Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Factcheck. Dijsselbloem spint & liegt over naheffing

noodeutgang.png Lekker is dat. De Senaat moet nog bijeen komen, maar MinFin Dijsselbloem blokkeert nu al het debat over de 1,1 miljard naheffing dat de PVV vanavond per interpellatie gaat aanvragen. Reden: We moeten toch wel betalen, dus de MinFin heeft geen behoefte aan toestemming van de Eerste Kamer om dat miljard naar Brussel te mogen verschepen. Terwijl er nog zo veel vragen, onduidelijkheden en schimmige politieke spelletjes om het ophoesten van die naheffing heen hangen. MinFin Jeroen & MinPres Mark willen zo snel mogelijk van die betaling af, omdat ze op geen enkele manier een positieve spin kunnen geven aan het wegpissen van Hollandsche taxpoet aan de inhalige haaien in Hogerhandië. Let bijvoorbeeld op het feit dat Dijs een jaar de tijd gekregen heeft om het bedrag over te maken, maar het tóch per se op 30 december al wil aftikken. Dat STINKT. Weet u nog dat Dijsselbloem in eerste instantie beweerde dat zowel de MinPres als hij pas tijdens de Europese Top van 23 oktober op de hoogte waren van de naheffing, maar dat hij daarover in acht stappen gelogen had omdat het op 17 oktober al bekend was? Uit het Wobverzoek van de Telegraaf komt, ondanks dat het grotendeels is afgewezen, een duidelijk beeld van de paniek en het crisismanagement naar voren. Dat weten wij, omdat we zelf bij het Ministerie van Financiën hebben aangedrongen op snelle publicatie van de openbaar gemaakte documenten. Na de breek een inkijkje in hoe politici, voorlichters en ambtenaren achter de schermen van de naheffing met de handjes in de lucht licht panikerend om brandende prullenbakjes heen rennen. Het is een beetje technisch gepuzzel, maar wie wil weten hoe het volk wordt belazerd rond de EU naheffing door MinFin en MinPres, moet vooral even doorklikken. We proberen het zo simpel mogelijk uit te leggen... Update 20u30: Interpellatie aangevraagd door PVV in de Eerste Kamer. Iedereen was vóór, maar alleen omdat het niemand boeit: het debat volgt pas in januari, als Juncker al lang lachend zit te zuipen op onze kosten. Video: Marjolein Faber teleurgesteld. "De Nederlandse burger is wel goed genoeg om te betalen, maar niet goed genoeg om geïnformeerd te worden." Spijker, kop. Mailen met het MinFin Eerst sms'ten we naar demense van het MinFin, om de Wob-documenten op te vragen. Die gaan normaliter meteen na openbaarmaking online, maar in dit geval werd dat "vergeten" (we geven ze het voordeel van de twijfel...). Dus ff mailen & sms'en, en dat op Twitter gooien om er een beetje druk op te zetten. Het werkte! Geertje van het MiNFin reageerde vlotjes en de documenten kwamen binnen. Uit de inventarisatie van de documenten die onder het Wob-verzoek vallen, blijkt dat er meer documenten geweigerd zijn dan dat er werden vrijgegeven. Toch geeft de lijst zelf, waarin emailverkeer op ambtelijk directieniveau gevoerd wordt, ook al iets heel opvallends weg. Kijkt u even naar het (door ons) blauw omkaderde document met nummertje 75. Dat is the smoking gun: verstopttussenlateremails.png Verstopt tussen mails van 24 oktober, zit een emailtje van 17 oktober (dat geweigerd is in het Wob-verzoek en waarvan de inhoud dus niet openbaar is). Hij komt van BZ/PV en dat staat voor 'Buitenlandse Zaken/Permanente Vertegenwoordiging'. De Nederlandse ambassade in de EU, zeg maar. Oftewel: dit is dé mail waarmee de naheffing werd aangekondigd in Den Haag. Volgens Dijsselbloem was hij de enige die hem ontvangen had. Later gaf hij toe dat de mail ook bij de ambtenaren van Rutte was bezorgd, maar dat de MinPres niet op de hoogte was gebracht door zijn personeel. (Daarover zometeen meer.) Dijsselbloem loog dus dat hij de enige was die de mail van de PV had gekregen. Hij ging echter, zoals hierboven aan de afkortingen te zien is, naar Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (MinFin/DFB), het Directoraat-Generaal Rijksbegroting (MinFin/DGRB), maar ook naar het Ministerie van Algemene Zaken (naar Rutte dus), naar Sociale Zaken (Asscher), Veiligheid & Justitie (Opstelten), OCW (Bussemaker), Economische Zaken (Kamp) én BiZa (Plasterk). MinFin, MinPres en NOG VIJF andere ministeries: heel Den Haag & z'n schoonmoeder wist dus dat er een naheffing aan zat te komen. Toch hield iedereen een week lang zijn waffel. Nu snapt u waarom de inhoud van de mail geweigerd is toen Pieter Omtzigt er - tot tweemaal toe - in de Kamer naar vroeg, en ook toen GeenStijl er een Wob naar deed werd de memo geweigerd. Gelukkig kunnen we dus uit de omschrijving van het geweigerde Document 75 leren dat Dijsselbloem loog. Hoeft-ie het zelf niet meer te ontkennen. Driftig mailverkeer vanaf 17 oktober Uit de inventarisatie (8 kantjes) van de documenten over de naheffing blijken nog twee andere opvallende zaken. Ten eerste: Er ontstaat vanaf 17 oktober onmiddellijk driftig mailverkeer tussen diverse ambtelijke afdelingen. Directeuren, hoge ambtenaren, de minister zelf: tussen 17 en 24 oktober gaan er minstens 112 mailtjes rond over de naheffing, waarover Dijsselbloem op 24 oktober letterlijk tegen een NOS-camera zei: “Blijkbaar is er een tabel op internet gezet, zonder dat er van tevoren iets over is gemeld aan de lidstaten. Dus ook in die zin zijn we verrast.” Dat was dus - u wist het al en nu weet u het zeker - wederom een dikke, vette leugen van de MinFin. Ten tweede: Op 20 oktober wordt er met een niet nader genoemde "EU lidstaat" gemaild over de naheffing. Zie plaatje hieronder. Vermoedelijk met Groot-Brittanië, gezien de Britse tijdsaanduiding "1:28 PM", ipv "13:28". Dat land moet ook nabetalen aan Brussel. Er is dus gezamenlijk overleg geweest over een plan van aanpak. Of gaf de Directie Fincanciële Betrekkingen (DFB) alleen maar door aan de Britten dat Nederland gewoon ging betalen..? Komen we niet achter: de inhoud van de mail is geweigerd, en dus niet openbaar. mailenmetdebritten.png Terug naar MinPres Mark We zouden nog terugkomen op de woorden van Dijsselbloem, die had gezegd dat MinPres Mark niet op de hoogte was van de naheffing, en pas tijdens de Europese Top van 23/24 oktober via de Financial Times leerde dat we moesten gaan bijbetalen aan Brussel. Welnu, Nummer 75 uit de inventarisatielijst, hierboven, spreekt dat in feite al tegen omdat iedereen & z'n moeder die memo van de NL ambassade in Brussel had ontvangen en je ons niet wijsmaakt dat Rutte dingen níet weet, die Bussemaker, Asscher of Kamp wél weten. Ook het vele emailverkeer over het onderwerp spreekt boekdelen. Maar er is meer bewijs. Onder de documenten die wél in het Wob-verzoek zijn geopenbaard, zit een memo van de Afdeling Begrotingsbeleid, d.d. 23 juni 2014, waarin aangepaste CBS-cijfers worden besproken die handelen over de herziening van de rekenmethodes voor BBP, EMU-saldo en EMU-schuld. Op basis van die nieuwe methode (ESA2010) is de naheffing tot stand gekomen. En wat staat er letterlijk, zwart op wit, in punt 7 van 7 op pagina 3 van 3 in die interne memo van 23 juni 2014? "Naar verwachting zal de Eurostat op 17 oktober 2014 de gevolgen van de revisie voor de bbp's van de lidstaten bekendmaken." BOEM! Dat is het bommetje. Als de MinPres niet op de hoogte was van een feit dat al vanaf 23 juni in Den Haag op de agenda stond, heeft hij héle luie ambtenaren die een héle onvolledige knipselkrant voor hem bijhouden, of (en dit lijkt ons waarschijnlijker) hij wist gewoon wél op (en vóór) 17 oktober van de naheffing. pagina3punt7.png Nog niet overtuigd? Neem dan even mee dat er in Bijlage II bij het wobverzoek een tweede inventarisatielijst zit, waaruit blijkt dat er tussen 28 maart 2014 om 13:10 uur: 1/559 en vrijdag 24 oktober 2014 om 17:51 uur: 559van559.png niet minder dan 559 emails over de nieuwe bbp-berekeningen en daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor Nederland heen en weer zijn verzonden in en rond Den Haag. Iedereen op het Binnenhof die nu nog zegt dat niemand het aan zag komen, mag u recht in den bakkes uitlachen. Kortom alsook concluderend We hopen dat we een beetje mist rond de naheffingssoap hebben kunnen wegblazen. Zoals hierboven duidelijk wordt, is er al heel lang heel veel overleg over de situatie, alleen hebben Dijsselbloem, Rutte en andere betrokkenen aan het Binnenhof naar buiten toe zo min mogelijk gecommuniceerd hierover. Er is politiek gezien namelijk geen enkele eer te behalen aan, en nauwelijks een goeie verklaring aan het volk te geven voor zo'n gigantisch bedrag dat even opgeëist wordt door Brussel. Daarom proberen PvdA en VVD er zo snel mogelijk vanaf te zijn - ongeacht of de berekeningen nou wel of niet kloppen, want ook dát is nog onduidelijk. Maar zo worden we dus geregeerd: door politici die zo veel mogelijk zwijgen, en die niet schuwen om glashard te liegen als ze wél hun mond open doen. Maar goed. Kijkt iemand daar, zeker na de schade die de democratie opliep tijdens de Kerstcrisis, echt nog van op? Een korte FAQ ter samenvatting: 1. Goed werk GeenStijl! Mogen we nou ons geld houden? Nee, natuurlijk niet. Die naheffing moeten we sowieso betalen. Brussel is onverbiddelijk. 2. Maar dat politici liegen en bedriegen, dat is toch geen nieuws? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel lekker als je dat kan onderbouwen met glashard zwart op wit bewijs, zoals hierboven verzameld. 3. Zeg, mogen wij zelf de documenten die hierboven beschreven worden ook nog even inzien, of houden jullie alles voor jezelf? Natuurlijk mogen jullie die inzien! Transparantie van bestuur & berichtgeving is ons allerhoogste streven. Alle wobdocumenten zijn mede dankzij onze aandrang keurig op Rijksoverheid.nl geplaatst door Geertje van het MinFin. 4. Zullen politici ooit hun leven beteren? Nee, daar gaan wij niet van uit. Alleen woordvoerder Geertje van Financiën is een baken van licht in een verder duister Den Haag. B5eBrp3CYAAxoYl.png Dijsselbloem in april: 'Geen naheffing'

Reaguursels

Inloggen

@barryvantiggele | 23-12-14 | 16:17
Met een sterke grondwet bedoel ik dat deze niet zomaar straffeloos terzijde kan worden geschoven als dit de politiek uitkomt. Zo zie je dat in Nederland de rechten van de burger steeds meer onder druk staan. Grootscheepse politie controles mogen door samenwerking met de Douane iedere Nederlander behandelen als crimineel. Door het gebrek aan een sterke grondwet waaraan nieuwe wetten getoetst worden zagen we ook de laatste dagen dat de democratie snel terzijde word geschoven als het om Brussel gaat. De macht had nooit overgedragen mogen worden aan de EU maar aangezien er geen sterke grondwet is die het verbied komen politici er mee weg. En daar ligt wat mij betreft het grote verschil: de Amerikaanse grondwet stelt duidelijke grenzen: tot hier gaat de macht van de overheid, en gaat de overheid over deze grens heen dan mag de burger desnoods met geweld de macht van de overheid afnemen.

potsenmakkert | 23-12-14 | 20:13

potsenmakkert | 23-12-14 | 10:05

Wat bedoel je met een 'sterke grondwet', want in de Verenigde staten wordt de grondwet hetzelfde behandeld als in Nederland. Het enige verschil is dat in Nederland de rechter de wetgeving niet aan de grondwet mag toetsen.

Verder wordt al jaren geprobeerd om het bindende referendum in de grondwet te krijgen, maar er is helaas nog geen partij geweest die dat als vooraanstaand speerpunt bij de verkiezingen opneemt. Op die manier zou het Nederlandse volk zich bij de verkiezingen kunnen laten horen over deze kwestie.

David keel merkt vind ik terecht op dat het probleem bij de controle van de tweede kamer ligt en niet bij de regering zelf.

barryvantiggele | 23-12-14 | 16:17

Ieder die stemt is medeschuldig/plichtig/dader.
Stemmen is toestemming verlenenen aan de poppenkast.
Sedert Lissabon is de souvereiniteit van een voormalig land aan een vreemde mogendheid overgedaan.
Nu nog stemmen is toestemmen met -a het overdragen van de souvereiniteit van de natie aan een vreemde mogendheid en -b nagesynchroniseerde poppenkast in ons theater.
Veel kapotter kan het niet Willem.

hallevvezool | 23-12-14 | 13:09

@david keel | 22-12-14 | 18:49
Het systeem deugd vind ik te kort door de bocht. In een systeem dat deugd zijn de uitwassen die we nu zien niet mogelijk omdat deze wettelijk afgeschermt zijn. In Nederland is dit echter niet het geval, er is geen sterke grondwet zoals de Amerikaanse Bill of Rights die persoonlijke vrijheid en de democratie garandeert en er zijn geen manieren om als volk de politiek te corrigeren met bindende referenda zoals in Zwitserland. Dat is een weeffout in ons systeem: er is teveel speelruimte voor politici om te konkelen en achterkamertjespolitiek te bedrijven ingebouwd. En als je politici die mogelijkheid geeft zullen ze die benutten: macht corrumpeert en veel politici breken liever dit land af dan macht uit handen te geven.

potsenmakkert | 23-12-14 | 10:05

Wat mij betreft is dit een reden om met pek en veren naar huis gestuurd te worden.

stierennek | 23-12-14 | 09:48

Kutsocialisten. allemaal.

80 | 23-12-14 | 05:13

"Godsamme" denkt Dijsselbloem en zijn kornuiten in het pluche in Brussel en Den Haag..."waar bemoeid het gepeupel zich mee? Laat ons nu gewoon lekker ons ding doen en ga kerst vieren! Het even lekker worden! Gaat het volk en het parlement zich er ook tegen aan bemoeien. Ik ga echt gewoon betalen want anders kan ik dat mooie baantje wel shaken!!!!"

Thorolf | 23-12-14 | 02:16

"Brussel is onverbiddelijk."
De naheffing is de consequentie van de afspraken die in Brussel gemaakt zijn door onze regering. "Brussel" is de optelsom van de regeringen van de lidstaten, niet een aparte macht.
Ongeloofwaardig, dat wel, dat onze minfin de naheffing niet zou hebben zien aankomen.

gutgutgut | 23-12-14 | 01:47

Je zou zeggen waar is het mis gegaan. Nou dat begon eigenlijk al bij het aantreden van dit eigenlijke kanslose kabinet afhankelijk van steun in de eerste kamer. Neem daarbij het verraad van de oppositie in de vorm van CU ,sgp en d666 en het was compleet dit faal kabinet. Helaas hebben we daardoor in de tweede kamer ook geen echte oppositie en is het werkelijk een poppekast geworden waarbij ook de eerste kamer met die poppekast is mee gaan doen door pure partij politiek inplaats van iets op inhoud te beoordelen. Daarbij begint dit kabinet ook nog zeer dictorale trekjes te vertonen en is liegen en bedriegen tot een nieuwe kunst verheven. Ja we kunnen wel stellen nederland is er politiek gezien nog nooit zo slecht aan toe geweest sinds WWII. Bij dit kabinet vergeleken is pinnokio zijn neus klein.

tweetybird | 23-12-14 | 00:32

Vigil | 22-12-14 | 18:49

Kan alleen maar zeer spannend worden als die disselbloem toch stiekem snel dat geld overmaakt. Dus eigenlijk klissen ze zichzelf weer zoals gewoonlijk. Neem daarbij dat er in january nog best wel het 1 en ander zal voorvallen wat het einde steeds dichterbij brengt. Denk dat die eerste kamer dan steeds meer gaat inzien dat ze volgens dit kabinet overbodig zijn geworden en de eerste kamer weg kan. Tsja partij politiek gaan voeren pakt slecht uit voor de heren en madams senatoren. Dat hebben ze ondertussen wel door. Ben benieuwd hoe ze het op nemen.

tweetybird | 23-12-14 | 00:24

Ons kabinet heeft totaal geen empathisch vermogen, een samenleving aan de rand van verdraagzaamheid, tolerantie is ver te zoeken, de individualiteit van mensen word vaak verward door een afkeer van bepaalde kenmerken. Onverdraagzaamheid uit zich in vele vormen als racisme, fundamentalisme, discriminatie van vrouwen, homofobie, blasfemie en dogmatisme.
Waarom heeft de politiek zo'n haast om de grote onvrede van het EUROPESE VOLK te vergroten, wat weten zij wel, gaat de bom barsten of moet de bom barsten?

hovawart | 23-12-14 | 00:15

Laten we wel zijn, die Dijsselbloem, nota bene de financiele man geweest van Europa, staat daar een beetje anderen (100% onterecht) te schofferen! Wat een schandalige vertoning!

old shaterhand | 22-12-14 | 22:47

Tja stelletje k$^%kiezers, jullie wilden toch zo graag communisten aan de macht...

lulleficatie | 22-12-14 | 21:52

1,1 miljard,een schijntje er hangt alweer een nabetaling in de lucht.
de financiele souvereiniteit is overgedragen aan brussel,het geheel krijgt een facistisch karakter
ondertussen steeds meer nieuwe euro biljetten
ik heb duitse biljetten in de handen gehad die waren aan 1 kant bedrukt.
zover zal het hier wel niet komen

soledad | 22-12-14 | 21:30

Alleen iemand met oogkleppen en oordoppen.

MonsantoSucks | 22-12-14 | 20:59

Is er hier iemand niet klaar met de VVD/Rutte?

Bad Ass Justice | 22-12-14 | 20:55

@Fijnstoffer | 22-12-14 | 17:07
De regering is niet het probleem. Het probleem is de tweede kamer, welke het recht en de plicht heeft de regering te controleren en corrigeren en daar iedere keer hopeloos in faalt.
Wat o.a. @Chiant | 22-12-14 | 17:24 | constateert is daarvan een gevolg, mooi verwoord, dat ook.
Het grote falen begint in de tweede kamer maar wat wil je als de middelmaat regeert.

david keel | 22-12-14 | 20:37

@appeltjesgroeneweide | 22-12-14 | 16:56
Klinkt misschien raar maar de tweede kamer is het hoogste democratisch gekozen orgaan in Nederland. Niet de regering, niet de koning(in), niet de raad van state en zelfs niet de eerste kamer (want indirect gekozen). Die zijn benoemd en hebben om die reden verantwoording af te leggen aan de tweede kamer.
Hét probleem in NL is dat de leden van de tweede kamer het belangrijkste deel van hun werk niet doen, het controleren en corrigeren van de regering. Dáár zit het crapuul.

david keel | 22-12-14 | 20:21

F*CK you dijsselbloem en rutte. het is wachten tot iemand tot wanhoop wordt gedreven door jullie gestuntel. kapot mogen jullie van mij

limburgs_frietjuh | 22-12-14 | 19:59

wat natuurlijk erg bizar is dat brussel wel geld over prostitutie en drugshandel wil vangen maar tegelijkertijd diezelfde handel en wandel wil verbieden. al die laffe gristendemocraten hebben geen moeite om hoeren- en drugsgeld uit te geven, zolang het maar viesbah, verboden is. gelukkig is de grand place een perfecte setting om t.z.t wat hoofden in rieten manden te laten rollen. elke corrupte bureaucratie vindt zijn ondergang. ook de europese.

minimá-armezusvan.. | 22-12-14 | 19:43

Het standpunt van de VVD in haar verkiezingsprogramma: "Minstens zo belangrijk is dat de Tweede Kamer de opstelling van de Nederlandse regering in Brussel effectief controleert. De Tweede Kamer moet dan ook vooraf bespreken welke standpunten de Nederlandse regering in Brussel in dient te nemen en dit achteraf kritisch toetsen. De VVD wil dat Nederland de Europese richtlijnen niet strikter implementeert dan wordt voorgeschreven."
en
"De VVD heeft daarnaast veel kritiek op de Brusselse bureau- cratie: de regelzucht, geldverspilling, inefficiëntie en de wijze waarop de Europese wetten en regels in veel lidstaten worden uitgevoerd. De Europese Commissie en het Europees Parlement zouden vooral hun huidige taken beter moeten uitvoeren. "

Dan verkiezingsprogramma PvdA 2012:
"Alle Europese lidstaten moeten de komende jaren hun financiën op orde brengen. De Europese begroting moet daarom ook omlaag. De Nederlandse bijdrage kan omlaag en de Nederlandse nettobetalingpositie dient te verbeteren. De EU-afdrachtkorting van 1 miljard euro wordt na 2013 gecontinueerd. De EU moet bezuinigen, onder andere door fors te korten op de veel te hoge salarissen van Europese ambtenaren en de buitenproportionele vergoedingen van Europarlementariërs. Het afschaffen van het reiscircus van Straatsburg naar Brussel kan boven- dien ook honderden miljoenen besparing opleveren."

De pvda belooft zelf een verlaging vd afdracht aan de EU. De VVD vindt zelfd dat eerst de kamer geraadpleegd moet worden.

De toezegging om de naheffing te betalen op "voorlopige niet definitief goedgekeurde cijfers" druist in tegen alles wat deze twee partijen vooraf aan de kiezers hebben beloofd.

Voor straf moeten Rutte en Samsom de programma's 1000 keer overschrijven voor ze weer een besluit mogen nemen wat mij betreft....

Tee Of Cup | 22-12-14 | 19:42

(Vrij naar SPQR): SPQB Senatus Populusque Brusselanus

telelezer | 22-12-14 | 19:37

-weggejorist-

Bananus01 | 22-12-14 | 19:36

Ach, het is allemaal een zionistisch complot, zegt mijn moslim buurman

telelezer | 22-12-14 | 19:35

Keep the Wob alive! Geen wonder dat de boven ons gestelden aan de Wob willen morrelen, als er al zoveel bekend wordt op basis van gegevens die ze NIET willen verstrekken.

Guido | 22-12-14 | 19:32

Dit arrogante medogenloze afbraakkabinet is te smerig voor woorden.
Democratie betekent: doen wat (de meerderheid van) een volk wil en niet precies het omgekeerde en hen daarnaast ook nog lafhartig verkwanselen aan een andere regering (die van Brussel).
In de oorlog noemde men dit landverraders!

telelezer | 22-12-14 | 19:30

Wel lullig veur de keuning. Die had net zijn kerstspeech af met zijn standaard democratie dweep.
De hogere macht dan de keuning is de EU gouverneur en de wet die boven de grondwet uitgaat is de Europese grondwet. Dit land is geen soeverein land en het moet luisteren naar de EU commissie. Het EU parlement is een fopparlement. Ergo, U woont in een dictatuur waar de politiek net doet alsof het niet zo is en waar U niets meer te zeggen heeft. Trek alvast maar een jurk aan, heren, do alvast maar een zak an, dames, U wordt namelijk volgens de EU resolutie van Strasbourg beroofd van Uw identiteit en U wordt onderhorig aan de islam. Schrap de rest dus ook maar, Keunig-zonder -volk-en-zonder-land! (Of wees een kerel en doe een heldhaftig: Daar rekent echt niemand op).

eastender | 22-12-14 | 19:28

Ach v. Rossem en Wilders,jullie hebben toch allang in de gaten dat Nederland zijn soevereiniteit overgedragen heeft aan het "Brusselse Rijk"(SPQB) als erfgenaam van het Romeinse Rijk(SPQR).Den Haag is meer dan toeschouwer of slaaf hoor.Het is zelfs de schepper,steunpilaar,promotor en handhaver van dat Rijk.Of het volk er mee eens is,is het nooit gevraagd maar het heeft wel indirect gedoogd. Hoezo ? We hebben steeds op (te) vele partijen gestemd die nooit dwars gelegen hebben.De basis van het bestaan van de SPQB vormt de ondergang van het 3e rijk en de wil dit werelddeel uit zijn as te laten herrijzen.Helaas dat lukte maar ten dele omdat het een te hoge prijs betaalde door de te vele graaiers.En wie zijn die graaiers ? Wat dacht je bv. van de beursspeculanten ? die zichzelf trakteren op een einde-jaars-rally die geen enkele relatie aantoont met de financieel/ economische crisis die onverminderd doorgaat.Kortom: Schorem beheerst de gelederen en de prijs van elke heffing wordt betaald,jaar in jaar uit.

Dolphi | 22-12-14 | 19:28

Ik verafschuw geweld.
Maar er komt een dag dat er wat mensen RAF ideeën krijgen.

Kroepoeksclan | 22-12-14 | 19:26

@ZZP-er | 22-12-14 | 19:15
Dat weet ik al.
Maar wat gaan we er mee doen? Duidelijk is dat de kliek in Den Haag het plebs niet serieus neemt en continue de beginselen van onze democratische rechtsstaat met voeten treedt.
En nu?

david keel | 22-12-14 | 19:24

@Vigil | 22-12-14 | 19:01
1 woord: Bilderberg!

david keel | 22-12-14 | 19:21

david keel | 22-12-14 | 18:49
Ja, klopt!

ZZP-er | 22-12-14 | 19:15

Alle moties en voorstellen van Wilders worden afgewezen. Puur omdat hij van de PVV dat is. Wordt blijkbaar niet serieus genomen, daarmee nemen ze de miljoenen stemmers ook niet serieus.
Dat zal na de Statenverkiezing wel veranderen. Dus Geert, hou nog even vol, want straks worden de rollen omgedraaid.

ZZP-er | 22-12-14 | 19:14

@david keel | 22-12-14 | 18:56
Inderdaad, het kan tegenwoordig uitgelegd worden als: 'Ik zal graaien'.

AllSeeyingEye | 22-12-14 | 19:07

david keel | 22-12-14 | 18:56
Je schrijft heel rake dingen. Het is dan ook nauwelijks te bevatten, dat de koning bij zijn inhuldiging zei, dat hij het soevereine koninkrijk zou handhaven etc. "Je maintiendrai", heeft
tegenwoordig wel een heel bijzondere betekenis...

Vigil | 22-12-14 | 19:01

@Sexpresso | 22-12-14 | 16:39
Artikel 91 van wat? Klinkt als het statuut van het koninkrijk.
Volgens dit statuut wordt geen hogere macht geduld dan zijne (of hare) majesteit. De term daarvoor is hoogverraad.

david keel | 22-12-14 | 18:56

Zou de democratie als staatsgevaarlijk gezien worden door het cabinet? Zomaar een vraag die ik nog eens uit de hoek van de VARA, de NOS en de Volkskrant hoop te horen.

Prze***walski | 22-12-14 | 18:55

Vigil | 22-12-14 | 18:49
Foutje: meg moet zijn mag.

Vigil | 22-12-14 | 18:53

De interpellatieaanvraag van de PVV in de Eerste Kamer wordt gesteund door andere partijen, maar meg niet vanavond gehouden worden omdat men (o.a. PvdA en VVD) niet vindt, dat het spoedeisend is, daar er in de Tweede Kamer al over gediscussieerd is. Nu zal die interpellatie ergens in Januari gehouden worden.
De Eerste Kamer heeft zichzelf schijnbaar al afgeschaft...

Vigil | 22-12-14 | 18:49

@De Libertariër | 22-12-14 | 16:33
Djeez, ik dacht dat ik verbitterd was maar vergeleken bij u ben ik het zonnetje in huis.

Maar goed. De rechtstaat is helemaal het probleem niet. Zoals het ooit is opgezet zou het prima functioneren.
Het zijn de totale nitwits in Den Haag die het democratische systeem verkrachten, o.a. door:
1. Voor de eerste en tweede kamer worden personen gekozen, geen partijen. Dat deze personen zich onderwerpen aan de partijdoctrine is het grootste manco. Leden van de eerste en tweede kamer moeten, zonder last of ruggespraak, kunnen functioneren. Dáár gaat het al mis.
2. De regering is niet gekozen maar benoemd en heeft daarom verantwoording af te leggen aan het volk. Het volk wordt vertegenwoordigd door de leden van de tweede kamer welke de regering hoort te controleren én corrigeren. Dáár gaat het ook mis.
3. De overheid in het algemeen hoort dienstbaar te zijn aan het volk. Daarbij hoort een maximale transparantie zodat het volk zich zelf een mening kan vormen over de juistheid van beslissingen. En daar gaat het helemaal fout.

Het systeem deugt. De verkrachters er van zouden asap tegen de muur gezet moeten worden.

david keel | 22-12-14 | 18:49

Ja jammer genoeg wel. Anders had dit corrup te zooitje er nooit lang gezeten.

Stargate | 22-12-14 | 18:48

Ankie Broekers (VVD) heeft als voorzitter net de overbodigheid van de Eerste Kamer bevestigd.

smdyasc | 22-12-14 | 18:48

@marcoplarco | 22-12-14 | 16:27
daar is een revolutie voor nodig, maar dat heb ik al zo vaak geroepen. Het is de enige manier om alles weer recht te trekken. maar ja, dat wil niemand. Dan houdt het dus op.

Revolutie in een land:

- waar mensen hun hoofd omdraaien als ze een Bontkraagje iemand in elkaar zien trappen. Het is immers geen familielid.
-waar mensen wakker worden van de herrie wanneer er iemand een auto openbreekt, maar niet de moeite nemen om 112 te bellen. Het is immers niet hun auto.
-waar mensen gaan staken omdat ze salaris compensatie willen voor de levensbehoeften die alleen maar hoger worden, maar denken, ach ja... Ik kan best rondkomen.
-waar mensen alleen aan zichzelf denken. Ze hebben het toch best goed en niets te klagen.

Sterkte en veel succes.
Revolutie in Nederland is een Utopie. Bij de eerst komende verkiezingen gaan alle lemmingen weer dezelfde koers, dezelfde partij, dezelfde afgrond.

AllSeeyingEye | 22-12-14 | 18:46

De Koreaanse Slet | 22-12-14 | 18:31

Hmmm u bent niet echt erg slim geloof ik. Hwt kost ons geld om nu te betalen. Hoe later je betaald hoe meer dat geld oplevert. En we dus iets minder kwijt zijn. Zeg maar die naheffing kun je zo weer teniet doen. Door de rente over dat bedrag. Want het bedrag is 647 miljoen en met de heffing 1.1 miljard omdat er uitstel is gegeven. Voor de rest komt er niks meer bij dus later betalen is dus veel gunstiger. Maar ja de heren hebben schimmig gedaan en willen er daarom snel vanaf. Omdat ieder relletje nu einde pluche kabinet kan beyeken. Want zo staat het er nu voor. En dat redden mag ons dus gewoon weer geld kosten. Schijt aan het volk noemen ze dat. En waarvoor. Om in het pluche te blijven zitten. Want als je naar het landsbelang gaat kijken dan is het valken van dit bagger kabinet echt in het landsbelang. Laten we desnoods maar eens een jaartje een zaken kabinet hebben. Kan nooit slechter zijn.

tweetybird | 22-12-14 | 18:45

@Bakito | 22-12-14 | 18:31
Nee, ingrijpen in de markt is marxistisch. Zo complex is het allemaal niet. Gewoon het verschil tussen een vrije markt en een plan-economie, vrij basaal.

Russells Teapot | 22-12-14 | 18:41

@De Koreaanse Slet | 22-12-14 | 18:35
Ehm, nee, helemaal niet. Zoals gewoonlijk lees je weer allemaal dingen die er niet staan. Maar goed, ik heb wel geleerd dat we van jou niet te veel hoeven te verwachten. Het is uiteindelijk allemaal immers de schuld van Poetin, nietwaar?

Russells Teapot | 22-12-14 | 18:40

Russells Teapot | 22-12-14 | 18:23

Jij dacht zeker dat de overheid ingreep om jouw spaarrekening van laten we zeggen een paar duizend euro veilig te stellen. Man. Je begrijpt er niets van.

De Koreaanse Slet | 22-12-14 | 18:35

Russells Teapot | 22-12-14 | 18:26

LOL jij hebt het echt niet begrepen.

De Koreaanse Slet | 22-12-14 | 18:32

Russells Teapot | 22-12-14 | 18:26
Hahaha, ja de hardwerkende arbeider niet, maar de monetaire zakkenvullers wél steunen is typisch marxistisch. *facepalm *

Bakito | 22-12-14 | 18:31

Ja. En nu. De rekening moet je toch betalen. Dit is niet bepaald Watergate. Ik maak deze week ook nog e.e.a. over aan naheffingsaanslag gedoe. Boeien. Knap staaltje trollen van de overheid daar niet om maar verder nutteloos.

De Koreaanse Slet | 22-12-14 | 18:31

Nederland begint steeds meer op een bananenrepubliek te lijken. Liegen, bedriegen, manipuleren, ontkennen, draaien. Je moet het allemaal kunnen als PvdA politicus. Democratie is niet bestemd voor het gewone volk.

ad melkert | 22-12-14 | 18:31

@Bakito | 22-12-14 | 17:35
"Een loodgieter en timmerman die failliet gaat kunnen de typhus krijgen. De overheid steunt alleen de vriendjes van Nijenrode blijkbaar. "

Ja, en daarom is de overheid links en niet rechts. Want bij rechts is iedereen die failliet gaat evengoed de sjaak. Het is typisch links beleid om in te grijpen in de markt en de één wel en de ander niet te steunen.

Russells Teapot | 22-12-14 | 18:26

Het bewijs dat tweede kamerleden ook geenstijl lezen

Stargate | 22-12-14 | 18:26

@lingo star | 22-12-14 | 17:35
Het van overheidswege ingrijpen om te voorkomen dat banken omvallen is het minst rechtse beleid wat er bestaat, lijnrecht tegengesteld aan het idee van een vrije markt.

Russells Teapot | 22-12-14 | 18:23

Nou even zomaar een idee he...
Als heel veel mensen rapporteren dat er misbruik wordt gemaakt van een bankrekening, dus fraude (bijvoorbeeld een oplichter op marktplaats), dan kan de bank die rekening blokkeren.
Misschien kunnen we de stagair bij de bank (ik meen RBoS) de rekening van MinFin laten blokkeren, op z'n minst tot en met nieuwjaar. 't zou een geniale stunt zijn als we 't voor elkaar krijgen.

Mastermattie | 22-12-14 | 18:21

Bakito | 22-12-14 | 17:22

Bakito in dit geval de vinger geven is +1000
Eens een sukkel blijft een sukkel. Zelf pillen werken schijnbaar niet. Af en toe is het echt een achterlijk batje. Dit heeft werkelijk niks met pvv te maken maar meer met volksverlakkerij en toevallig is de pvv die daar wat aan wil doen. Het had net zo goed omzigt kunnen zijn of een andere partij. Want het begint gewoon de spuigaten uit te lopen. Dit kabinet begint als een dictator te regeren . Probeert de eerste kamer buitenspel te zetten en hebben schijt aan het gehele volk. Zelfs aan jouw. Ik begrijp dat je tegen de pvv bent. Maar je moet ook wel eens daarom heen kunnen kijken als iets ons allemaal aangaat en het kabinet echt te ver gaat. Nou dit is zoiets waar het kabinet werkelijk te ver gaat. Het is niet hun geld maar ons geld. Van iedere nederlander. Ook dus van jouw.

tweetybird | 22-12-14 | 18:21

tweetybird | 22-12-14 | 18:12
dat ben ik met u eens, maar ja, het kan alleen door ze af te zetten

Stargate | 22-12-14 | 18:21

Een zakenkabinet?
Daar heb ik al veel eerder voor gepleit.
Maar dan niet met egomanische clowns als Scheringa en Wilders.
Haal gerust Verwaayen en Marijnissen. Die zijn goed warmgelopen!
einde van de domheid | 03-03-09 | 09:21 |
| Dirk Scheringa: "Let maar op. Ik word crisisminister"
Einde van de Domheid | 22-12-14 | 17:50
---

Ja, dat zou een voorlopige oplossing kunnen zijn.

appeltjesgroeneweide | 22-12-14 | 18:20

bArAbAts | 22-12-14 | 16:29

Tuurlijk niet joh. Je hebt helemaal gelijk. Laat alles maar lekker schimmig. Oeps u bent vast een aanhanger van dit kabinet. Een kabinet dat op omvallen staat en geen relletjes meer aankan. Waarschijnlijk is dat feit dat u roept oude koeien uit de sloot halen. Helaas het zijn toch echt nieuwe koeien. We hoeven pas voor september 2015 te betalen dus waarvoor zoveel haast. Nu betalen betekent dat het ons extra kost. Geld vasthouden tot de laatste dag levert geld op. Maar dat wist u natuurlijk niet. Nee we worden gewoon als burger weer opgelicht door dit kudt kabinet dat steeds meer als een dictator te werk gaat en ons burgers een hand in ons reed douwt. Wordt tijd dat dat andersom wordt en wij dit kabinet een schop tussen hun kerstballen verkopen. Blauwe ballen lijken mij in dit geval mooi. Het wordt tijd dat we laten zien het niet meer te pikken.

tweetybird | 22-12-14 | 18:12

@bArAbAts | 22-12-14 | 16:29
U mist hier volledig het punt.
Dat is: Als je niets te verbergen hebt dan kun je openheid van zaken geven. Doe je dat niet dan heb je (vrijwel altijd) iets te verbergen. Voor burgers een vrije keuze, regeringen die geen openheid van zaken geven zijn per definitie onbetrouwbaar.
En moeten met pek en veren het land uit geflikkerd worden, dat ook.

david keel | 22-12-14 | 18:10

Is er iemand die tweedehands guilottine's te koop heeft?

Ja echt ik ben het | 22-12-14 | 18:08

marcoplarco | 22-12-14 | 16:27
daar is een revolutie voor nodig, maar dat heb ik al zo vaak geroepen. Het is de enige manier om alles weer recht te trekken. maar ja, dat wil niemand. Dan houdt het dus op.

Stargate | 22-12-14 | 18:07

DE PVV zal alleen maar groter worden!!!

upgent | 22-12-14 | 18:07

@marcoplarco | 22-12-14 | 16:27

Een rechter die zich bevoegd acht.
Nederland heeft geen constitutioneel hof dat toetst aan de grondwet. Zelfs dát hebben die ratten goed voor elkaar.

david keel | 22-12-14 | 18:05

Smarties | 22-12-14 | 17:54
U moet niet alle libertarische lectuur geloven... Zucht...

Rest In Privacy | 22-12-14 | 18:05

Nederland is niet meer! Europa heeft haar opgegeten. Met dank aan Den Haag! De uitslag van dat referendum was duidelijk. Maar Den Haag gaf Nederland toch weg!
RIP!!

upgent | 22-12-14 | 17:58

Een politiek gilde/elite die geen enkele boodschap heeft aan de wensen of belangen van het volk, die riskeert het enige wat dat volk daarna nog over blijft.
Ik gok dat deze onbetrouwbare autisten gokken dat het volk het nog niet slecht genoeg heeft om de guillotine uit het museum te halen.

Tot dan, eerwaarde socialistische- en Gutmenschen adelstand.

Jan Passant mk2 | 22-12-14 | 17:57

@[x] Ongeschikt | 22-12-14 | 17:25
.
Klopt en dan ook nog eens, voor degenen die goed opgelet hebben, ruim een kwartier voor het sluiten van de stembureau's de PvdA en de VVD elkaar al feliciteren met de overwinning en de blunder om al voordat er uberhaubt voldoende stemmen waren geteld in Amsterdam daar de uitleg van te weten en dan diezelfde blunder, net als Rutte, weg te lachen en zonder blikken en blozen de volgende oplezen...
.
Die hele TK-verkiezing in 2012 is doorgestoken kaart en enkel en alleen om er voor te zorgen dat de PVV geen enorme verkiezingsoverwinning te laten betalen.
.
Vervolgens kwam Plassterk (PvdA?) met het grandioze om de stemcomputers opnieuw te gaan introduceren want dat zou het allemaal zo gemakkelijk maken. Ja voor het plegen van verkiezingsfraude en zeker niet voor waarheidsgetrouwe verkiezingsuitslagen...

Lum-chan | 22-12-14 | 17:56

@lingo star.
Interventie van de staat in de economie is communisme. Of die banksters nu rechts stemmen of niet. Terwijl u nog steeds loopt te mijmeren over links en rechts. Zijn links en rechts tot een monsterverbond gekomen om u financieel totaal kaal te plukken. Linksom en rechtsom. De totale overheid is de vijand. Vergeet partijen.

Smarties | 22-12-14 | 17:54

En dat terwijl allang bekend is dat de EU gaat imploderen! Met die wetenschap onze welvaart toch gewoon over de grens te blijven pleuren is gewoon te gruwelijk voor woorden.

Arnold9638 | 22-12-14 | 17:51

Hopelijk wordt het normaal dat we wekelijks wat executies hebben van onze politieke bestuurders. De enige manier om deze pluchplakkers te verwijderen.

JJ_PP | 22-12-14 | 17:51

Een zakenkabinet?
Daar heb ik al veel eerder voor gepleit.
Maar dan niet met egomanische clowns als Scheringa en Wilders.
Haal gerust Verwaayen en Marijnissen. Die zijn goed warmgelopen!
einde van de domheid | 03-03-09 | 09:21 |
| Dirk Scheringa: "Let maar op. Ik word crisisminister"

Einde van de Domheid | 22-12-14 | 17:50

@Bakito | 22-12-14 | 17:30
Laat ik verstandig zijn en me beperken tot een reactie op het zinnige en inhoudelijke deel van uw tegel:

Chiant | 22-12-14 | 17:50

Kaas de Vies | 22-12-14 | 16:21
NL heeft er in het verleden voor getekend dat NL ieder bedrag aan Brussel zal betalen waar Brussel om vraagt. Als ze 1000 mld willen hebben, dan moeten we dat betalen.

deluiegriek | 22-12-14 | 17:49

ZZP-er | 22-12-14 | 17:29
Vandaar dat ik het 5 jaar geleden ook al zei :)
Dank voor het delen van deze mening!

Einde van de Domheid | 22-12-14 | 17:48

toetanchamon | 22-12-14 | 16:36 - en ik droomde weer dat de overheid de EU zo snel betaalde om te voorkomen dat alle ins en outs van een bijkans koninklijk kinderpornonetwerk op straat gegooid zou worden en de schuldigen gestraft. Net of onze overheid dergelijke viespeuken beschermt, het idee alleen al.

Inka6786 | 22-12-14 | 17:47

Het is toch de omgedraaide wereld?
'Wij' de burger selecteren en betalen mensen om zo goed mogelijk wat algemene zaken te regelen en vervolgans gaan ze overal 'geheim' op schrijven.

Wie toetst of al dat geheime gedoe wel in het landsbelang is en niet in het belang van de bonus van Dijsselbloem (topjob bij de EU) en Rutte (topjob bij ...)?

Dat enorme gehalte aan geheime informatie ondermijnt de democratie.
Zo.

Guy Veropzoudten | 22-12-14 | 17:46

Divide & Conquer, zoals een zeker iemand een tijdje geleden zijn volk een rad voor ogen draaide. Als de betaling aan Brussel doorgang vindt, werkt het dus nog steeds; problemen/randverschijnselen er omheen creëren om zo de aandacht af te leiden (divide) en niet gewenste maatregelen er doorheen te loodsen (conquer).

immers&daarentegen | 22-12-14 | 17:43

bArAbAts | 22-12-14 | 16:29

Normaliter zou ik het met jou eens zijn, afspraak = afspraak.

Maar op dit punt gaat het bij de EU gruwelijk fout. Afspraken worden continue geschonden, het schenden van de non-bailout clausule, geen monetaire financiering terwijl Draghi staatsobligaties wil opkopen, de Europese Commissie die landen als Frankrijk en Italië niet durft aan te pakken. En in dit perspectief bekeken is het belachelijk dat Nederland wel de naheffing moet betalen. Wanneer minister Dijsselbloem de naheffing op een transparante manier kan uitleggen kan hij dit toch gewoon toelichten in de 1e kamer? En waarom dan zo krampachtig omgaan met het WOB-verzoek? Het lijkt erop dat Jeroen Dijsselbloem deze politieke bananenschil zo snel mogelijk weggewerkt wil hebben en dat is een zeer slechte zaak in een democratie. Politici behoren verantwoording af te leggen, simple as that.

therealbraindump | 22-12-14 | 17:42

participatie maatschappij in werking, wij de Burgers betalen 1.1 miljard, voor mooie baantjes voor onze hardzuigende Politici. werkt prima.

EARP | 22-12-14 | 17:38

Russells Teapot | 22-12-14 | 17:32
Een loodgieter en timmerman die failliet gaat kunnen de typhus krijgen. De overheid steunt alleen de vriendjes van Nijenrode blijkbaar.

Bakito | 22-12-14 | 17:35

Russells Teapot | 22-12-14 | 17:32
Natuurlijk, want de meeste bankiers zijn zo rechts en neoliberaal als ik weet niet wat. De gemiddelde SP-stemmer zit daar echt niet op te wachten.

Rest In Privacy | 22-12-14 | 17:35

@glasya | 22-12-14 | 16:23
@GS hear hear!

AsEl | 22-12-14 | 17:34

@Kaas de Vies | 22-12-14 | 16:21
Oh, DIT gaat door democratisch merg en been?
ALLES wat dit kabinet doet gaat door democratische merg en been, begon zelfs al VOORdat ze begonnen

AsEl | 22-12-14 | 17:33

@Bakito | 22-12-14 | 17:30
"de miljarden aan belastinggeld die in de bodemloze rechtse graaiputten moest worden gekieperd"

Ja, want belastinggeld gebruiken om omvallende banken op te vangen is heel erg rechts en neoliberaal beleid.

Zucht.

Russells Teapot | 22-12-14 | 17:32

kanon0503 | 22-12-14 | 17:26
Je hebt volkomen gelijk.

Vigil | 22-12-14 | 17:31

@glasya | 22-12-14 | 16:23
Ja gráág zelfs!! Ik stort desnoods 50 euro voor mijn part. Ik erger me al jaren mateloos aan de dikke schijt die de overheid tegenover de burger heeft… tijd om het vuil buiten te zetten dus. Desnoods een samenwerking tussen Burgercomité, Geenstijl, Joost Niemoller en Geennieuws of zo. Alles zolang dat tuig er maar uitgewerkt kan worden.

kanon0503 | 22-12-14 | 17:30

Chiant | 22-12-14 | 17:24
Whahaha, nee man. Met de bankencrisis en de miljarden aan belastinggeld die in de bodemloze rechtse graaiputten moest worden gekieperd werd wederom duidelijk dat niet de sociaaldemocratie of de Vara de toon zet in ons land, maar nog steeds het neoliberale tuig.

Bakito | 22-12-14 | 17:30

Einde van de Domheid | 22-12-14 | 17:20
Is ook steeds mijn mening. Maar de huidige politieke elite zal dit nooit toestaan want dan hebben zij niks meer in te brengen.
Alleen een totale chaos door een zodanige verkiezingsuitslag zou hun kunnen dwingen om een zakenkabinet te accepteren.
Overigens hadden we dit al 5 jaar eerder moeten hebben, dan zaten we nu niet in zo'n diepe crisis.

ZZP-er | 22-12-14 | 17:29

@glasya | 22-12-14 | 16:23
Dat zou ik ook een goed idee vinden. Ik merk dat ik gefrustreerd begin te raken met GS: natuurlijk is het fantastisch dat ze deze misdaden van de politici tegen de bevolking aan de kaak stellen, maar kom eens met ideeën om er wat tegen te DOEN! Van ons verontwaardigde gemekker hier aan de zijlijn liggen ze in Den Haag echt niet wakker.

Hoe verwijderen we dit menselijke vuilnis uit het binnenhof? Waar kunnen we onze aanklachten deponeren? Hoe kunnen we PvdA- en VVD-bestuurders persoonlijk aansprakelijk stellen hiervoor, en hen dwingen hun gegraaide geld tot de laatste cent terug te betalen?

Russells Teapot | 22-12-14 | 17:27

Kan iemand wat aan deze arrogante klootzak van een
Dijsselbloem doen?

Hij krijgt toch echt wel een beetje teveel eurofiel neoliberale allures met zijn obsolete partijtje.
Het wordt tijd dat zijn godendom wordt beëindigd.

4609 | 22-12-14 | 17:26

@Vigil | 22-12-14 | 17:23
Inderdaad… het grote gros van de media in Nederland is al net zo schuldig en schofterig als de overheid zelf. Er wordt amper degelijk onderzoek gedaan, alles wordt klakkeloos overgenomen van o.a. het ANP, er wordt niet eerlijk en fatsoenlijk geschreven over de leugens áls er al wat geschreven wordt… de media is meer de h**r van de overheid geworden dan dat het eerlijke en fatsoenlijke voorlichters zijn voor het volk.

kanon0503 | 22-12-14 | 17:26

Jongens begrijp het nou één keer... In Den Haag (PvdA/VVD/D66) Heeft men schijt aan de burger. En stemmen? Alsof dat wel democratisch verloopt. Samen 20 zetels in de peilingen van 2012 maar toch 80 zetels bij de uitslag. U gelooft dat nog? Ik niet dus.

[x]-Ongeschikt | 22-12-14 | 17:25

En het overgrote deel van de oppositie grijpt niet in gezien de peilingen en daarmee hebben zij eigenlijk net zoveel boter op hun hoofd als Jeroen Leugenbloem en Mark Jokke zelf. Al kost het de samenleving miljarden, op dat stoeltje zitten zullen ze.

je postbode | 22-12-14 | 17:24

@gamlakuk | 22-12-14 | 17:04
De VARA is geen bevriende omroep van de PvdA, de VARA is een integraal onderdeel van de PvdA. Of beter geformuleerd: er bestaat een elitaire baantjescarrousel onder de dekmantel van sociaaldemocratie. Deze term heeft de elitaire baantjescarrousel gekaapt uit het voormalige (in essentie) nobele gedachtegoed van Willem Drees Sr.

Sociaaldomocratie is een industrie verworden met verschillende bedrijfstakken. Het primaire product van deze industrie is het creëren van goedbetaalde banen vanuit taxpoet. Dat is ook de reden dat het bedrijf sociaaldemocratie zulke sterke roots in de politiek heeft.

De politieke tak van het sociaaldemocratisch bedrijf heet PvdA. Hun media/propaganda/psychologische operaties/voorlichtingstak heet VARA. Hun (pseudo)wetenschappelijke takken heten Radboud, UvA en Wiarda Beckman. Daarnaast domineren zij allerlei zelfverzonnen relevante planbureaux, zoals het SCP en van die milieu-, sociaal- en gezondheidsdingen. Want maatschappelijk verantwoord: en dan is het per definitie goed. No questions asked.
Zo hebben ze overal hun tentakels.

De inmiddels volstrekt demente, maar in zekere kringen nog steeds graag geziene gast van Agt is overigens een CDA'er. Althans nog steeds lid van die partij tegenwoordig, geloof ik.

Chiant | 22-12-14 | 17:24

Bij nader inzien is het eigenlijk toch wel een gouden deal.
En ook een soort van sollicitatie.
Voor een eventueel toekomstig vet betaald baantje van €23000.- per maand betaal je 1,1 miljard uit de zakken van het volk.
Voorwaar, een koninklijke bijdrage.

Dostranamus | 22-12-14 | 17:24

(c)ZWITSUL | 22-12-14 | 17:17
Je hebt meer dan gelijk. Ik erger mij al jaren aan de media in Nederland ook wb de melding van zaken in het buitenland, zeker als het iets te maken heeft met moslims, immigratie en EU worden zo veel mogelijk uit het nieuws gehouden en/of gebagatelliseerd.
Het is veel triester dan menigeen denkt.

Vigil | 22-12-14 | 17:23

Maar zo worden we dus geregeerd: door politici die zo veel mogelijk zwijgen, en die niet schuwen om glashard te liegen als ze wél hun mond open doen.

Waarneem alles maar publiceer alleen het goede.

Dit valt voor politici onder: "Onder de pet houden" en dat werkt al sinds mensenheugnis.

John Doorzon | 22-12-14 | 17:23

PVV de vinger geven altijd +1

Bakito | 22-12-14 | 17:22

@Nomen | 22-12-14 | 17:18
We hadden sowieso uitstel tot betaling tot laat 2015, zónder rente. Dus die dagen uitstel had niets uitgemaakt.

kanon0503 | 22-12-14 | 17:22

Schreeuwen heeft geen zin. Als het niet strafbaar is wat Dijsselbloem en Rutte gedaan hebben, dan kunnen we het woord "rechtsstaat" wel uit het woordenboek schrappen.

Het landsbelang is verkwanseld, parlementen zijn voorgelogen en genegeerd en in een tijd van crisis mogen de zwakkeren in de samenleving nog eens wat extra aftikken, en waarom allemaal? Omdat Rutte en Dijsselbloem lucratieve baantjes willen bemachtigen in Brussel, die ze kunnen kopen met belastinggeld. Heel Nederland mag kreperen, als deze twee heren in ruil daarvoor lekker belastinggeld kunnen graaien in de toekomst. Standrechtelijke executie is nog te goed voor deze twee landverraders.

Verder vind ik dat we iedereen die de volgende verkiezingen VVD of PvdA stemt kaal moeten scheren en op een strontkar door de straten moeten laten paraderen.

Russells Teapot | 22-12-14 | 17:22

De VVD heeft mijn sympathie, maar we moesten maar direct door naar een zakenkabinet met de meest geschikte ministers uit ALLE partijen.
Ook is er de vraag of het dubbelmandaat (NL Minfin en EU Minfin) gehandhaafd kan blijven!

Einde van de Domheid | 22-12-14 | 17:20

Ze (PvdA, VVD e.d.) doen er in december wel dagelijks hun best voor om zichzelf een nóg slechtere naam te bezorgen. Ze zijn verplicht zich aan het WOB te houden, en ze zijn verplicht zich aan de wet en democratie te houden. En laten die 3 dingen nu net precies zijn waar ze compleet schijt aan hebben. Democratie betekent niets, maar dan ook écht helemaal niets, voor deze schoften. WOB'je? Gewoon negeren. Eerste Kamer? Gewoon negeren. Tweede Kamer? Gewoon negeren. Democratie? Gewoon negeren. Dat een AMvB alleen voor nóódgevallen bestaat? Gewoon negeren… kortom. Da fuc met alles wat Nederland is. Gewoon voorover bukken en je vuistdiep laten nemen, want de grootmachten der leugenaars komen over je heen gekropen richting Brussel.
_
Nu zijn Nederlanders tegenwoordig lui en totale faal met lands-brede protesten, die banger zijn om hun baan te verliezen (ik net zo goed) dan dat ze opkomen voor hun normen en waarden (ik niet), maar er komt een tijd dat het genoeg is geweest en dat er hommeles onstaat. Persoonlijk kan 't me niet snel genoeg gebeuren. De overheid heeft de democratie én de burger te respecteren. In elke vorm.

kanon0503 | 22-12-14 | 17:20

De eurofiel neoliberale arrogantie en totalitair streven neemt hand over hand toe.

Tijd voor defenestraties

Dit moeten we echt niet langer tolereren
Geen weigerachtige achterkamertjes politiek meer.. weg met deze gangsters.

4609 | 22-12-14 | 17:19

Waarom 30 december en niet 31 december? Scheelt ongeveer 40.000 euro aan rente. Ik hoop dat na al jullie WOB werk er ook nog wordt gekeken welk land op welke datum daadwerkelijk betaalt.

Nomen | 22-12-14 | 17:18

GS, hierbij mijn complimenten. Dit is onderzoeksjournalistiek, waar de kwaliteitscouranten nog wat van kunnen leren.
Vigil | 22-12-14 | 17:13

die je nooit ook meer in andere media zal tegenkomen.. democratie is dood in nederland met dank aan VVD / PvdA en de anti democraten gedoog bitchjes van D66 (en wat jezusfans)

(c)ZWITSUL | 22-12-14 | 17:17

Wat vindt Leo Hoogerwerf hiervan ?

Rest In Privacy | 22-12-14 | 17:17

Er zijn tijden geweest dat "het volk" met riek en pek richting den Haag zou vertrekken om minder, nu keren we onze vette reet nog eens in de lekkere stoel.

Flipus | 22-12-14 | 17:16

1,1 miljard naheffing.
.
Bijna precies het bedrag van de korting die Mark Rutte voor de verkiezingen beweerde bedongen te hebben. En ineens dus een naheffing. Toeval? Even los van het gelieg, gedraai, en toedekken van de weg daar naar toe.
.
Wat mij betreft verhalen we deze schade op de persoonlijke vermogens van de Kabinetsleden en de partijkassen van de steunende politieke partijen.
.
Dat lieg ik. Wat mij betreft jagen we het voltallige ledenbestand van VVD, PvdA, CDA, D66, GL, CU morgen de grens over. Vanzelfsprekend na een naheffing die al hun bezittingen en vermogen omvat.
.
Revolutie. Het is nodig.

Parel van het Zuiden | 22-12-14 | 17:15

Dusss, ze hebben een week lopen tijdrekken?
Maar mag gezegd; indrukwekkend stukje google-skills en er is zowaar een smsje aan besteed. Maar al met al niet echt Watergate dit.
Next

Mike Oxlong | 22-12-14 | 17:15

GS, hierbij mijn complimenten. Dit is onderzoeksjournalistiek, waar de kwaliteitscouranten nog wat van kunnen leren.

Vigil | 22-12-14 | 17:13

Ik kan minimaal elke week zo'n gore rotstreek van het kabinet bedenken. Over een jaar zal ik er dan 50 hebben.
Wie doet mee met verzamelen?
ps: deze week dus al 2 rotstreken.

ZZP-er | 22-12-14 | 17:12

appeltjesgroeneweide | 22-12-14 | 16:56
Een tijdje voor de verkiezingen stoppen met alle negatieve praktijken en gaan ze zich inzetten voor het volgende programma wat volstaat met de beste bedoelingen.
En veel mensen laten zich hierdoor weer klakkeloos in de luren leggen. Of ze denken slim te zijn door dan maar op D66 te stemmen.

ZZP-er | 22-12-14 | 17:10

1.1 miljard is blijkbaar de prijs voor een baantje in Brussel.
#corrupt

--sql error-- | 22-12-14 | 17:10

Ik vond een mooi artikel van adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein (RTL): www.rtlnieuws.nl...
.
Verder: waarom zie je dit soort shit nooit op het nieuws?
.
Ik heb trouwens ook een koalafarm.

quackel | 22-12-14 | 17:07

Puik uitzoek-en-op-een-rijtje-zet-werk, GS.
Het is duidelijk wat het Haagse regentuig van PvdA en VVD heeft aan het volk, en aan het Parlement: lak en schijt. Ze zouden er voor terecht gesteld moeten worden, evenals de parlementariërs die in het complot zitten door hun bekken dicht te houden.

Fijnstoffer | 22-12-14 | 17:07

Was het niet de PvdA die in de jaren '80 via de haar bevriende omroep VARA geen LP uitbracht onder de naam : Het oproer kraait?

Maar ja, toe was van Agt aan de macht.....

gamlakuk | 22-12-14 | 17:04

Ik heb dan zelf een klein akkefietje met het ministerie van VWS over handhaving van EU-regelgeving. Daar bijten ze (ambtenaren van de Staat der Nederlanden) zich dan wel weer op vast en leggen ze alle aanwijzingen van de EU naast zich neer,zelfs ondanks uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden.

En bij zoiets, waar het echt om groot geld gaat, gooien ze direct de handdoek in de ring.

Vragen, vragen, vragen......

Ulle Ruttelflut | 22-12-14 | 17:01

@geldmoetrollen | 22-12-14 | 16:56
De WOB wordt nu gewoon meedogenloos, zonder scrupules of gêne, door de huidige machthebbers terzijde geschoven. Fopwetjes, fopdemocratie.

Chiant | 22-12-14 | 17:00

En vergeet niet dat de naheffing als gevolg van een nieuwe rekenmethode ook de hasjhandel, export van XTC en vrouwenhandel meetelt. Als de Bulgaarse maffia zegt dat je hun Manouchkas voor 00.00 uur moet betalen, dan betaal je.

Piet Karbiet | 22-12-14 | 16:59

Piet Karbiet | 22-12-14 | 16:53

Zo groot zijn die luiers nu ook weer niet.

eerstneukendanpraten | 22-12-14 | 16:58

@bArAbAts | 22-12-14 | 16:29

Dat noemt men in normale termen dus een sigaar uit eigen doos. Daarbij vraag ik me af waarom de luitjes in Den Haag nu wél zeer principieel willen zijn in hun afspraken maar richting het NL'se volk geen enkele afspraak na willen komen, beloftes breken enz. Het is dus wel duidelijk wie er voorrang krijgt en dat heeft geen fluit met eerder gemaakte afspraken te maken. De trein is simpelweg aan het ontsporen.

Beaulefermier | 22-12-14 | 16:57

Leve de WOB. Echt, leve de WOB.

geldmoetrollen | 22-12-14 | 16:56

Misschien is het ook een goed idee om eens na te gaan op welke rekeningnummers dat bedrag gestort moet worden en op wiens naam.
Dàt WOB verzoek zal dan niet geweigert worden.
Tòch?

Dostranamus | 22-12-14 | 16:56

Politici zouden niet mogen regeren zonder dat de bevolking hierin gekend wordt.
Ik weet het, mijn opmerking is afschuwelijk simpel en toch is de basis juist.
Het simpele aan mijn opmerking is de uitvoering. Maar intussen snapt een ieder ongeveer wel dat politici alleen maar liegen en liegen omdat ze hiervoor de vrije ruimte voor krijgen. Die vrije ruimte moet je ze afnemen net zo als criminele kansenparels die buurten lopen te terroriseren.

appeltjesgroeneweide | 22-12-14 | 16:56

Welkom in het 4e rijk

Madrox | 22-12-14 | 16:55

Tip veur een volgend programma van onze Jort; Hoe meurt het eigenlijk.

Jackanders | 22-12-14 | 16:54

@Het_Genie | 22-12-14 | 16:32
LoL.

Foutje.

Kaas de Vies | 22-12-14 | 16:54

Schijt aan de grondwet en controlerende eerste kamer.

gebrokenvleugel | 22-12-14 | 16:54

Is er in de UK ook een WOB?
Misschien kan de Engelse collega van Brenno daar wat mails uit de staats server laten halen?

basweetutwel | 22-12-14 | 16:54

@Het_Genie | 22-12-14 | 16:32
LoL.

Foutje.

Kaas de Vies | 22-12-14 | 16:54

De Libertariër | 22-12-14 | 16:33

Ja dat verhaal weer, begint een beetje one trick pony te worden zo. En dat radicaliseren wat jij aanhangt is uperleuk en gezellig enzo en zal vast ook (ooit) wel een effect gaan hebben maar weet je 1 tip: in je eentje radicaliseren is gewoon niet leuk joh ;-)

Beaulefermier | 22-12-14 | 16:53

@eerstneukendanpraten | 22-12-14 | 16:52

D'r oksels, bedoel U?

Piet Karbiet | 22-12-14 | 16:53

U mag binnenkort weer stemmen .. en de PvdA moet helemaal kapot dus leef U uit

(c)ZWITSUL | 22-12-14 | 16:52

Je pikt ze er zo uit hè, die vogelspinnen in een trosje bananenmonarchie?

Jackanders | 22-12-14 | 16:52

@menzo | 22-12-14 | 16:18
Als dat zo zou zijn dat is de heersende kliek nog minder waard dan dat ik dacht.

miko | 22-12-14 | 16:52

Heeft iemand nog 24-uurs luiers in de aanbieding want anders worden de enkels van oma nat?

eerstneukendanpraten | 22-12-14 | 16:52

Van geertjes twitding: boeken, films, hardlopen, strand. Hehehe alleen het glaasje wijn en de zonsondergang ontbreekt nog. Ik zet in op een mooie toekomst voor Geertje en van Rossum.

maggoo | 22-12-14 | 16:51

En maar wijzen naar andere landen.
Nederland is door en door rot.

ET007 | 22-12-14 | 16:51

Europa nee | 22-12-14 | 16:47
Spruitjesmonarchie.

Russ Meyer | 22-12-14 | 16:50

Ik zou Geertje doen. Maar daar kijkt waarschijnlijk niemand van op. Tot zover mijn bijdrage.

Mr Dixit | 22-12-14 | 16:50

Precies; Het is net als lid zijn van een korfbalclub. Daar betaal je contributie voor samen in vrede douchen. En als dat lidmaatschap hoger wordt en de ALV beslist democratisch in meerderhei... o,nee wacht.

Piet Karbiet | 22-12-14 | 16:48

De 1,1 miljard eypo moet per se voor 31 december de deur uit zijn. Want anders telt het mee als kapitaal voor de aangifte 2014 en moet de staat er belasting over betalen. Oh wacht...

Nivelleermarionet | 22-12-14 | 16:47

Als die lul-de-behanger 1.1 miljard gedurende 1 jaar op een zilvervlootrekening zet hebben we 11.000.000 rente.

Ars Vivendi | 22-12-14 | 16:47

Ze hebben de smaak te pakken en een manier gevonden om de 1e kamer uit te schakelen. 1) AmvB 2) gewoon negeren.
We worden een bananen republiek en dat allemaal omdat ze alvast hun euro baantje veilig willen stellen.

Europa nee | 22-12-14 | 16:47

bArAbAts | 22-12-14 | 16:29 U is nu zo'n betaalde Brusselse mol ?

ja,diedus! | 22-12-14 | 16:46

Goed speurwerk jongens!

okplanb | 22-12-14 | 16:44

Hoe kun je nu geld overmaken aan een niet gekozen megalomaan bestuursorgaan waarvan de jaarrekeningen keer op keer niet juist worden bevonden en derhalve al jarenlang worden afgekeurd ?

ja,diedus! | 22-12-14 | 16:44

Igor Putkin | 22-12-14 | 16:37

Klets maar weer een eind raak.
U leeft duidelijk onder een steen door te denken dat dit al decennialang een realiteit is. Geef dan voorbeelden. Het enige wat u lijkt te beheersen is aanhalen van andere reaguurders omdat u simpelweg te lui bent of over onvoldoende kennis beschikt om hier ook maar iets zinnigs over te melden.
Het enige dat u doet is misstanden of andere voorbeelden van volksverlakkende praktijken bagatelliseren, en dat continu.

Desmoulins | 22-12-14 | 16:43

compleet kut.

Rest In Privacy | 22-12-14 | 16:43

Klasse GS!!! En fuck de Haags/Brusselse kruipers en hun vazallen van de dode bomen media en de NPO. Ipv poortwachters zijn het propagandisten geworden.

Russ Meyer | 22-12-14 | 16:41

bArAbAts | 22-12-14 | 16:29

Het is niet meer dan normaal dat de gangbare weg ook daadwerkelijk gevolgd wordt. Dat is dus via de Eerste Kamer. Het gaat er dus niet eens om of de naheffing uiteindelijk voldaan moet worden, maar wel de gevolgde procedure. Ook mag men best vragen stellen over de haast waarmee men deze naheffing wil betalen, of waar dit bedrag precies op gebaseerd is en in welk stadium Dijsselbloem en consorten al op de hoogte waren van de hoogte van deze naheffing.
U bent dan ook diegene die hier onzin loopt te verkondigen.
In alle redelijkheid kunnen we dus ook zeggen dat u een lachwekkend EU-juichaapje bent want u begrijpt inzake deze kwestie niet eens waar de verontwaardiging vandaan komt.

Desmoulins | 22-12-14 | 16:39

Artikel 91
1. Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen gebonden en deze worden niet opgezegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. De wet bepaalt de gevallen waarin geen goedkeuring is vereist.
2. De wet bepaalt de wijze waarop de goedkeuring wordt verleend en kan voorzien in stilzwijgende goedkeuring.
3. Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
.

Bekijk het maar dijsselbloem, maak een cent over zonder goedkeuring van de staten-generaal en je hebt een aangifte van landverraad te pakken.
Zou politie haaglanden alvast een voorgedrukt formulier klaar kunnen leggen!

Sexpresso | 22-12-14 | 16:39

@Reinaert | 22-12-14 | 16:17
Ochlocratie, ochlocratie, ochlocratie!
De democratie is allang deaud en begrav0n.
Het wachten is op de staatsman die ons uit deze ellende leidt.
Ik zou het graag doen, maar zou op democratische wijze nooit verkozen worden omdat ik als eerste de sloophamer tegen de niet primaire overheidstaken zou zetten. En aangezien het volck vooral denkt aan het heden, zichzelf en meer, zal dat niet aanslaan.
Op ochlocratische wijze wordt ik ook al niet verkozen, omdat ik vooral inzet op inhoud, terwijl vorm, voorkomen en emotie bij mij op het tweede plan komen. Niet echt mediageniek, dus ook niet kansrijk.
Terwijl onder mijn verlicht despote leiding iedereen in Nederland het toch een stuk beter zou krijgen. Maar ja, niemand die dat gelooft op mijn blauwe ogen.

Chiant | 22-12-14 | 16:38

@ bArAbAts | 22-12-14 | 16:29

Stel je hebt gelijk, dat voordeel geef ik je. Wat is dan de moeite om dit middels een berekening/onderbouwing openbaar te maken? Wanneer het bedrag niet onderbouwd kan worden, de berekening niet openbaar is en politici om alle hete brei heen draaien roepen ze dit toch over zichzelf af?

Er bestaat geen enkele reden om niet transparant te zijn over een naheffing, tenzij hier iets niet klopt.

Copyrechts | 22-12-14 | 16:37

Zo gaat het al decennia lang. Wie hier nog verrast of boos over is heeft altijd onder een steen geleefd.
Het wachten is op Geert I, dan wordt alles vast beter.
Voor de rest wat @ bArAbAts | 22-12-14 | 16:29 zegt.

Igor Putkin | 22-12-14 | 16:37

Ik droomde vannacht van duizenden zingende mensen in Den Haag tijdens de kerst, die zich warm hielden rond een branden binnenhof.

toetanchamon | 22-12-14 | 16:36

Dus eigenlijk zegt de regering met brussel als excuus "Niet zeuren, gewoon betalen".
En bij voorkeur nergens naar vragen, want dat maakt het eigenlijk alleen maar lastig.
Buitengewoon lomp.

Dezenaamhier | 22-12-14 | 16:36

@De Libertariër | 22-12-14 | 16:33
Je betoog wankelt omdat de overheid zelf zich niet aan de spelregels houdt, dan heb je geen democratische samenleving dan heb je een dictatuur.

Kaas de Vies | 22-12-14 | 16:35

Naast de 1.000.000 Nederlandse ambtenaren haat nu ook de Nederlandse regering de burger, de werkende burger.
Wordt vervolgt in 2016.

duitse herder | 22-12-14 | 16:35

Crimineel tuig van de richel, niks meer en niks minder!

Pieter V | 22-12-14 | 16:35

Begrijp ik nu goed dat men Greet handig misbruikt om alles wat hij zegt in de wind te kunnen slaan om zo slinks langs alles te kunnen kruipen? Greet hou es op dan... Oh wacht.

Betweetert | 22-12-14 | 16:35

@bArAbAts | 22-12-14 | 16:29
Als het allemaal zo simpel is.

Waarom dan die geheimzinnigheid en dat krampachtige gekonkel.

Leg mij dat nu eens uit, nee dat kan je niet.

Kaas de Vies | 22-12-14 | 16:34

Als belastingbetaler heb ik op zijn minst het recht te weten hoe, waarom en waarvoor. Maar blijkbaar niet.

brutus68 | 22-12-14 | 16:33

Hieronder weer een stroom aan verontwaardigde 'ja maar dat is de bijl aan de wortel van de rechtsstaat' en 'ja maar, dit is niet democratisch'... Pathetisch!!
.
Dit is volkomen democratisch en volledig zoals je van een rechtstaat kunt verwachten. Wanneer je andere mensen het recht geeft om je te bestelen, plunderen en onderdrukken, dan is het niet zo gek natuurlijk dat dit exact is wat deze mensen zullen gaan doen... Het IS juist de rechtsstaat die het probleem is... Het IS juist de represente democratie die het probleem is.
.
En zolang u niet onmiddelijk stopt met stemmen en gewoon de volgende totalitairen aan de macht helpt, mag u ook de komende kabinetsperiode weer vol verbazing aanschouwe hoe u geplunderd wordt en uw soevereiniteit verder uitgeleverd wordt....
.
De rechtsstaat is het probleem. Niet de oplossing. De enige oplossing is het beperken van macht die politici hebben. Maar helaas is er geen enkele partij die dit wil....
.
Daarom. Stop met stemmen. Stop met de strop om uw nek te faciliteren.

De Libertariër | 22-12-14 | 16:33

"Dit een coupe van de zittende bestuurders en politici."
Kaas de Vies | 22-12-14 | 16:21
Een "coupe"? Echt?
www.woorden.org/woord/coup

Het_Genie | 22-12-14 | 16:32

Meer meer meer... van dit !

Betweetert | 22-12-14 | 16:31

Als belastingbetaler voel ik me vies en misbruikt.
Zo keihard genaaid te worden, zonder eerst te zoenen, wie denkt Jeroen wel dat hij is?
Arrogante landverradende miskwal, hij lacht ons in ons gezicht uit en komt er gewoon mee weg, want Wilders is tegen, dus dan is alles geoorloofd.

Cuyahoga | 22-12-14 | 16:30

@KoninginWildemina*: ze moeten eerst die steen van MH17 nog vinden, die is nog niet boven.....

Snorry! | 22-12-14 | 16:30

het wordt me zwart voor de ogen.

gerben48 | 22-12-14 | 16:30

#teamgeertje

Caspertjuuh | 22-12-14 | 16:29

Wat een onzin artikel, het is niet zo dat als de 1e kamer erover zou stemmen en dan tegen zou stemmen... dat er dan niet betaald hoeft te worden.... trieste berichtgeving weer hier!!
.
Het lidmaatschap van de EU heeft deze NAheffing tot gevolg, het is een naheffing, we hadden dus in het verleden MEER moeten betalen dan we gedaan hebben... dus nu gaan zeuren heeft gewoon geen zin!
.
De oude koeien die GS uit de sloot trekt om toch nog enigzins een "verhaaltje" te kunnen uitwerken, staan niet in verbinding met wat er nu gebeurd, wat er in okt/nov gebeurd is... hoeven we niet nogmaals te herhalen!

bArAbAts | 22-12-14 | 16:29

Wauw... Dus dit is de staat van onze huidige "democratie". Ene Kim Jong Un/Il, Stalin, Lenen en die ene van 70-80 jaar terug had het niet beter kunnen verzinnen om onschuldige mensen op deze mensen zo kei en keihard te bedriegen om geld van ze afhandig te maken. Wat een ongelofelijke schop tussen de benen van alle hardwerkende (en onschuldige) Nederlanders in dit land die gewoon het beste van hun leven willen maken.

*Vlag op halfstok voor democratie doet*

LangeTijdGeleden | 22-12-14 | 16:28

Dijsselbloem en Rutte verneuken de democratie. Dijsselbloem weigert openheid van zaken omdat hij dat van zijn bovenbazen in Brussel niet mag geven.

Dat de democratie voor iemand als Rutte niet bestaat, werd wel duidelijk met de dreigende uitschakeling van de Eerste Kamer.

Deze partijen echt nooit weer.

El Rico Grande | 22-12-14 | 16:28

Transparantie? Democratie? Smaakt dat lekker?

Le Roi | 22-12-14 | 16:27

Wat is er voor nodig om zittende regeringen wegens landverraad voor het gerecht te slepen of af te zetten?

marcoplarco | 22-12-14 | 16:27

Fantastisch speurwerk Van Rossem! 👍
GeenStijl gaat de onderste steen boven brengen!

KoninginWildemina* | 22-12-14 | 16:27

oké even een paar open deuren:

Volgens die prutsers "moeten" we betalen. Want anders? Als er één land uit de EU gaat of de Euro an sich dan crasht alles zeggen "ze". Dus, lijkt me redelijk carte blanche om niet te betalen. Eruit gooien kunnen ze NL toch niet al is het alleen maar om die achterlijke EU begroting rond te krijgen, the fuckers need our money!

Oke dan zou het kunnen zijn: afspraak is afspraak. Maar, aangezien de regeringspartijen op enkele details na geen énkele afspraak zijn nagekomen richting het Nederlandse volk lijkt het mij dat zij hun afspraken en principes niet zo nauw nemen. Daar zijn natuurlijk recent nog handenvol voorbeelden bijgekomen.

Kortom vanwaar de noodzaak om te betalen? Ik begrijp dat niet of wíl het niet begrijpen daar ben ik nog niet helemaal aan uit.

Maar van enige dreiging of repercussies bij niet betalen lijkt mij geen sprake. Een cordon sanitaire rond NL trekken door de EU zou de hele EU tackelen. Where is the rush Dijsselbloem? Ga eens zaken doen man ipv een beetje ja te knikken naar iedere stoere vent met een streep op zn schouder! Mietje.

Beaulefermier | 22-12-14 | 16:26

Kunnen wij ook een fonds opzetten waarbij ieder lid 5 euro inlegt om zodoende dit gehele kabinet voor de hoogste rechter te slepen?

glasya | 22-12-14 | 16:23

Dijsselbloem en Timmermans hebben hun EU baantjes gewoon gekocht met deze 1,1 miljard. Daarom moet er ook meteen betaald worden.

sinar2 | 22-12-14 | 16:23

Kan iemand mij uitleggen waarom het geheim gehouden moet worden waarom wij, de belastingbetaler, bepaalde zaken moeten betalen.

Dit kan gewoon echt niet, dit gaat door democratisch merg en been.

Dit een coupe van de zittende bestuurders en politici.

Het wordt steeds gekker met die lui.

Kaas de Vies | 22-12-14 | 16:21

Wat zal Dijsselbloem balen dat 5 december net voorbij is en Zwarte Piet even geen issue is, al doet zijn Vara nog zo hun best om er maar over door te blijven gaan.
Misschien de aandacht afleiden met een nieuw proces tegen Wilders?

spanarchist | 22-12-14 | 16:21

"dat Dijs heeft een jaar de tijd gekregen heeft" ?

Expert Homo | 22-12-14 | 16:19

Erg slim weer van de PVV. Zo wordt die betaling dus een anti-PVV statement.

menzo | 22-12-14 | 16:18

Lekker kruipen voor de elite

rechtsdwalendeautist | 22-12-14 | 16:18

Democratie anno bijna 2015. Om te janken, zo transparant.

Reinaert | 22-12-14 | 16:17

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl