-06-15 | 14:56

Het belangrijkste advies voor politici: blijf jezelf. Nou dat doet Moszko met verve! :-)

Punt heeft hij ook zeker, vreemd dat er niet 150 stemmen voor die motie waren. Hij moet alleen uitgebreid worden tot alle vormen van haat, en haat van Zwarte Piet in het bijzonder.

Geert Linkers | 01-06-15 | 14:56

Het spijt me dat ik eerlijk gezegd geen beschuldigingsbrieven meer blief van een iedereen een poot uitdraaiende persoon als Dhr. M. Wat hij in de politiek doet is mij niet duidelijk.

schnitzel | 01-06-15 | 14:52

Treurig. Eind vorige eeuw stond de politiek in Europa nog pal achter Israel. Op school leerde je gewoon de droge feiten van beide kanten over dit conflict. In een paar decennia is een hele nieuwe generatie door de MSM gebrainwashed en is er alleen nog maar blinde haat.

Piet Karbiet | 01-06-15 | 14:50

Een beschuldiging te ver
Een drogredenering is een gevaarlijk instrument. Een drogredenering is als volgt: Linkse partijen stemmen niet voor een VNL-motie met handelingen tegen anti-semitisme, daarom steunen linkse partijen handelingen voor anti-semitisme.
Er is namelijk een redelijke verklaring voor het stemgedrag: De motie was slecht opgesteld en strookte niet met linkse idealen. Deze motie zou namelijk geld stopzetten aan Oxfam Novib, omdat Oxfam Novib organisaties steunen, en die organisaties steunen demonstraties, en op die demonstratie staat een berg, en op die berg staat een burger te schreeuwen: "Dood aan de Joden!".
De beschuldiging van het salonfähig maken van jodenhaat slaat dus de plank mis. Het toont aan dat VNL niet in staat is om zonder emotie beschuldigingen te uiten. En daarmee geeft het de Linkse partijen gelijk in haar voorzichtigheid steun uit te brengen voor een algemene en vage motie, waarin iedereen, indirect of direct, beschuldigd en bestrafd kan worden van jodenhaat. Bram doet net alsof Oxfam Novib subsidie gebruikt om gele sterren te naaien, dat men aktief bezig is met jodenhaat en dat men daarom nooit meer een cent mag ontvangen. De realiteit is subtieler en vereist een voorzichtiger aanpak. Een aanpak/instelling die linkse partijen voorstonden, en dat is hun goed recht in een democratische samenleving.
De motie is binnen! Het doelpunt is gemaakt! Waarom eisen dat de (politieke) tegenstander ook nog voor u juigt? Waarom ze bestempelen als het kwade? Hoe graag ik het ook zou willen: we spelen niet allemaal in hetzelfde team.

Manouchka Illtenburg | 01-06-15 | 14:48

Je hoort ook voor jezelf te stemmen. Daar gaat het om in een democratie. Dat doen mensen die denken recht te hebben op uitkeringen, toeslagen en subsidies ook. Er zijn maar weinig minima die denken aan de portemonnee van mensen die 'genoeg' verdienen. Sociaal zijn gaat meestal maar 1 kant op.

_pandora_ | 01-06-15 | 14:47

Heel raak stuk en nog steeds waar. 'Wir haben es nicht gewusst' komt weer naderbij qalleen weten we nu wie wat heeft gestemd. Maya de Bij vindt dat hij het niet haalt bij het boek van Emile Zola. (heb je het echt gelezen? kan het me niet voorstellen) Klopt, de man heet niet Zola maar het onderwerp is nog steeds hetzelfde. Eindelijk iemand die het ook durft te zeggen en te wijzen naar de kamerleden die voor schut dienen te worden gezet, hoewel de betonnen plaat voor hun kop het grootste deel van de kamerleden beschermt tegen enig nadenken over hun handelen in de tweede kamer

maenmonky | 01-06-15 | 14:47

@Chiant | 01-06-15 | 14:35
Idd! Weet u nog de Godwin's die men gebruikte tegen ene P. Fortuyn? En zijn achterban? Door bv Marcel van Dam, Rosenmuller, en al die anderen? Dat demoniseren met dood ten gevolg, is in feite ook zoiets, zouden we ook een Godwin op toe kunnen passen..... Hypocriet volk. OT: Mooi dat terwijl de motie is aangenomen, Bram hier toch nog even politiek links goed op hun plaats weet te zetten, maar ze zullen er vast niet van leren, enig zelfreflectie mist men ook.

figuur | 01-06-15 | 14:45

eerstneukendanpraten 14:27
doe ik! (nu koffie morst want grinniken ).

Jan Boule | 01-06-15 | 14:45

Jammer dat hij slechts de linkse handlangers van het antisemitisme in Europa benoemd, en niet de daders.
Parijs, Kopenhagen, Brussel… het waren niet de aanhangers van linkse partijen, maar moslims die in navolging van hun "profeet" joden vermoorden,

Oké deze brief is better dan niks, maar hij benoemt het probleem niet.

DubbelDibbel | 01-06-15 | 14:42

@Guy Veropzoudten | 01-06-15 | 14:29
Ik wil wel een kort briefje aan Mark Rutte schrijven:

Beste Mark Rutte,
U belooft van alles maar komt uw beloften niet na.
Uw kabinet is het meest waardeloze kabinet ooit.
U laat uw eigen volk bestelen door de gieren uit de EU die de laatste restjes geld van onze botten wil kluiven.
U deugd voor geen meter en daarom zeg ik u de wacht aan.
Morgen ontvangt u een aantal verhuisdozen om het torentje leeg te maken en netjes achter te laten.
Met vriendelijke groet,
necrosis

necrosis | 01-06-15 | 14:39

Goede brief. Ik vermoed dat het parlement nu wel actie neemt.
Mozco vervolgen of zo. Zijn de vooraf ingevulde aangiftes al klaar?

Haatgenerator | 01-06-15 | 14:39

Walgelijk dat wegkijkend, pamperend links over de gegeselde ruggen van de joodse medelander stemmen probeert te werven bij de islam.
Ook gij Arrogander!

Aristotalloss | 01-06-15 | 14:37

Zeer goede brief van Moszkowicz. Het is echt te gek wat er op het moment aan de hand is in Nederland.
Je hoeft in Amsterdam maar even rond te lopen en je ziet overal politiehuisjes op de stoep. Dan weet je dat je in de buurt van een joodse instelling bent. Synagogen, joodse scholen, Anne Frank huis, joods historisch museum, Hollandsche Schouwburg, allemaal hebben ze politiebescherming nodig.
Nog nergens heb ik een moskee met politiebescherming gezien.

Duifmans | 01-06-15 | 14:37

Mwoah, ik ben niet echt onder de indruk van dit schrijfseltje

ZonderNaam | 01-06-15 | 14:37

@Guy Veropzoudten | 01-06-15 | 14:29

Heeft niks met moslim-extremisme te maken, maar met Islam. Of wil je zeggen dat de hele kliek in Nederland extremisten zijn. Natuurlijk niet. Maar ze zorgen wel voor de Jodenhaat, heaumeauhaat en een algeheel gevoel van onveiligheid voor andersdenkenden. Het noemen van extremisten is weer een afleidingsmanoeuvre om het echte probleem, net als Bram doet, niet benoemd te krijgen.

roze_bril | 01-06-15 | 14:36

Uit respect voor wijlen Hans Jansen benoem ik de Kamerleden ter linkerzijde ook maar 'Beroepsmoslims'.
Betaald door u en mij om de islam te faciliteren.

Piet Karbiet | 01-06-15 | 14:35

Brainless talent | 01-06-15 | 13:41
Dat zal de hypocriete linkse kerk werkelijk de bout hachelen, want die weten dat hun achterban hier totaal ongevoelig voor is. Het enige dat de linkse achterban wel uitkomt is de geschiedenis, wantg daarmee hebben ze een argument in handen om onwelgevallige meningen de mond te snoeren door de verkondigers daarvan met een flinke Godwin uit te maken voor fascist.
Niet om ook maar iets te leren van die geschiedenis.

Chiant | 01-06-15 | 14:35

@ole guapa | 01-06-15 | 14:28
Ik heb toch liever dat Nannabel weer terugkomt, ik mis haar vlijmscherpe pen...

necrosis | 01-06-15 | 14:33

Ja hij heeft gelijk toch, links Nederland verschuilt hun antisemitisme achter Israel waar ze met een loep boven hangen en over veel wredere regimes willen ze het gewoon niet hebben, boeit ze niet.

Bokito ergo sum | 01-06-15 | 14:33

@ Tostiman
Bram constateert en verdedigd niets.
Snap je het nou of heb je meer uitleg nodig?

Maya de Blij | 01-06-15 | 14:32

63% was tegen de huidige opzet van EU, mijn ziens leef ik nu ook in bezet gebied!

NB-Stb | 01-06-15 | 14:31

Onhandig begin, stellen dat het merendeel van de TK leugenaars zijn, is wel zo uiteraard, je kan het alleen in de parlementaire omgang beter niet op papier zetten.

Uw Verzekeringsadvis | 01-06-15 | 14:31

@FreedomFTW | 01-06-15 | 14:24
Betwist. De Arabieren aan die kant liepen nou niet bepaald met sneeuwballen te gooien. Als Israel zich nu terugtrekt uit de Golanhoogte staan overmorgen de slagers van ISIL in Jeruzalem. En niet alleen om de Joden en Christenen te onthoofden.
www.theguardian.com/world/2015/apr/10/...

Piet Karbiet | 01-06-15 | 14:30

@Maya de Blij | 01-06-15 | 14:25
En Bram een groep, dus?

Tostiman | 01-06-15 | 14:30

@Maya de Blij | 01-06-15 | 14:25
Aha, en Bram een groep? Dus?

Tostiman | 01-06-15 | 14:29

Prima opgeschreven van Bram.
Maar waar het om gaat is dat hij schrijft over een symptoom van iets heel vervelends en kwalijks. En dat noemen we voor het gemak even moslim-extremisme.
Het wordt hoog tijd dat de mensen/partijen aangesproken worden die dat fenomeen (het extremisme) al decennialang organiseren, financieren en voor eigen politiek of oliepijplijntechnisch gebruik inzetten. En dat zijn o.a. de V.S., Saudi-Arabië, Qatar en Turkije. Onder andere, zeg ik er met nadruk bij.
Dáár zit de oplossing, niet in brieven aan Mark Rutte.

Guy Veropzoudten | 01-06-15 | 14:29

Geef Bram een column op de GS. Hij schrijft goed, inhoudelijk en qua vorm

ole guapa | 01-06-15 | 14:28

Jan Boule | 01-06-15 | 14:25

Alleen nu nog die bout intrekken...

eerstneukendanpraten | 01-06-15 | 14:27

Freedom 14:15/14:16
dank voor 14:16. En wat betreft 14;15, ik zou andere bewoordingen kiezen, maar in grote lijnen ben ik het met u eens.( overigens : wat je overhoudT ) Kortom, strijdbijl begraven..

Jan Boule | 01-06-15 | 14:25

@kutsmurf | 01-06-15 | 14:18
Het land waar Israël op gebouwd is, de Palestijnse gebieden en delen van Syrië was Engels mandaatgebied.
Gebied wat de Engelsen veroverd hebben op de Ottomanen (het huidige Turkije).
Dus Palestijnen moeten maar gaan klagen bij Engeland....

necrosis | 01-06-15 | 14:25

@ Jan Boule | 01-06-15 | 13:56
Bram zou juist al die dagbladen (zeker de NRC, Volkskrant, Trouw en Parool) moeten afhuren om zijn (terechte) boodschap over te brengen en duidelijk te maken.
Leuk dat het hier gepubliceerd wordt, maar hij bereikt er juist niet de mensen mee die hij wil bereiken ben ik bang.
.
@ Tostiman | 01-06-15 | 13:59
Zola verdedigde een persoon, om maar iets te noemen.

Maya de Blij | 01-06-15 | 14:25

Piet Karbiet | 01-06-15 | 14:23

Golan wordt officieel bezet... en is dus " gestolen" van Syrie...

FreedomFTW | 01-06-15 | 14:24

Jan Boule | 01-06-15 | 14:10

Onzin de" variant" met een "h" is niks anders dan een verbastering geintroduceerd door on- of laaggeletterden, het is witcz, of eventueel witz.

FreedomFTW | 01-06-15 | 14:23

Maar hij pleit dus niet voor een seculiere samenleving, maar een samenleving met minder islam.

XaleX_2 | 01-06-15 | 14:23

*hernieuwt - herziet

Dr. Frambozenjam | 01-06-15 | 14:23

@AntonPantoffel | 01-06-15 | 14:12
Huh? Welk gestolen land? De Westbank is in een oorlog veroverd op en na een aanval van Jordanie. Daarvoor was het een Brits Mandaatgebied. De Gazastrook is al in 2008 teruggegeven. Aan Arabieren. U wilt Nederland ook weer teruggeven aan de Duitser? Of de Spanjaard?

Piet Karbiet | 01-06-15 | 14:23

@Drackhorn | 01-06-15 | 13:42 |
Oxfam Novib, olv oud-GroenLinks-muts Fatah Karimi, die al haar Iraanse contacten verraadde aan de Ayatollahs, geeft geld van donateurs die hulp aan armen in de derde wereld willen geven uit aan het organiseren van "multiculturele" Iftar-maaltijden hier in Nederland.

Oeleflaffel | 01-06-15 | 14:22

Deus Absurdia | 01-06-15 | 14:09

De Israeliers, niet de Joden... Ja! In de eerste plaats zichzelf natuurlijk, maar ook de Palestijnen hebben zwaar te lijden onder de corruptie, tirannie en het fascisme van de terreurorganisaties die daar aan de macht zijn. Dat ontgaat ze ook niet en heimelijk werken ze met gevaar voor eigen leven met Israel mee om de terroristen uit te schakelen.

FreedomFTW | 01-06-15 | 14:21

Zal bram misschien toch mijn stem krijgen? Wie weet... Interessante verkiezingen komen er aan!

LangeTijdGeleden | 01-06-15 | 14:19

De motie werd aangenomen, maar niet dankzij tegenstemmend links.
.
Mooi dat hij hier een onderbuikgevoel brief over schrijft (ziel), maar dit is enkel het ongenoegen uiten naar 'anders denkenden' en de standpunten van zijn club kenbaar maken.
.
Overigens een mooie brief, menigeen weet en of ervaart de agressie afkomstig van bepaalde doch beschermde en gesubsidieerde, zichzelf middels geloofsovertuigende redenen uitroepende superieure haat groepen.
Het is dus niets nieuws en zolang het merendeel van het kabinet zijn kop niet uit de kont haalt en zich realiseert dat dreigingen vanuit deze groepen niet op zich staan en realiseren dat de haat naar de Nederlandse maatschappij onder hun slapend oog enkel toeneemt.
.
En dan komen terug bij de brief van meneer Bram, welke oplossing komt er uit deze 'nieuwe' en frisse hoek? of blijven we ongenoegen uiten?

NB-Stb | 01-06-15 | 14:18

AntonPantoffel | 01-06-15 | 14:12
Israel heeft die grond niet ingepikt maar veroverd in een oorlog die door de palestijnse bevolking is gestart. De joden waren naar Israel gevlucht, op het moment dat men met de NAVO aan de verdeling van het land begon, besloten de Palestijnen om de kristalnacht na te spelen en ruiten in te gooien van joden. Daarna hebben ze met meerdere buurlanden geprobeerd om alle joden uit te roeien. Dit is niet gelukt, en vanaf dat moment hebben ze al hun rechten verspeeld. Als ze het land terug willen moeten ze het proberen te veroveren, maar daar zijn ze te stom voor. Alleen af en toe een aanval op burgers, en vervolgens raketten van Isreal opvangen met kleuters zodat ze zielig kunnen doen in de media in de hoop op steun.

kutsmurf | 01-06-15 | 14:18

Ik had zo mijn twijfels over Mosko maar dit is een aangenaam begin. Hoop dat hij zijn passie hervind in de politiek. Dat hij zwaaiend aan de slinger langzaam aan op gang begint te komen en steeds harder gaat rattelen. Dat hij straks vurig staat te pleiten voor een beter Nederland. Dat hij het antisemitisme, islamisering en asielbeleid uit zijn mond blijft vuurspuwende, rook uit zijn oren komt. Dat hij de politiek wakkert schudt op haar grondvesten. De overheid dient de bevolking en niet andersom ten gehore brengt door het microfoontje in de TK. Huidige partijbestel hernieuwt en vernieuwt. Dat hij het aantal zetels in de kamer terugbrengt tot een werkbaar constructie. Waarbij hij ook nog eens de wachtgeldregeling aanpakt. De poten van de stoelen in de TK afzaagt inzake de EU.

Go Mosko ik gun het je. Vergeet het verleden en hervind je motivatie en energie en wees trouw aan je doelstellingen op politiek vlak. Pak ze aan die overheid die alleen luchtkastelen verkoopt en realiteit uit het oog is verloren.

Dr. Frambozenjam | 01-06-15 | 14:18

Goede brief, maar wij weten allemaal wat mijnheer de minister-president hiermee gaat doen.
Erover lachen, weglachen, lachen tot ie een ons weegt, lachend zijn kop in het zand steken, kortom lachen.

gescheurdrubber | 01-06-15 | 14:16

Jan Boule | 01-06-15 | 14:10

Ja bijna knul!

FreedomFTW | 01-06-15 | 14:16

FreedomFTW | 01-06-15 | 14:04
Uren factureren met een vork is gewoon oplichting. Hij is overigens door de raad van discipline en dus ook zijn collega's op non actief gesteld en na herhaling geschrapt. Dan moet je het wel verdomde bont hebben gemaakt; lees onweerlegbaar en bewijsbaar de kluitmhebben belazerd. Het gaat dan juist niet om de stijl of zijn successen, maar om hoe hij zijn klanten behandelde.

Deus Absurdia | 01-06-15 | 14:16

@Maaiveld | 01-06-15 | 13:41
Zeker nooit die filmpjes gezien die opgenomen werden in de Haagse sharia-driehoek?

necrosis | 01-06-15 | 14:15

kutsmurf | 01-06-15 | 14:02

Dan heb je er echt niks van begrepene....

Wat men hier "Palestijnen" noemt, zijn gewoon Islamitische Arabieren die de regio daar mede-bewonen, maar zeker niet de oorspronkelijke of inheemse bewoners zijn. Sterker nog de Arabieren zijn etnisch verbonden aan het schiereiland en hebben daarbuiten niks te zoeken, behalve het bezetten en onderdrukken van de plaatselijke bevolking. Sinds de Arabische opmars zijn veel volken etnisch gezuiverd en as we speak worden de inheemse christelijke, koptische, arameese, druzische bewoners uitgeroeid. De Islamitische "Palestijnse" Arabier bestaat dus niet, haal dat Palestijnse maar weg en wat je overhoud zijn de Arabische Molsims die met meer dan 1 miljard gesteund door Europese landverraders en onwetende meelopers en het opnemen tegen 7 miljoen Joden....

FreedomFTW | 01-06-15 | 14:15

Prachtige brief; helaas gericht aan een leugenachtige halfidioot die Nederland per direct zou verkopen als hij daarmee de rit van zijn kutkabinet kon veilig stellen of er de EU mee zou plezieren.

Fijnstoffer | 01-06-15 | 14:15

Al jaren is bekend dat de echte haters aan de linkerkant zitten. De overcorrecte linksch mensch die zichzelf als superieur ziet en hun geïmporteerde huispoedels, de moslims, aan Lebensraum willen helpen. Ze haten onze wijze van leven, onze cultuur, ons traditie's en alles wat verder met ons land te maken heeft.
Zoals een Joodse gemeenschap.
Een gemeenschap die door Hitler al bijna is vernietigd en waar links nu opnieuw een poging toe waagt.
Ga zo door Bram, misschien wordt het nog wat.

Riv | 01-06-15 | 14:13

@KlunsJohannus | 01-06-15 | 14:03

Maar geen ballen, anders had hij het niet over "allochtone leerlingen".

roze_bril | 01-06-15 | 14:13

Wat een geblah, die brief. Mosko zou zich moeten inzetten om de diefstal door Israel van grond van Palestijnen ongedaan te maken. Dit is de bron van een hoop negativiteit naar Israel toe.

Rest In Privacy | 01-06-15 | 14:12

@Dhr. de Wit | 01-06-15 | 14:03
Sorry, ben het vaak met je eens, maar ik vind de vergelijking ernstige ziekte en een politieke brief niet zo een goede vergelijking. Helaas zodra je er iets in zet over de islam, gaat men gelijk uit hun dak. Ook zijn het uiteraard niet alleen de moslims (wel het grootste gedeelte) maar ook andere groepen. Dus ik blijf erbij dat het een perfecte brief is.
Maar ik vroeg Maya haar statement te verklaren over een Zolaatje.

Tostiman | 01-06-15 | 14:12

Deus Absurdia | 01-06-15 | 14:09
Ja, en Drackhorn is niet de enige die er zo over denkt.

kutsmurf | 01-06-15 | 14:12

Jan Boule | 01-06-15 | 14:10

Prima geschreven. Bargoens.

kwark001 | 01-06-15 | 14:11

Iedereen weet ook wel waarom Links tegengestemd heeft. Ze behartigen de belangen van de nederlandse moslims die in overgrote meerderheid antisemitisch zijn.

sinar2 | 01-06-15 | 14:11

FreedomFTW 14:00
Geachte medescribent , de variant met "h" wordt wel degelijk gebezigd. Ik had wikipedia niet nodig om een commentaar te leveren dit soort kennis heb ik qualitate qua paraat.
Gelet op uw gebral op 13:57 en uw tutoyeren naar mij toe kunt u wat mij betreft de bout hachelen. ( goed geschreven?)

Jan Boule | 01-06-15 | 14:10

@Drackhorn | 01-06-15 | 13:42
"Als de joden niet in palestina zaten dan werden de palestijenen doormdembuurlanden afgeslacht"
.
Oh dus de Joden beschermen als het ware de Palestijnen?

Deus Absurdia | 01-06-15 | 14:09

Links Nederland zit tot voorbij de elleboog in alles wat met islam te maken heeft, inclusief de partij van de Anton Mussert van tegenwoordig, Landverraad66.

eerstneukendanpraten | 01-06-15 | 14:08

The Exorcist | 01-06-15 | 14:00

Wat kon Moszkowicz dan niet besturen? HIj runde een van de meest succesvolle advocatenkantoren van het land tot hij genaaid werd vanwege de Wildersproces en hoe hij daar een rechter als een corrupt manipulatief varken heeft ontmaskerd. Dat Mosckowicz geen advocaat is en die corrupte rechter nog steeds rechter is, zegt genoeg over de staat van onze rechtsstaat... Maak je geen illusies...

FreedomFTW | 01-06-15 | 14:04

Moszko is voor mij een serieus alternatief voor mavoklant Wilders. Het voornaamste dat hij wat mij betreft tegen zich heeft, is zijn (wan)gedrag als advocaat en de al dan niet schimmige praktijken. Moszko heeft nog wat te bewijzen en aan vertrouwen te winnen de komende tijd. Als hij daarin slaagt, kon het misschien best nog eens wat gaan worden. Want hij heeft drie belangrijke dingen die Wilders ontbeert: welbespraaktheid, stijl en intelligentie.

KlunsJohannus | 01-06-15 | 14:03

@Tostiman | 01-06-15 | 13:59
Natuurlijk moet dat er wel in staan. Stel je voor dat jij een ernstige ziekte hebt dan wil jij toch ook weten welke ziekte dat is. "Meneer, u heeft een ernstige ziekte. Je weet wel, die uitzaaïngen veroorzaakt, maar ik zeg niet welke".

Dhr. de Wit | 01-06-15 | 14:03

"Zo gaf Oxfam in het recente verleden geld aan 'Stop de bezetting' dat een demonstratie organiseerde waar "Hamas, Hamas, alle joden aan het gas" werd gescandeerd"
.
zo geeft de KNVB in het heden en verleden geld aan voetbalclubs die elk weekend wedstrijden organiseren waar Hamas, Hamas, alle joden aan het gas" werd gescandeerd". Dat geld komt vervolgens weer van de FIFA waar Israel ook lid van is.

In de logica van deze afgeserveerde oplichter en maffiamaat is dus Israel zelf verantwoordelijk voor antisemitisme, en dan nog wel de meest bekende en besproken vorm die in Nederland door duizenden roomblanke tokkies wordt uitgeschreeuwd.
.
En dan met 1000 meldimgen in 10 jaar ( 100 per jaar, twee per week) het hoogtij noemen. Ik denk dat OPLICHTING een groter probleem in dit land is Mosko.. Ga daar eens iemand voor aanklagen. Ow wacht..

Deus Absurdia | 01-06-15 | 14:02

Drackhorn | 01-06-15 | 13:42
Het punt is dat niemand in de wereld echt van Palestijnen houdt. Liefde voor Palestijnen is vrijwel altijd indirecte jodenhaat. Als de joden niet in Israel zaten werden de Palestijnen door alle buurlanden afgeslacht. Dit zou dan net zoveel aandacht bij ons in de media krijgen als de Yezidi's en de Koerden die ook keer op keer de lul zijn.

kutsmurf | 01-06-15 | 14:02

@Abject | 01-06-15 | 13:40
Dus je stemt weer VVD omdat zij je weer 1000 Euro in het vooruit zicht stellen?

Tostiman | 01-06-15 | 14:00

Ze zouden dezelfde brief moeten opstellen maar dat met subsidiëring van organisaties die anti-islamitische uitingen doen ben benieuwd hoe er dan gestemd wordt.
De PvdD heeft bij deze afgedaan voor me, het is de PvdBeeesten geworden.

Dibe | 01-06-15 | 14:00

Jan Boule | 01-06-15 | 13:56

Handig he Wikipedia? Als je namelijk zoveel kennis paraat had, had je Moszkowicz minstens ook goed gespeld.

FreedomFTW | 01-06-15 | 14:00

Ik heb het niet zo op bestuurders die hun eigen toko niet eens kunnen besturen, maar vervolgens wel het land willen besturen. Anderzijds welk politicus heeft überhaupt een eigen toko gehad of gewerkt voor een andermans toko. Toch denk ik dat Bram prima in staat is om het hypocriete en onethische gedrag van politici aan de kaak kan stellen.

Rest In Privacy | 01-06-15 | 14:00

@ Meneer Rozenwater | 01-06-15 | 13:56
Ja, daarvoor heft hij een diploma. Hij is geen advocaat meer door de schorsing.

TheseDays00 | 01-06-15 | 13:59

@Maya de Blij | 01-06-15 | 13:38
Leg uit?

Tostiman | 01-06-15 | 13:59

@Dhr. de Wit | 01-06-15 | 13:34
Dat hoeft er ook niet in te staan, dat is wel duidelijk voor iedereen en zelfs voor Mark Rutte. Als Bram islam erin had gezet dan valt heel links Nederland hierover. Perfecte brief dus.

Tostiman | 01-06-15 | 13:59

Al dat uitzonderingsgedoe wordt ik ook doodmoe van. Iedereen moet zich gewoon aan de geldende weten er regels houden en iedereen moet gewoon normaal over straat kunnen. Al dat hokjes gedoe, er zijn maar 2 groepen mensen die zich aan de wet houden en mensen die dit niet doen en die dat niet doen moeten worden gestraft, punt.

Capt. Iglo | 01-06-15 | 13:58

Maar goed dit is Nederland he... Een soort Frankrijk in het klein, maar dan met een dwarslaesie... Stelletje laffe sukkkels. Neem maar van mij aan dat jullie een hele dikke rekening zullen betalen voor deze houding.

FreedomFTW | 01-06-15 | 13:57

Bram +1

Theo 7933 | 01-06-15 | 13:57

Mag hij zich nog mr. noemen nu hij geschorst is?

Meneer Rozenwater | 01-06-15 | 13:56

Met zulke linkse "vrinden" heb je de islam niet eens nodig

Berthe | 01-06-15 | 13:56

Maya de bij 13:38
de heer Moskovitch hoeft ook niet in de buurt te komen van de 19e eeuwse schrijver Zola. Wat Zola deed was zijn nek uitsteken door de "une" (voorpagina ) te huren van 'l'Aurore en vervolgens een pleidooi te houden voor de valselijk van spionage voor het Duitse keizerrijk beschuldigde Joodse kapitein Dreyfuss.Er was sprake van latent antisemitsme in het Frankrijk eind 19e eeuw.De heer Moskovitch hoeft bovendien niet de voorpagina van het NRC, Parool of Telegraaf te huren daar de moderne tijd hem de mogelijkheid verschaft zijn terechte afkeer van het niet-latente maar alom aanwezige antisemitisme alhier via internet kenbaar te maken. Dankzij zijn woordbegaafdheid benoemt hij hij de "islam" niet expliciet maar het is een ieder duidelijk dat hij dat impliciet wel bedoelt. Dat vergt kunde, moed en verdient waardering.

Jan Boule | 01-06-15 | 13:56

@Maaiveld | 01-06-15 | 13:41
Zeker. En de Kopten in Egypte ook zeker?
En de Yezidi bij IS.

Piet Karbiet | 01-06-15 | 13:55

Overigens lijkt deze brief wat inhoud en opzet betreft in de verste verte niet op de brief van Emile Zola...

FreedomFTW | 01-06-15 | 13:54

kutsmurf | 01-06-15 | 13:49

Klopt! Veel beter zelfs. Maar helaas hebben we dat weer niet aan de Nederlanders te danken maar aan het bestaan van de staat Israël en de gedrevenheid van onze gemeenschap.

FreedomFTW | 01-06-15 | 13:53

VNL is niet mijn partij omdat ze niet zoals Geert ondubbelzinnig stelling nemen tegen de Islam. Deze brief edoch ijzersterk.

RobberenRukkie | 01-06-15 | 13:53

IK stel voor een volkstribunaal op te stellen. Er is nog veel meer wat deze figuren en partijen op hun kerfstok hebben. Landverraad, ongeautoriseerd strooien met gemeenschapsgeld, ondermijnen soevereiniteit, niet naleven primaire plichten van een overheid, in levensgevaar brengen van 17 miljoen landgenoten, nalatigheid met de dood tot gevolg, nalatigheid met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg etc. etc. etc. etc.

FreedomFTW | 01-06-15 | 13:52

Zeer goeie brief. Hopelijk helpt dit.

nerugaer | 01-06-15 | 13:51

Elke week zo'n briefje van Bram op de GS. Dit zijn tenminste uitspraken!, daardoor gaan de mensen nadenken.

Toetsiemonster | 01-06-15 | 13:51

Wat een rare link: het weiland is groen voor de koffers met cash

Maarten VB | 01-06-15 | 13:50

Maaiveld | 01-06-15 | 13:41
mooi gesproken, ga jij dan maar met twee vlechtjes en een hoedje door Kanaleneiland in Utrecht lopen of een andere moslim-enclave. Maar idd, ze hebben het nu beter dan in 40-45.

kutsmurf | 01-06-15 | 13:49

Heet die organisatie écht 'Al Haq'? *besmuikte gniffel*

Jimmydepimmy | 01-06-15 | 13:48

"agressie van allochtone leerlingen"

Hiermee stelt hij ook niet-islamitische allochtonen op één lijn met de groep waar hij op doelt. Leuk voor al die Surinamers, Hindoestanen en andere getinte mensen waar we geen problemen mee hebben.

Dhr. de Wit | 01-06-15 | 13:47

Fijn dat Bram de Roze Olifant in de Kamer wel ziet.

Piet Karbiet | 01-06-15 | 13:46

Links Nederland heeft het dankzij de VVD en ondanks de PVV lange tijd veel te makkelijk gehad. Hopelijk gaat dit snel veranderen.

doskabouter | 01-06-15 | 13:46

Bram for president.

AEX | 01-06-15 | 13:46

Ik draag alles wat links hekelt een warm hart toe. Om die reden vind ik deze brief bijzonder de pruimen.

jekalemoeder.nl | 01-06-15 | 13:43

Het impliciet benoemen van problemen heeft ons tot nu toe alleen maar ellende opgeleverd. Uiteraard snap ik waarom Moszkowicz het woord "islam" niet expliciet noemt want dan heeft hij een privé-militie nodig. Zolang beesten nog steeds niet bij de naam genoemd komen we nooit tot een eindoplossing [Godwin intended].

Dhr. de Wit | 01-06-15 | 13:42

Ik ben bijna afgehaakt bij de beschuldiging richting Oxfam Novib. Wat kan deze organisatie er aan doen dat er een paar mafketels foute spreuken roepen? Gelukkig heeft Mosko zelf ook door dat dit er nogal bijgeraapt is omdat hij dit zelf 'indirect faciliteren' noemt. Niet bijster sterk dus.

Maar ik ben niet afgehaakt omdat het belangrijkste punt is en blijft dat het niet meer mogelijk is om met keppeltje door bepaalde wijken te lopen. Dat is intolereerbaar en degenen die dit onmogelijk maken komen hier veel te makkelijk mee weg. Vooral omdat de VVD ons meer blauw op straat beloofde maar de praktijk is dat je juist steeds minder blauw op straat ziet.

Drackhorn | 01-06-15 | 13:42

DANK!, Geenstijl (Bart) voor het geven van ruimte aan deze macabere situatie.
Netjes verwoord, Bram!
NOOIT WEER !! (herinnert u zich dat nog ... ???)

Pjotrans | 01-06-15 | 13:42

+1 voor Bram

TheRule | 01-06-15 | 13:41

Bam! Hier kunnen GL, D66, de PvdA, SP en de PvdD niet onderuit.

Brainless talent | 01-06-15 | 13:41

Anti-semitisme viert hoogtij? Joden hebben het hier in geen eeuwen zo goed gehad als nu.

Maaiveld | 01-06-15 | 13:41

Het werd tijd. Van daag de dag zien we in de politieke arena de ene na de andere verwerpelijke handelswijze voorbijkomen. Het wordt tijd voor vervolging van bepaalde zeer onzuivere figuren in de politiek. Gelijk FIFA. Anders stopt het nooit. Politici die Nederland sociaal en of economisch duperen, moet een halt toegeroepen worden. Zij zijn een gevaar voor dit land. Om op te treden tegen landsverraad, corruptie en wanbestuur biedt onze wet voldoende mogelijkheden. Gebruik deze dan ook.

The real McCoy | 01-06-15 | 13:41

Landverraad, je zal maar openlijk links stemmen...

funkyd | 01-06-15 | 13:41

"Discriminatie is fout, vooral als het Joden/joden zijn die gediscrimineerd worden," roepen de idioten in koor.

Ooit_huisregelneef | 01-06-15 | 13:41

"allochtone leerlingen" bedoelt Mosko hier Roemenen, Polen, Surinamers, Antillianen...?

roze_bril | 01-06-15 | 13:40

Jep, ik ben d'r klaar mee, eerstvolgende verkiezingscircus boycot ik iedere vorm van berichtgeving over politiek, en stem enkel op m'n portemonnee. Ze zoeken het maar uit met hun rariteitenkabinet.

Abject | 01-06-15 | 13:40

Wat is de bron van dit epistel? Of wordt dit alleen op GS gepubliceerd?

Petrus de Rewa | 01-06-15 | 13:40

anti-antisemitisme one-issue partij? kan er ook nog wel bij

timinho | 01-06-15 | 13:39

Dat mr. kan hij misschien beter weglaten, of het moet staan voor 'meesteroplichter'

hetisiederedagwelwat | 01-06-15 | 13:38

De Mosk moet schrijver worden. Een prachtige brief edoch voorbijgaand aan de platvloersheid van de hedendaagse politiek. Daarmee zal deze brief slechts een kleine grinnik bij de minpres oproepen.

keikoud | 01-06-15 | 13:38

Bram mocht willen dat hij een Zola`tje deed.
Hij komt nog niet eens in de buurt.
Vergelijking gaat totaal mank.

Maya de Blij | 01-06-15 | 13:38

Blij dat ik lid ben van VNL.

Berkemef | 01-06-15 | 13:37

Word vervolgd, zullen we maar zeggen. Maar of we de hele reeks te lezen krijgen valt te betwijfelen.

Lafayette | 01-06-15 | 13:35

nice 1 Bram!

2emeREP | 01-06-15 | 13:35

Mooie brief. Ik mis alleen het woord "islam".

Dhr. de Wit | 01-06-15 | 13:34

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl