Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Prof Pinto - Verschil tussen moslims en islam

theeeneengoedgespre.jpg Het thema blijft actueel, hot en te vrezen valt dat het ook niet snel anders zal worden. Asscher is 'niet anders over moslims gaan denken', verklaarde hij na het drama in Parijs. Goed geformuleerd, niet anders gaan denken over ‘moslims’. Over de mensen zelf, individuen in alle soorten, maten en variaties. Met hun religie ligt het anders. Hun religie is één en dezelfde: islam. En die kent enkel één Allah, één profeet, één Koran, één Hadith, één Sharia. En daar schuilt het probleem. Een leer, een ideologie die haar volgelingen duidelijk en veelvuldig aanzet tot haat en geweld. De Koran bevat vele verzen waarin moslims worden geroepen om oorlog te voeren met niet- of anders gelovigen omwille van de islamitische heerschappij. Sommige verzen en passages bevatten opdrachten om hoofden en vingers af te hakken en het doden van ongelovigen. Moslims die niet deelnemen aan deze strijd heten huichelaars en bedoelde voorschriften waarschuwen dat Allah hen zal zenden naar de hel als ze niet meedoen. In tegenstelling tot het Oude Testament, kennen de verzen van het geweld in de koran een ‘open end’, wat betekent dat ze niet worden tegengehouden door de historische context van de tekst eromheen. Ze maken deel uit van de eeuwige, onveranderlijke woord van Allah, en zijn net zo relevant als alle rest in de koran. Er zijn triest genoeg maar weinig verzen van verdraagzaamheid ten opzichte van niet- of anders gelovigen. De eigen krijgers erfenis van de profeet Mohammed - en dat van zijn metgezellen - samen met de opmerkelijke nadruk op geweld in de koran zorgen voor veel bloed en tranen. Toen en tot op de dag van vandaag. Islam is kortom een leer die diametraal staat tegenover wat de huidige Westerse, moderne waarden. “East is east, and west is west, and never the twain shall meet”, schreef de Britse schrijver en dichter Joseph Rudyard Kipling. De gebeurtenissen sinds 9/11, Theo van Gogh, Hezbollah, Boko Haram, Hamas, IS en Charlie Hebdoen bewijzen hoezeer Rudyard Kipling gelijk heeft. Het is lachwekkend als het niet zo onmetelijk absurd was om dan mensen te horen roepen: we moeten blijven p r a t e n. Dialóóg voeren. Wat voor dialoog is te voeren met iemand die de leer predikt om de ander te elimineren? Het voeren van ‘dialoog’ met zo iemand staat dan gelijk aan zelfhaat. Als er gematigde moslims zijn, die zullen dan hatelijke voorschrift jegens anderen niet praktiseren en ook niet onderschrijven. Als dat zo is, dan kunnen zij ook andere gedateerde en gewelddadige passages van Koran ook verwerpen. Dan is er plaats voor een andere Koran dat past bij de moderniteit van het Westen van nu. Kom dan daar voor op uit. Publiekelijk. Zo niet, spreek dat ook uit, draai niet omheen, lieg niet, pas de taqiyya niet toe om zand te strooien in de ogen van de goedgelovige en naïeve Europeanen. En richting Europeanen, Nederlanders, eis deze duidelijkheid en ondubbelzinnige keuze van moslims. Doe niet omzichtig en angstig daarover. In het verlengde hiervan kan dan ook geëist worden om afstand te nemen van dubbele paspoorten. Zeker voor diegenen die vanwege hun betrekking en positie de mond vol hebben van ‘loyaliteit aan Nederland’. Zij zouden een voorbeeld kunnen en moeten stellen en hun Marokkaanse paspoort demonstratief publiekelijk in brand steken. Dan, en dan alleen, leveren zij het bewijs dat zij geen wolven is schaapskleren zijn. Dan, en dan alleen zouden zij publiekelijke functies mogen (blijven) bekleden.

Reaguursels

Inloggen

Twee dingen die me altijd storen:
1) de Bijbel als het Oude Testament zien
2) de zin 'zij die zonder zonde is werpe de eerste steen' verkeerd interpreteren. Niemand is zonder zonde, ergo niemand mag de 'eerste steen werpen' (oordelen, straffen). Natuurlijk gaat dit in een rechtstaat niet op.

Kritiek is altijd interessant, maar dit soort delen gebruiken als redenering als argument slaat nergens op. Niet dat Christenen perfect zijn, die interpreteren er vaak ook maar een eind op los zodat het hen uitkomt, maar overeenkomen met de leer van Jezus doet het dan niet altijd.

Het zijn altijd mensen die schuldig zijn aan het misbruiken van een religie, niet de religie zelf hoe vreedzaam of gewelddadig die ook zijn. Pak gewoon mensen aan zonder dat we het proberen goed te praten onder het mom van religie en 'ja maar'. Sommige mensen zijn kut en gevaarlijk, niks discriminerends aan gewoon oppakken. Niks gelul over religie van vrede of haat om mensen te ontzien of om makkelijk van een probleem af te komen.

Ben het eens met prof pinto. P.s. reaguren op telefoon, is zo haram.

Halveneger | 21-01-15 | 22:35

Verschil tussen moslims en islam? Met beide woorden kun je het woord slim maken maar moslims hebben daar niets mee te maken. En islam ook niet.

Mike Gaatjeniksaan | 21-01-15 | 21:00

-weggejorist-

raftammer | 21-01-15 | 20:23

Amen! De islam is al langer een probleem.
"How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries!
Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia
in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many
countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods
of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet
rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the
next of its dignity and sanctity.

The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as
his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must
delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased
to be a great power among men. Individual Moslems may show splendid
qualities - but the influence of the religion paralyses the social
development of those who follow it. No stronger retrograde force exists
in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and
proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa,
raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity
is sheltered in the strong arms of science, the science against which it
had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell
the civilization of ancient Rome."

-Sir Winston Churchill (The River War, first edition, Vol. II, pages 1899 (!)

ratelaar | 21-01-15 | 19:13

@Schoorsteenveger | 21-01-15 | 15:47
Anderszins opgehitst om iets te doen dat in de koran staat...

Zelfs al zouden er externe krachten aan het werk zijn, dan nog zou het erg kras zijn dat je op deze manier een niet-moslim opdrachten uit de koran in de praktijk zou kunnen laten brengen. Islam zou daarmee dan misschien niet de aanstichter zijn, maar is dan nog steeds drager. Om dan in termen van ebola of aids te praten: patiënt 999 is zeker niet minder gevaarlijk dan patiënt 0 en dient dus met dezelfde voorzichtigheid behandeld te worden.

Pierre Tombal | 21-01-15 | 18:58

Je bent net de jihadisten stukjes pakken en uit context plaatsen. Eenzijdige bullshit op Geenstijl.

Pretenderen onafhankelijk te zijn haha grappenmakers.

MoslimNL | 21-01-15 | 17:36

Wij willen dialoog omdat wij daar goed in zijn, ik ook, zij niet, dus gaat m niet worden, Pinto

CrapoTheGreat | 21-01-15 | 17:13

Maar niet de invalshoek waar ik zelf aan gedacht had.
chicago river | 21-01-15 | 17:07
Is: nooit de invalshoek waar ik nooit zelf aan gedacht had.

chicago river | 21-01-15 | 17:10

Niak | 21-01-15 | 10:22
Ik moet e.e.a. beargumenteren, daar heb je gelijk in, Niak. Goed. Pinto penseelt een denkhoek die ik vaak ook heb, en honderdduizenden met mij. Iemand schreef al: grote open deuren, of ´doorsnurken met Pinto´. Terecht ja. Plus, altijd dat noemen van namen van personen, ´bekenden´, kijk mij eens die en die kennen - dat. Maar niet de invalshoek waar ik zelf aan gedacht had.
Jansen is langdradig, christelijke agenda, wel veel theologische kennis, maar ik vind het simpelweg niet boeiend en ik vind het, alsnog, geen ´aanwinst´ voor GS. Happy?

chicago river | 21-01-15 | 17:07

Pinto, ik begrijp nu wel waarom je nergens anders aan de bak komt.
Wat een bagger.

mallekater | 21-01-15 | 17:04

Stond laatst in de rij bij de supermarkt en toen liet een moslim die in de rij stond een hele vieze stinkscheet. Zo'n eentje die je niet hoort, maar wel ruikt. Zal wel aan die turkse keuken liggen of zo. Maar, toen ineens wist ik het verschil tussen de islam en moslims.

De islam laat geen scheten. Moslims laten wel scheten.
:p

gaffelbaard | 21-01-15 | 16:30

Pierre Tombal | 21-01-15 | 10:44
De vraag is of Christenen zich mak gedragen vanwege de Bijbel, of dat ze anderszins tot bedaren zijn gebracht. Ik meen dat het laatste meer het geval is dan het eerste.
En ook die agressie van die extremisten, komt dat door wat er in de Koran staat, of omdat ze anderszins zijn opgehitst? Ook hier meen ik dat het laatste meer het geval is dan het eerste.
Dat de islam intrinsiek agressiever is dan het Christemdom kan dan nog steeds het geval zijn, daar niet van.

Schoorsteenveger | 21-01-15 | 15:47

 @niak /kain
Gaat de koene ridder uit Venlo de groene draak van de islam met de heilige lans "logos"verslaan ;-)
*ALLEGRI -Misserere Mei opzetten doet *

halve pinda | 21-01-15 | 14:39

@JohnnyLion | 21-01-15 | 09:37
Zolang islamitische moordpartijen voornamelijk ver van hun bed plaatsvinden zullen de boven ons gestelden in koor roepen dat het allemaal wel meevalt. Want zo is de islam helemaal niet en wij zijn allemaal racistische sukkels. Maar het komt wel steeds dichterbij en dan zijn deze goedpraters en islam-faciliteerders de eerste om hetzij als dhimmi, hetzij als NSB-er verantwoording af te leggen. (om het maar even netjes te zeggen want "tegen het muurtje" klinkt weer zo naar)

PrinsesStoepje | 21-01-15 | 14:38

@Koek Bakker | 21-01-15 | 09:21
Honderden jaren proberen de joodse, christelijke en islam 'geleerden', de boeken te verklaren.
Over tientallen/honderden jaren zitten de 'geleerden', gesterkt door nieuwe inzichten/ontdekkingen nog steeds te verklaren.
Op GS proberen de geloofsexperts dit dunnetjes ook te doen.
/
Feit is, dat Mensen de boeken hebben gecreeerd. Wat er ook daarin ge/beschreven staat; ze zijn door mensen bedacht. Dit zijn nog maar 3 geloven.
Er zijn meer geloven/sektes, met genoeg hoofdrolspelers, van scientology tot Kali de godin des doods.

Feit is, dat er geen wezens bestaan zoals jhw god allah engelen duivels bigfoot elfjes etc. etc.
Feit is, dat er ondanks de niet te bewijzen wezens, miljarden mensen er toch in geloven.
Dit omdat het voor de 1 troost en inhoud geeft voor hun leven, aanzien, macht etc. Het geloof is een miljarden business.

Feit is, dat behalve de aarde, nog meer leven is in het heelal.
Feit is, dat op onze kleine blauwe planeet, Alleen de Flora en Fauna, met de mens als hoogste ontwikkelde organisme, bestaat.
Af en toe wordt nog niet bekend leven ontdekt, door mutatie en evolutie (is niet gestopt), kan nieuw leven ontstaan.
De mens zelf experimenteert er ook lustig op los. Daarom hebben wij Dolly en Bintjes.

Mochten er toch wonderwezens bestaan, willen zij zich aub. bij mij melden?
Ik wil een hartig woordje met ze spreken.

h65485665 | 21-01-15 | 13:35

Het probleem met de islam is haar extreme intolerantie jegens andersdenken en niet-islamitische cultuur. Ook ziet die islam moderne wetenschap als heiligschennis, evenals universele mensenrechten, vrouwenemancipatie, sport, humor, alcohol, varkensvlees, enzovoort. Minderheden van gematigde moslims in niet-islamitische cultuur, zullen dit allemaal niet direct laten merken, of zullen zelfs voortdurend (taqqiya=liegen, bedriegen voor de islam) gunstige verhalen vertellen over de islam. Maar naarmate de aantallen moslims groeien, zal ook steeds meer de drang verschijnen tot onderwerpen (‘islam’ betekent ‘onderwerping’, ‘moslim’ betekent ‘zich overgeven’). Wat aanvankelijk tot uiting komt in eisen (wasruimte, bidruimte, sexe-gescheiden onderwijs, geen onderwijs over holocaust noch evolutietheorie, eten halal, islam-gunstig onderwijs, demonisering islam-kritiek, enzovoort). Maar dat overgaat in het de straat domineren, kleine aanslagen overgaand in steeds erger vormen van terreur, tot uiteindelijk genocide en complete uitwissing van niet-islamitische cultuur. Links illusionisme (Karen Armstrong) wil alles relativeren en bagatelliseren en vooral de schuld leggen bij het Westen. Elders zie je evenwel heel andere gedachten. Bijvoorbeeld de politicoloog Hamed Abdel-Samad ziet de politieke islam als een vorm van fascisme, de filosoof Pascal Bruckner ziet de Westerse cultuur als doelwit van islamradicalen, en kortgeleden benadrukte de auteur Waleed Al-Husseini dat het in de islam draait om ‘oorlog, bloedbaden en vrouwenonderdrukking’ (‘Trouw’, 14 januari jl.). De islam is bezig met een frontale aanval op de moderne open samenleving, maar het grootste deel van die moderne open samenleving wil het niet weten, kijkt weg en verkeert in staat van ontkenning. We hebben dit eerder gezien, tijdens bijvoorbeeld de opkomst van het nazisme. Toen waren er ook velen die er niets van wilden weten, van wat dat nazisme nu werkelijk is en waar het toe leidt. Op dit moment kan je in videofilmpjes zien hoe mensen met bajonetten dood gemarteld worden in het Midden-Oosten, zoals er veel andere bewijzen zijn van psychopatengedrag van vertegenwoordigers van de ‘religie van de vrede’. En de algemene trend van islamisering is nog steeds zodanig, dat het zeer wel te verwachten is dat deze wreedheid ook werkelijkheid wordt in de Westerse wereld.

Benedict Broere | 21-01-15 | 12:32

Is het niet telaat voor de zachte aanpak van de islam? Naar mijn idee staan er zo'n 10000-15000 moscheten (exclusief madrassas en bidhuis niet moskee achtige gebouwen) in europa. Volgens mij is de islam nu behoorlijk uitgezaaid en kun je die niet stoppen door middel van een dialoog want tegen een muur praten werkt niet tenzij je een steekje los hebt (politici algemeen).

Ik snap niet hoe sommige hier de bijbel kunnen bergelijken met de koran, het is een beetje appels vergelijken met kobragif.

Anyways, het enige wat wij toetsenbordhelden kunnen doen is wachten totdat het verkeerd gaat (of de toetsenborden unpluggen en masaal kapotslaan op de lokale haathut)

Abu Koop Dan | 21-01-15 | 12:27

Tenminste niet als blogger. Als reaguurder mag je zo slecht zijn als je zelf wilt zijn. Dat is mijn mening.
Niak | 21-01-15 | 11:26
Een 100% ´Stefan Paasje´! Well done. Fucq die rare ongelovigen, of niet.

chicago river | 21-01-15 | 12:12

Ik ben lid van de kerk van het vliegend spaghetti monster en ga alle supermarkten opblazen die pasta verkopen en alle mensen daud maken die pasta eten. Hoe durven jullie ons zo te beledigen door onze God op te eten. Jihaaaaaad.

Kaaaaaanonne | 21-01-15 | 11:53

2 marcS,09:06

Hier het antw. op vraag 3 . Heb dit gisteren al vermeld.

Voor degenen die zich afvragen hoe het zit met de vele maagden die ze nu nodig hebben. Het volgende : in een Duitse talkshow was kortgeleden een Imam aan het woord. Er werd hem gevraagd hoe het nu zit met die maagden , want die moeten toch een keer op zijn.

Maar nee hoor, de imam vertelde dat deze maagden ook na " gebruik " weer maagd zijn. Dus ze blijven altijd maagd . Hij zat dit zonder blikken of blozen te beweren.

edelweiss | 21-01-15 | 01:06

edelweiss | 21-01-15 | 11:43

@ chicago river | 21-01-15 | 11:14

Ja ze schreef vaak stomme stukjes over wetenschap zonder feiten of bronnen te checken en schreef behoorlijk wat onzin op.Met haar antichristelijk stukjes had dat niet zo veel te maken. Wel met slechte journalistiek. Als je ergens niet zo veel verstand van hebt en dat lijkt blijken in je schrijfsels is het gewoon beter dat je er niet over schrijft. Tenminste niet als blogger. Als reaguurder mag je zo slecht zijn als je zelf wilt zijn. Dat is mijn mening.

Niak | 21-01-15 | 11:26

Grappig eigenlijk dat zo'n geloof wereldwijd tot enorm veel geweld heeft geleid en nog steeds leidt, en die peroxidekuif vervolgd wordt momenteel wegens "minder, minder"...

Mooi artikel in het AD vandaag van een militaire die ontslagen dreigt te worden, omdat haar vriend Turks is en niet gecontroleerd kan worden door onze AIVD. Er is natuurlijk niets aan de hand, maar de regels voor een verklaring omtrent gedrag zijn dus wel aangescherpt afgelopen jaren, de vrouw was al 13 jaar werkzaaam bij Defensie.

Zielig voor die meid overigens, maar geeft toch aan dat onze eigen overheid de boelt ook steeds minder vertrouwt... Alleen wordt dat angstvallig uit de media gehouden.

mrXL | 21-01-15 | 11:20

Niak | 21-01-15 | 10:59
Blij dat nota bene Nanninga ´weg is´? Jouw god niet mijn god, vriend.

chicago river | 21-01-15 | 11:14

Iedereen die zegt dat de bijbel niet gewelddadig is: lees Leviticus 20 er eens op na. Dit zijn wetten opgedragen door god. Overspel = dood, niet geloven in god = dood. Homosex = dood. Sex met dieren = dood. Ongesteld en sex = verbannen. Leviticus 24, ongelovig = stenigen, moord = dood, verwonden = zelfde wonden toebrengen, diefstal = vergoeden wat gestolen is

Heel Leviticus zijn wetten en regels welke lang niet altijd even lekker zijn. Voor christenen heeft Jezus dit wel gerelativeerd en deels ongeldig verklaard, maar voor joden gelden die wetten in principe nog steeds.

Verwilder(s)t Niet | 21-01-15 | 11:07

Er wordt hier gesproken over de Talmoed, de Bijbel en de Koran. In al die boeken staan nare dingen. En wat je moet doen als gelovige om in de pul te vallen bij je god. Prima. Voor de gelovigen. Maar waar ik me aan stoor is de praktische uitvoering van deze zgn geboden. Ik moet niets hebben van jehovalieden aan mijn huisdeur, die mij zonodig willen ompraten. Maar ze hebben me niet bedreigd en ze hebben ook geen jehovaland, waar mensen worden gestenigd, geslagen en onthoofd om een boek. We zitten wat verder in de tijd. Zoals ik onlangs las, de wereld is doorgehold, maar de islam staat stil.

Rest In Privacy | 21-01-15 | 11:07

KoninginWildemina* | 21-01-15 | 11:03
Schrijf, wees wijs, lees het ´takenpakket´ van de site. Geduld, koningin.

chicago river | 21-01-15 | 11:06

(Weet iemand trouwens wanneer je Zwitsal verdwijnt?)

KoninginWildemina* | 21-01-15 | 11:03

@ RoBD=Skullfucker | 21-01-15 | 10:40

Feynnman is gewoon meesterlijk, daar leer je iets van. Jansen herhaalt zich vaak maar als Christen ben ik natuurlijk was biased en vind ik het leuk als hij het christendom wat verdedigt (ookal gelooft hij zelf niet echt denk ik) en de islam aanvalt.

Pinto schrijft lekkere korte en krachtige stukjes.
Jonnhy Quid schrijft te vaak dingen die gewoon iets meer genuanceerderd zijn dan hij ze ze brengt. Maar ik zal daar ook wel wat biased zijn omdat hij altijd supergraag tegen het christelijk geloof aanschopt. Alhoewel ik soms echt geen argumenten met kracht zie.

En ik ben zo blij dat ANanninga weg is. Die leek altijd te schrijven voor de stukjes zelf en niet vanwege een bepaalde passie of een punt wat ze probeerde te maken. En Ebru Umar is uiteraard de dapperste van allemaal.

Niak | 21-01-15 | 10:59

@RoBD=Skullfucker | 21-01-15 | 10:44
"Denk je echt dat de haters zonder Koran niet zouden vechten? Dan is er wel iets anders dat ze "verplicht" te moorden.
Geweld komt niet uit religie, bijbel, koran, talmoed. Het komt uit mensen."
_________
Dan verschillen we hierover van mening.
Geweld kan wel degelijk religieus geïnspireerd zijn. Zoals de realiteit ook aantoont.
Dat is niet bij alle soorten gelovigen in exact dezelfde mate het geval (dat is het sprookje van het cultuurelativisme). Er zijn groepen gelovigen die veel gewelddadiger zijn dan gelovigen van een andere religie.

KoninginWildemina* | 21-01-15 | 10:58

Tuurlijk, Pin.
Zoals er ook maar één christendom is, alle christenen over één kam geschoren kunnen worden en er maar één soort joden is, de sefardische krullenjongens.
Doei.

mallekater | 21-01-15 | 10:57

In je rijtje van goed mis ik Feynman koning van de feiten.
RoBD=Skullfucker | 21-01-15 | 10:40
Verdomme ja, Feynman vergeten. Maar de ´soort´ Feynman zou nooit in de Tweede Kamer te vinden zijn. Helaas. Jammer.

chicago river | 21-01-15 | 10:48

-weggejorist-

Maatisvol | 21-01-15 | 10:47

@Antitheïst | 21-01-15 | 10:20
"Vergeet niet dat de Talmoed van het jodendom een net zo groot haatboek is zo niet erger".
====
De Talmoed is een commentaar van rabbijnen op de Tenach, en een commentaar van andere rabbijnen op eerdere rabbijnen. Het is geschreven in een dialoog/discussievorm, waarbij soms bizarre vragen behandeld/bediscussieerd worden. Maar het is zeker geen haatboek. De Talmoed beslaat een periode van ca. 1000 jaar (grofweg vanaf de Babylonische ballingschap tot ca. 500 na Chr.)

De vijanden van de Joden (Hitler begon er al mee) hebben veel Talmoedcitaten verdraaid en verminkt, en veel moslims doen dit nu nog steeds. En die komen er nog mee weg ook, want wie gaat nu een grote verzameling vuistdikke boeken raadplegen om te checken of het citaat wel klopt?

malang | 21-01-15 | 10:45

@Schoorsteenveger | 21-01-15 | 09:17
Wat boeit het nou wat er in de bijbel staat? Hoeveel christenen zie jij luidkeels 'God houdt van iedereen' roepend zichzelf opblazen midden in een druk metrostation?

Ja maar hullie doen het ook. Je bent alleen maar tegen me omdat ik moslim ben. Whêêêêêh.

Alsof je op een schoolplein midden tussen de kleuters staat. En dat wil dan serieus genomen worden met hun als geloof vermomde zucht naar werelddominantie.

Pierre Tombal | 21-01-15 | 10:44

@koningwildeminia 10.35
Denk je echt dat de haters zonder Koran niet zouden vechten? Dan is er wel iets anders dat ze "verplicht" te moorden.
Geweld komt niet uit religie, bijbel, koran, talmoed. Het komt uit mensen.

RoBD=Skullfucker | 21-01-15 | 10:44

@wHiTeHaT | 21-01-15 | 10:29U heeft verschijnselen van weemoed.U "gelooft" er niet meer in.
--
U verlangt en eist van de andere partij, blijf in het midden en zorg ervoor dat u met UW wijsheid niet hoeft te eisen en verlangen, maar krijgt. ;)
__________
Hm.
Dit is een typische onderbuikreactie.
Lees mijn post nog even terug. Er staat iets heel anders dan wat u hier pavlovt.

KoninginWildemina* | 21-01-15 | 10:41

@chicago river
Eens over Jansen. Vooral ook veel te lang en meer van hetzelfde.
Pinto is wiebelig. Vaak niks, en dan opeens een briljante alinea. Alleen dat "prof" blijft me geweldig irriteren, zeker ook omdat GS de eerste is om dat soort misbruik in het onderwijs aan te pakken.
In je rijtje van goed mis ik Feynman, de koning van de feiten. En Quid, Sons niets, maar altijd echt in z'n emoties.
Pritt en van Rossum: eens

RoBD=Skullfucker | 21-01-15 | 10:40

wHiTeHaT | 21-01-15 | 10:16
Plicht om die dialoog te voeren vind ik liggen bij degenen die het probleem veroorzaken.
.
De beleving van zoiets als een god, is al een tijdje getraceerd als een stelsel van neurale patronen.
Godsbeleving is niet een verbinding met onbeschrijflijke fenomenen buiten onze waarneming maar gebeurt in je eigen hoofd. Ik zou graag zien dat die neurale netwerken die contact met het grotere buiten ons mogelijk maken ingezet worden om "ruimteschip aarde" wat menselijker te besturen.

bodemloos | 21-01-15 | 10:37

@Antitheïst | 21-01-15 | 10:20
"Vergeet niet dat de Talmoed van het jodendom een net zo groot haatboek is zo niet erger. Ook de bijbel staat vol met haat tegen andere volken en vooral tegen ongelovigen
Of het nou de islam, het jodendom of christendom is het maakt niet uit.
______
Mein Kampf is ook een haatboek. Toch doet niemand er nog wat mee.
Dat is het verschil met het Oude Testament en de Talmoed aan de ene kant... en de koran aan de andere kant.
De haat in de koran wordt door ontelbare moslims actief beleden, en er komen er steeds meer bij. Er zit geen enkele vorm van 'verlichting' in de islam. Integendeel. De islam wordt mét de dag donkerder en grimmiger.

KoninginWildemina* | 21-01-15 | 10:35

Gek genoeg staan de oplossingen hiervoor in alle boeken van ELK geloof.
Bijna niemand maakt gebruik van deze instrumenten.
--
Wanneer je steeds het zelfde riedeltje hoort of leest staat dat ook veel strakker in het geheugen.
--
Er staan ook nog andere riedeltjes in die boeken.
--
Het is maar een tip.

wHiTeHaT | 21-01-15 | 10:34

@amthiteist 10.20
Zolang 100derden miljoenen rust, troost, liefde, vreedzaamheid en verdraagzaamheid uit hun geloof halen vind ik religie geen enge ziekte.

Eng is wel dat 20tallen miljoenen menen dat ze hun "religie" of "geloof" mogen en moeten gebruiken om haat en verderf te zaaien. Maar of dit met religie te maken heeft? Lijkt me aannemelijk dat deze figuren zonder religie wel een ander haatpunt hadden gevonden: olie, nationalisme, stam cultuur, huidskleur, macht etc.

RoBD=Skullfucker | 21-01-15 | 10:33

chicago river | 21-01-15 | 10:26
Ik vergat de RotterdammerT de ginger. Zo, en nou is mijn slijm op.

chicago river | 21-01-15 | 10:30

Allah? Allah? Who the f*ck is Allah?
Of was het Alice?
Maakt niet uit.... die ken ik ook niet.

Schietmijmaarlek | 21-01-15 | 10:30

@KoninginWildemina* | 21-01-15
--
U heeft verschijnselen van weemoed.U "gelooft" er niet meer in.
--
U verlangt en eist van de andere partij, blijf in het midden en zorg ervoor dat u met UW wijsheid niet hoeft te eisen en verlangen, maar krijgt. ;)

wHiTeHaT | 21-01-15 | 10:29

@ Antitheïst | 21-01-15 | 10:20

Je zit bijna in hetzelfde kamp als God.

Isaiah 1:13-17 uit de Engelse Message Bible:

"Quit your worship charades. I can’t stand your trivial religious games: Monthly conferences, weekly Sabbaths, special meetings— meetings, meetings, meetings—I can’t stand one more! Meetings for this, meetings for that. I hate them! You’ve worn me out! I’m sick of your religion, religion, religion, while you go right on sinning. When you put on your next prayer-performance, I’ll be looking the other way. No matter how long or loud or often you pray, I’ll not be listening. And do you know why? Because you’ve been tearing people to pieces, and your hands are bloody. Go home and wash up. Clean up your act. Sweep your lives clean of your evildoings so I don’t have to look at them any longer. Say no to wrong. Learn to do good. Work for justice. Help the down-and-out. Stand up for the homeless. Go to bat for the defenseless."

Niak | 21-01-15 | 10:27

Jan Passant mk2 | 21-01-15 | 10:13
Okay, jij gebruikt 3 woorden als antwoord. Laat ik er iets meer van maken. Pinto, en in zijn ´kielzog´ the Jesus Jansen, zijn in ´real life´ mijn beste buren, prima ´soortgenooten´. Maar die stukjes, die missen toch echt de ´kwaliteit´ die GS nodig heeft. So far doen alleen Pritt Stift, Van Rossem, en uiteraard Sjonnie uit het Westland het goed. Maar ja. Wetenschap is ook maar een mening.

chicago river | 21-01-15 | 10:26

Eén van de belangrijkste redenen dat de hoeveelheid islam mensen niet zal afnemen en van christenen wel is dat het verboden is (op straffe van dood) om je islamgeloof vaarwel te zeggen.

Hadena | 21-01-15 | 10:26

eerstneukendanpraten | 21-01-15 | 09:13
Volgens onze politici, wetenschappers (zie Armstrong) en media is het altijd de schuld van het Westen. En van Israël natuurlijk want Gaza. En Hamas vindt het prachtig want de subsidie stopt toch niet, hoe openlijk ze hun haat ook in daden omzetten. www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-461...

PrinsesStoepje | 21-01-15 | 10:25

-weggejorist-

Rest In Privacy | 21-01-15 | 10:24

"De vrijheid van Godsdienst in NL volgens de grondwet artikel 1 is door staatsman Thorbecke uitsluitend bedoeld voor vrijheid tussen Protestanten en Katholieken".
Stoned Hengst | 21-01-15 | 08:36
====
De vrijheid van godsdienst en geweten stond al in de Unie van Utrecht van 1579 en was ook bedoeld voor de joodse godsdienst en andere godsdiensten (akkoord, in die tijd had je in de Nederlanden alleen het katholicisme, diverse protestantse stromingen en Jodendom, maar er werd niet een godsdienst uitgezonderd).

De vrijheid van godsdienst en geweten hebben we niet aan Thorbecke, maar aan de eerste protestanten te danken.

malang | 21-01-15 | 10:24

@wHiTeHaT | 21-01-15 | 09:57
"De plicht aan deze dan ook om tussen beide de VREDE en ORDE te handhaven."
_________
Dat moet van twee kanten komen.
We hebben de islam binnengehaald en gefaciliteerd. Vele handreikingen gedaan: talloze moskeeën gefaciliteerd (gefinancierd door o.a. Saoedische salafisten uit het Midden-Oosten), halal eten op scholen, sportkantines enz., gebedsruimtes, schoolvrij op islamitische feestdagen, moslima- en moslimzwemmen enz. enz. Er gaan nu stemmen op om het tekenen van de profeet te verbieden (want 'haatzaaien'), voorstellingen aflassen, schilderijen met een varkentje erop verwijderen, een varkentje uit een kinderboek verwijderen, zeepjes met een moskee op de verpakking uit de schappen halen, enz. enz. enz.
Dit zijn allemaal dingen waar bv. christenen in moslimlanden niet mee aan hoeven te komen.
En toch worden moslims steeds bozer en bozer (net als in veel moslimlanden).
Men bukt hier steeds dieper voor de islam om de lieve vrede te bewaren.
Hoeveel meer handreikingen moeten we nog doen? En waar blijft de handreiking van moslims??
Het is allemaal eenrichtingsverkeer. En als moslims niet gauw zélf een keer over de brug komen, zal de emmer uiteindelijk overlopen. Het water staat tot aan de rand.

KoninginWildemina* | 21-01-15 | 10:24

Prima stukje van de Prof. Alleen denk ik ergens dat je, om religies te bekritiseren, zelf ongelovig moet zijn.

Driewerf Hoezee | 21-01-15 | 10:24

-weggejorist-

Rest In Privacy | 21-01-15 | 10:23

@ chicago river | 21-01-15 | 10:09

Je mag het zeker zeggen, maar het is leuker voor iedereen en ook voor je zelf als je het ook kunt beargumenteren.

Niak | 21-01-15 | 10:22

Vergeet niet dat de Talmoed van het jodendom een net zo groot haatboek is zo niet erger. Ook de bijbel staat vol met haat tegen andere volken en vooral tegen ongelovigen
Of het nou de islam, het jodendom of christendom is het maakt niet uit. Haat is haat, een haatsprookje is een haatsprookje.
Religie is een hele enge ziekte.

Antitheïst | 21-01-15 | 10:20

Sprookjesboeken vergelijken heeft geen zin. Mensen moeten afstand doen van de 'letterlijke' inhoud. Er is één groep in de wereld die dat blijkbaar niet kan.

enohPi | 21-01-15 | 10:19

@bodemloos | 21-01-15
--
Waarom zouden dat ongelovigen moeten zijn?
Ik geloof ook, alleen anders, ik geloof werkelijk nog zoals in de heul heul oude verhalen, waar nog niets geschreven stond.... maar "zoals in de verhaaltjes vaak verteld/vertaald word" als "en god sprak tot mij".
--
Zelf vertaal of probeer ik dat te vertalen als een vorm van wijsheid.
--
Het begrip "God" interpreteer ik anders.
Wel blijf ik erbij dat "God" in iedereen zit.
Zelfs in diegene die zeggen dat "hij" niet bestaat.
Die conclusie kun je ook alleen maar maken wanneer je er de tijd voor genomen hebt om erover na te denken.
--
Die conclusie/strekking heb je gekregen van "God".
--
God ... om het "beesje" .... maar een naampje te geven.

wHiTeHaT | 21-01-15 | 10:16

@chicago river | 21-01-15 | 10:12
Bla

Jan Passant mk2 | 21-01-15 | 10:13

Jan Passant mk2 | 21-01-15 | 10:10
Jij ziet de motivatie niet. Maar daarvoor ben jij ook een ´passant´.

chicago river | 21-01-15 | 10:12

MarcS | 21-01-15 | 09:06
Over een boek dat beweert dat de aarde om de zon draait zou ik me maar niet te veel afvragen.

PrinsesStoepje | 21-01-15 | 10:12

@chicago river | 21-01-15 | 10:09
Nou, dat heb je dan gedaan. Opgelucht?

Jan Passant mk2 | 21-01-15 | 10:10

Vind ´prof´ Pinto en religek Jansen niet bepaald een ´aanwinst´ voor GS. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen.

chicago river | 21-01-15 | 10:09

wHiTeHaT | 21-01-15 | 09:57
De gelovigen maken er een zooitje van en de ongelovigen mogen de rommel opruimen?

bodemloos | 21-01-15 | 10:08

Ware woorden van de professor. Zo zit het precies.
Het paradoxale is dat letterlijk IEDEREEN (met een werkend verstand) dit allemaal weet.
"Onze" regenten en "onze" elite zijn niet dom, wel doodsbang om de werkelijkheid onder ogen te zien.

Liever plegen "onze" regenten en "onze" elite hun vorm van taqiyya. Omdat waar zij zo doodsbang voor zijn niet het onheil betreft dat onze samenleving zal treffen. Daar hebben zij wel de middelen voor om zich er persoonlijk aan te onttrekken - en dat gaan zij doen ook.

Het misplaatste "islamofobie" zou beter passen bij de werkelijke angst van regenten en elite. De angst voor het herkennen waar de islam werkelijk voor staat. De doodsangst enige verantwoordelijkheid te moeten nemen door de (echte!) barbarij onder ogen te zien.

Jan Passant mk2 | 21-01-15 | 10:07

roze_bril | 21-01-15 | 09:05
Wat zou de agenda zijn van "wetenschappers" zoals Armstrong en b.v. Ineke van der Valk? Ze weten toch zelf ook wel dat ze keihard staan te liegen? Maar bij de NPO krijgt ze een kritiekloos podium.

PrinsesStoepje | 21-01-15 | 10:05

Jammer dat dit een preek voor eigen parochie is.
Pinto zou een column op Joop.nl moeten hebben.

watergeus | 21-01-15 | 10:05

Het ontstaan van de Koran:
www.cmo.nl/islam-nl/index.php/geschied...
.
Mohammed heeft dus een potje leentjebuur gespeeld bij de joden en de christenen. Aartsengel Gabriël noemt hij Djibriel.
Waarom zou dezelfde engel, die de christelijke profeten heeft gesouffleerd om de Bijbel op te tekenen, aan Mohammed een heel ander verhaal ophangen?
Was dan de opdracht van Gabriël om de mensheid tegen elkaar op te zetten?
Is dit dan al die tijd Gods plan geweest met ons?
Zie ik hier het script van een blockbuster ontrafelen? Een film die nooit gemaakt kan worden omdat die kwetsend is voor bepaalde bevolkingsgroepen? Vragen... vragen...

De waard zijn gast | 21-01-15 | 10:01

@asylumstreetspanker | 21-01-15 | 09:11
Huh? Dat zeg ik toch ook niet? Hoewel de, op de bijbel gestoelde geloven, er wel vanuit gaan dat alle kinderen voor hun doop automatisch naar de hemel gaan (als ze overlijden) omdat ze nog geen zonden hebben kunnen begaan. Impliciet zegt dit dat die kinderen dus tot die interpretatie van de bijbel (lees geloofsrichting) behoren.

MarcS | 21-01-15 | 10:00

EINDELIJK.....................
--
Toch nog mensen met enig verstand en inzicht, geen links geknuffel.... geen (extreem) rechts geroeptoeter van "slacht ze maar af".
--
In ieder geval nog mensen die genuanceerd naar "HET PROBLEEM" kijken.
Ik was bijna bang dat ze er niet meer waren.
--
De plicht aan deze dan ook om tussen beide de VREDE en ORDE te handhaven.

wHiTeHaT | 21-01-15 | 09:57

Oproepen dat geweld en haat zaaien mag niet. Is strafbaar. Maar dat geldt dus niet voor de koran? Laten we een nationale aangifte tegen de koran en haar gebruikers organiseren en sleep ze voor het gerecht.

PowPow | 21-01-15 | 09:57

de meeste nazi's doen niemand kwaad en zijn gematigd en het ware nationaal-socialisme heeft niets, maar dan ook helemaal niets met jodenvervolging te maken.
www.vrijspreker.nl/wp/2015/01/gematigd...

wlodek | 21-01-15 | 09:50

@Prof. Pinto
Uitstekende analyse, geen speld tussen te krijgen!
Inderdaad gaan velen voorbij aan het feit dat de 'niet praktiserende moslim' bij voldoende opkomst van een groter en machtiger radicale en praktiserende percentage, dan dus gedwongen zullen worden hun 'moslim verplichtingen' te vervullen, of anders... Zij geexcommuniceerd worden door hun eigen harde achterban die hen met alle middelen (dood & geweld) zal blijven bewegen 'in actie' te komen tegen de zelf gecreërde apartheid (die zij dan onderdrukking en discriminatie noemen). Dit proces wordt tevens dan ook nog aangewakkerd vanuit hun 'EU gastlanden' waarbij 'de moslim' zich inmiddels door zijn afwijkende en respectloze gedrag (+ een aantal afschrikwekkende aanslagen) zichzelf tegenover de maatschappij 'onmogelijk of onhoudbaar' heeft gemaakt en hierdoor zonder al te veel weerstand massaal de kant van zijn Umma zal kiezen en al bij een bevolkingspercentage van 10% (moslims) het land en diens samenleving hun dwang zal opleggen. Asscher (en de vele anderen) gelooft daar (nog) niet in, maar zal gedwongen door de hardere feiten en verandering zijn ongelijk te erkennen. Helaas zullen dan onze gebouwen en huizen al branden en is er geen vreedzame weg meer terug. Triest, maar blijkbaar wil men 'het schip slechts door de wal laten keren' en leert (concludeert) men niets van de geschiedenis ondanks de jaarlijkse herdenkingen en geschiedkundige kenniscentra

afdankert | 21-01-15 | 09:48

Het probleem lijkt me dat de koran geschreven is in een oude bloemrijke vorm van het Arabisch
en de meeste "gebruikers" waaronder Berber Marokkanen / Indonesiers / Turken een heel andere taal spreken en je afhankelijk bent van
manipulerende gekkies als Al Qaeda profeten
mohamed bouyeri en de bokito's om die teksten
in je botte kop te stampen.
zo krijg je bij de ene wijsgeer 72 maagden wanneer je je opblaast en bij de andere 72 ons gedroogd fruit, of zuipt de ene moslim gewoon alcohol maar loopt ie met een boog om een rotte tomaat heen want er staat in de koran niks over alcohol maar wel over rotte vruchten.
etc. = een gebruiksaanwijzing van niks dus.

Berthe | 21-01-15 | 09:48

@wHiTeHaT | 21-01-15 | 09:25
"Juist toen het op dat punt kwam merkte ik op dat men aan het zoeken/bedenken was om zo snel mogelijk naar een ander gesprek te sturen.(viel u dat ook op?)"
_____________
Ja, dat viel me ook. Het viel me sowieso op dat tijdens dat hele interview, Jinek niet doorging op die een of twee halfzachte 'kritische vragen' die ze stelde. Dit was gewoon weer het zoveelste staaltje NPO islam-propaganda. Ware het niet dat de drie genodigden met hun antwoorden regelmatig roet in het eten dreigden te gooien.
Die Abdoel vergeleek de koran met een filosofieboek. Wie een filosofieboek leest *zonder goede begeleiding* kan radicaliseren. De typische stupiditeit en afgestomptheid droop er weer vanaf.
Jinek praatte over al die stompzinnigheid steeds razendsnel heen.
-
Ik heb niet de illusie dat westerlingen moslims de hand kunnen reiken. Wij staan immers in de koran vermeld als de vijand: 'de kuffaar'. De 'ongelovigen' bestemd voor het hellevuur. Wie naar de kuffaar luistert is voor de eeuwigheid verloren en zal met hen eeuwig branden in de hel.
En de koran is een bron van kennis.
Geen speld tussen te krijgen.

KoninginWildemina* | 21-01-15 | 09:46

@het blonde feest | 21-01-15 | 09:25

Nou daar heb je het eerste wegkijk moment al. Het ontdoet meteen alle verantwoordelijkheid die religie heeft. En dit doet ze consequent in het hele artikel.
Laster: ze gaat in op de man van iemand i.p.v dat ze in gaat op de mening van die persoon.
Zij-doen-het-ook: I.p.v. dat ze in gaat op de rol van de Islam zegt ze doodleuk dat het christendom erger is. Sterker nog, het antisemitisme in de Islam komt eigenlijk van het christendom. Hier ontneemt ze weer elke verantwoordelijkheid die bij de Islam zelf ligt.
leugenaar: onderdrukken van vrouwen een wereldwijd probleem? Nu onderdrukken wij ook al vrouwen in Nederland. Het moet niet gekker worden.

roze_bril | 21-01-15 | 09:45

@ het blonde feest | 21-01-15 | 09:25
Religie en godsdienst zijn niet hetzelfde.
Godsdienst is ‘dienen’ van een ‘god’
nl.wikipedia.org/wiki/Religie
Karen Armstrong, ziet de mens principieel als een religieus wezen.

Troef | 21-01-15 | 09:44

*kuch* nepprofessor Fair&Balanced *kuch*
Wat staat er in Meshiv Milhama vol. 1, p. 14 over vijanden in tijden van oorlog:
you shall not let a soul remain alive

Dat komt gewoon op hetzelfde neer dus in je hele verhaal kan je net zo goed moslims vervangen door Christenen of Joden.

spoilerfreak | 21-01-15 | 09:41

koran is licentie. Kan het niet anders verwoorden.

Anoguurder | 21-01-15 | 09:39

@Muxje | 21-01-15 | 09:11

Er WAS ooit wel die dialoog. In de jaren 90, begin 2000. Die was er. Het ging er soms hard aan toe. Ik kan mij dat nog herinneren. Nu is die er niet nauwelijks meer. In ieder geval niet in de media. Bij de politiek is ze nooit echt geweest op Fortuyn en Wilders na (alhoewel Wilders geen Fortuyn is, bij lange na niet), maar nu ook niet meer in de media. De bevolking krijgt zo een onrealistisch beeld van de werkelijkheid voor ogen. Dat is pas gevaarlijk.

Niak | 21-01-15 | 09:39

Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat het hier op voormalig Joegoslavië gaat lijken.

Huizen in puin, straten vol stof en een massagraf waar je vroeger altijd met de hond ging wandelen..

Vraag me af of de politiek verantwoordelijken dan ook voor een tribunaal mogen verschijnen. Volksverlakkers.

JohnnyLion | 21-01-15 | 09:37

asylumstreetspanker | 21-01-15 | 09:18
Geen vraag. Een perceptie. Know your role

Kenpachi3763 | 21-01-15 | 09:37

@Bakito
Ondanks haar fouten is Amerika nog steeds een baken van vrijheid en democratie in deze steeds duister wordende wereld.

CosmicPsycho | 21-01-15 | 09:36

@Muxje | 21-01-15 | 09:11

Precies dat is het pluralisme waar ik in het vorige topic over had. Dat brengt die politiek correctheid met zich mee. Het probleem MAG niet erkent worden want dat is niet politiek correct en kwetsend. Daar streed Pim Fortuyn tegen met zijn nuchter Hollands verstand. En daar waarschuwde hij tegen. Nu zijn we bijna 14 jaar verder en hebben we heel erg veel tijd verloren. Terwijl de moslim fundamentalisten in die 14 jaar niet stil hebben gezeten. (De Koran is één boek maar je kunt niet hetzelfde met alle moslims doen, het zijn er bijna 2 miljard in deze wereld)

Niak | 21-01-15 | 09:36

-weggejorist-

PleurAllemaalMaarOp | 21-01-15 | 09:35

13% van de Deense stemmer is nu voor een nieuwe partij die rechtser is dan de huidige Dansk Folkeparti. De regering en de politici zijn in shock. De burger niet, die wil dat Denemarken Denemarken blijft.
Wel een bijzondere ontwikkeling voor dit beschaafde en politiek rustige volk.
jyllands-posten.dk/politik/ECE7375155/...

duitse herder | 21-01-15 | 09:31

pinto.. schrijven en drinken gaan niet samen.

Rusland1998 | 21-01-15 | 09:31

asylumstreetspanker | 21-01-15 | 09:20
Dus is de toegevoegde waarde van de stukjes van meneer de professor nul of nagenoeg nul.

Schoorsteenveger | 21-01-15 | 09:27

-weggejorist-

Rest In Privacy | 21-01-15 | 09:25

@KoninginWildemina*
-----
Yup , ik heb die talkshow ook gezien, juist op dat punt in de talkshow had meer diepgang gemogen.
Juist toen het op dat punt kwam merkte ik op dat men aan het zoeken/bedenken was om zo snel mogelijk naar een ander gesprek te sturen.(viel u dat ook op?)
--
De jongen deed één frappante opmerking waarbij hij zei dat het aan de "leraar" lag hoe de pupil uiteindelijk leert in welke context zulke passages opgevat horen te worden.En dat daar de kink ligt in de grote verschillen onder de moslim gemeenschap.
--
Jammer genoeg klonk die opmerking als een soort gemompel tussen het praten door.
--
Had Jilnek toen nog haar oortje in? (zat daar op de achtergrond iemand te roepen wat ze moest vragen of juist moest afkappen?)
Ik weet het niet (of draai ik nu door, is dat paranoia?)
--
Ik ben het eens met dit artikel, leg ons nou eens uit in welke context WIJ dit moeten opvatten.
Er word zo vaak geroepen "JULLIE begrijpen niks van ons geloof", nee, dat doen WIJ ook niet.
Maar hoe komt het dan dat WIJ duidelijk constateren dat er zoveel onvrede onderling deze moslim gemeenschap is?
--
En waarbij men zelf vaak de vinger op de zere plek betiteld als "Zij hebben andere opvatting wat betreft het geloof en wat de koran is".
--
Is het dan niet verstandig om JUIST een derde "de westerse gemeenschap" erbij te roepen als bemiddelaar tussen zulke conflicten.
Feit is en blijft dat wij het zelfde meegemaakt hebben in het verleden, en zoals ook feit is, uiteindelijk hier heel goed mee uit de bus gekomen zijn.
--
Een reikende hand om hulp slaan WIJ niet weg.

wHiTeHaT | 21-01-15 | 09:25

-weggejorist-

uncle john | 21-01-15 | 09:25

fascinerend om te lezen hoe mensen met 0,0 bijbel kennis
bijbel passages uit hun verband trekken om aan te tonen
dat ook de bijbel oproept tot geweld.

Jezus word door de moslims en de joden nog steeds gezien
als een profeet net zoals mohamed.

nu is mijn vraag, wat is de definitie van een profeet?
of beter, wie is nou de echte profeet?

is het hij die beweerde door god gestuurd te zijn
om onze zonden op zich te nemen en voor ons te sterven

of is het hij die een minder jarig meisje neukte
en stierf omdat een van zijn vele vrouwen hem
vermoorde met vergiftigd schapen vlees ?

i rest my case.

uncle john | 21-01-15 | 09:25

Bakito en moslims hebben de eigenschap gemeen dat discussie zinloos is.

Koek Bakker | 21-01-15 | 09:24

-weggejorist-

kaplaarzenverkoper | 21-01-15 | 09:23

Bakito | 21-01-15 | 09:16
"God bless you": Gods zegen toegewenst.
“Allahoe akbar”: "Allah is de grootste". Anderen vertalen de woorden ook wel met "Allah is groot", "Allah is zeer groot" of "Allah is groter".

Troef | 21-01-15 | 09:23

Feit #1: Volgens Moslims is de islam heilig en dien je volgens islamitische grondbeginselen te leven.
.
Feit #2: Islam zet aan tot haat.
.
Je moet wel heel veel hersencellen kwijt zijn geraakt om dan nog steeds niet in te zien dat moslims dus aanzetten tot haat. Misschien niet allemaal, maar wel veel te veel.

Koek Bakker | 21-01-15 | 09:21

-weggejorist-

Rest In Privacy | 21-01-15 | 09:20

Schoorsteenveger | 21-01-15 | 09:17
Ja, dus?

asylumstreetspanker | 21-01-15 | 09:20

Weet je wie ook een boek schreef waar een heleboel problemen van zijn gekomen ?

Feuer Frei | 21-01-15 | 09:19

Kenpachi3763 | 21-01-15 | 09:14
Vragen die allemaal doorJoop worden beantwoord.
*Zwaai*
CosmicPsycho | 21-01-15 | 09:14
Ken je Pinto persoonlijk of zo?

asylumstreetspanker | 21-01-15 | 09:18

Omgaan met islam is als het bestrijden van een besmettelijke ziekte (denk: Ebola). Het sleutelwoord is CONTAINMENT.

Breng een scheiding aan (nee, is niet lievvv), en zorg dat er geen islam naar het westen komt. Besmettingen terugbrengen naar islamistan. Puisten zoals islamitische scholen en stichtingen verwijzen naar islamistan, hier niet (meer) toestaan. Er uit. Wegwezen.

En natuurlijk zelf zorgen dat je niet meer afhankelijk ben van olie uit islamistan, door zwaar in te zetten op haalbare alternatieven. Geen windmolentjes maar kern-energie dus.

marcoplarco | 21-01-15 | 09:18

@het blonde feest | 21-01-15 | 09:11

Gewoon het stuk lezen. Als ik dan nog mijn kwalificaties moet uitleggen dan doe ik het graag.

roze_bril | 21-01-15 | 09:17

Professor Open Deuren gaat hier nóg eens vertellen wat al honderden keren voorbij is gekomen. Professor Open Deuren komt ook wéer met het cliché aandragen dat die Koran haat en geweld predikt, terwijl het Oude Testament best wel deugt en zo.
Noem het maar "doorsnurken met Prof Pinto", of "uitslapen met Prof Pinto".

Schoorsteenveger | 21-01-15 | 09:17

Realism Is All | 21-01-15 | 09:13
Mwah, de Amerikaanse presidenten die zinloze oorlogen voeren in Midden-Oosten t.b.v. olie- en wapenindustrie beginnen en eindigen hun toespraken steevast met "God bless you" ( Allah Akbar)

Die vergelijking gaat voor 100% op.

Bakito | 21-01-15 | 09:16

Briljant. Zitten we hier te discussiëren over hoe de teksten geïnterpreteerd dienen te worden, die in essentie zijn verzonnen om de massa onder controle te houden. What a fucking waste of time.

En ja, er zijn ook moslims die de teksten niet zo letterlijk nemen. Dat weet jij zelf ook Pinto, dus doe niet zo wijs door dat jezelf dat 'af te vragen'. En is het niet hypocriet om over loyaliteit te lullen? Want jouw 'loyaliteit' ligt ook niet bij Nederland

Kenpachi3763 | 21-01-15 | 09:14

Van een 'professor' mag je toch iets beter Nederlands verwachten. Het stukje staat bomvol met stijlfouten en foute zinconstructies.

CosmicPsycho | 21-01-15 | 09:14

Beste wegkijkers van de PvdA.

Een volkt dat zwicht voor tirannie vrliest meer dan lijf en goed dan dooft het licht.
V Randwijk, Amsterdam op de muur van het Weteringscircuit.

Breakdance | 21-01-15 | 09:14

@bakito 8.32

Gaan we weer, de vergelijking tussen de Bijbel en Het Grote Haatboek...

Die vergelijking is absurd.

Dat er meer haat staat in de Bijbel:

Dat zijn voornamelijk verhalen uit de geschiedenis van het Christendom, en de Bijbel roept op nagenoeg geen enkele manier op aan Christenen om nu hetzelfde te doen.

Het Grote Haatboek daarentegen is een gids voor Monsterlims hoe te leven, ook nu nog.

In het verleden, het heden, de toekomst, altijd.
En het is aan elke Monsterlim om te bepalen hoe streng hij/zij zich hieraan houdt.

De Bijbel is voornamelijk VERHALEND, Het Grote Haarboek is BELEREND. Wereld van verschil.

Mochten er in de Bijbel dan ook erge dingen staan, dan dateren die uit een ver verleden. Toen de wereld, en dus ook het Christendom, nog een stuk minder beschaving kende.

Op dit moment mag je wat ontwikkeling en beschaving verwachten. Niet in de Islam.

Daarom is de constatering dat de Islam een achterlijk geloof is eigenlijk ook nog gewoon 100% waar in de letterlijke betekenis van het woord 'achterlijk'.

Realism Is All | 21-01-15 | 09:13

In Israël heeft een Palestijn vandaag negen mensen in een bus met een mes verwond. De politie heeft hem in zijn been geschoten en gearresteerd. Hamas vindt het slechts een "normale reactie op de bezetting"...

eerstneukendanpraten | 21-01-15 | 09:13

MarcS | 21-01-15 | 09:08
In de bijbel staat volgens mij niet dat iedereen bij geboorte christen is. Volgens mij staat de bijbel , net als de talmoed, open voor interpretatie.

asylumstreetspanker | 21-01-15 | 09:11

@wakkere_nederlander 08:41: Dat klinkt als thought crime, is dat wat je wil? Want dan wordt het "foute" gedachtegoed van Wilders ook verboden, en waarschijnlijk nog eerder.

Ik zie eerlijk gezegd meer in de posts van Niak aan het eind van het vorige draadje. Niet aansturen op een conflict, maar de dialoog aangaan. Als we moslims dwingen om kleur te bekennen, dan zou Fijnstoffer (08:46) nog wel eens gelijk kunnen krijgen. Maar om die dialoog aan te kunnen gaan moeten er wel wat zaken veranderen: problemen moeten openlijk besproken kunnen worden. Niet meer wegkijken, geen censuur meer op de nieuwsredacties van de PO. Claims op een slachtofferrol accepteren we niet meer. Religie is niet meer heilig, kritiek en satire moet gewoon kunnen.

Maar nog belangrijker is dat ook onze politici ophouden met het "wij & zij"-denken. Niet meteen in de verdediging schieten als iemand eens iets lelijks over moslims zegt. Niet meelopen met anti-Pegidademonstraties. En bovenal: behandel moslims nu gewooon eens als volwassenen, met al hun goede en slechte kanten, en zeer wel in staat om hun eigen zaak te articuleren zonder "bescherming" van de politiek.

In Nederland is er geen dialoog, en wordt er niet op een conflict aangestuurd: we kijken weg en doen alsof er geen tegenstelling is, door alle kritiek als "fout" of "fobie" weg te wimpelen. Dat is zowel de gemakkelijkste als de gevaarlijkste optie, het conflict explodeert dan alsnog wel een keertje, en wel op het moment dat de partijen al dusdanig zijn ingegraven dat het voor een dialoog echt te laat is.

Muxje | 21-01-15 | 09:11

-weggejorist-

Rest In Privacy | 21-01-15 | 09:11

Eerlijk is eerlijk, even moeten opzoeken wat taqiyya was. Nieuw voor me. Ook bijzonder, Christenen mogen dat niet.

Laatste 2 alinea's, subliem.

@Bakito: je snapt echt niets van de bijbel. Het bekende oog om oog stuk betekent niet dat je wraak moet/mag nemen. Het betekent dat de straf nooit erger mag zijn dan het misdrijf zelf.

RoBD=Skullfucker | 21-01-15 | 09:11

The law which their prophet Mohamed has given to muslims is that any harm done to any one who does not accept their law and any appropriation of his goods, is no sin at all.
Marco Polo.

Piet Karbiet | 21-01-15 | 09:09

Uiteindelijk gaat dit dus gewoon weer over Abutaleb. Flauw hoor, nepprofessor.

Gualtiero | 21-01-15 | 09:09

@asylumstreetspanker | 21-01-15 | 09:05
Ja maar dat is de bijbel ook, gelukkig hebben ze het daar bij een stuk of 10 gelaten. Waarvan de meesten zelfs door de meest doorgewinterde atheist onderschreven zullen worden. Dingen als gij zult niet moorden etc.

MarcS | 21-01-15 | 09:08

Bakito | 21-01-15 | 08:32
De moslims geloven dat de koran letterlijk de openbaring is die Mohammed ontving, en zij nemen aan dat de bijbel op precies dezelfde wijze werd geopenbaard. Christenen geloven wel dat de bijbel het woord van God is, en dat God door zijn Heilige Geest de verschillende boeken in de bijbel heeft geïnspireerd. Maar het woord van God in de bijbel is tot de joden/christenen gekomen via een groot aantal schrijvers. De bijbel is daarom voor hun zowel het woord van God als het woord van mensen. Het fundamentele probleem hier is dat zij verschillende opvattingen hebben met betrekking tot openbaring. Moslims geloven dat de hoogste openbaring die Allah hun heeft gegeven in de vorm van het boek kwam, de koran. Christenen geloven echter dat de hoogste openbaring werd gegeven in een persoon, Jezus.
.
Het Oude Testament is verhalend van aard, terwijl de koran een soort instructieboek voor islamieten is. Waar het Oude Testament over vreselijke misdaden vertelt, daar roept de koran op tot dat soort misdrijven. Dat is natuurlijk een essentieel verschil.

Troef | 21-01-15 | 09:07

Ben geen expert, iemand hier kan mij dat vast vertellen ....

Als voor martelaren 72 maagden beschikbaar zijn in het hiernamaals;
1. Waar komen die maagden vandaan?
2. Waar laten ze de ongelovigen eigenlijk na hun onthoofding, ik bedoel de zielen? Of zijn dat die 72 maagden?
3. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat Allah, het behaagd dat vrome moslima's na hun passeren de hoer moeten spelen voor willekeurige 'martelaren'. En beter nog, na 1 wip zijn ze toch maagd af. Wat doen ze er dan weer mee eigenlijk? Stenigen?

MarcS | 21-01-15 | 09:06

-weggejorist-

Rest In Privacy | 21-01-15 | 09:06

Wel professor als er een scheiding wordt gemaakt tussen Koran en hadeeth en sharia dan zijn we al een stuk verder. Het gaat nu zo slecht dat (wanneer het doorgaat in dit tempo) er binnen 2 jaar voorgoed wordt afgerekend met die achterlijke oprekkingen van het begrip 'zich aangevallen voelen' of er komt een dialoog. (Het pad Aboutaleb)

Einde van de Domheid | 21-01-15 | 09:05

@het blonde feest | 21-01-15 | 08:32

Een inkijkje in het hoofd van een goedpraterT, leugenaar, zij-doen-het-ook, lasteraar en wat al niet meer. Het is een heel droevig verhaal van deze mevrouw.

www.nieuwwij.nl/interview/karen-armstr...

roze_bril | 21-01-15 | 09:05

MarcS | 21-01-15 | 09:01
Klopt. Het gaat er mij om dat het waarschijnlijk onmogelijk is dat "Oost en West" elkaar zullen "vinden".
De Islam bestaat eigenlijk grotendeels uit regels, die men als moslim moet volgen. Dat is het. Niet meer en niet minder.

asylumstreetspanker | 21-01-15 | 09:05

@salsaparilla | 21-01-15 | 08:40
Van saaiheid is nog nooit iemand doodgegaan, stenigen/ koppen afhakken daarentegen.....

necrosis | 21-01-15 | 09:04

Het is allemaal heel simpel.

Al het policor gelul van praten en begrip hebben en de dialoog aangaan en proberen te begrijpen waar het gedonder vandaan komt en de zelfbevlekking en het slachtofferschap van Monsterlims blablabla.

Het haalt werkelijk niets uit zolang Het Grote Haatboek bestaat. Daar halen die duivels hun gedragscodes vandaan en ze zullen dat blijven doen.
Dat los je werkelijk nooit op.

Enige remedie is je huidige verlies pakken, repareren wat er te repareren valt. De duivel is nu eenmaal al onder ons, in het land, zorg dan tenminste dat er niet meer bijkomt en hou het afval wat binnen is zeer scherp in de gaten.

Bewapen je vervolgens voor de toekomst, het Kalifaat zal groeien, en meer kun je niet doen.

Een strijd voer je met materieel en moraal. Materieel hebben we in het technologisch superieure Westen in overloed. De Europese moraal is echter schrikbarend, en ook daar kun je het op verliezen.

Weg met Schengen, weg met bezuinigingen op defensie en inlichtingendiensten, weg met de massa-emigratie.

En in hemelsnaam als allereerste weg met die allesbepalende naiviteit en dat nihilisme wat zorgt dat Fort Europa zichzelf te gronde richt.

En vrijwel geen een politicus die het aan ziet komen, of uberhaupt DURFT te kijken wat er aan zit te komen...

Realism Is All | 21-01-15 | 09:03

@asylumstreetspanker | 21-01-15 | 08:54
Met alle respect, maar die teksten zijn zelfs met een stevige borrel nog niet weg te kauwen. Ik denk ook dat het daar misgaat met de mossels. Ze zijn allemaal, met stokslagen, getraind om vrede zij met hem etc. te murmelen tijdens zo'n preek dat ze geen idee meer hebben wat er precies gezegd is.

MarcS | 21-01-15 | 09:01

-weggejorist-

Rest In Privacy | 21-01-15 | 08:59

"Als dat zo is, dan kunnen zij ook andere gedateerde en gewelddadige passages van Koran ook verwerpen. Dan is er plaats voor een andere Koran dat past bij de moderniteit van het Westen van nu. Kom dan daar voor op uit. Publiekelijk.:
____________
Ik zie het zeer ZEER somber in.
Drie zgn.'gematigde' jonge voorbeeldmoslims vorige week op de bank bij Jinek:
de koran is een bron van KENNIS!!
ook maar één letter van de koran aanpassen is een GROVE BELEDIGING!!!

KoninginWildemina* | 21-01-15 | 08:58

@Hadena | 21-01-15 | 08:43
uitgetypt ook gewoon he?

MarcS | 21-01-15 | 08:57

Bakito | 21-01-15 | 08:36

Steniging is barbaarsheid ten top.

eerstneukendanpraten | 21-01-15 | 08:56

@salsaparilla | 21-01-15 | 08:40
Dan ga je toch lekker naar Joop, daar hebben ze een afgewogen mix van actuele zaken schijnt het. *zwaait*

MarcS | 21-01-15 | 08:56

@het blonde feest | 21-01-15 | 08:40

Wat @Bakito zegt klopt niet... In de Bijbel (vooral OT) staan passages/verhalen van obscure profeten waarin God zijn toorn uitstort over zondaars. De teksten zijn niet geformuleerd als gebod "je zult ongelovige, sodomieten...." maar als onderdeel van een verhaal. In de Koran roept DE profeet wel in die vorm op. De Bijbel bevat er ook niet meer, en tov van de hoeveel content zelfs vele malen minder.
.
Wat u zegt klopt ook niet. Het gaat wel degelijk om wat er staat. De Koran MOET letterlijk genomen worden, zo zei de profeet. Daar is bij de Bijbel ook nooit sprake van geweest. Zo ging Jezus er helemaal niet vanuit dat er uberhaupt een deel 2 dat over hem ging zou komen. Hij zei wel, doe zoals ik en deed vervolgens geen vlieg kwaad. We weten denk ik allemaal hoe de profeet Mohammed leefde, het schrille contrast met het leven Jezus.

Parel van het Zuiden | 21-01-15 | 08:55

is

asylumstreetspanker | 21-01-15 | 08:55

-weggejorist-

Rest In Privacy | 21-01-15 | 08:55

@Bakito

Lees het artikel nog een keer voordat je reageert.

"In tegenstelling tot het Oude Testament, kennen de verzen van het geweld in de koran een ‘open end’, wat betekent dat ze niet worden tegengehouden door de historische context van de tekst eromheen. Ze maken deel uit van de eeuwige, onveranderlijke woord van Allah, en zijn net zo relevant als alle rest in de koran."

houtvlot | 21-01-15 | 08:55

zijn=1s

asylumstreetspanker | 21-01-15 | 08:55

Ik raad jullie aan dit te lezen met name het gedeelte waarin gesteld wordt dat iedereen van hun geboorte af eigenlijk moslim zijn.
Voor Bakito is het scheren van schaamhaar en okselhaar wel interessant.
www.al-islaam.com/library_details.php?...

asylumstreetspanker | 21-01-15 | 08:54

Natuurlijk zijn niet alle mslims hetzelfde. Afhankelijk van welk onderzoek je gelooft zijn van de Nederlandse moslims tussen 35 en 21% tegen geweld.

Vogelbeest | 21-01-15 | 08:53

wakkere_nederlander | 21-01-15 | 08:45
Bedoel je met 'bestraffen van hardwerkenden' ook de miljoenen kinderen die wereldwijd worden uitgebuit, zodat jij goedkoop onderbroeken kunt kopen bij de Primark?

Bakito | 21-01-15 | 08:48

Gematigde moslims zijn geen moslims en dienen alleen een tijdelijk doel: dienen als substraat, totdat de ware moslims (zoals die van IS) hun doel hebben bereikt.
De islam is onherstelbaar verrot.

Fijnstoffer | 21-01-15 | 08:46

het blonde feest | 21-01-15 | 08:40
Dan kunnen we het Duitse volkslied ook wel verbieden, niet?

Bakito | 21-01-15 | 08:46

@roze_bril | 21-01-15 | 08:28
Socialisme is ook geven aan de armen.
En stelen van de rijken.
In de praktijk vaak pamperen van lamlendigen en treiteren/bestraffen van hardwerkenden.

wakkere_nederlander | 21-01-15 | 08:45

Staan er in de koran net zoveel foute zinnen als in dit stukje van de 'prof'? Tsjongejonge zeg, zeker in 5 minuten bedacht en uitgetypt...

Hadena | 21-01-15 | 08:43

Goede analyse wederom Pinto en mooi geformuleerd.
Moslims kunnen wel keer op keer in een slachtofferrol schieten maar het aanhangen van een dergelijke leer als de islam zou gewoon strafbaar moeten zijn.
Alle soera's van dit vreselijke boek kunnen maar op 1 manier geïnterpreteerd worden.

Voor het gerecht met dat boek!

wakkere_nederlander | 21-01-15 | 08:41

Jihad betekent "mijn strijd" op exact dezelfde manier als die best seller van Adolf, pain be upon him.

Niak | 21-01-15 | 08:41

-weggejorist-

Rest In Privacy | 21-01-15 | 08:40

Zijn er meer mensen die behoefte hebben aan andere onderwerpen dan alleen maar Islam gerelateerde onderwerpen? Geenstijl wordt dodelijk saai op deze manier.

salsaparilla | 21-01-15 | 08:40

In Israel wonen zeer veel afstammelingen van marokkanen die maar één (Israelisch) paspoort hebben. Hoe zou dat toch kunnen?

robert1 | 21-01-15 | 08:37

God Zelf | 21-01-15 | 08:36
Moet je mij niet vragen, jij hebt die dingen geschreven.

Bakito | 21-01-15 | 08:37

De vrijheid van Godsdienst in NL volgens de grondwet artikel 1 is door staatsman Thorbecke uitsluitend bedoeld voor vrijheid tussen Protestanten en Katholieken.

Stoned Hengst | 21-01-15 | 08:36

Als er iets is waar we niet van af moeten zijn het de dubbele paspoorten. Die zullen een zegen zijn als eindelijk de politieke moed ontstaat om mensen de Nederlandse nationaliteit af te pakken.

Tapu | 21-01-15 | 08:36

eerstneukendanpraten | 21-01-15 | 08:35
Stenen verspillen aan onschuldigen is inderdaad zonde.

Bakito | 21-01-15 | 08:36

@Bakito | 21-01-15 | 08:32
Dus omdat het ook in de bijbel staat is de koran zo erg nog niet?

God Zelf | 21-01-15 | 08:36

Bakito | 21-01-15 | 08:32

En Jezus zeide: "Wie vrij is van zonde werpe de eerste steen".

eerstneukendanpraten | 21-01-15 | 08:35

@roze_bril | 21-01-15 | 08:28
In tweederde van de verwijzingen naar jihad gaat het over jihad zoals de pedoprofeet dat deed. Die was zelf perfect dus heeft het betrekking op anderen. Niks geen innerlijke strijd maar bloodfest.

Godsammekraken | 21-01-15 | 08:33

-weggejorist-

Bakito | 21-01-15 | 08:32

-weggejorist-

Rest In Privacy | 21-01-15 | 08:32

Paspoorten en korans. Boekverbranden is zo gek nog niet.

Godsammekraken | 21-01-15 | 08:30

In de Koran staat maar 41x jihad. Jihad betekent strijd. Maar het wordt ook wel bedoeld als strijd om de armen iets te geven. Dat heb ik zelf gehoord op de NPO van een mevrouw.

roze_bril | 21-01-15 | 08:28

Er waart opnieuw een spook door Europa en onze leiders zijn ziende blind...

eerstneukendanpraten | 21-01-15 | 08:28

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland