Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Het Kerstakkoord

feynmanenoffeiten100.jpg Helaas, geen stembiljet onder de boom. Ministers saboteren elkaar, alle VVD-senatoren stemmen het regeerakkoord weg, en volgens de laatste peiling van Maurice de Hoax heeft de coalitie 28 van de benodigde 76 zetels in de Kamer. Dat is zelfs beneden de dieptepunten in 2008 en 2009, wat deze teloorgang officieel dieper maakt dan de kredietcrisis. Minder dan 1 op de 5 kiezers wil door met deze poppen in de kast. Voor de PvdA is het zelfs een terugkerend geintje om alleen tijdens een verkiezing over voldoende electoraat te beschikken. De enige twee lichamen die verkiezingen in Nederland mogen uitroepen zijn het kabinet, door haar ontslag aan te bieden aan de koning, of het parlement, als het een motie van wantrouwen aanneemt om het kabinet tot ontslag te bewegen. Beide routes vereisen medewerking van de PvdA of de VVD, die dat echt nooit gaan doen, gezien eerder aangehaalde peilingen. Hier zit zeg maar een stukje afstand tussen politiek en burger, zo'n 48 zetels breed. De grootste ellende bij gebroken gezinnen zie je niet als papa en mama allebei hun eigen hutje hebben en de koters delen. Nee, die zie je als het de hele dag ruzie is, omdat de ouders niet doorhebben dat het voorbij is, of volgens de hypotheekadviseur een scheiding helemaal niet kunnen betalen. Dan zitten de kinderen in de vuurlinie, in plaats van aan beide kanten ernaast. Het Torentje is te klein voor de twee partijen die het volk strategisch tegen zichzelf uitspeelde. De VVD zat erin, de PvdA overlegde op het ministerie van Sociale Zaken. Er kwamen geen oplossingen, geen nieuwe compromissen, geen toezeggingen. Niets van de oorzaak of aanleiding is gepareerd of gerepareerd. Wij zijn de Kerstman Er wordt ruim een miljard overgemaakt aan het door twaalf gouden aambeien omringde gat, zonder de Senaat een tijdig debat te gunnen. Als de lezing van Dijsselbloem al klopt dat er eerder een doodsvonnis getekend is, dan had het hem gesierd te komen met een bronvermelding, in plaats van uitstellen en stukken verduisteren. Gezien de - mogelijk geveinsde - verbazing van de Senaat, in combinatie met de reeks ontkenningen van het kabinet dat ze het exacte bedrag al lang kenden, is er in ieder geval sprake van een blanco cheque. En dat is sowieso onbehoorlijk bestuur. De commotie gaat over de aanleiding en het gevolg, maar negeert de oorzaak. Dat Dijsselbloem versneld het miljard aan Brussel wil overmaken is een relatiegeschenk. Nederland leent tegen bijna nul procent, de EU mag niet lenen en de rest van de EU leent tegen een paar procent. Dit gaat om tientallen miljoenen aan uitgespaarde rente. De Europese commissie is in betalingsonmacht, dus deze vooruitbetaling is zijn sollicitatiebrief. Topinkomens Als er geen regeerakkoord meer is, waarom is er dan nog een missionair kabinet? Vooral met twee VVD-ministers die de makkelijkste passages van dat akkoord, namelijk domweg minder betalen, weigeren uit te voeren? Vooral voor minister Blok zou het besparen op een paar topinkomens een eitje moeten zijn, omdat hij volgens het verse rapport over de woningcorporaties toch al een hoop bestuurders de wacht aan moet zeggen. En dan minister Schippers. Die is van mening dat ze wel een ingrijpende zorgoperatie tijdens de Kerstvakantie kan doordrukken, waar patiënten op nieuwjaarsdag al door getroffen worden, maar van een zorgbobo de eindejaarsuitkering of salaris in het vierde kwartaal van 2015 niet overmaken, zou onuitvoerbaar zijn? Ze kan zelfs in de tussentijd een kind verwekken én baren - momenteel nog met vrije gynaecologenkeuze ook. Bezuinigingen We gaan het nieuwe jaar in met een kabinet dat beweert hard te bezuinigen, maar onder de streep de uitgaven sneller laat groeien dan de rest van de economie. De meeste bezuinigen zijn echter vooral verhuizingen van bestedingen, waarbij belangrijke en noodzakelijke uitgaven over de schutting van de Rijksbegroting gegooid worden, richting gemeentes en normale burgers. Waarom zouden we uitgaven die in het verleden door het Rijk werden gedragen niet beschouwen als nieuwe, effectieve belastingdruk? Hoe is een wettelijk verplichte zorgpremie bij een zorgverzekeraar iets anders dan een collectief geïnde zorgbelasting bij een semi-overheidsinstelling? Anders dan belasting bij het Rijk? De kosten stijgen veel harder dan op papier wordt toegegeven. Vuurwerk Het politieke vuurwerk wat toch echt correct is afgestoken, blijkt een grote blindganger te zijn. Ondertussen wel een reeks maatregelen tegen legaal vuurwerk. Een generatie jongeren die nooit meer bij daglicht iets zal mogen afsteken. Mede geholpen door beperkt technisch onderwijs zullen ze letterlijk nooit goed zien wat ze verkeerd doen als het fout gaat. Het illegale vuurwerk wordt het hele jaar verhandeld, alles wat in de publieke ruimte kapot gemaakt wordt, wordt daarmee gesloopt, sinds de herfst wordt het al afgestoken en het veroorzaakt bovendien de vele verminkingen. Winkels bouwen voor drie dagen bunkers, om te concurreren tegen slaapkamers in woonwijken. Maar probleem en oplossing hoeven in onze politieke slangenkuil geen relatie meer te hebben. Het enige waar Samsom en Rutte het over eens zijn, is over het zo lang mogelijk uitstellen van de gang naar de stembus. Samen is geen optie, maar scheiden ook niet. Het Kerstakkoord. Wat een land, en wat een manier om 2015 in te luiden.

Reaguursels

Inloggen

kloopindeslootjijook | 27-12-14 | 22:46 Dat. Had het niet cynischer (=juister) kunnen verwoorden.

CynicalBastard | 29-12-14 | 09:31

Feynman | 28-12-14 | 18:54
Ik heb het door! Je bent een soort robot, een algoritme. Stom van me!

FlitsPool | 28-12-14 | 20:58

@Bakito | 27-12-14 | 22:02
Die snap ik niet. Hoe kan een staat die zonder legitimatie wetten regelt iets met het libertarisme te maken hebben?

Bruine Beer | 28-12-14 | 20:17

"De enige twee lichamen die verkiezingen in Nederland mogen uitroepen zijn het kabinet, door haar ontslag aan te bieden aan de koning, of het parlement, als het een motie van wantrouwen aanneemt om het kabinet tot ontslag te bewegen"

Ik kan me vergissen, maar volgens mij zelfs alléén het kabinet. In theorie kan het parlement een motie van wantrouwen aannemen, en het kabinet dat vervolgens naast zich neerleggen. Gebeurt in de praktijk natuurlijk niet.

Maar dan kan analoog de Senaat toch ook een motie van wantrouwen aannemen en vervolgens aankondigen elk voorstel te zullen blokkeren?

Bruine Beer | 28-12-14 | 20:13

FlitsPool | 28-12-14 | 17:30
Meer dan een nieuwe diskwalificatie had ik inmiddels niet meer verwacht. De vorige verdedigen is je al een brug te ver. Ik neem Gilles de la Tourette niets kwalijk.

Stephen Hawking is trouwens een mooi voorbeeld dat je helemaal geen handen nodig hebt iets fatsoenlijks te schrijven, evenals er genoeg blinden zijn die ondanks hun handicap volledig meedraaien in de maatschappij. Ook in letterlijke zin kom je niet verder dan onzin. Het aantal handen en ogen van een ander mens zijn voor mij volledig irrelevant in een debat.

Alles wat ik schrijf is gebaseerd op wat ik gelezen heb, en link ik ook naar. Uw diskwalificatie hoort dus weer eens niet bij uw klacht. Ik fileer uw onzin, maar kennelijk zit u alleen maar te wachten op volgelingen die achter de nieuwe Mao aanlopen.

Uw verwart dat ik uw proza niet zou lezen, met dat -indien ik uw proza lees- dat ik het onmiddellijk op miraculeuze wijze met u eens zou moeten zijn. U overschat uw proza, en bedient zich van een "tertium non datur". De mogelijkheid dat uw tekst gelezen, begrepen maar toch onjuist is, slaat u over.

Feynman | 28-12-14 | 18:54

FlitsPool | 28-12-14 | 17:28
Voordat je, Feynman, hier ook weer op in gaat, ik hou natuurlijk de mogelijkheid open dat je maar 1 oog hebt en tweehandig bent! :)

FlitsPool | 28-12-14 | 17:30

Feynman | 28-12-14 | 16:46
Schrijven kan je wel, lezen des te minder! En dat terwijl je schrijft met 1 hand en leest met 2 ogen.

FlitsPool | 28-12-14 | 17:28

FlitsPool | 28-12-14 | 16:27
1) Dat constitutionele hof heeft Nederland helemaal niet.
2) Regeren binnen de grenzen van de wet en het mandaat van de Kamer via het regeerakkoord. De wetgeving vanuit de Senaat wordt genegeerd en het mandaat van de Kamer overschreden. We kiezen een regering die verantwoording moet afleggen, geen dictators.
3) Uit dat de politici te incompetent zijn samen te werken volgt dat het geen zin heeft een column te schrijven? Of verkiezingen te houden? Natuurlijk.
4) Gelukkig heb ik dat natuurlijk twee alinea`s lang uit.
5) Je aanname dat er anderhalf jaar tussen de peiling van 21 december 2014 en de volgende verkiezing zit, laat ik voor jouw rekening. Je stelt zelf immers al meerdere malen dat die verkiezingen veel eerder kunnen komen. Los daarvan blijven dergelijke peilingen ook zonder verkiezingen ongezond voor een democratie.

Als je gewoon mijn vorige tegels leest, had je niet op deze reactie hoeven wachten.

Feynman | 28-12-14 | 16:46

Feynman | 28-12-14 | 15:24
1) Of de rechtsstaat is losgelaten, dat bepaalt de rechter, niet jij.
2) "Geniaal beleid" en "wachten" zijn jouw woorden. Ik zeg gewoon dat we een democratisch gekozen regering hebben, die het recht hebben 4 jaar te regeren mochten ze dat willen & kunnen.
3) De onmogelijkheid tot het vormen van coalities is gebruikt als reden voor de onnodigheid van jouw column. De reden waarom ik niets in nieuwe verkiezingen zie heb ik al duidelijk gemaakt.
4) "Natuurlijk doet een nieuw bestuur het beter" ... natuurlijk?! Hahaha.
5) Je hoeft mij geen statistiek te leren. Integendeel! De kans is groter dat ik er een stuk meer van weet dan jij. Je gebruikt nu een peiling als basis voor je berekening voor de PvdA uitslag, echter je basis is niet een peiling van 1.5 jaar voor de verkiezingen oid. Nutteloze alinea dus. En blijft staan dat peilingen geen basis zijn voor zetels, enkel verkiezingen.
-
Je hele fundament onder je eigen column is weggeblazen. Volgende week beter!

FlitsPool | 28-12-14 | 16:27

@Bernard Couperus | 28-12-14 | 10:56

Probeer altijd te reageren op iemand die zijn tegel aan mij richt. Niet meer doen ? Verder 2 reaguursels uit mezelf. Sorry.

Supermatthijs | 28-12-14 | 16:13

FlitsPool | 28-12-14 | 13:55
Ik stel wederom vast dat u niet reageert op de aangetroffen set onjuistheden in uw eerdere tegel. Mocht u een stijl als inhoudnazi ambiëren is het trouwens handig niet een ad hominem richting Maurice de Hond neer te pennen. Of de rest van de drogredenen waarmee je eigen proza verwaterd. Ook in deze tegel slechts reactie op slechts een cherry picked deel. Waarom vind het u de moeite niet waard uw eigen stellingen te verdedigen? Voorts over het deze twee in uw huidige tegel:

Uw stelt in uw eerste alinea dat met een steekproef nooit bewijs geleverd kan worden over de volledige populatie. Dat is vreemd, want je kan de exacte betrouwbaarheid van een steekproef gewoon bewijzen en zelfs uitrekenen. ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-ma...

Uw eis dat een peiling gelijk moet zijn aan de uitslag, betekent dat u de breedte van het betrouwbaarheidsinterval vermeldt bij een peiling negeert in uw betoog. Dat is vreemd, want pas bij overschrijding van dat interval volgt uw -nu onterechte- conclusie. Zelfs de uitslag van de PvdA in 2012 ten Noorden van alle peilingen, zat nog binnen de marge.

-

Er is daarvoor nog veel vaker gestemd. Een oude stemming heeft een nieuwe nog nooit in de weg gestaan. Natuurlijk doet een nieuw bestuur het beter. Volledigheidshalve, wij hanteren in deze conversatie twee totaal verschillende definities van beter. Mooi voorbeeld van de totale nutteloosheid van kwalificaties in een debat.

Een net gekozen bestuur staat die veel dichter bij het volk dan een coalitie die zonder plichtplegingen een regeerakkoord verlaat, binnen de ministerraad niet meer tot overeenstemming komt en het oordeel van de Eerste Kamer negeert met Algemene Maatregelen van Bestuur. Hierin verlaat de coalitie op meerdere vlakken de democratie zoals we die met elkaar in de grondwet hebben "afgesproken".

Het huidige kabinet is door het loslaten van de rechtsstaat, haar eigen regeerakkoord en haar morele steun vanuit de bevolking een ongeleid projectiel. Als je met verkiezingen wil wachten totdat je zeker weet dat de mensen op de kieslijst wel geniaal beleid zullen gaan leveren, hoef je ze nooit meer te organiseren.

Dat is het centrale probleem met de hellend vlak drogreden die je aanhaalt door mogelijke verkiezingsuitslagen en mogelijke nieuwe coalities te gebruiken als argument tegen een verkiezing. Daarmee verwaarloos je onterecht de rest van de mogelijke uitslagen, coalities, akkoorden en oplossingen.

Feynman | 28-12-14 | 15:24

Laat ze maar lekker zitten. Heb geen enkele illusie dat het beter wordt met een nieuw kabinet.

hans123 | 28-12-14 | 13:59

Feynman | 28-12-14 | 13:38
Ik vind dat u een redelijk groot bord voor uw kop heeft, een langer en groter bord dan uw gemiddelde post. Ik ga geen uren besteden om op alles in te gaan, maar ik maak graag een uitzondering voor wat u zegt over de term "electoraat". Men kan niet bewijzen dat op dit moment een vijfde van de kiezers op Pvda/VVD zou stemmen, tenzij men verkiezingen houdt. Een peiling x tijd voor of na de verkiezingen is nog nooit hetzelfde als een verkiezingsuitslag geweest (save toeval). De manier om een volksvertegenwoordiging te bepalen is via verkiezingen. We kunnen niet elke dag de vertegenwoordiging wijzigen agv. peilingen.
-
Het artikel onnodig, omdat er wordt betoogd nieuwe verkiezingen te houden en door te gaan zonder kabinet / bestuur, wat niet beter is. Een aantal jaren terug is er gestemd en dit is de uitkomst. Kunnen we wel weer gaan stemmen, maar dat heeft weinig zin. Er komt hoogstens een kabinet voor terug dat even labiel is als het huidige, of erger. Of zie jij de SP, D66 & PVV iets samen opzetten? Zelfs 2 van de 3 gaat wsl niet lukken.

FlitsPool | 28-12-14 | 13:55

FlitsPool | 28-12-14 | 12:52
Ik stel vast dat u niet reageert op de aangetroffen set onjuistheden in uw eerdere tegel. Voorts over het nieuwe onderwerp in uw huidige tegel:

Je stelt eerst dat de verkiezingen pas in 2016 aan de beurt zijn, drie alinea`s later pas zo veel eerder als het kabinet valt. Je bent het dus al met jezelf oneens. De vraag of het kabinet had moeten vallen, ga je niet op in, wat je weer nodig hebt om de verkiezingen naar 2016 uit te stellen.

De praktische problemen bestaan niet. Zoals uiteengezet door Senator Jan Nagel, Professor Pinto, Minister Plasterk, de hele oppositie en zo verder. De problemen zijn zelfs niet door jou of de twee ministers uiteengezet. Dan blijft sabotage over. Het salaris verlagen van een paar duizend graaiers is een stuk makkelijker dan de volledige langdurige zorg naar de gemeentes verhuizen.

Onder "dieptepunten" staat een link naar ALLE andere peilingen voor deze coalitie over de elf jaar. Als jij een andere wil, veel plezier. Er zit wat spreiding in, maar het zit allemaal ten Zuiden van 1 op 4. Daarnaast beoordeel ik een boek niet op de kaft. De Hoax is Maurice zijn bijnaam hier, niet mijn creativiteit.

Het is een keuze van de coalitie de peilingen van vandaag niet tot de verkiezingsuitslag van morgen te verheffen. Dat doorkruist iedere vorm van door u gesuggereerde irrelevantie.

"dieper dan [TIJDENS]..." Je kent eerst aan mijn woorden een eigen inhoud toe, om vervolgens dat eigen verzinsel aan te vallen. Ik gebruik de kredietcrisis om een moment aan te halen, jij verzint de directe vergelijking tussen appels en peren. De steun vanuit het volk aan het kabinet is verder ingezakt als toen het Europese financiële sprookje enige realiteitszin meekreeg.

Kent u de term volksvertegenwoordiger? Het idee democratie als staatsvorm? Iemand in de Kamer is altijd vertegenwoordiger van het electoraat. Niet alleen in het stemhokje. Dat electoraat bestaat zolang de staat der Nederlanden ingezetenen heeft. Punt is dat de coalitie nu minder dan een vijfde van de kiezers achter zich heeft staan. Je verwart aan de macht komen, met aan de macht blijven, met de macht van het volk daadwerkelijk vertegenwoordigen.

Voorts stelt u dat het zo verder gaat. Daar ben ik heel blij mee, want u bent nog steeds niet met iets gekomen.

Als u vind dat het korter kan, zonder het fundament weg te halen zie ik uw poging graag tegemoet.

Waarom is het onnodig?

Feynman | 28-12-14 | 13:38

Feynman | 28-12-14 | 11:24
Komt de inhoudsnazi weer. Ik zal uw stijl eens toepassen:
-
"Helaas, geen stembiljet onder de boom."
Duh, de volgende verkiezingen zijn due in 2016.
-
"Ministers saboteren elkaar",
Een voorbeeldje waar ministers iets niet meteen uitvoeren agv praktische problemen is niet genoeg om in het algemeen te stellen dat ministers elkaar saboteren.
-
"Alle VVD-senatoren stemmen het regeerakkoord weg en volgens de laatste peiling van Maurice de Hoax heeft de coalitie 28 van de benodigde 76 zetels in de Kamer."
Je haalt een peiling aan van iemand die je zelf "de Hoax' noemt? Irrelevante zin dus. Sws, peilingen doen niet ter zake, verkiezingen doen ter zake en die zijn in 2016, of eerder mocht het kabinet vallen.
-
"Dat is zelfs beneden de dieptepunten in 2008 en 2009, wat deze teloorgang officieel dieper maakt dan de kredietcrisis."
Wat is dit voor kromme zin / vergelijking? De teloorgang van de PvdA/VVD is dieper dan de kredietcrisis? De kredietcrisis was een globale economische crisis - niet te vergelijken dus met de vermeende teloorgang v populariteit van een kabinet in NL.
-
"Minder dan 1 op de 5 kiezers wil door met deze poppen in de kast. Voor de PvdA is het zelfs een terugkerend geintje om alleen tijdens een verkiezing over voldoende electoraat te beschikken."
Electoraat krijg je tijdens verkiezingen? Wanneer anders?

En zo gaat het maar door. Deze sitevulling kon worden afgedaan in 3 alinea's van 4 zinnen. En dan is het nog compleet onnodig.

FlitsPool | 28-12-14 | 12:52

@bakoenin | 27-12-14 | 23:17
Daar heeft hij zijn kont willens en wetens in gedraaid, en direct alles weggeflikkert direct een dag na de verkiezingen.

Vrouw en kind inclusief, zelfs die waren alleen goed genoeg om even op te draaien voor een partij-promotiefilmpje. Eerlijk? Samsom? Als je in het woordenboek kijkt naar het woord leugenachtig vind je er een foto naast van Samsom, eerlijk, laat me niet lachen..

SmegmaSmeer | 28-12-14 | 11:45

Ik zie donkere wolken, niet in de laatste plaats omdat ik een boek aan het lezen ben over het uitbreken van de WOII. Geen Nederlander kon geloven wat hen overkwam, en er was ook een totaal ongeloof over zo'n snelle capitulatie. Niet alleen in NL is woede over de regering, in Italië, Spanje, Engeland, Frankrijk, Griekenland, overal is de bevolking woedend over hun regeringen en het functioneren van de EU. De EU probeert de aandacht van het volk af te leiden door een beschuldigende vinger uit te steken naar Poetin, maar het volk trapt er niet meer in. Het gevolg zal zijn dat er uit onvrede bij volgende verkiezingen dwazen aan de leiding komen, communisten en populisten, die de overheids financiën helemaal verder gierend uit de klauwen gaan laten lopen en dan maar 1 uitweg zullen kunnen bedenken, namelijk oorlog. *koffer vast klaarzetten doet*.

Frans1156 | 28-12-14 | 11:25

FlitsPool | 27-12-14 | 23:53
Het artikel bestaat niet en leunt niet alleen op de aangehaalde peilingen. Uw diskwalificatie volgt dus niet uit uw klacht. Uw eerste inhoudelijke fout.

"verkiezingen doen we eens in de 4 jaar" We hadden Tweede Kamer verkiezingen in 1888 · 1891 · 1894 · 1897 · 1901 · 1905 · 1909 · 1913 · 1917 · 1918 · 1922 · 1925 · 1929 · 1933 · 1937 · 1946 · 1948 · 1952 · 1956 · 1959 · 1963 · 1967 · 1971 · 1972 · 1977 · 1981 · 1982 · 1986 · 1989 · 1994 · 1998 · 2002 · 2003 · 2006 · 2010 en 2012. Dat is vaker dan iedere vier jaar, uw tweede inhoudelijke fout.

Als Nederlander kon je voor de oprichting van de EU al emigreren naar de meeste van uw aangehaalde 26 landen. Erger nog, onder de juiste voorwaarden is een Nederlander in bijna alle 195 landen ter wereld welkom. Dat ik dit land zou kunnen verlaten "dankzij de EU" is een derde inhoudelijke fout.

Gefeliciteerd dat je zo ontzettend goed kan spellen. Leuk je weer terug te zien.

Feynman | 28-12-14 | 11:24

-b

Bernard Couperus | 28-12-14 | 10:57

Mooi stuk Feynman! De enige strategie is pure volksverlakkerij tot aan de volgende verkiezingen. De dag dat deze twee partijen kei-, en keihard worden afgestraft zal een van de mooiste dagen worden in het jaar 2015.
-
En nog wat:
-
Supermatthijs, wat een ongelofelijke aandachtshoer ben jij. 20+ tegels. Triest ventje, hen je niets beters te doen?

Bernard Couperus | 28-12-14 | 10:56

Ik zet het linkje er maar weer bij.
27 januari, allemaal komen.
www.breakthesystem.nl/events/nederland...
Zal wel weer uitdraaien op een paar honderd man, omdat een heel groot deel van Nederland het wel best vind zo en er zijn huis niet meer voor uitkomt.

uitlaatklepje | 28-12-14 | 10:30

-weggejorist-

SanderL | 28-12-14 | 10:29

"het door twaalf gouden aambeien omringde gat, "
Die EU-vlag ga ik dus nooit meer anders kunnen zien.

atheïstisch stemvee | 28-12-14 | 10:03

Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:13
Daar stem je ook elke 4 jaar over. Het staat je vrij te stemmen op partijen die dat willen veranderen.

FlitsPool | 28-12-14 | 09:44

necrosis | 28-12-14 | 08:58
Een regering van SP en PVV? Joh dat gaat nooit gebeuren.
De SP, al zouden ze de aller grootste worden zal nog weglopen van de formatie omdat het interne partijbeleid haaks op dat van de PVV staat.
We hebben dit al eerder kunnen zien toen de SP in de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012 haar kans om in de regering te komen liet varen wegens "niet om de tafel willen met VVD"

normanius | 28-12-14 | 09:20

Samson en Rutte zouden bruggen slaan maar ik verwacht nu toch echt eerder dat ze mekaar voor de bek gaan slaan. Wat een regering! Of beter gezegd, we hebben niet eens een regering maar een stelletje euro kontlikkers. De nederlandse kiezer staat zwaar in de kou!

PowPow | 28-12-14 | 09:07

"Voor de PvdA is het zelfs een terugkerend geintje om alleen tijdens een verkiezing over voldoende electoraat te beschikken."


Dat komt omdat een groot gedeelte van de spijtoptanten bij de SP zit. En als men dan het IQ van Roemer (Hahaha) gekruist ziet met de ideologie van de SP kiest men weer op zekerheid.


God. Moet je je voorstellen wat er aan lastenverzwaring was geweest met de SP in de regering.

omanders | 28-12-14 | 09:06

@necrosis | 28-12-14 | 09:01
Nog nooit?

Petrus Poortwachter | 28-12-14 | 09:04

@Petrus Poortwachter | 28-12-14 | 08:56
In navolging van necrosis?
Eh... ik heb nog geen linkje geplempt

necrosis | 28-12-14 | 09:01

En geheel ontopic; als dit kabinet slechts kan rekenen op 28 zetels, dienen ze gewoon te vertrekken en nieuwe verkiezingen uit te schrijven!
Ik zie een regering van PVV en SP wel zitten.
En zet Fleur Agema aub op Volkshezondheid!

necrosis | 28-12-14 | 08:58

In navolging van necrosis hierbij een muzakje om lekker wakker bij te worden (en eens rustig over na te denken)
Moest ik ineens aan denken na m'n vorige tegel...

www.youtube.com/watch?v=EZVcResmb1I

Petrus Poortwachter | 28-12-14 | 08:56

@Petrus Poortwachter | 28-12-14 | 08:39
Als we tanks konden bouwen van dezelfde kwaliteit als het bord voor de kop van supertje, waren we onverslaanbaar.
*wereldheerschappij*

necrosis | 28-12-14 | 08:45

@miko | 28-12-14 | 04:41
Wat ik Bakito ook al toebeet:
Je hebt taalfouten en kapitale fouten!
En in 2015 ga ik weer solliciteren bij moderatie.
*gnehehe*

necrosis | 28-12-14 | 08:41

Als het staal van de Titanic van dezelfde kwaliteit als de plaat voor de kop van Supermietje was geweest, hadden we die film met Leo de Cabrio nooit gehad...

Petrus Poortwachter | 28-12-14 | 08:39

Maria.1 | 28-12-14 | 00:40

Nee dank je wel. Ik gun het de nieuwe groep van 200.000 immigranten die in 2015 erbij komen.

duitse herder | 28-12-14 | 07:54

63116114 | 28-12-14 | 05:51
die wordt een beetje afgezaagd, en besides die krijgen nu overal de schuld van. Tijd voor iets nieuws

Stargate | 28-12-14 | 05:55

@neutron | 28-12-14 | 05:51
Het is maar goed dat het geen Nederlands grondgebied meer is.Stel je voor,na het afhandelen van het laatste vliegtuigdebacle.

miko | 28-12-14 | 05:54

@INH.30CL | 28-12-14 | 05:39
Ik mis supermathijs in de aftiteling.

miko | 28-12-14 | 05:52

Stargate | 28-12-14 | 05:49

Da's toch veel te vergezocht? Wat is er mis met het good old zionistisch complot? Want dat is het toch gewoon?

63116114 | 28-12-14 | 05:51

@63116114 | 28-12-14 | 05:46

De Java zee kunnen we nu wel de "Asian Bermuda Triangle" noemen.

http://us.cnn.com/2014/12/27/world/asia/airasia-missing-plane/index.html?hpt=hp_t1

neutron | 28-12-14 | 05:51

63116114 | 28-12-14 | 05:46
ik begin sterk het idee te krijgen dat de oude astronauten waar von Daniken over sprak hier verantwoordelijk voor zijn

Stargate | 28-12-14 | 05:49

@INH.30CL | 28-12-14 | 05:20
Het blijft meuk,dan kun je nog beter de kerkmuziek hebben

miko | 28-12-14 | 05:37

@neutron | 28-12-14 | 05:24
Jahahahah,lachen,ik heb vandaag mijn dom vermaak gehad. Ik heb die film voor vandaag nooit gezien.
Krijg je er van als je geen fuck te doen hebt.

miko | 28-12-14 | 05:34

@miko | 28-12-14 | 05:17

Zeker wel.
Lethal Weapon 1 begon (als ik me goed herinner) met deze kerstsong: https://www.youtube.com/watch?v=itcMLwMEeMQ

neutron | 28-12-14 | 05:24

@miko | 28-12-14 | 05:17
Wist ik echt niet, rond kerst staat bij mij alles uit behalve het toilet.

INH.30CL | 28-12-14 | 05:23

@miko | 28-12-14 | 05:15

Ssssjt, je maakt necrosis wakker!

neutron | 28-12-14 | 05:18

@INH.30CL | 28-12-14 | 05:11
Ach wat,we draaien rond deze tijd toch een beetje voor ons zelf.
Trouwens,wist je dat Lethal weapon een kerstfilm is?

miko | 28-12-14 | 05:17

@INH.30CL | 28-12-14 | 04:56
De Jostiband,altijd sympathiek.
In ieder geval beter dan George Michael met zijn meuk.

@neutron | 28-12-14 | 05:06
Ach derde kerstdag,het mag,toch?
www.youtube.com/watch?v=lHW6dNuogxo

miko | 28-12-14 | 05:15

@neutron | 28-12-14 | 05:06
En daar zit je dan met je geleerde consonant en dissonant.Ik vind het apart maar het streelt mijn oren niet echt.... smaken verschillen, toch?

INH.30CL | 28-12-14 | 05:11

@INH.30CL | 28-12-14 | 04:56

Als niet-musicus gooi ik er dan maar wat atonaliteit tegenaan.

https://www.youtube.com/watch?v=xrjg3jzP2uI

neutron | 28-12-14 | 05:06

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:06
U bent echt niet goed bij UW hoofd. De werkloosheid gaat volgend jaar weer met 100.000 banen omhoog. Niemand heeft deze regering gewild. Mensen die op de PvDA stemden hadden nooit Rutte in dat torentje gewild en andersom ook niet. Wanneer u niets zinnigs te melden heeft zeg dan alstublieft niets. Spreken is zilver, zwijgen is goud

Stargate | 28-12-14 | 04:59

Maar ik zou geen musicus zijn om een muzikaal antwoord te geven op dit akkoordige topic uiteraard.http://youtu.be/EzKqkkmPw8w

INH.30CL | 28-12-14 | 04:56

@miko | 28-12-14 | 04:41
Beuh, ben de hele week al met nieuwe muzak bezig geweest. Heb nu die oneindige top2000 op staan een necro blijf ik met kleine N schrijven, juist omdat bakito zegt dat het anders moet;-)

INH.30CL | 28-12-14 | 04:52

@INH.30CL | 28-12-14 | 04:12
Ook weer klaar? Wat gaan we doen? Muzakjes plempen?
Of wachten we op Necrosis (met hoofdletter nu zegt Bakito de grammarnazi)

miko | 28-12-14 | 04:41

Ik ken maar een akkoord en dat is een samenklank van tenminste drie tonen volgens een bepaalde opbouw. Er speelt iemand *vals* Daar in Den Haag!

INH.30CL | 28-12-14 | 04:12

@Beaulefermier | 28-12-14 | 03:37
Aha,spookuur is daar!
*gniffel*

miko | 28-12-14 | 03:49

Kostelijk leesvoer om bij in te slapen supermatthijs, thx. Wat kraam jij een hapklare regeringsbrokjes uit. Zelfstandig nadenken zou je meer sieren, echt!

Beaulefermier | 28-12-14 | 03:37

Kostelijk leesvoer om bij in te slapen supermatthijs, thx. Wat kraam jij een hapklare regeringsbrokjes uit. Zelfstandig nadenken zou je meer sieren, echt!

Beaulefermier | 28-12-14 | 03:37

Hebben we nog steeds spookuur trouwens?
Lang geleden dat ik nog zo laat was.

miko | 28-12-14 | 03:07

@newray | 28-12-14 | 01:29
Jawel,ze worden zeldzaam dus die paar die er nog zijn moet je koesteren.

miko | 28-12-14 | 01:52

@Maria.1 | 28-12-14 | 01:04
Och kom op,laat me proberen. Ik zal toch wel iets goed doen? Goede autowegen, de treinen op tijd. Supermathijs en Bakito een spreekverbod.

miko | 28-12-14 | 01:50

Maria.1 | 28-12-14 | 01:30
you're excused.

newray | 28-12-14 | 01:31

Kijk aan, superdinges is verzot op linkjes, altijd leuk.
Hier een uiterst betrouwbare en waarheidsgetrouwe link uit 1981.
www.youtube.com/watch?v=oXT4d_DWkLw

Klier van Bartholin | 28-12-14 | 01:30

@newray | 28-12-14 | 01:29
I'm sorry!

Maria.1 | 28-12-14 | 01:30

Do not feed the trolls.

newray | 28-12-14 | 01:29

@Supermatthijs | 28-12-14 | 01:23.
Ja, de basispremie is omlaag; je krijgt ook steeds minder vergoed. En het eigen risico is omhoog. Zo lust ik er nog wel een paar...

Maria.1 | 28-12-14 | 01:28

@Supermatthijs | 28-12-14 | 01:05.
Dat ik oprecht ben kan je gerust aannemen. Waarom niet? De werkeloosheid neemt echt niet af; onderbouw dat eens als je kunt? En de kosten voor levensonderhoud dalen ook niet. Hoe kom je er toch bij? Alles wordt duurder, terwijl je steeds minder krijgt. Het is ten hemel schreiend als je ziet dat asielzoekers bed, brood en bad moeten krijgen, terwijl er hier daklozen rondlopen die dat niet zomaar krijgen. En nee: dat is niet hun eigen schuld. Het kan jou ook overkomen!

Maria.1 | 28-12-14 | 01:20

Good night, sleep tight, don't let the bedbugs bite, and If they do, then take your shoe, and knock them til they're black and blue.

harry pikkel | 28-12-14 | 01:19

Het is kostelijk om te zien hoe Supermatthijs alle feiten weet te verdraaien.
Vandaag nog werd bekend dat er feitelijk ruim één miljoen werklozen zijn en dat men in Den Haag de stelling heeft ingenomen dat iedereen met één, jazeker één uur, betaalde arbeid per week niet werkloos is of als zodanig kan worden aangezien.
Je blijft lachen.

Klier van Bartholin | 28-12-14 | 01:16

Supermatthijs geniet, de schijnwerpers staan vanavond op hem gericht.

Lewis | 28-12-14 | 01:14

Krijgen we geen laat laattopic?

miko | 28-12-14 | 01:07

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:45
Helemaal geen betere opvang van vluchtelingen. En we kunnen ook discuseieren hoe het komt dat er vluchtelingen uit die regio's komen?
Hadden de EU en Amerika niet zulke geweldige steun gegeven aan die randdebielen in bijvoorbeeld Syrië dan hadden de meeste daarvan nog in land van herkomst gezeten.
Verder zijn mensen die uit landen als Somalië en dergelijke komen geen politiek vluchtelingen maar oorlogsvluchtelingen. Die hoef je niet in Dronten of Appingedam op te vangen die laat je in Kenia of dergelijke.
Goedkoper, humaner(voor ons) en op het moment dat het weer rustig is zal men teruggaan naar land van herkomst en het land weer helpen opbouwen.

miko | 28-12-14 | 01:05

@Maria.1 | 28-12-14 | 00:58

Op de één of andere gekke manier denk ik wel dat jij oprecht bent. Maar er is echt een afnemende werkeloosheid en de kosten voor levensonderhoud dalen gewoon. Juist de opvang van vluchtelingen gaat nu beter en we helpen pas als de omliggende landen de opvang niet meer aan kunnen.

Supermatthijs | 28-12-14 | 01:05

@miko | 28-12-14 | 01:00
Dikke beloningen afschaffen ben ik voor. Belangrijke zaken aan het volk voorleggen ook. Alle macht aan jou lijkt me een minder goed idee!

Maria.1 | 28-12-14 | 01:04

Zeg D66, stel even de parameter van Supermatthijs bij, het dingetje loopt niet zo lekker meer.

Klier van Bartholin | 28-12-14 | 01:01

@Maria.1 | 28-12-14 | 00:53
Zelfs daar ben ik cynisch over. Het hele systeem is namelijk er opgericht om patjepeeërs en baantjes jagers aan te trekken.
het zou al een begin zijn door de beloning van parlementsleden af te schaffen.
Een tussentijdse toetsing van parlementsleden door achterban checks (of zo)
Bepaalde vraagstukken ook aan het volk voor te leggen.
Een afschaffing van de particratie.
En verder een troon, een staf een grote auto en alle macht aan mij.
Dan komen we er boven op!

miko | 28-12-14 | 01:00

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:45.
Een betere en doelmatigere opvang voor vluchtelingen? Ben je gek of zo?! Hoe zit het met onze eigen ouderen en daklozen?! Hoe zit het met mensen die jarenlang op een wachtlijst staan voor een woning en nog langer moeten wachten omdat er asielzoekers in komen (met compleet ingerichte nieuwe! inboedel). Sterkere economie? Met de toenemende werkeloosheid en hogere kosten voor levensonderhoud?!
Vrede? We hebben sinds WOII niet dichter bij een oorlog gestaan als nu.
Ik geloof dat Klier van Bartholin gelijk heeft. Maar je kan ook een VVD-bot zijn wat mij betreft.

Maria.1 | 28-12-14 | 00:58

@Maria.1 | 28-12-14 | 00:53
Ik zou wel een partij willen beginnen die als enige programmapunt heeft: *Wilders is te gematigd*.
- out -

Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:55

@miko | 28-12-14 | 00:44
Zit je hier nou verdorie al mijn hoop in de grond te boren?!
Dat de PVV niet het ultieme is voor Nederland, dat weet ik ook wel, maar er is geen alternatief. Of we moeten zelf een partij oprichten. Ik sta vooraan!

Maria.1 | 28-12-14 | 00:53

@Klier van Bartholin | 28-12-14 | 00:46

Alle koala´s het land uit !

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:50

Supermatthijs is een computergestuurde volautomatische reaguurselgenerator in een achterkamertje van D66.
No more, no less.

Klier van Bartholin | 28-12-14 | 00:46

@miko | 28-12-14 | 00:40

De EU kan rekenen op veel onbegrip maar wie wat beter kijkt ziet ook de voordelen. Betere en doelmatigere opvang van vluchtelingen. Een sterkere economie door samenwerking en grotere kans op vrede. Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij die dijken. Alleen maar aan jezelf denken is zo gemakzuchtig.

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:45

@Maria.1 | 28-12-14 | 00:36
NU?
Niks, daarom stem ik niet en probeer op elke manier de overheid te naaien.
De Sharon's de Greetje's de MArkjes en de Arie's ik heb er genoeg van. Zolang er geen alternatief komt wacht ik af. Stemmen heeft geen enkele zin. De PVV roept nu maar zal bij de eerste beste regeringsdeelname ook ingekapseld worden en het spelletje meespelen. D66'je doen noem ik dat.
Op het pluche je idealen verkwanselen.
Ik ken een paar mensen persoonlijk bij de PVV en ik verzeker je die zijn niet meer te vertrouwen dan de gemiddelde PVDA'er.

miko | 28-12-14 | 00:44

@Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:39

De grote Pius. Die zou weer eens langs moeten komen hier.

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:41

Trouwens, even een geheel andere kwestie: waar en wanneer is de Reaguurders Nieuwjaarsborrel?

Reykjavik | 28-12-14 | 00:41

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:32
Misschien dat de komende verkiezingen de ogen eens open zullen gaan. En de EU is niet alleen die euro, er zijn meer zaken waar we niks aan hebben aan de EU Om te beginnen het megalomane stelletje in de Europese 'hoofdsteden'
Economische samenwerking is prima maar moet niet gepaard gaan met onevenredige solidariteit tussen landen van noord naar zuid.
Griekenland was beter af geweest met zijn eigen munt en dan had het volk zijn woede misschien gericht op de werkelijke uitzuigers in dat land. Namelijk hun eigen grootkapitaal en politici in plaats van De noordelijke landen van de EU

miko | 28-12-14 | 00:40

@duitse herder | 28-12-14 | 00:24
Niet achterlijk land; achterlijke overheid. Maar gelukkig wil jij toch niet meer terug; toch?!

Maria.1 | 28-12-14 | 00:40

@Ik was in Haren | 28-12-14 | 00:38
Truste! Doe je de groeten aan pius en de gooise matras?

Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:39

Hier is helaas slechts één conclusie mogelijk: 0031 is financieel, economisch, sector-bestuurlijk, qua zieken- en bejaardenzorg, qua integratie, sociaal, qua OV, alsook politiek volledig naar de kloten. Een totale chaos, waar feitelijk niemand meer een uitweg uit weet. Een chaos, die alsmaar groter wordt. Veroorzaakt door een stelletje inkomens- en positiegeile incompetenten in Den Haag (zowel in beide Kamers als in het kabinet), daarbij fluks geholpen door de EU roversbende. Ik kan het niet anders meer benoemen. Jullie wel?

Reykjavik | 28-12-14 | 00:39

@Ik was in Haren | 28-12-14 | 00:38

Succes met je ketel !

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:39

Aangezien jullie toch de ogen niet willen openen, ga ik de mijne ook maar sluiten. Welterusten allen en Lewis!

Ik was in Haren | 28-12-14 | 00:38

@miko | 28-12-14 | 00:30.
Wat is dan wel het alternatief volgens jou?

Maria.1 | 28-12-14 | 00:36

@limburgs_frietjuh | 28-12-14 | 00:23
*zwaait*
Je schreeuwt limbo en je plempsel is,hoe zal ik het zeggen,warrig en agresief. Houd joris niet van.

miko | 28-12-14 | 00:35

@miko| 28-12-14 | 00:34
Jep. Dank voor het uitzoeken.

Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:35

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:31
Niks daarvan! Het zijn geen oude koeien; laten we opnieuw een referendum houden in of uit de EU! Dat durft het kabinet niet aan; wedden?

Maria.1 | 28-12-14 | 00:34

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:31
Als er morgen een referendum komt over de EU worden jullie weer verpletterd.

Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:34

@Lewis Lewinsky | 27-12-14 | 23:28
Dat moest dan wel,anders kon je niet aan de 8 jaar komen.

miko | 28-12-14 | 00:34

@Lewis | 28-12-14 | 00:31

En later bij verkiezingen waar het echt om gaat denk je er niet aan ? Raar.

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:32

@Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:30

Dat zijn oude koeien. Moehoe !

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:31

@ Supermatthijs | 28-12-14 | 00:29
Ja, maar een mens stemt ook voor andere kwesties, nietwaar? De enige keer dat we ons mochten uitspreken over de EU, was de uitslag onmiskenbaar, of niet?

Lewis | 28-12-14 | 00:31

@Maria.1 | 28-12-14 | 00:21
Zolang bepaalde mensen in de PVV rondhangen zal dat nimmer een alternatief zijn.

miko | 28-12-14 | 00:30

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:29
Omdat we bij referendum de EU hebben weggestemd, supermietje.

Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:30

@Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:26

Mijn redenatie, herhaling van zetten, is dat de laatste verkiezingen van de 2e kamer de meeste mensen voor pro europa partijen stemden. Dus het punt niet belangrijk genoeg vonden om bv. op een PVV te stemmen. Wat klopt daar niet aan ?

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:29

@ProAsfalt | 27-12-14 | 23:37
Ik heb het niet over snijden in de top. Ik heb het er over dat de overheid zelf eens de buikriem aan moet halen in plaats van het tekort op te kunnen vangen met extra belasting.
Ook is de "top " over gewaardeerd. En is de schaalvergroting compleet mislukt.

miko | 28-12-14 | 00:28

@Supermatthijs| 28-12-14 | 00:25
Je liegt als je schrijft: *Voor die EU hebben we gewoon zelf gekozen*. Leugenaar.

Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:26

@Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:21

Oh nou daarnet was het nog 00.16 maar vertel. Ik heb het in beide gevallen weer bij het juiste eind lijkt me.

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:25

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:23.
Wordt aan gewerkt! Steeds meer ogen gaan open. Het demoniseren van Geert gaat ook steeds verder overigens.

Maria.1 | 28-12-14 | 00:25

ProAsfalt | 27-12-14 | 22:29

Heb geluisterd. Twee woorden: achterlijk land

duitse herder | 28-12-14 | 00:24

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:22. Poetin de geldschieter van Geert? En Israël? Geert moet inmiddels schathemelrijk zijn...

Maria.1 | 28-12-14 | 00:24

@Maria.1 | 28-12-14 | 00:21

Dan moet de PVV maar eens zorgen voor de meerderheid en zolang ze die niet hebben gewoon een beetje dimmen.

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:23

-weggejorist-

limburgs_frietjuh | 28-12-14 | 00:23

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:22.
Welke voordelen?

Maria.1 | 28-12-14 | 00:22

@tipo | 28-12-14 | 00:18

De euro invoeren gaat zo ongelofelijk veel geld kosten dat is gewoon niet normaal. En uit de EU doet ook alle voordelen verdwijnen. Dat gaat wat export naar Poetin (geldschieter van Geert) niet goed maken hoor.

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:22

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:16. Op basis van leugens; vergeet dat niet!

Maria.1 | 28-12-14 | 00:21

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:20
In Supermatthijs | 28-12-14 | 00:04

Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:21

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:14. Een alternatief is moeilijk te zeggen. In elk geval een kabinet dat opkomt voor de Nederlandse burger. Dan denk ik toch in de eerste plaats aan de PVV. De SP is te communistisch. De PvdA is er ook niet voor de werkende Nederlander. D66 is te veel pro EU. Het CDA heeft er onder Balkenende een potje van gemaakt, maar heeft nu goede kandidaten: Buma, Omtzigt en Keizer.
Wat dit land nodig heeft is een overheid die een ware volksvertegenwoordiger is; die luistert naar het volk. Gekozen door het volk, voor het volk. Maar nu mogen we alleen betalen voor zaken die wij niet willen en vooral de mond dicht houden.

Maria.1 | 28-12-14 | 00:21

@Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:17

Waar lieg ik ?

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:20

@tipo | 28-12-14 | 00:18
Precies. EU, weg ermee!

Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:20

@Supermatthijs 00:09
Als je de Euro en de EU als linkse hobbies meetelt, dan is daar genoeg te halen om het hele begrotingstekort op te lossen.

Bovendien kunnen we dan gewoon weer exporteren naar Rusland, zonder die irritante oorlogshitsers van de EU.

tipo | 28-12-14 | 00:18

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:16
Dat is nog geen reden om te gaan liegen, supermietje.

Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:17

@Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:14

De laatste 2e kamer verkiezingen stemden toch meer mensen op pro-europa partijen dan op anti ? Nou dan, kennelijk niet belangrijk genoeg.

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:16

@Maria.1 | 28-12-14 | 00:13

Wat was het alternatief voor de regering die we nu hebben ?

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:14

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:04
We hebben één keer gestemd over de EU en toen heeft 60 procent tegen de EU gestemd. Leugenaar.

Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:14

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:09
Wellicht niet maar het is een principieel begin.

ProAsfalt | 28-12-14 | 00:13

@FlitsPool | 27-12-14 | 23:53
Wanneer is er ook alweer gestemd over verkiezingen eens in de vier jaar?

Lewis Lewinsky | 28-12-14 | 00:13

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:04.
Je moet je heel diep schamen!

Maria.1 | 28-12-14 | 00:13

De wurggreep waarin deze partijen elkaar houden is voor aanhangers van weerszijde ondragelijk, en voor die partijen zelf ook, naar steeds meer blijkt. Maar dat die rekening krijgen ze tzt vanzelf.

NACademicus | 28-12-14 | 00:10

@ProAsfalt | 27-12-14 | 23:40

Op linkse hobby's is niet genoeg te halen om al die plannen van de PVV te betalen. #feit

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:09

@Supermatthijs | 28-12-14 | 00:04
ProAsfalt niet maar ja, het volk beslist anders.

ProAsfalt | 28-12-14 | 00:05

@Maria.1 | 27-12-14 | 23:34

We hebben nog steeds heel goede zorg en die is voor iedereen betaalbaar. Voedselbanken zijn er slechts voor mensen die niet met geld om kunnen gaan oftewel mensen met schulden en heb je ooit in een gevangenis gezeten ? Voor die EU hebben we gewoon zelf gekozen maar wat was dan het alternatief ?

Supermatthijs | 28-12-14 | 00:04

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:06
Beste Matthijs, de echte crisis moet nog beginnen en de werkloosheid stijgt en stijgt en stijgt.

DonBasco | 27-12-14 | 23:54

@Supermatthijs | 27-12-14 | 23:27. De plannen zijn goed te verwezenlijken. Alleen al bij de ouderenzorg. De verzorgingstehuizen ontvangen 80.000 Euro p.p. per jaar. Daar moet toch goede zorg voor geleverd kunnen worden. Maar nee, daar heb je de graaiers weer die eerst aan hun trekken moeten komen. Opzouten met die graaiers!

Maria.1 | 27-12-14 | 23:53

Onzinartikel. Wat nou peilingen; verkiezingen doen we eens in de 4 jaar, zo hebben we dat nu eenmaal afgesproken. Overheid heeft zwak beleid; what's new? Dankzij de EU kan je je voeten laten spreken; als het je niet bevalt, 26 andere landen die je kan kiezen. We horen het wel of NL echt zo'n drama is, zoals in de laatste zin wordt gesuggereerd. Doei, Feynman, doei!

FlitsPool | 27-12-14 | 23:53

@Supermatthijs | 27-12-14 | 23:27
Kan wel:
Snijden in Afrika: e 5G per jaar
Snijden in EUSSR: e 5G per jaar
Snijden in Klimaatminaretten: e 15G

Geld in overvloed als je het maar niet uitgeeft aan Linkse Hobby's.

ProAsfalt | 27-12-14 | 23:40

ProAsfalt | 27-12-14 | 23:37
Als je snijdt in de top, dan valt de schade vaak mee, als je onder in de basis snijdt dan kon alles weleens gaan wankelen.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 23:39

Wilders is onafwendbaar, net als de schande
voor deze beleidsfiguren als ze zijn opgerodt.
Het wordt PVV-CDA-SP denk ik zo.
Hoop ik zo.

pennestront | 27-12-14 | 23:38

@miko | 27-12-14 | 23:22
Snijden in de top is snijden in eigen vlees.

ProAsfalt | 27-12-14 | 23:37

@Supermatthijs | 27-12-14 | 22:06.
Dit kabinet is de beste optie. De werkeloosheid daalt. Ja, als je mensen die 1 uur per week werken meetelt als werkenden, dan daalt de werkeloosheid. De zorg is nog nooit zo duur geweest als nu. Veel mensen kunnen hun zorgkosten niet meer betalen. Er zijn nog nooit zoveel mensen aangewezen op de voedselbank en de kledingbank als nu. Criminelen hebben het beter als onze ouderen. Ons kabinet laat haar oren hangen naar de EU, ondanks dat het volk dat niet wil. Hoe kun je in godsnaam beweren dat dit kabinet de beste optie is?!

Maria.1 | 27-12-14 | 23:34

@ Ik was in Haren | 27-12-14 | 23:26
Ja, daar hadden we het al eens over gehad. Ik vond jouw gebruikersnaam zó debiel in het begin, met alle respect. Intussen vind ik 'm al een stuk leuker.
@ Lewis L.
Jouw kleine hart schijnt soms heus door je plempsels heen, terwijl mijn frustratie en zorg over de dingen hier voor de goede verstaander ook best duidelijk zal zijn.

Lewis | 27-12-14 | 23:29

@miko | 27-12-14 | 23:27
Ik ben begonnen onder de nick Lewinsky.

Lewis Lewinsky | 27-12-14 | 23:28

@Lewis | 27-12-14 | 23:21

Dat laatste ben ik met je eens. Maar de PVV heeft makkelijk roepen over de zorg want ze lopen altijd weg voor hun verantwoordelijkheid als het er op aan komt. Agema is vast een schat van een mens maar haar plannen en ideeën over de zorg zijn in mijn ogen niet te betalen. En dat is het bij alle plannen van de PVV. Niet haalbaar en ze zijn dus geen alternatief.

Supermatthijs | 27-12-14 | 23:27

@Lewis Lewinsky | 27-12-14 | 23:12
Maar dan wel onder een andere nick.
6 januari 2010 bijna een feestje
Lewis al wat langer

miko | 27-12-14 | 23:27

Lewis | 27-12-14 | 23:24
O, maar met Lewis ben ik het ook wel vaak eens hoor.
Ik zit trouwens niet al sinds 2006 op GS als 'Ik was in Haren'. Ik moest een feestje afwachten.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 23:26

@Lewis | 27-12-14 | 23:17
Ik vind het prima, zo. Jouw genuanceerde plemps en mijn ongenuanceerde, die hou je niet gemakkelijk uit elkaar ;)
*stempt allen pvv*

Lewis Lewinsky | 27-12-14 | 23:24

@ Ik was in Haren | 27-12-14 | 23:19
En dan zijn we het inhoudelijk ook nog 'ns in 80% van de gevallen eensch... Great minds think alike, dat blijkt maar weer. :-)

Lewis | 27-12-14 | 23:24

@ProAsfalt | 27-12-14 | 22:58
Het geeft alleen maar aan dat de PVV net als de rest van de partijen denkt dat er geld gehaald moet worden bij de mensen in plaats van eerst eens in eigen vlees te snijden

miko | 27-12-14 | 23:22

@ Supermatthijs | 27-12-14 | 23:14
Ja hoor, hoezo?
Kennelijk heeft de PVV er veel geld voor over om de punten wat de zorg betreft te verwezenelijken, prima toch? Ik ben het alleen niet eens met hun standpunt over de AOW-leeftijd, wat mij betreft moet die echt omhoog, maar al zou je duizend partijen in Nederland hebben, dan zou je nóg niet alle punten van één partij onderschrijven.

Lewis | 27-12-14 | 23:21

@Ik was in Haren | 27-12-14 | 23:19
Nou, daar ga je het nog druk mee krijgen ;)

Lewis Lewinsky | 27-12-14 | 23:21

Supermatthijs | 27-12-14 | 23:01
Daar heeft hij zijn kont willens en wetens in gedraaid, en direct alles weggeflikkert direct een dag na de verkiezingen.
Dat is dus geen punt maar een consequentie.
Goedkope (populistische) retoriek als verantwoordelijkheid nemen, of compromissen durven sluiten verandert daar geen drol aan.
Dat hebben Bruning Schleicher en Strasser al ruimschoots aangetoond.
Ik ge weer verder met mijn film, de koppen gaan rollen.
Marchons marchons.

bakoenin | 27-12-14 | 23:17

@ Lewis L.
Dan spant het erom wie er plagiaat pleegt. ;-) Ik begon hier in 2006.
Ik vind het wel geinig. Het houdt de mensen scherp en het schept toch een band, nietwaar.

Lewis | 27-12-14 | 23:17

Het kabinet mag dan in de peilingen geen meerderheid meer hebben, maar volgens diezelfde peilingen is er op dit moment sowieso geen geloofwaardig kabinet meer samen te stellen.

GnottoBlotto | 27-12-14 | 23:15

Ik had nooit gedacht een vlucht uit Nederland serieus te overwegen maar heb me nu vrijwillig aangemeld voor uitzending naar buiten de EU. Ben het zo zat dat de regels keer op keer gebogen worden naar eigen goeddunken.

Een overheid hoort een betrouwbare partner te zijn. De overheid in Nederland heeft nu het punt bereikt dat ze geen gezeur meer willen in de 1e en 2e Kamer want gezeur kost stemmen. Slimme zet om dan het zwaartepunt van de financiële problemen de komende jaren (gezondheidszorg) neer te leggen bij de lokale politiek. Geld tekort? In het lokale café/raadszaal wordt een sluitende begroting afgesproken door de lokale politiek. U betaald als kutburger de rekening netjes in 12 maandelijkse termijnen en jaar op jaar op jaar zullen de kosten stijgen met percentages die in de landelijke politiek nooit mogelijk waren geweest!

En kutburger, als je het er niet mee eens bent verhuis je toch gewoon naar een andere gemeente?

Herr_Docter | 27-12-14 | 23:13

@Lewis | 27-12-14 | 23:12
Jaartje of 7, 8. Zoiets.

Lewis Lewinsky | 27-12-14 | 23:12

@ Haren
Zijn voornaam is mijn achternaam, helpt dat? ;-)
Hoe lang ben jij hier eigenlijk al actief, Lewis?

Lewis | 27-12-14 | 23:12

@Ik was in Haren | 27-12-14 | 23:09
Ja, tegen wie heb je het nu?

Lewis Lewinsky | 27-12-14 | 23:12

@Supermatthijs
Onderbouw eens?

Lewis | 27-12-14 | 23:09

Lewis Lewinsky | 27-12-14 | 23:06
Lewis | 27-12-14 | 23:06
Sjeees, willen jullie NIET in dezelfde topic reageren alsjeblieft? Na wat Duveltjes verwar ik jullie continu.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 23:09

@Lewis | 27-12-14 | 23:06

Geef Agema het budget voor de zorg in handen en je krijgt een tekort waar een paard de hik van krijgt.

Supermatthijs | 27-12-14 | 23:08

@Ik was in Haren | 27-12-14 | 23:06
In de peilingen wel. Morgen weer twee zetels erbij door het gelieg van de Volkskrant.

Lewis Lewinsky | 27-12-14 | 23:07

Lewis Lewinsky | 27-12-14 | 23:03
Nou ja, de achterban vormt vooral het vijfde wiel, maar toch gaat het nog steeds niet op rolletjes bij de PVV.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 23:06

@one-ten | 27-12-14 | 22:43
Farage. De man die helemaal geen kritiek heeft op de islam.

Lewis Lewinsky | 27-12-14 | 23:06

@ Ik was in Haren
Tja, de mensen met wie hij het in de partij moet doen.... daar wordt een mens niet vrolijk van. Angema voldoet absoluut, Bosma qua inhoud ook (al vknd ik hem erg drammerig, dogmatisch bijna), maar verder...?

Lewis | 27-12-14 | 23:06

@Ik was in Haren | 27-12-14 | 23:02
Omdat dat al uitgevonden was.

Lewis Lewinsky | 27-12-14 | 23:03

Lewis | 27-12-14 | 22:56
Ik geloof niet dat Wilders het gaat redden. Sommige plannen zijn onuitvoerbaar ivm de grondwet en dan heeft hij nog een achterban, welke het wiel ook bepaald uitgevonden heeft.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 23:02

@bakoenin | 27-12-14 | 22:59

OMDAT hij in een coalitie zit met de VVD ! Dat is nu mijn hele punt van vanavond.

Supermatthijs | 27-12-14 | 23:01

Ben even out, film kijken over de Franse revolutie om in de stemming te komen.
Aux armes citoyens.

bakoenin | 27-12-14 | 23:01

@ProAsfalt | 27-12-14 | 22:58

Dat geef ik ze na dan inderdaad. Waarmee mijn andere punten uiteraard fier overeind blijven.

Supermatthijs | 27-12-14 | 23:00

@ bakoenin 22:44
Misschien is Pechtold wel de grootste populist. Ik vind hrm echt eng.

Lewis | 27-12-14 | 22:59

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:53
Het eerlijke verhaal,
Het moeilijke verhaal.
Einde verhaal.
Het draait er niet om wat ze zeggen, maar om wat ze doen.
En daar zit op zijn zachts gezegd een discrepantie tussen wat de heer Samsom betreft.

bakoenin | 27-12-14 | 22:59

@Supermatthijs | 27-12-14 | 22:48
Ik attendeer u er gaarne op dat, ondanks dat de PVV het kabinet het liefst gisteren ziet vallen, de PVV in de senaat voor wet normering topinkomens in de semi-publieke sector heeft gestemd.

De PVV haalt dus het geld waar het gehaald moet worden.

ProAsfalt | 27-12-14 | 22:58

Met deze peilingen komen er inderdaad geen vervroegde verkiezingen. Dat is zo zeker als dat morgen de zon opgaat.
Het kabinet zit de rit uit, ook al protesteren dagelijks in Den Haag een miljoen boosburgers en moet het kabinet in veiligheid worden gebracht naar Terschelling.

Rest In Privacy | 27-12-14 | 22:57

@bakoenin | 27-12-14 | 22:44
En in het buitenland,zijn ze ook populair.

miko | 27-12-14 | 22:57

@ one-ten 22:43
Verbale gaven heeft Wilders zéker wel. Scherp, helder. Wat ik vooral bij hem mis is een beetje ontspanning, zelfspot, flexibiliteit. Maar zijn standpunten weet hij bijzonder goed te verwoorden en hij is een puik debater.

Lewis | 27-12-14 | 22:56

@bakoenin | 27-12-14 | 22:44

Samsom was 1 vd weinigen die ik de afgelopen maanden eerlijk over politiek zag praten.

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:53

@ViagraFalls | 27-12-14 | 22:43

Breekpunten is niet wat ik bedoelde en dat deed Wilders trouwens zelf ook niet. Ik zie juist nu dat er wel degelijk zaken aangepakt worden die jaren op zijn beloop werden gelaten. Ik blijf graag hier in nederland.

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:51

@Supermatthijs | 27-12-14 | 22:19
Kan me voorstellen als je voortdurend genaaid word wil je wel eens wat terug doen.

miko | 27-12-14 | 22:50

@bakoenin | 27-12-14 | 22:44
Het is alleen jammer dat de PvdA niet doet wat in haar verkiezingsprogramma staat behalve Afrika, EUSSR en de Groene Kmer spekken.

ProAsfalt | 27-12-14 | 22:48

@tipo | 27-12-14 | 22:38

De PVV wil juist veel meer uit gaan geven en op dingen die niet genoeg opleveren voor de schijn bezuinigen. Ze willen vrijwel niks veranderen aan de zorg dus onbetaalbaar en een miljoen agenten erbij en zo'n beetje alle economische banden met de landen om ons heen afsnijden. Om over de gulden terug nog maar te zwijgen. Dat is miljarden meer uitgeven.

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:48

Tuurlijk moet we bezuinigen en moet onze levenstandaard omlaag. We moet de rotzooi opruimen die door de kwade geest van het gegraai die in de financiele sector rondwaarde is gemaakt.

Goed, duidelijk. Maar niet nog een keer. Wat gaan we dus anders doen?
En toen bleef stil.
Helemaal niets dus. Dat wil zeggen dat we over een tijdje opnieuw de rekening gekregen die iemand anders heeft gemaakt om lekker van te leven. Briljant.

kloopindeslootjijook | 27-12-14 | 22:46

maar nederlanders zijn grotendeels notoire zeikerds en klagers voor wie het nooit goed is.
Supermatthijs | 27-12-14 | 22:24
--
Dat is een mening verworden tot politiek en realiteit voor miljoenen inwoners van West-Europa. En het berustende element hierin maakt dat men wegkijkt. Ach, we behoren tot de rijkste landen op deze aardkloot.....
--
Betekent dat, dat we deze niet beter mogen maken? Maar we moeten wel accepteren, doordat "we" lui en volgevreten zijn, dat anderen ons deeltje van de aardkloot komen afbreken.

Mark_D_NL | 27-12-14 | 22:45

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:36
Het gebruik van het woord populisme is een politieke Godwin om iedere discussie de nek om te draaien.
Iedere politieke partij is in meer of mindere mate populistisch omdat ze een deel van het electoraat, (populatie) probeert te bereiken.
1000 Euro van Rutte
Geen verdere marktwerking in de zorg (PvdA)
65 blijft 65 (PVV PvdA CDA)
Gekozen burgemeester referendum (D66)
Handen af van het ontslag recht (PvdA)
Geen privatisering van de huursector, en huren gaan niet omhoog (PvdA)
Eigenlijk is de PvdA de meest populistische club in Nederland.

bakoenin | 27-12-14 | 22:44

@tipo | 27-12-14 | 22:38
Volgens mij wilde Crypto socialist Wilders ook niks aan de uitkeringen doen.

miko | 27-12-14 | 22:43

@ ViagraFalls | 27-12-14 | 22:30
Absoluut mee eens. Totdusverre blijkt Wilders ondanks de massale hetze en het cordon sanitair de enige politieke partij waar je van opaan kunt, die rechtdoorzee is en gewoon zegt hoe het is.
Als die man dezelfde verbale gaven zou hebben als Nigel Farage, zou de Liegende Lachebek, aka de Rubber Duck, aka de Kwispeldebiel, aka de Schaterende Schoolmeester samen met de rooie activist Zwamsom incluis de Job Cohen vs 2.0 Lodewikus, bedrijfspoedel van Ivo, geen schijn van kans hebben, en zouden onze oudjes meer vertrouwen in het alom geroepen, maar zelden gemeende 'GELUKKIG NIEUWJAAR'....

one-ten | 27-12-14 | 22:43

@Supermatthijs | 27-12-14 | 22:36 - Breekpunten vantevoren helder stellen lijkt mij juist het voorbeeld van eerlijkheid.
.
Destemeer als je je er ook daadwerkelijk aan houdt.
.
Het probleem van Nederlandse politiek is dat er uiteindelijk overl een compromis gezocht hoort te worden.
.
M.a.w. alles is een verwaterd sausje van drie keer niks, met wat socialisme saus. Er wordt nergens iets bereikt; er worden nergens beslissingen genomen, en de politiek moddert maar wat aan, want zakken worden gevuld.
.
Inmiddels is Nederland het afvoerputje van Europa, en de gevestigde orde vindt het blijkbaar allemaal maar prima.
.
De koekoek. Ik ben weg uit NL, en met een beetje mazzel, binnenkort ook uit de EU. Kan het iedereen aanraden.

ViagraFalls | 27-12-14 | 22:43

Stel dat er wel vervroegde verkiezingen komen, in slechts enkele weken bewerkt M.de Hund B.V. Alzheimer Nederland, Rutte beloofd plechtig wederom duizend euries zegt er alleen niet bij dat extra betalen gaat en voile daar zit ons Mark weer in dat torentje!

william7055 | 27-12-14 | 22:42

@bakoenin | 27-12-14 | 22:23
Je loopt hier lang genoeg mee om niet inhoudelijk op Bakito te reaguren.

miko | 27-12-14 | 22:42

Dat er politiek is, is op zich al lastig genoeg, maar waarom er telkens aandacht aan geven? Alles waar men energie in steekt groeit. Negeren die hap.
Het leven is te kort voor bijzaken.

AntiSoof | 27-12-14 | 22:40

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:33
Er is niets bezuinigd door Rutte. Dat vond Wilders nu juist het probleem.

Bezuinigen betekent minder geld uitgeven. De Nederlandse overheid geeft elk jaar meer geld uit onder het PvdA-VVD-CDA-D66-CU-GL-regime. Alleen de PVV wil bezuinigen. Minder, weet je wel. Minder uitgeven.

tipo | 27-12-14 | 22:38

Supermathijs en fuckje op 22:26. Beide partijen zijn volksverlakkers. En laat ik eerlijk zijn de VVD heb ik altijd veracht, en ondanks dat ik uit een rood nest kom voel ik me meer dan verraden door die backstabbers van de PVDA. Dus Mathijs denk niet dat jij en ik vriendjes zijn alleen omdat we het toevallig (deels) met elkaar eens zijn (het deel betr. de PVDA negeer je gemakshalve).

monmax | 27-12-14 | 22:37

@ViagraFalls | 27-12-14 | 22:30

Dan moeten politieke partijen maar eens duidelijk maken dat zij niet hun gehele programma uit kunnen voeren zonder absolute meerderheid en ik geloof niet dat de populisten in de politiek daarbij helpen. Dat is dus niet alleen onbetrouwbaar maar ook ongeloofwaardig. Knettergek om in eigen termen te spreken.

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:36

@ProAsfalt | 27-12-14 | 22:29 - Ik voldoe aan het door jou geschetste profiel, en heb er geen seconde over nagedacht om naar 0031 terug te keren. Het hoeft voor mij allemaal niet meer.
.
En dat zeg ik vanuit 0045, waar de belastingdruk wellicht nog hoger is. Nooit meer Nederland.

ViagraFalls | 27-12-14 | 22:34

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:24
Onzin, natuurlijk waren er alternatieven, desnoods met meerdere partijen, ze hebben het niet eens geprobeerd.
Ze wilden het niet eens proberen.
Overigens heeft Rutte de geschiedenis al laten spreken door deze troep ook nog eens het beste kabinet sinds de tweede wereldoorlog te noemen.
Laat ik me maar een beetje inhouden, ome Ivo en ome Roon lezen alles mee en vergeten nooit.

bakoenin | 27-12-14 | 22:34

@tipo | 27-12-14 | 22:28

Ik zie dat toch anders. Er kwam een crisis en extra bezuinigingen waren nodig waar Geert voor weg liep.

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:33

@Supermatthijs | 27-12-14 | 22:24 - Dat is 1 uitleg. Geert had een andere, namelijk dat hij beloften aan zijn kiezers zou moeten breken.
.
Gezien de huidige situatie, waar zowel VVD en PvdA zich daaraan schuldig maken, lijkt mij dat juist Wilders degene is die betrouwbaar is, en het de VVD en PVDA zijn die poppenkast spelen.

ViagraFalls | 27-12-14 | 22:30

Het is heel simpel.
Dit alles komt vanwege het feit dat Koninkrijk der Nederlanden geen directe democratie kent zoals in Zwitserland.
Daar waar het Zwitserse Volk na de verkiezingen over alles wat de regering verzint, indien nodig, nog kunnen corrigeren, is het Nederlandse Volk aan de Goden (Lees: een paar ongeleide projectielen) overgeleverd.

Het correctief bindend referendum zal er voorlopig wel niet komen daar de winnaar (D'66) in de peilingen er allang afscheid van heeft genomen.

Het ziet er slecht uit.

Zo was er vanmiddag een interessante reportage op Radio 1, Argus, over remigranten. Nederlanders die naar het buitenland zijn geëmigreerd willen weer terug naar Nederland. Denkt u dat dat mogelijk is?
Neen!!!! Niet binnen de EU noch daarbuiten.
Dit zijn vaak hoog opgeleide Nederlanders die Koninkrijk der Nederlanden hebben verlaten, in het buitenland veelal veel kennis hebben opgedaan (en nog steeds het Nederlands perfect beheersen, kaas eten en het Nationaal Nederlands elftal hebben gesteund tijden de WK!), mogen van het beste Kabinet van na de oorlog niet meer terugkeren in Koninkrijk der Nederlanden, terwijl de niet opgeleide asielzoekers bij bosjes Koninkrijk der Nederlanden binnenkomen en indien uitgeprocedeerd kennelijk zelfs nog recht hebben op bed en ontbijt! Het moet toch niet gekker worden!
Hierbij de link: argos.vpro.nl/seizoenen/2014/afleverin...
Dus de kans bestaat dat als Duitse Herder terug wil keren naar Koninkrijk der Nederlanden de toegang hem wordt ontzegt.

ProAsfalt | 27-12-14 | 22:29

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:24
Het CDA blies het kabinet op, omdat het niet wilde bezuinigen op ontwikkelingshulp. Maxime Verhagen wilde dat wel, maar werd door de linkse flank van de CDA-top overruled. Dit kabinet zit er dus enkel dankzij Ruth Peetoom en consorten.

tipo | 27-12-14 | 22:28

@monmax|22:18
Ook Bussemaakster ( PvdA ) stelt het een jaartje uit.
Maar dat lees je nergens bij de slinkse media.

fuckje | 27-12-14 | 22:28

@monmax | 27-12-14 | 22:18

Met deze punten ben ik het grotendeels eens. Heel dom van de VVD om het aanzien van de politiek nog meer in de modder te trappen.

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:26

pen wordt krijgen we weer een ontslaggolf en zijn de rapen echt gaar.

Tee Of Cup | 27-12-14 | 22:25

@bakoenin | 27-12-14 | 22:18

Er was geen alternatief. Greet blies het vorige kabinet op na maanden poppenkast. Er was een crisis, iemand moest het gaan doen. De geschiedenis zal ons leren dat ze het zo slecht niet deden maar nederlanders zijn grotendeels notoire zeikerds en klagers voor wie het nooit goed is.

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:24

... de optie is uitgaven den haag inperken (o.a. Salarissen ambtenaren nominaal omlaag) en afdracht naar eu verlagen, exact zoals het in de verkiezingsprogramma's vvd en pvda staat. Doe het dan ook! Per direct moeten lasten ondernemers en burgers omlaag. Btw voorlopig naar 16% en accijnsverlaging. Mijn voorspellingen begin 2013 zijn allemaal uitgekomen. Als er niet ingegre

Tee Of Cup | 27-12-14 | 22:24

Bakito | 27-12-14 | 22:02
De kerstmaaltijd licht zwaar op de maag en goedkope wijn gedronken?
Libertariers hebben de schurft aan allerhande wetten, en al helemaal als ze zinloos zijn.
Verder heeft een regering altijd een minimaal mandaat bij een libertarier.

bakoenin | 27-12-14 | 22:23

lady blabla | 27-12-14 | 22:17
Wedden van niet! Als jij er morgenochtend nog bent krijgen neemjemoederindemali en ik broodjes kroket en Duvel, mocht jij winnen dan maak ik wat je maar wil voor ontbijt.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 22:21

We zouden als belasting betalend volk 2015 kunnen beginnen met de week van de burgerlijke ongehoorzaamheid.
Pak die EU kontekruipers waar je ze het hardste kunt pakken.. in hun belasting/boeten opbrengsten of zo.

deraderendraaien | 27-12-14 | 22:19

Maar, al met al: prachtig raak stuk. En, wat DOEN WE ERMEE..?
Aan het gat omringd door 12 gouden AAMBEIEN.
Werkelijk FANTASTISCH !
Doe maar gewoon dat miljardje overmaken jôh, me moeder krepeert toch wel.
Verbitterde Kerst en een oneglukkig nieuwjaar gewenst aan deze Roverheid in denHé.

one-ten | 27-12-14 | 22:19

Dat stukje over Schippers is dan wel weer goed gevonden. Goed bezig Feynman ! Ondanks alles zou ik haar wel bunkerhard doen maar dit terzijde.

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:19

@Supermatthijs | 27-12-14 | 22:06 Een ieder snapt dit, maar het gaat hier om pure volksverlakkerij. Van beide partijen. Wat er de afgelopen weken is gebeurd is 1) mogelijk omgaan van de beide kamers dmv AMvB als het nieuwe zorgvoorstel niet wordt geaccepteerd en 2) domweg niet willen uitvoeren van een wetvoorstel door 2 ministers ondanks aannemen ervan in beide kamers. Dit is verachtelijke politiek.

monmax | 27-12-14 | 22:18

Ik verwacht juist meer vuurwerk voor het komende jaar

miko | 27-12-14 | 22:18

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:06
Ah er zijn geen Amerikaanse tanks in Bagdad.
Onzin, deze clubs hebben voor elkaar gekozen omdat het verdelen van macht zetels en baantjes zo sexy was.
Samsom een week voor de verkiezingen.... nooit meer dat rechtse rot beleid, weet je nog wel?
Daarna gingen ze een spelletje kwartetten om de punten te verdelen die ieder op zijn verlanglijstje had staan, en zie daar, stijgende lasten, een kreupele economie, gegoochel met werkloosheidscijfers, afbraak van gezondheidszorg en arbeidsrecht.
Machtspolitiek pur sang, voor de kerst nog even de democratie beentje lichten.
Werkelijk, zelfs Weimar deed het beter.
Wat een troep.

bakoenin | 27-12-14 | 22:18

Blij dat ik weg ben. 0031 is verloren. Dijken doorsteken lijkt me een prima manier om de grote opruiming die hard nodig is te realiseren.

ViagraFalls | 27-12-14 | 22:18

Met een been op de stoep en een been in de goot en als ik dat niet doe dan ben ik morgen dood.

lady blabla | 27-12-14 | 22:17

Een Berretta is het enig geldende stembiljet in een dictatuur als de onze. Heel jammer dat dit kabinet aanzet tot geweld.

tipo | 27-12-14 | 22:17

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:12
Vandaar het beetje voorbereiding.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 22:14

@Ik was in Haren | 27-12-14 | 22:10

De laatsten die dat probeerden waren Jacobse en van Es en daarmee is het niet goed afgelopen.

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:12

'De commotie gaat over de "aanleiding" en het gevolg, maar negeert de "oorzaak".
what's the difference..?

UH..?

one-ten | 27-12-14 | 22:10

Je zou een staatsgreep kunnen plegen volgende week of zo, maar dat vergt wel een beetje voorbereiding.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 22:10

Is er geen andere route te bewandelen? Het kabinet wraken o.i.d? Als zoveel mensen dit kabinet niet willen dan moet je daar toch onderuit kunnen?

MonsantoSucks | 27-12-14 | 22:08

Phoe, veel letters. En ik zit al zo vol van de kerst.
mindless | 27-12-14 | 15:39
Thnx voor het typen.

newray | 27-12-14 | 22:07

Deze regering is nu en was toen de beste optie. En iedereen met een beetje verstand snapt dat je in een coalitie moet geven en nemen. Dat gezeur allemaal. We komen uit de crisis en de werkloosheid zakt. Kop omhoog en gaan ervoor !

Supermatthijs | 27-12-14 | 22:06

Een kabinet dat nauwelijks nog mandaat heeft en dus allerlei overbodige wetten kan maken lijkt me de ultieme natte droom van een libertariër. De logica is hier vaak ver te zoeken.

Bakito | 27-12-14 | 22:02

Grote dromen zijn alleen haalbaar als je de weg ernaar toe weet op te delen in kleine realistische stappen.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 21:57

Hmmm..
Had toch liever een stembiljet voor de kerst gehad.
Deze regering is stuk, mag ik een nieuwe ?

Wijze uit het Oosten | 27-12-14 | 21:56

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl