Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Volkskrant verklaart drie islamofascisten heilig

appaisweerboos.jpgZeaux, de Volkskrant trekt weer even een paar eufemismen van stal. "'Straatfilosoof" (dixit Appa) Rapper Appa, de Belgische Hezbollah-strijder Dyab Abou Jahjah en Workshopgoeroe 'koloniaal onderdrukt uit je ogen kijken' Abulkasim Al-Jaberi, zijn volgens de goedvolk-bode niets minder dan "drie iconen van het migrantenactivisme." Het zijn "experts", stuk voor stuk. Rapper Appa, vijf jaar terug nog gezegend met een kaaklijn en positieve heup/schouder-ratio, heeft het blijkens dit interview maar zwaar. Uitspraken die hij doet als "emoties de overhand nemen", zoals "Ik ben klaar met deze zionistische honden die uit zijn op ons geld en bloed," en "Fuck de Talmoed", zorgen ervoor dat hij wordt gezien als jodenhater. En dat is "Karaktermoord, want ik maak wel degelijk onderscheid tussen Joden en zionisten." Dit is een van die gladde trucjes van islamitische crypto-fascisten als - "Ik ben pro-Hamas totdat de zionisten zijn verdreven" - Appa toepassen. Hij spreekt vol enthousiasme zijn steun uit voor marginale zelfhatende joodse sektes als Neturei Karta, om vervolgens zo gepassioneerd mogelijk tekeer te gaan tegen de enige joodse staat op aarde. Appa is een ordinaire jodenhater, en hij houdt hier helegaar niemand voor de gek. Verder draait hij het gebruikelijke volstrekt niet-sluitende riedeltje af: 'moslims radicaliseren omdat hun a priori radicale gedachtegoed ontkend en gecriminaliseerd wordt, ik schreeuw zo hard omdat ik anders geen aandacht krijg, ook al word ik op elk NPO-debat uitgenodigd, en moslims krijgen hier geen kansen op een goed leven, dus radicalisering.' Dan nog Dyab Abou Jahjah, bekend van uitspraken als "Belgen die het hier niet bevalt, moeten maar emigreren". Daarbij is hij aangeklaagd voor het vormen van privémilities en het starten van rellen, en is hij een Hezbollah-sympathisant en een rabiate jodenhater die vindt dat joden Israel moeten verlaten, "met hun koffers of in hun doodskist." Zo'n man kan natuurlijk alleen maar verder polariseren, en dat geeft hij in het interview ruimhartig toe: "Wij polariseren, absoluut. Dat doe ik graag. Moeten we allemaal hand in hand zitten wachten tot rechtvaardigheid heerst?" Daarbij vat hij in het interview eleganter dan ooit samen wat er mis is met de islamitische politieke cultuur. De hand in eigen boezem steken doet hij niet aan want (staat er echt): "zelfkritiek zal alleen tegen ons worden gebruikt om de groep verder te onderdrukken." Het narcistische onvermogen tot introspectie gemêleerd met openlijke paranoia, poëtisch. Dan is er nog icoon van het migrantenactivisme Abulkasim Al-Jaberi. Dat sujet hebben we al vaak genoeg uit elkaar getrokken, en wat hem betreft resteert ons slechts één vraag: welke super aangename werkgever heb jij, die je zo vaak vrij geeft om al die protesten bij te wonen? Doe ons die ook maar. De algehele strekking van het Volkskrant-stuk is dat moslimactivisten zoals de bovenstaande heilige drie-eenheid juist meer gefaciliteerd moeten worden, want ze zijn al zo zielig, ofzo. Ondertussen negeert auteur Umm Janny Groen, icoon van de papieren policorjihad, kundig dat er een Hamas-fondsenwerver uitgenodigd was op een bijeenkomst waar de drie iconen bijeen kwamen.

Reaguursels

Inloggen

savieu,

Jouw argumenten op een rij;
- je verdraait mijn woorden;
- je negeert mijn vragen;
- je negeert de realiteit;
- je onderbouwt je beschuldigingen niet;
- je wereldbeeld is gebaseerd op vooroordelen;
- je bent zeldzaam hypocriet;
- je gelooft in vrij ongeloofwaardige sprookjes.

Ik zeg niet dat de islam een "uitzonderingspositie" heeft in de wereldgeschiedenis. Door de eeuwen heen hebben talloze andere groepen vergelijkbare misdaden begaan. Maar die groepen zijn vrijwel allemaal verdwenen of ongevaarlijk geworden. Alleen de islam is nog steeds prominent aanwezig in vrijwel elk conflict op deze planeet, zelfs jij kunt dat niet ontkennen.
En dat zedi ik dus wel.

En dat heeft alles te maken met de leer van de islam.
Ik vroeg jou meermaals om voorbeelden van "islamitische geestelijken die vrede, vrijheid en tolerantie prediken"...
Je negeert die vraag principieel.
Want je kunt er niet één noemen.

Maar die realiteit is wel de essentie van het probleem.
Het is omdat de ene na de andere islamitische geestelijke aanzet tot haat en geweld, dat er zoveel islamitische moordpartijen zijn. Het gaat niet alleen om de dagelijkse reeksen aanslagen; het gaat om hoge criminaliteitscijfers en rellen in Europa; het gaat om stelselmatige pogroms, massaverkrachtingen en moordpartijen in islamitische landen en regio's; het gaat zelfs om tientallen genocides die de afgelopen eeuw plaatsvonden in onder andere Turkije, Soedan, Bosnië, Pakistan, Irak, noem maar op.
Gebagatelliseerd, goedgepraat of zelfs verheerlijkt door vrijwel de gehele islamitische elite.

Het gaat mij niet eens om die "enkele miljoenen gekken die de islam niet begrijpen". Het gaat mij er veel meer om dat er in de islamitische wereld nauwelijks tegengeluid is. Er zijn nauwelijks islamitische geestelijken, leiders, media of "voorbeeldfiguren" die principieel afstand nemen van het aanzetten tot, of het gebruik van islamitisch geweld.
Dat is de kern van alle problemen met de islam.

Ook veel "gewone moslims" zoals jij nemen geen afstand van de problemen. In plaats daarvan kom je met de gekste beschuldigingen over de boodschappers, maar je onderbouwt niks;
- wie maken zich schuldig aan het "misdadig uitvergroten of verdraaien"?
- waar baseer je dat op, heb je een concreet voorbeeld?
- wat versta je onder een "hetze"?
- dat de media bijna net zo veel aandacht besteden aan de executie van joodse peuters in Toulouse, als aan een tiental "islamofobe" politici dat daar heel openlijk kritiek op heeft?

Alles wat je zegt is op vooroordelen gebaseerd.
- Want wat is er mis met Memri?
- Zijn ze ooit op één leugen betrapt?
- Niet?
- Wat is dan het grootste probleem; preken waarin wordt aangezet tot geweld; of de vertaling van die preken door Memri?
- Waarom zouden niet-moslims dan niet mogen weten hoe islamitische predikers over niet-moslims denken?
- Of zouden islamitische predikers minder vaak tot haat en geweld oproepen als Memri niet zou bestaan?
- Zo ja, waarom denk je dat?

Je vooroordelen bewijzen niks, integendeel, het gaat helemaal niet om Memri. Naast de honderden filmpjes van Memri zijn er ontelbare andere filmpjes, columns en preken. Vaak gewoon in het Nederlands gesproken of geschreven

Jij deed alsof er niks verontrustends is aan honderden "Nederlanders" die afreizen naar oorlogsgebieden om oorlogsmisdaden te plegen. Jij maakt je liever druk om de kritiek daar op. Maar je kunt geen één andere Nederlandse bevolkingsgroep noemen van waaruit vergelijkbare aantallen terroristen afreizen.

Ook kom je weer met de leugen dat Israël bijna net zo hard tegen terroristen optreedt als islamitische landen tegen vrouwen.
Maar waarom denk je dat de Arabieren in hun "strijd" Israël zo stelselmatig hun eigen kinderen als schild inzetten?
Niet omdat ze bang zijn voor de Israëli's.
Ze doen dat juist omdat ze weten dat Israël de meeste bombardementen afblaast als er menselijke schilden worden ingezet. In Syrië of Irak zetten Arabieren echt hun eigen kinderen niet in als schild, ze weten dondersgoed dat Arabieren schijt hebben aan de levens van andere Arabieren en hun kinderen.
Er is geen land ter wereld dat zo voorzichtig met mensenlevens omgaat als Israël, google maar eens op "roof knock". Turkije bijvoorbeeld heeft er geen enkele moeite mee om burgerdorpen in Irak of Syrie of zelfs Turkije te bombarderen, als wraak voor acties van de terroristische PKK.
Maar daar horen we moslims nooit over; ja de Koerden misschien.

Jij doet alsof vele tienduizenden moslims net zoveel kritiek hebben op het onthoofden van kinderen, als de islamcritici die jij hierom verafschuwt.
- Maar er zijn vrijwel nooit islamitische demonstratie tegen islamitische massamoorden op niet-moslims.
- Er zijn alleen al in Nederland wel elk jaar tientallen islamitische demonstraties tegen niet-moslims die zich verdedigen tegen genocide, zoals Israël.
- Er wordt zelfs vrijwel nooit gedemonstreerd tegen islamitische genocides op moslims, zoals Koerden of zwarte Soedanezen.
- Er wordt door moslims wel voortdurend gedemonstreerd tegen islamcritici en cartoons.

Er is helemaal geen enkele solidariteit binnen de "umma". Alleen de Koerden demonstreerden tegen de diverse genocides op de Koerden. Het gros van alle andere moslims ter wereld vindt een genocide op de Koerden net zo acceptabel als elke andere genocide.
Alleen om een ongelezen boek, een ongeziene cartoon of een niet-bestaande film gaan moslims onder leiding van hun geestelijk gestoorde leiders schuimbekkend de straat op.

Dandruff | 20-05-15 | 22:56

Gootbalkoning | 19-05-15 | 12:26
"Geen argument is bestand tegen beperkt en pathologisch denken. De hele wereld is overigens met zo als sommige reaguurdes hier behept met dit pathologisch denken die therapie resistent is."

Opvallend hoe vaak sommige xenofobe domkoppen ineens denken pseudo-psychiatertje te moeten spelen zodra ze worden gewezen op de nonsens die ze uitbraken.

savieu | 20-05-15 | 17:39

Dandruff | 19-05-15 | 22:38

Wederom zit je tjokvol met kletspraat walgelijk onwetend islamofoobje!

Ik noemde de media aandacht voor geweld begaan door moslims geen islamofobie. Ik noem de eenzijdige hetze die daaruit voortkomt islamofobie! Ik vroeg jou om uit te leggen waarom het geweld dat we zien in de media slecht 0,2% van het totale geweld is begaan door dat volgens jou zo monolithische haatbastion "de islam". Ik vroeg jou vervolgens om uit te leggen waarom moslims een uitzonderingspositie in zouden nemen in de wereldgeschiedenis als het gaat om geweld en wandaden! Geweld in deze wereld is een feit. Dat dit geweld op gezette tijden wordt begaan door moslims is een feit. Dat moslims vervolgens als enige zouden moeten aangekeken op het geweld van enkele van hun geloofsgenoten is regelrechte bullshit. Als dit vervolgens ook nog eens misdadig wordt uitvergroot en verdraait en vervolgens als inherent aan de religie wordt voorgesteld, is dit niks meer dan een regelrechte misdaad.
Ik vraag jou niet om te "bewijzen dat media en geschiedenis boeken correct zijn". Ik vraag jou om daarin een rechtvaardiging te vinden voor de islamofobe hetze die jij en vele anderen aan het voeren zijn! Mag ik jou, tussen neus en lippen door, even vragen hoeveel academisch verantwoorde geschiedenisboeken over islamitische en arabische geschiedenis jij tot dusverre gelezen hebt? Ik mag toch op z´n minst verwachten dat jij een bijzonder expert bent gezien de alomvattende uitspraken die jij doet.
Islamofobie is zeker geen nonsensterm! Het is een aanduiding voor irreëele angst gebaseerd op misinformatie, grove simplificaties en halve waarheden. Zaken waar jij en je soortgenootjes in grossieren. Deze islamofobische hetze wordt goed georganiseerd en gefinancierd zoals we hier kunnen zien. www.americanprogress.org/issues/relig...
Er zijn vele manieren waarop de islam in welke variant dan ook vreedzaam beleeft wordt. Eenieder die ook maar enigszins interesse zou tonen voor het wel en wee van de gemiddelde moslim zou daar snel genoeg achterkomen. Helaas is jou waarnemingsvermogen vertroebeld door haat en afkeer en kom je vervolgens hier je onwetendheid etaleren! Zo maar even wat random voorbeelden.
www.thenational.ae/uae/muslim-scholars...
gulfnews.com/news/uae/culture/islam-a-...
Ontken ik er ergens dat er slachtpartijen gepleegd worden door aanhangers van de islam? Beweer ik iets over een Joods complotI? Waarom beweer jij dat dan? Ik vraag jou aan te tonen dat slachtpartijen door de aanhangers van de islam, zowel in de geschiedenis en het huidige wereldgebeuren, een uitzonderingspositie innemen ten opzicht van andere slachtpartijen! Dat doe jij niet en dat kun jij niet. Dit om de simpele reden dat het gelul van de bovenste plank is. Dit alles bedreven door haat zaaiende niksnutten die zich onwetend over eigen onwetendheid te buiten gaan aan de meest debiele beweringen.
Wat weet jij precies over islaminterpretaties? Ben jij islamoloog? Kun je klassiek Arabisch? Ben jij bekend met islamitische geleerden (op een paar MEMRI propaganda fimpjes na)? Hoe goed ben jij ingevoerd in islamitische jurisprudentie? Kun jij, om maar even iets basaals ten noemen, de vier soenitische wetscholen uit je hoofd opnoemen? Iets zegt mij dat jij dat niet kan. En toch kom jij met een boude stelling over ALLE islamgeleerden die NOOIT vrijheid (uiteraard gezien vanuit jou beperkte absolutistische visie) zouden prediken. Ben jij je er niet er niet van bewust dat die "vrijheid en tolerantie" waar jij je zo op voor laat staan hier ook maar een vrij recent fenomeen is?
Dacht jij dat alleen islamofoben het afslachten van kinderen verafschuwen? Dacht je dat het over- over- overgrote deel van de moslims niet precies eenzelfde mening zou zijn toegedaan? Waar haal jij het lef vandaan om zulke groteske beweringen te doen?
De voorbeeldmoslims in het bovenstaande flutstuk hebben zeker wel moeite met het BOMBARDEREN van Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen. Bombardementen uitgevoerd door een zionistische kolonie op Palestijns grondgebied die tot op de dag vandaag doorgaat met onteigenen van de land van de mensen daar al generaties lang op wonen. Als er door een partij in dit conflict kinderen worden afslacht, dan is dat wel door Israel!

savieu | 20-05-15 | 15:05

savieu | 18-05-15 | 23:35,

Jij noemde de media aandacht voor pakweg 0,2% van al het islamitisch geweld "islamofobie". Maar je kunt niet uitleggen waarom:
- Is het wel eens gebeurd dat een bericht niet klopte?
- Of flink werd overdreven?
- Gebeurt dat dan bij de islam vaker dan bij een andere religie?

Jij lult maar wat, en je legt de bal bij mij neer; ik moet nu bewijzen dat de media en de geschiedenisboeken "correct" zijn?
Wat een onzin. Jij komt met de fantasie term "islamofobie", dus bewijs jij maar dat alle islamitische slachtpartijen eigenlijk joodse complotten zijn. Of whatever.
Dat kun je niet.
Jouw vraag aan mij was bovendien al beantwoord, zowel door mij als door diverse anderen hierboven.

Ik stelde jou ook een aantal vragen, die je allemaal negeerde.
Zo vroeg ik je of jij één voorbeeld kunt noemen van een invloedrijke islamitische geestelijke die vrede, vrijheid en tolerantie predikt. En door niet te antwoorden heb je de vraag correct beantwoord; er is inderdaad niet één invloedrijke islamitische geestelijke die vrede, vrijheid en tolerantie predikt.
Nergens ter wereld, althans niet de afgelopen 14 eeuwen.

Daarom zijn je holle slogans over "1001 manieren van interpreteren" ook zulke dooddoeners. Zolang er niet één manier van islam-interpreteren is waarbij de islam vreedzaam en tolerant wordt, hebben we daar niks aan.
Deze column ging, zoals gezegd, over enkele "voorbeeldmoslims" die geen moeite hebben met het onthoofden van joodse baby's.
Maar wel met cartoons.
En dat moet de "gematigde islam" voorstellen?
Inderdaad; er bestaat geen "gematigde islam".
Het zijn echte niet de "islamofoben" die die term bedacht hebben. Islamofoben, oftewel menen die het afslachten van kinderen verafschuwen, geloven juist nooit in een "gematigde islam".
Het zijn juist de liefhebbers van kinderlijken die steeds doen alsof er zoiets tegenstrijdigs als een "gematigde islam" zou kunnen bestaan.

Dandruff | 19-05-15 | 22:38

@Rob 9935 | 19-05-15 | 12:20
"Geen argument is bestand tegen beperkt en pathologisch denken."
Ik heb van uw kant nog geen enkel argument gehoord. Dat hoeft in uw visie waarschijnlijk ook niet. Het Grote Gelijk is immers absoluut.
Typerend voor menen met een tunnelvisie. Zelfs de simpele mogelijkheid dat iets bestaat buiten hun eigen dichtgetimmerde wereldbeeld is zo bedreigend dat er meteen naar insinuaties en verdachtmakingen wordt gegrepen.

Gootbalkoning | 19-05-15 | 12:26

Dit bewijst dat je tegen dovemans oren kunt lullen tot dat je een ons weegt.
Geen argument is bestand tegen beperkt en pathologisch denken. De hele wereld is overigens met zo als sommige reaguurdes hier behept met dit pathologisch denken die therapie resistent is.

Rob 9935 | 19-05-15 | 12:20

@DubbelDibbel | 18-05-15 | 12:45

“Just the Jews are humans, the Non-Jews are no humans, but cattle.” (goyim – human cattle) – (Kerithuth 6b page 78, Jebhammoth 61a)
“The Non-Jews have been created to serve the Jews as slaves.” - (Midrasch Talpioth 225)
“The Non-Jews have to be avoided, even more than sick pigs.” - (Orach Chaiim 57, 6a)
“Sexual intercourse with Non-Jews is like sexual intercourse with animals” – (Kethuboth 3b)
“You (the Jews) have made me, Jahveh, the only true lord in the world, so I will make you the only ruler in the world”
“Jews always have to try to deceive Non-Jews” – (Zohar I, 168a)
“Non-Jewish property belongs to the Jew who uses it first” - (Babba Bathra 54b)
“Every Jew is allowed to use lies and perjury to bring a Non-Jew to ruin” - (Babha Kama 113a)
“When the Messiah comes, all will be slaves of the Jews” - (Erubin 43b)

@Rob 9935 | 18-05-15 | 12:57

"Anti Zionisme en (is?) gewoon racisme en antisemitisme."
Zo kun je erover denken. Mij best. Maar als ik niet onvoorwaardelijk instem met een dergelijke simplistische en historisch/cultureel gezien onjuiste visie, ben dan ik meteen een misleide geest en een antisemiet?
Dergelijke grove uitlatingen zeggen meer over u dan over mij, ben ik bang.

Gootbalkoning | 19-05-15 | 00:13

Dandruff | 18-05-15 | 23:19
"je spreekt van "islamofobie" omdat pakweg 0,2% van alle islamitische moordpartijen de krant haalt."
Ga je gang en toon overtuigend aan dat "islamitische moordpartijen" in de geschiedenis van de mensheid hun gelijke niet kennen in vergelijking met andere moordpartijen.

De term gematigde moslims is niets meer dan islamofoben term. Je bent moslim omdat je basis credo's van het geloof aanhangt (quran, profeet etc. etc.) of je bent het niet. Verder zijn er 1001 verschillende manieren van interpreteren, 1001 verschillende manieren van beleven en 1001 sociaal-culture contexten waarin dit geloof in de dagelijkse praktijk handen en voeten krijgt. Manieren waar ik praktisch geen weet heb, dus jij al helemaal niet!

Het is inmiddels bedtijd. Ik zal morgen wel zien wat je ervan gebrouwen hebt! Succes!

savieu | 18-05-15 | 23:35

savieu | 18-05-15 | 23:18

En hoeveel Nederlandse christenen zijn er afgereisd naar oorlogsgebieden?
Hoeveel Nederlandse liberalen, atheïsten, satanisten?
We hebben in Nederland een paar socialistische terroristen, waaronder de naar Colombia afgereisde Tanya Nijmeijer.

Vergeleken met die honderden nederlandse Syriëgangers uit die piepkleine islamitische minderheid is dat dus nihil.
En vergeet niet dat er de afgelopen jaren ook al honderden moslims afreisden naar Afghanistan, Tsjetchenië, Nigeria, Kashmir, noem maar op.

Welterusten.

Dandruff | 18-05-15 | 23:24

savieu | 18-05-15 | 22:43,

je spreekt van "islamofobie" omdat pakweg 0,2% van alle islamitische moordpartijen de krant haalt. Kennelijk heb je geen idee wat de bedoeling is van een krant, namelijk nieuws brengen.
Maar dat terzijde.
Stel je toch eens voor dat christen jaarlijks bijna half zoveel aanslagen zouden plegen als moslims per dag.
En stel dat de media aan elke christelijkje aanslag net zoveel aandacht zouden schenken als ze nu doen aan 0,2% van alle islamitische moordpartijen.
Zou je dan van "christofobie" kunnen spreken?

Natuurlijk niet.
Anders dan jij denkt is de media er niet alleen om moslims op te hemelen, maar hebben ze wel degelijk ook de taak om pakweg 0,2% van de realiteit te laten zien. Van mij zou dat laatste zelfs nog wel wat meer mogen, maar dat terzijde.

Anders dan jij denkt is het probleem niet dat er enkele tientallen miljoenen islamitische extremisten zijn die regelmatig geweld gebruiken in naam van hun geloof.
Het probleem is dat dat islamitische geweld door vrijwel alle islamitische media, vrijwel alle islamitische geestelijken, vrijwel alle islamitische politici en vrijwel alle islamitische "voorbeeldfiguren" (appa, jahjah, jaberi) wordt goedgepraat of verheerlijkt.
Er is in de islamitische wereld nauwelijks een tegengeluid, op wat bedreigde seculiere moslims na.

Jij kunt echter geen één invloedrijke islamitische geestelijke noemen die de sharia en de jihad afwijst, of vrede, vrijheid en tolerantie predikt.
Geen één.
Vandaar dus die overvloed aan islamitisch geweld.
Er zijn wel gematigde moslims, maar er is geen "gematigde islam".
En daarom houden de gematigde moslims hun mond, als de dood dat ze worden vermoord wegens ketterij of afvalligheid.
De "radicale islam" heeft alle troefkaarten (koran, soera's, hadith, sharia) in handen.

Dandruff | 18-05-15 | 23:19

"Vandaar dat Westerse moslims massaal afreizen naar oorlogsgebieden, overal ter wereld."

In Nederland wonen volgens de meeste cijfers een kleine miljoen (al dan niet seculiere) moslims. Laten we aannemen dat 20 procent daar van jonge mannen zijn van militaire leeftijd. Dat maakt zo'n 200.000. Hoeveel zijn er daarvan naar Syrie afgereisd? Een paar honderd!
Je maakt je argumentatie niet bepaald overtuigend op deze manier!

savieu | 18-05-15 | 23:18

Dibe | 18-05-15 | 22:56
ah geen kennis he, maar wel een mening :)

Als iemand hier zonder kennis een mening loopt te spuien dan ben jij dat frik! Jij bovenstaande reacties getuigen daarvan.

savieu | 18-05-15 | 23:14

Dandruff | 18-05-15 | 22:54

Als iemand zich hier iets laat wijsmaken door volksmenners dan ben jij dat. Ik verwijt jou niet dat ik je "de realiteit van talloze islamtische genociden erbij sleept" Ik verwijt jou en anderen dat je er emmer vol bulshit bijsleept. Zoals hierboven de regelrechte leugen werd gerecycled van "270 miljoen doden door jihad" Het instand houden en ondersteunen, (of wederom aan de macht helpen van dictators en.wikipedia.org/wiki/1953_Iranian_cou...) van dictatoriale regimes is iets wat al sinds jaar en dag aan de gang is. Niet voor niets gingen nu de baasjes van de Golf Cooperation Council in dezer dagen met
knikende knie een naar de VS om nog eens te kijken of de VS ze niet in de steek zouden laten. Gebeurt dat wel, en dat lijkt mij een logische ontwikkeling voor de komende decennia, dan zijn rapen voor hun wel redelijk gaar.

"Vandaar dat vrijwel elk conflict op aarde met de islam te maken heeft."
Aannemende dat jij voor 2003 geboren werd. Wat gebeurde er in dat jaar? Wat gebeurde er in de voorafgaande jaren? Wat gebeurde er in de jaren negentig in Afrika? Wat gebeurde er in Oost-Timor wat gebeurde er in Cambodja in de jaren n zeventig? Wat gebeurde er Viet-nam?
Conflicten gebeuren overal waar mensen wonen in verschillende sociale, culturele en etnische verbanden! Niet overal waar islam is! Hoe dom en jij eigenlijk? Welke socialisten roepen op tot genocide op joden? Wat bazel je nu eigenlijk?

savieu | 18-05-15 | 23:11

@savieu | 18-05-15 | 22:53
maar ik doe een poging, je weet dat er sinds 1948 kampen zijn he.. en dat er miljarden aan hulp naar de 'Palestijnen' is gegaan en dat er enkel en alleen een paar bunkers zijn voor.. tja wie denk je hahahaha leuk he, de Palestijnse Moslim-elite !
En nog 'leuker' is dat de mensen in de kampen van 1948 daar NOG steeds zitten en waarom denk je?
Omdat ze voor die miljarden hulpgeld hele andere leuke dingen hebben gedaan en propaganda zo goed werkt op simpele zielen als jij, jij denkt natuurlijk dat die kampen er zijn omdat die mensuh geen kans kregen elders te wonen, mag je zelf emt je heldere breintje je afvragen waar dat geld heen is gegaan.. en waarom al die toegezegde miljoenen hulp van de laatste jaren alleen door de EU en USA zijn betaald, maar NOOIT door de Arabische oliestaten die hebben nl nooit een cent uitgekeerd, gek he :)
En nog wat, in Palestina gaat de mening rond dat het leven onder de Israeli's beter was dan onder de arabieren, nou.. dat snap ik volkomen, jij niet natuurlijk..
www.gatestoneinstitute.org/4463/palest...

Dibe | 18-05-15 | 23:04

savieu | 18-05-15 | 22:46,

Pakistan, het "land der reinen" is nooit een echte staat geweest.
In die regio, inclusief Afghanistan en India, woonden van oorsprong vooral hindoes en boeddhisten.
Toen de jihad die regio trof zijn tientallen miljoenen mensen vermoord of als slaaf weggevoerd, en zo werd de regio deels islamitisch.
Totdat de Britten de boel "koloniseerden" -zonder daar te gaan wonen, overigens-, en godsdienstvrijheid introduceerden.
"Foei", hoor ik je zeggen.

Na de onafhankelijkheid scheidden de Pakistanen zich af, en vermoordden nog eens een miljoen hindoes. En 23 jaar later deden ze dat nog eens dunnetjes over in Bangladesh.
Maar dat heeft natuurlijk niks met de islam te maken; de islam roept immers op tot het doden van de ongelovigen en het tot slaaf maken van hun vrouwen en kinderen.
Maar hindoes zijn gewoon gelovigen, toch?
O nee, wacht...

Dandruff | 18-05-15 | 23:04

@savieu | 18-05-15 | 22:53
ah geen kennis he, maar wel een mening :)

Dibe | 18-05-15 | 22:56

Dibe | 18-05-15 | 22:53
"@savieu, zeg eens, hoe denk jij over het uitmoorden en tot slaaf maken van christenen en sjiieten door soennieten? En dan in t kader van.. jouw volkomen achterhaalde idee van 'oorspronkelijke bevolking'? :)"

Hoe denken normale mensen met een enigszins functionerend moreel kompas over dit soort zaken? Waarom zou ik daarvan afwijken?
Wat is de relevantie hervan met de zionistische kolonisatie van Palestina?

savieu | 18-05-15 | 22:56

savieu,

Je verwijt mij dat ik de realiteit van de talloze islamitische genocides erbij sleep, maar zelf kom je met leugentjes over oorlogen die hier niks mee te maken hebben. Wie zijn er "neo-koloniaal" bezig en wie heeft jou dat wijsgemaakt?

De feiten blijven staan.
- Ja er zijn net zoveel Arabieren uit Israël gevlucht, als er joden zijn verjaagd uit de Arabische landen.
- Maar dat neemt niet weg dat de Arabieren die bleven het nu beter hebben dan de Arabieren in welk Arabisch land dan ook.

Dat moslims in Israël het minder goed lijken te hebben dan niet-moslims in Israël is niet bijzonder; dat zie je in vrijwel elk niet-islamitisch land, inclusief Nederland. Dat heeft te maken met de religie islam, die moslims opdraagt om te leven van plundertochten en slavenhandel. Alleen in echt islamitische landen is dat legaal, daarbuiten zijn moslims afhankelijk van hard werken; en er zijn er inderdaad een hoop die dat om religieuze redenen weigeren. er zijn er echter ook die de islam naast zich neerleggen en gewoon een goede boterham verdienen; zelfs in Israël wonen islamitische miljonairs.
Laat je niks wijsmaken door volksmenners.

Ik ben het met je eens dat het Westen gedurende een aantal eeuwen bijna half zo moorddadig was als de islam nu is, en altijd is geweest. Het socialisme was in de 20e eeuw waarschijnlijk zelfs bijna net zo moorddadig als de islam.
Maar die tijd ligt achter ons.

En belangrijker, de meeste Westerlingen hebben afstand genomen van dat verleden. Alleen onder socialisten is er nog een kleine meerderheid die genocides, bijvoorbeeld op de joden, toejuicht, maar het socialisme is gelukkig dood.
in de islamitische wereld daarentegen wordt de jihad nog steeds verheerlijkt, en worden de middeleeuwse slavenjachten nog steeds als overwinningen gezien.
- Vandaar dat Westerse moslims massaal afreizen naar oorlogsgebieden, overal ter wereld.
- Vandaar dat vrijwel elk conflict op aarde met de islam te maken heeft.

Niks wedergeboren christenen, niks "militair complex", niks "neo kolonialisme".
Allemaal achterhaalde maoïstische slogans.

Dandruff | 18-05-15 | 22:54

Dibe | 18-05-15 | 22:35
"zeg knul, ze zijn daar sinds mensenheugenis aan het vechten, verdrijven en uitmoorden, afpakken en overnemen, die Europeanen war jij zo over mekkert, komen er pas HEEL laat aan, wat een gelul van jou allemaal."

Iedereen met ook maar een basale kennis van de geschiedenis het midden-oosten weet beter dan dat. Het simplificeren van 1400 jaar complexe geschiedenis tot zo'n non-statement zegt meer over jou moedwillige onwetendheid dan over de werkelijkheid

savieu | 18-05-15 | 22:53

@savieu, zeg eens, hoe denk jij over het uitmoorden en tot slaaf maken van christenen en sjiieten door soennieten?
En dan in t kader van.. jouw volkomen achterhaalde idee van 'oorspronkelijke bevolking'? :)

Dibe | 18-05-15 | 22:53

Dandruff | 18-05-15 | 22:31

Niemand schreeuwt om de vernietiging van Pakistan, laat staan om de vernietiging van alle Pakistanen, of zelfs de vernietiging van alle moslims overal ter wereld "vanwege het bestaan van Pakistan".

Niemand schreeuwt om de vernietiging van Pakistan omdat dat Pakistanen de mensen waren die daar oorspronkelijk woonden. Dit in tegenstelling tot de zionisten in Palestina.

savieu | 18-05-15 | 22:46

2kloopindeslootjijook | 18-05-15 | 22:36
je moet gewoon je eigen hersens gebruiken in normale omstandigheden, geloof is iets voor kuddedieren, mensen die waarde hechten aan de mening van een ander, mensen die denken dat als er maar wat verkondigt wordt aan een of andere boerenlul in een afgelegen gebied van de woestijn, zonder water, met brandende struiken, in een gebied waar niets te doen is, en dan,...; de extase van de theofanie.
Uitgedroogd in de hitte op een rots een hallucinatie krijgen, DAT moet wel de waarheid zijn eeh!
jahaa, DAN is het waar!!
Dáár gaan we een boek over schrijven en dat is uiteraard Gods woord en daar gaan we vervolgens een eeuwigheid naar handelen.
Hoe dom wil je ze hebben, zo dom dus.

Dibe | 18-05-15 | 22:46

Gaul Shaarad | 18-05-15 | 20:37

Islamofobie is geen propaganda, het is regelrecht feit. Op televisie, radio, kranten, blogs, tot in de Tweede Kamer aan toe, is het als sinds jaar en dag continu hetzelfde refrein: islam dit, moslims dat, bla bla bla. De continue hetze is alleen niet waar te nemen voor nemen voor mensen die moedwillig blind zijn.

"Een fobie gaat uit van een irreële angst voor iets. Na de vele terroristische aanslagen wereldwijd uit naam van islam, en ook door de opkomst van IS, gefaciliteerd door de USA wat inderdaad klopt. Is er bij de gewone autochtone burgers een terechte afkeer en zeker ook wel angst ontstaan t.o.v. islam en hun volgers."
De terroristische aanslagen werden gepleegd door een handvol extremisten. Extremisten die overigens zeer legitieme grieven hadden tegenover de VS, Europa/het Westen, maar er voor kozen dit te bestrijden met het doden van burgers. Deze wandaden verabsoluteren naar het geloof van 1,2 miljard mensen is niks minder dan de werkelijkheid zeer grof geweld aandoen. Bovendien wordt daarmee de intense olifant in de kamer gemakshalve genegeerd: het doden van onschuldige burgers bij bombardementen op steden, het steunen van een hele batterij aan dictatoriale regimes om die doen wat jij wilt, het laten omkomen van honderdduizenden irakezen tijdens het een sanctieregime in de jaren negentig. Het steunen van zionisten. Je hoeft geen expert op internationale betrekkingen of het midden-oosten te zijn om dit soort dingen te weten.

savieu | 18-05-15 | 22:43

Ach, je ziet ook bij Christenen, die blijven ook tegen de klippen op hun opvatting van hun geloof verdedigen. Ze identificeren zich met een groep (die alleen maar bestaat omdat de deelnemers ervan er aan meedoen, ook al weten ze niet hoe dat zo gekomen is). Maar ook omdat kritiek leveren op de eigen opvatting van het geloof het incasseren van een eigen vergissing is en het afwijzen die van omgeving/familie etc. En het slimme is dat het geloof dwaling veroordeeld, dit geeft anderen weer het recht om over jou te oordelen. Factor angst en onzekerheid. Je moet dus als knikker een behoorlijke eigen eigenwijze beweging hebben om het knikkerputje uit te komen. En je moet onzeker durven/mogen/kunnen zijn, mogen twijfelen. En mogen twijfelen, anders denken zonder vanalles aan te nemen en in te vullen... tja... gevaarlijk.

kloopindeslootjijook | 18-05-15 | 22:36

@savieu | 18-05-15 | 22:30
zeg knul, ze zijn daar sinds mensenheugenis aan het vechten, verdrijven en uitmoorden, afpakken en overnemen, die Europeanen war jij zo over mekkert, komen er pas HEEL laat aan, wat een gelul van jou allemaal.

Dibe | 18-05-15 | 22:35

Debracadabra,

Je haalt hele verschillende dingen door elkaar.
Als atheïst heb ik niks met een joodse staat, net zo min als met een islamitische staat. Maar Israël bestaat nou eenmaal, net als de "islamitische staat" Pakistan dat tegelijkertijd met Israël werd opgericht.
Niemand schreeuwt om de vernietiging van Pakistan, laat staan om de vernietiging van alle Pakistanen, of zelfs de vernietiging van alle moslims overal ter wereld "vanwege het bestaan van Pakistan".
Populaire moslimclubjes als hamas schreeuwen wel om wereldwijde vernietiging van alle joden, "want Israël". Figuren als savieu gaan daar in mee.

Waar het om gaat is dat waar Pakistan massaal christenen, sikhs, boeddhisten en vooral hindoes afslachtte; Israël nog steeds anderhalf miljoen moslims huisvest.
Die allerlei rechten hebben die ze in geen enkel islamitisch land zouden hebben; ook niet in het door de wereld overgesubsidieerde Gaza en Westbank.

Moslims zijn boos op Israël omdat het doden van niet-moslims in Israël verboden is.
In de meeste islamitische landen wordt het doden van niet-moslims gedoogd of zelfs door de overheid aangemoedigd; dat is voor veel moslims kennelijk zo belangrijk dat men alle ongemakken van die corrupte dictaturen dan maar voor lief neemt.

Ik ga daar niet in mee.
Dat heeft niks met de Romeinen of de holocaust te maken, en ook niks met "vijanden van mijn vijanden".
Israël is een beschaafd land waar een beschaafd mens in alle vrijheid kan leven.
Daar gaat het om.
Er is daarentegen geen enkel islamitisch land waar een beschaafd mens fatsoenlijk tegenaan zou willen pissen.
In Israël kan je atheïst zijn of jood, of moslim, en je mag ook van geloof veranderen. Er is geen enkel islamitisch land met godsdienstvrijheid, of wat voor andere vorm van vrijheid en rechtsgelijkheid dan ook.
In Israël kunnen moslims de overheid vor de rechter slepen; maar zelfs in het relatief "Westerse" Turkije zitten veel kritische journalisten in de gevangenis.
In Israël worden de daders van eerwraak opgesloten; op de Westbank worden atheïsten opgesloten.
En de EU subsidieert die Westbank, en het nog veel radicalere Gaza.

Daar gaat het om.
Democratie versus barbarij; ik kies voor democratie.

Dandruff | 18-05-15 | 22:31

Dandruff | 18-05-15 | 21:09

Men kan net zolang kant nog wal rakende losse flodders afschieten tot men een ons weegt, dat doet nog niks af aan het basale feit: de oprichting van Israel geschiede dankzij een etnische zuivering op de oorspronkelijke bevolking door een uit Europa afkomstige koloniale beweging. Dit is een onrecht.
Het aan de haren bijslepen van slachtoffers in andere oorlogen om daarmee maar niet het gedane onrecht onder ogen te zien, onrecht dat inmiddels al bijna zeventig jaar aan de gang is en waarvan wij elke dag de bittere vruchten zien, is niks meer dan een afleidingsmanoeuvre en een stok om mee te slaan. Het is bovendien niet minder dan een regelrechte verkrachting van het lot van deze slachtoffers. Hun bittere lot wordt misbruikt om het bittere lot van andere mee te rechtvaardigen.

"Wat een onzin.
Van landjepik is geen sprake; er wonen nog steeds anderhalf miljoen moslims in Israël, die het allemaal vele malen beter hebben dan moslims in welk islamitisch land dan ook."
De overgebleven Arabieren in Israel zijn een residu van de groep die met oprichting van Israel werd verdreven uit hun thuisland. Vandaag de dag zijn, vaak nog steeds tegen hun zin, burgers van Israel. Overigens zijn ze in economisch en sociaal opzicht over het algemeen tweederangs burgers. Zolang het bij een comfortabele minderheid blijft van tussen de 10 en 20% blijft kunnen de zionisten dit nog wel lijden. Ze kunnen zelfs naar de buitenwereld toe hun democratische karakter propageren. Als het echter daarboven komt wordt de situatie voor de zionisten zorgelijk, ze zullen dan immers de keuze moeten maken tussen een democratische staat en een joodse staat. Niet voor niets zie je tegenwoordig om de zoveel tijd bezorgde Israëlische politici die waarschuwen voor de demografische dreiging en/of tijdbom.

"Als het om landjepik zou gaan, waarom is er dan geen massaal joods, christelijk, hindoeïstisch, boeddhistisch en animistisch geweld tegen moslims?"

Zijn er hindoeïstische, boeddhistische, animistische staten die er gigantische militair-industrieel complex op na houden en dit vervolgens inzetten in (neo)koloniale oorlogen mee te voeren? Dictatoriale regimes in stand te houden en grondstoffen op te slurpen? Haatdragende ideologieën te faciliteren waneer hen dit zogenaamd uitkomt. Nee die zijn er niet, het Westen doet echter al sinds jaar en dag. Dit alles mede mogelijk gemaakt door wedergeboren christenen in de VS.
Veronderstellen dat er massaal geweld is van moslims tegen niet moslims is overigens het regelrecht ontkennen van feiten en verkrachten van de geschiedenis. Als het bloed aan de paal gaat heeft het Westen (wij dus) alleen al voor de 20e eeuw heel wat meer uit te leggen dan de hele islamitische geschiedenis bij elkaar.
Moslims en Arabieren worden al sinds jaar en dag onderworpen aan een regelrechte hetze en demonisering en afschildert als ondermensen. Een mooi verbeeld is de weergave van Arabieren in Hollywood films in de afgelopen decennia
www.youtube.com/watch?v=aKD3CnPJNOE

savieu | 18-05-15 | 22:30

@DebraCadabra | 18-05-15 | 21:47
het zijn allemaal semieten, lutser, en de moslims zijn de jongste variant.

Dibe | 18-05-15 | 22:20

Savieu heeft gewoon gelijk - Israel, zionisme, het is allemaal een uitvloeisel van de afbraak van het Ottomaanse rijk en het overgaan van Ottomaanse veroveringen in Europese handen.

Zionisme = vestiging joods thuisland lang (1900 jaar?) na de joodse diaspora (lees, de joden namen zelf de benen toen de Romeinen hun tempel hadden verwoest en migreerden uit eigen bewging massaal weg uit wat toen Israel was).

Israel tof vinden, dat is 'de vijand van mijn vijand is mijn vriend'. Ik zie niet in waarom ik mijn ongenoegen over de herintroductie van religieuze intoleratie in Nederland (of Europa) moet rechtvaardigen door voor (of tegen) Israel te zijn.

Dat zijngewoon twee heel verschillende dingen.

Jodenvervolging in de de 2de wereldoorlog - weer wat anders. Een misdaad zonder weerga alhoewel, er is ook in Oost Europa en China goed huisgehouden onder niet joden dacht ik. Het vreselijke van de Jodenvervolging was misschien wel dat, 'deep down', de gemiddelde Europeaan het eigenlijk wel okay vond.

Laten we geloven dat we ervan geleerd hebben en dat we daarom onze kinderen onderwijzen met 'nooit meer'.

Dat schijnt op sommige scholen niet meer te lukken, juist door de nieuwe religieuze intolerantie.

Ook dat heeft helemaal niets met Israel te maken. De holocaust zegt iets over ONS.

Kortom, denk over Israel wat je wil, maar vergeet niet dat het geen reet te maken heeft over de issues die in Europa spelen.

DebraCadabra | 18-05-15 | 21:47

Artikel 97


1.
Hij die met een buitenlandse mogendheid in verbinding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

omanders | 18-05-15 | 21:11

savieu,

Wat een onzin.
Van landjepik is geen sprake; er wonen nog steeds anderhalf miljoen moslims in Israël, die het allemaal vele malen beter hebben dan moslims in welk islamitisch land dan ook. Alleen islamitische terroristen worden in Israël soms bijna net zo hard aangepakt als islamitische vrouwen in elk islamitisch land.

Natuurlijk verspreiden de Arabieren al ruim 80 jaar de mythe dat het doodschieten van één Arabische terrorist door Israël gemiddeld 20.000 keer erger is dan het afslachten van 3.000 Arabieren in Syrië, 30.000 Koerden in Irak of 300.000 negers in Soedan. Tenslotte is het naïef te denken dat de islam alleen draait om het afslachten van niet-moslims; als die er niet meer zijn zal men toch moeten overstappen op het vermoorden van andere moslims.
De islam draait om verkrachting en om moord.

Dus natuurlijk gaat het om geloof.
Als het om landjepik zou gaan, waarom is er dan geen massaal joods, christelijk, hindoeïstisch, boeddhistisch en animistisch geweld tegen moslims?
Moslims hebben de afgelopen eeuwen grote delen van Azië, Afrika en zelfs Europa gestolen. Een zeer bloedig proces dat nog steeds plaatsvind.

Dandruff | 18-05-15 | 21:09

Al dat geklaag dat moslims zich niet thuis voelen in landen waar het verkrachten en onthoofden van kleine kinderen verboden is.
Waarom verhuizen ze dan massaal naar Westerse landen waar het verkrachten en onthoofden van kleine kinderen verboden is?

Natuurlijk hebben appa, jahjah en jaberi gelijk dat het verkrachten en onthoofden van kleine kinderen één van de belangrijkste spirituele waarden van de islam is.
Misschien nog wel belangrijker dan het afslachten van je eigen kinderen, om de "eer".

Liefhebbers van de baby-onthoofders van hamas zoals genoemd drietal, willen het onthoofden van joodse baby's ook in Nederland legaliseren. In hun ogen is het pure discriminatie dat gelovige moslims niet mogen lachen om een baby zonder hoofd, maar dat wij wel mogen lachen om een getekend grapje.
Begrijpelijk.
Maar toch.

Appa, jahjah en jaberi heben gelijk dat de islam elke denkbare vorm van perversie en gruwelijkheid predikt. Niet voor niets staat vrijwel elke korankenner achter de denkbeelden van hamas, isis en al die andere populaire islamitische clubjes.
Maar wat deze extremisten vergeten is dat Nederland geen islamitisch land is.
Laat ze dan opzouten naar een islamitisch land naar keuze, waar de islamitische wetgeving de sharia ranzig sadisme en moorddadige hufterigheid wèl toestaat, of zelfs verplicht.

Dandruff | 18-05-15 | 20:57

savieu | 18-05-15 | 19:56 Ok dank voor het uitgebreide antwoord op mijn vragen. Persoonlijk vind ik het woord islamofobie wat je meerdere keren herhaald zeker ook een vorm van misleiding en propaganda, net zoals jij zegt over het woord islamisering. Een fobie gaat uit van een irreële angst voor iets. Na de vele terroristische aanslagen wereldwijd uit naam van islam, en ook door de opkomst van IS, gefaciliteerd door de USA wat inderdaad klopt. Is er bij de gewone autochtone burgers een terechte afkeer en zeker ook wel angst ontstaan t.o.v. islam en hun volgers. De bekende uitspraak: *The word islamophobia is created by facists, used by cowards, to manipulate morons* vind naar mijn idee zeker een kern van waarheid. Gastarbeiders vormen tegenwoordig een kleiner gedeelte van de mensen met islamitische persuasie. Het gaat tegenwoordig om vluchtelingen, vanuit conflicten tussen moslims onderling en al dan niet gelukszoekers, waarvan er zeker tussen zitten met terroristische intenties. Waarvan te vrezen valt dat verschillende Europeanen dit aan den lijve gaan ondervinden in de nabije toekomst. Overigens vind ik meer dan 1 miljoen moslims en 500 moskeeën in een relatief klein land als Nederland in een tijdsbestek van amper 40 jaar, zeker wel een vorm van het door jou verfoeide woord islamisering.

Gaul Shaarad | 18-05-15 | 20:37

Het erge is nog; Appa en AbuJarJar moeten het gematigde deel van de moslims voorstellen.

McStuiver | 18-05-15 | 20:02

drs. P | 18-05-15 | 19:32
Wat begrijp ik niet volgens jou? Feiten, jaartallen, context, interpretaties? Nog iets inhoudelijks te melden?

savieu | 18-05-15 | 19:58

Gaul Shaarad | 18-05-15 | 19:30
"Hoe zie jij de steeds vergaande islamisering van het Europese continent is dat ook niet een vorm van landjepik en kolonisatie?"

Er is geen islamisering in Europa. Er is (met name in het verleden) sprake geweest van arbeidsmigratie. Dat is heel wat anders. Deze migranten ontwikkelen zich vandaag de dag op cultureel, economische en ook op religieus terrein. Dat dit ontwikkelen van legitieme rechten niet altijd zonder slag of stoot gaat, wil nog niet zeggen dat er sprake is van overname. De term islamisering is niks meer dan een propagandafrase van de blonde angstprofeet en bijvoorbeeld een 'historica' als Ba'at Yo'r. Deze propaganda wordt vervolgens nagepraat door angsthazen die simpelweg alles slikken wat ze door de goedgelovige strot krijgen geduwd.

"Wat is je mening over landjepik van gebieden als bijvoorbeeld de Westelijke Sahara door Marokko, of Tibet door China? Maak je je daar ook zo druk over? Of is er toch hier sprake van een specifieke keuze voor Israël, antisemitisme dus? "
Mijn mening is dat landjepik ten koste van de oorspronkelijke bevolking een onrecht is. Tibet en de Westelijke Sahara zijn echter voorbeelden die, voor zover ik weet, niet op cultureel, materieel, economisch en politiek gebied door de Europa, VS/het Westen gefaciliteerd zijn. Bij Israel is dat zeker wel het geval, waarbij er ook nog eens sprake is van voortdurende oorlogvoering en conflictdreiging. Zoals ik al zei; Palestina is gekoloniseerd vanuit Europa en wordt van daaruit ook (mede) in stand gehouden. Toevallig ben ik net als jij European. Laat ditzelfde Europa nu toevallig ook een propagandaslagveld zijn, waar de zionisten als sinds jaar en dag met 20-1 voorstaan en je begrijpt hopelijk waarom ik wat tegengas probeer te geven.

"En religie en kolonisatie hebben zeker wel een verband, de Ottomanen stonden destijds niet voor niks aan de poorten van Wenen. Landjepik en vervolgens islamisering was toch het einddoel?"
Wereldrijken hebben praktisch altijd expansiedrift en het Ottomaanse rijk was daar geen uitzondering op. Hetzelfde gold voor de (christelijke) Byzantijnse, Karolingische, Russische, Britse etc etc etc expansie. Overigens was het Ottomaanse rijk in veel gevallen, naar de maatstaven van de tijd, vrij tolerant tegenover ander volken en geloven. Niet voor niets kozen grote groepen Joden, nadat ze uit het christelijke Spanje getrapt werden, aan het eind van de 15e eeuw, het Ottomaanse rijk als nieuwe thuisland. Velen vestigden zich op de (toen Ottomaanse) Balkan.

savieu | 18-05-15 | 19:56

@Savieu: geschiedenisboeken lezen is prima maar als je ze niet begrijpt heeft het niet zoveel zin. Dat haal ik uit jouw stukjes in ieder geval... Realiteitszin is ook niet je sterkste punt geloof ik, de wereld laat het echt niet toe dat Israël van de kaart verdwijnt. Dat is wel een vurige wens van antisemieten trouwens.......

drs. P | 18-05-15 | 19:32

savieu | 18-05-15 | 19:15 Even een vraag? Hoe zie jij de steeds vergaande islamisering van het Europese continent is dat ook niet een vorm van landjepik en kolonisatie? Wat is je mening over landjepik van gebieden als bijvoorbeeld de Westelijke Sahara door Marokko, of Tibet door China? Maak je je daar ook zo druk over? Of is er toch hier sprake van een specifieke keuze voor Israël, antisemitisme dus? En religie en kolonisatie hebben zeker wel een verband, de Ottomanen stonden destijds niet voor niks aan de poorten van Wenen. Landjepik en vervolgens islamisering was toch het einddoel?

Gaul Shaarad | 18-05-15 | 19:30

Het zou Janny Groen sieren al zij zich eens openbaar druk zou maken om de extreme toename van het aantal verkrachte vrouwen door mannelijke migranten in Zweden. Maar dit wordt bewust verzwegen, types als Janny Groen draaien hun hoofd weg, veel te druk met louche mannelijke migrantenactivisten die het in Nederland zo "zwaar" hebben.

miss error | 18-05-15 | 19:25

Dibe | 18-05-15 | 19:19
Wat is er? Nu al door je argumenten heen?

savieu | 18-05-15 | 19:21

@savieu | 18-05-15 | 18:57
lees je eigen bullshit eerst maar eens door, lamzak

Dibe | 18-05-15 | 19:19

Fratello | 18-05-15 | 19:12

Wederom probeer jij kern van het probleem (landroof) te verschuiven naar een secundair issue (religie). Waarom doe jij dat?

savieu | 18-05-15 | 19:15

savieu | 18-05-15 | 18:49

Weet je wie, zo'n 1400 jaar geleden, ook zijn ideologie van haat opdrong in andermans land?

Fratello | 18-05-15 | 19:12

Mensen die met veel bombarie allerlei groteske uitspraken willen doen over het wereldgebeuren, religies en geopolitiek, zouden er goed aan doen eerst wat oppervlakkige kennis op te doen over het onderwerp waarover zij spreken. Scheelt weer een hoop ergernis.

savieu | 18-05-15 | 19:03

Dibe | 18-05-15 | 18:34

"LOOOOOLL
... ongelooflijk...
Zulke onzin vind je alleen bij savieu
Het Jodendom is wel even heel wat ouder, domme larf, daarna kwam het christendom en weer 600 jaar later pas de islam.
maar ok, meer woorden aan zon debiel maak ik niet vuil, stik erin, in je onwetendheid."

Vind je het lastig om begrijpend te lezen? Waar ontken ik dat het Jodendom niet ouder is dan islam? Waarom beweer je dat dan? De vraag is alleen: wat heeft dat te maken met een koloniaal conflict waarvan de wortels in de 19e en 20e eeuw liggen? Religie is niet de oorzaak van het conflict, zoals ik in een eerder reactie ook al zei! (zie 16:56). De oorzaak van het conflict ligt in het stelen van land door Europese kolonisten van de oorspronkelijke bevolking. Dat religie er later aan de haren is bij gesleept door beide kanten (en door Amerikaanse en Europese christenen), doet daar verder niets aan af.
Overigens waren de zionisten van het eerste uur zo seculier als de neten.

savieu | 18-05-15 | 18:57

Schaam je je

Rob 9935 | 18-05-15 | 18:54

Rob 9935 | 18-05-15 | 18:09

"Volstrekt onbegrijpelijk stuk van Savieu. Neen islam is vredelievend geloof. Ik noem een paar feiten.80 miljoen"
Als je FEITEN wil noemen. dan moet je dat ook daadwerkelijk doen en je niet verlustigen aan islamofobische bloedsprookjes. Deze bloedsprookjes zijn worden doorgaans door verstandige mensen aangenomen voor wat het is: BULLSHIT. En verder zoals ik in een eerdere reactie al voorkauwde, met gemak te weerleggen door iemand met enig verstand van van zaken, wat dan ook gebeurt. Speciaal voor jou:

3. Hindus. It is claimed that the number is estimated by Elst (who is known for right-wing anti-Muslim bias). However, when we take a look at his book we see this:

As a contribution to research on the quantity of the Islamic crimes against humanity, we may mention Prof. K.S.Lal’s estimates about the population figures in medieval India (Growth of Muslim Population in India). According to his calculations, the Indian (subcontinent) population decreased by 80 million between 1000 (conquest of Afghanistan) and 1525 (end of Delhi Sultanate). More research is needed before we can settle for a quantitatively accurate evaluation of Muslim rule in India, but at least we know for sure that the term crime against humanity is not exaggerated.

So it’s not Elst’s estimate, but Lal’s estimate. And moreover, it is not an estimate of 80 million murders. It’s an estimate of a population decrease in five centuries, the causes of which may be many, including natural population decrease, conversions, etc.

The problem, however, is that Lal’s estimates are simply fantasies. One cannot take seriously any such estimates based on extremely fragmentary demographic data for the year 1000. Simon Digby writes in his review of Lal’s book, after addressing some of Lal’s assumptions (Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, vol. 38, no. 1, 1975, p. 177):"

bron:
littlegreenfootballs.com/article/39361...

Dit cijfer is dus gebaseerd op een populatieafame van 80 miljoen over meer dan 500 jaar en NIET op jihad moorden over een aantal jaar.

Het feit dat jij het gedrag van een stel 21e eeuwse koppensnellers wilt verabsoluteren tot 1,2 miljard gelovigen zegt meer over jou infantiele wereldbeeld dan over daadwerkelijke feiten. Zit het je overigens niet dwars dat deze moordenaars alleen zo groot konden worden door de chaos gecreëerd door uncle sam en zijn helpers? In een oorlog die mede mogelijke werd gemaakt en gefaciliteerd door arabofobe en islamofobie propaganda? Zit het je niet dwars dat deze moordenaars voorzien worden van ideologie en wapens door Uncle Sam's clientenregime in Saudie-Arabie?

"Maar Savieu en met hem de alle nuttige idioten(Lenin) gunnen moslims alles en joden niets."

Ik de gun Joden alle goeds in de wereld, maar niet het vestigen van een kolonistenstaat op andermans land! Is dat zo moeilijk te begrijpen?

savieu | 18-05-15 | 18:49

@savieu | 18-05-15 | 17:59
B) "Vraagje: wie woonde er eerder in Israel: Joden of Moslims? I rest my case"
Degenen die als eerste in PALESTINA woonden was simpelweg de oorspronkelijke bevolking! Deze bestond voor het grootste deel uit moslims, deels uit christenen, wij noemen deze mensen: Palestijnen
LOOOOOLL
... ongelooflijk...
Zulke onzin vind je alleen bij savieu
Het Jodendom is wel even heel wat ouder, domme larf, daarna kwam het christendom en weer 600 jaar later pas de islam.
maar ok, meer woorden aan zon debiel maak ik niet vuil, stik erin, in je onwetendheid.

Dibe | 18-05-15 | 18:34

-weggejorist-

savieu | 18-05-15 | 18:17

Ik snap het. De geschiedenis begint in 1900. Joden bewoonden Israel meer dan 2000 jaar. Moslims hebben 40% van de aarde en voeren succesvol oorlog al 130O jaar. Zij zijn met 1.6 miljard en overal is oorlog en dictatuur en met voeten treden van mensenrechten. Het bewijs dat het gebied joods is vormt The Temple Mount. Gebouwd door Herodes 2000 jaar gelen daarop hebben moslims 1000 jaar later de El Aksa moskee gebouwd.
Maar Savieu en met hem de alle nuttige idioten(Lenin) gunnen moslims alles en joden niets.
Onversneden antisemitisme.

Rob 9935 | 18-05-15 | 18:17

Volstrekt onbegrijpelijk stuk van Savieu. Neen islam is vredelievend geloof. Ik noem een paar feiten.80 miljoen hindoes.Genocide op de Yezidis.Twee miljoen vluchtelingen door ISIS. Onthoofdingen,moord op homo's. Verbranden van een Jordaanse pilot. Een miljoen doden in de oorlog tussen Iran en Irak. Welnu ik weet het wel. DIT HEEFT NIETS MET DE ISLAM TE MAKEN.
WORDT WAKKER NL.

Rob 9935 | 18-05-15 | 18:09

DubbelDibbel | 18-05-15 | 17:06

Acht gut, nog zo'n hasbara nakletser.

a)
"Palestijnen bestaan niet"
De mythe van een "land zonder volk voor een volk zonder land", was al weerlegt op het moment dat deze de wereld in werd geholpen. Hoe kan dan dat de correspondentie van de oorspronkelijke zionistische elite volstaat met vragen over wat te doen met de oorspronkelijke bevolking van het land? Waarom wordt de oorspronkelijke zelfs genoemd in de op en top koloniale Balfour verklaring?

"Dat ze een gebied opeisen dat min of meer sinds het begin der tijden door joden bewoont wordt getuigt van hun islamitische jodenhaat."
Het gebied werd helemaal niet sinds het begin der tijden door joden bewoont. De zionistische kolonisering van door Ottomanen en later door Britten bestuurde gebied, door Europese Joden begon op gang te komen in het begin van de twintigste eeuw. Deze kolonisten gingen in 47/48 over op het etnisch zuiveren van de oorspronkelijke populatie van een gebied dat al sinds de oudheid bekent staat als "Palestina" . Deze zuivering gedocumenteerd en beschreven vaak zelfs door Joodse en/of Israëlische historici en voor iedere geïnteresseerde leek te lezen.
Het feit dat jij zulke nonsens uitspraken doet over Libanon en Egypte geeft alleen maar aan dat je werkelijk geen grammetje kaas hebt gegeten van het onderwerp waarover je spreekt. Of dacht je werkelijk dat allerlei culturele, politieke, demografische, economische, sociologische, koloniale en etnische factoren gewoon weggecijferd kunnen en vervangen voor "islam"?

B) "Vraagje: wie woonde er eerder in Israel: Joden of Moslims? I rest my case"
Degenen die als eerste in PALESTINA woonden was simpelweg de oorspronkelijke bevolking! Deze bestond voor het grootste deel uit moslims, deels uit christenen, wij noemen deze mensen: Palestijnen . Deze oorspronkelijke bevolking is in 47/48 voor een groot deel verdreven uit het bezette gebied van voor '67 oorlog en wat er met met mensen gebeurt in het bezette gebied van na '67 kunnen we iedere dag waarnemen. Deze worden stukje bij beetje uit hun oorspronkelijke woongebieden verdreven.

C)
Dat mensen zich bezig houden met onrecht in deze wereld is hun goed recht. Zeker als dit onrecht geschied uit naam van de "westerse beschaving" of daar het gevolg van is. Zoals ik al zei: Israel is een nawee van het Europese kolonialisme in het Midden-Oosten, stammend uit de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw.
Vanwaar overigens jou obsessie met het verdedigen van de zionisten bij hun kolonisatie en expansiepolitiek?

savieu | 18-05-15 | 17:59

Volgens onderzoeken zie voor de bronnen een eerdere reageerder heeft de islam tussen 260 tot 520 miljoen doden veroorzaakt. Niet vreemd voor een religie die Jihad het belangrijkste vindt. Joden zijn door de islam 1300 geterroriseerd en nog vinden vele misleide Europeanen nodig om de kleine Israël half zo groot als NL Israël te bekritiseren. Waarom? Agressieve moslims roepen angst op en Israël jaloerse. En natuurlijk is het voor de angsthazen een gemakkelijke keuze. Pak de jood pak Israël die doet nooit iets terug en je wilt toch niet eindigen als Theo van Gogh. Dan maar liever gutmensch en antisemiet. Schaam je die NL schaam je diep Europa schaam je diep Obama.

Rob 9935 | 18-05-15 | 17:19

@ gaffelbaard | 18-05-15 | 13:11

"Koran = genocide, kan je wel zeggen.
Hoeveel mensen zijn vermoord namens de Koran, is al onderzocht door mensen."
270-mlj.
Deze bron hier zegt 270 MILJOEN en dan alleen jihad."

Misselijkmakend xenofoobje. In plaats van zulke nonsensclaims te doen zoals jij hier doet zou je eens kunnen kijken waar die claim nu eigenlijk vandaan komt. Deze randdebielenclaim zingt al een poos op internet rond en word alleen geslikt en gerecycled door de meest achterlijke islamofobische nietsnutten die op internet hun stupide haat komen spuien.
Als je enigszins behept met een kritische geest, dan zou A) meteen nattigheid voelen bij een dergelijk groot cijfer. B) meteen de bronvermelding gaan bekijken C) kijken in hoeverre dit cijfer onderbouwt is door academisch verifieerbare bronnen D) gaan kijken in hoeverre er ook zoiets als kritiek geleverd op een dergelijk cijfer.
Aangezien jij te lui bent om zoiets te doen zal ik het een en ander voor jou voorkauwen:

Heb je wel eens gezien op wat voor flinterdun lapje tekst die cijfer gebaseerd is? Het cijfer van 270 mjl wordt beargumenteerd in een stuk van nog niet eens een A4'tje! Gaat er dan geen belletje rinkelen? Alleen al zoiets als screbrenica rapport (dat in essentie over 'slechts' ca. 7000 doden ging) heeft een omvang van een dikke 3000 pagina's en jij komt hier beweren, met één A4'tje in je hand, dat "Jihad" 270 miljoen doden op z'n geweten heeft?

De islamofobische bloedspookje is de wereld in geholpen door uberislamofoob "bill warner" en krijsende haattante Pamela Geller en word in Nederland herkauwd op haatspuiende aluhoedjesblogs zoals E.J. bron (de vertaler van de tekst in jou link) en en de aan zijn eigen haat ten onder gaande zionistenvriend Martien Pennigs.

Uiteraard is het flutstuk in een handomdraai te weerleggen, wat dan ook afdoende gebeurt is. Zoals hier:

littlegreenfootballs.com/article/39361...

Ga ergens je idioterie spuien.

savieu | 18-05-15 | 17:18

@ savieu | 18-05-15 | 16:56

a) "Palestijnen" bestaan niet, en die Arabieren die zich "Palestijnen" noemen hebben hun al lang hun eigen staat (zie Jordanie). Dat ze een gebied opeisen dat min of meer sinds het begin der tijden door joden bewoont wordt getuigt van hun islamitische jodenhaat.

b) Vraagje: wie woonde er eerder in Israel: Joden of Moslims? I rest my case. Egypte was ooit een christelijke staat, Libanon had een christelijke meerderheid. Het is de islam die het Midden-Oosten met zijn walgelijke, expansionistische haatreligie verpest heeft.

c) antizionisme is wel degelijk antisemitisme. antizionisten zijn geobsedeerd door Israel en ignoreren ondertussen allerlei andere conflicten waarbij veel meer slachtoffers vallen. vanwaar die obsessie?

DubbelDibbel | 18-05-15 | 17:06

Je zou zeggen dat het grijsgedraaide plaatje, antizionisme=antisemitisme zo langzamerhand wel afdoende weerlegt is. Toch niet, want de schrijver van dit flutstuk bestaat om de ene platitude na de andere op te rakelen. Misschien zou je in plaats van het nakakelen van hasbara bulshit gewoon eens een geschiedenisboek erbij kunnen pakken.
Het conflict om Palestina is een van de laatste stuiptrekkingen van het Europese kolonialisme, waarin land werd afgepikt van de oorspronkelijke bewoners (Palestijnen) ten gunste van kolonisten (zionisten).

Israel verdedigen=het verdedigen van een etnische zuivering die tot op de dag vandaag doorgaat!

Iedere debiel die denkt dat het conflict om Palestina religie als belangrijkste óórzaak heeft laat zich als een ezel voor hetzelfde hasbara karretje spannen. Het conflict gaat om land, Palestijns land, welteverstaan. Religie begon pas een rol te spelen als strijdideologie in de late jaren tachtig begin jaren negentig. Hamas werd opgericht in 1987, aanvankelijk zelfs met stilzwijgende steun van de zionisten.

savieu | 18-05-15 | 16:56

De Völkischer Beobachter van onze tijd. Weldra zullen we met regelmaat horen "takbir, allahu akbar", zoals destijds "Sieg heil" een gevleugelde uitroep was. Dat die gutmenschen nog steeds denken progressief en vrijzinnig te zijn, het is een gotspe.

afikoman | 18-05-15 | 16:45

Moslims dit moslims dat, IEDERE dag maar weer, pfffff

CrapoTheGreat | 18-05-15 | 16:24

Super Spartacus jij ontmaskert de hypocriete Volkskrant. Opzeggen lui.

Rob 9935 | 18-05-15 | 16:19

Je hoeft islam niet met een hoofdletter te schrijven. Je schrijft christenen ook zonder.
Of is het stiekem toch de dhimmie in je die dat doet? Toch wel repsect voor het geloof van de vrede?

alwayslearning | 18-05-15 | 15:50

Volkskrant=Taqiyyabode.

Slipsnifter | 18-05-15 | 15:42

Een legendarische quote die ik wel relevant vind als ik lui als Abu Jahjah en Appa hoor praten:
.
"To know and not to know, to be conscious of complete truthfulness while telling carefully constructed lies, to hold simultaneously two opinions which cancelled out, knowing them to be contradictory and believing in both of them, to use logic against logic, to repudiate morality while laying claim to it, to believe that democracy was impossible and that the Party was the guardian of democracy, to forget, whatever it was necessary to forget, then to draw it back into memory again at the moment when it was needed, and then promptly to forget it again, and above all, to apply the same process to the process itself – that was the ultimate subtlety; consciously to induce unconsciousness, and then, once again, to become unconscious of the act of hypnosis you had just performed. Even to understand the word 'doublethink' involved the use of doublethink."
--George Orwell, 1984

quantumcollider | 18-05-15 | 15:33

-weggejorist-

Blue Lou Boyle | 18-05-15 | 15:31

jawor36 | 18-05-15 | 14:31

Gutmenschen zijn vooral publieke figuren of mensen met een voorbeeldsfunctie die deze positie ge/misbruiken om hun moraal op te leggen welke niet is gebaseerd op argumenten of een duidelijke visie maar vooral op gevoel en waarmee ze vooral hun " goede moraal" kunnen en proberen te etaleren. De linkse kiezers zijn " slechts" sukkels die in hun praatjes trappen of staan aan de ontvangende kant van het beleid van deze gutmenschen.

Mijn verhaal hier is misschien niet onderbouwd, daar is dit de plek ook niet voor om uitgebreid over uit te wijden (los dat ik er de tijd ook niet voor heb). Maar het is wel degelijk gebaseerd op de feiten en de realiteit (itt de onderbuik van de gutmensch).

Het ideologische beeld van de sociale maakbare samenleving, waar de onuitputbare Nederlandse schatkist zo ongeveer de plicht zou hebben iedereen in de wereld op te vangen en te voeden en dit ook zo veel mogelijk doet. En alles wat hier uit voortvloeit of omheen hangt. En dat is veel: Van ons justitieapparaat tot ontwikkelingssamenwerking, van infrastructuur en sociale woningbouw tot aan de zorg en alles wat er tussen zit. Een groep die zelf nauwelijks bijdraagt aan het vullen van die schatkist bepalen dat we als gemeenschap talloze verantwoordelijkheden op ons moeten nemen. Echter wanneer er zich nadelige gevolgen voordoen dan is het de schuld van iedereen en zijn moeder en niet het feit dat we een onmogelijke weg zijn ingeslagen.

De manier en de snelheid waarmee de overheid met ons geld (en ook de soevereiniteit) omgaat zal er toe leiden dat we gewoon zullen verpauperen. Het geld wordt compleet verkeerd uitgegeven (geen rendementsdenken). We worden gewoon leeggezogen en dat is slechts een kwestie van tijd. We gaan gewoon nivelleren naar een (lager) Europese gemiddelde levensstandaard daar komt het op neer en dat betekent voor Nederland een enorme achteruitgang.

FreedomFTW | 18-05-15 | 15:28

Abu Jaja,de grote volksverlakker !

Is helemaal geen Palesteijn;heeft dus in principe TOTAAL NIETS met Israël te maken,noch met de Palestijnen!
Is met een Vlaamse getrouwd geweest,alleen om de Belgische nationaliteit te verkrijgen en te misbruiken.
Is een tijdje naar Libanon gegaan en schijnt daar een aantal onfrisse zaakjes te hebben opgezet, daarna weer naar België,om daar weer de boel op stelten te zetten.
Aan dit stuk vuil is eigenlijk elk woord teveel besteed.

Pieter H | 18-05-15 | 15:21

Waarom hebben we in dit land geen soort Mossad die even langs gaat bij die islam fascisten en ze even iets in hun oor fluistert. Dan is het gauw over met hun groten kop.

yes | 18-05-15 | 15:05

... en zo bereikt de geestelijke implosie op links alweer een obsceen dieptepunt (geen zorg, mensen: men kan daar vast nog onder). Post-post-post-moderne interactie tussen een ideologisch failliet en alles kaalvretende uitheemse termieten. Gelukkig gaat Jesse dat allemaal veranderen.

De Vrijlansier | 18-05-15 | 14:52

Wat een intrieste naarling die schreeuwer Appa met zijn haat praatjes.

Real Dutch Meat | 18-05-15 | 14:44

FreedomFTW | 18-05-15 | 13:36

Dit is me inderdaad te vaag. Je hebt het over de gutmensch (ik neem aan dat je hier de linkse kiezer mee bedoeld?) die handelt op basis van de onderbuik en het gevoel, maar jouw verhaal is volgens mij juist volledig vrij van onderbouwing en feiten. Welk ideologisch beeld is failliet verklaard? En wat voor nare dingen gaan er in de komende 10-20 jaar plaatsvinden? Links is in de geschiedenis maar een hele beperkte tijd aan de macht geweest in NL, dus ik weet niet of je jouw ongenoegen wel aan hen kunt toeschrijven...

jawor36 | 18-05-15 | 14:31

lekker wijf | 18-05-15 | 14:12

Die ontdekken daar niks hoor. Mensen als Janny Groen zijn de ware Islamofoben, ze zwichten gewoon voor het geweld en negeren uit die angst alle negatieve en gevaarlijke aspecten die deze cultuur/ideologie met zich meebrengt en praten dit voor zichzelf goed, hetgeen de angst verzacht. Alsof je van een flat springt en bij elke verdieping tijdens de val tegen jezelf zegt: "Zie je, niks aan de hand". Het gaat alleen niet om de val, maar om de landing (vrij vertaald uit La Haine).

FreedomFTW | 18-05-15 | 14:21

Intelligentie is toch helegaar verboden binnen de islam. Moslimactivisten tonen dat elke keer uitstekend aan. Sufkutten als Jannie Groen moeten voor hun opvoeding enige tijd worden uitgezonden naar Syrie/Iraq/Jemen/Nigeria/Afghanistan/overig middeleeuws moslimgebied om de realiteit te ontdekken en hun mega-onnozele geleuter af te leren.

lekker wijf | 18-05-15 | 14:12

Appa is gewoon een lomp varken.

Hollemans | 18-05-15 | 14:12

Tja de azijnbode..
De krant van landverraders voor landverraders.

Slipsnifter | 18-05-15 | 14:11

Ik las marxismefestival.. tja valt verder weinig meer aan toe te voegen, alles valt weer op zijn plaats.. The opposite sides of the same coin..

Gaul Shaarad | 18-05-15 | 13:36

jawor36 | 18-05-15 | 12:52

Het is vluchten of je onderwerpen aan een achterlijke ideologie. En dan doel ik niet op de Islam maar op de linkse gevoelsmatige doctrine die nergens anders op is gebaseerd dan de onderbuik van de gutmenschen. Die doctrine die diepgeworteld zit in onze samenleving heeft ons heel veel geld vrijheid en veiligheid gekost. Besluiten worden gevoelsmatig genomen zonder goed na te denken over de gevolgen. Nadelige gevolgen worden structureel ontkend weggewuifd of afgedaan als rabiaat rechts gelul. Er leeft een mentaliteit onder menig Nederlander wat weinig meer met de realiteit te maken heeft en wat gewoon funest is voor onze samenleving. Ik besef mij dat het nog steeds vaag blijft, maar kijk maar eens hoe er al jaren vast wordt gehouden aan een ideologisch beeld die allang failliet is verklaard en hoe men hier geld en middelen in blijft pompen ondanks dat het niks oplevert en problemen is stand houdt en kijk vooral eens naar hoeveel mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het voortzetten vam deze waanzin. Er is een drastisch mentaliteitsverandering nodig en die zal alleen maar plaatsvinden als er een kalf is verdronken en zelf dan...
Het wordt hoe dan ook zeer naar in dit land de komende 10-20 jaar.

FreedomFTW | 18-05-15 | 13:36

@Peter Emile | 18-05-15 | 13:16
Schrale troost: over vijf jaar is de papieren krant dood en begraven.

Où est Charlie? | 18-05-15 | 13:30

Wat een ellendelingen en hoe kunnen ze daar bij de Volkskrant nog in trappen. Achterlijke zooi.

Ergea | 18-05-15 | 13:23

@Parel van het Zuiden | 18-05-15 | 12:09

Ik vrees dat u gelijk heeft; ik reaguur regelmatig op de sites van 'Dichtbij', 'trouw' (voor zover dat mogelijk is in 500 lousy lettertekens), Elsevier, De Telegraaf en hap-snap op nog wat sites die bij gelegenheid voorbij komen.

Op al deze sites wordt islam-kritiek, ook al is die in nette, beschaafde bewoordingen gevat, in 80 procent van de gevallen geweigerd, c.q. weggejorist. Met name bij De Telegraaf is het weigergedrag van islam-kritische reacties bar en boos; je zou zweren dat het moderatie-team aldaar bestaat uit louter hoofddoeken. Overigens bestaat er bij die krant vaak niet eens de mogelijkheid om te reageren als het over de islam gaat.

De Nederlandse media zijn als de dood voor islam-kritische geluiden; owee, als die kritiek ook maar een beetje fel of pijnlijk terecht is. Als er érgens sprake is van angstig, huichelachtig en onderdanig dhimmi-gedrag, dan is het wel bij de Nederlandse media.

Ik heb zelf 35 jaar als redacteur bij een krant gewerkt, dus ik weet maar al te goed hoe tenenkrommend en verstikkend de politieke correctheid en de zelfcensuur werken op zo'n redactie. En in deze tijd van moeilijk verkrijgbare en nog moeilijker behoudbare banen, zijn er gewoon te veel redacteuren die zich maar al te graag gedeisd houden. Ook al gaat het tegen hun gevoel en hun eigen opinie in.

Peter Emile | 18-05-15 | 13:16

gaffelbaard | 18-05-15 | 13:11
Het wachten is op de eerste Islamgenocide-ontkenner die vervolgt gaat worden...

De waard zijn gast | 18-05-15 | 13:14

Rob 9935 | 18-05-15 | 12:57
Hoeveel mensen zijn vermoord namens .. de Koran?

Koran = genocide, kan je wel zeggen.
Hoeveel mensen zijn vermoord namens de Koran, is al onderzocht door mensen.

270-mlj.
Deze bron hier zegt 270 MILJOEN en dan alleen jihad.
vanfrikschoten.nl/adam-post-archief/ad...

590-mlj.
Deze hier zegt 590+ miljoen.
themuslimissue.wordpress.com/2013/06/...

En als je verder zoekt dan kom je nog meer van dit soort onderzoeken en cijfers tegen. De cijfers lopen uiteen. Maar alle cijfers zeggen Islam = genocide.

gaffelbaard | 18-05-15 | 13:11

Kortom, ze zijn tendentieus, omgefundeerd en nodeloos kwetsend.
Maar wat is het probleem nou?

Deus Absurdia | 18-05-15 | 13:07

de Volkskrant was ooit:
"Katholiek Dagblad voor Nederland".
Nu heulen ze met islamfascisten die Joden haten...
de geschiedenis (1932--1945) is bezig zich te herhalen.

meneer Q | 18-05-15 | 13:01

Dat van die 'experts' geloof ik wel. Hun expertise in het uitlepelen van gratisgeldpotjes is ongeëvenaard.

Conan de Rabarber | 18-05-15 | 13:01

Anti Zionisme en gewoon racisme en antisemitisme. Reagurder Gootbalkoning is zo een type. Hij verweet Spartacus geen onderscheid te maken tussen joden en Israel.Ook vergelijkt hij de Talmud met de Koran. Ziek mannetje. Hoeveel mensen zijn vermoord namens de Talmud en hoeveel namens de Koran?
Voorts probeer te overleven tussen 500 miljoen Arabieren als een land van 7 miljoen mensen.Saudi Arabie maakt in een week meer slachtoffers in Jemen
en om over ISIS maar te zwijgen dan Israël in de hele Gaza oorlog. ISIS verdreef twee miljoen Syriërs en meer dan een miljoen Irakezen. Vermoordt de Yezidis en kaapt sjiitische meisjes en wat doet Israel. Ja heel erg. Bouwt op onvruchtbare bergen in de West Bank huizen. Heel erg. Dus Gootbalkoning is een linkse misleide geest of gewoon een antisemiet.

Rob 9935 | 18-05-15 | 12:57

De Volkskrant is de krant van welk volk ook al weer?

De waard zijn gast | 18-05-15 | 12:56

Is een beetje te standaard strategie geworden he. Kritiek op Israel? Nou dan ben je automatisch een jodenhater en rasist. Daar niet mee eens? Nou dan ben je een hele gevaarlijke jodenhater en een closet rasist. Echt geen speld tussen te krijgen he.

Istrilyin | 18-05-15 | 12:56

@jawor36 | 18-05-15 | 12:47
Religie is juist een vrijheidsbeperking, voor niet gelovigen. Dat is rot voor welwillende christenen e.d. maar het is niet anders. Geloven doe je met je hart zeggen gelovigen altijd, dus doe dat dan ook thuis.

Dhr. de Wit | 18-05-15 | 12:55

Waarschijnlijk zijn deze drie debielen over een aantal jaar, na oproepen tot geweld tegen niet-moslims, ook degene die het hoogst op het lijstje van drone-doelwitten staan.
.
Voor dit soort gasten is geen plek in Nederland, neem je noord Afrikaanse cultuur, religieus dogma mee en rot op uit Nederland.

HaatAth3ist | 18-05-15 | 12:53

@ oafc | 18-05-15 | 12:19
Er zijn zat christelijke geleerden en wetenschappers, ook geweest. Geloof kán in de weg zitten, zeker, túúrlijk, maar niet per definitie.

Lewis | 18-05-15 | 12:52

FreedomFTW | 18-05-15 | 12:35

Als je weg gaat uit NL ga je emigreren. Prima, maar dat is dus geen oplossing en ik zou ons land allerminst als verloren beschouwen. Wie is de gutmenschenmaffia en hoe hebben ze de oplossing vakkundig doodgeslagen?

jawor36 | 18-05-15 | 12:52

@FreedomFTW | 18-05-15 | 12:38
Je hebt helemaal gelijk maar ik zie niet gebeuren dat de overheid verantwoordelijkheid neemt, zelfs niet als we hevig protesteren, alles is voorgekookt vanuit de eenheidsworstfabriek in Brussel. Daar moet eerst een einde aan komen.

We komen alleen ergens met een stappenplan:
1. Nederland uit de EU
2. Dubbele paspoorten afschaffen
3. Religie uit de grondwet, dit betekent ook geen malafide ANBI's en speciale scholen AKA haatfabrieken meer.

Maar ik geef je groot gelijk dat je emigreert, zie het zelf ook niet meer zitten hier in Den Haag. Ben inmiddels een vreemdeling in mijn eigen stad.

Dhr. de Wit | 18-05-15 | 12:47

Als ik 'migrant' zou zijn, zou ik proberen Appa zo snel mogelijk te vervangen door iets met meer hersenen. Eigenlijk volstaat iedere willekeurige andere 'migrant'.

Decibyte | 18-05-15 | 12:47

De oplossing? Vrijheid van godsdienst uit de grondwet, religie terug achter de voordeur en als dat niet bevalt dan verhuis je maar naar een zandbak waar je wel je "geloof" kunt beleiden zoals je wilt.
Dhr. de Wit | 18-05-15 | 12:35

Oh dat zou serieus een feest zijn. Zou religie graag helemaal uitfaseren. Maar een reële oplossing lijkt het me niet. Bovendien is het een vrijheidsbeperking, waar ik per definitie geen fan van ben. Liever zou ik aan de voorkant willen zorgen dat minden mensen geïndoctrineerd worden met religie. Van biblebelt tot het kalifaat. Kleine uitdaging is het wel...

jawor36 | 18-05-15 | 12:47

Gootbalkoning | 18-05-15 | 12:12
"De Talmoed bevat passages die qua haat jegens andersdenkenden en -gelovigen vergelijkbaar zijn met de koran."
Je weet niet waar je het over hebt. De Talmoed is een verzameling boeken die enkele duizenden pagina's bevat, en ik heb er nog nooit haat tegen niet-joden in gevonden. Welke citaten bedoel je precies?
De koran staat vol haat en oproepen tegen niet-joden.

DubbelDibbel | 18-05-15 | 12:45

Wie islam zaait zal sharia en jihadisme oogsten. Wij hebben gezaaid en we zullen nu ook oogsten. Met dank aan de velen blinde wegwijzers.

matrixbluepill | 18-05-15 | 12:41

rara | 18-05-15 | 11:21
We zijn inmiddels 12 dagen verder. Heeft 'ie aangifte gedaan? De reacties op z'n facebook post van Het Filmpje (van maar liefst 27 seconden) zijn hilarisch.

Mr Dixit | 18-05-15 | 12:41

Dhr. de Wit | 18-05-15 | 12:35

De oplossing is nog simpeler. Onze overheid moet gewoon haar verantwoordelijkheden nemen en onze rechten en vrijheden beschermen ipv te ondermijnen. En wij als burgers moeten ook duidelijk maken dat dit is wat we primair van onze overheid verwachten en als ze dat niet willen wij ze de fucking zee in drijven als het moet.

FreedomFTW | 18-05-15 | 12:38

@jawor36 | 18-05-15 | 12:24
De door de Volkverlakkerskrant genoemde drie zijn behoorlijk agressief als het aankomt op jodenhaat en het schreeuwen van allerlei islampropaganda.

De oplossing? Vrijheid van godsdienst uit de grondwet, religie terug achter de voordeur en als dat niet bevalt dan verhuis je maar naar een zandbak waar je wel je "geloof" kunt beleiden zoals je wilt.

Dhr. de Wit | 18-05-15 | 12:35

jawor36 | 18-05-15 | 12:24 }}

Nee het is al te laat voor een vreedzame "oplossing". Vakkundig doodgeslagen door de gutmenschenmaffia in dit land. Zolang de verantwoordelijken niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun daden zal er nooit iets oplossen in dit land. Ik persoonlijk ben (nu eindelijk) mijn immigratie aan het voorbereiden, ik heb geen hoop dat de juiste lessen ooit getrokken worden en de juiste verantwoordelijken terecht zullen staan. Integendeel. Rechten en vrijheden worden te grabbelen gegooid. Als je je daarover opwindt ben je doorgaans een aansteller of overdrijf je. Prima! Dan niet toch! Zie jij je maar te verzetten en zaken aan te kaarten als de situatie dusdanig is dat er niet van overdrijving of aanstellerigheid sprake kan zijn. Veel succes! Ik ben klaar met dit land. Stop de pompen en gemalen!

FreedomFTW | 18-05-15 | 12:35

-weggejorist-

bisbisbis | 18-05-15 | 12:33

Als rechtgeaarde moslimhater kan je toch niets hebben tegen een gezonde dosis jodenhaat? Of meten we met twee maten?

Maaiveld | 18-05-15 | 12:33

Jezus_Boeddha | 18-05-15 | 12:20

Nee, dat verschil is er niet.
Saddam Hussein was (ook) een charismatische dictator.
Voor hij aan de macht kwamen waren er (ook) mensen die voor hem waarschuwden. En daar gebeurde, in grove lijnen, hetzelfde mee.
En (ook) zij kregen gelijk toen het al te laat was.

En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen.

gaffelbaard | 18-05-15 | 12:28

niets tegen jodenen dan schreeuwen fuck de Talmoed

tja dan zeg ik
Fuck de profeet Mohammed
Fuck allah
Fuck de islam
Fuck de koran.

Mevr Groen van Volkkrant is grip op werkelijkheid totraal kwijt door deze 3 mensen als voortrekkers van hun groep te benoemen ! Faciliteren mag toch aannemen geen overheidsgeld!!!

jaap932057795966 | 18-05-15 | 12:27

De Volkskrant bestaat uit allemaal Islamofoben. Althans ik neem aan dat het angst is, welke een persoon er toe doet bewegen om de meest barbaarse en onmenselijkste handelingen goed te praten en te tolereren.

FreedomFTW | 18-05-15 | 12:26

-weggejorist-

islammoe | 18-05-15 | 12:25

@Lewis | 18-05-15 | 11:34
Dat is ook iets waar ik ontzettend pissig om kan worden. Eigenlijk wordt er gezegd: "laat ons agressief zijn anders worden we nog agressiever".
Dhr. de Wit | 18-05-15 | 11:38

Fout. Met die uitlaatklep bedoelt men geen agressie, het doel is juist om dat te voorkomen.

Zijn er mensen die een werkelijk idee hebben voor (een deel van) een oplossing? Want met landverraad! en fascisme! roepen schiet je ook zo bar weinig op.

jawor36 | 18-05-15 | 12:24

@gaffelbaard | 18-05-15 | 12:13
Er is wel een groot verschil met toen en nu. In de jaren dertig had je een charismatische dictator. Nu heb je geen enkele charismatische dictator die extremistische moslims bijelkaar brengt. De 'kalief' van ISIS is geen charismatische figuur. Bijna niemand kent hem. Iedereen kende wel al jaren meneer AH.

Rest In Privacy | 18-05-15 | 12:20

Er bestaan geen gelovige religieuze itelectuele.
Het kan niet, want de gelovige zijn per definitie in het ongelijk gesteld.. niet zozeer qua ideeen als wel omdat zehun ideeen baseren op een verzonnen , niet bestaand, niet te bewijzen ideologie.

Maar in nederland zullen we de definities van intelectueel wel weer aanpassen zodat zelfs religiwaanzinnige deze titel kunnen opvoeren.

oafc | 18-05-15 | 12:19

Is Janny Groen eigenlijk een vaste medewerkster van de Volkskrant? Er is nog een tweede auteur ook: Sakir Kader (aan de naam te zien vermoedelijk Iraans). Toch ook geen vaste medewerker van de Volkskrant? Ik kan het stuk niet beoordelen want je moet ervoor betalen. Dat vind ik het niet waard.

Rest In Privacy | 18-05-15 | 12:17

In de jaren 40 had je het begrip 'moffenhoer'. Benieuwd welk woord ze voor Janny groen zouden hebben bedacht.

pendajo | 18-05-15 | 12:15

Er komt met al dit gedogen een politiestaat aan die alle religies gaat beschermen, dat zal de grootste fout ooit blijken, laat ze godsnaam brallen en beschuldigen, maar ook beboet worden wanneer ze te ver gaan, opsluiten en paspoort afnemen, bij herhaling.

Dibe | 18-05-15 | 12:14

@Parel van het Zuiden | 18-05-15 | 12:09
Je hebt het waarschijnlijk over het aantal lezers en reaguurders. Wat op GS staat is zeker publiek debat: iedereen mag een account aanmaken en meedoen (als hij - of zij - durft), en er is geen fascistische voormoderatie zoals die suffe jopers hebben.

Rico Tampeloerus | 18-05-15 | 12:13

'Migrantenactivisme'.

Alleen het woord vind ik al gevaarlijk en eng.
Niet alleen omdat het wijst op onderscheid; migranten vs. niet-migranten. Wat volgt is dat als een 'migrant' ergens tegen protesteert een activist is (geen demonstrant!), en als een niet-migrant dat doet hij een demonstrant is als hij een gekleurde niet-migrant is (denk Zwarte Piets zeikerds) en een zeikerd, neo-nazi, pvv-tokkie en op z'n best een actievoerder (denk FNV-acties bijv) als het een niet-gekleurde niet-migrant is.
Maar het woord is ENG niet alleen daarom.

Het begint bij migrantenactivisme. Radicale in dit geval. Dat zijn eigenlijk migrantenrebellen. En na een tijdje worden het weer migrantenmilitanten.

Gisteren las ik dat de eersten daarvan al met de boot naar de EU zijn gekomen, gezellig samen met alle andere 'boot-migranten'. Als u begrijpt wat ik bedoel.

En wat, als laatste, het woord ook betekent is dat iedereen die tegen deze tendens waarschuwt wordt uitgescholden, zwart gemaakt, gediscrimineerd en gecriminaliseerd. Terwijl zij gelijk hebben in die waarschuwing.

Ter vergelijking..
Voordat WO2 begon gebeurde precies hetzelfde met mensen die waarschuwden tegen AH en het opkomend nazisme. Toen bleek dat die mensen daar gelijk in hadden, was het al te laat.
Is de EU werkelijk zo dom, stom en achterlijk dat we hetzelfde opnieuw laten gebeuren?

gaffelbaard | 18-05-15 | 12:13

De linkse Gutmenschen zijn altijd al cliché-mannetjes geweest. Vroegah noemden sommigen zich zelfs zo.
Sinds zij echter de islam boven iedere verdenking verhieven moeten zij zich in alle bochten wringen om hun morele spagaat te maken.

De eenvoudige waarheid is verboden, want past niet in het Gute wereldbeeld. De waarheid is dat de nieuwe fascisten weer onder ons zijn en dat de (inter)Nationaal Socialistische Beweging ze (alweer) steunt.
De verboden waarheid is dat de (linkse) Gutmenschen zelf de NSB zijn - en de Volkskrant is de nieuwe "Den Telegraaf".

Allemaal reuze saai & gaap, maar het is niet anders.

Jan Passant mk2 | 18-05-15 | 12:12

@derKaiser31 | 18-05-15 | 11:57
De Talmoed bevat passages die qua haat jegens andersdenkenden en -gelovigen vergelijkbaar zijn met de koran. En zoals de koran is het ook een boek dat gevaarlijk is als het door extremisten letterlijk wordt genomen. Je ziet de uitwassen van dat extremisme alleen niet zo duidelijk in het straatbeeld.

"Fuck de Talmoed" is vergelijkbaar met Wilders' "verbied de koran". Als het blijft bij kritiek op een religieus boek en de letterlijke interpretatie ervan door extremistische aanhangers, niets mis mee. Als het een rassenkwestie wordt is het uiteraard een ander verhaal.

Gootbalkoning | 18-05-15 | 12:12

Het Islamdebat wordt uitsluitend gevoerd op GeenStijl.nl. De overige Nederlandse media staan geen publiek debat toe en leveren slechts een stroom vergoeilijking en spin.
.
Er is dus geen publiek debat. Immers daarvoor is GeenStijl.nl een te beperkt platform.

Parel van het Zuiden | 18-05-15 | 12:09

Zo, net weer een gratis proef abootje op de VK genomen. Ik put ze financieel uit ;). En ik hou de knul van het call center aan de praat, dan kan ie geen ander bellen om een abo aan te smeren.

Où est Charlie? | 18-05-15 | 12:08

Moslims zijn idioten, daar komt het uiteindelijk op neer.

PollekePot | 18-05-15 | 12:07

rara | 18-05-15 | 11:21

Ze hadden moeten zeggen dat hij aan het profiel 'drugsrunner' voldeed, omdat hij een grote bek heeft! Maar het is natuurlijk nog de vraag of de betreffende politieagent daadwerkelijk gezegd heeft omdat hij een Marokkaan is, ik betwijfel dat.

JI-HAAT | 18-05-15 | 12:07

3 margefiguren die geen serieus podium, maar hoon en ridiculisering verdienen. Het beste nog van degenen waarvoor ze zeggen model te staan/vertegenwoordigen.

TheseDays00 | 18-05-15 | 12:07

Ik pas ervoor om nog langer media een klik te gunnen die zich vrijwel geheel achter een betaalmuur verstoppen.
Dus De Volkskrant kan van mij een dikke vinger krijgen.

Betaalmuren zijn de dood van het publieke debat.

Peter Emile | 18-05-15 | 12:07

Er is slechts één land dat 'Joods' is. Daar wonen ook moslims, christenen, seculieren en tal van anderen.
Democratisch.
Daarentegen.... en.m.wikipedia.org/wiki/Islam_by_count...

hfakker | 18-05-15 | 12:06

@Dibe | 18-05-15 | 11:57
Zolang die volstrekt absurde term "islamofobie" nog in het debat blijft hangen, is een zinvolle dialoog überhaupt kansloos.

Rico Tampeloerus | 18-05-15 | 12:05

Dibe | 18-05-15 | 11:55
Ze zijn gekomen in een van de meest welvarende landen ter wereld en nog is het niet genoeg. Je zou denken wanneer is het dan wel genoeg? Waar ter wereld is het nog rijker en zouden ze nog meer kansen hebben? Dat is gewoon onmogelijk.
Ik moet dan altijd denken aan die ene voorzitter van de Marokkanen die om nog meer geld vroeg voor zijn bevolkingsgroep want er waren zulke grote problemen, alsof we 30 jaar lang geen geld hebben gegeven om de problemen op te lossen, maar dat helpt geen flikker.
Ze moeten zelf aan de slag ipv janken over discriminatie en zeuren om geld. Zorg er maar eerst zelf eens voor dat jullie zonen niet crimineel worden, dat ligt niet aan ons.

Julia | 18-05-15 | 12:04

Was dit niet een wat overbodig tegenstukkie? Inkoppertje. Zo'n artikel serieus nemen is meegaan in het dedain dat 'De Volkskrant' zaligmakend zou zijn. Het is een NSB-blad.

dubbert | 18-05-15 | 12:03

De radicalisering van LZVE:

Geen, geen, geen.

m'kay.

hallevvezool | 18-05-15 | 12:02

@Gootballkoning,vind jij "fuck de Talmoed" ook slechts kritiek op Israel? Want volgens de doctrine van de Hamas knuffelaars mag je daarom alles zeggen. Is toch slechts antizionisme of kritiek op Israel.
Nee, antizionisme is het excuus, jodenhaat is het motief. Hun masker is wat dat betreft allang afgevallen.

derKaiser31 | 18-05-15 | 11:57

@Rico Tampeloerus | 18-05-15 | 11:47
Mensen die kritiek op een religie hebben zijn helemaal geen racisten, volgens geen enkele definitie, dat zouden ze wel willen, maar is zo'n achterlijke domme redenatie dat alleen blinde emolinksjes dit nog serieus nemen.

Dibe | 18-05-15 | 11:57

@ Gootbalkoning | 18-05-15 | 11:46
Het punt wat gemaakt wordt is dat aappa meestal probeert onderscheid uit te spreken (en daarmee correct te zijn en binnen het toelaatbare te blijven), maar zich keer op keer verspreekt en gewoon een jodenhater is.

TheseDays00 | 18-05-15 | 11:56

Altijd de mond vol over anderen, maar kritisch kijken naar eigen falen; vergeet het maar. 't Zou al een boel schelen als die gasten zouden proberen om mee te draaien in de NL maatschappij - bijvoorbeeld school afmaken en normaal Nederlands leren - ipv 5x daags richting het Oosten te knielen en lesjes Arabisch te volgen.

Swaeneveer | 18-05-15 | 11:56

" moslims krijgen hier geen kansen op een goed leven, dus radicalisering."
LOL, goed leven volgens de sharia?
Of bedoelt hij dat ze allemaal een villa behoren te betrekken?
Ze hebben hier en in Israël meer kansen op een goed leven dan in Palestina, was het alleen maar omdat de hulpgelden daar naar de criminele, radicale, islamitische elite gaan en de bevolking als kanonnenvlees gebruikt wordt.
En die 'vluchtelingenkampen' die er zijn sinds 1948.
na al die miljarden hulp zijn ze er nog, gek hè..
Nou nee, niet zo gek hoor, want die zijn er nog steeds omdat ze in stand worden gehouden omdat ze perfect werken als propaganda van de islamisten.
ZO gaan moslims met moslims om, dat is het goede leven.
:)

Dibe | 18-05-15 | 11:55

Moeten we de Volkskrant nu ook al serieus nemen?
Dat lijkt me echt een gepasseerd station.

Jerolimo | 18-05-15 | 11:52

Janny Groen is door en door slecht, geen useful idiot maar iemand die zo snel mogelijk de (toch al broze) traditionale saamhorigheid in de maatschapij wil afbreken ten faveure van het kalifaat.

solcama | 18-05-15 | 11:52

Hoe arm het land dat die types maar steeds spreekruimte geeft, de redeneringen zijn nooit sluitend, de vergelijkingen gaan mank en puntje bij paaltje zijn het vrijwel allemaal geen democraten, maar slechts aanhangers van een bijzonder intolerante religie. De Volkskranten en andere GoedVolk-magazines kunnen er maar geen weerstand tegen bieden, het is stuitend allemaal.

Ruud5 | 18-05-15 | 11:48

JohnnyBGood | 18-05-15 | 11:40

U heeft gelijk maar moest onwillekeurig weer even denken aan een uitzending van Jeroen. "rondneuker" Pauw, die zijn gasten expliciet vroeg waarom ze nog geen aangifte tegen Wilders handen gedaan, vandaar mijn wellicht enigszinse overbodigheid in deze.

eerstneukendanpraten | 18-05-15 | 11:48

Janny Groen. In een vorig leven zou het een moffenhoer geweest kunnem zijn. Aan een vrouw die een van de grootste arabisten van nederland uit de 20e eeuw (en helaas maar een ruim decennium in de 21e) wegzette als nar, kun je het gerust overlaten om virulente jodenhatende straatschoffies op te pijpen tot 'filosofen'. Alles om een compleet wereldvreemde sociaal democratische ideologie als brandende autoband om de nek van realisme te hangen. Dergelijke arrogantie van het eigen gelijk verstopt onder een zweem van gutmenschen fatsoen is staatsgevaarlijk.

vaas klaak | 18-05-15 | 11:48

Uit het Volkskrantartikel:
"Polarisatie is verkeerd als het mensen verdeelt op basis van etniciteit, religie, kleur. Maar mijn polarisatie is positief. Die laat zien dat er twee blokken zijn: mensen die voor en mensen die tegen racisme zijn."
Die lui hebben echt zo'n bord voor hun kop. Geen groter stelletje antisemieten - ergo racisten - dan de doorsnee moslim...
Heeft hij eigenlijk door hoe hij zijn eigen religie in de hoek zet?

Rico Tampeloerus | 18-05-15 | 11:47

Jodenhaat en (terechte) kritiek op zionisme zijn twee verschillende dingen. Ik ben bepaald geen fan van types als die Appa, maar daarin heeft hij wel een punt.
Maar in Spartacus' visie is iedereen die niet zijn volledige steun geeft aan alles wat Israel als Amerikaanse proxy-staat uithaalt een cryptofascist. Jammer dat hier op GS wat dat betreft geen ruimte voor nuance is.

Gootbalkoning | 18-05-15 | 11:46

-weggejorist en opgerot-

islammoe | 18-05-15 | 11:45

Prima, laat het maar verder polariseren.
Hoe duidelijker de realiteit zichtbaar wordt.
En als ze oproepen tot moord en doodslag, oppakken en lang de cel in.
Nu gebeurt dat niet, alles wordt gedoogd, daar zit de fout.
Als ik iets publiekelijk tegen de islam/koran roep is er de onaangename kans dat ik een 'verwarde man' uit de goegemeente van moslims achter me aan krijg.
Ze hebben een pressie-mogelijkheid die gelijk staat aan die van de mafia en wij worden daar NIET tegen beschermd als de wet hen wel beschermd en verzuimt om hen keihard aan te pakken en op te sluiten na het oproepen tot geweld of haat.
Maar laat het maar escaleren, de woorden, ik vind het prima.

Dibe | 18-05-15 | 11:43

@ eerstneukendanpraten
Quote: en valt heel links Nederland inclusief de NPO over hem heen.
Je hoeft de NPO niet specifiek te noemen hoor als je het over linksch Nederlandsch hebt. Dat is dan impliciet.

JohnnyBGood | 18-05-15 | 11:40

Een keer present geweest tijdens een 'lezing' van AEL Abou Jah Jah op de UvA in een grijs verleden. Nog nooit zoiets meegemaakt, een volksmenner eerste klas die Libanees. De sfeer in het publiek was om te snijden en Joden werden gesard, uitgelachen en weggehoond, door het overgrote Moslim-publiek. Met name het fanatisme/sadistische gesis van de zeer jonge vrouwelijke hoofddoekjes was een eye-opener voor ondergetekende.

Nanker Phelge | 18-05-15 | 11:40

@Lewis | 18-05-15 | 11:34
Dat is ook iets waar ik ontzettend pissig om kan worden. Eigenlijk wordt er gezegd: "laat ons agressief zijn anders worden we nog agressiever".

Dhr. de Wit | 18-05-15 | 11:38

O ja, "Fuck de Talmoed" roepen en als er "Fuck Allah" wordt geroepen, dan is het land te klein...

Quichegerechtigde | 18-05-15 | 11:35

De Volkskrant nam destijds vrijwillig, als eerste krant in Nederland, een Duitse censor in dienst om de bezetter ter wille te zijn.
Er is nog steeds niets veranderd.

Morgenhout | 18-05-15 | 11:34

'Als onvrede onder moslimjongeren geen uitlaatklep vindt, werkt dat radicalisering in de hand, zeggen experts.'
Laat me toch niet kei- en keihard lachen.

Lewis | 18-05-15 | 11:34

De "Volks"krant is de titel "volk" allang niet meer waardig.

Appa c.s. mogen heel erg blij zijn dat je hier in Nederland als moslim ongestraft mag protesteren tegen de Westerse maatschappij.

Als niet-moslim kun je in Nederland niet ongestraft protesteren tegen de islam want dan krijg je allerlei media en organisaties achter je aan plus dat je je leven niet zeker bent. Dat houdt tot nu veel mensen stil en daarom zijn er in Nederland nog steeds geen grote protesten geweest tegen de islamisering. Pegida heeft het geprobeerd en de organisatie daarvan werd op allerlei manieren tegengewerkt.

Vrijheid van meningsuiting anno 2015 is een lege, holle frase...

Dhr. de Wit | 18-05-15 | 11:33

Trouwens, die Internationale Socialisten die collaboreren met islamisten... hoe slapen zij 's nachts?

Rest In Privacy | 18-05-15 | 11:32

De GutVolkskrant.

de Voorzittert | 18-05-15 | 11:31

Vrijheid van meningsuiting geld helaas ook voor deze droeftoeters.

Schmutz Geilmacher | 18-05-15 | 11:30

De telegraaf was fout tijdens de vorige oorlog...

wakkere_nederlander | 18-05-15 | 11:30

WTF Volkskrant

Rest In Privacy | 18-05-15 | 11:29

fuck de Volkskrant! smerige islamofascisme appeasers.
nikkipikki | 18-05-15 | 11:24

pcies .. die IS collaborateurs van Allah in de media, name and shame !

(c)ZWITSUL | 18-05-15 | 11:28

Er is een verschil tussen haat en aktievoeren.
Appa lijkt die strijd te verliezen, dat is erg jammer voor hem want in essentie is dat precies waar de Islam om draait!

Einde van de Domheid | 18-05-15 | 11:26

En fuck Alexander Pechtold de landverrader, want dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. En de geestelijk gemankeerden die op de Anton Mussert van de 21ste eeuw stemmen: fuck you!

eerstneukendanpraten | 18-05-15 | 11:26

Abba's oren worden bijna verzwolgen door die bolle kop.
Nou ja, hij luisterde er toch al nooit mee, dus hij zal ze niet missen.

Prof. D.A.H. Vintik | 18-05-15 | 11:26

Tja, het Volkskrant artikel is geschreven door Janny Groen. Dan weet je meteen hoe laat het is: tijd voor wegkijken.

Hirsch Ballast | 18-05-15 | 11:25

Rachid el Ghazaoui stinkt uit zijn bek

(c)ZWITSUL | 18-05-15 | 11:25

fuck de Volkskrant! smerige islamofascisme appeasers.

nikkipikki | 18-05-15 | 11:24

Nog niet zo lang geleden zou ik automatisch in de bres springen voor de Volkskrant, omdat die krant ook andere geluiden liet horen en genoeg tegengewicht bood.
Helaas is dat verleden tijd. De krant is helemaal terug bij af. Dood- en doodzonde.

Lewis | 18-05-15 | 11:24

Topperke | 18-05-15 | 11:16

Duidelijk een ziener gebleken, die goddelijke pooier.

"We gaan dat varken slachten", merkte hij op nadat hij weigerde om z'n zegje te doen op een bijeenkomst in de Balie.

Goed dat die krant hier aandacht vooor heeft. Blijkt Jopie Visser toch ongelijk te hebben gehad.
www.youtube.com/watch?v=Tlbamho-2ks

stoethaspel | 18-05-15 | 11:22

Over Appa gesproken: www.telegraaf.nl/prive/24016169/__Rapp...

Weigeren om je rijbewijs en kentekenbewijs te laten zien, en dan boos worden omdat je meegenomen wordt naar het bureau. Dwaas.

rara | 18-05-15 | 11:21

Onze wetten zijn inmiddels niet meer toereikend om dit soort imbecielen de mond te snoeren en daar maken ze rijkelijk gebruik van. Maar als Wilders eens iets controversieels zegt dan worden de drukpersen aangezet om de aangiftes te stroomlijnen en valt heel links Nederland inclusief de NPO over hem heen. Maar gelukkig is er nog licht in de tunnel te ontwaren want binnenkort mogen we 4,6% van alle drijfdropjes die uit de Middellandse Zee zijn opgepikt opnemen, dat zal voor onze natie een grote sprong voorwaarts genereren, ik weet het zeker...

eerstneukendanpraten | 18-05-15 | 11:20

t Is net zoals mevrouw Umar meldt. Men (politiek, media) is helemaal niet geinteresseerd in de verhalen van 'normale gematigde moslims' (en echt: die zijn er genoeg). Er is slechts ruimte voor dit soort idioten die alle ruimte krijgen om op te hitsen en hun zwakzinnige plannetjes te ventileren.

Weerduivel | 18-05-15 | 11:19

Marxisme festival ha

Ommie de HaatMoker | 18-05-15 | 11:16

Fuck appa!!

BennieB1 | 18-05-15 | 11:16

Dyab Abou Jahjah heeft sinds de moord op Theo van Gogh zo'n tien jaar zijn kop niet laten zien.

Bijzonder dat hij nu weer bezig is met een terugkeer. De goddelijke dikzak heeft hem op zijn website degezonderoker.nl al meerdere malen ontmaskerd.

Topperke | 18-05-15 | 11:16

Straatfilosoof, lees: verbaal vervuiler van de openbare ruimte.

Godsammekraken | 18-05-15 | 11:15

Europa gaat naar de kloten met dit soort volk maar dat is een open deur intrappen. Oh ja, fuck de Volkskrant!

eerstneukendanpraten | 18-05-15 | 11:15

De intellectuele kant van het Islam-debat vindt je niet aan de kant van de Islam. Het enige vervelende aan deze clowns is dat ze aandacht trekken voor haatbaardbijeenkomsten.

rara | 18-05-15 | 11:14

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl