Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Moskeebestuurders schrijven hele domme brief

heiligebrandbrief.jpg Op internet is een brandbrief opgedoken van het Samenwerkingsverband Moskeeën regio Haaglanden. Daarin luiden ze de noodklok over 'de laatste zorgwekkende ontwikkelingen met betrekking tot moslims en de Islam in Nederland'. Daarin laten de moskeebestuurders blijken dat ze geen enkel idee hebben hoe ze meer afstand kunnen nemen van haatimams en jihadgezinnen in hun midden en dat ze geen verschil zien tussen vrijheid van meningsuiting & haatzaaien, of tussen kerk & staat. Bovendien onderstrepen de moskeebaasjes met hun boze brief weer maar eens dat het voor islamitische organisaties altijd makkelijker is om de vinger te wijzen naar 'de overheid' en 'de media', dan om kritisch zelfonderzoek te doen naar de ongewenste uitwassen in eigen (geloofs-) kring en daar tegen op te treden. Zo staat deze zin in de brief: "Wij hebben het NCTV verzocht om aan ons, als moskee bestuurders, criteria op te geven waaraan buitenlandse gastsprekers getoetst worden." Daarmee laten de moskeemannetjes doorschemeren dat ze zelf geen flauw benul hebben waar je de grens moet trekken tussen 'spreker' en 'haatzaaier'. Dat moet de overheid voor ze bepalen. Maar als die niets laat horen, en GeenSheik.nl vervolgens met een paar onthullende topics enkele "islamitische geleerden" (hun woorden, niet de onze) weet te ontmaskeren als openlijke haatzaaiers of geweldsoproepers, dan is het vervolgens Schuld van De Media als "benefietbijeenkomsten" niet door gaan wegens "ontstane OPHEF!!1!" Uit de brief: "Bepaalde recente gebeurtenissen baren ons grote zorgen. Te denken valt aan de gerichte media aanvallen op onze Islamitische geleerden, die in Rijswijk, Utrecht, Eindhoven en momenteel ook in Groningen wilden spreken en ook de kwetsende posters in ’t Gooi. Dit zijn zeer ongezonde ontwikkelingen en wij maken ons zorgen om de Nederlandse samenleving, het leefklimaat en ook onze godsdienstvrijheid. Wij vragen ons af waar dit naartoe leidt.” De zelfreflectiemeter blijft op nul staan. En met deze zin gaat hij zelfs in het rood: "Termen als 'haatimam' en 'jihadgezinnen' lijken 'normaal' taalgebruik te worden. Dit is voor moslims zeer kwetsend en niet te tolereren." Met die kwoot scharen de moskeebestuurders zich namelijk achter haatpredikers en geweldsoproepers, nemen ze stelling tégen vrije nieuwsgaring, én stellen ze in een paar woorden alle moslims gelijk aan het jihadistische smaldeel van hun wereldreligie dat het verpest voor de rest. En dat terwijl media zoals wij zelf juist zo hun best doen om onderscheid te maken tussen extremistische uitwassen en onschuldige gelovigen. Kijk nou toch uit met zulke domme generalisaties, jongens! Dat straalt allemaal zo slecht af op de islam. Instant Update: GeenSheik regelt het ondertussen zelf maar weer. Haatimam Adil Al-Klabani na annulering in 040 en 050, nu ook NIET naar 030. Nou alleen 020 nog. LOL: De samenwerkingsclub bestaat pas een paar dagen. En beroepsmoslim Aboe el Doorn zit er natuurlijk ook weer bij.

Reaguursels

Inloggen

Ik schrik er van dat ze in hun brief een parallel trekken met de vervolging van Joden in WWII. Dan heb je er toch niets van begrepen! De Joden, die anno 2015 wereldwijd vervolgd worden door de moslims, neem je nu zelfs hun unieke verleden af.

djtdlg | 07-05-15 | 10:41

Minimaal Onderontwikkeld Slim.

alshetware | 07-05-15 | 07:48

Moskeebestuurders (en moslims in het algemeen) zijn ook hele domme mensen, met name zo geworden dankzij eeuwenlange inteelt. Dan ga je vanzelf ook hele domme dingen zeggen en domme brieven schrijven.

Eaville | 06-05-15 | 23:18

SmH: "Voorlopig blijft SMH haar verantwoordelijkheid houden en willen zij vooralsnog met de overheid in overleg treden om duurzame oplossingen te vinden. Maar de teneur blijft dat het van twee kanten moet komen."

Onzin, chantage en bedrijging in een zin.

thorrie | 06-05-15 | 18:28

-weggejorist en opgerot-

aliealaaf | 06-05-15 | 18:19

Peter Emile | 06-05-15 | 18:07
Er staat meer lezenswaardig spul op die site. Ze kunnen het gewoon niet laten om zo hier en daar expliciet te zijn en hun ware gezicht te laten zien.

Schoorsteenveger | 06-05-15 | 18:19

@Schoorsteenveger | 06-05-15 | 16:37

" 'Ik ben voorgetrokken boven andere profeten om zes redenen: aan Mij is het alomvattende Woord geopenbaard, de overwinning, zodat de vijand in paniek raakt, de buit is aan mij geoorloofd, de hele aarde is van reine grond en is een gebedsruimte en ik ben een gezant voor alle schepselen en de laatste van de profeten.' "

'Overwinning'. 'Vijand in paniek'. 'Buit'

Een treffender illustratie van het feit dat de islam, bij monde van zijn profeet, fundamenteel is doortrokken van vijanddenken en vrees aanjagen, is er niet.

En dan vinden ze het gek dat er zoiets bestaat als 'islamofobie'. Met dien verstande dat een 'fobie' een niet-reële angst is, terwijl angst voor de islam net zo reëel en terecht is als angst voor een aanstormend roedel razende, hongerige wolven met rabiës.

Eng stukkie tekst, Schoorsteenveger. En de moeite waard om te bewaren om die Al-Yaqeen-bende vroeg of laat eens mee om de oren te kunnen slaan als ze weer eens valselijk en leugenachtig lief, aardig en redelijk willen doen.

Met dank voor het aanreiken van de link.

Peter Emile | 06-05-15 | 18:07

Uitgelezen kans om aan te geven waar de grenzen liggen. Ze vragen er zelf om.

The real McCoy | 06-05-15 | 17:48

Hey editor. ken je dit regeltje?

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

aliealaaf | 06-05-15 | 17:26

-weggejorist-

aliealaaf | 06-05-15 | 17:17

Ikdus | 06-05-15 | 12:15

Walgelijke insinuatie.
U doelt dus op de Hillsborough ramp...
Liverpool en haar aanhang staan juist bekend om zelfreinigend vermogen en een ongekende loyaliteit.
Het wantrouwen jegens Londen is overigens zeer op zijn plaats in Liverpool als u enigszins bekend zou zijn met de geschiedenis van deze regio.

Desmoulins | 06-05-15 | 16:48

kicktherabbit | 06-05-15 | 13:18

Lees nog eens goed jouw reactie door, want jij hebt juist niet VVM hoog in het vaandel staan simpelweg omdat jij een eventuele aantasting van dat recht niet voor mogelijk houdt. Het is weer een logica die bestaat bij de gratie van 'maar als zij...'. Het hele punt is dat er geen controle is op wat er zoal gezegd wordt tijdens dat soort bijeenkomsten. Ik zou ze gaarne uitnodigen als die controle er wel zou zijn maar wij kunnen vanuit de politiek niet eens inzage krijgen in de geldstromen.
Zoals alles is ook transparantie een one-way street binnen de islamitische gemeenschap.

Desmoulins | 06-05-15 | 16:44

Wat willen moslims en hun haatpredikers? Zij willen sharia. En hoe groter de macht van moslims, hoe groter de druk tot invoering van sharia. En wat betekent sharia? Hier uitleg over sharia door Bill Warner, voormalig professor in wis- en natuurkunde, die zich sinds 9-11 gespecialiseerd heeft in de kritische studie van de islam. Hij schrijft het volgende over sharia, over dus de islamitische wet die totalitair heel het bestaan bepaald in een islamitische cultuur. Met sharia:
• Is er geen vrijheid in wereldbeschouwing (christenen, joden, atheïsten, boeddhisten, enzovoort, u bent niet veilig)
• Is er geen vrijheid van meningsuiting (U heeft een eigen mening? u riskeert te worden onthoofd.)
• Is er geen vrijheid van denken (islamopvoeding ontmoedigt denken en vragen stellen, en wie dat toch waagt…)
• Is er geen vrijheid in artistieke expressie (alle niet-islamitische kunst gaat eraan)
• Is er geen persvrijheid (en deugdelijke journalisten worden afgemaakt)
• Is er geen gelijkheid in de rechtsspraak (u als kaffer bent 2e-rangs of zelfs 3e rangs (islam is diep racistisch, discriminerend, kastenwereld, apartheid)
• Zijn er geen gelijke rechten voor crouwen (de vrouw is huisvee, neukvlees, broedmachine, slavin)
• Wordt er geadviseerd vrouwen elke dag te slaan
• Is het een niet-moslim niet toegestaan wapens te dragen (u bent slaaf)
• Heeft de moslim-man voorrang boven alles
• Zijn Grondwet, Burgerlijk Wetboek en Universele Mensenrechten ondergeschikt aan de sharia
• Is er geen democratie (er is totalitaire dictatuur en alledaagse terreur van moslims over niet-moslims, van fanate moslims over moslims, van mannetjesmoslims over vrouwtjesmoslims
• Zijn net-moslims dhimmies, 3e rangs, slaven
• Is er geen algemeen geldende gouden regel van ‘doe niet een ander wat je niet wilt dat jezelf geschiedt’
• Is er geen kritisch denken (Islam is een reeds 14 eeuwen durende aanval op alles dat ook maar enigszins lijkt op denken, kritisch denken, logisch redeneren, argumenteren, vragen stellen en creativiteit. Islamitisch onderwijs is gebaseerd op uit het hoofd leren en gehoorzamen. En zelfstandig denken wordt gewelddadig onderdrukt. Vandaar dat islamitische cultuur zo intens dom en achterlijk en wreed is. Er steekt niets in dat vooruitgang geeft. En zelfkritiek is totaal onbekend. De schuld van ALLES is altijd de ander, de vrouw, de ongelovige, de jood, de kruisvaarder, het Westen. Of het heeft te maken met de ondoorgrondelijke wil van Allah. Vandaar dat men in islamitische cultuur bij werkelijk alles opmerkt ‘inshallah’. Zal het morgen regenen? ‘Inshallah’. Is het morgen droog? ‘Inshallah’.)
De islam wil dat alle regeringen onderworpen worden aan de sharia (men wil een totalitaire werelddictatuur)
De sharia kan niet worden aangepast, bijgesteld, verbeterd. De islamitische leer wordt gezien als absoluut. De Koran is een kopie van het origineel in de hemel. Deze tekst ziet men als onveranderbaar, onbevraagbaar, onbekritiseerbaar.
www.politicalislam.com/
Het in de afgelopen decennia achteloos binnenhalen van miljoenen islamitische immigranten in de moderne open samenlevingen van de Westerse wereld, was de meest domme en moreel verwerpelijke daad ooit in de geschiedenis van de Westerse cultuur. Mensen die daar actief aan hebben meegewerkt zullen in het oog van de geschiedenis verschijnen als ware het criminelen, moordenaars, waanzinnigen. Het is te hopen dat toekomstig de islam zodanig kan worden gepacificeerd en beschaafd, dat de inherente drang ervan tot genocide op alles wat niet-islam is voorgoed wordt onderdrukt.

Benedict Broere | 06-05-15 | 16:43

Peter Emile | 06-05-15 | 15:49
Al-Yaqeen, hou die eikels in de gaten. Op dezelfde website staat sinds jaar en dag dit ontluisterende stukje proza, getiteld "Geen dialoog":
Als je die tekst naast die brief legt, dan snap je de taqyya, en ook de stompzinnige argeloosheid en slordigheid van dat volk.
www.al-yaqeen.com/bibliotheek/artikel....
Enige citaten:
"De oproep tot dialoog is een leugen."
"Er gaapt een afgrond tussen de Islam en de wereld van het moderne Westen. Voor de moderne wereld is de mens wezenlijk een individu, een wezen dat recht heeft op een zelfstandig bestaan. Voor ons moslims heeft de mens dat recht helemaal niet."
"Onderwerping is onderwerping. Het leven van een moslim bestaat voornamelijk uit zwijgen en zich schikken."
"Broeders weten van elkaar wat ze willen. En dát is iets wat buitenstaanders nooit zullen begrijpen. Alleen broeders en zusters begrijpen onderling waar zij behoefte aan hebben. Alleen in de gezamenlijke en onvoorwaardelijke onderwerping aan Allah kunnen wij ervaren wat het is om een gemeenschap te zijn. De ‘mensheid’ waar de moderniteit zich de vertegenwoordiger van waant is geen gemeenschap. Het kent geen reëel verband. Het is slechts een gedachtespinsel."
"Broeders en zusters! Als we hier op ingaan zullen we alles verliezen!"
"De dialoog waar we toe opgeroepen worden door het Westen is geen dialoog. Er is geen gesprek mogelijk, laat staan een ontmoeting."
"Broeders en zusters! De gehele aarde is ons gegeven als een plaats om Hem te aanbidden. (...) Zoals onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: 'De aarde is voor mij gemaakt tot Masdjid (een plaats om te bidden).' En: 'Ik ben voorgetrokken boven andere profeten om zes redenen: aan Mij is het alomvattende Woord geopenbaard, de overwinning, zodat de vijand in paniek raakt, de buit is aan mij geoorloofd, de hele aarde is van reine grond en is een gebedsruimte en ik ben een gezant voor alle schepselen en de laatste van de profeten.' Dit is de universele boodschap. Dit is de enige universele boodschap. Gericht aan de gehele mensheid."
"Je buren uitnodigen om wat te komen eten of drinken en hen te helpen waar nodig, is iets heel anders als naar een zaaltje gaan om in debat te gaan met een wethouder of een dominee. Het eerste is liefde, en het tweede is een leugen."

Schoorsteenveger | 06-05-15 | 16:37

--- OVER VERANTWOORDELIJKHEID ---

Ik heb de brief een paar keer gelezen. Afgezien van het feit dat ze de scheiding van kerk en staat niet (willen) begrijpen, steekt wederom monumentaal één ding boven alles uit: het volstrekte onvermogen van moslims om waar dan ook verantwoordelijkheid voor te nemen.

In zo'n beetje elke zin die moslims uitspreken - vooral als die zin betrekking heeft op een wens, een verwachting of een voornemen - hoor je "insj Allah", "als God het wil". Ik denk er dan steevast bij: "Nee man, niet als God het wil, maar als JIJ dat wilt". Die hele cultuur, dat hele dagelijkse naargeestige moslimleven is doordrenkt van het afschuiven en het ontkennen van verantwoordelijkheid; want alles wat gebeurt, - en vooral ook wat NIET gebeurt - is Allah's wil.

"Als Allah het wil, word ik later tandarts".
"Als Allah het wil, slaag ik voor mijn rijexamen".
"Als Allah het wil, komt er gauw een einde aan de oorlog".
"Als Allah het wil, krijg ik gauw een woning".
"Als Allah het wil, word ik gauw weer beter".
"Als Allah het wil, haal ik mijn diploma".

Nee, meneer, nee mevrouw, niet als Allah het wil, maar als JIJ het wilt! JIJ! Jijzelf! 'Verantwoordelijkheid', weet u wel? Al eens van gehoord? Verantwoording nemen voor je eigen lot, voor je eigen toekomst? Zélf ingrijpen als dat nodig is, in plaats van af te wachten of een imaginaire meneer dat voor je doet?

'Als Allah het wil'. Ja. Tuurlijk. Whatever. Een lekker makkelijke manier om alles dat een beetje moeilijk lijkt, uit de weg te gaan. En uit handen te geven. Verantwoordelijkheid afschuiven naar een denkbeeldige meneer. Een mooi excuus voor lethargie. Voor inactiviteit. Voor het ontbreken van initiatief. Voor het vooral niet doen van eigen onderzoek. Een makkelijk excuus om alles te laten zoals het is. Al zeshonderd jaar lang. Want het uitblijven van zoiets als 'ontwikkeling' of 'vooruitgang' is immers Allah's wil, toch?

Elke keer weer manifesteert zich het moslimse onvermogen met 'verantwoordelijkheid' om te gaan: niet de moslimgemeenschap zelf, maar de overheid moet maar bepalen wat de criteria zijn waaraan hun "geleerden" moeten voldoen: afschuiven van verantwoordelijkheid.
En niet de haatpredikers zelf met hun regelrechte oproepen tot uitsluiting, discriminatie, verdrijving en geweld zijn verantwoordelijk voor het negatieve imago van de muzelman, maar de media. Ja, hoor, de media! Dus weer: afschuiven van verantwoordelijkheid.

Tenslotte: lees eens het volgende citaat uit de brief:

"Door het achterblijven van een stellingname van de overheid, bevordert dat de legitimiteit om moslims te blijven stigmatiseren en te beledigen. Immers ook hier geldt het motto “wie zwijgt stemt toe”, aldus SMH die niet verantwoordelijk gehouden wilt worden voor verdere escalatie in welke vorm dan ook."

Ten eerste: Wij kennen hier een scheiding van kerk en staat, heren van 'Team Al-Yaqeen'. U dient ZELF een stellingname te bepalen; 'verantwoordelijkheid', weet u het nog?

Ten tweede: niet de overheid, maar U ZELLUF is verantwoordelijk voor de stigmatisering van moslims, omdat u meent "geleerden" te moeten uitnodigen die wijd en zijd bekend staan om hun ronduit vijandige gebral. Waardoor u autochtonen en andere niet-moslims in de gordijnen jaagt. En waarvan de door u genoemde 'escalatie' het rechtstreekse gevolg is. Waarvoor u óók al geen verantwoordelijkheid wenst te nemen. Hoort u? 'Verantwoordelijkheid'.

In plaats daarvan misbruikt u de door u zelf veroorzaakte escalatie als een ongepaste, bedekte dreiging: óók weer een typisch moslimse manier van 'communiceren'.

Die dreiging maakt u - of u dat leuk vindt of niet - verantwoordelijk voor het feit dat de islam als een bedreiging wordt gezien - hetgeen een niet meer dan logische en begrijpelijke reactie is.

Maar ik kan nú al voorspellen dat u die verantwoordelijkheid niet wenst te nemen, maar zult afschuiven op anderen: de overheid, GeenStijl, islam-critici, Geert Wilders, de Zionisten.

Whatever.

Peter Emile | 06-05-15 | 15:49

Laat het eens en voor altijd duidelijk zijn, de grens ligt precies daar waar geweld begint!!!
Als je er niet tegen opgewassen bent, dat hier de mensen in de westerse wereld een andere mening hebben dan de jouwe, dan moet je hier niet gaan wonen!!!
Zoek dan iets waar het wel islamitisch is en ga niet zielig lopen doen en lopen janken en jammeren.
Als mensen hier echt racistisch waren dan waren er dagelijks vele doden te betreuren, maar dat is niet aan de orde.

Eeeek-A-Mouse | 06-05-15 | 15:48

Het is voor mij altijd een raadsel waarom al die schaapsherders vanuit de woestijn "helemaal" naar holland komen. en een nog groter raadsel waarom "onze" politiek zonder pardon al deze onzin over zich heen laat komen.

nickman7972 | 06-05-15 | 15:45

Wie gaat er een pakje lange vingers sponsoren aan de moskee..?
Ze komen waarschijnlijk vingers te kort dat ze anderen steeds aanwijzen en een schuld in de schoenen trachten te schuiven..
Dus als hier nu geweld van komt, is het de regering hun eigen schuld? Omdat zij zich zielig voelen enzo?

Eeeek-A-Mouse | 06-05-15 | 15:35

Ze kunnen zich beter bekeren tot het Christendom
of humanist worden, dat geeft een hoop minder gedoe.

Berthe | 06-05-15 | 15:17

I love Geenstijl! Jullie steken met kop, schouders en hersens uit boven de ontelbare en compleet overbodige jansalies in het laffe mediawereldje. Bedankt en ga zo door, allemaal!

lekker wijf | 06-05-15 | 14:54

Een straat met veel moslims is een veloren straat. Een buurt met veel moslims een verloren buurt, een stad met veel moslims een verloren stad en een land met veel moslims een verloren land.

Rest In Privacy | 06-05-15 | 14:29

3 left, 1 to go! Goed nieuws!

Dr_antonickx | 06-05-15 | 14:24

Het is allemaal heel simpel te duiden, in Nederland is kritiek op christenen gerechtvaardigd, terecht en grappig; kritiek op moslims racisme en discriminatie.

Wat klopt hier niet?

Dhr. de Wit | 06-05-15 | 14:16

Schiet me te binnen. Las gister dat Iran nu met voorschriften voor kapsels komt. Voor mannen he. Vrouwen zie je toch niet. Veel jongeren hebben te westerse kapsels.. bla bla. Maar hoe meesterlijk zou het zijn als Greet een moeilijke baard gaat kweken. Dan vinden mossels het niet meer cool om een baard te hebben omdat Greet er ook een heeft!

Aantastelijk | 06-05-15 | 14:15

Inderdaad een domme brief. Het ontbreekt moslims vaak aan intellect. Ze zijn amper in staat om (zonder olie) een samenleving met elkaar op te bouwen. Als land. Komen ze nu ons de maat nemen zeker. Gauw.

Aantastelijk | 06-05-15 | 14:09

De islam kent geen vrijheid van meningsuiting of scheiding tussen kerk en staat, dus hoeven de moskeetbaasjes dat ook niet te begrijpen.

Prince Buster | 06-05-15 | 14:06

De vijand is niet alleen al binnen onze poorten .. RIP Hans Jansen..
maar bevolken al onze steden en dorpen en wonen in iedere straat, hun boze blikken voorspellen niet veel goeds voor de toekomst.

blauwe zander | 06-05-15 | 14:04

Toch is t vrij simpel, wij hebben een grondwet waarin staat dat iedereen gelijkwaardig is.
Nou ja, meteen daar dus gaat het al mank met heel veel religies.
MAAR nu heeft iedereen hier in NL de kans zich veilig te onttrekken aan zo'n religie, behalve bij de Islam, want daarop staat de doodstraf, de sharia is er heel duidelijk over.
Al met al kun je dus heel duidelijk stellen dat eenieder die NL in komt om 'positief' te preken over de sharia (en tja, over de Islam preken zonder sharia is onmogelijk), die mag het land dus niet in.
Al is het alleen al daarom, want stel je gaat naar zo'n lezing en denkt als vrijere moslim, "wat een hoop onzin", dan zit je wel tussen je geïndoctrineerde familie, vrienden en kennissenkring die het er wellicht wel mee eens is en zo de handvatten krijgt om jou eens lekker onder religieuze shariaanse doodangstdruk te zetten.
Dat willen we hier juist voorkomen, want iedereen is hier vrij te kiezen, zonder mes op de keel.
Dus; shariapromotie; Dit land kom je niet in.
Wie de sharia aan den lijve wil ondergaan mag en KAN nota bene ZELF prima vertrekken naar een land waar dat wel aan de orde van de dag is.
En zo hoort het; dan vertrek je zelf ipv al die misselijke pogingen die onzinnige wrede idioterie hier te importeren via 'sjeiks', 'professoren', door extremisten gewaardeerde volksmenners en ander tuig.

Dibe | 06-05-15 | 14:01

haha...,
opvallend "ze" maken zich in dat schrijfsel zorgen over hun "eigen" godsdienstvrijheid niet over "de" godsdienstvrijheid in het algemeen.

Berthe | 06-05-15 | 13:57

kicktherabbit | 06-05-15 | 13:18
.
Draagvlak en systematiek mijn beste. Draagvlak en systematiek.
Als jij jouw vrijheid hoog in het vaandel hebt staan, zul je moeten waken voor invloeden die deze vrijheid bedreigen.
Als je niet ziet waar die dreiging vandaan komt en hoe zich dat systematisch manifesteert, ben je ziende ogen blind.
.
We mogen (slecht een bepaalde) religie niet ridiculiseren. Dat wordt beantwoord met verbaal geweld. We hebben ons op scholen te schikken naar halal ontbijten en dergelijke. We mogen het op een hoop scholen zelfs niet meer hebben over een van de belangrijkste zaken uit de geschiedenis: de holocaust, want zere beentjes. Uitkomen voor je geaardheid wordt steeds gevaarlijker, want fysiek geweld. Antisemitisme is reeds groeiend, afkomend vanuit een bepaalde stroming. Elke vorm van kritiek of iemand aanspreken wordt beantwoord met racisme en discriminatie.
.
Over welke vrijheid heb je het?

Nosky | 06-05-15 | 13:42

Desmoulins | 06-05-15 | 10:36
Ik heb mijn vrijheden en met name de vrijheid van meningsuiting wat hoger in het vaandel staan. Als neo-nazi's die een deel van onze bevolking hebben uitgemoord hier met troepenmachten worden beveiligd om hun racistische stem te kunnen laten horen terwijl we van tevoren weten dat ze antisemitisch en racistisch zijn dan mag een antisemitische Imam van mij ook zijn zegje doen. Zodra hij hier herhaalt wat hij in zijn thuisland heeft gezegd pak je hem op, simpel. En als hij niets strafbaars roept hoeven we hem ook niet te weigeren. Als vrij land mensen bij voorbaat weigeren op basis van woorden is idioot. Het internet staat vol met haat maar wanneer iemand het in persoon komt vertellen gaan we censureren. Misschien dat je het van Jonathan van het Reve wel aanneemt. Prima stuk:
twitter.com/jvhreve/status/5690800802...

kicktherabbit | 06-05-15 | 13:18

Paulus de Bk | 06-05-15 | 12:53
Als je kijkt wat de Koran voorschrijft dan helpt alleen maar als de islam geen islam zou zijn.
-
IS wordt door onze (wegkijk) politieke leiders als "extremisten" beschreven om hun multiculti zetels te verdedigen. Maar in feite is IS gewoon de islam zoals de koran die voorschrijft.
Vandaar dat deze moslims geen afstand willen doen van IS.
Dat zou voor hen hetzelfde zijn als afstand van de islam doen en dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
www.thereligionofpeace.com/pages/quran...
-
Moslimleiders die tegen IS vechten doen dat niet vanwege de wandaden van IS maar omdat ze als de dood zijn dat IS ook in hun land aan de macht komt.

Moi2 | 06-05-15 | 13:11

Paulus de Bk | 06-05-15 | 12:53
Nee, daar hoeven ze dan weer geen afstand van te nemen want IS en andere groeperingen behoren niet de "ware islam". Neem je vervolgens het woord haatimam in de mond dan zijn ze juist weer tot op het bot beledigd.

Lekker Belangrijk© | 06-05-15 | 13:05

levend fossiel | 06-05-15 | 12:38
lol

Lekker Belangrijk© | 06-05-15 | 12:56

Wellicht zou het helpen als moslimorganisaties openlijk afstand nemen van IS en andere groeperingen?
Wie zwijgt stemt toe toch? Althans, dat zijn hun eigen bewoordingen naar de Nederlandse regering.

Paulus de Bk | 06-05-15 | 12:53

Het is logisch dat ze het niet snappen, die haatimams preken slechts wat in de koran en de hadith staat.
Ze denken dat de godsdienstvrijheid absoluut is, maar dat is het niet.
Bij oproepen tot geweld en (roof)moord en tot slaaf maken van mensen , jihad dus, worden andere wetten overtreden, daar ligt dus de grens.
Probleem is dat er niet zoveel anders in de koran staat dan het oproepen tot geweld, (roof)-moord en tot slaaf maken van mensen, spirituele stukken ontbreken geheel, dus waar moet zo'n "geleerde" het anders over hebben?
Logischer zou het het gehele schotschrift te verbieden.
Wel zo duidelijk.

sprx | 06-05-15 | 12:48

whetherthouwouldbe | 06-05-15 |
Een helft van de brief was hele dom. De andere helft was nog vele dommer. De heel brief het domst.

levend fossiel | 06-05-15 | 12:38

- EDIT: Sterf, taalnazi -

whetherthouwouldbe | 06-05-15 | 12:31

Tja, mensen bijven weigeren om de paralellen te zien en de juiste lessen te trekken uit de geschiedenis. Als een Blonde Leider iets roep, braken we termen als Hitler uit en rijden de treinen direct weer naar het oosten.

Terwijl de signalen juist in de systematiek te vinden zijn, maar deze signalen blijft men glashard ontkennen. Steeds maar weer in die kramp van 'minderheid'. Welnu, 100.000 Nederlandse joden was een minderheid, 1.000.000 moslims en counting is dat niet, vooral niet als je het afspiegelt tot de wereldwijde populatie en de demografie daarvan.

Wat zijn die signalen? Een van de belangrijkste is denk ik de opkomst van een enorme totalitaire ideologie. Maar, he, die is simpel te weerleggen, de islam is geen ideologie maar een religie. Zeggen de linksen dan. Gruwelijke valkuil.
Toen kwam het gevaar van buitenaf. Terwijl er ondertussen voldoende draagvlak werd gecreëerd elders. Antisemitisme aanwakkeren.
Nu is dat groter, en richt die ideologie zich tot het totale westerse denken. Draagvlak wordt op vele manieren verspreid. Denk aan de verhoudingen binnen de populatie, het infiltreren in bestuurslagen en de bekende slachtofferrol.
In beide gevallen komt het gevaar van buitenaf. En in beide gevallen werd en wordt geweld (verbaal en non verbaal) gebruikt om mensen de mond te snoeren.

Een andere bekende kreet is de scheiding tussen gematigde en extremistische islam.
Wat is die gematigde islam? Volgens veel deskundigen bestaat die helemaal niet, en er wordt zelfs gezegd dat er slechts een enkele interpretatie van die boeken mogelijk is. Slechts individuen kunnen voor zichzelf bepalen hoe fanatiek zij in hun geloofsbelijdenis zijn en dus de mate van extreem en gematigd kunnen vormgeven.
Ik wil best geloven dat de meeste moslims in het westen wat dat betreft gematigd zijn, maar wat zorgen baart is dat er wel degelijk signalen zijn van latent extremisme binnen die gematigde groep. Want die gematigde groep is collectief door van alles beledigd, voelt zich veelal slachtoffer van alles wat kritisch is op de islam. Maar zich uitspreken over aanslagen, doen zij als collectief niet. Slechts deels worden dergelijke zaken afgekeurd. Charlie Hebdo bijvoorbeeld: "Ik keur het niet goed, maar..." is veel gehoord. Altijd die maar. Welke uiteraard op het beledigen van de profeet neer komt. Daar zit dat latente extremisme en de symphatie voor de radicalere islam. En natuurlijk tal van andere voorbeelden, maar dan wordt dit plempsel vele male langer dan de blogpost zelf.

In plaats van het draagvlak voor dat latente extremisme weg te nemen, blijven overheden en linkse subsidieclubs maar bezig dat draagvlak juist groter te maken. En een ieder die er iets van zegt, is Islamofoob, racist of fascist (verbaal geweld).

Dit pappen en nathouden gaat ons een herhaling van de geschiedenis garanderen. Mensen denken hiervan geleerd te hebben, door een individu met een 'extreem' standpunt vergelijkbaar met Hitler als een gevaar aan te merken. Terwijl men juist naar de veel bredere context en systematiek moeten kijken.
Er komt een punt dat het mis gaat en er opnieuw bloed vergoten zal worden. Dat zal niet in enkele jaren zijn, maar gezien het uitblijven van aanpak zal het zeker gaan gebeuren. Het zal gaanderweg uit de hand gaan lopen.

Als men echt heeft geleerd van de geschiedenis, zal men er juist alles aan moeten en willen doen om bloedvergieten te voorkomen. We zijn al rijkelijk laat, de klok tikt door, maar in dit stadium zijn relatief vreedzame oplossingen nog prima mogelijk. Hoe langer het duurt, hoe vervelender de maatregelen dienen te worden, net zolang bloedvergieten niet meer te voorkomen is.

En dat geld voor beide 'kampen'. Dus het is in het belang van zowel de westerse bevolking als de Islamitische bevolking om nu eindelijk eens met maatregelen en beleid te komen.

Slechts een politicus heeft mij er de afgelopen 15-20 jaar van kunnen overtuigen hier een goede en genuanceerde visie over te hebben. Slechts een. Vandaag herdenken wij dezelfde politicus. Vakkundig door de socialisten uit de weg geruimd. Eerst de politieke moord, toen de fysieke.
Socialisme. Daar moeten we vanaf. En wel zo snel mogelijk.

Nosky | 06-05-15 | 12:28

@KlunsJohannus | 06-05-15 | 10:23

Jaren geleden alweer heb ik het rare idée fixe van een verschil in gedachtengoed tussen de ene en de andere mohammedaan definitief achter me gelaten.
In alles wat de Islam behelst zie je de analogie met totalitaire ideologieën die met name in de 20e eeuw alleen maar ellende hebben gebracht. Extremistische gewapende voorhoede, behoedzaam opererende 'denkers', militaire planners, sluipende culturele infiltrering. En: die zogenaamd gematigde meerderheid die zwijgend de rijen gesloten houdt.
Er is slechts één type moslim, zoals er één Koran is.
Dat, plus het betreurenswaardig staatsrechtelijke feit dat Islam als religie vrijelijk kan worden verspreid, maakt hen sterk.
Het doet er al lang niet meer toe waarin deze Middeleeuwse idioterie wortelt, hoe je hem moet interpreteren, wie er welke stroming aanhangt of hoe 'we' ermee *hoestkuch* 'in dialoog' zouden moeten gaan.
Het is een ziekte, een bacterie - en die dient net als alle andere ziekten en bacterieën bestreden te worden.
De Islam was in vroeger eeuwen al een gevaar - was hij niet door harde kerels Europa uitgewerkt, zou de Verlichting niet eens hebben plaatsgevonden. De Islam is nu opnieuw een groot gevaar - met één verschil: zij die ons ertegen zouden moeten beschermen, blijven op bijna misdadige wijze in gebreke.
Toch groeit de bewustwording, de weerzin, het verzet. Dat verzet moet echter door de autochtone bevolking actief breder gedragen worden. Of het nu de GeenSjeik-acties zijn, de (erf)stukken van Hans Jansen (R.I.P.) of het herstellen van afgeplakte posters. Iedere tegenactie is er één.
Mijn ervaring is dat in mijn directe omgeving veel mensen vaak het sluipend Islam-imperialisme (halalvoedsel, gebedsruimtes, wegkijkende leraren met selectief lesmateriaal, intimidatie op straat) nog niet meekrijgen. De meesten lezen oude media, kijken naar de NPO. Prioriteit nummer 1 is daarom mensen wijzen op informatie over hoe deze doctrine heel langzaam onze leef- en denkruimte binnendringt, stukjes van onze moeizaam verworven vrijheid schaaft. Ogen en oren openen.
Mijn basis hierin dat ik dit altijd voor ogen houd: de 'gematigde moslim' is een verzinsel, de modus operandi van de in het Westen wonende moslim is een stiekeme.
Trap er niet in.

De Vrijlansier | 06-05-15 | 12:23

Bepaalde recente gebeurtenissen baren ons grote zorgen. Te denken valt aan de gerichte media aanvallen op onze Islamitische geleerden, die in Rijswijk, Utrecht, Eindhoven en momenteel ook in Groningen wilden spreken en ook de kwetsende posters in ’t Gooi. Dit zijn zeer ongezonde ontwikkelingen en wij maken ons zorgen om de Nederlandse samenleving, het leefklimaat en ook onze godsdienstvrijheid. Wij vragen ons af waar dit naartoe leidt.”

Deze is meer dan leuk. Zo te lezen vinden de briefschrijvers dat geen enkele "geleerde"ook maar 1 fout heeft gemaakt.
En dat jihad,het hoogst haalbare van een moslim naar allah toe, een negatieve klank hier heeft. ( valt me ook op dat ze die term niet in hun brief gebruiken, alleen een verwijzing)
Dit is een path stelling.
Er is geen enkele "geleerde" die nog nooit de gewraakte uitspraken heeft gedaan.....9Is de basis van de koran)
Ben benieuwd hoe dit gepareerd gaat worden is een niks verhullende oorlogsverklaring.

Rest In Privacy | 06-05-15 | 12:21

Als je de koran leest dan begrijp je dat het niets te maken heeft met "domme brieven", "zelf onderzoek" of welke westerse reden dan ook.
Het is de normale islam waar het onwrikbaar vaststaat dat de ongelovige de oorzaak van elk probleem is en de ongelovige zich aan de islam moet aanpassen en niet andersom.
-
Daarom is het begrip "Gematigde islam" ook maar politieke "wegkijk" onzin.
Een "gematigde islam" zou helemaal geen islam kunnen zijn want de islam is per definitie niet gematigd.
www.thereligionofpeace.com/pages/quran...

Moi2 | 06-05-15 | 12:20

4 jaar geleden bij Appie Heyn;
Moslimamma loopt met klein zwart gekruld kereltje rond in Appie Heyn, kereltje is zichtbaar niet happy en zet zich behoorlijk af tegen zijn moeder. Nederlandse Truus mevrouw, kennelijk een kennis van Fatima, loopt amicaal al kletsend mee op naar de kassa terwijl het kereltje slaande bewegingen maakt naar moeder en niet voor of achteruit wil. Zegt Truus tegen Fatima, goh kleine Ach**d is niet zo in zijn doen vandaag, wat doe jij lelijk tegen je moeder!. Zegt Moslimamma, ja ies gisteren besneden, misschien hij nog klein beetje koorts. Waarop Lekker Belangrijk zich laat ontvallen; Tsja als ze bij mij ongevraagd een stuk van mijn piemel zouden afsnijden dan zou ik ook kwaad zijn op mijn moeder. Verontwaardige blikken alom en Truus die me toebijt hoe ik het in mijn hoofd haal om zo laag en discriminerend te reageren. Kereltje kijkt me ondertussen vragend aan en ik voel medelijden met hem.

Lekker Belangrijk© | 06-05-15 | 12:16

moslims zijn over het algemeen niet echt intelligente mensen.

gijs geluk | 06-05-15 | 12:16

Moslims zijn als Liverpool supporters.
Always the victim, never your fault.

Ikdus | 06-05-15 | 12:15

Ik vind hèllemaal mooi, die geenstijl topics die maar weer onderschrijven hoe onvolwassen en onrealistisch moslims zijn. Maar geenstijl, ik hoop dat jullie bezig zijn met een topic over die terreurverdachten die een rechtszaak wellen aanspannen, hilarisch! www.nu.nl/binnenland/4044129/jihadverd...

CrapoTheGreat | 06-05-15 | 12:13

ze hebben de klok horen luiden,maar weten niet waar de klepel hangt.
de tactiek is schijnheiligheid.
de import van nog meer moskee gangers zit in een versnelling,hoe zal het over 10 jaar zijn
geloofsvrijheid,voor de minderheid is een groot goed.
maar het wordt tijd,dat er criteria opgesteld wordt
voor geloven,die bezig zijn elkaar uit te moorden.
ze hebben hier nog niet genoeg voeten aan de grond
maar een haatidioot uitnodigen,is een teken aan de wand,waar ze mee bezig zijn.
in amsterdam wordt deze strondvlieg wel uitgenodigd,
ja wat wil je,dat is al zowat mekka

soledad | 06-05-15 | 12:09

Het is GEEN dome brief. Hij lijkt alleen maar dom. Ze schrijven een brief! Dat is het begin van normale communicatie. Ze hebben geelerd dat het niet echt werkt om gelijk met Allah te gaan slingeren. Dus ze hebben een hele goede westerse stap gemaakt. Starten met communiceren. En die brief geeft een inkijkje in waar het nou aan schort met deze Moslims. We weten nu, wisten we al, dat ze nog heeeel veel moeten leren over Democratie, de grondwet etc.

Mark_D_NL | 06-05-15 | 12:09

Wie kan deze in- en intrieste figuren even duidelijk maken dat Nederland geen islamitisch land is en het ook nooit mag (zal) worden? Neem je hobby mee naar de woestijn en sluit je aan bij IS, stelletje sneue humptydumpty's.

levend fossiel | 06-05-15 | 12:08

Ik denk dat er geen een buitenlandse gastspreker meer overblijft als je haatzaaien als criterium neemt om te weigeren. Sterker nog; dan blijft er zelfs geen binnenlandse gastspreker over.

Nilfisk | 06-05-15 | 12:02

Gut, moslims die iets weer eens niet te tolereren vinden,.. het zal niet.
Nee, wij moeten alles maar tolereren; idiote imams uit supermisdadige landen waar mensen helemaal geen rechten hebben bijvoorbeeld.
Lazer toch op naar SA dan met z'n allen, ik gun het ze.

Dibe | 06-05-15 | 12:02

Ook zo typisch.
Op de website van al-Yaqeen staat een post met als titel "Deense haatcartoonist eregast op Amsterdams Festival" met als bronvermelding een link naar een nieuwsitem op Nu.nl. Zie: al-yaqeen.com/nieuws/nieuws.php?id=267...

Op zijn minst opvallend is dat Nu.nl in hun item steevast het woord "cartoonist" bezigt en niet "haatcartoonist".

Over gekleurde berichtgeving en haatzaaierij gesproken!! Say no more!

tirademan | 06-05-15 | 12:01

Ha, mooie "brief". Het lijkt qua taalgebruik eerder een facebook post van een verwarde tiener.

De brutaliteit om te roepen dat ze "geen volwaardige burgers" kunnen zijn. Hun eigen vrouwen mogen niet eens volwaardige burgers zijn volgens hun eigen geloofsregels. Het ontbreekt inderdaad aan enige vorm van zelfreflectie. Als terechte kritiek wordt afgedaan als fobie en racisme, gevolgd door bedreigingen dan kun je ook niet anders verwachten dan dat mensen een afkeer krijgen van je.

Dhr. de Wit | 06-05-15 | 12:00

wanneer gaan die gastarbeiders eigenlijk weer naar huis?, op mijn feestjes gaan de gasten altijd weer weg na een dagje.

nikkipikki | 06-05-15 | 11:56

Oh ja, en de voorheen NOS nu NPO stopte dat kluisfilmpje in de kluis en konden we het niet meer zien totdat GeenStijl het wist te krijgen.

HebpermabanvanPvdA | 06-05-15 | 11:50

Als je voor wat gratis geld en een huurhutje in een land gaat wonen wat niet het jouwe is en waar ieder weldenkend mens je met de nek aankijkt, omdat je in fata morgana's gelooft en je niet weet te gedragen, dan ben je gewoon een minkukel die geen respect verdient. Leer dat eens. En hoepel op. Voordat het te laat is en je de grens niet meer haalt.

Wachtmeester R | 06-05-15 | 11:49

Ik zou anders nooit hebben geweten dat Aboe el Doorn (Aernoud van Doorn) bij die klub hoort. Thnx! Pim zei het al in het kluisfilmpje: Moslims in je land is no problemo, we voeden hun op in scheiding van kerk en staat en al die andere rechten die daaruit voortvloeien. Maar zodra er in Arabirië een sterke kalifaat jihad (isis) stroming is, dan zijn de moslims in je land slechts de kweekvijver voor nieuwe radicale jihadisten en komt er van dat opvoeden (scheiding van kerk en staat, varkenskarbonaatjes eten met mes en vork) niks terecht. En Marcel van Dam cs zijn hun grote vriend.

HebpermabanvanPvdA | 06-05-15 | 11:48

Volgens mij staat gewoon in de Nederlands wet wat je wel en niet kunt doen. Maar ja: dat is geen sharia dus kennen zij die niet, laar staan accepteren. Behalve natuurlijk de bijstandswet.

Steinway | 06-05-15 | 11:41

@Aristotalloss | 06-05-15 | 10:26
'Het volk' kon daar wel eens verrassend blij op reageren. Je hoeft geen aanhanger van Blondie te zijn om zijn recht te verdedigen misstanden scherp aan de kaak te stellen.

Bruine Beer | 06-05-15 | 11:40

@Coyote | 06-05-15 | 11:30
En als je bovenstaande brief leest weet je geljk weer waarom Pim gelijk had en heeft. En waroom hij nodeloos gemist wordt. Gelukkig hebben we Greet nog, ook al is Greet wat te ver doorgeschoten naar links. Dat nemen we er dan maar bij. Eerst maar eens dat Islam gevaar uitschakelen.

Mark_D_NL | 06-05-15 | 11:39

@--sql error-- | 06-05-15 | 10:41
Zo betekent "islamitische student" iemand die jarenlang al zijn tijd besteedt aan het van buiten leren van een boek. Behalve als ze worden opgeroepen om massaal de straat op te gaan om het gewone volk (angst) aan te jagen met demonstraties. Dat heeft dus niks met het westerse begrip "student" te maken.

Suerte Piet | 06-05-15 | 11:36

@Madame Poitiers | 06-05-15 | 11:23
Geweld zit ingebakken in de Islamitsiche "cultuur". Alles draait om geweld. Wij worden gezen als watjes omdat we die andere wang regelmatig toekeren en omdat we ons niet direct aangevallen als er iets wordt gezegd.

Mark_D_NL | 06-05-15 | 11:36

@zeg maar jansen | 06-05-15 | 10:59
Vindt het al knap dat ze een brief hebben schrijven. Is weer eens wat anders als wapperen met de vinger, een Fatwa* uitroepen of dreigen met geweld.
*http://www.islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-rulings/44-what-is-a-fatwa.html

Mark_D_NL | 06-05-15 | 11:33

@zeg maar jansen | 06-05-15 | 11:01
Dus een extra reden om haatpredikers de mond te snoeren. Zij zijn de echte reden voor de niet aflatende golf van geweld wereldwijd. De daders zijn alleen maar sukkels die te dom zijn om individuele vrijheid te begrijpen. Uiteraard moet je die ook bestrijden, maar de nadruk moet bij de bron van het kwaad worden gelegd.

Suerte Piet | 06-05-15 | 11:32

R.I.P. Pim.

Coyote | 06-05-15 | 11:30

@aardappelninja | 06-05-15 | 10:50
Hahahahah. Man, man. Als dat al zo is, dan is het nog steeds een waardeloze vergelijking. Joden bouwen dingen, doen uitvindigen, verienen hun eigen geld... zal ik nog even door gaan? een Molsim kan gewoon niet tippen aan een Jood. En dat maakt die Moslims ook zo boos. Ze voelen zich minderwaardig, en dat creeren ze zelf. Succes verder in je slachtoffer rol.

Mark_D_NL | 06-05-15 | 11:28

Hoe brutaal en onaangepast moet je zijn om na 4 en 5 mei een podium te geven aan een gast die er geen moeite mee heeft om zijn (fascistische) mening te verkondigen aan moslims, die zelf ook een antiwesterse ideologie nastreven.
Dit land is reddeloos verloren, vandaag huilen wij om de slachtoffers, morgen vieren wij onze vrijheid, overmorgen laten wij toe dat er een (geleerde) oproept tot haat en afkeer van alle verworven vrijheden, SCHANDELIJK.

hovawart | 06-05-15 | 11:26

-weggejorist-

Fijnstoffer | 06-05-15 | 11:24

Zelf een apartleving creëren om de samenleving te bekritiseren.

de uitbater | 06-05-15 | 11:24

Benedict Broere | 06-05-15 | 11:06
Omdat wij geweld afkeuren, punt.

Zij keuren geweld ook af, maar niet als -- en dan volgt er zo'n waslijst uitzonderingen dat de eerste stelling "wij keuren geweld af" in feite nergens meer op slaat. Maar ze schermen er wel mee.

Madame Poitiers | 06-05-15 | 11:23

Aanvul: Rotterdamse wijnbarmevrouw heet Elou Akhiat en de bar heet Uvo Dolce op de Bergweg (Noord). Knappe liberale Marocmevrouw, nota bene dochter van een imam, kreeg honderden doodsbedreigingen. Lazen jullie toen mee, AIVD? Wel werd ze gesteund door veel Marocs die er een ´protestborrel´ hielden. Maar dat ´klimaat´ man, je zou er maar in geboren zijn.

chicago river | 06-05-15 | 11:21

-weggejorist-

Bierosaurus | 06-05-15 | 11:17

Mr.Red | 06-05-15 | 11:02
Algerijnse zanger Cheb Khaled, gevlucht voor de reli-idioten woont al tig jaren in Parijs. Waarom? Zingt over vrouwen, drank, vrij leven, vrij musiceren. Mocht je dit gaan luisteren (als je het nog niet kent), let op de geniale baslijnen.

chicago river | 06-05-15 | 11:12

They just don't get it, do they?

Rest In Privacy | 06-05-15 | 11:10

Hans ik heb ff de monitor buiten gezet , lees je ff mee?
Nog steeds perplex van het verlies onze steun en toeverlaat onze deskundige die ik nu al als PVVer al mist , het leven is als een pijpkaneel en ieder die er aan zuigt krijgt zijn deel , behalve als je uit........ vul maar zelf in

witchmaster | 06-05-15 | 11:09

Mr.Red | 06-05-15 | 11:02
Jazeker wel. De Maroc schrijver Hafid Bouazza. Heeft ook ´achtergehouden´ ´pikante´ Arabische poezie vertaald.
En schreef o.a. het boekje ´Een beer in bontjas´ - kost je hooguit een paar uur. Liberale denker, helaas bijna onderdoor gegaan door de drank.
We hadden ook een tante die een Marokkaanse wijnbar opende.
Leuke vrouw in een minder leuke omgeving. Want natuurlijk haram. Bespottelijk volk.

chicago river | 06-05-15 | 11:08

Hier zie je maar weer eens waar decennia van ‘integratie met behoud van eigen identiteit en cultuur’ (kom maar binnen en doe maar net alsof je thuis bent) toe leidt, namelijk een steeds groter wordende gemeenschap van mensen die er blijkbaar geen flauw idee van heeft wat voor cultuur het is waarin ze nog maar recentelijk zijn komen te wonen. Wat is er nou zo verbazingwekkend aan het verbieden van haatpredikers die oproepen tot gedrag dat haaks staat op de Nederlandse rechtsstaat? Wat is er moeilijk aan om te begrijpen dat we hier in Nederland niet zitten te wachten op immigranten die geweld promoten jegens de Nederlandse samenleving? Binnenkort zullen we wel weer zien dat een vertegenwoordiger van die ‘religie van de vrede’ z’n beklag komt doen bij Pauw, die uiteraard welwillend begripvol zal beluisteren dat het toch wel heel erg is dat je in Nederland niet mag oproepen tot haat en geweld tegen Nederlanders.

Benedict Broere | 06-05-15 | 11:06

Jammer dat in islamitische kring zóvelen het verpesten voor zó weinigen.

Peter Emile | 06-05-15 | 11:06

Als die moslims afstappen van hun ideologie"het ligt altijd aan een ander", dan zal er wat beter worden. Maar ze denken zelf onfeilbaar te zijn. En el Doorn met samenwerkingsverband: samenwerken is niet iets van de Islam.

Rest In Privacy | 06-05-15 | 11:04

Ooit een intelligente marokaanse vorm van communicatie gelezen dan?

Mr.Red | 06-05-15 | 11:02

Heeeee, lang weggeweest, maar ik lees hier iedere keer stukkies over moslims.
Leuk.

bastemeijer | 06-05-15 | 11:02

Als hier een Imam wil prediken zou zijn opleiding tot Imam eens doorgelicht moeten worden, welk opleiding hij heeft gehad en laat hij zijn papieren, laten zien welke scholing hij heeft gehad.
Dan zou het wel eens kunnen zijn, dat er minder imams zullen komen die aan die eisen kunnen voldoen.
Dan kunnen we niet beschuldigd worden, door die besturen van de Moskeeën, van weigering van mensen die hier iets willen vertellen.

Ik ben het met velen eens, dat de gehele gemeenschap die de koran aan hangt, dat er maar een koran is, en alle moslims geloven daar in,dus potentiële gevaarlijke mensen, voor onze samenleving

ciater | 06-05-15 | 11:01

Suerte Piet | 06-05-15 | 10:58 Weet je wat ze nog meer beloven? Dat elke man die je tijdens je leven doodt in de heilige oorlog, je dienaar zal zijn in het hiernamaals.

zeg maar jansen | 06-05-15 | 11:01

Moskeebestuurders schrijven heel domme brief.

En dat is tegenwoordig nieuws? Ze schrijven altijd domme brieven. En héél domme brieven.

zeg maar jansen | 06-05-15 | 10:59

Hoop op een grondige analyse door de ontvanger van de brief. Een nuchtere, rationele lezing zal namelijk o.a. leide tot de volgende conclusie, een conlusie reeds jarenlang intuitief getrokken door vele reaguurders: er is in Nederland een grote groep, voor hun achterban invloedrijke moslims, die nooit enige vorm van zelfreflectie kunnen opbrengen, blijven zoeken naar de slachtofferrol en nagenoeg geen weerstand ondervinden in eigen kring. Onderhavige brief is een feitelijk bewijs. Steur zou moeten volstaan met een feitelijke weerlegging van de genoemde zaken inclusief een advies om eventuele toekomstige brieven steviger te laten ondersteunen door waarheden en niet door slachtoffer interpretaties. Eigenlijk is de brief vanuit het perspectief van een zuiver discours (dat mag af en toe ook hard zijn) een schande. Manipulatief ook (daardoor wijfig). It takes a man to see this, maar zal die de brief ook lezen.... ?

Politiek Hournalist | 06-05-15 | 10:58

Toch is het niet ingewikkeld. Oproepen tot haat, onderdukking, marteling en moord is altijd fout. Daarbij nog een enkeltje hemel met een tros maagden beloven is ultiem slecht en zou in deze wereld per direct verboden moeten worden. Helaas krijgt religie nog altijd veel teveel ruimte om dergelijk verderfelijk gedachtengoed te verspreiden.

Suerte Piet | 06-05-15 | 10:58

Geachte minister,
Om onze achterban te overtuigen dat zij als volwaardige Nederlandse burgers kunnen participeren in onze samenleving wilden wij graag sjeik Haq al Kop uitnodigen om bij ons te komen spreken. Haq al Kop is een beroemd moslimgeleerde en viel onlangs op door zijn referaat "Zes miljoen is niet genoeg".
Wij zouden graag van u horen of deze spreker nu eens wel welkom is in dit land, want alle voorgaande sprekers hebben wij moeten afzeggen, terwijl de interactie van de overheid daarover zeer mager te noemen is.
Met vriendelijke groeten,
Samenwerkingsverband Moskeeën regio Haaglanden en omstreken

P.S. De door de gemeente Den Haag toegezegde subsidie voor onze integratieprojecten is nog niet binnen. Misschien kunt u daar meteen ook even naar kijken?

MAD1950 | 06-05-15 | 10:57

Zullen we maar zeggen dat zelfreflectie niet de sterkste kant is van de islam.

The_Black_Knight | 06-05-15 | 10:57

@--sql error-- | 06-05-15 | 10:41
Mijn dank voor de heldere uitleg.

meneer der meneren | 06-05-15 | 10:56

Jullie zouden zelf eens moeten ondervinden hoe het voelt om de Nieuwe Joden te zijn! Stelletje roze hators!
aardappelninja | 06-05-15 | 10:50
Nieuwe Joden1?! LOL
Ik zie geen knokploegen op straat hoor.
De kwestie is dat een religie c.q. een groep mensen die haat zaait, de vrijheid van meningsuiting wil inperken in een democratische orde de allergrootste minachting verdient. Repeat: Allergrootste Minachting!!!

Aristotalloss | 06-05-15 | 10:55

Het blijft natuurlijk een feit dat een religie die niet gestoeld is op vrijheid,lastig uit te dragen is in een land waar al honderden jaren gestreden is voor die vrijheid.Je kunt als moslim niet denken dat je na 50 a 60 jaar wonen in een vrije samenleving ineens gevrijwaard bent van de fascistische ideologieën die binnen de islam zo normaal lijken maar in een land als Nederland geen kans van slagen heeft.Dit kun je alleen maar uitdragen in een land bestuurd door ayatollahs.Gooi die last van je schouders en je gaat een gelukkig leven tegemoet.

Rest In Privacy | 06-05-15 | 10:55

@070 | 06-05-15 | 10:05
Allemaal verkapte diefstal.

Mark_D_NL | 06-05-15 | 10:54

@LOL-update: je verwacht het niet.
Terug achter je voordeur, el-Doorn!

Driewerf Hoezee | 06-05-15 | 10:53

In overleg gaan met de overheid...
Alsof de overheid ook maar iets voor de burger heeft betekend toen dit land werd opgebouwd. Dat was net als in de VOC tijd de daar van de burger waar ambtenaren achteraan sukkelde om een graai uit dat succes te pakken.

Dat onze samenleving verruwt is nogal begrijpelijk, de overheid loopt nog steeds achter de feiten aan en weet niet eens wat er speelt in het land. Rond verkiezingstijd bezoeken ze eens een markt om de simpele der aarde te overtuigen van hun kennis. De rest van de tijd zitten ze achter beveiligde werkplekken de hele dag binnen druk te zijn met elkaar en niet met het land en haar problemen.

toetanchamon | 06-05-15 | 10:53

"wie zwijgt stemt toe" staat er in die brief.
Ik neem aan dat dat ook betrekking heeft op de grote zwijgzame meerderheid van de moslims voor wat betreft extremisme en terrorisme vanuit hun eigen kringen?

Andreas B. | 06-05-15 | 10:52

Onschuldige gelovigen bestaan niet, ze maken zich allen schuldig aan een ontzettende domheid.

Linnenkast | 06-05-15 | 10:51

Godsammekraken | 06-05-15 | 10:05
Was zelf alweer gestopt bij het eloquente comment van ´spaanse mocro´ op forum.maroc. Die Jansen ´branden in de hel´ toewenst. Maar laat niemand denken dat deze ´spaanse maroc´ (kom er maar in, El Cid) in z´n eentje staat. Linke boel, deze ´gematigde´ kliek bontkraagdragers.

chicago river | 06-05-15 | 10:51

Dit is een verontrustende brief. Hieruit blijkt niet dat er een gematigde, denkende, tolerante islam bestaat.

WAT WORDT BEDOELD MET "NIET TE TOLEREREN"??

Is dit een dreigement? Ik ben zeer benieuwd naar de uitleg die gevraagd wordt door alle journalisten die hun beroep serieus nemen.

Marcel66664746 | 06-05-15 | 10:50

Jullie zouden zelf eens moeten ondervinden hoe het voelt om de Nieuwe Joden te zijn! Stelletje roze hators!

aardappelninja | 06-05-15 | 10:50

Niet te tolereren ? misschien moeten de moslims zich eens realiseren dat wij dat gedrag van hun niet tolereren , en dat het de hoogste tijd is dat zij hun kroost eens gaan opvoeden aan de normen en waarden die hier in Nederland gebruikelijk zijn , het is misschien ook nog wel een pluspunt als niet constant de schuld bij een ander gezocht gaat worden maar dat ze hand eens in eigen boezem gaan steken , en als het hier zo slecht is dan heb ik nog wel een optie , die is heel simpel GA TERUG naar een land waar jullie het wel naar je zin hebben .

slotbert | 06-05-15 | 10:48

Met open mond die brief gelezen. Wat een achterlijkheid, wat een idioterie, wat een drama. Nul komma nul aan zelfreflectie, nul komma nul aan besef Nederlandse wetten (wel de lusten zoals godsdienstvrijheid, maar niet te lasten zoals ideologiën niet mogen doordrukken naar eigen wetten?).

Dit maakt me net zo pissig als de links hippies die met jodensterren op borst rondliepen op alle BEVRIJDINGsfestivals waar "Marokkaan" en "palestijn" op stonden.

Het is ongelofelijk hoe slecht mensen kunnen nadenken wanneer een ideologie aan hun brein trekt als een drug.

LangeTijdGeleden | 06-05-15 | 10:48

"“Voor ons als, bestuurders van gebedshuizen, wordt het steeds moeilijker om onze achterban te overtuigen dat zij als volwaardige Nederlandse burgers kunnen participeren in onze samenleving. Wij zien dan ook geen mogelijkheid om onze achterban continu voor te houden dat deze gebeurtenissen niet gericht zijn op moslims en de Islam”, meldt SMH zorgelijk."
Volgens mij is dit de meest zorgelijke paragraaf. Een keihard dreigement. "Hou op met kritisch zijn, anders zullen we zorgen dat onze tyoch al moeilijk te beheersen horden de Nederlandse rechtsstaat omver werpen." Ze geven hiermee eerlijk toe dat er wekelijks aan de trouwe volgelingen duidelijk wordt gemaakt dat ze geen volwaardige burger zijn, waarmee duidelijk wordt wat er aan de hand is.

Mr Dixit | 06-05-15 | 10:47

De Islam is een veelkoppig monster dat continu een spelletje "fort-da" speelt met ons. Op het ene moment wordt geschreeuwd "dat heeft niks met de islam te maken", op het andere moment lijkt hetzelfde onderwerp weer álles met die Islam te maken te hebben. Waar moslims enorme moeite mee hebben is de omstandigheid dat ze in een samenleving ronddolen die het niet schuwt de dialoog te blijven zoeken en "de" Islam niet als een monolitisch blok wil zien, een blok dat zichzelf het liefst volledig zou immuniseren. Godsdienstvrijheid betekent voor de moslim al gauw volstrekte immuniteit, vrijwaring, en dus geen dialoog, geen verantwoording, geen verantwoordelijkheid, geen nuance, nada, niets.
Dit inderhaast opgerichte clubje doet wat de moslimgemeenschap in zijn algemeenheid doet. Het betrekt alles, letterlijk alles wat gezegd wordt over wat dan ook inzake die Islam meteen om de gehele Islam en op alle moslims, alsof elke speldenprik meteen door elke gelovige afzonderlijk gevoeld wordt en een ondraaglijke pijn veroorzaakt. De boodschap is steeds dezelfde, namelijk dat wij geen oordeel mogen hebben over wat zich binnen de Islamitische werkelijkheid afspeelt, dat wij moeten zwijgen en accepteren.
Maar dit is een begin, men begint te reageren, voelt de behoefte zich te laten horen. Dat er nog volstrekt geen sprake is van dialoog is begrijpelijk. Alle begin is moeilijk.

Schoorsteenveger | 06-05-15 | 10:46

Ik wil wel eens zien wie er dan nog openlijk Charlie durft te zijn.
deraderendraaien | 06-05-15 | 10:40
Dat levert inderdaad wel een mooie 'waterscheiding' op. (Of hoe dat ook mag heten.)

Aristotalloss | 06-05-15 | 10:44

Goed om deze achterlijkheid aan de kaak te stellen. Wat een stel randdebielen.

Ergea | 06-05-15 | 10:43

Maar goed. Pim Fortuyn voorspelde dit al twintig jaar geleden, hij had ook voorstellen om het probleem aan te pakken. Niet door het "op te lossen", maar in ieder geval niet erger te laten worden dan het al was.

Daarom is hij vermoord.

Jan Passant mk2 | 06-05-15 | 10:42

Als de moskeeën werkelijk een makkelijk criterium willen: wie een andere wet belangrijker vindt dan de Nederlandse wet, heeft in Nederland niets verloren.

bart1234 | 06-05-15 | 10:42

Jullie zijn helden Geenstijl! Maar zorg voor wat goede beveiliging zodat jullie niet veranderen in geuzen en God verhoede het ... martelaren. Nee, ik meen het heel erg serieus. Geenstijl heeft echt wel wat invloed opgebouwd in Nederland de afgelopen 5 jaar en ik kan mij wel inbeelden dat er in Nederland moslim extremisten rondlopen die ooit in staat zijn tot een aanslag op de medewerkers van Geenstijl.

Niak | 06-05-15 | 10:41

meneer der meneren | 06-05-15 | 10:33
een 'islamitische geleerde' is een ander woord voor Imam.
Iedereen die de koran kan lezen mag zich een Imam noemen; het is geen beschermd beroep en je hebt er geen opleiding voor nodig.
Kunnen lezen is in sommige culturen het enige vereiste om een 'geleerde' te zijn.

--sql error-- | 06-05-15 | 10:41

@Aristotalloss | 06-05-15 | 10:26
Ik wil wel eens zien wie er dan nog openlijk Charlie durft te zijn.

deraderendraaien | 06-05-15 | 10:40

De meningen over de islam zijn verdeeld:
-volgens "onze" regenten en - Gutmenschen is deze normale religie een grote aanwinst voor den samenleving.Ergo: het probleem is regenten en Gutmenschen.

Jan Passant mk2 | 06-05-15 | 10:40

"Wij weten nog niet welke vrijheid wij moeten vieren."
@ marlin5215 | 06-05-15 | 10:35
Terecht. De briefschrijvers willen: minder, minder, minder vrijheid. Maar.... selectieve vrijheid van godsdienst. Pleur op met godsdienst uit het wetboek, vvmu doet het al voor je (en beter).

TheseDays00 | 06-05-15 | 10:40

R.B.Scott | 06-05-15 | 10:38

Inderdaad, al 13 jaar geleden. Ik weet nog precies waar ik was toen ik het hoorde.

kwark001 | 06-05-15 | 10:39

Overlegorgaan, cq,. zelf benoemd samenwerkingsverband,
= niets anders dan kliek irritante drambuilen met pathologische drang tot drammen en klieren.,en afgeven op een samenleving waarin ze niet willen leven maar toch doen, vanwege.. vul maar in..
Negeren, óf met argumenten blijven bestrijden., therapeutisch valt er aan die kliek geen enkele eer te behalen, dus.. voor het welzijn van ons allen, in eigen sop gaar laten koken.

puck&bully | 06-05-15 | 10:39

"Wij weten nog niet welke vrijheid wij moeten vieren.'
!!
Zij zullen zich eerst moeten realiseren dat ze gevangen zitten in een denksysteem dat in het geheel geen menselijke vrijheid biedt. Gemakzuchtige schijnvrijheid, dat wel. Om tot dat inzicht te komen kan nog wel een paar eeuwen duren, helaas.
Salut! Evocatus

Evocatus | 06-05-15 | 10:38

Dit is geen brandbrief, maar een oorlogsverklaring. In de trant van: 'we' kunnen ze niet meer tegenhouden, jullie krijgen wat je verdienen.
Verder een verhaal over gerichte media-aanvallen. Oh jee. Minstens zo erg als kopsnijden, flatwerpen en nog meer van dat fraais. Verder een lame attempt om te laten zien hoe geintegreerd ze zijn, we worden nl. met ons eigen Hollandsche idioom om de oren geslagen: "wie zwijgt, stemt toe". Dit in schrijnende tegenstelling tot de miljoenkoppige islamitische spreekkoren tegen IS soms? Als dit een geaccepteerde overlegpartner van de Nederlandse politiek is, dan dooft het licht.

Suske | 06-05-15 | 10:38

Alweer 13 jaar zonder Pim vandaag.
Mócht hij kunnen meekijken wat er van Nederland in die tijd geworden is schaam ik me dood.

R.B.Scott | 06-05-15 | 10:38

Citaat uit de brief: " ... en ook de kwetsende posters in ’t Gooi"

De Moslim(organisatie)s gebruik(t)en toch #NietMijnIslam om afstand te nemen van de moslimextremisten? Als zij daar werkelijk afstand van nemen is het onbegrijpelijk en niet te verdedigen dat ze zich aangesproken voelen door de " Jihadposters".

Bakita | 06-05-15 | 10:37

kicktherabbit | 06-05-15 | 10:14

Jij hebt zelf geen idee hoe belachelijk jij iedere keer weer overkomt met je wanhopige, apologetische gewauwel.
Jij zal het nog niet zien al bungel je aan een hijskraan.
Te laf, te naïef om de realiteit onder ogen te zien.

Desmoulins | 06-05-15 | 10:36

kicktherabbit | 06-05-15 | 10:14
Geert Wilders roept niet dat hij een teringhekel aan Marokkanen heeft, laat staan dat hij oproept tot geweld. Dat hij liever minder Marokkanen in Nederland zou zien, is een standpunt wat onder VVMU toegestaan zou moeten zijn.
Haatimams die wel steeds weer oproepen tot het doden van ongelovigen, ook al doen ze dat in het buitenland, moet je gewoon niet binnen je landsgrenzen willen.

bart1234 | 06-05-15 | 10:36

Hey wat bijzonder een moslim in de slachtofferrol, dat zien we voor het eerst...

1,2,tja,tja,tja | 06-05-15 | 10:35

Oh.... en een gematigde moslim betekend ook dat het een wegkijker is.

upgent | 06-05-15 | 10:35

'Niet voor niets is de brief verzonden op Bevrijdingsdag. Er wordt een parallel getrokken met de Tweede Wereldoorlog. 'Wij willen hier niet aan denken. Op 5 mei zeggen we in Nederland dat we de bevrijding van ons land vieren met een motto als 'eens en nooit meer'. Wij weten nog niet welke vrijheid wij moeten vieren.'

Voedt eerst die smerige hufters maar eens op die door de 2 minuten stilte van de dodenherdenking heen schreeuwden.
Schreeuwen kunnen ze als de beste. Is het niet tijdens dodenherdenking, dan is het wel in zo'n achterlijke brief.
En hoe durven ze deze brief te verzenden uitgerekend op bevrijdingsdag! Een totaal gebrek aan respect voor het land waar zij parasiteren en uitvreten.

marlin5215 | 06-05-15 | 10:35

Beste moslimorganisaties... er is eigenlijk maar 1 antwoord om een duidelijke oplossing te geven voor de vragen en behoeftes waar jullie mee zitten.
Ga terug naar je eigen duidelijke niet verwarrende cultuur en religieus ideologische heimat!
En neem dat hier geboren afval van jullie ook mee,zodat ze kennis kunnen nemen van de heerlijkheden van jullie levensvisie en ideologie.Ze zullen jullie dankbaar zijn.
Zeker als jullie de beschaafde verzorgingsstaatnormen ook in jullie heimat aanbrengen van je eigen poen!

deraderendraaien | 06-05-15 | 10:34

" .... wij maken ons zorgen om de Nederlandse samenleving, het leefklimaat en ..."

Moet altijd lachen als ik dit soort zaken lees.

Der Schnitzeljäger | 06-05-15 | 10:34

pennestront | 06-05-15 | 10:20
Dat is dus (oproepen tot) geweld. Er zijn ook heel veel mensen die een hekel aan ongelovigen of andersdenkenden hebben maar dit niet laten merken. Net als dat er in Nederland ook genoeg racisten rondlopen maar je ze vrijwel nooit in het openbaar ziet. Ik geloof gewoon niet dat je ook maar een stap verder komt als je deze mensen de mond gaat snoeren omdat je het debat dan niet vooruit brengt. Hoe extreem die denkbeelden ook zijn. Matig voorbeeld misschien in deze, maar de voorstanders van abortus waren in dit land ooit ook kindermoordenaars. Toch zijn we het debat met deze 'kindermoordenaars' aangegaan. Een beter voorbeeld zijn de neo-nazi's. De mensen die de moordenaars op onze voorouders aanbidden, het nazisme die 6 miljoen Joden het leven heeft gekost in het openbaar een warm hart toedragen en die we bij een demonstratie verdedigen met een halve krijgsmacht en een provinciestad in lock-down. Vanwege de vrijheid van meningsuiting, omdat we geloven dat ook the bad guys hun stem mogen laten horen. Nogmaals, de grens ligt in dit land bij geweld.

kicktherabbit | 06-05-15 | 10:33

De Marokkanen noemen ons NSB-ers (want we hebben allemaal joden verraden) Marokkanen noemen ons laf (terwijl ze zelf het grootste laffe volk ter aarde en omstreken zijn, durven alleen in groepjes). Marokkanen noemen ons racistisch (maar vinden het heeeerlijk om die troefkaart te gebruiken). Kortom, een enorm hypocriet volk, dat leugens gebruikt terwijl de waarheid niet te ontkennen is. En 4 man nodig heeft om een bejaarde te beroven. En graag een slachtoffer speelt, want de schuld ligt altijd bij een ander. Zie ook weer de brief van dat ... volk. Steeds krijgen we meer (over)last van dat volk. Berovingen op straat. Berovingen in huis. Ze deinsen nergens voor terug, want ze hebben totaal geen respect of opvoeding gehad. Ze schelden hier de politie uit, omdat het kan. In een ander land zou de politie hard ingrijpen. Den haag blijft wegkijken totdat dadelijk de burgers eens het initiatief gaan nemen. Dadelijk lopen er heel wat juweliersvrouwen uit Deurne op straat.

upgent | 06-05-15 | 10:33

Kan iemand mij uitleggen wat Islamitische geleerden zijn? Volgens mij is dat een "contradictio in terminis". Maar ja wie ben ik.

meneer der meneren | 06-05-15 | 10:33

pennestront | 06-05-15 | 10:17
Vertel... U gaat gebruikmaken van het recht op vrijheid van vergadering en betoging?

KlunsJohannus | 06-05-15 | 10:32

Gematigd, radicaal, salafistisch...
Het is één pot nat.
Het is duidelijk waar de loyaliteit ligt, en die ligt bij de islam. Deze brief is symptomatisch voor de problematiek die vanzelf ontstaat wanneer het percentage moslims toeneemt in een land. We kunnen er dus ook van uitgaan dat we pas in de beginfase zitten betreft de mate van problemen die nu al heersen. Het is een door onze elite gedoogde gemeenschap die dit land compleet gegijzeld hebben. Ze kennen geen zelfkritiek noch enig inlevingsvermogen en ondertussen hebben ze vrijwel alle bestuurlijke lagen al geinfiltreerd.
De vijand is onder ons.

Desmoulins | 06-05-15 | 10:32

"Voor ons als, bestuurders van gebedshuizen, wordt het steeds moeilijker om onze achterban te overtuigen dat zij als volwaardige Nederlandse burgers kunnen participeren in onze samenleving"

We stellen vast dat volgens deze bestuurders de moskeegangers geen volwaardige Nederlandse burgers zijn. Ik denk dat ze een punt hebben.

très cool | 06-05-15 | 10:31

Godsdienstvrijheid is een achterhaald principe dat uit de wet geramd moet worden. Haatpredikers en andere vormen van intolerantie worden gedoogd onder dat middeleeuwse stukje tekst; weg er mee.

Ares | 06-05-15 | 10:31

O/T:
.
Salafistische Moslims plannen aanslag op wielerwedstrijd nabij Frankfurt, en wat is de ANP headline: "Streep door wielerwedstrijd na vondst bom".
.
Extreemrechts plant aanslag op moskee: "Duitse politie voorkomt aanslagen extreem-rechts".
.
Let wel: ik keur beide af. Maar het is toch om krankzinnig te worden, de manipulatie in berichtgeving door het Algemeen Nederlands Propagandabureau!?

DutchMountain | 06-05-15 | 10:30

-weggejorist-

Realism Is All | 06-05-15 | 10:30

Een ding hebben die briefschrijvers en ik toch wel gemeen met elkaar: zij maken xich zorgen over de Nederlandse samenleving, hun leefklimaat en hun godsdienstvrijheid. Dat zijn de dingen waar ik mij ook zorgen om maak: MIJN Nederlandse samenleving, Mijn leefklimaat en Mijn godsdienstvrijheid.

aajjee | 06-05-15 | 10:28

Een gebrek aan zelfinzicht is inherent aan religie, zeker aan de islam.
Moslims met hun dwaze imams zijn degene die iets waanzinnigs claimen waardoor ze zichzelf buiten elke vorm van realiteit brengen; het piepen over gegronde weerstand daartegen geeft dat zo duidelijk aan.

In een seculier land zoals Nederland zou de minister of het ministerie zich per definitie niet af mogen laten leiden door religieus gezwets.

Antitheïst | 06-05-15 | 10:28

Het zal ongetwijfeld wat tijdelijke ellende met zich meebrengen, maar het lijkt er Yodazijdank op dat Nederland nét op tijd wakker is geworden en ontdekt dat het Arabische paard van Troje een vuil cadeautje herbergt. Nog even doorzetten jongens, en duidelijk maken dat fundi's hier niet welkom zijn. Doen we dat niet, dan voorspel ik binnen 5 tot 10 jaar een volksopstand of burgeroorlog.

Caveman48 | 06-05-15 | 10:28

deraderendraaien | 06-05-15 | 10:19
Ben inderdaad heel benieuwd of Wilders dat plan gaat doorzetten en hoe het parlement c.q. de regering hier op reageert.
En natuurlijk bovenal: wat 'het volk' hier uiteindelijk van vind.

Aristotalloss | 06-05-15 | 10:26

Als het hier zo verschrikkelijk is, rot dan lekker op naar een Islamitisch land. Daar is het allemaal goed geregeld.

1nfidel | 06-05-15 | 10:24

Ik begin steeds meer te geloven dat er in de praktijk bijzonder weinig verschil is tussen haatimams, jihadgezinnen, booslims aan de ene kant en het zo genaamde 'gematigde' deel van de moslims aan de andere kant. Het blijkt steeds meer één pot nat. Dit soort brieven dragen alleen maar bij aan dat beeld. De gemiddelde 'gematigde moslim' opent liever de aanval op media, overheid en de kuffar dan dat hij/zij extremistische en haatdragende geloofsgenoten afvalt. Groepsdruk, de heilige regels uit het boekje en verwrongen zelfbeeld lijken daarvan de oorzaak. En nu moeten de niet moslims dat probleem zeker gaan oplossen?

KlunsJohannus | 06-05-15 | 10:23

Dader die zich vermomd als slchtoffer. dat is een slimme tactiek waar je in nederland ver mee komt.
je speelt in op gevoelens van medelijden en zorg. je laat anderen zich beter voelen over zichzelf door je als zielig voor te doen, zodat ze je kunnen helpen en verzorgen.
ontkennen, externaliseren en begatelliseren dat leden van je eigen groep doen, en de nadruk leggen op wat anderen jou aandoen.
slim gespeeld. gelukkig heeft men dit steeds meer door, en is er steeds minder sympathie voor.

zeeman73 | 06-05-15 | 10:22

aliealaaf | 06-05-15 | 10:17
Ik vind van niet.

roosvrij | 06-05-15 | 10:22

Dat komt omdat deze mensen gewoon eens zijn met het idee dat je homo's mag uitroeien. Vrouwen hebben inderdaad niets te zeggen en ze zullen heimelijk juichen bij elke dode kuffar.

Er is geen gematigde islam. Zodra de aantallen moslims groter worden zullen ze steeds openlijker geweld prediken en uitoefenen.

Het is geen kwestie van de westerse waarden en normen niet begrijpen. Het is een kwestie van het verwerpen ervan.

Statler en Waldorf | 06-05-15 | 10:21

al meer dan 10 jaar wordt hier voor gewaarschuwd. De Wall street journal weidde er in 2003 al een artikel aan: www.wsj.com/articles/SB105035557188924... ( dat gaat inderdaad over dezelfde organisatie en personen, Al-Waqf en Cheppih )

--sql error-- | 06-05-15 | 10:21

Een beter voorbeeld van een parallelle samenleving kan je niet krijgen...

number668 | 06-05-15 | 10:21

@kicktherabbit | 06-05-15 | 10:14
Verschilletje van betekenis is natuurlijk wel dat GW geen kelen doorsnijdt, flikkers van flatgebouwen flikkert en 9-jarige meisjes neuqt.
En dit alles ook nog goedpraat met een zanderige gewelds- en pornobijbel in de hand.

pennestront | 06-05-15 | 10:20

In een tolerante, open samenleving waar atheïsten net zoveel rechten hebben als gelovigen en debat gevoerd kan worden op basis van argumenten, daar heb je geen gedachtenpolitie nodig. Dan kan iedereen zeggen wat hij wil en komt balans vanzelf tot stand door debat. Houd eens op met het met handschoentjes behandelen van gelovigen. Het is een vorm van georganiseerde verstandsverbijstering.

joker3 | 06-05-15 | 10:19

Ook zien ze het verschil niet tussen kerk en staat.
Hier zou ik dan toch graag de actie willen zien waar Wilders voor wil gaan.het tentoon stellen van zoveel mogelijk mohammed cartoons in ons parlement om duidelijk te maken dat de staat der Nederlanden die macht en vrijheid heeft,en elk religieus protest daartegen als niet relevant voor de rechtstaat aan te merken en te laten uiten door onze MP, en desnoods door Willie!

deraderendraaien | 06-05-15 | 10:19

- EDIT: Nee. -

aliealaaf | 06-05-15 | 10:17

Ik heb toch al zo'n 150 lui bereid gevonden om hiertegen te demonstreren, vreedzaam, in 020 strax.......
numbers counting........

pennestront | 06-05-15 | 10:17

Guido van Woerkom wil wel even komen helpen met het opstellen van criteria..... Toen viel iedere gutmensch, moskeebestuurder, moslim, Marokkaan, overlegorgaan en zijn moeder over elkaar heen in verontwaardiging, achtergestelde belediging, spontane aangifte en nu weten we niet wat wel en niet haatzaaien, groepsbeledigen en oproepen tot geweld is? Dus alleen maar de mond vol als het over anderen gaat?

Als je buitenspel gezet wilt worden wegens niet serieus te nemen als samenwerkingsverband moet je dat zo doen.

TheseDays00 | 06-05-15 | 10:16

Chiefmate | 06-05-15 | 10:12
Anders grote kans dat ik weg gejorist wordt.

upgent | 06-05-15 | 10:14

Ieder het zijne,

Suum cuiqe, ieder het zijne, zeiden de Romeinen: zij houden van dood, wij houden van het leven.

Ik kan het niet treffender omschrijven.

von Amsberg | 06-05-15 | 10:14

Iemand weigeren voordat ie ook nog maar een woord gezegd heeft, toen een deel van het Amerikaanse congres dit wilde doen bij Wilders omdat zijn uitspraken van hier in de VS mogelijk strafbaar zijn stonden we (terecht) op onze achterste poten. Vrijheid van meningsuiting. Als iemand in dit land haatzaait pak je hem op, maar je gaat niet iemand van tevoren weigeren vanwege een speech en je nog niet eens weet wat hij gaat zeggen. Dat is echt zo'n onvrij CDA-standpunt. Als Wilders mag roepen dat hij een teringhekel aan Marokkanen heeft dan mag zo'n baard ook roepen dat hij een teringhekel aan Joden of ongelovigen heeft. De grens ligt telkens weer bij het (oproepen tot) geweld. Gebeurd dit, dan trek je hem direct van het podium af en sluit je hem op. Simpel.

kicktherabbit | 06-05-15 | 10:14

Wat een vreselijk dom volk is het toch. Of strooien ze zand in de ogen en is dit weer de zoveelste provocatie, alles erop gericht om nog meer haat tussen moslims en andersdenkenden te krijgen.
En ondertussen in Lampedusa en omstreken, laat de EU het gebeuren om hordes van deze "zielige mannetjes" toe te laten en ons verder te onderdrukken.
Maar als er gestemd moet worden is dat pro EU, pro islam ( pvda, d66, sp) etc.
Wie zit hier nu te slapen?
Hoe moeten onze kinderen en kleinkinderen straks verder?

Waakvlam | 06-05-15 | 10:13

Godsammekraken | 06-05-15 | 10:05

Sinds ze op die haatsite een tegel van mij van Geenstijl hadden aangegrepen om mij van moslimhaat te beschuldigen neuq ik ze daar allemaal de moeder, stelletje geyteneuqers.

eerstneukendanpraten | 06-05-15 | 10:12

Misschien moeten ze eens beginnen met een paar wetboeken aan te schaffen en de grondwet in het bijzonder:
Gij zult niet discrimineren op grond van religie, ras, sexe, sexuele voorkeur, etc.
Gij zult niet dreigen met geweld.
Enz.

Aristotalloss | 06-05-15 | 10:12

-weggejorist-

Chiefmate | 06-05-15 | 10:12

Hieruit blijkt maar weer dat bestuurders van moskeeën in het geheel niet geïntegreerd zijn en dus niets snappen van onze westerse normen , waarden en cultuur. Ze kijken nog steeds naar de leer uit het Midden-Oosten. En zij zijn het die de westerse normen, waarden en cultuur moeten overdragen aan de migranten en zogenaamde nieuwe Nederlanders met een islam achtergrond. Helaas houd de politiek zich helemaal niet bezig met de demografie van Nederland en welke ontwrichtende invloed dat heeft op de samenleving. Daar mag tenslotte i.v.m. politieke correctheid niet over gesproken worden.

Futurum | 06-05-15 | 10:11

Werkweek: Productie leveren ten nut van het algemeen.
Onee toch niet: De perimeter checken op bermbommen.

hallevvezool | 06-05-15 | 10:11

Waarom verbied de overheid gewoon niet het preken in Arabisch in Nederland?
Scheelt de AIVD ook weer een hoop extra vertaal kosten.

Maya de Blij | 06-05-15 | 10:11

"Dit is voor moslims zeer kwetsend en niet te tolereren."......
.
Dat is een verkapte bedreiging, want we weten allemaal wat moslims doen als ze gekwetst worden....

Fatwabuster | 06-05-15 | 10:10

Dit gaat nog wel enkele eeuwen duren vrees ik.

Muggenmepper | 06-05-15 | 10:08

-weggejorist-

postmodernismisdead | 06-05-15 | 10:08

Ze vragen nu dus de criteria waaraan haat imhams getoetst worden netjes en met geveinsde onderdanigheid,ipv het te eisen?
Wacht dachten ze van uitspraken die moord en doodslag en onderdrukking voorstaan als normaal binnen de mensheid.
Als dat zelfs zelf niet bedacht kan worden dan ontgaat je als moslim het hele doel van beschaving... namelijk, het in stand houden van de menselijke soort,en het liefst in vrijheid en vrede.

deraderendraaien | 06-05-15 | 10:08

Het stikt in Nederland van de " samenwerkingsverbanden " en stichtingen op moslim gebied. Allemaal subsidie verbanden?

070 | 06-05-15 | 10:05

6 mei 2002, gecondoleerd iedereen. Met Pim aan de macht hadden we waarschijnlijk minder van dit gezeik.

Ceauceausneaut | 06-05-15 | 10:05

Nog een fijn inkijkje in de islamitische mindset. De reacties op de dood van Hans Jansen op marokko.nl

i.imgur.com/iSPJfA0.jpg

Godsammekraken | 06-05-15 | 10:05

-weggejorist-

upgent | 06-05-15 | 10:04

Voor alle duidelijkheid: Religie buiten de eigen woning altijd min veel.

H. Drievuldigheid | 06-05-15 | 10:04

Die haatsjeiks worden ook wel heel makkelijk weer afgezegd. Volgens mij zijn die uitnodigingen voor slachtofferrol bedoeld. De boodschap kunnen ze zelf ook wel brengen.

frank87 | 06-05-15 | 10:03

Ze hebben inderdaad geen flauwe notie wat er in dit land wel en niet kan. Dat krijg je wanneer je niet de moeite neemt, als inwoner van dit land, de wet te leren kennen(elke Nederlander is verplicht de wet te kennen... weet je wel?)en je je eigen maffe regeltjes laat prevaleren BOVEN die wetten van het land waarin je zelf hebt verkozen te leven.

mallekater | 06-05-15 | 10:03

Die moskeemannetjes hebben niets van taqqiya begrepen.

rara | 06-05-15 | 10:03

Moslims geven dus weer eens anderen de schuld van de ellende ... goh, wat een verrassing.

James Lastig | 06-05-15 | 10:02

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland