achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Factcheck. Dijsselbloem spint & liegt over naheffing

noodeutgang.png Lekker is dat. De Senaat moet nog bijeen komen, maar MinFin Dijsselbloem blokkeert nu al het debat over de 1,1 miljard naheffing dat de PVV vanavond per interpellatie gaat aanvragen. Reden: We moeten toch wel betalen, dus de MinFin heeft geen behoefte aan toestemming van de Eerste Kamer om dat miljard naar Brussel te mogen verschepen. Terwijl er nog zo veel vragen, onduidelijkheden en schimmige politieke spelletjes om het ophoesten van die naheffing heen hangen. MinFin Jeroen & MinPres Mark willen zo snel mogelijk van die betaling af, omdat ze op geen enkele manier een positieve spin kunnen geven aan het wegpissen van Hollandsche taxpoet aan de inhalige haaien in Hogerhandië. Let bijvoorbeeld op het feit dat Dijs een jaar de tijd gekregen heeft om het bedrag over te maken, maar het tóch per se op 30 december al wil aftikken. Dat STINKT. Weet u nog dat Dijsselbloem in eerste instantie beweerde dat zowel de MinPres als hij pas tijdens de Europese Top van 23 oktober op de hoogte waren van de naheffing, maar dat hij daarover in acht stappen gelogen had omdat het op 17 oktober al bekend was? Uit het Wobverzoek van de Telegraaf komt, ondanks dat het grotendeels is afgewezen, een duidelijk beeld van de paniek en het crisismanagement naar voren. Dat weten wij, omdat we zelf bij het Ministerie van Financiën hebben aangedrongen op snelle publicatie van de openbaar gemaakte documenten. Na de breek een inkijkje in hoe politici, voorlichters en ambtenaren achter de schermen van de naheffing met de handjes in de lucht licht panikerend om brandende prullenbakjes heen rennen. Het is een beetje technisch gepuzzel, maar wie wil weten hoe het volk wordt belazerd rond de EU naheffing door MinFin en MinPres, moet vooral even doorklikken. We proberen het zo simpel mogelijk uit te leggen... Update 20u30: Interpellatie aangevraagd door PVV in de Eerste Kamer. Iedereen was vóór, maar alleen omdat het niemand boeit: het debat volgt pas in januari, als Juncker al lang lachend zit te zuipen op onze kosten. Video: Marjolein Faber teleurgesteld. "De Nederlandse burger is wel goed genoeg om te betalen, maar niet goed genoeg om geïnformeerd te worden." Spijker, kop.
Mailen met het MinFin Eerst sms'ten we naar demense van het MinFin, om de Wob-documenten op te vragen. Die gaan normaliter meteen na openbaarmaking online, maar in dit geval werd dat "vergeten" (we geven ze het voordeel van de twijfel...). Dus ff mailen & sms'en, en dat op Twitter gooien om er een beetje druk op te zetten. Het werkte! Geertje van het MiNFin reageerde vlotjes en de documenten kwamen binnen. Uit de inventarisatie van de documenten die onder het Wob-verzoek vallen, blijkt dat er meer documenten geweigerd zijn dan dat er werden vrijgegeven. Toch geeft de lijst zelf, waarin emailverkeer op ambtelijk directieniveau gevoerd wordt, ook al iets heel opvallends weg. Kijkt u even naar het (door ons) blauw omkaderde document met nummertje 75. Dat is the smoking gun: verstopttussenlateremails.png Verstopt tussen mails van 24 oktober, zit een emailtje van 17 oktober (dat geweigerd is in het Wob-verzoek en waarvan de inhoud dus niet openbaar is). Hij komt van BZ/PV en dat staat voor 'Buitenlandse Zaken/Permanente Vertegenwoordiging'. De Nederlandse ambassade in de EU, zeg maar. Oftewel: dit is dé mail waarmee de naheffing werd aangekondigd in Den Haag. Volgens Dijsselbloem was hij de enige die hem ontvangen had. Later gaf hij toe dat de mail ook bij de ambtenaren van Rutte was bezorgd, maar dat de MinPres niet op de hoogte was gebracht door zijn personeel. (Daarover zometeen meer.) Dijsselbloem loog dus dat hij de enige was die de mail van de PV had gekregen. Hij ging echter, zoals hierboven aan de afkortingen te zien is, naar Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (MinFin/DFB), het Directoraat-Generaal Rijksbegroting (MinFin/DGRB), maar ook naar het Ministerie van Algemene Zaken (naar Rutte dus), naar Sociale Zaken (Asscher), Veiligheid & Justitie (Opstelten), OCW (Bussemaker), Economische Zaken (Kamp) én BiZa (Plasterk). MinFin, MinPres en NOG VIJF andere ministeries: heel Den Haag & z'n schoonmoeder wist dus dat er een naheffing aan zat te komen. Toch hield iedereen een week lang zijn waffel. Nu snapt u waarom de inhoud van de mail geweigerd is toen Pieter Omtzigt er - tot tweemaal toe - in de Kamer naar vroeg, en ook toen GeenStijl er een Wob naar deed werd de memo geweigerd. Gelukkig kunnen we dus uit de omschrijving van het geweigerde Document 75 leren dat Dijsselbloem loog. Hoeft-ie het zelf niet meer te ontkennen. Driftig mailverkeer vanaf 17 oktober Uit de inventarisatie (8 kantjes) van de documenten over de naheffing blijken nog twee andere opvallende zaken. Ten eerste: Er ontstaat vanaf 17 oktober onmiddellijk driftig mailverkeer tussen diverse ambtelijke afdelingen. Directeuren, hoge ambtenaren, de minister zelf: tussen 17 en 24 oktober gaan er minstens 112 mailtjes rond over de naheffing, waarover Dijsselbloem op 24 oktober letterlijk tegen een NOS-camera zei: “Blijkbaar is er een tabel op internet gezet, zonder dat er van tevoren iets over is gemeld aan de lidstaten. Dus ook in die zin zijn we verrast.” Dat was dus - u wist het al en nu weet u het zeker - wederom een dikke, vette leugen van de MinFin. Ten tweede: Op 20 oktober wordt er met een niet nader genoemde "EU lidstaat" gemaild over de naheffing. Zie plaatje hieronder. Vermoedelijk met Groot-Brittanië, gezien de Britse tijdsaanduiding "1:28 PM", ipv "13:28". Dat land moet ook nabetalen aan Brussel. Er is dus gezamenlijk overleg geweest over een plan van aanpak. Of gaf de Directie Fincanciële Betrekkingen (DFB) alleen maar door aan de Britten dat Nederland gewoon ging betalen..? Komen we niet achter: de inhoud van de mail is geweigerd, en dus niet openbaar. mailenmetdebritten.png Terug naar MinPres Mark We zouden nog terugkomen op de woorden van Dijsselbloem, die had gezegd dat MinPres Mark niet op de hoogte was van de naheffing, en pas tijdens de Europese Top van 23/24 oktober via de Financial Times leerde dat we moesten gaan bijbetalen aan Brussel. Welnu, Nummer 75 uit de inventarisatielijst, hierboven, spreekt dat in feite al tegen omdat iedereen & z'n moeder die memo van de NL ambassade in Brussel had ontvangen en je ons niet wijsmaakt dat Rutte dingen níet weet, die Bussemaker, Asscher of Kamp wél weten. Ook het vele emailverkeer over het onderwerp spreekt boekdelen. Maar er is meer bewijs. Onder de documenten die wél in het Wob-verzoek zijn geopenbaard, zit een memo van de Afdeling Begrotingsbeleid, d.d. 23 juni 2014, waarin aangepaste CBS-cijfers worden besproken die handelen over de herziening van de rekenmethodes voor BBP, EMU-saldo en EMU-schuld. Op basis van die nieuwe methode (ESA2010) is de naheffing tot stand gekomen. En wat staat er letterlijk, zwart op wit, in punt 7 van 7 op pagina 3 van 3 in die interne memo van 23 juni 2014? "Naar verwachting zal de Eurostat op 17 oktober 2014 de gevolgen van de revisie voor de bbp's van de lidstaten bekendmaken." BOEM! Dat is het bommetje. Als de MinPres niet op de hoogte was van een feit dat al vanaf 23 juni in Den Haag op de agenda stond, heeft hij héle luie ambtenaren die een héle onvolledige knipselkrant voor hem bijhouden, of (en dit lijkt ons waarschijnlijker) hij wist gewoon wél op (en vóór) 17 oktober van de naheffing. pagina3punt7.png Nog niet overtuigd? Neem dan even mee dat er in Bijlage II bij het wobverzoek een tweede inventarisatielijst zit, waaruit blijkt dat er tussen 28 maart 2014 om 13:10 uur: 1/559 en vrijdag 24 oktober 2014 om 17:51 uur: 559van559.png niet minder dan 559 emails over de nieuwe bbp-berekeningen en daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor Nederland heen en weer zijn verzonden in en rond Den Haag. Iedereen op het Binnenhof die nu nog zegt dat niemand het aan zag komen, mag u recht in den bakkes uitlachen. Kortom alsook concluderend We hopen dat we een beetje mist rond de naheffingssoap hebben kunnen wegblazen. Zoals hierboven duidelijk wordt, is er al heel lang heel veel overleg over de situatie, alleen hebben Dijsselbloem, Rutte en andere betrokkenen aan het Binnenhof naar buiten toe zo min mogelijk gecommuniceerd hierover. Er is politiek gezien namelijk geen enkele eer te behalen aan, en nauwelijks een goeie verklaring aan het volk te geven voor zo'n gigantisch bedrag dat even opgeëist wordt door Brussel. Daarom proberen PvdA en VVD er zo snel mogelijk vanaf te zijn - ongeacht of de berekeningen nou wel of niet kloppen, want ook dát is nog onduidelijk. Maar zo worden we dus geregeerd: door politici die zo veel mogelijk zwijgen, en die niet schuwen om glashard te liegen als ze wél hun mond open doen. Maar goed. Kijkt iemand daar, zeker na de schade die de democratie opliep tijdens de Kerstcrisis, echt nog van op? Een korte FAQ ter samenvatting: 1. Goed werk GeenStijl! Mogen we nou ons geld houden? Nee, natuurlijk niet. Die naheffing moeten we sowieso betalen. Brussel is onverbiddelijk. 2. Maar dat politici liegen en bedriegen, dat is toch geen nieuws? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel lekker als je dat kan onderbouwen met glashard zwart op wit bewijs, zoals hierboven verzameld. 3. Zeg, mogen wij zelf de documenten die hierboven beschreven worden ook nog even inzien, of houden jullie alles voor jezelf? Natuurlijk mogen jullie die inzien! Transparantie van bestuur & berichtgeving is ons allerhoogste streven. Alle wobdocumenten zijn mede dankzij onze aandrang keurig op Rijksoverheid.nl geplaatst door Geertje van het MinFin. 4. Zullen politici ooit hun leven beteren? Nee, daar gaan wij niet van uit. Alleen woordvoerder Geertje van Financiën is een baken van licht in een verder duister Den Haag. B5eBrp3CYAAxoYl.png Dijsselbloem in april: 'Geen naheffing'

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.