Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

WILLEN JULLIE MEER OF MINDER CANADEZEN?

"Ik neem geen woord terug van wat ik gezegd heb. Ik heb namelijk niets verkeerd gezegd,” Aldus Geert Wilders tegen het ANP vandaag. Om vervolgens een skitterende ietwat politieke verklaring te publiceren op de PVV-oewebsite met het bunkerharde argument Als we hier een Canadezenprobleem hadden gehad, had ik er ook wat van gezegd. Zoiets als... WILLEN JULLIE MEER OF MINDER CANADEZEN? dus. Zendtijd Politieke Partijen + speech PVV-senator Martin Luther King jr. na de breek. VERKLARING GEERT WILDERS BIJ VERHOOR RIJKSRECHERCHE TEN BEHOEVE VAN DE VERVOLGINGSBESLISSING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE Onze vrijheid wordt bedreigd. Bedreigd door een gewelddadige totalitaire ideologie – de islam – die dood en verderf zaait. Bedreigd door politiek-correcte lieden die geen kritiek op de islam en de massa-immigratie dulden en het cultuurrelativisme koesteren. Ik kom hiertegen in het verzet. Als democratisch gekozen politicus benoem ik de problemen zoals ik die zie. Benoem ik de gevaren en de nadelen die wij in Nederland ervaren door het cultureel relativisme, de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering. Dat is mijn taak, dat is mijn plicht, daarvoor ben ik gekozen. Dat is de reden dat ik in de politiek zit en waarom ik de Partij voor de Vrijheid (PVV) heb opgericht. Ik strijd voor een beter Nederland. Voor het behoud van onze eigen cultuur. Voor onze eigen identiteit. Voor onze veiligheid. Voor onze vrijheid. Ik discrimineer niet en zaai geen haat, noch zet ik daartoe aan. Ik ben er evenmin op uit mensen te kwetsen of te beledigen. Ik spreek echter niet met meel in de mond wanneer ik onze verworven vrijheden verdedig en de gevaren voor onze samenleving benoem. Ik wijd mijn leven aan de strijd tegen deze kwaadaardige ideologie en de verdediging van onze vrijheden. Ik betaal daar er elke dag de prijs voor. Al meer dan tien jaar ben ik mijn persoonlijke vrijheid kwijt. De afgelopen 10 jaar heb ik het Marokkanenprobleem dat wij hier in Nederland hebben benoemd. Dat bestaat onder meer uit grote problemen met integratie, criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid. Het merendeel van de uit Nederland afkomstige jihadisten die naar Syrië afreizen is Marokkaan. Voor de gehele context dient de inhoud van de bijlagen die ik hier vandaag bij u deponeer in ogenschouw te worden genomen. Ik baseer mij op objectieve cijfers en feiten. Feiten die ik moet benoemen. Omdat ze de waarheid zijn. Hadden we in Nederland een soortgelijk Canadezenprobleem gehad dan had ik dat benoemd. Wie niet ziet dat we in Nederland een groot islam- en Marokkanenprobleem hebben is horende doof en ziende blind. Op campagne in Den Haag heb ik om hiervoor genoemde redenen gepleit voor minder Marokkanen en bij een verkiezingsbijeenkomst in Den Haag heb ik de aanwezige mensen een aantal vragen voorgelegd, waarvan er één was 'wilt u meer of minder Marokkanen?'. Ik wil inderdaad minder Marokkanen in Nederland, vanwege de redenen en de context zoals eerder door mij zowel in deze verklaring als in het parlement geuit en waarvoor ik u verwijs naar de stukken die ik thans overleg. De Nederlander die meer Marokkanen in Nederland wil moet ik nog tegenkomen. Minder Marokkanen is iets anders dan dat ik alle Marokkanen Nederland uit zou willen hebben of iets zou hebben tegen alle Marokkanen. Met mij wil 43% van alle Nederlanders en 95% van mijn achterban minder Marokkanen in Nederland. Ik heb gezegd wat miljoenen Nederlanders vinden. Ik wil ook minder islam in Nederland. En met mij vindt 65% van alle Nederlanders en 100% van mijn achterban dat de islamitische cultuur niet bij Nederland hoort. Sinds het oprichten van de PVV pleit ik voor minder immigranten uit islamitische landen. Sinds het oprichten van de PVV benoem ik het Marokkanenprobleem en draag ik (democratische) oplossingen hiertoe aan, zoals: -Het beperken van de immigratie van mensen uit islamitische landen, waaronder dus ook Marokko -Het bevorderen van de vrijwillige remigratie voor niet-westerse allochtonen, waaronder dus ook Marokkanen -Het uitzetten van de criminelen meteen dubbele nationaliteit na denaturalisatie, waaronder dus eveneens Marokkanen. Omdat in Nederland woonachtige Marokkanen sterk oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken en zij veelal een dubbele nationaliteit hebben zou ook dit leiden tot minder Marokkanen in Nederland. Ik neem geen woord terug van wat ik gezegd heb. Ik heb namelijk niets verkeerd gezegd. In mijn strijd voor vrijheid en tegen de islamisering van Nederland zal ik me nooit door iemand de mond laten snoeren. Tegen geen enkele prijs en door niemand, wat de gevolgen ook moge zijn. Om in de woorden van Martin Luther King (lol-red) te spreken: “I close by saying there is nothing greater in all the world than freedom. It's worth going to jail for. It's worth losing a job for. It's worth dying for.” (bron-red) Om hiervoor genoemde redenen ga ik ervan uit dat het Openbaar Ministerie zal besluiten mij niet te vervolgen. Ieder ander besluit kan niet anders worden uitgelegd dan politiek gemotiveerd. Geert Wilders

Reaguursels

Inloggen

Het mannetje met de gele stropdas is bijna nog enger dan zijn idool blonde Greet.

Oxydator | 10-12-14 | 03:13

Deze man zegt wat de miljoenen multiculturele schijtbakken in dit land niet eens durven te DENKEN, ondanks hun klote ervaringen met Marokkanen. Wat een lafbekken & huichelaars! De NL samenleving wordt de laatste 20 jaar compleet ontwricht door Marokkanen CS. Geert Wilders benoemt dat met hart, verstand en ziel! Elke dag weer opnieuw! Met gevaar voor eigen leven! Ik vind deze man dus een echte HELD!

jojo1956 | 10-12-14 | 01:29

Een van mijn beste vrienden is een Canadees.

Rest In Privacy | 09-12-14 | 21:02

Geen speld tussen te krijgen meneer Wilders, daar maakt u uw vijanden wel heel boos mee hoor! Maar wat een gedrevenheid, bewonderenswaardig en jaloersmakend, vooral in vergelijking met het totaal onbekwame zooitje puin vanuit de overige partijen. Ik hou oprecht van die fantastische en mooie man.

Inka6786 | 09-12-14 | 20:42

the handyman | 08-12-14 | 13:26

"als hij veroordeeld wordt heeft hij gewonnen want dan valt iedereen over het feit dat de rechters vooringenomen zijn en politiek gekleurd ( dat mogen ze zakelijk niet)wat reden is tot wraking van de rechtbank."

Het moge duidelijk zijn dat u niet wordt gehinderd door enige kennis aangaande het strafprocesrecht.
-een rechtbank wordt niet gewraakt, maar een rechter;
-een rechtbank kan niet achteraf worden gewraakt (als dat al zou kunnen) als deze tot een voor Wilders negatieve uitspraak is gekomen. Uw vrind kan hooguit in beroep gaan.

Dit is mijn uitspraak en hiermee kunt u het doen!

Hyppo Kriet | 09-12-14 | 12:02

De smerige schoft die 't nodig vindt om Nazi-Duitsers achter een Wilders-speech te monteren mag wat mij betreft meteen in een gevangenis gemeten worden.

ArthurAlkmaar | 09-12-14 | 02:47

Het is de islam die de oorlog verklaard heeft aan alle anderen. Doen alsof dat niet zo is, is knetter.
*NL islamvrij*

Lewis Lewinsky | 09-12-14 | 02:02

Goed gezegd, Wilders!

Lewis Lewinsky | 09-12-14 | 01:57

ben kokhals | 08-12-14 | 20:54
Ik vraag me oprecht af waar uw plempsel op gebaseerd is. Met een constructieve bijdrage van Geert Wilders doelde ik namelijk op de visie om daadwerkelijk iets toe te voegen en te veranderen aan de huidige situatie en misstanden. Zoals u weet is het in de politiek alleen mogelijk om iets concreet te veranderen bij een meerderheid in de Tweede Kamer (en vervolgens Eerste Kamer). Door jezelf op deze manier buitenspel te blijven zetten, wordt er nooit iets veranderd. Ik heb zelf in een eerdere post al wat voorzetten gedaan en aangegeven dat de centrumrechtse stroming, mede door onvrede over het huidige beleid, weer opkomt. Waar u leest dat Nederland weggegeven moet worden hoor ik graag. Ik geef alleen aan dat voor er stappen gemaakt worden er een andere koers nodig is. Daarom vroeg ik mij ook af of Wilders zel wel wil regeren... dan moeten er concessies gedaan worden. En kan hij dan nog wel hard staan voor alles waar hij de afgelopen jaren zo heeft gestaan? Zachte heelmeesters maken stinkende wonden en elk land krijgt de leiders die het verdient, maar als er geen bewustwording onder de kiezers ontstaat over de huidige situatie zie ik verandering somber in.

Le_Chef | 08-12-14 | 23:55

"Zeker de islamtische politici en bekende marokkaanse nederlanders mogen zich wel eens duidelijk uitspreken. Een van de weinigen die daarin wel duidelijk is Aboutaleb. De rest verzint slappe excuses om er geen afstand van te nemen. Dat zegt heel veel.."

Dat is een uiting van de schaamtecultuur. Op dezelfde dodenlijst komen als Geert Wilders dat kun je toch niet verantwoorden.

Bezorgde_Burger | 08-12-14 | 23:41

@ De Libertariër | 08-12-14 | 23:00

Dus jij wilt nu gaan beweren dat, wanneer je Wilders een fascistoide mafketel noemt, de partij fascistoide is (volgens jou) dat degenen die op die partij stemmen dat dan volgens jou ineens niet zijn ?
Wie wil je hier voor de gek houden ?

mambo43 | 08-12-14 | 23:30

@mambo43
.
Jazeker. Dat stukje is van mij. En wanneer gaat u uitleggen waar ik PVV'ers fascisten noem...?
.

De Libertariër | 08-12-14 | 23:00

@ De Libertariër | 08-12-14 | 17:55

Is dit stukje niet door jou geschreven:

"Verschrikkelijk... Je moet er toch niet aan denken dat deze fascistoide mafketel hier ooit de staasmacht grijpt, want volgens mij wordt dan heel erg snel duidelijk dat de partij voor de vrijheid werkelijk NIETS met vrijheid van doen heeft.... En alles van doen heeft met het inzetten van de geweldsmonopolie van de Staat tegen specifieke burgergroeperingen....
.
Gelukkig staat deze fascistoide partij politiek compleet buitenspel en zal in geen 100.000 jaar een meerderheid van de kiezers op deze vrijheid-hatende mafketel stemmen..."

Daar staat dus precies hetgeen ik had geschreven. Wanneer je je eigen plempsels niet meer begrijpt ben je wel erg ver heen.

mambo43 | 08-12-14 | 22:46

@ ernstigeschade 08-12-14 15.42

Ik ben het volkomen met uw verhaal eens. Ook ik ben een groot fan van Thiery Baudet. Ik heb veel respect voor zijn zienswijze m.b.t. het luisteren naar de stem van het volk.

gratias | 08-12-14 | 21:33

Walgelijk overigens om dat Wilders filmpje en Hitler filmpje achter elkaar te zetten. Zou het niet discriminerend voor de PVV zijn?

Rest In Privacy | 08-12-14 | 21:22

Op dezelfde dag dat weer een bontkraagje kopschopt. Maar dat mag natuurlijk wel.

Rest In Privacy | 08-12-14 | 21:20

Wilders vervult een belangrijke rol in het trio Fortuin, van Gogh, Wilders. Eerst de klassieken: de middeleeuwen werden gekenmerkt door het theocentrische denken. Feitelijk de situatie anno nu rondom fanatieke godsdienstaanhangers. In de renaissance kwam het antropocentrische gedachtengoed naar boven, zie Rusland anno nu, de westerde wereld heden staat voor de nadien hervormde individualistische levenswijzen. Deze drie gaan tegelijkertijd niet samen in een omgeving. Fortuin is de frontrunner/boodschapper geweest van de aankomende problemen, van Gogh sprak de gevestigde orde aan, beiden overigens met als basis de middeleeuwse cultuuropkomst. Wilders is de man die de strijd aangaat met de heersende cultuurrelativerende politici die het cultuurexperiment in stand proberen te houden. De gevestigde orde en Wilders vechten een achterhoede gevecht. Voor de kiezers is van belang wie de winnende derde wordt. Veel van de intellegentsia zijn tegen die tijd al vertrokken naar elders. De geschiedenis herhaalt zichzelf.....

Tee Of Cup | 08-12-14 | 21:12

@Le_Chef | 08-12-14 | 13:43 : "Wilders moet een constructieve bijdrage gaan leveren aan het debat in plaats van te roeptoeterenrr."
.
Wees eens eerlijk, u bedoelt met die verlepte riedel te zeggen dat u het niet eens bent met zijn voorstellen, of wilt er gewoon helemaal niks van weten noch horen. "Constructief" is in uw vocabulaire hetzelfde als "met Le_Chef meelullen". Dictatuur is helmaal úw idee van democratie. En degenen die zelftevreden roepen "hij krijgt toch [lekker] niks voormekaar", zeggen daarmee dat zijzelf op destructieve idioten stemmen die diepe minachting koesteren voor de inheemse bevolking en politieke minderheden, en vinden dat nog hardstikke mooi ook. Palestijnen moeten een eigen thuisland hebben maar Nederlanders niet. Hihihi.
Dus terwijl Nederland geen thuislandje meer mag zijn voor de Nederlanders, maar een overgereguleerde multicriminele plantage waar niemand zich meer thuisvoelt, kunnen de dubbel paspoorters altijd nog terug naar hun andere thuisland dat niet verziekt is. Daar passen ze wel voor. Daar zijn hun vertrouwde cultuur, gewoonten, taal en dergelijke, als vanouds gebleven en hooggehouden. Daar geen Le_Chef, maar staat men pal voor het eigen volkje, taal, cultuur en bijbehorende thuislandje. Nederland is dus volgens u en de uwen een wegwerplandje, en wie dat niet vindt gaat maar naar de gulag. Zo diep is men gezonken.

ben kokhals | 08-12-14 | 20:54

@bezorgde burger 19:53

Ik kan u gerust stellen in dat geval. Doordat u werkelijk niets begrijpt van het libertarisme dacht u werkelijk dat er zoiets kan bestaan als een libertarier die macht wil grijpen...
.
Dit waar het libertarisme juist uitbanning van geweldadige macht als uitgans heeft. Het non agressie principe...
.
Om met uw koningin (die van mij is het niet in ieder geval) te spreken: Een beetje dom.

De Libertariër | 08-12-14 | 20:37

Sinds wanneer zijn Marokkanen een ras? Het is walgelijk volk, maar geen ras.

Spielmacher | 08-12-14 | 20:22

Als Joop.nl er negatief over schrijft weet je dat het waar is wat Wilders zegt. Ik was PvdA stemmer, maar ik bied mijn excuses aan voor alle rommel zoals Euro, EU, uitkeringsfraude etc.

funkyd | 08-12-14 | 20:09

@De Libertariër | 08-12-14 | 14:49

Libertariër's aan de macht met U als opperhoofd is een akelige gedachte die mij doet huiveren.

Brrrr.....

Bezorgde_Burger | 08-12-14 | 19:53

@mallekater | 08-12-14 | 14:27
"ELFS wanneer Blondkopje de grootste partij weet te krijgen is er niet één zichzelf respecterende partij die als ondergeschikte in een coalitie met deze neanderthalers in zee gaat."

U hebt volkomen gelijk. De gevestigde politieke partijen tonen voortdurend aan niet-democratisch te zijn. Het kabinet Balkenende en het EU referendum is daar het beste voorbeeld van.

Bezorgde_Burger | 08-12-14 | 19:24

Minder minder minder politieke correctheid. Meer meer meer benoemen.

frisenfruitig | 08-12-14 | 18:46

De huidige linkse kerk is een voortvloeisel van het nationaal-socialisme in een wat fatsoenlijker jasje.
Typisch dat men aan die kant van het spectrum niet verder komt dan de vergelijking met de man met de snor.
De PVV is slechts een gevolg; een antwoord op de sluimerende afbraak van ons land. Wie werkelijk denkt dat wij zonder Wilders of de PVV in harmonie met de islam zouden leven, is niet helemaal goed bij zijn hoofd of houdt zich bewust dom.
Overigens dient Wilders vrijgesproken te worden maar dat is zo duidelijk als dat de islam geen religie is.

Desmoulins | 08-12-14 | 18:40

-weggejorist-

Ellada | 08-12-14 | 18:37

@Deus Absurdia | 08-12-14 | 13:41
"En mocht hij uiteindelijk dan toch nar de gevangenis moeten, dan is dat een uitgelezen kans om een boek te schrijven..:)"

U heeft gelijk, in de gevangenis is er tijd en rust om een boek te schrijven. Ik denk niet dat een verstandig politicus weer een nieuwe interpretatie van "Das Kapital" van Marx zal gaan schrijven. De menselijke ellende die dat boek sinds begin vorige eeuw tot in het heden heeft aangericht kan zelfs de grootste wegkijker niet ontkennen.

Bezorgde_Burger | 08-12-14 | 18:22

@TheEgg | 08-12-14 | 13:38
"Wilders is onderdeel van het probleem, ipv de oplossing ..."

Duitsland loopt tegen dezelfde problemen aan waar het islamitische gelovigen betreft als Nederland, Frankrijk en andere Europese landen. De Duitse nationale schaamte en het schuldbesef na de uitwassen van het nazi-regime zorgt ervoor dat daar open kritiek over islam zeer gevoelig ligt.

Ondanks het voorgaande, sluit Duitsland nu een moskee zonder dat er een Duitse versie van de PVV of Front National bestaat. In Duitsland maakt een "lokale Wilders" aantoonbaar geen deel uit van het probleem.

Legt U nu eens uit waarom Wilders in Nederland dan wel een deel van het probleem met islamitische gelovigen is. Maak ons allen deelgenoot van Uw inzichten en benoem de verschillen met de Duitse situatie die dat veroorzaken.

Als U dat niet kunt of wilt is Uw opmerking over Wilders politiek correct huilen met de wolven in het bos.

"(waarom ik dat vind heb ik al vaak genoeg geschreven)"

U poneert in Uw tegel een boude stelling over de politicus Wilders, dan is het aan U deze stelling te onderbouwen. Het is niet de taak van de lezer om in het universum op zoek te gaan naar Uw eerdere geschriften.

Bezorgde_Burger | 08-12-14 | 17:58

@mambo 17:48
.
Werkelijk...? Waar noem ik PVV'ers racisten en fascisten dan...? LOL!
.
En bovendien heb ik Wilders niet beschuldigd van het wegzetten van een groep mensen.. Integendeel zelfs. Ik heb zelfs gezegd dat ik vind dat Wilders vooral zijn mening moet kunnen geven.
.
U ziet spoken.... Een eigenschap waar veel PVV'ers gebukt onder gaan.

De Libertariër | 08-12-14 | 17:55

Ik had er persoonlijk niet aan moeten denken dat een capabele politicus zijn standpunten uit zou dragen!
Asmodean | 08-12-14 | 14:27
Geert Wilders werd in zijn VVD-tijd onderscheiden als meest veelbelovende politicus en hij heeft dat meer dan waargemaakt. Dat zijn boodschap niet goed valt bij subsidieslurpers, profiteurs, collaborateurs en mohammedanen die bezig zijn een groot kalifaat te stichten is een ander verhaal. Maar goed, in een bijzonder Boek dat veel meer mensen zouden moeten onderzoeken staat al dat een profeet nooit in eigen land wordt geëerd maar dat zijn boodschap daarom niet minder waar is.

Inka6786 | 08-12-14 | 17:53

@ De Libertariër | 08-12-14 | 16:37

Het leuke aan jouw reactie is wel dat jij dus ook een hele bevolkingsgroep (de PVV stemmers) wegzet als racisten en facisten.
Daarmee doe je dus precies hetzelfde waar je Wilders van beschuldigd !

Enige verschil is wel dat hij zijn stelling kan onderbouwen en jij niet.

mambo43 | 08-12-14 | 17:48

Goed gesproken, Geert.
De waarheid, de hele waarheid en niets anders dan de waarheid.

Schietmijmaarlek | 08-12-14 | 17:42

Piet Karbiet | 08-12-14 | 16:51
Als je het woord Marokkaanse weglaat ben ik het helemaal met je eens. Het criminele gedrag moet aangepakt worden, niet de afkomst.

Koos Knak | 08-12-14 | 17:35

Over een tijdje breekt de pleuris toch wel los. Moet je dan eens zien hoe linkswegkijkende plucheplakkende parasieten als kakkerlakken vanuit onder hun steen hun haren uit de kop trekken hoe dom ze zijn geweest
.
Mark my words

Abu Shabu Shabu | 08-12-14 | 17:29

-weggejorist-

r nelemans1168 | 08-12-14 | 17:25

Meer Canadezen. Die gasten hebben uiteindelijk ons van het fascisme bevrijd. Het is een grove schande hoe wij met onze vrijheid omgaan. Een vrijheid gekocht met het bloed van menig jonge Canadees en met de tranen van zijn familie.

Als we zo door gaan hadden ze beter thuis kunnen blijven in '44-45.

Sternberg | 08-12-14 | 17:16

Ik snap het wel dat mensen zichzelf voor blijven houden dat er geen marokkanenprobleem is of dat er sprake is van een agressieve religie. Dit gedaag zien we op meerdere vlakken terug, zoals bekend de 'ik ben niet dik', of de 'hij is wèl verliefd op me' of 'ik ben superslim' en de beroemde 'ik ben beter dan anderen'. Ook al krijgen dit soort mensen van hun sociale omgeving tegengestelde feedback. 'Zij hebben ongelijk!', ik geloof dat we die allemaal in een bepaalde mate wel hebben. Maar zelfbeeld maak je niet alleen. In die mooie vredige slanke slimme verliefde wereld wil iedereen wel leven, no matter what de realiteit is. Sommigen komen er laat uit, sommigen nooit. Het is een inconvenient truth, en niemand wil die inconvenience voelen. Begrijpelijk. Waarheid is wat jij je als waarheid voorhoudt. Herinneren we ons die Idols audities nog? "Ik kan goed zingen' dachten ze. Psychologen van Nederland, kom er maar in...

CrapoTheGreat | 08-12-14 | 17:06

Eerst maar eens minder PvdA , minder D66 , minder GL .
Dan komt alles weer in orde .

B. Ollie Bommel | 08-12-14 | 16:55

@Koos Knak | 08-12-14 | 16:33

Wellicht, maar met veel minder Marokkaanse criminele jongeren wordt het hier wel wat mooier.


Piet Karbiet | 08-12-14 | 16:51

We hebben alleen een PvdA probleem.

sjaap.marok | 08-12-14 | 16:50

Ik wil MEER Canadezen. Beleefd volkje waar de vrouwen zich als een vrouw gedragen. Mijn Canadese vriendin houdt van een wekelijks terugkomend moslimdagje, waarbij de man (ik) als Adonis wordt behandeld. De blonde man met ruggegraat mag door van mij. Held!

Bintangman | 08-12-14 | 16:37

@MarcS 14.50
.
Dus u vindt dat ik tussen moordenaars, dieven en verkrachters (werkelijke misdadigers) moet worden opgesloten om de reden dat belediging nu eenmaal strafbaar IS?
.
Wel, als dat uw vertrekpunt is: Dan moet ook Wilders worden opgesloten om diezelfde reden, nietwaar...? Conform uw logica is belediging belediging en dient een ieder die een ander beledigt te worden opgesloten tussen criminelen....
.
Dit natuurlijk nog geheel los bezien van het gegeven dat een fascistoide mafketel een fascistoide mafketel noemen natuurlijk geen grond kan zijn om de boodschapper van dit gegeven te straffen...
.
De reden dat ik Wilders wel eens de Blonde Roerganger noem, is dat de man nu eenmaal blind is en tegelijk doorspekt lijkt te zijn van dezelfde totalitaire machtsgeilheid die andere totalitaire roerhangers zo kenmerkt: De enorme geilheid op het inzetten van de Staatsmacht jegens onderdanen om arbitraire non-redenen... Ziet u?

De Libertariër | 08-12-14 | 16:37

Het Nederland van Geert bestaat niet.
En heeft ook nooit bestaan.
En zal ook nooit bestaan.
Maar verder is het ok hoor.

Koos Knak | 08-12-14 | 16:33

Vervolgen aub.

Perun | 08-12-14 | 16:20

Islam, prima, maar niet hier. Toon je waardering voor onze gastvrijheid en pas je aan, zo niet zoek je een land waar Islam heerscht en pleur je lekker op uit ons ooit zo mooie landje...

batavia1 | 08-12-14 | 16:18

@MarcS | 08-12-14 | 16:08

Er bestaat uiteraard geen waar geloof. Religie is een mentale parasiet en de Abrahamistische variaties in het bijzonder leiden tot agressieve geestesrot.
Ik houd me er verre van.

Theo van Deursen | 08-12-14 | 16:17

Een Nederland zonder rif-tuigh.... en zonder rondzwabberende zwarte spookgewaden... wat zou dat mooi zijn...

Mijnheer Harmsen | 08-12-14 | 16:15

@De Libertariër | 08-12-14 | 15:10
Omdat uw mening, zodra die geventileerd is, een belediging is en enkelvoudige belediging nu eenmaal strafbaar is. Dat lijkt mij toch een goede reden.

Nu de tegenvraag, waarom vind jij het nodig om 'uw geliefde Blonde Roerganger' te schrijven?

MarcS | 08-12-14 | 16:14

De politieke armoede in Nederland is inmiddels zo groot dat er niets anders te kiezen valt dan naar een baantje in Brussel smachtende EUrofielen, of beschaafde islamofielen achter een diepe Fatsoensgracht, of duurzame nivelleerders, of dieren- en milieuactivisten, of (linkse) lobbyisten voor de zieligheidsindustrie, of een combinatie van dat alles.

Of anders Geert Wilders. Wilders is geen groot staatsman, maar wordt wel grondig gehaat door alle bovenvermelde eenheidsworst. Daarom maar een stem op meneer, gewoon omdat "onze" regenten zijn aanwezigheid in "hun" praathuis iedere dag weer zo grondig verdienen.

In de hoop dat er nog weer eens iemand opstaat die genoemd grauw weer bang genoeg maakt met zijn wijsheid, doch behendiger is in het ontwijken van de resulterende linkse poeptaarten en - kogels.

Jan Passant mk2 | 08-12-14 | 16:14

Opeens besef je: als je van je kinderen houd, en wil dat ze later, net als jij, op de PVDA stemmen, dan stuur je ze niet naar een openbare VMBO. Dit zou de droom te vroeg doen knappen. Ook voor een goed zicht op de integratieproblematiek moet je niet één jaar lang in een gekleurde probleemwijk in Rotterdam gaan wonen. Christenen zijn voor minder van 't geloof gevallen.
-
Zolang het blijft bij rechts die aanstipt waar de problemen zitten, zodat de gevestigde orde dit kan negeren, komen we nooit tot een oplossing. Als een PvdA nu zou zeggen: "Weet je Geert, je hebt eerlijk gezegd gewoon gelijk. Ik wil dit ook niet voor mijn kinderen. Wat heb je voor oplossingen?". Maar nee, telkens maar weer wordt er getwist of de aangestipte problemen wel problemen zijn, hetgeen de PVV dwingt te blijven wijzen. Als dit niet lukt, dan zijn de aangestipte problemen ineens problematisch en fascistisch.
-
In plaats van in de verdediging te schieten, zou de Moslimgemeenschap ook kunnen zeggen: Bedankt voor het aantonen van deze problematiek. Met deze kennis kunnen wij samenwerken om dit te voorkomen. Wij houden namelijk ook niet van IS-koppensnellers, of dat anders-gelovigen beledigd or bedreigd worden. Zij kunnen de gehele problematiek beheersen en controleren. Nu laten ze het aan een "blanke institutionele racist" over. En met de kracht van de democratie in Nederland, zal deze echt mogen gaan beslissen hoe deze problematiek aan te pakken. Met sterke woorden. Want je wel identificeren met de Islam als geloof, maar je niet distancieren van het Islamfascisme, is hypocriet. Het is niet aan Wilders om te beweren dat er ook goede Moslims zijn. Probleem benoemen is nu eenmaal anders als jezelf op de borst kloppen voor je hoge moraal en menslievendheid.

ernstige schade | 08-12-14 | 16:13

Of men nu voor of tegen de heer Wilders is en zijn mening omtrent moslims, Marokkanen, en de verbanden daartussen wel of niet deelt staan los van het gegeven dat een ieder in dit land zijn of haar mening moet kunnen uiten. Deze aanklacht tegen Wilders is een schandvlek op onze democratie. De mening van een ieder dient gehoord te kunnen worden. Deze vervolging is een verkrachting van onze democratie. Schaam u aanklagers, u heeft met deze aanklacht tot doel het willen bestraffen van een mening, dat is schande die enkel zijn gelijke vind in dictatoriale regimes.

equal to condell | 08-12-14 | 16:13

@Theo van Deursen | 08-12-14 | 15:34
De ware islam, vertel eens welke van de 3 is de ware? Ik durf nu al op voorhand met zekerheid te zeggen dat u dat niet gaat vertellen.

MarcS | 08-12-14 | 16:08

ernstige schade | 08-12-14 | 15:42
Schitterende link! Thanks.

Bernard Couperus | 08-12-14 | 16:07

En toch beste mensen de oplossing voor de onophoudelijke immigratiestroom is echt heel simpel. Totaal niet discriminerend. Uiterst noodzakelijk en met een breed maatschappelijke draagvlakte:
Uitkeringen voor mensen met weinig of geen arbeidsverleden stopzetten of op het niveau van de meeste Europese landen terugbrengen.n.l. 0 of bijna nul.
Je zult zien hoe rap de gelukszoekers (pardon, ontheemde vluchtelingen) ons land links laten liggen.

observer59 | 08-12-14 | 16:07

@Jan Passant mk2 | 08-12-14 | 14:27
Klopt!

Dat maakt het ook zo moeilijk om deze discussie open en eerlijk te voeren. Niemand kan mij overtuigen van het feit dat ALLE moslims koppensnellers zijn of anderszins zo gek als die gasten van IS. Maar zolang ik geen reactie van afschuw zie over het onthoofden van christelijke kinderen, begint het wel te wringen in mijn hoofd. Uiteraard hoeven de moslims niet allemaal te roepen dat het verschrikkelijk is, maar het pro islam front is wel altijd angstvallig stil. Dat is zo'n contrast met hoe de anti islamisten reageren als een soeniet een sijiet stuk maakt. Soms lijkt het alsof de moslims (nog) niet zo goed weten voor wie en tegen wie ze zijn. DAT beangstigt mij.

MarcS | 08-12-14 | 16:07

Machteld L. | 08-12-14 | 15:58
"Het gaat Wilders helemaal niet om Nederland, en zelfs niet om de PVV, maar enkel en alleen om zijn glorieuze zelf. Z'n gedrag begint steeds meer te getuigen van een messiascomplex, de man is knettergek."
Klopt, het gaat hem dermate om hemzelf dat hij het prima vindt dat hij 24/7 met de dood wordt bedreigd en van alle vrijheid is ontnomen. Een soort van super-masochist, met een nooit eerder vertoonde zelfkastijding. Slaap lekker verder.

Bernard Couperus | 08-12-14 | 16:06

De giga denkfout van politiek ,, progressief,, NL (PvdA/D66/GL) is , dat men altijd gemeend heeft ,dat de Islam in NL ook wel ,, progressief,, zou worden .

Dus is die denkfout het grote probleem in NL .

B. Ollie Bommel | 08-12-14 | 16:06

MarcS | 08-12-14 | 15:46
Couldn't agree more.

Bernard Couperus | 08-12-14 | 16:03

Oh ja, en geen kwaad woord over Canadezen (behalve dan de Franstalige variant misschien).

Brulboei_61SB | 08-12-14 | 16:03

Ik wil 0 toeristen in Amsterdam, op wie moet ik nu stemmen?
Kaas de Vies | 08-12-14 | 13:27

U kunt het met mij proberen: Ik wil dat er geen fietsen aan toeristen verhuurd worden in Amsterdam zonder dat zij een bewijs kunnen overleggen dat ze een verkeersdeelnemer zijn die de autochtone Amsterdammers niet omver zal rijden en zich netjes aan de voorgeschreven fietspaden houdt. (Dus niet fietsen in de Reguliersbreestraat tussen Munt en Rembrandtplein, niet fietsen in Kalverstraat en Heiligeweg enz..)

Brulboei_61SB | 08-12-14 | 16:02

Leo de Peo
Hoe weet jij dat er vanuit Saudie Arabie geen bakken vol met geld richting "onze" linkse partijen worden doorgesluisd? Het is in ieder geval bekend dat vele moskeen wel met hun geld zijn gebouwd. Maar... wie heeft al die vergunningen dan verstrekt? Dat is zeker niet met algehele toestemming gebeurd.
Ik zou anders niet weten waarom zoveel linkse zo "begaan"zijn met deze mensen. Toch niet omdat zij zo vreedzaam, aardig en een uiterste positieve bijdrage aan "onze" samenleving leveren

observer59 | 08-12-14 | 16:02

Dit soort bombastische praat – met als toppunt de impliciete, van megalomanie getuigende vergelijking met Martin Luther King – is er duidelijk op gericht om z'n imago (en financiële waarde) binnen de Islamofobe Internationale op te krikken. Het gaat Wilders helemaal niet om Nederland, en zelfs niet om de PVV, maar enkel en alleen om zijn glorieuze zelf. Z'n gedrag begint steeds meer te getuigen van een messiascomplex, de man is knettergek.

Machteld L. | 08-12-14 | 15:58

@Kobus Kloothamer | 08-12-14 | 15:51

Geen zorgen. Zelfs islamgekkies zijn niet zo stom de kip met de gouden eieren te slachten.

Theo van Deursen | 08-12-14 | 15:57

@Brenjtje | 08-12-14 | 14:33
Vanachter welke bril beziet u de wereld? U laat graag alles waar de Nederlands cultuur voor staat en waarvoor uw voorouders (waarschijnlijk) hard gewerkt hebben, verkwanselen? Elements of the problem, will never be ingredients of the cure!

verposer | 08-12-14 | 15:56

Zolang wij een hele zielige mensen industrie subsidiëren en in stand houden, komen de stromen mensen vanzelf hier naartoe, geholpen door mensen handelaren. Er wordt wel geroepen dat opvang in de regio moet plaatsvinden, maar daaraan valt niets te verdienen.

goedemorgennederland | 08-12-14 | 15:54

"It's worth dying for" Ik hoop vurig dat deze woorden niet profetisch blijken te zijn .... Er was eens een politicus uit Rotterdam die ook zoiets zei.
Nondeju

Kobus Kloothamer | 08-12-14 | 15:51

@Brenjtje | 08-12-14 | 14:33

Ik laat mijn mening over greet bepalen door wat greet zelf doet en zegt en dat is niet veel goeds. Niet voor mij, niet voor de samenleving.

Skunk57 | 08-12-14 | 15:51

@Asmodean | 08-12-14 | 15:17
Pfff. Mensen trokken van SP naar de PvdA omdat ze geen VVD wilden, en mensen trokken van de PVV naar de VVD omdat ze geen PvdA wilden. Die fout zullen de meesten niet meer maken. GroenLinks werd al gedecimeerd omwille van hun handtekening onder het akkoord waar Wilders voor wegliep, dus nu moeten alleen al die stomkoppen die op D66 stemden nog wakker worden en dan kan Rutte II komende lente z'n ontslag indienen.

Pierre Tombal | 08-12-14 | 15:46

@Bernard Couperus | 08-12-14 | 14:59
Een tokkie met een bul het moet niet gekker worden in NL. Stiekem wist ik wel dat ik niet de enige kon zijn, maar blijkbaar heeft het afronden van een studie niets met het tokkie gehalte van doen. Ook de hoger opgeleide mensen van marokkaanse afkomst die ik ken zeggen hetzelfde.

Samen met u laat ik vanaf heden Theo maar voor Theo. Hij reageert nooit op zaken die niet in zijn straatje passen of spreekt precies langs de discussie net wat hem het beste uitkomt.

MarcS | 08-12-14 | 15:46

@Snowy2000
Ja, want waarschijnlijk veegt ons OM hun reet er al jaren mee af, aan het oplossingspercentage te zien.

WitteGrunneger | 08-12-14 | 15:44

@ristretto | 08-12-14 | 15:31

Als het daar over ging had hij de islam er wel buiten gelaten. Dat thema stoort alleen maar zijn - en uw - boodschap van hardere sancties tegen criminele houders van twee paspoorten.

Het is Wilders om de islam te doen. Die wil hij verbinden aan straatcriminaliteit - hij heeft het niet voor niets liever over straatterroristen. Hij exploiteert criminaliteit om de islam te bestrijden. Niet omgekeerd. U laat zich beetnemen.

Theo van Deursen | 08-12-14 | 15:43

Een prachtig voorbeeld van de democratie in actie vond ik het betoog van Thierry Baudet: Vertegenwoordigers van de Tweede Kamer, luister eens naar het volk! Als het volk zegt: Minder, minder, minder, dan bedoeld het niet: Meer, meer, meer. Vertegenwoordig de belangen van het Nederlandse volk, dat is uw taak.
-
Let op de PVV die aandachtig luistert, let op de kamervoorzitter die applaus verbied, let op de wegkijkende pluchezitters, die door hun ongeinteresseerde houding en gepiel met iPads nog uit een collegezaal gezet zouden worden met de opmerking: Als je niet wil, dan hoef je niet te komen. www.youtube.com/watch?v=4hqGMAgYT3A
-
Opkomen voor de PVV en haar recht op vrijheid van meningsuiting is opkomen voor de democratie in Nederland. Jouw stem is echt evenveel waard als de tokkie die op de PVV stemt. Hoe oneerlijk je dat ook moge vinden.

ernstige schade | 08-12-14 | 15:42

WitteGrunneger | 08-12-14 | 15:33
Misschien een goed idee voor de industrie, een W.C. rol voorgedrukte aangifte tegen Marrokkanen?

Snowy2000 | 08-12-14 | 15:39

denoorman | 08-12-14 | 15:26
"alleen immigranten die iets toevoegen, die willen inburgeren"
Er moet dus iemand baat bij hebben gehad om laag-opgeleiden te massa-immigreren.

kloopindeslootjijook | 08-12-14 | 15:39

@nerugaer | 08-12-14 | 13:44
Stel nu eens dat hij dat zou gaan doen, wat verwacht u daar dan van?
En u vind het prima dat de islam verboden wordt? Of de Koran? Of wat bedoeld u eigenlijk met als het alleen om de islam gaat heeft hij mijn stem? Wees eens duidelijk.

Overigens ben ik niet bang dat hij het christendom ook maar een strobreed in de weg zal leggen. Uiteraard tot het moment dat het christendom opeens lukraak mensen gaat vermoorden die zich niet willen bekeren. Maar dat is dan ook het punt dat ik zeg dat het christendom op dezelfde manier moet worden aangepakt.

MarcS | 08-12-14 | 15:38

>Asmodean | 08-12-14 | 15:17
Ja ik denk dat de PVV een hele grote gaat worden. De PVDA en de SP leven nog een klein beetje in Groningen, maar de Randstad is er mooi klaar mee.
-
Als partijen niet willen samenwerken met de grootste democratisch gekozen partij van Nederland, dit bij voorbaat al uitsluiten, dan tonen ze aan geen hoge dunk te hebben van de democratie. Het volk wil minder gezeik met straatcriminelen. Het volk wil verder voorkomen dat Nederlandse wijken uitgroeien tot Amerikaanse ghetto-toestanden. Als je dit als partij niet wil steunen, dan denk je klaarblijkelijk dat je te goed voor zo'n primitief standpunt bent. Ook dat je partijvisie dan niet aansluit bij de gewone man op de straat.
-
Dat "Wilders zijn verantwoordelijk niet wil nemen" is een enorme dooddoener en nog niet bewezen. Rossenmuller riep hetzelfde over Pim Fortuyn: Wel een grote mond, maar geen oplossingen aandragen. De PVV draagt heus wel oplossingen aan, maar deze oplossingen mogen niet van de gevestigde orde. Ook over de kwaliteit en smaak valt te twisten.
-
Want reken maar dat als de PVV de grootste partij is en oplossingen aan gaat dragen, dat dan geheel links Nederland over hem valt, omdat het ze doet denken aan de vooroorlogse periodes (alsof ze bij Anne Frank in de klas hadden gezeten).

ernstige schade | 08-12-14 | 15:36

@MarcS | 08-12-14 | 15:29

U bent een fundamentalist omdat u meent dat een echte moslim die de ware islam aanhangt, tot op de letter volgt wat de heilige schriften voorschrijven.

Theo van Deursen | 08-12-14 | 15:34

Jaaa, we snappen het wel, maar hij zegt het zo raar:
Als we marokkanen-probleem hebben hebben we namelijk ook een polen-, roemenen-, fransen- en nederlanders-probleem.

We hebben in geen marokkanen-probleem (leuk gevonden frame trouwens) maar een criminelen-probleem. Een deel van die criminelen komt uit X of Y dus hebben we ook een criminelen-X of criminelen-Y-probleem. Nogal wiedes. Maar eigenlijk is de herkomst niet relevant, hooguit voor de aanpak.

En die mensen die gek worden van de terreur van dat kudt-tuig schieten er waarschijnlijk ook niet veel mee op.

kloopindeslootjijook | 08-12-14 | 15:34

Tja, gisteren probeerde twee Marokkanen mij, in het bijzijn van mijn zoontjes (4 en 6), te beroven. Is ze niet gelukt, maar in die context zie ik ook liever nul Marokkanen. Hoe ze te verminderen maakt mij momenteel weinig uit maar ik wil ze weg.
WC Papier | 08-12-14 | 13:56

Wat is het toch ook een laag volkje. Gelukkig is het ze niet gelukt. Goeie actie van je. Heb je ook aangifte gedaan?

WitteGrunneger | 08-12-14 | 15:33

@Bernard Couperus | 08-12-14 | 14:43
Maar hoe zijn ze anders dan die van Le_Chef, dat is mijn vraag.

MarcS | 08-12-14 | 15:32

@ Theo Deursen. Als Wilders bij u tot haatgevoelens leidt is dat heel vervelend voor u.

Ik heb een huis. Iedereen is welkom, grappa, pasta, panettone en caffé in overvloed. Of je werkt of niet boeit me niet. Welke taal je spreekt of waar je vandaan komt ook niet. Iedereen is welkom.
Als iemand het ondanks mijn gastvrijheid waagt om rotzooi te trappen in mijn huis krijgt een schop onder zijn kont.

Daar gaat het over.

ristretto | 08-12-14 | 15:31

petje af!

Okkie Trooi | 08-12-14 | 15:30

@Asmodean | 08-12-14 | 14:55
Van mij mag het hoor.

MarcS | 08-12-14 | 15:30

@Theo van Deursen | 08-12-14 | 15:04
Kom kom, ik citeer gewoon uit een bron. Ik ben geen kenner, dat zeg ik ook nergens. Maar aangezien ik niet aan u kan zien welke van de 3 islam stromingen u aanhangt is u voor mij per definitie iemand die bovenstaande toejuicht.

Hoezo ben ik een fundamentalist als ik citeer van deze site:
www.sebisme.nl/vrouwenbesnijdenis-in-d...

MarcS | 08-12-14 | 15:29

Landen zoals canada, australie, zwitserland enz enz. bepalen zelf welke immigranten ze toelaten. En ze willen alleen immigranten die iets toevoegen, die willen inburgeren, die een opleiding hebben, een historische band met het land enz enz. Waarom moeten wij dan al die laagopgeleide gelukzoekers en criminelen opnemen??

denoorman | 08-12-14 | 15:26

LOL

De pathos druipt ervan af.
Geurt de Martelaar.

Parafernalio | 08-12-14 | 15:25

Waarheid is absoluut, feiten zijn feiten. De hoek van waaruit de waarheid wordt belicht bepaald het politieke standpunt.
GW en de PVV zijn ontzettend belangrijk, en mag wat mij betreft zo groot mogelijk worden. En zoals veel mensen hier aangeven, ben ik er tegelijkertijd ook niet gerust op, dat hij echt praktische oplossingen kan laten uitvoeren (samenwerking met andere partijen, ervaren politici/bestuurders in de PVV achterban). Maar: wat is het alternatief? Er is geen alternatief op dit moment! Er zijn goede politici in verschillende partijen, soit! Maar, een individu legt het af tegen een achterban, altijd! Trap niet in een P. Omtzigt bijvoorbeeld. Goed man, maar partijen uit het establishment zullen niet voor de broodnodige verandering zorgen, zij zijn veroorzaker en daarom per definitie onderdeel van het probleem. Pas, als de grote middenpartijen daadwerkelijk voor hun volk gaan staan en principiele beslissingen durfen nemen, omdat ze zien wat de meerderheid wil - kun je zeggen dat GW zijn doel heeft bereikt. Voor die tijd is het zaak de PVV zo groot te maken als het maar kan.

verposer | 08-12-14 | 15:24

Diegene die bovenstaande uitleg van Wilders tegenspreken of zich hierin niet kan vinden is waarschijnlijk: of blind, of doof, of blind én doof, of overfanatiek links ingesteld, of een bontkraagje, of anti-Nederland, of afhankelijk van Marokkanen, of bang voor rechts i.v.m. zijn uitkering of subsidie, of ambtenaar of achterlijk!

F1802 | 08-12-14 | 15:23

@Asmodean
Zijn kiezers zijn niet zo dom als jij denkt dat ze zijn. Zijn kiezers zijn die ellende gewoon zat. hoeveel poltieke islam propaganda je ook probeert... Laat de moslims eerst maar eens afstand nemen van het moslim geweld.. Doen ze niet.. alleen maar slappe praatjes. Kinderen opvoeden.. doen ze niet. Overlast veroorzaken.. doen ze wel.

denoorman | 08-12-14 | 15:22

Misschien heb je niet helemaal op zitten letten de laatste tijd maar die moslimfascisten van ISIS dragen wel degelijk vlaggen en uniformen...
De waard zijn gast | 08-12-14 | 14:25

LOL. Die Theo van Deursen noemt alle voorwaarden op die de islam tot een fascistische ideologie maken en die laatste twee ziet hij niet. Ziende blind, die meneer.

Piet Karbiet | 08-12-14 | 15:20

De waard zijn gast | 08-12-14 | 15:18

Pats! Die zit. +++

kwark001 | 08-12-14 | 15:20

In de VS worden meer mensen vermoord door peuters dan door terroristen.
Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:54
Ja, en in Nederland worden meer peuters gedood door automobilisten dan door terroristen. Zo lust ik er nog wel een paar. Besef jij wel dat bijna iedere terroristische groepering op deze aardkloot zijn gruweldaden pleegt met de koran in de ene hand en een wapen in de andere hand? Dat moslimterroristen nog niet in Nederland tekeer zijn getrokken wil niet zeggen dat er geen serieuze dreiging is. Maar slaap zacht Theo, we schudden je wel wakker als het te laat is.

De waard zijn gast | 08-12-14 | 15:18

ernstige schade | 08-12-14 | 15:14
Snel de grootste partij van Nederland? Ja joh? Gek dat ze dan al drie verkiezingen op rij dik hebben ingeleverd. Maar goed. Mogelijk krijgen ze een keer 30 zetels. Er is geen partij die met de PVV gaat samenwerken. Wilders wil die verantwoordelijkheid ook helemaal niet. Lekker een beetje opjutten, daar moet hij het van hebben. En iedereen weet het, behalve zijn kiezers.

Asmodean | 08-12-14 | 15:17

@Asmodean
De PVV beperkt je in je vrijheid van meningsuiting. Vertel.. Wat wil je uiten wat je niet mag? Vertel welke politieke Islam propaganda mag je niet uiten?? En vertel mag je van de PVV niet in een jurk over straat??

denoorman | 08-12-14 | 15:17

Asmodean | 08-12-14 | 15:15

Whahaha. naïeveling!

kwark001 | 08-12-14 | 15:16

Theo van Deursen | 08-12-14 | 15:08
Dus ik heb gelijk. Prima. helder. Dan kunnen we nu verder discussiëren. Laat ik dan een voorstel doen. Stel, u gaat een jaar of 5 in Soedan wonen als Christen. Mag ook Syrie zijn. Wel in een stad uiteraard met fastfood aanbod. U eet vervolgens twee keer per week zo'n lekkere Double Whopper menu of anderzijds, en op de zondag (probeert) u uw geloof te uiten en praktiseren.
-
Na 5 jaar keert u terug in Nederland en hebben wij nog een keer deze discussie met betrekking tot de stelling (ik citeer): " fastfood is zeker heel wat gevaarlijker dan moslimextremisme."

Bernard Couperus | 08-12-14 | 15:15

denoorman | 08-12-14 | 15:11

"Ik wil mijn afschuw voor de islam – de leer, de dogmatiek, de verboden, de onbeweeglijkheid, de middeleeuwse achterlijkheid die is ontstaan met deze religie voor nomaden en woestijnrovers – niet onder stoelen of banken steken. (…) Zichzelf opsluitend in een gedragspatroon, dat de originele achterlijkheid halsstarrig in stand houdt (…), vormen zij een Fremdkörper in onze samenleving, dat niet lijkt te kunnen loskomen, iets bij te leren, iets te willen leren, dus verarmt (…). Zoals nu kan het niet”.

Citaat van de stalinist Theun de Vries

Gastarbeid en Kapitaal – SP brochure 1983

sptransparant.wordpress.com/gastarbei...

kloopindeslootjijook | 08-12-14 | 15:15

kwark001 | 08-12-14 | 15:13
Dat is onjuist. Andere partijen kennen geen mening- en/of kledingpolitie.

Asmodean | 08-12-14 | 15:15

Racisme geen stem geven is ondemocratisch. De PVV zal snel de grootste partij van Nederland worden, en niet omdat de PVV nu zo sterk is, maar omdat de andere partijen het hebben laten liggen. In een gezonde samenleving was de PVV overbodig. De democratie had dat Islamvarkentje wel gewassen. Maar de samenleving is niet gezond meer. De zachte linkse heelmeesters maakten stinkende wonden. Dan niet zeuren als Geert daar zout in wrijft of er een pleister op wil doen. De angst voor een "fascistische" partij als grootste in de Tweede Kamer valt weg tegen de angst voor Islamisatie. Beide groepen zijn dus vooral bezig met angst. Als je nu respect kan opbrengen voor de meningen van rechts, dan zullen zij later misschien respect opbrengen voor jouw linkse mening, als deze veranderd is in een minderheidspositie en steun verliest van de media.
-
Je bent extreem-links als je denkt dat niet alleen je eigen stem moet laten gelden, maar dat je ook anderen kunt opleggen om vooral niet op de oppositie te stemmen. Dat is links fascime, en rechts afbranden.

ernstige schade | 08-12-14 | 15:14

Asmodean | 08-12-14 | 15:13

Geld precies hetzelfde voor alle andere partijen. Wat is uw punt?

kwark001 | 08-12-14 | 15:13

Justitie en de politie kunnen zich beter op de echte misdadigers richten, dan proberen de Grote Blonde Leider veroodeeld te krijgen. Verspilling van geld en energie.

denoorman | 08-12-14 | 15:13

De Libertariër | 08-12-14 | 15:10
Je weet toch waar de partij van de vrijheid voor staat? Dat je alles mag zeggen wat je denkt! Zolang dat binnen de PVV-leer past uiteraard. De PVV-gedachtenpolitie en PVV-kledingpolitie staan op welhaast Iraanse wijze klaar voor de controle. Leve de partij die zegt op te komen voor vrijheden! Proest.

Asmodean | 08-12-14 | 15:13

denoorman | 08-12-14 | 15:11

Gezinshereniging en de welbekende baarmoeders.

kwark001 | 08-12-14 | 15:12

Wat moeten we eigenlijk met zoveel marokkanen in Nederland?? Hebben ze een bepaalde opleiding of vaardigheden die we in nederland hard nodig hebben?? Waarom hebben we zoveel mensen toegelaten?? Dit zijn toch niet allemaal gastarbeiders?? En ze hebben allemaal de marokkaanse nationaliteit en een marokkaans paspoort en de koning van Marokko bepaalt hoe ze mogen heten. En de ouders verwaarlozen de opvoeding en ze groeien op voor galg en rad. Nou geweldig. Hoezo nederlanders?? Hoezo gastarbeiders?? Wilders heeft wel een punt, maar blijkbaar brengt hij de boodschap niet diplomatiek genoeg.

denoorman | 08-12-14 | 15:11

@MarcS 14.50
.
Ik ga u niets eens vragen om uit te leggen waarom uw geliefde Blonde Roerganger dan GEEN fascistoide mafketel is... Had u dit aannemelijk kunnen maken dan had u dit reeds gedaan. Wat ik u wel ga vragen is dit:

Waarom zou ik volgens u moeten worden opgesloten tussen moordenaars, dieven en verkrachters (werkelijke misdadigers) voor de 'misdaad' van het ventileren van mijn mening?
.
Verklaar u nader.
.

De Libertariër | 08-12-14 | 15:10

Theo van Deursen | 08-12-14 | 15:08

Man, man, wat kan jij uit je nek kletsen. Heb je daar geen moeite mee als je je tanden daar poetst?

kwark001 | 08-12-14 | 15:10

@Bernard Couperus | 08-12-14 | 15:05

Heerlijk absurdistische conclusie. Ik sprak ook niet over kwalijk maar gevaarlijk. Fastfood is mogelijk minder kwalijk maar zeker heel wat gevaarlijker dan moslimextremisme.

Theo van Deursen | 08-12-14 | 15:08

vindt uiteraard ... grinnik. typo-tje

Bernard Couperus | 08-12-14 | 15:06

roze_bril | 08-12-14 | 15:00

De saamhorigheid om er tegen te zijn....

kwark001 | 08-12-14 | 15:06

@Theo van Deursen
Dus, als ik u goed begrijp dan vind u fastfood een kwalijkere zaak dan moslimextremisme? Slaat nergens op naar bescheiden mening, maar goed prima! Vrijheid van meningsuiting zullen we maar zeggen.

Bernard Couperus | 08-12-14 | 15:05

Helaas zijn er weinig moslims die afstand nemen van het terroristisch geweld van moslims. Terwijl nederlanders geen moeite hebben om daar afstand van te nemen. Doordat ze zich niet uitspreken blijven ze in het verdachtenbankje zitten. Zeker de islamtische politici en bekende marokkaanse nederlanders mogen zich wel eens duidelijk uitspreken. Een van de weinigen die daarin wel duidelijk is Aboutaleb. De rest verzint slappe excuses om er geen afstand van te nemen. Dat zegt heel veel..

denoorman | 08-12-14 | 15:05

@MarcS | 08-12-14 | 14:58

Weer een islamkenner. De fundamentalisten lijken hier bij bosjes te groeien. Als dat islamisering is dan ja, die is inderdaad helaas nogal toegenomen.

Theo van Deursen | 08-12-14 | 15:04

Kaas de Vies | 08-12-14 | 13:27 Op Groen Links of de pvda.

ja,diedus! | 08-12-14 | 15:03

roze_bril | 08-12-14 | 15:00

Ja ik. Hoezo?

kwark001 | 08-12-14 | 15:02

Kan iemand mij 1 goed iets opnoemen wat voortgekomen is uit de Islam?

roze_bril | 08-12-14 | 15:00

Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:54
Ik ben academicus, en heb dan ook voldoende boeken en kranten gelezen, mensen gesproken en geobjectiveerd om als mening te hebben dat islam een gevaarlijke ideologie is. Daarnaast heb ik marokkanen en turken als vrienden, die ook minimaal een universitaire titel hebben (minimaal he, dus dat betekent veelal ook een post-doc). Ook deze mensen waarschuwen voor de islam. En ja, ik stem PVV. Daarnaast is Wilders natuurlijk een lul-eerste-klas, maar is (helaas) geen alternatief om een duidelijk signaal af te geven.

Bernard Couperus | 08-12-14 | 14:59

"Je kunt niet tegen een wereldreligie zijn" - Het lukt de islam prima om tegen alle andere wereldreligies te zijn.

Angel_eyes | 08-12-14 | 14:59

In Canada willen ze ook geen criminelen uit Nederland. Of Nederlanders die cimineel worden in Canada. Dusss... alle Nederlanders uit Canada.
Logisch toch?

(Daarom krijgt ie zoveel weerstand over die minder minder).

kloopindeslootjijook | 08-12-14 | 14:58

@Igor Putkin | 08-12-14 | 14:50
Ligt er aan welke Islam, Igor.
Koran geen vermeldingen, in de Ahadith echter wel.

"In tegenstelling tot de Koran, maakt de Ahadith meerdere malen melding van vrouwenbesnijdenis. Abu Hurayrah heeft bijvoorbeeld overgeleverd: “Ik heb de profeet horen zeggen: de ‘fitrah’ (natuurlijke aanleg) bestaat uit vijf elementen: besnijdenis, het scheren van schaamhaar, het knippen van de nagels, het epileren van okselhaar en het kortknippen van de snor.” Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. [13][14][15] Een tweede Hadith, van Abu Dawood, maakt melding van een vrouw die besnijdenissen uitvoerde in de stad Medina. Umm Atiyyah heeft overgeleverd dat Mohammed tegen deze vrouw zei: “Snijd niet te diep, want dit is beter voor de vrouw en wenselijker voor de echtgenoot.” [3][6][8][11][13][14][15][17][19][25]

Een derde Hadith is een vertelling van Muslim, waarin staat dat Aa’ishah heeft gezegd dat de boodschapper van Allah sprak: “Wanneer een man zit tussen de vier delen (armen en benen van zijn vrouw) en de twee besneden delen elkaar raken, dan is ‘ghusl’ (de grote rituele wassing) verplicht.” Mohammed zou dus hebben gesproken over zowel het besneden geslachtsdeel van de man als dat van de vrouw. [14][15] Ook in verslagen die zijn overgeleverd door al-Tirmidhi en al-Haafiz Ibn Hajar wordt gerefereerd naar geslachtsgemeenschap met de zinsnede ‘wanneer de twee besneden delen elkaar raken’. [15] Volgens een laatste Hadith heeft de profeet gezegd: “Besnijdenis is ‘soenna’ (aanbevolen) voor mannen en voor vrouwen een eerbaar gebeuren.” [11][25"

MarcS | 08-12-14 | 14:58

Martin Luther King kwam op voor de mensenrechten, Wilders ook. Waarom is het zo vreemd als Wilders King citeert? Of kan alleen een neger slachtoffer van discriminatie zijn?

Angel_eyes | 08-12-14 | 14:57

@roze_bril | 08-12-14 | 14:52

De kwalificatie beschaafd en verstandig gemist? Figures.

Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:56

Igor je heb niet alleen een Russische naam ,maar je scheldt ook meteen als een Russische proleet ,lulhannes.

blauwe zander | 08-12-14 | 14:56

Igor Putkin | 08-12-14 | 14:51
Ben jij er ook zo eentje die wel prima met de feiten kan leven zolang je er zelf maar geen last van hebt? Voor de feiten zie:
Bernard Couperus | 08-12-14 | 14:35

Bernard Couperus | 08-12-14 | 14:55

MarcS | 08-12-14 | 14:50
Geldt dat ook voor het in deze panelen veelgebruikte verwijt dat iemand een landverrader/nsb'er zou zijn?

Asmodean | 08-12-14 | 14:55

@Bernard Couperus | 08-12-14 | 14:35

Straatcriminaliteit en terrorisme mogen in jullie ontvankelijke geesten inmiddels zijn samengesmolten tot een grote klont moslimhaat, het blijven natuurlijk verschillende zaken.

In de VS worden meer mensen vermoord door peuters dan door terroristen. www.globalresearch.ca/the-terrorism-st...
Maar u illustreert met uw "feiten" eigenlijk zelf al mijn stelling dat terroristisch geweld in het Westen sporadisch, asymmetrisch en statistisch insignificant is.

Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:54

Blame Canada! Blame Canada! They're not even a real country anyway!

DwaazzZZzz | 08-12-14 | 14:54

Nou, de domste opmerking gaat weer naar Theo van Deursen. "Je kunt niet tegen een wereldreligie zijn" gefeliciteerd!
Ik ben er tegen. Zo. klaar. In 1 zin ontkracht.

roze_bril | 08-12-14 | 14:52

@metalj | 08-12-14 | 14:47
Het is nooit te laat, het is wel laat maar nooit te.

MarcS | 08-12-14 | 14:51

Theo van Deursen vs kortzichtige angsthazen, veel-0.

Igor Putkin | 08-12-14 | 14:51

Wilders for President!

mooi geluld man | 08-12-14 | 14:50

blauwe zander | 08-12-14 | 14:39
Vrouwenbesnijdenis heeft niets met de islam te maken, boer.

Igor Putkin | 08-12-14 | 14:50

@De Libertariër | 08-12-14 | 14:32
Er zou een orgaan moeten zijn die mensen gaat vervolgen als ze anderen voor fascist uitmaken zonder daar gronden voor te hebben. Uw beledigingen zijn meer reden om u te vervolgen dan u zelf ooit zult bevroeden.

MarcS | 08-12-14 | 14:50

@kwark001
.
Ik ben benieuwd hoeveel PVV'ers er nu werkelijk bereid zouden zijn om (staats) geweld jegens moslims in te zetten... Volgens mij bent u zeer zeker niet de enige en zal het percentage dichter tegen de 100 dan de 0 liggen...
.
Buitengewoon verontrustend hoe snel het fascistoide gedachtengoed hier aan kracht wint... Niet alleen de geimporteerde fascistoide achterlijkheid, maar zeker ook de reactionaire homegrown tegenbeweging wint aan kracht.
.
Brr...

De Libertariër | 08-12-14 | 14:49

@ Joris, sorry dubbel. Maar het is wel dubbel goed nieuws.

Bernard Couperus | 08-12-14 | 14:47

De waard zijn gast | 08-12-14 | 14:44
Zucht. Als jij het zo wilt interpreteren dan moet je dat vooral doen. Het slaat wel als een tang op een varken.

Asmodean | 08-12-14 | 14:47

Probleem van Wilders is dat ie 20 jaar te laat is om nog iets tegen de ''weg met ons'' cultuur in dit land te kunnen doen. Het is namelijk al bij wet bepaald dat ''Uw rechten eindigen waar mijn gevoelens beginnen.'' En dat is een probleem wat niet op te lossen is.

metalj | 08-12-14 | 14:47

Een Fin-Fin situatie

Piet Karbiet | 08-12-14 | 14:47

Ik had er persoonlijk niet aan moeten denken dat een capabele politicus zijn standpunten uit zou dragen!
Asmodean | 08-12-14 | 14:27
Het zou jou erg slecht uit komen als de waarheid werd verkondigd door iemand die dit op een professionele wijze kan verkondigen en onderbouwen, dat snap ik wel. Hiermee geef je min of meer toe dat je vindt dat Wilders gelijk heeft maar dat je blij bent dat zijn provocaties een gezonde discussie over de feiten die Wilders prolongeert in de weg staat.

De waard zijn gast | 08-12-14 | 14:44

MarcS | 08-12-14 | 14:30
Nee hoor, mede-grinnik. De cijfers die ik geef, inclusief de volgorde kloppen. Kijk maar op de link (stand 7/12)
frontbencher.nl/peilingen/
Dus:
PVV: 28 zetels
CDA: 24 zetels
VVD: 20 zetels
CU: 6 zetels
SGP: 4 zetels

Bernard Couperus | 08-12-14 | 14:43

MarcS | 08-12-14 | 14:30
Nee hoor, mede-grinnik. De cijfers die ik geef, inclusief de volgorde kloppen. Kijk maar op de link (stand 7/12)
frontbencher.nl/peilingen/
Dus:
PVV: 28 zetels
CDA: 24 zetels
VVD: 20 zetels
CU: 6 zetels
SGP: 4 zetels

Bernard Couperus | 08-12-14 | 14:43

Der Schnitzeljäger | 08-12-14 | 13:47
Bedankt voor je bijdrage aan deze discussie.

kicktherabbit | 08-12-14 | 14:43

Kijk eens wat er zou gebeuren als we er eens 2 miljoen buitenlandse uitvreters er uit pleuren. Wat dan?

kwark001 | 08-12-14 | 14:43

Geert Wilders MP. Deze man heeft het werkelijk goed voor met Nederland, en iedereen weet het maar niet iedereen durft ervoor uit te komen...

batavia1 | 08-12-14 | 14:41

Theo van Deursen , hou je straks je dochters en kleindochters goed vast als zij verplicht besneden en dus verminkt worden .

blauwe zander | 08-12-14 | 14:39

De westerse beschaving wordt niet bedreigd door de islamitische, en dat gaat ook niet (meer) gebeuren. Het is nuchter beschouwd een vrij bizarre angstfantasie die door geen enkel feit op de grond wordt ondersteund.
Als onze beschaving bedreigd wordt door het sporadische, asymmetrische en getalsmatig irrelevante geweld van het terrorisme.(..)
Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:21
.
islamitisch - fout
angstfantasie - fout
geen enkel feit - fout
sporadisch - fout
asymmetrisch - fout
irrelevant - fout
.
U bent de weg kwijt...
.

Thoth | 08-12-14 | 14:39

@Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:30
Wie is jullie?
Zijn dat de mensen die denken dat de Islam gekkies vandaag of morgen hier ook wel eens zouden kunnen beginnen te moorden? Of bedoeld u mensen die zich nog niet bekeerd hebben?

Man haal jouw hoofd eens uit die aars! Kijk eens om je heen en zie hoe soennitejes sjietjes afmaken en andersom. Zie eens dat niet moslims de keuze hebben om te bekeren of koppie er af. Zie eens dat 'ze'tot nu toe geen enkele grens hebben gerespecteerd. Zowel de landsgrenzen als ethische- en humanegrenzen overschrijden ze met een lach.

AEn als je dan toch eens de stront uit je ogen wrijft, kijk dan eens in NL rond en als je dan nog steeds denkt niets aan de hand met de Islamidioten dan mag jij van mij vanmiddag nog op mijn kosten vertrekken naar de zandbak.

MarcS | 08-12-14 | 14:35

Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:21
"De westerse beschaving wordt niet bedreigd door de islamitische, en dat gaat ook niet (meer) gebeuren. Het is nuchter beschouwd een vrij bizarre angstfantasie die door geen enkel feit op de grond wordt ondersteund."

Een politicus die vrij gekozen is door een flink deel van het Nederlandse volk kan niet meer over straat en dient 24/7 beveiligd te worden. Een cineast wordt met een dolk ritueel afgeslacht. Een groepje mannen dreigt met handgranaten afscheid te nemen van Den Haag. Honderden 'Nederlandse' jongens/meisjes schieten nu een kogel uit hun wapen in Syrie. Joodse kinderen kunnen in Amsterdam niet meer met een keppeltje over straat zonder dat ze gemolesteerd worden. In Brussel schiet een lieve meneer een aantal Joden dood in het Joodse museum. Noord-Afrikanen zorgen voor een disproportionele bijdrage aan de criminaliteitscijfers. Vrouwen in Oslo verven hun haren zwart uit angst voor verkrachting. Demonstraties in Den Haag waar gescandeerd wordt dat alle Joden dood moeten. Feiten, feiten, feiten.

"Als onze beschaving bedreigd wordt door het sporadische, asymmetrische en getalsmatig irrelevante geweld van het terrorisme, dan komt dat doordat we er ons zo bang door laten maken dat we die terroristen vanzelf kweken, en in het proces onszelf verloochenen. "

Sporadisch: in Amerika is sporadisch een aanslag gepleegd. Namelijk, slechts één. Met als gevolg: héél veel doden (iets met vliegtuigen). Asymmetrisch: ja, kanker zorgt voor meer slachtoffers dat klopt, maar is een compleet irrelevant argument. Niet te vergelijken.
-
Je bent niet alleen een trol, je bent ook nog eens verblind door je eigen kunstmatige waarheid. Het is als de wetenschapper die een stelling wilt bewijzen, maar ziet dat sommige data niet overeenkomen. Die data wordt genegeerd; dat heet data-mining.
-
U wilde feiten? De feiten zijn al om vertegenwoordigd. Ik stop daarom ook met reageren op de belachelijke tegels van jou, want als je de feiten niet eens ziet dan houdt het wel redelijk op natuurlijk. Succes.

Bernard Couperus | 08-12-14 | 14:35

De Libertariër | 08-12-14 | 14:32

Indien die " specifieke burgergroeperingen" moslims betreft heb ik er totaal geen moeite mee.

kwark001 | 08-12-14 | 14:35

nerugaer | 08-12-14 | 13:44
------
Geert Wilders heeft een deel van de bevolking tegen zich omdat die luistert naar de media die niets anders doen dan Geert Wilders demoniseren. Deze mensen laten hun opinie over Geert Wilders bepalen door de media die Geert Wilders haten. Hetzelfde hebben de media gedaan met Pim Fortuyn die uiteindelijk is doodgeschoten.

Brenjtje | 08-12-14 | 14:33

Verschrikkelijk... Je moet er toch niet aan denken dat deze fascistoide mafketel hier ooit de staasmacht grijpt, want volgens mij wordt dan heel erg snel duidelijk dat de partij voor de vrijheid werkelijk NIETS met vrijheid van doen heeft.... En alles van doen heeft met het inzetten van de geweldsmonopolie van de Staat tegen specifieke burgergroeperingen....
.
Gelukkig staat deze fascistoide partij politiek compleet buitenspel en zal in geen 100.000 jaar een meerderheid van de kiezers op deze vrijheid-hatende mafketel stemmen...
.
Dat gezegd hebbende... Deze mogelijke vervolging is absurd en toont de totale onwenselijkheid van een rechtsstaat, waar onwelgevallige arbitraire uitspraken en het ventileren van de mening kan leiden tot opsluiting tussen dieven, moordenaars en verkrachters... Enkel in een totalitaire rechtsstaat is het uiten van een mening iets strafbaars..
.

De Libertariër | 08-12-14 | 14:32

@Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:21

Laat me raden. U bent van uw nieuwsvoorziening afhankelijk van de NPO?
.
Ik weet niet of het u is opgevallen hoor, maar IEDERE samenleving met een groot smaldeel Moslims in de geledeningen heeft te kampen met geweld, intolerantie, of erger jegens niet-Moslims. Zo stelt de Westerse samenleving zich een samenleving niet voor. In meer en meer landen is trouwens niet eens meer sprake van een samenleving waar niet-Moslims bijhoren. Ze worden uitgeroeid of verdreven.
.
Enneh, een Westerse beschaving voert geen politieke processen tegen meningen. Over onszelf verloochenen gesproken.
.
Maar gaat u eens inhoudelijk in op mijn tegel ipv het thema te verleggen? of kunt u ze niet weerleggen.

Parel van het Zuiden | 08-12-14 | 14:31

@Bernard Couperus | 08-12-14 | 13:52
Grinnik, leuk he iemand wijzen op het niet kloppen van getallen. Heb je al spijt toen je zag dat jouw volgorde anders is maar de getallen exact hetzelfde?

MarcS | 08-12-14 | 14:30

@louperdeloup | 08-12-14 | 14:13

De enige Nederlanders die hun identiteit verraden zijn jullie, die de godsdiensttwisten en alle bloedige lessen die daaruit volgden nog eens dunnetjes over willen doen.

Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:30

You eat that OM. You eat that PvdA.
You eat that laffe politici en bestuurdergraaiers met wegkijknekken. You eat that VARA.
Wilders jij bent een man naar mijn hart. We go for it.
Alle andere politici zijn echte politici = gekochte hofhouding van de bovenonsgestelden die een doel nastreven waar wij geen weet van hebben.
Wilders voor premier!

ecologiste | 08-12-14 | 14:29

@WC Papier | 08-12-14 | 14:19
Dan had je ook niet moeten dreigen. Op het moment dat jij 'weerstand' biedt breng jij jouw kids in gevaar. Dan ook doorpakken! En wat betreft goede voorbeeld, ik denk van wel. Overvallers geen medelijden mee hebben, dat moet je ze leren.

MarcS | 08-12-14 | 14:28

Het is stomvervelend om er altijd maar weer den Godwin bij te moeten slepen, maar dat vinden voornamelijk de gebruikelijke verdachten-zelf, die dat "argument" er niet zelden bijslepen in het multiKulturele "debat".
Duss, komt ie:

"Vlak voor den vorige oorlog was het ook strafbaar om minder van Adolf Hitler te willen. Die man was namelijk een bevriend staatshoofd, volgens onze Beschaafde regenten achter hun Fatsoenskloof."

Zoals de islam tegenwoordig overal vrede, beschaving en Fatsoen brengt.

Jan Passant mk2 | 08-12-14 | 14:27

Als inwoner van een land is het een onvervreemdbaar recht om onderscheid te maken tussen mensen op basis van nationaliteit. Heeft niets te maken met discriminatie. Want dan zou het gewoonweg Nederlander zijn al discriminerend zijn. Sinds jaar en dag worden mensen aan de grens beoordeeld over hun land van herkomst. Ook bestaat er al tijden een op nationaliteit gebaseerd immigratie- en terugkeerbeleid. Het wensen van minder mensen met een bepaalde nationaliteit is in die context een volledig normale uitspraak, immers het is 100% een onderdeel van het huidige beleid. Het vervolgen van Wilders om het uitlokken (niet eens doen) van uitspraken die helemaal in lijn zijn met het huidige beleid is dan ook te krankzinnig voor woorden.

Realisties | 08-12-14 | 14:27

Malgus | 08-12-14 | 13:48
Ik geloof niet in sprookjes, of ze nou in een oud Arabisch boek staan of door Wilders in een café opgedreund worden voor een publiek van maatschappelijk teleurgestelden.
-
En hoezo vind je mijn opmerking dat de pvv een maximaal potentieel van 20% heeft grappig? Heb je ook maar enige aanwijzing dat dit potentieel hoger ligt? Wilders heeft veel te veel tegenstanders doordat hij liever provoceert dan dingen bereikt. En dat is voor tegenstanders van zijn standpunten alleen maar fijn. Ik had er persoonlijk niet aan moeten denken dat een capabele politicus zijn standpunten uit zou dragen!

Asmodean | 08-12-14 | 14:27

Godsammekraken.
Forget it.
ZELFS wanneer Blondkopje de grootste partij weet te krijgen is er niet één zichzelf respecterende partij die als ondergeschikte in een coalitie met deze neanderthalers in zee gaat.

mallekater | 08-12-14 | 14:27

Hij heeft het steeds over "onze" maar wie bedoelt hij daar precies mee? Hij meent dat hij strijd voor een beter Nederland maar wordt Nederlander er beter van als er van alles NIET mag? Dingen verbieden en vrijheid zijn tegenstrijdig... Hij koppelt "het" Marokkanen probleem en "het" islam probleem met elkaar terwijl dat 2 verschillende dingen zijn. Immers niet alle probleem Marokkanen zijn (praktiserend) moslim. Een uitspraak als "Het uitzetten van de criminelen meteen dubbele nationaliteit na denaturalisatie, waaronder dus eveneens Marokkanen." is wel degelijk in strijd met de grondwet. Hij maakt hier immers onderscheid op basis van afkomst. Overigens hoe denk je islam te kunnen verbieden/ verdrijven uit Nederland? Zelfs als je alle moskeeën e.d. verbiedt heb je geen invloed op gedachten van mensen dus ze gaan dan niet ineens anders denken. Plus denk je dat mensen die je iets verbiedt eerder denken: "oh dan gaan ik maar bijdragen aan de maatschappij en goed integreren." of zouden ze dan juist nog meer een "wij zij gedachte" krijgen? Als je niet mag zijn wie je bent of denken wat je wilt ga je je eerder nog opstandiger gedragen.

Capt. Iglo | 08-12-14 | 14:26

Als goed politicus ben je een demonologist. Sharia in willen voeren in een gastland is een demon. Een duivel in je gedachten die je misleid en tweespalt zaait. Alle Marokkanen het land uit willen hebben is ook een demon. De scheiding tussen kerk en staat willen vertroebelen als Christelijke partij is ook een lelijke demon. De ruigbehaarde demon van satire danst als een satyr. Een demoniseringscampagne is tovenarij van de hoogste orde, één waar John Dee, de adviseur van Koningin Elizabeth I, jaloers op zou zijn. Priesters en volgelingen. De gemeente bang maken met voorstellingen van de Hel in Nederland: Mohammed als populairste baby-naam...
-
De vervolging door OM is een hoge level toverspreuk. Ik denk niet dat Wilders deze, met zijn bardische traditie, compleet heeft gecountered of geabsordbeerd.
-
Als het CDA de politiek zou zien voor het monster dat het is, dan zou het de eer aan zichzelf laten, de partij opdoeken en zich in 't vervolg niet meer inlaten met PR-demonen, waarzegsters en tovenaars. Laat dit maar over aan de echte priesters.

ernstige schade | 08-12-14 | 14:26

@Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:07
Ben het toch niet helemaal eens met je definitie van fascisme, wikipedia ook niet
Tegenstander van zowel traditioneel linkse en rechtse partijen - mwah voornamelijk de linkse
Minacht contemporaine conservatieve instellingen - Voor zo ver ik weet niet.
Vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, voor zo ver dat gericht is op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde - Niet aan de orde bij de PVV.
Kent een autoritaire structuur met een het hoofd een leider waaraan charismatische eigenschappen worden toegeschreven- Goed een leider, dat wel, maar om die nu charismatisch te noemen...
Streeft naar het instellen van een politieke dictatuur - Niet aan de orde bij de PVV.
Streeft naar een totalitaire staat - Niet aan de orde bij de PVV.
Is extreem nationalistisch - Daar kunnen we eventueel het debat nog over aangaan.
Pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten - Tja een verbale strijd om Nederland te doen overleven in/na de Europese Unie.
Berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse - PVV-stemmers worden meestal als laagopgeleid weggezet.
Streeft naar sociale eenheid en de opheffing van bestaande klassen en belangen tegenstellingen - Voor zover ik weet niet.

mvdwarsligger | 08-12-14 | 14:25

Ik heb geen woord verkeerd gezegd.... ja, weet hij veel.
Zo'n beetje ieder woord dat ontspruit aan dat verwrongen brein is een verkeerd woord.

mallekater | 08-12-14 | 14:25

Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:07
Misschien heb je niet helemaal op zitten letten de laatste tijd maar die moslimfascisten van ISIS dragen wel degelijk vlaggen en uniformen...

De waard zijn gast | 08-12-14 | 14:25

Tot 5% islam in een samenleving --> sociale onrust, intolerantie en bedreigingen.
5% tot 10% islam --> vrijheid van meningsuiting wordt aangetast, oorspronkelijke bewoners weggejaagd, segregatie en politieke onrust.

10% tot 25% islam --> verregaande onlusten en destabiliteit van de samenleving.

25% en meer islam --> Zie Kosovo en voormalig Joegoslavië.
50% of meer islam: Totale dictatuur, verval van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg en welvaart. Andersdenkenden worden vervolgd, geïsoleerd of gedood. Zie Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan etc.

En zo gaat het op de hele wereldbol, overal waar de islam als sprinkhaan neerstrijkt gaan hele samenlevingen kapot.
Nu is de vraag: welk weldenkend mens wil nog met het gezwel dat islam heet in dialoog?
En verder: hoezo zou de islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereldbol niet lukt?

kwark001 | 08-12-14 | 14:25

Is de bewaking van kerncentrales, belangrijke industrie gebieden en museums nu al verdubbeld?
Neuh, gaan we voor boeten, het westen is veels te lak.

Terpen-tijn | 08-12-14 | 14:24

hoe meer ik opsporing verzocht en de krant bekijk , hoe meer sympathie ik voor GEER WILDER en de PVV krijg. de dicriminatie begint bij de ultra [s]linkse witte boorden crimes.

brandewijn | 08-12-14 | 14:22

@Parel van het Zuiden | 08-12-14 | 14:14

De westerse beschaving wordt niet bedreigd door de islamitische, en dat gaat ook niet (meer) gebeuren. Het is nuchter beschouwd een vrij bizarre angstfantasie die door geen enkel feit op de grond wordt ondersteund.

Als onze beschaving bedreigd wordt door het sporadische, asymmetrische en getalsmatig irrelevante geweld van het terrorisme, dan komt dat doordat we er ons zo bang door laten maken dat we die terroristen vanzelf kweken, en in het proces onszelf verloochenen.

Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:21

Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:07
Door steeds maar weer dit soort dooddoeners in het debat te gooien, slaat u de discussie dood.
Het is een feit dat de islam veel ellende veroorzaakt over de gehele wereld. Niemand kan ons de garantie geven dat dat hier ook niet zal gaan gebeuren. Als het al niet het geval is. Dus:
Een religie/ideologie welke mensen hersenspoelt en aanzet tot massamoorden - check
Een religie/ideologie welke tegenstanders monddood maakt met het eeuwige Hitler/racisme argument - check
Een religie/ideologie welke in geen enkel land waar dan ook goeds heeft gebracht - check
Nederland zonder islam is een beter Nederland - check

Bernard Couperus | 08-12-14 | 14:21

-weggejorist-

De Baarenees | 08-12-14 | 14:20

We ontzeggen ons de mogelijkheid om nu (al) (nog) het recht van de sterksten te laten gelden.
Dan later ook niet zeuren als je kop van het schavot rolt, want er is maar 1 taal die de extreme islam verstaat.

Terpen-tijn | 08-12-14 | 14:19

@MarcS | 08-12-14 | 14:14
Ik wilde eerst mijn kindjes in veiligheid brengen.
En een helemaal los gaande papa is toch ook niet het beste voorbeeld.

WC Papier | 08-12-14 | 14:19

Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:07
.
Nog één bij jouw ontzettende rij :
.
iemand als Theo van Deursen - check
.

Thoth | 08-12-14 | 14:18

Zodra Geert een keer een boodschap heeft die langer is dan twee zinnen is het gelijk briljant. Hou alsjeblieft op met de simpele oneliners en korte tweetjes. Dit soort stukken wil ik lezen.

vindead | 08-12-14 | 14:16

De enige reden dat de overheid de islam papt en nathoudt, is omdat ze hier (Nederland en Europa) geen oorlog willen.
Want het zijn er best wel veel, teveel. Na afloop zijn er geen winnaars, want dan ligt alles in puinpoeier.
Daarom zijn jehovagetuigen wel een sekte en de islam niet, ook al kent de gemiddelde Nederlander ze alleen door onschuldige huisbezoekjes.

Terpen-tijn | 08-12-14 | 14:15

@WC Papier | 08-12-14 | 14:06
Goed zo, de volgende keer gewoon slaan en hard ook. Als ze bewusteloos zijn de politie bellen met het verhaal dat er 2 gewonden liggen en vervolgens rustig weg lopen.

MarcS | 08-12-14 | 14:14

@Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:07

Er zijn verschillende erkende definities van fascisme en toetsen daaraan. Geen van de dingen die u noemt staan daarin. Het fascisme kenmerkt zich vooral door andere intenties en handelswijze. Maar goed, dan zou u eens een geschiedenisboek moeten oppakken en u verzint liever zelf definities. Weet u wat een van de definierende kenmerken is. De vervlochtenheid van de politieke macht met de top van de industrielen. Mag u raden welke partijen zich daar stelselmatig aan schuldig maken? Nog eentje.. De burger ondergeschikt maken aan de staat en het systeem en rucksichtlos besluiten over de ruggen van die burgers. Welke partijen waren ook alweer voor de EU?
.
Laten we uw tegel maar als niet gepubliceerd beschouwen. Iets teveel fantasie.

Parel van het Zuiden | 08-12-14 | 14:14

Zolang er politici zijn die islamkritiek per wet willen verbieden kunnen we een partij die daar tegen is maar het beste steunen.
Als het aan Europa ligt krijgt iemand die kritiek heeft op de islam een gevangenisstraf en krijgt een ISIS koppensneller een taakstraf omdat koppensnellen nou eenmaal onder godsdienstvrijheid valt en de rechter daar begrip voor heeft.

domheid regeert | 08-12-14 | 14:14

Theo van Deursen | 08-12-14 | 13:41
Je kunt niet tegen een wereldreligie zijn. Niet als beschaafd en verstandig mens. Want die weet dat daar niets dan de meest venijnige en hardnekkige conflicten uit voortkomen, bloediger en zinlozer dan alle andere.
Ik heb het al eerder geconstateerd. Deze Theo van Deursen heeft zich al bij voorbaat bij een dreiging neergelegd, over gegeven, zijn eigen identiteit verraden. Opkomen voor je eigen cultuur is volgems hem zinloos. Beter is je over te geven. Je zult maar Theo van Deursen heten.

louperdeloup | 08-12-14 | 14:13

Er zijn punten waar waarheid in zit en waar zeker wat aan te doen is, het is best handig dat hij aangeeft en de andere partijen de doenbare punten oppakken.Dus hij heeft een aangeeffunctie en dat is ook werk..

Rest In Privacy | 08-12-14 | 14:09

Meer meer meer Canadezen! Maar ik denk dat ik toch eerder richting Ontario verhuis dat mensen uit Ontario naar communistisch Nederland.
Ps: Wilders is een held van het Vrije Woord

SicSeb | 08-12-14 | 14:09

Had mijn stem al, nu helemaal.
Wil de gevolgen wel eens zien als het tot vervolging komt. Denk dat dan de revolutie maar eens uit moet breken hier. Kabinet Wilders is coming!

Waakvlam | 08-12-14 | 14:08

@LangeTijdGeleden | 08-12-14 | 13:54

Een politieke actiepartij, autoritair geleid - check

Door een theatraal persoon - check

Die onveiligheidsgevoelens exploiteert - check

door de signalering van een zondebok - check

bij voorkeur bestaand uit minderheden - check

gepaard aan een bijtende haat jegens politieke tegenstanders, i.c. 'links' - check

Die vaak worden afgeschilderd als verraders van land en cultuur - check

met een obsessie voor misdaad en straf - check

en een algemeen dedain voor kunst, cultuur en academia - check.

en voor mensenrechten, behalve de eigen vrijheid te doen en zeggen wat men wil - check.

Eigenlijk ontbreken alleen de uniformen en vlaggen. Maar het was ook een andere tijd.

Theo van Deursen | 08-12-14 | 14:07

@Theo van Deursen | 08-12-14 | 13:48

De vrijheid van meningsuiting is inderdaad ingeperkt maar niet zoals u omschrijft. Leest u de wet maar eens goed door. Het gaat daar vooral om activerende oproepen, maar stel u heeft gelijk. Gaan we met terugwerkende kracht publieke omroepen vervolgen voor het kleineren en beledigen van de katholieke kerk? Dacht het niet.
.
Overigens zal ook dit politieke proces op dezelfde wijze aflopen als de vorige. De rechter kan gezien het feit dat vorige uitspraken (nogal een waslijst) binnen het kader vielen niet anders oordelen dan dat deze ook binnen de kaders vallen.
.
Dit proces is politiek gemotiveerd en appeasement georienteerd. Men wilde deze zomer geen rellende Marokkanen op straat. Overigens vonden die Marrokanen andere dingen om over te rellen. Namelijk hun geloofsbroeders IS die een spoor van doden en vernietiging in Irak en Syrië hebben aangericht.

Parel van het Zuiden | 08-12-14 | 14:06

@Bernard Couperus | 08-12-14 | 14:03

Het stepje van mijn jongste zoon gepakt en terug staan dreigen, zo'n stepje is toch een soort metalen staaf.

Gelukkig werkte dat.

WC Papier | 08-12-14 | 14:06

Zolang de islam niet massaal opkomt voor kinderen die onthoofd worden door IS kan ik lastig een argument vinden om het niet met Wilders eens te zijn.

Therapietje | 08-12-14 | 14:05

Het is oorlog. In wo2 waren alle Duitsers de klos, nu de Marokkanen
99 procent van alle IS strijders hebben geen enkele moeite om ons om zeep te helpen. Dat beeld hebben ze zelf gecreeerd. Ben ervan overtuigd dat het aan het westen te "danken" is dat IS (nog) niet al te populair is. Oftewel, de vijand zit onder ons, wachtend op en hun kansen inschattend.
Geef ze geen vinger, want ze nemen je hele land.
We zitten nou eenmaal met islamtuig opgezadeld, wat maar 1 ding wilt, een Islamitische staat, geloof is nog steeds de smoes om te doen wat gedaan moet worden. (ongelovigen uitroeien) de goeien moeten maar onder de kwaaien lijden, want van de goeien is geen enkele support te verwachten als de harde kern zijn taken uitvoert.
Laat de rest van de wereld maar eens aantonen dat Wilders uit zijn nek lult.
Gaat ze niet lukken, ook al zouden ze een paar "braveriken" opvoeren die het tegendeel moeten bewijzen, dat Islam vrede is.
Zal best zo zijn dat een kleine minderheid dat vindt, maar daar heb je niks aan als de stront aan de knikker is, dan regeert het brute geweld en zullen de gematigden ondergesneeuwd worden. ( lees onthoofd)

Terpen-tijn | 08-12-14 | 14:04

@ Shadow112 | 08-12-14 | 14:00 hear hear!!

mental K | 08-12-14 | 14:03

WC Papier | 08-12-14 | 13:56
Wat heb je gedaan? Gedreigd met (wederom) thee? Of heb je je shotgun gepakt?

Bernard Couperus | 08-12-14 | 14:03

Die nazi's hadden toch geen OF-vraag gesteld? Dat waren meer EN-vragen.

polt | 08-12-14 | 14:03

@ Shadow112 | 08-12-14 | 14:00
Hé, bericht uit 2012. Leuk...

TheseDays00 | 08-12-14 | 14:02

Ik vraag me af hoeveel mensen de komende TK verkiezingen voor het eerst op PVV gaan stemmen.
Ik begin zo langzamerhand schoon genoeg te krijgen van VVD's valse belofte's en ben benieuwd of PVV het aan kan/durft wanneer ze de kans krijgen, mijn stem krijgen ze.
.
Hoewel ik een sterk vermoeden heb dat zowel PVV als de rest van de politieke partijen de PVV het liefst in de oppositie ziet, ze worden daar door hun eigen manier van provoceren toe gedwongen en niemand wil met ze samenwerken dus die kamermeerderheid komt er niet zomaar.
Daarnaast is het makkelijker te provoseren vanuit de oppositie.
Mochten ze de grootste worden is het in ieder geval een statement naar de zittende bende, of het een echte verandering teweeg brengt.. waarschijnlijk niet want oppositie.

Nutcase13 | 08-12-14 | 14:02

Ik deel Wilders zijn zorgen en mening hoor, Islamisering is kut en moet actief worden tegengegaan. Het probleem is dat Wilders te bot, te agressief, en te openlijk strijd voert. Als hij nu eens wat taqiyya zou gebruiken om op slinkse manier zijn doelen te verwezenleken versla je de moslims met hun eigen spelletje. Inplaats van als een mongool over Marrokanen te brallen zou hij in moeten zetten op deportatie van alle veroordeelde criminelen met een tweede paspoort. Natuurlijk zijn dit zijn voornamelijk (Marrokaanse) moslims en draagt dit dus actief bij aan de-islamisering. Hiervoor vindt hij steun bij VVD, SGP, delen van het CDA en krijgt hij misschien wat klaargespeeld zonder gezeur over 'Islamofobie' en racisme. Het gaat er hierbij om niet specifiek de Islam te benoemen terwijl die toch wordt tegengegaan. Ook zou hij moeten proberen wat meer PVV'ers in instituties als het minsterie van Onderwijs en de NOS te droppen, dit gebeurt door lobbyen, momenteel heeft de PVDA daar een bijna-monopolie op met verstrekkende gevolgen.

Bocherinelli | 08-12-14 | 14:01

@Theo van Deursen | 08-12-14 | 13:48
Baarmoeder, ik moest lachen. Man als je niet eens onderscheidt weet te maken tussen iemand die iets zegt en iemand die iets quote, dan ben je een droeftoeter.

MarcS | 08-12-14 | 14:01

Ik vind de vergelijking met Martin Luther King in 't geheel niet zo'n aanfluiting, maar wel een slimme zet.
-
MLK werd ook, politiek gemotiveerd, getracht de mond te snoeren. Net als bij Pim Fortuyn, waar de AIVD de sexfeestjes opnam, zo werd MLK gechanteerd met zijn homofilie. J. Edgar Hoover trok vrouwenkleding aan en masturbeerde op de in 't geheim opgenomen tapes: "Come on over here, you big black motherfucker, and let me suck your dick.". Dat is nog eens wat anders als "I have a dream!".
-
Zelfs al was Wilders vrij om te gaan en staan waar hij wilde, zoals het een democratie met koningshuis betaamd, zal hij nog steeds achtervolgd worden door de veiligheidsdiensten. Zijn politieke beweging zou wel eens een gevaar kunnen zijn voor de internationale betrekkingen en nationale veiligheid van Nederland. De redactiekamers van de media neemt dit reeds voor waar aan, en maakt van elke mug een olievlek. Geert Wilders wordt al jaren lang zwartgemaakt en is de nieuwe dominee voor de beweging van zwartgemaaktenemancipatie.
-
One day... Geert. One day... dan dromen we nog eens lekker terug aan uw uitspraken, maar worden badend in 't zweet wakkergemaakt uit onze multi-culturele droom, door minaretgejengel.

ernstige schade | 08-12-14 | 14:01

Wie heeft nou in godsnaam die kudo's uitgezet. Moet ik elk zwakzinnig reaguursel gaan lezen? No way... Kudo's terug!!1 GS bestaat in meerdere mate in gratie van de achterban, en wij hebben er toen voor gekozen!
off, topic off/

Shadow112 | 08-12-14 | 14:00

kibambam | 08-12-14 | 13:58
Het kan nog korter:islam...

swassannuf | 08-12-14 | 13:59

@adminitor | 08-12-14 | 13:37
Waarom zou NL weer onder water komen te staan zonder de import?

MarcS | 08-12-14 | 13:59

@Geert Wilders... het kan korter... islam=kudt

kibambam | 08-12-14 | 13:58

Het was een onverwachte uitspraak naar mijn idee. Wilders weet altijd wel goed aan te voelen hoe ver hij kan gaan. Ik denk niet dat hij zo'n ophef had voorspeld. Niet omdat hij niet van ophef houdt, maar omdat het de partij echt schaadde. Dat is ondertussen natuurlijk allemaal weer mooi hersteld (voornamelijk door het falen van andere partijen, gecombineerd met het goudvisgeheugen van de gemiddelde Nederlander), maar ik verwacht toch een iets voorzichtigere houding in de toekomst. Vooral door weer hard te focussen op de islam, ipv iigranten in het algemeen. Dat is ook geen lastige opgave: de "marokkanenproblemen" kun je net zo goed "islamproblemen" noemen.

broodje_kruidenboter | 08-12-14 | 13:58

Een hele grote in de Nederlandse politiek , die gewoon zegt waar het op staat , daar kunnen er ze in den haag nog wat van leren .

slotbert | 08-12-14 | 13:58

@Theo van Deursen | 08-12-14 | 13:41

Als in het verleden iedereen dacht zoals u spraken we nu Spaans en waren we orthodox katholiek. Invasieve dominante religies benodigen hevig verzet anders is vrijheid verloren. Wat in de geschiedenis meestal dat bloed en conflict oplevert is het "appeasen" van zo'n religie totdat niets anders rest behalve gewapend verzet. Terwijl voor die tijd het goed mogelijk was op meer vreedzame manieren de opmars te blokkeren. Daarnaast zijn sommige conflicten niet te vermijden. Zeker als de religie op ramkoers vaart met jouw beschaving.
.
U heeft echt geen enkel historisch kader, hè. U doet beweringen die nergens op gebaseerd zijn. Overigens hoeft zo'n kader inzake deze materie niet eens. Actualiteit is voldoende. Islam is aan 't escaleren. De rangen extremisten zwellen aan en hun toegang tot onze kwetsbare maatschappij ongeëvenaard.
.
"War is upon us whether we wish it our not."
.
PS 1 soms moeten beschaafde mensen iets doen om hun beschaving te redden of te verdedigen. Beschaving is geen synoniem voor geweldloosheid of conflict mijden. Zo lijkt u dat wel te gebruiken.
.
PS 2 kent u Chamberlain? Die schreef ook van die stukjes als u over Hitler en z'n Nazi's.

Parel van het Zuiden | 08-12-14 | 13:57

De media, b.v. NRC, Volkskrant, gaan hier natuurlijk tegen strijden...
.

Thoth | 08-12-14 | 13:56

Tja, gisteren probeerde twee Marokkanen mij, in het bijzijn van mijn zoontjes (4 en 6), te beroven. Is ze niet gelukt, maar in die context zie ik ook liever nul Marokkanen. Hoe ze te verminderen maakt mij momenteel weinig uit maar ik wil ze weg.

WC Papier | 08-12-14 | 13:56

Kaas de Vies | 08-12-14 | 13:27
Mag je zelf weten,we leven in een 'vrij' land.

swassannuf | 08-12-14 | 13:56

We hebben ook een PVDA-probleem.

ET007 | 08-12-14 | 13:55

@Theo van Deursen | 08-12-14 | 13:41
Voor de religie zijn is per definitie bloedloos bedoel jij?

MarcS | 08-12-14 | 13:55

Ik snap trouwens niet waarom mensen de PVV een "facistische partij" noemen? Hij komt misschien ietwat direct over met zijn oplossingen en meningen, maar in deze rubberentegel politieke correctheid tijdperk is er geen andere oplossing meer mogelijk. Het probleem ligt 'em in onze 'rechtstaat' en de politiek correcte linkse mensen die schijnbaar OVERAL de macht en touwtjes in handen hebben.

LangeTijdGeleden | 08-12-14 | 13:54

Held!!

arretje | 08-12-14 | 13:54

Ik ken ook niemand die meer marokkanen om zich heen wil hebben.

Jullie wel?

Parsons | 08-12-14 | 13:53

Le_Chef | 08-12-14 | 13:43
Helemaal eens, alleen je peilingen zijn niet actueel. Het is veel mooier dan dat!
PVV: 28 zetels
CDA: 24 zetels
VVD: 20 zetels
CU: 6 zetels
SGP: 4 zetels
frontbencher.nl/peilingen/
En de peilingen m.b.t. de PVV zijn meestal underbiased. Wilders wordt minister-president in dat geval. Nou, nou, nou, jammer dat Ferry Mingelen niet meer werkzaam is bij Den Haag Vandaag, want die combinatie zou betere tv opleveren dan mening soap. Anyway, de werkelijke elite (bilderberg etc) zal dit euvel wel net op tijd oplossen. Net zoals met Pim en andere zaken (EU-referenda). De belangen zijn gewoon te groot.

Bernard Couperus | 08-12-14 | 13:52

Yes!

swassannuf | 08-12-14 | 13:50

Het IS nu een keer zo!!

gerben48 | 08-12-14 | 13:49

Haha. Wilders heeft een kiezerspotentieel van 20% van de kiezers. Nooit zal hij meer dan 30 zetels halen. En Wilders kiest ervoor te willen provoceren, in plaats van met andere partijen samen te werken om punten uit zijn partijprogramma te kunnen realiseren. Wilders zal nooit regeren, laat staan dat hij een kabinet leidt. Prima, zo'n bliksemafleider voor de ontevreden, verbitterde burger. Maar als je daadwerkelijk iets voor elkaar wilt krijgen moet je niet PVV stemmen. Eigenlijk is het best sneu voor de pvv-kiezer. Zij zijn ontevreden, en kiezen juist voor de partij met niets-voor-elkaar-krijggarantie.
Asmodean | 08-12-14 | 13:26

Lol 20% kiezerspotentieel jaja blijf dat maar geloven. Net als dat de islam de ware religie is toch????

Jullie komen vanzelf van een koude kermis thuis als jullie blijven doordrammen en zeuren....

Winter is coming.....

Malgus | 08-12-14 | 13:48

@Parel van het Zuiden | 08-12-14 | 13:42

De vrijheid om bevolkingsgroepen te isoleren, beschuldigen en kleineren en op te roepen tot hun verwijdering - of het nou via baarmoeder, remigratie of denaturalisatie is - die vrijheid hebben we hier van oudsher ingeperkt, en met goede reden.

Theo van Deursen | 08-12-14 | 13:48

Om het filmpje van de aankondiging van de oorlog achter Wilders te zetten vind ik belachelijk en precies de polarisatie die je niet zou moeten willen hebben. Help je niemand mee, zeker Wilders niet.

Hypno2050 | 08-12-14 | 13:47

kicktherabbit 13:30
Zelden zo'n dom en naïef gewauwel gehoord ...

Der Schnitzeljäger | 08-12-14 | 13:47

GW die ML King citeert, het moet niet gekker worden!
Einde van de Domheid | 08-12-14 | 13:28

Weer een bewijs dat GW zo links als de pest is.

de nakketikker | 08-12-14 | 13:47

Als je het na deze uitleg nog niet snapt, dan ben je wereldvreemd .

XaaD666 | 08-12-14 | 13:47

Volgens mij maakt hij een hele domme fout door te zeggen dat het in de context van zijn verklaringen in het parlement gezien moet worden. Die uitspraken moesten eerder buiten het proces gelaten worden en nu opent hij daarnaar de deur.

Hermankannietplassen | 08-12-14 | 13:45

Wilders heeft in de kern gezien gelijk. Het probleem is dat hij door zijn houding het gelijk wint van een groot deel van de bevolking, maar ook een groot deel van de bevolking tegen hem in het harnas jaagt. De grote vraag is hoe Wilders de rest mee krijgt zonder zijn eigen achterban te verliezen. Hij heeft namelijk nog een miljoen stemmen meer nodig om echt president te kunnen worden. De vrees die ik heb is dat hij na de islam, het christendom zal aanvallen. Als hij mij kan overtuigen dat het echt puur alleen om de islam gaat, dan heeft hij mijn stem.

nerugaer | 08-12-14 | 13:44

Ach... Als ik zie hoe de gevestigde politieke partijen mij steeds in de bek spugen met hun leugens en bedrog, denk ik dat het tijd wordt om mijn stem aan Wilders te geven.

Snorry! | 08-12-14 | 13:43

Asmodean | 08-12-14 | 13:34
Zie mijn eerste reactie om 13:26, Wilders moet een constructieve bijdrage gaan leveren aan het debat in plaats van te roeptoeteren. Nu is vraag 1: Wil hij dat? en vraag 2: Willen zijn kiezers dat wel?
Door de meer dan lakse houding van de huidige machtshebbers op meerdere vlakken, waarbij vooral de niet gesubsidieerde Nederlanders met een baan geraakt worden, lijkt samenwerking met deze volksverlakkers van de baan. Uit de peilingen blijkt echter dat een centrumrechtse stroming weer op gang is gekomen:

VVD 20 zetels
PVV 28
CDA 24
CU 6
SGP 4
Totaal: 82 zetels

Is het schip al gezonken of worden er nu eindelijk eens echt spijkers met koppen geslagen om dit land van een ondergang te redden:

1. Overheidsuitgaven omlaag
2. Koopkracht lage en middeninkomens omhoog
3. Subsidies en toeslagen stoppen, basisinkomen garanderen.
4. Grenzen dicht, in ieder geval tijdelijk, voor vluchtelingen die binnen willen komen op een andere aard dan oorlog
5. Politieke stelsel veranderen: stemmen inclusief mogelijke coalities.

Le_Chef | 08-12-14 | 13:43

Asmodean | 08-12-14 | 13:26
" als je daadwerkelijk iets voor elkaar wilt krijgen moet je niet PVV stemmen."
Alsof op andere partijen stemmen iets uithaalt! Dan krijgen we weer meer lasten en nog meer leegvreters en nog meer pislam!
Nee, daar trap ik dus niet meer in en gaat mijn stem naar wilders,
en zal het me een worst wezen of hij er iets van bakt of niet, want van de andere partijen weet ik het al zeker dat ze er niks van bakken dan alleen meer ellende over ons uitstorten, dus flikker even lekker op, naieve linkse lul!

von sokkenstopfen | 08-12-14 | 13:42

-weggejorist-

Perun | 08-12-14 | 13:42

De vrijheid van meningsuiting staat in het beklaagdenbankje, dat is gevaarlijk voor iedere burger of die het nou eens is of oneens met Wilders. Echter er zijn dus mensen die bij zo'n onderwerp gaan tegelen over de PVV en wat er fout aan zou zijn.
.
Dan heb je toch of je goed wijs kapot, een belang bij het beschadigen van de PVV, of een belang bij het huidige beleid?
.
Interessant ook trouwens welke nicks dat zijn. Die zie je niet bij andere draadjes. Maar in dit draadje in bovenste tien tegels.

Parel van het Zuiden | 08-12-14 | 13:42

@da wizard | 08-12-14 | 13:37
Wat ik vooral veelzeggend vond is dat Wilders bij zijn oplossingen zelf al het woord "democratisch" tussen haakjes zet.

En hij vergeet voor het gemak maar even dat hij ook heeft geroepen dat alle moskeeën dicht moeten. Een maatregel die in geen geval gericht is op criminele Marokkanen.

Maar goed, het is duidelijk dat Wilders dit keer niet zo'n goede advocaat heeft

King of controversy | 08-12-14 | 13:41

En mocht hij uiteindelijk dan toch nar de gevangenis moeten, dan is dat een uitgelezen kans om een boek te schrijven..:)

Deus Absurdia | 08-12-14 | 13:41

@Verum | 08-12-14 | 13:27

Wilders is bepaald niet de enige die beweert de waarheid over de islam in pacht te hebben.

Je kunt niet tegen een wereldreligie zijn. Niet als beschaafd en verstandig mens. Want die weet dat daar niets dan de meest venijnige en hardnekkige conflicten uit voortkomen, bloediger en zinlozer dan alle andere.

Theo van Deursen | 08-12-14 | 13:41

In het kort: "Als jullie je werk beter deden, had ik hier nu geen verklaring hoeven af te leggen".

ZKH EénOog | 08-12-14 | 13:39

Wilders is onderdeel van het probleem, ipv de oplossing (waarom ik dat vind heb ik al vaak genoeg geschreven).

Maar: We hebben in Nederland een groot goed. Vrijheid van meningsuiting. Zolang hij niet oproept tot geweld, mag hij zijn gang gaan. En ere wie ere toekomt, Niemand heeft Wilders ooit kunnen betrappen op het oproepen tot geweld. Iets wat we niet van alle andere politici kunnen zeggen.

TheEgg | 08-12-14 | 13:38

Wilders heeft weer eens gelijk. En er zit geen woord Chinees (of Arabisch) bij zijn pleidooi.

fortz | 08-12-14 | 13:38

Meer, meer , meer Nederlanders! Dan zijn er relatief minder Marrokanen. Maar ja, hoe zit het met aantal kinderen tegenwoordig?

Hadena | 08-12-14 | 13:37

@Beaulefermier | 08-12-14 | 13:34
Je hoeft niet bij elke schaafwond meteen een been te amputeren hoor.

De integratie schaaft een beetje omdat er twee kortzichtige groepen bij elkaar zijn gezet door de VVD huisbaasjes, maar de samenleving herstelt zich vanzelf wel weer. Hoeft niet eens een echte heelmeester aan te pas te komen.

King of controversy | 08-12-14 | 13:37

Het blijft een idioot.
Maar hij heeft hier wel gelijk.
Je kunt hem niet veroordelen op een vraag...

da wizard | 08-12-14 | 13:37

Jaaarren terug, op een middelbare school waar de geitenwollensokkenlucht zo penetrant aanwezig was als die van poep in een mestschuit, hing er een "loesje" achtig a4tje met ongeveer deze tekst:

Alle buitenlanders eruit?
Ok, alle turken terug naar turkije,
alle marokkanen terug naar marokko,
alle surinamers terug naar suriname
en nederland weer onder water.

Iemand een linkje naar de originele tekst?

adminitor | 08-12-14 | 13:37

Wil je meer of minder Joden? Meer, meer, meer !!

Bernard Couperus | 08-12-14 | 13:37

Schitterend dat zijn partij de partij voor de vrijheid heet! Berg die koran's maar alvast op. Net als met je radio in de jaren 40. Alleen deze vergelijking gaat niet op, want de Joden waren (en zijn) gewoon hele nette, hardwerkende mensen die hun steentje bijdragen aan de samenleving. Top volk! Kan je van de meeste arabieren helaas niet zeggen.
Ik heb liever een wijk vol met Joden in de buurt, dan een wijk met arabieren.

Bernard Couperus | 08-12-14 | 13:37

leo de pejo | 08-12-14 | 13:23

Ik denk dat jij je ALU hoedje moet afzetten.

Machoclown | 08-12-14 | 13:35

Mijn stem heeftie!

svenskie | 08-12-14 | 13:35

Samenvatting: zachte heelmeesters (policor) maken stinkende wonden. Ies niet zo moeieluk.

Beaulefermier | 08-12-14 | 13:34

Le_Chef | 08-12-14 | 13:30
Zachte heelmeester maken stinkende wonden is een standpunt waar ik zeker achter sta. Het probleem bij de pvv is echter dat Wilders geen heelmeester is, en dat ook nooit gaat worden. Juist doordat hij alleen maar provoceert zet hij zichzelf buitenspel, waardoor hij nooit toekomt aan het helen van wonden, maar in plaats daarvan alleen maar hard vanaf de zijlijn jengelt.

Asmodean | 08-12-14 | 13:34

Een grote waffel en lange tenen hebben die lui. Vaak laageschoold en opgejuind door de Reverends Al van deze wereld. Walgelijke lui die aan de haal gaan met alerlei democratische principes en tradities en alleen maar hun eigen gekwetste ego lopen uit te venten. Weg met die lui.

van Oeffelen | 08-12-14 | 13:34

@Kaas de Vies | 08-12-14 | 13:27
Op de huidige partijen. hun beleid maakt dat binnenkort geen toerist mer naar A'dam wil.
Haarlem is bruisender.

miko | 08-12-14 | 13:33

Asmodean | 08-12-14 | 13:27
Wereldhonger is slechts een kwestie van verdeling, de islam is een ideologie die uitsluitend wenst te overheersen en onderdrukken en afslachten van mensen die zich er niet aan wensen te onderwerpen.
Dat jij het wilt vergelijken met honger maakt al duidelijk dat jij blijkbaar niet begrijpt hoe weinig de islam met honger te maken heeft!

Voorbeeld over een andere idioot die het ook niet begrijpt: Erica Terpstra die afgelopen week in Marokko was en daar vertelde hoe goed de islam was. In de koran (nee, geen hoofdletter!!!!) staat volgens haar dat iedereen recht op water heeft... Je moet er alleen wel vet voor betalen! Iedereen in Afrika heeft volgens die logica ook recht op voedsel, zolang zij er maar braaf voor lappen!

Verum | 08-12-14 | 13:33

prov1nciaal | 08-12-14 | 13:
Misschien in je dromen....

Moussie8971 | 08-12-14 | 13:32

Zelfs als Wilders had gescandeerd "Willen we meer of minder politieke partijen?" dan had geen hond in de politiek zich daar druk over gemaakt. Hij heeft een punt, een heel groot punt, en gezien het gekonkel en wanbeleid van het EU-geile kabinet kan hij nog wel eens heel groot uit de verkiezingen komen volgend jaar.

De waard zijn gast | 08-12-14 | 13:31

@ Kaas de Vies | 08-12-14 | 13:27
Die heroineverkoper uit opsporing verzocht.

TheseDays00 | 08-12-14 | 13:31

@Brougham | 08-12-14 | 13:23
Autochtone canadezen,.. wat bedoel je daarmee?
Scalp jagende indianen?

miko | 08-12-14 | 13:31

Canada, dat is toch dat land waar de Engelsen " Do you want more or less French?" riepen?

Rest In Privacy | 08-12-14 | 13:31

en onderhand mogen Molukkers gewoon zeggen " wij willen geen Nederlanders in onze wijk!!'.. en niemand reageert. Nederland kent inderdaad institutioneel racisme.

mental K | 08-12-14 | 13:31

@ leo de pejo | 08-12-14 | 13:23
Ja, hoe zit het met die geldstromen, en als het beter uitkomt in een andere context die uit Israël? Mijn stem zal Wilder nooit krijgen, maar met dit soort argumenten (zonder ook maar zelfs een lachwekkende link) krijgt de PvdD en SP dus geld van IS.

TheseDays00 | 08-12-14 | 13:30

Of het nu is of over 5/10 jaar, op een bepaald moment zullen we vervelende beslissingen moeten nemen. Mensen zullen teruggestuurd moeten worden. Simpelweg omdat de integratie zal blijven mislukken en het islamitische volksdeel steeds verder en verder zal radicaliseren. Ook zal het electoraal steeds onaantrekkelijker worden de ''grenzen open te houden''.

prov1nciaal | 08-12-14 | 13:30

@asmodean: wellicht handig om onderstaande even door te nemen. Kun je dit in een bredere context plaatsen betreffende de huidige regering?

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden
Waar komt het spreekwoord 'Zachte heelmeesters maken stinkende wonden' vandaan?

Dit spreekwoord is eigenlijk een waarschuwing dat je soms meteen stevig moet ingrijpen om een probleem op te lossen. Ga je te 'zacht' te werk, en neem je bijvoorbeeld halve maatregelen omdat je bang bent dat je anders ruzie krijgt met anderen, dan kan dat ertoe leiden dat de situatie alleen maar erger wordt. Het probleem 'ettert' dan - in het begin misschien ongemerkt - door, totdat blijkt dat het er alleen maar erger op is geworden.

Met de heelmeester in dit spreekwoord wordt een ongediplomeerde arts bedoeld. Tot in de negentiende eeuw waren er naast artsen ook heelmeesters: ze behandelden vooral wonden, breuken en gezwellen. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt dat vanuit de officiële geneeskunst op hen werd neergekeken. Heelmeesters hadden meestal minder kennis dan echte doktoren.

Een wond die niet meteen goed en grondig wordt behandeld, gaat ontsteken en daardoor stinken. De 'zachte' behandeling van de heelmeester is weliswaar op dat moment minder pijnlijk voor de patiënt, maar veroorzaakt later juist méér pijn. Vanuit die gedachte kon het spreekwoord 'Zachte heelmeesters maken stinkende wonden' ontstaan: als de heelmeester de wond niet meteen grondig behandelde (wat kennelijk nogal eens voorkwam), dan maakte hij het er op de lange termijn alleen maar erger op.

Le_Chef | 08-12-14 | 13:30

Hebben we een canadezenprobleem?

hakbarry | 08-12-14 | 13:30

Wilders morrelt maar al te graag aan onze grondwet, onze vrijheden, onze burgerrechten en onze democratische rechtsstaat. Dat zijn de zaken die hem in de weg staan om ons allemaal zijn eigen wil op te leggen en de PVV gedachtenpolitie in te voeren. Openlijk geloven in Allah is dan verboden. Een razend populair boek erover verkopen ook. Wat dat betreft verschilt hij niet van andere ultra-conservatieven die niet met vrijheid om kunnen gaan. Inclusief de door hem en mij zo gehaten Sharia-fanboys. Vervelend al die vrijheid. Ik kan er nog niet aan denken om mijn vrijheid en rechten op te geven zodat een regering voortaan kan bepalen wat ik wel en niet mag doen, geloven of denken. Of die regering nu wordt gevormd door Wilders, Asscher, Van Doorn, Aboutaleb, Pechtold of Samsom doet er niet toe. Politici zijn immers slechts passanten en wanneer je eenmaal je vrijheid of rechten hebt ingeleverd krijg je ze zelden terug, macht is immers verslavend. Vraag maar aan Opstelten, Donner, Poetin of Abdoellah bin Abdoel Aziz al-Saoed.

kicktherabbit | 08-12-14 | 13:30

Maar wie stopt de tsunami aan asielzoekers nu écht?

eerstneukendanpraten | 08-12-14 | 13:30

Ik wil graag meer Canadezen. Prima mensen.

anomien | 08-12-14 | 13:30

@Verum | 08-12-14 | 13:22
Daarom pleit ik voor een verbod op taco restaurants en het bannen van Mole,tequilla en Nacho's van de menukaart en uit de supermarkten.

miko | 08-12-14 | 13:29

Sommige mede Canadians mogen best verdwijnen van mij.

An Ottawa man believed to have joined the Islamic State in Syria is now appearing in a video threatening “indiscriminate” attacks against Canada.
www.theglobeandmail.com/news/national/...

En is het mogelijk om Geert Wilders te klonen? ik wil er 1 hebben in Canada.

lady blabla | 08-12-14 | 13:28

Misschien is de PVV als eerste partij ook niet ideaal, maar ik ben er zo onderhand wel van overtuigd dat dit land een jaartje of wat PVV nodig heeft.
Er is gewoon zoveel mis, ik wil graag Geert nu de kans geven !

NL Sucks | 08-12-14 | 13:28

GW die ML King citeert, het moet niet gekker worden!

Einde van de Domheid | 08-12-14 | 13:28

Verum | 08-12-14 | 13:22
Het punt dat ik gisteren lekker heb gegeten maakt het punt over een eind aan de wereldhonger alleen maar sterker!!!!!!

Asmodean | 08-12-14 | 13:27

Vol=teveel=mindervanmeer=eigenvolkeer... nou ja laat maar.

aanalleskomteeneind | 08-12-14 | 13:27

Theo van Deursen | 08-12-14 | 13:24

Waarom? Omdat hij de waarheid over de islam blijft verkondigen?

Verum | 08-12-14 | 13:27

Ik wil 0 toeristen in Amsterdam, op wie moet ik nu stemmen?

Kaas de Vies | 08-12-14 | 13:27

Godsammekraken | 08-12-14 | 13:21
Haha. Wilders heeft een kiezerspotentieel van 20% van de kiezers. Nooit zal hij meer dan 30 zetels halen. En Wilders kiest ervoor te willen provoceren, in plaats van met andere partijen samen te werken om punten uit zijn partijprogramma te kunnen realiseren. Wilders zal nooit regeren, laat staan dat hij een kabinet leidt. Prima, zo'n bliksemafleider voor de ontevreden, verbitterde burger. Maar als je daadwerkelijk iets voor elkaar wilt krijgen moet je niet PVV stemmen. Eigenlijk is het best sneu voor de pvv-kiezer. Zij zijn ontevreden, en kiezen juist voor de partij met niets-voor-elkaar-krijggarantie.

Asmodean | 08-12-14 | 13:26

hahaha geweldig hij heeft bij voorbaat al gewonnen.
door de laatste alinea beginnende met :
Om hiervoor genoemde redenen --tot-- dan politiek gemotiveerd.
als hij veroordeeld wordt heeft hij gewonnen want dan valt iedereen over het feit dat de rechters vooringenomen zijn en politiek gekleurd ( dat mogen ze zakelijk niet)wat reden is tot wraking van de rechtbank.
bovendien wordt door de veroordeling van wilders de pvv nog groter gemaakt heleboel mensen die voorheen niet zouden stemmen op hem geven hem nu de wel een stem uit sympathie en omdat hij gelijk heeft dit kan net dat duwtje zijn wat de pvv nodig heeft.

.

the handyman | 08-12-14 | 13:26

Een genuanceerde uitspraak van Geert Wilders waar naar mijn idee weinig mis mee is. Strafbaar is het zeker niet, maar of het sociaal wenselijk is om dit soort zaken op deze manier naar buiten te brengen is iets anders. Als Wilders in het vervolg nadenkt voor hij iets roept en zijn tactiek iets aanpast (van destructief naar constructief), kan er wel eens een monsterzege aan zitten te komen door het falen van de overige partijen.

Ps. boze reactie van Bakito over deze verklaring van Wilders in 3,2,1....

Le_Chef | 08-12-14 | 13:26

Wilders for President!

Flapuidt | 08-12-14 | 13:26

Best wel slecht verweer, hij had ook kunnen zeggen: 'Was het dan niet klip en klaar dat ik het over criminele Marrokanen had, want daar had ik het over....'.
Misschien incrimineert hij zich juist in het verweer!

Einde van de Domheid | 08-12-14 | 13:26

Komtpreciesgoeduitjoh.

Moussie8971 | 08-12-14 | 13:26

Hij zaait bij mij behoorlijk wat haat.

Theo van Deursen | 08-12-14 | 13:24

Meer (autochtone) Canadezen, als 't effe kan, dan daalt de %uele aanwezigheid van bevolkingsgroepen die we hier misschien liever niet hebben, maar ook die we hier graag willen houden. Dat dan weer wel. Puur voor de statistiek. Ach, weet je wat, ik ga wel naar Canada, in het noorden is geloof ik nog wat ruimte over . . .

Brougham | 08-12-14 | 13:23

Hoe zit het nu eigenlijk met de PVV en de geldstromen vanuit Rusland?
Veel rechtse anti-Europa partijen schijnen door Rusland financieel gesteund te worden om er maar voor te zorgen dat Europa gedestabiliseerd raakt.
Is de PVV (lees: Wilders) daarom zo mild met betrekking tot de inval in Oekraïne en de MH-17?
Vragen, vragen, vragen.

leo de pejo | 08-12-14 | 13:23

Mijn stem heeft ie!!

upgent | 08-12-14 | 13:23

Het bericht dat IS kinderen heeft onthoofd maakt het punt van Wilders over de islam alleen maar sterker!

Verum | 08-12-14 | 13:22

Het eerste kabinet Wilders komt eraan.

Godsammekraken | 08-12-14 | 13:21

De Canadezen zijn de nieuwe Finnen.

Droopy | 08-12-14 | 13:21

Held.

IJzervreter | 08-12-14 | 13:19

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl