Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Struisvogelpolitiek

feynmanenoffeiten100.jpg Charlie Hebdo opende met een ménage à trois. Een willekeurige Arabier werd dubbel geswaffeld. Ivo Opstelten en David Cameron lieten hun kroonjuwelen breder hangen. Zonder hun ambtenaren de aanslagen en veertien jaar aan antiterrorisme wetgeving te laten evalueren, riepen zij op tot nog meer 1984 voor hun burgers. Kruispunt liet al zien dat met de bestaande informatie over terrorisme niets gebeurt. Een vader wist dat zijn puberzoon ging afreizen naar Syrië. Hij belde Jeugdzorg en politie, beide deden niets en de zoon verdween naar Syrië. Hoeveel informatie wil je hebben? Is het niet de vraag of je genoeg informatie hebt, maar eerder de vraag of je het kunt verwerken, en vooral er naar kunt handelen. Het Kamerdebat was nog verder verstoken van enige kennis. Slechts 1,3% van terrorisme zou vanuit categorie 1 (Religie) komen, volgens Europol. Echter de definitie van categorie 2 luidt: “Ethno-nationalist and separatist terrorist groups are motivated by nationalism, ethnicity and/or religion” (p53). Het islamitische geweld is weggestopt als etnisch of als afscheidingsbeweging. Europol stapelt vrolijk verder door extreem islamitisch geweld dat niet onder de noemer terrorisme aan Europol gemeld is, weg te gooien: “These cases were not considered in the statistical data of this report” (p52). Als je onderzoek doet op basis van dodelijke slachtoffers kom je op een ander beeld: zonder de slachtpartij van Breivink, een eenling, was dit bijna volledig1 islamitisch. totalitaire informatie Alle passagiersgegevens van Europese vluchten moeten internationaal gedeeld gaan worden. Zelfs onze professor juichte toe dat privacy werd ingeruild voor tijdelijke veiligheid. De aanname dat de staat deze informatie alleen of zelfs überhaupt gebruikt om terrorisme tegen te gaan, is een brug te ver. Dissidenten en journalisten kennen het misbruik van totalitaire informatie. Dat het Europees parlement deze maatregel vorig jaar nog afkeurde, wordt in de week na de aanslagen genegeerd. De uitvoerende macht heeft zich dermate ingelaten met wetgeving, dat de wetgevende macht haar controlerende en schrijvende taak de facto heeft ingeleverd. Verantwoording afleggen wordt overgeslagen om tijdens paniek oude dromen door te drukken. Ivo kreeg het zelfs voor elkaar eerst de Kamer tot haastwerk te manen, om daarna erachter te komen dat driekwart van de nieuwe wetten door hemzelf vertraagd werden. Nog voor de gendarmerie invallen deed om de gijzelingen te beëindigen, wisten de inlichtingendiensten te melden hoe vaak de schutter met zijn meisje hadden gebeld: 500 keer. Nutteloze informatie. Rot toch op Aboutaleb meldt eerst dat hij zich "het geweld niet kan voorstellen." Maar het staat letterlijk in de Koran die hij als moslim gelezen heeft. Openlijk roept hij radicalen te vertrekken zonder in te zien wat voor schade Nederland oploopt in het buitenland door hun aanslagen, zonder een plan te hebben ze buiten te kunnen houden en zonder in te zien wat er gebeurt na terugkeer. Gekken detineren geeft meer zekerheid dat ze buiten de samenleving worden gehouden, dan ze “op laten rotten” om daarna te wachten waar ze ergens langs de duizenden kilometers stippellijn van Europa in de komende jaren weer binnenwandelen. Niet als gehersenspoelde jongere met een foutief wereldbeeld, maar gehard door enkele jaren ervaring in stedelijke oorlogsvoering. Exodus Vóór de aanslag van twee weken geleden vertrokken al zevenduizend van de half miljoen Franse joden naar Israël, anderhalf procent. Mensen verlaten dus de Europese multiculturele droom om zich te vervoegen naar een land wat al zeventig jaar in permanente staat van oorlog verkeert. Maar nee hoor, geacht kabinet, terwijl onze F16's bommen gooien is het geen oorlog. Echt niet. Het zijn vooral onze regeringsleiders die beweren dat dit terrorisme geen onderdeel is van de islam. Dit in tegenstelling tot de teksten in de Koran, Hadith en Sira, de terroristen, hun team van geestelijke begeleiding, de Islamitische Staat en de gedoogcultuur van dit geweld door de meerderheid van de anderhalf miljard moslims. Policolor Het rode geluid van P&W is inmiddels geprivatiseerd bij Humberto Tan. Eerst werd een majoor ingevlogen die zich bediende van uitspattingen als “religie is vrede” en “ik kan er niet bij”. Alsof het hier om de openbaring van 9/11 gaat - maar we zijn toch inmiddels wel een flinke reeks aanslagen verder. Het enige novum is de verschuiving naar zachtere doelen. Dinsdagavond ging Tan nog even verder door te vergeten dat de belangrijkste uitzondering op de vrijheid van meningsuiting de oproep tot geweld is. Belediging, bedreiging en racisme noemde hij wel. Meer dan de helft van de Koran is de oproep tot geweld tegen ongelovigen. Maar… In de uitzending van Bill Maher van 9 januari zat een mevrouw te verdedigden dat religie niet het probleem is, omdat het christendom zich (tijdelijk) gedraagt. Jammer genoeg had die dame niet met Reza Aslan gesproken, die probeerde de Islam vrij te pleiten door te wijzen op de mutilatie van Centraal Afrikaanse vrouwen een Christelijk probleem is. De But Brigade klinkt leuk en lekker policor, maar spreekt zichzelf tegen. In België staan de militairen ondertussen gewapend op straat, maar onder de Haagse kaasstolp zit een persoonlijke schijnwerkelijkheid. De grens tussen Nederland en Vlaanderen is maar een streep op papier. En ons kabinet negeert risico's en oplossingen, zoals de wereld het geweld van Boko Haram in Nigeria negeert.

Reaguursels

Inloggen

-weggejorist-

Benedict Broere | 18-01-15 | 18:49

omanders | 18-01-15 | 10:59 Ik denk dat wat je zegt juist is. Die aanslag in Parijs heeft een puur islamitische oorzaak (belediging van de profeet). En al het verdere gespeculeer, o.a. sociaal-economische en politieke oorzaken, is vooral gerelateerd aan Westerse manieren van duiden van dit soort gebeurtenissen. Het is van belang om je te verplaatsen in de islamitische visie op alles, om in staat te zijn de islamwaan te begrijpen en vervolgens te bestrijden. Zoals het ook van belang is om het Westerse onvermogen te begrijpen die islam als gevaar te zien. De islam is een religieus-politieke meme die met geweld z’n waan aan iedereen wil opdringen, zodat een cultuur als de Westerse cultuur met z’n vrijheid van godsdienst groot risico loopt door deze waan vernietigd te worden. Gegeven evenwel de enorme hoeveelheid terreur en destructie die nu al bekend is als opgeroepen door en uitgaand van de islam, zou die islam eigenlijk verboden moeten worden, en zou er een hele reeks van maatregelen getroffen moeten worden om de kwalijke invloed van deze psychose terug te dringen. Zeker de hele indoctrinatiemachinerie (moskeeën, ‘onderwijs’, media) zou gestopt moeten worden, zoals allerlei fanaten uit het land verwijderd zouden moeten worden en teruggestuurd naar waar ze ooit vandaan kwamen. En moslims zouden behoorlijk onderwijs moeten krijgen, met veel oog voor filosofie en zelfstandig denken en diversiteit in kunst en cultuur. Zodat aldus mensengeesten na eeuwenlange omklemming door angst en achterlijkheid in een bestaan treden van openheid en creativiteit, om vervolgens te ontdekken bijvoorbeeld, dat de Aarde niet plat is en dat relevant zijn woorden als ‘evolutie’ en ‘Melkweg’. Maar de huidige cultuur en tijdgeest is zodanig, dat hetgeen ik zojuist heb voorgesteld, door velen met afgrijzen bekeken zal worden. Want het staat haaks op het politiek correcte cultuurrelativisme en het efteling-illusionisme wat betreft de islam. Waarna men gewoon doorgaat met faciliteren van deze mensvijandige ‘religie van de vrede’, die met geweld de vrijheid en creativiteit wil vernietigen, om daarvoor het eigen anti-bestaan in de plaats te stellen. Gegeven dus het politiek correcte wegkijken van totalitaire waan, staan we aan de vooravond van een Duisternis die vele malen erger is dan de ‘duistere Middeleeuwen’. Waarnaast het zelfbewust opwekken van geesten uit hun onmondigheid, de basis kan vormen van een nieuwe Renaissance van vrijheid en creativiteit.

Benedict Broere | 18-01-15 | 18:49

@necrosis (02:26),

Laten we Khadaffi nou niet op een voetstuk plaatsen.
Dat zijn media zijn massamoorden geheim hielden betekent niet dat hij minder moorddadig was.
- Khadaffi was in eigen land een pedofiel die kleine meisjes liet ontvoeren, en personeel liet martelen.
- Khadaffi was ook iemand die leden van minderheden zoals christenen dood liet martelen en elke vorm van protest met gruwelijke moordpartijen beantwoordde.
- Khadaffi was voor zijn Afrikaanse buren een plaag die diverse wrede burgeroorlogen organiseerde en/of in stand hield (oa in Liberia, Tsjaad).
- Khadaffi was voor de rest van de wereld iemand die niet alleen zelf terroristische aanslagen organiseerde (oa Berlijn, Lockerbie), maar ook logistieke en financiële steun verleende aan talloze terroristische organisatie (oa IRA, PLO).
- Daarnaast gijzelde Khadaffi af en toe buitenlanders als hun regering een "fout maakte" (bijvoorbeeld 2 Zwitsers, na de arrestatie van Khadaffi's zoon). Deze werden dan ter dood veroordeeld *tenzij* Khadaffi zijn zin en daarnaast heel veel geld kreeg.
- Khadaffi's verdachtmakingen naar westerse artsen die AIDS zouden verspreiden, leidde in veel landen tot geweld tegen (Westerse) artsen.

Zo kan ik nog een paar duizend minpuntjes aan Khadaffi bedenken. De "Arabische lente" heeft inderdaad niet tot verbetering geleid; en iedereen die iets van de islam afweet had daar al voor gewaarschuwd.
Maar van een verslechtering is in de meeste landen evenmin sprake; de zogenaamde "seculiere" massamoordenaars waren maar zelden een haar beter dan de islamitische massamoordenaars. Vaak waren het trouwens ook seculiere massamoordenaars die de islamitische haat opstookten tegen minderheden om de weerstand tegen hun eigen bewind af te leiden. We zagen dat vooral bij saddam en Assad, maar ook bij Mubarak. Khadaffi was trouwens zelf een islamist, die meermaals opriep tot islamisering van Europa.

Hoe erg de situatie nu ook lijkt in het Midden Oosten, zo erg was het 20 of 40 jaar geleden ook al. In Israël, maar ook in Libanon, Algerije, Irak, Syrië, Egypte of Libië kunnen ze daar uitgebreid over vertellen.

Dandruff | 18-01-15 | 16:01

@Bakito (08:28),

Zoals gezegd; die "keiharde cijfers" zijn gemanipuleerd.
En zoals ook gezegd; ondanks dat geven die cijfers mij nog steeds gelijk.

Je geeft aan dat je geen woord van wat ik zeg kunt weerleggen.
Ik ben het daar wel mee eens.
Ik ben het echter niet met je eens dat je me daarom een "prutser" moet noemen.

Want ja, op dejoop.nl geldt schelden inderdaad als ijzersterk argument.
Maar nee, dit is helaas voor jou niet dejoop.nl.

Dandruff | 18-01-15 | 15:43

Politiek is net als religie. Je kan er in geloven, maar uiteindelijk ben je geen haar beter dan de ander.

Ze vechten allebei om de macht, kosten je allebei ieder jaar steeds meer geld en verwijten elkaar continu van dezelfde acties.

Van mijn part mogen ze allebei opzouten!
Kan ik tenminste lekker ongestoord mn ding doen zonder al dat gezeik en ellende.

Rest In Privacy | 18-01-15 | 15:07

@Ci Ty33 | 18-01-15 | 14:09
Jij hebt gelijk; Wij zitten nu met de gebakken peren.
De moslimextremisten zorgen niet echt voor sympathie, met hun dood en verderf.
Tegen beter weten in, geloof ik dat extremisme het zal verliezen.
What to be done?
Dat is wel een heel moeilijk vraag, waarop zelfs de wereldleiders geen goed antwoord hebben.
Maar op GS heb ik al veel fop.oplossingen voorbij zien gaan.

h65485665 | 18-01-15 | 14:24

h65485665 | 18-01-15 | 13:35
Ben geen profeet, maar het lijkt mij ook goed mogelijk dat in de toekomst alles verandert, maar dat heeft voor het samenleven alleen nut als het gaat om convergentie en niet om divergentie. En vooralsnog zitten we opgescheept met die vreselijke islam." What to be done?"

Ci Ty33 | 18-01-15 | 14:09

@Ci Ty33 | 18-01-15 | 13:50
Ik geloof, dat de islam zal veranderen. Wij maken dat niet meer mee.
Over Tientallen, realistischer Honderden jaren??
De wereld draait gewoon door. Op onze planeet zal veel veranderingen plaatsvinden, Met of Zonder mensen, die mee willen veranderen.

h65485665 | 18-01-15 | 14:04

h65485665 | 18-01-15 | 13:35
U bent kennelijk een aanhanger van het vooruitgangsdenken. Een opgaande lijn is er in techniek, maar in mentaliteit is er een swing. In moslimkringen is (even kort door de bocht) de Verlichting nooit aangeslagen, maar anderzijds is men zich wel bewust van allerlei intellectuele achterstand. En dat is een vicieuze cirkel: naarmate men zich daar van achterstand meer bewust is, dweept men meer met bv een geïdealiseerd verleden van Al Andalus, en een tijdperk van gefantaseerde 'wetenschap'.

Ci Ty33 | 18-01-15 | 13:50

@Ci Ty33 | 18-01-15 | 12:58
# De mohammedanen moeten dan ook per se, christen of joden 'ideeen' overnemen.
>> Moet natuurlijk zijn:
De mohammedanen moeten dan ook NIET per se, christen of joden 'ideeen' overnemen.

h65485665 | 18-01-15 | 13:49

@Ci Ty33 | 18-01-15 | 12:58
Ja, je kan denken, dat er niks zal veranderen in de islam. Ik denk dat het Wel zal veranderen, maar dat maken wij niet meer mee.
De mohammedanen moeten dan ook per se, christen of joden 'ideeen' overnemen. Zij moeten zelf de veranderingen/aanpassingen bedenken. De bijbel was ook onveranderlijk.
Of dacht jij soms dat alle moslims in een jurk willen blijven rondlopen met vieze baarden?
En al dat moois uit de westerse wereld links laten liggen? Vele mensen in de pretlanden zijn nog niet ontwikkeld, dat willen de machthebbers ook zo houden.
Mensen, die niet kunnen lezen en schrijven kan je makkelijk voor de gek houden.
Wellicht verandert er idd. niets in de islam. Niemand nu, weet dat.

h65485665 | 18-01-15 | 13:35

@donjon | 18-01-15 | 11:47
Heb even gekeken naar je link. (had ik vannacht geen zin in). Er zijn inderdaad veel voorbeelden te vinden van islamisering. Maar de door jou aangehaalde bron, met die obscure boekjes, lijkt me niet erg evenwichtig en zeker niet "Bijbels" onderbouwd. Om het minder netjes te zeggen een nogal hysterische brij. Vergeleken met Silvia Videler is E.J.Bron een pijprokende Groenlinkser.

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 13:20

h65485665 | 18-01-15 | 12:26
Waarom zou de Islam achterliggen op Christendom en Jodendom? Ze komen allemaal uit variaties op dezelfde bron. En de moslims hebben tot in onze tijd in de landen waar ze meerderheid hebben geleefd naast de Christenen en de Joden. Ze hebben daar kennelijk niets (in onze optiek) positiefs van willen/kunnen overnemen, en dus is er geen enkele reden om te denken dat dat binnenkort of in de toekomst wel zal gebeuren.

Ci Ty33 | 18-01-15 | 12:58

@WitteGrunneger | 18-01-15 | 11:19
# Geen Stijl zou verplichte kost moeten worden voor de gehele regering.
>> Nou dat is wel Heel veel eer voor GS, mien jong. Zo belangrijk is GS echt niet!!!
Zoals jij weet zit er een paar jaartjes tussen, het ontstaan van de grote geloven.
Wij maken het gewoon niet mee, dat islam verlicht wordt. Tenslotte moeten de mohammedanen het allemaal zelf doen! Dat duurt nog een poosje. Wij leven nu in een zeer complexe wereld. Soms is dat erg spannend.

h65485665 | 18-01-15 | 12:26

p.s. Doei, en verder discussieren bij Prof Pinto hierboven.

gaffelbaard | 18-01-15 | 12:21

donjon | 18-01-15 | 11:47

Hmmm, zal me niks verbazen als je door moslims, door gebruik van uitroeptekenknopje, bent weggejorist.
Heb de link in mijn lijstje staan nu. Vind, net als jij, dat het publiek dit moet weten. Deel wist ik al, ander deel weer niet. Ik zal helpen de info te verspreiden.

gaffelbaard | 18-01-15 | 12:20

wakkere_nederlander | 18-01-15 | 01:36

Denk jij echt dat Rutte (wel eens?) Geenstijl leest? Ik echt niet. Wat het volk wil interesseert hem geen ene fuck.

VanBukkem | 18-01-15 | 01:56
Ik dacht meer aan iets geweldsloos. De geschiedenis leert dat iedere revolutie die met geweld begint, meestal geen lang leven beschoren is. Daarom op lange termijn gezien niet verstandig. Op korte trouwens ook niet.

Stargate | 18-01-15 | 07:12
Ja, maar de vraag binnen de discussie was dus hoe of dat dan er moet gaan zien. Demonstraties (a la Pegida/Pro Patria) is een begin, maar met dat alleen haal je je doel nog niet. Dus.. wat kan er nog meer gebeuren of gedaan worden?
Daarbij denk ik niet aan iets met geweld. Juist niet! Al die linkse gutmenschen in de politiek en (bijv. Merkel) de moslims (Marcouch, NLse imams of bijv. Erdogan) gebruiken maar wat graag het onjuiste en onterechte islamofobie-argument, of dat van racisme, fascisme, rechts-extremistisch geweld. Dus als men geweld zou gebruiken, zou men die mensen alleen maar in de kaart spelen.

Verandering en dan ook geweldloos? Kan dat? Ja, deze man bewees het. nl.wikipedia.org/wiki/Lech_Wa%C5%82%C4... Maar ik moet er ook bij zeggen dat je de situatie van Polen toen, niet kan vergelijken met die van NL nu, en zo'n enorm goede president was hij nu ook weer niet, maar kijk je puur en alleen naar de manier waarop hij een omwenteling te weeg bracht, dan heb je daar een voorbeeld - denk ik - van hoe dat ook geweldloos kan. Maar als iemand anders, andere voorbeelden heeft... kom maar op. Ben benieuwd.

gaffelbaard | 18-01-15 | 11:55

@PrinsesStoepje | 18-01-15 | 03:05
.
Ben hierboven eerder weggejorist
Dus nogmaals middels deze link deze belangrijke info die iedereen moet weten doorspelen:
Ook hier in Nederland zijn nog legio voorbeelden te vinden die een sluipende ontwikkeling richting islamisering verraden.
.
boinnk.nl/blog/83256/hoelang-nog-dat-w...

Rest In Privacy | 18-01-15 | 11:47

Ik wil de heren Feynman en van Rossem complimenteren voor hun geschreven stukken. Geen Stijl zou verplichte kost moeten worden voor de gehele regering.
Wij Nederlanders zijn al verlicht. In principe accepteren wij ieder geloof zolang er geen koppen gaan rollen. De islam is gewoon niet te combineren met het Europese gedachtegoed. Miljarden doden draaien zich dagelijks om in hun graf. Alles waar onze voorouders voor gevochten hebben geven wij in een knipoog weg. Het is tijd voor keiharde maatregelen tegen deze politieke ideologie.

WitteGrunneger | 18-01-15 | 11:19

..."Er zitten ook weinig bekeerlingen tussen. Het valt op dat velen onder hen grootgebracht zijn in etnisch diverse gezinnen of geadopteerd zijn. Dat heeft wellicht bijgedragen tot hun zoektocht naar een eigen identiteit die is uitgemond in een extreme religie"... www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreigin... Dus: stop buitenlandse adopties en de verheerlijking van mondialisering en multikul.

Ci Ty33 | 18-01-15 | 11:06

Sommige mensen, met name jonge gasten' gaan compleet uit hun plaat zonder mobieltje.
Overigens presteren ze weinig meer als hun mobieltje WEL werkt.
Gelukkig hoef ik de lonen niet te betalen.
Moest ik dat wel, dan konden een aantal mensen per direct opzouten....
necrosis | 18-01-15 | 03:46
Heb je je zeker ook al wel geërgerd aan het feit dat de gehele regering met hun speeltjes zitten te strelen en te vingeren tijdens vergaderingen. Ik kan ook niet tv kijken en computeren tegelijk. En die betalen we wel met ons allen! Inclusief wachtgeld! En wij hebben wacht-op-geld.

WitteGrunneger | 18-01-15 | 11:00

"In de uitzending van Bill Maher van 9 januari zat een mevrouw te verdedigden dat religie niet het probleem is, omdat het christendom zich (tijdelijk) gedraagt. Jammer genoeg had die dame niet met Reza Aslan gesproken, die probeerde de Islam vrij te pleiten door te wijzen op de mutilatie van Centraal Afrikaanse vrouwen een Christelijk probleem is. De But Brigade klinkt leuk en lekker policor, maar spreekt zichzelf tegen."


Zucht.


De mutilatie van Afrikaanse vrouwen is een *AFRIKAANS* probleem. De enige cultuur - Niet religie, maar cultuur; leer dat verschil nu eens - die vrouwen van oudsher redelijk tot goed behandelde, een aantal periodes nagelaten, was de westerse cultuur.


Maar ruik ik hier weer het "religie is de oorzaal" riedeltje? Want vergis je niet. Ook dat is wegkijken. De islam, de gehele islam, is jaloers op het Westen omdat ze zichzelf als rechtmatig hoofd van de wereld beschouwd. De islam is de oplossing voor alles, omdat ze de ultieme openvaring is. Volgens de islam dus.


Het islamisme (Salafisten, Wahabi's, extremisten; geef het mar een naam) is een poging dat te verenigen met de moderne wereld. Dus wordt een religieuze wet en een religieuze hierarchie geintergreerd in een moderne staatsvorm. De sharia als maatschappijvorm.


Het brillante van deze aanslag is dat bijna niemand van ons ziet hoe *succesvol* hij is. Dat komt omdat wij maar niet willen inzoen dat de islitische extermisten niet bezig zijn hun middeleeuwse haat jegens ons ver op hun voorliggende verlichtingsdenkers uit te oefenen, zoals de "religie is stom" brigade ons wil doen geloveb. Ook zijn deze aanslagen niet bedoeld om verdeeldheid en angst te zaaien, zoals de Diederik Samsonnetjes onder ons beweren. De daders zijn niet gek, zoals Ronald van Raak beweert.


Nee, deze aanslag is het uitvoeren van een Shariastraf vanwege het beledigen van de profeet (NSFW). Denk je rustig is wat dat betekent. Een groep Salafisten voert een shariaexecutie uit, in Europa, op Europeanen.


*DAT* is pas islamisering.

omanders | 18-01-15 | 10:59

Mohammed heeft NIETS met de islam te maken, net als de zich hetzelfde gedragende IS, Boko Haram, Al Quaida en de andere groepen die het gedrag van de profeet letterlijk naleven.

illuvatar | 18-01-15 | 10:28

Struisvogelpolitiek=kruipen voor zelfbenoemde elite

rechtsdwalendeautist | 18-01-15 | 10:23

Als het zo doorgaat met het geweld van onze zandbakvrienden, dan komt er vast nog eens een F16 die de coördinaten 21.422504N, 39.826207E instelt.

marcoplarco | 18-01-15 | 10:22

Onze regering kan de islam helemaal niet als kwaadaardige ideologie te boek zetten.
Straks gaan mensen zich nog eens verdiepen in die andere kwaadaardige ideologie.
Het socialisme.
wakkere_nederlander | 17-01-15 | 22:04
Mooie observatie. Boeken als De Goelag Archipel zouden verplichte kost op de middelbare school moeten zijn. Het socialisme was vooral in het begin extremistisch en militant, beloofde echter een rechtvaardige en vreedzame toekomst. Bij het nastreven van dit doel zijn met beroeping op mensen als Marx en Lening tientallen miljoenen vermoord, verkracht en gefolterd.
Misschien dat er daarom zoveel begrip voor en relativering van de militante Islam vanuit deze hoek.
Het verschil is echter dat vrijwel niemand Marx (meer) als God met de absolute waarheid aanbid in wiens naam gemoord mag worden. We hebben hier een ideologie en geloof in 1 en vandaar de grove onderschatting, de socialisten hadden nog nooit een hoge hoed van geloven.

Ron_Paul | 18-01-15 | 10:12

@duitse herder | 18-01-15 | 07:39
Maar wat moeten we doen als die aanslag er niet komt? Wereldbeeld bijstellen?

rara | 18-01-15 | 09:21

@Bakito | 18-01-15 | 08:28

vervelio

roze_bril | 18-01-15 | 09:19

eerstneukendanpraten | 18-01-15 | 08:45
Bijna, moet eerst ff het vuurtje weer opstoken.

Bakito | 18-01-15 | 08:50


Bakito | 18-01-15 | 08:28

Is de sauna nu al open?

eerstneukendanpraten | 18-01-15 | 08:45

Dandruff | 18-01-15 | 00:59
Je komt met allerlei ongefundeerde aannames, terwijl het Europol-rapport keiharde cijfers brengt. Ga eerst je huiswerk eens fatsoenlijk doen. Geen zin in discussie met een prutser.

Bakito | 18-01-15 | 08:28

Nederland wacht op de eerste aanslag. Waarna de Nederlandse politici in koor roepen: Och... het is de eerste.

duitse herder | 18-01-15 | 07:39

Gaffelbaard 22.17
zoals ik al zei, een goede revolutie. Het kan gewoon niet langer op deze manier. Er is gewoon heel veel werk te doen

Stargate | 18-01-15 | 07:12

In December waren 3 aanvallen in Frankrijk door Moslim terroristen: 1 mafketel verschafte zich toegang tot een politieburo met een zwaard, verwondde 1 of 2 agenten en werd doodgeschoten, 2 keer werden winkelende mensen overreden door Moslims. Dit werd door de Franse overheid en de media afgedaan als ongelukken en psychisch gestoorde mensen alhoewel getuigen meldden dat ze "Allah Akhbar" riepen. Deze aanvallen zijn exact in de lijn met wat Hezbolla doet in Israel. Ik wed dat dit niet als religieus, maar als overig in de statestieken tercht komt. Good luck with your statistics...

Short | 18-01-15 | 07:05

necrosis | 18-01-15 | 04:49

Ik heb er part noch deel aan. Zo schrijf je dat in het Nederlands. Slaap lekker!

distel | 18-01-15 | 05:15

@distel | 18-01-15 | 04:23
Ik heb er geen part nog deel aan, wat begrijp je daar precies niet aan?

necrosis | 18-01-15 | 04:49

necrosis | 18-01-15 | 04:08

Luister nou eens en loop niet zo te zeiken. Ik heb twee puberkids en heb me wat verdiept in FB. Ik stuitte op wat angstige vrouwen vanwege een persoon die ik ken. De dames waren te bang om aangifte te doen en ik kon de persoon traceren waardoor hij zich helemaal van internet heeft onttrokken. Althans, dat denkt hij. Een veel sterker middel zijn de dorpsbewoners, die hiervan wat oppikken en verder is het aan slachtoffers, politie en justitie. Wat is daar mis mee? Of wat begrijp je niet?

distel | 18-01-15 | 04:23

@ben kokhals | 18-01-15 | 04:04
Het enige wat ik me afvraag aangaande Libië, wat doen de huidige machthebbers met het geld van de olie?
Heeft analfabetisme zijn intrede weer gedaan en is het land weer teruggeworpen in de tijd?
Daffie was misschien een machtswellusteling, maar ik hoor niets meer over het land zelf.
Zou die zogenaamde groene revolutie dan toch een zwaar overschatte mislukking zijn?

necrosis | 18-01-15 | 04:17

Feynman op z,niet best.De hele klerezooi in a nutshell en zowaar een veeg uit de pan voor de "professor".

daytripper | 18-01-15 | 04:15

Feynman op z,niet best.De hele klerezooi in a nutshell en zowaar een veeg uit de pan voor de "professor".

daytripper | 18-01-15 | 04:15

@distel | 18-01-15 | 03:58
Ik ben mijn leesbril niet vergeten, sociale media is niet mijn ding en ik laat me er ook niet toe dwingen door de jongere generatie die schijnbaar niet zonder mobieltje kan.
Ik heb al eerder gezegd dat ze die jongeren hun mobieltje een week zouden moeten afnemen.
Ik denk dat er dan te weinig opvangplekken zijn in verslavingszorg.
En je plemps op FB lees ik niet wegens geen FB....

necrosis | 18-01-15 | 04:08

@necrosis | 18-01-15 | 02:26 "En nu hij dood is [Ghadaffi] vraag ik me af wat de stand van zaken NU is in het land…"
.
Inderdaad. de "de-mo-cra-tie" (zoals niet je burgemeester mogen kiezen noch het Brusselse hoofdbestuur) die de NAVO met Nederlandse F16's er eventjes in zou rammen, samen met AQ en ten koste van "tens of thousands killed and injured", betekent terug naar af, barbarij. "For the West, Regime Change has Become a Euphemism for Total Societal Destruction" www.blackagendareport.com/node/14543

ben kokhals | 18-01-15 | 04:04

necrosis | 18-01-15 | 03:50

Ergens in brabo- of limboland. Wat de fok maakt het uit? Ben je je leesbril vergeten of moet ik het nog een keer uitleggen. Sociaal media kan in sommige gevallen ook bescherming bieden. Vandaar mijn plemps, ook op FB.

distel | 18-01-15 | 03:58

@FrankOngerust | 18-01-15 | 03:46
De meeste imams spreken geen Nederlands en hebben geen flauw idee wat er speelt in dit land.
Geloofsgenoten toespreken in het Arabisch zal de integratie ook niet echt helpen.
Als mensen niet willen integreren, maar slechts vasthouden aan eigen taal, cultuur en gewoontes in een vreemd land, vraag ik me wat je hier komt zoeken.

necrosis | 18-01-15 | 03:57

@ necrosis | 18-01-15 | 03:46
.
Tot nog geen 2 jaar geleden had ik 13 werknemers, toen ging het helemaal niet goed. Heb ik ze de simpele keuze gegeven, ontslag via UWV met recht op o.a. ATV en vakantie dagen, anders had ik gewoon de boel laten klappen.
.
Nu werk ik alleen nog maar met zzp'ers.
.
Nacht dienst doen mijn oud werknemers zwart.

Glas Koning | 18-01-15 | 03:55

INH.30CL | 18-01-15 | 03:28

Hoewel het er veel zijn, blijft het gelukkig een minderheid. Zorg ervoor dat ze elkaar uitmoorden. Daar zijn ze zeer bedreven in. En degenen die ontsnappen zijn dan voor rekening van onze gespecialiseerde troepen. Ik doel natuurlijk op de uitschakeling van extremisten. Stel dat iemand mij verdenkt van het feit dat ik de Islam volslagen gestoord en gevaarlijk vind. Dat kan natuurlijk niet

distel | 18-01-15 | 03:52

@distel | 18-01-15 | 03:42
Ik zou Overloon op Google moeten opzoeken, geen idee waar het ligt....

necrosis | 18-01-15 | 03:50

-weggejorist-

FrankOngerust | 18-01-15 | 03:47

-weggejorist-

FrankOngerust | 18-01-15 | 03:46

@Glas Koning | 18-01-15 | 03:30
Als je zelfstandig ondernemer bent heb je waarschijnlijk een grotere hekel aan werknemers die de helft van de tijd dat je ze betaalt, zitten te klooien met hun mobieltje.
Ik heb mijn werkgever een stoorzender voor GSM voorgesteld, om de echte werknemers van de mobielverslaafden te kunnen scheiden.
Sommige mensen, met name jonge gasten' gaan compleet uit hun plaat zonder mobieltje.
Overigens presteren ze weinig meer als hun mobieltje WEL werkt.
Gelukkig hoef ik de lonen niet te betalen.
Moest ik dat wel, dan konden een aantal mensen per direct opzouten....

necrosis | 18-01-15 | 03:46

Een groot probleem ligt bij de imams die door Saoudi Arabie zijn gestuurd. Die imams kennen totaal geen westerse normen en waarden, zij roepen alleen maar de moslims op om volgens de sharia te leven.

Die Imams moeten als eerste worden aangepakt door de AIVD !
Ga hun preken beluisteren in de moskee en als die preken radicaal zijn en opruien tegen de westerse waarden : UITZETTEN en de moskee sluiten tot er een imam komt die wel onze normen en waarden respecteert

www.jpost.com/International/Expert-Sau...

FrankOngerust | 18-01-15 | 03:45

-weggejorist-

distel | 18-01-15 | 03:42

necrosis | 18-01-15 | 03:30

Niets. Jij woont toch niet in Overloon? Het was een korte samenvatting van mijn ervaringen met FB. En verder probeer ik op mijn manier, waarvan ik denk dat die effectief is, een angstige vrouw wat gerust te stellen. Zij is echt bang dat haar wat overkomt door de karig, maar toch beschreven persoon. Die weet nu in elk geval, dat als hij zijn dreigementen ten uitvoer brengt, er snel een arrestatieteam op zijn stoep staat. Niks mis mee toch?

distel | 18-01-15 | 03:42

Het is zo fout maar zo lekker!,,! Ik denk echt dat ik ga wonen/kantoor hebben in die nieuwe Shell toren!!
.
24/7 reaguuren en neuken en geld verdienen! Het is zo lekker!
.
i.imgur.com/EpHzvv9.gif

Glas Koning | 18-01-15 | 03:35

@distel | 18-01-15 | 03:00
Die FB moslims zijn echt eng! Maar dat beelden wij ons in want dat zij niet de "echte" moslims volgens de NPO, die hun info over islam alleen maar van gecertificeerde taqiyya voorbeeld-moslims krijgen.

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 03:35

@distel | 18-01-15 | 03:19
Ik weet niet wat je wilt bereiken met je plemp, wat moet ik ermee?

necrosis | 18-01-15 | 03:30

@ necrosis | 18-01-15 | 03:02
.
Helemaal mee eens! Maar hoe doe je het met linkedin? Gelukkig ben ik zelf standing ondernemer. Maar soms heb ik wel het idee dat het mij handel kost. Omdat ik dat gedoe gewoon weiger.

Glas Koning | 18-01-15 | 03:30

@Lewis Lewinsky | 18-01-15 | 03:04
Ik kom ook voornamelijk aan mijn info door Twitter en wat ik zelf kan onderscheiden aan blogs. En daar ben ik vrij rigoureus in: Anti-Israël eruit, anti-islam erin. Zeg maar het omgekeerde van wat de gemiddelde politicus doet. Ik heb nl. ook recht op mijn eigen overtuiging.

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 03:29

@distel | 18-01-15 | 02:43
Je hebt gelijk!http://hijabstyleandfashion.com/wp-content/uploads/2014/01/islam-FB-likes.jpg

INH.30CL | 18-01-15 | 03:28

necrosis | 18-01-15 | 03:02

Helemaal mee eens. Ik deed ook nooit wat met facebook, maar een weekje ben ik actief geweest. Nogmaals, om mij in te leven in het wereldje van mijn kinderen. Echter, ik kwam via, via een lul tegen, die ik herkende uit mijn eerdere werk. Ik blijf juridisch binnen de grenzen. Het gaat om een man die zich meestal Mario noemt en een mediterraan uiterlijk heeft. Hij leeft in een dorp, genaamd Overloon, gelegen in het zuidoosten van het land. een dorp van ruim 3000 inwoners. Natuurlijk ken ik zijn naam, heb foto's, maar ik moet voorzichtig zijn. Bewijzen van stalking heb ik, evenals vermoedens van seksueel misbruik en uitbuiting van vrouwen. Ik had het anders moeten aanpakken, maar hij heeft zich vrij goed verwijderd van FB. Vanmiddag kan ik zo naar hem toerijden, maar dan speelt Feyenoord. Je moet nu eenmaal prioriteiten stellen. Maar bij deze de oproep aan heel Overloon, prik die gast aan je hooivork. Niet letterlijk, het is satire.

distel | 18-01-15 | 03:25

Was voor de trol @Jim Lovell

Glas Koning | 18-01-15 | 03:24

@Jim Lovell | 18-01-15 | 02:06
Nee die gezonde knapen worden van hun bed gelicht vanwege "belediging van een religie". Kijk naar de tronie van Rutte als hij het opneemt voor "scheef aangekeken" moslims. Je bent verdacht als je islam verdacht vind.

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 03:21

@PrinsesStoepje | 18-01-15 | 03:14
Aan ons de keus om de deur open te doen, of niet.
En wanneer mensen mijn voordeur intrappen, bel ik eerst een ambulance, zo aardig ben ik nog wel....

necrosis | 18-01-15 | 03:21

Hoe triest ben jij wel niet?

Glas Koning | 18-01-15 | 03:19

-weggejorist-

distel | 18-01-15 | 03:19

necrosis | 18-01-15 | 03:02

Helemaal mee eens. Ik deed ook nooit wat met facebook, maar een weekje ben ik actief geweest. Nogmaals, om mij in te leven in het wereldje van mijn kinderen. Echter, ik kwam via, via een lul tegen, die ik herkende uit mijn eerdere werk. Ik blijf juridisch binnen de grenzen. Het gaat om een man die zich meestal Mario noemt en een mediterraan uiterlijk heeft. Hij leeft in een dorp, genaamd Overloon, gelegen in het zuidoosten van het land. een dorp van ruim 3000 inwoners. Natuurlijk ken ik zijn naam, heb foto's, maar ik moet voorzichtig zijn. Bewijzen van stalking heb ik, evenals vermoedens van seksueel misbruik en uitbuiting van vrouwen. Ik had het anders moeten aanpakken, maar hij heeft zich vrij goed verwijderd van FB. Vanmiddag kan ik zo naar hem toerijden, maar dan speelt Feyenoord. Je moet nu eenmaal prioriteiten stellen. Maar bij deze de oproep aan heel Overloon, prik die gast aan je hooivork. Niet letterlijk, het is satire.

distel | 18-01-15 | 03:19

@La Bailaora | 18-01-15 | 02:43
Hilarisch maar dichterbij dan je denkt. Vroeger hoorden we enge verhalen over stenigingen en onthoofdingen ver weg en gingen dan weer veilig in onze bedjes slapen. Maar het staat nu letterlijk voor de deur.

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 03:14

@Jim Lovell | 18-01-15 | 03:06
Ik weet niet wat je gebruikt hebt, het lijkt me echter niet goed voor je....

necrosis | 18-01-15 | 03:14

@PrinsesStoepje | 18-01-15 | 03:05
Justitie had Saban nooit op verlof mogen laten gaan om zijn kind te zien.
Dat kind is waarschijnlijk door seksueel geweld verwekt.
Hopelijk mag Saban de rest van zijn straf in een Turkse cel uitzitten, daar hebben ze niets met een derde aftrek wegens 'goed gedrag' en krijg je geen privileges zoals in Nederlandse gevangenissen.
Ik ben geen liefhebber van Turkije en Erdohan, maar criminelen worden daar behandeld als criminelen.
Daar kan die seniele Opstelten nog een flinke punt aan zuigen!

necrosis | 18-01-15 | 03:11

Hoi, X, Ghahaha.

Jim Lovell | 18-01-15 | 03:06

@distel | 18-01-15 | 03:00
Voor mij geen facebook, ik heb niets met mensen die hun hele bestaan op internet gooien.
Het antwoord is dus 'NEE'!

necrosis | 18-01-15 | 03:05

@Dibe | 18-01-15 | 01:43
Het is wat Donjon op 23.21 zegt maar die is voor ons onbekende redenen weggejorist. Engeland was al aan de beurt op 7/7/05 en 22/5/13. Je zou eens de schoolboeken moeten napluizen over wat kinderen nu over het Westen en de islam leren. Maar gek genoeg zou Saban B. in de UK wel tot een lange gevangenisstraf zijn veroordeeld. Natuurlijk wel na een aantal jaren waarin politiek-correcte politie en justitie hebben weggekeken om niet islamofobisch over te willen komen.... zie: Rotherham www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/...)

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 03:05

@@@PrinsesStoepje | 18-01-15 | 02:35
Dus je invloed is groter dan het lijkt.

Lewis Lewinsky | 18-01-15 | 03:04

@@PrinsesStoepje | 18-01-15 | 02:35
En, prinses, het komt voor dat twitteraars comments op GS jatten en op de twitter zetten.

Lewis Lewinsky | 18-01-15 | 03:04

@distel | 18-01-15 | 02:51
Ik heb geen feestboek/ vleesboek, om de simpele reden dat veel werkgevers tegenwoordig meekijken op internet wat hun werknemers uitspoken.
Een collega van mij had een werkgerelateerde foto op zijn FB geplaatst.
Een paar dagen later kreeg hij het 'dringende verzoek' om die foto te verwijderen.
1984 is dichterbij dan je denkt, en daarom zal je over mij geen enkele informatie vinden, behalve op de GeenStijl.

necrosis | 18-01-15 | 03:02

necrosis | 18-01-15 | 02:45

Ga voor de gein eens een discussie aan op Facebook. Dan lul je nooit meer over Joop of twitter. Zeker weten!

distel | 18-01-15 | 03:00

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 02:35
Schade controle van de wegkijkers.
Ik zit nu naar een discussie op BBC-world te kijken.
Een (ex) moslima leest de wegkijkers de les.
Een hoofdredacteur van : Die Welt, die vertelt dat multiculti in Duitsland geslaagd is.
Een Franse wegkijker zegt hetzelfde.
De (ex) ongedoekte moslima legt de schuld van alle moslim-ellende in de wereld bij Saoudi-Arabië: de financiers, de ideologen, en de ophitsers van alle ellende.
Chapeau.
Zou Rutte ook moeten doen, maar goedkope olie is belangrijker dan een burgeroorlog in west-Europa.

Jan Dribbel | 18-01-15 | 02:57

FY

Jim Lovell | 18-01-15 | 02:54

@distel | 18-01-15 | 02:51
Welkom terug. En dank voor je info over facebook.

Lewis Lewinsky | 18-01-15 | 02:52

Lewis Lewinsky | 18-01-15 | 02:48

Ik zit verdomme niet op twitter en ik ben blij dat ik weer even terug ben op het oude nest. Facebook is veel erger dan twitter.

distel | 18-01-15 | 02:51

@PrinsesStoepje | 18-01-15 | 02:35
Vergis je niet. Er wordt meegelezen, door velen die niet of nauwelijks meereaguren. Een heel bataljon ex-reaguurders zit inmiddels op twitter, maar ze lezen ook hier.

Lewis Lewinsky | 18-01-15 | 02:48

@PrinsesStoepje | 18-01-15 | 02:35
Jij begrijpt er helemaal niets van, ik ga het niet eens uitleggen.

Jim Lovell | 18-01-15 | 02:46

@PrinsesStoepje | 18-01-15 | 02:35
Op de GeenStijl kan je tenminste de discussie aangaan, zolang je jezelf gedraagt en met inhoudelijke argumenten komt.
Dat hoef je niet op joop of FN te proberen.
En daarom comment ik niet op die kutsites!

necrosis | 18-01-15 | 02:45

En dan zeggen ze dat ze in Duitsland geen humor hebben, deze over islam en de toekomst vind ik anders wel leuk:
www.youtube.com/watch?v=ZQXnGgsg61g

La Bailaora | 18-01-15 | 02:43

INH.30CL | 18-01-15 | 02:27

Weet je wat leuk is om te doen? Je een tijdje in Facebook verdiepen. Ik heb kinderen in de puberleeftijd en wil met hun wereldje meegaan. Dit was dus één van de onderdelen. Een bizarre ervaring. Behalve een overschot aan uitgewoonde en gefrituurde vrouwen, begrijp je ook meer van de wereld. GS mag dan een naam hebben in ongefundeerde en platte reaguursels, op FB komen die begrippen er niet eens aan te pas. Geflipte paragnosten, jankende, verlepte huisvrouwen op zoek naar oosterse wijsheden, lelijke babyfoto's, plaatjes van een bord met daarop iets van een maaltijd om 17.55 uur, totaal gestoorde programma's om je aura, wat dat in godsnaam ook moge betekenen, te bepalen, en dat op facebook. De hele wereld is zo gestoord als Mohammed. Vanwege mijn vroegere werk heb ik gelukkig een vrouwenronselaar kunnen ontmaskeren, maar ja dat zeg je ook niet tegen je kinderen. Hoezo een paar cartoonisten, pak facebook.

distel | 18-01-15 | 02:43

@necrosis | 18-01-15 | 02:21
Hij zal toch geen raket op zijn donder hebben gekregen? Of hij is misschien net als ik doodmoe van die discussies hier. We zitten hier een beetje elkaar te bevestigen en zijn allang blij die ene dissonant tot de orde te roepen. Maar ondertussen verkondigen de mainstream media alvast de capitulatie en worden wij weggezet als guur-rechtse reaguurders. (Treinen naar het oosten!! En tegelijkertijd Israël bij de poten afzagen) Terwijl Kromzwaard c.s. buiten Annabel en GS geen enkele tegenstand vindt. Laat de pleuris dan maar uitbreken! Dan zullen we eens zien wie "Wilders in de kaart speelt" Mocht je al denken dat Kromzwaard alleen staat, hier zog zo'n debiel die alle schuld bij het Westen legt en de Moslimbroederschap democratische waarden toedicht. www.mo.be/opinie/10-zaken-over-syri-st...

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 02:35

@necrosis | 18-01-15 | 02:21
Ik mis hem ook! Geen idee wat er aan de hand kan zijn.

Lewis Lewinsky | 18-01-15 | 02:33

@Lewis Lewinsky | 18-01-15 | 02:21
Kudo, kudos of kudoi, je wint er geen topic mee, ik spreek uit ervaring.
*grin-hik*

necrosis | 18-01-15 | 02:30

@Benedict Broere | 18-01-15 | 02:24
Niemand wint het van Bilderbergers en Rotschildjes.

INH.30CL | 18-01-15 | 02:27

@ben kokhals | 18-01-15 | 02:19
Onder bewind van die 'gekke kolonel' kende Libië voorspoedige tijden zoals gratis onderwijs en medische zorg die tot de beste van heel Afrika behoorden (en wellicht nog beter dan in sommige Europese landen).
'Daffie' heeft het analfabetisme tot een minimum weten te beperken.
En nu hij dood is vraag ik me af wat de stand van zaken NU is in het land.....

necrosis | 18-01-15 | 02:26

@necrosis | 18-01-15 | 02:21
Die staat allang de boel te beveiligen links en rechts.

INH.30CL | 18-01-15 | 02:26

Dandruff | 18-01-15 | 02:05 Heel veel postmodernisme heeft een marxistische achtergrond. Postmodernisme lijkt bedacht om de (kapitalistische, joods-christelijke) Westerse cultuur af te breken. Maar misschien is dit te kort door de bocht.

Benedict Broere | 18-01-15 | 02:24

@Jan Dribbel | 18-01-15 | 01:58
Meervoud is kudoi. Toch 2 kudoi voor je bijdrage.

Lewis Lewinsky | 18-01-15 | 02:21

@PrinsesStoepje | 18-01-15 | 02:17
Ik mis @tattooboer, waar is die gebleven?

necrosis | 18-01-15 | 02:21

"Het islamitische geweld is weggestopt als etnisch of als afscheidingsbeweging."
.
Goh, Europol schreef in 2009 nog gewoon: "Islamist terrorism is still perceived as being the biggest threat worldwide (…) The number of persons associated with "home-grown" Islamist terrorist groups is rising in the EU. EU-based suspects continue providing logistical support to Islamist terrorist groups and networks based outside the EU. (…) As in 2006 and 2007, the majority of the arrested suspects came from North African countries…"
Dit mag dus niet meer gezegd worden.
.
"En ons kabinet negeert risico's en oplossingen".
.
Inderdaad. En ons kabinet negeert ook het terrorisme waar het zelf aan deelneemt. Denk aan de hulp van Nederland aan AQ in Libië om de relatief rekkelijke Ghadaffi aan stukken te laten scheuren, en de hulp via de NAVO aan AQ/ISIS in het soevereine Syrië, om de democratisch gekozen, relatief rekkelijke Assad een kopje kleiner te maken én ook daar de niet moslimse gemeenschappen te decimeren. Bondgenoot VS heeft net laten weten weer 400 militairen te sturen om ISIS (verder) te trainen. Rutte 2.0 heeft nogal wat boter op het hoofd.

ben kokhals | 18-01-15 | 02:19

Och god ja, dat betoog van Reza Aslan helaas al een paar keer voorbij zien komen op Facebook bij wat vrienden. Uiteraard een kritiekloze juich update erbij, terwijl het verhaal echt aan alle kanten rammelt. Zijn beste argument: maar hunnie doen het ook.

Harry Turtle | 18-01-15 | 02:18

PowPow | 17-01-15 | 22:26

Dat zou een mooie optie zijn.

Real Dutch Meat | 18-01-15 | 02:18

PowPow | 17-01-15 | 22:26

Dat zou een mooie optie zijn.

Real Dutch Meat | 18-01-15 | 02:18

@necrosis | 18-01-15 | 02:03
Ja en dat heeft de Volkenbond (voorganger van de UN aan de staat Israël toegewezen. En al die arabieren die daar woonden hadden daar geen staat of historie maar kwamen hoofdzakelijk uit de omringende landen. Gek genoeg aangetrokken door de economische ontwikkelingen op die plek. Werden niet weggejaagd door de Joden zoals de Pallywood-media je willen doen geloven. Maar zijn door hun arabische leiders opgeroepen plaats te maken voor de geplande genocide zodat ze na de Endlösung weer trug konden komen. Maar dat liep dus even anders.

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 02:17

@Jan Dribbel | 18-01-15 | 01:58
Ik twijfel nog:
nl.wikipedia.org/wiki/Kudos_%28compute...
En verder boeien die plusjes of minnetjes me niet.
Misschien kan je dat beter vragen aan bakito of superdinges, die zijn in een machtsstrijd verwikkeld om de felbegeerde 'kudoloser 2015 trofee' binnen te harken.

necrosis | 18-01-15 | 02:14

@gaffelbaard | 18-01-15 | 01:57
Ja die had ik al ergens genoemd. Mo onthoofde eigenhandig minstens 700 joden en dat was nog vóór de bombardementen op Gaza. Alsof ie het wíst! Maar het was dan ook een profeet hé. Mo heeft Jeruzalem nooit bereikt maar zou daar telekinetisch zijn beland. Jeruzalem wordt dan ook niet 1 maal genoemd behalve in de "overleveringen". Maar een heilige stad is het pas toen die verrekte joden het innamen. Want de joden waren de eersten die hem uitlachten. En die knutselen binnen 70 jaar even een staatje dat qua BNP per hoofd 12 plaatsen voor SA ligt. Geen wonder dat ze stapelgek worden.

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 02:08

@PrinsesStoepje | 18-01-15 | 01:57
Schat, die gezonde knapen bepalen wat de overheid doet.

Kusjes.
(zeurpiet)

Jim Lovell | 18-01-15 | 02:06

@Benedict Broere (01:42),

Ben ik het deels mee eens, maar niet helemaal.

Als ik een beetje om me heen kijk dan zijn de mensen die dat (cultuur-) relativisme het hardste verdedigen, doorgaans dezelfden die nu Wilders, en eerder ook Fortuyn, Hirsi Ali en Cliteur aanvielen.
Zo relativistisch zijn ze dus weer niet.
Ze verkondigen stuk voor stuk hun absolute waarheid, maar gebruiken dat zogenaamde relativisme om hun aantoonbare ongelijk te verbergen.

Dandruff | 18-01-15 | 02:05

@VanBukkem | 18-01-15 | 01:56
Als je maar niet op Scheveningen mikt, @radertje is liev...

necrosis | 18-01-15 | 02:04

@PrinsesStoepje | 18-01-15 | 01:54
Ik kan me vergissen maar de grond waarop Israël staat, alsmede de Palestijnse gebieden en stukken van Jordanië, Syrië en noem het maar op, waren mandaatgebieden van de UK, veroverd op de Ottomanen.

necrosis | 18-01-15 | 02:03

@Jan Dribbel (01:34),

Och ik ken Bakito niet zo goed.
Zo onderontwikkeld als Jim Lowell zal hij toch niet zijn?

Dandruff | 18-01-15 | 01:59

necrosis | 18-01-15 | 01:41
Ik speel even de taalnazi: kudos is enkelvoud, een meervoud bestaat niet.
Dus: 1 kudos, 2 kudos.
Verder ben ik het eens om bakito te negeren.

Jan Dribbel | 18-01-15 | 01:58

@Jim Lovell | 17-01-15 | 23:31
Dat zou ik ook graag zien. Maar helaas bestaat onze overheid niet uit "gezonde knapen" maar uit wegkijkers die liever bij voorbaat capituleren dan zich te verweren. Want dan zijn ze wel dood maar in elk geval "prettig in hun hoofd" (wat dan wel een stuk verderop ligt)

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 01:57

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 01:45

Als aanvulling. Je zou ook kunnen beginnen bij Mo's 1e oorlog tegen de Joden in, ik dacht, 629 n.Chr. Volg Mo's oorlogen en je krijgt een beeld van de zgn. 'vredelievendheid' (kuch) van de Islam.

gaffelbaard | 18-01-15 | 01:57

@gaffelbaard | 17-01-15 | 22:19
We zouden een crowdfund-actie kunnen organiseren
om een bom te kopen om op Den Haag gooien.

VanBukkem | 18-01-15 | 01:56

@Andersdenkend | 17-01-15 | 23:17
En wat te denken van de massale aanval op het 1 dag oude Israël? Tenzij je dat gebied al als "islamitische grond" beschouwd. Want er waren nog geen "bezette gebieden". Nee Israël was en is een deceptie en een belediging voor moslims. Net zoals levende joden tot aan Buenos Aires zijn. en.wikipedia.org/wiki/1992_attack_on_I...

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 01:54

@ Jim Lovell | 18-01-15 | 01:44
.
Pussy, jij komt duidelijk iets tekort! In 3 minuten 3x reaguuren. En 3 x het zelfde niets zegende plempsel.
.
Ben je bang dat je iets te kort komt, net als in je "echte" leven wanneer je niet achter je toetsenbord zit?

Glas Koning | 18-01-15 | 01:50

Normaal gesproken zeg ik niet zo vaak nee hoor, als blonde slet zijnde.

Jim Lovell | 18-01-15 | 01:48

-weggejorist-

Jim Lovell | 18-01-15 | 01:46

@Andersdenkend | 17-01-15 | 23:17
Nou je zou ook kunnen beginnen met de islamitische aanvallen wereldwijd waar b.v in India tientallen miljoenen doden zijn gevallen en waar diezelfde horden tot aan Wenen stonden. Vandaar die Kruistochten waarvoor de RK-kerk zich nu gek genoeg excuseert. Hier de korte versie, de lange kun je zo vinden. www.youtube.com/watch?v=I_To-cV94Bo

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 01:45

-weggejorist-

Jim Lovell | 18-01-15 | 01:45

@Glas Koning | 18-01-15 | 01:36
Eh nee.

Jim Lovell | 18-01-15 | 01:44

@PrinsesStoepje | 18-01-15 | 01:38
en ondertussen 'kuizen' ze de schoolboeken en het journaal, vandaag de dag.
Monty Python is out, Koran says nooooo is in.
Als er een grote aanslag plaatsvindt, met veel doden, binnenkort, is Engeland aan de beurt, vermoed ik.
Of Nederland, want hier is namelijk geen kwaad te bespeuren... schijnt.

Dibe | 18-01-15 | 01:43

Dandruff | 18-01-15 | 01:18 Naast eigenaardige sympathie voor totalitaire massamoordenaars speelde er ook wat anders: de opkomst van relativisme en cultuurrelativisme. “’Over de waarheid valt niks te zeggen, omdat ze nergens relatief aan is’, was Rorty’s stelling, doelend op het intrinsiek subjectieve karakter van menselijke oordelen. ‘Geen enkele interpretatie van de werkelijkheid benadert de realiteit meer dan een andere.’ Zo werd iedere opvatting min of meer gereduceerd tot ‘slechts’ een mening: niemand had de definitieve of ware visie op de wereld in pacht. Dit relativistische uitgangspunt raakte de afgelopen vijf decennia diep geworteld in de westerse cultuur.” Rob Wijnberg, Nietzsche en Kant lezen de krant. Denkers van vroeger over dilemma’s van nu, De bezige bij, Amsterdam, 2010, p. 17.

Benedict Broere | 18-01-15 | 01:42

@Jan Dribbel | 18-01-15 | 01:34
Je moet bakito gewoon negeren en vooral geen minkudo's geven.

necrosis | 18-01-15 | 01:41

@ gaffelbaard | 17-01-15 | 22:19
.
Ook ik zou dat wel eens willen weten.

Glas Koning | 18-01-15 | 01:40

Ik wil de woorden van de heer Feynman niet in twijfel trekken, maar ik betwijfel of het "detineren" van die "gekken", zoals de heer Feynman voorstelt, de oplossing is. Ten eerste kost dat klauwen vol geld, en ten tweede je weet gewoon dat een broer of neef dan toch die fakkel gaat overnemen. Althans, die kans is aanzienlijk. En om nou gewoon geen risico te lopen moet je gewoon die hele mannelijke kant van zo'n familie het land uit -deporteren- verzoeken te gaan. Want anders blijf je gedonder houden, dat geef ik je op een briefje. Plus, bijkomstig positief effect, het vooruitzicht op -deportatie- herplaatsing is voor sommige mensen misschien net dat ene extra zetje in de rug dat ze nodig hebben om toch naar de politie te stappen om bijvoorbeeld een broer of neef erbij te lappen. Of zoon. Of dochter.

VanBukkem | 18-01-15 | 01:38

@Dibe | 17-01-15 | 23:06
Voor een islam-apologeet land als de UK hebben ze daar gek genoeg wel echte sancties tegen terreur-goedpraters. Dat zouden er meer moeten doen.

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 01:38

@ Jim Lovell | 18-01-15 | 01:24
.
Oké ook al kan ik mij reeds ook niet meer concentreren op zo een lang plempsel.
Betekent niet dat je als een hoertje hoeft te reageren.
.
Take a chill pill, heb je een frustratie of zo?

Glas Koning | 18-01-15 | 01:36

@gaffelbaard | 18-01-15 | 00:10
De 3 tegels die ik las waren wonderbaarlijk.
-gaffelbaard 22:19
-PowPow 22:28
-gaffelbaard 00:10

Rutte, leest u mee? Dit zijn dus wel ECHTE mensen!

wakkere_nederlander | 18-01-15 | 01:36

Dandruff | 18-01-15 | 00:59
Met bakito in discussie gaan heeft evenveel resultaat als een discussie met een betonblok.
Niets ten nadele van een betonblok, betonblokken kunnen nog nut hebben als dijkbescherming.

Jan Dribbel | 18-01-15 | 01:34

@Jim Lovell | 18-01-15 | 01:24
Als je veel zuipt, moet je automatisch veel zeiken.
Of bent u geheelonthouder?

necrosis | 18-01-15 | 01:29

@Dandruff | 18-01-15 | 01:18
Ik denk van niet. Jij moet eens meer neuken en minder zeiken, daar knap je van op, qwerty ventje.

Jim Lovell | 18-01-15 | 01:24

@ Dandruff | 18-01-15 | 01:18
Wat zou ik je stelling ongelooflijk graag weerleggen, want als je het zo zwart op wit leest is het te bizar, te achterlijk voor woorden.
Maar het is natuurlijk gewoon wáár.

Lewis | 18-01-15 | 01:23

@Jan Passant mk2 (23:48),

Prachtige vergelijking.
Inderdaad, de islam zou ongevaarlijk zijn geweest in het Europa van de jaren '50 en '60, puur omdat Europeanen toen wisten waar het toegeven aan gewelddadige gekken toe leidt. Zelfs het overgrote merendeel van "links" was destijds fel anti-communistisch, en pro-vrijheid.
Een achterlijke en achterhaalde ideologie van analfabeten, aangevoerd door haatpredikers die een perverse oorlogsmisdadiger verheerlijken had in die tijd geen deuk in een pakje boter kunnen slaan.
Integendeel; "wij" dwongen de islamitische wereld om de slavernij af te schaffen.
Dat is nu ondenkbaar geworden; dat zou "islamofoob" zijn.

We zijn ziek en verzwakt, door onze eigen elite.
De afgelopen decennia grotendeels aangevoerd door lieden die vanaf eind jaren '60 Stalin, Hitler, Mao en andere massamoordenaars achterna liepen. Onder hun leiding werd de vrijheid van meningsuiting aangepakt, en werden de ooit vrije media, wetenschap en zelfs geheime diensten steeds vaker de spreekbuis van de multikul.

Die mensen hebben onze afweer verwoest.

Dandruff | 18-01-15 | 01:18

bakoenin | 18-01-15 | 00:58

Met nog geen 15% van het totaal aantal zetels zijn ze nog een electorale minderheid.

gaffelbaard | 18-01-15 | 01:12

@FrankOngerust | 18-01-15 | 00:50
Ja ik geloof echt dat dat de enige redding is.. dat de olie opdroogt, duurt nog wel een paar decennia, maar het komt wel zo ver!!
En dat is heel goed nieuws...
Vandaar dat SA nu het woord 'gematigd' in de mond neemt en als dat gebezigd wordt door zo iemand gaat pechold meteen op zn knieën...
Ondertussen kopen de Saudi's alle binnensteden op in ladne met een geamtigsd klimaat haha en natuurlijk de vliegvelden, voetbalclubs, en gaan onze voetbalboys 'trainen'in landen waar je met een beetje fatsoen geen voet in zou zetten. Nog even en een sjeik staat aan eht hoofd van de Fifa, een sjeik uit het land waar je tot voor kort geen voetbal kon trappen zonder in het zand weg te zakken.
Money rules, maar nog een paar decennia en het is voorbij, dan kunnen ze terug de tent in, rijden op een kameel en toezien hoe hun 'wereldsteden' door de woestijn tot zich genomen worden.

Dibe | 18-01-15 | 01:11

@ Muxje | 18-01-15 | 00:52
Volledig mee eens!

Lewis | 18-01-15 | 01:07

@Jan-Joris-Jaap-Joop | 17-01-15 | 22:41
Islam is dan ook geen godsdienst maar een veroverings-ideologie. Daarbij hebben ze heel cynisch de "grote" jihad voor de innerlijke geestelijke strijd en de "kleine" jihad voor de strijd tegen diegenen die de gelovigen bedreigen. Drie maal raden welke jihad nu het meest in het oog springt.

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 01:04

@Bakito (22:34),

Als je dat rapportje en vooral de andere gegevens nou eerst zelf even goed leest:
- Nationalistisch geweld kwam nauwelijks voor, tenzij linkse clubjes als de ETA en islamitische clubjes als hezbollah (oa aanslag Bulgarije) als nationalistisch gezien worden.
- De belangrijkste concurrenten in het Europese terroristen zijn dus de socialisten en de moslims.
- Waarbij de meest dodelijke aanslagen dus vrijwel altijd door moslims gepleegd worden.
- Terwijl moslims in Europa nauwelijks 5% van de bevolking uitmaken; links is vrijwel overal veel groter (zit vaak zelfs in de regering), maar maakt vele malen minder slachtoffers.
- Joodse gebouwen en instellingen moeten overal in Europa bewaakt worden; niet tegen "uitwassen van nationalisme", maar tegen de islam.
- De enige uitzondering op die regels is Breivik.

Zelfs dit knullige rapportje kan niet om die controleerbare feiten heen.
- Ondertussen blijft ook onderbelicht dat inmiddels al vele honderden islamitische aanslagen zijn voorkomen; voornamelijk gericht tegen soft targets.
- Van nationalistische en of socialistische aanslagen die werden voorkomen is nauwelijks sprake.
- Ook onderbelicht blijft dat duizenden nep-Europeanen afreizen naar oorlogsgebieden zoals Irak om namens de islam oorlogsmisdaden te plegen.
- Van nationalisten die de wereld rond reizen om oorlogsmisdaden te plegen is bij mijn weten nauwelijks sprake.
- Wederom onderbelicht; terwijl vrijwel niemand nationalistisch geweld zou durven verdedigen, wordt zelfs het doodschieten van joodse peuters door veel Europese moslims als een heldendaad gezien; ook de moordenaars van Charlie Hebdo worden geëerd, terwijl 1 minuut stilte voor de slachtoffers op veel scholen net zo onbespreekbaar was als de holocaust.

Dandruff | 18-01-15 | 00:59

Moslims zijn electoraat, er zijn er ongeveer 1 miljoen in Nederland.
Goed voor een zeteltje of 20.
Electoraat = zetels.
Zetels = macht
Macht = baantjes en geld.
Daarom dat is de enige reden dat niemand van de regeringspartijen echt een standpunt durft in te nemen.
Zo cynisch is het.

bakoenin | 18-01-15 | 00:58

@ristretto 23:33: Wees maar blij dat je hem niet rond 13:15 had aanstaan. Een "discussie" met een of andere imam, een opgefokt meisje (klonk erg GL) en nog iemand, geen idee wie het waren maar het was een nepdiscussie tussen gelijkgestemden. Een hoop mitsen en maren, "waarom moeten moslims telkens afstand nemen van", en Breivik werd er ook weer bijgesleept. En nooit eens iemand van de andere kant de studio inhalen. Want dat is Wildersvolk, die willen alle moslims op de trein naar het oosten zetten en die moet je dus geen platform geven. Tenzij je een dom exemplaar weet te vinden die gemakkelijk belachelijk gemaakthet worden. Nodig Jansen of Feynman eens voor de microfoon verschijnen.

Muxje | 18-01-15 | 00:52

Bedankt Dibe. Afshin Ellian ziet veel dingen die wij nog niet zien . Een uitstekende journalist die helaas te weinig op TV komt.

Brussel slaapt door en kijkt weg. What's new, maar uit de EU stappen heeft geen zin. In zijn eentje kan NL die islamhufters zeker niet tegen houden.

Brussel zal pas wakker worden als er meer aanslagen gaan lukken, ofwel dat het geld dat naar beveiliging van kwetsbare objecten én naar de AIVD (die de radicale moslims in de gaten moet houden) gaat tot astronoomische hoogte gaat stijgen . En dat is een een kwestie van tijd. NL heeft eerst > 1 miljard dollar uitgegeven om Afghanistan te helpen en S.Arabie wil nu in Kaboel een gematigd islamitisch centrum openen. Ze zeggen het zelf: een GEMATIGD islamitisch centrum .

Laat me niet lachen . De in Afghanistan gesneuvelde Nederlandse soldaten draaien zich om in hun graf .

Pechtold juicht dit ongetwijfeld toe, tot hij over een paar jaar zal merken dat er uit Afghanistan ineens nog meer asielaanvragen komen en dat het gebleken is dat die asielzoekers ook weer gevolgd moeten gaan worden door de AIVD ......

NU STOPPEN met olie import uit dat achterlijke land S.A

Die k*t oliedollars moeten opdrogen

FrankOngerust | 18-01-15 | 00:50

@FrankOngerust | 18-01-15 | 00:20
Hier fragmentje van Elsevier;
"Brussel slaapt door

Bosnië ligt in Europa. In Bosnië zijn fundamentalistische gemeenschappen en bewegingen. Ik hoorde dat sommige Bosnische politici zelfs afhankelijk dreigen te worden van de financiële bronnen in Saudi-Arabië.

De Europese Unie doet er niets tegen. Brussel slaapt door."
van;
www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2014/...

Dibe | 18-01-15 | 00:31

Uitstekend artikel! Dit kabinet laat de burger gewoon gewoon aan zijn lot over. Te gek voor woorden.
Soms denk ik dat ze niet vreemd moeten kijken als de meerderheid van de autochtone bewoners van dit land zich gaat bewapenen. En dan bedoel ik niet met een ploertendoder...

Glas Koning | 18-01-15 | 00:29

Pechtold en zijn bipolaire stoornis, lekker je zelf voorliegen dat er niets aan de hand is want zolang je valt doet het geen pijn en na de landing merk je er ook niets van. Hij zal wel happy zijn met zichzelf en dat is toch waar het om gaat in het leven.

Handsomeboy | 18-01-15 | 00:25

Het wordt ook tijd dat we versneld de auto op waterstof gaan introduceren zodat we olie-onafhankelijk worden van de de Islam staat bij uitstek : Saoudi Arabie (S.A).

Een boycot van dat achterlijke land dat overal moskeeen opricht en financiert en de jihadies financieel steunt moet dan ook volgen:
www.dagelijksestandaard.nl/2015/01/gem...

De enigste reden dat S.A meedoet aan de bombardementen op IS, is dat ze nu vrijbrief hebben om de sjiieten legaal te bombarderen

FrankOngerust | 18-01-15 | 00:20

Ooit had je nazisme en de NSB. En tegenwoordig heb je islam en de islamgoedpraterij. Ooit had je die vreugdevolle mededeling ‘Arbeit macht frei’. En tegenwoordig heb je islam die ‘de religie van de vrede’ is. Ooit had je een boek met daarin het bevel: Vermoord de joden! En tegenwoordig heb je een boek dat zegt: Vermoord iedereen die kritiek heeft op dit boek! Hoe kan het dat zoveel ogenschijnlijk intelligente mensen al die allah akbar terreur niet verbonden weten te krijgen met dat boek en daarin al die oproepen tot allah akbar terreur? Welke psychose is er heersende? Wat voor suïcidale waan? Hitler was een grote fan van de islam. En Mein Kampf is een bestseller in de islamitische wereld. En onze ‘politieke leiders’ en ‘grote intellectuelen’ blijven maar zeggen dat alle islamterreur niets met de islam te maken heeft. Het zijn verwarrende tijden. Goed is kwaad, kwaad is goed. Met elke ochtend checken of je hoofd er nog is, vanwege mogelijk een overkill aan vredevolle barmhartigheid. Stap voor stap wordt de moderne open samenleving dichtgemetseld met concessies aan een totalitaire waan. En nog even en we staan op en weten helemaal niet meer dat er ooit een moderne open samenleving geweest is.

Benedict Broere | 18-01-15 | 00:18

PowPow | 17-01-15 | 22:28
LOL. Maar niet waar ik aan dacht. Wat heeft het Torentje ons gedaan dan? Het zijn de mensen die erin zitten.
Maar goed, het was maar een vraag. Nothing more.

gaffelbaard | 18-01-15 | 00:10

Struisvogels eten ook liever bounties dan snickers hoor!

analcharist | 18-01-15 | 00:07

@Sliptong | 17-01-15 | 23:48
Doe maar niet, finance in combinatie met een op rassenleer gebaseerd advocatenkantoor is nogal verdacht.

Jim Lovell | 18-01-15 | 00:04

@ Piet Karbiet | 17-01-15 | 23:57
Het is de waanzin ten top.
Jouw geloofsgenoten slachten op een beestachtige manier - hoeveel waren het er, zestien? - mensen af, en daar reageer je op door andersgelovigen aan te vallen. Bizar.

Lewis | 18-01-15 | 00:00

De gematigde islam bestaat niet

'Om aanslagen te verklaren, is een blik op het leven van de Profeet voldoende. Hij rechtvaardigde de politieke moord voor het heil van de islam. En mensen bang maken, terreur uitoefenen, werd voorgeschreven als een nobele methode om paniek te zaaien onder de vijanden van het geloof.

www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article...

Brenjtje | 17-01-15 | 23:57

Gister bij protesten in Niger zeven kerken in de fik, politieauto's en een Frans cultureel centrum. Na het vrijdagmiddaggebed,
ejbron.wordpress.com/2015/01/17/niger...
Maar dat zijn gelukkig de gematigde moslims...

Piet Karbiet | 17-01-15 | 23:57

10% van de bevolking verantwoordelijk voor 90% van het nieuws. Voorwaar een prestatie van wereldformaat. En nog vindt Asscher het nodig de moslims te steunen. Ze verdienen het.

ristretto | 17-01-15 | 23:56

Dank je Flitspool! Reuzehandige tips.
Nu kan ik eindelijk iets proberen te snappen van jouw tegels.

ristretto | 17-01-15 | 23:52

Zullen we Ted Cruz er eens in betrekken?

Sliptong | 17-01-15 | 23:48

De islam is niet het grootste probleem. De regenten, de wegkijkers, de beroepsmoslims en andere figuren met schimmige motieven, die allemaal roepen dat typisch islamitisch geweld NIETS met de islam te maken heeft, die zijn het grootste probleem.
Als AIDS, de aandoening die het immuunsysteem verwoest, zodat een ploertige verkoudheid je de das kan omdoen.

Jan Passant mk2 | 17-01-15 | 23:48

Oja Feynman,
Dat vergat ik nog, MArcouch heeft een mooie analyse:
(Hij gaat hiermee (als een Rita tegen Verwaayen) in tgen de armode, werkeloosheid en opgeheven buurthuizen van Rottenberg.)
Lees en geniet:

"Als verklaring van extremisme wordt vaak gekeken naar de psychologische staat van jongeren of hun vermeende sociaaleconomische achterstand. Maar wat ik nog te weinig zie in de analyses is dat extremisten wel degelijk worden gedreven door idealen, die hun legitimatie ook vinden in vormen van islamitisch denken.'

Kunt u dat uitleggen?
'Veel moslims dromen van een islamitische staat, het beloofde paradijs op aarde. Dat is niet alleen een religieus, maar ook een politiek ideaal dat je op zijn minst ter discussie moet stellen, zodat jongeren zich niet laten meeslepen door terreurbewegingen die de pretentie hebben dat ideaal met geweld te zullen verwezenlijken. Binnen de islamitische gemeenschap hebben we een ideeënstrijd nodig. We moeten ons realiseren dat we hier te maken hebben met politiek gedreven, op macht beluste ideologieën, die hun inspiratie vinden in de Koran.'
Ahmed Marcouch

Einde van de Domheid | 17-01-15 | 23:42

Beste Feynman,
De politiebewaking staat inmiddels ook in de Gerard Doustraat, een (ik heb het woord nog nooit gebruikt) gotspe voor ons, naoorlogse kinderen. Syriegangers (Het zijn geen jihadi's, jihad is een innerlijke strijd en niemand verbiedt de Islam of het Moslim zijn) dus -in hun ogen- gerechtvaardigd geweld is qua definitie te ver opgerekt en als Allah bestaat moeten ze daar verantwoording voor afleggen.
Wat me erg zorgen baart zijn de mensen die zogenaamd dood gaan in Syrie. Die bestaan dan ook voor de geheime diensten niet meer....

Einde van de Domheid | 17-01-15 | 23:38

Als rossem niet zou editen dan zou je na 1.5u nog aan het lezen zijn.
FlitsPool | 17-01-15 | 23:34
:-)

Lewis | 17-01-15 | 23:35

ristretto | 17-01-15 | 22:22
Als rossem niet zou editen dan zou je na 1.5u nog aan het lezen zijn. Hier trouwens nog wat hulp voor het lezen van Feynman (artikelen en reaguursels): www.irisreading.com/quick-tips-2/10-ti...

FlitsPool | 17-01-15 | 23:34

Vandaag ongeveer 10 minuten Radio 1 geluisterd. We spreken met het kamerlid van de PvdA over fraude bij het voetbal. Te gast is verder 1e kamerlid en oud minister binnenlandse zaken Guusje ter Horst, en zo ging ie maar door en zo gat het dag in dag uit. Ongehoorde propaganda. De rolodex bij Radio, sorry NPO 1, is waarschijnlijk alleen maar leverbaar in rood en groen en staat links op het bureau.

ristretto | 17-01-15 | 23:33

Albert Weinstein | 17-01-15 | 23:28
Ik heb nog nooit iemand overdadig betutteld. Maar de betutteling gebeurt wel met belastinggeld dat bij mij word geronnen onder valse voorwendselen.

Andersdenkend | 17-01-15 | 23:31

@Supermatthijs | 17-01-15 | 22:39
Koran=Islam, Islam=Koran. De moslim krijgt met de paplepel ingegoten dat elk woord in dat handvest Waar is. Dus als een aanslagpleger zijn motieven onderbouwt met Koranteksten, heeft de moslim geen andere keus dan het met zijn moordacties eens te zijn. Doet hij dat niet, dan zet hij zijn Profeet en zijn leer te kakken.
De kreet 'de meeste moslims zijn gematigd' is derhalve een contradictie en een leugen.
Het is ons allen natuurlijk bekend dat christenen bovenstaand dilemma ook kennen. Hun moraalmanipulator annex bekklem heet de Bijbel.

dedeurs | 17-01-15 | 23:31

@Andersdenkend | 17-01-15 | 23:17
Was er een aanleiding om wat te doen dan? Er is nu nog steeds geen terreur binnen onze grenzen en als dat er wel komt zal snel blijken dat die semieten geen match blijken te zijn voor een stel grote slimme gezonde knapen.
En de bevolking geeft het mandaat, net als na de rijksdag brand.

Jim Lovell | 17-01-15 | 23:31

En is An die ARBEIT al weer met proefverlof ..?

Piet Karbiet | 17-01-15 | 23:30

Toch een beetje jammer dat er nog steeds mensen zijn die van mening zijn dat de overheid alle problemen maar op moet lossen, wat dacht je ervan als we zelf eens gaan beginnen om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen en die betutteling achterwege laten, pas dan kunnen belastingen en regeldruk afnemen.

Albert Weinstein | 17-01-15 | 23:28

"Nog voor de gendarmerie invallen deed om de gijzelingen te beëindigen, wisten de inlichtingendiensten te melden hoe vaak de schutter met zijn meisje hadden gebeld: 500 keer. Nutteloze informatie"

Uh, nee. Vriendin supermarktterrorist belde 500 keer met de vrouw van een van de terroristen die bij Hebdo tekeer is gegaan. Op zich wel nuttig als je zoekt naar verbanden tussen deze gasten.

Geluksvogel | 17-01-15 | 23:27

Natuurlijk hebben de aanslagen in Parijs alles met religie te maken. Wie dat niet ziet, is blind. Doelbewust blind zelfs, in de meeste gevallen.
Religie kan een gigantisch probleem zijn, namelijk als aanhangers van een geloof denken dat ze verheven zijn boven mensen die iets anders geloven en ook nog eens denken dat ze andere hun overtuigigen moeten opleggen. Dan wordt religie star, dwingend, eng, inperkend. Dat zie je bij alle religies en levensovertuigingen gebeuren, bij de een nog sterker dan de andere.
Goddank staat daar een heleboel tegenover, ik zou daar alleen al uit eigen ervaring een heleboel over kunnen vertellen, en het is te makkelijk alles geloven en religies af te doen als onzinnig en eng, maar de duistere kant van religie is er absoluut en zal ik nooit ontkennen.
En als gelovigen het vervelend vinden dat er zo negatief naar ze gekeken wordt, moeten ze maar hun best doen dat beeld te veranderen. En dat is hard nodig ook.

Lewis | 17-01-15 | 23:25

@Feynman, ok. Duidelijk.
Kan van Rossem ook niet alle bijdragen van Bakito en Supermattie bewerken? Ze zijn niet te verteren noch te pruimen.

ristretto | 17-01-15 | 23:24

-weggejorist-

Rest In Privacy | 17-01-15 | 23:21

Onze Alphense idioot staat ook als terrorisme geregistreerd. Raar.

faz | 17-01-15 | 23:18

Op zich niet vreemd dat velen hier denken dat de ellende is begonnen op 9/11. Echter is het begin van de terreur van de Islam op het vrije westen terug te leiden naar de aanslagen op Amerikaanse ambasades in Tanzania en Kenia op 7 augustus 1998. Bijna 20 jaar hebben we dus al om ons te realiseren dat het een keer echt fout moet gaan en al bijna 20 jaar doen we in Nederland helemaal NIKS.
Zum kotzen....

Andersdenkend | 17-01-15 | 23:17

-weggejorist-

heel mooi | 17-01-15 | 23:17

En Oh ja, de FIS. Die is toch door het Algarijnse regeringsleger weggevaagd. Ter informatie voor lieden die het Westen van alles de schuld geven. Kunnen we die generaals niet eens uitnodigen voor een gesprek? Om te leren hoe je salafisten een kopje kleiner maakt. Is daar goed gelukt.

Piet Karbiet | 17-01-15 | 23:16

ristretto | 17-01-15 | 22:22
wakkere_nederlander | 17-01-15 | 22:25
eastender | 17-01-15 | 22:32
Het is iedere week mijn tekst, waar van Rossem nog een poging heeft gedaan er iets verteerbaars van te brouwen.

Feynman | 17-01-15 | 23:12

Een gematigde moslim is een moslim waarvan de munitie op is.

Piet Karbiet | 17-01-15 | 23:09

@@Wijze uit het Oosten | 17-01-15 | 22:43
www.dailymail.co.uk/news/article-29050...
Een man die preekt, met woorden, is dit een Moslim of een terrorist?
Een terrorist die zich met het Heilige Woord, de Koran, wapent?
Vertel het me maar.
En spottende tekening, met inkt.. is dat ook al terreur?
Potloodterroristen?
Deze iman heeft 6 jaar vast gezeten voor wat hij zei. Ik ben daar geen voorstander van, ik geloof niet dat ieamdn daar een beter mens van wordt, wellicht werkt het averechts en het zorgt ervoor dat er een valse schijn ontstaat in de tijdelijk 'gezuiverde'buitenwereld van zie je; het valt wel mee, er wordt minder haat gepredikt.
Ik ben pro boerka, een uitgelezen kans om aan de buitenkant de binnenkant van de schedel te zien.
En als t nog eens populair wordt, prima, hoe meer, hoe duidelijker de boodschap in 'lichaamstaal'.
Ik wil zien wat er werkelijk speelt en niet de woorden aannemen van mensen die er 'zogenaamd toe doen'; volksmennende politici.. de democratisch gekozen plaatsvervangers van de religieuze leiders... vergeet niet dat millenia doorgekomen zijn met 'geef het volk boord en spelen' ... of 'religie is de opium van het volk'... totalitaire regimes, al dan niet religieus, wisten exact hoe ze de mens als trekpop konden gebruiken en zo werkt het nog steeds.

Dibe | 17-01-15 | 23:06

@Supermatthijs | 17-01-15 | 22:39
Worden er dan al niet dagelijks strotten afgesneden door islamieten? En is daar een zichtbare weerstand tegen binnen de islamgemeenschap? In Algerije gaan ruim 3 miljoen mensen de straat op tegen cartoons terwijl ze allemaal wel iemand moeten kennen die slachtoffer is geworden van de FIS. Na 9/11 stonden moslims van Marokko tot aan Indonesië te juichen. Maar ja dat zijn nu eenmaal moslims. Wat jou drijft is me een raadsel.

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 23:05

www.npo.nl/24-uur-met/05-12-2014/VPWON...

De islamitisch prediker Abdul-Jabbar van de Ven deed in 2004 veel stof opwaaien met uitspraken over Geert Wilders en Theo van Gogh. Theo Maassen blikt met hem terug, maar ook vooruit: hoe verder?

siksok | 17-01-15 | 23:04

@Supermatthijs | 17-01-15 | 22:39
Geniet er dan nog maar eventjes van. Loopt dat nou lekker, met zo'n blinddoek?

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 22:58

@Wijze uit het Oosten | 17-01-15 | 22:43
de fout is dat hij denkt dat het zijn taak is om te selecteren op moslim / niet-moslim, maar dat is helemaal zijn taak niet, dat komt voort uit een ego-overschatting en het 100% neerkijken op anderen, omdat die blijkbaar niet zelf in staat zijn te bepalen of ze al dan niet moslim zijn.
Er is een boek beschikbaar met alles wat het gedrag van de in zijn ogen niet-islamieten /terroristen verklaart.
Dat is de koran.
HET boek van de moslims.
Daarbij is er ook de fout dat wij in staat zijn te denken voor anderen,dat wij dat in gaan vullen, nee, dat moeten de moslims zelf doen, zij moeten beginnen aan hun Verlichting en anders... is over 40 jaar de olie op. Komt tijd, komt raad.

Dibe | 17-01-15 | 22:51

IS heeft ons de oorlog verklaard, IS-strijders schieten in het Westen hun kalasjnikovs leeg, smeden plannen voor aanslagen en bereiden vermoedelijk ongekende bloedbaden voor.
Onze leiders kunnen of durven niks te doen. Het echte, zij het dictatoriale, gezag zit in Brussel en het Haagse mandaat is diffuus. Dan maar de kop in het zand steken. Ontkennen dat er oorlog is, nog wat ridicule deradicaliseringstrajectjes er tegenaan gooien en schoppen naar Wilders. De wal zal het schip moeten keren. In welke vorm dat gebeurt is nog duister.

De Geus | 17-01-15 | 22:51

Het terreur, branden de dreiging en de bomaanslagen binnen Holland van de laatste 40 jaar kwamen allemaal uit linksche hoek. Van RaRa bij Shell en Makro, tot de aanslag op Kosto en de moord op Fortuyn... allemaal Linksmenschen. Blijkbaar zijn ze daarom zo volhardend in het haast lachwekkende verdedigen en bagatelliseren van mohammedaans gerelateerde terreur en dreiging.

pluizigkroeshaar | 17-01-15 | 22:49

Als ik me goed herinner bel de terrorist niet 500 x met zijn meisje, maar met het meisje van de andere terrorist en dat in 1 jaar. Best opvallend in een situatie waarin de geheime diensten de broers in de gaten hielden.

Blijkbaar hebben de broers de aanslag weten te plegen, ondanks dat ze de gaten werden gehouden. Dus blijkbaar helpt dit ook niet altijd genoeg. Geloof alleen niet dat dit de overheid doet besluiten om de burgers minder in de gaten te gaan houden, eerder meer.

Qua automatisering ga we in de toekomst langzaam steeds meer vrijheid weggeven. Ben benieuwd in hoeverre we bereidt zijn ons privacy hier bij in te leveren. Ik denk heel ver, dan weten ze echt alles van ons.

hans123 | 17-01-15 | 22:47

Ik ben wel benieuwd naar de NL bedrijven
die grotendeels in "Arabische" handen zijn
of waar deze dictaturen via investeringen
een dikke vinger in de pap hebben,
den Haag zal toch wel ergens bang voor zijn.

Berthe | 17-01-15 | 22:43

@Dibe | 17-01-15 | 22:14
Wat onze linkse wegkijkende trol probeert te zeggen is dat *elke* vorm van extremisme fout is.
In zijn perceptie is het niet dat een moslim fout is, maar wel een moslim extremist. Daar kan ik hem (raar maar waar) wel in vinden. Net als een christen fundi fout is, is een moslim fundi fout. De gematigden kan ik mee leven..
(Al krijg ik alweer ernstige twijfels als 70% van de gematigde mossels de gedachtegang van de Syriëgangers kan onderscrijven...)

Wijze uit het Oosten | 17-01-15 | 22:43

Laten we het beest eens bij de naam noemen: Jihad. Jihadisme is een uiting van de Islam, een godsdienst. Het heeft veel gemeen met politiek imperialisme. Namelijk dat beide ideologieën zoveel mogelijk naties en culturen onder de duim willen houden om hun lot te kunnen bepalen. Dat kan met hard geweld of zachte dwang. Hoe dan ook: Zo'n Frans Timmermans bijvoorbeeld is net zo vuig als een Putin of een besneden vent in jurk die een Kalasjnikov met zich meesleept. En dan zullen we het voor het gemak nu even niet over VS, Otto Man, China en anderen hebben.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 17-01-15 | 22:41

Weet nog dat het boek "dianetics" ,verboden werd, vanwege de mantra,s die er in stonden. Dominee Jones in Waco Texas werd ook uitgerookt, die neukte ook iets teveel. Oh wacht, waar ken ik dit van, juist ja we hebben hier hetzelfde probleem. Islam in Europa is een luxe probleem, We geven ze een huis, en een uitkering, en (pogen) ze enige kennis bij te brengen van de moderne wereld. De cultuurshock is dusdanig, dat ze gelijk een kudde kamelen op hol slaan. Nog even en we beginnen weer met een telraam, want anders kunnen de knuffels het niet bijbenen. Tenzij ze examenfraude kunnen plegen, maar dat is een bijkomstig foutje.

Archy Bunker | 17-01-15 | 22:40

@PrinsesStoepje | 17-01-15 | 22:37

Wat een dom relaas. Zolang er nog islamieten zijn die niet dagelijks ongelovigen de strot af snijden geloof ik in gematigde islam. Sorry hoor.

Supermatthijs | 17-01-15 | 22:39

Het grootste moslim land ter wereld laat ook even onze koning in zijn hemd staan en lapte zijn verzoek tot gratie gewoon aan hun islamitische laars. Even laten zien hoe zij over democratie denken

blauwe zander | 17-01-15 | 22:37

@wakkere Nederlander, ik doe ristretto na.

ristretto | 17-01-15 | 22:36

Heeft niemand hier het rapport van Europol gelezen dat slechts 2% van alle terreur in Europa islamgerelateerd is? Dat is geen struisvogel, maar een huismus.

Volgens datzelfde rapport kunnen we ons beter focussen op nationalistische uitwassen (98%) Dat is de struisvogel.

Bakito | 17-01-15 | 22:34

@van Rossem, je schrijft nu Feynman?

eastender | 17-01-15 | 22:32

Als je je bijna 25000 islam-gerelateerde aanvallen sinds 9/11 wereldwijd zou meenemen in het onderzoek kom je natuurlijk tot een significant (ah heerlijk woord) hoger percentage.Dat iemand als Bill Maher nog de fout maakt om de lang voorbereide aanslag op de US-ambassade in Benghazi te linken aan de film "Innocence of Muslims" valt mij dan weer een beetje tegen. En dat de hoogste rangen binnen onze defensie islam-apologeten zijn stemt ook niet erg hoopvol. Het erkennen van moslimgeweld is dan alleen nog mogelijk als het aantal slachtoffers in Europa dat van Nigeria en het M-O zelf haalt. Maar weer een mooi stukje, Feynman!

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 22:32

Waarom denk de politiek dat er zoiets als een (onzichtbare) gematigde islam zou bestaan als die daarvoor 75% van de koran zouden moeten schrappen?

Moi2 | 17-01-15 | 22:31

Waarom snapt de politiek niet waarom 30 jaar multiculti letterlijk 1 grote faal was.
Ondanks de moeite en de miljarden die er in gestoken werden.
Kunnen ze niet lezen?
www.thereligionofpeace.com/pages/quran...

Moi2 | 17-01-15 | 22:29

Muxje | 17-01-15 | 22:17

Ik wordt zo moe van dat 'anst' en 'bang' gedoe. Dat is wat politici, die criticasters weigeren aux-serieux te nemen, bezigen als argument om hun opponenten monddood te maken.

Als ik bijvoorbeeld zeg liever vlees te eten, en geen vis omdat de zee vervuild is, dan leggen zij dat uit met dat ik bang ben voor het water en alles dat er in leeft.
Slaat nergens op natuurlijk, die vergelijking van mij, maar de kronkel verschilt natuurlijk niet veel van de huidige politieke angst-retorica. En dat is juist mijn punt.

gaffelbaard | 17-01-15 | 22:28

gaffelbaard | 17-01-15 | 22:19

.
Met een doosje lucifers kom je al een heel eind.

PowPow | 17-01-15 | 22:28

Waarom denkt de politiek een multiculti met de islam te kunnen opbouwen als 75% van de islam letterlijk uit agressie jegens niet-moslims bestaat?
www.thereligionofpeace.com/pages/quran...

Moi2 | 17-01-15 | 22:26

"De moslims bestaan niet. Je hebt het over extremisten."

Extremistische moslims bestaan(.)

Van Rossum raust er verder goed op los,klasse !

The real Flex | 17-01-15 | 22:26

Er moet wereldwijd een groot en meedogenloos doodseskader worden worden opgericht ter bestrijding van islamitische extremisten als Boko Haram enz. Geef dat islamitisch ongedierte geen millimeter ruimte!

PowPow | 17-01-15 | 22:26

@ristretto | 17-01-15 | 22:22
Hallo ik ben van Rossem en ik doe Feynman na.

wakkere_nederlander | 17-01-15 | 22:25

Kunnen die vreemde entiteiten niet eerst een boekje lezen over de bevolking van europa en hoe die met vreemde entiteiten omgaan die de boel verkloten.

En nu moeten ze kiezen tussen de jood asscher en de limburger wilders. Een bek vol zaad die niet smaakt, zeg maar.

Goed dat er een europees leger komt om met een luizenkam de neten uit het schaamhaar te halen.
Smerige klootzakken, had ik dat al gezegd vandaag?
Bij deze.

Jim Lovell | 17-01-15 | 22:24

een Feynman door van Rossem?

ristretto | 17-01-15 | 22:22

Ook al ontploft er op 10 stations tegelijk een bom, zelfs dan zullen Kereltje Peggold & Co blijven goedpraten, neeschuddend afkeuren en aangeven dat het niets met de Islam te maken heeft. Dag erna krijgen Wilders en GS de schuld, gaan we massaal bloemen in plastic voor de dranghekken leggen en over tot de orde van de dag.

de Voorzittert | 17-01-15 | 22:20

Zomaar iets dat ik me afvraag..
Stel dat de bevolking NU onze regering af zou willen zetten, HOE doet ze dat dan?
Aangenomen dat 'we' niet op de verkiezingen in 2017 willen wachten, dus..
Iemand?

gaffelbaard | 17-01-15 | 22:19

Een veel belangrijker observatie uit de show van Bill Maher, die een hoop over de angst* voor islam verklaart: "Islam is the motherlode of bad ideas. [...] And unfortunately, the terrorists and the mainstream muslims share a lot of these bad ideas".

*) Geen islamfobie. Een fobie is een irrationele, verlammende angst. Angst voor islam is rationeel, en hopelijk mobiliserend in plaats van verlammend.

Muxje | 17-01-15 | 22:17

Het woordje 'oorlog' is gewoon niet meer van deze tijd. We zitten allang in WOIII maar de wereld beseft zich dat nog niet óf durft dat nog niet toe te geven.

Een oorlog is in de gedachte van de mens nog altijd iets wat zichtbaar moet zijn maar dat is het in deze tijd niet meer. Hoe vrijer wij denken te zijn hoe gevaarlijker het wordt. De koude oorlog was immer ook helemaal geen koude oorlog maar een daadwerkelijke oorlog waarbij het wachten was op de eerste die een vernietigende bom durfde te gooien cq. lanceren.

Die oorlog kwam de wereld uit door als volwassen geëvolueerde mensen met elkaar te praten... ja dat duurde nogal lang maar het is gelukt.

Helaas leeft de vijand van het westen nog in de tijd van de Neanderthalers en zul je dat tuig ook op de manier hoe zij te werk gaan moeten bestrijden. Helaas ben ik bang dat de beschaafde wereld té slim is geworden om zich nog te kunnen verdedigen tegen debielen die nog in het jaar nul leven.

overVecht | 17-01-15 | 22:16

Men is bang voor de rijke Arabieren. Voor de consequenties als we de zaken gaan benoemen zoals zij zijn. Mijn advies aan regeringsleiders: haal de policorre stront eens uit je ogen. Islam is de weerzinwekkende constructie van een al lang dode psychopaat die honderden miljoenen mensen gevangen houdt in de waanzin die beroepsgeestelijken hoog houden. Het wordt tijd de oorzaak van de problemen aan te pakken: dat is de islam zelf.
Het is oorlog; de islam heeft die verklaard. Niet vechten is geen optie.

Fijnstoffer | 17-01-15 | 22:15

@Supermatthijs | 17-01-15 | 22:11
Luister anders nog maar even naar wat ze riepen na de liquidatie. :)

Dibe | 17-01-15 | 22:14

@Supermatthijs | 17-01-15 | 22:11
dat zijn ook moslims.

Dibe | 17-01-15 | 22:14

Wij zijn niet in oorlog!

ProAsfalt | 17-01-15 | 22:12

@Dibe | 17-01-15 | 22:09

De moslims bestaan niet. Je hebt het over extremisten.

Supermatthijs | 17-01-15 | 22:11

En ondertussen wilden (en willen) de moslims onze politie aanvallen en afmaken.
Hoe verhoudt dit plan zich tot ... eeuh.. ede \ ondraaglijke' cartoon???
Net zoals de Joden in de winkel, die hadden ook niets met de cartoon te maken, maar ondertussen bijten de gutmenschen zich vast in die ene tekening...

Dibe | 17-01-15 | 22:09

Onze regering kan de islam helemaal niet als kwaadaardige ideologie te boek zetten.
Straks gaan mensen zich nog eens verdiepen in die andere kwaadaardige ideologie.
Het socialisme.

wakkere_nederlander | 17-01-15 | 22:04

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl