Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Islamiseren zonder meerderheid

hj.pngEen kleine, vastberaden groep gewelddadige moslims die de sharia in alle details serieus neemt, en toegepast wil zien, pleegt zo nu en dan terreurdaden, want de koran en de sharia roepen daartoe op; misschien niet in alle interpretaties maar wel in die van de beroepsmoslims. De rest van de bevolking wordt hier angstig door, en zal geneigd zijn de overlast van die terreur af te kopen door de vechtbooslims 'een beetje' hun zin te geven. Dan maar geen tekeningen en cartoons over Mohammed in de krant, en weg met de islamkritische boeken die in de universiteitsbibliotheken bewaard worden. Is het echt zo erg als boekhandels geen islamkritische drukwerkjes in hun etalages achter het glas leggen? Wanneer een gewelddadige halfbezeten minderheid (die misschien niet eens de echte islam vertegenwoordigt, want 'islam is vrede', zei die professor laatst nog op de tv) – wanneer die vrome minderheid verwijdering van zulk drukwerk eist, wat maakt dat dan eigenlijk helemaal uit? Als kleine kinderen geen eten hebben, dat is pas erg. Maar de terreur van zo’n vastberaden minderheid zal op den duur steeds meer last veroorzaken, en aanvankelijk als ongewenst en vervolgens als ondragelijk worden beschouwd: het zal op den duur haast elk offer waard zijn om van booslimse kwaadaardigheden verschoond te blijven. Ook moslims zullen zich mogelijk ergeren aan sharia-fundamentalisten, maar zullen zich niet openlijk tegen de invoering en toepassing van de sharia willen keren. Niet alleen omdat verzet gevaarlijk is, maar ook omdat onder moslims de vage overtuiging heerst dat de sharia heilzaam is, mogelijk zonder altijd precies te weten waarom dat zo zou zijn. De politieke bewegingen in het land zullen het als hun taak gaan zien booslimse terreur te stoppen om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen, dat wil zeggen: ze zullen de booslimse minderheid geen aanstoot willen geven, dat wil zeggen: zij zullen het als hun taak gaan zien te verbieden wat de islam verbiedt en op te leggen wat de islam oplegt. En dat wil dan zeggen dat die politieke groeperingen de sharia aan het invoeren zijn en daarmee dus meewerken aan verdere islamisering van de hele bevolking, zonder dat het sharia-fundamentalisme, of zelfs maar mildere vormen van de islam (indien voorhanden) een meerderheid hebben. Dit procedé is al effectief vanaf een laag promillage vechtbooslims binnen een bevolking. De niet-islamitische politieke partijen van alle schakeringen zullen van de niet-islamitische bevolking eisen dat ze dingen nalaten die gewelddadige moslims boos zouden kunnen maken. De gewelddadige moslims hoeven zelf niets te doen, de niet-islamitische politieke bewegingen die het individuele overleven van hun aanhangers prioriteit geven, nemen hun taak over en doen het werk. Ook op islamcritici hoeven moslims die tot het gebruik van geweld geneigd zijn, nauwelijks nog te letten: de herinnering aan Theo van Gogh en de aanblik van een zwaar bewaakte partijleider wiens burgerleven onmogelijk gemaakt is, heeft een kalmerende werking op andere politici, op uitgevers, redacties, boekhandelaren en auteurs. Met weinig moeite kan zo een onvoorspelbare vastberaden gewelddadige groep de omringende maatschappij manipuleren en op kosten jagen, want elke vorm van verdediging tegen terreur kost geld. Die kosten wil de overheid liever niet dragen, want het geld moet naar de EU en Griekenland. Op die manier is het landsbelang geworden om in ’s hemelsnaam dan maar shariaregels in te voeren, dat is: te islamiseren. Wanneer kritiek op de islam, omwille van de lieve vrede, eenmaal verboden zal zijn, zullen mensen vergeten waarom je ook weer geen moslim moest worden. Een van de eisen van de islam is: geen religieuze symbolen van andere godsdiensten in openbare ruimten. Wanneer andere godsdiensten dan de islam eenmaal uit het openbare leven verdrongen zijn, zijn de velden rijp om te oogsten. Het is voor deze tactiek noodzakelijk herinneringen aan de niet-islamitische wereld buiten beeld te houden: geen davidssterren, kruisen, sinterklazen, bijbels, kerstbomen of, in de supermarkt, wijn en ham. Maar hoe zat het nu toch ook weer, waarom was het verkeerd tot de islam toe te treden? Omdat de theologie van de islam mensen er toe brengt hun schouders op te halen over de redelijkheid. Zonder basisrespect voor redelijkheid kan een moderne maatschappij (die het moet hebben van innovatie en talent) niet overleven. Zonder respect voor redelijkheid, zonder geloof in de vrije wil, zonder een vorm van wederkerigheidsethiek (‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’), zonder vrijheid van meningsuiting, zonder emancipatie van vrouwen, slaven en ongelovigen zullen ook het huidige Amerika en het huidige Europa geleidelijk aan veranderen in wat Libië nu al is. Een groep van een paar duizend beroepsbooslims is in staat een proces op gang te brengen waarop onze geliefde en capabele regeerders geen antwoord hebben.

Reaguursels

Inloggen

Het thema van de Boekenweek is: Waanzin. Islam = Waanzin. Het verstand binnen de islam is ver,ver,ver,ver ... te zoeken. Zou de Islam in deze week ergens ter sprake komen? Ik ga het de komende week een beetje bijhouden Tot nog toe heb ik niets gehoord mbt de Islam wel mbt het Calvinisme en de Bhagwan. Zodra ik iets gehoord,gezien of gelezen heb over de Islamitische waanzin laat ik het hier weten. Ik ben benieuwd of dit gaat gebeuren.

OgenOpen | 08-03-15 | 14:32

Bernard Couperus | 08-03-15 | 11:07 Ik wil er trouwens aan toevoegen dat in de strijd tussen islam en de mensheid de islam waarschijnlijk gaat verliezen, maar niet zonder eerst enorm veel schade aan te richten, tot misschien zelfs wel een atoomoorlog aan toe. Mijn verwachting is dat de politiek van cultuurrelativisme en tolereren-tot-in-het-graf, uiteindelijk zal worden weggevaagd door mensen die wèl waarde hechten aan het behoud van universele mensenrechten, moderne rechtsstaat en openheid voor wetenschap. Bovendien is men elders in de wereld – bijvoorbeeld China en Zuid-Amerika – zeer veel minder aangedaan door de ziekte van weg-met-ons-zelfhaat.

Benedict Broere | 08-03-15 | 12:27

De vrijheid van de islam gaat tegen onze vrijheid in. Kan niet samen bestaan. Leer dat van de geschiedenis domme politici. Wat heeft licht met duisternis te maken?

nerugaer | 08-03-15 | 11:48

Bernard Couperus | 08-03-15 | 11:07 Laten we het hopen. Maar de echte verbetering moet van binnenuit komen. Dat men inziet dat de islam op ramkoers is met de mensheid. En dat zeer waarschijnlijk de islam dat niet zal overleven. Dergelijk besef zag je kortgeleden bij president Al-Sisi van Egypte en bij ook de grootmoefti van de Al-Ahzar universiteit, die beide pleiten voor een hervorming van de islam, teneinde de agressie ervan te dempen.

Benedict Broere | 08-03-15 | 11:19

Het wordt eigenlijk steeds simpeler nietwaar? Er is dit debilisme dat zich met alle geweld bij iedereen door de strot wil drukken en dat de absolute heerschappij nastreeft over heel de planeet. En er is ook de gemeente van goedmensen die zegt dat het allemaal puur vrede betreft, en dat het zo gezellig multicultureel is als dit debilisme overal in elke straat z’n debilisme praktiseren kan. En oppergoedmens kereltje P. verkondigt sympathiek tolerantie en theedrinken, maar dit betekent feitelijk ruim baan voor dit debilisme. Zodat binnen no time heel Nederland veranderen zal in één grote open psychiatrische inrichting, aangestuurd door dit debilisme. Is er nog redding mogelijk? Of zijn we na vele eeuwen van emancipatie en strijd voor vrijheid en democratie te moe en blasé om te snappen dat het dit debilisme menens is? Zal bijvoorbeeld Wilders redding brengen? Of wordt het allemaal too little too late? Iemand moet ooit beginnen met de poot dwars zetten. Want anders, je zult het zien, dan gaat het allemaal door. En dan zullen we beschaafd-tolerant meewerken aan de ondergang van de moderne open samenleving. En niet alleen dat. De hele cultuur zal drastisch verarmen, dodelijk saai worden, en wreed, sadistisch, anti-mens. Zie elders.

Benedict Broere | 08-03-15 | 11:11

@Benedict Broere | 07-03-15 | 22:48
"Wat er dan eigenlijk op neerkomt dat er in die moderne cultuur een proces ontstaat van eeuwenlang parasitiren en culturele afbraak, dat zal resulteren in uiteindelijk een cultuur die nieuwe stromen van miljoenen vluchtelingen zal produceren naar andere delen van de wereld, om ook daar een parasitisme te stichten en de cultuur gestaag af te breken."
Ik ben iets optimistischer. Zelf denk ik dat Europa als 'leerschool zal worden gezien met name door landen als Australië en Nieuw-Zeeland. Het niet-wijzigen van beleid in Europa leidt er toe dat de tegenstellingen in de maatschappij alleen maar groter worden (want worden niet geadresseerd bij de kern/oorzaak), met alle problemen als gevolg. Genoemde landen krijgen in feite een spiegel voorgehouden hoe het niet moet, en hoe het verkeerd kan gaan, en zullen hier op sturen. Je ziet het al door de recente opstelling van Howard in Australië.

Bernard Couperus | 08-03-15 | 11:07

Een zet zou zijn om alle religieuze groeperingen in Nederland een reglement en statuten gaan opstellen en als vereniging verder gaan. Hierin wordt dan duidelijk omschreven wat de vereniging wil, wat de statuten zijn et cetera. De overheid kan, net als in het geval van een abjecte vereniging als Martijn (over vrijheid van meningsuiting gesproken), de vereniging verbieden. Conclusie: alles dient getoetst te kunnen worden aan de algehele uitgangspunten van de moderne westerse samenleving. Vrijheid van godsdienst, en vrijheid van meningsuiting kunnen nooit als argument worden gebruikt als uiteindelijk deze 'rechten' gebruikt worden om dezelfde rechten uiteindelijk op te heffen. Punt.

Bernard Couperus | 08-03-15 | 10:56

Top stuk Hans, dank jou.

Een retorische reactie, ik weet het: Zeer intolerant zijn tegen intolerantie. Dit is het enige wat ons kan redden.

Dysphemian | 08-03-15 | 10:04

Best eng eigenlijk, die Islam.

Waakvlam | 08-03-15 | 08:43

Angst ís het woord dat de politiek (onderliggend) in haar greep heeft.

Rest In Privacy | 08-03-15 | 08:10

Tee Of Cup | 07-03-15 | 23:41

Cultuurverdringing door Islamieten, het gaat maar door.
Deze pusplek staat op barsten.
En wat doet onze overheid:
Pappen & Nathouden;
Dweilen met de kraan open;
Maar zachte Heelmeesters maken stinkende wonden.
Dit gebeurt in NL nu al 30 jaar en dat blijkt niét de goede weg.
Dan gaat het zweren, en de pus spuit eruit.
De inferieure Multiculturele Ideologie leidt tot een samenleving vol met puisten.
Overal waar je krabt komt er stinkend MoslimPus uit.
Kijk maar eens wie er hier in de gevangenissen en de TBS-klinieken zit?

Ella | 08-03-15 | 07:56

halve pinda | 08-03-15 | 06:03

Ja, maar ook een Minaret is niets meer of minder dan een geurvlag.
Zoals een hond/reu zijn territorium afbakent door zijn poot te pas en te onpas overal tegen te lichten.
Zo zet de Moslim overal waar hij kan, een Minaret neer om zijn territorium af te bakenen en op te eisen.

Ella | 08-03-15 | 07:47

Was het niet Fatima Elatik, draagster van hoofddoek , die zei: "wanneer je maar lang genoeg wacht, krijg je vanzelf gelijk"
De vlag van het islamisme(politieke islam) is de hoofddoek.
Demografische tijdbom tikt!
*Draak der moraliteit zal onze incompetente politieke weekdieren verslinden*
Gustave Flaubert moge uw wens over het neantiseren van de zwarte kubus waarheid worden!

halve pinda | 08-03-15 | 06:03

Islam is helemaal geen vrede. Islam is vrede wil alleen maar zeggen vrede wanneer de rest bekeerd of dood is.

BarneyBoner | 08-03-15 | 05:31

@necrosis | 07-03-15 | 10:49
Lees hierboven, ze zijn bang, het kost geld dus geef maar toe...

BarneyBoner | 08-03-15 | 05:29

Uiteraard is er wel een oplossing: we zullen moeten opkomen voor onze eigen westerse cultuur, cultuurverdringing door mensen die een aantal honderden jaren achter liggen moet worden bestreden.

Tee Of Cup | 07-03-15 | 23:41

Uiteraard is er wel een oplossing: we zullen moeten opkomen voor onze eigen westerse cultuur, cultuurverdringing door mensen die een aantal honderden jaren achter liggen moet worden bestreden.

Tee Of Cup | 07-03-15 | 23:41

-weggejorist-

stangetz | 07-03-15 | 23:08

Het is trouwens ook zo dat cultureel gezien de totaal failliete islamitische wereld vele miljoenen vluchtelingen produceert, die naar Europa komen en die eisen dat zij temidden van de moderne open samenleving hun totaal failliete islamitische cultuur kunnen inplanten en verbreiden, waarbij zij welwillend geholpen worden door de politiek correcte islamgoedpraterij. Wat er dan eigenlijk op neerkomt dat er in die moderne cultuur een proces ontstaat van eeuwenlang parasitiren en culturele afbraak, dat zal resulteren in uiteindelijk een cultuur die nieuwe stromen van miljoenen vluchtelingen zal produceren naar andere delen van de wereld, om ook daar een parasitisme te stichten en de cultuur gestaag af te breken. Zoals de islam eerder al zeer succesvol op vele culturen geparasiteerd heeft en die culturen uiteindelijk vernietigd heeft. Is er hoop dat de islam ooit zodanig moderniseert dat daarin denken mogelijk wordt en vragen stellen en creativiteit? Ik hoop het van harte, ik hoop het zeer, maar ik zie het nergens. Althans het is nauwelijks aanwezig in de islamitische wereld noch in de islamitische geschiedenis. Wat er ongetwijfeld mee te maken heeft dat de islamitische doctrine uitermate vijandig staat jegens denken en vragen stellen en creativiteit.

Benedict Broere | 07-03-15 | 22:48

Al in 1989 stonden moslims in Den Haag boeken te verbranden. Ik kwam net van de middelbare school waar ik meer dan eens te horen had gekregen dat boekverbranding voortaan ondenkbaar moest zijn. Ik stemde links en kwam uit een links nest. Maar toen deze boekverbranding daar veroordeelde bleek van het taboe daarop ineens geen sprake meer te zijn, van begrip voor deze moslims des te meer. Daarbij voelde ik dat als ik verder ging de racismekaart getrokken zou worden. Ik hield m'n mond, maar ik wist genoeg. Zowel over moslims als over links.
Salman Rushdie stond er in die tijd dan ook helemaal alleen voor. Lees Joseph Anton en huiver van hoe moslims en links een mensonterende combinatie vormen. Alsmede van de mensen die te schijterig waren om de moslims ook maar een strobreed in de weg te leggen. Om te kotsen.

sjoost | 07-03-15 | 22:18

prof. dr. Hans Jansen for president!
Ik ga weer op je stemmen Hans 18 maart!

Landsbelang | 07-03-15 | 21:39

Velen noemen de multiculturele samenleving een mislukking. Ik zie dat anders, en zal dat toelichten.
Nederland is van oudsher een land waar meerdere culturen samenleefden. Dat ging niet altijd vanzelf en/of zonder problemen, maar niettemin was NL een land waar je welkom was, waar een hoge mate van tolerantie was, waar mensen connecties met elkaar zochten. Ik praat in dit verband over mensen uit landen als Indonesië (het grootse islamitische land ter wereld), Suriname, de Antillen, China en noem maar op. Tot de stroom van immigranten uit islamitische landen als Turkije en Marokko op gang kwam, (met dank aan de PvdA stemvee import), was het hier toch wel redelijk houdbaar koek en ei.
De laatstgenoemde immigranten hebben de tolerantie van NL misbruikt. Willen zich grotendeels niet aanpassen, en willen hun islamitische wil en ondemocratische weten vooropstellen.
Wat ze niet willen begrijpen is dat zoiets er bij NL'ers niet ingaat. NL is geen religieus land, in NL mag je van alles geloven, maak niet uit, dat is je vrijheid en recht.
Geloof je dat de maan vierkant is, prima, ga je gang. Maar leg je geloof en de wetten niet op aan anderen dat pruimen we niet. En ga er zeker niet mee dreigen.

Het gevolg; de multiculturele samenleving mislukte niet, nee hij werd door die lui naar de kloten geholpen en verscheurd. Daar en bij hun ligt de oorzaak en de schuld. Niks mis met andere cultuur maar als je onze samenleving niet waardeert en je daar niet bij aanpast, dan heb je niets anders te doen dan gewoon op te rotten Thans is die samenleving inderdaad uit elkaar gescheurd en is de tolerantie op, schoon op.

Banno22 | 07-03-15 | 21:14

Hoezo spreekt Jansen over een minderheid van de moslims? Het is gewoon de overgote meerderheid van de moslims die vindt dat afbeelden van mohammed, islam-kritische boeken etc. consequenties dient te hebben. U weet wel welke!!

Mariolo | 07-03-15 | 21:11

Het meest logische scenario is dit denk 25-50 jaar:
Demografisch zullen er straks meer moslims zijn dan niet moslims.
Of ze proberen te vroeg een "lente" in Europa: zwaar bloedvergieten, burgeroorlog, vernietiging van beschaving, infra, economie, woningen.
Of het duurt wat langer tot ze 75% van de bevolking vertegenwoordigen: ook dan bloedbad, zeer afhankelijk of de minderheid (zoals bijvoorbeeld in Syrië) in staat is bondgenoten te laten helpen of zelf zich kan verschansen.
Ik ben namelijk er bang dat er totaal niet ingegrepen gaat worden vandaag de dag. Binnen nu en 5 jaar zou eigenlijk dit moeten gebeuren: alle geldstromen naar moslim landen stop. Alle subsidies naar moslim instanties stop. Verplicht kiezen voor EU paspoort bij langdurig verblijf. Complete immigranten stop uit islamitische landen. Complete asielaanvraag stop uit islamitische landen. Burka verbod, stop moskeebouw, stop gezinshereniging uit islamitische landen indien met zich niet aan bovenstaand houdt.
U begrijpt, die oplossing zal gezien worden als "racistisch", dat is het natuurlijk niet (want geen ras) maar fascistisch is het inderdaad wel hier en daar. Vandaar mijn pessimisme, dat wat gebeuren moet kan eigenlijk al niet meer.
Uiteindelijk gaan we het wel winnen, zolang we nog militaire bondgenoten hebben, maar het gaat heel veel levens kosten en een lange periode van haat en ellende.

datzouzomaarkunnen | 07-03-15 | 20:13

Gegegeven de islamitische doctrine, de islamitische geschiedenis en de islamitische daden van tegenwoordig, kan je zonder meer zeggen dat de islam omgekeerd evenredig is met de moderne open samenleving. Dat wil zeggen, hoe meer islam hoe minder moderne open samenleving. Je zou ook kunnen zeggen: hoe meer islam hoe minder aandacht voor naleving van universele mensenrechten, hoe meer islam hoe minder aandacht voor wetenschap en wetenschappelijk onderzoek van de werkelijkheid, hoe meer islam hoe minder ruimte voor andersdenkenden, hoe meer islam hoe minder ruimte voor creativiteit en zelfstandig denken, hoe meer islam hoe lager de score in de Social Progress Index, de Human Development Index, de Good Country index, enzovoort. Het komt er op neer dat de islam een frontale aanval is op cultuur en beschaving. Oftewel: hoe meer islam des te klotiger en onleefbaarder en wreder en sadistischer en achtelijker en debieler de wereld wordt. Is dit iets wat je je geliefde en vrienden en kinderen en kleinkinderen wil aandoen? Toekomstige generaties zullen ons vervloeken als wij deze gekte gewoon maar z’n gang laten gaan. En verantwoordelijke politici zullen desnoods postuum voor ernstige mensenrechtenschendingen worden aangeklaagd in het mogelijk dan nog bestaande Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Benedict Broere | 07-03-15 | 20:09

Pieter V | 07-03-15 | 15:23. Ook goed. Islamisering voor thuis; als vrouw heb je dan niks meer in je eigen huis te vertellen en het hele gezin kan aan het halal eten. Het lijkt me niks.

Maria.1 | 07-03-15 | 19:47

@Chiefmate | 07-03-15 | 19:06

Mijn hond zei dat het ironie was.

Wim Denkbaar | 07-03-15 | 19:13

Misschien wel het beste stuk dat ik hier van prof. Jansen heb gelezen.
Maar behalve arabist en islamkenner is hij nu ook politicus. En dient hij dus een beredeneerd antwoord te geven op de vraag: Hoe nu verder? Hoe luidt het antwoord dat onze "leiders" niet hebben?

Wim Denkbaar | 07-03-15 | 19:12

Goed stuk. Behalve de laatste zin....."Onze geliefde capabele leiders....

Chiefmate | 07-03-15 | 19:06

Kort gezegd... islam was kudt, is kudt en zal nooit beter dan kudt worden.

Schietmijmaarlek | 07-03-15 | 18:17

@ Malle moer | 07-03-15 | 17:52 |

Klopt helemaal wat u zegt.
Er is geen islamitisch land waar islamieten zelf iets fatsoenlijks hebben opgebouwd.
En de islamitische landen die de grootste, hoogste en langste erecties laten zien, zoals dat hoort in een primitieve macho-cultuur (zoals bijvoorbeeld de super luxe wolkenkrabbers in Dubai, Abu Dhabi en Qatar), hebben dat te danken aan westers geld (voor hun olie), westerse technologie, westerse architecten, westerse ingenieurs, westerse en Chinese bouwbedrijven en Aziatische gastarbeiders.

Peter Emile | 07-03-15 | 18:09

Er is geen ontwikkelde beschaving waar de islam "regeert". Waar de islam is, is chaos, armoede, achterlijkheid en discriminatie van vrouwen, homo's en andersdenkenden.

Zullen we eerst van het Midden-Oosten een fatsoenlijke samenleving maken voordat we verdergaan met het gevaarlijke experiment dat islamtolerantie heet?

Malle moer | 07-03-15 | 17:52

-weggejorist-

myrna1965 | 07-03-15 | 17:09

-weggejorist-

myrna1965 | 07-03-15 | 17:09

-weggejorist-

Ellada | 07-03-15 | 16:59

@kaplaarzenverkoper | 07-03-15 | 13:33

Dat klopt wel.
De volgende stap is dan dat een terroristische groep met zijn ak's op een hun onwelgevallig doel gaan knallen.
Vide Parijs, Brussel, Kopenhagen en inmiddels vele andere steden.
De vraag is niet of dat gaat gebeuren maar alleen wanneer.
De vraag daarna is dan hoeveel van dit soort incidentjes nog door de landverraders die zich overheid noemen onder het vloerkleed geveegd kunnen worden.
Er komt een moment dat de wal het schip moet keren.

Pieter V | 07-03-15 | 16:46

@Vigil | 07-03-15 | 13:08

De suggestie van onze powertransistor is helemaal top.
Het invoeren van censuskiesrecht is alleen net zo noodzakelijk. Stemrecht alleen voor netto belastingbetalers.
Iedere klaploper met een uitkering stemt logisch alleen op de partij die hem nog meer gratis geld en fringe benefits belooft, alle linkse Vollidioten dus, die overigens grotendeels ook zelf van belastinggeld leven.

Pieter V | 07-03-15 | 16:31

@Peter Emile | 07-03-15 | 13:54

En deze HTS-er oude stijl stemt ook PVV

Pieter V | 07-03-15 | 16:24

exit religion | 07-03-15 | 15:45
Het is misschien een kleine groep, maar die wordt wel stilzwijgend gesteund door die hele grote.
Oplossing voor het toenemende (terechte) anti-moslim-sentiment is nu optreden.
Alle moskeeën sluiten, extremisme bestraffen met uitzetting, de enorme populatie moslims die nu de gevangenissen vullen na hun straf het land uitzetten, moslims die na x jaar de Nederlandse taal niet (voldoende) beheersen uitzetten, geen moslim meer toelaten, van alle dubbele paspoorten met uitkering, die uitkering halveren, moslims middels een contract de Nederlandse waarden (rechtstaat, homo- en vrouwenemancipatie, etc.) na te laten leven (Op straffe van uitzetting.)
Dan zal een volksgericht kunnen worden voorkomen.

sjoost | 07-03-15 | 16:24

@Skunk57 | 07-03-15 | 12:19

Is dat stinkdier nu alweer uit zijn hok ontsnapt?
Heel Nederland heeft weer last van zijn stankoverlast.

Pieter V | 07-03-15 | 16:20

@Piet Karbiet | 07-03-15 | 12:07

Tofik? Oh die toffee waar je allen maar tandrot van krijgt, die dus?

Pieter V | 07-03-15 | 16:15

-weggejorist-

Kolbjørn Varmann5983 | 07-03-15 | 16:12

-weggejorist-

Kolbjørn Varmann5983 | 07-03-15 | 16:09

@pluizigkroeshaar | 07-03-15 | 12:30

Nee, dat volslagen idiote verhaal van arabist jansen, daar heb je wat aan. Kreeg die vent ook maar de griep, past vast prima in het kuiltje van greet.

Skunk57 | 07-03-15 | 15:49

@McPhart | 07-03-15 | 11:09
Dat verzet zal door de EU dictators middels wetgeving en veel geweld hardhandig worden neergeslagen.
Tienduizenden gewelddadige moslims in Europa zullen graag aan die milities deelnemen.
Mind my words!

Pieter V | 07-03-15 | 15:47

-weggejorist-

exit religion | 07-03-15 | 15:45

Of zou er dan toch echt iets mee aan de hand zijn? Naaa, je kan het je gewoon niet voorstellen. Zo, lekker weer dit weekend.

Bernard Couperus | 07-03-15 | 15:38

Altijd weer die islamofobie, het zou vérboden moeten worden!

Bernard Couperus | 07-03-15 | 15:37

@Gräf&Stift | 07-03-15 | 10:37

Wat een onzin! De PVV heeft dat voorstel voor afschaffen c.q. verbieden van de koran nooit serieus bedoeld maar als metafoor gebruikt om de aandacht te vestigen op de gewelddadige inhoud, iets waar de doorsnee Nederlander geen flauw benul van had. En met succes.
"Als je alle haatpassages uit de koran haalt hou je een boekje van het formaat Donald Duck over".

U hoeft uiteraard geen PVV te stemmen. U ziet liever dat Nederland het Libanon aan de Noordzee wordt, na een bloedige burgeroorlog een puur islamitische staat, alle andersdenkenden verdreven of onderdrukt. Strak plan!

Ik ben alleen bang dat zonder beperkende maatregelen richting islam niet alleen Nederland maar heel west Europa in vlam zal staan.
En dat allemaal volgens het proces dat door Hans Jansen perfect is beschreven.

Pieter V | 07-03-15 | 15:33

@Maria.1 | 07-03-15 | 10:36

"De stichting Vluchtelingen Welkom"
Dat is geen stichting maar een gesticht, van het soort waar in de tijd van het nog vreedzame Nederland de maatschappij voor gevaarlijke gekken werd beschermd.
Helaas is het gesticht "Vluchtelingen Welkom" wel een open inrichting en verzieken ze de samenleving nog steeds.

Pieter V | 07-03-15 | 15:23

CynicalBastard | 07-03-15 | 15:02

Al zou het zo zijn dat Jansen een verborgen agenda heeft en kerstening noodzakelijk acht als tegenkracht want horror vacui, dan val ik hem bij. Het experiment van niet-religiositeit is al vaker gedaan, zie de Franse Revolutie en het Communisme, en we weten allemaal wat dat voor gevolgen heeft gehad.

Willibald von Klúúúk | 07-03-15 | 15:23

Ellada | 07-03-15 | 15:11
Smerige babyboomer met je dikke pensioen! Haha. Grapje. Gelukkig maar want de islam is zeker geen vrede maar haat alom.

Sliptong | 07-03-15 | 15:16

De Libertariër | 07-03-15 | 13:18
"De mens heeft de KEUZE om rationeel te handelen of vanuit emotie. "

Very interesting. Wat je ziet bij mensen die zwaar in een geloof zitten of een sekte is dat ze er voor kiezen geen verantwoordelijkheid meer te willen hebben. Het blijkt moeilijk te zijn ze zelf te laten beslissen of kiezen. Ze schuiven alle (levens)vragen door 'naar boven' (dat zie je in interviews nog wel eens) en ervaren dat als een vorm van vrijheid. Het is zelfs een probleem om mensen uit een sekte te krijgen omdat ze er nu eenmaal zelf voor kiezen om erbij te blijven.

Dus hoe ga je dat aanpakken? Welke middelen moet je inzetten zodat mensen ondanks dat het hun eigen keuze is geen andere mensen beschadigen?

En in welke mate botst dit veschijnsel met het concept van vrijheid van keuze en misschien zelfs libertair denken? Mensen dwingen rationeel te zijn kan niet, dat is geen eigen keuze.

kloopindeslootjijook | 07-03-15 | 15:14

-weggejorist-

Ellada | 07-03-15 | 15:11

Chapeau ome Hans. Echt, chapeau! Wat een goed stuk. En het erge is, is dat uw betoog direct te onderbouwen is met dagelijkse voorbeelden van wegkijkerij en lafheid pur sang. Een glijdende schaal is waar we in verkeren.

Sliptong | 07-03-15 | 15:03

Het echte antwoord is het uitbannen van alle religieuze symboliek in de openbare ruimte en het expliciet ontkennen van het recht daar privileges aan te ontlenen.
Islam is wreder,
maar dat praat andere religies nog niet goed.
Du moment dhr. Jansen meewarig begint over "herinneringen aan (het vrije westen) de niet-islamitische wereld" en daarbij davidssterren en kruizen noemt, komt zijn verborgen agenda naar boven: het herkerstenen van Nederland met de booslims als boemannen om ons de terug de kerk in te jagen.
Niet-islamitisch is nog wat anders dan joods-christelijk.
Trap er niet in, weg met al die troep?

CynicalBastard | 07-03-15 | 15:02

Minister-president Pechtold zal het tot zijn persoonlijke zaak maken de 5e mei tot vrije dag te maken voor iedereen. Overigens wetende dat de economie offers vraagt en altijd voorrang dient te hebben, zal het voorstel zijn hiervoor een christelijke feestdag als vrije dag te schrappen. Hemelvaartsdag zou daar bijvoorbeeld een geschikte kandidaat voor zijn want wie gelooft daar nog in, toch? Maar door het ontstane momentum (de kogel is door de kerk!) zal Pechtold het wellicht raadzaam achten dan ook meteen wat islamitische en hindoeïstische feestdagen een officiële plaats te geven binnen onze samenleving, behoudens dat de economie hier geen schade van ondervindt. En dus zal niet alleen Hemelvaartsdag maar ook tweede Pinksterdag, de tweede Paasdag of de tweede Kerstdag eraan moeten geloven. Want Pechtolds credo luidt: eenheid in verscheidenheid (van de Amerikanen gepikt)en de economie is mijn God. Horig aan allah zal hij nooit worden want op tijd vertrokken naar de vrije wereld elders op deze planeet.

Willibald von Klúúúk | 07-03-15 | 15:00

Islam is vrede voor diegene die al zijn vrijheden er aan opgeofferd heeft.

miss error | 07-03-15 | 14:24

Ik voorspel een nieuwe reconquista. Het kan nog even duren, maar uiteindelijk zullen we zo’n gruwelijke pesthekel krijgen van alles wat islamitisch is dat we ze allemaal, tot en met de laatste baardhaar en hoofddoek uit Europa zullen verdrijven. Net zoals dat eerder – na een 800-jarige islamitische bezetting van het Iberisch Schiereiland - is gebeurd. Het zal deze keer korter duren. Voor het eind van deze eeuw zal niemand in Europa zijn kind nog Mohammed noemen. Met dank aan het politiek correcte janhagel.

Bieslander | 07-03-15 | 14:22

Step by step, steeds een klein beetje verder noemen ze ook de zg salami tactiek slice by slice.... we vinden nu een moslim burgemeester in Rotterdam al heel gewoon, ondenkbaar 30 jaar geleden.
Als via immigratie en baarmoeder de meerderheid er eenmaal is dan gaat het ineens sneller, nu is er er al een allochtone meerderheid in de grote steden, 30 jaar geleden ook ondenkbaar
De politieke wil om dit te stoppen, die is er niet, hun beleid is korte termijn en ook omdat er nu al teveel andersdenkende kiezers zijn, De toekomts zien is hier gewoon een kwestie van rekenen en extrapoleren.

weetjenog | 07-03-15 | 14:18

@ appelvink | 07-03-15 | 13:40 |

Ik citeer u even:
"Juist zij (de babyboomers) hebben de bevrijding vanonder het juk der kerken en het feminisme meegemaakt, daar zelf voor gestreden.

Da's waar. En juist daarom vind ik het zo merkwaardig dat er nog zoveel babyboomers - met name die op sleutelposities - zijn, die zich gedragen als islamknuffelaars en Derde Wereldknuffelaars. De Derde Wereld, waarvan de mores inmiddels via immigranten ook een tamelijk destabiliserende invloed heeft op onze samenleving, en dan druk ik het nog netjes uit.

Ik ben van 1950. Dus een 'late' babyboomer, zeg maar. De échte babyboom was immers onmiddellijk na het einde van WO II. Maar ik schaam mij voor een groot deel van wat mijn generatie heeft aangericht en nog steeds aanricht.

Ik ben het met u eens, dat veel babyboomers een grote afkeer hebben van de islam en van de verstikkende mag-niet-cultuur die daarmee samenhangt, juist vanwege de vrijheidsidealen die ze ooit aanhingen. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat dat een meerderheid is. Was dat wél zo, dan had het Nederland anno 2015 er toch behoorlijk anders uitgezien.

Peter Emile | 07-03-15 | 14:12

@ appelvink | 07-03-15 | 13:40

'U maakt een denkfout wat betreft babyboomers. Juist zij hebben de bevrijding vanonder het juk der kerken en het feminisme meegemaakt, daar zelf voor gestreden.'

Ik ben er niet zo van overtuigd dat die strijd een goede was, gezien wat er voor in de plaats is gekomen. U heeft gelijk dat sommige babyboomers dat ook zijn gaan inzien, maar dat is niet de meerderheid, en zeker de groep die de machtsposities bezet ziet dat niet in, of is in ieder geval niet bereid daar voor uit te komen, gezien de gevolgen (ostracisme).

HoogToontje | 07-03-15 | 13:56

@ 2N3055 | 07-03-15 | 12:40 |

Je slotzinnetje 'komt goed' klinkt geruststellend en prettig. Ik twijfel nog, maar ik wil je graag geloven.

Ik ben universitair opgeleid en ik stem PVV, net als u. Niet omdat ik me zo hartstochtelijk identificeer met die partij - integendeel eigenlijk, ik heb nog regelmatig last van plaatsvervangende schaamte als ik sommige voorlieden uit die partij aanhoor - maar omdat er simpelweg geen alternatief voorhanden is.

Dus als steeds meer mensen verstandig worden - of hun gezonde boerenverstand of hun intuïtie gebruiken - en niet meer op gevestigde partijen stemmen (want één politiek correcte pot kleverig nat) dan kunnen we misschien inderdaad met overtuiging gaan zeggen: "Komt goed".

Peter Emile | 07-03-15 | 13:54

Peter Emile | 07-03-15 | 13:39
+1

kaplaarzenverkoper | 07-03-15 | 13:42

De Libertariër | 07-03-15 | 13:18

Dan zijn wij het dus eens. Soms is het wat lastig om je punt schriftelijk zo te maken, dat het ook als zodanig door de lezer ontvangen wordt. En dan loop je bijvoorbeeld de kans dat je stukje direct maar wordt afgeserveerd als onzin.
Je hebt inderdaad altijd de keuze, dat is juist wat ik bedoel. Waar ik het niet mee eens ben, is dat de mens een puur rationeel wezen moet worden. Dat kan je wel willen, maar zo zit de natuur niet in elkaar. Of we nu willen of niet, we worden allemaal geleid door bepaalde emoties, meestal direct gelinkt aan hormonen. Waar ik op hoop, is dat meer mensen zich daarvan bewust zijn, en beseffen dat ze altijd, in elke situatie, een keuze hebben. Dus, houd je je verstand erbij als je ergens bang voor of boos over bent, of laat je je alleen leiden door onderbuikgevoelens. En, als je je verstand er bij houdt, kun je ook beseffen dat je de keuze hebt om je acties te baseren op je angst of op iets waar je vertrouwen in hebt.
Hopelijk kunt u nu uit mijn stukje wel opmaken dat u en ik het (voor een deel) gewoon eens zijn.
Als ik er nog verder over nadenk... mensen nemen geen moeite meer om echt te luisteren naar een ander, gewend als we zijn alleen maar direct te oordelen. Fijne dag nog.

Schaaldier | 07-03-15 | 13:42

HoogToontje | 07-03-15 | 12:54
U maakt een denkfout wat betreft babyboomers. Juist zij hebben de bevrijding vanonder het juk der kerken en het feminisme meegemaakt, daar zelf voor gestreden.
Ik ben er van overtuigd dat de meerderheid der babyboomers een grote afkeer heeft van de islam en bijbehorende beperking van vrijheden en het opleggen van middeleeuwse leefregels.
Het is juist de jongere generatie die, hetzij door des-interesse hetzij door linkse doctrine, de levensvisie omarmt "de wereld is van iedereen en iedereen is hier welkom". Nationalistische gevoelens worden verketterd en afgedaan als "spruitjeslucht en boerenkool". De EU heeft alleen maar voordelen want geen wachttijden aan de grens en geen vreemde valuta met moeilijke omrekensommetjes, that's it.
-
Niet elke babyboomer is blijven hangen in de flowerpowertijd. Ik ken er meer dan genoeg die dezelfde zorgen hebben omtrent de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen, als in dit stuk van Hans Janssen weer treffend beschreven: het grote gevaar dat ons allen bedreigt, de islamisering van het vrije Westen met bijbehorende nadelen en gevaren.

appelvink | 07-03-15 | 13:40

... En nog wat: de (nog) vrije, democratische en seculiere westerse samenlevingen moeten eens ophouden de islam als een religie te beschouwen.

De islam is - in de meeste islamitische landen - een staatsvorm. Een totalitaire, wel te verstaan.
De islam is - in niet-islamitische landen - een streven náár die staatsvorm, en aangezien dat streven gaat middels opdringerig gedrag, eisen-stellerij, op niets gebaseerde arrogantie, fraude, leugenachtigheid en intimidatie, is het streven naar de islamitische staatsvorm als zodanig een bedreiging voor elke westerse samenleving.

Kort gezegd zou de islam vooralsnog - met de nadruk op vooralsnog - om te beginnen volledig uit het openbare leven verbannen moeten worden; de zichtbaarheid én merkbaarheid van een bedreiging moet immers worden weggenomen, wil je die bedreiging ontkrachten.

Is die zichtbaarheid en merkbaarheid eenmaal weggenomen, kun je verdere stappen overwegen tot een totaal verbod op deze naargeestige en destructieve doctrine, zoals ook ooit het proces van 'denazificatie' met succes is ingezet direct na de Tweede Wereldoorlog.

Doet de westerse wereld dit niet, dan is er, naar ik vrees, een Derde Wereldoorlog voor nodig om alsnog tot dat inzicht en tot dat verbod te komen.

De islam leidt, behalve tot achterlijkheid, tweedracht en gewelddadigheid, vooral ook tot morele rotting. Dat moeten we niet willen, met zijn allen.

En ik ben eigenlijk continu verbaasd over het feit dat nog maar zo weinigen tot dit besef zijn gekomen.

Peter Emile | 07-03-15 | 13:39

Melchior C Balthasar | 07-03-15 | 12:57. Ik ook, maar dat schijnt juist niet te kunnen, we zijn overgeleverd aan en door een naieve overheid. En dat zulks mogelijk is heeft Israel al bewezen.

R. E. Calcitrant | 07-03-15 | 13:38

@2N3055 | 07-03-15 | 12:59
Klopt die klaplopers nemen de betaalbare huizen in beslag, moet van onze regering, en de NL er mag buiten belasting te betalen om de klapmongolen te onderhouden zich scheel betalen aan huur of hypo, dubbel op genaaid.

Uw Verzekeringsadvis | 07-03-15 | 13:36

De Islam is als The Borg. We hebben een Jean Luc Picard nodig:

NO! NOOOOOOOOO!!! I will not sacrifice the Enterprise. We've made too many compromises already, too many retreats. They invade our space, and we fall back. They assimilate entire worlds, and we fall back. Not again. The line must be drawn here! This far, no further! And I will make them pay for what they've done!

Poekieman | 07-03-15 | 13:35

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 13:25
je onderschat die moslimidioten.
een paarhonderd van die mongolen en heel Nederland is in de ban van terreur en angst. in de randstad zijn voldoende ak's en aanhangers van de achterlijke ideologie aanwezig. onze overheid is hier echt wel van op de hoogte maar verkiest de andere kant op te kijken.
we zijn verworden tot toekomstig collateral damage als het aan de overheid ligt.

kaplaarzenverkoper | 07-03-15 | 13:33

' Er zijn zo'n 650 Duitsers naar Syrië en Irak gereisd om daar te vechten bij islamistische groeperingen.

Dat heeft minister Thomas de Mazière van Binnenlandse Zaken gezegd in een interview op de televisiezender ZDF. Negen maanden geleden sprak de Duitse veiligheidsdienst BfV nog over 320 jihadisten.

Het gaat voornamelijk om jonge moslims die niet van oorsprong Duits zijn of ouders hebben die niet in Duitsland geboren zijn. De jihadisten zijn in Duitsland geradicaliseerd. '
-
alle raus !!

(c)ZWITSUL | 07-03-15 | 13:29

Als je kijkt naar hoeveel policore Gutmenschen er zijn, zakt de moed je in de schoenen. En als je de indoctrinatie in ogenschouw neemt die dagelijks gebezigd wordt in de recruteringsinstituten van de multiculturele heilstaat, vroeger bekend onder de naam "school", rijzen je grijze haren ten berge. De kruiperigheid die bij een hoop mensen heerst doet in ieder geval de hoop op een snelle ommekeer doven. De multicul orthodoxie is minstens zo verstikkend als 10 islams bij elkaar.

Rest In Privacy | 07-03-15 | 13:28

Ik zie het allemaal niet zo somber in. Als de nood aan de man is, zal de Nederlandse bevolking in opstand komen. Niet met geweld, maar met verfijnde middelen om de hele overheid op elk niveau plat te leggen. En dat kan zo lang duren totdat de overheid aangeeft dat ze ook naar het volk kunnen luisteren.

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 13:25

Als ik zo lees stemt iedereen hier op de PVV. Ik overigens ook!
Maar ik probeer ook anderen over te halen met redelijke argumenten om in ieders geval niet op de heersende gevestigde partijen te stemmen.
Inmiddels heb ik in mijn omgeving zekers 2 personen tot andere gedachten kunnen brengen. Een VVD en D666 stemmer. Ondernemer en onderwijzeres.
Als iedereen zijn energie hier in steekt komen we misschien een klein stapje verder

wakker worden | 07-03-15 | 13:25

Ik haat de islam, ik haat moslims, ik haat Mohammed (zacht sjanker zij met hem) en ik haat allah.

griffin peterson | 07-03-15 | 13:21

Even dit. Opdat wij het niet vergeten!
Enquête; ( meneer Asscher let u even op) 70 % van de Nederlandse moslims geven de voorkeur aan de Sharia boven de Nederlandse wetgeving! Feit!

Lexus01 | 07-03-15 | 13:20

Schaaldier 13:06
.
Wat een onzin. Lees eens wat van Ayn Rand. De mens heeft de KEUZE om rationeel te handelen of vanuit emotie.
.
En als iedereen er nou gewoon eens voor KIEST om rationeel te handelen, dan ben je driekwart van de ellende in de wereld kwijt.
.
Overheden weten dit dondersgoed en trachten daarom doorlopend de mens in emtionele staat van bewustzijn te houden. Daarom ziet u doorlopend ellende op het journaal en ingebrachte buttpluggen op Nederland 3. Daarom straft de overheid criminaliteit niet. En daarom maakt de overheid de homogeniteit in het land kapot. Het gaat allemaal om de onderdanen in een doorlopende emotionele toestand te houden..
.
Zou de mens rationeel worden, dan ziet men tenslotte in dat de overheid een nutteloze criminele organisatie is.

De Libertariër | 07-03-15 | 13:18

Weet je Hans, er zijn nog altijd miljoenen NIET moslims in dit land, dus zie het helemaal niet zo somber in als jij.

Want als kaaskoppen een proces op gang brengen, dan doen we dat met Westerse precisie en hebben onze geachte volksvertegenwoordigers hier OOK geen antwoord op.
En dat proces begint aardig op gang te komen.

Dhr. de Wit | 07-03-15 | 13:17

@ Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 13:03

Hoop doet leven, en de 80-jarige oorlog is gevoerd door Nederlanders en gewonnen bovendien, maar makkelijk zal het hoe dan ook zeker niet zijn.

HoogToontje | 07-03-15 | 13:16

Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 13:10
Daar heb je helemaal gelijk in. Maar is het niet zo, dat ook daar hulp van buitenaf aan te pas kwam?
Maar zoals ik al eerder zei, hoop doet leven en ook de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus jouw veronderstelling deel ik graag, want ik en veel mensen die ik spreek voelen hetzelfde als jij. There's something in the air.

Vigil | 07-03-15 | 13:15

2N3055 | 07-03-15 | 12:59

Goede ideeën geeft u! Ik hoop dat u hiermee tot onze leiders kunt doordringen.

Schaaldier | 07-03-15 | 13:15

@Vigil | 07-03-15 | 13:02
Nederland is de DDR al ver voorbij als het gaat om de ambtenarendictatuur. En toch viel ook die Berlijnse Muur van de ene dag op de andere. Niemand zag het echt aankomen, maar je voelde de onderhuidse verandering. Nee, stond niets over in de gelijkgeschakelde pers.

Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 13:10

@Benedict Broere | 07-03-15 | 12:55

Persoonlijk word ik er niet zo zelfislamiseerderig van hoor. Eigenlijk elke dag een beetje strijdbaarder. Mijn vrijheid is een geboorterecht dat ik met alle middelen noodzakelijk zal verdedigen. Wee de mossel of de politiekcorrecte uitvoerder die mijn erf durft te betreden om dat geboorterecht af te nemen.

Parel van het Zuiden | 07-03-15 | 13:10

2N3055 | 07-03-15 | 12:59
Heel juist opgemerkt!

Vigil | 07-03-15 | 13:08

Alle emoties zijn terug te voeren op slechts 2 basisemoties: angst en liefde. Iedereen laat zich constant door één van deze twee leiden, meestal onbewust. Helaas moeten we constateren dat onze maatschappij (niet alleen overheid) zich momenteel steeds meer laat leiden door angst. De dualiteit wordt steeds meer zichtbaar en voelbaar. Tot we op een punt komen dat we bewust moeten kiezen waardoor we ons voortaan laten leiden. Angst of liefde, negativiteit of positiviteit, donker of licht. Dit voert veel verder dan religie en politiek. Hoe sta je in het leven en wat betekent dit voor je denkbeelden en keuzes die je in deze duale wereld hebt, voor de lange termijn?

Schaaldier | 07-03-15 | 13:06

Hans Jansen. Kampioen in het benoemen van islamproblematiek en levert nu een uitstekend stuk in, aangaande de mechaniek waarmee een klein groepje onbuigbare Ideologisten een grote groep Popperiaanse Pragmatisten de wil oplegt... Het is hetzelfde verhaal met een VVD-PVDA coalitie. Een compromis tussen de twee komt per definitie neer op meer PVDA beleid. Waar pragmatisme botst op ideologie, komt ideologie er altijd als winnaar uit.
.
Curieus genoeg sluit Jansen zich wel aan bij de pragmatische PVV, die zoals we hebben kunnen zien zelfs een destructieve VVD-CDA coalitie gedoogde en een breekpunt ontbreekpunte, in ruil voor wat pindanootjes... We hebben allemaal brood op de plank nodig, zullen we maar denken...
.
Pragmatisme verliest altijd.... Nu nog een 'ideologie vinden' die exact even onbuigbaar en rigide is als Islam en je hebt in ieder geval een evensterke tegenkracht... Het ligt op het puntje van mijn tong... O ja. Libertarisme natuurlijk.

De Libertariër | 07-03-15 | 13:04

FrankOngerust | 07-03-15 | 12:50
Omdat hun familie en vriendjes in de zieligheidsindustrie werken.

2N3055 | 07-03-15 | 13:04

@HoogToontje | 07-03-15 | 12:54
Alles wat je zegt is juist. En toch keert de wal op een dag het schip. Ik voel het.

Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 13:03

Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 12:41
Daar zit waarschijnlijk wel een grote kern van waarheid in.
Maar het kleine Nederlandje heeft wel een ongekend onderdrukkingsapparaat, waar ze in de DDR nog veel van hadden kunnen leren. Kortom, wat je zegt klopt denk ik wel, maar een en ander zal ws niet mogelijk zijn zonder hulp van buitenaf. En waar zou die hulp vandaan moeten komen? Van de EU, die straks de beschikking heeft over de Europese Gendarmerie Force (Eurogendfor)?
www.eurogendfor.org/nld
Maar goed, hoop doet leven.

Vigil | 07-03-15 | 13:02

Feitelijk moet er gewoon een disclaimer bij Nederlandse paspoorten en verblijfsdocumenten.
.
"Met het accepteren van deze gift van het Nederlandse volk onderschrijf ik automatisch de normen en waarden van dit land en accepteer ik dat wanneer ik deze normen en waarden schend of probeer te beschadigen die gift me weer wordt afgenomen."
.
Weg met hen in plaats van weg met ons!

Parel van het Zuiden | 07-03-15 | 13:01

@2N3055 | 07-03-15 | 12:49
Eens!

Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 13:00

KapiteinClaus | 07-03-15 | 12:47
Dom voorstel, terwijl het anders kan.
Nu maak je iedereen slachtoffer van de islamitische parasieten.
Er is een simpele oplossing.
Maak een telling voor het arbeidsverleden dat iemand heeft. Maak dat ten dele overerfbaar.
Koppel daar financiele rechten aan.
Dat betekent dat een een cat-kauwende islamietische lamlul met het bare minimum moet beginnen.
Dat is altijd nog rijkdom bij zijn afkomst waar hij staand boven een gat moet schijten.
Totdat hij zijn bed uitkomt en gaat werken.
IS NIKS MIS MEE!!!
Elke student moet dat toch? Op kamers, met weinig en ze krijgen er nog een schuld bij.
Daarna begint het zoeken naar en wachten op een huis.
En asielzoekers gaan hier gewoon omheen.
Die beginnen meteen on top.
En dat verhaal is niet meer te accepteren.

2N3055 | 07-03-15 | 12:59

@R. E. Calcitrant | 07-03-15 | 12:33: Een soort kalifaat dus. Ga jij daar maar lekker wonen. Ik leef liever in een vrij land.

Melchior C Balthasar | 07-03-15 | 12:57

Zolang ,Soestdijk BV, nog de meeste aandelen Shell in handen heeft, gaat er niks gebeuren. Ze ontlenen er hun status aan en levenswijze. De handlangers en souffleurs in Den haag vinden het prima zo. Wij zitten met de ellende, niet hun.

Archy Bunker | 07-03-15 | 12:56

Ben het eens met Hans Jansen dat de islamterreur de Westerse wereld in een soort Stockholmsyndroom en zelfislamisering dringt. Maar er is ook de arrogante en naar ik denk zeer naïeve veronderstelling bij politici en wetenschappers, dat moslims vanzelf wel zullen seculariseren en matigen en uiteindelijk normaal in de pas zullen lopen met de moderniteit, als we toegeven aan enige islamisering, een beetje inschikken hier, wat halal eten daar, in de veronderstelling dat dit bij de moslim de gedachte oproept van integratie in en respect voor de moderne open samenleving. Maar dit kan wel eens een uitermate dramatisch mislukkende verwachting zijn, dat de moderne pluriforme open samenleving juist niet verrijkt wordt door de islam, maar er in steeds sterker mate door wordt afgebroken. Wat waarschijnlijk in de praktijk betekent, dat we ermee terecht komen in toestanden van burgeroorlog en politiestaat.

Benedict Broere | 07-03-15 | 12:55

@ Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 12:41

Heel veel Nederlanders pikken het al heel lang niet meer, maar dat maakt tot op heden geen moer uit. Dat heeft iets met de mars door de instituties te maken. Als de babyboomers onder de groene zoden liggen, ja misschien dan, maar of het dan niet al te laat is? Bepaalde wijken in de grote steden zijn nu al overgenomen en feitelijk reddeloos verloren. Hoe langer er niets aan gedaan wordt, hoe erger dit zal worden.

HoogToontje | 07-03-15 | 12:54

Er is een simpel antwoord. De Islam, net als elke andere religie, zien als een parasitaire meme. Een uit de hand gelopen kettingbrief. Een hersenvirus. En de dragers daarvan classificeren als ziek. Dat is een stuk humaner, want zieke mensen bombardeer je niet, maar die probeer je te genezen, of in ieder geval in quarantaine te houden, zeker als ze potentieel schadelijk zijn voor anderen.

zirk | 07-03-15 | 12:54

De islam denkt almachtig te zijn en tolereert dus geen ander geloof. Daarom is er voor de islam geen plaats in europa. Linkse gutmenschen als pechtold en c.s hebben echter meegewerkt aan het massaal binnenhalen van moslims. Een groot deel daarvan houdt zich stil als het om de de misdaden van de extreme moslims en daarmee werken ze mee an het islamiseren van Nederland. Pechtold en c.s zijn blijkbaar bang en willen liever geen lijfwachten. Langzaam maar zeker zien steeds meer mensen wat er aan de hand is. ik mis dan ook nog steeds een concreet plan van aanpak van deze regering .........
Het wordt tijd voor echte actie tegen verdere islamisering van ons eens zo mooie land:
Alle nieuwkomers moeten de eerste 5 jaar geen financiele bijstand (bijstand, huursubsidie, etc ) meer krijgen.
Zodra een land weer veilig is moeten de vluchtelingen teruggaan: Geen permanente verblijfsvergunning meer !
Mensen die met de moslimextremisten gaan meevechten moeten hun NL paspoort worden ontnomen (als ze er meer dan 1 hebben) en alle uitkeringen kunnen dan direct stopgezet worden. Bij terugkomst in NL niet pamperen , maar opsluiten na een proces omdat ze bij een vreemde mogendheid in dienst zijn getreden en aan oorlogsmisdaden hebben meegedaan. Waarom hoor ik daar D66, GL , de PvdA en de SP niet over ........

FrankOngerust | 07-03-15 | 12:50

Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 12:41
Klopt, de islamieten nemen het dhymmie gedrag van de rode landverradende politici en de bijbehorende baantjes machine in de zieligheidsindustie als graadmeter voor de gemiddelde Hollander en zien ons derhalve als laf en zwak.
Dat wordt nog een verrassing.

2N3055 | 07-03-15 | 12:49

"waarom was het verkeerd tot de islam toe te treden? Omdat..."

Nou, deze keer gaat de analyse van Hans verder. Nu nog iets verzinnen waar een actie of resultaat uit voortkomt. We houden van een resultaatgerichte aanpak namelijk. Denken en spreken is het begin. Daar komt het handelen uit voort. Klagen en wijzen niet.

kloopindeslootjijook | 07-03-15 | 12:47

Wat gaan we concreet doen? Wilders aan de macht helpen is op zichzelf geen oplossing.

Het terugdringen van immigratie is een absolute no-brainer. We kunnen derde-generatie Marokkanen geen eens laten integreren, waarom zou je nog meer kanslozen binnenhalen?

Los van dit punt moet je je afvragen waarom ze hierheen willen komen. Een willekeurige Mo of Faat komt niet naar Europa met het idee om het continent te koloniseren. Andere elementen willen dat wellicht wel, waardoor zij een instrument vormen. De reden is simpel: in Europa kan je op een relatief eenvoudige wijze een relatief eenvoudig leven leiden. Je krijgt subsidies, uitkeringen, een woning, je krijgt zelfs meer geld als je meer kinderen hebt. Het is er veilig, er is gezondheidszorg en zelfs het klimaat is je goed gezind.

De voedingsbodem voor deze groep die ook wel liefkozend verzorgingsstaat heet, moet weg. Hierdoor zullen andere groepen ook pijn lijden, maar je trapt wel de fundering voor het hele verhaal weg.

KapiteinClaus | 07-03-15 | 12:47

@HoogToontje | 07-03-15 | 12:32
Vergeet die voorbeelden. Dit is de eerste keer dat Nederland geconfronteerd wordt met islam. Nederlanders pikken dat op een gegeven moment niet meer, die islamclub. En dan gaat het heel snel.

Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 12:41

Peter Emile | 07-03-15 | 12:37

In één woord: geweldige tegel, hoedje af!

eerstneukendanpraten | 07-03-15 | 12:41

Nou Hans,
Ik heb er wel een antwoord op.
En met mij steeds meer.
In den lande zullen burgerts zich organiseren.
En ze hun wijk uit meppen. En hun stad. En hun land.
De geschiedenis leert dat elk verzet van onderuit begint.
Van wat de elite ' tokkies' noemt.
Zo begint het, want 'tokkies' zijn dan wel 'dom' volgens de rode landverradende elite, er is ook zoiets als een massa intelligentie, net als bij mieren.
En die massa intelligentie is at full swing. En die beweging is op gang.
En, Hans, er is éên ding uniek in deze oorlog.
Door het internet kunnen de massa's gekoppeld worden aan hoger opgeleiden, waarmee de massa's zich beter gaan organiseren.
Ik ben hoog opgeleid, en ik stem PVV.
En heel veel mensen die dezeflde opleiding volgden als ik, stemmen PVV.
Niet omdat PVV nu zo zaligmakend is, maar omdat er geen alternatief is.
Geerr Wilders is een held.
Hij maakt wel rare sprongen, zo nu en dan, maar je zou er ook raar van worden, bewaking 24/7
Komt goed.

2N3055 | 07-03-15 | 12:40

Een van de betere stukken van Jansen. Een alarmerende analyse van het sluipende proces van islamisering, gefaciliteerd door laffe politici en een laffe burgerij.

Ik citeer even:
"Een groep van een paar duizend beroepsbooslims is in staat een proces op gang te brengen waarop onze geliefde en capabele regeerders geen antwoord hebben."

In de eerste plaats kan ik mij niet eens meer herinneren wanneer wij sinds Winston Churchill ooit nog een écht "geliefde" politicus in West-Europa hadden. In de tweede plaats is het zeer de vraag of onze regeerders "capabel" zijn, zeker waar het de aanpak van de islam betreft.
De constatering dat de huidige generatie politici geen antwoord heeft op deze dreiging - want het ís niets minder dan een dreiging - is een juiste.

Het antwoord is er wel; maar dat is in de ogen van velen, een zeer onprettig antwoord. Maar daarom niet minder urgent en niet minder noodzakelijk.

Om allerlei vormen van kanker te behandelen, en zodoende de kans op genezing te vergroten, zijn nare therapieën nodig zoals bijvoorbeeld chemo. Daar word je als patiënt goed ziek en heel erg naar van. Zo is het ook met de islam die zich als een kanker inmiddels heeft genesteld tot in de kleinste haarvaten van de samenleving. Wil je je daar als samenleving van genezen, dan zijn nare, draconische maatregelen noodzakelijk. Paardenmiddelen. Maar het is niet anders. We hebben te lang gewacht. De uitzaaiingen zijn al te talrijk. Het wachten is op politici die niet terugdeinzen voor de onvermijdelijke rotzooi die de noodzakelijke behandeling ter gezondmaking van onze samenleving zal veroorzaken. Maar die rotzooi is tijdelijk, mits de behandeling snel, doelgericht en efficiënt wordt doorgevoerd.

Ik noem zo maar wat mogelijkheden:
- Sluiting van alle moskeeën die radicale ideeën verspreiden, of die vijandig staan tegenover de normen en waarden van een vrije, open en democratische westerse samenleving;
- Sluiting van alle moskeeën die draaien op buitenlandse gelden;
- Een bouwstop voor nieuwe moskeeën;
- Uitzetting van ALLE uit het buitenland ingevlogen imams;
- Een verbod op religieuze clubkleding, zoals daar zijn kalotjes, boerka's, niqaabs, chadors, sluiers, hoofddoeken, soepjurken of hoe al die middeleeuwse rouwlakens ook mogen heten waaronder vrouwen weggestopt worden;
- Denaturalisatie van elke moslimradicaal; als je zo nodig in dit kafir-land wil blijven wonen, dan onderschrijf je ook maar de beginselen van deze samenleving. Wil je dat niet, dan mieter je maar op;
- Veel zwaardere straffen voor discriminerend of onderdrukkend gedrag naar vrouwen toe en voor primitieve zaken als eerwraak;
- Zeer strenge maatregelen op scholen tegen moslimse leerlingen die leraren bedreigen of die moeilijk doen over lessen m.b.t. bijvoorbeeld de holocaust;
- Veel zwaardere straffen tegen moslims die critici van de islam bedreigen;
- Terugdraaiing van alle aan moslims tegemoetkomende zaken zoals gebedsruimtes op universiteiten en hogescholen, halal-maaltijden in kantines en in supermarkten.

Ik kan nog wel even doorgaan, maar ik moet nu iets nuttigs gaan doen op deze mooie zaterdag.

Peter Emile | 07-03-15 | 12:37

pluizigkroeshaar | 07-03-15 | 12:30
whahaha +veel

kaplaarzenverkoper | 07-03-15 | 12:36

Vigil | 07-03-15 | 11:28
Grandioos van Machiel de Graaf. Het is hetzelfde als wat Hans Jansen hier zegt en hetzelfde als wat in 'De ondergang van Nederland' (uit 1989!) te lezen is.
Nu een stem op een andere partij dan de PVV brengt dit gruwelijke vooruitzicht weer een stukje dichterbij.

sjoost | 07-03-15 | 12:35

Een oplossing: maak van een heel groot gebied in noord-west europa een Atheistische staat. Geen enkel geloof toegestaan, zelfs geen kenmerken. Beetje gejat van John Lennon, maar stel eens dat dit gebeurt...
Koffers pakken gaat.

R. E. Calcitrant | 07-03-15 | 12:33

@ Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 12:27

Ik ben bang dat ik je optimisme niet kan delen, de lijst met voorbeelden uit de geschiedenis waar een gewelddadige minderheid het volk onder de duim houdt is eindeloos, het tegendeel is de uitzondering.

HoogToontje | 07-03-15 | 12:32

-1x dus
*verdwaasd staarT

højre vær så venlig | 07-03-15 | 12:31

@hØjre vær så venlig | 07-03-15 | 10:37
islam is strijdig met de westerse normen en waarden.
Wat begrijpen onze politici daar precies niet aan?
necrosis | 07-03-15 | 10:49

De politieke leiders van nu zijn opgevoed door een generatie die toendertijd niet de ware islam onder ogen kregen.
Wij ondertussen wel, maar voor de meeste mensen is het blijkbaar moeilijk om iets los te laten wat je je hele leven gehoord hebt.
En daarmee je dus moet besluiten dat je ouders er dus helemaal naast zaten.

højre vær så venlig | 07-03-15 | 12:29

Genoeg is genoeg.
Mooie kreet.
Nu nog omzetten in effectieve daden.
18 maart PVV.

R.B.Scott | 07-03-15 | 12:29

@HoogToontje | 07-03-15 | 12:24
Het volk wint altijd. De elite is kansloos tegen drie miljoen boze pvv-stemmers.
*wir sind das volk*

Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 12:27

Ik kan de moslims wel begrijpen. Je gaat weg uit een land waar je niks mag waar een denkbeeld is van de middeleeuwen met 99,9% achterlijke mensen die daar rondlopen. Tuinkabouters die een sprookjes boek hanteren die het voor het zeggen hebben.

Je komt naar Nederland waar de linkse knuffelaars je alles toereiken. Je mag zelf die achterlijke cultuur hier aan de mensen opleggen tuinkabouter faciliteren in haatgebouwen met torens. In het binnenhof is alleen halal vlees te krijgen dat zegt al genoeg.
De maroks beroven onze autochtonen oudjes zelf doeken
mishandelen oudjes wat laats in Rijswijk gebeurd is.
Westerse vrouwen zijn hoeren en joden en homoseksuele moeten dood.

Wat doet links die zet alleen de aanval in op mensen die dat kenbaar maken en houd de hand boven hun moslim vrienden die langzaam meer en meer nemen.

De oorzaak is al 30 jaar links+d66 wegkijk goedpraat gevolg daarvan is dat islam steeds meer toe-eigent en gewelddadiger word om hun wil op te leggen gevolg daarvan is bv de PVV .....

vinzDH | 07-03-15 | 12:26

Eindelijk iemand die woordelijk omschrijft hoe ik tegen de Islam aankijk.

miff | 07-03-15 | 12:25

Islam terreur zolang defensie specialisten saoedie arabië als goede bondgenoot blijven bestempelen is het einde in zicht:)
Snel varkens en kippen inslaan, schuur bouwen... albert heijn plantjes inslaan.. zilver kopen.. een waterput uitgraven... En een verzetsradiostation opzetten doet:P

13-666 | 07-03-15 | 12:25

de Voorzittert | 07-03-15 | 12:13
.
Eh.. u vergeet de overvallen op hoogbejaarden, ram en plofkraken. Buitenproportionele mishandelingen van conductrices en buschauffeurs. Doodsteken van leraren( Hans Wiers).
.

pluizigkroeshaar | 07-03-15 | 12:24

@ Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 12:12

Maar dan zal de staat (wel) handhavend optreden, met grof geweld, met Berufsverboten, en alle andere machtsmiddelen die men maar kan vinden. Hoeveel kans op succes heeft zo'n ongeorganiseerde groep mensen (met beperkte middelen) die het zat is nu werkelijk?

HoogToontje | 07-03-15 | 12:24

Weer goedgezegd Hans! De rot komt van binnen uit. Met dank aan de Nederlandse Kiezer.

Goedzo | 07-03-15 | 12:21

@Revvoyensovyet City | 07-03-15 | 12:01
Tot 1492 hebben inwoners van India indianen geheten.
Dat kan niet anders.

wakkere_nederlander | 07-03-15 | 12:21

en zo kan ik nog wel een uurtje doorgaan.
de Voorzittert | 07-03-15 | 12:13
=
Mij uitschelden voor "kankerlijer" door een maroc-knurft.

meneer Q | 07-03-15 | 12:21

Het gebruik van de woorden ", neigen, zullen en met weinig moeite" door arabist jansen, maakt van deze lap proza een persoonlijke veronderstelling die bij mij in het kastje met fabels verdwijnt. Om daar nooit meer uit te komen. arabist jansen denkt dat adverteren ook begeren doet.

Skunk57 | 07-03-15 | 12:19

er is wel degelijk een oplossing. helaas mag je in dit geval niet oplossingsgericht spreken, laat staan handelen.
onthoud in ieder geval dat de randstad vol ligt met ak's handgranaten enz. nee, niet bij guurrechtse elementen.
hoeveel idioten heb je nodig om Nederland te ontwrichten? nu, die staan al een tijdje klaar hoor. dank overheid voor jullie geweldige bescherming van ons land en bevolking.

kaplaarzenverkoper | 07-03-15 | 12:18

@Piet Karbiet 12:05
Je vergeet: volle gevangenissen, enorme staatsschuld door uitkeringen, oneindige ondankbaarheid, jodenhaat, vandalisme, sissend hoerengeroep, halalbroodjes in bedrijfskantines, weggejoriste kerstversiering, onderdruk staande feestdagen, shariawijken, terreurdreiging, IS-fanboys, scooterdiefstallen, kalasnikov shootout drugdeals, en zo kan ik nog wel een uurtje doorgaan.

de Voorzittert | 07-03-15 | 12:13

@HoogToontje | 07-03-15 | 12:08
Vergeet de vorige oorlog. Je voelt de onderhuidse woede toenemen. Op een dag is een klein dingetje voldoende om de woede in daden om te zetten. Die moslims kennen de Nederlandse ziel niet.

Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 12:12

Zo was er ook eens "kleine, vastberaden groep" gewelddadige linkse activisten die de internationale in alle details serieus nam, en toegepast wilde zien, en nu en dan terreurdaden pleegde www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel... En het had het gewenste resultaat: In 1989 vroegen 1.400 mensen asiel aan, in 2014 bijna 30.000.
Nu nog wachten op een "kleine, vastberaden groep" gewelddadige vrijheidsstrijders die de aloude Westerse cultuur in alle details serieus neemt, "en weer toegepast wil zien". Hoewel... dan breekt in Den Haag natuurlijk ineens wél "de pleuris" uit. Wat ik u brom.

ben kokhals | 07-03-15 | 12:09

@ Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 12:00

De bevrijding in 40-45 kwam ook niet van binnenuit. Tenzij het vrouwenkiesrecht wordt afgeschaft, zou ik niet al te optimistisch gestemd zijn.

HoogToontje | 07-03-15 | 12:08

Als je kan 'islamiseren zonder meerderheid'
kan je ook
'DE-islamiseren zonder meerderheid'.

Enige dat je daarvoor nodig hebt is een beetje meer moskee-bezetters, anti-islam demonstraties / verzoenings-marsen, meer oproepen tot massale afkeuring van het illusoir gebleken links-politiek-correcte-multiculti-waanbeeld.

Maar nu alvast beginnen met deportatie/heenzending/uitzetting van recidive zwaar-criminele haatbaarden, islamitische asielzoekers die hier zitten obv een leugen en iedere voor terrorisme veroordeelde islamiet zou goed helpen.
Er zijn politici (SP, GL, PvdA, D66) die dat inhumaan vinden, maar er gaat wel een heel duidelijke signaalfunctie van uit naar de nog veel meer inhumane terroristische kopschoppende agressieve NLse-maatschappij en staat ondermijnende islamieten.
Zoals Hans Jansen het hier neerschrijft rest NL gewoon geen andere keuze meer. Thee drinken en de zgn dialoog opzoeken werkt niet.

gaffelbaard | 07-03-15 | 12:07

Oh, en vergat Tofik nog.

Piet Karbiet | 07-03-15 | 12:07

En dan die lamlullen die wijzen op alle verrijking die de multi-etnische folklore heeft opgeleverd; broodje shoarma, Hind, couscous, Alib B, een kapsalon, Boularouz, het suikerfeest, Abdelkader Benali.
Ik kan het missen als kiespijn.

Piet Karbiet | 07-03-15 | 12:05

Er is inderdaad geen oplossing. Niet in dit huidige politiek correcte en té sociale systeem. Nog té veel mensen uit de linkse hoek vinden het allemaal niet zo boeiend en kijken braaf weg voor de problemen, bang om ook maar iemand op de lange tenen te stappen. Pas wanneer de wereld letterlijk in brand zal staan, zullen ook deze mensen op hun woorden terugkomen, maar dan is het véél en veel te laat.

Le Roi | 07-03-15 | 12:05

Een groepje moslim jongens, kinderen, dat als een groep hyena's achter een passerend blond meisje aanloopt, welke op het eerste gezicht 4-5 jaar ouder is dan de moslim jongetjes. De jochies praten luid over haar en kijken niet weg van haar rug. De vader/oppas staat ongeveer twintig meter verderop met een oudere man te praten, merkt op wat de jongens doen en glimlacht. Het enige moslim meisje wordt verteld weer achter de vader te gaan staan. Koeltoer 2015, Nederland, Appie Heijn.

LetTheSunshine | 07-03-15 | 12:04

wakkere_nederlander | 07-03-15 | 11:55
Waar woonden de Indiërs dan? En waar zijn ze nu?

Revvoyensovyet City | 07-03-15 | 12:01

Stem tegen de islamisering en voor jezelf! Stem op PVV.
.
Islamknuffelaars zijn landverraders en dienen zwaar gestraft te worden, zegt het voort.

PowPow | 07-03-15 | 12:01

Hans Jansen slaat de spijker weer eens haarscherp op de kop. Goed dat ik straks op hem kan stemmen.

Brou Is Back | 07-03-15 | 12:01

Zo is het, iedere dag 50 tinten grijs. Gaat u maar even krom staan, koran op je kont leggen, en maar bidden. Die domme hollandse koeien, laten ze gewoon bloeien.

Archy Bunker | 07-03-15 | 12:01

@telelezer | 07-03-15 | 11:42
Op een dag keert de wal het schip. De onderhuidse woede bij de Nederlanders neemt toe.

Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 12:00

@Johannes3 | 07-03-15 | 11:53
Je verloor me bij 'altijd weer die vrijmibo'.

wakkere_nederlander | 07-03-15 | 11:59

Je moet op scholen beginnen met de wereld te laten zien zoals die is. Het wegkijken moet daar in elk geval stoppen, anders is er geen houden meer aan.

In Denemarken had iemand een goed idee, zet die cartoons in alle schoolboeken: www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsew...

Behalve de cartoons zou ik ook eens beginnen met de jeugd dagelijks te laten zien wat die fundamentalisten allemaal aanrichten. En de jeugd duidelijk maken dat ze later gewetenloze haatpredikers tegen kunnen komen die hun een paradijs voorhouden terwijl ze alleen maar in de diepst mogelijke ellende worden gestort als ze er op ingaan. Ontkracht bij voorbaat op school al de valse logica die de haatpredikers gebruiken.

Suerte Piet | 07-03-15 | 11:59

Het vervelende is: ik wil Janssens visie eigenlijk niet geloven. Maar je ziet overal om je heen dat hij gelijk aan het krijgen is. Wanneer wordt ook links eens wakker? Wanneer zien zij in dat hun lwven-en-laten-leven-levenshouding wordt afgeschaft zodra moslims de macht hebben?
Ik vrees dat het tegen die tijd niets meer uitmaakt.

Joris Draaksteker | 07-03-15 | 11:58

En oh ja nog een voordeel van de sharia: Iedereen gratis een Kalsnikov. Ook handig want die rotkat van de buren zat hier net weer in de tuin te schijten.

Johannes3 | 07-03-15 | 11:58

@Adversary | 07-03-15 | 11:29
Ik gok op een stuk zuid oost Turkije.
Misschien worden ze wel als helden binnengehaald ook.

wakkere_nederlander | 07-03-15 | 11:57

@geeftnix | 07-03-15 | 11:30
'Amerika ontdekt door Columbus? Echt niet. De indianen woonden er al.'

Daar woonden helemaal geen indianen.
Indianen woonden toen in India.
Hoe de inheemse bevolking dan wel heette heeft niemand geïnteresseerd.
Gewoon te trots om een fout toe te geven.

wakkere_nederlander | 07-03-15 | 11:55

Ik begrijp die aversie tegen de islam niet. Denk eens na wat voor een voordelen de algemene invoering van de sharia in Nederland wel niet heeft:
- Je vrouw dient naar je te luisteren en schoonmoeder kan oprotten want heeft helemaal niets meer te vertellen.
- Besparing op kledingkosten voor de vrouw, Primark, Zeeman en C&A kunnen drastisch bezuinigen op hun assortiment immers boerka's en hoofddoeken is voldoende.
- Heel belangrijk: geen files meer in Nederland want autorijdende vrouwen maken nu een heel groot deel van de verkeersoverlast uit.
- WimLex kan een paar weken op cursus naar Saudi Arabië en daarna Kalief worden. Zijn vrouw dient thuis te blijven en zelf te koken. Kaliefshuis is veel goedkoper dan koningshuis.
-Samson, Geert, Pechthold en Roemer kunnen na een week stage in Marokko een perfect stel imams worden. Misschien kan Mark zelfs wel Ayatollo worden als die goed zijn best doet.
- De rest van het graaivolk in Den Haag komt vrij en kan in het Westland in de kassen worden ingezet. Polen kunnen naar huis.
- Vrijdagmiddag vrij voor iedereen, gezellige samenkomst in de moskeet i.p.v. altijd weer die vrijmibo.
- Ongetwijfeld zijn hierdoor nog veel meer besparingen te realiseren.

Johannes3 | 07-03-15 | 11:53

Oog om oog,tand om tand,al zie ik nog niet zo snel de 13 jarige Carlijn en Frederik met een bomgordeltje omgegespt een moskee binnenstappen.

R.B.Scott | 07-03-15 | 11:51

Hoe gaan we in allahsnaam hier over 50 jaarop terugkijken? Dan bestaat Nederland voor 50% uit moslims en andere inheemse soorten. Diepgewortelde islam door een moslimgemeenschap die dan inmiddels decennia lang mega-moskeeën heeft in elke gemeente. Shariawetgeving in shariawijken en niet te vergeten... voor eeuwig een linkse meerderheid in Eerste én Tweede kamer de islamisering tot het einde der tijden kan garanderen.

de Voorzittert | 07-03-15 | 11:51

Dank hans voor dit bredere perspectief.

3Xniks | 07-03-15 | 11:44

Wetgeving is er primair om minderheden tegen meerheden te beschermen. We (lees niet-moslims) zullen dus nog even moeten wachten tot we beschermd gaan worden.

SanderL | 07-03-15 | 11:44

Lees ik hier de Zwarte Pieten discussie in een ander jasje?

gewoondoorlopen | 07-03-15 | 11:43

Een oud gezegde: "Geen vee is zo stom als stemvee", dus reken er maar vast op mensen: op 18 maart worden het gewoon weer de pro-islam en NL afbraak partijen.
.
Ik kan wel janken over zoveel naiviteit.
Maar als onze vrouwen eerdaags boerka's moeten dragen en onze dochters op 9 jarige leeftijd worden uitgehuwelijkt aan Imams en vechtbooslims en verkocht worden als slavin, dan is het te laat! "Wir haben es nicht gewusst"

telelezer | 07-03-15 | 11:42

@Fijnstoffer| 07-03-15 | 11:36
Die motie zegt duidelijk: belemmer niet de islamisering. Geen misverstand over, toch?

Mocht dat wel zo zijn, dan is de laatste twijfel over de pro-mohamedaanse motieven van de dhimmies in de Tweede Slaapkamer weggenomen toen 125 kamerleden voor het behoud van de koran in de Kamer stemden.

Ze kunnen dat kudtboek geen dag missen.

Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 11:42

@Parel van het Zuiden | 07-03-15 | 11:00
Mooi gezegd. Het is inderdaad een of/of-keuze. Dit inzien is een begin van de oplossing.

Driewerf Hoezee | 07-03-15 | 11:37

In de wereld heeft godsdienst alleen maar voor ellende gezorgd. Het is een machtsmiddel van enkele wellustelingen die hun wil door een verzonnen God willen opleggen.

Marc52 | 07-03-15 | 11:37

@Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 11:17
Kan me niet herinneren dat het zo sterk werd gesteld.

Fijnstoffer | 07-03-15 | 11:36

Hoog tijd voor een oorlogskabinet. No more pappen en nahouden. Geen woorden maar daden.
Misschien een select clubje footbalhooligans vragen voor hand en span diensten namens het kabinet.

ilovevarkens | 07-03-15 | 11:35

Helder stuk van Jansen. Oja, @Hans Jansen: wanneer nu WEL bij EchteJannen?

Driewerf Hoezee | 07-03-15 | 11:34

Er is maar 1 antwoord!En dat antwoord begint bij het rood kleuren van het juiste hokje op 18 maart. Het hokje van de PVV welteverstaan!Dit is enige partij die deze gevaren klip en klaar benoemt,en er een adequaat antwoord op heeft.

deraderendraaien | 07-03-15 | 11:32

Suske | 07-03-15 | 11:27

Amerika ontdekt door Columbus? Echt niet. De indianen woonden er al.

geeftnix | 07-03-15 | 11:30

-weggejorist-

Ellada | 07-03-15 | 11:30

We gaan het nog meemaken dat IS z'n eerste territorium op Europees grondgebied claimt. Waarschijnlijk ergens in het zuiden, in een land niet bij machte om er wat tegen te doen. De balkan, albanie, griekenland, spanje. Maar het GAAT gebeuren.

Adversary | 07-03-15 | 11:29

De meerderheid zwijgt en wordt uiteindelijk het zwijgen opgelegd.
Ja, ik weet het ik verval in herhaling,maar kunnen we onszelf nog wel in de spiegel aankijken als we dit laten gebeuren?
Verder wat 'Mark van Leeuwen | 07-03-15 | 10:43' zegt.

swassannuf | 07-03-15 | 11:28

Brenjtje | 07-03-15 | 11:21
Pas maar op met het citeren van Gadaffi. Immers, dat deed Machiel de Graaf ook in de Tweede Kamer.
Goed om daar nog eens even naar te kijken hoe zoiets dan gaat.
nos.nl/video/2005846-pvv-geen-islam-in...

Vigil | 07-03-15 | 11:28

telelezer | 07-03-15 | 11:18
Mee eens. Ophouden met genuanceerd denken.("Enerzijds dit, anderzijds dat...")lever gewoon een proteststem. Je hoeft er overigens niet eeuwig op te stemmen.

geeftnix | 07-03-15 | 11:27

1492. Columbus ontdekt Amerika. Kamer geschokt: "Wij wisten van niets!".

Suske | 07-03-15 | 11:27

Over slimme moslim gezinshereniging gesproken: doet me denken aan een liedje van Henk Elsink: "En haar vader en haar moeder en haar broertjes en haar zusjes en haar oma's en haar opa's en haar ooms en haar tantes kwamen mee..."

Maar ja we weten het helaas allemaal: christen-dom; mo-slim. Ja ze zijn inderdaad dom, de onze (bij ons in dienst zijnde en door ons vet betaalde) volksvertegenwoordigers (kuch).

Maar wij zijn NOG dommer veel door steeds weer op de zelfde landverraders te stemmen

telelezer | 07-03-15 | 11:26

@ Parel van het Zuiden | 07-03-15 | 11:00

er is geen oplossing die makkelijk zal zijn... dan maar onze kop in de zand steken en het over ZZPers en eurocrisis hebben. denken dat een discussie over jihadgangers sneuvelen ja of nee moedig is. die dicussie is niet zo interessant. Jihadgangers zijn slechts een symptoom van een veel groter probleem: de islamisering van Europa.
maar het daar over hebben, betekent dat we ons realiseren moeten dat de democratische weg alleen (helaas, het is een groot goed) dit probleem niet zal kunnen oplossen. Ik vrees dat het op geweld zal uitlopen, en dan zullen wij Europeanen verliezen want zijn sinds WW2 averse zijn tegen iedere vorm van geweld. het is tijd dat we wakker worden; het is 5 na 12. een ieder moet zich vragen wat hij voor hij toekomst wil voor zijn kleinkinderen en wat je gaat doen om de islamisering te stoppen. een kleine stap is consequent de pvda/cda/vvd te boycotten; die hebben het trojaanse paard binnen gehaald.

DubbelDibbel | 07-03-15 | 11:25

Ik kijk op 4 mei altijd trouw naar de dodenherdenking op de dam. Ieder jaar staat er een keurig multiculti basisschool klasje op de eerste rij. Zodra de NPO uitzoomt ziet het voornamelijk wit van de mensen. Dat zijn de momenten waarop de realiteit me het hardste raakt. Dat, en de nieuwsberichten een dag later van mocro's die de gelegde kransen kapot trappen.

vaas klaak | 07-03-15 | 11:24

Het antwoord is heel simpel: radicale moslims tot een uitverkorenen programma laten behoren op het eiland Bouvet in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Dit is wat beter beheersbaar dan Guantánamo bay. Geen internet en geen telefoon. Eenmaal daar naartoe gestuurd is terugkeer niet mogelijk. Gematigde moslims ondertekenen een verdrag waarmee ze erkennen dat de Nederlandse wet boven de islam staat. Niet? Bouvet eiland. Gedrag vertonen waaruit blijkt dat je de NL staat niet als gezaghebbend boven de islam erkent? Bouvet eiland. Fascisme bestrijd je alleen met fascisme, of een grootschalig offensief zoals in WO II.

Boerkablaffer | 07-03-15 | 11:24

De koran en bijbel zijn geen boekjes als een romannetje, het zijn reglementen van organisaties. Het is hoog tijd dat we ze als zodanig gaan behandelen. Want: reglement voetbalvereniging waar is staat dat je dood mag als je de vereniging ooit verlaat zie ik niet zo snel geaccepteerd worden.

nenny | 07-03-15 | 11:21

Een verhelderd artikel. Het enige wat dus helpt is de immigratiestroom van moslim stoppen.

Want hoe meer moslim in je land ,des te sneller de islamisering zal gaan via de demografische veranderingen die immigratie met zich meebrengt.

Helaas doen de regeringen van de EU haast niets om die immigratiestroom van moslims te stoppen. Daarom al Europa er over 50 jaar veel meer "islamitisch" uitzien dan nu het geval is.

Het is zoals Khadaffi heeft gezegd:

"There are signs that Allah will grant vicotry to Islam in Europe without swords, without guns, without conquest. We don need terrorists, we don't need homicide bombers. The 50+ million Muslims (in Europe) will turn it into a muslim continet within a few decades"------Muammar al-Gaddafi.

Brenjtje | 07-03-15 | 11:21

Kortere Hans Jansen:

"We never pay any-one Dane-geld,
No matter how trifling the cost;
For the end of that game is oppression and shame,
And the nation that pays it is lost!"

derpinator | 07-03-15 | 11:20

Laten we dan verdorie eindelijk eens een BEGIN maken en de grenzen sluiten voor nog meer booslims. Stop de "gezinsherenigings" truuk waar elke nieuwkomer weer een tros nieuwkomers mag binnenhalen en die ook weer(ad infinitum).

Stem dan toch verdorie eens een keer op de PVV, want die is de enige die de moed opbrengt om er expliciet voor uit te durven komen iets tegen de islamisering en ondergang van ons goede oude Nederand te willen doen.

Fuk Brussel

telelezer | 07-03-15 | 11:18

Vrede is trouwens een kudtwoord.
Vrede is een lijk in een kist, Hiroshima na de atoombom,
een 100% islamitisch land.
Wie wil er nou vrede?
Ik wil VRIJHEID!
Ik wil daarvoor strijden!
Fuck vrede!

wakkere_nederlander | 07-03-15 | 11:18

Jan Passant mk2 | 07-03-15 | 11:12
Zeker. En vroeger had veel onnozel goedvolk ook nog vaak een beschilderd of koperen bord aan de muur hangen waarop stond
Nooit meer oorlog, vaak afgebeeld met een gebroken geweertje eronder.
We hebben gezien hoe succesvol dat was...

Vigil | 07-03-15 | 11:17

@Fijnstoffer | 07-03-15 | 11:14
Volgens mij was die motie vooral bedoeld om de islamisering ruim baan te geven. *naleest*. Hee! Dat staat er ook.

Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 11:17

En daarom: Weg met de islam, weg met de wegkijkers, stop de illegale import.

Piet Karbiet | 07-03-15 | 11:17

Herinner U de motie van GL/PvdA/SP/D66 waarin zij de regering verzochten dat tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is. Volkomen krankzinnig, en toen alleen bedoeld om de PVV een hak te zetten.
Het zijn juist die partijen die een motie hadden moeten indienen waarin zij de regering verzoeken dat tegengaan van religie een doelstelling van beleid moet zijn.
Vecht dus vooral ook tegen de niet-islamitische en partijpolitieke idioten in ons land. Zij hebben geen strategische langetermijnvisie, beseffen niet meer wat belangrijk is en laten alles maar toe aan islamisering en andere religieuze verdwazing.

Fijnstoffer | 07-03-15 | 11:14

Staaaaaageplaatsen!!!!!!

okkums reezur | 07-03-15 | 11:14

Over vijf jaar zijn de christelijke feestdagen van de kalender verwijderd en komen de islamitische offer- en suikerziektefeestdagen voor in de plaats.

boccaccio | 07-03-15 | 11:14

@Parel van het Zuiden | 07-03-15 | 11:05
Ironie. Die laatste zin van Jansen.

Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 11:13

@Vigil | 07-03-15 | 11:00
De tekst "Nooit meer Auschwitz" op de glasplaat van Gutmensch Jan Wolkers was ook alleen maar een wens. Vergelijkbaar met het briefje van een kind, in de schoen aan Sinterklaas.

"Nooit meer Auschwitz" is, zoals iedere dag weer meer blijkt voor wie de Gutmenschen hoort relativeren & Gutpraten, absoluut-niet een voornemen.

Jan Passant mk2 | 07-03-15 | 11:12

Nazi's zeiden achteraf 'Wij wisten van niets'
Moslims zeggen nu al op voorhand 'Wij weten van niets'

En links trapt er in.
Als Hans Klok zich uitroept tot nieuwe messias heeft hij in no time miljoenen aanhangers.

wakkere_nederlander | 07-03-15 | 11:10

Ik denk dat Dhr. Jansen de situatie goed schetst, maar geen rekening houdt met het feit dat de bevolking de islam meer dan zat is: PEGIDA, EDL, Pro Patria: in heel Europa neemt het verzet toe.
Uiteindelijk zal het verzet een dermate grote kracht worden, dat de politici wel zullen moeten de-islamiseren, omdat anders de pleuris uit gaat breken.
.
Het is dan ook niet de vraag of de revolte komt, maar wanneer. Persoonlijk vind ik dat die beter vroeger dan later kan komen, want hoe langer deze situatie door-ettert, hoe groter de chaos zal worden.
.
Niemand zit op chaos en geweld te wachten, maar wanneer op de huidige koers wordt doorgevaren is het onvermijdelijk. En met elke overdracht van souvereiniteit wordt de kans op revolte groter. Van Brussel hoeft men niet te verwachten dat die iets doet tegen de instroom van kanslozen: sterker nog, die willen er 50 miljoen binnenhalen. Zogenaamd om de vergrijzing op te vangen....

McPhart | 07-03-15 | 11:09

En ondertussen wil stichting vluchtelingenwerk dat we asielzoekers in huis nemen:
www.telegraaf.nl...
Maria.1 | 07-03-15 | 10:36
=
Over een aantal jaren komt een ambtenaar langs om te kijken of er mogelijkheden en kamers vrij zijn in je huis om asielzoekers op te nemen. Na een aantal weken krijg je dan een officieel bericht dat je bent aangewezen om een aantal asielzoekers in huis te nemen.
Uiteraard hoeven Willem en de boven ons gestelden geen bezoek te verwachten.

meneer Q | 07-03-15 | 11:09

Goed en helder stuk van Jansen. En hij heeft helemaal gelijk als hij zegt dat toegeven aan de eisen van Moslims, in de hoop ze te vriend te houden, niet werkt. Dat bleek ook uit het onderzoek van Koopmans waarover o.a. de NRC publiceerde:
.
Uit onderzoek in Nederland en
vijf andere Europese landen blijkt nu dat tweederde van de ondervraagde moslims hun religieuze wetten belangrijker vinden dat de wetten van de landen waarin zij leven.
.
Driekwart vindt daarnaast dat de Koran maar op een manier kan worden geïnterpreteerd. Bovendien zijn Nederlandse moslims strikter in de leer dan bijvoorbeeld moslims in Duitsland.
.
Socioloog Ruud Koopmans, directeur van de onderzoeksgroep migratie van het WZB onderzoekscentrum in Berlijn die deze gegevens deze week publiceerde, noemt dat verschil tussen Nederlandse en Duitse moslims opmerkelijk. Het logenstraft namelijk het heersende idee dat fundamentalisme een reactie zou zijn op institutionele uitsluiting, zo legt hij vandaag uit in NRC Handelsblad:
.
“En dat is dus kennelijk niet zo, want moslims hebben in Duitsland aanmerkelijk minder rechten dan in Nederland. Sterker nog: in geen enkel Europees land hebben moslims zoveel rechten als in Nederland.”

Andreas B. | 07-03-15 | 11:08

@IgNOraNcE | 07-03-15 | 10:34
Islam is vrede
Vuur is koud
Water is droog
Zonlicht is duister

wakkere_nederlander | 07-03-15 | 11:07

Vigil | 07-03-15 | 11:00
Het woordje "ik" is weggevallen in de laatste zin.

Vigil | 07-03-15 | 11:05

@chicago river | 07-03-15 | 10:57

We zullen geen EU leger hebben. Zo'n leger kan niet zonder verdere soevereiniteitsafdrachten via grondwetswijzigingen. Wijzigingen die niet zullen plaatsvinden want de politiek wenst geen inspraak inzake EU onderwerpen. Het zal niet de eerste keer zijn dat de politiek illegaal opereert bij soevereiniteitsoverdrachten.
.
Het kan wel zijn dat de Eurocratie dan een EU leger heeft. Vanzelfsprekend zal dat tegen ons gebruikt worden om de macht te consolideren.

Parel van het Zuiden | 07-03-15 | 11:05

Het waren destijds ook een klein groep SSers die het voor de grote meerderheid van vredelievende nazi's verpestten.
Daarom moeten we niet iedereen die met een hakenkruis over straat gaat wegzetten als fascist.

Zoiets?

wakkere_nederlander | 07-03-15 | 11:04

Rare afsluitende zin. Er is altijd een antwoord. Echter dat antwoord zint veel mensen niet, verstoort het kleine gekoesterde wensdenkwereldje. Het antwoord bij deze materie vergt keuzes maken en consequenties nemen. Er is hier geen compromis. Bescherm je de rechtstaat tegen de intolerante Islam dan zullen er negatieve consequenties zijn voor Islam. Bescherm je de intolerante Islam dan zullen er negatieve consequenties zijn voor de rechtstaat.
.
In Nederland lijken veel mensen bereid de rechtstaat te slachtofferen voor de Islam. De negatieve consequenties ontkennen ze gewoon. En zo zullen ze volhouden dat e.e.a. naast elkaar kan blijven bestaan totdat het te laat is voor de rechtstaat.
.
Politiek correctheid... De doodssteek voor de ratio!

Parel van het Zuiden | 07-03-15 | 11:00

Jan Passant mk2 | 07-03-15 | 10:47
Inderdaad.
Toen er een zekere opperbloksnor met groot succes bezig was zijn club tot grote bloei,invloed en macht te brengen heeft deze meneer wel eens schamper geroepen t.a.v. zijn tegenstanders: "sie wollen es nicht wahrhaben!".
Aan deze zin moet altijd denken als het over Gutmenschen gaat.

Vigil | 07-03-15 | 11:00

De EU heeft inmiddels al het voortouw genomen om elke kritiek op de islam via de justitie aan te pakken. (wetten zijn in voorbereiding)

meneer Q | 07-03-15 | 10:59

De christenen kwamen ook eens naar het toen nog germaanse Nederland.
'Er is geen god dan God' zeiden ze tegen onze voorvaderen die de zon, de maan, het onweer & de liefde aanbaden.
Eenieder die zich niet onderwierp aan de christelijke bezetter werd een kopje kleiner gemaakt.
Vele honderden jaren van onderdrukking en bloedvergieten volgde door toedoen van deze leugenachtige religie die niet de onze was.
Pas recent hebben we de kerk op de knieën gekregen en kan eenieder leven zoals hij of zij dat wil.

Nu komt er uit diezelfde vreselijke zandbak een nieuw nog achterlijker geloof de islam.
Hun heilige boek de koran zegt 'Er is geen god dan allah'.
Jongens we gaan de geschiedenis toch niet helemaal opnieuw over doen?

Oprotten met de islam. Allemaal!

wakkere_nederlander | 07-03-15 | 10:59

@oliebolletje123 | 07-03-15 | 10:57
Eens.

Lewis Lewinsky | 07-03-15 | 10:58

Overigens, mijnheer Jansen, een uitstekend stuk. Zoals we hier in de buurt zeggen: U houden we erin.

oliebolletje123 | 07-03-15 | 10:57

Het is onze politici volledig uit handen geglipt.
Iedereen is volledig het Noorden kwijt.
VVD Van Baalen (zwaaiende knuistjes) in Kiev.
Carin van Groenlinks die slachtpartijen naar Marine Le pen duwt.
Bert Koenders weer terug op Nederlands pluche. Afrika lieveling.
Over 10 jaar hebben we een ´EU leger´. Nou, dat wordt wat.
Ligt een kwijlende Guy Verhofstad in z´n lappenmand z´n succes te vieren.

chicago river | 07-03-15 | 10:57

@Professor Superhirn | 07-03-15 | 10:46
Moslims zullen nooit assimileren, onze tradities en gebruiken deugen niet in de ogen van de islam.
Politiek Den Haag zal een keuze moeten maken tussen het 'pleasen' van de autochtone bevolking versus de wensen van de allochtone bevolking.
Maar die proberen liever 'de boel bij elkaar te houden'.
De woorden van Cohen.....

necrosis | 07-03-15 | 10:57

Een zwart scenario, mijnheer Jansen; toch denk ik dat het, gezien het ontbreken van enige ruggegraat bij veler onzer bestuurders gemakkelijk bewaarheid kan worden. Je merkt het aan vele kleine- en soms ook grote dingen. De kerstpostzegels worden nauwkeurig geschoond van Christelijke symboliek. Het van bovenaf gedwongen aanpassen van inaugurele redes aan Nederlandse universiteiten (prof. van der Horst) UvU. Het begin is er zeker. Wat ik nog veel erger vind, is dat de oppositie hiertegen krachteloos is, omdat ze in wezen wordt gegijzeld door een malloot als Geert Wilders, die er iedere keer weer in slaagt om zijn eigen glazen in te gooien. Hadden we hier maar een kerel als Nigel Farage; n.a.w. zouden we dan een stuk verder zijn.

oliebolletje123 | 07-03-15 | 10:53

@Professor Superhirn | 07-03-15 | 10:46

'oprecht vredelievende en geassimileerde moslims'. Wie is uw huisarts? Ik wil de medicatie die u voorgeschreven krijgt ook.

vaas klaak | 07-03-15 | 10:52

@Maria.1 | 07-03-15 | 10:36
Ondertussen voel ik me een vluchteling in eigen land.
Mag ik bij jou onderduiken ;)

necrosis | 07-03-15 | 10:51

@hØjre vær så venlig | 07-03-15 | 10:37
islam is strijdig met de westerse normen en waarden.
Wat begrijpen onze politici daar precies niet aan?

necrosis | 07-03-15 | 10:49

Het probleem zit hem in de regenten Gutmenschen en andere weldenkers die niet (willen/durven) inzien wat de islam precies is. Het probleem zit hem in de gematigde moslims, die hopen dat de gevaarlijke baarden (islamgeleerden) de duidelijke opdrachten van de profeet minder precies gaan uitleggen.

Wegkijkers en bangeriken, dat is het probleem. Alweer. Binnen 80 jaar opnieuw.

Jan Passant mk2 | 07-03-15 | 10:47

Helemaal, helemaal mee eens. Net zoals een handvol die-hard Nazi's een heel continent met terreur en facisme haar wil oplegde.

Daarom: uitschakelen en uitzetten die haatmoslims, met alle mogelijke middelen. Er is in Europa slechts plaats voor oprecht vredelievende en geassimileerde moslims.

Professor Superhirn | 07-03-15 | 10:46

Dit proces is inderdaad niet meer te keren. Met dank aan de lafaards der politieke elite.

Enige persoonlijk voordeel is dat ik het niet meer ga meemaken omdat het proces tijd kost. En kinderen neem ik niet in deze wereld zoals ie nu is en nog veel erger zal worden.

Het is alleen zo doodzonde van het continent Europa met zoveel mogelijkheden. Een continent dat zich aan de hand van incapabele leiders volledig open stelt voor Barbaarse Oosterlingen.

Realism Is All | 07-03-15 | 10:46

Volgens Italiaanse kranten staan er een miljoen moslims te trappelen bij het strand van Libie om de moslims-gelederen hier te komen versterken.
Wat voor maatregelen worden hier tegen genomen? Een groot gedeelte zal naar Nederland en Duitsland komen. Merkel heeft gezegd dat de islam bij haar welkom is. Geen probleem dus.
In de Telegraaf las ik vandaag dat mensen gevraagd zal worden vluchtelingen in hun huis op te nemen. Neem een asielzoeker in huis, staat er letterlijk.
Meer moslims, meer problemen, meer zorgen.

onnosel | 07-03-15 | 10:46

Maria.1 | 07-03-15 | 10:36

Lijkt me een prima plan! Om te beginnen nemen alle medewerker van Vluchtelingenwerk er eentje in huis, daarna alle leden van GroenLinks. Is er dan nog niet voldoende capaciteit dan nemen alle leden van de PvdA er ook nog eentje in huis vanwege het eerlijke verhaal. Mooi toch?

eerstneukendanpraten | 07-03-15 | 10:44

Rutte zei dat hij Nederland zou beschermen tot de laatste snik... Dan mag hij daar wel eens rap mee gaan beginnen.

wiener mit pommes | 07-03-15 | 10:44

De geschiedenis leert dat men meewerkt met de bezetter. De geschiedenis leert ook dat een bezetter kortere of langere tijd aan de macht is en vervolgens weer terug gedreven wordt. Nederland heeft al veel bezetters over de vloer gehad en sommige nog niet. Dus...

Mark van Leeuwen | 07-03-15 | 10:43

Daarom islam uit Europa.

Heinzz | 07-03-15 | 10:43

-weggejorist-

Berthe | 07-03-15 | 10:43

Mede om dit verhaal, gezien wat er allemaal al is gebeurt moet er in ge gegrepen worden. DOE WAT.

dwar | 07-03-15 | 10:42

Een sluipende vorm van kanker. Maar zoals bij elke andere ziekte, zij zal op een bepaald moment algemeen worden herkend, niet erkend. Ik ben dan ook niet pessimistisch dat een afdoend anti bioticum of bestraling zal worden gevonden.

geeftnix | 07-03-15 | 10:41

Zoals gewoonlijk weer een zeer doorwrochte analyse van de heer Jansen. Chapeau!

Lauwe Koffie | 07-03-15 | 10:40

De grote meerderheid zwijgt en als het te laat is wordt de meerderheid het zwijgen opglegd.

swassannuf | 07-03-15 | 10:39

Reaguurders hebben doorgaans wél het juiste antwoord. Nu de uitvoering nog. Wanneer mogen we weer stemmen?

vaas klaak | 07-03-15 | 10:39

En zo gaat beschaving ten onder aan beschaving.

Roeieber | 07-03-15 | 10:39

Welke capabele en geliefde regeerders? Woon je toevallig niet eens in Nederland of zo?

smartexpat | 07-03-15 | 10:39

Een beetje de Pechtold doctrine dus.

Boy Cot | 07-03-15 | 10:38

Zodra iemand roept dat Islam vredig is, dat daar het tegenovergestelde mee bereikt wordt. Ik zie het altijd als een soort woordgrapje.
-
Overigens ben ik ook niet voor de PVV-aanpak. Ik zou zeggen: helemaal geen boeken verbieden. Geen Mein Kampf, geen Koran, gewoon geen enkel boek. Slechte ideeën bestrijdt men het beste met de ideeën zelf. Mede daardoor zal ik waarschijnlijk nooit PVV stemmen.

Gräf&Stift | 07-03-15 | 10:37

Islam is vrede......
Pas als die zin niet meer in de samenleving verschijnt zijn we in staat om het probleem aan te pakken!

højre vær så venlig | 07-03-15 | 10:37

Islam hoort hier domweg niet thuis..
Anders hadden onze voorvaderen dit kudt geloof ooit wel omarmt. Die zagen tijdens de kruistochten al in dat dit geloof niet deugde..

Ommezwaai | 07-03-15 | 10:36

Jansen laat gek genoeg onvermeld dat dit vooral op lokaal niveau een gevaar is. Buurten met een hoog percentage moslims worden versneld kuffarfrei gemaakt. Homo's wegpesten, kroegen en videotheken bekladden etc. etc. Als dat doel eenmaal bereik is, is er geen weg meer terug vanuit die buurt.

Godsammekraken | 07-03-15 | 10:36

De pijn zit in de laatste zin. Er is geen antwoord

Islamofiel | 07-03-15 | 10:36

Wat een lap text weer zo vroeg op de zaterdag ochtend.

Frie60 | 07-03-15 | 10:35

Tuig

Tony-macaroni | 07-03-15 | 10:35

Islam is vrede...
Microsoft maakt veilige software...
Een BOA heeft hersens...
Flitsen doen we voor de verkeersveiligheid...

Moet ik nog even doorgaan?

IgNOraNcE | 07-03-15 | 10:34

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl