Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

K. Regenjas - Racisme: een islamitisch probleem

eenregenjas.jpgHeuj daar is d'n Regenjas weer. Kom d'r maar in, Jasmans: Ken je dat filmpje van die moslim die 10 uur door de straten van Amsterdam loopt en continu uitgescholden, beschimpt, bespot en vernederd wordt? Nee? Dat kan goed kloppen, want dat filmpje bestaat namelijk niet. Dat is trouwens opmerkelijk te noemen, want de Nederlandse pro-islam lobby zou kreunend klaarkomen bij een dergelijke productie. En waar blijft de viral video van de traditioneel geklede moslim die in de straten van PVV-stemmend Volendam stenen, kogels en verse haringen moet ontwijken om het vege lijf te redden? Als het op wat voor manier dan ook mogelijk was zo’n film te maken, had een stel linkse fatsoensrakkers die al lang in elkaar gedraaid. Het feit dat deze films niet bestaan geeft aan dat het met discriminatie van moslims in Europa wel meevalt vergeleken met de discriminatie van andere groepen mensen. Neem bijvoorbeeld Joden. Een Joods uitziend iemand hoeft zich maar even in de Schilderswijk te wagen of door de verkeerde wijk in Parijs te lopen om door de plaatselijke mohammedaanse medemens onderworpen te worden aan de verschrikkelijkste vormen van racisme. Joodse instellingen zijn ook niet veilig. In ons eigen Nederland wordt het Anne Frank Huis permanent door gewapende agenten bewaakt. Bij Joodse scholen staat zelfs marechaussee. Die beveiliging is bepaald geen overbodige luxe. Kijk naar de aanslag van Mohammed Merah, die gericht kinderen doodschoot op een Joodse school in Toulouse. Kijk ook naar het Joodse museum in Brussel waar bezoekers islamitische euthanasie kregen toegediend. Of naar de supermarkt in Parijs, die zich mocht verheugen op een bezoekje van de religie van de vrede. En, meer recentelijk, de anti-cartoon en anti-Joodse aanslag in Kopenhagen. Reden genoeg om je ernstig zorgen te maken over de veiligheid van Joodse instellingen. Maar waar blijft het autochtone racistische geweld? Hoeveel islamitische scholen worden er permanent bewaakt als bescherming tegen schuimbekkende schietjoden of gewelddadige PVV’ers? Voor hoeveel zwarte scholen in de Bijlmer staan permanent politiehokjes om racistische tokkies op afstand te houden? De relatieve tamheid van autochtone racisten is natuurlijk een goede zaak. Hoe minder geweld, hoe beter. Het vervelende is dat dit niemand ervan weerhoudt moslims toch consequent in een slachtofferrol te plaatsen. Panteia propaganda Bij gebrek aan harde bewijzen voor ernstig antimohammedanisme, wenden de linkse fatsoensrakkers zich tot de wonderlijke wereld van de sociale wetenschappen. In de sociale wetenschappen is namelijk alles mogelijk. Of je nu wilt bewijzen dat vleeseters hufters zijn, dat autochtonen homofoob zijn of dat moslims zielige slachtoffers zijn van van raciscriminatie: het kan allemaal. U verzint de politiek geladen hypothese, en een linkse pseudo-intellectueel DiederikStapelt deskundig het benodigde bewijs in elkaar. Laten we eens kijken naar een onderzoek van bureau Panteia (PDF), dat vorige week rapporteerde dat moslims enorm gediscrimineerd worden op school. Spartacus kraakte dit onderzoek alhier al deskundig en op inhoudelijke gronden. Zo is de gebruikte definitie van moslimdiscriminatie op zijn minst reden voor gefronste wenkbrauwen, want islamkritiek werd op één hoop gegooid met discriminatie. Dat is eigenaardig. Kritiek op de islam is discriminatie van moslims op dezelfde manier dat kritiek op het kapitalisme discriminatie is van VVD’ers: totaal niet. Afgezien van verschillende mega-blunders in het onderzoek, is ook de politieke uitgesprokenheid van bepaalde medewerkers verdacht. Onderzoekster Suzanne Bouma is al sinds haar afstuderen aan de VU (red alert!) uitgesproken multiculti-idealist. Zo pleit ze in haar afstudeerscriptie al voor meer islamitisch onderwijs op openbare scholen. Daarnaast staat haar twitteraccount bol van de rabiaat linkse uitspattingen. Naast een opinie artikel waarin geklaagd wordt dat slechts 3% van de Syrische vluchtelingen Europa bereikt, en een super positief verhaal over LGTB’s in de Koran, retweet ze bijvoorbeeld ook Rob Wijnbergs “middelvinger naar Geert Wilders”. [geen link, De Correspedant houdt niet van reclame - red.]. Je hoeft geen door de wol geverfd cynicus te zijn om te vermoeden dat het “wetenschappelijke” onderzoek naar moslimdiscriminatie eveneens een middelvinger is naar Geert Wilders. Deze dame verantwoordelijk maken voor onderzoek naar de ernst van moslimdiscriminatie is hetzelfde als rapper Appa verantwoordelijk maken voor de beveiliging van een synagoge: beter van niet. Verder treffen we in de begeleidingscommissie van het onderzoek Ineke van der Valk aan. Waar kennen we die ook alweer van..? Horizontale strepen Een tijdje geleden onderzochten wetenschappers of horizontale strepen personen dikker laat lijken. Een Britse komiek merkte op dat dergelijk onderzoek per definitie nergens op slaat. Als er een wetenschappelijk onderzoek voor nodig is om te bepalen of bepaalde kleding je dikker laten lijken, dan zijn de verschillen kennelijk zo verwaarloosbaar klein dat ze in het dagelijks leven niet relevant zijn. Op dezelfde manier kunnen we naar discriminatie kijken. Anti-joods racisme is evident aanwezig in onze samenleving. Je hoeft de krant maar open te slaan om de bloedige voorbeelden voorbij te zien komen. Om bewijs te vinden van moslimdiscriminatie is - brak geformuleerd - wetenschappelijk onderzoek nodig. Zegt dat niet al genoeg? Nu zal niemand ontkennen dat ook autochtonen discrimineren. Een zwarte man uit een metro duwen, bekladding van geloofshuizen, discriminatie op de arbeidsmarkt: voor zover het voorkomt zijn het zeer kwalijke zaken. Maar als we kijken naar het racisme waar een serieuze geweldsdreiging vanuit gaat, het racisme waarbij de kogels in het rond vliegen, het racisme dat vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog rechtvaardigt, dan valt al snel één ding op: het is een islamitisch probleem. En je hoeft er geen academisch onderzoek op los te laten om het te zien, want het staat gewoon in de krant. Was getekend, K. Regenjas

Reaguursels

Inloggen

Heel Europa of erger de hele wereld zwicht onder moslimterreur! islam- is vrede! Het zou beter zijn als de moslims opstappen terug naar eigen land! Het is nu wel bewezen dat integreren onmogelijk is!

Lexus01 | 01-03-15 | 23:50

@DubbelDibbel Helaas moet ik het met je eens zijn. Het is een bende incompetente debielen daar bij de PVV maar er is geen alternatief. Er moet echt iets gaan veranderen en een stem aan een andere partij gaat geen enkele soelaas bieden.
#IslamMinderen

demdem | 01-03-15 | 20:28

Politiek correct achtergrondkoortje: “Islam is vrede, islam is vrede.”
Islamkritiek: “De islam ziet uitkeringen, toelages en subsidies als vanzelfsprekend door de kafir te betalen belastingen. De islam ziet ook de aan hem toegekende rechten als vanzelfsprekend te gebruiken voor de verdere uitbouw van de islam. Zoals de islam de islamkritiek vanzelfsprekend ziet als discriminatie die fors bestreden moet worden en zo mogelijk verboden.”
Islam: “Wat? Islamkritiek? Wij weten je te vinden. Wij zullen je vermoorden. Wij zullen je familie vermoorden. Wij zullen alles overnemen en de islamkritiek uitroeien!!!”
Politiek correct achtergrondkoortje: “Islam is vrede, islam is vrede.”
Islamkritiek: “Zie je wel? Ik doe een beetje islamkritiek en hup: de doodseskaders zijn al in aantocht.”
Politiek correct achtergrondkoortje: “Islam is vrede, islam is vrede.”
Islamkritiek: “De islam gaat ons vrijheid kosten en welvaart en welzijn. Onze cultuur zal dramatisch zakken in al het vergelijkend onderzoek: Social Progress Index, Human Development Index, Good Country Index, Freedom of Press Index, enzovoort. We zullen wegzinken naar het niveau van een derdewereldland. De Verenigde Naties hebben dat nu al voorspeld wat betreft Zweden. Waar de zelfislamisering in volle gang is. En de politiek correcte overheid in oorlog lijkt met de oorspronkelijke cultuur en bevolking.”
Politiek correct achtergrondkoortje: “Islam is vrede, islam is vrede.”
Islamkritiek: “De islam zal voor elkaar krijgen wat eerder het nazisme noch het communisme gelukt is. Namelijk het afbreken van de moderne Westerse cultuur tot het niveau van dictatuur en hellhole.”
Jihadi: “Afbreken? Wij zullen de decadentie van de Westerse wereld vervangen door de heerschappij van Allah. De sharia zal heersen. De ware rechtvaardigheid en de ware vrede.”
Politiek correct achtergrondkoortje: “Islam is vrede, islam is vrede.”

Benedict Broere | 01-03-15 | 20:12

Een paar uitspraken van ons aller Bakito:
- Pseudowetenschappelijk factfree gelul.
- Euh nee. Ik hoef niet te bewijzen dat iets níet bestaat. Jij moet bewijzen dat iets wél bestaat. Wetenschapsfilosofie, brugklasniveau.
- Prima hoor, als jullie elkaar allerlei apocalyptische doemscenario's aanpraten. Maar verwacht niet van weldenkende, rationele mensen dat ze meegaan in deze onzin.

Bakito, als jij dit rijtje ziet word je dan niet misselijk van jezelf?

HekoJ | 01-03-15 | 19:29

Goed stuk! Valt weinig tegenin te brengen. (Getuige ook het opvallend lage aantal zuur-linkse reaguursels.)

Rechtsspraak | 01-03-15 | 16:27

Het aantal is niet relevant, het gaat erom wat de invloed is die men - eventueel met ondersteuning vanuit kapitaalkrachtige landen - uitoefent op de inrichting van de samenleving.

Bernard Couperus | 01-03-15 | 15:35

@Bakito


Het tweede probleem met dat cijfer een vertekend beeld geeft omdat de massale immigratie pas in de loop van de jaren zeventig - met de komst van ruwweg half Surinamen - en tachtig - middels gezinshereniging - op gang kwam. Dat betekent dat eerdere generaties eigenlijk goeddeels autochtoon waren. Omdat halverwege de jaren zeventig ook het gemiddelde aantal kinderen per vrouw onder de 2.0 dook weten we ook vrij zeker dat het precentage moslims van de bevolking *onder* de vijftig aanzienlijk groter is dan het landelijke percentage. En de cultuur van ons land wordt *niet* relevant bepaald door bejaard Nederland, hoe hard de 68-generatie ook anders zou willen.


Kortom, je opmerking dat weldenkende rationele mensen zich geen doemscenario's laten aanpraten is eigenlijk niets meer dan.. pseudowetenschappelijk factfree gelul. Om jou maar eens te citeren.

omanders | 01-03-15 | 13:24

Ben Adam | 01-03-15 | 07:13: "Maar sommige mensen zijn Frontaal blind voor de Naakte waarheid."

Haha, I see what you did there

ZonderNaam | 01-03-15 | 13:17

@Bakito


Het "6% moslims" is een tamelijk apart cijfer. In eerste instantie werd het geschat - het is nergens goed geregistreerd, want dat vinden we niet ethisch - op grond van het feit dat er bepaalde groepen immigranten zijn, en op de percentages van het land van herkomst extrapolerend wordt er een precentage berekend. Later werd dat naar beneden geschroefd vanwege vermeende gelijk scoren van allochtonen en autochtonen op POLS onderzoeken.


Maar in die onderzoeken worden slechts eerste en tweede generatie meegeteld *omdat er geen ethnische registratie* van personen in Nederland is.


De cijfers kloppen niet, zoveel is zeker. Het CBS - waar jouw 6% vandaan komt, ik zal maar even *wel* een bron meegeven, Mister Factfree - erkent dat ook met zoveel woorden:


"Als bijvoorbeeld het percentage islamieten onder de responderende niet-westerse allochtonen lager is dan onder de non-respondenten, dan wordt de omvang van het aantal islamieten onderschat. Is het percentage islamieten onder respondenten evenwel groter dan onder niet-respondenten, dan wordt het percentage islamieten overschat.


Het was niet mogelijk om deze gehanteerde impliciete veronderstelling empirisch na te trekken. Aan de andere kant zijn er vanuit de literatuur ook geen aanwijzingen dat islamitische niet-westerse allochtonen anders responderen in CAPI-interviews dan niet-islamitische niet-westerse allochtonen. De aanname dat er geen verschil is in responsgedrag tussen beide groepen lijkt daarom gerechtvaardigd, en daarmee ook de herweging naar herkomst met de vier onderscheiden herkomstgroepen."


www.cbs.nl/NR/rdonlyres/ACE89EBE-0785-...

omanders | 01-03-15 | 12:14

Ex-jihadi toont zelfkennis: “Ik ben nog altijd moslim, maar ik heb tijdens de periode die ik tussen de polderjihadisten heb doorgebracht, gezien wat een dictatuur teweegbrengt; het gaat van kwaad naar erger. Ze hebben met die rare kadaverdiscipline een soort autistenfeest van de islam gemaakt.”
www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/articl...
Mijn indruk is dat de islam in meest fanate vorm, dus de islam puur, de fundamentalistische islam, een constante aanslag is op het menselijk vermogen tot denken en creativiteit en empathie, om daarentegen mensen te reduceren tot psychopaten die denken het goede te doen door de meest verschrikkelijke mensenrechtenschendingen te plegen en andermans cultuur te vernietigen. En wie denkt dat het hier een probleem betreft dat wel overgaat met veel inzet van jongerenwerkers en wijkagenten en reïntegratietrajecten en welwillendheid jegens moskeebouw en ‘emancipatie in eigen zuil’, die is totaal geschift en faciliteert eigenlijk alleen maar de aanval van de islam op de moderne open samenleving in Nederland.

Benedict Broere | 01-03-15 | 12:10

"Om bewijs te vinden van moslimdiscriminatie is - brak geformuleerd - wetenschappelijk onderzoek nodig. Zegt dat niet al genoeg?"
Dit is ook hetzelfde als een OM dat maandenlang onderzoek moet doen om te bepalen of uitspraken van Wilders misschien strafbaar zijn. Ofwel zoeken naar een strohalm.

Spittertje | 01-03-15 | 11:26

Amen!

Loodje | 01-03-15 | 11:24

Banno22 | 01-03-15

zo is dat !!

Foezela | 01-03-15 | 11:08

Vandaag in het nieuws; ophef om speech Netanyahu.
www.powned.tv/nieuws/buitenland/2015/0...
Artikel kort samengevat;
- Israël is bang voor een atoombom in handen van holocaust predikers,
- het holocaust predikende Iran is bang voor een speech van Israël.

Tja.
Waar zou nou het echte probleem liggen?

Maar het is inderdaad de islam in een notedop.
Bang voor vrijheden en mensenrechten; woedend om cartoons en legohuisjes; uitzinnig van vreugde bij berichten over bloedige aanslagen; voortdurend schreeuwen om genocides, en zich dan "gediscrimineerd" voelen als daar enige kritiek op komt.

Dandruff | 01-03-15 | 11:07

Het wachten is op een politieke persoonlijkheid die gewoon hardop DURFT te zeggen: Dit is Nederland, hier kunnen grappenmakers en tekenaars grappen maken en afbeeldingen maken over Mohammed,Allah en God en Jezus . Als jullie hier niet tegen kunnen, dan is dit land niet de plaats waar jullie gelukkig zullen zijn, dus ga dan weg!
Zo niet, er komen hier strenge straffen op mensen die hier voor eigen rechter gaan spelen!
Geef ze een jaar de tijd en dan een zak(je) geld mee en tenslotte hun Nederlandse pas innemen.Kan niet?? kan wel!

Foezela | 01-03-15 | 10:59

Ik stem al jaren op de PVV. Ik ben het niet met al hun standpunten eens, maar er zijn geen standpunten bij waar ik van walg zoals ik hierboven las.
Welke punten in het PVV verkiezing programma walgt men van? Daar ben ik eigenlijk nieuwsgierig naar.

Mantisomantis | 01-03-15 | 10:50

Islam, het veelkoppige monster zuigt zich inmiddels met zijn tentakels overal aan vast, en laat niet meer los.
Schoorsteenveger | 01-03-15 | 10:28

Juist, en daar komen we niet meer vanaf. En zo ontstaat er een hele nieuwe situatie. De staat valt uitéén in voor- en tegenstanders van de islam, de buurman die te weten komt dat je pvv stemt, kan zomaar je vijand worden. Niks meer aan te doen.
FUBAR. Vriend en vijand worden opnieuw gedefinieerd.

Rest In Privacy | 01-03-15 | 10:43

Psst, potloodje kopen?

Rest In Privacy | 01-03-15 | 10:34

Wat in de weg zit is de Wil van de Verhevene. Er is een Heilig Boek dat de moslims bindt en de kufar monddood maakt en oogkleppen voorschrijft. "Ik ben bereid om de wetten en regels van de samenleving te respecteren voor zover die niet in conflict zijn met mijn geloof" zei Tariq Ramadan, de 'professor in Islamic Studies' die door menig academie en talloze academici op handen wordt gedragen vanwege zijn gematigde toon en zijn zogenaamde bereidheid om als bruggenbouwer te fungeren.
"Wij deugen echt wel, en eenieder die anders beweert is een racist" zegt hij tegen de kufar. "Wij hebben sharia en het wanhopige westen heeft ons en onze sharia nodig" zegt hij zijn broeders en zusters.
Wat in de weg zit is de Wil van de Verhevene. Niemand, maar dan ook niemand, tot aan de Verenigde Naties toe, durft die ter discussie te stellen. Islam, het veelkoppige monster zuigt zich inmiddels met zijn tentakels overal aan vast, en laat niet meer los.

Schoorsteenveger | 01-03-15 | 10:28

6%?? Veel meer volgens mij hoor!! De moslims zijn al jaren bezig om zich wereldwijd te verspreiden en dat us al aardig gelukt. Nog even en iedereen is moslim want dat is hun streven. Weg met die gasten want het waren GASTarbeiders en gasten komen maar GAAN ook weer!

aisha | 01-03-15 | 10:15

Op school worden mijn kinderen al zo ongelofelijk links geïndoctrineerd mijn zoontje van 9 komt thuis met anti PVV gevoelens. Ik durf mijn eigen kinderen niet te vertellen dat ik PVV ga stemmen hoe triest is dit.

dam-dame | 01-03-15 | 09:54

D66: de partij van en voor landverraders.

frisenfruitig | 01-03-15 | 09:47

Op deze wereld hebben moslims vooral herrie met andere moslims die een andere druk... van de koran hebben.
De verhouding gekoraande... (gehemelde) moslims door moslims en westerse bommen/snipers/e.a. is 100 staat tot 3, waar ligt het probleem dus.Leg dat die bontkragen hier eens uit.

grindbak | 01-03-15 | 09:28

Het standaard verhaal in de 2e kamer. Uit kritiek op moslims en Slemiel Roemer staat op en zegt (automatisch) "u zet hele bevolkingsgroepen weg" vervolgens staat Arrogander Pechtold op en zegt (automatisch) "u scheert hele groepen over een kam", dan komt Viezerik Samsom aan de beurt en zegt (automatisch) "u zaait haat"

Alsof we al niet wisten dat niet alle voetbalfans hooligans zijn, dat niet alle Duitsers elke dag braadworst met bier nuttigen, dat niet alle Amerikanen alleen maar hamburgers met cola naar binnen slaan en dat niet alle Nederlanders tulpen in de tuin hebben.

Kom eens met iets nieuws, iets dat we nog niet wisten.

Banno22 | 01-03-15 | 09:25

Nou ja, het is eigenlijk héél simpel waarom er geen autochtoon "racisme" is. Als een autotoon het in z'n hoofd haalt één verkeerd woord te fluisteren over een moslim krijgt ie héél links Nederland over zich heen. Een moslim mag alles, zonder consequenties. Dit is mijn land niet meer.

jdeboer01 | 01-03-15 | 09:08

Dan maar PVV anders wordt D66 te groot dadelijk.

dubbelq | 01-03-15 | 09:00

Laat ik het zo redelijk mogelijk stellen. Als er enige diepgaande harmonie tussen moslims en alle andere bevolkingsgroepen tot stand zou moeten komen, dan hebben moslims een gigantische hoop werk te doen. En dat zie ik er niet van komen.
Ik heb het van mijn zijde vele, vele jaren lang geprobeerd om deze mensen, net als alle anderen in mijn vaderland, als volwaardig medeburgers te beschouwen. Mijn vrijblijvende handreiking werd niet gewaardeerd en bleef onbeantwoord. In beginsel wil ik een ieder, hoe ongelijk men ook zal zijn, als gelijkwaardig beschouwen zonder voorwaarden vooraf. Maar duidelijk, en zonder verdere twijfel, stellen moslims geen prijs op gelijkwaardigheid, en dat heeft zijn toppunt bereikt. Als ik daarbij optel dat in de recente 15 jarige geschiedenis de islam (en er is voor mij maar 1 islam) als een gruwelijk monster dood en verderf zaait, dan is de teerling geworpen. Ze willen per se anders zijn en zich vervreemden van de menselijke maat, prima, dan hang ik ze apart.
Mijn vaderland is door mijn vader en diens voorvaders opgebouwd; met bloed betaald, dat geef je niet weg, tenzij je nergens van houdt. Islam is geen cultuur maar primair een religie en wel een hele onmenselijke. Een moslim gelooft primair in zijn god en laat het andere koud. Islamitise wetten zijn niet democratisch tot stand gekomen en tellen dus niet mee c.q. hebben geen rechtskracht.
Mijn bezwaren tegen islam/moslims zijn:
- intolerant
- weinig tot geen gevoel voor humor
- snel beledigd (religieuzen zijn altijd beledigd)
- geen interesse in samenleving
- gewelddadig, haatdragend en wraakzuchtig

Daarom stem ik vanaf nu Wilders, geen verdere islamisering van NL.

Banno22 | 01-03-15 | 08:31

islam speltip 1: presenteer jezelf altijd als slachtoffer, behorende bij een kwetsbare groep.

SapperDeFlap2166 | 01-03-15 | 08:18

Dit artikel zou door alle aspirant beleidsmakers en opiniemakers (hallo Publieke Omroep!) voor waarheid verklaard en ondertekent moeten worden alvorens ze hun ambt mogen aanvaarden.

Hulde Van Rossum!

Vogelbeest | 01-03-15 | 07:28

Amen.
En over racisme in Nederland: Ja natuurlijk zijn ze er, de achterlijk schreeuwende holenmens.
Maar het Nederlands volk ansich is niet racistisch, ik persoonlijk kom het zelden tegen. Eerder het tegenovergestelde.

Maar sommige mensen zijn Frontaal blind voor de Naakte waarheid.

Ben Adam | 01-03-15 | 07:13

Zolang er geen islam in het spel is lijkt racisme geen
rol te spelen tussen zwarten, joden, aziaten en zelfs homo,s.
www.youtube.com/watch?v=QkR4asPMip4

Haloef | 01-03-15 | 04:04

Nederland was een fijn land om in te wonen. Tegenwoordig moeten Joodse eigendommen beschermd worden, plegen moslimfanaten continue aanslagen her en der in Europa, dringen moslims langzaam maar zeker hun gewoontes aan ons op ( anders discrimineren we ze weer), verschijnen er afschuwelijke (door het extremistische Saoudi arabie gefinancierde) moskeeen in de polder en in de steden en zijn moslims oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken. Welke idioten hebben ze binnengelaten en waarom laten we ze nog steeds binnen ? Als we zonodig vluchtelingen moeten opvangen , dan alleen nog maar Christenen, Kopten etc . We hebben mééér dan genoeg moslims hier'. Tijd voor een ander beleid . Geen VVD en geen D666 meer stemmen, die verloochenen hun eigen autochtone landgenoten alleen maar .

FrankOngerust | 01-03-15 | 02:46

Klopt, maar wel met je wereldbeeld.

Archy Bunker | 01-03-15 | 01:57

Ook diit heeft niks met de Islam te maken!

VeeVeeDoordeplee | 01-03-15 | 01:49

D,r liggen er teveel, met zo,n exoot in het nest, dat vertroebeld je wereldbeeld, ook in Den Haag.

Archy Bunker | 01-03-15 | 01:43

@michello | 28-02-15 | 20:57
Dan word je niet gediscrimineerd, maar _zou je_ gepest kunnen worden

Worst_kaas_scenario | 01-03-15 | 00:44

@ageless

Antisemitisme is gericht tegen het Joodse volk.
Jodendom is een geloof, net zoals Islam en Christendom.
Allemaal Abrahamitische religies die ze door de plee kunnen trekken.

houtvlot | 01-03-15 | 00:12

Islamofobie: De angst om vermoord te worden vanwege het bekritiseren van de islam...

Andiamo | 01-03-15 | 00:00

Robert Redeker, Frans filosoof, werd door op een islam-site ter dood veroordeeld, ontving doodsbedreigingen en wordt sinds 2006 zwaar bewaakt. Weten wij in Nederland natuurlijk niets van:
www.youtube.com/watch?v=L9pgbcnwTrA

Rest In Privacy | 28-02-15 | 23:41

Anekdote: jaren geleden was ik in Volendam met een paar buitenlandse gasten (wat van Nederland laten zien). We zagen een moslim die bij een viskraam paling wilde kopen, maar de kraammeneer legde vriendelijk aan die man uit dat hij die eigenlijk niet mocht eten vanwege zijn geloof. Die visboer wist dat kennelijk nog beter dan hij zelf. Dat vond ik ontzettend netjes van die palingboer, hij had ook zijn kop kunnen houden en een paar gulden winst kunnen maken.

Suerte Piet | 28-02-15 | 23:41

"Een Joods uitziend iemand hoeft zich maar even in de Schilderswijk te wagen of door de verkeerde wijk in Parijs te lopen om door de plaatselijke mohammedaanse medemens onderworpen te worden aan de verschrikkelijkste vormen van racisme."
Aan verschrikkelijke vormen van hatelijke uitingen misschien, maar er is geen Joden ras, dus kan een Jood ook niet onderworpen worden aan eniger vorm van racisme. Ja, misschien als deze Jood chinees is, of een neger.
.
Net zomin als dat moslim kan zeggen dat hij aan racisme onderhevig is alleen omdat hij moslim is, kan een Jood niet zeggen dat er racistische uitingen naar hem worden geroepen, alleen omdat hij er als een Jood uitziet. Hatelijke opmerkingen wel, maar dat is gewoon anders.

Ageless | 28-02-15 | 23:37

Maar eh? Defensie? Nee niet jij barbie!

Ga lipglossen, haartjes kammen en belangrijk wezen (doen alsof). Even aan de kant.

Wanneer mag ik mijn Diemarco 'verplicht' ophalen om dat hatende tuig retour zandbak te sturen?

Ze worden te ambitieus. Schuimbekken en denken vreemd. Wat nou jihad gek. Ja kop een bom.

Komt steeds dichter bij huis. Nee mossels! Geen kalifaat hier! Waar is mijn wapen.

Wil ook strijden voor het goede doel. En dat is niet de profeet.

Vageling | 28-02-15 | 23:37

Good News for Beheaded Christians :
www.youtube.com/watch?v=wLgOH-cS8SU

Voor dit filmpje, om de een of andere drogreden, door youtube wordt weggejorist kan men het beter downloaden.

Rest In Privacy | 28-02-15 | 23:24

Ah, QI gekeken zo te lezen?

Sjnuffel | 28-02-15 | 23:21

Mooi stukje Van Rossum,
Het laat weer zien dat Nederland over gesubsidieerde linkse stichtingen in stand houden om een verhaal te verkondigen mbt discriminatie over islamieten die er in werkelijkheid helemaal niet is! Hoewel ik zelf een pesthekel heb aan discriminatie! Mogen voor mij alle ,radicale idioten islam fanatici, keihart in elke vorm gediscrimineerd, belaagd en aangevallen worden. Tot in de eeuwigheid “amen!”

Landsbelang | 28-02-15 | 23:15

Ontzettend jammer voor het politiek correcte volk dat er geen echte reden is voor het zo vurig begeerde slachtofferschap. Geinig stuk trouwens.

frisenfruitig | 28-02-15 | 23:07

Op de radio nu; 'Bent u gelukkig getrouwd en wilt u vreemdgaan? 2-live.nl.'. Gvd ze propageren overspel. De schoften. Nix is meer heilig.

AntiSoof | 28-02-15 | 23:04

Tsja, al vaker gezegd, socialisme maakt meer kapot dan u lief is.

Mr.Red | 28-02-15 | 22:59

'T probleem is dat een probleem veel te groot wordt gemaakt. Gewoon doorlopen mensen, tik in je gezicht en verder kijken, schop onder je reet of een ander die 't verdient

Dr. Blechtrummel | 28-02-15 | 22:57

Nou.... ik liet van de week een moslimmevrouw en meneer voorgaan bij de kassa, omdat ze maar een paar boodschappen hadden en ik een kar vol.
Ze voelden zich zo bedreigd, dat ze me wel 4 x bedankt hebben.
Kan het ook niet helpen moslimmensjes.... zo ben ik nou eenmaal.


Schietmijmaarlek | 28-02-15 | 22:55

Ja aanslagen door autochtonen en PVV'ers, dat zou heerlijk nieuws zijn. Nou, hopen dat er een breivinkje tussenzit, dat scheelt de PvdA weer 3 zetels! Maar we wachten al zo lang op autochtone aanslagplegers!

funkyd | 28-02-15 | 22:40

@ZZP-er | 28-02-15 | 22:11

*Bitterballen toeschuift doet*

Piet Karbiet | 28-02-15 | 22:36

AntiSoof | 28-02-15 | 22:25
Man- ´Wie is die krant?´. Dat is mooi gevonden. Geen sarcasme. Wist je trouwens dat jouw afkortingletters ´AS´ flink aardig in die ´krant´ staan?

chicago river | 28-02-15 | 22:36

Het staat gewoon in de krant. Ja. Alsof de krant altijd de waarheid schrijft. Wie is die krant? Wie schrijft die stukjes eigenlijk en waarom en wie is de hoofdredacteur en wiens brood eet die weer? Allemaal vragen. (Dat was voor mij een reden om die krant weg te doen, teveel onbeantwoorde vragen.).
Trouwens, dat vermeende 'racisme', is dat misschien niet gewoon een wapen van bepaalde macht? Iedereen kan wel roepen dat hij van deze of gene godsdienst is als hij een aanslag pleegt. Wie controleert dat eigenlijk? In politiek is het al zo vaak gebeurd dat men zich in kleren van de vijand hult, een aanslag pleegt en dan die vijand daarvan beschuldigt.
Dus, eerst zal men moeten bewijzen wat men stelt. En als het om politieke zaken gaat moet er in de diepste diepten gekeken worden. Oppervlakkige bevindingen gelden niet. En dan moet de gene die stelt maar moeten aantonen dat de diepste krochten onderzocht zijn. En dan gaan er velen NAT.

AntiSoof | 28-02-15 | 22:25

Bakito | 28-02-15 | 21:37
Je bedoelt wetenschapsfilosofie Bullshitniveau? Wetenschap is geen rechtbang met een bizar principe van iets bestaat niet tot bewezen. Een wetenschappelijk experiment dient te iets te bewijzen, of expliciet bewijs van het tegendeel te leveren. Je zult dus inderdaad bewijs moeten leveren; je kunt de bewijslast niet bij anderen leggen. Ergo, misschien wil je eens teruggaan naar de brugklas jonge sprinkhaan

arbanafal | 28-02-15 | 22:24

De islam is discriminerend-destructief tegen zoveel aspecten van het menselijk bestaan, dat ik zeer betwijfel of er wel enigszins draaglijk mee te leven valt en het niet steeds gaat over gedrag waarvoor mensen normaal gesproken worden opgesloten in penitentiaire en/of psychiatrische inrichtingen. Over dertig jaar dan zullen de Ruud Koopmansen van deze wereld onomstoteleijk hebben aangetoond dat de islam een enorme schadepost is voor de hele Westerse wereld en voor de wereld in het algemeen, zoals die islam waarschijnlijk miljarden en miljarden euro’s gaat kosten wat betreft bewaking en zorg en veiligheid en afbraak van economische kracht en kwaliteit van cultuur. Waarnaast de politiek correcte illusionisten zich in alle mogelijke bochten zullen wringen om maar niet tot de uiteindelijke en onvermijdelijke conclusie te komen dat die islam inderdaad geen religie van de vrede is en niet vol is van barmhartigheid maar integendeel het soort wereld oplevert waar je je vrouw en kinderen nog geen seconde aan zou willen blootstellen. De verwachting is dus, of dat nou legaal is of niet, dat mensen zich zullen bewapenen en zullen bekwamen in vechtsporten en grote waakhonden zullen aanschaffen, gewoon om de psychoten van de religie van de vrede op een afstand te houden. Zoals er waarschijnlijk ook overal camera’s zullen verschijnen en bewakers en wijkpatrouilles, gewoon om de psychoten van de religie van de vrede in de gaten te houden. Het zogenaamde sociaal kapitaal zal drastisch afnemen, en de paranoia zal drastisch toenemen, en ook het verzet tegen steeds meer en meer en meer islam. Mogelijk eindigt het allemaal in een totalitaire bewakingsstaat, waarin iedereen via ingebouwde electronica 24/7 gevolgd wordt, en er binnen no time robocops naast je staan als je gekke dingen uithaalt, of zelfs maar van plan bent.

Benedict Broere | 28-02-15 | 22:24

ZZP-er | 28-02-15 | 22:08
die doen in overijsel niet mee.

niks is waar | 28-02-15 | 22:23

@ Bakito | 28-02-15 | 22:09
"Pseudowetenschappelijk factfree gelul.

Next!
Bakito | 28-02-15 | 21:24"

En dan voorstellen dat de één met een Ajax shirt aan en één met een keppeltje op door "een paar wijken in Rotterdam" gaan lopen.
Mr Juxtaposition himself.

asylumstreetspanker | 28-02-15 | 22:22


"Ook Noor zoekt liever geen publiciteit, omdat ze er niet van houdt in de slachtofferpositie te verkeren. 'Ik draai zo'n rot situatie liever om naar iets positiefs. En ik ben bang dat het wordt uitvergroot.'

De uitval van de man valt haar zwaar. Ze draagt pas sinds een maand een hoofddoek, hiervoor heeft ze nooit te maken gehad met enige vorm van discriminatie. 'Ik ben ook nog eens in een Nederlandse omgeving opgegroeid.'

Ja ja, El Noor. Maar wel met je kop bij Joop en op de Teevee bij Jinek en Tan.

Je bent een hypocriete leugenares. Keurig conform je geloofje. Met je zaadvragende ogen.

Sod off/

Piet Karbiet | 28-02-15 | 22:19

Bakito | 28-02-15 | 22:09
Ik vergezel graag. Uitje naar west, Marconiplein. Om de ´toon´ te zetten. Rondslenteren rond de Rijnhaven, Maashaven, Katendrechtse Lagendijk (hippe Groenlinks ontwikkeling everywhere). Maar om het niet TE vrolijk te maken, doorstomen naar Charlois(sjaarloos). Afzakkertje in Pendrecht. Als je dan nog je portefeuille hebt.

chicago river | 28-02-15 | 22:19

Slachtoffer rol uitbuiten en een grote bek helpt in Nederland daar zijn sommige minderheden al tijdenlang achter.
Iedereen weet dat behalve het kabinet.

Real Dutch Meat | 28-02-15 | 22:15

Ik sprak laatst iemand die zei dat racisme alleen onder laag opgeleiden voorkwam.
Ik denk dat het wegkijken dus gewoon een onderdeel is geworden om een eigen superior gevoel te kweken en jezelf boven het pleps te plaatsen.

Haloef | 28-02-15 | 22:12

Lewis | 28-02-15 | 22:07
Bakkie is soms redelijk normaal, maar daarna begint ie waarschijnlijk te snuiven, en dan is het mis. Moslims mogen niet drinken maar wel snuiven.
Ik neem nog een pilsje.

ZZP-er | 28-02-15 | 22:11

Wim Venijn | 28-02-15 | 22:07
Okay, laten we samen eens door een paar wijken in Rotterdam lopen. Jij in Ajax-shirt, ik met keppeltje. Deal?

Bakito | 28-02-15 | 22:09

niks is waar | 28-02-15 | 21:00
FNP.

ZZP-er | 28-02-15 | 22:08


Maar ik heb haar wel gevonden; Noor El. Dat verschrikkelijke slachtoffer van Racisme op het CS. Een verwarde man gooide na de moordpartij in Parijs een bierblik naar haar hoofd. www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/ar...
.
Trauma. Gelukkig zijn er camerabeelden.


Kuch.

Piet Karbiet | 28-02-15 | 22:08

@ Bakito | 28-02-15 | 22:00
Blijf toch eens rustig en probeer normaal te discussiëren.
Door wie worden moslims in vredesnaam 'structureel weggezet als minderwaardig volk'? Hier bij GS door sommigen misschien, oké, maar in het publieke debat? Doel je op Wilders? Zou ik bijzonder overdreven vinden, maar zelfs dan: is dat dan structureel?

Lewis | 28-02-15 | 22:07

@Bakito | 28-02-15 | 21:58
Geen slimme vergelijking. Maar goed.... Hoe vaak zijn Feyenoord supporters in het nieuws. En hoe vaak moslims? Ik heb overigens nog geen Feyenoordsupporters honk in mijn stad gezien. Ook geen politieke moord.. etc, etc, etc.

Wim Venijn | 28-02-15 | 22:07

@ Piet Karbiet | 28-02-15 | 21:35
Ik hoop dat uwer koninklijke zetel in een genoegelijk grote ruimte gevestigd is, om al den wijsheden te herbergen...

Dr. Blechtrummel | 28-02-15 | 22:07

Dat hele mosat gebeuren enzo laat voor wat het is. Ik wil weer een nederland zoals ik dat kende uit mijn jeugd en niet van die stier respectloze marokaantjes als je ze ergens op aanspreekt gelijk in de aanval gaan.Als hun ouders ze niets kunnen bij brengen moeten wij Nederlanders het maar doen. Afgelopen met die multiculti islaamshit gewoon aanpassen aan nederlandse normen en waarden. Geloof val me er niet lastig mee en als je een kalifaat wilt ga naar een land waar ze dat wel hebben.Hoe kan je gvd denken dat je een baan krijgt als je in een jurk loopt met een dikke baard??? niemand die je aan neemt als er al werk is,nee een uitkering en aan het staatsinfuus hangen jaren lang en vooral niet aanpassen We worden kapot gemaakt 1 kant islaam, andere kant Europa en die uitvreters in brussel.Ik ben meer bang voor de virtuele winst van D66 dan is het echt gedaan met nederland en is het game over.

Maco3key | 28-02-15 | 22:04

@K. Regenjas
Geweldig stuk. Zeer raak.
Diep triest dat het ook nog vrouwen zijn, zoals Suzanne Bouma en Ineke van der Valk, die zo diep buigen voor de islam. Hollandse 'geleerde' trienen die zouden moeten beseffen dat juist vrouwen zo veel te verliezen hebben met opkomst van de islam. Ik kan bijna niet anders dan concluderen dat ze niet goed weten wat de islam precies inhoudt.

Fijnstoffer | 28-02-15 | 22:03

@ Professor Superhirn | 28-02-15 | 21:44
Dat is waar, dat zag je al bij Fortuyn. Alleen al de prognoses waren voldoende om veel partijen een stuk rechtser te laten worden. Zelfde zie je inderdaad bij Wilders - als zijn partij gereduceerd zou worden, zouden veel partijen hun stoere keutels snel weer intrekken.

Lewis | 28-02-15 | 22:03

@heldheino | 28-02-15 | 21:26
Nee hoor, gezien de daden die hun geloofsgenoten doen overal in de wereld neemt menig ondernemer liever geen mossel aan.
Ik zou ook geen hoogopgeleid brommerclub lid aannemen. Hij kan lullen als brugman maar zijn makkers hebben het verpest.

miko | 28-02-15 | 22:01

Lewis | 28-02-15 | 21:58
Onzin. Moslims worden structureel weggezet als minderwaardig volk. Er is zelfs een politieke partij die als enig doel heeft deze mensen kapot te maken. Aanslagen op moslims zijn natuurlijk een zionistisch complot.

Haal die oude Telegraafs eens uit je reet.

Bakito | 28-02-15 | 22:00

@Bakito | 28-02-15 | 21:58
Welk apocalyptisch doemscenario schets ik dan? Ik zeg alleen dat personen met een religie (al dan niet verplicht door dezelfde religie) hun overtuigen zullen willen uitdragen en verspreiden.

Schemefoil | 28-02-15 | 22:00

Ik moet wel zeggen dat in een of ander EO program, waar de jood voor "kk-jood" werd uitgemaakt, er ook een moslim rondliep in Duindorp die ook niet zo tof werd behandeld.

Maar dat vergat de Regenjas te vermelden.

FRWolt | 28-02-15 | 21:59

Wim Venijn | 28-02-15 | 21:57
Er zijn meer Feyenoordsupporters dan moslims in ons land. Misschien moet je ff met de inwoners van Rome gaan praten.

Bakito | 28-02-15 | 21:58

@ Bakito | 28-02-15 | 21:37
Van Rossems stuk gaat erover dat door velen in de publieke opinie ten onrechte beweerd wordt dat moslims bedreigd en gediscrimineerd worden. Jij noemt dat factfree gelul. Dan vraag ik aan jou: geloof jij dan wél dat moslims in het Westen bedreigd worden? Want zo niet, dan is het dus geen factfree artikel. Maar die vraag mag ik van jou dan niet stellen, want dan ontstijg ik een of ander brugklasniveau niet? Wat een kolder.

Lewis | 28-02-15 | 21:58


Schemefoil | 28-02-15 | 21:55
Prima hoor, als jullie elkaar allerlei apocalyptische doemscenario's aanpraten. Maar verwacht niet van weldenkende, rationele mensen dat ze meegaan in deze onzin.

Bakito | 28-02-15 | 21:58

@ Lewis | 28-02-15 | 21:51
ik heb vroeger ook VVD gestemd... het heeft niks opgeleverd... de huidige partij top is zwak (ik kan mij geen top VVDer voor de geest halen waar ik respect voor heb)... mannen als Bolkenstein ontbreken... dan maar Wilders, zou ik zeggen...

DubbelDibbel | 28-02-15 | 21:57

@Bakito | 28-02-15 | 21:41
Voor die 6% zijn ze wel veelvuldig in het nieuws. Ongeveer 1 miljoen. Waarvan 40% (400.000) extremistische gedachtegoed erop nahoudt.
Flinke aantal om de samenleving te ontwrichten. Enige wat ze kunnen, en zoals u al zelf fijntjes op wees, is dat zij weinig constructiefs kunnen opzetten of kunnen bijdragen aan de samenleving.

Wim Venijn | 28-02-15 | 21:57

Waar bemoeien jullie je mee?
Niet voor ons, tegen ons.
5.65, at you tuig,

Jim Lovell | 28-02-15 | 21:57

@Bakito | 28-02-15 | 21:49
Dat de islam geen homogene groep is is bekend. Maar dan nog sluit dat niet uit dat deze groepen op sommige punten gemeenschappelijke doelen zullen hebben. Zoals bijvoorbeeld het uitdragen en verspreiden van hun religie.
Jezelf vervolgens verschuilen achter het idee dat er verschillende visies bestaan doet hier niets aan af. Maar ook dit zal je waarschijnlijk zelf ook wel weten.

Schemefoil | 28-02-15 | 21:55

@ Bakito | 28-02-15 | 21:41

6%... tja, egypte was ooit een christelijke staat, en hoge percentages van de syrische bevolking waren coor de komst van de Islam eveneens christelijk... vergis je niet, de islam groeit heel hard bonnen Europa. ga maar eens in een buurt als Whitechapel in London kijken; volstrekt gesislamiseerd...

DubbelDibbel | 28-02-15 | 21:53

plus s

Piet Karbiet | 28-02-15 | 21:51

@ DubbelDibbel | 28-02-15 | 21:34
Je verwoordt precies hoe ik het zie. Met als enige verschil dat ik nog koudwatervrees heb om PVV te stemmen. Nog.

Lewis | 28-02-15 | 21:51
-weggejorist-
frank4444 | 28-02-15 | 21:49

Schemefoil | 28-02-15 | 21:47
De bedoeling van wie? De islam is zoals gezegd geen homogene organisatie laat staan een complot van de PvdA.

Bakito | 28-02-15 | 21:49

Het percentage moslims is nog geen 6%.
Bakito | 28-02-15 | 21:41
Welk percentage van de Duitsers in 1933 was overtuigd Nazi, denk je?

Professor Superhirn | 28-02-15 | 21:49

@ niks is waar | 28-02-15 | 21:36

alternatief? VVD ? helaas niet. onder Rutte (en Balkenende) is niks, helemaal niks, tegen de islamisering gedaan... over 10 jaar of zo, zal ook de electorale stroijd verloren zijn... dan heb je een hele generatie kiezers die. zich het pre-islamitische nederland niet kunnen herinneren en zullen we zeer een grote moslimpartij hier hebben. Ik zie dit als een van de laatste mogelijkheden om door middel van verkiezingen nog een statement te maken.... een zwak statement (want Wilders)... maar een andere optie zie ik niet

DubbelDibbel | 28-02-15 | 21:47

Bakito | 28-02-15 | 21:41
De bedoeling van islamisering is dan ook o.a. dat deze huidige 6% verder groeit, maar dat weet je zelf ook wel neem ik aan.

Schemefoil | 28-02-15 | 21:47

Ach, antisemitisme is een zionistisch complot van de CIA-Mossad om de moslims de zwarte piet toe te kunnen schuiven. Want moslims zijn heus de grootste slachtoffers van al dat xenofobistisch racisme en islamofobisme! Heus, alle moslims zijn zwaar getraumatiseerd door al die verdachtmakingen en beledigingen aan het adres van de profeet! En Suzanne Bouma wijst daar gewoon op, academisch onderzoekster zijnde. Want dat is de taak van modern soosjologies onderzoek: de zwakke groepen in de samenleving behoeden voor onderdrukking door dominante blanke mannen en daar maatschappelijk relevante studies voor publiceren zodat beleidsmakers handvaten hebben om een en ander met subsidie recht te kunnen trekken. Of zo. Het gaat om bewustwording en dergelijke.

Stormageddon | 28-02-15 | 21:46

Deze bullshit hebben we allemaal te danken aan het softe pappen, nathouden en thee in de moskee linkse geitenwollensokkenbeleid dat al jarenlang uitgekakt word in dat haagse binnenhof.
Stem vooral nog meer op de pvda en wedden dat het "torenkamertje" binnen no time een minaret wordt.
Als een mocro een overval pleegt en gepakt wordt krijgt het een taakstrafje van hooguit 100 uur, schopt een groep mocro's een homo, jood of minderjarig meisje dat niet gedient is van hun handtastelijke gedrag half dood, ligt het aan " onze cultuur en/of gebrek aan opvoeding van de school" en komen ze daar ongestraft mee weg en wordt er weer een commissie in het leven geroepen om wederom nog meer thee te drinken in de moskee en gaan er miljoenen kansloos over de balk.

Maar als ik overvallen wordt door een mocro en mijzelf verdedig en hem overmeester, wordt ik per direct opgepakt en uiteindelijk veroordeeld tot de zwaarst mogelijke straf, omdat ik Nederlander ben en word geacht de wet te kennen en een gedegen opvoeding van mijn ouders heb gekregen.

Een ander voorbeeld;
Als een mocro tegen mij zegt dat ik een ongelovige hond ben en dat hij mij daarvoor de keel zal doorsnijden, mag dat van ons huidige linkse multicultibeleidsvoerders in Den Haag.

Zeg ik nou tegen die mocro dat hij een kutmocro is met gebrek aan respect en opvoeding, wordt ik opgepakt wegens discriminatie.

Dankzij het jarenlange linkse "thee in de moskee" beleid is er maar een bevolkingsgroep die gediscrimineerd en genaaid wordt en dan zijn de echte Nederlanders met slechts 1 paspoort!

Ronnie L5042 | 28-02-15 | 21:44

DubbelDibbel | 28-02-15
Nog een reden om PVV te stemmen, ook al ben je geen fan van de stijl van Wilders: zetelwinst voor de PVV dwingt andere partijen richting de PVV te schuiven.

Professor Superhirn | 28-02-15 | 21:44

*correctie
Dit is een vals filmpje en ik trapte er met open ogen in. Het is geen filmpje van de islamitische Staat maar van een andere groepering. Haar gekakel tegen het zionistische kwaad op het einde maakt het er ook niet beter op.
Ik had weer eens te vroeg gejuicht.

jeanmondo | 28-02-15 | 21:42

DubbelDibbel | 28-02-15 | 21:34
Islamisering?

Het percentage moslims is nog geen 6%. Die gasten kunnen niet eens een omroep organiseren.

Bakito | 28-02-15 | 21:41

Joden, moslims, ik heb er als saks niks mee.
Wel verneuken jullie onze leefomgeving.

De straf zal niet zoet zijn.

Jim Lovell | 28-02-15 | 21:40
-weggejorist-
frank4444 | 28-02-15 | 21:38

Lewis | 28-02-15 | 21:32
Euh nee. Ik hoef niet te bewijzen dat iets níet bestaat. Jij moet bewijzen dat iets wél bestaat. Wetenschapsfilosofie, brugklasniveau.

Zie ook: Russell's Teapot.

Bakito | 28-02-15 | 21:37

DubbelDibbel | 28-02-15 | 21:34

Ben bang dat je gelijk hebt. Ik weet alleen nog niet of ik het mijzelf kan vergeven dat ik op een populist stem.

niks is waar | 28-02-15 | 21:36

@Jeff Hawke | 28-02-15 | 21:27
Nee hoor, de Amazone zit werd als eleganter gezien.

miko | 28-02-15 | 21:36

Ik zocht laatst nieuwe tegels voor mijn toilet.
Geloof dat ik ze alhier gevonden heb.

Piet Karbiet | 28-02-15 | 21:35

@ Lewis | 28-02-15 | 21:15

ik ben van plan PVV te stemmen. Wilders is een populist, de partij bestaat uit tokkies, en zij economisch is waardeloos, maar het is de enige partij die nog iets probeert tegen de islamisering te doen. Sinda 9-11 de islamisering in een stroomversnelling gekomen, en ik vrees dat we in de volgende decennia de invloed van de islam (=minder vrijheid) , mede door hulp van de linkse policor klasse, zal toenemen. Eurocrisis... dat is op te lossen, dat is tijdelijk, maar mocht de islam hier nog meer macht krijgen (ik voorspel het Houellebecq scenario) dan zal de ondergang van onze beschaving zijn. Ik wil niet dat mijn kleindochter in een boerka loopt... PVdA, d66, cda en helaas VVD zijn te laf om dit gevaar bespreekbaar te maken, laat staan zich er te verzetten... een stem voor de PVV zal niet veel helpen, maar het is beter dan niks

DubbelDibbel | 28-02-15 | 21:34

@ Bakito | 28-02-15 | 21:28
Als je het niet zegt, is het artikel niet factfree.

Lewis | 28-02-15 | 21:32

@staatziegeld | 28-02-15 | 20:58
Harmonie met het geloof?? Welk?

@Lewis | 28-02-15 | 21:21
Is er al hoor.
nl.wikipedia.org/wiki/Ibadisme
Het probleem is dat de Arabische wahabieten en salafisten tempels gingen financieren in Europa.
Een beetje vergelijkbaar met de evangelische kerken in de VS die overal in de wereld opduiken.
Wel met dat verschil dat die wahabieten en Salafisten nogal wat haat meenemen.

miko | 28-02-15 | 21:30

gewoon de sollicitatieplicht bij uitkeringen uitbreiden tot het land van herkomst / tweede paspoort.
@greet: graag gedaan!

Sir EnemA | 28-02-15 | 21:30

Vraagt u zich ook af waarom volksvertegenwoordigers uw leven als arbeider niet gemakkelijker en prettiger maken? Waarom u al zo lang heeft ingeleverd?

Waaraan heeft u de extra kopzorgen eigenlijk 'verdiend'?
 
Waarom doet u eigenlijk niets? Probeer om te starten eens, eenmaal, met moed te stemmen. 65 blijft 65

LetTheSunshine | 28-02-15 | 21:29

Ik adviseer slachtoffers van geweld en misdrijven gepleegd door leden van de islamitische gemeenschap niet alleen aangifte te doen van het vergrijp zelf, maar ook van een misdrijf met een racistisch oogmerk. Want vrijwel zonder uitzondering zijn blanke autochtonen het slachtoffer.

En als oom agent de aangifte van racisme niet wil opnemen, dan even een mailtje naar GS sturen.

Professor Superhirn | 28-02-15 | 21:29

Regenjas heeft kennelijk Elforkani niet gesproken. Zodra de man zijn ogen open doet ziet hij moslimdiscriminatie en belt hij de pliesie, de burgemeester,de volkskrant, Peter R. De Vries en de NOS.
Je wilt toch niet beweren dat de man spoken ziet?

Islamofiel | 28-02-15 | 21:29

Lewis | 28-02-15 | 21:26
Waar zeg ik dat?

Bakito | 28-02-15 | 21:28

@Lewis | 28-02-15 | 21:21
Islamkritiek wordt niet zo vriendelijk ter harte genomen. Hoe zie je die vereniging in de westerse wereld? Vormen van kritiek, is de eerste stap naar modernisering. Tolerantie, acceptatie en meningen van anderen is nog van verre weg binnen de islam. De ontwikkeling van de afgelopen tientallen jaren, zie ik eerder een verergering dan een verbetering in die vereniging met het westerse.

Wim Venijn | 28-02-15 | 21:28

@chicago river | 28-02-15 | 21:17
Vroeger mochten ook hier vrouwen ook alleen in amazonezit paardrijden.

Jeff Hawke | 28-02-15 | 21:27

Lewis | 28-02-15 | 21:15
Snap wat je bedoeld met SGP standpunten maar PVV heeft ook wel veel standpunten waar ik van walg. Dus ik als VVD lid (zelfs raadslid geweest walg van mijn eigen partij) maar ik weet ook niet waar ik wel op moet stemmen.

niks is waar | 28-02-15 | 21:27

@ Bakito | 28-02-15 | 21:24
Jij denkt dat moslims bedreigd worden in West-Europa? En op welke feiten baseer je dát dan?

Lewis | 28-02-15 | 21:26

Ben benieuwd of discriminatie op de arbeidsmarkt ook geldt voor hoog opgeleide moslims. Ik schat dat het allemaal meer te maken heeft met een gebrek aan een diploma of het juist in bezit zijn van een strafblad.

heldheino | 28-02-15 | 21:26

jeanmondo | 28-02-15 | 21:14

Wat oma bedoelt is dat moslims niet tegen elkaar moeten vechten, maar tegen de ongelovigen.

Rest In Privacy | 28-02-15 | 21:26

Pseudowetenschappelijk factfree gelul.

Next!

Bakito | 28-02-15 | 21:24

Roflol. "Voor hoeveel zwarte scholen in de Bijlmer staan politiehokjes.... " ik moest heel hard lachen om het idee alleen al.

ristretto | 28-02-15 | 21:23

@ Lewis | 28-02-15 | 21:15
(Nee, letterlijk kán dat ook niet. Maar het idee zal duidelijk zijn.)

Lewis | 28-02-15 | 21:23

Amen. Zijn de beelden van dat bierkoppende hoofddoekje op het CS al vrijgegeven? Of gebruikt de BBC die voor een documentaire. Wat een haat was dat, zeg. Nou nou nou.

Piet Karbiet | 28-02-15 | 21:22

@ jeanmondo | 28-02-15 | 21:14
Exact, dat is ook mijn standpunt. De enige hoop die we kunnen hebben op een vreedzame integratie van de islam in de Westerse wereld, is dat moslims een variant van de islam ontwikkelen die verenigbaar is met de westerse normen en waarden, met onze manier van leven. Ik ben daar niet optimistisch over, maar het móét. De alternatieven zijn islamisering of een burgeroorlog, binnen twintig jaar. Meer smaken zijn er vrees ik niet.

Lewis | 28-02-15 | 21:21

De Jozias van Aartsen van Lhokseumawe, Indonesie, besloot dat vrouwen zijdelings achterop de scooter moeten meerijden. Why?

Because when they ride with their legs open they are prone to break Shari‘a law´

newsfeed.time.com/2013/01/07/indonesia...

Er gaat dus geen cent naar een moslimland van mijn kant.

chicago river | 28-02-15 | 21:17

Hoe kan je nu van discriminatie spreken als je kritiek hebt op de islam als systeem? Die kritiek geldt dan ook voor moslims die de islam als ideologie ervaren als totalitair uitgangspunt voor de samenleving (onderzoek Ruud Koopmans), maar niet voor moslims die te allen tijde de huidige inrichting van de Nederlandse samenleving boven die van de islam stellen. Hoe kan dit nu ooit discriminatie zijn? Kan je zelfs spreken van moslimhaat? Nee. Islamofoob? Tja, dat is hetzelfde als dat je stelt dat iemand sociofoob is, of kapitalistofoob. Onzinnig dus. Kunnen we dus nu gewoon met open vizier de islam als maatschappij-inrichting ter discussie stellen? Bedankt.

Bernard Couperus | 28-02-15 | 21:16

@ Tja, ik niet, ik weet het ook nog niet. Heb vorige keer nog VVD gestemd, dat is nu volstrekt uitgesloten. SGP zou qua opvattingen inderdaad een optie kunnen zijn, maar ik vind het verkeerd wanneer religieuzen zich in de politiek afzonderen en al helemaal wanneer ze andersdenkenden hun religeuze normen en waarden willen opleggen. De PVV komt het meest in aanmerking, zeker met betrekking tot issues als die in dit artikel worden besproken, maar ik twijfel toch nog altijd. Zo'n Faber ook weer, daar kun je toch niet op stemmen...

Lewis | 28-02-15 | 21:15

@Van Duyvenbode | 28-02-15 | 21:01
Mooi. Sommigen willen het waarschijnlijk niet horen, maar de oplossing - als er überhaupt één is - ligt ook deels binnen de islam. D.w.z. een interpretatie van de islam die uiteindelijk een brug moet slaan naar moderniteit.

jeanmondo | 28-02-15 | 21:14

benjemal | 28-02-15 | 20:46

:)

onnosel | 28-02-15 | 21:13

michello | 28-02-15 | 20:57
Mooi

Emmy Grant | 28-02-15 | 21:06

Triestheid van dit alles is nog wel dat er mensen zijn die de moslims echt als slachtoffer zien. Niet kritisch, oogkleppen voor of gewoon dom. Misschien komt het besef wel als die hakbijl op het punt staat om het hoofd af te hakken. Dan komt het besef dat zij de lamlullen waren die deze ideologie en achterlijkheden gecultiveerd en gefaciliteerd hebben.

Wim Venijn | 28-02-15 | 21:03

Doet me toch altijd weer een genoegen te zien hoe onze kutintellectuelen van de VU in een eenvoudig artikeltje alweer totaal de grond ingestampt worden, alwaar zij dan ook geheel en al tot hun recht komen.
En die sociaal onderzoekers maar moeilijk doen, terwijl het eigenlijk zo ontzettend eenvoudig is.
Maar geeft niet hoor, voor ieder 'wetenschappelijk' artikel in het voordeel van de Islam boren wij populisten datzelfde geloof met gemak weer evenhard de grond in. En zonder subsidiegeld. Mooi he.

ZSU-23-4 | 28-02-15 | 21:02

Goed stuk.
En dan moet Regenjas ook nog een buitenlands voorbeeld noemen van autochtoon racisme.
Het is echt onvoorstelbaar hoe de grootste daders het klaarspelen de rol van het grootste slachtoffer op zich te nemen, en hoe ze daar ook nog in worden gesteund door de meerderheid van links. Verbijsterend voorbeeld daarvan was natuurlijk wat er gebeurde na de recente aanslagen in Parijs.

Lewis | 28-02-15 | 21:02

Youtubehit: oma leest ISIS mongeaulen de les:

www.youtube.com/watch?v=QYRMBy9J2jY

Moslims zijn onder de indruk van dit vrouwtje, omdat zij teksten uit de koran citeert.

Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar de islamitisch-Arabische wereld is weggezonken in barbarij en komt daar in lengte van jaren niet meer uit. De islam is een doodlopende weg.

Rest In Privacy | 28-02-15 | 21:01

Ik wil eigenlijk geen PVV stemmen maar na het debacle bij mijn partij VVD (ja ik schaam mij diep) zie ik eigenlijk geen andere mogelijkheid meer. Heel misschien SGP maar ik kan me niet vinden in hun vrouwen standpunt. Wie geeft mij stem advies.

niks is waar | 28-02-15 | 21:00

Tsja, 60.000 haakneuzen met een dna fetisj leveren veel problemen op.
En laat ik nu juist gek op joden zijn, vrouwen dan, niet die baardige mietjes.

Jim Lovell | 28-02-15 | 20:59

Na de 2e wereldoorlog leefde we in harmonie met het geloof in nederland tot dertig jaar geleden in. omdat de regering ons een nieuw geloof door de strot wil duwen dat word geleid door de zelfde arrogantie hebben we nu dat we nederland moeten beveiligen

staatziegeld | 28-02-15 | 20:58

@VanBukkem | 28-02-15 | 20:50
Tenzij je 8 jaar oud bent, rood haar, sproetjes en een IQ van 150 van je ouders gekregen hebt.

michello | 28-02-15 | 20:57

Dr. Taqiyya, I Presume?

Plukkiehaar | 28-02-15 | 20:56

toch zijn alle palestijnen zielig.
</linksmode>

niks is waar | 28-02-15 | 20:56

Ben heel benieuwd hoeveel geld dit onderzoek het vlegelbureau heeft opgeleverd.
Ik schat zo'n 60.000 euri?

Foezela | 28-02-15 | 20:51

Als je door iedereen gediscrimineerd wordt, dan ligt dat misschien ook wel een beetje aan jezelf, denk ik dan altijd maar.

VanBukkem | 28-02-15 | 20:50

hoe komt het toch dat wanneer je opa ooit een keer uit marokko of turkije hier naar toe kwam, en jij hier als derde generatie geboren bent, dat je nooit de naam kevin, chantal, sterre, karel of sophie hebt, maar dat je altijd altijd tulin, orhan, betul, iren of mohammed of anass heet?

minimá-armezusvan.. | 28-02-15 | 20:47

@onnosel | 28-02-15 | 20:41
Die demonstratie is afgelast wegens ernstige bedreigingen. Uit de hoek van de vreedzame, tolerante, niet discriminerende moslims die ook niets met de islam te maken hebben.

benjemal | 28-02-15 | 20:46

Een goed artikel.
Ik kan me nog herinneren, van vorige week, dat de moskeeën in Gouda beschermd zouden worden tegen de demonstranten van Pro Patria, die in Gouda een mars wilden lopen.
Als de moskeeën in Nederland bescherming nodig hebben, dan moeten er veel gewelddadige, racistische, discriminerende autochtonen rondlopen in dit landje, toch?

onnosel | 28-02-15 | 20:41

Als je met naïviteit een oorlog kon winnen, zou Nederland een supermacht zijn.

ZZP-er | 28-02-15 | 20:41

Dus eigenlijk was dit stuk ( goed geschreven) ook niet nodig . Want een iedere Nederlander weet al waar de echte racisten zitten.

hero_of_heaven | 28-02-15 | 20:40

Heldere taal. Geen naaldhakje tussen te krijgen, tenzij je alles verdraait en wegkijkt. Om 22u spreekt de blonde Limburger. Op NPO2 nog wel.

croque monsieur | 28-02-15 | 20:40

Nou... in de penitentiaire inrichtingen
s slechts een beperkte menukaart met halalfood
hoor, dat riekt toch echt naar discriminatie !

Berthe | 28-02-15 | 20:37

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland