Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - De voordelen van vlaktaks

feynmanenoffeiten.jpg Vandaag kwam het CPB met de conclusie: “Vlaktaks en basisinkomen weinig effectief.” Stevige woorden. Mijn teleurstelling was al groot dat de onderbouwde PDF slechts 18 pagina's telde. Het feest wordt pas compleet als blijkt dat het CPB als enige malloot een vlaktaks beschrijft als het gelijktrekken van de eerste en tweede schrijf en alleen dat. Maar niemand die voorstander is van een vlaktaks of een basisinkomen beschrijft dat voorstel met een marginale aanpassing van een progressief belastingstelsel. Het CPB neemt eerst aan dat je een vlaktaks invoert, zonder de moeite te nemen de bruto uitkeringen aan te passen. Natuurlijk geeft die aanname de conclusie dat de overheid dat plotseling veel geld bespaart, mensen in een uitkering er fors op achteruit zouden gaan én het CPB verwacht dat die mensen dan plotseling wel werk vinden. Het probleem dat een paar dagen werken vanuit een uitkering geen cent oplevert, wordt geeneens besproken. De conclusie van het CPB volgt niet uit het idee vlaktaks, maar volgen uit de aannames die het CPB zelf doet met betrekking tot een zeer summiere invoering van iets wat de naam vlaktaks niet verdient. Wie heeft ooit gezegd dat de vlaktaks bedoeld was om stevig te snijden in bijstandsniveaus? Immers: bij invoering kan je budgettair neutraal de netto uitkeringen gelijk houden. Met de basisinkomen-gedachte doet het CPB precies hetzelfde. Het maakt een aanname over de hoogte, en neemt daarna aan dat moeders niet meer willen werken, omdat het te weinig oplevert. Echter, als je het hele circus van combinatiekortingen, kinderopvangtoeslagen en fiscale ouderschapsregelingen doorrekent, zitten we nu ook al in die financiële en praktische positie, alleen dan verdeeld over een ordner aan bureaucratisch proza. Voorbeeldje Stel, u zit al een tijdje in de bijstand. Waarschijnlijk met schulden. Stel, u accepteert een baan van drie dagen, in de hoop dat het later uitgroeit tot full time. Die baan wordt de eerste periode verrekend met uw uitkering, waardoor u er bij minimumloon geen cent op vooruit gaat. Verdient u beter, dan heeft met minder uren nog steeds eerst effectief 100% belastingdruk. Na enige tijd stopt de uitkering, maar dat maakt niet uit, u dopt uw eigen boontjes. Nee, de hiaat die mensen beangstigt om vanuit een veilige uitkering te gaan werken, komt pas als het contract niet verlengd wordt. Of de werkgever een keertje in betalingsonmacht zit. Waar het loon soms met enige terugwerkende kracht stopt, (je wordt immers hooguit achteraf betaald), neemt het UWV vele weken zo niet maanden om te beslissen over uw nieuwe uitkering. Dan zit je dus minimaal vier weken zonder geld, je moet tijdig je kinderopvangtoeslag stopzetten want je werkt niet, et cetera. Als je alles optelt kloppen de koopkrachtplaatjes wel voor Henk en Ingrid, op de idiote aanname dat iemand het HELE jaar tot dezelfde doelgroep behoort. Plaatjes, inclusief liquiditeitsbegroting voor wisselingen zijn er niet. Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker doen we ook niet. Complex systeem van geldpotjes De echte voordelen van een vlaktaks of basisinkomen zitten niet in een procentje meer of minder. Het voordeel is dat iedere arbeider zijn fiscale positie kan inschatten, dat zichtbaar wordt wanneer werken loont en we stoppen met het rondpompen van toeslagengeld. Het is van het padje af om eerst loonbelasting in te houden om daarna toeslag te ontvangen. Wel of niet een progressief belastingstelsel is een politieke keuze, die mensen in het hart van hun bestaan raakt. Wat we nu hebben is een dermate complex systeem dat de mate waarin je belasting betaalt niet meer een functie is van bezit, of van inkomen, maar van hoeveel moeite je doet om van iedere kleine regeling gebruik te maken, en hoe succesvol je daarin bent. Bijstand is al basisinkomen Wat is er mis om budgettair neutraal voor staat en burger de verstrekking van dergelijke bijstand en haar toeslagen te integreren in de fiscus? Let dus op CPB, je hoeft geen koopkrachtplaatje door te rekenen, want we willen het saldo op iemands girorekening niet wijzigen, we willen alleen het op en aftrekken en rondpompen terug de fiscus in verhuizen, in plaats van onder elkaar op je bankafschrift. Niet alleen voor de belastingbetaler, maar zeker ook voor de fiscus zelf en de personen die vele verstrekkingen ontvangen is het noodzakelijk dat het blauwe leger zich gaat beperken tot 1 loket, 1 afweging, 1 maandelijkse betaling of vordering. 1 controle. Dan kan je ook inzien, berekenen en garanderen dat iemand die 1 uur extra werkt, ook minimaal 1 euro extra verdient. Asociaal Vanuit huis netjes de tijd nemen om zorgvuldig achttien! formuliertjes in te vullen levert 2000 euro in de maand op. Schoon in het handje. Daar valt niet meer tegenop te werken. Vooral niet als gaan werken vanuit de bijstand een hoop onduidelijkheid geeft, je van de eerste duizend euro aan loon niets merkt in je portemonnee en pas daarna valt extra loon in de veel gunstigere eerste schijf. De effectieve “nulde” 100% schijf is niet sociaal, niet liberaal, en tegenovergesteld aan progressief.

Reaguursels

Inloggen

@macmiep.nl | 15-02-15 | 03:55
Dat is veel te kort door de bocht. Ook serviceberoepen kunnen extra welvaart op leveren. Wel ben ik het met je eens dat bepaalde serviceberoepen steriel zijn (geen extra welvaart opleveren). Een voorbeeld van een steriel serviceberoep is een fiscaal expert, hij levert een service die puur in het leven geroepen word door regelgeving, niemand voelt zich beter omdat die expert er is. Niet alle dienstverlenende beroepen zijn echter steriel. Voorbeelden van productieve serviceberoepen zijn kappers, maar ook schilders, loodgieters, automonteurs en (daar is niet iedereen het over eens) bankiers. Neem bijvoorbeeld de automonteur: je zou kunnen zeggen dat hij niets toevoegt, het onderdeel dat hij inbouwt bestaat al en word niet door hem geproduceerd. Tegelijkertijd weet hij wel hoe dat op de juiste manier moet worden ingebouwd en doet hij dit voor je. Zijn beroep is dus (grotendeels) een serviceberoep maar voegt wel degelijk waarde toe, tenzij je denkt dat het productiever is een auto bij een defect naar de sloop te brengen.

potsenmakkert | 16-02-15 | 00:32

@Feynman
Het CPB zal alles doen, bij elkaar liegen bijvoorbeeld, om de subsidies, toeslagen en hoge belastingen in stand te houden.
Zonder deze kunnen nl. pakweg 1 miljoen (vooral PvdA) nutteloze ambtenaren worden ontslagen.

Raider Twix | 15-02-15 | 18:59

We betalen in NL al heel lang flat-taks, dat heet alleen anders.

Omzetbelasting (BTW)
Accijns
BPM
Zorgpremie
Eigen bijdrage
Motorrijtuigbelasting
Mulder schikking
Paspoort leges
Energiebelasting
Gemeentelijke heffingen
enz enz.

Rest In Privacy | 15-02-15 | 13:35

Wat er vooral niet deugt aan het CPB model is dat men de arbeidsmarkt beschouwt als een sellers market, waarin het volume wordt bepaald door het aanbod. Alsof we ergens een banenboom hebben en mensen alleen maar geprikkeld moeten worden er van te gaan plukken.

Sjiek is miech dat | 15-02-15 | 12:19

Nogal een open deur dit. Het idee van basisinkomen en vlaktaks staat namelijk haaks op het huidige beleid van belastingen en (omgekeerd evenredige!) inkomensafhankelijke toeslagen. Natuurlijk concludeert het CPB daaruit dat de laagste inkomensgroepen in het voorgestelde systeem zwaarder getroffen worden, want dat zijn nu netto ontvangers. Het voorbeeld van de bijstandsmoeder met €2.000 netto per maand is daarbij misschien wat extreem, maar nagenoeg iedereen met een inkomen onder modaal ontvangt uit diezelfde bron ook al minimaal huur- en ziektekostentoeslag. In praktische zin is het basisinkomen daarmee niet de bijstandsuitkering van nu, maar bedraagt in de orde van €850 per persoon.

En dat zou inhouden dat een vrijgezelle bankhanger er zo'n €300 op achteruit gaat met de ingediende plannen. En dat is natuurlijk niet eerlijk, ondanks dat deze zelf zijn/haar situatie kan verbeteren door een huisgenoot te zoeken - hetgeen tevens een einde zou maken aan het eindeloze gezanik over woningtekorten - en in plaats van de duurst mogelijke woning te kiezen omdat het toch via de toeslag wordt betaald bewust ged proberen te besparen.

En 22% als vlaktaks is natuurlijk een lachertje. Met inbegrip van de hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait zit ik nu op pak en beet 37% effectieve inkomstenbelasting. PvdA, CDA, D66 en VVD (ja, die ook) zitten er echt niet op te wachten om op deze wijze de welvaart in Nederland opnieuw te verdelen zodat degenen die hun handen uit de mouwen durven steken daar het meest van profiteren.

Pierre Tombal | 15-02-15 | 11:32

Als je geen subsidie of toeslag meer hebt om je eigen achterban zoet te houden, moet je echt politieke vraagstukken gaan oplossen. En dat is net iets te veel gevraagd van de huidige politici.

The_Black_Knight | 15-02-15 | 11:24

'Verlaging van de belastingtarieven zorgt er nauwelijks voor dat meer mensen gaan werken. Het kost bovendien veel geld. Onderzoekers van het Centraal Planbureau concluderen dat in een zaterdag verschenen studie'.

Waar zit het gezond verstand? Minder belasting = meer inkomsten, meer uitgaven, dus bedrijfsleven kan weer personeel aannemen. Zo is het en niet anders, hoeveel rekenmodellen je er ook op loslaat. Is het doel trouwens alleen maar om meer mensen aan het werk te krijgen? Het doel zou toch ook moeten zijn de burgers minder te beroven van hun verdiensten?

Ik wil dat politici zich inhouden, stoppen met al die subsidies. Ze doen taken waar zij niet voor zijn aangesteld. Subsidies op cursus hoofddoekje vouwen, voetbalclubs, gevechtssporten voor jonhge crimineeltjes. Je kunt het zo gek niet bedenken in Amsterdam en dat zal in de rest van Nederland wel niet anders zijn.

Frans1156 | 15-02-15 | 10:51

@ TuurlijkNiet

Ik zou zeggen,geef het goede voorbeeld en lever alvast salaris in.....

Loebas | 15-02-15 | 10:39

kommabijmebinnen | 14-02-15 | 20:45

Hoe kan dat? Mijn boekhouder heeft me verteld dat het geen enkele zin heeft naar het buitenland te verhuizen, omdat je nog 7 jaar verplicht belasting moet betalen in Nl. Heeft hij het fout gehad of zijn de regels veranderd?

Frans1156 | 15-02-15 | 10:10

Très cool: het CPB heeft dat onzinnige plan niet bedacht, hoor.
Heeft het slechts doorgerekend en opgemerkt dat het onzinnig is.
Goedemorgennederland:
Het Centraal Planbureau heeft sinds de oprichting voor het merendeel VVD-directeuren gehad, af en toe een CDA-er en slechts ZELDEN een PvdA-er.

mallekater | 15-02-15 | 09:38

Très cool: het CPB heeft dat onzinnige plan niet bedacht, hoor.
Heeft het slechts doorgerekend en opgemerkt dat het onzinnig is.

mallekater | 15-02-15 | 09:36

Het CPB is een verlengstuk van de PvdA dus wat willen wij. Zoals alle 26 adviesorganen doordrenkt met rood en D66 malloten.

goedemorgennederland | 15-02-15 | 08:50

Die Dumpert aanbiedingen zijn te triest voor woorden. Als we die Chinese zooi zouden willen hebben dan bestellen we het zelf wel op aliexpress.

ren-forrest-ren-e | 15-02-15 | 08:35

Gelukkig is het CPB een volledig onafhankelijke organisatie die altijd correcte cijfers levert en zich niets aantrekt van "bijsturing" door politici die de verkiezingen met angst tegemoet zien. Uche, uche, uche, lust de burger nog een sigaartje uit eigen doos? U gratis aangeboden door wereldvreemde CPB-planners en ivoren-torenpolitici.

Nivelleermarionet | 15-02-15 | 08:25

@ TuurlijkNiet | 14-02-15 | 21:20
Het feit dat V & D failliet gaat, heeft toch vooral te maken met het feit dat ze al jaren geen fatsoenlijk financiel beleid hebben. Het feit dat zij eisen van persoon om loon in te leveren, is tekenend dat zij al jaren geen gezond financiel plan hebben gehad. En is dat bedrijf nou echt zo interresant om daar je geld aan uit te geven ?
Jong personeel die niet weet wat service is en antwoorden weet op simpele vragen. En is hun assortiment nou zo geweldig dat het die hoge prijzen rechtvaardigd ? Heeft niets met egoisme van de nederlander te maken. Meer met gebrek aan visie van de leidinggevenden over een langere periode. Innovatie in een bedrijf is meer dan 1 of ander onzin advies bedrijfje inhuren die voor onzinnige hoge bedragen advies uit brengt die een gemiddelde MBO-er ook kan verzinnen. Het is een feit dat V & D al jaren heeft lopen investeren in onzinnige innovatie als een andere kleur van bedrijfskleding of logo. Maar daadwerkelijke innovatie qua assortiment en know how van het personeel is er nooit geweest. En nu betalen zij de rekening van jaren onzin beleid. Dus kom dan niet aanzetten dat het personeel maar moet gaan bloeden voor de jaren van fuck-ups van managment die er zichzelf wel verrijken met allerlei onzin bonussen want hun targets (gotspe-woord) terwijl de mensen die het echte werk moeten verzetten maar tevreden moeten zijn met geen loonsverlaging. Of in dit geval maar moeten accepteren dat zij loon moeten inleveren. Als ik daar zou werken, zou ik zeggen: tieft maar op met je loonsverlaging. Ik moet straks ook voor mijn gezin zorgen en bij falliesement krijg ik als werknemer toch echt geen bonus mee.

loser | 15-02-15 | 05:17

tja, zolang men er vanuit gaat dat als je mensen maar afknijpt in een uitkeringspositie, dan vinden die mensen wel werk. Maar ja, dan moet er wel werk zijn !!!!!!!!!!! En ga nu niet roepen dat er genoeg werk is: hoe vaak zie je niet vacatures met de meest achterlijke eisen. Mocht je denken dat je hier aan voldoet, dan krijgt je weer zo'n brief: "pas niet in het profiel"-kut antwoord. En laten wij nou eerlijk zijn: ben ik soms de enige die Kamp een lamlul vindt die stelt dat je maar moet verhuizen om een baan te accepteren. Hij heeft zeker geen idee wat een gigantische rompslomp dat oplevert aan verkoop van huis (als dat nog kan); vinden van geschikte woning; vinden van geschikte scholen voor de kinderen; en ondertussen geen zekerheid van je nieuwe werkgever krijgen. Je moet wel een hele randdebiel zijn om vanuit een zekere positie een sprong te wagen naar een onzekere situatie omdat die kerel in pak aan de andere kant van de tafel beloofde dat je minstens voor 1 jaar bij dit bedrijf zou kunnen blijven. Of dat onzalige idee dat je verplicht ben om tot 100 km van je woonplaats een baan te accepteren ?! Sure, wij hebben allemaal een prive chauffeur die ervoor zorgt dat wij kunnen gaan en staan waar wij willen. Zolang de situatie bestaat dat de werkgever totaal geen zekerheid geeft aan een nieuwe werknemer, kan dit systeem de pot op. Kennelijk is men helemaal vergeten dat een mens meer is dan een nummer op de balans dat eigelijk te duur is om in dienst te houden. Die persoon heeft meestal ook een gezin en niet iedereen is bereidt om per dag max. 4 uur te reizen. Laat staan om in het Openbaar Veevervoer te gaan. Is het nou zoveel gevraagd om zekerheid te geven ?

loser | 15-02-15 | 05:05

Laten we er nou maar eerlijk over zijn: er is geen (puur productief) werk voor iedereen. We zijn allang geen productie land meer, dat is allemaal naar goedkopere landen verplaatst c.q. onderweg daar naartoe. De meeste mensen werken in een dienstverlenend beroep, en dat levert netto eigenlijk niks op. (ik zeg niet dat dat werk niet belangrijk is hoor!)
Ik zie dit in de toekomst ook niet snel veranderen. Schelden op uitkeringstrekkers heeft dan ook grotendeels weinig zin.
Het hele systeem van toeslagen, subsidies en uitkeringen houdt een enorme hoop ambtenaren aan het werk, terwijl het gewoon simpeler kan. Geef iedereen een basisinkomen en laat ze de rest bijverdienen tot hoeveel ze maar willen met een vlaktaks erop.
Gezondheidszorg weer in staatshanden met vaste tarieven op redelijke basis, zelfde met nutsbedrijven en openbaar vervoer. Al dat geprivatiseer heeft alleen maar ellende opgeleverd.

Rest In Privacy | 15-02-15 | 03:55

@Brulboei_61SB
Kijk eindelijk iemand die het begrijpt.
Als we nou die stappen eens eerst zetten kunnen we daarna de rest van de subsidie kranen aanpakken.
Nederland is gegijzeld door de Hypotheekrente !

Zork9999 | 15-02-15 | 00:56

Feynman is geen lul, wel iemand die op het internet verschillende feiten bij elkaar zoekt en daar zijn draai aan geeft. Dat veel van die feiten niet kloppen of alleen in heel speciale gevallen kloppen boeit hem daarbij niet. Geeft niet, bijna niemand leest het.

MoetDatNou? | 15-02-15 | 00:29

Een vlaktax is overigens de facto een progressieve belasting. Meer verdienen is immers meer aftikken.
.
Dan nog: belasting is diefstal en dient zoveel als mogelijk ontweken te worden. De armoedeval die u zo mooi als 100% tarief bestempeld is een schande.
Als de regering echt tuk is op het aan het werk zetten van mensen, dan moeten uitkeringen enkel in natura worden verstrekt: een grauwe Sovjet-flat om in te wonen, voedselbonnen voor de Staatswinkel en muntjes voor gas & licht. Wil je meer, dan ga je er maar voor werken.
.
Sociaal vangnet: prima!
Sociale hangmat: Weg ermee!

McPhart | 15-02-15 | 00:15

Kunnen we die werkschuwe paupers niet gewoon aan het grafitti schoonmaken zetten?
Of hondenpoep opruimen, vuilnis oprapen, en dergelijke. Allemaal dingen die nu blijven liggen.

The_Master_Bear | 14-02-15 | 23:31

m@rkus | 14-02-15 | 23:21
Heb je het stuk wel gelezen? Niets van je reactie gaat over het punt wat gemaakt wordt. Het gaat niet om hoeveel een bijstandsmoeder kan vangen het gaat om het onderzoek waarin een vlaktaks en een basisinkomen worden onderzocht door eerst totaal bizarre aannames te doen en vervolgens te concluderen dat het beide bizarre plannen zijn. Als het onderzoek was gedaan met normale aannames had het misschien wel iets opgeleverd.

Misschien heb ik het wel helemaal verkeerd gelezen en is die Feynman inderdaad een lul.

Hermankannietplassen | 14-02-15 | 23:31

Echter, als je het hele circus van combinatiekortingen, kinderopvangtoeslagen en fiscale ouderschapsregelingen doorrekent, zitten we nu ook al in die financiële en praktische positie, alleen dan verdeeld over een ordner aan bureaucratisch proza.

Wat een heerlijke zin en daarna een mooi stuk

Hermankannietplassen | 14-02-15 | 23:21

Tja, GS-scribent Feynman: het stukje framing over die befaamde 2000 euro die BEPAALDE vrouwen met BEPAALDE kinderen in een BEPAALDE leeftijd in BEPAALDE omstandigheden IN BEPAALDE gemeentes zouden KUNNEN ontvangen, wordt een tikje irritant. Het CBP-document dat aangehaald wordt gaat over (gedwongen) arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen. We komen uit een tijd dat we vonden dat kinderen die in gezinssituatie enkel een moeder hebben, niet in armoede moesten opgroeien. Dat vonden we als samenleving. Bij die keuze hoorde dus een financieel vangnet voor de moeder(s) in kwestie. Dit document gaat dus over de vatbaarheid van die groep voor financiële prikkels voor wat betreft beslissingen over het al-dan-niet weer aan het werk gaan. En dan is het dus logisch dat alleenstaande moeders die in de bijstand zitten en daarvan rond kunnen komen, stellen dat ze enkel door het korten in hun voordelen, weer aan het werk zouden gaan. En dat staat dus los van vragen als: 'Is dat werk er wel?', en 'Wat zijn de gevolgen voor de kinderen?' Het korten van de voordeeltjes voor alleenstaande moeders zal er voor zorgen dat meer alleenstaande moeders gaan werken. Hoera. Het zorgt er ook voor dat nog veel meer alleenstaande moeders zouden moeten werken, maar het niet doen omdat dat werk er niet is. Het is dus voor heel veel moeders een eenrichtingsweg naar bittere armoede. En dus voor veel kinderen ook. En dat willen we toch niet?

m@rkus | 14-02-15 | 23:21

Maakt niet uit. Alle regelingen hebben toch alleen maar als doel de middenklasse alle geld af te pakken. Waarbij ze alleen vergeten zijn dat het niet meer gaat als alles op is.

Patatter | 14-02-15 | 23:18

Ook het CPB heeft een politieke agenda. Aangezien daar veel PvdA-volk zit, kan je erop wachten dat de vlaktaks wordt afgeschoten. Je verwacht het gewoon echt niet!

NACademicus | 14-02-15 | 23:04

Als je gaat werken in de bijstand wordt niet alleen het verdiende bedrag verrekend met de uitkering, maar raak je automatisch je toeslagen kwijt. Heb ik ook maar van horen zeggen hoor want ik mag allang blij zijn als ik bijstand krijg...

PrinsesStoepje | 14-02-15 | 23:00

Ga even verhuizen naar volgende topic...

PrinsesStoepje | 14-02-15 | 22:45

Audio: "Why do we still say "but?" Pang, pang, pang" Daarom dus NOOIT meer zeggen "VVMU, maaarrr....

PrinsesStoepje | 14-02-15 | 22:44

@kommabijmebinnen | 14-02-15 | 20:45

Bullshit. Ten eerste, mensen die zoveel verdienen hebben wel wat anders te doen dan hier te gaan zitten reaguren. Ten tweede, de totale belastingdruk in Frankrijk ligt al jaren een paar procent hoger dan in Nederland. In Europa heffen alleen Denemarken en Zweden meer belasting dan Frankrijk.

Japannert | 14-02-15 | 22:08

@TuurlijkNiet | 14-02-15 | 21:20

Proeftijd mag nog wel, als het gaat om een tijdelijke overeenkomst van langer dan 6 maanden en maximaal 2 jaar. (6 maanden en 1 dag mag je dus wel met proeftijd)

PockyMaster | 14-02-15 | 22:07

Het wordt tijd dat de grote politieke partijen het loodje leggen. Teveel belangen in allerlei organisaties en ambtenaren molens.

Bad Ass Justice | 14-02-15 | 22:05

Als je alles zo simpel oplost heb je het voor heel veel mensen een stuk aangenamer gemaakt, en ook aantrekkelijker om aan de slag te gaan. Behalve dan voor pak-em-beet 500.000 ambtenaren die nu bezig zijn met papier duwen voor de huidige burocratische rotzooi en centencarrousel. Dat zijn 500.000 tegenstemmen, dus gebeurt het niet.

marcoplarco | 14-02-15 | 21:56

CDA was voor vlaktax van 22%, en recent voor 25 á 27 %. Bij 25% ligt het break-even punt op ca 100K t.o.v. het huidige tarief. Kortom lastenverzwaring!

Astroturfer | 14-02-15 | 21:55

Bij onze overheid en fiscus draait het er allang niet meer om dat ze een (kleine) bijdrage van je inkomen willen hebben voor het onderhoud van publieke middelen en nastreven van veiligheid.

Het gaat er om hoeveel je van je eigen centjes mag overhouden van de rovers in Den Haag. Het liefst net genoeg om net je neus boven water te blijven.

ZKH EénOog | 14-02-15 | 21:46

Stoppen met geld rondpompen, afschaffen van huurwaardeforfait gekoppeld aan afschaffen hypotheekrenteaftrek, vlaktaks in 2 schijven: 1 tot EUR 50.000,- per jaar bruto en 1 over het meerdere. Over de percentages van deze schijven kun je discussieren, dat is een (politieke) keuze die je moet maken. Naar mijn idee: 1e schijf 35%, 2e schijf 50%. Misschien dat dan de economie weer wat gaat lopen...

Brulboei_61SB | 14-02-15 | 21:45

CPB = PVDA bolwerk, die willen geen verandering waardoor zijn en ambtenarencollega's overbodig worden. Die willen een systeem van rondpompen en zelfbevruchtende bureaucratie.

Roffel | 14-02-15 | 21:42

Hoe moeten de heeren politici dan afromen heer Feynman?

lidlbier | 14-02-15 | 21:24

Maar nu maak je de fout dat dit kabinet als doel heeft om meer mensen aan het werk te krijgen. Ik heb al van meerdere bedrijven in Nederland dat zij totaal zijn gestopt met het uitsturen van vacatures. Want proeftermijn en 0-uren contracten zijn sinds 2015 niet meer toegestaan. Klinkt in eerste instantie goed voor de werknemer toch? Behalve als je nadenkt over de risico's welke bij de werkgever wordt gelegd. Die moet direct een contract van een half jaar geven zonder dat deze weet of de persoon waar kan maken wat hij/zij beloofd en of er uberhaupt wel een 'klik' is. Alleen als beide partijen niet meer verder willen, is het mogelijk het contract eerder te beeindigen, maar dan moet het bedrijf toch zeker een maand door betalen.
.
Dus hoe gaan bedrijven om met mogelijk vacatures? Zij nemen contact op met een uitzendbureau en vertellen de consulent wat voor persoon zij zoeken. Uitzendbureau's mogen nog wel met het 3-fase (A, B en C) blijven werken. Dus men 'huurt' nu een persoon in voor 2 maanden met de mogelijkheid op een vaste positie.
.
In de VS hebben we deze rompslomp helemaal niet. Gaat het slecht met het bedrijf zoals V&D? Dan is het vrij eenvoudig om een groep werknemers de deur te wijzen. En als het weer wat beter gaat, kun je ze net zo gemakkelijk weer aannemen.
.
Maar de Nederlandse vakbonden zijn ook knettergek. V&D staat op het punt om failliet te gaan. Dat betekend dat werknemers dan een UWV uitkering krijgen wat neerkomt op 70% van het loon.. 6% (houd je nog 94% over) loon inleveren om je baan te behouden is ondenkbaar.. Maar dit zijn dezelfde mensen welke over 6 maanden klagen dat ze geen baan meer hebben omdat V&D niet meer bestaat..
.
Nederlanders zijn echt egoistisch geworden. Alleen maar nemen en niets geven.. Benieuwd hoeveel vakbondsleiders de V&D jaarcijfers bij de KVK over 2013 hebben gelezen (2014 is nog niet gedeponeerd). De directie heeft in 2013 geen bonus gehad en ook was hun salaris in 2013 gemiddeld 2,5% lager dan in 2012. Ik ben reuze benieuwd naar de cijfers over 2014..

TuurlijkNiet | 14-02-15 | 21:20

vlaktax gaat er nooit komen. bovendien is het huidige systeem niet zo slecht wat betreft inkomstenbelasting.
Al die ANDERE 100 belastingen leveren een hoop rompslomp op, dus beter hierin te snoeien.

Ir. Wilhelmus | 14-02-15 | 21:14

@kommabijmebinnen | 14-02-15 | 20:45
Lach nog maar even. Straks hebben wij Kereltje Peggold als premier en die trekt de boel wel even Europees gelijk. En dat betekent natuurlijk niet dat Nederland het Franse belastingregime gaat overnemen...

de Voorzittert | 14-02-15 | 21:08

MrWorf | 14-02-15 | 20:21

Doe je huiswerk en zoek eea op in Jylland Posten van de afgelopen week oid

duitse herder | 14-02-15 | 21:03

Ach joh, dit ingewikkelde onlogische gedoe is gewoon om een batterij ambtenaren aan het werk te kunnen houden. Die dan vervolgens op de partijen blijft stemmen die ze aan het werk blijft houden...
Linkerhand warmt de rechter. Altijd al zo geweest.

Rest In Privacy | 14-02-15 | 20:59

Och, ik ben een recentelijk naar Frankrijk verhuisd: Van meer dan 110.000 euro per jaar aan inkomstenbelasting naar 54.000 gegaan. Met 3 auto's van 6.000 euro wegenbelasting naar 0 gegaan, en zo gaat het maar door!
Netto houden we dus erg veel extra over!
Nu pas besef ik hoe zwaar die belastingdruk in Nederland is!

kommabijmebinnen | 14-02-15 | 20:45

Inkomensongelijkheid is geen vies woord, van inkomensgelijkheid komt juist ellende.

Dutch_Holland | 14-02-15 | 20:44

Volgens mij maakt het allemaal geen reedt uit.
Het gaat primair om de totale belastingdruk en die ligt in Koninkrijk der Nederlanden te hoog.
Je zult echt op de elitaire politieke ambtelijke hobby's moeten bezuinigen, beter nog afschaffen zoals klimaathysterie, Afrika, EUSSR en het ambtenarenapparaat die alleen maar bezig is om zichzelf te bedruipen.
Dan pas zal het beter worden maar ondertussen ziet ProAsfalt het alleen maar slechter worden.
Want door de nieuwe economische berekening moet Koninkrijk der Nederlanden niet alleen maar afdragen aan de EUSSR maar ook aan Afrika terwijl er geen cent extra binnenkomt door die nieuwe berekening.

ProAsfalt | 14-02-15 | 20:41

Het CPB zou gewoon resultaatafspraken moeten krijgen. Voorspelling verkeerd? Geen geld. Net als bij al die oeverloze -nooit geverifieerde- doorrekeningen voor verkiezingen.

de Voorzittert | 14-02-15 | 20:34

Het UWV kan er ook 6 maanden over doen om te besluiten dat je geen uitkering krijgt. In die tijd kun je geen bijstand aanvragen.

xtine | 14-02-15 | 20:33

Het huidige systeem van toeslagen is zo onbetrouwbaar dat de Nederlandse burger altijd rekening moet houden met een naheffing. Dit levert onzekerheid op en weerhoud mensen van het doen van uitgaven. Huidige systeem is funest voor de economie en zorgt er voor dat de burgers geld oppotten.

Emilioot1 | 14-02-15 | 20:30

Centraal Plan Bureau valt dat onder het ministerie van propaganda?

Dutch_Holland | 14-02-15 | 20:26

Er zijn ook nog heel veel indirecte belastingen, zoals bpm, assurantiebelasting, overdrachtsbelasting etc. deze moeten natuurlijk ook afgeschaft worden.

Dutch_Holland | 14-02-15 | 20:25

Centraal rampbureau ?

Veel Vaak | 14-02-15 | 20:22

@duitse herder, in DK is er geen socialistische regering en zijn er amper ambtenaren ontslagen. Wel veel overheidsbedrijven geprivatiseerd. (Met overheid als aandeelhouder).

MrWorf | 14-02-15 | 20:21

Ik viel vanmorgen ook van mijn stoel toen ik het CPB rapport las.

Dutch_Holland | 14-02-15 | 20:21

@duitse herder | 14-02-15 | 20:14
Hee, zet jij eens even gauw je TV aan.

Rest In Privacy | 14-02-15 | 20:19

hans123 | 14-02-15 | 20:16
Vergeet niet dat die 22% dan een basisheffing is en dat dingen zoals een sociale verzekering er nog gewoon bij komen.
Ga er maar met een gerust hart van uit dat wat er ook aangepast zou kunnen worden in het belastingstelsel, dat het voor de betalende partij altijd duurder uitpakt.

Dezenaamhier | 14-02-15 | 20:19

Bij een vlaktax van 22% ga ik er wel extreem op vooruit. Ben benieuwd of dat klopt, maar lijkt me persoonlijk aan de lage kant eigenlijk.

hans123 | 14-02-15 | 20:16

Als er ook maar een dreiging aanwezig is op welke maatregel dan ook, positief of negatief, dat wel eens een baantje kan gaan kosten binnen de ambtenaren wereld, dan gaat het niet door.
Hier in DK heeft de socialistische regering de laatste 2 jaar vele ambtenaren ontslagen. Waarom? Omdat ze overbodig waren. Zo simpel is dat hier.

duitse herder | 14-02-15 | 20:14

vandaag ook gepubliceerd: lagere belastingen zoregn niet voor erg veel meer werk, lagere bijstand wel

ps: als je veel zaken schrapt (alle aftrekposten, alle soepsidies etc etc) dan kan je een vlaktax van 22% invoeren

FW Ta-183 Huckebein | 14-02-15 | 20:08

Vlaktaks alleen al omdat het het enige eerlijke systeem is. Als we tenminste dan ook alle subsidies en andere vormen van inkomensafhankelijkheid (dus ook recht hebben op enz) weg smijten. En naar vermogen gaan we dan ook al helemaal niet meer kijken.

DerUnterMensch | 14-02-15 | 20:04

We moeten als samenleving de handen ineen slaan en er staan wanneer het het hardst nodig is..... zei nooit iemand die niet in die situatie zit

Handsomeboy | 14-02-15 | 20:01

Simpele oplossingen zijn niet boeiend voor de politiek.

Rest In Privacy | 14-02-15 | 19:59

Centraal Planbureau. Klinkt alsof het in de Sovjet Unie thuishoort.

très cool | 14-02-15 | 19:58

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen