Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Fiscale fiasco's in 2015

feynmanenoffeiten100.jpg Vanuit de ruime collage aan overhaastig en ongrondwettig ingevoerde nieuwe regelgeving kies ik vandaag het rookscherm van de fiscus omtrent de beoogde opvolger van de VAR-verklaring. De wetgever wil graag achteraf bepalen, en nu per opdracht, of iemand wel ondernemer is. Per jaar bepalen kwam mij al heel vreemd over, omdat zelfs een ZZP-er eerst afstand doet van de bijstand, kwijtscheldingen en de volledig uitgebouwde rechtspositie van een werknemer. Die stap is al veel duidelijker dan meerdere opdrachtgevers of het verschil in aansprakelijkheid. Per opdracht gaan kijken is behalve bureaucratische en zinloze micromanagement ook schier onmogelijk. Iedere losse opdracht is ook te doen als uitzendkracht, oproepkracht, parttimer of tijdelijke werknemer. De echte schijnzelfstandige is de loonslaaf die bij meerdere uitzendbureaus staat ingeschreven en die via hen bij tientallen werkgevers gewerkt heeft. Die wordt direct vol aangeslagen voor werknemersverzekeringen, waar dankzij de wekeneis regelmatig geeneens recht op ontstaat. Die draagt dus feitelijk een ondernemersrisico voor uitblijvende omzet of ziekte, maar moet wel zelf vergelijkbare kosten voor acquisitie en scholing dragen. Ook zal hij of zij zelf vergelijkbare ondernemersbuffers moeten aanleggen, aangezien het UWV na maanden reageert op nieuwe werkelozen. Het lijkt mij het ordentelijke democratische principe dat nieuwe regelgeving eerst langs de Kamer en de Senaat gaat, gepubliceerd wordt in het Staatsblad, daarna via een mediacampagne door de betrokken overheidsinstanties bekend wordt gemaakt aan het volk en dat we dán pas, na een periode van rust onder de oude regeling, op een afgesproken datum nieuw beleid gaan uitvoeren. Maar nee hoor, niet met deze regel. Net zoals bij topinkomens en langdurige zorg komt hier niets van terecht. Vooruitlopend op mogelijke nieuwe wetgeving gaat de knop al om. Waar Henk en Ingrid het overzicht verliezen over complexe en snel veranderde fiscale regelgeving, zijn grote bedrijven en onverlaten die de tijd nemen de brij te bestuderen en tegen de staat gebruiken de lachende derde. Spin Net zoals zuipende studenten, scheefwoners en verkeershufters zien we eerst een demoniserende term uit de staat rollen, om later nieuwe beknibbelingen te ontvangen. Zo ook met de schijnzelfstandige. Eerst een paar rondes op de man spelen, en dan gebrekkig inhoudelijk uit de hoek komen. Wist u bijvoorbeeld überhaupt dat u sinds 1 januari een strafblad kunt krijgen voor een lullig voorrangsfoutje? Jawel. Een strafblad. En zonder zitting bij de onafhankelijke rechter. Als u per abuis een transactievoorstel als boete betaalt, of niet binnen twee weken correct in verzet gaat, bent u een nieuwe crimineel. Zogenaamd om brokkenpiloten beter te kunnen volgen, alsof het OM nog nooit een recidiveregeling onder supervisie van de rechter gehad heeft. Of wekenlange vakanties. David & Goliath Hele grote internationale bedrijven betalen steeds minder belasting. Niet omdat de tarieven verlaagd zijn, maar door fiscale autoriteiten die laks optreden tegen creatief boekhouden. Transfer pricing is een voorbeeld waar de belastingdienst tegen op kan treden door de stukken niet te accepteren en er het eeuwenoude Arm's lengths principe op los te laten. Het is vreemd dat de Belastingdienst van kleine ondernemers en families sommige prijsvorming en volledig legale constructies jaren achteraf weigert, “er doorheen kijkt”, maar niet dezelfde werkijver vertoont als de belastingplichtige echt geld, een legertje advocaten en een internationaal karakter heeft. Hoeveel belasting je betaalt, is niet langer een functie van wetgeving, maar eerder van willekeur. EU-ambtenaren Nederland heeft een delegatie van een paar duizend ambtenaren afgevaardigd naar de EU. Die vallen onder allerlei speciale belastingregelingen. Over het algemeen mensen die hun dagen besteden met nieuwe regelgevingen, fiscale financiën en politieke ontwikkelingen. Dit lijkt mij een goed opgeleide en vanuit hun werkzaamheden actueel geïnformeerde groep. Een informatieavond in 2011 gaf een andere blik. Deze Europese ambtenaren kregen even een naheffing over tien jaar over al hun bezittingen en over alle niet vrijgestelde inkomsten in Nederland. Als deze groep het fiscaal al niet meer begrijpt, doet de belastingdienst dat dan nog wel? Fiscale onzekerheid Onder de nieuwe wetgeving moet een opdrachtgever per opdracht gaan nadenken of een ingeschakelde onderneming een ZZP-er zou kunnen zijn die ook als werknemer beschouwd kan of moet worden. Op welke beoordelingsgronden een ZZP-er door de Belastingdienst achteraf als ondernemer wordt aangemerkt is, net zoals onder de oude VAR, niet vastgelegd. Grotere ondernemingen kunnen vooraf onderhandelen over een lagere belastingafdracht én los daarvan op basis van een ingeleverde schijnconstructie een tax ruling aanvragen. De grote partijen krijgen vooraf duidelijkheid, de kleine ondernemers hooguit achteraf. En alleen al de uitvoering van de nieuwe VAR-verklaring kost 13,1 miljoen euro. Oorzaak Deze ellende begint bij het grote belastingdrukverschil tussen een werknemer uit de flexibele schil en een zelfstandige ondernemer die liever zelf de hort op gaat. Beiden overleven zonder pensioen, door dag en nacht de telefoon op te nemen als iemand werk voor ze heeft. Dat is dus niet een probleem wat je met formulieren, stempels en regels op gaat lossen. De overheid kan niet uitkeringen verkorten, de hoogte verlagen en zagen in het pensioenstelsel en tegelijkertijd hopen dat de nieuwe generatie zoetsappig belasting en premies blijft betalen zonder er adequaat vangnet en rechtszekerheid voor terug te zien.

Reaguursels

Inloggen

Bureaucraten en politici begrijpen niet dat ze bestaan bij de gratie vd private sector. De motivatie is in de private sector, ondanks alle mooie verhalen, het derde en vierde kwartaal 2014 weer verder het moeras in gezakt.

Als er niet radicaal en per direct wordt ingegrepen in het vertikkende belastingregime wordt 2015 weer een kwakkeljaar, helaas maar waar. Triest dat het radicale en extremistische nivelleringsregime nu ook de zzp-ers de noodzakelijke zuurstof ontneemt.

De eu en nl regering gaan er van uit dat als je mensen maar voldoende belastingverplichtingen oplegt ze als het ware genoodzaakt zijn om te blijven werken. Dit heet gedwongen tot arbeid.

Terwijl als je de mensen positief motiveert om te werken, oftewel ze kunnen werkuren omzetten in een leuk leven, met huizen, leuke auto's etc, mensen dan bereid zijn veel harder en gemotiveerder te werken, en dan ook bereid zijn een redelijke belasting te betalen.

De logica is uit Nederland verdwenen, de politieke ommekeer komt wellicht in een stroomversnelling als de Grieken zich willen en kunnen ontworstelen aan verstikkende bureaucratisering en belastingterreur.....

Tee Of Cup | 04-01-15 | 15:36

duitse herder | 04-01-15 | 09:30
Het beste wat je kan doen is nu met je Nederlandse opleiding verkassen naar een land met een groeiende economie en een liberale overheid (dus geen "oude EU") maw een land zonder een overheid die zonodig de zorg, de arbeidsmarkt, de woningmarkt enzovoort moet controleren en daarom 20-30% belasting heft ipv 40-50%. Je zal zien dat je opeens met 1 salaris de beste private zorg hebt, zonder problemen een mooi vrijstaand huis koopt, zelf spaart voor je pensioen (of niet), etc. En je woont wsl nog in een veiliger land ook. Als je in NL blijft dan kies je er eigenlijk ook gewoon zelf voor...

FlitsPool | 04-01-15 | 14:23

Als ze echt gek wilt maken in den Haag moet je als een kennis van mij doen. Die heeft wen stel woningen verworven en die verhuurt hij. Daar kan hij goed van leven. Hij is dus geen werknemer en geen werkgever. Verhuren is fiskaal onbelast. Daar wordt de Ned overheid dus echt helemaal gek van. Geen werknemer en geen werkgever zijn. Daar kunnen ze met hun petje echt niet meer bij. Dan besta je gewoon niet meer. Lol!!

henkou | 04-01-15 | 13:23

@atheïstisch stemvee 11:46: Het gaat ook niet om minimum tarieven of minimum omzet die de ondernemer moét halen, het is slechts een grens waarboven de controle op uitbuiterij en verkapte armoede kan vervallen. Zit je daar als ondernemer onder, dan kan een controle worden toegepast (let wel: zowel de VAR als de BGL zijn beroerde instrumenten daarvoor). Maar met een freelancer die over een ton per jaar omzet heeft de overheid zich niet te bemoeien: daar is geen sprake van uitbuiting, armoede, onvoldoende geld voor pensioenopbouw enzovoort. Het automatisch verstrekken van een VAR aan freelancers met een bepaalde minimumomzet zou een goede eerste stap zijn

Muxje | 04-01-15 | 13:14

De meest gebruikte, goedkoopste, lucratieve constructie met de laagste pakkans blijft ouderwets zwart werken. Geen administratieve sporen die opgepakt kunnen worden. Gelukkig maar voor Nederland. Toch iets dat de economie een boost geeft.

De langste thuis | 04-01-15 | 13:14

Ik ben zzp-er die af en toe iemand inhuurt via het uitzendbureau. Dan maak je toch gebruik van personeel of ben ik nou gek?! Dat stelletje idioten daar in Den Haag moet eens een keer met de poten van de economie afblijven. Stem geen VVD, want die zijn er alleen maar voor de multinationals alwaar zij hun toekomstige graaibaantjes vandaan halen. Hetzelfde geldt voor eurofiele partijen. Daar moet je ook niet op stemmen.

PowPow | 04-01-15 | 12:15

Zoals ik wel eens eerder gezegd heb:

Toename van zzp-ers is conjunctureel bepaald en niet fiscaal gedreven. Het dempt de werklossheidscijfers. Ook gaan zzp-ers er over het algemeen niet op vooruit als we hun inkomen corrigeren voor reserveringen voor arbeidsongeschiktheid, pensioen, tijd zonder opdrachten, ziekte, vakantie(geld) e.d.
Met andere woorden: zzp-ers zijn over het algemeen slaven.

Dit zeg ik niet.
Dit zegt VNO-NCW/MKB.
Echt waar.
In een brief aan de 2e kamer.
Om alsjeblieft de wet BGL (beschikking geen loonheffing) niet aan te nemen.
Dat zou nl het tewerkstellen van zzp-ers voor werkgevers duurder kunnen maken.

En daar hebben werkgevers geen zin in.
Die zijn wel blij met het huidige slavernij systeem.

Entergava | 04-01-15 | 11:59

@Feyman. Het klopt zeker dat het tot meer administratieve lasten en risico's bij de opdrachtgever zal leiden. Echter omdat de opdrachtgever ook verantwoordelijkheid krijgt zal de kans op een correctie van de arbeidsrelatie achteraf kleiner worden. Dit ten voordelen van de opdrachtnemer, welke in een dergelijke situatie het meest kwetsbaar is. Ben wel benieuwd hoe dit in de praktijk gaat uitwerken. Qua transfer pricing ligt de bewijslast inderdaad bij de onderneming. In het voorbeeld van grondstoffen is het inderdaad redelijk eenvoudig. Lastig wordt het als het gaat om merkrechten, softwarelicenties, managementfees of producten/halffabrikaten welke alleen (in die vorm) binnen de groep worden verkocht. Ben benieuwd hoe makkelijk dan tot een afkeuring wordt gekomen. Dit heb ik pas een keer in de praktijk gezien (niet door de Nederlandse fiscus).

hans123 | 04-01-15 | 11:49

@Muxje | 04-01-15 | 10:56
De overheid is een log instituut en schiet daardoor al snel met een kanon op een mug. Ik begrijp en onderschrijf het punt van Feynman wel, maar er moet wel 'iets' gebeuren. Zoals wel vaker grijpt de overheid pas in als iets te veel geld gaat kosten (meestal wegens succes van hun eigen beleid).
Minimum uurtarief staat de vrije markt weer in de weg. Dan krijg je eenzelfde 'marktwerking' als nu bij zorgverzekeringen. Minimum omzet lijkt me ook niet gewenst, hoezo gaat de overheid bepalen hoeveel ik minimaal moet omzetten? Wat als het moeilijk is in het begin? Een soort kiesdrempel voor beginnende ondernemers?
Lastig lastig.

atheïstisch stemvee | 04-01-15 | 11:46

@Feynman
Een lang verhaal kort: werken is voor de dommen.
Er zijn maar twee slimme keuzes in NL:
1 - werkloos zijn een 2K netto in de maand vangen.
2 - 1600 - 1900 bruto per maand vangen voor werk en voor alle vrijstellingen gaan.
In die volgorde, uiteraard.

Raider Twix | 04-01-15 | 11:34

Lijkt mij nogal duidelijk. Hoe is het in godsnaam mogelijk nog een normale boterham te verdienen in Nederland zonder bemoeienis van deze belasting soldaten?

lanexx | 04-01-15 | 11:21

atheïstisch stemvee | 04-01-15 | 10:20

bedankt, even proberen :-)

Frans1156 | 04-01-15 | 11:05

@atheïstisch stemvee 09:07: Die kant van het verhaal is hier wel bekend, lijkt me. En constructies waar werknemers gedwongen zelfstandig worden zodat de werkgever kan besparen op arbeidskosten moeten worden bestreden. Maar niet met een maatregel die alle freelancers treft met zulke onzekerheden en extra kosten, en opdrachtgevers met additionele lasten. Er zijn andere en veel simpelere maatregelen voorgesteld, ook hier in de panelen. Bijvoorbeeld vrijstelling van VAR voor bepaalde beroepsgroepen, of boven een bepaalde minimum-omzet of uurtarief.

Muxje | 04-01-15 | 10:56

@AbleArcher13 | 03-01-15 | 22:46
Heel goed, en dat oude geld is aan het opdrogen of aan het verhuizen...

Flipus | 04-01-15 | 10:21

Frans1156 | 04-01-15 | 10:12
3 * spatie, Enter

atheïstisch stemvee | 04-01-15 | 10:20

Kan iemand mij vertellen hoe ik spaties geplaatst krijg in mijn comments? Ik zie ze hierboven wel staan, maar als ik mijn reaguursel plemp (met spaties), verdwijnen die weer en wordt alles aan elkaar geplakt.

Frans1156 | 04-01-15 | 10:12


Feynman | 04-01-15 | 02:00
Nu kan een opdrachtgever na het checken van een VAR op herkomst stoppen met nadenken. In de nieuwe situatie moet bij iedere herhaalopdracht nagedacht worden of de onbekende kritische grens van afhankelijkheid overschreden wordt.

Het wordt echt heel lastig, voor zowel ondernemers cq opdrachtgevers en voor de zzp'ers. Ik heb te maken met buitenlandse dienstverlening en word geacht BTW af te gaan dragen in ieder EU-land waar ik zaken mee doen vanaf 1 januari. Dat gaat me een administratieve rompslomp geven waar de honden echt geen brood van lusten. En ik werk ook met zzp'ers. Tel hierbij nog op dat een ondernemer sinds kort personeel 2 jaar moet doorbetalen bij ziekte (deze maatregelen komen volgens mij trouwens uit de koker van Asscher behalve dat van die BTW afdracht, dat heeft de EU bedacht). Een startende ondernemer kan dus niet groeien, die denkt wel 3 keer na voor hij personeel in dienst gaat nemen dan wel een zzp'er voor hem gaat laten werken. Er komt denk ik een hele generatie aan van éénpitters die geen personeel meer aan durven te nemen, die niet durven te groeien. Dat heeft deze regering dan mooi voor elkaar. Er zullen nog veel meer werklozen bij gaan komen. Dit draait echt uit op een ramp.

Frans1156 | 04-01-15 | 10:09

Maar gelukkig importeren we tigduizenden 'raketgeleerden' per jaar en verdwijnen er nog meer netto belastingbetalers per jaar. Het moet uit de lengte of de breedte komen. Bereid u maar vast voor op nog meer maatregelen.

PopperFlopper | 04-01-15 | 09:42

Moraal van dit alles: Emigreer zolang het nog kan....
gamlakuk | 04-01-15 | 08:59
.
Ik voorzie op korte termijn een boete voor een emigrant van bv 15.000 euro als deze uit Nederland vertrekt.
Immers een emigrant is wel goed opgeleid en neemt kapitaal en intelligentie mee naar een ander land.

duitse herder | 04-01-15 | 09:30

Waar blijft ons geld?????
ProAsfalt | 03-01-15 | 22:25

Hier.
.
Immigratie naar Nederland:

2000 t/m 2009

aantal 1.186.197 - gemiddeld 118.629

2010 - 154.432
2011 - 162.962
2012 - 158.374
2013 - 164.772
2014 - 175.000 (verwachting)

Aantal 810.540 (opleidingsniveau: geen informatie beschikbaar)

* Totaal generaal 2.001.737 immigranten *

duitse herder | 04-01-15 | 09:26

Blijkbaar zitten hier op GS de succesvolle ZZP'ers die werken in het hogere segment en zo prima zichzelf kunnen bedruipen en een toevoeging zijn voor de economie/ maatschappij.
Nu wat ik om me heen zie:
Mensen in de (thuis)zorg, (v)mbo niveau, zijn of worden ontslagen en tadaa, u bent zelfstandige! Eigenlijk gewone werknemers die zijn gestript van alle rechten. Zelfde verhaal met postbezorgers.
Is dit vrije keuze met daaraan verbonden ondernemersrisico, of is dit een weeffout die zorgt voor verregaande uitholling van de rechtspositie van werknemers. Dit zie ik voornamelijk aan de onderkant van de werkvloer. Het werk wat eigenlijk te onrendabel is geworden voor een goede cao. Als dit niet wordt gestopt voorzie ik een verdere, spectaculaire groei van het aantal 'zelfstandigen' in Nederland.
Ik dacht ik schets even de andere kant van dit verhaal.

atheïstisch stemvee | 04-01-15 | 09:07

Dit is het hufterigste kabinet ooit. Volgende verkiezingen wordt het CDA de grootste. Let maar op mijn woorden.

Mahatma | 04-01-15 | 09:01

Moraal van dit alles: Emigreer zolang het nog kan....

gamlakuk | 04-01-15 | 08:59

Er eten er teveel uit dezelfde ruif en die moeten dat wel blijven doen... Dit net als alle andere nieuwe betuttelende regeltjes is niets anders dan nieuwe ruifvulling.

SanderL | 04-01-15 | 08:42

@muxje:"Jammer, maar als buitenlandse ZZP'er heb je toch een VAR nodig om in Nederland te kunnen werken" Je moet ook geen eenmanszaak oprichten mux maar een bv. Dat is in sommige oosteuropese landen makkelijk en goedkoop. Vervolgens neem je jezelf aan als werknemer en je bent van de hele Nederlandse santekraam verlost. En je rijd natuurlijk in een auto van de zaak zonder wegenbelasting en BPM.

henkou | 04-01-15 | 07:58

Allemaal duur en onnodig lapwerk zodat flexibilisering van de arbeidsmarkt een onbesproken thema kan blijven.
Knettergek en te laf voor woorden.

80 | 04-01-15 | 02:41

hans123 | 04-01-15 | 01:31
Nu kan een opdrachtgever na het checken van een VAR op herkomst stoppen met nadenken. In de nieuwe situatie moet bij iedere herhaalopdracht nagedacht worden of de onbekende kritische grens van afhankelijkheid overschreden wordt.

Feynman | 04-01-15 | 02:00

hans123 | 04-01-15 | 01:31
Of je nu per opdracht of per opdrachtgever moet bekijken, (door opdrachtgever EN opdrachtnemer) het blijft enorm arbeidsintensiever dan nu, namelijk voor de meeste ZZP-ers, eens per jaar. Er worden ook meer vragen gesteld dan nu, en weer is totaal onbekend wat minimaal geeist wordt door de fiscus aan antwoorden.

Handelsprijzen ver buiten de bandbreedte van de beurzen wordt voor grondstoffen gewoon geaccepteerd. Je zal bijvoorbeeld alles beneden de laagste prijs in de afgelopen 52 weken of alles boven de hoogste prijs in de afgelopen 52 weken rückzichlöss moeten afkeuren. Wat je stelt dat de ambtenaren makkelijk zou kunnen, doen ze niet. Bovendien hoeft de fiscus helemaal niets aan te tonen, de bewijslast ligt bij de belastingplichtige.

Feynman | 04-01-15 | 01:56

Een opdrachtgever hoeft dit niet per opdracht te bepalen, zolang opdrachten onder dezelfde voorwaarden worden uitgevoerd. Dit zal bij een zelfde opdrachtnemer vaak het geval zijn, waardoor dit argument in de praktijk grotendeels zal wegvallen.

Aks je zelf weleens transfer pricing documentatie hebt gecontroleerd zul je weten dat dit niet zo makkelijk is. Het is makkelijk om te roepen dat de prijzen at arms length moeten zijn, maar hoe bepaal je dat? Handelen binnen een groep heeft voordelen ten opzichte van handel binnen de groep (geen marketingkosten, financieringsrisico e.d.). De belastingdienst kan hoogsten vaststellen dat de prijzen niet teveel uit de pas lopen.

hans123 | 04-01-15 | 01:31

Tja, Nederland is een grote frustratie, geen basis om je toekomst of een eigen nering op te zetten. Ze trekken je goede voornemens helemaal leeg, en ontnemen ieder zijn ambitie om verder te komen. Goed geschoolde mensen vertrekken, of accepteren onder hun niveau te gaan werken. Dit gaat nog generaties doorwerken, omdat de oorzaken niet opgelost of weg gehaald worden. Men ziet waar de vruchten naar toe gaan, en over de balk gegooid worden, en dat is niet bevordelijk voor je inzet.

Archy Bunker | 04-01-15 | 01:25

Wanneer sturen wij dit schijnkabinet achteraf de rekening?

Astroturfer | 04-01-15 | 01:03

Steeds duidelijker tekent de destructie van BV Nederland zich af tegen de donkere luchten aan de horizon.
De valse grijns van Rutte, de rattenoogjes van Dijsselbloem en Blok, de kille kop van Kamp, de huichelhoofden van Schippers, Klijnsma en van Rijn, alsmede het gezicht van de grootste Schijnheil aller tijden Herr Pechtold de Herrrrrrvormer.... Ik ben ze zat. Spuugzat.
Dit land is terminaal, gaat kapot, aan een ziekte veroorzaakt door smerige bacterien, zetelend in Haagse ambtenarenkantoren, vuige achterkamertjes, partij-fractiekantoren met een directe verbinding naar de dictators in Brussel.
Loonslaven, kleine zelfstandigen en het MKB met personeel worden zonder enige scrupule geofferd op het altaar van het Grote Europese Rijk versie 2.0.
Goed dat GS (in dit geval Feynman) hierover bericht.
Te veel Nederlanders hebben geen flauw idee, want te weinig MSM-journalisten zijn onbevooroordeeld en onafhankelijk. De NPO wordt gecensureerd door voornoemde vuige achterkamertjespolitici. Wie betaalt bepaalt wat de goegemeente mag horen en zien.
Staatstelevisie, gelijk aan vunzige dictaturen waar ook ter wereld. RIP Nederland, en bedankt voor die bloemen.
De tulpenbollen smaken nog hetzelfde als in de hongerwinter '44, dus prima, en Monsanto heeft er nog iets extra's aan toegevoegd.

appelvink | 04-01-15 | 01:00

Ik citeer uit de link naar de Bijstandswet:
"Sinds 1 januari 2015 hebben bijstandsgerechtigden te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen zoals iedereen in de bijstand".
Wat een nietszeggende zin.

En wat een betutteling om gepensioneerden die minder ontvangen naar het nibud door te verwijzen.

Jan Dribbel | 04-01-15 | 00:31

Prof. Dr. Smegmaat | 03-01-15 | 23:35
Lijst Zwitsal?

mr the emperor | 04-01-15 | 00:28

Na het gebral van Quid gelukkig een gedegen stuk van Feynman als compensatie.
Als (bonafide) ZZP'er voel ik me weer iets minder ongewenst hier op GS.

Gootbalkoning | 04-01-15 | 00:08

De Treinende Rechter | 03-01-15 | 23:40
Je zou bijna denken dat hij Nederland een beetje mist, zo vaak als hij ons moet overtuigen, dat hij blij is te zijn vertrokken. ;-)

Ik was in Haren | 03-01-15 | 23:51

@Sjaak Faal
Idem ICT maar dan al meer dan 20 jaar vanuit een BV en elk jaar wel 2 a 3 opdrachtgevers. En ook ik voel me nu niet zeker meer vanwege de willekeur in de uitvoering, Maandagochtend kut humeur? Reageer je af op het eerste ZZP dossier wat voorbij komt.
Payrolling en dat soort veredelde uitzendmeuk zonder rechten zal populair worden. Niet bij mij: ik ben voor eind 2015 hier weg, het is mooi geweest maar dit was de druppel.

GrandmasterB | 03-01-15 | 23:49

@ duitse herder | 03-01-15 | 23:26

dezelfde tegel als je al een aantal malen eerder hebt geplaatst?

Ga in Denemarken reaguren.
Zeiken op Nederland kunnen we goed genoeg vanuit ons eigen land.

De Treinende Rechter | 03-01-15 | 23:40

SyntaxError | 03-01-15 | 23:13
Een freudiaanse verspreking, waarschijnlijk.

de honden blaffen... | 03-01-15 | 23:39

Het is mij een volstrekt raadsel waarom bij de volgende verkiezingen ongetwijfeld opnieuw zal gaan blijken, dat opvattingen en sentimenten zoals hierboven breed worden uitgemeten niet leiden tot een politieke aardverschuiving. Elke keer weer blijkt de meerderheid van de kiezers op een of andere manier toch reden te hebben gezien om te blijven stemmen op de zittende macht. Kennelijk zit bij GeenStijl een klein clubje gelijkgestemden elkaar ontzettend gelijk te geven. De oplossing moet zijn: Méér, méér, méér Zwitsals!

Prof. Dr. Smegmaat | 03-01-15 | 23:35

Barco van Masten | 03-01-15 | 23:20
Zijn gezin ook.

Ik was in Haren | 03-01-15 | 23:34

Vvd is weer liberaal bezig.zeg het nig maar een keer: niet meer mijn partij.

Bad Ass Justice | 03-01-15 | 23:27


Sollicitatietest Nederlandse ambtenaar:

De vraag:
Hoeveel is 1 plus 1 ?

Antwoorden:
A. 11
B. Ongeveer 3
C. Overleg met collega

duitse herder | 03-01-15 | 23:26

De roverheid kan uitkeringen verkorten, de hoogte verlagen en zagen in het pensioenstelsel ... we hebben immers een participatiesamenleving.

Yes they can!

Enrique C | 03-01-15 | 23:24

Mooie, uitgebreide probleembeschrijving inclusief volstrekt overbodige detour naar de nieuwe manier van sanctionering voor verkeersovertredingen. Ik begrijp dat we de oplossing zelf moeten aandragen?

FlitsPool | 03-01-15 | 23:21

Ik lees de stukjes van Fyenman altijd met veel bewondering. Ik vraag mij altijd af hoe lang ben je hier in godsnaam mee bezig geweest?!!

Barco van Masten | 03-01-15 | 23:20

In het verleden,toen de Benelux nog voldoende zekerheid op economische groei en samenwerking bood,kon een burger zonder sociaal vangnet ook gewoon z'n eigen broek ophouden zonder bemoeienis van een bijna dictatoriale overheid of door Europees beleid opgelegde regels om dwangmatige afpersing van de burger te bewerkstelligen.
Toegegeven dat het voor ongeschoolde of laagopgeleide geen vetpot was, maar daar was toen ook de geringe belastingdruk naar,en geen Europese bemoeienis.De tegenstelling met nu is dat buiten de hoge door de overheid opgevoerde belastingdruk van tegenwoordig de werknemers en kleine werkgevers net als de werkeloze en de zzp-ers onder de knoet van Brussel worden gedwongen door een laffe,zich terugtrekkende overheid ter meerdere eer en glorie van de (in de jaren 30 door een heel eng Oostenrijks mannetje met een bloksnor uitgedachte Europese (lees Duitse) eenheidsworst.

deraderendraaien | 03-01-15 | 23:16

@de honden blaffen...
"klimaatontkenner" is als "holocaustontkenner" toch?

SyntaxError | 03-01-15 | 23:13

Als ZZP'er in de ICT werk ik vaak jaren aan een opdracht. Het is bijna onmogelijk om dit weer op te delen in opdrachten/projecten. ICT projecten duren bij mijn opdrachtgevers gewoon lang. Gaan ze mij nou "pakken"? Mijn privé leven is redelijk complex (gaat je geen reedt aan) en daar past geen arbeidscontract aan vast. Pensioen? Daar zorg ik zelf voor, een collectief pensioen daar geloof ik niet meer in.

Om me heen werken vrienden en familie bij (semi)overheid en daar wordt echt met geld gesmeten. 75% doorbetaald bij "pappadag", 50% doorbetaald bij sabbatical, teambuilding dagen in een exclusief resort in Twente, afdelingsfeestjes met BN'ers die komen optreden, allemaal een iPad als "eindejaarscadeau" en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Rest In Privacy | 03-01-15 | 23:10

Zit danwel ligt.

Das Ungeheuer | 03-01-15 | 22:54

Bezigheidstherapie voor minkukels is het. En minkukels pakken nou eenmaal liever met zijn allen de kleintjes op het schoolplein dan de grote jongens. Heel typisch en het is iets dat nooit zal veranderen. Het zit in het DNA van de minkukels en van de roverheid. Klootzakken.

NACademicus | 03-01-15 | 22:53

Zou goed zijn als Kwit dit ook leest maar die zich waarschijnlijk weer af te rukken op te magere mokkels met plastic tieten onder het mom van research voor de vrijmibo.

Das Ungeheuer | 03-01-15 | 22:52

Over demoniserende termen gesproken, vandaag hoorde ik de term "klimaatontkenner" voorbij komen.
Bij de NPO uiteraard.

de honden blaffen... | 03-01-15 | 22:51

*Ondernemersplan uit het raam kiepert en hoop hierdoor geen strafblad op te lopen door een voorbij fietsende wijkagent*

deraderendraaien | 03-01-15 | 22:48

Nederland drijft op oud geld, de rest wat binnenkomt is drijfhout. Dat zijn consumenten om de machine te laten draaien.
Doe mij maar oud geld, is traditie.

AbleArcher13 | 03-01-15 | 22:46

@jemagookniksmeer 22:36: Klopt. Maar een groeiende groep mensen begint er achter te komen dat ze van de overheid weinig te verwachten hebben. Als de overheid met maatregelen zoals deze de duimschroeven weer aan probeert te draaien, zouden juist die mensen daar wel eens onaangenaam op kunnen reageren. Lijkt mij prima, trouwens.

Muxje | 03-01-15 | 22:40

En daarom platte belastingen van max. 20%.
De (r)overheid kan niet met geld omgaan, zoveel is wel gebleken en de honger naar meer geld gaat onverminderd voort.
.
"Men leeft naar de portemonnee" zo luidt het gezegde. Dus minder geld naar de (r)overheid betekent de broekriem aanhalen bij de ambtenaren.
Dat moet de burger ook. Waarom kunnen ze dat in Den Haag dan eigenlijk ook niet?

Ommezwaai | 03-01-15 | 22:36

Zolang mensen denken dat ze teveel te verliezen hebben en afhankelijk zijn of denken te zijn van de tiet van de overheid houdt het niet op en wordt het alleen maar erger. En steeds sneller.

jemagookniksmeer | 03-01-15 | 22:36

Ze creeren nu een klasse van mensen die werken voor het minimumloon, legaal worden uitgesloten van pensioenopbouw e.d. en gewoon heel hun leven worden uitgebuit.
Deze mensen heten flexwerkers (via uitzendbureaus) en zzpers.
Daar heb ik nou een zwarte toekomstvisie bij. Namelijk, vroeg of laat wordt er geoogst wat er gezaaid is.
Knuppels groeien aan elke boom en bejaarden daar hebben we er meer dan genoeg van. (net als winkeliers, benzinepompen e.d.)
Niet om zoiets goed te praten, maar om een of andere reden hebben mensen met de rug tegen de muur over het algemeen schijt aan de mening van wie dan ook. Met honger en zonder dak boven je hoofd verdwijnen compassie en empathie als sneeuw voor de zon.
Vertel me over 25-35 jaar maar of mijn toekomstvisie redelijk accuraat of totaal doemdenken was

mentaliteit is alles | 03-01-15 | 22:35

De lasten zijn steeds meer omhoog gegaan terwijl men steeds minder krijgt.
Dus dit is niet nieuw.
Waar blijft ons geld?????

ProAsfalt | 03-01-15 | 22:25

Hah, de haat van de ambtenarij tegen de zzp'er slaat om in blinde paniek. De grondslag voor de uitkeringen dus de sociale hangmatten zakt in als een plumpudding. De communistische controle staat gaat verder vervolmaakt worden. Het woord schijnconstructie is trouwens een verzinsel van de ambtenarij om volledig legaal voor eigen rekening en risico werkende kleine ondernemers te kleineten en in een kwaad daglicht te zetten. Een constructie is legaal of illegaal. Schijn constructie is niets anders dan verdachtmakerij omdat ze geen andere stok hebben om ons mee te slaan.

henkou | 03-01-15 | 22:24

@bakoenin 22:17: Was het maar zo. Ik denk dat de nieuwe regeling voor veel ZZP'ers neerkomt op een de facto werkverbod.

Muxje | 03-01-15 | 22:24

logisch toch?

de NL overheid heeft extra belastinggeld nodig voor de EU maar ook voor Griekenland (waar per jaar 40-45 miljard belasting wordt ontdoken volgens de hoogste belastingimspecteur, de helft daarvan zou alle problemen al oplossen...)

FW Ta-183 Huckebein | 03-01-15 | 22:23

goed stuk. Velen worden in ZZPer-schap gedrukt om erachter te komen dat als het niet lukt ze recht hebben op *niets*

Het is voor die groep ook logisch om zo min mogelijk belasting te betalen. Als je recht hebt op *niets* zou de belasting ook wel laag moeten zijn.

De Treinende Rechter | 03-01-15 | 22:22

@Haagse Tokkie 22:12: Jammer, maar als buitenlandse ZZP'er heb je toch een VAR nodig om in Nederland te kunnen werken. Het probleem zit hem ook in die VAR en alle onduidelijkheden die daar voor opdrachtgevers aan vast zitten; niet om de belasting.

Muxje | 03-01-15 | 22:22

De Europese, landelijke politici, liggen face down ass up in de hoop mee te mogen graaien in de Brusselse malle molen. Ook u bent allang opgegeven.

netniet | 03-01-15 | 22:20

Muxje | 03-01-15 | 22:12
Met maar 1 reden als achterliggende gedachte.
Namelijk belastinginkomsten.
De ZZPer blijft dus wel de status van ZZPer behouden maar moet gaan afdragen als iemand in dienstverband.
En krijgt daar niets voor terug.

bakoenin | 03-01-15 | 22:17

Ik vind het wel mooi geweest met belasting betalen, terwijl het geld met bakken de verkeerde kant over de balk wordt gesmeten en grote bedrijven niet of nauwelijks belasting hoeven te betalen. Daarom een tip voor het MKB en zzp'rs; gewoon omdat als de overheid poep aan jou heeft, ik niet inzie waarom jij de overheid hoeft te steunen. Registreer je bedrijf in Estland nadat je een E-burgerschap hebt aangevraagd. Je betaalt nul belasting. Je moet wel even naar Estland op vakantie, omdat je dat persoonlijk ter plekke moet aanvragen. Het verdiende geld wel daarna doosluizen naar veilige banken in andere landen.

Haagse Tokkie | 03-01-15 | 22:12

Die nieuwe VAR wordt een drama. Ik heb al wel een idee hoe dit zich gaat ontwikkelen:
1) De nieuwe VAR wordt ingevoerd. Opdrachtgevers hebben geen idee waar ze aan toe zijn met de beoordeling achteraf, en zullen in eerste instantie terughoudend zijn met het inhuren van ZZP'ers. Onzekerheid over dergelijke kosten en gedoe is het laatste waar je als bedrijf op zit te wachten.
2) Vervolgens zullen een hele hoop ZZP'ers als "schijnwerknemers" worden aangemerkt. Dit is het doel van de regeling: om het aantal ZZP'ers terug te dringen. Vele ZZP'ers worden van goede opdrachten de bijstand in gedwongen of voor onverwacht hoge kosten gesteld.
3) Na verloop van tijd zullen de intermediairs constructies bedenken om de onzekerheid bij opdrachtgevers weg te nemen. Tegen een flinke vergoeding, uiteraard. ZZP'ers worden zo een soort schijn-dienstverband ingerommeld.

Muxje | 03-01-15 | 22:12

Maar goed, de campagne voor de staten verkiezingen zijn begonnen, Markje gaat zich er persoonlijk mee bemoeien.
Het zal me benieuwen waar het over gaat en welke beloftes we krijgen.
Laat me gokken.
Meer banen.
Goede gezondheidszorg
Allemaal 1000 Euro.
Meer blauw op straat
Minder asielzoekers.
Sterke economische groei ( dan niet dit jaar, toch echt volgend jaar als we onze klus maar mogen afmaken).
Nederland veiliger.
Steun voor de ondernemer, (hardwerkend Nederland in VVD jargon)
Bereid u maar vast voor op 2 maanden lang die rotkoppen op tv en op de voorpagina van de kranten.
Met dezelfde hoeveelheid baarlijke nonsens en leugens als voorgaande jaren, ondersteund door een ernstig kijkende trekpop van de NPO.

bakoenin | 03-01-15 | 22:12

nou lekker is dat dan weer ik zit momenteel in de bijstand en bij mijn ouders thuiswonend dit zal dus voor mij gaan betekenen dat ik straks nog maar 350 euro per maand heb.

gelukkig heb ik de uitkering al voor eind 2014 gekregen dus heb ik nog 6 maand uitstel.

zoek maar eens fatsoenlijk werk zonder uitgebuit te worden via een uitzendbureau in de regio twente werkloosheid plus minus 20%

je kan tegenwoordig het zelfde werk gaan doen met 4 onbetaalde reisuren anders wordt het te duur laat ze die uitzendbureau's eens aanpakken naar een half jaar verplicht een contract geven of anders de werknemer niet meer voor het uitzendbureau laten werken of de desbetreffende organisatie.

omscholing alleen op je eigen kosten waar moet ik de centen vandaan halen ik kan nu al amper me hoofd boven water houden het wordt hier steeds gekker in Nederland, zit ik met mijn 23 jaar met 2 versleten knien door het pleuris werk wat je hebt gedaan en je wordt er zo voor bedankt.

ga dus maar eens snel op zoek naar een kamertje stelletje mongolen daar in den haag.

wat een frustratie krijg je toch van die mensen......

robin053 | 03-01-15 | 22:12

Dit land is niet alleen politiek maar ook fiscaal volkomen de weg kwijt.

Reykjavik | 03-01-15 | 22:11

Helaas voor Nederland stemmen de slachtoffers steeds maar weer op de partijen die dit voor hun aanrichten. Het gebeuren met Van Rijn is Nederland al weer vergeten, en door niets te doen is de staats er vanaf. Het volk krijgt de leiders die het verdient.

Winston1 | 03-01-15 | 22:05

Goed stuk.
"De overheid kan niet uitkeringen verkorten, de hoogte verlagen en zagen in het pensioenstelsel en tegelijkertijd hopen dat de nieuwe generatie zoetsappig belasting en premies blijft betalen zonder er adequaat vangnet en rechtszekerheid voor terug te zien."

However, they will simply because they can.

Take their money, criminalize and marginalize. At some point government loses legitimacy when it undermines the populace that confers power on them. Hoe lang nog voordat we hun mandaat intreken? Blijft uiteindelijk een kwestie van stemmen lijkt mij. Remember the words of E.R. Murrow: "a nation of sheep will beget a government of wolves…."

The worlds smartest | 03-01-15 | 22:04

Basis onder deze hele idioterie is het ministerie van financiën, die zullen en moeten ingrijpen in het zzp stelsel omdat zzp-ers 'te weinig' belasting afdragen maar wel van de uitkeringen genieten. Dat kan en mag niet in het denkraam van de dorknopers aldaar en moet dus op elke mogelijke wijze bestreden worden.

ole guapa | 03-01-15 | 22:02

analcharist | 03-01-15 | 21:41
Nee, het controle en rondpomp systeem bij het UWV kost miljarden per jaar met als resultaat nihil.
En dan hebben we het nog niet eens over de belachelijke banen plannen die netto niets opleveren.
Het enige wat telt zijn de cijfertjes, zie je wel de werkloosheid daalt, score gehaald, allemaal schouderklopjes en een vette bonus.
Dat er een heel legioen gedwongen ZZPer is geworden en uit de statistieken verdwijnt mag de pret niet drukken.
De belasting inkomsten wel, en daar probeert de staat nu wat aan te doen door die dagloner nog meer te pakken.

bakoenin | 03-01-15 | 22:02

newray | 03-01-15 | 21:58
Word jij niet betaald dan???

Ik was in Haren | 03-01-15 | 22:00

-weggejorist-

newray | 03-01-15 | 21:59

-weggejorist-

newray | 03-01-15 | 21:58

newray | 03-01-15 | 21:56
Wat denk je als iemand bereid is om op zaterdagavond nog te posten?

Ik was in Haren | 03-01-15 | 21:58

@Lewis Lewinsky | 03-01-15 | 21:43
Reken maar dat de 'oude generatie' die nu noodgedwongen in die ZZP rol getrapt wordt het ook niet meer pikt. De grens is bereikt, deze overheid is stuk.

marcoplarco | 03-01-15 | 21:57

-weggejorist-

newray | 03-01-15 | 21:56

Juist, als je willens en wetens een klasse schept van sappelende dagloners zonder enige vorm van bescherming waarvan een groot gedeelte niet eens belasting kan betalen, sta dan niet vreemd te kijken als er geen belasting binnen komt.
Verder, als een overheid helemaal niets meer wenst te doen qua sociale zekerheid, een vangnet, bescherming, gezondheidszorg en oude dag voorziening, waarom zou je in vredesnaam dan nog belasting betalen?
Voor wie nog?
Maar allemaal weer VVD stemmen hoor, of D66 als je in het hokje staat, dan weet je zeker dat het ieder voor zich en de staat voor de grote bedrijven is.

bakoenin | 03-01-15 | 21:53

Feynman, heerlijk stuk. Inderdaad, de solidariteit onder ons stelsel staat op springen. Kom dagelijks gasten op de PlayStation tegen die de hele dag niks doen. Hoe is dat mogelijk? En nee, ik werk gewoon.

ITEACHYOU | 03-01-15 | 21:50

Wat een verhaal met die EU ambtenaren. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Die expat regelingen schijnen voor die EU gasten toch echt wel lucratief te zijn.

mykdelta | 03-01-15 | 21:48

-weggejorist en opgerot-

newray | 03-01-15 | 21:44

@Lewis | 03-01-15 | 21:40
De nieuwe generatie pikt het niet meer. Zie laatste alinea.

Lewis Lewinsky | 03-01-15 | 21:43

"De overheid kan niet uitkeringen verkorten"

Ik ben er vrij zeker van dat het hufterige weigerbeleid bij de uwv de overheid geld bespaard.

analcharist | 03-01-15 | 21:41

Wat is nou precies de moraal van het verhaal?

Lewis | 03-01-15 | 21:40

Wie alle kosten en baten van werken bij elkaar optelt en vergelijkt met niet-werken, zou heel de dag gaan reaguren op Geenstijl vanuit huis.

Ik was in Haren | 03-01-15 | 21:35

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl