Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

"Het Nederlandse leger is niet klaar voor oorlog"

gebroken.jpgNou jongens, het waren mooie tijden. Doet de laatste het licht uit? Niets nieuws onder de zon, maar wel een bevestiging van de zoveelste insider. Ondertussen zeurt de Tweede Kamer wél over de bezuinigingen van het Belgische leger. Liefdes-selfies zijn onze laatste verdedigingslinie en daarna is het aus. Dat we vinden we overigens niet eens doorleefd erg, hoogstens jammer. "Had niet gehoeven, maarja". Marc de Natris, voorzitter van de Vereniging Marineofficieren (KVMO), blaast op zijn Horn of Gondor. "Zolang we niet alle eenheden hoeven in te zetten, is het probleem nog te verhullen. Maar we zien allemaal dat de situatie in de wereld verandert. Als we nu zouden worden geconfronteerd met een oorlogsdreiging, wat helaas niet langer ondenkbeeldig is, dan kunnen we lang niet alle eenheden inzetten. Daar zijn de tekorten veel te groot voor." Vaderlansch People's Liberation Army kampt met een personeelstekort van 8,5% (3500 zielen), maar er is meer aan de hand. "Door het gebrek aan goed materieel, zelfs brandstof, kan er vaak niet geoefend worden. Dat zorgt voor frustratie bij veel militairen, die zich niet kunnen ontwikkelen zoals ze zouden willen. Bovendien krijgen ze er al jaren geen cent bij. En daardoor is er een grote uitstroom van goed personeel. We kampen met een structurele brain drain die je niet kan opvangen door instroom van rekruten.", stelt De Natris. Volgens De Natris stijgt het personeelstekort ook nog eens, maar Defensie spreekt dit tegen. Het tekort daalde van 11% in 2013 naar 8,5% heden. Maar De Natris laat zich niet flessen: "De bezettingsgraad gaat omhoog omdat Defensie kleiner wordt. Maar de instroom is al jaren lager dan de uitstroom. Het lijkt wel of Defensie er stilletjes blij mee is, omdat het honderden miljoenen salaris per jaar scheelt. Ik heb de indruk dat het kabinet door slecht werkgeverschap probeert het aantal ambtenaren terug te dringen." Wellicht dat als de strijdkrachten teruggetrokken zijn tot aan Rottumerplaat-Noord, Defensie De Natris gelijk geeft. Update: Onze Hoeders debatteren nu hierzo live over antiterreurmaatregelen en de beschikbare budgetten. Ook op dat gebied lopen we bepaald niet vooraan.

Reaguursels

Inloggen

h.a.k. blok | 12-02-15 | 04:12
Ok, dank voor uw toelichting. Zelf voel ik er veel voor om een soort GS kamerlid te kiezen. Uit een bestaande partij een kamerlid dat (mede) met onze GS voorkeursstemmen verzekerd is van een zetel, hoe zijn of haar partij ook probeert het lid te 'wippen' als die zich niet aan de fractie discipline houdt. omtzicht zou een kandidaat kunnen zijn. Ik zou het echter leuk vinden als GS een soort van verkiezing zou organiseren. Dan kunnen we zo'n kamerlid voeden en ondersteunen met uitzoekwerk en voorbereiden wetsvoorstellen. Heel directe democratie zeg maar.

BlowingBubbles | 12-02-15 | 13:09

h.a.k. blok | 12-02-15 | 11:30
Bij mij komt SGP ook altijd op 1. Maar ik stem uit principe niet op radicaal religieuzen. Ook niet als het hardwerkende, Hollandse christenen zijn.

BlowingBubbles | 12-02-15 | 13:03

@ Vogelbeest | 12-02-15 | 09:06

Ook u dank voor uw reactie.

Allereerst een correctie in mijn door u van commentaar voorziene reactie. Ik schreef over de hysterische reactie van A. Aboutaleb op de "ultra rechtse" demonstratie van helemaal vijf personen bij een moskee in aanbouw in Leiden. Ik bedoelde de hysterische reactie te lezen in GS van PvdA TK lid A. Marcouch. Verwarrend hoor al die Marokkaanse namen van al die naar aandacht hengelende socialisten. Veel verwarrender dan Jansen, de Wit, de Ruyter of Tromp bijv..

Goed plan van u om het programma van de SGP eens door te nemen. Een paar verkiezingen geleden, dus nog niet zo lang geleden, heb ik veel moeite gedaan om een aantal partij programma's met elkaar te vergelijken. Het is onmogelijk om 1 partij te vinden die op alle voor mij relevante zaken, een naadloos antwoord heeft. Je hoeft het natuurlijk ook niet met alles eens te zijn. Als het programma in hoofdlijnen maar overeenkomt met de ideeën die je hebt. Daarnaast heb ik ook talloze "kieswijzers" ingevuld daaruit kwam consequent het volgende beeld naar voren:
1.SGP
2.CDA
3.VVD (zij het op enige afstand)
Een hulpmiddel en niet meer dan dat om enig kaf en koren van elkaar te scheiden.

Ik wens u veel geduld bij de tijdrovende klus om partij programma's te lezen en al helemaal om die met elkaar te vergelijken. Maar wel een nuttige exercitie vond ik. Ook niet onbelangrijk, in zowel theorie als zijn uitwerking in de praktijk, getuigt de politieke stellingname van de SGP van veel meer consistentie,
dan bij veel andere partijen het geval is die zich graag bedienen van klinkklare leugens als "eerlijk delen" en zo, terwijl zij elkaar onderling al, het licht in de ogen niet gunnen.

Succes Vogelbeest!

h.a.k. blok | 12-02-15 | 11:30

@h.a.k. blok | 12-02-15 | 04:12 Denk dat je gelijk hebt. 25 jaar VVd gestemd, maar die blijken nu net zo weinig principes te hebben als de PvdAllochtonen.

Ik ga het SGP programma eens doorzoeken op nadelen (vaccinatie kinderen, winkelsluitingstijdenwet) maar a) ze hebben ECHT princiepes b) eigen cultuur eerst en C) defensie is belangrijk. Eigelijk wel normen en waarden waar ik me als beschaafd Darwinist uitstekend in kan vinden.

Vogelbeest | 12-02-15 | 09:06

Niet klaar voor oorlog.
En da's maar goed ook.
Welke oorlog er ook zit aan te komen, het Nederlandse leger(hoe groot ook)wordt binnen een paar dagen of hooguit een paar weken onder de voet gelopen, dat kost alleen maar mensenlevens.

mallekater | 12-02-15 | 08:15

Ach, leg gewoon een stapel wapens en tanks+handleiding klaar, als het echt mis gaat deel je die uit onder de Nederlandse bevolking en trekken we zelf wel ten strijde ;)

fredjuhh | 12-02-15 | 06:28

BlowingBubbles | 11-02-15 | 20:53

Dank voor uw reactie.

Mee eens. Aanvankelijk had ik dat ook genoemd maar om wille van de lengte van mijn reactie heb ik dat stukje en nog wat meer verwijderd voordat ik het verzond.
Ik vind het onbegrijpelijk dat 1/3 deel van het CDA 2/3 deel zo dominant zijn in hoge mate linkse wil oplegt en dat die 2/3 meerderheid dat laat gebeuren.

Mee eens dat een in omvang zeer beperkt aantal fanatieke christenen het jihadisme als een soort "redder in nood" zien. Echt jammer!
Maar die "religekkie's" zoals ze hier vaak worden genoemd, zijn qua aantal en impact verwaarloosbaar. Zeker in vergelijk met de horden beroepssocialisten die uit eigen- en electoraal belang op uiterst vileine manier de scheiding tussen kerk en staat misbruiken voor hun doelstellingen.
De kansarmen (al dan niet geïmporteerd) in dit land op alle mogelijke manieren passief en actief faciliteren. Van het uitkeringsloket, de sloop van ons ooit goede (bijzonder) lager- en voortgezet onderwijs tot en met de mede financiering en facilitering van de bouw van moskeeën. Al kennis genomen van de haast hysterische reactie van A. Aboutaleb op de actie van zegge vijf demonstranten, ultra rechts gelabeld natuurlijk, op een in aanbouw zijnde moskee in Leiden?
Ik blijf voorlopig volhouden dat NL, in tegenstelling tot massaal zeer georganiseerd en zwaar gesubsidieerd ultra links anarchisme, helemaal geen georganiseerd, laat staan gesubsidieerd (ultra) rechts anarchisme kent. Alle aanslagen tot en met politieke moord kwamen uit islamitische en links radicale hoek.
Even daargelaten de liquidatie golf in de criminaliteit waarbij wel veel Marokkanen betrokken zijn (info Nat.Pol.)

Het continueren, het creëren en faciliteren van grote
maatschappelijke misstanden genereert vele miljarden aan de "socio bio industrie". Die kip die hen gouden eieren legt slachten? Dat nooit!
Betreurenswaardig en onbegrijpelijk dat de 1/3 linkse minderheid binnen het CDA zich zo willoos, beter gezegd bewust, voor dit socialistische vehikel(hebben)laten spannen.

Ooit was ik lid van de VVD, stemde daar al langer op. Met beide ben ik gestopt toen een vals spelende saxofonist daar de dienst begon uit te maken en de rechtervleugel binnen de VVD stelselmatig "kalt" stelde. Rutte is een adept van die "musicus".

Daarna ben ik CDA gaan stemmen en stemde van harte in met de lijn Balkenende die als eerste de moed had om met de broodnodige sanering van de, uit de klauw gelopen misstanden, een begin te maken en daarin consistent beleid voerde, ondanks de chicane van de linkervleugel binnen het CDA.

Ik stem SGP, voor versterking van de (christen) democratie op rechts van de (naar ik verwacht) groeiende SGP. Onder anderen dus voor veel beter beleid op Defensie.

h.a.k. blok | 12-02-15 | 04:12

Nee, natuurlijk is de Nederlandse krijgsmacht niet klaar voor een oorlog! Ten eerste omdat de PvdA veel te druk is om defensie weg te sturen naar onzinnige "vredesmissies" om het CV van hun prominente politici op te poetsen en het kabinet daarop ja knikt, en ten tweede omdat het stomme Nederlandse volk al 24 jaar lang het wel best vond dat defensie sluitpost van de begroting moest zijn! Heeft het volk zelf voor gestemd, dus val maar lekker kapot, Nederland! Ik hoop dat iedere militair het volk laat verrekken als er plotsklaps toch boze Russen om de hoek komen kijken, dat is de rekening voor 24 jaar reorganisaties en bezuinigingen, omdat jullie (het stemvee, en de linkse politiek) dat nodig vonden!

Nederlanddraaitdoor | 12-02-15 | 01:26

Verrassend! Of toch niet aangezien ze bij Defensie elke VMBO lamlul aannemen die een rondje om het voetbalveld kan rennen?

Mike Gaatjeniksaan | 11-02-15 | 23:46

@GOEM | 11-02-15 | 19:17

Blijkbaar heeft het leger uw grootste passie en moest u direct een traantje wegpinken toen ze gingen bezuinigen op defensie. Voordat u mijn kennis in twijfel trekt zou ik het waarderen als u zou lezen. Ik gebruik nergens het woord Apache.... Chinooks zouden bijv een interessantere investering zijn.

En omdat ik een groot NL leger niet ondersteun, maar een kleine gerichte,nuttige en daadkrachtige krijgsmacht, ben ik gelijk een slappe lul? Kom maar eens terug met echte argumenten voordat je iemand veroordeelt tot joop oid.

Van het weekend weer lekker oorlogje spelen in de bosjes?

Behangdelul | 11-02-15 | 23:44

BlowingBubbles | 11-02-15 | 23:02
Dank, ik zag ook jouw commentaar over Gripen langs komen.
Probleem dat NL en BE hebben is dat we de NATO taak hebben om nuclear capable te zijn.
Wij zijn ook de enige in de EU die dat nog kunnen, enkel alternatief is dat ze onder de F-15E van Lakenheath gaan.
Daarom kijkt/keek Belgie naar de F-18 en wij naar de JSF. Maar dat kan net zo goed een moderne F-15 zijn imho, misschien 1 squadron als fighter met Silent Eagle variant en 2 squadrons met Strike Eagles ofzo iets.
Die bakken hebben genoeg ruimte voor de laatste radar updates etc...

mennie | 11-02-15 | 23:12

mennie | 11-02-15 | 22:54
Ziet er qua luchtmacht prima uit!

BlowingBubbles | 11-02-15 | 23:02

Nederland heeft geen leger. Nederland heeft geen ruggengraat meer sinds een lange tijd. Nederland herhaalt de situatie van WWII. Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door Politiek *correct* Den Haag.

De*correcte*kerstman | 11-02-15 | 22:47

GOEM | 11-02-15 | 19:27
Nog even een puntje waar bij stil gestaan moet worden: wat voor strijd moet ons leger op voorbereid zijn? En wat is daarvoor nodig. Volgens mij zijn er voor lucht en land strijdkrachten 3 uitdagingen waarvoor specialistische eenheden voor geformeerd en specifiek uitgerust moeten worden:
1) Urban warfare, we kunnen niet meer ontkennen dat de 5e colonne een feit is, groeit en de strijd niet zal schuwen. Daar moeten eenheden voor uitgerust worden, waarbij bijvoorbeeld de Tavor een zeer geschikt standaard geweer zou zijn. Een Apache past met zijn bepantsering goed voor luchtondersteuning.
2) 'Diepte oorlog' een conventionele strijd tegen een regulier leger, 'de Russen' op Duits of Pools grondgebied. Samenwerkend met Duitse eenheden. Daar passen mobiele artillerie en pantserwagens als CV-90 en de luchtmobiele brigade weer bij, waarbij de Tavor weer het handigste standaard geweer zou kunnen zijn. Zowel voor para's als infanterie die in de pantserwagens vervoerd wordt een handig formaat. Maar hier zou vanwege de snelheid en het grotere vliegbereik de Eurocopter Tiger een betere helicopter voor luchtsteun zijn dan de Apache. Ook uniform technisch andere eisen dan de eenheden voor de Urban Warfare. Qua vliegtuig zou NL wellicht beter een paar goede, specialistische bommenwerpers kunnen inbrengen (de Eurofighters van Duitsland zijn daar niet zo geweldig in) dan een JSF.
3) Buitenlandse missie's, commando achtige eenheden. Daar komen uw HK 416's aan de orde en bijvoorbeeld luchtsteun met een 'eenvoudige' multirole jager als de Saab Gripen. Meer niet nodig omdat de tegenstander doorgaans minder geavanceerd uitgerust zal zijn. Ik zou zeggen dat bij de Israëli's goed geshopt kan worden voor voertuigen voor deze commando's en bijvoorbeeld mobiele mortieren en artillerie voor snel inzetbare vuurkracht. Al met al is de vraag waarom we bijvoorbeeld een grote divisie mariniers nodig zouden hebben. Voorziet u nog grootscheepse, Normandië achtige landingen? Een bataljon of twee lijkt me eerlijk gezegd genoeg. Voor steun van bijvoorbeeld Finland of de Baltische staten. Snel bruggenhoofd slaan om weg vrij te maken voor in te vliegen infanterie.

BlowingBubbles | 11-02-15 | 22:13

Werd al bijne 10 jaar voor gewaarschuwd. Maar ja, niemand in Nederland kijkt vooruit.
Daarom staat er een waarschuwing aan toekomstige (onze?) generatie in Rijsoord:
"Een volk dat zijn verdediging verwaarloost zet zijn vrijheid op het spel."
En die staat op het spel!

ratelaar | 11-02-15 | 21:33

@h.a.k. blok, CDA heeft wat mij betreft t probleem dat ze een vrij sterke linkse vleugel heeft. Die o.a. het Van Agt verhaal inzake Israël steunt. Verder is het probleem met de drie religieuze partijen dat ze door hun vasthouden aan alles wat met religie te maken heeft een sta in de weg zijn voor de oplossing van het Islam probleem. Sterker nog, in sommige opzichten zien fanatieke christenen de moslims zelfs als bondgenoot.... Je verzint het niet, maar toch is het zo.

BlowingBubbles | 11-02-15 | 20:53

Dat van die kwalitatieve leegloop is zeker waar. In mijn eenheid is in anderhalf jaar tijd ongeveer de helft van de jonge, academisch geschoolde, kapiteins voorgoed uit dienst vertrokken. Dat zijn verliezen die niet 1, 2, 3 goed te maken zijn. Meestal worden MBO'ers na een spoedcursus KMA van 6 weken tot officier bevorderd, dan klopt het op papier weer helemaal. Maar het denkniveau benodigd zullen zij nooit meer bereiken.

du Roi Soleil | 11-02-15 | 20:12

@Lewis | 11-02-15 | 15:13

Voor mij één van de hoofdredenen om SGP te stemmen. De enige partij die min of meer consequent rechts is.
Een andere evenmin uit oogpunt van religie ingegeven reden zou kunnen zijn dat zij steun geven aan het huidige kabinet en daarmee verkiezingen die geen enkel uitzicht bieden op een stabieler kabinet en consistenter beleid, tot nog toe mee helpen voorkomen.


Wat ik zie, is dat de achterban van de SGP uit zeer hardwerkende mensen bestaat met grote onderlinge sociale cohesie, die zelf hun broek ophouden i.p.v. drempels te verslijten bij de talloze uitkeringsloketten van de linkse (voor links erg lucratieve) uitkeringen- en kans armen industrie. Bovendien mensen die vanuit een overtuiging handelen zonder die aan andersdenkenden dwangmatig op te leggen.

Vergelijk dat maar eens met de terreur van het linkse politieke correctheid syndroom dat ons hele land al ruim een halve eeuw teistert om ons hun "maakbare heilstaat" door de strot te persen.

De BV NL zou er goed aan doen zich voor de aanstaande verkiezingen- en de daarop volgende- te realiseren dat het is gediend met een zich in het midden herstellend CDA dat op rechts wordt geflankeerd door een groeiende SGP.

De agrarische sectoren, land- en tuinbouw, bloemen, veeteelt, visserij, transport en logistiek en bijv. agro industrieën, handel en het M.K.B. zijn van oudsher, bedrijfstakken die tot grote economische bloei hebben geleid, die veel banen opleveren die gezamenlijk mede goed zijn voor een hoog BNP. Allemaal bedrijfstakken die bakermat waren voor partijen als CDA en SGP en in mindere mate de (oude) VVD.

Socialisme had daar niks te zoeken, het bestond niet eens. Socialisme woekert in de hele breedte van (semi) publieke domeinen die per definitie draaien op gemeenschapsgeld, zonder eigen investeringen of bijv. ondernemers risico. Zoals ik zei, een parasitaire doctrine, socialistisch maar verre van sociaal.

h.a.k. blok | 11-02-15 | 20:09

Iedereen SMEV en de wapens inde 'ruiling' hahahaha

Fatimaatje | 11-02-15 | 19:59

GOEM | 11-02-15 | 19:27
En de Hollandklasse is het inderdaad net niet. Bovendien zou het fijn zijn als de marine NH-90's zou krijgen die niet roesten.....

BlowingBubbles | 11-02-15 | 19:56

GOEM | 11-02-15 | 19:27
Is de Colt oad niet het standaard geweer? Een HK 416 is toch meer een wapen voor speciale eenheden? Ik dacht dat de HK G36 meer een geweer zou zijn voor de 'normale' soldaat. En verder: hoeveel JSF (F35) zouden er in een sqn moeten gaan en hoeveel Apaches in een sqn? Komt voor mij nog de vraag of die F35 nu wel zo noodzakelijk zijn. Uberhaupt of bemande vliegtuigen wel de toekomst zijn en of we voor de time being met een paar Saab Gripens ook niet toekunnen. Tanks: nut anno 2015? CV-90: leuk, potentieel beste in hun soort maar die van ons vertonen natuurlijk weer allerlei mankementen. De oosterburen bouwen aan de Puma, lijkt mij een beter alternatief. Verder mis ik in de opsomming van @Umberto de keiharde vuurkracht van artillerie. Liefst zo mobiel mogelijk, zowel de Zweden als de Israeli hebben als ik het goed heb leuk spul, ook mobiele mortieren.

BlowingBubbles | 11-02-15 | 19:52

De beste stuurlui staan aan wal..

WitteGrunneger | 11-02-15 | 19:29

@Umberto die trotzoni | 11-02-15 | 18:24

Uw verhaal komt in de richting. Om te beginnen die colt oad vervangen door de hk416, Daarnaast nog wat transprot capaciteit in de vorm van rotary en fixed wing. Tevens mag de vloot nog wel wat uitgebreider. En dan niet van die slappe net-niets compromis bootjes van de holland klasse. De hele handel meteen uitrusten met tomahawks. Tenslotte mag er ook nog wel wat standaard infanterie bij.
Bovenal moet er meer efficiency komen. Momenteel wordt (gloednieuw) materiaal van wegbezuinigde eenheden afgestort via de domeinen, in plaats van herverdelen over operationele eenheden waar tekorten heersen.

GOEM | 11-02-15 | 19:27

Rutte zal er niet wakker van liggen. Hij heeft al bij het kruisje getekend voor een Europees leger. Is lekker handig om volksopstanden met grof geweld neer te slaan. Tegen de Russen maken ze natuurlijk geen schijn van kans, maar dat is een ander verhaal.

Prince Buster | 11-02-15 | 19:26

@Behangdelul | 11-02-15 | 17:14

Ga lekker op joop.nl je totale gebrek aan kennis betreffende dit onderwerp tentoon spreiden. Een apache is niet ingericht voor personenvervoer ( hoewel de royal marines zich er eens aan gewaagd hebben) Je hebt simpelweg geen flauw idee waar je over lult. Weet je toevallig wat de verhoudingen waren bij de maasbruggen in 1940? Het is belachelijk dat we de 2% navo norm aan onze laars lappen en het is nog absurder dat een of andere schoevers typmiep er de leiding over heeft. Door slappe lui als jij gaat dit land naar de klote.

GOEM | 11-02-15 | 19:17

Opzich kan de NL defensie zich heel snel van een behoorlijk leger verzekeren dat ook nog eens niet gelijk weg wordt gepoetst het enige wat we daar voor nodig zijn zijn een 2de JSS en 2 LHA.Het korps mariniers wat de sterkte van een ongeveer een divisie gaat krijgen, 1 brigade mariniers (3 bat), 1 pansterbrigade ( 1 zwaar tankbat (L2A7), en 1 licht tankbat (CV90-120)en 1 painf bat CV90-35 NL), verder er nog bij 1 sqn F35B en 1 sqn AH-64E nav, en voor bescherming van de vloot 4 extra LCF
kost wat maar dan heb je ook wat.

Umberto die trotzoni | 11-02-15 | 18:24

Alles heeft tegenwoordig een budget of hangt een prijskaartje aan. Het Kan dan dus eenvoudig weg bezuinigd worden.

De beste meneer de klokkeluider moet nou niet gaan zeuren over personeels te kort. Het is al eeuwen zo dat in tijden van vrede er alleen een "klein" beroepsleger op de been is en in tijden van oorlog de dienstplicht ingevoerd wordt. Dienstplicht is daarna een terugkomend iets geworden om te zorgen dat het volk in ieder geval is voorbereid voor oorlog.

Laat Nederland maar eerst die 2% van totale overheidsbudget gaan aan defensie. Dienstplicht herinvoeren wellicht in een lichtere uitvoering dan de 18 maanden. Stoppen met ons wapen arsenaal in de uitverkoop doen omdat de tweede kamer dollar tekens in hun ogen ervan krijgen.

Konijn der Terreur | 11-02-15 | 18:18

Opstelten is weer eens helemaal van het padje in de Tweede Kamer …

simpelman | 11-02-15 | 18:16

FreedomFTW | 11-02-15 | 16:04

:-) denk dat je gelijk hebt.

BlowingBubbles | 11-02-15 | 18:13

FreedomFTW | 11-02-15 | 15:56

Echt waar??

BlowingBubbles | 11-02-15 | 18:10

Lewis | 11-02-15 | 15:34

Over het delen van onze welvaart met anderen zijn we het ook eens blijkt. Het is soms stuitend te merken dat de ongekende welvaart die we hier kennen niet eens meer als buitengewoon wordt ervaren, maar als een soort verworven recht. Velen zullen roepen "maar daar werken we ook zo hard voor en hullie zijn te lui en maken er een zooitje van". Maar eerlijk gezegd denk ik dat als velen eerlijk zijn er helemaal niet zo hard gewerkt wordt. En zeker niet zo erg hard is gewerkt door alle babyboomers... Ongelooflijk wat ik aan lanterfanterij en lapzwanzerij tegenkwam binnen die generatie toen ik met werken begon... De goeden niet te min gedaan uiteraard. Anyway: delen van welvaart is wellicht de grootste verdediging tegen agressie en ongewenste immigratie. Moet het wel goed en zakelijk gebeuren, dus linksige en christelijke types heeeeeeeeeeeel ver van de geldstromen vandaan houden :-)

BlowingBubbles | 11-02-15 | 18:07

Lol @ Horn of Gondor

Julia | 11-02-15 | 17:34

Het was altijd zo lekker makkelijk elk jaar weer geld van Defensie af te halen voor allerlei andere zo leuke dingen voor de mensen. Nu zitten we met de gebakken peren en hebben geen geloofwaardige defensie meer over. Nu dus wel weer spijt dat we onze superdeluxe state of the art tanks hebben verkwanselt voor een appel en ei.
Wat kunnen politici toch lekker lange termijn plannen! Een stelletje amateurs regeren ons land!

Marc52 | 11-02-15 | 17:33

Ja als Linkse landverraders "minder, minder, minder" defensie roepen, komen ze er mee weg.

funkyd | 11-02-15 | 17:33

@Behangdelul | 11-02-15 | 17:21
Ach we worden het toch niet eens. So what's the point?
*knuffel*

atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 17:32

@atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 17:18

you're dead to me :P

Oke, dan je brandverzekering: Ik betaal dan liever de minimale premie waarmee ik geld krijg om mijn huis te herbouwen, dan dat ik MEER premie ga betalen voor een TV waar ik alleen de dagwaarde voor krijg...:)

Behangdelul | 11-02-15 | 17:21

@Behangdelul | 11-02-15 | 17:14
Ik vind het dan weer knap van je dat je het continu zo draait dat het in jouw straatje past (we waren het al eens over internationale samenwerking niet?)
Ik geef het op. Ik word pacifist en ga GroenLinks stemmen.

atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 17:18

Praat met random mensen. Niemand in NL heeft het gevoel dat er een dreiging is.

Ondertussen: Te kort aan voedsel. Tekort aan zoetwater (in bepaalde delen vd wereld). Tekort aan olie dreigt. Bepaalde ertsen raken op. Geloof dat radicaliseert.
Maar NEIN, iedereen is lief. Want we _moeten_ immers naar een global village. Iedereen moet overal naar toe kunnen, wonen, werken, leven. Dus kom maar! Open grenzen. Eenheid. Voor iedereen.

Dwaalspoor | 11-02-15 | 17:14

@atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 17:09
Tot twee keer aan toe volledig de plank misslaan, knap.
Je brandverzekering? lekker vergelijk. Vergelijk het liever met geschoren worden. Je kan beter stil zitten dan gaan spartelen. Ziet het er net wat strakker uit.

En serieus, de Spanjaarden? Misschien zijn we tegenwoordig iets mobieler waardoor het makkelijker was dan toen om grotere aantallen de zee op te sturen? Daarnaast was het toen niet 2 partijen maar meerdere partijen waar je mee vocht. Ook hadden die schepen vaak andere functies zoals het vervoeren van goederen, al dan niet buitgemaakt.

maar ik vind het top hoor als jij de wapens oppakt en met je 10.000 kameraden tegen de 10 mio rode kameraden wil gaan vechten.

Behangdelul | 11-02-15 | 17:14

Er zitten 650000 mensen thuis die staan te springen om werk.
lulmetpoep | 11-02-15 | 15:40
<br>
Inderdaad! Hoe zit het met al die uitkeringstrekkers dan? Twee vliegen in één klap, of denk ik nou te simpel?

CrapoTheGreat | 11-02-15 | 17:12

Welnee joh ze zijn supergoed! In 1940 werden ze tweede, vlak achter Duitsland!!!!

mrXL | 11-02-15 | 17:10

Elke dag tientallen straaljagers in de lucht. "Omdat de piloten hun vliegskills op peil moeten houden". Het mag wat kosten... Dat moet toch ook anders kunnen lijkt me

CrapoTheGreat | 11-02-15 | 17:09

@Behangdelul | 11-02-15 | 16:52
Ja zo betaal ik al jaren voor mijn brandverzekering. Compleet nutteloos, nog nooit nodig gehad. ;)
Nee ik bedoelde de hele geschiedenis van dit land. We hebben vaker met overmachtige vijanden/ uitdagingen te maken gehad. Blijkbaar dacht men toen niet van oh oh oh, die Spanjaarden zijn zo sterk en de zee is zo groot, laat maar.

atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 17:09

Ben bang dat opa Ivo straks gewoon vinger bij stuk houdt...

Hufter | 11-02-15 | 17:06

Hij die zonder zonde is, werpt zich op om de laatste steen boven de pols te krijgen.

Halsje Femkema | 11-02-15 | 16:56

Ik hoop trouwens niet dat de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking hierdoor onder druk komen te staan. De horror.

Sliptong | 11-02-15 | 16:55

Net op tijd voor Bontes, die de vergelijking maakt tussen het Jihadisme en het Communisme. Zegt verder dat een minister die het verschil niet weet tussen IKEA en ICAO en strak voet aan de pols wil houden misschien maar beter naar huis kan gaan. Bij zijn antwoorden wenste Bontes Opstelten veel power-power-power toe. Prachtige politiek. De beste oplossingen komen uit onenigheid.

Halsje Femkema | 11-02-15 | 16:54

Colijn op 11 maart 1936: "Ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn."

postmodernismisdead | 11-02-15 | 16:54

Niet om het een of ander, maar recentelijk zijn hier in de straat Scandinaviërs komen wonen. Waaronder 2 Finse families, en een Noorse familie, blijkbaar toch de raad van opa en oma opgevolgd, en wat veiliger gaan zitten.

Archy Bunker | 11-02-15 | 16:54

Jaren dertig all over again. Het gebroken geweertje floreert! Top hoor.

Sliptong | 11-02-15 | 16:53

Aan zijn bijdrage in het Kamerdebat te horen, is Bontes hier een trouwe lezer. Post ie ook wel eens wat?

simpelman | 11-02-15 | 16:53

@atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 16:48
Wanneer hoever was gekomen? In de 2e WO?
Maar als jij liever een nutteloos apparaat hebt wat tientallen jaren niets doet, en dat wanneer de poep de ventilator raakt geen deuk in een pak boter slaat, hoe uitgerust ook, be my guest.

Verder vwb het leger. Ik denk dat we er bijv veel meer aan zouden hebben om bijv 1000 commando's/genie-troepen op te leiden voor speciale missies ipv 10000 normale soldaten.

Behangdelul | 11-02-15 | 16:52

@Behangdelul | 11-02-15 | 16:42
Goed, ik ga vast op mijn rug liggen en hopen dat grote broer Amerika ons komt helpen wanneer de poep de ventilator raakt.
Ik vraag me wel af hoever Nederland was gekomen met deze instelling...

atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 16:48

We zijn toch het land al kwijt hè Jeepee?
En de demonopolisatie zal te laat komen.
Geweldig land, hebben de vuile socialisten vernacheld.

hallevvezool | 11-02-15 | 16:46

@atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 16:38
Exact: tanks hebben we niks aan. Dan liever een goede marine die ook nog voor andere doeleinden kan worden ingezet. Of een zwik appaches die je kan inzetten bij personenvervoer bij overstromingen ofzo....

Behangdelul | 11-02-15 | 16:43

@atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 16:35
Dan het niet goedkoop hoeft bewijst de JSF wel of niet?
Daarnaast: zou het zoveel beter zijn als 5% van onze bevolking in het leger zat? Het enige wat ik wil zeggen: als DL of Rusland of weet ik veel wie ons land wil innemen, krijgen ze het sowieso, zelfs al zou onze krijgsmacht uit 50% van de bevolking bestaan. Je rekt alleen een paar dagen tijd.
En ja ik ben met je eens dat we verplichtingen hebben richting de NAVO en die moeten we netjes nakomen.
Ik ben nieuwsgierig welk land nog iets zou kunnen doen als alle NAVO landen het minimale zouden leveren. Alleen Rusland lijkt mij? Nou en voor de Russen hebben we de Amerikanen.

Behangdelul | 11-02-15 | 16:42

Álle Leopard 2's terug
plus een zooi nieuwe d'rbij
Verdeurie

Tobi | 11-02-15 | 16:42

@Behangdelul | 11-02-15 | 16:28
Overigens niets mis met bepaalde onderdelen wegsnijden. Ik bedoel, wat kan Nederland bijdragen met die paar tanks die we hadden? Maar dan afstemmen met andere landen wat we wel kunnen bijdragen en daar dan ook in investeren.

atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 16:38

Gaat teveel op geld. Veiligheid it is!

Driewerf Hoezee | 11-02-15 | 16:38

Dus: Ontwikkelingshulp sluiten en geld naar defensie.

Eigen veiligheid eerst.
Vogelbeest | 11-02-15 | 15:15

Gaat niet gebeuren. Veelte veel mensen die goed geld verdienen aan die ontwikkelingshulp. Het is de makkelijkste manier om miljarden belastinggeld weg te sluizen met ook nog eens de steun van het slapende gutmensch volk.

XaleX_2 | 11-02-15 | 16:37

@naraga | 11-02-15 | 16:27

Mooi man, die 2e WO verhalen. Ik ken ze ook. Heeft dat ook maar iets met de situatie nu te maken? Maar als je ze wil hebben: het Duitse leger was een stuk beter uitgerust, Finland kreeg hulp van Zweden,Finland is net even iets rottiger begaanbaar dan NL, Finnen konden guerillia-tactieken toepassen, de Russische troepen waren onervaren (wel groot in aantallen) en last but not least: de russen waren hun winterjassen enigszins vergeten.

En daarnaast, hurrraaay ze hielden een paar maanden langer stand, resultaat: meer doden, eindresultaat: hetzelfde! Oh nee, wacht ze kregen een compliment omdat ze hun best hadden gedaan.

Behangdelul | 11-02-15 | 16:37

@paddy
u denkt dat we de Duitsers hadden terug geslagen met een beetje sneeuw?

naraga | 11-02-15 | 16:36

@ Canis Spurcus | 11-02-15 | 16:19
You had me lolling.

Lewis | 11-02-15 | 16:36

Wow.. Zo een beetje alle redenen die ik had om de krijgsmacht te verlaten, zie ik terug in dit artikel.

JohnnyLion | 11-02-15 | 16:35

@Behangdelul | 11-02-15 | 16:28
Ja dat zo lekker makkelijk en goedkoop zijn. Als de hele NAVO nu alleen maar het minimale doet, dan....
Verder vind ik het ook niet zo'n fijn idee dat we in Europa eigenlijk totaal afhankelijk zijn van de VS voor onze vrede en veiligheid. De situatie zo die nu is, is niet eeuwigdurend en kan snel omslaan.
Totaal afhankelijk zijn van andermans onopgevoede nageslacht vind ik ook al niet zo'n fijn idee. Prima als jeugd een kans krijgt hoor, maar laten we het leger ook een beetje betrouwbaar en professioneel houden.

atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 16:35

@naraga, u snapt het verschil in geografie tussen NL en Finland niet?

paddy | 11-02-15 | 16:31

'dappere marachaussee en dappere docenten en dappere politici..' maar niet de oorzaak bij de islam (durven) leggen PvdA scheitbak

(c)ZWITSUL | 11-02-15 | 16:30

Lewis | 11-02-15 | 15:46
Waarom delen als >80% van elke gedoneerde belastingeuro of aan de strijkstok van de ontwikkelingshulpindustrie blijft hangen of verdwijnt in de zakken van lokale diefjes.

Zielug voor de locals ? vast wel... feit blijft dat we al 4 decennia taxpoet in een bodemloze put storten onder het motto: "kijk ons een braaf zijn, wij helpen de arme medemens in (o.a) donker Afrika.

En heeft het in de landen van bestemming ooit iets blijvends opgeleverd ? Nee. Want lokaal weten ze gewoon niet beter. Lokaal zijn ze vaak zo corrupt als de neten. Lokaal weten ze inmiddels: "blanke man/vrouw=graties geld. "Knik ja, beloof van alles maar doe/leer niets. Blanke man/vrouw komt vanzelf weer. Weer graties geld. Opa heeft dat vroeger ook al meegemaakt...".

En zelf meegemaakt: als blanke krijg je niet een uitgestoken hand (om te schudden) maar een opgehouden hand + "gimme gimme mista"...

OT: wat de overheid in 20 jaar structureel heeft verwaarloost qua Defensie, trek je niet recht met wat geld en (vooral veel) mooie woorden.

Grijskijkert | 11-02-15 | 16:30

Wel krampachtig vasthouden aan 0.7% ontwikkelingshulp, want 'internationale afspraak' (waaraan van 180 VN leden alleen NL zich houdt (en Japan, maar dat neemt 0 vluchtelingen op, wij doen beide, lulletje van de klas dus weer).

Maar ondertussen geen 2% voor defensie (ondanks internationale afspraken binnen de NAVO, dan opeens niet relevant).

KropjeSla | 11-02-15 | 16:28

@atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 16:24
Prima, daarom is het hebben van een minimaal leger toch ook prima? Iedereen draagt zijn deel. Nederland brengt volgens mij al aardig wat in bij de NAVO.

Wat voor toegevoegde waarde heeft een leger de rest van het jaar? En ik herhaal nogmaals: op eigen bodem zouden ze eigenlijk nooit en te nimmer moeten vechten.

Ik ben er dan eerder om criminele jeugd en kansjongeren verplicht het leger in te kicken. Doen ze hun best en passen ze zich aan kunnen ze in het leger een aanstelling krijgen. Mislukken ze daar ook, ja dan gaan ze een heropvoedingskamp in (en nee niet zo een met prikkeldraad etc).

Behangdelul | 11-02-15 | 16:28

@Bheangdelul

Finland is qua populatie nog kleiner dan Nederland maar waar wij dankzij linkse bezuinigingen 3 dagen "stand hielden" tegen de Duitsers, hebben zij de Russen (die met veel meer man waren dan de Duitsers bij ons) 3 maanden tegen gehouden en dan nog min of meer gewonnen ook.

Zo zie je maar waar een goed leger voor kan zorgen.

naraga | 11-02-15 | 16:27

@Behangdelul | 11-02-15 | 16:18
Ja dat kan ik wel. We zitten in de NAVO. Dat geeft ook verplichtingen. Nederland alleen maakt geen kans en als alle EU-landen dezelfde instelling hebben als jij, maken we ook als EU geen enkele kans.

atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 16:24

gewoon de politiek afschaffen en een zakenkabinet maar ja dat zal wel nooit gebeuren met al die elitekruipers

rechtsdwalendeautist | 11-02-15 | 16:22

Nee, Bram, de tijd van praten is voorbij, dat mag toch wel duidelijk zijn....
Praten is geen oplossing meer

Mastermattie | 11-02-15 | 16:21

OMG. Waar ik ij zei bedoelde ik ei en verbeterd is met een t. Stop de klok! *huilt*

Canis Spurcus | 11-02-15 | 16:19

Als iemand mij 1 reden zou kunnen geven om een grote krijgsmacht te hebben hoor ik dat graag.
Ik zie ons namelijk weggevaagd worden door alle landen die überhaupt overwegen ons binnen te vallen. Verzet zou dan tot vernietiging leiden. Of ziet iemand ons hier de russen tegenhouden als die er echt voor gaan? Nee dan is roll over and surrender een stuk beter.

Overigens kan een klein leger best handig zijn, maar dan wel voor kleine gerichte acties en evacuaties etc.

Behangdelul | 11-02-15 | 16:18

blabla meer geld.. blabla meer mogelijkheden veiligheidsdiensten.. blabla nog meer geld.. blabla meer beveiliging 2e kamer.. blabla meer marechausse.. blabla meer geld ..
Die stink islam kost de Nederlandse burger bakken met geld..

(c)ZWITSUL | 11-02-15 | 16:17

Lewis | 11-02-15 | 15:34

waarom denk je dat er na een halve eeuw geldsmijten nog nooit één wetenschappelijke studie is verschenen waarin enig nut is aangetoond? met al die kritiek zou dat toch nuttig zijn? zou het soms komen doordat er geen nut aangetoond kan worden misschien?

FW Ta-183 Huckebein | 11-02-15 | 16:17

Misschien dat we "Dad,s Army" kunnen inhuren, en in dien nodig, de boys van "Moeder wat is het heet".

Archy Bunker | 11-02-15 | 16:14

Het leger is net als met aandelen. Als men er voor gaat is men te laat.

watergeus | 11-02-15 | 16:13

You only only had one task

Bokito ergo sum | 11-02-15 | 16:11

en kijk die grrrrrrrrrristen de D66 rechters die 2 moslimterroristen met bivakmutsen vrijsprak eens verdedigen .. wat nou andere wang, hier pats

(c)ZWITSUL | 11-02-15 | 16:10

ChristenUnie is trouwens ook op dreef.

starbuck280 | 11-02-15 | 16:10

Wat Spurcus zegt. Voorzover de Nederlandse krijgsmacht iets heeft voorgesteld is zij verworden tot een veredelde hulpdienst. 'Mensen helpen' daar wordt mee geadverteerd. Ook de krijgsmacht is netjes ingekapselds in De Nederlandse verzorgingsstaat.

JB86 | 11-02-15 | 16:09

Geert was weer prima op dreef
- Opstelten.. ga vissen of iets met postzegels doen.

(c)ZWITSUL | 11-02-15 | 16:07

Misterwolf | 11-02-15 | 16:05

Misschien omdat het een taak van de MIVD is?

FreedomFTW | 11-02-15 | 16:07

Geert was weer eens op dreef.

starbuck280 | 11-02-15 | 16:07

Go Geert, de Alexander Pechtold prijs voor politieke correctheid voor de rechtbank en opa Opstelten moet opbokken en postzegels verzamelen :)

pruimzuur | 11-02-15 | 16:06

A la snackbar | 11-02-15 | 16:05

Israeliers ook. Desalniettemin gaan ze niet bij de pakken er bij neerzitten zoals wij doen....

Wat is dit toch voor mentaliteit?

FreedomFTW | 11-02-15 | 16:06

Ik hoorde gisteren in een filmpje van twaalf (of tien) minuten over de onderste steen dat we niet eens aivd'ers sturen naar een explosief oorlogsgebied aan onze (Europa's) oostgrens. Veel Hoop voor de rest van onze verdediging Kuhn je dan niet hebben.

Misterwolf | 11-02-15 | 16:05

De Nederlanders zijn sowieso in de minderheid ten opzichte van ieder leger als klein landje. Kansloos als we zijn tegen iedere aanval kunnen we de boel net zo goed opdoeken. Belgie en Luxemburg idem. Zelfs met hen samen zinloos.

A la snackbar | 11-02-15 | 16:05

@FreedomFTW | 11-02-15 | 15:56
Wat krijg je dan? Een klapper pistooltje? ;)

swagmachine | 11-02-15 | 16:04

Nee het is niet serieus voor de duidelijkheid maar dit is wel weer typisch Nederland.

Geef toe dat je op zijn minst geinteresseerd was in een dergelijk initiatief die orde op zaken gaat stellen.

Iedereen zit te wachten dat iemand zijn kop boven het maaiveld neemt en het initiatief neemt. Zolang dat niet gebeurd, zal de pusbuil in Den Haag alleen maar meer gaan ontsteken.

FreedomFTW | 11-02-15 | 16:04

Wij zijn al bijna tweehonderd jaar niet meer klaar voor oorlog. In 1914 hadden we het geluk dat we niet uitgenodigd waren, In 1940 waren we ook niet meer dan een sparringpartner voor de mof, en gedurende de koude oorlog werd het Nederlandse leger (Seedorf) door de Russen beschouwd als de zwakste schakel.
Alleen de Indonesiërs konden we nog hebben, maar ook dat heeft niet mogen baten.
Maar wat maakt het uit. We hebben meer aan een paar atoombommen ter afschrikking dan aan 500 tanks.

VanBukkem | 11-02-15 | 16:04

Meeroever | 11-02-15 | 15:50 Je zuster zegt dat ze het zo fijn vind hier.

horsteknots | 11-02-15 | 16:03

@gentle_giant_58 | 11-02-15 | 15:45
necrosis: 'kap nou met stemmen op Rutte'

necrosis | 11-02-15 | 16:03

De armoede straalt ook af van de wervingscampagne van onze krijgsmacht. Een noeste soldaat loopt van crisis naar crisis rond te sjouwen met allerlij volk.

Dus dat een opblaasbootje en een bolderkar van Bart Smit hun effectiviteit al verbeterd zeg maar..

Canis Spurcus | 11-02-15 | 16:03

Afgezien van het gebrek aan manschappen, materieel en budget, zitten we ook nog eens met een tot in de kleinste haarvaten over-gefeminiseerde samenleving.

Als de barbaren komen (wie dat dan ook mogen zijn, de Russen of de moslims) gaan we waarschijnlijk met zijn allen de straat op met teddybeertjes, theelichtjes en geplastificeerde briefjes met de tekst "Waarom?"

Peter Emile | 11-02-15 | 16:02

Al hadden we dat geld nog, dat betekent nog niet dat 'onze krijgsmacht' (en daarnaast Den haag zelf)ook maar een idee heeft wat ze met een oorlog aan moeten.(en daar reken ik overigens ook het geweldsmonopolie toe)

starbuck280 | 11-02-15 | 16:02

" Net zo serieus als onze overheid haar kerntaken neemt. "

Jij vindt dus dat onze overheid haar taken serieus neemt?

FreedomFTW | 11-02-15 | 16:02

@FreedomFTW | 11-02-15 | 15:56
Is daar een linkje van?

atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 16:01

@Meeroever | 11-02-15 | 15:50
Als je mij Limburg wil verkopen, wil ik geld toe....
*gnehehe*

necrosis | 11-02-15 | 16:00

malang | 11-02-15 | 15:58

Net zo serieus als onze overheid haar kerntaken neemt.
Een overheid die haar primaire taken en plichten niet nakomt heeft haar legitimiteit verspild, hetgeen gevolgen heeft.

FreedomFTW | 11-02-15 | 16:00

Ach ja, wanneer is het Nederlandse leger wel oorlogsgereed. Allereerst is elk leger altijd voorbereid op de vorige oorlog (enkele agressors die heimelijk hebben zitten voor te bereiden en over de juiste technologie en industrie beschikten daargelaten) en daarnaast zijn wij (op land) al eeuwen afhankelijk vd bescherming van grotere bondgenoten en diplomatieke constructies.

JB86 | 11-02-15 | 15:59

@domheid regeert 15:42
.
Nou nee, dan hadden we nu 35.000 werklozen extra. De 10.000 man om een vliegdekschip te betalen (plus kosten voor het materiaal natuurlijk) moeten ook betaald worden. En aangezien een overheid niets(!) produceert, zou dit geld gestolen moeten worden van mensen die wel produceren. Ondernemers en burgers.
.
Dat kost dus niet alleen die 10.000 banen in de reële economie, maar ook nog eens 15.000 banen extra, wegens de materiaalkosten van het schip, alle bureaucratie en belastingen. Dat zijn 25.000 echte banen weg. Maar dan zijn we er nog niet, want zodra het schip af is verdwijnen ook die 10.000 banen als sneeuw voor de zon. 35.000 banen naar de klote, voor een boot waar je niets aan hebt....
.
Dat gejank op de bezuinigingen bij het Ministerie van Oorlog (Defensie genoemd).... Man man man. Al zou je het budget vertienvoudigen, dan nog is dit kikkerlandje kansloos als Rusland, China of zelfs maar Duitsland zich even boos maakt....
.
Wat mij betreft voor 90 procent afschaffen die hap.... Liever nog helemaal afschaffen en vervangen door een privaat Defensieapparaat, maar dat is nu nog even een brug te ver.

De Libertariër | 11-02-15 | 15:59

Reddeloos redeloos radeloos.
En dan is het nog vrede...

atheïstisch stemvee | 11-02-15 | 15:59

FreedomFTW | 11-02-15 | 15:56
===
Huh? Is dit serieus?

malang | 11-02-15 | 15:58

Waren ze bij het uitbreken van WO2 ook niet, ook dankzij links gekkie's die trots met een gebroken geweertje op hun refers liepen.

Soldaten hebben het land nog lang weten te verdedigen, als je bedenkt dat sommige wapens zelfs noodgedwongen uit de musea gehaald zijn en ingezet.

StijlloosInkoppertje | 11-02-15 | 15:56

Meld je nu aan bij de Nederlandse Paramilitaire Eenheden. Gezamenlijk zullen we de verdediging van ons land verzorgen en hun die een bedreiging vormen voor onze inwoners geven wat ze nodig hebben, alsmede de verantwoordelijken voor deze hachelijke situatie hun verantwoordelijkheid te laten dragen (tot in de 4e generatie)

De volgende steden hebben al een afdeling opgezet:
Breda
Den Bosch
Delft
Dordtrecht
Eindhoven
Leiden
Haarlem
Rotterdam
Utrecht
Woerden

Meld je aan of neem contact op met de landelijke coordinator voor het opzetten van een plaatselijke afdeling.

FreedomFTW | 11-02-15 | 15:56

We gaan helemaal geen oorlog maken als Putin wil, zullen we hem gewoon ontvangen net als ome Adolf voorheen.
Het maakt niets uit of we nu door Mark's Corporate VVD de strot dicht geknepen krijgen of door Putin, in beide gevallen stikken we langzaam.
Ukrainers hebben dit ook door en deserteren massaal.

gebrokenvleugel | 11-02-15 | 15:56

'Als je een feministische samenleving wilt, dan krijg je hem ook'.
prov1nciaal | 11-02-15 | 15:15
====
Vervang het woord 'feministisch' door 'feminien' en je slaat de spijker op zijn kop. Dit is exact wat er gebeurd is sinds de jaren '60, een cultuur van praten en sussen, conflicten vermijden, luisteren naar de ander (ook als die ander een lul is) en ga zo maar door.

malang | 11-02-15 | 15:54

Maar gelukkig hebben we nog een leger van 40.000 euro parlementariërs. Kosten aan huisvesting en soldij, jaarlijks 8 miljard.

vaas klaak | 11-02-15 | 15:53

@lulmetpoep | 11-02-15 | 15:40
Waar ik werk worden regelmatig nieuwe mensen aangenomen.
Met de name de jongere mensen redden het niet omdat ze 24/7 gefocust zijn op dat kutmobieltje van ze.
Die gasten zullen op die manier nooit wat bereiken, behalve ontslag wegens 'nauwelijks productief'.

necrosis | 11-02-15 | 15:52

We hadden geld voor iedere subsidie verslindende milieu hoax.
We hadden geld voor rampzalige EU dictatuur.
We hadden geld voor stemmen opleverend "Nivelleren"
We hadden geld voor subsidie miljoenen verslindende "ontwikkelingshulp".
-
Noem maar op, geld voor ieder Links parasitair subsidieclubje maar we hadden geen geld voor onze eigen veiligheid.

Moi2 | 11-02-15 | 15:51

Kunnen we Limburg niet verkopen? Hoeven we al de uitkeringstrekkers niets meer te betalen. Corruptieprobleem verdwenen. Kunnen we met een kleiner leger verder, want minder gebied te verdedigen en wie weet krijgen we nog een paar stuivers voor het gebied ook.

Meeroever | 11-02-15 | 15:50

Zorg gestript, defensie gestript, belasting oeverloos omhoog. Waar blijft al dat bespaarde geld zou je bedenken, of is al het geroofde geld alweer foetsie richting EU?

lanexx | 11-02-15 | 15:49

Maar gelukkig kan de ING weer dividend uitkeren.

Bertus Brulbroek | 11-02-15 | 15:49

Kwestie van bidden dat de poep de ventilator voorbij vliegt. Op een paar divisies hardcore vechtjassen na, is de NL defensie voornamelijk een legertje ambtenaren die ooit een schuttersputje hebben gegraven. Slecht getrainde, ongemotiveerde betweters die geilen op een paar strepen op een uniform. Dat inefficiente clubje heeft tot begin jaren 90 zo veel geld verspild dat klagen over de curatele van vandaag (ook al is daadwerkelijk te veel bezuinigd) bijna vechten tegen de bierkaai is.

vaas klaak | 11-02-15 | 15:47

@Mastermattie | 11-02-15 | 15:40
Je moet mensen geen vis geven, maar een hengel en wat onderwijs om zelf vis te kunnen vangen.
Zolang je mensen vis geeft, zullen ze zelf nooit leren vangen.....

necrosis | 11-02-15 | 15:46

Je kan niet eens meer praten over 'Het Nederlandse Leger'. De paar die er over zijn en nog wat kunnen zitten over de wereld verspreid problemen van andere landen op te lossen.

overVecht | 11-02-15 | 15:46

@ Mastermattie | 11-02-15 | 15:40
Dat ontwikkelingshulp een stuk efficiënter zou kunnen is een andere kwestie. Maar dat er zat landen zijn waar ze het veel en veel slechter hebben dan wij, staat buiten kijf. En waarom zou je daarmee niet iets kunnen delen van je rijkdom?
Maar goed, dit topic gaat over Defensie. En de bottom line is simpel: er móét veel meer geld naartoe, en snel ook.

Lewis | 11-02-15 | 15:46

Rutte: "koop nou die auto!"
Rutte: "koop nou dat huis !"

wij hebben jullie levens toch allang verkocht, het enige wat wij nog willen is jullie geld.

gentle_giant_58 | 11-02-15 | 15:45

Bij elke militaire inzet hangt den Haag
met 2 handen aan de handrem,
dus stop er helemaal maar mee en ga over
tot de ontwikkeling van een "Doomsday" wapen waarbij onze ivosaurus de codes uit het hoofd moet leren en in geval van nood
zelluf op de knopjes mag drukken.

Berthe | 11-02-15 | 15:45

@Lewis | 11-02-15 | 15:34
De gelden van OSW verdwijnen in de verkeerde Afrikaanse zakken.
Ik herinner me een moment dat Zimbabwe zowat volledig bankroet was, terwijl Mugabe stond te roeptoeteren dat 'het westen' naar de hel kon lopen.
Prima, maar dan geen cent meer naar die despoot!!!

necrosis | 11-02-15 | 15:44

Als we gewoon 4 jaar geleden met dat vliegdekschip waren begonnen, was die nu klaar en 10.000 werklozen minder.

domheid regeert | 11-02-15 | 15:42

Gezien de ligging en faciliteiten die we te bieden hebben kunnen we militair gezien veel beter een bondsstaat van Duitsland zijn.We maken dan deel uit van een groot militair-industrieel complex dat wat voorstelt om een oorlog te beslechten door overkill.Anders wordt die niet beslecht in ons belang,net als in 1940.

Dolphi | 11-02-15 | 15:41

Er zitten 650000 mensen thuis die staan te springen om werk.

lulmetpoep | 11-02-15 | 15:40

@Lewis | 11-02-15 | 15:34
Ontwikkelingshulp komt niet terecht bij de mensen welke het nodig hebben maar in de zakken van GoedVolk directeuren en aanhang.
Verder hadden deze landen net als "het westen" welvaart kunnen creëren, daar hebben ze honderden jaren de tijd voor gehad. het is gewoon een bodemloze put.
Daarom heeft ontwikkelingshulp geen zin

Mastermattie | 11-02-15 | 15:40

Ik zie liever een goed onderlegde ict-nerd, als een vmbo'er met een HK 416. Tot zover nieuws van het front.

horsteknots | 11-02-15 | 15:39

er moest zonodig miljarden naar Griekenland, dat ondanks dat het failliet is miljarden aan wapens uitgeeft....
er moet zonodig 4.5 miljard PER JAAR door Afrikaanse plees gespoeld worden onder het mom van ontwikkelingshulp
er moet ieder jaar 7 miljard uitgegeven worden aan integratie van mensen die niet willen integreren, en aan onderwijskosten qua taal voor mensen die weigeren Nederlands te praten...

vervolgens is vrijwel de hele MLD opgedoekt (alle Orions voor een schijntje verkocht); zijn nieuwe houwitsers verkocht (net aangeschaft), zijn alle tanks opgedoekt, en hebben we nog amper een artillerie.

Goed gedaan jongens en meisjes van de politiek !

FW Ta-183 Huckebein | 11-02-15 | 15:39

De instroom van de 5e colonne is wel ruim boven peil!?!

Aristotalloss | 11-02-15 | 15:38

Gelukkig is er bezuinigd op de politie, aivd en wordt er bezuinigd op het NFI, dus met de veiligheid zit het wel snor. Als je maar geen zorg nodig hebt want men is nog doende die kapot te bezuinigen. Fuck de burgers en hun veiligheid!

Hommel | 11-02-15 | 15:38

*bij ons woont*

necrosis | 11-02-15 | 15:37

@DOUK | 11-02-15 | 15:31
Klopt, dit hele debat is een grote kermis in aanloop naar de PS en wellicht volgende TK verkiezingen.
Gras is groen, Water is nat, Politici draaien & liegen.

Mastermattie | 11-02-15 | 15:36

@lady blabla | 11-02-15 | 15:28
Ze moeten wel nu jij ben ons woont.
*knipogen doet*

necrosis | 11-02-15 | 15:36

@Ars Vivendi | 11-02-15 | 15:22
Wie verzorgt zijn tekst?
Tegen de tijd dat hij daar staat, is hij zijn tekst weer vergeten.
Hennis en Opstelten zijn onbenullen!

necrosis | 11-02-15 | 15:34

@ BlowingBubbles | 11-02-15 | 15:18
Ik denk dat we het volledig eens zijn; mijn punt was ook: de verkeerde prioriteiten worden gesteld.
-
Wat betreft de suggestie ontwikkelingshulp af te schaffen om meer aan Defensie te besteden: ik vind het helemaal geen probleem om nog geen procent van onze rijkdom te schenken aan minder bedeelden. Vind ik een kwestie van fatsoen. Sterker nog, ik vind 0,7 procent het karig. Maar er zijn natuurlijk zat gebieden waar een hoop op te bezuinigen valt.

Lewis | 11-02-15 | 15:34

Nee, laat ze gewoon uitreizen....
Je moet de vluchtelingenstroom uit Syrië vandaan in de gaten houden, de jihadisten komen terug tussen de mensen welke ze zelf weggejaagd hebben uit Syrië.
Ook een reden om Europa te blokkeren: gedwongen asielzoekersopvang.

Mastermattie | 11-02-15 | 15:34

Och Nederland heeft een lange traditie van bezuinigen & ontwapenen ten tijden van dreiging.
Nu gooide "wij" er zelfs een schepje bij op door niet alleen te ontwapenen & te bezuinigen, nee man, "onze" Gutmenschen vonden dat nog lang niet eerlijk genoeg voor den vijand.

Deze laatste wordt nu de kans geboden hier te komen wonen en krijgt kinderbijslag om de inhoud van de vele kinderwagentje te scholen tot gramme jihad-krijgers. Met gratis woning en levenslange vakantie wanneer zij na afzwaaien onder een andere naam terugkeren.

Jan Passant mk2 | 11-02-15 | 15:33

De Amerikanen noteren graag uw orders .. hoeveel JSF's wilt U er nog bij hebben blonde doos ?
(c)ZWITSUL | 11-02-15 | 15:27

Die blonde doos heeft al gezegd dat NL er 4,5 miljard tegenaan smijt. Het aantal vliegtuigen dat geleverd gaat worden zal afhangen van de prijs per stuk. Dat krijg je als je een Schoevers tiepmiep over grote mensen zaken laat praten.

Dus u gaat naar de Audi dealer en zegt; Hier is een ton Euro, zie maar wat voor auto je er voor levert. Dan krijgt u een A1 van een ton natuurlijk.

James Lastig | 11-02-15 | 15:33

@Mastermattie | 11-02-15 | 15:21
Hennis is geen Milf!!!
Als zij de laatste vrouw op aarde was, zou ik een ruimteschip bouwen en naar Mars vliegen, en daar blijven!

necrosis | 11-02-15 | 15:32

@jan-lul-de-behanger | 11-02-15 | 15:21

Met punt 3 doe jij je nick eer aan.

__dictatuur | 11-02-15 | 15:32

Kunnen leger beter volledig afschaffen. Alsof een verdubbeling van budget iets uitmaakt. Geven we ons niet na 3 dagen maar na 6 dagen gewonnen. Beter alleen budget voor SWAT teams en wat helicopters plus straaljagers (10 ipv 37).

de Voorzittert | 11-02-15 | 15:32

Anti-terreur... man man man. Gaan ze eindelijk de VS "economische sancties" opleggen dan?

Makro777 | 11-02-15 | 15:31

@Mastermattie | 11-02-15 | 15:29
Zijlstra wordt alvast klaargestoomd om Rutte op te volgen als VVD-leider in de hoop na de val van dit kabinet weer rechtse stemmen te trekken. Stink er niet in!

DOUK | 11-02-15 | 15:31

Binnenkort aan de Wodka met Olga? Of nummertje 329 uit de catalogus?

upgent | 11-02-15 | 15:31

Nee, nee, nee... Geen samenwerking met Europa. Een Europees leger is zeker geen optie.

Mastermattie | 11-02-15 | 15:30

Defensie, leger, ??? Hoezo ? Als je Rutte en zijn vriendjes mag geloven dan zijn Nederland en de hele EU één grote punica- oase.

En als er al iets is dan moeten we gewoon veel liefde sturen.

En Rutte, Opstelten, Koenders, enz. zouden natuurlijk nooooiiit liegen (zolang ze niet ademen tenminste).

James Lastig | 11-02-15 | 15:30

@Mastermattie | 11-02-15 | 15:29
Als je kloten hebT, geef je....

Mastermattie | 11-02-15 | 15:30

Die Zijlstra maakt steeds vaker goede punten maar hij zit bij de verkeerde partij.
Halbe, als je kloten heb je geef je de VVD de middelvinger, zij zijn mede verantwoordelijk om wat er nu gaande is.

Mastermattie | 11-02-15 | 15:29

Ach, wij Canucks komen jullie wel weer te hulp hoor.

lady blabla | 11-02-15 | 15:28

Hoeft allemaal weinig te kosten;van mede-verantwoordelijke Opa Ivo's onderkinnen kunnen we toch mooi een paar raketschilden maken.

R.B.Scott | 11-02-15 | 15:27

de Amerikanen noteren graag uw orders .. hoeveel JSF's wilt U er nog bij hebben blonde doos ?

(c)ZWITSUL | 11-02-15 | 15:27

Oh f*ck, Pechtold z'n propagandapraatje
Er stroomt nu al diarree

Mastermattie | 11-02-15 | 15:26

Natuurlijk maken ze zich zorgen over de besparingen in Belgie. De Belgen moeten namelijk het Nederlandse luchtruim gaan bewaken omdat die JSFaal dat niet kan.

James Lastig | 11-02-15 | 15:26

Gelukkig hebben we het Leger des Heils nog.

Bert.H | 11-02-15 | 15:25

Doet me denken aan een oude mop. "Waarom maakte de Belgische Luchtmacht in 1940 niets klaar tegen de Duitsers? De piloot was ziek.

Rien7847 | 11-02-15 | 15:23

We zetten Ivo op het drielandenpunt en we laten hem 'power, power, power' roepen.

Ars Vivendi | 11-02-15 | 15:22

ik was op het hoogtepunt van de koude oorlog gedwongen in dienst. Ik heb er drie dingen geleerd.
1. twintig pils per avond drinken, 5 avonden in de week
2. pokeren om grof geld.
3. een intense minachting voor alles wat beroepsmilitair was.
Kortom, het leger? Een giller en laat verder maar.

jan-lul-de-behanger | 11-02-15 | 15:21

60% overschrijven uit AD, vakwerk zeg.

IQmin100 | 11-02-15 | 15:21

Dat komt omdat het rariteitenkabinet andere prioriteiten heeft.
En misschien moeten ze eens een (oud)generaal op defensie zetten in plaats van een MILF.

Mastermattie | 11-02-15 | 15:21

Bunkers slopen we, tanks verkopen we, en ons leger wordt steeds leger.
Strakst rest ons slechts één marine-schip om het Koningshuis mee te evacueren. na 70 jaar nog niks geleerd.

Abject | 11-02-15 | 15:19

ach, we hoeven toch niet bang te zijn iedereen is lief, en iets minder lieve mensen die moeten we toch de kont kussen voor olie en gas.... 1 van de grootste missers van de PVV is dus wel het korten op defensie... nee een goed en krachtig leger moet in deze nieuwe weimar republiek zorgen voor enige stabiliteit.

populist87 | 11-02-15 | 15:18

Lewis | 11-02-15 | 15:13
Dat heeft niet alleen met geld te maken, maar met waar je het aan uitgeeft. Die JSF bijvoorbeeld is schreeuwend duur en nauwelijks beter dan oude en modern alternatieven. Sterker nog, voor veel doelen slechter dan oude alternatieven. Een SAAB Gripen kan de meeste taken van een JSF ook heel goed uitvoeren.... Is even 'iets' goedkoper. En die tanks, die zijn nauwelijks nog nuttig heden ten dage. Veel te grote kans dat ze vernietigd worden. Dus dat was op zich een goede verkoop. Moet je er geem gammele CV-90's voor terughalen, dat dan weer niet.... Wel eens: we moeten een behoorlijk leger hebben!!

BlowingBubbles | 11-02-15 | 15:18

Ik reserveer alvast een plekje bij de ondergrondse. Krantjes verspreiden etc.

Mr. F. Uckface | 11-02-15 | 15:17

Oud nieuws, alles overhevelen aan Brussel, een team een taak wordt er gedacht. Maar indien het straks misgaat zijn we in Nederland in ieder geval goed de Sjaak. De regering zou het liefst zien dat het leger uit een peleton bestaat.

swagmachine | 11-02-15 | 15:16

In Gouda stond een kazerne.
Dat wordt nu een isis-opleidingsinstituut voor de vijand.
En het dan raar vinden dat we de oorlog niet gaan winnen.
Rare jongens, die weg-met-onsers.

Cuyahoga | 11-02-15 | 15:16

@Vogelbeest | 11-02-15 | 15:15
Nope, buitenland eerst en het volk vindt het goed gelet op de verkiezingsuitslagen.

ProAsfalt | 11-02-15 | 15:16

ieder leger loopt vanuit het Oosten gelijk door naar Nederland, zonder noemenswaardige tegenstand. Wat hadden jullie anders gedacht dan?

pibasso | 11-02-15 | 15:15

Volgens Links is er niets aan de hand.

ProAsfalt | 11-02-15 | 15:15

Als je een feministische samenleving wilt, dan krijg je hem ook.

prov1nciaal | 11-02-15 | 15:15

Het wordt tijd dat partijen een keer wakker worden en unaniem besluiten om meer meer meer geld in defensie te steken. Met onze huidige gebroken geweertjes brigade is en wordt niemand geholpen....

Obainmarie | 11-02-15 | 15:15

Dus: Ontwikkelingshulp sluiten en geld naar defensie.

Eigen veiligheid eerst.

Vogelbeest | 11-02-15 | 15:15

Rutte: "u kunt rustig slapen!"

BlowingBubbles | 11-02-15 | 15:13

Tja, hij zal wel gelijk hebben. Defensie is natuurlijk al jaren en jaren de sluitpost op de begroting van zo'n beetje alle partijen.
Dit zou voor mij een van de belangrijkste redenen zijn om SGP te stemmen. Ik wil een behoorlijk leger!

Lewis | 11-02-15 | 15:13

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland